Jyotish-ONE 出生情報入力

【王侯族15:Prince WilliamsさんのJyotishチャート】

4

5牡羊

6牡牛

Ve 2:03 DK
Me 15:21 BK
7双子

Su 6:29 GK
Mo 11:21 MK
Ra 19:43
3水瓶

D1 Rashi chart

王侯族15:Prince Williamsさん

1982年6月21日 21時3分0秒
51N31'59 -0W12'00
timezone:UTC+1
Paddington,UK
Ra-Sa-Ve (今:Sa-Ra-Ju)
Lahiri -23:36:27
8

2山羊

9獅子

1射手

Asc 3:49
Ke 19:43
12

11天秤

JuR 6:52 PK
10乙女

Ma 15:35 AmK
Sa 21:53 AK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

4

Ke
5

Ve
Sa
6

Su
7

3
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


20:45:27
~ 21:29:39

8

Ma
2

9

Asc
1

12

Mo
JuR
Ra
11

Me
10

Ma
Sa
4

5

Ve
6

Su
Ke
7

3
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


20:45:27
~ 21:19:06

8

2

9

Asc
Ra
1

Me
12

JuR
11

Mo
10

4

Ke
5

6

Ma
7

Me
3
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


20:45:27
~ 21:05:02

Su
8

2

Mo
Sa
9

Asc
1

Ve
JuR
12

Ra
11

10

3

4

5

Me
Ke
6

2
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


20:59:15
~ 21:12:36

7

Asc
Ve
1

Su
8

JuR
Sa
Ra
12

11

Ma
10

Mo
9

Ma
3

4

Ve
Sa
5

6

2
D12 chart
Dwadasamsa
両親


20:56:59
~ 21:08:12

Ke
7

Asc
Ra
1

Su
8

JuR
12

Me
11

Mo
10

9

Su
2

Me
3

4

Mo
5

Asc
1
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


21:02:38
~ 21:10:58

JuR
6

12

Ma
7

11

Sa
10

Ra
Ke
9

Ve
8

Mo
6

7

8

Ma
9

5
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


20:59:15
~ 21:05:59

10

Ve
4

JuR
11

Su
3

2

Asc
Me
Sa
1

Ra
Ke
12

5

6

Mo
7

8

4
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


21:02:38
~ 21:08:12

Me
Ma
9

Su
JuR
3

Ve
10

Sa
2

Asc
Ra
Ke
1

12

11

Me
Ma
12

Asc
1

Ve
2

Ra
Ke
3

Su
JuR
11
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


20:45:27
~ 21:08:12

4

Sa
10

5

Mo
9

8

7

6

Ke
9

Mo
Ma
Sa
10

11

Su
12

8
D60 chart
Shashtyamsa
全て


21:01:31
~ 21:03:46

Asc
1

7

2

6

Me
JuR
5

4

Ve
Ra
3
Asc 射手3:49 1室 速度0:00 Mula(Ke)
Su 双子6:29 7室9L GK速度0:57 Mrigashīra(Ma)
Mo 双子11:21 7室8L MK速度15:11 Ardra(Ra)
Me 牡牛15:21 6室7L 10L BK速度0:35 Rohini(Mo)
Ve 牡牛2:03 6室6L 11L DK速度1:10 Krittika(Su)
Ma 乙女15:35 10室5L 12L AmK速度0:23 Hasta(Mo)
JuR 天秤6:52 11室1L 4L PK速度-0:02逆行 Swāti(Ra)
Sa 乙女21:53 10室2L 3L AK速度0:00 Hasta(Mo)
Ra 双子19:43 7室 速度-0:01 Ardra(Ra)
Ke 射手19:43 1室 速度-0:01 P.Ashadha(Ve)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ra 1976年02月(-7)-1994年02月(11)】
Ra-Sa期 1981年03月(-2)~1984年02月(1)
Ra-Sa-Sa:1981年03月28日(-2)
Ra-Sa-Me:1981年09月09日(-1)
Ra-Sa-Ke:1982年02月04日(-1)
Ra-Sa-Ve:1982年04月05日(-1)
Ra-Sa-Su:1982年09月26日(0)
Ra-Sa-Mo:1982年11月17日(0)
Ra-Sa-Ma:1983年02月12日(0)
Ra-Sa-Ra:1983年04月13日(0)
Ra-Sa-Ju:1983年09月16日(1)
Ra-Me期 1984年02月(1)~1986年08月(4)
Ra-Me-Me:1984年02月02日(1)
Ra-Me-Ke:1984年06月13日(1)
Ra-Me-Ve:1984年08月07日(2)
Ra-Me-Su:1985年01月09日(2)
Ra-Me-Mo:1985年02月24日(2)
Ra-Me-Ma:1985年05月13日(2)
Ra-Me-Ra:1985年07月06日(3)
Ra-Me-Ju:1985年11月23日(3)
Ra-Me-Sa:1986年03月27日(3)
Ra-Ke期 1986年08月(4)~1987年09月(5)
Ra-Ke-Ke:1986年08月22日(4)
Ra-Ke-Ve:1986年09月13日(4)
Ra-Ke-Su:1986年11月16日(4)
Ra-Ke-Mo:1986年12月05日(4)
Ra-Ke-Ma:1987年01月06日(4)
Ra-Ke-Ra:1987年01月28日(4)
Ra-Ke-Ju:1987年03月27日(4)
Ra-Ke-Sa:1987年05月17日(4)
Ra-Ke-Me:1987年07月17日(5)
Ra-Ve期 1987年09月(5)~1990年09月(8)
Ra-Ve-Ve:1987年09月09日(5)
Ra-Ve-Su:1988年03月10日(5)
Ra-Ve-Mo:1988年05月04日(5)
Ra-Ve-Ma:1988年08月03日(6)
Ra-Ve-Ra:1988年10月06日(6)
Ra-Ve-Ju:1989年03月19日(6)
Ra-Ve-Sa:1989年08月12日(7)
Ra-Ve-Me:1990年02月02日(7)
Ra-Ve-Ke:1990年07月07日(8)
Ra-Su期 1990年09月(8)~1991年08月(9)
Ra-Su-Su:1990年09月09日(8)
Ra-Su-Mo:1990年09月25日(8)
Ra-Su-Ma:1990年10月23日(8)
Ra-Su-Ra:1990年11月11日(8)
Ra-Su-Ju:1990年12月30日(8)
Ra-Su-Sa:1991年02月12日(8)
Ra-Su-Me:1991年04月05日(8)
Ra-Su-Ke:1991年05月22日(8)
Ra-Su-Ve:1991年06月10日(8)
Ra-Mo期 1991年08月(9)~1993年02月(10)
Ra-Mo-Mo:1991年08月04日(9)
Ra-Mo-Ma:1991年09月18日(9)
Ra-Mo-Ra:1991年10月20日(9)
Ra-Mo-Ju:1992年01月10日(9)
Ra-Mo-Sa:1992年03月23日(9)
Ra-Mo-Me:1992年06月18日(9)
Ra-Mo-Ke:1992年09月04日(10)
Ra-Mo-Ve:1992年10月06日(10)
Ra-Mo-Su:1993年01月05日(10)
Ra-Ma期 1993年02月(10)~1994年02月(11)
Ra-Ma-Ma:1993年02月02日(10)
Ra-Ma-Ra:1993年02月24日(10)
Ra-Ma-Ju:1993年04月22日(10)
Ra-Ma-Sa:1993年06月13日(10)
Ra-Ma-Me:1993年08月12日(11)
Ra-Ma-Ke:1993年10月06日(11)
Ra-Ma-Ve:1993年10月28日(11)
Ra-Ma-Su:1993年12月31日(11)
Ra-Ma-Mo:1994年01月19日(11)
Ju 1994年02月(11)-2010年02月(27)】
Ju-Ju期 1994年02月(11)~1996年04月(13)
Ju-Ju-Ju:1994年02月20日(11)
Ju-Ju-Sa:1994年06月04日(11)
Ju-Ju-Me:1994年10月05日(12)
Ju-Ju-Ke:1995年01月24日(12)
Ju-Ju-Ve:1995年03月10日(12)
Ju-Ju-Su:1995年07月18日(13)
Ju-Ju-Mo:1995年08月26日(13)
Ju-Ju-Ma:1995年10月30日(13)
Ju-Ju-Ra:1995年12月14日(13)
Ju-Sa期 1996年04月(13)~1998年10月(16)
Ju-Sa-Sa:1996年04月09日(13)
Ju-Sa-Me:1996年09月03日(14)
Ju-Sa-Ke:1997年01月12日(14)
Ju-Sa-Ve:1997年03月07日(14)
Ju-Sa-Su:1997年08月08日(15)
Ju-Sa-Mo:1997年09月23日(15)
Ju-Sa-Ma:1997年12月09日(15)
Ju-Sa-Ra:1998年02月01日(15)
Ju-Sa-Ju:1998年06月20日(15)
Ju-Me期 1998年10月(16)~2001年01月(18)
Ju-Me-Me:1998年10月22日(16)
Ju-Me-Ke:1999年02月16日(16)
Ju-Me-Ve:1999年04月05日(16)
Ju-Me-Su:1999年08月21日(17)
Ju-Me-Mo:1999年10月01日(17)
Ju-Me-Ma:1999年12月09日(17)
Ju-Me-Ra:2000年01月27日(17)
Ju-Me-Ju:2000年05月30日(17)
Ju-Me-Sa:2000年09月17日(18)
Ju-Ke期 2001年01月(18)~2002年01月(19)
Ju-Ke-Ke:2001年01月26日(18)
Ju-Ke-Ve:2001年02月15日(18)
Ju-Ke-Su:2001年04月13日(18)
Ju-Ke-Mo:2001年04月30日(18)
Ju-Ke-Ma:2001年05月29日(18)
Ju-Ke-Ra:2001年06月17日(18)
Ju-Ke-Ju:2001年08月08日(19)
Ju-Ke-Sa:2001年09月22日(19)
Ju-Ke-Me:2001年11月15日(19)
Ju-Ve期 2002年01月(19)~2004年09月(22)
Ju-Ve-Ve:2002年01月02日(19)
Ju-Ve-Su:2002年06月14日(19)
Ju-Ve-Mo:2002年08月01日(20)
Ju-Ve-Ma:2002年10月22日(20)
Ju-Ve-Ra:2002年12月17日(20)
Ju-Ve-Ju:2003年05月12日(20)
Ju-Ve-Sa:2003年09月19日(21)
Ju-Ve-Me:2004年02月21日(21)
Ju-Ve-Ke:2004年07月08日(22)
Ju-Su期 2004年09月(22)~2005年06月(23)
Ju-Su-Su:2004年09月02日(22)
Ju-Su-Mo:2004年09月17日(22)
Ju-Su-Ma:2004年10月11日(22)
Ju-Su-Ra:2004年10月28日(22)
Ju-Su-Ju:2004年12月11日(22)
Ju-Su-Sa:2005年01月19日(22)
Ju-Su-Me:2005年03月06日(22)
Ju-Su-Ke:2005年04月17日(22)
Ju-Su-Ve:2005年05月04日(22)
Ju-Mo期 2005年06月(23)~2006年10月(24)
Ju-Mo-Mo:2005年06月22日(23)
Ju-Mo-Ma:2005年08月01日(23)
Ju-Mo-Ra:2005年08月30日(23)
Ju-Mo-Ju:2005年11月11日(23)
Ju-Mo-Sa:2006年01月15日(23)
Ju-Mo-Me:2006年04月02日(23)
Ju-Mo-Ke:2006年06月10日(23)
Ju-Mo-Ve:2006年07月08日(24)
Ju-Mo-Su:2006年09月27日(24)
Ju-Ma期 2006年10月(24)~2007年09月(25)
Ju-Ma-Ma:2006年10月22日(24)
Ju-Ma-Ra:2006年11月10日(24)
Ju-Ma-Ju:2007年01月01日(24)
Ju-Ma-Sa:2007年02月15日(24)
Ju-Ma-Me:2007年04月10日(24)
Ju-Ma-Ke:2007年05月28日(24)
Ju-Ma-Ve:2007年06月17日(24)
Ju-Ma-Su:2007年08月13日(25)
Ju-Ma-Mo:2007年08月30日(25)
Ju-Ra期 2007年09月(25)~2010年02月(27)
Ju-Ra-Ra:2007年09月27日(25)
Ju-Ra-Ju:2008年02月06日(25)
Ju-Ra-Sa:2008年06月02日(25)
Ju-Ra-Me:2008年10月19日(26)
Ju-Ra-Ke:2009年02月20日(26)
Ju-Ra-Ve:2009年04月12日(26)
Ju-Ra-Su:2009年09月05日(27)
Ju-Ra-Mo:2009年10月19日(27)
Ju-Ra-Ma:2009年12月31日(27)
Sa 2010年02月(27)-2029年02月(46)】
Sa-Sa期 2010年02月(27)~2013年02月(30)
Sa-Sa-Sa:2010年02月20日(27)
Sa-Sa-Me:2010年08月13日(28)
Sa-Sa-Ke:2011年01月16日(28)
Sa-Sa-Ve:2011年03月21日(28)
Sa-Sa-Su:2011年09月20日(29)
Sa-Sa-Mo:2011年11月14日(29)
Sa-Sa-Ma:2012年02月13日(29)
Sa-Sa-Ra:2012年04月17日(29)
Sa-Sa-Ju:2012年09月29日(30)
Sa-Me期 2013年02月(30)~2015年11月(33)
Sa-Me-Me:2013年02月23日(30)
Sa-Me-Ke:2013年07月12日(31)
Sa-Me-Ve:2013年09月07日(31)
Sa-Me-Su:2014年02月18日(31)
Sa-Me-Mo:2014年04月08日(31)
Sa-Me-Ma:2014年06月29日(32)
Sa-Me-Ra:2014年08月26日(32)
Sa-Me-Ju:2015年01月20日(32)
Sa-Me-Sa:2015年05月31日(32)
Sa-Ke期 2015年11月(33)~2016年12月(34)
Sa-Ke-Ke:2015年11月03日(33)
Sa-Ke-Ve:2015年11月27日(33)
Sa-Ke-Su:2016年02月02日(33)
Sa-Ke-Mo:2016年02月22日(33)
Sa-Ke-Ma:2016年03月27日(33)
Sa-Ke-Ra:2016年04月20日(33)
Sa-Ke-Ju:2016年06月19日(33)
Sa-Ke-Sa:2016年08月12日(34)
Sa-Ke-Me:2016年10月15日(34)
Sa-Ve期 2016年12月(34)~2020年02月(37)
Sa-Ve-Ve:2016年12月12日(34)
Sa-Ve-Su:2017年06月23日(35)
Sa-Ve-Mo:2017年08月19日(35)
Sa-Ve-Ma:2017年11月24日(35)
Sa-Ve-Ra:2018年01月30日(35)
Sa-Ve-Ju:2018年07月23日(36)
Sa-Ve-Sa:2018年12月24日(36)
Sa-Ve-Me:2019年06月25日(37)
Sa-Ve-Ke:2019年12月06日(37)
Sa-Su期 2020年02月(37)~2021年01月(38)
Sa-Su-Su:2020年02月11日(37)
Sa-Su-Mo:2020年02月29日(37)
Sa-Su-Ma:2020年03月29日(37)
Sa-Su-Ra:2020年04月18日(37)
Sa-Su-Ju:2020年06月09日(37)
Sa-Su-Sa:2020年07月25日(38)
Sa-Su-Me:2020年09月18日(38)
Sa-Su-Ke:2020年11月06日(38)
Sa-Su-Ve:2020年11月27日(38)
Sa-Mo期 2021年01月(38)~2022年08月(40)
Sa-Mo-Mo:2021年01月23日(38)
Sa-Mo-Ma:2021年03月13日(38)
Sa-Mo-Ra:2021年04月15日(38)
Sa-Mo-Ju:2021年07月11日(39)
Sa-Mo-Sa:2021年09月26日(39)
Sa-Mo-Me:2021年12月27日(39)
Sa-Mo-Ke:2022年03月19日(39)
Sa-Mo-Ve:2022年04月21日(39)
Sa-Mo-Su:2022年07月27日(40)
Sa-Ma期 2022年08月(40)~2023年10月(41)
Sa-Ma-Ma:2022年08月25日(40)
Sa-Ma-Ra:2022年09月17日(40)
Sa-Ma-Ju:2022年11月17日(40)
Sa-Ma-Sa:2023年01月10日(40)
Sa-Ma-Me:2023年03月15日(40)
Sa-Ma-Ke:2023年05月11日(40)
Sa-Ma-Ve:2023年06月04日(40)
Sa-Ma-Su:2023年08月11日(41)
Sa-Ma-Mo:2023年08月31日(41)
Sa-Ra期 2023年10月(41)~2026年08月(44)
Sa-Ra-Ra:2023年10月04日(41)
Sa-Ra-Ju:2024年03月08日(41)
Sa-Ra-Sa:2024年07月24日(42)
Sa-Ra-Me:2025年01月05日(42)
Sa-Ra-Ke:2025年06月02日(42)
Sa-Ra-Ve:2025年08月01日(43)
Sa-Ra-Su:2026年01月22日(43)
Sa-Ra-Mo:2026年03月15日(43)
Sa-Ra-Ma:2026年06月10日(43)
Sa-Ju期 2026年08月(44)~2029年02月(46)
Sa-Ju-Ju:2026年08月09日(44)
Sa-Ju-Sa:2026年12月11日(44)
Sa-Ju-Me:2027年05月06日(44)
Sa-Ju-Ke:2027年09月14日(45)
Sa-Ju-Ve:2027年11月07日(45)
Sa-Ju-Su:2028年04月10日(45)
Sa-Ju-Mo:2028年05月26日(45)
Sa-Ju-Ma:2028年08月11日(46)
Sa-Ju-Ra:2028年10月04日(46)
Me 2029年02月(46)-2046年02月(63)】
Me-Me期 2029年02月(46)~2031年07月(49)
Me-Me-Me:2029年02月20日(46)
Me-Me-Ke:2029年06月24日(47)
Me-Me-Ve:2029年08月15日(47)
Me-Me-Su:2030年01月08日(47)
Me-Me-Mo:2030年02月21日(47)
Me-Me-Ma:2030年05月06日(47)
Me-Me-Ra:2030年06月26日(48)
Me-Me-Ju:2030年11月05日(48)
Me-Me-Sa:2031年03月02日(48)
Me-Ke期 2031年07月(49)~2032年07月(50)
Me-Ke-Ke:2031年07月19日(49)
Me-Ke-Ve:2031年08月10日(49)
Me-Ke-Su:2031年10月09日(49)
Me-Ke-Mo:2031年10月27日(49)
Me-Ke-Ma:2031年11月26日(49)
Me-Ke-Ra:2031年12月17日(49)
Me-Ke-Ju:2032年02月10日(49)
Me-Ke-Sa:2032年03月29日(49)
Me-Ke-Me:2032年05月25日(49)
Me-Ve期 2032年07月(50)~2035年05月(52)
Me-Ve-Ve:2032年07月16日(50)
Me-Ve-Su:2033年01月04日(50)
Me-Ve-Mo:2033年02月25日(50)
Me-Ve-Ma:2033年05月22日(50)
Me-Ve-Ra:2033年07月21日(51)
Me-Ve-Ju:2033年12月24日(51)
Me-Ve-Sa:2034年05月11日(51)
Me-Ve-Me:2034年10月22日(52)
Me-Ve-Ke:2035年03月17日(52)
Me-Su期 2035年05月(52)~2036年03月(53)
Me-Su-Su:2035年05月17日(52)
Me-Su-Mo:2035年06月01日(52)
Me-Su-Ma:2035年06月27日(53)
Me-Su-Ra:2035年07月15日(53)
Me-Su-Ju:2035年08月31日(53)
Me-Su-Sa:2035年10月11日(53)
Me-Su-Me:2035年11月29日(53)
Me-Su-Ke:2036年01月12日(53)
Me-Su-Ve:2036年01月30日(53)
Me-Mo期 2036年03月(53)~2037年08月(55)
Me-Mo-Mo:2036年03月22日(53)
Me-Mo-Ma:2036年05月04日(53)
Me-Mo-Ra:2036年06月03日(53)
Me-Mo-Ju:2036年08月20日(54)
Me-Mo-Sa:2036年10月28日(54)
Me-Mo-Me:2037年01月18日(54)
Me-Mo-Ke:2037年04月01日(54)
Me-Mo-Ve:2037年05月01日(54)
Me-Mo-Su:2037年07月27日(55)
Me-Ma期 2037年08月(55)~2038年08月(56)
Me-Ma-Ma:2037年08月21日(55)
Me-Ma-Ra:2037年09月12日(55)
Me-Ma-Ju:2037年11月05日(55)
Me-Ma-Sa:2037年12月23日(55)
Me-Ma-Me:2038年02月19日(55)
Me-Ma-Ke:2038年04月11日(55)
Me-Ma-Ve:2038年05月02日(55)
Me-Ma-Su:2038年07月01日(56)
Me-Ma-Mo:2038年07月19日(56)
Me-Ra期 2038年08月(56)~2041年03月(58)
Me-Ra-Ra:2038年08月19日(56)
Me-Ra-Ju:2039年01月05日(56)
Me-Ra-Sa:2039年05月10日(56)
Me-Ra-Me:2039年10月04日(57)
Me-Ra-Ke:2040年02月13日(57)
Me-Ra-Ve:2040年04月07日(57)
Me-Ra-Su:2040年09月09日(58)
Me-Ra-Mo:2040年10月26日(58)
Me-Ra-Ma:2041年01月12日(58)
Me-Ju期 2041年03月(58)~2043年06月(60)
Me-Ju-Ju:2041年03月07日(58)
Me-Ju-Sa:2041年06月25日(59)
Me-Ju-Me:2041年11月03日(59)
Me-Ju-Ke:2042年03月01日(59)
Me-Ju-Ve:2042年04月18日(59)
Me-Ju-Su:2042年09月03日(60)
Me-Ju-Mo:2042年10月14日(60)
Me-Ju-Ma:2042年12月22日(60)
Me-Ju-Ra:2043年02月09日(60)
Me-Sa期 2043年06月(60)~2046年02月(63)
Me-Sa-Sa:2043年06月13日(60)
Me-Sa-Me:2043年11月16日(61)
Me-Sa-Ke:2044年04月03日(61)
Me-Sa-Ve:2044年05月30日(61)
Me-Sa-Su:2044年11月10日(62)
Me-Sa-Mo:2044年12月29日(62)
Me-Sa-Ma:2045年03月21日(62)
Me-Sa-Ra:2045年05月17日(62)
Me-Sa-Ju:2045年10月12日(63)
Ke 2046年02月(63)-2053年02月(70)】
Ke-Ke期 2046年02月(63)~2046年07月(64)
Ke-Ke-Ke:2046年02月20日(63)
Ke-Ke-Ve:2046年03月01日(63)
Ke-Ke-Su:2046年03月26日(63)
Ke-Ke-Mo:2046年04月02日(63)
Ke-Ke-Ma:2046年04月14日(63)
Ke-Ke-Ra:2046年04月23日(63)
Ke-Ke-Ju:2046年05月16日(63)
Ke-Ke-Sa:2046年06月04日(63)
Ke-Ke-Me:2046年06月28日(64)
Ke-Ve期 2046年07月(64)~2047年09月(65)
