Jyotish-ONE 出生情報入力

【BBさんのJyotishチャート】

12

1牡羊

Asc 18:54
2牡牛

SaR 27:05 AK
3双子

Ke 28:49
11水瓶

D1 Rashi chart

BBさん

1972年10月7日 18時0分0秒
42N51'39 143E51'59
timezone:UTC+9

Mo-Ve-Ma (今:Sa-Ve-Sa)
Lahiri -23:28:50
4

10山羊

5獅子

Ve 8:50 PK
9射手

Ju 7:46 GK
Ra 28:49
8

7天秤

Me 3:15 DK
6乙女

Ma 10:39 MK
Su 20:42 BK
Mo 21:06 AmK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

8

9

Su
Mo
10

11

Ke
7
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


17:36:58
~ 18:02:55

12

Ma
SaR
6

Asc
Ve
Ra
1

Ju
5

4

Me
3

2

Su
Mo
Ju
Ke
6

7

8

9

SaR
5
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


17:49:40
~ 18:09:47

10

4

11

Ma
3

Ve
2

Asc
Me
1

Ra
12

8

9

Ma
SaR
10

Ra
11

7
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


17:55:17
~ 18:06:49

Su
Mo
12

Ju
6

Asc
1

Ke
5

4

Me
Ve
3

2

Ke
6

7

8

9

Ju
5
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


17:57:33
~ 18:05:39

10

4

Ma
11

Mo
3

Su
Me
2

Asc
Ve
SaR
1

Ra
12

Ju
SaR
5

6

Su
Mo
Ke
7

8

4
D12 chart
Dwadasamsa
両親


17:56:13
~ 18:02:55

9

Ma
3

10

2

Asc
Me
Ve
Ra
1

12

11

Ra
Ke
2

Ju
3

Me
Ma
4

5

Asc
1
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


17:59:33
~ 18:04:37

6

12

7

Ve
11

Su
Mo
10

SaR
9

8

Ma
Ra
Ke
12

Asc
1

Ve
2

Me
SaR
3

11
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


17:57:33
~ 18:01:34

4

Ju
10

5

9

8

Mo
7

Su
6

Ve
Ma
5

SaR
6

7

8

Ju
4
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


17:59:33
~ 18:02:55

Ra
Ke
9

3

10

2

Asc
Su
Mo
1

Me
12

11

10

Me
11

12

Asc
1

Ve
Ju
9
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


17:57:33
~ 18:16:48

2

Su
Mo
8

3

7

SaR
6

Ra
Ke
5

Ma
4

Mo
Ju
Ke
11

Me
12

Asc
1

Ma
2

Su
10
D60 chart
Shashtyamsa
全て


17:58:53
~ 18:00:14

3

Ve
9

4

8

SaR
7

6

Ra
5
Asc 牡羊18:54 1室 速度0:00 Bharani(Ve)
Su 乙女20:42 6室5L BK速度0:59 Hasta(Mo)
Mo 乙女21:06 6室4L AmK速度12:14 Hasta(Mo)
Me 天秤3:15 7室3L 6L DK速度1:34 Chitra(Ma)
Ve 獅子8:50 5室2L 7L PK速度1:08 Maghā(Ke)
Ma 乙女10:39 6室1L 8L MK速度0:38 Hasta(Mo)
Ju 射手7:46 9室9L 12L GK速度0:07 Mula(Ke)
SaR 牡牛27:05 2室10L 11L AK速度-0:01逆行 Mrigashīra(Ma)
Ra 射手28:49 9室 速度-0:15 U.Ashadha(Su)
Ke 双子28:49 3室 速度-0:15 Punarvasu(Ju)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Mo 1964年06月(-9)-1974年06月(1)】
Mo-Ve期 1972年04月(-1)~1973年12月(1)
Mo-Ve-Ve:1972年04月06日(-1)
Mo-Ve-Su:1972年07月17日(-1)
Mo-Ve-Mo:1972年08月16日(-1)
Mo-Ve-Ma:1972年10月06日(-1)
Mo-Ve-Ra:1972年11月10日(0)
Mo-Ve-Ju:1973年02月10日(0)
Mo-Ve-Sa:1973年05月02日(0)
Mo-Ve-Me:1973年08月06日(0)
Mo-Ve-Ke:1973年10月31日(1)
Mo-Su期 1973年12月(1)~1974年06月(1)
Mo-Su-Su:1973年12月06日(1)
Mo-Su-Mo:1973年12月15日(1)
Mo-Su-Ma:1973年12月30日(1)
Mo-Su-Ra:1974年01月10日(1)
Mo-Su-Ju:1974年02月06日(1)
Mo-Su-Sa:1974年03月03日(1)
Mo-Su-Me:1974年03月31日(1)
Mo-Su-Ke:1974年04月26日(1)
Mo-Su-Ve:1974年05月07日(1)
Ma 1974年06月(1)-1981年06月(8)】
Ma-Ma期 1974年06月(1)~1974年11月(2)
Ma-Ma-Ma:1974年06月06日(1)
Ma-Ma-Ra:1974年06月15日(1)
Ma-Ma-Ju:1974年07月08日(1)
Ma-Ma-Sa:1974年07月27日(1)
Ma-Ma-Me:1974年08月20日(1)
Ma-Ma-Ke:1974年09月10日(1)
Ma-Ma-Ve:1974年09月19日(1)
Ma-Ma-Su:1974年10月14日(2)
Ma-Ma-Mo:1974年10月21日(2)
Ma-Ra期 1974年11月(2)~1975年11月(3)
Ma-Ra-Ra:1974年11月03日(2)
Ma-Ra-Ju:1974年12月30日(2)
Ma-Ra-Sa:1975年02月19日(2)
Ma-Ra-Me:1975年04月21日(2)
Ma-Ra-Ke:1975年06月14日(2)
Ma-Ra-Ve:1975年07月07日(2)
Ma-Ra-Su:1975年09月09日(2)
Ma-Ra-Mo:1975年09月28日(2)
Ma-Ra-Ma:1975年10月30日(3)
Ma-Ju期 1975年11月(3)~1976年10月(4)
Ma-Ju-Ju:1975年11月21日(3)
Ma-Ju-Sa:1976年01月06日(3)
Ma-Ju-Me:1976年02月29日(3)
Ma-Ju-Ke:1976年04月17日(3)
Ma-Ju-Ve:1976年05月07日(3)
Ma-Ju-Su:1976年07月03日(3)
Ma-Ju-Mo:1976年07月20日(3)
Ma-Ju-Ma:1976年08月17日(3)
Ma-Ju-Ra:1976年09月06日(3)
Ma-Sa期 1976年10月(4)~1977年12月(5)
Ma-Sa-Sa:1976年10月27日(4)
Ma-Sa-Me:1976年12月30日(4)
Ma-Sa-Ke:1977年02月25日(4)
Ma-Sa-Ve:1977年03月21日(4)
Ma-Sa-Su:1977年05月28日(4)
Ma-Sa-Mo:1977年06月17日(4)
Ma-Sa-Ma:1977年07月21日(4)
Ma-Sa-Ra:1977年08月13日(4)
Ma-Sa-Ju:1977年10月13日(5)
Ma-Me期 1977年12月(5)~1978年12月(6)
Ma-Me-Me:1977年12月06日(5)
Ma-Me-Ke:1978年01月26日(5)
Ma-Me-Ve:1978年02月16日(5)
Ma-Me-Su:1978年04月18日(5)
Ma-Me-Mo:1978年05月06日(5)
Ma-Me-Ma:1978年06月05日(5)
Ma-Me-Ra:1978年06月26日(5)
Ma-Me-Ju:1978年08月19日(5)
Ma-Me-Sa:1978年10月07日(5)
Ma-Ke期 1978年12月(6)~1979年05月(6)
Ma-Ke-Ke:1978年12月03日(6)
Ma-Ke-Ve:1978年12月12日(6)
Ma-Ke-Su:1979年01月06日(6)
Ma-Ke-Mo:1979年01月13日(6)
Ma-Ke-Ma:1979年01月25日(6)
Ma-Ke-Ra:1979年02月03日(6)
Ma-Ke-Ju:1979年02月26日(6)
Ma-Ke-Sa:1979年03月17日(6)
Ma-Ke-Me:1979年04月10日(6)
Ma-Ve期 1979年05月(6)~1980年06月(7)
Ma-Ve-Ve:1979年05月01日(6)
Ma-Ve-Su:1979年07月11日(6)
Ma-Ve-Mo:1979年08月01日(6)
Ma-Ve-Ma:1979年09月06日(6)
Ma-Ve-Ra:1979年10月01日(6)
Ma-Ve-Ju:1979年12月04日(7)
Ma-Ve-Sa:1980年01月30日(7)
Ma-Ve-Me:1980年04月06日(7)
Ma-Ve-Ke:1980年06月05日(7)
Ma-Su期 1980年06月(7)~1980年11月(8)
Ma-Su-Su:1980年06月30日(7)
Ma-Su-Mo:1980年07月07日(7)
Ma-Su-Ma:1980年07月17日(7)
Ma-Su-Ra:1980年07月25日(7)
Ma-Su-Ju:1980年08月13日(7)
Ma-Su-Sa:1980年08月30日(7)
Ma-Su-Me:1980年09月19日(7)
Ma-Su-Ke:1980年10月07日(8)
Ma-Su-Ve:1980年10月15日(8)
Ma-Mo期 1980年11月(8)~1981年06月(8)
Ma-Mo-Mo:1980年11月05日(8)
Ma-Mo-Ma:1980年11月23日(8)
Ma-Mo-Ra:1980年12月05日(8)
Ma-Mo-Ju:1981年01月06日(8)
Ma-Mo-Sa:1981年02月04日(8)
Ma-Mo-Me:1981年03月09日(8)
Ma-Mo-Ke:1981年04月09日(8)
Ma-Mo-Ve:1981年04月21日(8)
Ma-Mo-Su:1981年05月27日(8)
Ra 1981年06月(8)-1999年06月(26)】
Ra-Ra期 1981年06月(8)~1984年02月(11)
Ra-Ra-Ra:1981年06月06日(8)
Ra-Ra-Ju:1981年11月01日(9)
Ra-Ra-Sa:1982年03月13日(9)
Ra-Ra-Me:1982年08月16日(9)
Ra-Ra-Ke:1983年01月02日(10)
Ra-Ra-Ve:1983年03月01日(10)
Ra-Ra-Su:1983年08月12日(10)
Ra-Ra-Mo:1983年10月01日(10)
Ra-Ra-Ma:1983年12月22日(11)
Ra-Ju期 1984年02月(11)~1986年07月(13)
Ra-Ju-Ju:1984年02月17日(11)
Ra-Ju-Sa:1984年06月13日(11)
Ra-Ju-Me:1984年10月30日(12)
Ra-Ju-Ke:1985年03月03日(12)
Ra-Ju-Ve:1985年04月23日(12)
Ra-Ju-Su:1985年09月16日(12)
Ra-Ju-Mo:1985年10月30日(13)
Ra-Ju-Ma:1986年01月11日(13)
Ra-Ju-Ra:1986年03月03日(13)
Ra-Sa期 1986年07月(13)~1989年05月(16)
Ra-Sa-Sa:1986年07月13日(13)
Ra-Sa-Me:1986年12月25日(14)
Ra-Sa-Ke:1987年05月21日(14)
Ra-Sa-Ve:1987年07月21日(14)
Ra-Sa-Su:1988年01月10日(15)
Ra-Sa-Mo:1988年03月03日(15)
Ra-Sa-Ma:1988年05月28日(15)
Ra-Sa-Ra:1988年07月28日(15)
Ra-Sa-Ju:1988年12月31日(16)
Ra-Me期 1989年05月(16)~1991年12月(19)
Ra-Me-Me:1989年05月19日(16)
Ra-Me-Ke:1989年09月28日(16)
Ra-Me-Ve:1989年11月21日(17)
Ra-Me-Su:1990年04月25日(17)
Ra-Me-Mo:1990年06月11日(17)
Ra-Me-Ma:1990年08月28日(17)
Ra-Me-Ra:1990年10月21日(18)
Ra-Me-Ju:1991年03月10日(18)
Ra-Me-Sa:1991年07月12日(18)
Ra-Ke期 1991年12月(19)~1992年12月(20)
Ra-Ke-Ke:1991年12月06日(19)
Ra-Ke-Ve:1991年12月29日(19)
Ra-Ke-Su:1992年03月02日(19)
Ra-Ke-Mo:1992年03月21日(19)
Ra-Ke-Ma:1992年04月22日(19)
Ra-Ke-Ra:1992年05月14日(19)
Ra-Ke-Ju:1992年07月11日(19)
Ra-Ke-Sa:1992年08月31日(19)
Ra-Ke-Me:1992年10月31日(20)
Ra-Ve期 1992年12月(20)~1995年12月(23)
Ra-Ve-Ve:1992年12月24日(20)
Ra-Ve-Su:1993年06月24日(20)
Ra-Ve-Mo:1993年08月18日(20)
Ra-Ve-Ma:1993年11月18日(21)
Ra-Ve-Ra:1994年01月20日(21)
Ra-Ve-Ju:1994年07月04日(21)
Ra-Ve-Sa:1994年11月27日(22)
Ra-Ve-Me:1995年05月19日(22)
Ra-Ve-Ke:1995年10月22日(23)
Ra-Su期 1995年12月(23)~1996年11月(24)
Ra-Su-Su:1995年12月25日(23)
Ra-Su-Mo:1996年01月10日(23)
Ra-Su-Ma:1996年02月06日(23)
Ra-Su-Ra:1996年02月26日(23)
Ra-Su-Ju:1996年04月15日(23)
Ra-Su-Sa:1996年05月29日(23)
Ra-Su-Me:1996年07月20日(23)
Ra-Su-Ke:1996年09月04日(23)
Ra-Su-Ve:1996年09月24日(23)
Ra-Mo期 1996年11月(24)~1998年05月(25)
Ra-Mo-Mo:1996年11月17日(24)
Ra-Mo-Ma:1997年01月02日(24)
Ra-Mo-Ra:1997年02月03日(24)
Ra-Mo-Ju:1997年04月26日(24)
Ra-Mo-Sa:1997年07月08日(24)
Ra-Mo-Me:1997年10月03日(24)
Ra-Mo-Ke:1997年12月20日(25)
Ra-Mo-Ve:1998年01月20日(25)
Ra-Mo-Su:1998年04月22日(25)
Ra-Ma期 1998年05月(25)~1999年06月(26)
Ra-Ma-Ma:1998年05月19日(25)
Ra-Ma-Ra:1998年06月11日(25)
Ra-Ma-Ju:1998年08月07日(25)
Ra-Ma-Sa:1998年09月27日(25)
Ra-Ma-Me:1998年11月27日(26)
Ra-Ma-Ke:1999年01月20日(26)
Ra-Ma-Ve:1999年02月12日(26)
Ra-Ma-Su:1999年04月17日(26)
Ra-Ma-Mo:1999年05月06日(26)
Ju 1999年06月(26)-2015年06月(42)】
Ju-Ju期 1999年06月(26)~2001年07月(28)
Ju-Ju-Ju:1999年06月07日(26)
Ju-Ju-Sa:1999年09月19日(26)
Ju-Ju-Me:2000年01月20日(27)
Ju-Ju-Ke:2000年05月09日(27)
Ju-Ju-Ve:2000年06月24日(27)
Ju-Ju-Su:2000年11月01日(28)
Ju-Ju-Mo:2000年12月10日(28)
Ju-Ju-Ma:2001年02月13日(28)
Ju-Ju-Ra:2001年03月30日(28)
Ju-Sa期 2001年07月(28)~2004年02月(31)
Ju-Sa-Sa:2001年07月25日(28)
Ju-Sa-Me:2001年12月18日(29)
Ju-Sa-Ke:2002年04月28日(29)
Ju-Sa-Ve:2002年06月21日(29)
Ju-Sa-Su:2002年11月23日(30)
Ju-Sa-Mo:2003年01月08日(30)
Ju-Sa-Ma:2003年03月26日(30)
Ju-Sa-Ra:2003年05月19日(30)
Ju-Sa-Ju:2003年10月05日(30)
Ju-Me期 2004年02月(31)~2006年05月(33)
Ju-Me-Me:2004年02月05日(31)
Ju-Me-Ke:2004年06月01日(31)
Ju-Me-Ve:2004年07月20日(31)
Ju-Me-Su:2004年12月05日(32)
Ju-Me-Mo:2005年01月15日(32)
Ju-Me-Ma:2005年03月25日(32)
Ju-Me-Ra:2005年05月12日(32)
Ju-Me-Ju:2005年09月14日(32)
Ju-Me-Sa:2006年01月02日(33)
Ju-Ke期 2006年05月(33)~2007年04月(34)
Ju-Ke-Ke:2006年05月13日(33)
Ju-Ke-Ve:2006年06月02日(33)
Ju-Ke-Su:2006年07月29日(33)
Ju-Ke-Mo:2006年08月15日(33)
Ju-Ke-Ma:2006年09月12日(33)
Ju-Ke-Ra:2006年10月02日(33)
Ju-Ke-Ju:2006年11月22日(34)
Ju-Ke-Sa:2007年01月07日(34)
Ju-Ke-Me:2007年03月02日(34)
Ju-Ve期 2007年04月(34)~2009年12月(37)
Ju-Ve-Ve:2007年04月19日(34)
Ju-Ve-Su:2007年09月28日(34)
Ju-Ve-Mo:2007年11月16日(35)
Ju-Ve-Ma:2008年02月05日(35)
Ju-Ve-Ra:2008年04月02日(35)
Ju-Ve-Ju:2008年08月26日(35)
Ju-Ve-Sa:2009年01月03日(36)
Ju-Ve-Me:2009年06月06日(36)
Ju-Ve-Ke:2009年10月22日(37)
Ju-Su期 2009年12月(37)~2010年10月(37)
Ju-Su-Su:2009年12月18日(37)
Ju-Su-Mo:2010年01月02日(37)
Ju-Su-Ma:2010年01月26日(37)
Ju-Su-Ra:2010年02月12日(37)
Ju-Su-Ju:2010年03月28日(37)
Ju-Su-Sa:2010年05月06日(37)
Ju-Su-Me:2010年06月21日(37)
Ju-Su-Ke:2010年08月01日(37)
Ju-Su-Ve:2010年08月18日(37)
Ju-Mo期 2010年10月(37)~2012年02月(39)
Ju-Mo-Mo:2010年10月06日(37)
Ju-Mo-Ma:2010年11月16日(38)
Ju-Mo-Ra:2010年12月14日(38)
Ju-Mo-Ju:2011年02月25日(38)
Ju-Mo-Sa:2011年05月01日(38)
Ju-Mo-Me:2011年07月17日(38)
Ju-Mo-Ke:2011年09月24日(38)
Ju-Mo-Ve:2011年10月23日(39)
Ju-Mo-Su:2012年01月12日(39)
Ju-Ma期 2012年02月(39)~2013年01月(40)
Ju-Ma-Ma:2012年02月05日(39)
Ju-Ma-Ra:2012年02月25日(39)
Ju-Ma-Ju:2012年04月16日(39)
Ju-Ma-Sa:2012年06月01日(39)
Ju-Ma-Me:2012年07月25日(39)
Ju-Ma-Ke:2012年09月11日(39)
Ju-Ma-Ve:2012年10月01日(39)
Ju-Ma-Su:2012年11月27日(40)
Ju-Ma-Mo:2012年12月14日(40)
Ju-Ra期 2013年01月(40)~2015年06月(42)
Ju-Ra-Ra:2013年01月11日(40)
Ju-Ra-Ju:2013年05月23日(40)
Ju-Ra-Sa:2013年09月16日(40)
Ju-Ra-Me:2014年02月02日(41)
Ju-Ra-Ke:2014年06月06日(41)
Ju-Ra-Ve:2014年07月28日(41)
Ju-Ra-Su:2014年12月21日(42)
Ju-Ra-Mo:2015年02月03日(42)
Ju-Ra-Ma:2015年04月17日(42)
Sa 2015年06月(42)-2034年06月(61)】
Sa-Sa期 2015年06月(42)~2018年06月(45)
Sa-Sa-Sa:2015年06月07日(42)
Sa-Sa-Me:2015年11月28日(43)
Sa-Sa-Ke:2016年05月01日(43)
Sa-Sa-Ve:2016年07月04日(43)
Sa-Sa-Su:2017年01月04日(44)
Sa-Sa-Mo:2017年02月28日(44)
Sa-Sa-Ma:2017年05月30日(44)
Sa-Sa-Ra:2017年08月02日(44)
Sa-Sa-Ju:2018年01月14日(45)
Sa-Me期 2018年06月(45)~2021年02月(48)
Sa-Me-Me:2018年06月09日(45)
Sa-Me-Ke:2018年10月27日(46)
Sa-Me-Ve:2018年12月23日(46)
Sa-Me-Su:2019年06月05日(46)
Sa-Me-Mo:2019年07月24日(46)
Sa-Me-Ma:2019年10月14日(47)
Sa-Me-Ra:2019年12月10日(47)
Sa-Me-Ju:2020年05月06日(47)
Sa-Me-Sa:2020年09月14日(47)
Sa-Ke期 2021年02月(48)~2022年03月(49)
Sa-Ke-Ke:2021年02月17日(48)
Sa-Ke-Ve:2021年03月12日(48)
Sa-Ke-Su:2021年05月19日(48)
Sa-Ke-Mo:2021年06月08日(48)
Sa-Ke-Ma:2021年07月12日(48)
Sa-Ke-Ra:2021年08月04日(48)
Sa-Ke-Ju:2021年10月04日(48)
Sa-Ke-Sa:2021年11月27日(49)
Sa-Ke-Me:2022年01月30日(49)
Sa-Ve期 2022年03月(49)~2025年05月(52)
Sa-Ve-Ve:2022年03月28日(49)
Sa-Ve-Su:2022年10月07日(49)
Sa-Ve-Mo:2022年12月04日(50)
Sa-Ve-Ma:2023年03月10日(50)
Sa-Ve-Ra:2023年05月17日(50)
Sa-Ve-Ju:2023年11月06日(51)
