Jyotish-ONE 出生情報入力

【芸術家09:Elizabeth TaylorさんのJyotishチャート】

5

Ra 3:22
Ve 24:14 AK
6牡羊

7牡牛

8双子

4水瓶

Ma 8:39 GK
Su 14:22 PK
Me 14:32 MK
D1 Rashi chart

芸術家09:Elizabeth Taylorさん

1932年2月27日 2時13分0秒
51N30'00 -0W09'59
timezone:UTC0
London,UK
Ju-Sa-Ve (今:Ma-Ma-Ve)
Lahiri -22:54:35
9

JuR 22:16 BK
3山羊

Sa 7:23 DK
10獅子

2射手

1

Asc 17:04
12天秤

Mo 22:39 AmK
11乙女

Ke 3:22
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Asc
JuR
Ra
1

2

3

Su
Mo
Me
4

Ma
12
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


01:35:06
~ 02:28:11

5

Sa
11

6

10

Ve
9

8

Ke
7

Ra
11

12

Asc
Su
Me
Ma
1

2

10
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


02:02:01
~ 02:40:56

Mo
3

JuR
Sa
9

4

Ve
8

7

6

Ke
5

Mo
Ke
8

Ma
9

Su
Me
10

JuR
11

Ve
7
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


01:50:34
~ 02:13:20

12

6

Asc
Sa
1

5

4

3

Ra
2

4

Ma
5

Mo
6

Su
Me
Ke
7

3
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


02:02:01
~ 02:17:49

Ve
8

2

9

Asc
Ra
1

Sa
12

JuR
11

10

JuR
Sa
11

Ra
12

Asc
Ma
1

2

10
D12 chart
Dwadasamsa
両親


02:02:01
~ 02:15:12

Su
Mo
Me
3

9

4

Ve
8

7

Ke
6

5

Su
Me
JuR
11

Mo
12

Asc
1

2

10
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


02:11:56
~ 02:21:43

Sa
3

Ra
Ke
9

4

Ve
Ma
8

7

6

5

5

6

Ma
7

JuR
8

4
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


02:09:57
~ 02:17:49

Mo
9

3

Sa
10

Ve
2

Asc
1

Ra
Ke
12

Su
Me
11

8

9

10

11

Mo
Ve
Ma
7
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


02:08:38
~ 02:15:12

Su
Me
12

6

Asc
1

JuR
Sa
5

4

3

Ra
Ke
2

Asc
1

2

Ra
Ke
3

Mo
4

Ma
12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


01:45:57
~ 02:28:11

5

Ve
JuR
11

6

Su
Me
10

9

8

Sa
7

Ve
JuR
Sa
Ke
7

8

9

Su
10

6
D60 chart
Shashtyamsa
全て


02:12:35
~ 02:15:12

Mo
Me
Ma
11

5

12

4

3

2

Asc
Ra
1
Asc 17:04 1室 速度0:00 Jyeshtha(Me)
Su 水瓶14:22 4室10L PK速度1:00 Shatabhisha(Ra)
Mo 天秤22:39 12室9L AmK速度14:18 Visakha(Ju)
Me 水瓶14:32 4室8L 11L MK速度1:52 Shatabhisha(Ra)
Ve 24:14 5室7L 12L AK速度1:10 Revati(Me)
Ma 水瓶8:39 4室1L 6L GK速度0:47 Shatabhisha(Ra)
JuR 22:16 9室2L 5L BK速度-0:07逆行 Ashleshā(Me)
Sa 山羊7:23 3室3L 4L DK速度0:06 U.Ashadha(Su)
Ra 3:22 5室 速度0:01逆行 U.Bhadrapada(Sa)
Ke 乙女3:22 11室 速度0:01逆行 U.Phalgunī(Su)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ju 1928年12月(-4)-1944年12月(12)】
Ju-Sa期 1931年02月(-2)~1933年08月(1)
Ju-Sa-Sa:1931年02月03日(-2)
Ju-Sa-Me:1931年06月29日(-1)
Ju-Sa-Ke:1931年11月07日(-1)
Ju-Sa-Ve:1931年12月31日(-1)
Ju-Sa-Su:1932年06月03日(0)
Ju-Sa-Mo:1932年07月19日(0)
Ju-Sa-Ma:1932年10月04日(0)
Ju-Sa-Ra:1932年11月27日(0)
Ju-Sa-Ju:1933年04月15日(1)
Ju-Me期 1933年08月(1)~1935年11月(3)
Ju-Me-Me:1933年08月16日(1)
Ju-Me-Ke:1933年12月11日(1)
Ju-Me-Ve:1934年01月29日(1)
Ju-Me-Su:1934年06月16日(2)
Ju-Me-Mo:1934年07月27日(2)
Ju-Me-Ma:1934年10月04日(2)
Ju-Me-Ra:1934年11月21日(2)
Ju-Me-Ju:1935年03月26日(3)
Ju-Me-Sa:1935年07月14日(3)
Ju-Ke期 1935年11月(3)~1936年10月(4)
Ju-Ke-Ke:1935年11月22日(3)
Ju-Ke-Ve:1935年12月12日(3)
Ju-Ke-Su:1936年02月07日(3)
Ju-Ke-Mo:1936年02月24日(3)
Ju-Ke-Ma:1936年03月23日(4)
Ju-Ke-Ra:1936年04月12日(4)
Ju-Ke-Ju:1936年06月02日(4)
Ju-Ke-Sa:1936年07月18日(4)
Ju-Ke-Me:1936年09月10日(4)
Ju-Ve期 1936年10月(4)~1939年06月(7)
Ju-Ve-Ve:1936年10月28日(4)
Ju-Ve-Su:1937年04月08日(5)
Ju-Ve-Mo:1937年05月27日(5)
Ju-Ve-Ma:1937年08月16日(5)
Ju-Ve-Ra:1937年10月12日(5)
Ju-Ve-Ju:1938年03月07日(6)
Ju-Ve-Sa:1938年07月15日(6)
Ju-Ve-Me:1938年12月16日(6)
Ju-Ve-Ke:1939年05月03日(7)
Ju-Su期 1939年06月(7)~1940年04月(8)
Ju-Su-Su:1939年06月29日(7)
Ju-Su-Mo:1939年07月14日(7)
Ju-Su-Ma:1939年08月07日(7)
Ju-Su-Ra:1939年08月24日(7)
Ju-Su-Ju:1939年10月07日(7)
Ju-Su-Sa:1939年11月15日(7)
Ju-Su-Me:1939年12月31日(7)
Ju-Su-Ke:1940年02月10日(7)
Ju-Su-Ve:1940年02月27日(8)
Ju-Mo期 1940年04月(8)~1941年08月(9)
Ju-Mo-Mo:1940年04月16日(8)
Ju-Mo-Ma:1940年05月27日(8)
Ju-Mo-Ra:1940年06月24日(8)
Ju-Mo-Ju:1940年09月05日(8)
Ju-Mo-Sa:1940年11月09日(8)
Ju-Mo-Me:1941年01月25日(8)
Ju-Mo-Ke:1941年04月04日(9)
Ju-Mo-Ve:1941年05月03日(9)
Ju-Mo-Su:1941年07月23日(9)
Ju-Ma期 1941年08月(9)~1942年07月(10)
Ju-Ma-Ma:1941年08月16日(9)
Ju-Ma-Ra:1941年09月05日(9)
Ju-Ma-Ju:1941年10月26日(9)
Ju-Ma-Sa:1941年12月11日(9)
Ju-Ma-Me:1942年02月03日(9)
Ju-Ma-Ke:1942年03月23日(10)
Ju-Ma-Ve:1942年04月12日(10)
Ju-Ma-Su:1942年06月08日(10)
Ju-Ma-Mo:1942年06月25日(10)
Ju-Ra期 1942年07月(10)~1944年12月(12)
Ju-Ra-Ra:1942年07月23日(10)
Ju-Ra-Ju:1942年12月02日(10)
Ju-Ra-Sa:1943年03月28日(11)
Ju-Ra-Me:1943年08月14日(11)
Ju-Ra-Ke:1943年12月16日(11)
Ju-Ra-Ve:1944年02月06日(11)
Ju-Ra-Su:1944年07月01日(12)
Ju-Ra-Mo:1944年08月13日(12)
Ju-Ra-Ma:1944年10月26日(12)
Sa 1944年12月(12)-1963年12月(31)】
Sa-Sa期 1944年12月(12)~1947年12月(15)
Sa-Sa-Sa:1944年12月16日(12)
Sa-Sa-Me:1945年06月08日(13)
Sa-Sa-Ke:1945年11月10日(13)
Sa-Sa-Ve:1946年01月13日(13)
Sa-Sa-Su:1946年07月16日(14)
Sa-Sa-Mo:1946年09月08日(14)
Sa-Sa-Ma:1946年12月09日(14)
Sa-Sa-Ra:1947年02月11日(14)
Sa-Sa-Ju:1947年07月26日(15)
Sa-Me期 1947年12月(15)~1950年08月(18)
Sa-Me-Me:1947年12月19日(15)
Sa-Me-Ke:1948年05月07日(16)
Sa-Me-Ve:1948年07月03日(16)
Sa-Me-Su:1948年12月14日(16)
Sa-Me-Mo:1949年02月01日(16)
Sa-Me-Ma:1949年04月24日(17)
Sa-Me-Ra:1949年06月20日(17)
Sa-Me-Ju:1949年11月15日(17)
Sa-Me-Sa:1950年03月26日(18)
Sa-Ke期 1950年08月(18)~1951年10月(19)
Sa-Ke-Ke:1950年08月29日(18)
Sa-Ke-Ve:1950年09月21日(18)
Sa-Ke-Su:1950年11月28日(18)
Sa-Ke-Mo:1950年12月18日(18)
Sa-Ke-Ma:1951年01月21日(18)
Sa-Ke-Ra:1951年02月13日(18)
Sa-Ke-Ju:1951年04月15日(19)
Sa-Ke-Sa:1951年06月08日(19)
Sa-Ke-Me:1951年08月11日(19)
Sa-Ve期 1951年10月(19)~1954年12月(22)
Sa-Ve-Ve:1951年10月07日(19)
Sa-Ve-Su:1952年04月17日(20)
Sa-Ve-Mo:1952年06月14日(20)
Sa-Ve-Ma:1952年09月18日(20)
Sa-Ve-Ra:1952年11月25日(20)
Sa-Ve-Ju:1953年05月17日(21)
Sa-Ve-Sa:1953年10月19日(21)
Sa-Ve-Me:1954年04月20日(22)
Sa-Ve-Ke:1954年10月01日(22)
Sa-Su期 1954年12月(22)~1955年11月(23)
Sa-Su-Su:1954年12月07日(22)
Sa-Su-Mo:1954年12月24日(22)
Sa-Su-Ma:1955年01月22日(22)
Sa-Su-Ra:1955年02月12日(22)
Sa-Su-Ju:1955年04月05日(23)
Sa-Su-Sa:1955年05月21日(23)
Sa-Su-Me:1955年07月15日(23)
Sa-Su-Ke:1955年09月02日(23)
Sa-Su-Ve:1955年09月22日(23)
Sa-Mo期 1955年11月(23)~1957年06月(25)
Sa-Mo-Mo:1955年11月19日(23)
Sa-Mo-Ma:1956年01月06日(23)
Sa-Mo-Ra:1956年02月09日(23)
Sa-Mo-Ju:1956年05月06日(24)
Sa-Mo-Sa:1956年07月22日(24)
Sa-Mo-Me:1956年10月21日(24)
Sa-Mo-Ke:1957年01月11日(24)
Sa-Mo-Ve:1957年02月14日(24)
Sa-Mo-Su:1957年05月21日(25)
Sa-Ma期 1957年06月(25)~1958年07月(26)
Sa-Ma-Ma:1957年06月19日(25)
Sa-Ma-Ra:1957年07月13日(25)
Sa-Ma-Ju:1957年09月12日(25)
Sa-Ma-Sa:1957年11月05日(25)
Sa-Ma-Me:1958年01月08日(25)
Sa-Ma-Ke:1958年03月06日(26)
Sa-Ma-Ve:1958年03月30日(26)
Sa-Ma-Su:1958年06月05日(26)
Sa-Ma-Mo:1958年06月25日(26)
Sa-Ra期 1958年07月(26)~1961年06月(29)
Sa-Ra-Ra:1958年07月29日(26)
Sa-Ra-Ju:1959年01月01日(26)
Sa-Ra-Sa:1959年05月20日(27)
Sa-Ra-Me:1959年11月01日(27)
Sa-Ra-Ke:1960年03月27日(28)
Sa-Ra-Ve:1960年05月27日(28)
Sa-Ra-Su:1960年11月17日(28)
Sa-Ra-Mo:1961年01月08日(28)
Sa-Ra-Ma:1961年04月04日(29)
Sa-Ju期 1961年06月(29)~1963年12月(31)
Sa-Ju-Ju:1961年06月04日(29)
Sa-Ju-Sa:1961年10月05日(29)
Sa-Ju-Me:1962年03月01日(30)
Sa-Ju-Ke:1962年07月10日(30)
Sa-Ju-Ve:1962年09月02日(30)
Sa-Ju-Su:1963年02月03日(30)
Sa-Ju-Mo:1963年03月22日(31)
Sa-Ju-Ma:1963年06月07日(31)
Sa-Ju-Ra:1963年07月31日(31)
Me 1963年12月(31)-1980年12月(48)】
Me-Me期 1963年12月(31)~1966年05月(34)
Me-Me-Me:1963年12月16日(31)
Me-Me-Ke:1964年04月19日(32)
Me-Me-Ve:1964年06月09日(32)
Me-Me-Su:1964年11月03日(32)
Me-Me-Mo:1964年12月17日(32)
Me-Me-Ma:1965年02月28日(33)
Me-Me-Ra:1965年04月21日(33)
Me-Me-Ju:1965年08月30日(33)
Me-Me-Sa:1965年12月26日(33)
Me-Ke期 1966年05月(34)~1967年05月(35)
Me-Ke-Ke:1966年05月14日(34)
Me-Ke-Ve:1966年06月04日(34)
Me-Ke-Su:1966年08月04日(34)
Me-Ke-Mo:1966年08月22日(34)
Me-Ke-Ma:1966年09月21日(34)
Me-Ke-Ra:1966年10月12日(34)
Me-Ke-Ju:1966年12月05日(34)
Me-Ke-Sa:1967年01月23日(34)
Me-Ke-Me:1967年03月21日(35)
Me-Ve期 1967年05月(35)~1970年03月(38)
Me-Ve-Ve:1967年05月11日(35)
Me-Ve-Su:1967年10月31日(35)
Me-Ve-Mo:1967年12月21日(35)
Me-Ve-Ma:1968年03月17日(36)
Me-Ve-Ra:1968年05月16日(36)
Me-Ve-Ju:1968年10月18日(36)
Me-Ve-Sa:1969年03月05日(37)
Me-Ve-Me:1969年08月16日(37)
Me-Ve-Ke:1970年01月10日(37)
Me-Su期 1970年03月(38)~1971年01月(38)
Me-Su-Su:1970年03月11日(38)
Me-Su-Mo:1970年03月27日(38)
Me-Su-Ma:1970年04月22日(38)
Me-Su-Ra:1970年05月10日(38)
Me-Su-Ju:1970年06月25日(38)
Me-Su-Sa:1970年08月06日(38)
Me-Su-Me:1970年09月24日(38)
Me-Su-Ke:1970年11月07日(38)
Me-Su-Ve:1970年11月25日(38)
Me-Mo期 1971年01月(38)~1972年06月(40)
Me-Mo-Mo:1971年01月16日(38)
Me-Mo-Ma:1971年02月28日(39)
Me-Mo-Ra:1971年03月30日(39)
Me-Mo-Ju:1971年06月15日(39)
Me-Mo-Sa:1971年08月23日(39)
Me-Mo-Me:1971年11月13日(39)
Me-Mo-Ke:1972年01月26日(39)
Me-Mo-Ve:1972年02月25日(39)
Me-Mo-Su:1972年05月21日(40)
Me-Ma期 1972年06月(40)~1973年06月(41)
Me-Ma-Ma:1972年06月16日(40)
Me-Ma-Ra:1972年07月07日(40)
Me-Ma-Ju:1972年08月30日(40)
Me-Ma-Sa:1972年10月18日(40)
Me-Ma-Me:1972年12月14日(40)
Me-Ma-Ke:1973年02月03日(40)
Me-Ma-Ve:1973年02月25日(40)
Me-Ma-Su:1973年04月26日(41)
Me-Ma-Mo:1973年05月14日(41)
Me-Ra期 1973年06月(41)~1976年01月(43)
Me-Ra-Ra:1973年06月13日(41)
Me-Ra-Ju:1973年10月31日(41)
Me-Ra-Sa:1974年03月04日(42)
Me-Ra-Me:1974年07月30日(42)
Me-Ra-Ke:1974年12月09日(42)
Me-Ra-Ve:1975年02月01日(42)
Me-Ra-Su:1975年07月06日(43)
Me-Ra-Mo:1975年08月22日(43)
Me-Ra-Ma:1975年11月07日(43)
Me-Ju期 1976年01月(43)~1978年04月(46)
Me-Ju-Ju:1976年01月01日(43)
Me-Ju-Sa:1976年04月20日(44)
Me-Ju-Me:1976年08月29日(44)
Me-Ju-Ke:1976年12月24日(44)
Me-Ju-Ve:1977年02月11日(44)
Me-Ju-Su:1977年06月29日(45)
Me-Ju-Mo:1977年08月09日(45)
Me-Ju-Ma:1977年10月17日(45)
Me-Ju-Ra:1977年12月04日(45)
Me-Sa期 1978年04月(46)~1980年12月(48)
Me-Sa-Sa:1978年04月08日(46)
Me-Sa-Me:1978年09月10日(46)
Me-Sa-Ke:1979年01月27日(46)
Me-Sa-Ve:1979年03月26日(47)
Me-Sa-Su:1979年09月06日(47)
Me-Sa-Mo:1979年10月25日(47)
Me-Sa-Ma:1980年01月15日(47)
Me-Sa-Ra:1980年03月12日(48)
Me-Sa-Ju:1980年08月07日(48)
Ke 1980年12月(48)-1987年12月(55)】
Ke-Ke期 1980年12月(48)~1981年05月(49)
Ke-Ke-Ke:1980年12月16日(48)
Ke-Ke-Ve:1980年12月24日(48)
Ke-Ke-Su:1981年01月18日(48)
Ke-Ke-Mo:1981年01月26日(48)
Ke-Ke-Ma:1981年02月07日(48)
Ke-Ke-Ra:1981年02月16日(48)
Ke-Ke-Ju:1981年03月10日(49)
Ke-Ke-Sa:1981年03月30日(49)
Ke-Ke-Me:1981年04月23日(49)
Ke-Ve期 1981年05月(49)~1982年07月(50)
Ke-Ve-Ve:1981年05月14日(49)
Ke-Ve-Su:1981年07月24日(49)
Ke-Ve-Mo:1981年08月14日(49)
Ke-Ve-Ma:1981年09月19日(49)
Ke-Ve-Ra:1981年10月13日(49)
Ke-Ve-Ju:1981年12月16日(49)
Ke-Ve-Sa:1982年02月11日(49)
Ke-Ve-Me:1982年04月20日(50)
Ke-Ve-Ke:1982年06月19日(50)
Ke-Su期 1982年07月(50)~1982年11月(50)
Ke-Su-Su:1982年07月14日(50)
Ke-Su-Mo:1982年07月20日(50)
Ke-Su-Ma:1982年07月31日(50)
Ke-Su-Ra:1982年08月07日(50)
Ke-Su-Ju:1982年08月27日(50)
Ke-Su-Sa:1982年09月13日(50)
Ke-Su-Me:1982年10月03日(50)
Ke-Su-Ke:1982年10月21日(50)
Ke-Su-Ve:1982年10月28日(50)
Ke-Mo期 1982年11月(50)~1983年06月(51)
Ke-Mo-Mo:1982年11月19日(50)
Ke-Mo-Ma:1982年12月07日(50)
Ke-Mo-Ra:1982年12月19日(50)
Ke-Mo-Ju:1983年01月20日(50)
Ke-Mo-Sa:1983年02月17日(50)
Ke-Mo-Me:1983年03月23日(51)
Ke-Mo-Ke:1983年04月22日(51)
Ke-Mo-Ve:1983年05月05日(51)
Ke-Mo-Su:1983年06月09日(51)
Ke-Ma期 1983年06月(51)~1983年11月(51)
Ke-Ma-Ma:1983年06月20日(51)
Ke-Ma-Ra:1983年06月29日(51)
Ke-Ma-Ju:1983年07月21日(51)
Ke-Ma-Sa:1983年08月10日(51)
Ke-Ma-Me:1983年09月02日(51)
Ke-Ma-Ke:1983年09月24日(51)
Ke-Ma-Ve:1983年10月02日(51)
Ke-Ma-Su:1983年10月27日(51)
Ke-Ma-Mo:1983年11月04日(51)
Ke-Ra期 1983年11月(51)~1984年12月(52)
Ke-Ra-Ra:1983年11月16日(51)
Ke-Ra-Ju:1984年01月12日(51)
Ke-Ra-Sa:1984年03月04日(52)
Ke-Ra-Me:1984年05月03日(52)
Ke-Ra-Ke:1984年06月27日(52)
Ke-Ra-Ve:1984年07月19日(52)
Ke-Ra-Su:1984年09月21日(52)
Ke-Ra-Mo:1984年10月10日(52)
Ke-Ra-Ma:1984年11月11日(52)
Ke-Ju期 1984年12月(52)~1985年11月(53)
Ke-Ju-Ju:1984年12月03日(52)
Ke-Ju-Sa:1985年01月18日(52)
Ke-Ju-Me:1985年03月13日(53)
Ke-Ju-Ke:1985年04月30日(53)
Ke-Ju-Ve:1985年05月20日(53)
Ke-Ju-Su:1985年07月16日(53)
Ke-Ju-Mo:1985年08月02日(53)
Ke-Ju-Ma:1985年08月30日(53)
Ke-Ju-Ra:1985年09月19日(53)
Ke-Sa期 1985年11月(53)~1986年12月(54)
Ke-Sa-Sa:1985年11月09日(53)
