Jyotish-ONE 出生情報入力

【王侯族20:JahangirさんのJyotishチャート】

5

Ke 0:01
6牡羊

Mo 10:14 GK
7牡牛

8双子

4水瓶

D1 Rashi chart

王侯族20:Jahangirさん

1569年8月30日 12時40分0秒
27N58'59 74E57'00
timezone:UTC+4.9966
Fatehpur,Rajasthan,INDIA
Ke-Sa-Ve (今:--)
Lahiri -17:51:03
9

Ma 2:39 DK
Ve 17:01 MK
3山羊

10獅子

MeR 21:23 BK
Su 28:22 AK
2射手

Ju 14:56 PK
1

Asc 28:29
12天秤

11乙女

Ra 0:01
Sa 21:35 AmK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Ke
9

Su
MeR
Ju
10

Sa
11

12

8
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


12:00:50
~ 12:46:50

Asc
Ma
1

7

Mo
2

6

Ve
5

4

Ra
3

Ju
Sa
Ke
8

9

Su
10

11

MeR
7
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


12:12:25
~ 12:46:50

Mo
Ma
12

Ve
6

Asc
1

5

4

3

Ra
2

Ju
Ra
5

Ve
6

7

Mo
8

Su
4
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


12:27:14
~ 12:46:50

9

Ma
3

Sa
10

MeR
2

Asc
1

12

Ke
11

MeR
Ma
12

Asc
Ju
1

Su
Ra
2

3

11
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


12:33:08
~ 12:46:50

Mo
4

10

Ve
5

Sa
9

Ke
8

7

6

Ke
6

MeR
7

Ju
Sa
8

9

5
D12 chart
Dwadasamsa
両親


12:35:26
~ 12:46:50

Su
10

Ve
4

Mo
Ma
11

3

2

Asc
1

Ra
12

5

6

Ma
7

8

4
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


12:38:17
~ 12:46:50

MeR
Ju
9

Ve
3

10

Ra
Ke
2

Asc
Su
Sa
1

12

Mo
11

Ve
10

11

Ma
Ju
12

Asc
Su
1

MeR
9
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


12:33:08
~ 12:40:00

2

8

Ra
Ke
3

7

6

Mo
Sa
5

4

11

Mo
12

Asc
1

Su
2

10
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


12:35:26
~ 12:41:08

Ju
Ra
Ke
3

MeR
9

Ve
4

Sa
8

7

6

Ma
5

Ve
5

6

Ma
Ra
Ke
7

MeR
8

4
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


12:23:57
~ 12:46:50

9

Sa
3

10

Mo
Ju
2

Asc
1

Su
12

11

Ke
9

Su
Sa
10

Ve
Ju
11

12

MeR
8
D60 chart
Shashtyamsa
全て


12:37:43
~ 12:40:00

Asc
1

7

2

Mo
Ma
6

5

4

Ra
3
Asc 28:29 1室 速度0:00 Jyeshtha(Me)
Su 獅子28:22 10室10L AK速度0:58 U.Phalgunī(Su)
Mo 牡羊10:14 6室9L GK速度11:51 Ashwini(Ke)
MeR 獅子21:23 10室8L 11L BK速度-0:48逆行 P.Phalgunī(Ve)
Ve 17:01 9室7L 12L MK速度0:34 Ashleshā(Me) MB0:01
Ma 2:39 9室1L 6L DK速度0:36 Punarvasu(Ju)
Ju 射手14:56 2室2L 5L PK速度0:01 P.Ashadha(Ve)
Sa 乙女21:35 11室3L 4L AmK速度0:06 Hasta(Mo)
Ra 乙女0:01 11室 速度0:00逆行 U.Phalgunī(Su)
Ke 0:01 5室 速度0:00逆行 P.Bhdrapada(Ju)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ke 1564年04月(-6)-1571年04月(1)】
Ke-Sa期 1569年03月(-1)~1570年04月(0)
Ke-Sa-Sa:1569年03月08日(-1)
Ke-Sa-Me:1569年05月11日(-1)
Ke-Sa-Ke:1569年07月07日(-1)
Ke-Sa-Ve:1569年07月31日(-1)
Ke-Sa-Su:1569年10月06日(0)
Ke-Sa-Mo:1569年10月26日(0)
Ke-Sa-Ma:1569年11月29日(0)
Ke-Sa-Ra:1569年12月23日(0)
Ke-Sa-Ju:1570年02月21日(0)
Ke-Me期 1570年04月(0)~1571年04月(1)
Ke-Me-Me:1570年04月16日(0)
Ke-Me-Ke:1570年06月07日(0)
Ke-Me-Ve:1570年06月28日(0)
Ke-Me-Su:1570年08月27日(0)
Ke-Me-Mo:1570年09月14日(1)
Ke-Me-Ma:1570年10月15日(1)
Ke-Me-Ra:1570年11月05日(1)
Ke-Me-Ju:1570年12月29日(1)
Ke-Me-Sa:1571年02月15日(1)
Ve 1571年04月(1)-1591年04月(21)】
Ve-Ve期 1571年04月(1)~1574年08月(4)
Ve-Ve-Ve:1571年04月14日(1)
Ve-Ve-Su:1571年11月03日(2)
Ve-Ve-Mo:1572年01月02日(2)
Ve-Ve-Ma:1572年04月13日(2)
Ve-Ve-Ra:1572年06月23日(2)
Ve-Ve-Ju:1572年12月23日(3)
Ve-Ve-Sa:1573年06月03日(3)
Ve-Ve-Me:1573年12月13日(4)
Ve-Ve-Ke:1574年06月03日(4)
Ve-Su期 1574年08月(4)~1575年08月(5)
Ve-Su-Su:1574年08月13日(4)
Ve-Su-Mo:1574年08月31日(5)
Ve-Su-Ma:1574年10月01日(5)
Ve-Su-Ra:1574年10月22日(5)
Ve-Su-Ju:1574年12月16日(5)
Ve-Su-Sa:1575年02月03日(5)
Ve-Su-Me:1575年04月02日(5)
Ve-Su-Ke:1575年05月23日(5)
Ve-Su-Ve:1575年06月14日(5)
Ve-Mo期 1575年08月(5)~1577年04月(7)
Ve-Mo-Mo:1575年08月13日(5)
Ve-Mo-Ma:1575年10月03日(6)
Ve-Mo-Ra:1575年11月08日(6)
Ve-Mo-Ju:1576年02月07日(6)
Ve-Mo-Sa:1576年04月28日(6)
Ve-Mo-Me:1576年08月03日(6)
Ve-Mo-Ke:1576年10月28日(7)
Ve-Mo-Ve:1576年12月02日(7)
Ve-Mo-Su:1577年03月14日(7)
Ve-Ma期 1577年04月(7)~1578年06月(8)
Ve-Ma-Ma:1577年04月13日(7)
Ve-Ma-Ra:1577年05月08日(7)
Ve-Ma-Ju:1577年07月11日(7)
Ve-Ma-Sa:1577年09月06日(8)
Ve-Ma-Me:1577年11月12日(8)
Ve-Ma-Ke:1578年01月12日(8)
Ve-Ma-Ve:1578年02月05日(8)
Ve-Ma-Su:1578年04月17日(8)
Ve-Ma-Mo:1578年05月09日(8)
Ve-Ra期 1578年06月(8)~1581年06月(11)
Ve-Ra-Ra:1578年06月13日(8)
Ve-Ra-Ju:1578年11月25日(9)
Ve-Ra-Sa:1579年04月20日(9)
Ve-Ra-Me:1579年10月10日(10)
Ve-Ra-Ke:1580年03月13日(10)
Ve-Ra-Ve:1580年05月16日(10)
Ve-Ra-Su:1580年11月15日(11)
Ve-Ra-Mo:1581年01月09日(11)
Ve-Ra-Ma:1581年04月10日(11)
Ve-Ju期 1581年06月(11)~1584年02月(14)
Ve-Ju-Ju:1581年06月13日(11)
Ve-Ju-Sa:1581年10月21日(12)
Ve-Ju-Me:1582年03月24日(12)
Ve-Ju-Ke:1582年08月09日(12)
Ve-Ju-Ve:1582年10月05日(13)
Ve-Ju-Su:1583年03月16日(13)
Ve-Ju-Mo:1583年05月04日(13)
Ve-Ju-Ma:1583年07月24日(13)
Ve-Ju-Ra:1583年09月19日(14)
Ve-Sa期 1584年02月(14)~1587年04月(17)
Ve-Sa-Sa:1584年02月12日(14)
Ve-Sa-Me:1584年08月13日(14)
Ve-Sa-Ke:1585年01月24日(15)
Ve-Sa-Ve:1585年04月02日(15)
Ve-Sa-Su:1585年10月11日(16)
Ve-Sa-Mo:1585年12月08日(16)
Ve-Sa-Ma:1586年03月14日(16)
Ve-Sa-Ra:1586年05月21日(16)
Ve-Sa-Ju:1586年11月10日(17)
Ve-Me期 1587年04月(17)~1590年02月(20)
Ve-Me-Me:1587年04月14日(17)
Ve-Me-Ke:1587年09月07日(18)
Ve-Me-Ve:1587年11月07日(18)
Ve-Me-Su:1588年04月27日(18)
Ve-Me-Mo:1588年06月18日(18)
Ve-Me-Ma:1588年09月12日(19)
Ve-Me-Ra:1588年11月11日(19)
Ve-Me-Ju:1589年04月16日(19)
Ve-Me-Sa:1589年09月01日(20)
Ve-Ke期 1590年02月(20)~1591年04月(21)
Ve-Ke-Ke:1590年02月12日(20)
Ve-Ke-Ve:1590年03月08日(20)
Ve-Ke-Su:1590年05月18日(20)
Ve-Ke-Mo:1590年06月09日(20)
Ve-Ke-Ma:1590年07月14日(20)
Ve-Ke-Ra:1590年08月08日(20)
Ve-Ke-Ju:1590年10月11日(21)
Ve-Ke-Sa:1590年12月07日(21)
Ve-Ke-Me:1591年02月12日(21)
Su 1591年04月(21)-1597年04月(27)】
Su-Su期 1591年04月(21)~1591年08月(21)
Su-Su-Su:1591年04月14日(21)
Su-Su-Mo:1591年04月19日(21)
Su-Su-Ma:1591年04月28日(21)
Su-Su-Ra:1591年05月05日(21)
Su-Su-Ju:1591年05月21日(21)
Su-Su-Sa:1591年06月05日(21)
Su-Su-Me:1591年06月22日(21)
Su-Su-Ke:1591年07月08日(21)
Su-Su-Ve:1591年07月14日(21)
Su-Mo期 1591年08月(21)~1592年01月(22)
Su-Mo-Mo:1591年08月01日(21)
Su-Mo-Ma:1591年08月16日(21)
Su-Mo-Ra:1591年08月27日(21)
Su-Mo-Ju:1591年09月24日(22)
Su-Mo-Sa:1591年10月18日(22)
Su-Mo-Me:1591年11月16日(22)
Su-Mo-Ke:1591年12月12日(22)
Su-Mo-Ve:1591年12月22日(22)
Su-Mo-Su:1592年01月22日(22)
Su-Ma期 1592年01月(22)~1592年06月(22)
Su-Ma-Ma:1592年01月31日(22)
Su-Ma-Ra:1592年02月07日(22)
Su-Ma-Ju:1592年02月27日(22)
Su-Ma-Sa:1592年03月15日(22)
Su-Ma-Me:1592年04月04日(22)
Su-Ma-Ke:1592年04月22日(22)
Su-Ma-Ve:1592年04月29日(22)
Su-Ma-Su:1592年05月21日(22)
Su-Ma-Mo:1592年05月27日(22)
Su-Ra期 1592年06月(22)~1593年05月(23)
Su-Ra-Ra:1592年06月07日(22)
Su-Ra-Ju:1592年07月26日(22)
Su-Ra-Sa:1592年09月08日(23)
Su-Ra-Me:1592年10月30日(23)
Su-Ra-Ke:1592年12月15日(23)
Su-Ra-Ve:1593年01月04日(23)
Su-Ra-Su:1593年02月27日(23)
Su-Ra-Mo:1593年03月16日(23)
Su-Ra-Ma:1593年04月12日(23)
Su-Ju期 1593年05月(23)~1594年02月(24)
Su-Ju-Ju:1593年05月01日(23)
Su-Ju-Sa:1593年06月09日(23)
Su-Ju-Me:1593年07月26日(23)
Su-Ju-Ke:1593年09月05日(24)
Su-Ju-Ve:1593年09月22日(24)
Su-Ju-Su:1593年11月10日(24)
Su-Ju-Mo:1593年11月24日(24)
Su-Ju-Ma:1593年12月19日(24)
Su-Ju-Ra:1594年01月05日(24)
Su-Sa期 1594年02月(24)~1595年01月(25)
Su-Sa-Sa:1594年02月18日(24)
Su-Sa-Me:1594年04月14日(24)
Su-Sa-Ke:1594年06月02日(24)
Su-Sa-Ve:1594年06月22日(24)
Su-Sa-Su:1594年08月19日(24)
Su-Sa-Mo:1594年09月05日(25)
Su-Sa-Ma:1594年10月04日(25)
Su-Sa-Ra:1594年10月24日(25)
Su-Sa-Ju:1594年12月15日(25)
Su-Me期 1595年01月(25)~1595年12月(26)
Su-Me-Me:1595年01月31日(25)
Su-Me-Ke:1595年03月16日(25)
Su-Me-Ve:1595年04月03日(25)
Su-Me-Su:1595年05月24日(25)
Su-Me-Mo:1595年06月09日(25)
Su-Me-Ma:1595年07月05日(25)
Su-Me-Ra:1595年07月23日(25)
Su-Me-Ju:1595年09月08日(26)
Su-Me-Sa:1595年10月19日(26)
Su-Ke期 1595年12月(26)~1596年04月(26)
Su-Ke-Ke:1595年12月07日(26)
Su-Ke-Ve:1595年12月15日(26)
Su-Ke-Su:1596年01月05日(26)
Su-Ke-Mo:1596年01月11日(26)
Su-Ke-Ma:1596年01月22日(26)
Su-Ke-Ra:1596年01月29日(26)
Su-Ke-Ju:1596年02月18日(26)
Su-Ke-Sa:1596年03月06日(26)
Su-Ke-Me:1596年03月26日(26)
Su-Ve期 1596年04月(26)~1597年04月(27)
Su-Ve-Ve:1596年04月13日(26)
Su-Ve-Su:1596年06月13日(26)
Su-Ve-Mo:1596年07月01日(26)
Su-Ve-Ma:1596年08月01日(26)
Su-Ve-Ra:1596年08月22日(26)
Su-Ve-Ju:1596年10月16日(27)
Su-Ve-Sa:1596年12月03日(27)
Su-Ve-Me:1597年01月30日(27)
Su-Ve-Ke:1597年03月23日(27)
Mo 1597年04月(27)-1607年04月(37)】
Mo-Mo期 1597年04月(27)~1598年02月(28)
Mo-Mo-Mo:1597年04月13日(27)
Mo-Mo-Ma:1597年05月09日(27)
Mo-Mo-Ra:1597年05月26日(27)
Mo-Mo-Ju:1597年07月11日(27)
Mo-Mo-Sa:1597年08月21日(27)
Mo-Mo-Me:1597年10月08日(28)
Mo-Mo-Ke:1597年11月20日(28)
Mo-Mo-Ve:1597年12月08日(28)
Mo-Mo-Su:1598年01月27日(28)
Mo-Ma期 1598年02月(28)~1598年09月(29)
Mo-Ma-Ma:1598年02月12日(28)
Mo-Ma-Ra:1598年02月24日(28)
Mo-Ma-Ju:1598年03月28日(28)
Mo-Ma-Sa:1598年04月25日(28)
Mo-Ma-Me:1598年05月29日(28)
Mo-Ma-Ke:1598年06月28日(28)
Mo-Ma-Ve:1598年07月11日(28)
Mo-Ma-Su:1598年08月15日(28)
Mo-Ma-Mo:1598年08月26日(28)
Mo-Ra期 1598年09月(29)~1600年03月(30)
Mo-Ra-Ra:1598年09月13日(29)
Mo-Ra-Ju:1598年12月04日(29)
Mo-Ra-Sa:1599年02月15日(29)
Mo-Ra-Me:1599年05月13日(29)
Mo-Ra-Ke:1599年07月29日(29)
Mo-Ra-Ve:1599年08月30日(29)
Mo-Ra-Su:1599年11月29日(30)
Mo-Ra-Mo:1599年12月27日(30)
Mo-Ra-Ma:1600年02月11日(30)
Mo-Ju期 1600年03月(30)~1601年07月(31)
Mo-Ju-Ju:1600年03月13日(30)
Mo-Ju-Sa:1600年05月17日(30)
Mo-Ju-Me:1600年08月03日(30)
Mo-Ju-Ke:1600年10月11日(31)
Mo-Ju-Ve:1600年11月08日(31)
Mo-Ju-Su:1601年01月28日(31)
Mo-Ju-Mo:1601年02月21日(31)
Mo-Ju-Ma:1601年04月03日(31)
Mo-Ju-Ra:1601年05月01日(31)
Mo-Sa期 1601年07月(31)~1603年02月(33)
Mo-Sa-Sa:1601年07月13日(31)
Mo-Sa-Me:1601年10月13日(32)
Mo-Sa-Ke:1602年01月03日(32)
Mo-Sa-Ve:1602年02月06日(32)
Mo-Sa-Su:1602年05月13日(32)
Mo-Sa-Mo:1602年06月11日(32)
Mo-Sa-Ma:1602年07月29日(32)
Mo-Sa-Ra:1602年09月01日(33)
Mo-Sa-Ju:1602年11月27日(33)
Mo-Me期 1603年02月(33)~1604年07月(34)
Mo-Me-Me:1603年02月12日(33)
Mo-Me-Ke:1603年04月26日(33)
Mo-Me-Ve:1603年05月26日(33)
Mo-Me-Su:1603年08月21日(33)
Mo-Me-Mo:1603年09月15日(34)
Mo-Me-Ma:1603年10月29日(34)
Mo-Me-Ra:1603年11月28日(34)
Mo-Me-Ju:1604年02月13日(34)
Mo-Me-Sa:1604年04月22日(34)
Mo-Ke期 1604年07月(34)~1605年02月(35)
Mo-Ke-Ke:1604年07月13日(34)
Mo-Ke-Ve:1604年07月26日(34)
Mo-Ke-Su:1604年08月30日(35)
Mo-Ke-Mo:1604年09月10日(35)
Mo-Ke-Ma:1604年09月28日(35)
Mo-Ke-Ra:1604年10月10日(35)
Mo-Ke-Ju:1604年11月11日(35)
Mo-Ke-Sa:1604年12月09日(35)
Mo-Ke-Me:1605年01月12日(35)
Mo-Ve期 1605年02月(35)~1606年10月(37)
Mo-Ve-Ve:1605年02月11日(35)
Mo-Ve-Su:1605年05月24日(35)
Mo-Ve-Mo:1605年06月23日(35)
Mo-Ve-Ma:1605年08月13日(35)
Mo-Ve-Ra:1605年09月17日(36)
Mo-Ve-Ju:1605年12月18日(36)
Mo-Ve-Sa:1606年03月09日(36)
Mo-Ve-Me:1606年06月13日(36)
Mo-Ve-Ke:1606年09月08日(37)
Mo-Su期 1606年10月(37)~1607年04月(37)
Mo-Su-Su:1606年10月13日(37)
Mo-Su-Mo:1606年10月22日(37)
Mo-Su-Ma:1606年11月06日(37)
Mo-Su-Ra:1606年11月17日(37)
Mo-Su-Ju:1606年12月14日(37)
Mo-Su-Sa:1607年01月08日(37)
Mo-Su-Me:1607年02月06日(37)
Mo-Su-Ke:1607年03月04日(37)
Mo-Su-Ve:1607年03月14日(37)
Ma 1607年04月(37)-1614年04月(44)】
Ma-Ma期 1607年04月(37)~1607年09月(38)
Ma-Ma-Ma:1607年04月14日(37)
Ma-Ma-Ra:1607年04月22日(37)
Ma-Ma-Ju:1607年05月15日(37)
Ma-Ma-Sa:1607年06月04日(37)
Ma-Ma-Me:1607年06月27日(37)
Ma-Ma-Ke:1607年07月18日(37)
Ma-Ma-Ve:1607年07月27日(37)
Ma-Ma-Su:1607年08月21日(37)
Ma-Ma-Mo:1607年08月28日(37)
Ma-Ra期 1607年09月(38)~1608年09月(39)
Ma-Ra-Ra:1607年09月10日(38)
Ma-Ra-Ju:1607年11月06日(38)
Ma-Ra-Sa:1607年12月27日(38)
Ma-Ra-Me:1608年02月26日(38)
Ma-Ra-Ke:1608年04月21日(38)
Ma-Ra-Ve:1608年05月13日(38)
Ma-Ra-Su:1608年07月16日(38)
Ma-Ra-Mo:1608年08月04日(38)
Ma-Ra-Ma:1608年09月05日(39)
Ma-Ju期 1608年09月(39)~1609年09月(40)
Ma-Ju-Ju:1608年09月27日(39)
Ma-Ju-Sa:1608年11月12日(39)
Ma-Ju-Me:1609年01月05日(39)
Ma-Ju-Ke:1609年02月22日(39)
Ma-Ju-Ve:1609年03月14日(39)
Ma-Ju-Su:1609年05月10日(39)
Ma-Ju-Mo:1609年05月27日(39)
Ma-Ju-Ma:1609年06月24日(39)
Ma-Ju-Ra:1609年07月14日(39)
Ma-Sa期 1609年09月(40)~1610年10月(41)
Ma-Sa-Sa:1609年09月03日(40)
