Jyotish-ONE 出生情報入力

【Test NowさんのJyotishチャート】

2

Ke 21:22
3牡羊

4牡牛

5双子

JuR 12:21 BK
1水瓶

Asc 0:57
D1 Rashi chart

Test Nowさん

1977年11月5日 13時35分0秒
35N14'29 133E24'26
timezone:UTC+9
鳥取県日野郡日野町
Ke-Ve-Ve (今:Ma-Me-Ra)
Lahiri -23:32:54
6

Ma 10:12 MK
12山羊

7獅子

Mo 0:48 GK
Sa 5:48 PK
11射手

10

9天秤

Ve 0:14 DK
Su 19:06 AmK
Me 29:33 AK
8乙女

Ra 21:22
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

2

3

Ra
4

Me
5

Asc
Su
1
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


13:32:15
~ 14:00:11

6

12

Mo
Sa
7

11

Ma
Ke
10

Ve
JuR
9

8

Ra
2

Su
3

4

5

Asc
1
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


13:32:15
~ 13:53:21

Me
6

12

Mo
Sa
7

11

10

Ve
Ma
9

JuR
Ke
8

Ma
2

Me
3

4

5

Asc
Su
1
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


13:32:15
~ 13:44:26

Ra
6

Ke
12

Mo
JuR
7

11

10

Ve
9

Sa
8

2

Su
3

4

Ma
Ke
5

Asc
1
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


13:32:15
~ 13:40:49

Me
6

12

Mo
7

Ra
11

10

Ve
JuR
9

Sa
8

2

3

Su
Ra
4

5

Asc
1
D12 chart
Dwadasamsa
両親


13:32:15
~ 13:39:24

6

12

Mo
7

11

Ma
Ke
10

Ve
JuR
Sa
9

Me
8

8

Ve
9

10

JuR
11

Su
7
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


13:32:15
~ 13:37:37

Me
12

6

Asc
Mo
1

5

Sa
Ra
Ke
4

3

Ma
2

Sa
4

Su
Ve
JuR
5

6

7

3
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


13:32:15
~ 13:36:33

8

2

9

Asc
Mo
1

Me
12

Ma
Ra
Ke
11

10

Ma
8

9

JuR
10

11

7
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


13:32:15
~ 13:35:50

Me
12

6

Asc
Mo
Ve
1

Sa
Ra
Ke
5

Su
4

3

2

12

Asc
Mo
Ve
1

2

Su
3

Sa
11
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


13:32:15
~ 13:46:25

4

Ra
Ke
10

5

JuR
9

8

Me
7

Ma
6

Asc
Ma
Ra
1

2

3

JuR
4

12
D60 chart
Shashtyamsa
全て


13:33:41
~ 13:35:07

Sa
5

11

6

Su
10

9

Ve
8

Mo
Me
Ke
7
Asc 水瓶0:57 1室 速度0:00 Dhanishta(Ma)
Su 天秤19:06 9室7L AmK速度1:00 Swāti(Ra)
Mo 獅子0:48 7室6L GK速度12:34 Maghā(Ke)
Me 天秤29:33 9室5L 8L AK速度1:32 Visakha(Ju)
Ve 天秤0:14 9室4L 9L DK速度1:14 Chitra(Ma)
Ma 10:12 6室3L 10L MK速度0:22 Pushya(Sa)
JuR 双子12:21 5室2L 11L BK速度-0:03逆行 Ardra(Ra) MB0:21
Sa 獅子5:48 7室1L 12L PK速度0:03 Maghā(Ke)
Ra 乙女21:22 8室 速度0:01逆行 Hasta(Mo)
Ke 21:22 2室 速度0:01逆行 Revati(Me)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ke 1977年06月(-1)-1984年06月(6)】
Ke-Ve期 1977年10月(-1)~1978年12月(1)
Ke-Ve-Ve:1977年10月29日(-1)
Ke-Ve-Su:1978年01月08日(0)
Ke-Ve-Mo:1978年01月29日(0)
Ke-Ve-Ma:1978年03月06日(0)
Ke-Ve-Ra:1978年03月31日(0)
Ke-Ve-Ju:1978年06月02日(0)
Ke-Ve-Sa:1978年07月29日(0)
Ke-Ve-Me:1978年10月05日(0)
Ke-Ve-Ke:1978年12月04日(1)
Ke-Su期 1978年12月(1)~1979年05月(1)
Ke-Su-Su:1978年12月29日(1)
Ke-Su-Mo:1979年01月04日(1)
Ke-Su-Ma:1979年01月15日(1)
Ke-Su-Ra:1979年01月22日(1)
Ke-Su-Ju:1979年02月11日(1)
Ke-Su-Sa:1979年02月28日(1)
Ke-Su-Me:1979年03月20日(1)
Ke-Su-Ke:1979年04月07日(1)
Ke-Su-Ve:1979年04月14日(1)
Ke-Mo期 1979年05月(1)~1979年12月(2)
Ke-Mo-Mo:1979年05月06日(1)
Ke-Mo-Ma:1979年05月24日(1)
Ke-Mo-Ra:1979年06月05日(1)
Ke-Mo-Ju:1979年07月07日(1)
Ke-Mo-Sa:1979年08月04日(1)
Ke-Mo-Me:1979年09月07日(1)
Ke-Mo-Ke:1979年10月07日(1)
Ke-Mo-Ve:1979年10月20日(1)
Ke-Mo-Su:1979年11月24日(2)
Ke-Ma期 1979年12月(2)~1980年05月(2)
Ke-Ma-Ma:1979年12月05日(2)
Ke-Ma-Ra:1979年12月14日(2)
Ke-Ma-Ju:1980年01月05日(2)
Ke-Ma-Sa:1980年01月25日(2)
Ke-Ma-Me:1980年02月17日(2)
Ke-Ma-Ke:1980年03月10日(2)
Ke-Ma-Ve:1980年03月18日(2)
Ke-Ma-Su:1980年04月12日(2)
Ke-Ma-Mo:1980年04月20日(2)
Ke-Ra期 1980年05月(2)~1981年05月(3)
Ke-Ra-Ra:1980年05月02日(2)
Ke-Ra-Ju:1980年06月29日(2)
Ke-Ra-Sa:1980年08月19日(2)
Ke-Ra-Me:1980年10月18日(2)
Ke-Ra-Ke:1980年12月12日(3)
Ke-Ra-Ve:1981年01月03日(3)
Ke-Ra-Su:1981年03月08日(3)
Ke-Ra-Mo:1981年03月27日(3)
Ke-Ra-Ma:1981年04月28日(3)
Ke-Ju期 1981年05月(3)~1982年04月(4)
Ke-Ju-Ju:1981年05月20日(3)
Ke-Ju-Sa:1981年07月05日(3)
Ke-Ju-Me:1981年08月28日(3)
Ke-Ju-Ke:1981年10月15日(3)
Ke-Ju-Ve:1981年11月04日(3)
Ke-Ju-Su:1981年12月31日(4)
Ke-Ju-Mo:1982年01月17日(4)
Ke-Ju-Ma:1982年02月14日(4)
Ke-Ju-Ra:1982年03月06日(4)
Ke-Sa期 1982年04月(4)~1983年06月(5)
Ke-Sa-Sa:1982年04月26日(4)
Ke-Sa-Me:1982年06月29日(4)
Ke-Sa-Ke:1982年08月26日(4)
Ke-Sa-Ve:1982年09月18日(4)
Ke-Sa-Su:1982年11月25日(5)
Ke-Sa-Mo:1982年12月15日(5)
Ke-Sa-Ma:1983年01月18日(5)
Ke-Sa-Ra:1983年02月11日(5)
Ke-Sa-Ju:1983年04月12日(5)
Ke-Me期 1983年06月(5)~1984年06月(6)
Ke-Me-Me:1983年06月05日(5)
Ke-Me-Ke:1983年07月27日(5)
Ke-Me-Ve:1983年08月17日(5)
Ke-Me-Su:1983年10月16日(5)
Ke-Me-Mo:1983年11月03日(5)
Ke-Me-Ma:1983年12月03日(6)
Ke-Me-Ra:1983年12月24日(6)
Ke-Me-Ju:1984年02月17日(6)
Ke-Me-Sa:1984年04月05日(6)
Ve 1984年06月(6)-2004年06月(26)】
Ve-Ve期 1984年06月(6)~1987年10月(9)
Ve-Ve-Ve:1984年06月01日(6)
Ve-Ve-Su:1984年12月21日(7)
Ve-Ve-Mo:1985年02月20日(7)
Ve-Ve-Ma:1985年06月02日(7)
Ve-Ve-Ra:1985年08月12日(7)
Ve-Ve-Ju:1986年02月10日(8)
Ve-Ve-Sa:1986年07月23日(8)
Ve-Ve-Me:1987年01月31日(9)
Ve-Ve-Ke:1987年07月23日(9)
Ve-Su期 1987年10月(9)~1988年10月(10)
Ve-Su-Su:1987年10月02日(9)
Ve-Su-Mo:1987年10月20日(9)
Ve-Su-Ma:1987年11月20日(10)
Ve-Su-Ra:1987年12月11日(10)
Ve-Su-Ju:1988年02月04日(10)
Ve-Su-Sa:1988年03月23日(10)
Ve-Su-Me:1988年05月20日(10)
Ve-Su-Ke:1988年07月11日(10)
Ve-Su-Ve:1988年08月01日(10)
Ve-Mo期 1988年10月(10)~1990年06月(12)
Ve-Mo-Mo:1988年10月01日(10)
Ve-Mo-Ma:1988年11月21日(11)
Ve-Mo-Ra:1988年12月26日(11)
Ve-Mo-Ju:1989年03月28日(11)
Ve-Mo-Sa:1989年06月17日(11)
Ve-Mo-Me:1989年09月21日(11)
Ve-Mo-Ke:1989年12月17日(12)
Ve-Mo-Ve:1990年01月21日(12)
Ve-Mo-Su:1990年05月02日(12)
Ve-Ma期 1990年06月(12)~1991年08月(13)
Ve-Ma-Ma:1990年06月02日(12)
Ve-Ma-Ra:1990年06月27日(12)
Ve-Ma-Ju:1990年08月30日(12)
Ve-Ma-Sa:1990年10月26日(12)
Ve-Ma-Me:1991年01月01日(13)
Ve-Ma-Ke:1991年03月02日(13)
Ve-Ma-Ve:1991年03月27日(13)
Ve-Ma-Su:1991年06月06日(13)
Ve-Ma-Mo:1991年06月28日(13)
Ve-Ra期 1991年08月(13)~1994年08月(16)
Ve-Ra-Ra:1991年08月02日(13)
Ve-Ra-Ju:1992年01月13日(14)
Ve-Ra-Sa:1992年06月08日(14)
Ve-Ra-Me:1992年11月28日(15)
Ve-Ra-Ke:1993年05月02日(15)
Ve-Ra-Ve:1993年07月05日(15)
Ve-Ra-Su:1994年01月04日(16)
Ve-Ra-Mo:1994年02月28日(16)
Ve-Ra-Ma:1994年05月30日(16)
Ve-Ju期 1994年08月(16)~1997年04月(19)
Ve-Ju-Ju:1994年08月02日(16)
Ve-Ju-Sa:1994年12月10日(17)
Ve-Ju-Me:1995年05月13日(17)
Ve-Ju-Ke:1995年09月28日(17)
Ve-Ju-Ve:1995年11月24日(18)
Ve-Ju-Su:1996年05月04日(18)
Ve-Ju-Mo:1996年06月22日(18)
Ve-Ju-Ma:1996年09月11日(18)
Ve-Ju-Ra:1996年11月07日(19)
Ve-Sa期 1997年04月(19)~2000年06月(22)
Ve-Sa-Sa:1997年04月02日(19)
Ve-Sa-Me:1997年10月02日(19)
Ve-Sa-Ke:1998年03月15日(20)
Ve-Sa-Ve:1998年05月21日(20)
Ve-Sa-Su:1998年11月30日(21)
Ve-Sa-Mo:1999年01月27日(21)
Ve-Sa-Ma:1999年05月03日(21)
Ve-Sa-Ra:1999年07月10日(21)
Ve-Sa-Ju:1999年12月30日(22)
Ve-Me期 2000年06月(22)~2003年04月(25)
Ve-Me-Me:2000年06月01日(22)
Ve-Me-Ke:2000年10月26日(22)
Ve-Me-Ve:2000年12月25日(23)
Ve-Me-Su:2001年06月16日(23)
Ve-Me-Mo:2001年08月07日(23)
Ve-Me-Ma:2001年11月01日(23)
Ve-Me-Ra:2001年12月31日(24)
Ve-Me-Ju:2002年06月04日(24)
Ve-Me-Sa:2002年10月20日(24)
Ve-Ke期 2003年04月(25)~2004年06月(26)
Ve-Ke-Ke:2003年04月02日(25)
Ve-Ke-Ve:2003年04月27日(25)
Ve-Ke-Su:2003年07月07日(25)
Ve-Ke-Mo:2003年07月28日(25)
Ve-Ke-Ma:2003年09月02日(25)
Ve-Ke-Ra:2003年09月27日(25)
Ve-Ke-Ju:2003年11月30日(26)
Ve-Ke-Sa:2004年01月26日(26)
Ve-Ke-Me:2004年04月02日(26)
Su 2004年06月(26)-2010年06月(32)】
Su-Su期 2004年06月(26)~2004年09月(26)
Su-Su-Su:2004年06月01日(26)
Su-Su-Mo:2004年06月07日(26)
Su-Su-Ma:2004年06月16日(26)
Su-Su-Ra:2004年06月22日(26)
Su-Su-Ju:2004年07月09日(26)
Su-Su-Sa:2004年07月23日(26)
Su-Su-Me:2004年08月10日(26)
Su-Su-Ke:2004年08月25日(26)
Su-Su-Ve:2004年09月01日(26)
Su-Mo期 2004年09月(26)~2005年03月(27)
Su-Mo-Mo:2004年09月19日(26)
Su-Mo-Ma:2004年10月04日(26)
Su-Mo-Ra:2004年10月15日(26)
Su-Mo-Ju:2004年11月11日(27)
Su-Mo-Sa:2004年12月06日(27)
Su-Mo-Me:2005年01月04日(27)
Su-Mo-Ke:2005年01月29日(27)
Su-Mo-Ve:2005年02月09日(27)
Su-Mo-Su:2005年03月11日(27)
Su-Ma期 2005年03月(27)~2005年07月(27)
Su-Ma-Ma:2005年03月21日(27)
Su-Ma-Ra:2005年03月28日(27)
Su-Ma-Ju:2005年04月16日(27)
Su-Ma-Sa:2005年05月03日(27)
Su-Ma-Me:2005年05月24日(27)
Su-Ma-Ke:2005年06月11日(27)
Su-Ma-Ve:2005年06月18日(27)
Su-Ma-Su:2005年07月09日(27)
Su-Ma-Mo:2005年07月16日(27)
Su-Ra期 2005年07月(27)~2006年06月(28)
Su-Ra-Ra:2005年07月26日(27)
Su-Ra-Ju:2005年09月14日(27)
Su-Ra-Sa:2005年10月28日(27)
Su-Ra-Me:2005年12月19日(28)
Su-Ra-Ke:2006年02月03日(28)
Su-Ra-Ve:2006年02月22日(28)
Su-Ra-Su:2006年04月18日(28)
Su-Ra-Mo:2006年05月05日(28)
Su-Ra-Ma:2006年06月01日(28)
Su-Ju期 2006年06月(28)~2007年04月(29)
Su-Ju-Ju:2006年06月20日(28)
Su-Ju-Sa:2006年07月29日(28)
Su-Ju-Me:2006年09月13日(28)
Su-Ju-Ke:2006年10月25日(28)
Su-Ju-Ve:2006年11月11日(29)
Su-Ju-Su:2006年12月30日(29)
Su-Ju-Mo:2007年01月13日(29)
Su-Ju-Ma:2007年02月07日(29)
Su-Ju-Ra:2007年02月24日(29)
Su-Sa期 2007年04月(29)~2008年03月(30)
Su-Sa-Sa:2007年04月08日(29)
Su-Sa-Me:2007年06月02日(29)
Su-Sa-Ke:2007年07月21日(29)
Su-Sa-Ve:2007年08月11日(29)
Su-Sa-Su:2007年10月08日(29)
Su-Sa-Mo:2007年10月25日(29)
Su-Sa-Ma:2007年11月23日(30)
Su-Sa-Ra:2007年12月13日(30)
Su-Sa-Ju:2008年02月03日(30)
Su-Me期 2008年03月(30)~2009年01月(31)
Su-Me-Me:2008年03月20日(30)
Su-Me-Ke:2008年05月03日(30)
Su-Me-Ve:2008年05月21日(30)
Su-Me-Su:2008年07月12日(30)
Su-Me-Mo:2008年07月28日(30)
Su-Me-Ma:2008年08月23日(30)
Su-Me-Ra:2008年09月10日(30)
Su-Me-Ju:2008年10月26日(30)
Su-Me-Sa:2008年12月07日(31)
Su-Ke期 2009年01月(31)~2009年06月(31)
Su-Ke-Ke:2009年01月25日(31)
Su-Ke-Ve:2009年02月01日(31)
Su-Ke-Su:2009年02月23日(31)
Su-Ke-Mo:2009年03月01日(31)
Su-Ke-Ma:2009年03月12日(31)
Su-Ke-Ra:2009年03月19日(31)
Su-Ke-Ju:2009年04月07日(31)
Su-Ke-Sa:2009年04月24日(31)
Su-Ke-Me:2009年05月15日(31)
Su-Ve期 2009年06月(31)~2010年06月(32)
Su-Ve-Ve:2009年06月02日(31)
Su-Ve-Su:2009年08月02日(31)
Su-Ve-Mo:2009年08月20日(31)
Su-Ve-Ma:2009年09月19日(31)
Su-Ve-Ra:2009年10月11日(31)
Su-Ve-Ju:2009年12月04日(32)
Su-Ve-Sa:2010年01月22日(32)
Su-Ve-Me:2010年03月21日(32)
Su-Ve-Ke:2010年05月12日(32)
Mo 2010年06月(32)-2020年06月(42)】
Mo-Mo期 2010年06月(32)~2011年04月(33)
Mo-Mo-Mo:2010年06月02日(32)
Mo-Mo-Ma:2010年06月27日(32)
Mo-Mo-Ra:2010年07月15日(32)
Mo-Mo-Ju:2010年08月30日(32)
Mo-Mo-Sa:2010年10月09日(32)
Mo-Mo-Me:2010年11月26日(33)
Mo-Mo-Ke:2011年01月09日(33)
Mo-Mo-Ve:2011年01月26日(33)
Mo-Mo-Su:2011年03月18日(33)
Mo-Ma期 2011年04月(33)~2011年11月(33)
Mo-Ma-Ma:2011年04月02日(33)
Mo-Ma-Ra:2011年04月15日(33)
Mo-Ma-Ju:2011年05月17日(33)
Mo-Ma-Sa:2011年06月14日(33)
Mo-Ma-Me:2011年07月18日(33)
Mo-Ma-Ke:2011年08月17日(33)
Mo-Ma-Ve:2011年08月29日(33)
Mo-Ma-Su:2011年10月04日(33)
Mo-Ma-Mo:2011年10月15日(33)
Mo-Ra期 2011年11月(33)~2013年05月(35)
Mo-Ra-Ra:2011年11月01日(33)
Mo-Ra-Ju:2012年01月23日(34)
Mo-Ra-Sa:2012年04月05日(34)
Mo-Ra-Me:2012年06月30日(34)
Mo-Ra-Ke:2012年09月16日(34)
Mo-Ra-Ve:2012年10月18日(34)
Mo-Ra-Su:2013年01月17日(35)
Mo-Ra-Mo:2013年02月14日(35)
Mo-Ra-Ma:2013年03月31日(35)
Mo-Ju期 2013年05月(35)~2014年09月(36)
Mo-Ju-Ju:2013年05月02日(35)
Mo-Ju-Sa:2013年07月06日(35)
Mo-Ju-Me:2013年09月21日(35)
Mo-Ju-Ke:2013年11月29日(36)
Mo-Ju-Ve:2013年12月28日(36)
Mo-Ju-Su:2014年03月19日(36)
Mo-Ju-Mo:2014年04月12日(36)
Mo-Ju-Ma:2014年05月23日(36)
Mo-Ju-Ra:2014年06月20日(36)
Mo-Sa期 2014年09月(36)~2016年04月(38)
Mo-Sa-Sa:2014年09月01日(36)
Mo-Sa-Me:2014年12月02日(37)
Mo-Sa-Ke:2015年02月22日(37)
Mo-Sa-Ve:2015年03月27日(37)
Mo-Sa-Su:2015年07月02日(37)
Mo-Sa-Mo:2015年07月31日(37)
Mo-Sa-Ma:2015年09月17日(37)
Mo-Sa-Ra:2015年10月21日(37)
Mo-Sa-Ju:2016年01月15日(38)
Mo-Me期 2016年04月(38)~2017年09月(39)
Mo-Me-Me:2016年04月02日(38)
Mo-Me-Ke:2016年06月14日(38)
Mo-Me-Ve:2016年07月14日(38)
Mo-Me-Su:2016年10月08日(38)
Mo-Me-Mo:2016年11月03日(38)
Mo-Me-Ma:2016年12月16日(39)
Mo-Me-Ra:2017年01月15日(39)
Mo-Me-Ju:2017年04月03日(39)
Mo-Me-Sa:2017年06月11日(39)
Mo-Ke期 2017年09月(39)~2018年04月(40)
Mo-Ke-Ke:2017年09月01日(39)
Mo-Ke-Ve:2017年09月13日(39)
Mo-Ke-Su:2017年10月19日(39)
Mo-Ke-Mo:2017年10月30日(39)
Mo-Ke-Ma:2017年11月16日(40)
Mo-Ke-Ra:2017年11月29日(40)
Mo-Ke-Ju:2017年12月31日(40)
Mo-Ke-Sa:2018年01月28日(40)
Mo-Ke-Me:2018年03月03日(40)
Mo-Ve期 2018年04月(40)~2019年12月(42)
Mo-Ve-Ve:2018年04月02日(40)
Mo-Ve-Su:2018年07月12日(40)
Mo-Ve-Mo:2018年08月12日(40)
Mo-Ve-Ma:2018年10月02日(40)
Mo-Ve-Ra:2018年11月06日(41)
Mo-Ve-Ju:2019年02月05日(41)
Mo-Ve-Sa:2019年04月28日(41)
Mo-Ve-Me:2019年08月02日(41)
Mo-Ve-Ke:2019年10月27日(41)
Mo-Su期 2019年12月(42)~2020年06月(42)
Mo-Su-Su:2019年12月02日(42)
Mo-Su-Mo:2019年12月11日(42)
Mo-Su-Ma:2019年12月26日(42)
Mo-Su-Ra:2020年01月06日(42)
Mo-Su-Ju:2020年02月02日(42)
Mo-Su-Sa:2020年02月27日(42)
Mo-Su-Me:2020年03月26日(42)
Mo-Su-Ke:2020年04月21日(42)
Mo-Su-Ve:2020年05月02日(42)
Ma 2020年06月(42)-2027年06月(49)】
Ma-Ma期 2020年06月(42)~2020年10月(42)
Ma-Ma-Ma:2020年06月01日(42)
Ma-Ma-Ra:2020年06月10日(42)
Ma-Ma-Ju:2020年07月02日(42)
Ma-Ma-Sa:2020年07月22日(42)
Ma-Ma-Me:2020年08月15日(42)
