Jyotish-ONE 出生情報入力

【Tuktan さんのJyotishチャート】

9

10牡羊

Me 6:24 DK
Su 13:55 MK
11牡牛

Ke 26:40
12双子

Sa 7:18 GK
Ma 11:06 PK
Mo 27:37 AmK
8水瓶

Ju 17:15 BK
Ve 29:03 AK
D1 Rashi chart

Tuktan さん

1974年4月28日 2時2分5秒
40N49'27 140E44'24
timezone:UTCJST
Aomori-shi(JP)
Ju-Ve-Ra (今:Ve-Ve-Ve)
Lahiri -23:30:10
1

Asc 16:54
7山羊

2獅子

6射手

5

Ra 26:40
4天秤

3乙女

{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

5

Me
6

7

Ju
Sa
8

Mo
4
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


01:26:57
~ 02:17:50

Ra
9

Ke
3

Su
10

2

Asc
1

Ve
Ma
12

11

Mo
3

Me
4

5

Sa
6

Ke
2
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


01:52:20
~ 02:30:36

Su
7

Asc
1

Ju
Ra
8

12

Ve
11

10

Ma
9

12

Asc
1

Me
Ke
2

Ju
3

11
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


01:41:26
~ 02:03:15

Su
Sa
4

10

Ve
Ma
5

Mo
9

Ra
8

7

6

Mo
Ra
8

9

10

Me
11

7
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


01:52:20
~ 02:07:37

Ju
12

6

Asc
Su
Sa
1

5

Ve
4

3

Ma
Ke
2

Ke
3

4

Mo
5

Me
6

2
D12 chart
Dwadasamsa
両親


01:52:20
~ 02:05:04

7

Asc
Ve
1

Ju
Sa
8

12

11

Ma
10

Su
Ra
9

Sa
3

4

Ma
Ju
5

6

Mo
2
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


02:01:53
~ 02:11:27

Me
7

Asc
1

8

12

Su
Ve
11

Ra
Ke
10

9

Asc
Ma
1

2

Ra
Ke
3

4

Mo
12
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


01:59:58
~ 02:07:37

Ve
5

Su
11

Me
6

Sa
10

Ju
9

8

7

8

Ma
Ra
Ke
9

10

Mo
11

7
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


01:58:42
~ 02:05:04

Su
Ve
12

Me
Sa
6

Asc
1

5

4

3

Ju
2

Asc
1

2

3

4

Me
Sa
12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


01:37:05
~ 02:17:50

5

11

6

Su
Ma
Ju
10

Ra
Ke
9

Mo
Ve
8

7

12

Asc
Me
Ma
Ra
1

2

3

11
D60 chart
Shashtyamsa
全て


01:59:58
~ 02:02:31

Su
4

Mo
10

Sa
5

Ve
Ju
9

8

Ke
7

6
Asc 16:54 1室 速度0:00 Ashleshā(Me)
Su 牡羊13:55 10室2L MK速度0:58 Bharani(Ve)
Mo 双子27:37 12室1L AmK速度14:11 Punarvasu(Ju)
Me 牡羊6:24 10室3L 12L DK速度2:02 Ashwini(Ke)
Ve 水瓶29:03 8室4L 11L AK速度1:05 P.Bhdrapada(Ju) MB0:03
Ma 双子11:06 12室5L 10L PK速度0:35 Ardra(Ra)
Ju 水瓶17:15 8室6L 9L BK速度0:10 Shatabhisha(Ra)
Sa 双子7:18 12室7L 8L GK速度0:05 Ardra(Ra) MB0:18
Ra 26:40 5室 速度0:01逆行 Jyeshtha(Me)
Ke 牡牛26:40 11室 速度0:01逆行 Mrigashīra(Ma)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ju 1965年03月(-10)-1981年03月(6)】
Ju-Ve期 1973年01月(-2)~1975年09月(1)
Ju-Ve-Ve:1973年01月16日(-2)
Ju-Ve-Su:1973年06月27日(-1)
Ju-Ve-Mo:1973年08月15日(-1)
Ju-Ve-Ma:1973年11月04日(-1)
Ju-Ve-Ra:1973年12月31日(-1)
Ju-Ve-Ju:1974年05月26日(0)
Ju-Ve-Sa:1974年10月03日(0)
Ju-Ve-Me:1975年03月06日(0)
Ju-Ve-Ke:1975年07月22日(1)
Ju-Su期 1975年09月(1)~1976年07月(2)
Ju-Su-Su:1975年09月17日(1)
Ju-Su-Mo:1975年10月01日(1)
Ju-Su-Ma:1975年10月26日(1)
Ju-Su-Ra:1975年11月12日(1)
Ju-Su-Ju:1975年12月26日(1)
Ju-Su-Sa:1976年02月03日(1)
Ju-Su-Me:1976年03月20日(1)
Ju-Su-Ke:1976年04月30日(2)
Ju-Su-Ve:1976年05月17日(2)
Ju-Mo期 1976年07月(2)~1977年11月(3)
Ju-Mo-Mo:1976年07月05日(2)
Ju-Mo-Ma:1976年08月15日(2)
Ju-Mo-Ra:1976年09月12日(2)
Ju-Mo-Ju:1976年11月24日(2)
Ju-Mo-Sa:1977年01月28日(2)
Ju-Mo-Me:1977年04月15日(2)
Ju-Mo-Ke:1977年06月23日(3)
Ju-Mo-Ve:1977年07月22日(3)
Ju-Mo-Su:1977年10月11日(3)
Ju-Ma期 1977年11月(3)~1978年10月(4)
Ju-Ma-Ma:1977年11月04日(3)
Ju-Ma-Ra:1977年11月24日(3)
Ju-Ma-Ju:1978年01月14日(3)
Ju-Ma-Sa:1978年03月01日(3)
Ju-Ma-Me:1978年04月23日(3)
Ju-Ma-Ke:1978年06月11日(4)
Ju-Ma-Ve:1978年07月01日(4)
Ju-Ma-Su:1978年08月26日(4)
Ju-Ma-Mo:1978年09月13日(4)
Ju-Ra期 1978年10月(4)~1981年03月(6)
Ju-Ra-Ra:1978年10月11日(4)
Ju-Ra-Ju:1979年02月19日(4)
Ju-Ra-Sa:1979年06月16日(5)
Ju-Ra-Me:1979年11月02日(5)
Ju-Ra-Ke:1980年03月05日(5)
Ju-Ra-Ve:1980年04月25日(5)
Ju-Ra-Su:1980年09月19日(6)
Ju-Ra-Mo:1980年11月01日(6)
Ju-Ra-Ma:1981年01月13日(6)
Sa 1981年03月(6)-2000年03月(25)】
Sa-Sa期 1981年03月(6)~1984年03月(9)
Sa-Sa-Sa:1981年03月06日(6)
Sa-Sa-Me:1981年08月27日(7)
Sa-Sa-Ke:1982年01月29日(7)
Sa-Sa-Ve:1982年04月03日(7)
Sa-Sa-Su:1982年10月03日(8)
Sa-Sa-Mo:1982年11月27日(8)
Sa-Sa-Ma:1983年02月27日(8)
Sa-Sa-Ra:1983年05月02日(9)
Sa-Sa-Ju:1983年10月14日(9)
Sa-Me期 1984年03月(9)~1986年11月(12)
Sa-Me-Me:1984年03月08日(9)
Sa-Me-Ke:1984年07月26日(10)
Sa-Me-Ve:1984年09月21日(10)
Sa-Me-Su:1985年03月04日(10)
Sa-Me-Mo:1985年04月22日(10)
Sa-Me-Ma:1985年07月13日(11)
Sa-Me-Ra:1985年09月08日(11)
Sa-Me-Ju:1986年02月03日(11)
Sa-Me-Sa:1986年06月14日(12)
Sa-Ke期 1986年11月(12)~1987年12月(13)
Sa-Ke-Ke:1986年11月16日(12)
Sa-Ke-Ve:1986年12月10日(12)
Sa-Ke-Su:1987年02月16日(12)
Sa-Ke-Mo:1987年03月08日(12)
Sa-Ke-Ma:1987年04月11日(12)
Sa-Ke-Ra:1987年05月04日(13)
Sa-Ke-Ju:1987年07月04日(13)
Sa-Ke-Sa:1987年08月27日(13)
Sa-Ke-Me:1987年10月30日(13)
Sa-Ve期 1987年12月(13)~1991年02月(16)
Sa-Ve-Ve:1987年12月26日(13)
Sa-Ve-Su:1988年07月06日(14)
Sa-Ve-Mo:1988年09月02日(14)
Sa-Ve-Ma:1988年12月07日(14)
Sa-Ve-Ra:1989年02月13日(14)
Sa-Ve-Ju:1989年08月05日(15)
Sa-Ve-Sa:1990年01月06日(15)
Sa-Ve-Me:1990年07月09日(16)
Sa-Ve-Ke:1990年12月19日(16)
Sa-Su期 1991年02月(16)~1992年02月(17)
Sa-Su-Su:1991年02月25日(16)
Sa-Su-Mo:1991年03月14日(16)
Sa-Su-Ma:1991年04月12日(16)
Sa-Su-Ra:1991年05月02日(17)
Sa-Su-Ju:1991年06月23日(17)
Sa-Su-Sa:1991年08月09日(17)
Sa-Su-Me:1991年10月03日(17)
Sa-Su-Ke:1991年11月21日(17)
Sa-Su-Ve:1991年12月11日(17)
Sa-Mo期 1992年02月(17)~1993年09月(19)
Sa-Mo-Mo:1992年02月07日(17)
Sa-Mo-Ma:1992年03月26日(17)
Sa-Mo-Ra:1992年04月29日(18)
Sa-Mo-Ju:1992年07月25日(18)
Sa-Mo-Sa:1992年10月10日(18)
Sa-Mo-Me:1993年01月09日(18)
Sa-Mo-Ke:1993年04月01日(18)
Sa-Mo-Ve:1993年05月05日(19)
Sa-Mo-Su:1993年08月09日(19)
Sa-Ma期 1993年09月(19)~1994年10月(20)
Sa-Ma-Ma:1993年09月07日(19)
Sa-Ma-Ra:1993年10月01日(19)
Sa-Ma-Ju:1993年12月01日(19)
Sa-Ma-Sa:1994年01月24日(19)
Sa-Ma-Me:1994年03月29日(19)
Sa-Ma-Ke:1994年05月25日(20)
Sa-Ma-Ve:1994年06月18日(20)
Sa-Ma-Su:1994年08月24日(20)
Sa-Ma-Mo:1994年09月13日(20)
Sa-Ra期 1994年10月(20)~1997年08月(23)
Sa-Ra-Ra:1994年10月17日(20)
Sa-Ra-Ju:1995年03月22日(20)
Sa-Ra-Sa:1995年08月08日(21)
Sa-Ra-Me:1996年01月20日(21)
Sa-Ra-Ke:1996年06月15日(22)
Sa-Ra-Ve:1996年08月15日(22)
Sa-Ra-Su:1997年02月04日(22)
Sa-Ra-Mo:1997年03月29日(22)
Sa-Ra-Ma:1997年06月23日(23)
Sa-Ju期 1997年08月(23)~2000年03月(25)
Sa-Ju-Ju:1997年08月23日(23)
Sa-Ju-Sa:1997年12月24日(23)
Sa-Ju-Me:1998年05月20日(24)
Sa-Ju-Ke:1998年09月28日(24)
Sa-Ju-Ve:1998年11月21日(24)
Sa-Ju-Su:1999年04月24日(24)
Sa-Ju-Mo:1999年06月09日(25)
Sa-Ju-Ma:1999年08月26日(25)
Sa-Ju-Ra:1999年10月18日(25)
Me 2000年03月(25)-2017年03月(42)】
Me-Me期 2000年03月(25)~2002年08月(28)
Me-Me-Me:2000年03月05日(25)
Me-Me-Ke:2000年07月08日(26)
Me-Me-Ve:2000年08月28日(26)
Me-Me-Su:2001年01月22日(26)
Me-Me-Mo:2001年03月07日(26)
Me-Me-Ma:2001年05月19日(27)
Me-Me-Ra:2001年07月09日(27)
Me-Me-Ju:2001年11月18日(27)
Me-Me-Sa:2002年03月16日(27)
Me-Ke期 2002年08月(28)~2003年07月(29)
Me-Ke-Ke:2002年08月02日(28)
Me-Ke-Ve:2002年08月23日(28)
Me-Ke-Su:2002年10月22日(28)
Me-Ke-Mo:2002年11月10日(28)
Me-Ke-Ma:2002年12月10日(28)
Me-Ke-Ra:2002年12月31日(28)
Me-Ke-Ju:2003年02月23日(28)
Me-Ke-Sa:2003年04月12日(28)
Me-Ke-Me:2003年06月09日(29)
Me-Ve期 2003年07月(29)~2006年05月(32)
Me-Ve-Ve:2003年07月30日(29)
Me-Ve-Su:2004年01月19日(29)
Me-Ve-Mo:2004年03月10日(29)
Me-Ve-Ma:2004年06月05日(30)
Me-Ve-Ra:2004年08月04日(30)
Me-Ve-Ju:2005年01月06日(30)
Me-Ve-Sa:2005年05月24日(31)
Me-Ve-Me:2005年11月04日(31)
Me-Ve-Ke:2006年03月31日(31)
Me-Su期 2006年05月(32)~2007年04月(32)
Me-Su-Su:2006年05月30日(32)
Me-Su-Mo:2006年06月15日(32)
Me-Su-Ma:2006年07月10日(32)
Me-Su-Ra:2006年07月29日(32)
Me-Su-Ju:2006年09月13日(32)
Me-Su-Sa:2006年10月24日(32)
Me-Su-Me:2006年12月13日(32)
Me-Su-Ke:2007年01月26日(32)
Me-Su-Ve:2007年02月13日(32)
Me-Mo期 2007年04月(32)~2008年09月(34)
Me-Mo-Mo:2007年04月05日(32)
Me-Mo-Ma:2007年05月19日(33)
Me-Mo-Ra:2007年06月18日(33)
Me-Mo-Ju:2007年09月03日(33)
Me-Mo-Sa:2007年11月11日(33)
Me-Mo-Me:2008年02月01日(33)
Me-Mo-Ke:2008年04月15日(33)
Me-Mo-Ve:2008年05月15日(34)
Me-Mo-Su:2008年08月09日(34)
Me-Ma期 2008年09月(34)~2009年09月(35)
Me-Ma-Ma:2008年09月04日(34)
Me-Ma-Ra:2008年09月25日(34)
Me-Ma-Ju:2008年11月18日(34)
Me-Ma-Sa:2009年01月06日(34)
Me-Ma-Me:2009年03月04日(34)
Me-Ma-Ke:2009年04月24日(34)
Me-Ma-Ve:2009年05月15日(35)
Me-Ma-Su:2009年07月15日(35)
Me-Ma-Mo:2009年08月02日(35)
Me-Ra期 2009年09月(35)~2012年03月(37)
Me-Ra-Ra:2009年09月01日(35)
Me-Ra-Ju:2010年01月19日(35)
Me-Ra-Sa:2010年05月23日(36)
Me-Ra-Me:2010年10月17日(36)
Me-Ra-Ke:2011年02月26日(36)
Me-Ra-Ve:2011年04月22日(36)
Me-Ra-Su:2011年09月24日(37)
Me-Ra-Mo:2011年11月10日(37)
Me-Ra-Ma:2012年01月26日(37)
Me-Ju期 2012年03月(37)~2014年06月(40)
Me-Ju-Ju:2012年03月21日(37)
Me-Ju-Sa:2012年07月09日(38)
Me-Ju-Me:2012年11月17日(38)
Me-Ju-Ke:2013年03月14日(38)
Me-Ju-Ve:2013年05月02日(39)
Me-Ju-Su:2013年09月17日(39)
Me-Ju-Mo:2013年10月28日(39)
Me-Ju-Ma:2014年01月05日(39)
Me-Ju-Ra:2014年02月22日(39)
Me-Sa期 2014年06月(40)~2017年03月(42)
Me-Sa-Sa:2014年06月26日(40)
Me-Sa-Me:2014年11月29日(40)
Me-Sa-Ke:2015年04月17日(40)
Me-Sa-Ve:2015年06月14日(41)
Me-Sa-Su:2015年11月25日(41)
Me-Sa-Mo:2016年01月13日(41)
Me-Sa-Ma:2016年04月04日(41)
Me-Sa-Ra:2016年05月31日(42)
Me-Sa-Ju:2016年10月25日(42)
Ke 2017年03月(42)-2024年03月(49)】
Ke-Ke期 2017年03月(42)~2017年08月(43)
Ke-Ke-Ke:2017年03月06日(42)
Ke-Ke-Ve:2017年03月14日(42)
Ke-Ke-Su:2017年04月08日(42)
Ke-Ke-Mo:2017年04月16日(42)
Ke-Ke-Ma:2017年04月28日(43)
Ke-Ke-Ra:2017年05月07日(43)
Ke-Ke-Ju:2017年05月29日(43)
Ke-Ke-Sa:2017年06月18日(43)
Ke-Ke-Me:2017年07月12日(43)
Ke-Ve期 2017年08月(43)~2018年10月(44)
Ke-Ve-Ve:2017年08月02日(43)
Ke-Ve-Su:2017年10月12日(43)
Ke-Ve-Mo:2017年11月02日(43)
Ke-Ve-Ma:2017年12月08日(43)
Ke-Ve-Ra:2018年01月01日(43)
Ke-Ve-Ju:2018年03月06日(43)
Ke-Ve-Sa:2018年05月02日(44)
Ke-Ve-Me:2018年07月09日(44)
Ke-Ve-Ke:2018年09月07日(44)
Ke-Su期 2018年10月(44)~2019年02月(44)
Ke-Su-Su:2018年10月02日(44)
Ke-Su-Mo:2018年10月08日(44)
Ke-Su-Ma:2018年10月19日(44)
Ke-Su-Ra:2018年10月26日(44)
Ke-Su-Ju:2018年11月14日(44)
Ke-Su-Sa:2018年12月02日(44)
Ke-Su-Me:2018年12月22日(44)
Ke-Su-Ke:2019年01月09日(44)
Ke-Su-Ve:2019年01月16日(44)
Ke-Mo期 2019年02月(44)~2019年09月(45)
Ke-Mo-Mo:2019年02月07日(44)
Ke-Mo-Ma:2019年02月24日(44)
Ke-Mo-Ra:2019年03月09日(44)
Ke-Mo-Ju:2019年04月10日(44)
Ke-Mo-Sa:2019年05月08日(45)
Ke-Mo-Me:2019年06月11日(45)
Ke-Mo-Ke:2019年07月11日(45)
Ke-Mo-Ve:2019年07月24日(45)
Ke-Mo-Su:2019年08月28日(45)
Ke-Ma期 2019年09月(45)~2020年02月(45)
Ke-Ma-Ma:2019年09月08日(45)
Ke-Ma-Ra:2019年09月16日(45)
Ke-Ma-Ju:2019年10月09日(45)
Ke-Ma-Sa:2019年10月29日(45)
Ke-Ma-Me:2019年11月21日(45)
Ke-Ma-Ke:2019年12月12日(45)
Ke-Ma-Ve:2019年12月21日(45)
Ke-Ma-Su:2020年01月15日(45)
Ke-Ma-Mo:2020年01月22日(45)
Ke-Ra期 2020年02月(45)~2021年02月(46)
Ke-Ra-Ra:2020年02月04日(45)
Ke-Ra-Ju:2020年04月01日(45)
Ke-Ra-Sa:2020年05月23日(46)
Ke-Ra-Me:2020年07月22日(46)
Ke-Ra-Ke:2020年09月15日(46)
Ke-Ra-Ve:2020年10月07日(46)
Ke-Ra-Su:2020年12月10日(46)
Ke-Ra-Mo:2020年12月29日(46)
Ke-Ra-Ma:2021年01月30日(46)
Ke-Ju期 2021年02月(46)~2022年01月(47)
Ke-Ju-Ju:2021年02月21日(46)
Ke-Ju-Sa:2021年04月08日(46)
Ke-Ju-Me:2021年06月01日(47)
Ke-Ju-Ke:2021年07月19日(47)
Ke-Ju-Ve:2021年08月08日(47)
Ke-Ju-Su:2021年10月04日(47)
Ke-Ju-Mo:2021年10月21日(47)
Ke-Ju-Ma:2021年11月18日(47)
Ke-Ju-Ra:2021年12月08日(47)
Ke-Sa期 2022年01月(47)~2023年03月(48)
Ke-Sa-Sa:2022年01月28日(47)
Ke-Sa-Me:2022年04月02日(47)
Ke-Sa-Ke:2022年05月30日(48)
Ke-Sa-Ve:2022年06月22日(48)
Ke-Sa-Su:2022年08月29日(48)
Ke-Sa-Mo:2022年09月18日(48)
Ke-Sa-Ma:2022年10月22日(48)
Ke-Sa-Ra:2022年11月14日(48)
Ke-Sa-Ju:2023年01月14日(48)
Ke-Me期 2023年03月(48)~2024年03月(49)
Ke-Me-Me:2023年03月09日(48)
Ke-Me-Ke:2023年04月29日(49)
Ke-Me-Ve:2023年05月21日(49)
Ke-Me-Su:2023年07月20日(49)
Ke-Me-Mo:2023年08月07日(49)
Ke-Me-Ma:2023年09月06日(49)
Ke-Me-Ra:2023年09月27日(49)
Ke-Me-Ju:2023年11月21日(49)
Ke-Me-Sa:2024年01月08日(49)
Ve 2024年03月(49)-2044年03月(69)】
Ve-Ve期 2024年03月(49)~2027年07月(53)
Ve-Ve-Ve:2024年03月05日(49)
Ve-Ve-Su:2024年09月24日(50)
Ve-Ve-Mo:2024年11月24日(50)
Ve-Ve-Ma:2025年03月06日(50)
Ve-Ve-Ra:2025年05月16日(51)
