Jyotish-ONE 出生情報入力

【王侯族13:Kate MiddletonさんのJyotishチャート】

7

8牡羊

9牡牛

10双子

Mo 27:54 AmK
Ra 28:50
6水瓶

D1 Rashi chart

王侯族13:Kate Middletonさん

1982年1月9日 23時33分0秒
51N30'00 -0W09'59
timezone:UTC0
London,UK
Ju-Ve-Ju (今:Me-Sa-Ju)
Lahiri -23:36:06
11

5山羊

Me 12:54 DK
VeR 13:32 GK
12獅子

4射手

Su 25:47 BK
Ke 28:50
3

2天秤

Ju 13:41 PK
1乙女

Asc 15:02
Ma 16:55 MK
Sa 28:14 AK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

3

4

Me
VeR
Sa
5

6

Mo
Ju
Ra
2
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


23:04:29
~ 00:01:06

7

Asc
Ma
1

Su
Ke
8

12

11

10

9

Asc
Mo
Ma
Ra
1

Me
VeR
2

3

Sa
4

12
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


23:32:46
~ 00:15:17

5

Ju
11

6

10

9

8

Su
Ke
7

10

11

12

Asc
Su
Ma
Ke
1

9
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


23:20:39
~ 23:44:54

2

Ju
8

3

Mo
Ra
7

6

Me
VeR
5

Sa
4

Mo
Ra
6

7

8

9

Ju
Sa
5
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


23:32:46
~ 23:49:46

10

Me
VeR
4

Su
11

3

2

Asc
Ma
1

Ke
12

Asc
Ma
Ju
1

2

Mo
Ra
3

Me
VeR
4

12
D12 chart
Dwadasamsa
両親


23:32:46
~ 23:46:56

5

11

Sa
6

10

Ke
9

Su
8

7

Sa
Ra
Ke
8

9

10

11

Mo
7
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


23:32:46
~ 23:43:23

12

Su
6

Asc
1

5

VeR
Ju
4

Me
3

Ma
2

Ra
Ke
10

11

12

Asc
1

Mo
Sa
9
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


23:32:46
~ 23:41:16

Ma
2

Su
VeR
Ju
8

3

Me
7

6

5

4

9

Su
10

Me
VeR
Sa
11

Mo
Ju
12

8
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


23:32:46
~ 23:39:51

Asc
Ra
Ke
1

7

Ma
2

6

5

4

3

Asc
Me
VeR
Ma
1

2

3

4

12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


23:15:48
~ 00:01:06

5

11

6

Ju
10

Sa
9

Su
Mo
Ra
Ke
8

7

Asc
Su
Ra
1

VeR
2

Sa
3

Ma
4

Me
12
D60 chart
Shashtyamsa
全て


23:32:46
~ 23:35:36

5

Mo
Ju
11

6

10

9

8

Ke
7
Asc 乙女15:02 1室 速度0:00 Hasta(Mo)
Su 射手25:47 4室12L BK速度1:01 P.Ashadha(Ve)
Mo 双子27:54 10室11L AmK速度14:50 Punarvasu(Ju)
Me 山羊12:54 5室1L 10L DK速度1:27 Shravana(Mo)
VeR 山羊13:32 5室2L 9L GK速度-0:23逆行 Shravana(Mo)
Ma 乙女16:55 1室3L 8L MK速度0:21 Hasta(Mo)
Ju 天秤13:41 2室4L 7L PK速度0:07 Swāti(Ra) MB0:41
Sa 乙女28:14 1室5L 6L AK速度0:02 Chitra(Ma)
Ra 双子28:50 10室 速度-0:01 Punarvasu(Ju)
Ke 射手28:50 4室 速度-0:01 U.Ashadha(Su)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ju 1972年07月(-10)-1988年07月(6)】
Ju-Ve期 1980年05月(-2)~1983年01月(1)
Ju-Ve-Ve:1980年05月27日(-2)
Ju-Ve-Su:1980年11月05日(-2)
Ju-Ve-Mo:1980年12月24日(-2)
Ju-Ve-Ma:1981年03月15日(-1)
Ju-Ve-Ra:1981年05月11日(-1)
Ju-Ve-Ju:1981年10月04日(-1)
Ju-Ve-Sa:1982年02月11日(0)
Ju-Ve-Me:1982年07月15日(0)
Ju-Ve-Ke:1982年11月30日(0)
Ju-Su期 1983年01月(1)~1983年11月(1)
Ju-Su-Su:1983年01月26日(1)
Ju-Su-Mo:1983年02月09日(1)
Ju-Su-Ma:1983年03月06日(1)
Ju-Su-Ra:1983年03月23日(1)
Ju-Su-Ju:1983年05月06日(1)
Ju-Su-Sa:1983年06月14日(1)
Ju-Su-Me:1983年07月30日(1)
Ju-Su-Ke:1983年09月09日(1)
Ju-Su-Ve:1983年09月26日(1)
Ju-Mo期 1983年11月(1)~1985年03月(3)
Ju-Mo-Mo:1983年11月14日(1)
Ju-Mo-Ma:1983年12月25日(1)
Ju-Mo-Ra:1984年01月22日(2)
Ju-Mo-Ju:1984年04月04日(2)
Ju-Mo-Sa:1984年06月08日(2)
Ju-Mo-Me:1984年08月24日(2)
Ju-Mo-Ke:1984年11月01日(2)
Ju-Mo-Ve:1984年11月30日(2)
Ju-Mo-Su:1985年02月19日(3)
Ju-Ma期 1985年03月(3)~1986年02月(4)
Ju-Ma-Ma:1985年03月15日(3)
Ju-Ma-Ra:1985年04月04日(3)
Ju-Ma-Ju:1985年05月25日(3)
Ju-Ma-Sa:1985年07月10日(3)
Ju-Ma-Me:1985年09月01日(3)
Ju-Ma-Ke:1985年10月20日(3)
Ju-Ma-Ve:1985年11月09日(3)
Ju-Ma-Su:1986年01月04日(3)
Ju-Ma-Mo:1986年01月22日(4)
Ju-Ra期 1986年02月(4)~1988年07月(6)
Ju-Ra-Ra:1986年02月19日(4)
Ju-Ra-Ju:1986年06月30日(4)
Ju-Ra-Sa:1986年10月25日(4)
Ju-Ra-Me:1987年03月13日(5)
Ju-Ra-Ke:1987年07月15日(5)
Ju-Ra-Ve:1987年09月04日(5)
Ju-Ra-Su:1988年01月29日(6)
Ju-Ra-Mo:1988年03月12日(6)
Ju-Ra-Ma:1988年05月24日(6)
Sa 1988年07月(6)-2007年07月(25)】
Sa-Sa期 1988年07月(6)~1991年07月(9)
Sa-Sa-Sa:1988年07月15日(6)
Sa-Sa-Me:1989年01月05日(6)
Sa-Sa-Ke:1989年06月09日(7)
Sa-Sa-Ve:1989年08月12日(7)
Sa-Sa-Su:1990年02月11日(8)
Sa-Sa-Mo:1990年04月07日(8)
Sa-Sa-Ma:1990年07月08日(8)
Sa-Sa-Ra:1990年09月10日(8)
Sa-Sa-Ju:1991年02月22日(9)
Sa-Me期 1991年07月(9)~1994年03月(12)
Sa-Me-Me:1991年07月18日(9)
Sa-Me-Ke:1991年12月05日(9)
Sa-Me-Ve:1992年01月31日(10)
Sa-Me-Su:1992年07月13日(10)
Sa-Me-Mo:1992年08月31日(10)
Sa-Me-Ma:1992年11月21日(10)
Sa-Me-Ra:1993年01月17日(11)
Sa-Me-Ju:1993年06月14日(11)
Sa-Me-Sa:1993年10月23日(11)
Sa-Ke期 1994年03月(12)~1995年05月(13)
Sa-Ke-Ke:1994年03月27日(12)
Sa-Ke-Ve:1994年04月20日(12)
Sa-Ke-Su:1994年06月27日(12)
Sa-Ke-Mo:1994年07月17日(12)
Sa-Ke-Ma:1994年08月20日(12)
Sa-Ke-Ra:1994年09月12日(12)
Sa-Ke-Ju:1994年11月12日(12)
Sa-Ke-Sa:1995年01月05日(12)
Sa-Ke-Me:1995年03月10日(13)
Sa-Ve期 1995年05月(13)~1998年07月(16)
Sa-Ve-Ve:1995年05月06日(13)
Sa-Ve-Su:1995年11月15日(13)
Sa-Ve-Mo:1996年01月12日(14)
Sa-Ve-Ma:1996年04月17日(14)
Sa-Ve-Ra:1996年06月24日(14)
Sa-Ve-Ju:1996年12月14日(14)
Sa-Ve-Sa:1997年05月17日(15)
Sa-Ve-Me:1997年11月17日(15)
Sa-Ve-Ke:1998年04月29日(16)
Sa-Su期 1998年07月(16)~1999年06月(17)
Sa-Su-Su:1998年07月06日(16)
Sa-Su-Mo:1998年07月23日(16)
Sa-Su-Ma:1998年08月21日(16)
Sa-Su-Ra:1998年09月10日(16)
Sa-Su-Ju:1998年11月01日(16)
Sa-Su-Sa:1998年12月18日(16)
Sa-Su-Me:1999年02月11日(17)
Sa-Su-Ke:1999年04月01日(17)
Sa-Su-Ve:1999年04月21日(17)
Sa-Mo期 1999年06月(17)~2001年01月(19)
Sa-Mo-Mo:1999年06月18日(17)
Sa-Mo-Ma:1999年08月05日(17)
Sa-Mo-Ra:1999年09月08日(17)
Sa-Mo-Ju:1999年12月04日(17)
Sa-Mo-Sa:2000年02月19日(18)
Sa-Mo-Me:2000年05月20日(18)
Sa-Mo-Ke:2000年08月10日(18)
Sa-Mo-Ve:2000年09月13日(18)
Sa-Mo-Su:2000年12月18日(18)
Sa-Ma期 2001年01月(19)~2002年02月(20)
Sa-Ma-Ma:2001年01月16日(19)
Sa-Ma-Ra:2001年02月09日(19)
Sa-Ma-Ju:2001年04月11日(19)
Sa-Ma-Sa:2001年06月04日(19)
Sa-Ma-Me:2001年08月07日(19)
Sa-Ma-Ke:2001年10月03日(19)
Sa-Ma-Ve:2001年10月27日(19)
Sa-Ma-Su:2002年01月02日(19)
Sa-Ma-Mo:2002年01月22日(20)
Sa-Ra期 2002年02月(20)~2005年01月(22)
Sa-Ra-Ra:2002年02月25日(20)
Sa-Ra-Ju:2002年07月31日(20)
Sa-Ra-Sa:2002年12月17日(20)
Sa-Ra-Me:2003年05月31日(21)
Sa-Ra-Ke:2003年10月25日(21)
Sa-Ra-Ve:2003年12月25日(21)
Sa-Ra-Su:2004年06月15日(22)
Sa-Ra-Mo:2004年08月07日(22)
Sa-Ra-Ma:2004年11月01日(22)
Sa-Ju期 2005年01月(22)~2007年07月(25)
Sa-Ju-Ju:2005年01月01日(22)
Sa-Ju-Sa:2005年05月04日(23)
Sa-Ju-Me:2005年09月28日(23)
Sa-Ju-Ke:2006年02月06日(24)
Sa-Ju-Ve:2006年04月01日(24)
Sa-Ju-Su:2006年09月02日(24)
Sa-Ju-Mo:2006年10月18日(24)
Sa-Ju-Ma:2007年01月04日(24)
Sa-Ju-Ra:2007年02月26日(25)
Me 2007年07月(25)-2024年07月(42)】
Me-Me期 2007年07月(25)~2009年12月(27)
Me-Me-Me:2007年07月15日(25)
Me-Me-Ke:2007年11月17日(25)
Me-Me-Ve:2008年01月07日(25)
Me-Me-Su:2008年06月02日(26)
Me-Me-Mo:2008年07月16日(26)
Me-Me-Ma:2008年09月27日(26)
Me-Me-Ra:2008年11月17日(26)
Me-Me-Ju:2009年03月29日(27)
Me-Me-Sa:2009年07月25日(27)
Me-Ke期 2009年12月(27)~2010年12月(28)
Me-Ke-Ke:2009年12月11日(27)
Me-Ke-Ve:2010年01月01日(27)
Me-Ke-Su:2010年03月02日(28)
Me-Ke-Mo:2010年03月21日(28)
Me-Ke-Ma:2010年04月20日(28)
Me-Ke-Ra:2010年05月11日(28)
Me-Ke-Ju:2010年07月04日(28)
Me-Ke-Sa:2010年08月21日(28)
Me-Ke-Me:2010年10月18日(28)
Me-Ve期 2010年12月(28)~2013年10月(31)
Me-Ve-Ve:2010年12月08日(28)
Me-Ve-Su:2011年05月30日(29)
Me-Ve-Mo:2011年07月20日(29)
Me-Ve-Ma:2011年10月15日(29)
Me-Ve-Ra:2011年12月14日(29)
Me-Ve-Ju:2012年05月17日(30)
Me-Ve-Sa:2012年10月02日(30)
Me-Ve-Me:2013年03月15日(31)
Me-Ve-Ke:2013年08月09日(31)
Me-Su期 2013年10月(31)~2014年08月(32)
Me-Su-Su:2013年10月08日(31)
Me-Su-Mo:2013年10月24日(31)
Me-Su-Ma:2013年11月18日(31)
Me-Su-Ra:2013年12月07日(31)
Me-Su-Ju:2014年01月22日(32)
Me-Su-Sa:2014年03月04日(32)
Me-Su-Me:2014年04月23日(32)
Me-Su-Ke:2014年06月06日(32)
Me-Su-Ve:2014年06月24日(32)
Me-Mo期 2014年08月(32)~2016年01月(34)
Me-Mo-Mo:2014年08月14日(32)
Me-Mo-Ma:2014年09月27日(32)
Me-Mo-Ra:2014年10月27日(32)
Me-Mo-Ju:2015年01月12日(33)
Me-Mo-Sa:2015年03月22日(33)
Me-Mo-Me:2015年06月12日(33)
Me-Mo-Ke:2015年08月25日(33)
Me-Mo-Ve:2015年09月24日(33)
Me-Mo-Su:2015年12月19日(33)
Me-Ma期 2016年01月(34)~2017年01月(35)
Me-Ma-Ma:2016年01月14日(34)
Me-Ma-Ra:2016年02月04日(34)
Me-Ma-Ju:2016年03月29日(34)
Me-Ma-Sa:2016年05月17日(34)
Me-Ma-Me:2016年07月13日(34)
Me-Ma-Ke:2016年09月02日(34)
Me-Ma-Ve:2016年09月23日(34)
Me-Ma-Su:2016年11月23日(34)
Me-Ma-Mo:2016年12月11日(34)
Me-Ra期 2017年01月(35)~2019年07月(37)
Me-Ra-Ra:2017年01月10日(35)
Me-Ra-Ju:2017年05月30日(35)
Me-Ra-Sa:2017年10月01日(35)
Me-Ra-Me:2018年02月25日(36)
Me-Ra-Ke:2018年07月07日(36)
Me-Ra-Ve:2018年08月31日(36)
Me-Ra-Su:2019年02月02日(37)
Me-Ra-Mo:2019年03月21日(37)
Me-Ra-Ma:2019年06月06日(37)
Me-Ju期 2019年07月(37)~2021年11月(39)
Me-Ju-Ju:2019年07月31日(37)
Me-Ju-Sa:2019年11月18日(37)
Me-Ju-Me:2020年03月28日(38)
Me-Ju-Ke:2020年07月23日(38)
Me-Ju-Ve:2020年09月10日(38)
Me-Ju-Su:2021年01月26日(39)
Me-Ju-Mo:2021年03月08日(39)
Me-Ju-Ma:2021年05月16日(39)
Me-Ju-Ra:2021年07月03日(39)
Me-Sa期 2021年11月(39)~2024年07月(42)
Me-Sa-Sa:2021年11月04日(39)
Me-Sa-Me:2022年04月09日(40)
Me-Sa-Ke:2022年08月26日(40)
Me-Sa-Ve:2022年10月23日(40)
Me-Sa-Su:2023年04月05日(41)
Me-Sa-Mo:2023年05月24日(41)
Me-Sa-Ma:2023年08月14日(41)
Me-Sa-Ra:2023年10月10日(41)
Me-Sa-Ju:2024年03月05日(42)
Ke 2024年07月(42)-2031年07月(49)】
Ke-Ke期 2024年07月(42)~2024年12月(42)
Ke-Ke-Ke:2024年07月15日(42)
Ke-Ke-Ve:2024年07月23日(42)
Ke-Ke-Su:2024年08月17日(42)
Ke-Ke-Mo:2024年08月25日(42)
Ke-Ke-Ma:2024年09月06日(42)
Ke-Ke-Ra:2024年09月15日(42)
Ke-Ke-Ju:2024年10月07日(42)
Ke-Ke-Sa:2024年10月27日(42)
Ke-Ke-Me:2024年11月20日(42)
Ke-Ve期 2024年12月(42)~2026年02月(44)
Ke-Ve-Ve:2024年12月11日(42)
Ke-Ve-Su:2025年02月20日(43)
Ke-Ve-Mo:2025年03月13日(43)
Ke-Ve-Ma:2025年04月18日(43)
Ke-Ve-Ra:2025年05月12日(43)
Ke-Ve-Ju:2025年07月15日(43)
Ke-Ve-Sa:2025年09月10日(43)
Ke-Ve-Me:2025年11月17日(43)
Ke-Ve-Ke:2026年01月16日(44)
Ke-Su期 2026年02月(44)~2026年06月(44)
Ke-Su-Su:2026年02月10日(44)
Ke-Su-Mo:2026年02月16日(44)
Ke-Su-Ma:2026年02月27日(44)
Ke-Su-Ra:2026年03月06日(44)
Ke-Su-Ju:2026年03月25日(44)
Ke-Su-Sa:2026年04月12日(44)
Ke-Su-Me:2026年05月02日(44)
Ke-Su-Ke:2026年05月20日(44)
Ke-Su-Ve:2026年05月27日(44)
Ke-Mo期 2026年06月(44)~2027年01月(45)
Ke-Mo-Mo:2026年06月18日(44)
Ke-Mo-Ma:2026年07月05日(44)
Ke-Mo-Ra:2026年07月18日(44)
Ke-Mo-Ju:2026年08月19日(44)
Ke-Mo-Sa:2026年09月16日(44)
Ke-Mo-Me:2026年10月20日(44)
Ke-Mo-Ke:2026年11月19日(44)
Ke-Mo-Ve:2026年12月02日(44)
Ke-Mo-Su:2027年01月06日(44)
Ke-Ma期 2027年01月(45)~2027年06月(45)
Ke-Ma-Ma:2027年01月17日(45)
Ke-Ma-Ra:2027年01月25日(45)
Ke-Ma-Ju:2027年02月17日(45)
Ke-Ma-Sa:2027年03月09日(45)
Ke-Ma-Me:2027年04月01日(45)
Ke-Ma-Ke:2027年04月22日(45)
Ke-Ma-Ve:2027年05月01日(45)
Ke-Ma-Su:2027年05月26日(45)
Ke-Ma-Mo:2027年06月02日(45)
Ke-Ra期 2027年06月(45)~2028年07月(46)
Ke-Ra-Ra:2027年06月15日(45)
Ke-Ra-Ju:2027年08月11日(45)
Ke-Ra-Sa:2027年10月02日(45)
Ke-Ra-Me:2027年12月01日(45)
Ke-Ra-Ke:2028年01月25日(46)
Ke-Ra-Ve:2028年02月16日(46)
Ke-Ra-Su:2028年04月20日(46)
Ke-Ra-Mo:2028年05月09日(46)
Ke-Ra-Ma:2028年06月10日(46)
Ke-Ju期 2028年07月(46)~2029年06月(47)
Ke-Ju-Ju:2028年07月02日(46)
Ke-Ju-Sa:2028年08月17日(46)
Ke-Ju-Me:2028年10月10日(46)
Ke-Ju-Ke:2028年11月27日(46)
Ke-Ju-Ve:2028年12月17日(46)
Ke-Ju-Su:2029年02月12日(47)
Ke-Ju-Mo:2029年03月01日(47)
Ke-Ju-Ma:2029年03月29日(47)
Ke-Ju-Ra:2029年04月18日(47)
Ke-Sa期 2029年06月(47)~2030年07月(48)
Ke-Sa-Sa:2029年06月08日(47)
Ke-Sa-Me:2029年08月11日(47)
Ke-Sa-Ke:2029年10月08日(47)
Ke-Sa-Ve:2029年10月31日(47)
Ke-Sa-Su:2030年01月07日(47)
Ke-Sa-Mo:2030年01月27日(48)
Ke-Sa-Ma:2030年03月02日(48)
Ke-Sa-Ra:2030年03月25日(48)
Ke-Sa-Ju:2030年05月25日(48)
Ke-Me期 2030年07月(48)~2031年07月(49)
Ke-Me-Me:2030年07月18日(48)
Ke-Me-Ke:2030年09月07日(48)
Ke-Me-Ve:2030年09月29日(48)
Ke-Me-Su:2030年11月28日(48)
Ke-Me-Mo:2030年12月16日(48)
Ke-Me-Ma:2031年01月15日(49)
Ke-Me-Ra:2031年02月05日(49)
Ke-Me-Ju:2031年04月01日(49)
Ke-Me-Sa:2031年05月19日(49)
Ve 2031年07月(49)-2051年07月(69)】
Ve-Ve期 2031年07月(49)~2034年11月(52)
Ve-Ve-Ve:2031年07月15日(49)
Ve-Ve-Su:2032年02月03日(50)
Ve-Ve-Mo:2032年04月04日(50)
Ve-Ve-Ma:2032年07月15日(50)
Ve-Ve-Ra:2032年09月24日(50)
Ve-Ve-Ju:2033年03月25日(51)
Ve-Ve-Sa:2033年09月04日(51)
Ve-Ve-Me:2034年03月15日(52)
Ve-Ve-Ke:2034年09月04日(52)
Ve-Su期 2034年11月(52)~2035年11月(53)
Ve-Su-Su:2034年11月14日(52)
Ve-Su-Mo:2034年12月02日(52)
Ve-Su-Ma:2035年01月01日(52)
Ve-Su-Ra:2035年01月23日(53)
Ve-Su-Ju:2035年03月19日(53)
Ve-Su-Sa:2035年05月06日(53)
Ve-Su-Me:2035年07月03日(53)
Ve-Su-Ke:2035年08月24日(53)