Ma-Ma-Ke:2020年09月05日(42)
Ma-Ma-Ve:2020年09月14日(42)
Ma-Ma-Su:2020年10月09日(42)
Ma-Ma-Mo:2020年10月16日(42)
Ma-Ra期 2020年10月(42)~2021年11月(44)
Ma-Ra-Ra:2020年10月29日(42)
Ma-Ra-Ju:2020年12月25日(43)
Ma-Ra-Sa:2021年02月14日(43)
Ma-Ra-Me:2021年04月16日(43)
Ma-Ra-Ke:2021年06月09日(43)
Ma-Ra-Ve:2021年07月02日(43)
Ma-Ra-Su:2021年09月04日(43)
Ma-Ra-Mo:2021年09月23日(43)
Ma-Ra-Ma:2021年10月25日(43)
Ma-Ju期 2021年11月(44)~2022年10月(44)
Ma-Ju-Ju:2021年11月16日(44)
Ma-Ju-Sa:2022年01月01日(44)
Ma-Ju-Me:2022年02月23日(44)
Ma-Ju-Ke:2022年04月13日(44)
Ma-Ju-Ve:2022年05月03日(44)
Ma-Ju-Su:2022年06月28日(44)
Ma-Ju-Mo:2022年07月16日(44)
Ma-Ju-Ma:2022年08月13日(44)
Ma-Ju-Ra:2022年09月02日(44)
Ma-Sa期 2022年10月(44)~2023年12月(46)
Ma-Sa-Sa:2022年10月23日(44)
Ma-Sa-Me:2022年12月26日(45)
Ma-Sa-Ke:2023年02月21日(45)
Ma-Sa-Ve:2023年03月17日(45)
Ma-Sa-Su:2023年05月23日(45)
Ma-Sa-Mo:2023年06月13日(45)
Ma-Sa-Ma:2023年07月16日(45)
Ma-Sa-Ra:2023年08月09日(45)
Ma-Sa-Ju:2023年10月09日(45)
Ma-Me期 2023年12月(46)~2024年11月(47)
Ma-Me-Me:2023年12月02日(46)
Ma-Me-Ke:2024年01月22日(46)
Ma-Me-Ve:2024年02月12日(46)
Ma-Me-Su:2024年04月13日(46)
Ma-Me-Mo:2024年05月01日(46)
Ma-Me-Ma:2024年05月31日(46)
Ma-Me-Ra:2024年06月21日(46)
Ma-Me-Ju:2024年08月14日(46)
Ma-Me-Sa:2024年10月02日(46)
Ma-Ke期 2024年11月(47)~2025年04月(47)
Ma-Ke-Ke:2024年11月28日(47)
Ma-Ke-Ve:2024年12月07日(47)
Ma-Ke-Su:2025年01月01日(47)
Ma-Ke-Mo:2025年01月08日(47)
Ma-Ke-Ma:2025年01月20日(47)
Ma-Ke-Ra:2025年01月29日(47)
Ma-Ke-Ju:2025年02月21日(47)
Ma-Ke-Sa:2025年03月12日(47)
Ma-Ke-Me:2025年04月05日(47)
Ma-Ve期 2025年04月(47)~2026年06月(48)
Ma-Ve-Ve:2025年04月26日(47)
Ma-Ve-Su:2025年07月06日(47)
Ma-Ve-Mo:2025年07月27日(47)
Ma-Ve-Ma:2025年09月01日(47)
Ma-Ve-Ra:2025年09月26日(47)
Ma-Ve-Ju:2025年11月29日(48)
Ma-Ve-Sa:2026年01月25日(48)
Ma-Ve-Me:2026年04月02日(48)
Ma-Ve-Ke:2026年06月01日(48)
Ma-Su期 2026年06月(48)~2026年11月(48)
Ma-Su-Su:2026年06月26日(48)
Ma-Su-Mo:2026年07月03日(48)
Ma-Su-Ma:2026年07月13日(48)
Ma-Su-Ra:2026年07月21日(48)
Ma-Su-Ju:2026年08月09日(48)
Ma-Su-Sa:2026年08月26日(48)
Ma-Su-Me:2026年09月15日(48)
Ma-Su-Ke:2026年10月03日(48)
Ma-Su-Ve:2026年10月11日(48)
Ma-Mo期 2026年11月(48)~2027年06月(49)
Ma-Mo-Mo:2026年11月01日(48)
Ma-Mo-Ma:2026年11月19日(49)
Ma-Mo-Ra:2026年12月01日(49)
Ma-Mo-Ju:2027年01月02日(49)
Ma-Mo-Sa:2027年01月31日(49)
Ma-Mo-Me:2027年03月05日(49)
Ma-Mo-Ke:2027年04月05日(49)
Ma-Mo-Ve:2027年04月17日(49)
Ma-Mo-Su:2027年05月23日(49)
Ra 2027年06月(49)-2045年06月(67)】
Ra-Ra期 2027年06月(49)~2030年02月(52)
Ra-Ra-Ra:2027年06月02日(49)
Ra-Ra-Ju:2027年10月28日(49)
Ra-Ra-Sa:2028年03月08日(50)
Ra-Ra-Me:2028年08月11日(50)
Ra-Ra-Ke:2028年12月28日(51)
Ra-Ra-Ve:2029年02月24日(51)
Ra-Ra-Su:2029年08月07日(51)
Ra-Ra-Mo:2029年09月26日(51)
Ra-Ra-Ma:2029年12月17日(52)
Ra-Ju期 2030年02月(52)~2032年07月(54)
Ra-Ju-Ju:2030年02月12日(52)
Ra-Ju-Sa:2030年06月09日(52)
Ra-Ju-Me:2030年10月26日(52)
Ra-Ju-Ke:2031年02月27日(53)
Ra-Ju-Ve:2031年04月19日(53)
Ra-Ju-Su:2031年09月12日(53)
Ra-Ju-Mo:2031年10月26日(53)
Ra-Ju-Ma:2032年01月07日(54)
Ra-Ju-Ra:2032年02月27日(54)
Ra-Sa期 2032年07月(54)~2035年05月(57)
Ra-Sa-Sa:2032年07月08日(54)
Ra-Sa-Me:2032年12月20日(55)
Ra-Sa-Ke:2033年05月16日(55)
Ra-Sa-Ve:2033年07月16日(55)
Ra-Sa-Su:2034年01月05日(56)
Ra-Sa-Mo:2034年02月26日(56)
Ra-Sa-Ma:2034年05月24日(56)
Ra-Sa-Ra:2034年07月24日(56)
Ra-Sa-Ju:2034年12月27日(57)
Ra-Me期 2035年05月(57)~2037年12月(60)
Ra-Me-Me:2035年05月15日(57)
Ra-Me-Ke:2035年09月24日(57)
Ra-Me-Ve:2035年11月17日(58)
Ra-Me-Su:2036年04月20日(58)
Ra-Me-Mo:2036年06月06日(58)
Ra-Me-Ma:2036年08月23日(58)
Ra-Me-Ra:2036年10月16日(58)
Ra-Me-Ju:2037年03月05日(59)
Ra-Me-Sa:2037年07月07日(59)
Ra-Ke期 2037年12月(60)~2038年12月(61)
Ra-Ke-Ke:2037年12月01日(60)
Ra-Ke-Ve:2037年12月24日(60)
Ra-Ke-Su:2038年02月26日(60)
Ra-Ke-Mo:2038年03月17日(60)
Ra-Ke-Ma:2038年04月18日(60)
Ra-Ke-Ra:2038年05月10日(60)
Ra-Ke-Ju:2038年07月07日(60)
Ra-Ke-Sa:2038年08月27日(60)
Ra-Ke-Me:2038年10月26日(60)
Ra-Ve期 2038年12月(61)~2041年12月(64)
Ra-Ve-Ve:2038年12月20日(61)
Ra-Ve-Su:2039年06月20日(61)
Ra-Ve-Mo:2039年08月14日(61)
Ra-Ve-Ma:2039年11月14日(62)
Ra-Ve-Ra:2040年01月16日(62)
Ra-Ve-Ju:2040年06月29日(62)
Ra-Ve-Sa:2040年11月22日(63)
Ra-Ve-Me:2041年05月14日(63)
Ra-Ve-Ke:2041年10月17日(63)
Ra-Su期 2041年12月(64)~2042年11月(65)
Ra-Su-Su:2041年12月20日(64)
Ra-Su-Mo:2042年01月05日(64)
Ra-Su-Ma:2042年02月01日(64)
Ra-Su-Ra:2042年02月21日(64)
Ra-Su-Ju:2042年04月11日(64)
Ra-Su-Sa:2042年05月25日(64)
Ra-Su-Me:2042年07月16日(64)
Ra-Su-Ke:2042年08月31日(64)
Ra-Su-Ve:2042年09月19日(64)
Ra-Mo期 2042年11月(65)~2044年05月(66)
Ra-Mo-Mo:2042年11月13日(65)
Ra-Mo-Ma:2042年12月29日(65)
Ra-Mo-Ra:2043年01月30日(65)
Ra-Mo-Ju:2043年04月22日(65)
Ra-Mo-Sa:2043年07月04日(65)
Ra-Mo-Me:2043年09月29日(65)
Ra-Mo-Ke:2043年12月15日(66)
Ra-Mo-Ve:2044年01月16日(66)
Ra-Mo-Su:2044年04月17日(66)
Ra-Ma期 2044年05月(66)~2045年06月(67)
Ra-Ma-Ma:2044年05月14日(66)
Ra-Ma-Ra:2044年06月06日(66)
Ra-Ma-Ju:2044年08月02日(66)
Ra-Ma-Sa:2044年09月22日(66)
Ra-Ma-Me:2044年11月22日(67)
Ra-Ma-Ke:2045年01月15日(67)
Ra-Ma-Ve:2045年02月07日(67)
Ra-Ma-Su:2045年04月12日(67)
Ra-Ma-Mo:2045年05月01日(67)
Ju 2045年06月(67)-2061年06月(83)】
Ju-Ju期 2045年06月(67)~2047年07月(69)
Ju-Ju-Ju:2045年06月02日(67)
Ju-Ju-Sa:2045年09月14日(67)
Ju-Ju-Me:2046年01月15日(68)
Ju-Ju-Ke:2046年05月05日(68)
Ju-Ju-Ve:2046年06月20日(68)
Ju-Ju-Su:2046年10月28日(68)
Ju-Ju-Mo:2046年12月06日(69)
Ju-Ju-Ma:2047年02月09日(69)
Ju-Ju-Ra:2047年03月26日(69)
Ju-Sa期 2047年07月(69)~2050年01月(72)
Ju-Sa-Sa:2047年07月21日(69)
Ju-Sa-Me:2047年12月14日(70)
Ju-Sa-Ke:2048年04月23日(70)
Ju-Sa-Ve:2048年06月16日(70)
Ju-Sa-Su:2048年11月18日(71)
Ju-Sa-Mo:2049年01月03日(71)
Ju-Sa-Ma:2049年03月21日(71)
Ju-Sa-Ra:2049年05月14日(71)
Ju-Sa-Ju:2049年09月30日(71)
Ju-Me期 2050年01月(72)~2052年05月(74)
Ju-Me-Me:2050年01月31日(72)
Ju-Me-Ke:2050年05月28日(72)
Ju-Me-Ve:2050年07月16日(72)
Ju-Me-Su:2050年12月01日(73)
Ju-Me-Mo:2051年01月11日(73)
Ju-Me-Ma:2051年03月21日(73)
Ju-Me-Ra:2051年05月08日(73)
Ju-Me-Ju:2051年09月10日(73)
Ju-Me-Sa:2051年12月29日(74)
Ju-Ke期 2052年05月(74)~2053年04月(75)
Ju-Ke-Ke:2052年05月08日(74)
Ju-Ke-Ve:2052年05月28日(74)
Ju-Ke-Su:2052年07月24日(74)
Ju-Ke-Mo:2052年08月10日(74)
Ju-Ke-Ma:2052年09月07日(74)
Ju-Ke-Ra:2052年09月27日(74)
Ju-Ke-Ju:2052年11月17日(75)
Ju-Ke-Sa:2053年01月02日(75)
Ju-Ke-Me:2053年02月25日(75)
Ju-Ve期 2053年04月(75)~2055年12月(78)
Ju-Ve-Ve:2053年04月14日(75)
Ju-Ve-Su:2053年09月23日(75)
Ju-Ve-Mo:2053年11月11日(76)
Ju-Ve-Ma:2054年01月31日(76)
Ju-Ve-Ra:2054年03月29日(76)
Ju-Ve-Ju:2054年08月22日(76)
Ju-Ve-Sa:2054年12月30日(77)
Ju-Ve-Me:2055年06月02日(77)
Ju-Ve-Ke:2055年10月18日(77)
Ju-Su期 2055年12月(78)~2056年10月(78)
Ju-Su-Su:2055年12月14日(78)
Ju-Su-Mo:2055年12月29日(78)
Ju-Su-Ma:2056年01月22日(78)
Ju-Su-Ra:2056年02月08日(78)
Ju-Su-Ju:2056年03月23日(78)
Ju-Su-Sa:2056年05月01日(78)
Ju-Su-Me:2056年06月16日(78)
Ju-Su-Ke:2056年07月27日(78)
Ju-Su-Ve:2056年08月13日(78)
Ju-Mo期 2056年10月(78)~2058年01月(80)
Ju-Mo-Mo:2056年10月01日(78)
Ju-Mo-Ma:2056年11月11日(79)
Ju-Mo-Ra:2056年12月09日(79)
Ju-Mo-Ju:2057年02月20日(79)
Ju-Mo-Sa:2057年04月26日(79)
Ju-Mo-Me:2057年07月12日(79)
Ju-Mo-Ke:2057年09月19日(79)
Ju-Mo-Ve:2057年10月18日(79)
Ju-Mo-Su:2058年01月07日(80)
Ju-Ma期 2058年01月(80)~2059年01月(81)
Ju-Ma-Ma:2058年01月31日(80)
Ju-Ma-Ra:2058年02月20日(80)
Ju-Ma-Ju:2058年04月12日(80)
Ju-Ma-Sa:2058年05月28日(80)
Ju-Ma-Me:2058年07月21日(80)
Ju-Ma-Ke:2058年09月07日(80)
Ju-Ma-Ve:2058年09月27日(80)
Ju-Ma-Su:2058年11月23日(81)
Ju-Ma-Mo:2058年12月10日(81)
Ju-Ra期 2059年01月(81)~2061年06月(83)
Ju-Ra-Ra:2059年01月07日(81)
Ju-Ra-Ju:2059年05月19日(81)
Ju-Ra-Sa:2059年09月12日(81)
Ju-Ra-Me:2060年01月29日(82)
Ju-Ra-Ke:2060年06月01日(82)
Ju-Ra-Ve:2060年07月23日(82)
Ju-Ra-Su:2060年12月16日(83)
Ju-Ra-Mo:2061年01月28日(83)
Ju-Ra-Ma:2061年04月12日(83)
Sa 2061年06月(83)-2080年06月(102)】
Sa-Sa期 2061年06月(83)~2064年06月(86)
Sa-Sa-Sa:2061年06月02日(83)
Sa-Sa-Me:2061年11月23日(84)
Sa-Sa-Ke:2062年04月27日(84)
Sa-Sa-Ve:2062年06月30日(84)
Sa-Sa-Su:2062年12月31日(85)
Sa-Sa-Mo:2063年02月23日(85)
Sa-Sa-Ma:2063年05月26日(85)
Sa-Sa-Ra:2063年07月29日(85)
Sa-Sa-Ju:2064年01月10日(86)
Sa-Me期 2064年06月(86)~2067年02月(89)
Sa-Me-Me:2064年06月04日(86)
Sa-Me-Ke:2064年10月22日(86)
Sa-Me-Ve:2064年12月18日(87)
Sa-Me-Su:2065年05月31日(87)
Sa-Me-Mo:2065年07月19日(87)
Sa-Me-Ma:2065年10月09日(87)
Sa-Me-Ra:2065年12月05日(88)
Sa-Me-Ju:2066年05月02日(88)
Sa-Me-Sa:2066年09月10日(88)
Sa-Ke期 2067年02月(89)~2068年03月(90)
Sa-Ke-Ke:2067年02月13日(89)
Sa-Ke-Ve:2067年03月08日(89)
Sa-Ke-Su:2067年05月15日(89)
Sa-Ke-Mo:2067年06月04日(89)
Sa-Ke-Ma:2067年07月08日(89)
Sa-Ke-Ra:2067年07月31日(89)
Sa-Ke-Ju:2067年09月30日(89)
Sa-Ke-Sa:2067年11月23日(90)
Sa-Ke-Me:2068年01月26日(90)
Sa-Ve期 2068年03月(90)~2071年05月(93)
Sa-Ve-Ve:2068年03月23日(90)
Sa-Ve-Su:2068年10月02日(90)
Sa-Ve-Mo:2068年11月29日(91)
Sa-Ve-Ma:2069年03月05日(91)
Sa-Ve-Ra:2069年05月12日(91)
Sa-Ve-Ju:2069年11月01日(91)
Sa-Ve-Sa:2070年04月05日(92)
Sa-Ve-Me:2070年10月05日(92)
Sa-Ve-Ke:2071年03月18日(93)
Sa-Su期 2071年05月(93)~2072年05月(94)
Sa-Su-Su:2071年05月24日(93)
Sa-Su-Mo:2071年06月10日(93)
Sa-Su-Ma:2071年07月09日(93)
Sa-Su-Ra:2071年07月30日(93)
Sa-Su-Ju:2071年09月20日(93)
Sa-Su-Sa:2071年11月05日(93)
Sa-Su-Me:2071年12月30日(94)
Sa-Su-Ke:2072年02月17日(94)
Sa-Su-Ve:2072年03月08日(94)
Sa-Mo期 2072年05月(94)~2073年12月(96)
Sa-Mo-Mo:2072年05月05日(94)
Sa-Mo-Ma:2072年06月22日(94)
Sa-Mo-Ra:2072年07月26日(94)
Sa-Mo-Ju:2072年10月21日(94)
Sa-Mo-Sa:2073年01月06日(95)
Sa-Mo-Me:2073年04月07日(95)
Sa-Mo-Ke:2073年06月28日(95)
Sa-Mo-Ve:2073年08月01日(95)
Sa-Mo-Su:2073年11月05日(96)
Sa-Ma期 2073年12月(96)~2075年01月(97)
Sa-Ma-Ma:2073年12月04日(96)
Sa-Ma-Ra:2073年12月28日(96)
Sa-Ma-Ju:2074年02月27日(96)
Sa-Ma-Sa:2074年04月22日(96)
Sa-Ma-Me:2074年06月25日(96)
Sa-Ma-Ke:2074年08月21日(96)
Sa-Ma-Ve:2074年09月14日(96)
Sa-Ma-Su:2074年11月20日(97)
Sa-Ma-Mo:2074年12月10日(97)
Sa-Ra期 2075年01月(97)~2077年11月(100)
Sa-Ra-Ra:2075年01月13日(97)
Sa-Ra-Ju:2075年06月18日(97)
Sa-Ra-Sa:2075年11月04日(97)
Sa-Ra-Me:2076年04月17日(98)
Sa-Ra-Ke:2076年09月11日(98)
Sa-Ra-Ve:2076年11月11日(99)
Sa-Ra-Su:2077年05月04日(99)
Sa-Ra-Mo:2077年06月25日(99)
Sa-Ra-Ma:2077年09月19日(99)
Sa-Ju期 2077年11月(100)~2080年06月(102)
Sa-Ju-Ju:2077年11月19日(100)
Sa-Ju-Sa:2078年03月22日(100)
Sa-Ju-Me:2078年08月16日(100)
Sa-Ju-Ke:2078年12月25日(101)
Sa-Ju-Ve:2079年02月17日(101)
Sa-Ju-Su:2079年07月21日(101)
Sa-Ju-Mo:2079年09月06日(101)
Sa-Ju-Ma:2079年11月22日(102)
Sa-Ju-Ra:2080年01月15日(102)
Me 2080年06月(102)-2097年06月(119)】
Me-Me期 2080年06月(102)~2082年10月(104)
Me-Me-Me:2080年06月01日(102)
Me-Me-Ke:2080年10月04日(102)
Me-Me-Ve:2080年11月24日(103)
Me-Me-Su:2081年04月20日(103)
Me-Me-Mo:2081年06月03日(103)
Me-Me-Ma:2081年08月15日(103)
Me-Me-Ra:2081年10月06日(103)
Me-Me-Ju:2082年02月14日(104)
Me-Me-Sa:2082年06月12日(104)
Me-Ke期 2082年10月(104)~2083年10月(105)
Me-Ke-Ke:2082年10月29日(104)
Me-Ke-Ve:2082年11月19日(105)
Me-Ke-Su:2083年01月19日(105)
Me-Ke-Mo:2083年02月06日(105)
Me-Ke-Ma:2083年03月08日(105)
Me-Ke-Ra:2083年03月29日(105)
Me-Ke-Ju:2083年05月22日(105)
Me-Ke-Sa:2083年07月10日(105)
Me-Ke-Me:2083年09月05日(105)
Me-Ve期 2083年10月(105)~2086年08月(108)
Me-Ve-Ve:2083年10月26日(105)
Me-Ve-Su:2084年04月16日(106)
Me-Ve-Mo:2084年06月06日(106)
Me-Ve-Ma:2084年09月01日(106)
Me-Ve-Ra:2084年10月31日(106)
Me-Ve-Ju:2085年04月04日(107)
Me-Ve-Sa:2085年08月20日(107)
Me-Ve-Me:2086年01月31日(108)
Me-Ve-Ke:2086年06月27日(108)
Me-Su期 2086年08月(108)~2087年07月(109)
Me-Su-Su:2086年08月26日(108)
Me-Su-Mo:2086年09月11日(108)
Me-Su-Ma:2086年10月07日(108)
Me-Su-Ra:2086年10月25日(108)
Me-Su-Ju:2086年12月10日(109)
Me-Su-Sa:2087年01月21日(109)
Me-Su-Me:2087年03月11日(109)
Me-Su-Ke:2087年04月24日(109)
Me-Su-Ve:2087年05月12日(109)
Me-Mo期 2087年07月(109)~2088年12月(111)
Me-Mo-Mo:2087年07月03日(109)
Me-Mo-Ma:2087年08月15日(109)
Me-Mo-Ra:2087年09月14日(109)
Me-Mo-Ju:2087年12月01日(110)
Me-Mo-Sa:2088年02月08日(110)
Me-Mo-Me:2088年04月29日(110)
Me-Mo-Ke:2088年07月12日(110)
Me-Mo-Ve:2088年08月11日(110)
Me-Mo-Su:2088年11月05日(111)
Me-Ma期 2088年12月(111)~2089年11月(112)
Me-Ma-Ma:2088年12月01日(111)
Me-Ma-Ra:2088年12月22日(111)
Me-Ma-Ju:2089年02月14日(111)
Me-Ma-Sa:2089年04月04日(111)
Me-Ma-Me:2089年05月31日(111)
Me-Ma-Ke:2089年07月21日(111)
Me-Ma-Ve:2089年08月12日(111)
Me-Ma-Su:2089年10月11日(111)
Me-Ma-Mo:2089年10月29日(111)
Me-Ra期 2089年11月(112)~2092年06月(114)
Me-Ra-Ra:2089年11月28日(112)
Me-Ra-Ju:2090年04月17日(112)
Me-Ra-Sa:2090年08月19日(112)
Me-Ra-Me:2091年01月14日(113)
Me-Ra-Ke:2091年05月26日(113)
Me-Ra-Ve:2091年07月19日(113)
Me-Ra-Su:2091年12月21日(114)
Me-Ra-Mo:2092年02月06日(114)
Me-Ra-Ma:2092年04月23日(114)
Me-Ju期 2092年06月(114)~2097年06月(119)
Me-Ju-Ju:2092年06月17日(114)
Me-Ju-Sa:2092年10月05日(114)
Me-Ju-Me:2093年02月13日(115)
Me-Ju-Ke:2093年06月10日(115)
Me-Ju-Ve:2093年07月29日(115)
Me-Ju-Su:2093年12月14日(116)
Me-Ju-Mo:2094年01月24日(116)
Me-Ju-Ma:2094年04月03日(116)
Me-Ju-Ra:2094年05月21日(116)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