Ve-Ve-Ju:2025年11月14日(51)
Ve-Ve-Sa:2026年04月26日(51)
Ve-Ve-Me:2026年11月04日(52)
Ve-Ve-Ke:2027年04月26日(52)
Ve-Su期 2027年07月(53)~2028年07月(54)
Ve-Su-Su:2027年07月06日(53)
Ve-Su-Mo:2027年07月24日(53)
Ve-Su-Ma:2027年08月23日(53)
Ve-Su-Ra:2027年09月14日(53)
Ve-Su-Ju:2027年11月08日(53)
Ve-Su-Sa:2027年12月26日(53)
Ve-Su-Me:2028年02月22日(53)
Ve-Su-Ke:2028年04月14日(53)
Ve-Su-Ve:2028年05月05日(54)
Ve-Mo期 2028年07月(54)~2030年03月(55)
Ve-Mo-Mo:2028年07月05日(54)
Ve-Mo-Ma:2028年08月25日(54)
Ve-Mo-Ra:2028年09月29日(54)
Ve-Mo-Ju:2028年12月30日(54)
Ve-Mo-Sa:2029年03月21日(54)
Ve-Mo-Me:2029年06月25日(55)
Ve-Mo-Ke:2029年09月19日(55)
Ve-Mo-Ve:2029年10月25日(55)
Ve-Mo-Su:2030年02月03日(55)
Ve-Ma期 2030年03月(55)~2031年05月(57)
Ve-Ma-Ma:2030年03月06日(55)
Ve-Ma-Ra:2030年03月31日(55)
Ve-Ma-Ju:2030年06月03日(56)
Ve-Ma-Sa:2030年07月29日(56)
Ve-Ma-Me:2030年10月05日(56)
Ve-Ma-Ke:2030年12月04日(56)
Ve-Ma-Ve:2030年12月29日(56)
Ve-Ma-Su:2031年03月10日(56)
Ve-Ma-Mo:2031年03月31日(56)
Ve-Ra期 2031年05月(57)~2034年05月(60)
Ve-Ra-Ra:2031年05月06日(57)
Ve-Ra-Ju:2031年10月17日(57)
Ve-Ra-Sa:2032年03月11日(57)
Ve-Ra-Me:2032年09月01日(58)
Ve-Ra-Ke:2033年02月03日(58)
Ve-Ra-Ve:2033年04月08日(58)
Ve-Ra-Su:2033年10月08日(59)
Ve-Ra-Mo:2033年12月01日(59)
Ve-Ra-Ma:2034年03月03日(59)
Ve-Ju期 2034年05月(60)~2037年01月(62)
Ve-Ju-Ju:2034年05月06日(60)
Ve-Ju-Sa:2034年09月13日(60)
Ve-Ju-Me:2035年02月14日(60)
Ve-Ju-Ke:2035年07月02日(61)
Ve-Ju-Ve:2035年08月28日(61)
Ve-Ju-Su:2036年02月06日(61)
Ve-Ju-Mo:2036年03月26日(61)
Ve-Ju-Ma:2036年06月15日(62)
Ve-Ju-Ra:2036年08月11日(62)
Ve-Sa期 2037年01月(62)~2040年03月(65)
Ve-Sa-Sa:2037年01月04日(62)
Ve-Sa-Me:2037年07月06日(63)
Ve-Sa-Ke:2037年12月17日(63)
Ve-Sa-Ve:2038年02月22日(63)
Ve-Sa-Su:2038年09月03日(64)
Ve-Sa-Mo:2038年10月31日(64)
Ve-Sa-Ma:2039年02月04日(64)
Ve-Sa-Ra:2039年04月13日(64)
Ve-Sa-Ju:2039年10月03日(65)
Ve-Me期 2040年03月(65)~2043年01月(68)
Ve-Me-Me:2040年03月05日(65)
Ve-Me-Ke:2040年07月30日(66)
Ve-Me-Ve:2040年09月28日(66)
Ve-Me-Su:2041年03月20日(66)
Ve-Me-Mo:2041年05月10日(67)
Ve-Me-Ma:2041年08月05日(67)
Ve-Me-Ra:2041年10月04日(67)
Ve-Me-Ju:2042年03月08日(67)
Ve-Me-Sa:2042年07月24日(68)
Ve-Ke期 2043年01月(68)~2044年03月(69)
Ve-Ke-Ke:2043年01月04日(68)
Ve-Ke-Ve:2043年01月29日(68)
Ve-Ke-Su:2043年04月10日(68)
Ve-Ke-Mo:2043年05月01日(69)
Ve-Ke-Ma:2043年06月06日(69)
Ve-Ke-Ra:2043年07月01日(69)
Ve-Ke-Ju:2043年09月03日(69)
Ve-Ke-Sa:2043年10月29日(69)
Ve-Ke-Me:2044年01月05日(69)
Su 2044年03月(69)-2050年03月(75)】
Su-Su期 2044年03月(69)~2044年06月(70)
Su-Su-Su:2044年03月05日(69)
Su-Su-Mo:2044年03月11日(69)
Su-Su-Ma:2044年03月20日(69)
Su-Su-Ra:2044年03月26日(69)
Su-Su-Ju:2044年04月12日(69)
Su-Su-Sa:2044年04月26日(69)
Su-Su-Me:2044年05月14日(70)
Su-Su-Ke:2044年05月29日(70)
Su-Su-Ve:2044年06月05日(70)
Su-Mo期 2044年06月(70)~2044年12月(70)
Su-Mo-Mo:2044年06月23日(70)
Su-Mo-Ma:2044年07月08日(70)
Su-Mo-Ra:2044年07月19日(70)
Su-Mo-Ju:2044年08月15日(70)
Su-Mo-Sa:2044年09月08日(70)
Su-Mo-Me:2044年10月07日(70)
Su-Mo-Ke:2044年11月02日(70)
Su-Mo-Ve:2044年11月13日(70)
Su-Mo-Su:2044年12月13日(70)
Su-Ma期 2044年12月(70)~2045年04月(71)
Su-Ma-Ma:2044年12月22日(70)
Su-Ma-Ra:2044年12月30日(70)
Su-Ma-Ju:2045年01月18日(70)
Su-Ma-Sa:2045年02月04日(70)
Su-Ma-Me:2045年02月24日(70)
Su-Ma-Ke:2045年03月15日(70)
Su-Ma-Ve:2045年03月22日(70)
Su-Ma-Su:2045年04月12日(70)
Su-Ma-Mo:2045年04月19日(70)
Su-Ra期 2045年04月(71)~2046年03月(71)
Su-Ra-Ra:2045年04月29日(71)
Su-Ra-Ju:2045年06月18日(71)
Su-Ra-Sa:2045年07月31日(71)
Su-Ra-Me:2045年09月22日(71)
Su-Ra-Ke:2045年11月07日(71)
Su-Ra-Ve:2045年11月26日(71)
Su-Ra-Su:2046年01月20日(71)
Su-Ra-Mo:2046年02月05日(71)
Su-Ra-Ma:2046年03月05日(71)
Su-Ju期 2046年03月(71)~2047年01月(72)
Su-Ju-Ju:2046年03月24日(71)
Su-Ju-Sa:2046年05月02日(72)
Su-Ju-Me:2046年06月17日(72)
Su-Ju-Ke:2046年07月29日(72)
Su-Ju-Ve:2046年08月15日(72)
Su-Ju-Su:2046年10月02日(72)
Su-Ju-Mo:2046年10月17日(72)
Su-Ju-Ma:2046年11月10日(72)
Su-Ju-Ra:2046年11月27日(72)
Su-Sa期 2047年01月(72)~2047年12月(73)
Su-Sa-Sa:2047年01月10日(72)
Su-Sa-Me:2047年03月06日(72)
Su-Sa-Ke:2047年04月24日(72)
Su-Sa-Ve:2047年05月15日(73)
Su-Sa-Su:2047年07月11日(73)
Su-Sa-Mo:2047年07月29日(73)
Su-Sa-Ma:2047年08月27日(73)
Su-Sa-Ra:2047年09月16日(73)
Su-Sa-Ju:2047年11月07日(73)
Su-Me期 2047年12月(73)~2048年10月(74)
Su-Me-Me:2047年12月23日(73)
Su-Me-Ke:2048年02月05日(73)
Su-Me-Ve:2048年02月23日(73)
Su-Me-Su:2048年04月15日(73)
Su-Me-Mo:2048年05月01日(74)
Su-Me-Ma:2048年05月26日(74)
Su-Me-Ra:2048年06月14日(74)
Su-Me-Ju:2048年07月30日(74)
Su-Me-Sa:2048年09月10日(74)
Su-Ke期 2048年10月(74)~2049年03月(74)
Su-Ke-Ke:2048年10月29日(74)
Su-Ke-Ve:2048年11月05日(74)
Su-Ke-Su:2048年11月26日(74)
Su-Ke-Mo:2048年12月03日(74)
Su-Ke-Ma:2048年12月14日(74)
Su-Ke-Ra:2048年12月21日(74)
Su-Ke-Ju:2049年01月09日(74)
Su-Ke-Sa:2049年01月26日(74)
Su-Ke-Me:2049年02月15日(74)
Su-Ve期 2049年03月(74)~2050年03月(75)
Su-Ve-Ve:2049年03月06日(74)
Su-Ve-Su:2049年05月05日(75)
Su-Ve-Mo:2049年05月24日(75)
Su-Ve-Ma:2049年06月23日(75)
Su-Ve-Ra:2049年07月14日(75)
Su-Ve-Ju:2049年09月07日(75)
Su-Ve-Sa:2049年10月26日(75)
Su-Ve-Me:2049年12月23日(75)
Su-Ve-Ke:2050年02月12日(75)
Mo 2050年03月(75)-2060年03月(85)】
Mo-Mo期 2050年03月(75)~2051年01月(76)
Mo-Mo-Mo:2050年03月06日(75)
Mo-Mo-Ma:2050年03月31日(75)
Mo-Mo-Ra:2050年04月18日(75)
Mo-Mo-Ju:2050年06月03日(76)
Mo-Mo-Sa:2050年07月13日(76)
Mo-Mo-Me:2050年08月30日(76)
Mo-Mo-Ke:2050年10月12日(76)
Mo-Mo-Ve:2050年10月30日(76)
Mo-Mo-Su:2050年12月20日(76)
Mo-Ma期 2051年01月(76)~2051年08月(77)
Mo-Ma-Ma:2051年01月04日(76)
Mo-Ma-Ra:2051年01月17日(76)
Mo-Ma-Ju:2051年02月18日(76)
Mo-Ma-Sa:2051年03月18日(76)
Mo-Ma-Me:2051年04月21日(76)
Mo-Ma-Ke:2051年05月21日(77)
Mo-Ma-Ve:2051年06月02日(77)
Mo-Ma-Su:2051年07月08日(77)
Mo-Ma-Mo:2051年07月18日(77)
Mo-Ra期 2051年08月(77)~2053年02月(78)
Mo-Ra-Ra:2051年08月05日(77)
Mo-Ra-Ju:2051年10月26日(77)
Mo-Ra-Sa:2052年01月07日(77)
Mo-Ra-Me:2052年04月03日(77)
Mo-Ra-Ke:2052年06月20日(78)
Mo-Ra-Ve:2052年07月22日(78)
Mo-Ra-Su:2052年10月21日(78)
Mo-Ra-Mo:2052年11月17日(78)
Mo-Ra-Ma:2053年01月02日(78)
Mo-Ju期 2053年02月(78)~2054年06月(80)
Mo-Ju-Ju:2053年02月03日(78)
Mo-Ju-Sa:2053年04月09日(78)
Mo-Ju-Me:2053年06月25日(79)
Mo-Ju-Ke:2053年09月02日(79)
Mo-Ju-Ve:2053年10月01日(79)
Mo-Ju-Su:2053年12月21日(79)
Mo-Ju-Mo:2054年01月14日(79)
Mo-Ju-Ma:2054年02月24日(79)
Mo-Ju-Ra:2054年03月24日(79)
Mo-Sa期 2054年06月(80)~2056年01月(81)
Mo-Sa-Sa:2054年06月05日(80)
Mo-Sa-Me:2054年09月05日(80)
Mo-Sa-Ke:2054年11月26日(80)
Mo-Sa-Ve:2054年12月29日(80)
Mo-Sa-Su:2055年04月05日(80)
Mo-Sa-Mo:2055年05月04日(81)
Mo-Sa-Ma:2055年06月21日(81)
Mo-Sa-Ra:2055年07月25日(81)
Mo-Sa-Ju:2055年10月19日(81)
Mo-Me期 2056年01月(81)~2057年06月(83)
Mo-Me-Me:2056年01月04日(81)
Mo-Me-Ke:2056年03月18日(81)
Mo-Me-Ve:2056年04月17日(81)
Mo-Me-Su:2056年07月12日(82)
Mo-Me-Mo:2056年08月07日(82)
Mo-Me-Ma:2056年09月19日(82)
Mo-Me-Ra:2056年10月19日(82)
Mo-Me-Ju:2057年01月05日(82)
Mo-Me-Sa:2057年03月15日(82)
Mo-Ke期 2057年06月(83)~2058年01月(83)
Mo-Ke-Ke:2057年06月05日(83)
Mo-Ke-Ve:2057年06月17日(83)
Mo-Ke-Su:2057年07月23日(83)
Mo-Ke-Mo:2057年08月02日(83)
Mo-Ke-Ma:2057年08月20日(83)
Mo-Ke-Ra:2057年09月02日(83)
Mo-Ke-Ju:2057年10月04日(83)
Mo-Ke-Sa:2057年11月01日(83)
Mo-Ke-Me:2057年12月05日(83)
Mo-Ve期 2058年01月(83)~2059年09月(85)
Mo-Ve-Ve:2058年01月04日(83)
Mo-Ve-Su:2058年04月15日(83)
Mo-Ve-Mo:2058年05月16日(84)
Mo-Ve-Ma:2058年07月06日(84)
Mo-Ve-Ra:2058年08月10日(84)
Mo-Ve-Ju:2058年11月09日(84)
Mo-Ve-Sa:2059年01月30日(84)
Mo-Ve-Me:2059年05月06日(85)
Mo-Ve-Ke:2059年07月31日(85)
Mo-Su期 2059年09月(85)~2060年03月(85)
Mo-Su-Su:2059年09月05日(85)
Mo-Su-Mo:2059年09月14日(85)
Mo-Su-Ma:2059年09月29日(85)
Mo-Su-Ra:2059年10月10日(85)
Mo-Su-Ju:2059年11月06日(85)
Mo-Su-Sa:2059年11月30日(85)
Mo-Su-Me:2059年12月29日(85)
Mo-Su-Ke:2060年01月24日(85)
Mo-Su-Ve:2060年02月04日(85)
Ma 2060年03月(85)-2067年03月(92)】
Ma-Ma期 2060年03月(85)~2060年08月(86)
Ma-Ma-Ma:2060年03月05日(85)
Ma-Ma-Ra:2060年03月14日(85)
Ma-Ma-Ju:2060年04月05日(85)
Ma-Ma-Sa:2060年04月25日(85)
Ma-Ma-Me:2060年05月19日(86)
Ma-Ma-Ke:2060年06月09日(86)
Ma-Ma-Ve:2060年06月18日(86)
Ma-Ma-Su:2060年07月13日(86)
Ma-Ma-Mo:2060年07月20日(86)
Ma-Ra期 2060年08月(86)~2061年08月(87)
Ma-Ra-Ra:2060年08月01日(86)
Ma-Ra-Ju:2060年09月28日(86)
Ma-Ra-Sa:2060年11月18日(86)
Ma-Ra-Me:2061年01月18日(86)
Ma-Ra-Ke:2061年03月13日(86)
Ma-Ra-Ve:2061年04月05日(86)
Ma-Ra-Su:2061年06月07日(87)
Ma-Ra-Mo:2061年06月27日(87)
Ma-Ra-Ma:2061年07月29日(87)
Ma-Ju期 2061年08月(87)~2062年07月(88)
Ma-Ju-Ju:2061年08月20日(87)
Ma-Ju-Sa:2061年10月04日(87)
Ma-Ju-Me:2061年11月27日(87)
Ma-Ju-Ke:2062年01月15日(87)
Ma-Ju-Ve:2062年02月04日(87)
Ma-Ju-Su:2062年04月01日(87)
Ma-Ju-Mo:2062年04月18日(87)
Ma-Ju-Ma:2062年05月17日(88)
Ma-Ju-Ra:2062年06月06日(88)
Ma-Sa期 2062年07月(88)~2063年09月(89)
Ma-Sa-Sa:2062年07月27日(88)
Ma-Sa-Me:2062年09月29日(88)
Ma-Sa-Ke:2062年11月25日(88)
Ma-Sa-Ve:2062年12月19日(88)
Ma-Sa-Su:2063年02月24日(88)
Ma-Sa-Mo:2063年03月17日(88)
Ma-Sa-Ma:2063年04月19日(88)
Ma-Sa-Ra:2063年05月13日(89)
Ma-Sa-Ju:2063年07月13日(89)
Ma-Me期 2063年09月(89)~2064年09月(90)
Ma-Me-Me:2063年09月05日(89)
Ma-Me-Ke:2063年10月26日(89)
Ma-Me-Ve:2063年11月16日(89)
Ma-Me-Su:2064年01月15日(89)
Ma-Me-Mo:2064年02月03日(89)
Ma-Me-Ma:2064年03月04日(89)
Ma-Me-Ra:2064年03月25日(89)
Ma-Me-Ju:2064年05月18日(90)
Ma-Me-Sa:2064年07月06日(90)
Ma-Ke期 2064年09月(90)~2065年01月(90)
Ma-Ke-Ke:2064年09月01日(90)
Ma-Ke-Ve:2064年09月10日(90)
Ma-Ke-Su:2064年10月04日(90)
Ma-Ke-Mo:2064年10月12日(90)
Ma-Ke-Ma:2064年10月24日(90)
Ma-Ke-Ra:2064年11月02日(90)
Ma-Ke-Ju:2064年11月24日(90)
Ma-Ke-Sa:2064年12月14日(90)
Ma-Ke-Me:2065年01月07日(90)
Ma-Ve期 2065年01月(90)~2066年03月(91)
Ma-Ve-Ve:2065年01月28日(90)
Ma-Ve-Su:2065年04月09日(90)
Ma-Ve-Mo:2065年04月30日(91)
Ma-Ve-Ma:2065年06月05日(91)
Ma-Ve-Ra:2065年06月30日(91)
Ma-Ve-Ju:2065年09月02日(91)
Ma-Ve-Sa:2065年10月28日(91)
Ma-Ve-Me:2066年01月04日(91)
Ma-Ve-Ke:2066年03月05日(91)
Ma-Su期 2066年03月(91)~2066年08月(92)
Ma-Su-Su:2066年03月30日(91)
Ma-Su-Mo:2066年04月06日(91)
Ma-Su-Ma:2066年04月16日(91)
Ma-Su-Ra:2066年04月24日(91)
Ma-Su-Ju:2066年05月13日(92)
Ma-Su-Sa:2066年05月30日(92)
Ma-Su-Me:2066年06月19日(92)
Ma-Su-Ke:2066年07月07日(92)
Ma-Su-Ve:2066年07月15日(92)
Ma-Mo期 2066年08月(92)~2067年03月(92)
Ma-Mo-Mo:2066年08月05日(92)
Ma-Mo-Ma:2066年08月23日(92)
Ma-Mo-Ra:2066年09月04日(92)
Ma-Mo-Ju:2066年10月06日(92)
Ma-Mo-Sa:2066年11月04日(92)
Ma-Mo-Me:2066年12月07日(92)
Ma-Mo-Ke:2067年01月06日(92)
Ma-Mo-Ve:2067年01月19日(92)
Ma-Mo-Su:2067年02月23日(92)
Ra 2067年03月(92)-2085年03月(110)】
Ra-Ra期 2067年03月(92)~2069年11月(95)
Ra-Ra-Ra:2067年03月06日(92)
Ra-Ra-Ju:2067年08月01日(93)
Ra-Ra-Sa:2067年12月10日(93)
Ra-Ra-Me:2068年05月15日(94)
Ra-Ra-Ke:2068年10月01日(94)
Ra-Ra-Ve:2068年11月28日(94)
Ra-Ra-Su:2069年05月11日(95)
Ra-Ra-Mo:2069年06月30日(95)
Ra-Ra-Ma:2069年09月20日(95)
Ra-Ju期 2069年11月(95)~2072年04月(97)
Ra-Ju-Ju:2069年11月16日(95)
Ra-Ju-Sa:2070年03月13日(95)
Ra-Ju-Me:2070年07月30日(96)
Ra-Ju-Ke:2070年12月01日(96)
Ra-Ju-Ve:2071年01月21日(96)
Ra-Ju-Su:2071年06月16日(97)
Ra-Ju-Mo:2071年07月30日(97)
Ra-Ju-Ma:2071年10月11日(97)
Ra-Ju-Ra:2071年12月01日(97)
Ra-Sa期 2072年04月(97)~2075年02月(100)
Ra-Sa-Sa:2072年04月11日(97)
Ra-Sa-Me:2072年09月23日(98)
Ra-Sa-Ke:2073年02月17日(98)
Ra-Sa-Ve:2073年04月19日(98)
Ra-Sa-Su:2073年10月09日(99)
Ra-Sa-Mo:2073年11月30日(99)
Ra-Sa-Ma:2074年02月25日(99)
Ra-Sa-Ra:2074年04月27日(99)
Ra-Sa-Ju:2074年09月30日(100)
Ra-Me期 2075年02月(100)~2077年09月(103)
Ra-Me-Me:2075年02月16日(100)
Ra-Me-Ke:2075年06月28日(101)
Ra-Me-Ve:2075年08月21日(101)
Ra-Me-Su:2076年01月23日(101)
Ra-Me-Mo:2076年03月10日(101)
Ra-Me-Ma:2076年05月26日(102)
Ra-Me-Ra:2076年07月20日(102)
Ra-Me-Ju:2076年12月07日(102)
Ra-Me-Sa:2077年04月10日(102)
Ra-Ke期 2077年09月(103)~2078年09月(104)
Ra-Ke-Ke:2077年09月04日(103)
Ra-Ke-Ve:2077年09月27日(103)
Ra-Ke-Su:2077年11月29日(103)
Ra-Ke-Mo:2077年12月19日(103)
Ra-Ke-Ma:2078年01月20日(103)
Ra-Ke-Ra:2078年02月11日(103)
Ra-Ke-Ju:2078年04月09日(103)
Ra-Ke-Sa:2078年05月31日(104)
Ra-Ke-Me:2078年07月30日(104)
Ra-Ve期 2078年09月(104)~2081年09月(107)
Ra-Ve-Ve:2078年09月23日(104)
Ra-Ve-Su:2079年03月24日(104)
Ra-Ve-Mo:2079年05月18日(105)
Ra-Ve-Ma:2079年08月17日(105)
Ra-Ve-Ra:2079年10月20日(105)
Ra-Ve-Ju:2080年04月02日(105)
