Jyotish-ONE 出生情報入力

【rinさんのJyotishチャート】

3

Ju 8:36 GK
4牡羊

5牡牛

6双子

Su 15:32 MK
Ke 17:56
Me 19:11 BK
2水瓶

Mo 11:19 PK
D1 Rashi chart

rinさん

2010年7月1日 20時58分0秒
35N41'20 139E41'27
timezone:UTC+9
Tokyo
Ra-Sa-Ve (今:Ju-Sa-Sa)
Lahiri -24:00:30
7

Ve 25:48 AK
1山羊

Asc 19:41
8獅子

Ma 19:12 AmK
12射手

Ra 17:56
11

10天秤

9乙女

Sa 4:39 DK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Ve
Ju
11

Ra
12

Asc
1

Mo
2

10
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


20:27:01
~ 20:58:55

3

9

4

Ma
8

7

Su
Me
Ke
6

Sa
5

9

Ve
10

Mo
11

Ju
Ra
12

Ma
8
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


20:43:17
~ 21:06:30

Asc
1

7

2

Su
Me
Ke
6

5

4

Sa
3

5

Mo
Sa
Ra
6

7

8

4
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


20:50:04
~ 21:03:16

Ve
9

3

10

Ma
2

Asc
Ju
1

Me
Ke
12

Su
11

Asc
1

2

Mo
Ra
3

Sa
4

Ma
12
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


20:52:44
~ 21:01:58

5

Ju
11

6

Me
10

Su
Ve
Ke
9

8

7

Ma
8

9

Ve
10

Mo
Ju
11

7
D12 chart
Dwadasamsa
両親


20:51:11
~ 20:58:55

Ra
12

Me
Ke
6

Asc
1

Su
5

4

Sa
3

2

2

Ju
3

Ve
4

Ma
5

Asc
Mo
Sa
1
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


20:55:04
~ 21:00:50

6

12

Su
7

11

10

Me
9

Ra
Ke
8

11

12

Asc
1

Su
2

10
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


20:57:23
~ 21:01:58

Mo
Ra
Ke
3

Ju
9

Me
4

Ma
8

Sa
7

6

Ve
5

Ve
6

7

Mo
8

9

5
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


20:55:04
~ 20:58:55

10

Ju
4

Su
11

3

Me
Ma
2

Asc
Sa
Ra
Ke
1

12

Asc
1

2

Sa
3

Me
Ma
4

12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


20:33:36
~ 20:58:55

5

11

6

Su
Mo
Ra
Ke
10

Ve
9

8

Ju
7

12

Asc
1

Ke
2

Sa
3

11
D60 chart
Shashtyamsa
全て


20:57:23
~ 20:58:55

4

Su
10

Me
Ju
5

Mo
9

Ra
8

Ve
Ma
7

6
Asc 山羊19:41 1室 速度0:00 Shravana(Mo) MB-0:19
Su 双子15:32 6室8L MK速度0:57 Ardra(Ra)
Mo 水瓶11:19 2室7L PK速度11:50 Shatabhisha(Ra)
Me 双子19:11 6室6L 9L BK速度2:08 Ardra(Ra)
Ve 25:48 7室5L 10L AK速度1:08 Ashleshā(Me)
Ma 獅子19:12 8室4L 11L AmK速度0:34 P.Phalgunī(Ve)
Ju 8:36 3室3L 12L GK速度0:04 U.Bhadrapada(Sa)
Sa 乙女4:39 9室1L 2L DK速度0:03 U.Phalgunī(Su)
Ra 射手17:56 12室 速度0:00逆行 P.Ashadha(Ve)
Ke 双子17:56 6室 速度0:00逆行 Ardra(Ra)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ra 2004年03月(-7)-2022年03月(11)】
Ra-Sa期 2009年04月(-2)~2012年02月(1)
Ra-Sa-Sa:2009年04月22日(-2)
Ra-Sa-Me:2009年10月04日(-1)
Ra-Sa-Ke:2010年03月01日(-1)
Ra-Sa-Ve:2010年04月30日(-1)
Ra-Sa-Su:2010年10月21日(0)
Ra-Sa-Mo:2010年12月12日(0)
Ra-Sa-Ma:2011年03月09日(0)
Ra-Sa-Ra:2011年05月08日(0)
Ra-Sa-Ju:2011年10月12日(1)
Ra-Me期 2012年02月(1)~2014年09月(4)
Ra-Me-Me:2012年02月27日(1)
Ra-Me-Ke:2012年07月08日(2)
Ra-Me-Ve:2012年09月01日(2)
Ra-Me-Su:2013年02月03日(2)
Ra-Me-Mo:2013年03月22日(2)
Ra-Me-Ma:2013年06月07日(2)
Ra-Me-Ra:2013年07月31日(3)
Ra-Me-Ju:2013年12月18日(3)
Ra-Me-Sa:2014年04月21日(3)
Ra-Ke期 2014年09月(4)~2015年10月(5)
Ra-Ke-Ke:2014年09月16日(4)
Ra-Ke-Ve:2014年10月08日(4)
Ra-Ke-Su:2014年12月11日(4)
Ra-Ke-Mo:2014年12月30日(4)
Ra-Ke-Ma:2015年01月31日(4)
Ra-Ke-Ra:2015年02月23日(4)
Ra-Ke-Ju:2015年04月21日(4)
Ra-Ke-Sa:2015年06月11日(4)
Ra-Ke-Me:2015年08月11日(5)
Ra-Ve期 2015年10月(5)~2018年10月(8)
Ra-Ve-Ve:2015年10月04日(5)
Ra-Ve-Su:2016年04月04日(5)
Ra-Ve-Mo:2016年05月29日(5)
Ra-Ve-Ma:2016年08月28日(6)
Ra-Ve-Ra:2016年10月31日(6)
Ra-Ve-Ju:2017年04月13日(6)
Ra-Ve-Sa:2017年09月06日(7)
Ra-Ve-Me:2018年02月27日(7)
Ra-Ve-Ke:2018年08月01日(8)
Ra-Su期 2018年10月(8)~2019年08月(9)
Ra-Su-Su:2018年10月04日(8)
Ra-Su-Mo:2018年10月21日(8)
Ra-Su-Ma:2018年11月17日(8)
Ra-Su-Ra:2018年12月06日(8)
Ra-Su-Ju:2019年01月24日(8)
Ra-Su-Sa:2019年03月09日(8)
Ra-Su-Me:2019年04月30日(8)
Ra-Su-Ke:2019年06月16日(8)
Ra-Su-Ve:2019年07月05日(9)
Ra-Mo期 2019年08月(9)~2021年02月(10)
Ra-Mo-Mo:2019年08月29日(9)
Ra-Mo-Ma:2019年10月13日(9)
Ra-Mo-Ra:2019年11月14日(9)
Ra-Mo-Ju:2020年02月05日(9)
Ra-Mo-Sa:2020年04月18日(9)
Ra-Mo-Me:2020年07月13日(10)
Ra-Mo-Ke:2020年09月29日(10)
Ra-Mo-Ve:2020年10月31日(10)
Ra-Mo-Su:2021年01月30日(10)
Ra-Ma期 2021年02月(10)~2022年03月(11)
Ra-Ma-Ma:2021年02月27日(10)
Ra-Ma-Ra:2021年03月21日(10)
Ra-Ma-Ju:2021年05月18日(10)
Ra-Ma-Sa:2021年07月08日(11)
Ra-Ma-Me:2021年09月06日(11)
Ra-Ma-Ke:2021年10月31日(11)
Ra-Ma-Ve:2021年11月22日(11)
Ra-Ma-Su:2022年01月25日(11)
Ra-Ma-Mo:2022年02月13日(11)
Ju 2022年03月(11)-2038年03月(27)】
Ju-Ju期 2022年03月(11)~2024年05月(13)
Ju-Ju-Ju:2022年03月17日(11)
Ju-Ju-Sa:2022年06月29日(11)
Ju-Ju-Me:2022年10月30日(12)
Ju-Ju-Ke:2023年02月18日(12)
Ju-Ju-Ve:2023年04月04日(12)
Ju-Ju-Su:2023年08月12日(13)
Ju-Ju-Mo:2023年09月20日(13)
Ju-Ju-Ma:2023年11月24日(13)
Ju-Ju-Ra:2024年01月09日(13)
Ju-Sa期 2024年05月(13)~2026年11月(16)
Ju-Sa-Sa:2024年05月04日(13)
Ju-Sa-Me:2024年09月28日(14)
Ju-Sa-Ke:2025年02月06日(14)
Ju-Sa-Ve:2025年04月01日(14)
Ju-Sa-Su:2025年09月02日(15)
Ju-Sa-Mo:2025年10月18日(15)
Ju-Sa-Ma:2026年01月04日(15)
Ju-Sa-Ra:2026年02月27日(15)
Ju-Sa-Ju:2026年07月15日(16)
Ju-Me期 2026年11月(16)~2029年02月(18)
Ju-Me-Me:2026年11月16日(16)
Ju-Me-Ke:2027年03月13日(16)
Ju-Me-Ve:2027年04月30日(16)
Ju-Me-Su:2027年09月15日(17)
Ju-Me-Mo:2027年10月27日(17)
Ju-Me-Ma:2028年01月04日(17)
Ju-Me-Ra:2028年02月21日(17)
Ju-Me-Ju:2028年06月24日(17)
Ju-Me-Sa:2028年10月13日(18)
Ju-Ke期 2029年02月(18)~2030年01月(19)
Ju-Ke-Ke:2029年02月21日(18)
Ju-Ke-Ve:2029年03月12日(18)
Ju-Ke-Su:2029年05月08日(18)
Ju-Ke-Mo:2029年05月25日(18)
Ju-Ke-Ma:2029年06月23日(18)
Ju-Ke-Ra:2029年07月13日(19)
Ju-Ke-Ju:2029年09月02日(19)
Ju-Ke-Sa:2029年10月17日(19)
Ju-Ke-Me:2029年12月10日(19)
Ju-Ve期 2030年01月(19)~2032年09月(22)
Ju-Ve-Ve:2030年01月27日(19)
Ju-Ve-Su:2030年07月09日(20)
Ju-Ve-Mo:2030年08月27日(20)
Ju-Ve-Ma:2030年11月16日(20)
Ju-Ve-Ra:2031年01月12日(20)
Ju-Ve-Ju:2031年06月07日(20)
Ju-Ve-Sa:2031年10月14日(21)
Ju-Ve-Me:2032年03月17日(21)
Ju-Ve-Ke:2032年08月02日(22)
Ju-Su期 2032年09月(22)~2033年07月(23)
Ju-Su-Su:2032年09月27日(22)
Ju-Su-Mo:2032年10月12日(22)
Ju-Su-Ma:2032年11月05日(22)
Ju-Su-Ra:2032年11月22日(22)
Ju-Su-Ju:2033年01月05日(22)
Ju-Su-Sa:2033年02月13日(22)
Ju-Su-Me:2033年04月01日(22)
Ju-Su-Ke:2033年05月12日(22)
Ju-Su-Ve:2033年05月29日(22)
Ju-Mo期 2033年07月(23)~2034年11月(24)
Ju-Mo-Mo:2033年07月17日(23)
Ju-Mo-Ma:2033年08月26日(23)
Ju-Mo-Ra:2033年09月24日(23)
Ju-Mo-Ju:2033年12月06日(23)
Ju-Mo-Sa:2034年02月09日(23)
Ju-Mo-Me:2034年04月27日(23)
Ju-Mo-Ke:2034年07月05日(24)
Ju-Mo-Ve:2034年08月02日(24)
Ju-Mo-Su:2034年10月22日(24)
Ju-Ma期 2034年11月(24)~2035年10月(25)
Ju-Ma-Ma:2034年11月16日(24)
Ju-Ma-Ra:2034年12月06日(24)
Ju-Ma-Ju:2035年01月26日(24)
Ju-Ma-Sa:2035年03月12日(24)
Ju-Ma-Me:2035年05月05日(24)
Ju-Ma-Ke:2035年06月22日(24)
Ju-Ma-Ve:2035年07月12日(25)
Ju-Ma-Su:2035年09月07日(25)
Ju-Ma-Mo:2035年09月24日(25)
Ju-Ra期 2035年10月(25)~2038年03月(27)
Ju-Ra-Ra:2035年10月23日(25)
Ju-Ra-Ju:2036年03月02日(25)
Ju-Ra-Sa:2036年06月27日(25)
Ju-Ra-Me:2036年11月13日(26)
Ju-Ra-Ke:2037年03月17日(26)
Ju-Ra-Ve:2037年05月07日(26)
Ju-Ra-Su:2037年09月30日(27)
Ju-Ra-Mo:2037年11月13日(27)
Ju-Ra-Ma:2038年01月25日(27)
Sa 2038年03月(27)-2057年03月(46)】
Sa-Sa期 2038年03月(27)~2041年03月(30)
Sa-Sa-Sa:2038年03月17日(27)
Sa-Sa-Me:2038年09月07日(28)
Sa-Sa-Ke:2039年02月10日(28)
Sa-Sa-Ve:2039年04月15日(28)
Sa-Sa-Su:2039年10月15日(29)
Sa-Sa-Mo:2039年12月09日(29)
Sa-Sa-Ma:2040年03月10日(29)
Sa-Sa-Ra:2040年05月13日(29)
Sa-Sa-Ju:2040年10月24日(30)
Sa-Me期 2041年03月(30)~2043年11月(33)
Sa-Me-Me:2041年03月20日(30)
Sa-Me-Ke:2041年08月06日(31)
Sa-Me-Ve:2041年10月03日(31)
Sa-Me-Su:2042年03月15日(31)
Sa-Me-Mo:2042年05月04日(31)
Sa-Me-Ma:2042年07月25日(32)
Sa-Me-Ra:2042年09月20日(32)
Sa-Me-Ju:2043年02月14日(32)
Sa-Me-Sa:2043年06月25日(32)
Sa-Ke期 2043年11月(33)~2045年01月(34)
Sa-Ke-Ke:2043年11月28日(33)
Sa-Ke-Ve:2043年12月22日(33)
Sa-Ke-Su:2044年02月27日(33)
Sa-Ke-Mo:2044年03月18日(33)
Sa-Ke-Ma:2044年04月21日(33)
Sa-Ke-Ra:2044年05月15日(33)
Sa-Ke-Ju:2044年07月15日(34)
Sa-Ke-Sa:2044年09月06日(34)
Sa-Ke-Me:2044年11月10日(34)
Sa-Ve期 2045年01月(34)~2048年03月(37)
Sa-Ve-Ve:2045年01月06日(34)
Sa-Ve-Su:2045年07月18日(35)
Sa-Ve-Mo:2045年09月14日(35)
Sa-Ve-Ma:2045年12月19日(35)
Sa-Ve-Ra:2046年02月24日(35)
Sa-Ve-Ju:2046年08月17日(36)
Sa-Ve-Sa:2047年01月18日(36)
Sa-Ve-Me:2047年07月20日(37)
Sa-Ve-Ke:2047年12月31日(37)
Sa-Su期 2048年03月(37)~2049年02月(38)
Sa-Su-Su:2048年03月08日(37)
Sa-Su-Mo:2048年03月25日(37)
Sa-Su-Ma:2048年04月23日(37)
Sa-Su-Ra:2048年05月13日(37)
Sa-Su-Ju:2048年07月04日(38)
Sa-Su-Sa:2048年08月19日(38)
Sa-Su-Me:2048年10月13日(38)
Sa-Su-Ke:2048年12月01日(38)
Sa-Su-Ve:2048年12月22日(38)
Sa-Mo期 2049年02月(38)~2050年09月(40)
Sa-Mo-Mo:2049年02月18日(38)
Sa-Mo-Ma:2049年04月07日(38)
Sa-Mo-Ra:2049年05月10日(38)
Sa-Mo-Ju:2049年08月05日(39)
Sa-Mo-Sa:2049年10月21日(39)
Sa-Mo-Me:2050年01月21日(39)
Sa-Mo-Ke:2050年04月13日(39)
Sa-Mo-Ve:2050年05月17日(39)
Sa-Mo-Su:2050年08月21日(40)
Sa-Ma期 2050年09月(40)~2051年10月(41)
Sa-Ma-Ma:2050年09月19日(40)
Sa-Ma-Ra:2050年10月12日(40)
Sa-Ma-Ju:2050年12月12日(40)
Sa-Ma-Sa:2051年02月04日(40)
Sa-Ma-Me:2051年04月09日(40)
Sa-Ma-Ke:2051年06月06日(40)
Sa-Ma-Ve:2051年06月29日(40)
Sa-Ma-Su:2051年09月05日(41)
Sa-Ma-Mo:2051年09月25日(41)
Sa-Ra期 2051年10月(41)~2054年09月(44)
Sa-Ra-Ra:2051年10月29日(41)
Sa-Ra-Ju:2052年04月02日(41)
Sa-Ra-Sa:2052年08月19日(42)
Sa-Ra-Me:2053年01月30日(42)
Sa-Ra-Ke:2053年06月27日(42)
Sa-Ra-Ve:2053年08月27日(43)
Sa-Ra-Su:2054年02月16日(43)
Sa-Ra-Mo:2054年04月09日(43)
Sa-Ra-Ma:2054年07月05日(44)
Sa-Ju期 2054年09月(44)~2057年03月(46)
Sa-Ju-Ju:2054年09月04日(44)
Sa-Ju-Sa:2055年01月05日(44)
Sa-Ju-Me:2055年06月01日(44)
Sa-Ju-Ke:2055年10月10日(45)
Sa-Ju-Ve:2055年12月03日(45)
Sa-Ju-Su:2056年05月05日(45)
Sa-Ju-Mo:2056年06月20日(45)
Sa-Ju-Ma:2056年09月05日(46)
Sa-Ju-Ra:2056年10月29日(46)
Me 2057年03月(46)-2074年03月(63)】
Me-Me期 2057年03月(46)~2059年08月(49)
Me-Me-Me:2057年03月17日(46)
Me-Me-Ke:2057年07月20日(47)
Me-Me-Ve:2057年09月09日(47)
Me-Me-Su:2058年02月02日(47)
Me-Me-Mo:2058年03月18日(47)
Me-Me-Ma:2058年05月31日(47)
Me-Me-Ra:2058年07月21日(48)
Me-Me-Ju:2058年11月30日(48)
Me-Me-Sa:2059年03月27日(48)
Me-Ke期 2059年08月(49)~2060年08月(50)
Me-Ke-Ke:2059年08月14日(49)
Me-Ke-Ve:2059年09月04日(49)
Me-Ke-Su:2059年11月03日(49)
Me-Ke-Mo:2059年11月21日(49)
Me-Ke-Ma:2059年12月21日(49)
Me-Ke-Ra:2060年01月12日(49)
Me-Ke-Ju:2060年03月06日(49)
Me-Ke-Sa:2060年04月23日(49)
Me-Ke-Me:2060年06月19日(49)
Me-Ve期 2060年08月(50)~2063年06月(52)
Me-Ve-Ve:2060年08月10日(50)
Me-Ve-Su:2061年01月29日(50)
Me-Ve-Mo:2061年03月22日(50)
Me-Ve-Ma:2061年06月16日(50)
Me-Ve-Ra:2061年08月16日(51)
Me-Ve-Ju:2062年01月18日(51)
Me-Ve-Sa:2062年06月05日(51)
Me-Ve-Me:2062年11月16日(52)
Me-Ve-Ke:2063年04月11日(52)
Me-Su期 2063年06月(52)~2064年04月(53)
Me-Su-Su:2063年06月11日(52)
Me-Su-Mo:2063年06月26日(52)
Me-Su-Ma:2063年07月22日(53)
Me-Su-Ra:2063年08月09日(53)
Me-Su-Ju:2063年09月25日(53)
Me-Su-Sa:2063年11月05日(53)
Me-Su-Me:2063年12月24日(53)
Me-Su-Ke:2064年02月06日(53)
Me-Su-Ve:2064年02月24日(53)
Me-Mo期 2064年04月(53)~2065年09月(55)
Me-Mo-Mo:2064年04月16日(53)
Me-Mo-Ma:2064年05月29日(53)
Me-Mo-Ra:2064年06月28日(53)
Me-Mo-Ju:2064年09月14日(54)
Me-Mo-Sa:2064年11月22日(54)
Me-Mo-Me:2065年02月12日(54)
Me-Mo-Ke:2065年04月26日(54)
Me-Mo-Ve:2065年05月26日(54)
Me-Mo-Su:2065年08月21日(55)
Me-Ma期 2065年09月(55)~2066年09月(56)
Me-Ma-Ma:2065年09月16日(55)
Me-Ma-Ra:2065年10月07日(55)
Me-Ma-Ju:2065年11月30日(55)
Me-Ma-Sa:2066年01月17日(55)
Me-Ma-Me:2066年03月16日(55)
Me-Ma-Ke:2066年05月06日(55)
Me-Ma-Ve:2066年05月27日(55)
Me-Ma-Su:2066年07月26日(56)
Me-Ma-Mo:2066年08月14日(56)
Me-Ra期 2066年09月(56)~2069年04月(58)
Me-Ra-Ra:2066年09月13日(56)
Me-Ra-Ju:2067年01月30日(56)
Me-Ra-Sa:2067年06月04日(56)
Me-Ra-Me:2067年10月29日(57)
Me-Ra-Ke:2068年03月09日(57)
Me-Ra-Ve:2068年05月02日(57)
Me-Ra-Su:2068年10月05日(58)
Me-Ra-Mo:2068年11月20日(58)
Me-Ra-Ma:2069年02月06日(58)
Me-Ju期 2069年04月(58)~2071年07月(61)
Me-Ju-Ju:2069年04月01日(58)
Me-Ju-Sa:2069年07月21日(59)
Me-Ju-Me:2069年11月29日(59)
Me-Ju-Ke:2070年03月26日(59)
Me-Ju-Ve:2070年05月13日(59)
Me-Ju-Su:2070年09月28日(60)
Me-Ju-Mo:2070年11月09日(60)
Me-Ju-Ma:2071年01月17日(60)
Me-Ju-Ra:2071年03月06日(60)
Me-Sa期 2071年07月(61)~2074年03月(63)
Me-Sa-Sa:2071年07月08日(61)
Me-Sa-Me:2071年12月11日(61)
Me-Sa-Ke:2072年04月28日(61)
Me-Sa-Ve:2072年06月24日(61)
Me-Sa-Su:2072年12月05日(62)
Me-Sa-Mo:2073年01月23日(62)
Me-Sa-Ma:2073年04月15日(62)
Me-Sa-Ra:2073年06月12日(62)
Me-Sa-Ju:2073年11月06日(63)
Ke 2074年03月(63)-2081年03月(70)】
Ke-Ke期 2074年03月(63)~2074年08月(64)
Ke-Ke-Ke:2074年03月17日(63)
Ke-Ke-Ve:2074年03月26日(63)
Ke-Ke-Su:2074年04月20日(63)
Ke-Ke-Mo:2074年04月27日(63)
Ke-Ke-Ma:2074年05月10日(63)
Ke-Ke-Ra:2074年05月18日(63)
Ke-Ke-Ju:2074年06月10日(63)
Ke-Ke-Sa:2074年06月30日(63)
Ke-Ke-Me:2074年07月23日(64)
Ke-Ve期 2074年08月(64)~2075年10月(65)