Ke-Sa-Me:1986年01月12日(53)
Ke-Sa-Ke:1986年03月11日(54)
Ke-Sa-Ve:1986年04月03日(54)
Ke-Sa-Su:1986年06月10日(54)
Ke-Sa-Mo:1986年06月30日(54)
Ke-Sa-Ma:1986年08月03日(54)
Ke-Sa-Ra:1986年08月26日(54)
Ke-Sa-Ju:1986年10月26日(54)
Ke-Me期 1986年12月(54)~1987年12月(55)
Ke-Me-Me:1986年12月19日(54)
Ke-Me-Ke:1987年02月08日(54)
Ke-Me-Ve:1987年03月02日(55)
Ke-Me-Su:1987年05月01日(55)
Ke-Me-Mo:1987年05月19日(55)
Ke-Me-Ma:1987年06月18日(55)
Ke-Me-Ra:1987年07月09日(55)
Ke-Me-Ju:1987年09月02日(55)
Ke-Me-Sa:1987年10月20日(55)
Ve 1987年12月(55)-2007年12月(75)】
Ve-Ve期 1987年12月(55)~1991年04月(59)
Ve-Ve-Ve:1987年12月16日(55)
Ve-Ve-Su:1988年07月06日(56)
Ve-Ve-Mo:1988年09月05日(56)
Ve-Ve-Ma:1988年12月16日(56)
Ve-Ve-Ra:1989年02月25日(56)
Ve-Ve-Ju:1989年08月26日(57)
Ve-Ve-Sa:1990年02月05日(57)
Ve-Ve-Me:1990年08月16日(58)
Ve-Ve-Ke:1991年02月05日(58)
Ve-Su期 1991年04月(59)~1992年04月(60)
Ve-Su-Su:1991年04月17日(59)
Ve-Su-Mo:1991年05月05日(59)
Ve-Su-Ma:1991年06月05日(59)
Ve-Su-Ra:1991年06月26日(59)
Ve-Su-Ju:1991年08月20日(59)
Ve-Su-Sa:1991年10月07日(59)
Ve-Su-Me:1991年12月04日(59)
Ve-Su-Ke:1992年01月25日(59)
Ve-Su-Ve:1992年02月15日(59)
Ve-Mo期 1992年04月(60)~1993年12月(61)
Ve-Mo-Mo:1992年04月16日(60)
Ve-Mo-Ma:1992年06月06日(60)
Ve-Mo-Ra:1992年07月11日(60)
Ve-Mo-Ju:1992年10月11日(60)
Ve-Mo-Sa:1992年12月31日(60)
Ve-Mo-Me:1993年04月06日(61)
Ve-Mo-Ke:1993年07月01日(61)
Ve-Mo-Ve:1993年08月06日(61)
Ve-Mo-Su:1993年11月15日(61)
Ve-Ma期 1993年12月(61)~1995年02月(62)
Ve-Ma-Ma:1993年12月16日(61)
Ve-Ma-Ra:1994年01月10日(61)
Ve-Ma-Ju:1994年03月15日(62)
Ve-Ma-Sa:1994年05月10日(62)
Ve-Ma-Me:1994年07月17日(62)
Ve-Ma-Ke:1994年09月15日(62)
Ve-Ma-Ve:1994年10月10日(62)
Ve-Ma-Su:1994年12月20日(62)
Ve-Ma-Mo:1995年01月11日(62)
Ve-Ra期 1995年02月(62)~1998年02月(65)
Ve-Ra-Ra:1995年02月15日(62)
Ve-Ra-Ju:1995年07月29日(63)
Ve-Ra-Sa:1995年12月22日(63)
Ve-Ra-Me:1996年06月13日(64)
Ve-Ra-Ke:1996年11月15日(64)
Ve-Ra-Ve:1997年01月18日(64)
Ve-Ra-Su:1997年07月20日(65)
Ve-Ra-Mo:1997年09月13日(65)
Ve-Ra-Ma:1997年12月13日(65)
Ve-Ju期 1998年02月(65)~2000年10月(68)
Ve-Ju-Ju:1998年02月15日(65)
Ve-Ju-Sa:1998年06月25日(66)
Ve-Ju-Me:1998年11月26日(66)
Ve-Ju-Ke:1999年04月13日(67)
Ve-Ju-Ve:1999年06月09日(67)
Ve-Ju-Su:1999年11月18日(67)
Ve-Ju-Mo:2000年01月06日(67)
Ve-Ju-Ma:2000年03月27日(68)
Ve-Ju-Ra:2000年05月23日(68)
Ve-Sa期 2000年10月(68)~2003年12月(71)
Ve-Sa-Sa:2000年10月16日(68)
Ve-Sa-Me:2001年04月17日(69)
Ve-Sa-Ke:2001年09月28日(69)
Ve-Sa-Ve:2001年12月04日(69)
Ve-Sa-Su:2002年06月15日(70)
Ve-Sa-Mo:2002年08月12日(70)
Ve-Sa-Ma:2002年11月16日(70)
Ve-Sa-Ra:2003年01月23日(70)
Ve-Sa-Ju:2003年07月15日(71)
Ve-Me期 2003年12月(71)~2006年10月(74)
Ve-Me-Me:2003年12月16日(71)
Ve-Me-Ke:2004年05月11日(72)
Ve-Me-Ve:2004年07月10日(72)
Ve-Me-Su:2004年12月30日(72)
Ve-Me-Mo:2005年02月20日(72)
Ve-Me-Ma:2005年05月17日(73)
Ve-Me-Ra:2005年07月16日(73)
Ve-Me-Ju:2005年12月18日(73)
Ve-Me-Sa:2006年05月05日(74)
Ve-Ke期 2006年10月(74)~2007年12月(75)
Ve-Ke-Ke:2006年10月16日(74)
Ve-Ke-Ve:2006年11月10日(74)
Ve-Ke-Su:2007年01月20日(74)
Ve-Ke-Mo:2007年02月10日(74)
Ve-Ke-Ma:2007年03月18日(75)
Ve-Ke-Ra:2007年04月12日(75)
Ve-Ke-Ju:2007年06月15日(75)
Ve-Ke-Sa:2007年08月11日(75)
Ve-Ke-Me:2007年10月17日(75)
Su 2007年12月(75)-2013年12月(81)】
Su-Su期 2007年12月(75)~2008年04月(76)
Su-Su-Su:2007年12月16日(75)
Su-Su-Mo:2007年12月22日(75)
Su-Su-Ma:2007年12月31日(75)
Su-Su-Ra:2008年01月06日(75)
Su-Su-Ju:2008年01月23日(75)
Su-Su-Sa:2008年02月06日(75)
Su-Su-Me:2008年02月24日(75)
Su-Su-Ke:2008年03月10日(76)
Su-Su-Ve:2008年03月17日(76)
Su-Mo期 2008年04月(76)~2008年10月(76)
Su-Mo-Mo:2008年04月04日(76)
Su-Mo-Ma:2008年04月19日(76)
Su-Mo-Ra:2008年04月30日(76)
Su-Mo-Ju:2008年05月27日(76)
Su-Mo-Sa:2008年06月21日(76)
Su-Mo-Me:2008年07月19日(76)
Su-Mo-Ke:2008年08月14日(76)
Su-Mo-Ve:2008年08月25日(76)
Su-Mo-Su:2008年09月24日(76)
Su-Ma期 2008年10月(76)~2009年02月(76)
Su-Ma-Ma:2008年10月04日(76)
Su-Ma-Ra:2008年10月11日(76)
Su-Ma-Ju:2008年10月30日(76)
Su-Ma-Sa:2008年11月16日(76)
Su-Ma-Me:2008年12月07日(76)
Su-Ma-Ke:2008年12月25日(76)
Su-Ma-Ve:2009年01月01日(76)
Su-Ma-Su:2009年01月22日(76)
Su-Ma-Mo:2009年01月29日(76)
Su-Ra期 2009年02月(76)~2010年01月(77)
Su-Ra-Ra:2009年02月08日(76)
Su-Ra-Ju:2009年03月30日(77)
Su-Ra-Sa:2009年05月13日(77)
Su-Ra-Me:2009年07月04日(77)
Su-Ra-Ke:2009年08月19日(77)
Su-Ra-Ve:2009年09月07日(77)
Su-Ra-Su:2009年11月01日(77)
Su-Ra-Mo:2009年11月18日(77)
Su-Ra-Ma:2009年12月15日(77)
Su-Ju期 2010年01月(77)~2010年10月(78)
Su-Ju-Ju:2010年01月03日(77)
Su-Ju-Sa:2010年02月11日(77)
Su-Ju-Me:2010年03月29日(78)
Su-Ju-Ke:2010年05月10日(78)
Su-Ju-Ve:2010年05月27日(78)
Su-Ju-Su:2010年07月15日(78)
Su-Ju-Mo:2010年07月29日(78)
Su-Ju-Ma:2010年08月22日(78)
Su-Ju-Ra:2010年09月09日(78)
Su-Sa期 2010年10月(78)~2011年10月(79)
Su-Sa-Sa:2010年10月22日(78)
Su-Sa-Me:2010年12月16日(78)
Su-Sa-Ke:2011年02月03日(78)
Su-Sa-Ve:2011年02月24日(78)
Su-Sa-Su:2011年04月23日(79)
Su-Sa-Mo:2011年05月10日(79)
Su-Sa-Ma:2011年06月08日(79)
Su-Sa-Ra:2011年06月28日(79)
Su-Sa-Ju:2011年08月19日(79)
Su-Me期 2011年10月(79)~2012年08月(80)
Su-Me-Me:2011年10月04日(79)
Su-Me-Ke:2011年11月17日(79)
Su-Me-Ve:2011年12月05日(79)
Su-Me-Su:2012年01月26日(79)
Su-Me-Mo:2012年02月11日(79)
Su-Me-Ma:2012年03月08日(80)
Su-Me-Ra:2012年03月26日(80)
Su-Me-Ju:2012年05月11日(80)
Su-Me-Sa:2012年06月22日(80)
Su-Ke期 2012年08月(80)~2012年12月(80)
Su-Ke-Ke:2012年08月10日(80)
Su-Ke-Ve:2012年08月17日(80)
Su-Ke-Su:2012年09月08日(80)
Su-Ke-Mo:2012年09月14日(80)
Su-Ke-Ma:2012年09月25日(80)
Su-Ke-Ra:2012年10月02日(80)
Su-Ke-Ju:2012年10月21日(80)
Su-Ke-Sa:2012年11月07日(80)
Su-Ke-Me:2012年11月28日(80)
Su-Ve期 2012年12月(80)~2013年12月(81)
Su-Ve-Ve:2012年12月16日(80)
Su-Ve-Su:2013年02月15日(80)
Su-Ve-Mo:2013年03月05日(81)
Su-Ve-Ma:2013年04月04日(81)
Su-Ve-Ra:2013年04月26日(81)
Su-Ve-Ju:2013年06月19日(81)
Su-Ve-Sa:2013年08月07日(81)
Su-Ve-Me:2013年10月04日(81)
Su-Ve-Ke:2013年11月25日(81)
Mo 2013年12月(81)-2023年12月(91)】
Mo-Mo期 2013年12月(81)~2014年10月(82)
Mo-Mo-Mo:2013年12月16日(81)
Mo-Mo-Ma:2014年01月10日(81)
Mo-Mo-Ra:2014年01月28日(81)
Mo-Mo-Ju:2014年03月15日(82)
Mo-Mo-Sa:2014年04月24日(82)
Mo-Mo-Me:2014年06月11日(82)
Mo-Mo-Ke:2014年07月25日(82)
Mo-Mo-Ve:2014年08月11日(82)
Mo-Mo-Su:2014年10月01日(82)
Mo-Ma期 2014年10月(82)~2015年05月(83)
Mo-Ma-Ma:2014年10月16日(82)
Mo-Ma-Ra:2014年10月29日(82)
Mo-Ma-Ju:2014年11月30日(82)
Mo-Ma-Sa:2014年12月28日(82)
Mo-Ma-Me:2015年01月31日(82)
Mo-Ma-Ke:2015年03月02日(83)
Mo-Ma-Ve:2015年03月14日(83)
Mo-Ma-Su:2015年04月19日(83)
Mo-Ma-Mo:2015年04月30日(83)
Mo-Ra期 2015年05月(83)~2016年11月(84)
Mo-Ra-Ra:2015年05月17日(83)
Mo-Ra-Ju:2015年08月08日(83)
Mo-Ra-Sa:2015年10月20日(83)
Mo-Ra-Me:2016年01月14日(83)
Mo-Ra-Ke:2016年04月01日(84)
Mo-Ra-Ve:2016年05月03日(84)
Mo-Ra-Su:2016年08月02日(84)
Mo-Ra-Mo:2016年08月30日(84)
Mo-Ra-Ma:2016年10月14日(84)
Mo-Ju期 2016年11月(84)~2018年03月(86)
Mo-Ju-Ju:2016年11月15日(84)
Mo-Ju-Sa:2017年01月19日(84)
Mo-Ju-Me:2017年04月06日(85)
Mo-Ju-Ke:2017年06月14日(85)
Mo-Ju-Ve:2017年07月13日(85)
Mo-Ju-Su:2017年10月02日(85)
Mo-Ju-Mo:2017年10月26日(85)
Mo-Ju-Ma:2017年12月06日(85)
Mo-Ju-Ra:2018年01月03日(85)
Mo-Sa期 2018年03月(86)~2019年10月(87)
Mo-Sa-Sa:2018年03月17日(86)
Mo-Sa-Me:2018年06月17日(86)
Mo-Sa-Ke:2018年09月07日(86)
Mo-Sa-Ve:2018年10月10日(86)
Mo-Sa-Su:2019年01月15日(86)
Mo-Sa-Mo:2019年02月13日(86)
Mo-Sa-Ma:2019年04月02日(87)
Mo-Sa-Ra:2019年05月06日(87)
Mo-Sa-Ju:2019年07月31日(87)
Mo-Me期 2019年10月(87)~2021年03月(89)
Mo-Me-Me:2019年10月17日(87)
Mo-Me-Ke:2019年12月29日(87)
Mo-Me-Ve:2020年01月28日(87)
Mo-Me-Su:2020年04月23日(88)
Mo-Me-Mo:2020年05月19日(88)
Mo-Me-Ma:2020年07月01日(88)
Mo-Me-Ra:2020年07月31日(88)
Mo-Me-Ju:2020年10月17日(88)
Mo-Me-Sa:2020年12月25日(88)
Mo-Ke期 2021年03月(89)~2021年10月(89)
Mo-Ke-Ke:2021年03月17日(89)
Mo-Ke-Ve:2021年03月29日(89)
Mo-Ke-Su:2021年05月04日(89)
Mo-Ke-Mo:2021年05月15日(89)
Mo-Ke-Ma:2021年06月01日(89)
Mo-Ke-Ra:2021年06月14日(89)
Mo-Ke-Ju:2021年07月16日(89)
Mo-Ke-Sa:2021年08月13日(89)
Mo-Ke-Me:2021年09月16日(89)
Mo-Ve期 2021年10月(89)~2023年06月(91)
Mo-Ve-Ve:2021年10月16日(89)
Mo-Ve-Su:2022年01月25日(89)
Mo-Ve-Mo:2022年02月25日(89)
Mo-Ve-Ma:2022年04月17日(90)
Mo-Ve-Ra:2022年05月22日(90)
Mo-Ve-Ju:2022年08月21日(90)
Mo-Ve-Sa:2022年11月11日(90)
Mo-Ve-Me:2023年02月15日(90)
Mo-Ve-Ke:2023年05月12日(91)
Mo-Su期 2023年06月(91)~2023年12月(91)
Mo-Su-Su:2023年06月17日(91)
Mo-Su-Mo:2023年06月26日(91)
Mo-Su-Ma:2023年07月11日(91)
Mo-Su-Ra:2023年07月22日(91)
Mo-Su-Ju:2023年08月18日(91)
Mo-Su-Sa:2023年09月12日(91)
Mo-Su-Me:2023年10月10日(91)
Mo-Su-Ke:2023年11月05日(91)
Mo-Su-Ve:2023年11月16日(91)
Ma 2023年12月(91)-2030年12月(98)】
Ma-Ma期 2023年12月(91)~2024年05月(92)
Ma-Ma-Ma:2023年12月16日(91)
Ma-Ma-Ra:2023年12月25日(91)
Ma-Ma-Ju:2024年01月16日(91)
Ma-Ma-Sa:2024年02月05日(91)
Ma-Ma-Me:2024年02月29日(92)
Ma-Ma-Ke:2024年03月21日(92)
Ma-Ma-Ve:2024年03月30日(92)
Ma-Ma-Su:2024年04月24日(92)
Ma-Ma-Mo:2024年05月01日(92)
Ma-Ra期 2024年05月(92)~2025年06月(93)
Ma-Ra-Ra:2024年05月14日(92)
Ma-Ra-Ju:2024年07月10日(92)
Ma-Ra-Sa:2024年08月30日(92)
Ma-Ra-Me:2024年10月30日(92)
Ma-Ra-Ke:2024年12月23日(92)
Ma-Ra-Ve:2025年01月15日(92)
Ma-Ra-Su:2025年03月20日(93)
Ma-Ra-Mo:2025年04月08日(93)
Ma-Ra-Ma:2025年05月10日(93)
Ma-Ju期 2025年06月(93)~2026年05月(94)
Ma-Ju-Ju:2025年06月01日(93)
Ma-Ju-Sa:2025年07月17日(93)
Ma-Ju-Me:2025年09月08日(93)
Ma-Ju-Ke:2025年10月27日(93)
Ma-Ju-Ve:2025年11月16日(93)
Ma-Ju-Su:2026年01月11日(93)
Ma-Ju-Mo:2026年01月29日(93)
Ma-Ju-Ma:2026年02月26日(93)
Ma-Ju-Ra:2026年03月18日(94)
Ma-Sa期 2026年05月(94)~2027年06月(95)
Ma-Sa-Sa:2026年05月08日(94)
Ma-Sa-Me:2026年07月11日(94)
Ma-Sa-Ke:2026年09月06日(94)
Ma-Sa-Ve:2026年09月30日(94)
Ma-Sa-Su:2026年12月06日(94)
Ma-Sa-Mo:2026年12月27日(94)
Ma-Sa-Ma:2027年01月29日(94)
Ma-Sa-Ra:2027年02月22日(94)
Ma-Sa-Ju:2027年04月24日(95)
Ma-Me期 2027年06月(95)~2028年06月(96)
Ma-Me-Me:2027年06月17日(95)
Ma-Me-Ke:2027年08月07日(95)
Ma-Me-Ve:2027年08月28日(95)
Ma-Me-Su:2027年10月28日(95)
Ma-Me-Mo:2027年11月15日(95)
Ma-Me-Ma:2027年12月15日(95)
Ma-Me-Ra:2028年01月05日(95)
Ma-Me-Ju:2028年02月28日(96)
Ma-Me-Sa:2028年04月17日(96)
Ma-Ke期 2028年06月(96)~2028年11月(96)
Ma-Ke-Ke:2028年06月13日(96)
Ma-Ke-Ve:2028年06月22日(96)
Ma-Ke-Su:2028年07月17日(96)
Ma-Ke-Mo:2028年07月24日(96)
Ma-Ke-Ma:2028年08月05日(96)
Ma-Ke-Ra:2028年08月14日(96)
Ma-Ke-Ju:2028年09月05日(96)
Ma-Ke-Sa:2028年09月25日(96)
Ma-Ke-Me:2028年10月19日(96)
Ma-Ve期 2028年11月(96)~2030年01月(97)
Ma-Ve-Ve:2028年11月09日(96)
Ma-Ve-Su:2029年01月19日(96)
Ma-Ve-Mo:2029年02月09日(96)
Ma-Ve-Ma:2029年03月17日(97)
Ma-Ve-Ra:2029年04月11日(97)
Ma-Ve-Ju:2029年06月14日(97)
Ma-Ve-Sa:2029年08月10日(97)
Ma-Ve-Me:2029年10月16日(97)
Ma-Ve-Ke:2029年12月15日(97)
Ma-Su期 2030年01月(97)~2030年05月(98)
Ma-Su-Su:2030年01月09日(97)
Ma-Su-Mo:2030年01月16日(97)
Ma-Su-Ma:2030年01月26日(97)
Ma-Su-Ra:2030年02月03日(97)
Ma-Su-Ju:2030年02月22日(97)
Ma-Su-Sa:2030年03月11日(98)
Ma-Su-Me:2030年03月31日(98)
Ma-Su-Ke:2030年04月18日(98)
Ma-Su-Ve:2030年04月26日(98)
Ma-Mo期 2030年05月(98)~2030年12月(98)
Ma-Mo-Mo:2030年05月17日(98)
Ma-Mo-Ma:2030年06月04日(98)
Ma-Mo-Ra:2030年06月16日(98)
Ma-Mo-Ju:2030年07月18日(98)
Ma-Mo-Sa:2030年08月16日(98)
Ma-Mo-Me:2030年09月18日(98)
Ma-Mo-Ke:2030年10月19日(98)
Ma-Mo-Ve:2030年10月31日(98)
Ma-Mo-Su:2030年12月05日(98)
Ra 2030年12月(98)-2048年12月(116)】
Ra-Ra期 2030年12月(98)~2033年08月(101)
Ra-Ra-Ra:2030年12月16日(98)
Ra-Ra-Ju:2031年05月13日(99)
Ra-Ra-Sa:2031年09月22日(99)
Ra-Ra-Me:2032年02月25日(99)
Ra-Ra-Ke:2032年07月13日(100)
Ra-Ra-Ve:2032年09月09日(100)
Ra-Ra-Su:2033年02月20日(100)
Ra-Ra-Mo:2033年04月11日(101)
Ra-Ra-Ma:2033年07月02日(101)
Ra-Ju期 2033年08月(101)~2036年01月(103)
Ra-Ju-Ju:2033年08月28日(101)
Ra-Ju-Sa:2033年12月23日(101)
Ra-Ju-Me:2034年05月11日(102)
Ra-Ju-Ke:2034年09月12日(102)
Ra-Ju-Ve:2034年11月02日(102)
Ra-Ju-Su:2035年03月28日(103)
Ra-Ju-Mo:2035年05月11日(103)
Ra-Ju-Ma:2035年07月23日(103)
Ra-Ju-Ra:2035年09月12日(103)
Ra-Sa期 2036年01月(103)~2038年11月(106)
Ra-Sa-Sa:2036年01月22日(103)
Ra-Sa-Me:2036年07月05日(104)
Ra-Sa-Ke:2036年11月29日(104)
Ra-Sa-Ve:2037年01月29日(104)
Ra-Sa-Su:2037年07月21日(105)
Ra-Sa-Mo:2037年09月11日(105)
Ra-Sa-Ma:2037年12月07日(105)
Ra-Sa-Ra:2038年02月06日(105)
Ra-Sa-Ju:2038年07月12日(106)
Ra-Me期 2038年11月(106)~2041年06月(109)
Ra-Me-Me:2038年11月28日(106)
Ra-Me-Ke:2039年04月09日(107)
Ra-Me-Ve:2039年06月02日(107)
Ra-Me-Su:2039年11月04日(107)
Ra-Me-Mo:2039年12月21日(107)
Ra-Me-Ma:2040年03月08日(108)
Ra-Me-Ra:2040年05月01日(108)