Ve-Su-Ve:2035年09月14日(53)
Ve-Mo期 2035年11月(53)~2037年07月(55)
Ve-Mo-Mo:2035年11月14日(53)
Ve-Mo-Ma:2036年01月04日(53)
Ve-Mo-Ra:2036年02月08日(54)
Ve-Mo-Ju:2036年05月10日(54)
Ve-Mo-Sa:2036年07月30日(54)
Ve-Mo-Me:2036年11月03日(54)
Ve-Mo-Ke:2037年01月28日(55)
Ve-Mo-Ve:2037年03月05日(55)
Ve-Mo-Su:2037年06月14日(55)
Ve-Ma期 2037年07月(55)~2038年09月(56)
Ve-Ma-Ma:2037年07月15日(55)
Ve-Ma-Ra:2037年08月09日(55)
Ve-Ma-Ju:2037年10月12日(55)
Ve-Ma-Sa:2037年12月07日(55)
Ve-Ma-Me:2038年02月13日(56)
Ve-Ma-Ke:2038年04月14日(56)
Ve-Ma-Ve:2038年05月09日(56)
Ve-Ma-Su:2038年07月19日(56)
Ve-Ma-Mo:2038年08月09日(56)
Ve-Ra期 2038年09月(56)~2041年09月(59)
Ve-Ra-Ra:2038年09月14日(56)
Ve-Ra-Ju:2039年02月25日(57)
Ve-Ra-Sa:2039年07月21日(57)
Ve-Ra-Me:2040年01月11日(58)
Ve-Ra-Ke:2040年06月14日(58)
Ve-Ra-Ve:2040年08月17日(58)
Ve-Ra-Su:2041年02月16日(59)
Ve-Ra-Mo:2041年04月11日(59)
Ve-Ra-Ma:2041年07月12日(59)
Ve-Ju期 2041年09月(59)~2044年05月(62)
Ve-Ju-Ju:2041年09月14日(59)
Ve-Ju-Sa:2042年01月22日(60)
Ve-Ju-Me:2042年06月25日(60)
Ve-Ju-Ke:2042年11月10日(60)
Ve-Ju-Ve:2043年01月06日(60)
Ve-Ju-Su:2043年06月17日(61)
Ve-Ju-Mo:2043年08月05日(61)
Ve-Ju-Ma:2043年10月25日(61)
Ve-Ju-Ra:2043年12月21日(61)
Ve-Sa期 2044年05月(62)~2047年07月(65)
Ve-Sa-Sa:2044年05月15日(62)
Ve-Sa-Me:2044年11月14日(62)
Ve-Sa-Ke:2045年04月27日(63)
Ve-Sa-Ve:2045年07月03日(63)
Ve-Sa-Su:2046年01月12日(64)
Ve-Sa-Mo:2046年03月11日(64)
Ve-Sa-Ma:2046年06月15日(64)
Ve-Sa-Ra:2046年08月22日(64)
Ve-Sa-Ju:2047年02月11日(65)
Ve-Me期 2047年07月(65)~2050年05月(68)
Ve-Me-Me:2047年07月15日(65)
Ve-Me-Ke:2047年12月09日(65)
Ve-Me-Ve:2048年02月07日(66)
Ve-Me-Su:2048年07月29日(66)
Ve-Me-Mo:2048年09月18日(66)
Ve-Me-Ma:2048年12月14日(66)
Ve-Me-Ra:2049年02月12日(67)
Ve-Me-Ju:2049年07月17日(67)
Ve-Me-Sa:2049年12月02日(67)
Ve-Ke期 2050年05月(68)~2051年07月(69)
Ve-Ke-Ke:2050年05月15日(68)
Ve-Ke-Ve:2050年06月09日(68)
Ve-Ke-Su:2050年08月19日(68)
Ve-Ke-Mo:2050年09月09日(68)
Ve-Ke-Ma:2050年10月15日(68)
Ve-Ke-Ra:2050年11月09日(68)
Ve-Ke-Ju:2051年01月12日(69)
Ve-Ke-Sa:2051年03月09日(69)
Ve-Ke-Me:2051年05月16日(69)
Su 2051年07月(69)-2057年07月(75)】
Su-Su期 2051年07月(69)~2051年11月(69)
Su-Su-Su:2051年07月15日(69)
Su-Su-Mo:2051年07月21日(69)
Su-Su-Ma:2051年07月30日(69)
Su-Su-Ra:2051年08月05日(69)
Su-Su-Ju:2051年08月22日(69)
Su-Su-Sa:2051年09月05日(69)
Su-Su-Me:2051年09月23日(69)
Su-Su-Ke:2051年10月08日(69)
Su-Su-Ve:2051年10月15日(69)
Su-Mo期 2051年11月(69)~2052年05月(70)
Su-Mo-Mo:2051年11月02日(69)
Su-Mo-Ma:2051年11月17日(69)
Su-Mo-Ra:2051年11月28日(69)
Su-Mo-Ju:2051年12月25日(69)
Su-Mo-Sa:2052年01月18日(70)
Su-Mo-Me:2052年02月16日(70)
Su-Mo-Ke:2052年03月13日(70)
Su-Mo-Ve:2052年03月24日(70)
Su-Mo-Su:2052年04月23日(70)
Su-Ma期 2052年05月(70)~2052年09月(70)
Su-Ma-Ma:2052年05月02日(70)
Su-Ma-Ra:2052年05月10日(70)
Su-Ma-Ju:2052年05月29日(70)
Su-Ma-Sa:2052年06月15日(70)
Su-Ma-Me:2052年07月05日(70)
Su-Ma-Ke:2052年07月24日(70)
Su-Ma-Ve:2052年07月31日(70)
Su-Ma-Su:2052年08月21日(70)
Su-Ma-Mo:2052年08月28日(70)
Su-Ra期 2052年09月(70)~2053年08月(71)
Su-Ra-Ra:2052年09月07日(70)
Su-Ra-Ju:2052年10月27日(70)
Su-Ra-Sa:2052年12月09日(70)
Su-Ra-Me:2053年01月31日(71)
Su-Ra-Ke:2053年03月18日(71)
Su-Ra-Ve:2053年04月06日(71)
Su-Ra-Su:2053年05月31日(71)
Su-Ra-Mo:2053年06月16日(71)
Su-Ra-Ma:2053年07月14日(71)
Su-Ju期 2053年08月(71)~2054年05月(72)
Su-Ju-Ju:2053年08月02日(71)
Su-Ju-Sa:2053年09月10日(71)
Su-Ju-Me:2053年10月26日(71)
Su-Ju-Ke:2053年12月07日(71)
Su-Ju-Ve:2053年12月24日(71)
Su-Ju-Su:2054年02月10日(72)
Su-Ju-Mo:2054年02月25日(72)
Su-Ju-Ma:2054年03月21日(72)
Su-Ju-Ra:2054年04月07日(72)
Su-Sa期 2054年05月(72)~2055年05月(73)
Su-Sa-Sa:2054年05月21日(72)
Su-Sa-Me:2054年07月15日(72)
Su-Sa-Ke:2054年09月02日(72)
Su-Sa-Ve:2054年09月23日(72)
Su-Sa-Su:2054年11月19日(72)
Su-Sa-Mo:2054年12月07日(72)
Su-Sa-Ma:2055年01月05日(72)
Su-Sa-Ra:2055年01月25日(73)
Su-Sa-Ju:2055年03月18日(73)
Su-Me期 2055年05月(73)~2056年03月(74)
Su-Me-Me:2055年05月03日(73)
Su-Me-Ke:2055年06月16日(73)
Su-Me-Ve:2055年07月04日(73)
Su-Me-Su:2055年08月25日(73)
Su-Me-Mo:2055年09月10日(73)
Su-Me-Ma:2055年10月05日(73)
Su-Me-Ra:2055年10月24日(73)
Su-Me-Ju:2055年12月09日(73)
Su-Me-Sa:2056年01月20日(74)
Su-Ke期 2056年03月(74)~2056年07月(74)
Su-Ke-Ke:2056年03月09日(74)
Su-Ke-Ve:2056年03月16日(74)
Su-Ke-Su:2056年04月06日(74)
Su-Ke-Mo:2056年04月13日(74)
Su-Ke-Ma:2056年04月24日(74)
Su-Ke-Ra:2056年05月01日(74)
Su-Ke-Ju:2056年05月20日(74)
Su-Ke-Sa:2056年06月06日(74)
Su-Ke-Me:2056年06月26日(74)
Su-Ve期 2056年07月(74)~2057年07月(75)
Su-Ve-Ve:2056年07月15日(74)
Su-Ve-Su:2056年09月13日(74)
Su-Ve-Mo:2056年10月02日(74)
Su-Ve-Ma:2056年11月01日(74)
Su-Ve-Ra:2056年11月22日(74)
Su-Ve-Ju:2057年01月16日(75)
Su-Ve-Sa:2057年03月06日(75)
Su-Ve-Me:2057年05月03日(75)
Su-Ve-Ke:2057年06月23日(75)
Mo 2057年07月(75)-2067年07月(85)】
Mo-Mo期 2057年07月(75)~2058年05月(76)
Mo-Mo-Mo:2057年07月15日(75)
Mo-Mo-Ma:2057年08月09日(75)
Mo-Mo-Ra:2057年08月27日(75)
Mo-Mo-Ju:2057年10月12日(75)
Mo-Mo-Sa:2057年11月21日(75)
Mo-Mo-Me:2058年01月08日(75)
Mo-Mo-Ke:2058年02月20日(76)
Mo-Mo-Ve:2058年03月10日(76)
Mo-Mo-Su:2058年04月30日(76)
Mo-Ma期 2058年05月(76)~2058年12月(76)
Mo-Ma-Ma:2058年05月15日(76)
Mo-Ma-Ra:2058年05月28日(76)
Mo-Ma-Ju:2058年06月29日(76)
Mo-Ma-Sa:2058年07月27日(76)
Mo-Ma-Me:2058年08月30日(76)
Mo-Ma-Ke:2058年09月29日(76)
Mo-Ma-Ve:2058年10月11日(76)
Mo-Ma-Su:2058年11月16日(76)
Mo-Ma-Mo:2058年11月26日(76)
Mo-Ra期 2058年12月(76)~2060年06月(78)
Mo-Ra-Ra:2058年12月14日(76)
Mo-Ra-Ju:2059年03月06日(77)
Mo-Ra-Sa:2059年05月18日(77)
Mo-Ra-Me:2059年08月13日(77)
Mo-Ra-Ke:2059年10月30日(77)
Mo-Ra-Ve:2059年12月01日(77)
Mo-Ra-Su:2060年03月01日(78)
Mo-Ra-Mo:2060年03月28日(78)
Mo-Ra-Ma:2060年05月13日(78)
Mo-Ju期 2060年06月(78)~2061年10月(79)
Mo-Ju-Ju:2060年06月14日(78)
Mo-Ju-Sa:2060年08月18日(78)
Mo-Ju-Me:2060年11月03日(78)
Mo-Ju-Ke:2061年01月11日(79)
Mo-Ju-Ve:2061年02月09日(79)
Mo-Ju-Su:2061年05月01日(79)
Mo-Ju-Mo:2061年05月25日(79)
Mo-Ju-Ma:2061年07月05日(79)
Mo-Ju-Ra:2061年08月02日(79)
Mo-Sa期 2061年10月(79)~2063年05月(81)
Mo-Sa-Sa:2061年10月14日(79)
Mo-Sa-Me:2062年01月14日(80)
Mo-Sa-Ke:2062年04月06日(80)
Mo-Sa-Ve:2062年05月09日(80)
Mo-Sa-Su:2062年08月14日(80)
Mo-Sa-Mo:2062年09月12日(80)
Mo-Sa-Ma:2062年10月30日(80)
Mo-Sa-Ra:2062年12月03日(80)
Mo-Sa-Ju:2063年02月27日(81)
Mo-Me期 2063年05月(81)~2064年10月(82)
Mo-Me-Me:2063年05月15日(81)
Mo-Me-Ke:2063年07月28日(81)
Mo-Me-Ve:2063年08月27日(81)
Mo-Me-Su:2063年11月21日(81)
Mo-Me-Mo:2063年12月17日(81)
Mo-Me-Ma:2064年01月29日(82)
Mo-Me-Ra:2064年02月28日(82)
Mo-Me-Ju:2064年05月16日(82)
Mo-Me-Sa:2064年07月24日(82)
Mo-Ke期 2064年10月(82)~2065年05月(83)
Mo-Ke-Ke:2064年10月14日(82)
Mo-Ke-Ve:2064年10月26日(82)
Mo-Ke-Su:2064年12月01日(82)
Mo-Ke-Mo:2064年12月11日(82)
Mo-Ke-Ma:2064年12月29日(82)
Mo-Ke-Ra:2065年01月11日(83)
Mo-Ke-Ju:2065年02月12日(83)
Mo-Ke-Sa:2065年03月12日(83)
Mo-Ke-Me:2065年04月15日(83)
Mo-Ve期 2065年05月(83)~2067年01月(85)
Mo-Ve-Ve:2065年05月15日(83)
Mo-Ve-Su:2065年08月24日(83)
Mo-Ve-Mo:2065年09月24日(83)
Mo-Ve-Ma:2065年11月14日(83)
Mo-Ve-Ra:2065年12月19日(83)
Mo-Ve-Ju:2066年03月20日(84)
Mo-Ve-Sa:2066年06月10日(84)
Mo-Ve-Me:2066年09月14日(84)
Mo-Ve-Ke:2066年12月09日(84)
Mo-Su期 2067年01月(85)~2067年07月(85)
Mo-Su-Su:2067年01月14日(85)
Mo-Su-Mo:2067年01月23日(85)
Mo-Su-Ma:2067年02月07日(85)
Mo-Su-Ra:2067年02月18日(85)
Mo-Su-Ju:2067年03月17日(85)
Mo-Su-Sa:2067年04月10日(85)
Mo-Su-Me:2067年05月09日(85)
Mo-Su-Ke:2067年06月04日(85)
Mo-Su-Ve:2067年06月15日(85)
Ma 2067年07月(85)-2074年07月(92)】
Ma-Ma期 2067年07月(85)~2067年12月(85)
Ma-Ma-Ma:2067年07月15日(85)
Ma-Ma-Ra:2067年07月24日(85)
Ma-Ma-Ju:2067年08月15日(85)
Ma-Ma-Sa:2067年09月04日(85)
Ma-Ma-Me:2067年09月28日(85)
Ma-Ma-Ke:2067年10月19日(85)
Ma-Ma-Ve:2067年10月28日(85)
Ma-Ma-Su:2067年11月22日(85)
Ma-Ma-Mo:2067年11月29日(85)
Ma-Ra期 2067年12月(85)~2068年12月(86)
Ma-Ra-Ra:2067年12月11日(85)
Ma-Ra-Ju:2068年02月07日(86)
Ma-Ra-Sa:2068年03月29日(86)
Ma-Ra-Me:2068年05月29日(86)
Ma-Ra-Ke:2068年07月22日(86)
Ma-Ra-Ve:2068年08月14日(86)
Ma-Ra-Su:2068年10月16日(86)
Ma-Ra-Mo:2068年11月05日(86)
Ma-Ra-Ma:2068年12月07日(86)
Ma-Ju期 2068年12月(86)~2069年12月(87)
Ma-Ju-Ju:2068年12月29日(86)
Ma-Ju-Sa:2069年02月12日(87)
Ma-Ju-Me:2069年04月07日(87)
Ma-Ju-Ke:2069年05月26日(87)
Ma-Ju-Ve:2069年06月15日(87)
Ma-Ju-Su:2069年08月10日(87)
Ma-Ju-Mo:2069年08月27日(87)
Ma-Ju-Ma:2069年09月25日(87)
Ma-Ju-Ra:2069年10月15日(87)
Ma-Sa期 2069年12月(87)~2071年01月(89)
Ma-Sa-Sa:2069年12月05日(87)
Ma-Sa-Me:2070年02月07日(88)
Ma-Sa-Ke:2070年04月05日(88)
Ma-Sa-Ve:2070年04月29日(88)
Ma-Sa-Su:2070年07月05日(88)
Ma-Sa-Mo:2070年07月26日(88)
Ma-Sa-Ma:2070年08月28日(88)
Ma-Sa-Ra:2070年09月21日(88)
Ma-Sa-Ju:2070年11月21日(88)
Ma-Me期 2071年01月(89)~2072年01月(90)
Ma-Me-Me:2071年01月14日(89)
Ma-Me-Ke:2071年03月06日(89)
Ma-Me-Ve:2071年03月27日(89)
Ma-Me-Su:2071年05月26日(89)
Ma-Me-Mo:2071年06月14日(89)
Ma-Me-Ma:2071年07月14日(89)
Ma-Me-Ra:2071年08月04日(89)
Ma-Me-Ju:2071年09月27日(89)
Ma-Me-Sa:2071年11月15日(89)
Ma-Ke期 2072年01月(90)~2072年06月(90)
Ma-Ke-Ke:2072年01月11日(90)
Ma-Ke-Ve:2072年01月20日(90)
Ma-Ke-Su:2072年02月13日(90)
Ma-Ke-Mo:2072年02月21日(90)
Ma-Ke-Ma:2072年03月04日(90)
Ma-Ke-Ra:2072年03月13日(90)
Ma-Ke-Ju:2072年04月04日(90)
Ma-Ke-Sa:2072年04月24日(90)
Ma-Ke-Me:2072年05月18日(90)
Ma-Ve期 2072年06月(90)~2073年08月(91)
Ma-Ve-Ve:2072年06月08日(90)
Ma-Ve-Su:2072年08月18日(90)
Ma-Ve-Mo:2072年09月08日(90)
Ma-Ve-Ma:2072年10月14日(90)
Ma-Ve-Ra:2072年11月08日(90)
Ma-Ve-Ju:2073年01月11日(91)
Ma-Ve-Sa:2073年03月08日(91)
Ma-Ve-Me:2073年05月15日(91)
Ma-Ve-Ke:2073年07月14日(91)
Ma-Su期 2073年08月(91)~2073年12月(91)
Ma-Su-Su:2073年08月08日(91)
Ma-Su-Mo:2073年08月15日(91)
Ma-Su-Ma:2073年08月25日(91)
Ma-Su-Ra:2073年09月02日(91)
Ma-Su-Ju:2073年09月21日(91)
Ma-Su-Sa:2073年10月08日(91)
Ma-Su-Me:2073年10月28日(91)
Ma-Su-Ke:2073年11月15日(91)
Ma-Su-Ve:2073年11月23日(91)
Ma-Mo期 2073年12月(91)~2074年07月(92)
Ma-Mo-Mo:2073年12月14日(91)
Ma-Mo-Ma:2074年01月01日(91)
Ma-Mo-Ra:2074年01月13日(92)
Ma-Mo-Ju:2074年02月14日(92)
Ma-Mo-Sa:2074年03月15日(92)
Ma-Mo-Me:2074年04月17日(92)
Ma-Mo-Ke:2074年05月17日(92)
Ma-Mo-Ve:2074年05月30日(92)
Ma-Mo-Su:2074年07月04日(92)
Ra 2074年07月(92)-2092年07月(110)】
Ra-Ra期 2074年07月(92)~2077年03月(95)
Ra-Ra-Ra:2074年07月15日(92)
Ra-Ra-Ju:2074年12月10日(92)
Ra-Ra-Sa:2075年04月20日(93)
Ra-Ra-Me:2075年09月24日(93)
Ra-Ra-Ke:2076年02月10日(94)
Ra-Ra-Ve:2076年04月08日(94)
Ra-Ra-Su:2076年09月19日(94)
Ra-Ra-Mo:2076年11月08日(94)
Ra-Ra-Ma:2077年01月29日(95)
Ra-Ju期 2077年03月(95)~2079年08月(97)
Ra-Ju-Ju:2077年03月27日(95)
Ra-Ju-Sa:2077年07月22日(95)
Ra-Ju-Me:2077年12月08日(95)
Ra-Ju-Ke:2078年04月11日(96)
Ra-Ju-Ve:2078年06月01日(96)
Ra-Ju-Su:2078年10月25日(96)
Ra-Ju-Mo:2078年12月08日(96)
Ra-Ju-Ma:2079年02月19日(97)
Ra-Ju-Ra:2079年04月11日(97)
Ra-Sa期 2079年08月(97)~2082年06月(100)
Ra-Sa-Sa:2079年08月21日(97)
Ra-Sa-Me:2080年02月02日(98)
Ra-Sa-Ke:2080年06月28日(98)
Ra-Sa-Ve:2080年08月28日(98)
Ra-Sa-Su:2081年02月17日(99)
Ra-Sa-Mo:2081年04月10日(99)
Ra-Sa-Ma:2081年07月06日(99)
Ra-Sa-Ra:2081年09月05日(99)
Ra-Sa-Ju:2082年02月08日(100)
Ra-Me期 2082年06月(100)~2085年01月(103)
Ra-Me-Me:2082年06月27日(100)
Ra-Me-Ke:2082年11月06日(100)
Ra-Me-Ve:2082年12月30日(100)
Ra-Me-Su:2083年06月03日(101)
Ra-Me-Mo:2083年07月20日(101)
Ra-Me-Ma:2083年10月05日(101)
Ra-Me-Ra:2083年11月29日(101)
Ra-Me-Ju:2084年04月17日(102)
Ra-Me-Sa:2084年08月19日(102)
Ra-Ke期 2085年01月(103)~2086年02月(104)
Ra-Ke-Ke:2085年01月13日(103)
Ra-Ke-Ve:2085年02月05日(103)
Ra-Ke-Su:2085年04月09日(103)
Ra-Ke-Mo:2085年04月29日(103)
Ra-Ke-Ma:2085年05月31日(103)
Ra-Ke-Ra:2085年06月22日(103)
Ra-Ke-Ju:2085年08月18日(103)
Ra-Ke-Sa:2085年10月09日(103)
Ra-Ke-Me:2085年12月08日(103)
Ra-Ve期 2086年02月(104)~2089年01月(107)
Ra-Ve-Ve:2086年02月01日(104)
Ra-Ve-Su:2086年08月02日(104)
Ra-Ve-Mo:2086年09月26日(104)
Ra-Ve-Ma:2086年12月26日(104)
Ra-Ve-Ra:2087年02月28日(105)
Ra-Ve-Ju:2087年08月12日(105)
Ra-Ve-Sa:2088年01月05日(105)
Ra-Ve-Me:2088年06月26日(106)
Ra-Ve-Ke:2088年11月29日(106)
Ra-Su期 2089年01月(107)~2089年12月(107)
Ra-Su-Su:2089年01月31日(107)
Ra-Su-Mo:2089年02月17日(107)
Ra-Su-Ma:2089年03月16日(107)
Ra-Su-Ra:2089年04月04日(107)
Ra-Su-Ju:2089年05月24日(107)
Ra-Su-Sa:2089年07月07日(107)
Ra-Su-Me:2089年08月28日(107)
Ra-Su-Ke:2089年10月13日(107)
Ra-Su-Ve:2089年11月01日(107)
Ra-Mo期 2089年12月(107)~2092年07月(110)
Ra-Mo-Mo:2089年12月26日(107)
Ra-Mo-Ma:2090年02月10日(108)
Ra-Mo-Ra:2090年03月14日(108)
Ra-Mo-Ju:2090年06月04日(108)
Ra-Mo-Sa:2090年08月16日(108)
Ra-Mo-Me:2090年11月11日(108)
Ra-Mo-Ke:2091年01月27日(109)
Ra-Mo-Ve:2091年02月28日(109)
Ra-Mo-Su:2091年05月31日(109)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

