Jyotish-ONE 出生情報入力

【王侯族04:Prince CharlesさんのJyotishチャート】

9

10牡羊

Mo 7:17 GK
Ra 11:49
11牡牛

12双子

8水瓶

D1 Rashi chart

王侯族04:Prince Charlesさん

1948年11月14日 21時14分20秒
51N30'00 -0W09'59
timezone:UTC0
London,UK
Ke-Ra-Mo (今:Ju-Su-Ve)
Lahiri -23:08:23
1

Asc 12:18
7山羊

2獅子

Sa 12:07 PK
6射手

Ju 6:44 DK
5

Ma 27:48 AmK
4天秤

Ke 11:49
Me 13:49 MK
Su 29:16 AK
3乙女

Ve 23:14 BK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

5

Mo
6

Ve
7

Su
8

Me
Ke
4
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


21:01:27
~ 21:57:47

Ma
9

3

Ra
10

Ju
Sa
2

Asc
1

12

11

6

Mo
7

8

Ve
9

5
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


20:47:35
~ 21:29:29

Su
Ra
10

Me
Ke
4

Ma
11

Ju
3

Sa
2

Asc
1

12

Asc
1

Su
2

Mo
3

Ra
4

12
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


20:53:31
~ 21:17:25

5

Me
Ju
11

Ve
6

Ke
10

Ma
9

Sa
8

7

9

Ma
10

11

Mo
12

Me
Ju
8
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


21:12:37
~ 21:29:29

Asc
Su
Ra
1

Ke
7

2

Ve
Sa
6

5

4

3

Me
5

6

7

Mo
Ve
8

Ju
Ke
4
D12 chart
Dwadasamsa
両親


21:01:27
~ 21:15:25

9

3

Ra
10

Sa
2

Asc
1

Ma
12

Su
11

Ju
6

7

8

9

Sa
5
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


21:08:25
~ 21:18:56

Su
Mo
10

4

11

Ve
3

Me
2

Asc
Ma
Ra
Ke
1

12

4

5

6

Ma
7

3
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


21:12:37
~ 21:21:02

8

Me
2

Mo
Sa
9

Asc
Ju
1

Su
Ve
Ra
Ke
12

11

10

12

Asc
1

Ma
Sa
Ra
Ke
2

3

11
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


21:08:25
~ 21:15:25

Su
Me
4

Mo
Ve
Ju
10

5

9

8

7

6

Asc
1

2

3

4

Mo
Ju
12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


21:12:37
~ 21:57:47

5

Ve
11

6

Me
Sa
Ra
Ke
10

Ma
9

Su
8

7

Ra
9

10

11

Mo
Ma
12

8
D60 chart
Shashtyamsa
全て


21:12:37
~ 21:15:25

Asc
Ve
1

Me
Ju
7

Su
Sa
2

6

5

4

Ke
3
Asc 12:18 1室 速度0:00 Pushya(Sa)
Su 天秤29:16 4室2L AK速度1:00 Visakha(Ju)
Mo 牡羊7:17 10室1L GK速度12:25 Ashwini(Ke)
Me 天秤13:49 4室3L 12L MK速度1:30 Swāti(Ra)
Ve 乙女23:14 3室4L 11L BK速度1:12 Hasta(Mo)
Ma 27:48 5室5L 10L AmK速度0:44 Jyeshtha(Me)
Ju 射手6:44 6室6L 9L DK速度0:12 Mula(Ke)
Sa 獅子12:07 2室7L 8L PK速度0:03 Maghā(Ke) MB0:07
Ra 牡羊11:49 10室 速度0:00逆行 Ashwini(Ke)
Ke 天秤11:49 4室 速度0:00逆行 Swāti(Ra)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ke 1945年01月(-4)-1952年01月(3)】
Ke-Ra期 1947年12月(-1)~1949年01月(0)
Ke-Ra-Ra:1947年12月17日(-1)
Ke-Ra-Ju:1948年02月13日(-1)
Ke-Ra-Sa:1948年04月04日(-1)
Ke-Ra-Me:1948年06月03日(-1)
Ke-Ra-Ke:1948年07月28日(-1)
Ke-Ra-Ve:1948年08月19日(-1)
Ke-Ra-Su:1948年10月22日(-1)
Ke-Ra-Mo:1948年11月10日(-1)
Ke-Ra-Ma:1948年12月12日(0)
Ke-Ju期 1949年01月(0)~1949年12月(1)
Ke-Ju-Ju:1949年01月04日(0)
Ke-Ju-Sa:1949年02月18日(0)
Ke-Ju-Me:1949年04月13日(0)
Ke-Ju-Ke:1949年05月31日(0)
Ke-Ju-Ve:1949年06月20日(0)
Ke-Ju-Su:1949年08月16日(0)
Ke-Ju-Mo:1949年09月02日(0)
Ke-Ju-Ma:1949年09月30日(0)
Ke-Ju-Ra:1949年10月20日(0)
Ke-Sa期 1949年12月(1)~1951年01月(2)
Ke-Sa-Sa:1949年12月10日(1)
Ke-Sa-Me:1950年02月13日(1)
Ke-Sa-Ke:1950年04月11日(1)
Ke-Sa-Ve:1950年05月04日(1)
Ke-Sa-Su:1950年07月11日(1)
Ke-Sa-Mo:1950年07月31日(1)
Ke-Sa-Ma:1950年09月03日(1)
Ke-Sa-Ra:1950年09月27日(1)
Ke-Sa-Ju:1950年11月26日(2)
Ke-Me期 1951年01月(2)~1952年01月(3)
Ke-Me-Me:1951年01月19日(2)
Ke-Me-Ke:1951年03月12日(2)
Ke-Me-Ve:1951年04月02日(2)
Ke-Me-Su:1951年06月01日(2)
Ke-Me-Mo:1951年06月19日(2)
Ke-Me-Ma:1951年07月19日(2)
Ke-Me-Ra:1951年08月09日(2)
Ke-Me-Ju:1951年10月03日(2)
Ke-Me-Sa:1951年11月20日(3)
Ve 1952年01月(3)-1972年01月(23)】
Ve-Ve期 1952年01月(3)~1955年05月(6)
Ve-Ve-Ve:1952年01月16日(3)
Ve-Ve-Su:1952年08月06日(3)
Ve-Ve-Mo:1952年10月06日(3)
Ve-Ve-Ma:1953年01月16日(4)
Ve-Ve-Ra:1953年03月28日(4)
Ve-Ve-Ju:1953年09月26日(4)
Ve-Ve-Sa:1954年03月08日(5)
Ve-Ve-Me:1954年09月16日(5)
Ve-Ve-Ke:1955年03月08日(6)
Ve-Su期 1955年05月(6)~1956年05月(7)
Ve-Su-Su:1955年05月18日(6)
Ve-Su-Mo:1955年06月05日(6)
Ve-Su-Ma:1955年07月06日(6)
Ve-Su-Ra:1955年07月27日(6)
Ve-Su-Ju:1955年09月20日(6)
Ve-Su-Sa:1955年11月07日(6)
Ve-Su-Me:1956年01月04日(7)
Ve-Su-Ke:1956年02月25日(7)
Ve-Su-Ve:1956年03月17日(7)
Ve-Mo期 1956年05月(7)~1958年01月(9)
Ve-Mo-Mo:1956年05月17日(7)
Ve-Mo-Ma:1956年07月07日(7)
Ve-Mo-Ra:1956年08月11日(7)
Ve-Mo-Ju:1956年11月11日(7)
Ve-Mo-Sa:1957年01月31日(8)
Ve-Mo-Me:1957年05月07日(8)
Ve-Mo-Ke:1957年08月02日(8)
Ve-Mo-Ve:1957年09月06日(8)
Ve-Mo-Su:1957年12月16日(9)
Ve-Ma期 1958年01月(9)~1959年03月(10)
Ve-Ma-Ma:1958年01月16日(9)
Ve-Ma-Ra:1958年02月10日(9)
Ve-Ma-Ju:1958年04月15日(9)
Ve-Ma-Sa:1958年06月11日(9)
Ve-Ma-Me:1958年08月17日(9)
Ve-Ma-Ke:1958年10月16日(9)
Ve-Ma-Ve:1958年11月10日(9)
Ve-Ma-Su:1959年01月20日(10)
Ve-Ma-Mo:1959年02月11日(10)
Ve-Ra期 1959年03月(10)~1962年03月(13)
Ve-Ra-Ra:1959年03月18日(10)
Ve-Ra-Ju:1959年08月29日(10)
Ve-Ra-Sa:1960年01月23日(11)
Ve-Ra-Me:1960年07月14日(11)
Ve-Ra-Ke:1960年12月16日(12)
Ve-Ra-Ve:1961年02月18日(12)
Ve-Ra-Su:1961年08月20日(12)
Ve-Ra-Mo:1961年10月14日(12)
Ve-Ra-Ma:1962年01月13日(13)
Ve-Ju期 1962年03月(13)~1964年11月(16)
Ve-Ju-Ju:1962年03月18日(13)
Ve-Ju-Sa:1962年07月26日(13)
Ve-Ju-Me:1962年12月27日(14)
Ve-Ju-Ke:1963年05月14日(14)
Ve-Ju-Ve:1963年07月10日(14)
Ve-Ju-Su:1963年12月19日(15)
Ve-Ju-Mo:1964年02月06日(15)
Ve-Ju-Ma:1964年04月27日(15)
Ve-Ju-Ra:1964年06月23日(15)
Ve-Sa期 1964年11月(16)~1968年01月(19)
Ve-Sa-Sa:1964年11月16日(16)
Ve-Sa-Me:1965年05月18日(16)
Ve-Sa-Ke:1965年10月29日(16)
Ve-Sa-Ve:1966年01月04日(17)
Ve-Sa-Su:1966年07月16日(17)
Ve-Sa-Mo:1966年09月12日(17)
Ve-Sa-Ma:1966年12月17日(18)
Ve-Sa-Ra:1967年02月23日(18)
Ve-Sa-Ju:1967年08月15日(18)
Ve-Me期 1968年01月(19)~1970年11月(22)
Ve-Me-Me:1968年01月16日(19)
Ve-Me-Ke:1968年06月11日(19)
Ve-Me-Ve:1968年08月10日(19)
Ve-Me-Su:1969年01月30日(20)
Ve-Me-Mo:1969年03月23日(20)
Ve-Me-Ma:1969年06月17日(20)
Ve-Me-Ra:1969年08月16日(20)
Ve-Me-Ju:1970年01月18日(21)
Ve-Me-Sa:1970年06月05日(21)
Ve-Ke期 1970年11月(22)~1972年01月(23)
Ve-Ke-Ke:1970年11月16日(22)
Ve-Ke-Ve:1970年12月11日(22)
Ve-Ke-Su:1971年02月20日(22)
Ve-Ke-Mo:1971年03月13日(22)
Ve-Ke-Ma:1971年04月18日(22)
Ve-Ke-Ra:1971年05月13日(22)
Ve-Ke-Ju:1971年07月16日(22)
Ve-Ke-Sa:1971年09月11日(22)
Ve-Ke-Me:1971年11月17日(23)
Su 1972年01月(23)-1978年01月(29)】
Su-Su期 1972年01月(23)~1972年05月(23)
Su-Su-Su:1972年01月16日(23)
Su-Su-Mo:1972年01月22日(23)
Su-Su-Ma:1972年01月31日(23)
Su-Su-Ra:1972年02月06日(23)
Su-Su-Ju:1972年02月23日(23)
Su-Su-Sa:1972年03月08日(23)
Su-Su-Me:1972年03月26日(23)
Su-Su-Ke:1972年04月10日(23)
Su-Su-Ve:1972年04月17日(23)
Su-Mo期 1972年05月(23)~1972年11月(23)
Su-Mo-Mo:1972年05月05日(23)
Su-Mo-Ma:1972年05月20日(23)
Su-Mo-Ra:1972年05月31日(23)
Su-Mo-Ju:1972年06月27日(23)
Su-Mo-Sa:1972年07月22日(23)
Su-Mo-Me:1972年08月20日(23)
Su-Mo-Ke:1972年09月14日(23)
Su-Mo-Ve:1972年09月25日(23)
Su-Mo-Su:1972年10月25日(23)
Su-Ma期 1972年11月(23)~1973年03月(24)
Su-Ma-Ma:1972年11月04日(23)
Su-Ma-Ra:1972年11月11日(23)
Su-Ma-Ju:1972年11月30日(24)
Su-Ma-Sa:1972年12月17日(24)
Su-Ma-Me:1973年01月07日(24)
Su-Ma-Ke:1973年01月25日(24)
Su-Ma-Ve:1973年02月01日(24)
Su-Ma-Su:1973年02月22日(24)
Su-Ma-Mo:1973年03月01日(24)
Su-Ra期 1973年03月(24)~1974年02月(25)
Su-Ra-Ra:1973年03月11日(24)
Su-Ra-Ju:1973年04月30日(24)
Su-Ra-Sa:1973年06月13日(24)
Su-Ra-Me:1973年08月04日(24)
Su-Ra-Ke:1973年09月19日(24)
Su-Ra-Ve:1973年10月08日(24)
Su-Ra-Su:1973年12月02日(25)
Su-Ra-Mo:1973年12月19日(25)
Su-Ra-Ma:1974年01月15日(25)
Su-Ju期 1974年02月(25)~1974年11月(26)
Su-Ju-Ju:1974年02月03日(25)
Su-Ju-Sa:1974年03月14日(25)
Su-Ju-Me:1974年04月29日(25)
Su-Ju-Ke:1974年06月10日(25)
Su-Ju-Ve:1974年06月27日(25)
Su-Ju-Su:1974年08月15日(25)
Su-Ju-Mo:1974年08月29日(25)
Su-Ju-Ma:1974年09月23日(25)
Su-Ju-Ra:1974年10月10日(25)
Su-Sa期 1974年11月(26)~1975年11月(26)
Su-Sa-Sa:1974年11月22日(26)
Su-Sa-Me:1975年01月16日(26)
Su-Sa-Ke:1975年03月06日(26)
Su-Sa-Ve:1975年03月27日(26)
Su-Sa-Su:1975年05月24日(26)
Su-Sa-Mo:1975年06月10日(26)
Su-Sa-Ma:1975年07月09日(26)
Su-Sa-Ra:1975年07月29日(26)
Su-Sa-Ju:1975年09月19日(26)
Su-Me期 1975年11月(26)~1976年09月(27)
Su-Me-Me:1975年11月04日(26)
Su-Me-Ke:1975年12月18日(27)
Su-Me-Ve:1976年01月05日(27)
Su-Me-Su:1976年02月26日(27)
Su-Me-Mo:1976年03月13日(27)
Su-Me-Ma:1976年04月08日(27)
Su-Me-Ra:1976年04月26日(27)
Su-Me-Ju:1976年06月11日(27)
Su-Me-Sa:1976年07月23日(27)
Su-Ke期 1976年09月(27)~1977年01月(28)
Su-Ke-Ke:1976年09月10日(27)
Su-Ke-Ve:1976年09月17日(27)
Su-Ke-Su:1976年10月09日(27)
Su-Ke-Mo:1976年10月15日(27)
Su-Ke-Ma:1976年10月26日(27)
Su-Ke-Ra:1976年11月02日(27)
Su-Ke-Ju:1976年11月21日(28)
Su-Ke-Sa:1976年12月08日(28)
Su-Ke-Me:1976年12月29日(28)
Su-Ve期 1977年01月(28)~1978年01月(29)
Su-Ve-Ve:1977年01月16日(28)
Su-Ve-Su:1977年03月18日(28)
Su-Ve-Mo:1977年04月05日(28)
Su-Ve-Ma:1977年05月05日(28)
Su-Ve-Ra:1977年05月27日(28)
Su-Ve-Ju:1977年07月20日(28)
Su-Ve-Sa:1977年09月07日(28)
Su-Ve-Me:1977年11月04日(28)
Su-Ve-Ke:1977年12月26日(29)
Mo 1978年01月(29)-1988年01月(39)】
Mo-Mo期 1978年01月(29)~1978年11月(30)
Mo-Mo-Mo:1978年01月16日(29)
Mo-Mo-Ma:1978年02月10日(29)
Mo-Mo-Ra:1978年02月28日(29)
Mo-Mo-Ju:1978年04月15日(29)
Mo-Mo-Sa:1978年05月25日(29)
Mo-Mo-Me:1978年07月12日(29)
Mo-Mo-Ke:1978年08月25日(29)
Mo-Mo-Ve:1978年09月11日(29)
Mo-Mo-Su:1978年11月01日(29)
Mo-Ma期 1978年11月(30)~1979年06月(30)
Mo-Ma-Ma:1978年11月16日(30)
Mo-Ma-Ra:1978年11月29日(30)
Mo-Ma-Ju:1978年12月31日(30)
Mo-Ma-Sa:1979年01月28日(30)
Mo-Ma-Me:1979年03月03日(30)
Mo-Ma-Ke:1979年04月02日(30)
Mo-Ma-Ve:1979年04月14日(30)
Mo-Ma-Su:1979年05月20日(30)
Mo-Ma-Mo:1979年05月31日(30)
Mo-Ra期 1979年06月(30)~1980年12月(32)
Mo-Ra-Ra:1979年06月17日(30)
Mo-Ra-Ju:1979年09月08日(30)
Mo-Ra-Sa:1979年11月20日(31)
Mo-Ra-Me:1980年02月14日(31)
Mo-Ra-Ke:1980年05月02日(31)
Mo-Ra-Ve:1980年06月03日(31)
Mo-Ra-Su:1980年09月02日(31)
Mo-Ra-Mo:1980年09月30日(31)
Mo-Ra-Ma:1980年11月14日(31)
Mo-Ju期 1980年12月(32)~1982年04月(33)
Mo-Ju-Ju:1980年12月16日(32)
Mo-Ju-Sa:1981年02月19日(32)
Mo-Ju-Me:1981年05月07日(32)
Mo-Ju-Ke:1981年07月15日(32)
Mo-Ju-Ve:1981年08月13日(32)
Mo-Ju-Su:1981年11月02日(32)
Mo-Ju-Mo:1981年11月26日(33)
Mo-Ju-Ma:1982年01月06日(33)
Mo-Ju-Ra:1982年02月03日(33)
Mo-Sa期 1982年04月(33)~1983年11月(35)
Mo-Sa-Sa:1982年04月17日(33)
Mo-Sa-Me:1982年07月18日(33)
Mo-Sa-Ke:1982年10月08日(33)
Mo-Sa-Ve:1982年11月10日(33)
Mo-Sa-Su:1983年02月15日(34)
Mo-Sa-Mo:1983年03月16日(34)
Mo-Sa-Ma:1983年05月03日(34)
Mo-Sa-Ra:1983年06月06日(34)
Mo-Sa-Ju:1983年08月31日(34)
Mo-Me期 1983年11月(35)~1985年04月(36)
Mo-Me-Me:1983年11月17日(35)
Mo-Me-Ke:1984年01月29日(35)
Mo-Me-Ve:1984年02月28日(35)
Mo-Me-Su:1984年05月24日(35)
Mo-Me-Mo:1984年06月19日(35)
Mo-Me-Ma:1984年08月01日(35)
Mo-Me-Ra:1984年08月31日(35)
Mo-Me-Ju:1984年11月17日(36)
Mo-Me-Sa:1985年01月25日(36)
Mo-Ke期 1985年04月(36)~1985年11月(37)
Mo-Ke-Ke:1985年04月17日(36)
Mo-Ke-Ve:1985年04月29日(36)
Mo-Ke-Su:1985年06月04日(36)
Mo-Ke-Mo:1985年06月15日(36)
Mo-Ke-Ma:1985年07月02日(36)
Mo-Ke-Ra:1985年07月15日(36)
Mo-Ke-Ju:1985年08月16日(36)
Mo-Ke-Sa:1985年09月13日(36)
Mo-Ke-Me:1985年10月17日(36)
Mo-Ve期 1985年11月(37)~1987年07月(38)
Mo-Ve-Ve:1985年11月16日(37)
Mo-Ve-Su:1986年02月26日(37)
Mo-Ve-Mo:1986年03月28日(37)
Mo-Ve-Ma:1986年05月18日(37)
Mo-Ve-Ra:1986年06月22日(37)
Mo-Ve-Ju:1986年09月22日(37)
Mo-Ve-Sa:1986年12月12日(38)
Mo-Ve-Me:1987年03月18日(38)
Mo-Ve-Ke:1987年06月12日(38)
Mo-Su期 1987年07月(38)~1988年01月(39)
Mo-Su-Su:1987年07月18日(38)
Mo-Su-Mo:1987年07月27日(38)
Mo-Su-Ma:1987年08月11日(38)
Mo-Su-Ra:1987年08月22日(38)
Mo-Su-Ju:1987年09月18日(38)
Mo-Su-Sa:1987年10月13日(38)
Mo-Su-Me:1987年11月10日(38)
Mo-Su-Ke:1987年12月06日(39)
Mo-Su-Ve:1987年12月17日(39)
Ma 1988年01月(39)-1995年01月(46)】
Ma-Ma期 1988年01月(39)~1988年06月(39)
Ma-Ma-Ma:1988年01月16日(39)
Ma-Ma-Ra:1988年01月25日(39)
Ma-Ma-Ju:1988年02月17日(39)
Ma-Ma-Sa:1988年03月07日(39)
Ma-Ma-Me:1988年03月31日(39)
Ma-Ma-Ke:1988年04月21日(39)
Ma-Ma-Ve:1988年04月30日(39)
Ma-Ma-Su:1988年05月25日(39)
Ma-Ma-Mo:1988年06月01日(39)
Ma-Ra期 1988年06月(39)~1989年07月(40)
Ma-Ra-Ra:1988年06月14日(39)
Ma-Ra-Ju:1988年08月10日(39)
Ma-Ra-Sa:1988年09月30日(39)
Ma-Ra-Me:1988年11月30日(40)
Ma-Ra-Ke:1989年01月23日(40)