Ra-Me-Ju:2040年09月18日(108)
Ra-Me-Sa:2041年01月20日(108)
Ra-Ke期 2041年06月(109)~2042年07月(110)
Ra-Ke-Ke:2041年06月16日(109)
Ra-Ke-Ve:2041年07月09日(109)
Ra-Ke-Su:2041年09月11日(109)
Ra-Ke-Mo:2041年09月30日(109)
Ra-Ke-Ma:2041年11月01日(109)
Ra-Ke-Ra:2041年11月23日(109)
Ra-Ke-Ju:2042年01月20日(109)
Ra-Ke-Sa:2042年03月12日(110)
Ra-Ke-Me:2042年05月11日(110)
Ra-Ve期 2042年07月(110)~2045年07月(113)
Ra-Ve-Ve:2042年07月05日(110)
Ra-Ve-Su:2043年01月03日(110)
Ra-Ve-Mo:2043年02月27日(111)
Ra-Ve-Ma:2043年05月30日(111)
Ra-Ve-Ra:2043年08月01日(111)
Ra-Ve-Ju:2044年01月13日(111)
Ra-Ve-Sa:2044年06月07日(112)
Ra-Ve-Me:2044年11月27日(112)
Ra-Ve-Ke:2045年05月02日(113)
Ra-Su期 2045年07月(113)~2046年05月(114)
Ra-Su-Su:2045年07月05日(113)
Ra-Su-Mo:2045年07月21日(113)
Ra-Su-Ma:2045年08月17日(113)
Ra-Su-Ra:2045年09月06日(113)
Ra-Su-Ju:2045年10月25日(113)
Ra-Su-Sa:2045年12月08日(113)
Ra-Su-Me:2046年01月29日(113)
Ra-Su-Ke:2046年03月16日(114)
Ra-Su-Ve:2046年04月04日(114)
Ra-Mo期 2046年05月(114)~2048年12月(116)
Ra-Mo-Mo:2046年05月29日(114)
Ra-Mo-Ma:2046年07月14日(114)
Ra-Mo-Ra:2046年08月15日(114)
Ra-Mo-Ju:2046年11月05日(114)
Ra-Mo-Sa:2047年01月17日(114)
Ra-Mo-Me:2047年04月14日(115)
Ra-Mo-Ke:2047年06月30日(115)
Ra-Mo-Ve:2047年08月01日(115)
Ra-Mo-Su:2047年11月01日(115)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 蠍:1932年02月(0)-1935年02月(3)】
 蠍-天秤 1932年02月(0)~1932年05月(0)
 蠍-天秤- 蠍:1932年02月27日(0)
 蠍-天秤-射手:1932年03月05日(0)
 蠍-天秤-山羊:1932年03月13日(0)
 蠍-天秤-水瓶:1932年03月20日(0)
 蠍-天秤- 魚:1932年03月28日(0)
 蠍-天秤-牡羊:1932年04月05日(0)
 蠍-天秤-牡牛:1932年04月12日(0)
 蠍-天秤-双子:1932年04月20日(0)
 蠍-天秤- 蟹:1932年04月27日(0)
 蠍-天秤-獅子:1932年05月05日(0)
 蠍-天秤-乙女:1932年05月13日(0)
 蠍-天秤-天秤:1932年05月20日(0)
 蠍-乙女 1932年05月(0)~1932年08月(0)
 蠍-乙女-天秤:1932年05月28日(0)
 蠍-乙女- 蠍:1932年06月05日(0)
 蠍-乙女-射手:1932年06月12日(0)
 蠍-乙女-山羊:1932年06月20日(0)
 蠍-乙女-水瓶:1932年06月27日(0)
 蠍-乙女- 魚:1932年07月05日(0)
 蠍-乙女-牡羊:1932年07月13日(0)
 蠍-乙女-牡牛:1932年07月20日(0)
 蠍-乙女-双子:1932年07月28日(0)
 蠍-乙女- 蟹:1932年08月04日(0)
 蠍-乙女-獅子:1932年08月12日(0)
 蠍-乙女-乙女:1932年08月20日(0)
 蠍-獅子 1932年08月(0)~1932年11月(0)
 蠍-獅子-乙女:1932年08月27日(0)
 蠍-獅子-天秤:1932年09月04日(0)
 蠍-獅子- 蠍:1932年09月11日(0)
 蠍-獅子-射手:1932年09月19日(0)
 蠍-獅子-山羊:1932年09月27日(0)
 蠍-獅子-水瓶:1932年10月04日(0)
 蠍-獅子- 魚:1932年10月12日(0)
 蠍-獅子-牡羊:1932年10月19日(0)
 蠍-獅子-牡牛:1932年10月27日(0)
 蠍-獅子-双子:1932年11月04日(0)
 蠍-獅子- 蟹:1932年11月11日(0)
 蠍-獅子-獅子:1932年11月19日(0)
 蠍- 蟹 1932年11月(0)~1933年02月(0)
 蠍- 蟹-双子:1932年11月27日(0)
 蠍- 蟹-牡牛:1932年12月04日(0)
 蠍- 蟹-牡羊:1932年12月12日(0)
 蠍- 蟹- 魚:1932年12月19日(0)
 蠍- 蟹-水瓶:1932年12月27日(0)
 蠍- 蟹-山羊:1933年01月04日(0)
 蠍- 蟹-射手:1933年01月11日(0)
 蠍- 蟹- 蠍:1933年01月19日(0)
 蠍- 蟹-天秤:1933年01月26日(0)
 蠍- 蟹-乙女:1933年02月03日(0)
 蠍- 蟹-獅子:1933年02月11日(0)
 蠍- 蟹- 蟹:1933年02月18日(0)
 蠍-双子 1933年02月(1)~1933年05月(1)
 蠍-双子-牡牛:1933年02月26日(1)
 蠍-双子-牡羊:1933年03月05日(1)
 蠍-双子- 魚:1933年03月13日(1)
 蠍-双子-水瓶:1933年03月21日(1)
 蠍-双子-山羊:1933年03月28日(1)
 蠍-双子-射手:1933年04月05日(1)
 蠍-双子- 蠍:1933年04月12日(1)
 蠍-双子-天秤:1933年04月20日(1)
 蠍-双子-乙女:1933年04月28日(1)
 蠍-双子-獅子:1933年05月05日(1)
 蠍-双子- 蟹:1933年05月13日(1)
 蠍-双子-双子:1933年05月21日(1)
 蠍-牡牛 1933年05月(1)~1933年08月(1)
 蠍-牡牛-牡羊:1933年05月28日(1)
 蠍-牡牛- 魚:1933年06月05日(1)
 蠍-牡牛-水瓶:1933年06月12日(1)
 蠍-牡牛-山羊:1933年06月20日(1)
 蠍-牡牛-射手:1933年06月28日(1)
 蠍-牡牛- 蠍:1933年07月05日(1)
 蠍-牡牛-天秤:1933年07月13日(1)
 蠍-牡牛-乙女:1933年07月20日(1)
 蠍-牡牛-獅子:1933年07月28日(1)
 蠍-牡牛- 蟹:1933年08月05日(1)
 蠍-牡牛-双子:1933年08月12日(1)
 蠍-牡牛-牡牛:1933年08月20日(1)
 蠍-牡羊 1933年08月(1)~1933年11月(1)
 蠍-牡羊-牡牛:1933年08月27日(1)
 蠍-牡羊-双子:1933年09月04日(1)
 蠍-牡羊- 蟹:1933年09月12日(1)
 蠍-牡羊-獅子:1933年09月19日(1)
 蠍-牡羊-乙女:1933年09月27日(1)
 蠍-牡羊-天秤:1933年10月05日(1)
 蠍-牡羊- 蠍:1933年10月12日(1)
 蠍-牡羊-射手:1933年10月20日(1)
 蠍-牡羊-山羊:1933年10月27日(1)
 蠍-牡羊-水瓶:1933年11月04日(1)
 蠍-牡羊- 魚:1933年11月12日(1)
 蠍-牡羊-牡羊:1933年11月19日(1)
 蠍- 魚 1933年11月(1)~1934年02月(1)
 蠍- 魚-牡羊:1933年11月27日(1)
 蠍- 魚-牡牛:1933年12月04日(1)
 蠍- 魚-双子:1933年12月12日(1)
 蠍- 魚- 蟹:1933年12月20日(1)
 蠍- 魚-獅子:1933年12月27日(1)
 蠍- 魚-乙女:1934年01月04日(1)
 蠍- 魚-天秤:1934年01月11日(1)
 蠍- 魚- 蠍:1934年01月19日(1)
 蠍- 魚-射手:1934年01月27日(1)
 蠍- 魚-山羊:1934年02月03日(1)
 蠍- 魚-水瓶:1934年02月11日(1)
 蠍- 魚- 魚:1934年02月18日(1)
 蠍-水瓶 1934年02月(2)~1934年05月(2)
 蠍-水瓶- 魚:1934年02月26日(2)
 蠍-水瓶-牡羊:1934年03月06日(2)
 蠍-水瓶-牡牛:1934年03月13日(2)
 蠍-水瓶-双子:1934年03月21日(2)
 蠍-水瓶- 蟹:1934年03月29日(2)
 蠍-水瓶-獅子:1934年04月05日(2)
 蠍-水瓶-乙女:1934年04月13日(2)
 蠍-水瓶-天秤:1934年04月20日(2)
 蠍-水瓶- 蠍:1934年04月28日(2)
 蠍-水瓶-射手:1934年05月06日(2)
 蠍-水瓶-山羊:1934年05月13日(2)
 蠍-水瓶-水瓶:1934年05月21日(2)
 蠍-山羊 1934年05月(2)~1934年08月(2)
 蠍-山羊-射手:1934年05月28日(2)
 蠍-山羊- 蠍:1934年06月05日(2)
 蠍-山羊-天秤:1934年06月13日(2)
 蠍-山羊-乙女:1934年06月20日(2)
 蠍-山羊-獅子:1934年06月28日(2)
 蠍-山羊- 蟹:1934年07月05日(2)
 蠍-山羊-双子:1934年07月13日(2)
 蠍-山羊-牡牛:1934年07月21日(2)
 蠍-山羊-牡羊:1934年07月28日(2)
 蠍-山羊- 魚:1934年08月05日(2)
 蠍-山羊-水瓶:1934年08月12日(2)
 蠍-山羊-山羊:1934年08月20日(2)
 蠍-射手 1934年08月(2)~1934年11月(2)
 蠍-射手- 蠍:1934年08月28日(2)
 蠍-射手-天秤:1934年09月04日(2)
 蠍-射手-乙女:1934年09月12日(2)
 蠍-射手-獅子:1934年09月20日(2)
 蠍-射手- 蟹:1934年09月27日(2)
 蠍-射手-双子:1934年10月05日(2)
 蠍-射手-牡牛:1934年10月12日(2)
 蠍-射手-牡羊:1934年10月20日(2)
 蠍-射手- 魚:1934年10月28日(2)
 蠍-射手-水瓶:1934年11月04日(2)
 蠍-射手-山羊:1934年11月12日(2)
 蠍-射手-射手:1934年11月19日(2)
 蠍- 蠍 1934年11月(2)~1935年02月(2)
 蠍- 蠍-天秤:1934年11月27日(2)
 蠍- 蠍-乙女:1934年12月05日(2)
 蠍- 蠍-獅子:1934年12月12日(2)
 蠍- 蠍- 蟹:1934年12月20日(2)
 蠍- 蠍-双子:1934年12月27日(2)
 蠍- 蠍-牡牛:1935年01月04日(2)
 蠍- 蠍-牡羊:1935年01月12日(2)
 蠍- 蠍- 魚:1935年01月19日(2)
 蠍- 蠍-水瓶:1935年01月27日(2)
 蠍- 蠍-山羊:1935年02月04日(2)
 蠍- 蠍-射手:1935年02月11日(2)
 蠍- 蠍- 蠍:1935年02月19日(2)
天秤:1935年02月(3)-1940年02月(8)】
天秤- 蠍 1935年02月(3)~1935年07月(3)
天秤- 蠍-天秤:1935年02月26日(3)
天秤- 蠍-乙女:1935年03月11日(3)
天秤- 蠍-獅子:1935年03月24日(3)
天秤- 蠍- 蟹:1935年04月05日(3)
天秤- 蠍-双子:1935年04月18日(3)
天秤- 蠍-牡牛:1935年05月01日(3)
天秤- 蠍-牡羊:1935年05月13日(3)
天秤- 蠍- 魚:1935年05月26日(3)
天秤- 蠍-水瓶:1935年06月08日(3)
天秤- 蠍-山羊:1935年06月20日(3)
天秤- 蠍-射手:1935年07月03日(3)
天秤- 蠍- 蠍:1935年07月16日(3)
天秤-射手 1935年07月(3)~1935年12月(3)
天秤-射手- 蠍:1935年07月29日(3)
天秤-射手-天秤:1935年08月10日(3)
天秤-射手-乙女:1935年08月23日(3)
天秤-射手-獅子:1935年09月05日(3)
天秤-射手- 蟹:1935年09月17日(3)
天秤-射手-双子:1935年09月30日(3)
天秤-射手-牡牛:1935年10月13日(3)
天秤-射手-牡羊:1935年10月25日(3)
天秤-射手- 魚:1935年11月07日(3)
天秤-射手-水瓶:1935年11月20日(3)
天秤-射手-山羊:1935年12月02日(3)
天秤-射手-射手:1935年12月15日(3)
天秤-山羊 1935年12月(3)~1936年05月(3)
天秤-山羊-射手:1935年12月28日(3)
天秤-山羊- 蠍:1936年01月09日(3)
天秤-山羊-天秤:1936年01月22日(3)
天秤-山羊-乙女:1936年02月04日(3)
天秤-山羊-獅子:1936年02月16日(3)
天秤-山羊- 蟹:1936年02月29日(4)
天秤-山羊-双子:1936年03月13日(4)
天秤-山羊-牡牛:1936年03月25日(4)
天秤-山羊-牡羊:1936年04月07日(4)
天秤-山羊- 魚:1936年04月20日(4)
天秤-山羊-水瓶:1936年05月03日(4)
天秤-山羊-山羊:1936年05月15日(4)
天秤-水瓶 1936年05月(4)~1936年10月(4)
天秤-水瓶- 魚:1936年05月28日(4)
天秤-水瓶-牡羊:1936年06月10日(4)
天秤-水瓶-牡牛:1936年06月22日(4)
天秤-水瓶-双子:1936年07月05日(4)
天秤-水瓶- 蟹:1936年07月18日(4)
天秤-水瓶-獅子:1936年07月30日(4)
天秤-水瓶-乙女:1936年08月12日(4)
天秤-水瓶-天秤:1936年08月25日(4)
天秤-水瓶- 蠍:1936年09月06日(4)
天秤-水瓶-射手:1936年09月19日(4)
天秤-水瓶-山羊:1936年10月02日(4)
天秤-水瓶-水瓶:1936年10月14日(4)
天秤- 魚 1936年10月(4)~1937年03月(4)
天秤- 魚-牡羊:1936年10月27日(4)
天秤- 魚-牡牛:1936年11月09日(4)
天秤- 魚-双子:1936年11月21日(4)
天秤- 魚- 蟹:1936年12月04日(4)
天秤- 魚-獅子:1936年12月17日(4)
天秤- 魚-乙女:1936年12月30日(4)
天秤- 魚-天秤:1937年01月11日(4)
天秤- 魚- 蠍:1937年01月24日(4)
天秤- 魚-射手:1937年02月06日(4)
天秤- 魚-山羊:1937年02月18日(4)
天秤- 魚-水瓶:1937年03月03日(5)
天秤- 魚- 魚:1937年03月16日(5)
天秤-牡羊 1937年03月(5)~1937年08月(5)
天秤-牡羊-牡牛:1937年03月28日(5)
天秤-牡羊-双子:1937年04月10日(5)
天秤-牡羊- 蟹:1937年04月23日(5)
天秤-牡羊-獅子:1937年05月05日(5)
天秤-牡羊-乙女:1937年05月18日(5)
天秤-牡羊-天秤:1937年05月31日(5)
天秤-牡羊- 蠍:1937年06月12日(5)
天秤-牡羊-射手:1937年06月25日(5)
天秤-牡羊-山羊:1937年07月08日(5)
天秤-牡羊-水瓶:1937年07月20日(5)
天秤-牡羊- 魚:1937年08月02日(5)
天秤-牡羊-牡羊:1937年08月15日(5)
天秤-牡牛 1937年08月(5)~1938年01月(5)
天秤-牡牛-牡羊:1937年08月27日(5)
天秤-牡牛- 魚:1937年09月09日(5)
天秤-牡牛-水瓶:1937年09月22日(5)
天秤-牡牛-山羊:1937年10月05日(5)
天秤-牡牛-射手:1937年10月17日(5)
天秤-牡牛- 蠍:1937年10月30日(5)
天秤-牡牛-天秤:1937年11月12日(5)
天秤-牡牛-乙女:1937年11月24日(5)
天秤-牡牛-獅子:1937年12月07日(5)
天秤-牡牛- 蟹:1937年12月20日(5)
天秤-牡牛-双子:1938年01月01日(5)
天秤-牡牛-牡牛:1938年01月14日(5)
天秤-双子 1938年01月(5)~1938年06月(5)
天秤-双子-牡牛:1938年01月27日(5)
天秤-双子-牡羊:1938年02月08日(5)
天秤-双子- 魚:1938年02月21日(5)
天秤-双子-水瓶:1938年03月06日(6)
天秤-双子-山羊:1938年03月18日(6)
天秤-双子-射手:1938年03月31日(6)
天秤-双子- 蠍:1938年04月13日(6)
天秤-双子-天秤:1938年04月25日(6)
天秤-双子-乙女:1938年05月08日(6)
天秤-双子-獅子:1938年05月21日(6)
天秤-双子- 蟹:1938年06月02日(6)
天秤-双子-双子:1938年06月15日(6)
天秤- 蟹 1938年06月(6)~1938年11月(6)
天秤- 蟹-双子:1938年06月28日(6)
天秤- 蟹-牡牛:1938年07月11日(6)
天秤- 蟹-牡羊:1938年07月23日(6)
天秤- 蟹- 魚:1938年08月05日(6)
天秤- 蟹-水瓶:1938年08月18日(6)
天秤- 蟹-山羊:1938年08月30日(6)
天秤- 蟹-射手:1938年09月12日(6)
天秤- 蟹- 蠍:1938年09月25日(6)
天秤- 蟹-天秤:1938年10月07日(6)
天秤- 蟹-乙女:1938年10月20日(6)
天秤- 蟹-獅子:1938年11月02日(6)
天秤- 蟹- 蟹:1938年11月14日(6)
天秤-獅子 1938年11月(6)~1939年04月(6)
天秤-獅子-乙女:1938年11月27日(6)
天秤-獅子-天秤:1938年12月10日(6)
天秤-獅子- 蠍:1938年12月22日(6)
天秤-獅子-射手:1939年01月04日(6)
天秤-獅子-山羊:1939年01月17日(6)
天秤-獅子-水瓶:1939年01月29日(6)
天秤-獅子- 魚:1939年02月11日(6)
天秤-獅子-牡羊:1939年02月24日(6)
天秤-獅子-牡牛:1939年03月08日(7)
天秤-獅子-双子:1939年03月21日(7)
天秤-獅子- 蟹:1939年04月03日(7)
天秤-獅子-獅子:1939年04月16日(7)
天秤-乙女 1939年04月(7)~1939年09月(7)
天秤-乙女-天秤:1939年04月28日(7)
天秤-乙女- 蠍:1939年05月11日(7)
天秤-乙女-射手:1939年05月24日(7)
天秤-乙女-山羊:1939年06月05日(7)
天秤-乙女-水瓶:1939年06月18日(7)
天秤-乙女- 魚:1939年07月01日(7)
天秤-乙女-牡羊:1939年07月13日(7)
天秤-乙女-牡牛:1939年07月26日(7)
天秤-乙女-双子:1939年08月08日(7)
天秤-乙女- 蟹:1939年08月20日(7)
天秤-乙女-獅子:1939年09月02日(7)
天秤-乙女-乙女:1939年09月15日(7)
天秤-天秤 1939年09月(7)~1940年02月(7)
天秤-天秤- 蠍:1939年09月27日(7)
天秤-天秤-射手:1939年10月10日(7)
天秤-天秤-山羊:1939年10月23日(7)
天秤-天秤-水瓶:1939年11月04日(7)
天秤-天秤- 魚:1939年11月17日(7)
天秤-天秤-牡羊:1939年11月30日(7)
天秤-天秤-牡牛:1939年12月12日(7)
天秤-天秤-双子:1939年12月25日(7)
天秤-天秤- 蟹:1940年01月07日(7)
天秤-天秤-獅子:1940年01月20日(7)
天秤-天秤-乙女:1940年02月01日(7)
天秤-天秤-天秤:1940年02月14日(7)
乙女:1940年02月(8)-1947年02月(15)】
乙女-天秤 1940年02月(8)~1940年09月(8)
乙女-天秤- 蠍:1940年02月27日(8)
乙女-天秤-射手:1940年03月15日(8)
乙女-天秤-山羊:1940年04月02日(8)
乙女-天秤-水瓶:1940年04月20日(8)
乙女-天秤- 魚:1940年05月08日(8)
乙女-天秤-牡羊:1940年05月25日(8)
乙女-天秤-牡牛:1940年06月12日(8)
乙女-天秤-双子:1940年06月30日(8)
乙女-天秤- 蟹:1940年07月18日(8)
乙女-天秤-獅子:1940年08月04日(8)
乙女-天秤-乙女:1940年08月22日(8)
乙女-天秤-天秤:1940年09月09日(8)
乙女- 蠍 1940年09月(8)~1941年04月(8)
乙女- 蠍-天秤:1940年09月27日(8)
乙女- 蠍-乙女:1940年10月14日(8)
乙女- 蠍-獅子:1940年11月01日(8)
乙女- 蠍- 蟹:1940年11月19日(8)
乙女- 蠍-双子:1940年12月07日(8)
乙女- 蠍-牡牛:1940年12月24日(8)
乙女- 蠍-牡羊:1941年01月11日(8)
乙女- 蠍- 魚:1941年01月29日(8)
乙女- 蠍-水瓶:1941年02月16日(8)
乙女- 蠍-山羊:1941年03月05日(9)
乙女- 蠍-射手:1941年03月23日(9)
乙女- 蠍- 蠍:1941年04月10日(9)
乙女-射手 1941年04月(9)~1941年11月(9)
乙女-射手- 蠍:1941年04月28日(9)
乙女-射手-天秤:1941年05月15日(9)
乙女-射手-乙女:1941年06月02日(9)
乙女-射手-獅子:1941年06月20日(9)
乙女-射手- 蟹:1941年07月08日(9)
乙女-射手-双子:1941年07月25日(9)
乙女-射手-牡牛:1941年08月12日(9)
乙女-射手-牡羊:1941年08月30日(9)
乙女-射手- 魚:1941年09月17日(9)
乙女-射手-水瓶:1941年10月05日(9)
乙女-射手-山羊:1941年10月22日(9)
乙女-射手-射手:1941年11月09日(9)
乙女-山羊 1941年11月(9)~1942年06月(9)
乙女-山羊-射手:1941年11月27日(9)
乙女-山羊- 蠍:1941年12月15日(9)
乙女-山羊-天秤:1942年01月01日(9)
乙女-山羊-乙女:1942年01月19日(9)
乙女-山羊-獅子:1942年02月06日(9)
乙女-山羊- 蟹:1942年02月24日(9)
乙女-山羊-双子:1942年03月13日(10)
乙女-山羊-牡牛:1942年03月31日(10)
乙女-山羊-牡羊:1942年04月18日(10)
乙女-山羊- 魚:1942年05月06日(10)
乙女-山羊-水瓶:1942年05月23日(10)
乙女-山羊-山羊:1942年06月10日(10)
乙女-水瓶 1942年06月(10)~1943年01月(10)
乙女-水瓶- 魚:1942年06月28日(10)
乙女-水瓶-牡羊:1942年07月16日(10)
乙女-水瓶-牡牛:1942年08月02日(10)
乙女-水瓶-双子:1942年08月20日(10)
乙女-水瓶- 蟹:1942年09月07日(10)
乙女-水瓶-獅子:1942年09月25日(10)
乙女-水瓶-乙女:1942年10月12日(10)
乙女-水瓶-天秤:1942年10月30日(10)
乙女-水瓶- 蠍:1942年11月17日(10)
乙女-水瓶-射手:1942年12月05日(10)
乙女-水瓶-山羊:1942年12月22日(10)
乙女-水瓶-水瓶:1943年01月09日(10)
乙女- 魚 1943年01月(10)~1943年08月(10)
乙女- 魚-牡羊:1943年01月27日(10)
乙女- 魚-牡牛:1943年02月14日(10)
乙女- 魚-双子:1943年03月03日(11)
乙女- 魚- 蟹:1943年03月21日(11)
乙女- 魚-獅子:1943年04月08日(11)
乙女- 魚-乙女:1943年04月26日(11)
乙女- 魚-天秤:1943年05月13日(11)
乙女- 魚- 蠍:1943年05月31日(11)
乙女- 魚-射手:1943年06月18日(11)
乙女- 魚-山羊:1943年07月06日(11)
乙女- 魚-水瓶:1943年07月23日(11)
乙女- 魚- 魚:1943年08月10日(11)
乙女-牡羊 1943年08月(11)~1944年03月(11)
乙女-牡羊-牡牛:1943年08月28日(11)
乙女-牡羊-双子:1943年09月15日(11)