Ke-Ve-Ve:2074年08月13日(64)
Ke-Ve-Su:2074年10月23日(64)
Ke-Ve-Mo:2074年11月14日(64)
Ke-Ve-Ma:2074年12月19日(64)
Ke-Ve-Ra:2075年01月13日(64)
Ke-Ve-Ju:2075年03月18日(64)
Ke-Ve-Sa:2075年05月14日(64)
Ke-Ve-Me:2075年07月20日(65)
Ke-Ve-Ke:2075年09月19日(65)
Ke-Su期 2075年10月(65)~2076年02月(65)
Ke-Su-Su:2075年10月13日(65)
Ke-Su-Mo:2075年10月20日(65)
Ke-Su-Ma:2075年10月31日(65)
Ke-Su-Ra:2075年11月07日(65)
Ke-Su-Ju:2075年11月26日(65)
Ke-Su-Sa:2075年12月13日(65)
Ke-Su-Me:2076年01月02日(65)
Ke-Su-Ke:2076年01月21日(65)
Ke-Su-Ve:2076年01月28日(65)
Ke-Mo期 2076年02月(65)~2076年09月(66)
Ke-Mo-Mo:2076年02月18日(65)
Ke-Mo-Ma:2076年03月07日(65)
Ke-Mo-Ra:2076年03月19日(65)
Ke-Mo-Ju:2076年04月20日(65)
Ke-Mo-Sa:2076年05月19日(65)
Ke-Mo-Me:2076年06月22日(65)
Ke-Mo-Ke:2076年07月22日(66)
Ke-Mo-Ve:2076年08月03日(66)
Ke-Mo-Su:2076年09月08日(66)
Ke-Ma期 2076年09月(66)~2077年02月(66)
Ke-Ma-Ma:2076年09月18日(66)
Ke-Ma-Ra:2076年09月27日(66)
Ke-Ma-Ju:2076年10月19日(66)
Ke-Ma-Sa:2076年11月08日(66)
Ke-Ma-Me:2076年12月02日(66)
Ke-Ma-Ke:2076年12月23日(66)
Ke-Ma-Ve:2077年01月01日(66)
Ke-Ma-Su:2077年01月26日(66)
Ke-Ma-Mo:2077年02月02日(66)
Ke-Ra期 2077年02月(66)~2078年03月(67)
Ke-Ra-Ra:2077年02月15日(66)
Ke-Ra-Ju:2077年04月13日(66)
Ke-Ra-Sa:2077年06月03日(66)
Ke-Ra-Me:2077年08月03日(67)
Ke-Ra-Ke:2077年09月26日(67)
Ke-Ra-Ve:2077年10月19日(67)
Ke-Ra-Su:2077年12月22日(67)
Ke-Ra-Mo:2078年01月10日(67)
Ke-Ra-Ma:2078年02月11日(67)
Ke-Ju期 2078年03月(67)~2079年02月(68)
Ke-Ju-Ju:2078年03月05日(67)
Ke-Ju-Sa:2078年04月19日(67)
Ke-Ju-Me:2078年06月12日(67)
Ke-Ju-Ke:2078年07月31日(68)
Ke-Ju-Ve:2078年08月20日(68)
Ke-Ju-Su:2078年10月15日(68)
Ke-Ju-Mo:2078年11月01日(68)
Ke-Ju-Ma:2078年11月30日(68)
Ke-Ju-Ra:2078年12月20日(68)
Ke-Sa期 2079年02月(68)~2080年03月(69)
Ke-Sa-Sa:2079年02月09日(68)
Ke-Sa-Me:2079年04月14日(68)
Ke-Sa-Ke:2079年06月10日(68)
Ke-Sa-Ve:2079年07月04日(69)
Ke-Sa-Su:2079年09月09日(69)
Ke-Sa-Mo:2079年09月30日(69)
Ke-Sa-Ma:2079年11月02日(69)
Ke-Sa-Ra:2079年11月26日(69)
Ke-Sa-Ju:2080年01月26日(69)
Ke-Me期 2080年03月(69)~2081年03月(70)
Ke-Me-Me:2080年03月20日(69)
Ke-Me-Ke:2080年05月10日(69)
Ke-Me-Ve:2080年05月31日(69)
Ke-Me-Su:2080年07月31日(70)
Ke-Me-Mo:2080年08月18日(70)
Ke-Me-Ma:2080年09月17日(70)
Ke-Me-Ra:2080年10月08日(70)
Ke-Me-Ju:2080年12月01日(70)
Ke-Me-Sa:2081年01月19日(70)
Ve 2081年03月(70)-2101年03月(90)】
Ve-Ve期 2081年03月(70)~2084年07月(74)
Ve-Ve-Ve:2081年03月17日(70)
Ve-Ve-Su:2081年10月06日(71)
Ve-Ve-Mo:2081年12月06日(71)
Ve-Ve-Ma:2082年03月17日(71)
Ve-Ve-Ra:2082年05月27日(71)
Ve-Ve-Ju:2082年11月26日(72)
Ve-Ve-Sa:2083年05月07日(72)
Ve-Ve-Me:2083年11月16日(73)
Ve-Ve-Ke:2084年05月06日(73)
Ve-Su期 2084年07月(74)~2085年07月(75)
Ve-Su-Su:2084年07月16日(74)
Ve-Su-Mo:2084年08月04日(74)
Ve-Su-Ma:2084年09月03日(74)
Ve-Su-Ra:2084年09月24日(74)
Ve-Su-Ju:2084年11月18日(74)
Ve-Su-Sa:2085年01月06日(74)
Ve-Su-Me:2085年03月05日(74)
Ve-Su-Ke:2085年04月26日(74)
Ve-Su-Ve:2085年05月17日(74)
Ve-Mo期 2085年07月(75)~2087年03月(76)
Ve-Mo-Mo:2085年07月17日(75)
Ve-Mo-Ma:2085年09月05日(75)
Ve-Mo-Ra:2085年10月11日(75)
Ve-Mo-Ju:2086年01月10日(75)
Ve-Mo-Sa:2086年04月01日(75)
Ve-Mo-Me:2086年07月07日(76)
Ve-Mo-Ke:2086年10月01日(76)
Ve-Mo-Ve:2086年11月06日(76)
Ve-Mo-Su:2087年02月15日(76)
Ve-Ma期 2087年03月(76)~2088年05月(77)
Ve-Ma-Ma:2087年03月17日(76)
Ve-Ma-Ra:2087年04月11日(76)
Ve-Ma-Ju:2087年06月14日(76)
Ve-Ma-Sa:2087年08月10日(77)
Ve-Ma-Me:2087年10月17日(77)
Ve-Ma-Ke:2087年12月16日(77)
Ve-Ma-Ve:2088年01月10日(77)
Ve-Ma-Su:2088年03月21日(77)
Ve-Ma-Mo:2088年04月11日(77)
Ve-Ra期 2088年05月(77)~2091年05月(80)
Ve-Ra-Ra:2088年05月17日(77)
Ve-Ra-Ju:2088年10月28日(78)
Ve-Ra-Sa:2089年03月23日(78)
Ve-Ra-Me:2089年09月13日(79)
Ve-Ra-Ke:2090年02月15日(79)
Ve-Ra-Ve:2090年04月20日(79)
Ve-Ra-Su:2090年10月19日(80)
Ve-Ra-Mo:2090年12月13日(80)
Ve-Ra-Ma:2091年03月14日(80)
Ve-Ju期 2091年05月(80)~2094年01月(83)
Ve-Ju-Ju:2091年05月17日(80)
Ve-Ju-Sa:2091年09月24日(81)
Ve-Ju-Me:2092年02月25日(81)
Ve-Ju-Ke:2092年07月12日(82)
Ve-Ju-Ve:2092年09月07日(82)
Ve-Ju-Su:2093年02月17日(82)
Ve-Ju-Mo:2093年04月06日(82)
Ve-Ju-Ma:2093年06月26日(82)
Ve-Ju-Ra:2093年08月22日(83)
Ve-Sa期 2094年01月(83)~2097年03月(86)
Ve-Sa-Sa:2094年01月15日(83)
Ve-Sa-Me:2094年07月17日(84)
Ve-Sa-Ke:2094年12月28日(84)
Ve-Sa-Ve:2095年03月06日(84)
Ve-Sa-Su:2095年09月15日(85)
Ve-Sa-Mo:2095年11月11日(85)
Ve-Sa-Ma:2096年02月16日(85)
Ve-Sa-Ra:2096年04月23日(85)
Ve-Sa-Ju:2096年10月14日(86)
Ve-Me期 2097年03月(86)~2100年01月(89)
Ve-Me-Me:2097年03月17日(86)
Ve-Me-Ke:2097年08月11日(87)
Ve-Me-Ve:2097年10月10日(87)
Ve-Me-Su:2098年03月31日(87)
Ve-Me-Mo:2098年05月22日(87)
Ve-Me-Ma:2098年08月16日(88)
Ve-Me-Ra:2098年10月16日(88)
Ve-Me-Ju:2099年03月20日(88)
Ve-Me-Sa:2099年08月05日(89)
Ve-Ke期 2100年01月(89)~2101年03月(90)
Ve-Ke-Ke:2100年01月16日(89)
Ve-Ke-Ve:2100年02月10日(89)
Ve-Ke-Su:2100年04月22日(89)
Ve-Ke-Mo:2100年05月13日(89)
Ve-Ke-Ma:2100年06月18日(89)
Ve-Ke-Ra:2100年07月12日(90)
Ve-Ke-Ju:2100年09月14日(90)
Ve-Ke-Sa:2100年11月10日(90)
Ve-Ke-Me:2101年01月17日(90)
Su 2101年03月(90)-2107年03月(96)】
Su-Su期 2101年03月(90)~2101年07月(91)
Su-Su-Su:2101年03月18日(90)
Su-Su-Mo:2101年03月23日(90)
Su-Su-Ma:2101年04月02日(90)
Su-Su-Ra:2101年04月08日(90)
Su-Su-Ju:2101年04月24日(90)
Su-Su-Sa:2101年05月09日(90)
Su-Su-Me:2101年05月26日(90)
Su-Su-Ke:2101年06月11日(90)
Su-Su-Ve:2101年06月17日(90)
Su-Mo期 2101年07月(91)~2102年01月(91)
Su-Mo-Mo:2101年07月06日(91)
Su-Mo-Ma:2101年07月21日(91)
Su-Mo-Ra:2101年07月31日(91)
Su-Mo-Ju:2101年08月28日(91)
Su-Mo-Sa:2101年09月21日(91)
Su-Mo-Me:2101年10月20日(91)
Su-Mo-Ke:2101年11月15日(91)
Su-Mo-Ve:2101年11月26日(91)
Su-Mo-Su:2101年12月26日(91)
Su-Ma期 2102年01月(91)~2102年05月(91)
Su-Ma-Ma:2102年01月04日(91)
Su-Ma-Ra:2102年01月12日(91)
Su-Ma-Ju:2102年01月31日(91)
Su-Ma-Sa:2102年02月17日(91)
Su-Ma-Me:2102年03月09日(91)
Su-Ma-Ke:2102年03月27日(91)
Su-Ma-Ve:2102年04月04日(91)
Su-Ma-Su:2102年04月25日(91)
Su-Ma-Mo:2102年05月01日(91)
Su-Ra期 2102年05月(91)~2103年04月(92)
Su-Ra-Ra:2102年05月12日(91)
Su-Ra-Ju:2102年06月30日(91)
Su-Ra-Sa:2102年08月13日(92)
Su-Ra-Me:2102年10月04日(92)
Su-Ra-Ke:2102年11月20日(92)
Su-Ra-Ve:2102年12月09日(92)
Su-Ra-Su:2103年02月02日(92)
Su-Ra-Mo:2103年02月18日(92)
Su-Ra-Ma:2103年03月18日(92)
Su-Ju期 2103年04月(92)~2104年01月(93)
Su-Ju-Ju:2103年04月06日(92)
Su-Ju-Sa:2103年05月15日(92)
Su-Ju-Me:2103年06月30日(92)
Su-Ju-Ke:2103年08月10日(93)
Su-Ju-Ve:2103年08月27日(93)
Su-Ju-Su:2103年10月15日(93)
Su-Ju-Mo:2103年10月30日(93)
Su-Ju-Ma:2103年11月23日(93)
Su-Ju-Ra:2103年12月10日(93)
Su-Sa期 2104年01月(93)~2105年01月(94)
Su-Sa-Sa:2104年01月23日(93)
Su-Sa-Me:2104年03月18日(93)
Su-Sa-Ke:2104年05月06日(93)
Su-Sa-Ve:2104年05月26日(93)
Su-Sa-Su:2104年07月23日(94)
Su-Sa-Mo:2104年08月09日(94)
Su-Sa-Ma:2104年09月07日(94)
Su-Sa-Ra:2104年09月28日(94)
Su-Sa-Ju:2104年11月19日(94)
Su-Me期 2105年01月(94)~2105年11月(95)
Su-Me-Me:2105年01月04日(94)
Su-Me-Ke:2105年02月17日(94)
Su-Me-Ve:2105年03月07日(94)
Su-Me-Su:2105年04月28日(94)
Su-Me-Mo:2105年05月13日(94)
Su-Me-Ma:2105年06月08日(94)
Su-Me-Ra:2105年06月26日(94)
Su-Me-Ju:2105年08月12日(95)
Su-Me-Sa:2105年09月22日(95)
Su-Ke期 2105年11月(95)~2106年03月(95)
Su-Ke-Ke:2105年11月10日(95)
Su-Ke-Ve:2105年11月18日(95)
Su-Ke-Su:2105年12月09日(95)
Su-Ke-Mo:2105年12月16日(95)
Su-Ke-Ma:2105年12月26日(95)
Su-Ke-Ra:2106年01月03日(95)
Su-Ke-Ju:2106年01月22日(95)
Su-Ke-Sa:2106年02月08日(95)
Su-Ke-Me:2106年02月28日(95)
Su-Ve期 2106年03月(95)~2107年03月(96)
Su-Ve-Ve:2106年03月18日(95)
Su-Ve-Su:2106年05月18日(95)
Su-Ve-Mo:2106年06月05日(95)
Su-Ve-Ma:2106年07月06日(96)
Su-Ve-Ra:2106年07月27日(96)
Su-Ve-Ju:2106年09月20日(96)
Su-Ve-Sa:2106年11月08日(96)
Su-Ve-Me:2107年01月04日(96)
Su-Ve-Ke:2107年02月25日(96)
Mo 2107年03月(96)-2117年03月(106)】
Mo-Mo期 2107年03月(96)~2108年01月(97)
Mo-Mo-Mo:2107年03月18日(96)
Mo-Mo-Ma:2107年04月13日(96)
Mo-Mo-Ra:2107年05月01日(96)
Mo-Mo-Ju:2107年06月15日(96)
Mo-Mo-Sa:2107年07月26日(97)
Mo-Mo-Me:2107年09月12日(97)
Mo-Mo-Ke:2107年10月25日(97)
Mo-Mo-Ve:2107年11月12日(97)
Mo-Mo-Su:2108年01月02日(97)
Mo-Ma期 2108年01月(97)~2108年08月(98)
Mo-Ma-Ma:2108年01月17日(97)
Mo-Ma-Ra:2108年01月29日(97)
Mo-Ma-Ju:2108年03月01日(97)
Mo-Ma-Sa:2108年03月30日(97)
Mo-Ma-Me:2108年05月02日(97)
Mo-Ma-Ke:2108年06月02日(97)
Mo-Ma-Ve:2108年06月14日(97)
Mo-Ma-Su:2108年07月19日(98)
Mo-Ma-Mo:2108年07月30日(98)
Mo-Ra期 2108年08月(98)~2110年02月(99)
Mo-Ra-Ra:2108年08月17日(98)
Mo-Ra-Ju:2108年11月07日(98)
Mo-Ra-Sa:2109年01月19日(98)
Mo-Ra-Me:2109年04月16日(98)
Mo-Ra-Ke:2109年07月02日(99)
Mo-Ra-Ve:2109年08月03日(99)
Mo-Ra-Su:2109年11月03日(99)
Mo-Ra-Mo:2109年11月30日(99)
Mo-Ra-Ma:2110年01月15日(99)
Mo-Ju期 2110年02月(99)~2111年06月(100)
Mo-Ju-Ju:2110年02月16日(99)
Mo-Ju-Sa:2110年04月22日(99)
Mo-Ju-Me:2110年07月08日(100)
Mo-Ju-Ke:2110年09月15日(100)
Mo-Ju-Ve:2110年10月13日(100)
Mo-Ju-Su:2111年01月02日(100)
Mo-Ju-Mo:2111年01月27日(100)
Mo-Ju-Ma:2111年03月08日(100)
Mo-Ju-Ra:2111年04月06日(100)
Mo-Sa期 2111年06月(100)~2113年01月(102)
Mo-Sa-Sa:2111年06月18日(100)
Mo-Sa-Me:2111年09月17日(101)
Mo-Sa-Ke:2111年12月08日(101)
Mo-Sa-Ve:2112年01月11日(101)
Mo-Sa-Su:2112年04月16日(101)
Mo-Sa-Mo:2112年05月15日(101)
Mo-Sa-Ma:2112年07月02日(102)
Mo-Sa-Ra:2112年08月05日(102)
Mo-Sa-Ju:2112年10月31日(102)
Mo-Me期 2113年01月(102)~2114年06月(103)
Mo-Me-Me:2113年01月16日(102)
Mo-Me-Ke:2113年03月30日(102)
Mo-Me-Ve:2113年04月30日(102)
Mo-Me-Su:2113年07月25日(103)
Mo-Me-Mo:2113年08月20日(103)
Mo-Me-Ma:2113年10月02日(103)
Mo-Me-Ra:2113年11月01日(103)
Mo-Me-Ju:2114年01月18日(103)
Mo-Me-Sa:2114年03月28日(103)
Mo-Ke期 2114年06月(103)~2115年01月(104)
Mo-Ke-Ke:2114年06月18日(103)
Mo-Ke-Ve:2114年06月30日(103)
Mo-Ke-Su:2114年08月04日(104)
Mo-Ke-Mo:2114年08月15日(104)
Mo-Ke-Ma:2114年09月02日(104)
Mo-Ke-Ra:2114年09月14日(104)
Mo-Ke-Ju:2114年10月16日(104)
Mo-Ke-Sa:2114年11月14日(104)
Mo-Ke-Me:2114年12月17日(104)
Mo-Ve期 2115年01月(104)~2116年09月(106)
Mo-Ve-Ve:2115年01月17日(104)
Mo-Ve-Su:2115年04月28日(104)
Mo-Ve-Mo:2115年05月28日(104)
Mo-Ve-Ma:2115年07月18日(105)
Mo-Ve-Ra:2115年08月23日(105)
Mo-Ve-Ju:2115年11月22日(105)
Mo-Ve-Sa:2116年02月11日(105)
Mo-Ve-Me:2116年05月18日(105)
Mo-Ve-Ke:2116年08月12日(106)
Mo-Su期 2116年09月(106)~2117年03月(106)
Mo-Su-Su:2116年09月16日(106)
Mo-Su-Mo:2116年09月25日(106)
Mo-Su-Ma:2116年10月11日(106)
Mo-Su-Ra:2116年10月21日(106)
Mo-Su-Ju:2116年11月18日(106)
Mo-Su-Sa:2116年12月12日(106)
Mo-Su-Me:2117年01月10日(106)
Mo-Su-Ke:2117年02月05日(106)
Mo-Su-Ve:2117年02月16日(106)
Ma 2117年03月(106)-2124年03月(113)】
Ma-Ma期 2117年03月(106)~2117年08月(107)
Ma-Ma-Ma:2117年03月18日(106)
Ma-Ma-Ra:2117年03月27日(106)
Ma-Ma-Ju:2117年04月18日(106)
Ma-Ma-Sa:2117年05月08日(106)
Ma-Ma-Me:2117年06月01日(106)
Ma-Ma-Ke:2117年06月22日(106)
Ma-Ma-Ve:2117年06月30日(106)
Ma-Ma-Su:2117年07月25日(107)
Ma-Ma-Mo:2117年08月02日(107)
Ma-Ra期 2117年08月(107)~2118年09月(108)
Ma-Ra-Ra:2117年08月14日(107)
Ma-Ra-Ju:2117年10月11日(107)
Ma-Ra-Sa:2117年12月01日(107)
Ma-Ra-Me:2118年01月30日(107)
Ma-Ra-Ke:2118年03月26日(107)
Ma-Ra-Ve:2118年04月17日(107)
Ma-Ra-Su:2118年06月20日(107)
Ma-Ra-Mo:2118年07月09日(108)
Ma-Ra-Ma:2118年08月10日(108)
Ma-Ju期 2118年09月(108)~2119年08月(109)
Ma-Ju-Ju:2118年09月02日(108)
Ma-Ju-Sa:2118年10月17日(108)
Ma-Ju-Me:2118年12月10日(108)
Ma-Ju-Ke:2119年01月27日(108)
Ma-Ju-Ve:2119年02月16日(108)
Ma-Ju-Su:2119年04月14日(108)
Ma-Ju-Mo:2119年05月01日(108)
Ma-Ju-Ma:2119年05月29日(108)
Ma-Ju-Ra:2119年06月18日(108)
Ma-Sa期 2119年08月(109)~2120年09月(110)
Ma-Sa-Sa:2119年08月08日(109)
Ma-Sa-Me:2119年10月12日(109)
Ma-Sa-Ke:2119年12月08日(109)
Ma-Sa-Ve:2120年01月01日(109)
Ma-Sa-Su:2120年03月08日(109)
Ma-Sa-Mo:2120年03月28日(109)
Ma-Sa-Ma:2120年05月01日(109)
Ma-Sa-Ra:2120年05月25日(109)
Ma-Sa-Ju:2120年07月24日(110)
Ma-Me期 2120年09月(110)~2121年09月(111)
Ma-Me-Me:2120年09月16日(110)
Ma-Me-Ke:2120年11月07日(110)
Ma-Me-Ve:2120年11月28日(110)
Ma-Me-Su:2121年01月27日(110)
Ma-Me-Mo:2121年02月14日(110)
Ma-Me-Ma:2121年03月16日(110)
Ma-Me-Ra:2121年04月07日(110)
Ma-Me-Ju:2121年05月31日(110)
Ma-Me-Sa:2121年07月18日(111)
Ma-Ke期 2121年09月(111)~2122年02月(111)
Ma-Ke-Ke:2121年09月14日(111)
Ma-Ke-Ve:2121年09月22日(111)
Ma-Ke-Su:2121年10月17日(111)
Ma-Ke-Mo:2121年10月25日(111)
Ma-Ke-Ma:2121年11月06日(111)
Ma-Ke-Ra:2121年11月15日(111)
Ma-Ke-Ju:2121年12月07日(111)
Ma-Ke-Sa:2121年12月27日(111)
Ma-Ke-Me:2122年01月20日(111)
Ma-Ve期 2122年02月(111)~2123年04月(112)
Ma-Ve-Ve:2122年02月10日(111)
Ma-Ve-Su:2122年04月22日(111)
Ma-Ve-Mo:2122年05月13日(111)
Ma-Ve-Ma:2122年06月18日(111)
Ma-Ve-Ra:2122年07月12日(112)
Ma-Ve-Ju:2122年09月14日(112)
Ma-Ve-Sa:2122年11月10日(112)
Ma-Ve-Me:2123年01月17日(112)
Ma-Ve-Ke:2123年03月18日(112)
Ma-Su期 2123年04月(112)~2124年03月(113)
Ma-Su-Su:2123年04月12日(112)
Ma-Su-Mo:2123年04月18日(112)
Ma-Su-Ma:2123年04月29日(112)
Ma-Su-Ra:2123年05月06日(112)
Ma-Su-Ju:2123年05月25日(112)
Ma-Su-Sa:2123年06月12日(112)
Ma-Su-Me:2123年07月02日(112)
Ma-Su-Ke:2123年07月20日(113)
Ma-Su-Ve:2123年07月27日(113)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

