Jyotish-ONE 出生情報入力

【王侯族02:Princess MargaretさんのJyotishチャート】

1

Asc 12:59
2牡羊

Ra 2:30
3牡牛

4双子

Ma 2:54 PK
Ju 19:06 AmK
12水瓶

D1 Rashi chart

王侯族02:Princess Margaretさん

1930年8月21日 20時58分55秒
41N51'59 -10W52'59
timezone:UTC0
Sierraleone,UK
Ju-Ra-Ve (今:Ra-Sa-Mo)
Lahiri -22:53:11
5

Mo 2:44 GK
11山羊

6獅子

Su 5:09 MK
10射手

SaR 12:39 BK
9

8天秤

Ke 2:30
7乙女

Me 2:04 DK
Ve 20:04 AK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

9

SaR
Ra
10

Ve
11

Ma
12

8
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


20:52:13
~ 21:14:46

Asc
Mo
1

7

Su
2

6

5

Ju
Ke
4

Me
3

Ve
SaR
10

Ra
11

12

Asc
Ma
1

9
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


20:46:37
~ 21:03:26

Mo
2

8

Su
3

Ju
7

6

Ke
5

Me
4

Me
4

Ra
5

6

Ma
7

SaR
3
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


20:58:37
~ 21:08:17

Ve
8

Mo
2

9

Asc
1

12

Ju
Ke
11

Su
10

Asc
Mo
1

SaR
Ra
2

Me
3

Ma
4

12
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


20:56:42
~ 21:03:26

5

11

6

Ju
10

Ve
9

Ke
8

Su
7

8

9

Ve
SaR
Ra
10

11

7
D12 chart
Dwadasamsa
両親


20:57:49
~ 21:03:26

Ma
12

Ju
6

Asc
Mo
1

5

Ke
4

Su
3

Me
2

10

11

Mo
Ra
Ke
12

Asc
SaR
1

9
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


20:55:01
~ 20:59:13

2

Me
Ma
8

3

7

6

Su
Ve
Ju
5

4

Su
12

Asc
SaR
1

Mo
Ra
Ke
2

3

11
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


20:56:42
~ 21:00:04

4

10

Ju
5

9

8

7

Me
Ve
Ma
6

11

12

Asc
1

SaR
2

10
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


20:57:49
~ 21:00:37

3

9

Me
4

Su
8

Ve
Ju
7

Ma
Ra
Ke
6

Mo
5

Asc
1

Ma
Ra
Ke
2

Mo
Me
3

Ju
4

Su
12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


20:56:42
~ 21:14:46

5

Ve
11

6

SaR
10

9

8

7

Ke
12

Asc
1

2

Su
3

11
D60 chart
Shashtyamsa
全て


20:57:49
~ 20:58:56

4

Me
Ve
SaR
10

Ju
5

Mo
9

Ma
8

7

Ra
6
Asc 12:59 1室 速度0:00 U.Bhadrapada(Sa)
Su 獅子5:09 6室6L MK速度0:57 Maghā(Ke)
Mo 2:44 5室5L GK速度14:59 Punarvasu(Ju)
Me 乙女2:04 7室4L 7L DK速度1:07 U.Phalgunī(Su)
Ve 乙女20:04 7室3L 8L AK速度1:04 Hasta(Mo)
Ma 双子2:54 4室2L 9L PK速度0:38 Mrigashīra(Ma)
Ju 双子19:06 4室1L 10L AmK速度0:11 Ardra(Ra)
SaR 射手12:39 10室11L 12L BK速度-0:02逆行 Mula(Ke)
Ra 牡羊2:30 2室 速度-0:09 Ashwini(Ke)
Ke 天秤2:30 8室 速度-0:09 Chitra(Ma)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ju 1915年05月(-16)-1931年05月(0)】
Ju-Ra期 1928年12月(-2)~1931年05月(0)
Ju-Ra-Ra:1928年12月13日(-2)
Ju-Ra-Ju:1929年04月24日(-2)
Ju-Ra-Sa:1929年08月18日(-2)
Ju-Ra-Me:1930年01月04日(-1)
Ju-Ra-Ke:1930年05月08日(-1)
Ju-Ra-Ve:1930年06月29日(-1)
Ju-Ra-Su:1930年11月22日(0)
Ju-Ra-Mo:1931年01月04日(0)
Ju-Ra-Ma:1931年03月18日(0)
Sa 1931年05月(0)-1950年05月(19)】
Sa-Sa期 1931年05月(0)~1934年05月(3)
Sa-Sa-Sa:1931年05月09日(0)
Sa-Sa-Me:1931年10月30日(1)
Sa-Sa-Ke:1932年04月02日(1)
Sa-Sa-Ve:1932年06月05日(1)
Sa-Sa-Su:1932年12月05日(2)
Sa-Sa-Mo:1933年01月29日(2)
Sa-Sa-Ma:1933年05月01日(2)
Sa-Sa-Ra:1933年07月04日(2)
Sa-Sa-Ju:1933年12月16日(3)
Sa-Me期 1934年05月(3)~1937年01月(6)
Sa-Me-Me:1934年05月11日(3)
Sa-Me-Ke:1934年09月28日(4)
Sa-Me-Ve:1934年11月24日(4)
Sa-Me-Su:1935年05月07日(4)
Sa-Me-Mo:1935年06月25日(4)
Sa-Me-Ma:1935年09月15日(5)
Sa-Me-Ra:1935年11月11日(5)
Sa-Me-Ju:1936年04月07日(5)
Sa-Me-Sa:1936年08月16日(5)
Sa-Ke期 1937年01月(6)~1938年02月(7)
Sa-Ke-Ke:1937年01月19日(6)
Sa-Ke-Ve:1937年02月11日(6)
Sa-Ke-Su:1937年04月20日(6)
Sa-Ke-Mo:1937年05月10日(6)
Sa-Ke-Ma:1937年06月13日(6)
Sa-Ke-Ra:1937年07月06日(6)
Sa-Ke-Ju:1937年09月05日(7)
Sa-Ke-Sa:1937年10月29日(7)
Sa-Ke-Me:1938年01月01日(7)
Sa-Ve期 1938年02月(7)~1941年04月(10)
Sa-Ve-Ve:1938年02月27日(7)
Sa-Ve-Su:1938年09月08日(8)
Sa-Ve-Mo:1938年11月05日(8)
Sa-Ve-Ma:1939年02月09日(8)
Sa-Ve-Ra:1939年04月18日(8)
Sa-Ve-Ju:1939年10月08日(9)
Sa-Ve-Sa:1940年03月11日(9)
Sa-Ve-Me:1940年09月10日(10)
Sa-Ve-Ke:1941年02月21日(10)
Sa-Su期 1941年04月(10)~1942年04月(11)
Sa-Su-Su:1941年04月29日(10)
Sa-Su-Mo:1941年05月16日(10)
Sa-Su-Ma:1941年06月14日(10)
Sa-Su-Ra:1941年07月05日(10)
Sa-Su-Ju:1941年08月26日(11)
Sa-Su-Sa:1941年10月11日(11)
Sa-Su-Me:1941年12月05日(11)
Sa-Su-Ke:1942年01月23日(11)
Sa-Su-Ve:1942年02月12日(11)
Sa-Mo期 1942年04月(11)~1943年11月(13)
Sa-Mo-Mo:1942年04月11日(11)
Sa-Mo-Ma:1942年05月29日(11)
Sa-Mo-Ra:1942年07月02日(11)
Sa-Mo-Ju:1942年09月27日(12)
Sa-Mo-Sa:1942年12月13日(12)
Sa-Mo-Me:1943年03月14日(12)
Sa-Mo-Ke:1943年06月04日(12)
Sa-Mo-Ve:1943年07月08日(12)
Sa-Mo-Su:1943年10月12日(13)
Sa-Ma期 1943年11月(13)~1944年12月(14)
Sa-Ma-Ma:1943年11月10日(13)
Sa-Ma-Ra:1943年12月04日(13)
Sa-Ma-Ju:1944年02月03日(13)
Sa-Ma-Sa:1944年03月28日(13)
Sa-Ma-Me:1944年05月31日(13)
Sa-Ma-Ke:1944年07月27日(13)
Sa-Ma-Ve:1944年08月20日(13)
Sa-Ma-Su:1944年10月26日(14)
Sa-Ma-Mo:1944年11月15日(14)
Sa-Ra期 1944年12月(14)~1947年10月(17)
Sa-Ra-Ra:1944年12月19日(14)
Sa-Ra-Ju:1945年05月24日(14)
Sa-Ra-Sa:1945年10月10日(15)
Sa-Ra-Me:1946年03月24日(15)
Sa-Ra-Ke:1946年08月18日(15)
Sa-Ra-Ve:1946年10月18日(16)
Sa-Ra-Su:1947年04月10日(16)
Sa-Ra-Mo:1947年06月01日(16)
Sa-Ra-Ma:1947年08月26日(17)
Sa-Ju期 1947年10月(17)~1950年05月(19)
Sa-Ju-Ju:1947年10月26日(17)
Sa-Ju-Sa:1948年02月26日(17)
Sa-Ju-Me:1948年07月22日(17)
Sa-Ju-Ke:1948年11月30日(18)
Sa-Ju-Ve:1949年01月23日(18)
Sa-Ju-Su:1949年06月26日(18)
Sa-Ju-Mo:1949年08月12日(18)
Sa-Ju-Ma:1949年10月28日(19)
Sa-Ju-Ra:1949年12月21日(19)
Me 1950年05月(19)-1967年05月(36)】
Me-Me期 1950年05月(19)~1952年10月(22)
Me-Me-Me:1950年05月08日(19)
Me-Me-Ke:1950年09月10日(20)
Me-Me-Ve:1950年10月31日(20)
Me-Me-Su:1951年03月27日(20)
Me-Me-Mo:1951年05月10日(20)
Me-Me-Ma:1951年07月22日(20)
Me-Me-Ra:1951年09月12日(21)
Me-Me-Ju:1952年01月21日(21)
Me-Me-Sa:1952年05月18日(21)
Me-Ke期 1952年10月(22)~1953年10月(23)
Me-Ke-Ke:1952年10月04日(22)
Me-Ke-Ve:1952年10月25日(22)
Me-Ke-Su:1952年12月25日(22)
Me-Ke-Mo:1953年01月12日(22)
Me-Ke-Ma:1953年02月11日(22)
Me-Ke-Ra:1953年03月04日(22)
Me-Ke-Ju:1953年04月27日(22)
Me-Ke-Sa:1953年06月15日(22)
Me-Ke-Me:1953年08月11日(22)
Me-Ve期 1953年10月(23)~1956年08月(25)
Me-Ve-Ve:1953年10月01日(23)
Me-Ve-Su:1954年03月23日(23)
Me-Ve-Mo:1954年05月13日(23)
Me-Ve-Ma:1954年08月08日(23)
Me-Ve-Ra:1954年10月07日(24)
Me-Ve-Ju:1955年03月11日(24)
Me-Ve-Sa:1955年07月27日(24)
Me-Ve-Me:1956年01月07日(25)
Me-Ve-Ke:1956年06月02日(25)
Me-Su期 1956年08月(25)~1957年06月(26)
Me-Su-Su:1956年08月01日(25)
Me-Su-Mo:1956年08月17日(25)
Me-Su-Ma:1956年09月12日(26)
Me-Su-Ra:1956年09月30日(26)
Me-Su-Ju:1956年11月15日(26)
Me-Su-Sa:1956年12月27日(26)
Me-Su-Me:1957年02月14日(26)
Me-Su-Ke:1957年03月30日(26)
Me-Su-Ve:1957年04月17日(26)
Me-Mo期 1957年06月(26)~1958年11月(28)
Me-Mo-Mo:1957年06月08日(26)
Me-Mo-Ma:1957年07月21日(26)
Me-Mo-Ra:1957年08月20日(26)
Me-Mo-Ju:1957年11月05日(27)
Me-Mo-Sa:1958年01月13日(27)
Me-Mo-Me:1958年04月05日(27)
Me-Mo-Ke:1958年06月18日(27)
Me-Mo-Ve:1958年07月18日(27)
Me-Mo-Su:1958年10月12日(28)
Me-Ma期 1958年11月(28)~1959年11月(29)
Me-Ma-Ma:1958年11月07日(28)
Me-Ma-Ra:1958年11月28日(28)
Me-Ma-Ju:1959年01月21日(28)
Me-Ma-Sa:1959年03月11日(28)
Me-Ma-Me:1959年05月07日(28)
Me-Ma-Ke:1959年06月27日(28)
Me-Ma-Ve:1959年07月19日(28)
Me-Ma-Su:1959年09月17日(29)
Me-Ma-Mo:1959年10月05日(29)
Me-Ra期 1959年11月(29)~1962年05月(31)
Me-Ra-Ra:1959年11月04日(29)
Me-Ra-Ju:1960年03月23日(29)
Me-Ra-Sa:1960年07月25日(29)
Me-Ra-Me:1960年12月20日(30)
Me-Ra-Ke:1961年05月01日(30)
Me-Ra-Ve:1961年06月24日(30)
Me-Ra-Su:1961年11月26日(31)
Me-Ra-Mo:1962年01月12日(31)
Me-Ra-Ma:1962年03月30日(31)
Me-Ju期 1962年05月(31)~1964年08月(34)
Me-Ju-Ju:1962年05月24日(31)
Me-Ju-Sa:1962年09月11日(32)
Me-Ju-Me:1963年01月20日(32)
Me-Ju-Ke:1963年05月17日(32)
Me-Ju-Ve:1963年07月05日(32)
Me-Ju-Su:1963年11月20日(33)
Me-Ju-Mo:1963年12月31日(33)
Me-Ju-Ma:1964年03月09日(33)
Me-Ju-Ra:1964年04月26日(33)
Me-Sa期 1964年08月(34)~1967年05月(36)
Me-Sa-Sa:1964年08月29日(34)
Me-Sa-Me:1965年01月31日(34)
Me-Sa-Ke:1965年06月19日(34)
Me-Sa-Ve:1965年08月16日(34)
Me-Sa-Su:1966年01月27日(35)
Me-Sa-Mo:1966年03月17日(35)
Me-Sa-Ma:1966年06月07日(35)
Me-Sa-Ra:1966年08月03日(35)
Me-Sa-Ju:1966年12月29日(36)
Ke 1967年05月(36)-1974年05月(43)】
Ke-Ke期 1967年05月(36)~1967年10月(37)
Ke-Ke-Ke:1967年05月09日(36)
Ke-Ke-Ve:1967年05月17日(36)
Ke-Ke-Su:1967年06月11日(36)
Ke-Ke-Mo:1967年06月19日(36)
Ke-Ke-Ma:1967年07月01日(36)
Ke-Ke-Ra:1967年07月10日(36)