乙女-牡羊- 蟹:1943年10月02日(11)
乙女-牡羊-獅子:1943年10月20日(11)
乙女-牡羊-乙女:1943年11月07日(11)
乙女-牡羊-天秤:1943年11月25日(11)
乙女-牡羊- 蠍:1943年12月12日(11)
乙女-牡羊-射手:1943年12月30日(11)
乙女-牡羊-山羊:1944年01月17日(11)
乙女-牡羊-水瓶:1944年02月04日(11)
乙女-牡羊- 魚:1944年02月22日(11)
乙女-牡羊-牡羊:1944年03月10日(12)
乙女-牡牛 1944年03月(12)~1944年10月(12)
乙女-牡牛-牡羊:1944年03月28日(12)
乙女-牡牛- 魚:1944年04月15日(12)
乙女-牡牛-水瓶:1944年05月03日(12)
乙女-牡牛-山羊:1944年05月20日(12)
乙女-牡牛-射手:1944年06月07日(12)
乙女-牡牛- 蠍:1944年06月25日(12)
乙女-牡牛-天秤:1944年07月13日(12)
乙女-牡牛-乙女:1944年07月30日(12)
乙女-牡牛-獅子:1944年08月17日(12)
乙女-牡牛- 蟹:1944年09月04日(12)
乙女-牡牛-双子:1944年09月22日(12)
乙女-牡牛-牡牛:1944年10月09日(12)
乙女-双子 1944年10月(12)~1945年05月(12)
乙女-双子-牡牛:1944年10月27日(12)
乙女-双子-牡羊:1944年11月14日(12)
乙女-双子- 魚:1944年12月02日(12)
乙女-双子-水瓶:1944年12月19日(12)
乙女-双子-山羊:1945年01月06日(12)
乙女-双子-射手:1945年01月24日(12)
乙女-双子- 蠍:1945年02月11日(12)
乙女-双子-天秤:1945年02月28日(13)
乙女-双子-乙女:1945年03月18日(13)
乙女-双子-獅子:1945年04月05日(13)
乙女-双子- 蟹:1945年04月23日(13)
乙女-双子-双子:1945年05月10日(13)
乙女- 蟹 1945年05月(13)~1945年12月(13)
乙女- 蟹-双子:1945年05月28日(13)
乙女- 蟹-牡牛:1945年06月15日(13)
乙女- 蟹-牡羊:1945年07月03日(13)
乙女- 蟹- 魚:1945年07月20日(13)
乙女- 蟹-水瓶:1945年08月07日(13)
乙女- 蟹-山羊:1945年08月25日(13)
乙女- 蟹-射手:1945年09月12日(13)
乙女- 蟹- 蠍:1945年09月29日(13)
乙女- 蟹-天秤:1945年10月17日(13)
乙女- 蟹-乙女:1945年11月04日(13)
乙女- 蟹-獅子:1945年11月22日(13)
乙女- 蟹- 蟹:1945年12月09日(13)
乙女-獅子 1945年12月(13)~1946年07月(13)
乙女-獅子-乙女:1945年12月27日(13)
乙女-獅子-天秤:1946年01月14日(13)
乙女-獅子- 蠍:1946年02月01日(13)
乙女-獅子-射手:1946年02月18日(13)
乙女-獅子-山羊:1946年03月08日(14)
乙女-獅子-水瓶:1946年03月26日(14)
乙女-獅子- 魚:1946年04月13日(14)
乙女-獅子-牡羊:1946年05月01日(14)
乙女-獅子-牡牛:1946年05月18日(14)
乙女-獅子-双子:1946年06月05日(14)
乙女-獅子- 蟹:1946年06月23日(14)
乙女-獅子-獅子:1946年07月11日(14)
乙女-乙女 1946年07月(14)~1947年02月(14)
乙女-乙女-天秤:1946年07月28日(14)
乙女-乙女- 蠍:1946年08月15日(14)
乙女-乙女-射手:1946年09月02日(14)
乙女-乙女-山羊:1946年09月20日(14)
乙女-乙女-水瓶:1946年10月07日(14)
乙女-乙女- 魚:1946年10月25日(14)
乙女-乙女-牡羊:1946年11月12日(14)
乙女-乙女-牡牛:1946年11月30日(14)
乙女-乙女-双子:1946年12月17日(14)
乙女-乙女- 蟹:1947年01月04日(14)
乙女-乙女-獅子:1947年01月22日(14)
乙女-乙女-乙女:1947年02月09日(14)
獅子:1947年02月(15)-1953年02月(21)】
獅子-乙女 1947年02月(15)~1947年08月(15)
獅子-乙女-天秤:1947年02月26日(15)
獅子-乙女- 蠍:1947年03月14日(15)
獅子-乙女-射手:1947年03月29日(15)
獅子-乙女-山羊:1947年04月13日(15)
獅子-乙女-水瓶:1947年04月28日(15)
獅子-乙女- 魚:1947年05月13日(15)
獅子-乙女-牡羊:1947年05月29日(15)
獅子-乙女-牡牛:1947年06月13日(15)
獅子-乙女-双子:1947年06月28日(15)
獅子-乙女- 蟹:1947年07月13日(15)
獅子-乙女-獅子:1947年07月29日(15)
獅子-乙女-乙女:1947年08月13日(15)
獅子-天秤 1947年08月(15)~1948年02月(15)
獅子-天秤- 蠍:1947年08月28日(15)
獅子-天秤-射手:1947年09月12日(15)
獅子-天秤-山羊:1947年09月27日(15)
獅子-天秤-水瓶:1947年10月13日(15)
獅子-天秤- 魚:1947年10月28日(15)
獅子-天秤-牡羊:1947年11月12日(15)
獅子-天秤-牡牛:1947年11月27日(15)
獅子-天秤-双子:1947年12月12日(15)
獅子-天秤- 蟹:1947年12月28日(15)
獅子-天秤-獅子:1948年01月12日(15)
獅子-天秤-乙女:1948年01月27日(15)
獅子-天秤-天秤:1948年02月11日(15)
獅子- 蠍 1948年02月(16)~1948年08月(16)
獅子- 蠍-天秤:1948年02月27日(16)
獅子- 蠍-乙女:1948年03月13日(16)
獅子- 蠍-獅子:1948年03月28日(16)
獅子- 蠍- 蟹:1948年04月12日(16)
獅子- 蠍-双子:1948年04月27日(16)
獅子- 蠍-牡牛:1948年05月13日(16)
獅子- 蠍-牡羊:1948年05月28日(16)
獅子- 蠍- 魚:1948年06月12日(16)
獅子- 蠍-水瓶:1948年06月27日(16)
獅子- 蠍-山羊:1948年07月13日(16)
獅子- 蠍-射手:1948年07月28日(16)
獅子- 蠍- 蠍:1948年08月12日(16)
獅子-射手 1948年08月(16)~1949年02月(16)
獅子-射手- 蠍:1948年08月27日(16)
獅子-射手-天秤:1948年09月11日(16)
獅子-射手-乙女:1948年09月27日(16)
獅子-射手-獅子:1948年10月12日(16)
獅子-射手- 蟹:1948年10月27日(16)
獅子-射手-双子:1948年11月11日(16)
獅子-射手-牡牛:1948年11月27日(16)
獅子-射手-牡羊:1948年12月12日(16)
獅子-射手- 魚:1948年12月27日(16)
獅子-射手-水瓶:1949年01月11日(16)
獅子-射手-山羊:1949年01月26日(16)
獅子-射手-射手:1949年02月11日(16)
獅子-山羊 1949年02月(17)~1949年08月(17)
獅子-山羊-射手:1949年02月26日(17)
獅子-山羊- 蠍:1949年03月13日(17)
獅子-山羊-天秤:1949年03月28日(17)
獅子-山羊-乙女:1949年04月13日(17)
獅子-山羊-獅子:1949年04月28日(17)
獅子-山羊- 蟹:1949年05月13日(17)
獅子-山羊-双子:1949年05月28日(17)
獅子-山羊-牡牛:1949年06月12日(17)
獅子-山羊-牡羊:1949年06月28日(17)
獅子-山羊- 魚:1949年07月13日(17)
獅子-山羊-水瓶:1949年07月28日(17)
獅子-山羊-山羊:1949年08月12日(17)
獅子-水瓶 1949年08月(17)~1950年02月(17)
獅子-水瓶- 魚:1949年08月28日(17)
獅子-水瓶-牡羊:1949年09月12日(17)
獅子-水瓶-牡牛:1949年09月27日(17)
獅子-水瓶-双子:1949年10月12日(17)
獅子-水瓶- 蟹:1949年10月27日(17)
獅子-水瓶-獅子:1949年11月12日(17)
獅子-水瓶-乙女:1949年11月27日(17)
獅子-水瓶-天秤:1949年12月12日(17)
獅子-水瓶- 蠍:1949年12月27日(17)
獅子-水瓶-射手:1950年01月11日(17)
獅子-水瓶-山羊:1950年01月27日(17)
獅子-水瓶-水瓶:1950年02月11日(17)
獅子- 魚 1950年02月(18)~1950年08月(18)
獅子- 魚-牡羊:1950年02月26日(18)
獅子- 魚-牡牛:1950年03月13日(18)
獅子- 魚-双子:1950年03月29日(18)
獅子- 魚- 蟹:1950年04月13日(18)
獅子- 魚-獅子:1950年04月28日(18)
獅子- 魚-乙女:1950年05月13日(18)
獅子- 魚-天秤:1950年05月28日(18)
獅子- 魚- 蠍:1950年06月13日(18)
獅子- 魚-射手:1950年06月28日(18)
獅子- 魚-山羊:1950年07月13日(18)
獅子- 魚-水瓶:1950年07月28日(18)
獅子- 魚- 魚:1950年08月13日(18)
獅子-牡羊 1950年08月(18)~1951年02月(18)
獅子-牡羊-牡牛:1950年08月28日(18)
獅子-牡羊-双子:1950年09月12日(18)
獅子-牡羊- 蟹:1950年09月27日(18)
獅子-牡羊-獅子:1950年10月12日(18)
獅子-牡羊-乙女:1950年10月28日(18)
獅子-牡羊-天秤:1950年11月12日(18)
獅子-牡羊- 蠍:1950年11月27日(18)
獅子-牡羊-射手:1950年12月12日(18)
獅子-牡羊-山羊:1950年12月27日(18)
獅子-牡羊-水瓶:1951年01月12日(18)
獅子-牡羊- 魚:1951年01月27日(18)
獅子-牡羊-牡羊:1951年02月11日(18)
獅子-牡牛 1951年02月(19)~1951年08月(19)
獅子-牡牛-牡羊:1951年02月26日(19)
獅子-牡牛- 魚:1951年03月14日(19)
獅子-牡牛-水瓶:1951年03月29日(19)
獅子-牡牛-山羊:1951年04月13日(19)
獅子-牡牛-射手:1951年04月28日(19)
獅子-牡牛- 蠍:1951年05月13日(19)
獅子-牡牛-天秤:1951年05月29日(19)
獅子-牡牛-乙女:1951年06月13日(19)
獅子-牡牛-獅子:1951年06月28日(19)
獅子-牡牛- 蟹:1951年07月13日(19)
獅子-牡牛-双子:1951年07月29日(19)
獅子-牡牛-牡牛:1951年08月13日(19)
獅子-双子 1951年08月(19)~1952年02月(19)
獅子-双子-牡牛:1951年08月28日(19)
獅子-双子-牡羊:1951年09月12日(19)
獅子-双子- 魚:1951年09月27日(19)
獅子-双子-水瓶:1951年10月13日(19)
獅子-双子-山羊:1951年10月28日(19)
獅子-双子-射手:1951年11月12日(19)
獅子-双子- 蠍:1951年11月27日(19)
獅子-双子-天秤:1951年12月12日(19)
獅子-双子-乙女:1951年12月28日(19)
獅子-双子-獅子:1952年01月12日(19)
獅子-双子- 蟹:1952年01月27日(19)
獅子-双子-双子:1952年02月11日(19)
獅子- 蟹 1952年02月(20)~1952年08月(20)
獅子- 蟹-双子:1952年02月27日(20)
獅子- 蟹-牡牛:1952年03月13日(20)
獅子- 蟹-牡羊:1952年03月28日(20)
獅子- 蟹- 魚:1952年04月12日(20)
獅子- 蟹-水瓶:1952年04月27日(20)
獅子- 蟹-山羊:1952年05月13日(20)
獅子- 蟹-射手:1952年05月28日(20)
獅子- 蟹- 蠍:1952年06月12日(20)
獅子- 蟹-天秤:1952年06月27日(20)
獅子- 蟹-乙女:1952年07月13日(20)
獅子- 蟹-獅子:1952年07月28日(20)
獅子- 蟹- 蟹:1952年08月12日(20)
獅子-獅子 1952年08月(20)~1953年02月(20)
獅子-獅子-乙女:1952年08月27日(20)
獅子-獅子-天秤:1952年09月11日(20)
獅子-獅子- 蠍:1952年09月27日(20)
獅子-獅子-射手:1952年10月12日(20)
獅子-獅子-山羊:1952年10月27日(20)
獅子-獅子-水瓶:1952年11月11日(20)
獅子-獅子- 魚:1952年11月27日(20)
獅子-獅子-牡羊:1952年12月12日(20)
獅子-獅子-牡牛:1952年12月27日(20)
獅子-獅子-双子:1953年01月11日(20)
獅子-獅子- 蟹:1953年01月26日(20)
獅子-獅子-獅子:1953年02月11日(20)
 蟹:1953年02月(21)-1962年02月(30)】
 蟹-双子 1953年02月(21)~1953年11月(21)
 蟹-双子-牡牛:1953年02月26日(21)
 蟹-双子-牡羊:1953年03月21日(21)
 蟹-双子- 魚:1953年04月12日(21)
 蟹-双子-水瓶:1953年05月05日(21)
 蟹-双子-山羊:1953年05月28日(21)
 蟹-双子-射手:1953年06月20日(21)
 蟹-双子- 蠍:1953年07月13日(21)
 蟹-双子-天秤:1953年08月05日(21)
 蟹-双子-乙女:1953年08月27日(21)
 蟹-双子-獅子:1953年09月19日(21)
 蟹-双子- 蟹:1953年10月12日(21)
 蟹-双子-双子:1953年11月04日(21)
 蟹-牡牛 1953年11月(21)~1954年08月(21)
 蟹-牡牛-牡羊:1953年11月27日(21)
 蟹-牡牛- 魚:1953年12月20日(21)
 蟹-牡牛-水瓶:1954年01月11日(21)
 蟹-牡牛-山羊:1954年02月03日(21)
 蟹-牡牛-射手:1954年02月26日(22)
 蟹-牡牛- 蠍:1954年03月21日(22)
 蟹-牡牛-天秤:1954年04月13日(22)
 蟹-牡牛-乙女:1954年05月06日(22)
 蟹-牡牛-獅子:1954年05月28日(22)
 蟹-牡牛- 蟹:1954年06月20日(22)
 蟹-牡牛-双子:1954年07月13日(22)
 蟹-牡牛-牡牛:1954年08月05日(22)
 蟹-牡羊 1954年08月(22)~1955年05月(22)
 蟹-牡羊-牡牛:1954年08月28日(22)
 蟹-牡羊-双子:1954年09月20日(22)
 蟹-牡羊- 蟹:1954年10月12日(22)
 蟹-牡羊-獅子:1954年11月04日(22)
 蟹-牡羊-乙女:1954年11月27日(22)
 蟹-牡羊-天秤:1954年12月20日(22)
 蟹-牡羊- 蠍:1955年01月12日(22)
 蟹-牡羊-射手:1955年02月04日(22)
 蟹-牡羊-山羊:1955年02月26日(23)
 蟹-牡羊-水瓶:1955年03月21日(23)
 蟹-牡羊- 魚:1955年04月13日(23)
 蟹-牡羊-牡羊:1955年05月06日(23)
 蟹- 魚 1955年05月(23)~1956年02月(23)
 蟹- 魚-牡羊:1955年05月29日(23)
 蟹- 魚-牡牛:1955年06月20日(23)
 蟹- 魚-双子:1955年07月13日(23)
 蟹- 魚- 蟹:1955年08月05日(23)
 蟹- 魚-獅子:1955年08月28日(23)
 蟹- 魚-乙女:1955年09月20日(23)
 蟹- 魚-天秤:1955年10月13日(23)
 蟹- 魚- 蠍:1955年11月04日(23)
 蟹- 魚-射手:1955年11月27日(23)
 蟹- 魚-山羊:1955年12月20日(23)
 蟹- 魚-水瓶:1956年01月12日(23)
 蟹- 魚- 魚:1956年02月04日(23)
 蟹-水瓶 1956年02月(24)~1956年11月(24)
 蟹-水瓶- 魚:1956年02月27日(24)
 蟹-水瓶-牡羊:1956年03月20日(24)
 蟹-水瓶-牡牛:1956年04月12日(24)
 蟹-水瓶-双子:1956年05月05日(24)
 蟹-水瓶- 蟹:1956年05月28日(24)
 蟹-水瓶-獅子:1956年06月20日(24)
 蟹-水瓶-乙女:1956年07月13日(24)
 蟹-水瓶-天秤:1956年08月04日(24)
 蟹-水瓶- 蠍:1956年08月27日(24)
 蟹-水瓶-射手:1956年09月19日(24)
 蟹-水瓶-山羊:1956年10月12日(24)
 蟹-水瓶-水瓶:1956年11月04日(24)
 蟹-山羊 1956年11月(24)~1957年08月(24)
 蟹-山羊-射手:1956年11月27日(24)
 蟹-山羊- 蠍:1956年12月19日(24)
 蟹-山羊-天秤:1957年01月11日(24)
 蟹-山羊-乙女:1957年02月03日(24)
 蟹-山羊-獅子:1957年02月26日(25)
 蟹-山羊- 蟹:1957年03月21日(25)
 蟹-山羊-双子:1957年04月12日(25)
 蟹-山羊-牡牛:1957年05月05日(25)
 蟹-山羊-牡羊:1957年05月28日(25)
 蟹-山羊- 魚:1957年06月20日(25)
 蟹-山羊-水瓶:1957年07月13日(25)
 蟹-山羊-山羊:1957年08月05日(25)
 蟹-射手 1957年08月(25)~1958年05月(25)
 蟹-射手- 蠍:1957年08月27日(25)
 蟹-射手-天秤:1957年09月19日(25)
 蟹-射手-乙女:1957年10月12日(25)
 蟹-射手-獅子:1957年11月04日(25)
 蟹-射手- 蟹:1957年11月27日(25)
 蟹-射手-双子:1957年12月20日(25)
 蟹-射手-牡牛:1958年01月11日(25)
 蟹-射手-牡羊:1958年02月03日(25)
 蟹-射手- 魚:1958年02月26日(26)
 蟹-射手-水瓶:1958年03月21日(26)
 蟹-射手-山羊:1958年04月13日(26)
 蟹-射手-射手:1958年05月06日(26)
 蟹- 蠍 1958年05月(26)~1959年02月(26)
 蟹- 蠍-天秤:1958年05月28日(26)
 蟹- 蠍-乙女:1958年06月20日(26)
 蟹- 蠍-獅子:1958年07月13日(26)
 蟹- 蠍- 蟹:1958年08月05日(26)
 蟹- 蠍-双子:1958年08月28日(26)
 蟹- 蠍-牡牛:1958年09月20日(26)
 蟹- 蠍-牡羊:1958年10月12日(26)
 蟹- 蠍- 魚:1958年11月04日(26)
 蟹- 蠍-水瓶:1958年11月27日(26)
 蟹- 蠍-山羊:1958年12月20日(26)
 蟹- 蠍-射手:1959年01月12日(26)
 蟹- 蠍- 蠍:1959年02月04日(26)
 蟹-天秤 1959年02月(27)~1959年11月(27)
 蟹-天秤- 蠍:1959年02月26日(27)
 蟹-天秤-射手:1959年03月21日(27)
 蟹-天秤-山羊:1959年04月13日(27)
 蟹-天秤-水瓶:1959年05月06日(27)
 蟹-天秤- 魚:1959年05月29日(27)
 蟹-天秤-牡羊:1959年06月20日(27)
 蟹-天秤-牡牛:1959年07月13日(27)
 蟹-天秤-双子:1959年08月05日(27)
 蟹-天秤- 蟹:1959年08月28日(27)
 蟹-天秤-獅子:1959年09月20日(27)
 蟹-天秤-乙女:1959年10月13日(27)
 蟹-天秤-天秤:1959年11月04日(27)
 蟹-乙女 1959年11月(27)~1960年08月(27)
 蟹-乙女-天秤:1959年11月27日(27)
 蟹-乙女- 蠍:1959年12月20日(27)
 蟹-乙女-射手:1960年01月12日(27)
 蟹-乙女-山羊:1960年02月04日(27)
 蟹-乙女-水瓶:1960年02月27日(28)
 蟹-乙女- 魚:1960年03月20日(28)
 蟹-乙女-牡羊:1960年04月12日(28)
 蟹-乙女-牡牛:1960年05月05日(28)
 蟹-乙女-双子:1960年05月28日(28)
 蟹-乙女- 蟹:1960年06月20日(28)
 蟹-乙女-獅子:1960年07月13日(28)
 蟹-乙女-乙女:1960年08月04日(28)
 蟹-獅子 1960年08月(28)~1961年05月(28)
 蟹-獅子-乙女:1960年08月27日(28)
 蟹-獅子-天秤:1960年09月19日(28)
 蟹-獅子- 蠍:1960年10月12日(28)
 蟹-獅子-射手:1960年11月04日(28)
 蟹-獅子-山羊:1960年11月27日(28)
 蟹-獅子-水瓶:1960年12月19日(28)
 蟹-獅子- 魚:1961年01月11日(28)
 蟹-獅子-牡羊:1961年02月03日(28)
 蟹-獅子-牡牛:1961年02月26日(29)
 蟹-獅子-双子:1961年03月21日(29)
 蟹-獅子- 蟹:1961年04月12日(29)
 蟹-獅子-獅子:1961年05月05日(29)
 蟹- 蟹 1961年05月(29)~1962年02月(29)
 蟹- 蟹-双子:1961年05月28日(29)
 蟹- 蟹-牡牛:1961年06月20日(29)
 蟹- 蟹-牡羊:1961年07月13日(29)
 蟹- 蟹- 魚:1961年08月05日(29)
 蟹- 蟹-水瓶:1961年08月27日(29)
 蟹- 蟹-山羊:1961年09月19日(29)
 蟹- 蟹-射手:1961年10月12日(29)
 蟹- 蟹- 蠍:1961年11月04日(29)
 蟹- 蟹-天秤:1961年11月27日(29)
 蟹- 蟹-乙女:1961年12月20日(29)
 蟹- 蟹-獅子:1962年01月11日(29)
 蟹- 蟹- 蟹:1962年02月03日(29)
双子:1962年02月(30)-1970年02月(38)】
双子-牡牛 1962年02月(30)~1962年10月(30)
双子-牡牛-牡羊:1962年02月26日(30)
双子-牡牛- 魚:1962年03月18日(30)
双子-牡牛-水瓶:1962年04月08日(30)
双子-牡牛-山羊:1962年04月28日(30)
双子-牡牛-射手:1962年05月18日(30)
双子-牡牛- 蠍:1962年06月08日(30)
双子-牡牛-天秤:1962年06月28日(30)
双子-牡牛-乙女:1962年07月18日(30)
双子-牡牛-獅子:1962年08月07日(30)
双子-牡牛- 蟹:1962年08月28日(30)
双子-牡牛-双子:1962年09月17日(30)
双子-牡牛-牡牛:1962年10月07日(30)
双子-牡羊 1962年10月(30)~1963年06月(30)
双子-牡羊-牡牛:1962年10月28日(30)
双子-牡羊-双子:1962年11月17日(30)
双子-牡羊- 蟹:1962年12月07日(30)
双子-牡羊-獅子:1962年12月27日(30)
双子-牡羊-乙女:1963年01月17日(30)
双子-牡羊-天秤:1963年02月06日(30)
双子-牡羊- 蠍:1963年02月26日(31)
双子-牡羊-射手:1963年03月19日(31)
双子-牡羊-山羊:1963年04月08日(31)
双子-牡羊-水瓶:1963年04月28日(31)
双子-牡羊- 魚:1963年05月19日(31)
双子-牡羊-牡羊:1963年06月08日(31)
双子- 魚 1963年06月(31)~1964年02月(31)
双子- 魚-牡羊:1963年06月28日(31)
双子- 魚-牡牛:1963年07月18日(31)
双子- 魚-双子:1963年08月08日(31)
双子- 魚- 蟹:1963年08月28日(31)
双子- 魚-獅子:1963年09月17日(31)
双子- 魚-乙女:1963年10月08日(31)
双子- 魚-天秤:1963年10月28日(31)
双子- 魚- 蠍:1963年11月17日(31)
双子- 魚-射手:1963年12月07日(31)
双子- 魚-山羊:1963年12月28日(31)