水瓶:1977年11月(0)-1983年11月(6)】
水瓶- 魚 1977年11月(0)~1978年05月(0)
水瓶- 魚-牡羊:1977年11月05日(0)
水瓶- 魚-牡牛:1977年11月20日(0)
水瓶- 魚-双子:1977年12月05日(0)
水瓶- 魚- 蟹:1977年12月20日(0)
水瓶- 魚-獅子:1978年01月05日(0)
水瓶- 魚-乙女:1978年01月20日(0)
水瓶- 魚-天秤:1978年02月04日(0)
水瓶- 魚- 蠍:1978年02月19日(0)
水瓶- 魚-射手:1978年03月06日(0)
水瓶- 魚-山羊:1978年03月22日(0)
水瓶- 魚-水瓶:1978年04月06日(0)
水瓶- 魚- 魚:1978年04月21日(0)
水瓶-牡羊 1978年05月(0)~1978年11月(0)
水瓶-牡羊-牡牛:1978年05月06日(0)
水瓶-牡羊-双子:1978年05月22日(0)
水瓶-牡羊- 蟹:1978年06月06日(0)
水瓶-牡羊-獅子:1978年06月21日(0)
水瓶-牡羊-乙女:1978年07月06日(0)
水瓶-牡羊-天秤:1978年07月21日(0)
水瓶-牡羊- 蠍:1978年08月06日(0)
水瓶-牡羊-射手:1978年08月21日(0)
水瓶-牡羊-山羊:1978年09月05日(0)
水瓶-牡羊-水瓶:1978年09月20日(0)
水瓶-牡羊- 魚:1978年10月06日(0)
水瓶-牡羊-牡羊:1978年10月21日(0)
水瓶-牡牛 1978年11月(1)~1979年05月(1)
水瓶-牡牛-牡羊:1978年11月05日(1)
水瓶-牡牛- 魚:1978年11月20日(1)
水瓶-牡牛-水瓶:1978年12月05日(1)
水瓶-牡牛-山羊:1978年12月21日(1)
水瓶-牡牛-射手:1979年01月05日(1)
水瓶-牡牛- 蠍:1979年01月20日(1)
水瓶-牡牛-天秤:1979年02月04日(1)
水瓶-牡牛-乙女:1979年02月19日(1)
水瓶-牡牛-獅子:1979年03月07日(1)
水瓶-牡牛- 蟹:1979年03月22日(1)
水瓶-牡牛-双子:1979年04月06日(1)
水瓶-牡牛-牡牛:1979年04月21日(1)
水瓶-双子 1979年05月(1)~1979年11月(1)
水瓶-双子-牡牛:1979年05月07日(1)
水瓶-双子-牡羊:1979年05月22日(1)
水瓶-双子- 魚:1979年06月06日(1)
水瓶-双子-水瓶:1979年06月21日(1)
水瓶-双子-山羊:1979年07月06日(1)
水瓶-双子-射手:1979年07月22日(1)
水瓶-双子- 蠍:1979年08月06日(1)
水瓶-双子-天秤:1979年08月21日(1)
水瓶-双子-乙女:1979年09月05日(1)
水瓶-双子-獅子:1979年09月21日(1)
水瓶-双子- 蟹:1979年10月06日(1)
水瓶-双子-双子:1979年10月21日(1)
水瓶- 蟹 1979年11月(2)~1980年05月(2)
水瓶- 蟹-双子:1979年11月05日(2)
水瓶- 蟹-牡牛:1979年11月20日(2)
水瓶- 蟹-牡羊:1979年12月06日(2)
水瓶- 蟹- 魚:1979年12月21日(2)
水瓶- 蟹-水瓶:1980年01月05日(2)
水瓶- 蟹-山羊:1980年01月20日(2)
水瓶- 蟹-射手:1980年02月05日(2)
水瓶- 蟹- 蠍:1980年02月20日(2)
水瓶- 蟹-天秤:1980年03月06日(2)
水瓶- 蟹-乙女:1980年03月21日(2)
水瓶- 蟹-獅子:1980年04月05日(2)
水瓶- 蟹- 蟹:1980年04月21日(2)
水瓶-獅子 1980年05月(2)~1980年11月(2)
水瓶-獅子-乙女:1980年05月06日(2)
水瓶-獅子-天秤:1980年05月21日(2)
水瓶-獅子- 蠍:1980年06月05日(2)
水瓶-獅子-射手:1980年06月20日(2)
水瓶-獅子-山羊:1980年07月06日(2)
水瓶-獅子-水瓶:1980年07月21日(2)
水瓶-獅子- 魚:1980年08月05日(2)
水瓶-獅子-牡羊:1980年08月20日(2)
水瓶-獅子-牡牛:1980年09月05日(2)
水瓶-獅子-双子:1980年09月20日(2)
水瓶-獅子- 蟹:1980年10月05日(2)
水瓶-獅子-獅子:1980年10月20日(2)
水瓶-乙女 1980年11月(3)~1981年05月(3)
水瓶-乙女-天秤:1980年11月04日(3)
水瓶-乙女- 蠍:1980年11月20日(3)
水瓶-乙女-射手:1980年12月05日(3)
水瓶-乙女-山羊:1980年12月20日(3)
水瓶-乙女-水瓶:1981年01月04日(3)
水瓶-乙女- 魚:1981年01月20日(3)
水瓶-乙女-牡羊:1981年02月04日(3)
水瓶-乙女-牡牛:1981年02月19日(3)
水瓶-乙女-双子:1981年03月06日(3)
水瓶-乙女- 蟹:1981年03月21日(3)
水瓶-乙女-獅子:1981年04月06日(3)
水瓶-乙女-乙女:1981年04月21日(3)
水瓶-天秤 1981年05月(3)~1981年11月(3)
水瓶-天秤- 蠍:1981年05月06日(3)
水瓶-天秤-射手:1981年05月21日(3)
水瓶-天秤-山羊:1981年06月06日(3)
水瓶-天秤-水瓶:1981年06月21日(3)
水瓶-天秤- 魚:1981年07月06日(3)
水瓶-天秤-牡羊:1981年07月21日(3)
水瓶-天秤-牡牛:1981年08月05日(3)
水瓶-天秤-双子:1981年08月21日(3)
水瓶-天秤- 蟹:1981年09月05日(3)
水瓶-天秤-獅子:1981年09月20日(3)
水瓶-天秤-乙女:1981年10月05日(3)
水瓶-天秤-天秤:1981年10月20日(3)
水瓶- 蠍 1981年11月(4)~1982年05月(4)
水瓶- 蠍-天秤:1981年11月05日(4)
水瓶- 蠍-乙女:1981年11月20日(4)
水瓶- 蠍-獅子:1981年12月05日(4)
水瓶- 蠍- 蟹:1981年12月20日(4)
水瓶- 蠍-双子:1982年01月05日(4)
水瓶- 蠍-牡牛:1982年01月20日(4)
水瓶- 蠍-牡羊:1982年02月04日(4)
水瓶- 蠍- 魚:1982年02月19日(4)
水瓶- 蠍-水瓶:1982年03月06日(4)
水瓶- 蠍-山羊:1982年03月22日(4)
水瓶- 蠍-射手:1982年04月06日(4)
水瓶- 蠍- 蠍:1982年04月21日(4)
水瓶-射手 1982年05月(4)~1982年11月(4)
水瓶-射手- 蠍:1982年05月06日(4)
水瓶-射手-天秤:1982年05月22日(4)
水瓶-射手-乙女:1982年06月06日(4)
水瓶-射手-獅子:1982年06月21日(4)
水瓶-射手- 蟹:1982年07月06日(4)
水瓶-射手-双子:1982年07月21日(4)
水瓶-射手-牡牛:1982年08月06日(4)
水瓶-射手-牡羊:1982年08月21日(4)
水瓶-射手- 魚:1982年09月05日(4)
水瓶-射手-水瓶:1982年09月20日(4)
水瓶-射手-山羊:1982年10月06日(4)
水瓶-射手-射手:1982年10月21日(4)
水瓶-山羊 1982年11月(5)~1983年05月(5)
水瓶-山羊-射手:1982年11月05日(5)
水瓶-山羊- 蠍:1982年11月20日(5)
水瓶-山羊-天秤:1982年12月05日(5)
水瓶-山羊-乙女:1982年12月21日(5)
水瓶-山羊-獅子:1983年01月05日(5)
水瓶-山羊- 蟹:1983年01月20日(5)
水瓶-山羊-双子:1983年02月04日(5)
水瓶-山羊-牡牛:1983年02月19日(5)
水瓶-山羊-牡羊:1983年03月07日(5)
水瓶-山羊- 魚:1983年03月22日(5)
水瓶-山羊-水瓶:1983年04月06日(5)
水瓶-山羊-山羊:1983年04月21日(5)
水瓶-水瓶 1983年05月(5)~1983年11月(5)
水瓶-水瓶- 魚:1983年05月07日(5)
水瓶-水瓶-牡羊:1983年05月22日(5)
水瓶-水瓶-牡牛:1983年06月06日(5)
水瓶-水瓶-双子:1983年06月21日(5)
水瓶-水瓶- 蟹:1983年07月06日(5)
水瓶-水瓶-獅子:1983年07月22日(5)
水瓶-水瓶-乙女:1983年08月06日(5)
水瓶-水瓶-天秤:1983年08月21日(5)
水瓶-水瓶- 蠍:1983年09月05日(5)
水瓶-水瓶-射手:1983年09月21日(5)
水瓶-水瓶-山羊:1983年10月06日(5)
水瓶-水瓶-水瓶:1983年10月21日(5)
 魚:1983年11月(6)-1992年11月(15)】
 魚-牡羊 1983年11月(6)~1984年08月(6)
 魚-牡羊-牡牛:1983年11月05日(6)
 魚-牡羊-双子:1983年11月28日(6)
 魚-牡羊- 蟹:1983年12月21日(6)
 魚-牡羊-獅子:1984年01月13日(6)
 魚-牡羊-乙女:1984年02月05日(6)
 魚-牡羊-天秤:1984年02月27日(6)
 魚-牡羊- 蠍:1984年03月21日(6)
 魚-牡羊-射手:1984年04月13日(6)
 魚-牡羊-山羊:1984年05月06日(6)
 魚-牡羊-水瓶:1984年05月29日(6)
 魚-牡羊- 魚:1984年06月20日(6)
 魚-牡羊-牡羊:1984年07月13日(6)
 魚-牡牛 1984年08月(6)~1985年05月(6)
 魚-牡牛-牡羊:1984年08月05日(6)
 魚-牡牛- 魚:1984年08月28日(6)
 魚-牡牛-水瓶:1984年09月20日(6)
 魚-牡牛-山羊:1984年10月13日(6)
 魚-牡牛-射手:1984年11月04日(7)
 魚-牡牛- 蠍:1984年11月27日(7)
 魚-牡牛-天秤:1984年12月20日(7)
 魚-牡牛-乙女:1985年01月12日(7)
 魚-牡牛-獅子:1985年02月04日(7)
 魚-牡牛- 蟹:1985年02月27日(7)
 魚-牡牛-双子:1985年03月21日(7)
 魚-牡牛-牡牛:1985年04月13日(7)
 魚-双子 1985年05月(7)~1986年02月(7)
 魚-双子-牡牛:1985年05月06日(7)
 魚-双子-牡羊:1985年05月29日(7)
 魚-双子- 魚:1985年06月21日(7)
 魚-双子-水瓶:1985年07月14日(7)
 魚-双子-山羊:1985年08月05日(7)
 魚-双子-射手:1985年08月28日(7)
 魚-双子- 蠍:1985年09月20日(7)
 魚-双子-天秤:1985年10月13日(7)
 魚-双子-乙女:1985年11月05日(8)
 魚-双子-獅子:1985年11月28日(8)
 魚-双子- 蟹:1985年12月20日(8)
 魚-双子-双子:1986年01月12日(8)
 魚- 蟹 1986年02月(8)~1986年11月(8)
 魚- 蟹-双子:1986年02月04日(8)
 魚- 蟹-牡牛:1986年02月27日(8)
 魚- 蟹-牡羊:1986年03月22日(8)
 魚- 蟹- 魚:1986年04月13日(8)
 魚- 蟹-水瓶:1986年05月06日(8)
 魚- 蟹-山羊:1986年05月29日(8)
 魚- 蟹-射手:1986年06月21日(8)
 魚- 蟹- 蠍:1986年07月14日(8)
 魚- 蟹-天秤:1986年08月06日(8)
 魚- 蟹-乙女:1986年08月28日(8)
 魚- 蟹-獅子:1986年09月20日(8)
 魚- 蟹- 蟹:1986年10月13日(8)
 魚-獅子 1986年11月(9)~1987年08月(9)
 魚-獅子-乙女:1986年11月05日(9)
 魚-獅子-天秤:1986年11月28日(9)
 魚-獅子- 蠍:1986年12月21日(9)
 魚-獅子-射手:1987年01月12日(9)
 魚-獅子-山羊:1987年02月04日(9)
 魚-獅子-水瓶:1987年02月27日(9)
 魚-獅子- 魚:1987年03月22日(9)
 魚-獅子-牡羊:1987年04月14日(9)
 魚-獅子-牡牛:1987年05月07日(9)
 魚-獅子-双子:1987年05月29日(9)
 魚-獅子- 蟹:1987年06月21日(9)
 魚-獅子-獅子:1987年07月14日(9)
 魚-乙女 1987年08月(9)~1988年05月(9)
 魚-乙女-天秤:1987年08月06日(9)
 魚-乙女- 蠍:1987年08月29日(9)
 魚-乙女-射手:1987年09月21日(9)
 魚-乙女-山羊:1987年10月13日(9)
 魚-乙女-水瓶:1987年11月05日(10)
 魚-乙女- 魚:1987年11月28日(10)
 魚-乙女-牡羊:1987年12月21日(10)
 魚-乙女-牡牛:1988年01月13日(10)
 魚-乙女-双子:1988年02月05日(10)
 魚-乙女- 蟹:1988年02月27日(10)
 魚-乙女-獅子:1988年03月21日(10)
 魚-乙女-乙女:1988年04月13日(10)
 魚-天秤 1988年05月(10)~1989年02月(10)
 魚-天秤- 蠍:1988年05月06日(10)
 魚-天秤-射手:1988年05月29日(10)
 魚-天秤-山羊:1988年06月20日(10)
 魚-天秤-水瓶:1988年07月13日(10)
 魚-天秤- 魚:1988年08月05日(10)
 魚-天秤-牡羊:1988年08月28日(10)
 魚-天秤-牡牛:1988年09月20日(10)
 魚-天秤-双子:1988年10月13日(10)
 魚-天秤- 蟹:1988年11月04日(11)
 魚-天秤-獅子:1988年11月27日(11)
 魚-天秤-乙女:1988年12月20日(11)
 魚-天秤-天秤:1989年01月12日(11)
 魚- 蠍 1989年02月(11)~1989年11月(11)
 魚- 蠍-天秤:1989年02月04日(11)
 魚- 蠍-乙女:1989年02月27日(11)
 魚- 蠍-獅子:1989年03月21日(11)
 魚- 蠍- 蟹:1989年04月13日(11)
 魚- 蠍-双子:1989年05月06日(11)
 魚- 蠍-牡牛:1989年05月29日(11)
 魚- 蠍-牡羊:1989年06月21日(11)
 魚- 蠍- 魚:1989年07月14日(11)
 魚- 蠍-水瓶:1989年08月05日(11)
 魚- 蠍-山羊:1989年08月28日(11)
 魚- 蠍-射手:1989年09月20日(11)
 魚- 蠍- 蠍:1989年10月13日(11)
 魚-射手 1989年11月(12)~1990年08月(12)
 魚-射手- 蠍:1989年11月05日(12)
 魚-射手-天秤:1989年11月28日(12)
 魚-射手-乙女:1989年12月20日(12)
 魚-射手-獅子:1990年01月12日(12)
 魚-射手- 蟹:1990年02月04日(12)
 魚-射手-双子:1990年02月27日(12)
 魚-射手-牡牛:1990年03月22日(12)
 魚-射手-牡羊:1990年04月13日(12)
 魚-射手- 魚:1990年05月06日(12)
 魚-射手-水瓶:1990年05月29日(12)
 魚-射手-山羊:1990年06月21日(12)
 魚-射手-射手:1990年07月14日(12)
 魚-山羊 1990年08月(12)~1991年05月(12)
 魚-山羊-射手:1990年08月06日(12)
 魚-山羊- 蠍:1990年08月28日(12)
 魚-山羊-天秤:1990年09月20日(12)
 魚-山羊-乙女:1990年10月13日(12)
 魚-山羊-獅子:1990年11月05日(13)
 魚-山羊- 蟹:1990年11月28日(13)
 魚-山羊-双子:1990年12月21日(13)
 魚-山羊-牡牛:1991年01月12日(13)
 魚-山羊-牡羊:1991年02月04日(13)
 魚-山羊- 魚:1991年02月27日(13)
 魚-山羊-水瓶:1991年03月22日(13)
 魚-山羊-山羊:1991年04月14日(13)
 魚-水瓶 1991年05月(13)~1992年02月(13)
 魚-水瓶- 魚:1991年05月07日(13)
 魚-水瓶-牡羊:1991年05月29日(13)
 魚-水瓶-牡牛:1991年06月21日(13)
 魚-水瓶-双子:1991年07月14日(13)
 魚-水瓶- 蟹:1991年08月06日(13)
 魚-水瓶-獅子:1991年08月29日(13)
 魚-水瓶-乙女:1991年09月21日(13)
 魚-水瓶-天秤:1991年10月13日(13)
 魚-水瓶- 蠍:1991年11月05日(14)
 魚-水瓶-射手:1991年11月28日(14)
 魚-水瓶-山羊:1991年12月21日(14)
 魚-水瓶-水瓶:1992年01月13日(14)
 魚- 魚 1992年02月(14)~1992年11月(14)
 魚- 魚-牡羊:1992年02月05日(14)
 魚- 魚-牡牛:1992年02月27日(14)
 魚- 魚-双子:1992年03月21日(14)
 魚- 魚- 蟹:1992年04月13日(14)
 魚- 魚-獅子:1992年05月06日(14)
 魚- 魚-乙女:1992年05月29日(14)
 魚- 魚-天秤:1992年06月20日(14)
 魚- 魚- 蠍:1992年07月13日(14)
 魚- 魚-射手:1992年08月05日(14)
 魚- 魚-山羊:1992年08月28日(14)
 魚- 魚-水瓶:1992年09月20日(14)
 魚- 魚- 魚:1992年10月13日(14)
牡羊:1992年11月(15)-1995年11月(18)】
牡羊-牡牛 1992年11月(15)~1993年02月(15)
牡羊-牡牛-牡羊:1992年11月04日(15)
牡羊-牡牛- 魚:1992年11月12日(15)
牡羊-牡牛-水瓶:1992年11月20日(15)
牡羊-牡牛-山羊:1992年11月27日(15)
牡羊-牡牛-射手:1992年12月05日(15)
牡羊-牡牛- 蠍:1992年12月12日(15)
牡羊-牡牛-天秤:1992年12月20日(15)
牡羊-牡牛-乙女:1992年12月28日(15)
牡羊-牡牛-獅子:1993年01月04日(15)
牡羊-牡牛- 蟹:1993年01月12日(15)
牡羊-牡牛-双子:1993年01月20日(15)
牡羊-牡牛-牡牛:1993年01月27日(15)
牡羊-双子 1993年02月(15)~1993年05月(15)
牡羊-双子-牡牛:1993年02月04日(15)
牡羊-双子-牡羊:1993年02月11日(15)
牡羊-双子- 魚:1993年02月19日(15)
牡羊-双子-水瓶:1993年02月27日(15)
牡羊-双子-山羊:1993年03月06日(15)
牡羊-双子-射手:1993年03月14日(15)
牡羊-双子- 蠍:1993年03月21日(15)
牡羊-双子-天秤:1993年03月29日(15)
牡羊-双子-乙女:1993年04月06日(15)
牡羊-双子-獅子:1993年04月13日(15)
牡羊-双子- 蟹:1993年04月21日(15)
牡羊-双子-双子:1993年04月28日(15)
牡羊- 蟹 1993年05月(15)~1993年08月(15)
牡羊- 蟹-双子:1993年05月06日(15)
牡羊- 蟹-牡牛:1993年05月14日(15)
牡羊- 蟹-牡羊:1993年05月21日(15)
牡羊- 蟹- 魚:1993年05月29日(15)
牡羊- 蟹-水瓶:1993年06月06日(15)
牡羊- 蟹-山羊:1993年06月13日(15)
牡羊- 蟹-射手:1993年06月21日(15)
牡羊- 蟹- 蠍:1993年06月28日(15)
牡羊- 蟹-天秤:1993年07月06日(15)
牡羊- 蟹-乙女:1993年07月14日(15)
牡羊- 蟹-獅子:1993年07月21日(15)
牡羊- 蟹- 蟹:1993年07月29日(15)
牡羊-獅子 1993年08月(15)~1993年11月(15)
牡羊-獅子-乙女:1993年08月05日(15)
牡羊-獅子-天秤:1993年08月13日(15)
牡羊-獅子- 蠍:1993年08月21日(15)
牡羊-獅子-射手:1993年08月28日(15)
牡羊-獅子-山羊:1993年09月05日(15)
牡羊-獅子-水瓶:1993年09月12日(15)
牡羊-獅子- 魚:1993年09月20日(15)
牡羊-獅子-牡羊:1993年09月28日(15)
牡羊-獅子-牡牛:1993年10月05日(15)
牡羊-獅子-双子:1993年10月13日(15)
牡羊-獅子- 蟹:1993年10月20日(15)
牡羊-獅子-獅子:1993年10月28日(15)
牡羊-乙女 1993年11月(16)~1994年02月(16)
牡羊-乙女-天秤:1993年11月05日(16)
牡羊-乙女- 蠍:1993年11月12日(16)
牡羊-乙女-射手:1993年11月20日(16)
牡羊-乙女-山羊:1993年11月28日(16)
牡羊-乙女-水瓶:1993年12月05日(16)
牡羊-乙女- 魚:1993年12月13日(16)
牡羊-乙女-牡羊:1993年12月20日(16)
牡羊-乙女-牡牛:1993年12月28日(16)
牡羊-乙女-双子:1994年01月05日(16)
牡羊-乙女- 蟹:1994年01月12日(16)
牡羊-乙女-獅子:1994年01月20日(16)
牡羊-乙女-乙女:1994年01月27日(16)
牡羊-天秤 1994年02月(16)~1994年05月(16)
牡羊-天秤- 蠍:1994年02月04日(16)
牡羊-天秤-射手:1994年02月12日(16)
牡羊-天秤-山羊:1994年02月19日(16)
牡羊-天秤-水瓶:1994年02月27日(16)
牡羊-天秤- 魚:1994年03月06日(16)
牡羊-天秤-牡羊:1994年03月14日(16)
牡羊-天秤-牡牛:1994年03月22日(16)
牡羊-天秤-双子:1994年03月29日(16)
牡羊-天秤- 蟹:1994年04月06日(16)
牡羊-天秤-獅子:1994年04月13日(16)
牡羊-天秤-乙女:1994年04月21日(16)
牡羊-天秤-天秤:1994年04月29日(16)
牡羊- 蠍 1994年05月(16)~1994年08月(16)
牡羊- 蠍-天秤:1994年05月06日(16)
牡羊- 蠍-乙女:1994年05月14日(16)
牡羊- 蠍-獅子:1994年05月22日(16)
牡羊- 蠍- 蟹:1994年05月29日(16)
牡羊- 蠍-双子:1994年06月06日(16)
牡羊- 蠍-牡牛:1994年06月13日(16)
牡羊- 蠍-牡羊:1994年06月21日(16)
牡羊- 蠍- 魚:1994年06月29日(16)
牡羊- 蠍-水瓶:1994年07月06日(16)
牡羊- 蠍-山羊:1994年07月14日(16)
牡羊- 蠍-射手:1994年07月21日(16)
牡羊- 蠍- 蠍:1994年07月29日(16)
牡羊-射手 1994年08月(16)~1994年11月(16)
牡羊-射手- 蠍:1994年08月06日(16)
牡羊-射手-天秤:1994年08月13日(16)
牡羊-射手-乙女:1994年08月21日(16)
牡羊-射手-獅子:1994年08月28日(16)
牡羊-射手- 蟹:1994年09月05日(16)
牡羊-射手-双子:1994年09月13日(16)
牡羊-射手-牡牛:1994年09月20日(16)
牡羊-射手-牡羊:1994年09月28日(16)
牡羊-射手- 魚:1994年10月06日(16)
牡羊-射手-水瓶:1994年10月13日(16)
牡羊-射手-山羊:1994年10月21日(16)
牡羊-射手-射手:1994年10月28日(16)
牡羊-山羊 1994年11月(17)~1995年02月(17)
牡羊-山羊-射手:1994年11月05日(17)
牡羊-山羊- 蠍:1994年11月13日(17)
牡羊-山羊-天秤:1994年11月20日(17)
牡羊-山羊-乙女:1994年11月28日(17)
牡羊-山羊-獅子:1994年12月05日(17)
牡羊-山羊- 蟹:1994年12月13日(17)
牡羊-山羊-双子:1994年12月21日(17)
牡羊-山羊-牡牛:1994年12月28日(17)
牡羊-山羊-牡羊:1995年01月05日(17)