Sa-Ve-Sa:2024年04月09日(51)
Sa-Ve-Me:2024年10月09日(52)
Sa-Ve-Ke:2025年03月22日(52)
Sa-Su期 2025年05月(52)~2026年05月(53)
Sa-Su-Su:2025年05月28日(52)
Sa-Su-Mo:2025年06月14日(52)
Sa-Su-Ma:2025年07月13日(52)
Sa-Su-Ra:2025年08月03日(52)
Sa-Su-Ju:2025年09月24日(52)
Sa-Su-Sa:2025年11月09日(53)
Sa-Su-Me:2026年01月03日(53)
Sa-Su-Ke:2026年02月21日(53)
Sa-Su-Ve:2026年03月13日(53)
Sa-Mo期 2026年05月(53)~2027年12月(55)
Sa-Mo-Mo:2026年05月10日(53)
Sa-Mo-Ma:2026年06月27日(53)
Sa-Mo-Ra:2026年07月31日(53)
Sa-Mo-Ju:2026年10月26日(54)
Sa-Mo-Sa:2027年01月11日(54)
Sa-Mo-Me:2027年04月12日(54)
Sa-Mo-Ke:2027年07月03日(54)
Sa-Mo-Ve:2027年08月06日(54)
Sa-Mo-Su:2027年11月10日(55)
Sa-Ma期 2027年12月(55)~2029年01月(56)
Sa-Ma-Ma:2027年12月09日(55)
Sa-Ma-Ra:2028年01月02日(55)
Sa-Ma-Ju:2028年03月03日(55)
Sa-Ma-Sa:2028年04月26日(55)
Sa-Ma-Me:2028年06月29日(55)
Sa-Ma-Ke:2028年08月25日(55)
Sa-Ma-Ve:2028年09月18日(55)
Sa-Ma-Su:2028年11月24日(56)
Sa-Ma-Mo:2028年12月14日(56)
Sa-Ra期 2029年01月(56)~2031年11月(59)
Sa-Ra-Ra:2029年01月17日(56)
Sa-Ra-Ju:2029年06月22日(56)
Sa-Ra-Sa:2029年11月08日(57)
Sa-Ra-Me:2030年04月22日(57)
Sa-Ra-Ke:2030年09月16日(57)
Sa-Ra-Ve:2030年11月16日(58)
Sa-Ra-Su:2031年05月09日(58)
Sa-Ra-Mo:2031年06月30日(58)
Sa-Ra-Ma:2031年09月24日(58)
Sa-Ju期 2031年11月(59)~2034年06月(61)
Sa-Ju-Ju:2031年11月24日(59)
Sa-Ju-Sa:2032年03月27日(59)
Sa-Ju-Me:2032年08月20日(59)
Sa-Ju-Ke:2032年12月29日(60)
Sa-Ju-Ve:2033年02月21日(60)
Sa-Ju-Su:2033年07月25日(60)
Sa-Ju-Mo:2033年09月10日(60)
Sa-Ju-Ma:2033年11月26日(61)
Sa-Ju-Ra:2034年01月19日(61)
Me 2034年06月(61)-2051年06月(78)】
Me-Me期 2034年06月(61)~2036年11月(64)
Me-Me-Me:2034年06月06日(61)
Me-Me-Ke:2034年10月09日(62)
Me-Me-Ve:2034年11月29日(62)
Me-Me-Su:2035年04月25日(62)
Me-Me-Mo:2035年06月08日(62)
Me-Me-Ma:2035年08月20日(62)
Me-Me-Ra:2035年10月11日(63)
Me-Me-Ju:2036年02月20日(63)
Me-Me-Sa:2036年06月16日(63)
Me-Ke期 2036年11月(64)~2037年10月(65)
Me-Ke-Ke:2036年11月02日(64)
Me-Ke-Ve:2036年11月23日(64)
Me-Ke-Su:2037年01月23日(64)
Me-Ke-Mo:2037年02月10日(64)
Me-Ke-Ma:2037年03月12日(64)
Me-Ke-Ra:2037年04月02日(64)
Me-Ke-Ju:2037年05月26日(64)
Me-Ke-Sa:2037年07月14日(64)
Me-Ke-Me:2037年09月09日(64)
Me-Ve期 2037年10月(65)~2040年08月(67)
Me-Ve-Ve:2037年10月30日(65)
Me-Ve-Su:2038年04月21日(65)
Me-Ve-Mo:2038年06月12日(65)
Me-Ve-Ma:2038年09月06日(65)
Me-Ve-Ra:2038年11月05日(66)
Me-Ve-Ju:2039年04月09日(66)
Me-Ve-Sa:2039年08月25日(66)
Me-Ve-Me:2040年02月05日(67)
Me-Ve-Ke:2040年07月01日(67)
Me-Su期 2040年08月(67)~2041年07月(68)
Me-Su-Su:2040年08月30日(67)
Me-Su-Mo:2040年09月15日(67)
Me-Su-Ma:2040年10月11日(68)
Me-Su-Ra:2040年10月29日(68)
Me-Su-Ju:2040年12月14日(68)
Me-Su-Sa:2041年01月25日(68)
Me-Su-Me:2041年03月15日(68)
Me-Su-Ke:2041年04月28日(68)
Me-Su-Ve:2041年05月16日(68)
Me-Mo期 2041年07月(68)~2042年12月(70)
Me-Mo-Mo:2041年07月07日(68)
Me-Mo-Ma:2041年08月19日(68)
Me-Mo-Ra:2041年09月18日(68)
Me-Mo-Ju:2041年12月05日(69)
Me-Mo-Sa:2042年02月12日(69)
Me-Mo-Me:2042年05月04日(69)
Me-Mo-Ke:2042年07月17日(69)
Me-Mo-Ve:2042年08月16日(69)
Me-Mo-Su:2042年11月10日(70)
Me-Ma期 2042年12月(70)~2043年12月(71)
Me-Ma-Ma:2042年12月06日(70)
Me-Ma-Ra:2042年12月27日(70)
Me-Ma-Ju:2043年02月20日(70)
Me-Ma-Sa:2043年04月09日(70)
Me-Ma-Me:2043年06月05日(70)
Me-Ma-Ke:2043年07月26日(70)
Me-Ma-Ve:2043年08月17日(70)
Me-Ma-Su:2043年10月16日(71)
Me-Ma-Mo:2043年11月03日(71)
Me-Ra期 2043年12月(71)~2046年06月(73)
Me-Ra-Ra:2043年12月03日(71)
Me-Ra-Ju:2044年04月21日(71)
Me-Ra-Sa:2044年08月23日(71)
Me-Ra-Me:2045年01月18日(72)
Me-Ra-Ke:2045年05月30日(72)
Me-Ra-Ve:2045年07月23日(72)
Me-Ra-Su:2045年12月25日(73)
Me-Ra-Mo:2046年02月10日(73)
Me-Ra-Ma:2046年04月28日(73)
Me-Ju期 2046年06月(73)~2048年09月(75)
Me-Ju-Ju:2046年06月22日(73)
Me-Ju-Sa:2046年10月10日(74)
Me-Ju-Me:2047年02月18日(74)
Me-Ju-Ke:2047年06月15日(74)
Me-Ju-Ve:2047年08月03日(74)
Me-Ju-Su:2047年12月19日(75)
Me-Ju-Mo:2048年01月29日(75)
Me-Ju-Ma:2048年04月07日(75)
Me-Ju-Ra:2048年05月25日(75)
Me-Sa期 2048年09月(75)~2051年06月(78)
Me-Sa-Sa:2048年09月27日(75)
Me-Sa-Me:2049年03月01日(76)
Me-Sa-Ke:2049年07月19日(76)
Me-Sa-Ve:2049年09月14日(76)
Me-Sa-Su:2050年02月25日(77)
Me-Sa-Mo:2050年04月15日(77)
Me-Sa-Ma:2050年07月06日(77)
Me-Sa-Ra:2050年09月01日(77)
Me-Sa-Ju:2051年01月27日(78)
Ke 2051年06月(78)-2058年06月(85)】
Ke-Ke期 2051年06月(78)~2051年11月(79)
Ke-Ke-Ke:2051年06月07日(78)
Ke-Ke-Ve:2051年06月15日(78)
Ke-Ke-Su:2051年07月10日(78)
Ke-Ke-Mo:2051年07月18日(78)
Ke-Ke-Ma:2051年07月30日(78)
Ke-Ke-Ra:2051年08月08日(78)
Ke-Ke-Ju:2051年08月30日(78)
Ke-Ke-Sa:2051年09月19日(78)
Ke-Ke-Me:2051年10月13日(79)
Ke-Ve期 2051年11月(79)~2053年01月(80)
Ke-Ve-Ve:2051年11月03日(79)
Ke-Ve-Su:2052年01月13日(79)
Ke-Ve-Mo:2052年02月03日(79)
Ke-Ve-Ma:2052年03月10日(79)
Ke-Ve-Ra:2052年04月04日(79)
Ke-Ve-Ju:2052年06月06日(79)
Ke-Ve-Sa:2052年08月02日(79)
Ke-Ve-Me:2052年10月09日(80)
Ke-Ve-Ke:2052年12月08日(80)
Ke-Su期 2053年01月(80)~2053年05月(80)
Ke-Su-Su:2053年01月02日(80)
Ke-Su-Mo:2053年01月08日(80)
Ke-Su-Ma:2053年01月19日(80)
Ke-Su-Ra:2053年01月26日(80)
Ke-Su-Ju:2053年02月15日(80)
Ke-Su-Sa:2053年03月04日(80)
Ke-Su-Me:2053年03月24日(80)
Ke-Su-Ke:2053年04月11日(80)
Ke-Su-Ve:2053年04月18日(80)
Ke-Mo期 2053年05月(80)~2053年12月(81)
Ke-Mo-Mo:2053年05月10日(80)
Ke-Mo-Ma:2053年05月28日(80)
Ke-Mo-Ra:2053年06月09日(80)
Ke-Mo-Ju:2053年07月11日(80)
Ke-Mo-Sa:2053年08月08日(80)
Ke-Mo-Me:2053年09月11日(80)
Ke-Mo-Ke:2053年10月11日(81)
Ke-Mo-Ve:2053年10月24日(81)
Ke-Mo-Su:2053年11月28日(81)
Ke-Ma期 2053年12月(81)~2054年05月(81)
Ke-Ma-Ma:2053年12月09日(81)
Ke-Ma-Ra:2053年12月18日(81)
Ke-Ma-Ju:2054年01月09日(81)
Ke-Ma-Sa:2054年01月29日(81)
Ke-Ma-Me:2054年02月21日(81)
Ke-Ma-Ke:2054年03月15日(81)
Ke-Ma-Ve:2054年03月23日(81)
Ke-Ma-Su:2054年04月17日(81)
Ke-Ma-Mo:2054年04月25日(81)
Ke-Ra期 2054年05月(81)~2055年05月(82)
Ke-Ra-Ra:2054年05月07日(81)
Ke-Ra-Ju:2054年07月04日(81)
Ke-Ra-Sa:2054年08月24日(81)
Ke-Ra-Me:2054年10月23日(82)
Ke-Ra-Ke:2054年12月17日(82)
Ke-Ra-Ve:2055年01月08日(82)
Ke-Ra-Su:2055年03月13日(82)
Ke-Ra-Mo:2055年04月01日(82)
Ke-Ra-Ma:2055年05月03日(82)
Ke-Ju期 2055年05月(82)~2056年04月(83)
Ke-Ju-Ju:2055年05月26日(82)
Ke-Ju-Sa:2055年07月10日(82)
Ke-Ju-Me:2055年09月02日(82)
Ke-Ju-Ke:2055年10月20日(83)
Ke-Ju-Ve:2055年11月09日(83)
Ke-Ju-Su:2056年01月05日(83)
Ke-Ju-Mo:2056年01月22日(83)
Ke-Ju-Ma:2056年02月19日(83)
Ke-Ju-Ra:2056年03月10日(83)
Ke-Sa期 2056年04月(83)~2057年06月(84)
Ke-Sa-Sa:2056年04月30日(83)
Ke-Sa-Me:2056年07月04日(83)
Ke-Sa-Ke:2056年08月30日(83)
Ke-Sa-Ve:2056年09月22日(83)
Ke-Sa-Su:2056年11月29日(84)
Ke-Sa-Mo:2056年12月19日(84)
Ke-Sa-Ma:2057年01月22日(84)
Ke-Sa-Ra:2057年02月15日(84)
Ke-Sa-Ju:2057年04月16日(84)
Ke-Me期 2057年06月(84)~2058年06月(85)
Ke-Me-Me:2057年06月09日(84)
Ke-Me-Ke:2057年07月31日(84)
Ke-Me-Ve:2057年08月21日(84)
Ke-Me-Su:2057年10月20日(85)
Ke-Me-Mo:2057年11月07日(85)
Ke-Me-Ma:2057年12月07日(85)
Ke-Me-Ra:2057年12月28日(85)
Ke-Me-Ju:2058年02月21日(85)
Ke-Me-Sa:2058年04月10日(85)
Ve 2058年06月(85)-2078年06月(105)】
Ve-Ve期 2058年06月(85)~2061年10月(88)
Ve-Ve-Ve:2058年06月06日(85)
Ve-Ve-Su:2058年12月26日(86)
Ve-Ve-Mo:2059年02月25日(86)
Ve-Ve-Ma:2059年06月07日(86)
Ve-Ve-Ra:2059年08月17日(86)
Ve-Ve-Ju:2060年02月15日(87)
Ve-Ve-Sa:2060年07月27日(87)
Ve-Ve-Me:2061年02月04日(88)
Ve-Ve-Ke:2061年07月27日(88)
Ve-Su期 2061年10月(88)~2062年10月(89)
Ve-Su-Su:2061年10月06日(88)
Ve-Su-Mo:2061年10月24日(89)
Ve-Su-Ma:2061年11月24日(89)
Ve-Su-Ra:2061年12月15日(89)
Ve-Su-Ju:2062年02月08日(89)
Ve-Su-Sa:2062年03月28日(89)
Ve-Su-Me:2062年05月25日(89)
Ve-Su-Ke:2062年07月16日(89)
Ve-Su-Ve:2062年08月06日(89)
Ve-Mo期 2062年10月(89)~2064年06月(91)
Ve-Mo-Mo:2062年10月06日(89)
Ve-Mo-Ma:2062年11月26日(90)
Ve-Mo-Ra:2062年12月31日(90)
Ve-Mo-Ju:2063年04月02日(90)
Ve-Mo-Sa:2063年06月22日(90)
Ve-Mo-Me:2063年09月26日(90)
Ve-Mo-Ke:2063年12月22日(91)
Ve-Mo-Ve:2064年01月26日(91)
Ve-Mo-Su:2064年05月07日(91)
Ve-Ma期 2064年06月(91)~2065年08月(92)
Ve-Ma-Ma:2064年06月06日(91)
Ve-Ma-Ra:2064年07月01日(91)
Ve-Ma-Ju:2064年09月03日(91)
Ve-Ma-Sa:2064年10月30日(92)
Ve-Ma-Me:2065年01月05日(92)
Ve-Ma-Ke:2065年03月06日(92)
Ve-Ma-Ve:2065年03月31日(92)
Ve-Ma-Su:2065年06月10日(92)
Ve-Ma-Mo:2065年07月02日(92)
Ve-Ra期 2065年08月(92)~2068年08月(95)
Ve-Ra-Ra:2065年08月06日(92)
Ve-Ra-Ju:2066年01月17日(93)
Ve-Ra-Sa:2066年06月13日(93)
Ve-Ra-Me:2066年12月03日(94)
Ve-Ra-Ke:2067年05月07日(94)
Ve-Ra-Ve:2067年07月10日(94)
Ve-Ra-Su:2068年01月09日(95)
Ve-Ra-Mo:2068年03月04日(95)
Ve-Ra-Ma:2068年06月03日(95)
Ve-Ju期 2068年08月(95)~2071年04月(98)
Ve-Ju-Ju:2068年08月06日(95)
Ve-Ju-Sa:2068年12月14日(96)
Ve-Ju-Me:2069年05月17日(96)
Ve-Ju-Ke:2069年10月02日(96)
Ve-Ju-Ve:2069年11月28日(97)
Ve-Ju-Su:2070年05月09日(97)
Ve-Ju-Mo:2070年06月27日(97)
Ve-Ju-Ma:2070年09月16日(97)
Ve-Ju-Ra:2070年11月12日(98)
Ve-Sa期 2071年04月(98)~2074年06月(101)
Ve-Sa-Sa:2071年04月07日(98)
Ve-Sa-Me:2071年10月07日(98)
Ve-Sa-Ke:2072年03月19日(99)
Ve-Sa-Ve:2072年05月25日(99)
Ve-Sa-Su:2072年12月04日(100)
Ve-Sa-Mo:2073年01月31日(100)
Ve-Sa-Ma:2073年05月07日(100)
Ve-Sa-Ra:2073年07月14日(100)
Ve-Sa-Ju:2074年01月03日(101)
Ve-Me期 2074年06月(101)~2077年04月(104)
Ve-Me-Me:2074年06月06日(101)
Ve-Me-Ke:2074年10月31日(102)
Ve-Me-Ve:2074年12月30日(102)
Ve-Me-Su:2075年06月21日(102)
Ve-Me-Mo:2075年08月12日(102)
Ve-Me-Ma:2075年11月06日(103)
Ve-Me-Ra:2076年01月05日(103)
Ve-Me-Ju:2076年06月08日(103)
Ve-Me-Sa:2076年10月24日(104)
Ve-Ke期 2077年04月(104)~2078年06月(105)
Ve-Ke-Ke:2077年04月06日(104)
Ve-Ke-Ve:2077年05月01日(104)
Ve-Ke-Su:2077年07月11日(104)
Ve-Ke-Mo:2077年08月02日(104)
Ve-Ke-Ma:2077年09月06日(104)
Ve-Ke-Ra:2077年10月01日(104)
Ve-Ke-Ju:2077年12月04日(105)
Ve-Ke-Sa:2078年01月30日(105)
Ve-Ke-Me:2078年04月07日(105)
Su 2078年06月(105)-2084年06月(111)】
Su-Su期 2078年06月(105)~2078年09月(105)
Su-Su-Su:2078年06月06日(105)
Su-Su-Mo:2078年06月12日(105)
Su-Su-Ma:2078年06月21日(105)
Su-Su-Ra:2078年06月27日(105)
Su-Su-Ju:2078年07月14日(105)
Su-Su-Sa:2078年07月28日(105)
Su-Su-Me:2078年08月15日(105)
Su-Su-Ke:2078年08月30日(105)
Su-Su-Ve:2078年09月06日(105)
Su-Mo期 2078年09月(105)~2079年03月(106)
Su-Mo-Mo:2078年09月24日(105)
Su-Mo-Ma:2078年10月09日(106)
Su-Mo-Ra:2078年10月20日(106)
Su-Mo-Ju:2078年11月16日(106)
Su-Mo-Sa:2078年12月11日(106)
Su-Mo-Me:2079年01月09日(106)
Su-Mo-Ke:2079年02月03日(106)
Su-Mo-Ve:2079年02月14日(106)
Su-Mo-Su:2079年03月17日(106)
Su-Ma期 2079年03月(106)~2079年07月(106)
Su-Ma-Ma:2079年03月26日(106)
Su-Ma-Ra:2079年04月02日(106)
Su-Ma-Ju:2079年04月21日(106)
Su-Ma-Sa:2079年05月08日(106)
Su-Ma-Me:2079年05月29日(106)
Su-Ma-Ke:2079年06月16日(106)
Su-Ma-Ve:2079年06月23日(106)
Su-Ma-Su:2079年07月14日(106)
Su-Ma-Mo:2079年07月21日(106)
Su-Ra期 2079年07月(106)~2080年06月(107)
Su-Ra-Ra:2079年07月31日(106)
Su-Ra-Ju:2079年09月19日(106)
Su-Ra-Sa:2079年11月02日(107)
Su-Ra-Me:2079年12月24日(107)
Su-Ra-Ke:2080年02月08日(107)
Su-Ra-Ve:2080年02月27日(107)
Su-Ra-Su:2080年04月22日(107)
Su-Ra-Mo:2080年05月09日(107)
Su-Ra-Ma:2080年06月05日(107)
Su-Ju期 2080年06月(107)~2081年04月(108)
Su-Ju-Ju:2080年06月24日(107)
Su-Ju-Sa:2080年08月02日(107)
Su-Ju-Me:2080年09月17日(107)
Su-Ju-Ke:2080年10月29日(108)
Su-Ju-Ve:2080年11月15日(108)
Su-Ju-Su:2081年01月03日(108)
Su-Ju-Mo:2081年01月17日(108)
Su-Ju-Ma:2081年02月11日(108)
Su-Ju-Ra:2081年02月28日(108)
Su-Sa期 2081年04月(108)~2082年03月(109)
Su-Sa-Sa:2081年04月12日(108)
Su-Sa-Me:2081年06月06日(108)
Su-Sa-Ke:2081年07月26日(108)
Su-Sa-Ve:2081年08月15日(108)
Su-Sa-Su:2081年10月12日(109)
Su-Sa-Mo:2081年10月29日(109)
Su-Sa-Ma:2081年11月27日(109)
Su-Sa-Ra:2081年12月17日(109)
Su-Sa-Ju:2082年02月07日(109)
Su-Me期 2082年03月(109)~2083年01月(110)
Su-Me-Me:2082年03月25日(109)
Su-Me-Ke:2082年05月08日(109)
Su-Me-Ve:2082年05月26日(109)
Su-Me-Su:2082年07月17日(109)
Su-Me-Mo:2082年08月02日(109)
Su-Me-Ma:2082年08月28日(109)
Su-Me-Ra:2082年09月15日(109)
Su-Me-Ju:2082年10月31日(110)
Su-Me-Sa:2082年12月12日(110)
Su-Ke期 2083年01月(110)~2084年06月(111)
Su-Ke-Ke:2083年01月30日(110)
Su-Ke-Ve:2083年02月06日(110)
Su-Ke-Su:2083年02月28日(110)
Su-Ke-Mo:2083年03月06日(110)
Su-Ke-Ma:2083年03月17日(110)
Su-Ke-Ra:2083年03月24日(110)
Su-Ke-Ju:2083年04月12日(110)
Su-Ke-Sa:2083年04月29日(110)
Su-Ke-Me:2083年05月20日(110)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