Ke-Ke-Ju:1967年08月01日(36)
Ke-Ke-Sa:1967年08月21日(36)
Ke-Ke-Me:1967年09月14日(37)
Ke-Ve期 1967年10月(37)~1968年12月(38)
Ke-Ve-Ve:1967年10月05日(37)
Ke-Ve-Su:1967年12月15日(37)
Ke-Ve-Mo:1968年01月05日(37)
Ke-Ve-Ma:1968年02月10日(37)
Ke-Ve-Ra:1968年03月05日(37)
Ke-Ve-Ju:1968年05月08日(37)
Ke-Ve-Sa:1968年07月04日(37)
Ke-Ve-Me:1968年09月10日(38)
Ke-Ve-Ke:1968年11月09日(38)
Ke-Su期 1968年12月(38)~1969年04月(38)
Ke-Su-Su:1968年12月04日(38)
Ke-Su-Mo:1968年12月10日(38)
Ke-Su-Ma:1968年12月21日(38)
Ke-Su-Ra:1968年12月28日(38)
Ke-Su-Ju:1969年01月17日(38)
Ke-Su-Sa:1969年02月03日(38)
Ke-Su-Me:1969年02月23日(38)
Ke-Su-Ke:1969年03月13日(38)
Ke-Su-Ve:1969年03月20日(38)
Ke-Mo期 1969年04月(38)~1969年11月(39)
Ke-Mo-Mo:1969年04月11日(38)
Ke-Mo-Ma:1969年04月28日(38)
Ke-Mo-Ra:1969年05月11日(38)
Ke-Mo-Ju:1969年06月12日(38)
Ke-Mo-Sa:1969年07月10日(38)
Ke-Mo-Me:1969年08月13日(38)
Ke-Mo-Ke:1969年09月12日(39)
Ke-Mo-Ve:1969年09月25日(39)
Ke-Mo-Su:1969年10月30日(39)
Ke-Ma期 1969年11月(39)~1970年04月(39)
Ke-Ma-Ma:1969年11月10日(39)
Ke-Ma-Ra:1969年11月19日(39)
Ke-Ma-Ju:1969年12月11日(39)
Ke-Ma-Sa:1969年12月31日(39)
Ke-Ma-Me:1970年01月23日(39)
Ke-Ma-Ke:1970年02月14日(39)
Ke-Ma-Ve:1970年02月22日(39)
Ke-Ma-Su:1970年03月19日(39)
Ke-Ma-Mo:1970年03月27日(39)
Ke-Ra期 1970年04月(39)~1971年04月(40)
Ke-Ra-Ra:1970年04月08日(39)
Ke-Ra-Ju:1970年06月04日(39)
Ke-Ra-Sa:1970年07月26日(39)
Ke-Ra-Me:1970年09月24日(40)
Ke-Ra-Ke:1970年11月18日(40)
Ke-Ra-Ve:1970年12月10日(40)
Ke-Ra-Su:1971年02月12日(40)
Ke-Ra-Mo:1971年03月03日(40)
Ke-Ra-Ma:1971年04月04日(40)
Ke-Ju期 1971年04月(40)~1972年04月(41)
Ke-Ju-Ju:1971年04月26日(40)
Ke-Ju-Sa:1971年06月11日(40)
Ke-Ju-Me:1971年08月04日(40)
Ke-Ju-Ke:1971年09月21日(41)
Ke-Ju-Ve:1971年10月11日(41)
Ke-Ju-Su:1971年12月07日(41)
Ke-Ju-Mo:1971年12月24日(41)
Ke-Ju-Ma:1972年01月21日(41)
Ke-Ju-Ra:1972年02月10日(41)
Ke-Sa期 1972年04月(41)~1973年05月(42)
Ke-Sa-Sa:1972年04月01日(41)
Ke-Sa-Me:1972年06月04日(41)
Ke-Sa-Ke:1972年08月01日(41)
Ke-Sa-Ve:1972年08月24日(42)
Ke-Sa-Su:1972年10月31日(42)
Ke-Sa-Mo:1972年11月20日(42)
Ke-Sa-Ma:1972年12月24日(42)
Ke-Sa-Ra:1973年01月16日(42)
Ke-Sa-Ju:1973年03月18日(42)
Ke-Me期 1973年05月(42)~1974年05月(43)
Ke-Me-Me:1973年05月11日(42)
Ke-Me-Ke:1973年07月01日(42)
Ke-Me-Ve:1973年07月23日(42)
Ke-Me-Su:1973年09月21日(43)
Ke-Me-Mo:1973年10月09日(43)
Ke-Me-Ma:1973年11月08日(43)
Ke-Me-Ra:1973年11月29日(43)
Ke-Me-Ju:1974年01月23日(43)
Ke-Me-Sa:1974年03月12日(43)
Ve 1974年05月(43)-1994年05月(63)】
Ve-Ve期 1974年05月(43)~1977年09月(47)
Ve-Ve-Ve:1974年05月08日(43)
Ve-Ve-Su:1974年11月27日(44)
Ve-Ve-Mo:1975年01月27日(44)
Ve-Ve-Ma:1975年05月09日(44)
Ve-Ve-Ra:1975年07月19日(44)
Ve-Ve-Ju:1976年01月17日(45)
Ve-Ve-Sa:1976年06月28日(45)
Ve-Ve-Me:1977年01月06日(46)
Ve-Ve-Ke:1977年06月28日(46)
Ve-Su期 1977年09月(47)~1978年09月(48)
Ve-Su-Su:1977年09月07日(47)
Ve-Su-Mo:1977年09月25日(47)
Ve-Su-Ma:1977年10月26日(47)
Ve-Su-Ra:1977年11月16日(47)
Ve-Su-Ju:1978年01月10日(47)
Ve-Su-Sa:1978年02月27日(47)
Ve-Su-Me:1978年04月26日(47)
Ve-Su-Ke:1978年06月17日(47)
Ve-Su-Ve:1978年07月08日(47)
Ve-Mo期 1978年09月(48)~1980年05月(49)
Ve-Mo-Mo:1978年09月07日(48)
Ve-Mo-Ma:1978年10月28日(48)
Ve-Mo-Ra:1978年12月02日(48)
Ve-Mo-Ju:1979年03月04日(48)
Ve-Mo-Sa:1979年05月24日(48)
Ve-Mo-Me:1979年08月28日(49)
Ve-Mo-Ke:1979年11月22日(49)
Ve-Mo-Ve:1979年12月28日(49)
Ve-Mo-Su:1980年04月07日(49)
Ve-Ma期 1980年05月(49)~1981年07月(50)
Ve-Ma-Ma:1980年05月08日(49)
Ve-Ma-Ra:1980年06月02日(49)
Ve-Ma-Ju:1980年08月05日(49)
Ve-Ma-Sa:1980年09月30日(50)
Ve-Ma-Me:1980年12月07日(50)
Ve-Ma-Ke:1981年02月05日(50)
Ve-Ma-Ve:1981年03月02日(50)
Ve-Ma-Su:1981年05月12日(50)
Ve-Ma-Mo:1981年06月02日(50)
Ve-Ra期 1981年07月(50)~1984年07月(53)
Ve-Ra-Ra:1981年07月08日(50)
Ve-Ra-Ju:1981年12月19日(51)
Ve-Ra-Sa:1982年05月14日(51)
Ve-Ra-Me:1982年11月04日(52)
Ve-Ra-Ke:1983年04月08日(52)
Ve-Ra-Ve:1983年06月11日(52)
Ve-Ra-Su:1983年12月11日(53)
Ve-Ra-Mo:1984年02月04日(53)
Ve-Ra-Ma:1984年05月05日(53)
Ve-Ju期 1984年07月(53)~1987年03月(56)
Ve-Ju-Ju:1984年07月08日(53)
Ve-Ju-Sa:1984年11月15日(54)
Ve-Ju-Me:1985年04月18日(54)
Ve-Ju-Ke:1985年09月03日(55)
Ve-Ju-Ve:1985年10月30日(55)
Ve-Ju-Su:1986年04月10日(55)
Ve-Ju-Mo:1986年05月29日(55)
Ve-Ju-Ma:1986年08月18日(55)
Ve-Ju-Ra:1986年10月14日(56)
Ve-Sa期 1987年03月(56)~1990年05月(59)
Ve-Sa-Sa:1987年03月09日(56)
Ve-Sa-Me:1987年09月08日(57)
Ve-Sa-Ke:1988年02月19日(57)
Ve-Sa-Ve:1988年04月26日(57)
Ve-Sa-Su:1988年11月05日(58)
Ve-Sa-Mo:1989年01月02日(58)
Ve-Sa-Ma:1989年04月08日(58)
Ve-Sa-Ra:1989年06月15日(58)
Ve-Sa-Ju:1989年12月05日(59)
Ve-Me期 1990年05月(59)~1993年03月(62)
Ve-Me-Me:1990年05月08日(59)
Ve-Me-Ke:1990年10月02日(60)
Ve-Me-Ve:1990年12月01日(60)
Ve-Me-Su:1991年05月23日(60)
Ve-Me-Mo:1991年07月14日(60)
Ve-Me-Ma:1991年10月08日(61)
Ve-Me-Ra:1991年12月07日(61)
Ve-Me-Ju:1992年05月10日(61)
Ve-Me-Sa:1992年09月25日(62)
Ve-Ke期 1993年03月(62)~1994年05月(63)
Ve-Ke-Ke:1993年03月08日(62)
Ve-Ke-Ve:1993年04月02日(62)
Ve-Ke-Su:1993年06月12日(62)
Ve-Ke-Mo:1993年07月03日(62)
Ve-Ke-Ma:1993年08月08日(62)
Ve-Ke-Ra:1993年09月02日(63)
Ve-Ke-Ju:1993年11月05日(63)
Ve-Ke-Sa:1994年01月01日(63)
Ve-Ke-Me:1994年03月09日(63)
Su 1994年05月(63)-2000年05月(69)】
Su-Su期 1994年05月(63)~1994年08月(64)
Su-Su-Su:1994年05月08日(63)
Su-Su-Mo:1994年05月14日(63)
Su-Su-Ma:1994年05月23日(63)
Su-Su-Ra:1994年05月29日(63)
Su-Su-Ju:1994年06月15日(63)
Su-Su-Sa:1994年06月29日(63)
Su-Su-Me:1994年07月17日(63)
Su-Su-Ke:1994年08月01日(63)
Su-Su-Ve:1994年08月08日(63)
Su-Mo期 1994年08月(64)~1995年02月(64)
Su-Mo-Mo:1994年08月26日(64)
Su-Mo-Ma:1994年09月10日(64)
Su-Mo-Ra:1994年09月21日(64)
Su-Mo-Ju:1994年10月18日(64)
Su-Mo-Sa:1994年11月12日(64)
Su-Mo-Me:1994年12月10日(64)
Su-Mo-Ke:1995年01月05日(64)
Su-Mo-Ve:1995年01月16日(64)
Su-Mo-Su:1995年02月15日(64)
Su-Ma期 1995年02月(64)~1995年07月(64)
Su-Ma-Ma:1995年02月25日(64)
Su-Ma-Ra:1995年03月04日(64)
Su-Ma-Ju:1995年03月23日(64)
Su-Ma-Sa:1995年04月09日(64)
Su-Ma-Me:1995年04月30日(64)
Su-Ma-Ke:1995年05月18日(64)
Su-Ma-Ve:1995年05月25日(64)
Su-Ma-Su:1995年06月15日(64)
Su-Ma-Mo:1995年06月22日(64)
Su-Ra期 1995年07月(64)~1996年05月(65)
Su-Ra-Ra:1995年07月02日(64)
Su-Ra-Ju:1995年08月21日(64)
Su-Ra-Sa:1995年10月04日(65)
Su-Ra-Me:1995年11月25日(65)
Su-Ra-Ke:1996年01月10日(65)
Su-Ra-Ve:1996年01月29日(65)
Su-Ra-Su:1996年03月24日(65)
Su-Ra-Mo:1996年04月10日(65)
Su-Ra-Ma:1996年05月07日(65)
Su-Ju期 1996年05月(65)~1997年03月(66)
Su-Ju-Ju:1996年05月26日(65)
Su-Ju-Sa:1996年07月04日(65)
Su-Ju-Me:1996年08月19日(65)
Su-Ju-Ke:1996年09月30日(66)
Su-Ju-Ve:1996年10月17日(66)
Su-Ju-Su:1996年12月05日(66)
Su-Ju-Mo:1996年12月19日(66)
Su-Ju-Ma:1997年01月12日(66)
Su-Ju-Ra:1997年01月30日(66)
Su-Sa期 1997年03月(66)~1998年02月(67)
Su-Sa-Sa:1997年03月14日(66)
Su-Sa-Me:1997年05月08日(66)
Su-Sa-Ke:1997年06月26日(66)
Su-Sa-Ve:1997年07月17日(66)
Su-Sa-Su:1997年09月13日(67)
Su-Sa-Mo:1997年09月30日(67)
Su-Sa-Ma:1997年10月29日(67)
Su-Sa-Ra:1997年11月18日(67)
Su-Sa-Ju:1998年01月09日(67)
Su-Me期 1998年02月(67)~1999年01月(68)
Su-Me-Me:1998年02月24日(67)
Su-Me-Ke:1998年04月09日(67)
Su-Me-Ve:1998年04月27日(67)
Su-Me-Su:1998年06月18日(67)
Su-Me-Mo:1998年07月04日(67)
Su-Me-Ma:1998年07月30日(67)
Su-Me-Ra:1998年08月17日(67)
Su-Me-Ju:1998年10月02日(68)
Su-Me-Sa:1998年11月13日(68)
Su-Ke期 1999年01月(68)~1999年05月(68)
Su-Ke-Ke:1999年01月01日(68)
Su-Ke-Ve:1999年01月08日(68)
Su-Ke-Su:1999年01月30日(68)
Su-Ke-Mo:1999年02月05日(68)
Su-Ke-Ma:1999年02月16日(68)
Su-Ke-Ra:1999年02月23日(68)
Su-Ke-Ju:1999年03月14日(68)
Su-Ke-Sa:1999年03月31日(68)
Su-Ke-Me:1999年04月21日(68)
Su-Ve期 1999年05月(68)~2000年05月(69)
Su-Ve-Ve:1999年05月09日(68)
Su-Ve-Su:1999年07月09日(68)
Su-Ve-Mo:1999年07月27日(68)
Su-Ve-Ma:1999年08月26日(69)
Su-Ve-Ra:1999年09月17日(69)
Su-Ve-Ju:1999年11月10日(69)
Su-Ve-Sa:1999年12月29日(69)
Su-Ve-Me:2000年02月25日(69)
Su-Ve-Ke:2000年04月17日(69)
Mo 2000年05月(69)-2010年05月(79)】
Mo-Mo期 2000年05月(69)~2001年03月(70)
Mo-Mo-Mo:2000年05月08日(69)
Mo-Mo-Ma:2000年06月02日(69)
Mo-Mo-Ra:2000年06月20日(69)
Mo-Mo-Ju:2000年08月05日(69)
Mo-Mo-Sa:2000年09月14日(70)
Mo-Mo-Me:2000年11月01日(70)
Mo-Mo-Ke:2000年12月15日(70)
Mo-Mo-Ve:2001年01月01日(70)
Mo-Mo-Su:2001年02月21日(70)
Mo-Ma期 2001年03月(70)~2001年10月(71)
Mo-Ma-Ma:2001年03月08日(70)
Mo-Ma-Ra:2001年03月21日(70)
Mo-Ma-Ju:2001年04月22日(70)
Mo-Ma-Sa:2001年05月20日(70)
Mo-Ma-Me:2001年06月23日(70)
Mo-Ma-Ke:2001年07月23日(70)
Mo-Ma-Ve:2001年08月04日(70)
Mo-Ma-Su:2001年09月09日(71)
Mo-Ma-Mo:2001年09月20日(71)
Mo-Ra期 2001年10月(71)~2003年04月(72)