Ma-Sa-Me:1609年11月06日(40)
Ma-Sa-Ke:1610年01月03日(40)
Ma-Sa-Ve:1610年01月26日(40)
Ma-Sa-Su:1610年04月04日(40)
Ma-Sa-Mo:1610年04月24日(40)
Ma-Sa-Ma:1610年05月28日(40)
Ma-Sa-Ra:1610年06月20日(40)
Ma-Sa-Ju:1610年08月20日(40)
Ma-Me期 1610年10月(41)~1611年10月(42)
Ma-Me-Me:1610年10月13日(41)
Ma-Me-Ke:1610年12月03日(41)
Ma-Me-Ve:1610年12月24日(41)
Ma-Me-Su:1611年02月23日(41)
Ma-Me-Mo:1611年03月13日(41)
Ma-Me-Ma:1611年04月12日(41)
Ma-Me-Ra:1611年05月03日(41)
Ma-Me-Ju:1611年06月27日(41)
Ma-Me-Sa:1611年08月14日(41)
Ma-Ke期 1611年10月(42)~1612年03月(42)
Ma-Ke-Ke:1611年10月10日(42)
Ma-Ke-Ve:1611年10月19日(42)
Ma-Ke-Su:1611年11月13日(42)
Ma-Ke-Mo:1611年11月20日(42)
Ma-Ke-Ma:1611年12月03日(42)
Ma-Ke-Ra:1611年12月11日(42)
Ma-Ke-Ju:1612年01月03日(42)
Ma-Ke-Sa:1612年01月23日(42)
Ma-Ke-Me:1612年02月15日(42)
Ma-Ve期 1612年03月(42)~1613年05月(43)
Ma-Ve-Ve:1612年03月07日(42)
Ma-Ve-Su:1612年05月17日(42)
Ma-Ve-Mo:1612年06月08日(42)
Ma-Ve-Ma:1612年07月13日(42)
Ma-Ve-Ra:1612年08月07日(42)
Ma-Ve-Ju:1612年10月10日(43)
Ma-Ve-Sa:1612年12月06日(43)
Ma-Ve-Me:1613年02月11日(43)
Ma-Ve-Ke:1613年04月13日(43)
Ma-Su期 1613年05月(43)~1613年09月(44)
Ma-Su-Su:1613年05月08日(43)
Ma-Su-Mo:1613年05月14日(43)
Ma-Su-Ma:1613年05月25日(43)
Ma-Su-Ra:1613年06月01日(43)
Ma-Su-Ju:1613年06月20日(43)
Ma-Su-Sa:1613年07月07日(43)
Ma-Su-Me:1613年07月27日(43)
Ma-Su-Ke:1613年08月15日(43)
Ma-Su-Ve:1613年08月22日(43)
Ma-Mo期 1613年09月(44)~1614年04月(44)
Ma-Mo-Mo:1613年09月12日(44)
Ma-Mo-Ma:1613年09月30日(44)
Ma-Mo-Ra:1613年10月13日(44)
Ma-Mo-Ju:1613年11月14日(44)
Ma-Mo-Sa:1613年12月12日(44)
Ma-Mo-Me:1614年01月15日(44)
Ma-Mo-Ke:1614年02月14日(44)
Ma-Mo-Ve:1614年02月26日(44)
Ma-Mo-Su:1614年04月03日(44)
Ra 1614年04月(44)-1632年04月(62)】
Ra-Ra期 1614年04月(44)~1616年12月(47)
Ra-Ra-Ra:1614年04月13日(44)
Ra-Ra-Ju:1614年09月08日(45)
Ra-Ra-Sa:1615年01月18日(45)
Ra-Ra-Me:1615年06月23日(45)
Ra-Ra-Ke:1615年11月10日(46)
Ra-Ra-Ve:1616年01月06日(46)
Ra-Ra-Su:1616年06月19日(46)
Ra-Ra-Mo:1616年08月07日(46)
Ra-Ra-Ma:1616年10月28日(47)
Ra-Ju期 1616年12月(47)~1619年05月(49)
Ra-Ju-Ju:1616年12月25日(47)
Ra-Ju-Sa:1617年04月20日(47)
Ra-Ju-Me:1617年09月06日(48)
Ra-Ju-Ke:1618年01月08日(48)
Ra-Ju-Ve:1618年03月01日(48)
Ra-Ju-Su:1618年07月25日(48)
Ra-Ju-Mo:1618年09月07日(49)
Ra-Ju-Ma:1618年11月19日(49)
Ra-Ju-Ra:1619年01月09日(49)
Ra-Sa期 1619年05月(49)~1622年03月(52)
Ra-Sa-Sa:1619年05月20日(49)
Ra-Sa-Me:1619年11月01日(50)
Ra-Sa-Ke:1620年03月27日(50)
Ra-Sa-Ve:1620年05月27日(50)
Ra-Sa-Su:1620年11月17日(51)
Ra-Sa-Mo:1621年01月08日(51)
Ra-Sa-Ma:1621年04月05日(51)
Ra-Sa-Ra:1621年06月04日(51)
Ra-Sa-Ju:1621年11月07日(52)
Ra-Me期 1622年03月(52)~1624年10月(55)
Ra-Me-Me:1622年03月26日(52)
Ra-Me-Ke:1622年08月05日(52)
Ra-Me-Ve:1622年09月28日(53)
Ra-Me-Su:1623年03月03日(53)
Ra-Me-Mo:1623年04月18日(53)
Ra-Me-Ma:1623年07月05日(53)
Ra-Me-Ra:1623年08月28日(53)
Ra-Me-Ju:1624年01月15日(54)
Ra-Me-Sa:1624年05月18日(54)
Ra-Ke期 1624年10月(55)~1625年10月(56)
Ra-Ke-Ke:1624年10月13日(55)
Ra-Ke-Ve:1624年11月04日(55)
Ra-Ke-Su:1625年01月07日(55)
Ra-Ke-Mo:1625年01月26日(55)
Ra-Ke-Ma:1625年02月27日(55)
Ra-Ke-Ra:1625年03月21日(55)
Ra-Ke-Ju:1625年05月18日(55)
Ra-Ke-Sa:1625年07月08日(55)
Ra-Ke-Me:1625年09月07日(56)
Ra-Ve期 1625年10月(56)~1628年10月(59)
Ra-Ve-Ve:1625年10月31日(56)
Ra-Ve-Su:1626年05月02日(56)
Ra-Ve-Mo:1626年06月25日(56)
Ra-Ve-Ma:1626年09月25日(57)
Ra-Ve-Ra:1626年11月28日(57)
Ra-Ve-Ju:1627年05月11日(57)
Ra-Ve-Sa:1627年10月04日(58)
Ra-Ve-Me:1628年03月26日(58)
Ra-Ve-Ke:1628年08月28日(58)
Ra-Su期 1628年10月(59)~1629年09月(60)
Ra-Su-Su:1628年10月31日(59)
Ra-Su-Mo:1628年11月16日(59)
Ra-Su-Ma:1628年12月14日(59)
Ra-Su-Ra:1629年01月02日(59)
Ra-Su-Ju:1629年02月20日(59)
Ra-Su-Sa:1629年04月05日(59)
Ra-Su-Me:1629年05月27日(59)
Ra-Su-Ke:1629年07月13日(59)
Ra-Su-Ve:1629年08月01日(59)
Ra-Mo期 1629年09月(60)~1631年03月(61)
Ra-Mo-Mo:1629年09月25日(60)
Ra-Mo-Ma:1629年11月09日(60)
Ra-Mo-Ra:1629年12月11日(60)
Ra-Mo-Ju:1630年03月03日(60)
Ra-Mo-Sa:1630年05月15日(60)
Ra-Mo-Me:1630年08月10日(60)
Ra-Mo-Ke:1630年10月27日(61)
Ra-Mo-Ve:1630年11月28日(61)
Ra-Mo-Su:1631年02月27日(61)
Ra-Ma期 1631年03月(61)~1632年04月(62)
Ra-Ma-Ma:1631年03月26日(61)
Ra-Ma-Ra:1631年04月18日(61)
Ra-Ma-Ju:1631年06月14日(61)
Ra-Ma-Sa:1631年08月04日(61)
Ra-Ma-Me:1631年10月04日(62)
Ra-Ma-Ke:1631年11月28日(62)
Ra-Ma-Ve:1631年12月20日(62)
Ra-Ma-Su:1632年02月22日(62)
Ra-Ma-Mo:1632年03月12日(62)
Ju 1632年04月(62)-1648年04月(78)】
Ju-Ju期 1632年04月(62)~1634年06月(64)
Ju-Ju-Ju:1632年04月13日(62)
Ju-Ju-Sa:1632年07月26日(62)
Ju-Ju-Me:1632年11月26日(63)
Ju-Ju-Ke:1633年03月17日(63)
Ju-Ju-Ve:1633年05月01日(63)
Ju-Ju-Su:1633年09月08日(64)
Ju-Ju-Mo:1633年10月17日(64)
Ju-Ju-Ma:1633年12月21日(64)
Ju-Ju-Ra:1634年02月04日(64)
Ju-Sa期 1634年06月(64)~1636年12月(67)
Ju-Sa-Sa:1634年06月01日(64)
Ju-Sa-Me:1634年10月26日(65)
Ju-Sa-Ke:1635年03月06日(65)
Ju-Sa-Ve:1635年04月29日(65)
Ju-Sa-Su:1635年09月30日(66)
Ju-Sa-Mo:1635年11月15日(66)
Ju-Sa-Ma:1636年01月31日(66)
Ju-Sa-Ra:1636年03月25日(66)
Ju-Sa-Ju:1636年08月11日(66)
Ju-Me期 1636年12月(67)~1639年03月(69)
Ju-Me-Me:1636年12月12日(67)
Ju-Me-Ke:1637年04月09日(67)
Ju-Me-Ve:1637年05月27日(67)
Ju-Me-Su:1637年10月12日(68)
Ju-Me-Mo:1637年11月22日(68)
Ju-Me-Ma:1638年01月30日(68)
Ju-Me-Ra:1638年03月20日(68)
Ju-Me-Ju:1638年07月22日(68)
Ju-Me-Sa:1638年11月09日(69)
Ju-Ke期 1639年03月(69)~1640年02月(70)
Ju-Ke-Ke:1639年03月20日(69)
Ju-Ke-Ve:1639年04月09日(69)
Ju-Ke-Su:1639年06月05日(69)
Ju-Ke-Mo:1639年06月22日(69)
Ju-Ke-Ma:1639年07月20日(69)
Ju-Ke-Ra:1639年08月09日(69)
Ju-Ke-Ju:1639年09月30日(70)
Ju-Ke-Sa:1639年11月14日(70)
Ju-Ke-Me:1640年01月07日(70)
Ju-Ve期 1640年02月(70)~1642年10月(73)
Ju-Ve-Ve:1640年02月24日(70)
Ju-Ve-Su:1640年08月05日(70)
Ju-Ve-Mo:1640年09月22日(71)
Ju-Ve-Ma:1640年12月12日(71)
Ju-Ve-Ra:1641年02月07日(71)
Ju-Ve-Ju:1641年07月03日(71)
Ju-Ve-Sa:1641年11月10日(72)
Ju-Ve-Me:1642年04月13日(72)
Ju-Ve-Ke:1642年08月29日(72)
Ju-Su期 1642年10月(73)~1643年08月(73)
Ju-Su-Su:1642年10月25日(73)
Ju-Su-Mo:1642年11月09日(73)
Ju-Su-Ma:1642年12月03日(73)
Ju-Su-Ra:1642年12月20日(73)
Ju-Su-Ju:1643年02月02日(73)
Ju-Su-Sa:1643年03月13日(73)
Ju-Su-Me:1643年04月28日(73)
Ju-Su-Ke:1643年06月09日(73)
Ju-Su-Ve:1643年06月26日(73)
Ju-Mo期 1643年08月(73)~1644年12月(75)
Ju-Mo-Mo:1643年08月13日(73)
Ju-Mo-Ma:1643年09月23日(74)
Ju-Mo-Ra:1643年10月21日(74)
Ju-Mo-Ju:1644年01月02日(74)
Ju-Mo-Sa:1644年03月07日(74)
Ju-Mo-Me:1644年05月24日(74)
Ju-Mo-Ke:1644年08月01日(74)
Ju-Mo-Ve:1644年08月29日(74)
Ju-Mo-Su:1644年11月18日(75)
Ju-Ma期 1644年12月(75)~1645年11月(76)
Ju-Ma-Ma:1644年12月12日(75)
Ju-Ma-Ra:1645年01月01日(75)
Ju-Ma-Ju:1645年02月21日(75)
Ju-Ma-Sa:1645年04月08日(75)
Ju-Ma-Me:1645年06月01日(75)
Ju-Ma-Ke:1645年07月19日(75)
Ju-Ma-Ve:1645年08月08日(75)
Ju-Ma-Su:1645年10月04日(76)
Ju-Ma-Mo:1645年10月21日(76)
Ju-Ra期 1645年11月(76)~1648年04月(78)
Ju-Ra-Ra:1645年11月18日(76)
Ju-Ra-Ju:1646年03月30日(76)
Ju-Ra-Sa:1646年07月25日(76)
Ju-Ra-Me:1646年12月10日(77)
Ju-Ra-Ke:1647年04月14日(77)
Ju-Ra-Ve:1647年06月04日(77)
Ju-Ra-Su:1647年10月28日(78)
Ju-Ra-Mo:1647年12月11日(78)
Ju-Ra-Ma:1648年02月22日(78)
Sa 1648年04月(78)-1667年04月(97)】
Sa-Sa期 1648年04月(78)~1651年04月(81)
Sa-Sa-Sa:1648年04月13日(78)
Sa-Sa-Me:1648年10月04日(79)
Sa-Sa-Ke:1649年03月09日(79)
Sa-Sa-Ve:1649年05月12日(79)
Sa-Sa-Su:1649年11月11日(80)
Sa-Sa-Mo:1650年01月05日(80)
Sa-Sa-Ma:1650年04月06日(80)
Sa-Sa-Ra:1650年06月09日(80)
Sa-Sa-Ju:1650年11月21日(81)
Sa-Me期 1651年04月(81)~1653年12月(84)
Sa-Me-Me:1651年04月17日(81)
Sa-Me-Ke:1651年09月03日(82)
Sa-Me-Ve:1651年10月30日(82)
Sa-Me-Su:1652年04月11日(82)
Sa-Me-Mo:1652年05月30日(82)
Sa-Me-Ma:1652年08月20日(82)
Sa-Me-Ra:1652年10月17日(83)
Sa-Me-Ju:1653年03月13日(83)
Sa-Me-Sa:1653年07月22日(83)
Sa-Ke期 1653年12月(84)~1655年02月(85)
Sa-Ke-Ke:1653年12月25日(84)
Sa-Ke-Ve:1654年01月17日(84)
Sa-Ke-Su:1654年03月26日(84)
Sa-Ke-Mo:1654年04月15日(84)
Sa-Ke-Ma:1654年05月19日(84)
Sa-Ke-Ra:1654年06月12日(84)
Sa-Ke-Ju:1654年08月11日(84)
Sa-Ke-Sa:1654年10月04日(85)
Sa-Ke-Me:1654年12月07日(85)
Sa-Ve期 1655年02月(85)~1658年04月(88)
Sa-Ve-Ve:1655年02月03日(85)
Sa-Ve-Su:1655年08月14日(85)
Sa-Ve-Mo:1655年10月11日(86)
Sa-Ve-Ma:1656年01月16日(86)
Sa-Ve-Ra:1656年03月23日(86)
Sa-Ve-Ju:1656年09月13日(87)
Sa-Ve-Sa:1657年02月14日(87)
Sa-Ve-Me:1657年08月16日(87)
Sa-Ve-Ke:1658年01月27日(88)
Sa-Su期 1658年04月(88)~1659年03月(89)
Sa-Su-Su:1658年04月04日(88)
Sa-Su-Mo:1658年04月22日(88)
Sa-Su-Ma:1658年05月21日(88)
Sa-Su-Ra:1658年06月10日(88)
Sa-Su-Ju:1658年08月01日(88)
Sa-Su-Sa:1658年09月16日(89)
Sa-Su-Me:1658年11月10日(89)
Sa-Su-Ke:1658年12月29日(89)
Sa-Su-Ve:1659年01月18日(89)
Sa-Mo期 1659年03月(89)~1660年10月(91)
Sa-Mo-Mo:1659年03月17日(89)
Sa-Mo-Ma:1659年05月04日(89)
Sa-Mo-Ra:1659年06月07日(89)
Sa-Mo-Ju:1659年09月02日(90)
Sa-Mo-Sa:1659年11月18日(90)
Sa-Mo-Me:1660年02月18日(90)
Sa-Mo-Ke:1660年05月10日(90)
Sa-Mo-Ve:1660年06月12日(90)
Sa-Mo-Su:1660年09月17日(91)
Sa-Ma期 1660年10月(91)~1661年11月(92)
Sa-Ma-Ma:1660年10月16日(91)
Sa-Ma-Ra:1660年11月08日(91)
Sa-Ma-Ju:1661年01月08日(91)
Sa-Ma-Sa:1661年03月03日(91)
Sa-Ma-Me:1661年05月06日(91)
Sa-Ma-Ke:1661年07月02日(91)
Sa-Ma-Ve:1661年07月26日(91)
Sa-Ma-Su:1661年10月01日(92)
Sa-Ma-Mo:1661年10月22日(92)
Sa-Ra期 1661年11月(92)~1664年09月(95)
Sa-Ra-Ra:1661年11月24日(92)
Sa-Ra-Ju:1662年04月30日(92)
Sa-Ra-Sa:1662年09月15日(93)
Sa-Ra-Me:1663年02月27日(93)
Sa-Ra-Ke:1663年07月25日(93)
Sa-Ra-Ve:1663年09月23日(94)
Sa-Ra-Su:1664年03月15日(94)
Sa-Ra-Mo:1664年05月06日(94)
Sa-Ra-Ma:1664年08月01日(94)
Sa-Ju期 1664年09月(95)~1667年04月(97)
Sa-Ju-Ju:1664年09月30日(95)
Sa-Ju-Sa:1665年02月01日(95)
Sa-Ju-Me:1665年06月27日(95)
Sa-Ju-Ke:1665年11月05日(96)
Sa-Ju-Ve:1665年12月29日(96)
Sa-Ju-Su:1666年06月02日(96)
Sa-Ju-Mo:1666年07月18日(96)
Sa-Ju-Ma:1666年10月03日(97)
Sa-Ju-Ra:1666年11月26日(97)
Me 1667年04月(97)-1684年04月(114)】
Me-Me期 1667年04月(97)~1669年09月(100)
Me-Me-Me:1667年04月14日(97)
Me-Me-Ke:1667年08月16日(97)
Me-Me-Ve:1667年10月07日(98)
Me-Me-Su:1668年03月01日(98)
Me-Me-Mo:1668年04月14日(98)
Me-Me-Ma:1668年06月26日(98)
Me-Me-Ra:1668年08月17日(98)
Me-Me-Ju:1668年12月27日(99)
Me-Me-Sa:1669年04月23日(99)
Me-Ke期 1669年09月(100)~1670年09月(101)
Me-Ke-Ke:1669年09月09日(100)
Me-Ke-Ve:1669年09月30日(100)
Me-Ke-Su:1669年11月30日(100)
Me-Ke-Mo:1669年12月18日(100)
Me-Ke-Ma:1670年01月17日(100)
Me-Ke-Ra:1670年02月07日(100)
Me-Ke-Ju:1670年04月03日(100)
Me-Ke-Sa:1670年05月21日(100)
Me-Ke-Me:1670年07月17日(100)
Me-Ve期 1670年09月(101)~1673年07月(103)
Me-Ve-Ve:1670年09月07日(101)
Me-Ve-Su:1671年02月26日(101)
Me-Ve-Mo:1671年04月19日(101)
Me-Ve-Ma:1671年07月14日(101)
Me-Ve-Ra:1671年09月12日(102)
Me-Ve-Ju:1672年02月15日(102)
Me-Ve-Sa:1672年07月02日(102)
Me-Ve-Me:1672年12月12日(103)
Me-Ve-Ke:1673年05月08日(103)
Me-Su期 1673年07月(103)~1674年05月(104)
Me-Su-Su:1673年07月07日(103)
Me-Su-Mo:1673年07月23日(103)
Me-Su-Ma:1673年08月18日(103)
Me-Su-Ra:1673年09月05日(104)
Me-Su-Ju:1673年10月21日(104)
Me-Su-Sa:1673年12月02日(104)
Me-Su-Me:1674年01月20日(104)
Me-Su-Ke:1674年03月05日(104)
Me-Su-Ve:1674年03月23日(104)
Me-Mo期 1674年05月(104)~1675年10月(106)
Me-Mo-Mo:1674年05月14日(104)
Me-Mo-Ma:1674年06月26日(104)
Me-Mo-Ra:1674年07月26日(104)
Me-Mo-Ju:1674年10月12日(105)
Me-Mo-Sa:1674年12月20日(105)
Me-Mo-Me:1675年03月12日(105)
Me-Mo-Ke:1675年05月24日(105)
Me-Mo-Ve:1675年06月23日(105)
Me-Mo-Su:1675年09月17日(106)
Me-Ma期 1675年10月(106)~1676年10月(107)
Me-Ma-Ma:1675年10月13日(106)
Me-Ma-Ra:1675年11月03日(106)
Me-Ma-Ju:1675年12月28日(106)
Me-Ma-Sa:1676年02月14日(106)
Me-Ma-Me:1676年04月11日(106)
Me-Ma-Ke:1676年06月02日(106)
Me-Ma-Ve:1676年06月23日(106)
Me-Ma-Su:1676年08月22日(106)
Me-Ma-Mo:1676年09月09日(107)
Me-Ra期 1676年10月(107)~1679年04月(109)
Me-Ra-Ra:1676年10月10日(107)
Me-Ra-Ju:1677年02月26日(107)
Me-Ra-Sa:1677年06月30日(107)
Me-Ra-Me:1677年11月25日(108)
Me-Ra-Ke:1678年04月06日(108)
Me-Ra-Ve:1678年05月30日(108)
Me-Ra-Su:1678年11月01日(109)
Me-Ra-Mo:1678年12月18日(109)
Me-Ra-Ma:1679年03月06日(109)
Me-Ju期 1679年04月(109)~1684年04月(114)
Me-Ju-Ju:1679年04月29日(109)
Me-Ju-Sa:1679年08月17日(109)
Me-Ju-Me:1679年12月26日(110)
Me-Ju-Ke:1680年04月22日(110)
Me-Ju-Ve:1680年06月09日(110)
Me-Ju-Su:1680年10月25日(111)
Me-Ju-Mo:1680年12月05日(111)