Ma-Ra-Ve:1989年02月15日(40)
Ma-Ra-Su:1989年04月20日(40)
Ma-Ra-Mo:1989年05月09日(40)
Ma-Ra-Ma:1989年06月10日(40)
Ma-Ju期 1989年07月(40)~1990年06月(41)
Ma-Ju-Ju:1989年07月02日(40)
Ma-Ju-Sa:1989年08月17日(40)
Ma-Ju-Me:1989年10月10日(40)
Ma-Ju-Ke:1989年11月27日(41)
Ma-Ju-Ve:1989年12月17日(41)
Ma-Ju-Su:1990年02月12日(41)
Ma-Ju-Mo:1990年03月01日(41)
Ma-Ju-Ma:1990年03月29日(41)
Ma-Ju-Ra:1990年04月18日(41)
Ma-Sa期 1990年06月(41)~1991年07月(42)
Ma-Sa-Sa:1990年06月08日(41)
Ma-Sa-Me:1990年08月11日(41)
Ma-Sa-Ke:1990年10月07日(41)
Ma-Sa-Ve:1990年10月31日(41)
Ma-Sa-Su:1991年01月07日(42)
Ma-Sa-Mo:1991年01月27日(42)
Ma-Sa-Ma:1991年03月01日(42)
Ma-Sa-Ra:1991年03月25日(42)
Ma-Sa-Ju:1991年05月25日(42)
Ma-Me期 1991年07月(42)~1992年07月(43)
Ma-Me-Me:1991年07月18日(42)
Ma-Me-Ke:1991年09月07日(42)
Ma-Me-Ve:1991年09月28日(42)
Ma-Me-Su:1991年11月28日(43)
Ma-Me-Mo:1991年12月16日(43)
Ma-Me-Ma:1992年01月15日(43)
Ma-Me-Ra:1992年02月05日(43)
Ma-Me-Ju:1992年03月30日(43)
Ma-Me-Sa:1992年05月18日(43)
Ma-Ke期 1992年07月(43)~1992年12月(44)
Ma-Ke-Ke:1992年07月14日(43)
Ma-Ke-Ve:1992年07月23日(43)
Ma-Ke-Su:1992年08月17日(43)
Ma-Ke-Mo:1992年08月24日(43)
Ma-Ke-Ma:1992年09月05日(43)
Ma-Ke-Ra:1992年09月14日(43)
Ma-Ke-Ju:1992年10月07日(43)
Ma-Ke-Sa:1992年10月26日(43)
Ma-Ke-Me:1992年11月19日(44)
Ma-Ve期 1992年12月(44)~1994年02月(45)
Ma-Ve-Ve:1992年12月10日(44)
Ma-Ve-Su:1993年02月19日(44)
Ma-Ve-Mo:1993年03月12日(44)
Ma-Ve-Ma:1993年04月17日(44)
Ma-Ve-Ra:1993年05月12日(44)
Ma-Ve-Ju:1993年07月15日(44)
Ma-Ve-Sa:1993年09月10日(44)
Ma-Ve-Me:1993年11月16日(45)
Ma-Ve-Ke:1994年01月15日(45)
Ma-Su期 1994年02月(45)~1994年06月(45)
Ma-Su-Su:1994年02月09日(45)
Ma-Su-Mo:1994年02月16日(45)
Ma-Su-Ma:1994年02月26日(45)
Ma-Su-Ra:1994年03月06日(45)
Ma-Su-Ju:1994年03月25日(45)
Ma-Su-Sa:1994年04月11日(45)
Ma-Su-Me:1994年05月01日(45)
Ma-Su-Ke:1994年05月19日(45)
Ma-Su-Ve:1994年05月27日(45)
Ma-Mo期 1994年06月(45)~1995年01月(46)
Ma-Mo-Mo:1994年06月17日(45)
Ma-Mo-Ma:1994年07月05日(45)
Ma-Mo-Ra:1994年07月17日(45)
Ma-Mo-Ju:1994年08月18日(45)
Ma-Mo-Sa:1994年09月16日(45)
Ma-Mo-Me:1994年10月19日(45)
Ma-Mo-Ke:1994年11月19日(46)
Ma-Mo-Ve:1994年12月01日(46)
Ma-Mo-Su:1995年01月06日(46)
Ra 1995年01月(46)-2013年01月(64)】
Ra-Ra期 1995年01月(46)~1997年09月(48)
Ra-Ra-Ra:1995年01月16日(46)
Ra-Ra-Ju:1995年06月13日(46)
Ra-Ra-Sa:1995年10月23日(46)
Ra-Ra-Me:1996年03月27日(47)
Ra-Ra-Ke:1996年08月13日(47)
Ra-Ra-Ve:1996年10月10日(47)
Ra-Ra-Su:1997年03月23日(48)
Ra-Ra-Mo:1997年05月12日(48)
Ra-Ra-Ma:1997年08月02日(48)
Ra-Ju期 1997年09月(48)~2000年02月(51)
Ra-Ju-Ju:1997年09月28日(48)
Ra-Ju-Sa:1998年01月23日(49)
Ra-Ju-Me:1998年06月11日(49)
Ra-Ju-Ke:1998年10月13日(49)
Ra-Ju-Ve:1998年12月03日(50)
Ra-Ju-Su:1999年04月28日(50)
Ra-Ju-Mo:1999年06月11日(50)
Ra-Ju-Ma:1999年08月23日(50)
Ra-Ju-Ra:1999年10月13日(50)
Ra-Sa期 2000年02月(51)~2002年12月(54)
Ra-Sa-Sa:2000年02月22日(51)
Ra-Sa-Me:2000年08月05日(51)
Ra-Sa-Ke:2000年12月30日(52)
Ra-Sa-Ve:2001年03月01日(52)
Ra-Sa-Su:2001年08月21日(52)
Ra-Sa-Mo:2001年10月13日(52)
Ra-Sa-Ma:2002年01月07日(53)
Ra-Sa-Ra:2002年03月09日(53)
Ra-Sa-Ju:2002年08月12日(53)
Ra-Me期 2002年12月(54)~2005年07月(56)
Ra-Me-Me:2002年12月29日(54)
Ra-Me-Ke:2003年05月10日(54)
Ra-Me-Ve:2003年07月03日(54)
Ra-Me-Su:2003年12月05日(55)
Ra-Me-Mo:2004年01月21日(55)
Ra-Me-Ma:2004年04月08日(55)
Ra-Me-Ra:2004年06月01日(55)
Ra-Me-Ju:2004年10月19日(55)
Ra-Me-Sa:2005年02月20日(56)
Ra-Ke期 2005年07月(56)~2006年08月(57)
Ra-Ke-Ke:2005年07月17日(56)
Ra-Ke-Ve:2005年08月09日(56)
Ra-Ke-Su:2005年10月12日(56)
Ra-Ke-Mo:2005年10月31日(56)
Ra-Ke-Ma:2005年12月02日(57)
Ra-Ke-Ra:2005年12月24日(57)
Ra-Ke-Ju:2006年02月20日(57)
Ra-Ke-Sa:2006年04月12日(57)
Ra-Ke-Me:2006年06月11日(57)
Ra-Ve期 2006年08月(57)~2009年08月(60)
Ra-Ve-Ve:2006年08月05日(57)
Ra-Ve-Su:2007年02月03日(58)
Ra-Ve-Mo:2007年03月30日(58)
Ra-Ve-Ma:2007年06月30日(58)
Ra-Ve-Ra:2007年09月01日(58)
Ra-Ve-Ju:2008年02月13日(59)
Ra-Ve-Sa:2008年07月08日(59)
Ra-Ve-Me:2008年12月28日(60)
Ra-Ve-Ke:2009年06月02日(60)
Ra-Su期 2009年08月(60)~2010年06月(61)
Ra-Su-Su:2009年08月05日(60)
Ra-Su-Mo:2009年08月21日(60)
Ra-Su-Ma:2009年09月17日(60)
Ra-Su-Ra:2009年10月07日(60)
Ra-Su-Ju:2009年11月25日(61)
Ra-Su-Sa:2010年01月08日(61)
Ra-Su-Me:2010年03月01日(61)
Ra-Su-Ke:2010年04月16日(61)
Ra-Su-Ve:2010年05月06日(61)
Ra-Mo期 2010年06月(61)~2011年12月(63)
Ra-Mo-Mo:2010年06月29日(61)
Ra-Mo-Ma:2010年08月14日(61)
Ra-Mo-Ra:2010年09月15日(61)
Ra-Mo-Ju:2010年12月06日(62)
Ra-Mo-Sa:2011年02月17日(62)
Ra-Mo-Me:2011年05月15日(62)
Ra-Mo-Ke:2011年08月01日(62)
Ra-Mo-Ve:2011年09月01日(62)
Ra-Mo-Su:2011年12月02日(63)
Ra-Ma期 2011年12月(63)~2013年01月(64)
Ra-Ma-Ma:2011年12月29日(63)
Ra-Ma-Ra:2012年01月21日(63)
Ra-Ma-Ju:2012年03月18日(63)
Ra-Ma-Sa:2012年05月08日(63)
Ra-Ma-Me:2012年07月08日(63)
Ra-Ma-Ke:2012年08月31日(63)
Ra-Ma-Ve:2012年09月23日(63)
Ra-Ma-Su:2012年11月26日(64)
Ra-Ma-Mo:2012年12月15日(64)
Ju 2013年01月(64)-2029年01月(80)】
Ju-Ju期 2013年01月(64)~2015年03月(66)
Ju-Ju-Ju:2013年01月16日(64)
Ju-Ju-Sa:2013年04月30日(64)
Ju-Ju-Me:2013年08月31日(64)
Ju-Ju-Ke:2013年12月19日(65)
Ju-Ju-Ve:2014年02月03日(65)
Ju-Ju-Su:2014年06月13日(65)
Ju-Ju-Mo:2014年07月22日(65)
Ju-Ju-Ma:2014年09月25日(65)
Ju-Ju-Ra:2014年11月09日(65)
Ju-Sa期 2015年03月(66)~2017年09月(68)
Ju-Sa-Sa:2015年03月06日(66)
Ju-Sa-Me:2015年07月30日(66)
Ju-Sa-Ke:2015年12月08日(67)
Ju-Sa-Ve:2016年01月31日(67)
Ju-Sa-Su:2016年07月04日(67)
Ju-Sa-Mo:2016年08月19日(67)
Ju-Sa-Ma:2016年11月04日(67)
Ju-Sa-Ra:2016年12月28日(68)
Ju-Sa-Ju:2017年05月16日(68)
Ju-Me期 2017年09月(68)~2019年12月(71)
Ju-Me-Me:2017年09月16日(68)
Ju-Me-Ke:2018年01月11日(69)
Ju-Me-Ve:2018年03月01日(69)
Ju-Me-Su:2018年07月17日(69)
Ju-Me-Mo:2018年08月27日(69)
Ju-Me-Ma:2018年11月04日(69)
Ju-Me-Ra:2018年12月22日(70)
Ju-Me-Ju:2019年04月26日(70)
Ju-Me-Sa:2019年08月14日(70)
Ju-Ke期 2019年12月(71)~2020年11月(72)
Ju-Ke-Ke:2019年12月23日(71)
Ju-Ke-Ve:2020年01月12日(71)
Ju-Ke-Su:2020年03月09日(71)
Ju-Ke-Mo:2020年03月26日(71)
Ju-Ke-Ma:2020年04月23日(71)
Ju-Ke-Ra:2020年05月13日(71)
Ju-Ke-Ju:2020年07月03日(71)
Ju-Ke-Sa:2020年08月18日(71)
Ju-Ke-Me:2020年10月11日(71)
Ju-Ve期 2020年11月(72)~2023年07月(74)
Ju-Ve-Ve:2020年11月28日(72)
Ju-Ve-Su:2021年05月09日(72)
Ju-Ve-Mo:2021年06月27日(72)
Ju-Ve-Ma:2021年09月16日(72)
Ju-Ve-Ra:2021年11月12日(72)
Ju-Ve-Ju:2022年04月07日(73)
Ju-Ve-Sa:2022年08月15日(73)
Ju-Ve-Me:2023年01月16日(74)
Ju-Ve-Ke:2023年06月03日(74)
Ju-Su期 2023年07月(74)~2024年05月(75)
Ju-Su-Su:2023年07月30日(74)
Ju-Su-Mo:2023年08月14日(74)
Ju-Su-Ma:2023年09月07日(74)
Ju-Su-Ra:2023年09月24日(74)
Ju-Su-Ju:2023年11月07日(74)
Ju-Su-Sa:2023年12月16日(75)
Ju-Su-Me:2024年01月31日(75)
Ju-Su-Ke:2024年03月12日(75)
Ju-Su-Ve:2024年03月29日(75)
Ju-Mo期 2024年05月(75)~2025年09月(76)
Ju-Mo-Mo:2024年05月17日(75)
Ju-Mo-Ma:2024年06月27日(75)
Ju-Mo-Ra:2024年07月25日(75)
Ju-Mo-Ju:2024年10月06日(75)
Ju-Mo-Sa:2024年12月10日(76)
Ju-Mo-Me:2025年02月25日(76)
Ju-Mo-Ke:2025年05月05日(76)
Ju-Mo-Ve:2025年06月03日(76)
Ju-Mo-Su:2025年08月23日(76)
Ju-Ma期 2025年09月(76)~2026年08月(77)
Ju-Ma-Ma:2025年09月16日(76)
Ju-Ma-Ra:2025年10月06日(76)
Ju-Ma-Ju:2025年11月26日(77)
Ju-Ma-Sa:2026年01月11日(77)
Ju-Ma-Me:2026年03月06日(77)
Ju-Ma-Ke:2026年04月23日(77)
Ju-Ma-Ve:2026年05月13日(77)
Ju-Ma-Su:2026年07月09日(77)
Ju-Ma-Mo:2026年07月26日(77)
Ju-Ra期 2026年08月(77)~2029年01月(80)
Ju-Ra-Ra:2026年08月23日(77)
Ju-Ra-Ju:2027年01月02日(78)
Ju-Ra-Sa:2027年04月28日(78)
Ju-Ra-Me:2027年09月14日(78)
Ju-Ra-Ke:2028年01月16日(79)
Ju-Ra-Ve:2028年03月08日(79)
Ju-Ra-Su:2028年08月01日(79)
Ju-Ra-Mo:2028年09月13日(79)
Ju-Ra-Ma:2028年11月26日(80)
Sa 2029年01月(80)-2048年01月(99)】
Sa-Sa期 2029年01月(80)~2032年01月(83)
Sa-Sa-Sa:2029年01月16日(80)
Sa-Sa-Me:2029年07月09日(80)
Sa-Sa-Ke:2029年12月11日(81)
Sa-Sa-Ve:2030年02月13日(81)
Sa-Sa-Su:2030年08月16日(81)
Sa-Sa-Mo:2030年10月09日(81)
Sa-Sa-Ma:2031年01月09日(82)
Sa-Sa-Ra:2031年03月14日(82)
Sa-Sa-Ju:2031年08月26日(82)
Sa-Me期 2032年01月(83)~2034年09月(85)
Sa-Me-Me:2032年01月19日(83)
Sa-Me-Ke:2032年06月07日(83)
Sa-Me-Ve:2032年08月03日(83)
Sa-Me-Su:2033年01月14日(84)
Sa-Me-Mo:2033年03月04日(84)
Sa-Me-Ma:2033年05月25日(84)
Sa-Me-Ra:2033年07月21日(84)
Sa-Me-Ju:2033年12月16日(85)
Sa-Me-Sa:2034年04月26日(85)
Sa-Ke期 2034年09月(85)~2035年11月(86)
Sa-Ke-Ke:2034年09月29日(85)
Sa-Ke-Ve:2034年10月22日(85)
Sa-Ke-Su:2034年12月29日(86)
Sa-Ke-Mo:2035年01月18日(86)
Sa-Ke-Ma:2035年02月21日(86)
Sa-Ke-Ra:2035年03月16日(86)
Sa-Ke-Ju:2035年05月16日(86)
Sa-Ke-Sa:2035年07月09日(86)
Sa-Ke-Me:2035年09月11日(86)
Sa-Ve期 2035年11月(86)~2039年01月(90)
Sa-Ve-Ve:2035年11月07日(86)
Sa-Ve-Su:2036年05月18日(87)
Sa-Ve-Mo:2036年07月15日(87)
Sa-Ve-Ma:2036年10月19日(87)
Sa-Ve-Ra:2036年12月26日(88)
Sa-Ve-Ju:2037年06月17日(88)
Sa-Ve-Sa:2037年11月19日(89)
Sa-Ve-Me:2038年05月21日(89)
Sa-Ve-Ke:2038年11月01日(89)
Sa-Su期 2039年01月(90)~2039年12月(91)
Sa-Su-Su:2039年01月07日(90)
Sa-Su-Mo:2039年01月24日(90)
Sa-Su-Ma:2039年02月22日(90)
Sa-Su-Ra:2039年03月15日(90)
Sa-Su-Ju:2039年05月06日(90)
Sa-Su-Sa:2039年06月21日(90)
Sa-Su-Me:2039年08月15日(90)
Sa-Su-Ke:2039年10月03日(90)
Sa-Su-Ve:2039年10月23日(90)
Sa-Mo期 2039年12月(91)~2041年07月(92)
Sa-Mo-Mo:2039年12月20日(91)
Sa-Mo-Ma:2040年02月06日(91)
Sa-Mo-Ra:2040年03月11日(91)
Sa-Mo-Ju:2040年06月06日(91)
Sa-Mo-Sa:2040年08月22日(91)
Sa-Mo-Me:2040年11月21日(92)
Sa-Mo-Ke:2041年02月11日(92)
Sa-Mo-Ve:2041年03月17日(92)
Sa-Mo-Su:2041年06月21日(92)
Sa-Ma期 2041年07月(92)~2042年08月(93)
Sa-Ma-Ma:2041年07月20日(92)
Sa-Ma-Ra:2041年08月13日(92)
Sa-Ma-Ju:2041年10月13日(92)
Sa-Ma-Sa:2041年12月06日(93)
Sa-Ma-Me:2042年02月08日(93)
Sa-Ma-Ke:2042年04月06日(93)
Sa-Ma-Ve:2042年04月30日(93)
Sa-Ma-Su:2042年07月06日(93)
Sa-Ma-Mo:2042年07月26日(93)
Sa-Ra期 2042年08月(93)~2045年07月(96)
Sa-Ra-Ra:2042年08月29日(93)
Sa-Ra-Ju:2043年02月01日(94)
Sa-Ra-Sa:2043年06月20日(94)
Sa-Ra-Me:2043年12月02日(95)
Sa-Ra-Ke:2044年04月27日(95)
Sa-Ra-Ve:2044年06月27日(95)
Sa-Ra-Su:2044年12月18日(96)
Sa-Ra-Mo:2045年02月08日(96)
Sa-Ra-Ma:2045年05月05日(96)
Sa-Ju期 2045年07月(96)~2048年01月(99)
Sa-Ju-Ju:2045年07月05日(96)
Sa-Ju-Sa:2045年11月06日(96)
Sa-Ju-Me:2046年04月01日(97)
Sa-Ju-Ke:2046年08月10日(97)
Sa-Ju-Ve:2046年10月03日(97)
Sa-Ju-Su:2047年03月06日(98)
Sa-Ju-Mo:2047年04月22日(98)
Sa-Ju-Ma:2047年07月08日(98)
Sa-Ju-Ra:2047年08月31日(98)
Me 2048年01月(99)-2065年01月(116)】
Me-Me期 2048年01月(99)~2050年06月(101)
Me-Me-Me:2048年01月16日(99)
Me-Me-Ke:2048年05月20日(99)
Me-Me-Ve:2048年07月10日(99)
Me-Me-Su:2048年12月04日(100)
Me-Me-Mo:2049年01月17日(100)
Me-Me-Ma:2049年03月31日(100)
Me-Me-Ra:2049年05月22日(100)
Me-Me-Ju:2049年10月01日(100)
Me-Me-Sa:2050年01月26日(101)
Me-Ke期 2050年06月(101)~2051年06月(102)
Me-Ke-Ke:2050年06月14日(101)
Me-Ke-Ve:2050年07月05日(101)
Me-Ke-Su:2050年09月04日(101)
Me-Ke-Mo:2050年09月22日(101)
Me-Ke-Ma:2050年10月22日(101)
Me-Ke-Ra:2050年11月12日(101)
Me-Ke-Ju:2051年01月05日(102)
Me-Ke-Sa:2051年02月23日(102)
Me-Ke-Me:2051年04月21日(102)
Me-Ve期 2051年06月(102)~2054年04月(105)
Me-Ve-Ve:2051年06月11日(102)
Me-Ve-Su:2051年12月01日(103)
Me-Ve-Mo:2052年01月22日(103)
Me-Ve-Ma:2052年04月17日(103)
Me-Ve-Ra:2052年06月16日(103)
Me-Ve-Ju:2052年11月18日(104)
Me-Ve-Sa:2053年04月05日(104)
Me-Ve-Me:2053年09月16日(104)
Me-Ve-Ke:2054年02月10日(105)
Me-Su期 2054年04月(105)~2055年02月(106)
Me-Su-Su:2054年04月11日(105)
Me-Su-Mo:2054年04月27日(105)
Me-Su-Ma:2054年05月23日(105)
Me-Su-Ra:2054年06月10日(105)
Me-Su-Ju:2054年07月26日(105)
Me-Su-Sa:2054年09月06日(105)
Me-Su-Me:2054年10月25日(105)
Me-Su-Ke:2054年12月08日(106)
Me-Su-Ve:2054年12月26日(106)
Me-Mo期 2055年02月(106)~2056年07月(107)
Me-Mo-Mo:2055年02月16日(106)
Me-Mo-Ma:2055年03月31日(106)
Me-Mo-Ra:2055年04月30日(106)
Me-Mo-Ju:2055年07月17日(106)
Me-Mo-Sa:2055年09月24日(106)
Me-Mo-Me:2055年12月14日(107)
Me-Mo-Ke:2056年02月26日(107)
Me-Mo-Ve:2056年03月27日(107)
Me-Mo-Su:2056年06月21日(107)
Me-Ma期 2056年07月(107)~2057年07月(108)
Me-Ma-Ma:2056年07月17日(107)
Me-Ma-Ra:2056年08月07日(107)
Me-Ma-Ju:2056年10月01日(107)
Me-Ma-Sa:2056年11月18日(108)
Me-Ma-Me:2057年01月14日(108)
Me-Ma-Ke:2057年03月06日(108)
Me-Ma-Ve:2057年03月28日(108)
Me-Ma-Su:2057年05月27日(108)
Me-Ma-Mo:2057年06月14日(108)
Me-Ra期 2057年07月(108)~2060年02月(111)
Me-Ra-Ra:2057年07月14日(108)
Me-Ra-Ju:2057年12月01日(109)
Me-Ra-Sa:2058年04月04日(109)
Me-Ra-Me:2058年08月30日(109)