牡羊:1972年10月(0)-1977年10月(5)】
牡羊-牡牛 1972年10月(0)~1973年03月(0)
牡羊-牡牛-牡羊:1972年10月07日(0)
牡羊-牡牛- 魚:1972年10月20日(0)
牡羊-牡牛-水瓶:1972年11月01日(0)
牡羊-牡牛-山羊:1972年11月14日(0)
牡羊-牡牛-射手:1972年11月27日(0)
牡羊-牡牛- 蠍:1972年12月09日(0)
牡羊-牡牛-天秤:1972年12月22日(0)
牡羊-牡牛-乙女:1973年01月04日(0)
牡羊-牡牛-獅子:1973年01月16日(0)
牡羊-牡牛- 蟹:1973年01月29日(0)
牡羊-牡牛-双子:1973年02月11日(0)
牡羊-牡牛-牡牛:1973年02月23日(0)
牡羊-双子 1973年03月(0)~1973年08月(0)
牡羊-双子-牡牛:1973年03月08日(0)
牡羊-双子-牡羊:1973年03月21日(0)
牡羊-双子- 魚:1973年04月02日(0)
牡羊-双子-水瓶:1973年04月15日(0)
牡羊-双子-山羊:1973年04月28日(0)
牡羊-双子-射手:1973年05月10日(0)
牡羊-双子- 蠍:1973年05月23日(0)
牡羊-双子-天秤:1973年06月05日(0)
牡羊-双子-乙女:1973年06月18日(0)
牡羊-双子-獅子:1973年06月30日(0)
牡羊-双子- 蟹:1973年07月13日(0)
牡羊-双子-双子:1973年07月26日(0)
牡羊- 蟹 1973年08月(0)~1974年01月(0)
牡羊- 蟹-双子:1973年08月07日(0)
牡羊- 蟹-牡牛:1973年08月20日(0)
牡羊- 蟹-牡羊:1973年09月02日(0)
牡羊- 蟹- 魚:1973年09月14日(0)
牡羊- 蟹-水瓶:1973年09月27日(0)
牡羊- 蟹-山羊:1973年10月10日(1)
牡羊- 蟹-射手:1973年10月22日(1)
牡羊- 蟹- 蠍:1973年11月04日(1)
牡羊- 蟹-天秤:1973年11月17日(1)
牡羊- 蟹-乙女:1973年11月29日(1)
牡羊- 蟹-獅子:1973年12月12日(1)
牡羊- 蟹- 蟹:1973年12月25日(1)
牡羊-獅子 1974年01月(1)~1974年06月(1)
牡羊-獅子-乙女:1974年01月06日(1)
牡羊-獅子-天秤:1974年01月19日(1)
牡羊-獅子- 蠍:1974年02月01日(1)
牡羊-獅子-射手:1974年02月13日(1)
牡羊-獅子-山羊:1974年02月26日(1)
牡羊-獅子-水瓶:1974年03月11日(1)
牡羊-獅子- 魚:1974年03月24日(1)
牡羊-獅子-牡羊:1974年04月05日(1)
牡羊-獅子-牡牛:1974年04月18日(1)
牡羊-獅子-双子:1974年05月01日(1)
牡羊-獅子- 蟹:1974年05月13日(1)
牡羊-獅子-獅子:1974年05月26日(1)
牡羊-乙女 1974年06月(1)~1974年11月(1)
牡羊-乙女-天秤:1974年06月08日(1)
牡羊-乙女- 蠍:1974年06月20日(1)
牡羊-乙女-射手:1974年07月03日(1)
牡羊-乙女-山羊:1974年07月16日(1)
牡羊-乙女-水瓶:1974年07月28日(1)
牡羊-乙女- 魚:1974年08月10日(1)
牡羊-乙女-牡羊:1974年08月23日(1)
牡羊-乙女-牡牛:1974年09月04日(1)
牡羊-乙女-双子:1974年09月17日(1)
牡羊-乙女- 蟹:1974年09月30日(1)
牡羊-乙女-獅子:1974年10月12日(2)
牡羊-乙女-乙女:1974年10月25日(2)
牡羊-天秤 1974年11月(2)~1975年04月(2)
牡羊-天秤- 蠍:1974年11月07日(2)
牡羊-天秤-射手:1974年11月19日(2)
牡羊-天秤-山羊:1974年12月02日(2)
牡羊-天秤-水瓶:1974年12月15日(2)
牡羊-天秤- 魚:1974年12月28日(2)
牡羊-天秤-牡羊:1975年01月09日(2)
牡羊-天秤-牡牛:1975年01月22日(2)
牡羊-天秤-双子:1975年02月04日(2)
牡羊-天秤- 蟹:1975年02月16日(2)
牡羊-天秤-獅子:1975年03月01日(2)
牡羊-天秤-乙女:1975年03月14日(2)
牡羊-天秤-天秤:1975年03月26日(2)
牡羊- 蠍 1975年04月(2)~1975年09月(2)
牡羊- 蠍-天秤:1975年04月08日(2)
牡羊- 蠍-乙女:1975年04月21日(2)
牡羊- 蠍-獅子:1975年05月03日(2)
牡羊- 蠍- 蟹:1975年05月16日(2)
牡羊- 蠍-双子:1975年05月29日(2)
牡羊- 蠍-牡牛:1975年06月10日(2)
牡羊- 蠍-牡羊:1975年06月23日(2)
牡羊- 蠍- 魚:1975年07月06日(2)
牡羊- 蠍-水瓶:1975年07月18日(2)
牡羊- 蠍-山羊:1975年07月31日(2)
牡羊- 蠍-射手:1975年08月13日(2)
牡羊- 蠍- 蠍:1975年08月26日(2)
牡羊-射手 1975年09月(2)~1976年02月(2)
牡羊-射手- 蠍:1975年09月07日(2)
牡羊-射手-天秤:1975年09月20日(2)
牡羊-射手-乙女:1975年10月03日(2)
牡羊-射手-獅子:1975年10月15日(3)
牡羊-射手- 蟹:1975年10月28日(3)
牡羊-射手-双子:1975年11月10日(3)
牡羊-射手-牡牛:1975年11月22日(3)
牡羊-射手-牡羊:1975年12月05日(3)
牡羊-射手- 魚:1975年12月18日(3)
牡羊-射手-水瓶:1975年12月30日(3)
牡羊-射手-山羊:1976年01月12日(3)
牡羊-射手-射手:1976年01月25日(3)
牡羊-山羊 1976年02月(3)~1976年07月(3)
牡羊-山羊-射手:1976年02月06日(3)
牡羊-山羊- 蠍:1976年02月19日(3)
牡羊-山羊-天秤:1976年03月03日(3)
牡羊-山羊-乙女:1976年03月15日(3)
牡羊-山羊-獅子:1976年03月28日(3)
牡羊-山羊- 蟹:1976年04月10日(3)
牡羊-山羊-双子:1976年04月22日(3)
牡羊-山羊-牡牛:1976年05月05日(3)
牡羊-山羊-牡羊:1976年05月18日(3)
牡羊-山羊- 魚:1976年05月31日(3)
牡羊-山羊-水瓶:1976年06月12日(3)
牡羊-山羊-山羊:1976年06月25日(3)
牡羊-水瓶 1976年07月(3)~1976年12月(3)
牡羊-水瓶- 魚:1976年07月08日(3)
牡羊-水瓶-牡羊:1976年07月20日(3)
牡羊-水瓶-牡牛:1976年08月02日(3)
牡羊-水瓶-双子:1976年08月15日(3)
牡羊-水瓶- 蟹:1976年08月27日(3)
牡羊-水瓶-獅子:1976年09月09日(3)
牡羊-水瓶-乙女:1976年09月22日(3)
牡羊-水瓶-天秤:1976年10月04日(3)
牡羊-水瓶- 蠍:1976年10月17日(4)
牡羊-水瓶-射手:1976年10月30日(4)
牡羊-水瓶-山羊:1976年11月11日(4)
牡羊-水瓶-水瓶:1976年11月24日(4)
牡羊- 魚 1976年12月(4)~1977年05月(4)
牡羊- 魚-牡羊:1976年12月07日(4)
牡羊- 魚-牡牛:1976年12月19日(4)
牡羊- 魚-双子:1977年01月01日(4)
牡羊- 魚- 蟹:1977年01月14日(4)
牡羊- 魚-獅子:1977年01月26日(4)
牡羊- 魚-乙女:1977年02月08日(4)
牡羊- 魚-天秤:1977年02月21日(4)
牡羊- 魚- 蠍:1977年03月06日(4)
牡羊- 魚-射手:1977年03月18日(4)
牡羊- 魚-山羊:1977年03月31日(4)
牡羊- 魚-水瓶:1977年04月13日(4)
牡羊- 魚- 魚:1977年04月25日(4)
牡羊-牡羊 1977年05月(4)~1977年10月(4)
牡羊-牡羊-牡牛:1977年05月08日(4)
牡羊-牡羊-双子:1977年05月21日(4)
牡羊-牡羊- 蟹:1977年06月02日(4)
牡羊-牡羊-獅子:1977年06月15日(4)
牡羊-牡羊-乙女:1977年06月28日(4)
牡羊-牡羊-天秤:1977年07月10日(4)
牡羊-牡羊- 蠍:1977年07月23日(4)
牡羊-牡羊-射手:1977年08月05日(4)
牡羊-牡羊-山羊:1977年08月17日(4)
牡羊-牡羊-水瓶:1977年08月30日(4)
牡羊-牡羊- 魚:1977年09月12日(4)
牡羊-牡羊-牡羊:1977年09月24日(4)
牡牛:1977年10月(5)-1980年10月(8)】
牡牛-牡羊 1977年10月(5)~1978年01月(5)
牡牛-牡羊-牡牛:1977年10月07日(5)
牡牛-牡羊-双子:1977年10月15日(5)
牡牛-牡羊- 蟹:1977年10月22日(5)
牡牛-牡羊-獅子:1977年10月30日(5)
牡牛-牡羊-乙女:1977年11月07日(5)
牡牛-牡羊-天秤:1977年11月14日(5)
牡牛-牡羊- 蠍:1977年11月22日(5)
牡牛-牡羊-射手:1977年11月29日(5)
牡牛-牡羊-山羊:1977年12月07日(5)
牡牛-牡羊-水瓶:1977年12月15日(5)
牡牛-牡羊- 魚:1977年12月22日(5)
牡牛-牡羊-牡羊:1977年12月30日(5)
牡牛- 魚 1978年01月(5)~1978年04月(5)
牡牛- 魚-牡羊:1978年01月06日(5)
牡牛- 魚-牡牛:1978年01月14日(5)
牡牛- 魚-双子:1978年01月22日(5)
牡牛- 魚- 蟹:1978年01月29日(5)
牡牛- 魚-獅子:1978年02月06日(5)
牡牛- 魚-乙女:1978年02月13日(5)
牡牛- 魚-天秤:1978年02月21日(5)
牡牛- 魚- 蠍:1978年03月01日(5)
牡牛- 魚-射手:1978年03月08日(5)
牡牛- 魚-山羊:1978年03月16日(5)
牡牛- 魚-水瓶:1978年03月24日(5)
牡牛- 魚- 魚:1978年03月31日(5)
牡牛-水瓶 1978年04月(5)~1978年07月(5)
牡牛-水瓶- 魚:1978年04月08日(5)
牡牛-水瓶-牡羊:1978年04月15日(5)
牡牛-水瓶-牡牛:1978年04月23日(5)
牡牛-水瓶-双子:1978年05月01日(5)
牡牛-水瓶- 蟹:1978年05月08日(5)
牡牛-水瓶-獅子:1978年05月16日(5)
牡牛-水瓶-乙女:1978年05月23日(5)
牡牛-水瓶-天秤:1978年05月31日(5)
牡牛-水瓶- 蠍:1978年06月08日(5)
牡牛-水瓶-射手:1978年06月15日(5)
牡牛-水瓶-山羊:1978年06月23日(5)
牡牛-水瓶-水瓶:1978年06月30日(5)
牡牛-山羊 1978年07月(5)~1978年10月(5)
牡牛-山羊-射手:1978年07月08日(5)
牡牛-山羊- 蠍:1978年07月16日(5)
牡牛-山羊-天秤:1978年07月23日(5)
牡牛-山羊-乙女:1978年07月31日(5)
牡牛-山羊-獅子:1978年08月08日(5)
牡牛-山羊- 蟹:1978年08月15日(5)
牡牛-山羊-双子:1978年08月23日(5)
牡牛-山羊-牡牛:1978年08月30日(5)
牡牛-山羊-牡羊:1978年09月07日(5)
牡牛-山羊- 魚:1978年09月15日(5)
牡牛-山羊-水瓶:1978年09月22日(5)
牡牛-山羊-山羊:1978年09月30日(5)
牡牛-射手 1978年10月(6)~1979年01月(6)
牡牛-射手- 蠍:1978年10月07日(6)
牡牛-射手-天秤:1978年10月15日(6)
牡牛-射手-乙女:1978年10月23日(6)
牡牛-射手-獅子:1978年10月30日(6)
牡牛-射手- 蟹:1978年11月07日(6)
牡牛-射手-双子:1978年11月14日(6)
牡牛-射手-牡牛:1978年11月22日(6)
牡牛-射手-牡羊:1978年11月30日(6)
牡牛-射手- 魚:1978年12月07日(6)
牡牛-射手-水瓶:1978年12月15日(6)
牡牛-射手-山羊:1978年12月22日(6)
牡牛-射手-射手:1978年12月30日(6)
牡牛- 蠍 1979年01月(6)~1979年04月(6)
牡牛- 蠍-天秤:1979年01月07日(6)
牡牛- 蠍-乙女:1979年01月14日(6)
牡牛- 蠍-獅子:1979年01月22日(6)
牡牛- 蠍- 蟹:1979年01月30日(6)
牡牛- 蠍-双子:1979年02月06日(6)
牡牛- 蠍-牡牛:1979年02月14日(6)
牡牛- 蠍-牡羊:1979年02月21日(6)
牡牛- 蠍- 魚:1979年03月01日(6)
牡牛- 蠍-水瓶:1979年03月09日(6)
牡牛- 蠍-山羊:1979年03月16日(6)
牡牛- 蠍-射手:1979年03月24日(6)
牡牛- 蠍- 蠍:1979年03月31日(6)
牡牛-天秤 1979年04月(6)~1979年07月(6)
牡牛-天秤- 蠍:1979年04月08日(6)
牡牛-天秤-射手:1979年04月16日(6)
牡牛-天秤-山羊:1979年04月23日(6)
牡牛-天秤-水瓶:1979年05月01日(6)
牡牛-天秤- 魚:1979年05月08日(6)
牡牛-天秤-牡羊:1979年05月16日(6)
牡牛-天秤-牡牛:1979年05月24日(6)
牡牛-天秤-双子:1979年05月31日(6)
牡牛-天秤- 蟹:1979年06月08日(6)
牡牛-天秤-獅子:1979年06月15日(6)
牡牛-天秤-乙女:1979年06月23日(6)
牡牛-天秤-天秤:1979年07月01日(6)
牡牛-乙女 1979年07月(6)~1979年10月(6)
牡牛-乙女-天秤:1979年07月08日(6)
牡牛-乙女- 蠍:1979年07月16日(6)
牡牛-乙女-射手:1979年07月24日(6)
牡牛-乙女-山羊:1979年07月31日(6)
牡牛-乙女-水瓶:1979年08月08日(6)
牡牛-乙女- 魚:1979年08月15日(6)
牡牛-乙女-牡羊:1979年08月23日(6)
牡牛-乙女-牡牛:1979年08月31日(6)
牡牛-乙女-双子:1979年09月07日(6)
牡牛-乙女- 蟹:1979年09月15日(6)
牡牛-乙女-獅子:1979年09月22日(6)
牡牛-乙女-乙女:1979年09月30日(6)
牡牛-獅子 1979年10月(7)~1980年01月(7)
牡牛-獅子-乙女:1979年10月08日(7)
牡牛-獅子-天秤:1979年10月15日(7)
牡牛-獅子- 蠍:1979年10月23日(7)
牡牛-獅子-射手:1979年10月30日(7)
牡牛-獅子-山羊:1979年11月07日(7)
牡牛-獅子-水瓶:1979年11月15日(7)
牡牛-獅子- 魚:1979年11月22日(7)
牡牛-獅子-牡羊:1979年11月30日(7)
牡牛-獅子-牡牛:1979年12月08日(7)
牡牛-獅子-双子:1979年12月15日(7)
牡牛-獅子- 蟹:1979年12月23日(7)
牡牛-獅子-獅子:1979年12月30日(7)
牡牛- 蟹 1980年01月(7)~1980年04月(7)
牡牛- 蟹-双子:1980年01月07日(7)
牡牛- 蟹-牡牛:1980年01月15日(7)
牡牛- 蟹-牡羊:1980年01月22日(7)
牡牛- 蟹- 魚:1980年01月30日(7)
牡牛- 蟹-水瓶:1980年02月06日(7)
牡牛- 蟹-山羊:1980年02月14日(7)
牡牛- 蟹-射手:1980年02月22日(7)
牡牛- 蟹- 蠍:1980年02月29日(7)
牡牛- 蟹-天秤:1980年03月08日(7)
牡牛- 蟹-乙女:1980年03月15日(7)
牡牛- 蟹-獅子:1980年03月23日(7)
牡牛- 蟹- 蟹:1980年03月31日(7)
牡牛-双子 1980年04月(7)~1980年07月(7)
牡牛-双子-牡牛:1980年04月07日(7)
牡牛-双子-牡羊:1980年04月15日(7)
牡牛-双子- 魚:1980年04月22日(7)
牡牛-双子-水瓶:1980年04月30日(7)
牡牛-双子-山羊:1980年05月08日(7)
牡牛-双子-射手:1980年05月15日(7)
牡牛-双子- 蠍:1980年05月23日(7)
牡牛-双子-天秤:1980年05月31日(7)
牡牛-双子-乙女:1980年06月07日(7)
牡牛-双子-獅子:1980年06月15日(7)
牡牛-双子- 蟹:1980年06月22日(7)
牡牛-双子-双子:1980年06月30日(7)
牡牛-牡牛 1980年07月(7)~1980年10月(7)
牡牛-牡牛-牡羊:1980年07月08日(7)
牡牛-牡牛- 魚:1980年07月15日(7)
牡牛-牡牛-水瓶:1980年07月23日(7)
牡牛-牡牛-山羊:1980年07月30日(7)
牡牛-牡牛-射手:1980年08月07日(7)
牡牛-牡牛- 蠍:1980年08月15日(7)
牡牛-牡牛-天秤:1980年08月22日(7)
牡牛-牡牛-乙女:1980年08月30日(7)
牡牛-牡牛-獅子:1980年09月06日(7)
牡牛-牡牛- 蟹:1980年09月14日(7)
牡牛-牡牛-双子:1980年09月22日(7)
牡牛-牡牛-牡牛:1980年09月29日(7)
双子:1980年10月(8)-1984年10月(12)】
双子-牡牛 1980年10月(8)~1981年02月(8)
双子-牡牛-牡羊:1980年10月07日(8)
双子-牡牛- 魚:1980年10月17日(8)
双子-牡牛-水瓶:1980年10月27日(8)
双子-牡牛-山羊:1980年11月06日(8)
双子-牡牛-射手:1980年11月16日(8)
双子-牡牛- 蠍:1980年11月27日(8)
双子-牡牛-天秤:1980年12月07日(8)
双子-牡牛-乙女:1980年12月17日(8)
双子-牡牛-獅子:1980年12月27日(8)
双子-牡牛- 蟹:1981年01月06日(8)
双子-牡牛-双子:1981年01月16日(8)
双子-牡牛-牡牛:1981年01月26日(8)
双子-牡羊 1981年02月(8)~1981年06月(8)
双子-牡羊-牡牛:1981年02月06日(8)
双子-牡羊-双子:1981年02月16日(8)
双子-牡羊- 蟹:1981年02月26日(8)
双子-牡羊-獅子:1981年03月08日(8)
双子-牡羊-乙女:1981年03月18日(8)
双子-牡羊-天秤:1981年03月28日(8)
双子-牡羊- 蠍:1981年04月08日(8)
双子-牡羊-射手:1981年04月18日(8)
双子-牡羊-山羊:1981年04月28日(8)
双子-牡羊-水瓶:1981年05月08日(8)
双子-牡羊- 魚:1981年05月18日(8)
双子-牡羊-牡羊:1981年05月28日(8)
双子- 魚 1981年06月(8)~1981年10月(8)
双子- 魚-牡羊:1981年06月07日(8)
双子- 魚-牡牛:1981年06月18日(8)
双子- 魚-双子:1981年06月28日(8)
双子- 魚- 蟹:1981年07月08日(8)
双子- 魚-獅子:1981年07月18日(8)
双子- 魚-乙女:1981年07月28日(8)
双子- 魚-天秤:1981年08月07日(8)
双子- 魚- 蠍:1981年08月17日(8)
双子- 魚-射手:1981年08月28日(8)
双子- 魚-山羊:1981年09月07日(8)
双子- 魚-水瓶:1981年09月17日(8)
双子- 魚- 魚:1981年09月27日(8)
双子-水瓶 1981年10月(9)~1982年02月(9)
双子-水瓶- 魚:1981年10月07日(9)
双子-水瓶-牡羊:1981年10月17日(9)
双子-水瓶-牡牛:1981年10月27日(9)
双子-水瓶-双子:1981年11月07日(9)
双子-水瓶- 蟹:1981年11月17日(9)
双子-水瓶-獅子:1981年11月27日(9)
双子-水瓶-乙女:1981年12月07日(9)
双子-水瓶-天秤:1981年12月17日(9)
双子-水瓶- 蠍:1981年12月27日(9)
双子-水瓶-射手:1982年01月06日(9)
双子-水瓶-山羊:1982年01月17日(9)
双子-水瓶-水瓶:1982年01月27日(9)
双子-山羊 1982年02月(9)~1982年06月(9)
双子-山羊-射手:1982年02月06日(9)
双子-山羊- 蠍:1982年02月16日(9)
双子-山羊-天秤:1982年02月26日(9)
双子-山羊-乙女:1982年03月08日(9)
双子-山羊-獅子:1982年03月18日(9)
双子-山羊- 蟹:1982年03月29日(9)
双子-山羊-双子:1982年04月08日(9)
双子-山羊-牡牛:1982年04月18日(9)
双子-山羊-牡羊:1982年04月28日(9)
双子-山羊- 魚:1982年05月08日(9)
双子-山羊-水瓶:1982年05月18日(9)
双子-山羊-山羊:1982年05月28日(9)
双子-射手 1982年06月(9)~1982年10月(9)
双子-射手- 蠍:1982年06月08日(9)
双子-射手-天秤:1982年06月18日(9)
双子-射手-乙女:1982年06月28日(9)
双子-射手-獅子:1982年07月08日(9)
双子-射手- 蟹:1982年07月18日(9)
双子-射手-双子:1982年07月28日(9)
双子-射手-牡牛:1982年08月08日(9)
双子-射手-牡羊:1982年08月18日(9)
双子-射手- 魚:1982年08月28日(9)
双子-射手-水瓶:1982年09月07日(9)
双子-射手-山羊:1982年09月17日(9)
双子-射手-射手:1982年09月27日(9)
双子- 蠍 1982年10月(10)~1983年02月(10)
双子- 蠍-天秤:1982年10月07日(10)
双子- 蠍-乙女:1982年10月18日(10)
双子- 蠍-獅子:1982年10月28日(10)
双子- 蠍- 蟹:1982年11月07日(10)
双子- 蠍-双子:1982年11月17日(10)
双子- 蠍-牡牛:1982年11月27日(10)
双子- 蠍-牡羊:1982年12月07日(10)
双子- 蠍- 魚:1982年12月17日(10)
双子- 蠍-水瓶:1982年12月28日(10)
双子- 蠍-山羊:1983年01月07日(10)
双子- 蠍-射手:1983年01月17日(10)
双子- 蠍- 蠍:1983年01月27日(10)
双子-天秤 1983年02月(10)~1983年06月(10)
双子-天秤- 蠍:1983年02月06日(10)
双子-天秤-射手:1983年02月16日(10)
双子-天秤-山羊:1983年02月26日(10)
双子-天秤-水瓶:1983年03月09日(10)
双子-天秤- 魚:1983年03月19日(10)
双子-天秤-牡羊:1983年03月29日(10)
双子-天秤-牡牛:1983年04月08日(10)
双子-天秤-双子:1983年04月18日(10)
双子-天秤- 蟹:1983年04月28日(10)
双子-天秤-獅子:1983年05月08日(10)
双子-天秤-乙女:1983年05月19日(10)
双子-天秤-天秤:1983年05月29日(10)
双子-乙女 1983年06月(10)~1983年10月(10)
双子-乙女-天秤:1983年06月08日(10)
双子-乙女- 蠍:1983年06月18日(10)
双子-乙女-射手:1983年06月28日(10)
双子-乙女-山羊:1983年07月08日(10)
双子-乙女-水瓶:1983年07月18日(10)
双子-乙女- 魚:1983年07月29日(10)
双子-乙女-牡羊:1983年08月08日(10)
双子-乙女-牡牛:1983年08月18日(10)
双子-乙女-双子:1983年08月28日(10)
双子-乙女- 蟹:1983年09月07日(10)
双子-乙女-獅子:1983年09月17日(10)
双子-乙女-乙女:1983年09月27日(10)
双子-獅子 1983年10月(11)~1984年02月(11)
双子-獅子-乙女:1983年10月08日(11)