乙女:1982年01月(0)-1990年01月(8)】
乙女-天秤 1982年01月(0)~1982年09月(0)
乙女-天秤- 蠍:1982年01月09日(0)
乙女-天秤-射手:1982年01月30日(0)
乙女-天秤-山羊:1982年02月19日(0)
乙女-天秤-水瓶:1982年03月11日(0)
乙女-天秤- 魚:1982年04月01日(0)
乙女-天秤-牡羊:1982年04月21日(0)
乙女-天秤-牡牛:1982年05月11日(0)
乙女-天秤-双子:1982年06月01日(0)
乙女-天秤- 蟹:1982年06月21日(0)
乙女-天秤-獅子:1982年07月11日(0)
乙女-天秤-乙女:1982年07月31日(0)
乙女-天秤-天秤:1982年08月21日(0)
乙女- 蠍 1982年09月(0)~1983年05月(0)
乙女- 蠍-天秤:1982年09月10日(0)
乙女- 蠍-乙女:1982年09月30日(0)
乙女- 蠍-獅子:1982年10月21日(0)
乙女- 蠍- 蟹:1982年11月10日(0)
乙女- 蠍-双子:1982年11月30日(0)
乙女- 蠍-牡牛:1982年12月20日(0)
乙女- 蠍-牡羊:1983年01月10日(1)
乙女- 蠍- 魚:1983年01月30日(1)
乙女- 蠍-水瓶:1983年02月19日(1)
乙女- 蠍-山羊:1983年03月12日(1)
乙女- 蠍-射手:1983年04月01日(1)
乙女- 蠍- 蠍:1983年04月21日(1)
乙女-射手 1983年05月(1)~1984年01月(1)
乙女-射手- 蠍:1983年05月11日(1)
乙女-射手-天秤:1983年06月01日(1)
乙女-射手-乙女:1983年06月21日(1)
乙女-射手-獅子:1983年07月11日(1)
乙女-射手- 蟹:1983年08月01日(1)
乙女-射手-双子:1983年08月21日(1)
乙女-射手-牡牛:1983年09月10日(1)
乙女-射手-牡羊:1983年10月01日(1)
乙女-射手- 魚:1983年10月21日(1)
乙女-射手-水瓶:1983年11月10日(1)
乙女-射手-山羊:1983年11月30日(1)
乙女-射手-射手:1983年12月21日(1)
乙女-山羊 1984年01月(2)~1984年09月(2)
乙女-山羊-射手:1984年01月10日(2)
乙女-山羊- 蠍:1984年01月30日(2)
乙女-山羊-天秤:1984年02月20日(2)
乙女-山羊-乙女:1984年03月11日(2)
乙女-山羊-獅子:1984年03月31日(2)
乙女-山羊- 蟹:1984年04月20日(2)
乙女-山羊-双子:1984年05月11日(2)
乙女-山羊-牡牛:1984年05月31日(2)
乙女-山羊-牡羊:1984年06月20日(2)
乙女-山羊- 魚:1984年07月11日(2)
乙女-山羊-水瓶:1984年07月31日(2)
乙女-山羊-山羊:1984年08月20日(2)
乙女-水瓶 1984年09月(2)~1985年05月(2)
乙女-水瓶- 魚:1984年09月09日(2)
乙女-水瓶-牡羊:1984年09月30日(2)
乙女-水瓶-牡牛:1984年10月20日(2)
乙女-水瓶-双子:1984年11月09日(2)
乙女-水瓶- 蟹:1984年11月30日(2)
乙女-水瓶-獅子:1984年12月20日(2)
乙女-水瓶-乙女:1985年01月09日(3)
乙女-水瓶-天秤:1985年01月30日(3)
乙女-水瓶- 蠍:1985年02月19日(3)
乙女-水瓶-射手:1985年03月11日(3)
乙女-水瓶-山羊:1985年03月31日(3)
乙女-水瓶-水瓶:1985年04月21日(3)
乙女- 魚 1985年05月(3)~1986年01月(3)
乙女- 魚-牡羊:1985年05月11日(3)
乙女- 魚-牡牛:1985年05月31日(3)
乙女- 魚-双子:1985年06月21日(3)
乙女- 魚- 蟹:1985年07月11日(3)
乙女- 魚-獅子:1985年07月31日(3)
乙女- 魚-乙女:1985年08月20日(3)
乙女- 魚-天秤:1985年09月10日(3)
乙女- 魚- 蠍:1985年09月30日(3)
乙女- 魚-射手:1985年10月20日(3)
乙女- 魚-山羊:1985年11月10日(3)
乙女- 魚-水瓶:1985年11月30日(3)
乙女- 魚- 魚:1985年12月20日(3)
乙女-牡羊 1986年01月(4)~1986年09月(4)
乙女-牡羊-牡牛:1986年01月09日(4)
乙女-牡羊-双子:1986年01月30日(4)
乙女-牡羊- 蟹:1986年02月19日(4)
乙女-牡羊-獅子:1986年03月11日(4)
乙女-牡羊-乙女:1986年04月01日(4)
乙女-牡羊-天秤:1986年04月21日(4)
乙女-牡羊- 蠍:1986年05月11日(4)
乙女-牡羊-射手:1986年06月01日(4)
乙女-牡羊-山羊:1986年06月21日(4)
乙女-牡羊-水瓶:1986年07月11日(4)
乙女-牡羊- 魚:1986年07月31日(4)
乙女-牡羊-牡羊:1986年08月21日(4)
乙女-牡牛 1986年09月(4)~1987年05月(4)
乙女-牡牛-牡羊:1986年09月10日(4)
乙女-牡牛- 魚:1986年09月30日(4)
乙女-牡牛-水瓶:1986年10月21日(4)
乙女-牡牛-山羊:1986年11月10日(4)
乙女-牡牛-射手:1986年11月30日(4)
乙女-牡牛- 蠍:1986年12月20日(4)
乙女-牡牛-天秤:1987年01月10日(5)
乙女-牡牛-乙女:1987年01月30日(5)
乙女-牡牛-獅子:1987年02月19日(5)
乙女-牡牛- 蟹:1987年03月12日(5)
乙女-牡牛-双子:1987年04月01日(5)
乙女-牡牛-牡牛:1987年04月21日(5)
乙女-双子 1987年05月(5)~1988年01月(5)
乙女-双子-牡牛:1987年05月11日(5)
乙女-双子-牡羊:1987年06月01日(5)
乙女-双子- 魚:1987年06月21日(5)
乙女-双子-水瓶:1987年07月11日(5)
乙女-双子-山羊:1987年08月01日(5)
乙女-双子-射手:1987年08月21日(5)
乙女-双子- 蠍:1987年09月10日(5)
乙女-双子-天秤:1987年10月01日(5)
乙女-双子-乙女:1987年10月21日(5)
乙女-双子-獅子:1987年11月10日(5)
乙女-双子- 蟹:1987年11月30日(5)
乙女-双子-双子:1987年12月21日(5)
乙女- 蟹 1988年01月(6)~1988年09月(6)
乙女- 蟹-双子:1988年01月10日(6)
乙女- 蟹-牡牛:1988年01月30日(6)
乙女- 蟹-牡羊:1988年02月20日(6)
乙女- 蟹- 魚:1988年03月11日(6)
乙女- 蟹-水瓶:1988年03月31日(6)
乙女- 蟹-山羊:1988年04月20日(6)
乙女- 蟹-射手:1988年05月11日(6)
乙女- 蟹- 蠍:1988年05月31日(6)
乙女- 蟹-天秤:1988年06月20日(6)
乙女- 蟹-乙女:1988年07月11日(6)
乙女- 蟹-獅子:1988年07月31日(6)
乙女- 蟹- 蟹:1988年08月20日(6)
乙女-獅子 1988年09月(6)~1989年05月(6)
乙女-獅子-乙女:1988年09月09日(6)
乙女-獅子-天秤:1988年09月30日(6)
乙女-獅子- 蠍:1988年10月20日(6)
乙女-獅子-射手:1988年11月09日(6)
乙女-獅子-山羊:1988年11月30日(6)
乙女-獅子-水瓶:1988年12月20日(6)
乙女-獅子- 魚:1989年01月09日(7)
乙女-獅子-牡羊:1989年01月30日(7)
乙女-獅子-牡牛:1989年02月19日(7)
乙女-獅子-双子:1989年03月11日(7)
乙女-獅子- 蟹:1989年03月31日(7)
乙女-獅子-獅子:1989年04月21日(7)
乙女-乙女 1989年05月(7)~1990年01月(7)
乙女-乙女-天秤:1989年05月11日(7)
乙女-乙女- 蠍:1989年05月31日(7)
乙女-乙女-射手:1989年06月21日(7)
乙女-乙女-山羊:1989年07月11日(7)
乙女-乙女-水瓶:1989年07月31日(7)
乙女-乙女- 魚:1989年08月20日(7)
乙女-乙女-牡羊:1989年09月10日(7)
乙女-乙女-牡牛:1989年09月30日(7)
乙女-乙女-双子:1989年10月20日(7)
乙女-乙女- 蟹:1989年11月10日(7)
乙女-乙女-獅子:1989年11月30日(7)
乙女-乙女-乙女:1989年12月20日(7)
天秤:1990年01月(8)-1993年01月(11)】
天秤- 蠍 1990年01月(8)~1990年04月(8)
天秤- 蠍-天秤:1990年01月09日(8)
天秤- 蠍-乙女:1990年01月17日(8)
天秤- 蠍-獅子:1990年01月25日(8)
天秤- 蠍- 蟹:1990年02月01日(8)
天秤- 蠍-双子:1990年02月09日(8)
天秤- 蠍-牡牛:1990年02月17日(8)
天秤- 蠍-牡羊:1990年02月24日(8)
天秤- 蠍- 魚:1990年03月04日(8)
天秤- 蠍-水瓶:1990年03月11日(8)
天秤- 蠍-山羊:1990年03月19日(8)
天秤- 蠍-射手:1990年03月27日(8)
天秤- 蠍- 蠍:1990年04月03日(8)
天秤-射手 1990年04月(8)~1990年07月(8)
天秤-射手- 蠍:1990年04月11日(8)
天秤-射手-天秤:1990年04月18日(8)
天秤-射手-乙女:1990年04月26日(8)
天秤-射手-獅子:1990年05月04日(8)
天秤-射手- 蟹:1990年05月11日(8)
天秤-射手-双子:1990年05月19日(8)
天秤-射手-牡牛:1990年05月26日(8)
天秤-射手-牡羊:1990年06月03日(8)
天秤-射手- 魚:1990年06月11日(8)
天秤-射手-水瓶:1990年06月18日(8)
天秤-射手-山羊:1990年06月26日(8)
天秤-射手-射手:1990年07月03日(8)
天秤-山羊 1990年07月(8)~1990年10月(8)
天秤-山羊-射手:1990年07月11日(8)
天秤-山羊- 蠍:1990年07月19日(8)
天秤-山羊-天秤:1990年07月26日(8)
天秤-山羊-乙女:1990年08月03日(8)
天秤-山羊-獅子:1990年08月11日(8)
天秤-山羊- 蟹:1990年08月18日(8)
天秤-山羊-双子:1990年08月26日(8)
天秤-山羊-牡牛:1990年09月02日(8)
天秤-山羊-牡羊:1990年09月10日(8)
天秤-山羊- 魚:1990年09月18日(8)
天秤-山羊-水瓶:1990年09月25日(8)
天秤-山羊-山羊:1990年10月03日(8)
天秤-水瓶 1990年10月(8)~1991年01月(8)
天秤-水瓶- 魚:1990年10月10日(8)
天秤-水瓶-牡羊:1990年10月18日(8)
天秤-水瓶-牡牛:1990年10月26日(8)
天秤-水瓶-双子:1990年11月02日(8)
天秤-水瓶- 蟹:1990年11月10日(8)
天秤-水瓶-獅子:1990年11月17日(8)
天秤-水瓶-乙女:1990年11月25日(8)
天秤-水瓶-天秤:1990年12月03日(8)
天秤-水瓶- 蠍:1990年12月10日(8)
天秤-水瓶-射手:1990年12月18日(8)
天秤-水瓶-山羊:1990年12月26日(8)
天秤-水瓶-水瓶:1991年01月02日(8)
天秤- 魚 1991年01月(9)~1991年04月(9)
天秤- 魚-牡羊:1991年01月10日(9)
天秤- 魚-牡牛:1991年01月17日(9)
天秤- 魚-双子:1991年01月25日(9)
天秤- 魚- 蟹:1991年02月02日(9)
天秤- 魚-獅子:1991年02月09日(9)
天秤- 魚-乙女:1991年02月17日(9)
天秤- 魚-天秤:1991年02月24日(9)
天秤- 魚- 蠍:1991年03月04日(9)
天秤- 魚-射手:1991年03月12日(9)
天秤- 魚-山羊:1991年03月19日(9)
天秤- 魚-水瓶:1991年03月27日(9)
天秤- 魚- 魚:1991年04月03日(9)
天秤-牡羊 1991年04月(9)~1991年07月(9)
天秤-牡羊-牡牛:1991年04月11日(9)
天秤-牡羊-双子:1991年04月19日(9)
天秤-牡羊- 蟹:1991年04月26日(9)
天秤-牡羊-獅子:1991年05月04日(9)
天秤-牡羊-乙女:1991年05月11日(9)
天秤-牡羊-天秤:1991年05月19日(9)
天秤-牡羊- 蠍:1991年05月27日(9)
天秤-牡羊-射手:1991年06月03日(9)
天秤-牡羊-山羊:1991年06月11日(9)
天秤-牡羊-水瓶:1991年06月19日(9)
天秤-牡羊- 魚:1991年06月26日(9)
天秤-牡羊-牡羊:1991年07月04日(9)
天秤-牡牛 1991年07月(9)~1991年10月(9)
天秤-牡牛-牡羊:1991年07月11日(9)
天秤-牡牛- 魚:1991年07月19日(9)
天秤-牡牛-水瓶:1991年07月27日(9)
天秤-牡牛-山羊:1991年08月03日(9)
天秤-牡牛-射手:1991年08月11日(9)
天秤-牡牛- 蠍:1991年08月18日(9)
天秤-牡牛-天秤:1991年08月26日(9)
天秤-牡牛-乙女:1991年09月03日(9)
天秤-牡牛-獅子:1991年09月10日(9)
天秤-牡牛- 蟹:1991年09月18日(9)
天秤-牡牛-双子:1991年09月25日(9)
天秤-牡牛-牡牛:1991年10月03日(9)
天秤-双子 1991年10月(9)~1992年01月(9)
天秤-双子-牡牛:1991年10月11日(9)
天秤-双子-牡羊:1991年10月18日(9)
天秤-双子- 魚:1991年10月26日(9)
天秤-双子-水瓶:1991年11月02日(9)
天秤-双子-山羊:1991年11月10日(9)
天秤-双子-射手:1991年11月18日(9)
天秤-双子- 蠍:1991年11月25日(9)
天秤-双子-天秤:1991年12月03日(9)
天秤-双子-乙女:1991年12月11日(9)
天秤-双子-獅子:1991年12月18日(9)
天秤-双子- 蟹:1991年12月26日(9)
天秤-双子-双子:1992年01月02日(9)
天秤- 蟹 1992年01月(10)~1992年04月(10)
天秤- 蟹-双子:1992年01月10日(10)
天秤- 蟹-牡牛:1992年01月18日(10)
天秤- 蟹-牡羊:1992年01月25日(10)
天秤- 蟹- 魚:1992年02月02日(10)
天秤- 蟹-水瓶:1992年02月09日(10)
天秤- 蟹-山羊:1992年02月17日(10)
天秤- 蟹-射手:1992年02月25日(10)
天秤- 蟹- 蠍:1992年03月03日(10)
天秤- 蟹-天秤:1992年03月11日(10)
天秤- 蟹-乙女:1992年03月18日(10)
天秤- 蟹-獅子:1992年03月26日(10)
天秤- 蟹- 蟹:1992年04月03日(10)
天秤-獅子 1992年04月(10)~1992年07月(10)
天秤-獅子-乙女:1992年04月10日(10)
天秤-獅子-天秤:1992年04月18日(10)
天秤-獅子- 蠍:1992年04月26日(10)
天秤-獅子-射手:1992年05月03日(10)
天秤-獅子-山羊:1992年05月11日(10)
天秤-獅子-水瓶:1992年05月18日(10)
天秤-獅子- 魚:1992年05月26日(10)
天秤-獅子-牡羊:1992年06月03日(10)
天秤-獅子-牡牛:1992年06月10日(10)
天秤-獅子-双子:1992年06月18日(10)
天秤-獅子- 蟹:1992年06月25日(10)
天秤-獅子-獅子:1992年07月03日(10)
天秤-乙女 1992年07月(10)~1992年10月(10)
天秤-乙女-天秤:1992年07月11日(10)
天秤-乙女- 蠍:1992年07月18日(10)
天秤-乙女-射手:1992年07月26日(10)
天秤-乙女-山羊:1992年08月02日(10)
天秤-乙女-水瓶:1992年08月10日(10)
天秤-乙女- 魚:1992年08月18日(10)
天秤-乙女-牡羊:1992年08月25日(10)
天秤-乙女-牡牛:1992年09月02日(10)
天秤-乙女-双子:1992年09月09日(10)
天秤-乙女- 蟹:1992年09月17日(10)
天秤-乙女-獅子:1992年09月25日(10)
天秤-乙女-乙女:1992年10月02日(10)
天秤-天秤 1992年10月(10)~1993年01月(10)
天秤-天秤- 蠍:1992年10月10日(10)
天秤-天秤-射手:1992年10月18日(10)
天秤-天秤-山羊:1992年10月25日(10)
天秤-天秤-水瓶:1992年11月02日(10)
天秤-天秤- 魚:1992年11月09日(10)
天秤-天秤-牡羊:1992年11月17日(10)
天秤-天秤-牡牛:1992年11月25日(10)
天秤-天秤-双子:1992年12月02日(10)
天秤-天秤- 蟹:1992年12月10日(10)
天秤-天秤-獅子:1992年12月17日(10)
天秤-天秤-乙女:1992年12月25日(10)
天秤-天秤-天秤:1993年01月02日(10)
 蠍:1993年01月(11)-1994年01月(12)】
 蠍-天秤 1993年01月(11)~1993年02月(11)
 蠍-天秤- 蠍:1993年01月09日(11)
 蠍-天秤-射手:1993年01月12日(11)
 蠍-天秤-山羊:1993年01月14日(11)
 蠍-天秤-水瓶:1993年01月17日(11)
 蠍-天秤- 魚:1993年01月19日(11)
 蠍-天秤-牡羊:1993年01月22日(11)
 蠍-天秤-牡牛:1993年01月24日(11)
 蠍-天秤-双子:1993年01月27日(11)
 蠍-天秤- 蟹:1993年01月30日(11)
 蠍-天秤-獅子:1993年02月01日(11)
 蠍-天秤-乙女:1993年02月04日(11)
 蠍-天秤-天秤:1993年02月06日(11)
 蠍-乙女 1993年02月(11)~1993年03月(11)
 蠍-乙女-天秤:1993年02月09日(11)
 蠍-乙女- 蠍:1993年02月11日(11)
 蠍-乙女-射手:1993年02月14日(11)
 蠍-乙女-山羊:1993年02月16日(11)
 蠍-乙女-水瓶:1993年02月19日(11)
 蠍-乙女- 魚:1993年02月21日(11)
 蠍-乙女-牡羊:1993年02月24日(11)
 蠍-乙女-牡牛:1993年02月26日(11)
 蠍-乙女-双子:1993年03月01日(11)
 蠍-乙女- 蟹:1993年03月03日(11)
 蠍-乙女-獅子:1993年03月06日(11)
 蠍-乙女-乙女:1993年03月09日(11)
 蠍-獅子 1993年03月(11)~1993年04月(11)
 蠍-獅子-乙女:1993年03月11日(11)
 蠍-獅子-天秤:1993年03月14日(11)
 蠍-獅子- 蠍:1993年03月16日(11)
 蠍-獅子-射手:1993年03月19日(11)
 蠍-獅子-山羊:1993年03月21日(11)
 蠍-獅子-水瓶:1993年03月24日(11)
 蠍-獅子- 魚:1993年03月26日(11)
 蠍-獅子-牡羊:1993年03月29日(11)
 蠍-獅子-牡牛:1993年03月31日(11)
 蠍-獅子-双子:1993年04月03日(11)
 蠍-獅子- 蟹:1993年04月05日(11)
 蠍-獅子-獅子:1993年04月08日(11)
 蠍- 蟹 1993年04月(11)~1993年05月(11)
 蠍- 蟹-双子:1993年04月11日(11)
 蠍- 蟹-牡牛:1993年04月13日(11)
 蠍- 蟹-牡羊:1993年04月16日(11)
 蠍- 蟹- 魚:1993年04月18日(11)
 蠍- 蟹-水瓶:1993年04月21日(11)
 蠍- 蟹-山羊:1993年04月23日(11)
 蠍- 蟹-射手:1993年04月26日(11)
 蠍- 蟹- 蠍:1993年04月28日(11)
 蠍- 蟹-天秤:1993年05月01日(11)
 蠍- 蟹-乙女:1993年05月03日(11)
 蠍- 蟹-獅子:1993年05月06日(11)
 蠍- 蟹- 蟹:1993年05月08日(11)
 蠍-双子 1993年05月(11)~1993年06月(11)
 蠍-双子-牡牛:1993年05月11日(11)
 蠍-双子-牡羊:1993年05月14日(11)
 蠍-双子- 魚:1993年05月16日(11)
 蠍-双子-水瓶:1993年05月19日(11)
 蠍-双子-山羊:1993年05月21日(11)
 蠍-双子-射手:1993年05月24日(11)
 蠍-双子- 蠍:1993年05月26日(11)
 蠍-双子-天秤:1993年05月29日(11)
 蠍-双子-乙女:1993年05月31日(11)
 蠍-双子-獅子:1993年06月03日(11)
 蠍-双子- 蟹:1993年06月05日(11)
 蠍-双子-双子:1993年06月08日(11)
 蠍-牡牛 1993年06月(11)~1993年07月(11)
 蠍-牡牛-牡羊:1993年06月10日(11)
 蠍-牡牛- 魚:1993年06月13日(11)
 蠍-牡牛-水瓶:1993年06月15日(11)
 蠍-牡牛-山羊:1993年06月18日(11)
 蠍-牡牛-射手:1993年06月21日(11)
 蠍-牡牛- 蠍:1993年06月23日(11)
 蠍-牡牛-天秤:1993年06月26日(11)
 蠍-牡牛-乙女:1993年06月28日(11)
 蠍-牡牛-獅子:1993年07月01日(11)
 蠍-牡牛- 蟹:1993年07月03日(11)
 蠍-牡牛-双子:1993年07月06日(11)
 蠍-牡牛-牡牛:1993年07月08日(11)
 蠍-牡羊 1993年07月(11)~1993年08月(11)
 蠍-牡羊-牡牛:1993年07月11日(11)
 蠍-牡羊-双子:1993年07月13日(11)
 蠍-牡羊- 蟹:1993年07月16日(11)
 蠍-牡羊-獅子:1993年07月18日(11)
 蠍-牡羊-乙女:1993年07月21日(11)
 蠍-牡羊-天秤:1993年07月24日(11)
 蠍-牡羊- 蠍:1993年07月26日(11)
 蠍-牡羊-射手:1993年07月29日(11)
 蠍-牡羊-山羊:1993年07月31日(11)
 蠍-牡羊-水瓶:1993年08月03日(11)
 蠍-牡羊- 魚:1993年08月05日(11)
 蠍-牡羊-牡羊:1993年08月08日(11)
 蠍- 魚 1993年08月(11)~1993年09月(11)
 蠍- 魚-牡羊:1993年08月10日(11)
 蠍- 魚-牡牛:1993年08月13日(11)
 蠍- 魚-双子:1993年08月15日(11)
 蠍- 魚- 蟹:1993年08月18日(11)
 蠍- 魚-獅子:1993年08月20日(11)
 蠍- 魚-乙女:1993年08月23日(11)
 蠍- 魚-天秤:1993年08月26日(11)
 蠍- 魚- 蠍:1993年08月28日(11)
 蠍- 魚-射手:1993年08月31日(11)
 蠍- 魚-山羊:1993年09月02日(11)
 蠍- 魚-水瓶:1993年09月05日(11)
 蠍- 魚- 魚:1993年09月07日(11)
 蠍-水瓶 1993年09月(11)~1993年10月(11)
 蠍-水瓶- 魚:1993年09月10日(11)
 蠍-水瓶-牡羊:1993年09月12日(11)
 蠍-水瓶-牡牛:1993年09月15日(11)
 蠍-水瓶-双子:1993年09月17日(11)
 蠍-水瓶- 蟹:1993年09月20日(11)
 蠍-水瓶-獅子:1993年09月22日(11)
 蠍-水瓶-乙女:1993年09月25日(11)
 蠍-水瓶-天秤:1993年09月27日(11)