Me-Ju-Ma:1681年02月12日(111)
Me-Ju-Ra:1681年04月02日(111)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 蠍:1569年08月(0)-1577年08月(8)】
 蠍-天秤 1569年08月(0)~1570年04月(0)
 蠍-天秤- 蠍:1569年08月30日(0)
 蠍-天秤-射手:1569年09月19日(0)
 蠍-天秤-山羊:1569年10月09日(0)
 蠍-天秤-水瓶:1569年10月30日(0)
 蠍-天秤- 魚:1569年11月19日(0)
 蠍-天秤-牡羊:1569年12月09日(0)
 蠍-天秤-牡牛:1569年12月30日(0)
 蠍-天秤-双子:1570年01月19日(0)
 蠍-天秤- 蟹:1570年02月08日(0)
 蠍-天秤-獅子:1570年02月28日(0)
 蠍-天秤-乙女:1570年03月21日(0)
 蠍-天秤-天秤:1570年04月10日(0)
 蠍-乙女 1570年04月(0)~1570年12月(0)
 蠍-乙女-天秤:1570年04月30日(0)
 蠍-乙女- 蠍:1570年05月21日(0)
 蠍-乙女-射手:1570年06月10日(0)
 蠍-乙女-山羊:1570年06月30日(0)
 蠍-乙女-水瓶:1570年07月20日(0)
 蠍-乙女- 魚:1570年08月10日(0)
 蠍-乙女-牡羊:1570年08月30日(1)
 蠍-乙女-牡牛:1570年09月19日(1)
 蠍-乙女-双子:1570年10月10日(1)
 蠍-乙女- 蟹:1570年10月30日(1)
 蠍-乙女-獅子:1570年11月19日(1)
 蠍-乙女-乙女:1570年12月10日(1)
 蠍-獅子 1570年12月(1)~1571年08月(1)
 蠍-獅子-乙女:1570年12月30日(1)
 蠍-獅子-天秤:1571年01月19日(1)
 蠍-獅子- 蠍:1571年02月08日(1)
 蠍-獅子-射手:1571年03月01日(1)
 蠍-獅子-山羊:1571年03月21日(1)
 蠍-獅子-水瓶:1571年04月10日(1)
 蠍-獅子- 魚:1571年05月01日(1)
 蠍-獅子-牡羊:1571年05月21日(1)
 蠍-獅子-牡牛:1571年06月10日(1)
 蠍-獅子-双子:1571年06月30日(1)
 蠍-獅子- 蟹:1571年07月21日(1)
 蠍-獅子-獅子:1571年08月10日(1)
 蠍- 蟹 1571年08月(2)~1572年04月(2)
 蠍- 蟹-双子:1571年08月30日(2)
 蠍- 蟹-牡牛:1571年09月20日(2)
 蠍- 蟹-牡羊:1571年10月10日(2)
 蠍- 蟹- 魚:1571年10月30日(2)
 蠍- 蟹-水瓶:1571年11月19日(2)
 蠍- 蟹-山羊:1571年12月10日(2)
 蠍- 蟹-射手:1571年12月30日(2)
 蠍- 蟹- 蠍:1572年01月19日(2)
 蠍- 蟹-天秤:1572年02月09日(2)
 蠍- 蟹-乙女:1572年02月29日(2)
 蠍- 蟹-獅子:1572年03月20日(2)
 蠍- 蟹- 蟹:1572年04月10日(2)
 蠍-双子 1572年04月(2)~1572年12月(2)
 蠍-双子-牡牛:1572年04月30日(2)
 蠍-双子-牡羊:1572年05月20日(2)
 蠍-双子- 魚:1572年06月09日(2)
 蠍-双子-水瓶:1572年06月30日(2)
 蠍-双子-山羊:1572年07月20日(2)
 蠍-双子-射手:1572年08月09日(2)
 蠍-双子- 蠍:1572年08月30日(3)
 蠍-双子-天秤:1572年09月19日(3)
 蠍-双子-乙女:1572年10月09日(3)
 蠍-双子-獅子:1572年10月29日(3)
 蠍-双子- 蟹:1572年11月19日(3)
 蠍-双子-双子:1572年12月09日(3)
 蠍-牡牛 1572年12月(3)~1573年08月(3)
 蠍-牡牛-牡羊:1572年12月29日(3)
 蠍-牡牛- 魚:1573年01月19日(3)
 蠍-牡牛-水瓶:1573年02月08日(3)
 蠍-牡牛-山羊:1573年02月28日(3)
 蠍-牡牛-射手:1573年03月20日(3)
 蠍-牡牛- 蠍:1573年04月10日(3)
 蠍-牡牛-天秤:1573年04月30日(3)
 蠍-牡牛-乙女:1573年05月20日(3)
 蠍-牡牛-獅子:1573年06月10日(3)
 蠍-牡牛- 蟹:1573年06月30日(3)
 蠍-牡牛-双子:1573年07月20日(3)
 蠍-牡牛-牡牛:1573年08月10日(3)
 蠍-牡羊 1573年08月(4)~1574年04月(4)
 蠍-牡羊-牡牛:1573年08月30日(4)
 蠍-牡羊-双子:1573年09月19日(4)
 蠍-牡羊- 蟹:1573年10月09日(4)
 蠍-牡羊-獅子:1573年10月30日(4)
 蠍-牡羊-乙女:1573年11月19日(4)
 蠍-牡羊-天秤:1573年12月09日(4)
 蠍-牡羊- 蠍:1573年12月30日(4)
 蠍-牡羊-射手:1574年01月19日(4)
 蠍-牡羊-山羊:1574年02月08日(4)
 蠍-牡羊-水瓶:1574年02月28日(4)
 蠍-牡羊- 魚:1574年03月21日(4)
 蠍-牡羊-牡羊:1574年04月10日(4)
 蠍- 魚 1574年04月(4)~1574年12月(4)
 蠍- 魚-牡羊:1574年04月30日(4)
 蠍- 魚-牡牛:1574年05月21日(4)
 蠍- 魚-双子:1574年06月10日(4)
 蠍- 魚- 蟹:1574年06月30日(4)
 蠍- 魚-獅子:1574年07月20日(4)
 蠍- 魚-乙女:1574年08月10日(4)
 蠍- 魚-天秤:1574年08月30日(5)
 蠍- 魚- 蠍:1574年09月19日(5)
 蠍- 魚-射手:1574年10月10日(5)
 蠍- 魚-山羊:1574年10月30日(5)
 蠍- 魚-水瓶:1574年11月19日(5)
 蠍- 魚- 魚:1574年12月10日(5)
 蠍-水瓶 1574年12月(5)~1575年08月(5)
 蠍-水瓶- 魚:1574年12月30日(5)
 蠍-水瓶-牡羊:1575年01月19日(5)
 蠍-水瓶-牡牛:1575年02月08日(5)
 蠍-水瓶-双子:1575年03月01日(5)
 蠍-水瓶- 蟹:1575年03月21日(5)
 蠍-水瓶-獅子:1575年04月10日(5)
 蠍-水瓶-乙女:1575年05月01日(5)
 蠍-水瓶-天秤:1575年05月21日(5)
 蠍-水瓶- 蠍:1575年06月10日(5)
 蠍-水瓶-射手:1575年06月30日(5)
 蠍-水瓶-山羊:1575年07月21日(5)
 蠍-水瓶-水瓶:1575年08月10日(5)
 蠍-山羊 1575年08月(6)~1576年04月(6)
 蠍-山羊-射手:1575年08月30日(6)
 蠍-山羊- 蠍:1575年09月20日(6)
 蠍-山羊-天秤:1575年10月10日(6)
 蠍-山羊-乙女:1575年10月30日(6)
 蠍-山羊-獅子:1575年11月19日(6)
 蠍-山羊- 蟹:1575年12月10日(6)
 蠍-山羊-双子:1575年12月30日(6)
 蠍-山羊-牡牛:1576年01月19日(6)
 蠍-山羊-牡羊:1576年02月09日(6)
 蠍-山羊- 魚:1576年02月29日(6)
 蠍-山羊-水瓶:1576年03月20日(6)
 蠍-山羊-山羊:1576年04月10日(6)
 蠍-射手 1576年04月(6)~1576年12月(6)
 蠍-射手- 蠍:1576年04月30日(6)
 蠍-射手-天秤:1576年05月20日(6)
 蠍-射手-乙女:1576年06月09日(6)
 蠍-射手-獅子:1576年06月30日(6)
 蠍-射手- 蟹:1576年07月20日(6)
 蠍-射手-双子:1576年08月09日(6)
 蠍-射手-牡牛:1576年08月30日(7)
 蠍-射手-牡羊:1576年09月19日(7)
 蠍-射手- 魚:1576年10月09日(7)
 蠍-射手-水瓶:1576年10月29日(7)
 蠍-射手-山羊:1576年11月19日(7)
 蠍-射手-射手:1576年12月09日(7)
 蠍- 蠍 1576年12月(7)~1577年08月(7)
 蠍- 蠍-天秤:1576年12月29日(7)
 蠍- 蠍-乙女:1577年01月19日(7)
 蠍- 蠍-獅子:1577年02月08日(7)
 蠍- 蠍- 蟹:1577年02月28日(7)
 蠍- 蠍-双子:1577年03月20日(7)
 蠍- 蠍-牡牛:1577年04月10日(7)
 蠍- 蠍-牡羊:1577年04月30日(7)
 蠍- 蠍- 魚:1577年05月20日(7)
 蠍- 蠍-水瓶:1577年06月10日(7)
 蠍- 蠍-山羊:1577年06月30日(7)
 蠍- 蠍-射手:1577年07月20日(7)
 蠍- 蠍- 蠍:1577年08月10日(7)
天秤:1577年08月(8)-1586年08月(17)】
天秤- 蠍 1577年08月(8)~1578年05月(8)
天秤- 蠍-天秤:1577年08月30日(8)
天秤- 蠍-乙女:1577年09月22日(8)
天秤- 蠍-獅子:1577年10月14日(8)
天秤- 蠍- 蟹:1577年11月06日(8)
天秤- 蠍-双子:1577年11月29日(8)
天秤- 蠍-牡牛:1577年12月22日(8)
天秤- 蠍-牡羊:1578年01月14日(8)
天秤- 蠍- 魚:1578年02月06日(8)
天秤- 蠍-水瓶:1578年02月28日(8)
天秤- 蠍-山羊:1578年03月23日(8)
天秤- 蠍-射手:1578年04月15日(8)
天秤- 蠍- 蠍:1578年05月08日(8)
天秤-射手 1578年05月(8)~1579年03月(8)
天秤-射手- 蠍:1578年05月31日(8)
天秤-射手-天秤:1578年06月23日(8)
天秤-射手-乙女:1578年07月15日(8)
天秤-射手-獅子:1578年08月07日(8)
天秤-射手- 蟹:1578年08月30日(9)
天秤-射手-双子:1578年09月22日(9)
天秤-射手-牡牛:1578年10月15日(9)
天秤-射手-牡羊:1578年11月07日(9)
天秤-射手- 魚:1578年11月29日(9)
天秤-射手-水瓶:1578年12月22日(9)
天秤-射手-山羊:1579年01月14日(9)
天秤-射手-射手:1579年02月06日(9)
天秤-山羊 1579年03月(9)~1579年11月(9)
天秤-山羊-射手:1579年03月01日(9)
天秤-山羊- 蠍:1579年03月24日(9)
天秤-山羊-天秤:1579年04月15日(9)
天秤-山羊-乙女:1579年05月08日(9)
天秤-山羊-獅子:1579年05月31日(9)
天秤-山羊- 蟹:1579年06月23日(9)
天秤-山羊-双子:1579年07月16日(9)
天秤-山羊-牡牛:1579年08月07日(9)
天秤-山羊-牡羊:1579年08月30日(10)
天秤-山羊- 魚:1579年09月22日(10)
天秤-山羊-水瓶:1579年10月15日(10)
天秤-山羊-山羊:1579年11月07日(10)
天秤-水瓶 1579年11月(10)~1580年08月(10)
天秤-水瓶- 魚:1579年11月30日(10)
天秤-水瓶-牡羊:1579年12月22日(10)
天秤-水瓶-牡牛:1580年01月14日(10)
天秤-水瓶-双子:1580年02月06日(10)
天秤-水瓶- 蟹:1580年02月29日(10)
天秤-水瓶-獅子:1580年03月23日(10)
天秤-水瓶-乙女:1580年04月15日(10)
天秤-水瓶-天秤:1580年05月07日(10)
天秤-水瓶- 蠍:1580年05月30日(10)
天秤-水瓶-射手:1580年06月22日(10)
天秤-水瓶-山羊:1580年07月15日(10)
天秤-水瓶-水瓶:1580年08月07日(10)
天秤- 魚 1580年08月(11)~1581年05月(11)
天秤- 魚-牡羊:1580年08月30日(11)
天秤- 魚-牡牛:1580年09月21日(11)
天秤- 魚-双子:1580年10月14日(11)
天秤- 魚- 蟹:1580年11月06日(11)
天秤- 魚-獅子:1580年11月29日(11)
天秤- 魚-乙女:1580年12月22日(11)
天秤- 魚-天秤:1581年01月14日(11)
天秤- 魚- 蠍:1581年02月05日(11)
天秤- 魚-射手:1581年02月28日(11)
天秤- 魚-山羊:1581年03月23日(11)
天秤- 魚-水瓶:1581年04月15日(11)
天秤- 魚- 魚:1581年05月08日(11)
天秤-牡羊 1581年05月(11)~1582年02月(11)
天秤-牡羊-牡牛:1581年05月31日(11)
天秤-牡羊-双子:1581年06月22日(11)
天秤-牡羊- 蟹:1581年07月15日(11)
天秤-牡羊-獅子:1581年08月07日(11)
天秤-牡羊-乙女:1581年08月30日(12)
天秤-牡羊-天秤:1581年09月22日(12)
天秤-牡羊- 蠍:1581年10月14日(12)
天秤-牡羊-射手:1581年11月06日(12)
天秤-牡羊-山羊:1581年11月29日(12)
天秤-牡羊-水瓶:1581年12月22日(12)
天秤-牡羊- 魚:1582年01月14日(12)
天秤-牡羊-牡羊:1582年02月06日(12)
天秤-牡牛 1582年02月(12)~1582年11月(12)
天秤-牡牛-牡羊:1582年02月28日(12)
天秤-牡牛- 魚:1582年03月23日(12)
天秤-牡牛-水瓶:1582年04月15日(12)
天秤-牡牛-山羊:1582年05月08日(12)
天秤-牡牛-射手:1582年05月31日(12)
天秤-牡牛- 蠍:1582年06月23日(12)
天秤-牡牛-天秤:1582年07月15日(12)
天秤-牡牛-乙女:1582年08月07日(12)
天秤-牡牛-獅子:1582年08月30日(13)
天秤-牡牛- 蟹:1582年09月22日(13)
天秤-牡牛-双子:1582年10月15日(13)
天秤-牡牛-牡牛:1582年11月07日(13)
天秤-双子 1582年11月(13)~1583年08月(13)
天秤-双子-牡牛:1582年11月29日(13)
天秤-双子-牡羊:1582年12月22日(13)
天秤-双子- 魚:1583年01月14日(13)
天秤-双子-水瓶:1583年02月06日(13)
天秤-双子-山羊:1583年03月01日(13)
天秤-双子-射手:1583年03月24日(13)
天秤-双子- 蠍:1583年04月15日(13)
天秤-双子-天秤:1583年05月08日(13)
天秤-双子-乙女:1583年05月31日(13)
天秤-双子-獅子:1583年06月23日(13)
天秤-双子- 蟹:1583年07月16日(13)
天秤-双子-双子:1583年08月07日(13)
天秤- 蟹 1583年08月(14)~1584年05月(14)
天秤- 蟹-双子:1583年08月30日(14)
天秤- 蟹-牡牛:1583年09月22日(14)
天秤- 蟹-牡羊:1583年10月15日(14)
天秤- 蟹- 魚:1583年11月07日(14)
天秤- 蟹-水瓶:1583年11月30日(14)
天秤- 蟹-山羊:1583年12月22日(14)
天秤- 蟹-射手:1584年01月14日(14)
天秤- 蟹- 蠍:1584年02月06日(14)
天秤- 蟹-天秤:1584年02月29日(14)
天秤- 蟹-乙女:1584年03月23日(14)
天秤- 蟹-獅子:1584年04月15日(14)
天秤- 蟹- 蟹:1584年05月07日(14)
天秤-獅子 1584年05月(14)~1585年02月(14)
天秤-獅子-乙女:1584年05月30日(14)
天秤-獅子-天秤:1584年06月22日(14)
天秤-獅子- 蠍:1584年07月15日(14)
天秤-獅子-射手:1584年08月07日(14)
天秤-獅子-山羊:1584年08月30日(15)
天秤-獅子-水瓶:1584年09月21日(15)
天秤-獅子- 魚:1584年10月14日(15)
天秤-獅子-牡羊:1584年11月06日(15)
天秤-獅子-牡牛:1584年11月29日(15)
天秤-獅子-双子:1584年12月22日(15)
天秤-獅子- 蟹:1585年01月14日(15)
天秤-獅子-獅子:1585年02月05日(15)
天秤-乙女 1585年02月(15)~1585年11月(15)
天秤-乙女-天秤:1585年02月28日(15)
天秤-乙女- 蠍:1585年03月23日(15)
天秤-乙女-射手:1585年04月15日(15)
天秤-乙女-山羊:1585年05月08日(15)
天秤-乙女-水瓶:1585年05月31日(15)
天秤-乙女- 魚:1585年06月22日(15)
天秤-乙女-牡羊:1585年07月15日(15)
天秤-乙女-牡牛:1585年08月07日(15)
天秤-乙女-双子:1585年08月30日(16)
天秤-乙女- 蟹:1585年09月22日(16)
天秤-乙女-獅子:1585年10月14日(16)
天秤-乙女-乙女:1585年11月06日(16)
天秤-天秤 1585年11月(16)~1586年08月(16)
天秤-天秤- 蠍:1585年11月29日(16)
天秤-天秤-射手:1585年12月22日(16)
天秤-天秤-山羊:1586年01月14日(16)
天秤-天秤-水瓶:1586年02月06日(16)
天秤-天秤- 魚:1586年02月28日(16)
天秤-天秤-牡羊:1586年03月23日(16)
天秤-天秤-牡牛:1586年04月15日(16)
天秤-天秤-双子:1586年05月08日(16)
天秤-天秤- 蟹:1586年05月31日(16)
天秤-天秤-獅子:1586年06月23日(16)
天秤-天秤-乙女:1586年07月15日(16)
天秤-天秤-天秤:1586年08月07日(16)
乙女:1586年08月(17)-1587年08月(18)】
乙女-天秤 1586年08月(17)~1586年09月(17)
乙女-天秤- 蠍:1586年08月30日(17)
乙女-天秤-射手:1586年09月02日(17)
乙女-天秤-山羊:1586年09月04日(17)
乙女-天秤-水瓶:1586年09月07日(17)
乙女-天秤- 魚:1586年09月09日(17)
乙女-天秤-牡羊:1586年09月12日(17)
乙女-天秤-牡牛:1586年09月14日(17)
乙女-天秤-双子:1586年09月17日(17)
乙女-天秤- 蟹:1586年09月19日(17)
乙女-天秤-獅子:1586年09月22日(17)
乙女-天秤-乙女:1586年09月24日(17)
乙女-天秤-天秤:1586年09月27日(17)
乙女- 蠍 1586年09月(17)~1586年10月(17)
乙女- 蠍-天秤:1586年09月30日(17)
乙女- 蠍-乙女:1586年10月02日(17)
乙女- 蠍-獅子:1586年10月05日(17)
乙女- 蠍- 蟹:1586年10月07日(17)
乙女- 蠍-双子:1586年10月10日(17)
乙女- 蠍-牡牛:1586年10月12日(17)
乙女- 蠍-牡羊:1586年10月15日(17)
乙女- 蠍- 魚:1586年10月17日(17)
乙女- 蠍-水瓶:1586年10月20日(17)
乙女- 蠍-山羊:1586年10月22日(17)
乙女- 蠍-射手:1586年10月25日(17)
乙女- 蠍- 蠍:1586年10月27日(17)
乙女-射手 1586年10月(17)~1586年11月(17)
乙女-射手- 蠍:1586年10月30日(17)
乙女-射手-天秤:1586年11月01日(17)
乙女-射手-乙女:1586年11月04日(17)
乙女-射手-獅子:1586年11月07日(17)
乙女-射手- 蟹:1586年11月09日(17)
乙女-射手-双子:1586年11月12日(17)
乙女-射手-牡牛:1586年11月14日(17)
乙女-射手-牡羊:1586年11月17日(17)
乙女-射手- 魚:1586年11月19日(17)
乙女-射手-水瓶:1586年11月22日(17)
乙女-射手-山羊:1586年11月24日(17)
乙女-射手-射手:1586年11月27日(17)
乙女-山羊 1586年11月(17)~1586年12月(17)
乙女-山羊-射手:1586年11月29日(17)
乙女-山羊- 蠍:1586年12月02日(17)
乙女-山羊-天秤:1586年12月04日(17)
乙女-山羊-乙女:1586年12月07日(17)
乙女-山羊-獅子:1586年12月10日(17)
乙女-山羊- 蟹:1586年12月12日(17)
乙女-山羊-双子:1586年12月15日(17)
乙女-山羊-牡牛:1586年12月17日(17)
乙女-山羊-牡羊:1586年12月20日(17)
乙女-山羊- 魚:1586年12月22日(17)
乙女-山羊-水瓶:1586年12月25日(17)
乙女-山羊-山羊:1586年12月27日(17)
乙女-水瓶 1586年12月(17)~1587年01月(17)
乙女-水瓶- 魚:1586年12月30日(17)
乙女-水瓶-牡羊:1587年01月01日(17)
乙女-水瓶-牡牛:1587年01月04日(17)
乙女-水瓶-双子:1587年01月06日(17)
乙女-水瓶- 蟹:1587年01月09日(17)
乙女-水瓶-獅子:1587年01月12日(17)
乙女-水瓶-乙女:1587年01月14日(17)
乙女-水瓶-天秤:1587年01月17日(17)
乙女-水瓶- 蠍:1587年01月19日(17)
乙女-水瓶-射手:1587年01月22日(17)
乙女-水瓶-山羊:1587年01月24日(17)
乙女-水瓶-水瓶:1587年01月27日(17)
乙女- 魚 1587年01月(17)~1587年03月(17)
乙女- 魚-牡羊:1587年01月29日(17)
乙女- 魚-牡牛:1587年02月01日(17)
乙女- 魚-双子:1587年02月03日(17)
乙女- 魚- 蟹:1587年02月06日(17)
乙女- 魚-獅子:1587年02月08日(17)
乙女- 魚-乙女:1587年02月11日(17)
乙女- 魚-天秤:1587年02月13日(17)
乙女- 魚- 蠍:1587年02月16日(17)
乙女- 魚-射手:1587年02月19日(17)
乙女- 魚-山羊:1587年02月21日(17)
乙女- 魚-水瓶:1587年02月24日(17)
乙女- 魚- 魚:1587年02月26日(17)
乙女-牡羊 1587年03月(17)~1587年03月(17)
乙女-牡羊-牡牛:1587年03月01日(17)
乙女-牡羊-双子:1587年03月03日(17)
乙女-牡羊- 蟹:1587年03月06日(17)
乙女-牡羊-獅子:1587年03月08日(17)
乙女-牡羊-乙女:1587年03月11日(17)
乙女-牡羊-天秤:1587年03月13日(17)
乙女-牡羊- 蠍:1587年03月16日(17)
乙女-牡羊-射手:1587年03月18日(17)
乙女-牡羊-山羊:1587年03月21日(17)
乙女-牡羊-水瓶:1587年03月24日(17)
乙女-牡羊- 魚:1587年03月26日(17)
乙女-牡羊-牡羊:1587年03月29日(17)
乙女-牡牛 1587年03月(17)~1587年05月(17)
乙女-牡牛-牡羊:1587年03月31日(17)
乙女-牡牛- 魚:1587年04月03日(17)
乙女-牡牛-水瓶:1587年04月05日(17)
乙女-牡牛-山羊:1587年04月08日(17)
乙女-牡牛-射手:1587年04月10日(17)
乙女-牡牛- 蠍:1587年04月13日(17)
乙女-牡牛-天秤:1587年04月15日(17)
乙女-牡牛-乙女:1587年04月18日(17)
乙女-牡牛-獅子:1587年04月20日(17)
乙女-牡牛- 蟹:1587年04月23日(17)
乙女-牡牛-双子:1587年04月25日(17)
乙女-牡牛-牡牛:1587年04月28日(17)
乙女-双子 1587年05月(17)~1587年05月(17)
乙女-双子-牡牛:1587年05月01日(17)
乙女-双子-牡羊:1587年05月03日(17)