Mo-Ra-Ra:2001年10月07日(71)
Mo-Ra-Ju:2001年12月29日(71)
Mo-Ra-Sa:2002年03月12日(71)
Mo-Ra-Me:2002年06月06日(71)
Mo-Ra-Ke:2002年08月23日(72)
Mo-Ra-Ve:2002年09月24日(72)
Mo-Ra-Su:2002年12月24日(72)
Mo-Ra-Mo:2003年01月21日(72)
Mo-Ra-Ma:2003年03月07日(72)
Mo-Ju期 2003年04月(72)~2004年08月(73)
Mo-Ju-Ju:2003年04月08日(72)
Mo-Ju-Sa:2003年06月12日(72)
Mo-Ju-Me:2003年08月28日(73)
Mo-Ju-Ke:2003年11月05日(73)
Mo-Ju-Ve:2003年12月04日(73)
Mo-Ju-Su:2004年02月23日(73)
Mo-Ju-Mo:2004年03月18日(73)
Mo-Ju-Ma:2004年04月28日(73)
Mo-Ju-Ra:2004年05月26日(73)
Mo-Sa期 2004年08月(73)~2006年03月(75)
Mo-Sa-Sa:2004年08月07日(73)
Mo-Sa-Me:2004年11月07日(74)
Mo-Sa-Ke:2005年01月28日(74)
Mo-Sa-Ve:2005年03月02日(74)
Mo-Sa-Su:2005年06月07日(74)
Mo-Sa-Mo:2005年07月06日(74)
Mo-Sa-Ma:2005年08月23日(75)
Mo-Sa-Ra:2005年09月26日(75)
Mo-Sa-Ju:2005年12月21日(75)
Mo-Me期 2006年03月(75)~2007年08月(76)
Mo-Me-Me:2006年03月09日(75)
Mo-Me-Ke:2006年05月21日(75)
Mo-Me-Ve:2006年06月20日(75)
Mo-Me-Su:2006年09月14日(76)
Mo-Me-Mo:2006年10月10日(76)
Mo-Me-Ma:2006年11月22日(76)
Mo-Me-Ra:2006年12月22日(76)
Mo-Me-Ju:2007年03月10日(76)
Mo-Me-Sa:2007年05月18日(76)
Mo-Ke期 2007年08月(76)~2008年03月(77)
Mo-Ke-Ke:2007年08月08日(76)
Mo-Ke-Ve:2007年08月20日(76)
Mo-Ke-Su:2007年09月25日(77)
Mo-Ke-Mo:2007年10月06日(77)
Mo-Ke-Ma:2007年10月23日(77)
Mo-Ke-Ra:2007年11月05日(77)
Mo-Ke-Ju:2007年12月07日(77)
Mo-Ke-Sa:2008年01月04日(77)
Mo-Ke-Me:2008年02月07日(77)
Mo-Ve期 2008年03月(77)~2009年11月(79)
Mo-Ve-Ve:2008年03月08日(77)
Mo-Ve-Su:2008年06月17日(77)
Mo-Ve-Mo:2008年07月18日(77)
Mo-Ve-Ma:2008年09月07日(78)
Mo-Ve-Ra:2008年10月12日(78)
Mo-Ve-Ju:2009年01月11日(78)
Mo-Ve-Sa:2009年04月03日(78)
Mo-Ve-Me:2009年07月08日(78)
Mo-Ve-Ke:2009年10月02日(79)
Mo-Su期 2009年11月(79)~2010年05月(79)
Mo-Su-Su:2009年11月07日(79)
Mo-Su-Mo:2009年11月16日(79)
Mo-Su-Ma:2009年12月01日(79)
Mo-Su-Ra:2009年12月12日(79)
Mo-Su-Ju:2010年01月08日(79)
Mo-Su-Sa:2010年02月02日(79)
Mo-Su-Me:2010年03月02日(79)
Mo-Su-Ke:2010年03月28日(79)
Mo-Su-Ve:2010年04月08日(79)
Ma 2010年05月(79)-2017年05月(86)】
Ma-Ma期 2010年05月(79)~2010年10月(80)
Ma-Ma-Ma:2010年05月08日(79)
Ma-Ma-Ra:2010年05月17日(79)
Ma-Ma-Ju:2010年06月08日(79)
Ma-Ma-Sa:2010年06月28日(79)
Ma-Ma-Me:2010年07月22日(79)
Ma-Ma-Ke:2010年08月12日(79)
Ma-Ma-Ve:2010年08月21日(79)
Ma-Ma-Su:2010年09月15日(80)
Ma-Ma-Mo:2010年09月22日(80)
Ma-Ra期 2010年10月(80)~2011年10月(81)
Ma-Ra-Ra:2010年10月05日(80)
Ma-Ra-Ju:2010年12月01日(80)
Ma-Ra-Sa:2011年01月21日(80)
Ma-Ra-Me:2011年03月23日(80)
Ma-Ra-Ke:2011年05月16日(80)
Ma-Ra-Ve:2011年06月08日(80)
Ma-Ra-Su:2011年08月11日(80)
Ma-Ra-Mo:2011年08月30日(81)
Ma-Ra-Ma:2011年10月01日(81)
Ma-Ju期 2011年10月(81)~2012年09月(82)
Ma-Ju-Ju:2011年10月23日(81)
Ma-Ju-Sa:2011年12月07日(81)
Ma-Ju-Me:2012年01月30日(81)
Ma-Ju-Ke:2012年03月19日(81)
Ma-Ju-Ve:2012年04月08日(81)
Ma-Ju-Su:2012年06月03日(81)
Ma-Ju-Mo:2012年06月21日(81)
Ma-Ju-Ma:2012年07月19日(81)
Ma-Ju-Ra:2012年08月08日(81)
Ma-Sa期 2012年09月(82)~2013年11月(83)
Ma-Sa-Sa:2012年09月28日(82)
Ma-Sa-Me:2012年12月01日(82)
Ma-Sa-Ke:2013年01月27日(82)
Ma-Sa-Ve:2013年02月20日(82)
Ma-Sa-Su:2013年04月28日(82)
Ma-Sa-Mo:2013年05月19日(82)
Ma-Sa-Ma:2013年06月21日(82)
Ma-Sa-Ra:2013年07月15日(82)
Ma-Sa-Ju:2013年09月14日(83)
Ma-Me期 2013年11月(83)~2014年11月(84)
Ma-Me-Me:2013年11月07日(83)
Ma-Me-Ke:2013年12月28日(83)
Ma-Me-Ve:2014年01月18日(83)
Ma-Me-Su:2014年03月20日(83)
Ma-Me-Mo:2014年04月07日(83)
Ma-Me-Ma:2014年05月07日(83)
Ma-Me-Ra:2014年05月28日(83)
Ma-Me-Ju:2014年07月21日(83)
Ma-Me-Sa:2014年09月08日(84)
Ma-Ke期 2014年11月(84)~2015年04月(84)
Ma-Ke-Ke:2014年11月04日(84)
Ma-Ke-Ve:2014年11月13日(84)
Ma-Ke-Su:2014年12月08日(84)
Ma-Ke-Mo:2014年12月15日(84)
Ma-Ke-Ma:2014年12月27日(84)
Ma-Ke-Ra:2015年01月05日(84)
Ma-Ke-Ju:2015年01月27日(84)
Ma-Ke-Sa:2015年02月16日(84)
Ma-Ke-Me:2015年03月12日(84)
Ma-Ve期 2015年04月(84)~2016年06月(85)
Ma-Ve-Ve:2015年04月02日(84)
Ma-Ve-Su:2015年06月12日(84)
Ma-Ve-Mo:2015年07月03日(84)
Ma-Ve-Ma:2015年08月08日(84)
Ma-Ve-Ra:2015年09月02日(85)
Ma-Ve-Ju:2015年11月05日(85)
Ma-Ve-Sa:2016年01月01日(85)
Ma-Ve-Me:2016年03月08日(85)
Ma-Ve-Ke:2016年05月07日(85)
Ma-Su期 2016年06月(85)~2016年10月(86)
Ma-Su-Su:2016年06月01日(85)
Ma-Su-Mo:2016年06月08日(85)
Ma-Su-Ma:2016年06月18日(85)
Ma-Su-Ra:2016年06月26日(85)
Ma-Su-Ju:2016年07月15日(85)
Ma-Su-Sa:2016年08月01日(85)
Ma-Su-Me:2016年08月21日(86)
Ma-Su-Ke:2016年09月08日(86)
Ma-Su-Ve:2016年09月16日(86)
Ma-Mo期 2016年10月(86)~2017年05月(86)
Ma-Mo-Mo:2016年10月07日(86)
Ma-Mo-Ma:2016年10月25日(86)
Ma-Mo-Ra:2016年11月06日(86)
Ma-Mo-Ju:2016年12月08日(86)
Ma-Mo-Sa:2017年01月06日(86)
Ma-Mo-Me:2017年02月08日(86)
Ma-Mo-Ke:2017年03月11日(86)
Ma-Mo-Ve:2017年03月23日(86)
Ma-Mo-Su:2017年04月27日(86)
Ra 2017年05月(86)-2035年05月(104)】
Ra-Ra期 2017年05月(86)~2020年01月(89)
Ra-Ra-Ra:2017年05月08日(86)
Ra-Ra-Ju:2017年10月03日(87)
Ra-Ra-Sa:2018年02月12日(87)
Ra-Ra-Me:2018年07月18日(87)
Ra-Ra-Ke:2018年12月04日(88)
Ra-Ra-Ve:2019年01月31日(88)
Ra-Ra-Su:2019年07月14日(88)
Ra-Ra-Mo:2019年09月02日(89)
Ra-Ra-Ma:2019年11月23日(89)
Ra-Ju期 2020年01月(89)~2022年06月(91)
Ra-Ju-Ju:2020年01月19日(89)
Ra-Ju-Sa:2020年05月15日(89)
Ra-Ju-Me:2020年10月01日(90)
Ra-Ju-Ke:2021年02月02日(90)
Ra-Ju-Ve:2021年03月25日(90)
Ra-Ju-Su:2021年08月18日(90)
Ra-Ju-Mo:2021年10月01日(91)
Ra-Ju-Ma:2021年12月13日(91)
Ra-Ju-Ra:2022年02月02日(91)
Ra-Sa期 2022年06月(91)~2025年04月(94)
Ra-Sa-Sa:2022年06月14日(91)
Ra-Sa-Me:2022年11月26日(92)
Ra-Sa-Ke:2023年04月22日(92)
Ra-Sa-Ve:2023年06月22日(92)
Ra-Sa-Su:2023年12月12日(93)
Ra-Sa-Mo:2024年02月02日(93)
Ra-Sa-Ma:2024年04月29日(93)
Ra-Sa-Ra:2024年06月29日(93)
Ra-Sa-Ju:2024年12月02日(94)
Ra-Me期 2025年04月(94)~2027年11月(97)
Ra-Me-Me:2025年04月20日(94)
Ra-Me-Ke:2025年08月30日(95)
Ra-Me-Ve:2025年10月23日(95)
Ra-Me-Su:2026年03月27日(95)
Ra-Me-Mo:2026年05月13日(95)
Ra-Me-Ma:2026年07月30日(95)
Ra-Me-Ra:2026年09月22日(96)
Ra-Me-Ju:2027年02月09日(96)
Ra-Me-Sa:2027年06月13日(96)
Ra-Ke期 2027年11月(97)~2028年11月(98)
Ra-Ke-Ke:2027年11月07日(97)
Ra-Ke-Ve:2027年11月30日(97)
Ra-Ke-Su:2028年02月02日(97)
Ra-Ke-Mo:2028年02月21日(97)
Ra-Ke-Ma:2028年03月24日(97)
Ra-Ke-Ra:2028年04月15日(97)
Ra-Ke-Ju:2028年06月12日(97)
Ra-Ke-Sa:2028年08月02日(97)
Ra-Ke-Me:2028年10月01日(98)
Ra-Ve期 2028年11月(98)~2031年11月(101)
Ra-Ve-Ve:2028年11月25日(98)
Ra-Ve-Su:2029年05月26日(98)
Ra-Ve-Mo:2029年07月20日(98)
Ra-Ve-Ma:2029年10月19日(99)
Ra-Ve-Ra:2029年12月22日(99)
Ra-Ve-Ju:2030年06月05日(99)
Ra-Ve-Sa:2030年10月29日(100)
Ra-Ve-Me:2031年04月20日(100)
Ra-Ve-Ke:2031年09月23日(101)
Ra-Su期 2031年11月(101)~2032年10月(102)
Ra-Su-Su:2031年11月26日(101)
Ra-Su-Mo:2031年12月12日(101)
Ra-Su-Ma:2032年01月08日(101)
Ra-Su-Ra:2032年01月28日(101)
Ra-Su-Ju:2032年03月17日(101)
Ra-Su-Sa:2032年04月30日(101)
Ra-Su-Me:2032年06月21日(101)
Ra-Su-Ke:2032年08月06日(101)
Ra-Su-Ve:2032年08月25日(102)
Ra-Mo期 2032年10月(102)~2035年05月(104)
Ra-Mo-Mo:2032年10月19日(102)
Ra-Mo-Ma:2032年12月04日(102)
Ra-Mo-Ra:2033年01月05日(102)
Ra-Mo-Ju:2033年03月28日(102)
Ra-Mo-Sa:2033年06月09日(102)
Ra-Mo-Me:2033年09月04日(103)
Ra-Mo-Ke:2033年11月20日(103)
Ra-Mo-Ve:2033年12月22日(103)
Ra-Mo-Su:2034年03月24日(103)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 魚:1930年08月(0)-1939年08月(9)】
 魚-牡羊 1930年08月(0)~1931年05月(0)
 魚-牡羊-牡牛:1930年08月21日(0)
 魚-牡羊-双子:1930年09月13日(0)
 魚-牡羊- 蟹:1930年10月06日(0)
 魚-牡羊-獅子:1930年10月29日(0)
 魚-牡羊-乙女:1930年11月21日(0)
 魚-牡羊-天秤:1930年12月14日(0)
 魚-牡羊- 蠍:1931年01月05日(0)
 魚-牡羊-射手:1931年01月28日(0)
 魚-牡羊-山羊:1931年02月20日(0)
 魚-牡羊-水瓶:1931年03月15日(0)
 魚-牡羊- 魚:1931年04月07日(0)
 魚-牡羊-牡羊:1931年04月29日(0)
 魚-牡牛 1931年05月(0)~1932年02月(0)
 魚-牡牛-牡羊:1931年05月22日(0)
 魚-牡牛- 魚:1931年06月14日(0)
 魚-牡牛-水瓶:1931年07月07日(0)
 魚-牡牛-山羊:1931年07月30日(0)
 魚-牡牛-射手:1931年08月22日(1)
 魚-牡牛- 蠍:1931年09月13日(1)
 魚-牡牛-天秤:1931年10月06日(1)
 魚-牡牛-乙女:1931年10月29日(1)
 魚-牡牛-獅子:1931年11月21日(1)
 魚-牡牛- 蟹:1931年12月14日(1)
 魚-牡牛-双子:1932年01月06日(1)
 魚-牡牛-牡牛:1932年01月28日(1)
 魚-双子 1932年02月(1)~1932年11月(1)
 魚-双子-牡牛:1932年02月20日(1)
 魚-双子-牡羊:1932年03月14日(1)
 魚-双子- 魚:1932年04月06日(1)
 魚-双子-水瓶:1932年04月29日(1)
 魚-双子-山羊:1932年05月22日(1)
 魚-双子-射手:1932年06月13日(1)
 魚-双子- 蠍:1932年07月06日(1)
 魚-双子-天秤:1932年07月29日(1)
 魚-双子-乙女:1932年08月21日(2)
 魚-双子-獅子:1932年09月13日(2)
 魚-双子- 蟹:1932年10月06日(2)
 魚-双子-双子:1932年10月28日(2)
 魚- 蟹 1932年11月(2)~1933年08月(2)
 魚- 蟹-双子:1932年11月20日(2)
 魚- 蟹-牡牛:1932年12月13日(2)
 魚- 蟹-牡羊:1933年01月05日(2)
 魚- 蟹- 魚:1933年01月28日(2)
 魚- 蟹-水瓶:1933年02月19日(2)
 魚- 蟹-山羊:1933年03月14日(2)