Ra-Ve-Sa:2080年08月26日(106)
Ra-Ve-Me:2081年02月15日(106)
Ra-Ve-Ke:2081年07月21日(107)
Ra-Su期 2081年09月(107)~2082年08月(108)
Ra-Su-Su:2081年09月22日(107)
Ra-Su-Mo:2081年10月09日(107)
Ra-Su-Ma:2081年11月05日(107)
Ra-Su-Ra:2081年11月24日(107)
Ra-Su-Ju:2082年01月13日(107)
Ra-Su-Sa:2082年02月26日(107)
Ra-Su-Me:2082年04月19日(107)
Ra-Su-Ke:2082年06月04日(108)
Ra-Su-Ve:2082年06月23日(108)
Ra-Mo期 2082年08月(108)~2085年03月(110)
Ra-Mo-Mo:2082年08月17日(108)
Ra-Mo-Ma:2082年10月02日(108)
Ra-Mo-Ra:2082年11月03日(108)
Ra-Mo-Ju:2083年01月24日(108)
Ra-Mo-Sa:2083年04月07日(108)
Ra-Mo-Me:2083年07月03日(109)
Ra-Mo-Ke:2083年09月18日(109)
Ra-Mo-Ve:2083年10月20日(109)
Ra-Mo-Su:2084年01月20日(109)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 蟹:1974年04月(0)-1975年04月(1)】
 蟹-双子 1974年04月(0)~1974年05月(0)
 蟹-双子-牡牛:1974年04月28日(0)
 蟹-双子-牡羊:1974年04月30日(0)
 蟹-双子- 魚:1974年05月03日(0)
 蟹-双子-水瓶:1974年05月05日(0)
 蟹-双子-山羊:1974年05月08日(0)
 蟹-双子-射手:1974年05月10日(0)
 蟹-双子- 蠍:1974年05月13日(0)
 蟹-双子-天秤:1974年05月15日(0)
 蟹-双子-乙女:1974年05月18日(0)
 蟹-双子-獅子:1974年05月20日(0)
 蟹-双子- 蟹:1974年05月23日(0)
 蟹-双子-双子:1974年05月25日(0)
 蟹-牡牛 1974年05月(0)~1974年06月(0)
 蟹-牡牛-牡羊:1974年05月28日(0)
 蟹-牡牛- 魚:1974年05月31日(0)
 蟹-牡牛-水瓶:1974年06月02日(0)
 蟹-牡牛-山羊:1974年06月05日(0)
 蟹-牡牛-射手:1974年06月07日(0)
 蟹-牡牛- 蠍:1974年06月10日(0)
 蟹-牡牛-天秤:1974年06月12日(0)
 蟹-牡牛-乙女:1974年06月15日(0)
 蟹-牡牛-獅子:1974年06月17日(0)
 蟹-牡牛- 蟹:1974年06月20日(0)
 蟹-牡牛-双子:1974年06月22日(0)
 蟹-牡牛-牡牛:1974年06月25日(0)
 蟹-牡羊 1974年06月(0)~1974年07月(0)
 蟹-牡羊-牡牛:1974年06月27日(0)
 蟹-牡羊-双子:1974年06月30日(0)
 蟹-牡羊- 蟹:1974年07月03日(0)
 蟹-牡羊-獅子:1974年07月05日(0)
 蟹-牡羊-乙女:1974年07月08日(0)
 蟹-牡羊-天秤:1974年07月10日(0)
 蟹-牡羊- 蠍:1974年07月13日(0)
 蟹-牡羊-射手:1974年07月15日(0)
 蟹-牡羊-山羊:1974年07月18日(0)
 蟹-牡羊-水瓶:1974年07月20日(0)
 蟹-牡羊- 魚:1974年07月23日(0)
 蟹-牡羊-牡羊:1974年07月25日(0)
 蟹- 魚 1974年07月(0)~1974年08月(0)
 蟹- 魚-牡羊:1974年07月28日(0)
 蟹- 魚-牡牛:1974年07月30日(0)
 蟹- 魚-双子:1974年08月02日(0)
 蟹- 魚- 蟹:1974年08月05日(0)
 蟹- 魚-獅子:1974年08月07日(0)
 蟹- 魚-乙女:1974年08月10日(0)
 蟹- 魚-天秤:1974年08月12日(0)
 蟹- 魚- 蠍:1974年08月15日(0)
 蟹- 魚-射手:1974年08月17日(0)
 蟹- 魚-山羊:1974年08月20日(0)
 蟹- 魚-水瓶:1974年08月22日(0)
 蟹- 魚- 魚:1974年08月25日(0)
 蟹-水瓶 1974年08月(0)~1974年09月(0)
 蟹-水瓶- 魚:1974年08月27日(0)
 蟹-水瓶-牡羊:1974年08月30日(0)
 蟹-水瓶-牡牛:1974年09月01日(0)
 蟹-水瓶-双子:1974年09月04日(0)
 蟹-水瓶- 蟹:1974年09月06日(0)
 蟹-水瓶-獅子:1974年09月09日(0)
 蟹-水瓶-乙女:1974年09月12日(0)
 蟹-水瓶-天秤:1974年09月14日(0)
 蟹-水瓶- 蠍:1974年09月17日(0)
 蟹-水瓶-射手:1974年09月19日(0)
 蟹-水瓶-山羊:1974年09月22日(0)
 蟹-水瓶-水瓶:1974年09月24日(0)
 蟹-山羊 1974年09月(0)~1974年10月(0)
 蟹-山羊-射手:1974年09月27日(0)
 蟹-山羊- 蠍:1974年09月29日(0)
 蟹-山羊-天秤:1974年10月02日(0)
 蟹-山羊-乙女:1974年10月04日(0)
 蟹-山羊-獅子:1974年10月07日(0)
 蟹-山羊- 蟹:1974年10月09日(0)
 蟹-山羊-双子:1974年10月12日(0)
 蟹-山羊-牡牛:1974年10月15日(0)
 蟹-山羊-牡羊:1974年10月17日(0)
 蟹-山羊- 魚:1974年10月20日(0)
 蟹-山羊-水瓶:1974年10月22日(0)
 蟹-山羊-山羊:1974年10月25日(0)
 蟹-射手 1974年10月(0)~1974年11月(0)
 蟹-射手- 蠍:1974年10月27日(0)
 蟹-射手-天秤:1974年10月30日(0)
 蟹-射手-乙女:1974年11月01日(0)
 蟹-射手-獅子:1974年11月04日(0)
 蟹-射手- 蟹:1974年11月06日(0)
 蟹-射手-双子:1974年11月09日(0)
 蟹-射手-牡牛:1974年11月11日(0)
 蟹-射手-牡羊:1974年11月14日(0)
 蟹-射手- 魚:1974年11月17日(0)
 蟹-射手-水瓶:1974年11月19日(0)
 蟹-射手-山羊:1974年11月22日(0)
 蟹-射手-射手:1974年11月24日(0)
 蟹- 蠍 1974年11月(0)~1974年12月(0)
 蟹- 蠍-天秤:1974年11月27日(0)
 蟹- 蠍-乙女:1974年11月29日(0)
 蟹- 蠍-獅子:1974年12月02日(0)
 蟹- 蠍- 蟹:1974年12月04日(0)
 蟹- 蠍-双子:1974年12月07日(0)
 蟹- 蠍-牡牛:1974年12月09日(0)
 蟹- 蠍-牡羊:1974年12月12日(0)
 蟹- 蠍- 魚:1974年12月14日(0)
 蟹- 蠍-水瓶:1974年12月17日(0)
 蟹- 蠍-山羊:1974年12月19日(0)
 蟹- 蠍-射手:1974年12月22日(0)
 蟹- 蠍- 蠍:1974年12月25日(0)
 蟹-天秤 1974年12月(0)~1975年01月(0)
 蟹-天秤- 蠍:1974年12月27日(0)
 蟹-天秤-射手:1974年12月30日(0)
 蟹-天秤-山羊:1975年01月01日(0)
 蟹-天秤-水瓶:1975年01月04日(0)
 蟹-天秤- 魚:1975年01月06日(0)
 蟹-天秤-牡羊:1975年01月09日(0)
 蟹-天秤-牡牛:1975年01月11日(0)
 蟹-天秤-双子:1975年01月14日(0)
 蟹-天秤- 蟹:1975年01月16日(0)
 蟹-天秤-獅子:1975年01月19日(0)
 蟹-天秤-乙女:1975年01月21日(0)
 蟹-天秤-天秤:1975年01月24日(0)
 蟹-乙女 1975年01月(0)~1975年02月(0)
 蟹-乙女-天秤:1975年01月27日(0)
 蟹-乙女- 蠍:1975年01月29日(0)
 蟹-乙女-射手:1975年02月01日(0)
 蟹-乙女-山羊:1975年02月03日(0)
 蟹-乙女-水瓶:1975年02月06日(0)
 蟹-乙女- 魚:1975年02月08日(0)
 蟹-乙女-牡羊:1975年02月11日(0)
 蟹-乙女-牡牛:1975年02月13日(0)
 蟹-乙女-双子:1975年02月16日(0)
 蟹-乙女- 蟹:1975年02月18日(0)
 蟹-乙女-獅子:1975年02月21日(0)
 蟹-乙女-乙女:1975年02月23日(0)
 蟹-獅子 1975年02月(0)~1975年03月(0)
 蟹-獅子-乙女:1975年02月26日(0)
 蟹-獅子-天秤:1975年02月28日(0)
 蟹-獅子- 蠍:1975年03月03日(0)
 蟹-獅子-射手:1975年03月06日(0)
 蟹-獅子-山羊:1975年03月08日(0)
 蟹-獅子-水瓶:1975年03月11日(0)
 蟹-獅子- 魚:1975年03月13日(0)
 蟹-獅子-牡羊:1975年03月16日(0)
 蟹-獅子-牡牛:1975年03月18日(0)
 蟹-獅子-双子:1975年03月21日(0)
 蟹-獅子- 蟹:1975年03月23日(0)
 蟹-獅子-獅子:1975年03月26日(0)
 蟹- 蟹 1975年03月(0)~1975年04月(0)
 蟹- 蟹-双子:1975年03月28日(0)
 蟹- 蟹-牡牛:1975年03月31日(0)
 蟹- 蟹-牡羊:1975年04月02日(0)
 蟹- 蟹- 魚:1975年04月05日(0)
 蟹- 蟹-水瓶:1975年04月08日(0)
 蟹- 蟹-山羊:1975年04月10日(0)
 蟹- 蟹-射手:1975年04月13日(0)
 蟹- 蟹- 蠍:1975年04月15日(0)
 蟹- 蟹-天秤:1975年04月18日(0)
 蟹- 蟹-乙女:1975年04月20日(0)
 蟹- 蟹-獅子:1975年04月23日(0)
 蟹- 蟹- 蟹:1975年04月25日(0)
双子:1975年04月(1)-1985年04月(11)】
双子-牡牛 1975年04月(1)~1976年02月(1)
双子-牡牛-牡羊:1975年04月28日(1)
双子-牡牛- 魚:1975年05月23日(1)
双子-牡牛-水瓶:1975年06月18日(1)
双子-牡牛-山羊:1975年07月13日(1)
双子-牡牛-射手:1975年08月07日(1)
双子-牡牛- 蠍:1975年09月02日(1)
双子-牡牛-天秤:1975年09月27日(1)
双子-牡牛-乙女:1975年10月22日(1)
双子-牡牛-獅子:1975年11月17日(1)
双子-牡牛- 蟹:1975年12月12日(1)
双子-牡牛-双子:1976年01月06日(1)
双子-牡牛-牡牛:1976年02月01日(1)
双子-牡羊 1976年02月(1)~1976年12月(1)
双子-牡羊-牡牛:1976年02月26日(1)
双子-牡羊-双子:1976年03月23日(1)
双子-牡羊- 蟹:1976年04月17日(1)
双子-牡羊-獅子:1976年05月12日(2)
双子-牡羊-乙女:1976年06月07日(2)
双子-牡羊-天秤:1976年07月02日(2)
双子-牡羊- 蠍:1976年07月27日(2)
双子-牡羊-射手:1976年08月22日(2)
双子-牡羊-山羊:1976年09月16日(2)
双子-牡羊-水瓶:1976年10月11日(2)
双子-牡羊- 魚:1976年11月06日(2)
双子-牡羊-牡羊:1976年12月01日(2)
双子- 魚 1976年12月(2)~1977年10月(2)
双子- 魚-牡羊:1976年12月27日(2)
双子- 魚-牡牛:1977年01月21日(2)
双子- 魚-双子:1977年02月15日(2)
双子- 魚- 蟹:1977年03月13日(2)
双子- 魚-獅子:1977年04月07日(2)
双子- 魚-乙女:1977年05月02日(3)
双子- 魚-天秤:1977年05月28日(3)
双子- 魚- 蠍:1977年06月22日(3)
双子- 魚-射手:1977年07月18日(3)
双子- 魚-山羊:1977年08月12日(3)
双子- 魚-水瓶:1977年09月06日(3)
双子- 魚- 魚:1977年10月02日(3)
双子-水瓶 1977年10月(3)~1978年08月(3)
双子-水瓶- 魚:1977年10月27日(3)
双子-水瓶-牡羊:1977年11月21日(3)
双子-水瓶-牡牛:1977年12月17日(3)
双子-水瓶-双子:1978年01月11日(3)
双子-水瓶- 蟹:1978年02月05日(3)
双子-水瓶-獅子:1978年03月03日(3)
双子-水瓶-乙女:1978年03月28日(3)
双子-水瓶-天秤:1978年04月23日(3)
双子-水瓶- 蠍:1978年05月18日(4)
双子-水瓶-射手:1978年06月12日(4)
双子-水瓶-山羊:1978年07月08日(4)
双子-水瓶-水瓶:1978年08月02日(4)
双子-山羊 1978年08月(4)~1979年06月(4)
双子-山羊-射手:1978年08月27日(4)
双子-山羊- 蠍:1978年09月22日(4)
双子-山羊-天秤:1978年10月17日(4)
双子-山羊-乙女:1978年11月11日(4)
双子-山羊-獅子:1978年12月07日(4)
双子-山羊- 蟹:1979年01月01日(4)
双子-山羊-双子:1979年01月27日(4)
双子-山羊-牡牛:1979年02月21日(4)
双子-山羊-牡羊:1979年03月18日(4)
双子-山羊- 魚:1979年04月13日(4)
双子-山羊-水瓶:1979年05月08日(5)
双子-山羊-山羊:1979年06月02日(5)
双子-射手 1979年06月(5)~1980年04月(5)
双子-射手- 蠍:1979年06月28日(5)
双子-射手-天秤:1979年07月23日(5)
双子-射手-乙女:1979年08月17日(5)
双子-射手-獅子:1979年09月12日(5)
双子-射手- 蟹:1979年10月07日(5)
双子-射手-双子:1979年11月02日(5)
双子-射手-牡牛:1979年11月27日(5)
双子-射手-牡羊:1979年12月22日(5)
双子-射手- 魚:1980年01月17日(5)
双子-射手-水瓶:1980年02月11日(5)
双子-射手-山羊:1980年03月07日(5)
双子-射手-射手:1980年04月02日(5)
双子- 蠍 1980年04月(6)~1981年02月(6)
双子- 蠍-天秤:1980年04月27日(6)
双子- 蠍-乙女:1980年05月22日(6)
双子- 蠍-獅子:1980年06月17日(6)
双子- 蠍- 蟹:1980年07月12日(6)
双子- 蠍-双子:1980年08月07日(6)
双子- 蠍-牡牛:1980年09月01日(6)
双子- 蠍-牡羊:1980年09月26日(6)
双子- 蠍- 魚:1980年10月22日(6)
双子- 蠍-水瓶:1980年11月16日(6)
双子- 蠍-山羊:1980年12月11日(6)
双子- 蠍-射手:1981年01月06日(6)
双子- 蠍- 蠍:1981年01月31日(6)
双子-天秤 1981年02月(6)~1981年12月(6)
双子-天秤- 蠍:1981年02月25日(6)
双子-天秤-射手:1981年03月23日(6)
双子-天秤-山羊:1981年04月17日(6)
双子-天秤-水瓶:1981年05月13日(7)
双子-天秤- 魚:1981年06月07日(7)
双子-天秤-牡羊:1981年07月02日(7)
双子-天秤-牡牛:1981年07月28日(7)
双子-天秤-双子:1981年08月22日(7)
双子-天秤- 蟹:1981年09月16日(7)
双子-天秤-獅子:1981年10月12日(7)
双子-天秤-乙女:1981年11月06日(7)
双子-天秤-天秤:1981年12月01日(7)
双子-乙女 1981年12月(7)~1982年10月(7)
双子-乙女-天秤:1981年12月27日(7)
双子-乙女- 蠍:1982年01月21日(7)
双子-乙女-射手:1982年02月16日(7)
双子-乙女-山羊:1982年03月13日(7)
双子-乙女-水瓶:1982年04月07日(7)
双子-乙女- 魚:1982年05月03日(8)
双子-乙女-牡羊:1982年05月28日(8)
双子-乙女-牡牛:1982年06月22日(8)
双子-乙女-双子:1982年07月18日(8)
双子-乙女- 蟹:1982年08月12日(8)
双子-乙女-獅子:1982年09月06日(8)
双子-乙女-乙女:1982年10月02日(8)
双子-獅子 1982年10月(8)~1983年08月(8)
双子-獅子-乙女:1982年10月27日(8)
双子-獅子-天秤:1982年11月22日(8)
双子-獅子- 蠍:1982年12月17日(8)
双子-獅子-射手:1983年01月11日(8)
双子-獅子-山羊:1983年02月06日(8)
双子-獅子-水瓶:1983年03月03日(8)
双子-獅子- 魚:1983年03月28日(8)
双子-獅子-牡羊:1983年04月23日(8)
双子-獅子-牡牛:1983年05月18日(9)
双子-獅子-双子:1983年06月12日(9)
双子-獅子- 蟹:1983年07月08日(9)
双子-獅子-獅子:1983年08月02日(9)
双子- 蟹 1983年08月(9)~1984年06月(9)
双子- 蟹-双子:1983年08月28日(9)
双子- 蟹-牡牛:1983年09月22日(9)
双子- 蟹-牡羊:1983年10月17日(9)
双子- 蟹- 魚:1983年11月12日(9)
双子- 蟹-水瓶:1983年12月07日(9)
双子- 蟹-山羊:1984年01月01日(9)
双子- 蟹-射手:1984年01月27日(9)
双子- 蟹- 蠍:1984年02月21日(9)
双子- 蟹-天秤:1984年03月18日(9)
双子- 蟹-乙女:1984年04月12日(9)
双子- 蟹-獅子:1984年05月07日(10)
双子- 蟹- 蟹:1984年06月02日(10)
双子-双子 1984年06月(10)~1985年04月(10)
双子-双子-牡牛:1984年06月27日(10)
双子-双子-牡羊:1984年07月22日(10)
双子-双子- 魚:1984年08月17日(10)
双子-双子-水瓶:1984年09月11日(10)
双子-双子-山羊:1984年10月06日(10)
双子-双子-射手:1984年11月01日(10)
双子-双子- 蠍:1984年11月26日(10)
双子-双子-天秤:1984年12月22日(10)
双子-双子-乙女:1985年01月16日(10)
双子-双子-獅子:1985年02月10日(10)
双子-双子- 蟹:1985年03月08日(10)
双子-双子-双子:1985年04月02日(10)
牡牛:1985年04月(11)-1994年04月(20)】
牡牛-牡羊 1985年04月(11)~1986年01月(11)
牡牛-牡羊-牡牛:1985年04月27日(11)
牡牛-牡羊-双子:1985年05月20日(11)
牡牛-牡羊- 蟹:1985年06月12日(11)
牡牛-牡羊-獅子:1985年07月05日(11)
牡牛-牡羊-乙女:1985年07月28日(11)
牡牛-牡羊-天秤:1985年08月19日(11)
牡牛-牡羊- 蠍:1985年09月11日(11)
牡牛-牡羊-射手:1985年10月04日(11)
牡牛-牡羊-山羊:1985年10月27日(11)
牡牛-牡羊-水瓶:1985年11月19日(11)
牡牛-牡羊- 魚:1985年12月12日(11)
牡牛-牡羊-牡羊:1986年01月03日(11)
牡牛- 魚 1986年01月(11)~1986年10月(11)
牡牛- 魚-牡羊:1986年01月26日(11)
牡牛- 魚-牡牛:1986年02月18日(11)
牡牛- 魚-双子:1986年03月13日(11)
牡牛- 魚- 蟹:1986年04月05日(11)
牡牛- 魚-獅子:1986年04月28日(12)
牡牛- 魚-乙女:1986年05月20日(12)
牡牛- 魚-天秤:1986年06月12日(12)
牡牛- 魚- 蠍:1986年07月05日(12)
牡牛- 魚-射手:1986年07月28日(12)
牡牛- 魚-山羊:1986年08月20日(12)
牡牛- 魚-水瓶:1986年09月12日(12)
牡牛- 魚- 魚:1986年10月04日(12)
牡牛-水瓶 1986年10月(12)~1987年07月(12)
牡牛-水瓶- 魚:1986年10月27日(12)
牡牛-水瓶-牡羊:1986年11月19日(12)
牡牛-水瓶-牡牛:1986年12月12日(12)
牡牛-水瓶-双子:1987年01月04日(12)
牡牛-水瓶- 蟹:1987年01月27日(12)
牡牛-水瓶-獅子:1987年02月18日(12)
牡牛-水瓶-乙女:1987年03月13日(12)
牡牛-水瓶-天秤:1987年04月05日(12)
牡牛-水瓶- 蠍:1987年04月28日(13)
牡牛-水瓶-射手:1987年05月21日(13)
牡牛-水瓶-山羊:1987年06月12日(13)
牡牛-水瓶-水瓶:1987年07月05日(13)
牡牛-山羊 1987年07月(13)~1988年04月(13)
牡牛-山羊-射手:1987年07月28日(13)
牡牛-山羊- 蠍:1987年08月20日(13)
牡牛-山羊-天秤:1987年09月12日(13)
牡牛-山羊-乙女:1987年10月05日(13)
牡牛-山羊-獅子:1987年10月27日(13)
牡牛-山羊- 蟹:1987年11月19日(13)
牡牛-山羊-双子:1987年12月12日(13)
牡牛-山羊-牡牛:1988年01月04日(13)
牡牛-山羊-牡羊:1988年01月27日(13)
牡牛-山羊- 魚:1988年02月19日(13)
牡牛-山羊-水瓶:1988年03月12日(13)
牡牛-山羊-山羊:1988年04月04日(13)
牡牛-射手 1988年04月(14)~1989年01月(14)
牡牛-射手- 蠍:1988年04月27日(14)
牡牛-射手-天秤:1988年05月20日(14)
牡牛-射手-乙女:1988年06月12日(14)
牡牛-射手-獅子:1988年07月05日(14)
牡牛-射手- 蟹:1988年07月27日(14)
牡牛-射手-双子:1988年08月19日(14)
牡牛-射手-牡牛:1988年09月11日(14)
牡牛-射手-牡羊:1988年10月04日(14)
牡牛-射手- 魚:1988年10月27日(14)
牡牛-射手-水瓶:1988年11月19日(14)
牡牛-射手-山羊:1988年12月11日(14)
牡牛-射手-射手:1989年01月03日(14)
牡牛- 蠍 1989年01月(14)~1989年10月(14)
牡牛- 蠍-天秤:1989年01月26日(14)
牡牛- 蠍-乙女:1989年02月18日(14)
牡牛- 蠍-獅子:1989年03月13日(14)
牡牛- 蠍- 蟹:1989年04月05日(14)
牡牛- 蠍-双子:1989年04月27日(15)
牡牛- 蠍-牡牛:1989年05月20日(15)
牡牛- 蠍-牡羊:1989年06月12日(15)
牡牛- 蠍- 魚:1989年07月05日(15)
牡牛- 蠍-水瓶:1989年07月28日(15)
牡牛- 蠍-山羊:1989年08月19日(15)
牡牛- 蠍-射手:1989年09月11日(15)
牡牛- 蠍- 蠍:1989年10月04日(15)
牡牛-天秤 1989年10月(15)~1990年07月(15)
牡牛-天秤- 蠍:1989年10月27日(15)
牡牛-天秤-射手:1989年11月19日(15)
牡牛-天秤-山羊:1989年12月12日(15)
牡牛-天秤-水瓶:1990年01月03日(15)
牡牛-天秤- 魚:1990年01月26日(15)
牡牛-天秤-牡羊:1990年02月18日(15)
牡牛-天秤-牡牛:1990年03月13日(15)
牡牛-天秤-双子:1990年04月05日(15)
牡牛-天秤- 蟹:1990年04月28日(16)
牡牛-天秤-獅子:1990年05月20日(16)
牡牛-天秤-乙女:1990年06月12日(16)
牡牛-天秤-天秤:1990年07月05日(16)
牡牛-乙女 1990年07月(16)~1991年04月(16)