Ke-Ve-Ve:2046年07月19日(64)
Ke-Ve-Su:2046年09月28日(64)
Ke-Ve-Mo:2046年10月19日(64)
Ke-Ve-Ma:2046年11月24日(64)
Ke-Ve-Ra:2046年12月19日(64)
Ke-Ve-Ju:2047年02月21日(64)
Ke-Ve-Sa:2047年04月19日(64)
Ke-Ve-Me:2047年06月25日(65)
Ke-Ve-Ke:2047年08月24日(65)
Ke-Su期 2047年09月(65)~2048年01月(65)
Ke-Su-Su:2047年09月18日(65)
Ke-Su-Mo:2047年09月25日(65)
Ke-Su-Ma:2047年10月05日(65)
Ke-Su-Ra:2047年10月13日(65)
Ke-Su-Ju:2047年11月01日(65)
Ke-Su-Sa:2047年11月18日(65)
Ke-Su-Me:2047年12月08日(65)
Ke-Su-Ke:2047年12月26日(65)
Ke-Su-Ve:2048年01月03日(65)
Ke-Mo期 2048年01月(65)~2048年08月(66)
Ke-Mo-Mo:2048年01月24日(65)
Ke-Mo-Ma:2048年02月11日(65)
Ke-Mo-Ra:2048年02月23日(65)
Ke-Mo-Ju:2048年03月26日(65)
Ke-Mo-Sa:2048年04月24日(65)
Ke-Mo-Me:2048年05月27日(65)
Ke-Mo-Ke:2048年06月27日(66)
Ke-Mo-Ve:2048年07月09日(66)
Ke-Mo-Su:2048年08月14日(66)
Ke-Ma期 2048年08月(66)~2049年01月(66)
Ke-Ma-Ma:2048年08月24日(66)
Ke-Ma-Ra:2048年09月02日(66)
Ke-Ma-Ju:2048年09月24日(66)
Ke-Ma-Sa:2048年10月14日(66)
Ke-Ma-Me:2048年11月07日(66)
Ke-Ma-Ke:2048年11月28日(66)
Ke-Ma-Ve:2048年12月07日(66)
Ke-Ma-Su:2048年12月31日(66)
Ke-Ma-Mo:2049年01月08日(66)
Ke-Ra期 2049年01月(66)~2050年02月(67)
Ke-Ra-Ra:2049年01月20日(66)
Ke-Ra-Ju:2049年03月19日(66)
Ke-Ra-Sa:2049年05月09日(66)
Ke-Ra-Me:2049年07月09日(67)
Ke-Ra-Ke:2049年09月01日(67)
Ke-Ra-Ve:2049年09月23日(67)
Ke-Ra-Su:2049年11月26日(67)
Ke-Ra-Mo:2049年12月16日(67)
Ke-Ra-Ma:2050年01月16日(67)
Ke-Ju期 2050年02月(67)~2051年01月(68)
Ke-Ju-Ju:2050年02月08日(67)
Ke-Ju-Sa:2050年03月25日(67)
Ke-Ju-Me:2050年05月18日(67)
Ke-Ju-Ke:2050年07月06日(68)
Ke-Ju-Ve:2050年07月25日(68)
Ke-Ju-Su:2050年09月20日(68)
Ke-Ju-Mo:2050年10月07日(68)
Ke-Ju-Ma:2050年11月05日(68)
Ke-Ju-Ra:2050年11月25日(68)
Ke-Sa期 2051年01月(68)~2052年02月(69)
Ke-Sa-Sa:2051年01月15日(68)
Ke-Sa-Me:2051年03月20日(68)
Ke-Sa-Ke:2051年05月16日(68)
Ke-Sa-Ve:2051年06月09日(68)
Ke-Sa-Su:2051年08月15日(69)
Ke-Sa-Mo:2051年09月05日(69)
Ke-Sa-Ma:2051年10月08日(69)
Ke-Sa-Ra:2051年11月01日(69)
Ke-Sa-Ju:2052年01月01日(69)
Ke-Me期 2052年02月(69)~2053年02月(70)
Ke-Me-Me:2052年02月24日(69)
Ke-Me-Ke:2052年04月15日(69)
Ke-Me-Ve:2052年05月06日(69)
Ke-Me-Su:2052年07月05日(70)
Ke-Me-Mo:2052年07月23日(70)
Ke-Me-Ma:2052年08月23日(70)
Ke-Me-Ra:2052年09月13日(70)
Ke-Me-Ju:2052年11月06日(70)
Ke-Me-Sa:2052年12月24日(70)
Ve 2053年02月(70)-2073年02月(90)】
Ve-Ve期 2053年02月(70)~2056年06月(74)
Ve-Ve-Ve:2053年02月20日(70)
Ve-Ve-Su:2053年09月11日(71)
Ve-Ve-Mo:2053年11月11日(71)
Ve-Ve-Ma:2054年02月20日(71)
Ve-Ve-Ra:2054年05月02日(71)
Ve-Ve-Ju:2054年11月01日(72)
Ve-Ve-Sa:2055年04月12日(72)
Ve-Ve-Me:2055年10月22日(73)
Ve-Ve-Ke:2056年04月11日(73)
Ve-Su期 2056年06月(74)~2057年06月(75)
Ve-Su-Su:2056年06月21日(74)
Ve-Su-Mo:2056年07月10日(74)
Ve-Su-Ma:2056年08月09日(74)
Ve-Su-Ra:2056年08月30日(74)
Ve-Su-Ju:2056年10月24日(74)
Ve-Su-Sa:2056年12月12日(74)
Ve-Su-Me:2057年02月08日(74)
Ve-Su-Ke:2057年03月31日(74)
Ve-Su-Ve:2057年04月22日(74)
Ve-Mo期 2057年06月(75)~2059年02月(76)
Ve-Mo-Mo:2057年06月22日(75)
Ve-Mo-Ma:2057年08月11日(75)
Ve-Mo-Ra:2057年09月16日(75)
Ve-Mo-Ju:2057年12月16日(75)
Ve-Mo-Sa:2058年03月07日(75)
Ve-Mo-Me:2058年06月12日(75)
Ve-Mo-Ke:2058年09月06日(76)
Ve-Mo-Ve:2058年10月11日(76)
Ve-Mo-Su:2059年01月21日(76)
Ve-Ma期 2059年02月(76)~2060年04月(77)
Ve-Ma-Ma:2059年02月20日(76)
Ve-Ma-Ra:2059年03月17日(76)
Ve-Ma-Ju:2059年05月20日(76)
Ve-Ma-Sa:2059年07月16日(77)
Ve-Ma-Me:2059年09月21日(77)
Ve-Ma-Ke:2059年11月21日(77)
Ve-Ma-Ve:2059年12月16日(77)
Ve-Ma-Su:2060年02月25日(77)
Ve-Ma-Mo:2060年03月17日(77)
Ve-Ra期 2060年04月(77)~2063年04月(80)
Ve-Ra-Ra:2060年04月21日(77)
Ve-Ra-Ju:2060年10月03日(78)
Ve-Ra-Sa:2061年02月26日(78)
Ve-Ra-Me:2061年08月18日(79)
Ve-Ra-Ke:2062年01月21日(79)
Ve-Ra-Ve:2062年03月26日(79)
Ve-Ra-Su:2062年09月24日(80)
Ve-Ra-Mo:2062年11月18日(80)
Ve-Ra-Ma:2063年02月17日(80)
Ve-Ju期 2063年04月(80)~2065年12月(83)
Ve-Ju-Ju:2063年04月22日(80)
Ve-Ju-Sa:2063年08月30日(81)
Ve-Ju-Me:2064年01月31日(81)
Ve-Ju-Ke:2064年06月17日(81)
Ve-Ju-Ve:2064年08月13日(82)
Ve-Ju-Su:2065年01月22日(82)
Ve-Ju-Mo:2065年03月12日(82)
Ve-Ju-Ma:2065年06月01日(82)
Ve-Ju-Ra:2065年07月28日(83)
Ve-Sa期 2065年12月(83)~2069年02月(86)
Ve-Sa-Sa:2065年12月21日(83)
Ve-Sa-Me:2066年06月22日(84)
Ve-Sa-Ke:2066年12月03日(84)
Ve-Sa-Ve:2067年02月09日(84)
Ve-Sa-Su:2067年08月20日(85)
Ve-Sa-Mo:2067年10月17日(85)
Ve-Sa-Ma:2068年01月22日(85)
Ve-Sa-Ra:2068年03月29日(85)
Ve-Sa-Ju:2068年09月19日(86)
Ve-Me期 2069年02月(86)~2071年12月(89)
Ve-Me-Me:2069年02月20日(86)
Ve-Me-Ke:2069年07月16日(87)
Ve-Me-Ve:2069年09月15日(87)
Ve-Me-Su:2070年03月06日(87)
Ve-Me-Mo:2070年04月27日(87)
Ve-Me-Ma:2070年07月22日(88)
Ve-Me-Ra:2070年09月21日(88)
Ve-Me-Ju:2071年02月23日(88)
Ve-Me-Sa:2071年07月11日(89)
Ve-Ke期 2071年12月(89)~2073年02月(90)
Ve-Ke-Ke:2071年12月22日(89)
Ve-Ke-Ve:2072年01月16日(89)
Ve-Ke-Su:2072年03月27日(89)
Ve-Ke-Mo:2072年04月17日(89)
Ve-Ke-Ma:2072年05月22日(89)
Ve-Ke-Ra:2072年06月16日(89)
Ve-Ke-Ju:2072年08月19日(90)
Ve-Ke-Sa:2072年10月15日(90)
Ve-Ke-Me:2072年12月21日(90)
Su 2073年02月(90)-2079年02月(96)】
Su-Su期 2073年02月(90)~2073年06月(90)
Su-Su-Su:2073年02月20日(90)
Su-Su-Mo:2073年02月25日(90)
Su-Su-Ma:2073年03月06日(90)
Su-Su-Ra:2073年03月13日(90)
Su-Su-Ju:2073年03月29日(90)
Su-Su-Sa:2073年04月13日(90)
Su-Su-Me:2073年04月30日(90)
Su-Su-Ke:2073年05月16日(90)
Su-Su-Ve:2073年05月22日(90)
Su-Mo期 2073年06月(90)~2073年12月(91)
Su-Mo-Mo:2073年06月09日(90)
Su-Mo-Ma:2073年06月25日(91)
Su-Mo-Ra:2073年07月05日(91)
Su-Mo-Ju:2073年08月02日(91)
Su-Mo-Sa:2073年08月26日(91)
Su-Mo-Me:2073年09月24日(91)
Su-Mo-Ke:2073年10月20日(91)
Su-Mo-Ve:2073年10月30日(91)
Su-Mo-Su:2073年11月30日(91)
Su-Ma期 2073年12月(91)~2074年04月(91)
Su-Ma-Ma:2073年12月09日(91)
Su-Ma-Ra:2073年12月16日(91)
Su-Ma-Ju:2074年01月05日(91)
Su-Ma-Sa:2074年01月22日(91)
Su-Ma-Me:2074年02月11日(91)
Su-Ma-Ke:2074年03月01日(91)
Su-Ma-Ve:2074年03月08日(91)
Su-Ma-Su:2074年03月30日(91)
Su-Ma-Mo:2074年04月05日(91)
Su-Ra期 2074年04月(91)~2075年03月(92)
Su-Ra-Ra:2074年04月16日(91)
Su-Ra-Ju:2074年06月04日(91)
Su-Ra-Sa:2074年07月18日(92)
Su-Ra-Me:2074年09月08日(92)
Su-Ra-Ke:2074年10月25日(92)
Su-Ra-Ve:2074年11月13日(92)
Su-Ra-Su:2075年01月07日(92)
Su-Ra-Mo:2075年01月23日(92)
Su-Ra-Ma:2075年02月19日(92)
Su-Ju期 2075年03月(92)~2075年12月(93)
Su-Ju-Ju:2075年03月11日(92)
Su-Ju-Sa:2075年04月19日(92)
Su-Ju-Me:2075年06月04日(92)
Su-Ju-Ke:2075年07月15日(93)
Su-Ju-Ve:2075年08月01日(93)
Su-Ju-Su:2075年09月19日(93)
Su-Ju-Mo:2075年10月04日(93)
Su-Ju-Ma:2075年10月28日(93)
Su-Ju-Ra:2075年11月14日(93)
Su-Sa期 2075年12月(93)~2076年12月(94)
Su-Sa-Sa:2075年12月28日(93)
Su-Sa-Me:2076年02月21日(93)
Su-Sa-Ke:2076年04月10日(93)
Su-Sa-Ve:2076年04月30日(93)
Su-Sa-Su:2076年06月27日(94)
Su-Sa-Mo:2076年07月14日(94)
Su-Sa-Ma:2076年08月12日(94)
Su-Sa-Ra:2076年09月01日(94)
Su-Sa-Ju:2076年10月23日(94)
Su-Me期 2076年12月(94)~2077年10月(95)
Su-Me-Me:2076年12月09日(94)
Su-Me-Ke:2077年01月22日(94)
Su-Me-Ve:2077年02月09日(94)
Su-Me-Su:2077年04月02日(94)
Su-Me-Mo:2077年04月17日(94)
Su-Me-Ma:2077年05月13日(94)
Su-Me-Ra:2077年05月31日(94)
Su-Me-Ju:2077年07月17日(95)
Su-Me-Sa:2077年08月27日(95)
Su-Ke期 2077年10月(95)~2078年02月(95)
Su-Ke-Ke:2077年10月15日(95)
Su-Ke-Ve:2077年10月23日(95)
Su-Ke-Su:2077年11月13日(95)
Su-Ke-Mo:2077年11月19日(95)
Su-Ke-Ma:2077年11月30日(95)
Su-Ke-Ra:2077年12月07日(95)
Su-Ke-Ju:2077年12月27日(95)
Su-Ke-Sa:2078年01月13日(95)
Su-Ke-Me:2078年02月02日(95)
Su-Ve期 2078年02月(95)~2079年02月(96)
Su-Ve-Ve:2078年02月20日(95)
Su-Ve-Su:2078年04月22日(95)
Su-Ve-Mo:2078年05月10日(95)
Su-Ve-Ma:2078年06月10日(95)
Su-Ve-Ra:2078年07月01日(96)
Su-Ve-Ju:2078年08月25日(96)
Su-Ve-Sa:2078年10月12日(96)
Su-Ve-Me:2078年12月09日(96)
Su-Ve-Ke:2079年01月30日(96)
Mo 2079年02月(96)-2089年02月(106)】
Mo-Mo期 2079年02月(96)~2079年12月(97)
Mo-Mo-Mo:2079年02月20日(96)
Mo-Mo-Ma:2079年03月18日(96)
Mo-Mo-Ra:2079年04月04日(96)
Mo-Mo-Ju:2079年05月20日(96)
Mo-Mo-Sa:2079年06月30日(97)
Mo-Mo-Me:2079年08月17日(97)
Mo-Mo-Ke:2079年09月29日(97)
Mo-Mo-Ve:2079年10月17日(97)
Mo-Mo-Su:2079年12月06日(97)
Mo-Ma期 2079年12月(97)~2080年07月(98)
Mo-Ma-Ma:2079年12月22日(97)
Mo-Ma-Ra:2080年01月03日(97)
Mo-Ma-Ju:2080年02月04日(97)
Mo-Ma-Sa:2080年03月03日(97)
Mo-Ma-Me:2080年04月06日(97)
Mo-Ma-Ke:2080年05月06日(97)
Mo-Ma-Ve:2080年05月19日(97)
Mo-Ma-Su:2080年06月23日(98)
Mo-Ma-Mo:2080年07月04日(98)
Mo-Ra期 2080年07月(98)~2082年01月(99)
Mo-Ra-Ra:2080年07月22日(98)
Mo-Ra-Ju:2080年10月12日(98)
Mo-Ra-Sa:2080年12月24日(98)
Mo-Ra-Me:2081年03月21日(98)
Mo-Ra-Ke:2081年06月06日(98)
Mo-Ra-Ve:2081年07月08日(99)
Mo-Ra-Su:2081年10月08日(99)
Mo-Ra-Mo:2081年11月04日(99)
Mo-Ra-Ma:2081年12月20日(99)
Mo-Ju期 2082年01月(99)~2083年05月(100)
Mo-Ju-Ju:2082年01月21日(99)
Mo-Ju-Sa:2082年03月27日(99)
Mo-Ju-Me:2082年06月12日(99)
Mo-Ju-Ke:2082年08月20日(100)
Mo-Ju-Ve:2082年09月17日(100)
Mo-Ju-Su:2082年12月07日(100)
Mo-Ju-Mo:2083年01月01日(100)
Mo-Ju-Ma:2083年02月10日(100)
Mo-Ju-Ra:2083年03月11日(100)
Mo-Sa期 2083年05月(100)~2084年12月(102)
Mo-Sa-Sa:2083年05月23日(100)
Mo-Sa-Me:2083年08月22日(101)
Mo-Sa-Ke:2083年11月12日(101)
Mo-Sa-Ve:2083年12月16日(101)
Mo-Sa-Su:2084年03月21日(101)
Mo-Sa-Mo:2084年04月19日(101)
Mo-Sa-Ma:2084年06月06日(101)
Mo-Sa-Ra:2084年07月10日(102)
Mo-Sa-Ju:2084年10月05日(102)
Mo-Me期 2084年12月(102)~2086年05月(103)
Mo-Me-Me:2084年12月21日(102)
Mo-Me-Ke:2085年03月04日(102)
Mo-Me-Ve:2085年04月03日(102)
Mo-Me-Su:2085年06月29日(103)
Mo-Me-Mo:2085年07月25日(103)
Mo-Me-Ma:2085年09月06日(103)
Mo-Me-Ra:2085年10月06日(103)
Mo-Me-Ju:2085年12月22日(103)
Mo-Me-Sa:2086年03月01日(103)
Mo-Ke期 2086年05月(103)~2086年12月(104)
Mo-Ke-Ke:2086年05月22日(103)
Mo-Ke-Ve:2086年06月04日(103)
Mo-Ke-Su:2086年07月09日(104)
Mo-Ke-Mo:2086年07月20日(104)
Mo-Ke-Ma:2086年08月07日(104)
Mo-Ke-Ra:2086年08月19日(104)
Mo-Ke-Ju:2086年09月20日(104)
Mo-Ke-Sa:2086年10月18日(104)
Mo-Ke-Me:2086年11月21日(104)
Mo-Ve期 2086年12月(104)~2088年08月(106)
Mo-Ve-Ve:2086年12月21日(104)
Mo-Ve-Su:2087年04月02日(104)
Mo-Ve-Mo:2087年05月02日(104)
Mo-Ve-Ma:2087年06月22日(105)
Mo-Ve-Ra:2087年07月28日(105)
Mo-Ve-Ju:2087年10月27日(105)
Mo-Ve-Sa:2088年01月16日(105)
Mo-Ve-Me:2088年04月21日(105)
Mo-Ve-Ke:2088年07月17日(106)
Mo-Su期 2088年08月(106)~2089年02月(106)
Mo-Su-Su:2088年08月21日(106)
Mo-Su-Mo:2088年08月30日(106)
Mo-Su-Ma:2088年09月15日(106)
Mo-Su-Ra:2088年09月25日(106)
Mo-Su-Ju:2088年10月23日(106)
Mo-Su-Sa:2088年11月16日(106)
Mo-Su-Me:2088年12月15日(106)
Mo-Su-Ke:2089年01月10日(106)
Mo-Su-Ve:2089年01月20日(106)
Ma 2089年02月(106)-2096年02月(113)】
Ma-Ma期 2089年02月(106)~2089年07月(107)
Ma-Ma-Ma:2089年02月20日(106)
Ma-Ma-Ra:2089年02月28日(106)
Ma-Ma-Ju:2089年03月23日(106)
Ma-Ma-Sa:2089年04月12日(106)
Ma-Ma-Me:2089年05月05日(106)
Ma-Ma-Ke:2089年05月26日(106)
Ma-Ma-Ve:2089年06月04日(106)
Ma-Ma-Su:2089年06月29日(107)
Ma-Ma-Mo:2089年07月06日(107)
Ma-Ra期 2089年07月(107)~2090年08月(108)
Ma-Ra-Ra:2089年07月19日(107)
Ma-Ra-Ju:2089年09月14日(107)
Ma-Ra-Sa:2089年11月05日(107)
Ma-Ra-Me:2090年01月04日(107)
Ma-Ra-Ke:2090年02月28日(107)
Ma-Ra-Ve:2090年03月22日(107)
Ma-Ra-Su:2090年05月25日(107)
Ma-Ra-Mo:2090年06月13日(107)
Ma-Ra-Ma:2090年07月15日(108)
Ma-Ju期 2090年08月(108)~2091年07月(109)
Ma-Ju-Ju:2090年08月06日(108)
Ma-Ju-Sa:2090年09月21日(108)
Ma-Ju-Me:2090年11月14日(108)
Ma-Ju-Ke:2091年01月01日(108)
Ma-Ju-Ve:2091年01月21日(108)
Ma-Ju-Su:2091年03月19日(108)
Ma-Ju-Mo:2091年04月05日(108)
Ma-Ju-Ma:2091年05月03日(108)
Ma-Ju-Ra:2091年05月23日(108)
Ma-Sa期 2091年07月(109)~2092年08月(110)
Ma-Sa-Sa:2091年07月13日(109)
Ma-Sa-Me:2091年09月15日(109)
Ma-Sa-Ke:2091年11月12日(109)
Ma-Sa-Ve:2091年12月05日(109)
Ma-Sa-Su:2092年02月11日(109)
Ma-Sa-Mo:2092年03月02日(109)
Ma-Sa-Ma:2092年04月05日(109)
Ma-Sa-Ra:2092年04月28日(109)
Ma-Sa-Ju:2092年06月28日(110)
Ma-Me期 2092年08月(110)~2093年08月(111)
Ma-Me-Me:2092年08月21日(110)
Ma-Me-Ke:2092年10月11日(110)
Ma-Me-Ve:2092年11月02日(110)
Ma-Me-Su:2093年01月01日(110)
Ma-Me-Mo:2093年01月19日(110)
Ma-Me-Ma:2093年02月18日(110)
Ma-Me-Ra:2093年03月11日(110)
Ma-Me-Ju:2093年05月05日(110)
Ma-Me-Sa:2093年06月22日(111)
Ma-Ke期 2093年08月(111)~2094年01月(111)
Ma-Ke-Ke:2093年08月18日(111)
Ma-Ke-Ve:2093年08月27日(111)
Ma-Ke-Su:2093年09月21日(111)
Ma-Ke-Mo:2093年09月28日(111)
Ma-Ke-Ma:2093年10月11日(111)
Ma-Ke-Ra:2093年10月20日(111)
Ma-Ke-Ju:2093年11月11日(111)
Ma-Ke-Sa:2093年12月01日(111)
Ma-Ke-Me:2093年12月24日(111)
Ma-Ve期 2094年01月(111)~2095年03月(112)
Ma-Ve-Ve:2094年01月15日(111)
Ma-Ve-Su:2094年03月27日(111)
Ma-Ve-Mo:2094年04月17日(111)
Ma-Ve-Ma:2094年05月22日(111)
Ma-Ve-Ra:2094年06月16日(111)
Ma-Ve-Ju:2094年08月19日(112)
Ma-Ve-Sa:2094年10月15日(112)
Ma-Ve-Me:2094年12月21日(112)
Ma-Ve-Ke:2095年02月20日(112)
Ma-Su期 2095年03月(112)~2096年02月(113)
Ma-Su-Su:2095年03月17日(112)
Ma-Su-Mo:2095年03月23日(112)
Ma-Su-Ma:2095年04月03日(112)
Ma-Su-Ra:2095年04月10日(112)
Ma-Su-Ju:2095年04月29日(112)
Ma-Su-Sa:2095年05月16日(112)
Ma-Su-Me:2095年06月06日(112)
Ma-Su-Ke:2095年06月24日(113)
Ma-Su-Ve:2095年07月01日(113)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