双子-獅子-天秤:1983年10月18日(11)
双子-獅子- 蠍:1983年10月28日(11)
双子-獅子-射手:1983年11月07日(11)
双子-獅子-山羊:1983年11月17日(11)
双子-獅子-水瓶:1983年11月27日(11)
双子-獅子- 魚:1983年12月08日(11)
双子-獅子-牡羊:1983年12月18日(11)
双子-獅子-牡牛:1983年12月28日(11)
双子-獅子-双子:1984年01月07日(11)
双子-獅子- 蟹:1984年01月17日(11)
双子-獅子-獅子:1984年01月27日(11)
双子- 蟹 1984年02月(11)~1984年06月(11)
双子- 蟹-双子:1984年02月06日(11)
双子- 蟹-牡牛:1984年02月17日(11)
双子- 蟹-牡羊:1984年02月27日(11)
双子- 蟹- 魚:1984年03月08日(11)
双子- 蟹-水瓶:1984年03月18日(11)
双子- 蟹-山羊:1984年03月28日(11)
双子- 蟹-射手:1984年04月07日(11)
双子- 蟹- 蠍:1984年04月17日(11)
双子- 蟹-天秤:1984年04月28日(11)
双子- 蟹-乙女:1984年05月08日(11)
双子- 蟹-獅子:1984年05月18日(11)
双子- 蟹- 蟹:1984年05月28日(11)
双子-双子 1984年06月(11)~1984年10月(11)
双子-双子-牡牛:1984年06月07日(11)
双子-双子-牡羊:1984年06月17日(11)
双子-双子- 魚:1984年06月27日(11)
双子-双子-水瓶:1984年07月08日(11)
双子-双子-山羊:1984年07月18日(11)
双子-双子-射手:1984年07月28日(11)
双子-双子- 蠍:1984年08月07日(11)
双子-双子-天秤:1984年08月17日(11)
双子-双子-乙女:1984年08月27日(11)
双子-双子-獅子:1984年09月06日(11)
双子-双子- 蟹:1984年09月17日(11)
双子-双子-双子:1984年09月27日(11)
 蟹:1984年10月(12)-1994年10月(22)】
 蟹-双子 1984年10月(12)~1985年08月(12)
 蟹-双子-牡牛:1984年10月07日(12)
 蟹-双子-牡羊:1984年11月01日(12)
 蟹-双子- 魚:1984年11月27日(12)
 蟹-双子-水瓶:1984年12月22日(12)
 蟹-双子-山羊:1985年01月16日(12)
 蟹-双子-射手:1985年02月11日(12)
 蟹-双子- 蠍:1985年03月08日(12)
 蟹-双子-天秤:1985年04月02日(12)
 蟹-双子-乙女:1985年04月28日(12)
 蟹-双子-獅子:1985年05月23日(12)
 蟹-双子- 蟹:1985年06月18日(12)
 蟹-双子-双子:1985年07月13日(12)
 蟹-牡牛 1985年08月(12)~1986年06月(12)
 蟹-牡牛-牡羊:1985年08月07日(12)
 蟹-牡牛- 魚:1985年09月02日(12)
 蟹-牡牛-水瓶:1985年09月27日(12)
 蟹-牡牛-山羊:1985年10月22日(13)
 蟹-牡牛-射手:1985年11月17日(13)
 蟹-牡牛- 蠍:1985年12月12日(13)
 蟹-牡牛-天秤:1986年01月06日(13)
 蟹-牡牛-乙女:1986年02月01日(13)
 蟹-牡牛-獅子:1986年02月26日(13)
 蟹-牡牛- 蟹:1986年03月24日(13)
 蟹-牡牛-双子:1986年04月18日(13)
 蟹-牡牛-牡牛:1986年05月13日(13)
 蟹-牡羊 1986年06月(13)~1987年04月(13)
 蟹-牡羊-牡牛:1986年06月08日(13)
 蟹-牡羊-双子:1986年07月03日(13)
 蟹-牡羊- 蟹:1986年07月28日(13)
 蟹-牡羊-獅子:1986年08月23日(13)
 蟹-牡羊-乙女:1986年09月17日(13)
 蟹-牡羊-天秤:1986年10月12日(14)
 蟹-牡羊- 蠍:1986年11月07日(14)
 蟹-牡羊-射手:1986年12月02日(14)
 蟹-牡羊-山羊:1986年12月28日(14)
 蟹-牡羊-水瓶:1987年01月22日(14)
 蟹-牡羊- 魚:1987年02月16日(14)
 蟹-牡羊-牡羊:1987年03月14日(14)
 蟹- 魚 1987年04月(14)~1988年02月(14)
 蟹- 魚-牡羊:1987年04月08日(14)
 蟹- 魚-牡牛:1987年05月03日(14)
 蟹- 魚-双子:1987年05月29日(14)
 蟹- 魚- 蟹:1987年06月23日(14)
 蟹- 魚-獅子:1987年07月18日(14)
 蟹- 魚-乙女:1987年08月13日(14)
 蟹- 魚-天秤:1987年09月07日(14)
 蟹- 魚- 蠍:1987年10月03日(14)
 蟹- 魚-射手:1987年10月28日(15)
 蟹- 魚-山羊:1987年11月22日(15)
 蟹- 魚-水瓶:1987年12月18日(15)
 蟹- 魚- 魚:1988年01月12日(15)
 蟹-水瓶 1988年02月(15)~1988年12月(15)
 蟹-水瓶- 魚:1988年02月06日(15)
 蟹-水瓶-牡羊:1988年03月03日(15)
 蟹-水瓶-牡牛:1988年03月28日(15)
 蟹-水瓶-双子:1988年04月22日(15)
 蟹-水瓶- 蟹:1988年05月18日(15)
 蟹-水瓶-獅子:1988年06月12日(15)
 蟹-水瓶-乙女:1988年07月08日(15)
 蟹-水瓶-天秤:1988年08月02日(15)
 蟹-水瓶- 蠍:1988年08月27日(15)
 蟹-水瓶-射手:1988年09月22日(15)
 蟹-水瓶-山羊:1988年10月17日(16)
 蟹-水瓶-水瓶:1988年11月11日(16)
 蟹-山羊 1988年12月(16)~1989年10月(16)
 蟹-山羊-射手:1988年12月07日(16)
 蟹-山羊- 蠍:1989年01月01日(16)
 蟹-山羊-天秤:1989年01月26日(16)
 蟹-山羊-乙女:1989年02月21日(16)
 蟹-山羊-獅子:1989年03月18日(16)
 蟹-山羊- 蟹:1989年04月13日(16)
 蟹-山羊-双子:1989年05月08日(16)
 蟹-山羊-牡牛:1989年06月02日(16)
 蟹-山羊-牡羊:1989年06月28日(16)
 蟹-山羊- 魚:1989年07月23日(16)
 蟹-山羊-水瓶:1989年08月17日(16)
 蟹-山羊-山羊:1989年09月12日(16)
 蟹-射手 1989年10月(17)~1990年08月(17)
 蟹-射手- 蠍:1989年10月07日(17)
 蟹-射手-天秤:1989年11月01日(17)
 蟹-射手-乙女:1989年11月27日(17)
 蟹-射手-獅子:1989年12月22日(17)
 蟹-射手- 蟹:1990年01月17日(17)
 蟹-射手-双子:1990年02月11日(17)
 蟹-射手-牡牛:1990年03月08日(17)
 蟹-射手-牡羊:1990年04月03日(17)
 蟹-射手- 魚:1990年04月28日(17)
 蟹-射手-水瓶:1990年05月23日(17)
 蟹-射手-山羊:1990年06月18日(17)
 蟹-射手-射手:1990年07月13日(17)
 蟹- 蠍 1990年08月(17)~1991年06月(17)
 蟹- 蠍-天秤:1990年08月08日(17)
 蟹- 蠍-乙女:1990年09月02日(17)
 蟹- 蠍-獅子:1990年09月27日(17)
 蟹- 蠍- 蟹:1990年10月23日(18)
 蟹- 蠍-双子:1990年11月17日(18)
 蟹- 蠍-牡牛:1990年12月12日(18)
 蟹- 蠍-牡羊:1991年01月07日(18)
 蟹- 蠍- 魚:1991年02月01日(18)
 蟹- 蠍-水瓶:1991年02月26日(18)
 蟹- 蠍-山羊:1991年03月24日(18)
 蟹- 蠍-射手:1991年04月18日(18)
 蟹- 蠍- 蠍:1991年05月14日(18)
 蟹-天秤 1991年06月(18)~1992年04月(18)
 蟹-天秤- 蠍:1991年06月08日(18)
 蟹-天秤-射手:1991年07月03日(18)
 蟹-天秤-山羊:1991年07月29日(18)
 蟹-天秤-水瓶:1991年08月23日(18)
 蟹-天秤- 魚:1991年09月17日(18)
 蟹-天秤-牡羊:1991年10月13日(19)
 蟹-天秤-牡牛:1991年11月07日(19)
 蟹-天秤-双子:1991年12月02日(19)
 蟹-天秤- 蟹:1991年12月28日(19)
 蟹-天秤-獅子:1992年01月22日(19)
 蟹-天秤-乙女:1992年02月17日(19)
 蟹-天秤-天秤:1992年03月13日(19)
 蟹-乙女 1992年04月(19)~1993年02月(19)
 蟹-乙女-天秤:1992年04月07日(19)
 蟹-乙女- 蠍:1992年05月03日(19)
 蟹-乙女-射手:1992年05月28日(19)
 蟹-乙女-山羊:1992年06月22日(19)
 蟹-乙女-水瓶:1992年07月18日(19)
 蟹-乙女- 魚:1992年08月12日(19)
 蟹-乙女-牡羊:1992年09月06日(19)
 蟹-乙女-牡牛:1992年10月02日(19)
 蟹-乙女-双子:1992年10月27日(20)
 蟹-乙女- 蟹:1992年11月22日(20)
 蟹-乙女-獅子:1992年12月17日(20)
 蟹-乙女-乙女:1993年01月11日(20)
 蟹-獅子 1993年02月(20)~1993年12月(20)
 蟹-獅子-乙女:1993年02月06日(20)
 蟹-獅子-天秤:1993年03月03日(20)
 蟹-獅子- 蠍:1993年03月28日(20)
 蟹-獅子-射手:1993年04月23日(20)
 蟹-獅子-山羊:1993年05月18日(20)
 蟹-獅子-水瓶:1993年06月12日(20)
 蟹-獅子- 魚:1993年07月08日(20)
 蟹-獅子-牡羊:1993年08月02日(20)
 蟹-獅子-牡牛:1993年08月28日(20)
 蟹-獅子-双子:1993年09月22日(20)
 蟹-獅子- 蟹:1993年10月17日(21)
 蟹-獅子-獅子:1993年11月12日(21)
 蟹- 蟹 1993年12月(21)~1994年10月(21)
 蟹- 蟹-双子:1993年12月07日(21)
 蟹- 蟹-牡牛:1994年01月01日(21)
 蟹- 蟹-牡羊:1994年01月27日(21)
 蟹- 蟹- 魚:1994年02月21日(21)
 蟹- 蟹-水瓶:1994年03月18日(21)
 蟹- 蟹-山羊:1994年04月13日(21)
 蟹- 蟹-射手:1994年05月08日(21)
 蟹- 蟹- 蠍:1994年06月03日(21)
 蟹- 蟹-天秤:1994年06月28日(21)
 蟹- 蟹-乙女:1994年07月23日(21)
 蟹- 蟹-獅子:1994年08月18日(21)
 蟹- 蟹- 蟹:1994年09月12日(21)
獅子:1994年10月(22)-2005年10月(33)】
獅子-乙女 1994年10月(22)~1995年09月(22)
獅子-乙女-天秤:1994年10月07日(22)
獅子-乙女- 蠍:1994年11月04日(22)
獅子-乙女-射手:1994年12月02日(22)
獅子-乙女-山羊:1994年12月30日(22)
獅子-乙女-水瓶:1995年01月27日(22)
獅子-乙女- 魚:1995年02月24日(22)
獅子-乙女-牡羊:1995年03月24日(22)
獅子-乙女-牡牛:1995年04月21日(22)
獅子-乙女-双子:1995年05月19日(22)
獅子-乙女- 蟹:1995年06月15日(22)
獅子-乙女-獅子:1995年07月13日(22)
獅子-乙女-乙女:1995年08月10日(22)
獅子-天秤 1995年09月(22)~1996年08月(22)
獅子-天秤- 蠍:1995年09月07日(22)
獅子-天秤-射手:1995年10月05日(22)
獅子-天秤-山羊:1995年11月02日(23)
獅子-天秤-水瓶:1995年11月30日(23)
獅子-天秤- 魚:1995年12月28日(23)
獅子-天秤-牡羊:1996年01月25日(23)
獅子-天秤-牡牛:1996年02月22日(23)
獅子-天秤-双子:1996年03月20日(23)
獅子-天秤- 蟹:1996年04月17日(23)
獅子-天秤-獅子:1996年05月15日(23)
獅子-天秤-乙女:1996年06月12日(23)
獅子-天秤-天秤:1996年07月10日(23)
獅子- 蠍 1996年08月(23)~1997年07月(23)
獅子- 蠍-天秤:1996年08月07日(23)
獅子- 蠍-乙女:1996年09月04日(23)
獅子- 蠍-獅子:1996年10月02日(23)
獅子- 蠍- 蟹:1996年10月30日(24)
獅子- 蠍-双子:1996年11月27日(24)
獅子- 蠍-牡牛:1996年12月25日(24)
獅子- 蠍-牡羊:1997年01月21日(24)
獅子- 蠍- 魚:1997年02月18日(24)
獅子- 蠍-水瓶:1997年03月18日(24)
獅子- 蠍-山羊:1997年04月15日(24)
獅子- 蠍-射手:1997年05月13日(24)
獅子- 蠍- 蠍:1997年06月10日(24)
獅子-射手 1997年07月(24)~1998年06月(24)
獅子-射手- 蠍:1997年07月08日(24)
獅子-射手-天秤:1997年08月05日(24)
獅子-射手-乙女:1997年09月02日(24)
獅子-射手-獅子:1997年09月30日(24)
獅子-射手- 蟹:1997年10月27日(25)
獅子-射手-双子:1997年11月24日(25)
獅子-射手-牡牛:1997年12月22日(25)
獅子-射手-牡羊:1998年01月19日(25)
獅子-射手- 魚:1998年02月16日(25)
獅子-射手-水瓶:1998年03月16日(25)
獅子-射手-山羊:1998年04月13日(25)
獅子-射手-射手:1998年05月11日(25)
獅子-山羊 1998年06月(25)~1999年05月(25)
獅子-山羊-射手:1998年06月08日(25)
獅子-山羊- 蠍:1998年07月06日(25)
獅子-山羊-天秤:1998年08月02日(25)
獅子-山羊-乙女:1998年08月30日(25)
獅子-山羊-獅子:1998年09月27日(25)
獅子-山羊- 蟹:1998年10月25日(26)
獅子-山羊-双子:1998年11月22日(26)
獅子-山羊-牡牛:1998年12月20日(26)
獅子-山羊-牡羊:1999年01月17日(26)
獅子-山羊- 魚:1999年02月14日(26)
獅子-山羊-水瓶:1999年03月14日(26)
獅子-山羊-山羊:1999年04月11日(26)
獅子-水瓶 1999年05月(26)~2000年04月(26)
獅子-水瓶- 魚:1999年05月08日(26)
獅子-水瓶-牡羊:1999年06月05日(26)
獅子-水瓶-牡牛:1999年07月03日(26)
獅子-水瓶-双子:1999年07月31日(26)
獅子-水瓶- 蟹:1999年08月28日(26)
獅子-水瓶-獅子:1999年09月25日(26)
獅子-水瓶-乙女:1999年10月23日(27)
獅子-水瓶-天秤:1999年11月20日(27)
獅子-水瓶- 蠍:1999年12月18日(27)
獅子-水瓶-射手:2000年01月15日(27)
獅子-水瓶-山羊:2000年02月11日(27)
獅子-水瓶-水瓶:2000年03月10日(27)
獅子- 魚 2000年04月(27)~2001年03月(27)
獅子- 魚-牡羊:2000年04月07日(27)
獅子- 魚-牡牛:2000年05月05日(27)
獅子- 魚-双子:2000年06月02日(27)
獅子- 魚- 蟹:2000年06月30日(27)
獅子- 魚-獅子:2000年07月28日(27)
獅子- 魚-乙女:2000年08月25日(27)
獅子- 魚-天秤:2000年09月22日(27)
獅子- 魚- 蠍:2000年10月20日(28)
獅子- 魚-射手:2000年11月16日(28)
獅子- 魚-山羊:2000年12月14日(28)
獅子- 魚-水瓶:2001年01月11日(28)
獅子- 魚- 魚:2001年02月08日(28)
獅子-牡羊 2001年03月(28)~2002年02月(28)
獅子-牡羊-牡牛:2001年03月08日(28)
獅子-牡羊-双子:2001年04月05日(28)
獅子-牡羊- 蟹:2001年05月03日(28)
獅子-牡羊-獅子:2001年05月31日(28)
獅子-牡羊-乙女:2001年06月28日(28)
獅子-牡羊-天秤:2001年07月26日(28)
獅子-牡羊- 蠍:2001年08月22日(28)
獅子-牡羊-射手:2001年09月19日(28)
獅子-牡羊-山羊:2001年10月17日(29)
獅子-牡羊-水瓶:2001年11月14日(29)
獅子-牡羊- 魚:2001年12月12日(29)
獅子-牡羊-牡羊:2002年01月09日(29)
獅子-牡牛 2002年02月(29)~2003年01月(29)
獅子-牡牛-牡羊:2002年02月06日(29)
獅子-牡牛- 魚:2002年03月06日(29)
獅子-牡牛-水瓶:2002年04月03日(29)
獅子-牡牛-山羊:2002年05月01日(29)
獅子-牡牛-射手:2002年05月28日(29)
獅子-牡牛- 蠍:2002年06月25日(29)
獅子-牡牛-天秤:2002年07月23日(29)
獅子-牡牛-乙女:2002年08月20日(29)
獅子-牡牛-獅子:2002年09月17日(29)
獅子-牡牛- 蟹:2002年10月15日(30)
獅子-牡牛-双子:2002年11月12日(30)
獅子-牡牛-牡牛:2002年12月10日(30)
獅子-双子 2003年01月(30)~2003年12月(30)
獅子-双子-牡牛:2003年01月07日(30)
獅子-双子-牡羊:2003年02月04日(30)
獅子-双子- 魚:2003年03月03日(30)
獅子-双子-水瓶:2003年03月31日(30)
獅子-双子-山羊:2003年04月28日(30)
獅子-双子-射手:2003年05月26日(30)
獅子-双子- 蠍:2003年06月23日(30)
獅子-双子-天秤:2003年07月21日(30)
獅子-双子-乙女:2003年08月18日(30)
獅子-双子-獅子:2003年09月15日(30)
獅子-双子- 蟹:2003年10月13日(31)
獅子-双子-双子:2003年11月10日(31)
獅子- 蟹 2003年12月(31)~2004年11月(31)
獅子- 蟹-双子:2003年12月08日(31)
獅子- 蟹-牡牛:2004年01月04日(31)
獅子- 蟹-牡羊:2004年02月01日(31)
獅子- 蟹- 魚:2004年02月29日(31)
獅子- 蟹-水瓶:2004年03月28日(31)
獅子- 蟹-山羊:2004年04月25日(31)
獅子- 蟹-射手:2004年05月23日(31)
獅子- 蟹- 蠍:2004年06月20日(31)
獅子- 蟹-天秤:2004年07月18日(31)
獅子- 蟹-乙女:2004年08月15日(31)
獅子- 蟹-獅子:2004年09月12日(31)
獅子- 蟹- 蟹:2004年10月09日(32)
獅子-獅子 2004年11月(32)~2005年10月(32)
獅子-獅子-乙女:2004年11月06日(32)
獅子-獅子-天秤:2004年12月04日(32)
獅子-獅子- 蠍:2005年01月01日(32)
獅子-獅子-射手:2005年01月29日(32)
獅子-獅子-山羊:2005年02月26日(32)
獅子-獅子-水瓶:2005年03月26日(32)
獅子-獅子- 魚:2005年04月23日(32)
獅子-獅子-牡羊:2005年05月21日(32)
獅子-獅子-牡牛:2005年06月18日(32)
獅子-獅子-双子:2005年07月15日(32)
獅子-獅子- 蟹:2005年08月12日(32)
獅子-獅子-獅子:2005年09月09日(32)
乙女:2005年10月(33)-2016年10月(44)】
乙女-天秤 2005年10月(33)~2006年09月(33)
乙女-天秤- 蠍:2005年10月07日(33)
乙女-天秤-射手:2005年11月04日(33)
乙女-天秤-山羊:2005年12月02日(33)
乙女-天秤-水瓶:2005年12月30日(33)
乙女-天秤- 魚:2006年01月27日(33)
乙女-天秤-牡羊:2006年02月24日(33)
乙女-天秤-牡牛:2006年03月24日(33)
乙女-天秤-双子:2006年04月20日(33)
乙女-天秤- 蟹:2006年05月18日(33)
乙女-天秤-獅子:2006年06月15日(33)
乙女-天秤-乙女:2006年07月13日(33)
乙女-天秤-天秤:2006年08月10日(33)
乙女- 蠍 2006年09月(33)~2007年08月(33)
乙女- 蠍-天秤:2006年09月07日(33)
乙女- 蠍-乙女:2006年10月05日(33)
乙女- 蠍-獅子:2006年11月02日(34)
乙女- 蠍- 蟹:2006年11月30日(34)
乙女- 蠍-双子:2006年12月28日(34)
乙女- 蠍-牡牛:2007年01月24日(34)
乙女- 蠍-牡羊:2007年02月21日(34)
乙女- 蠍- 魚:2007年03月21日(34)
乙女- 蠍-水瓶:2007年04月18日(34)
乙女- 蠍-山羊:2007年05月16日(34)
乙女- 蠍-射手:2007年06月13日(34)
乙女- 蠍- 蠍:2007年07月11日(34)
乙女-射手 2007年08月(34)~2008年07月(34)
乙女-射手- 蠍:2007年08月08日(34)
乙女-射手-天秤:2007年09月05日(34)
乙女-射手-乙女:2007年10月03日(34)
乙女-射手-獅子:2007年10月30日(35)
乙女-射手- 蟹:2007年11月27日(35)
乙女-射手-双子:2007年12月25日(35)
乙女-射手-牡牛:2008年01月22日(35)
乙女-射手-牡羊:2008年02月19日(35)
乙女-射手- 魚:2008年03月18日(35)
乙女-射手-水瓶:2008年04月15日(35)
乙女-射手-山羊:2008年05月13日(35)
乙女-射手-射手:2008年06月10日(35)
乙女-山羊 2008年07月(35)~2009年06月(35)
乙女-山羊-射手:2008年07月08日(35)
乙女-山羊- 蠍:2008年08月04日(35)
乙女-山羊-天秤:2008年09月01日(35)
乙女-山羊-乙女:2008年09月29日(35)
乙女-山羊-獅子:2008年10月27日(36)
乙女-山羊- 蟹:2008年11月24日(36)
乙女-山羊-双子:2008年12月22日(36)
乙女-山羊-牡牛:2009年01月19日(36)
乙女-山羊-牡羊:2009年02月16日(36)
乙女-山羊- 魚:2009年03月16日(36)
乙女-山羊-水瓶:2009年04月13日(36)
乙女-山羊-山羊:2009年05月10日(36)
乙女-水瓶 2009年06月(36)~2010年05月(36)
乙女-水瓶- 魚:2009年06月07日(36)
乙女-水瓶-牡羊:2009年07月05日(36)
乙女-水瓶-牡牛:2009年08月02日(36)
乙女-水瓶-双子:2009年08月30日(36)
乙女-水瓶- 蟹:2009年09月27日(36)
乙女-水瓶-獅子:2009年10月25日(37)
乙女-水瓶-乙女:2009年11月22日(37)
乙女-水瓶-天秤:2009年12月20日(37)
乙女-水瓶- 蠍:2010年01月17日(37)
乙女-水瓶-射手:2010年02月13日(37)
乙女-水瓶-山羊:2010年03月13日(37)
乙女-水瓶-水瓶:2010年04月10日(37)