 蠍-水瓶- 蠍:1993年09月30日(11)
 蠍-水瓶-射手:1993年10月03日(11)
 蠍-水瓶-山羊:1993年10月05日(11)
 蠍-水瓶-水瓶:1993年10月08日(11)
 蠍-山羊 1993年10月(11)~1993年11月(11)
 蠍-山羊-射手:1993年10月10日(11)
 蠍-山羊- 蠍:1993年10月13日(11)
 蠍-山羊-天秤:1993年10月15日(11)
 蠍-山羊-乙女:1993年10月18日(11)
 蠍-山羊-獅子:1993年10月20日(11)
 蠍-山羊- 蟹:1993年10月23日(11)
 蠍-山羊-双子:1993年10月25日(11)
 蠍-山羊-牡牛:1993年10月28日(11)
 蠍-山羊-牡羊:1993年10月30日(11)
 蠍-山羊- 魚:1993年11月02日(11)
 蠍-山羊-水瓶:1993年11月05日(11)
 蠍-山羊-山羊:1993年11月07日(11)
 蠍-射手 1993年11月(11)~1993年12月(11)
 蠍-射手- 蠍:1993年11月10日(11)
 蠍-射手-天秤:1993年11月12日(11)
 蠍-射手-乙女:1993年11月15日(11)
 蠍-射手-獅子:1993年11月17日(11)
 蠍-射手- 蟹:1993年11月20日(11)
 蠍-射手-双子:1993年11月22日(11)
 蠍-射手-牡牛:1993年11月25日(11)
 蠍-射手-牡羊:1993年11月27日(11)
 蠍-射手- 魚:1993年11月30日(11)
 蠍-射手-水瓶:1993年12月02日(11)
 蠍-射手-山羊:1993年12月05日(11)
 蠍-射手-射手:1993年12月08日(11)
 蠍- 蠍 1993年12月(11)~1994年01月(11)
 蠍- 蠍-天秤:1993年12月10日(11)
 蠍- 蠍-乙女:1993年12月13日(11)
 蠍- 蠍-獅子:1993年12月15日(11)
 蠍- 蠍- 蟹:1993年12月18日(11)
 蠍- 蠍-双子:1993年12月20日(11)
 蠍- 蠍-牡牛:1993年12月23日(11)
 蠍- 蠍-牡羊:1993年12月25日(11)
 蠍- 蠍- 魚:1993年12月28日(11)
 蠍- 蠍-水瓶:1993年12月30日(11)
 蠍- 蠍-山羊:1994年01月02日(11)
 蠍- 蠍-射手:1994年01月04日(11)
 蠍- 蠍- 蠍:1994年01月07日(11)
射手:1994年01月(12)-2004年01月(22)】
射手- 蠍 1994年01月(12)~1994年11月(12)
射手- 蠍-天秤:1994年01月09日(12)
射手- 蠍-乙女:1994年02月04日(12)
射手- 蠍-獅子:1994年03月01日(12)
射手- 蠍- 蟹:1994年03月27日(12)
射手- 蠍-双子:1994年04月21日(12)
射手- 蠍-牡牛:1994年05月16日(12)
射手- 蠍-牡羊:1994年06月11日(12)
射手- 蠍- 魚:1994年07月06日(12)
射手- 蠍-水瓶:1994年07月31日(12)
射手- 蠍-山羊:1994年08月26日(12)
射手- 蠍-射手:1994年09月20日(12)
射手- 蠍- 蠍:1994年10月15日(12)
射手-天秤 1994年11月(12)~1995年09月(12)
射手-天秤- 蠍:1994年11月10日(12)
射手-天秤-射手:1994年12月05日(12)
射手-天秤-山羊:1994年12月31日(12)
射手-天秤-水瓶:1995年01月25日(13)
射手-天秤- 魚:1995年02月19日(13)
射手-天秤-牡羊:1995年03月17日(13)
射手-天秤-牡牛:1995年04月11日(13)
射手-天秤-双子:1995年05月06日(13)
射手-天秤- 蟹:1995年06月01日(13)
射手-天秤-獅子:1995年06月26日(13)
射手-天秤-乙女:1995年07月22日(13)
射手-天秤-天秤:1995年08月16日(13)
射手-乙女 1995年09月(13)~1996年07月(13)
射手-乙女-天秤:1995年09月10日(13)
射手-乙女- 蠍:1995年10月06日(13)
射手-乙女-射手:1995年10月31日(13)
射手-乙女-山羊:1995年11月25日(13)
射手-乙女-水瓶:1995年12月21日(13)
射手-乙女- 魚:1996年01月15日(14)
射手-乙女-牡羊:1996年02月09日(14)
射手-乙女-牡牛:1996年03月06日(14)
射手-乙女-双子:1996年03月31日(14)
射手-乙女- 蟹:1996年04月26日(14)
射手-乙女-獅子:1996年05月21日(14)
射手-乙女-乙女:1996年06月15日(14)
射手-獅子 1996年07月(14)~1997年05月(14)
射手-獅子-乙女:1996年07月11日(14)
射手-獅子-天秤:1996年08月05日(14)
射手-獅子- 蠍:1996年08月30日(14)
射手-獅子-射手:1996年09月25日(14)
射手-獅子-山羊:1996年10月20日(14)
射手-獅子-水瓶:1996年11月14日(14)
射手-獅子- 魚:1996年12月10日(14)
射手-獅子-牡羊:1997年01月04日(14)
射手-獅子-牡牛:1997年01月30日(15)
射手-獅子-双子:1997年02月24日(15)
射手-獅子- 蟹:1997年03月21日(15)
射手-獅子-獅子:1997年04月16日(15)
射手- 蟹 1997年05月(15)~1998年03月(15)
射手- 蟹-双子:1997年05月11日(15)
射手- 蟹-牡牛:1997年06月05日(15)
射手- 蟹-牡羊:1997年07月01日(15)
射手- 蟹- 魚:1997年07月26日(15)
射手- 蟹-水瓶:1997年08月20日(15)
射手- 蟹-山羊:1997年09月15日(15)
射手- 蟹-射手:1997年10月10日(15)
射手- 蟹- 蠍:1997年11月05日(15)
射手- 蟹-天秤:1997年11月30日(15)
射手- 蟹-乙女:1997年12月25日(15)
射手- 蟹-獅子:1998年01月20日(16)
射手- 蟹- 蟹:1998年02月14日(16)
射手-双子 1998年03月(16)~1999年01月(16)
射手-双子-牡牛:1998年03月11日(16)
射手-双子-牡羊:1998年04月06日(16)
射手-双子- 魚:1998年05月01日(16)
射手-双子-水瓶:1998年05月26日(16)
射手-双子-山羊:1998年06月21日(16)
射手-双子-射手:1998年07月16日(16)
射手-双子- 蠍:1998年08月11日(16)
射手-双子-天秤:1998年09月05日(16)
射手-双子-乙女:1998年09月30日(16)
射手-双子-獅子:1998年10月26日(16)
射手-双子- 蟹:1998年11月20日(16)
射手-双子-双子:1998年12月15日(16)
射手-牡牛 1999年01月(17)~1999年11月(17)
射手-牡牛-牡羊:1999年01月10日(17)
射手-牡牛- 魚:1999年02月04日(17)
射手-牡牛-水瓶:1999年03月01日(17)
射手-牡牛-山羊:1999年03月27日(17)
射手-牡牛-射手:1999年04月21日(17)
射手-牡牛- 蠍:1999年05月17日(17)
射手-牡牛-天秤:1999年06月11日(17)
射手-牡牛-乙女:1999年07月06日(17)
射手-牡牛-獅子:1999年08月01日(17)
射手-牡牛- 蟹:1999年08月26日(17)
射手-牡牛-双子:1999年09月20日(17)
射手-牡牛-牡牛:1999年10月16日(17)
射手-牡羊 1999年11月(17)~2000年09月(17)
射手-牡羊-牡牛:1999年11月10日(17)
射手-牡羊-双子:1999年12月05日(17)
射手-牡羊- 蟹:1999年12月31日(17)
射手-牡羊-獅子:2000年01月25日(18)
射手-牡羊-乙女:2000年02月20日(18)
射手-牡羊-天秤:2000年03月16日(18)
射手-牡羊- 蠍:2000年04月10日(18)
射手-牡羊-射手:2000年05月06日(18)
射手-牡羊-山羊:2000年05月31日(18)
射手-牡羊-水瓶:2000年06月25日(18)
射手-牡羊- 魚:2000年07月21日(18)
射手-牡羊-牡羊:2000年08月15日(18)
射手- 魚 2000年09月(18)~2001年07月(18)
射手- 魚-牡羊:2000年09月09日(18)
射手- 魚-牡牛:2000年10月05日(18)
射手- 魚-双子:2000年10月30日(18)
射手- 魚- 蟹:2000年11月25日(18)
射手- 魚-獅子:2000年12月20日(18)
射手- 魚-乙女:2001年01月14日(19)
射手- 魚-天秤:2001年02月09日(19)
射手- 魚- 蠍:2001年03月06日(19)
射手- 魚-射手:2001年03月31日(19)
射手- 魚-山羊:2001年04月26日(19)
射手- 魚-水瓶:2001年05月21日(19)
射手- 魚- 魚:2001年06月15日(19)
射手-水瓶 2001年07月(19)~2002年05月(19)
射手-水瓶- 魚:2001年07月11日(19)
射手-水瓶-牡羊:2001年08月05日(19)
射手-水瓶-牡牛:2001年08月31日(19)
射手-水瓶-双子:2001年09月25日(19)
射手-水瓶- 蟹:2001年10月20日(19)
射手-水瓶-獅子:2001年11月15日(19)
射手-水瓶-乙女:2001年12月10日(19)
射手-水瓶-天秤:2002年01月04日(19)
射手-水瓶- 蠍:2002年01月30日(20)
射手-水瓶-射手:2002年02月24日(20)
射手-水瓶-山羊:2002年03月22日(20)
射手-水瓶-水瓶:2002年04月16日(20)
射手-山羊 2002年05月(20)~2003年03月(20)
射手-山羊-射手:2002年05月11日(20)
射手-山羊- 蠍:2002年06月06日(20)
射手-山羊-天秤:2002年07月01日(20)
射手-山羊-乙女:2002年07月26日(20)
射手-山羊-獅子:2002年08月21日(20)
射手-山羊- 蟹:2002年09月15日(20)
射手-山羊-双子:2002年10月10日(20)
射手-山羊-牡牛:2002年11月05日(20)
射手-山羊-牡羊:2002年11月30日(20)
射手-山羊- 魚:2002年12月26日(20)
射手-山羊-水瓶:2003年01月20日(21)
射手-山羊-山羊:2003年02月14日(21)
射手-射手 2003年03月(21)~2004年01月(21)
射手-射手- 蠍:2003年03月12日(21)
射手-射手-天秤:2003年04月06日(21)
射手-射手-乙女:2003年05月01日(21)
射手-射手-獅子:2003年05月27日(21)
射手-射手- 蟹:2003年06月21日(21)
射手-射手-双子:2003年07月16日(21)
射手-射手-牡牛:2003年08月11日(21)
射手-射手-牡羊:2003年09月05日(21)
射手-射手- 魚:2003年10月01日(21)
射手-射手-水瓶:2003年10月26日(21)
射手-射手-山羊:2003年11月20日(21)
射手-射手-射手:2003年12月16日(21)
山羊:2004年01月(22)-2008年01月(26)】
山羊-射手 2004年01月(22)~2004年05月(22)
山羊-射手- 蠍:2004年01月10日(22)
山羊-射手-天秤:2004年01月20日(22)
山羊-射手-乙女:2004年01月30日(22)
山羊-射手-獅子:2004年02月09日(22)
山羊-射手- 蟹:2004年02月20日(22)
山羊-射手-双子:2004年03月01日(22)
山羊-射手-牡牛:2004年03月11日(22)
山羊-射手-牡羊:2004年03月21日(22)
山羊-射手- 魚:2004年03月31日(22)
山羊-射手-水瓶:2004年04月10日(22)
山羊-射手-山羊:2004年04月20日(22)
山羊-射手-射手:2004年05月01日(22)
山羊- 蠍 2004年05月(22)~2004年09月(22)
山羊- 蠍-天秤:2004年05月11日(22)
山羊- 蠍-乙女:2004年05月21日(22)
山羊- 蠍-獅子:2004年05月31日(22)
山羊- 蠍- 蟹:2004年06月10日(22)
山羊- 蠍-双子:2004年06月20日(22)
山羊- 蠍-牡牛:2004年06月30日(22)
山羊- 蠍-牡羊:2004年07月11日(22)
山羊- 蠍- 魚:2004年07月21日(22)
山羊- 蠍-水瓶:2004年07月31日(22)
山羊- 蠍-山羊:2004年08月10日(22)
山羊- 蠍-射手:2004年08月20日(22)
山羊- 蠍- 蠍:2004年08月30日(22)
山羊-天秤 2004年09月(22)~2005年01月(22)
山羊-天秤- 蠍:2004年09月09日(22)
山羊-天秤-射手:2004年09月20日(22)
山羊-天秤-山羊:2004年09月30日(22)
山羊-天秤-水瓶:2004年10月10日(22)
山羊-天秤- 魚:2004年10月20日(22)
山羊-天秤-牡羊:2004年10月30日(22)
山羊-天秤-牡牛:2004年11月09日(22)
山羊-天秤-双子:2004年11月20日(22)
山羊-天秤- 蟹:2004年11月30日(22)
山羊-天秤-獅子:2004年12月10日(22)
山羊-天秤-乙女:2004年12月20日(22)
山羊-天秤-天秤:2004年12月30日(22)
山羊-乙女 2005年01月(23)~2005年05月(23)
山羊-乙女-天秤:2005年01月09日(23)
山羊-乙女- 蠍:2005年01月19日(23)
山羊-乙女-射手:2005年01月30日(23)
山羊-乙女-山羊:2005年02月09日(23)
山羊-乙女-水瓶:2005年02月19日(23)
山羊-乙女- 魚:2005年03月01日(23)
山羊-乙女-牡羊:2005年03月11日(23)
山羊-乙女-牡牛:2005年03月21日(23)
山羊-乙女-双子:2005年03月31日(23)
山羊-乙女- 蟹:2005年04月11日(23)
山羊-乙女-獅子:2005年04月21日(23)
山羊-乙女-乙女:2005年05月01日(23)
山羊-獅子 2005年05月(23)~2005年09月(23)
山羊-獅子-乙女:2005年05月11日(23)
山羊-獅子-天秤:2005年05月21日(23)
山羊-獅子- 蠍:2005年05月31日(23)
山羊-獅子-射手:2005年06月10日(23)
山羊-獅子-山羊:2005年06月21日(23)
山羊-獅子-水瓶:2005年07月01日(23)
山羊-獅子- 魚:2005年07月11日(23)
山羊-獅子-牡羊:2005年07月21日(23)
山羊-獅子-牡牛:2005年07月31日(23)
山羊-獅子-双子:2005年08月10日(23)
山羊-獅子- 蟹:2005年08月20日(23)
山羊-獅子-獅子:2005年08月31日(23)
山羊- 蟹 2005年09月(23)~2006年01月(23)
山羊- 蟹-双子:2005年09月10日(23)
山羊- 蟹-牡牛:2005年09月20日(23)
山羊- 蟹-牡羊:2005年09月30日(23)
山羊- 蟹- 魚:2005年10月10日(23)
山羊- 蟹-水瓶:2005年10月20日(23)
山羊- 蟹-山羊:2005年10月30日(23)
山羊- 蟹-射手:2005年11月10日(23)
山羊- 蟹- 蠍:2005年11月20日(23)
山羊- 蟹-天秤:2005年11月30日(23)
山羊- 蟹-乙女:2005年12月10日(23)
山羊- 蟹-獅子:2005年12月20日(23)
山羊- 蟹- 蟹:2005年12月30日(23)
山羊-双子 2006年01月(24)~2006年05月(24)
山羊-双子-牡牛:2006年01月09日(24)
山羊-双子-牡羊:2006年01月20日(24)
山羊-双子- 魚:2006年01月30日(24)
山羊-双子-水瓶:2006年02月09日(24)
山羊-双子-山羊:2006年02月19日(24)
山羊-双子-射手:2006年03月01日(24)
山羊-双子- 蠍:2006年03月11日(24)
山羊-双子-天秤:2006年03月22日(24)
山羊-双子-乙女:2006年04月01日(24)
山羊-双子-獅子:2006年04月11日(24)
山羊-双子- 蟹:2006年04月21日(24)
山羊-双子-双子:2006年05月01日(24)
山羊-牡牛 2006年05月(24)~2006年09月(24)
山羊-牡牛-牡羊:2006年05月11日(24)
山羊-牡牛- 魚:2006年05月21日(24)
山羊-牡牛-水瓶:2006年06月01日(24)
山羊-牡牛-山羊:2006年06月11日(24)
山羊-牡牛-射手:2006年06月21日(24)
山羊-牡牛- 蠍:2006年07月01日(24)
山羊-牡牛-天秤:2006年07月11日(24)
山羊-牡牛-乙女:2006年07月21日(24)
山羊-牡牛-獅子:2006年07月31日(24)
山羊-牡牛- 蟹:2006年08月11日(24)
山羊-牡牛-双子:2006年08月21日(24)
山羊-牡牛-牡牛:2006年08月31日(24)
山羊-牡羊 2006年09月(24)~2007年01月(24)
山羊-牡羊-牡牛:2006年09月10日(24)
山羊-牡羊-双子:2006年09月20日(24)
山羊-牡羊- 蟹:2006年09月30日(24)
山羊-牡羊-獅子:2006年10月10日(24)
山羊-牡羊-乙女:2006年10月21日(24)
山羊-牡羊-天秤:2006年10月31日(24)
山羊-牡羊- 蠍:2006年11月10日(24)
山羊-牡羊-射手:2006年11月20日(24)
山羊-牡羊-山羊:2006年11月30日(24)
山羊-牡羊-水瓶:2006年12月10日(24)
山羊-牡羊- 魚:2006年12月20日(24)
山羊-牡羊-牡羊:2006年12月31日(24)
山羊- 魚 2007年01月(25)~2007年05月(25)
山羊- 魚-牡羊:2007年01月10日(25)
山羊- 魚-牡牛:2007年01月20日(25)
山羊- 魚-双子:2007年01月30日(25)
山羊- 魚- 蟹:2007年02月09日(25)
山羊- 魚-獅子:2007年02月19日(25)
山羊- 魚-乙女:2007年03月01日(25)
山羊- 魚-天秤:2007年03月12日(25)
山羊- 魚- 蠍:2007年03月22日(25)
山羊- 魚-射手:2007年04月01日(25)
山羊- 魚-山羊:2007年04月11日(25)
山羊- 魚-水瓶:2007年04月21日(25)
山羊- 魚- 魚:2007年05月01日(25)
山羊-水瓶 2007年05月(25)~2007年09月(25)
山羊-水瓶- 魚:2007年05月11日(25)
山羊-水瓶-牡羊:2007年05月22日(25)
山羊-水瓶-牡牛:2007年06月01日(25)
山羊-水瓶-双子:2007年06月11日(25)
山羊-水瓶- 蟹:2007年06月21日(25)
山羊-水瓶-獅子:2007年07月01日(25)
山羊-水瓶-乙女:2007年07月11日(25)
山羊-水瓶-天秤:2007年07月22日(25)
山羊-水瓶- 蠍:2007年08月01日(25)
山羊-水瓶-射手:2007年08月11日(25)
山羊-水瓶-山羊:2007年08月21日(25)
山羊-水瓶-水瓶:2007年08月31日(25)
山羊-山羊 2007年09月(25)~2008年01月(25)
山羊-山羊-射手:2007年09月10日(25)
山羊-山羊- 蠍:2007年09月20日(25)
山羊-山羊-天秤:2007年10月01日(25)
山羊-山羊-乙女:2007年10月11日(25)
山羊-山羊-獅子:2007年10月21日(25)
山羊-山羊- 蟹:2007年10月31日(25)
山羊-山羊-双子:2007年11月10日(25)
山羊-山羊-牡牛:2007年11月20日(25)
山羊-山羊-牡羊:2007年11月30日(25)
山羊-山羊- 魚:2007年12月11日(25)
山羊-山羊-水瓶:2007年12月21日(25)
山羊-山羊-山羊:2007年12月31日(25)
水瓶:2008年01月(26)-2016年01月(34)】
水瓶- 魚 2008年01月(26)~2008年09月(26)
水瓶- 魚-牡羊:2008年01月10日(26)
水瓶- 魚-牡牛:2008年01月30日(26)
水瓶- 魚-双子:2008年02月20日(26)
水瓶- 魚- 蟹:2008年03月11日(26)
水瓶- 魚-獅子:2008年03月31日(26)
水瓶- 魚-乙女:2008年04月20日(26)
水瓶- 魚-天秤:2008年05月11日(26)
水瓶- 魚- 蠍:2008年05月31日(26)
水瓶- 魚-射手:2008年06月20日(26)
水瓶- 魚-山羊:2008年07月11日(26)
水瓶- 魚-水瓶:2008年07月31日(26)
水瓶- 魚- 魚:2008年08月20日(26)
水瓶-牡羊 2008年09月(26)~2009年05月(26)
水瓶-牡羊-牡牛:2008年09月09日(26)
水瓶-牡羊-双子:2008年09月30日(26)
水瓶-牡羊- 蟹:2008年10月20日(26)
水瓶-牡羊-獅子:2008年11月09日(26)
水瓶-牡羊-乙女:2008年11月30日(26)
水瓶-牡羊-天秤:2008年12月20日(26)
水瓶-牡羊- 蠍:2009年01月09日(27)
水瓶-牡羊-射手:2009年01月30日(27)
水瓶-牡羊-山羊:2009年02月19日(27)
水瓶-牡羊-水瓶:2009年03月11日(27)
水瓶-牡羊- 魚:2009年03月31日(27)
水瓶-牡羊-牡羊:2009年04月21日(27)
水瓶-牡牛 2009年05月(27)~2010年01月(27)
水瓶-牡牛-牡羊:2009年05月11日(27)
水瓶-牡牛- 魚:2009年05月31日(27)
水瓶-牡牛-水瓶:2009年06月21日(27)
水瓶-牡牛-山羊:2009年07月11日(27)
水瓶-牡牛-射手:2009年07月31日(27)
水瓶-牡牛- 蠍:2009年08月20日(27)
水瓶-牡牛-天秤:2009年09月10日(27)
水瓶-牡牛-乙女:2009年09月30日(27)
水瓶-牡牛-獅子:2009年10月20日(27)
水瓶-牡牛- 蟹:2009年11月10日(27)
水瓶-牡牛-双子:2009年11月30日(27)
水瓶-牡牛-牡牛:2009年12月20日(27)
水瓶-双子 2010年01月(28)~2010年09月(28)
水瓶-双子-牡牛:2010年01月09日(28)
水瓶-双子-牡羊:2010年01月30日(28)
水瓶-双子- 魚:2010年02月19日(28)
水瓶-双子-水瓶:2010年03月11日(28)
水瓶-双子-山羊:2010年04月01日(28)
水瓶-双子-射手:2010年04月21日(28)
水瓶-双子- 蠍:2010年05月11日(28)
水瓶-双子-天秤:2010年06月01日(28)
水瓶-双子-乙女:2010年06月21日(28)
水瓶-双子-獅子:2010年07月11日(28)
水瓶-双子- 蟹:2010年07月31日(28)
水瓶-双子-双子:2010年08月21日(28)
水瓶- 蟹 2010年09月(28)~2011年05月(28)
水瓶- 蟹-双子:2010年09月10日(28)
水瓶- 蟹-牡牛:2010年09月30日(28)
水瓶- 蟹-牡羊:2010年10月21日(28)
水瓶- 蟹- 魚:2010年11月10日(28)
水瓶- 蟹-水瓶:2010年11月30日(28)