乙女-双子- 魚:1587年05月06日(17)
乙女-双子-水瓶:1587年05月08日(17)
乙女-双子-山羊:1587年05月11日(17)
乙女-双子-射手:1587年05月13日(17)
乙女-双子- 蠍:1587年05月16日(17)
乙女-双子-天秤:1587年05月18日(17)
乙女-双子-乙女:1587年05月21日(17)
乙女-双子-獅子:1587年05月23日(17)
乙女-双子- 蟹:1587年05月26日(17)
乙女-双子-双子:1587年05月28日(17)
乙女- 蟹 1587年05月(17)~1587年06月(17)
乙女- 蟹-双子:1587年05月31日(17)
乙女- 蟹-牡牛:1587年06月03日(17)
乙女- 蟹-牡羊:1587年06月05日(17)
乙女- 蟹- 魚:1587年06月08日(17)
乙女- 蟹-水瓶:1587年06月10日(17)
乙女- 蟹-山羊:1587年06月13日(17)
乙女- 蟹-射手:1587年06月15日(17)
乙女- 蟹- 蠍:1587年06月18日(17)
乙女- 蟹-天秤:1587年06月20日(17)
乙女- 蟹-乙女:1587年06月23日(17)
乙女- 蟹-獅子:1587年06月25日(17)
乙女- 蟹- 蟹:1587年06月28日(17)
乙女-獅子 1587年06月(17)~1587年07月(17)
乙女-獅子-乙女:1587年06月30日(17)
乙女-獅子-天秤:1587年07月03日(17)
乙女-獅子- 蠍:1587年07月06日(17)
乙女-獅子-射手:1587年07月08日(17)
乙女-獅子-山羊:1587年07月11日(17)
乙女-獅子-水瓶:1587年07月13日(17)
乙女-獅子- 魚:1587年07月16日(17)
乙女-獅子-牡羊:1587年07月18日(17)
乙女-獅子-牡牛:1587年07月21日(17)
乙女-獅子-双子:1587年07月23日(17)
乙女-獅子- 蟹:1587年07月26日(17)
乙女-獅子-獅子:1587年07月28日(17)
乙女-乙女 1587年07月(17)~1587年08月(17)
乙女-乙女-天秤:1587年07月31日(17)
乙女-乙女- 蠍:1587年08月02日(17)
乙女-乙女-射手:1587年08月05日(17)
乙女-乙女-山羊:1587年08月07日(17)
乙女-乙女-水瓶:1587年08月10日(17)
乙女-乙女- 魚:1587年08月13日(17)
乙女-乙女-牡羊:1587年08月15日(17)
乙女-乙女-牡牛:1587年08月18日(17)
乙女-乙女-双子:1587年08月20日(17)
乙女-乙女- 蟹:1587年08月23日(17)
乙女-乙女-獅子:1587年08月25日(17)
乙女-乙女-乙女:1587年08月28日(17)
獅子:1587年08月(18)-1599年08月(30)】
獅子-乙女 1587年08月(18)~1588年08月(18)
獅子-乙女-天秤:1587年08月30日(18)
獅子-乙女- 蠍:1587年09月30日(18)
獅子-乙女-射手:1587年10月30日(18)
獅子-乙女-山羊:1587年11月30日(18)
獅子-乙女-水瓶:1587年12月30日(18)
獅子-乙女- 魚:1588年01月30日(18)
獅子-乙女-牡羊:1588年02月29日(18)
獅子-乙女-牡牛:1588年03月30日(18)
獅子-乙女-双子:1588年04月30日(18)
獅子-乙女- 蟹:1588年05月30日(18)
獅子-乙女-獅子:1588年06月30日(18)
獅子-乙女-乙女:1588年07月30日(18)
獅子-天秤 1588年08月(19)~1589年08月(19)
獅子-天秤- 蠍:1588年08月30日(19)
獅子-天秤-射手:1588年09月29日(19)
獅子-天秤-山羊:1588年10月29日(19)
獅子-天秤-水瓶:1588年11月29日(19)
獅子-天秤- 魚:1588年12月29日(19)
獅子-天秤-牡羊:1589年01月29日(19)
獅子-天秤-牡牛:1589年02月28日(19)
獅子-天秤-双子:1589年03月31日(19)
獅子-天秤- 蟹:1589年04月30日(19)
獅子-天秤-獅子:1589年05月31日(19)
獅子-天秤-乙女:1589年06月30日(19)
獅子-天秤-天秤:1589年07月30日(19)
獅子- 蠍 1589年08月(20)~1590年08月(20)
獅子- 蠍-天秤:1589年08月30日(20)
獅子- 蠍-乙女:1589年09月29日(20)
獅子- 蠍-獅子:1589年10月30日(20)
獅子- 蠍- 蟹:1589年11月29日(20)
獅子- 蠍-双子:1589年12月30日(20)
獅子- 蠍-牡牛:1590年01月29日(20)
獅子- 蠍-牡羊:1590年02月28日(20)
獅子- 蠍- 魚:1590年03月31日(20)
獅子- 蠍-水瓶:1590年04月30日(20)
獅子- 蠍-山羊:1590年05月31日(20)
獅子- 蠍-射手:1590年06月30日(20)
獅子- 蠍- 蠍:1590年07月31日(20)
獅子-射手 1590年08月(21)~1591年08月(21)
獅子-射手- 蠍:1590年08月30日(21)
獅子-射手-天秤:1590年09月30日(21)
獅子-射手-乙女:1590年10月30日(21)
獅子-射手-獅子:1590年11月29日(21)
獅子-射手- 蟹:1590年12月30日(21)
獅子-射手-双子:1591年01月29日(21)
獅子-射手-牡牛:1591年03月01日(21)
獅子-射手-牡羊:1591年03月31日(21)
獅子-射手- 魚:1591年05月01日(21)
獅子-射手-水瓶:1591年05月31日(21)
獅子-射手-山羊:1591年06月30日(21)
獅子-射手-射手:1591年07月31日(21)
獅子-山羊 1591年08月(22)~1592年08月(22)
獅子-山羊-射手:1591年08月30日(22)
獅子-山羊- 蠍:1591年09月30日(22)
獅子-山羊-天秤:1591年10月30日(22)
獅子-山羊-乙女:1591年11月30日(22)
獅子-山羊-獅子:1591年12月30日(22)
獅子-山羊- 蟹:1592年01月30日(22)
獅子-山羊-双子:1592年02月29日(22)
獅子-山羊-牡牛:1592年03月30日(22)
獅子-山羊-牡羊:1592年04月30日(22)
獅子-山羊- 魚:1592年05月30日(22)
獅子-山羊-水瓶:1592年06月30日(22)
獅子-山羊-山羊:1592年07月30日(22)
獅子-水瓶 1592年08月(23)~1593年08月(23)
獅子-水瓶- 魚:1592年08月30日(23)
獅子-水瓶-牡羊:1592年09月29日(23)
獅子-水瓶-牡牛:1592年10月29日(23)
獅子-水瓶-双子:1592年11月29日(23)
獅子-水瓶- 蟹:1592年12月29日(23)
獅子-水瓶-獅子:1593年01月29日(23)
獅子-水瓶-乙女:1593年02月28日(23)
獅子-水瓶-天秤:1593年03月31日(23)
獅子-水瓶- 蠍:1593年04月30日(23)
獅子-水瓶-射手:1593年05月31日(23)
獅子-水瓶-山羊:1593年06月30日(23)
獅子-水瓶-水瓶:1593年07月30日(23)
獅子- 魚 1593年08月(24)~1594年08月(24)
獅子- 魚-牡羊:1593年08月30日(24)
獅子- 魚-牡牛:1593年09月29日(24)
獅子- 魚-双子:1593年10月30日(24)
獅子- 魚- 蟹:1593年11月29日(24)
獅子- 魚-獅子:1593年12月30日(24)
獅子- 魚-乙女:1594年01月29日(24)
獅子- 魚-天秤:1594年02月28日(24)
獅子- 魚- 蠍:1594年03月31日(24)
獅子- 魚-射手:1594年04月30日(24)
獅子- 魚-山羊:1594年05月31日(24)
獅子- 魚-水瓶:1594年06月30日(24)
獅子- 魚- 魚:1594年07月31日(24)
獅子-牡羊 1594年08月(25)~1595年08月(25)
獅子-牡羊-牡牛:1594年08月30日(25)
獅子-牡羊-双子:1594年09月30日(25)
獅子-牡羊- 蟹:1594年10月30日(25)
獅子-牡羊-獅子:1594年11月29日(25)
獅子-牡羊-乙女:1594年12月30日(25)
獅子-牡羊-天秤:1595年01月29日(25)
獅子-牡羊- 蠍:1595年03月01日(25)
獅子-牡羊-射手:1595年03月31日(25)
獅子-牡羊-山羊:1595年05月01日(25)
獅子-牡羊-水瓶:1595年05月31日(25)
獅子-牡羊- 魚:1595年06月30日(25)
獅子-牡羊-牡羊:1595年07月31日(25)
獅子-牡牛 1595年08月(26)~1596年08月(26)
獅子-牡牛-牡羊:1595年08月30日(26)
獅子-牡牛- 魚:1595年09月30日(26)
獅子-牡牛-水瓶:1595年10月30日(26)
獅子-牡牛-山羊:1595年11月30日(26)
獅子-牡牛-射手:1595年12月30日(26)
獅子-牡牛- 蠍:1596年01月30日(26)
獅子-牡牛-天秤:1596年02月29日(26)
獅子-牡牛-乙女:1596年03月30日(26)
獅子-牡牛-獅子:1596年04月30日(26)
獅子-牡牛- 蟹:1596年05月30日(26)
獅子-牡牛-双子:1596年06月30日(26)
獅子-牡牛-牡牛:1596年07月30日(26)
獅子-双子 1596年08月(27)~1597年08月(27)
獅子-双子-牡牛:1596年08月30日(27)
獅子-双子-牡羊:1596年09月29日(27)
獅子-双子- 魚:1596年10月29日(27)
獅子-双子-水瓶:1596年11月29日(27)
獅子-双子-山羊:1596年12月29日(27)
獅子-双子-射手:1597年01月29日(27)
獅子-双子- 蠍:1597年02月28日(27)
獅子-双子-天秤:1597年03月31日(27)
獅子-双子-乙女:1597年04月30日(27)
獅子-双子-獅子:1597年05月31日(27)
獅子-双子- 蟹:1597年06月30日(27)
獅子-双子-双子:1597年07月30日(27)
獅子- 蟹 1597年08月(28)~1598年08月(28)
獅子- 蟹-双子:1597年08月30日(28)
獅子- 蟹-牡牛:1597年09月29日(28)
獅子- 蟹-牡羊:1597年10月30日(28)
獅子- 蟹- 魚:1597年11月29日(28)
獅子- 蟹-水瓶:1597年12月30日(28)
獅子- 蟹-山羊:1598年01月29日(28)
獅子- 蟹-射手:1598年02月28日(28)
獅子- 蟹- 蠍:1598年03月31日(28)
獅子- 蟹-天秤:1598年04月30日(28)
獅子- 蟹-乙女:1598年05月31日(28)
獅子- 蟹-獅子:1598年06月30日(28)
獅子- 蟹- 蟹:1598年07月31日(28)
獅子-獅子 1598年08月(29)~1599年08月(29)
獅子-獅子-乙女:1598年08月30日(29)
獅子-獅子-天秤:1598年09月30日(29)
獅子-獅子- 蠍:1598年10月30日(29)
獅子-獅子-射手:1598年11月29日(29)
獅子-獅子-山羊:1598年12月30日(29)
獅子-獅子-水瓶:1599年01月29日(29)
獅子-獅子- 魚:1599年03月01日(29)
獅子-獅子-牡羊:1599年03月31日(29)
獅子-獅子-牡牛:1599年05月01日(29)
獅子-獅子-双子:1599年05月31日(29)
獅子-獅子- 蟹:1599年06月30日(29)
獅子-獅子-獅子:1599年07月31日(29)
 蟹:1599年08月(30)-1602年08月(33)】
 蟹-双子 1599年08月(30)~1599年11月(30)
 蟹-双子-牡牛:1599年08月30日(30)
 蟹-双子-牡羊:1599年09月07日(30)
 蟹-双子- 魚:1599年09月15日(30)
 蟹-双子-水瓶:1599年09月22日(30)
 蟹-双子-山羊:1599年09月30日(30)
 蟹-双子-射手:1599年10月07日(30)
 蟹-双子- 蠍:1599年10月15日(30)
 蟹-双子-天秤:1599年10月23日(30)
 蟹-双子-乙女:1599年10月30日(30)
 蟹-双子-獅子:1599年11月07日(30)
 蟹-双子- 蟹:1599年11月14日(30)
 蟹-双子-双子:1599年11月22日(30)
 蟹-牡牛 1599年11月(30)~1600年02月(30)
 蟹-牡牛-牡羊:1599年11月30日(30)
 蟹-牡牛- 魚:1599年12月07日(30)
 蟹-牡牛-水瓶:1599年12月15日(30)
 蟹-牡牛-山羊:1599年12月22日(30)
 蟹-牡牛-射手:1599年12月30日(30)
 蟹-牡牛- 蠍:1600年01月07日(30)
 蟹-牡牛-天秤:1600年01月14日(30)
 蟹-牡牛-乙女:1600年01月22日(30)
 蟹-牡牛-獅子:1600年01月30日(30)
 蟹-牡牛- 蟹:1600年02月06日(30)
 蟹-牡牛-双子:1600年02月14日(30)
 蟹-牡牛-牡牛:1600年02月21日(30)
 蟹-牡羊 1600年02月(30)~1600年05月(30)
 蟹-牡羊-牡牛:1600年02月29日(30)
 蟹-牡羊-双子:1600年03月08日(30)
 蟹-牡羊- 蟹:1600年03月15日(30)
 蟹-牡羊-獅子:1600年03月23日(30)
 蟹-牡羊-乙女:1600年03月30日(30)
 蟹-牡羊-天秤:1600年04月07日(30)
 蟹-牡羊- 蠍:1600年04月15日(30)
 蟹-牡羊-射手:1600年04月22日(30)
 蟹-牡羊-山羊:1600年04月30日(30)
 蟹-牡羊-水瓶:1600年05月07日(30)
 蟹-牡羊- 魚:1600年05月15日(30)
 蟹-牡羊-牡羊:1600年05月23日(30)
 蟹- 魚 1600年05月(30)~1600年08月(30)
 蟹- 魚-牡羊:1600年05月30日(30)
 蟹- 魚-牡牛:1600年06月07日(30)
 蟹- 魚-双子:1600年06月14日(30)
 蟹- 魚- 蟹:1600年06月22日(30)
 蟹- 魚-獅子:1600年06月30日(30)
 蟹- 魚-乙女:1600年07月07日(30)
 蟹- 魚-天秤:1600年07月15日(30)
 蟹- 魚- 蠍:1600年07月23日(30)
 蟹- 魚-射手:1600年07月30日(30)
 蟹- 魚-山羊:1600年08月07日(30)
 蟹- 魚-水瓶:1600年08月14日(30)
 蟹- 魚- 魚:1600年08月22日(30)
 蟹-水瓶 1600年08月(31)~1600年11月(31)
 蟹-水瓶- 魚:1600年08月30日(31)
 蟹-水瓶-牡羊:1600年09月06日(31)
 蟹-水瓶-牡牛:1600年09月14日(31)
 蟹-水瓶-双子:1600年09月21日(31)
 蟹-水瓶- 蟹:1600年09月29日(31)
 蟹-水瓶-獅子:1600年10月07日(31)
 蟹-水瓶-乙女:1600年10月14日(31)
 蟹-水瓶-天秤:1600年10月22日(31)
 蟹-水瓶- 蠍:1600年10月29日(31)
 蟹-水瓶-射手:1600年11月06日(31)
 蟹-水瓶-山羊:1600年11月14日(31)
 蟹-水瓶-水瓶:1600年11月21日(31)
 蟹-山羊 1600年11月(31)~1601年02月(31)
 蟹-山羊-射手:1600年11月29日(31)
 蟹-山羊- 蠍:1600年12月06日(31)
 蟹-山羊-天秤:1600年12月14日(31)
 蟹-山羊-乙女:1600年12月22日(31)
 蟹-山羊-獅子:1600年12月29日(31)
 蟹-山羊- 蟹:1601年01月06日(31)
 蟹-山羊-双子:1601年01月14日(31)
 蟹-山羊-牡牛:1601年01月21日(31)
 蟹-山羊-牡羊:1601年01月29日(31)
 蟹-山羊- 魚:1601年02月05日(31)
 蟹-山羊-水瓶:1601年02月13日(31)
 蟹-山羊-山羊:1601年02月21日(31)
 蟹-射手 1601年02月(31)~1601年05月(31)
 蟹-射手- 蠍:1601年02月28日(31)
 蟹-射手-天秤:1601年03月08日(31)
 蟹-射手-乙女:1601年03月15日(31)
 蟹-射手-獅子:1601年03月23日(31)
 蟹-射手- 蟹:1601年03月31日(31)
 蟹-射手-双子:1601年04月07日(31)
 蟹-射手-牡牛:1601年04月15日(31)
 蟹-射手-牡羊:1601年04月22日(31)
 蟹-射手- 魚:1601年04月30日(31)
 蟹-射手-水瓶:1601年05月08日(31)
 蟹-射手-山羊:1601年05月15日(31)
 蟹-射手-射手:1601年05月23日(31)
 蟹- 蠍 1601年05月(31)~1601年08月(31)
 蟹- 蠍-天秤:1601年05月31日(31)
 蟹- 蠍-乙女:1601年06月07日(31)
 蟹- 蠍-獅子:1601年06月15日(31)
 蟹- 蠍- 蟹:1601年06月22日(31)
 蟹- 蠍-双子:1601年06月30日(31)
 蟹- 蠍-牡牛:1601年07月08日(31)
 蟹- 蠍-牡羊:1601年07月15日(31)
 蟹- 蠍- 魚:1601年07月23日(31)
 蟹- 蠍-水瓶:1601年07月30日(31)
 蟹- 蠍-山羊:1601年08月07日(31)
 蟹- 蠍-射手:1601年08月15日(31)
 蟹- 蠍- 蠍:1601年08月22日(31)
 蟹-天秤 1601年08月(32)~1601年11月(32)
 蟹-天秤- 蠍:1601年08月30日(32)
 蟹-天秤-射手:1601年09月06日(32)
 蟹-天秤-山羊:1601年09月14日(32)
 蟹-天秤-水瓶:1601年09月22日(32)
 蟹-天秤- 魚:1601年09月29日(32)
 蟹-天秤-牡羊:1601年10月07日(32)
 蟹-天秤-牡牛:1601年10月14日(32)
 蟹-天秤-双子:1601年10月22日(32)
 蟹-天秤- 蟹:1601年10月30日(32)
 蟹-天秤-獅子:1601年11月06日(32)
 蟹-天秤-乙女:1601年11月14日(32)
 蟹-天秤-天秤:1601年11月22日(32)
 蟹-乙女 1601年11月(32)~1602年02月(32)
 蟹-乙女-天秤:1601年11月29日(32)
 蟹-乙女- 蠍:1601年12月07日(32)
 蟹-乙女-射手:1601年12月14日(32)
 蟹-乙女-山羊:1601年12月22日(32)
 蟹-乙女-水瓶:1601年12月30日(32)
 蟹-乙女- 魚:1602年01月06日(32)
 蟹-乙女-牡羊:1602年01月14日(32)
 蟹-乙女-牡牛:1602年01月21日(32)
 蟹-乙女-双子:1602年01月29日(32)
 蟹-乙女- 蟹:1602年02月06日(32)
 蟹-乙女-獅子:1602年02月13日(32)
 蟹-乙女-乙女:1602年02月21日(32)
 蟹-獅子 1602年02月(32)~1602年05月(32)
 蟹-獅子-乙女:1602年02月28日(32)
 蟹-獅子-天秤:1602年03月08日(32)
 蟹-獅子- 蠍:1602年03月16日(32)
 蟹-獅子-射手:1602年03月23日(32)
 蟹-獅子-山羊:1602年03月31日(32)
 蟹-獅子-水瓶:1602年04月07日(32)
 蟹-獅子- 魚:1602年04月15日(32)
 蟹-獅子-牡羊:1602年04月23日(32)
 蟹-獅子-牡牛:1602年04月30日(32)
 蟹-獅子-双子:1602年05月08日(32)
 蟹-獅子- 蟹:1602年05月16日(32)
 蟹-獅子-獅子:1602年05月23日(32)
 蟹- 蟹 1602年05月(32)~1602年08月(32)
 蟹- 蟹-双子:1602年05月31日(32)
 蟹- 蟹-牡牛:1602年06月07日(32)
 蟹- 蟹-牡羊:1602年06月15日(32)
 蟹- 蟹- 魚:1602年06月23日(32)
 蟹- 蟹-水瓶:1602年06月30日(32)
 蟹- 蟹-山羊:1602年07月08日(32)
 蟹- 蟹-射手:1602年07月15日(32)
 蟹- 蟹- 蠍:1602年07月23日(32)
 蟹- 蟹-天秤:1602年07月31日(32)
 蟹- 蟹-乙女:1602年08月07日(32)
 蟹- 蟹-獅子:1602年08月15日(32)
 蟹- 蟹- 蟹:1602年08月22日(32)
双子:1602年08月(33)-1604年08月(35)】
双子-牡牛 1602年08月(33)~1602年10月(33)
双子-牡牛-牡羊:1602年08月30日(33)
双子-牡牛- 魚:1602年09月04日(33)
双子-牡牛-水瓶:1602年09月09日(33)
双子-牡牛-山羊:1602年09月14日(33)
双子-牡牛-射手:1602年09月19日(33)
双子-牡牛- 蠍:1602年09月24日(33)
双子-牡牛-天秤:1602年09月30日(33)
双子-牡牛-乙女:1602年10月05日(33)
双子-牡牛-獅子:1602年10月10日(33)
双子-牡牛- 蟹:1602年10月15日(33)
双子-牡牛-双子:1602年10月20日(33)
双子-牡牛-牡牛:1602年10月25日(33)
双子-牡羊 1602年10月(33)~1602年12月(33)
双子-牡羊-牡牛:1602年10月30日(33)
双子-牡羊-双子:1602年11月04日(33)
双子-牡羊- 蟹:1602年11月09日(33)
双子-牡羊-獅子:1602年11月14日(33)
双子-牡羊-乙女:1602年11月19日(33)
双子-牡羊-天秤:1602年11月24日(33)
双子-牡羊- 蠍:1602年11月29日(33)
双子-牡羊-射手:1602年12月04日(33)
双子-牡羊-山羊:1602年12月10日(33)
双子-牡羊-水瓶:1602年12月15日(33)
双子-牡羊- 魚:1602年12月20日(33)
双子-牡羊-牡羊:1602年12月25日(33)
双子- 魚 1602年12月(33)~1603年03月(33)
双子- 魚-牡羊:1602年12月30日(33)
双子- 魚-牡牛:1603年01月04日(33)
双子- 魚-双子:1603年01月09日(33)
双子- 魚- 蟹:1603年01月14日(33)
双子- 魚-獅子:1603年01月19日(33)
双子- 魚-乙女:1603年01月24日(33)
双子- 魚-天秤:1603年01月29日(33)
双子- 魚- 蠍:1603年02月03日(33)
双子- 魚-射手:1603年02月08日(33)
双子- 魚-山羊:1603年02月13日(33)
双子- 魚-水瓶:1603年02月19日(33)
双子- 魚- 魚:1603年02月24日(33)
双子-水瓶 1603年03月(33)~1603年05月(33)
双子-水瓶- 魚:1603年03月01日(33)
双子-水瓶-牡羊:1603年03月06日(33)
双子-水瓶-牡牛:1603年03月11日(33)
双子-水瓶-双子:1603年03月16日(33)
双子-水瓶- 蟹:1603年03月21日(33)
双子-水瓶-獅子:1603年03月26日(33)
双子-水瓶-乙女:1603年03月31日(33)
双子-水瓶-天秤:1603年04月05日(33)
双子-水瓶- 蠍:1603年04月10日(33)
双子-水瓶-射手:1603年04月15日(33)
双子-水瓶-山羊:1603年04月20日(33)
双子-水瓶-水瓶:1603年04月25日(33)
双子-山羊 1603年05月(33)~1603年06月(33)
双子-山羊-射手:1603年05月01日(33)