射手:1982年06月(0)-1992年06月(10)】
射手- 蠍 1982年06月(0)~1983年04月(0)
射手- 蠍-天秤:1982年06月21日(0)
射手- 蠍-乙女:1982年07月17日(0)
射手- 蠍-獅子:1982年08月11日(0)
射手- 蠍- 蟹:1982年09月05日(0)
射手- 蠍-双子:1982年10月01日(0)
射手- 蠍-牡牛:1982年10月26日(0)
射手- 蠍-牡羊:1982年11月21日(0)
射手- 蠍- 魚:1982年12月16日(0)
射手- 蠍-水瓶:1983年01月10日(0)
射手- 蠍-山羊:1983年02月05日(0)
射手- 蠍-射手:1983年03月02日(0)
射手- 蠍- 蠍:1983年03月27日(0)
射手-天秤 1983年04月(0)~1984年02月(0)
射手-天秤- 蠍:1983年04月22日(0)
射手-天秤-射手:1983年05月17日(0)
射手-天秤-山羊:1983年06月11日(0)
射手-天秤-水瓶:1983年07月07日(1)
射手-天秤- 魚:1983年08月01日(1)
射手-天秤-牡羊:1983年08月27日(1)
射手-天秤-牡牛:1983年09月21日(1)
射手-天秤-双子:1983年10月16日(1)
射手-天秤- 蟹:1983年11月11日(1)
射手-天秤-獅子:1983年12月06日(1)
射手-天秤-乙女:1983年12月31日(1)
射手-天秤-天秤:1984年01月26日(1)
射手-乙女 1984年02月(1)~1984年12月(1)
射手-乙女-天秤:1984年02月20日(1)
射手-乙女- 蠍:1984年03月16日(1)
射手-乙女-射手:1984年04月11日(1)
射手-乙女-山羊:1984年05月06日(1)
射手-乙女-水瓶:1984年06月01日(1)
射手-乙女- 魚:1984年06月26日(2)
射手-乙女-牡羊:1984年07月21日(2)
射手-乙女-牡牛:1984年08月16日(2)
射手-乙女-双子:1984年09月10日(2)
射手-乙女- 蟹:1984年10月05日(2)
射手-乙女-獅子:1984年10月31日(2)
射手-乙女-乙女:1984年11月25日(2)
射手-獅子 1984年12月(2)~1985年10月(2)
射手-獅子-乙女:1984年12月20日(2)
射手-獅子-天秤:1985年01月15日(2)
射手-獅子- 蠍:1985年02月09日(2)
射手-獅子-射手:1985年03月07日(2)
射手-獅子-山羊:1985年04月01日(2)
射手-獅子-水瓶:1985年04月26日(2)
射手-獅子- 魚:1985年05月22日(2)
射手-獅子-牡羊:1985年06月16日(2)
射手-獅子-牡牛:1985年07月11日(3)
射手-獅子-双子:1985年08月06日(3)
射手-獅子- 蟹:1985年08月31日(3)
射手-獅子-獅子:1985年09月25日(3)
射手- 蟹 1985年10月(3)~1986年08月(3)
射手- 蟹-双子:1985年10月21日(3)
射手- 蟹-牡牛:1985年11月15日(3)
射手- 蟹-牡羊:1985年12月11日(3)
射手- 蟹- 魚:1986年01月05日(3)
射手- 蟹-水瓶:1986年01月30日(3)
射手- 蟹-山羊:1986年02月25日(3)
射手- 蟹-射手:1986年03月22日(3)
射手- 蟹- 蠍:1986年04月16日(3)
射手- 蟹-天秤:1986年05月12日(3)
射手- 蟹-乙女:1986年06月06日(3)
射手- 蟹-獅子:1986年07月01日(4)
射手- 蟹- 蟹:1986年07月27日(4)
射手-双子 1986年08月(4)~1987年06月(4)
射手-双子-牡牛:1986年08月21日(4)
射手-双子-牡羊:1986年09月16日(4)
射手-双子- 魚:1986年10月11日(4)
射手-双子-水瓶:1986年11月05日(4)
射手-双子-山羊:1986年12月01日(4)
射手-双子-射手:1986年12月26日(4)
射手-双子- 蠍:1987年01月20日(4)
射手-双子-天秤:1987年02月15日(4)
射手-双子-乙女:1987年03月12日(4)
射手-双子-獅子:1987年04月06日(4)
射手-双子- 蟹:1987年05月02日(4)
射手-双子-双子:1987年05月27日(4)
射手-牡牛 1987年06月(5)~1988年04月(5)
射手-牡牛-牡羊:1987年06月22日(5)
射手-牡牛- 魚:1987年07月17日(5)
射手-牡牛-水瓶:1987年08月11日(5)
射手-牡牛-山羊:1987年09月06日(5)
射手-牡牛-射手:1987年10月01日(5)
射手-牡牛- 蠍:1987年10月26日(5)
射手-牡牛-天秤:1987年11月21日(5)
射手-牡牛-乙女:1987年12月16日(5)
射手-牡牛-獅子:1988年01月11日(5)
射手-牡牛- 蟹:1988年02月05日(5)
射手-牡牛-双子:1988年03月01日(5)
射手-牡牛-牡牛:1988年03月27日(5)
射手-牡羊 1988年04月(5)~1989年02月(5)
射手-牡羊-牡牛:1988年04月21日(5)
射手-牡羊-双子:1988年05月16日(5)
射手-牡羊- 蟹:1988年06月11日(5)
射手-牡羊-獅子:1988年07月06日(6)
射手-牡羊-乙女:1988年07月31日(6)
射手-牡羊-天秤:1988年08月26日(6)
射手-牡羊- 蠍:1988年09月20日(6)
射手-牡羊-射手:1988年10月16日(6)
射手-牡羊-山羊:1988年11月10日(6)
射手-牡羊-水瓶:1988年12月05日(6)
射手-牡羊- 魚:1988年12月31日(6)
射手-牡羊-牡羊:1989年01月25日(6)
射手- 魚 1989年02月(6)~1989年12月(6)
射手- 魚-牡羊:1989年02月19日(6)
射手- 魚-牡牛:1989年03月17日(6)
射手- 魚-双子:1989年04月11日(6)
射手- 魚- 蟹:1989年05月06日(6)
射手- 魚-獅子:1989年06月01日(6)
射手- 魚-乙女:1989年06月26日(7)
射手- 魚-天秤:1989年07月22日(7)
射手- 魚- 蠍:1989年08月16日(7)
射手- 魚-射手:1989年09月10日(7)
射手- 魚-山羊:1989年10月06日(7)
射手- 魚-水瓶:1989年10月31日(7)
射手- 魚- 魚:1989年11月25日(7)
射手-水瓶 1989年12月(7)~1990年10月(7)
射手-水瓶- 魚:1989年12月21日(7)
射手-水瓶-牡羊:1990年01月15日(7)
射手-水瓶-牡牛:1990年02月09日(7)
射手-水瓶-双子:1990年03月07日(7)
射手-水瓶- 蟹:1990年04月01日(7)
射手-水瓶-獅子:1990年04月27日(7)
射手-水瓶-乙女:1990年05月22日(7)
射手-水瓶-天秤:1990年06月16日(7)
射手-水瓶- 蠍:1990年07月12日(8)
射手-水瓶-射手:1990年08月06日(8)
射手-水瓶-山羊:1990年08月31日(8)
射手-水瓶-水瓶:1990年09月26日(8)
射手-山羊 1990年10月(8)~1991年08月(8)
射手-山羊-射手:1990年10月21日(8)
射手-山羊- 蠍:1990年11月15日(8)
射手-山羊-天秤:1990年12月11日(8)
射手-山羊-乙女:1991年01月05日(8)
射手-山羊-獅子:1991年01月31日(8)
射手-山羊- 蟹:1991年02月25日(8)
射手-山羊-双子:1991年03月22日(8)
射手-山羊-牡牛:1991年04月17日(8)
射手-山羊-牡羊:1991年05月12日(8)
射手-山羊- 魚:1991年06月06日(8)
射手-山羊-水瓶:1991年07月02日(9)
射手-山羊-山羊:1991年07月27日(9)
射手-射手 1991年08月(9)~1992年06月(9)
射手-射手- 蠍:1991年08月21日(9)
射手-射手-天秤:1991年09月16日(9)
射手-射手-乙女:1991年10月11日(9)
射手-射手-獅子:1991年11月06日(9)
射手-射手- 蟹:1991年12月01日(9)
射手-射手-双子:1991年12月26日(9)
射手-射手-牡牛:1992年01月21日(9)
射手-射手-牡羊:1992年02月15日(9)
射手-射手- 魚:1992年03月11日(9)
射手-射手-水瓶:1992年04月06日(9)
射手-射手-山羊:1992年05月01日(9)
射手-射手-射手:1992年05月26日(9)
 蠍:1992年06月(10)-2002年06月(20)】
 蠍-天秤 1992年06月(10)~1993年04月(10)
 蠍-天秤- 蠍:1992年06月21日(10)
 蠍-天秤-射手:1992年07月16日(10)
 蠍-天秤-山羊:1992年08月11日(10)
 蠍-天秤-水瓶:1992年09月05日(10)
 蠍-天秤- 魚:1992年09月30日(10)
 蠍-天秤-牡羊:1992年10月26日(10)
 蠍-天秤-牡牛:1992年11月20日(10)
 蠍-天秤-双子:1992年12月15日(10)
 蠍-天秤- 蟹:1993年01月10日(10)
 蠍-天秤-獅子:1993年02月04日(10)
 蠍-天秤-乙女:1993年03月01日(10)
 蠍-天秤-天秤:1993年03月27日(10)
 蠍-乙女 1993年04月(10)~1994年02月(10)
 蠍-乙女-天秤:1993年04月21日(10)
 蠍-乙女- 蠍:1993年05月17日(10)
 蠍-乙女-射手:1993年06月11日(10)
 蠍-乙女-山羊:1993年07月06日(11)
 蠍-乙女-水瓶:1993年08月01日(11)
 蠍-乙女- 魚:1993年08月26日(11)
 蠍-乙女-牡羊:1993年09月20日(11)
 蠍-乙女-牡牛:1993年10月16日(11)
 蠍-乙女-双子:1993年11月10日(11)
 蠍-乙女- 蟹:1993年12月05日(11)
 蠍-乙女-獅子:1993年12月31日(11)
 蠍-乙女-乙女:1994年01月25日(11)
 蠍-獅子 1994年02月(11)~1994年12月(11)
 蠍-獅子-乙女:1994年02月20日(11)
 蠍-獅子-天秤:1994年03月17日(11)
 蠍-獅子- 蠍:1994年04月11日(11)
 蠍-獅子-射手:1994年05月07日(11)
 蠍-獅子-山羊:1994年06月01日(11)
 蠍-獅子-水瓶:1994年06月26日(12)
 蠍-獅子- 魚:1994年07月22日(12)
 蠍-獅子-牡羊:1994年08月16日(12)
 蠍-獅子-牡牛:1994年09月11日(12)
 蠍-獅子-双子:1994年10月06日(12)
 蠍-獅子- 蟹:1994年10月31日(12)
 蠍-獅子-獅子:1994年11月26日(12)
 蠍- 蟹 1994年12月(12)~1995年10月(12)
 蠍- 蟹-双子:1994年12月21日(12)
 蠍- 蟹-牡牛:1995年01月15日(12)
 蠍- 蟹-牡羊:1995年02月10日(12)
 蠍- 蟹- 魚:1995年03月07日(12)
 蠍- 蟹-水瓶:1995年04月01日(12)
 蠍- 蟹-山羊:1995年04月27日(12)
 蠍- 蟹-射手:1995年05月22日(12)
 蠍- 蟹- 蠍:1995年06月17日(12)
 蠍- 蟹-天秤:1995年07月12日(13)
 蠍- 蟹-乙女:1995年08月06日(13)
 蠍- 蟹-獅子:1995年09月01日(13)
 蠍- 蟹- 蟹:1995年09月26日(13)
 蠍-双子 1995年10月(13)~1996年08月(13)
 蠍-双子-牡牛:1995年10月21日(13)
 蠍-双子-牡羊:1995年11月16日(13)
 蠍-双子- 魚:1995年12月11日(13)
 蠍-双子-水瓶:1996年01月05日(13)
 蠍-双子-山羊:1996年01月31日(13)
 蠍-双子-射手:1996年02月25日(13)
 蠍-双子- 蠍:1996年03月22日(13)
 蠍-双子-天秤:1996年04月16日(13)
 蠍-双子-乙女:1996年05月11日(13)
 蠍-双子-獅子:1996年06月06日(13)
 蠍-双子- 蟹:1996年07月01日(14)
 蠍-双子-双子:1996年07月26日(14)
 蠍-牡牛 1996年08月(14)~1997年06月(14)
 蠍-牡牛-牡羊:1996年08月21日(14)
 蠍-牡牛- 魚:1996年09月15日(14)
 蠍-牡牛-水瓶:1996年10月10日(14)
 蠍-牡牛-山羊:1996年11月05日(14)
 蠍-牡牛-射手:1996年11月30日(14)
 蠍-牡牛- 蠍:1996年12月26日(14)
 蠍-牡牛-天秤:1997年01月20日(14)
 蠍-牡牛-乙女:1997年02月14日(14)
 蠍-牡牛-獅子:1997年03月12日(14)
 蠍-牡牛- 蟹:1997年04月06日(14)
 蠍-牡牛-双子:1997年05月01日(14)
 蠍-牡牛-牡牛:1997年05月27日(14)
 蠍-牡羊 1997年06月(15)~1998年04月(15)
 蠍-牡羊-牡牛:1997年06月21日(15)
 蠍-牡羊-双子:1997年07月16日(15)
 蠍-牡羊- 蟹:1997年08月11日(15)
 蠍-牡羊-獅子:1997年09月05日(15)
 蠍-牡羊-乙女:1997年10月01日(15)
 蠍-牡羊-天秤:1997年10月26日(15)
 蠍-牡羊- 蠍:1997年11月20日(15)
 蠍-牡羊-射手:1997年12月16日(15)
 蠍-牡羊-山羊:1998年01月10日(15)
 蠍-牡羊-水瓶:1998年02月04日(15)
 蠍-牡羊- 魚:1998年03月02日(15)
 蠍-牡羊-牡羊:1998年03月27日(15)
 蠍- 魚 1998年04月(15)~1999年02月(15)
 蠍- 魚-牡羊:1998年04月21日(15)
 蠍- 魚-牡牛:1998年05月17日(15)
 蠍- 魚-双子:1998年06月11日(15)
 蠍- 魚- 蟹:1998年07月07日(16)
 蠍- 魚-獅子:1998年08月01日(16)
 蠍- 魚-乙女:1998年08月26日(16)
 蠍- 魚-天秤:1998年09月21日(16)
 蠍- 魚- 蠍:1998年10月16日(16)
 蠍- 魚-射手:1998年11月10日(16)
 蠍- 魚-山羊:1998年12月06日(16)
 蠍- 魚-水瓶:1998年12月31日(16)
 蠍- 魚- 魚:1999年01月25日(16)
 蠍-水瓶 1999年02月(16)~1999年12月(16)
 蠍-水瓶- 魚:1999年02月20日(16)
 蠍-水瓶-牡羊:1999年03月17日(16)
 蠍-水瓶-牡牛:1999年04月12日(16)
 蠍-水瓶-双子:1999年05月07日(16)
 蠍-水瓶- 蟹:1999年06月01日(16)
 蠍-水瓶-獅子:1999年06月27日(17)
 蠍-水瓶-乙女:1999年07月22日(17)
 蠍-水瓶-天秤:1999年08月16日(17)
 蠍-水瓶- 蠍:1999年09月11日(17)
 蠍-水瓶-射手:1999年10月06日(17)
 蠍-水瓶-山羊:1999年10月31日(17)
 蠍-水瓶-水瓶:1999年11月26日(17)
 蠍-山羊 1999年12月(17)~2000年10月(17)
 蠍-山羊-射手:1999年12月21日(17)
 蠍-山羊- 蠍:2000年01月16日(17)
 蠍-山羊-天秤:2000年02月10日(17)
 蠍-山羊-乙女:2000年03月06日(17)
 蠍-山羊-獅子:2000年04月01日(17)
 蠍-山羊- 蟹:2000年04月26日(17)
 蠍-山羊-双子:2000年05月21日(17)
 蠍-山羊-牡牛:2000年06月16日(17)
 蠍-山羊-牡羊:2000年07月11日(18)
 蠍-山羊- 魚:2000年08月05日(18)
 蠍-山羊-水瓶:2000年08月31日(18)
 蠍-山羊-山羊:2000年09月25日(18)
 蠍-射手 2000年10月(18)~2001年08月(18)
 蠍-射手- 蠍:2000年10月21日(18)
 蠍-射手-天秤:2000年11月15日(18)
 蠍-射手-乙女:2000年12月10日(18)
 蠍-射手-獅子:2001年01月05日(18)
 蠍-射手- 蟹:2001年01月30日(18)
 蠍-射手-双子:2001年02月24日(18)
 蠍-射手-牡牛:2001年03月22日(18)
 蠍-射手-牡羊:2001年04月16日(18)
 蠍-射手- 魚:2001年05月12日(18)
 蠍-射手-水瓶:2001年06月06日(18)
 蠍-射手-山羊:2001年07月01日(19)
 蠍-射手-射手:2001年07月27日(19)
 蠍- 蠍 2001年08月(19)~2002年06月(19)
 蠍- 蠍-天秤:2001年08月21日(19)
 蠍- 蠍-乙女:2001年09月15日(19)
 蠍- 蠍-獅子:2001年10月11日(19)
 蠍- 蠍- 蟹:2001年11月05日(19)
 蠍- 蠍-双子:2001年11月30日(19)
 蠍- 蠍-牡牛:2001年12月26日(19)
 蠍- 蠍-牡羊:2002年01月20日(19)
 蠍- 蠍- 魚:2002年02月15日(19)
 蠍- 蠍-水瓶:2002年03月12日(19)
 蠍- 蠍-山羊:2002年04月06日(19)
 蠍- 蠍-射手:2002年05月02日(19)
 蠍- 蠍- 蠍:2002年05月27日(19)
天秤:2002年06月(20)-2009年06月(27)】
天秤- 蠍 2002年06月(20)~2003年01月(20)
天秤- 蠍-天秤:2002年06月21日(20)
天秤- 蠍-乙女:2002年07月09日(20)
天秤- 蠍-獅子:2002年07月27日(20)
天秤- 蠍- 蟹:2002年08月14日(20)
天秤- 蠍-双子:2002年08月31日(20)
天秤- 蠍-牡牛:2002年09月18日(20)
天秤- 蠍-牡羊:2002年10月06日(20)
天秤- 蠍- 魚:2002年10月24日(20)
天秤- 蠍-水瓶:2002年11月10日(20)
天秤- 蠍-山羊:2002年11月28日(20)
天秤- 蠍-射手:2002年12月16日(20)
天秤- 蠍- 蠍:2003年01月03日(20)
天秤-射手 2003年01月(20)~2003年08月(20)
天秤-射手- 蠍:2003年01月20日(20)
天秤-射手-天秤:2003年02月07日(20)
天秤-射手-乙女:2003年02月25日(20)
天秤-射手-獅子:2003年03月15日(20)
天秤-射手- 蟹:2003年04月01日(20)
天秤-射手-双子:2003年04月19日(20)
天秤-射手-牡牛:2003年05月07日(20)
天秤-射手-牡羊:2003年05月25日(20)
天秤-射手- 魚:2003年06月11日(20)
天秤-射手-水瓶:2003年06月29日(21)
天秤-射手-山羊:2003年07月17日(21)
天秤-射手-射手:2003年08月04日(21)
天秤-山羊 2003年08月(21)~2004年03月(21)
天秤-山羊-射手:2003年08月21日(21)
天秤-山羊- 蠍:2003年09月08日(21)
天秤-山羊-天秤:2003年09月26日(21)
天秤-山羊-乙女:2003年10月14日(21)
天秤-山羊-獅子:2003年10月31日(21)
天秤-山羊- 蟹:2003年11月18日(21)
天秤-山羊-双子:2003年12月06日(21)
天秤-山羊-牡牛:2003年12月24日(21)
天秤-山羊-牡羊:2004年01月11日(21)
天秤-山羊- 魚:2004年01月28日(21)
天秤-山羊-水瓶:2004年02月15日(21)
天秤-山羊-山羊:2004年03月04日(21)
天秤-水瓶 2004年03月(21)~2004年10月(21)
天秤-水瓶- 魚:2004年03月22日(21)
天秤-水瓶-牡羊:2004年04月08日(21)
天秤-水瓶-牡牛:2004年04月26日(21)
天秤-水瓶-双子:2004年05月14日(21)
天秤-水瓶- 蟹:2004年06月01日(21)
天秤-水瓶-獅子:2004年06月18日(21)
天秤-水瓶-乙女:2004年07月06日(22)
天秤-水瓶-天秤:2004年07月24日(22)
天秤-水瓶- 蠍:2004年08月11日(22)
天秤-水瓶-射手:2004年08月28日(22)
天秤-水瓶-山羊:2004年09月15日(22)
天秤-水瓶-水瓶:2004年10月03日(22)
天秤- 魚 2004年10月(22)~2005年05月(22)
天秤- 魚-牡羊:2004年10月21日(22)
天秤- 魚-牡牛:2004年11月07日(22)
天秤- 魚-双子:2004年11月25日(22)
天秤- 魚- 蟹:2004年12月13日(22)
天秤- 魚-獅子:2004年12月31日(22)
天秤- 魚-乙女:2005年01月17日(22)
天秤- 魚-天秤:2005年02月04日(22)
天秤- 魚- 蠍:2005年02月22日(22)
天秤- 魚-射手:2005年03月12日(22)
天秤- 魚-山羊:2005年03月29日(22)
天秤- 魚-水瓶:2005年04月16日(22)
天秤- 魚- 魚:2005年05月04日(22)
天秤-牡羊 2005年05月(22)~2005年12月(22)
天秤-牡羊-牡牛:2005年05月22日(22)
天秤-牡羊-双子:2005年06月08日(22)
天秤-牡羊- 蟹:2005年06月26日(23)
天秤-牡羊-獅子:2005年07月14日(23)
天秤-牡羊-乙女:2005年08月01日(23)
天秤-牡羊-天秤:2005年08月18日(23)
天秤-牡羊- 蠍:2005年09月05日(23)
天秤-牡羊-射手:2005年09月23日(23)
天秤-牡羊-山羊:2005年10月11日(23)
天秤-牡羊-水瓶:2005年10月28日(23)
天秤-牡羊- 魚:2005年11月15日(23)
天秤-牡羊-牡羊:2005年12月03日(23)
天秤-牡牛 2005年12月(23)~2006年07月(23)
天秤-牡牛-牡羊:2005年12月21日(23)
天秤-牡牛- 魚:2006年01月07日(23)
天秤-牡牛-水瓶:2006年01月25日(23)
天秤-牡牛-山羊:2006年02月12日(23)
天秤-牡牛-射手:2006年03月02日(23)
天秤-牡牛- 蠍:2006年03月19日(23)
天秤-牡牛-天秤:2006年04月06日(23)
天秤-牡牛-乙女:2006年04月24日(23)
天秤-牡牛-獅子:2006年05月12日(23)
天秤-牡牛- 蟹:2006年05月30日(23)
天秤-牡牛-双子:2006年06月16日(23)
天秤-牡牛-牡牛:2006年07月04日(24)
天秤-双子 2006年07月(24)~2007年02月(24)
天秤-双子-牡牛:2006年07月22日(24)
天秤-双子-牡羊:2006年08月09日(24)
天秤-双子- 魚:2006年08月26日(24)
天秤-双子-水瓶:2006年09月13日(24)
天秤-双子-山羊:2006年10月01日(24)
天秤-双子-射手:2006年10月19日(24)
天秤-双子- 蠍:2006年11月05日(24)
天秤-双子-天秤:2006年11月23日(24)
天秤-双子-乙女:2006年12月11日(24)
天秤-双子-獅子:2006年12月29日(24)
天秤-双子- 蟹:2007年01月15日(24)
天秤-双子-双子:2007年02月02日(24)
天秤- 蟹 2007年02月(24)~2007年09月(24)
天秤- 蟹-双子:2007年02月20日(24)
天秤- 蟹-牡牛:2007年03月10日(24)
天秤- 蟹-牡羊:2007年03月27日(24)
天秤- 蟹- 魚:2007年04月14日(24)
天秤- 蟹-水瓶:2007年05月02日(24)
天秤- 蟹-山羊:2007年05月20日(24)