水瓶- 蟹-山羊:2010年12月20日(28)
水瓶- 蟹-射手:2011年01月10日(29)
水瓶- 蟹- 蠍:2011年01月30日(29)
水瓶- 蟹-天秤:2011年02月19日(29)
水瓶- 蟹-乙女:2011年03月12日(29)
水瓶- 蟹-獅子:2011年04月01日(29)
水瓶- 蟹- 蟹:2011年04月21日(29)
水瓶-獅子 2011年05月(29)~2012年01月(29)
水瓶-獅子-乙女:2011年05月11日(29)
水瓶-獅子-天秤:2011年06月01日(29)
水瓶-獅子- 蠍:2011年06月21日(29)
水瓶-獅子-射手:2011年07月11日(29)
水瓶-獅子-山羊:2011年08月01日(29)
水瓶-獅子-水瓶:2011年08月21日(29)
水瓶-獅子- 魚:2011年09月10日(29)
水瓶-獅子-牡羊:2011年10月01日(29)
水瓶-獅子-牡牛:2011年10月21日(29)
水瓶-獅子-双子:2011年11月10日(29)
水瓶-獅子- 蟹:2011年11月30日(29)
水瓶-獅子-獅子:2011年12月21日(29)
水瓶-乙女 2012年01月(30)~2012年09月(30)
水瓶-乙女-天秤:2012年01月10日(30)
水瓶-乙女- 蠍:2012年01月30日(30)
水瓶-乙女-射手:2012年02月20日(30)
水瓶-乙女-山羊:2012年03月11日(30)
水瓶-乙女-水瓶:2012年03月31日(30)
水瓶-乙女- 魚:2012年04月20日(30)
水瓶-乙女-牡羊:2012年05月11日(30)
水瓶-乙女-牡牛:2012年05月31日(30)
水瓶-乙女-双子:2012年06月20日(30)
水瓶-乙女- 蟹:2012年07月11日(30)
水瓶-乙女-獅子:2012年07月31日(30)
水瓶-乙女-乙女:2012年08月20日(30)
水瓶-天秤 2012年09月(30)~2013年05月(30)
水瓶-天秤- 蠍:2012年09月09日(30)
水瓶-天秤-射手:2012年09月30日(30)
水瓶-天秤-山羊:2012年10月20日(30)
水瓶-天秤-水瓶:2012年11月09日(30)
水瓶-天秤- 魚:2012年11月30日(30)
水瓶-天秤-牡羊:2012年12月20日(30)
水瓶-天秤-牡牛:2013年01月09日(31)
水瓶-天秤-双子:2013年01月30日(31)
水瓶-天秤- 蟹:2013年02月19日(31)
水瓶-天秤-獅子:2013年03月11日(31)
水瓶-天秤-乙女:2013年03月31日(31)
水瓶-天秤-天秤:2013年04月21日(31)
水瓶- 蠍 2013年05月(31)~2014年01月(31)
水瓶- 蠍-天秤:2013年05月11日(31)
水瓶- 蠍-乙女:2013年05月31日(31)
水瓶- 蠍-獅子:2013年06月21日(31)
水瓶- 蠍- 蟹:2013年07月11日(31)
水瓶- 蠍-双子:2013年07月31日(31)
水瓶- 蠍-牡牛:2013年08月20日(31)
水瓶- 蠍-牡羊:2013年09月10日(31)
水瓶- 蠍- 魚:2013年09月30日(31)
水瓶- 蠍-水瓶:2013年10月20日(31)
水瓶- 蠍-山羊:2013年11月10日(31)
水瓶- 蠍-射手:2013年11月30日(31)
水瓶- 蠍- 蠍:2013年12月20日(31)
水瓶-射手 2014年01月(32)~2014年09月(32)
水瓶-射手- 蠍:2014年01月09日(32)
水瓶-射手-天秤:2014年01月30日(32)
水瓶-射手-乙女:2014年02月19日(32)
水瓶-射手-獅子:2014年03月11日(32)
水瓶-射手- 蟹:2014年04月01日(32)
水瓶-射手-双子:2014年04月21日(32)
水瓶-射手-牡牛:2014年05月11日(32)
水瓶-射手-牡羊:2014年06月01日(32)
水瓶-射手- 魚:2014年06月21日(32)
水瓶-射手-水瓶:2014年07月11日(32)
水瓶-射手-山羊:2014年07月31日(32)
水瓶-射手-射手:2014年08月21日(32)
水瓶-山羊 2014年09月(32)~2015年05月(32)
水瓶-山羊-射手:2014年09月10日(32)
水瓶-山羊- 蠍:2014年09月30日(32)
水瓶-山羊-天秤:2014年10月21日(32)
水瓶-山羊-乙女:2014年11月10日(32)
水瓶-山羊-獅子:2014年11月30日(32)
水瓶-山羊- 蟹:2014年12月20日(32)
水瓶-山羊-双子:2015年01月10日(33)
水瓶-山羊-牡牛:2015年01月30日(33)
水瓶-山羊-牡羊:2015年02月19日(33)
水瓶-山羊- 魚:2015年03月12日(33)
水瓶-山羊-水瓶:2015年04月01日(33)
水瓶-山羊-山羊:2015年04月21日(33)
水瓶-水瓶 2015年05月(33)~2016年01月(33)
水瓶-水瓶- 魚:2015年05月11日(33)
水瓶-水瓶-牡羊:2015年06月01日(33)
水瓶-水瓶-牡牛:2015年06月21日(33)
水瓶-水瓶-双子:2015年07月11日(33)
水瓶-水瓶- 蟹:2015年08月01日(33)
水瓶-水瓶-獅子:2015年08月21日(33)
水瓶-水瓶-乙女:2015年09月10日(33)
水瓶-水瓶-天秤:2015年10月01日(33)
水瓶-水瓶- 蠍:2015年10月21日(33)
水瓶-水瓶-射手:2015年11月10日(33)
水瓶-水瓶-山羊:2015年11月30日(33)
水瓶-水瓶-水瓶:2015年12月21日(33)
 魚:2016年01月(34)-2021年01月(39)】
 魚-牡羊 2016年01月(34)~2016年06月(34)
 魚-牡羊-牡牛:2016年01月10日(34)
 魚-牡羊-双子:2016年01月23日(34)
 魚-牡羊- 蟹:2016年02月04日(34)
 魚-牡羊-獅子:2016年02月17日(34)
 魚-牡羊-乙女:2016年03月01日(34)
 魚-牡羊-天秤:2016年03月13日(34)
 魚-牡羊- 蠍:2016年03月26日(34)
 魚-牡羊-射手:2016年04月08日(34)
 魚-牡羊-山羊:2016年04月20日(34)
 魚-牡羊-水瓶:2016年05月03日(34)
 魚-牡羊- 魚:2016年05月16日(34)
 魚-牡羊-牡羊:2016年05月28日(34)
 魚-牡牛 2016年06月(34)~2016年11月(34)
 魚-牡牛-牡羊:2016年06月10日(34)
 魚-牡牛- 魚:2016年06月23日(34)
 魚-牡牛-水瓶:2016年07月06日(34)
 魚-牡牛-山羊:2016年07月18日(34)
 魚-牡牛-射手:2016年07月31日(34)
 魚-牡牛- 蠍:2016年08月13日(34)
 魚-牡牛-天秤:2016年08月25日(34)
 魚-牡牛-乙女:2016年09月07日(34)
 魚-牡牛-獅子:2016年09月20日(34)
 魚-牡牛- 蟹:2016年10月02日(34)
 魚-牡牛-双子:2016年10月15日(34)
 魚-牡牛-牡牛:2016年10月28日(34)
 魚-双子 2016年11月(34)~2017年04月(34)
 魚-双子-牡牛:2016年11月09日(34)
 魚-双子-牡羊:2016年11月22日(34)
 魚-双子- 魚:2016年12月05日(34)
 魚-双子-水瓶:2016年12月17日(34)
 魚-双子-山羊:2016年12月30日(34)
 魚-双子-射手:2017年01月12日(35)
 魚-双子- 蠍:2017年01月24日(35)
 魚-双子-天秤:2017年02月06日(35)
 魚-双子-乙女:2017年02月19日(35)
 魚-双子-獅子:2017年03月03日(35)
 魚-双子- 蟹:2017年03月16日(35)
 魚-双子-双子:2017年03月29日(35)
 魚- 蟹 2017年04月(35)~2017年09月(35)
 魚- 蟹-双子:2017年04月11日(35)
 魚- 蟹-牡牛:2017年04月23日(35)
 魚- 蟹-牡羊:2017年05月06日(35)
 魚- 蟹- 魚:2017年05月19日(35)
 魚- 蟹-水瓶:2017年05月31日(35)
 魚- 蟹-山羊:2017年06月13日(35)
 魚- 蟹-射手:2017年06月26日(35)
 魚- 蟹- 蠍:2017年07月08日(35)
 魚- 蟹-天秤:2017年07月21日(35)
 魚- 蟹-乙女:2017年08月03日(35)
 魚- 蟹-獅子:2017年08月15日(35)
 魚- 蟹- 蟹:2017年08月28日(35)
 魚-獅子 2017年09月(35)~2018年02月(35)
 魚-獅子-乙女:2017年09月10日(35)
 魚-獅子-天秤:2017年09月22日(35)
 魚-獅子- 蠍:2017年10月05日(35)
 魚-獅子-射手:2017年10月18日(35)
 魚-獅子-山羊:2017年10月30日(35)
 魚-獅子-水瓶:2017年11月12日(35)
 魚-獅子- 魚:2017年11月25日(35)
 魚-獅子-牡羊:2017年12月08日(35)
 魚-獅子-牡牛:2017年12月20日(35)
 魚-獅子-双子:2018年01月02日(35)
 魚-獅子- 蟹:2018年01月15日(36)
 魚-獅子-獅子:2018年01月27日(36)
 魚-乙女 2018年02月(36)~2018年07月(36)
 魚-乙女-天秤:2018年02月09日(36)
 魚-乙女- 蠍:2018年02月22日(36)
 魚-乙女-射手:2018年03月06日(36)
 魚-乙女-山羊:2018年03月19日(36)
 魚-乙女-水瓶:2018年04月01日(36)
 魚-乙女- 魚:2018年04月13日(36)
 魚-乙女-牡羊:2018年04月26日(36)
 魚-乙女-牡牛:2018年05月09日(36)
 魚-乙女-双子:2018年05月21日(36)
 魚-乙女- 蟹:2018年06月03日(36)
 魚-乙女-獅子:2018年06月16日(36)
 魚-乙女-乙女:2018年06月28日(36)
 魚-天秤 2018年07月(36)~2018年12月(36)
 魚-天秤- 蠍:2018年07月11日(36)
 魚-天秤-射手:2018年07月24日(36)
 魚-天秤-山羊:2018年08月05日(36)
 魚-天秤-水瓶:2018年08月18日(36)
 魚-天秤- 魚:2018年08月31日(36)
 魚-天秤-牡羊:2018年09月13日(36)
 魚-天秤-牡牛:2018年09月25日(36)
 魚-天秤-双子:2018年10月08日(36)
 魚-天秤- 蟹:2018年10月21日(36)
 魚-天秤-獅子:2018年11月02日(36)
 魚-天秤-乙女:2018年11月15日(36)
 魚-天秤-天秤:2018年11月28日(36)
 魚- 蠍 2018年12月(36)~2019年05月(36)
 魚- 蠍-天秤:2018年12月10日(36)
 魚- 蠍-乙女:2018年12月23日(36)
 魚- 蠍-獅子:2019年01月05日(36)
 魚- 蠍- 蟹:2019年01月17日(37)
 魚- 蠍-双子:2019年01月30日(37)
 魚- 蠍-牡牛:2019年02月12日(37)
 魚- 蠍-牡羊:2019年02月24日(37)
 魚- 蠍- 魚:2019年03月09日(37)
 魚- 蠍-水瓶:2019年03月22日(37)
 魚- 蠍-山羊:2019年04月03日(37)
 魚- 蠍-射手:2019年04月16日(37)
 魚- 蠍- 蠍:2019年04月29日(37)
 魚-射手 2019年05月(37)~2019年10月(37)
 魚-射手- 蠍:2019年05月11日(37)
 魚-射手-天秤:2019年05月24日(37)
 魚-射手-乙女:2019年06月06日(37)
 魚-射手-獅子:2019年06月19日(37)
 魚-射手- 蟹:2019年07月01日(37)
 魚-射手-双子:2019年07月14日(37)
 魚-射手-牡牛:2019年07月27日(37)
 魚-射手-牡羊:2019年08月08日(37)
 魚-射手- 魚:2019年08月21日(37)
 魚-射手-水瓶:2019年09月03日(37)
 魚-射手-山羊:2019年09月15日(37)
 魚-射手-射手:2019年09月28日(37)
 魚-山羊 2019年10月(37)~2020年03月(37)
 魚-山羊-射手:2019年10月11日(37)
 魚-山羊- 蠍:2019年10月23日(37)
 魚-山羊-天秤:2019年11月05日(37)
 魚-山羊-乙女:2019年11月18日(37)
 魚-山羊-獅子:2019年11月30日(37)
 魚-山羊- 蟹:2019年12月13日(37)
 魚-山羊-双子:2019年12月26日(37)
 魚-山羊-牡牛:2020年01月07日(37)
 魚-山羊-牡羊:2020年01月20日(38)
 魚-山羊- 魚:2020年02月02日(38)
 魚-山羊-水瓶:2020年02月14日(38)
 魚-山羊-山羊:2020年02月27日(38)
 魚-水瓶 2020年03月(38)~2020年08月(38)
 魚-水瓶- 魚:2020年03月11日(38)
 魚-水瓶-牡羊:2020年03月24日(38)
 魚-水瓶-牡牛:2020年04月05日(38)
 魚-水瓶-双子:2020年04月18日(38)
 魚-水瓶- 蟹:2020年05月01日(38)
 魚-水瓶-獅子:2020年05月13日(38)
 魚-水瓶-乙女:2020年05月26日(38)
 魚-水瓶-天秤:2020年06月08日(38)
 魚-水瓶- 蠍:2020年06月20日(38)
 魚-水瓶-射手:2020年07月03日(38)
 魚-水瓶-山羊:2020年07月16日(38)
 魚-水瓶-水瓶:2020年07月28日(38)
 魚- 魚 2020年08月(38)~2021年01月(38)
 魚- 魚-牡羊:2020年08月10日(38)
 魚- 魚-牡牛:2020年08月23日(38)
 魚- 魚-双子:2020年09月04日(38)
 魚- 魚- 蟹:2020年09月17日(38)
 魚- 魚-獅子:2020年09月30日(38)
 魚- 魚-乙女:2020年10月12日(38)
 魚- 魚-天秤:2020年10月25日(38)
 魚- 魚- 蠍:2020年11月07日(38)
 魚- 魚-射手:2020年11月20日(38)
 魚- 魚-山羊:2020年12月02日(38)
 魚- 魚-水瓶:2020年12月15日(38)
 魚- 魚- 魚:2020年12月28日(38)
牡羊:2021年01月(39)-2026年01月(44)】
牡羊-牡牛 2021年01月(39)~2021年06月(39)
牡羊-牡牛-牡羊:2021年01月09日(39)
牡羊-牡牛- 魚:2021年01月22日(39)
牡羊-牡牛-水瓶:2021年02月04日(39)
牡羊-牡牛-山羊:2021年02月16日(39)
牡羊-牡牛-射手:2021年03月01日(39)
牡羊-牡牛- 蠍:2021年03月14日(39)
牡羊-牡牛-天秤:2021年03月26日(39)
牡羊-牡牛-乙女:2021年04月08日(39)
牡羊-牡牛-獅子:2021年04月21日(39)
牡羊-牡牛- 蟹:2021年05月03日(39)
牡羊-牡牛-双子:2021年05月16日(39)
牡羊-牡牛-牡牛:2021年05月29日(39)
牡羊-双子 2021年06月(39)~2021年11月(39)
牡羊-双子-牡牛:2021年06月10日(39)
牡羊-双子-牡羊:2021年06月23日(39)
牡羊-双子- 魚:2021年07月06日(39)
牡羊-双子-水瓶:2021年07月18日(39)
牡羊-双子-山羊:2021年07月31日(39)
牡羊-双子-射手:2021年08月13日(39)
牡羊-双子- 蠍:2021年08月26日(39)
牡羊-双子-天秤:2021年09月07日(39)
牡羊-双子-乙女:2021年09月20日(39)
牡羊-双子-獅子:2021年10月03日(39)
牡羊-双子- 蟹:2021年10月15日(39)
牡羊-双子-双子:2021年10月28日(39)
牡羊- 蟹 2021年11月(39)~2022年04月(39)
牡羊- 蟹-双子:2021年11月10日(39)
牡羊- 蟹-牡牛:2021年11月22日(39)
牡羊- 蟹-牡羊:2021年12月05日(39)
牡羊- 蟹- 魚:2021年12月18日(39)
牡羊- 蟹-水瓶:2021年12月30日(39)
牡羊- 蟹-山羊:2022年01月12日(40)
牡羊- 蟹-射手:2022年01月25日(40)
牡羊- 蟹- 蠍:2022年02月06日(40)
牡羊- 蟹-天秤:2022年02月19日(40)
牡羊- 蟹-乙女:2022年03月04日(40)
牡羊- 蟹-獅子:2022年03月16日(40)
牡羊- 蟹- 蟹:2022年03月29日(40)
牡羊-獅子 2022年04月(40)~2022年09月(40)
牡羊-獅子-乙女:2022年04月11日(40)
牡羊-獅子-天秤:2022年04月23日(40)
牡羊-獅子- 蠍:2022年05月06日(40)
牡羊-獅子-射手:2022年05月19日(40)
牡羊-獅子-山羊:2022年06月01日(40)
牡羊-獅子-水瓶:2022年06月13日(40)
牡羊-獅子- 魚:2022年06月26日(40)
牡羊-獅子-牡羊:2022年07月09日(40)
牡羊-獅子-牡牛:2022年07月21日(40)
牡羊-獅子-双子:2022年08月03日(40)
牡羊-獅子- 蟹:2022年08月16日(40)
牡羊-獅子-獅子:2022年08月28日(40)
牡羊-乙女 2022年09月(40)~2023年02月(40)
牡羊-乙女-天秤:2022年09月10日(40)
牡羊-乙女- 蠍:2022年09月23日(40)
牡羊-乙女-射手:2022年10月05日(40)
牡羊-乙女-山羊:2022年10月18日(40)
牡羊-乙女-水瓶:2022年10月31日(40)
牡羊-乙女- 魚:2022年11月12日(40)
牡羊-乙女-牡羊:2022年11月25日(40)
牡羊-乙女-牡牛:2022年12月08日(40)
牡羊-乙女-双子:2022年12月20日(40)
牡羊-乙女- 蟹:2023年01月02日(40)
牡羊-乙女-獅子:2023年01月15日(41)
牡羊-乙女-乙女:2023年01月27日(41)
牡羊-天秤 2023年02月(41)~2023年07月(41)
牡羊-天秤- 蠍:2023年02月09日(41)
牡羊-天秤-射手:2023年02月22日(41)
牡羊-天秤-山羊:2023年03月07日(41)
牡羊-天秤-水瓶:2023年03月19日(41)
牡羊-天秤- 魚:2023年04月01日(41)
牡羊-天秤-牡羊:2023年04月14日(41)
牡羊-天秤-牡牛:2023年04月26日(41)
牡羊-天秤-双子:2023年05月09日(41)
牡羊-天秤- 蟹:2023年05月22日(41)
牡羊-天秤-獅子:2023年06月03日(41)
牡羊-天秤-乙女:2023年06月16日(41)
牡羊-天秤-天秤:2023年06月29日(41)
牡羊- 蠍 2023年07月(41)~2023年12月(41)
牡羊- 蠍-天秤:2023年07月11日(41)
牡羊- 蠍-乙女:2023年07月24日(41)
牡羊- 蠍-獅子:2023年08月06日(41)
牡羊- 蠍- 蟹:2023年08月18日(41)
牡羊- 蠍-双子:2023年08月31日(41)
牡羊- 蠍-牡牛:2023年09月13日(41)
牡羊- 蠍-牡羊:2023年09月25日(41)
牡羊- 蠍- 魚:2023年10月08日(41)
牡羊- 蠍-水瓶:2023年10月21日(41)
牡羊- 蠍-山羊:2023年11月02日(41)
牡羊- 蠍-射手:2023年11月15日(41)
牡羊- 蠍- 蠍:2023年11月28日(41)
牡羊-射手 2023年12月(41)~2024年05月(41)
牡羊-射手- 蠍:2023年12月11日(41)
牡羊-射手-天秤:2023年12月23日(41)
牡羊-射手-乙女:2024年01月05日(41)
牡羊-射手-獅子:2024年01月18日(42)
牡羊-射手- 蟹:2024年01月30日(42)
牡羊-射手-双子:2024年02月12日(42)
牡羊-射手-牡牛:2024年02月25日(42)
牡羊-射手-牡羊:2024年03月08日(42)
牡羊-射手- 魚:2024年03月21日(42)
牡羊-射手-水瓶:2024年04月03日(42)
牡羊-射手-山羊:2024年04月15日(42)
牡羊-射手-射手:2024年04月28日(42)
牡羊-山羊 2024年05月(42)~2024年10月(42)
牡羊-山羊-射手:2024年05月11日(42)
牡羊-山羊- 蠍:2024年05月23日(42)
牡羊-山羊-天秤:2024年06月05日(42)
牡羊-山羊-乙女:2024年06月18日(42)
牡羊-山羊-獅子:2024年06月30日(42)
牡羊-山羊- 蟹:2024年07月13日(42)
牡羊-山羊-双子:2024年07月26日(42)
牡羊-山羊-牡牛:2024年08月08日(42)
牡羊-山羊-牡羊:2024年08月20日(42)
牡羊-山羊- 魚:2024年09月02日(42)
牡羊-山羊-水瓶:2024年09月15日(42)
牡羊-山羊-山羊:2024年09月27日(42)
牡羊-水瓶 2024年10月(42)~2025年03月(42)
牡羊-水瓶- 魚:2024年10月10日(42)
牡羊-水瓶-牡羊:2024年10月23日(42)
牡羊-水瓶-牡牛:2024年11月04日(42)
牡羊-水瓶-双子:2024年11月17日(42)
牡羊-水瓶- 蟹:2024年11月30日(42)
牡羊-水瓶-獅子:2024年12月12日(42)
牡羊-水瓶-乙女:2024年12月25日(42)
牡羊-水瓶-天秤:2025年01月07日(42)
牡羊-水瓶- 蠍:2025年01月19日(43)
牡羊-水瓶-射手:2025年02月01日(43)
牡羊-水瓶-山羊:2025年02月14日(43)
牡羊-水瓶-水瓶:2025年02月26日(43)
牡羊- 魚 2025年03月(43)~2025年08月(43)
牡羊- 魚-牡羊:2025年03月11日(43)
牡羊- 魚-牡牛:2025年03月24日(43)
牡羊- 魚-双子:2025年04月05日(43)
牡羊- 魚- 蟹:2025年04月18日(43)
牡羊- 魚-獅子:2025年05月01日(43)
牡羊- 魚-乙女:2025年05月14日(43)
牡羊- 魚-天秤:2025年05月26日(43)
牡羊- 魚- 蠍:2025年06月08日(43)
牡羊- 魚-射手:2025年06月21日(43)
牡羊- 魚-山羊:2025年07月03日(43)
牡羊- 魚-水瓶:2025年07月16日(43)
牡羊- 魚- 魚:2025年07月29日(43)
牡羊-牡羊 2025年08月(43)~2026年01月(43)
牡羊-牡羊-牡牛:2025年08月10日(43)
牡羊-牡羊-双子:2025年08月23日(43)
牡羊-牡羊- 蟹:2025年09月05日(43)
牡羊-牡羊-獅子:2025年09月17日(43)
牡羊-牡羊-乙女:2025年09月30日(43)
牡羊-牡羊-天秤:2025年10月13日(43)
牡羊-牡羊- 蠍:2025年10月25日(43)
牡羊-牡羊-射手:2025年11月07日(43)
牡羊-牡羊-山羊:2025年11月20日(43)
牡羊-牡羊-水瓶:2025年12月02日(43)
牡羊-牡羊- 魚:2025年12月15日(43)
牡羊-牡羊-牡羊:2025年12月28日(43)
牡牛:2026年01月(44)-2034年01月(52)】
牡牛-牡羊 2026年01月(44)~2026年09月(44)
牡牛-牡羊-牡牛:2026年01月09日(44)
牡牛-牡羊-双子:2026年01月30日(44)
牡牛-牡羊- 蟹:2026年02月19日(44)