 魚- 蟹-射手:1933年04月06日(2)
 魚- 蟹- 蠍:1933年04月29日(2)
 魚- 蟹-天秤:1933年05月22日(2)
 魚- 蟹-乙女:1933年06月14日(2)
 魚- 蟹-獅子:1933年07月06日(2)
 魚- 蟹- 蟹:1933年07月29日(2)
 魚-獅子 1933年08月(3)~1934年05月(3)
 魚-獅子-乙女:1933年08月21日(3)
 魚-獅子-天秤:1933年09月13日(3)
 魚-獅子- 蠍:1933年10月06日(3)
 魚-獅子-射手:1933年10月29日(3)
 魚-獅子-山羊:1933年11月20日(3)
 魚-獅子-水瓶:1933年12月13日(3)
 魚-獅子- 魚:1934年01月05日(3)
 魚-獅子-牡羊:1934年01月28日(3)
 魚-獅子-牡牛:1934年02月20日(3)
 魚-獅子-双子:1934年03月15日(3)
 魚-獅子- 蟹:1934年04月06日(3)
 魚-獅子-獅子:1934年04月29日(3)
 魚-乙女 1934年05月(3)~1935年02月(3)
 魚-乙女-天秤:1934年05月22日(3)
 魚-乙女- 蠍:1934年06月14日(3)
 魚-乙女-射手:1934年07月07日(3)
 魚-乙女-山羊:1934年07月30日(3)
 魚-乙女-水瓶:1934年08月21日(4)
 魚-乙女- 魚:1934年09月13日(4)
 魚-乙女-牡羊:1934年10月06日(4)
 魚-乙女-牡牛:1934年10月29日(4)
 魚-乙女-双子:1934年11月21日(4)
 魚-乙女- 蟹:1934年12月14日(4)
 魚-乙女-獅子:1935年01月05日(4)
 魚-乙女-乙女:1935年01月28日(4)
 魚-天秤 1935年02月(4)~1935年11月(4)
 魚-天秤- 蠍:1935年02月20日(4)
 魚-天秤-射手:1935年03月15日(4)
 魚-天秤-山羊:1935年04月07日(4)
 魚-天秤-水瓶:1935年04月29日(4)
 魚-天秤- 魚:1935年05月22日(4)
 魚-天秤-牡羊:1935年06月14日(4)
 魚-天秤-牡牛:1935年07月07日(4)
 魚-天秤-双子:1935年07月30日(4)
 魚-天秤- 蟹:1935年08月22日(5)
 魚-天秤-獅子:1935年09月13日(5)
 魚-天秤-乙女:1935年10月06日(5)
 魚-天秤-天秤:1935年10月29日(5)
 魚- 蠍 1935年11月(5)~1936年08月(5)
 魚- 蠍-天秤:1935年11月21日(5)
 魚- 蠍-乙女:1935年12月14日(5)
 魚- 蠍-獅子:1936年01月06日(5)
 魚- 蠍- 蟹:1936年01月28日(5)
 魚- 蠍-双子:1936年02月20日(5)
 魚- 蠍-牡牛:1936年03月14日(5)
 魚- 蠍-牡羊:1936年04月06日(5)
 魚- 蠍- 魚:1936年04月29日(5)
 魚- 蠍-水瓶:1936年05月22日(5)
 魚- 蠍-山羊:1936年06月13日(5)
 魚- 蠍-射手:1936年07月06日(5)
 魚- 蠍- 蠍:1936年07月29日(5)
 魚-射手 1936年08月(6)~1937年05月(6)
 魚-射手- 蠍:1936年08月21日(6)
 魚-射手-天秤:1936年09月13日(6)
 魚-射手-乙女:1936年10月06日(6)
 魚-射手-獅子:1936年10月28日(6)
 魚-射手- 蟹:1936年11月20日(6)
 魚-射手-双子:1936年12月13日(6)
 魚-射手-牡牛:1937年01月05日(6)
 魚-射手-牡羊:1937年01月28日(6)
 魚-射手- 魚:1937年02月19日(6)
 魚-射手-水瓶:1937年03月14日(6)
 魚-射手-山羊:1937年04月06日(6)
 魚-射手-射手:1937年04月29日(6)
 魚-山羊 1937年05月(6)~1938年02月(6)
 魚-山羊-射手:1937年05月22日(6)
 魚-山羊- 蠍:1937年06月14日(6)
 魚-山羊-天秤:1937年07月06日(6)
 魚-山羊-乙女:1937年07月29日(6)
 魚-山羊-獅子:1937年08月21日(7)
 魚-山羊- 蟹:1937年09月13日(7)
 魚-山羊-双子:1937年10月06日(7)
 魚-山羊-牡牛:1937年10月29日(7)
 魚-山羊-牡羊:1937年11月20日(7)
 魚-山羊- 魚:1937年12月13日(7)
 魚-山羊-水瓶:1938年01月05日(7)
 魚-山羊-山羊:1938年01月28日(7)
 魚-水瓶 1938年02月(7)~1938年11月(7)
 魚-水瓶- 魚:1938年02月20日(7)
 魚-水瓶-牡羊:1938年03月15日(7)
 魚-水瓶-牡牛:1938年04月06日(7)
 魚-水瓶-双子:1938年04月29日(7)
 魚-水瓶- 蟹:1938年05月22日(7)
 魚-水瓶-獅子:1938年06月14日(7)
 魚-水瓶-乙女:1938年07月07日(7)
 魚-水瓶-天秤:1938年07月30日(7)
 魚-水瓶- 蠍:1938年08月21日(8)
 魚-水瓶-射手:1938年09月13日(8)
 魚-水瓶-山羊:1938年10月06日(8)
 魚-水瓶-水瓶:1938年10月29日(8)
 魚- 魚 1938年11月(8)~1939年08月(8)
 魚- 魚-牡羊:1938年11月21日(8)
 魚- 魚-牡牛:1938年12月14日(8)
 魚- 魚-双子:1939年01月05日(8)
 魚- 魚- 蟹:1939年01月28日(8)
 魚- 魚-獅子:1939年02月20日(8)
 魚- 魚-乙女:1939年03月15日(8)
 魚- 魚-天秤:1939年04月07日(8)
 魚- 魚- 蠍:1939年04月29日(8)
 魚- 魚-射手:1939年05月22日(8)
 魚- 魚-山羊:1939年06月14日(8)
 魚- 魚-水瓶:1939年07月07日(8)
 魚- 魚- 魚:1939年07月30日(8)
牡羊:1939年08月(9)-1941年08月(11)】
牡羊-牡牛 1939年08月(9)~1939年10月(9)
牡羊-牡牛-牡羊:1939年08月22日(9)
牡羊-牡牛- 魚:1939年08月27日(9)
牡羊-牡牛-水瓶:1939年09月01日(9)
牡羊-牡牛-山羊:1939年09月06日(9)
牡羊-牡牛-射手:1939年09月11日(9)
牡羊-牡牛- 蠍:1939年09月16日(9)
牡羊-牡牛-天秤:1939年09月21日(9)
牡羊-牡牛-乙女:1939年09月26日(9)
牡羊-牡牛-獅子:1939年10月01日(9)
牡羊-牡牛- 蟹:1939年10月06日(9)
牡羊-牡牛-双子:1939年10月11日(9)
牡羊-牡牛-牡牛:1939年10月16日(9)
牡羊-双子 1939年10月(9)~1939年12月(9)
牡羊-双子-牡牛:1939年10月21日(9)
牡羊-双子-牡羊:1939年10月27日(9)
牡羊-双子- 魚:1939年11月01日(9)
牡羊-双子-水瓶:1939年11月06日(9)
牡羊-双子-山羊:1939年11月11日(9)
牡羊-双子-射手:1939年11月16日(9)
牡羊-双子- 蠍:1939年11月21日(9)
牡羊-双子-天秤:1939年11月26日(9)
牡羊-双子-乙女:1939年12月01日(9)
牡羊-双子-獅子:1939年12月06日(9)
牡羊-双子- 蟹:1939年12月11日(9)
牡羊-双子-双子:1939年12月16日(9)
牡羊- 蟹 1939年12月(9)~1940年02月(9)
牡羊- 蟹-双子:1939年12月21日(9)
牡羊- 蟹-牡牛:1939年12月26日(9)
牡羊- 蟹-牡羊:1940年01月01日(9)
牡羊- 蟹- 魚:1940年01月06日(9)
牡羊- 蟹-水瓶:1940年01月11日(9)
牡羊- 蟹-山羊:1940年01月16日(9)
牡羊- 蟹-射手:1940年01月21日(9)
牡羊- 蟹- 蠍:1940年01月26日(9)
牡羊- 蟹-天秤:1940年01月31日(9)
牡羊- 蟹-乙女:1940年02月05日(9)
牡羊- 蟹-獅子:1940年02月10日(9)
牡羊- 蟹- 蟹:1940年02月15日(9)
牡羊-獅子 1940年02月(9)~1940年04月(9)
牡羊-獅子-乙女:1940年02月20日(9)
牡羊-獅子-天秤:1940年02月25日(9)
牡羊-獅子- 蠍:1940年03月01日(9)
牡羊-獅子-射手:1940年03月06日(9)
牡羊-獅子-山羊:1940年03月12日(9)
牡羊-獅子-水瓶:1940年03月17日(9)
牡羊-獅子- 魚:1940年03月22日(9)
牡羊-獅子-牡羊:1940年03月27日(9)
牡羊-獅子-牡牛:1940年04月01日(9)
牡羊-獅子-双子:1940年04月06日(9)
牡羊-獅子- 蟹:1940年04月11日(9)
牡羊-獅子-獅子:1940年04月16日(9)
牡羊-乙女 1940年04月(9)~1940年06月(9)
牡羊-乙女-天秤:1940年04月21日(9)
牡羊-乙女- 蠍:1940年04月26日(9)
牡羊-乙女-射手:1940年05月01日(9)
牡羊-乙女-山羊:1940年05月06日(9)
牡羊-乙女-水瓶:1940年05月11日(9)
牡羊-乙女- 魚:1940年05月16日(9)
牡羊-乙女-牡羊:1940年05月22日(9)
牡羊-乙女-牡牛:1940年05月27日(9)
牡羊-乙女-双子:1940年06月01日(9)
牡羊-乙女- 蟹:1940年06月06日(9)
牡羊-乙女-獅子:1940年06月11日(9)
牡羊-乙女-乙女:1940年06月16日(9)
牡羊-天秤 1940年06月(9)~1940年08月(9)
牡羊-天秤- 蠍:1940年06月21日(9)
牡羊-天秤-射手:1940年06月26日(9)
牡羊-天秤-山羊:1940年07月01日(9)
牡羊-天秤-水瓶:1940年07月06日(9)
牡羊-天秤- 魚:1940年07月11日(9)
牡羊-天秤-牡羊:1940年07月16日(9)
牡羊-天秤-牡牛:1940年07月21日(9)
牡羊-天秤-双子:1940年07月27日(9)
牡羊-天秤- 蟹:1940年08月01日(9)
牡羊-天秤-獅子:1940年08月06日(9)
牡羊-天秤-乙女:1940年08月11日(9)
牡羊-天秤-天秤:1940年08月16日(9)
牡羊- 蠍 1940年08月(10)~1940年10月(10)
牡羊- 蠍-天秤:1940年08月21日(10)
牡羊- 蠍-乙女:1940年08月26日(10)
牡羊- 蠍-獅子:1940年08月31日(10)
牡羊- 蠍- 蟹:1940年09月05日(10)
牡羊- 蠍-双子:1940年09月10日(10)
牡羊- 蠍-牡牛:1940年09月15日(10)
牡羊- 蠍-牡羊:1940年09月20日(10)
牡羊- 蠍- 魚:1940年09月25日(10)
牡羊- 蠍-水瓶:1940年09月30日(10)
牡羊- 蠍-山羊:1940年10月06日(10)
牡羊- 蠍-射手:1940年10月11日(10)
牡羊- 蠍- 蠍:1940年10月16日(10)
牡羊-射手 1940年10月(10)~1940年12月(10)
牡羊-射手- 蠍:1940年10月21日(10)
牡羊-射手-天秤:1940年10月26日(10)
牡羊-射手-乙女:1940年10月31日(10)
牡羊-射手-獅子:1940年11月05日(10)
牡羊-射手- 蟹:1940年11月10日(10)
牡羊-射手-双子:1940年11月15日(10)
牡羊-射手-牡牛:1940年11月20日(10)
牡羊-射手-牡羊:1940年11月25日(10)
牡羊-射手- 魚:1940年11月30日(10)
牡羊-射手-水瓶:1940年12月05日(10)
牡羊-射手-山羊:1940年12月10日(10)
牡羊-射手-射手:1940年12月16日(10)
牡羊-山羊 1940年12月(10)~1941年02月(10)
牡羊-山羊-射手:1940年12月21日(10)
牡羊-山羊- 蠍:1940年12月26日(10)
牡羊-山羊-天秤:1940年12月31日(10)
牡羊-山羊-乙女:1941年01月05日(10)
牡羊-山羊-獅子:1941年01月10日(10)
牡羊-山羊- 蟹:1941年01月15日(10)
牡羊-山羊-双子:1941年01月20日(10)
牡羊-山羊-牡牛:1941年01月25日(10)
牡羊-山羊-牡羊:1941年01月30日(10)
牡羊-山羊- 魚:1941年02月04日(10)
牡羊-山羊-水瓶:1941年02月09日(10)
牡羊-山羊-山羊:1941年02月14日(10)
牡羊-水瓶 1941年02月(10)~1941年04月(10)
牡羊-水瓶- 魚:1941年02月19日(10)
牡羊-水瓶-牡羊:1941年02月25日(10)
牡羊-水瓶-牡牛:1941年03月02日(10)
牡羊-水瓶-双子:1941年03月07日(10)
牡羊-水瓶- 蟹:1941年03月12日(10)
牡羊-水瓶-獅子:1941年03月17日(10)
牡羊-水瓶-乙女:1941年03月22日(10)
牡羊-水瓶-天秤:1941年03月27日(10)
牡羊-水瓶- 蠍:1941年04月01日(10)
牡羊-水瓶-射手:1941年04月06日(10)
牡羊-水瓶-山羊:1941年04月11日(10)
牡羊-水瓶-水瓶:1941年04月16日(10)
牡羊- 魚 1941年04月(10)~1941年06月(10)
牡羊- 魚-牡羊:1941年04月21日(10)
牡羊- 魚-牡牛:1941年04月26日(10)
牡羊- 魚-双子:1941年05月02日(10)
牡羊- 魚- 蟹:1941年05月07日(10)
牡羊- 魚-獅子:1941年05月12日(10)
牡羊- 魚-乙女:1941年05月17日(10)
牡羊- 魚-天秤:1941年05月22日(10)
牡羊- 魚- 蠍:1941年05月27日(10)
牡羊- 魚-射手:1941年06月01日(10)
牡羊- 魚-山羊:1941年06月06日(10)
牡羊- 魚-水瓶:1941年06月11日(10)
牡羊- 魚- 魚:1941年06月16日(10)
牡羊-牡羊 1941年06月(10)~1941年08月(10)
牡羊-牡羊-牡牛:1941年06月21日(10)
牡羊-牡羊-双子:1941年06月26日(10)
牡羊-牡羊- 蟹:1941年07月01日(10)
牡羊-牡羊-獅子:1941年07月06日(10)
牡羊-牡羊-乙女:1941年07月12日(10)
牡羊-牡羊-天秤:1941年07月17日(10)
牡羊-牡羊- 蠍:1941年07月22日(10)
牡羊-牡羊-射手:1941年07月27日(10)
牡羊-牡羊-山羊:1941年08月01日(10)
牡羊-牡羊-水瓶:1941年08月06日(10)
牡羊-牡羊- 魚:1941年08月11日(10)
牡羊-牡羊-牡羊:1941年08月16日(10)
牡牛:1941年08月(11)-1945年08月(15)】
牡牛-牡羊 1941年08月(11)~1941年12月(11)
牡牛-牡羊-牡牛:1941年08月21日(11)
牡牛-牡羊-双子:1941年08月31日(11)
牡牛-牡羊- 蟹:1941年09月10日(11)
牡牛-牡羊-獅子:1941年09月21日(11)
牡牛-牡羊-乙女:1941年10月01日(11)
牡牛-牡羊-天秤:1941年10月11日(11)
牡牛-牡羊- 蠍:1941年10月21日(11)
牡牛-牡羊-射手:1941年10月31日(11)
牡牛-牡羊-山羊:1941年11月10日(11)
牡牛-牡羊-水瓶:1941年11月20日(11)
牡牛-牡羊- 魚:1941年12月01日(11)
牡牛-牡羊-牡羊:1941年12月11日(11)
牡牛- 魚 1941年12月(11)~1942年04月(11)
牡牛- 魚-牡羊:1941年12月21日(11)
牡牛- 魚-牡牛:1941年12月31日(11)
牡牛- 魚-双子:1942年01月10日(11)
牡牛- 魚- 蟹:1942年01月20日(11)
牡牛- 魚-獅子:1942年01月30日(11)
牡牛- 魚-乙女:1942年02月10日(11)
牡牛- 魚-天秤:1942年02月20日(11)
牡牛- 魚- 蠍:1942年03月02日(11)
牡牛- 魚-射手:1942年03月12日(11)
牡牛- 魚-山羊:1942年03月22日(11)
牡牛- 魚-水瓶:1942年04月01日(11)
牡牛- 魚- 魚:1942年04月11日(11)
牡牛-水瓶 1942年04月(11)~1942年08月(11)
牡牛-水瓶- 魚:1942年04月22日(11)
牡牛-水瓶-牡羊:1942年05月02日(11)
牡牛-水瓶-牡牛:1942年05月12日(11)