天秤- 蟹-射手:2007年06月06日(24)
天秤- 蟹- 蠍:2007年06月24日(25)
天秤- 蟹-天秤:2007年07月12日(25)
天秤- 蟹-乙女:2007年07月30日(25)
天秤- 蟹-獅子:2007年08月16日(25)
天秤- 蟹- 蟹:2007年09月03日(25)
天秤-獅子 2007年09月(25)~2008年04月(25)
天秤-獅子-乙女:2007年09月21日(25)
天秤-獅子-天秤:2007年10月09日(25)
天秤-獅子- 蠍:2007年10月26日(25)
天秤-獅子-射手:2007年11月13日(25)
天秤-獅子-山羊:2007年12月01日(25)
天秤-獅子-水瓶:2007年12月19日(25)
天秤-獅子- 魚:2008年01月05日(25)
天秤-獅子-牡羊:2008年01月23日(25)
天秤-獅子-牡牛:2008年02月10日(25)
天秤-獅子-双子:2008年02月28日(25)
天秤-獅子- 蟹:2008年03月16日(25)
天秤-獅子-獅子:2008年04月03日(25)
天秤-乙女 2008年04月(25)~2008年11月(25)
天秤-乙女-天秤:2008年04月21日(25)
天秤-乙女- 蠍:2008年05月09日(25)
天秤-乙女-射手:2008年05月26日(25)
天秤-乙女-山羊:2008年06月13日(25)
天秤-乙女-水瓶:2008年07月01日(26)
天秤-乙女- 魚:2008年07月19日(26)
天秤-乙女-牡羊:2008年08月05日(26)
天秤-乙女-牡牛:2008年08月23日(26)
天秤-乙女-双子:2008年09月10日(26)
天秤-乙女- 蟹:2008年09月28日(26)
天秤-乙女-獅子:2008年10月16日(26)
天秤-乙女-乙女:2008年11月02日(26)
天秤-天秤 2008年11月(26)~2009年06月(26)
天秤-天秤- 蠍:2008年11月20日(26)
天秤-天秤-射手:2008年12月08日(26)
天秤-天秤-山羊:2008年12月26日(26)
天秤-天秤-水瓶:2009年01月12日(26)
天秤-天秤- 魚:2009年01月30日(26)
天秤-天秤-牡羊:2009年02月17日(26)
天秤-天秤-牡牛:2009年03月07日(26)
天秤-天秤-双子:2009年03月24日(26)
天秤-天秤- 蟹:2009年04月11日(26)
天秤-天秤-獅子:2009年04月29日(26)
天秤-天秤-乙女:2009年05月17日(26)
天秤-天秤-天秤:2009年06月03日(26)
乙女:2009年06月(27)-2013年06月(31)】
乙女-天秤 2009年06月(27)~2009年10月(27)
乙女-天秤- 蠍:2009年06月21日(27)
乙女-天秤-射手:2009年07月01日(27)
乙女-天秤-山羊:2009年07月11日(27)
乙女-天秤-水瓶:2009年07月22日(27)
乙女-天秤- 魚:2009年08月01日(27)
乙女-天秤-牡羊:2009年08月11日(27)
乙女-天秤-牡牛:2009年08月21日(27)
乙女-天秤-双子:2009年08月31日(27)
乙女-天秤- 蟹:2009年09月10日(27)
乙女-天秤-獅子:2009年09月20日(27)
乙女-天秤-乙女:2009年10月01日(27)
乙女-天秤-天秤:2009年10月11日(27)
乙女- 蠍 2009年10月(27)~2010年02月(27)
乙女- 蠍-天秤:2009年10月21日(27)
乙女- 蠍-乙女:2009年10月31日(27)
乙女- 蠍-獅子:2009年11月10日(27)
乙女- 蠍- 蟹:2009年11月20日(27)
乙女- 蠍-双子:2009年11月30日(27)
乙女- 蠍-牡牛:2009年12月11日(27)
乙女- 蠍-牡羊:2009年12月21日(27)
乙女- 蠍- 魚:2009年12月31日(27)
乙女- 蠍-水瓶:2010年01月10日(27)
乙女- 蠍-山羊:2010年01月20日(27)
乙女- 蠍-射手:2010年01月30日(27)
乙女- 蠍- 蠍:2010年02月09日(27)
乙女-射手 2010年02月(27)~2010年06月(27)
乙女-射手- 蠍:2010年02月20日(27)
乙女-射手-天秤:2010年03月02日(27)
乙女-射手-乙女:2010年03月12日(27)
乙女-射手-獅子:2010年03月22日(27)
乙女-射手- 蟹:2010年04月01日(27)
乙女-射手-双子:2010年04月11日(27)
乙女-射手-牡牛:2010年04月21日(27)
乙女-射手-牡羊:2010年05月02日(27)
乙女-射手- 魚:2010年05月12日(27)
乙女-射手-水瓶:2010年05月22日(27)
乙女-射手-山羊:2010年06月01日(27)
乙女-射手-射手:2010年06月11日(27)
乙女-山羊 2010年06月(28)~2010年10月(28)
乙女-山羊-射手:2010年06月21日(28)
乙女-山羊- 蠍:2010年07月01日(28)
乙女-山羊-天秤:2010年07月12日(28)
乙女-山羊-乙女:2010年07月22日(28)
乙女-山羊-獅子:2010年08月01日(28)
乙女-山羊- 蟹:2010年08月11日(28)
乙女-山羊-双子:2010年08月21日(28)
乙女-山羊-牡牛:2010年08月31日(28)
乙女-山羊-牡羊:2010年09月11日(28)
乙女-山羊- 魚:2010年09月21日(28)
乙女-山羊-水瓶:2010年10月01日(28)
乙女-山羊-山羊:2010年10月11日(28)
乙女-水瓶 2010年10月(28)~2011年02月(28)
乙女-水瓶- 魚:2010年10月21日(28)
乙女-水瓶-牡羊:2010年10月31日(28)
乙女-水瓶-牡牛:2010年11月10日(28)
乙女-水瓶-双子:2010年11月21日(28)
乙女-水瓶- 蟹:2010年12月01日(28)
乙女-水瓶-獅子:2010年12月11日(28)
乙女-水瓶-乙女:2010年12月21日(28)
乙女-水瓶-天秤:2010年12月31日(28)
乙女-水瓶- 蠍:2011年01月10日(28)
乙女-水瓶-射手:2011年01月20日(28)
乙女-水瓶-山羊:2011年01月31日(28)
乙女-水瓶-水瓶:2011年02月10日(28)
乙女- 魚 2011年02月(28)~2011年06月(28)
乙女- 魚-牡羊:2011年02月20日(28)
乙女- 魚-牡牛:2011年03月02日(28)
乙女- 魚-双子:2011年03月12日(28)
乙女- 魚- 蟹:2011年03月22日(28)
乙女- 魚-獅子:2011年04月01日(28)
乙女- 魚-乙女:2011年04月12日(28)
乙女- 魚-天秤:2011年04月22日(28)
乙女- 魚- 蠍:2011年05月02日(28)
乙女- 魚-射手:2011年05月12日(28)
乙女- 魚-山羊:2011年05月22日(28)
乙女- 魚-水瓶:2011年06月01日(28)
乙女- 魚- 魚:2011年06月11日(28)
乙女-牡羊 2011年06月(29)~2011年10月(29)
乙女-牡羊-牡牛:2011年06月22日(29)
乙女-牡羊-双子:2011年07月02日(29)
乙女-牡羊- 蟹:2011年07月12日(29)
乙女-牡羊-獅子:2011年07月22日(29)
乙女-牡羊-乙女:2011年08月01日(29)
乙女-牡羊-天秤:2011年08月11日(29)
乙女-牡羊- 蠍:2011年08月21日(29)
乙女-牡羊-射手:2011年09月01日(29)
乙女-牡羊-山羊:2011年09月11日(29)
乙女-牡羊-水瓶:2011年09月21日(29)
乙女-牡羊- 魚:2011年10月01日(29)
乙女-牡羊-牡羊:2011年10月11日(29)
乙女-牡牛 2011年10月(29)~2012年02月(29)
乙女-牡牛-牡羊:2011年10月21日(29)
乙女-牡牛- 魚:2011年10月31日(29)
乙女-牡牛-水瓶:2011年11月11日(29)
乙女-牡牛-山羊:2011年11月21日(29)
乙女-牡牛-射手:2011年12月01日(29)
乙女-牡牛- 蠍:2011年12月11日(29)
乙女-牡牛-天秤:2011年12月21日(29)
乙女-牡牛-乙女:2011年12月31日(29)
乙女-牡牛-獅子:2012年01月11日(29)
乙女-牡牛- 蟹:2012年01月21日(29)
乙女-牡牛-双子:2012年01月31日(29)
乙女-牡牛-牡牛:2012年02月10日(29)
乙女-双子 2012年02月(29)~2012年06月(29)
乙女-双子-牡牛:2012年02月20日(29)
乙女-双子-牡羊:2012年03月01日(29)
乙女-双子- 魚:2012年03月11日(29)
乙女-双子-水瓶:2012年03月22日(29)
乙女-双子-山羊:2012年04月01日(29)
乙女-双子-射手:2012年04月11日(29)
乙女-双子- 蠍:2012年04月21日(29)
乙女-双子-天秤:2012年05月01日(29)
乙女-双子-乙女:2012年05月11日(29)
乙女-双子-獅子:2012年05月21日(29)
乙女-双子- 蟹:2012年06月01日(29)
乙女-双子-双子:2012年06月11日(29)
乙女- 蟹 2012年06月(30)~2012年10月(30)
乙女- 蟹-双子:2012年06月21日(30)
乙女- 蟹-牡牛:2012年07月01日(30)
乙女- 蟹-牡羊:2012年07月11日(30)
乙女- 蟹- 魚:2012年07月21日(30)
乙女- 蟹-水瓶:2012年07月31日(30)
乙女- 蟹-山羊:2012年08月11日(30)
乙女- 蟹-射手:2012年08月21日(30)
乙女- 蟹- 蠍:2012年08月31日(30)
乙女- 蟹-天秤:2012年09月10日(30)
乙女- 蟹-乙女:2012年09月20日(30)
乙女- 蟹-獅子:2012年09月30日(30)
乙女- 蟹- 蟹:2012年10月10日(30)
乙女-獅子 2012年10月(30)~2013年02月(30)
乙女-獅子-乙女:2012年10月21日(30)
乙女-獅子-天秤:2012年10月31日(30)
乙女-獅子- 蠍:2012年11月10日(30)
乙女-獅子-射手:2012年11月20日(30)
乙女-獅子-山羊:2012年11月30日(30)
乙女-獅子-水瓶:2012年12月10日(30)
乙女-獅子- 魚:2012年12月20日(30)
乙女-獅子-牡羊:2012年12月31日(30)
乙女-獅子-牡牛:2013年01月10日(30)
乙女-獅子-双子:2013年01月20日(30)
乙女-獅子- 蟹:2013年01月30日(30)
乙女-獅子-獅子:2013年02月09日(30)
乙女-乙女 2013年02月(30)~2013年06月(30)
乙女-乙女-天秤:2013年02月19日(30)
乙女-乙女- 蠍:2013年03月01日(30)
乙女-乙女-射手:2013年03月12日(30)
乙女-乙女-山羊:2013年03月22日(30)
乙女-乙女-水瓶:2013年04月01日(30)
乙女-乙女- 魚:2013年04月11日(30)
乙女-乙女-牡羊:2013年04月21日(30)
乙女-乙女-牡牛:2013年05月01日(30)
乙女-乙女-双子:2013年05月12日(30)
乙女-乙女- 蟹:2013年05月22日(30)
乙女-乙女-獅子:2013年06月01日(30)
乙女-乙女-乙女:2013年06月11日(30)
獅子:2013年06月(31)-2015年06月(33)】
獅子-乙女 2013年06月(31)~2013年08月(31)
獅子-乙女-天秤:2013年06月21日(31)
獅子-乙女- 蠍:2013年06月26日(31)
獅子-乙女-射手:2013年07月01日(31)
獅子-乙女-山羊:2013年07月06日(31)
獅子-乙女-水瓶:2013年07月11日(31)
獅子-乙女- 魚:2013年07月16日(31)
獅子-乙女-牡羊:2013年07月22日(31)
獅子-乙女-牡牛:2013年07月27日(31)
獅子-乙女-双子:2013年08月01日(31)
獅子-乙女- 蟹:2013年08月06日(31)
獅子-乙女-獅子:2013年08月11日(31)
獅子-乙女-乙女:2013年08月16日(31)
獅子-天秤 2013年08月(31)~2013年10月(31)
獅子-天秤- 蠍:2013年08月21日(31)
獅子-天秤-射手:2013年08月26日(31)
獅子-天秤-山羊:2013年08月31日(31)
獅子-天秤-水瓶:2013年09月05日(31)
獅子-天秤- 魚:2013年09月10日(31)
獅子-天秤-牡羊:2013年09月15日(31)
獅子-天秤-牡牛:2013年09月20日(31)
獅子-天秤-双子:2013年09月25日(31)
獅子-天秤- 蟹:2013年10月01日(31)
獅子-天秤-獅子:2013年10月06日(31)
獅子-天秤-乙女:2013年10月11日(31)
獅子-天秤-天秤:2013年10月16日(31)
獅子- 蠍 2013年10月(31)~2013年12月(31)
獅子- 蠍-天秤:2013年10月21日(31)
獅子- 蠍-乙女:2013年10月26日(31)
獅子- 蠍-獅子:2013年10月31日(31)
獅子- 蠍- 蟹:2013年11月05日(31)
獅子- 蠍-双子:2013年11月10日(31)
獅子- 蠍-牡牛:2013年11月15日(31)
獅子- 蠍-牡羊:2013年11月20日(31)
獅子- 蠍- 魚:2013年11月25日(31)
獅子- 蠍-水瓶:2013年11月30日(31)
獅子- 蠍-山羊:2013年12月05日(31)
獅子- 蠍-射手:2013年12月11日(31)
獅子- 蠍- 蠍:2013年12月16日(31)
獅子-射手 2013年12月(31)~2014年02月(31)
獅子-射手- 蠍:2013年12月21日(31)
獅子-射手-天秤:2013年12月26日(31)
獅子-射手-乙女:2013年12月31日(31)
獅子-射手-獅子:2014年01月05日(31)
獅子-射手- 蟹:2014年01月10日(31)
獅子-射手-双子:2014年01月15日(31)
獅子-射手-牡牛:2014年01月20日(31)
獅子-射手-牡羊:2014年01月25日(31)
獅子-射手- 魚:2014年01月30日(31)
獅子-射手-水瓶:2014年02月04日(31)
獅子-射手-山羊:2014年02月09日(31)
獅子-射手-射手:2014年02月15日(31)
獅子-山羊 2014年02月(31)~2014年04月(31)
獅子-山羊-射手:2014年02月20日(31)
獅子-山羊- 蠍:2014年02月25日(31)
獅子-山羊-天秤:2014年03月02日(31)
獅子-山羊-乙女:2014年03月07日(31)
獅子-山羊-獅子:2014年03月12日(31)
獅子-山羊- 蟹:2014年03月17日(31)
獅子-山羊-双子:2014年03月22日(31)
獅子-山羊-牡牛:2014年03月27日(31)
獅子-山羊-牡羊:2014年04月01日(31)
獅子-山羊- 魚:2014年04月06日(31)
獅子-山羊-水瓶:2014年04月11日(31)
獅子-山羊-山羊:2014年04月16日(31)
獅子-水瓶 2014年04月(31)~2014年06月(31)
獅子-水瓶- 魚:2014年04月21日(31)
獅子-水瓶-牡羊:2014年04月27日(31)
獅子-水瓶-牡牛:2014年05月02日(31)
獅子-水瓶-双子:2014年05月07日(31)
獅子-水瓶- 蟹:2014年05月12日(31)
獅子-水瓶-獅子:2014年05月17日(31)
獅子-水瓶-乙女:2014年05月22日(31)
獅子-水瓶-天秤:2014年05月27日(31)
獅子-水瓶- 蠍:2014年06月01日(31)
獅子-水瓶-射手:2014年06月06日(31)
獅子-水瓶-山羊:2014年06月11日(31)
獅子-水瓶-水瓶:2014年06月16日(31)
獅子- 魚 2014年06月(32)~2014年08月(32)
獅子- 魚-牡羊:2014年06月21日(32)
獅子- 魚-牡牛:2014年06月26日(32)
獅子- 魚-双子:2014年07月01日(32)
獅子- 魚- 蟹:2014年07月07日(32)
獅子- 魚-獅子:2014年07月12日(32)
獅子- 魚-乙女:2014年07月17日(32)
獅子- 魚-天秤:2014年07月22日(32)
獅子- 魚- 蠍:2014年07月27日(32)
獅子- 魚-射手:2014年08月01日(32)
獅子- 魚-山羊:2014年08月06日(32)
獅子- 魚-水瓶:2014年08月11日(32)
獅子- 魚- 魚:2014年08月16日(32)
獅子-牡羊 2014年08月(32)~2014年10月(32)
獅子-牡羊-牡牛:2014年08月21日(32)
獅子-牡羊-双子:2014年08月26日(32)
獅子-牡羊- 蟹:2014年08月31日(32)
獅子-牡羊-獅子:2014年09月05日(32)
獅子-牡羊-乙女:2014年09月11日(32)
獅子-牡羊-天秤:2014年09月16日(32)
獅子-牡羊- 蠍:2014年09月21日(32)
獅子-牡羊-射手:2014年09月26日(32)
獅子-牡羊-山羊:2014年10月01日(32)
獅子-牡羊-水瓶:2014年10月06日(32)
獅子-牡羊- 魚:2014年10月11日(32)
獅子-牡羊-牡羊:2014年10月16日(32)
獅子-牡牛 2014年10月(32)~2014年12月(32)
獅子-牡牛-牡羊:2014年10月21日(32)
獅子-牡牛- 魚:2014年10月26日(32)
獅子-牡牛-水瓶:2014年10月31日(32)
獅子-牡牛-山羊:2014年11月05日(32)
獅子-牡牛-射手:2014年11月10日(32)
獅子-牡牛- 蠍:2014年11月15日(32)
獅子-牡牛-天秤:2014年11月21日(32)
獅子-牡牛-乙女:2014年11月26日(32)
獅子-牡牛-獅子:2014年12月01日(32)
獅子-牡牛- 蟹:2014年12月06日(32)
獅子-牡牛-双子:2014年12月11日(32)
獅子-牡牛-牡牛:2014年12月16日(32)
獅子-双子 2014年12月(32)~2015年02月(32)
獅子-双子-牡牛:2014年12月21日(32)
獅子-双子-牡羊:2014年12月26日(32)
獅子-双子- 魚:2014年12月31日(32)
獅子-双子-水瓶:2015年01月05日(32)
獅子-双子-山羊:2015年01月10日(32)
獅子-双子-射手:2015年01月15日(32)
獅子-双子- 蠍:2015年01月20日(32)
獅子-双子-天秤:2015年01月25日(32)
獅子-双子-乙女:2015年01月31日(32)
獅子-双子-獅子:2015年02月05日(32)
獅子-双子- 蟹:2015年02月10日(32)
獅子-双子-双子:2015年02月15日(32)
獅子- 蟹 2015年02月(32)~2015年04月(32)
獅子- 蟹-双子:2015年02月20日(32)
獅子- 蟹-牡牛:2015年02月25日(32)
獅子- 蟹-牡羊:2015年03月02日(32)
獅子- 蟹- 魚:2015年03月07日(32)
獅子- 蟹-水瓶:2015年03月12日(32)
獅子- 蟹-山羊:2015年03月17日(32)
獅子- 蟹-射手:2015年03月22日(32)
獅子- 蟹- 蠍:2015年03月27日(32)
獅子- 蟹-天秤:2015年04月01日(32)
獅子- 蟹-乙女:2015年04月06日(32)
獅子- 蟹-獅子:2015年04月12日(32)
獅子- 蟹- 蟹:2015年04月17日(32)
獅子-獅子 2015年04月(32)~2015年06月(32)
獅子-獅子-乙女:2015年04月22日(32)
獅子-獅子-天秤:2015年04月27日(32)
獅子-獅子- 蠍:2015年05月02日(32)
獅子-獅子-射手:2015年05月07日(32)
獅子-獅子-山羊:2015年05月12日(32)
獅子-獅子-水瓶:2015年05月17日(32)
獅子-獅子- 魚:2015年05月22日(32)
獅子-獅子-牡羊:2015年05月27日(32)
獅子-獅子-牡牛:2015年06月01日(32)
獅子-獅子-双子:2015年06月06日(32)
獅子-獅子- 蟹:2015年06月11日(32)
獅子-獅子-獅子:2015年06月17日(32)
 蟹:2015年06月(33)-2016年06月(34)】
 蟹-双子 2015年06月(33)~2015年07月(33)
 蟹-双子-牡牛:2015年06月22日(33)
 蟹-双子-牡羊:2015年06月24日(33)
 蟹-双子- 魚:2015年06月27日(33)
 蟹-双子-水瓶:2015年06月29日(33)
 蟹-双子-山羊:2015年07月02日(33)
 蟹-双子-射手:2015年07月04日(33)
 蟹-双子- 蠍:2015年07月07日(33)
 蟹-双子-天秤:2015年07月09日(33)
 蟹-双子-乙女:2015年07月12日(33)
 蟹-双子-獅子:2015年07月14日(33)
 蟹-双子- 蟹:2015年07月17日(33)
 蟹-双子-双子:2015年07月19日(33)
 蟹-牡牛 2015年07月(33)~2015年08月(33)
 蟹-牡牛-牡羊:2015年07月22日(33)
 蟹-牡牛- 魚:2015年07月25日(33)
 蟹-牡牛-水瓶:2015年07月27日(33)
 蟹-牡牛-山羊:2015年07月30日(33)
 蟹-牡牛-射手:2015年08月01日(33)
 蟹-牡牛- 蠍:2015年08月04日(33)
 蟹-牡牛-天秤:2015年08月06日(33)
 蟹-牡牛-乙女:2015年08月09日(33)
 蟹-牡牛-獅子:2015年08月11日(33)
 蟹-牡牛- 蟹:2015年08月14日(33)
 蟹-牡牛-双子:2015年08月16日(33)
 蟹-牡牛-牡牛:2015年08月19日(33)
 蟹-牡羊 2015年08月(33)~2015年09月(33)
 蟹-牡羊-牡牛:2015年08月21日(33)
 蟹-牡羊-双子:2015年08月24日(33)
 蟹-牡羊- 蟹:2015年08月27日(33)
 蟹-牡羊-獅子:2015年08月29日(33)
 蟹-牡羊-乙女:2015年09月01日(33)
 蟹-牡羊-天秤:2015年09月03日(33)
 蟹-牡羊- 蠍:2015年09月06日(33)
 蟹-牡羊-射手:2015年09月08日(33)
 蟹-牡羊-山羊:2015年09月11日(33)
 蟹-牡羊-水瓶:2015年09月13日(33)
 蟹-牡羊- 魚:2015年09月16日(33)
 蟹-牡羊-牡羊:2015年09月18日(33)
 蟹- 魚 2015年09月(33)~2015年10月(33)
 蟹- 魚-牡羊:2015年09月21日(33)
 蟹- 魚-牡牛:2015年09月23日(33)
 蟹- 魚-双子:2015年09月26日(33)
 蟹- 魚- 蟹:2015年09月29日(33)
 蟹- 魚-獅子:2015年10月01日(33)
 蟹- 魚-乙女:2015年10月04日(33)
 蟹- 魚-天秤:2015年10月06日(33)
 蟹- 魚- 蠍:2015年10月09日(33)
 蟹- 魚-射手:2015年10月11日(33)
 蟹- 魚-山羊:2015年10月14日(33)
 蟹- 魚-水瓶:2015年10月16日(33)
 蟹- 魚- 魚:2015年10月19日(33)
 蟹-水瓶 2015年10月(33)~2015年11月(33)
 蟹-水瓶- 魚:2015年10月21日(33)
 蟹-水瓶-牡羊:2015年10月24日(33)
 蟹-水瓶-牡牛:2015年10月26日(33)
 蟹-水瓶-双子:2015年10月29日(33)
 蟹-水瓶- 蟹:2015年10月31日(33)
 蟹-水瓶-獅子:2015年11月03日(33)