双子- 魚-水瓶:1964年01月17日(31)
双子- 魚- 魚:1964年02月06日(31)
双子-水瓶 1964年02月(32)~1964年10月(32)
双子-水瓶- 魚:1964年02月27日(32)
双子-水瓶-牡羊:1964年03月18日(32)
双子-水瓶-牡牛:1964年04月07日(32)
双子-水瓶-双子:1964年04月27日(32)
双子-水瓶- 蟹:1964年05月18日(32)
双子-水瓶-獅子:1964年06月07日(32)
双子-水瓶-乙女:1964年06月27日(32)
双子-水瓶-天秤:1964年07月18日(32)
双子-水瓶- 蠍:1964年08月07日(32)
双子-水瓶-射手:1964年08月27日(32)
双子-水瓶-山羊:1964年09月17日(32)
双子-水瓶-水瓶:1964年10月07日(32)
双子-山羊 1964年10月(32)~1965年06月(32)
双子-山羊-射手:1964年10月27日(32)
双子-山羊- 蠍:1964年11月16日(32)
双子-山羊-天秤:1964年12月07日(32)
双子-山羊-乙女:1964年12月27日(32)
双子-山羊-獅子:1965年01月16日(32)
双子-山羊- 蟹:1965年02月06日(32)
双子-山羊-双子:1965年02月26日(33)
双子-山羊-牡牛:1965年03月18日(33)
双子-山羊-牡羊:1965年04月07日(33)
双子-山羊- 魚:1965年04月28日(33)
双子-山羊-水瓶:1965年05月18日(33)
双子-山羊-山羊:1965年06月07日(33)
双子-射手 1965年06月(33)~1966年02月(33)
双子-射手- 蠍:1965年06月28日(33)
双子-射手-天秤:1965年07月18日(33)
双子-射手-乙女:1965年08月07日(33)
双子-射手-獅子:1965年08月27日(33)
双子-射手- 蟹:1965年09月17日(33)
双子-射手-双子:1965年10月07日(33)
双子-射手-牡牛:1965年10月27日(33)
双子-射手-牡羊:1965年11月17日(33)
双子-射手- 魚:1965年12月07日(33)
双子-射手-水瓶:1965年12月27日(33)
双子-射手-山羊:1966年01月17日(33)
双子-射手-射手:1966年02月06日(33)
双子- 蠍 1966年02月(34)~1966年10月(34)
双子- 蠍-天秤:1966年02月26日(34)
双子- 蠍-乙女:1966年03月18日(34)
双子- 蠍-獅子:1966年04月08日(34)
双子- 蠍- 蟹:1966年04月28日(34)
双子- 蠍-双子:1966年05月18日(34)
双子- 蠍-牡牛:1966年06月08日(34)
双子- 蠍-牡羊:1966年06月28日(34)
双子- 蠍- 魚:1966年07月18日(34)
双子- 蠍-水瓶:1966年08月07日(34)
双子- 蠍-山羊:1966年08月28日(34)
双子- 蠍-射手:1966年09月17日(34)
双子- 蠍- 蠍:1966年10月07日(34)
双子-天秤 1966年10月(34)~1967年06月(34)
双子-天秤- 蠍:1966年10月28日(34)
双子-天秤-射手:1966年11月17日(34)
双子-天秤-山羊:1966年12月07日(34)
双子-天秤-水瓶:1966年12月27日(34)
双子-天秤- 魚:1967年01月17日(34)
双子-天秤-牡羊:1967年02月06日(34)
双子-天秤-牡牛:1967年02月26日(35)
双子-天秤-双子:1967年03月19日(35)
双子-天秤- 蟹:1967年04月08日(35)
双子-天秤-獅子:1967年04月28日(35)
双子-天秤-乙女:1967年05月19日(35)
双子-天秤-天秤:1967年06月08日(35)
双子-乙女 1967年06月(35)~1968年02月(35)
双子-乙女-天秤:1967年06月28日(35)
双子-乙女- 蠍:1967年07月18日(35)
双子-乙女-射手:1967年08月08日(35)
双子-乙女-山羊:1967年08月28日(35)
双子-乙女-水瓶:1967年09月17日(35)
双子-乙女- 魚:1967年10月08日(35)
双子-乙女-牡羊:1967年10月28日(35)
双子-乙女-牡牛:1967年11月17日(35)
双子-乙女-双子:1967年12月07日(35)
双子-乙女- 蟹:1967年12月28日(35)
双子-乙女-獅子:1968年01月17日(35)
双子-乙女-乙女:1968年02月06日(35)
双子-獅子 1968年02月(36)~1968年10月(36)
双子-獅子-乙女:1968年02月27日(36)
双子-獅子-天秤:1968年03月18日(36)
双子-獅子- 蠍:1968年04月07日(36)
双子-獅子-射手:1968年04月27日(36)
双子-獅子-山羊:1968年05月18日(36)
双子-獅子-水瓶:1968年06月07日(36)
双子-獅子- 魚:1968年06月27日(36)
双子-獅子-牡羊:1968年07月18日(36)
双子-獅子-牡牛:1968年08月07日(36)
双子-獅子-双子:1968年08月27日(36)
双子-獅子- 蟹:1968年09月17日(36)
双子-獅子-獅子:1968年10月07日(36)
双子- 蟹 1968年10月(36)~1969年06月(36)
双子- 蟹-双子:1968年10月27日(36)
双子- 蟹-牡牛:1968年11月16日(36)
双子- 蟹-牡羊:1968年12月07日(36)
双子- 蟹- 魚:1968年12月27日(36)
双子- 蟹-水瓶:1969年01月16日(36)
双子- 蟹-山羊:1969年02月06日(36)
双子- 蟹-射手:1969年02月26日(37)
双子- 蟹- 蠍:1969年03月18日(37)
双子- 蟹-天秤:1969年04月07日(37)
双子- 蟹-乙女:1969年04月28日(37)
双子- 蟹-獅子:1969年05月18日(37)
双子- 蟹- 蟹:1969年06月07日(37)
双子-双子 1969年06月(37)~1970年02月(37)
双子-双子-牡牛:1969年06月28日(37)
双子-双子-牡羊:1969年07月18日(37)
双子-双子- 魚:1969年08月07日(37)
双子-双子-水瓶:1969年08月27日(37)
双子-双子-山羊:1969年09月17日(37)
双子-双子-射手:1969年10月07日(37)
双子-双子- 蠍:1969年10月27日(37)
双子-双子-天秤:1969年11月17日(37)
双子-双子-乙女:1969年12月07日(37)
双子-双子-獅子:1969年12月27日(37)
双子-双子- 蟹:1970年01月17日(37)
双子-双子-双子:1970年02月06日(37)
牡牛:1970年02月(38)-1980年02月(48)】
牡牛-牡羊 1970年02月(38)~1970年12月(38)
牡牛-牡羊-牡牛:1970年02月26日(38)
牡牛-牡羊-双子:1970年03月23日(38)
牡牛-牡羊- 蟹:1970年04月18日(38)
牡牛-牡羊-獅子:1970年05月13日(38)
牡牛-牡羊-乙女:1970年06月08日(38)
牡牛-牡羊-天秤:1970年07月03日(38)
牡牛-牡羊- 蠍:1970年07月28日(38)
牡牛-牡羊-射手:1970年08月23日(38)
牡牛-牡羊-山羊:1970年09月17日(38)
牡牛-牡羊-水瓶:1970年10月12日(38)
牡牛-牡羊- 魚:1970年11月07日(38)
牡牛-牡羊-牡羊:1970年12月02日(38)
牡牛- 魚 1970年12月(38)~1971年10月(38)
牡牛- 魚-牡羊:1970年12月27日(38)
牡牛- 魚-牡牛:1971年01月22日(38)
牡牛- 魚-双子:1971年02月16日(38)
牡牛- 魚- 蟹:1971年03月14日(39)
牡牛- 魚-獅子:1971年04月08日(39)
牡牛- 魚-乙女:1971年05月03日(39)
牡牛- 魚-天秤:1971年05月29日(39)
牡牛- 魚- 蠍:1971年06月23日(39)
牡牛- 魚-射手:1971年07月18日(39)
牡牛- 魚-山羊:1971年08月13日(39)
牡牛- 魚-水瓶:1971年09月07日(39)
牡牛- 魚- 魚:1971年10月02日(39)
牡牛-水瓶 1971年10月(39)~1972年08月(39)
牡牛-水瓶- 魚:1971年10月28日(39)
牡牛-水瓶-牡羊:1971年11月22日(39)
牡牛-水瓶-牡牛:1971年12月18日(39)
牡牛-水瓶-双子:1972年01月12日(39)
牡牛-水瓶- 蟹:1972年02月06日(39)
牡牛-水瓶-獅子:1972年03月03日(40)
牡牛-水瓶-乙女:1972年03月28日(40)
牡牛-水瓶-天秤:1972年04月22日(40)
牡牛-水瓶- 蠍:1972年05月18日(40)
牡牛-水瓶-射手:1972年06月12日(40)
牡牛-水瓶-山羊:1972年07月07日(40)
牡牛-水瓶-水瓶:1972年08月02日(40)
牡牛-山羊 1972年08月(40)~1973年06月(40)
牡牛-山羊-射手:1972年08月27日(40)
牡牛-山羊- 蠍:1972年09月22日(40)
牡牛-山羊-天秤:1972年10月17日(40)
牡牛-山羊-乙女:1972年11月11日(40)
牡牛-山羊-獅子:1972年12月07日(40)
牡牛-山羊- 蟹:1973年01月01日(40)
牡牛-山羊-双子:1973年01月26日(40)
牡牛-山羊-牡牛:1973年02月21日(40)
牡牛-山羊-牡羊:1973年03月18日(41)
牡牛-山羊- 魚:1973年04月12日(41)
牡牛-山羊-水瓶:1973年05月08日(41)
牡牛-山羊-山羊:1973年06月02日(41)
牡牛-射手 1973年06月(41)~1974年04月(41)
牡牛-射手- 蠍:1973年06月28日(41)
牡牛-射手-天秤:1973年07月23日(41)
牡牛-射手-乙女:1973年08月17日(41)
牡牛-射手-獅子:1973年09月12日(41)
牡牛-射手- 蟹:1973年10月07日(41)
牡牛-射手-双子:1973年11月01日(41)
牡牛-射手-牡牛:1973年11月27日(41)
牡牛-射手-牡羊:1973年12月22日(41)
牡牛-射手- 魚:1974年01月17日(41)
牡牛-射手-水瓶:1974年02月11日(41)
牡牛-射手-山羊:1974年03月08日(42)
牡牛-射手-射手:1974年04月03日(42)
牡牛- 蠍 1974年04月(42)~1975年02月(42)
牡牛- 蠍-天秤:1974年04月28日(42)
牡牛- 蠍-乙女:1974年05月23日(42)
牡牛- 蠍-獅子:1974年06月18日(42)
牡牛- 蠍- 蟹:1974年07月13日(42)
牡牛- 蠍-双子:1974年08月07日(42)
牡牛- 蠍-牡牛:1974年09月02日(42)
牡牛- 蠍-牡羊:1974年09月27日(42)
牡牛- 蠍- 魚:1974年10月23日(42)
牡牛- 蠍-水瓶:1974年11月17日(42)
牡牛- 蠍-山羊:1974年12月12日(42)
牡牛- 蠍-射手:1975年01月07日(42)
牡牛- 蠍- 蠍:1975年02月01日(42)
牡牛-天秤 1975年02月(43)~1975年12月(43)
牡牛-天秤- 蠍:1975年02月26日(43)
牡牛-天秤-射手:1975年03月24日(43)
牡牛-天秤-山羊:1975年04月18日(43)
牡牛-天秤-水瓶:1975年05月13日(43)
牡牛-天秤- 魚:1975年06月08日(43)
牡牛-天秤-牡羊:1975年07月03日(43)
牡牛-天秤-牡牛:1975年07月29日(43)
牡牛-天秤-双子:1975年08月23日(43)
牡牛-天秤- 蟹:1975年09月17日(43)
牡牛-天秤-獅子:1975年10月13日(43)
牡牛-天秤-乙女:1975年11月07日(43)
牡牛-天秤-天秤:1975年12月02日(43)
牡牛-乙女 1975年12月(43)~1976年10月(43)
牡牛-乙女-天秤:1975年12月28日(43)
牡牛-乙女- 蠍:1976年01月22日(43)
牡牛-乙女-射手:1976年02月16日(43)
牡牛-乙女-山羊:1976年03月13日(44)
牡牛-乙女-水瓶:1976年04月07日(44)
牡牛-乙女- 魚:1976年05月03日(44)
牡牛-乙女-牡羊:1976年05月28日(44)
牡牛-乙女-牡牛:1976年06月22日(44)
牡牛-乙女-双子:1976年07月18日(44)
牡牛-乙女- 蟹:1976年08月12日(44)
牡牛-乙女-獅子:1976年09月06日(44)
牡牛-乙女-乙女:1976年10月02日(44)
牡牛-獅子 1976年10月(44)~1977年08月(44)
牡牛-獅子-乙女:1976年10月27日(44)
牡牛-獅子-天秤:1976年11月21日(44)
牡牛-獅子- 蠍:1976年12月17日(44)
牡牛-獅子-射手:1977年01月11日(44)
牡牛-獅子-山羊:1977年02月06日(44)
牡牛-獅子-水瓶:1977年03月03日(45)
牡牛-獅子- 魚:1977年03月28日(45)
牡牛-獅子-牡羊:1977年04月23日(45)
牡牛-獅子-牡牛:1977年05月18日(45)
牡牛-獅子-双子:1977年06月12日(45)
牡牛-獅子- 蟹:1977年07月08日(45)
牡牛-獅子-獅子:1977年08月02日(45)
牡牛- 蟹 1977年08月(45)~1978年06月(45)
牡牛- 蟹-双子:1977年08月27日(45)
牡牛- 蟹-牡牛:1977年09月22日(45)
牡牛- 蟹-牡羊:1977年10月17日(45)
牡牛- 蟹- 魚:1977年11月12日(45)
牡牛- 蟹-水瓶:1977年12月07日(45)
牡牛- 蟹-山羊:1978年01月01日(45)
牡牛- 蟹-射手:1978年01月27日(45)
牡牛- 蟹- 蠍:1978年02月21日(45)
牡牛- 蟹-天秤:1978年03月18日(46)
牡牛- 蟹-乙女:1978年04月13日(46)
牡牛- 蟹-獅子:1978年05月08日(46)
牡牛- 蟹- 蟹:1978年06月02日(46)
牡牛-双子 1978年06月(46)~1979年04月(46)
牡牛-双子-牡牛:1978年06月28日(46)
牡牛-双子-牡羊:1978年07月23日(46)
牡牛-双子- 魚:1978年08月18日(46)
牡牛-双子-水瓶:1978年09月12日(46)
牡牛-双子-山羊:1978年10月07日(46)
牡牛-双子-射手:1978年11月02日(46)
牡牛-双子- 蠍:1978年11月27日(46)
牡牛-双子-天秤:1978年12月22日(46)
牡牛-双子-乙女:1979年01月17日(46)
牡牛-双子-獅子:1979年02月11日(46)
牡牛-双子- 蟹:1979年03月08日(47)
牡牛-双子-双子:1979年04月03日(47)
牡牛-牡牛 1979年04月(47)~1980年02月(47)
牡牛-牡牛-牡羊:1979年04月28日(47)
牡牛-牡牛- 魚:1979年05月24日(47)
牡牛-牡牛-水瓶:1979年06月18日(47)
牡牛-牡牛-山羊:1979年07月13日(47)
牡牛-牡牛-射手:1979年08月08日(47)
牡牛-牡牛- 蠍:1979年09月02日(47)
牡牛-牡牛-天秤:1979年09月27日(47)
牡牛-牡牛-乙女:1979年10月23日(47)
牡牛-牡牛-獅子:1979年11月17日(47)
牡牛-牡牛- 蟹:1979年12月12日(47)
牡牛-牡牛-双子:1980年01月07日(47)
牡牛-牡牛-牡牛:1980年02月01日(47)
牡羊:1980年02月(48)-1990年02月(58)】
牡羊-牡牛 1980年02月(48)~1980年12月(48)
牡羊-牡牛-牡羊:1980年02月27日(48)
牡羊-牡牛- 魚:1980年03月23日(48)
牡羊-牡牛-水瓶:1980年04月17日(48)
牡羊-牡牛-山羊:1980年05月13日(48)
牡羊-牡牛-射手:1980年06月07日(48)
牡羊-牡牛- 蠍:1980年07月02日(48)
牡羊-牡牛-天秤:1980年07月28日(48)
牡羊-牡牛-乙女:1980年08月22日(48)
牡羊-牡牛-獅子:1980年09月17日(48)
牡羊-牡牛- 蟹:1980年10月12日(48)
牡羊-牡牛-双子:1980年11月06日(48)
牡羊-牡牛-牡牛:1980年12月02日(48)
牡羊-双子 1980年12月(48)~1981年10月(48)
牡羊-双子-牡牛:1980年12月27日(48)
牡羊-双子-牡羊:1981年01月21日(48)
牡羊-双子- 魚:1981年02月16日(48)
牡羊-双子-水瓶:1981年03月13日(49)
牡羊-双子-山羊:1981年04月07日(49)
牡羊-双子-射手:1981年05月03日(49)
牡羊-双子- 蠍:1981年05月28日(49)
牡羊-双子-天秤:1981年06月23日(49)
牡羊-双子-乙女:1981年07月18日(49)
牡羊-双子-獅子:1981年08月12日(49)
牡羊-双子- 蟹:1981年09月07日(49)
牡羊-双子-双子:1981年10月02日(49)
牡羊- 蟹 1981年10月(49)~1982年08月(49)
牡羊- 蟹-双子:1981年10月27日(49)
牡羊- 蟹-牡牛:1981年11月22日(49)
牡羊- 蟹-牡羊:1981年12月17日(49)
牡羊- 蟹- 魚:1982年01月11日(49)
牡羊- 蟹-水瓶:1982年02月06日(49)
牡羊- 蟹-山羊:1982年03月03日(50)
牡羊- 蟹-射手:1982年03月29日(50)
牡羊- 蟹- 蠍:1982年04月23日(50)
牡羊- 蟹-天秤:1982年05月18日(50)
牡羊- 蟹-乙女:1982年06月13日(50)
牡羊- 蟹-獅子:1982年07月08日(50)
牡羊- 蟹- 蟹:1982年08月02日(50)
牡羊-獅子 1982年08月(50)~1983年06月(50)
牡羊-獅子-乙女:1982年08月28日(50)
牡羊-獅子-天秤:1982年09月22日(50)
牡羊-獅子- 蠍:1982年10月17日(50)
牡羊-獅子-射手:1982年11月12日(50)
牡羊-獅子-山羊:1982年12月07日(50)
牡羊-獅子-水瓶:1983年01月02日(50)
牡羊-獅子- 魚:1983年01月27日(50)
牡羊-獅子-牡羊:1983年02月21日(50)
牡羊-獅子-牡牛:1983年03月19日(51)
牡羊-獅子-双子:1983年04月13日(51)
牡羊-獅子- 蟹:1983年05月08日(51)
牡羊-獅子-獅子:1983年06月03日(51)
牡羊-乙女 1983年06月(51)~1984年04月(51)
牡羊-乙女-天秤:1983年06月28日(51)
牡羊-乙女- 蠍:1983年07月23日(51)
牡羊-乙女-射手:1983年08月18日(51)
牡羊-乙女-山羊:1983年09月12日(51)
牡羊-乙女-水瓶:1983年10月08日(51)
牡羊-乙女- 魚:1983年11月02日(51)
牡羊-乙女-牡羊:1983年11月27日(51)
牡羊-乙女-牡牛:1983年12月23日(51)
牡羊-乙女-双子:1984年01月17日(51)
牡羊-乙女- 蟹:1984年02月11日(51)
牡羊-乙女-獅子:1984年03月08日(52)
牡羊-乙女-乙女:1984年04月02日(52)
牡羊-天秤 1984年04月(52)~1985年02月(52)
牡羊-天秤- 蠍:1984年04月27日(52)
牡羊-天秤-射手:1984年05月23日(52)
牡羊-天秤-山羊:1984年06月17日(52)
牡羊-天秤-水瓶:1984年07月13日(52)
牡羊-天秤- 魚:1984年08月07日(52)
牡羊-天秤-牡羊:1984年09月01日(52)
牡羊-天秤-牡牛:1984年09月27日(52)
牡羊-天秤-双子:1984年10月22日(52)
牡羊-天秤- 蟹:1984年11月16日(52)
牡羊-天秤-獅子:1984年12月12日(52)
牡羊-天秤-乙女:1985年01月06日(52)
牡羊-天秤-天秤:1985年01月31日(52)
牡羊- 蠍 1985年02月(53)~1985年12月(53)
牡羊- 蠍-天秤:1985年02月26日(53)
牡羊- 蠍-乙女:1985年03月23日(53)
牡羊- 蠍-獅子:1985年04月18日(53)
牡羊- 蠍- 蟹:1985年05月13日(53)
牡羊- 蠍-双子:1985年06月07日(53)
牡羊- 蠍-牡牛:1985年07月03日(53)
牡羊- 蠍-牡羊:1985年07月28日(53)
牡羊- 蠍- 魚:1985年08月22日(53)
牡羊- 蠍-水瓶:1985年09月17日(53)
牡羊- 蠍-山羊:1985年10月12日(53)
牡羊- 蠍-射手:1985年11月06日(53)
牡羊- 蠍- 蠍:1985年12月02日(53)
牡羊-射手 1985年12月(53)~1986年10月(53)
牡羊-射手- 蠍:1985年12月27日(53)
牡羊-射手-天秤:1986年01月22日(53)
牡羊-射手-乙女:1986年02月16日(53)
牡羊-射手-獅子:1986年03月13日(54)
牡羊-射手- 蟹:1986年04月08日(54)
牡羊-射手-双子:1986年05月03日(54)
牡羊-射手-牡牛:1986年05月28日(54)
牡羊-射手-牡羊:1986年06月23日(54)
牡羊-射手- 魚:1986年07月18日(54)
牡羊-射手-水瓶:1986年08月12日(54)
牡羊-射手-山羊:1986年09月07日(54)
牡羊-射手-射手:1986年10月02日(54)
牡羊-山羊 1986年10月(54)~1987年08月(54)
牡羊-山羊-射手:1986年10月28日(54)
牡羊-山羊- 蠍:1986年11月22日(54)
牡羊-山羊-天秤:1986年12月17日(54)
牡羊-山羊-乙女:1987年01月12日(54)
牡羊-山羊-獅子:1987年02月06日(54)
牡羊-山羊- 蟹:1987年03月03日(55)
牡羊-山羊-双子:1987年03月29日(55)
牡羊-山羊-牡牛:1987年04月23日(55)
牡羊-山羊-牡羊:1987年05月19日(55)
牡羊-山羊- 魚:1987年06月13日(55)
牡羊-山羊-水瓶:1987年07月08日(55)
牡羊-山羊-山羊:1987年08月03日(55)
牡羊-水瓶 1987年08月(55)~1988年06月(55)
牡羊-水瓶- 魚:1987年08月28日(55)
牡羊-水瓶-牡羊:1987年09月22日(55)
牡羊-水瓶-牡牛:1987年10月18日(55)
牡羊-水瓶-双子:1987年11月12日(55)
牡羊-水瓶- 蟹:1987年12月07日(55)
牡羊-水瓶-獅子:1988年01月02日(55)
牡羊-水瓶-乙女:1988年01月27日(55)
牡羊-水瓶-天秤:1988年02月22日(55)
牡羊-水瓶- 蠍:1988年03月18日(56)
牡羊-水瓶-射手:1988年04月12日(56)
牡羊-水瓶-山羊:1988年05月08日(56)
牡羊-水瓶-水瓶:1988年06月02日(56)
牡羊- 魚 1988年06月(56)~1989年04月(56)
牡羊- 魚-牡羊:1988年06月27日(56)
牡羊- 魚-牡牛:1988年07月23日(56)
牡羊- 魚-双子:1988年08月17日(56)
牡羊- 魚- 蟹:1988年09月11日(56)
牡羊- 魚-獅子:1988年10月07日(56)
牡羊- 魚-乙女:1988年11月01日(56)
牡羊- 魚-天秤:1988年11月27日(56)
牡羊- 魚- 蠍:1988年12月22日(56)
牡羊- 魚-射手:1989年01月16日(56)
牡羊- 魚-山羊:1989年02月11日(56)
牡羊- 魚-水瓶:1989年03月08日(57)
牡羊- 魚- 魚:1989年04月02日(57)
牡羊-牡羊 1989年04月(57)~1990年02月(57)
牡羊-牡羊-牡牛:1989年04月28日(57)
牡羊-牡羊-双子:1989年05月23日(57)
牡羊-牡羊- 蟹:1989年06月17日(57)
牡羊-牡羊-獅子:1989年07月13日(57)
牡羊-牡羊-乙女:1989年08月07日(57)