山羊:2010年07月(0)-2014年07月(4)】
山羊-射手 2010年07月(0)~2010年10月(0)
山羊-射手- 蠍:2010年07月01日(0)
山羊-射手-天秤:2010年07月11日(0)
山羊-射手-乙女:2010年07月21日(0)
山羊-射手-獅子:2010年07月31日(0)
山羊-射手- 蟹:2010年08月11日(0)
山羊-射手-双子:2010年08月21日(0)
山羊-射手-牡牛:2010年08月31日(0)
山羊-射手-牡羊:2010年09月10日(0)
山羊-射手- 魚:2010年09月20日(0)
山羊-射手-水瓶:2010年09月30日(0)
山羊-射手-山羊:2010年10月10日(0)
山羊-射手-射手:2010年10月21日(0)
山羊- 蠍 2010年10月(0)~2011年03月(0)
山羊- 蠍-天秤:2010年10月31日(0)
山羊- 蠍-乙女:2010年11月10日(0)
山羊- 蠍-獅子:2010年11月20日(0)
山羊- 蠍- 蟹:2010年11月30日(0)
山羊- 蠍-双子:2010年12月10日(0)
山羊- 蠍-牡牛:2010年12月20日(0)
山羊- 蠍-牡羊:2010年12月31日(0)
山羊- 蠍- 魚:2011年01月10日(0)
山羊- 蠍-水瓶:2011年01月20日(0)
山羊- 蠍-山羊:2011年01月30日(0)
山羊- 蠍-射手:2011年02月09日(0)
山羊- 蠍- 蠍:2011年02月19日(0)
山羊-天秤 2011年03月(0)~2011年07月(0)
山羊-天秤- 蠍:2011年03月01日(0)
山羊-天秤-射手:2011年03月12日(0)
山羊-天秤-山羊:2011年03月22日(0)
山羊-天秤-水瓶:2011年04月01日(0)
山羊-天秤- 魚:2011年04月11日(0)
山羊-天秤-牡羊:2011年04月21日(0)
山羊-天秤-牡牛:2011年05月01日(0)
山羊-天秤-双子:2011年05月12日(0)
山羊-天秤- 蟹:2011年05月22日(0)
山羊-天秤-獅子:2011年06月01日(0)
山羊-天秤-乙女:2011年06月11日(0)
山羊-天秤-天秤:2011年06月21日(0)
山羊-乙女 2011年07月(1)~2011年10月(1)
山羊-乙女-天秤:2011年07月01日(1)
山羊-乙女- 蠍:2011年07月11日(1)
山羊-乙女-射手:2011年07月22日(1)
山羊-乙女-山羊:2011年08月01日(1)
山羊-乙女-水瓶:2011年08月11日(1)
山羊-乙女- 魚:2011年08月21日(1)
山羊-乙女-牡羊:2011年08月31日(1)
山羊-乙女-牡牛:2011年09月10日(1)
山羊-乙女-双子:2011年09月20日(1)
山羊-乙女- 蟹:2011年10月01日(1)
山羊-乙女-獅子:2011年10月11日(1)
山羊-乙女-乙女:2011年10月21日(1)
山羊-獅子 2011年10月(1)~2012年03月(1)
山羊-獅子-乙女:2011年10月31日(1)
山羊-獅子-天秤:2011年11月10日(1)
山羊-獅子- 蠍:2011年11月20日(1)
山羊-獅子-射手:2011年11月30日(1)
山羊-獅子-山羊:2011年12月11日(1)
山羊-獅子-水瓶:2011年12月21日(1)
山羊-獅子- 魚:2011年12月31日(1)
山羊-獅子-牡羊:2012年01月10日(1)
山羊-獅子-牡牛:2012年01月20日(1)
山羊-獅子-双子:2012年01月30日(1)
山羊-獅子- 蟹:2012年02月09日(1)
山羊-獅子-獅子:2012年02月20日(1)
山羊- 蟹 2012年03月(1)~2012年06月(1)
山羊- 蟹-双子:2012年03月01日(1)
山羊- 蟹-牡牛:2012年03月11日(1)
山羊- 蟹-牡羊:2012年03月21日(1)
山羊- 蟹- 魚:2012年03月31日(1)
山羊- 蟹-水瓶:2012年04月10日(1)
山羊- 蟹-山羊:2012年04月20日(1)
山羊- 蟹-射手:2012年05月01日(1)
山羊- 蟹- 蠍:2012年05月11日(1)
山羊- 蟹-天秤:2012年05月21日(1)
山羊- 蟹-乙女:2012年05月31日(1)
山羊- 蟹-獅子:2012年06月10日(1)
山羊- 蟹- 蟹:2012年06月20日(1)
山羊-双子 2012年06月(2)~2012年10月(2)
山羊-双子-牡牛:2012年06月30日(2)
山羊-双子-牡羊:2012年07月11日(2)
山羊-双子- 魚:2012年07月21日(2)
山羊-双子-水瓶:2012年07月31日(2)
山羊-双子-山羊:2012年08月10日(2)
山羊-双子-射手:2012年08月20日(2)
山羊-双子- 蠍:2012年08月30日(2)
山羊-双子-天秤:2012年09月10日(2)
山羊-双子-乙女:2012年09月20日(2)
山羊-双子-獅子:2012年09月30日(2)
山羊-双子- 蟹:2012年10月10日(2)
山羊-双子-双子:2012年10月20日(2)
山羊-牡牛 2012年10月(2)~2013年03月(2)
山羊-牡牛-牡羊:2012年10月30日(2)
山羊-牡牛- 魚:2012年11月09日(2)
山羊-牡牛-水瓶:2012年11月20日(2)
山羊-牡牛-山羊:2012年11月30日(2)
山羊-牡牛-射手:2012年12月10日(2)
山羊-牡牛- 蠍:2012年12月20日(2)
山羊-牡牛-天秤:2012年12月30日(2)
山羊-牡牛-乙女:2013年01月09日(2)
山羊-牡牛-獅子:2013年01月19日(2)
山羊-牡牛- 蟹:2013年01月30日(2)
山羊-牡牛-双子:2013年02月09日(2)
山羊-牡牛-牡牛:2013年02月19日(2)
山羊-牡羊 2013年03月(2)~2013年07月(2)
山羊-牡羊-牡牛:2013年03月01日(2)
山羊-牡羊-双子:2013年03月11日(2)
山羊-牡羊- 蟹:2013年03月21日(2)
山羊-牡羊-獅子:2013年03月31日(2)
山羊-牡羊-乙女:2013年04月11日(2)
山羊-牡羊-天秤:2013年04月21日(2)
山羊-牡羊- 蠍:2013年05月01日(2)
山羊-牡羊-射手:2013年05月11日(2)
山羊-牡羊-山羊:2013年05月21日(2)
山羊-牡羊-水瓶:2013年05月31日(2)
山羊-牡羊- 魚:2013年06月10日(2)
山羊-牡羊-牡羊:2013年06月21日(2)
山羊- 魚 2013年07月(3)~2013年10月(3)
山羊- 魚-牡羊:2013年07月01日(3)
山羊- 魚-牡牛:2013年07月11日(3)
山羊- 魚-双子:2013年07月21日(3)
山羊- 魚- 蟹:2013年07月31日(3)
山羊- 魚-獅子:2013年08月10日(3)
山羊- 魚-乙女:2013年08月20日(3)
山羊- 魚-天秤:2013年08月31日(3)
山羊- 魚- 蠍:2013年09月10日(3)
山羊- 魚-射手:2013年09月20日(3)
山羊- 魚-山羊:2013年09月30日(3)
山羊- 魚-水瓶:2013年10月10日(3)
山羊- 魚- 魚:2013年10月20日(3)
山羊-水瓶 2013年10月(3)~2014年03月(3)
山羊-水瓶- 魚:2013年10月30日(3)
山羊-水瓶-牡羊:2013年11月10日(3)
山羊-水瓶-牡牛:2013年11月20日(3)
山羊-水瓶-双子:2013年11月30日(3)
山羊-水瓶- 蟹:2013年12月10日(3)
山羊-水瓶-獅子:2013年12月20日(3)
山羊-水瓶-乙女:2013年12月30日(3)
山羊-水瓶-天秤:2014年01月10日(3)
山羊-水瓶- 蠍:2014年01月20日(3)
山羊-水瓶-射手:2014年01月30日(3)
山羊-水瓶-山羊:2014年02月09日(3)
山羊-水瓶-水瓶:2014年02月19日(3)
山羊-山羊 2014年03月(3)~2014年07月(3)
山羊-山羊-射手:2014年03月01日(3)
山羊-山羊- 蠍:2014年03月11日(3)
山羊-山羊-天秤:2014年03月22日(3)
山羊-山羊-乙女:2014年04月01日(3)
山羊-山羊-獅子:2014年04月11日(3)
山羊-山羊- 蟹:2014年04月21日(3)
山羊-山羊-双子:2014年05月01日(3)
山羊-山羊-牡牛:2014年05月11日(3)
山羊-山羊-牡羊:2014年05月21日(3)
山羊-山羊- 魚:2014年06月01日(3)
山羊-山羊-水瓶:2014年06月11日(3)
山羊-山羊-山羊:2014年06月21日(3)
射手:2014年07月(4)-2017年07月(7)】
射手- 蠍 2014年07月(4)~2014年09月(4)
射手- 蠍-天秤:2014年07月01日(4)
射手- 蠍-乙女:2014年07月09日(4)
射手- 蠍-獅子:2014年07月16日(4)
射手- 蠍- 蟹:2014年07月24日(4)
射手- 蠍-双子:2014年07月31日(4)
射手- 蠍-牡牛:2014年08月08日(4)
射手- 蠍-牡羊:2014年08月16日(4)
射手- 蠍- 魚:2014年08月23日(4)
射手- 蠍-水瓶:2014年08月31日(4)
射手- 蠍-山羊:2014年09月07日(4)
射手- 蠍-射手:2014年09月15日(4)
射手- 蠍- 蠍:2014年09月23日(4)
射手-天秤 2014年09月(4)~2014年12月(4)
射手-天秤- 蠍:2014年09月30日(4)
射手-天秤-射手:2014年10月08日(4)
射手-天秤-山羊:2014年10月16日(4)
射手-天秤-水瓶:2014年10月23日(4)
射手-天秤- 魚:2014年10月31日(4)
射手-天秤-牡羊:2014年11月07日(4)
射手-天秤-牡牛:2014年11月15日(4)
射手-天秤-双子:2014年11月23日(4)
射手-天秤- 蟹:2014年11月30日(4)
射手-天秤-獅子:2014年12月08日(4)
射手-天秤-乙女:2014年12月15日(4)
射手-天秤-天秤:2014年12月23日(4)
射手-乙女 2014年12月(4)~2015年04月(4)
射手-乙女-天秤:2014年12月31日(4)
射手-乙女- 蠍:2015年01月07日(4)
射手-乙女-射手:2015年01月15日(4)
射手-乙女-山羊:2015年01月22日(4)
射手-乙女-水瓶:2015年01月30日(4)
射手-乙女- 魚:2015年02月07日(4)
射手-乙女-牡羊:2015年02月14日(4)
射手-乙女-牡牛:2015年02月22日(4)
射手-乙女-双子:2015年03月01日(4)
射手-乙女- 蟹:2015年03月09日(4)
射手-乙女-獅子:2015年03月17日(4)
射手-乙女-乙女:2015年03月24日(4)
射手-獅子 2015年04月(4)~2015年07月(4)
射手-獅子-乙女:2015年04月01日(4)
射手-獅子-天秤:2015年04月09日(4)
射手-獅子- 蠍:2015年04月16日(4)
射手-獅子-射手:2015年04月24日(4)
射手-獅子-山羊:2015年05月01日(4)
射手-獅子-水瓶:2015年05月09日(4)
射手-獅子- 魚:2015年05月17日(4)
射手-獅子-牡羊:2015年05月24日(4)
射手-獅子-牡牛:2015年06月01日(4)
射手-獅子-双子:2015年06月08日(4)
射手-獅子- 蟹:2015年06月16日(4)
射手-獅子-獅子:2015年06月24日(4)
射手- 蟹 2015年07月(5)~2015年10月(5)
射手- 蟹-双子:2015年07月01日(5)
射手- 蟹-牡牛:2015年07月09日(5)
射手- 蟹-牡羊:2015年07月16日(5)
射手- 蟹- 魚:2015年07月24日(5)
射手- 蟹-水瓶:2015年08月01日(5)
射手- 蟹-山羊:2015年08月08日(5)
射手- 蟹-射手:2015年08月16日(5)
射手- 蟹- 蠍:2015年08月24日(5)
射手- 蟹-天秤:2015年08月31日(5)
射手- 蟹-乙女:2015年09月08日(5)
射手- 蟹-獅子:2015年09月15日(5)
射手- 蟹- 蟹:2015年09月23日(5)
射手-双子 2015年10月(5)~2015年12月(5)
射手-双子-牡牛:2015年10月01日(5)
射手-双子-牡羊:2015年10月08日(5)
射手-双子- 魚:2015年10月16日(5)
射手-双子-水瓶:2015年10月23日(5)
射手-双子-山羊:2015年10月31日(5)
射手-双子-射手:2015年11月08日(5)
射手-双子- 蠍:2015年11月15日(5)
射手-双子-天秤:2015年11月23日(5)
射手-双子-乙女:2015年11月30日(5)
射手-双子-獅子:2015年12月08日(5)
射手-双子- 蟹:2015年12月16日(5)
射手-双子-双子:2015年12月23日(5)
射手-牡牛 2015年12月(5)~2016年03月(5)
射手-牡牛-牡羊:2015年12月31日(5)
射手-牡牛- 魚:2016年01月07日(5)
射手-牡牛-水瓶:2016年01月15日(5)
射手-牡牛-山羊:2016年01月23日(5)
射手-牡牛-射手:2016年01月30日(5)
射手-牡牛- 蠍:2016年02月07日(5)
射手-牡牛-天秤:2016年02月15日(5)
射手-牡牛-乙女:2016年02月22日(5)
射手-牡牛-獅子:2016年03月01日(5)
射手-牡牛- 蟹:2016年03月08日(5)
射手-牡牛-双子:2016年03月16日(5)
射手-牡牛-牡牛:2016年03月24日(5)
射手-牡羊 2016年03月(5)~2016年06月(5)
射手-牡羊-牡牛:2016年03月31日(5)
射手-牡羊-双子:2016年04月08日(5)
射手-牡羊- 蟹:2016年04月15日(5)
射手-牡羊-獅子:2016年04月23日(5)
射手-牡羊-乙女:2016年05月01日(5)
射手-牡羊-天秤:2016年05月08日(5)
射手-牡羊- 蠍:2016年05月16日(5)
射手-牡羊-射手:2016年05月23日(5)
射手-牡羊-山羊:2016年05月31日(5)
射手-牡羊-水瓶:2016年06月08日(5)
射手-牡羊- 魚:2016年06月15日(5)
射手-牡羊-牡羊:2016年06月23日(5)
射手- 魚 2016年06月(6)~2016年09月(6)
射手- 魚-牡羊:2016年06月30日(6)
射手- 魚-牡牛:2016年07月08日(6)
射手- 魚-双子:2016年07月16日(6)
射手- 魚- 蟹:2016年07月23日(6)
射手- 魚-獅子:2016年07月31日(6)
射手- 魚-乙女:2016年08月08日(6)
射手- 魚-天秤:2016年08月15日(6)
射手- 魚- 蠍:2016年08月23日(6)
射手- 魚-射手:2016年08月30日(6)
射手- 魚-山羊:2016年09月07日(6)
射手- 魚-水瓶:2016年09月15日(6)
射手- 魚- 魚:2016年09月22日(6)
射手-水瓶 2016年09月(6)~2016年12月(6)
射手-水瓶- 魚:2016年09月30日(6)
射手-水瓶-牡羊:2016年10月07日(6)
射手-水瓶-牡牛:2016年10月15日(6)
射手-水瓶-双子:2016年10月23日(6)
射手-水瓶- 蟹:2016年10月30日(6)
射手-水瓶-獅子:2016年11月07日(6)
射手-水瓶-乙女:2016年11月14日(6)
射手-水瓶-天秤:2016年11月22日(6)
射手-水瓶- 蠍:2016年11月30日(6)
射手-水瓶-射手:2016年12月07日(6)
射手-水瓶-山羊:2016年12月15日(6)
射手-水瓶-水瓶:2016年12月23日(6)
射手-山羊 2016年12月(6)~2017年03月(6)
射手-山羊-射手:2016年12月30日(6)
射手-山羊- 蠍:2017年01月07日(6)
射手-山羊-天秤:2017年01月14日(6)
射手-山羊-乙女:2017年01月22日(6)
射手-山羊-獅子:2017年01月30日(6)
射手-山羊- 蟹:2017年02月06日(6)
射手-山羊-双子:2017年02月14日(6)
射手-山羊-牡牛:2017年02月21日(6)
射手-山羊-牡羊:2017年03月01日(6)
射手-山羊- 魚:2017年03月09日(6)
射手-山羊-水瓶:2017年03月16日(6)
射手-山羊-山羊:2017年03月24日(6)
射手-射手 2017年03月(6)~2017年07月(6)
射手-射手- 蠍:2017年03月31日(6)
射手-射手-天秤:2017年04月08日(6)
射手-射手-乙女:2017年04月16日(6)
射手-射手-獅子:2017年04月23日(6)
射手-射手- 蟹:2017年05月01日(6)
射手-射手-双子:2017年05月08日(6)
射手-射手-牡牛:2017年05月16日(6)
射手-射手-牡羊:2017年05月24日(6)
射手-射手- 魚:2017年05月31日(6)
射手-射手-水瓶:2017年06月08日(6)
射手-射手-山羊:2017年06月16日(6)
射手-射手-射手:2017年06月23日(6)
 蠍:2017年07月(7)-2024年06月(14)】
 蠍-天秤 2017年07月(7)~2018年01月(7)
 蠍-天秤- 蠍:2017年07月01日(7)
 蠍-天秤-射手:2017年07月19日(7)
 蠍-天秤-山羊:2017年08月05日(7)
 蠍-天秤-水瓶:2017年08月23日(7)
 蠍-天秤- 魚:2017年09月10日(7)
 蠍-天秤-牡羊:2017年09月28日(7)
 蠍-天秤-牡牛:2017年10月15日(7)
 蠍-天秤-双子:2017年11月02日(7)
 蠍-天秤- 蟹:2017年11月20日(7)
 蠍-天秤-獅子:2017年12月08日(7)
 蠍-天秤-乙女:2017年12月25日(7)
 蠍-天秤-天秤:2018年01月12日(7)
 蠍-乙女 2018年01月(7)~2018年08月(7)
 蠍-乙女-天秤:2018年01月30日(7)
 蠍-乙女- 蠍:2018年02月17日(7)
 蠍-乙女-射手:2018年03月06日(7)
 蠍-乙女-山羊:2018年03月24日(7)
 蠍-乙女-水瓶:2018年04月11日(7)
 蠍-乙女- 魚:2018年04月29日(7)
 蠍-乙女-牡羊:2018年05月16日(7)
 蠍-乙女-牡牛:2018年06月03日(7)
 蠍-乙女-双子:2018年06月21日(7)
 蠍-乙女- 蟹:2018年07月09日(8)
 蠍-乙女-獅子:2018年07月26日(8)
 蠍-乙女-乙女:2018年08月13日(8)
 蠍-獅子 2018年08月(8)~2019年04月(8)
 蠍-獅子-乙女:2018年08月31日(8)
 蠍-獅子-天秤:2018年09月18日(8)
 蠍-獅子- 蠍:2018年10月05日(8)
 蠍-獅子-射手:2018年10月23日(8)
 蠍-獅子-山羊:2018年11月10日(8)
 蠍-獅子-水瓶:2018年11月28日(8)
 蠍-獅子- 魚:2018年12月15日(8)
 蠍-獅子-牡羊:2019年01月02日(8)
 蠍-獅子-牡牛:2019年01月20日(8)
 蠍-獅子-双子:2019年02月07日(8)
 蠍-獅子- 蟹:2019年02月24日(8)
 蠍-獅子-獅子:2019年03月14日(8)
 蠍- 蟹 2019年04月(8)~2019年10月(8)
 蠍- 蟹-双子:2019年04月01日(8)
 蠍- 蟹-牡牛:2019年04月19日(8)
 蠍- 蟹-牡羊:2019年05月06日(8)
 蠍- 蟹- 魚:2019年05月24日(8)
 蠍- 蟹-水瓶:2019年06月11日(8)
 蠍- 蟹-山羊:2019年06月29日(8)
 蠍- 蟹-射手:2019年07月16日(9)
 蠍- 蟹- 蠍:2019年08月03日(9)
 蠍- 蟹-天秤:2019年08月21日(9)
 蠍- 蟹-乙女:2019年09月08日(9)
 蠍- 蟹-獅子:2019年09月25日(9)
 蠍- 蟹- 蟹:2019年10月13日(9)
 蠍-双子 2019年10月(9)~2020年05月(9)
 蠍-双子-牡牛:2019年10月31日(9)
 蠍-双子-牡羊:2019年11月18日(9)
 蠍-双子- 魚:2019年12月06日(9)
 蠍-双子-水瓶:2019年12月23日(9)
 蠍-双子-山羊:2020年01月10日(9)
 蠍-双子-射手:2020年01月28日(9)
 蠍-双子- 蠍:2020年02月15日(9)
 蠍-双子-天秤:2020年03月03日(9)
 蠍-双子-乙女:2020年03月21日(9)
 蠍-双子-獅子:2020年04月08日(9)
 蠍-双子- 蟹:2020年04月26日(9)
 蠍-双子-双子:2020年05月13日(9)
 蠍-牡牛 2020年05月(9)~2020年12月(9)
 蠍-牡牛-牡羊:2020年05月31日(9)
 蠍-牡牛- 魚:2020年06月18日(9)
 蠍-牡牛-水瓶:2020年07月06日(10)
 蠍-牡牛-山羊:2020年07月23日(10)
 蠍-牡牛-射手:2020年08月10日(10)
 蠍-牡牛- 蠍:2020年08月28日(10)
 蠍-牡牛-天秤:2020年09月15日(10)
 蠍-牡牛-乙女:2020年10月02日(10)
 蠍-牡牛-獅子:2020年10月20日(10)
 蠍-牡牛- 蟹:2020年11月07日(10)
 蠍-牡牛-双子:2020年11月25日(10)
 蠍-牡牛-牡牛:2020年12月12日(10)
 蠍-牡羊 2020年12月(10)~2021年07月(10)
 蠍-牡羊-牡牛:2020年12月30日(10)
 蠍-牡羊-双子:2021年01月17日(10)
 蠍-牡羊- 蟹:2021年02月04日(10)
 蠍-牡羊-獅子:2021年02月21日(10)
 蠍-牡羊-乙女:2021年03月11日(10)
 蠍-牡羊-天秤:2021年03月29日(10)
 蠍-牡羊- 蠍:2021年04月16日(10)
 蠍-牡羊-射手:2021年05月03日(10)
 蠍-牡羊-山羊:2021年05月21日(10)
 蠍-牡羊-水瓶:2021年06月08日(10)
 蠍-牡羊- 魚:2021年06月26日(10)
 蠍-牡羊-牡羊:2021年07月13日(11)
 蠍- 魚 2021年07月(11)~2022年03月(11)
 蠍- 魚-牡羊:2021年07月31日(11)
 蠍- 魚-牡牛:2021年08月18日(11)
 蠍- 魚-双子:2021年09月05日(11)
 蠍- 魚- 蟹:2021年09月22日(11)
 蠍- 魚-獅子:2021年10月10日(11)
 蠍- 魚-乙女:2021年10月28日(11)
 蠍- 魚-天秤:2021年11月15日(11)
 蠍- 魚- 蠍:2021年12月02日(11)
 蠍- 魚-射手:2021年12月20日(11)
 蠍- 魚-山羊:2022年01月07日(11)
 蠍- 魚-水瓶:2022年01月25日(11)
 蠍- 魚- 魚:2022年02月11日(11)
 蠍-水瓶 2022年03月(11)~2022年09月(11)
 蠍-水瓶- 魚:2022年03月01日(11)
 蠍-水瓶-牡羊:2022年03月19日(11)
 蠍-水瓶-牡牛:2022年04月06日(11)
 蠍-水瓶-双子:2022年04月24日(11)
 蠍-水瓶- 蟹:2022年05月11日(11)
 蠍-水瓶-獅子:2022年05月29日(11)
 蠍-水瓶-乙女:2022年06月16日(11)
 蠍-水瓶-天秤:2022年07月04日(12)
 蠍-水瓶- 蠍:2022年07月21日(12)
 蠍-水瓶-射手:2022年08月08日(12)
 蠍-水瓶-山羊:2022年08月26日(12)
 蠍-水瓶-水瓶:2022年09月13日(12)