 蟹-水瓶-乙女:2015年11月06日(33)
 蟹-水瓶-天秤:2015年11月08日(33)
 蟹-水瓶- 蠍:2015年11月11日(33)
 蟹-水瓶-射手:2015年11月13日(33)
 蟹-水瓶-山羊:2015年11月16日(33)
 蟹-水瓶-水瓶:2015年11月18日(33)
 蟹-山羊 2015年11月(33)~2015年12月(33)
 蟹-山羊-射手:2015年11月21日(33)
 蟹-山羊- 蠍:2015年11月23日(33)
 蟹-山羊-天秤:2015年11月26日(33)
 蟹-山羊-乙女:2015年11月28日(33)
 蟹-山羊-獅子:2015年12月01日(33)
 蟹-山羊- 蟹:2015年12月03日(33)
 蟹-山羊-双子:2015年12月06日(33)
 蟹-山羊-牡牛:2015年12月09日(33)
 蟹-山羊-牡羊:2015年12月11日(33)
 蟹-山羊- 魚:2015年12月14日(33)
 蟹-山羊-水瓶:2015年12月16日(33)
 蟹-山羊-山羊:2015年12月19日(33)
 蟹-射手 2015年12月(33)~2016年01月(33)
 蟹-射手- 蠍:2015年12月21日(33)
 蟹-射手-天秤:2015年12月24日(33)
 蟹-射手-乙女:2015年12月26日(33)
 蟹-射手-獅子:2015年12月29日(33)
 蟹-射手- 蟹:2015年12月31日(33)
 蟹-射手-双子:2016年01月03日(33)
 蟹-射手-牡牛:2016年01月05日(33)
 蟹-射手-牡羊:2016年01月08日(33)
 蟹-射手- 魚:2016年01月11日(33)
 蟹-射手-水瓶:2016年01月13日(33)
 蟹-射手-山羊:2016年01月16日(33)
 蟹-射手-射手:2016年01月18日(33)
 蟹- 蠍 2016年01月(33)~2016年02月(33)
 蟹- 蠍-天秤:2016年01月21日(33)
 蟹- 蠍-乙女:2016年01月23日(33)
 蟹- 蠍-獅子:2016年01月26日(33)
 蟹- 蠍- 蟹:2016年01月28日(33)
 蟹- 蠍-双子:2016年01月31日(33)
 蟹- 蠍-牡牛:2016年02月02日(33)
 蟹- 蠍-牡羊:2016年02月05日(33)
 蟹- 蠍- 魚:2016年02月07日(33)
 蟹- 蠍-水瓶:2016年02月10日(33)
 蟹- 蠍-山羊:2016年02月12日(33)
 蟹- 蠍-射手:2016年02月15日(33)
 蟹- 蠍- 蠍:2016年02月18日(33)
 蟹-天秤 2016年02月(33)~2016年03月(33)
 蟹-天秤- 蠍:2016年02月20日(33)
 蟹-天秤-射手:2016年02月23日(33)
 蟹-天秤-山羊:2016年02月25日(33)
 蟹-天秤-水瓶:2016年02月28日(33)
 蟹-天秤- 魚:2016年03月01日(33)
 蟹-天秤-牡羊:2016年03月04日(33)
 蟹-天秤-牡牛:2016年03月06日(33)
 蟹-天秤-双子:2016年03月09日(33)
 蟹-天秤- 蟹:2016年03月11日(33)
 蟹-天秤-獅子:2016年03月14日(33)
 蟹-天秤-乙女:2016年03月16日(33)
 蟹-天秤-天秤:2016年03月19日(33)
 蟹-乙女 2016年03月(33)~2016年04月(33)
 蟹-乙女-天秤:2016年03月22日(33)
 蟹-乙女- 蠍:2016年03月24日(33)
 蟹-乙女-射手:2016年03月27日(33)
 蟹-乙女-山羊:2016年03月29日(33)
 蟹-乙女-水瓶:2016年04月01日(33)
 蟹-乙女- 魚:2016年04月03日(33)
 蟹-乙女-牡羊:2016年04月06日(33)
 蟹-乙女-牡牛:2016年04月08日(33)
 蟹-乙女-双子:2016年04月11日(33)
 蟹-乙女- 蟹:2016年04月13日(33)
 蟹-乙女-獅子:2016年04月16日(33)
 蟹-乙女-乙女:2016年04月18日(33)
 蟹-獅子 2016年04月(33)~2016年05月(33)
 蟹-獅子-乙女:2016年04月21日(33)
 蟹-獅子-天秤:2016年04月23日(33)
 蟹-獅子- 蠍:2016年04月26日(33)
 蟹-獅子-射手:2016年04月29日(33)
 蟹-獅子-山羊:2016年05月01日(33)
 蟹-獅子-水瓶:2016年05月04日(33)
 蟹-獅子- 魚:2016年05月06日(33)
 蟹-獅子-牡羊:2016年05月09日(33)
 蟹-獅子-牡牛:2016年05月11日(33)
 蟹-獅子-双子:2016年05月14日(33)
 蟹-獅子- 蟹:2016年05月16日(33)
 蟹-獅子-獅子:2016年05月19日(33)
 蟹- 蟹 2016年05月(33)~2016年06月(33)
 蟹- 蟹-双子:2016年05月21日(33)
 蟹- 蟹-牡牛:2016年05月24日(33)
 蟹- 蟹-牡羊:2016年05月26日(33)
 蟹- 蟹- 魚:2016年05月29日(33)
 蟹- 蟹-水瓶:2016年06月01日(33)
 蟹- 蟹-山羊:2016年06月03日(33)
 蟹- 蟹-射手:2016年06月06日(33)
 蟹- 蟹- 蠍:2016年06月08日(33)
 蟹- 蟹-天秤:2016年06月11日(33)
 蟹- 蟹-乙女:2016年06月13日(33)
 蟹- 蟹-獅子:2016年06月16日(33)
 蟹- 蟹- 蟹:2016年06月18日(33)
双子:2016年06月(34)-2027年06月(45)】
双子-牡牛 2016年06月(34)~2017年05月(34)
双子-牡牛-牡羊:2016年06月21日(34)
双子-牡牛- 魚:2016年07月19日(34)
双子-牡牛-水瓶:2016年08月16日(34)
双子-牡牛-山羊:2016年09月13日(34)
双子-牡牛-射手:2016年10月10日(34)
双子-牡牛- 蠍:2016年11月07日(34)
双子-牡牛-天秤:2016年12月05日(34)
双子-牡牛-乙女:2017年01月02日(34)
双子-牡牛-獅子:2017年01月30日(34)
双子-牡牛- 蟹:2017年02月27日(34)
双子-牡牛-双子:2017年03月27日(34)
双子-牡牛-牡牛:2017年04月24日(34)
双子-牡羊 2017年05月(34)~2018年04月(34)
双子-牡羊-牡牛:2017年05月22日(34)
双子-牡羊-双子:2017年06月19日(34)
双子-牡羊- 蟹:2017年07月16日(35)
双子-牡羊-獅子:2017年08月13日(35)
双子-牡羊-乙女:2017年09月10日(35)
双子-牡羊-天秤:2017年10月08日(35)
双子-牡羊- 蠍:2017年11月05日(35)
双子-牡羊-射手:2017年12月03日(35)
双子-牡羊-山羊:2017年12月31日(35)
双子-牡羊-水瓶:2018年01月28日(35)
双子-牡羊- 魚:2018年02月25日(35)
双子-牡羊-牡羊:2018年03月25日(35)
双子- 魚 2018年04月(35)~2019年03月(35)
双子- 魚-牡羊:2018年04月21日(35)
双子- 魚-牡牛:2018年05月19日(35)
双子- 魚-双子:2018年06月16日(35)
双子- 魚- 蟹:2018年07月14日(36)
双子- 魚-獅子:2018年08月11日(36)
双子- 魚-乙女:2018年09月08日(36)
双子- 魚-天秤:2018年10月06日(36)
双子- 魚- 蠍:2018年11月03日(36)
双子- 魚-射手:2018年12月01日(36)
双子- 魚-山羊:2018年12月29日(36)
双子- 魚-水瓶:2019年01月25日(36)
双子- 魚- 魚:2019年02月22日(36)
双子-水瓶 2019年03月(36)~2020年02月(36)
双子-水瓶- 魚:2019年03月22日(36)
双子-水瓶-牡羊:2019年04月19日(36)
双子-水瓶-牡牛:2019年05月17日(36)
双子-水瓶-双子:2019年06月14日(36)
双子-水瓶- 蟹:2019年07月12日(37)
双子-水瓶-獅子:2019年08月09日(37)
双子-水瓶-乙女:2019年09月06日(37)
双子-水瓶-天秤:2019年10月04日(37)
双子-水瓶- 蠍:2019年10月31日(37)
双子-水瓶-射手:2019年11月28日(37)
双子-水瓶-山羊:2019年12月26日(37)
双子-水瓶-水瓶:2020年01月23日(37)
双子-山羊 2020年02月(37)~2021年01月(37)
双子-山羊-射手:2020年02月20日(37)
双子-山羊- 蠍:2020年03月19日(37)
双子-山羊-天秤:2020年04月16日(37)
双子-山羊-乙女:2020年05月14日(37)
双子-山羊-獅子:2020年06月11日(37)
双子-山羊- 蟹:2020年07月09日(38)
双子-山羊-双子:2020年08月05日(38)
双子-山羊-牡牛:2020年09月02日(38)
双子-山羊-牡羊:2020年09月30日(38)
双子-山羊- 魚:2020年10月28日(38)
双子-山羊-水瓶:2020年11月25日(38)
双子-山羊-山羊:2020年12月23日(38)
双子-射手 2021年01月(38)~2021年12月(38)
双子-射手- 蠍:2021年01月20日(38)
双子-射手-天秤:2021年02月17日(38)
双子-射手-乙女:2021年03月17日(38)
双子-射手-獅子:2021年04月14日(38)
双子-射手- 蟹:2021年05月12日(38)
双子-射手-双子:2021年06月08日(38)
双子-射手-牡牛:2021年07月06日(39)
双子-射手-牡羊:2021年08月03日(39)
双子-射手- 魚:2021年08月31日(39)
双子-射手-水瓶:2021年09月28日(39)
双子-射手-山羊:2021年10月26日(39)
双子-射手-射手:2021年11月23日(39)
双子- 蠍 2021年12月(39)~2022年11月(39)
双子- 蠍-天秤:2021年12月21日(39)
双子- 蠍-乙女:2022年01月18日(39)
双子- 蠍-獅子:2022年02月15日(39)
双子- 蠍- 蟹:2022年03月14日(39)
双子- 蠍-双子:2022年04月11日(39)
双子- 蠍-牡牛:2022年05月09日(39)
双子- 蠍-牡羊:2022年06月06日(39)
双子- 蠍- 魚:2022年07月04日(40)
双子- 蠍-水瓶:2022年08月01日(40)
双子- 蠍-山羊:2022年08月29日(40)
双子- 蠍-射手:2022年09月26日(40)
双子- 蠍- 蠍:2022年10月24日(40)
双子-天秤 2022年11月(40)~2023年10月(40)
双子-天秤- 蠍:2022年11月21日(40)
双子-天秤-射手:2022年12月18日(40)
双子-天秤-山羊:2023年01月15日(40)
双子-天秤-水瓶:2023年02月12日(40)
双子-天秤- 魚:2023年03月12日(40)
双子-天秤-牡羊:2023年04月09日(40)
双子-天秤-牡牛:2023年05月07日(40)
双子-天秤-双子:2023年06月04日(40)
双子-天秤- 蟹:2023年07月02日(41)
双子-天秤-獅子:2023年07月30日(41)
双子-天秤-乙女:2023年08月27日(41)
双子-天秤-天秤:2023年09月23日(41)
双子-乙女 2023年10月(41)~2024年09月(41)
双子-乙女-天秤:2023年10月21日(41)
双子-乙女- 蠍:2023年11月18日(41)
双子-乙女-射手:2023年12月16日(41)
双子-乙女-山羊:2024年01月13日(41)
双子-乙女-水瓶:2024年02月10日(41)
双子-乙女- 魚:2024年03月09日(41)
双子-乙女-牡羊:2024年04月06日(41)
双子-乙女-牡牛:2024年05月04日(41)
双子-乙女-双子:2024年06月01日(41)
双子-乙女- 蟹:2024年06月28日(42)
双子-乙女-獅子:2024年07月26日(42)
双子-乙女-乙女:2024年08月23日(42)
双子-獅子 2024年09月(42)~2025年08月(42)
双子-獅子-乙女:2024年09月20日(42)
双子-獅子-天秤:2024年10月18日(42)
双子-獅子- 蠍:2024年11月15日(42)
双子-獅子-射手:2024年12月13日(42)
双子-獅子-山羊:2025年01月10日(42)
双子-獅子-水瓶:2025年02月07日(42)
双子-獅子- 魚:2025年03月07日(42)
双子-獅子-牡羊:2025年04月03日(42)
双子-獅子-牡牛:2025年05月01日(42)
双子-獅子-双子:2025年05月29日(42)
双子-獅子- 蟹:2025年06月26日(43)
双子-獅子-獅子:2025年07月24日(43)
双子- 蟹 2025年08月(43)~2026年07月(43)
双子- 蟹-双子:2025年08月21日(43)
双子- 蟹-牡牛:2025年09月18日(43)
双子- 蟹-牡羊:2025年10月16日(43)
双子- 蟹- 魚:2025年11月13日(43)
双子- 蟹-水瓶:2025年12月11日(43)
双子- 蟹-山羊:2026年01月07日(43)
双子- 蟹-射手:2026年02月04日(43)
双子- 蟹- 蠍:2026年03月04日(43)
双子- 蟹-天秤:2026年04月01日(43)
双子- 蟹-乙女:2026年04月29日(43)
双子- 蟹-獅子:2026年05月27日(43)
双子- 蟹- 蟹:2026年06月24日(44)
双子-双子 2026年07月(44)~2027年06月(44)
双子-双子-牡牛:2026年07月22日(44)
双子-双子-牡羊:2026年08月19日(44)
双子-双子- 魚:2026年09月16日(44)
双子-双子-水瓶:2026年10月13日(44)
双子-双子-山羊:2026年11月10日(44)
双子-双子-射手:2026年12月08日(44)
双子-双子- 蠍:2027年01月05日(44)
双子-双子-天秤:2027年02月02日(44)
双子-双子-乙女:2027年03月02日(44)
双子-双子-獅子:2027年03月30日(44)
双子-双子- 蟹:2027年04月27日(44)
双子-双子-双子:2027年05月25日(44)
牡牛:2027年06月(45)-2039年06月(57)】
牡牛-牡羊 2027年06月(45)~2028年06月(45)
牡牛-牡羊-牡牛:2027年06月22日(45)
牡牛-牡羊-双子:2027年07月22日(45)
牡牛-牡羊- 蟹:2027年08月21日(45)
牡牛-牡羊-獅子:2027年09月21日(45)
牡牛-牡羊-乙女:2027年10月21日(45)
牡牛-牡羊-天秤:2027年11月21日(45)
牡牛-牡羊- 蠍:2027年12月21日(45)
牡牛-牡羊-射手:2028年01月21日(45)
牡牛-牡羊-山羊:2028年02月20日(45)
牡牛-牡羊-水瓶:2028年03月22日(45)
牡牛-牡羊- 魚:2028年04月21日(45)
牡牛-牡羊-牡羊:2028年05月21日(45)
牡牛- 魚 2028年06月(46)~2029年06月(46)
牡牛- 魚-牡羊:2028年06月21日(46)
牡牛- 魚-牡牛:2028年07月21日(46)
牡牛- 魚-双子:2028年08月21日(46)
牡牛- 魚- 蟹:2028年09月20日(46)
牡牛- 魚-獅子:2028年10月21日(46)
牡牛- 魚-乙女:2028年11月20日(46)
牡牛- 魚-天秤:2028年12月20日(46)
牡牛- 魚- 蠍:2029年01月20日(46)
牡牛- 魚-射手:2029年02月19日(46)
牡牛- 魚-山羊:2029年03月22日(46)
牡牛- 魚-水瓶:2029年04月21日(46)
牡牛- 魚- 魚:2029年05月22日(46)
牡牛-水瓶 2029年06月(47)~2030年06月(47)
牡牛-水瓶- 魚:2029年06月21日(47)
牡牛-水瓶-牡羊:2029年07月22日(47)
牡牛-水瓶-牡牛:2029年08月21日(47)
牡牛-水瓶-双子:2029年09月20日(47)
牡牛-水瓶- 蟹:2029年10月21日(47)
牡牛-水瓶-獅子:2029年11月20日(47)
牡牛-水瓶-乙女:2029年12月21日(47)
牡牛-水瓶-天秤:2030年01月20日(47)
牡牛-水瓶- 蠍:2030年02月20日(47)
牡牛-水瓶-射手:2030年03月22日(47)
牡牛-水瓶-山羊:2030年04月21日(47)
牡牛-水瓶-水瓶:2030年05月22日(47)
牡牛-山羊 2030年06月(48)~2031年06月(48)
牡牛-山羊-射手:2030年06月21日(48)
牡牛-山羊- 蠍:2030年07月22日(48)
牡牛-山羊-天秤:2030年08月21日(48)
牡牛-山羊-乙女:2030年09月21日(48)
牡牛-山羊-獅子:2030年10月21日(48)
牡牛-山羊- 蟹:2030年11月21日(48)
牡牛-山羊-双子:2030年12月21日(48)
牡牛-山羊-牡牛:2031年01月20日(48)
牡牛-山羊-牡羊:2031年02月20日(48)
牡牛-山羊- 魚:2031年03月22日(48)
牡牛-山羊-水瓶:2031年04月22日(48)
牡牛-山羊-山羊:2031年05月22日(48)
牡牛-射手 2031年06月(49)~2032年06月(49)
牡牛-射手- 蠍:2031年06月22日(49)
牡牛-射手-天秤:2031年07月22日(49)
牡牛-射手-乙女:2031年08月21日(49)
牡牛-射手-獅子:2031年09月21日(49)
牡牛-射手- 蟹:2031年10月21日(49)
牡牛-射手-双子:2031年11月21日(49)
牡牛-射手-牡牛:2031年12月21日(49)
牡牛-射手-牡羊:2032年01月21日(49)
牡牛-射手- 魚:2032年02月20日(49)
牡牛-射手-水瓶:2032年03月22日(49)
牡牛-射手-山羊:2032年04月21日(49)
牡牛-射手-射手:2032年05月21日(49)
牡牛- 蠍 2032年06月(50)~2033年06月(50)
牡牛- 蠍-天秤:2032年06月21日(50)
牡牛- 蠍-乙女:2032年07月21日(50)
牡牛- 蠍-獅子:2032年08月21日(50)
牡牛- 蠍- 蟹:2032年09月20日(50)
牡牛- 蠍-双子:2032年10月21日(50)
牡牛- 蠍-牡牛:2032年11月20日(50)
牡牛- 蠍-牡羊:2032年12月20日(50)
牡牛- 蠍- 魚:2033年01月20日(50)
牡牛- 蠍-水瓶:2033年02月19日(50)
牡牛- 蠍-山羊:2033年03月22日(50)
牡牛- 蠍-射手:2033年04月21日(50)
牡牛- 蠍- 蠍:2033年05月22日(50)
牡牛-天秤 2033年06月(51)~2034年06月(51)
牡牛-天秤- 蠍:2033年06月21日(51)
牡牛-天秤-射手:2033年07月22日(51)
牡牛-天秤-山羊:2033年08月21日(51)
牡牛-天秤-水瓶:2033年09月20日(51)
牡牛-天秤- 魚:2033年10月21日(51)
牡牛-天秤-牡羊:2033年11月20日(51)
牡牛-天秤-牡牛:2033年12月21日(51)
牡牛-天秤-双子:2034年01月20日(51)
牡牛-天秤- 蟹:2034年02月20日(51)
牡牛-天秤-獅子:2034年03月22日(51)
牡牛-天秤-乙女:2034年04月21日(51)
牡牛-天秤-天秤:2034年05月22日(51)
牡牛-乙女 2034年06月(52)~2035年06月(52)
牡牛-乙女-天秤:2034年06月21日(52)
牡牛-乙女- 蠍:2034年07月22日(52)
牡牛-乙女-射手:2034年08月21日(52)
牡牛-乙女-山羊:2034年09月21日(52)
牡牛-乙女-水瓶:2034年10月21日(52)
牡牛-乙女- 魚:2034年11月21日(52)
牡牛-乙女-牡羊:2034年12月21日(52)
牡牛-乙女-牡牛:2035年01月20日(52)
牡牛-乙女-双子:2035年02月20日(52)
牡牛-乙女- 蟹:2035年03月22日(52)
牡牛-乙女-獅子:2035年04月22日(52)
牡牛-乙女-乙女:2035年05月22日(52)
牡牛-獅子 2035年06月(53)~2036年06月(53)
牡牛-獅子-乙女:2035年06月22日(53)
牡牛-獅子-天秤:2035年07月22日(53)
牡牛-獅子- 蠍:2035年08月21日(53)
牡牛-獅子-射手:2035年09月21日(53)
牡牛-獅子-山羊:2035年10月21日(53)
牡牛-獅子-水瓶:2035年11月21日(53)
牡牛-獅子- 魚:2035年12月21日(53)
牡牛-獅子-牡羊:2036年01月21日(53)
牡牛-獅子-牡牛:2036年02月20日(53)
牡牛-獅子-双子:2036年03月22日(53)
牡牛-獅子- 蟹:2036年04月21日(53)
牡牛-獅子-獅子:2036年05月21日(53)
牡牛- 蟹 2036年06月(54)~2037年06月(54)
牡牛- 蟹-双子:2036年06月21日(54)
牡牛- 蟹-牡牛:2036年07月21日(54)
牡牛- 蟹-牡羊:2036年08月21日(54)
牡牛- 蟹- 魚:2036年09月20日(54)
牡牛- 蟹-水瓶:2036年10月21日(54)
牡牛- 蟹-山羊:2036年11月20日(54)
牡牛- 蟹-射手:2036年12月20日(54)
牡牛- 蟹- 蠍:2037年01月20日(54)
牡牛- 蟹-天秤:2037年02月19日(54)
牡牛- 蟹-乙女:2037年03月22日(54)
牡牛- 蟹-獅子:2037年04月21日(54)
牡牛- 蟹- 蟹:2037年05月22日(54)
牡牛-双子 2037年06月(55)~2038年06月(55)
牡牛-双子-牡牛:2037年06月21日(55)
牡牛-双子-牡羊:2037年07月22日(55)
牡牛-双子- 魚:2037年08月21日(55)
牡牛-双子-水瓶:2037年09月20日(55)
牡牛-双子-山羊:2037年10月21日(55)
牡牛-双子-射手:2037年11月20日(55)
牡牛-双子- 蠍:2037年12月21日(55)
牡牛-双子-天秤:2038年01月20日(55)
牡牛-双子-乙女:2038年02月20日(55)
牡牛-双子-獅子:2038年03月22日(55)
牡牛-双子- 蟹:2038年04月21日(55)
牡牛-双子-双子:2038年05月22日(55)
牡牛-牡牛 2038年06月(56)~2039年06月(56)
牡牛-牡牛-牡羊:2038年06月21日(56)
牡牛-牡牛- 魚:2038年07月22日(56)
牡牛-牡牛-水瓶:2038年08月21日(56)
牡牛-牡牛-山羊:2038年09月21日(56)
牡牛-牡牛-射手:2038年10月21日(56)
牡牛-牡牛- 蠍:2038年11月21日(56)
牡牛-牡牛-天秤:2038年12月21日(56)
牡牛-牡牛-乙女:2039年01月20日(56)
牡牛-牡牛-獅子:2039年02月20日(56)
牡牛-牡牛- 蟹:2039年03月22日(56)
牡牛-牡牛-双子:2039年04月22日(56)
牡牛-牡牛-牡牛:2039年05月22日(56)
牡羊:2039年06月(57)-2044年06月(62)】
牡羊-牡牛 2039年06月(57)~2039年11月(57)
牡羊-牡牛-牡羊:2039年06月22日(57)
牡羊-牡牛- 魚:2039年07月04日(57)
牡羊-牡牛-水瓶:2039年07月17日(57)
牡羊-牡牛-山羊:2039年07月30日(57)
牡羊-牡牛-射手:2039年08月11日(57)
牡羊-牡牛- 蠍:2039年08月24日(57)
牡羊-牡牛-天秤:2039年09月06日(57)