Me-Ra-Ke:2059年01月09日(110)
Me-Ra-Ve:2059年03月04日(110)
Me-Ra-Su:2059年08月06日(110)
Me-Ra-Mo:2059年09月22日(110)
Me-Ra-Ma:2059年12月08日(111)
Me-Ju期 2060年02月(111)~2065年01月(116)
Me-Ju-Ju:2060年02月01日(111)
Me-Ju-Sa:2060年05月21日(111)
Me-Ju-Me:2060年09月29日(111)
Me-Ju-Ke:2061年01月24日(112)
Me-Ju-Ve:2061年03月14日(112)
Me-Ju-Su:2061年07月30日(112)
Me-Ju-Mo:2061年09月09日(112)
Me-Ju-Ma:2061年11月17日(113)
Me-Ju-Ra:2062年01月04日(113)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 蟹:1948年11月(0)-1951年11月(3)】
 蟹-双子 1948年11月(0)~1949年02月(0)
 蟹-双子-牡牛:1948年11月14日(0)
 蟹-双子-牡羊:1948年11月22日(0)
 蟹-双子- 魚:1948年11月30日(0)
 蟹-双子-水瓶:1948年12月07日(0)
 蟹-双子-山羊:1948年12月15日(0)
 蟹-双子-射手:1948年12月22日(0)
 蟹-双子- 蠍:1948年12月30日(0)
 蟹-双子-天秤:1949年01月07日(0)
 蟹-双子-乙女:1949年01月14日(0)
 蟹-双子-獅子:1949年01月22日(0)
 蟹-双子- 蟹:1949年01月29日(0)
 蟹-双子-双子:1949年02月06日(0)
 蟹-牡牛 1949年02月(0)~1949年05月(0)
 蟹-牡牛-牡羊:1949年02月14日(0)
 蟹-牡牛- 魚:1949年02月21日(0)
 蟹-牡牛-水瓶:1949年03月01日(0)
 蟹-牡牛-山羊:1949年03月09日(0)
 蟹-牡牛-射手:1949年03月16日(0)
 蟹-牡牛- 蠍:1949年03月24日(0)
 蟹-牡牛-天秤:1949年03月31日(0)
 蟹-牡牛-乙女:1949年04月08日(0)
 蟹-牡牛-獅子:1949年04月16日(0)
 蟹-牡牛- 蟹:1949年04月23日(0)
 蟹-牡牛-双子:1949年05月01日(0)
 蟹-牡牛-牡牛:1949年05月08日(0)
 蟹-牡羊 1949年05月(0)~1949年08月(0)
 蟹-牡羊-牡牛:1949年05月16日(0)
 蟹-牡羊-双子:1949年05月24日(0)
 蟹-牡羊- 蟹:1949年05月31日(0)
 蟹-牡羊-獅子:1949年06月08日(0)
 蟹-牡羊-乙女:1949年06月15日(0)
 蟹-牡羊-天秤:1949年06月23日(0)
 蟹-牡羊- 蠍:1949年07月01日(0)
 蟹-牡羊-射手:1949年07月08日(0)
 蟹-牡羊-山羊:1949年07月16日(0)
 蟹-牡羊-水瓶:1949年07月24日(0)
 蟹-牡羊- 魚:1949年07月31日(0)
 蟹-牡羊-牡羊:1949年08月08日(0)
 蟹- 魚 1949年08月(0)~1949年11月(0)
 蟹- 魚-牡羊:1949年08月15日(0)
 蟹- 魚-牡牛:1949年08月23日(0)
 蟹- 魚-双子:1949年08月31日(0)
 蟹- 魚- 蟹:1949年09月07日(0)
 蟹- 魚-獅子:1949年09月15日(0)
 蟹- 魚-乙女:1949年09月22日(0)
 蟹- 魚-天秤:1949年09月30日(0)
 蟹- 魚- 蠍:1949年10月08日(0)
 蟹- 魚-射手:1949年10月15日(0)
 蟹- 魚-山羊:1949年10月23日(0)
 蟹- 魚-水瓶:1949年10月30日(0)
 蟹- 魚- 魚:1949年11月07日(0)
 蟹-水瓶 1949年11月(1)~1950年02月(1)
 蟹-水瓶- 魚:1949年11月15日(1)
 蟹-水瓶-牡羊:1949年11月22日(1)
 蟹-水瓶-牡牛:1949年11月30日(1)
 蟹-水瓶-双子:1949年12月07日(1)
 蟹-水瓶- 蟹:1949年12月15日(1)
 蟹-水瓶-獅子:1949年12月23日(1)
 蟹-水瓶-乙女:1949年12月30日(1)
 蟹-水瓶-天秤:1950年01月07日(1)
 蟹-水瓶- 蠍:1950年01月15日(1)
 蟹-水瓶-射手:1950年01月22日(1)
 蟹-水瓶-山羊:1950年01月30日(1)
 蟹-水瓶-水瓶:1950年02月06日(1)
 蟹-山羊 1950年02月(1)~1950年05月(1)
 蟹-山羊-射手:1950年02月14日(1)
 蟹-山羊- 蠍:1950年02月22日(1)
 蟹-山羊-天秤:1950年03月01日(1)
 蟹-山羊-乙女:1950年03月09日(1)
 蟹-山羊-獅子:1950年03月16日(1)
 蟹-山羊- 蟹:1950年03月24日(1)
 蟹-山羊-双子:1950年04月01日(1)
 蟹-山羊-牡牛:1950年04月08日(1)
 蟹-山羊-牡羊:1950年04月16日(1)
 蟹-山羊- 魚:1950年04月23日(1)
 蟹-山羊-水瓶:1950年05月01日(1)
 蟹-山羊-山羊:1950年05月09日(1)
 蟹-射手 1950年05月(1)~1950年08月(1)
 蟹-射手- 蠍:1950年05月16日(1)
 蟹-射手-天秤:1950年05月24日(1)
 蟹-射手-乙女:1950年06月01日(1)
 蟹-射手-獅子:1950年06月08日(1)
 蟹-射手- 蟹:1950年06月16日(1)
 蟹-射手-双子:1950年06月23日(1)
 蟹-射手-牡牛:1950年07月01日(1)
 蟹-射手-牡羊:1950年07月09日(1)
 蟹-射手- 魚:1950年07月16日(1)
 蟹-射手-水瓶:1950年07月24日(1)
 蟹-射手-山羊:1950年07月31日(1)
 蟹-射手-射手:1950年08月08日(1)
 蟹- 蠍 1950年08月(1)~1950年11月(1)
 蟹- 蠍-天秤:1950年08月16日(1)
 蟹- 蠍-乙女:1950年08月23日(1)
 蟹- 蠍-獅子:1950年08月31日(1)
 蟹- 蠍- 蟹:1950年09月07日(1)
 蟹- 蠍-双子:1950年09月15日(1)
 蟹- 蠍-牡牛:1950年09月23日(1)
 蟹- 蠍-牡羊:1950年09月30日(1)
 蟹- 蠍- 魚:1950年10月08日(1)
 蟹- 蠍-水瓶:1950年10月15日(1)
 蟹- 蠍-山羊:1950年10月23日(1)
 蟹- 蠍-射手:1950年10月31日(1)
 蟹- 蠍- 蠍:1950年11月07日(1)
 蟹-天秤 1950年11月(2)~1951年02月(2)
 蟹-天秤- 蠍:1950年11月15日(2)
 蟹-天秤-射手:1950年11月22日(2)
 蟹-天秤-山羊:1950年11月30日(2)
 蟹-天秤-水瓶:1950年12月08日(2)
 蟹-天秤- 魚:1950年12月15日(2)
 蟹-天秤-牡羊:1950年12月23日(2)
 蟹-天秤-牡牛:1950年12月31日(2)
 蟹-天秤-双子:1951年01月07日(2)
 蟹-天秤- 蟹:1951年01月15日(2)
 蟹-天秤-獅子:1951年01月22日(2)
 蟹-天秤-乙女:1951年01月30日(2)
 蟹-天秤-天秤:1951年02月07日(2)
 蟹-乙女 1951年02月(2)~1951年05月(2)
 蟹-乙女-天秤:1951年02月14日(2)
 蟹-乙女- 蠍:1951年02月22日(2)
 蟹-乙女-射手:1951年03月01日(2)
 蟹-乙女-山羊:1951年03月09日(2)
 蟹-乙女-水瓶:1951年03月17日(2)
 蟹-乙女- 魚:1951年03月24日(2)
 蟹-乙女-牡羊:1951年04月01日(2)
 蟹-乙女-牡牛:1951年04月08日(2)
 蟹-乙女-双子:1951年04月16日(2)
 蟹-乙女- 蟹:1951年04月24日(2)
 蟹-乙女-獅子:1951年05月01日(2)
 蟹-乙女-乙女:1951年05月09日(2)
 蟹-獅子 1951年05月(2)~1951年08月(2)
 蟹-獅子-乙女:1951年05月17日(2)
 蟹-獅子-天秤:1951年05月24日(2)
 蟹-獅子- 蠍:1951年06月01日(2)
 蟹-獅子-射手:1951年06月08日(2)
 蟹-獅子-山羊:1951年06月16日(2)
 蟹-獅子-水瓶:1951年06月24日(2)
 蟹-獅子- 魚:1951年07月01日(2)
 蟹-獅子-牡羊:1951年07月09日(2)
 蟹-獅子-牡牛:1951年07月16日(2)
 蟹-獅子-双子:1951年07月24日(2)
 蟹-獅子- 蟹:1951年08月01日(2)
 蟹-獅子-獅子:1951年08月08日(2)
 蟹- 蟹 1951年08月(2)~1951年11月(2)
 蟹- 蟹-双子:1951年08月16日(2)
 蟹- 蟹-牡牛:1951年08月23日(2)
 蟹- 蟹-牡羊:1951年08月31日(2)
 蟹- 蟹- 魚:1951年09月08日(2)
 蟹- 蟹-水瓶:1951年09月15日(2)
 蟹- 蟹-山羊:1951年09月23日(2)
 蟹- 蟹-射手:1951年09月30日(2)
 蟹- 蟹- 蠍:1951年10月08日(2)
 蟹- 蟹-天秤:1951年10月16日(2)
 蟹- 蟹-乙女:1951年10月23日(2)
 蟹- 蟹-獅子:1951年10月31日(2)
 蟹- 蟹- 蟹:1951年11月08日(2)
双子:1951年11月(3)-1955年11月(7)】
双子-牡牛 1951年11月(3)~1952年03月(3)
双子-牡牛-牡羊:1951年11月15日(3)
双子-牡牛- 魚:1951年11月25日(3)
双子-牡牛-水瓶:1951年12月05日(3)
双子-牡牛-山羊:1951年12月16日(3)
双子-牡牛-射手:1951年12月26日(3)
双子-牡牛- 蠍:1952年01月05日(3)
双子-牡牛-天秤:1952年01月15日(3)
双子-牡牛-乙女:1952年01月25日(3)
双子-牡牛-獅子:1952年02月04日(3)
双子-牡牛- 蟹:1952年02月14日(3)
双子-牡牛-双子:1952年02月25日(3)
双子-牡牛-牡牛:1952年03月06日(3)
双子-牡羊 1952年03月(3)~1952年07月(3)
双子-牡羊-牡牛:1952年03月16日(3)
双子-牡羊-双子:1952年03月26日(3)
双子-牡羊- 蟹:1952年04月05日(3)
双子-牡羊-獅子:1952年04月15日(3)
双子-牡羊-乙女:1952年04月25日(3)
双子-牡羊-天秤:1952年05月06日(3)
双子-牡羊- 蠍:1952年05月16日(3)
双子-牡羊-射手:1952年05月26日(3)
双子-牡羊-山羊:1952年06月05日(3)
双子-牡羊-水瓶:1952年06月15日(3)
双子-牡羊- 魚:1952年06月25日(3)
双子-牡羊-牡羊:1952年07月05日(3)
双子- 魚 1952年07月(3)~1952年11月(3)
双子- 魚-牡羊:1952年07月16日(3)
双子- 魚-牡牛:1952年07月26日(3)
双子- 魚-双子:1952年08月05日(3)
双子- 魚- 蟹:1952年08月15日(3)
双子- 魚-獅子:1952年08月25日(3)
双子- 魚-乙女:1952年09月04日(3)
双子- 魚-天秤:1952年09月15日(3)
双子- 魚- 蠍:1952年09月25日(3)
双子- 魚-射手:1952年10月05日(3)
双子- 魚-山羊:1952年10月15日(3)
双子- 魚-水瓶:1952年10月25日(3)
双子- 魚- 魚:1952年11月04日(3)
双子-水瓶 1952年11月(4)~1953年03月(4)
双子-水瓶- 魚:1952年11月14日(4)
双子-水瓶-牡羊:1952年11月25日(4)
双子-水瓶-牡牛:1952年12月05日(4)
双子-水瓶-双子:1952年12月15日(4)
双子-水瓶- 蟹:1952年12月25日(4)
双子-水瓶-獅子:1953年01月04日(4)
双子-水瓶-乙女:1953年01月14日(4)
双子-水瓶-天秤:1953年01月24日(4)
双子-水瓶- 蠍:1953年02月04日(4)
双子-水瓶-射手:1953年02月14日(4)
双子-水瓶-山羊:1953年02月24日(4)
双子-水瓶-水瓶:1953年03月06日(4)
双子-山羊 1953年03月(4)~1953年07月(4)
双子-山羊-射手:1953年03月16日(4)
双子-山羊- 蠍:1953年03月26日(4)
双子-山羊-天秤:1953年04月05日(4)
双子-山羊-乙女:1953年04月16日(4)
双子-山羊-獅子:1953年04月26日(4)
双子-山羊- 蟹:1953年05月06日(4)
双子-山羊-双子:1953年05月16日(4)
双子-山羊-牡牛:1953年05月26日(4)
双子-山羊-牡羊:1953年06月05日(4)
双子-山羊- 魚:1953年06月15日(4)
双子-山羊-水瓶:1953年06月26日(4)
双子-山羊-山羊:1953年07月06日(4)
双子-射手 1953年07月(4)~1953年11月(4)
双子-射手- 蠍:1953年07月16日(4)
双子-射手-天秤:1953年07月26日(4)
双子-射手-乙女:1953年08月05日(4)
双子-射手-獅子:1953年08月15日(4)
双子-射手- 蟹:1953年08月25日(4)
双子-射手-双子:1953年09月05日(4)
双子-射手-牡牛:1953年09月15日(4)
双子-射手-牡羊:1953年09月25日(4)
双子-射手- 魚:1953年10月05日(4)
双子-射手-水瓶:1953年10月15日(4)
双子-射手-山羊:1953年10月25日(4)
双子-射手-射手:1953年11月04日(4)
双子- 蠍 1953年11月(5)~1954年03月(5)
双子- 蠍-天秤:1953年11月15日(5)
双子- 蠍-乙女:1953年11月25日(5)
双子- 蠍-獅子:1953年12月05日(5)
双子- 蠍- 蟹:1953年12月15日(5)
双子- 蠍-双子:1953年12月25日(5)
双子- 蠍-牡牛:1954年01月04日(5)
双子- 蠍-牡羊:1954年01月15日(5)
双子- 蠍- 魚:1954年01月25日(5)
双子- 蠍-水瓶:1954年02月04日(5)
双子- 蠍-山羊:1954年02月14日(5)
双子- 蠍-射手:1954年02月24日(5)
双子- 蠍- 蠍:1954年03月06日(5)
双子-天秤 1954年03月(5)~1954年07月(5)
双子-天秤- 蠍:1954年03月16日(5)
双子-天秤-射手:1954年03月27日(5)
双子-天秤-山羊:1954年04月06日(5)
双子-天秤-水瓶:1954年04月16日(5)
双子-天秤- 魚:1954年04月26日(5)
双子-天秤-牡羊:1954年05月06日(5)
双子-天秤-牡牛:1954年05月16日(5)
双子-天秤-双子:1954年05月26日(5)
双子-天秤- 蟹:1954年06月06日(5)
双子-天秤-獅子:1954年06月16日(5)
双子-天秤-乙女:1954年06月26日(5)
双子-天秤-天秤:1954年07月06日(5)
双子-乙女 1954年07月(5)~1954年11月(5)
双子-乙女-天秤:1954年07月16日(5)
双子-乙女- 蠍:1954年07月26日(5)
双子-乙女-射手:1954年08月05日(5)
双子-乙女-山羊:1954年08月16日(5)
双子-乙女-水瓶:1954年08月26日(5)
双子-乙女- 魚:1954年09月05日(5)
双子-乙女-牡羊:1954年09月15日(5)
双子-乙女-牡牛:1954年09月25日(5)
双子-乙女-双子:1954年10月05日(5)
双子-乙女- 蟹:1954年10月15日(5)
双子-乙女-獅子:1954年10月26日(5)
双子-乙女-乙女:1954年11月05日(5)
双子-獅子 1954年11月(6)~1955年03月(6)
双子-獅子-乙女:1954年11月15日(6)
双子-獅子-天秤:1954年11月25日(6)
双子-獅子- 蠍:1954年12月05日(6)
双子-獅子-射手:1954年12月15日(6)
双子-獅子-山羊:1954年12月25日(6)
双子-獅子-水瓶:1955年01月05日(6)
双子-獅子- 魚:1955年01月15日(6)
双子-獅子-牡羊:1955年01月25日(6)
双子-獅子-牡牛:1955年02月04日(6)
双子-獅子-双子:1955年02月14日(6)
双子-獅子- 蟹:1955年02月24日(6)
双子-獅子-獅子:1955年03月06日(6)
双子- 蟹 1955年03月(6)~1955年07月(6)
双子- 蟹-双子:1955年03月17日(6)
双子- 蟹-牡牛:1955年03月27日(6)
双子- 蟹-牡羊:1955年04月06日(6)
双子- 蟹- 魚:1955年04月16日(6)
双子- 蟹-水瓶:1955年04月26日(6)
双子- 蟹-山羊:1955年05月06日(6)
双子- 蟹-射手:1955年05月17日(6)
双子- 蟹- 蠍:1955年05月27日(6)
双子- 蟹-天秤:1955年06月06日(6)
双子- 蟹-乙女:1955年06月16日(6)
双子- 蟹-獅子:1955年06月26日(6)
双子- 蟹- 蟹:1955年07月06日(6)
双子-双子 1955年07月(6)~1955年11月(6)
双子-双子-牡牛:1955年07月16日(6)
双子-双子-牡羊:1955年07月27日(6)
双子-双子- 魚:1955年08月06日(6)
双子-双子-水瓶:1955年08月16日(6)
双子-双子-山羊:1955年08月26日(6)
双子-双子-射手:1955年09月05日(6)
双子-双子- 蠍:1955年09月15日(6)
双子-双子-天秤:1955年09月25日(6)
双子-双子-乙女:1955年10月06日(6)
双子-双子-獅子:1955年10月16日(6)
双子-双子- 蟹:1955年10月26日(6)
双子-双子-双子:1955年11月05日(6)
牡牛:1955年11月(7)-1959年11月(11)】
牡牛-牡羊 1955年11月(7)~1956年03月(7)
牡牛-牡羊-牡牛:1955年11月15日(7)
牡牛-牡羊-双子:1955年11月25日(7)
牡牛-牡羊- 蟹:1955年12月05日(7)
牡牛-牡羊-獅子:1955年12月16日(7)
牡牛-牡羊-乙女:1955年12月26日(7)
牡牛-牡羊-天秤:1956年01月05日(7)
牡牛-牡羊- 蠍:1956年01月15日(7)
牡牛-牡羊-射手:1956年01月25日(7)
牡牛-牡羊-山羊:1956年02月04日(7)
牡牛-牡羊-水瓶:1956年02月14日(7)
牡牛-牡羊- 魚:1956年02月25日(7)
牡牛-牡羊-牡羊:1956年03月06日(7)
牡牛- 魚 1956年03月(7)~1956年07月(7)
牡牛- 魚-牡羊:1956年03月16日(7)
牡牛- 魚-牡牛:1956年03月26日(7)
牡牛- 魚-双子:1956年04月05日(7)
牡牛- 魚- 蟹:1956年04月15日(7)
牡牛- 魚-獅子:1956年04月25日(7)
牡牛- 魚-乙女:1956年05月06日(7)
牡牛- 魚-天秤:1956年05月16日(7)
牡牛- 魚- 蠍:1956年05月26日(7)
牡牛- 魚-射手:1956年06月05日(7)
牡牛- 魚-山羊:1956年06月15日(7)
牡牛- 魚-水瓶:1956年06月25日(7)
牡牛- 魚- 魚:1956年07月05日(7)
牡牛-水瓶 1956年07月(7)~1956年11月(7)
牡牛-水瓶- 魚:1956年07月16日(7)
牡牛-水瓶-牡羊:1956年07月26日(7)
牡牛-水瓶-牡牛:1956年08月05日(7)
牡牛-水瓶-双子:1956年08月15日(7)
牡牛-水瓶- 蟹:1956年08月25日(7)
牡牛-水瓶-獅子:1956年09月04日(7)
牡牛-水瓶-乙女:1956年09月15日(7)
牡牛-水瓶-天秤:1956年09月25日(7)
牡牛-水瓶- 蠍:1956年10月05日(7)
牡牛-水瓶-射手:1956年10月15日(7)
牡牛-水瓶-山羊:1956年10月25日(7)
牡牛-水瓶-水瓶:1956年11月04日(7)
牡牛-山羊 1956年11月(8)~1957年03月(8)
牡牛-山羊-射手:1956年11月14日(8)
牡牛-山羊- 蠍:1956年11月25日(8)
牡牛-山羊-天秤:1956年12月05日(8)
牡牛-山羊-乙女:1956年12月15日(8)
牡牛-山羊-獅子:1956年12月25日(8)
牡牛-山羊- 蟹:1957年01月04日(8)
牡牛-山羊-双子:1957年01月14日(8)
牡牛-山羊-牡牛:1957年01月24日(8)
牡牛-山羊-牡羊:1957年02月04日(8)
牡牛-山羊- 魚:1957年02月14日(8)
牡牛-山羊-水瓶:1957年02月24日(8)
牡牛-山羊-山羊:1957年03月06日(8)
牡牛-射手 1957年03月(8)~1957年07月(8)
牡牛-射手- 蠍:1957年03月16日(8)
牡牛-射手-天秤:1957年03月26日(8)
牡牛-射手-乙女:1957年04月05日(8)
牡牛-射手-獅子:1957年04月16日(8)
牡牛-射手- 蟹:1957年04月26日(8)
牡牛-射手-双子:1957年05月06日(8)
牡牛-射手-牡牛:1957年05月16日(8)
牡牛-射手-牡羊:1957年05月26日(8)
牡牛-射手- 魚:1957年06月05日(8)
牡牛-射手-水瓶:1957年06月15日(8)
牡牛-射手-山羊:1957年06月26日(8)
牡牛-射手-射手:1957年07月06日(8)
牡牛- 蠍 1957年07月(8)~1957年11月(8)
牡牛- 蠍-天秤:1957年07月16日(8)
牡牛- 蠍-乙女:1957年07月26日(8)
牡牛- 蠍-獅子:1957年08月05日(8)
牡牛- 蠍- 蟹:1957年08月15日(8)
牡牛- 蠍-双子:1957年08月25日(8)
牡牛- 蠍-牡牛:1957年09月05日(8)
牡牛- 蠍-牡羊:1957年09月15日(8)
牡牛- 蠍- 魚:1957年09月25日(8)
牡牛- 蠍-水瓶:1957年10月05日(8)
牡牛- 蠍-山羊:1957年10月15日(8)
牡牛- 蠍-射手:1957年10月25日(8)
牡牛- 蠍- 蠍:1957年11月04日(8)
牡牛-天秤 1957年11月(9)~1958年03月(9)
牡牛-天秤- 蠍:1957年11月15日(9)
牡牛-天秤-射手:1957年11月25日(9)
牡牛-天秤-山羊:1957年12月05日(9)
牡牛-天秤-水瓶:1957年12月15日(9)
牡牛-天秤- 魚:1957年12月25日(9)
牡牛-天秤-牡羊:1958年01月04日(9)
牡牛-天秤-牡牛:1958年01月15日(9)
牡牛-天秤-双子:1958年01月25日(9)
牡牛-天秤- 蟹:1958年02月04日(9)
牡牛-天秤-獅子:1958年02月14日(9)
牡牛-天秤-乙女:1958年02月24日(9)
牡牛-天秤-天秤:1958年03月06日(9)
牡牛-乙女 1958年03月(9)~1958年07月(9)
牡牛-乙女-天秤:1958年03月16日(9)
牡牛-乙女- 蠍:1958年03月27日(9)
牡牛-乙女-射手:1958年04月06日(9)
牡牛-乙女-山羊:1958年04月16日(9)
牡牛-乙女-水瓶:1958年04月26日(9)
牡牛-乙女- 魚:1958年05月06日(9)
牡牛-乙女-牡羊:1958年05月16日(9)
牡牛-乙女-牡牛:1958年05月26日(9)
牡牛-乙女-双子:1958年06月06日(9)
牡牛-乙女- 蟹:1958年06月16日(9)
牡牛-乙女-獅子:1958年06月26日(9)
牡牛-乙女-乙女:1958年07月06日(9)
牡牛-獅子 1958年07月(9)~1958年11月(9)