双子-山羊- 蠍:1603年05月06日(33)
双子-山羊-天秤:1603年05月11日(33)
双子-山羊-乙女:1603年05月16日(33)
双子-山羊-獅子:1603年05月21日(33)
双子-山羊- 蟹:1603年05月26日(33)
双子-山羊-双子:1603年05月31日(33)
双子-山羊-牡牛:1603年06月05日(33)
双子-山羊-牡羊:1603年06月10日(33)
双子-山羊- 魚:1603年06月15日(33)
双子-山羊-水瓶:1603年06月20日(33)
双子-山羊-山羊:1603年06月25日(33)
双子-射手 1603年06月(33)~1603年08月(33)
双子-射手- 蠍:1603年06月30日(33)
双子-射手-天秤:1603年07月06日(33)
双子-射手-乙女:1603年07月11日(33)
双子-射手-獅子:1603年07月16日(33)
双子-射手- 蟹:1603年07月21日(33)
双子-射手-双子:1603年07月26日(33)
双子-射手-牡牛:1603年07月31日(33)
双子-射手-牡羊:1603年08月05日(33)
双子-射手- 魚:1603年08月10日(33)
双子-射手-水瓶:1603年08月15日(33)
双子-射手-山羊:1603年08月20日(33)
双子-射手-射手:1603年08月25日(33)
双子- 蠍 1603年08月(34)~1603年10月(34)
双子- 蠍-天秤:1603年08月30日(34)
双子- 蠍-乙女:1603年09月04日(34)
双子- 蠍-獅子:1603年09月09日(34)
双子- 蠍- 蟹:1603年09月15日(34)
双子- 蠍-双子:1603年09月20日(34)
双子- 蠍-牡牛:1603年09月25日(34)
双子- 蠍-牡羊:1603年09月30日(34)
双子- 蠍- 魚:1603年10月05日(34)
双子- 蠍-水瓶:1603年10月10日(34)
双子- 蠍-山羊:1603年10月15日(34)
双子- 蠍-射手:1603年10月20日(34)
双子- 蠍- 蠍:1603年10月25日(34)
双子-天秤 1603年10月(34)~1603年12月(34)
双子-天秤- 蠍:1603年10月30日(34)
双子-天秤-射手:1603年11月04日(34)
双子-天秤-山羊:1603年11月09日(34)
双子-天秤-水瓶:1603年11月14日(34)
双子-天秤- 魚:1603年11月19日(34)
双子-天秤-牡羊:1603年11月25日(34)
双子-天秤-牡牛:1603年11月30日(34)
双子-天秤-双子:1603年12月05日(34)
双子-天秤- 蟹:1603年12月10日(34)
双子-天秤-獅子:1603年12月15日(34)
双子-天秤-乙女:1603年12月20日(34)
双子-天秤-天秤:1603年12月25日(34)
双子-乙女 1603年12月(34)~1604年02月(34)
双子-乙女-天秤:1603年12月30日(34)
双子-乙女- 蠍:1604年01月04日(34)
双子-乙女-射手:1604年01月09日(34)
双子-乙女-山羊:1604年01月14日(34)
双子-乙女-水瓶:1604年01月19日(34)
双子-乙女- 魚:1604年01月24日(34)
双子-乙女-牡羊:1604年01月30日(34)
双子-乙女-牡牛:1604年02月04日(34)
双子-乙女-双子:1604年02月09日(34)
双子-乙女- 蟹:1604年02月14日(34)
双子-乙女-獅子:1604年02月19日(34)
双子-乙女-乙女:1604年02月24日(34)
双子-獅子 1604年02月(34)~1604年04月(34)
双子-獅子-乙女:1604年02月29日(34)
双子-獅子-天秤:1604年03月05日(34)
双子-獅子- 蠍:1604年03月10日(34)
双子-獅子-射手:1604年03月15日(34)
双子-獅子-山羊:1604年03月20日(34)
双子-獅子-水瓶:1604年03月25日(34)
双子-獅子- 魚:1604年03月30日(34)
双子-獅子-牡羊:1604年04月04日(34)
双子-獅子-牡牛:1604年04月10日(34)
双子-獅子-双子:1604年04月15日(34)
双子-獅子- 蟹:1604年04月20日(34)
双子-獅子-獅子:1604年04月25日(34)
双子- 蟹 1604年04月(34)~1604年06月(34)
双子- 蟹-双子:1604年04月30日(34)
双子- 蟹-牡牛:1604年05月05日(34)
双子- 蟹-牡羊:1604年05月10日(34)
双子- 蟹- 魚:1604年05月15日(34)
双子- 蟹-水瓶:1604年05月20日(34)
双子- 蟹-山羊:1604年05月25日(34)
双子- 蟹-射手:1604年05月30日(34)
双子- 蟹- 蠍:1604年06月04日(34)
双子- 蟹-天秤:1604年06月09日(34)
双子- 蟹-乙女:1604年06月14日(34)
双子- 蟹-獅子:1604年06月20日(34)
双子- 蟹- 蟹:1604年06月25日(34)
双子-双子 1604年06月(34)~1604年08月(34)
双子-双子-牡牛:1604年06月30日(34)
双子-双子-牡羊:1604年07月05日(34)
双子-双子- 魚:1604年07月10日(34)
双子-双子-水瓶:1604年07月15日(34)
双子-双子-山羊:1604年07月20日(34)
双子-双子-射手:1604年07月25日(34)
双子-双子- 蠍:1604年07月30日(34)
双子-双子-天秤:1604年08月04日(34)
双子-双子-乙女:1604年08月09日(34)
双子-双子-獅子:1604年08月14日(34)
双子-双子- 蟹:1604年08月19日(34)
双子-双子-双子:1604年08月24日(34)
牡牛:1604年08月(35)-1606年08月(37)】
牡牛-牡羊 1604年08月(35)~1604年10月(35)
牡牛-牡羊-牡牛:1604年08月30日(35)
牡牛-牡羊-双子:1604年09月04日(35)
牡牛-牡羊- 蟹:1604年09月09日(35)
牡牛-牡羊-獅子:1604年09月14日(35)
牡牛-牡羊-乙女:1604年09月19日(35)
牡牛-牡羊-天秤:1604年09月24日(35)
牡牛-牡羊- 蠍:1604年09月29日(35)
牡牛-牡羊-射手:1604年10月04日(35)
牡牛-牡羊-山羊:1604年10月09日(35)
牡牛-牡羊-水瓶:1604年10月14日(35)
牡牛-牡羊- 魚:1604年10月19日(35)
牡牛-牡羊-牡羊:1604年10月24日(35)
牡牛- 魚 1604年10月(35)~1604年12月(35)
牡牛- 魚-牡羊:1604年10月29日(35)
牡牛- 魚-牡牛:1604年11月04日(35)
牡牛- 魚-双子:1604年11月09日(35)
牡牛- 魚- 蟹:1604年11月14日(35)
牡牛- 魚-獅子:1604年11月19日(35)
牡牛- 魚-乙女:1604年11月24日(35)
牡牛- 魚-天秤:1604年11月29日(35)
牡牛- 魚- 蠍:1604年12月04日(35)
牡牛- 魚-射手:1604年12月09日(35)
牡牛- 魚-山羊:1604年12月14日(35)
牡牛- 魚-水瓶:1604年12月19日(35)
牡牛- 魚- 魚:1604年12月24日(35)
牡牛-水瓶 1604年12月(35)~1605年02月(35)
牡牛-水瓶- 魚:1604年12月29日(35)
牡牛-水瓶-牡羊:1605年01月03日(35)
牡牛-水瓶-牡牛:1605年01月08日(35)
牡牛-水瓶-双子:1605年01月14日(35)
牡牛-水瓶- 蟹:1605年01月19日(35)
牡牛-水瓶-獅子:1605年01月24日(35)
牡牛-水瓶-乙女:1605年01月29日(35)
牡牛-水瓶-天秤:1605年02月03日(35)
牡牛-水瓶- 蠍:1605年02月08日(35)
牡牛-水瓶-射手:1605年02月13日(35)
牡牛-水瓶-山羊:1605年02月18日(35)
牡牛-水瓶-水瓶:1605年02月23日(35)
牡牛-山羊 1605年02月(35)~1605年04月(35)
牡牛-山羊-射手:1605年02月28日(35)
牡牛-山羊- 蠍:1605年03月05日(35)
牡牛-山羊-天秤:1605年03月10日(35)
牡牛-山羊-乙女:1605年03月15日(35)
牡牛-山羊-獅子:1605年03月20日(35)
牡牛-山羊- 蟹:1605年03月26日(35)
牡牛-山羊-双子:1605年03月31日(35)
牡牛-山羊-牡牛:1605年04月05日(35)
牡牛-山羊-牡羊:1605年04月10日(35)
牡牛-山羊- 魚:1605年04月15日(35)
牡牛-山羊-水瓶:1605年04月20日(35)
牡牛-山羊-山羊:1605年04月25日(35)
牡牛-射手 1605年04月(35)~1605年06月(35)
牡牛-射手- 蠍:1605年04月30日(35)
牡牛-射手-天秤:1605年05月05日(35)
牡牛-射手-乙女:1605年05月10日(35)
牡牛-射手-獅子:1605年05月15日(35)
牡牛-射手- 蟹:1605年05月20日(35)
牡牛-射手-双子:1605年05月25日(35)
牡牛-射手-牡牛:1605年05月31日(35)
牡牛-射手-牡羊:1605年06月05日(35)
牡牛-射手- 魚:1605年06月10日(35)
牡牛-射手-水瓶:1605年06月15日(35)
牡牛-射手-山羊:1605年06月20日(35)
牡牛-射手-射手:1605年06月25日(35)
牡牛- 蠍 1605年06月(35)~1605年08月(35)
牡牛- 蠍-天秤:1605年06月30日(35)
牡牛- 蠍-乙女:1605年07月05日(35)
牡牛- 蠍-獅子:1605年07月10日(35)
牡牛- 蠍- 蟹:1605年07月15日(35)
牡牛- 蠍-双子:1605年07月20日(35)
牡牛- 蠍-牡牛:1605年07月25日(35)
牡牛- 蠍-牡羊:1605年07月30日(35)
牡牛- 蠍- 魚:1605年08月04日(35)
牡牛- 蠍-水瓶:1605年08月10日(35)
牡牛- 蠍-山羊:1605年08月15日(35)
牡牛- 蠍-射手:1605年08月20日(35)
牡牛- 蠍- 蠍:1605年08月25日(35)
牡牛-天秤 1605年08月(36)~1605年10月(36)
牡牛-天秤- 蠍:1605年08月30日(36)
牡牛-天秤-射手:1605年09月04日(36)
牡牛-天秤-山羊:1605年09月09日(36)
牡牛-天秤-水瓶:1605年09月14日(36)
牡牛-天秤- 魚:1605年09月19日(36)
牡牛-天秤-牡羊:1605年09月24日(36)
牡牛-天秤-牡牛:1605年09月29日(36)
牡牛-天秤-双子:1605年10月04日(36)
牡牛-天秤- 蟹:1605年10月09日(36)
牡牛-天秤-獅子:1605年10月14日(36)
牡牛-天秤-乙女:1605年10月20日(36)
牡牛-天秤-天秤:1605年10月25日(36)
牡牛-乙女 1605年10月(36)~1605年12月(36)
牡牛-乙女-天秤:1605年10月30日(36)
牡牛-乙女- 蠍:1605年11月04日(36)
牡牛-乙女-射手:1605年11月09日(36)
牡牛-乙女-山羊:1605年11月14日(36)
牡牛-乙女-水瓶:1605年11月19日(36)
牡牛-乙女- 魚:1605年11月24日(36)
牡牛-乙女-牡羊:1605年11月29日(36)
牡牛-乙女-牡牛:1605年12月04日(36)
牡牛-乙女-双子:1605年12月09日(36)
牡牛-乙女- 蟹:1605年12月14日(36)
牡牛-乙女-獅子:1605年12月19日(36)
牡牛-乙女-乙女:1605年12月24日(36)
牡牛-獅子 1605年12月(36)~1606年02月(36)
牡牛-獅子-乙女:1605年12月30日(36)
牡牛-獅子-天秤:1606年01月04日(36)
牡牛-獅子- 蠍:1606年01月09日(36)
牡牛-獅子-射手:1606年01月14日(36)
牡牛-獅子-山羊:1606年01月19日(36)
牡牛-獅子-水瓶:1606年01月24日(36)
牡牛-獅子- 魚:1606年01月29日(36)
牡牛-獅子-牡羊:1606年02月03日(36)
牡牛-獅子-牡牛:1606年02月08日(36)
牡牛-獅子-双子:1606年02月13日(36)
牡牛-獅子- 蟹:1606年02月18日(36)
牡牛-獅子-獅子:1606年02月23日(36)
牡牛- 蟹 1606年02月(36)~1606年04月(36)
牡牛- 蟹-双子:1606年02月28日(36)
牡牛- 蟹-牡牛:1606年03月06日(36)
牡牛- 蟹-牡羊:1606年03月11日(36)
牡牛- 蟹- 魚:1606年03月16日(36)
牡牛- 蟹-水瓶:1606年03月21日(36)
牡牛- 蟹-山羊:1606年03月26日(36)
牡牛- 蟹-射手:1606年03月31日(36)
牡牛- 蟹- 蠍:1606年04月05日(36)
牡牛- 蟹-天秤:1606年04月10日(36)
牡牛- 蟹-乙女:1606年04月15日(36)
牡牛- 蟹-獅子:1606年04月20日(36)
牡牛- 蟹- 蟹:1606年04月25日(36)
牡牛-双子 1606年04月(36)~1606年06月(36)
牡牛-双子-牡牛:1606年04月30日(36)
牡牛-双子-牡羊:1606年05月05日(36)
牡牛-双子- 魚:1606年05月10日(36)
牡牛-双子-水瓶:1606年05月16日(36)
牡牛-双子-山羊:1606年05月21日(36)
牡牛-双子-射手:1606年05月26日(36)
牡牛-双子- 蠍:1606年05月31日(36)
牡牛-双子-天秤:1606年06月05日(36)
牡牛-双子-乙女:1606年06月10日(36)
牡牛-双子-獅子:1606年06月15日(36)
牡牛-双子- 蟹:1606年06月20日(36)
牡牛-双子-双子:1606年06月25日(36)
牡牛-牡牛 1606年06月(36)~1606年08月(36)
牡牛-牡牛-牡羊:1606年06月30日(36)
牡牛-牡牛- 魚:1606年07月05日(36)
牡牛-牡牛-水瓶:1606年07月10日(36)
牡牛-牡牛-山羊:1606年07月15日(36)
牡牛-牡牛-射手:1606年07月20日(36)
牡牛-牡牛- 蠍:1606年07月26日(36)
牡牛-牡牛-天秤:1606年07月31日(36)
牡牛-牡牛-乙女:1606年08月05日(36)
牡牛-牡牛-獅子:1606年08月10日(36)
牡牛-牡牛- 蟹:1606年08月15日(36)
牡牛-牡牛-双子:1606年08月20日(36)
牡牛-牡牛-牡牛:1606年08月25日(36)
牡羊:1606年08月(37)-1609年08月(40)】
牡羊-牡牛 1606年08月(37)~1606年11月(37)
牡羊-牡牛-牡羊:1606年08月30日(37)
牡羊-牡牛- 魚:1606年09月07日(37)
牡羊-牡牛-水瓶:1606年09月14日(37)
牡羊-牡牛-山羊:1606年09月22日(37)
牡羊-牡牛-射手:1606年09月30日(37)
牡羊-牡牛- 蠍:1606年10月07日(37)
牡羊-牡牛-天秤:1606年10月15日(37)
牡羊-牡牛-乙女:1606年10月22日(37)
牡羊-牡牛-獅子:1606年10月30日(37)
牡羊-牡牛- 蟹:1606年11月07日(37)
牡羊-牡牛-双子:1606年11月14日(37)
牡羊-牡牛-牡牛:1606年11月22日(37)
牡羊-双子 1606年11月(37)~1607年03月(37)
牡羊-双子-牡牛:1606年11月29日(37)
牡羊-双子-牡羊:1606年12月07日(37)
牡羊-双子- 魚:1606年12月15日(37)
牡羊-双子-水瓶:1606年12月22日(37)
牡羊-双子-山羊:1606年12月30日(37)
牡羊-双子-射手:1607年01月06日(37)
牡羊-双子- 蠍:1607年01月14日(37)
牡羊-双子-天秤:1607年01月22日(37)
牡羊-双子-乙女:1607年01月29日(37)
牡羊-双子-獅子:1607年02月06日(37)
牡羊-双子- 蟹:1607年02月13日(37)
牡羊-双子-双子:1607年02月21日(37)
牡羊- 蟹 1607年03月(37)~1607年05月(37)
牡羊- 蟹-双子:1607年03月01日(37)
牡羊- 蟹-牡牛:1607年03月08日(37)
牡羊- 蟹-牡羊:1607年03月16日(37)
牡羊- 蟹- 魚:1607年03月24日(37)
牡羊- 蟹-水瓶:1607年03月31日(37)
牡羊- 蟹-山羊:1607年04月08日(37)
牡羊- 蟹-射手:1607年04月15日(37)
牡羊- 蟹- 蠍:1607年04月23日(37)
牡羊- 蟹-天秤:1607年05月01日(37)
牡羊- 蟹-乙女:1607年05月08日(37)
牡羊- 蟹-獅子:1607年05月16日(37)
牡羊- 蟹- 蟹:1607年05月23日(37)
牡羊-獅子 1607年05月(37)~1607年08月(37)
牡羊-獅子-乙女:1607年05月31日(37)
牡羊-獅子-天秤:1607年06月08日(37)
牡羊-獅子- 蠍:1607年06月15日(37)
牡羊-獅子-射手:1607年06月23日(37)
牡羊-獅子-山羊:1607年06月30日(37)
牡羊-獅子-水瓶:1607年07月08日(37)
牡羊-獅子- 魚:1607年07月16日(37)
牡羊-獅子-牡羊:1607年07月23日(37)
牡羊-獅子-牡牛:1607年07月31日(37)
牡羊-獅子-双子:1607年08月07日(37)
牡羊-獅子- 蟹:1607年08月15日(37)
牡羊-獅子-獅子:1607年08月23日(37)
牡羊-乙女 1607年08月(38)~1607年11月(38)
牡羊-乙女-天秤:1607年08月30日(38)
牡羊-乙女- 蠍:1607年09月07日(38)
牡羊-乙女-射手:1607年09月15日(38)
牡羊-乙女-山羊:1607年09月22日(38)
牡羊-乙女-水瓶:1607年09月30日(38)
牡羊-乙女- 魚:1607年10月07日(38)
牡羊-乙女-牡羊:1607年10月15日(38)
牡羊-乙女-牡牛:1607年10月23日(38)
牡羊-乙女-双子:1607年10月30日(38)
牡羊-乙女- 蟹:1607年11月07日(38)
牡羊-乙女-獅子:1607年11月14日(38)
牡羊-乙女-乙女:1607年11月22日(38)
牡羊-天秤 1607年11月(38)~1608年02月(38)
牡羊-天秤- 蠍:1607年11月30日(38)
牡羊-天秤-射手:1607年12月07日(38)
牡羊-天秤-山羊:1607年12月15日(38)
牡羊-天秤-水瓶:1607年12月22日(38)
牡羊-天秤- 魚:1607年12月30日(38)
牡羊-天秤-牡羊:1608年01月07日(38)
牡羊-天秤-牡牛:1608年01月14日(38)
牡羊-天秤-双子:1608年01月22日(38)
牡羊-天秤- 蟹:1608年01月30日(38)
牡羊-天秤-獅子:1608年02月06日(38)
牡羊-天秤-乙女:1608年02月14日(38)
牡羊-天秤-天秤:1608年02月21日(38)
牡羊- 蠍 1608年02月(38)~1608年05月(38)
牡羊- 蠍-天秤:1608年02月29日(38)
牡羊- 蠍-乙女:1608年03月08日(38)
牡羊- 蠍-獅子:1608年03月15日(38)
牡羊- 蠍- 蟹:1608年03月23日(38)
牡羊- 蠍-双子:1608年03月30日(38)
牡羊- 蠍-牡牛:1608年04月07日(38)
牡羊- 蠍-牡羊:1608年04月15日(38)
牡羊- 蠍- 魚:1608年04月22日(38)
牡羊- 蠍-水瓶:1608年04月30日(38)
牡羊- 蠍-山羊:1608年05月07日(38)
牡羊- 蠍-射手:1608年05月15日(38)
牡羊- 蠍- 蠍:1608年05月23日(38)
牡羊-射手 1608年05月(38)~1608年08月(38)
牡羊-射手- 蠍:1608年05月30日(38)
牡羊-射手-天秤:1608年06月07日(38)
牡羊-射手-乙女:1608年06月14日(38)
牡羊-射手-獅子:1608年06月22日(38)
牡羊-射手- 蟹:1608年06月30日(38)
牡羊-射手-双子:1608年07月07日(38)
牡羊-射手-牡牛:1608年07月15日(38)
牡羊-射手-牡羊:1608年07月23日(38)
牡羊-射手- 魚:1608年07月30日(38)
牡羊-射手-水瓶:1608年08月07日(38)
牡羊-射手-山羊:1608年08月14日(38)
牡羊-射手-射手:1608年08月22日(38)
牡羊-山羊 1608年08月(39)~1608年11月(39)
牡羊-山羊-射手:1608年08月30日(39)
牡羊-山羊- 蠍:1608年09月06日(39)
牡羊-山羊-天秤:1608年09月14日(39)
牡羊-山羊-乙女:1608年09月21日(39)
牡羊-山羊-獅子:1608年09月29日(39)
牡羊-山羊- 蟹:1608年10月07日(39)
牡羊-山羊-双子:1608年10月14日(39)
牡羊-山羊-牡牛:1608年10月22日(39)
牡羊-山羊-牡羊:1608年10月29日(39)
牡羊-山羊- 魚:1608年11月06日(39)
牡羊-山羊-水瓶:1608年11月14日(39)
牡羊-山羊-山羊:1608年11月21日(39)
牡羊-水瓶 1608年11月(39)~1609年02月(39)
牡羊-水瓶- 魚:1608年11月29日(39)
牡羊-水瓶-牡羊:1608年12月06日(39)
牡羊-水瓶-牡牛:1608年12月14日(39)
牡羊-水瓶-双子:1608年12月22日(39)
牡羊-水瓶- 蟹:1608年12月29日(39)
牡羊-水瓶-獅子:1609年01月06日(39)
牡羊-水瓶-乙女:1609年01月14日(39)
牡羊-水瓶-天秤:1609年01月21日(39)
牡羊-水瓶- 蠍:1609年01月29日(39)
牡羊-水瓶-射手:1609年02月05日(39)
牡羊-水瓶-山羊:1609年02月13日(39)
牡羊-水瓶-水瓶:1609年02月21日(39)
牡羊- 魚 1609年02月(39)~1609年05月(39)
牡羊- 魚-牡羊:1609年02月28日(39)
牡羊- 魚-牡牛:1609年03月08日(39)
牡羊- 魚-双子:1609年03月15日(39)
牡羊- 魚- 蟹:1609年03月23日(39)
牡羊- 魚-獅子:1609年03月31日(39)
牡羊- 魚-乙女:1609年04月07日(39)
牡羊- 魚-天秤:1609年04月15日(39)
牡羊- 魚- 蠍:1609年04月22日(39)
牡羊- 魚-射手:1609年04月30日(39)
牡羊- 魚-山羊:1609年05月08日(39)
牡羊- 魚-水瓶:1609年05月15日(39)
牡羊- 魚- 魚:1609年05月23日(39)
牡羊-牡羊 1609年05月(39)~1609年08月(39)
牡羊-牡羊-牡牛:1609年05月31日(39)
牡羊-牡羊-双子:1609年06月07日(39)
牡羊-牡羊- 蟹:1609年06月15日(39)
牡羊-牡羊-獅子:1609年06月22日(39)
牡羊-牡羊-乙女:1609年06月30日(39)
牡羊-牡羊-天秤:1609年07月08日(39)
牡羊-牡羊- 蠍:1609年07月15日(39)
牡羊-牡羊-射手:1609年07月23日(39)
牡羊-牡羊-山羊:1609年07月30日(39)
牡羊-牡羊-水瓶:1609年08月07日(39)
牡羊-牡羊- 魚:1609年08月15日(39)
牡羊-牡羊-牡羊:1609年08月22日(39)
 魚:1609年08月(40)-1612年08月(43)】
 魚-牡羊 1609年08月(40)~1609年11月(40)