牡羊-牡牛-乙女:2039年09月18日(57)
牡羊-牡牛-獅子:2039年10月01日(57)
牡羊-牡牛- 蟹:2039年10月14日(57)
牡羊-牡牛-双子:2039年10月26日(57)
牡羊-牡牛-牡牛:2039年11月08日(57)
牡羊-双子 2039年11月(57)~2040年04月(57)
牡羊-双子-牡牛:2039年11月21日(57)
牡羊-双子-牡羊:2039年12月03日(57)
牡羊-双子- 魚:2039年12月16日(57)
牡羊-双子-水瓶:2039年12月29日(57)
牡羊-双子-山羊:2040年01月11日(57)
牡羊-双子-射手:2040年01月23日(57)
牡羊-双子- 蠍:2040年02月05日(57)
牡羊-双子-天秤:2040年02月18日(57)
牡羊-双子-乙女:2040年03月01日(57)
牡羊-双子-獅子:2040年03月14日(57)
牡羊-双子- 蟹:2040年03月27日(57)
牡羊-双子-双子:2040年04月08日(57)
牡羊- 蟹 2040年04月(57)~2040年09月(57)
牡羊- 蟹-双子:2040年04月21日(57)
牡羊- 蟹-牡牛:2040年05月04日(57)
牡羊- 蟹-牡羊:2040年05月16日(57)
牡羊- 蟹- 魚:2040年05月29日(57)
牡羊- 蟹-水瓶:2040年06月11日(57)
牡羊- 蟹-山羊:2040年06月23日(58)
牡羊- 蟹-射手:2040年07月06日(58)
牡羊- 蟹- 蠍:2040年07月19日(58)
牡羊- 蟹-天秤:2040年07月31日(58)
牡羊- 蟹-乙女:2040年08月13日(58)
牡羊- 蟹-獅子:2040年08月26日(58)
牡羊- 蟹- 蟹:2040年09月07日(58)
牡羊-獅子 2040年09月(58)~2041年02月(58)
牡羊-獅子-乙女:2040年09月20日(58)
牡羊-獅子-天秤:2040年10月03日(58)
牡羊-獅子- 蠍:2040年10月16日(58)
牡羊-獅子-射手:2040年10月28日(58)
牡羊-獅子-山羊:2040年11月10日(58)
牡羊-獅子-水瓶:2040年11月23日(58)
牡羊-獅子- 魚:2040年12月05日(58)
牡羊-獅子-牡羊:2040年12月18日(58)
牡羊-獅子-牡牛:2040年12月31日(58)
牡羊-獅子-双子:2041年01月12日(58)
牡羊-獅子- 蟹:2041年01月25日(58)
牡羊-獅子-獅子:2041年02月07日(58)
牡羊-乙女 2041年02月(58)~2041年07月(58)
牡羊-乙女-天秤:2041年02月19日(58)
牡羊-乙女- 蠍:2041年03月04日(58)
牡羊-乙女-射手:2041年03月17日(58)
牡羊-乙女-山羊:2041年03月29日(58)
牡羊-乙女-水瓶:2041年04月11日(58)
牡羊-乙女- 魚:2041年04月24日(58)
牡羊-乙女-牡羊:2041年05月06日(58)
牡羊-乙女-牡牛:2041年05月19日(58)
牡羊-乙女-双子:2041年06月01日(58)
牡羊-乙女- 蟹:2041年06月13日(58)
牡羊-乙女-獅子:2041年06月26日(59)
牡羊-乙女-乙女:2041年07月09日(59)
牡羊-天秤 2041年07月(59)~2041年12月(59)
牡羊-天秤- 蠍:2041年07月22日(59)
牡羊-天秤-射手:2041年08月03日(59)
牡羊-天秤-山羊:2041年08月16日(59)
牡羊-天秤-水瓶:2041年08月29日(59)
牡羊-天秤- 魚:2041年09月10日(59)
牡羊-天秤-牡羊:2041年09月23日(59)
牡羊-天秤-牡牛:2041年10月06日(59)
牡羊-天秤-双子:2041年10月18日(59)
牡羊-天秤- 蟹:2041年10月31日(59)
牡羊-天秤-獅子:2041年11月13日(59)
牡羊-天秤-乙女:2041年11月25日(59)
牡羊-天秤-天秤:2041年12月08日(59)
牡羊- 蠍 2041年12月(59)~2042年05月(59)
牡羊- 蠍-天秤:2041年12月21日(59)
牡羊- 蠍-乙女:2042年01月02日(59)
牡羊- 蠍-獅子:2042年01月15日(59)
牡羊- 蠍- 蟹:2042年01月28日(59)
牡羊- 蠍-双子:2042年02月09日(59)
牡羊- 蠍-牡牛:2042年02月22日(59)
牡羊- 蠍-牡羊:2042年03月07日(59)
牡羊- 蠍- 魚:2042年03月19日(59)
牡羊- 蠍-水瓶:2042年04月01日(59)
牡羊- 蠍-山羊:2042年04月14日(59)
牡羊- 蠍-射手:2042年04月27日(59)
牡羊- 蠍- 蠍:2042年05月09日(59)
牡羊-射手 2042年05月(59)~2042年10月(59)
牡羊-射手- 蠍:2042年05月22日(59)
牡羊-射手-天秤:2042年06月04日(59)
牡羊-射手-乙女:2042年06月16日(59)
牡羊-射手-獅子:2042年06月29日(60)
牡羊-射手- 蟹:2042年07月12日(60)
牡羊-射手-双子:2042年07月24日(60)
牡羊-射手-牡牛:2042年08月06日(60)
牡羊-射手-牡羊:2042年08月19日(60)
牡羊-射手- 魚:2042年08月31日(60)
牡羊-射手-水瓶:2042年09月13日(60)
牡羊-射手-山羊:2042年09月26日(60)
牡羊-射手-射手:2042年10月08日(60)
牡羊-山羊 2042年10月(60)~2043年03月(60)
牡羊-山羊-射手:2042年10月21日(60)
牡羊-山羊- 蠍:2042年11月03日(60)
牡羊-山羊-天秤:2042年11月15日(60)
牡羊-山羊-乙女:2042年11月28日(60)
牡羊-山羊-獅子:2042年12月11日(60)
牡羊-山羊- 蟹:2042年12月23日(60)
牡羊-山羊-双子:2043年01月05日(60)
牡羊-山羊-牡牛:2043年01月18日(60)
牡羊-山羊-牡羊:2043年01月31日(60)
牡羊-山羊- 魚:2043年02月12日(60)
牡羊-山羊-水瓶:2043年02月25日(60)
牡羊-山羊-山羊:2043年03月10日(60)
牡羊-水瓶 2043年03月(60)~2043年08月(60)
牡羊-水瓶- 魚:2043年03月22日(60)
牡羊-水瓶-牡羊:2043年04月04日(60)
牡羊-水瓶-牡牛:2043年04月17日(60)
牡羊-水瓶-双子:2043年04月29日(60)
牡羊-水瓶- 蟹:2043年05月12日(60)
牡羊-水瓶-獅子:2043年05月25日(60)
牡羊-水瓶-乙女:2043年06月06日(60)
牡羊-水瓶-天秤:2043年06月19日(60)
牡羊-水瓶- 蠍:2043年07月02日(61)
牡羊-水瓶-射手:2043年07月14日(61)
牡羊-水瓶-山羊:2043年07月27日(61)
牡羊-水瓶-水瓶:2043年08月09日(61)
牡羊- 魚 2043年08月(61)~2044年01月(61)
牡羊- 魚-牡羊:2043年08月21日(61)
牡羊- 魚-牡牛:2043年09月03日(61)
牡羊- 魚-双子:2043年09月16日(61)
牡羊- 魚- 蟹:2043年09月29日(61)
牡羊- 魚-獅子:2043年10月11日(61)
牡羊- 魚-乙女:2043年10月24日(61)
牡羊- 魚-天秤:2043年11月06日(61)
牡羊- 魚- 蠍:2043年11月18日(61)
牡羊- 魚-射手:2043年12月01日(61)
牡羊- 魚-山羊:2043年12月14日(61)
牡羊- 魚-水瓶:2043年12月26日(61)
牡羊- 魚- 魚:2044年01月08日(61)
牡羊-牡羊 2044年01月(61)~2044年06月(61)
牡羊-牡羊-牡牛:2044年01月21日(61)
牡羊-牡羊-双子:2044年02月02日(61)
牡羊-牡羊- 蟹:2044年02月15日(61)
牡羊-牡羊-獅子:2044年02月28日(61)
牡羊-牡羊-乙女:2044年03月11日(61)
牡羊-牡羊-天秤:2044年03月24日(61)
牡羊-牡羊- 蠍:2044年04月06日(61)
牡羊-牡羊-射手:2044年04月18日(61)
牡羊-牡羊-山羊:2044年05月01日(61)
牡羊-牡羊-水瓶:2044年05月14日(61)
牡羊-牡羊- 魚:2044年05月26日(61)
牡羊-牡羊-牡羊:2044年06月08日(61)
 魚:2044年06月(62)-2049年06月(67)】
 魚-牡羊 2044年06月(62)~2044年11月(62)
 魚-牡羊-牡牛:2044年06月21日(62)
 魚-牡羊-双子:2044年07月04日(62)
 魚-牡羊- 蟹:2044年07月16日(62)
 魚-牡羊-獅子:2044年07月29日(62)
 魚-牡羊-乙女:2044年08月11日(62)
 魚-牡羊-天秤:2044年08月23日(62)
 魚-牡羊- 蠍:2044年09月05日(62)
 魚-牡羊-射手:2044年09月18日(62)
 魚-牡羊-山羊:2044年09月30日(62)
 魚-牡羊-水瓶:2044年10月13日(62)
 魚-牡羊- 魚:2044年10月26日(62)
 魚-牡羊-牡羊:2044年11月07日(62)
 魚-牡牛 2044年11月(62)~2045年04月(62)
 魚-牡牛-牡羊:2044年11月20日(62)
 魚-牡牛- 魚:2044年12月03日(62)
 魚-牡牛-水瓶:2044年12月15日(62)
 魚-牡牛-山羊:2044年12月28日(62)
 魚-牡牛-射手:2045年01月10日(62)
 魚-牡牛- 蠍:2045年01月22日(62)
 魚-牡牛-天秤:2045年02月04日(62)
 魚-牡牛-乙女:2045年02月17日(62)
 魚-牡牛-獅子:2045年03月01日(62)
 魚-牡牛- 蟹:2045年03月14日(62)
 魚-牡牛-双子:2045年03月27日(62)
 魚-牡牛-牡牛:2045年04月09日(62)
 魚-双子 2045年04月(62)~2045年09月(62)
 魚-双子-牡牛:2045年04月21日(62)
 魚-双子-牡羊:2045年05月04日(62)
 魚-双子- 魚:2045年05月17日(62)
 魚-双子-水瓶:2045年05月29日(62)
 魚-双子-山羊:2045年06月11日(62)
 魚-双子-射手:2045年06月24日(63)
 魚-双子- 蠍:2045年07月06日(63)
 魚-双子-天秤:2045年07月19日(63)
 魚-双子-乙女:2045年08月01日(63)
 魚-双子-獅子:2045年08月13日(63)
 魚-双子- 蟹:2045年08月26日(63)
 魚-双子-双子:2045年09月08日(63)
 魚- 蟹 2045年09月(63)~2046年02月(63)
 魚- 蟹-双子:2045年09月20日(63)
 魚- 蟹-牡牛:2045年10月03日(63)
 魚- 蟹-牡羊:2045年10月16日(63)
 魚- 蟹- 魚:2045年10月28日(63)
 魚- 蟹-水瓶:2045年11月10日(63)
 魚- 蟹-山羊:2045年11月23日(63)
 魚- 蟹-射手:2045年12月05日(63)
 魚- 蟹- 蠍:2045年12月18日(63)
 魚- 蟹-天秤:2045年12月31日(63)
 魚- 蟹-乙女:2046年01月13日(63)
 魚- 蟹-獅子:2046年01月25日(63)
 魚- 蟹- 蟹:2046年02月07日(63)
 魚-獅子 2046年02月(63)~2046年07月(63)
 魚-獅子-乙女:2046年02月20日(63)
 魚-獅子-天秤:2046年03月04日(63)
 魚-獅子- 蠍:2046年03月17日(63)
 魚-獅子-射手:2046年03月30日(63)
 魚-獅子-山羊:2046年04月11日(63)
 魚-獅子-水瓶:2046年04月24日(63)
 魚-獅子- 魚:2046年05月07日(63)
 魚-獅子-牡羊:2046年05月19日(63)
 魚-獅子-牡牛:2046年06月01日(63)
 魚-獅子-双子:2046年06月14日(63)
 魚-獅子- 蟹:2046年06月26日(64)
 魚-獅子-獅子:2046年07月09日(64)
 魚-乙女 2046年07月(64)~2046年12月(64)
 魚-乙女-天秤:2046年07月22日(64)
 魚-乙女- 蠍:2046年08月03日(64)
 魚-乙女-射手:2046年08月16日(64)
 魚-乙女-山羊:2046年08月29日(64)
 魚-乙女-水瓶:2046年09月11日(64)
 魚-乙女- 魚:2046年09月23日(64)
 魚-乙女-牡羊:2046年10月06日(64)
 魚-乙女-牡牛:2046年10月19日(64)
 魚-乙女-双子:2046年10月31日(64)
 魚-乙女- 蟹:2046年11月13日(64)
 魚-乙女-獅子:2046年11月26日(64)
 魚-乙女-乙女:2046年12月08日(64)
 魚-天秤 2046年12月(64)~2047年05月(64)
 魚-天秤- 蠍:2046年12月21日(64)
 魚-天秤-射手:2047年01月03日(64)
 魚-天秤-山羊:2047年01月15日(64)
 魚-天秤-水瓶:2047年01月28日(64)
 魚-天秤- 魚:2047年02月10日(64)
 魚-天秤-牡羊:2047年02月22日(64)
 魚-天秤-牡牛:2047年03月07日(64)
 魚-天秤-双子:2047年03月20日(64)
 魚-天秤- 蟹:2047年04月01日(64)
 魚-天秤-獅子:2047年04月14日(64)
 魚-天秤-乙女:2047年04月27日(64)
 魚-天秤-天秤:2047年05月09日(64)
 魚- 蠍 2047年05月(64)~2047年10月(64)
 魚- 蠍-天秤:2047年05月22日(64)
 魚- 蠍-乙女:2047年06月04日(64)
 魚- 蠍-獅子:2047年06月17日(64)
 魚- 蠍- 蟹:2047年06月29日(65)
 魚- 蠍-双子:2047年07月12日(65)
 魚- 蠍-牡牛:2047年07月25日(65)
 魚- 蠍-牡羊:2047年08月06日(65)
 魚- 蠍- 魚:2047年08月19日(65)
 魚- 蠍-水瓶:2047年09月01日(65)
 魚- 蠍-山羊:2047年09月13日(65)
 魚- 蠍-射手:2047年09月26日(65)
 魚- 蠍- 蠍:2047年10月09日(65)
 魚-射手 2047年10月(65)~2048年03月(65)
 魚-射手- 蠍:2047年10月21日(65)
 魚-射手-天秤:2047年11月03日(65)
 魚-射手-乙女:2047年11月16日(65)
 魚-射手-獅子:2047年11月28日(65)
 魚-射手- 蟹:2047年12月11日(65)
 魚-射手-双子:2047年12月24日(65)
 魚-射手-牡牛:2048年01月05日(65)
 魚-射手-牡羊:2048年01月18日(65)
 魚-射手- 魚:2048年01月31日(65)
 魚-射手-水瓶:2048年02月12日(65)
 魚-射手-山羊:2048年02月25日(65)
 魚-射手-射手:2048年03月09日(65)
 魚-山羊 2048年03月(65)~2048年08月(65)
 魚-山羊-射手:2048年03月22日(65)
 魚-山羊- 蠍:2048年04月03日(65)
 魚-山羊-天秤:2048年04月16日(65)
 魚-山羊-乙女:2048年04月29日(65)
 魚-山羊-獅子:2048年05月11日(65)
 魚-山羊- 蟹:2048年05月24日(65)
 魚-山羊-双子:2048年06月06日(65)
 魚-山羊-牡牛:2048年06月18日(65)
 魚-山羊-牡羊:2048年07月01日(66)
 魚-山羊- 魚:2048年07月14日(66)
 魚-山羊-水瓶:2048年07月26日(66)
 魚-山羊-山羊:2048年08月08日(66)
 魚-水瓶 2048年08月(66)~2049年01月(66)
 魚-水瓶- 魚:2048年08月21日(66)
 魚-水瓶-牡羊:2048年09月02日(66)
 魚-水瓶-牡牛:2048年09月15日(66)
 魚-水瓶-双子:2048年09月28日(66)
 魚-水瓶- 蟹:2048年10月10日(66)
 魚-水瓶-獅子:2048年10月23日(66)
 魚-水瓶-乙女:2048年11月05日(66)
 魚-水瓶-天秤:2048年11月17日(66)
 魚-水瓶- 蠍:2048年11月30日(66)
 魚-水瓶-射手:2048年12月13日(66)
 魚-水瓶-山羊:2048年12月26日(66)
 魚-水瓶-水瓶:2049年01月07日(66)
 魚- 魚 2049年01月(66)~2049年06月(66)
 魚- 魚-牡羊:2049年01月20日(66)
 魚- 魚-牡牛:2049年02月02日(66)
 魚- 魚-双子:2049年02月14日(66)
 魚- 魚- 蟹:2049年02月27日(66)
 魚- 魚-獅子:2049年03月12日(66)
 魚- 魚-乙女:2049年03月24日(66)
 魚- 魚-天秤:2049年04月06日(66)
 魚- 魚- 蠍:2049年04月19日(66)
 魚- 魚-射手:2049年05月01日(66)
 魚- 魚-山羊:2049年05月14日(66)
 魚- 魚-水瓶:2049年05月27日(66)
 魚- 魚- 魚:2049年06月08日(66)
水瓶:2049年06月(67)-2057年06月(75)】
水瓶- 魚 2049年06月(67)~2050年02月(67)
水瓶- 魚-牡羊:2049年06月21日(67)
水瓶- 魚-牡牛:2049年07月11日(67)
水瓶- 魚-双子:2049年08月01日(67)
水瓶- 魚- 蟹:2049年08月21日(67)
水瓶- 魚-獅子:2049年09月10日(67)
水瓶- 魚-乙女:2049年10月01日(67)
水瓶- 魚-天秤:2049年10月21日(67)
水瓶- 魚- 蠍:2049年11月10日(67)
水瓶- 魚-射手:2049年11月30日(67)
水瓶- 魚-山羊:2049年12月21日(67)
水瓶- 魚-水瓶:2050年01月10日(67)
水瓶- 魚- 魚:2050年01月30日(67)
水瓶-牡羊 2050年02月(67)~2050年10月(67)
水瓶-牡羊-牡牛:2050年02月20日(67)
水瓶-牡羊-双子:2050年03月12日(67)
水瓶-牡羊- 蟹:2050年04月01日(67)
水瓶-牡羊-獅子:2050年04月21日(67)
水瓶-牡羊-乙女:2050年05月12日(67)
水瓶-牡羊-天秤:2050年06月01日(67)
水瓶-牡羊- 蠍:2050年06月21日(68)
水瓶-牡羊-射手:2050年07月12日(68)
水瓶-牡羊-山羊:2050年08月01日(68)
水瓶-牡羊-水瓶:2050年08月21日(68)
水瓶-牡羊- 魚:2050年09月11日(68)
水瓶-牡羊-牡羊:2050年10月01日(68)
水瓶-牡牛 2050年10月(68)~2051年06月(68)
水瓶-牡牛-牡羊:2050年10月21日(68)
水瓶-牡牛- 魚:2050年11月10日(68)
水瓶-牡牛-水瓶:2050年12月01日(68)
水瓶-牡牛-山羊:2050年12月21日(68)
水瓶-牡牛-射手:2051年01月10日(68)
水瓶-牡牛- 蠍:2051年01月31日(68)
水瓶-牡牛-天秤:2051年02月20日(68)
水瓶-牡牛-乙女:2051年03月12日(68)
水瓶-牡牛-獅子:2051年04月01日(68)
水瓶-牡牛- 蟹:2051年04月22日(68)
水瓶-牡牛-双子:2051年05月12日(68)
水瓶-牡牛-牡牛:2051年06月01日(68)
水瓶-双子 2051年06月(69)~2052年02月(69)
水瓶-双子-牡牛:2051年06月22日(69)
水瓶-双子-牡羊:2051年07月12日(69)
水瓶-双子- 魚:2051年08月01日(69)
水瓶-双子-水瓶:2051年08月21日(69)
水瓶-双子-山羊:2051年09月11日(69)
水瓶-双子-射手:2051年10月01日(69)
水瓶-双子- 蠍:2051年10月21日(69)
水瓶-双子-天秤:2051年11月11日(69)
水瓶-双子-乙女:2051年12月01日(69)
水瓶-双子-獅子:2051年12月21日(69)
水瓶-双子- 蟹:2052年01月11日(69)
水瓶-双子-双子:2052年01月31日(69)
水瓶- 蟹 2052年02月(69)~2052年10月(69)
水瓶- 蟹-双子:2052年02月20日(69)
水瓶- 蟹-牡牛:2052年03月11日(69)
水瓶- 蟹-牡羊:2052年04月01日(69)
水瓶- 蟹- 魚:2052年04月21日(69)
水瓶- 蟹-水瓶:2052年05月11日(69)
水瓶- 蟹-山羊:2052年06月01日(69)
水瓶- 蟹-射手:2052年06月21日(70)
水瓶- 蟹- 蠍:2052年07月11日(70)
水瓶- 蟹-天秤:2052年07月31日(70)
水瓶- 蟹-乙女:2052年08月21日(70)
水瓶- 蟹-獅子:2052年09月10日(70)
水瓶- 蟹- 蟹:2052年09月30日(70)
水瓶-獅子 2052年10月(70)~2053年06月(70)
水瓶-獅子-乙女:2052年10月21日(70)
水瓶-獅子-天秤:2052年11月10日(70)
水瓶-獅子- 蠍:2052年11月30日(70)
水瓶-獅子-射手:2052年12月20日(70)
水瓶-獅子-山羊:2053年01月10日(70)
水瓶-獅子-水瓶:2053年01月30日(70)
水瓶-獅子- 魚:2053年02月19日(70)
水瓶-獅子-牡羊:2053年03月12日(70)
水瓶-獅子-牡牛:2053年04月01日(70)
水瓶-獅子-双子:2053年04月21日(70)
水瓶-獅子- 蟹:2053年05月12日(70)
水瓶-獅子-獅子:2053年06月01日(70)
水瓶-乙女 2053年06月(71)~2054年02月(71)
水瓶-乙女-天秤:2053年06月21日(71)
水瓶-乙女- 蠍:2053年07月11日(71)
水瓶-乙女-射手:2053年08月01日(71)
水瓶-乙女-山羊:2053年08月21日(71)
水瓶-乙女-水瓶:2053年09月10日(71)
水瓶-乙女- 魚:2053年10月01日(71)
水瓶-乙女-牡羊:2053年10月21日(71)
水瓶-乙女-牡牛:2053年11月10日(71)
水瓶-乙女-双子:2053年11月30日(71)
水瓶-乙女- 蟹:2053年12月21日(71)
水瓶-乙女-獅子:2054年01月10日(71)
水瓶-乙女-乙女:2054年01月30日(71)
水瓶-天秤 2054年02月(71)~2054年10月(71)
水瓶-天秤- 蠍:2054年02月20日(71)
水瓶-天秤-射手:2054年03月12日(71)
水瓶-天秤-山羊:2054年04月01日(71)
水瓶-天秤-水瓶:2054年04月21日(71)
水瓶-天秤- 魚:2054年05月12日(71)
水瓶-天秤-牡羊:2054年06月01日(71)
水瓶-天秤-牡牛:2054年06月21日(72)
水瓶-天秤-双子:2054年07月12日(72)
水瓶-天秤- 蟹:2054年08月01日(72)
水瓶-天秤-獅子:2054年08月21日(72)
水瓶-天秤-乙女:2054年09月11日(72)
水瓶-天秤-天秤:2054年10月01日(72)
水瓶- 蠍 2054年10月(72)~2055年06月(72)
水瓶- 蠍-天秤:2054年10月21日(72)
水瓶- 蠍-乙女:2054年11月10日(72)
水瓶- 蠍-獅子:2054年12月01日(72)
水瓶- 蠍- 蟹:2054年12月21日(72)
水瓶- 蠍-双子:2055年01月10日(72)
水瓶- 蠍-牡牛:2055年01月31日(72)
水瓶- 蠍-牡羊:2055年02月20日(72)
水瓶- 蠍- 魚:2055年03月12日(72)
水瓶- 蠍-水瓶:2055年04月01日(72)