牡牛-獅子-乙女:1958年07月16日(9)
牡牛-獅子-天秤:1958年07月26日(9)
牡牛-獅子- 蠍:1958年08月05日(9)
牡牛-獅子-射手:1958年08月16日(9)
牡牛-獅子-山羊:1958年08月26日(9)
牡牛-獅子-水瓶:1958年09月05日(9)
牡牛-獅子- 魚:1958年09月15日(9)
牡牛-獅子-牡羊:1958年09月25日(9)
牡牛-獅子-牡牛:1958年10月05日(9)
牡牛-獅子-双子:1958年10月15日(9)
牡牛-獅子- 蟹:1958年10月26日(9)
牡牛-獅子-獅子:1958年11月05日(9)
牡牛- 蟹 1958年11月(10)~1959年03月(10)
牡牛- 蟹-双子:1958年11月15日(10)
牡牛- 蟹-牡牛:1958年11月25日(10)
牡牛- 蟹-牡羊:1958年12月05日(10)
牡牛- 蟹- 魚:1958年12月15日(10)
牡牛- 蟹-水瓶:1958年12月25日(10)
牡牛- 蟹-山羊:1959年01月05日(10)
牡牛- 蟹-射手:1959年01月15日(10)
牡牛- 蟹- 蠍:1959年01月25日(10)
牡牛- 蟹-天秤:1959年02月04日(10)
牡牛- 蟹-乙女:1959年02月14日(10)
牡牛- 蟹-獅子:1959年02月24日(10)
牡牛- 蟹- 蟹:1959年03月06日(10)
牡牛-双子 1959年03月(10)~1959年07月(10)
牡牛-双子-牡牛:1959年03月17日(10)
牡牛-双子-牡羊:1959年03月27日(10)
牡牛-双子- 魚:1959年04月06日(10)
牡牛-双子-水瓶:1959年04月16日(10)
牡牛-双子-山羊:1959年04月26日(10)
牡牛-双子-射手:1959年05月06日(10)
牡牛-双子- 蠍:1959年05月17日(10)
牡牛-双子-天秤:1959年05月27日(10)
牡牛-双子-乙女:1959年06月06日(10)
牡牛-双子-獅子:1959年06月16日(10)
牡牛-双子- 蟹:1959年06月26日(10)
牡牛-双子-双子:1959年07月06日(10)
牡牛-牡牛 1959年07月(10)~1959年11月(10)
牡牛-牡牛-牡羊:1959年07月16日(10)
牡牛-牡牛- 魚:1959年07月27日(10)
牡牛-牡牛-水瓶:1959年08月06日(10)
牡牛-牡牛-山羊:1959年08月16日(10)
牡牛-牡牛-射手:1959年08月26日(10)
牡牛-牡牛- 蠍:1959年09月05日(10)
牡牛-牡牛-天秤:1959年09月15日(10)
牡牛-牡牛-乙女:1959年09月25日(10)
牡牛-牡牛-獅子:1959年10月06日(10)
牡牛-牡牛- 蟹:1959年10月16日(10)
牡牛-牡牛-双子:1959年10月26日(10)
牡牛-牡牛-牡牛:1959年11月05日(10)
牡羊:1959年11月(11)-1966年11月(18)】
牡羊-牡牛 1959年11月(11)~1960年06月(11)
牡羊-牡牛-牡羊:1959年11月15日(11)
牡羊-牡牛- 魚:1959年12月03日(11)
牡羊-牡牛-水瓶:1959年12月21日(11)
牡羊-牡牛-山羊:1960年01月07日(11)
牡羊-牡牛-射手:1960年01月25日(11)
牡羊-牡牛- 蠍:1960年02月12日(11)
牡羊-牡牛-天秤:1960年03月01日(11)
牡羊-牡牛-乙女:1960年03月18日(11)
牡羊-牡牛-獅子:1960年04月05日(11)
牡羊-牡牛- 蟹:1960年04月23日(11)
牡羊-牡牛-双子:1960年05月11日(11)
牡羊-牡牛-牡牛:1960年05月28日(11)
牡羊-双子 1960年06月(11)~1961年01月(11)
牡羊-双子-牡牛:1960年06月15日(11)
牡羊-双子-牡羊:1960年07月03日(11)
牡羊-双子- 魚:1960年07月21日(11)
牡羊-双子-水瓶:1960年08月07日(11)
牡羊-双子-山羊:1960年08月25日(11)
牡羊-双子-射手:1960年09月12日(11)
牡羊-双子- 蠍:1960年09月30日(11)
牡羊-双子-天秤:1960年10月17日(11)
牡羊-双子-乙女:1960年11月04日(11)
牡羊-双子-獅子:1960年11月22日(12)
牡羊-双子- 蟹:1960年12月10日(12)
牡羊-双子-双子:1960年12月28日(12)
牡羊- 蟹 1961年01月(12)~1961年08月(12)
牡羊- 蟹-双子:1961年01月14日(12)
牡羊- 蟹-牡牛:1961年02月01日(12)
牡羊- 蟹-牡羊:1961年02月19日(12)
牡羊- 蟹- 魚:1961年03月09日(12)
牡羊- 蟹-水瓶:1961年03月26日(12)
牡羊- 蟹-山羊:1961年04月13日(12)
牡羊- 蟹-射手:1961年05月01日(12)
牡羊- 蟹- 蠍:1961年05月19日(12)
牡羊- 蟹-天秤:1961年06月05日(12)
牡羊- 蟹-乙女:1961年06月23日(12)
牡羊- 蟹-獅子:1961年07月11日(12)
牡羊- 蟹- 蟹:1961年07月29日(12)
牡羊-獅子 1961年08月(12)~1962年03月(12)
牡羊-獅子-乙女:1961年08月15日(12)
牡羊-獅子-天秤:1961年09月02日(12)
牡羊-獅子- 蠍:1961年09月20日(12)
牡羊-獅子-射手:1961年10月08日(12)
牡羊-獅子-山羊:1961年10月25日(12)
牡羊-獅子-水瓶:1961年11月12日(12)
牡羊-獅子- 魚:1961年11月30日(13)
牡羊-獅子-牡羊:1961年12月18日(13)
牡羊-獅子-牡牛:1962年01月04日(13)
牡羊-獅子-双子:1962年01月22日(13)
牡羊-獅子- 蟹:1962年02月09日(13)
牡羊-獅子-獅子:1962年02月27日(13)
牡羊-乙女 1962年03月(13)~1962年10月(13)
牡羊-乙女-天秤:1962年03月16日(13)
牡羊-乙女- 蠍:1962年04月03日(13)
牡羊-乙女-射手:1962年04月21日(13)
牡羊-乙女-山羊:1962年05月09日(13)
牡羊-乙女-水瓶:1962年05月26日(13)
牡羊-乙女- 魚:1962年06月13日(13)
牡羊-乙女-牡羊:1962年07月01日(13)
牡羊-乙女-牡牛:1962年07月19日(13)
牡羊-乙女-双子:1962年08月05日(13)
牡羊-乙女- 蟹:1962年08月23日(13)
牡羊-乙女-獅子:1962年09月10日(13)
牡羊-乙女-乙女:1962年09月28日(13)
牡羊-天秤 1962年10月(13)~1963年05月(13)
牡羊-天秤- 蠍:1962年10月15日(13)
牡羊-天秤-射手:1962年11月02日(13)
牡羊-天秤-山羊:1962年11月20日(14)
牡羊-天秤-水瓶:1962年12月08日(14)
牡羊-天秤- 魚:1962年12月25日(14)
牡羊-天秤-牡羊:1963年01月12日(14)
牡羊-天秤-牡牛:1963年01月30日(14)
牡羊-天秤-双子:1963年02月17日(14)
牡羊-天秤- 蟹:1963年03月06日(14)
牡羊-天秤-獅子:1963年03月24日(14)
牡羊-天秤-乙女:1963年04月11日(14)
牡羊-天秤-天秤:1963年04月29日(14)
牡羊- 蠍 1963年05月(14)~1963年12月(14)
牡羊- 蠍-天秤:1963年05月17日(14)
牡羊- 蠍-乙女:1963年06月03日(14)
牡羊- 蠍-獅子:1963年06月21日(14)
牡羊- 蠍- 蟹:1963年07月09日(14)
牡羊- 蠍-双子:1963年07月27日(14)
牡羊- 蠍-牡牛:1963年08月13日(14)
牡羊- 蠍-牡羊:1963年08月31日(14)
牡羊- 蠍- 魚:1963年09月18日(14)
牡羊- 蠍-水瓶:1963年10月06日(14)
牡羊- 蠍-山羊:1963年10月23日(14)
牡羊- 蠍-射手:1963年11月10日(14)
牡羊- 蠍- 蠍:1963年11月28日(15)
牡羊-射手 1963年12月(15)~1964年07月(15)
牡羊-射手- 蠍:1963年12月16日(15)
牡羊-射手-天秤:1964年01月02日(15)
牡羊-射手-乙女:1964年01月20日(15)
牡羊-射手-獅子:1964年02月07日(15)
牡羊-射手- 蟹:1964年02月25日(15)
牡羊-射手-双子:1964年03月13日(15)
牡羊-射手-牡牛:1964年03月31日(15)
牡羊-射手-牡羊:1964年04月18日(15)
牡羊-射手- 魚:1964年05月06日(15)
牡羊-射手-水瓶:1964年05月23日(15)
牡羊-射手-山羊:1964年06月10日(15)
牡羊-射手-射手:1964年06月28日(15)
牡羊-山羊 1964年07月(15)~1965年02月(15)
牡羊-山羊-射手:1964年07月16日(15)
牡羊-山羊- 蠍:1964年08月02日(15)
牡羊-山羊-天秤:1964年08月20日(15)
牡羊-山羊-乙女:1964年09月07日(15)
牡羊-山羊-獅子:1964年09月25日(15)
牡羊-山羊- 蟹:1964年10月12日(15)
牡羊-山羊-双子:1964年10月30日(15)
牡羊-山羊-牡牛:1964年11月17日(16)
牡羊-山羊-牡羊:1964年12月05日(16)
牡羊-山羊- 魚:1964年12月22日(16)
牡羊-山羊-水瓶:1965年01月09日(16)
牡羊-山羊-山羊:1965年01月27日(16)
牡羊-水瓶 1965年02月(16)~1965年09月(16)
牡羊-水瓶- 魚:1965年02月14日(16)
牡羊-水瓶-牡羊:1965年03月03日(16)
牡羊-水瓶-牡牛:1965年03月21日(16)
牡羊-水瓶-双子:1965年04月08日(16)
牡羊-水瓶- 蟹:1965年04月26日(16)
牡羊-水瓶-獅子:1965年05月13日(16)
牡羊-水瓶-乙女:1965年05月31日(16)
牡羊-水瓶-天秤:1965年06月18日(16)
牡羊-水瓶- 蠍:1965年07月06日(16)
牡羊-水瓶-射手:1965年07月23日(16)
牡羊-水瓶-山羊:1965年08月10日(16)
牡羊-水瓶-水瓶:1965年08月28日(16)
牡羊- 魚 1965年09月(16)~1966年04月(16)
牡羊- 魚-牡羊:1965年09月15日(16)
牡羊- 魚-牡牛:1965年10月03日(16)
牡羊- 魚-双子:1965年10月20日(16)
牡羊- 魚- 蟹:1965年11月07日(16)
牡羊- 魚-獅子:1965年11月25日(17)
牡羊- 魚-乙女:1965年12月13日(17)
牡羊- 魚-天秤:1965年12月30日(17)
牡羊- 魚- 蠍:1966年01月17日(17)
牡羊- 魚-射手:1966年02月04日(17)
牡羊- 魚-山羊:1966年02月22日(17)
牡羊- 魚-水瓶:1966年03月11日(17)
牡羊- 魚- 魚:1966年03月29日(17)
牡羊-牡羊 1966年04月(17)~1966年11月(17)
牡羊-牡羊-牡牛:1966年04月16日(17)
牡羊-牡羊-双子:1966年05月04日(17)
牡羊-牡羊- 蟹:1966年05月21日(17)
牡羊-牡羊-獅子:1966年06月08日(17)
牡羊-牡羊-乙女:1966年06月26日(17)
牡羊-牡羊-天秤:1966年07月14日(17)
牡羊-牡羊- 蠍:1966年07月31日(17)
牡羊-牡羊-射手:1966年08月18日(17)
牡羊-牡羊-山羊:1966年09月05日(17)
牡羊-牡羊-水瓶:1966年09月23日(17)
牡羊-牡羊- 魚:1966年10月10日(17)
牡羊-牡羊-牡羊:1966年10月28日(17)
 魚:1966年11月(18)-1969年11月(21)】
 魚-牡羊 1966年11月(18)~1967年02月(18)
 魚-牡羊-牡牛:1966年11月15日(18)
 魚-牡羊-双子:1966年11月22日(18)
 魚-牡羊- 蟹:1966年11月30日(18)
 魚-牡羊-獅子:1966年12月08日(18)
 魚-牡羊-乙女:1966年12月15日(18)
 魚-牡羊-天秤:1966年12月23日(18)
 魚-牡羊- 蠍:1966年12月31日(18)
 魚-牡羊-射手:1967年01月07日(18)
 魚-牡羊-山羊:1967年01月15日(18)
 魚-牡羊-水瓶:1967年01月22日(18)
 魚-牡羊- 魚:1967年01月30日(18)
 魚-牡羊-牡羊:1967年02月07日(18)
 魚-牡牛 1967年02月(18)~1967年05月(18)
 魚-牡牛-牡羊:1967年02月14日(18)
 魚-牡牛- 魚:1967年02月22日(18)
 魚-牡牛-水瓶:1967年03月01日(18)
 魚-牡牛-山羊:1967年03月09日(18)
 魚-牡牛-射手:1967年03月17日(18)
 魚-牡牛- 蠍:1967年03月24日(18)
 魚-牡牛-天秤:1967年04月01日(18)
 魚-牡牛-乙女:1967年04月08日(18)
 魚-牡牛-獅子:1967年04月16日(18)
 魚-牡牛- 蟹:1967年04月24日(18)
 魚-牡牛-双子:1967年05月01日(18)
 魚-牡牛-牡牛:1967年05月09日(18)
 魚-双子 1967年05月(18)~1967年08月(18)
 魚-双子-牡牛:1967年05月17日(18)
 魚-双子-牡羊:1967年05月24日(18)
 魚-双子- 魚:1967年06月01日(18)
 魚-双子-水瓶:1967年06月08日(18)
 魚-双子-山羊:1967年06月16日(18)
 魚-双子-射手:1967年06月24日(18)
 魚-双子- 蠍:1967年07月01日(18)
 魚-双子-天秤:1967年07月09日(18)
 魚-双子-乙女:1967年07月16日(18)
 魚-双子-獅子:1967年07月24日(18)
 魚-双子- 蟹:1967年08月01日(18)
 魚-双子-双子:1967年08月08日(18)
 魚- 蟹 1967年08月(18)~1967年11月(18)
 魚- 蟹-双子:1967年08月16日(18)
 魚- 蟹-牡牛:1967年08月23日(18)
 魚- 蟹-牡羊:1967年08月31日(18)
 魚- 蟹- 魚:1967年09月08日(18)
 魚- 蟹-水瓶:1967年09月15日(18)
 魚- 蟹-山羊:1967年09月23日(18)
 魚- 蟹-射手:1967年09月30日(18)
 魚- 蟹- 蠍:1967年10月08日(18)
 魚- 蟹-天秤:1967年10月16日(18)
 魚- 蟹-乙女:1967年10月23日(18)
 魚- 蟹-獅子:1967年10月31日(18)
 魚- 蟹- 蟹:1967年11月08日(18)
 魚-獅子 1967年11月(19)~1968年02月(19)
 魚-獅子-乙女:1967年11月15日(19)
 魚-獅子-天秤:1967年11月23日(19)
 魚-獅子- 蠍:1967年11月30日(19)
 魚-獅子-射手:1967年12月08日(19)
 魚-獅子-山羊:1967年12月16日(19)
 魚-獅子-水瓶:1967年12月23日(19)
 魚-獅子- 魚:1967年12月31日(19)
 魚-獅子-牡羊:1968年01月07日(19)
 魚-獅子-牡牛:1968年01月15日(19)
 魚-獅子-双子:1968年01月23日(19)
 魚-獅子- 蟹:1968年01月30日(19)
 魚-獅子-獅子:1968年02月07日(19)
 魚-乙女 1968年02月(19)~1968年05月(19)
 魚-乙女-天秤:1968年02月14日(19)
 魚-乙女- 蠍:1968年02月22日(19)
 魚-乙女-射手:1968年03月01日(19)
 魚-乙女-山羊:1968年03月08日(19)
 魚-乙女-水瓶:1968年03月16日(19)
 魚-乙女- 魚:1968年03月23日(19)
 魚-乙女-牡羊:1968年03月31日(19)
 魚-乙女-牡牛:1968年04月08日(19)
 魚-乙女-双子:1968年04月15日(19)
 魚-乙女- 蟹:1968年04月23日(19)
 魚-乙女-獅子:1968年05月01日(19)
 魚-乙女-乙女:1968年05月08日(19)
 魚-天秤 1968年05月(19)~1968年08月(19)
 魚-天秤- 蠍:1968年05月16日(19)
 魚-天秤-射手:1968年05月23日(19)
 魚-天秤-山羊:1968年05月31日(19)
 魚-天秤-水瓶:1968年06月08日(19)
 魚-天秤- 魚:1968年06月15日(19)
 魚-天秤-牡羊:1968年06月23日(19)
 魚-天秤-牡牛:1968年06月30日(19)
 魚-天秤-双子:1968年07月08日(19)
 魚-天秤- 蟹:1968年07月16日(19)
 魚-天秤-獅子:1968年07月23日(19)
 魚-天秤-乙女:1968年07月31日(19)
 魚-天秤-天秤:1968年08月07日(19)
 魚- 蠍 1968年08月(19)~1968年11月(19)
 魚- 蠍-天秤:1968年08月15日(19)
 魚- 蠍-乙女:1968年08月23日(19)
 魚- 蠍-獅子:1968年08月30日(19)
 魚- 蠍- 蟹:1968年09月07日(19)
 魚- 蠍-双子:1968年09月15日(19)
 魚- 蠍-牡牛:1968年09月22日(19)
 魚- 蠍-牡羊:1968年09月30日(19)
 魚- 蠍- 魚:1968年10月07日(19)
 魚- 蠍-水瓶:1968年10月15日(19)
 魚- 蠍-山羊:1968年10月23日(19)
 魚- 蠍-射手:1968年10月30日(19)
 魚- 蠍- 蠍:1968年11月07日(19)
 魚-射手 1968年11月(20)~1969年02月(20)
 魚-射手- 蠍:1968年11月14日(20)
 魚-射手-天秤:1968年11月22日(20)
 魚-射手-乙女:1968年11月30日(20)
 魚-射手-獅子:1968年12月07日(20)
 魚-射手- 蟹:1968年12月15日(20)
 魚-射手-双子:1968年12月22日(20)
 魚-射手-牡牛:1968年12月30日(20)
 魚-射手-牡羊:1969年01月07日(20)
 魚-射手- 魚:1969年01月14日(20)
 魚-射手-水瓶:1969年01月22日(20)
 魚-射手-山羊:1969年01月29日(20)
 魚-射手-射手:1969年02月06日(20)
 魚-山羊 1969年02月(20)~1969年05月(20)
 魚-山羊-射手:1969年02月14日(20)
 魚-山羊- 蠍:1969年02月21日(20)
 魚-山羊-天秤:1969年03月01日(20)
 魚-山羊-乙女:1969年03月09日(20)
 魚-山羊-獅子:1969年03月16日(20)
 魚-山羊- 蟹:1969年03月24日(20)
 魚-山羊-双子:1969年03月31日(20)
 魚-山羊-牡牛:1969年04月08日(20)
 魚-山羊-牡羊:1969年04月16日(20)
 魚-山羊- 魚:1969年04月23日(20)
 魚-山羊-水瓶:1969年05月01日(20)
 魚-山羊-山羊:1969年05月08日(20)
 魚-水瓶 1969年05月(20)~1969年08月(20)
 魚-水瓶- 魚:1969年05月16日(20)
 魚-水瓶-牡羊:1969年05月24日(20)
 魚-水瓶-牡牛:1969年05月31日(20)
 魚-水瓶-双子:1969年06月08日(20)
 魚-水瓶- 蟹:1969年06月15日(20)
 魚-水瓶-獅子:1969年06月23日(20)
 魚-水瓶-乙女:1969年07月01日(20)
 魚-水瓶-天秤:1969年07月08日(20)
 魚-水瓶- 蠍:1969年07月16日(20)
 魚-水瓶-射手:1969年07月23日(20)
 魚-水瓶-山羊:1969年07月31日(20)
 魚-水瓶-水瓶:1969年08月08日(20)
 魚- 魚 1969年08月(20)~1969年11月(20)
 魚- 魚-牡羊:1969年08月15日(20)
 魚- 魚-牡牛:1969年08月23日(20)
 魚- 魚-双子:1969年08月31日(20)
 魚- 魚- 蟹:1969年09月07日(20)
 魚- 魚-獅子:1969年09月15日(20)
 魚- 魚-乙女:1969年09月22日(20)
 魚- 魚-天秤:1969年09月30日(20)
 魚- 魚- 蠍:1969年10月08日(20)
 魚- 魚-射手:1969年10月15日(20)
 魚- 魚-山羊:1969年10月23日(20)
 魚- 魚-水瓶:1969年10月30日(20)
 魚- 魚- 魚:1969年11月07日(20)
水瓶:1969年11月(21)-1979年11月(31)】
水瓶- 魚 1969年11月(21)~1970年09月(21)
水瓶- 魚-牡羊:1969年11月15日(21)
水瓶- 魚-牡牛:1969年12月10日(21)
水瓶- 魚-双子:1970年01月04日(21)
水瓶- 魚- 蟹:1970年01月30日(21)
水瓶- 魚-獅子:1970年02月24日(21)
水瓶- 魚-乙女:1970年03月21日(21)
水瓶- 魚-天秤:1970年04月16日(21)
水瓶- 魚- 蠍:1970年05月11日(21)
水瓶- 魚-射手:1970年06月06日(21)
水瓶- 魚-山羊:1970年07月01日(21)
水瓶- 魚-水瓶:1970年07月26日(21)
水瓶- 魚- 魚:1970年08月21日(21)
水瓶-牡羊 1970年09月(21)~1971年07月(21)
水瓶-牡羊-牡牛:1970年09月15日(21)
水瓶-牡羊-双子:1970年10月10日(21)
水瓶-牡羊- 蟹:1970年11月05日(21)
水瓶-牡羊-獅子:1970年11月30日(22)
水瓶-牡羊-乙女:1970年12月25日(22)
水瓶-牡羊-天秤:1971年01月20日(22)
水瓶-牡羊- 蠍:1971年02月14日(22)
水瓶-牡羊-射手:1971年03月12日(22)
水瓶-牡羊-山羊:1971年04月06日(22)
水瓶-牡羊-水瓶:1971年05月01日(22)
水瓶-牡羊- 魚:1971年05月27日(22)
水瓶-牡羊-牡羊:1971年06月21日(22)
水瓶-牡牛 1971年07月(22)~1972年05月(22)
水瓶-牡牛-牡羊:1971年07月16日(22)
水瓶-牡牛- 魚:1971年08月11日(22)
水瓶-牡牛-水瓶:1971年09月05日(22)
水瓶-牡牛-山羊:1971年09月30日(22)
水瓶-牡牛-射手:1971年10月26日(22)
水瓶-牡牛- 蠍:1971年11月20日(23)
水瓶-牡牛-天秤:1971年12月16日(23)
水瓶-牡牛-乙女:1972年01月10日(23)
水瓶-牡牛-獅子:1972年02月04日(23)
水瓶-牡牛- 蟹:1972年03月01日(23)
水瓶-牡牛-双子:1972年03月26日(23)
水瓶-牡牛-牡牛:1972年04月20日(23)
水瓶-双子 1972年05月(23)~1973年03月(23)
水瓶-双子-牡牛:1972年05月16日(23)
水瓶-双子-牡羊:1972年06月10日(23)
水瓶-双子- 魚:1972年07月05日(23)
水瓶-双子-水瓶:1972年07月31日(23)
水瓶-双子-山羊:1972年08月25日(23)
水瓶-双子-射手:1972年09月20日(23)
水瓶-双子- 蠍:1972年10月15日(23)
水瓶-双子-天秤:1972年11月09日(23)
水瓶-双子-乙女:1972年12月05日(24)
水瓶-双子-獅子:1972年12月30日(24)
水瓶-双子- 蟹:1973年01月24日(24)
水瓶-双子-双子:1973年02月19日(24)
水瓶- 蟹 1973年03月(24)~1974年01月(24)
水瓶- 蟹-双子:1973年03月16日(24)
水瓶- 蟹-牡牛:1973年04月10日(24)