乙女- 魚 2010年05月(37)~2011年04月(37)
乙女- 魚-牡羊:2010年05月08日(37)
乙女- 魚-牡牛:2010年06月05日(37)
乙女- 魚-双子:2010年07月03日(37)
乙女- 魚- 蟹:2010年07月31日(37)
乙女- 魚-獅子:2010年08月28日(37)
乙女- 魚-乙女:2010年09月25日(37)
乙女- 魚-天秤:2010年10月23日(38)
乙女- 魚- 蠍:2010年11月19日(38)
乙女- 魚-射手:2010年12月17日(38)
乙女- 魚-山羊:2011年01月14日(38)
乙女- 魚-水瓶:2011年02月11日(38)
乙女- 魚- 魚:2011年03月11日(38)
乙女-牡羊 2011年04月(38)~2012年03月(38)
乙女-牡羊-牡牛:2011年04月08日(38)
乙女-牡羊-双子:2011年05月06日(38)
乙女-牡羊- 蟹:2011年06月03日(38)
乙女-牡羊-獅子:2011年07月01日(38)
乙女-牡羊-乙女:2011年07月29日(38)
乙女-牡羊-天秤:2011年08月26日(38)
乙女-牡羊- 蠍:2011年09月22日(38)
乙女-牡羊-射手:2011年10月20日(39)
乙女-牡羊-山羊:2011年11月17日(39)
乙女-牡羊-水瓶:2011年12月15日(39)
乙女-牡羊- 魚:2012年01月12日(39)
乙女-牡羊-牡羊:2012年02月09日(39)
乙女-牡牛 2012年03月(39)~2013年02月(39)
乙女-牡牛-牡羊:2012年03月08日(39)
乙女-牡牛- 魚:2012年04月05日(39)
乙女-牡牛-水瓶:2012年05月03日(39)
乙女-牡牛-山羊:2012年05月31日(39)
乙女-牡牛-射手:2012年06月27日(39)
乙女-牡牛- 蠍:2012年07月25日(39)
乙女-牡牛-天秤:2012年08月22日(39)
乙女-牡牛-乙女:2012年09月19日(39)
乙女-牡牛-獅子:2012年10月17日(40)
乙女-牡牛- 蟹:2012年11月14日(40)
乙女-牡牛-双子:2012年12月12日(40)
乙女-牡牛-牡牛:2013年01月09日(40)
乙女-双子 2013年02月(40)~2014年01月(40)
乙女-双子-牡牛:2013年02月06日(40)
乙女-双子-牡羊:2013年03月06日(40)
乙女-双子- 魚:2013年04月02日(40)
乙女-双子-水瓶:2013年04月30日(40)
乙女-双子-山羊:2013年05月28日(40)
乙女-双子-射手:2013年06月25日(40)
乙女-双子- 蠍:2013年07月23日(40)
乙女-双子-天秤:2013年08月20日(40)
乙女-双子-乙女:2013年09月17日(40)
乙女-双子-獅子:2013年10月15日(41)
乙女-双子- 蟹:2013年11月12日(41)
乙女-双子-双子:2013年12月10日(41)
乙女- 蟹 2014年01月(41)~2014年12月(41)
乙女- 蟹-双子:2014年01月06日(41)
乙女- 蟹-牡牛:2014年02月03日(41)
乙女- 蟹-牡羊:2014年03月03日(41)
乙女- 蟹- 魚:2014年03月31日(41)
乙女- 蟹-水瓶:2014年04月28日(41)
乙女- 蟹-山羊:2014年05月26日(41)
乙女- 蟹-射手:2014年06月23日(41)
乙女- 蟹- 蠍:2014年07月21日(41)
乙女- 蟹-天秤:2014年08月18日(41)
乙女- 蟹-乙女:2014年09月15日(41)
乙女- 蟹-獅子:2014年10月12日(42)
乙女- 蟹- 蟹:2014年11月09日(42)
乙女-獅子 2014年12月(42)~2015年11月(42)
乙女-獅子-乙女:2014年12月07日(42)
乙女-獅子-天秤:2015年01月04日(42)
乙女-獅子- 蠍:2015年02月01日(42)
乙女-獅子-射手:2015年03月01日(42)
乙女-獅子-山羊:2015年03月29日(42)
乙女-獅子-水瓶:2015年04月26日(42)
乙女-獅子- 魚:2015年05月24日(42)
乙女-獅子-牡羊:2015年06月21日(42)
乙女-獅子-牡牛:2015年07月18日(42)
乙女-獅子-双子:2015年08月15日(42)
乙女-獅子- 蟹:2015年09月12日(42)
乙女-獅子-獅子:2015年10月10日(43)
乙女-乙女 2015年11月(43)~2016年10月(43)
乙女-乙女-天秤:2015年11月07日(43)
乙女-乙女- 蠍:2015年12月05日(43)
乙女-乙女-射手:2016年01月02日(43)
乙女-乙女-山羊:2016年01月30日(43)
乙女-乙女-水瓶:2016年02月27日(43)
乙女-乙女- 魚:2016年03月26日(43)
乙女-乙女-牡羊:2016年04月22日(43)
乙女-乙女-牡牛:2016年05月20日(43)
乙女-乙女-双子:2016年06月17日(43)
乙女-乙女- 蟹:2016年07月15日(43)
乙女-乙女-獅子:2016年08月12日(43)
乙女-乙女-乙女:2016年09月09日(43)
天秤:2016年10月(44)-2026年10月(54)】
天秤- 蠍 2016年10月(44)~2017年08月(44)
天秤- 蠍-天秤:2016年10月07日(44)
天秤- 蠍-乙女:2016年11月01日(44)
天秤- 蠍-獅子:2016年11月27日(44)
天秤- 蠍- 蟹:2016年12月22日(44)
天秤- 蠍-双子:2017年01月16日(44)
天秤- 蠍-牡牛:2017年02月11日(44)
天秤- 蠍-牡羊:2017年03月08日(44)
天秤- 蠍- 魚:2017年04月02日(44)
天秤- 蠍-水瓶:2017年04月28日(44)
天秤- 蠍-山羊:2017年05月23日(44)
天秤- 蠍-射手:2017年06月18日(44)
天秤- 蠍- 蠍:2017年07月13日(44)
天秤-射手 2017年08月(44)~2018年06月(44)
天秤-射手- 蠍:2017年08月07日(44)
天秤-射手-天秤:2017年09月02日(44)
天秤-射手-乙女:2017年09月27日(44)
天秤-射手-獅子:2017年10月22日(45)
天秤-射手- 蟹:2017年11月17日(45)
天秤-射手-双子:2017年12月12日(45)
天秤-射手-牡牛:2018年01月06日(45)
天秤-射手-牡羊:2018年02月01日(45)
天秤-射手- 魚:2018年02月26日(45)
天秤-射手-水瓶:2018年03月24日(45)
天秤-射手-山羊:2018年04月18日(45)
天秤-射手-射手:2018年05月13日(45)
天秤-山羊 2018年06月(45)~2019年04月(45)
天秤-山羊-射手:2018年06月08日(45)
天秤-山羊- 蠍:2018年07月03日(45)
天秤-山羊-天秤:2018年07月28日(45)
天秤-山羊-乙女:2018年08月23日(45)
天秤-山羊-獅子:2018年09月17日(45)
天秤-山羊- 蟹:2018年10月12日(46)
天秤-山羊-双子:2018年11月07日(46)
天秤-山羊-牡牛:2018年12月02日(46)
天秤-山羊-牡羊:2018年12月28日(46)
天秤-山羊- 魚:2019年01月22日(46)
天秤-山羊-水瓶:2019年02月16日(46)
天秤-山羊-山羊:2019年03月14日(46)
天秤-水瓶 2019年04月(46)~2020年02月(46)
天秤-水瓶- 魚:2019年04月08日(46)
天秤-水瓶-牡羊:2019年05月03日(46)
天秤-水瓶-牡牛:2019年05月29日(46)
天秤-水瓶-双子:2019年06月23日(46)
天秤-水瓶- 蟹:2019年07月18日(46)
天秤-水瓶-獅子:2019年08月13日(46)
天秤-水瓶-乙女:2019年09月07日(46)
天秤-水瓶-天秤:2019年10月03日(46)
天秤-水瓶- 蠍:2019年10月28日(47)
天秤-水瓶-射手:2019年11月22日(47)
天秤-水瓶-山羊:2019年12月18日(47)
天秤-水瓶-水瓶:2020年01月12日(47)
天秤- 魚 2020年02月(47)~2020年12月(47)
天秤- 魚-牡羊:2020年02月06日(47)
天秤- 魚-牡牛:2020年03月03日(47)
天秤- 魚-双子:2020年03月28日(47)
天秤- 魚- 蟹:2020年04月22日(47)
天秤- 魚-獅子:2020年05月18日(47)
天秤- 魚-乙女:2020年06月12日(47)
天秤- 魚-天秤:2020年07月08日(47)
天秤- 魚- 蠍:2020年08月02日(47)
天秤- 魚-射手:2020年08月27日(47)
天秤- 魚-山羊:2020年09月22日(47)
天秤- 魚-水瓶:2020年10月17日(48)
天秤- 魚- 魚:2020年11月11日(48)
天秤-牡羊 2020年12月(48)~2021年10月(48)
天秤-牡羊-牡牛:2020年12月07日(48)
天秤-牡羊-双子:2021年01月01日(48)
天秤-牡羊- 蟹:2021年01月26日(48)
天秤-牡羊-獅子:2021年02月21日(48)
天秤-牡羊-乙女:2021年03月18日(48)
天秤-牡羊-天秤:2021年04月13日(48)
天秤-牡羊- 蠍:2021年05月08日(48)
天秤-牡羊-射手:2021年06月02日(48)
天秤-牡羊-山羊:2021年06月28日(48)
天秤-牡羊-水瓶:2021年07月23日(48)
天秤-牡羊- 魚:2021年08月17日(48)
天秤-牡羊-牡羊:2021年09月12日(48)
天秤-牡牛 2021年10月(49)~2022年08月(49)
天秤-牡牛-牡羊:2021年10月07日(49)
天秤-牡牛- 魚:2021年11月01日(49)
天秤-牡牛-水瓶:2021年11月27日(49)
天秤-牡牛-山羊:2021年12月22日(49)
天秤-牡牛-射手:2022年01月17日(49)
天秤-牡牛- 蠍:2022年02月11日(49)
天秤-牡牛-天秤:2022年03月08日(49)
天秤-牡牛-乙女:2022年04月03日(49)
天秤-牡牛-獅子:2022年04月28日(49)
天秤-牡牛- 蟹:2022年05月23日(49)
天秤-牡牛-双子:2022年06月18日(49)
天秤-牡牛-牡牛:2022年07月13日(49)
天秤-双子 2022年08月(49)~2023年06月(49)
天秤-双子-牡牛:2022年08月08日(49)
天秤-双子-牡羊:2022年09月02日(49)
天秤-双子- 魚:2022年09月27日(49)
天秤-双子-水瓶:2022年10月23日(50)
天秤-双子-山羊:2022年11月17日(50)
天秤-双子-射手:2022年12月12日(50)
天秤-双子- 蠍:2023年01月07日(50)
天秤-双子-天秤:2023年02月01日(50)
天秤-双子-乙女:2023年02月26日(50)
天秤-双子-獅子:2023年03月24日(50)
天秤-双子- 蟹:2023年04月18日(50)
天秤-双子-双子:2023年05月14日(50)
天秤- 蟹 2023年06月(50)~2024年04月(50)
天秤- 蟹-双子:2023年06月08日(50)
天秤- 蟹-牡牛:2023年07月03日(50)
天秤- 蟹-牡羊:2023年07月29日(50)
天秤- 蟹- 魚:2023年08月23日(50)
天秤- 蟹-水瓶:2023年09月17日(50)
天秤- 蟹-山羊:2023年10月13日(51)
天秤- 蟹-射手:2023年11月07日(51)
天秤- 蟹- 蠍:2023年12月02日(51)
天秤- 蟹-天秤:2023年12月28日(51)
天秤- 蟹-乙女:2024年01月22日(51)
天秤- 蟹-獅子:2024年02月17日(51)
天秤- 蟹- 蟹:2024年03月13日(51)
天秤-獅子 2024年04月(51)~2025年02月(51)
天秤-獅子-乙女:2024年04月07日(51)
天秤-獅子-天秤:2024年05月03日(51)
天秤-獅子- 蠍:2024年05月28日(51)
天秤-獅子-射手:2024年06月22日(51)
天秤-獅子-山羊:2024年07月18日(51)
天秤-獅子-水瓶:2024年08月12日(51)
天秤-獅子- 魚:2024年09月06日(51)
天秤-獅子-牡羊:2024年10月02日(51)
天秤-獅子-牡牛:2024年10月27日(52)
天秤-獅子-双子:2024年11月22日(52)
天秤-獅子- 蟹:2024年12月17日(52)
天秤-獅子-獅子:2025年01月11日(52)
天秤-乙女 2025年02月(52)~2025年12月(52)
天秤-乙女-天秤:2025年02月06日(52)
天秤-乙女- 蠍:2025年03月03日(52)
天秤-乙女-射手:2025年03月28日(52)
天秤-乙女-山羊:2025年04月23日(52)
天秤-乙女-水瓶:2025年05月18日(52)
天秤-乙女- 魚:2025年06月12日(52)
天秤-乙女-牡羊:2025年07月08日(52)
天秤-乙女-牡牛:2025年08月02日(52)
天秤-乙女-双子:2025年08月28日(52)
天秤-乙女- 蟹:2025年09月22日(52)
天秤-乙女-獅子:2025年10月17日(53)
天秤-乙女-乙女:2025年11月12日(53)
天秤-天秤 2025年12月(53)~2026年10月(53)
天秤-天秤- 蠍:2025年12月07日(53)
天秤-天秤-射手:2026年01月01日(53)
天秤-天秤-山羊:2026年01月27日(53)
天秤-天秤-水瓶:2026年02月21日(53)
天秤-天秤- 魚:2026年03月18日(53)
天秤-天秤-牡羊:2026年04月13日(53)
天秤-天秤-牡牛:2026年05月08日(53)
天秤-天秤-双子:2026年06月03日(53)
天秤-天秤- 蟹:2026年06月28日(53)
天秤-天秤-獅子:2026年07月23日(53)
天秤-天秤-乙女:2026年08月18日(53)
天秤-天秤-天秤:2026年09月12日(53)
 蠍:2026年10月(54)-2036年10月(64)】
 蠍-天秤 2026年10月(54)~2027年08月(54)
 蠍-天秤- 蠍:2026年10月07日(54)
 蠍-天秤-射手:2026年11月02日(54)
 蠍-天秤-山羊:2026年11月27日(54)
 蠍-天秤-水瓶:2026年12月22日(54)
 蠍-天秤- 魚:2027年01月17日(54)
 蠍-天秤-牡羊:2027年02月11日(54)
 蠍-天秤-牡牛:2027年03月09日(54)
 蠍-天秤-双子:2027年04月03日(54)
 蠍-天秤- 蟹:2027年04月28日(54)
 蠍-天秤-獅子:2027年05月24日(54)
 蠍-天秤-乙女:2027年06月18日(54)
 蠍-天秤-天秤:2027年07月13日(54)
 蠍-乙女 2027年08月(54)~2028年06月(54)
 蠍-乙女-天秤:2027年08月08日(54)
 蠍-乙女- 蠍:2027年09月02日(54)
 蠍-乙女-射手:2027年09月27日(54)
 蠍-乙女-山羊:2027年10月23日(55)
 蠍-乙女-水瓶:2027年11月17日(55)
 蠍-乙女- 魚:2027年12月13日(55)
 蠍-乙女-牡羊:2028年01月07日(55)
 蠍-乙女-牡牛:2028年02月01日(55)
 蠍-乙女-双子:2028年02月27日(55)
 蠍-乙女- 蟹:2028年03月23日(55)
 蠍-乙女-獅子:2028年04月17日(55)
 蠍-乙女-乙女:2028年05月13日(55)
 蠍-獅子 2028年06月(55)~2029年04月(55)
 蠍-獅子-乙女:2028年06月07日(55)
 蠍-獅子-天秤:2028年07月02日(55)
 蠍-獅子- 蠍:2028年07月28日(55)
 蠍-獅子-射手:2028年08月22日(55)
 蠍-獅子-山羊:2028年09月17日(55)
 蠍-獅子-水瓶:2028年10月12日(56)
 蠍-獅子- 魚:2028年11月06日(56)
 蠍-獅子-牡羊:2028年12月02日(56)
 蠍-獅子-牡牛:2028年12月27日(56)
 蠍-獅子-双子:2029年01月21日(56)
 蠍-獅子- 蟹:2029年02月16日(56)
 蠍-獅子-獅子:2029年03月13日(56)
 蠍- 蟹 2029年04月(56)~2030年02月(56)
 蠍- 蟹-双子:2029年04月08日(56)
 蠍- 蟹-牡牛:2029年05月03日(56)
 蠍- 蟹-牡羊:2029年05月28日(56)
 蠍- 蟹- 魚:2029年06月23日(56)
 蠍- 蟹-水瓶:2029年07月18日(56)
 蠍- 蟹-山羊:2029年08月12日(56)
 蠍- 蟹-射手:2029年09月07日(56)
 蠍- 蟹- 蠍:2029年10月02日(56)
 蠍- 蟹-天秤:2029年10月27日(57)
 蠍- 蟹-乙女:2029年11月22日(57)
 蠍- 蟹-獅子:2029年12月17日(57)
 蠍- 蟹- 蟹:2030年01月12日(57)
 蠍-双子 2030年02月(57)~2030年12月(57)
 蠍-双子-牡牛:2030年02月06日(57)
 蠍-双子-牡羊:2030年03月03日(57)
 蠍-双子- 魚:2030年03月29日(57)
 蠍-双子-水瓶:2030年04月23日(57)
 蠍-双子-山羊:2030年05月18日(57)
 蠍-双子-射手:2030年06月13日(57)
 蠍-双子- 蠍:2030年07月08日(57)
 蠍-双子-天秤:2030年08月02日(57)
 蠍-双子-乙女:2030年08月28日(57)
 蠍-双子-獅子:2030年09月22日(57)
 蠍-双子- 蟹:2030年10月18日(58)
 蠍-双子-双子:2030年11月12日(58)
 蠍-牡牛 2030年12月(58)~2031年10月(58)
 蠍-牡牛-牡羊:2030年12月07日(58)
 蠍-牡牛- 魚:2031年01月02日(58)
 蠍-牡牛-水瓶:2031年01月27日(58)
 蠍-牡牛-山羊:2031年02月21日(58)
 蠍-牡牛-射手:2031年03月19日(58)
 蠍-牡牛- 蠍:2031年04月13日(58)
 蠍-牡牛-天秤:2031年05月08日(58)
 蠍-牡牛-乙女:2031年06月03日(58)
 蠍-牡牛-獅子:2031年06月28日(58)
 蠍-牡牛- 蟹:2031年07月24日(58)
 蠍-牡牛-双子:2031年08月18日(58)
 蠍-牡牛-牡牛:2031年09月12日(58)
 蠍-牡羊 2031年10月(59)~2032年08月(59)
 蠍-牡羊-牡牛:2031年10月08日(59)
 蠍-牡羊-双子:2031年11月02日(59)
 蠍-牡羊- 蟹:2031年11月27日(59)
 蠍-牡羊-獅子:2031年12月23日(59)
 蠍-牡羊-乙女:2032年01月17日(59)
 蠍-牡羊-天秤:2032年02月11日(59)
 蠍-牡羊- 蠍:2032年03月08日(59)
 蠍-牡羊-射手:2032年04月02日(59)
 蠍-牡羊-山羊:2032年04月28日(59)
 蠍-牡羊-水瓶:2032年05月23日(59)
 蠍-牡羊- 魚:2032年06月17日(59)
 蠍-牡羊-牡羊:2032年07月13日(59)
 蠍- 魚 2032年08月(59)~2033年06月(59)
 蠍- 魚-牡羊:2032年08月07日(59)
 蠍- 魚-牡牛:2032年09月01日(59)
 蠍- 魚-双子:2032年09月27日(59)
 蠍- 魚- 蟹:2032年10月22日(60)
 蠍- 魚-獅子:2032年11月16日(60)
 蠍- 魚-乙女:2032年12月12日(60)
 蠍- 魚-天秤:2033年01月06日(60)
 蠍- 魚- 蠍:2033年02月01日(60)
 蠍- 魚-射手:2033年02月26日(60)
 蠍- 魚-山羊:2033年03月23日(60)
 蠍- 魚-水瓶:2033年04月18日(60)
 蠍- 魚- 魚:2033年05月13日(60)
 蠍-水瓶 2033年06月(60)~2034年04月(60)
 蠍-水瓶- 魚:2033年06月07日(60)
 蠍-水瓶-牡羊:2033年07月03日(60)
 蠍-水瓶-牡牛:2033年07月28日(60)
 蠍-水瓶-双子:2033年08月22日(60)
 蠍-水瓶- 蟹:2033年09月17日(60)
 蠍-水瓶-獅子:2033年10月12日(61)
 蠍-水瓶-乙女:2033年11月07日(61)
 蠍-水瓶-天秤:2033年12月02日(61)
 蠍-水瓶- 蠍:2033年12月27日(61)
 蠍-水瓶-射手:2034年01月22日(61)
 蠍-水瓶-山羊:2034年02月16日(61)
 蠍-水瓶-水瓶:2034年03月13日(61)
 蠍-山羊 2034年04月(61)~2035年02月(61)
 蠍-山羊-射手:2034年04月08日(61)
 蠍-山羊- 蠍:2034年05月03日(61)
 蠍-山羊-天秤:2034年05月28日(61)
 蠍-山羊-乙女:2034年06月23日(61)
 蠍-山羊-獅子:2034年07月18日(61)
 蠍-山羊- 蟹:2034年08月13日(61)
 蠍-山羊-双子:2034年09月07日(61)
 蠍-山羊-牡牛:2034年10月02日(61)
 蠍-山羊-牡羊:2034年10月28日(62)
 蠍-山羊- 魚:2034年11月22日(62)
 蠍-山羊-水瓶:2034年12月17日(62)
 蠍-山羊-山羊:2035年01月12日(62)
 蠍-射手 2035年02月(62)~2035年12月(62)
 蠍-射手- 蠍:2035年02月06日(62)
 蠍-射手-天秤:2035年03月03日(62)
 蠍-射手-乙女:2035年03月29日(62)
 蠍-射手-獅子:2035年04月23日(62)
 蠍-射手- 蟹:2035年05月19日(62)
 蠍-射手-双子:2035年06月13日(62)
 蠍-射手-牡牛:2035年07月08日(62)
 蠍-射手-牡羊:2035年08月03日(62)
 蠍-射手- 魚:2035年08月28日(62)
 蠍-射手-水瓶:2035年09月22日(62)
 蠍-射手-山羊:2035年10月18日(63)
 蠍-射手-射手:2035年11月12日(63)
 蠍- 蠍 2035年12月(63)~2036年10月(63)
 蠍- 蠍-天秤:2035年12月08日(63)
 蠍- 蠍-乙女:2036年01月02日(63)
 蠍- 蠍-獅子:2036年01月27日(63)
 蠍- 蠍- 蟹:2036年02月22日(63)
 蠍- 蠍-双子:2036年03月18日(63)
 蠍- 蠍-牡牛:2036年04月12日(63)
 蠍- 蠍-牡羊:2036年05月08日(63)
 蠍- 蠍- 魚:2036年06月02日(63)
 蠍- 蠍-水瓶:2036年06月27日(63)
 蠍- 蠍-山羊:2036年07月23日(63)
 蠍- 蠍-射手:2036年08月17日(63)
 蠍- 蠍- 蠍:2036年09月12日(63)
射手:2036年10月(64)-2048年10月(76)】
射手- 蠍 2036年10月(64)~2037年10月(64)
射手- 蠍-天秤:2036年10月07日(64)
射手- 蠍-乙女:2036年11月06日(64)
射手- 蠍-獅子:2036年12月07日(64)
射手- 蠍- 蟹:2037年01月06日(64)
射手- 蠍-双子:2037年02月06日(64)
射手- 蠍-牡牛:2037年03月08日(64)
射手- 蠍-牡羊:2037年04月08日(64)
射手- 蠍- 魚:2037年05月08日(64)
射手- 蠍-水瓶:2037年06月07日(64)
射手- 蠍-山羊:2037年07月08日(64)