水瓶- 蠍-山羊:2055年04月22日(72)
水瓶- 蠍-射手:2055年05月12日(72)
水瓶- 蠍- 蠍:2055年06月01日(72)
水瓶-射手 2055年06月(73)~2056年02月(73)
水瓶-射手- 蠍:2055年06月22日(73)
水瓶-射手-天秤:2055年07月12日(73)
水瓶-射手-乙女:2055年08月01日(73)
水瓶-射手-獅子:2055年08月21日(73)
水瓶-射手- 蟹:2055年09月11日(73)
水瓶-射手-双子:2055年10月01日(73)
水瓶-射手-牡牛:2055年10月21日(73)
水瓶-射手-牡羊:2055年11月11日(73)
水瓶-射手- 魚:2055年12月01日(73)
水瓶-射手-水瓶:2055年12月21日(73)
水瓶-射手-山羊:2056年01月11日(73)
水瓶-射手-射手:2056年01月31日(73)
水瓶-山羊 2056年02月(73)~2056年10月(73)
水瓶-山羊-射手:2056年02月20日(73)
水瓶-山羊- 蠍:2056年03月11日(73)
水瓶-山羊-天秤:2056年04月01日(73)
水瓶-山羊-乙女:2056年04月21日(73)
水瓶-山羊-獅子:2056年05月11日(73)
水瓶-山羊- 蟹:2056年06月01日(73)
水瓶-山羊-双子:2056年06月21日(74)
水瓶-山羊-牡牛:2056年07月11日(74)
水瓶-山羊-牡羊:2056年07月31日(74)
水瓶-山羊- 魚:2056年08月21日(74)
水瓶-山羊-水瓶:2056年09月10日(74)
水瓶-山羊-山羊:2056年09月30日(74)
水瓶-水瓶 2056年10月(74)~2057年06月(74)
水瓶-水瓶- 魚:2056年10月21日(74)
水瓶-水瓶-牡羊:2056年11月10日(74)
水瓶-水瓶-牡牛:2056年11月30日(74)
水瓶-水瓶-双子:2056年12月20日(74)
水瓶-水瓶- 蟹:2057年01月10日(74)
水瓶-水瓶-獅子:2057年01月30日(74)
水瓶-水瓶-乙女:2057年02月19日(74)
水瓶-水瓶-天秤:2057年03月12日(74)
水瓶-水瓶- 蠍:2057年04月01日(74)
水瓶-水瓶-射手:2057年04月21日(74)
水瓶-水瓶-山羊:2057年05月12日(74)
水瓶-水瓶-水瓶:2057年06月01日(74)
山羊:2057年06月(75)-2061年06月(79)】
山羊-射手 2057年06月(75)~2057年10月(75)
山羊-射手- 蠍:2057年06月21日(75)
山羊-射手-天秤:2057年07月01日(75)
山羊-射手-乙女:2057年07月11日(75)
山羊-射手-獅子:2057年07月22日(75)
山羊-射手- 蟹:2057年08月01日(75)
山羊-射手-双子:2057年08月11日(75)
山羊-射手-牡牛:2057年08月21日(75)
山羊-射手-牡羊:2057年08月31日(75)
山羊-射手- 魚:2057年09月10日(75)
山羊-射手-水瓶:2057年09月20日(75)
山羊-射手-山羊:2057年10月01日(75)
山羊-射手-射手:2057年10月11日(75)
山羊- 蠍 2057年10月(75)~2058年02月(75)
山羊- 蠍-天秤:2057年10月21日(75)
山羊- 蠍-乙女:2057年10月31日(75)
山羊- 蠍-獅子:2057年11月10日(75)
山羊- 蠍- 蟹:2057年11月20日(75)
山羊- 蠍-双子:2057年11月30日(75)
山羊- 蠍-牡牛:2057年12月11日(75)
山羊- 蠍-牡羊:2057年12月21日(75)
山羊- 蠍- 魚:2057年12月31日(75)
山羊- 蠍-水瓶:2058年01月10日(75)
山羊- 蠍-山羊:2058年01月20日(75)
山羊- 蠍-射手:2058年01月30日(75)
山羊- 蠍- 蠍:2058年02月09日(75)
山羊-天秤 2058年02月(75)~2058年06月(75)
山羊-天秤- 蠍:2058年02月20日(75)
山羊-天秤-射手:2058年03月02日(75)
山羊-天秤-山羊:2058年03月12日(75)
山羊-天秤-水瓶:2058年03月22日(75)
山羊-天秤- 魚:2058年04月01日(75)
山羊-天秤-牡羊:2058年04月11日(75)
山羊-天秤-牡牛:2058年04月21日(75)
山羊-天秤-双子:2058年05月02日(75)
山羊-天秤- 蟹:2058年05月12日(75)
山羊-天秤-獅子:2058年05月22日(75)
山羊-天秤-乙女:2058年06月01日(75)
山羊-天秤-天秤:2058年06月11日(75)
山羊-乙女 2058年06月(76)~2058年10月(76)
山羊-乙女-天秤:2058年06月21日(76)
山羊-乙女- 蠍:2058年07月01日(76)
山羊-乙女-射手:2058年07月12日(76)
山羊-乙女-山羊:2058年07月22日(76)
山羊-乙女-水瓶:2058年08月01日(76)
山羊-乙女- 魚:2058年08月11日(76)
山羊-乙女-牡羊:2058年08月21日(76)
山羊-乙女-牡牛:2058年08月31日(76)
山羊-乙女-双子:2058年09月11日(76)
山羊-乙女- 蟹:2058年09月21日(76)
山羊-乙女-獅子:2058年10月01日(76)
山羊-乙女-乙女:2058年10月11日(76)
山羊-獅子 2058年10月(76)~2059年02月(76)
山羊-獅子-乙女:2058年10月21日(76)
山羊-獅子-天秤:2058年10月31日(76)
山羊-獅子- 蠍:2058年11月10日(76)
山羊-獅子-射手:2058年11月21日(76)
山羊-獅子-山羊:2058年12月01日(76)
山羊-獅子-水瓶:2058年12月11日(76)
山羊-獅子- 魚:2058年12月21日(76)
山羊-獅子-牡羊:2058年12月31日(76)
山羊-獅子-牡牛:2059年01月10日(76)
山羊-獅子-双子:2059年01月20日(76)
山羊-獅子- 蟹:2059年01月31日(76)
山羊-獅子-獅子:2059年02月10日(76)
山羊- 蟹 2059年02月(76)~2059年06月(76)
山羊- 蟹-双子:2059年02月20日(76)
山羊- 蟹-牡牛:2059年03月02日(76)
山羊- 蟹-牡羊:2059年03月12日(76)
山羊- 蟹- 魚:2059年03月22日(76)
山羊- 蟹-水瓶:2059年04月01日(76)
山羊- 蟹-山羊:2059年04月12日(76)
山羊- 蟹-射手:2059年04月22日(76)
山羊- 蟹- 蠍:2059年05月02日(76)
山羊- 蟹-天秤:2059年05月12日(76)
山羊- 蟹-乙女:2059年05月22日(76)
山羊- 蟹-獅子:2059年06月01日(76)
山羊- 蟹- 蟹:2059年06月11日(76)
山羊-双子 2059年06月(77)~2059年10月(77)
山羊-双子-牡牛:2059年06月22日(77)
山羊-双子-牡羊:2059年07月02日(77)
山羊-双子- 魚:2059年07月12日(77)
山羊-双子-水瓶:2059年07月22日(77)
山羊-双子-山羊:2059年08月01日(77)
山羊-双子-射手:2059年08月11日(77)
山羊-双子- 蠍:2059年08月21日(77)
山羊-双子-天秤:2059年09月01日(77)
山羊-双子-乙女:2059年09月11日(77)
山羊-双子-獅子:2059年09月21日(77)
山羊-双子- 蟹:2059年10月01日(77)
山羊-双子-双子:2059年10月11日(77)
山羊-牡牛 2059年10月(77)~2060年02月(77)
山羊-牡牛-牡羊:2059年10月21日(77)
山羊-牡牛- 魚:2059年10月31日(77)
山羊-牡牛-水瓶:2059年11月11日(77)
山羊-牡牛-山羊:2059年11月21日(77)
山羊-牡牛-射手:2059年12月01日(77)
山羊-牡牛- 蠍:2059年12月11日(77)
山羊-牡牛-天秤:2059年12月21日(77)
山羊-牡牛-乙女:2059年12月31日(77)
山羊-牡牛-獅子:2060年01月11日(77)
山羊-牡牛- 蟹:2060年01月21日(77)
山羊-牡牛-双子:2060年01月31日(77)
山羊-牡牛-牡牛:2060年02月10日(77)
山羊-牡羊 2060年02月(77)~2060年06月(77)
山羊-牡羊-牡牛:2060年02月20日(77)
山羊-牡羊-双子:2060年03月01日(77)
山羊-牡羊- 蟹:2060年03月11日(77)
山羊-牡羊-獅子:2060年03月22日(77)
山羊-牡羊-乙女:2060年04月01日(77)
山羊-牡羊-天秤:2060年04月11日(77)
山羊-牡羊- 蠍:2060年04月21日(77)
山羊-牡羊-射手:2060年05月01日(77)
山羊-牡羊-山羊:2060年05月11日(77)
山羊-牡羊-水瓶:2060年05月21日(77)
山羊-牡羊- 魚:2060年06月01日(77)
山羊-牡羊-牡羊:2060年06月11日(77)
山羊- 魚 2060年06月(78)~2060年10月(78)
山羊- 魚-牡羊:2060年06月21日(78)
山羊- 魚-牡牛:2060年07月01日(78)
山羊- 魚-双子:2060年07月11日(78)
山羊- 魚- 蟹:2060年07月21日(78)
山羊- 魚-獅子:2060年07月31日(78)
山羊- 魚-乙女:2060年08月11日(78)
山羊- 魚-天秤:2060年08月21日(78)
山羊- 魚- 蠍:2060年08月31日(78)
山羊- 魚-射手:2060年09月10日(78)
山羊- 魚-山羊:2060年09月20日(78)
山羊- 魚-水瓶:2060年09月30日(78)
山羊- 魚- 魚:2060年10月10日(78)
山羊-水瓶 2060年10月(78)~2061年02月(78)
山羊-水瓶- 魚:2060年10月21日(78)
山羊-水瓶-牡羊:2060年10月31日(78)
山羊-水瓶-牡牛:2060年11月10日(78)
山羊-水瓶-双子:2060年11月20日(78)
山羊-水瓶- 蟹:2060年11月30日(78)
山羊-水瓶-獅子:2060年12月10日(78)
山羊-水瓶-乙女:2060年12月20日(78)
山羊-水瓶-天秤:2060年12月31日(78)
山羊-水瓶- 蠍:2061年01月10日(78)
山羊-水瓶-射手:2061年01月20日(78)
山羊-水瓶-山羊:2061年01月30日(78)
山羊-水瓶-水瓶:2061年02月09日(78)
山羊-山羊 2061年02月(78)~2061年06月(78)
山羊-山羊-射手:2061年02月19日(78)
山羊-山羊- 蠍:2061年03月01日(78)
山羊-山羊-天秤:2061年03月12日(78)
山羊-山羊-乙女:2061年03月22日(78)
山羊-山羊-獅子:2061年04月01日(78)
山羊-山羊- 蟹:2061年04月11日(78)
山羊-山羊-双子:2061年04月21日(78)
山羊-山羊-牡牛:2061年05月01日(78)
山羊-山羊-牡羊:2061年05月12日(78)
山羊-山羊- 魚:2061年05月22日(78)
山羊-山羊-水瓶:2061年06月01日(78)
山羊-山羊-山羊:2061年06月11日(78)
射手:2061年06月(79)-2071年06月(89)】
射手- 蠍 2061年06月(79)~2062年04月(79)
射手- 蠍-天秤:2061年06月21日(79)
射手- 蠍-乙女:2061年07月16日(79)
射手- 蠍-獅子:2061年08月11日(79)
射手- 蠍- 蟹:2061年09月05日(79)
射手- 蠍-双子:2061年10月01日(79)
射手- 蠍-牡牛:2061年10月26日(79)
射手- 蠍-牡羊:2061年11月20日(79)
射手- 蠍- 魚:2061年12月16日(79)
射手- 蠍-水瓶:2062年01月10日(79)
射手- 蠍-山羊:2062年02月04日(79)
射手- 蠍-射手:2062年03月02日(79)
射手- 蠍- 蠍:2062年03月27日(79)
射手-天秤 2062年04月(79)~2063年02月(79)
射手-天秤- 蠍:2062年04月21日(79)
射手-天秤-射手:2062年05月17日(79)
射手-天秤-山羊:2062年06月11日(79)
射手-天秤-水瓶:2062年07月07日(80)
射手-天秤- 魚:2062年08月01日(80)
射手-天秤-牡羊:2062年08月26日(80)
射手-天秤-牡牛:2062年09月21日(80)
射手-天秤-双子:2062年10月16日(80)
射手-天秤- 蟹:2062年11月10日(80)
射手-天秤-獅子:2062年12月06日(80)
射手-天秤-乙女:2062年12月31日(80)
射手-天秤-天秤:2063年01月25日(80)
射手-乙女 2063年02月(80)~2063年12月(80)
射手-乙女-天秤:2063年02月20日(80)
射手-乙女- 蠍:2063年03月17日(80)
射手-乙女-射手:2063年04月12日(80)
射手-乙女-山羊:2063年05月07日(80)
射手-乙女-水瓶:2063年06月01日(80)
射手-乙女- 魚:2063年06月27日(81)
射手-乙女-牡羊:2063年07月22日(81)
射手-乙女-牡牛:2063年08月16日(81)
射手-乙女-双子:2063年09月11日(81)
射手-乙女- 蟹:2063年10月06日(81)
射手-乙女-獅子:2063年10月31日(81)
射手-乙女-乙女:2063年11月26日(81)
射手-獅子 2063年12月(81)~2064年10月(81)
射手-獅子-乙女:2063年12月21日(81)
射手-獅子-天秤:2064年01月16日(81)
射手-獅子- 蠍:2064年02月10日(81)
射手-獅子-射手:2064年03月06日(81)
射手-獅子-山羊:2064年04月01日(81)
射手-獅子-水瓶:2064年04月26日(81)
射手-獅子- 魚:2064年05月21日(81)
射手-獅子-牡羊:2064年06月16日(81)
射手-獅子-牡牛:2064年07月11日(82)
射手-獅子-双子:2064年08月05日(82)
射手-獅子- 蟹:2064年08月31日(82)
射手-獅子-獅子:2064年09月25日(82)
射手- 蟹 2064年10月(82)~2065年08月(82)
射手- 蟹-双子:2064年10月21日(82)
射手- 蟹-牡牛:2064年11月15日(82)
射手- 蟹-牡羊:2064年12月10日(82)
射手- 蟹- 魚:2065年01月05日(82)
射手- 蟹-水瓶:2065年01月30日(82)
射手- 蟹-山羊:2065年02月24日(82)
射手- 蟹-射手:2065年03月22日(82)
射手- 蟹- 蠍:2065年04月16日(82)
射手- 蟹-天秤:2065年05月12日(82)
射手- 蟹-乙女:2065年06月06日(82)
射手- 蟹-獅子:2065年07月01日(83)
射手- 蟹- 蟹:2065年07月27日(83)
射手-双子 2065年08月(83)~2066年06月(83)
射手-双子-牡牛:2065年08月21日(83)
射手-双子-牡羊:2065年09月15日(83)
射手-双子- 魚:2065年10月11日(83)
射手-双子-水瓶:2065年11月05日(83)
射手-双子-山羊:2065年11月30日(83)
射手-双子-射手:2065年12月26日(83)
射手-双子- 蠍:2066年01月20日(83)
射手-双子-天秤:2066年02月15日(83)
射手-双子-乙女:2066年03月12日(83)
射手-双子-獅子:2066年04月06日(83)
射手-双子- 蟹:2066年05月02日(83)
射手-双子-双子:2066年05月27日(83)
射手-牡牛 2066年06月(84)~2067年04月(84)
射手-牡牛-牡羊:2066年06月21日(84)
射手-牡牛- 魚:2066年07月17日(84)
射手-牡牛-水瓶:2066年08月11日(84)
射手-牡牛-山羊:2066年09月05日(84)
射手-牡牛-射手:2066年10月01日(84)
射手-牡牛- 蠍:2066年10月26日(84)
射手-牡牛-天秤:2066年11月21日(84)
射手-牡牛-乙女:2066年12月16日(84)
射手-牡牛-獅子:2067年01月10日(84)
射手-牡牛- 蟹:2067年02月05日(84)
射手-牡牛-双子:2067年03月02日(84)
射手-牡牛-牡牛:2067年03月27日(84)
射手-牡羊 2067年04月(84)~2068年02月(84)
射手-牡羊-牡牛:2067年04月22日(84)
射手-牡羊-双子:2067年05月17日(84)
射手-牡羊- 蟹:2067年06月11日(84)
射手-牡羊-獅子:2067年07月07日(85)
射手-牡羊-乙女:2067年08月01日(85)
射手-牡羊-天秤:2067年08月27日(85)
射手-牡羊- 蠍:2067年09月21日(85)
射手-牡羊-射手:2067年10月16日(85)
射手-牡羊-山羊:2067年11月11日(85)
射手-牡羊-水瓶:2067年12月06日(85)
射手-牡羊- 魚:2067年12月31日(85)
射手-牡羊-牡羊:2068年01月26日(85)
射手- 魚 2068年02月(85)~2068年12月(85)
射手- 魚-牡羊:2068年02月20日(85)
射手- 魚-牡牛:2068年03月16日(85)
射手- 魚-双子:2068年04月11日(85)
射手- 魚- 蟹:2068年05月06日(85)
射手- 魚-獅子:2068年06月01日(85)
射手- 魚-乙女:2068年06月26日(86)
射手- 魚-天秤:2068年07月21日(86)
射手- 魚- 蠍:2068年08月16日(86)
射手- 魚-射手:2068年09月10日(86)
射手- 魚-山羊:2068年10月05日(86)
射手- 魚-水瓶:2068年10月31日(86)
射手- 魚- 魚:2068年11月25日(86)
射手-水瓶 2068年12月(86)~2069年10月(86)
射手-水瓶- 魚:2068年12月20日(86)
射手-水瓶-牡羊:2069年01月15日(86)
射手-水瓶-牡牛:2069年02月09日(86)
射手-水瓶-双子:2069年03月07日(86)
射手-水瓶- 蟹:2069年04月01日(86)
射手-水瓶-獅子:2069年04月26日(86)
射手-水瓶-乙女:2069年05月22日(86)
射手-水瓶-天秤:2069年06月16日(86)
射手-水瓶- 蠍:2069年07月11日(87)
射手-水瓶-射手:2069年08月06日(87)
射手-水瓶-山羊:2069年08月31日(87)
射手-水瓶-水瓶:2069年09月25日(87)
射手-山羊 2069年10月(87)~2070年08月(87)
射手-山羊-射手:2069年10月21日(87)
射手-山羊- 蠍:2069年11月15日(87)
射手-山羊-天秤:2069年12月11日(87)
射手-山羊-乙女:2070年01月05日(87)
射手-山羊-獅子:2070年01月30日(87)
射手-山羊- 蟹:2070年02月25日(87)
射手-山羊-双子:2070年03月22日(87)
射手-山羊-牡牛:2070年04月16日(87)
射手-山羊-牡羊:2070年05月12日(87)
射手-山羊- 魚:2070年06月06日(87)
射手-山羊-水瓶:2070年07月01日(88)
射手-山羊-山羊:2070年07月27日(88)
射手-射手 2070年08月(88)~2071年06月(88)
射手-射手- 蠍:2070年08月21日(88)
射手-射手-天秤:2070年09月16日(88)
射手-射手-乙女:2070年10月11日(88)
射手-射手-獅子:2070年11月05日(88)
射手-射手- 蟹:2070年12月01日(88)
射手-射手-双子:2070年12月26日(88)
射手-射手-牡牛:2071年01月20日(88)
射手-射手-牡羊:2071年02月15日(88)
射手-射手- 魚:2071年03月12日(88)
射手-射手-水瓶:2071年04月06日(88)
射手-射手-山羊:2071年05月02日(88)
射手-射手-射手:2071年05月27日(88)
 蠍:2071年06月(89)-2081年06月(99)】
 蠍-天秤 2071年06月(89)~2072年04月(89)
 蠍-天秤- 蠍:2071年06月22日(89)
 蠍-天秤-射手:2071年07月17日(89)
 蠍-天秤-山羊:2071年08月11日(89)
 蠍-天秤-水瓶:2071年09月06日(89)
 蠍-天秤- 魚:2071年10月01日(89)
 蠍-天秤-牡羊:2071年10月26日(89)
 蠍-天秤-牡牛:2071年11月21日(89)
 蠍-天秤-双子:2071年12月16日(89)
 蠍-天秤- 蟹:2072年01月11日(89)
 蠍-天秤-獅子:2072年02月05日(89)
 蠍-天秤-乙女:2072年03月01日(89)
 蠍-天秤-天秤:2072年03月27日(89)
 蠍-乙女 2072年04月(89)~2073年02月(89)
 蠍-乙女-天秤:2072年04月21日(89)
 蠍-乙女- 蠍:2072年05月16日(89)
 蠍-乙女-射手:2072年06月11日(89)
 蠍-乙女-山羊:2072年07月06日(90)
 蠍-乙女-水瓶:2072年07月31日(90)
 蠍-乙女- 魚:2072年08月26日(90)
 蠍-乙女-牡羊:2072年09月20日(90)
 蠍-乙女-牡牛:2072年10月16日(90)
 蠍-乙女-双子:2072年11月10日(90)
 蠍-乙女- 蟹:2072年12月05日(90)
 蠍-乙女-獅子:2072年12月31日(90)
 蠍-乙女-乙女:2073年01月25日(90)
 蠍-獅子 2073年02月(90)~2073年12月(90)
 蠍-獅子-乙女:2073年02月19日(90)
 蠍-獅子-天秤:2073年03月17日(90)
 蠍-獅子- 蠍:2073年04月11日(90)
 蠍-獅子-射手:2073年05月06日(90)
 蠍-獅子-山羊:2073年06月01日(90)
 蠍-獅子-水瓶:2073年06月26日(91)
 蠍-獅子- 魚:2073年07月22日(91)
 蠍-獅子-牡羊:2073年08月16日(91)
 蠍-獅子-牡牛:2073年09月10日(91)
 蠍-獅子-双子:2073年10月06日(91)
 蠍-獅子- 蟹:2073年10月31日(91)
 蠍-獅子-獅子:2073年11月25日(91)
 蠍- 蟹 2073年12月(91)~2074年10月(91)
 蠍- 蟹-双子:2073年12月21日(91)
 蠍- 蟹-牡牛:2074年01月15日(91)
 蠍- 蟹-牡羊:2074年02月09日(91)
 蠍- 蟹- 魚:2074年03月07日(91)
 蠍- 蟹-水瓶:2074年04月01日(91)
 蠍- 蟹-山羊:2074年04月27日(91)
 蠍- 蟹-射手:2074年05月22日(91)
 蠍- 蟹- 蠍:2074年06月16日(91)
 蠍- 蟹-天秤:2074年07月12日(92)
 蠍- 蟹-乙女:2074年08月06日(92)
 蠍- 蟹-獅子:2074年08月31日(92)
 蠍- 蟹- 蟹:2074年09月26日(92)
 蠍-双子 2074年10月(92)~2075年08月(92)
 蠍-双子-牡牛:2074年10月21日(92)
 蠍-双子-牡羊:2074年11月15日(92)
 蠍-双子- 魚:2074年12月11日(92)
 蠍-双子-水瓶:2075年01月05日(92)
 蠍-双子-山羊:2075年01月31日(92)
 蠍-双子-射手:2075年02月25日(92)
 蠍-双子- 蠍:2075年03月22日(92)
 蠍-双子-天秤:2075年04月17日(92)
 蠍-双子-乙女:2075年05月12日(92)