水瓶- 蟹-牡羊:1973年05月06日(24)
水瓶- 蟹- 魚:1973年05月31日(24)
水瓶- 蟹-水瓶:1973年06月26日(24)
水瓶- 蟹-山羊:1973年07月21日(24)
水瓶- 蟹-射手:1973年08月15日(24)
水瓶- 蟹- 蠍:1973年09月10日(24)
水瓶- 蟹-天秤:1973年10月05日(24)
水瓶- 蟹-乙女:1973年10月30日(24)
水瓶- 蟹-獅子:1973年11月25日(25)
水瓶- 蟹- 蟹:1973年12月20日(25)
水瓶-獅子 1974年01月(25)~1974年11月(25)
水瓶-獅子-乙女:1974年01月15日(25)
水瓶-獅子-天秤:1974年02月09日(25)
水瓶-獅子- 蠍:1974年03月06日(25)
水瓶-獅子-射手:1974年04月01日(25)
水瓶-獅子-山羊:1974年04月26日(25)
水瓶-獅子-水瓶:1974年05月21日(25)
水瓶-獅子- 魚:1974年06月16日(25)
水瓶-獅子-牡羊:1974年07月11日(25)
水瓶-獅子-牡牛:1974年08月05日(25)
水瓶-獅子-双子:1974年08月31日(25)
水瓶-獅子- 蟹:1974年09月25日(25)
水瓶-獅子-獅子:1974年10月21日(25)
水瓶-乙女 1974年11月(26)~1975年09月(26)
水瓶-乙女-天秤:1974年11月15日(26)
水瓶-乙女- 蠍:1974年12月10日(26)
水瓶-乙女-射手:1975年01月05日(26)
水瓶-乙女-山羊:1975年01月30日(26)
水瓶-乙女-水瓶:1975年02月24日(26)
水瓶-乙女- 魚:1975年03月22日(26)
水瓶-乙女-牡羊:1975年04月16日(26)
水瓶-乙女-牡牛:1975年05月11日(26)
水瓶-乙女-双子:1975年06月06日(26)
水瓶-乙女- 蟹:1975年07月01日(26)
水瓶-乙女-獅子:1975年07月27日(26)
水瓶-乙女-乙女:1975年08月21日(26)
水瓶-天秤 1975年09月(26)~1976年07月(26)
水瓶-天秤- 蠍:1975年09月15日(26)
水瓶-天秤-射手:1975年10月11日(26)
水瓶-天秤-山羊:1975年11月05日(26)
水瓶-天秤-水瓶:1975年11月30日(27)
水瓶-天秤- 魚:1975年12月26日(27)
水瓶-天秤-牡羊:1976年01月20日(27)
水瓶-天秤-牡牛:1976年02月14日(27)
水瓶-天秤-双子:1976年03月11日(27)
水瓶-天秤- 蟹:1976年04月05日(27)
水瓶-天秤-獅子:1976年05月01日(27)
水瓶-天秤-乙女:1976年05月26日(27)
水瓶-天秤-天秤:1976年06月20日(27)
水瓶- 蠍 1976年07月(27)~1977年05月(27)
水瓶- 蠍-天秤:1976年07月16日(27)
水瓶- 蠍-乙女:1976年08月10日(27)
水瓶- 蠍-獅子:1976年09月04日(27)
水瓶- 蠍- 蟹:1976年09月30日(27)
水瓶- 蠍-双子:1976年10月25日(27)
水瓶- 蠍-牡牛:1976年11月19日(28)
水瓶- 蠍-牡羊:1976年12月15日(28)
水瓶- 蠍- 魚:1977年01月09日(28)
水瓶- 蠍-水瓶:1977年02月04日(28)
水瓶- 蠍-山羊:1977年03月01日(28)
水瓶- 蠍-射手:1977年03月26日(28)
水瓶- 蠍- 蠍:1977年04月21日(28)
水瓶-射手 1977年05月(28)~1978年03月(28)
水瓶-射手- 蠍:1977年05月16日(28)
水瓶-射手-天秤:1977年06月10日(28)
水瓶-射手-乙女:1977年07月06日(28)
水瓶-射手-獅子:1977年07月31日(28)
水瓶-射手- 蟹:1977年08月25日(28)
水瓶-射手-双子:1977年09月20日(28)
水瓶-射手-牡牛:1977年10月15日(28)
水瓶-射手-牡羊:1977年11月10日(28)
水瓶-射手- 魚:1977年12月05日(29)
水瓶-射手-水瓶:1977年12月30日(29)
水瓶-射手-山羊:1978年01月25日(29)
水瓶-射手-射手:1978年02月19日(29)
水瓶-山羊 1978年03月(29)~1979年01月(29)
水瓶-山羊-射手:1978年03月16日(29)
水瓶-山羊- 蠍:1978年04月11日(29)
水瓶-山羊-天秤:1978年05月06日(29)
水瓶-山羊-乙女:1978年05月31日(29)
水瓶-山羊-獅子:1978年06月26日(29)
水瓶-山羊- 蟹:1978年07月21日(29)
水瓶-山羊-双子:1978年08月16日(29)
水瓶-山羊-牡牛:1978年09月10日(29)
水瓶-山羊-牡羊:1978年10月05日(29)
水瓶-山羊- 魚:1978年10月31日(29)
水瓶-山羊-水瓶:1978年11月25日(30)
水瓶-山羊-山羊:1978年12月20日(30)
水瓶-水瓶 1979年01月(30)~1979年11月(30)
水瓶-水瓶- 魚:1979年01月15日(30)
水瓶-水瓶-牡羊:1979年02月09日(30)
水瓶-水瓶-牡牛:1979年03月06日(30)
水瓶-水瓶-双子:1979年04月01日(30)
水瓶-水瓶- 蟹:1979年04月26日(30)
水瓶-水瓶-獅子:1979年05月22日(30)
水瓶-水瓶-乙女:1979年06月16日(30)
水瓶-水瓶-天秤:1979年07月11日(30)
水瓶-水瓶- 蠍:1979年08月06日(30)
水瓶-水瓶-射手:1979年08月31日(30)
水瓶-水瓶-山羊:1979年09月25日(30)
水瓶-水瓶-水瓶:1979年10月21日(30)
山羊:1979年11月(31)-1984年11月(36)】
山羊-射手 1979年11月(31)~1980年04月(31)
山羊-射手- 蠍:1979年11月15日(31)
山羊-射手-天秤:1979年11月28日(31)
山羊-射手-乙女:1979年12月10日(31)
山羊-射手-獅子:1979年12月23日(31)
山羊-射手- 蟹:1980年01月05日(31)
山羊-射手-双子:1980年01月18日(31)
山羊-射手-牡牛:1980年01月30日(31)
山羊-射手-牡羊:1980年02月12日(31)
山羊-射手- 魚:1980年02月25日(31)
山羊-射手-水瓶:1980年03月08日(31)
山羊-射手-山羊:1980年03月21日(31)
山羊-射手-射手:1980年04月03日(31)
山羊- 蠍 1980年04月(31)~1980年09月(31)
山羊- 蠍-天秤:1980年04月15日(31)
山羊- 蠍-乙女:1980年04月28日(31)
山羊- 蠍-獅子:1980年05月11日(31)
山羊- 蠍- 蟹:1980年05月23日(31)
山羊- 蠍-双子:1980年06月05日(31)
山羊- 蠍-牡牛:1980年06月18日(31)
山羊- 蠍-牡羊:1980年06月30日(31)
山羊- 蠍- 魚:1980年07月13日(31)
山羊- 蠍-水瓶:1980年07月26日(31)
山羊- 蠍-山羊:1980年08月07日(31)
山羊- 蠍-射手:1980年08月20日(31)
山羊- 蠍- 蠍:1980年09月02日(31)
山羊-天秤 1980年09月(31)~1981年02月(31)
山羊-天秤- 蠍:1980年09月15日(31)
山羊-天秤-射手:1980年09月27日(31)
山羊-天秤-山羊:1980年10月10日(31)
山羊-天秤-水瓶:1980年10月23日(31)
山羊-天秤- 魚:1980年11月04日(31)
山羊-天秤-牡羊:1980年11月17日(32)
山羊-天秤-牡牛:1980年11月30日(32)
山羊-天秤-双子:1980年12月12日(32)
山羊-天秤- 蟹:1980年12月25日(32)
山羊-天秤-獅子:1981年01月07日(32)
山羊-天秤-乙女:1981年01月19日(32)
山羊-天秤-天秤:1981年02月01日(32)
山羊-乙女 1981年02月(32)~1981年07月(32)
山羊-乙女-天秤:1981年02月14日(32)
山羊-乙女- 蠍:1981年02月26日(32)
山羊-乙女-射手:1981年03月11日(32)
山羊-乙女-山羊:1981年03月24日(32)
山羊-乙女-水瓶:1981年04月05日(32)
山羊-乙女- 魚:1981年04月18日(32)
山羊-乙女-牡羊:1981年05月01日(32)
山羊-乙女-牡牛:1981年05月13日(32)
山羊-乙女-双子:1981年05月26日(32)
山羊-乙女- 蟹:1981年06月08日(32)
山羊-乙女-獅子:1981年06月21日(32)
山羊-乙女-乙女:1981年07月03日(32)
山羊-獅子 1981年07月(32)~1981年12月(32)
山羊-獅子-乙女:1981年07月16日(32)
山羊-獅子-天秤:1981年07月29日(32)
山羊-獅子- 蠍:1981年08月10日(32)
山羊-獅子-射手:1981年08月23日(32)
山羊-獅子-山羊:1981年09月05日(32)
山羊-獅子-水瓶:1981年09月17日(32)
山羊-獅子- 魚:1981年09月30日(32)
山羊-獅子-牡羊:1981年10月13日(32)
山羊-獅子-牡牛:1981年10月25日(32)
山羊-獅子-双子:1981年11月07日(32)
山羊-獅子- 蟹:1981年11月20日(33)
山羊-獅子-獅子:1981年12月02日(33)
山羊- 蟹 1981年12月(33)~1982年05月(33)
山羊- 蟹-双子:1981年12月15日(33)
山羊- 蟹-牡牛:1981年12月28日(33)
山羊- 蟹-牡羊:1982年01月09日(33)
山羊- 蟹- 魚:1982年01月22日(33)
山羊- 蟹-水瓶:1982年02月04日(33)
山羊- 蟹-山羊:1982年02月16日(33)
山羊- 蟹-射手:1982年03月01日(33)
山羊- 蟹- 蠍:1982年03月14日(33)
山羊- 蟹-天秤:1982年03月27日(33)
山羊- 蟹-乙女:1982年04月08日(33)
山羊- 蟹-獅子:1982年04月21日(33)
山羊- 蟹- 蟹:1982年05月04日(33)
山羊-双子 1982年05月(33)~1982年10月(33)
山羊-双子-牡牛:1982年05月16日(33)
山羊-双子-牡羊:1982年05月29日(33)
山羊-双子- 魚:1982年06月11日(33)
山羊-双子-水瓶:1982年06月23日(33)
山羊-双子-山羊:1982年07月06日(33)
山羊-双子-射手:1982年07月19日(33)
山羊-双子- 蠍:1982年07月31日(33)
山羊-双子-天秤:1982年08月13日(33)
山羊-双子-乙女:1982年08月26日(33)
山羊-双子-獅子:1982年09月07日(33)
山羊-双子- 蟹:1982年09月20日(33)
山羊-双子-双子:1982年10月03日(33)
山羊-牡牛 1982年10月(33)~1983年03月(33)
山羊-牡牛-牡羊:1982年10月15日(33)
山羊-牡牛- 魚:1982年10月28日(33)
山羊-牡牛-水瓶:1982年11月10日(33)
山羊-牡牛-山羊:1982年11月22日(34)
山羊-牡牛-射手:1982年12月05日(34)
山羊-牡牛- 蠍:1982年12月18日(34)
山羊-牡牛-天秤:1982年12月31日(34)
山羊-牡牛-乙女:1983年01月12日(34)
山羊-牡牛-獅子:1983年01月25日(34)
山羊-牡牛- 蟹:1983年02月07日(34)
山羊-牡牛-双子:1983年02月19日(34)
山羊-牡牛-牡牛:1983年03月04日(34)
山羊-牡羊 1983年03月(34)~1983年08月(34)
山羊-牡羊-牡牛:1983年03月17日(34)
山羊-牡羊-双子:1983年03月29日(34)
山羊-牡羊- 蟹:1983年04月11日(34)
山羊-牡羊-獅子:1983年04月24日(34)
山羊-牡羊-乙女:1983年05月06日(34)
山羊-牡羊-天秤:1983年05月19日(34)
山羊-牡羊- 蠍:1983年06月01日(34)
山羊-牡羊-射手:1983年06月13日(34)
山羊-牡羊-山羊:1983年06月26日(34)
山羊-牡羊-水瓶:1983年07月09日(34)
山羊-牡羊- 魚:1983年07月21日(34)
山羊-牡羊-牡羊:1983年08月03日(34)
山羊- 魚 1983年08月(34)~1984年01月(34)
山羊- 魚-牡羊:1983年08月16日(34)
山羊- 魚-牡牛:1983年08月29日(34)
山羊- 魚-双子:1983年09月10日(34)
山羊- 魚- 蟹:1983年09月23日(34)
山羊- 魚-獅子:1983年10月06日(34)
山羊- 魚-乙女:1983年10月18日(34)
山羊- 魚-天秤:1983年10月31日(34)
山羊- 魚- 蠍:1983年11月13日(34)
山羊- 魚-射手:1983年11月25日(35)
山羊- 魚-山羊:1983年12月08日(35)
山羊- 魚-水瓶:1983年12月21日(35)
山羊- 魚- 魚:1984年01月02日(35)
山羊-水瓶 1984年01月(35)~1984年06月(35)
山羊-水瓶- 魚:1984年01月15日(35)
山羊-水瓶-牡羊:1984年01月28日(35)
山羊-水瓶-牡牛:1984年02月09日(35)
山羊-水瓶-双子:1984年02月22日(35)
山羊-水瓶- 蟹:1984年03月06日(35)
山羊-水瓶-獅子:1984年03月18日(35)
山羊-水瓶-乙女:1984年03月31日(35)
山羊-水瓶-天秤:1984年04月13日(35)
山羊-水瓶- 蠍:1984年04月25日(35)
山羊-水瓶-射手:1984年05月08日(35)
山羊-水瓶-山羊:1984年05月21日(35)
山羊-水瓶-水瓶:1984年06月03日(35)
山羊-山羊 1984年06月(35)~1984年11月(35)
山羊-山羊-射手:1984年06月15日(35)
山羊-山羊- 蠍:1984年06月28日(35)
山羊-山羊-天秤:1984年07月11日(35)
山羊-山羊-乙女:1984年07月23日(35)
山羊-山羊-獅子:1984年08月05日(35)
山羊-山羊- 蟹:1984年08月18日(35)
山羊-山羊-双子:1984年08月30日(35)
山羊-山羊-牡牛:1984年09月12日(35)
山羊-山羊-牡羊:1984年09月25日(35)
山羊-山羊- 魚:1984年10月07日(35)
山羊-山羊-水瓶:1984年10月20日(35)
山羊-山羊-山羊:1984年11月02日(35)
射手:1984年11月(36)-1996年11月(48)】
射手- 蠍 1984年11月(36)~1985年11月(36)
射手- 蠍-天秤:1984年11月14日(36)
射手- 蠍-乙女:1984年12月15日(36)
射手- 蠍-獅子:1985年01月14日(36)
射手- 蠍- 蟹:1985年02月14日(36)
射手- 蠍-双子:1985年03月16日(36)
射手- 蠍-牡牛:1985年04月16日(36)
射手- 蠍-牡羊:1985年05月16日(36)
射手- 蠍- 魚:1985年06月15日(36)
射手- 蠍-水瓶:1985年07月16日(36)
射手- 蠍-山羊:1985年08月15日(36)
射手- 蠍-射手:1985年09月15日(36)
射手- 蠍- 蠍:1985年10月15日(36)
射手-天秤 1985年11月(37)~1986年11月(37)
射手-天秤- 蠍:1985年11月15日(37)
射手-天秤-射手:1985年12月15日(37)
射手-天秤-山羊:1986年01月15日(37)
射手-天秤-水瓶:1986年02月14日(37)
射手-天秤- 魚:1986年03月16日(37)
射手-天秤-牡羊:1986年04月16日(37)
射手-天秤-牡牛:1986年05月16日(37)
射手-天秤-双子:1986年06月16日(37)
射手-天秤- 蟹:1986年07月16日(37)
射手-天秤-獅子:1986年08月16日(37)
射手-天秤-乙女:1986年09月15日(37)
射手-天秤-天秤:1986年10月15日(37)
射手-乙女 1986年11月(38)~1987年11月(38)
射手-乙女-天秤:1986年11月15日(38)
射手-乙女- 蠍:1986年12月15日(38)
射手-乙女-射手:1987年01月15日(38)
射手-乙女-山羊:1987年02月14日(38)
射手-乙女-水瓶:1987年03月17日(38)
射手-乙女- 魚:1987年04月16日(38)
射手-乙女-牡羊:1987年05月17日(38)
射手-乙女-牡牛:1987年06月16日(38)
射手-乙女-双子:1987年07月16日(38)
射手-乙女- 蟹:1987年08月16日(38)
射手-乙女-獅子:1987年09月15日(38)
射手-乙女-乙女:1987年10月16日(38)
射手-獅子 1987年11月(39)~1988年11月(39)
射手-獅子-乙女:1987年11月15日(39)
射手-獅子-天秤:1987年12月16日(39)
射手-獅子- 蠍:1988年01月15日(39)
射手-獅子-射手:1988年02月14日(39)
射手-獅子-山羊:1988年03月16日(39)
射手-獅子-水瓶:1988年04月15日(39)
射手-獅子- 魚:1988年05月16日(39)
射手-獅子-牡羊:1988年06月15日(39)
射手-獅子-牡牛:1988年07月16日(39)
射手-獅子-双子:1988年08月15日(39)
射手-獅子- 蟹:1988年09月15日(39)
射手-獅子-獅子:1988年10月15日(39)
射手- 蟹 1988年11月(40)~1989年11月(40)
射手- 蟹-双子:1988年11月14日(40)
射手- 蟹-牡牛:1988年12月15日(40)
射手- 蟹-牡羊:1989年01月14日(40)
射手- 蟹- 魚:1989年02月14日(40)
射手- 蟹-水瓶:1989年03月16日(40)
射手- 蟹-山羊:1989年04月16日(40)
射手- 蟹-射手:1989年05月16日(40)
射手- 蟹- 蠍:1989年06月15日(40)
射手- 蟹-天秤:1989年07月16日(40)
射手- 蟹-乙女:1989年08月15日(40)
射手- 蟹-獅子:1989年09月15日(40)
射手- 蟹- 蟹:1989年10月15日(40)
射手-双子 1989年11月(41)~1990年11月(41)
射手-双子-牡牛:1989年11月15日(41)
射手-双子-牡羊:1989年12月15日(41)
射手-双子- 魚:1990年01月15日(41)
射手-双子-水瓶:1990年02月14日(41)
射手-双子-山羊:1990年03月16日(41)
射手-双子-射手:1990年04月16日(41)
射手-双子- 蠍:1990年05月16日(41)
射手-双子-天秤:1990年06月16日(41)
射手-双子-乙女:1990年07月16日(41)
射手-双子-獅子:1990年08月16日(41)
射手-双子- 蟹:1990年09月15日(41)
射手-双子-双子:1990年10月15日(41)
射手-牡牛 1990年11月(42)~1991年11月(42)
射手-牡牛-牡羊:1990年11月15日(42)
射手-牡牛- 魚:1990年12月15日(42)
射手-牡牛-水瓶:1991年01月15日(42)
射手-牡牛-山羊:1991年02月14日(42)
射手-牡牛-射手:1991年03月17日(42)
射手-牡牛- 蠍:1991年04月16日(42)
射手-牡牛-天秤:1991年05月17日(42)
射手-牡牛-乙女:1991年06月16日(42)
射手-牡牛-獅子:1991年07月16日(42)
射手-牡牛- 蟹:1991年08月16日(42)
射手-牡牛-双子:1991年09月15日(42)
射手-牡牛-牡牛:1991年10月16日(42)
射手-牡羊 1991年11月(43)~1992年11月(43)
射手-牡羊-牡牛:1991年11月15日(43)
射手-牡羊-双子:1991年12月16日(43)
射手-牡羊- 蟹:1992年01月15日(43)
射手-牡羊-獅子:1992年02月14日(43)
射手-牡羊-乙女:1992年03月16日(43)
射手-牡羊-天秤:1992年04月15日(43)
射手-牡羊- 蠍:1992年05月16日(43)
射手-牡羊-射手:1992年06月15日(43)
射手-牡羊-山羊:1992年07月16日(43)
射手-牡羊-水瓶:1992年08月15日(43)
射手-牡羊- 魚:1992年09月15日(43)
射手-牡羊-牡羊:1992年10月15日(43)
射手- 魚 1992年11月(44)~1993年11月(44)
射手- 魚-牡羊:1992年11月14日(44)
射手- 魚-牡牛:1992年12月15日(44)
射手- 魚-双子:1993年01月14日(44)
射手- 魚- 蟹:1993年02月14日(44)
射手- 魚-獅子:1993年03月16日(44)
射手- 魚-乙女:1993年04月16日(44)
射手- 魚-天秤:1993年05月16日(44)
射手- 魚- 蠍:1993年06月15日(44)
射手- 魚-射手:1993年07月16日(44)
射手- 魚-山羊:1993年08月15日(44)
射手- 魚-水瓶:1993年09月15日(44)
射手- 魚- 魚:1993年10月15日(44)
射手-水瓶 1993年11月(45)~1994年11月(45)
射手-水瓶- 魚:1993年11月15日(45)
射手-水瓶-牡羊:1993年12月15日(45)
射手-水瓶-牡牛:1994年01月15日(45)
射手-水瓶-双子:1994年02月14日(45)
射手-水瓶- 蟹:1994年03月16日(45)
射手-水瓶-獅子:1994年04月16日(45)
射手-水瓶-乙女:1994年05月16日(45)
射手-水瓶-天秤:1994年06月16日(45)
射手-水瓶- 蠍:1994年07月16日(45)
射手-水瓶-射手:1994年08月16日(45)
射手-水瓶-山羊:1994年09月15日(45)
射手-水瓶-水瓶:1994年10月15日(45)
射手-山羊 1994年11月(46)~1995年11月(46)
射手-山羊-射手:1994年11月15日(46)
射手-山羊- 蠍:1994年12月15日(46)
射手-山羊-天秤:1995年01月15日(46)
射手-山羊-乙女:1995年02月14日(46)
射手-山羊-獅子:1995年03月17日(46)
射手-山羊- 蟹:1995年04月16日(46)
射手-山羊-双子:1995年05月17日(46)
射手-山羊-牡牛:1995年06月16日(46)
射手-山羊-牡羊:1995年07月16日(46)
射手-山羊- 魚:1995年08月16日(46)
射手-山羊-水瓶:1995年09月15日(46)
射手-山羊-山羊:1995年10月16日(46)
射手-射手 1995年11月(47)~1996年11月(47)
射手-射手- 蠍:1995年11月15日(47)
射手-射手-天秤:1995年12月16日(47)
射手-射手-乙女:1996年01月15日(47)
射手-射手-獅子:1996年02月14日(47)
射手-射手- 蟹:1996年03月16日(47)
射手-射手-双子:1996年04月15日(47)
射手-射手-牡牛:1996年05月16日(47)
射手-射手-牡羊:1996年06月15日(47)
射手-射手- 魚:1996年07月16日(47)
射手-射手-水瓶:1996年08月15日(47)
射手-射手-山羊:1996年09月15日(47)
射手-射手-射手:1996年10月15日(47)
 蠍:1996年11月(48)-2007年11月(59)】
 蠍-天秤 1996年11月(48)~1997年10月(48)
 蠍-天秤- 蠍:1996年11月14日(48)
 蠍-天秤-射手:1996年12月12日(48)
 蠍-天秤-山羊:1997年01月09日(48)