牡牛-牡羊-獅子:2026年03月11日(44)
牡牛-牡羊-乙女:2026年04月01日(44)
牡牛-牡羊-天秤:2026年04月21日(44)
牡牛-牡羊- 蠍:2026年05月11日(44)
牡牛-牡羊-射手:2026年06月01日(44)
牡牛-牡羊-山羊:2026年06月21日(44)
牡牛-牡羊-水瓶:2026年07月11日(44)
牡牛-牡羊- 魚:2026年07月31日(44)
牡牛-牡羊-牡羊:2026年08月21日(44)
牡牛- 魚 2026年09月(44)~2027年05月(44)
牡牛- 魚-牡羊:2026年09月10日(44)
牡牛- 魚-牡牛:2026年09月30日(44)
牡牛- 魚-双子:2026年10月21日(44)
牡牛- 魚- 蟹:2026年11月10日(44)
牡牛- 魚-獅子:2026年11月30日(44)
牡牛- 魚-乙女:2026年12月20日(44)
牡牛- 魚-天秤:2027年01月10日(45)
牡牛- 魚- 蠍:2027年01月30日(45)
牡牛- 魚-射手:2027年02月19日(45)
牡牛- 魚-山羊:2027年03月12日(45)
牡牛- 魚-水瓶:2027年04月01日(45)
牡牛- 魚- 魚:2027年04月21日(45)
牡牛-水瓶 2027年05月(45)~2028年01月(45)
牡牛-水瓶- 魚:2027年05月11日(45)
牡牛-水瓶-牡羊:2027年06月01日(45)
牡牛-水瓶-牡牛:2027年06月21日(45)
牡牛-水瓶-双子:2027年07月11日(45)
牡牛-水瓶- 蟹:2027年08月01日(45)
牡牛-水瓶-獅子:2027年08月21日(45)
牡牛-水瓶-乙女:2027年09月10日(45)
牡牛-水瓶-天秤:2027年10月01日(45)
牡牛-水瓶- 蠍:2027年10月21日(45)
牡牛-水瓶-射手:2027年11月10日(45)
牡牛-水瓶-山羊:2027年11月30日(45)
牡牛-水瓶-水瓶:2027年12月21日(45)
牡牛-山羊 2028年01月(46)~2028年09月(46)
牡牛-山羊-射手:2028年01月10日(46)
牡牛-山羊- 蠍:2028年01月30日(46)
牡牛-山羊-天秤:2028年02月20日(46)
牡牛-山羊-乙女:2028年03月11日(46)
牡牛-山羊-獅子:2028年03月31日(46)
牡牛-山羊- 蟹:2028年04月20日(46)
牡牛-山羊-双子:2028年05月11日(46)
牡牛-山羊-牡牛:2028年05月31日(46)
牡牛-山羊-牡羊:2028年06月20日(46)
牡牛-山羊- 魚:2028年07月11日(46)
牡牛-山羊-水瓶:2028年07月31日(46)
牡牛-山羊-山羊:2028年08月20日(46)
牡牛-射手 2028年09月(46)~2029年05月(46)
牡牛-射手- 蠍:2028年09月09日(46)
牡牛-射手-天秤:2028年09月30日(46)
牡牛-射手-乙女:2028年10月20日(46)
牡牛-射手-獅子:2028年11月09日(46)
牡牛-射手- 蟹:2028年11月30日(46)
牡牛-射手-双子:2028年12月20日(46)
牡牛-射手-牡牛:2029年01月09日(47)
牡牛-射手-牡羊:2029年01月30日(47)
牡牛-射手- 魚:2029年02月19日(47)
牡牛-射手-水瓶:2029年03月11日(47)
牡牛-射手-山羊:2029年03月31日(47)
牡牛-射手-射手:2029年04月21日(47)
牡牛- 蠍 2029年05月(47)~2030年01月(47)
牡牛- 蠍-天秤:2029年05月11日(47)
牡牛- 蠍-乙女:2029年05月31日(47)
牡牛- 蠍-獅子:2029年06月21日(47)
牡牛- 蠍- 蟹:2029年07月11日(47)
牡牛- 蠍-双子:2029年07月31日(47)
牡牛- 蠍-牡牛:2029年08月20日(47)
牡牛- 蠍-牡羊:2029年09月10日(47)
牡牛- 蠍- 魚:2029年09月30日(47)
牡牛- 蠍-水瓶:2029年10月20日(47)
牡牛- 蠍-山羊:2029年11月10日(47)
牡牛- 蠍-射手:2029年11月30日(47)
牡牛- 蠍- 蠍:2029年12月20日(47)
牡牛-天秤 2030年01月(48)~2030年09月(48)
牡牛-天秤- 蠍:2030年01月09日(48)
牡牛-天秤-射手:2030年01月30日(48)
牡牛-天秤-山羊:2030年02月19日(48)
牡牛-天秤-水瓶:2030年03月11日(48)
牡牛-天秤- 魚:2030年04月01日(48)
牡牛-天秤-牡羊:2030年04月21日(48)
牡牛-天秤-牡牛:2030年05月11日(48)
牡牛-天秤-双子:2030年06月01日(48)
牡牛-天秤- 蟹:2030年06月21日(48)
牡牛-天秤-獅子:2030年07月11日(48)
牡牛-天秤-乙女:2030年07月31日(48)
牡牛-天秤-天秤:2030年08月21日(48)
牡牛-乙女 2030年09月(48)~2031年05月(48)
牡牛-乙女-天秤:2030年09月10日(48)
牡牛-乙女- 蠍:2030年09月30日(48)
牡牛-乙女-射手:2030年10月21日(48)
牡牛-乙女-山羊:2030年11月10日(48)
牡牛-乙女-水瓶:2030年11月30日(48)
牡牛-乙女- 魚:2030年12月20日(48)
牡牛-乙女-牡羊:2031年01月10日(49)
牡牛-乙女-牡牛:2031年01月30日(49)
牡牛-乙女-双子:2031年02月19日(49)
牡牛-乙女- 蟹:2031年03月12日(49)
牡牛-乙女-獅子:2031年04月01日(49)
牡牛-乙女-乙女:2031年04月21日(49)
牡牛-獅子 2031年05月(49)~2032年01月(49)
牡牛-獅子-乙女:2031年05月11日(49)
牡牛-獅子-天秤:2031年06月01日(49)
牡牛-獅子- 蠍:2031年06月21日(49)
牡牛-獅子-射手:2031年07月11日(49)
牡牛-獅子-山羊:2031年08月01日(49)
牡牛-獅子-水瓶:2031年08月21日(49)
牡牛-獅子- 魚:2031年09月10日(49)
牡牛-獅子-牡羊:2031年10月01日(49)
牡牛-獅子-牡牛:2031年10月21日(49)
牡牛-獅子-双子:2031年11月10日(49)
牡牛-獅子- 蟹:2031年11月30日(49)
牡牛-獅子-獅子:2031年12月21日(49)
牡牛- 蟹 2032年01月(50)~2032年09月(50)
牡牛- 蟹-双子:2032年01月10日(50)
牡牛- 蟹-牡牛:2032年01月30日(50)
牡牛- 蟹-牡羊:2032年02月20日(50)
牡牛- 蟹- 魚:2032年03月11日(50)
牡牛- 蟹-水瓶:2032年03月31日(50)
牡牛- 蟹-山羊:2032年04月20日(50)
牡牛- 蟹-射手:2032年05月11日(50)
牡牛- 蟹- 蠍:2032年05月31日(50)
牡牛- 蟹-天秤:2032年06月20日(50)
牡牛- 蟹-乙女:2032年07月11日(50)
牡牛- 蟹-獅子:2032年07月31日(50)
牡牛- 蟹- 蟹:2032年08月20日(50)
牡牛-双子 2032年09月(50)~2033年05月(50)
牡牛-双子-牡牛:2032年09月09日(50)
牡牛-双子-牡羊:2032年09月30日(50)
牡牛-双子- 魚:2032年10月20日(50)
牡牛-双子-水瓶:2032年11月09日(50)
牡牛-双子-山羊:2032年11月30日(50)
牡牛-双子-射手:2032年12月20日(50)
牡牛-双子- 蠍:2033年01月09日(51)
牡牛-双子-天秤:2033年01月30日(51)
牡牛-双子-乙女:2033年02月19日(51)
牡牛-双子-獅子:2033年03月11日(51)
牡牛-双子- 蟹:2033年03月31日(51)
牡牛-双子-双子:2033年04月21日(51)
牡牛-牡牛 2033年05月(51)~2034年01月(51)
牡牛-牡牛-牡羊:2033年05月11日(51)
牡牛-牡牛- 魚:2033年05月31日(51)
牡牛-牡牛-水瓶:2033年06月21日(51)
牡牛-牡牛-山羊:2033年07月11日(51)
牡牛-牡牛-射手:2033年07月31日(51)
牡牛-牡牛- 蠍:2033年08月20日(51)
牡牛-牡牛-天秤:2033年09月10日(51)
牡牛-牡牛-乙女:2033年09月30日(51)
牡牛-牡牛-獅子:2033年10月20日(51)
牡牛-牡牛- 蟹:2033年11月10日(51)
牡牛-牡牛-双子:2033年11月30日(51)
牡牛-牡牛-牡牛:2033年12月20日(51)
双子:2034年01月(52)-2041年01月(59)】
双子-牡牛 2034年01月(52)~2034年08月(52)
双子-牡牛-牡羊:2034年01月09日(52)
双子-牡牛- 魚:2034年01月27日(52)
双子-牡牛-水瓶:2034年02月14日(52)
双子-牡牛-山羊:2034年03月04日(52)
双子-牡牛-射手:2034年03月22日(52)
双子-牡牛- 蠍:2034年04月08日(52)
双子-牡牛-天秤:2034年04月26日(52)
双子-牡牛-乙女:2034年05月14日(52)
双子-牡牛-獅子:2034年06月01日(52)
双子-牡牛- 蟹:2034年06月18日(52)
双子-牡牛-双子:2034年07月06日(52)
双子-牡牛-牡牛:2034年07月24日(52)
双子-牡羊 2034年08月(52)~2035年03月(52)
双子-牡羊-牡牛:2034年08月11日(52)
双子-牡羊-双子:2034年08月28日(52)
双子-牡羊- 蟹:2034年09月15日(52)
双子-牡羊-獅子:2034年10月03日(52)
双子-牡羊-乙女:2034年10月21日(52)
双子-牡羊-天秤:2034年11月07日(52)
双子-牡羊- 蠍:2034年11月25日(52)
双子-牡羊-射手:2034年12月13日(52)
双子-牡羊-山羊:2034年12月31日(52)
双子-牡羊-水瓶:2035年01月17日(53)
双子-牡羊- 魚:2035年02月04日(53)
双子-牡羊-牡羊:2035年02月22日(53)
双子- 魚 2035年03月(53)~2035年10月(53)
双子- 魚-牡羊:2035年03月12日(53)
双子- 魚-牡牛:2035年03月29日(53)
双子- 魚-双子:2035年04月16日(53)
双子- 魚- 蟹:2035年05月04日(53)
双子- 魚-獅子:2035年05月22日(53)
双子- 魚-乙女:2035年06月08日(53)
双子- 魚-天秤:2035年06月26日(53)
双子- 魚- 蠍:2035年07月14日(53)
双子- 魚-射手:2035年08月01日(53)
双子- 魚-山羊:2035年08月18日(53)
双子- 魚-水瓶:2035年09月05日(53)
双子- 魚- 魚:2035年09月23日(53)
双子-水瓶 2035年10月(53)~2036年05月(53)
双子-水瓶- 魚:2035年10月11日(53)
双子-水瓶-牡羊:2035年10月28日(53)
双子-水瓶-牡牛:2035年11月15日(53)
双子-水瓶-双子:2035年12月03日(53)
双子-水瓶- 蟹:2035年12月21日(53)
双子-水瓶-獅子:2036年01月07日(53)
双子-水瓶-乙女:2036年01月25日(54)
双子-水瓶-天秤:2036年02月12日(54)
双子-水瓶- 蠍:2036年03月01日(54)
双子-水瓶-射手:2036年03月18日(54)
双子-水瓶-山羊:2036年04月05日(54)
双子-水瓶-水瓶:2036年04月23日(54)
双子-山羊 2036年05月(54)~2036年12月(54)
双子-山羊-射手:2036年05月11日(54)
双子-山羊- 蠍:2036年05月28日(54)
双子-山羊-天秤:2036年06月15日(54)
双子-山羊-乙女:2036年07月03日(54)
双子-山羊-獅子:2036年07月21日(54)
双子-山羊- 蟹:2036年08月08日(54)
双子-山羊-双子:2036年08月25日(54)
双子-山羊-牡牛:2036年09月12日(54)
双子-山羊-牡羊:2036年09月30日(54)
双子-山羊- 魚:2036年10月18日(54)
双子-山羊-水瓶:2036年11月04日(54)
双子-山羊-山羊:2036年11月22日(54)
双子-射手 2036年12月(54)~2037年07月(54)
双子-射手- 蠍:2036年12月10日(54)
双子-射手-天秤:2036年12月28日(54)
双子-射手-乙女:2037年01月14日(55)
双子-射手-獅子:2037年02月01日(55)
双子-射手- 蟹:2037年02月19日(55)
双子-射手-双子:2037年03月09日(55)
双子-射手-牡牛:2037年03月26日(55)
双子-射手-牡羊:2037年04月13日(55)
双子-射手- 魚:2037年05月01日(55)
双子-射手-水瓶:2037年05月19日(55)
双子-射手-山羊:2037年06月05日(55)
双子-射手-射手:2037年06月23日(55)
双子- 蠍 2037年07月(55)~2038年02月(55)
双子- 蠍-天秤:2037年07月11日(55)
双子- 蠍-乙女:2037年07月29日(55)
双子- 蠍-獅子:2037年08月15日(55)
双子- 蠍- 蟹:2037年09月02日(55)
双子- 蠍-双子:2037年09月20日(55)
双子- 蠍-牡牛:2037年10月08日(55)
双子- 蠍-牡羊:2037年10月25日(55)
双子- 蠍- 魚:2037年11月12日(55)
双子- 蠍-水瓶:2037年11月30日(55)
双子- 蠍-山羊:2037年12月18日(55)
双子- 蠍-射手:2038年01月04日(55)
双子- 蠍- 蠍:2038年01月22日(56)
双子-天秤 2038年02月(56)~2038年09月(56)
双子-天秤- 蠍:2038年02月09日(56)
双子-天秤-射手:2038年02月27日(56)
双子-天秤-山羊:2038年03月16日(56)
双子-天秤-水瓶:2038年04月03日(56)
双子-天秤- 魚:2038年04月21日(56)
双子-天秤-牡羊:2038年05月09日(56)
双子-天秤-牡牛:2038年05月26日(56)
双子-天秤-双子:2038年06月13日(56)
双子-天秤- 蟹:2038年07月01日(56)
双子-天秤-獅子:2038年07月19日(56)
双子-天秤-乙女:2038年08月05日(56)
双子-天秤-天秤:2038年08月23日(56)
双子-乙女 2038年09月(56)~2039年04月(56)
双子-乙女-天秤:2038年09月10日(56)
双子-乙女- 蠍:2038年09月28日(56)
双子-乙女-射手:2038年10月15日(56)
双子-乙女-山羊:2038年11月02日(56)
双子-乙女-水瓶:2038年11月20日(56)
双子-乙女- 魚:2038年12月08日(56)
双子-乙女-牡羊:2038年12月26日(56)
双子-乙女-牡牛:2039年01月12日(57)
双子-乙女-双子:2039年01月30日(57)
双子-乙女- 蟹:2039年02月17日(57)
双子-乙女-獅子:2039年03月07日(57)
双子-乙女-乙女:2039年03月24日(57)
双子-獅子 2039年04月(57)~2039年11月(57)
双子-獅子-乙女:2039年04月11日(57)
双子-獅子-天秤:2039年04月29日(57)
双子-獅子- 蠍:2039年05月17日(57)
双子-獅子-射手:2039年06月03日(57)
双子-獅子-山羊:2039年06月21日(57)
双子-獅子-水瓶:2039年07月09日(57)
双子-獅子- 魚:2039年07月27日(57)
双子-獅子-牡羊:2039年08月13日(57)
双子-獅子-牡牛:2039年08月31日(57)
双子-獅子-双子:2039年09月18日(57)
双子-獅子- 蟹:2039年10月06日(57)
双子-獅子-獅子:2039年10月23日(57)
双子- 蟹 2039年11月(57)~2040年06月(57)
双子- 蟹-双子:2039年11月10日(57)
双子- 蟹-牡牛:2039年11月28日(57)
双子- 蟹-牡羊:2039年12月16日(57)
双子- 蟹- 魚:2040年01月02日(57)
双子- 蟹-水瓶:2040年01月20日(58)
双子- 蟹-山羊:2040年02月07日(58)
双子- 蟹-射手:2040年02月25日(58)
双子- 蟹- 蠍:2040年03月13日(58)
双子- 蟹-天秤:2040年03月31日(58)
双子- 蟹-乙女:2040年04月18日(58)
双子- 蟹-獅子:2040年05月06日(58)
双子- 蟹- 蟹:2040年05月23日(58)
双子-双子 2040年06月(58)~2041年01月(58)
双子-双子-牡牛:2040年06月10日(58)
双子-双子-牡羊:2040年06月28日(58)
双子-双子- 魚:2040年07月16日(58)
双子-双子-水瓶:2040年08月02日(58)
双子-双子-山羊:2040年08月20日(58)
双子-双子-射手:2040年09月07日(58)
双子-双子- 蠍:2040年09月25日(58)
双子-双子-天秤:2040年10月12日(58)
双子-双子-乙女:2040年10月30日(58)
双子-双子-獅子:2040年11月17日(58)
双子-双子- 蟹:2040年12月05日(58)
双子-双子-双子:2040年12月22日(58)
 蟹:2041年01月(59)-2042年01月(60)】
 蟹-双子 2041年01月(59)~2041年02月(59)
 蟹-双子-牡牛:2041年01月09日(59)
 蟹-双子-牡羊:2041年01月12日(59)
 蟹-双子- 魚:2041年01月14日(59)
 蟹-双子-水瓶:2041年01月17日(59)
 蟹-双子-山羊:2041年01月19日(59)
 蟹-双子-射手:2041年01月22日(59)
 蟹-双子- 蠍:2041年01月24日(59)
 蟹-双子-天秤:2041年01月27日(59)
 蟹-双子-乙女:2041年01月30日(59)
 蟹-双子-獅子:2041年02月01日(59)
 蟹-双子- 蟹:2041年02月04日(59)
 蟹-双子-双子:2041年02月06日(59)
 蟹-牡牛 2041年02月(59)~2041年03月(59)
 蟹-牡牛-牡羊:2041年02月09日(59)
 蟹-牡牛- 魚:2041年02月11日(59)
 蟹-牡牛-水瓶:2041年02月14日(59)
 蟹-牡牛-山羊:2041年02月16日(59)
 蟹-牡牛-射手:2041年02月19日(59)
 蟹-牡牛- 蠍:2041年02月21日(59)
 蟹-牡牛-天秤:2041年02月24日(59)
 蟹-牡牛-乙女:2041年02月26日(59)
 蟹-牡牛-獅子:2041年03月01日(59)
 蟹-牡牛- 蟹:2041年03月03日(59)
 蟹-牡牛-双子:2041年03月06日(59)
 蟹-牡牛-牡牛:2041年03月09日(59)
 蟹-牡羊 2041年03月(59)~2041年04月(59)
 蟹-牡羊-牡牛:2041年03月11日(59)
 蟹-牡羊-双子:2041年03月14日(59)
 蟹-牡羊- 蟹:2041年03月16日(59)
 蟹-牡羊-獅子:2041年03月19日(59)
 蟹-牡羊-乙女:2041年03月21日(59)
 蟹-牡羊-天秤:2041年03月24日(59)
 蟹-牡羊- 蠍:2041年03月26日(59)
 蟹-牡羊-射手:2041年03月29日(59)
 蟹-牡羊-山羊:2041年03月31日(59)
 蟹-牡羊-水瓶:2041年04月03日(59)
 蟹-牡羊- 魚:2041年04月05日(59)
 蟹-牡羊-牡羊:2041年04月08日(59)
 蟹- 魚 2041年04月(59)~2041年05月(59)
 蟹- 魚-牡羊:2041年04月11日(59)
 蟹- 魚-牡牛:2041年04月13日(59)
 蟹- 魚-双子:2041年04月16日(59)
 蟹- 魚- 蟹:2041年04月18日(59)
 蟹- 魚-獅子:2041年04月21日(59)
 蟹- 魚-乙女:2041年04月23日(59)
 蟹- 魚-天秤:2041年04月26日(59)
 蟹- 魚- 蠍:2041年04月28日(59)
 蟹- 魚-射手:2041年05月01日(59)
 蟹- 魚-山羊:2041年05月03日(59)
 蟹- 魚-水瓶:2041年05月06日(59)
 蟹- 魚- 魚:2041年05月08日(59)
 蟹-水瓶 2041年05月(59)~2041年06月(59)
 蟹-水瓶- 魚:2041年05月11日(59)
 蟹-水瓶-牡羊:2041年05月14日(59)
 蟹-水瓶-牡牛:2041年05月16日(59)
 蟹-水瓶-双子:2041年05月19日(59)
 蟹-水瓶- 蟹:2041年05月21日(59)
 蟹-水瓶-獅子:2041年05月24日(59)
 蟹-水瓶-乙女:2041年05月26日(59)
 蟹-水瓶-天秤:2041年05月29日(59)
 蟹-水瓶- 蠍:2041年05月31日(59)
 蟹-水瓶-射手:2041年06月03日(59)
 蟹-水瓶-山羊:2041年06月05日(59)
 蟹-水瓶-水瓶:2041年06月08日(59)
 蟹-山羊 2041年06月(59)~2041年07月(59)
 蟹-山羊-射手:2041年06月10日(59)
 蟹-山羊- 蠍:2041年06月13日(59)
 蟹-山羊-天秤:2041年06月15日(59)
 蟹-山羊-乙女:2041年06月18日(59)
 蟹-山羊-獅子:2041年06月21日(59)
 蟹-山羊- 蟹:2041年06月23日(59)
 蟹-山羊-双子:2041年06月26日(59)
 蟹-山羊-牡牛:2041年06月28日(59)
 蟹-山羊-牡羊:2041年07月01日(59)
 蟹-山羊- 魚:2041年07月03日(59)
 蟹-山羊-水瓶:2041年07月06日(59)
 蟹-山羊-山羊:2041年07月08日(59)
 蟹-射手 2041年07月(59)~2041年08月(59)
 蟹-射手- 蠍:2041年07月11日(59)
 蟹-射手-天秤:2041年07月13日(59)
 蟹-射手-乙女:2041年07月16日(59)
 蟹-射手-獅子:2041年07月18日(59)
 蟹-射手- 蟹:2041年07月21日(59)
 蟹-射手-双子:2041年07月24日(59)
 蟹-射手-牡牛:2041年07月26日(59)
 蟹-射手-牡羊:2041年07月29日(59)
 蟹-射手- 魚:2041年07月31日(59)
 蟹-射手-水瓶:2041年08月03日(59)
 蟹-射手-山羊:2041年08月05日(59)
 蟹-射手-射手:2041年08月08日(59)
 蟹- 蠍 2041年08月(59)~2041年09月(59)
 蟹- 蠍-天秤:2041年08月10日(59)
 蟹- 蠍-乙女:2041年08月13日(59)
 蟹- 蠍-獅子:2041年08月15日(59)
 蟹- 蠍- 蟹:2041年08月18日(59)
 蟹- 蠍-双子:2041年08月20日(59)
 蟹- 蠍-牡牛:2041年08月23日(59)
 蟹- 蠍-牡羊:2041年08月26日(59)
 蟹- 蠍- 魚:2041年08月28日(59)
 蟹- 蠍-水瓶:2041年08月31日(59)
 蟹- 蠍-山羊:2041年09月02日(59)
 蟹- 蠍-射手:2041年09月05日(59)
 蟹- 蠍- 蠍:2041年09月07日(59)
 蟹-天秤 2041年09月(59)~2041年10月(59)
 蟹-天秤- 蠍:2041年09月10日(59)
 蟹-天秤-射手:2041年09月12日(59)