牡牛-乙女-天秤:1990年07月28日(16)
牡牛-乙女- 蠍:1990年08月20日(16)
牡牛-乙女-射手:1990年09月12日(16)
牡牛-乙女-山羊:1990年10月04日(16)
牡牛-乙女-水瓶:1990年10月27日(16)
牡牛-乙女- 魚:1990年11月19日(16)
牡牛-乙女-牡羊:1990年12月12日(16)
牡牛-乙女-牡牛:1991年01月04日(16)
牡牛-乙女-双子:1991年01月27日(16)
牡牛-乙女- 蟹:1991年02月18日(16)
牡牛-乙女-獅子:1991年03月13日(16)
牡牛-乙女-乙女:1991年04月05日(16)
牡牛-獅子 1991年04月(17)~1992年01月(17)
牡牛-獅子-乙女:1991年04月28日(17)
牡牛-獅子-天秤:1991年05月21日(17)
牡牛-獅子- 蠍:1991年06月12日(17)
牡牛-獅子-射手:1991年07月05日(17)
牡牛-獅子-山羊:1991年07月28日(17)
牡牛-獅子-水瓶:1991年08月20日(17)
牡牛-獅子- 魚:1991年09月12日(17)
牡牛-獅子-牡羊:1991年10月05日(17)
牡牛-獅子-牡牛:1991年10月27日(17)
牡牛-獅子-双子:1991年11月19日(17)
牡牛-獅子- 蟹:1991年12月12日(17)
牡牛-獅子-獅子:1992年01月04日(17)
牡牛- 蟹 1992年01月(17)~1992年10月(17)
牡牛- 蟹-双子:1992年01月27日(17)
牡牛- 蟹-牡牛:1992年02月19日(17)
牡牛- 蟹-牡羊:1992年03月12日(17)
牡牛- 蟹- 魚:1992年04月04日(17)
牡牛- 蟹-水瓶:1992年04月27日(18)
牡牛- 蟹-山羊:1992年05月20日(18)
牡牛- 蟹-射手:1992年06月12日(18)
牡牛- 蟹- 蠍:1992年07月05日(18)
牡牛- 蟹-天秤:1992年07月27日(18)
牡牛- 蟹-乙女:1992年08月19日(18)
牡牛- 蟹-獅子:1992年09月11日(18)
牡牛- 蟹- 蟹:1992年10月04日(18)
牡牛-双子 1992年10月(18)~1993年07月(18)
牡牛-双子-牡牛:1992年10月27日(18)
牡牛-双子-牡羊:1992年11月19日(18)
牡牛-双子- 魚:1992年12月11日(18)
牡牛-双子-水瓶:1993年01月03日(18)
牡牛-双子-山羊:1993年01月26日(18)
牡牛-双子-射手:1993年02月18日(18)
牡牛-双子- 蠍:1993年03月13日(18)
牡牛-双子-天秤:1993年04月05日(18)
牡牛-双子-乙女:1993年04月27日(19)
牡牛-双子-獅子:1993年05月20日(19)
牡牛-双子- 蟹:1993年06月12日(19)
牡牛-双子-双子:1993年07月05日(19)
牡牛-牡牛 1993年07月(19)~1994年04月(19)
牡牛-牡牛-牡羊:1993年07月28日(19)
牡牛-牡牛- 魚:1993年08月19日(19)
牡牛-牡牛-水瓶:1993年09月11日(19)
牡牛-牡牛-山羊:1993年10月04日(19)
牡牛-牡牛-射手:1993年10月27日(19)
牡牛-牡牛- 蠍:1993年11月19日(19)
牡牛-牡牛-天秤:1993年12月12日(19)
牡牛-牡牛-乙女:1994年01月03日(19)
牡牛-牡牛-獅子:1994年01月26日(19)
牡牛-牡牛- 蟹:1994年02月18日(19)
牡牛-牡牛-双子:1994年03月13日(19)
牡牛-牡牛-牡牛:1994年04月05日(19)
牡羊:1994年04月(20)-1996年04月(22)】
牡羊-牡牛 1994年04月(20)~1994年06月(20)
牡羊-牡牛-牡羊:1994年04月28日(20)
牡羊-牡牛- 魚:1994年05月03日(20)
牡羊-牡牛-水瓶:1994年05月08日(20)
牡羊-牡牛-山羊:1994年05月13日(20)
牡羊-牡牛-射手:1994年05月18日(20)
牡羊-牡牛- 蠍:1994年05月23日(20)
牡羊-牡牛-天秤:1994年05月28日(20)
牡羊-牡牛-乙女:1994年06月02日(20)
牡羊-牡牛-獅子:1994年06月07日(20)
牡羊-牡牛- 蟹:1994年06月12日(20)
牡羊-牡牛-双子:1994年06月17日(20)
牡羊-牡牛-牡牛:1994年06月22日(20)
牡羊-双子 1994年06月(20)~1994年08月(20)
牡羊-双子-牡牛:1994年06月27日(20)
牡羊-双子-牡羊:1994年07月03日(20)
牡羊-双子- 魚:1994年07月08日(20)
牡羊-双子-水瓶:1994年07月13日(20)
牡羊-双子-山羊:1994年07月18日(20)
牡羊-双子-射手:1994年07月23日(20)
牡羊-双子- 蠍:1994年07月28日(20)
牡羊-双子-天秤:1994年08月02日(20)
牡羊-双子-乙女:1994年08月07日(20)
牡羊-双子-獅子:1994年08月12日(20)
牡羊-双子- 蟹:1994年08月17日(20)
牡羊-双子-双子:1994年08月22日(20)
牡羊- 蟹 1994年08月(20)~1994年10月(20)
牡羊- 蟹-双子:1994年08月27日(20)
牡羊- 蟹-牡牛:1994年09月01日(20)
牡羊- 蟹-牡羊:1994年09月06日(20)
牡羊- 蟹- 魚:1994年09月12日(20)
牡羊- 蟹-水瓶:1994年09月17日(20)
牡羊- 蟹-山羊:1994年09月22日(20)
牡羊- 蟹-射手:1994年09月27日(20)
牡羊- 蟹- 蠍:1994年10月02日(20)
牡羊- 蟹-天秤:1994年10月07日(20)
牡羊- 蟹-乙女:1994年10月12日(20)
牡羊- 蟹-獅子:1994年10月17日(20)
牡羊- 蟹- 蟹:1994年10月22日(20)
牡羊-獅子 1994年10月(20)~1994年12月(20)
牡羊-獅子-乙女:1994年10月27日(20)
牡羊-獅子-天秤:1994年11月01日(20)
牡羊-獅子- 蠍:1994年11月06日(20)
牡羊-獅子-射手:1994年11月11日(20)
牡羊-獅子-山羊:1994年11月17日(20)
牡羊-獅子-水瓶:1994年11月22日(20)
牡羊-獅子- 魚:1994年11月27日(20)
牡羊-獅子-牡羊:1994年12月02日(20)
牡羊-獅子-牡牛:1994年12月07日(20)
牡羊-獅子-双子:1994年12月12日(20)
牡羊-獅子- 蟹:1994年12月17日(20)
牡羊-獅子-獅子:1994年12月22日(20)
牡羊-乙女 1994年12月(20)~1995年02月(20)
牡羊-乙女-天秤:1994年12月27日(20)
牡羊-乙女- 蠍:1995年01月01日(20)
牡羊-乙女-射手:1995年01月06日(20)
牡羊-乙女-山羊:1995年01月11日(20)
牡羊-乙女-水瓶:1995年01月16日(20)
牡羊-乙女- 魚:1995年01月21日(20)
牡羊-乙女-牡羊:1995年01月27日(20)
牡羊-乙女-牡牛:1995年02月01日(20)
牡羊-乙女-双子:1995年02月06日(20)
牡羊-乙女- 蟹:1995年02月11日(20)
牡羊-乙女-獅子:1995年02月16日(20)
牡羊-乙女-乙女:1995年02月21日(20)
牡羊-天秤 1995年02月(20)~1995年04月(20)
牡羊-天秤- 蠍:1995年02月26日(20)
牡羊-天秤-射手:1995年03月03日(20)
牡羊-天秤-山羊:1995年03月08日(20)
牡羊-天秤-水瓶:1995年03月13日(20)
牡羊-天秤- 魚:1995年03月18日(20)
牡羊-天秤-牡羊:1995年03月23日(20)
牡羊-天秤-牡牛:1995年03月28日(20)
牡羊-天秤-双子:1995年04月02日(20)
牡羊-天秤- 蟹:1995年04月08日(20)
牡羊-天秤-獅子:1995年04月13日(20)
牡羊-天秤-乙女:1995年04月18日(20)
牡羊-天秤-天秤:1995年04月23日(20)
牡羊- 蠍 1995年04月(21)~1995年06月(21)
牡羊- 蠍-天秤:1995年04月28日(21)
牡羊- 蠍-乙女:1995年05月03日(21)
牡羊- 蠍-獅子:1995年05月08日(21)
牡羊- 蠍- 蟹:1995年05月13日(21)
牡羊- 蠍-双子:1995年05月18日(21)
牡羊- 蠍-牡牛:1995年05月23日(21)
牡羊- 蠍-牡羊:1995年05月28日(21)
牡羊- 蠍- 魚:1995年06月02日(21)
牡羊- 蠍-水瓶:1995年06月07日(21)
牡羊- 蠍-山羊:1995年06月12日(21)
牡羊- 蠍-射手:1995年06月18日(21)
牡羊- 蠍- 蠍:1995年06月23日(21)
牡羊-射手 1995年06月(21)~1995年08月(21)
牡羊-射手- 蠍:1995年06月28日(21)
牡羊-射手-天秤:1995年07月03日(21)
牡羊-射手-乙女:1995年07月08日(21)
牡羊-射手-獅子:1995年07月13日(21)
牡羊-射手- 蟹:1995年07月18日(21)
牡羊-射手-双子:1995年07月23日(21)
牡羊-射手-牡牛:1995年07月28日(21)
牡羊-射手-牡羊:1995年08月02日(21)
牡羊-射手- 魚:1995年08月07日(21)
牡羊-射手-水瓶:1995年08月12日(21)
牡羊-射手-山羊:1995年08月17日(21)
牡羊-射手-射手:1995年08月23日(21)
牡羊-山羊 1995年08月(21)~1995年10月(21)
牡羊-山羊-射手:1995年08月28日(21)
牡羊-山羊- 蠍:1995年09月02日(21)
牡羊-山羊-天秤:1995年09月07日(21)
牡羊-山羊-乙女:1995年09月12日(21)
牡羊-山羊-獅子:1995年09月17日(21)
牡羊-山羊- 蟹:1995年09月22日(21)
牡羊-山羊-双子:1995年09月27日(21)
牡羊-山羊-牡牛:1995年10月02日(21)
牡羊-山羊-牡羊:1995年10月07日(21)
牡羊-山羊- 魚:1995年10月12日(21)
牡羊-山羊-水瓶:1995年10月17日(21)
牡羊-山羊-山羊:1995年10月22日(21)
牡羊-水瓶 1995年10月(21)~1995年12月(21)
牡羊-水瓶- 魚:1995年10月27日(21)
牡羊-水瓶-牡羊:1995年11月02日(21)
牡羊-水瓶-牡牛:1995年11月07日(21)
牡羊-水瓶-双子:1995年11月12日(21)
牡羊-水瓶- 蟹:1995年11月17日(21)
牡羊-水瓶-獅子:1995年11月22日(21)
牡羊-水瓶-乙女:1995年11月27日(21)
牡羊-水瓶-天秤:1995年12月02日(21)
牡羊-水瓶- 蠍:1995年12月07日(21)
牡羊-水瓶-射手:1995年12月12日(21)
牡羊-水瓶-山羊:1995年12月17日(21)
牡羊-水瓶-水瓶:1995年12月22日(21)
牡羊- 魚 1995年12月(21)~1996年02月(21)
牡羊- 魚-牡羊:1995年12月27日(21)
牡羊- 魚-牡牛:1996年01月01日(21)
牡羊- 魚-双子:1996年01月06日(21)
牡羊- 魚- 蟹:1996年01月12日(21)
牡羊- 魚-獅子:1996年01月17日(21)
牡羊- 魚-乙女:1996年01月22日(21)
牡羊- 魚-天秤:1996年01月27日(21)
牡羊- 魚- 蠍:1996年02月01日(21)
牡羊- 魚-射手:1996年02月06日(21)
牡羊- 魚-山羊:1996年02月11日(21)
牡羊- 魚-水瓶:1996年02月16日(21)
牡羊- 魚- 魚:1996年02月21日(21)
牡羊-牡羊 1996年02月(21)~1996年04月(21)
牡羊-牡羊-牡牛:1996年02月26日(21)
牡羊-牡羊-双子:1996年03月02日(21)
牡羊-牡羊- 蟹:1996年03月07日(21)
牡羊-牡羊-獅子:1996年03月12日(21)
牡羊-牡羊-乙女:1996年03月18日(21)
牡羊-牡羊-天秤:1996年03月23日(21)
牡羊-牡羊- 蠍:1996年03月28日(21)
牡羊-牡羊-射手:1996年04月02日(21)
牡羊-牡羊-山羊:1996年04月07日(21)
牡羊-牡羊-水瓶:1996年04月12日(21)
牡羊-牡羊- 魚:1996年04月17日(21)
牡羊-牡羊-牡羊:1996年04月22日(21)
 魚:1996年04月(22)-1997年04月(23)】
 魚-牡羊 1996年04月(22)~1996年05月(22)
 魚-牡羊-牡牛:1996年04月27日(22)
 魚-牡羊-双子:1996年04月30日(22)
 魚-牡羊- 蟹:1996年05月02日(22)
 魚-牡羊-獅子:1996年05月05日(22)
 魚-牡羊-乙女:1996年05月07日(22)
 魚-牡羊-天秤:1996年05月10日(22)
 魚-牡羊- 蠍:1996年05月12日(22)
 魚-牡羊-射手:1996年05月15日(22)
 魚-牡羊-山羊:1996年05月17日(22)
 魚-牡羊-水瓶:1996年05月20日(22)
 魚-牡羊- 魚:1996年05月22日(22)
 魚-牡羊-牡羊:1996年05月25日(22)
 魚-牡牛 1996年05月(22)~1996年06月(22)
 魚-牡牛-牡羊:1996年05月28日(22)
 魚-牡牛- 魚:1996年05月30日(22)
 魚-牡牛-水瓶:1996年06月02日(22)
 魚-牡牛-山羊:1996年06月04日(22)
 魚-牡牛-射手:1996年06月07日(22)
 魚-牡牛- 蠍:1996年06月09日(22)
 魚-牡牛-天秤:1996年06月12日(22)
 魚-牡牛-乙女:1996年06月14日(22)
 魚-牡牛-獅子:1996年06月17日(22)
 魚-牡牛- 蟹:1996年06月19日(22)
 魚-牡牛-双子:1996年06月22日(22)
 魚-牡牛-牡牛:1996年06月24日(22)
 魚-双子 1996年06月(22)~1996年07月(22)
 魚-双子-牡牛:1996年06月27日(22)
 魚-双子-牡羊:1996年06月29日(22)
 魚-双子- 魚:1996年07月02日(22)
 魚-双子-水瓶:1996年07月05日(22)
 魚-双子-山羊:1996年07月07日(22)
 魚-双子-射手:1996年07月10日(22)
 魚-双子- 蠍:1996年07月12日(22)
 魚-双子-天秤:1996年07月15日(22)
 魚-双子-乙女:1996年07月17日(22)
 魚-双子-獅子:1996年07月20日(22)
 魚-双子- 蟹:1996年07月22日(22)
 魚-双子-双子:1996年07月25日(22)
 魚- 蟹 1996年07月(22)~1996年08月(22)
 魚- 蟹-双子:1996年07月27日(22)
 魚- 蟹-牡牛:1996年07月30日(22)
 魚- 蟹-牡羊:1996年08月01日(22)
 魚- 蟹- 魚:1996年08月04日(22)
 魚- 蟹-水瓶:1996年08月07日(22)
 魚- 蟹-山羊:1996年08月09日(22)
 魚- 蟹-射手:1996年08月12日(22)
 魚- 蟹- 蠍:1996年08月14日(22)
 魚- 蟹-天秤:1996年08月17日(22)
 魚- 蟹-乙女:1996年08月19日(22)
 魚- 蟹-獅子:1996年08月22日(22)
 魚- 蟹- 蟹:1996年08月24日(22)
 魚-獅子 1996年08月(22)~1996年09月(22)
 魚-獅子-乙女:1996年08月27日(22)
 魚-獅子-天秤:1996年08月29日(22)
 魚-獅子- 蠍:1996年09月01日(22)
 魚-獅子-射手:1996年09月03日(22)
 魚-獅子-山羊:1996年09月06日(22)
 魚-獅子-水瓶:1996年09月09日(22)
 魚-獅子- 魚:1996年09月11日(22)
 魚-獅子-牡羊:1996年09月14日(22)
 魚-獅子-牡牛:1996年09月16日(22)
 魚-獅子-双子:1996年09月19日(22)
 魚-獅子- 蟹:1996年09月21日(22)
 魚-獅子-獅子:1996年09月24日(22)
 魚-乙女 1996年09月(22)~1996年10月(22)
 魚-乙女-天秤:1996年09月26日(22)
 魚-乙女- 蠍:1996年09月29日(22)
 魚-乙女-射手:1996年10月01日(22)
 魚-乙女-山羊:1996年10月04日(22)
 魚-乙女-水瓶:1996年10月06日(22)
 魚-乙女- 魚:1996年10月09日(22)
 魚-乙女-牡羊:1996年10月11日(22)
 魚-乙女-牡牛:1996年10月14日(22)
 魚-乙女-双子:1996年10月17日(22)
 魚-乙女- 蟹:1996年10月19日(22)
 魚-乙女-獅子:1996年10月22日(22)
 魚-乙女-乙女:1996年10月24日(22)
 魚-天秤 1996年10月(22)~1996年11月(22)
 魚-天秤- 蠍:1996年10月27日(22)
 魚-天秤-射手:1996年10月29日(22)
 魚-天秤-山羊:1996年11月01日(22)
 魚-天秤-水瓶:1996年11月03日(22)
 魚-天秤- 魚:1996年11月06日(22)
 魚-天秤-牡羊:1996年11月08日(22)
 魚-天秤-牡牛:1996年11月11日(22)
 魚-天秤-双子:1996年11月13日(22)
 魚-天秤- 蟹:1996年11月16日(22)
 魚-天秤-獅子:1996年11月19日(22)
 魚-天秤-乙女:1996年11月21日(22)
 魚-天秤-天秤:1996年11月24日(22)
 魚- 蠍 1996年11月(22)~1996年12月(22)
 魚- 蠍-天秤:1996年11月26日(22)
 魚- 蠍-乙女:1996年11月29日(22)
 魚- 蠍-獅子:1996年12月01日(22)
 魚- 蠍- 蟹:1996年12月04日(22)
 魚- 蠍-双子:1996年12月06日(22)
 魚- 蠍-牡牛:1996年12月09日(22)
 魚- 蠍-牡羊:1996年12月11日(22)
 魚- 蠍- 魚:1996年12月14日(22)
 魚- 蠍-水瓶:1996年12月16日(22)
 魚- 蠍-山羊:1996年12月19日(22)
 魚- 蠍-射手:1996年12月22日(22)
 魚- 蠍- 蠍:1996年12月24日(22)
 魚-射手 1996年12月(22)~1997年01月(22)
 魚-射手- 蠍:1996年12月27日(22)
 魚-射手-天秤:1996年12月29日(22)
 魚-射手-乙女:1997年01月01日(22)
 魚-射手-獅子:1997年01月03日(22)
 魚-射手- 蟹:1997年01月06日(22)
 魚-射手-双子:1997年01月08日(22)
 魚-射手-牡牛:1997年01月11日(22)
 魚-射手-牡羊:1997年01月13日(22)
 魚-射手- 魚:1997年01月16日(22)
 魚-射手-水瓶:1997年01月18日(22)
 魚-射手-山羊:1997年01月21日(22)
 魚-射手-射手:1997年01月23日(22)
 魚-山羊 1997年01月(22)~1997年02月(22)
 魚-山羊-射手:1997年01月26日(22)
 魚-山羊- 蠍:1997年01月29日(22)
 魚-山羊-天秤:1997年01月31日(22)
 魚-山羊-乙女:1997年02月03日(22)
 魚-山羊-獅子:1997年02月05日(22)
 魚-山羊- 蟹:1997年02月08日(22)
 魚-山羊-双子:1997年02月10日(22)
 魚-山羊-牡牛:1997年02月13日(22)
 魚-山羊-牡羊:1997年02月15日(22)
 魚-山羊- 魚:1997年02月18日(22)
 魚-山羊-水瓶:1997年02月20日(22)
 魚-山羊-山羊:1997年02月23日(22)
 魚-水瓶 1997年02月(22)~1997年03月(22)
 魚-水瓶- 魚:1997年02月25日(22)
 魚-水瓶-牡羊:1997年02月28日(22)
 魚-水瓶-牡牛:1997年03月03日(22)
 魚-水瓶-双子:1997年03月05日(22)
 魚-水瓶- 蟹:1997年03月08日(22)
 魚-水瓶-獅子:1997年03月10日(22)
 魚-水瓶-乙女:1997年03月13日(22)
 魚-水瓶-天秤:1997年03月15日(22)
 魚-水瓶- 蠍:1997年03月18日(22)
 魚-水瓶-射手:1997年03月20日(22)
 魚-水瓶-山羊:1997年03月23日(22)
 魚-水瓶-水瓶:1997年03月25日(22)
 魚- 魚 1997年03月(22)~1997年04月(22)
 魚- 魚-牡羊:1997年03月28日(22)
 魚- 魚-牡牛:1997年03月30日(22)
 魚- 魚-双子:1997年04月02日(22)
 魚- 魚- 蟹:1997年04月05日(22)
 魚- 魚-獅子:1997年04月07日(22)
 魚- 魚-乙女:1997年04月10日(22)
 魚- 魚-天秤:1997年04月12日(22)
 魚- 魚- 蠍:1997年04月15日(22)
 魚- 魚-射手:1997年04月17日(22)
 魚- 魚-山羊:1997年04月20日(22)
 魚- 魚-水瓶:1997年04月22日(22)
 魚- 魚- 魚:1997年04月25日(22)
水瓶:1997年04月(23)-2005年04月(31)】
水瓶- 魚 1997年04月(23)~1997年12月(23)
水瓶- 魚-牡羊:1997年04月27日(23)
水瓶- 魚-牡牛:1997年05月18日(23)
水瓶- 魚-双子:1997年06月07日(23)
水瓶- 魚- 蟹:1997年06月27日(23)
水瓶- 魚-獅子:1997年07月18日(23)
水瓶- 魚-乙女:1997年08月07日(23)
水瓶- 魚-天秤:1997年08月27日(23)
水瓶- 魚- 蠍:1997年09月16日(23)
水瓶- 魚-射手:1997年10月07日(23)
水瓶- 魚-山羊:1997年10月27日(23)
水瓶- 魚-水瓶:1997年11月16日(23)
水瓶- 魚- 魚:1997年12月07日(23)
水瓶-牡羊 1997年12月(23)~1998年08月(23)
水瓶-牡羊-牡牛:1997年12月27日(23)
水瓶-牡羊-双子:1998年01月16日(23)
水瓶-牡羊- 蟹:1998年02月05日(23)
水瓶-牡羊-獅子:1998年02月26日(23)
水瓶-牡羊-乙女:1998年03月18日(23)
水瓶-牡羊-天秤:1998年04月07日(23)
水瓶-牡羊- 蠍:1998年04月28日(24)
水瓶-牡羊-射手:1998年05月18日(24)
水瓶-牡羊-山羊:1998年06月07日(24)
水瓶-牡羊-水瓶:1998年06月27日(24)
水瓶-牡羊- 魚:1998年07月18日(24)
水瓶-牡羊-牡羊:1998年08月07日(24)
水瓶-牡牛 1998年08月(24)~1999年04月(24)
水瓶-牡牛-牡羊:1998年08月27日(24)
水瓶-牡牛- 魚:1998年09月17日(24)
水瓶-牡牛-水瓶:1998年10月07日(24)
水瓶-牡牛-山羊:1998年10月27日(24)
水瓶-牡牛-射手:1998年11月17日(24)
水瓶-牡牛- 蠍:1998年12月07日(24)
水瓶-牡牛-天秤:1998年12月27日(24)
水瓶-牡牛-乙女:1999年01月16日(24)
水瓶-牡牛-獅子:1999年02月06日(24)
水瓶-牡牛- 蟹:1999年02月26日(24)
水瓶-牡牛-双子:1999年03月18日(24)
水瓶-牡牛-牡牛:1999年04月08日(24)
水瓶-双子 1999年04月(25)~1999年12月(25)
水瓶-双子-牡牛:1999年04月28日(25)
水瓶-双子-牡羊:1999年05月18日(25)