牡牛-水瓶-双子:1942年05月22日(11)
牡牛-水瓶- 蟹:1942年06月01日(11)
牡牛-水瓶-獅子:1942年06月11日(11)
牡牛-水瓶-乙女:1942年06月21日(11)
牡牛-水瓶-天秤:1942年07月02日(11)
牡牛-水瓶- 蠍:1942年07月12日(11)
牡牛-水瓶-射手:1942年07月22日(11)
牡牛-水瓶-山羊:1942年08月01日(11)
牡牛-水瓶-水瓶:1942年08月11日(11)
牡牛-山羊 1942年08月(12)~1942年12月(12)
牡牛-山羊-射手:1942年08月21日(12)
牡牛-山羊- 蠍:1942年09月01日(12)
牡牛-山羊-天秤:1942年09月11日(12)
牡牛-山羊-乙女:1942年09月21日(12)
牡牛-山羊-獅子:1942年10月01日(12)
牡牛-山羊- 蟹:1942年10月11日(12)
牡牛-山羊-双子:1942年10月21日(12)
牡牛-山羊-牡牛:1942年10月31日(12)
牡牛-山羊-牡羊:1942年11月11日(12)
牡牛-山羊- 魚:1942年11月21日(12)
牡牛-山羊-水瓶:1942年12月01日(12)
牡牛-山羊-山羊:1942年12月11日(12)
牡牛-射手 1942年12月(12)~1943年04月(12)
牡牛-射手- 蠍:1942年12月21日(12)
牡牛-射手-天秤:1942年12月31日(12)
牡牛-射手-乙女:1943年01月10日(12)
牡牛-射手-獅子:1943年01月21日(12)
牡牛-射手- 蟹:1943年01月31日(12)
牡牛-射手-双子:1943年02月10日(12)
牡牛-射手-牡牛:1943年02月20日(12)
牡牛-射手-牡羊:1943年03月02日(12)
牡牛-射手- 魚:1943年03月12日(12)
牡牛-射手-水瓶:1943年03月22日(12)
牡牛-射手-山羊:1943年04月02日(12)
牡牛-射手-射手:1943年04月12日(12)
牡牛- 蠍 1943年04月(12)~1943年08月(12)
牡牛- 蠍-天秤:1943年04月22日(12)
牡牛- 蠍-乙女:1943年05月02日(12)
牡牛- 蠍-獅子:1943年05月12日(12)
牡牛- 蠍- 蟹:1943年05月22日(12)
牡牛- 蠍-双子:1943年06月01日(12)
牡牛- 蠍-牡牛:1943年06月12日(12)
牡牛- 蠍-牡羊:1943年06月22日(12)
牡牛- 蠍- 魚:1943年07月02日(12)
牡牛- 蠍-水瓶:1943年07月12日(12)
牡牛- 蠍-山羊:1943年07月22日(12)
牡牛- 蠍-射手:1943年08月01日(12)
牡牛- 蠍- 蠍:1943年08月11日(12)
牡牛-天秤 1943年08月(13)~1943年12月(13)
牡牛-天秤- 蠍:1943年08月22日(13)
牡牛-天秤-射手:1943年09月01日(13)
牡牛-天秤-山羊:1943年09月11日(13)
牡牛-天秤-水瓶:1943年09月21日(13)
牡牛-天秤- 魚:1943年10月01日(13)
牡牛-天秤-牡羊:1943年10月11日(13)
牡牛-天秤-牡牛:1943年10月21日(13)
牡牛-天秤-双子:1943年11月01日(13)
牡牛-天秤- 蟹:1943年11月11日(13)
牡牛-天秤-獅子:1943年11月21日(13)
牡牛-天秤-乙女:1943年12月01日(13)
牡牛-天秤-天秤:1943年12月11日(13)
牡牛-乙女 1943年12月(13)~1944年04月(13)
牡牛-乙女-天秤:1943年12月21日(13)
牡牛-乙女- 蠍:1944年01月01日(13)
牡牛-乙女-射手:1944年01月11日(13)
牡牛-乙女-山羊:1944年01月21日(13)
牡牛-乙女-水瓶:1944年01月31日(13)
牡牛-乙女- 魚:1944年02月10日(13)
牡牛-乙女-牡羊:1944年02月20日(13)
牡牛-乙女-牡牛:1944年03月01日(13)
牡牛-乙女-双子:1944年03月12日(13)
牡牛-乙女- 蟹:1944年03月22日(13)
牡牛-乙女-獅子:1944年04月01日(13)
牡牛-乙女-乙女:1944年04月11日(13)
牡牛-獅子 1944年04月(13)~1944年08月(13)
牡牛-獅子-乙女:1944年04月21日(13)
牡牛-獅子-天秤:1944年05月01日(13)
牡牛-獅子- 蠍:1944年05月11日(13)
牡牛-獅子-射手:1944年05月22日(13)
牡牛-獅子-山羊:1944年06月01日(13)
牡牛-獅子-水瓶:1944年06月11日(13)
牡牛-獅子- 魚:1944年06月21日(13)
牡牛-獅子-牡羊:1944年07月01日(13)
牡牛-獅子-牡牛:1944年07月11日(13)
牡牛-獅子-双子:1944年07月21日(13)
牡牛-獅子- 蟹:1944年08月01日(13)
牡牛-獅子-獅子:1944年08月11日(13)
牡牛- 蟹 1944年08月(14)~1944年12月(14)
牡牛- 蟹-双子:1944年08月21日(14)
牡牛- 蟹-牡牛:1944年08月31日(14)
牡牛- 蟹-牡羊:1944年09月10日(14)
牡牛- 蟹- 魚:1944年09月20日(14)
牡牛- 蟹-水瓶:1944年09月30日(14)
牡牛- 蟹-山羊:1944年10月11日(14)
牡牛- 蟹-射手:1944年10月21日(14)
牡牛- 蟹- 蠍:1944年10月31日(14)
牡牛- 蟹-天秤:1944年11月10日(14)
牡牛- 蟹-乙女:1944年11月20日(14)
牡牛- 蟹-獅子:1944年11月30日(14)
牡牛- 蟹- 蟹:1944年12月10日(14)
牡牛-双子 1944年12月(14)~1945年04月(14)
牡牛-双子-牡牛:1944年12月21日(14)
牡牛-双子-牡羊:1944年12月31日(14)
牡牛-双子- 魚:1945年01月10日(14)
牡牛-双子-水瓶:1945年01月20日(14)
牡牛-双子-山羊:1945年01月30日(14)
牡牛-双子-射手:1945年02月09日(14)
牡牛-双子- 蠍:1945年02月19日(14)
牡牛-双子-天秤:1945年03月02日(14)
牡牛-双子-乙女:1945年03月12日(14)
牡牛-双子-獅子:1945年03月22日(14)
牡牛-双子- 蟹:1945年04月01日(14)
牡牛-双子-双子:1945年04月11日(14)
牡牛-牡牛 1945年04月(14)~1945年08月(14)
牡牛-牡牛-牡羊:1945年04月21日(14)
牡牛-牡牛- 魚:1945年05月02日(14)
牡牛-牡牛-水瓶:1945年05月12日(14)
牡牛-牡牛-山羊:1945年05月22日(14)
牡牛-牡牛-射手:1945年06月01日(14)
牡牛-牡牛- 蠍:1945年06月11日(14)
牡牛-牡牛-天秤:1945年06月21日(14)
牡牛-牡牛-乙女:1945年07月01日(14)
牡牛-牡牛-獅子:1945年07月12日(14)
牡牛-牡牛- 蟹:1945年07月22日(14)
牡牛-牡牛-双子:1945年08月01日(14)
牡牛-牡牛-牡牛:1945年08月11日(14)
双子:1945年08月(15)-1948年08月(18)】
双子-牡牛 1945年08月(15)~1945年11月(15)
双子-牡牛-牡羊:1945年08月21日(15)
双子-牡牛- 魚:1945年08月29日(15)
双子-牡牛-水瓶:1945年09月05日(15)
双子-牡牛-山羊:1945年09月13日(15)
双子-牡牛-射手:1945年09月21日(15)
双子-牡牛- 蠍:1945年09月28日(15)
双子-牡牛-天秤:1945年10月06日(15)
双子-牡牛-乙女:1945年10月13日(15)
双子-牡牛-獅子:1945年10月21日(15)
双子-牡牛- 蟹:1945年10月29日(15)
双子-牡牛-双子:1945年11月05日(15)
双子-牡牛-牡牛:1945年11月13日(15)
双子-牡羊 1945年11月(15)~1946年02月(15)
双子-牡羊-牡牛:1945年11月20日(15)
双子-牡羊-双子:1945年11月28日(15)
双子-牡羊- 蟹:1945年12月06日(15)
双子-牡羊-獅子:1945年12月13日(15)
双子-牡羊-乙女:1945年12月21日(15)
双子-牡羊-天秤:1945年12月28日(15)
双子-牡羊- 蠍:1946年01月05日(15)
双子-牡羊-射手:1946年01月13日(15)
双子-牡羊-山羊:1946年01月20日(15)
双子-牡羊-水瓶:1946年01月28日(15)
双子-牡羊- 魚:1946年02月05日(15)
双子-牡羊-牡羊:1946年02月12日(15)
双子- 魚 1946年02月(15)~1946年05月(15)
双子- 魚-牡羊:1946年02月20日(15)
双子- 魚-牡牛:1946年02月27日(15)
双子- 魚-双子:1946年03月07日(15)
双子- 魚- 蟹:1946年03月15日(15)
双子- 魚-獅子:1946年03月22日(15)
双子- 魚-乙女:1946年03月30日(15)
双子- 魚-天秤:1946年04月06日(15)
双子- 魚- 蠍:1946年04月14日(15)
双子- 魚-射手:1946年04月22日(15)
双子- 魚-山羊:1946年04月29日(15)
双子- 魚-水瓶:1946年05月07日(15)
双子- 魚- 魚:1946年05月14日(15)
双子-水瓶 1946年05月(15)~1946年08月(15)
双子-水瓶- 魚:1946年05月22日(15)
双子-水瓶-牡羊:1946年05月30日(15)
双子-水瓶-牡牛:1946年06月06日(15)
双子-水瓶-双子:1946年06月14日(15)
双子-水瓶- 蟹:1946年06月21日(15)
双子-水瓶-獅子:1946年06月29日(15)
双子-水瓶-乙女:1946年07月07日(15)
双子-水瓶-天秤:1946年07月14日(15)
双子-水瓶- 蠍:1946年07月22日(15)
双子-水瓶-射手:1946年07月30日(15)
双子-水瓶-山羊:1946年08月06日(15)
双子-水瓶-水瓶:1946年08月14日(15)
双子-山羊 1946年08月(16)~1946年11月(16)
双子-山羊-射手:1946年08月21日(16)
双子-山羊- 蠍:1946年08月29日(16)
双子-山羊-天秤:1946年09月06日(16)
双子-山羊-乙女:1946年09月13日(16)
双子-山羊-獅子:1946年09月21日(16)
双子-山羊- 蟹:1946年09月28日(16)
双子-山羊-双子:1946年10月06日(16)
双子-山羊-牡牛:1946年10月14日(16)
双子-山羊-牡羊:1946年10月21日(16)
双子-山羊- 魚:1946年10月29日(16)
双子-山羊-水瓶:1946年11月05日(16)
双子-山羊-山羊:1946年11月13日(16)
双子-射手 1946年11月(16)~1947年02月(16)
双子-射手- 蠍:1946年11月21日(16)
双子-射手-天秤:1946年11月28日(16)
双子-射手-乙女:1946年12月06日(16)
双子-射手-獅子:1946年12月14日(16)
双子-射手- 蟹:1946年12月21日(16)
双子-射手-双子:1946年12月29日(16)
双子-射手-牡牛:1947年01月05日(16)
双子-射手-牡羊:1947年01月13日(16)
双子-射手- 魚:1947年01月21日(16)
双子-射手-水瓶:1947年01月28日(16)
双子-射手-山羊:1947年02月05日(16)
双子-射手-射手:1947年02月12日(16)
双子- 蠍 1947年02月(16)~1947年05月(16)
双子- 蠍-天秤:1947年02月20日(16)
双子- 蠍-乙女:1947年02月28日(16)
双子- 蠍-獅子:1947年03月07日(16)
双子- 蠍- 蟹:1947年03月15日(16)
双子- 蠍-双子:1947年03月22日(16)
双子- 蠍-牡牛:1947年03月30日(16)
双子- 蠍-牡羊:1947年04月07日(16)
双子- 蠍- 魚:1947年04月14日(16)
双子- 蠍-水瓶:1947年04月22日(16)
双子- 蠍-山羊:1947年04月29日(16)
双子- 蠍-射手:1947年05月07日(16)
双子- 蠍- 蠍:1947年05月15日(16)
双子-天秤 1947年05月(16)~1947年08月(16)
双子-天秤- 蠍:1947年05月22日(16)
双子-天秤-射手:1947年05月30日(16)
双子-天秤-山羊:1947年06月07日(16)
双子-天秤-水瓶:1947年06月14日(16)
双子-天秤- 魚:1947年06月22日(16)
双子-天秤-牡羊:1947年06月29日(16)
双子-天秤-牡牛:1947年07月07日(16)
双子-天秤-双子:1947年07月15日(16)
双子-天秤- 蟹:1947年07月22日(16)
双子-天秤-獅子:1947年07月30日(16)
双子-天秤-乙女:1947年08月06日(16)
双子-天秤-天秤:1947年08月14日(16)
双子-乙女 1947年08月(17)~1947年11月(17)
双子-乙女-天秤:1947年08月22日(17)
双子-乙女- 蠍:1947年08月29日(17)
双子-乙女-射手:1947年09月06日(17)
双子-乙女-山羊:1947年09月13日(17)
双子-乙女-水瓶:1947年09月21日(17)
双子-乙女- 魚:1947年09月29日(17)
双子-乙女-牡羊:1947年10月06日(17)
双子-乙女-牡牛:1947年10月14日(17)
双子-乙女-双子:1947年10月21日(17)
双子-乙女- 蟹:1947年10月29日(17)
双子-乙女-獅子:1947年11月06日(17)
双子-乙女-乙女:1947年11月13日(17)
双子-獅子 1947年11月(17)~1948年02月(17)
双子-獅子-乙女:1947年11月21日(17)
双子-獅子-天秤:1947年11月29日(17)
双子-獅子- 蠍:1947年12月06日(17)
双子-獅子-射手:1947年12月14日(17)
双子-獅子-山羊:1947年12月21日(17)
双子-獅子-水瓶:1947年12月29日(17)
双子-獅子- 魚:1948年01月06日(17)
双子-獅子-牡羊:1948年01月13日(17)
双子-獅子-牡牛:1948年01月21日(17)
双子-獅子-双子:1948年01月28日(17)
双子-獅子- 蟹:1948年02月05日(17)
双子-獅子-獅子:1948年02月13日(17)
双子- 蟹 1948年02月(17)~1948年05月(17)
双子- 蟹-双子:1948年02月20日(17)
双子- 蟹-牡牛:1948年02月28日(17)
双子- 蟹-牡羊:1948年03月06日(17)
双子- 蟹- 魚:1948年03月14日(17)
双子- 蟹-水瓶:1948年03月22日(17)
双子- 蟹-山羊:1948年03月29日(17)
双子- 蟹-射手:1948年04月06日(17)
双子- 蟹- 蠍:1948年04月14日(17)
双子- 蟹-天秤:1948年04月21日(17)
双子- 蟹-乙女:1948年04月29日(17)
双子- 蟹-獅子:1948年05月06日(17)
双子- 蟹- 蟹:1948年05月14日(17)
双子-双子 1948年05月(17)~1948年08月(17)
双子-双子-牡牛:1948年05月22日(17)
双子-双子-牡羊:1948年05月29日(17)
双子-双子- 魚:1948年06月06日(17)
双子-双子-水瓶:1948年06月13日(17)
双子-双子-山羊:1948年06月21日(17)
双子-双子-射手:1948年06月29日(17)
双子-双子- 蠍:1948年07月06日(17)
双子-双子-天秤:1948年07月14日(17)
双子-双子-乙女:1948年07月21日(17)
双子-双子-獅子:1948年07月29日(17)
双子-双子- 蟹:1948年08月06日(17)
双子-双子-双子:1948年08月13日(17)
 蟹:1948年08月(18)-1960年08月(30)】
 蟹-双子 1948年08月(18)~1949年08月(18)
 蟹-双子-牡牛:1948年08月21日(18)
 蟹-双子-牡羊:1948年09月20日(18)
 蟹-双子- 魚:1948年10月21日(18)
 蟹-双子-水瓶:1948年11月20日(18)
 蟹-双子-山羊:1948年12月21日(18)
 蟹-双子-射手:1949年01月20日(18)