 蠍-天秤-水瓶:1997年02月06日(48)
 蠍-天秤- 魚:1997年03月06日(48)
 蠍-天秤-牡羊:1997年04月03日(48)
 蠍-天秤-牡牛:1997年05月01日(48)
 蠍-天秤-双子:1997年05月29日(48)
 蠍-天秤- 蟹:1997年06月26日(48)
 蠍-天秤-獅子:1997年07月23日(48)
 蠍-天秤-乙女:1997年08月20日(48)
 蠍-天秤-天秤:1997年09月17日(48)
 蠍-乙女 1997年10月(48)~1998年09月(48)
 蠍-乙女-天秤:1997年10月15日(48)
 蠍-乙女- 蠍:1997年11月12日(48)
 蠍-乙女-射手:1997年12月10日(49)
 蠍-乙女-山羊:1998年01月07日(49)
 蠍-乙女-水瓶:1998年02月04日(49)
 蠍-乙女- 魚:1998年03月04日(49)
 蠍-乙女-牡羊:1998年04月01日(49)
 蠍-乙女-牡牛:1998年04月29日(49)
 蠍-乙女-双子:1998年05月26日(49)
 蠍-乙女- 蟹:1998年06月23日(49)
 蠍-乙女-獅子:1998年07月21日(49)
 蠍-乙女-乙女:1998年08月18日(49)
 蠍-獅子 1998年09月(49)~1999年08月(49)
 蠍-獅子-乙女:1998年09月15日(49)
 蠍-獅子-天秤:1998年10月13日(49)
 蠍-獅子- 蠍:1998年11月10日(49)
 蠍-獅子-射手:1998年12月08日(50)
 蠍-獅子-山羊:1999年01月05日(50)
 蠍-獅子-水瓶:1999年02月02日(50)
 蠍-獅子- 魚:1999年03月01日(50)
 蠍-獅子-牡羊:1999年03月29日(50)
 蠍-獅子-牡牛:1999年04月26日(50)
 蠍-獅子-双子:1999年05月24日(50)
 蠍-獅子- 蟹:1999年06月21日(50)
 蠍-獅子-獅子:1999年07月19日(50)
 蠍- 蟹 1999年08月(50)~2000年07月(50)
 蠍- 蟹-双子:1999年08月16日(50)
 蠍- 蟹-牡牛:1999年09月13日(50)
 蠍- 蟹-牡羊:1999年10月11日(50)
 蠍- 蟹- 魚:1999年11月08日(50)
 蠍- 蟹-水瓶:1999年12月05日(51)
 蠍- 蟹-山羊:2000年01月02日(51)
 蠍- 蟹-射手:2000年01月30日(51)
 蠍- 蟹- 蠍:2000年02月27日(51)
 蠍- 蟹-天秤:2000年03月26日(51)
 蠍- 蟹-乙女:2000年04月23日(51)
 蠍- 蟹-獅子:2000年05月21日(51)
 蠍- 蟹- 蟹:2000年06月18日(51)
 蠍-双子 2000年07月(51)~2001年06月(51)
 蠍-双子-牡牛:2000年07月16日(51)
 蠍-双子-牡羊:2000年08月13日(51)
 蠍-双子- 魚:2000年09月09日(51)
 蠍-双子-水瓶:2000年10月07日(51)
 蠍-双子-山羊:2000年11月04日(51)
 蠍-双子-射手:2000年12月02日(52)
 蠍-双子- 蠍:2000年12月30日(52)
 蠍-双子-天秤:2001年01月27日(52)
 蠍-双子-乙女:2001年02月24日(52)
 蠍-双子-獅子:2001年03月24日(52)
 蠍-双子- 蟹:2001年04月21日(52)
 蠍-双子-双子:2001年05月19日(52)
 蠍-牡牛 2001年06月(52)~2002年05月(52)
 蠍-牡牛-牡羊:2001年06月15日(52)
 蠍-牡牛- 魚:2001年07月13日(52)
 蠍-牡牛-水瓶:2001年08月10日(52)
 蠍-牡牛-山羊:2001年09月07日(52)
 蠍-牡牛-射手:2001年10月05日(52)
 蠍-牡牛- 蠍:2001年11月02日(52)
 蠍-牡牛-天秤:2001年11月30日(53)
 蠍-牡牛-乙女:2001年12月28日(53)
 蠍-牡牛-獅子:2002年01月25日(53)
 蠍-牡牛- 蟹:2002年02月22日(53)
 蠍-牡牛-双子:2002年03月21日(53)
 蠍-牡牛-牡牛:2002年04月18日(53)
 蠍-牡羊 2002年05月(53)~2003年04月(53)
 蠍-牡羊-牡牛:2002年05月16日(53)
 蠍-牡羊-双子:2002年06月13日(53)
 蠍-牡羊- 蟹:2002年07月11日(53)
 蠍-牡羊-獅子:2002年08月08日(53)
 蠍-牡羊-乙女:2002年09月05日(53)
 蠍-牡羊-天秤:2002年10月03日(53)
 蠍-牡羊- 蠍:2002年10月31日(53)
 蠍-牡羊-射手:2002年11月28日(54)
 蠍-牡羊-山羊:2002年12月25日(54)
 蠍-牡羊-水瓶:2003年01月22日(54)
 蠍-牡羊- 魚:2003年02月19日(54)
 蠍-牡羊-牡羊:2003年03月19日(54)
 蠍- 魚 2003年04月(54)~2004年03月(54)
 蠍- 魚-牡羊:2003年04月16日(54)
 蠍- 魚-牡牛:2003年05月14日(54)
 蠍- 魚-双子:2003年06月11日(54)
 蠍- 魚- 蟹:2003年07月09日(54)
 蠍- 魚-獅子:2003年08月06日(54)
 蠍- 魚-乙女:2003年09月03日(54)
 蠍- 魚-天秤:2003年09月30日(54)
 蠍- 魚- 蠍:2003年10月28日(54)
 蠍- 魚-射手:2003年11月25日(55)
 蠍- 魚-山羊:2003年12月23日(55)
 蠍- 魚-水瓶:2004年01月20日(55)
 蠍- 魚- 魚:2004年02月17日(55)
 蠍-水瓶 2004年03月(55)~2005年02月(55)
 蠍-水瓶- 魚:2004年03月16日(55)
 蠍-水瓶-牡羊:2004年04月13日(55)
 蠍-水瓶-牡牛:2004年05月11日(55)
 蠍-水瓶-双子:2004年06月08日(55)
 蠍-水瓶- 蟹:2004年07月05日(55)
 蠍-水瓶-獅子:2004年08月02日(55)
 蠍-水瓶-乙女:2004年08月30日(55)
 蠍-水瓶-天秤:2004年09月27日(55)
 蠍-水瓶- 蠍:2004年10月25日(55)
 蠍-水瓶-射手:2004年11月22日(56)
 蠍-水瓶-山羊:2004年12月20日(56)
 蠍-水瓶-水瓶:2005年01月17日(56)
 蠍-山羊 2005年02月(56)~2006年01月(56)
 蠍-山羊-射手:2005年02月14日(56)
 蠍-山羊- 蠍:2005年03月14日(56)
 蠍-山羊-天秤:2005年04月10日(56)
 蠍-山羊-乙女:2005年05月08日(56)
 蠍-山羊-獅子:2005年06月05日(56)
 蠍-山羊- 蟹:2005年07月03日(56)
 蠍-山羊-双子:2005年07月31日(56)
 蠍-山羊-牡牛:2005年08月28日(56)
 蠍-山羊-牡羊:2005年09月25日(56)
 蠍-山羊- 魚:2005年10月23日(56)
 蠍-山羊-水瓶:2005年11月20日(57)
 蠍-山羊-山羊:2005年12月18日(57)
 蠍-射手 2006年01月(57)~2006年12月(57)
 蠍-射手- 蠍:2006年01月15日(57)
 蠍-射手-天秤:2006年02月11日(57)
 蠍-射手-乙女:2006年03月11日(57)
 蠍-射手-獅子:2006年04月08日(57)
 蠍-射手- 蟹:2006年05月06日(57)
 蠍-射手-双子:2006年06月03日(57)
 蠍-射手-牡牛:2006年07月01日(57)
 蠍-射手-牡羊:2006年07月29日(57)
 蠍-射手- 魚:2006年08月26日(57)
 蠍-射手-水瓶:2006年09月23日(57)
 蠍-射手-山羊:2006年10月21日(57)
 蠍-射手-射手:2006年11月17日(58)
 蠍- 蠍 2006年12月(58)~2007年11月(58)
 蠍- 蠍-天秤:2006年12月15日(58)
 蠍- 蠍-乙女:2007年01月12日(58)
 蠍- 蠍-獅子:2007年02月09日(58)
 蠍- 蠍- 蟹:2007年03月09日(58)
 蠍- 蠍-双子:2007年04月06日(58)
 蠍- 蠍-牡牛:2007年05月04日(58)
 蠍- 蠍-牡羊:2007年06月01日(58)
 蠍- 蠍- 魚:2007年06月29日(58)
 蠍- 蠍-水瓶:2007年07月27日(58)
 蠍- 蠍-山羊:2007年08月23日(58)
 蠍- 蠍-射手:2007年09月20日(58)
 蠍- 蠍- 蠍:2007年10月18日(58)
天秤:2007年11月(59)-2018年11月(70)】
天秤- 蠍 2007年11月(59)~2008年10月(59)
天秤- 蠍-天秤:2007年11月15日(59)
天秤- 蠍-乙女:2007年12月13日(59)
天秤- 蠍-獅子:2008年01月10日(59)
天秤- 蠍- 蟹:2008年02月07日(59)
天秤- 蠍-双子:2008年03月06日(59)
天秤- 蠍-牡牛:2008年04月03日(59)
天秤- 蠍-牡羊:2008年05月01日(59)
天秤- 蠍- 魚:2008年05月28日(59)
天秤- 蠍-水瓶:2008年06月25日(59)
天秤- 蠍-山羊:2008年07月23日(59)
天秤- 蠍-射手:2008年08月20日(59)
天秤- 蠍- 蠍:2008年09月17日(59)
天秤-射手 2008年10月(59)~2009年09月(59)
天秤-射手- 蠍:2008年10月15日(59)
天秤-射手-天秤:2008年11月12日(59)
天秤-射手-乙女:2008年12月10日(60)
天秤-射手-獅子:2009年01月07日(60)
天秤-射手- 蟹:2009年02月04日(60)
天秤-射手-双子:2009年03月03日(60)
天秤-射手-牡牛:2009年03月31日(60)
天秤-射手-牡羊:2009年04月28日(60)
天秤-射手- 魚:2009年05月26日(60)
天秤-射手-水瓶:2009年06月23日(60)
天秤-射手-山羊:2009年07月21日(60)
天秤-射手-射手:2009年08月18日(60)
天秤-山羊 2009年09月(60)~2010年08月(60)
天秤-山羊-射手:2009年09月15日(60)
天秤-山羊- 蠍:2009年10月13日(60)
天秤-山羊-天秤:2009年11月10日(60)
天秤-山羊-乙女:2009年12月07日(61)
天秤-山羊-獅子:2010年01月04日(61)
天秤-山羊- 蟹:2010年02月01日(61)
天秤-山羊-双子:2010年03月01日(61)
天秤-山羊-牡牛:2010年03月29日(61)
天秤-山羊-牡羊:2010年04月26日(61)
天秤-山羊- 魚:2010年05月24日(61)
天秤-山羊-水瓶:2010年06月21日(61)
天秤-山羊-山羊:2010年07月19日(61)
天秤-水瓶 2010年08月(61)~2011年07月(61)
天秤-水瓶- 魚:2010年08月16日(61)
天秤-水瓶-牡羊:2010年09月12日(61)
天秤-水瓶-牡牛:2010年10月10日(61)
天秤-水瓶-双子:2010年11月07日(61)
天秤-水瓶- 蟹:2010年12月05日(62)
天秤-水瓶-獅子:2011年01月02日(62)
天秤-水瓶-乙女:2011年01月30日(62)
天秤-水瓶-天秤:2011年02月27日(62)
天秤-水瓶- 蠍:2011年03月27日(62)
天秤-水瓶-射手:2011年04月24日(62)
天秤-水瓶-山羊:2011年05月22日(62)
天秤-水瓶-水瓶:2011年06月18日(62)
天秤- 魚 2011年07月(62)~2012年06月(62)
天秤- 魚-牡羊:2011年07月16日(62)
天秤- 魚-牡牛:2011年08月13日(62)
天秤- 魚-双子:2011年09月10日(62)
天秤- 魚- 蟹:2011年10月08日(62)
天秤- 魚-獅子:2011年11月05日(62)
天秤- 魚-乙女:2011年12月03日(63)
天秤- 魚-天秤:2011年12月31日(63)
天秤- 魚- 蠍:2012年01月28日(63)
天秤- 魚-射手:2012年02月25日(63)
天秤- 魚-山羊:2012年03月23日(63)
天秤- 魚-水瓶:2012年04月20日(63)
天秤- 魚- 魚:2012年05月18日(63)
天秤-牡羊 2012年06月(63)~2013年05月(63)
天秤-牡羊-牡牛:2012年06月15日(63)
天秤-牡羊-双子:2012年07月13日(63)
天秤-牡羊- 蟹:2012年08月10日(63)
天秤-牡羊-獅子:2012年09月07日(63)
天秤-牡羊-乙女:2012年10月05日(63)
天秤-牡羊-天秤:2012年11月02日(63)
天秤-牡羊- 蠍:2012年11月30日(64)
天秤-牡羊-射手:2012年12月28日(64)
天秤-牡羊-山羊:2013年01月24日(64)
天秤-牡羊-水瓶:2013年02月21日(64)
天秤-牡羊- 魚:2013年03月21日(64)
天秤-牡羊-牡羊:2013年04月18日(64)
天秤-牡牛 2013年05月(64)~2014年04月(64)
天秤-牡牛-牡羊:2013年05月16日(64)
天秤-牡牛- 魚:2013年06月13日(64)
天秤-牡牛-水瓶:2013年07月11日(64)
天秤-牡牛-山羊:2013年08月08日(64)
天秤-牡牛-射手:2013年09月05日(64)
天秤-牡牛- 蠍:2013年10月03日(64)
天秤-牡牛-天秤:2013年10月30日(64)
天秤-牡牛-乙女:2013年11月27日(65)
天秤-牡牛-獅子:2013年12月25日(65)
天秤-牡牛- 蟹:2014年01月22日(65)
天秤-牡牛-双子:2014年02月19日(65)
天秤-牡牛-牡牛:2014年03月19日(65)
天秤-双子 2014年04月(65)~2015年03月(65)
天秤-双子-牡牛:2014年04月16日(65)
天秤-双子-牡羊:2014年05月14日(65)
天秤-双子- 魚:2014年06月11日(65)
天秤-双子-水瓶:2014年07月09日(65)
天秤-双子-山羊:2014年08月05日(65)
天秤-双子-射手:2014年09月02日(65)
天秤-双子- 蠍:2014年09月30日(65)
天秤-双子-天秤:2014年10月28日(65)
天秤-双子-乙女:2014年11月25日(66)
天秤-双子-獅子:2014年12月23日(66)
天秤-双子- 蟹:2015年01月20日(66)
天秤-双子-双子:2015年02月17日(66)
天秤- 蟹 2015年03月(66)~2016年02月(66)
天秤- 蟹-双子:2015年03月17日(66)
天秤- 蟹-牡牛:2015年04月14日(66)
天秤- 蟹-牡羊:2015年05月11日(66)
天秤- 蟹- 魚:2015年06月08日(66)
天秤- 蟹-水瓶:2015年07月06日(66)
天秤- 蟹-山羊:2015年08月03日(66)
天秤- 蟹-射手:2015年08月31日(66)
天秤- 蟹- 蠍:2015年09月28日(66)
天秤- 蟹-天秤:2015年10月26日(66)
天秤- 蟹-乙女:2015年11月23日(67)
天秤- 蟹-獅子:2015年12月21日(67)
天秤- 蟹- 蟹:2016年01月18日(67)
天秤-獅子 2016年02月(67)~2017年01月(67)
天秤-獅子-乙女:2016年02月14日(67)
天秤-獅子-天秤:2016年03月13日(67)
天秤-獅子- 蠍:2016年04月10日(67)
天秤-獅子-射手:2016年05月08日(67)
天秤-獅子-山羊:2016年06月05日(67)
天秤-獅子-水瓶:2016年07月03日(67)
天秤-獅子- 魚:2016年07月31日(67)
天秤-獅子-牡羊:2016年08月28日(67)
天秤-獅子-牡牛:2016年09月25日(67)
天秤-獅子-双子:2016年10月23日(67)
天秤-獅子- 蟹:2016年11月19日(68)
天秤-獅子-獅子:2016年12月17日(68)
天秤-乙女 2017年01月(68)~2017年12月(68)
天秤-乙女-天秤:2017年01月14日(68)
天秤-乙女- 蠍:2017年02月11日(68)
天秤-乙女-射手:2017年03月11日(68)
天秤-乙女-山羊:2017年04月08日(68)
天秤-乙女-水瓶:2017年05月06日(68)
天秤-乙女- 魚:2017年06月03日(68)
天秤-乙女-牡羊:2017年07月01日(68)
天秤-乙女-牡牛:2017年07月29日(68)
天秤-乙女-双子:2017年08月25日(68)
天秤-乙女- 蟹:2017年09月22日(68)
天秤-乙女-獅子:2017年10月20日(68)
天秤-乙女-乙女:2017年11月17日(69)
天秤-天秤 2017年12月(69)~2018年11月(69)
天秤-天秤- 蠍:2017年12月15日(69)
天秤-天秤-射手:2018年01月12日(69)
天秤-天秤-山羊:2018年02月09日(69)
天秤-天秤-水瓶:2018年03月09日(69)
天秤-天秤- 魚:2018年04月06日(69)
天秤-天秤-牡羊:2018年05月04日(69)
天秤-天秤-牡牛:2018年05月31日(69)
天秤-天秤-双子:2018年06月28日(69)
天秤-天秤- 蟹:2018年07月26日(69)
天秤-天秤-獅子:2018年08月23日(69)
天秤-天秤-乙女:2018年09月20日(69)
天秤-天秤-天秤:2018年10月18日(69)
乙女:2018年11月(70)-2029年11月(81)】
乙女-天秤 2018年11月(70)~2019年10月(70)
乙女-天秤- 蠍:2018年11月15日(70)
乙女-天秤-射手:2018年12月13日(70)
乙女-天秤-山羊:2019年01月10日(70)
乙女-天秤-水瓶:2019年02月07日(70)
乙女-天秤- 魚:2019年03月06日(70)
乙女-天秤-牡羊:2019年04月03日(70)
乙女-天秤-牡牛:2019年05月01日(70)
乙女-天秤-双子:2019年05月29日(70)
乙女-天秤- 蟹:2019年06月26日(70)
乙女-天秤-獅子:2019年07月24日(70)
乙女-天秤-乙女:2019年08月21日(70)
乙女-天秤-天秤:2019年09月18日(70)
乙女- 蠍 2019年10月(70)~2020年09月(70)
乙女- 蠍-天秤:2019年10月16日(70)
乙女- 蠍-乙女:2019年11月13日(70)
乙女- 蠍-獅子:2019年12月10日(71)
乙女- 蠍- 蟹:2020年01月07日(71)
乙女- 蠍-双子:2020年02月04日(71)
乙女- 蠍-牡牛:2020年03月03日(71)
乙女- 蠍-牡羊:2020年03月31日(71)
乙女- 蠍- 魚:2020年04月28日(71)
乙女- 蠍-水瓶:2020年05月26日(71)
乙女- 蠍-山羊:2020年06月23日(71)
乙女- 蠍-射手:2020年07月21日(71)
乙女- 蠍- 蠍:2020年08月18日(71)
乙女-射手 2020年09月(71)~2021年08月(71)
乙女-射手- 蠍:2020年09月15日(71)
乙女-射手-天秤:2020年10月12日(71)
乙女-射手-乙女:2020年11月09日(71)
乙女-射手-獅子:2020年12月07日(72)
乙女-射手- 蟹:2021年01月04日(72)
乙女-射手-双子:2021年02月01日(72)
乙女-射手-牡牛:2021年03月01日(72)
乙女-射手-牡羊:2021年03月29日(72)
乙女-射手- 魚:2021年04月26日(72)
乙女-射手-水瓶:2021年05月24日(72)
乙女-射手-山羊:2021年06月21日(72)
乙女-射手-射手:2021年07月18日(72)
乙女-山羊 2021年08月(72)~2022年07月(72)
乙女-山羊-射手:2021年08月15日(72)
乙女-山羊- 蠍:2021年09月12日(72)
乙女-山羊-天秤:2021年10月10日(72)
乙女-山羊-乙女:2021年11月07日(72)
乙女-山羊-獅子:2021年12月05日(73)
乙女-山羊- 蟹:2022年01月02日(73)
乙女-山羊-双子:2022年01月30日(73)
乙女-山羊-牡牛:2022年02月27日(73)
乙女-山羊-牡羊:2022年03月27日(73)
乙女-山羊- 魚:2022年04月23日(73)
乙女-山羊-水瓶:2022年05月21日(73)
乙女-山羊-山羊:2022年06月18日(73)
乙女-水瓶 2022年07月(73)~2023年06月(73)
乙女-水瓶- 魚:2022年07月16日(73)
乙女-水瓶-牡羊:2022年08月13日(73)
乙女-水瓶-牡牛:2022年09月10日(73)
乙女-水瓶-双子:2022年10月08日(73)
乙女-水瓶- 蟹:2022年11月05日(73)
乙女-水瓶-獅子:2022年12月03日(74)
乙女-水瓶-乙女:2022年12月31日(74)
乙女-水瓶-天秤:2023年01月27日(74)
乙女-水瓶- 蠍:2023年02月24日(74)
乙女-水瓶-射手:2023年03月24日(74)
乙女-水瓶-山羊:2023年04月21日(74)
乙女-水瓶-水瓶:2023年05月19日(74)
乙女- 魚 2023年06月(74)~2024年05月(74)
乙女- 魚-牡羊:2023年06月16日(74)
乙女- 魚-牡牛:2023年07月14日(74)
乙女- 魚-双子:2023年08月11日(74)
乙女- 魚- 蟹:2023年09月08日(74)
乙女- 魚-獅子:2023年10月06日(74)
乙女- 魚-乙女:2023年11月02日(74)
乙女- 魚-天秤:2023年11月30日(75)
乙女- 魚- 蠍:2023年12月28日(75)
乙女- 魚-射手:2024年01月25日(75)
乙女- 魚-山羊:2024年02月22日(75)
乙女- 魚-水瓶:2024年03月21日(75)
乙女- 魚- 魚:2024年04月18日(75)
乙女-牡羊 2024年05月(75)~2025年04月(75)
乙女-牡羊-牡牛:2024年05月16日(75)
乙女-牡羊-双子:2024年06月13日(75)
乙女-牡羊- 蟹:2024年07月11日(75)
乙女-牡羊-獅子:2024年08月07日(75)
乙女-牡羊-乙女:2024年09月04日(75)
乙女-牡羊-天秤:2024年10月02日(75)
乙女-牡羊- 蠍:2024年10月30日(75)
乙女-牡羊-射手:2024年11月27日(76)
乙女-牡羊-山羊:2024年12月25日(76)
乙女-牡羊-水瓶:2025年01月22日(76)
乙女-牡羊- 魚:2025年02月19日(76)
乙女-牡羊-牡羊:2025年03月19日(76)
乙女-牡牛 2025年04月(76)~2026年03月(76)
乙女-牡牛-牡羊:2025年04月16日(76)
乙女-牡牛- 魚:2025年05月13日(76)
乙女-牡牛-水瓶:2025年06月10日(76)
乙女-牡牛-山羊:2025年07月08日(76)
乙女-牡牛-射手:2025年08月05日(76)
乙女-牡牛- 蠍:2025年09月02日(76)
乙女-牡牛-天秤:2025年09月30日(76)
乙女-牡牛-乙女:2025年10月28日(76)
乙女-牡牛-獅子:2025年11月25日(77)
乙女-牡牛- 蟹:2025年12月23日(77)
乙女-牡牛-双子:2026年01月20日(77)
乙女-牡牛-牡牛:2026年02月16日(77)
乙女-双子 2026年03月(77)~2027年02月(77)
乙女-双子-牡牛:2026年03月16日(77)
乙女-双子-牡羊:2026年04月13日(77)
乙女-双子- 魚:2026年05月11日(77)
乙女-双子-水瓶:2026年06月08日(77)
乙女-双子-山羊:2026年07月06日(77)