水瓶-双子- 魚:1999年06月07日(25)
水瓶-双子-水瓶:1999年06月28日(25)
水瓶-双子-山羊:1999年07月18日(25)
水瓶-双子-射手:1999年08月07日(25)
水瓶-双子- 蠍:1999年08月28日(25)
水瓶-双子-天秤:1999年09月17日(25)
水瓶-双子-乙女:1999年10月07日(25)
水瓶-双子-獅子:1999年10月27日(25)
水瓶-双子- 蟹:1999年11月17日(25)
水瓶-双子-双子:1999年12月07日(25)
水瓶- 蟹 1999年12月(25)~2000年08月(25)
水瓶- 蟹-双子:1999年12月27日(25)
水瓶- 蟹-牡牛:2000年01月17日(25)
水瓶- 蟹-牡羊:2000年02月06日(25)
水瓶- 蟹- 魚:2000年02月26日(25)
水瓶- 蟹-水瓶:2000年03月18日(25)
水瓶- 蟹-山羊:2000年04月07日(25)
水瓶- 蟹-射手:2000年04月27日(26)
水瓶- 蟹- 蠍:2000年05月17日(26)
水瓶- 蟹-天秤:2000年06月07日(26)
水瓶- 蟹-乙女:2000年06月27日(26)
水瓶- 蟹-獅子:2000年07月17日(26)
水瓶- 蟹- 蟹:2000年08月07日(26)
水瓶-獅子 2000年08月(26)~2001年04月(26)
水瓶-獅子-乙女:2000年08月27日(26)
水瓶-獅子-天秤:2000年09月16日(26)
水瓶-獅子- 蠍:2000年10月06日(26)
水瓶-獅子-射手:2000年10月27日(26)
水瓶-獅子-山羊:2000年11月16日(26)
水瓶-獅子-水瓶:2000年12月06日(26)
水瓶-獅子- 魚:2000年12月27日(26)
水瓶-獅子-牡羊:2001年01月16日(26)
水瓶-獅子-牡牛:2001年02月05日(26)
水瓶-獅子-双子:2001年02月25日(26)
水瓶-獅子- 蟹:2001年03月18日(26)
水瓶-獅子-獅子:2001年04月07日(26)
水瓶-乙女 2001年04月(27)~2001年12月(27)
水瓶-乙女-天秤:2001年04月27日(27)
水瓶-乙女- 蠍:2001年05月18日(27)
水瓶-乙女-射手:2001年06月07日(27)
水瓶-乙女-山羊:2001年06月27日(27)
水瓶-乙女-水瓶:2001年07月18日(27)
水瓶-乙女- 魚:2001年08月07日(27)
水瓶-乙女-牡羊:2001年08月27日(27)
水瓶-乙女-牡牛:2001年09月16日(27)
水瓶-乙女-双子:2001年10月07日(27)
水瓶-乙女- 蟹:2001年10月27日(27)
水瓶-乙女-獅子:2001年11月16日(27)
水瓶-乙女-乙女:2001年12月07日(27)
水瓶-天秤 2001年12月(27)~2002年08月(27)
水瓶-天秤- 蠍:2001年12月27日(27)
水瓶-天秤-射手:2002年01月16日(27)
水瓶-天秤-山羊:2002年02月05日(27)
水瓶-天秤-水瓶:2002年02月26日(27)
水瓶-天秤- 魚:2002年03月18日(27)
水瓶-天秤-牡羊:2002年04月07日(27)
水瓶-天秤-牡牛:2002年04月28日(28)
水瓶-天秤-双子:2002年05月18日(28)
水瓶-天秤- 蟹:2002年06月07日(28)
水瓶-天秤-獅子:2002年06月27日(28)
水瓶-天秤-乙女:2002年07月18日(28)
水瓶-天秤-天秤:2002年08月07日(28)
水瓶- 蠍 2002年08月(28)~2003年04月(28)
水瓶- 蠍-天秤:2002年08月27日(28)
水瓶- 蠍-乙女:2002年09月17日(28)
水瓶- 蠍-獅子:2002年10月07日(28)
水瓶- 蠍- 蟹:2002年10月27日(28)
水瓶- 蠍-双子:2002年11月17日(28)
水瓶- 蠍-牡牛:2002年12月07日(28)
水瓶- 蠍-牡羊:2002年12月27日(28)
水瓶- 蠍- 魚:2003年01月16日(28)
水瓶- 蠍-水瓶:2003年02月06日(28)
水瓶- 蠍-山羊:2003年02月26日(28)
水瓶- 蠍-射手:2003年03月18日(28)
水瓶- 蠍- 蠍:2003年04月08日(28)
水瓶-射手 2003年04月(29)~2003年12月(29)
水瓶-射手- 蠍:2003年04月28日(29)
水瓶-射手-天秤:2003年05月18日(29)
水瓶-射手-乙女:2003年06月07日(29)
水瓶-射手-獅子:2003年06月28日(29)
水瓶-射手- 蟹:2003年07月18日(29)
水瓶-射手-双子:2003年08月07日(29)
水瓶-射手-牡牛:2003年08月28日(29)
水瓶-射手-牡羊:2003年09月17日(29)
水瓶-射手- 魚:2003年10月07日(29)
水瓶-射手-水瓶:2003年10月27日(29)
水瓶-射手-山羊:2003年11月17日(29)
水瓶-射手-射手:2003年12月07日(29)
水瓶-山羊 2003年12月(29)~2004年08月(29)
水瓶-山羊-射手:2003年12月27日(29)
水瓶-山羊- 蠍:2004年01月17日(29)
水瓶-山羊-天秤:2004年02月06日(29)
水瓶-山羊-乙女:2004年02月26日(29)
水瓶-山羊-獅子:2004年03月18日(29)
水瓶-山羊- 蟹:2004年04月07日(29)
水瓶-山羊-双子:2004年04月27日(30)
水瓶-山羊-牡牛:2004年05月17日(30)
水瓶-山羊-牡羊:2004年06月07日(30)
水瓶-山羊- 魚:2004年06月27日(30)
水瓶-山羊-水瓶:2004年07月17日(30)
水瓶-山羊-山羊:2004年08月07日(30)
水瓶-水瓶 2004年08月(30)~2005年04月(30)
水瓶-水瓶- 魚:2004年08月27日(30)
水瓶-水瓶-牡羊:2004年09月16日(30)
水瓶-水瓶-牡牛:2004年10月06日(30)
水瓶-水瓶-双子:2004年10月27日(30)
水瓶-水瓶- 蟹:2004年11月16日(30)
水瓶-水瓶-獅子:2004年12月06日(30)
水瓶-水瓶-乙女:2004年12月27日(30)
水瓶-水瓶-天秤:2005年01月16日(30)
水瓶-水瓶- 蠍:2005年02月05日(30)
水瓶-水瓶-射手:2005年02月25日(30)
水瓶-水瓶-山羊:2005年03月18日(30)
水瓶-水瓶-水瓶:2005年04月07日(30)
山羊:2005年04月(31)-2012年04月(38)】
山羊-射手 2005年04月(31)~2005年11月(31)
山羊-射手- 蠍:2005年04月27日(31)
山羊-射手-天秤:2005年05月15日(31)
山羊-射手-乙女:2005年06月02日(31)
山羊-射手-獅子:2005年06月20日(31)
山羊-射手- 蟹:2005年07月07日(31)
山羊-射手-双子:2005年07月25日(31)
山羊-射手-牡牛:2005年08月12日(31)
山羊-射手-牡羊:2005年08月30日(31)
山羊-射手- 魚:2005年09月16日(31)
山羊-射手-水瓶:2005年10月04日(31)
山羊-射手-山羊:2005年10月22日(31)
山羊-射手-射手:2005年11月09日(31)
山羊- 蠍 2005年11月(31)~2006年06月(31)
山羊- 蠍-天秤:2005年11月26日(31)
山羊- 蠍-乙女:2005年12月14日(31)
山羊- 蠍-獅子:2006年01月01日(31)
山羊- 蠍- 蟹:2006年01月19日(31)
山羊- 蠍-双子:2006年02月05日(31)
山羊- 蠍-牡牛:2006年02月23日(31)
山羊- 蠍-牡羊:2006年03月13日(31)
山羊- 蠍- 魚:2006年03月31日(31)
山羊- 蠍-水瓶:2006年04月17日(31)
山羊- 蠍-山羊:2006年05月05日(32)
山羊- 蠍-射手:2006年05月23日(32)
山羊- 蠍- 蠍:2006年06月10日(32)
山羊-天秤 2006年06月(32)~2007年01月(32)
山羊-天秤- 蠍:2006年06月27日(32)
山羊-天秤-射手:2006年07月15日(32)
山羊-天秤-山羊:2006年08月02日(32)
山羊-天秤-水瓶:2006年08月20日(32)
山羊-天秤- 魚:2006年09月06日(32)
山羊-天秤-牡羊:2006年09月24日(32)
山羊-天秤-牡牛:2006年10月12日(32)
山羊-天秤-双子:2006年10月30日(32)
山羊-天秤- 蟹:2006年11月17日(32)
山羊-天秤-獅子:2006年12月04日(32)
山羊-天秤-乙女:2006年12月22日(32)
山羊-天秤-天秤:2007年01月09日(32)
山羊-乙女 2007年01月(32)~2007年08月(32)
山羊-乙女-天秤:2007年01月27日(32)
山羊-乙女- 蠍:2007年02月13日(32)
山羊-乙女-射手:2007年03月03日(32)
山羊-乙女-山羊:2007年03月21日(32)
山羊-乙女-水瓶:2007年04月08日(32)
山羊-乙女- 魚:2007年04月25日(32)
山羊-乙女-牡羊:2007年05月13日(33)
山羊-乙女-牡牛:2007年05月31日(33)
山羊-乙女-双子:2007年06月18日(33)
山羊-乙女- 蟹:2007年07月05日(33)
山羊-乙女-獅子:2007年07月23日(33)
山羊-乙女-乙女:2007年08月10日(33)
山羊-獅子 2007年08月(33)~2008年03月(33)
山羊-獅子-乙女:2007年08月28日(33)
山羊-獅子-天秤:2007年09月14日(33)
山羊-獅子- 蠍:2007年10月02日(33)
山羊-獅子-射手:2007年10月20日(33)
山羊-獅子-山羊:2007年11月07日(33)
山羊-獅子-水瓶:2007年11月24日(33)
山羊-獅子- 魚:2007年12月12日(33)
山羊-獅子-牡羊:2007年12月30日(33)
山羊-獅子-牡牛:2008年01月17日(33)
山羊-獅子-双子:2008年02月03日(33)
山羊-獅子- 蟹:2008年02月21日(33)
山羊-獅子-獅子:2008年03月10日(33)
山羊- 蟹 2008年03月(33)~2008年10月(33)
山羊- 蟹-双子:2008年03月28日(33)
山羊- 蟹-牡牛:2008年04月14日(33)
山羊- 蟹-牡羊:2008年05月02日(34)
山羊- 蟹- 魚:2008年05月20日(34)
山羊- 蟹-水瓶:2008年06月07日(34)
山羊- 蟹-山羊:2008年06月24日(34)
山羊- 蟹-射手:2008年07月12日(34)
山羊- 蟹- 蠍:2008年07月30日(34)
山羊- 蟹-天秤:2008年08月17日(34)
山羊- 蟹-乙女:2008年09月03日(34)
山羊- 蟹-獅子:2008年09月21日(34)
山羊- 蟹- 蟹:2008年10月09日(34)
山羊-双子 2008年10月(34)~2009年05月(34)
山羊-双子-牡牛:2008年10月27日(34)
山羊-双子-牡羊:2008年11月13日(34)
山羊-双子- 魚:2008年12月01日(34)
山羊-双子-水瓶:2008年12月19日(34)
山羊-双子-山羊:2009年01月06日(34)
山羊-双子-射手:2009年01月23日(34)
山羊-双子- 蠍:2009年02月10日(34)
山羊-双子-天秤:2009年02月28日(34)
山羊-双子-乙女:2009年03月18日(34)
山羊-双子-獅子:2009年04月05日(34)
山羊-双子- 蟹:2009年04月22日(34)
山羊-双子-双子:2009年05月10日(35)
山羊-牡牛 2009年05月(35)~2009年12月(35)
山羊-牡牛-牡羊:2009年05月28日(35)
山羊-牡牛- 魚:2009年06月15日(35)
山羊-牡牛-水瓶:2009年07月02日(35)
山羊-牡牛-山羊:2009年07月20日(35)
山羊-牡牛-射手:2009年08月07日(35)
山羊-牡牛- 蠍:2009年08月25日(35)
山羊-牡牛-天秤:2009年09月11日(35)
山羊-牡牛-乙女:2009年09月29日(35)
山羊-牡牛-獅子:2009年10月17日(35)
山羊-牡牛- 蟹:2009年11月04日(35)
山羊-牡牛-双子:2009年11月21日(35)
山羊-牡牛-牡牛:2009年12月09日(35)
山羊-牡羊 2009年12月(35)~2010年07月(35)
山羊-牡羊-牡牛:2009年12月27日(35)
山羊-牡羊-双子:2010年01月14日(35)
山羊-牡羊- 蟹:2010年01月31日(35)
山羊-牡羊-獅子:2010年02月18日(35)
山羊-牡羊-乙女:2010年03月08日(35)
山羊-牡羊-天秤:2010年03月26日(35)
山羊-牡羊- 蠍:2010年04月12日(35)
山羊-牡羊-射手:2010年04月30日(36)
山羊-牡羊-山羊:2010年05月18日(36)
山羊-牡羊-水瓶:2010年06月05日(36)
山羊-牡羊- 魚:2010年06月22日(36)
山羊-牡羊-牡羊:2010年07月10日(36)
山羊- 魚 2010年07月(36)~2011年02月(36)
山羊- 魚-牡羊:2010年07月28日(36)
山羊- 魚-牡牛:2010年08月15日(36)
山羊- 魚-双子:2010年09月01日(36)
山羊- 魚- 蟹:2010年09月19日(36)
山羊- 魚-獅子:2010年10月07日(36)
山羊- 魚-乙女:2010年10月25日(36)
山羊- 魚-天秤:2010年11月11日(36)
山羊- 魚- 蠍:2010年11月29日(36)
山羊- 魚-射手:2010年12月17日(36)
山羊- 魚-山羊:2011年01月04日(36)
山羊- 魚-水瓶:2011年01月21日(36)
山羊- 魚- 魚:2011年02月08日(36)
山羊-水瓶 2011年02月(36)~2011年09月(36)
山羊-水瓶- 魚:2011年02月26日(36)
山羊-水瓶-牡羊:2011年03月16日(36)
山羊-水瓶-牡牛:2011年04月02日(36)
山羊-水瓶-双子:2011年04月20日(36)
山羊-水瓶- 蟹:2011年05月08日(37)
山羊-水瓶-獅子:2011年05月26日(37)
山羊-水瓶-乙女:2011年06月12日(37)
山羊-水瓶-天秤:2011年06月30日(37)
山羊-水瓶- 蠍:2011年07月18日(37)
山羊-水瓶-射手:2011年08月05日(37)
山羊-水瓶-山羊:2011年08月23日(37)
山羊-水瓶-水瓶:2011年09月09日(37)
山羊-山羊 2011年09月(37)~2012年04月(37)
山羊-山羊-射手:2011年09月27日(37)
山羊-山羊- 蠍:2011年10月15日(37)
山羊-山羊-天秤:2011年11月02日(37)
山羊-山羊-乙女:2011年11月19日(37)
山羊-山羊-獅子:2011年12月07日(37)
山羊-山羊- 蟹:2011年12月25日(37)
山羊-山羊-双子:2012年01月12日(37)
山羊-山羊-牡牛:2012年01月29日(37)
山羊-山羊-牡羊:2012年02月16日(37)
山羊-山羊- 魚:2012年03月05日(37)
山羊-山羊-水瓶:2012年03月23日(37)
山羊-山羊-山羊:2012年04月09日(37)
射手:2012年04月(38)-2014年04月(40)】
射手- 蠍 2012年04月(38)~2012年06月(38)
射手- 蠍-天秤:2012年04月27日(38)
射手- 蠍-乙女:2012年05月02日(38)
射手- 蠍-獅子:2012年05月07日(38)
射手- 蠍- 蟹:2012年05月12日(38)
射手- 蠍-双子:2012年05月17日(38)
射手- 蠍-牡牛:2012年05月22日(38)
射手- 蠍-牡羊:2012年05月28日(38)
射手- 蠍- 魚:2012年06月02日(38)
射手- 蠍-水瓶:2012年06月07日(38)
射手- 蠍-山羊:2012年06月12日(38)
射手- 蠍-射手:2012年06月17日(38)
射手- 蠍- 蠍:2012年06月22日(38)
射手-天秤 2012年06月(38)~2012年08月(38)
射手-天秤- 蠍:2012年06月27日(38)
射手-天秤-射手:2012年07月02日(38)
射手-天秤-山羊:2012年07月07日(38)
射手-天秤-水瓶:2012年07月12日(38)
射手-天秤- 魚:2012年07月17日(38)
射手-天秤-牡羊:2012年07月22日(38)
射手-天秤-牡牛:2012年07月27日(38)
射手-天秤-双子:2012年08月01日(38)
射手-天秤- 蟹:2012年08月07日(38)
射手-天秤-獅子:2012年08月12日(38)
射手-天秤-乙女:2012年08月17日(38)
射手-天秤-天秤:2012年08月22日(38)
射手-乙女 2012年08月(38)~2012年10月(38)
射手-乙女-天秤:2012年08月27日(38)
射手-乙女- 蠍:2012年09月01日(38)
射手-乙女-射手:2012年09月06日(38)
射手-乙女-山羊:2012年09月11日(38)
射手-乙女-水瓶:2012年09月16日(38)
射手-乙女- 魚:2012年09月21日(38)
射手-乙女-牡羊:2012年09月26日(38)
射手-乙女-牡牛:2012年10月01日(38)
射手-乙女-双子:2012年10月06日(38)
射手-乙女- 蟹:2012年10月11日(38)
射手-乙女-獅子:2012年10月17日(38)
射手-乙女-乙女:2012年10月22日(38)
射手-獅子 2012年10月(38)~2012年12月(38)
射手-獅子-乙女:2012年10月27日(38)
射手-獅子-天秤:2012年11月01日(38)
射手-獅子- 蠍:2012年11月06日(38)
射手-獅子-射手:2012年11月11日(38)
射手-獅子-山羊:2012年11月16日(38)
射手-獅子-水瓶:2012年11月21日(38)
射手-獅子- 魚:2012年11月26日(38)
射手-獅子-牡羊:2012年12月01日(38)
射手-獅子-牡牛:2012年12月06日(38)
射手-獅子-双子:2012年12月11日(38)
射手-獅子- 蟹:2012年12月16日(38)
射手-獅子-獅子:2012年12月22日(38)
射手- 蟹 2012年12月(38)~2013年02月(38)
射手- 蟹-双子:2012年12月27日(38)
射手- 蟹-牡牛:2013年01月01日(38)
射手- 蟹-牡羊:2013年01月06日(38)
射手- 蟹- 魚:2013年01月11日(38)
射手- 蟹-水瓶:2013年01月16日(38)
射手- 蟹-山羊:2013年01月21日(38)
射手- 蟹-射手:2013年01月26日(38)
射手- 蟹- 蠍:2013年01月31日(38)
射手- 蟹-天秤:2013年02月05日(38)
射手- 蟹-乙女:2013年02月10日(38)
射手- 蟹-獅子:2013年02月15日(38)
射手- 蟹- 蟹:2013年02月20日(38)
射手-双子 2013年02月(38)~2013年04月(38)
射手-双子-牡牛:2013年02月25日(38)
射手-双子-牡羊:2013年03月03日(38)
射手-双子- 魚:2013年03月08日(38)
射手-双子-水瓶:2013年03月13日(38)
射手-双子-山羊:2013年03月18日(38)
射手-双子-射手:2013年03月23日(38)
射手-双子- 蠍:2013年03月28日(38)
射手-双子-天秤:2013年04月02日(38)
射手-双子-乙女:2013年04月07日(38)
射手-双子-獅子:2013年04月12日(38)
射手-双子- 蟹:2013年04月17日(38)
射手-双子-双子:2013年04月22日(38)
射手-牡牛 2013年04月(39)~2013年06月(39)
射手-牡牛-牡羊:2013年04月27日(39)
射手-牡牛- 魚:2013年05月02日(39)
射手-牡牛-水瓶:2013年05月07日(39)
射手-牡牛-山羊:2013年05月13日(39)
射手-牡牛-射手:2013年05月18日(39)
射手-牡牛- 蠍:2013年05月23日(39)
射手-牡牛-天秤:2013年05月28日(39)
射手-牡牛-乙女:2013年06月02日(39)
射手-牡牛-獅子:2013年06月07日(39)
射手-牡牛- 蟹:2013年06月12日(39)
射手-牡牛-双子:2013年06月17日(39)
射手-牡牛-牡牛:2013年06月22日(39)
射手-牡羊 2013年06月(39)~2013年08月(39)
射手-牡羊-牡牛:2013年06月27日(39)
射手-牡羊-双子:2013年07月02日(39)
射手-牡羊- 蟹:2013年07月07日(39)
射手-牡羊-獅子:2013年07月12日(39)
射手-牡羊-乙女:2013年07月18日(39)
射手-牡羊-天秤:2013年07月23日(39)
射手-牡羊- 蠍:2013年07月28日(39)
射手-牡羊-射手:2013年08月02日(39)
射手-牡羊-山羊:2013年08月07日(39)
射手-牡羊-水瓶:2013年08月12日(39)
射手-牡羊- 魚:2013年08月17日(39)
射手-牡羊-牡羊:2013年08月22日(39)
射手- 魚 2013年08月(39)~2013年10月(39)
射手- 魚-牡羊:2013年08月27日(39)
射手- 魚-牡牛:2013年09月01日(39)
射手- 魚-双子:2013年09月06日(39)
射手- 魚- 蟹:2013年09月11日(39)
射手- 魚-獅子:2013年09月16日(39)
射手- 魚-乙女:2013年09月21日(39)
射手- 魚-天秤:2013年09月27日(39)
射手- 魚- 蠍:2013年10月02日(39)
射手- 魚-射手:2013年10月07日(39)
射手- 魚-山羊:2013年10月12日(39)
射手- 魚-水瓶:2013年10月17日(39)
射手- 魚- 魚:2013年10月22日(39)
射手-水瓶 2013年10月(39)~2013年12月(39)
射手-水瓶- 魚:2013年10月27日(39)
射手-水瓶-牡羊:2013年11月01日(39)
射手-水瓶-牡牛:2013年11月06日(39)
射手-水瓶-双子:2013年11月11日(39)
射手-水瓶- 蟹:2013年11月16日(39)
射手-水瓶-獅子:2013年11月21日(39)
射手-水瓶-乙女:2013年11月26日(39)
射手-水瓶-天秤:2013年12月01日(39)
射手-水瓶- 蠍:2013年12月07日(39)
射手-水瓶-射手:2013年12月12日(39)
射手-水瓶-山羊:2013年12月17日(39)
射手-水瓶-水瓶:2013年12月22日(39)
射手-山羊 2013年12月(39)~2014年02月(39)
射手-山羊-射手:2013年12月27日(39)
射手-山羊- 蠍:2014年01月01日(39)
射手-山羊-天秤:2014年01月06日(39)
射手-山羊-乙女:2014年01月11日(39)
射手-山羊-獅子:2014年01月16日(39)
射手-山羊- 蟹:2014年01月21日(39)
射手-山羊-双子:2014年01月26日(39)
射手-山羊-牡牛:2014年01月31日(39)
射手-山羊-牡羊:2014年02月05日(39)
射手-山羊- 魚:2014年02月10日(39)
射手-山羊-水瓶:2014年02月16日(39)
射手-山羊-山羊:2014年02月21日(39)
射手-射手 2014年02月(39)~2014年04月(39)
射手-射手- 蠍:2014年02月26日(39)
射手-射手-天秤:2014年03月03日(39)
射手-射手-乙女:2014年03月08日(39)
射手-射手-獅子:2014年03月13日(39)
射手-射手- 蟹:2014年03月18日(39)