射手- 蠍-射手:2037年08月07日(64)
射手- 蠍- 蠍:2037年09月07日(64)
射手-天秤 2037年10月(65)~2038年10月(65)
射手-天秤- 蠍:2037年10月07日(65)
射手-天秤-射手:2037年11月07日(65)
射手-天秤-山羊:2037年12月07日(65)
射手-天秤-水瓶:2038年01月06日(65)
射手-天秤- 魚:2038年02月06日(65)
射手-天秤-牡羊:2038年03月08日(65)
射手-天秤-牡牛:2038年04月08日(65)
射手-天秤-双子:2038年05月08日(65)
射手-天秤- 蟹:2038年06月08日(65)
射手-天秤-獅子:2038年07月08日(65)
射手-天秤-乙女:2038年08月08日(65)
射手-天秤-天秤:2038年09月07日(65)
射手-乙女 2038年10月(66)~2039年10月(66)
射手-乙女-天秤:2038年10月07日(66)
射手-乙女- 蠍:2038年11月07日(66)
射手-乙女-射手:2038年12月07日(66)
射手-乙女-山羊:2039年01月07日(66)
射手-乙女-水瓶:2039年02月06日(66)
射手-乙女- 魚:2039年03月09日(66)
射手-乙女-牡羊:2039年04月08日(66)
射手-乙女-牡牛:2039年05月08日(66)
射手-乙女-双子:2039年06月08日(66)
射手-乙女- 蟹:2039年07月08日(66)
射手-乙女-獅子:2039年08月08日(66)
射手-乙女-乙女:2039年09月07日(66)
射手-獅子 2039年10月(67)~2040年10月(67)
射手-獅子-乙女:2039年10月08日(67)
射手-獅子-天秤:2039年11月07日(67)
射手-獅子- 蠍:2039年12月08日(67)
射手-獅子-射手:2040年01月07日(67)
射手-獅子-山羊:2040年02月06日(67)
射手-獅子-水瓶:2040年03月08日(67)
射手-獅子- 魚:2040年04月07日(67)
射手-獅子-牡羊:2040年05月08日(67)
射手-獅子-牡牛:2040年06月07日(67)
射手-獅子-双子:2040年07月08日(67)
射手-獅子- 蟹:2040年08月07日(67)
射手-獅子-獅子:2040年09月06日(67)
射手- 蟹 2040年10月(68)~2041年10月(68)
射手- 蟹-双子:2040年10月07日(68)
射手- 蟹-牡牛:2040年11月06日(68)
射手- 蟹-牡羊:2040年12月07日(68)
射手- 蟹- 魚:2041年01月06日(68)
射手- 蟹-水瓶:2041年02月06日(68)
射手- 蟹-山羊:2041年03月08日(68)
射手- 蟹-射手:2041年04月08日(68)
射手- 蟹- 蠍:2041年05月08日(68)
射手- 蟹-天秤:2041年06月07日(68)
射手- 蟹-乙女:2041年07月08日(68)
射手- 蟹-獅子:2041年08月07日(68)
射手- 蟹- 蟹:2041年09月07日(68)
射手-双子 2041年10月(69)~2042年10月(69)
射手-双子-牡牛:2041年10月07日(69)
射手-双子-牡羊:2041年11月07日(69)
射手-双子- 魚:2041年12月07日(69)
射手-双子-水瓶:2042年01月06日(69)
射手-双子-山羊:2042年02月06日(69)
射手-双子-射手:2042年03月08日(69)
射手-双子- 蠍:2042年04月08日(69)
射手-双子-天秤:2042年05月08日(69)
射手-双子-乙女:2042年06月08日(69)
射手-双子-獅子:2042年07月08日(69)
射手-双子- 蟹:2042年08月08日(69)
射手-双子-双子:2042年09月07日(69)
射手-牡牛 2042年10月(70)~2043年10月(70)
射手-牡牛-牡羊:2042年10月07日(70)
射手-牡牛- 魚:2042年11月07日(70)
射手-牡牛-水瓶:2042年12月07日(70)
射手-牡牛-山羊:2043年01月07日(70)
射手-牡牛-射手:2043年02月06日(70)
射手-牡牛- 蠍:2043年03月09日(70)
射手-牡牛-天秤:2043年04月08日(70)
射手-牡牛-乙女:2043年05月08日(70)
射手-牡牛-獅子:2043年06月08日(70)
射手-牡牛- 蟹:2043年07月08日(70)
射手-牡牛-双子:2043年08月08日(70)
射手-牡牛-牡牛:2043年09月07日(70)
射手-牡羊 2043年10月(71)~2044年10月(71)
射手-牡羊-牡牛:2043年10月08日(71)
射手-牡羊-双子:2043年11月07日(71)
射手-牡羊- 蟹:2043年12月08日(71)
射手-牡羊-獅子:2044年01月07日(71)
射手-牡羊-乙女:2044年02月06日(71)
射手-牡羊-天秤:2044年03月08日(71)
射手-牡羊- 蠍:2044年04月07日(71)
射手-牡羊-射手:2044年05月08日(71)
射手-牡羊-山羊:2044年06月07日(71)
射手-牡羊-水瓶:2044年07月08日(71)
射手-牡羊- 魚:2044年08月07日(71)
射手-牡羊-牡羊:2044年09月06日(71)
射手- 魚 2044年10月(72)~2045年10月(72)
射手- 魚-牡羊:2044年10月07日(72)
射手- 魚-牡牛:2044年11月06日(72)
射手- 魚-双子:2044年12月07日(72)
射手- 魚- 蟹:2045年01月06日(72)
射手- 魚-獅子:2045年02月06日(72)
射手- 魚-乙女:2045年03月08日(72)
射手- 魚-天秤:2045年04月08日(72)
射手- 魚- 蠍:2045年05月08日(72)
射手- 魚-射手:2045年06月07日(72)
射手- 魚-山羊:2045年07月08日(72)
射手- 魚-水瓶:2045年08月07日(72)
射手- 魚- 魚:2045年09月07日(72)
射手-水瓶 2045年10月(73)~2046年10月(73)
射手-水瓶- 魚:2045年10月07日(73)
射手-水瓶-牡羊:2045年11月07日(73)
射手-水瓶-牡牛:2045年12月07日(73)
射手-水瓶-双子:2046年01月06日(73)
射手-水瓶- 蟹:2046年02月06日(73)
射手-水瓶-獅子:2046年03月08日(73)
射手-水瓶-乙女:2046年04月08日(73)
射手-水瓶-天秤:2046年05月08日(73)
射手-水瓶- 蠍:2046年06月08日(73)
射手-水瓶-射手:2046年07月08日(73)
射手-水瓶-山羊:2046年08月08日(73)
射手-水瓶-水瓶:2046年09月07日(73)
射手-山羊 2046年10月(74)~2047年10月(74)
射手-山羊-射手:2046年10月07日(74)
射手-山羊- 蠍:2046年11月07日(74)
射手-山羊-天秤:2046年12月07日(74)
射手-山羊-乙女:2047年01月07日(74)
射手-山羊-獅子:2047年02月06日(74)
射手-山羊- 蟹:2047年03月09日(74)
射手-山羊-双子:2047年04月08日(74)
射手-山羊-牡牛:2047年05月08日(74)
射手-山羊-牡羊:2047年06月08日(74)
射手-山羊- 魚:2047年07月08日(74)
射手-山羊-水瓶:2047年08月08日(74)
射手-山羊-山羊:2047年09月07日(74)
射手-射手 2047年10月(75)~2048年10月(75)
射手-射手- 蠍:2047年10月08日(75)
射手-射手-天秤:2047年11月07日(75)
射手-射手-乙女:2047年12月08日(75)
射手-射手-獅子:2048年01月07日(75)
射手-射手- 蟹:2048年02月06日(75)
射手-射手-双子:2048年03月08日(75)
射手-射手-牡牛:2048年04月07日(75)
射手-射手-牡羊:2048年05月08日(75)
射手-射手- 魚:2048年06月07日(75)
射手-射手-水瓶:2048年07月08日(75)
射手-射手-山羊:2048年08月07日(75)
射手-射手-射手:2048年09月06日(75)
山羊:2048年10月(76)-2056年10月(84)】
山羊-射手 2048年10月(76)~2049年06月(76)
山羊-射手- 蠍:2048年10月07日(76)
山羊-射手-天秤:2048年10月27日(76)
山羊-射手-乙女:2048年11月16日(76)
山羊-射手-獅子:2048年12月07日(76)
山羊-射手- 蟹:2048年12月27日(76)
山羊-射手-双子:2049年01月16日(76)
山羊-射手-牡牛:2049年02月06日(76)
山羊-射手-牡羊:2049年02月26日(76)
山羊-射手- 魚:2049年03月18日(76)
山羊-射手-水瓶:2049年04月08日(76)
山羊-射手-山羊:2049年04月28日(76)
山羊-射手-射手:2049年05月18日(76)
山羊- 蠍 2049年06月(76)~2050年02月(76)
山羊- 蠍-天秤:2049年06月07日(76)
山羊- 蠍-乙女:2049年06月28日(76)
山羊- 蠍-獅子:2049年07月18日(76)
山羊- 蠍- 蟹:2049年08月07日(76)
山羊- 蠍-双子:2049年08月28日(76)
山羊- 蠍-牡牛:2049年09月17日(76)
山羊- 蠍-牡羊:2049年10月07日(77)
山羊- 蠍- 魚:2049年10月27日(77)
山羊- 蠍-水瓶:2049年11月17日(77)
山羊- 蠍-山羊:2049年12月07日(77)
山羊- 蠍-射手:2049年12月27日(77)
山羊- 蠍- 蠍:2050年01月17日(77)
山羊-天秤 2050年02月(77)~2050年10月(77)
山羊-天秤- 蠍:2050年02月06日(77)
山羊-天秤-射手:2050年02月26日(77)
山羊-天秤-山羊:2050年03月18日(77)
山羊-天秤-水瓶:2050年04月08日(77)
山羊-天秤- 魚:2050年04月28日(77)
山羊-天秤-牡羊:2050年05月18日(77)
山羊-天秤-牡牛:2050年06月08日(77)
山羊-天秤-双子:2050年06月28日(77)
山羊-天秤- 蟹:2050年07月18日(77)
山羊-天秤-獅子:2050年08月08日(77)
山羊-天秤-乙女:2050年08月28日(77)
山羊-天秤-天秤:2050年09月17日(77)
山羊-乙女 2050年10月(78)~2051年06月(78)
山羊-乙女-天秤:2050年10月07日(78)
山羊-乙女- 蠍:2050年10月28日(78)
山羊-乙女-射手:2050年11月17日(78)
山羊-乙女-山羊:2050年12月07日(78)
山羊-乙女-水瓶:2050年12月28日(78)
山羊-乙女- 魚:2051年01月17日(78)
山羊-乙女-牡羊:2051年02月06日(78)
山羊-乙女-牡牛:2051年02月26日(78)
山羊-乙女-双子:2051年03月19日(78)
山羊-乙女- 蟹:2051年04月08日(78)
山羊-乙女-獅子:2051年04月28日(78)
山羊-乙女-乙女:2051年05月19日(78)
山羊-獅子 2051年06月(78)~2052年02月(78)
山羊-獅子-乙女:2051年06月08日(78)
山羊-獅子-天秤:2051年06月28日(78)
山羊-獅子- 蠍:2051年07月18日(78)
山羊-獅子-射手:2051年08月08日(78)
山羊-獅子-山羊:2051年08月28日(78)
山羊-獅子-水瓶:2051年09月17日(78)
山羊-獅子- 魚:2051年10月08日(79)
山羊-獅子-牡羊:2051年10月28日(79)
山羊-獅子-牡牛:2051年11月17日(79)
山羊-獅子-双子:2051年12月08日(79)
山羊-獅子- 蟹:2051年12月28日(79)
山羊-獅子-獅子:2052年01月17日(79)
山羊- 蟹 2052年02月(79)~2052年10月(79)
山羊- 蟹-双子:2052年02月06日(79)
山羊- 蟹-牡牛:2052年02月27日(79)
山羊- 蟹-牡羊:2052年03月18日(79)
山羊- 蟹- 魚:2052年04月07日(79)
山羊- 蟹-水瓶:2052年04月28日(79)
山羊- 蟹-山羊:2052年05月18日(79)
山羊- 蟹-射手:2052年06月07日(79)
山羊- 蟹- 蠍:2052年06月27日(79)
山羊- 蟹-天秤:2052年07月18日(79)
山羊- 蟹-乙女:2052年08月07日(79)
山羊- 蟹-獅子:2052年08月27日(79)
山羊- 蟹- 蟹:2052年09月17日(79)
山羊-双子 2052年10月(80)~2053年06月(80)
山羊-双子-牡牛:2052年10月07日(80)
山羊-双子-牡羊:2052年10月27日(80)
山羊-双子- 魚:2052年11月16日(80)
山羊-双子-水瓶:2052年12月07日(80)
山羊-双子-山羊:2052年12月27日(80)
山羊-双子-射手:2053年01月16日(80)
山羊-双子- 蠍:2053年02月06日(80)
山羊-双子-天秤:2053年02月26日(80)
山羊-双子-乙女:2053年03月18日(80)
山羊-双子-獅子:2053年04月08日(80)
山羊-双子- 蟹:2053年04月28日(80)
山羊-双子-双子:2053年05月18日(80)
山羊-牡牛 2053年06月(80)~2054年02月(80)
山羊-牡牛-牡羊:2053年06月07日(80)
山羊-牡牛- 魚:2053年06月28日(80)
山羊-牡牛-水瓶:2053年07月18日(80)
山羊-牡牛-山羊:2053年08月07日(80)
山羊-牡牛-射手:2053年08月28日(80)
山羊-牡牛- 蠍:2053年09月17日(80)
山羊-牡牛-天秤:2053年10月07日(81)
山羊-牡牛-乙女:2053年10月27日(81)
山羊-牡牛-獅子:2053年11月17日(81)
山羊-牡牛- 蟹:2053年12月07日(81)
山羊-牡牛-双子:2053年12月27日(81)
山羊-牡牛-牡牛:2054年01月17日(81)
山羊-牡羊 2054年02月(81)~2054年10月(81)
山羊-牡羊-牡牛:2054年02月06日(81)
山羊-牡羊-双子:2054年02月26日(81)
山羊-牡羊- 蟹:2054年03月18日(81)
山羊-牡羊-獅子:2054年04月08日(81)
山羊-牡羊-乙女:2054年04月28日(81)
山羊-牡羊-天秤:2054年05月18日(81)
山羊-牡羊- 蠍:2054年06月08日(81)
山羊-牡羊-射手:2054年06月28日(81)
山羊-牡羊-山羊:2054年07月18日(81)
山羊-牡羊-水瓶:2054年08月08日(81)
山羊-牡羊- 魚:2054年08月28日(81)
山羊-牡羊-牡羊:2054年09月17日(81)
山羊- 魚 2054年10月(82)~2055年06月(82)
山羊- 魚-牡羊:2054年10月07日(82)
山羊- 魚-牡牛:2054年10月28日(82)
山羊- 魚-双子:2054年11月17日(82)
山羊- 魚- 蟹:2054年12月07日(82)
山羊- 魚-獅子:2054年12月28日(82)
山羊- 魚-乙女:2055年01月17日(82)
山羊- 魚-天秤:2055年02月06日(82)
山羊- 魚- 蠍:2055年02月26日(82)
山羊- 魚-射手:2055年03月19日(82)
山羊- 魚-山羊:2055年04月08日(82)
山羊- 魚-水瓶:2055年04月28日(82)
山羊- 魚- 魚:2055年05月19日(82)
山羊-水瓶 2055年06月(82)~2056年02月(82)
山羊-水瓶- 魚:2055年06月08日(82)
山羊-水瓶-牡羊:2055年06月28日(82)
山羊-水瓶-牡牛:2055年07月18日(82)
山羊-水瓶-双子:2055年08月08日(82)
山羊-水瓶- 蟹:2055年08月28日(82)
山羊-水瓶-獅子:2055年09月17日(82)
山羊-水瓶-乙女:2055年10月08日(83)
山羊-水瓶-天秤:2055年10月28日(83)
山羊-水瓶- 蠍:2055年11月17日(83)
山羊-水瓶-射手:2055年12月08日(83)
山羊-水瓶-山羊:2055年12月28日(83)
山羊-水瓶-水瓶:2056年01月17日(83)
山羊-山羊 2056年02月(83)~2056年10月(83)
山羊-山羊-射手:2056年02月06日(83)
山羊-山羊- 蠍:2056年02月27日(83)
山羊-山羊-天秤:2056年03月18日(83)
山羊-山羊-乙女:2056年04月07日(83)
山羊-山羊-獅子:2056年04月28日(83)
山羊-山羊- 蟹:2056年05月18日(83)
山羊-山羊-双子:2056年06月07日(83)
山羊-山羊-牡牛:2056年06月27日(83)
山羊-山羊-牡羊:2056年07月18日(83)
山羊-山羊- 魚:2056年08月07日(83)
山羊-山羊-水瓶:2056年08月27日(83)
山羊-山羊-山羊:2056年09月17日(83)
水瓶:2056年10月(84)-2058年10月(86)】
水瓶- 魚 2056年10月(84)~2056年12月(84)
水瓶- 魚-牡羊:2056年10月07日(84)
水瓶- 魚-牡牛:2056年10月12日(84)
水瓶- 魚-双子:2056年10月17日(84)
水瓶- 魚- 蟹:2056年10月22日(84)
水瓶- 魚-獅子:2056年10月27日(84)
水瓶- 魚-乙女:2056年11月01日(84)
水瓶- 魚-天秤:2056年11月06日(84)
水瓶- 魚- 蠍:2056年11月11日(84)
水瓶- 魚-射手:2056年11月16日(84)
水瓶- 魚-山羊:2056年11月22日(84)
水瓶- 魚-水瓶:2056年11月27日(84)
水瓶- 魚- 魚:2056年12月02日(84)
水瓶-牡羊 2056年12月(84)~2057年02月(84)
水瓶-牡羊-牡牛:2056年12月07日(84)
水瓶-牡羊-双子:2056年12月12日(84)
水瓶-牡羊- 蟹:2056年12月17日(84)
水瓶-牡羊-獅子:2056年12月22日(84)
水瓶-牡羊-乙女:2056年12月27日(84)
水瓶-牡羊-天秤:2057年01月01日(84)
水瓶-牡羊- 蠍:2057年01月06日(84)
水瓶-牡羊-射手:2057年01月11日(84)
水瓶-牡羊-山羊:2057年01月16日(84)
水瓶-牡羊-水瓶:2057年01月21日(84)
水瓶-牡羊- 魚:2057年01月26日(84)
水瓶-牡羊-牡羊:2057年02月01日(84)
水瓶-牡牛 2057年02月(84)~2057年04月(84)
水瓶-牡牛-牡羊:2057年02月06日(84)
水瓶-牡牛- 魚:2057年02月11日(84)
水瓶-牡牛-水瓶:2057年02月16日(84)
水瓶-牡牛-山羊:2057年02月21日(84)
水瓶-牡牛-射手:2057年02月26日(84)
水瓶-牡牛- 蠍:2057年03月03日(84)
水瓶-牡牛-天秤:2057年03月08日(84)
水瓶-牡牛-乙女:2057年03月13日(84)
水瓶-牡牛-獅子:2057年03月18日(84)
水瓶-牡牛- 蟹:2057年03月23日(84)
水瓶-牡牛-双子:2057年03月28日(84)
水瓶-牡牛-牡牛:2057年04月02日(84)
水瓶-双子 2057年04月(84)~2057年06月(84)
水瓶-双子-牡牛:2057年04月08日(84)
水瓶-双子-牡羊:2057年04月13日(84)
水瓶-双子- 魚:2057年04月18日(84)
水瓶-双子-水瓶:2057年04月23日(84)
水瓶-双子-山羊:2057年04月28日(84)
水瓶-双子-射手:2057年05月03日(84)
水瓶-双子- 蠍:2057年05月08日(84)
水瓶-双子-天秤:2057年05月13日(84)
水瓶-双子-乙女:2057年05月18日(84)
水瓶-双子-獅子:2057年05月23日(84)
水瓶-双子- 蟹:2057年05月28日(84)
水瓶-双子-双子:2057年06月02日(84)
水瓶- 蟹 2057年06月(84)~2057年08月(84)
水瓶- 蟹-双子:2057年06月07日(84)
水瓶- 蟹-牡牛:2057年06月12日(84)
水瓶- 蟹-牡羊:2057年06月18日(84)
水瓶- 蟹- 魚:2057年06月23日(84)
水瓶- 蟹-水瓶:2057年06月28日(84)
水瓶- 蟹-山羊:2057年07月03日(84)
水瓶- 蟹-射手:2057年07月08日(84)
水瓶- 蟹- 蠍:2057年07月13日(84)
水瓶- 蟹-天秤:2057年07月18日(84)
水瓶- 蟹-乙女:2057年07月23日(84)
水瓶- 蟹-獅子:2057年07月28日(84)
水瓶- 蟹- 蟹:2057年08月02日(84)
水瓶-獅子 2057年08月(84)~2057年10月(84)
水瓶-獅子-乙女:2057年08月07日(84)
水瓶-獅子-天秤:2057年08月12日(84)
水瓶-獅子- 蠍:2057年08月17日(84)
水瓶-獅子-射手:2057年08月22日(84)
水瓶-獅子-山羊:2057年08月28日(84)
水瓶-獅子-水瓶:2057年09月02日(84)
水瓶-獅子- 魚:2057年09月07日(84)
水瓶-獅子-牡羊:2057年09月12日(84)
水瓶-獅子-牡牛:2057年09月17日(84)
水瓶-獅子-双子:2057年09月22日(84)
水瓶-獅子- 蟹:2057年09月27日(84)
水瓶-獅子-獅子:2057年10月02日(84)
水瓶-乙女 2057年10月(85)~2057年12月(85)
水瓶-乙女-天秤:2057年10月07日(85)
水瓶-乙女- 蠍:2057年10月12日(85)
水瓶-乙女-射手:2057年10月17日(85)
水瓶-乙女-山羊:2057年10月22日(85)
水瓶-乙女-水瓶:2057年10月27日(85)
水瓶-乙女- 魚:2057年11月01日(85)
水瓶-乙女-牡羊:2057年11月07日(85)
水瓶-乙女-牡牛:2057年11月12日(85)
水瓶-乙女-双子:2057年11月17日(85)
水瓶-乙女- 蟹:2057年11月22日(85)
水瓶-乙女-獅子:2057年11月27日(85)
水瓶-乙女-乙女:2057年12月02日(85)
水瓶-天秤 2057年12月(85)~2058年02月(85)
水瓶-天秤- 蠍:2057年12月07日(85)
水瓶-天秤-射手:2057年12月12日(85)
水瓶-天秤-山羊:2057年12月17日(85)
水瓶-天秤-水瓶:2057年12月22日(85)
水瓶-天秤- 魚:2057年12月27日(85)
水瓶-天秤-牡羊:2058年01月01日(85)
水瓶-天秤-牡牛:2058年01月06日(85)
水瓶-天秤-双子:2058年01月12日(85)
水瓶-天秤- 蟹:2058年01月17日(85)
水瓶-天秤-獅子:2058年01月22日(85)
水瓶-天秤-乙女:2058年01月27日(85)
水瓶-天秤-天秤:2058年02月01日(85)
水瓶- 蠍 2058年02月(85)~2058年04月(85)
水瓶- 蠍-天秤:2058年02月06日(85)
水瓶- 蠍-乙女:2058年02月11日(85)
水瓶- 蠍-獅子:2058年02月16日(85)
水瓶- 蠍- 蟹:2058年02月21日(85)
水瓶- 蠍-双子:2058年02月26日(85)
水瓶- 蠍-牡牛:2058年03月03日(85)
水瓶- 蠍-牡羊:2058年03月08日(85)
水瓶- 蠍- 魚:2058年03月13日(85)
水瓶- 蠍-水瓶:2058年03月18日(85)