 蟹-双子- 蠍:1949年02月19日(18)
 蟹-双子-天秤:1949年03月22日(18)
 蟹-双子-乙女:1949年04月21日(18)
 蟹-双子-獅子:1949年05月22日(18)
 蟹-双子- 蟹:1949年06月21日(18)
 蟹-双子-双子:1949年07月22日(18)
 蟹-牡牛 1949年08月(19)~1950年08月(19)
 蟹-牡牛-牡羊:1949年08月21日(19)
 蟹-牡牛- 魚:1949年09月21日(19)
 蟹-牡牛-水瓶:1949年10月21日(19)
 蟹-牡牛-山羊:1949年11月20日(19)
 蟹-牡牛-射手:1949年12月21日(19)
 蟹-牡牛- 蠍:1950年01月20日(19)
 蟹-牡牛-天秤:1950年02月20日(19)
 蟹-牡牛-乙女:1950年03月22日(19)
 蟹-牡牛-獅子:1950年04月22日(19)
 蟹-牡牛- 蟹:1950年05月22日(19)
 蟹-牡牛-双子:1950年06月22日(19)
 蟹-牡牛-牡牛:1950年07月22日(19)
 蟹-牡羊 1950年08月(20)~1951年08月(20)
 蟹-牡羊-牡牛:1950年08月21日(20)
 蟹-牡羊-双子:1950年09月21日(20)
 蟹-牡羊- 蟹:1950年10月21日(20)
 蟹-牡羊-獅子:1950年11月21日(20)
 蟹-牡羊-乙女:1950年12月21日(20)
 蟹-牡羊-天秤:1951年01月21日(20)
 蟹-牡羊- 蠍:1951年02月20日(20)
 蟹-牡羊-射手:1951年03月22日(20)
 蟹-牡羊-山羊:1951年04月22日(20)
 蟹-牡羊-水瓶:1951年05月22日(20)
 蟹-牡羊- 魚:1951年06月22日(20)
 蟹-牡羊-牡羊:1951年07月22日(20)
 蟹- 魚 1951年08月(21)~1952年08月(21)
 蟹- 魚-牡羊:1951年08月22日(21)
 蟹- 魚-牡牛:1951年09月21日(21)
 蟹- 魚-双子:1951年10月21日(21)
 蟹- 魚- 蟹:1951年11月21日(21)
 蟹- 魚-獅子:1951年12月21日(21)
 蟹- 魚-乙女:1952年01月21日(21)
 蟹- 魚-天秤:1952年02月20日(21)
 蟹- 魚- 蠍:1952年03月22日(21)
 蟹- 魚-射手:1952年04月21日(21)
 蟹- 魚-山羊:1952年05月22日(21)
 蟹- 魚-水瓶:1952年06月21日(21)
 蟹- 魚- 魚:1952年07月21日(21)
 蟹-水瓶 1952年08月(22)~1953年08月(22)
 蟹-水瓶- 魚:1952年08月21日(22)
 蟹-水瓶-牡羊:1952年09月20日(22)
 蟹-水瓶-牡牛:1952年10月21日(22)
 蟹-水瓶-双子:1952年11月20日(22)
 蟹-水瓶- 蟹:1952年12月21日(22)
 蟹-水瓶-獅子:1953年01月20日(22)
 蟹-水瓶-乙女:1953年02月19日(22)
 蟹-水瓶-天秤:1953年03月22日(22)
 蟹-水瓶- 蠍:1953年04月21日(22)
 蟹-水瓶-射手:1953年05月22日(22)
 蟹-水瓶-山羊:1953年06月21日(22)
 蟹-水瓶-水瓶:1953年07月22日(22)
 蟹-山羊 1953年08月(23)~1954年08月(23)
 蟹-山羊-射手:1953年08月21日(23)
 蟹-山羊- 蠍:1953年09月21日(23)
 蟹-山羊-天秤:1953年10月21日(23)
 蟹-山羊-乙女:1953年11月20日(23)
 蟹-山羊-獅子:1953年12月21日(23)
 蟹-山羊- 蟹:1954年01月20日(23)
 蟹-山羊-双子:1954年02月20日(23)
 蟹-山羊-牡牛:1954年03月22日(23)
 蟹-山羊-牡羊:1954年04月22日(23)
 蟹-山羊- 魚:1954年05月22日(23)
 蟹-山羊-水瓶:1954年06月21日(23)
 蟹-山羊-山羊:1954年07月22日(23)
 蟹-射手 1954年08月(24)~1955年08月(24)
 蟹-射手- 蠍:1954年08月21日(24)
 蟹-射手-天秤:1954年09月21日(24)
 蟹-射手-乙女:1954年10月21日(24)
 蟹-射手-獅子:1954年11月21日(24)
 蟹-射手- 蟹:1954年12月21日(24)
 蟹-射手-双子:1955年01月21日(24)
 蟹-射手-牡牛:1955年02月20日(24)
 蟹-射手-牡羊:1955年03月22日(24)
 蟹-射手- 魚:1955年04月22日(24)
 蟹-射手-水瓶:1955年05月22日(24)
 蟹-射手-山羊:1955年06月22日(24)
 蟹-射手-射手:1955年07月22日(24)
 蟹- 蠍 1955年08月(25)~1956年08月(25)
 蟹- 蠍-天秤:1955年08月22日(25)
 蟹- 蠍-乙女:1955年09月21日(25)
 蟹- 蠍-獅子:1955年10月21日(25)
 蟹- 蠍- 蟹:1955年11月21日(25)
 蟹- 蠍-双子:1955年12月21日(25)
 蟹- 蠍-牡牛:1956年01月21日(25)
 蟹- 蠍-牡羊:1956年02月20日(25)
 蟹- 蠍- 魚:1956年03月22日(25)
 蟹- 蠍-水瓶:1956年04月21日(25)
 蟹- 蠍-山羊:1956年05月22日(25)
 蟹- 蠍-射手:1956年06月21日(25)
 蟹- 蠍- 蠍:1956年07月21日(25)
 蟹-天秤 1956年08月(26)~1957年08月(26)
 蟹-天秤- 蠍:1956年08月21日(26)
 蟹-天秤-射手:1956年09月20日(26)
 蟹-天秤-山羊:1956年10月21日(26)
 蟹-天秤-水瓶:1956年11月20日(26)
 蟹-天秤- 魚:1956年12月21日(26)
 蟹-天秤-牡羊:1957年01月20日(26)
 蟹-天秤-牡牛:1957年02月19日(26)
 蟹-天秤-双子:1957年03月22日(26)
 蟹-天秤- 蟹:1957年04月21日(26)
 蟹-天秤-獅子:1957年05月22日(26)
 蟹-天秤-乙女:1957年06月21日(26)
 蟹-天秤-天秤:1957年07月22日(26)
 蟹-乙女 1957年08月(27)~1958年08月(27)
 蟹-乙女-天秤:1957年08月21日(27)
 蟹-乙女- 蠍:1957年09月21日(27)
 蟹-乙女-射手:1957年10月21日(27)
 蟹-乙女-山羊:1957年11月20日(27)
 蟹-乙女-水瓶:1957年12月21日(27)
 蟹-乙女- 魚:1958年01月20日(27)
 蟹-乙女-牡羊:1958年02月20日(27)
 蟹-乙女-牡牛:1958年03月22日(27)
 蟹-乙女-双子:1958年04月22日(27)
 蟹-乙女- 蟹:1958年05月22日(27)
 蟹-乙女-獅子:1958年06月21日(27)
 蟹-乙女-乙女:1958年07月22日(27)
 蟹-獅子 1958年08月(28)~1959年08月(28)
 蟹-獅子-乙女:1958年08月21日(28)
 蟹-獅子-天秤:1958年09月21日(28)
 蟹-獅子- 蠍:1958年10月21日(28)
 蟹-獅子-射手:1958年11月21日(28)
 蟹-獅子-山羊:1958年12月21日(28)
 蟹-獅子-水瓶:1959年01月21日(28)
 蟹-獅子- 魚:1959年02月20日(28)
 蟹-獅子-牡羊:1959年03月22日(28)
 蟹-獅子-牡牛:1959年04月22日(28)
 蟹-獅子-双子:1959年05月22日(28)
 蟹-獅子- 蟹:1959年06月22日(28)
 蟹-獅子-獅子:1959年07月22日(28)
 蟹- 蟹 1959年08月(29)~1960年08月(29)
 蟹- 蟹-双子:1959年08月22日(29)
 蟹- 蟹-牡牛:1959年09月21日(29)
 蟹- 蟹-牡羊:1959年10月21日(29)
 蟹- 蟹- 魚:1959年11月21日(29)
 蟹- 蟹-水瓶:1959年12月21日(29)
 蟹- 蟹-山羊:1960年01月21日(29)
 蟹- 蟹-射手:1960年02月20日(29)
 蟹- 蟹- 蠍:1960年03月22日(29)
 蟹- 蟹-天秤:1960年04月21日(29)
 蟹- 蟹-乙女:1960年05月22日(29)
 蟹- 蟹-獅子:1960年06月21日(29)
 蟹- 蟹- 蟹:1960年07月21日(29)
獅子:1960年08月(30)-1972年08月(42)】
獅子-乙女 1960年08月(30)~1961年08月(30)
獅子-乙女-天秤:1960年08月21日(30)
獅子-乙女- 蠍:1960年09月20日(30)
獅子-乙女-射手:1960年10月21日(30)
獅子-乙女-山羊:1960年11月20日(30)
獅子-乙女-水瓶:1960年12月21日(30)
獅子-乙女- 魚:1961年01月20日(30)
獅子-乙女-牡羊:1961年02月19日(30)
獅子-乙女-牡牛:1961年03月22日(30)
獅子-乙女-双子:1961年04月21日(30)
獅子-乙女- 蟹:1961年05月22日(30)
獅子-乙女-獅子:1961年06月21日(30)
獅子-乙女-乙女:1961年07月22日(30)
獅子-天秤 1961年08月(31)~1962年08月(31)
獅子-天秤- 蠍:1961年08月21日(31)
獅子-天秤-射手:1961年09月21日(31)
獅子-天秤-山羊:1961年10月21日(31)
獅子-天秤-水瓶:1961年11月20日(31)
獅子-天秤- 魚:1961年12月21日(31)
獅子-天秤-牡羊:1962年01月20日(31)
獅子-天秤-牡牛:1962年02月20日(31)
獅子-天秤-双子:1962年03月22日(31)
獅子-天秤- 蟹:1962年04月22日(31)
獅子-天秤-獅子:1962年05月22日(31)
獅子-天秤-乙女:1962年06月21日(31)
獅子-天秤-天秤:1962年07月22日(31)
獅子- 蠍 1962年08月(32)~1963年08月(32)
獅子- 蠍-天秤:1962年08月21日(32)
獅子- 蠍-乙女:1962年09月21日(32)
獅子- 蠍-獅子:1962年10月21日(32)
獅子- 蠍- 蟹:1962年11月21日(32)
獅子- 蠍-双子:1962年12月21日(32)
獅子- 蠍-牡牛:1963年01月21日(32)
獅子- 蠍-牡羊:1963年02月20日(32)
獅子- 蠍- 魚:1963年03月22日(32)
獅子- 蠍-水瓶:1963年04月22日(32)
獅子- 蠍-山羊:1963年05月22日(32)
獅子- 蠍-射手:1963年06月22日(32)
獅子- 蠍- 蠍:1963年07月22日(32)
獅子-射手 1963年08月(33)~1964年08月(33)
獅子-射手- 蠍:1963年08月22日(33)
獅子-射手-天秤:1963年09月21日(33)
獅子-射手-乙女:1963年10月21日(33)
獅子-射手-獅子:1963年11月21日(33)
獅子-射手- 蟹:1963年12月21日(33)
獅子-射手-双子:1964年01月21日(33)
獅子-射手-牡牛:1964年02月20日(33)
獅子-射手-牡羊:1964年03月22日(33)
獅子-射手- 魚:1964年04月21日(33)
獅子-射手-水瓶:1964年05月22日(33)
獅子-射手-山羊:1964年06月21日(33)
獅子-射手-射手:1964年07月21日(33)
獅子-山羊 1964年08月(34)~1965年08月(34)
獅子-山羊-射手:1964年08月21日(34)
獅子-山羊- 蠍:1964年09月20日(34)
獅子-山羊-天秤:1964年10月21日(34)
獅子-山羊-乙女:1964年11月20日(34)
獅子-山羊-獅子:1964年12月21日(34)
獅子-山羊- 蟹:1965年01月20日(34)
獅子-山羊-双子:1965年02月19日(34)
獅子-山羊-牡牛:1965年03月22日(34)
獅子-山羊-牡羊:1965年04月21日(34)
獅子-山羊- 魚:1965年05月22日(34)
獅子-山羊-水瓶:1965年06月21日(34)
獅子-山羊-山羊:1965年07月22日(34)
獅子-水瓶 1965年08月(35)~1966年08月(35)
獅子-水瓶- 魚:1965年08月21日(35)
獅子-水瓶-牡羊:1965年09月21日(35)
獅子-水瓶-牡牛:1965年10月21日(35)
獅子-水瓶-双子:1965年11月20日(35)
獅子-水瓶- 蟹:1965年12月21日(35)
獅子-水瓶-獅子:1966年01月20日(35)
獅子-水瓶-乙女:1966年02月20日(35)
獅子-水瓶-天秤:1966年03月22日(35)
獅子-水瓶- 蠍:1966年04月22日(35)
獅子-水瓶-射手:1966年05月22日(35)
獅子-水瓶-山羊:1966年06月21日(35)
獅子-水瓶-水瓶:1966年07月22日(35)
獅子- 魚 1966年08月(36)~1967年08月(36)
獅子- 魚-牡羊:1966年08月21日(36)
獅子- 魚-牡牛:1966年09月21日(36)
獅子- 魚-双子:1966年10月21日(36)
獅子- 魚- 蟹:1966年11月21日(36)
獅子- 魚-獅子:1966年12月21日(36)
獅子- 魚-乙女:1967年01月21日(36)
獅子- 魚-天秤:1967年02月20日(36)
獅子- 魚- 蠍:1967年03月22日(36)
獅子- 魚-射手:1967年04月22日(36)
獅子- 魚-山羊:1967年05月22日(36)
獅子- 魚-水瓶:1967年06月22日(36)
獅子- 魚- 魚:1967年07月22日(36)
獅子-牡羊 1967年08月(37)~1968年08月(37)
獅子-牡羊-牡牛:1967年08月22日(37)
獅子-牡羊-双子:1967年09月21日(37)
獅子-牡羊- 蟹:1967年10月21日(37)
獅子-牡羊-獅子:1967年11月21日(37)
獅子-牡羊-乙女:1967年12月21日(37)
獅子-牡羊-天秤:1968年01月21日(37)
獅子-牡羊- 蠍:1968年02月20日(37)
獅子-牡羊-射手:1968年03月22日(37)
獅子-牡羊-山羊:1968年04月21日(37)
獅子-牡羊-水瓶:1968年05月22日(37)
獅子-牡羊- 魚:1968年06月21日(37)
獅子-牡羊-牡羊:1968年07月21日(37)
獅子-牡牛 1968年08月(38)~1969年08月(38)
獅子-牡牛-牡羊:1968年08月21日(38)
獅子-牡牛- 魚:1968年09月20日(38)
獅子-牡牛-水瓶:1968年10月21日(38)
獅子-牡牛-山羊:1968年11月20日(38)
獅子-牡牛-射手:1968年12月21日(38)
獅子-牡牛- 蠍:1969年01月20日(38)
獅子-牡牛-天秤:1969年02月19日(38)
獅子-牡牛-乙女:1969年03月22日(38)
獅子-牡牛-獅子:1969年04月21日(38)
獅子-牡牛- 蟹:1969年05月22日(38)
獅子-牡牛-双子:1969年06月21日(38)
獅子-牡牛-牡牛:1969年07月22日(38)
獅子-双子 1969年08月(39)~1970年08月(39)
獅子-双子-牡牛:1969年08月21日(39)
獅子-双子-牡羊:1969年09月21日(39)
獅子-双子- 魚:1969年10月21日(39)
獅子-双子-水瓶:1969年11月20日(39)
獅子-双子-山羊:1969年12月21日(39)
獅子-双子-射手:1970年01月20日(39)
獅子-双子- 蠍:1970年02月20日(39)
獅子-双子-天秤:1970年03月22日(39)
獅子-双子-乙女:1970年04月22日(39)
獅子-双子-獅子:1970年05月22日(39)
獅子-双子- 蟹:1970年06月21日(39)
獅子-双子-双子:1970年07月22日(39)
獅子- 蟹 1970年08月(40)~1971年08月(40)
獅子- 蟹-双子:1970年08月21日(40)
獅子- 蟹-牡牛:1970年09月21日(40)
獅子- 蟹-牡羊:1970年10月21日(40)
獅子- 蟹- 魚:1970年11月21日(40)
獅子- 蟹-水瓶:1970年12月21日(40)
獅子- 蟹-山羊:1971年01月21日(40)
獅子- 蟹-射手:1971年02月20日(40)
獅子- 蟹- 蠍:1971年03月22日(40)
獅子- 蟹-天秤:1971年04月22日(40)
獅子- 蟹-乙女:1971年05月22日(40)