 魚-牡羊-牡牛:1609年08月30日(40)
 魚-牡羊-双子:1609年09月06日(40)
 魚-牡羊- 蟹:1609年09月14日(40)
 魚-牡羊-獅子:1609年09月22日(40)
 魚-牡羊-乙女:1609年09月29日(40)
 魚-牡羊-天秤:1609年10月07日(40)
 魚-牡羊- 蠍:1609年10月14日(40)
 魚-牡羊-射手:1609年10月22日(40)
 魚-牡羊-山羊:1609年10月30日(40)
 魚-牡羊-水瓶:1609年11月06日(40)
 魚-牡羊- 魚:1609年11月14日(40)
 魚-牡羊-牡羊:1609年11月22日(40)
 魚-牡牛 1609年11月(40)~1610年02月(40)
 魚-牡牛-牡羊:1609年11月29日(40)
 魚-牡牛- 魚:1609年12月07日(40)
 魚-牡牛-水瓶:1609年12月14日(40)
 魚-牡牛-山羊:1609年12月22日(40)
 魚-牡牛-射手:1609年12月30日(40)
 魚-牡牛- 蠍:1610年01月06日(40)
 魚-牡牛-天秤:1610年01月14日(40)
 魚-牡牛-乙女:1610年01月21日(40)
 魚-牡牛-獅子:1610年01月29日(40)
 魚-牡牛- 蟹:1610年02月06日(40)
 魚-牡牛-双子:1610年02月13日(40)
 魚-牡牛-牡牛:1610年02月21日(40)
 魚-双子 1610年02月(40)~1610年05月(40)
 魚-双子-牡牛:1610年02月28日(40)
 魚-双子-牡羊:1610年03月08日(40)
 魚-双子- 魚:1610年03月16日(40)
 魚-双子-水瓶:1610年03月23日(40)
 魚-双子-山羊:1610年03月31日(40)
 魚-双子-射手:1610年04月07日(40)
 魚-双子- 蠍:1610年04月15日(40)
 魚-双子-天秤:1610年04月23日(40)
 魚-双子-乙女:1610年04月30日(40)
 魚-双子-獅子:1610年05月08日(40)
 魚-双子- 蟹:1610年05月16日(40)
 魚-双子-双子:1610年05月23日(40)
 魚- 蟹 1610年05月(40)~1610年08月(40)
 魚- 蟹-双子:1610年05月31日(40)
 魚- 蟹-牡牛:1610年06月07日(40)
 魚- 蟹-牡羊:1610年06月15日(40)
 魚- 蟹- 魚:1610年06月23日(40)
 魚- 蟹-水瓶:1610年06月30日(40)
 魚- 蟹-山羊:1610年07月08日(40)
 魚- 蟹-射手:1610年07月15日(40)
 魚- 蟹- 蠍:1610年07月23日(40)
 魚- 蟹-天秤:1610年07月31日(40)
 魚- 蟹-乙女:1610年08月07日(40)
 魚- 蟹-獅子:1610年08月15日(40)
 魚- 蟹- 蟹:1610年08月22日(40)
 魚-獅子 1610年08月(41)~1610年11月(41)
 魚-獅子-乙女:1610年08月30日(41)
 魚-獅子-天秤:1610年09月07日(41)
 魚-獅子- 蠍:1610年09月14日(41)
 魚-獅子-射手:1610年09月22日(41)
 魚-獅子-山羊:1610年09月30日(41)
 魚-獅子-水瓶:1610年10月07日(41)
 魚-獅子- 魚:1610年10月15日(41)
 魚-獅子-牡羊:1610年10月22日(41)
 魚-獅子-牡牛:1610年10月30日(41)
 魚-獅子-双子:1610年11月07日(41)
 魚-獅子- 蟹:1610年11月14日(41)
 魚-獅子-獅子:1610年11月22日(41)
 魚-乙女 1610年11月(41)~1611年03月(41)
 魚-乙女-天秤:1610年11月29日(41)
 魚-乙女- 蠍:1610年12月07日(41)
 魚-乙女-射手:1610年12月15日(41)
 魚-乙女-山羊:1610年12月22日(41)
 魚-乙女-水瓶:1610年12月30日(41)
 魚-乙女- 魚:1611年01月06日(41)
 魚-乙女-牡羊:1611年01月14日(41)
 魚-乙女-牡牛:1611年01月22日(41)
 魚-乙女-双子:1611年01月29日(41)
 魚-乙女- 蟹:1611年02月06日(41)
 魚-乙女-獅子:1611年02月13日(41)
 魚-乙女-乙女:1611年02月21日(41)
 魚-天秤 1611年03月(41)~1611年05月(41)
 魚-天秤- 蠍:1611年03月01日(41)
 魚-天秤-射手:1611年03月08日(41)
 魚-天秤-山羊:1611年03月16日(41)
 魚-天秤-水瓶:1611年03月24日(41)
 魚-天秤- 魚:1611年03月31日(41)
 魚-天秤-牡羊:1611年04月08日(41)
 魚-天秤-牡牛:1611年04月15日(41)
 魚-天秤-双子:1611年04月23日(41)
 魚-天秤- 蟹:1611年05月01日(41)
 魚-天秤-獅子:1611年05月08日(41)
 魚-天秤-乙女:1611年05月16日(41)
 魚-天秤-天秤:1611年05月23日(41)
 魚- 蠍 1611年05月(41)~1611年08月(41)
 魚- 蠍-天秤:1611年05月31日(41)
 魚- 蠍-乙女:1611年06月08日(41)
 魚- 蠍-獅子:1611年06月15日(41)
 魚- 蠍- 蟹:1611年06月23日(41)
 魚- 蠍-双子:1611年06月30日(41)
 魚- 蠍-牡牛:1611年07月08日(41)
 魚- 蠍-牡羊:1611年07月16日(41)
 魚- 蠍- 魚:1611年07月23日(41)
 魚- 蠍-水瓶:1611年07月31日(41)
 魚- 蠍-山羊:1611年08月07日(41)
 魚- 蠍-射手:1611年08月15日(41)
 魚- 蠍- 蠍:1611年08月23日(41)
 魚-射手 1611年08月(42)~1611年11月(42)
 魚-射手- 蠍:1611年08月30日(42)
 魚-射手-天秤:1611年09月07日(42)
 魚-射手-乙女:1611年09月15日(42)
 魚-射手-獅子:1611年09月22日(42)
 魚-射手- 蟹:1611年09月30日(42)
 魚-射手-双子:1611年10月07日(42)
 魚-射手-牡牛:1611年10月15日(42)
 魚-射手-牡羊:1611年10月23日(42)
 魚-射手- 魚:1611年10月30日(42)
 魚-射手-水瓶:1611年11月07日(42)
 魚-射手-山羊:1611年11月14日(42)
 魚-射手-射手:1611年11月22日(42)
 魚-山羊 1611年11月(42)~1612年02月(42)
 魚-山羊-射手:1611年11月30日(42)
 魚-山羊- 蠍:1611年12月07日(42)
 魚-山羊-天秤:1611年12月15日(42)
 魚-山羊-乙女:1611年12月22日(42)
 魚-山羊-獅子:1611年12月30日(42)
 魚-山羊- 蟹:1612年01月07日(42)
 魚-山羊-双子:1612年01月14日(42)
 魚-山羊-牡牛:1612年01月22日(42)
 魚-山羊-牡羊:1612年01月30日(42)
 魚-山羊- 魚:1612年02月06日(42)
 魚-山羊-水瓶:1612年02月14日(42)
 魚-山羊-山羊:1612年02月21日(42)
 魚-水瓶 1612年02月(42)~1612年05月(42)
 魚-水瓶- 魚:1612年02月29日(42)
 魚-水瓶-牡羊:1612年03月08日(42)
 魚-水瓶-牡牛:1612年03月15日(42)
 魚-水瓶-双子:1612年03月23日(42)
 魚-水瓶- 蟹:1612年03月30日(42)
 魚-水瓶-獅子:1612年04月07日(42)
 魚-水瓶-乙女:1612年04月15日(42)
 魚-水瓶-天秤:1612年04月22日(42)
 魚-水瓶- 蠍:1612年04月30日(42)
 魚-水瓶-射手:1612年05月07日(42)
 魚-水瓶-山羊:1612年05月15日(42)
 魚-水瓶-水瓶:1612年05月23日(42)
 魚- 魚 1612年05月(42)~1612年08月(42)
 魚- 魚-牡羊:1612年05月30日(42)
 魚- 魚-牡牛:1612年06月07日(42)
 魚- 魚-双子:1612年06月14日(42)
 魚- 魚- 蟹:1612年06月22日(42)
 魚- 魚-獅子:1612年06月30日(42)
 魚- 魚-乙女:1612年07月07日(42)
 魚- 魚-天秤:1612年07月15日(42)
 魚- 魚- 蠍:1612年07月23日(42)
 魚- 魚-射手:1612年07月30日(42)
 魚- 魚-山羊:1612年08月07日(42)
 魚- 魚-水瓶:1612年08月14日(42)
 魚- 魚- 魚:1612年08月22日(42)
水瓶:1612年08月(43)-1617年08月(48)】
水瓶- 魚 1612年08月(43)~1613年01月(43)
水瓶- 魚-牡羊:1612年08月30日(43)
水瓶- 魚-牡牛:1612年09月11日(43)
水瓶- 魚-双子:1612年09月24日(43)
水瓶- 魚- 蟹:1612年10月07日(43)
水瓶- 魚-獅子:1612年10月19日(43)
水瓶- 魚-乙女:1612年11月01日(43)
水瓶- 魚-天秤:1612年11月14日(43)
水瓶- 魚- 蠍:1612年11月26日(43)
水瓶- 魚-射手:1612年12月09日(43)
水瓶- 魚-山羊:1612年12月22日(43)
水瓶- 魚-水瓶:1613年01月03日(43)
水瓶- 魚- 魚:1613年01月16日(43)
水瓶-牡羊 1613年01月(43)~1613年06月(43)
水瓶-牡羊-牡牛:1613年01月29日(43)
水瓶-牡羊-双子:1613年02月10日(43)
水瓶-牡羊- 蟹:1613年02月23日(43)
水瓶-牡羊-獅子:1613年03月08日(43)
水瓶-牡羊-乙女:1613年03月20日(43)
水瓶-牡羊-天秤:1613年04月02日(43)
水瓶-牡羊- 蠍:1613年04月15日(43)
水瓶-牡羊-射手:1613年04月28日(43)
水瓶-牡羊-山羊:1613年05月10日(43)
水瓶-牡羊-水瓶:1613年05月23日(43)
水瓶-牡羊- 魚:1613年06月05日(43)
水瓶-牡羊-牡羊:1613年06月17日(43)
水瓶-牡牛 1613年06月(43)~1613年11月(43)
水瓶-牡牛-牡羊:1613年06月30日(43)
水瓶-牡牛- 魚:1613年07月13日(43)
水瓶-牡牛-水瓶:1613年07月25日(43)
水瓶-牡牛-山羊:1613年08月07日(43)
水瓶-牡牛-射手:1613年08月20日(43)
水瓶-牡牛- 蠍:1613年09月01日(44)
水瓶-牡牛-天秤:1613年09月14日(44)
水瓶-牡牛-乙女:1613年09月27日(44)
水瓶-牡牛-獅子:1613年10月09日(44)
水瓶-牡牛- 蟹:1613年10月22日(44)
水瓶-牡牛-双子:1613年11月04日(44)
水瓶-牡牛-牡牛:1613年11月16日(44)
水瓶-双子 1613年11月(44)~1614年04月(44)
水瓶-双子-牡牛:1613年11月29日(44)
水瓶-双子-牡羊:1613年12月12日(44)
水瓶-双子- 魚:1613年12月24日(44)
水瓶-双子-水瓶:1614年01月06日(44)
水瓶-双子-山羊:1614年01月19日(44)
水瓶-双子-射手:1614年02月01日(44)
水瓶-双子- 蠍:1614年02月13日(44)
水瓶-双子-天秤:1614年02月26日(44)
水瓶-双子-乙女:1614年03月11日(44)
水瓶-双子-獅子:1614年03月23日(44)
水瓶-双子- 蟹:1614年04月05日(44)
水瓶-双子-双子:1614年04月18日(44)
水瓶- 蟹 1614年04月(44)~1614年09月(44)
水瓶- 蟹-双子:1614年04月30日(44)
水瓶- 蟹-牡牛:1614年05月13日(44)
水瓶- 蟹-牡羊:1614年05月26日(44)
水瓶- 蟹- 魚:1614年06月07日(44)
水瓶- 蟹-水瓶:1614年06月20日(44)
水瓶- 蟹-山羊:1614年07月03日(44)
水瓶- 蟹-射手:1614年07月15日(44)
水瓶- 蟹- 蠍:1614年07月28日(44)
水瓶- 蟹-天秤:1614年08月10日(44)
水瓶- 蟹-乙女:1614年08月22日(44)
水瓶- 蟹-獅子:1614年09月04日(45)
水瓶- 蟹- 蟹:1614年09月17日(45)
水瓶-獅子 1614年09月(45)~1615年03月(45)
水瓶-獅子-乙女:1614年09月30日(45)
水瓶-獅子-天秤:1614年10月12日(45)
水瓶-獅子- 蠍:1614年10月25日(45)
水瓶-獅子-射手:1614年11月07日(45)
水瓶-獅子-山羊:1614年11月19日(45)
水瓶-獅子-水瓶:1614年12月02日(45)
水瓶-獅子- 魚:1614年12月15日(45)
水瓶-獅子-牡羊:1614年12月27日(45)
水瓶-獅子-牡牛:1615年01月09日(45)
水瓶-獅子-双子:1615年01月22日(45)
水瓶-獅子- 蟹:1615年02月03日(45)
水瓶-獅子-獅子:1615年02月16日(45)
水瓶-乙女 1615年03月(45)~1615年07月(45)
水瓶-乙女-天秤:1615年03月01日(45)
水瓶-乙女- 蠍:1615年03月13日(45)
水瓶-乙女-射手:1615年03月26日(45)
水瓶-乙女-山羊:1615年04月08日(45)
水瓶-乙女-水瓶:1615年04月20日(45)
水瓶-乙女- 魚:1615年05月03日(45)
水瓶-乙女-牡羊:1615年05月16日(45)
水瓶-乙女-牡牛:1615年05月28日(45)
水瓶-乙女-双子:1615年06月10日(45)
水瓶-乙女- 蟹:1615年06月23日(45)
水瓶-乙女-獅子:1615年07月06日(45)
水瓶-乙女-乙女:1615年07月18日(45)
水瓶-天秤 1615年07月(45)~1615年12月(45)
水瓶-天秤- 蠍:1615年07月31日(45)
水瓶-天秤-射手:1615年08月13日(45)
水瓶-天秤-山羊:1615年08月25日(45)
水瓶-天秤-水瓶:1615年09月07日(46)
水瓶-天秤- 魚:1615年09月20日(46)
水瓶-天秤-牡羊:1615年10月02日(46)
水瓶-天秤-牡牛:1615年10月15日(46)
水瓶-天秤-双子:1615年10月28日(46)
水瓶-天秤- 蟹:1615年11月09日(46)
水瓶-天秤-獅子:1615年11月22日(46)
水瓶-天秤-乙女:1615年12月05日(46)
水瓶-天秤-天秤:1615年12月17日(46)
水瓶- 蠍 1615年12月(46)~1616年05月(46)
水瓶- 蠍-天秤:1615年12月30日(46)
水瓶- 蠍-乙女:1616年01月12日(46)
水瓶- 蠍-獅子:1616年01月24日(46)
水瓶- 蠍- 蟹:1616年02月06日(46)
水瓶- 蠍-双子:1616年02月19日(46)
水瓶- 蠍-牡牛:1616年03月02日(46)
水瓶- 蠍-牡羊:1616年03月15日(46)
水瓶- 蠍- 魚:1616年03月28日(46)
水瓶- 蠍-水瓶:1616年04月10日(46)
水瓶- 蠍-山羊:1616年04月22日(46)
水瓶- 蠍-射手:1616年05月05日(46)
水瓶- 蠍- 蠍:1616年05月18日(46)
水瓶-射手 1616年05月(46)~1616年10月(46)
水瓶-射手- 蠍:1616年05月30日(46)
水瓶-射手-天秤:1616年06月12日(46)
水瓶-射手-乙女:1616年06月25日(46)
水瓶-射手-獅子:1616年07月07日(46)
水瓶-射手- 蟹:1616年07月20日(46)
水瓶-射手-双子:1616年08月02日(46)
水瓶-射手-牡牛:1616年08月14日(46)
水瓶-射手-牡羊:1616年08月27日(46)
水瓶-射手- 魚:1616年09月09日(47)
水瓶-射手-水瓶:1616年09月21日(47)
水瓶-射手-山羊:1616年10月04日(47)
水瓶-射手-射手:1616年10月17日(47)
水瓶-山羊 1616年10月(47)~1617年03月(47)
水瓶-山羊-射手:1616年10月29日(47)
水瓶-山羊- 蠍:1616年11月11日(47)
水瓶-山羊-天秤:1616年11月24日(47)
水瓶-山羊-乙女:1616年12月06日(47)
水瓶-山羊-獅子:1616年12月19日(47)
水瓶-山羊- 蟹:1617年01月01日(47)
水瓶-山羊-双子:1617年01月14日(47)
水瓶-山羊-牡牛:1617年01月26日(47)
水瓶-山羊-牡羊:1617年02月08日(47)
水瓶-山羊- 魚:1617年02月21日(47)
水瓶-山羊-水瓶:1617年03月05日(47)
水瓶-山羊-山羊:1617年03月18日(47)
水瓶-水瓶 1617年03月(47)~1617年08月(47)
水瓶-水瓶- 魚:1617年03月31日(47)
水瓶-水瓶-牡羊:1617年04月12日(47)
水瓶-水瓶-牡牛:1617年04月25日(47)
水瓶-水瓶-双子:1617年05月08日(47)
水瓶-水瓶- 蟹:1617年05月20日(47)
水瓶-水瓶-獅子:1617年06月02日(47)
水瓶-水瓶-乙女:1617年06月15日(47)
水瓶-水瓶-天秤:1617年06月27日(47)
水瓶-水瓶- 蠍:1617年07月10日(47)
水瓶-水瓶-射手:1617年07月23日(47)
水瓶-水瓶-山羊:1617年08月04日(47)
水瓶-水瓶-水瓶:1617年08月17日(47)
山羊:1617年08月(48)-1621年08月(52)】
山羊-射手 1617年08月(48)~1617年12月(48)
山羊-射手- 蠍:1617年08月30日(48)
山羊-射手-天秤:1617年09月09日(48)
山羊-射手-乙女:1617年09月19日(48)
山羊-射手-獅子:1617年09月29日(48)
山羊-射手- 蟹:1617年10月09日(48)
山羊-射手-双子:1617年10月20日(48)
山羊-射手-牡牛:1617年10月30日(48)
山羊-射手-牡羊:1617年11月09日(48)
山羊-射手- 魚:1617年11月19日(48)
山羊-射手-水瓶:1617年11月29日(48)
山羊-射手-山羊:1617年12月09日(48)
山羊-射手-射手:1617年12月19日(48)
山羊- 蠍 1617年12月(48)~1618年04月(48)
山羊- 蠍-天秤:1617年12月30日(48)
山羊- 蠍-乙女:1618年01月09日(48)
山羊- 蠍-獅子:1618年01月19日(48)
山羊- 蠍- 蟹:1618年01月29日(48)
山羊- 蠍-双子:1618年02月08日(48)
山羊- 蠍-牡牛:1618年02月18日(48)
山羊- 蠍-牡羊:1618年02月28日(48)
山羊- 蠍- 魚:1618年03月11日(48)
山羊- 蠍-水瓶:1618年03月21日(48)
山羊- 蠍-山羊:1618年03月31日(48)
山羊- 蠍-射手:1618年04月10日(48)
山羊- 蠍- 蠍:1618年04月20日(48)
山羊-天秤 1618年04月(48)~1618年08月(48)
山羊-天秤- 蠍:1618年04月30日(48)
山羊-天秤-射手:1618年05月10日(48)
山羊-天秤-山羊:1618年05月21日(48)
山羊-天秤-水瓶:1618年05月31日(48)
山羊-天秤- 魚:1618年06月10日(48)
山羊-天秤-牡羊:1618年06月20日(48)
山羊-天秤-牡牛:1618年06月30日(48)
山羊-天秤-双子:1618年07月10日(48)
山羊-天秤- 蟹:1618年07月20日(48)
山羊-天秤-獅子:1618年07月31日(48)
山羊-天秤-乙女:1618年08月10日(48)
山羊-天秤-天秤:1618年08月20日(48)
山羊-乙女 1618年08月(49)~1618年12月(49)
山羊-乙女-天秤:1618年08月30日(49)
山羊-乙女- 蠍:1618年09月09日(49)
山羊-乙女-射手:1618年09月19日(49)
山羊-乙女-山羊:1618年09月30日(49)
山羊-乙女-水瓶:1618年10月10日(49)
山羊-乙女- 魚:1618年10月20日(49)
山羊-乙女-牡羊:1618年10月30日(49)
山羊-乙女-牡牛:1618年11月09日(49)
山羊-乙女-双子:1618年11月19日(49)
山羊-乙女- 蟹:1618年11月29日(49)
山羊-乙女-獅子:1618年12月10日(49)
山羊-乙女-乙女:1618年12月20日(49)
山羊-獅子 1618年12月(49)~1619年05月(49)
山羊-獅子-乙女:1618年12月30日(49)
山羊-獅子-天秤:1619年01月09日(49)
山羊-獅子- 蠍:1619年01月19日(49)
山羊-獅子-射手:1619年01月29日(49)
山羊-獅子-山羊:1619年02月08日(49)
山羊-獅子-水瓶:1619年02月19日(49)
山羊-獅子- 魚:1619年03月01日(49)
山羊-獅子-牡羊:1619年03月11日(49)
山羊-獅子-牡牛:1619年03月21日(49)
山羊-獅子-双子:1619年03月31日(49)
山羊-獅子- 蟹:1619年04月10日(49)
山羊-獅子-獅子:1619年04月20日(49)
山羊- 蟹 1619年05月(49)~1619年08月(49)
山羊- 蟹-双子:1619年05月01日(49)
山羊- 蟹-牡牛:1619年05月11日(49)
山羊- 蟹-牡羊:1619年05月21日(49)
山羊- 蟹- 魚:1619年05月31日(49)
山羊- 蟹-水瓶:1619年06月10日(49)
山羊- 蟹-山羊:1619年06月20日(49)
山羊- 蟹-射手:1619年06月30日(49)
山羊- 蟹- 蠍:1619年07月11日(49)
山羊- 蟹-天秤:1619年07月21日(49)
山羊- 蟹-乙女:1619年07月31日(49)
山羊- 蟹-獅子:1619年08月10日(49)
山羊- 蟹- 蟹:1619年08月20日(49)
山羊-双子 1619年08月(50)~1619年12月(50)
山羊-双子-牡牛:1619年08月30日(50)
山羊-双子-牡羊:1619年09月09日(50)
山羊-双子- 魚:1619年09月20日(50)
山羊-双子-水瓶:1619年09月30日(50)
山羊-双子-山羊:1619年10月10日(50)
山羊-双子-射手:1619年10月20日(50)
山羊-双子- 蠍:1619年10月30日(50)
山羊-双子-天秤:1619年11月09日(50)
山羊-双子-乙女:1619年11月19日(50)
山羊-双子-獅子:1619年11月30日(50)
山羊-双子- 蟹:1619年12月10日(50)
山羊-双子-双子:1619年12月20日(50)
山羊-牡牛 1619年12月(50)~1620年04月(50)
山羊-牡牛-牡羊:1619年12月30日(50)
山羊-牡牛- 魚:1620年01月09日(50)
山羊-牡牛-水瓶:1620年01月19日(50)
山羊-牡牛-山羊:1620年01月30日(50)
山羊-牡牛-射手:1620年02月09日(50)
山羊-牡牛- 蠍:1620年02月19日(50)
山羊-牡牛-天秤:1620年02月29日(50)
山羊-牡牛-乙女:1620年03月10日(50)
山羊-牡牛-獅子:1620年03月20日(50)
山羊-牡牛- 蟹:1620年03月30日(50)
山羊-牡牛-双子:1620年04月10日(50)
山羊-牡牛-牡牛:1620年04月20日(50)
山羊-牡羊 1620年04月(50)~1620年08月(50)