牡羊-牡羊-天秤:1989年09月02日(57)
牡羊-牡羊- 蠍:1989年09月27日(57)
牡羊-牡羊-射手:1989年10月22日(57)
牡羊-牡羊-山羊:1989年11月17日(57)
牡羊-牡羊-水瓶:1989年12月12日(57)
牡羊-牡羊- 魚:1990年01月06日(57)
牡羊-牡羊-牡羊:1990年02月01日(57)
 魚:1990年02月(58)-1998年02月(66)】
 魚-牡羊 1990年02月(58)~1990年10月(58)
 魚-牡羊-牡牛:1990年02月26日(58)
 魚-牡羊-双子:1990年03月18日(58)
 魚-牡羊- 蟹:1990年04月08日(58)
 魚-牡羊-獅子:1990年04月28日(58)
 魚-牡羊-乙女:1990年05月18日(58)
 魚-牡羊-天秤:1990年06月08日(58)
 魚-牡羊- 蠍:1990年06月28日(58)
 魚-牡羊-射手:1990年07月18日(58)
 魚-牡羊-山羊:1990年08月07日(58)
 魚-牡羊-水瓶:1990年08月28日(58)
 魚-牡羊- 魚:1990年09月17日(58)
 魚-牡羊-牡羊:1990年10月07日(58)
 魚-牡牛 1990年10月(58)~1991年06月(58)
 魚-牡牛-牡羊:1990年10月28日(58)
 魚-牡牛- 魚:1990年11月17日(58)
 魚-牡牛-水瓶:1990年12月07日(58)
 魚-牡牛-山羊:1990年12月27日(58)
 魚-牡牛-射手:1991年01月17日(58)
 魚-牡牛- 蠍:1991年02月06日(58)
 魚-牡牛-天秤:1991年02月26日(59)
 魚-牡牛-乙女:1991年03月19日(59)
 魚-牡牛-獅子:1991年04月08日(59)
 魚-牡牛- 蟹:1991年04月28日(59)
 魚-牡牛-双子:1991年05月19日(59)
 魚-牡牛-牡牛:1991年06月08日(59)
 魚-双子 1991年06月(59)~1992年02月(59)
 魚-双子-牡牛:1991年06月28日(59)
 魚-双子-牡羊:1991年07月18日(59)
 魚-双子- 魚:1991年08月08日(59)
 魚-双子-水瓶:1991年08月28日(59)
 魚-双子-山羊:1991年09月17日(59)
 魚-双子-射手:1991年10月08日(59)
 魚-双子- 蠍:1991年10月28日(59)
 魚-双子-天秤:1991年11月17日(59)
 魚-双子-乙女:1991年12月07日(59)
 魚-双子-獅子:1991年12月28日(59)
 魚-双子- 蟹:1992年01月17日(59)
 魚-双子-双子:1992年02月06日(59)
 魚- 蟹 1992年02月(60)~1992年10月(60)
 魚- 蟹-双子:1992年02月27日(60)
 魚- 蟹-牡牛:1992年03月18日(60)
 魚- 蟹-牡羊:1992年04月07日(60)
 魚- 蟹- 魚:1992年04月27日(60)
 魚- 蟹-水瓶:1992年05月18日(60)
 魚- 蟹-山羊:1992年06月07日(60)
 魚- 蟹-射手:1992年06月27日(60)
 魚- 蟹- 蠍:1992年07月18日(60)
 魚- 蟹-天秤:1992年08月07日(60)
 魚- 蟹-乙女:1992年08月27日(60)
 魚- 蟹-獅子:1992年09月17日(60)
 魚- 蟹- 蟹:1992年10月07日(60)
 魚-獅子 1992年10月(60)~1993年06月(60)
 魚-獅子-乙女:1992年10月27日(60)
 魚-獅子-天秤:1992年11月16日(60)
 魚-獅子- 蠍:1992年12月07日(60)
 魚-獅子-射手:1992年12月27日(60)
 魚-獅子-山羊:1993年01月16日(60)
 魚-獅子-水瓶:1993年02月06日(60)
 魚-獅子- 魚:1993年02月26日(61)
 魚-獅子-牡羊:1993年03月18日(61)
 魚-獅子-牡牛:1993年04月07日(61)
 魚-獅子-双子:1993年04月28日(61)
 魚-獅子- 蟹:1993年05月18日(61)
 魚-獅子-獅子:1993年06月07日(61)
 魚-乙女 1993年06月(61)~1994年02月(61)
 魚-乙女-天秤:1993年06月28日(61)
 魚-乙女- 蠍:1993年07月18日(61)
 魚-乙女-射手:1993年08月07日(61)
 魚-乙女-山羊:1993年08月27日(61)
 魚-乙女-水瓶:1993年09月17日(61)
 魚-乙女- 魚:1993年10月07日(61)
 魚-乙女-牡羊:1993年10月27日(61)
 魚-乙女-牡牛:1993年11月17日(61)
 魚-乙女-双子:1993年12月07日(61)
 魚-乙女- 蟹:1993年12月27日(61)
 魚-乙女-獅子:1994年01月17日(61)
 魚-乙女-乙女:1994年02月06日(61)
 魚-天秤 1994年02月(62)~1994年10月(62)
 魚-天秤- 蠍:1994年02月26日(62)
 魚-天秤-射手:1994年03月18日(62)
 魚-天秤-山羊:1994年04月08日(62)
 魚-天秤-水瓶:1994年04月28日(62)
 魚-天秤- 魚:1994年05月18日(62)
 魚-天秤-牡羊:1994年06月08日(62)
 魚-天秤-牡牛:1994年06月28日(62)
 魚-天秤-双子:1994年07月18日(62)
 魚-天秤- 蟹:1994年08月07日(62)
 魚-天秤-獅子:1994年08月28日(62)
 魚-天秤-乙女:1994年09月17日(62)
 魚-天秤-天秤:1994年10月07日(62)
 魚- 蠍 1994年10月(62)~1995年06月(62)
 魚- 蠍-天秤:1994年10月28日(62)
 魚- 蠍-乙女:1994年11月17日(62)
 魚- 蠍-獅子:1994年12月07日(62)
 魚- 蠍- 蟹:1994年12月27日(62)
 魚- 蠍-双子:1995年01月17日(62)
 魚- 蠍-牡牛:1995年02月06日(62)
 魚- 蠍-牡羊:1995年02月26日(63)
 魚- 蠍- 魚:1995年03月19日(63)
 魚- 蠍-水瓶:1995年04月08日(63)
 魚- 蠍-山羊:1995年04月28日(63)
 魚- 蠍-射手:1995年05月19日(63)
 魚- 蠍- 蠍:1995年06月08日(63)
 魚-射手 1995年06月(63)~1996年02月(63)
 魚-射手- 蠍:1995年06月28日(63)
 魚-射手-天秤:1995年07月18日(63)
 魚-射手-乙女:1995年08月08日(63)
 魚-射手-獅子:1995年08月28日(63)
 魚-射手- 蟹:1995年09月17日(63)
 魚-射手-双子:1995年10月08日(63)
 魚-射手-牡牛:1995年10月28日(63)
 魚-射手-牡羊:1995年11月17日(63)
 魚-射手- 魚:1995年12月07日(63)
 魚-射手-水瓶:1995年12月28日(63)
 魚-射手-山羊:1996年01月17日(63)
 魚-射手-射手:1996年02月06日(63)
 魚-山羊 1996年02月(64)~1996年10月(64)
 魚-山羊-射手:1996年02月27日(64)
 魚-山羊- 蠍:1996年03月18日(64)
 魚-山羊-天秤:1996年04月07日(64)
 魚-山羊-乙女:1996年04月27日(64)
 魚-山羊-獅子:1996年05月18日(64)
 魚-山羊- 蟹:1996年06月07日(64)
 魚-山羊-双子:1996年06月27日(64)
 魚-山羊-牡牛:1996年07月18日(64)
 魚-山羊-牡羊:1996年08月07日(64)
 魚-山羊- 魚:1996年08月27日(64)
 魚-山羊-水瓶:1996年09月17日(64)
 魚-山羊-山羊:1996年10月07日(64)
 魚-水瓶 1996年10月(64)~1997年06月(64)
 魚-水瓶- 魚:1996年10月27日(64)
 魚-水瓶-牡羊:1996年11月16日(64)
 魚-水瓶-牡牛:1996年12月07日(64)
 魚-水瓶-双子:1996年12月27日(64)
 魚-水瓶- 蟹:1997年01月16日(64)
 魚-水瓶-獅子:1997年02月06日(64)
 魚-水瓶-乙女:1997年02月26日(65)
 魚-水瓶-天秤:1997年03月18日(65)
 魚-水瓶- 蠍:1997年04月07日(65)
 魚-水瓶-射手:1997年04月28日(65)
 魚-水瓶-山羊:1997年05月18日(65)
 魚-水瓶-水瓶:1997年06月07日(65)
 魚- 魚 1997年06月(65)~1998年02月(65)
 魚- 魚-牡羊:1997年06月28日(65)
 魚- 魚-牡牛:1997年07月18日(65)
 魚- 魚-双子:1997年08月07日(65)
 魚- 魚- 蟹:1997年08月27日(65)
 魚- 魚-獅子:1997年09月17日(65)
 魚- 魚-乙女:1997年10月07日(65)
 魚- 魚-天秤:1997年10月27日(65)
 魚- 魚- 蠍:1997年11月17日(65)
 魚- 魚-射手:1997年12月07日(65)
 魚- 魚-山羊:1997年12月27日(65)
 魚- 魚-水瓶:1998年01月17日(65)
 魚- 魚- 魚:1998年02月06日(65)
水瓶:1998年02月(66)-2009年02月(77)】
水瓶- 魚 1998年02月(66)~1999年01月(66)
水瓶- 魚-牡羊:1998年02月26日(66)
水瓶- 魚-牡牛:1998年03月26日(66)
水瓶- 魚-双子:1998年04月23日(66)
水瓶- 魚- 蟹:1998年05月21日(66)
水瓶- 魚-獅子:1998年06月18日(66)
水瓶- 魚-乙女:1998年07月16日(66)
水瓶- 魚-天秤:1998年08月12日(66)
水瓶- 魚- 蠍:1998年09月09日(66)
水瓶- 魚-射手:1998年10月07日(66)
水瓶- 魚-山羊:1998年11月04日(66)
水瓶- 魚-水瓶:1998年12月02日(66)
水瓶- 魚- 魚:1998年12月30日(66)
水瓶-牡羊 1999年01月(66)~1999年12月(66)
水瓶-牡羊-牡牛:1999年01月27日(66)
水瓶-牡羊-双子:1999年02月24日(66)
水瓶-牡羊- 蟹:1999年03月24日(67)
水瓶-牡羊-獅子:1999年04月21日(67)
水瓶-牡羊-乙女:1999年05月19日(67)
水瓶-牡羊-天秤:1999年06月15日(67)
水瓶-牡羊- 蠍:1999年07月13日(67)
水瓶-牡羊-射手:1999年08月10日(67)
水瓶-牡羊-山羊:1999年09月07日(67)
水瓶-牡羊-水瓶:1999年10月05日(67)
水瓶-牡羊- 魚:1999年11月02日(67)
水瓶-牡羊-牡羊:1999年11月30日(67)
水瓶-牡牛 1999年12月(67)~2000年11月(67)
水瓶-牡牛-牡羊:1999年12月28日(67)
水瓶-牡牛- 魚:2000年01月25日(67)
水瓶-牡牛-水瓶:2000年02月22日(67)
水瓶-牡牛-山羊:2000年03月20日(68)
水瓶-牡牛-射手:2000年04月17日(68)
水瓶-牡牛- 蠍:2000年05月15日(68)
水瓶-牡牛-天秤:2000年06月12日(68)
水瓶-牡牛-乙女:2000年07月10日(68)
水瓶-牡牛-獅子:2000年08月07日(68)
水瓶-牡牛- 蟹:2000年09月04日(68)
水瓶-牡牛-双子:2000年10月02日(68)
水瓶-牡牛-牡牛:2000年10月30日(68)
水瓶-双子 2000年11月(68)~2001年10月(68)
水瓶-双子-牡牛:2000年11月27日(68)
水瓶-双子-牡羊:2000年12月24日(68)
水瓶-双子- 魚:2001年01月21日(68)
水瓶-双子-水瓶:2001年02月18日(68)
水瓶-双子-山羊:2001年03月18日(69)
水瓶-双子-射手:2001年04月15日(69)
水瓶-双子- 蠍:2001年05月13日(69)
水瓶-双子-天秤:2001年06月10日(69)
水瓶-双子-乙女:2001年07月08日(69)
水瓶-双子-獅子:2001年08月05日(69)
水瓶-双子- 蟹:2001年09月02日(69)
水瓶-双子-双子:2001年09月29日(69)
水瓶- 蟹 2001年10月(69)~2002年09月(69)
水瓶- 蟹-双子:2001年10月27日(69)
水瓶- 蟹-牡牛:2001年11月24日(69)
水瓶- 蟹-牡羊:2001年12月22日(69)
水瓶- 蟹- 魚:2002年01月19日(69)
水瓶- 蟹-水瓶:2002年02月16日(69)
水瓶- 蟹-山羊:2002年03月16日(70)
水瓶- 蟹-射手:2002年04月13日(70)
水瓶- 蟹- 蠍:2002年05月11日(70)
水瓶- 蟹-天秤:2002年06月08日(70)
水瓶- 蟹-乙女:2002年07月05日(70)
水瓶- 蟹-獅子:2002年08月02日(70)
水瓶- 蟹- 蟹:2002年08月30日(70)
水瓶-獅子 2002年09月(70)~2003年08月(70)
水瓶-獅子-乙女:2002年09月27日(70)
水瓶-獅子-天秤:2002年10月25日(70)
水瓶-獅子- 蠍:2002年11月22日(70)
水瓶-獅子-射手:2002年12月20日(70)
水瓶-獅子-山羊:2003年01月17日(70)
水瓶-獅子-水瓶:2003年02月14日(70)
水瓶-獅子- 魚:2003年03月14日(71)
水瓶-獅子-牡羊:2003年04月10日(71)
水瓶-獅子-牡牛:2003年05月08日(71)
水瓶-獅子-双子:2003年06月05日(71)
水瓶-獅子- 蟹:2003年07月03日(71)
水瓶-獅子-獅子:2003年07月31日(71)
水瓶-乙女 2003年08月(71)~2004年07月(71)
水瓶-乙女-天秤:2003年08月28日(71)
水瓶-乙女- 蠍:2003年09月25日(71)
水瓶-乙女-射手:2003年10月23日(71)
水瓶-乙女-山羊:2003年11月20日(71)
水瓶-乙女-水瓶:2003年12月18日(71)
水瓶-乙女- 魚:2004年01月14日(71)
水瓶-乙女-牡羊:2004年02月11日(71)
水瓶-乙女-牡牛:2004年03月10日(72)
水瓶-乙女-双子:2004年04月07日(72)
水瓶-乙女- 蟹:2004年05月05日(72)
水瓶-乙女-獅子:2004年06月02日(72)
水瓶-乙女-乙女:2004年06月30日(72)
水瓶-天秤 2004年07月(72)~2005年06月(72)
水瓶-天秤- 蠍:2004年07月28日(72)
水瓶-天秤-射手:2004年08月25日(72)
水瓶-天秤-山羊:2004年09月22日(72)
水瓶-天秤-水瓶:2004年10月19日(72)
水瓶-天秤- 魚:2004年11月16日(72)
水瓶-天秤-牡羊:2004年12月14日(72)
水瓶-天秤-牡牛:2005年01月11日(72)
水瓶-天秤-双子:2005年02月08日(72)
水瓶-天秤- 蟹:2005年03月08日(73)
水瓶-天秤-獅子:2005年04月05日(73)
水瓶-天秤-乙女:2005年05月03日(73)
水瓶-天秤-天秤:2005年05月31日(73)
水瓶- 蠍 2005年06月(73)~2006年05月(73)
水瓶- 蠍-天秤:2005年06月28日(73)
水瓶- 蠍-乙女:2005年07月25日(73)
水瓶- 蠍-獅子:2005年08月22日(73)
水瓶- 蠍- 蟹:2005年09月19日(73)
水瓶- 蠍-双子:2005年10月17日(73)
水瓶- 蠍-牡牛:2005年11月14日(73)
水瓶- 蠍-牡羊:2005年12月12日(73)
水瓶- 蠍- 魚:2006年01月09日(73)
水瓶- 蠍-水瓶:2006年02月06日(73)
水瓶- 蠍-山羊:2006年03月06日(74)
水瓶- 蠍-射手:2006年04月03日(74)
水瓶- 蠍- 蠍:2006年05月01日(74)
水瓶-射手 2006年05月(74)~2007年04月(74)
水瓶-射手- 蠍:2006年05月28日(74)
水瓶-射手-天秤:2006年06月25日(74)
水瓶-射手-乙女:2006年07月23日(74)
水瓶-射手-獅子:2006年08月20日(74)
水瓶-射手- 蟹:2006年09月17日(74)
水瓶-射手-双子:2006年10月15日(74)
水瓶-射手-牡牛:2006年11月12日(74)
水瓶-射手-牡羊:2006年12月10日(74)
水瓶-射手- 魚:2007年01月07日(74)
水瓶-射手-水瓶:2007年02月04日(74)
水瓶-射手-山羊:2007年03月03日(75)
水瓶-射手-射手:2007年03月31日(75)
水瓶-山羊 2007年04月(75)~2008年03月(75)
水瓶-山羊-射手:2007年04月28日(75)
水瓶-山羊- 蠍:2007年05月26日(75)
水瓶-山羊-天秤:2007年06月23日(75)
水瓶-山羊-乙女:2007年07月21日(75)
水瓶-山羊-獅子:2007年08月18日(75)
水瓶-山羊- 蟹:2007年09月15日(75)
水瓶-山羊-双子:2007年10月13日(75)
水瓶-山羊-牡牛:2007年11月10日(75)
水瓶-山羊-牡羊:2007年12月07日(75)
水瓶-山羊- 魚:2008年01月04日(75)
水瓶-山羊-水瓶:2008年02月01日(75)
水瓶-山羊-山羊:2008年02月29日(76)
水瓶-水瓶 2008年03月(76)~2009年02月(76)
水瓶-水瓶- 魚:2008年03月28日(76)
水瓶-水瓶-牡羊:2008年04月25日(76)
水瓶-水瓶-牡牛:2008年05月23日(76)
水瓶-水瓶-双子:2008年06月20日(76)
水瓶-水瓶- 蟹:2008年07月18日(76)
水瓶-水瓶-獅子:2008年08月15日(76)
水瓶-水瓶-乙女:2008年09月11日(76)
水瓶-水瓶-天秤:2008年10月09日(76)
水瓶-水瓶- 蠍:2008年11月06日(76)
水瓶-水瓶-射手:2008年12月04日(76)
水瓶-水瓶-山羊:2009年01月01日(76)
水瓶-水瓶-水瓶:2009年01月29日(76)
山羊:2009年02月(77)-2021年02月(89)】
山羊-射手 2009年02月(77)~2010年02月(77)
山羊-射手- 蠍:2009年02月26日(77)
山羊-射手-天秤:2009年03月28日(77)
山羊-射手-乙女:2009年04月28日(77)
山羊-射手-獅子:2009年05月28日(77)
山羊-射手- 蟹:2009年06月28日(77)
山羊-射手-双子:2009年07月28日(77)
山羊-射手-牡牛:2009年08月27日(77)
山羊-射手-牡羊:2009年09月27日(77)
山羊-射手- 魚:2009年10月27日(77)
山羊-射手-水瓶:2009年11月27日(77)
山羊-射手-山羊:2009年12月27日(77)
山羊-射手-射手:2010年01月27日(77)
山羊- 蠍 2010年02月(78)~2011年02月(78)
山羊- 蠍-天秤:2010年02月26日(78)
山羊- 蠍-乙女:2010年03月29日(78)
山羊- 蠍-獅子:2010年04月28日(78)
山羊- 蠍- 蟹:2010年05月28日(78)
山羊- 蠍-双子:2010年06月28日(78)
山羊- 蠍-牡牛:2010年07月28日(78)
山羊- 蠍-牡羊:2010年08月28日(78)
山羊- 蠍- 魚:2010年09月27日(78)
山羊- 蠍-水瓶:2010年10月28日(78)
山羊- 蠍-山羊:2010年11月27日(78)
山羊- 蠍-射手:2010年12月27日(78)
山羊- 蠍- 蠍:2011年01月27日(78)
山羊-天秤 2011年02月(79)~2012年02月(79)
山羊-天秤- 蠍:2011年02月26日(79)
山羊-天秤-射手:2011年03月29日(79)
山羊-天秤-山羊:2011年04月28日(79)
山羊-天秤-水瓶:2011年05月29日(79)
山羊-天秤- 魚:2011年06月28日(79)
山羊-天秤-牡羊:2011年07月29日(79)
山羊-天秤-牡牛:2011年08月28日(79)
山羊-天秤-双子:2011年09月27日(79)
山羊-天秤- 蟹:2011年10月28日(79)
山羊-天秤-獅子:2011年11月27日(79)
山羊-天秤-乙女:2011年12月28日(79)
山羊-天秤-天秤:2012年01月27日(79)
山羊-乙女 2012年02月(80)~2013年02月(80)
山羊-乙女-天秤:2012年02月27日(80)
山羊-乙女- 蠍:2012年03月28日(80)
山羊-乙女-射手:2012年04月27日(80)
山羊-乙女-山羊:2012年05月28日(80)
山羊-乙女-水瓶:2012年06月27日(80)
山羊-乙女- 魚:2012年07月28日(80)
山羊-乙女-牡羊:2012年08月27日(80)
山羊-乙女-牡牛:2012年09月27日(80)
山羊-乙女-双子:2012年10月27日(80)
山羊-乙女- 蟹:2012年11月27日(80)
山羊-乙女-獅子:2012年12月27日(80)
山羊-乙女-乙女:2013年01月26日(80)
山羊-獅子 2013年02月(81)~2014年02月(81)
山羊-獅子-乙女:2013年02月26日(81)
山羊-獅子-天秤:2013年03月28日(81)
山羊-獅子- 蠍:2013年04月28日(81)
山羊-獅子-射手:2013年05月28日(81)
山羊-獅子-山羊:2013年06月28日(81)
山羊-獅子-水瓶:2013年07月28日(81)
山羊-獅子- 魚:2013年08月27日(81)
山羊-獅子-牡羊:2013年09月27日(81)
山羊-獅子-牡牛:2013年10月27日(81)
山羊-獅子-双子:2013年11月27日(81)
山羊-獅子- 蟹:2013年12月27日(81)
山羊-獅子-獅子:2014年01月27日(81)
山羊- 蟹 2014年02月(82)~2015年02月(82)
山羊- 蟹-双子:2014年02月26日(82)
山羊- 蟹-牡牛:2014年03月29日(82)
山羊- 蟹-牡羊:2014年04月28日(82)
山羊- 蟹- 魚:2014年05月28日(82)
山羊- 蟹-水瓶:2014年06月28日(82)
山羊- 蟹-山羊:2014年07月28日(82)
山羊- 蟹-射手:2014年08月28日(82)
山羊- 蟹- 蠍:2014年09月27日(82)
山羊- 蟹-天秤:2014年10月28日(82)
山羊- 蟹-乙女:2014年11月27日(82)
山羊- 蟹-獅子:2014年12月27日(82)
山羊- 蟹- 蟹:2015年01月27日(82)
山羊-双子 2015年02月(83)~2016年02月(83)
山羊-双子-牡牛:2015年02月26日(83)
山羊-双子-牡羊:2015年03月29日(83)
山羊-双子- 魚:2015年04月28日(83)
山羊-双子-水瓶:2015年05月29日(83)
山羊-双子-山羊:2015年06月28日(83)
山羊-双子-射手:2015年07月29日(83)
山羊-双子- 蠍:2015年08月28日(83)
山羊-双子-天秤:2015年09月27日(83)
山羊-双子-乙女:2015年10月28日(83)
山羊-双子-獅子:2015年11月27日(83)
山羊-双子- 蟹:2015年12月28日(83)
山羊-双子-双子:2016年01月27日(83)
山羊-牡牛 2016年02月(84)~2017年02月(84)
山羊-牡牛-牡羊:2016年02月27日(84)
山羊-牡牛- 魚:2016年03月28日(84)
山羊-牡牛-水瓶:2016年04月27日(84)
山羊-牡牛-山羊:2016年05月28日(84)
山羊-牡牛-射手:2016年06月27日(84)
山羊-牡牛- 蠍:2016年07月28日(84)
山羊-牡牛-天秤:2016年08月27日(84)
山羊-牡牛-乙女:2016年09月27日(84)
山羊-牡牛-獅子:2016年10月27日(84)
山羊-牡牛- 蟹:2016年11月27日(84)
山羊-牡牛-双子:2016年12月27日(84)
山羊-牡牛-牡牛:2017年01月26日(84)
山羊-牡羊 2017年02月(85)~2018年02月(85)