獅子- 蟹-獅子:1971年06月22日(40)
獅子- 蟹- 蟹:1971年07月22日(40)
獅子-獅子 1971年08月(41)~1972年08月(41)
獅子-獅子-乙女:1971年08月22日(41)
獅子-獅子-天秤:1971年09月21日(41)
獅子-獅子- 蠍:1971年10月21日(41)
獅子-獅子-射手:1971年11月21日(41)
獅子-獅子-山羊:1971年12月21日(41)
獅子-獅子-水瓶:1972年01月21日(41)
獅子-獅子- 魚:1972年02月20日(41)
獅子-獅子-牡羊:1972年03月22日(41)
獅子-獅子-牡牛:1972年04月21日(41)
獅子-獅子-双子:1972年05月22日(41)
獅子-獅子- 蟹:1972年06月21日(41)
獅子-獅子-獅子:1972年07月21日(41)
乙女:1972年08月(42)-1984年08月(54)】
乙女-天秤 1972年08月(42)~1973年08月(42)
乙女-天秤- 蠍:1972年08月21日(42)
乙女-天秤-射手:1972年09月20日(42)
乙女-天秤-山羊:1972年10月21日(42)
乙女-天秤-水瓶:1972年11月20日(42)
乙女-天秤- 魚:1972年12月21日(42)
乙女-天秤-牡羊:1973年01月20日(42)
乙女-天秤-牡牛:1973年02月19日(42)
乙女-天秤-双子:1973年03月22日(42)
乙女-天秤- 蟹:1973年04月21日(42)
乙女-天秤-獅子:1973年05月22日(42)
乙女-天秤-乙女:1973年06月21日(42)
乙女-天秤-天秤:1973年07月22日(42)
乙女- 蠍 1973年08月(43)~1974年08月(43)
乙女- 蠍-天秤:1973年08月21日(43)
乙女- 蠍-乙女:1973年09月21日(43)
乙女- 蠍-獅子:1973年10月21日(43)
乙女- 蠍- 蟹:1973年11月20日(43)
乙女- 蠍-双子:1973年12月21日(43)
乙女- 蠍-牡牛:1974年01月20日(43)
乙女- 蠍-牡羊:1974年02月20日(43)
乙女- 蠍- 魚:1974年03月22日(43)
乙女- 蠍-水瓶:1974年04月22日(43)
乙女- 蠍-山羊:1974年05月22日(43)
乙女- 蠍-射手:1974年06月21日(43)
乙女- 蠍- 蠍:1974年07月22日(43)
乙女-射手 1974年08月(44)~1975年08月(44)
乙女-射手- 蠍:1974年08月21日(44)
乙女-射手-天秤:1974年09月21日(44)
乙女-射手-乙女:1974年10月21日(44)
乙女-射手-獅子:1974年11月21日(44)
乙女-射手- 蟹:1974年12月21日(44)
乙女-射手-双子:1975年01月21日(44)
乙女-射手-牡牛:1975年02月20日(44)
乙女-射手-牡羊:1975年03月22日(44)
乙女-射手- 魚:1975年04月22日(44)
乙女-射手-水瓶:1975年05月22日(44)
乙女-射手-山羊:1975年06月22日(44)
乙女-射手-射手:1975年07月22日(44)
乙女-山羊 1975年08月(45)~1976年08月(45)
乙女-山羊-射手:1975年08月22日(45)
乙女-山羊- 蠍:1975年09月21日(45)
乙女-山羊-天秤:1975年10月21日(45)
乙女-山羊-乙女:1975年11月21日(45)
乙女-山羊-獅子:1975年12月21日(45)
乙女-山羊- 蟹:1976年01月21日(45)
乙女-山羊-双子:1976年02月20日(45)
乙女-山羊-牡牛:1976年03月22日(45)
乙女-山羊-牡羊:1976年04月21日(45)
乙女-山羊- 魚:1976年05月22日(45)
乙女-山羊-水瓶:1976年06月21日(45)
乙女-山羊-山羊:1976年07月21日(45)
乙女-水瓶 1976年08月(46)~1977年08月(46)
乙女-水瓶- 魚:1976年08月21日(46)
乙女-水瓶-牡羊:1976年09月20日(46)
乙女-水瓶-牡牛:1976年10月21日(46)
乙女-水瓶-双子:1976年11月20日(46)
乙女-水瓶- 蟹:1976年12月21日(46)
乙女-水瓶-獅子:1977年01月20日(46)
乙女-水瓶-乙女:1977年02月19日(46)
乙女-水瓶-天秤:1977年03月22日(46)
乙女-水瓶- 蠍:1977年04月21日(46)
乙女-水瓶-射手:1977年05月22日(46)
乙女-水瓶-山羊:1977年06月21日(46)
乙女-水瓶-水瓶:1977年07月22日(46)
乙女- 魚 1977年08月(47)~1978年08月(47)
乙女- 魚-牡羊:1977年08月21日(47)
乙女- 魚-牡牛:1977年09月21日(47)
乙女- 魚-双子:1977年10月21日(47)
乙女- 魚- 蟹:1977年11月20日(47)
乙女- 魚-獅子:1977年12月21日(47)
乙女- 魚-乙女:1978年01月20日(47)
乙女- 魚-天秤:1978年02月20日(47)
乙女- 魚- 蠍:1978年03月22日(47)
乙女- 魚-射手:1978年04月22日(47)
乙女- 魚-山羊:1978年05月22日(47)
乙女- 魚-水瓶:1978年06月21日(47)
乙女- 魚- 魚:1978年07月22日(47)
乙女-牡羊 1978年08月(48)~1979年08月(48)
乙女-牡羊-牡牛:1978年08月21日(48)
乙女-牡羊-双子:1978年09月21日(48)
乙女-牡羊- 蟹:1978年10月21日(48)
乙女-牡羊-獅子:1978年11月21日(48)
乙女-牡羊-乙女:1978年12月21日(48)
乙女-牡羊-天秤:1979年01月21日(48)
乙女-牡羊- 蠍:1979年02月20日(48)
乙女-牡羊-射手:1979年03月22日(48)
乙女-牡羊-山羊:1979年04月22日(48)
乙女-牡羊-水瓶:1979年05月22日(48)
乙女-牡羊- 魚:1979年06月22日(48)
乙女-牡羊-牡羊:1979年07月22日(48)
乙女-牡牛 1979年08月(49)~1980年08月(49)
乙女-牡牛-牡羊:1979年08月22日(49)
乙女-牡牛- 魚:1979年09月21日(49)
乙女-牡牛-水瓶:1979年10月21日(49)
乙女-牡牛-山羊:1979年11月21日(49)
乙女-牡牛-射手:1979年12月21日(49)
乙女-牡牛- 蠍:1980年01月21日(49)
乙女-牡牛-天秤:1980年02月20日(49)
乙女-牡牛-乙女:1980年03月22日(49)
乙女-牡牛-獅子:1980年04月21日(49)
乙女-牡牛- 蟹:1980年05月22日(49)
乙女-牡牛-双子:1980年06月21日(49)
乙女-牡牛-牡牛:1980年07月21日(49)
乙女-双子 1980年08月(50)~1981年08月(50)
乙女-双子-牡牛:1980年08月21日(50)
乙女-双子-牡羊:1980年09月20日(50)
乙女-双子- 魚:1980年10月21日(50)
乙女-双子-水瓶:1980年11月20日(50)
乙女-双子-山羊:1980年12月21日(50)
乙女-双子-射手:1981年01月20日(50)
乙女-双子- 蠍:1981年02月19日(50)
乙女-双子-天秤:1981年03月22日(50)
乙女-双子-乙女:1981年04月21日(50)
乙女-双子-獅子:1981年05月22日(50)
乙女-双子- 蟹:1981年06月21日(50)
乙女-双子-双子:1981年07月22日(50)
乙女- 蟹 1981年08月(51)~1982年08月(51)
乙女- 蟹-双子:1981年08月21日(51)
乙女- 蟹-牡牛:1981年09月21日(51)
乙女- 蟹-牡羊:1981年10月21日(51)
乙女- 蟹- 魚:1981年11月20日(51)
乙女- 蟹-水瓶:1981年12月21日(51)
乙女- 蟹-山羊:1982年01月20日(51)
乙女- 蟹-射手:1982年02月20日(51)
乙女- 蟹- 蠍:1982年03月22日(51)
乙女- 蟹-天秤:1982年04月22日(51)
乙女- 蟹-乙女:1982年05月22日(51)
乙女- 蟹-獅子:1982年06月21日(51)
乙女- 蟹- 蟹:1982年07月22日(51)
乙女-獅子 1982年08月(52)~1983年08月(52)
乙女-獅子-乙女:1982年08月21日(52)
乙女-獅子-天秤:1982年09月21日(52)
乙女-獅子- 蠍:1982年10月21日(52)
乙女-獅子-射手:1982年11月21日(52)
乙女-獅子-山羊:1982年12月21日(52)
乙女-獅子-水瓶:1983年01月21日(52)
乙女-獅子- 魚:1983年02月20日(52)
乙女-獅子-牡羊:1983年03月22日(52)
乙女-獅子-牡牛:1983年04月22日(52)
乙女-獅子-双子:1983年05月22日(52)
乙女-獅子- 蟹:1983年06月22日(52)
乙女-獅子-獅子:1983年07月22日(52)
乙女-乙女 1983年08月(53)~1984年08月(53)
乙女-乙女-天秤:1983年08月22日(53)
乙女-乙女- 蠍:1983年09月21日(53)
乙女-乙女-射手:1983年10月21日(53)
乙女-乙女-山羊:1983年11月21日(53)
乙女-乙女-水瓶:1983年12月21日(53)
乙女-乙女- 魚:1984年01月21日(53)
乙女-乙女-牡羊:1984年02月20日(53)
乙女-乙女-牡牛:1984年03月22日(53)
乙女-乙女-双子:1984年04月21日(53)
乙女-乙女- 蟹:1984年05月22日(53)
乙女-乙女-獅子:1984年06月21日(53)
乙女-乙女-乙女:1984年07月21日(53)
天秤:1984年08月(54)-1995年08月(65)】
天秤- 蠍 1984年08月(54)~1985年07月(54)
天秤- 蠍-天秤:1984年08月21日(54)
天秤- 蠍-乙女:1984年09月18日(54)
天秤- 蠍-獅子:1984年10月16日(54)
天秤- 蠍- 蟹:1984年11月13日(54)
天秤- 蠍-双子:1984年12月10日(54)
天秤- 蠍-牡牛:1985年01月07日(54)
天秤- 蠍-牡羊:1985年02月04日(54)
天秤- 蠍- 魚:1985年03月04日(54)
天秤- 蠍-水瓶:1985年04月01日(54)
天秤- 蠍-山羊:1985年04月29日(54)
天秤- 蠍-射手:1985年05月27日(54)
天秤- 蠍- 蠍:1985年06月24日(54)
天秤-射手 1985年07月(54)~1986年06月(54)
天秤-射手- 蠍:1985年07月22日(54)
天秤-射手-天秤:1985年08月19日(54)
天秤-射手-乙女:1985年09月15日(55)
天秤-射手-獅子:1985年10月13日(55)
天秤-射手- 蟹:1985年11月10日(55)
天秤-射手-双子:1985年12月08日(55)
天秤-射手-牡牛:1986年01月05日(55)
天秤-射手-牡羊:1986年02月02日(55)
天秤-射手- 魚:1986年03月02日(55)
天秤-射手-水瓶:1986年03月30日(55)
天秤-射手-山羊:1986年04月27日(55)
天秤-射手-射手:1986年05月25日(55)
天秤-山羊 1986年06月(55)~1987年05月(55)
天秤-山羊-射手:1986年06月21日(55)
天秤-山羊- 蠍:1986年07月19日(55)
天秤-山羊-天秤:1986年08月16日(55)
天秤-山羊-乙女:1986年09月13日(56)
天秤-山羊-獅子:1986年10月11日(56)
天秤-山羊- 蟹:1986年11月08日(56)
天秤-山羊-双子:1986年12月06日(56)
天秤-山羊-牡牛:1987年01月03日(56)
天秤-山羊-牡羊:1987年01月31日(56)
天秤-山羊- 魚:1987年02月28日(56)
天秤-山羊-水瓶:1987年03月28日(56)
天秤-山羊-山羊:1987年04月24日(56)
天秤-水瓶 1987年05月(56)~1988年04月(56)
天秤-水瓶- 魚:1987年05月22日(56)
天秤-水瓶-牡羊:1987年06月19日(56)
天秤-水瓶-牡牛:1987年07月17日(56)
天秤-水瓶-双子:1987年08月14日(56)
天秤-水瓶- 蟹:1987年09月11日(57)
天秤-水瓶-獅子:1987年10月09日(57)
天秤-水瓶-乙女:1987年11月06日(57)
天秤-水瓶-天秤:1987年12月04日(57)
天秤-水瓶- 蠍:1988年01月01日(57)
天秤-水瓶-射手:1988年01月28日(57)
天秤-水瓶-山羊:1988年02月25日(57)
天秤-水瓶-水瓶:1988年03月24日(57)
天秤- 魚 1988年04月(57)~1989年03月(57)
天秤- 魚-牡羊:1988年04月21日(57)
天秤- 魚-牡牛:1988年05月19日(57)
天秤- 魚-双子:1988年06月16日(57)
天秤- 魚- 蟹:1988年07月14日(57)
天秤- 魚-獅子:1988年08月11日(57)
天秤- 魚-乙女:1988年09月08日(58)
天秤- 魚-天秤:1988年10月06日(58)
天秤- 魚- 蠍:1988年11月02日(58)
天秤- 魚-射手:1988年11月30日(58)
天秤- 魚-山羊:1988年12月28日(58)
天秤- 魚-水瓶:1989年01月25日(58)
天秤- 魚- 魚:1989年02月22日(58)
天秤-牡羊 1989年03月(58)~1990年02月(58)
天秤-牡羊-牡牛:1989年03月22日(58)
天秤-牡羊-双子:1989年04月19日(58)
天秤-牡羊- 蟹:1989年05月17日(58)
天秤-牡羊-獅子:1989年06月14日(58)
天秤-牡羊-乙女:1989年07月12日(58)
天秤-牡羊-天秤:1989年08月08日(58)
天秤-牡羊- 蠍:1989年09月05日(59)
天秤-牡羊-射手:1989年10月03日(59)
天秤-牡羊-山羊:1989年10月31日(59)
天秤-牡羊-水瓶:1989年11月28日(59)
天秤-牡羊- 魚:1989年12月26日(59)
天秤-牡羊-牡羊:1990年01月23日(59)
天秤-牡牛 1990年02月(59)~1991年01月(59)
天秤-牡牛-牡羊:1990年02月20日(59)
天秤-牡牛- 魚:1990年03月20日(59)
天秤-牡牛-水瓶:1990年04月17日(59)
天秤-牡牛-山羊:1990年05月14日(59)
天秤-牡牛-射手:1990年06月11日(59)
天秤-牡牛- 蠍:1990年07月09日(59)
天秤-牡牛-天秤:1990年08月06日(59)
天秤-牡牛-乙女:1990年09月03日(60)
天秤-牡牛-獅子:1990年10月01日(60)
天秤-牡牛- 蟹:1990年10月29日(60)
天秤-牡牛-双子:1990年11月26日(60)
天秤-牡牛-牡牛:1990年12月24日(60)
天秤-双子 1991年01月(60)~1991年12月(60)
天秤-双子-牡牛:1991年01月21日(60)
天秤-双子-牡羊:1991年02月17日(60)
天秤-双子- 魚:1991年03月17日(60)
天秤-双子-水瓶:1991年04月14日(60)
天秤-双子-山羊:1991年05月12日(60)
天秤-双子-射手:1991年06月09日(60)
天秤-双子- 蠍:1991年07月07日(60)
天秤-双子-天秤:1991年08月04日(60)
天秤-双子-乙女:1991年09月01日(61)
天秤-双子-獅子:1991年09月29日(61)
天秤-双子- 蟹:1991年10月27日(61)
天秤-双子-双子:1991年11月23日(61)
天秤- 蟹 1991年12月(61)~1992年11月(61)
天秤- 蟹-双子:1991年12月21日(61)
天秤- 蟹-牡牛:1992年01月18日(61)
天秤- 蟹-牡羊:1992年02月15日(61)
天秤- 蟹- 魚:1992年03月14日(61)
天秤- 蟹-水瓶:1992年04月11日(61)
天秤- 蟹-山羊:1992年05月09日(61)
天秤- 蟹-射手:1992年06月06日(61)
天秤- 蟹- 蠍:1992年07月04日(61)
天秤- 蟹-天秤:1992年08月01日(61)
天秤- 蟹-乙女:1992年08月28日(62)
天秤- 蟹-獅子:1992年09月25日(62)
天秤- 蟹- 蟹:1992年10月23日(62)