牡羊-山羊- 魚:1995年01月12日(17)
牡羊-山羊-水瓶:1995年01月20日(17)
牡羊-山羊-山羊:1995年01月28日(17)
牡羊-水瓶 1995年02月(17)~1995年05月(17)
牡羊-水瓶- 魚:1995年02月04日(17)
牡羊-水瓶-牡羊:1995年02月12日(17)
牡羊-水瓶-牡牛:1995年02月19日(17)
牡羊-水瓶-双子:1995年02月27日(17)
牡羊-水瓶- 蟹:1995年03月07日(17)
牡羊-水瓶-獅子:1995年03月14日(17)
牡羊-水瓶-乙女:1995年03月22日(17)
牡羊-水瓶-天秤:1995年03月30日(17)
牡羊-水瓶- 蠍:1995年04月06日(17)
牡羊-水瓶-射手:1995年04月14日(17)
牡羊-水瓶-山羊:1995年04月21日(17)
牡羊-水瓶-水瓶:1995年04月29日(17)
牡羊- 魚 1995年05月(17)~1995年08月(17)
牡羊- 魚-牡羊:1995年05月07日(17)
牡羊- 魚-牡牛:1995年05月14日(17)
牡羊- 魚-双子:1995年05月22日(17)
牡羊- 魚- 蟹:1995年05月29日(17)
牡羊- 魚-獅子:1995年06月06日(17)
牡羊- 魚-乙女:1995年06月14日(17)
牡羊- 魚-天秤:1995年06月21日(17)
牡羊- 魚- 蠍:1995年06月29日(17)
牡羊- 魚-射手:1995年07月06日(17)
牡羊- 魚-山羊:1995年07月14日(17)
牡羊- 魚-水瓶:1995年07月22日(17)
牡羊- 魚- 魚:1995年07月29日(17)
牡羊-牡羊 1995年08月(17)~1995年11月(17)
牡羊-牡羊-牡牛:1995年08月06日(17)
牡羊-牡羊-双子:1995年08月13日(17)
牡羊-牡羊- 蟹:1995年08月21日(17)
牡羊-牡羊-獅子:1995年08月29日(17)
牡羊-牡羊-乙女:1995年09月05日(17)
牡羊-牡羊-天秤:1995年09月13日(17)
牡羊-牡羊- 蠍:1995年09月21日(17)
牡羊-牡羊-射手:1995年09月28日(17)
牡羊-牡羊-山羊:1995年10月06日(17)
牡羊-牡羊-水瓶:1995年10月13日(17)
牡羊-牡羊- 魚:1995年10月21日(17)
牡羊-牡羊-牡羊:1995年10月29日(17)
牡牛:1995年11月(18)-2000年11月(23)】
牡牛-牡羊 1995年11月(18)~1996年04月(18)
牡牛-牡羊-牡牛:1995年11月05日(18)
牡牛-牡羊-双子:1995年11月18日(18)
牡牛-牡羊- 蟹:1995年12月01日(18)
牡牛-牡羊-獅子:1995年12月13日(18)
牡牛-牡羊-乙女:1995年12月26日(18)
牡牛-牡羊-天秤:1996年01月08日(18)
牡牛-牡羊- 蠍:1996年01月20日(18)
牡牛-牡羊-射手:1996年02月02日(18)
牡牛-牡羊-山羊:1996年02月15日(18)
牡牛-牡羊-水瓶:1996年02月27日(18)
牡牛-牡羊- 魚:1996年03月11日(18)
牡牛-牡羊-牡羊:1996年03月24日(18)
牡牛- 魚 1996年04月(18)~1996年09月(18)
牡牛- 魚-牡羊:1996年04月05日(18)
牡牛- 魚-牡牛:1996年04月18日(18)
牡牛- 魚-双子:1996年05月01日(18)
牡牛- 魚- 蟹:1996年05月13日(18)
牡牛- 魚-獅子:1996年05月26日(18)
牡牛- 魚-乙女:1996年06月08日(18)
牡牛- 魚-天秤:1996年06月20日(18)
牡牛- 魚- 蠍:1996年07月03日(18)
牡牛- 魚-射手:1996年07月16日(18)
牡牛- 魚-山羊:1996年07月29日(18)
牡牛- 魚-水瓶:1996年08月10日(18)
牡牛- 魚- 魚:1996年08月23日(18)
牡牛-水瓶 1996年09月(18)~1997年02月(18)
牡牛-水瓶- 魚:1996年09月05日(18)
牡牛-水瓶-牡羊:1996年09月17日(18)
牡牛-水瓶-牡牛:1996年09月30日(18)
牡牛-水瓶-双子:1996年10月13日(18)
牡牛-水瓶- 蟹:1996年10月25日(18)
牡牛-水瓶-獅子:1996年11月07日(19)
牡牛-水瓶-乙女:1996年11月20日(19)
牡牛-水瓶-天秤:1996年12月02日(19)
牡牛-水瓶- 蠍:1996年12月15日(19)
牡牛-水瓶-射手:1996年12月28日(19)
牡牛-水瓶-山羊:1997年01月09日(19)
牡牛-水瓶-水瓶:1997年01月22日(19)
牡牛-山羊 1997年02月(19)~1997年07月(19)
牡牛-山羊-射手:1997年02月04日(19)
牡牛-山羊- 蠍:1997年02月16日(19)
牡牛-山羊-天秤:1997年03月01日(19)
牡牛-山羊-乙女:1997年03月14日(19)
牡牛-山羊-獅子:1997年03月26日(19)
牡牛-山羊- 蟹:1997年04月08日(19)
牡牛-山羊-双子:1997年04月21日(19)
牡牛-山羊-牡牛:1997年05月04日(19)
牡牛-山羊-牡羊:1997年05月16日(19)
牡牛-山羊- 魚:1997年05月29日(19)
牡牛-山羊-水瓶:1997年06月11日(19)
牡牛-山羊-山羊:1997年06月23日(19)
牡牛-射手 1997年07月(19)~1997年12月(19)
牡牛-射手- 蠍:1997年07月06日(19)
牡牛-射手-天秤:1997年07月19日(19)
牡牛-射手-乙女:1997年07月31日(19)
牡牛-射手-獅子:1997年08月13日(19)
牡牛-射手- 蟹:1997年08月26日(19)
牡牛-射手-双子:1997年09月07日(19)
牡牛-射手-牡牛:1997年09月20日(19)
牡牛-射手-牡羊:1997年10月03日(19)
牡牛-射手- 魚:1997年10月15日(19)
牡牛-射手-水瓶:1997年10月28日(19)
牡牛-射手-山羊:1997年11月10日(20)
牡牛-射手-射手:1997年11月22日(20)
牡牛- 蠍 1997年12月(20)~1998年05月(20)
牡牛- 蠍-天秤:1997年12月05日(20)
牡牛- 蠍-乙女:1997年12月18日(20)
牡牛- 蠍-獅子:1997年12月30日(20)
牡牛- 蠍- 蟹:1998年01月12日(20)
牡牛- 蠍-双子:1998年01月25日(20)
牡牛- 蠍-牡牛:1998年02月07日(20)
牡牛- 蠍-牡羊:1998年02月19日(20)
牡牛- 蠍- 魚:1998年03月04日(20)
牡牛- 蠍-水瓶:1998年03月17日(20)
牡牛- 蠍-山羊:1998年03月29日(20)
牡牛- 蠍-射手:1998年04月11日(20)
牡牛- 蠍- 蠍:1998年04月24日(20)
牡牛-天秤 1998年05月(20)~1998年10月(20)
牡牛-天秤- 蠍:1998年05月06日(20)
牡牛-天秤-射手:1998年05月19日(20)
牡牛-天秤-山羊:1998年06月01日(20)
牡牛-天秤-水瓶:1998年06月13日(20)
牡牛-天秤- 魚:1998年06月26日(20)
牡牛-天秤-牡羊:1998年07月09日(20)
牡牛-天秤-牡牛:1998年07月21日(20)
牡牛-天秤-双子:1998年08月03日(20)
牡牛-天秤- 蟹:1998年08月16日(20)
牡牛-天秤-獅子:1998年08月28日(20)
牡牛-天秤-乙女:1998年09月10日(20)
牡牛-天秤-天秤:1998年09月23日(20)
牡牛-乙女 1998年10月(20)~1999年03月(20)
牡牛-乙女-天秤:1998年10月06日(20)
牡牛-乙女- 蠍:1998年10月18日(20)
牡牛-乙女-射手:1998年10月31日(20)
牡牛-乙女-山羊:1998年11月13日(21)
牡牛-乙女-水瓶:1998年11月25日(21)
牡牛-乙女- 魚:1998年12月08日(21)
牡牛-乙女-牡羊:1998年12月21日(21)
牡牛-乙女-牡牛:1999年01月02日(21)
牡牛-乙女-双子:1999年01月15日(21)
牡牛-乙女- 蟹:1999年01月28日(21)
牡牛-乙女-獅子:1999年02月09日(21)
牡牛-乙女-乙女:1999年02月22日(21)
牡牛-獅子 1999年03月(21)~1999年08月(21)
牡牛-獅子-乙女:1999年03月07日(21)
牡牛-獅子-天秤:1999年03月19日(21)
牡牛-獅子- 蠍:1999年04月01日(21)
牡牛-獅子-射手:1999年04月14日(21)
牡牛-獅子-山羊:1999年04月26日(21)
牡牛-獅子-水瓶:1999年05月09日(21)
牡牛-獅子- 魚:1999年05月22日(21)
牡牛-獅子-牡羊:1999年06月03日(21)
牡牛-獅子-牡牛:1999年06月16日(21)
牡牛-獅子-双子:1999年06月29日(21)
牡牛-獅子- 蟹:1999年07月12日(21)
牡牛-獅子-獅子:1999年07月24日(21)
牡牛- 蟹 1999年08月(21)~2000年01月(21)
牡牛- 蟹-双子:1999年08月06日(21)
牡牛- 蟹-牡牛:1999年08月19日(21)
牡牛- 蟹-牡羊:1999年08月31日(21)
牡牛- 蟹- 魚:1999年09月13日(21)
牡牛- 蟹-水瓶:1999年09月26日(21)
牡牛- 蟹-山羊:1999年10月08日(21)
牡牛- 蟹-射手:1999年10月21日(21)
牡牛- 蟹- 蠍:1999年11月03日(21)
牡牛- 蟹-天秤:1999年11月15日(22)
牡牛- 蟹-乙女:1999年11月28日(22)
牡牛- 蟹-獅子:1999年12月11日(22)
牡牛- 蟹- 蟹:1999年12月23日(22)
牡牛-双子 2000年01月(22)~2000年06月(22)
牡牛-双子-牡牛:2000年01月05日(22)
牡牛-双子-牡羊:2000年01月18日(22)
牡牛-双子- 魚:2000年01月30日(22)
牡牛-双子-水瓶:2000年02月12日(22)
牡牛-双子-山羊:2000年02月25日(22)
牡牛-双子-射手:2000年03月08日(22)
牡牛-双子- 蠍:2000年03月21日(22)
牡牛-双子-天秤:2000年04月03日(22)
牡牛-双子-乙女:2000年04月16日(22)
牡牛-双子-獅子:2000年04月28日(22)
牡牛-双子- 蟹:2000年05月11日(22)
牡牛-双子-双子:2000年05月24日(22)
牡牛-牡牛 2000年06月(22)~2000年11月(22)
牡牛-牡牛-牡羊:2000年06月05日(22)
牡牛-牡牛- 魚:2000年06月18日(22)
牡牛-牡牛-水瓶:2000年07月01日(22)
牡牛-牡牛-山羊:2000年07月13日(22)
牡牛-牡牛-射手:2000年07月26日(22)
牡牛-牡牛- 蠍:2000年08月08日(22)
牡牛-牡牛-天秤:2000年08月20日(22)
牡牛-牡牛-乙女:2000年09月02日(22)
牡牛-牡牛-獅子:2000年09月15日(22)
牡牛-牡牛- 蟹:2000年09月27日(22)
牡牛-牡牛-双子:2000年10月10日(22)
牡牛-牡牛-牡牛:2000年10月23日(22)
双子:2000年11月(23)-2004年11月(27)】
双子-牡牛 2000年11月(23)~2001年03月(23)
双子-牡牛-牡羊:2000年11月04日(23)
双子-牡牛- 魚:2000年11月15日(23)
双子-牡牛-水瓶:2000年11月25日(23)
双子-牡牛-山羊:2000年12月05日(23)
双子-牡牛-射手:2000年12月15日(23)
双子-牡牛- 蠍:2000年12月25日(23)
双子-牡牛-天秤:2001年01月04日(23)
双子-牡牛-乙女:2001年01月14日(23)
双子-牡牛-獅子:2001年01月25日(23)
双子-牡牛- 蟹:2001年02月04日(23)
双子-牡牛-双子:2001年02月14日(23)
双子-牡牛-牡牛:2001年02月24日(23)
双子-牡羊 2001年03月(23)~2001年07月(23)
双子-牡羊-牡牛:2001年03月06日(23)
双子-牡羊-双子:2001年03月16日(23)
双子-牡羊- 蟹:2001年03月26日(23)
双子-牡羊-獅子:2001年04月06日(23)
双子-牡羊-乙女:2001年04月16日(23)
双子-牡羊-天秤:2001年04月26日(23)
双子-牡羊- 蠍:2001年05月06日(23)
双子-牡羊-射手:2001年05月16日(23)
双子-牡羊-山羊:2001年05月26日(23)
双子-牡羊-水瓶:2001年06月06日(23)
双子-牡羊- 魚:2001年06月16日(23)
双子-牡羊-牡羊:2001年06月26日(23)
双子- 魚 2001年07月(23)~2001年11月(23)
双子- 魚-牡羊:2001年07月06日(23)
双子- 魚-牡牛:2001年07月16日(23)
双子- 魚-双子:2001年07月26日(23)
双子- 魚- 蟹:2001年08月05日(23)
双子- 魚-獅子:2001年08月16日(23)
双子- 魚-乙女:2001年08月26日(23)
双子- 魚-天秤:2001年09月05日(23)
双子- 魚- 蠍:2001年09月15日(23)
双子- 魚-射手:2001年09月25日(23)
双子- 魚-山羊:2001年10月05日(23)
双子- 魚-水瓶:2001年10月15日(23)
双子- 魚- 魚:2001年10月26日(23)
双子-水瓶 2001年11月(24)~2002年03月(24)
双子-水瓶- 魚:2001年11月05日(24)
双子-水瓶-牡羊:2001年11月15日(24)
双子-水瓶-牡牛:2001年11月25日(24)
双子-水瓶-双子:2001年12月05日(24)
双子-水瓶- 蟹:2001年12月15日(24)
双子-水瓶-獅子:2001年12月25日(24)
双子-水瓶-乙女:2002年01月05日(24)
双子-水瓶-天秤:2002年01月15日(24)
双子-水瓶- 蠍:2002年01月25日(24)
双子-水瓶-射手:2002年02月04日(24)
双子-水瓶-山羊:2002年02月14日(24)
双子-水瓶-水瓶:2002年02月24日(24)
双子-山羊 2002年03月(24)~2002年07月(24)
双子-山羊-射手:2002年03月06日(24)
双子-山羊- 蠍:2002年03月17日(24)
双子-山羊-天秤:2002年03月27日(24)
双子-山羊-乙女:2002年04月06日(24)
双子-山羊-獅子:2002年04月16日(24)
双子-山羊- 蟹:2002年04月26日(24)
双子-山羊-双子:2002年05月06日(24)
双子-山羊-牡牛:2002年05月16日(24)
双子-山羊-牡羊:2002年05月27日(24)
双子-山羊- 魚:2002年06月06日(24)
双子-山羊-水瓶:2002年06月16日(24)
双子-山羊-山羊:2002年06月26日(24)
双子-射手 2002年07月(24)~2002年11月(24)
双子-射手- 蠍:2002年07月06日(24)
双子-射手-天秤:2002年07月16日(24)
双子-射手-乙女:2002年07月26日(24)
双子-射手-獅子:2002年08月06日(24)
双子-射手- 蟹:2002年08月16日(24)
双子-射手-双子:2002年08月26日(24)
双子-射手-牡牛:2002年09月05日(24)
双子-射手-牡羊:2002年09月15日(24)
双子-射手- 魚:2002年09月25日(24)
双子-射手-水瓶:2002年10月06日(24)
双子-射手-山羊:2002年10月16日(24)
双子-射手-射手:2002年10月26日(24)
双子- 蠍 2002年11月(25)~2003年03月(25)
双子- 蠍-天秤:2002年11月05日(25)
双子- 蠍-乙女:2002年11月15日(25)
双子- 蠍-獅子:2002年11月25日(25)
双子- 蠍- 蟹:2002年12月05日(25)
双子- 蠍-双子:2002年12月16日(25)
双子- 蠍-牡牛:2002年12月26日(25)
双子- 蠍-牡羊:2003年01月05日(25)
双子- 蠍- 魚:2003年01月15日(25)
双子- 蠍-水瓶:2003年01月25日(25)
双子- 蠍-山羊:2003年02月04日(25)
双子- 蠍-射手:2003年02月14日(25)
双子- 蠍- 蠍:2003年02月25日(25)
双子-天秤 2003年03月(25)~2003年07月(25)
双子-天秤- 蠍:2003年03月07日(25)
双子-天秤-射手:2003年03月17日(25)
双子-天秤-山羊:2003年03月27日(25)
双子-天秤-水瓶:2003年04月06日(25)
双子-天秤- 魚:2003年04月16日(25)
双子-天秤-牡羊:2003年04月26日(25)
双子-天秤-牡牛:2003年05月07日(25)
双子-天秤-双子:2003年05月17日(25)
双子-天秤- 蟹:2003年05月27日(25)
双子-天秤-獅子:2003年06月06日(25)
双子-天秤-乙女:2003年06月16日(25)
双子-天秤-天秤:2003年06月26日(25)
双子-乙女 2003年07月(25)~2003年11月(25)
双子-乙女-天秤:2003年07月06日(25)
双子-乙女- 蠍:2003年07月17日(25)
双子-乙女-射手:2003年07月27日(25)
双子-乙女-山羊:2003年08月06日(25)
双子-乙女-水瓶:2003年08月16日(25)
双子-乙女- 魚:2003年08月26日(25)
双子-乙女-牡羊:2003年09月05日(25)
双子-乙女-牡牛:2003年09月15日(25)
双子-乙女-双子:2003年09月26日(25)
双子-乙女- 蟹:2003年10月06日(25)
双子-乙女-獅子:2003年10月16日(25)
双子-乙女-乙女:2003年10月26日(25)
双子-獅子 2003年11月(26)~2004年03月(26)
双子-獅子-乙女:2003年11月05日(26)
双子-獅子-天秤:2003年11月15日(26)
双子-獅子- 蠍:2003年11月25日(26)
双子-獅子-射手:2003年12月06日(26)
双子-獅子-山羊:2003年12月16日(26)
双子-獅子-水瓶:2003年12月26日(26)
双子-獅子- 魚:2004年01月05日(26)
双子-獅子-牡羊:2004年01月15日(26)
双子-獅子-牡牛:2004年01月25日(26)
双子-獅子-双子:2004年02月05日(26)
双子-獅子- 蟹:2004年02月15日(26)
双子-獅子-獅子:2004年02月25日(26)
双子- 蟹 2004年03月(26)~2004年07月(26)
双子- 蟹-双子:2004年03月06日(26)
双子- 蟹-牡牛:2004年03月16日(26)
双子- 蟹-牡羊:2004年03月26日(26)
双子- 蟹- 魚:2004年04月05日(26)
双子- 蟹-水瓶:2004年04月16日(26)
双子- 蟹-山羊:2004年04月26日(26)
双子- 蟹-射手:2004年05月06日(26)
双子- 蟹- 蠍:2004年05月16日(26)
双子- 蟹-天秤:2004年05月26日(26)
双子- 蟹-乙女:2004年06月05日(26)
双子- 蟹-獅子:2004年06月15日(26)
双子- 蟹- 蟹:2004年06月26日(26)
双子-双子 2004年07月(26)~2004年11月(26)
双子-双子-牡牛:2004年07月06日(26)
双子-双子-牡羊:2004年07月16日(26)
双子-双子- 魚:2004年07月26日(26)
双子-双子-水瓶:2004年08月05日(26)
双子-双子-山羊:2004年08月15日(26)
双子-双子-射手:2004年08月25日(26)
双子-双子- 蠍:2004年09月05日(26)
双子-双子-天秤:2004年09月15日(26)
双子-双子-乙女:2004年09月25日(26)
双子-双子-獅子:2004年10月05日(26)
双子-双子- 蟹:2004年10月15日(26)
双子-双子-双子:2004年10月25日(26)
 蟹:2004年11月(27)-2015年11月(38)】
 蟹-双子 2004年11月(27)~2005年10月(27)
 蟹-双子-牡牛:2004年11月04日(27)
 蟹-双子-牡羊:2004年12月02日(27)
 蟹-双子- 魚:2004年12月30日(27)
 蟹-双子-水瓶:2005年01月27日(27)
 蟹-双子-山羊:2005年02月24日(27)
 蟹-双子-射手:2005年03月24日(27)
 蟹-双子- 蠍:2005年04月21日(27)
 蟹-双子-天秤:2005年05月19日(27)
 蟹-双子-乙女:2005年06月16日(27)
 蟹-双子-獅子:2005年07月14日(27)
 蟹-双子- 蟹:2005年08月10日(27)
 蟹-双子-双子:2005年09月07日(27)
 蟹-牡牛 2005年10月(27)~2006年09月(27)
 蟹-牡牛-牡羊:2005年10月05日(27)
 蟹-牡牛- 魚:2005年11月02日(27)
 蟹-牡牛-水瓶:2005年11月30日(28)
 蟹-牡牛-山羊:2005年12月28日(28)
 蟹-牡牛-射手:2006年01月25日(28)
 蟹-牡牛- 蠍:2006年02月22日(28)
 蟹-牡牛-天秤:2006年03月22日(28)
 蟹-牡牛-乙女:2006年04月19日(28)
 蟹-牡牛-獅子:2006年05月16日(28)
 蟹-牡牛- 蟹:2006年06月13日(28)
 蟹-牡牛-双子:2006年07月11日(28)
 蟹-牡牛-牡牛:2006年08月08日(28)
 蟹-牡羊 2006年09月(28)~2007年08月(28)
 蟹-牡羊-牡牛:2006年09月05日(28)
 蟹-牡羊-双子:2006年10月03日(28)
 蟹-牡羊- 蟹:2006年10月31日(28)
 蟹-牡羊-獅子:2006年11月28日(29)
 蟹-牡羊-乙女:2006年12月26日(29)
 蟹-牡羊-天秤:2007年01月23日(29)
 蟹-牡羊- 蠍:2007年02月19日(29)
 蟹-牡羊-射手:2007年03月19日(29)
 蟹-牡羊-山羊:2007年04月16日(29)
 蟹-牡羊-水瓶:2007年05月14日(29)
 蟹-牡羊- 魚:2007年06月11日(29)
 蟹-牡羊-牡羊:2007年07月09日(29)
 蟹- 魚 2007年08月(29)~2008年07月(29)
 蟹- 魚-牡羊:2007年08月06日(29)
 蟹- 魚-牡牛:2007年09月03日(29)
 蟹- 魚-双子:2007年10月01日(29)
 蟹- 魚- 蟹:2007年10月29日(29)
 蟹- 魚-獅子:2007年11月25日(30)
 蟹- 魚-乙女:2007年12月23日(30)
 蟹- 魚-天秤:2008年01月20日(30)
 蟹- 魚- 蠍:2008年02月17日(30)
 蟹- 魚-射手:2008年03月16日(30)
 蟹- 魚-山羊:2008年04月13日(30)
 蟹- 魚-水瓶:2008年05月11日(30)
 蟹- 魚- 魚:2008年06月08日(30)
 蟹-水瓶 2008年07月(30)~2009年06月(30)
 蟹-水瓶- 魚:2008年07月06日(30)
 蟹-水瓶-牡羊:2008年08月03日(30)
 蟹-水瓶-牡牛:2008年08月30日(30)
 蟹-水瓶-双子:2008年09月27日(30)
 蟹-水瓶- 蟹:2008年10月25日(30)
 蟹-水瓶-獅子:2008年11月22日(31)
 蟹-水瓶-乙女:2008年12月20日(31)
 蟹-水瓶-天秤:2009年01月17日(31)
 蟹-水瓶- 蠍:2009年02月14日(31)