 蟹-天秤-山羊:2041年09月15日(59)
 蟹-天秤-水瓶:2041年09月17日(59)
 蟹-天秤- 魚:2041年09月20日(59)
 蟹-天秤-牡羊:2041年09月22日(59)
 蟹-天秤-牡牛:2041年09月25日(59)
 蟹-天秤-双子:2041年09月27日(59)
 蟹-天秤- 蟹:2041年09月30日(59)
 蟹-天秤-獅子:2041年10月03日(59)
 蟹-天秤-乙女:2041年10月05日(59)
 蟹-天秤-天秤:2041年10月08日(59)
 蟹-乙女 2041年10月(59)~2041年11月(59)
 蟹-乙女-天秤:2041年10月10日(59)
 蟹-乙女- 蠍:2041年10月13日(59)
 蟹-乙女-射手:2041年10月15日(59)
 蟹-乙女-山羊:2041年10月18日(59)
 蟹-乙女-水瓶:2041年10月20日(59)
 蟹-乙女- 魚:2041年10月23日(59)
 蟹-乙女-牡羊:2041年10月25日(59)
 蟹-乙女-牡牛:2041年10月28日(59)
 蟹-乙女-双子:2041年10月30日(59)
 蟹-乙女- 蟹:2041年11月02日(59)
 蟹-乙女-獅子:2041年11月05日(59)
 蟹-乙女-乙女:2041年11月07日(59)
 蟹-獅子 2041年11月(59)~2041年12月(59)
 蟹-獅子-乙女:2041年11月10日(59)
 蟹-獅子-天秤:2041年11月12日(59)
 蟹-獅子- 蠍:2041年11月15日(59)
 蟹-獅子-射手:2041年11月17日(59)
 蟹-獅子-山羊:2041年11月20日(59)
 蟹-獅子-水瓶:2041年11月22日(59)
 蟹-獅子- 魚:2041年11月25日(59)
 蟹-獅子-牡羊:2041年11月27日(59)
 蟹-獅子-牡牛:2041年11月30日(59)
 蟹-獅子-双子:2041年12月02日(59)
 蟹-獅子- 蟹:2041年12月05日(59)
 蟹-獅子-獅子:2041年12月08日(59)
 蟹- 蟹 2041年12月(59)~2042年01月(59)
 蟹- 蟹-双子:2041年12月10日(59)
 蟹- 蟹-牡牛:2041年12月13日(59)
 蟹- 蟹-牡羊:2041年12月15日(59)
 蟹- 蟹- 魚:2041年12月18日(59)
 蟹- 蟹-水瓶:2041年12月20日(59)
 蟹- 蟹-山羊:2041年12月23日(59)
 蟹- 蟹-射手:2041年12月25日(59)
 蟹- 蟹- 蠍:2041年12月28日(59)
 蟹- 蟹-天秤:2041年12月30日(59)
 蟹- 蟹-乙女:2042年01月02日(59)
 蟹- 蟹-獅子:2042年01月04日(59)
 蟹- 蟹- 蟹:2042年01月07日(59)
獅子:2042年01月(60)-2050年01月(68)】
獅子-乙女 2042年01月(60)~2042年09月(60)
獅子-乙女-天秤:2042年01月09日(60)
獅子-乙女- 蠍:2042年01月30日(60)
獅子-乙女-射手:2042年02月19日(60)
獅子-乙女-山羊:2042年03月11日(60)
獅子-乙女-水瓶:2042年04月01日(60)
獅子-乙女- 魚:2042年04月21日(60)
獅子-乙女-牡羊:2042年05月11日(60)
獅子-乙女-牡牛:2042年06月01日(60)
獅子-乙女-双子:2042年06月21日(60)
獅子-乙女- 蟹:2042年07月11日(60)
獅子-乙女-獅子:2042年07月31日(60)
獅子-乙女-乙女:2042年08月21日(60)
獅子-天秤 2042年09月(60)~2043年05月(60)
獅子-天秤- 蠍:2042年09月10日(60)
獅子-天秤-射手:2042年09月30日(60)
獅子-天秤-山羊:2042年10月21日(60)
獅子-天秤-水瓶:2042年11月10日(60)
獅子-天秤- 魚:2042年11月30日(60)
獅子-天秤-牡羊:2042年12月20日(60)
獅子-天秤-牡牛:2043年01月10日(61)
獅子-天秤-双子:2043年01月30日(61)
獅子-天秤- 蟹:2043年02月19日(61)
獅子-天秤-獅子:2043年03月12日(61)
獅子-天秤-乙女:2043年04月01日(61)
獅子-天秤-天秤:2043年04月21日(61)
獅子- 蠍 2043年05月(61)~2044年01月(61)
獅子- 蠍-天秤:2043年05月11日(61)
獅子- 蠍-乙女:2043年06月01日(61)
獅子- 蠍-獅子:2043年06月21日(61)
獅子- 蠍- 蟹:2043年07月11日(61)
獅子- 蠍-双子:2043年08月01日(61)
獅子- 蠍-牡牛:2043年08月21日(61)
獅子- 蠍-牡羊:2043年09月10日(61)
獅子- 蠍- 魚:2043年10月01日(61)
獅子- 蠍-水瓶:2043年10月21日(61)
獅子- 蠍-山羊:2043年11月10日(61)
獅子- 蠍-射手:2043年11月30日(61)
獅子- 蠍- 蠍:2043年12月21日(61)
獅子-射手 2044年01月(62)~2044年09月(62)
獅子-射手- 蠍:2044年01月10日(62)
獅子-射手-天秤:2044年01月30日(62)
獅子-射手-乙女:2044年02月20日(62)
獅子-射手-獅子:2044年03月11日(62)
獅子-射手- 蟹:2044年03月31日(62)
獅子-射手-双子:2044年04月20日(62)
獅子-射手-牡牛:2044年05月11日(62)
獅子-射手-牡羊:2044年05月31日(62)
獅子-射手- 魚:2044年06月20日(62)
獅子-射手-水瓶:2044年07月11日(62)
獅子-射手-山羊:2044年07月31日(62)
獅子-射手-射手:2044年08月20日(62)
獅子-山羊 2044年09月(62)~2045年05月(62)
獅子-山羊-射手:2044年09月09日(62)
獅子-山羊- 蠍:2044年09月30日(62)
獅子-山羊-天秤:2044年10月20日(62)
獅子-山羊-乙女:2044年11月09日(62)
獅子-山羊-獅子:2044年11月30日(62)
獅子-山羊- 蟹:2044年12月20日(62)
獅子-山羊-双子:2045年01月09日(63)
獅子-山羊-牡牛:2045年01月30日(63)
獅子-山羊-牡羊:2045年02月19日(63)
獅子-山羊- 魚:2045年03月11日(63)
獅子-山羊-水瓶:2045年03月31日(63)
獅子-山羊-山羊:2045年04月21日(63)
獅子-水瓶 2045年05月(63)~2046年01月(63)
獅子-水瓶- 魚:2045年05月11日(63)
獅子-水瓶-牡羊:2045年05月31日(63)
獅子-水瓶-牡牛:2045年06月21日(63)
獅子-水瓶-双子:2045年07月11日(63)
獅子-水瓶- 蟹:2045年07月31日(63)
獅子-水瓶-獅子:2045年08月20日(63)
獅子-水瓶-乙女:2045年09月10日(63)
獅子-水瓶-天秤:2045年09月30日(63)
獅子-水瓶- 蠍:2045年10月20日(63)
獅子-水瓶-射手:2045年11月10日(63)
獅子-水瓶-山羊:2045年11月30日(63)
獅子-水瓶-水瓶:2045年12月20日(63)
獅子- 魚 2046年01月(64)~2046年09月(64)
獅子- 魚-牡羊:2046年01月09日(64)
獅子- 魚-牡牛:2046年01月30日(64)
獅子- 魚-双子:2046年02月19日(64)
獅子- 魚- 蟹:2046年03月11日(64)
獅子- 魚-獅子:2046年04月01日(64)
獅子- 魚-乙女:2046年04月21日(64)
獅子- 魚-天秤:2046年05月11日(64)
獅子- 魚- 蠍:2046年06月01日(64)
獅子- 魚-射手:2046年06月21日(64)
獅子- 魚-山羊:2046年07月11日(64)
獅子- 魚-水瓶:2046年07月31日(64)
獅子- 魚- 魚:2046年08月21日(64)
獅子-牡羊 2046年09月(64)~2047年05月(64)
獅子-牡羊-牡牛:2046年09月10日(64)
獅子-牡羊-双子:2046年09月30日(64)
獅子-牡羊- 蟹:2046年10月21日(64)
獅子-牡羊-獅子:2046年11月10日(64)
獅子-牡羊-乙女:2046年11月30日(64)
獅子-牡羊-天秤:2046年12月20日(64)
獅子-牡羊- 蠍:2047年01月10日(65)
獅子-牡羊-射手:2047年01月30日(65)
獅子-牡羊-山羊:2047年02月19日(65)
獅子-牡羊-水瓶:2047年03月12日(65)
獅子-牡羊- 魚:2047年04月01日(65)
獅子-牡羊-牡羊:2047年04月21日(65)
獅子-牡牛 2047年05月(65)~2048年01月(65)
獅子-牡牛-牡羊:2047年05月11日(65)
獅子-牡牛- 魚:2047年06月01日(65)
獅子-牡牛-水瓶:2047年06月21日(65)
獅子-牡牛-山羊:2047年07月11日(65)
獅子-牡牛-射手:2047年08月01日(65)
獅子-牡牛- 蠍:2047年08月21日(65)
獅子-牡牛-天秤:2047年09月10日(65)
獅子-牡牛-乙女:2047年10月01日(65)
獅子-牡牛-獅子:2047年10月21日(65)
獅子-牡牛- 蟹:2047年11月10日(65)
獅子-牡牛-双子:2047年11月30日(65)
獅子-牡牛-牡牛:2047年12月21日(65)
獅子-双子 2048年01月(66)~2048年09月(66)
獅子-双子-牡牛:2048年01月10日(66)
獅子-双子-牡羊:2048年01月30日(66)
獅子-双子- 魚:2048年02月20日(66)
獅子-双子-水瓶:2048年03月11日(66)
獅子-双子-山羊:2048年03月31日(66)
獅子-双子-射手:2048年04月20日(66)
獅子-双子- 蠍:2048年05月11日(66)
獅子-双子-天秤:2048年05月31日(66)
獅子-双子-乙女:2048年06月20日(66)
獅子-双子-獅子:2048年07月11日(66)
獅子-双子- 蟹:2048年07月31日(66)
獅子-双子-双子:2048年08月20日(66)
獅子- 蟹 2048年09月(66)~2049年05月(66)
獅子- 蟹-双子:2048年09月09日(66)
獅子- 蟹-牡牛:2048年09月30日(66)
獅子- 蟹-牡羊:2048年10月20日(66)
獅子- 蟹- 魚:2048年11月09日(66)
獅子- 蟹-水瓶:2048年11月30日(66)
獅子- 蟹-山羊:2048年12月20日(66)
獅子- 蟹-射手:2049年01月09日(67)
獅子- 蟹- 蠍:2049年01月30日(67)
獅子- 蟹-天秤:2049年02月19日(67)
獅子- 蟹-乙女:2049年03月11日(67)
獅子- 蟹-獅子:2049年03月31日(67)
獅子- 蟹- 蟹:2049年04月21日(67)
獅子-獅子 2049年05月(67)~2050年01月(67)
獅子-獅子-乙女:2049年05月11日(67)
獅子-獅子-天秤:2049年05月31日(67)
獅子-獅子- 蠍:2049年06月21日(67)
獅子-獅子-射手:2049年07月11日(67)
獅子-獅子-山羊:2049年07月31日(67)
獅子-獅子-水瓶:2049年08月20日(67)
獅子-獅子- 魚:2049年09月10日(67)
獅子-獅子-牡羊:2049年09月30日(67)
獅子-獅子-牡牛:2049年10月20日(67)
獅子-獅子-双子:2049年11月10日(67)
獅子-獅子- 蟹:2049年11月30日(67)
獅子-獅子-獅子:2049年12月20日(67)
乙女:2050年01月(68)-2058年01月(76)】
乙女-天秤 2050年01月(68)~2050年09月(68)
乙女-天秤- 蠍:2050年01月09日(68)
乙女-天秤-射手:2050年01月30日(68)
乙女-天秤-山羊:2050年02月19日(68)
乙女-天秤-水瓶:2050年03月11日(68)
乙女-天秤- 魚:2050年04月01日(68)
乙女-天秤-牡羊:2050年04月21日(68)
乙女-天秤-牡牛:2050年05月11日(68)
乙女-天秤-双子:2050年06月01日(68)
乙女-天秤- 蟹:2050年06月21日(68)
乙女-天秤-獅子:2050年07月11日(68)
乙女-天秤-乙女:2050年07月31日(68)
乙女-天秤-天秤:2050年08月21日(68)
乙女- 蠍 2050年09月(68)~2051年05月(68)
乙女- 蠍-天秤:2050年09月10日(68)
乙女- 蠍-乙女:2050年09月30日(68)
乙女- 蠍-獅子:2050年10月21日(68)
乙女- 蠍- 蟹:2050年11月10日(68)
乙女- 蠍-双子:2050年11月30日(68)
乙女- 蠍-牡牛:2050年12月20日(68)
乙女- 蠍-牡羊:2051年01月10日(69)
乙女- 蠍- 魚:2051年01月30日(69)
乙女- 蠍-水瓶:2051年02月19日(69)
乙女- 蠍-山羊:2051年03月12日(69)
乙女- 蠍-射手:2051年04月01日(69)
乙女- 蠍- 蠍:2051年04月21日(69)
乙女-射手 2051年05月(69)~2052年01月(69)
乙女-射手- 蠍:2051年05月11日(69)
乙女-射手-天秤:2051年06月01日(69)
乙女-射手-乙女:2051年06月21日(69)
乙女-射手-獅子:2051年07月11日(69)
乙女-射手- 蟹:2051年08月01日(69)
乙女-射手-双子:2051年08月21日(69)
乙女-射手-牡牛:2051年09月10日(69)
乙女-射手-牡羊:2051年10月01日(69)
乙女-射手- 魚:2051年10月21日(69)
乙女-射手-水瓶:2051年11月10日(69)
乙女-射手-山羊:2051年11月30日(69)
乙女-射手-射手:2051年12月21日(69)
乙女-山羊 2052年01月(70)~2052年09月(70)
乙女-山羊-射手:2052年01月10日(70)
乙女-山羊- 蠍:2052年01月30日(70)
乙女-山羊-天秤:2052年02月20日(70)
乙女-山羊-乙女:2052年03月11日(70)
乙女-山羊-獅子:2052年03月31日(70)
乙女-山羊- 蟹:2052年04月20日(70)
乙女-山羊-双子:2052年05月11日(70)
乙女-山羊-牡牛:2052年05月31日(70)
乙女-山羊-牡羊:2052年06月20日(70)
乙女-山羊- 魚:2052年07月11日(70)
乙女-山羊-水瓶:2052年07月31日(70)
乙女-山羊-山羊:2052年08月20日(70)
乙女-水瓶 2052年09月(70)~2053年05月(70)
乙女-水瓶- 魚:2052年09月09日(70)
乙女-水瓶-牡羊:2052年09月30日(70)
乙女-水瓶-牡牛:2052年10月20日(70)
乙女-水瓶-双子:2052年11月09日(70)
乙女-水瓶- 蟹:2052年11月30日(70)
乙女-水瓶-獅子:2052年12月20日(70)
乙女-水瓶-乙女:2053年01月09日(71)
乙女-水瓶-天秤:2053年01月30日(71)
乙女-水瓶- 蠍:2053年02月19日(71)
乙女-水瓶-射手:2053年03月11日(71)
乙女-水瓶-山羊:2053年03月31日(71)
乙女-水瓶-水瓶:2053年04月21日(71)
乙女- 魚 2053年05月(71)~2054年01月(71)
乙女- 魚-牡羊:2053年05月11日(71)
乙女- 魚-牡牛:2053年05月31日(71)
乙女- 魚-双子:2053年06月21日(71)
乙女- 魚- 蟹:2053年07月11日(71)
乙女- 魚-獅子:2053年07月31日(71)
乙女- 魚-乙女:2053年08月20日(71)
乙女- 魚-天秤:2053年09月10日(71)
乙女- 魚- 蠍:2053年09月30日(71)
乙女- 魚-射手:2053年10月20日(71)
乙女- 魚-山羊:2053年11月10日(71)
乙女- 魚-水瓶:2053年11月30日(71)
乙女- 魚- 魚:2053年12月20日(71)
乙女-牡羊 2054年01月(72)~2054年09月(72)
乙女-牡羊-牡牛:2054年01月09日(72)
乙女-牡羊-双子:2054年01月30日(72)
乙女-牡羊- 蟹:2054年02月19日(72)
乙女-牡羊-獅子:2054年03月11日(72)
乙女-牡羊-乙女:2054年04月01日(72)
乙女-牡羊-天秤:2054年04月21日(72)
乙女-牡羊- 蠍:2054年05月11日(72)
乙女-牡羊-射手:2054年06月01日(72)
乙女-牡羊-山羊:2054年06月21日(72)
乙女-牡羊-水瓶:2054年07月11日(72)
乙女-牡羊- 魚:2054年07月31日(72)
乙女-牡羊-牡羊:2054年08月21日(72)
乙女-牡牛 2054年09月(72)~2055年05月(72)
乙女-牡牛-牡羊:2054年09月10日(72)
乙女-牡牛- 魚:2054年09月30日(72)
乙女-牡牛-水瓶:2054年10月21日(72)
乙女-牡牛-山羊:2054年11月10日(72)
乙女-牡牛-射手:2054年11月30日(72)
乙女-牡牛- 蠍:2054年12月20日(72)
乙女-牡牛-天秤:2055年01月10日(73)
乙女-牡牛-乙女:2055年01月30日(73)
乙女-牡牛-獅子:2055年02月19日(73)
乙女-牡牛- 蟹:2055年03月12日(73)
乙女-牡牛-双子:2055年04月01日(73)
乙女-牡牛-牡牛:2055年04月21日(73)
乙女-双子 2055年05月(73)~2056年01月(73)
乙女-双子-牡牛:2055年05月11日(73)
乙女-双子-牡羊:2055年06月01日(73)
乙女-双子- 魚:2055年06月21日(73)
乙女-双子-水瓶:2055年07月11日(73)
乙女-双子-山羊:2055年08月01日(73)
乙女-双子-射手:2055年08月21日(73)
乙女-双子- 蠍:2055年09月10日(73)
乙女-双子-天秤:2055年10月01日(73)
乙女-双子-乙女:2055年10月21日(73)
乙女-双子-獅子:2055年11月10日(73)
乙女-双子- 蟹:2055年11月30日(73)
乙女-双子-双子:2055年12月21日(73)
乙女- 蟹 2056年01月(74)~2056年09月(74)
乙女- 蟹-双子:2056年01月10日(74)
乙女- 蟹-牡牛:2056年01月30日(74)
乙女- 蟹-牡羊:2056年02月20日(74)
乙女- 蟹- 魚:2056年03月11日(74)
乙女- 蟹-水瓶:2056年03月31日(74)
乙女- 蟹-山羊:2056年04月20日(74)
乙女- 蟹-射手:2056年05月11日(74)
乙女- 蟹- 蠍:2056年05月31日(74)
乙女- 蟹-天秤:2056年06月20日(74)
乙女- 蟹-乙女:2056年07月11日(74)
乙女- 蟹-獅子:2056年07月31日(74)
乙女- 蟹- 蟹:2056年08月20日(74)
乙女-獅子 2056年09月(74)~2057年05月(74)
乙女-獅子-乙女:2056年09月09日(74)
乙女-獅子-天秤:2056年09月30日(74)
乙女-獅子- 蠍:2056年10月20日(74)
乙女-獅子-射手:2056年11月09日(74)
乙女-獅子-山羊:2056年11月30日(74)
乙女-獅子-水瓶:2056年12月20日(74)
乙女-獅子- 魚:2057年01月09日(75)
乙女-獅子-牡羊:2057年01月30日(75)
乙女-獅子-牡牛:2057年02月19日(75)
乙女-獅子-双子:2057年03月11日(75)
乙女-獅子- 蟹:2057年03月31日(75)
乙女-獅子-獅子:2057年04月21日(75)
乙女-乙女 2057年05月(75)~2058年01月(75)
乙女-乙女-天秤:2057年05月11日(75)
乙女-乙女- 蠍:2057年05月31日(75)
乙女-乙女-射手:2057年06月21日(75)
乙女-乙女-山羊:2057年07月11日(75)
乙女-乙女-水瓶:2057年07月31日(75)
乙女-乙女- 魚:2057年08月20日(75)
乙女-乙女-牡羊:2057年09月10日(75)
乙女-乙女-牡牛:2057年09月30日(75)
乙女-乙女-双子:2057年10月20日(75)
乙女-乙女- 蟹:2057年11月10日(75)
乙女-乙女-獅子:2057年11月30日(75)
乙女-乙女-乙女:2057年12月20日(75)
天秤:2058年01月(76)-2061年01月(79)】
天秤- 蠍 2058年01月(76)~2058年04月(76)
天秤- 蠍-天秤:2058年01月09日(76)
天秤- 蠍-乙女:2058年01月17日(76)
天秤- 蠍-獅子:2058年01月25日(76)
天秤- 蠍- 蟹:2058年02月01日(76)
天秤- 蠍-双子:2058年02月09日(76)
天秤- 蠍-牡牛:2058年02月17日(76)
天秤- 蠍-牡羊:2058年02月24日(76)
天秤- 蠍- 魚:2058年03月04日(76)
天秤- 蠍-水瓶:2058年03月11日(76)
天秤- 蠍-山羊:2058年03月19日(76)
天秤- 蠍-射手:2058年03月27日(76)
天秤- 蠍- 蠍:2058年04月03日(76)
天秤-射手 2058年04月(76)~2058年07月(76)
天秤-射手- 蠍:2058年04月11日(76)
天秤-射手-天秤:2058年04月18日(76)
天秤-射手-乙女:2058年04月26日(76)
天秤-射手-獅子:2058年05月04日(76)
天秤-射手- 蟹:2058年05月11日(76)
天秤-射手-双子:2058年05月19日(76)
天秤-射手-牡牛:2058年05月26日(76)
天秤-射手-牡羊:2058年06月03日(76)
天秤-射手- 魚:2058年06月11日(76)
天秤-射手-水瓶:2058年06月18日(76)
天秤-射手-山羊:2058年06月26日(76)
天秤-射手-射手:2058年07月03日(76)
天秤-山羊 2058年07月(76)~2058年10月(76)
天秤-山羊-射手:2058年07月11日(76)
天秤-山羊- 蠍:2058年07月19日(76)
天秤-山羊-天秤:2058年07月26日(76)
天秤-山羊-乙女:2058年08月03日(76)
天秤-山羊-獅子:2058年08月11日(76)
天秤-山羊- 蟹:2058年08月18日(76)
天秤-山羊-双子:2058年08月26日(76)
天秤-山羊-牡牛:2058年09月02日(76)
天秤-山羊-牡羊:2058年09月10日(76)
天秤-山羊- 魚:2058年09月18日(76)
天秤-山羊-水瓶:2058年09月25日(76)
天秤-山羊-山羊:2058年10月03日(76)
天秤-水瓶 2058年10月(76)~2059年01月(76)
天秤-水瓶- 魚:2058年10月10日(76)
天秤-水瓶-牡羊:2058年10月18日(76)
天秤-水瓶-牡牛:2058年10月26日(76)
天秤-水瓶-双子:2058年11月02日(76)
天秤-水瓶- 蟹:2058年11月10日(76)
天秤-水瓶-獅子:2058年11月17日(76)
天秤-水瓶-乙女:2058年11月25日(76)
天秤-水瓶-天秤:2058年12月03日(76)
天秤-水瓶- 蠍:2058年12月10日(76)
天秤-水瓶-射手:2058年12月18日(76)
天秤-水瓶-山羊:2058年12月26日(76)
天秤-水瓶-水瓶:2059年01月02日(76)
天秤- 魚 2059年01月(77)~2059年04月(77)