 蠍-山羊 2022年09月(12)~2023年05月(12)
 蠍-山羊-射手:2022年09月30日(12)
 蠍-山羊- 蠍:2022年10月18日(12)
 蠍-山羊-天秤:2022年11月05日(12)
 蠍-山羊-乙女:2022年11月23日(12)
 蠍-山羊-獅子:2022年12月10日(12)
 蠍-山羊- 蟹:2022年12月28日(12)
 蠍-山羊-双子:2023年01月15日(12)
 蠍-山羊-牡牛:2023年02月02日(12)
 蠍-山羊-牡羊:2023年02月19日(12)
 蠍-山羊- 魚:2023年03月09日(12)
 蠍-山羊-水瓶:2023年03月27日(12)
 蠍-山羊-山羊:2023年04月14日(12)
 蠍-射手 2023年05月(12)~2023年11月(12)
 蠍-射手- 蠍:2023年05月01日(12)
 蠍-射手-天秤:2023年05月19日(12)
 蠍-射手-乙女:2023年06月06日(12)
 蠍-射手-獅子:2023年06月24日(12)
 蠍-射手- 蟹:2023年07月11日(13)
 蠍-射手-双子:2023年07月29日(13)
 蠍-射手-牡牛:2023年08月16日(13)
 蠍-射手-牡羊:2023年09月03日(13)
 蠍-射手- 魚:2023年09月20日(13)
 蠍-射手-水瓶:2023年10月08日(13)
 蠍-射手-山羊:2023年10月26日(13)
 蠍-射手-射手:2023年11月13日(13)
 蠍- 蠍 2023年11月(13)~2024年06月(13)
 蠍- 蠍-天秤:2023年11月30日(13)
 蠍- 蠍-乙女:2023年12月18日(13)
 蠍- 蠍-獅子:2024年01月05日(13)
 蠍- 蠍- 蟹:2024年01月23日(13)
 蠍- 蠍-双子:2024年02月09日(13)
 蠍- 蠍-牡牛:2024年02月27日(13)
 蠍- 蠍-牡羊:2024年03月16日(13)
 蠍- 蠍- 魚:2024年04月03日(13)
 蠍- 蠍-水瓶:2024年04月20日(13)
 蠍- 蠍-山羊:2024年05月08日(13)
 蠍- 蠍-射手:2024年05月26日(13)
 蠍- 蠍- 蠍:2024年06月13日(13)
天秤:2024年06月(14)-2033年07月(23)】
天秤- 蠍 2024年06月(14)~2025年03月(14)
天秤- 蠍-天秤:2024年06月30日(14)
天秤- 蠍-乙女:2024年07月23日(14)
天秤- 蠍-獅子:2024年08月15日(14)
天秤- 蠍- 蟹:2024年09月07日(14)
天秤- 蠍-双子:2024年09月30日(14)
天秤- 蠍-牡牛:2024年10月23日(14)
天秤- 蠍-牡羊:2024年11月14日(14)
天秤- 蠍- 魚:2024年12月07日(14)
天秤- 蠍-水瓶:2024年12月30日(14)
天秤- 蠍-山羊:2025年01月22日(14)
天秤- 蠍-射手:2025年02月14日(14)
天秤- 蠍- 蠍:2025年03月09日(14)
天秤-射手 2025年03月(14)~2025年12月(14)
天秤-射手- 蠍:2025年03月31日(14)
天秤-射手-天秤:2025年04月23日(14)
天秤-射手-乙女:2025年05月16日(14)
天秤-射手-獅子:2025年06月08日(14)
天秤-射手- 蟹:2025年07月01日(15)
天秤-射手-双子:2025年07月24日(15)
天秤-射手-牡牛:2025年08月15日(15)
天秤-射手-牡羊:2025年09月07日(15)
天秤-射手- 魚:2025年09月30日(15)
天秤-射手-水瓶:2025年10月23日(15)
天秤-射手-山羊:2025年11月15日(15)
天秤-射手-射手:2025年12月08日(15)
天秤-山羊 2025年12月(15)~2026年09月(15)
天秤-山羊-射手:2025年12月30日(15)
天秤-山羊- 蠍:2026年01月22日(15)
天秤-山羊-天秤:2026年02月14日(15)
天秤-山羊-乙女:2026年03月09日(15)
天秤-山羊-獅子:2026年04月01日(15)
天秤-山羊- 蟹:2026年04月24日(15)
天秤-山羊-双子:2026年05月16日(15)
天秤-山羊-牡牛:2026年06月08日(15)
天秤-山羊-牡羊:2026年07月01日(16)
天秤-山羊- 魚:2026年07月24日(16)
天秤-山羊-水瓶:2026年08月16日(16)
天秤-山羊-山羊:2026年09月07日(16)
天秤-水瓶 2026年09月(16)~2027年07月(16)
天秤-水瓶- 魚:2026年09月30日(16)
天秤-水瓶-牡羊:2026年10月23日(16)
天秤-水瓶-牡牛:2026年11月15日(16)
天秤-水瓶-双子:2026年12月08日(16)
天秤-水瓶- 蟹:2026年12月31日(16)
天秤-水瓶-獅子:2027年01月22日(16)
天秤-水瓶-乙女:2027年02月14日(16)
天秤-水瓶-天秤:2027年03月09日(16)
天秤-水瓶- 蠍:2027年04月01日(16)
天秤-水瓶-射手:2027年04月24日(16)
天秤-水瓶-山羊:2027年05月17日(16)
天秤-水瓶-水瓶:2027年06月08日(16)
天秤- 魚 2027年07月(17)~2028年03月(17)
天秤- 魚-牡羊:2027年07月01日(17)
天秤- 魚-牡牛:2027年07月24日(17)
天秤- 魚-双子:2027年08月16日(17)
天秤- 魚- 蟹:2027年09月08日(17)
天秤- 魚-獅子:2027年10月01日(17)
天秤- 魚-乙女:2027年10月23日(17)
天秤- 魚-天秤:2027年11月15日(17)
天秤- 魚- 蠍:2027年12月08日(17)
天秤- 魚-射手:2027年12月31日(17)
天秤- 魚-山羊:2028年01月23日(17)
天秤- 魚-水瓶:2028年02月15日(17)
天秤- 魚- 魚:2028年03月08日(17)
天秤-牡羊 2028年03月(17)~2028年12月(17)
天秤-牡羊-牡牛:2028年03月31日(17)
天秤-牡羊-双子:2028年04月23日(17)
天秤-牡羊- 蟹:2028年05月16日(17)
天秤-牡羊-獅子:2028年06月08日(17)
天秤-牡羊-乙女:2028年06月30日(18)
天秤-牡羊-天秤:2028年07月23日(18)
天秤-牡羊- 蠍:2028年08月15日(18)
天秤-牡羊-射手:2028年09月07日(18)
天秤-牡羊-山羊:2028年09月30日(18)
天秤-牡羊-水瓶:2028年10月23日(18)
天秤-牡羊- 魚:2028年11月14日(18)
天秤-牡羊-牡羊:2028年12月07日(18)
天秤-牡牛 2028年12月(18)~2029年09月(18)
天秤-牡牛-牡羊:2028年12月30日(18)
天秤-牡牛- 魚:2029年01月22日(18)
天秤-牡牛-水瓶:2029年02月14日(18)
天秤-牡牛-山羊:2029年03月09日(18)
天秤-牡牛-射手:2029年03月31日(18)
天秤-牡牛- 蠍:2029年04月23日(18)
天秤-牡牛-天秤:2029年05月16日(18)
天秤-牡牛-乙女:2029年06月08日(18)
天秤-牡牛-獅子:2029年07月01日(19)
天秤-牡牛- 蟹:2029年07月24日(19)
天秤-牡牛-双子:2029年08月15日(19)
天秤-牡牛-牡牛:2029年09月07日(19)
天秤-双子 2029年09月(19)~2030年07月(19)
天秤-双子-牡牛:2029年09月30日(19)
天秤-双子-牡羊:2029年10月23日(19)
天秤-双子- 魚:2029年11月15日(19)
天秤-双子-水瓶:2029年12月08日(19)
天秤-双子-山羊:2029年12月30日(19)
天秤-双子-射手:2030年01月22日(19)
天秤-双子- 蠍:2030年02月14日(19)
天秤-双子-天秤:2030年03月09日(19)
天秤-双子-乙女:2030年04月01日(19)
天秤-双子-獅子:2030年04月24日(19)
天秤-双子- 蟹:2030年05月16日(19)
天秤-双子-双子:2030年06月08日(19)
天秤- 蟹 2030年07月(20)~2031年04月(20)
天秤- 蟹-双子:2030年07月01日(20)
天秤- 蟹-牡牛:2030年07月24日(20)
天秤- 蟹-牡羊:2030年08月16日(20)
天秤- 蟹- 魚:2030年09月07日(20)
天秤- 蟹-水瓶:2030年09月30日(20)
天秤- 蟹-山羊:2030年10月23日(20)
天秤- 蟹-射手:2030年11月15日(20)
天秤- 蟹- 蠍:2030年12月08日(20)
天秤- 蟹-天秤:2030年12月31日(20)
天秤- 蟹-乙女:2031年01月22日(20)
天秤- 蟹-獅子:2031年02月14日(20)
天秤- 蟹- 蟹:2031年03月09日(20)
天秤-獅子 2031年04月(20)~2031年12月(20)
天秤-獅子-乙女:2031年04月01日(20)
天秤-獅子-天秤:2031年04月24日(20)
天秤-獅子- 蠍:2031年05月17日(20)
天秤-獅子-射手:2031年06月08日(20)
天秤-獅子-山羊:2031年07月01日(21)
天秤-獅子-水瓶:2031年07月24日(21)
天秤-獅子- 魚:2031年08月16日(21)
天秤-獅子-牡羊:2031年09月08日(21)
天秤-獅子-牡牛:2031年10月01日(21)
天秤-獅子-双子:2031年10月23日(21)
天秤-獅子- 蟹:2031年11月15日(21)
天秤-獅子-獅子:2031年12月08日(21)
天秤-乙女 2031年12月(21)~2032年09月(21)
天秤-乙女-天秤:2031年12月31日(21)
天秤-乙女- 蠍:2032年01月23日(21)
天秤-乙女-射手:2032年02月15日(21)
天秤-乙女-山羊:2032年03月08日(21)
天秤-乙女-水瓶:2032年03月31日(21)
天秤-乙女- 魚:2032年04月23日(21)
天秤-乙女-牡羊:2032年05月16日(21)
天秤-乙女-牡牛:2032年06月08日(21)
天秤-乙女-双子:2032年06月30日(22)
天秤-乙女- 蟹:2032年07月23日(22)
天秤-乙女-獅子:2032年08月15日(22)
天秤-乙女-乙女:2032年09月07日(22)
天秤-天秤 2032年09月(22)~2033年07月(22)
天秤-天秤- 蠍:2032年09月30日(22)
天秤-天秤-射手:2032年10月23日(22)
天秤-天秤-山羊:2032年11月14日(22)
天秤-天秤-水瓶:2032年12月07日(22)
天秤-天秤- 魚:2032年12月30日(22)
天秤-天秤-牡羊:2033年01月22日(22)
天秤-天秤-牡牛:2033年02月14日(22)
天秤-天秤-双子:2033年03月09日(22)
天秤-天秤- 蟹:2033年03月31日(22)
天秤-天秤-獅子:2033年04月23日(22)
天秤-天秤-乙女:2033年05月16日(22)
天秤-天秤-天秤:2033年06月08日(22)
乙女:2033年07月(23)-2036年06月(26)】
乙女-天秤 2033年07月(23)~2033年09月(23)
乙女-天秤- 蠍:2033年07月01日(23)
乙女-天秤-射手:2033年07月08日(23)
乙女-天秤-山羊:2033年07月16日(23)
乙女-天秤-水瓶:2033年07月24日(23)
乙女-天秤- 魚:2033年07月31日(23)
乙女-天秤-牡羊:2033年08月08日(23)
乙女-天秤-牡牛:2033年08月15日(23)
乙女-天秤-双子:2033年08月23日(23)
乙女-天秤- 蟹:2033年08月31日(23)
乙女-天秤-獅子:2033年09月07日(23)
乙女-天秤-乙女:2033年09月15日(23)
乙女-天秤-天秤:2033年09月22日(23)
乙女- 蠍 2033年09月(23)~2033年12月(23)
乙女- 蠍-天秤:2033年09月30日(23)
乙女- 蠍-乙女:2033年10月08日(23)
乙女- 蠍-獅子:2033年10月15日(23)
乙女- 蠍- 蟹:2033年10月23日(23)
乙女- 蠍-双子:2033年10月30日(23)
乙女- 蠍-牡牛:2033年11月07日(23)
乙女- 蠍-牡羊:2033年11月15日(23)
乙女- 蠍- 魚:2033年11月22日(23)
乙女- 蠍-水瓶:2033年11月30日(23)
乙女- 蠍-山羊:2033年12月08日(23)
乙女- 蠍-射手:2033年12月15日(23)
乙女- 蠍- 蠍:2033年12月23日(23)
乙女-射手 2033年12月(23)~2034年04月(23)
乙女-射手- 蠍:2033年12月30日(23)
乙女-射手-天秤:2034年01月07日(23)
乙女-射手-乙女:2034年01月15日(23)
乙女-射手-獅子:2034年01月22日(23)
乙女-射手- 蟹:2034年01月30日(23)
乙女-射手-双子:2034年02月06日(23)
乙女-射手-牡牛:2034年02月14日(23)
乙女-射手-牡羊:2034年02月22日(23)
乙女-射手- 魚:2034年03月01日(23)
乙女-射手-水瓶:2034年03月09日(23)
乙女-射手-山羊:2034年03月16日(23)
乙女-射手-射手:2034年03月24日(23)
乙女-山羊 2034年04月(23)~2034年07月(23)
乙女-山羊-射手:2034年04月01日(23)
乙女-山羊- 蠍:2034年04月08日(23)
乙女-山羊-天秤:2034年04月16日(23)
乙女-山羊-乙女:2034年04月24日(23)
乙女-山羊-獅子:2034年05月01日(23)
乙女-山羊- 蟹:2034年05月09日(23)
乙女-山羊-双子:2034年05月16日(23)
乙女-山羊-牡牛:2034年05月24日(23)
乙女-山羊-牡羊:2034年06月01日(23)
乙女-山羊- 魚:2034年06月08日(23)
乙女-山羊-水瓶:2034年06月16日(23)
乙女-山羊-山羊:2034年06月23日(23)
乙女-水瓶 2034年07月(24)~2034年09月(24)
乙女-水瓶- 魚:2034年07月01日(24)
乙女-水瓶-牡羊:2034年07月09日(24)
乙女-水瓶-牡牛:2034年07月16日(24)
乙女-水瓶-双子:2034年07月24日(24)
乙女-水瓶- 蟹:2034年07月31日(24)
乙女-水瓶-獅子:2034年08月08日(24)
乙女-水瓶-乙女:2034年08月16日(24)
乙女-水瓶-天秤:2034年08月23日(24)
乙女-水瓶- 蠍:2034年08月31日(24)
乙女-水瓶-射手:2034年09月07日(24)
乙女-水瓶-山羊:2034年09月15日(24)
乙女-水瓶-水瓶:2034年09月23日(24)
乙女- 魚 2034年09月(24)~2034年12月(24)
乙女- 魚-牡羊:2034年09月30日(24)
乙女- 魚-牡牛:2034年10月08日(24)
乙女- 魚-双子:2034年10月16日(24)
乙女- 魚- 蟹:2034年10月23日(24)
乙女- 魚-獅子:2034年10月31日(24)
乙女- 魚-乙女:2034年11月07日(24)
乙女- 魚-天秤:2034年11月15日(24)
乙女- 魚- 蠍:2034年11月23日(24)
乙女- 魚-射手:2034年11月30日(24)
乙女- 魚-山羊:2034年12月08日(24)
乙女- 魚-水瓶:2034年12月15日(24)
乙女- 魚- 魚:2034年12月23日(24)
乙女-牡羊 2034年12月(24)~2035年04月(24)
乙女-牡羊-牡牛:2034年12月31日(24)
乙女-牡羊-双子:2035年01月07日(24)
乙女-牡羊- 蟹:2035年01月15日(24)
乙女-牡羊-獅子:2035年01月22日(24)
乙女-牡羊-乙女:2035年01月30日(24)
乙女-牡羊-天秤:2035年02月07日(24)
乙女-牡羊- 蠍:2035年02月14日(24)
乙女-牡羊-射手:2035年02月22日(24)
乙女-牡羊-山羊:2035年03月01日(24)
乙女-牡羊-水瓶:2035年03月09日(24)
乙女-牡羊- 魚:2035年03月17日(24)
乙女-牡羊-牡羊:2035年03月24日(24)
乙女-牡牛 2035年04月(24)~2035年07月(24)
乙女-牡牛-牡羊:2035年04月01日(24)
乙女-牡牛- 魚:2035年04月09日(24)
乙女-牡牛-水瓶:2035年04月16日(24)
乙女-牡牛-山羊:2035年04月24日(24)
乙女-牡牛-射手:2035年05月01日(24)
乙女-牡牛- 蠍:2035年05月09日(24)
乙女-牡牛-天秤:2035年05月17日(24)
乙女-牡牛-乙女:2035年05月24日(24)
乙女-牡牛-獅子:2035年06月01日(24)
乙女-牡牛- 蟹:2035年06月08日(24)
乙女-牡牛-双子:2035年06月16日(24)
乙女-牡牛-牡牛:2035年06月24日(24)
乙女-双子 2035年07月(25)~2035年10月(25)
乙女-双子-牡牛:2035年07月01日(25)
乙女-双子-牡羊:2035年07月09日(25)
乙女-双子- 魚:2035年07月16日(25)
乙女-双子-水瓶:2035年07月24日(25)
乙女-双子-山羊:2035年08月01日(25)
乙女-双子-射手:2035年08月08日(25)
乙女-双子- 蠍:2035年08月16日(25)
乙女-双子-天秤:2035年08月24日(25)
乙女-双子-乙女:2035年08月31日(25)
乙女-双子-獅子:2035年09月08日(25)
乙女-双子- 蟹:2035年09月15日(25)
乙女-双子-双子:2035年09月23日(25)
乙女- 蟹 2035年10月(25)~2035年12月(25)
乙女- 蟹-双子:2035年10月01日(25)
乙女- 蟹-牡牛:2035年10月08日(25)
乙女- 蟹-牡羊:2035年10月16日(25)
乙女- 蟹- 魚:2035年10月23日(25)
乙女- 蟹-水瓶:2035年10月31日(25)
乙女- 蟹-山羊:2035年11月08日(25)
乙女- 蟹-射手:2035年11月15日(25)
乙女- 蟹- 蠍:2035年11月23日(25)
乙女- 蟹-天秤:2035年11月30日(25)
乙女- 蟹-乙女:2035年12月08日(25)
乙女- 蟹-獅子:2035年12月16日(25)
乙女- 蟹- 蟹:2035年12月23日(25)
乙女-獅子 2035年12月(25)~2036年03月(25)
乙女-獅子-乙女:2035年12月31日(25)
乙女-獅子-天秤:2036年01月07日(25)
乙女-獅子- 蠍:2036年01月15日(25)
乙女-獅子-射手:2036年01月23日(25)
乙女-獅子-山羊:2036年01月30日(25)
乙女-獅子-水瓶:2036年02月07日(25)
乙女-獅子- 魚:2036年02月15日(25)
乙女-獅子-牡羊:2036年02月22日(25)
乙女-獅子-牡牛:2036年03月01日(25)
乙女-獅子-双子:2036年03月08日(25)
乙女-獅子- 蟹:2036年03月16日(25)
乙女-獅子-獅子:2036年03月24日(25)
乙女-乙女 2036年03月(25)~2036年06月(25)
乙女-乙女-天秤:2036年03月31日(25)
乙女-乙女- 蠍:2036年04月08日(25)
乙女-乙女-射手:2036年04月15日(25)
乙女-乙女-山羊:2036年04月23日(25)
乙女-乙女-水瓶:2036年05月01日(25)
乙女-乙女- 魚:2036年05月08日(25)
乙女-乙女-牡羊:2036年05月16日(25)
乙女-乙女-牡牛:2036年05月23日(25)
乙女-乙女-双子:2036年05月31日(25)
乙女-乙女- 蟹:2036年06月08日(25)
乙女-乙女-獅子:2036年06月15日(25)
乙女-乙女-乙女:2036年06月23日(25)
獅子:2036年06月(26)-2038年07月(28)】
獅子-乙女 2036年06月(26)~2036年08月(26)
獅子-乙女-天秤:2036年06月30日(26)
獅子-乙女- 蠍:2036年07月06日(26)
獅子-乙女-射手:2036年07月11日(26)
獅子-乙女-山羊:2036年07月16日(26)
獅子-乙女-水瓶:2036年07月21日(26)
獅子-乙女- 魚:2036年07月26日(26)
獅子-乙女-牡羊:2036年07月31日(26)
獅子-乙女-牡牛:2036年08月05日(26)
獅子-乙女-双子:2036年08月10日(26)
獅子-乙女- 蟹:2036年08月15日(26)
獅子-乙女-獅子:2036年08月20日(26)
獅子-乙女-乙女:2036年08月25日(26)
獅子-天秤 2036年08月(26)~2036年10月(26)
獅子-天秤- 蠍:2036年08月30日(26)
獅子-天秤-射手:2036年09月04日(26)
獅子-天秤-山羊:2036年09月10日(26)
獅子-天秤-水瓶:2036年09月15日(26)
獅子-天秤- 魚:2036年09月20日(26)
獅子-天秤-牡羊:2036年09月25日(26)
獅子-天秤-牡牛:2036年09月30日(26)
獅子-天秤-双子:2036年10月05日(26)
獅子-天秤- 蟹:2036年10月10日(26)
獅子-天秤-獅子:2036年10月15日(26)
獅子-天秤-乙女:2036年10月20日(26)
獅子-天秤-天秤:2036年10月25日(26)
獅子- 蠍 2036年10月(26)~2036年12月(26)
獅子- 蠍-天秤:2036年10月30日(26)
獅子- 蠍-乙女:2036年11月04日(26)
獅子- 蠍-獅子:2036年11月09日(26)
獅子- 蠍- 蟹:2036年11月14日(26)
獅子- 蠍-双子:2036年11月20日(26)
獅子- 蠍-牡牛:2036年11月25日(26)
獅子- 蠍-牡羊:2036年11月30日(26)
獅子- 蠍- 魚:2036年12月05日(26)
獅子- 蠍-水瓶:2036年12月10日(26)
獅子- 蠍-山羊:2036年12月15日(26)
獅子- 蠍-射手:2036年12月20日(26)
獅子- 蠍- 蠍:2036年12月25日(26)
獅子-射手 2036年12月(26)~2037年03月(26)
獅子-射手- 蠍:2036年12月30日(26)
獅子-射手-天秤:2037年01月04日(26)
獅子-射手-乙女:2037年01月09日(26)
獅子-射手-獅子:2037年01月14日(26)
獅子-射手- 蟹:2037年01月19日(26)
獅子-射手-双子:2037年01月24日(26)
獅子-射手-牡牛:2037年01月30日(26)
獅子-射手-牡羊:2037年02月04日(26)
獅子-射手- 魚:2037年02月09日(26)
獅子-射手-水瓶:2037年02月14日(26)
獅子-射手-山羊:2037年02月19日(26)
獅子-射手-射手:2037年02月24日(26)
獅子-山羊 2037年03月(26)~2037年05月(26)
獅子-山羊-射手:2037年03月01日(26)
獅子-山羊- 蠍:2037年03月06日(26)
獅子-山羊-天秤:2037年03月11日(26)
獅子-山羊-乙女:2037年03月16日(26)
獅子-山羊-獅子:2037年03月21日(26)
獅子-山羊- 蟹:2037年03月26日(26)
獅子-山羊-双子:2037年03月31日(26)
獅子-山羊-牡牛:2037年04月06日(26)
獅子-山羊-牡羊:2037年04月11日(26)