山羊-牡羊-牡牛:1620年04月30日(50)
山羊-牡羊-双子:1620年05月10日(50)
山羊-牡羊- 蟹:1620年05月20日(50)
山羊-牡羊-獅子:1620年05月30日(50)
山羊-牡羊-乙女:1620年06月09日(50)
山羊-牡羊-天秤:1620年06月20日(50)
山羊-牡羊- 蠍:1620年06月30日(50)
山羊-牡羊-射手:1620年07月10日(50)
山羊-牡羊-山羊:1620年07月20日(50)
山羊-牡羊-水瓶:1620年07月30日(50)
山羊-牡羊- 魚:1620年08月09日(50)
山羊-牡羊-牡羊:1620年08月19日(50)
山羊- 魚 1620年08月(51)~1620年12月(51)
山羊- 魚-牡羊:1620年08月30日(51)
山羊- 魚-牡牛:1620年09月09日(51)
山羊- 魚-双子:1620年09月19日(51)
山羊- 魚- 蟹:1620年09月29日(51)
山羊- 魚-獅子:1620年10月09日(51)
山羊- 魚-乙女:1620年10月19日(51)
山羊- 魚-天秤:1620年10月29日(51)
山羊- 魚- 蠍:1620年11月09日(51)
山羊- 魚-射手:1620年11月19日(51)
山羊- 魚-山羊:1620年11月29日(51)
山羊- 魚-水瓶:1620年12月09日(51)
山羊- 魚- 魚:1620年12月19日(51)
山羊-水瓶 1620年12月(51)~1621年04月(51)
山羊-水瓶- 魚:1620年12月29日(51)
山羊-水瓶-牡羊:1621年01月08日(51)
山羊-水瓶-牡牛:1621年01月19日(51)
山羊-水瓶-双子:1621年01月29日(51)
山羊-水瓶- 蟹:1621年02月08日(51)
山羊-水瓶-獅子:1621年02月18日(51)
山羊-水瓶-乙女:1621年02月28日(51)
山羊-水瓶-天秤:1621年03月10日(51)
山羊-水瓶- 蠍:1621年03月20日(51)
山羊-水瓶-射手:1621年03月31日(51)
山羊-水瓶-山羊:1621年04月10日(51)
山羊-水瓶-水瓶:1621年04月20日(51)
山羊-山羊 1621年04月(51)~1621年08月(51)
山羊-山羊-射手:1621年04月30日(51)
山羊-山羊- 蠍:1621年05月10日(51)
山羊-山羊-天秤:1621年05月20日(51)
山羊-山羊-乙女:1621年05月31日(51)
山羊-山羊-獅子:1621年06月10日(51)
山羊-山羊- 蟹:1621年06月20日(51)
山羊-山羊-双子:1621年06月30日(51)
山羊-山羊-牡牛:1621年07月10日(51)
山羊-山羊-牡羊:1621年07月20日(51)
山羊-山羊- 魚:1621年07月30日(51)
山羊-山羊-水瓶:1621年08月10日(51)
山羊-山羊-山羊:1621年08月20日(51)
射手:1621年08月(52)-1633年08月(64)】
射手- 蠍 1621年08月(52)~1622年08月(52)
射手- 蠍-天秤:1621年08月30日(52)
射手- 蠍-乙女:1621年09月29日(52)
射手- 蠍-獅子:1621年10月30日(52)
射手- 蠍- 蟹:1621年11月29日(52)
射手- 蠍-双子:1621年12月30日(52)
射手- 蠍-牡牛:1622年01月29日(52)
射手- 蠍-牡羊:1622年02月28日(52)
射手- 蠍- 魚:1622年03月31日(52)
射手- 蠍-水瓶:1622年04月30日(52)
射手- 蠍-山羊:1622年05月31日(52)
射手- 蠍-射手:1622年06月30日(52)
射手- 蠍- 蠍:1622年07月31日(52)
射手-天秤 1622年08月(53)~1623年08月(53)
射手-天秤- 蠍:1622年08月30日(53)
射手-天秤-射手:1622年09月30日(53)
射手-天秤-山羊:1622年10月30日(53)
射手-天秤-水瓶:1622年11月29日(53)
射手-天秤- 魚:1622年12月30日(53)
射手-天秤-牡羊:1623年01月29日(53)
射手-天秤-牡牛:1623年03月01日(53)
射手-天秤-双子:1623年03月31日(53)
射手-天秤- 蟹:1623年05月01日(53)
射手-天秤-獅子:1623年05月31日(53)
射手-天秤-乙女:1623年06月30日(53)
射手-天秤-天秤:1623年07月31日(53)
射手-乙女 1623年08月(54)~1624年08月(54)
射手-乙女-天秤:1623年08月30日(54)
射手-乙女- 蠍:1623年09月30日(54)
射手-乙女-射手:1623年10月30日(54)
射手-乙女-山羊:1623年11月30日(54)
射手-乙女-水瓶:1623年12月30日(54)
射手-乙女- 魚:1624年01月30日(54)
射手-乙女-牡羊:1624年02月29日(54)
射手-乙女-牡牛:1624年03月30日(54)
射手-乙女-双子:1624年04月30日(54)
射手-乙女- 蟹:1624年05月30日(54)
射手-乙女-獅子:1624年06月30日(54)
射手-乙女-乙女:1624年07月30日(54)
射手-獅子 1624年08月(55)~1625年08月(55)
射手-獅子-乙女:1624年08月30日(55)
射手-獅子-天秤:1624年09月29日(55)
射手-獅子- 蠍:1624年10月29日(55)
射手-獅子-射手:1624年11月29日(55)
射手-獅子-山羊:1624年12月29日(55)
射手-獅子-水瓶:1625年01月29日(55)
射手-獅子- 魚:1625年02月28日(55)
射手-獅子-牡羊:1625年03月31日(55)
射手-獅子-牡牛:1625年04月30日(55)
射手-獅子-双子:1625年05月31日(55)
射手-獅子- 蟹:1625年06月30日(55)
射手-獅子-獅子:1625年07月30日(55)
射手- 蟹 1625年08月(56)~1626年08月(56)
射手- 蟹-双子:1625年08月30日(56)
射手- 蟹-牡牛:1625年09月29日(56)
射手- 蟹-牡羊:1625年10月30日(56)
射手- 蟹- 魚:1625年11月29日(56)
射手- 蟹-水瓶:1625年12月30日(56)
射手- 蟹-山羊:1626年01月29日(56)
射手- 蟹-射手:1626年02月28日(56)
射手- 蟹- 蠍:1626年03月31日(56)
射手- 蟹-天秤:1626年04月30日(56)
射手- 蟹-乙女:1626年05月31日(56)
射手- 蟹-獅子:1626年06月30日(56)
射手- 蟹- 蟹:1626年07月31日(56)
射手-双子 1626年08月(57)~1627年08月(57)
射手-双子-牡牛:1626年08月30日(57)
射手-双子-牡羊:1626年09月30日(57)
射手-双子- 魚:1626年10月30日(57)
射手-双子-水瓶:1626年11月29日(57)
射手-双子-山羊:1626年12月30日(57)
射手-双子-射手:1627年01月29日(57)
射手-双子- 蠍:1627年03月01日(57)
射手-双子-天秤:1627年03月31日(57)
射手-双子-乙女:1627年05月01日(57)
射手-双子-獅子:1627年05月31日(57)
射手-双子- 蟹:1627年06月30日(57)
射手-双子-双子:1627年07月31日(57)
射手-牡牛 1627年08月(58)~1628年08月(58)
射手-牡牛-牡羊:1627年08月30日(58)
射手-牡牛- 魚:1627年09月30日(58)
射手-牡牛-水瓶:1627年10月30日(58)
射手-牡牛-山羊:1627年11月30日(58)
射手-牡牛-射手:1627年12月30日(58)
射手-牡牛- 蠍:1628年01月30日(58)
射手-牡牛-天秤:1628年02月29日(58)
射手-牡牛-乙女:1628年03月30日(58)
射手-牡牛-獅子:1628年04月30日(58)
射手-牡牛- 蟹:1628年05月30日(58)
射手-牡牛-双子:1628年06月30日(58)
射手-牡牛-牡牛:1628年07月30日(58)
射手-牡羊 1628年08月(59)~1629年08月(59)
射手-牡羊-牡牛:1628年08月30日(59)
射手-牡羊-双子:1628年09月29日(59)
射手-牡羊- 蟹:1628年10月29日(59)
射手-牡羊-獅子:1628年11月29日(59)
射手-牡羊-乙女:1628年12月29日(59)
射手-牡羊-天秤:1629年01月29日(59)
射手-牡羊- 蠍:1629年02月28日(59)
射手-牡羊-射手:1629年03月31日(59)
射手-牡羊-山羊:1629年04月30日(59)
射手-牡羊-水瓶:1629年05月31日(59)
射手-牡羊- 魚:1629年06月30日(59)
射手-牡羊-牡羊:1629年07月30日(59)
射手- 魚 1629年08月(60)~1630年08月(60)
射手- 魚-牡羊:1629年08月30日(60)
射手- 魚-牡牛:1629年09月29日(60)
射手- 魚-双子:1629年10月30日(60)
射手- 魚- 蟹:1629年11月29日(60)
射手- 魚-獅子:1629年12月30日(60)
射手- 魚-乙女:1630年01月29日(60)
射手- 魚-天秤:1630年02月28日(60)
射手- 魚- 蠍:1630年03月31日(60)
射手- 魚-射手:1630年04月30日(60)
射手- 魚-山羊:1630年05月31日(60)
射手- 魚-水瓶:1630年06月30日(60)
射手- 魚- 魚:1630年07月31日(60)
射手-水瓶 1630年08月(61)~1631年08月(61)
射手-水瓶- 魚:1630年08月30日(61)
射手-水瓶-牡羊:1630年09月30日(61)
射手-水瓶-牡牛:1630年10月30日(61)
射手-水瓶-双子:1630年11月29日(61)
射手-水瓶- 蟹:1630年12月30日(61)
射手-水瓶-獅子:1631年01月29日(61)
射手-水瓶-乙女:1631年03月01日(61)
射手-水瓶-天秤:1631年03月31日(61)
射手-水瓶- 蠍:1631年05月01日(61)
射手-水瓶-射手:1631年05月31日(61)
射手-水瓶-山羊:1631年06月30日(61)
射手-水瓶-水瓶:1631年07月31日(61)
射手-山羊 1631年08月(62)~1632年08月(62)
射手-山羊-射手:1631年08月30日(62)
射手-山羊- 蠍:1631年09月30日(62)
射手-山羊-天秤:1631年10月30日(62)
射手-山羊-乙女:1631年11月30日(62)
射手-山羊-獅子:1631年12月30日(62)
射手-山羊- 蟹:1632年01月30日(62)
射手-山羊-双子:1632年02月29日(62)
射手-山羊-牡牛:1632年03月30日(62)
射手-山羊-牡羊:1632年04月30日(62)
射手-山羊- 魚:1632年05月30日(62)
射手-山羊-水瓶:1632年06月30日(62)
射手-山羊-山羊:1632年07月30日(62)
射手-射手 1632年08月(63)~1633年08月(63)
射手-射手- 蠍:1632年08月30日(63)
射手-射手-天秤:1632年09月29日(63)
射手-射手-乙女:1632年10月29日(63)
射手-射手-獅子:1632年11月29日(63)
射手-射手- 蟹:1632年12月29日(63)
射手-射手-双子:1633年01月29日(63)
射手-射手-牡牛:1633年02月28日(63)
射手-射手-牡羊:1633年03月31日(63)
射手-射手- 魚:1633年04月30日(63)
射手-射手-水瓶:1633年05月31日(63)
射手-射手-山羊:1633年06月30日(63)
射手-射手-射手:1633年07月30日(63)
 蠍:1633年08月(64)-1641年08月(72)】
 蠍-天秤 1633年08月(64)~1634年04月(64)
 蠍-天秤- 蠍:1633年08月30日(64)
 蠍-天秤-射手:1633年09月19日(64)
 蠍-天秤-山羊:1633年10月09日(64)
 蠍-天秤-水瓶:1633年10月30日(64)
 蠍-天秤- 魚:1633年11月19日(64)
 蠍-天秤-牡羊:1633年12月09日(64)
 蠍-天秤-牡牛:1633年12月30日(64)
 蠍-天秤-双子:1634年01月19日(64)
 蠍-天秤- 蟹:1634年02月08日(64)
 蠍-天秤-獅子:1634年02月28日(64)
 蠍-天秤-乙女:1634年03月21日(64)
 蠍-天秤-天秤:1634年04月10日(64)
 蠍-乙女 1634年04月(64)~1634年12月(64)
 蠍-乙女-天秤:1634年04月30日(64)
 蠍-乙女- 蠍:1634年05月21日(64)
 蠍-乙女-射手:1634年06月10日(64)
 蠍-乙女-山羊:1634年06月30日(64)
 蠍-乙女-水瓶:1634年07月20日(64)
 蠍-乙女- 魚:1634年08月10日(64)
 蠍-乙女-牡羊:1634年08月30日(65)
 蠍-乙女-牡牛:1634年09月19日(65)
 蠍-乙女-双子:1634年10月10日(65)
 蠍-乙女- 蟹:1634年10月30日(65)
 蠍-乙女-獅子:1634年11月19日(65)
 蠍-乙女-乙女:1634年12月10日(65)
 蠍-獅子 1634年12月(65)~1635年08月(65)
 蠍-獅子-乙女:1634年12月30日(65)
 蠍-獅子-天秤:1635年01月19日(65)
 蠍-獅子- 蠍:1635年02月08日(65)
 蠍-獅子-射手:1635年03月01日(65)
 蠍-獅子-山羊:1635年03月21日(65)
 蠍-獅子-水瓶:1635年04月10日(65)
 蠍-獅子- 魚:1635年05月01日(65)
 蠍-獅子-牡羊:1635年05月21日(65)
 蠍-獅子-牡牛:1635年06月10日(65)
 蠍-獅子-双子:1635年06月30日(65)
 蠍-獅子- 蟹:1635年07月21日(65)
 蠍-獅子-獅子:1635年08月10日(65)
 蠍- 蟹 1635年08月(66)~1636年04月(66)
 蠍- 蟹-双子:1635年08月30日(66)
 蠍- 蟹-牡牛:1635年09月20日(66)
 蠍- 蟹-牡羊:1635年10月10日(66)
 蠍- 蟹- 魚:1635年10月30日(66)
 蠍- 蟹-水瓶:1635年11月19日(66)
 蠍- 蟹-山羊:1635年12月10日(66)
 蠍- 蟹-射手:1635年12月30日(66)
 蠍- 蟹- 蠍:1636年01月19日(66)
 蠍- 蟹-天秤:1636年02月09日(66)
 蠍- 蟹-乙女:1636年02月29日(66)
 蠍- 蟹-獅子:1636年03月20日(66)
 蠍- 蟹- 蟹:1636年04月10日(66)
 蠍-双子 1636年04月(66)~1636年12月(66)
 蠍-双子-牡牛:1636年04月30日(66)
 蠍-双子-牡羊:1636年05月20日(66)
 蠍-双子- 魚:1636年06月09日(66)
 蠍-双子-水瓶:1636年06月30日(66)
 蠍-双子-山羊:1636年07月20日(66)
 蠍-双子-射手:1636年08月09日(66)
 蠍-双子- 蠍:1636年08月30日(67)
 蠍-双子-天秤:1636年09月19日(67)
 蠍-双子-乙女:1636年10月09日(67)
 蠍-双子-獅子:1636年10月29日(67)
 蠍-双子- 蟹:1636年11月19日(67)
 蠍-双子-双子:1636年12月09日(67)
 蠍-牡牛 1636年12月(67)~1637年08月(67)
 蠍-牡牛-牡羊:1636年12月29日(67)
 蠍-牡牛- 魚:1637年01月19日(67)
 蠍-牡牛-水瓶:1637年02月08日(67)
 蠍-牡牛-山羊:1637年02月28日(67)
 蠍-牡牛-射手:1637年03月20日(67)
 蠍-牡牛- 蠍:1637年04月10日(67)
 蠍-牡牛-天秤:1637年04月30日(67)
 蠍-牡牛-乙女:1637年05月20日(67)
 蠍-牡牛-獅子:1637年06月10日(67)
 蠍-牡牛- 蟹:1637年06月30日(67)
 蠍-牡牛-双子:1637年07月20日(67)
 蠍-牡牛-牡牛:1637年08月10日(67)
 蠍-牡羊 1637年08月(68)~1638年04月(68)
 蠍-牡羊-牡牛:1637年08月30日(68)
 蠍-牡羊-双子:1637年09月19日(68)
 蠍-牡羊- 蟹:1637年10月09日(68)
 蠍-牡羊-獅子:1637年10月30日(68)
 蠍-牡羊-乙女:1637年11月19日(68)
 蠍-牡羊-天秤:1637年12月09日(68)
 蠍-牡羊- 蠍:1637年12月30日(68)
 蠍-牡羊-射手:1638年01月19日(68)
 蠍-牡羊-山羊:1638年02月08日(68)
 蠍-牡羊-水瓶:1638年02月28日(68)
 蠍-牡羊- 魚:1638年03月21日(68)
 蠍-牡羊-牡羊:1638年04月10日(68)
 蠍- 魚 1638年04月(68)~1638年12月(68)
 蠍- 魚-牡羊:1638年04月30日(68)
 蠍- 魚-牡牛:1638年05月21日(68)
 蠍- 魚-双子:1638年06月10日(68)
 蠍- 魚- 蟹:1638年06月30日(68)
 蠍- 魚-獅子:1638年07月20日(68)
 蠍- 魚-乙女:1638年08月10日(68)
 蠍- 魚-天秤:1638年08月30日(69)
 蠍- 魚- 蠍:1638年09月19日(69)
 蠍- 魚-射手:1638年10月10日(69)
 蠍- 魚-山羊:1638年10月30日(69)
 蠍- 魚-水瓶:1638年11月19日(69)
 蠍- 魚- 魚:1638年12月10日(69)
 蠍-水瓶 1638年12月(69)~1639年08月(69)
 蠍-水瓶- 魚:1638年12月30日(69)
 蠍-水瓶-牡羊:1639年01月19日(69)
 蠍-水瓶-牡牛:1639年02月08日(69)
 蠍-水瓶-双子:1639年03月01日(69)
 蠍-水瓶- 蟹:1639年03月21日(69)
 蠍-水瓶-獅子:1639年04月10日(69)
 蠍-水瓶-乙女:1639年05月01日(69)
 蠍-水瓶-天秤:1639年05月21日(69)
 蠍-水瓶- 蠍:1639年06月10日(69)
 蠍-水瓶-射手:1639年06月30日(69)
 蠍-水瓶-山羊:1639年07月21日(69)
 蠍-水瓶-水瓶:1639年08月10日(69)
 蠍-山羊 1639年08月(70)~1640年04月(70)
 蠍-山羊-射手:1639年08月30日(70)
 蠍-山羊- 蠍:1639年09月20日(70)
 蠍-山羊-天秤:1639年10月10日(70)
 蠍-山羊-乙女:1639年10月30日(70)
 蠍-山羊-獅子:1639年11月19日(70)
 蠍-山羊- 蟹:1639年12月10日(70)
 蠍-山羊-双子:1639年12月30日(70)
 蠍-山羊-牡牛:1640年01月19日(70)
 蠍-山羊-牡羊:1640年02月09日(70)
 蠍-山羊- 魚:1640年02月29日(70)
 蠍-山羊-水瓶:1640年03月20日(70)
 蠍-山羊-山羊:1640年04月10日(70)
 蠍-射手 1640年04月(70)~1640年12月(70)
 蠍-射手- 蠍:1640年04月30日(70)
 蠍-射手-天秤:1640年05月20日(70)
 蠍-射手-乙女:1640年06月09日(70)
 蠍-射手-獅子:1640年06月30日(70)
 蠍-射手- 蟹:1640年07月20日(70)
 蠍-射手-双子:1640年08月09日(70)
 蠍-射手-牡牛:1640年08月30日(71)
 蠍-射手-牡羊:1640年09月19日(71)
 蠍-射手- 魚:1640年10月09日(71)
 蠍-射手-水瓶:1640年10月29日(71)
 蠍-射手-山羊:1640年11月19日(71)
 蠍-射手-射手:1640年12月09日(71)
 蠍- 蠍 1640年12月(71)~1641年08月(71)
 蠍- 蠍-天秤:1640年12月29日(71)
 蠍- 蠍-乙女:1641年01月19日(71)
 蠍- 蠍-獅子:1641年02月08日(71)
 蠍- 蠍- 蟹:1641年02月28日(71)
 蠍- 蠍-双子:1641年03月20日(71)
 蠍- 蠍-牡牛:1641年04月10日(71)
 蠍- 蠍-牡羊:1641年04月30日(71)
 蠍- 蠍- 魚:1641年05月20日(71)
 蠍- 蠍-水瓶:1641年06月10日(71)
 蠍- 蠍-山羊:1641年06月30日(71)
 蠍- 蠍-射手:1641年07月20日(71)
 蠍- 蠍- 蠍:1641年08月10日(71)
天秤:1641年08月(72)-1650年08月(81)】
天秤- 蠍 1641年08月(72)~1642年05月(72)
天秤- 蠍-天秤:1641年08月30日(72)
天秤- 蠍-乙女:1641年09月22日(72)
天秤- 蠍-獅子:1641年10月14日(72)
天秤- 蠍- 蟹:1641年11月06日(72)
天秤- 蠍-双子:1641年11月29日(72)
天秤- 蠍-牡牛:1641年12月22日(72)
天秤- 蠍-牡羊:1642年01月14日(72)
天秤- 蠍- 魚:1642年02月06日(72)
天秤- 蠍-水瓶:1642年02月28日(72)
天秤- 蠍-山羊:1642年03月23日(72)
天秤- 蠍-射手:1642年04月15日(72)
天秤- 蠍- 蠍:1642年05月08日(72)
天秤-射手 1642年05月(72)~1643年03月(72)
天秤-射手- 蠍:1642年05月31日(72)
天秤-射手-天秤:1642年06月23日(72)
天秤-射手-乙女:1642年07月15日(72)
天秤-射手-獅子:1642年08月07日(72)
天秤-射手- 蟹:1642年08月30日(73)
天秤-射手-双子:1642年09月22日(73)
天秤-射手-牡牛:1642年10月15日(73)
天秤-射手-牡羊:1642年11月07日(73)
天秤-射手- 魚:1642年11月29日(73)
天秤-射手-水瓶:1642年12月22日(73)
天秤-射手-山羊:1643年01月14日(73)
天秤-射手-射手:1643年02月06日(73)
天秤-山羊 1643年03月(73)~1643年11月(73)
天秤-山羊-射手:1643年03月01日(73)
天秤-山羊- 蠍:1643年03月24日(73)
天秤-山羊-天秤:1643年04月15日(73)
天秤-山羊-乙女:1643年05月08日(73)
天秤-山羊-獅子:1643年05月31日(73)
天秤-山羊- 蟹:1643年06月23日(73)
天秤-山羊-双子:1643年07月16日(73)
天秤-山羊-牡牛:1643年08月07日(73)
天秤-山羊-牡羊:1643年08月30日(74)
天秤-山羊- 魚:1643年09月22日(74)
天秤-山羊-水瓶:1643年10月15日(74)
天秤-山羊-山羊:1643年11月07日(74)
天秤-水瓶 1643年11月(74)~1644年08月(74)
天秤-水瓶- 魚:1643年11月30日(74)
天秤-水瓶-牡羊:1643年12月22日(74)
天秤-水瓶-牡牛:1644年01月14日(74)
天秤-水瓶-双子:1644年02月06日(74)
天秤-水瓶- 蟹:1644年02月29日(74)
天秤-水瓶-獅子:1644年03月23日(74)
天秤-水瓶-乙女:1644年04月15日(74)
天秤-水瓶-天秤:1644年05月07日(74)
天秤-水瓶- 蠍:1644年05月30日(74)
天秤-水瓶-射手:1644年06月22日(74)
天秤-水瓶-山羊:1644年07月15日(74)
天秤-水瓶-水瓶:1644年08月07日(74)