水瓶- 蠍-山羊:2058年03月24日(85)
水瓶- 蠍-射手:2058年03月29日(85)
水瓶- 蠍- 蠍:2058年04月03日(85)
水瓶-射手 2058年04月(85)~2058年06月(85)
水瓶-射手- 蠍:2058年04月08日(85)
水瓶-射手-天秤:2058年04月13日(85)
水瓶-射手-乙女:2058年04月18日(85)
水瓶-射手-獅子:2058年04月23日(85)
水瓶-射手- 蟹:2058年04月28日(85)
水瓶-射手-双子:2058年05月03日(85)
水瓶-射手-牡牛:2058年05月08日(85)
水瓶-射手-牡羊:2058年05月13日(85)
水瓶-射手- 魚:2058年05月18日(85)
水瓶-射手-水瓶:2058年05月23日(85)
水瓶-射手-山羊:2058年05月28日(85)
水瓶-射手-射手:2058年06月03日(85)
水瓶-山羊 2058年06月(85)~2058年08月(85)
水瓶-山羊-射手:2058年06月08日(85)
水瓶-山羊- 蠍:2058年06月13日(85)
水瓶-山羊-天秤:2058年06月18日(85)
水瓶-山羊-乙女:2058年06月23日(85)
水瓶-山羊-獅子:2058年06月28日(85)
水瓶-山羊- 蟹:2058年07月03日(85)
水瓶-山羊-双子:2058年07月08日(85)
水瓶-山羊-牡牛:2058年07月13日(85)
水瓶-山羊-牡羊:2058年07月18日(85)
水瓶-山羊- 魚:2058年07月23日(85)
水瓶-山羊-水瓶:2058年07月28日(85)
水瓶-山羊-山羊:2058年08月02日(85)
水瓶-水瓶 2058年08月(85)~2058年10月(85)
水瓶-水瓶- 魚:2058年08月08日(85)
水瓶-水瓶-牡羊:2058年08月13日(85)
水瓶-水瓶-牡牛:2058年08月18日(85)
水瓶-水瓶-双子:2058年08月23日(85)
水瓶-水瓶- 蟹:2058年08月28日(85)
水瓶-水瓶-獅子:2058年09月02日(85)
水瓶-水瓶-乙女:2058年09月07日(85)
水瓶-水瓶-天秤:2058年09月12日(85)
水瓶-水瓶- 蠍:2058年09月17日(85)
水瓶-水瓶-射手:2058年09月22日(85)
水瓶-水瓶-山羊:2058年09月27日(85)
水瓶-水瓶-水瓶:2058年10月02日(85)
 魚:2058年10月(86)-2061年10月(89)】
 魚-牡羊 2058年10月(86)~2059年01月(86)
 魚-牡羊-牡牛:2058年10月07日(86)
 魚-牡羊-双子:2058年10月15日(86)
 魚-牡羊- 蟹:2058年10月23日(86)
 魚-牡羊-獅子:2058年10月30日(86)
 魚-牡羊-乙女:2058年11月07日(86)
 魚-牡羊-天秤:2058年11月14日(86)
 魚-牡羊- 蠍:2058年11月22日(86)
 魚-牡羊-射手:2058年11月30日(86)
 魚-牡羊-山羊:2058年12月07日(86)
 魚-牡羊-水瓶:2058年12月15日(86)
 魚-牡羊- 魚:2058年12月22日(86)
 魚-牡羊-牡羊:2058年12月30日(86)
 魚-牡牛 2059年01月(86)~2059年04月(86)
 魚-牡牛-牡羊:2059年01月07日(86)
 魚-牡牛- 魚:2059年01月14日(86)
 魚-牡牛-水瓶:2059年01月22日(86)
 魚-牡牛-山羊:2059年01月30日(86)
 魚-牡牛-射手:2059年02月06日(86)
 魚-牡牛- 蠍:2059年02月14日(86)
 魚-牡牛-天秤:2059年02月21日(86)
 魚-牡牛-乙女:2059年03月01日(86)
 魚-牡牛-獅子:2059年03月09日(86)
 魚-牡牛- 蟹:2059年03月16日(86)
 魚-牡牛-双子:2059年03月24日(86)
 魚-牡牛-牡牛:2059年03月31日(86)
 魚-双子 2059年04月(86)~2059年07月(86)
 魚-双子-牡牛:2059年04月08日(86)
 魚-双子-牡羊:2059年04月16日(86)
 魚-双子- 魚:2059年04月23日(86)
 魚-双子-水瓶:2059年05月01日(86)
 魚-双子-山羊:2059年05月08日(86)
 魚-双子-射手:2059年05月16日(86)
 魚-双子- 蠍:2059年05月24日(86)
 魚-双子-天秤:2059年05月31日(86)
 魚-双子-乙女:2059年06月08日(86)
 魚-双子-獅子:2059年06月15日(86)
 魚-双子- 蟹:2059年06月23日(86)
 魚-双子-双子:2059年07月01日(86)
 魚- 蟹 2059年07月(86)~2059年10月(86)
 魚- 蟹-双子:2059年07月08日(86)
 魚- 蟹-牡牛:2059年07月16日(86)
 魚- 蟹-牡羊:2059年07月24日(86)
 魚- 蟹- 魚:2059年07月31日(86)
 魚- 蟹-水瓶:2059年08月08日(86)
 魚- 蟹-山羊:2059年08月15日(86)
 魚- 蟹-射手:2059年08月23日(86)
 魚- 蟹- 蠍:2059年08月31日(86)
 魚- 蟹-天秤:2059年09月07日(86)
 魚- 蟹-乙女:2059年09月15日(86)
 魚- 蟹-獅子:2059年09月22日(86)
 魚- 蟹- 蟹:2059年09月30日(86)
 魚-獅子 2059年10月(87)~2060年01月(87)
 魚-獅子-乙女:2059年10月08日(87)
 魚-獅子-天秤:2059年10月15日(87)
 魚-獅子- 蠍:2059年10月23日(87)
 魚-獅子-射手:2059年10月30日(87)
 魚-獅子-山羊:2059年11月07日(87)
 魚-獅子-水瓶:2059年11月15日(87)
 魚-獅子- 魚:2059年11月22日(87)
 魚-獅子-牡羊:2059年11月30日(87)
 魚-獅子-牡牛:2059年12月08日(87)
 魚-獅子-双子:2059年12月15日(87)
 魚-獅子- 蟹:2059年12月23日(87)
 魚-獅子-獅子:2059年12月30日(87)
 魚-乙女 2060年01月(87)~2060年04月(87)
 魚-乙女-天秤:2060年01月07日(87)
 魚-乙女- 蠍:2060年01月15日(87)
 魚-乙女-射手:2060年01月22日(87)
 魚-乙女-山羊:2060年01月30日(87)
 魚-乙女-水瓶:2060年02月06日(87)
 魚-乙女- 魚:2060年02月14日(87)
 魚-乙女-牡羊:2060年02月22日(87)
 魚-乙女-牡牛:2060年02月29日(87)
 魚-乙女-双子:2060年03月08日(87)
 魚-乙女- 蟹:2060年03月15日(87)
 魚-乙女-獅子:2060年03月23日(87)
 魚-乙女-乙女:2060年03月31日(87)
 魚-天秤 2060年04月(87)~2060年07月(87)
 魚-天秤- 蠍:2060年04月07日(87)
 魚-天秤-射手:2060年04月15日(87)
 魚-天秤-山羊:2060年04月22日(87)
 魚-天秤-水瓶:2060年04月30日(87)
 魚-天秤- 魚:2060年05月08日(87)
 魚-天秤-牡羊:2060年05月15日(87)
 魚-天秤-牡牛:2060年05月23日(87)
 魚-天秤-双子:2060年05月31日(87)
 魚-天秤- 蟹:2060年06月07日(87)
 魚-天秤-獅子:2060年06月15日(87)
 魚-天秤-乙女:2060年06月22日(87)
 魚-天秤-天秤:2060年06月30日(87)
 魚- 蠍 2060年07月(87)~2060年10月(87)
 魚- 蠍-天秤:2060年07月08日(87)
 魚- 蠍-乙女:2060年07月15日(87)
 魚- 蠍-獅子:2060年07月23日(87)
 魚- 蠍- 蟹:2060年07月30日(87)
 魚- 蠍-双子:2060年08月07日(87)
 魚- 蠍-牡牛:2060年08月15日(87)
 魚- 蠍-牡羊:2060年08月22日(87)
 魚- 蠍- 魚:2060年08月30日(87)
 魚- 蠍-水瓶:2060年09月06日(87)
 魚- 蠍-山羊:2060年09月14日(87)
 魚- 蠍-射手:2060年09月22日(87)
 魚- 蠍- 蠍:2060年09月29日(87)
 魚-射手 2060年10月(88)~2061年01月(88)
 魚-射手- 蠍:2060年10月07日(88)
 魚-射手-天秤:2060年10月14日(88)
 魚-射手-乙女:2060年10月22日(88)
 魚-射手-獅子:2060年10月30日(88)
 魚-射手- 蟹:2060年11月06日(88)
 魚-射手-双子:2060年11月14日(88)
 魚-射手-牡牛:2060年11月22日(88)
 魚-射手-牡羊:2060年11月29日(88)
 魚-射手- 魚:2060年12月07日(88)
 魚-射手-水瓶:2060年12月14日(88)
 魚-射手-山羊:2060年12月22日(88)
 魚-射手-射手:2060年12月30日(88)
 魚-山羊 2061年01月(88)~2061年04月(88)
 魚-山羊-射手:2061年01月06日(88)
 魚-山羊- 蠍:2061年01月14日(88)
 魚-山羊-天秤:2061年01月21日(88)
 魚-山羊-乙女:2061年01月29日(88)
 魚-山羊-獅子:2061年02月06日(88)
 魚-山羊- 蟹:2061年02月13日(88)
 魚-山羊-双子:2061年02月21日(88)
 魚-山羊-牡牛:2061年02月28日(88)
 魚-山羊-牡羊:2061年03月08日(88)
 魚-山羊- 魚:2061年03月16日(88)
 魚-山羊-水瓶:2061年03月23日(88)
 魚-山羊-山羊:2061年03月31日(88)
 魚-水瓶 2061年04月(88)~2061年07月(88)
 魚-水瓶- 魚:2061年04月08日(88)
 魚-水瓶-牡羊:2061年04月15日(88)
 魚-水瓶-牡牛:2061年04月23日(88)
 魚-水瓶-双子:2061年04月30日(88)
 魚-水瓶- 蟹:2061年05月08日(88)
 魚-水瓶-獅子:2061年05月16日(88)
 魚-水瓶-乙女:2061年05月23日(88)
 魚-水瓶-天秤:2061年05月31日(88)
 魚-水瓶- 蠍:2061年06月07日(88)
 魚-水瓶-射手:2061年06月15日(88)
 魚-水瓶-山羊:2061年06月23日(88)
 魚-水瓶-水瓶:2061年06月30日(88)
 魚- 魚 2061年07月(88)~2061年10月(88)
 魚- 魚-牡羊:2061年07月08日(88)
 魚- 魚-牡牛:2061年07月15日(88)
 魚- 魚-双子:2061年07月23日(88)
 魚- 魚- 蟹:2061年07月31日(88)
 魚- 魚-獅子:2061年08月07日(88)
 魚- 魚-乙女:2061年08月15日(88)
 魚- 魚-天秤:2061年08月22日(88)
 魚- 魚- 蠍:2061年08月30日(88)
 魚- 魚-射手:2061年09月07日(88)
 魚- 魚-山羊:2061年09月14日(88)
 魚- 魚-水瓶:2061年09月22日(88)
 魚- 魚- 魚:2061年09月30日(88)
牡羊:2061年10月(89)-2066年10月(94)】
牡羊-牡牛 2061年10月(89)~2062年03月(89)
牡羊-牡牛-牡羊:2061年10月07日(89)
牡羊-牡牛- 魚:2061年10月20日(89)
牡羊-牡牛-水瓶:2061年11月01日(89)
牡羊-牡牛-山羊:2061年11月14日(89)
牡羊-牡牛-射手:2061年11月27日(89)
牡羊-牡牛- 蠍:2061年12月10日(89)
牡羊-牡牛-天秤:2061年12月22日(89)
牡羊-牡牛-乙女:2062年01月04日(89)
牡羊-牡牛-獅子:2062年01月17日(89)
牡羊-牡牛- 蟹:2062年01月29日(89)
牡羊-牡牛-双子:2062年02月11日(89)
牡羊-牡牛-牡牛:2062年02月24日(89)
牡羊-双子 2062年03月(89)~2062年08月(89)
牡羊-双子-牡牛:2062年03月08日(89)
牡羊-双子-牡羊:2062年03月21日(89)
牡羊-双子- 魚:2062年04月03日(89)
牡羊-双子-水瓶:2062年04月15日(89)
牡羊-双子-山羊:2062年04月28日(89)
牡羊-双子-射手:2062年05月11日(89)
牡羊-双子- 蠍:2062年05月23日(89)
牡羊-双子-天秤:2062年06月05日(89)
牡羊-双子-乙女:2062年06月18日(89)
牡羊-双子-獅子:2062年06月30日(89)
牡羊-双子- 蟹:2062年07月13日(89)
牡羊-双子-双子:2062年07月26日(89)
牡羊- 蟹 2062年08月(89)~2063年01月(89)
牡羊- 蟹-双子:2062年08月08日(89)
牡羊- 蟹-牡牛:2062年08月20日(89)
牡羊- 蟹-牡羊:2062年09月02日(89)
牡羊- 蟹- 魚:2062年09月15日(89)
牡羊- 蟹-水瓶:2062年09月27日(89)
牡羊- 蟹-山羊:2062年10月10日(90)
牡羊- 蟹-射手:2062年10月23日(90)
牡羊- 蟹- 蠍:2062年11月04日(90)
牡羊- 蟹-天秤:2062年11月17日(90)
牡羊- 蟹-乙女:2062年11月30日(90)
牡羊- 蟹-獅子:2062年12月12日(90)
牡羊- 蟹- 蟹:2062年12月25日(90)
牡羊-獅子 2063年01月(90)~2063年06月(90)
牡羊-獅子-乙女:2063年01月07日(90)
牡羊-獅子-天秤:2063年01月19日(90)
牡羊-獅子- 蠍:2063年02月01日(90)
牡羊-獅子-射手:2063年02月14日(90)
牡羊-獅子-山羊:2063年02月26日(90)
牡羊-獅子-水瓶:2063年03月11日(90)
牡羊-獅子- 魚:2063年03月24日(90)
牡羊-獅子-牡羊:2063年04月05日(90)
牡羊-獅子-牡牛:2063年04月18日(90)
牡羊-獅子-双子:2063年05月01日(90)
牡羊-獅子- 蟹:2063年05月14日(90)
牡羊-獅子-獅子:2063年05月26日(90)
牡羊-乙女 2063年06月(90)~2063年11月(90)
牡羊-乙女-天秤:2063年06月08日(90)
牡羊-乙女- 蠍:2063年06月21日(90)
牡羊-乙女-射手:2063年07月03日(90)
牡羊-乙女-山羊:2063年07月16日(90)
牡羊-乙女-水瓶:2063年07月29日(90)
牡羊-乙女- 魚:2063年08月10日(90)
牡羊-乙女-牡羊:2063年08月23日(90)
牡羊-乙女-牡牛:2063年09月05日(90)
牡羊-乙女-双子:2063年09月17日(90)
牡羊-乙女- 蟹:2063年09月30日(90)
牡羊-乙女-獅子:2063年10月13日(91)
牡羊-乙女-乙女:2063年10月25日(91)
牡羊-天秤 2063年11月(91)~2064年04月(91)
牡羊-天秤- 蠍:2063年11月07日(91)
牡羊-天秤-射手:2063年11月20日(91)
牡羊-天秤-山羊:2063年12月02日(91)
牡羊-天秤-水瓶:2063年12月15日(91)
牡羊-天秤- 魚:2063年12月28日(91)
牡羊-天秤-牡羊:2064年01月09日(91)
牡羊-天秤-牡牛:2064年01月22日(91)
牡羊-天秤-双子:2064年02月04日(91)
牡羊-天秤- 蟹:2064年02月17日(91)
牡羊-天秤-獅子:2064年02月29日(91)
牡羊-天秤-乙女:2064年03月13日(91)
牡羊-天秤-天秤:2064年03月26日(91)
牡羊- 蠍 2064年04月(91)~2064年09月(91)
牡羊- 蠍-天秤:2064年04月07日(91)
牡羊- 蠍-乙女:2064年04月20日(91)
牡羊- 蠍-獅子:2064年05月03日(91)
牡羊- 蠍- 蟹:2064年05月15日(91)
牡羊- 蠍-双子:2064年05月28日(91)
牡羊- 蠍-牡牛:2064年06月10日(91)
牡羊- 蠍-牡羊:2064年06月22日(91)
牡羊- 蠍- 魚:2064年07月05日(91)
牡羊- 蠍-水瓶:2064年07月18日(91)
牡羊- 蠍-山羊:2064年07月30日(91)
牡羊- 蠍-射手:2064年08月12日(91)
牡羊- 蠍- 蠍:2064年08月25日(91)
牡羊-射手 2064年09月(91)~2065年02月(91)
牡羊-射手- 蠍:2064年09月06日(91)
牡羊-射手-天秤:2064年09月19日(91)
牡羊-射手-乙女:2064年10月02日(91)
牡羊-射手-獅子:2064年10月14日(92)
牡羊-射手- 蟹:2064年10月27日(92)
牡羊-射手-双子:2064年11月09日(92)
牡羊-射手-牡牛:2064年11月22日(92)
牡羊-射手-牡羊:2064年12月04日(92)
牡羊-射手- 魚:2064年12月17日(92)
牡羊-射手-水瓶:2064年12月30日(92)
牡羊-射手-山羊:2065年01月11日(92)
牡羊-射手-射手:2065年01月24日(92)
牡羊-山羊 2065年02月(92)~2065年07月(92)
牡羊-山羊-射手:2065年02月06日(92)
牡羊-山羊- 蠍:2065年02月18日(92)
牡羊-山羊-天秤:2065年03月03日(92)
牡羊-山羊-乙女:2065年03月16日(92)
牡羊-山羊-獅子:2065年03月28日(92)
牡羊-山羊- 蟹:2065年04月10日(92)
牡羊-山羊-双子:2065年04月23日(92)
牡羊-山羊-牡牛:2065年05月05日(92)
牡羊-山羊-牡羊:2065年05月18日(92)
牡羊-山羊- 魚:2065年05月31日(92)
牡羊-山羊-水瓶:2065年06月12日(92)
牡羊-山羊-山羊:2065年06月25日(92)
牡羊-水瓶 2065年07月(92)~2065年12月(92)
牡羊-水瓶- 魚:2065年07月08日(92)
牡羊-水瓶-牡羊:2065年07月20日(92)
牡羊-水瓶-牡牛:2065年08月02日(92)
牡羊-水瓶-双子:2065年08月15日(92)
牡羊-水瓶- 蟹:2065年08月28日(92)
牡羊-水瓶-獅子:2065年09月09日(92)
牡羊-水瓶-乙女:2065年09月22日(92)
牡羊-水瓶-天秤:2065年10月05日(92)
牡羊-水瓶- 蠍:2065年10月17日(93)
牡羊-水瓶-射手:2065年10月30日(93)
牡羊-水瓶-山羊:2065年11月12日(93)
牡羊-水瓶-水瓶:2065年11月24日(93)
牡羊- 魚 2065年12月(93)~2066年05月(93)
牡羊- 魚-牡羊:2065年12月07日(93)
牡羊- 魚-牡牛:2065年12月20日(93)
牡羊- 魚-双子:2066年01月01日(93)
牡羊- 魚- 蟹:2066年01月14日(93)
牡羊- 魚-獅子:2066年01月27日(93)
牡羊- 魚-乙女:2066年02月08日(93)
牡羊- 魚-天秤:2066年02月21日(93)
牡羊- 魚- 蠍:2066年03月06日(93)
牡羊- 魚-射手:2066年03月18日(93)
牡羊- 魚-山羊:2066年03月31日(93)
牡羊- 魚-水瓶:2066年04月13日(93)
牡羊- 魚- 魚:2066年04月26日(93)
牡羊-牡羊 2066年05月(93)~2066年10月(93)
牡羊-牡羊-牡牛:2066年05月08日(93)
牡羊-牡羊-双子:2066年05月21日(93)
牡羊-牡羊- 蟹:2066年06月03日(93)
牡羊-牡羊-獅子:2066年06月15日(93)
牡羊-牡羊-乙女:2066年06月28日(93)
牡羊-牡羊-天秤:2066年07月11日(93)
牡羊-牡羊- 蠍:2066年07月23日(93)
牡羊-牡羊-射手:2066年08月05日(93)
牡羊-牡羊-山羊:2066年08月18日(93)
牡羊-牡羊-水瓶:2066年08月30日(93)
牡羊-牡羊- 魚:2066年09月12日(93)
牡羊-牡羊-牡羊:2066年09月25日(93)
牡牛:2066年10月(94)-2069年10月(97)】
牡牛-牡羊 2066年10月(94)~2067年01月(94)
牡牛-牡羊-牡牛:2066年10月07日(94)
牡牛-牡羊-双子:2066年10月15日(94)
牡牛-牡羊- 蟹:2066年10月23日(94)
牡牛-牡羊-獅子:2066年10月30日(94)
牡牛-牡羊-乙女:2066年11月07日(94)
牡牛-牡羊-天秤:2066年11月14日(94)
牡牛-牡羊- 蠍:2066年11月22日(94)
牡牛-牡羊-射手:2066年11月30日(94)
牡牛-牡羊-山羊:2066年12月07日(94)
牡牛-牡羊-水瓶:2066年12月15日(94)
牡牛-牡羊- 魚:2066年12月22日(94)
牡牛-牡羊-牡羊:2066年12月30日(94)
牡牛- 魚 2067年01月(94)~2067年04月(94)
牡牛- 魚-牡羊:2067年01月07日(94)
牡牛- 魚-牡牛:2067年01月14日(94)
牡牛- 魚-双子:2067年01月22日(94)
牡牛- 魚- 蟹:2067年01月30日(94)
牡牛- 魚-獅子:2067年02月06日(94)
牡牛- 魚-乙女:2067年02月14日(94)
牡牛- 魚-天秤:2067年02月21日(94)
牡牛- 魚- 蠍:2067年03月01日(94)
牡牛- 魚-射手:2067年03月09日(94)
牡牛- 魚-山羊:2067年03月16日(94)
牡牛- 魚-水瓶:2067年03月24日(94)
牡牛- 魚- 魚:2067年03月31日(94)
牡牛-水瓶 2067年04月(94)~2067年07月(94)
牡牛-水瓶- 魚:2067年04月08日(94)
牡牛-水瓶-牡羊:2067年04月16日(94)
牡牛-水瓶-牡牛:2067年04月23日(94)
牡牛-水瓶-双子:2067年05月01日(94)
牡牛-水瓶- 蟹:2067年05月08日(94)
牡牛-水瓶-獅子:2067年05月16日(94)
牡牛-水瓶-乙女:2067年05月24日(94)
牡牛-水瓶-天秤:2067年05月31日(94)
牡牛-水瓶- 蠍:2067年06月08日(94)
牡牛-水瓶-射手:2067年06月15日(94)
牡牛-水瓶-山羊:2067年06月23日(94)
牡牛-水瓶-水瓶:2067年07月01日(94)
牡牛-山羊 2067年07月(94)~2067年10月(94)
牡牛-山羊-射手:2067年07月08日(94)
牡牛-山羊- 蠍:2067年07月16日(94)
牡牛-山羊-天秤:2067年07月24日(94)
牡牛-山羊-乙女:2067年07月31日(94)
牡牛-山羊-獅子:2067年08月08日(94)
牡牛-山羊- 蟹:2067年08月15日(94)
牡牛-山羊-双子:2067年08月23日(94)
牡牛-山羊-牡牛:2067年08月31日(94)
牡牛-山羊-牡羊:2067年09月07日(94)
牡牛-山羊- 魚:2067年09月15日(94)
牡牛-山羊-水瓶:2067年09月22日(94)
牡牛-山羊-山羊:2067年09月30日(94)
牡牛-射手 2067年10月(95)~2068年01月(95)
牡牛-射手- 蠍:2067年10月08日(95)
牡牛-射手-天秤:2067年10月15日(95)
牡牛-射手-乙女:2067年10月23日(95)
牡牛-射手-獅子:2067年10月30日(95)
牡牛-射手- 蟹:2067年11月07日(95)
牡牛-射手-双子:2067年11月15日(95)
牡牛-射手-牡牛:2067年11月22日(95)