獅子-山羊- 魚:2037年04月16日(26)
獅子-山羊-水瓶:2037年04月21日(26)
獅子-山羊-山羊:2037年04月26日(26)
獅子-水瓶 2037年05月(26)~2037年07月(26)
獅子-水瓶- 魚:2037年05月01日(26)
獅子-水瓶-牡羊:2037年05月06日(26)
獅子-水瓶-牡牛:2037年05月11日(26)
獅子-水瓶-双子:2037年05月16日(26)
獅子-水瓶- 蟹:2037年05月21日(26)
獅子-水瓶-獅子:2037年05月26日(26)
獅子-水瓶-乙女:2037年05月31日(26)
獅子-水瓶-天秤:2037年06月05日(26)
獅子-水瓶- 蠍:2037年06月10日(26)
獅子-水瓶-射手:2037年06月16日(26)
獅子-水瓶-山羊:2037年06月21日(26)
獅子-水瓶-水瓶:2037年06月26日(26)
獅子- 魚 2037年07月(27)~2037年08月(27)
獅子- 魚-牡羊:2037年07月01日(27)
獅子- 魚-牡牛:2037年07月06日(27)
獅子- 魚-双子:2037年07月11日(27)
獅子- 魚- 蟹:2037年07月16日(27)
獅子- 魚-獅子:2037年07月21日(27)
獅子- 魚-乙女:2037年07月26日(27)
獅子- 魚-天秤:2037年07月31日(27)
獅子- 魚- 蠍:2037年08月05日(27)
獅子- 魚-射手:2037年08月10日(27)
獅子- 魚-山羊:2037年08月15日(27)
獅子- 魚-水瓶:2037年08月20日(27)
獅子- 魚- 魚:2037年08月26日(27)
獅子-牡羊 2037年08月(27)~2037年10月(27)
獅子-牡羊-牡牛:2037年08月31日(27)
獅子-牡羊-双子:2037年09月05日(27)
獅子-牡羊- 蟹:2037年09月10日(27)
獅子-牡羊-獅子:2037年09月15日(27)
獅子-牡羊-乙女:2037年09月20日(27)
獅子-牡羊-天秤:2037年09月25日(27)
獅子-牡羊- 蠍:2037年09月30日(27)
獅子-牡羊-射手:2037年10月05日(27)
獅子-牡羊-山羊:2037年10月10日(27)
獅子-牡羊-水瓶:2037年10月15日(27)
獅子-牡羊- 魚:2037年10月20日(27)
獅子-牡羊-牡羊:2037年10月25日(27)
獅子-牡牛 2037年10月(27)~2037年12月(27)
獅子-牡牛-牡羊:2037年10月30日(27)
獅子-牡牛- 魚:2037年11月05日(27)
獅子-牡牛-水瓶:2037年11月10日(27)
獅子-牡牛-山羊:2037年11月15日(27)
獅子-牡牛-射手:2037年11月20日(27)
獅子-牡牛- 蠍:2037年11月25日(27)
獅子-牡牛-天秤:2037年11月30日(27)
獅子-牡牛-乙女:2037年12月05日(27)
獅子-牡牛-獅子:2037年12月10日(27)
獅子-牡牛- 蟹:2037年12月15日(27)
獅子-牡牛-双子:2037年12月20日(27)
獅子-牡牛-牡牛:2037年12月25日(27)
獅子-双子 2037年12月(27)~2038年03月(27)
獅子-双子-牡牛:2037年12月30日(27)
獅子-双子-牡羊:2038年01月04日(27)
獅子-双子- 魚:2038年01月10日(27)
獅子-双子-水瓶:2038年01月15日(27)
獅子-双子-山羊:2038年01月20日(27)
獅子-双子-射手:2038年01月25日(27)
獅子-双子- 蠍:2038年01月30日(27)
獅子-双子-天秤:2038年02月04日(27)
獅子-双子-乙女:2038年02月09日(27)
獅子-双子-獅子:2038年02月14日(27)
獅子-双子- 蟹:2038年02月19日(27)
獅子-双子-双子:2038年02月24日(27)
獅子- 蟹 2038年03月(27)~2038年05月(27)
獅子- 蟹-双子:2038年03月01日(27)
獅子- 蟹-牡牛:2038年03月06日(27)
獅子- 蟹-牡羊:2038年03月11日(27)
獅子- 蟹- 魚:2038年03月16日(27)
獅子- 蟹-水瓶:2038年03月22日(27)
獅子- 蟹-山羊:2038年03月27日(27)
獅子- 蟹-射手:2038年04月01日(27)
獅子- 蟹- 蠍:2038年04月06日(27)
獅子- 蟹-天秤:2038年04月11日(27)
獅子- 蟹-乙女:2038年04月16日(27)
獅子- 蟹-獅子:2038年04月21日(27)
獅子- 蟹- 蟹:2038年04月26日(27)
獅子-獅子 2038年05月(27)~2038年07月(27)
獅子-獅子-乙女:2038年05月01日(27)
獅子-獅子-天秤:2038年05月06日(27)
獅子-獅子- 蠍:2038年05月11日(27)
獅子-獅子-射手:2038年05月16日(27)
獅子-獅子-山羊:2038年05月21日(27)
獅子-獅子-水瓶:2038年05月26日(27)
獅子-獅子- 魚:2038年06月01日(27)
獅子-獅子-牡羊:2038年06月06日(27)
獅子-獅子-牡牛:2038年06月11日(27)
獅子-獅子-双子:2038年06月16日(27)
獅子-獅子- 蟹:2038年06月21日(27)
獅子-獅子-獅子:2038年06月26日(27)
 蟹:2038年07月(28)-2043年07月(33)】
 蟹-双子 2038年07月(28)~2038年11月(28)
 蟹-双子-牡牛:2038年07月01日(28)
 蟹-双子-牡羊:2038年07月14日(28)
 蟹-双子- 魚:2038年07月26日(28)
 蟹-双子-水瓶:2038年08月08日(28)
 蟹-双子-山羊:2038年08月21日(28)
 蟹-双子-射手:2038年09月02日(28)
 蟹-双子- 蠍:2038年09月15日(28)
 蟹-双子-天秤:2038年09月28日(28)
 蟹-双子-乙女:2038年10月10日(28)
 蟹-双子-獅子:2038年10月23日(28)
 蟹-双子- 蟹:2038年11月05日(28)
 蟹-双子-双子:2038年11月18日(28)
 蟹-牡牛 2038年11月(28)~2039年05月(28)
 蟹-牡牛-牡羊:2038年11月30日(28)
 蟹-牡牛- 魚:2038年12月13日(28)
 蟹-牡牛-水瓶:2038年12月26日(28)
 蟹-牡牛-山羊:2039年01月07日(28)
 蟹-牡牛-射手:2039年01月20日(28)
 蟹-牡牛- 蠍:2039年02月02日(28)
 蟹-牡牛-天秤:2039年02月14日(28)
 蟹-牡牛-乙女:2039年02月27日(28)
 蟹-牡牛-獅子:2039年03月12日(28)
 蟹-牡牛- 蟹:2039年03月24日(28)
 蟹-牡牛-双子:2039年04月06日(28)
 蟹-牡牛-牡牛:2039年04月19日(28)
 蟹-牡羊 2039年05月(28)~2039年10月(28)
 蟹-牡羊-牡牛:2039年05月01日(28)
 蟹-牡羊-双子:2039年05月14日(28)
 蟹-牡羊- 蟹:2039年05月27日(28)
 蟹-牡羊-獅子:2039年06月08日(28)
 蟹-牡羊-乙女:2039年06月21日(28)
 蟹-牡羊-天秤:2039年07月04日(29)
 蟹-牡羊- 蠍:2039年07月16日(29)
 蟹-牡羊-射手:2039年07月29日(29)
 蟹-牡羊-山羊:2039年08月11日(29)
 蟹-牡羊-水瓶:2039年08月24日(29)
 蟹-牡羊- 魚:2039年09月05日(29)
 蟹-牡羊-牡羊:2039年09月18日(29)
 蟹- 魚 2039年10月(29)~2040年03月(29)
 蟹- 魚-牡羊:2039年10月01日(29)
 蟹- 魚-牡牛:2039年10月13日(29)
 蟹- 魚-双子:2039年10月26日(29)
 蟹- 魚- 蟹:2039年11月08日(29)
 蟹- 魚-獅子:2039年11月20日(29)
 蟹- 魚-乙女:2039年12月03日(29)
 蟹- 魚-天秤:2039年12月16日(29)
 蟹- 魚- 蠍:2039年12月28日(29)
 蟹- 魚-射手:2040年01月10日(29)
 蟹- 魚-山羊:2040年01月23日(29)
 蟹- 魚-水瓶:2040年02月04日(29)
 蟹- 魚- 魚:2040年02月17日(29)
 蟹-水瓶 2040年03月(29)~2040年07月(29)
 蟹-水瓶- 魚:2040年03月01日(29)
 蟹-水瓶-牡羊:2040年03月13日(29)
 蟹-水瓶-牡牛:2040年03月26日(29)
 蟹-水瓶-双子:2040年04月08日(29)
 蟹-水瓶- 蟹:2040年04月20日(29)
 蟹-水瓶-獅子:2040年05月03日(29)
 蟹-水瓶-乙女:2040年05月16日(29)
 蟹-水瓶-天秤:2040年05月29日(29)
 蟹-水瓶- 蠍:2040年06月10日(29)
 蟹-水瓶-射手:2040年06月23日(29)
 蟹-水瓶-山羊:2040年07月06日(30)
 蟹-水瓶-水瓶:2040年07月18日(30)
 蟹-山羊 2040年07月(30)~2040年12月(30)
 蟹-山羊-射手:2040年07月31日(30)
 蟹-山羊- 蠍:2040年08月13日(30)
 蟹-山羊-天秤:2040年08月25日(30)
 蟹-山羊-乙女:2040年09月07日(30)
 蟹-山羊-獅子:2040年09月20日(30)
 蟹-山羊- 蟹:2040年10月02日(30)
 蟹-山羊-双子:2040年10月15日(30)
 蟹-山羊-牡牛:2040年10月28日(30)
 蟹-山羊-牡羊:2040年11月09日(30)
 蟹-山羊- 魚:2040年11月22日(30)
 蟹-山羊-水瓶:2040年12月05日(30)
 蟹-山羊-山羊:2040年12月17日(30)
 蟹-射手 2040年12月(30)~2041年05月(30)
 蟹-射手- 蠍:2040年12月30日(30)
 蟹-射手-天秤:2041年01月12日(30)
 蟹-射手-乙女:2041年01月24日(30)
 蟹-射手-獅子:2041年02月06日(30)
 蟹-射手- 蟹:2041年02月19日(30)
 蟹-射手-双子:2041年03月04日(30)
 蟹-射手-牡牛:2041年03月16日(30)
 蟹-射手-牡羊:2041年03月29日(30)
 蟹-射手- 魚:2041年04月11日(30)
 蟹-射手-水瓶:2041年04月23日(30)
 蟹-射手-山羊:2041年05月06日(30)
 蟹-射手-射手:2041年05月19日(30)
 蟹- 蠍 2041年05月(30)~2041年10月(30)
 蟹- 蠍-天秤:2041年05月31日(30)
 蟹- 蠍-乙女:2041年06月13日(30)
 蟹- 蠍-獅子:2041年06月26日(30)
 蟹- 蠍- 蟹:2041年07月08日(31)
 蟹- 蠍-双子:2041年07月21日(31)
 蟹- 蠍-牡牛:2041年08月03日(31)
 蟹- 蠍-牡羊:2041年08月15日(31)
 蟹- 蠍- 魚:2041年08月28日(31)
 蟹- 蠍-水瓶:2041年09月10日(31)
 蟹- 蠍-山羊:2041年09月22日(31)
 蟹- 蠍-射手:2041年10月05日(31)
 蟹- 蠍- 蠍:2041年10月18日(31)
 蟹-天秤 2041年10月(31)~2042年04月(31)
 蟹-天秤- 蠍:2041年10月30日(31)
 蟹-天秤-射手:2041年11月12日(31)
 蟹-天秤-山羊:2041年11月25日(31)
 蟹-天秤-水瓶:2041年12月08日(31)
 蟹-天秤- 魚:2041年12月20日(31)
 蟹-天秤-牡羊:2042年01月02日(31)
 蟹-天秤-牡牛:2042年01月15日(31)
 蟹-天秤-双子:2042年01月27日(31)
 蟹-天秤- 蟹:2042年02月09日(31)
 蟹-天秤-獅子:2042年02月22日(31)
 蟹-天秤-乙女:2042年03月06日(31)
 蟹-天秤-天秤:2042年03月19日(31)
 蟹-乙女 2042年04月(31)~2042年08月(31)
 蟹-乙女-天秤:2042年04月01日(31)
 蟹-乙女- 蠍:2042年04月13日(31)
 蟹-乙女-射手:2042年04月26日(31)
 蟹-乙女-山羊:2042年05月09日(31)
 蟹-乙女-水瓶:2042年05月21日(31)
 蟹-乙女- 魚:2042年06月03日(31)
 蟹-乙女-牡羊:2042年06月16日(31)
 蟹-乙女-牡牛:2042年06月28日(31)
 蟹-乙女-双子:2042年07月11日(32)
 蟹-乙女- 蟹:2042年07月24日(32)
 蟹-乙女-獅子:2042年08月06日(32)
 蟹-乙女-乙女:2042年08月18日(32)
 蟹-獅子 2042年08月(32)~2043年01月(32)
 蟹-獅子-乙女:2042年08月31日(32)
 蟹-獅子-天秤:2042年09月13日(32)
 蟹-獅子- 蠍:2042年09月25日(32)
 蟹-獅子-射手:2042年10月08日(32)
 蟹-獅子-山羊:2042年10月21日(32)
 蟹-獅子-水瓶:2042年11月02日(32)
 蟹-獅子- 魚:2042年11月15日(32)
 蟹-獅子-牡羊:2042年11月28日(32)
 蟹-獅子-牡牛:2042年12月10日(32)
 蟹-獅子-双子:2042年12月23日(32)
 蟹-獅子- 蟹:2043年01月05日(32)
 蟹-獅子-獅子:2043年01月17日(32)
 蟹- 蟹 2043年01月(32)~2043年07月(32)
 蟹- 蟹-双子:2043年01月30日(32)
 蟹- 蟹-牡牛:2043年02月12日(32)
 蟹- 蟹-牡羊:2043年02月24日(32)
 蟹- 蟹- 魚:2043年03月09日(32)
 蟹- 蟹-水瓶:2043年03月22日(32)
 蟹- 蟹-山羊:2043年04月03日(32)
 蟹- 蟹-射手:2043年04月16日(32)
 蟹- 蟹- 蠍:2043年04月29日(32)
 蟹- 蟹-天秤:2043年05月12日(32)
 蟹- 蟹-乙女:2043年05月24日(32)
 蟹- 蟹-獅子:2043年06月06日(32)
 蟹- 蟹- 蟹:2043年06月19日(32)
双子:2043年07月(33)-2055年07月(45)】
双子-牡牛 2043年07月(33)~2044年06月(33)
双子-牡牛-牡羊:2043年07月01日(33)
双子-牡牛- 魚:2043年08月01日(33)
双子-牡牛-水瓶:2043年08月31日(33)
双子-牡牛-山羊:2043年10月01日(33)
双子-牡牛-射手:2043年10月31日(33)
双子-牡牛- 蠍:2043年11月30日(33)
双子-牡牛-天秤:2043年12月31日(33)
双子-牡牛-乙女:2044年01月30日(33)
双子-牡牛-獅子:2044年03月01日(33)
双子-牡牛- 蟹:2044年03月31日(33)
双子-牡牛-双子:2044年05月01日(33)
双子-牡牛-牡牛:2044年05月31日(33)
双子-牡羊 2044年06月(34)~2045年07月(34)
双子-牡羊-牡牛:2044年06月30日(34)
双子-牡羊-双子:2044年07月31日(34)
双子-牡羊- 蟹:2044年08月30日(34)
双子-牡羊-獅子:2044年09月30日(34)
双子-牡羊-乙女:2044年10月30日(34)
双子-牡羊-天秤:2044年11月30日(34)
双子-牡羊- 蠍:2044年12月30日(34)
双子-牡羊-射手:2045年01月30日(34)
双子-牡羊-山羊:2045年03月01日(34)
双子-牡羊-水瓶:2045年03月31日(34)
双子-牡羊- 魚:2045年05月01日(34)
双子-牡羊-牡羊:2045年05月31日(34)
双子- 魚 2045年07月(35)~2046年07月(35)
双子- 魚-牡羊:2045年07月01日(35)
双子- 魚-牡牛:2045年07月31日(35)
双子- 魚-双子:2045年08月31日(35)
双子- 魚- 蟹:2045年09月30日(35)
双子- 魚-獅子:2045年10月30日(35)
双子- 魚-乙女:2045年11月30日(35)
双子- 魚-天秤:2045年12月30日(35)
双子- 魚- 蠍:2046年01月30日(35)
双子- 魚-射手:2046年03月01日(35)
双子- 魚-山羊:2046年04月01日(35)
双子- 魚-水瓶:2046年05月01日(35)
双子- 魚- 魚:2046年06月01日(35)
双子-水瓶 2046年07月(36)~2047年07月(36)
双子-水瓶- 魚:2046年07月01日(36)
双子-水瓶-牡羊:2046年07月31日(36)
双子-水瓶-牡牛:2046年08月31日(36)
双子-水瓶-双子:2046年09月30日(36)
双子-水瓶- 蟹:2046年10月31日(36)
双子-水瓶-獅子:2046年11月30日(36)
双子-水瓶-乙女:2046年12月31日(36)
双子-水瓶-天秤:2047年01月30日(36)
双子-水瓶- 蠍:2047年03月01日(36)
双子-水瓶-射手:2047年04月01日(36)
双子-水瓶-山羊:2047年05月01日(36)
双子-水瓶-水瓶:2047年06月01日(36)
双子-山羊 2047年07月(37)~2048年06月(37)
双子-山羊-射手:2047年07月01日(37)
双子-山羊- 蠍:2047年08月01日(37)
双子-山羊-天秤:2047年08月31日(37)
双子-山羊-乙女:2047年10月01日(37)
双子-山羊-獅子:2047年10月31日(37)
双子-山羊- 蟹:2047年11月30日(37)
双子-山羊-双子:2047年12月31日(37)
双子-山羊-牡牛:2048年01月30日(37)
双子-山羊-牡羊:2048年03月01日(37)
双子-山羊- 魚:2048年03月31日(37)
双子-山羊-水瓶:2048年05月01日(37)
双子-山羊-山羊:2048年05月31日(37)
双子-射手 2048年06月(38)~2049年07月(38)
双子-射手- 蠍:2048年06月30日(38)
双子-射手-天秤:2048年07月31日(38)
双子-射手-乙女:2048年08月30日(38)
双子-射手-獅子:2048年09月30日(38)
双子-射手- 蟹:2048年10月30日(38)
双子-射手-双子:2048年11月30日(38)
双子-射手-牡牛:2048年12月30日(38)
双子-射手-牡羊:2049年01月30日(38)
双子-射手- 魚:2049年03月01日(38)
双子-射手-水瓶:2049年03月31日(38)
双子-射手-山羊:2049年05月01日(38)
双子-射手-射手:2049年05月31日(38)
双子- 蠍 2049年07月(39)~2050年07月(39)
双子- 蠍-天秤:2049年07月01日(39)
双子- 蠍-乙女:2049年07月31日(39)
双子- 蠍-獅子:2049年08月31日(39)
双子- 蠍- 蟹:2049年09月30日(39)
双子- 蠍-双子:2049年10月30日(39)
双子- 蠍-牡牛:2049年11月30日(39)
双子- 蠍-牡羊:2049年12月30日(39)
双子- 蠍- 魚:2050年01月30日(39)
双子- 蠍-水瓶:2050年03月01日(39)
双子- 蠍-山羊:2050年04月01日(39)
双子- 蠍-射手:2050年05月01日(39)
双子- 蠍- 蠍:2050年06月01日(39)
双子-天秤 2050年07月(40)~2051年07月(40)
双子-天秤- 蠍:2050年07月01日(40)
双子-天秤-射手:2050年07月31日(40)
双子-天秤-山羊:2050年08月31日(40)
双子-天秤-水瓶:2050年09月30日(40)
双子-天秤- 魚:2050年10月31日(40)
双子-天秤-牡羊:2050年11月30日(40)
双子-天秤-牡牛:2050年12月31日(40)
双子-天秤-双子:2051年01月30日(40)
双子-天秤- 蟹:2051年03月01日(40)
双子-天秤-獅子:2051年04月01日(40)
双子-天秤-乙女:2051年05月01日(40)
双子-天秤-天秤:2051年06月01日(40)
双子-乙女 2051年07月(41)~2052年06月(41)
双子-乙女-天秤:2051年07月01日(41)
双子-乙女- 蠍:2051年08月01日(41)
双子-乙女-射手:2051年08月31日(41)
双子-乙女-山羊:2051年10月01日(41)
双子-乙女-水瓶:2051年10月31日(41)
双子-乙女- 魚:2051年11月30日(41)
双子-乙女-牡羊:2051年12月31日(41)
双子-乙女-牡牛:2052年01月30日(41)
双子-乙女-双子:2052年03月01日(41)
双子-乙女- 蟹:2052年03月31日(41)
双子-乙女-獅子:2052年05月01日(41)
双子-乙女-乙女:2052年05月31日(41)
双子-獅子 2052年06月(42)~2053年07月(42)
双子-獅子-乙女:2052年06月30日(42)
双子-獅子-天秤:2052年07月31日(42)
双子-獅子- 蠍:2052年08月30日(42)
双子-獅子-射手:2052年09月30日(42)
双子-獅子-山羊:2052年10月30日(42)
双子-獅子-水瓶:2052年11月30日(42)
双子-獅子- 魚:2052年12月30日(42)
双子-獅子-牡羊:2053年01月30日(42)
双子-獅子-牡牛:2053年03月01日(42)
双子-獅子-双子:2053年03月31日(42)
双子-獅子- 蟹:2053年05月01日(42)
双子-獅子-獅子:2053年05月31日(42)
双子- 蟹 2053年07月(43)~2054年07月(43)
双子- 蟹-双子:2053年07月01日(43)
双子- 蟹-牡牛:2053年07月31日(43)
双子- 蟹-牡羊:2053年08月31日(43)
双子- 蟹- 魚:2053年09月30日(43)
双子- 蟹-水瓶:2053年10月30日(43)
双子- 蟹-山羊:2053年11月30日(43)
双子- 蟹-射手:2053年12月30日(43)
双子- 蟹- 蠍:2054年01月30日(43)
双子- 蟹-天秤:2054年03月01日(43)
双子- 蟹-乙女:2054年04月01日(43)
双子- 蟹-獅子:2054年05月01日(43)
双子- 蟹- 蟹:2054年06月01日(43)
双子-双子 2054年07月(44)~2055年07月(44)
双子-双子-牡牛:2054年07月01日(44)
双子-双子-牡羊:2054年07月31日(44)
双子-双子- 魚:2054年08月31日(44)
双子-双子-水瓶:2054年09月30日(44)
双子-双子-山羊:2054年10月31日(44)
双子-双子-射手:2054年11月30日(44)
双子-双子- 蠍:2054年12月31日(44)
双子-双子-天秤:2055年01月30日(44)
双子-双子-乙女:2055年03月01日(44)
双子-双子-獅子:2055年04月01日(44)
双子-双子- 蟹:2055年05月01日(44)
双子-双子-双子:2055年06月01日(44)
牡牛:2055年07月(45)-2057年07月(47)】
牡牛-牡羊 2055年07月(45)~2055年08月(45)
牡牛-牡羊-牡牛:2055年07月01日(45)
牡牛-牡羊-双子:2055年07月06日(45)
牡牛-牡羊- 蟹:2055年07月11日(45)
牡牛-牡羊-獅子:2055年07月16日(45)
牡牛-牡羊-乙女:2055年07月22日(45)
牡牛-牡羊-天秤:2055年07月27日(45)