 蟹-水瓶-射手:2009年03月14日(31)
 蟹-水瓶-山羊:2009年04月11日(31)
 蟹-水瓶-水瓶:2009年05月09日(31)
 蟹-山羊 2009年06月(31)~2010年05月(31)
 蟹-山羊-射手:2009年06月06日(31)
 蟹-山羊- 蠍:2009年07月03日(31)
 蟹-山羊-天秤:2009年07月31日(31)
 蟹-山羊-乙女:2009年08月28日(31)
 蟹-山羊-獅子:2009年09月25日(31)
 蟹-山羊- 蟹:2009年10月23日(31)
 蟹-山羊-双子:2009年11月20日(32)
 蟹-山羊-牡牛:2009年12月18日(32)
 蟹-山羊-牡羊:2010年01月15日(32)
 蟹-山羊- 魚:2010年02月12日(32)
 蟹-山羊-水瓶:2010年03月12日(32)
 蟹-山羊-山羊:2010年04月08日(32)
 蟹-射手 2010年05月(32)~2011年04月(32)
 蟹-射手- 蠍:2010年05月06日(32)
 蟹-射手-天秤:2010年06月03日(32)
 蟹-射手-乙女:2010年07月01日(32)
 蟹-射手-獅子:2010年07月29日(32)
 蟹-射手- 蟹:2010年08月26日(32)
 蟹-射手-双子:2010年09月23日(32)
 蟹-射手-牡牛:2010年10月21日(32)
 蟹-射手-牡羊:2010年11月18日(33)
 蟹-射手- 魚:2010年12月16日(33)
 蟹-射手-水瓶:2011年01月12日(33)
 蟹-射手-山羊:2011年02月09日(33)
 蟹-射手-射手:2011年03月09日(33)
 蟹- 蠍 2011年04月(33)~2012年03月(33)
 蟹- 蠍-天秤:2011年04月06日(33)
 蟹- 蠍-乙女:2011年05月04日(33)
 蟹- 蠍-獅子:2011年06月01日(33)
 蟹- 蠍- 蟹:2011年06月29日(33)
 蟹- 蠍-双子:2011年07月27日(33)
 蟹- 蠍-牡牛:2011年08月24日(33)
 蟹- 蠍-牡羊:2011年09月21日(33)
 蟹- 蠍- 魚:2011年10月18日(33)
 蟹- 蠍-水瓶:2011年11月15日(34)
 蟹- 蠍-山羊:2011年12月13日(34)
 蟹- 蠍-射手:2012年01月10日(34)
 蟹- 蠍- 蠍:2012年02月07日(34)
 蟹-天秤 2012年03月(34)~2013年02月(34)
 蟹-天秤- 蠍:2012年03月06日(34)
 蟹-天秤-射手:2012年04月03日(34)
 蟹-天秤-山羊:2012年05月01日(34)
 蟹-天秤-水瓶:2012年05月29日(34)
 蟹-天秤- 魚:2012年06月26日(34)
 蟹-天秤-牡羊:2012年07月23日(34)
 蟹-天秤-牡牛:2012年08月20日(34)
 蟹-天秤-双子:2012年09月17日(34)
 蟹-天秤- 蟹:2012年10月15日(34)
 蟹-天秤-獅子:2012年11月12日(35)
 蟹-天秤-乙女:2012年12月10日(35)
 蟹-天秤-天秤:2013年01月07日(35)
 蟹-乙女 2013年02月(35)~2014年01月(35)
 蟹-乙女-天秤:2013年02月04日(35)
 蟹-乙女- 蠍:2013年03月04日(35)
 蟹-乙女-射手:2013年04月01日(35)
 蟹-乙女-山羊:2013年04月28日(35)
 蟹-乙女-水瓶:2013年05月26日(35)
 蟹-乙女- 魚:2013年06月23日(35)
 蟹-乙女-牡羊:2013年07月21日(35)
 蟹-乙女-牡牛:2013年08月18日(35)
 蟹-乙女-双子:2013年09月15日(35)
 蟹-乙女- 蟹:2013年10月13日(35)
 蟹-乙女-獅子:2013年11月10日(36)
 蟹-乙女-乙女:2013年12月08日(36)
 蟹-獅子 2014年01月(36)~2014年12月(36)
 蟹-獅子-乙女:2014年01月05日(36)
 蟹-獅子-天秤:2014年02月01日(36)
 蟹-獅子- 蠍:2014年03月01日(36)
 蟹-獅子-射手:2014年03月29日(36)
 蟹-獅子-山羊:2014年04月26日(36)
 蟹-獅子-水瓶:2014年05月24日(36)
 蟹-獅子- 魚:2014年06月21日(36)
 蟹-獅子-牡羊:2014年07月19日(36)
 蟹-獅子-牡牛:2014年08月16日(36)
 蟹-獅子-双子:2014年09月13日(36)
 蟹-獅子- 蟹:2014年10月11日(36)
 蟹-獅子-獅子:2014年11月07日(37)
 蟹- 蟹 2014年12月(37)~2015年11月(37)
 蟹- 蟹-双子:2014年12月05日(37)
 蟹- 蟹-牡牛:2015年01月02日(37)
 蟹- 蟹-牡羊:2015年01月30日(37)
 蟹- 蟹- 魚:2015年02月27日(37)
 蟹- 蟹-水瓶:2015年03月27日(37)
 蟹- 蟹-山羊:2015年04月24日(37)
 蟹- 蟹-射手:2015年05月22日(37)
 蟹- 蟹- 蠍:2015年06月19日(37)
 蟹- 蟹-天秤:2015年07月17日(37)
 蟹- 蟹-乙女:2015年08月13日(37)
 蟹- 蟹-獅子:2015年09月10日(37)
 蟹- 蟹- 蟹:2015年10月08日(37)
獅子:2015年11月(38)-2025年11月(48)】
獅子-乙女 2015年11月(38)~2016年09月(38)
獅子-乙女-天秤:2015年11月05日(38)
獅子-乙女- 蠍:2015年12月01日(38)
獅子-乙女-射手:2015年12月26日(38)
獅子-乙女-山羊:2016年01月20日(38)
獅子-乙女-水瓶:2016年02月15日(38)
獅子-乙女- 魚:2016年03月11日(38)
獅子-乙女-牡羊:2016年04月05日(38)
獅子-乙女-牡牛:2016年05月01日(38)
獅子-乙女-双子:2016年05月26日(38)
獅子-乙女- 蟹:2016年06月20日(38)
獅子-乙女-獅子:2016年07月16日(38)
獅子-乙女-乙女:2016年08月10日(38)
獅子-天秤 2016年09月(38)~2017年07月(38)
獅子-天秤- 蠍:2016年09月05日(38)
獅子-天秤-射手:2016年09月30日(38)
獅子-天秤-山羊:2016年10月25日(38)
獅子-天秤-水瓶:2016年11月20日(39)
獅子-天秤- 魚:2016年12月15日(39)
獅子-天秤-牡羊:2017年01月09日(39)
獅子-天秤-牡牛:2017年02月04日(39)
獅子-天秤-双子:2017年03月01日(39)
獅子-天秤- 蟹:2017年03月26日(39)
獅子-天秤-獅子:2017年04月21日(39)
獅子-天秤-乙女:2017年05月16日(39)
獅子-天秤-天秤:2017年06月11日(39)
獅子- 蠍 2017年07月(39)~2018年05月(39)
獅子- 蠍-天秤:2017年07月06日(39)
獅子- 蠍-乙女:2017年07月31日(39)
獅子- 蠍-獅子:2017年08月26日(39)
獅子- 蠍- 蟹:2017年09月20日(39)
獅子- 蠍-双子:2017年10月15日(39)
獅子- 蠍-牡牛:2017年11月10日(40)
獅子- 蠍-牡羊:2017年12月05日(40)
獅子- 蠍- 魚:2017年12月30日(40)
獅子- 蠍-水瓶:2018年01月25日(40)
獅子- 蠍-山羊:2018年02月19日(40)
獅子- 蠍-射手:2018年03月17日(40)
獅子- 蠍- 蠍:2018年04月11日(40)
獅子-射手 2018年05月(40)~2019年03月(40)
獅子-射手- 蠍:2018年05月06日(40)
獅子-射手-天秤:2018年06月01日(40)
獅子-射手-乙女:2018年06月26日(40)
獅子-射手-獅子:2018年07月21日(40)
獅子-射手- 蟹:2018年08月16日(40)
獅子-射手-双子:2018年09月10日(40)
獅子-射手-牡牛:2018年10月06日(40)
獅子-射手-牡羊:2018年10月31日(40)
獅子-射手- 魚:2018年11月25日(41)
獅子-射手-水瓶:2018年12月21日(41)
獅子-射手-山羊:2019年01月15日(41)
獅子-射手-射手:2019年02月09日(41)
獅子-山羊 2019年03月(41)~2020年01月(41)
獅子-山羊-射手:2019年03月07日(41)
獅子-山羊- 蠍:2019年04月01日(41)
獅子-山羊-天秤:2019年04月26日(41)
獅子-山羊-乙女:2019年05月22日(41)
獅子-山羊-獅子:2019年06月16日(41)
獅子-山羊- 蟹:2019年07月12日(41)
獅子-山羊-双子:2019年08月06日(41)
獅子-山羊-牡牛:2019年08月31日(41)
獅子-山羊-牡羊:2019年09月26日(41)
獅子-山羊- 魚:2019年10月21日(41)
獅子-山羊-水瓶:2019年11月15日(42)
獅子-山羊-山羊:2019年12月11日(42)
獅子-水瓶 2020年01月(42)~2020年11月(42)
獅子-水瓶- 魚:2020年01月05日(42)
獅子-水瓶-牡羊:2020年01月30日(42)
獅子-水瓶-牡牛:2020年02月25日(42)
獅子-水瓶-双子:2020年03月21日(42)
獅子-水瓶- 蟹:2020年04月16日(42)
獅子-水瓶-獅子:2020年05月11日(42)
獅子-水瓶-乙女:2020年06月05日(42)
獅子-水瓶-天秤:2020年07月01日(42)
獅子-水瓶- 蠍:2020年07月26日(42)
獅子-水瓶-射手:2020年08月20日(42)
獅子-水瓶-山羊:2020年09月15日(42)
獅子-水瓶-水瓶:2020年10月10日(42)
獅子- 魚 2020年11月(43)~2021年09月(43)
獅子- 魚-牡羊:2020年11月04日(43)
獅子- 魚-牡牛:2020年11月30日(43)
獅子- 魚-双子:2020年12月25日(43)
獅子- 魚- 蟹:2021年01月20日(43)
獅子- 魚-獅子:2021年02月14日(43)
獅子- 魚-乙女:2021年03月11日(43)
獅子- 魚-天秤:2021年04月06日(43)
獅子- 魚- 蠍:2021年05月01日(43)
獅子- 魚-射手:2021年05月26日(43)
獅子- 魚-山羊:2021年06月21日(43)
獅子- 魚-水瓶:2021年07月16日(43)
獅子- 魚- 魚:2021年08月10日(43)
獅子-牡羊 2021年09月(43)~2022年07月(43)
獅子-牡羊-牡牛:2021年09月05日(43)
獅子-牡羊-双子:2021年09月30日(43)
獅子-牡羊- 蟹:2021年10月26日(43)
獅子-牡羊-獅子:2021年11月20日(44)
獅子-牡羊-乙女:2021年12月15日(44)
獅子-牡羊-天秤:2022年01月10日(44)
獅子-牡羊- 蠍:2022年02月04日(44)
獅子-牡羊-射手:2022年03月01日(44)
獅子-牡羊-山羊:2022年03月27日(44)
獅子-牡羊-水瓶:2022年04月21日(44)
獅子-牡羊- 魚:2022年05月16日(44)
獅子-牡羊-牡羊:2022年06月11日(44)
獅子-牡牛 2022年07月(44)~2023年05月(44)
獅子-牡牛-牡羊:2022年07月06日(44)
獅子-牡牛- 魚:2022年08月01日(44)
獅子-牡牛-水瓶:2022年08月26日(44)
獅子-牡牛-山羊:2022年09月20日(44)
獅子-牡牛-射手:2022年10月16日(44)
獅子-牡牛- 蠍:2022年11月10日(45)
獅子-牡牛-天秤:2022年12月05日(45)
獅子-牡牛-乙女:2022年12月31日(45)
獅子-牡牛-獅子:2023年01月25日(45)
獅子-牡牛- 蟹:2023年02月19日(45)
獅子-牡牛-双子:2023年03月17日(45)
獅子-牡牛-牡牛:2023年04月11日(45)
獅子-双子 2023年05月(45)~2024年03月(45)
獅子-双子-牡牛:2023年05月07日(45)
獅子-双子-牡羊:2023年06月01日(45)
獅子-双子- 魚:2023年06月26日(45)
獅子-双子-水瓶:2023年07月22日(45)
獅子-双子-山羊:2023年08月16日(45)
獅子-双子-射手:2023年09月10日(45)
獅子-双子- 蠍:2023年10月06日(45)
獅子-双子-天秤:2023年10月31日(45)
獅子-双子-乙女:2023年11月25日(46)
獅子-双子-獅子:2023年12月21日(46)
獅子-双子- 蟹:2024年01月15日(46)
獅子-双子-双子:2024年02月10日(46)
獅子- 蟹 2024年03月(46)~2025年01月(46)
獅子- 蟹-双子:2024年03月06日(46)
獅子- 蟹-牡牛:2024年03月31日(46)
獅子- 蟹-牡羊:2024年04月26日(46)
獅子- 蟹- 魚:2024年05月21日(46)
獅子- 蟹-水瓶:2024年06月15日(46)
獅子- 蟹-山羊:2024年07月11日(46)
獅子- 蟹-射手:2024年08月05日(46)
獅子- 蟹- 蠍:2024年08月30日(46)
獅子- 蟹-天秤:2024年09月25日(46)
獅子- 蟹-乙女:2024年10月20日(46)
獅子- 蟹-獅子:2024年11月15日(47)
獅子- 蟹- 蟹:2024年12月10日(47)
獅子-獅子 2025年01月(47)~2025年11月(47)
獅子-獅子-乙女:2025年01月04日(47)
獅子-獅子-天秤:2025年01月30日(47)
獅子-獅子- 蠍:2025年02月24日(47)
獅子-獅子-射手:2025年03月21日(47)
獅子-獅子-山羊:2025年04月16日(47)
獅子-獅子-水瓶:2025年05月11日(47)
獅子-獅子- 魚:2025年06月06日(47)
獅子-獅子-牡羊:2025年07月01日(47)
獅子-獅子-牡牛:2025年07月26日(47)
獅子-獅子-双子:2025年08月21日(47)
獅子-獅子- 蟹:2025年09月15日(47)
獅子-獅子-獅子:2025年10月10日(47)
乙女:2025年11月(48)-2036年11月(59)】
乙女-天秤 2025年11月(48)~2026年10月(48)
乙女-天秤- 蠍:2025年11月05日(48)
乙女-天秤-射手:2025年12月03日(48)
乙女-天秤-山羊:2025年12月30日(48)
乙女-天秤-水瓶:2026年01月27日(48)
乙女-天秤- 魚:2026年02月24日(48)
乙女-天秤-牡羊:2026年03月24日(48)
乙女-天秤-牡牛:2026年04月21日(48)
乙女-天秤-双子:2026年05月19日(48)
乙女-天秤- 蟹:2026年06月16日(48)
乙女-天秤-獅子:2026年07月14日(48)
乙女-天秤-乙女:2026年08月11日(48)
乙女-天秤-天秤:2026年09月08日(48)
乙女- 蠍 2026年10月(48)~2027年09月(48)
乙女- 蠍-天秤:2026年10月06日(48)
乙女- 蠍-乙女:2026年11月02日(48)
乙女- 蠍-獅子:2026年11月30日(49)
乙女- 蠍- 蟹:2026年12月28日(49)
乙女- 蠍-双子:2027年01月25日(49)
乙女- 蠍-牡牛:2027年02月22日(49)
乙女- 蠍-牡羊:2027年03月22日(49)
乙女- 蠍- 魚:2027年04月19日(49)
乙女- 蠍-水瓶:2027年05月17日(49)
乙女- 蠍-山羊:2027年06月14日(49)
乙女- 蠍-射手:2027年07月12日(49)
乙女- 蠍- 蠍:2027年08月08日(49)
乙女-射手 2027年09月(49)~2028年08月(49)
乙女-射手- 蠍:2027年09月05日(49)
乙女-射手-天秤:2027年10月03日(49)
乙女-射手-乙女:2027年10月31日(49)
乙女-射手-獅子:2027年11月28日(50)
乙女-射手- 蟹:2027年12月26日(50)
乙女-射手-双子:2028年01月23日(50)
乙女-射手-牡牛:2028年02月20日(50)
乙女-射手-牡羊:2028年03月19日(50)
乙女-射手- 魚:2028年04月16日(50)
乙女-射手-水瓶:2028年05月13日(50)
乙女-射手-山羊:2028年06月10日(50)
乙女-射手-射手:2028年07月08日(50)
乙女-山羊 2028年08月(50)~2029年07月(50)
乙女-山羊-射手:2028年08月05日(50)
乙女-山羊- 蠍:2028年09月02日(50)
乙女-山羊-天秤:2028年09月30日(50)
乙女-山羊-乙女:2028年10月28日(50)
乙女-山羊-獅子:2028年11月25日(51)
乙女-山羊- 蟹:2028年12月23日(51)
乙女-山羊-双子:2029年01月20日(51)
乙女-山羊-牡牛:2029年02月16日(51)
乙女-山羊-牡羊:2029年03月16日(51)
乙女-山羊- 魚:2029年04月13日(51)
乙女-山羊-水瓶:2029年05月11日(51)
乙女-山羊-山羊:2029年06月08日(51)
乙女-水瓶 2029年07月(51)~2030年06月(51)
乙女-水瓶- 魚:2029年07月06日(51)
乙女-水瓶-牡羊:2029年08月03日(51)
乙女-水瓶-牡牛:2029年08月31日(51)
乙女-水瓶-双子:2029年09月28日(51)
乙女-水瓶- 蟹:2029年10月26日(51)
乙女-水瓶-獅子:2029年11月22日(52)
乙女-水瓶-乙女:2029年12月20日(52)
乙女-水瓶-天秤:2030年01月17日(52)
乙女-水瓶- 蠍:2030年02月14日(52)
乙女-水瓶-射手:2030年03月14日(52)
乙女-水瓶-山羊:2030年04月11日(52)
乙女-水瓶-水瓶:2030年05月09日(52)
乙女- 魚 2030年06月(52)~2031年05月(52)
乙女- 魚-牡羊:2030年06月06日(52)
乙女- 魚-牡牛:2030年07月04日(52)
乙女- 魚-双子:2030年08月01日(52)
乙女- 魚- 蟹:2030年08月28日(52)
乙女- 魚-獅子:2030年09月25日(52)
乙女- 魚-乙女:2030年10月23日(52)
乙女- 魚-天秤:2030年11月20日(53)
乙女- 魚- 蠍:2030年12月18日(53)
乙女- 魚-射手:2031年01月15日(53)
乙女- 魚-山羊:2031年02月12日(53)
乙女- 魚-水瓶:2031年03月12日(53)
乙女- 魚- 魚:2031年04月09日(53)
乙女-牡羊 2031年05月(53)~2032年04月(53)
乙女-牡羊-牡牛:2031年05月07日(53)
乙女-牡羊-双子:2031年06月03日(53)
乙女-牡羊- 蟹:2031年07月01日(53)
乙女-牡羊-獅子:2031年07月29日(53)
乙女-牡羊-乙女:2031年08月26日(53)
乙女-牡羊-天秤:2031年09月23日(53)
乙女-牡羊- 蠍:2031年10月21日(53)
乙女-牡羊-射手:2031年11月18日(54)
乙女-牡羊-山羊:2031年12月16日(54)
乙女-牡羊-水瓶:2032年01月13日(54)
乙女-牡羊- 魚:2032年02月10日(54)
乙女-牡羊-牡羊:2032年03月08日(54)
乙女-牡牛 2032年04月(54)~2033年03月(54)
乙女-牡牛-牡羊:2032年04月05日(54)
乙女-牡牛- 魚:2032年05月03日(54)
乙女-牡牛-水瓶:2032年05月31日(54)
乙女-牡牛-山羊:2032年06月28日(54)
乙女-牡牛-射手:2032年07月26日(54)
乙女-牡牛- 蠍:2032年08月23日(54)
乙女-牡牛-天秤:2032年09月20日(54)
乙女-牡牛-乙女:2032年10月18日(54)
乙女-牡牛-獅子:2032年11月15日(55)
乙女-牡牛- 蟹:2032年12月12日(55)
乙女-牡牛-双子:2033年01月09日(55)
乙女-牡牛-牡牛:2033年02月06日(55)
乙女-双子 2033年03月(55)~2034年02月(55)
乙女-双子-牡牛:2033年03月06日(55)
乙女-双子-牡羊:2033年04月03日(55)
乙女-双子- 魚:2033年05月01日(55)
乙女-双子-水瓶:2033年05月29日(55)
乙女-双子-山羊:2033年06月26日(55)
乙女-双子-射手:2033年07月24日(55)
乙女-双子- 蠍:2033年08月21日(55)
乙女-双子-天秤:2033年09月17日(55)
乙女-双子-乙女:2033年10月15日(55)
乙女-双子-獅子:2033年11月12日(56)
乙女-双子- 蟹:2033年12月10日(56)
乙女-双子-双子:2034年01月07日(56)
乙女- 蟹 2034年02月(56)~2035年01月(56)
乙女- 蟹-双子:2034年02月04日(56)
乙女- 蟹-牡牛:2034年03月04日(56)
乙女- 蟹-牡羊:2034年04月01日(56)
乙女- 蟹- 魚:2034年04月29日(56)
乙女- 蟹-水瓶:2034年05月27日(56)
乙女- 蟹-山羊:2034年06月24日(56)
乙女- 蟹-射手:2034年07月21日(56)
乙女- 蟹- 蠍:2034年08月18日(56)
乙女- 蟹-天秤:2034年09月15日(56)
乙女- 蟹-乙女:2034年10月13日(56)
乙女- 蟹-獅子:2034年11月10日(57)
乙女- 蟹- 蟹:2034年12月08日(57)
乙女-獅子 2035年01月(57)~2035年12月(57)
乙女-獅子-乙女:2035年01月05日(57)
乙女-獅子-天秤:2035年02月02日(57)
乙女-獅子- 蠍:2035年03月02日(57)
乙女-獅子-射手:2035年03月30日(57)
乙女-獅子-山羊:2035年04月26日(57)
乙女-獅子-水瓶:2035年05月24日(57)
乙女-獅子- 魚:2035年06月21日(57)
乙女-獅子-牡羊:2035年07月19日(57)
乙女-獅子-牡牛:2035年08月16日(57)
乙女-獅子-双子:2035年09月13日(57)
乙女-獅子- 蟹:2035年10月11日(57)
乙女-獅子-獅子:2035年11月08日(58)
乙女-乙女 2035年12月(58)~2036年11月(58)
乙女-乙女-天秤:2035年12月06日(58)
乙女-乙女- 蠍:2036年01月03日(58)
乙女-乙女-射手:2036年01月30日(58)
乙女-乙女-山羊:2036年02月27日(58)
乙女-乙女-水瓶:2036年03月26日(58)
乙女-乙女- 魚:2036年04月23日(58)
乙女-乙女-牡羊:2036年05月21日(58)
乙女-乙女-牡牛:2036年06月18日(58)
乙女-乙女-双子:2036年07月16日(58)
乙女-乙女- 蟹:2036年08月13日(58)
乙女-乙女-獅子:2036年09月10日(58)
乙女-乙女-乙女:2036年10月08日(58)
天秤:2036年11月(59)-2048年11月(71)】
天秤- 蠍 2036年11月(59)~2037年11月(59)
天秤- 蠍-天秤:2036年11月04日(59)
天秤- 蠍-乙女:2036年12月05日(59)
天秤- 蠍-獅子:2037年01月04日(59)
天秤- 蠍- 蟹:2037年02月04日(59)
天秤- 蠍-双子:2037年03月06日(59)
天秤- 蠍-牡牛:2037年04月06日(59)
天秤- 蠍-牡羊:2037年05月06日(59)
天秤- 蠍- 魚:2037年06月06日(59)
天秤- 蠍-水瓶:2037年07月06日(59)