天秤- 魚 1644年08月(75)~1645年05月(75)
天秤- 魚-牡羊:1644年08月30日(75)
天秤- 魚-牡牛:1644年09月21日(75)
天秤- 魚-双子:1644年10月14日(75)
天秤- 魚- 蟹:1644年11月06日(75)
天秤- 魚-獅子:1644年11月29日(75)
天秤- 魚-乙女:1644年12月22日(75)
天秤- 魚-天秤:1645年01月14日(75)
天秤- 魚- 蠍:1645年02月05日(75)
天秤- 魚-射手:1645年02月28日(75)
天秤- 魚-山羊:1645年03月23日(75)
天秤- 魚-水瓶:1645年04月15日(75)
天秤- 魚- 魚:1645年05月08日(75)
天秤-牡羊 1645年05月(75)~1646年02月(75)
天秤-牡羊-牡牛:1645年05月31日(75)
天秤-牡羊-双子:1645年06月22日(75)
天秤-牡羊- 蟹:1645年07月15日(75)
天秤-牡羊-獅子:1645年08月07日(75)
天秤-牡羊-乙女:1645年08月30日(76)
天秤-牡羊-天秤:1645年09月22日(76)
天秤-牡羊- 蠍:1645年10月14日(76)
天秤-牡羊-射手:1645年11月06日(76)
天秤-牡羊-山羊:1645年11月29日(76)
天秤-牡羊-水瓶:1645年12月22日(76)
天秤-牡羊- 魚:1646年01月14日(76)
天秤-牡羊-牡羊:1646年02月06日(76)
天秤-牡牛 1646年02月(76)~1646年11月(76)
天秤-牡牛-牡羊:1646年02月28日(76)
天秤-牡牛- 魚:1646年03月23日(76)
天秤-牡牛-水瓶:1646年04月15日(76)
天秤-牡牛-山羊:1646年05月08日(76)
天秤-牡牛-射手:1646年05月31日(76)
天秤-牡牛- 蠍:1646年06月23日(76)
天秤-牡牛-天秤:1646年07月15日(76)
天秤-牡牛-乙女:1646年08月07日(76)
天秤-牡牛-獅子:1646年08月30日(77)
天秤-牡牛- 蟹:1646年09月22日(77)
天秤-牡牛-双子:1646年10月15日(77)
天秤-牡牛-牡牛:1646年11月07日(77)
天秤-双子 1646年11月(77)~1647年08月(77)
天秤-双子-牡牛:1646年11月29日(77)
天秤-双子-牡羊:1646年12月22日(77)
天秤-双子- 魚:1647年01月14日(77)
天秤-双子-水瓶:1647年02月06日(77)
天秤-双子-山羊:1647年03月01日(77)
天秤-双子-射手:1647年03月24日(77)
天秤-双子- 蠍:1647年04月15日(77)
天秤-双子-天秤:1647年05月08日(77)
天秤-双子-乙女:1647年05月31日(77)
天秤-双子-獅子:1647年06月23日(77)
天秤-双子- 蟹:1647年07月16日(77)
天秤-双子-双子:1647年08月07日(77)
天秤- 蟹 1647年08月(78)~1648年05月(78)
天秤- 蟹-双子:1647年08月30日(78)
天秤- 蟹-牡牛:1647年09月22日(78)
天秤- 蟹-牡羊:1647年10月15日(78)
天秤- 蟹- 魚:1647年11月07日(78)
天秤- 蟹-水瓶:1647年11月30日(78)
天秤- 蟹-山羊:1647年12月22日(78)
天秤- 蟹-射手:1648年01月14日(78)
天秤- 蟹- 蠍:1648年02月06日(78)
天秤- 蟹-天秤:1648年02月29日(78)
天秤- 蟹-乙女:1648年03月23日(78)
天秤- 蟹-獅子:1648年04月15日(78)
天秤- 蟹- 蟹:1648年05月07日(78)
天秤-獅子 1648年05月(78)~1649年02月(78)
天秤-獅子-乙女:1648年05月30日(78)
天秤-獅子-天秤:1648年06月22日(78)
天秤-獅子- 蠍:1648年07月15日(78)
天秤-獅子-射手:1648年08月07日(78)
天秤-獅子-山羊:1648年08月30日(79)
天秤-獅子-水瓶:1648年09月21日(79)
天秤-獅子- 魚:1648年10月14日(79)
天秤-獅子-牡羊:1648年11月06日(79)
天秤-獅子-牡牛:1648年11月29日(79)
天秤-獅子-双子:1648年12月22日(79)
天秤-獅子- 蟹:1649年01月14日(79)
天秤-獅子-獅子:1649年02月05日(79)
天秤-乙女 1649年02月(79)~1649年11月(79)
天秤-乙女-天秤:1649年02月28日(79)
天秤-乙女- 蠍:1649年03月23日(79)
天秤-乙女-射手:1649年04月15日(79)
天秤-乙女-山羊:1649年05月08日(79)
天秤-乙女-水瓶:1649年05月31日(79)
天秤-乙女- 魚:1649年06月22日(79)
天秤-乙女-牡羊:1649年07月15日(79)
天秤-乙女-牡牛:1649年08月07日(79)
天秤-乙女-双子:1649年08月30日(80)
天秤-乙女- 蟹:1649年09月22日(80)
天秤-乙女-獅子:1649年10月14日(80)
天秤-乙女-乙女:1649年11月06日(80)
天秤-天秤 1649年11月(80)~1650年08月(80)
天秤-天秤- 蠍:1649年11月29日(80)
天秤-天秤-射手:1649年12月22日(80)
天秤-天秤-山羊:1650年01月14日(80)
天秤-天秤-水瓶:1650年02月06日(80)
天秤-天秤- 魚:1650年02月28日(80)
天秤-天秤-牡羊:1650年03月23日(80)
天秤-天秤-牡牛:1650年04月15日(80)
天秤-天秤-双子:1650年05月08日(80)
天秤-天秤- 蟹:1650年05月31日(80)
天秤-天秤-獅子:1650年06月23日(80)
天秤-天秤-乙女:1650年07月15日(80)
天秤-天秤-天秤:1650年08月07日(80)
乙女:1650年08月(81)-1651年08月(82)】
乙女-天秤 1650年08月(81)~1650年09月(81)
乙女-天秤- 蠍:1650年08月30日(81)
乙女-天秤-射手:1650年09月02日(81)
乙女-天秤-山羊:1650年09月04日(81)
乙女-天秤-水瓶:1650年09月07日(81)
乙女-天秤- 魚:1650年09月09日(81)
乙女-天秤-牡羊:1650年09月12日(81)
乙女-天秤-牡牛:1650年09月14日(81)
乙女-天秤-双子:1650年09月17日(81)
乙女-天秤- 蟹:1650年09月19日(81)
乙女-天秤-獅子:1650年09月22日(81)
乙女-天秤-乙女:1650年09月24日(81)
乙女-天秤-天秤:1650年09月27日(81)
乙女- 蠍 1650年09月(81)~1650年10月(81)
乙女- 蠍-天秤:1650年09月30日(81)
乙女- 蠍-乙女:1650年10月02日(81)
乙女- 蠍-獅子:1650年10月05日(81)
乙女- 蠍- 蟹:1650年10月07日(81)
乙女- 蠍-双子:1650年10月10日(81)
乙女- 蠍-牡牛:1650年10月12日(81)
乙女- 蠍-牡羊:1650年10月15日(81)
乙女- 蠍- 魚:1650年10月17日(81)
乙女- 蠍-水瓶:1650年10月20日(81)
乙女- 蠍-山羊:1650年10月22日(81)
乙女- 蠍-射手:1650年10月25日(81)
乙女- 蠍- 蠍:1650年10月27日(81)
乙女-射手 1650年10月(81)~1650年11月(81)
乙女-射手- 蠍:1650年10月30日(81)
乙女-射手-天秤:1650年11月01日(81)
乙女-射手-乙女:1650年11月04日(81)
乙女-射手-獅子:1650年11月07日(81)
乙女-射手- 蟹:1650年11月09日(81)
乙女-射手-双子:1650年11月12日(81)
乙女-射手-牡牛:1650年11月14日(81)
乙女-射手-牡羊:1650年11月17日(81)
乙女-射手- 魚:1650年11月19日(81)
乙女-射手-水瓶:1650年11月22日(81)
乙女-射手-山羊:1650年11月24日(81)
乙女-射手-射手:1650年11月27日(81)
乙女-山羊 1650年11月(81)~1650年12月(81)
乙女-山羊-射手:1650年11月29日(81)
乙女-山羊- 蠍:1650年12月02日(81)
乙女-山羊-天秤:1650年12月04日(81)
乙女-山羊-乙女:1650年12月07日(81)
乙女-山羊-獅子:1650年12月10日(81)
乙女-山羊- 蟹:1650年12月12日(81)
乙女-山羊-双子:1650年12月15日(81)
乙女-山羊-牡牛:1650年12月17日(81)
乙女-山羊-牡羊:1650年12月20日(81)
乙女-山羊- 魚:1650年12月22日(81)
乙女-山羊-水瓶:1650年12月25日(81)
乙女-山羊-山羊:1650年12月27日(81)
乙女-水瓶 1650年12月(81)~1651年01月(81)
乙女-水瓶- 魚:1650年12月30日(81)
乙女-水瓶-牡羊:1651年01月01日(81)
乙女-水瓶-牡牛:1651年01月04日(81)
乙女-水瓶-双子:1651年01月06日(81)
乙女-水瓶- 蟹:1651年01月09日(81)
乙女-水瓶-獅子:1651年01月12日(81)
乙女-水瓶-乙女:1651年01月14日(81)
乙女-水瓶-天秤:1651年01月17日(81)
乙女-水瓶- 蠍:1651年01月19日(81)
乙女-水瓶-射手:1651年01月22日(81)
乙女-水瓶-山羊:1651年01月24日(81)
乙女-水瓶-水瓶:1651年01月27日(81)
乙女- 魚 1651年01月(81)~1651年03月(81)
乙女- 魚-牡羊:1651年01月29日(81)
乙女- 魚-牡牛:1651年02月01日(81)
乙女- 魚-双子:1651年02月03日(81)
乙女- 魚- 蟹:1651年02月06日(81)
乙女- 魚-獅子:1651年02月08日(81)
乙女- 魚-乙女:1651年02月11日(81)
乙女- 魚-天秤:1651年02月13日(81)
乙女- 魚- 蠍:1651年02月16日(81)
乙女- 魚-射手:1651年02月19日(81)
乙女- 魚-山羊:1651年02月21日(81)
乙女- 魚-水瓶:1651年02月24日(81)
乙女- 魚- 魚:1651年02月26日(81)
乙女-牡羊 1651年03月(81)~1651年03月(81)
乙女-牡羊-牡牛:1651年03月01日(81)
乙女-牡羊-双子:1651年03月03日(81)
乙女-牡羊- 蟹:1651年03月06日(81)
乙女-牡羊-獅子:1651年03月08日(81)
乙女-牡羊-乙女:1651年03月11日(81)
乙女-牡羊-天秤:1651年03月13日(81)
乙女-牡羊- 蠍:1651年03月16日(81)
乙女-牡羊-射手:1651年03月18日(81)
乙女-牡羊-山羊:1651年03月21日(81)
乙女-牡羊-水瓶:1651年03月24日(81)
乙女-牡羊- 魚:1651年03月26日(81)
乙女-牡羊-牡羊:1651年03月29日(81)
乙女-牡牛 1651年03月(81)~1651年05月(81)
乙女-牡牛-牡羊:1651年03月31日(81)
乙女-牡牛- 魚:1651年04月03日(81)
乙女-牡牛-水瓶:1651年04月05日(81)
乙女-牡牛-山羊:1651年04月08日(81)
乙女-牡牛-射手:1651年04月10日(81)
乙女-牡牛- 蠍:1651年04月13日(81)
乙女-牡牛-天秤:1651年04月15日(81)
乙女-牡牛-乙女:1651年04月18日(81)
乙女-牡牛-獅子:1651年04月20日(81)
乙女-牡牛- 蟹:1651年04月23日(81)
乙女-牡牛-双子:1651年04月25日(81)
乙女-牡牛-牡牛:1651年04月28日(81)
乙女-双子 1651年05月(81)~1651年05月(81)
乙女-双子-牡牛:1651年05月01日(81)
乙女-双子-牡羊:1651年05月03日(81)
乙女-双子- 魚:1651年05月06日(81)
乙女-双子-水瓶:1651年05月08日(81)
乙女-双子-山羊:1651年05月11日(81)
乙女-双子-射手:1651年05月13日(81)
乙女-双子- 蠍:1651年05月16日(81)
乙女-双子-天秤:1651年05月18日(81)
乙女-双子-乙女:1651年05月21日(81)
乙女-双子-獅子:1651年05月23日(81)
乙女-双子- 蟹:1651年05月26日(81)
乙女-双子-双子:1651年05月28日(81)
乙女- 蟹 1651年05月(81)~1651年06月(81)
乙女- 蟹-双子:1651年05月31日(81)
乙女- 蟹-牡牛:1651年06月03日(81)
乙女- 蟹-牡羊:1651年06月05日(81)
乙女- 蟹- 魚:1651年06月08日(81)
乙女- 蟹-水瓶:1651年06月10日(81)
乙女- 蟹-山羊:1651年06月13日(81)
乙女- 蟹-射手:1651年06月15日(81)
乙女- 蟹- 蠍:1651年06月18日(81)
乙女- 蟹-天秤:1651年06月20日(81)
乙女- 蟹-乙女:1651年06月23日(81)
乙女- 蟹-獅子:1651年06月25日(81)
乙女- 蟹- 蟹:1651年06月28日(81)
乙女-獅子 1651年06月(81)~1651年07月(81)
乙女-獅子-乙女:1651年06月30日(81)
乙女-獅子-天秤:1651年07月03日(81)
乙女-獅子- 蠍:1651年07月06日(81)
乙女-獅子-射手:1651年07月08日(81)
乙女-獅子-山羊:1651年07月11日(81)
乙女-獅子-水瓶:1651年07月13日(81)
乙女-獅子- 魚:1651年07月16日(81)
乙女-獅子-牡羊:1651年07月18日(81)
乙女-獅子-牡牛:1651年07月21日(81)
乙女-獅子-双子:1651年07月23日(81)
乙女-獅子- 蟹:1651年07月26日(81)
乙女-獅子-獅子:1651年07月28日(81)
乙女-乙女 1651年07月(81)~1651年08月(81)
乙女-乙女-天秤:1651年07月31日(81)
乙女-乙女- 蠍:1651年08月02日(81)
乙女-乙女-射手:1651年08月05日(81)
乙女-乙女-山羊:1651年08月07日(81)
乙女-乙女-水瓶:1651年08月10日(81)
乙女-乙女- 魚:1651年08月13日(81)
乙女-乙女-牡羊:1651年08月15日(81)
乙女-乙女-牡牛:1651年08月18日(81)
乙女-乙女-双子:1651年08月20日(81)
乙女-乙女- 蟹:1651年08月23日(81)
乙女-乙女-獅子:1651年08月25日(81)
乙女-乙女-乙女:1651年08月28日(81)
獅子:1651年08月(82)-1663年08月(94)】
獅子-乙女 1651年08月(82)~1652年08月(82)
獅子-乙女-天秤:1651年08月30日(82)
獅子-乙女- 蠍:1651年09月30日(82)
獅子-乙女-射手:1651年10月30日(82)
獅子-乙女-山羊:1651年11月30日(82)
獅子-乙女-水瓶:1651年12月30日(82)
獅子-乙女- 魚:1652年01月30日(82)
獅子-乙女-牡羊:1652年02月29日(82)
獅子-乙女-牡牛:1652年03月30日(82)
獅子-乙女-双子:1652年04月30日(82)
獅子-乙女- 蟹:1652年05月30日(82)
獅子-乙女-獅子:1652年06月30日(82)
獅子-乙女-乙女:1652年07月30日(82)
獅子-天秤 1652年08月(83)~1653年08月(83)
獅子-天秤- 蠍:1652年08月30日(83)
獅子-天秤-射手:1652年09月29日(83)
獅子-天秤-山羊:1652年10月29日(83)
獅子-天秤-水瓶:1652年11月29日(83)
獅子-天秤- 魚:1652年12月29日(83)
獅子-天秤-牡羊:1653年01月29日(83)
獅子-天秤-牡牛:1653年02月28日(83)
獅子-天秤-双子:1653年03月31日(83)
獅子-天秤- 蟹:1653年04月30日(83)
獅子-天秤-獅子:1653年05月31日(83)
獅子-天秤-乙女:1653年06月30日(83)
獅子-天秤-天秤:1653年07月30日(83)
獅子- 蠍 1653年08月(84)~1654年08月(84)
獅子- 蠍-天秤:1653年08月30日(84)
獅子- 蠍-乙女:1653年09月29日(84)
獅子- 蠍-獅子:1653年10月30日(84)
獅子- 蠍- 蟹:1653年11月29日(84)
獅子- 蠍-双子:1653年12月30日(84)
獅子- 蠍-牡牛:1654年01月29日(84)
獅子- 蠍-牡羊:1654年02月28日(84)
獅子- 蠍- 魚:1654年03月31日(84)
獅子- 蠍-水瓶:1654年04月30日(84)
獅子- 蠍-山羊:1654年05月31日(84)
獅子- 蠍-射手:1654年06月30日(84)
獅子- 蠍- 蠍:1654年07月31日(84)
獅子-射手 1654年08月(85)~1655年08月(85)
獅子-射手- 蠍:1654年08月30日(85)
獅子-射手-天秤:1654年09月30日(85)
獅子-射手-乙女:1654年10月30日(85)
獅子-射手-獅子:1654年11月29日(85)
獅子-射手- 蟹:1654年12月30日(85)
獅子-射手-双子:1655年01月29日(85)
獅子-射手-牡牛:1655年03月01日(85)
獅子-射手-牡羊:1655年03月31日(85)
獅子-射手- 魚:1655年05月01日(85)
獅子-射手-水瓶:1655年05月31日(85)
獅子-射手-山羊:1655年06月30日(85)
獅子-射手-射手:1655年07月31日(85)
獅子-山羊 1655年08月(86)~1656年08月(86)
獅子-山羊-射手:1655年08月30日(86)
獅子-山羊- 蠍:1655年09月30日(86)
獅子-山羊-天秤:1655年10月30日(86)
獅子-山羊-乙女:1655年11月30日(86)
獅子-山羊-獅子:1655年12月30日(86)
獅子-山羊- 蟹:1656年01月30日(86)
獅子-山羊-双子:1656年02月29日(86)
獅子-山羊-牡牛:1656年03月30日(86)
獅子-山羊-牡羊:1656年04月30日(86)
獅子-山羊- 魚:1656年05月30日(86)
獅子-山羊-水瓶:1656年06月30日(86)
獅子-山羊-山羊:1656年07月30日(86)
獅子-水瓶 1656年08月(87)~1657年08月(87)
獅子-水瓶- 魚:1656年08月30日(87)
獅子-水瓶-牡羊:1656年09月29日(87)
獅子-水瓶-牡牛:1656年10月29日(87)
獅子-水瓶-双子:1656年11月29日(87)
獅子-水瓶- 蟹:1656年12月29日(87)
獅子-水瓶-獅子:1657年01月29日(87)
獅子-水瓶-乙女:1657年02月28日(87)
獅子-水瓶-天秤:1657年03月31日(87)
獅子-水瓶- 蠍:1657年04月30日(87)
獅子-水瓶-射手:1657年05月31日(87)
獅子-水瓶-山羊:1657年06月30日(87)
獅子-水瓶-水瓶:1657年07月30日(87)
獅子- 魚 1657年08月(88)~1658年08月(88)
獅子- 魚-牡羊:1657年08月30日(88)
獅子- 魚-牡牛:1657年09月29日(88)
獅子- 魚-双子:1657年10月30日(88)
獅子- 魚- 蟹:1657年11月29日(88)
獅子- 魚-獅子:1657年12月30日(88)
獅子- 魚-乙女:1658年01月29日(88)
獅子- 魚-天秤:1658年02月28日(88)
獅子- 魚- 蠍:1658年03月31日(88)
獅子- 魚-射手:1658年04月30日(88)
獅子- 魚-山羊:1658年05月31日(88)
獅子- 魚-水瓶:1658年06月30日(88)
獅子- 魚- 魚:1658年07月31日(88)
獅子-牡羊 1658年08月(89)~1659年08月(89)
獅子-牡羊-牡牛:1658年08月30日(89)
獅子-牡羊-双子:1658年09月30日(89)
獅子-牡羊- 蟹:1658年10月30日(89)
獅子-牡羊-獅子:1658年11月29日(89)
獅子-牡羊-乙女:1658年12月30日(89)
獅子-牡羊-天秤:1659年01月29日(89)
獅子-牡羊- 蠍:1659年03月01日(89)
獅子-牡羊-射手:1659年03月31日(89)
獅子-牡羊-山羊:1659年05月01日(89)
獅子-牡羊-水瓶:1659年05月31日(89)
獅子-牡羊- 魚:1659年06月30日(89)
獅子-牡羊-牡羊:1659年07月31日(89)
獅子-牡牛 1659年08月(90)~1660年08月(90)
獅子-牡牛-牡羊:1659年08月30日(90)
獅子-牡牛- 魚:1659年09月30日(90)
獅子-牡牛-水瓶:1659年10月30日(90)
獅子-牡牛-山羊:1659年11月30日(90)
獅子-牡牛-射手:1659年12月30日(90)
獅子-牡牛- 蠍:1660年01月30日(90)
獅子-牡牛-天秤:1660年02月29日(90)
獅子-牡牛-乙女:1660年03月30日(90)
獅子-牡牛-獅子:1660年04月30日(90)
獅子-牡牛- 蟹:1660年05月30日(90)
獅子-牡牛-双子:1660年06月30日(90)
獅子-牡牛-牡牛:1660年07月30日(90)
獅子-双子 1660年08月(91)~1661年08月(91)
獅子-双子-牡牛:1660年08月30日(91)
獅子-双子-牡羊:1660年09月29日(91)
獅子-双子- 魚:1660年10月29日(91)
獅子-双子-水瓶:1660年11月29日(91)
獅子-双子-山羊:1660年12月29日(91)
獅子-双子-射手:1661年01月29日(91)
獅子-双子- 蠍:1661年02月28日(91)
獅子-双子-天秤:1661年03月31日(91)
獅子-双子-乙女:1661年04月30日(91)
獅子-双子-獅子:1661年05月31日(91)
獅子-双子- 蟹:1661年06月30日(91)
獅子-双子-双子:1661年07月30日(91)
獅子- 蟹 1661年08月(92)~1662年08月(92)
獅子- 蟹-双子:1661年08月30日(92)
獅子- 蟹-牡牛:1661年09月29日(92)
獅子- 蟹-牡羊:1661年10月30日(92)
獅子- 蟹- 魚:1661年11月29日(92)
獅子- 蟹-水瓶:1661年12月30日(92)
獅子- 蟹-山羊:1662年01月29日(92)
獅子- 蟹-射手:1662年02月28日(92)
獅子- 蟹- 蠍:1662年03月31日(92)
獅子- 蟹-天秤:1662年04月30日(92)
獅子- 蟹-乙女:1662年05月31日(92)
獅子- 蟹-獅子:1662年06月30日(92)
獅子- 蟹- 蟹:1662年07月31日(92)
獅子-獅子 1662年08月(93)~
獅子-獅子-乙女:1662年08月30日(93)
獅子-獅子-天秤:1662年09月30日(93)
獅子-獅子- 蠍:1662年10月30日(93)
獅子-獅子-射手:1662年11月29日(93)
獅子-獅子-山羊:1662年12月30日(93)
獅子-獅子-水瓶:1663年01月29日(93)
獅子-獅子- 魚:1663年03月01日(93)
獅子-獅子-牡羊:1663年03月31日(93)
獅子-獅子-牡牛:1663年05月01日(93)
獅子-獅子-双子:1663年05月31日(93)
獅子-獅子- 蟹:1663年06月30日(93)
獅子-獅子-獅子:1663年07月31日(93)