射手-射手-双子:2014年03月23日(39)
射手-射手-牡牛:2014年03月28日(39)
射手-射手-牡羊:2014年04月02日(39)
射手-射手- 魚:2014年04月07日(39)
射手-射手-水瓶:2014年04月12日(39)
射手-射手-山羊:2014年04月17日(39)
射手-射手-射手:2014年04月23日(39)
 蠍:2014年04月(40)-2021年04月(47)】
 蠍-天秤 2014年04月(40)~2014年11月(40)
 蠍-天秤- 蠍:2014年04月28日(40)
 蠍-天秤-射手:2014年05月15日(40)
 蠍-天秤-山羊:2014年06月02日(40)
 蠍-天秤-水瓶:2014年06月20日(40)
 蠍-天秤- 魚:2014年07月08日(40)
 蠍-天秤-牡羊:2014年07月25日(40)
 蠍-天秤-牡牛:2014年08月12日(40)
 蠍-天秤-双子:2014年08月30日(40)
 蠍-天秤- 蟹:2014年09月17日(40)
 蠍-天秤-獅子:2014年10月04日(40)
 蠍-天秤-乙女:2014年10月22日(40)
 蠍-天秤-天秤:2014年11月09日(40)
 蠍-乙女 2014年11月(40)~2015年06月(40)
 蠍-乙女-天秤:2014年11月27日(40)
 蠍-乙女- 蠍:2014年12月14日(40)
 蠍-乙女-射手:2015年01月01日(40)
 蠍-乙女-山羊:2015年01月19日(40)
 蠍-乙女-水瓶:2015年02月06日(40)
 蠍-乙女- 魚:2015年02月23日(40)
 蠍-乙女-牡羊:2015年03月13日(40)
 蠍-乙女-牡牛:2015年03月31日(40)
 蠍-乙女-双子:2015年04月18日(40)
 蠍-乙女- 蟹:2015年05月05日(41)
 蠍-乙女-獅子:2015年05月23日(41)
 蠍-乙女-乙女:2015年06月10日(41)
 蠍-獅子 2015年06月(41)~2016年01月(41)
 蠍-獅子-乙女:2015年06月28日(41)
 蠍-獅子-天秤:2015年07月15日(41)
 蠍-獅子- 蠍:2015年08月02日(41)
 蠍-獅子-射手:2015年08月20日(41)
 蠍-獅子-山羊:2015年09月07日(41)
 蠍-獅子-水瓶:2015年09月24日(41)
 蠍-獅子- 魚:2015年10月12日(41)
 蠍-獅子-牡羊:2015年10月30日(41)
 蠍-獅子-牡牛:2015年11月17日(41)
 蠍-獅子-双子:2015年12月05日(41)
 蠍-獅子- 蟹:2015年12月22日(41)
 蠍-獅子-獅子:2016年01月09日(41)
 蠍- 蟹 2016年01月(41)~2016年08月(41)
 蠍- 蟹-双子:2016年01月27日(41)
 蠍- 蟹-牡牛:2016年02月14日(41)
 蠍- 蟹-牡羊:2016年03月02日(41)
 蠍- 蟹- 魚:2016年03月20日(41)
 蠍- 蟹-水瓶:2016年04月07日(41)
 蠍- 蟹-山羊:2016年04月25日(41)
 蠍- 蟹-射手:2016年05月12日(42)
 蠍- 蟹- 蠍:2016年05月30日(42)
 蠍- 蟹-天秤:2016年06月17日(42)
 蠍- 蟹-乙女:2016年07月05日(42)
 蠍- 蟹-獅子:2016年07月22日(42)
 蠍- 蟹- 蟹:2016年08月09日(42)
 蠍-双子 2016年08月(42)~2017年03月(42)
 蠍-双子-牡牛:2016年08月27日(42)
 蠍-双子-牡羊:2016年09月14日(42)
 蠍-双子- 魚:2016年10月01日(42)
 蠍-双子-水瓶:2016年10月19日(42)
 蠍-双子-山羊:2016年11月06日(42)
 蠍-双子-射手:2016年11月24日(42)
 蠍-双子- 蠍:2016年12月11日(42)
 蠍-双子-天秤:2016年12月29日(42)
 蠍-双子-乙女:2017年01月16日(42)
 蠍-双子-獅子:2017年02月03日(42)
 蠍-双子- 蟹:2017年02月20日(42)
 蠍-双子-双子:2017年03月10日(42)
 蠍-牡牛 2017年03月(42)~2017年10月(42)
 蠍-牡牛-牡羊:2017年03月28日(42)
 蠍-牡牛- 魚:2017年04月15日(42)
 蠍-牡牛-水瓶:2017年05月02日(43)
 蠍-牡牛-山羊:2017年05月20日(43)
 蠍-牡牛-射手:2017年06月07日(43)
 蠍-牡牛- 蠍:2017年06月25日(43)
 蠍-牡牛-天秤:2017年07月12日(43)
 蠍-牡牛-乙女:2017年07月30日(43)
 蠍-牡牛-獅子:2017年08月17日(43)
 蠍-牡牛- 蟹:2017年09月04日(43)
 蠍-牡牛-双子:2017年09月21日(43)
 蠍-牡牛-牡牛:2017年10月09日(43)
 蠍-牡羊 2017年10月(43)~2018年05月(43)
 蠍-牡羊-牡牛:2017年10月27日(43)
 蠍-牡羊-双子:2017年11月14日(43)
 蠍-牡羊- 蟹:2017年12月01日(43)
 蠍-牡羊-獅子:2017年12月19日(43)
 蠍-牡羊-乙女:2018年01月06日(43)
 蠍-牡羊-天秤:2018年01月24日(43)
 蠍-牡羊- 蠍:2018年02月10日(43)
 蠍-牡羊-射手:2018年02月28日(43)
 蠍-牡羊-山羊:2018年03月18日(43)
 蠍-牡羊-水瓶:2018年04月05日(43)
 蠍-牡羊- 魚:2018年04月23日(43)
 蠍-牡羊-牡羊:2018年05月10日(44)
 蠍- 魚 2018年05月(44)~2018年12月(44)
 蠍- 魚-牡羊:2018年05月28日(44)
 蠍- 魚-牡牛:2018年06月15日(44)
 蠍- 魚-双子:2018年07月03日(44)
 蠍- 魚- 蟹:2018年07月20日(44)
 蠍- 魚-獅子:2018年08月07日(44)
 蠍- 魚-乙女:2018年08月25日(44)
 蠍- 魚-天秤:2018年09月12日(44)
 蠍- 魚- 蠍:2018年09月29日(44)
 蠍- 魚-射手:2018年10月17日(44)
 蠍- 魚-山羊:2018年11月04日(44)
 蠍- 魚-水瓶:2018年11月22日(44)
 蠍- 魚- 魚:2018年12月09日(44)
 蠍-水瓶 2018年12月(44)~2019年07月(44)
 蠍-水瓶- 魚:2018年12月27日(44)
 蠍-水瓶-牡羊:2019年01月14日(44)
 蠍-水瓶-牡牛:2019年02月01日(44)
 蠍-水瓶-双子:2019年02月18日(44)
 蠍-水瓶- 蟹:2019年03月08日(44)
 蠍-水瓶-獅子:2019年03月26日(44)
 蠍-水瓶-乙女:2019年04月13日(44)
 蠍-水瓶-天秤:2019年04月30日(45)
 蠍-水瓶- 蠍:2019年05月18日(45)
 蠍-水瓶-射手:2019年06月05日(45)
 蠍-水瓶-山羊:2019年06月23日(45)
 蠍-水瓶-水瓶:2019年07月10日(45)
 蠍-山羊 2019年07月(45)~2020年02月(45)
 蠍-山羊-射手:2019年07月28日(45)
 蠍-山羊- 蠍:2019年08月15日(45)
 蠍-山羊-天秤:2019年09月02日(45)
 蠍-山羊-乙女:2019年09月19日(45)
 蠍-山羊-獅子:2019年10月07日(45)
 蠍-山羊- 蟹:2019年10月25日(45)
 蠍-山羊-双子:2019年11月12日(45)
 蠍-山羊-牡牛:2019年11月29日(45)
 蠍-山羊-牡羊:2019年12月17日(45)
 蠍-山羊- 魚:2020年01月04日(45)
 蠍-山羊-水瓶:2020年01月22日(45)
 蠍-山羊-山羊:2020年02月08日(45)
 蠍-射手 2020年02月(45)~2020年09月(45)
 蠍-射手- 蠍:2020年02月26日(45)
 蠍-射手-天秤:2020年03月15日(45)
 蠍-射手-乙女:2020年04月02日(45)
 蠍-射手-獅子:2020年04月19日(45)
 蠍-射手- 蟹:2020年05月07日(46)
 蠍-射手-双子:2020年05月25日(46)
 蠍-射手-牡牛:2020年06月12日(46)
 蠍-射手-牡羊:2020年06月29日(46)
 蠍-射手- 魚:2020年07月17日(46)
 蠍-射手-水瓶:2020年08月04日(46)
 蠍-射手-山羊:2020年08月22日(46)
 蠍-射手-射手:2020年09月09日(46)
 蠍- 蠍 2020年09月(46)~2021年04月(46)
 蠍- 蠍-天秤:2020年09月26日(46)
 蠍- 蠍-乙女:2020年10月14日(46)
 蠍- 蠍-獅子:2020年11月01日(46)
 蠍- 蠍- 蟹:2020年11月19日(46)
 蠍- 蠍-双子:2020年12月06日(46)
 蠍- 蠍-牡牛:2020年12月24日(46)
 蠍- 蠍-牡羊:2021年01月11日(46)
 蠍- 蠍- 魚:2021年01月29日(46)
 蠍- 蠍-水瓶:2021年02月15日(46)
 蠍- 蠍-山羊:2021年03月05日(46)
 蠍- 蠍-射手:2021年03月23日(46)
 蠍- 蠍- 蠍:2021年04月10日(46)
天秤:2021年04月(47)-2025年04月(51)】
天秤- 蠍 2021年04月(47)~2021年08月(47)
天秤- 蠍-天秤:2021年04月27日(47)
天秤- 蠍-乙女:2021年05月07日(47)
天秤- 蠍-獅子:2021年05月18日(47)
天秤- 蠍- 蟹:2021年05月28日(47)
天秤- 蠍-双子:2021年06月07日(47)
天秤- 蠍-牡牛:2021年06月17日(47)
天秤- 蠍-牡羊:2021年06月27日(47)
天秤- 蠍- 魚:2021年07月07日(47)
天秤- 蠍-水瓶:2021年07月18日(47)
天秤- 蠍-山羊:2021年07月28日(47)
天秤- 蠍-射手:2021年08月07日(47)
天秤- 蠍- 蠍:2021年08月17日(47)
天秤-射手 2021年08月(47)~2021年12月(47)
天秤-射手- 蠍:2021年08月27日(47)
天秤-射手-天秤:2021年09月06日(47)
天秤-射手-乙女:2021年09月16日(47)
天秤-射手-獅子:2021年09月27日(47)
天秤-射手- 蟹:2021年10月07日(47)
天秤-射手-双子:2021年10月17日(47)
天秤-射手-牡牛:2021年10月27日(47)
天秤-射手-牡羊:2021年11月06日(47)
天秤-射手- 魚:2021年11月16日(47)
天秤-射手-水瓶:2021年11月26日(47)
天秤-射手-山羊:2021年12月07日(47)
天秤-射手-射手:2021年12月17日(47)
天秤-山羊 2021年12月(47)~2022年04月(47)
天秤-山羊-射手:2021年12月27日(47)
天秤-山羊- 蠍:2022年01月06日(47)
天秤-山羊-天秤:2022年01月16日(47)
天秤-山羊-乙女:2022年01月26日(47)
天秤-山羊-獅子:2022年02月05日(47)
天秤-山羊- 蟹:2022年02月16日(47)
天秤-山羊-双子:2022年02月26日(47)
天秤-山羊-牡牛:2022年03月08日(47)
天秤-山羊-牡羊:2022年03月18日(47)
天秤-山羊- 魚:2022年03月28日(47)
天秤-山羊-水瓶:2022年04月07日(47)
天秤-山羊-山羊:2022年04月17日(47)
天秤-水瓶 2022年04月(48)~2022年08月(48)
天秤-水瓶- 魚:2022年04月28日(48)
天秤-水瓶-牡羊:2022年05月08日(48)
天秤-水瓶-牡牛:2022年05月18日(48)
天秤-水瓶-双子:2022年05月28日(48)
天秤-水瓶- 蟹:2022年06月07日(48)
天秤-水瓶-獅子:2022年06月17日(48)
天秤-水瓶-乙女:2022年06月27日(48)
天秤-水瓶-天秤:2022年07月08日(48)
天秤-水瓶- 蠍:2022年07月18日(48)
天秤-水瓶-射手:2022年07月28日(48)
天秤-水瓶-山羊:2022年08月07日(48)
天秤-水瓶-水瓶:2022年08月17日(48)
天秤- 魚 2022年08月(48)~2022年12月(48)
天秤- 魚-牡羊:2022年08月27日(48)
天秤- 魚-牡牛:2022年09月06日(48)
天秤- 魚-双子:2022年09月17日(48)
天秤- 魚- 蟹:2022年09月27日(48)
天秤- 魚-獅子:2022年10月07日(48)
天秤- 魚-乙女:2022年10月17日(48)
天秤- 魚-天秤:2022年10月27日(48)
天秤- 魚- 蠍:2022年11月06日(48)
天秤- 魚-射手:2022年11月17日(48)
天秤- 魚-山羊:2022年11月27日(48)
天秤- 魚-水瓶:2022年12月07日(48)
天秤- 魚- 魚:2022年12月17日(48)
天秤-牡羊 2022年12月(48)~2023年04月(48)
天秤-牡羊-牡牛:2022年12月27日(48)
天秤-牡羊-双子:2023年01月06日(48)
天秤-牡羊- 蟹:2023年01月16日(48)
天秤-牡羊-獅子:2023年01月27日(48)
天秤-牡羊-乙女:2023年02月06日(48)
天秤-牡羊-天秤:2023年02月16日(48)
天秤-牡羊- 蠍:2023年02月26日(48)
天秤-牡羊-射手:2023年03月08日(48)
天秤-牡羊-山羊:2023年03月18日(48)
天秤-牡羊-水瓶:2023年03月28日(48)
天秤-牡羊- 魚:2023年04月08日(48)
天秤-牡羊-牡羊:2023年04月18日(48)
天秤-牡牛 2023年04月(49)~2023年08月(49)
天秤-牡牛-牡羊:2023年04月28日(49)
天秤-牡牛- 魚:2023年05月08日(49)
天秤-牡牛-水瓶:2023年05月18日(49)
天秤-牡牛-山羊:2023年05月28日(49)
天秤-牡牛-射手:2023年06月07日(49)
天秤-牡牛- 蠍:2023年06月18日(49)
天秤-牡牛-天秤:2023年06月28日(49)
天秤-牡牛-乙女:2023年07月08日(49)
天秤-牡牛-獅子:2023年07月18日(49)
天秤-牡牛- 蟹:2023年07月28日(49)
天秤-牡牛-双子:2023年08月07日(49)
天秤-牡牛-牡牛:2023年08月17日(49)
天秤-双子 2023年08月(49)~2023年12月(49)
天秤-双子-牡牛:2023年08月28日(49)
天秤-双子-牡羊:2023年09月07日(49)
天秤-双子- 魚:2023年09月17日(49)
天秤-双子-水瓶:2023年09月27日(49)
天秤-双子-山羊:2023年10月07日(49)
天秤-双子-射手:2023年10月17日(49)
天秤-双子- 蠍:2023年10月27日(49)
天秤-双子-天秤:2023年11月07日(49)
天秤-双子-乙女:2023年11月17日(49)
天秤-双子-獅子:2023年11月27日(49)
天秤-双子- 蟹:2023年12月07日(49)
天秤-双子-双子:2023年12月17日(49)
天秤- 蟹 2023年12月(49)~2024年04月(49)
天秤- 蟹-双子:2023年12月27日(49)
天秤- 蟹-牡牛:2024年01月06日(49)
天秤- 蟹-牡羊:2024年01月17日(49)
天秤- 蟹- 魚:2024年01月27日(49)
天秤- 蟹-水瓶:2024年02月06日(49)
天秤- 蟹-山羊:2024年02月16日(49)
天秤- 蟹-射手:2024年02月26日(49)
天秤- 蟹- 蠍:2024年03月07日(49)
天秤- 蟹-天秤:2024年03月18日(49)
天秤- 蟹-乙女:2024年03月28日(49)
天秤- 蟹-獅子:2024年04月07日(49)
天秤- 蟹- 蟹:2024年04月17日(49)
天秤-獅子 2024年04月(50)~2024年08月(50)
天秤-獅子-乙女:2024年04月27日(50)
天秤-獅子-天秤:2024年05月07日(50)
天秤-獅子- 蠍:2024年05月17日(50)
天秤-獅子-射手:2024年05月28日(50)
天秤-獅子-山羊:2024年06月07日(50)
天秤-獅子-水瓶:2024年06月17日(50)
天秤-獅子- 魚:2024年06月27日(50)
天秤-獅子-牡羊:2024年07月07日(50)
天秤-獅子-牡牛:2024年07月17日(50)
天秤-獅子-双子:2024年07月27日(50)
天秤-獅子- 蟹:2024年08月07日(50)
天秤-獅子-獅子:2024年08月17日(50)
天秤-乙女 2024年08月(50)~2024年12月(50)
天秤-乙女-天秤:2024年08月27日(50)
天秤-乙女- 蠍:2024年09月06日(50)
天秤-乙女-射手:2024年09月16日(50)
天秤-乙女-山羊:2024年09月26日(50)
天秤-乙女-水瓶:2024年10月06日(50)
天秤-乙女- 魚:2024年10月17日(50)
天秤-乙女-牡羊:2024年10月27日(50)
天秤-乙女-牡牛:2024年11月06日(50)
天秤-乙女-双子:2024年11月16日(50)
天秤-乙女- 蟹:2024年11月26日(50)
天秤-乙女-獅子:2024年12月06日(50)
天秤-乙女-乙女:2024年12月16日(50)
天秤-天秤 2024年12月(50)~2025年04月(50)
天秤-天秤- 蠍:2024年12月27日(50)
天秤-天秤-射手:2025年01月06日(50)
天秤-天秤-山羊:2025年01月16日(50)
天秤-天秤-水瓶:2025年01月26日(50)
天秤-天秤- 魚:2025年02月05日(50)
天秤-天秤-牡羊:2025年02月15日(50)
天秤-天秤-牡牛:2025年02月25日(50)
天秤-天秤-双子:2025年03月08日(50)
天秤-天秤- 蟹:2025年03月18日(50)
天秤-天秤-獅子:2025年03月28日(50)
天秤-天秤-乙女:2025年04月07日(50)
天秤-天秤-天秤:2025年04月17日(50)
乙女:2025年04月(51)-2030年04月(56)】
乙女-天秤 2025年04月(51)~2025年09月(51)
乙女-天秤- 蠍:2025年04月27日(51)
乙女-天秤-射手:2025年05月10日(51)
乙女-天秤-山羊:2025年05月23日(51)
乙女-天秤-水瓶:2025年06月04日(51)
乙女-天秤- 魚:2025年06月17日(51)
乙女-天秤-牡羊:2025年06月30日(51)
乙女-天秤-牡牛:2025年07月12日(51)
乙女-天秤-双子:2025年07月25日(51)
乙女-天秤- 蟹:2025年08月07日(51)
乙女-天秤-獅子:2025年08月19日(51)
乙女-天秤-乙女:2025年09月01日(51)
乙女-天秤-天秤:2025年09月14日(51)
乙女- 蠍 2025年09月(51)~2026年02月(51)
乙女- 蠍-天秤:2025年09月27日(51)
乙女- 蠍-乙女:2025年10月09日(51)
乙女- 蠍-獅子:2025年10月22日(51)
乙女- 蠍- 蟹:2025年11月04日(51)
乙女- 蠍-双子:2025年11月16日(51)
乙女- 蠍-牡牛:2025年11月29日(51)
乙女- 蠍-牡羊:2025年12月12日(51)
乙女- 蠍- 魚:2025年12月24日(51)
乙女- 蠍-水瓶:2026年01月06日(51)
乙女- 蠍-山羊:2026年01月19日(51)
乙女- 蠍-射手:2026年01月31日(51)
乙女- 蠍- 蠍:2026年02月13日(51)
乙女-射手 2026年02月(51)~2026年07月(51)
乙女-射手- 蠍:2026年02月26日(51)
乙女-射手-天秤:2026年03月10日(51)
乙女-射手-乙女:2026年03月23日(51)
乙女-射手-獅子:2026年04月05日(51)
乙女-射手- 蟹:2026年04月17日(51)
乙女-射手-双子:2026年04月30日(52)
乙女-射手-牡牛:2026年05月13日(52)
乙女-射手-牡羊:2026年05月25日(52)
乙女-射手- 魚:2026年06月07日(52)
乙女-射手-水瓶:2026年06月20日(52)
乙女-射手-山羊:2026年07月03日(52)
乙女-射手-射手:2026年07月15日(52)
乙女-山羊 2026年07月(52)~2026年12月(52)
乙女-山羊-射手:2026年07月28日(52)
乙女-山羊- 蠍:2026年08月10日(52)
乙女-山羊-天秤:2026年08月22日(52)
乙女-山羊-乙女:2026年09月04日(52)
乙女-山羊-獅子:2026年09月17日(52)
乙女-山羊- 蟹:2026年09月29日(52)
乙女-山羊-双子:2026年10月12日(52)
乙女-山羊-牡牛:2026年10月25日(52)
乙女-山羊-牡羊:2026年11月06日(52)
乙女-山羊- 魚:2026年11月19日(52)
乙女-山羊-水瓶:2026年12月02日(52)
乙女-山羊-山羊:2026年12月14日(52)
乙女-水瓶 2026年12月(52)~2027年05月(52)
乙女-水瓶- 魚:2026年12月27日(52)
乙女-水瓶-牡羊:2027年01月09日(52)
乙女-水瓶-牡牛:2027年01月21日(52)
乙女-水瓶-双子:2027年02月03日(52)
乙女-水瓶- 蟹:2027年02月16日(52)
乙女-水瓶-獅子:2027年02月28日(52)
乙女-水瓶-乙女:2027年03月13日(52)
乙女-水瓶-天秤:2027年03月26日(52)
乙女-水瓶- 蠍:2027年04月08日(52)
乙女-水瓶-射手:2027年04月20日(52)
乙女-水瓶-山羊:2027年05月03日(53)
乙女-水瓶-水瓶:2027年05月16日(53)
乙女- 魚 2027年05月(53)~2027年10月(53)
乙女- 魚-牡羊:2027年05月28日(53)
乙女- 魚-牡牛:2027年06月10日(53)
乙女- 魚-双子:2027年06月23日(53)
乙女- 魚- 蟹:2027年07月05日(53)
乙女- 魚-獅子:2027年07月18日(53)
乙女- 魚-乙女:2027年07月31日(53)
乙女- 魚-天秤:2027年08月12日(53)
乙女- 魚- 蠍:2027年08月25日(53)
乙女- 魚-射手:2027年09月07日(53)
乙女- 魚-山羊:2027年09月19日(53)
乙女- 魚-水瓶:2027年10月02日(53)
乙女- 魚- 魚:2027年10月15日(53)
乙女-牡羊 2027年10月(53)~2028年03月(53)
乙女-牡羊-牡牛:2027年10月27日(53)
乙女-牡羊-双子:2027年11月09日(53)
乙女-牡羊- 蟹:2027年11月22日(53)
乙女-牡羊-獅子:2027年12月05日(53)
乙女-牡羊-乙女:2027年12月17日(53)
乙女-牡羊-天秤:2027年12月30日(53)
乙女-牡羊- 蠍:2028年01月12日(53)
乙女-牡羊-射手:2028年01月24日(53)
乙女-牡羊-山羊:2028年02月06日(53)
乙女-牡羊-水瓶:2028年02月19日(53)
乙女-牡羊- 魚:2028年03月02日(53)
乙女-牡羊-牡羊:2028年03月15日(53)
乙女-牡牛 2028年03月(53)~2028年08月(53)
乙女-牡牛-牡羊:2028年03月28日(53)
乙女-牡牛- 魚:2028年04月09日(53)
乙女-牡牛-水瓶:2028年04月22日(53)
乙女-牡牛-山羊:2028年05月05日(54)
乙女-牡牛-射手:2028年05月17日(54)
乙女-牡牛- 蠍:2028年05月30日(54)
乙女-牡牛-天秤:2028年06月12日(54)