 蠍-双子-獅子:2075年06月06日(92)
 蠍-双子- 蟹:2075年07月02日(93)
 蠍-双子-双子:2075年07月27日(93)
 蠍-牡牛 2075年08月(93)~2076年06月(93)
 蠍-牡牛-牡羊:2075年08月21日(93)
 蠍-牡牛- 魚:2075年09月16日(93)
 蠍-牡牛-水瓶:2075年10月11日(93)
 蠍-牡牛-山羊:2075年11月06日(93)
 蠍-牡牛-射手:2075年12月01日(93)
 蠍-牡牛- 蠍:2075年12月26日(93)
 蠍-牡牛-天秤:2076年01月21日(93)
 蠍-牡牛-乙女:2076年02月15日(93)
 蠍-牡牛-獅子:2076年03月11日(93)
 蠍-牡牛- 蟹:2076年04月06日(93)
 蠍-牡牛-双子:2076年05月01日(93)
 蠍-牡牛-牡牛:2076年05月26日(93)
 蠍-牡羊 2076年06月(94)~2077年04月(94)
 蠍-牡羊-牡牛:2076年06月21日(94)
 蠍-牡羊-双子:2076年07月16日(94)
 蠍-牡羊- 蟹:2076年08月11日(94)
 蠍-牡羊-獅子:2076年09月05日(94)
 蠍-牡羊-乙女:2076年09月30日(94)
 蠍-牡羊-天秤:2076年10月26日(94)
 蠍-牡羊- 蠍:2076年11月20日(94)
 蠍-牡羊-射手:2076年12月15日(94)
 蠍-牡羊-山羊:2077年01月10日(94)
 蠍-牡羊-水瓶:2077年02月04日(94)
 蠍-牡羊- 魚:2077年03月01日(94)
 蠍-牡羊-牡羊:2077年03月27日(94)
 蠍- 魚 2077年04月(94)~2078年02月(94)
 蠍- 魚-牡羊:2077年04月21日(94)
 蠍- 魚-牡牛:2077年05月17日(94)
 蠍- 魚-双子:2077年06月11日(94)
 蠍- 魚- 蟹:2077年07月06日(95)
 蠍- 魚-獅子:2077年08月01日(95)
 蠍- 魚-乙女:2077年08月26日(95)
 蠍- 魚-天秤:2077年09月20日(95)
 蠍- 魚- 蠍:2077年10月16日(95)
 蠍- 魚-射手:2077年11月10日(95)
 蠍- 魚-山羊:2077年12月05日(95)
 蠍- 魚-水瓶:2077年12月31日(95)
 蠍- 魚- 魚:2078年01月25日(95)
 蠍-水瓶 2078年02月(95)~2078年12月(95)
 蠍-水瓶- 魚:2078年02月20日(95)
 蠍-水瓶-牡羊:2078年03月17日(95)
 蠍-水瓶-牡牛:2078年04月11日(95)
 蠍-水瓶-双子:2078年05月07日(95)
 蠍-水瓶- 蟹:2078年06月01日(95)
 蠍-水瓶-獅子:2078年06月26日(96)
 蠍-水瓶-乙女:2078年07月22日(96)
 蠍-水瓶-天秤:2078年08月16日(96)
 蠍-水瓶- 蠍:2078年09月11日(96)
 蠍-水瓶-射手:2078年10月06日(96)
 蠍-水瓶-山羊:2078年10月31日(96)
 蠍-水瓶-水瓶:2078年11月26日(96)
 蠍-山羊 2078年12月(96)~2079年10月(96)
 蠍-山羊-射手:2078年12月21日(96)
 蠍-山羊- 蠍:2079年01月15日(96)
 蠍-山羊-天秤:2079年02月10日(96)
 蠍-山羊-乙女:2079年03月07日(96)
 蠍-山羊-獅子:2079年04月01日(96)
 蠍-山羊- 蟹:2079年04月27日(96)
 蠍-山羊-双子:2079年05月22日(96)
 蠍-山羊-牡牛:2079年06月17日(96)
 蠍-山羊-牡羊:2079年07月12日(97)
 蠍-山羊- 魚:2079年08月06日(97)
 蠍-山羊-水瓶:2079年09月01日(97)
 蠍-山羊-山羊:2079年09月26日(97)
 蠍-射手 2079年10月(97)~2080年08月(97)
 蠍-射手- 蠍:2079年10月21日(97)
 蠍-射手-天秤:2079年11月16日(97)
 蠍-射手-乙女:2079年12月11日(97)
 蠍-射手-獅子:2080年01月05日(97)
 蠍-射手- 蟹:2080年01月31日(97)
 蠍-射手-双子:2080年02月25日(97)
 蠍-射手-牡牛:2080年03月22日(97)
 蠍-射手-牡羊:2080年04月16日(97)
 蠍-射手- 魚:2080年05月11日(97)
 蠍-射手-水瓶:2080年06月06日(97)
 蠍-射手-山羊:2080年07月01日(98)
 蠍-射手-射手:2080年07月26日(98)
 蠍- 蠍 2080年08月(98)~2081年06月(98)
 蠍- 蠍-天秤:2080年08月21日(98)
 蠍- 蠍-乙女:2080年09月15日(98)
 蠍- 蠍-獅子:2080年10月10日(98)
 蠍- 蠍- 蟹:2080年11月05日(98)
 蠍- 蠍-双子:2080年11月30日(98)
 蠍- 蠍-牡牛:2080年12月26日(98)
 蠍- 蠍-牡羊:2081年01月20日(98)
 蠍- 蠍- 魚:2081年02月14日(98)
 蠍- 蠍-水瓶:2081年03月12日(98)
 蠍- 蠍-山羊:2081年04月06日(98)
 蠍- 蠍-射手:2081年05月01日(98)
 蠍- 蠍- 蠍:2081年05月27日(98)
天秤:2081年06月(99)-2088年06月(106)】
天秤- 蠍 2081年06月(99)~2082年01月(99)
天秤- 蠍-天秤:2081年06月21日(99)
天秤- 蠍-乙女:2081年07月09日(99)
天秤- 蠍-獅子:2081年07月27日(99)
天秤- 蠍- 蟹:2081年08月13日(99)
天秤- 蠍-双子:2081年08月31日(99)
天秤- 蠍-牡牛:2081年09月18日(99)
天秤- 蠍-牡羊:2081年10月06日(99)
天秤- 蠍- 魚:2081年10月23日(99)
天秤- 蠍-水瓶:2081年11月10日(99)
天秤- 蠍-山羊:2081年11月28日(99)
天秤- 蠍-射手:2081年12月16日(99)
天秤- 蠍- 蠍:2082年01月02日(99)
天秤-射手 2082年01月(99)~2082年08月(99)
天秤-射手- 蠍:2082年01月20日(99)
天秤-射手-天秤:2082年02月07日(99)
天秤-射手-乙女:2082年02月25日(99)
天秤-射手-獅子:2082年03月14日(99)
天秤-射手- 蟹:2082年04月01日(99)
天秤-射手-双子:2082年04月19日(99)
天秤-射手-牡牛:2082年05月07日(99)
天秤-射手-牡羊:2082年05月24日(99)
天秤-射手- 魚:2082年06月11日(99)
天秤-射手-水瓶:2082年06月29日(100)
天秤-射手-山羊:2082年07月17日(100)
天秤-射手-射手:2082年08月03日(100)
天秤-山羊 2082年08月(100)~2083年03月(100)
天秤-山羊-射手:2082年08月21日(100)
天秤-山羊- 蠍:2082年09月08日(100)
天秤-山羊-天秤:2082年09月26日(100)
天秤-山羊-乙女:2082年10月13日(100)
天秤-山羊-獅子:2082年10月31日(100)
天秤-山羊- 蟹:2082年11月18日(100)
天秤-山羊-双子:2082年12月06日(100)
天秤-山羊-牡牛:2082年12月23日(100)
天秤-山羊-牡羊:2083年01月10日(100)
天秤-山羊- 魚:2083年01月28日(100)
天秤-山羊-水瓶:2083年02月15日(100)
天秤-山羊-山羊:2083年03月05日(100)
天秤-水瓶 2083年03月(100)~2083年10月(100)
天秤-水瓶- 魚:2083年03月22日(100)
天秤-水瓶-牡羊:2083年04月09日(100)
天秤-水瓶-牡牛:2083年04月27日(100)
天秤-水瓶-双子:2083年05月15日(100)
天秤-水瓶- 蟹:2083年06月01日(100)
天秤-水瓶-獅子:2083年06月19日(100)
天秤-水瓶-乙女:2083年07月07日(101)
天秤-水瓶-天秤:2083年07月25日(101)
天秤-水瓶- 蠍:2083年08月11日(101)
天秤-水瓶-射手:2083年08月29日(101)
天秤-水瓶-山羊:2083年09月16日(101)
天秤-水瓶-水瓶:2083年10月04日(101)
天秤- 魚 2083年10月(101)~2084年05月(101)
天秤- 魚-牡羊:2083年10月21日(101)
天秤- 魚-牡牛:2083年11月08日(101)
天秤- 魚-双子:2083年11月26日(101)
天秤- 魚- 蟹:2083年12月14日(101)
天秤- 魚-獅子:2083年12月31日(101)
天秤- 魚-乙女:2084年01月18日(101)
天秤- 魚-天秤:2084年02月05日(101)
天秤- 魚- 蠍:2084年02月23日(101)
天秤- 魚-射手:2084年03月11日(101)
天秤- 魚-山羊:2084年03月29日(101)
天秤- 魚-水瓶:2084年04月16日(101)
天秤- 魚- 魚:2084年05月04日(101)
天秤-牡羊 2084年05月(101)~2084年12月(101)
天秤-牡羊-牡牛:2084年05月21日(101)
天秤-牡羊-双子:2084年06月08日(101)
天秤-牡羊- 蟹:2084年06月26日(102)
天秤-牡羊-獅子:2084年07月14日(102)
天秤-牡羊-乙女:2084年07月31日(102)
天秤-牡羊-天秤:2084年08月18日(102)
天秤-牡羊- 蠍:2084年09月05日(102)
天秤-牡羊-射手:2084年09月23日(102)
天秤-牡羊-山羊:2084年10月10日(102)
天秤-牡羊-水瓶:2084年10月28日(102)
天秤-牡羊- 魚:2084年11月15日(102)
天秤-牡羊-牡羊:2084年12月03日(102)
天秤-牡牛 2084年12月(102)~2085年07月(102)
天秤-牡牛-牡羊:2084年12月20日(102)
天秤-牡牛- 魚:2085年01月07日(102)
天秤-牡牛-水瓶:2085年01月25日(102)
天秤-牡牛-山羊:2085年02月12日(102)
天秤-牡牛-射手:2085年03月01日(102)
天秤-牡牛- 蠍:2085年03月19日(102)
天秤-牡牛-天秤:2085年04月06日(102)
天秤-牡牛-乙女:2085年04月24日(102)
天秤-牡牛-獅子:2085年05月12日(102)
天秤-牡牛- 蟹:2085年05月29日(102)
天秤-牡牛-双子:2085年06月16日(102)
天秤-牡牛-牡牛:2085年07月04日(103)
天秤-双子 2085年07月(103)~2086年02月(103)
天秤-双子-牡牛:2085年07月22日(103)
天秤-双子-牡羊:2085年08月08日(103)
天秤-双子- 魚:2085年08月26日(103)
天秤-双子-水瓶:2085年09月13日(103)
天秤-双子-山羊:2085年10月01日(103)
天秤-双子-射手:2085年10月18日(103)
天秤-双子- 蠍:2085年11月05日(103)
天秤-双子-天秤:2085年11月23日(103)
天秤-双子-乙女:2085年12月11日(103)
天秤-双子-獅子:2085年12月28日(103)
天秤-双子- 蟹:2086年01月15日(103)
天秤-双子-双子:2086年02月02日(103)
天秤- 蟹 2086年02月(103)~2086年09月(103)
天秤- 蟹-双子:2086年02月20日(103)
天秤- 蟹-牡牛:2086年03月09日(103)
天秤- 蟹-牡羊:2086年03月27日(103)
天秤- 蟹- 魚:2086年04月14日(103)
天秤- 蟹-水瓶:2086年05月02日(103)
天秤- 蟹-山羊:2086年05月19日(103)
天秤- 蟹-射手:2086年06月06日(103)
天秤- 蟹- 蠍:2086年06月24日(104)
天秤- 蟹-天秤:2086年07月12日(104)
天秤- 蟹-乙女:2086年07月29日(104)
天秤- 蟹-獅子:2086年08月16日(104)
天秤- 蟹- 蟹:2086年09月03日(104)
天秤-獅子 2086年09月(104)~2087年04月(104)
天秤-獅子-乙女:2086年09月21日(104)
天秤-獅子-天秤:2086年10月08日(104)
天秤-獅子- 蠍:2086年10月26日(104)
天秤-獅子-射手:2086年11月13日(104)
天秤-獅子-山羊:2086年12月01日(104)
天秤-獅子-水瓶:2086年12月18日(104)
天秤-獅子- 魚:2087年01月05日(104)
天秤-獅子-牡羊:2087年01月23日(104)
天秤-獅子-牡牛:2087年02月10日(104)
天秤-獅子-双子:2087年02月27日(104)
天秤-獅子- 蟹:2087年03月17日(104)
天秤-獅子-獅子:2087年04月04日(104)
天秤-乙女 2087年04月(104)~2087年11月(104)
天秤-乙女-天秤:2087年04月22日(104)
天秤-乙女- 蠍:2087年05月09日(104)
天秤-乙女-射手:2087年05月27日(104)
天秤-乙女-山羊:2087年06月14日(104)
天秤-乙女-水瓶:2087年07月02日(105)
天秤-乙女- 魚:2087年07月19日(105)
天秤-乙女-牡羊:2087年08月06日(105)
天秤-乙女-牡牛:2087年08月24日(105)
天秤-乙女-双子:2087年09月11日(105)
天秤-乙女- 蟹:2087年09月29日(105)
天秤-乙女-獅子:2087年10月16日(105)
天秤-乙女-乙女:2087年11月03日(105)
天秤-天秤 2087年11月(105)~2088年06月(105)
天秤-天秤- 蠍:2087年11月21日(105)
天秤-天秤-射手:2087年12月09日(105)
天秤-天秤-山羊:2087年12月26日(105)
天秤-天秤-水瓶:2088年01月13日(105)
天秤-天秤- 魚:2088年01月31日(105)
天秤-天秤-牡羊:2088年02月18日(105)
天秤-天秤-牡牛:2088年03月06日(105)
天秤-天秤-双子:2088年03月24日(105)
天秤-天秤- 蟹:2088年04月11日(105)
天秤-天秤-獅子:2088年04月29日(105)
天秤-天秤-乙女:2088年05月16日(105)
天秤-天秤-天秤:2088年06月03日(105)
乙女:2088年06月(106)-2092年06月(110)】
乙女-天秤 2088年06月(106)~2088年10月(106)
乙女-天秤- 蠍:2088年06月21日(106)
乙女-天秤-射手:2088年07月01日(106)
乙女-天秤-山羊:2088年07月11日(106)
乙女-天秤-水瓶:2088年07月21日(106)
乙女-天秤- 魚:2088年07月31日(106)
乙女-天秤-牡羊:2088年08月11日(106)
乙女-天秤-牡牛:2088年08月21日(106)
乙女-天秤-双子:2088年08月31日(106)
乙女-天秤- 蟹:2088年09月10日(106)
乙女-天秤-獅子:2088年09月20日(106)
乙女-天秤-乙女:2088年09月30日(106)
乙女-天秤-天秤:2088年10月10日(106)
乙女- 蠍 2088年10月(106)~2089年02月(106)
乙女- 蠍-天秤:2088年10月21日(106)
乙女- 蠍-乙女:2088年10月31日(106)
乙女- 蠍-獅子:2088年11月10日(106)
乙女- 蠍- 蟹:2088年11月20日(106)
乙女- 蠍-双子:2088年11月30日(106)
乙女- 蠍-牡牛:2088年12月10日(106)
乙女- 蠍-牡羊:2088年12月20日(106)
乙女- 蠍- 魚:2088年12月31日(106)
乙女- 蠍-水瓶:2089年01月10日(106)
乙女- 蠍-山羊:2089年01月20日(106)
乙女- 蠍-射手:2089年01月30日(106)
乙女- 蠍- 蠍:2089年02月09日(106)
乙女-射手 2089年02月(106)~2089年06月(106)
乙女-射手- 蠍:2089年02月19日(106)
乙女-射手-天秤:2089年03月01日(106)
乙女-射手-乙女:2089年03月12日(106)
乙女-射手-獅子:2089年03月22日(106)
乙女-射手- 蟹:2089年04月01日(106)
乙女-射手-双子:2089年04月11日(106)
乙女-射手-牡牛:2089年04月21日(106)
乙女-射手-牡羊:2089年05月01日(106)
乙女-射手- 魚:2089年05月12日(106)
乙女-射手-水瓶:2089年05月22日(106)
乙女-射手-山羊:2089年06月01日(106)
乙女-射手-射手:2089年06月11日(106)
乙女-山羊 2089年06月(107)~2089年10月(107)
乙女-山羊-射手:2089年06月21日(107)
乙女-山羊- 蠍:2089年07月01日(107)
乙女-山羊-天秤:2089年07月11日(107)
乙女-山羊-乙女:2089年07月22日(107)
乙女-山羊-獅子:2089年08月01日(107)
乙女-山羊- 蟹:2089年08月11日(107)
乙女-山羊-双子:2089年08月21日(107)
乙女-山羊-牡牛:2089年08月31日(107)
乙女-山羊-牡羊:2089年09月10日(107)
乙女-山羊- 魚:2089年09月20日(107)
乙女-山羊-水瓶:2089年10月01日(107)
乙女-山羊-山羊:2089年10月11日(107)
乙女-水瓶 2089年10月(107)~2090年02月(107)
乙女-水瓶- 魚:2089年10月21日(107)
乙女-水瓶-牡羊:2089年10月31日(107)
乙女-水瓶-牡牛:2089年11月10日(107)
乙女-水瓶-双子:2089年11月20日(107)
乙女-水瓶- 蟹:2089年11月30日(107)
乙女-水瓶-獅子:2089年12月11日(107)
乙女-水瓶-乙女:2089年12月21日(107)
乙女-水瓶-天秤:2089年12月31日(107)
乙女-水瓶- 蠍:2090年01月10日(107)
乙女-水瓶-射手:2090年01月20日(107)
乙女-水瓶-山羊:2090年01月30日(107)
乙女-水瓶-水瓶:2090年02月09日(107)
乙女- 魚 2090年02月(107)~2090年06月(107)
乙女- 魚-牡羊:2090年02月20日(107)
乙女- 魚-牡牛:2090年03月02日(107)
乙女- 魚-双子:2090年03月12日(107)
乙女- 魚- 蟹:2090年03月22日(107)
乙女- 魚-獅子:2090年04月01日(107)
乙女- 魚-乙女:2090年04月11日(107)
乙女- 魚-天秤:2090年04月21日(107)
乙女- 魚- 蠍:2090年05月02日(107)
乙女- 魚-射手:2090年05月12日(107)
乙女- 魚-山羊:2090年05月22日(107)
乙女- 魚-水瓶:2090年06月01日(107)
乙女- 魚- 魚:2090年06月11日(107)
乙女-牡羊 2090年06月(108)~2090年10月(108)
乙女-牡羊-牡牛:2090年06月21日(108)
乙女-牡羊-双子:2090年07月01日(108)
乙女-牡羊- 蟹:2090年07月12日(108)
乙女-牡羊-獅子:2090年07月22日(108)
乙女-牡羊-乙女:2090年08月01日(108)
乙女-牡羊-天秤:2090年08月11日(108)
乙女-牡羊- 蠍:2090年08月21日(108)
乙女-牡羊-射手:2090年08月31日(108)
乙女-牡羊-山羊:2090年09月11日(108)
乙女-牡羊-水瓶:2090年09月21日(108)
乙女-牡羊- 魚:2090年10月01日(108)
乙女-牡羊-牡羊:2090年10月11日(108)
乙女-牡牛 2090年10月(108)~2091年02月(108)
乙女-牡牛-牡羊:2090年10月21日(108)
乙女-牡牛- 魚:2090年10月31日(108)
乙女-牡牛-水瓶:2090年11月10日(108)
乙女-牡牛-山羊:2090年11月21日(108)
乙女-牡牛-射手:2090年12月01日(108)
乙女-牡牛- 蠍:2090年12月11日(108)
乙女-牡牛-天秤:2090年12月21日(108)
乙女-牡牛-乙女:2090年12月31日(108)
乙女-牡牛-獅子:2091年01月10日(108)
乙女-牡牛- 蟹:2091年01月20日(108)
乙女-牡牛-双子:2091年01月31日(108)
乙女-牡牛-牡牛:2091年02月10日(108)
乙女-双子 2091年02月(108)~2091年06月(108)
乙女-双子-牡牛:2091年02月20日(108)
乙女-双子-牡羊:2091年03月02日(108)
乙女-双子- 魚:2091年03月12日(108)
乙女-双子-水瓶:2091年03月22日(108)
乙女-双子-山羊:2091年04月01日(108)
乙女-双子-射手:2091年04月12日(108)
乙女-双子- 蠍:2091年04月22日(108)
乙女-双子-天秤:2091年05月02日(108)
乙女-双子-乙女:2091年05月12日(108)
乙女-双子-獅子:2091年05月22日(108)
乙女-双子- 蟹:2091年06月01日(108)
乙女-双子-双子:2091年06月11日(108)
乙女- 蟹 2091年06月(109)~2091年10月(109)
乙女- 蟹-双子:2091年06月22日(109)
乙女- 蟹-牡牛:2091年07月02日(109)
乙女- 蟹-牡羊:2091年07月12日(109)
乙女- 蟹- 魚:2091年07月22日(109)
乙女- 蟹-水瓶:2091年08月01日(109)
乙女- 蟹-山羊:2091年08月11日(109)
乙女- 蟹-射手:2091年08月21日(109)
乙女- 蟹- 蠍:2091年09月01日(109)
乙女- 蟹-天秤:2091年09月11日(109)
乙女- 蟹-乙女:2091年09月21日(109)
乙女- 蟹-獅子:2091年10月01日(109)
乙女- 蟹- 蟹:2091年10月11日(109)
乙女-獅子 2091年10月(109)~2092年02月(109)
乙女-獅子-乙女:2091年10月21日(109)
乙女-獅子-天秤:2091年10月31日(109)
乙女-獅子- 蠍:2091年11月11日(109)
乙女-獅子-射手:2091年11月21日(109)
乙女-獅子-山羊:2091年12月01日(109)
乙女-獅子-水瓶:2091年12月11日(109)
乙女-獅子- 魚:2091年12月21日(109)
乙女-獅子-牡羊:2091年12月31日(109)
乙女-獅子-牡牛:2092年01月11日(109)
乙女-獅子-双子:2092年01月21日(109)
乙女-獅子- 蟹:2092年01月31日(109)
乙女-獅子-獅子:2092年02月10日(109)
乙女-乙女 2092年02月(109)~
乙女-乙女-天秤:2092年02月20日(109)
乙女-乙女- 蠍:2092年03月01日(109)
乙女-乙女-射手:2092年03月11日(109)
乙女-乙女-山羊:2092年03月22日(109)
乙女-乙女-水瓶:2092年04月01日(109)
乙女-乙女- 魚:2092年04月11日(109)
乙女-乙女-牡羊:2092年04月21日(109)
乙女-乙女-牡牛:2092年05月01日(109)
乙女-乙女-双子:2092年05月11日(109)
乙女-乙女- 蟹:2092年05月21日(109)
乙女-乙女-獅子:2092年06月01日(109)
乙女-乙女-乙女:2092年06月11日(109)