天秤- 蠍-山羊:2037年08月05日(59)
天秤- 蠍-射手:2037年09月05日(59)
天秤- 蠍- 蠍:2037年10月05日(59)
天秤-射手 2037年11月(60)~2038年11月(60)
天秤-射手- 蠍:2037年11月05日(60)
天秤-射手-天秤:2037年12月05日(60)
天秤-射手-乙女:2038年01月05日(60)
天秤-射手-獅子:2038年02月04日(60)
天秤-射手- 蟹:2038年03月06日(60)
天秤-射手-双子:2038年04月06日(60)
天秤-射手-牡牛:2038年05月06日(60)
天秤-射手-牡羊:2038年06月06日(60)
天秤-射手- 魚:2038年07月06日(60)
天秤-射手-水瓶:2038年08月06日(60)
天秤-射手-山羊:2038年09月05日(60)
天秤-射手-射手:2038年10月06日(60)
天秤-山羊 2038年11月(61)~2039年11月(61)
天秤-山羊-射手:2038年11月05日(61)
天秤-山羊- 蠍:2038年12月05日(61)
天秤-山羊-天秤:2039年01月05日(61)
天秤-山羊-乙女:2039年02月04日(61)
天秤-山羊-獅子:2039年03月07日(61)
天秤-山羊- 蟹:2039年04月06日(61)
天秤-山羊-双子:2039年05月07日(61)
天秤-山羊-牡牛:2039年06月06日(61)
天秤-山羊-牡羊:2039年07月06日(61)
天秤-山羊- 魚:2039年08月06日(61)
天秤-山羊-水瓶:2039年09月05日(61)
天秤-山羊-山羊:2039年10月06日(61)
天秤-水瓶 2039年11月(62)~2040年11月(62)
天秤-水瓶- 魚:2039年11月05日(62)
天秤-水瓶-牡羊:2039年12月06日(62)
天秤-水瓶-牡牛:2040年01月05日(62)
天秤-水瓶-双子:2040年02月05日(62)
天秤-水瓶- 蟹:2040年03月06日(62)
天秤-水瓶-獅子:2040年04月05日(62)
天秤-水瓶-乙女:2040年05月06日(62)
天秤-水瓶-天秤:2040年06月05日(62)
天秤-水瓶- 蠍:2040年07月06日(62)
天秤-水瓶-射手:2040年08月05日(62)
天秤-水瓶-山羊:2040年09月05日(62)
天秤-水瓶-水瓶:2040年10月05日(62)
天秤- 魚 2040年11月(63)~2041年11月(63)
天秤- 魚-牡羊:2040年11月04日(63)
天秤- 魚-牡牛:2040年12月05日(63)
天秤- 魚-双子:2041年01月04日(63)
天秤- 魚- 蟹:2041年02月04日(63)
天秤- 魚-獅子:2041年03月06日(63)
天秤- 魚-乙女:2041年04月06日(63)
天秤- 魚-天秤:2041年05月06日(63)
天秤- 魚- 蠍:2041年06月06日(63)
天秤- 魚-射手:2041年07月06日(63)
天秤- 魚-山羊:2041年08月05日(63)
天秤- 魚-水瓶:2041年09月05日(63)
天秤- 魚- 魚:2041年10月05日(63)
天秤-牡羊 2041年11月(64)~2042年11月(64)
天秤-牡羊-牡牛:2041年11月05日(64)
天秤-牡羊-双子:2041年12月05日(64)
天秤-牡羊- 蟹:2042年01月05日(64)
天秤-牡羊-獅子:2042年02月04日(64)
天秤-牡羊-乙女:2042年03月06日(64)
天秤-牡羊-天秤:2042年04月06日(64)
天秤-牡羊- 蠍:2042年05月06日(64)
天秤-牡羊-射手:2042年06月06日(64)
天秤-牡羊-山羊:2042年07月06日(64)
天秤-牡羊-水瓶:2042年08月06日(64)
天秤-牡羊- 魚:2042年09月05日(64)
天秤-牡羊-牡羊:2042年10月06日(64)
天秤-牡牛 2042年11月(65)~2043年11月(65)
天秤-牡牛-牡羊:2042年11月05日(65)
天秤-牡牛- 魚:2042年12月05日(65)
天秤-牡牛-水瓶:2043年01月05日(65)
天秤-牡牛-山羊:2043年02月04日(65)
天秤-牡牛-射手:2043年03月07日(65)
天秤-牡牛- 蠍:2043年04月06日(65)
天秤-牡牛-天秤:2043年05月07日(65)
天秤-牡牛-乙女:2043年06月06日(65)
天秤-牡牛-獅子:2043年07月06日(65)
天秤-牡牛- 蟹:2043年08月06日(65)
天秤-牡牛-双子:2043年09月05日(65)
天秤-牡牛-牡牛:2043年10月06日(65)
天秤-双子 2043年11月(66)~2044年11月(66)
天秤-双子-牡牛:2043年11月05日(66)
天秤-双子-牡羊:2043年12月06日(66)
天秤-双子- 魚:2044年01月05日(66)
天秤-双子-水瓶:2044年02月05日(66)
天秤-双子-山羊:2044年03月06日(66)
天秤-双子-射手:2044年04月05日(66)
天秤-双子- 蠍:2044年05月06日(66)
天秤-双子-天秤:2044年06月05日(66)
天秤-双子-乙女:2044年07月06日(66)
天秤-双子-獅子:2044年08月05日(66)
天秤-双子- 蟹:2044年09月05日(66)
天秤-双子-双子:2044年10月05日(66)
天秤- 蟹 2044年11月(67)~2045年11月(67)
天秤- 蟹-双子:2044年11月04日(67)
天秤- 蟹-牡牛:2044年12月05日(67)
天秤- 蟹-牡羊:2045年01月04日(67)
天秤- 蟹- 魚:2045年02月04日(67)
天秤- 蟹-水瓶:2045年03月06日(67)
天秤- 蟹-山羊:2045年04月06日(67)
天秤- 蟹-射手:2045年05月06日(67)
天秤- 蟹- 蠍:2045年06月06日(67)
天秤- 蟹-天秤:2045年07月06日(67)
天秤- 蟹-乙女:2045年08月05日(67)
天秤- 蟹-獅子:2045年09月05日(67)
天秤- 蟹- 蟹:2045年10月05日(67)
天秤-獅子 2045年11月(68)~2046年11月(68)
天秤-獅子-乙女:2045年11月05日(68)
天秤-獅子-天秤:2045年12月05日(68)
天秤-獅子- 蠍:2046年01月05日(68)
天秤-獅子-射手:2046年02月04日(68)
天秤-獅子-山羊:2046年03月06日(68)
天秤-獅子-水瓶:2046年04月06日(68)
天秤-獅子- 魚:2046年05月06日(68)
天秤-獅子-牡羊:2046年06月06日(68)
天秤-獅子-牡牛:2046年07月06日(68)
天秤-獅子-双子:2046年08月06日(68)
天秤-獅子- 蟹:2046年09月05日(68)
天秤-獅子-獅子:2046年10月06日(68)
天秤-乙女 2046年11月(69)~2047年11月(69)
天秤-乙女-天秤:2046年11月05日(69)
天秤-乙女- 蠍:2046年12月05日(69)
天秤-乙女-射手:2047年01月05日(69)
天秤-乙女-山羊:2047年02月04日(69)
天秤-乙女-水瓶:2047年03月07日(69)
天秤-乙女- 魚:2047年04月06日(69)
天秤-乙女-牡羊:2047年05月07日(69)
天秤-乙女-牡牛:2047年06月06日(69)
天秤-乙女-双子:2047年07月06日(69)
天秤-乙女- 蟹:2047年08月06日(69)
天秤-乙女-獅子:2047年09月05日(69)
天秤-乙女-乙女:2047年10月06日(69)
天秤-天秤 2047年11月(70)~2048年11月(70)
天秤-天秤- 蠍:2047年11月05日(70)
天秤-天秤-射手:2047年12月06日(70)
天秤-天秤-山羊:2048年01月05日(70)
天秤-天秤-水瓶:2048年02月05日(70)
天秤-天秤- 魚:2048年03月06日(70)
天秤-天秤-牡羊:2048年04月05日(70)
天秤-天秤-牡牛:2048年05月06日(70)
天秤-天秤-双子:2048年06月05日(70)
天秤-天秤- 蟹:2048年07月06日(70)
天秤-天秤-獅子:2048年08月05日(70)
天秤-天秤-乙女:2048年09月05日(70)
天秤-天秤-天秤:2048年10月05日(70)
 蠍:2048年11月(71)-2052年11月(75)】
 蠍-天秤 2048年11月(71)~2049年03月(71)
 蠍-天秤- 蠍:2048年11月04日(71)
 蠍-天秤-射手:2048年11月15日(71)
 蠍-天秤-山羊:2048年11月25日(71)
 蠍-天秤-水瓶:2048年12月05日(71)
 蠍-天秤- 魚:2048年12月15日(71)
 蠍-天秤-牡羊:2048年12月25日(71)
 蠍-天秤-牡牛:2049年01月04日(71)
 蠍-天秤-双子:2049年01月14日(71)
 蠍-天秤- 蟹:2049年01月25日(71)
 蠍-天秤-獅子:2049年02月04日(71)
 蠍-天秤-乙女:2049年02月14日(71)
 蠍-天秤-天秤:2049年02月24日(71)
 蠍-乙女 2049年03月(71)~2049年07月(71)
 蠍-乙女-天秤:2049年03月06日(71)
 蠍-乙女- 蠍:2049年03月16日(71)
 蠍-乙女-射手:2049年03月26日(71)
 蠍-乙女-山羊:2049年04月06日(71)
 蠍-乙女-水瓶:2049年04月16日(71)
 蠍-乙女- 魚:2049年04月26日(71)
 蠍-乙女-牡羊:2049年05月06日(71)
 蠍-乙女-牡牛:2049年05月16日(71)
 蠍-乙女-双子:2049年05月26日(71)
 蠍-乙女- 蟹:2049年06月06日(71)
 蠍-乙女-獅子:2049年06月16日(71)
 蠍-乙女-乙女:2049年06月26日(71)
 蠍-獅子 2049年07月(71)~2049年11月(71)
 蠍-獅子-乙女:2049年07月06日(71)
 蠍-獅子-天秤:2049年07月16日(71)
 蠍-獅子- 蠍:2049年07月26日(71)
 蠍-獅子-射手:2049年08月05日(71)
 蠍-獅子-山羊:2049年08月16日(71)
 蠍-獅子-水瓶:2049年08月26日(71)
 蠍-獅子- 魚:2049年09月05日(71)
 蠍-獅子-牡羊:2049年09月15日(71)
 蠍-獅子-牡牛:2049年09月25日(71)
 蠍-獅子-双子:2049年10月05日(71)
 蠍-獅子- 蟹:2049年10月15日(71)
 蠍-獅子-獅子:2049年10月26日(71)
 蠍- 蟹 2049年11月(72)~2050年03月(72)
 蠍- 蟹-双子:2049年11月05日(72)
 蠍- 蟹-牡牛:2049年11月15日(72)
 蠍- 蟹-牡羊:2049年11月25日(72)
 蠍- 蟹- 魚:2049年12月05日(72)
 蠍- 蟹-水瓶:2049年12月15日(72)
 蠍- 蟹-山羊:2049年12月25日(72)
 蠍- 蟹-射手:2050年01月05日(72)
 蠍- 蟹- 蠍:2050年01月15日(72)
 蠍- 蟹-天秤:2050年01月25日(72)
 蠍- 蟹-乙女:2050年02月04日(72)
 蠍- 蟹-獅子:2050年02月14日(72)
 蠍- 蟹- 蟹:2050年02月24日(72)
 蠍-双子 2050年03月(72)~2050年07月(72)
 蠍-双子-牡牛:2050年03月06日(72)
 蠍-双子-牡羊:2050年03月17日(72)
 蠍-双子- 魚:2050年03月27日(72)
 蠍-双子-水瓶:2050年04月06日(72)
 蠍-双子-山羊:2050年04月16日(72)
 蠍-双子-射手:2050年04月26日(72)
 蠍-双子- 蠍:2050年05月06日(72)
 蠍-双子-天秤:2050年05月16日(72)
 蠍-双子-乙女:2050年05月27日(72)
 蠍-双子-獅子:2050年06月06日(72)
 蠍-双子- 蟹:2050年06月16日(72)
 蠍-双子-双子:2050年06月26日(72)
 蠍-牡牛 2050年07月(72)~2050年11月(72)
 蠍-牡牛-牡羊:2050年07月06日(72)
 蠍-牡牛- 魚:2050年07月16日(72)
 蠍-牡牛-水瓶:2050年07月26日(72)
 蠍-牡牛-山羊:2050年08月06日(72)
 蠍-牡牛-射手:2050年08月16日(72)
 蠍-牡牛- 蠍:2050年08月26日(72)
 蠍-牡牛-天秤:2050年09月05日(72)
 蠍-牡牛-乙女:2050年09月15日(72)
 蠍-牡牛-獅子:2050年09月25日(72)
 蠍-牡牛- 蟹:2050年10月06日(72)
 蠍-牡牛-双子:2050年10月16日(72)
 蠍-牡牛-牡牛:2050年10月26日(72)
 蠍-牡羊 2050年11月(73)~2051年03月(73)
 蠍-牡羊-牡牛:2050年11月05日(73)
 蠍-牡羊-双子:2050年11月15日(73)
 蠍-牡羊- 蟹:2050年11月25日(73)
 蠍-牡羊-獅子:2050年12月05日(73)
 蠍-牡羊-乙女:2050年12月16日(73)
 蠍-牡羊-天秤:2050年12月26日(73)
 蠍-牡羊- 蠍:2051年01月05日(73)
 蠍-牡羊-射手:2051年01月15日(73)
 蠍-牡羊-山羊:2051年01月25日(73)
 蠍-牡羊-水瓶:2051年02月04日(73)
 蠍-牡羊- 魚:2051年02月14日(73)
 蠍-牡羊-牡羊:2051年02月25日(73)
 蠍- 魚 2051年03月(73)~2051年07月(73)
 蠍- 魚-牡羊:2051年03月07日(73)
 蠍- 魚-牡牛:2051年03月17日(73)
 蠍- 魚-双子:2051年03月27日(73)
 蠍- 魚- 蟹:2051年04月06日(73)
 蠍- 魚-獅子:2051年04月16日(73)
 蠍- 魚-乙女:2051年04月26日(73)
 蠍- 魚-天秤:2051年05月07日(73)
 蠍- 魚- 蠍:2051年05月17日(73)
 蠍- 魚-射手:2051年05月27日(73)
 蠍- 魚-山羊:2051年06月06日(73)
 蠍- 魚-水瓶:2051年06月16日(73)
 蠍- 魚- 魚:2051年06月26日(73)
 蠍-水瓶 2051年07月(73)~2051年11月(73)
 蠍-水瓶- 魚:2051年07月06日(73)
 蠍-水瓶-牡羊:2051年07月17日(73)
 蠍-水瓶-牡牛:2051年07月27日(73)
 蠍-水瓶-双子:2051年08月06日(73)
 蠍-水瓶- 蟹:2051年08月16日(73)
 蠍-水瓶-獅子:2051年08月26日(73)
 蠍-水瓶-乙女:2051年09月05日(73)
 蠍-水瓶-天秤:2051年09月15日(73)
 蠍-水瓶- 蠍:2051年09月26日(73)
 蠍-水瓶-射手:2051年10月06日(73)
 蠍-水瓶-山羊:2051年10月16日(73)
 蠍-水瓶-水瓶:2051年10月26日(73)
 蠍-山羊 2051年11月(74)~2052年03月(74)
 蠍-山羊-射手:2051年11月05日(74)
 蠍-山羊- 蠍:2051年11月15日(74)
 蠍-山羊-天秤:2051年11月25日(74)
 蠍-山羊-乙女:2051年12月06日(74)
 蠍-山羊-獅子:2051年12月16日(74)
 蠍-山羊- 蟹:2051年12月26日(74)
 蠍-山羊-双子:2052年01月05日(74)
 蠍-山羊-牡牛:2052年01月15日(74)
 蠍-山羊-牡羊:2052年01月25日(74)
 蠍-山羊- 魚:2052年02月05日(74)
 蠍-山羊-水瓶:2052年02月15日(74)
 蠍-山羊-山羊:2052年02月25日(74)
 蠍-射手 2052年03月(74)~2052年07月(74)
 蠍-射手- 蠍:2052年03月06日(74)
 蠍-射手-天秤:2052年03月16日(74)
 蠍-射手-乙女:2052年03月26日(74)
 蠍-射手-獅子:2052年04月05日(74)
 蠍-射手- 蟹:2052年04月16日(74)
 蠍-射手-双子:2052年04月26日(74)
 蠍-射手-牡牛:2052年05月06日(74)
 蠍-射手-牡羊:2052年05月16日(74)
 蠍-射手- 魚:2052年05月26日(74)
 蠍-射手-水瓶:2052年06月05日(74)
 蠍-射手-山羊:2052年06月15日(74)
 蠍-射手-射手:2052年06月26日(74)
 蠍- 蠍 2052年07月(74)~2052年11月(74)
 蠍- 蠍-天秤:2052年07月06日(74)
 蠍- 蠍-乙女:2052年07月16日(74)
 蠍- 蠍-獅子:2052年07月26日(74)
 蠍- 蠍- 蟹:2052年08月05日(74)
 蠍- 蠍-双子:2052年08月15日(74)
 蠍- 蠍-牡牛:2052年08月25日(74)
 蠍- 蠍-牡羊:2052年09月05日(74)
 蠍- 蠍- 魚:2052年09月15日(74)
 蠍- 蠍-水瓶:2052年09月25日(74)
 蠍- 蠍-山羊:2052年10月05日(74)
 蠍- 蠍-射手:2052年10月15日(74)
 蠍- 蠍- 蠍:2052年10月25日(74)
射手:2052年11月(75)-2058年11月(81)】
射手- 蠍 2052年11月(75)~2053年05月(75)
射手- 蠍-天秤:2052年11月04日(75)
射手- 蠍-乙女:2052年11月20日(75)
射手- 蠍-獅子:2052年12月05日(75)
射手- 蠍- 蟹:2052年12月20日(75)
射手- 蠍-双子:2053年01月04日(75)
射手- 蠍-牡牛:2053年01月20日(75)
射手- 蠍-牡羊:2053年02月04日(75)
射手- 蠍- 魚:2053年02月19日(75)
射手- 蠍-水瓶:2053年03月06日(75)
射手- 蠍-山羊:2053年03月21日(75)
射手- 蠍-射手:2053年04月06日(75)
射手- 蠍- 蠍:2053年04月21日(75)
射手-天秤 2053年05月(75)~2053年11月(75)
射手-天秤- 蠍:2053年05月06日(75)
射手-天秤-射手:2053年05月21日(75)
射手-天秤-山羊:2053年06月06日(75)
射手-天秤-水瓶:2053年06月21日(75)
射手-天秤- 魚:2053年07月06日(75)
射手-天秤-牡羊:2053年07月21日(75)
射手-天秤-牡牛:2053年08月05日(75)
射手-天秤-双子:2053年08月21日(75)
射手-天秤- 蟹:2053年09月05日(75)
射手-天秤-獅子:2053年09月20日(75)
射手-天秤-乙女:2053年10月05日(75)
射手-天秤-天秤:2053年10月20日(75)
射手-乙女 2053年11月(76)~2054年05月(76)
射手-乙女-天秤:2053年11月05日(76)
射手-乙女- 蠍:2053年11月20日(76)
射手-乙女-射手:2053年12月05日(76)
射手-乙女-山羊:2053年12月20日(76)
射手-乙女-水瓶:2054年01月05日(76)
射手-乙女- 魚:2054年01月20日(76)
射手-乙女-牡羊:2054年02月04日(76)
射手-乙女-牡牛:2054年02月19日(76)
射手-乙女-双子:2054年03月06日(76)
射手-乙女- 蟹:2054年03月22日(76)
射手-乙女-獅子:2054年04月06日(76)
射手-乙女-乙女:2054年04月21日(76)
射手-獅子 2054年05月(76)~2054年11月(76)
射手-獅子-乙女:2054年05月06日(76)
射手-獅子-天秤:2054年05月22日(76)
射手-獅子- 蠍:2054年06月06日(76)
射手-獅子-射手:2054年06月21日(76)
射手-獅子-山羊:2054年07月06日(76)
射手-獅子-水瓶:2054年07月21日(76)
射手-獅子- 魚:2054年08月06日(76)
射手-獅子-牡羊:2054年08月21日(76)
射手-獅子-牡牛:2054年09月05日(76)
射手-獅子-双子:2054年09月20日(76)
射手-獅子- 蟹:2054年10月06日(76)
射手-獅子-獅子:2054年10月21日(76)
射手- 蟹 2054年11月(77)~2055年05月(77)
射手- 蟹-双子:2054年11月05日(77)
射手- 蟹-牡牛:2054年11月20日(77)
射手- 蟹-牡羊:2054年12月05日(77)
射手- 蟹- 魚:2054年12月21日(77)
射手- 蟹-水瓶:2055年01月05日(77)
射手- 蟹-山羊:2055年01月20日(77)
射手- 蟹-射手:2055年02月04日(77)
射手- 蟹- 蠍:2055年02月19日(77)
射手- 蟹-天秤:2055年03月07日(77)
射手- 蟹-乙女:2055年03月22日(77)
射手- 蟹-獅子:2055年04月06日(77)
射手- 蟹- 蟹:2055年04月21日(77)
射手-双子 2055年05月(77)~2055年11月(77)
射手-双子-牡牛:2055年05月07日(77)
射手-双子-牡羊:2055年05月22日(77)
射手-双子- 魚:2055年06月06日(77)
射手-双子-水瓶:2055年06月21日(77)
射手-双子-山羊:2055年07月06日(77)
射手-双子-射手:2055年07月22日(77)
射手-双子- 蠍:2055年08月06日(77)
射手-双子-天秤:2055年08月21日(77)
射手-双子-乙女:2055年09月05日(77)
射手-双子-獅子:2055年09月21日(77)
射手-双子- 蟹:2055年10月06日(77)
射手-双子-双子:2055年10月21日(77)
射手-牡牛 2055年11月(78)~2056年05月(78)
射手-牡牛-牡羊:2055年11月05日(78)
射手-牡牛- 魚:2055年11月20日(78)
射手-牡牛-水瓶:2055年12月06日(78)
射手-牡牛-山羊:2055年12月21日(78)
射手-牡牛-射手:2056年01月05日(78)
射手-牡牛- 蠍:2056年01月20日(78)
射手-牡牛-天秤:2056年02月05日(78)
射手-牡牛-乙女:2056年02月20日(78)
射手-牡牛-獅子:2056年03月06日(78)
射手-牡牛- 蟹:2056年03月21日(78)
射手-牡牛-双子:2056年04月05日(78)
射手-牡牛-牡牛:2056年04月21日(78)
射手-牡羊 2056年05月(78)~2056年11月(78)
射手-牡羊-牡牛:2056年05月06日(78)
射手-牡羊-双子:2056年05月21日(78)
射手-牡羊- 蟹:2056年06月05日(78)
射手-牡羊-獅子:2056年06月20日(78)
射手-牡羊-乙女:2056年07月06日(78)
射手-牡羊-天秤:2056年07月21日(78)
射手-牡羊- 蠍:2056年08月05日(78)
射手-牡羊-射手:2056年08月20日(78)
射手-牡羊-山羊:2056年09月05日(78)
射手-牡羊-水瓶:2056年09月20日(78)
射手-牡羊- 魚:2056年10月05日(78)
射手-牡羊-牡羊:2056年10月20日(78)
射手- 魚 2056年11月(79)~2057年05月(79)
射手- 魚-牡羊:2056年11月04日(79)
射手- 魚-牡牛:2056年11月20日(79)
射手- 魚-双子:2056年12月05日(79)
射手- 魚- 蟹:2056年12月20日(79)
射手- 魚-獅子:2057年01月04日(79)
射手- 魚-乙女:2057年01月20日(79)
射手- 魚-天秤:2057年02月04日(79)
射手- 魚- 蠍:2057年02月19日(79)
射手- 魚-射手:2057年03月06日(79)
射手- 魚-山羊:2057年03月21日(79)
射手- 魚-水瓶:2057年04月06日(79)