山羊-牡羊-牡牛:2017年02月26日(85)
山羊-牡羊-双子:2017年03月28日(85)
山羊-牡羊- 蟹:2017年04月28日(85)
山羊-牡羊-獅子:2017年05月28日(85)
山羊-牡羊-乙女:2017年06月28日(85)
山羊-牡羊-天秤:2017年07月28日(85)
山羊-牡羊- 蠍:2017年08月27日(85)
山羊-牡羊-射手:2017年09月27日(85)
山羊-牡羊-山羊:2017年10月27日(85)
山羊-牡羊-水瓶:2017年11月27日(85)
山羊-牡羊- 魚:2017年12月27日(85)
山羊-牡羊-牡羊:2018年01月27日(85)
山羊- 魚 2018年02月(86)~2019年02月(86)
山羊- 魚-牡羊:2018年02月26日(86)
山羊- 魚-牡牛:2018年03月29日(86)
山羊- 魚-双子:2018年04月28日(86)
山羊- 魚- 蟹:2018年05月28日(86)
山羊- 魚-獅子:2018年06月28日(86)
山羊- 魚-乙女:2018年07月28日(86)
山羊- 魚-天秤:2018年08月28日(86)
山羊- 魚- 蠍:2018年09月27日(86)
山羊- 魚-射手:2018年10月28日(86)
山羊- 魚-山羊:2018年11月27日(86)
山羊- 魚-水瓶:2018年12月27日(86)
山羊- 魚- 魚:2019年01月27日(86)
山羊-水瓶 2019年02月(87)~2020年02月(87)
山羊-水瓶- 魚:2019年02月26日(87)
山羊-水瓶-牡羊:2019年03月29日(87)
山羊-水瓶-牡牛:2019年04月28日(87)
山羊-水瓶-双子:2019年05月29日(87)
山羊-水瓶- 蟹:2019年06月28日(87)
山羊-水瓶-獅子:2019年07月29日(87)
山羊-水瓶-乙女:2019年08月28日(87)
山羊-水瓶-天秤:2019年09月27日(87)
山羊-水瓶- 蠍:2019年10月28日(87)
山羊-水瓶-射手:2019年11月27日(87)
山羊-水瓶-山羊:2019年12月28日(87)
山羊-水瓶-水瓶:2020年01月27日(87)
山羊-山羊 2020年02月(88)~2021年02月(88)
山羊-山羊-射手:2020年02月27日(88)
山羊-山羊- 蠍:2020年03月28日(88)
山羊-山羊-天秤:2020年04月27日(88)
山羊-山羊-乙女:2020年05月28日(88)
山羊-山羊-獅子:2020年06月27日(88)
山羊-山羊- 蟹:2020年07月28日(88)
山羊-山羊-双子:2020年08月27日(88)
山羊-山羊-牡牛:2020年09月27日(88)
山羊-山羊-牡羊:2020年10月27日(88)
山羊-山羊- 魚:2020年11月27日(88)
山羊-山羊-水瓶:2020年12月27日(88)
山羊-山羊-山羊:2021年01月26日(88)
射手:2021年02月(89)-2028年02月(96)】
射手- 蠍 2021年02月(89)~2021年09月(89)
射手- 蠍-天秤:2021年02月26日(89)
射手- 蠍-乙女:2021年03月16日(89)
射手- 蠍-獅子:2021年04月02日(89)
射手- 蠍- 蟹:2021年04月20日(89)
射手- 蠍-双子:2021年05月08日(89)
射手- 蠍-牡牛:2021年05月26日(89)
射手- 蠍-牡羊:2021年06月12日(89)
射手- 蠍- 魚:2021年06月30日(89)
射手- 蠍-水瓶:2021年07月18日(89)
射手- 蠍-山羊:2021年08月05日(89)
射手- 蠍-射手:2021年08月22日(89)
射手- 蠍- 蠍:2021年09月09日(89)
射手-天秤 2021年09月(89)~2022年04月(89)
射手-天秤- 蠍:2021年09月27日(89)
射手-天秤-射手:2021年10月15日(89)
射手-天秤-山羊:2021年11月01日(89)
射手-天秤-水瓶:2021年11月19日(89)
射手-天秤- 魚:2021年12月07日(89)
射手-天秤-牡羊:2021年12月25日(89)
射手-天秤-牡牛:2022年01月11日(89)
射手-天秤-双子:2022年01月29日(89)
射手-天秤- 蟹:2022年02月16日(89)
射手-天秤-獅子:2022年03月06日(90)
射手-天秤-乙女:2022年03月23日(90)
射手-天秤-天秤:2022年04月10日(90)
射手-乙女 2022年04月(90)~2022年11月(90)
射手-乙女-天秤:2022年04月28日(90)
射手-乙女- 蠍:2022年05月16日(90)
射手-乙女-射手:2022年06月02日(90)
射手-乙女-山羊:2022年06月20日(90)
射手-乙女-水瓶:2022年07月08日(90)
射手-乙女- 魚:2022年07月26日(90)
射手-乙女-牡羊:2022年08月12日(90)
射手-乙女-牡牛:2022年08月30日(90)
射手-乙女-双子:2022年09月17日(90)
射手-乙女- 蟹:2022年10月05日(90)
射手-乙女-獅子:2022年10月23日(90)
射手-乙女-乙女:2022年11月09日(90)
射手-獅子 2022年11月(90)~2023年06月(90)
射手-獅子-乙女:2022年11月27日(90)
射手-獅子-天秤:2022年12月15日(90)
射手-獅子- 蠍:2023年01月02日(90)
射手-獅子-射手:2023年01月19日(90)
射手-獅子-山羊:2023年02月06日(90)
射手-獅子-水瓶:2023年02月24日(90)
射手-獅子- 魚:2023年03月14日(91)
射手-獅子-牡羊:2023年03月31日(91)
射手-獅子-牡牛:2023年04月18日(91)
射手-獅子-双子:2023年05月06日(91)
射手-獅子- 蟹:2023年05月24日(91)
射手-獅子-獅子:2023年06月10日(91)
射手- 蟹 2023年06月(91)~2024年01月(91)
射手- 蟹-双子:2023年06月28日(91)
射手- 蟹-牡牛:2023年07月16日(91)
射手- 蟹-牡羊:2023年08月03日(91)
射手- 蟹- 魚:2023年08月20日(91)
射手- 蟹-水瓶:2023年09月07日(91)
射手- 蟹-山羊:2023年09月25日(91)
射手- 蟹-射手:2023年10月13日(91)
射手- 蟹- 蠍:2023年10月30日(91)
射手- 蟹-天秤:2023年11月17日(91)
射手- 蟹-乙女:2023年12月05日(91)
射手- 蟹-獅子:2023年12月23日(91)
射手- 蟹- 蟹:2024年01月09日(91)
射手-双子 2024年01月(91)~2024年08月(91)
射手-双子-牡牛:2024年01月27日(91)
射手-双子-牡羊:2024年02月14日(91)
射手-双子- 魚:2024年03月03日(92)
射手-双子-水瓶:2024年03月20日(92)
射手-双子-山羊:2024年04月07日(92)
射手-双子-射手:2024年04月25日(92)
射手-双子- 蠍:2024年05月13日(92)
射手-双子-天秤:2024年05月30日(92)
射手-双子-乙女:2024年06月17日(92)
射手-双子-獅子:2024年07月05日(92)
射手-双子- 蟹:2024年07月23日(92)
射手-双子-双子:2024年08月09日(92)
射手-牡牛 2024年08月(92)~2025年03月(92)
射手-牡牛-牡羊:2024年08月27日(92)
射手-牡牛- 魚:2024年09月14日(92)
射手-牡牛-水瓶:2024年10月02日(92)
射手-牡牛-山羊:2024年10月19日(92)
射手-牡牛-射手:2024年11月06日(92)
射手-牡牛- 蠍:2024年11月24日(92)
射手-牡牛-天秤:2024年12月12日(92)
射手-牡牛-乙女:2024年12月30日(92)
射手-牡牛-獅子:2025年01月16日(92)
射手-牡牛- 蟹:2025年02月03日(92)
射手-牡牛-双子:2025年02月21日(92)
射手-牡牛-牡牛:2025年03月11日(93)
射手-牡羊 2025年03月(93)~2025年10月(93)
射手-牡羊-牡牛:2025年03月28日(93)
射手-牡羊-双子:2025年04月15日(93)
射手-牡羊- 蟹:2025年05月03日(93)
射手-牡羊-獅子:2025年05月21日(93)
射手-牡羊-乙女:2025年06月07日(93)
射手-牡羊-天秤:2025年06月25日(93)
射手-牡羊- 蠍:2025年07月13日(93)
射手-牡羊-射手:2025年07月31日(93)
射手-牡羊-山羊:2025年08月17日(93)
射手-牡羊-水瓶:2025年09月04日(93)
射手-牡羊- 魚:2025年09月22日(93)
射手-牡羊-牡羊:2025年10月10日(93)
射手- 魚 2025年10月(93)~2026年05月(93)
射手- 魚-牡羊:2025年10月27日(93)
射手- 魚-牡牛:2025年11月14日(93)
射手- 魚-双子:2025年12月02日(93)
射手- 魚- 蟹:2025年12月20日(93)
射手- 魚-獅子:2026年01月06日(93)
射手- 魚-乙女:2026年01月24日(93)
射手- 魚-天秤:2026年02月11日(93)
射手- 魚- 蠍:2026年03月01日(94)
射手- 魚-射手:2026年03月18日(94)
射手- 魚-山羊:2026年04月05日(94)
射手- 魚-水瓶:2026年04月23日(94)
射手- 魚- 魚:2026年05月11日(94)
射手-水瓶 2026年05月(94)~2026年12月(94)
射手-水瓶- 魚:2026年05月28日(94)
射手-水瓶-牡羊:2026年06月15日(94)
射手-水瓶-牡牛:2026年07月03日(94)
射手-水瓶-双子:2026年07月21日(94)
射手-水瓶- 蟹:2026年08月07日(94)
射手-水瓶-獅子:2026年08月25日(94)
射手-水瓶-乙女:2026年09月12日(94)
射手-水瓶-天秤:2026年09月30日(94)
射手-水瓶- 蠍:2026年10月17日(94)
射手-水瓶-射手:2026年11月04日(94)
射手-水瓶-山羊:2026年11月22日(94)
射手-水瓶-水瓶:2026年12月10日(94)
射手-山羊 2026年12月(94)~2027年07月(94)
射手-山羊-射手:2026年12月27日(94)
射手-山羊- 蠍:2027年01月14日(94)
射手-山羊-天秤:2027年02月01日(94)
射手-山羊-乙女:2027年02月19日(94)
射手-山羊-獅子:2027年03月08日(95)
射手-山羊- 蟹:2027年03月26日(95)
射手-山羊-双子:2027年04月13日(95)
射手-山羊-牡牛:2027年05月01日(95)
射手-山羊-牡羊:2027年05月19日(95)
射手-山羊- 魚:2027年06月05日(95)
射手-山羊-水瓶:2027年06月23日(95)
射手-山羊-山羊:2027年07月11日(95)
射手-射手 2027年07月(95)~2028年02月(95)
射手-射手- 蠍:2027年07月29日(95)
射手-射手-天秤:2027年08月15日(95)
射手-射手-乙女:2027年09月02日(95)
射手-射手-獅子:2027年09月20日(95)
射手-射手- 蟹:2027年10月08日(95)
射手-射手-双子:2027年10月25日(95)
射手-射手-牡牛:2027年11月12日(95)
射手-射手-牡羊:2027年11月30日(95)
射手-射手- 魚:2027年12月18日(95)
射手-射手-水瓶:2028年01月04日(95)
射手-射手-山羊:2028年01月22日(95)
射手-射手-射手:2028年02月09日(95)
 蠍:2028年02月(96)-2031年02月(99)】
 蠍-天秤 2028年02月(96)~2028年05月(96)
 蠍-天秤- 蠍:2028年02月27日(96)
 蠍-天秤-射手:2028年03月05日(96)
 蠍-天秤-山羊:2028年03月13日(96)
 蠍-天秤-水瓶:2028年03月20日(96)
 蠍-天秤- 魚:2028年03月28日(96)
 蠍-天秤-牡羊:2028年04月05日(96)
 蠍-天秤-牡牛:2028年04月12日(96)
 蠍-天秤-双子:2028年04月20日(96)
 蠍-天秤- 蟹:2028年04月27日(96)
 蠍-天秤-獅子:2028年05月05日(96)
 蠍-天秤-乙女:2028年05月13日(96)
 蠍-天秤-天秤:2028年05月20日(96)
 蠍-乙女 2028年05月(96)~2028年08月(96)
 蠍-乙女-天秤:2028年05月28日(96)
 蠍-乙女- 蠍:2028年06月05日(96)
 蠍-乙女-射手:2028年06月12日(96)
 蠍-乙女-山羊:2028年06月20日(96)
 蠍-乙女-水瓶:2028年06月27日(96)
 蠍-乙女- 魚:2028年07月05日(96)
 蠍-乙女-牡羊:2028年07月13日(96)
 蠍-乙女-牡牛:2028年07月20日(96)
 蠍-乙女-双子:2028年07月28日(96)
 蠍-乙女- 蟹:2028年08月04日(96)
 蠍-乙女-獅子:2028年08月12日(96)
 蠍-乙女-乙女:2028年08月20日(96)
 蠍-獅子 2028年08月(96)~2028年11月(96)
 蠍-獅子-乙女:2028年08月27日(96)
 蠍-獅子-天秤:2028年09月04日(96)
 蠍-獅子- 蠍:2028年09月11日(96)
 蠍-獅子-射手:2028年09月19日(96)
 蠍-獅子-山羊:2028年09月27日(96)
 蠍-獅子-水瓶:2028年10月04日(96)
 蠍-獅子- 魚:2028年10月12日(96)
 蠍-獅子-牡羊:2028年10月19日(96)
 蠍-獅子-牡牛:2028年10月27日(96)
 蠍-獅子-双子:2028年11月04日(96)
 蠍-獅子- 蟹:2028年11月11日(96)
 蠍-獅子-獅子:2028年11月19日(96)
 蠍- 蟹 2028年11月(96)~2029年02月(96)
 蠍- 蟹-双子:2028年11月27日(96)
 蠍- 蟹-牡牛:2028年12月04日(96)
 蠍- 蟹-牡羊:2028年12月12日(96)
 蠍- 蟹- 魚:2028年12月19日(96)
 蠍- 蟹-水瓶:2028年12月27日(96)
 蠍- 蟹-山羊:2029年01月04日(96)
 蠍- 蟹-射手:2029年01月11日(96)
 蠍- 蟹- 蠍:2029年01月19日(96)
 蠍- 蟹-天秤:2029年01月26日(96)
 蠍- 蟹-乙女:2029年02月03日(96)
 蠍- 蟹-獅子:2029年02月11日(96)
 蠍- 蟹- 蟹:2029年02月18日(96)
 蠍-双子 2029年02月(97)~2029年05月(97)
 蠍-双子-牡牛:2029年02月26日(97)
 蠍-双子-牡羊:2029年03月05日(97)
 蠍-双子- 魚:2029年03月13日(97)
 蠍-双子-水瓶:2029年03月21日(97)
 蠍-双子-山羊:2029年03月28日(97)
 蠍-双子-射手:2029年04月05日(97)
 蠍-双子- 蠍:2029年04月12日(97)
 蠍-双子-天秤:2029年04月20日(97)
 蠍-双子-乙女:2029年04月28日(97)
 蠍-双子-獅子:2029年05月05日(97)
 蠍-双子- 蟹:2029年05月13日(97)
 蠍-双子-双子:2029年05月21日(97)
 蠍-牡牛 2029年05月(97)~2029年08月(97)
 蠍-牡牛-牡羊:2029年05月28日(97)
 蠍-牡牛- 魚:2029年06月05日(97)
 蠍-牡牛-水瓶:2029年06月12日(97)
 蠍-牡牛-山羊:2029年06月20日(97)
 蠍-牡牛-射手:2029年06月28日(97)
 蠍-牡牛- 蠍:2029年07月05日(97)
 蠍-牡牛-天秤:2029年07月13日(97)
 蠍-牡牛-乙女:2029年07月20日(97)
 蠍-牡牛-獅子:2029年07月28日(97)
 蠍-牡牛- 蟹:2029年08月05日(97)
 蠍-牡牛-双子:2029年08月12日(97)
 蠍-牡牛-牡牛:2029年08月20日(97)
 蠍-牡羊 2029年08月(97)~2029年11月(97)
 蠍-牡羊-牡牛:2029年08月27日(97)
 蠍-牡羊-双子:2029年09月04日(97)
 蠍-牡羊- 蟹:2029年09月12日(97)
 蠍-牡羊-獅子:2029年09月19日(97)
 蠍-牡羊-乙女:2029年09月27日(97)
 蠍-牡羊-天秤:2029年10月05日(97)
 蠍-牡羊- 蠍:2029年10月12日(97)
 蠍-牡羊-射手:2029年10月20日(97)
 蠍-牡羊-山羊:2029年10月27日(97)
 蠍-牡羊-水瓶:2029年11月04日(97)
 蠍-牡羊- 魚:2029年11月12日(97)
 蠍-牡羊-牡羊:2029年11月19日(97)
 蠍- 魚 2029年11月(97)~2030年02月(97)
 蠍- 魚-牡羊:2029年11月27日(97)
 蠍- 魚-牡牛:2029年12月04日(97)
 蠍- 魚-双子:2029年12月12日(97)
 蠍- 魚- 蟹:2029年12月20日(97)
 蠍- 魚-獅子:2029年12月27日(97)
 蠍- 魚-乙女:2030年01月04日(97)
 蠍- 魚-天秤:2030年01月11日(97)
 蠍- 魚- 蠍:2030年01月19日(97)
 蠍- 魚-射手:2030年01月27日(97)
 蠍- 魚-山羊:2030年02月03日(97)
 蠍- 魚-水瓶:2030年02月11日(97)
 蠍- 魚- 魚:2030年02月18日(97)
 蠍-水瓶 2030年02月(98)~2030年05月(98)
 蠍-水瓶- 魚:2030年02月26日(98)
 蠍-水瓶-牡羊:2030年03月06日(98)
 蠍-水瓶-牡牛:2030年03月13日(98)
 蠍-水瓶-双子:2030年03月21日(98)
 蠍-水瓶- 蟹:2030年03月29日(98)
 蠍-水瓶-獅子:2030年04月05日(98)
 蠍-水瓶-乙女:2030年04月13日(98)
 蠍-水瓶-天秤:2030年04月20日(98)
 蠍-水瓶- 蠍:2030年04月28日(98)
 蠍-水瓶-射手:2030年05月06日(98)
 蠍-水瓶-山羊:2030年05月13日(98)
 蠍-水瓶-水瓶:2030年05月21日(98)
 蠍-山羊 2030年05月(98)~2030年08月(98)
 蠍-山羊-射手:2030年05月28日(98)
 蠍-山羊- 蠍:2030年06月05日(98)
 蠍-山羊-天秤:2030年06月13日(98)
 蠍-山羊-乙女:2030年06月20日(98)
 蠍-山羊-獅子:2030年06月28日(98)
 蠍-山羊- 蟹:2030年07月05日(98)
 蠍-山羊-双子:2030年07月13日(98)
 蠍-山羊-牡牛:2030年07月21日(98)
 蠍-山羊-牡羊:2030年07月28日(98)
 蠍-山羊- 魚:2030年08月05日(98)
 蠍-山羊-水瓶:2030年08月12日(98)
 蠍-山羊-山羊:2030年08月20日(98)
 蠍-射手 2030年08月(98)~2030年11月(98)
 蠍-射手- 蠍:2030年08月28日(98)
 蠍-射手-天秤:2030年09月04日(98)
 蠍-射手-乙女:2030年09月12日(98)
 蠍-射手-獅子:2030年09月20日(98)
 蠍-射手- 蟹:2030年09月27日(98)
 蠍-射手-双子:2030年10月05日(98)
 蠍-射手-牡牛:2030年10月12日(98)
 蠍-射手-牡羊:2030年10月20日(98)
 蠍-射手- 魚:2030年10月28日(98)
 蠍-射手-水瓶:2030年11月04日(98)
 蠍-射手-山羊:2030年11月12日(98)
 蠍-射手-射手:2030年11月19日(98)
 蠍- 蠍 2030年11月(98)~2031年02月(98)
 蠍- 蠍-天秤:2030年11月27日(98)
 蠍- 蠍-乙女:2030年12月05日(98)
 蠍- 蠍-獅子:2030年12月12日(98)
 蠍- 蠍- 蟹:2030年12月20日(98)
 蠍- 蠍-双子:2030年12月27日(98)
 蠍- 蠍-牡牛:2031年01月04日(98)
 蠍- 蠍-牡羊:2031年01月12日(98)
 蠍- 蠍- 魚:2031年01月19日(98)
 蠍- 蠍-水瓶:2031年01月27日(98)
 蠍- 蠍-山羊:2031年02月04日(98)
 蠍- 蠍-射手:2031年02月11日(98)
 蠍- 蠍- 蠍:2031年02月19日(98)
天秤:2031年02月(99)-2036年02月(104)】
天秤- 蠍 2031年02月(99)~2031年07月(99)
天秤- 蠍-天秤:2031年02月26日(99)
天秤- 蠍-乙女:2031年03月11日(99)
天秤- 蠍-獅子:2031年03月24日(99)
天秤- 蠍- 蟹:2031年04月05日(99)
天秤- 蠍-双子:2031年04月18日(99)
天秤- 蠍-牡牛:2031年05月01日(99)
天秤- 蠍-牡羊:2031年05月13日(99)
天秤- 蠍- 魚:2031年05月26日(99)
天秤- 蠍-水瓶:2031年06月08日(99)
天秤- 蠍-山羊:2031年06月20日(99)
天秤- 蠍-射手:2031年07月03日(99)
天秤- 蠍- 蠍:2031年07月16日(99)
天秤-射手 2031年07月(99)~2031年12月(99)
天秤-射手- 蠍:2031年07月29日(99)
天秤-射手-天秤:2031年08月10日(99)
天秤-射手-乙女:2031年08月23日(99)
天秤-射手-獅子:2031年09月05日(99)
天秤-射手- 蟹:2031年09月17日(99)
天秤-射手-双子:2031年09月30日(99)
天秤-射手-牡牛:2031年10月13日(99)
天秤-射手-牡羊:2031年10月25日(99)
天秤-射手- 魚:2031年11月07日(99)
天秤-射手-水瓶:2031年11月20日(99)
天秤-射手-山羊:2031年12月02日(99)
天秤-射手-射手:2031年12月15日(99)
天秤-山羊 2031年12月(99)~2032年05月(99)
天秤-山羊-射手:2031年12月28日(99)
天秤-山羊- 蠍:2032年01月09日(99)
天秤-山羊-天秤:2032年01月22日(99)
天秤-山羊-乙女:2032年02月04日(99)
天秤-山羊-獅子:2032年02月16日(99)
天秤-山羊- 蟹:2032年02月29日(100)
天秤-山羊-双子:2032年03月13日(100)
天秤-山羊-牡牛:2032年03月25日(100)
天秤-山羊-牡羊:2032年04月07日(100)
天秤-山羊- 魚:2032年04月20日(100)
天秤-山羊-水瓶:2032年05月03日(100)
天秤-山羊-山羊:2032年05月15日(100)
天秤-水瓶 2032年05月(100)~2032年10月(100)
天秤-水瓶- 魚:2032年05月28日(100)
天秤-水瓶-牡羊:2032年06月10日(100)
天秤-水瓶-牡牛:2032年06月22日(100)
天秤-水瓶-双子:2032年07月05日(100)
天秤-水瓶- 蟹:2032年07月18日(100)
天秤-水瓶-獅子:2032年07月30日(100)
天秤-水瓶-乙女:2032年08月12日(100)
天秤-水瓶-天秤:2032年08月25日(100)
天秤-水瓶- 蠍:2032年09月06日(100)
天秤-水瓶-射手:2032年09月19日(100)
天秤-水瓶-山羊:2032年10月02日(100)
天秤-水瓶-水瓶:2032年10月14日(100)
天秤- 魚 2032年10月(100)~2033年03月(100)
天秤- 魚-牡羊:2032年10月27日(100)
天秤- 魚-牡牛:2032年11月09日(100)
天秤- 魚-双子:2032年11月21日(100)
天秤- 魚- 蟹:2032年12月04日(100)
天秤- 魚-獅子:2032年12月17日(100)
天秤- 魚-乙女:2032年12月30日(100)
天秤- 魚-天秤:2033年01月11日(100)