乙女-双子-射手:2026年08月03日(77)
乙女-双子- 蠍:2026年08月31日(77)
乙女-双子-天秤:2026年09月28日(77)
乙女-双子-乙女:2026年10月26日(77)
乙女-双子-獅子:2026年11月22日(78)
乙女-双子- 蟹:2026年12月20日(78)
乙女-双子-双子:2027年01月17日(78)
乙女- 蟹 2027年02月(78)~2028年01月(78)
乙女- 蟹-双子:2027年02月14日(78)
乙女- 蟹-牡牛:2027年03月14日(78)
乙女- 蟹-牡羊:2027年04月11日(78)
乙女- 蟹- 魚:2027年05月09日(78)
乙女- 蟹-水瓶:2027年06月06日(78)
乙女- 蟹-山羊:2027年07月04日(78)
乙女- 蟹-射手:2027年08月01日(78)
乙女- 蟹- 蠍:2027年08月29日(78)
乙女- 蟹-天秤:2027年09月25日(78)
乙女- 蟹-乙女:2027年10月23日(78)
乙女- 蟹-獅子:2027年11月20日(79)
乙女- 蟹- 蟹:2027年12月18日(79)
乙女-獅子 2028年01月(79)~2028年12月(79)
乙女-獅子-乙女:2028年01月15日(79)
乙女-獅子-天秤:2028年02月12日(79)
乙女-獅子- 蠍:2028年03月11日(79)
乙女-獅子-射手:2028年04月08日(79)
乙女-獅子-山羊:2028年05月06日(79)
乙女-獅子-水瓶:2028年06月03日(79)
乙女-獅子- 魚:2028年06月30日(79)
乙女-獅子-牡羊:2028年07月28日(79)
乙女-獅子-牡牛:2028年08月25日(79)
乙女-獅子-双子:2028年09月22日(79)
乙女-獅子- 蟹:2028年10月20日(79)
乙女-獅子-獅子:2028年11月17日(80)
乙女-乙女 2028年12月(80)~2029年11月(80)
乙女-乙女-天秤:2028年12月15日(80)
乙女-乙女- 蠍:2029年01月12日(80)
乙女-乙女-射手:2029年02月09日(80)
乙女-乙女-山羊:2029年03月09日(80)
乙女-乙女-水瓶:2029年04月05日(80)
乙女-乙女- 魚:2029年05月03日(80)
乙女-乙女-牡羊:2029年05月31日(80)
乙女-乙女-牡牛:2029年06月28日(80)
乙女-乙女-双子:2029年07月26日(80)
乙女-乙女- 蟹:2029年08月23日(80)
乙女-乙女-獅子:2029年09月20日(80)
乙女-乙女-乙女:2029年10月18日(80)
獅子:2029年11月(81)-2039年11月(91)】
獅子-乙女 2029年11月(81)~2030年09月(81)
獅子-乙女-天秤:2029年11月15日(81)
獅子-乙女- 蠍:2029年12月10日(81)
獅子-乙女-射手:2030年01月04日(81)
獅子-乙女-山羊:2030年01月30日(81)
獅子-乙女-水瓶:2030年02月24日(81)
獅子-乙女- 魚:2030年03月21日(81)
獅子-乙女-牡羊:2030年04月16日(81)
獅子-乙女-牡牛:2030年05月11日(81)
獅子-乙女-双子:2030年06月06日(81)
獅子-乙女- 蟹:2030年07月01日(81)
獅子-乙女-獅子:2030年07月26日(81)
獅子-乙女-乙女:2030年08月21日(81)
獅子-天秤 2030年09月(81)~2031年07月(81)
獅子-天秤- 蠍:2030年09月15日(81)
獅子-天秤-射手:2030年10月10日(81)
獅子-天秤-山羊:2030年11月05日(81)
獅子-天秤-水瓶:2030年11月30日(82)
獅子-天秤- 魚:2030年12月25日(82)
獅子-天秤-牡羊:2031年01月20日(82)
獅子-天秤-牡牛:2031年02月14日(82)
獅子-天秤-双子:2031年03月12日(82)
獅子-天秤- 蟹:2031年04月06日(82)
獅子-天秤-獅子:2031年05月01日(82)
獅子-天秤-乙女:2031年05月27日(82)
獅子-天秤-天秤:2031年06月21日(82)
獅子- 蠍 2031年07月(82)~2032年05月(82)
獅子- 蠍-天秤:2031年07月16日(82)
獅子- 蠍-乙女:2031年08月11日(82)
獅子- 蠍-獅子:2031年09月05日(82)
獅子- 蠍- 蟹:2031年09月30日(82)
獅子- 蠍-双子:2031年10月26日(82)
獅子- 蠍-牡牛:2031年11月20日(83)
獅子- 蠍-牡羊:2031年12月16日(83)
獅子- 蠍- 魚:2032年01月10日(83)
獅子- 蠍-水瓶:2032年02月04日(83)
獅子- 蠍-山羊:2032年03月01日(83)
獅子- 蠍-射手:2032年03月26日(83)
獅子- 蠍- 蠍:2032年04月20日(83)
獅子-射手 2032年05月(83)~2033年03月(83)
獅子-射手- 蠍:2032年05月16日(83)
獅子-射手-天秤:2032年06月10日(83)
獅子-射手-乙女:2032年07月05日(83)
獅子-射手-獅子:2032年07月31日(83)
獅子-射手- 蟹:2032年08月25日(83)
獅子-射手-双子:2032年09月20日(83)
獅子-射手-牡牛:2032年10月15日(83)
獅子-射手-牡羊:2032年11月09日(83)
獅子-射手- 魚:2032年12月05日(84)
獅子-射手-水瓶:2032年12月30日(84)
獅子-射手-山羊:2033年01月24日(84)
獅子-射手-射手:2033年02月19日(84)
獅子-山羊 2033年03月(84)~2034年01月(84)
獅子-山羊-射手:2033年03月16日(84)
獅子-山羊- 蠍:2033年04月10日(84)
獅子-山羊-天秤:2033年05月06日(84)
獅子-山羊-乙女:2033年05月31日(84)
獅子-山羊-獅子:2033年06月26日(84)
獅子-山羊- 蟹:2033年07月21日(84)
獅子-山羊-双子:2033年08月15日(84)
獅子-山羊-牡牛:2033年09月10日(84)
獅子-山羊-牡羊:2033年10月05日(84)
獅子-山羊- 魚:2033年10月30日(84)
獅子-山羊-水瓶:2033年11月25日(85)
獅子-山羊-山羊:2033年12月20日(85)
獅子-水瓶 2034年01月(85)~2034年11月(85)
獅子-水瓶- 魚:2034年01月15日(85)
獅子-水瓶-牡羊:2034年02月09日(85)
獅子-水瓶-牡牛:2034年03月06日(85)
獅子-水瓶-双子:2034年04月01日(85)
獅子-水瓶- 蟹:2034年04月26日(85)
獅子-水瓶-獅子:2034年05月21日(85)
獅子-水瓶-乙女:2034年06月16日(85)
獅子-水瓶-天秤:2034年07月11日(85)
獅子-水瓶- 蠍:2034年08月05日(85)
獅子-水瓶-射手:2034年08月31日(85)
獅子-水瓶-山羊:2034年09月25日(85)
獅子-水瓶-水瓶:2034年10月21日(85)
獅子- 魚 2034年11月(86)~2035年09月(86)
獅子- 魚-牡羊:2034年11月15日(86)
獅子- 魚-牡牛:2034年12月10日(86)
獅子- 魚-双子:2035年01月05日(86)
獅子- 魚- 蟹:2035年01月30日(86)
獅子- 魚-獅子:2035年02月24日(86)
獅子- 魚-乙女:2035年03月22日(86)
獅子- 魚-天秤:2035年04月16日(86)
獅子- 魚- 蠍:2035年05月11日(86)
獅子- 魚-射手:2035年06月06日(86)
獅子- 魚-山羊:2035年07月01日(86)
獅子- 魚-水瓶:2035年07月27日(86)
獅子- 魚- 魚:2035年08月21日(86)
獅子-牡羊 2035年09月(86)~2036年07月(86)
獅子-牡羊-牡牛:2035年09月15日(86)
獅子-牡羊-双子:2035年10月11日(86)
獅子-牡羊- 蟹:2035年11月05日(86)
獅子-牡羊-獅子:2035年11月30日(87)
獅子-牡羊-乙女:2035年12月26日(87)
獅子-牡羊-天秤:2036年01月20日(87)
獅子-牡羊- 蠍:2036年02月14日(87)
獅子-牡羊-射手:2036年03月11日(87)
獅子-牡羊-山羊:2036年04月05日(87)
獅子-牡羊-水瓶:2036年05月01日(87)
獅子-牡羊- 魚:2036年05月26日(87)
獅子-牡羊-牡羊:2036年06月20日(87)
獅子-牡牛 2036年07月(87)~2037年05月(87)
獅子-牡牛-牡羊:2036年07月16日(87)
獅子-牡牛- 魚:2036年08月10日(87)
獅子-牡牛-水瓶:2036年09月04日(87)
獅子-牡牛-山羊:2036年09月30日(87)
獅子-牡牛-射手:2036年10月25日(87)
獅子-牡牛- 蠍:2036年11月19日(88)
獅子-牡牛-天秤:2036年12月15日(88)
獅子-牡牛-乙女:2037年01月09日(88)
獅子-牡牛-獅子:2037年02月04日(88)
獅子-牡牛- 蟹:2037年03月01日(88)
獅子-牡牛-双子:2037年03月26日(88)
獅子-牡牛-牡牛:2037年04月21日(88)
獅子-双子 2037年05月(88)~2038年03月(88)
獅子-双子-牡牛:2037年05月16日(88)
獅子-双子-牡羊:2037年06月10日(88)
獅子-双子- 魚:2037年07月06日(88)
獅子-双子-水瓶:2037年07月31日(88)
獅子-双子-山羊:2037年08月25日(88)
獅子-双子-射手:2037年09月20日(88)
獅子-双子- 蠍:2037年10月15日(88)
獅子-双子-天秤:2037年11月10日(88)
獅子-双子-乙女:2037年12月05日(89)
獅子-双子-獅子:2037年12月30日(89)
獅子-双子- 蟹:2038年01月25日(89)
獅子-双子-双子:2038年02月19日(89)
獅子- 蟹 2038年03月(89)~2039年01月(89)
獅子- 蟹-双子:2038年03月16日(89)
獅子- 蟹-牡牛:2038年04月11日(89)
獅子- 蟹-牡羊:2038年05月06日(89)
獅子- 蟹- 魚:2038年05月31日(89)
獅子- 蟹-水瓶:2038年06月26日(89)
獅子- 蟹-山羊:2038年07月21日(89)
獅子- 蟹-射手:2038年08月16日(89)
獅子- 蟹- 蠍:2038年09月10日(89)
獅子- 蟹-天秤:2038年10月05日(89)
獅子- 蟹-乙女:2038年10月31日(89)
獅子- 蟹-獅子:2038年11月25日(90)
獅子- 蟹- 蟹:2038年12月20日(90)
獅子-獅子 2039年01月(90)~2039年11月(90)
獅子-獅子-乙女:2039年01月15日(90)
獅子-獅子-天秤:2039年02月09日(90)
獅子-獅子- 蠍:2039年03月06日(90)
獅子-獅子-射手:2039年04月01日(90)
獅子-獅子-山羊:2039年04月26日(90)
獅子-獅子-水瓶:2039年05月22日(90)
獅子-獅子- 魚:2039年06月16日(90)
獅子-獅子-牡羊:2039年07月11日(90)
獅子-獅子-牡牛:2039年08月06日(90)
獅子-獅子-双子:2039年08月31日(90)
獅子-獅子- 蟹:2039年09月25日(90)
獅子-獅子-獅子:2039年10月21日(90)
 蟹:2039年11月(91)-2042年11月(94)】
 蟹-双子 2039年11月(91)~2040年02月(91)
 蟹-双子-牡牛:2039年11月15日(91)
 蟹-双子-牡羊:2039年11月23日(91)
 蟹-双子- 魚:2039年11月30日(91)
 蟹-双子-水瓶:2039年12月08日(91)
 蟹-双子-山羊:2039年12月16日(91)
 蟹-双子-射手:2039年12月23日(91)
 蟹-双子- 蠍:2039年12月31日(91)
 蟹-双子-天秤:2040年01月07日(91)
 蟹-双子-乙女:2040年01月15日(91)
 蟹-双子-獅子:2040年01月23日(91)
 蟹-双子- 蟹:2040年01月30日(91)
 蟹-双子-双子:2040年02月07日(91)
 蟹-牡牛 2040年02月(91)~2040年05月(91)
 蟹-牡牛-牡羊:2040年02月14日(91)
 蟹-牡牛- 魚:2040年02月22日(91)
 蟹-牡牛-水瓶:2040年03月01日(91)
 蟹-牡牛-山羊:2040年03月08日(91)
 蟹-牡牛-射手:2040年03月16日(91)
 蟹-牡牛- 蠍:2040年03月23日(91)
 蟹-牡牛-天秤:2040年03月31日(91)
 蟹-牡牛-乙女:2040年04月08日(91)
 蟹-牡牛-獅子:2040年04月15日(91)
 蟹-牡牛- 蟹:2040年04月23日(91)
 蟹-牡牛-双子:2040年05月01日(91)
 蟹-牡牛-牡牛:2040年05月08日(91)
 蟹-牡羊 2040年05月(91)~2040年08月(91)
 蟹-牡羊-牡牛:2040年05月16日(91)
 蟹-牡羊-双子:2040年05月23日(91)
 蟹-牡羊- 蟹:2040年05月31日(91)
 蟹-牡羊-獅子:2040年06月08日(91)
 蟹-牡羊-乙女:2040年06月15日(91)
 蟹-牡羊-天秤:2040年06月23日(91)
 蟹-牡羊- 蠍:2040年06月30日(91)
 蟹-牡羊-射手:2040年07月08日(91)
 蟹-牡羊-山羊:2040年07月16日(91)
 蟹-牡羊-水瓶:2040年07月23日(91)
 蟹-牡羊- 魚:2040年07月31日(91)
 蟹-牡羊-牡羊:2040年08月07日(91)
 蟹- 魚 2040年08月(91)~2040年11月(91)
 蟹- 魚-牡羊:2040年08月15日(91)
 蟹- 魚-牡牛:2040年08月23日(91)
 蟹- 魚-双子:2040年08月30日(91)
 蟹- 魚- 蟹:2040年09月07日(91)
 蟹- 魚-獅子:2040年09月15日(91)
 蟹- 魚-乙女:2040年09月22日(91)
 蟹- 魚-天秤:2040年09月30日(91)
 蟹- 魚- 蠍:2040年10月07日(91)
 蟹- 魚-射手:2040年10月15日(91)
 蟹- 魚-山羊:2040年10月23日(91)
 蟹- 魚-水瓶:2040年10月30日(91)
 蟹- 魚- 魚:2040年11月07日(91)
 蟹-水瓶 2040年11月(92)~2041年02月(92)
 蟹-水瓶- 魚:2040年11月14日(92)
 蟹-水瓶-牡羊:2040年11月22日(92)
 蟹-水瓶-牡牛:2040年11月30日(92)
 蟹-水瓶-双子:2040年12月07日(92)
 蟹-水瓶- 蟹:2040年12月15日(92)
 蟹-水瓶-獅子:2040年12月22日(92)
 蟹-水瓶-乙女:2040年12月30日(92)
 蟹-水瓶-天秤:2041年01月07日(92)
 蟹-水瓶- 蠍:2041年01月14日(92)
 蟹-水瓶-射手:2041年01月22日(92)
 蟹-水瓶-山羊:2041年01月29日(92)
 蟹-水瓶-水瓶:2041年02月06日(92)
 蟹-山羊 2041年02月(92)~2041年05月(92)
 蟹-山羊-射手:2041年02月14日(92)
 蟹-山羊- 蠍:2041年02月21日(92)
 蟹-山羊-天秤:2041年03月01日(92)
 蟹-山羊-乙女:2041年03月09日(92)
 蟹-山羊-獅子:2041年03月16日(92)
 蟹-山羊- 蟹:2041年03月24日(92)
 蟹-山羊-双子:2041年03月31日(92)
 蟹-山羊-牡牛:2041年04月08日(92)
 蟹-山羊-牡羊:2041年04月16日(92)
 蟹-山羊- 魚:2041年04月23日(92)
 蟹-山羊-水瓶:2041年05月01日(92)
 蟹-山羊-山羊:2041年05月08日(92)
 蟹-射手 2041年05月(92)~2041年08月(92)
 蟹-射手- 蠍:2041年05月16日(92)
 蟹-射手-天秤:2041年05月24日(92)
 蟹-射手-乙女:2041年05月31日(92)
 蟹-射手-獅子:2041年06月08日(92)
 蟹-射手- 蟹:2041年06月15日(92)
 蟹-射手-双子:2041年06月23日(92)
 蟹-射手-牡牛:2041年07月01日(92)
 蟹-射手-牡羊:2041年07月08日(92)
 蟹-射手- 魚:2041年07月16日(92)
 蟹-射手-水瓶:2041年07月23日(92)
 蟹-射手-山羊:2041年07月31日(92)
 蟹-射手-射手:2041年08月08日(92)
 蟹- 蠍 2041年08月(92)~2041年11月(92)
 蟹- 蠍-天秤:2041年08月15日(92)
 蟹- 蠍-乙女:2041年08月23日(92)
 蟹- 蠍-獅子:2041年08月31日(92)
 蟹- 蠍- 蟹:2041年09月07日(92)
 蟹- 蠍-双子:2041年09月15日(92)
 蟹- 蠍-牡牛:2041年09月22日(92)
 蟹- 蠍-牡羊:2041年09月30日(92)
 蟹- 蠍- 魚:2041年10月08日(92)
 蟹- 蠍-水瓶:2041年10月15日(92)
 蟹- 蠍-山羊:2041年10月23日(92)
 蟹- 蠍-射手:2041年10月30日(92)
 蟹- 蠍- 蠍:2041年11月07日(92)
 蟹-天秤 2041年11月(93)~2042年02月(93)
 蟹-天秤- 蠍:2041年11月15日(93)
 蟹-天秤-射手:2041年11月22日(93)
 蟹-天秤-山羊:2041年11月30日(93)
 蟹-天秤-水瓶:2041年12月07日(93)
 蟹-天秤- 魚:2041年12月15日(93)
 蟹-天秤-牡羊:2041年12月23日(93)
 蟹-天秤-牡牛:2041年12月30日(93)
 蟹-天秤-双子:2042年01月07日(93)
 蟹-天秤- 蟹:2042年01月15日(93)
 蟹-天秤-獅子:2042年01月22日(93)
 蟹-天秤-乙女:2042年01月30日(93)
 蟹-天秤-天秤:2042年02月06日(93)
 蟹-乙女 2042年02月(93)~2042年05月(93)
 蟹-乙女-天秤:2042年02月14日(93)
 蟹-乙女- 蠍:2042年02月22日(93)
 蟹-乙女-射手:2042年03月01日(93)
 蟹-乙女-山羊:2042年03月09日(93)
 蟹-乙女-水瓶:2042年03月16日(93)
 蟹-乙女- 魚:2042年03月24日(93)
 蟹-乙女-牡羊:2042年04月01日(93)
 蟹-乙女-牡牛:2042年04月08日(93)
 蟹-乙女-双子:2042年04月16日(93)
 蟹-乙女- 蟹:2042年04月23日(93)
 蟹-乙女-獅子:2042年05月01日(93)
 蟹-乙女-乙女:2042年05月09日(93)
 蟹-獅子 2042年05月(93)~2042年08月(93)
 蟹-獅子-乙女:2042年05月16日(93)
 蟹-獅子-天秤:2042年05月24日(93)
 蟹-獅子- 蠍:2042年05月31日(93)
 蟹-獅子-射手:2042年06月08日(93)
 蟹-獅子-山羊:2042年06月16日(93)
 蟹-獅子-水瓶:2042年06月23日(93)
 蟹-獅子- 魚:2042年07月01日(93)
 蟹-獅子-牡羊:2042年07月09日(93)
 蟹-獅子-牡牛:2042年07月16日(93)
 蟹-獅子-双子:2042年07月24日(93)
 蟹-獅子- 蟹:2042年07月31日(93)
 蟹-獅子-獅子:2042年08月08日(93)
 蟹- 蟹 2042年08月(93)~2042年11月(93)
 蟹- 蟹-双子:2042年08月16日(93)
 蟹- 蟹-牡牛:2042年08月23日(93)
 蟹- 蟹-牡羊:2042年08月31日(93)
 蟹- 蟹- 魚:2042年09月07日(93)
 蟹- 蟹-水瓶:2042年09月15日(93)
 蟹- 蟹-山羊:2042年09月23日(93)
 蟹- 蟹-射手:2042年09月30日(93)
 蟹- 蟹- 蠍:2042年10月08日(93)
 蟹- 蟹-天秤:2042年10月15日(93)
 蟹- 蟹-乙女:2042年10月23日(93)
 蟹- 蟹-獅子:2042年10月31日(93)
 蟹- 蟹- 蟹:2042年11月07日(93)
双子:2042年11月(94)-2046年11月(98)】
双子-牡牛 2042年11月(94)~2043年03月(94)
双子-牡牛-牡羊:2042年11月15日(94)
双子-牡牛- 魚:2042年11月25日(94)
双子-牡牛-水瓶:2042年12月05日(94)
双子-牡牛-山羊:2042年12月15日(94)
双子-牡牛-射手:2042年12月25日(94)
双子-牡牛- 蠍:2043年01月05日(94)
双子-牡牛-天秤:2043年01月15日(94)
双子-牡牛-乙女:2043年01月25日(94)
双子-牡牛-獅子:2043年02月04日(94)
双子-牡牛- 蟹:2043年02月14日(94)
双子-牡牛-双子:2043年02月24日(94)
双子-牡牛-牡牛:2043年03月06日(94)
双子-牡羊 2043年03月(94)~2043年07月(94)
双子-牡羊-牡牛:2043年03月17日(94)
双子-牡羊-双子:2043年03月27日(94)
双子-牡羊- 蟹:2043年04月06日(94)
双子-牡羊-獅子:2043年04月16日(94)
双子-牡羊-乙女:2043年04月26日(94)
双子-牡羊-天秤:2043年05月06日(94)
双子-牡羊- 蠍:2043年05月17日(94)
双子-牡羊-射手:2043年05月27日(94)
双子-牡羊-山羊:2043年06月06日(94)
双子-牡羊-水瓶:2043年06月16日(94)
双子-牡羊- 魚:2043年06月26日(94)
双子-牡羊-牡羊:2043年07月06日(94)
双子- 魚 2043年07月(94)~2043年11月(94)
双子- 魚-牡羊:2043年07月16日(94)
双子- 魚-牡牛:2043年07月27日(94)
双子- 魚-双子:2043年08月06日(94)
双子- 魚- 蟹:2043年08月16日(94)
双子- 魚-獅子:2043年08月26日(94)
双子- 魚-乙女:2043年09月05日(94)
双子- 魚-天秤:2043年09月15日(94)
双子- 魚- 蠍:2043年09月25日(94)
双子- 魚-射手:2043年10月06日(94)
双子- 魚-山羊:2043年10月16日(94)
双子- 魚-水瓶:2043年10月26日(94)
双子- 魚- 魚:2043年11月05日(94)
双子-水瓶 2043年11月(95)~2044年03月(95)
双子-水瓶- 魚:2043年11月15日(95)
双子-水瓶-牡羊:2043年11月25日(95)
双子-水瓶-牡牛:2043年12月05日(95)
双子-水瓶-双子:2043年12月16日(95)
双子-水瓶- 蟹:2043年12月26日(95)
双子-水瓶-獅子:2044年01月05日(95)
双子-水瓶-乙女:2044年01月15日(95)
双子-水瓶-天秤:2044年01月25日(95)
双子-水瓶- 蠍:2044年02月04日(95)
双子-水瓶-射手:2044年02月14日(95)
双子-水瓶-山羊:2044年02月25日(95)
双子-水瓶-水瓶:2044年03月06日(95)
双子-山羊 2044年03月(95)~2044年07月(95)
双子-山羊-射手:2044年03月16日(95)
双子-山羊- 蠍:2044年03月26日(95)
双子-山羊-天秤:2044年04月05日(95)
双子-山羊-乙女:2044年04月15日(95)
双子-山羊-獅子:2044年04月25日(95)
双子-山羊- 蟹:2044年05月06日(95)