射手- 魚- 魚:2057年04月21日(79)
射手-水瓶 2057年05月(79)~2057年11月(79)
射手-水瓶- 魚:2057年05月06日(79)
射手-水瓶-牡羊:2057年05月21日(79)
射手-水瓶-牡牛:2057年06月06日(79)
射手-水瓶-双子:2057年06月21日(79)
射手-水瓶- 蟹:2057年07月06日(79)
射手-水瓶-獅子:2057年07月21日(79)
射手-水瓶-乙女:2057年08月05日(79)
射手-水瓶-天秤:2057年08月21日(79)
射手-水瓶- 蠍:2057年09月05日(79)
射手-水瓶-射手:2057年09月20日(79)
射手-水瓶-山羊:2057年10月05日(79)
射手-水瓶-水瓶:2057年10月20日(79)
射手-山羊 2057年11月(80)~2058年05月(80)
射手-山羊-射手:2057年11月05日(80)
射手-山羊- 蠍:2057年11月20日(80)
射手-山羊-天秤:2057年12月05日(80)
射手-山羊-乙女:2057年12月20日(80)
射手-山羊-獅子:2058年01月05日(80)
射手-山羊- 蟹:2058年01月20日(80)
射手-山羊-双子:2058年02月04日(80)
射手-山羊-牡牛:2058年02月19日(80)
射手-山羊-牡羊:2058年03月06日(80)
射手-山羊- 魚:2058年03月22日(80)
射手-山羊-水瓶:2058年04月06日(80)
射手-山羊-山羊:2058年04月21日(80)
射手-射手 2058年05月(80)~2058年11月(80)
射手-射手- 蠍:2058年05月06日(80)
射手-射手-天秤:2058年05月22日(80)
射手-射手-乙女:2058年06月06日(80)
射手-射手-獅子:2058年06月21日(80)
射手-射手- 蟹:2058年07月06日(80)
射手-射手-双子:2058年07月21日(80)
射手-射手-牡牛:2058年08月06日(80)
射手-射手-牡羊:2058年08月21日(80)
射手-射手- 魚:2058年09月05日(80)
射手-射手-水瓶:2058年09月20日(80)
射手-射手-山羊:2058年10月06日(80)
射手-射手-射手:2058年10月21日(80)
山羊:2058年11月(81)-2063年11月(86)】
山羊-射手 2058年11月(81)~2059年04月(81)
山羊-射手- 蠍:2058年11月05日(81)
山羊-射手-天秤:2058年11月18日(81)
山羊-射手-乙女:2058年11月30日(81)
山羊-射手-獅子:2058年12月13日(81)
山羊-射手- 蟹:2058年12月26日(81)
山羊-射手-双子:2059年01月07日(81)
山羊-射手-牡牛:2059年01月20日(81)
山羊-射手-牡羊:2059年02月02日(81)
山羊-射手- 魚:2059年02月14日(81)
山羊-射手-水瓶:2059年02月27日(81)
山羊-射手-山羊:2059年03月12日(81)
山羊-射手-射手:2059年03月24日(81)
山羊- 蠍 2059年04月(81)~2059年09月(81)
山羊- 蠍-天秤:2059年04月06日(81)
山羊- 蠍-乙女:2059年04月19日(81)
山羊- 蠍-獅子:2059年05月01日(81)
山羊- 蠍- 蟹:2059年05月14日(81)
山羊- 蠍-双子:2059年05月27日(81)
山羊- 蠍-牡牛:2059年06月09日(81)
山羊- 蠍-牡羊:2059年06月21日(81)
山羊- 蠍- 魚:2059年07月04日(81)
山羊- 蠍-水瓶:2059年07月17日(81)
山羊- 蠍-山羊:2059年07月29日(81)
山羊- 蠍-射手:2059年08月11日(81)
山羊- 蠍- 蠍:2059年08月24日(81)
山羊-天秤 2059年09月(81)~2060年02月(81)
山羊-天秤- 蠍:2059年09月05日(81)
山羊-天秤-射手:2059年09月18日(81)
山羊-天秤-山羊:2059年10月01日(81)
山羊-天秤-水瓶:2059年10月13日(81)
山羊-天秤- 魚:2059年10月26日(81)
山羊-天秤-牡羊:2059年11月08日(82)
山羊-天秤-牡牛:2059年11月20日(82)
山羊-天秤-双子:2059年12月03日(82)
山羊-天秤- 蟹:2059年12月16日(82)
山羊-天秤-獅子:2059年12月28日(82)
山羊-天秤-乙女:2060年01月10日(82)
山羊-天秤-天秤:2060年01月23日(82)
山羊-乙女 2060年02月(82)~2060年07月(82)
山羊-乙女-天秤:2060年02月05日(82)
山羊-乙女- 蠍:2060年02月17日(82)
山羊-乙女-射手:2060年03月01日(82)
山羊-乙女-山羊:2060年03月14日(82)
山羊-乙女-水瓶:2060年03月26日(82)
山羊-乙女- 魚:2060年04月08日(82)
山羊-乙女-牡羊:2060年04月21日(82)
山羊-乙女-牡牛:2060年05月03日(82)
山羊-乙女-双子:2060年05月16日(82)
山羊-乙女- 蟹:2060年05月29日(82)
山羊-乙女-獅子:2060年06月10日(82)
山羊-乙女-乙女:2060年06月23日(82)
山羊-獅子 2060年07月(82)~2060年12月(82)
山羊-獅子-乙女:2060年07月06日(82)
山羊-獅子-天秤:2060年07月18日(82)
山羊-獅子- 蠍:2060年07月31日(82)
山羊-獅子-射手:2060年08月13日(82)
山羊-獅子-山羊:2060年08月25日(82)
山羊-獅子-水瓶:2060年09月07日(82)
山羊-獅子- 魚:2060年09月20日(82)
山羊-獅子-牡羊:2060年10月02日(82)
山羊-獅子-牡牛:2060年10月15日(82)
山羊-獅子-双子:2060年10月28日(82)
山羊-獅子- 蟹:2060年11月10日(83)
山羊-獅子-獅子:2060年11月22日(83)
山羊- 蟹 2060年12月(83)~2061年05月(83)
山羊- 蟹-双子:2060年12月05日(83)
山羊- 蟹-牡牛:2060年12月18日(83)
山羊- 蟹-牡羊:2060年12月30日(83)
山羊- 蟹- 魚:2061年01月12日(83)
山羊- 蟹-水瓶:2061年01月25日(83)
山羊- 蟹-山羊:2061年02月06日(83)
山羊- 蟹-射手:2061年02月19日(83)
山羊- 蟹- 蠍:2061年03月04日(83)
山羊- 蟹-天秤:2061年03月16日(83)
山羊- 蟹-乙女:2061年03月29日(83)
山羊- 蟹-獅子:2061年04月11日(83)
山羊- 蟹- 蟹:2061年04月23日(83)
山羊-双子 2061年05月(83)~2061年10月(83)
山羊-双子-牡牛:2061年05月06日(83)
山羊-双子-牡羊:2061年05月19日(83)
山羊-双子- 魚:2061年05月31日(83)
山羊-双子-水瓶:2061年06月13日(83)
山羊-双子-山羊:2061年06月26日(83)
山羊-双子-射手:2061年07月08日(83)
山羊-双子- 蠍:2061年07月21日(83)
山羊-双子-天秤:2061年08月03日(83)
山羊-双子-乙女:2061年08月16日(83)
山羊-双子-獅子:2061年08月28日(83)
山羊-双子- 蟹:2061年09月10日(83)
山羊-双子-双子:2061年09月23日(83)
山羊-牡牛 2061年10月(83)~2062年03月(83)
山羊-牡牛-牡羊:2061年10月05日(83)
山羊-牡牛- 魚:2061年10月18日(83)
山羊-牡牛-水瓶:2061年10月31日(83)
山羊-牡牛-山羊:2061年11月12日(84)
山羊-牡牛-射手:2061年11月25日(84)
山羊-牡牛- 蠍:2061年12月08日(84)
山羊-牡牛-天秤:2061年12月20日(84)
山羊-牡牛-乙女:2062年01月02日(84)
山羊-牡牛-獅子:2062年01月15日(84)
山羊-牡牛- 蟹:2062年01月27日(84)
山羊-牡牛-双子:2062年02月09日(84)
山羊-牡牛-牡牛:2062年02月22日(84)
山羊-牡羊 2062年03月(84)~2062年08月(84)
山羊-牡羊-牡牛:2062年03月06日(84)
山羊-牡羊-双子:2062年03月19日(84)
山羊-牡羊- 蟹:2062年04月01日(84)
山羊-牡羊-獅子:2062年04月13日(84)
山羊-牡羊-乙女:2062年04月26日(84)
山羊-牡羊-天秤:2062年05月09日(84)
山羊-牡羊- 蠍:2062年05月22日(84)
山羊-牡羊-射手:2062年06月03日(84)
山羊-牡羊-山羊:2062年06月16日(84)
山羊-牡羊-水瓶:2062年06月29日(84)
山羊-牡羊- 魚:2062年07月11日(84)
山羊-牡羊-牡羊:2062年07月24日(84)
山羊- 魚 2062年08月(84)~2063年01月(84)
山羊- 魚-牡羊:2062年08月06日(84)
山羊- 魚-牡牛:2062年08月18日(84)
山羊- 魚-双子:2062年08月31日(84)
山羊- 魚- 蟹:2062年09月13日(84)
山羊- 魚-獅子:2062年09月25日(84)
山羊- 魚-乙女:2062年10月08日(84)
山羊- 魚-天秤:2062年10月21日(84)
山羊- 魚- 蠍:2062年11月02日(84)
山羊- 魚-射手:2062年11月15日(85)
山羊- 魚-山羊:2062年11月28日(85)
山羊- 魚-水瓶:2062年12月10日(85)
山羊- 魚- 魚:2062年12月23日(85)
山羊-水瓶 2063年01月(85)~2063年06月(85)
山羊-水瓶- 魚:2063年01月05日(85)
山羊-水瓶-牡羊:2063年01月17日(85)
山羊-水瓶-牡牛:2063年01月30日(85)
山羊-水瓶-双子:2063年02月12日(85)
山羊-水瓶- 蟹:2063年02月25日(85)
山羊-水瓶-獅子:2063年03月09日(85)
山羊-水瓶-乙女:2063年03月22日(85)
山羊-水瓶-天秤:2063年04月04日(85)
山羊-水瓶- 蠍:2063年04月16日(85)
山羊-水瓶-射手:2063年04月29日(85)
山羊-水瓶-山羊:2063年05月12日(85)
山羊-水瓶-水瓶:2063年05月24日(85)
山羊-山羊 2063年06月(85)~2063年11月(85)
山羊-山羊-射手:2063年06月06日(85)
山羊-山羊- 蠍:2063年06月19日(85)
山羊-山羊-天秤:2063年07月01日(85)
山羊-山羊-乙女:2063年07月14日(85)
山羊-山羊-獅子:2063年07月27日(85)
山羊-山羊- 蟹:2063年08月08日(85)
山羊-山羊-双子:2063年08月21日(85)
山羊-山羊-牡牛:2063年09月03日(85)
山羊-山羊-牡羊:2063年09月15日(85)
山羊-山羊- 魚:2063年09月28日(85)
山羊-山羊-水瓶:2063年10月11日(85)
山羊-山羊-山羊:2063年10月24日(85)
水瓶:2063年11月(86)-2069年11月(92)】
水瓶- 魚 2063年11月(86)~2064年05月(86)
水瓶- 魚-牡羊:2063年11月05日(86)
水瓶- 魚-牡牛:2063年11月20日(86)
水瓶- 魚-双子:2063年12月06日(86)
水瓶- 魚- 蟹:2063年12月21日(86)
水瓶- 魚-獅子:2064年01月05日(86)
水瓶- 魚-乙女:2064年01月20日(86)
水瓶- 魚-天秤:2064年02月05日(86)
水瓶- 魚- 蠍:2064年02月20日(86)
水瓶- 魚-射手:2064年03月06日(86)
水瓶- 魚-山羊:2064年03月21日(86)
水瓶- 魚-水瓶:2064年04月05日(86)
水瓶- 魚- 魚:2064年04月21日(86)
水瓶-牡羊 2064年05月(86)~2064年11月(86)
水瓶-牡羊-牡牛:2064年05月06日(86)
水瓶-牡羊-双子:2064年05月21日(86)
水瓶-牡羊- 蟹:2064年06月05日(86)
水瓶-牡羊-獅子:2064年06月20日(86)
水瓶-牡羊-乙女:2064年07月06日(86)
水瓶-牡羊-天秤:2064年07月21日(86)
水瓶-牡羊- 蠍:2064年08月05日(86)
水瓶-牡羊-射手:2064年08月20日(86)
水瓶-牡羊-山羊:2064年09月05日(86)
水瓶-牡羊-水瓶:2064年09月20日(86)
水瓶-牡羊- 魚:2064年10月05日(86)
水瓶-牡羊-牡羊:2064年10月20日(86)
水瓶-牡牛 2064年11月(87)~2065年05月(87)
水瓶-牡牛-牡羊:2064年11月04日(87)
水瓶-牡牛- 魚:2064年11月20日(87)
水瓶-牡牛-水瓶:2064年12月05日(87)
水瓶-牡牛-山羊:2064年12月20日(87)
水瓶-牡牛-射手:2065年01月04日(87)
水瓶-牡牛- 蠍:2065年01月20日(87)
水瓶-牡牛-天秤:2065年02月04日(87)
水瓶-牡牛-乙女:2065年02月19日(87)
水瓶-牡牛-獅子:2065年03月06日(87)
水瓶-牡牛- 蟹:2065年03月21日(87)
水瓶-牡牛-双子:2065年04月06日(87)
水瓶-牡牛-牡牛:2065年04月21日(87)
水瓶-双子 2065年05月(87)~2065年11月(87)
水瓶-双子-牡牛:2065年05月06日(87)
水瓶-双子-牡羊:2065年05月21日(87)
水瓶-双子- 魚:2065年06月06日(87)
水瓶-双子-水瓶:2065年06月21日(87)
水瓶-双子-山羊:2065年07月06日(87)
水瓶-双子-射手:2065年07月21日(87)
水瓶-双子- 蠍:2065年08月05日(87)
水瓶-双子-天秤:2065年08月21日(87)
水瓶-双子-乙女:2065年09月05日(87)
水瓶-双子-獅子:2065年09月20日(87)
水瓶-双子- 蟹:2065年10月05日(87)
水瓶-双子-双子:2065年10月20日(87)
水瓶- 蟹 2065年11月(88)~2066年05月(88)
水瓶- 蟹-双子:2065年11月05日(88)
水瓶- 蟹-牡牛:2065年11月20日(88)
水瓶- 蟹-牡羊:2065年12月05日(88)
水瓶- 蟹- 魚:2065年12月20日(88)
水瓶- 蟹-水瓶:2066年01月05日(88)
水瓶- 蟹-山羊:2066年01月20日(88)
水瓶- 蟹-射手:2066年02月04日(88)
水瓶- 蟹- 蠍:2066年02月19日(88)
水瓶- 蟹-天秤:2066年03月06日(88)
水瓶- 蟹-乙女:2066年03月22日(88)
水瓶- 蟹-獅子:2066年04月06日(88)
水瓶- 蟹- 蟹:2066年04月21日(88)
水瓶-獅子 2066年05月(88)~2066年11月(88)
水瓶-獅子-乙女:2066年05月06日(88)
水瓶-獅子-天秤:2066年05月22日(88)
水瓶-獅子- 蠍:2066年06月06日(88)
水瓶-獅子-射手:2066年06月21日(88)
水瓶-獅子-山羊:2066年07月06日(88)
水瓶-獅子-水瓶:2066年07月21日(88)
水瓶-獅子- 魚:2066年08月06日(88)
水瓶-獅子-牡羊:2066年08月21日(88)
水瓶-獅子-牡牛:2066年09月05日(88)
水瓶-獅子-双子:2066年09月20日(88)
水瓶-獅子- 蟹:2066年10月06日(88)
水瓶-獅子-獅子:2066年10月21日(88)
水瓶-乙女 2066年11月(89)~2067年05月(89)
水瓶-乙女-天秤:2066年11月05日(89)
水瓶-乙女- 蠍:2066年11月20日(89)
水瓶-乙女-射手:2066年12月05日(89)
水瓶-乙女-山羊:2066年12月21日(89)
水瓶-乙女-水瓶:2067年01月05日(89)
水瓶-乙女- 魚:2067年01月20日(89)
水瓶-乙女-牡羊:2067年02月04日(89)
水瓶-乙女-牡牛:2067年02月19日(89)
水瓶-乙女-双子:2067年03月07日(89)
水瓶-乙女- 蟹:2067年03月22日(89)
水瓶-乙女-獅子:2067年04月06日(89)
水瓶-乙女-乙女:2067年04月21日(89)
水瓶-天秤 2067年05月(89)~2067年11月(89)
水瓶-天秤- 蠍:2067年05月07日(89)
水瓶-天秤-射手:2067年05月22日(89)
水瓶-天秤-山羊:2067年06月06日(89)
水瓶-天秤-水瓶:2067年06月21日(89)
水瓶-天秤- 魚:2067年07月06日(89)
水瓶-天秤-牡羊:2067年07月22日(89)
水瓶-天秤-牡牛:2067年08月06日(89)
水瓶-天秤-双子:2067年08月21日(89)
水瓶-天秤- 蟹:2067年09月05日(89)
水瓶-天秤-獅子:2067年09月21日(89)
水瓶-天秤-乙女:2067年10月06日(89)
水瓶-天秤-天秤:2067年10月21日(89)
水瓶- 蠍 2067年11月(90)~2068年05月(90)
水瓶- 蠍-天秤:2067年11月05日(90)
水瓶- 蠍-乙女:2067年11月20日(90)
水瓶- 蠍-獅子:2067年12月06日(90)
水瓶- 蠍- 蟹:2067年12月21日(90)
水瓶- 蠍-双子:2068年01月05日(90)
水瓶- 蠍-牡牛:2068年01月20日(90)
水瓶- 蠍-牡羊:2068年02月05日(90)
水瓶- 蠍- 魚:2068年02月20日(90)
水瓶- 蠍-水瓶:2068年03月06日(90)
水瓶- 蠍-山羊:2068年03月21日(90)
水瓶- 蠍-射手:2068年04月05日(90)
水瓶- 蠍- 蠍:2068年04月21日(90)
水瓶-射手 2068年05月(90)~2068年11月(90)
水瓶-射手- 蠍:2068年05月06日(90)
水瓶-射手-天秤:2068年05月21日(90)
水瓶-射手-乙女:2068年06月05日(90)
水瓶-射手-獅子:2068年06月20日(90)
水瓶-射手- 蟹:2068年07月06日(90)
水瓶-射手-双子:2068年07月21日(90)
水瓶-射手-牡牛:2068年08月05日(90)
水瓶-射手-牡羊:2068年08月20日(90)
水瓶-射手- 魚:2068年09月05日(90)
水瓶-射手-水瓶:2068年09月20日(90)
水瓶-射手-山羊:2068年10月05日(90)
水瓶-射手-射手:2068年10月20日(90)
水瓶-山羊 2068年11月(91)~2069年05月(91)
水瓶-山羊-射手:2068年11月04日(91)
水瓶-山羊- 蠍:2068年11月20日(91)
水瓶-山羊-天秤:2068年12月05日(91)
水瓶-山羊-乙女:2068年12月20日(91)
水瓶-山羊-獅子:2069年01月04日(91)
水瓶-山羊- 蟹:2069年01月20日(91)
水瓶-山羊-双子:2069年02月04日(91)
水瓶-山羊-牡牛:2069年02月19日(91)
水瓶-山羊-牡羊:2069年03月06日(91)
水瓶-山羊- 魚:2069年03月21日(91)
水瓶-山羊-水瓶:2069年04月06日(91)
水瓶-山羊-山羊:2069年04月21日(91)
水瓶-水瓶 2069年05月(91)~2069年11月(91)
水瓶-水瓶- 魚:2069年05月06日(91)
水瓶-水瓶-牡羊:2069年05月21日(91)
水瓶-水瓶-牡牛:2069年06月06日(91)
水瓶-水瓶-双子:2069年06月21日(91)
水瓶-水瓶- 蟹:2069年07月06日(91)
水瓶-水瓶-獅子:2069年07月21日(91)
水瓶-水瓶-乙女:2069年08月05日(91)
水瓶-水瓶-天秤:2069年08月21日(91)
水瓶-水瓶- 蠍:2069年09月05日(91)
水瓶-水瓶-射手:2069年09月20日(91)
水瓶-水瓶-山羊:2069年10月05日(91)
水瓶-水瓶-水瓶:2069年10月20日(91)
 魚:2069年11月(92)-2078年11月(101)】
 魚-牡羊 2069年11月(92)~2070年08月(92)
 魚-牡羊-牡牛:2069年11月05日(92)
 魚-牡羊-双子:2069年11月28日(92)
 魚-牡羊- 蟹:2069年12月20日(92)
 魚-牡羊-獅子:2070年01月12日(92)
 魚-牡羊-乙女:2070年02月04日(92)
 魚-牡羊-天秤:2070年02月27日(92)
 魚-牡羊- 蠍:2070年03月22日(92)
 魚-牡羊-射手:2070年04月13日(92)
 魚-牡羊-山羊:2070年05月06日(92)
 魚-牡羊-水瓶:2070年05月29日(92)
 魚-牡羊- 魚:2070年06月21日(92)
 魚-牡羊-牡羊:2070年07月14日(92)
 魚-牡牛 2070年08月(92)~2071年05月(92)
 魚-牡牛-牡羊:2070年08月06日(92)
 魚-牡牛- 魚:2070年08月28日(92)
 魚-牡牛-水瓶:2070年09月20日(92)
 魚-牡牛-山羊:2070年10月13日(92)
 魚-牡牛-射手:2070年11月05日(93)
 魚-牡牛- 蠍:2070年11月28日(93)
 魚-牡牛-天秤:2070年12月21日(93)
 魚-牡牛-乙女:2071年01月12日(93)
 魚-牡牛-獅子:2071年02月04日(93)
 魚-牡牛- 蟹:2071年02月27日(93)
 魚-牡牛-双子:2071年03月22日(93)
 魚-牡牛-牡牛:2071年04月14日(93)
 魚-双子 2071年05月(93)~2072年02月(93)
 魚-双子-牡牛:2071年05月07日(93)
 魚-双子-牡羊:2071年05月29日(93)
 魚-双子- 魚:2071年06月21日(93)
 魚-双子-水瓶:2071年07月14日(93)
 魚-双子-山羊:2071年08月06日(93)
 魚-双子-射手:2071年08月29日(93)
 魚-双子- 蠍:2071年09月21日(93)
 魚-双子-天秤:2071年10月13日(93)
 魚-双子-乙女:2071年11月05日(94)
 魚-双子-獅子:2071年11月28日(94)
 魚-双子- 蟹:2071年12月21日(94)
 魚-双子-双子:2072年01月13日(94)
 魚- 蟹 2072年02月(94)~2072年11月(94)
 魚- 蟹-双子:2072年02月05日(94)
 魚- 蟹-牡牛:2072年02月27日(94)
 魚- 蟹-牡羊:2072年03月21日(94)
 魚- 蟹- 魚:2072年04月13日(94)
 魚- 蟹-水瓶:2072年05月06日(94)
 魚- 蟹-山羊:2072年05月29日(94)
 魚- 蟹-射手:2072年06月20日(94)
 魚- 蟹- 蠍:2072年07月13日(94)
 魚- 蟹-天秤:2072年08月05日(94)
 魚- 蟹-乙女:2072年08月28日(94)
 魚- 蟹-獅子:2072年09月20日(94)
 魚- 蟹- 蟹:2072年10月13日(94)
 魚-獅子 2072年11月(95)~2073年08月(95)
 魚-獅子-乙女:2072年11月04日(95)
 魚-獅子-天秤:2072年11月27日(95)
 魚-獅子- 蠍:2072年12月20日(95)
 魚-獅子-射手:2073年01月12日(95)
 魚-獅子-山羊:2073年02月04日(95)
 魚-獅子-水瓶:2073年02月27日(95)
 魚-獅子- 魚:2073年03月21日(95)
 魚-獅子-牡羊:2073年04月13日(95)
 魚-獅子-牡牛:2073年05月06日(95)
 魚-獅子-双子:2073年05月29日(95)
 魚-獅子- 蟹:2073年06月21日(95)