天秤- 魚-牡羊:2059年01月10日(77)
天秤- 魚-牡牛:2059年01月17日(77)
天秤- 魚-双子:2059年01月25日(77)
天秤- 魚- 蟹:2059年02月02日(77)
天秤- 魚-獅子:2059年02月09日(77)
天秤- 魚-乙女:2059年02月17日(77)
天秤- 魚-天秤:2059年02月24日(77)
天秤- 魚- 蠍:2059年03月04日(77)
天秤- 魚-射手:2059年03月12日(77)
天秤- 魚-山羊:2059年03月19日(77)
天秤- 魚-水瓶:2059年03月27日(77)
天秤- 魚- 魚:2059年04月03日(77)
天秤-牡羊 2059年04月(77)~2059年07月(77)
天秤-牡羊-牡牛:2059年04月11日(77)
天秤-牡羊-双子:2059年04月19日(77)
天秤-牡羊- 蟹:2059年04月26日(77)
天秤-牡羊-獅子:2059年05月04日(77)
天秤-牡羊-乙女:2059年05月11日(77)
天秤-牡羊-天秤:2059年05月19日(77)
天秤-牡羊- 蠍:2059年05月27日(77)
天秤-牡羊-射手:2059年06月03日(77)
天秤-牡羊-山羊:2059年06月11日(77)
天秤-牡羊-水瓶:2059年06月19日(77)
天秤-牡羊- 魚:2059年06月26日(77)
天秤-牡羊-牡羊:2059年07月04日(77)
天秤-牡牛 2059年07月(77)~2059年10月(77)
天秤-牡牛-牡羊:2059年07月11日(77)
天秤-牡牛- 魚:2059年07月19日(77)
天秤-牡牛-水瓶:2059年07月27日(77)
天秤-牡牛-山羊:2059年08月03日(77)
天秤-牡牛-射手:2059年08月11日(77)
天秤-牡牛- 蠍:2059年08月18日(77)
天秤-牡牛-天秤:2059年08月26日(77)
天秤-牡牛-乙女:2059年09月03日(77)
天秤-牡牛-獅子:2059年09月10日(77)
天秤-牡牛- 蟹:2059年09月18日(77)
天秤-牡牛-双子:2059年09月25日(77)
天秤-牡牛-牡牛:2059年10月03日(77)
天秤-双子 2059年10月(77)~2060年01月(77)
天秤-双子-牡牛:2059年10月11日(77)
天秤-双子-牡羊:2059年10月18日(77)
天秤-双子- 魚:2059年10月26日(77)
天秤-双子-水瓶:2059年11月02日(77)
天秤-双子-山羊:2059年11月10日(77)
天秤-双子-射手:2059年11月18日(77)
天秤-双子- 蠍:2059年11月25日(77)
天秤-双子-天秤:2059年12月03日(77)
天秤-双子-乙女:2059年12月11日(77)
天秤-双子-獅子:2059年12月18日(77)
天秤-双子- 蟹:2059年12月26日(77)
天秤-双子-双子:2060年01月02日(77)
天秤- 蟹 2060年01月(78)~2060年04月(78)
天秤- 蟹-双子:2060年01月10日(78)
天秤- 蟹-牡牛:2060年01月18日(78)
天秤- 蟹-牡羊:2060年01月25日(78)
天秤- 蟹- 魚:2060年02月02日(78)
天秤- 蟹-水瓶:2060年02月09日(78)
天秤- 蟹-山羊:2060年02月17日(78)
天秤- 蟹-射手:2060年02月25日(78)
天秤- 蟹- 蠍:2060年03月03日(78)
天秤- 蟹-天秤:2060年03月11日(78)
天秤- 蟹-乙女:2060年03月18日(78)
天秤- 蟹-獅子:2060年03月26日(78)
天秤- 蟹- 蟹:2060年04月03日(78)
天秤-獅子 2060年04月(78)~2060年07月(78)
天秤-獅子-乙女:2060年04月10日(78)
天秤-獅子-天秤:2060年04月18日(78)
天秤-獅子- 蠍:2060年04月26日(78)
天秤-獅子-射手:2060年05月03日(78)
天秤-獅子-山羊:2060年05月11日(78)
天秤-獅子-水瓶:2060年05月18日(78)
天秤-獅子- 魚:2060年05月26日(78)
天秤-獅子-牡羊:2060年06月03日(78)
天秤-獅子-牡牛:2060年06月10日(78)
天秤-獅子-双子:2060年06月18日(78)
天秤-獅子- 蟹:2060年06月25日(78)
天秤-獅子-獅子:2060年07月03日(78)
天秤-乙女 2060年07月(78)~2060年10月(78)
天秤-乙女-天秤:2060年07月11日(78)
天秤-乙女- 蠍:2060年07月18日(78)
天秤-乙女-射手:2060年07月26日(78)
天秤-乙女-山羊:2060年08月02日(78)
天秤-乙女-水瓶:2060年08月10日(78)
天秤-乙女- 魚:2060年08月18日(78)
天秤-乙女-牡羊:2060年08月25日(78)
天秤-乙女-牡牛:2060年09月02日(78)
天秤-乙女-双子:2060年09月09日(78)
天秤-乙女- 蟹:2060年09月17日(78)
天秤-乙女-獅子:2060年09月25日(78)
天秤-乙女-乙女:2060年10月02日(78)
天秤-天秤 2060年10月(78)~2061年01月(78)
天秤-天秤- 蠍:2060年10月10日(78)
天秤-天秤-射手:2060年10月18日(78)
天秤-天秤-山羊:2060年10月25日(78)
天秤-天秤-水瓶:2060年11月02日(78)
天秤-天秤- 魚:2060年11月09日(78)
天秤-天秤-牡羊:2060年11月17日(78)
天秤-天秤-牡牛:2060年11月25日(78)
天秤-天秤-双子:2060年12月02日(78)
天秤-天秤- 蟹:2060年12月10日(78)
天秤-天秤-獅子:2060年12月17日(78)
天秤-天秤-乙女:2060年12月25日(78)
天秤-天秤-天秤:2061年01月02日(78)
 蠍:2061年01月(79)-2062年01月(80)】
 蠍-天秤 2061年01月(79)~2061年02月(79)
 蠍-天秤- 蠍:2061年01月09日(79)
 蠍-天秤-射手:2061年01月12日(79)
 蠍-天秤-山羊:2061年01月14日(79)
 蠍-天秤-水瓶:2061年01月17日(79)
 蠍-天秤- 魚:2061年01月19日(79)
 蠍-天秤-牡羊:2061年01月22日(79)
 蠍-天秤-牡牛:2061年01月24日(79)
 蠍-天秤-双子:2061年01月27日(79)
 蠍-天秤- 蟹:2061年01月30日(79)
 蠍-天秤-獅子:2061年02月01日(79)
 蠍-天秤-乙女:2061年02月04日(79)
 蠍-天秤-天秤:2061年02月06日(79)
 蠍-乙女 2061年02月(79)~2061年03月(79)
 蠍-乙女-天秤:2061年02月09日(79)
 蠍-乙女- 蠍:2061年02月11日(79)
 蠍-乙女-射手:2061年02月14日(79)
 蠍-乙女-山羊:2061年02月16日(79)
 蠍-乙女-水瓶:2061年02月19日(79)
 蠍-乙女- 魚:2061年02月21日(79)
 蠍-乙女-牡羊:2061年02月24日(79)
 蠍-乙女-牡牛:2061年02月26日(79)
 蠍-乙女-双子:2061年03月01日(79)
 蠍-乙女- 蟹:2061年03月03日(79)
 蠍-乙女-獅子:2061年03月06日(79)
 蠍-乙女-乙女:2061年03月09日(79)
 蠍-獅子 2061年03月(79)~2061年04月(79)
 蠍-獅子-乙女:2061年03月11日(79)
 蠍-獅子-天秤:2061年03月14日(79)
 蠍-獅子- 蠍:2061年03月16日(79)
 蠍-獅子-射手:2061年03月19日(79)
 蠍-獅子-山羊:2061年03月21日(79)
 蠍-獅子-水瓶:2061年03月24日(79)
 蠍-獅子- 魚:2061年03月26日(79)
 蠍-獅子-牡羊:2061年03月29日(79)
 蠍-獅子-牡牛:2061年03月31日(79)
 蠍-獅子-双子:2061年04月03日(79)
 蠍-獅子- 蟹:2061年04月05日(79)
 蠍-獅子-獅子:2061年04月08日(79)
 蠍- 蟹 2061年04月(79)~2061年05月(79)
 蠍- 蟹-双子:2061年04月11日(79)
 蠍- 蟹-牡牛:2061年04月13日(79)
 蠍- 蟹-牡羊:2061年04月16日(79)
 蠍- 蟹- 魚:2061年04月18日(79)
 蠍- 蟹-水瓶:2061年04月21日(79)
 蠍- 蟹-山羊:2061年04月23日(79)
 蠍- 蟹-射手:2061年04月26日(79)
 蠍- 蟹- 蠍:2061年04月28日(79)
 蠍- 蟹-天秤:2061年05月01日(79)
 蠍- 蟹-乙女:2061年05月03日(79)
 蠍- 蟹-獅子:2061年05月06日(79)
 蠍- 蟹- 蟹:2061年05月08日(79)
 蠍-双子 2061年05月(79)~2061年06月(79)
 蠍-双子-牡牛:2061年05月11日(79)
 蠍-双子-牡羊:2061年05月14日(79)
 蠍-双子- 魚:2061年05月16日(79)
 蠍-双子-水瓶:2061年05月19日(79)
 蠍-双子-山羊:2061年05月21日(79)
 蠍-双子-射手:2061年05月24日(79)
 蠍-双子- 蠍:2061年05月26日(79)
 蠍-双子-天秤:2061年05月29日(79)
 蠍-双子-乙女:2061年05月31日(79)
 蠍-双子-獅子:2061年06月03日(79)
 蠍-双子- 蟹:2061年06月05日(79)
 蠍-双子-双子:2061年06月08日(79)
 蠍-牡牛 2061年06月(79)~2061年07月(79)
 蠍-牡牛-牡羊:2061年06月10日(79)
 蠍-牡牛- 魚:2061年06月13日(79)
 蠍-牡牛-水瓶:2061年06月15日(79)
 蠍-牡牛-山羊:2061年06月18日(79)
 蠍-牡牛-射手:2061年06月21日(79)
 蠍-牡牛- 蠍:2061年06月23日(79)
 蠍-牡牛-天秤:2061年06月26日(79)
 蠍-牡牛-乙女:2061年06月28日(79)
 蠍-牡牛-獅子:2061年07月01日(79)
 蠍-牡牛- 蟹:2061年07月03日(79)
 蠍-牡牛-双子:2061年07月06日(79)
 蠍-牡牛-牡牛:2061年07月08日(79)
 蠍-牡羊 2061年07月(79)~2061年08月(79)
 蠍-牡羊-牡牛:2061年07月11日(79)
 蠍-牡羊-双子:2061年07月13日(79)
 蠍-牡羊- 蟹:2061年07月16日(79)
 蠍-牡羊-獅子:2061年07月18日(79)
 蠍-牡羊-乙女:2061年07月21日(79)
 蠍-牡羊-天秤:2061年07月24日(79)
 蠍-牡羊- 蠍:2061年07月26日(79)
 蠍-牡羊-射手:2061年07月29日(79)
 蠍-牡羊-山羊:2061年07月31日(79)
 蠍-牡羊-水瓶:2061年08月03日(79)
 蠍-牡羊- 魚:2061年08月05日(79)
 蠍-牡羊-牡羊:2061年08月08日(79)
 蠍- 魚 2061年08月(79)~2061年09月(79)
 蠍- 魚-牡羊:2061年08月10日(79)
 蠍- 魚-牡牛:2061年08月13日(79)
 蠍- 魚-双子:2061年08月15日(79)
 蠍- 魚- 蟹:2061年08月18日(79)
 蠍- 魚-獅子:2061年08月20日(79)
 蠍- 魚-乙女:2061年08月23日(79)
 蠍- 魚-天秤:2061年08月26日(79)
 蠍- 魚- 蠍:2061年08月28日(79)
 蠍- 魚-射手:2061年08月31日(79)
 蠍- 魚-山羊:2061年09月02日(79)
 蠍- 魚-水瓶:2061年09月05日(79)
 蠍- 魚- 魚:2061年09月07日(79)
 蠍-水瓶 2061年09月(79)~2061年10月(79)
 蠍-水瓶- 魚:2061年09月10日(79)
 蠍-水瓶-牡羊:2061年09月12日(79)
 蠍-水瓶-牡牛:2061年09月15日(79)
 蠍-水瓶-双子:2061年09月17日(79)
 蠍-水瓶- 蟹:2061年09月20日(79)
 蠍-水瓶-獅子:2061年09月22日(79)
 蠍-水瓶-乙女:2061年09月25日(79)
 蠍-水瓶-天秤:2061年09月27日(79)
 蠍-水瓶- 蠍:2061年09月30日(79)
 蠍-水瓶-射手:2061年10月03日(79)
 蠍-水瓶-山羊:2061年10月05日(79)
 蠍-水瓶-水瓶:2061年10月08日(79)
 蠍-山羊 2061年10月(79)~2061年11月(79)
 蠍-山羊-射手:2061年10月10日(79)
 蠍-山羊- 蠍:2061年10月13日(79)
 蠍-山羊-天秤:2061年10月15日(79)
 蠍-山羊-乙女:2061年10月18日(79)
 蠍-山羊-獅子:2061年10月20日(79)
 蠍-山羊- 蟹:2061年10月23日(79)
 蠍-山羊-双子:2061年10月25日(79)
 蠍-山羊-牡牛:2061年10月28日(79)
 蠍-山羊-牡羊:2061年10月30日(79)
 蠍-山羊- 魚:2061年11月02日(79)
 蠍-山羊-水瓶:2061年11月05日(79)
 蠍-山羊-山羊:2061年11月07日(79)
 蠍-射手 2061年11月(79)~2061年12月(79)
 蠍-射手- 蠍:2061年11月10日(79)
 蠍-射手-天秤:2061年11月12日(79)
 蠍-射手-乙女:2061年11月15日(79)
 蠍-射手-獅子:2061年11月17日(79)
 蠍-射手- 蟹:2061年11月20日(79)
 蠍-射手-双子:2061年11月22日(79)
 蠍-射手-牡牛:2061年11月25日(79)
 蠍-射手-牡羊:2061年11月27日(79)
 蠍-射手- 魚:2061年11月30日(79)
 蠍-射手-水瓶:2061年12月02日(79)
 蠍-射手-山羊:2061年12月05日(79)
 蠍-射手-射手:2061年12月08日(79)
 蠍- 蠍 2061年12月(79)~2062年01月(79)
 蠍- 蠍-天秤:2061年12月10日(79)
 蠍- 蠍-乙女:2061年12月13日(79)
 蠍- 蠍-獅子:2061年12月15日(79)
 蠍- 蠍- 蟹:2061年12月18日(79)
 蠍- 蠍-双子:2061年12月20日(79)
 蠍- 蠍-牡牛:2061年12月23日(79)
 蠍- 蠍-牡羊:2061年12月25日(79)
 蠍- 蠍- 魚:2061年12月28日(79)
 蠍- 蠍-水瓶:2061年12月30日(79)
 蠍- 蠍-山羊:2062年01月02日(79)
 蠍- 蠍-射手:2062年01月04日(79)
 蠍- 蠍- 蠍:2062年01月07日(79)
射手:2062年01月(80)-2072年01月(90)】
射手- 蠍 2062年01月(80)~2062年11月(80)
射手- 蠍-天秤:2062年01月09日(80)
射手- 蠍-乙女:2062年02月04日(80)
射手- 蠍-獅子:2062年03月01日(80)
射手- 蠍- 蟹:2062年03月27日(80)
射手- 蠍-双子:2062年04月21日(80)
射手- 蠍-牡牛:2062年05月16日(80)
射手- 蠍-牡羊:2062年06月11日(80)
射手- 蠍- 魚:2062年07月06日(80)
射手- 蠍-水瓶:2062年07月31日(80)
射手- 蠍-山羊:2062年08月26日(80)
射手- 蠍-射手:2062年09月20日(80)
射手- 蠍- 蠍:2062年10月15日(80)
射手-天秤 2062年11月(80)~2063年09月(80)
射手-天秤- 蠍:2062年11月10日(80)
射手-天秤-射手:2062年12月05日(80)
射手-天秤-山羊:2062年12月31日(80)
射手-天秤-水瓶:2063年01月25日(81)
射手-天秤- 魚:2063年02月19日(81)
射手-天秤-牡羊:2063年03月17日(81)
射手-天秤-牡牛:2063年04月11日(81)
射手-天秤-双子:2063年05月06日(81)
射手-天秤- 蟹:2063年06月01日(81)
射手-天秤-獅子:2063年06月26日(81)
射手-天秤-乙女:2063年07月22日(81)
射手-天秤-天秤:2063年08月16日(81)
射手-乙女 2063年09月(81)~2064年07月(81)
射手-乙女-天秤:2063年09月10日(81)
射手-乙女- 蠍:2063年10月06日(81)
射手-乙女-射手:2063年10月31日(81)
射手-乙女-山羊:2063年11月25日(81)
射手-乙女-水瓶:2063年12月21日(81)
射手-乙女- 魚:2064年01月15日(82)
射手-乙女-牡羊:2064年02月09日(82)
射手-乙女-牡牛:2064年03月06日(82)
射手-乙女-双子:2064年03月31日(82)
射手-乙女- 蟹:2064年04月26日(82)
射手-乙女-獅子:2064年05月21日(82)
射手-乙女-乙女:2064年06月15日(82)
射手-獅子 2064年07月(82)~2065年05月(82)
射手-獅子-乙女:2064年07月11日(82)
射手-獅子-天秤:2064年08月05日(82)
射手-獅子- 蠍:2064年08月30日(82)
射手-獅子-射手:2064年09月25日(82)
射手-獅子-山羊:2064年10月20日(82)
射手-獅子-水瓶:2064年11月14日(82)
射手-獅子- 魚:2064年12月10日(82)
射手-獅子-牡羊:2065年01月04日(82)
射手-獅子-牡牛:2065年01月30日(83)
射手-獅子-双子:2065年02月24日(83)
射手-獅子- 蟹:2065年03月21日(83)
射手-獅子-獅子:2065年04月16日(83)
射手- 蟹 2065年05月(83)~2066年03月(83)
射手- 蟹-双子:2065年05月11日(83)
射手- 蟹-牡牛:2065年06月05日(83)
射手- 蟹-牡羊:2065年07月01日(83)
射手- 蟹- 魚:2065年07月26日(83)
射手- 蟹-水瓶:2065年08月20日(83)
射手- 蟹-山羊:2065年09月15日(83)
射手- 蟹-射手:2065年10月10日(83)
射手- 蟹- 蠍:2065年11月05日(83)
射手- 蟹-天秤:2065年11月30日(83)
射手- 蟹-乙女:2065年12月25日(83)
射手- 蟹-獅子:2066年01月20日(84)
射手- 蟹- 蟹:2066年02月14日(84)
射手-双子 2066年03月(84)~2067年01月(84)
射手-双子-牡牛:2066年03月11日(84)
射手-双子-牡羊:2066年04月06日(84)
射手-双子- 魚:2066年05月01日(84)
射手-双子-水瓶:2066年05月26日(84)
射手-双子-山羊:2066年06月21日(84)
射手-双子-射手:2066年07月16日(84)
射手-双子- 蠍:2066年08月11日(84)
射手-双子-天秤:2066年09月05日(84)
射手-双子-乙女:2066年09月30日(84)
射手-双子-獅子:2066年10月26日(84)
射手-双子- 蟹:2066年11月20日(84)
射手-双子-双子:2066年12月15日(84)
射手-牡牛 2067年01月(85)~2067年11月(85)
射手-牡牛-牡羊:2067年01月10日(85)
射手-牡牛- 魚:2067年02月04日(85)
射手-牡牛-水瓶:2067年03月01日(85)
射手-牡牛-山羊:2067年03月27日(85)
射手-牡牛-射手:2067年04月21日(85)
射手-牡牛- 蠍:2067年05月17日(85)
射手-牡牛-天秤:2067年06月11日(85)
射手-牡牛-乙女:2067年07月06日(85)
射手-牡牛-獅子:2067年08月01日(85)
射手-牡牛- 蟹:2067年08月26日(85)
射手-牡牛-双子:2067年09月20日(85)
射手-牡牛-牡牛:2067年10月16日(85)
射手-牡羊 2067年11月(85)~2068年09月(85)
射手-牡羊-牡牛:2067年11月10日(85)
射手-牡羊-双子:2067年12月05日(85)
射手-牡羊- 蟹:2067年12月31日(85)
射手-牡羊-獅子:2068年01月25日(86)
射手-牡羊-乙女:2068年02月20日(86)
射手-牡羊-天秤:2068年03月16日(86)
射手-牡羊- 蠍:2068年04月10日(86)
射手-牡羊-射手:2068年05月06日(86)
射手-牡羊-山羊:2068年05月31日(86)
射手-牡羊-水瓶:2068年06月25日(86)
射手-牡羊- 魚:2068年07月21日(86)
射手-牡羊-牡羊:2068年08月15日(86)
射手- 魚 2068年09月(86)~2069年07月(86)
射手- 魚-牡羊:2068年09月09日(86)
射手- 魚-牡牛:2068年10月05日(86)
射手- 魚-双子:2068年10月30日(86)
射手- 魚- 蟹:2068年11月25日(86)
射手- 魚-獅子:2068年12月20日(86)
射手- 魚-乙女:2069年01月14日(87)
射手- 魚-天秤:2069年02月09日(87)
射手- 魚- 蠍:2069年03月06日(87)
射手- 魚-射手:2069年03月31日(87)
射手- 魚-山羊:2069年04月26日(87)
射手- 魚-水瓶:2069年05月21日(87)
射手- 魚- 魚:2069年06月15日(87)
射手-水瓶 2069年07月(87)~2070年05月(87)
射手-水瓶- 魚:2069年07月11日(87)
射手-水瓶-牡羊:2069年08月05日(87)
射手-水瓶-牡牛:2069年08月31日(87)
射手-水瓶-双子:2069年09月25日(87)
射手-水瓶- 蟹:2069年10月20日(87)
射手-水瓶-獅子:2069年11月15日(87)
射手-水瓶-乙女:2069年12月10日(87)
射手-水瓶-天秤:2070年01月04日(87)
射手-水瓶- 蠍:2070年01月30日(88)
射手-水瓶-射手:2070年02月24日(88)
射手-水瓶-山羊:2070年03月22日(88)
射手-水瓶-水瓶:2070年04月16日(88)
射手-山羊 2070年05月(88)~2071年03月(88)
射手-山羊-射手:2070年05月11日(88)
射手-山羊- 蠍:2070年06月06日(88)
射手-山羊-天秤:2070年07月01日(88)
射手-山羊-乙女:2070年07月26日(88)
射手-山羊-獅子:2070年08月21日(88)
射手-山羊- 蟹:2070年09月15日(88)
射手-山羊-双子:2070年10月10日(88)
射手-山羊-牡牛:2070年11月05日(88)
射手-山羊-牡羊:2070年11月30日(88)
射手-山羊- 魚:2070年12月26日(88)
射手-山羊-水瓶:2071年01月20日(89)
射手-山羊-山羊:2071年02月14日(89)
射手-射手 2071年03月(89)~
射手-射手- 蠍:2071年03月12日(89)
射手-射手-天秤:2071年04月06日(89)
射手-射手-乙女:2071年05月01日(89)
射手-射手-獅子:2071年05月27日(89)
射手-射手- 蟹:2071年06月21日(89)
射手-射手-双子:2071年07月16日(89)
射手-射手-牡牛:2071年08月11日(89)
射手-射手-牡羊:2071年09月05日(89)
射手-射手- 魚:2071年10月01日(89)
射手-射手-水瓶:2071年10月26日(89)
射手-射手-山羊:2071年11月20日(89)
射手-射手-射手:2071年12月16日(89)