乙女-牡牛-乙女:2028年06月24日(54)
乙女-牡牛-獅子:2028年07月07日(54)
乙女-牡牛- 蟹:2028年07月20日(54)
乙女-牡牛-双子:2028年08月01日(54)
乙女-牡牛-牡牛:2028年08月14日(54)
乙女-双子 2028年08月(54)~2029年01月(54)
乙女-双子-牡牛:2028年08月27日(54)
乙女-双子-牡羊:2028年09月09日(54)
乙女-双子- 魚:2028年09月21日(54)
乙女-双子-水瓶:2028年10月04日(54)
乙女-双子-山羊:2028年10月17日(54)
乙女-双子-射手:2028年10月29日(54)
乙女-双子- 蠍:2028年11月11日(54)
乙女-双子-天秤:2028年11月24日(54)
乙女-双子-乙女:2028年12月06日(54)
乙女-双子-獅子:2028年12月19日(54)
乙女-双子- 蟹:2029年01月01日(54)
乙女-双子-双子:2029年01月13日(54)
乙女- 蟹 2029年01月(54)~2029年06月(54)
乙女- 蟹-双子:2029年01月26日(54)
乙女- 蟹-牡牛:2029年02月08日(54)
乙女- 蟹-牡羊:2029年02月20日(54)
乙女- 蟹- 魚:2029年03月05日(54)
乙女- 蟹-水瓶:2029年03月18日(54)
乙女- 蟹-山羊:2029年03月30日(54)
乙女- 蟹-射手:2029年04月12日(54)
乙女- 蟹- 蠍:2029年04月25日(54)
乙女- 蟹-天秤:2029年05月07日(55)
乙女- 蟹-乙女:2029年05月20日(55)
乙女- 蟹-獅子:2029年06月02日(55)
乙女- 蟹- 蟹:2029年06月15日(55)
乙女-獅子 2029年06月(55)~2029年11月(55)
乙女-獅子-乙女:2029年06月27日(55)
乙女-獅子-天秤:2029年07月10日(55)
乙女-獅子- 蠍:2029年07月23日(55)
乙女-獅子-射手:2029年08月04日(55)
乙女-獅子-山羊:2029年08月17日(55)
乙女-獅子-水瓶:2029年08月30日(55)
乙女-獅子- 魚:2029年09月11日(55)
乙女-獅子-牡羊:2029年09月24日(55)
乙女-獅子-牡牛:2029年10月07日(55)
乙女-獅子-双子:2029年10月19日(55)
乙女-獅子- 蟹:2029年11月01日(55)
乙女-獅子-獅子:2029年11月14日(55)
乙女-乙女 2029年11月(55)~2030年04月(55)
乙女-乙女-天秤:2029年11月26日(55)
乙女-乙女- 蠍:2029年12月09日(55)
乙女-乙女-射手:2029年12月22日(55)
乙女-乙女-山羊:2030年01月03日(55)
乙女-乙女-水瓶:2030年01月16日(55)
乙女-乙女- 魚:2030年01月29日(55)
乙女-乙女-牡羊:2030年02月10日(55)
乙女-乙女-牡牛:2030年02月23日(55)
乙女-乙女-双子:2030年03月08日(55)
乙女-乙女- 蟹:2030年03月21日(55)
乙女-乙女-獅子:2030年04月02日(55)
乙女-乙女-乙女:2030年04月15日(55)
獅子:2030年04月(56)-2034年04月(60)】
獅子-乙女 2030年04月(56)~2030年08月(56)
獅子-乙女-天秤:2030年04月28日(56)
獅子-乙女- 蠍:2030年05月08日(56)
獅子-乙女-射手:2030年05月18日(56)
獅子-乙女-山羊:2030年05月28日(56)
獅子-乙女-水瓶:2030年06月07日(56)
獅子-乙女- 魚:2030年06月17日(56)
獅子-乙女-牡羊:2030年06月27日(56)
獅子-乙女-牡牛:2030年07月08日(56)
獅子-乙女-双子:2030年07月18日(56)
獅子-乙女- 蟹:2030年07月28日(56)
獅子-乙女-獅子:2030年08月07日(56)
獅子-乙女-乙女:2030年08月17日(56)
獅子-天秤 2030年08月(56)~2030年12月(56)
獅子-天秤- 蠍:2030年08月27日(56)
獅子-天秤-射手:2030年09月06日(56)
獅子-天秤-山羊:2030年09月17日(56)
獅子-天秤-水瓶:2030年09月27日(56)
獅子-天秤- 魚:2030年10月07日(56)
獅子-天秤-牡羊:2030年10月17日(56)
獅子-天秤-牡牛:2030年10月27日(56)
獅子-天秤-双子:2030年11月06日(56)
獅子-天秤- 蟹:2030年11月17日(56)
獅子-天秤-獅子:2030年11月27日(56)
獅子-天秤-乙女:2030年12月07日(56)
獅子-天秤-天秤:2030年12月17日(56)
獅子- 蠍 2030年12月(56)~2031年04月(56)
獅子- 蠍-天秤:2030年12月27日(56)
獅子- 蠍-乙女:2031年01月06日(56)
獅子- 蠍-獅子:2031年01月16日(56)
獅子- 蠍- 蟹:2031年01月27日(56)
獅子- 蠍-双子:2031年02月06日(56)
獅子- 蠍-牡牛:2031年02月16日(56)
獅子- 蠍-牡羊:2031年02月26日(56)
獅子- 蠍- 魚:2031年03月08日(56)
獅子- 蠍-水瓶:2031年03月18日(56)
獅子- 蠍-山羊:2031年03月28日(56)
獅子- 蠍-射手:2031年04月08日(56)
獅子- 蠍- 蠍:2031年04月18日(56)
獅子-射手 2031年04月(57)~2031年08月(57)
獅子-射手- 蠍:2031年04月28日(57)
獅子-射手-天秤:2031年05月08日(57)
獅子-射手-乙女:2031年05月18日(57)
獅子-射手-獅子:2031年05月28日(57)
獅子-射手- 蟹:2031年06月07日(57)
獅子-射手-双子:2031年06月18日(57)
獅子-射手-牡牛:2031年06月28日(57)
獅子-射手-牡羊:2031年07月08日(57)
獅子-射手- 魚:2031年07月18日(57)
獅子-射手-水瓶:2031年07月28日(57)
獅子-射手-山羊:2031年08月07日(57)
獅子-射手-射手:2031年08月17日(57)
獅子-山羊 2031年08月(57)~2031年12月(57)
獅子-山羊-射手:2031年08月28日(57)
獅子-山羊- 蠍:2031年09月07日(57)
獅子-山羊-天秤:2031年09月17日(57)
獅子-山羊-乙女:2031年09月27日(57)
獅子-山羊-獅子:2031年10月07日(57)
獅子-山羊- 蟹:2031年10月17日(57)
獅子-山羊-双子:2031年10月27日(57)
獅子-山羊-牡牛:2031年11月07日(57)
獅子-山羊-牡羊:2031年11月17日(57)
獅子-山羊- 魚:2031年11月27日(57)
獅子-山羊-水瓶:2031年12月07日(57)
獅子-山羊-山羊:2031年12月17日(57)
獅子-水瓶 2031年12月(57)~2032年04月(57)
獅子-水瓶- 魚:2031年12月27日(57)
獅子-水瓶-牡羊:2032年01月06日(57)
獅子-水瓶-牡牛:2032年01月17日(57)
獅子-水瓶-双子:2032年01月27日(57)
獅子-水瓶- 蟹:2032年02月06日(57)
獅子-水瓶-獅子:2032年02月16日(57)
獅子-水瓶-乙女:2032年02月26日(57)
獅子-水瓶-天秤:2032年03月07日(57)
獅子-水瓶- 蠍:2032年03月18日(57)
獅子-水瓶-射手:2032年03月28日(57)
獅子-水瓶-山羊:2032年04月07日(57)
獅子-水瓶-水瓶:2032年04月17日(57)
獅子- 魚 2032年04月(58)~2032年08月(58)
獅子- 魚-牡羊:2032年04月27日(58)
獅子- 魚-牡牛:2032年05月07日(58)
獅子- 魚-双子:2032年05月17日(58)
獅子- 魚- 蟹:2032年05月28日(58)
獅子- 魚-獅子:2032年06月07日(58)
獅子- 魚-乙女:2032年06月17日(58)
獅子- 魚-天秤:2032年06月27日(58)
獅子- 魚- 蠍:2032年07月07日(58)
獅子- 魚-射手:2032年07月17日(58)
獅子- 魚-山羊:2032年07月27日(58)
獅子- 魚-水瓶:2032年08月07日(58)
獅子- 魚- 魚:2032年08月17日(58)
獅子-牡羊 2032年08月(58)~2032年12月(58)
獅子-牡羊-牡牛:2032年08月27日(58)
獅子-牡羊-双子:2032年09月06日(58)
獅子-牡羊- 蟹:2032年09月16日(58)
獅子-牡羊-獅子:2032年09月26日(58)
獅子-牡羊-乙女:2032年10月06日(58)
獅子-牡羊-天秤:2032年10月17日(58)
獅子-牡羊- 蠍:2032年10月27日(58)
獅子-牡羊-射手:2032年11月06日(58)
獅子-牡羊-山羊:2032年11月16日(58)
獅子-牡羊-水瓶:2032年11月26日(58)
獅子-牡羊- 魚:2032年12月06日(58)
獅子-牡羊-牡羊:2032年12月16日(58)
獅子-牡牛 2032年12月(58)~2033年04月(58)
獅子-牡牛-牡羊:2032年12月27日(58)
獅子-牡牛- 魚:2033年01月06日(58)
獅子-牡牛-水瓶:2033年01月16日(58)
獅子-牡牛-山羊:2033年01月26日(58)
獅子-牡牛-射手:2033年02月05日(58)
獅子-牡牛- 蠍:2033年02月15日(58)
獅子-牡牛-天秤:2033年02月25日(58)
獅子-牡牛-乙女:2033年03月08日(58)
獅子-牡牛-獅子:2033年03月18日(58)
獅子-牡牛- 蟹:2033年03月28日(58)
獅子-牡牛-双子:2033年04月07日(58)
獅子-牡牛-牡牛:2033年04月17日(58)
獅子-双子 2033年04月(59)~2033年08月(59)
獅子-双子-牡牛:2033年04月27日(59)
獅子-双子-牡羊:2033年05月07日(59)
獅子-双子- 魚:2033年05月18日(59)
獅子-双子-水瓶:2033年05月28日(59)
獅子-双子-山羊:2033年06月07日(59)
獅子-双子-射手:2033年06月17日(59)
獅子-双子- 蠍:2033年06月27日(59)
獅子-双子-天秤:2033年07月07日(59)
獅子-双子-乙女:2033年07月18日(59)
獅子-双子-獅子:2033年07月28日(59)
獅子-双子- 蟹:2033年08月07日(59)
獅子-双子-双子:2033年08月17日(59)
獅子- 蟹 2033年08月(59)~2033年12月(59)
獅子- 蟹-双子:2033年08月27日(59)
獅子- 蟹-牡牛:2033年09月06日(59)
獅子- 蟹-牡羊:2033年09月16日(59)
獅子- 蟹- 魚:2033年09月27日(59)
獅子- 蟹-水瓶:2033年10月07日(59)
獅子- 蟹-山羊:2033年10月17日(59)
獅子- 蟹-射手:2033年10月27日(59)
獅子- 蟹- 蠍:2033年11月06日(59)
獅子- 蟹-天秤:2033年11月16日(59)
獅子- 蟹-乙女:2033年11月26日(59)
獅子- 蟹-獅子:2033年12月07日(59)
獅子- 蟹- 蟹:2033年12月17日(59)
獅子-獅子 2033年12月(59)~2034年04月(59)
獅子-獅子-乙女:2033年12月27日(59)
獅子-獅子-天秤:2034年01月06日(59)
獅子-獅子- 蠍:2034年01月16日(59)
獅子-獅子-射手:2034年01月26日(59)
獅子-獅子-山羊:2034年02月05日(59)
獅子-獅子-水瓶:2034年02月16日(59)
獅子-獅子- 魚:2034年02月26日(59)
獅子-獅子-牡羊:2034年03月08日(59)
獅子-獅子-牡牛:2034年03月18日(59)
獅子-獅子-双子:2034年03月28日(59)
獅子-獅子- 蟹:2034年04月07日(59)
獅子-獅子-獅子:2034年04月17日(59)
 蟹:2034年04月(60)-2035年04月(61)】
 蟹-双子 2034年04月(60)~2034年05月(60)
 蟹-双子-牡牛:2034年04月28日(60)
 蟹-双子-牡羊:2034年04月30日(60)
 蟹-双子- 魚:2034年05月03日(60)
 蟹-双子-水瓶:2034年05月05日(60)
 蟹-双子-山羊:2034年05月08日(60)
 蟹-双子-射手:2034年05月10日(60)
 蟹-双子- 蠍:2034年05月13日(60)
 蟹-双子-天秤:2034年05月15日(60)
 蟹-双子-乙女:2034年05月18日(60)
 蟹-双子-獅子:2034年05月20日(60)
 蟹-双子- 蟹:2034年05月23日(60)
 蟹-双子-双子:2034年05月25日(60)
 蟹-牡牛 2034年05月(60)~2034年06月(60)
 蟹-牡牛-牡羊:2034年05月28日(60)
 蟹-牡牛- 魚:2034年05月31日(60)
 蟹-牡牛-水瓶:2034年06月02日(60)
 蟹-牡牛-山羊:2034年06月05日(60)
 蟹-牡牛-射手:2034年06月07日(60)
 蟹-牡牛- 蠍:2034年06月10日(60)
 蟹-牡牛-天秤:2034年06月12日(60)
 蟹-牡牛-乙女:2034年06月15日(60)
 蟹-牡牛-獅子:2034年06月17日(60)
 蟹-牡牛- 蟹:2034年06月20日(60)
 蟹-牡牛-双子:2034年06月22日(60)
 蟹-牡牛-牡牛:2034年06月25日(60)
 蟹-牡羊 2034年06月(60)~2034年07月(60)
 蟹-牡羊-牡牛:2034年06月27日(60)
 蟹-牡羊-双子:2034年06月30日(60)
 蟹-牡羊- 蟹:2034年07月03日(60)
 蟹-牡羊-獅子:2034年07月05日(60)
 蟹-牡羊-乙女:2034年07月08日(60)
 蟹-牡羊-天秤:2034年07月10日(60)
 蟹-牡羊- 蠍:2034年07月13日(60)
 蟹-牡羊-射手:2034年07月15日(60)
 蟹-牡羊-山羊:2034年07月18日(60)
 蟹-牡羊-水瓶:2034年07月20日(60)
 蟹-牡羊- 魚:2034年07月23日(60)
 蟹-牡羊-牡羊:2034年07月25日(60)
 蟹- 魚 2034年07月(60)~2034年08月(60)
 蟹- 魚-牡羊:2034年07月28日(60)
 蟹- 魚-牡牛:2034年07月30日(60)
 蟹- 魚-双子:2034年08月02日(60)
 蟹- 魚- 蟹:2034年08月05日(60)
 蟹- 魚-獅子:2034年08月07日(60)
 蟹- 魚-乙女:2034年08月10日(60)
 蟹- 魚-天秤:2034年08月12日(60)
 蟹- 魚- 蠍:2034年08月15日(60)
 蟹- 魚-射手:2034年08月17日(60)
 蟹- 魚-山羊:2034年08月20日(60)
 蟹- 魚-水瓶:2034年08月22日(60)
 蟹- 魚- 魚:2034年08月25日(60)
 蟹-水瓶 2034年08月(60)~2034年09月(60)
 蟹-水瓶- 魚:2034年08月27日(60)
 蟹-水瓶-牡羊:2034年08月30日(60)
 蟹-水瓶-牡牛:2034年09月01日(60)
 蟹-水瓶-双子:2034年09月04日(60)
 蟹-水瓶- 蟹:2034年09月06日(60)
 蟹-水瓶-獅子:2034年09月09日(60)
 蟹-水瓶-乙女:2034年09月12日(60)
 蟹-水瓶-天秤:2034年09月14日(60)
 蟹-水瓶- 蠍:2034年09月17日(60)
 蟹-水瓶-射手:2034年09月19日(60)
 蟹-水瓶-山羊:2034年09月22日(60)
 蟹-水瓶-水瓶:2034年09月24日(60)
 蟹-山羊 2034年09月(60)~2034年10月(60)
 蟹-山羊-射手:2034年09月27日(60)
 蟹-山羊- 蠍:2034年09月29日(60)
 蟹-山羊-天秤:2034年10月02日(60)
 蟹-山羊-乙女:2034年10月04日(60)
 蟹-山羊-獅子:2034年10月07日(60)
 蟹-山羊- 蟹:2034年10月09日(60)
 蟹-山羊-双子:2034年10月12日(60)
 蟹-山羊-牡牛:2034年10月15日(60)
 蟹-山羊-牡羊:2034年10月17日(60)
 蟹-山羊- 魚:2034年10月20日(60)
 蟹-山羊-水瓶:2034年10月22日(60)
 蟹-山羊-山羊:2034年10月25日(60)
 蟹-射手 2034年10月(60)~2034年11月(60)
 蟹-射手- 蠍:2034年10月27日(60)
 蟹-射手-天秤:2034年10月30日(60)
 蟹-射手-乙女:2034年11月01日(60)
 蟹-射手-獅子:2034年11月04日(60)
 蟹-射手- 蟹:2034年11月06日(60)
 蟹-射手-双子:2034年11月09日(60)
 蟹-射手-牡牛:2034年11月11日(60)
 蟹-射手-牡羊:2034年11月14日(60)
 蟹-射手- 魚:2034年11月17日(60)
 蟹-射手-水瓶:2034年11月19日(60)
 蟹-射手-山羊:2034年11月22日(60)
 蟹-射手-射手:2034年11月24日(60)
 蟹- 蠍 2034年11月(60)~2034年12月(60)
 蟹- 蠍-天秤:2034年11月27日(60)
 蟹- 蠍-乙女:2034年11月29日(60)
 蟹- 蠍-獅子:2034年12月02日(60)
 蟹- 蠍- 蟹:2034年12月04日(60)
 蟹- 蠍-双子:2034年12月07日(60)
 蟹- 蠍-牡牛:2034年12月09日(60)
 蟹- 蠍-牡羊:2034年12月12日(60)
 蟹- 蠍- 魚:2034年12月14日(60)
 蟹- 蠍-水瓶:2034年12月17日(60)
 蟹- 蠍-山羊:2034年12月19日(60)
 蟹- 蠍-射手:2034年12月22日(60)
 蟹- 蠍- 蠍:2034年12月25日(60)
 蟹-天秤 2034年12月(60)~2035年01月(60)
 蟹-天秤- 蠍:2034年12月27日(60)
 蟹-天秤-射手:2034年12月30日(60)
 蟹-天秤-山羊:2035年01月01日(60)
 蟹-天秤-水瓶:2035年01月04日(60)
 蟹-天秤- 魚:2035年01月06日(60)
 蟹-天秤-牡羊:2035年01月09日(60)
 蟹-天秤-牡牛:2035年01月11日(60)
 蟹-天秤-双子:2035年01月14日(60)
 蟹-天秤- 蟹:2035年01月16日(60)
 蟹-天秤-獅子:2035年01月19日(60)
 蟹-天秤-乙女:2035年01月21日(60)
 蟹-天秤-天秤:2035年01月24日(60)
 蟹-乙女 2035年01月(60)~2035年02月(60)
 蟹-乙女-天秤:2035年01月27日(60)
 蟹-乙女- 蠍:2035年01月29日(60)
 蟹-乙女-射手:2035年02月01日(60)
 蟹-乙女-山羊:2035年02月03日(60)
 蟹-乙女-水瓶:2035年02月06日(60)
 蟹-乙女- 魚:2035年02月08日(60)
 蟹-乙女-牡羊:2035年02月11日(60)
 蟹-乙女-牡牛:2035年02月13日(60)
 蟹-乙女-双子:2035年02月16日(60)
 蟹-乙女- 蟹:2035年02月18日(60)
 蟹-乙女-獅子:2035年02月21日(60)
 蟹-乙女-乙女:2035年02月23日(60)
 蟹-獅子 2035年02月(60)~2035年03月(60)
 蟹-獅子-乙女:2035年02月26日(60)
 蟹-獅子-天秤:2035年02月28日(60)
 蟹-獅子- 蠍:2035年03月03日(60)
 蟹-獅子-射手:2035年03月06日(60)
 蟹-獅子-山羊:2035年03月08日(60)
 蟹-獅子-水瓶:2035年03月11日(60)
 蟹-獅子- 魚:2035年03月13日(60)
 蟹-獅子-牡羊:2035年03月16日(60)
 蟹-獅子-牡牛:2035年03月18日(60)
 蟹-獅子-双子:2035年03月21日(60)
 蟹-獅子- 蟹:2035年03月23日(60)
 蟹-獅子-獅子:2035年03月26日(60)
 蟹- 蟹 2035年03月(60)~2035年04月(60)
 蟹- 蟹-双子:2035年03月28日(60)
 蟹- 蟹-牡牛:2035年03月31日(60)
 蟹- 蟹-牡羊:2035年04月02日(60)
 蟹- 蟹- 魚:2035年04月05日(60)
 蟹- 蟹-水瓶:2035年04月08日(60)
 蟹- 蟹-山羊:2035年04月10日(60)
 蟹- 蟹-射手:2035年04月13日(60)
 蟹- 蟹- 蠍:2035年04月15日(60)
 蟹- 蟹-天秤:2035年04月18日(60)
 蟹- 蟹-乙女:2035年04月20日(60)
 蟹- 蟹-獅子:2035年04月23日(60)
 蟹- 蟹- 蟹:2035年04月25日(60)
双子:2035年04月(61)-2045年04月(71)】
双子-牡牛 2035年04月(61)~2036年02月(61)
双子-牡牛-牡羊:2035年04月28日(61)
双子-牡牛- 魚:2035年05月23日(61)
双子-牡牛-水瓶:2035年06月18日(61)
双子-牡牛-山羊:2035年07月13日(61)
双子-牡牛-射手:2035年08月07日(61)
双子-牡牛- 蠍:2035年09月02日(61)
双子-牡牛-天秤:2035年09月27日(61)
双子-牡牛-乙女:2035年10月22日(61)
双子-牡牛-獅子:2035年11月17日(61)
双子-牡牛- 蟹:2035年12月12日(61)
双子-牡牛-双子:2036年01月06日(61)
双子-牡牛-牡牛:2036年02月01日(61)
双子-牡羊 2036年02月(61)~2036年12月(61)
双子-牡羊-牡牛:2036年02月26日(61)
双子-牡羊-双子:2036年03月23日(61)
双子-牡羊- 蟹:2036年04月17日(61)
双子-牡羊-獅子:2036年05月12日(62)
双子-牡羊-乙女:2036年06月07日(62)
双子-牡羊-天秤:2036年07月02日(62)
双子-牡羊- 蠍:2036年07月27日(62)
双子-牡羊-射手:2036年08月22日(62)
双子-牡羊-山羊:2036年09月16日(62)
双子-牡羊-水瓶:2036年10月11日(62)
双子-牡羊- 魚:2036年11月06日(62)
双子-牡羊-牡羊:2036年12月01日(62)
双子- 魚 2036年12月(62)~2037年10月(62)
双子- 魚-牡羊:2036年12月27日(62)
双子- 魚-牡牛:2037年01月21日(62)
双子- 魚-双子:2037年02月15日(62)
双子- 魚- 蟹:2037年03月13日(62)
双子- 魚-獅子:2037年04月07日(62)
双子- 魚-乙女:2037年05月02日(63)
双子- 魚-天秤:2037年05月28日(63)
双子- 魚- 蠍:2037年06月22日(63)
双子- 魚-射手:2037年07月18日(63)
双子- 魚-山羊:2037年08月12日(63)
双子- 魚-水瓶:2037年09月06日(63)
双子- 魚- 魚:2037年10月02日(63)
双子-水瓶 2037年10月(63)~2038年08月(63)
双子-水瓶- 魚:2037年10月27日(63)
双子-水瓶-牡羊:2037年11月21日(63)
双子-水瓶-牡牛:2037年12月17日(63)
双子-水瓶-双子:2038年01月11日(63)
双子-水瓶- 蟹:2038年02月05日(63)
双子-水瓶-獅子:2038年03月03日(63)
双子-水瓶-乙女:2038年03月28日(63)
双子-水瓶-天秤:2038年04月23日(63)