牡牛-牡羊- 蠍:2055年08月01日(45)
牡牛-牡羊-射手:2055年08月06日(45)
牡牛-牡羊-山羊:2055年08月11日(45)
牡牛-牡羊-水瓶:2055年08月16日(45)
牡牛-牡羊- 魚:2055年08月21日(45)
牡牛-牡羊-牡羊:2055年08月26日(45)
牡牛- 魚 2055年08月(45)~2055年10月(45)
牡牛- 魚-牡羊:2055年08月31日(45)
牡牛- 魚-牡牛:2055年09月05日(45)
牡牛- 魚-双子:2055年09月10日(45)
牡牛- 魚- 蟹:2055年09月15日(45)
牡牛- 魚-獅子:2055年09月20日(45)
牡牛- 魚-乙女:2055年09月25日(45)
牡牛- 魚-天秤:2055年10月01日(45)
牡牛- 魚- 蠍:2055年10月06日(45)
牡牛- 魚-射手:2055年10月11日(45)
牡牛- 魚-山羊:2055年10月16日(45)
牡牛- 魚-水瓶:2055年10月21日(45)
牡牛- 魚- 魚:2055年10月26日(45)
牡牛-水瓶 2055年10月(45)~2055年12月(45)
牡牛-水瓶- 魚:2055年10月31日(45)
牡牛-水瓶-牡羊:2055年11月05日(45)
牡牛-水瓶-牡牛:2055年11月10日(45)
牡牛-水瓶-双子:2055年11月15日(45)
牡牛-水瓶- 蟹:2055年11月20日(45)
牡牛-水瓶-獅子:2055年11月25日(45)
牡牛-水瓶-乙女:2055年11月30日(45)
牡牛-水瓶-天秤:2055年12月06日(45)
牡牛-水瓶- 蠍:2055年12月11日(45)
牡牛-水瓶-射手:2055年12月16日(45)
牡牛-水瓶-山羊:2055年12月21日(45)
牡牛-水瓶-水瓶:2055年12月26日(45)
牡牛-山羊 2055年12月(45)~2056年03月(45)
牡牛-山羊-射手:2055年12月31日(45)
牡牛-山羊- 蠍:2056年01月05日(45)
牡牛-山羊-天秤:2056年01月10日(45)
牡牛-山羊-乙女:2056年01月15日(45)
牡牛-山羊-獅子:2056年01月20日(45)
牡牛-山羊- 蟹:2056年01月25日(45)
牡牛-山羊-双子:2056年01月30日(45)
牡牛-山羊-牡牛:2056年02月04日(45)
牡牛-山羊-牡羊:2056年02月09日(45)
牡牛-山羊- 魚:2056年02月15日(45)
牡牛-山羊-水瓶:2056年02月20日(45)
牡牛-山羊-山羊:2056年02月25日(45)
牡牛-射手 2056年03月(45)~2056年05月(45)
牡牛-射手- 蠍:2056年03月01日(45)
牡牛-射手-天秤:2056年03月06日(45)
牡牛-射手-乙女:2056年03月11日(45)
牡牛-射手-獅子:2056年03月16日(45)
牡牛-射手- 蟹:2056年03月21日(45)
牡牛-射手-双子:2056年03月26日(45)
牡牛-射手-牡牛:2056年03月31日(45)
牡牛-射手-牡羊:2056年04月05日(45)
牡牛-射手- 魚:2056年04月10日(45)
牡牛-射手-水瓶:2056年04月15日(45)
牡牛-射手-山羊:2056年04月20日(45)
牡牛-射手-射手:2056年04月26日(45)
牡牛- 蠍 2056年05月(45)~2056年06月(45)
牡牛- 蠍-天秤:2056年05月01日(45)
牡牛- 蠍-乙女:2056年05月06日(45)
牡牛- 蠍-獅子:2056年05月11日(45)
牡牛- 蠍- 蟹:2056年05月16日(45)
牡牛- 蠍-双子:2056年05月21日(45)
牡牛- 蠍-牡牛:2056年05月26日(45)
牡牛- 蠍-牡羊:2056年05月31日(45)
牡牛- 蠍- 魚:2056年06月05日(45)
牡牛- 蠍-水瓶:2056年06月10日(45)
牡牛- 蠍-山羊:2056年06月15日(45)
牡牛- 蠍-射手:2056年06月20日(45)
牡牛- 蠍- 蠍:2056年06月25日(45)
牡牛-天秤 2056年06月(46)~2056年08月(46)
牡牛-天秤- 蠍:2056年06月30日(46)
牡牛-天秤-射手:2056年07月06日(46)
牡牛-天秤-山羊:2056年07月11日(46)
牡牛-天秤-水瓶:2056年07月16日(46)
牡牛-天秤- 魚:2056年07月21日(46)
牡牛-天秤-牡羊:2056年07月26日(46)
牡牛-天秤-牡牛:2056年07月31日(46)
牡牛-天秤-双子:2056年08月05日(46)
牡牛-天秤- 蟹:2056年08月10日(46)
牡牛-天秤-獅子:2056年08月15日(46)
牡牛-天秤-乙女:2056年08月20日(46)
牡牛-天秤-天秤:2056年08月25日(46)
牡牛-乙女 2056年08月(46)~2056年10月(46)
牡牛-乙女-天秤:2056年08月30日(46)
牡牛-乙女- 蠍:2056年09月04日(46)
牡牛-乙女-射手:2056年09月10日(46)
牡牛-乙女-山羊:2056年09月15日(46)
牡牛-乙女-水瓶:2056年09月20日(46)
牡牛-乙女- 魚:2056年09月25日(46)
牡牛-乙女-牡羊:2056年09月30日(46)
牡牛-乙女-牡牛:2056年10月05日(46)
牡牛-乙女-双子:2056年10月10日(46)
牡牛-乙女- 蟹:2056年10月15日(46)
牡牛-乙女-獅子:2056年10月20日(46)
牡牛-乙女-乙女:2056年10月25日(46)
牡牛-獅子 2056年10月(46)~2056年12月(46)
牡牛-獅子-乙女:2056年10月30日(46)
牡牛-獅子-天秤:2056年11月04日(46)
牡牛-獅子- 蠍:2056年11月09日(46)
牡牛-獅子-射手:2056年11月14日(46)
牡牛-獅子-山羊:2056年11月20日(46)
牡牛-獅子-水瓶:2056年11月25日(46)
牡牛-獅子- 魚:2056年11月30日(46)
牡牛-獅子-牡羊:2056年12月05日(46)
牡牛-獅子-牡牛:2056年12月10日(46)
牡牛-獅子-双子:2056年12月15日(46)
牡牛-獅子- 蟹:2056年12月20日(46)
牡牛-獅子-獅子:2056年12月25日(46)
牡牛- 蟹 2056年12月(46)~2057年03月(46)
牡牛- 蟹-双子:2056年12月30日(46)
牡牛- 蟹-牡牛:2057年01月04日(46)
牡牛- 蟹-牡羊:2057年01月09日(46)
牡牛- 蟹- 魚:2057年01月14日(46)
牡牛- 蟹-水瓶:2057年01月19日(46)
牡牛- 蟹-山羊:2057年01月24日(46)
牡牛- 蟹-射手:2057年01月30日(46)
牡牛- 蟹- 蠍:2057年02月04日(46)
牡牛- 蟹-天秤:2057年02月09日(46)
牡牛- 蟹-乙女:2057年02月14日(46)
牡牛- 蟹-獅子:2057年02月19日(46)
牡牛- 蟹- 蟹:2057年02月24日(46)
牡牛-双子 2057年03月(46)~2057年05月(46)
牡牛-双子-牡牛:2057年03月01日(46)
牡牛-双子-牡羊:2057年03月06日(46)
牡牛-双子- 魚:2057年03月11日(46)
牡牛-双子-水瓶:2057年03月16日(46)
牡牛-双子-山羊:2057年03月21日(46)
牡牛-双子-射手:2057年03月26日(46)
牡牛-双子- 蠍:2057年03月31日(46)
牡牛-双子-天秤:2057年04月06日(46)
牡牛-双子-乙女:2057年04月11日(46)
牡牛-双子-獅子:2057年04月16日(46)
牡牛-双子- 蟹:2057年04月21日(46)
牡牛-双子-双子:2057年04月26日(46)
牡牛-牡牛 2057年05月(46)~2057年07月(46)
牡牛-牡牛-牡羊:2057年05月01日(46)
牡牛-牡牛- 魚:2057年05月06日(46)
牡牛-牡牛-水瓶:2057年05月11日(46)
牡牛-牡牛-山羊:2057年05月16日(46)
牡牛-牡牛-射手:2057年05月21日(46)
牡牛-牡牛- 蠍:2057年05月26日(46)
牡牛-牡牛-天秤:2057年05月31日(46)
牡牛-牡牛-乙女:2057年06月05日(46)
牡牛-牡牛-獅子:2057年06月10日(46)
牡牛-牡牛- 蟹:2057年06月16日(46)
牡牛-牡牛-双子:2057年06月21日(46)
牡牛-牡牛-牡牛:2057年06月26日(46)
牡羊:2057年07月(47)-2061年07月(51)】
牡羊-牡牛 2057年07月(47)~2057年10月(47)
牡羊-牡牛-牡羊:2057年07月01日(47)
牡羊-牡牛- 魚:2057年07月11日(47)
牡羊-牡牛-水瓶:2057年07月21日(47)
牡羊-牡牛-山羊:2057年07月31日(47)
牡羊-牡牛-射手:2057年08月10日(47)
牡羊-牡牛- 蠍:2057年08月20日(47)
牡羊-牡牛-天秤:2057年08月31日(47)
牡羊-牡牛-乙女:2057年09月10日(47)
牡羊-牡牛-獅子:2057年09月20日(47)
牡羊-牡牛- 蟹:2057年09月30日(47)
牡羊-牡牛-双子:2057年10月10日(47)
牡羊-牡牛-牡牛:2057年10月20日(47)
牡羊-双子 2057年10月(47)~2058年03月(47)
牡羊-双子-牡牛:2057年10月30日(47)
牡羊-双子-牡羊:2057年11月10日(47)
牡羊-双子- 魚:2057年11月20日(47)
牡羊-双子-水瓶:2057年11月30日(47)
牡羊-双子-山羊:2057年12月10日(47)
牡羊-双子-射手:2057年12月20日(47)
牡羊-双子- 蠍:2057年12月30日(47)
牡羊-双子-天秤:2058年01月10日(47)
牡羊-双子-乙女:2058年01月20日(47)
牡羊-双子-獅子:2058年01月30日(47)
牡羊-双子- 蟹:2058年02月09日(47)
牡羊-双子-双子:2058年02月19日(47)
牡羊- 蟹 2058年03月(47)~2058年07月(47)
牡羊- 蟹-双子:2058年03月01日(47)
牡羊- 蟹-牡牛:2058年03月11日(47)
牡羊- 蟹-牡羊:2058年03月22日(47)
牡羊- 蟹- 魚:2058年04月01日(47)
牡羊- 蟹-水瓶:2058年04月11日(47)
牡羊- 蟹-山羊:2058年04月21日(47)
牡羊- 蟹-射手:2058年05月01日(47)
牡羊- 蟹- 蠍:2058年05月11日(47)
牡羊- 蟹-天秤:2058年05月21日(47)
牡羊- 蟹-乙女:2058年06月01日(47)
牡羊- 蟹-獅子:2058年06月11日(47)
牡羊- 蟹- 蟹:2058年06月21日(47)
牡羊-獅子 2058年07月(48)~2058年10月(48)
牡羊-獅子-乙女:2058年07月01日(48)
牡羊-獅子-天秤:2058年07月11日(48)
牡羊-獅子- 蠍:2058年07月21日(48)
牡羊-獅子-射手:2058年07月31日(48)
牡羊-獅子-山羊:2058年08月11日(48)
牡羊-獅子-水瓶:2058年08月21日(48)
牡羊-獅子- 魚:2058年08月31日(48)
牡羊-獅子-牡羊:2058年09月10日(48)
牡羊-獅子-牡牛:2058年09月20日(48)
牡羊-獅子-双子:2058年09月30日(48)
牡羊-獅子- 蟹:2058年10月10日(48)
牡羊-獅子-獅子:2058年10月21日(48)
牡羊-乙女 2058年10月(48)~2059年03月(48)
牡羊-乙女-天秤:2058年10月31日(48)
牡羊-乙女- 蠍:2058年11月10日(48)
牡羊-乙女-射手:2058年11月20日(48)
牡羊-乙女-山羊:2058年11月30日(48)
牡羊-乙女-水瓶:2058年12月10日(48)
牡羊-乙女- 魚:2058年12月20日(48)
牡羊-乙女-牡羊:2058年12月31日(48)
牡羊-乙女-牡牛:2059年01月10日(48)
牡羊-乙女-双子:2059年01月20日(48)
牡羊-乙女- 蟹:2059年01月30日(48)
牡羊-乙女-獅子:2059年02月09日(48)
牡羊-乙女-乙女:2059年02月19日(48)
牡羊-天秤 2059年03月(48)~2059年07月(48)
牡羊-天秤- 蠍:2059年03月01日(48)
牡羊-天秤-射手:2059年03月12日(48)
牡羊-天秤-山羊:2059年03月22日(48)
牡羊-天秤-水瓶:2059年04月01日(48)
牡羊-天秤- 魚:2059年04月11日(48)
牡羊-天秤-牡羊:2059年04月21日(48)
牡羊-天秤-牡牛:2059年05月01日(48)
牡羊-天秤-双子:2059年05月12日(48)
牡羊-天秤- 蟹:2059年05月22日(48)
牡羊-天秤-獅子:2059年06月01日(48)
牡羊-天秤-乙女:2059年06月11日(48)
牡羊-天秤-天秤:2059年06月21日(48)
牡羊- 蠍 2059年07月(49)~2059年10月(49)
牡羊- 蠍-天秤:2059年07月01日(49)
牡羊- 蠍-乙女:2059年07月11日(49)
牡羊- 蠍-獅子:2059年07月22日(49)
牡羊- 蠍- 蟹:2059年08月01日(49)
牡羊- 蠍-双子:2059年08月11日(49)
牡羊- 蠍-牡牛:2059年08月21日(49)
牡羊- 蠍-牡羊:2059年08月31日(49)
牡羊- 蠍- 魚:2059年09月10日(49)
牡羊- 蠍-水瓶:2059年09月20日(49)
牡羊- 蠍-山羊:2059年10月01日(49)
牡羊- 蠍-射手:2059年10月11日(49)
牡羊- 蠍- 蠍:2059年10月21日(49)
牡羊-射手 2059年10月(49)~2060年03月(49)
牡羊-射手- 蠍:2059年10月31日(49)
牡羊-射手-天秤:2059年11月10日(49)
牡羊-射手-乙女:2059年11月20日(49)
牡羊-射手-獅子:2059年11月30日(49)
牡羊-射手- 蟹:2059年12月11日(49)
牡羊-射手-双子:2059年12月21日(49)
牡羊-射手-牡牛:2059年12月31日(49)
牡羊-射手-牡羊:2060年01月10日(49)
牡羊-射手- 魚:2060年01月20日(49)
牡羊-射手-水瓶:2060年01月30日(49)
牡羊-射手-山羊:2060年02月09日(49)
牡羊-射手-射手:2060年02月20日(49)
牡羊-山羊 2060年03月(49)~2060年06月(49)
牡羊-山羊-射手:2060年03月01日(49)
牡羊-山羊- 蠍:2060年03月11日(49)
牡羊-山羊-天秤:2060年03月21日(49)
牡羊-山羊-乙女:2060年03月31日(49)
牡羊-山羊-獅子:2060年04月10日(49)
牡羊-山羊- 蟹:2060年04月20日(49)
牡羊-山羊-双子:2060年05月01日(49)
牡羊-山羊-牡牛:2060年05月11日(49)
牡羊-山羊-牡羊:2060年05月21日(49)
牡羊-山羊- 魚:2060年05月31日(49)
牡羊-山羊-水瓶:2060年06月10日(49)
牡羊-山羊-山羊:2060年06月20日(49)
牡羊-水瓶 2060年06月(50)~2060年10月(50)
牡羊-水瓶- 魚:2060年06月30日(50)
牡羊-水瓶-牡羊:2060年07月11日(50)
牡羊-水瓶-牡牛:2060年07月21日(50)
牡羊-水瓶-双子:2060年07月31日(50)
牡羊-水瓶- 蟹:2060年08月10日(50)
牡羊-水瓶-獅子:2060年08月20日(50)
牡羊-水瓶-乙女:2060年08月30日(50)
牡羊-水瓶-天秤:2060年09月10日(50)
牡羊-水瓶- 蠍:2060年09月20日(50)
牡羊-水瓶-射手:2060年09月30日(50)
牡羊-水瓶-山羊:2060年10月10日(50)
牡羊-水瓶-水瓶:2060年10月20日(50)
牡羊- 魚 2060年10月(50)~2061年03月(50)
牡羊- 魚-牡羊:2060年10月30日(50)
牡羊- 魚-牡牛:2060年11月09日(50)
牡羊- 魚-双子:2060年11月20日(50)
牡羊- 魚- 蟹:2060年11月30日(50)
牡羊- 魚-獅子:2060年12月10日(50)
牡羊- 魚-乙女:2060年12月20日(50)
牡羊- 魚-天秤:2060年12月30日(50)
牡羊- 魚- 蠍:2061年01月09日(50)
牡羊- 魚-射手:2061年01月19日(50)
牡羊- 魚-山羊:2061年01月30日(50)
牡羊- 魚-水瓶:2061年02月09日(50)
牡羊- 魚- 魚:2061年02月19日(50)
牡羊-牡羊 2061年03月(50)~2061年07月(50)
牡羊-牡羊-牡牛:2061年03月01日(50)
牡羊-牡羊-双子:2061年03月11日(50)
牡羊-牡羊- 蟹:2061年03月21日(50)
牡羊-牡羊-獅子:2061年03月31日(50)
牡羊-牡羊-乙女:2061年04月11日(50)
牡羊-牡羊-天秤:2061年04月21日(50)
牡羊-牡羊- 蠍:2061年05月01日(50)
牡羊-牡羊-射手:2061年05月11日(50)
牡羊-牡羊-山羊:2061年05月21日(50)
牡羊-牡羊-水瓶:2061年05月31日(50)
牡羊-牡羊- 魚:2061年06月10日(50)
牡羊-牡羊-牡羊:2061年06月21日(50)
 魚:2061年07月(51)-2073年07月(63)】
 魚-牡羊 2061年07月(51)~2062年07月(51)
 魚-牡羊-牡牛:2061年07月01日(51)
 魚-牡羊-双子:2061年07月31日(51)
 魚-牡羊- 蟹:2061年08月31日(51)
 魚-牡羊-獅子:2061年09月30日(51)
 魚-牡羊-乙女:2061年10月30日(51)
 魚-牡羊-天秤:2061年11月30日(51)
 魚-牡羊- 蠍:2061年12月30日(51)
 魚-牡羊-射手:2062年01月30日(51)
 魚-牡羊-山羊:2062年03月01日(51)
 魚-牡羊-水瓶:2062年04月01日(51)
 魚-牡羊- 魚:2062年05月01日(51)
 魚-牡羊-牡羊:2062年06月01日(51)
 魚-牡牛 2062年07月(52)~2063年07月(52)
 魚-牡牛-牡羊:2062年07月01日(52)
 魚-牡牛- 魚:2062年07月31日(52)
 魚-牡牛-水瓶:2062年08月31日(52)
 魚-牡牛-山羊:2062年09月30日(52)
 魚-牡牛-射手:2062年10月31日(52)
 魚-牡牛- 蠍:2062年11月30日(52)
 魚-牡牛-天秤:2062年12月31日(52)
 魚-牡牛-乙女:2063年01月30日(52)
 魚-牡牛-獅子:2063年03月01日(52)
 魚-牡牛- 蟹:2063年04月01日(52)
 魚-牡牛-双子:2063年05月01日(52)
 魚-牡牛-牡牛:2063年06月01日(52)
 魚-双子 2063年07月(53)~2064年06月(53)
 魚-双子-牡牛:2063年07月01日(53)
 魚-双子-牡羊:2063年08月01日(53)
 魚-双子- 魚:2063年08月31日(53)
 魚-双子-水瓶:2063年10月01日(53)
 魚-双子-山羊:2063年10月31日(53)
 魚-双子-射手:2063年11月30日(53)
 魚-双子- 蠍:2063年12月31日(53)
 魚-双子-天秤:2064年01月30日(53)
 魚-双子-乙女:2064年03月01日(53)
 魚-双子-獅子:2064年03月31日(53)
 魚-双子- 蟹:2064年05月01日(53)
 魚-双子-双子:2064年05月31日(53)
 魚- 蟹 2064年06月(54)~2065年07月(54)
 魚- 蟹-双子:2064年06月30日(54)
 魚- 蟹-牡牛:2064年07月31日(54)
 魚- 蟹-牡羊:2064年08月30日(54)
 魚- 蟹- 魚:2064年09月30日(54)
 魚- 蟹-水瓶:2064年10月30日(54)
 魚- 蟹-山羊:2064年11月30日(54)
 魚- 蟹-射手:2064年12月30日(54)
 魚- 蟹- 蠍:2065年01月30日(54)
 魚- 蟹-天秤:2065年03月01日(54)
 魚- 蟹-乙女:2065年03月31日(54)
 魚- 蟹-獅子:2065年05月01日(54)
 魚- 蟹- 蟹:2065年05月31日(54)
 魚-獅子 2065年07月(55)~2066年07月(55)
 魚-獅子-乙女:2065年07月01日(55)
 魚-獅子-天秤:2065年07月31日(55)
 魚-獅子- 蠍:2065年08月31日(55)
 魚-獅子-射手:2065年09月30日(55)
 魚-獅子-山羊:2065年10月30日(55)
 魚-獅子-水瓶:2065年11月30日(55)
 魚-獅子- 魚:2065年12月30日(55)
 魚-獅子-牡羊:2066年01月30日(55)
 魚-獅子-牡牛:2066年03月01日(55)
 魚-獅子-双子:2066年04月01日(55)
 魚-獅子- 蟹:2066年05月01日(55)
 魚-獅子-獅子:2066年06月01日(55)
 魚-乙女 2066年07月(56)~2067年07月(56)
 魚-乙女-天秤:2066年07月01日(56)
 魚-乙女- 蠍:2066年07月31日(56)
 魚-乙女-射手:2066年08月31日(56)
 魚-乙女-山羊:2066年09月30日(56)
 魚-乙女-水瓶:2066年10月31日(56)
 魚-乙女- 魚:2066年11月30日(56)
 魚-乙女-牡羊:2066年12月31日(56)
 魚-乙女-牡牛:2067年01月30日(56)
 魚-乙女-双子:2067年03月01日(56)
 魚-乙女- 蟹:2067年04月01日(56)
 魚-乙女-獅子:2067年05月01日(56)
 魚-乙女-乙女:2067年06月01日(56)
 魚-天秤 2067年07月(57)~2068年06月(57)
 魚-天秤- 蠍:2067年07月01日(57)
 魚-天秤-射手:2067年08月01日(57)
 魚-天秤-山羊:2067年08月31日(57)
 魚-天秤-水瓶:2067年10月01日(57)
 魚-天秤- 魚:2067年10月31日(57)
 魚-天秤-牡羊:2067年11月30日(57)
 魚-天秤-牡牛:2067年12月31日(57)
 魚-天秤-双子:2068年01月30日(57)
 魚-天秤- 蟹:2068年03月01日(57)
 魚-天秤-獅子:2068年03月31日(57)
 魚-天秤-乙女:2068年05月01日(57)
 魚-天秤-天秤:2068年05月31日(57)
 魚- 蠍 2068年06月(58)~2069年07月(58)
 魚- 蠍-天秤:2068年06月30日(58)
 魚- 蠍-乙女:2068年07月31日(58)
 魚- 蠍-獅子:2068年08月30日(58)
 魚- 蠍- 蟹:2068年09月30日(58)
 魚- 蠍-双子:2068年10月30日(58)
 魚- 蠍-牡牛:2068年11月30日(58)
 魚- 蠍-牡羊:2068年12月30日(58)
 魚- 蠍- 魚:2069年01月30日(58)
 魚- 蠍-水瓶:2069年03月01日(58)
 魚- 蠍-山羊:2069年03月31日(58)
 魚- 蠍-射手:2069年05月01日(58)
 魚- 蠍- 蠍:2069年05月31日(58)
 魚-射手 2069年07月(59)~2070年07月(59)
 魚-射手- 蠍:2069年07月01日(59)
 魚-射手-天秤:2069年07月31日(59)
 魚-射手-乙女:2069年08月31日(59)
 魚-射手-獅子:2069年09月30日(59)