天秤- 魚- 蠍:2033年01月24日(100)
天秤- 魚-射手:2033年02月06日(100)
天秤- 魚-山羊:2033年02月18日(100)
天秤- 魚-水瓶:2033年03月03日(101)
天秤- 魚- 魚:2033年03月16日(101)
天秤-牡羊 2033年03月(101)~2033年08月(101)
天秤-牡羊-牡牛:2033年03月28日(101)
天秤-牡羊-双子:2033年04月10日(101)
天秤-牡羊- 蟹:2033年04月23日(101)
天秤-牡羊-獅子:2033年05月05日(101)
天秤-牡羊-乙女:2033年05月18日(101)
天秤-牡羊-天秤:2033年05月31日(101)
天秤-牡羊- 蠍:2033年06月12日(101)
天秤-牡羊-射手:2033年06月25日(101)
天秤-牡羊-山羊:2033年07月08日(101)
天秤-牡羊-水瓶:2033年07月20日(101)
天秤-牡羊- 魚:2033年08月02日(101)
天秤-牡羊-牡羊:2033年08月15日(101)
天秤-牡牛 2033年08月(101)~2034年01月(101)
天秤-牡牛-牡羊:2033年08月27日(101)
天秤-牡牛- 魚:2033年09月09日(101)
天秤-牡牛-水瓶:2033年09月22日(101)
天秤-牡牛-山羊:2033年10月05日(101)
天秤-牡牛-射手:2033年10月17日(101)
天秤-牡牛- 蠍:2033年10月30日(101)
天秤-牡牛-天秤:2033年11月12日(101)
天秤-牡牛-乙女:2033年11月24日(101)
天秤-牡牛-獅子:2033年12月07日(101)
天秤-牡牛- 蟹:2033年12月20日(101)
天秤-牡牛-双子:2034年01月01日(101)
天秤-牡牛-牡牛:2034年01月14日(101)
天秤-双子 2034年01月(101)~2034年06月(101)
天秤-双子-牡牛:2034年01月27日(101)
天秤-双子-牡羊:2034年02月08日(101)
天秤-双子- 魚:2034年02月21日(101)
天秤-双子-水瓶:2034年03月06日(102)
天秤-双子-山羊:2034年03月18日(102)
天秤-双子-射手:2034年03月31日(102)
天秤-双子- 蠍:2034年04月13日(102)
天秤-双子-天秤:2034年04月25日(102)
天秤-双子-乙女:2034年05月08日(102)
天秤-双子-獅子:2034年05月21日(102)
天秤-双子- 蟹:2034年06月02日(102)
天秤-双子-双子:2034年06月15日(102)
天秤- 蟹 2034年06月(102)~2034年11月(102)
天秤- 蟹-双子:2034年06月28日(102)
天秤- 蟹-牡牛:2034年07月11日(102)
天秤- 蟹-牡羊:2034年07月23日(102)
天秤- 蟹- 魚:2034年08月05日(102)
天秤- 蟹-水瓶:2034年08月18日(102)
天秤- 蟹-山羊:2034年08月30日(102)
天秤- 蟹-射手:2034年09月12日(102)
天秤- 蟹- 蠍:2034年09月25日(102)
天秤- 蟹-天秤:2034年10月07日(102)
天秤- 蟹-乙女:2034年10月20日(102)
天秤- 蟹-獅子:2034年11月02日(102)
天秤- 蟹- 蟹:2034年11月14日(102)
天秤-獅子 2034年11月(102)~2035年04月(102)
天秤-獅子-乙女:2034年11月27日(102)
天秤-獅子-天秤:2034年12月10日(102)
天秤-獅子- 蠍:2034年12月22日(102)
天秤-獅子-射手:2035年01月04日(102)
天秤-獅子-山羊:2035年01月17日(102)
天秤-獅子-水瓶:2035年01月29日(102)
天秤-獅子- 魚:2035年02月11日(102)
天秤-獅子-牡羊:2035年02月24日(102)
天秤-獅子-牡牛:2035年03月08日(103)
天秤-獅子-双子:2035年03月21日(103)
天秤-獅子- 蟹:2035年04月03日(103)
天秤-獅子-獅子:2035年04月16日(103)
天秤-乙女 2035年04月(103)~2035年09月(103)
天秤-乙女-天秤:2035年04月28日(103)
天秤-乙女- 蠍:2035年05月11日(103)
天秤-乙女-射手:2035年05月24日(103)
天秤-乙女-山羊:2035年06月05日(103)
天秤-乙女-水瓶:2035年06月18日(103)
天秤-乙女- 魚:2035年07月01日(103)
天秤-乙女-牡羊:2035年07月13日(103)
天秤-乙女-牡牛:2035年07月26日(103)
天秤-乙女-双子:2035年08月08日(103)
天秤-乙女- 蟹:2035年08月20日(103)
天秤-乙女-獅子:2035年09月02日(103)
天秤-乙女-乙女:2035年09月15日(103)
天秤-天秤 2035年09月(103)~2036年02月(103)
天秤-天秤- 蠍:2035年09月27日(103)
天秤-天秤-射手:2035年10月10日(103)
天秤-天秤-山羊:2035年10月23日(103)
天秤-天秤-水瓶:2035年11月04日(103)
天秤-天秤- 魚:2035年11月17日(103)
天秤-天秤-牡羊:2035年11月30日(103)
天秤-天秤-牡牛:2035年12月12日(103)
天秤-天秤-双子:2035年12月25日(103)
天秤-天秤- 蟹:2036年01月07日(103)
天秤-天秤-獅子:2036年01月20日(103)
天秤-天秤-乙女:2036年02月01日(103)
天秤-天秤-天秤:2036年02月14日(103)
乙女:2036年02月(104)-2043年02月(111)】
乙女-天秤 2036年02月(104)~2036年09月(104)
乙女-天秤- 蠍:2036年02月27日(104)
乙女-天秤-射手:2036年03月15日(104)
乙女-天秤-山羊:2036年04月02日(104)
乙女-天秤-水瓶:2036年04月20日(104)
乙女-天秤- 魚:2036年05月08日(104)
乙女-天秤-牡羊:2036年05月25日(104)
乙女-天秤-牡牛:2036年06月12日(104)
乙女-天秤-双子:2036年06月30日(104)
乙女-天秤- 蟹:2036年07月18日(104)
乙女-天秤-獅子:2036年08月04日(104)
乙女-天秤-乙女:2036年08月22日(104)
乙女-天秤-天秤:2036年09月09日(104)
乙女- 蠍 2036年09月(104)~2037年04月(104)
乙女- 蠍-天秤:2036年09月27日(104)
乙女- 蠍-乙女:2036年10月14日(104)
乙女- 蠍-獅子:2036年11月01日(104)
乙女- 蠍- 蟹:2036年11月19日(104)
乙女- 蠍-双子:2036年12月07日(104)
乙女- 蠍-牡牛:2036年12月24日(104)
乙女- 蠍-牡羊:2037年01月11日(104)
乙女- 蠍- 魚:2037年01月29日(104)
乙女- 蠍-水瓶:2037年02月16日(104)
乙女- 蠍-山羊:2037年03月05日(105)
乙女- 蠍-射手:2037年03月23日(105)
乙女- 蠍- 蠍:2037年04月10日(105)
乙女-射手 2037年04月(105)~2037年11月(105)
乙女-射手- 蠍:2037年04月28日(105)
乙女-射手-天秤:2037年05月15日(105)
乙女-射手-乙女:2037年06月02日(105)
乙女-射手-獅子:2037年06月20日(105)
乙女-射手- 蟹:2037年07月08日(105)
乙女-射手-双子:2037年07月25日(105)
乙女-射手-牡牛:2037年08月12日(105)
乙女-射手-牡羊:2037年08月30日(105)
乙女-射手- 魚:2037年09月17日(105)
乙女-射手-水瓶:2037年10月05日(105)
乙女-射手-山羊:2037年10月22日(105)
乙女-射手-射手:2037年11月09日(105)
乙女-山羊 2037年11月(105)~2038年06月(105)
乙女-山羊-射手:2037年11月27日(105)
乙女-山羊- 蠍:2037年12月15日(105)
乙女-山羊-天秤:2038年01月01日(105)
乙女-山羊-乙女:2038年01月19日(105)
乙女-山羊-獅子:2038年02月06日(105)
乙女-山羊- 蟹:2038年02月24日(105)
乙女-山羊-双子:2038年03月13日(106)
乙女-山羊-牡牛:2038年03月31日(106)
乙女-山羊-牡羊:2038年04月18日(106)
乙女-山羊- 魚:2038年05月06日(106)
乙女-山羊-水瓶:2038年05月23日(106)
乙女-山羊-山羊:2038年06月10日(106)
乙女-水瓶 2038年06月(106)~2039年01月(106)
乙女-水瓶- 魚:2038年06月28日(106)
乙女-水瓶-牡羊:2038年07月16日(106)
乙女-水瓶-牡牛:2038年08月02日(106)
乙女-水瓶-双子:2038年08月20日(106)
乙女-水瓶- 蟹:2038年09月07日(106)
乙女-水瓶-獅子:2038年09月25日(106)
乙女-水瓶-乙女:2038年10月12日(106)
乙女-水瓶-天秤:2038年10月30日(106)
乙女-水瓶- 蠍:2038年11月17日(106)
乙女-水瓶-射手:2038年12月05日(106)
乙女-水瓶-山羊:2038年12月22日(106)
乙女-水瓶-水瓶:2039年01月09日(106)
乙女- 魚 2039年01月(106)~2039年08月(106)
乙女- 魚-牡羊:2039年01月27日(106)
乙女- 魚-牡牛:2039年02月14日(106)
乙女- 魚-双子:2039年03月03日(107)
乙女- 魚- 蟹:2039年03月21日(107)
乙女- 魚-獅子:2039年04月08日(107)
乙女- 魚-乙女:2039年04月26日(107)
乙女- 魚-天秤:2039年05月13日(107)
乙女- 魚- 蠍:2039年05月31日(107)
乙女- 魚-射手:2039年06月18日(107)
乙女- 魚-山羊:2039年07月06日(107)
乙女- 魚-水瓶:2039年07月23日(107)
乙女- 魚- 魚:2039年08月10日(107)
乙女-牡羊 2039年08月(107)~2040年03月(107)
乙女-牡羊-牡牛:2039年08月28日(107)
乙女-牡羊-双子:2039年09月15日(107)
乙女-牡羊- 蟹:2039年10月02日(107)
乙女-牡羊-獅子:2039年10月20日(107)
乙女-牡羊-乙女:2039年11月07日(107)
乙女-牡羊-天秤:2039年11月25日(107)
乙女-牡羊- 蠍:2039年12月12日(107)
乙女-牡羊-射手:2039年12月30日(107)
乙女-牡羊-山羊:2040年01月17日(107)
乙女-牡羊-水瓶:2040年02月04日(107)
乙女-牡羊- 魚:2040年02月22日(107)
乙女-牡羊-牡羊:2040年03月10日(108)
乙女-牡牛 2040年03月(108)~2040年10月(108)
乙女-牡牛-牡羊:2040年03月28日(108)
乙女-牡牛- 魚:2040年04月15日(108)
乙女-牡牛-水瓶:2040年05月03日(108)
乙女-牡牛-山羊:2040年05月20日(108)
乙女-牡牛-射手:2040年06月07日(108)
乙女-牡牛- 蠍:2040年06月25日(108)
乙女-牡牛-天秤:2040年07月13日(108)
乙女-牡牛-乙女:2040年07月30日(108)
乙女-牡牛-獅子:2040年08月17日(108)
乙女-牡牛- 蟹:2040年09月04日(108)
乙女-牡牛-双子:2040年09月22日(108)
乙女-牡牛-牡牛:2040年10月09日(108)
乙女-双子 2040年10月(108)~2041年05月(108)
乙女-双子-牡牛:2040年10月27日(108)
乙女-双子-牡羊:2040年11月14日(108)
乙女-双子- 魚:2040年12月02日(108)
乙女-双子-水瓶:2040年12月19日(108)
乙女-双子-山羊:2041年01月06日(108)
乙女-双子-射手:2041年01月24日(108)
乙女-双子- 蠍:2041年02月11日(108)
乙女-双子-天秤:2041年02月28日(109)
乙女-双子-乙女:2041年03月18日(109)
乙女-双子-獅子:2041年04月05日(109)
乙女-双子- 蟹:2041年04月23日(109)
乙女-双子-双子:2041年05月10日(109)
乙女- 蟹 2041年05月(109)~2041年12月(109)
乙女- 蟹-双子:2041年05月28日(109)
乙女- 蟹-牡牛:2041年06月15日(109)
乙女- 蟹-牡羊:2041年07月03日(109)
乙女- 蟹- 魚:2041年07月20日(109)
乙女- 蟹-水瓶:2041年08月07日(109)
乙女- 蟹-山羊:2041年08月25日(109)
乙女- 蟹-射手:2041年09月12日(109)
乙女- 蟹- 蠍:2041年09月29日(109)
乙女- 蟹-天秤:2041年10月17日(109)
乙女- 蟹-乙女:2041年11月04日(109)
乙女- 蟹-獅子:2041年11月22日(109)
乙女- 蟹- 蟹:2041年12月09日(109)
乙女-獅子 2041年12月(109)~2042年07月(109)
乙女-獅子-乙女:2041年12月27日(109)
乙女-獅子-天秤:2042年01月14日(109)
乙女-獅子- 蠍:2042年02月01日(109)
乙女-獅子-射手:2042年02月18日(109)
乙女-獅子-山羊:2042年03月08日(110)
乙女-獅子-水瓶:2042年03月26日(110)
乙女-獅子- 魚:2042年04月13日(110)
乙女-獅子-牡羊:2042年05月01日(110)
乙女-獅子-牡牛:2042年05月18日(110)
乙女-獅子-双子:2042年06月05日(110)
乙女-獅子- 蟹:2042年06月23日(110)
乙女-獅子-獅子:2042年07月11日(110)
乙女-乙女 2042年07月(110)~2043年02月(110)
乙女-乙女-天秤:2042年07月28日(110)
乙女-乙女- 蠍:2042年08月15日(110)
乙女-乙女-射手:2042年09月02日(110)
乙女-乙女-山羊:2042年09月20日(110)
乙女-乙女-水瓶:2042年10月07日(110)
乙女-乙女- 魚:2042年10月25日(110)
乙女-乙女-牡羊:2042年11月12日(110)
乙女-乙女-牡牛:2042年11月30日(110)
乙女-乙女-双子:2042年12月17日(110)
乙女-乙女- 蟹:2043年01月04日(110)
乙女-乙女-獅子:2043年01月22日(110)
乙女-乙女-乙女:2043年02月09日(110)
獅子:2043年02月(111)-2049年02月(117)】
獅子-乙女 2043年02月(111)~2043年08月(111)
獅子-乙女-天秤:2043年02月26日(111)
獅子-乙女- 蠍:2043年03月14日(111)
獅子-乙女-射手:2043年03月29日(111)
獅子-乙女-山羊:2043年04月13日(111)
獅子-乙女-水瓶:2043年04月28日(111)
獅子-乙女- 魚:2043年05月13日(111)
獅子-乙女-牡羊:2043年05月29日(111)
獅子-乙女-牡牛:2043年06月13日(111)
獅子-乙女-双子:2043年06月28日(111)
獅子-乙女- 蟹:2043年07月13日(111)
獅子-乙女-獅子:2043年07月29日(111)
獅子-乙女-乙女:2043年08月13日(111)
獅子-天秤 2043年08月(111)~2044年02月(111)
獅子-天秤- 蠍:2043年08月28日(111)
獅子-天秤-射手:2043年09月12日(111)
獅子-天秤-山羊:2043年09月27日(111)
獅子-天秤-水瓶:2043年10月13日(111)
獅子-天秤- 魚:2043年10月28日(111)
獅子-天秤-牡羊:2043年11月12日(111)
獅子-天秤-牡牛:2043年11月27日(111)
獅子-天秤-双子:2043年12月12日(111)
獅子-天秤- 蟹:2043年12月28日(111)
獅子-天秤-獅子:2044年01月12日(111)
獅子-天秤-乙女:2044年01月27日(111)
獅子-天秤-天秤:2044年02月11日(111)
獅子- 蠍 2044年02月(112)~2044年08月(112)
獅子- 蠍-天秤:2044年02月27日(112)
獅子- 蠍-乙女:2044年03月13日(112)
獅子- 蠍-獅子:2044年03月28日(112)
獅子- 蠍- 蟹:2044年04月12日(112)
獅子- 蠍-双子:2044年04月27日(112)
獅子- 蠍-牡牛:2044年05月13日(112)
獅子- 蠍-牡羊:2044年05月28日(112)
獅子- 蠍- 魚:2044年06月12日(112)
獅子- 蠍-水瓶:2044年06月27日(112)
獅子- 蠍-山羊:2044年07月13日(112)
獅子- 蠍-射手:2044年07月28日(112)
獅子- 蠍- 蠍:2044年08月12日(112)
獅子-射手 2044年08月(112)~2045年02月(112)
獅子-射手- 蠍:2044年08月27日(112)
獅子-射手-天秤:2044年09月11日(112)
獅子-射手-乙女:2044年09月27日(112)
獅子-射手-獅子:2044年10月12日(112)
獅子-射手- 蟹:2044年10月27日(112)
獅子-射手-双子:2044年11月11日(112)
獅子-射手-牡牛:2044年11月27日(112)
獅子-射手-牡羊:2044年12月12日(112)
獅子-射手- 魚:2044年12月27日(112)
獅子-射手-水瓶:2045年01月11日(112)
獅子-射手-山羊:2045年01月26日(112)
獅子-射手-射手:2045年02月11日(112)
獅子-山羊 2045年02月(113)~2045年08月(113)
獅子-山羊-射手:2045年02月26日(113)
獅子-山羊- 蠍:2045年03月13日(113)
獅子-山羊-天秤:2045年03月28日(113)
獅子-山羊-乙女:2045年04月12日(113)
獅子-山羊-獅子:2045年04月28日(113)
獅子-山羊- 蟹:2045年05月13日(113)
獅子-山羊-双子:2045年05月28日(113)
獅子-山羊-牡牛:2045年06月12日(113)
獅子-山羊-牡羊:2045年06月28日(113)
獅子-山羊- 魚:2045年07月13日(113)
獅子-山羊-水瓶:2045年07月28日(113)
獅子-山羊-山羊:2045年08月12日(113)
獅子-水瓶 2045年08月(113)~2046年02月(113)
獅子-水瓶- 魚:2045年08月27日(113)
獅子-水瓶-牡羊:2045年09月12日(113)
獅子-水瓶-牡牛:2045年09月27日(113)
獅子-水瓶-双子:2045年10月12日(113)
獅子-水瓶- 蟹:2045年10月27日(113)
獅子-水瓶-獅子:2045年11月12日(113)
獅子-水瓶-乙女:2045年11月27日(113)
獅子-水瓶-天秤:2045年12月12日(113)
獅子-水瓶- 蠍:2045年12月27日(113)
獅子-水瓶-射手:2046年01月11日(113)
獅子-水瓶-山羊:2046年01月27日(113)
獅子-水瓶-水瓶:2046年02月11日(113)
獅子- 魚 2046年02月(114)~2046年08月(114)
獅子- 魚-牡羊:2046年02月26日(114)
獅子- 魚-牡牛:2046年03月13日(114)
獅子- 魚-双子:2046年03月29日(114)
獅子- 魚- 蟹:2046年04月13日(114)
獅子- 魚-獅子:2046年04月28日(114)
獅子- 魚-乙女:2046年05月13日(114)
獅子- 魚-天秤:2046年05月28日(114)
獅子- 魚- 蠍:2046年06月13日(114)
獅子- 魚-射手:2046年06月28日(114)
獅子- 魚-山羊:2046年07月13日(114)
獅子- 魚-水瓶:2046年07月28日(114)
獅子- 魚- 魚:2046年08月12日(114)
獅子-牡羊 2046年08月(114)~2047年02月(114)
獅子-牡羊-牡牛:2046年08月28日(114)
獅子-牡羊-双子:2046年09月12日(114)
獅子-牡羊- 蟹:2046年09月27日(114)
獅子-牡羊-獅子:2046年10月12日(114)
獅子-牡羊-乙女:2046年10月28日(114)
獅子-牡羊-天秤:2046年11月12日(114)
獅子-牡羊- 蠍:2046年11月27日(114)
獅子-牡羊-射手:2046年12月12日(114)
獅子-牡羊-山羊:2046年12月27日(114)
獅子-牡羊-水瓶:2047年01月12日(114)
獅子-牡羊- 魚:2047年01月27日(114)
獅子-牡羊-牡羊:2047年02月11日(114)
獅子-牡牛 2047年02月(115)~2047年08月(115)
獅子-牡牛-牡羊:2047年02月26日(115)
獅子-牡牛- 魚:2047年03月14日(115)
獅子-牡牛-水瓶:2047年03月29日(115)
獅子-牡牛-山羊:2047年04月13日(115)
獅子-牡牛-射手:2047年04月28日(115)
獅子-牡牛- 蠍:2047年05月13日(115)
獅子-牡牛-天秤:2047年05月29日(115)
獅子-牡牛-乙女:2047年06月13日(115)
獅子-牡牛-獅子:2047年06月28日(115)
獅子-牡牛- 蟹:2047年07月13日(115)
獅子-牡牛-双子:2047年07月29日(115)
獅子-牡牛-牡牛:2047年08月13日(115)
獅子-双子 2047年08月(115)~2048年02月(115)
獅子-双子-牡牛:2047年08月28日(115)
獅子-双子-牡羊:2047年09月12日(115)
獅子-双子- 魚:2047年09月27日(115)
獅子-双子-水瓶:2047年10月13日(115)
獅子-双子-山羊:2047年10月28日(115)
獅子-双子-射手:2047年11月12日(115)
獅子-双子- 蠍:2047年11月27日(115)
獅子-双子-天秤:2047年12月12日(115)
獅子-双子-乙女:2047年12月28日(115)
獅子-双子-獅子:2048年01月12日(115)
獅子-双子- 蟹:2048年01月27日(115)
獅子-双子-双子:2048年02月11日(115)
獅子- 蟹 2048年02月(116)~2048年08月(116)
獅子- 蟹-双子:2048年02月27日(116)
獅子- 蟹-牡牛:2048年03月13日(116)
獅子- 蟹-牡羊:2048年03月28日(116)
獅子- 蟹- 魚:2048年04月12日(116)
獅子- 蟹-水瓶:2048年04月27日(116)
獅子- 蟹-山羊:2048年05月13日(116)
獅子- 蟹-射手:2048年05月28日(116)
獅子- 蟹- 蠍:2048年06月12日(116)
獅子- 蟹-天秤:2048年06月27日(116)
獅子- 蟹-乙女:2048年07月13日(116)
獅子- 蟹-獅子:2048年07月28日(116)
獅子- 蟹- 蟹:2048年08月12日(116)
獅子-獅子 2048年08月(116)~
獅子-獅子-乙女:2048年08月27日(116)
獅子-獅子-天秤:2048年09月11日(116)
獅子-獅子- 蠍:2048年09月27日(116)
獅子-獅子-射手:2048年10月12日(116)
獅子-獅子-山羊:2048年10月27日(116)
獅子-獅子-水瓶:2048年11月11日(116)
獅子-獅子- 魚:2048年11月27日(116)
獅子-獅子-牡羊:2048年12月12日(116)
獅子-獅子-牡牛:2048年12月27日(116)
獅子-獅子-双子:2049年01月11日(116)
獅子-獅子- 蟹:2049年01月26日(116)
獅子-獅子-獅子:2049年02月11日(116)