双子-水瓶- 蠍:2038年05月18日(64)
双子-水瓶-射手:2038年06月12日(64)
双子-水瓶-山羊:2038年07月08日(64)
双子-水瓶-水瓶:2038年08月02日(64)
双子-山羊 2038年08月(64)~2039年06月(64)
双子-山羊-射手:2038年08月27日(64)
双子-山羊- 蠍:2038年09月22日(64)
双子-山羊-天秤:2038年10月17日(64)
双子-山羊-乙女:2038年11月11日(64)
双子-山羊-獅子:2038年12月07日(64)
双子-山羊- 蟹:2039年01月01日(64)
双子-山羊-双子:2039年01月27日(64)
双子-山羊-牡牛:2039年02月21日(64)
双子-山羊-牡羊:2039年03月18日(64)
双子-山羊- 魚:2039年04月13日(64)
双子-山羊-水瓶:2039年05月08日(65)
双子-山羊-山羊:2039年06月02日(65)
双子-射手 2039年06月(65)~2040年04月(65)
双子-射手- 蠍:2039年06月28日(65)
双子-射手-天秤:2039年07月23日(65)
双子-射手-乙女:2039年08月17日(65)
双子-射手-獅子:2039年09月12日(65)
双子-射手- 蟹:2039年10月07日(65)
双子-射手-双子:2039年11月02日(65)
双子-射手-牡牛:2039年11月27日(65)
双子-射手-牡羊:2039年12月22日(65)
双子-射手- 魚:2040年01月17日(65)
双子-射手-水瓶:2040年02月11日(65)
双子-射手-山羊:2040年03月07日(65)
双子-射手-射手:2040年04月02日(65)
双子- 蠍 2040年04月(66)~2041年02月(66)
双子- 蠍-天秤:2040年04月27日(66)
双子- 蠍-乙女:2040年05月22日(66)
双子- 蠍-獅子:2040年06月17日(66)
双子- 蠍- 蟹:2040年07月12日(66)
双子- 蠍-双子:2040年08月07日(66)
双子- 蠍-牡牛:2040年09月01日(66)
双子- 蠍-牡羊:2040年09月26日(66)
双子- 蠍- 魚:2040年10月22日(66)
双子- 蠍-水瓶:2040年11月16日(66)
双子- 蠍-山羊:2040年12月11日(66)
双子- 蠍-射手:2041年01月06日(66)
双子- 蠍- 蠍:2041年01月31日(66)
双子-天秤 2041年02月(66)~2041年12月(66)
双子-天秤- 蠍:2041年02月25日(66)
双子-天秤-射手:2041年03月23日(66)
双子-天秤-山羊:2041年04月17日(66)
双子-天秤-水瓶:2041年05月13日(67)
双子-天秤- 魚:2041年06月07日(67)
双子-天秤-牡羊:2041年07月02日(67)
双子-天秤-牡牛:2041年07月28日(67)
双子-天秤-双子:2041年08月22日(67)
双子-天秤- 蟹:2041年09月16日(67)
双子-天秤-獅子:2041年10月12日(67)
双子-天秤-乙女:2041年11月06日(67)
双子-天秤-天秤:2041年12月01日(67)
双子-乙女 2041年12月(67)~2042年10月(67)
双子-乙女-天秤:2041年12月27日(67)
双子-乙女- 蠍:2042年01月21日(67)
双子-乙女-射手:2042年02月16日(67)
双子-乙女-山羊:2042年03月13日(67)
双子-乙女-水瓶:2042年04月07日(67)
双子-乙女- 魚:2042年05月03日(68)
双子-乙女-牡羊:2042年05月28日(68)
双子-乙女-牡牛:2042年06月22日(68)
双子-乙女-双子:2042年07月18日(68)
双子-乙女- 蟹:2042年08月12日(68)
双子-乙女-獅子:2042年09月06日(68)
双子-乙女-乙女:2042年10月02日(68)
双子-獅子 2042年10月(68)~2043年08月(68)
双子-獅子-乙女:2042年10月27日(68)
双子-獅子-天秤:2042年11月22日(68)
双子-獅子- 蠍:2042年12月17日(68)
双子-獅子-射手:2043年01月11日(68)
双子-獅子-山羊:2043年02月06日(68)
双子-獅子-水瓶:2043年03月03日(68)
双子-獅子- 魚:2043年03月28日(68)
双子-獅子-牡羊:2043年04月23日(68)
双子-獅子-牡牛:2043年05月18日(69)
双子-獅子-双子:2043年06月12日(69)
双子-獅子- 蟹:2043年07月08日(69)
双子-獅子-獅子:2043年08月02日(69)
双子- 蟹 2043年08月(69)~2044年06月(69)
双子- 蟹-双子:2043年08月28日(69)
双子- 蟹-牡牛:2043年09月22日(69)
双子- 蟹-牡羊:2043年10月17日(69)
双子- 蟹- 魚:2043年11月12日(69)
双子- 蟹-水瓶:2043年12月07日(69)
双子- 蟹-山羊:2044年01月01日(69)
双子- 蟹-射手:2044年01月27日(69)
双子- 蟹- 蠍:2044年02月21日(69)
双子- 蟹-天秤:2044年03月18日(69)
双子- 蟹-乙女:2044年04月12日(69)
双子- 蟹-獅子:2044年05月07日(70)
双子- 蟹- 蟹:2044年06月02日(70)
双子-双子 2044年06月(70)~2045年04月(70)
双子-双子-牡牛:2044年06月27日(70)
双子-双子-牡羊:2044年07月22日(70)
双子-双子- 魚:2044年08月17日(70)
双子-双子-水瓶:2044年09月11日(70)
双子-双子-山羊:2044年10月06日(70)
双子-双子-射手:2044年11月01日(70)
双子-双子- 蠍:2044年11月26日(70)
双子-双子-天秤:2044年12月22日(70)
双子-双子-乙女:2045年01月16日(70)
双子-双子-獅子:2045年02月10日(70)
双子-双子- 蟹:2045年03月08日(70)
双子-双子-双子:2045年04月02日(70)
牡牛:2045年04月(71)-2054年04月(80)】
牡牛-牡羊 2045年04月(71)~2046年01月(71)
牡牛-牡羊-牡牛:2045年04月27日(71)
牡牛-牡羊-双子:2045年05月20日(71)
牡牛-牡羊- 蟹:2045年06月12日(71)
牡牛-牡羊-獅子:2045年07月05日(71)
牡牛-牡羊-乙女:2045年07月28日(71)
牡牛-牡羊-天秤:2045年08月19日(71)
牡牛-牡羊- 蠍:2045年09月11日(71)
牡牛-牡羊-射手:2045年10月04日(71)
牡牛-牡羊-山羊:2045年10月27日(71)
牡牛-牡羊-水瓶:2045年11月19日(71)
牡牛-牡羊- 魚:2045年12月12日(71)
牡牛-牡羊-牡羊:2046年01月03日(71)
牡牛- 魚 2046年01月(71)~2046年10月(71)
牡牛- 魚-牡羊:2046年01月26日(71)
牡牛- 魚-牡牛:2046年02月18日(71)
牡牛- 魚-双子:2046年03月13日(71)
牡牛- 魚- 蟹:2046年04月05日(71)
牡牛- 魚-獅子:2046年04月28日(72)
牡牛- 魚-乙女:2046年05月20日(72)
牡牛- 魚-天秤:2046年06月12日(72)
牡牛- 魚- 蠍:2046年07月05日(72)
牡牛- 魚-射手:2046年07月28日(72)
牡牛- 魚-山羊:2046年08月20日(72)
牡牛- 魚-水瓶:2046年09月12日(72)
牡牛- 魚- 魚:2046年10月04日(72)
牡牛-水瓶 2046年10月(72)~2047年07月(72)
牡牛-水瓶- 魚:2046年10月27日(72)
牡牛-水瓶-牡羊:2046年11月19日(72)
牡牛-水瓶-牡牛:2046年12月12日(72)
牡牛-水瓶-双子:2047年01月04日(72)
牡牛-水瓶- 蟹:2047年01月27日(72)
牡牛-水瓶-獅子:2047年02月18日(72)
牡牛-水瓶-乙女:2047年03月13日(72)
牡牛-水瓶-天秤:2047年04月05日(72)
牡牛-水瓶- 蠍:2047年04月28日(73)
牡牛-水瓶-射手:2047年05月21日(73)
牡牛-水瓶-山羊:2047年06月12日(73)
牡牛-水瓶-水瓶:2047年07月05日(73)
牡牛-山羊 2047年07月(73)~2048年04月(73)
牡牛-山羊-射手:2047年07月28日(73)
牡牛-山羊- 蠍:2047年08月20日(73)
牡牛-山羊-天秤:2047年09月12日(73)
牡牛-山羊-乙女:2047年10月05日(73)
牡牛-山羊-獅子:2047年10月27日(73)
牡牛-山羊- 蟹:2047年11月19日(73)
牡牛-山羊-双子:2047年12月12日(73)
牡牛-山羊-牡牛:2048年01月04日(73)
牡牛-山羊-牡羊:2048年01月27日(73)
牡牛-山羊- 魚:2048年02月19日(73)
牡牛-山羊-水瓶:2048年03月12日(73)
牡牛-山羊-山羊:2048年04月04日(73)
牡牛-射手 2048年04月(74)~2049年01月(74)
牡牛-射手- 蠍:2048年04月27日(74)
牡牛-射手-天秤:2048年05月20日(74)
牡牛-射手-乙女:2048年06月12日(74)
牡牛-射手-獅子:2048年07月05日(74)
牡牛-射手- 蟹:2048年07月27日(74)
牡牛-射手-双子:2048年08月19日(74)
牡牛-射手-牡牛:2048年09月11日(74)
牡牛-射手-牡羊:2048年10月04日(74)
牡牛-射手- 魚:2048年10月27日(74)
牡牛-射手-水瓶:2048年11月19日(74)
牡牛-射手-山羊:2048年12月11日(74)
牡牛-射手-射手:2049年01月03日(74)
牡牛- 蠍 2049年01月(74)~2049年10月(74)
牡牛- 蠍-天秤:2049年01月26日(74)
牡牛- 蠍-乙女:2049年02月18日(74)
牡牛- 蠍-獅子:2049年03月13日(74)
牡牛- 蠍- 蟹:2049年04月05日(74)
牡牛- 蠍-双子:2049年04月27日(75)
牡牛- 蠍-牡牛:2049年05月20日(75)
牡牛- 蠍-牡羊:2049年06月12日(75)
牡牛- 蠍- 魚:2049年07月05日(75)
牡牛- 蠍-水瓶:2049年07月28日(75)
牡牛- 蠍-山羊:2049年08月19日(75)
牡牛- 蠍-射手:2049年09月11日(75)
牡牛- 蠍- 蠍:2049年10月04日(75)
牡牛-天秤 2049年10月(75)~2050年07月(75)
牡牛-天秤- 蠍:2049年10月27日(75)
牡牛-天秤-射手:2049年11月19日(75)
牡牛-天秤-山羊:2049年12月12日(75)
牡牛-天秤-水瓶:2050年01月03日(75)
牡牛-天秤- 魚:2050年01月26日(75)
牡牛-天秤-牡羊:2050年02月18日(75)
牡牛-天秤-牡牛:2050年03月13日(75)
牡牛-天秤-双子:2050年04月05日(75)
牡牛-天秤- 蟹:2050年04月28日(76)
牡牛-天秤-獅子:2050年05月20日(76)
牡牛-天秤-乙女:2050年06月12日(76)
牡牛-天秤-天秤:2050年07月05日(76)
牡牛-乙女 2050年07月(76)~2051年04月(76)
牡牛-乙女-天秤:2050年07月28日(76)
牡牛-乙女- 蠍:2050年08月20日(76)
牡牛-乙女-射手:2050年09月12日(76)
牡牛-乙女-山羊:2050年10月04日(76)
牡牛-乙女-水瓶:2050年10月27日(76)
牡牛-乙女- 魚:2050年11月19日(76)
牡牛-乙女-牡羊:2050年12月12日(76)
牡牛-乙女-牡牛:2051年01月04日(76)
牡牛-乙女-双子:2051年01月27日(76)
牡牛-乙女- 蟹:2051年02月18日(76)
牡牛-乙女-獅子:2051年03月13日(76)
牡牛-乙女-乙女:2051年04月05日(76)
牡牛-獅子 2051年04月(77)~2052年01月(77)
牡牛-獅子-乙女:2051年04月28日(77)
牡牛-獅子-天秤:2051年05月21日(77)
牡牛-獅子- 蠍:2051年06月12日(77)
牡牛-獅子-射手:2051年07月05日(77)
牡牛-獅子-山羊:2051年07月28日(77)
牡牛-獅子-水瓶:2051年08月20日(77)
牡牛-獅子- 魚:2051年09月12日(77)
牡牛-獅子-牡羊:2051年10月05日(77)
牡牛-獅子-牡牛:2051年10月27日(77)
牡牛-獅子-双子:2051年11月19日(77)
牡牛-獅子- 蟹:2051年12月12日(77)
牡牛-獅子-獅子:2052年01月04日(77)
牡牛- 蟹 2052年01月(77)~2052年10月(77)
牡牛- 蟹-双子:2052年01月27日(77)
牡牛- 蟹-牡牛:2052年02月19日(77)
牡牛- 蟹-牡羊:2052年03月12日(77)
牡牛- 蟹- 魚:2052年04月04日(77)
牡牛- 蟹-水瓶:2052年04月27日(78)
牡牛- 蟹-山羊:2052年05月20日(78)
牡牛- 蟹-射手:2052年06月12日(78)
牡牛- 蟹- 蠍:2052年07月05日(78)
牡牛- 蟹-天秤:2052年07月27日(78)
牡牛- 蟹-乙女:2052年08月19日(78)
牡牛- 蟹-獅子:2052年09月11日(78)
牡牛- 蟹- 蟹:2052年10月04日(78)
牡牛-双子 2052年10月(78)~2053年07月(78)
牡牛-双子-牡牛:2052年10月27日(78)
牡牛-双子-牡羊:2052年11月19日(78)
牡牛-双子- 魚:2052年12月11日(78)
牡牛-双子-水瓶:2053年01月03日(78)
牡牛-双子-山羊:2053年01月26日(78)
牡牛-双子-射手:2053年02月18日(78)
牡牛-双子- 蠍:2053年03月13日(78)
牡牛-双子-天秤:2053年04月05日(78)
牡牛-双子-乙女:2053年04月27日(79)
牡牛-双子-獅子:2053年05月20日(79)
牡牛-双子- 蟹:2053年06月12日(79)
牡牛-双子-双子:2053年07月05日(79)
牡牛-牡牛 2053年07月(79)~2054年04月(79)
牡牛-牡牛-牡羊:2053年07月28日(79)
牡牛-牡牛- 魚:2053年08月19日(79)
牡牛-牡牛-水瓶:2053年09月11日(79)
牡牛-牡牛-山羊:2053年10月04日(79)
牡牛-牡牛-射手:2053年10月27日(79)
牡牛-牡牛- 蠍:2053年11月19日(79)
牡牛-牡牛-天秤:2053年12月12日(79)
牡牛-牡牛-乙女:2054年01月03日(79)
牡牛-牡牛-獅子:2054年01月26日(79)
牡牛-牡牛- 蟹:2054年02月18日(79)
牡牛-牡牛-双子:2054年03月13日(79)
牡牛-牡牛-牡牛:2054年04月05日(79)
牡羊:2054年04月(80)-2056年04月(82)】
牡羊-牡牛 2054年04月(80)~2054年06月(80)
牡羊-牡牛-牡羊:2054年04月28日(80)
牡羊-牡牛- 魚:2054年05月03日(80)
牡羊-牡牛-水瓶:2054年05月08日(80)
牡羊-牡牛-山羊:2054年05月13日(80)
牡羊-牡牛-射手:2054年05月18日(80)
牡羊-牡牛- 蠍:2054年05月23日(80)
牡羊-牡牛-天秤:2054年05月28日(80)
牡羊-牡牛-乙女:2054年06月02日(80)
牡羊-牡牛-獅子:2054年06月07日(80)
牡羊-牡牛- 蟹:2054年06月12日(80)
牡羊-牡牛-双子:2054年06月17日(80)
牡羊-牡牛-牡牛:2054年06月22日(80)
牡羊-双子 2054年06月(80)~2054年08月(80)
牡羊-双子-牡牛:2054年06月27日(80)
牡羊-双子-牡羊:2054年07月03日(80)
牡羊-双子- 魚:2054年07月08日(80)
牡羊-双子-水瓶:2054年07月13日(80)
牡羊-双子-山羊:2054年07月18日(80)
牡羊-双子-射手:2054年07月23日(80)
牡羊-双子- 蠍:2054年07月28日(80)
牡羊-双子-天秤:2054年08月02日(80)
牡羊-双子-乙女:2054年08月07日(80)
牡羊-双子-獅子:2054年08月12日(80)
牡羊-双子- 蟹:2054年08月17日(80)
牡羊-双子-双子:2054年08月22日(80)
牡羊- 蟹 2054年08月(80)~2054年10月(80)
牡羊- 蟹-双子:2054年08月27日(80)
牡羊- 蟹-牡牛:2054年09月01日(80)
牡羊- 蟹-牡羊:2054年09月06日(80)
牡羊- 蟹- 魚:2054年09月12日(80)
牡羊- 蟹-水瓶:2054年09月17日(80)
牡羊- 蟹-山羊:2054年09月22日(80)
牡羊- 蟹-射手:2054年09月27日(80)
牡羊- 蟹- 蠍:2054年10月02日(80)
牡羊- 蟹-天秤:2054年10月07日(80)
牡羊- 蟹-乙女:2054年10月12日(80)
牡羊- 蟹-獅子:2054年10月17日(80)
牡羊- 蟹- 蟹:2054年10月22日(80)
牡羊-獅子 2054年10月(80)~2054年12月(80)
牡羊-獅子-乙女:2054年10月27日(80)
牡羊-獅子-天秤:2054年11月01日(80)
牡羊-獅子- 蠍:2054年11月06日(80)
牡羊-獅子-射手:2054年11月11日(80)
牡羊-獅子-山羊:2054年11月17日(80)
牡羊-獅子-水瓶:2054年11月22日(80)
牡羊-獅子- 魚:2054年11月27日(80)
牡羊-獅子-牡羊:2054年12月02日(80)
牡羊-獅子-牡牛:2054年12月07日(80)
牡羊-獅子-双子:2054年12月12日(80)
牡羊-獅子- 蟹:2054年12月17日(80)
牡羊-獅子-獅子:2054年12月22日(80)
牡羊-乙女 2054年12月(80)~2055年02月(80)
牡羊-乙女-天秤:2054年12月27日(80)
牡羊-乙女- 蠍:2055年01月01日(80)
牡羊-乙女-射手:2055年01月06日(80)
牡羊-乙女-山羊:2055年01月11日(80)
牡羊-乙女-水瓶:2055年01月16日(80)
牡羊-乙女- 魚:2055年01月21日(80)
牡羊-乙女-牡羊:2055年01月27日(80)
牡羊-乙女-牡牛:2055年02月01日(80)
牡羊-乙女-双子:2055年02月06日(80)
牡羊-乙女- 蟹:2055年02月11日(80)
牡羊-乙女-獅子:2055年02月16日(80)
牡羊-乙女-乙女:2055年02月21日(80)
牡羊-天秤 2055年02月(80)~2055年04月(80)
牡羊-天秤- 蠍:2055年02月26日(80)
牡羊-天秤-射手:2055年03月03日(80)
牡羊-天秤-山羊:2055年03月08日(80)
牡羊-天秤-水瓶:2055年03月13日(80)
牡羊-天秤- 魚:2055年03月18日(80)
牡羊-天秤-牡羊:2055年03月23日(80)
牡羊-天秤-牡牛:2055年03月28日(80)
牡羊-天秤-双子:2055年04月02日(80)
牡羊-天秤- 蟹:2055年04月08日(80)
牡羊-天秤-獅子:2055年04月13日(80)
牡羊-天秤-乙女:2055年04月18日(80)
牡羊-天秤-天秤:2055年04月23日(80)
牡羊- 蠍 2055年04月(81)~2055年06月(81)
牡羊- 蠍-天秤:2055年04月28日(81)
牡羊- 蠍-乙女:2055年05月03日(81)
牡羊- 蠍-獅子:2055年05月08日(81)
牡羊- 蠍- 蟹:2055年05月13日(81)
牡羊- 蠍-双子:2055年05月18日(81)
牡羊- 蠍-牡牛:2055年05月23日(81)
牡羊- 蠍-牡羊:2055年05月28日(81)
牡羊- 蠍- 魚:2055年06月02日(81)
牡羊- 蠍-水瓶:2055年06月07日(81)
牡羊- 蠍-山羊:2055年06月12日(81)
牡羊- 蠍-射手:2055年06月18日(81)
牡羊- 蠍- 蠍:2055年06月23日(81)
牡羊-射手 2055年06月(81)~2055年08月(81)
牡羊-射手- 蠍:2055年06月28日(81)
牡羊-射手-天秤:2055年07月03日(81)
牡羊-射手-乙女:2055年07月08日(81)
牡羊-射手-獅子:2055年07月13日(81)
牡羊-射手- 蟹:2055年07月18日(81)
牡羊-射手-双子:2055年07月23日(81)
牡羊-射手-牡牛:2055年07月28日(81)
牡羊-射手-牡羊:2055年08月02日(81)
牡羊-射手- 魚:2055年08月07日(81)
牡羊-射手-水瓶:2055年08月12日(81)
牡羊-射手-山羊:2055年08月17日(81)
牡羊-射手-射手:2055年08月23日(81)
牡羊-山羊 2055年08月(81)~2055年10月(81)
牡羊-山羊-射手:2055年08月28日(81)
牡羊-山羊- 蠍:2055年09月02日(81)
牡羊-山羊-天秤:2055年09月07日(81)
牡羊-山羊-乙女:2055年09月12日(81)
牡羊-山羊-獅子:2055年09月17日(81)
牡羊-山羊- 蟹:2055年09月22日(81)
牡羊-山羊-双子:2055年09月27日(81)
牡羊-山羊-牡牛:2055年10月02日(81)
牡羊-山羊-牡羊:2055年10月07日(81)
牡羊-山羊- 魚:2055年10月12日(81)
牡羊-山羊-水瓶:2055年10月17日(81)
牡羊-山羊-山羊:2055年10月22日(81)
牡羊-水瓶 2055年10月(81)~2055年12月(81)
牡羊-水瓶- 魚:2055年10月27日(81)
牡羊-水瓶-牡羊:2055年11月02日(81)
牡羊-水瓶-牡牛:2055年11月07日(81)
牡羊-水瓶-双子:2055年11月12日(81)
牡羊-水瓶- 蟹:2055年11月17日(81)
牡羊-水瓶-獅子:2055年11月22日(81)
牡羊-水瓶-乙女:2055年11月27日(81)
牡羊-水瓶-天秤:2055年12月02日(81)
牡羊-水瓶- 蠍:2055年12月07日(81)
牡羊-水瓶-射手:2055年12月12日(81)
牡羊-水瓶-山羊:2055年12月17日(81)
牡羊-水瓶-水瓶:2055年12月22日(81)
牡羊- 魚 2055年12月(81)~2056年02月(81)
牡羊- 魚-牡羊:2055年12月27日(81)
牡羊- 魚-牡牛:2056年01月01日(81)
牡羊- 魚-双子:2056年01月06日(81)
牡羊- 魚- 蟹:2056年01月12日(81)
牡羊- 魚-獅子:2056年01月17日(81)
牡羊- 魚-乙女:2056年01月22日(81)
牡羊- 魚-天秤:2056年01月27日(81)
牡羊- 魚- 蠍:2056年02月01日(81)
牡羊- 魚-射手:2056年02月06日(81)
牡羊- 魚-山羊:2056年02月11日(81)
牡羊- 魚-水瓶:2056年02月16日(81)
牡羊- 魚- 魚:2056年02月21日(81)
牡羊-牡羊 2056年02月(81)~
牡羊-牡羊-牡牛:2056年02月26日(81)
牡羊-牡羊-双子:2056年03月02日(81)
牡羊-牡羊- 蟹:2056年03月07日(81)
牡羊-牡羊-獅子:2056年03月12日(81)
牡羊-牡羊-乙女:2056年03月18日(81)
牡羊-牡羊-天秤:2056年03月23日(81)
牡羊-牡羊- 蠍:2056年03月28日(81)
牡羊-牡羊-射手:2056年04月02日(81)
牡羊-牡羊-山羊:2056年04月07日(81)
牡羊-牡羊-水瓶:2056年04月12日(81)
牡羊-牡羊- 魚:2056年04月17日(81)
牡羊-牡羊-牡羊:2056年04月22日(81)