 魚-射手- 蟹:2069年10月30日(59)
 魚-射手-双子:2069年11月30日(59)
 魚-射手-牡牛:2069年12月30日(59)
 魚-射手-牡羊:2070年01月30日(59)
 魚-射手- 魚:2070年03月01日(59)
 魚-射手-水瓶:2070年04月01日(59)
 魚-射手-山羊:2070年05月01日(59)
 魚-射手-射手:2070年06月01日(59)
 魚-山羊 2070年07月(60)~2071年07月(60)
 魚-山羊-射手:2070年07月01日(60)
 魚-山羊- 蠍:2070年07月31日(60)
 魚-山羊-天秤:2070年08月31日(60)
 魚-山羊-乙女:2070年09月30日(60)
 魚-山羊-獅子:2070年10月31日(60)
 魚-山羊- 蟹:2070年11月30日(60)
 魚-山羊-双子:2070年12月31日(60)
 魚-山羊-牡牛:2071年01月30日(60)
 魚-山羊-牡羊:2071年03月01日(60)
 魚-山羊- 魚:2071年04月01日(60)
 魚-山羊-水瓶:2071年05月01日(60)
 魚-山羊-山羊:2071年06月01日(60)
 魚-水瓶 2071年07月(61)~2072年06月(61)
 魚-水瓶- 魚:2071年07月01日(61)
 魚-水瓶-牡羊:2071年08月01日(61)
 魚-水瓶-牡牛:2071年08月31日(61)
 魚-水瓶-双子:2071年10月01日(61)
 魚-水瓶- 蟹:2071年10月31日(61)
 魚-水瓶-獅子:2071年11月30日(61)
 魚-水瓶-乙女:2071年12月31日(61)
 魚-水瓶-天秤:2072年01月30日(61)
 魚-水瓶- 蠍:2072年03月01日(61)
 魚-水瓶-射手:2072年03月31日(61)
 魚-水瓶-山羊:2072年05月01日(61)
 魚-水瓶-水瓶:2072年05月31日(61)
 魚- 魚 2072年06月(62)~2073年07月(62)
 魚- 魚-牡羊:2072年06月30日(62)
 魚- 魚-牡牛:2072年07月31日(62)
 魚- 魚-双子:2072年08月30日(62)
 魚- 魚- 蟹:2072年09月30日(62)
 魚- 魚-獅子:2072年10月30日(62)
 魚- 魚-乙女:2072年11月30日(62)
 魚- 魚-天秤:2072年12月30日(62)
 魚- 魚- 蠍:2073年01月30日(62)
 魚- 魚-射手:2073年03月01日(62)
 魚- 魚-山羊:2073年03月31日(62)
 魚- 魚-水瓶:2073年05月01日(62)
 魚- 魚- 魚:2073年05月31日(62)
水瓶:2073年07月(63)-2075年07月(65)】
水瓶- 魚 2073年07月(63)~2073年08月(63)
水瓶- 魚-牡羊:2073年07月01日(63)
水瓶- 魚-牡牛:2073年07月06日(63)
水瓶- 魚-双子:2073年07月11日(63)
水瓶- 魚- 蟹:2073年07月16日(63)
水瓶- 魚-獅子:2073年07月21日(63)
水瓶- 魚-乙女:2073年07月26日(63)
水瓶- 魚-天秤:2073年07月31日(63)
水瓶- 魚- 蠍:2073年08月05日(63)
水瓶- 魚-射手:2073年08月10日(63)
水瓶- 魚-山羊:2073年08月15日(63)
水瓶- 魚-水瓶:2073年08月20日(63)
水瓶- 魚- 魚:2073年08月26日(63)
水瓶-牡羊 2073年08月(63)~2073年10月(63)
水瓶-牡羊-牡牛:2073年08月31日(63)
水瓶-牡羊-双子:2073年09月05日(63)
水瓶-牡羊- 蟹:2073年09月10日(63)
水瓶-牡羊-獅子:2073年09月15日(63)
水瓶-牡羊-乙女:2073年09月20日(63)
水瓶-牡羊-天秤:2073年09月25日(63)
水瓶-牡羊- 蠍:2073年09月30日(63)
水瓶-牡羊-射手:2073年10月05日(63)
水瓶-牡羊-山羊:2073年10月10日(63)
水瓶-牡羊-水瓶:2073年10月15日(63)
水瓶-牡羊- 魚:2073年10月20日(63)
水瓶-牡羊-牡羊:2073年10月25日(63)
水瓶-牡牛 2073年10月(63)~2073年12月(63)
水瓶-牡牛-牡羊:2073年10月30日(63)
水瓶-牡牛- 魚:2073年11月05日(63)
水瓶-牡牛-水瓶:2073年11月10日(63)
水瓶-牡牛-山羊:2073年11月15日(63)
水瓶-牡牛-射手:2073年11月20日(63)
水瓶-牡牛- 蠍:2073年11月25日(63)
水瓶-牡牛-天秤:2073年11月30日(63)
水瓶-牡牛-乙女:2073年12月05日(63)
水瓶-牡牛-獅子:2073年12月10日(63)
水瓶-牡牛- 蟹:2073年12月15日(63)
水瓶-牡牛-双子:2073年12月20日(63)
水瓶-牡牛-牡牛:2073年12月25日(63)
水瓶-双子 2073年12月(63)~2074年03月(63)
水瓶-双子-牡牛:2073年12月30日(63)
水瓶-双子-牡羊:2074年01月04日(63)
水瓶-双子- 魚:2074年01月10日(63)
水瓶-双子-水瓶:2074年01月15日(63)
水瓶-双子-山羊:2074年01月20日(63)
水瓶-双子-射手:2074年01月25日(63)
水瓶-双子- 蠍:2074年01月30日(63)
水瓶-双子-天秤:2074年02月04日(63)
水瓶-双子-乙女:2074年02月09日(63)
水瓶-双子-獅子:2074年02月14日(63)
水瓶-双子- 蟹:2074年02月19日(63)
水瓶-双子-双子:2074年02月24日(63)
水瓶- 蟹 2074年03月(63)~2074年05月(63)
水瓶- 蟹-双子:2074年03月01日(63)
水瓶- 蟹-牡牛:2074年03月06日(63)
水瓶- 蟹-牡羊:2074年03月11日(63)
水瓶- 蟹- 魚:2074年03月16日(63)
水瓶- 蟹-水瓶:2074年03月22日(63)
水瓶- 蟹-山羊:2074年03月27日(63)
水瓶- 蟹-射手:2074年04月01日(63)
水瓶- 蟹- 蠍:2074年04月06日(63)
水瓶- 蟹-天秤:2074年04月11日(63)
水瓶- 蟹-乙女:2074年04月16日(63)
水瓶- 蟹-獅子:2074年04月21日(63)
水瓶- 蟹- 蟹:2074年04月26日(63)
水瓶-獅子 2074年05月(63)~2074年07月(63)
水瓶-獅子-乙女:2074年05月01日(63)
水瓶-獅子-天秤:2074年05月06日(63)
水瓶-獅子- 蠍:2074年05月11日(63)
水瓶-獅子-射手:2074年05月16日(63)
水瓶-獅子-山羊:2074年05月21日(63)
水瓶-獅子-水瓶:2074年05月26日(63)
水瓶-獅子- 魚:2074年06月01日(63)
水瓶-獅子-牡羊:2074年06月06日(63)
水瓶-獅子-牡牛:2074年06月11日(63)
水瓶-獅子-双子:2074年06月16日(63)
水瓶-獅子- 蟹:2074年06月21日(63)
水瓶-獅子-獅子:2074年06月26日(63)
水瓶-乙女 2074年07月(64)~2074年08月(64)
水瓶-乙女-天秤:2074年07月01日(64)
水瓶-乙女- 蠍:2074年07月06日(64)
水瓶-乙女-射手:2074年07月11日(64)
水瓶-乙女-山羊:2074年07月16日(64)
水瓶-乙女-水瓶:2074年07月21日(64)
水瓶-乙女- 魚:2074年07月26日(64)
水瓶-乙女-牡羊:2074年07月31日(64)
水瓶-乙女-牡牛:2074年08月06日(64)
水瓶-乙女-双子:2074年08月11日(64)
水瓶-乙女- 蟹:2074年08月16日(64)
水瓶-乙女-獅子:2074年08月21日(64)
水瓶-乙女-乙女:2074年08月26日(64)
水瓶-天秤 2074年08月(64)~2074年10月(64)
水瓶-天秤- 蠍:2074年08月31日(64)
水瓶-天秤-射手:2074年09月05日(64)
水瓶-天秤-山羊:2074年09月10日(64)
水瓶-天秤-水瓶:2074年09月15日(64)
水瓶-天秤- 魚:2074年09月20日(64)
水瓶-天秤-牡羊:2074年09月25日(64)
水瓶-天秤-牡牛:2074年09月30日(64)
水瓶-天秤-双子:2074年10月05日(64)
水瓶-天秤- 蟹:2074年10月10日(64)
水瓶-天秤-獅子:2074年10月16日(64)
水瓶-天秤-乙女:2074年10月21日(64)
水瓶-天秤-天秤:2074年10月26日(64)
水瓶- 蠍 2074年10月(64)~2074年12月(64)
水瓶- 蠍-天秤:2074年10月31日(64)
水瓶- 蠍-乙女:2074年11月05日(64)
水瓶- 蠍-獅子:2074年11月10日(64)
水瓶- 蠍- 蟹:2074年11月15日(64)
水瓶- 蠍-双子:2074年11月20日(64)
水瓶- 蠍-牡牛:2074年11月25日(64)
水瓶- 蠍-牡羊:2074年11月30日(64)
水瓶- 蠍- 魚:2074年12月05日(64)
水瓶- 蠍-水瓶:2074年12月10日(64)
水瓶- 蠍-山羊:2074年12月15日(64)
水瓶- 蠍-射手:2074年12月20日(64)
水瓶- 蠍- 蠍:2074年12月26日(64)
水瓶-射手 2074年12月(64)~2075年03月(64)
水瓶-射手- 蠍:2074年12月31日(64)
水瓶-射手-天秤:2075年01月05日(64)
水瓶-射手-乙女:2075年01月10日(64)
水瓶-射手-獅子:2075年01月15日(64)
水瓶-射手- 蟹:2075年01月20日(64)
水瓶-射手-双子:2075年01月25日(64)
水瓶-射手-牡牛:2075年01月30日(64)
水瓶-射手-牡羊:2075年02月04日(64)
水瓶-射手- 魚:2075年02月09日(64)
水瓶-射手-水瓶:2075年02月14日(64)
水瓶-射手-山羊:2075年02月19日(64)
水瓶-射手-射手:2075年02月24日(64)
水瓶-山羊 2075年03月(64)~2075年05月(64)
水瓶-山羊-射手:2075年03月01日(64)
水瓶-山羊- 蠍:2075年03月07日(64)
水瓶-山羊-天秤:2075年03月12日(64)
水瓶-山羊-乙女:2075年03月17日(64)
水瓶-山羊-獅子:2075年03月22日(64)
水瓶-山羊- 蟹:2075年03月27日(64)
水瓶-山羊-双子:2075年04月01日(64)
水瓶-山羊-牡牛:2075年04月06日(64)
水瓶-山羊-牡羊:2075年04月11日(64)
水瓶-山羊- 魚:2075年04月16日(64)
水瓶-山羊-水瓶:2075年04月21日(64)
水瓶-山羊-山羊:2075年04月26日(64)
水瓶-水瓶 2075年05月(64)~2075年07月(64)
水瓶-水瓶- 魚:2075年05月01日(64)
水瓶-水瓶-牡羊:2075年05月06日(64)
水瓶-水瓶-牡牛:2075年05月12日(64)
水瓶-水瓶-双子:2075年05月17日(64)
水瓶-水瓶- 蟹:2075年05月22日(64)
水瓶-水瓶-獅子:2075年05月27日(64)
水瓶-水瓶-乙女:2075年06月01日(64)
水瓶-水瓶-天秤:2075年06月06日(64)
水瓶-水瓶- 蠍:2075年06月11日(64)
水瓶-水瓶-射手:2075年06月16日(64)
水瓶-水瓶-山羊:2075年06月21日(64)
水瓶-水瓶-水瓶:2075年06月26日(64)
山羊:2075年07月(65)-2079年07月(69)】
山羊-射手 2075年07月(65)~2075年10月(65)
山羊-射手- 蠍:2075年07月01日(65)
山羊-射手-天秤:2075年07月11日(65)
山羊-射手-乙女:2075年07月22日(65)
山羊-射手-獅子:2075年08月01日(65)
山羊-射手- 蟹:2075年08月11日(65)
山羊-射手-双子:2075年08月21日(65)
山羊-射手-牡牛:2075年08月31日(65)
山羊-射手-牡羊:2075年09月10日(65)
山羊-射手- 魚:2075年09月20日(65)
山羊-射手-水瓶:2075年10月01日(65)
山羊-射手-山羊:2075年10月11日(65)
山羊-射手-射手:2075年10月21日(65)
山羊- 蠍 2075年10月(65)~2076年03月(65)
山羊- 蠍-天秤:2075年10月31日(65)
山羊- 蠍-乙女:2075年11月10日(65)
山羊- 蠍-獅子:2075年11月20日(65)
山羊- 蠍- 蟹:2075年11月30日(65)
山羊- 蠍-双子:2075年12月11日(65)
山羊- 蠍-牡牛:2075年12月21日(65)
山羊- 蠍-牡羊:2075年12月31日(65)
山羊- 蠍- 魚:2076年01月10日(65)
山羊- 蠍-水瓶:2076年01月20日(65)
山羊- 蠍-山羊:2076年01月30日(65)
山羊- 蠍-射手:2076年02月09日(65)
山羊- 蠍- 蠍:2076年02月20日(65)
山羊-天秤 2076年03月(65)~2076年06月(65)
山羊-天秤- 蠍:2076年03月01日(65)
山羊-天秤-射手:2076年03月11日(65)
山羊-天秤-山羊:2076年03月21日(65)
山羊-天秤-水瓶:2076年03月31日(65)
山羊-天秤- 魚:2076年04月10日(65)
山羊-天秤-牡羊:2076年04月20日(65)
山羊-天秤-牡牛:2076年05月01日(65)
山羊-天秤-双子:2076年05月11日(65)
山羊-天秤- 蟹:2076年05月21日(65)
山羊-天秤-獅子:2076年05月31日(65)
山羊-天秤-乙女:2076年06月10日(65)
山羊-天秤-天秤:2076年06月20日(65)
山羊-乙女 2076年06月(66)~2076年10月(66)
山羊-乙女-天秤:2076年06月30日(66)
山羊-乙女- 蠍:2076年07月11日(66)
山羊-乙女-射手:2076年07月21日(66)
山羊-乙女-山羊:2076年07月31日(66)
山羊-乙女-水瓶:2076年08月10日(66)
山羊-乙女- 魚:2076年08月20日(66)
山羊-乙女-牡羊:2076年08月30日(66)
山羊-乙女-牡牛:2076年09月10日(66)
山羊-乙女-双子:2076年09月20日(66)
山羊-乙女- 蟹:2076年09月30日(66)
山羊-乙女-獅子:2076年10月10日(66)
山羊-乙女-乙女:2076年10月20日(66)
山羊-獅子 2076年10月(66)~2077年03月(66)
山羊-獅子-乙女:2076年10月30日(66)
山羊-獅子-天秤:2076年11月09日(66)
山羊-獅子- 蠍:2076年11月20日(66)
山羊-獅子-射手:2076年11月30日(66)
山羊-獅子-山羊:2076年12月10日(66)
山羊-獅子-水瓶:2076年12月20日(66)
山羊-獅子- 魚:2076年12月30日(66)
山羊-獅子-牡羊:2077年01月09日(66)
山羊-獅子-牡牛:2077年01月19日(66)
山羊-獅子-双子:2077年01月30日(66)
山羊-獅子- 蟹:2077年02月09日(66)
山羊-獅子-獅子:2077年02月19日(66)
山羊- 蟹 2077年03月(66)~2077年07月(66)
山羊- 蟹-双子:2077年03月01日(66)
山羊- 蟹-牡牛:2077年03月11日(66)
山羊- 蟹-牡羊:2077年03月21日(66)
山羊- 蟹- 魚:2077年03月31日(66)
山羊- 蟹-水瓶:2077年04月11日(66)
山羊- 蟹-山羊:2077年04月21日(66)
山羊- 蟹-射手:2077年05月01日(66)
山羊- 蟹- 蠍:2077年05月11日(66)
山羊- 蟹-天秤:2077年05月21日(66)
山羊- 蟹-乙女:2077年05月31日(66)
山羊- 蟹-獅子:2077年06月10日(66)
山羊- 蟹- 蟹:2077年06月21日(66)
山羊-双子 2077年07月(67)~2077年10月(67)
山羊-双子-牡牛:2077年07月01日(67)
山羊-双子-牡羊:2077年07月11日(67)
山羊-双子- 魚:2077年07月21日(67)
山羊-双子-水瓶:2077年07月31日(67)
山羊-双子-山羊:2077年08月10日(67)
山羊-双子-射手:2077年08月20日(67)
山羊-双子- 蠍:2077年08月31日(67)
山羊-双子-天秤:2077年09月10日(67)
山羊-双子-乙女:2077年09月20日(67)
山羊-双子-獅子:2077年09月30日(67)
山羊-双子- 蟹:2077年10月10日(67)
山羊-双子-双子:2077年10月20日(67)
山羊-牡牛 2077年10月(67)~2078年03月(67)
山羊-牡牛-牡羊:2077年10月30日(67)
山羊-牡牛- 魚:2077年11月10日(67)
山羊-牡牛-水瓶:2077年11月20日(67)
山羊-牡牛-山羊:2077年11月30日(67)
山羊-牡牛-射手:2077年12月10日(67)
山羊-牡牛- 蠍:2077年12月20日(67)
山羊-牡牛-天秤:2077年12月30日(67)
山羊-牡牛-乙女:2078年01月10日(67)
山羊-牡牛-獅子:2078年01月20日(67)
山羊-牡牛- 蟹:2078年01月30日(67)
山羊-牡牛-双子:2078年02月09日(67)
山羊-牡牛-牡牛:2078年02月19日(67)
山羊-牡羊 2078年03月(67)~2078年07月(67)
山羊-牡羊-牡牛:2078年03月01日(67)
山羊-牡羊-双子:2078年03月11日(67)
山羊-牡羊- 蟹:2078年03月22日(67)
山羊-牡羊-獅子:2078年04月01日(67)
山羊-牡羊-乙女:2078年04月11日(67)
山羊-牡羊-天秤:2078年04月21日(67)
山羊-牡羊- 蠍:2078年05月01日(67)
山羊-牡羊-射手:2078年05月11日(67)
山羊-牡羊-山羊:2078年05月21日(67)
山羊-牡羊-水瓶:2078年06月01日(67)
山羊-牡羊- 魚:2078年06月11日(67)
山羊-牡羊-牡羊:2078年06月21日(67)
山羊- 魚 2078年07月(68)~2078年10月(68)
山羊- 魚-牡羊:2078年07月01日(68)
山羊- 魚-牡牛:2078年07月11日(68)
山羊- 魚-双子:2078年07月21日(68)
山羊- 魚- 蟹:2078年07月31日(68)
山羊- 魚-獅子:2078年08月11日(68)
山羊- 魚-乙女:2078年08月21日(68)
山羊- 魚-天秤:2078年08月31日(68)
山羊- 魚- 蠍:2078年09月10日(68)
山羊- 魚-射手:2078年09月20日(68)
山羊- 魚-山羊:2078年09月30日(68)
山羊- 魚-水瓶:2078年10月10日(68)
山羊- 魚- 魚:2078年10月21日(68)
山羊-水瓶 2078年10月(68)~2079年03月(68)
山羊-水瓶- 魚:2078年10月31日(68)
山羊-水瓶-牡羊:2078年11月10日(68)
山羊-水瓶-牡牛:2078年11月20日(68)
山羊-水瓶-双子:2078年11月30日(68)
山羊-水瓶- 蟹:2078年12月10日(68)
山羊-水瓶-獅子:2078年12月20日(68)
山羊-水瓶-乙女:2078年12月31日(68)
山羊-水瓶-天秤:2079年01月10日(68)
山羊-水瓶- 蠍:2079年01月20日(68)
山羊-水瓶-射手:2079年01月30日(68)
山羊-水瓶-山羊:2079年02月09日(68)
山羊-水瓶-水瓶:2079年02月19日(68)
山羊-山羊 2079年03月(68)~2079年07月(68)
山羊-山羊-射手:2079年03月01日(68)
山羊-山羊- 蠍:2079年03月12日(68)
山羊-山羊-天秤:2079年03月22日(68)
山羊-山羊-乙女:2079年04月01日(68)
山羊-山羊-獅子:2079年04月11日(68)
山羊-山羊- 蟹:2079年04月21日(68)
山羊-山羊-双子:2079年05月01日(68)
山羊-山羊-牡牛:2079年05月12日(68)
山羊-山羊-牡羊:2079年05月22日(68)
山羊-山羊- 魚:2079年06月01日(68)
山羊-山羊-水瓶:2079年06月11日(68)
山羊-山羊-山羊:2079年06月21日(68)
射手:2079年07月(69)-2082年07月(72)】
射手- 蠍 2079年07月(69)~2079年10月(69)
射手- 蠍-天秤:2079年07月01日(69)
射手- 蠍-乙女:2079年07月09日(69)
射手- 蠍-獅子:2079年07月16日(69)
射手- 蠍- 蟹:2079年07月24日(69)
射手- 蠍-双子:2079年08月01日(69)
射手- 蠍-牡牛:2079年08月08日(69)
射手- 蠍-牡羊:2079年08月16日(69)
射手- 蠍- 魚:2079年08月24日(69)
射手- 蠍-水瓶:2079年08月31日(69)
射手- 蠍-山羊:2079年09月08日(69)
射手- 蠍-射手:2079年09月15日(69)
射手- 蠍- 蠍:2079年09月23日(69)
射手-天秤 2079年10月(69)~2079年12月(69)
射手-天秤- 蠍:2079年10月01日(69)
射手-天秤-射手:2079年10月08日(69)
射手-天秤-山羊:2079年10月16日(69)
射手-天秤-水瓶:2079年10月23日(69)
射手-天秤- 魚:2079年10月31日(69)
射手-天秤-牡羊:2079年11月08日(69)
射手-天秤-牡牛:2079年11月15日(69)
射手-天秤-双子:2079年11月23日(69)
射手-天秤- 蟹:2079年11月30日(69)
射手-天秤-獅子:2079年12月08日(69)
射手-天秤-乙女:2079年12月16日(69)
射手-天秤-天秤:2079年12月23日(69)
射手-乙女 2079年12月(69)~2080年03月(69)
射手-乙女-天秤:2079年12月31日(69)
射手-乙女- 蠍:2080年01月07日(69)
射手-乙女-射手:2080年01月15日(69)
射手-乙女-山羊:2080年01月23日(69)
射手-乙女-水瓶:2080年01月30日(69)
射手-乙女- 魚:2080年02月07日(69)
射手-乙女-牡羊:2080年02月15日(69)
射手-乙女-牡牛:2080年02月22日(69)
射手-乙女-双子:2080年03月01日(69)
射手-乙女- 蟹:2080年03月08日(69)
射手-乙女-獅子:2080年03月16日(69)
射手-乙女-乙女:2080年03月24日(69)
射手-獅子 2080年03月(69)~2080年06月(69)
射手-獅子-乙女:2080年03月31日(69)
射手-獅子-天秤:2080年04月08日(69)
射手-獅子- 蠍:2080年04月15日(69)
射手-獅子-射手:2080年04月23日(69)
射手-獅子-山羊:2080年05月01日(69)
射手-獅子-水瓶:2080年05月08日(69)
射手-獅子- 魚:2080年05月16日(69)
射手-獅子-牡羊:2080年05月23日(69)
射手-獅子-牡牛:2080年05月31日(69)
射手-獅子-双子:2080年06月08日(69)
射手-獅子- 蟹:2080年06月15日(69)
射手-獅子-獅子:2080年06月23日(69)
射手- 蟹 2080年06月(70)~2080年09月(70)