 魚-獅子-獅子:2073年07月14日(95)
 魚-乙女 2073年08月(95)~2074年05月(95)
 魚-乙女-天秤:2073年08月05日(95)
 魚-乙女- 蠍:2073年08月28日(95)
 魚-乙女-射手:2073年09月20日(95)
 魚-乙女-山羊:2073年10月13日(95)
 魚-乙女-水瓶:2073年11月05日(96)
 魚-乙女- 魚:2073年11月28日(96)
 魚-乙女-牡羊:2073年12月20日(96)
 魚-乙女-牡牛:2074年01月12日(96)
 魚-乙女-双子:2074年02月04日(96)
 魚-乙女- 蟹:2074年02月27日(96)
 魚-乙女-獅子:2074年03月22日(96)
 魚-乙女-乙女:2074年04月13日(96)
 魚-天秤 2074年05月(96)~2075年02月(96)
 魚-天秤- 蠍:2074年05月06日(96)
 魚-天秤-射手:2074年05月29日(96)
 魚-天秤-山羊:2074年06月21日(96)
 魚-天秤-水瓶:2074年07月14日(96)
 魚-天秤- 魚:2074年08月06日(96)
 魚-天秤-牡羊:2074年08月28日(96)
 魚-天秤-牡牛:2074年09月20日(96)
 魚-天秤-双子:2074年10月13日(96)
 魚-天秤- 蟹:2074年11月05日(97)
 魚-天秤-獅子:2074年11月28日(97)
 魚-天秤-乙女:2074年12月21日(97)
 魚-天秤-天秤:2075年01月12日(97)
 魚- 蠍 2075年02月(97)~2075年11月(97)
 魚- 蠍-天秤:2075年02月04日(97)
 魚- 蠍-乙女:2075年02月27日(97)
 魚- 蠍-獅子:2075年03月22日(97)
 魚- 蠍- 蟹:2075年04月14日(97)
 魚- 蠍-双子:2075年05月07日(97)
 魚- 蠍-牡牛:2075年05月29日(97)
 魚- 蠍-牡羊:2075年06月21日(97)
 魚- 蠍- 魚:2075年07月14日(97)
 魚- 蠍-水瓶:2075年08月06日(97)
 魚- 蠍-山羊:2075年08月29日(97)
 魚- 蠍-射手:2075年09月21日(97)
 魚- 蠍- 蠍:2075年10月13日(97)
 魚-射手 2075年11月(98)~2076年08月(98)
 魚-射手- 蠍:2075年11月05日(98)
 魚-射手-天秤:2075年11月28日(98)
 魚-射手-乙女:2075年12月21日(98)
 魚-射手-獅子:2076年01月13日(98)
 魚-射手- 蟹:2076年02月05日(98)
 魚-射手-双子:2076年02月27日(98)
 魚-射手-牡牛:2076年03月21日(98)
 魚-射手-牡羊:2076年04月13日(98)
 魚-射手- 魚:2076年05月06日(98)
 魚-射手-水瓶:2076年05月29日(98)
 魚-射手-山羊:2076年06月20日(98)
 魚-射手-射手:2076年07月13日(98)
 魚-山羊 2076年08月(98)~2077年05月(98)
 魚-山羊-射手:2076年08月05日(98)
 魚-山羊- 蠍:2076年08月28日(98)
 魚-山羊-天秤:2076年09月20日(98)
 魚-山羊-乙女:2076年10月13日(98)
 魚-山羊-獅子:2076年11月04日(99)
 魚-山羊- 蟹:2076年11月27日(99)
 魚-山羊-双子:2076年12月20日(99)
 魚-山羊-牡牛:2077年01月12日(99)
 魚-山羊-牡羊:2077年02月04日(99)
 魚-山羊- 魚:2077年02月27日(99)
 魚-山羊-水瓶:2077年03月21日(99)
 魚-山羊-山羊:2077年04月13日(99)
 魚-水瓶 2077年05月(99)~2078年02月(99)
 魚-水瓶- 魚:2077年05月06日(99)
 魚-水瓶-牡羊:2077年05月29日(99)
 魚-水瓶-牡牛:2077年06月21日(99)
 魚-水瓶-双子:2077年07月14日(99)
 魚-水瓶- 蟹:2077年08月05日(99)
 魚-水瓶-獅子:2077年08月28日(99)
 魚-水瓶-乙女:2077年09月20日(99)
 魚-水瓶-天秤:2077年10月13日(99)
 魚-水瓶- 蠍:2077年11月05日(100)
 魚-水瓶-射手:2077年11月28日(100)
 魚-水瓶-山羊:2077年12月20日(100)
 魚-水瓶-水瓶:2078年01月12日(100)
 魚- 魚 2078年02月(100)~2078年11月(100)
 魚- 魚-牡羊:2078年02月04日(100)
 魚- 魚-牡牛:2078年02月27日(100)
 魚- 魚-双子:2078年03月22日(100)
 魚- 魚- 蟹:2078年04月13日(100)
 魚- 魚-獅子:2078年05月06日(100)
 魚- 魚-乙女:2078年05月29日(100)
 魚- 魚-天秤:2078年06月21日(100)
 魚- 魚- 蠍:2078年07月14日(100)
 魚- 魚-射手:2078年08月06日(100)
 魚- 魚-山羊:2078年08月28日(100)
 魚- 魚-水瓶:2078年09月20日(100)
 魚- 魚- 魚:2078年10月13日(100)
牡羊:2078年11月(101)-2081年11月(104)】
牡羊-牡牛 2078年11月(101)~2079年02月(101)
牡羊-牡牛-牡羊:2078年11月05日(101)
牡羊-牡牛- 魚:2078年11月13日(101)
牡羊-牡牛-水瓶:2078年11月20日(101)
牡羊-牡牛-山羊:2078年11月28日(101)
牡羊-牡牛-射手:2078年12月05日(101)
牡羊-牡牛- 蠍:2078年12月13日(101)
牡羊-牡牛-天秤:2078年12月21日(101)
牡羊-牡牛-乙女:2078年12月28日(101)
牡羊-牡牛-獅子:2079年01月05日(101)
牡羊-牡牛- 蟹:2079年01月12日(101)
牡羊-牡牛-双子:2079年01月20日(101)
牡羊-牡牛-牡牛:2079年01月28日(101)
牡羊-双子 2079年02月(101)~2079年05月(101)
牡羊-双子-牡牛:2079年02月04日(101)
牡羊-双子-牡羊:2079年02月12日(101)
牡羊-双子- 魚:2079年02月19日(101)
牡羊-双子-水瓶:2079年02月27日(101)
牡羊-双子-山羊:2079年03月07日(101)
牡羊-双子-射手:2079年03月14日(101)
牡羊-双子- 蠍:2079年03月22日(101)
牡羊-双子-天秤:2079年03月30日(101)
牡羊-双子-乙女:2079年04月06日(101)
牡羊-双子-獅子:2079年04月14日(101)
牡羊-双子- 蟹:2079年04月21日(101)
牡羊-双子-双子:2079年04月29日(101)
牡羊- 蟹 2079年05月(101)~2079年08月(101)
牡羊- 蟹-双子:2079年05月07日(101)
牡羊- 蟹-牡牛:2079年05月14日(101)
牡羊- 蟹-牡羊:2079年05月22日(101)
牡羊- 蟹- 魚:2079年05月29日(101)
牡羊- 蟹-水瓶:2079年06月06日(101)
牡羊- 蟹-山羊:2079年06月14日(101)
牡羊- 蟹-射手:2079年06月21日(101)
牡羊- 蟹- 蠍:2079年06月29日(101)
牡羊- 蟹-天秤:2079年07月06日(101)
牡羊- 蟹-乙女:2079年07月14日(101)
牡羊- 蟹-獅子:2079年07月22日(101)
牡羊- 蟹- 蟹:2079年07月29日(101)
牡羊-獅子 2079年08月(101)~2079年11月(101)
牡羊-獅子-乙女:2079年08月06日(101)
牡羊-獅子-天秤:2079年08月13日(101)
牡羊-獅子- 蠍:2079年08月21日(101)
牡羊-獅子-射手:2079年08月29日(101)
牡羊-獅子-山羊:2079年09月05日(101)
牡羊-獅子-水瓶:2079年09月13日(101)
牡羊-獅子- 魚:2079年09月21日(101)
牡羊-獅子-牡羊:2079年09月28日(101)
牡羊-獅子-牡牛:2079年10月06日(101)
牡羊-獅子-双子:2079年10月13日(101)
牡羊-獅子- 蟹:2079年10月21日(101)
牡羊-獅子-獅子:2079年10月29日(101)
牡羊-乙女 2079年11月(102)~2080年02月(102)
牡羊-乙女-天秤:2079年11月05日(102)
牡羊-乙女- 蠍:2079年11月13日(102)
牡羊-乙女-射手:2079年11月20日(102)
牡羊-乙女-山羊:2079年11月28日(102)
牡羊-乙女-水瓶:2079年12月06日(102)
牡羊-乙女- 魚:2079年12月13日(102)
牡羊-乙女-牡羊:2079年12月21日(102)
牡羊-乙女-牡牛:2079年12月28日(102)
牡羊-乙女-双子:2080年01月05日(102)
牡羊-乙女- 蟹:2080年01月13日(102)
牡羊-乙女-獅子:2080年01月20日(102)
牡羊-乙女-乙女:2080年01月28日(102)
牡羊-天秤 2080年02月(102)~2080年05月(102)
牡羊-天秤- 蠍:2080年02月05日(102)
牡羊-天秤-射手:2080年02月12日(102)
牡羊-天秤-山羊:2080年02月20日(102)
牡羊-天秤-水瓶:2080年02月27日(102)
牡羊-天秤- 魚:2080年03月06日(102)
牡羊-天秤-牡羊:2080年03月14日(102)
牡羊-天秤-牡牛:2080年03月21日(102)
牡羊-天秤-双子:2080年03月29日(102)
牡羊-天秤- 蟹:2080年04月05日(102)
牡羊-天秤-獅子:2080年04月13日(102)
牡羊-天秤-乙女:2080年04月21日(102)
牡羊-天秤-天秤:2080年04月28日(102)
牡羊- 蠍 2080年05月(102)~2080年08月(102)
牡羊- 蠍-天秤:2080年05月06日(102)
牡羊- 蠍-乙女:2080年05月13日(102)
牡羊- 蠍-獅子:2080年05月21日(102)
牡羊- 蠍- 蟹:2080年05月29日(102)
牡羊- 蠍-双子:2080年06月05日(102)
牡羊- 蠍-牡牛:2080年06月13日(102)
牡羊- 蠍-牡羊:2080年06月20日(102)
牡羊- 蠍- 魚:2080年06月28日(102)
牡羊- 蠍-水瓶:2080年07月06日(102)
牡羊- 蠍-山羊:2080年07月13日(102)
牡羊- 蠍-射手:2080年07月21日(102)
牡羊- 蠍- 蠍:2080年07月29日(102)
牡羊-射手 2080年08月(102)~2080年11月(102)
牡羊-射手- 蠍:2080年08月05日(102)
牡羊-射手-天秤:2080年08月13日(102)
牡羊-射手-乙女:2080年08月20日(102)
牡羊-射手-獅子:2080年08月28日(102)
牡羊-射手- 蟹:2080年09月05日(102)
牡羊-射手-双子:2080年09月12日(102)
牡羊-射手-牡牛:2080年09月20日(102)
牡羊-射手-牡羊:2080年09月27日(102)
牡羊-射手- 魚:2080年10月05日(102)
牡羊-射手-水瓶:2080年10月13日(102)
牡羊-射手-山羊:2080年10月20日(102)
牡羊-射手-射手:2080年10月28日(102)
牡羊-山羊 2080年11月(103)~2081年02月(103)
牡羊-山羊-射手:2080年11月04日(103)
牡羊-山羊- 蠍:2080年11月12日(103)
牡羊-山羊-天秤:2080年11月20日(103)
牡羊-山羊-乙女:2080年11月27日(103)
牡羊-山羊-獅子:2080年12月05日(103)
牡羊-山羊- 蟹:2080年12月12日(103)
牡羊-山羊-双子:2080年12月20日(103)
牡羊-山羊-牡牛:2080年12月28日(103)
牡羊-山羊-牡羊:2081年01月04日(103)
牡羊-山羊- 魚:2081年01月12日(103)
牡羊-山羊-水瓶:2081年01月20日(103)
牡羊-山羊-山羊:2081年01月27日(103)
牡羊-水瓶 2081年02月(103)~2081年05月(103)
牡羊-水瓶- 魚:2081年02月04日(103)
牡羊-水瓶-牡羊:2081年02月11日(103)
牡羊-水瓶-牡牛:2081年02月19日(103)
牡羊-水瓶-双子:2081年02月27日(103)
牡羊-水瓶- 蟹:2081年03月06日(103)
牡羊-水瓶-獅子:2081年03月14日(103)
牡羊-水瓶-乙女:2081年03月21日(103)
牡羊-水瓶-天秤:2081年03月29日(103)
牡羊-水瓶- 蠍:2081年04月06日(103)
牡羊-水瓶-射手:2081年04月13日(103)
牡羊-水瓶-山羊:2081年04月21日(103)
牡羊-水瓶-水瓶:2081年04月28日(103)
牡羊- 魚 2081年05月(103)~2081年08月(103)
牡羊- 魚-牡羊:2081年05月06日(103)
牡羊- 魚-牡牛:2081年05月14日(103)
牡羊- 魚-双子:2081年05月21日(103)
牡羊- 魚- 蟹:2081年05月29日(103)
牡羊- 魚-獅子:2081年06月06日(103)
牡羊- 魚-乙女:2081年06月13日(103)
牡羊- 魚-天秤:2081年06月21日(103)
牡羊- 魚- 蠍:2081年06月28日(103)
牡羊- 魚-射手:2081年07月06日(103)
牡羊- 魚-山羊:2081年07月14日(103)
牡羊- 魚-水瓶:2081年07月21日(103)
牡羊- 魚- 魚:2081年07月29日(103)
牡羊-牡羊 2081年08月(103)~2081年11月(103)
牡羊-牡羊-牡牛:2081年08月05日(103)
牡羊-牡羊-双子:2081年08月13日(103)
牡羊-牡羊- 蟹:2081年08月21日(103)
牡羊-牡羊-獅子:2081年08月28日(103)
牡羊-牡羊-乙女:2081年09月05日(103)
牡羊-牡羊-天秤:2081年09月12日(103)
牡羊-牡羊- 蠍:2081年09月20日(103)
牡羊-牡羊-射手:2081年09月28日(103)
牡羊-牡羊-山羊:2081年10月05日(103)
牡羊-牡羊-水瓶:2081年10月13日(103)
牡羊-牡羊- 魚:2081年10月20日(103)
牡羊-牡羊-牡羊:2081年10月28日(103)
牡牛:2081年11月(104)-2086年11月(109)】
牡牛-牡羊 2081年11月(104)~2082年04月(104)
牡牛-牡羊-牡牛:2081年11月05日(104)
牡牛-牡羊-双子:2081年11月17日(104)
牡牛-牡羊- 蟹:2081年11月30日(104)
牡牛-牡羊-獅子:2081年12月13日(104)
牡牛-牡羊-乙女:2081年12月25日(104)
牡牛-牡羊-天秤:2082年01月07日(104)
牡牛-牡羊- 蠍:2082年01月20日(104)
牡牛-牡羊-射手:2082年02月01日(104)
牡牛-牡羊-山羊:2082年02月14日(104)
牡牛-牡羊-水瓶:2082年02月27日(104)
牡牛-牡羊- 魚:2082年03月12日(104)
牡牛-牡羊-牡羊:2082年03月24日(104)
牡牛- 魚 2082年04月(104)~2082年09月(104)
牡牛- 魚-牡羊:2082年04月06日(104)
牡牛- 魚-牡牛:2082年04月19日(104)
牡牛- 魚-双子:2082年05月01日(104)
牡牛- 魚- 蟹:2082年05月14日(104)
牡牛- 魚-獅子:2082年05月27日(104)
牡牛- 魚-乙女:2082年06月08日(104)
牡牛- 魚-天秤:2082年06月21日(104)
牡牛- 魚- 蠍:2082年07月04日(104)
牡牛- 魚-射手:2082年07月16日(104)
牡牛- 魚-山羊:2082年07月29日(104)
牡牛- 魚-水瓶:2082年08月11日(104)
牡牛- 魚- 魚:2082年08月23日(104)
牡牛-水瓶 2082年09月(104)~2083年02月(104)
牡牛-水瓶- 魚:2082年09月05日(104)
牡牛-水瓶-牡羊:2082年09月18日(104)
牡牛-水瓶-牡牛:2082年09月30日(104)
牡牛-水瓶-双子:2082年10月13日(104)
牡牛-水瓶- 蟹:2082年10月26日(104)
牡牛-水瓶-獅子:2082年11月07日(105)
牡牛-水瓶-乙女:2082年11月20日(105)
牡牛-水瓶-天秤:2082年12月03日(105)
牡牛-水瓶- 蠍:2082年12月16日(105)
牡牛-水瓶-射手:2082年12月28日(105)
牡牛-水瓶-山羊:2083年01月10日(105)
牡牛-水瓶-水瓶:2083年01月23日(105)
牡牛-山羊 2083年02月(105)~2083年07月(105)
牡牛-山羊-射手:2083年02月04日(105)
牡牛-山羊- 蠍:2083年02月17日(105)
牡牛-山羊-天秤:2083年03月02日(105)
牡牛-山羊-乙女:2083年03月14日(105)
牡牛-山羊-獅子:2083年03月27日(105)
牡牛-山羊- 蟹:2083年04月09日(105)
牡牛-山羊-双子:2083年04月21日(105)
牡牛-山羊-牡牛:2083年05月04日(105)
牡牛-山羊-牡羊:2083年05月17日(105)
牡牛-山羊- 魚:2083年05月29日(105)
牡牛-山羊-水瓶:2083年06月11日(105)
牡牛-山羊-山羊:2083年06月24日(105)
牡牛-射手 2083年07月(105)~2083年12月(105)
牡牛-射手- 蠍:2083年07月06日(105)
牡牛-射手-天秤:2083年07月19日(105)
牡牛-射手-乙女:2083年08月01日(105)
牡牛-射手-獅子:2083年08月13日(105)
牡牛-射手- 蟹:2083年08月26日(105)
牡牛-射手-双子:2083年09月08日(105)
牡牛-射手-牡牛:2083年09月21日(105)
牡牛-射手-牡羊:2083年10月03日(105)
牡牛-射手- 魚:2083年10月16日(105)
牡牛-射手-水瓶:2083年10月29日(105)
牡牛-射手-山羊:2083年11月10日(106)
牡牛-射手-射手:2083年11月23日(106)
牡牛- 蠍 2083年12月(106)~2084年05月(106)
牡牛- 蠍-天秤:2083年12月06日(106)
牡牛- 蠍-乙女:2083年12月18日(106)
牡牛- 蠍-獅子:2083年12月31日(106)
牡牛- 蠍- 蟹:2084年01月13日(106)
牡牛- 蠍-双子:2084年01月25日(106)
牡牛- 蠍-牡牛:2084年02月07日(106)
牡牛- 蠍-牡羊:2084年02月20日(106)
牡牛- 蠍- 魚:2084年03月03日(106)
牡牛- 蠍-水瓶:2084年03月16日(106)
牡牛- 蠍-山羊:2084年03月29日(106)
牡牛- 蠍-射手:2084年04月10日(106)
牡牛- 蠍- 蠍:2084年04月23日(106)
牡牛-天秤 2084年05月(106)~2084年10月(106)
牡牛-天秤- 蠍:2084年05月06日(106)
牡牛-天秤-射手:2084年05月18日(106)
牡牛-天秤-山羊:2084年05月31日(106)
牡牛-天秤-水瓶:2084年06月13日(106)
牡牛-天秤- 魚:2084年06月26日(106)
牡牛-天秤-牡羊:2084年07月08日(106)
牡牛-天秤-牡牛:2084年07月21日(106)
牡牛-天秤-双子:2084年08月03日(106)
牡牛-天秤- 蟹:2084年08月15日(106)
牡牛-天秤-獅子:2084年08月28日(106)
牡牛-天秤-乙女:2084年09月10日(106)
牡牛-天秤-天秤:2084年09月22日(106)
牡牛-乙女 2084年10月(106)~2085年03月(106)
牡牛-乙女-天秤:2084年10月05日(106)
牡牛-乙女- 蠍:2084年10月18日(106)
牡牛-乙女-射手:2084年10月30日(106)
牡牛-乙女-山羊:2084年11月12日(107)
牡牛-乙女-水瓶:2084年11月25日(107)
牡牛-乙女- 魚:2084年12月07日(107)
牡牛-乙女-牡羊:2084年12月20日(107)
牡牛-乙女-牡牛:2085年01月02日(107)
牡牛-乙女-双子:2085年01月14日(107)
牡牛-乙女- 蟹:2085年01月27日(107)
牡牛-乙女-獅子:2085年02月09日(107)
牡牛-乙女-乙女:2085年02月22日(107)
牡牛-獅子 2085年03月(107)~2085年08月(107)
牡牛-獅子-乙女:2085年03月06日(107)
牡牛-獅子-天秤:2085年03月19日(107)
牡牛-獅子- 蠍:2085年04月01日(107)
牡牛-獅子-射手:2085年04月13日(107)
牡牛-獅子-山羊:2085年04月26日(107)
牡牛-獅子-水瓶:2085年05月09日(107)
牡牛-獅子- 魚:2085年05月21日(107)
牡牛-獅子-牡羊:2085年06月03日(107)
牡牛-獅子-牡牛:2085年06月16日(107)
牡牛-獅子-双子:2085年06月28日(107)
牡牛-獅子- 蟹:2085年07月11日(107)
牡牛-獅子-獅子:2085年07月24日(107)
牡牛- 蟹 2085年08月(107)~2086年01月(107)
牡牛- 蟹-双子:2085年08月05日(107)
牡牛- 蟹-牡牛:2085年08月18日(107)
牡牛- 蟹-牡羊:2085年08月31日(107)
牡牛- 蟹- 魚:2085年09月12日(107)
牡牛- 蟹-水瓶:2085年09月25日(107)
牡牛- 蟹-山羊:2085年10月08日(107)
牡牛- 蟹-射手:2085年10月20日(107)
牡牛- 蟹- 蠍:2085年11月02日(107)
牡牛- 蟹-天秤:2085年11月15日(108)
牡牛- 蟹-乙女:2085年11月28日(108)
牡牛- 蟹-獅子:2085年12月10日(108)
牡牛- 蟹- 蟹:2085年12月23日(108)
牡牛-双子 2086年01月(108)~2086年06月(108)
牡牛-双子-牡牛:2086年01月05日(108)
牡牛-双子-牡羊:2086年01月17日(108)
牡牛-双子- 魚:2086年01月30日(108)
牡牛-双子-水瓶:2086年02月12日(108)
牡牛-双子-山羊:2086年02月24日(108)
牡牛-双子-射手:2086年03月09日(108)
牡牛-双子- 蠍:2086年03月22日(108)
牡牛-双子-天秤:2086年04月03日(108)
牡牛-双子-乙女:2086年04月16日(108)
牡牛-双子-獅子:2086年04月29日(108)
牡牛-双子- 蟹:2086年05月11日(108)
牡牛-双子-双子:2086年05月24日(108)
牡牛-牡牛 2086年06月(108)~
牡牛-牡牛-牡羊:2086年06月06日(108)
牡牛-牡牛- 魚:2086年06月18日(108)
牡牛-牡牛-水瓶:2086年07月01日(108)
牡牛-牡牛-山羊:2086年07月14日(108)
牡牛-牡牛-射手:2086年07月26日(108)
牡牛-牡牛- 蠍:2086年08月08日(108)
牡牛-牡牛-天秤:2086年08月21日(108)
牡牛-牡牛-乙女:2086年09月03日(108)
牡牛-牡牛-獅子:2086年09月15日(108)
牡牛-牡牛- 蟹:2086年09月28日(108)
牡牛-牡牛-双子:2086年10月11日(108)
牡牛-牡牛-牡牛:2086年10月23日(108)