双子-山羊-双子:2044年05月16日(95)
双子-山羊-牡牛:2044年05月26日(95)
双子-山羊-牡羊:2044年06月05日(95)
双子-山羊- 魚:2044年06月15日(95)
双子-山羊-水瓶:2044年06月25日(95)
双子-山羊-山羊:2044年07月05日(95)
双子-射手 2044年07月(95)~2044年11月(95)
双子-射手- 蠍:2044年07月16日(95)
双子-射手-天秤:2044年07月26日(95)
双子-射手-乙女:2044年08月05日(95)
双子-射手-獅子:2044年08月15日(95)
双子-射手- 蟹:2044年08月25日(95)
双子-射手-双子:2044年09月04日(95)
双子-射手-牡牛:2044年09月15日(95)
双子-射手-牡羊:2044年09月25日(95)
双子-射手- 魚:2044年10月05日(95)
双子-射手-水瓶:2044年10月15日(95)
双子-射手-山羊:2044年10月25日(95)
双子-射手-射手:2044年11月04日(95)
双子- 蠍 2044年11月(96)~2045年03月(96)
双子- 蠍-天秤:2044年11月14日(96)
双子- 蠍-乙女:2044年11月25日(96)
双子- 蠍-獅子:2044年12月05日(96)
双子- 蠍- 蟹:2044年12月15日(96)
双子- 蠍-双子:2044年12月25日(96)
双子- 蠍-牡牛:2045年01月04日(96)
双子- 蠍-牡羊:2045年01月14日(96)
双子- 蠍- 魚:2045年01月24日(96)
双子- 蠍-水瓶:2045年02月04日(96)
双子- 蠍-山羊:2045年02月14日(96)
双子- 蠍-射手:2045年02月24日(96)
双子- 蠍- 蠍:2045年03月06日(96)
双子-天秤 2045年03月(96)~2045年07月(96)
双子-天秤- 蠍:2045年03月16日(96)
双子-天秤-射手:2045年03月26日(96)
双子-天秤-山羊:2045年04月05日(96)
双子-天秤-水瓶:2045年04月16日(96)
双子-天秤- 魚:2045年04月26日(96)
双子-天秤-牡羊:2045年05月06日(96)
双子-天秤-牡牛:2045年05月16日(96)
双子-天秤-双子:2045年05月26日(96)
双子-天秤- 蟹:2045年06月05日(96)
双子-天秤-獅子:2045年06月15日(96)
双子-天秤-乙女:2045年06月26日(96)
双子-天秤-天秤:2045年07月06日(96)
双子-乙女 2045年07月(96)~2045年11月(96)
双子-乙女-天秤:2045年07月16日(96)
双子-乙女- 蠍:2045年07月26日(96)
双子-乙女-射手:2045年08月05日(96)
双子-乙女-山羊:2045年08月15日(96)
双子-乙女-水瓶:2045年08月25日(96)
双子-乙女- 魚:2045年09月05日(96)
双子-乙女-牡羊:2045年09月15日(96)
双子-乙女-牡牛:2045年09月25日(96)
双子-乙女-双子:2045年10月05日(96)
双子-乙女- 蟹:2045年10月15日(96)
双子-乙女-獅子:2045年10月25日(96)
双子-乙女-乙女:2045年11月04日(96)
双子-獅子 2045年11月(97)~2046年03月(97)
双子-獅子-乙女:2045年11月15日(97)
双子-獅子-天秤:2045年11月25日(97)
双子-獅子- 蠍:2045年12月05日(97)
双子-獅子-射手:2045年12月15日(97)
双子-獅子-山羊:2045年12月25日(97)
双子-獅子-水瓶:2046年01月04日(97)
双子-獅子- 魚:2046年01月15日(97)
双子-獅子-牡羊:2046年01月25日(97)
双子-獅子-牡牛:2046年02月04日(97)
双子-獅子-双子:2046年02月14日(97)
双子-獅子- 蟹:2046年02月24日(97)
双子-獅子-獅子:2046年03月06日(97)
双子- 蟹 2046年03月(97)~2046年07月(97)
双子- 蟹-双子:2046年03月16日(97)
双子- 蟹-牡牛:2046年03月27日(97)
双子- 蟹-牡羊:2046年04月06日(97)
双子- 蟹- 魚:2046年04月16日(97)
双子- 蟹-水瓶:2046年04月26日(97)
双子- 蟹-山羊:2046年05月06日(97)
双子- 蟹-射手:2046年05月16日(97)
双子- 蟹- 蠍:2046年05月26日(97)
双子- 蟹-天秤:2046年06月06日(97)
双子- 蟹-乙女:2046年06月16日(97)
双子- 蟹-獅子:2046年06月26日(97)
双子- 蟹- 蟹:2046年07月06日(97)
双子-双子 2046年07月(97)~2046年11月(97)
双子-双子-牡牛:2046年07月16日(97)
双子-双子-牡羊:2046年07月26日(97)
双子-双子- 魚:2046年08月05日(97)
双子-双子-水瓶:2046年08月16日(97)
双子-双子-山羊:2046年08月26日(97)
双子-双子-射手:2046年09月05日(97)
双子-双子- 蠍:2046年09月15日(97)
双子-双子-天秤:2046年09月25日(97)
双子-双子-乙女:2046年10月05日(97)
双子-双子-獅子:2046年10月15日(97)
双子-双子- 蟹:2046年10月26日(97)
双子-双子-双子:2046年11月05日(97)
牡牛:2046年11月(98)-2050年11月(102)】
牡牛-牡羊 2046年11月(98)~2047年03月(98)
牡牛-牡羊-牡牛:2046年11月15日(98)
牡牛-牡羊-双子:2046年11月25日(98)
牡牛-牡羊- 蟹:2046年12月05日(98)
牡牛-牡羊-獅子:2046年12月15日(98)
牡牛-牡羊-乙女:2046年12月25日(98)
牡牛-牡羊-天秤:2047年01月05日(98)
牡牛-牡羊- 蠍:2047年01月15日(98)
牡牛-牡羊-射手:2047年01月25日(98)
牡牛-牡羊-山羊:2047年02月04日(98)
牡牛-牡羊-水瓶:2047年02月14日(98)
牡牛-牡羊- 魚:2047年02月24日(98)
牡牛-牡羊-牡羊:2047年03月06日(98)
牡牛- 魚 2047年03月(98)~2047年07月(98)
牡牛- 魚-牡羊:2047年03月17日(98)
牡牛- 魚-牡牛:2047年03月27日(98)
牡牛- 魚-双子:2047年04月06日(98)
牡牛- 魚- 蟹:2047年04月16日(98)
牡牛- 魚-獅子:2047年04月26日(98)
牡牛- 魚-乙女:2047年05月06日(98)
牡牛- 魚-天秤:2047年05月17日(98)
牡牛- 魚- 蠍:2047年05月27日(98)
牡牛- 魚-射手:2047年06月06日(98)
牡牛- 魚-山羊:2047年06月16日(98)
牡牛- 魚-水瓶:2047年06月26日(98)
牡牛- 魚- 魚:2047年07月06日(98)
牡牛-水瓶 2047年07月(98)~2047年11月(98)
牡牛-水瓶- 魚:2047年07月16日(98)
牡牛-水瓶-牡羊:2047年07月27日(98)
牡牛-水瓶-牡牛:2047年08月06日(98)
牡牛-水瓶-双子:2047年08月16日(98)
牡牛-水瓶- 蟹:2047年08月26日(98)
牡牛-水瓶-獅子:2047年09月05日(98)
牡牛-水瓶-乙女:2047年09月15日(98)
牡牛-水瓶-天秤:2047年09月25日(98)
牡牛-水瓶- 蠍:2047年10月06日(98)
牡牛-水瓶-射手:2047年10月16日(98)
牡牛-水瓶-山羊:2047年10月26日(98)
牡牛-水瓶-水瓶:2047年11月05日(98)
牡牛-山羊 2047年11月(99)~2048年03月(99)
牡牛-山羊-射手:2047年11月15日(99)
牡牛-山羊- 蠍:2047年11月25日(99)
牡牛-山羊-天秤:2047年12月05日(99)
牡牛-山羊-乙女:2047年12月16日(99)
牡牛-山羊-獅子:2047年12月26日(99)
牡牛-山羊- 蟹:2048年01月05日(99)
牡牛-山羊-双子:2048年01月15日(99)
牡牛-山羊-牡牛:2048年01月25日(99)
牡牛-山羊-牡羊:2048年02月04日(99)
牡牛-山羊- 魚:2048年02月14日(99)
牡牛-山羊-水瓶:2048年02月25日(99)
牡牛-山羊-山羊:2048年03月06日(99)
牡牛-射手 2048年03月(99)~2048年07月(99)
牡牛-射手- 蠍:2048年03月16日(99)
牡牛-射手-天秤:2048年03月26日(99)
牡牛-射手-乙女:2048年04月05日(99)
牡牛-射手-獅子:2048年04月15日(99)
牡牛-射手- 蟹:2048年04月25日(99)
牡牛-射手-双子:2048年05月06日(99)
牡牛-射手-牡牛:2048年05月16日(99)
牡牛-射手-牡羊:2048年05月26日(99)
牡牛-射手- 魚:2048年06月05日(99)
牡牛-射手-水瓶:2048年06月15日(99)
牡牛-射手-山羊:2048年06月25日(99)
牡牛-射手-射手:2048年07月05日(99)
牡牛- 蠍 2048年07月(99)~2048年11月(99)
牡牛- 蠍-天秤:2048年07月16日(99)
牡牛- 蠍-乙女:2048年07月26日(99)
牡牛- 蠍-獅子:2048年08月05日(99)
牡牛- 蠍- 蟹:2048年08月15日(99)
牡牛- 蠍-双子:2048年08月25日(99)
牡牛- 蠍-牡牛:2048年09月04日(99)
牡牛- 蠍-牡羊:2048年09月15日(99)
牡牛- 蠍- 魚:2048年09月25日(99)
牡牛- 蠍-水瓶:2048年10月05日(99)
牡牛- 蠍-山羊:2048年10月15日(99)
牡牛- 蠍-射手:2048年10月25日(99)
牡牛- 蠍- 蠍:2048年11月04日(99)
牡牛-天秤 2048年11月(100)~2049年03月(100)
牡牛-天秤- 蠍:2048年11月14日(100)
牡牛-天秤-射手:2048年11月25日(100)
牡牛-天秤-山羊:2048年12月05日(100)
牡牛-天秤-水瓶:2048年12月15日(100)
牡牛-天秤- 魚:2048年12月25日(100)
牡牛-天秤-牡羊:2049年01月04日(100)
牡牛-天秤-牡牛:2049年01月14日(100)
牡牛-天秤-双子:2049年01月24日(100)
牡牛-天秤- 蟹:2049年02月04日(100)
牡牛-天秤-獅子:2049年02月14日(100)
牡牛-天秤-乙女:2049年02月24日(100)
牡牛-天秤-天秤:2049年03月06日(100)
牡牛-乙女 2049年03月(100)~2049年07月(100)
牡牛-乙女-天秤:2049年03月16日(100)
牡牛-乙女- 蠍:2049年03月26日(100)
牡牛-乙女-射手:2049年04月05日(100)
牡牛-乙女-山羊:2049年04月16日(100)
牡牛-乙女-水瓶:2049年04月26日(100)
牡牛-乙女- 魚:2049年05月06日(100)
牡牛-乙女-牡羊:2049年05月16日(100)
牡牛-乙女-牡牛:2049年05月26日(100)
牡牛-乙女-双子:2049年06月05日(100)
牡牛-乙女- 蟹:2049年06月15日(100)
牡牛-乙女-獅子:2049年06月26日(100)
牡牛-乙女-乙女:2049年07月06日(100)
牡牛-獅子 2049年07月(100)~2049年11月(100)
牡牛-獅子-乙女:2049年07月16日(100)
牡牛-獅子-天秤:2049年07月26日(100)
牡牛-獅子- 蠍:2049年08月05日(100)
牡牛-獅子-射手:2049年08月15日(100)
牡牛-獅子-山羊:2049年08月25日(100)
牡牛-獅子-水瓶:2049年09月05日(100)
牡牛-獅子- 魚:2049年09月15日(100)
牡牛-獅子-牡羊:2049年09月25日(100)
牡牛-獅子-牡牛:2049年10月05日(100)
牡牛-獅子-双子:2049年10月15日(100)
牡牛-獅子- 蟹:2049年10月25日(100)
牡牛-獅子-獅子:2049年11月04日(100)
牡牛- 蟹 2049年11月(101)~2050年03月(101)
牡牛- 蟹-双子:2049年11月15日(101)
牡牛- 蟹-牡牛:2049年11月25日(101)
牡牛- 蟹-牡羊:2049年12月05日(101)
牡牛- 蟹- 魚:2049年12月15日(101)
牡牛- 蟹-水瓶:2049年12月25日(101)
牡牛- 蟹-山羊:2050年01月04日(101)
牡牛- 蟹-射手:2050年01月15日(101)
牡牛- 蟹- 蠍:2050年01月25日(101)
牡牛- 蟹-天秤:2050年02月04日(101)
牡牛- 蟹-乙女:2050年02月14日(101)
牡牛- 蟹-獅子:2050年02月24日(101)
牡牛- 蟹- 蟹:2050年03月06日(101)
牡牛-双子 2050年03月(101)~2050年07月(101)
牡牛-双子-牡牛:2050年03月16日(101)
牡牛-双子-牡羊:2050年03月27日(101)
牡牛-双子- 魚:2050年04月06日(101)
牡牛-双子-水瓶:2050年04月16日(101)
牡牛-双子-山羊:2050年04月26日(101)
牡牛-双子-射手:2050年05月06日(101)
牡牛-双子- 蠍:2050年05月16日(101)
牡牛-双子-天秤:2050年05月26日(101)
牡牛-双子-乙女:2050年06月06日(101)
牡牛-双子-獅子:2050年06月16日(101)
牡牛-双子- 蟹:2050年06月26日(101)
牡牛-双子-双子:2050年07月06日(101)
牡牛-牡牛 2050年07月(101)~2050年11月(101)
牡牛-牡牛-牡羊:2050年07月16日(101)
牡牛-牡牛- 魚:2050年07月26日(101)
牡牛-牡牛-水瓶:2050年08月05日(101)
牡牛-牡牛-山羊:2050年08月16日(101)
牡牛-牡牛-射手:2050年08月26日(101)
牡牛-牡牛- 蠍:2050年09月05日(101)
牡牛-牡牛-天秤:2050年09月15日(101)
牡牛-牡牛-乙女:2050年09月25日(101)
牡牛-牡牛-獅子:2050年10月05日(101)
牡牛-牡牛- 蟹:2050年10月15日(101)
牡牛-牡牛-双子:2050年10月26日(101)
牡牛-牡牛-牡牛:2050年11月05日(101)
牡羊:2050年11月(102)-2057年11月(109)】
牡羊-牡牛 2050年11月(102)~2051年06月(102)
牡羊-牡牛-牡羊:2050年11月15日(102)
牡羊-牡牛- 魚:2050年12月03日(102)
牡羊-牡牛-水瓶:2050年12月20日(102)
牡羊-牡牛-山羊:2051年01月07日(102)
牡羊-牡牛-射手:2051年01月25日(102)
牡羊-牡牛- 蠍:2051年02月12日(102)
牡羊-牡牛-天秤:2051年03月01日(102)
牡羊-牡牛-乙女:2051年03月19日(102)
牡羊-牡牛-獅子:2051年04月06日(102)
牡羊-牡牛- 蟹:2051年04月24日(102)
牡羊-牡牛-双子:2051年05月11日(102)
牡羊-牡牛-牡牛:2051年05月29日(102)
牡羊-双子 2051年06月(102)~2052年01月(102)
牡羊-双子-牡牛:2051年06月16日(102)
牡羊-双子-牡羊:2051年07月04日(102)
牡羊-双子- 魚:2051年07月21日(102)
牡羊-双子-水瓶:2051年08月08日(102)
牡羊-双子-山羊:2051年08月26日(102)
牡羊-双子-射手:2051年09月13日(102)
牡羊-双子- 蠍:2051年09月30日(102)
牡羊-双子-天秤:2051年10月18日(102)
牡羊-双子-乙女:2051年11月05日(102)
牡羊-双子-獅子:2051年11月23日(103)
牡羊-双子- 蟹:2051年12月10日(103)
牡羊-双子-双子:2051年12月28日(103)
牡羊- 蟹 2052年01月(103)~2052年08月(103)
牡羊- 蟹-双子:2052年01月15日(103)
牡羊- 蟹-牡牛:2052年02月02日(103)
牡羊- 蟹-牡羊:2052年02月20日(103)
牡羊- 蟹- 魚:2052年03月08日(103)
牡羊- 蟹-水瓶:2052年03月26日(103)
牡羊- 蟹-山羊:2052年04月13日(103)
牡羊- 蟹-射手:2052年05月01日(103)
牡羊- 蟹- 蠍:2052年05月18日(103)
牡羊- 蟹-天秤:2052年06月05日(103)
牡羊- 蟹-乙女:2052年06月23日(103)
牡羊- 蟹-獅子:2052年07月11日(103)
牡羊- 蟹- 蟹:2052年07月28日(103)
牡羊-獅子 2052年08月(103)~2053年03月(103)
牡羊-獅子-乙女:2052年08月15日(103)
牡羊-獅子-天秤:2052年09月02日(103)
牡羊-獅子- 蠍:2052年09月20日(103)
牡羊-獅子-射手:2052年10月07日(103)
牡羊-獅子-山羊:2052年10月25日(103)
牡羊-獅子-水瓶:2052年11月12日(103)
牡羊-獅子- 魚:2052年11月30日(104)
牡羊-獅子-牡羊:2052年12月17日(104)
牡羊-獅子-牡牛:2053年01月04日(104)
牡羊-獅子-双子:2053年01月22日(104)
牡羊-獅子- 蟹:2053年02月09日(104)
牡羊-獅子-獅子:2053年02月26日(104)
牡羊-乙女 2053年03月(104)~2053年10月(104)
牡羊-乙女-天秤:2053年03月16日(104)
牡羊-乙女- 蠍:2053年04月03日(104)
牡羊-乙女-射手:2053年04月21日(104)
牡羊-乙女-山羊:2053年05月08日(104)
牡羊-乙女-水瓶:2053年05月26日(104)
牡羊-乙女- 魚:2053年06月13日(104)
牡羊-乙女-牡羊:2053年07月01日(104)
牡羊-乙女-牡牛:2053年07月18日(104)
牡羊-乙女-双子:2053年08月05日(104)
牡羊-乙女- 蟹:2053年08月23日(104)
牡羊-乙女-獅子:2053年09月10日(104)
牡羊-乙女-乙女:2053年09月27日(104)
牡羊-天秤 2053年10月(104)~2054年05月(104)
牡羊-天秤- 蠍:2053年10月15日(104)
牡羊-天秤-射手:2053年11月02日(104)
牡羊-天秤-山羊:2053年11月20日(105)
牡羊-天秤-水瓶:2053年12月07日(105)
牡羊-天秤- 魚:2053年12月25日(105)
牡羊-天秤-牡羊:2054年01月12日(105)
牡羊-天秤-牡牛:2054年01月30日(105)
牡羊-天秤-双子:2054年02月16日(105)
牡羊-天秤- 蟹:2054年03月06日(105)
牡羊-天秤-獅子:2054年03月24日(105)
牡羊-天秤-乙女:2054年04月11日(105)
牡羊-天秤-天秤:2054年04月29日(105)
牡羊- 蠍 2054年05月(105)~2054年12月(105)
牡羊- 蠍-天秤:2054年05月16日(105)
牡羊- 蠍-乙女:2054年06月03日(105)
牡羊- 蠍-獅子:2054年06月21日(105)
牡羊- 蠍- 蟹:2054年07月09日(105)
牡羊- 蠍-双子:2054年07月26日(105)
牡羊- 蠍-牡牛:2054年08月13日(105)
牡羊- 蠍-牡羊:2054年08月31日(105)
牡羊- 蠍- 魚:2054年09月18日(105)
牡羊- 蠍-水瓶:2054年10月05日(105)
牡羊- 蠍-山羊:2054年10月23日(105)
牡羊- 蠍-射手:2054年11月10日(105)
牡羊- 蠍- 蠍:2054年11月28日(106)
牡羊-射手 2054年12月(106)~2055年07月(106)
牡羊-射手- 蠍:2054年12月15日(106)
牡羊-射手-天秤:2055年01月02日(106)
牡羊-射手-乙女:2055年01月20日(106)
牡羊-射手-獅子:2055年02月07日(106)
牡羊-射手- 蟹:2055年02月24日(106)
牡羊-射手-双子:2055年03月14日(106)
牡羊-射手-牡牛:2055年04月01日(106)
牡羊-射手-牡羊:2055年04月19日(106)
牡羊-射手- 魚:2055年05月06日(106)
牡羊-射手-水瓶:2055年05月24日(106)
牡羊-射手-山羊:2055年06月11日(106)
牡羊-射手-射手:2055年06月29日(106)
牡羊-山羊 2055年07月(106)~2056年02月(106)
牡羊-山羊-射手:2055年07月16日(106)
牡羊-山羊- 蠍:2055年08月03日(106)
牡羊-山羊-天秤:2055年08月21日(106)
牡羊-山羊-乙女:2055年09月08日(106)
牡羊-山羊-獅子:2055年09月25日(106)
牡羊-山羊- 蟹:2055年10月13日(106)
牡羊-山羊-双子:2055年10月31日(106)
牡羊-山羊-牡牛:2055年11月18日(107)
牡羊-山羊-牡羊:2055年12月05日(107)
牡羊-山羊- 魚:2055年12月23日(107)
牡羊-山羊-水瓶:2056年01月10日(107)
牡羊-山羊-山羊:2056年01月28日(107)
牡羊-水瓶 2056年02月(107)~2056年09月(107)
牡羊-水瓶- 魚:2056年02月14日(107)
牡羊-水瓶-牡羊:2056年03月03日(107)
牡羊-水瓶-牡牛:2056年03月21日(107)
牡羊-水瓶-双子:2056年04月08日(107)
牡羊-水瓶- 蟹:2056年04月25日(107)
牡羊-水瓶-獅子:2056年05月13日(107)
牡羊-水瓶-乙女:2056年05月31日(107)
牡羊-水瓶-天秤:2056年06月18日(107)
牡羊-水瓶- 蠍:2056年07月05日(107)
牡羊-水瓶-射手:2056年07月23日(107)
牡羊-水瓶-山羊:2056年08月10日(107)
牡羊-水瓶-水瓶:2056年08月28日(107)
牡羊- 魚 2056年09月(107)~2057年04月(107)
牡羊- 魚-牡羊:2056年09月15日(107)
牡羊- 魚-牡牛:2056年10月02日(107)
牡羊- 魚-双子:2056年10月20日(107)
牡羊- 魚- 蟹:2056年11月07日(107)
牡羊- 魚-獅子:2056年11月25日(108)
牡羊- 魚-乙女:2056年12月12日(108)
牡羊- 魚-天秤:2056年12月30日(108)
牡羊- 魚- 蠍:2057年01月17日(108)
牡羊- 魚-射手:2057年02月04日(108)
牡羊- 魚-山羊:2057年02月21日(108)
牡羊- 魚-水瓶:2057年03月11日(108)
牡羊- 魚- 魚:2057年03月29日(108)
牡羊-牡羊 2057年04月(108)~
牡羊-牡羊-牡牛:2057年04月16日(108)
牡羊-牡羊-双子:2057年05月03日(108)
牡羊-牡羊- 蟹:2057年05月21日(108)
牡羊-牡羊-獅子:2057年06月08日(108)
牡羊-牡羊-乙女:2057年06月26日(108)
牡羊-牡羊-天秤:2057年07月13日(108)
牡羊-牡羊- 蠍:2057年07月31日(108)
牡羊-牡羊-射手:2057年08月18日(108)
牡羊-牡羊-山羊:2057年09月05日(108)
牡羊-牡羊-水瓶:2057年09月22日(108)
牡羊-牡羊- 魚:2057年10月10日(108)
牡羊-牡羊-牡羊:2057年10月28日(108)