射手- 蟹-双子:2080年06月30日(70)
射手- 蟹-牡牛:2080年07月08日(70)
射手- 蟹-牡羊:2080年07月16日(70)
射手- 蟹- 魚:2080年07月23日(70)
射手- 蟹-水瓶:2080年07月31日(70)
射手- 蟹-山羊:2080年08月08日(70)
射手- 蟹-射手:2080年08月15日(70)
射手- 蟹- 蠍:2080年08月23日(70)
射手- 蟹-天秤:2080年08月30日(70)
射手- 蟹-乙女:2080年09月07日(70)
射手- 蟹-獅子:2080年09月15日(70)
射手- 蟹- 蟹:2080年09月22日(70)
射手-双子 2080年09月(70)~2080年12月(70)
射手-双子-牡牛:2080年09月30日(70)
射手-双子-牡羊:2080年10月07日(70)
射手-双子- 魚:2080年10月15日(70)
射手-双子-水瓶:2080年10月23日(70)
射手-双子-山羊:2080年10月30日(70)
射手-双子-射手:2080年11月07日(70)
射手-双子- 蠍:2080年11月14日(70)
射手-双子-天秤:2080年11月22日(70)
射手-双子-乙女:2080年11月30日(70)
射手-双子-獅子:2080年12月07日(70)
射手-双子- 蟹:2080年12月15日(70)
射手-双子-双子:2080年12月23日(70)
射手-牡牛 2080年12月(70)~2081年03月(70)
射手-牡牛-牡羊:2080年12月30日(70)
射手-牡牛- 魚:2081年01月07日(70)
射手-牡牛-水瓶:2081年01月14日(70)
射手-牡牛-山羊:2081年01月22日(70)
射手-牡牛-射手:2081年01月30日(70)
射手-牡牛- 蠍:2081年02月06日(70)
射手-牡牛-天秤:2081年02月14日(70)
射手-牡牛-乙女:2081年02月21日(70)
射手-牡牛-獅子:2081年03月01日(70)
射手-牡牛- 蟹:2081年03月09日(70)
射手-牡牛-双子:2081年03月16日(70)
射手-牡牛-牡牛:2081年03月24日(70)
射手-牡羊 2081年03月(70)~2081年07月(70)
射手-牡羊-牡牛:2081年03月31日(70)
射手-牡羊-双子:2081年04月08日(70)
射手-牡羊- 蟹:2081年04月16日(70)
射手-牡羊-獅子:2081年04月23日(70)
射手-牡羊-乙女:2081年05月01日(70)
射手-牡羊-天秤:2081年05月08日(70)
射手-牡羊- 蠍:2081年05月16日(70)
射手-牡羊-射手:2081年05月24日(70)
射手-牡羊-山羊:2081年05月31日(70)
射手-牡羊-水瓶:2081年06月08日(70)
射手-牡羊- 魚:2081年06月16日(70)
射手-牡羊-牡羊:2081年06月23日(70)
射手- 魚 2081年07月(71)~2081年09月(71)
射手- 魚-牡羊:2081年07月01日(71)
射手- 魚-牡牛:2081年07月08日(71)
射手- 魚-双子:2081年07月16日(71)
射手- 魚- 蟹:2081年07月24日(71)
射手- 魚-獅子:2081年07月31日(71)
射手- 魚-乙女:2081年08月08日(71)
射手- 魚-天秤:2081年08月15日(71)
射手- 魚- 蠍:2081年08月23日(71)
射手- 魚-射手:2081年08月31日(71)
射手- 魚-山羊:2081年09月07日(71)
射手- 魚-水瓶:2081年09月15日(71)
射手- 魚- 魚:2081年09月22日(71)
射手-水瓶 2081年09月(71)~2081年12月(71)
射手-水瓶- 魚:2081年09月30日(71)
射手-水瓶-牡羊:2081年10月08日(71)
射手-水瓶-牡牛:2081年10月15日(71)
射手-水瓶-双子:2081年10月23日(71)
射手-水瓶- 蟹:2081年10月30日(71)
射手-水瓶-獅子:2081年11月07日(71)
射手-水瓶-乙女:2081年11月15日(71)
射手-水瓶-天秤:2081年11月22日(71)
射手-水瓶- 蠍:2081年11月30日(71)
射手-水瓶-射手:2081年12月08日(71)
射手-水瓶-山羊:2081年12月15日(71)
射手-水瓶-水瓶:2081年12月23日(71)
射手-山羊 2081年12月(71)~2082年04月(71)
射手-山羊-射手:2081年12月30日(71)
射手-山羊- 蠍:2082年01月07日(71)
射手-山羊-天秤:2082年01月15日(71)
射手-山羊-乙女:2082年01月22日(71)
射手-山羊-獅子:2082年01月30日(71)
射手-山羊- 蟹:2082年02月06日(71)
射手-山羊-双子:2082年02月14日(71)
射手-山羊-牡牛:2082年02月22日(71)
射手-山羊-牡羊:2082年03月01日(71)
射手-山羊- 魚:2082年03月09日(71)
射手-山羊-水瓶:2082年03月16日(71)
射手-山羊-山羊:2082年03月24日(71)
射手-射手 2082年04月(71)~2082年07月(71)
射手-射手- 蠍:2082年04月01日(71)
射手-射手-天秤:2082年04月08日(71)
射手-射手-乙女:2082年04月16日(71)
射手-射手-獅子:2082年04月24日(71)
射手-射手- 蟹:2082年05月01日(71)
射手-射手-双子:2082年05月09日(71)
射手-射手-牡牛:2082年05月16日(71)
射手-射手-牡羊:2082年05月24日(71)
射手-射手- 魚:2082年06月01日(71)
射手-射手-水瓶:2082年06月08日(71)
射手-射手-山羊:2082年06月16日(71)
射手-射手-射手:2082年06月23日(71)
 蠍:2082年07月(72)-2089年07月(79)】
 蠍-天秤 2082年07月(72)~2083年01月(72)
 蠍-天秤- 蠍:2082年07月01日(72)
 蠍-天秤-射手:2082年07月19日(72)
 蠍-天秤-山羊:2082年08月06日(72)
 蠍-天秤-水瓶:2082年08月23日(72)
 蠍-天秤- 魚:2082年09月10日(72)
 蠍-天秤-牡羊:2082年09月28日(72)
 蠍-天秤-牡牛:2082年10月16日(72)
 蠍-天秤-双子:2082年11月02日(72)
 蠍-天秤- 蟹:2082年11月20日(72)
 蠍-天秤-獅子:2082年12月08日(72)
 蠍-天秤-乙女:2082年12月26日(72)
 蠍-天秤-天秤:2083年01月12日(72)
 蠍-乙女 2083年01月(72)~2083年08月(72)
 蠍-乙女-天秤:2083年01月30日(72)
 蠍-乙女- 蠍:2083年02月17日(72)
 蠍-乙女-射手:2083年03月07日(72)
 蠍-乙女-山羊:2083年03月24日(72)
 蠍-乙女-水瓶:2083年04月11日(72)
 蠍-乙女- 魚:2083年04月29日(72)
 蠍-乙女-牡羊:2083年05月17日(72)
 蠍-乙女-牡牛:2083年06月03日(72)
 蠍-乙女-双子:2083年06月21日(72)
 蠍-乙女- 蟹:2083年07月09日(73)
 蠍-乙女-獅子:2083年07月27日(73)
 蠍-乙女-乙女:2083年08月13日(73)
 蠍-獅子 2083年08月(73)~2084年03月(73)
 蠍-獅子-乙女:2083年08月31日(73)
 蠍-獅子-天秤:2083年09月18日(73)
 蠍-獅子- 蠍:2083年10月06日(73)
 蠍-獅子-射手:2083年10月23日(73)
 蠍-獅子-山羊:2083年11月10日(73)
 蠍-獅子-水瓶:2083年11月28日(73)
 蠍-獅子- 魚:2083年12月16日(73)
 蠍-獅子-牡羊:2084年01月02日(73)
 蠍-獅子-牡牛:2084年01月20日(73)
 蠍-獅子-双子:2084年02月07日(73)
 蠍-獅子- 蟹:2084年02月25日(73)
 蠍-獅子-獅子:2084年03月13日(73)
 蠍- 蟹 2084年03月(73)~2084年10月(73)
 蠍- 蟹-双子:2084年03月31日(73)
 蠍- 蟹-牡牛:2084年04月18日(73)
 蠍- 蟹-牡羊:2084年05月06日(73)
 蠍- 蟹- 魚:2084年05月23日(73)
 蠍- 蟹-水瓶:2084年06月10日(73)
 蠍- 蟹-山羊:2084年06月28日(73)
 蠍- 蟹-射手:2084年07月16日(74)
 蠍- 蟹- 蠍:2084年08月02日(74)
 蠍- 蟹-天秤:2084年08月20日(74)
 蠍- 蟹-乙女:2084年09月07日(74)
 蠍- 蟹-獅子:2084年09月25日(74)
 蠍- 蟹- 蟹:2084年10月12日(74)
 蠍-双子 2084年10月(74)~2085年05月(74)
 蠍-双子-牡牛:2084年10月30日(74)
 蠍-双子-牡羊:2084年11月17日(74)
 蠍-双子- 魚:2084年12月05日(74)
 蠍-双子-水瓶:2084年12月23日(74)
 蠍-双子-山羊:2085年01月09日(74)
 蠍-双子-射手:2085年01月27日(74)
 蠍-双子- 蠍:2085年02月14日(74)
 蠍-双子-天秤:2085年03月04日(74)
 蠍-双子-乙女:2085年03月21日(74)
 蠍-双子-獅子:2085年04月08日(74)
 蠍-双子- 蟹:2085年04月26日(74)
 蠍-双子-双子:2085年05月14日(74)
 蠍-牡牛 2085年05月(74)~2085年12月(74)
 蠍-牡牛-牡羊:2085年05月31日(74)
 蠍-牡牛- 魚:2085年06月18日(74)
 蠍-牡牛-水瓶:2085年07月06日(75)
 蠍-牡牛-山羊:2085年07月24日(75)
 蠍-牡牛-射手:2085年08月10日(75)
 蠍-牡牛- 蠍:2085年08月28日(75)
 蠍-牡牛-天秤:2085年09月15日(75)
 蠍-牡牛-乙女:2085年10月03日(75)
 蠍-牡牛-獅子:2085年10月20日(75)
 蠍-牡牛- 蟹:2085年11月07日(75)
 蠍-牡牛-双子:2085年11月25日(75)
 蠍-牡牛-牡牛:2085年12月13日(75)
 蠍-牡羊 2085年12月(75)~2086年07月(75)
 蠍-牡羊-牡牛:2085年12月30日(75)
 蠍-牡羊-双子:2086年01月17日(75)
 蠍-牡羊- 蟹:2086年02月04日(75)
 蠍-牡羊-獅子:2086年02月22日(75)
 蠍-牡羊-乙女:2086年03月11日(75)
 蠍-牡羊-天秤:2086年03月29日(75)
 蠍-牡羊- 蠍:2086年04月16日(75)
 蠍-牡羊-射手:2086年05月04日(75)
 蠍-牡羊-山羊:2086年05月21日(75)
 蠍-牡羊-水瓶:2086年06月08日(75)
 蠍-牡羊- 魚:2086年06月26日(75)
 蠍-牡羊-牡羊:2086年07月14日(76)
 蠍- 魚 2086年07月(76)~2087年03月(76)
 蠍- 魚-牡羊:2086年07月31日(76)
 蠍- 魚-牡牛:2086年08月18日(76)
 蠍- 魚-双子:2086年09月05日(76)
 蠍- 魚- 蟹:2086年09月23日(76)
 蠍- 魚-獅子:2086年10月10日(76)
 蠍- 魚-乙女:2086年10月28日(76)
 蠍- 魚-天秤:2086年11月15日(76)
 蠍- 魚- 蠍:2086年12月03日(76)
 蠍- 魚-射手:2086年12月20日(76)
 蠍- 魚-山羊:2087年01月07日(76)
 蠍- 魚-水瓶:2087年01月25日(76)
 蠍- 魚- 魚:2087年02月12日(76)
 蠍-水瓶 2087年03月(76)~2087年10月(76)
 蠍-水瓶- 魚:2087年03月01日(76)
 蠍-水瓶-牡羊:2087年03月19日(76)
 蠍-水瓶-牡牛:2087年04月06日(76)
 蠍-水瓶-双子:2087年04月24日(76)
 蠍-水瓶- 蟹:2087年05月12日(76)
 蠍-水瓶-獅子:2087年05月29日(76)
 蠍-水瓶-乙女:2087年06月16日(76)
 蠍-水瓶-天秤:2087年07月04日(77)
 蠍-水瓶- 蠍:2087年07月22日(77)
 蠍-水瓶-射手:2087年08月08日(77)
 蠍-水瓶-山羊:2087年08月26日(77)
 蠍-水瓶-水瓶:2087年09月13日(77)
 蠍-山羊 2087年10月(77)~2088年05月(77)
 蠍-山羊-射手:2087年10月01日(77)
 蠍-山羊- 蠍:2087年10月18日(77)
 蠍-山羊-天秤:2087年11月05日(77)
 蠍-山羊-乙女:2087年11月23日(77)
 蠍-山羊-獅子:2087年12月11日(77)
 蠍-山羊- 蟹:2087年12月28日(77)
 蠍-山羊-双子:2088年01月15日(77)
 蠍-山羊-牡牛:2088年02月02日(77)
 蠍-山羊-牡羊:2088年02月20日(77)
 蠍-山羊- 魚:2088年03月08日(77)
 蠍-山羊-水瓶:2088年03月26日(77)
 蠍-山羊-山羊:2088年04月13日(77)
 蠍-射手 2088年05月(77)~2088年11月(77)
 蠍-射手- 蠍:2088年05月01日(77)
 蠍-射手-天秤:2088年05月18日(77)
 蠍-射手-乙女:2088年06月05日(77)
 蠍-射手-獅子:2088年06月23日(77)
 蠍-射手- 蟹:2088年07月11日(78)
 蠍-射手-双子:2088年07月28日(78)
 蠍-射手-牡牛:2088年08月15日(78)
 蠍-射手-牡羊:2088年09月02日(78)
 蠍-射手- 魚:2088年09月20日(78)
 蠍-射手-水瓶:2088年10月07日(78)
 蠍-射手-山羊:2088年10月25日(78)
 蠍-射手-射手:2088年11月12日(78)
 蠍- 蠍 2088年11月(78)~2089年07月(78)
 蠍- 蠍-天秤:2088年11月30日(78)
 蠍- 蠍-乙女:2088年12月17日(78)
 蠍- 蠍-獅子:2089年01月04日(78)
 蠍- 蠍- 蟹:2089年01月22日(78)
 蠍- 蠍-双子:2089年02月09日(78)
 蠍- 蠍-牡牛:2089年02月26日(78)
 蠍- 蠍-牡羊:2089年03月16日(78)
 蠍- 蠍- 魚:2089年04月03日(78)
 蠍- 蠍-水瓶:2089年04月21日(78)
 蠍- 蠍-山羊:2089年05月08日(78)
 蠍- 蠍-射手:2089年05月26日(78)
 蠍- 蠍- 蠍:2089年06月13日(78)
天秤:2089年07月(79)-2098年07月(88)】
天秤- 蠍 2089年07月(79)~2090年04月(79)
天秤- 蠍-天秤:2089年07月01日(79)
天秤- 蠍-乙女:2089年07月24日(79)
天秤- 蠍-獅子:2089年08月15日(79)
天秤- 蠍- 蟹:2089年09月07日(79)
天秤- 蠍-双子:2089年09月30日(79)
天秤- 蠍-牡牛:2089年10月23日(79)
天秤- 蠍-牡羊:2089年11月15日(79)
天秤- 蠍- 魚:2089年12月08日(79)
天秤- 蠍-水瓶:2089年12月30日(79)
天秤- 蠍-山羊:2090年01月22日(79)
天秤- 蠍-射手:2090年02月14日(79)
天秤- 蠍- 蠍:2090年03月09日(79)
天秤-射手 2090年04月(79)~2090年12月(79)
天秤-射手- 蠍:2090年04月01日(79)
天秤-射手-天秤:2090年04月24日(79)
天秤-射手-乙女:2090年05月16日(79)
天秤-射手-獅子:2090年06月08日(79)
天秤-射手- 蟹:2090年07月01日(80)
天秤-射手-双子:2090年07月24日(80)
天秤-射手-牡牛:2090年08月16日(80)
天秤-射手-牡羊:2090年09月07日(80)
天秤-射手- 魚:2090年09月30日(80)
天秤-射手-水瓶:2090年10月23日(80)
天秤-射手-山羊:2090年11月15日(80)
天秤-射手-射手:2090年12月08日(80)
天秤-山羊 2090年12月(80)~2091年10月(80)
天秤-山羊-射手:2090年12月31日(80)
天秤-山羊- 蠍:2091年01月22日(80)
天秤-山羊-天秤:2091年02月14日(80)
天秤-山羊-乙女:2091年03月09日(80)
天秤-山羊-獅子:2091年04月01日(80)
天秤-山羊- 蟹:2091年04月24日(80)
天秤-山羊-双子:2091年05月17日(80)
天秤-山羊-牡牛:2091年06月08日(80)
天秤-山羊-牡羊:2091年07月01日(81)
天秤-山羊- 魚:2091年07月24日(81)
天秤-山羊-水瓶:2091年08月16日(81)
天秤-山羊-山羊:2091年09月08日(81)
天秤-水瓶 2091年10月(81)~2092年06月(81)
天秤-水瓶- 魚:2091年10月01日(81)
天秤-水瓶-牡羊:2091年10月23日(81)
天秤-水瓶-牡牛:2091年11月15日(81)
天秤-水瓶-双子:2091年12月08日(81)
天秤-水瓶- 蟹:2091年12月31日(81)
天秤-水瓶-獅子:2092年01月23日(81)
天秤-水瓶-乙女:2092年02月15日(81)
天秤-水瓶-天秤:2092年03月08日(81)
天秤-水瓶- 蠍:2092年03月31日(81)
天秤-水瓶-射手:2092年04月23日(81)
天秤-水瓶-山羊:2092年05月16日(81)
天秤-水瓶-水瓶:2092年06月08日(81)
天秤- 魚 2092年06月(82)~2093年03月(82)
天秤- 魚-牡羊:2092年06月30日(82)
天秤- 魚-牡牛:2092年07月23日(82)
天秤- 魚-双子:2092年08月15日(82)
天秤- 魚- 蟹:2092年09月07日(82)
天秤- 魚-獅子:2092年09月30日(82)
天秤- 魚-乙女:2092年10月23日(82)
天秤- 魚-天秤:2092年11月14日(82)
天秤- 魚- 蠍:2092年12月07日(82)
天秤- 魚-射手:2092年12月30日(82)
天秤- 魚-山羊:2093年01月22日(82)
天秤- 魚-水瓶:2093年02月14日(82)
天秤- 魚- 魚:2093年03月09日(82)
天秤-牡羊 2093年03月(82)~2093年12月(82)
天秤-牡羊-牡牛:2093年03月31日(82)
天秤-牡羊-双子:2093年04月23日(82)
天秤-牡羊- 蟹:2093年05月16日(82)
天秤-牡羊-獅子:2093年06月08日(82)
天秤-牡羊-乙女:2093年07月01日(83)
天秤-牡羊-天秤:2093年07月24日(83)
天秤-牡羊- 蠍:2093年08月15日(83)
天秤-牡羊-射手:2093年09月07日(83)
天秤-牡羊-山羊:2093年09月30日(83)
天秤-牡羊-水瓶:2093年10月23日(83)
天秤-牡羊- 魚:2093年11月15日(83)
天秤-牡羊-牡羊:2093年12月08日(83)
天秤-牡牛 2093年12月(83)~2094年09月(83)
天秤-牡牛-牡羊:2093年12月30日(83)
天秤-牡牛- 魚:2094年01月22日(83)
天秤-牡牛-水瓶:2094年02月14日(83)
天秤-牡牛-山羊:2094年03月09日(83)
天秤-牡牛-射手:2094年04月01日(83)
天秤-牡牛- 蠍:2094年04月24日(83)
天秤-牡牛-天秤:2094年05月16日(83)
天秤-牡牛-乙女:2094年06月08日(83)
天秤-牡牛-獅子:2094年07月01日(84)
天秤-牡牛- 蟹:2094年07月24日(84)
天秤-牡牛-双子:2094年08月16日(84)
天秤-牡牛-牡牛:2094年09月07日(84)
天秤-双子 2094年09月(84)~2095年07月(84)
天秤-双子-牡牛:2094年09月30日(84)
天秤-双子-牡羊:2094年10月23日(84)
天秤-双子- 魚:2094年11月15日(84)
天秤-双子-水瓶:2094年12月08日(84)
天秤-双子-山羊:2094年12月31日(84)
天秤-双子-射手:2095年01月22日(84)
天秤-双子- 蠍:2095年02月14日(84)
天秤-双子-天秤:2095年03月09日(84)
天秤-双子-乙女:2095年04月01日(84)
天秤-双子-獅子:2095年04月24日(84)
天秤-双子- 蟹:2095年05月17日(84)
天秤-双子-双子:2095年06月08日(84)
天秤- 蟹 2095年07月(85)~2096年03月(85)
天秤- 蟹-双子:2095年07月01日(85)
天秤- 蟹-牡牛:2095年07月24日(85)
天秤- 蟹-牡羊:2095年08月16日(85)
天秤- 蟹- 魚:2095年09月08日(85)
天秤- 蟹-水瓶:2095年10月01日(85)
天秤- 蟹-山羊:2095年10月23日(85)
天秤- 蟹-射手:2095年11月15日(85)
天秤- 蟹- 蠍:2095年12月08日(85)
天秤- 蟹-天秤:2095年12月31日(85)
天秤- 蟹-乙女:2096年01月23日(85)
天秤- 蟹-獅子:2096年02月15日(85)
天秤- 蟹- 蟹:2096年03月08日(85)
天秤-獅子 2096年03月(85)~2096年12月(85)
天秤-獅子-乙女:2096年03月31日(85)
天秤-獅子-天秤:2096年04月23日(85)
天秤-獅子- 蠍:2096年05月16日(85)
天秤-獅子-射手:2096年06月08日(85)
天秤-獅子-山羊:2096年06月30日(86)
天秤-獅子-水瓶:2096年07月23日(86)
天秤-獅子- 魚:2096年08月15日(86)
天秤-獅子-牡羊:2096年09月07日(86)
天秤-獅子-牡牛:2096年09月30日(86)
天秤-獅子-双子:2096年10月23日(86)
天秤-獅子- 蟹:2096年11月14日(86)
天秤-獅子-獅子:2096年12月07日(86)
天秤-乙女 2096年12月(86)~2097年09月(86)
天秤-乙女-天秤:2096年12月30日(86)
天秤-乙女- 蠍:2097年01月22日(86)
天秤-乙女-射手:2097年02月14日(86)
天秤-乙女-山羊:2097年03月09日(86)
天秤-乙女-水瓶:2097年03月31日(86)
天秤-乙女- 魚:2097年04月23日(86)
天秤-乙女-牡羊:2097年05月16日(86)
天秤-乙女-牡牛:2097年06月08日(86)
天秤-乙女-双子:2097年07月01日(87)
天秤-乙女- 蟹:2097年07月24日(87)
天秤-乙女-獅子:2097年08月15日(87)
天秤-乙女-乙女:2097年09月07日(87)
天秤-天秤 2097年09月(87)~
天秤-天秤- 蠍:2097年09月30日(87)
天秤-天秤-射手:2097年10月23日(87)
天秤-天秤-山羊:2097年11月15日(87)
天秤-天秤-水瓶:2097年12月08日(87)
天秤-天秤- 魚:2097年12月30日(87)
天秤-天秤-牡羊:2098年01月22日(87)
天秤-天秤-牡牛:2098年02月14日(87)
天秤-天秤-双子:2098年03月09日(87)
天秤-天秤- 蟹:2098年04月01日(87)
天秤-天秤-獅子:2098年04月24日(87)
天秤-天秤-乙女:2098年05月16日(87)
天秤-天秤-天秤:2098年06月08日(87)