牡牛-射手-牡羊:2067年11月30日(95)
牡牛-射手- 魚:2067年12月08日(95)
牡牛-射手-水瓶:2067年12月15日(95)
牡牛-射手-山羊:2067年12月23日(95)
牡牛-射手-射手:2067年12月30日(95)
牡牛- 蠍 2068年01月(95)~2068年04月(95)
牡牛- 蠍-天秤:2068年01月07日(95)
牡牛- 蠍-乙女:2068年01月15日(95)
牡牛- 蠍-獅子:2068年01月22日(95)
牡牛- 蠍- 蟹:2068年01月30日(95)
牡牛- 蠍-双子:2068年02月06日(95)
牡牛- 蠍-牡牛:2068年02月14日(95)
牡牛- 蠍-牡羊:2068年02月22日(95)
牡牛- 蠍- 魚:2068年02月29日(95)
牡牛- 蠍-水瓶:2068年03月08日(95)
牡牛- 蠍-山羊:2068年03月15日(95)
牡牛- 蠍-射手:2068年03月23日(95)
牡牛- 蠍- 蠍:2068年03月31日(95)
牡牛-天秤 2068年04月(95)~2068年07月(95)
牡牛-天秤- 蠍:2068年04月07日(95)
牡牛-天秤-射手:2068年04月15日(95)
牡牛-天秤-山羊:2068年04月22日(95)
牡牛-天秤-水瓶:2068年04月30日(95)
牡牛-天秤- 魚:2068年05月08日(95)
牡牛-天秤-牡羊:2068年05月15日(95)
牡牛-天秤-牡牛:2068年05月23日(95)
牡牛-天秤-双子:2068年05月31日(95)
牡牛-天秤- 蟹:2068年06月07日(95)
牡牛-天秤-獅子:2068年06月15日(95)
牡牛-天秤-乙女:2068年06月22日(95)
牡牛-天秤-天秤:2068年06月30日(95)
牡牛-乙女 2068年07月(95)~2068年10月(95)
牡牛-乙女-天秤:2068年07月08日(95)
牡牛-乙女- 蠍:2068年07月15日(95)
牡牛-乙女-射手:2068年07月23日(95)
牡牛-乙女-山羊:2068年07月30日(95)
牡牛-乙女-水瓶:2068年08月07日(95)
牡牛-乙女- 魚:2068年08月15日(95)
牡牛-乙女-牡羊:2068年08月22日(95)
牡牛-乙女-牡牛:2068年08月30日(95)
牡牛-乙女-双子:2068年09月06日(95)
牡牛-乙女- 蟹:2068年09月14日(95)
牡牛-乙女-獅子:2068年09月22日(95)
牡牛-乙女-乙女:2068年09月29日(95)
牡牛-獅子 2068年10月(96)~2069年01月(96)
牡牛-獅子-乙女:2068年10月07日(96)
牡牛-獅子-天秤:2068年10月14日(96)
牡牛-獅子- 蠍:2068年10月22日(96)
牡牛-獅子-射手:2068年10月30日(96)
牡牛-獅子-山羊:2068年11月06日(96)
牡牛-獅子-水瓶:2068年11月14日(96)
牡牛-獅子- 魚:2068年11月22日(96)
牡牛-獅子-牡羊:2068年11月29日(96)
牡牛-獅子-牡牛:2068年12月07日(96)
牡牛-獅子-双子:2068年12月14日(96)
牡牛-獅子- 蟹:2068年12月22日(96)
牡牛-獅子-獅子:2068年12月30日(96)
牡牛- 蟹 2069年01月(96)~2069年04月(96)
牡牛- 蟹-双子:2069年01月06日(96)
牡牛- 蟹-牡牛:2069年01月14日(96)
牡牛- 蟹-牡羊:2069年01月21日(96)
牡牛- 蟹- 魚:2069年01月29日(96)
牡牛- 蟹-水瓶:2069年02月06日(96)
牡牛- 蟹-山羊:2069年02月13日(96)
牡牛- 蟹-射手:2069年02月21日(96)
牡牛- 蟹- 蠍:2069年02月28日(96)
牡牛- 蟹-天秤:2069年03月08日(96)
牡牛- 蟹-乙女:2069年03月16日(96)
牡牛- 蟹-獅子:2069年03月23日(96)
牡牛- 蟹- 蟹:2069年03月31日(96)
牡牛-双子 2069年04月(96)~2069年07月(96)
牡牛-双子-牡牛:2069年04月08日(96)
牡牛-双子-牡羊:2069年04月15日(96)
牡牛-双子- 魚:2069年04月23日(96)
牡牛-双子-水瓶:2069年04月30日(96)
牡牛-双子-山羊:2069年05月08日(96)
牡牛-双子-射手:2069年05月16日(96)
牡牛-双子- 蠍:2069年05月23日(96)
牡牛-双子-天秤:2069年05月31日(96)
牡牛-双子-乙女:2069年06月07日(96)
牡牛-双子-獅子:2069年06月15日(96)
牡牛-双子- 蟹:2069年06月23日(96)
牡牛-双子-双子:2069年06月30日(96)
牡牛-牡牛 2069年07月(96)~2069年10月(96)
牡牛-牡牛-牡羊:2069年07月08日(96)
牡牛-牡牛- 魚:2069年07月15日(96)
牡牛-牡牛-水瓶:2069年07月23日(96)
牡牛-牡牛-山羊:2069年07月31日(96)
牡牛-牡牛-射手:2069年08月07日(96)
牡牛-牡牛- 蠍:2069年08月15日(96)
牡牛-牡牛-天秤:2069年08月22日(96)
牡牛-牡牛-乙女:2069年08月30日(96)
牡牛-牡牛-獅子:2069年09月07日(96)
牡牛-牡牛- 蟹:2069年09月14日(96)
牡牛-牡牛-双子:2069年09月22日(96)
牡牛-牡牛-牡牛:2069年09月30日(96)
双子:2069年10月(97)-2073年10月(101)】
双子-牡牛 2069年10月(97)~2070年02月(97)
双子-牡牛-牡羊:2069年10月07日(97)
双子-牡牛- 魚:2069年10月17日(97)
双子-牡牛-水瓶:2069年10月27日(97)
双子-牡牛-山羊:2069年11月07日(97)
双子-牡牛-射手:2069年11月17日(97)
双子-牡牛- 蠍:2069年11月27日(97)
双子-牡牛-天秤:2069年12月07日(97)
双子-牡牛-乙女:2069年12月17日(97)
双子-牡牛-獅子:2069年12月27日(97)
双子-牡牛- 蟹:2070年01月06日(97)
双子-牡牛-双子:2070年01月17日(97)
双子-牡牛-牡牛:2070年01月27日(97)
双子-牡羊 2070年02月(97)~2070年06月(97)
双子-牡羊-牡牛:2070年02月06日(97)
双子-牡羊-双子:2070年02月16日(97)
双子-牡羊- 蟹:2070年02月26日(97)
双子-牡羊-獅子:2070年03月08日(97)
双子-牡羊-乙女:2070年03月18日(97)
双子-牡羊-天秤:2070年03月29日(97)
双子-牡羊- 蠍:2070年04月08日(97)
双子-牡羊-射手:2070年04月18日(97)
双子-牡羊-山羊:2070年04月28日(97)
双子-牡羊-水瓶:2070年05月08日(97)
双子-牡羊- 魚:2070年05月18日(97)
双子-牡羊-牡羊:2070年05月28日(97)
双子- 魚 2070年06月(97)~2070年10月(97)
双子- 魚-牡羊:2070年06月08日(97)
双子- 魚-牡牛:2070年06月18日(97)
双子- 魚-双子:2070年06月28日(97)
双子- 魚- 蟹:2070年07月08日(97)
双子- 魚-獅子:2070年07月18日(97)
双子- 魚-乙女:2070年07月28日(97)
双子- 魚-天秤:2070年08月08日(97)
双子- 魚- 蠍:2070年08月18日(97)
双子- 魚-射手:2070年08月28日(97)
双子- 魚-山羊:2070年09月07日(97)
双子- 魚-水瓶:2070年09月17日(97)
双子- 魚- 魚:2070年09月27日(97)
双子-水瓶 2070年10月(98)~2071年02月(98)
双子-水瓶- 魚:2070年10月07日(98)
双子-水瓶-牡羊:2070年10月18日(98)
双子-水瓶-牡牛:2070年10月28日(98)
双子-水瓶-双子:2070年11月07日(98)
双子-水瓶- 蟹:2070年11月17日(98)
双子-水瓶-獅子:2070年11月27日(98)
双子-水瓶-乙女:2070年12月07日(98)
双子-水瓶-天秤:2070年12月17日(98)
双子-水瓶- 蠍:2070年12月28日(98)
双子-水瓶-射手:2071年01月07日(98)
双子-水瓶-山羊:2071年01月17日(98)
双子-水瓶-水瓶:2071年01月27日(98)
双子-山羊 2071年02月(98)~2071年06月(98)
双子-山羊-射手:2071年02月06日(98)
双子-山羊- 蠍:2071年02月16日(98)
双子-山羊-天秤:2071年02月26日(98)
双子-山羊-乙女:2071年03月09日(98)
双子-山羊-獅子:2071年03月19日(98)
双子-山羊- 蟹:2071年03月29日(98)
双子-山羊-双子:2071年04月08日(98)
双子-山羊-牡牛:2071年04月18日(98)
双子-山羊-牡羊:2071年04月28日(98)
双子-山羊- 魚:2071年05月08日(98)
双子-山羊-水瓶:2071年05月19日(98)
双子-山羊-山羊:2071年05月29日(98)
双子-射手 2071年06月(98)~2071年10月(98)
双子-射手- 蠍:2071年06月08日(98)
双子-射手-天秤:2071年06月18日(98)
双子-射手-乙女:2071年06月28日(98)
双子-射手-獅子:2071年07月08日(98)
双子-射手- 蟹:2071年07月18日(98)
双子-射手-双子:2071年07月29日(98)
双子-射手-牡牛:2071年08月08日(98)
双子-射手-牡羊:2071年08月18日(98)
双子-射手- 魚:2071年08月28日(98)
双子-射手-水瓶:2071年09月07日(98)
双子-射手-山羊:2071年09月17日(98)
双子-射手-射手:2071年09月27日(98)
双子- 蠍 2071年10月(99)~2072年02月(99)
双子- 蠍-天秤:2071年10月08日(99)
双子- 蠍-乙女:2071年10月18日(99)
双子- 蠍-獅子:2071年10月28日(99)
双子- 蠍- 蟹:2071年11月07日(99)
双子- 蠍-双子:2071年11月17日(99)
双子- 蠍-牡牛:2071年11月27日(99)
双子- 蠍-牡羊:2071年12月08日(99)
双子- 蠍- 魚:2071年12月18日(99)
双子- 蠍-水瓶:2071年12月28日(99)
双子- 蠍-山羊:2072年01月07日(99)
双子- 蠍-射手:2072年01月17日(99)
双子- 蠍- 蠍:2072年01月27日(99)
双子-天秤 2072年02月(99)~2072年06月(99)
双子-天秤- 蠍:2072年02月06日(99)
双子-天秤-射手:2072年02月17日(99)
双子-天秤-山羊:2072年02月27日(99)
双子-天秤-水瓶:2072年03月08日(99)
双子-天秤- 魚:2072年03月18日(99)
双子-天秤-牡羊:2072年03月28日(99)
双子-天秤-牡牛:2072年04月07日(99)
双子-天秤-双子:2072年04月17日(99)
双子-天秤- 蟹:2072年04月28日(99)
双子-天秤-獅子:2072年05月08日(99)
双子-天秤-乙女:2072年05月18日(99)
双子-天秤-天秤:2072年05月28日(99)
双子-乙女 2072年06月(99)~2072年10月(99)
双子-乙女-天秤:2072年06月07日(99)
双子-乙女- 蠍:2072年06月17日(99)
双子-乙女-射手:2072年06月27日(99)
双子-乙女-山羊:2072年07月08日(99)
双子-乙女-水瓶:2072年07月18日(99)
双子-乙女- 魚:2072年07月28日(99)
双子-乙女-牡羊:2072年08月07日(99)
双子-乙女-牡牛:2072年08月17日(99)
双子-乙女-双子:2072年08月27日(99)
双子-乙女- 蟹:2072年09月06日(99)
双子-乙女-獅子:2072年09月17日(99)
双子-乙女-乙女:2072年09月27日(99)
双子-獅子 2072年10月(100)~2073年02月(100)
双子-獅子-乙女:2072年10月07日(100)
双子-獅子-天秤:2072年10月17日(100)
双子-獅子- 蠍:2072年10月27日(100)
双子-獅子-射手:2072年11月06日(100)
双子-獅子-山羊:2072年11月16日(100)
双子-獅子-水瓶:2072年11月27日(100)
双子-獅子- 魚:2072年12月07日(100)
双子-獅子-牡羊:2072年12月17日(100)
双子-獅子-牡牛:2072年12月27日(100)
双子-獅子-双子:2073年01月06日(100)
双子-獅子- 蟹:2073年01月16日(100)
双子-獅子-獅子:2073年01月26日(100)
双子- 蟹 2073年02月(100)~2073年06月(100)
双子- 蟹-双子:2073年02月06日(100)
双子- 蟹-牡牛:2073年02月16日(100)
双子- 蟹-牡羊:2073年02月26日(100)
双子- 蟹- 魚:2073年03月08日(100)
双子- 蟹-水瓶:2073年03月18日(100)
双子- 蟹-山羊:2073年03月28日(100)
双子- 蟹-射手:2073年04月08日(100)
双子- 蟹- 蠍:2073年04月18日(100)
双子- 蟹-天秤:2073年04月28日(100)
双子- 蟹-乙女:2073年05月08日(100)
双子- 蟹-獅子:2073年05月18日(100)
双子- 蟹- 蟹:2073年05月28日(100)
双子-双子 2073年06月(100)~2073年10月(100)
双子-双子-牡牛:2073年06月07日(100)
双子-双子-牡羊:2073年06月18日(100)
双子-双子- 魚:2073年06月28日(100)
双子-双子-水瓶:2073年07月08日(100)
双子-双子-山羊:2073年07月18日(100)
双子-双子-射手:2073年07月28日(100)
双子-双子- 蠍:2073年08月07日(100)
双子-双子-天秤:2073年08月17日(100)
双子-双子-乙女:2073年08月28日(100)
双子-双子-獅子:2073年09月07日(100)
双子-双子- 蟹:2073年09月17日(100)
双子-双子-双子:2073年09月27日(100)
 蟹:2073年10月(101)-2083年10月(111)】
 蟹-双子 2073年10月(101)~2074年08月(101)
 蟹-双子-牡牛:2073年10月07日(101)
 蟹-双子-牡羊:2073年11月01日(101)
 蟹-双子- 魚:2073年11月27日(101)
 蟹-双子-水瓶:2073年12月22日(101)
 蟹-双子-山羊:2074年01月17日(101)
 蟹-双子-射手:2074年02月11日(101)
 蟹-双子- 蠍:2074年03月08日(101)
 蟹-双子-天秤:2074年04月03日(101)
 蟹-双子-乙女:2074年04月28日(101)
 蟹-双子-獅子:2074年05月23日(101)
 蟹-双子- 蟹:2074年06月18日(101)
 蟹-双子-双子:2074年07月13日(101)
 蟹-牡牛 2074年08月(101)~2075年06月(101)
 蟹-牡牛-牡羊:2074年08月08日(101)
 蟹-牡牛- 魚:2074年09月02日(101)
 蟹-牡牛-水瓶:2074年09月27日(101)
 蟹-牡牛-山羊:2074年10月23日(102)
 蟹-牡牛-射手:2074年11月17日(102)
 蟹-牡牛- 蠍:2074年12月12日(102)
 蟹-牡牛-天秤:2075年01月07日(102)
 蟹-牡牛-乙女:2075年02月01日(102)
 蟹-牡牛-獅子:2075年02月26日(102)
 蟹-牡牛- 蟹:2075年03月24日(102)
 蟹-牡牛-双子:2075年04月18日(102)
 蟹-牡牛-牡牛:2075年05月14日(102)
 蟹-牡羊 2075年06月(102)~2076年04月(102)
 蟹-牡羊-牡牛:2075年06月08日(102)
 蟹-牡羊-双子:2075年07月03日(102)
 蟹-牡羊- 蟹:2075年07月29日(102)
 蟹-牡羊-獅子:2075年08月23日(102)
 蟹-牡羊-乙女:2075年09月17日(102)
 蟹-牡羊-天秤:2075年10月13日(103)
 蟹-牡羊- 蠍:2075年11月07日(103)
 蟹-牡羊-射手:2075年12月02日(103)
 蟹-牡羊-山羊:2075年12月28日(103)
 蟹-牡羊-水瓶:2076年01月22日(103)
 蟹-牡羊- 魚:2076年02月17日(103)
 蟹-牡羊-牡羊:2076年03月13日(103)
 蟹- 魚 2076年04月(103)~2077年02月(103)
 蟹- 魚-牡羊:2076年04月07日(103)
 蟹- 魚-牡牛:2076年05月03日(103)
 蟹- 魚-双子:2076年05月28日(103)
 蟹- 魚- 蟹:2076年06月22日(103)
 蟹- 魚-獅子:2076年07月18日(103)
 蟹- 魚-乙女:2076年08月12日(103)
 蟹- 魚-天秤:2076年09月06日(103)
 蟹- 魚- 蠍:2076年10月02日(103)
 蟹- 魚-射手:2076年10月27日(104)
 蟹- 魚-山羊:2076年11月22日(104)
 蟹- 魚-水瓶:2076年12月17日(104)
 蟹- 魚- 魚:2077年01月11日(104)
 蟹-水瓶 2077年02月(104)~2077年12月(104)
 蟹-水瓶- 魚:2077年02月06日(104)
 蟹-水瓶-牡羊:2077年03月03日(104)
 蟹-水瓶-牡牛:2077年03月28日(104)
 蟹-水瓶-双子:2077年04月23日(104)
 蟹-水瓶- 蟹:2077年05月18日(104)
 蟹-水瓶-獅子:2077年06月12日(104)
 蟹-水瓶-乙女:2077年07月08日(104)
 蟹-水瓶-天秤:2077年08月02日(104)
 蟹-水瓶- 蠍:2077年08月28日(104)
 蟹-水瓶-射手:2077年09月22日(104)
 蟹-水瓶-山羊:2077年10月17日(105)
 蟹-水瓶-水瓶:2077年11月12日(105)
 蟹-山羊 2077年12月(105)~2078年10月(105)
 蟹-山羊-射手:2077年12月07日(105)
 蟹-山羊- 蠍:2078年01月01日(105)
 蟹-山羊-天秤:2078年01月27日(105)
 蟹-山羊-乙女:2078年02月21日(105)
 蟹-山羊-獅子:2078年03月18日(105)
 蟹-山羊- 蟹:2078年04月13日(105)
 蟹-山羊-双子:2078年05月08日(105)
 蟹-山羊-牡牛:2078年06月03日(105)
 蟹-山羊-牡羊:2078年06月28日(105)
 蟹-山羊- 魚:2078年07月23日(105)
 蟹-山羊-水瓶:2078年08月18日(105)
 蟹-山羊-山羊:2078年09月12日(105)
 蟹-射手 2078年10月(106)~2079年08月(106)
 蟹-射手- 蠍:2078年10月07日(106)
 蟹-射手-天秤:2078年11月02日(106)
 蟹-射手-乙女:2078年11月27日(106)
 蟹-射手-獅子:2078年12月22日(106)
 蟹-射手- 蟹:2079年01月17日(106)
 蟹-射手-双子:2079年02月11日(106)
 蟹-射手-牡牛:2079年03月09日(106)
 蟹-射手-牡羊:2079年04月03日(106)
 蟹-射手- 魚:2079年04月28日(106)
 蟹-射手-水瓶:2079年05月24日(106)
 蟹-射手-山羊:2079年06月18日(106)
 蟹-射手-射手:2079年07月13日(106)
 蟹- 蠍 2079年08月(106)~2080年06月(106)
 蟹- 蠍-天秤:2079年08月08日(106)
 蟹- 蠍-乙女:2079年09月02日(106)
 蟹- 蠍-獅子:2079年09月27日(106)
 蟹- 蠍- 蟹:2079年10月23日(107)
 蟹- 蠍-双子:2079年11月17日(107)
 蟹- 蠍-牡牛:2079年12月13日(107)
 蟹- 蠍-牡羊:2080年01月07日(107)
 蟹- 蠍- 魚:2080年02月01日(107)
 蟹- 蠍-水瓶:2080年02月27日(107)
 蟹- 蠍-山羊:2080年03月23日(107)
 蟹- 蠍-射手:2080年04月17日(107)
 蟹- 蠍- 蠍:2080年05月13日(107)
 蟹-天秤 2080年06月(107)~2081年04月(107)
 蟹-天秤- 蠍:2080年06月07日(107)
 蟹-天秤-射手:2080年07月02日(107)
 蟹-天秤-山羊:2080年07月28日(107)
 蟹-天秤-水瓶:2080年08月22日(107)
 蟹-天秤- 魚:2080年09月17日(107)
 蟹-天秤-牡羊:2080年10月12日(108)
 蟹-天秤-牡牛:2080年11月06日(108)
 蟹-天秤-双子:2080年12月02日(108)
 蟹-天秤- 蟹:2080年12月27日(108)
 蟹-天秤-獅子:2081年01月21日(108)
 蟹-天秤-乙女:2081年02月16日(108)
 蟹-天秤-天秤:2081年03月13日(108)
 蟹-乙女 2081年04月(108)~2082年02月(108)
 蟹-乙女-天秤:2081年04月08日(108)
 蟹-乙女- 蠍:2081年05月03日(108)
 蟹-乙女-射手:2081年05月28日(108)
 蟹-乙女-山羊:2081年06月23日(108)
 蟹-乙女-水瓶:2081年07月18日(108)
 蟹-乙女- 魚:2081年08月12日(108)
 蟹-乙女-牡羊:2081年09月07日(108)
 蟹-乙女-牡牛:2081年10月02日(108)
 蟹-乙女-双子:2081年10月27日(109)
 蟹-乙女- 蟹:2081年11月22日(109)
 蟹-乙女-獅子:2081年12月17日(109)
 蟹-乙女-乙女:2082年01月12日(109)
 蟹-獅子 2082年02月(109)~2082年12月(109)
 蟹-獅子-乙女:2082年02月06日(109)
 蟹-獅子-天秤:2082年03月03日(109)
 蟹-獅子- 蠍:2082年03月29日(109)
 蟹-獅子-射手:2082年04月23日(109)
 蟹-獅子-山羊:2082年05月18日(109)
 蟹-獅子-水瓶:2082年06月13日(109)
 蟹-獅子- 魚:2082年07月08日(109)
 蟹-獅子-牡羊:2082年08月02日(109)
 蟹-獅子-牡牛:2082年08月28日(109)
 蟹-獅子-双子:2082年09月22日(109)
 蟹-獅子- 蟹:2082年10月18日(110)
 蟹-獅子-獅子:2082年11月12日(110)
 蟹- 蟹 2082年12月(110)~
 蟹- 蟹-双子:2082年12月07日(110)
 蟹- 蟹-牡牛:2083年01月02日(110)
 蟹- 蟹-牡羊:2083年01月27日(110)
 蟹- 蟹- 魚:2083年02月21日(110)
 蟹- 蟹-水瓶:2083年03月19日(110)
 蟹- 蟹-山羊:2083年04月13日(110)
 蟹- 蟹-射手:2083年05月08日(110)
 蟹- 蟹- 蠍:2083年06月03日(110)
 蟹- 蟹-天秤:2083年06月28日(110)
 蟹- 蟹-乙女:2083年07月24日(110)
 蟹- 蟹-獅子:2083年08月18日(110)
 蟹- 蟹- 蟹:2083年09月12日(110)