天秤-獅子 1992年11月(62)~1993年10月(62)
天秤-獅子-乙女:1992年11月20日(62)
天秤-獅子-天秤:1992年12月18日(62)
天秤-獅子- 蠍:1993年01月15日(62)
天秤-獅子-射手:1993年02月12日(62)
天秤-獅子-山羊:1993年03月12日(62)
天秤-獅子-水瓶:1993年04月09日(62)
天秤-獅子- 魚:1993年05月07日(62)
天秤-獅子-牡羊:1993年06月03日(62)
天秤-獅子-牡牛:1993年07月01日(62)
天秤-獅子-双子:1993年07月29日(62)
天秤-獅子- 蟹:1993年08月26日(63)
天秤-獅子-獅子:1993年09月23日(63)
天秤-乙女 1993年10月(63)~1994年09月(63)
天秤-乙女-天秤:1993年10月21日(63)
天秤-乙女- 蠍:1993年11月18日(63)
天秤-乙女-射手:1993年12月16日(63)
天秤-乙女-山羊:1994年01月13日(63)
天秤-乙女-水瓶:1994年02月10日(63)
天秤-乙女- 魚:1994年03月10日(63)
天秤-乙女-牡羊:1994年04月06日(63)
天秤-乙女-牡牛:1994年05月04日(63)
天秤-乙女-双子:1994年06月01日(63)
天秤-乙女- 蟹:1994年06月29日(63)
天秤-乙女-獅子:1994年07月27日(63)
天秤-乙女-乙女:1994年08月24日(64)
天秤-天秤 1994年09月(64)~1995年08月(64)
天秤-天秤- 蠍:1994年09月21日(64)
天秤-天秤-射手:1994年10月19日(64)
天秤-天秤-山羊:1994年11月16日(64)
天秤-天秤-水瓶:1994年12月14日(64)
天秤-天秤- 魚:1995年01月10日(64)
天秤-天秤-牡羊:1995年02月07日(64)
天秤-天秤-牡牛:1995年03月07日(64)
天秤-天秤-双子:1995年04月04日(64)
天秤-天秤- 蟹:1995年05月02日(64)
天秤-天秤-獅子:1995年05月30日(64)
天秤-天秤-乙女:1995年06月27日(64)
天秤-天秤-天秤:1995年07月25日(64)
 蠍:1995年08月(65)-2002年08月(72)】
 蠍-天秤 1995年08月(65)~1996年03月(65)
 蠍-天秤- 蠍:1995年08月22日(65)
 蠍-天秤-射手:1995年09月08日(65)
 蠍-天秤-山羊:1995年09月26日(65)
 蠍-天秤-水瓶:1995年10月14日(65)
 蠍-天秤- 魚:1995年11月01日(65)
 蠍-天秤-牡羊:1995年11月18日(65)
 蠍-天秤-牡牛:1995年12月06日(65)
 蠍-天秤-双子:1995年12月24日(65)
 蠍-天秤- 蟹:1996年01月11日(65)
 蠍-天秤-獅子:1996年01月28日(65)
 蠍-天秤-乙女:1996年02月15日(65)
 蠍-天秤-天秤:1996年03月04日(65)
 蠍-乙女 1996年03月(65)~1996年10月(65)
 蠍-乙女-天秤:1996年03月22日(65)
 蠍-乙女- 蠍:1996年04月08日(65)
 蠍-乙女-射手:1996年04月26日(65)
 蠍-乙女-山羊:1996年05月14日(65)
 蠍-乙女-水瓶:1996年06月01日(65)
 蠍-乙女- 魚:1996年06月18日(65)
 蠍-乙女-牡羊:1996年07月06日(65)
 蠍-乙女-牡牛:1996年07月24日(65)
 蠍-乙女-双子:1996年08月11日(65)
 蠍-乙女- 蟹:1996年08月28日(66)
 蠍-乙女-獅子:1996年09月15日(66)
 蠍-乙女-乙女:1996年10月03日(66)
 蠍-獅子 1996年10月(66)~1997年05月(66)
 蠍-獅子-乙女:1996年10月21日(66)
 蠍-獅子-天秤:1996年11月08日(66)
 蠍-獅子- 蠍:1996年11月25日(66)
 蠍-獅子-射手:1996年12月13日(66)
 蠍-獅子-山羊:1996年12月31日(66)
 蠍-獅子-水瓶:1997年01月18日(66)
 蠍-獅子- 魚:1997年02月04日(66)
 蠍-獅子-牡羊:1997年02月22日(66)
 蠍-獅子-牡牛:1997年03月12日(66)
 蠍-獅子-双子:1997年03月30日(66)
 蠍-獅子- 蟹:1997年04月16日(66)
 蠍-獅子-獅子:1997年05月04日(66)
 蠍- 蟹 1997年05月(66)~1997年12月(66)
 蠍- 蟹-双子:1997年05月22日(66)
 蠍- 蟹-牡牛:1997年06月09日(66)
 蠍- 蟹-牡羊:1997年06月26日(66)
 蠍- 蟹- 魚:1997年07月14日(66)
 蠍- 蟹-水瓶:1997年08月01日(66)
 蠍- 蟹-山羊:1997年08月19日(66)
 蠍- 蟹-射手:1997年09月05日(67)
 蠍- 蟹- 蠍:1997年09月23日(67)
 蠍- 蟹-天秤:1997年10月11日(67)
 蠍- 蟹-乙女:1997年10月29日(67)
 蠍- 蟹-獅子:1997年11月15日(67)
 蠍- 蟹- 蟹:1997年12月03日(67)
 蠍-双子 1997年12月(67)~1998年07月(67)
 蠍-双子-牡牛:1997年12月21日(67)
 蠍-双子-牡羊:1998年01月08日(67)
 蠍-双子- 魚:1998年01月25日(67)
 蠍-双子-水瓶:1998年02月12日(67)
 蠍-双子-山羊:1998年03月02日(67)
 蠍-双子-射手:1998年03月20日(67)
 蠍-双子- 蠍:1998年04月06日(67)
 蠍-双子-天秤:1998年04月24日(67)
 蠍-双子-乙女:1998年05月12日(67)
 蠍-双子-獅子:1998年05月30日(67)
 蠍-双子- 蟹:1998年06月16日(67)
 蠍-双子-双子:1998年07月04日(67)
 蠍-牡牛 1998年07月(67)~1999年02月(67)
 蠍-牡牛-牡羊:1998年07月22日(67)
 蠍-牡牛- 魚:1998年08月09日(67)
 蠍-牡牛-水瓶:1998年08月26日(68)
 蠍-牡牛-山羊:1998年09月13日(68)
 蠍-牡牛-射手:1998年10月01日(68)
 蠍-牡牛- 蠍:1998年10月19日(68)
 蠍-牡牛-天秤:1998年11月05日(68)
 蠍-牡牛-乙女:1998年11月23日(68)
 蠍-牡牛-獅子:1998年12月11日(68)
 蠍-牡牛- 蟹:1998年12月29日(68)
 蠍-牡牛-双子:1999年01月15日(68)
 蠍-牡牛-牡牛:1999年02月02日(68)
 蠍-牡羊 1999年02月(68)~1999年09月(68)
 蠍-牡羊-牡牛:1999年02月20日(68)
 蠍-牡羊-双子:1999年03月10日(68)
 蠍-牡羊- 蟹:1999年03月28日(68)
 蠍-牡羊-獅子:1999年04月14日(68)
 蠍-牡羊-乙女:1999年05月02日(68)
 蠍-牡羊-天秤:1999年05月20日(68)
 蠍-牡羊- 蠍:1999年06月07日(68)
 蠍-牡羊-射手:1999年06月24日(68)
 蠍-牡羊-山羊:1999年07月12日(68)
 蠍-牡羊-水瓶:1999年07月30日(68)
 蠍-牡羊- 魚:1999年08月17日(68)
 蠍-牡羊-牡羊:1999年09月03日(69)
 蠍- 魚 1999年09月(69)~2000年04月(69)
 蠍- 魚-牡羊:1999年09月21日(69)
 蠍- 魚-牡牛:1999年10月09日(69)
 蠍- 魚-双子:1999年10月27日(69)
 蠍- 魚- 蟹:1999年11月13日(69)
 蠍- 魚-獅子:1999年12月01日(69)
 蠍- 魚-乙女:1999年12月19日(69)
 蠍- 魚-天秤:2000年01月06日(69)
 蠍- 魚- 蠍:2000年01月23日(69)
 蠍- 魚-射手:2000年02月10日(69)
 蠍- 魚-山羊:2000年02月28日(69)
 蠍- 魚-水瓶:2000年03月17日(69)
 蠍- 魚- 魚:2000年04月03日(69)
 蠍-水瓶 2000年04月(69)~2000年11月(69)
 蠍-水瓶- 魚:2000年04月21日(69)
 蠍-水瓶-牡羊:2000年05月09日(69)
 蠍-水瓶-牡牛:2000年05月27日(69)
 蠍-水瓶-双子:2000年06月13日(69)
 蠍-水瓶- 蟹:2000年07月01日(69)
 蠍-水瓶-獅子:2000年07月19日(69)
 蠍-水瓶-乙女:2000年08月06日(69)
 蠍-水瓶-天秤:2000年08月23日(70)
 蠍-水瓶- 蠍:2000年09月10日(70)
 蠍-水瓶-射手:2000年09月28日(70)
 蠍-水瓶-山羊:2000年10月16日(70)
 蠍-水瓶-水瓶:2000年11月02日(70)
 蠍-山羊 2000年11月(70)~2001年06月(70)
 蠍-山羊-射手:2000年11月20日(70)
 蠍-山羊- 蠍:2000年12月08日(70)
 蠍-山羊-天秤:2000年12月26日(70)
 蠍-山羊-乙女:2001年01月12日(70)
 蠍-山羊-獅子:2001年01月30日(70)
 蠍-山羊- 蟹:2001年02月17日(70)
 蠍-山羊-双子:2001年03月07日(70)
 蠍-山羊-牡牛:2001年03月24日(70)
 蠍-山羊-牡羊:2001年04月11日(70)
 蠍-山羊- 魚:2001年04月29日(70)
 蠍-山羊-水瓶:2001年05月17日(70)
 蠍-山羊-山羊:2001年06月03日(70)
 蠍-射手 2001年06月(70)~2002年01月(70)
 蠍-射手- 蠍:2001年06月21日(70)
 蠍-射手-天秤:2001年07月09日(70)
 蠍-射手-乙女:2001年07月27日(70)
 蠍-射手-獅子:2001年08月14日(70)
 蠍-射手- 蟹:2001年08月31日(71)
 蠍-射手-双子:2001年09月18日(71)
 蠍-射手-牡牛:2001年10月06日(71)
 蠍-射手-牡羊:2001年10月24日(71)
 蠍-射手- 魚:2001年11月10日(71)
 蠍-射手-水瓶:2001年11月28日(71)
 蠍-射手-山羊:2001年12月16日(71)
 蠍-射手-射手:2002年01月03日(71)
 蠍- 蠍 2002年01月(71)~2002年08月(71)
 蠍- 蠍-天秤:2002年01月20日(71)
 蠍- 蠍-乙女:2002年02月07日(71)
 蠍- 蠍-獅子:2002年02月25日(71)
 蠍- 蠍- 蟹:2002年03月15日(71)
 蠍- 蠍-双子:2002年04月01日(71)
 蠍- 蠍-牡牛:2002年04月19日(71)
 蠍- 蠍-牡羊:2002年05月07日(71)
 蠍- 蠍- 魚:2002年05月25日(71)
 蠍- 蠍-水瓶:2002年06月11日(71)
 蠍- 蠍-山羊:2002年06月29日(71)
 蠍- 蠍-射手:2002年07月17日(71)
 蠍- 蠍- 蠍:2002年08月04日(71)
射手:2002年08月(72)-2008年08月(78)】
射手- 蠍 2002年08月(72)~2003年02月(72)
射手- 蠍-天秤:2002年08月21日(72)
射手- 蠍-乙女:2002年09月06日(72)
射手- 蠍-獅子:2002年09月21日(72)
射手- 蠍- 蟹:2002年10月06日(72)
射手- 蠍-双子:2002年10月21日(72)
射手- 蠍-牡牛:2002年11月05日(72)
射手- 蠍-牡羊:2002年11月21日(72)
射手- 蠍- 魚:2002年12月06日(72)
射手- 蠍-水瓶:2002年12月21日(72)
射手- 蠍-山羊:2003年01月05日(72)
射手- 蠍-射手:2003年01月21日(72)
射手- 蠍- 蠍:2003年02月05日(72)
射手-天秤 2003年02月(72)~2003年08月(72)
射手-天秤- 蠍:2003年02月20日(72)
射手-天秤-射手:2003年03月07日(72)
射手-天秤-山羊:2003年03月22日(72)
射手-天秤-水瓶:2003年04月07日(72)
射手-天秤- 魚:2003年04月22日(72)
射手-天秤-牡羊:2003年05月07日(72)
射手-天秤-牡牛:2003年05月22日(72)
射手-天秤-双子:2003年06月07日(72)
射手-天秤- 蟹:2003年06月22日(72)
射手-天秤-獅子:2003年07月07日(72)
射手-天秤-乙女:2003年07月22日(72)
射手-天秤-天秤:2003年08月06日(72)
射手-乙女 2003年08月(73)~2004年02月(73)
射手-乙女-天秤:2003年08月22日(73)
射手-乙女- 蠍:2003年09月06日(73)
射手-乙女-射手:2003年09月21日(73)
射手-乙女-山羊:2003年10月06日(73)
射手-乙女-水瓶:2003年10月21日(73)
射手-乙女- 魚:2003年11月06日(73)
射手-乙女-牡羊:2003年11月21日(73)
射手-乙女-牡牛:2003年12月06日(73)
射手-乙女-双子:2003年12月21日(73)
射手-乙女- 蟹:2004年01月06日(73)
射手-乙女-獅子:2004年01月21日(73)
射手-乙女-乙女:2004年02月05日(73)
射手-獅子 2004年02月(73)~2004年08月(73)
射手-獅子-乙女:2004年02月20日(73)
射手-獅子-天秤:2004年03月06日(73)
射手-獅子- 蠍:2004年03月22日(73)
射手-獅子-射手:2004年04月06日(73)
射手-獅子-山羊:2004年04月21日(73)
射手-獅子-水瓶:2004年05月06日(73)
射手-獅子- 魚:2004年05月22日(73)
射手-獅子-牡羊:2004年06月06日(73)
射手-獅子-牡牛:2004年06月21日(73)
射手-獅子-双子:2004年07月06日(73)
射手-獅子- 蟹:2004年07月21日(73)
射手-獅子-獅子:2004年08月06日(73)
射手- 蟹 2004年08月(74)~2005年02月(74)
射手- 蟹-双子:2004年08月21日(74)
射手- 蟹-牡牛:2004年09月05日(74)
射手- 蟹-牡羊:2004年09月20日(74)
射手- 蟹- 魚:2004年10月06日(74)
射手- 蟹-水瓶:2004年10月21日(74)
射手- 蟹-山羊:2004年11月05日(74)
射手- 蟹-射手:2004年11月20日(74)
射手- 蟹- 蠍:2004年12月05日(74)
射手- 蟹-天秤:2004年12月21日(74)
射手- 蟹-乙女:2005年01月05日(74)
射手- 蟹-獅子:2005年01月20日(74)
射手- 蟹- 蟹:2005年02月04日(74)
射手-双子 2005年02月(74)~2005年08月(74)
射手-双子-牡牛:2005年02月19日(74)
射手-双子-牡羊:2005年03月07日(74)
射手-双子- 魚:2005年03月22日(74)
射手-双子-水瓶:2005年04月06日(74)
射手-双子-山羊:2005年04月21日(74)
射手-双子-射手:2005年05月07日(74)
射手-双子- 蠍:2005年05月22日(74)
射手-双子-天秤:2005年06月06日(74)
射手-双子-乙女:2005年06月21日(74)
射手-双子-獅子:2005年07月06日(74)
射手-双子- 蟹:2005年07月22日(74)
射手-双子-双子:2005年08月06日(74)
射手-牡牛 2005年08月(75)~2006年02月(75)
射手-牡牛-牡羊:2005年08月21日(75)
射手-牡牛- 魚:2005年09月05日(75)
射手-牡牛-水瓶:2005年09月21日(75)
射手-牡牛-山羊:2005年10月06日(75)
射手-牡牛-射手:2005年10月21日(75)
射手-牡牛- 蠍:2005年11月05日(75)
射手-牡牛-天秤:2005年11月20日(75)
射手-牡牛-乙女:2005年12月06日(75)
射手-牡牛-獅子:2005年12月21日(75)
射手-牡牛- 蟹:2006年01月05日(75)
射手-牡牛-双子:2006年01月20日(75)
射手-牡牛-牡牛:2006年02月05日(75)
射手-牡羊 2006年02月(75)~2006年08月(75)
射手-牡羊-牡牛:2006年02月20日(75)
射手-牡羊-双子:2006年03月07日(75)
射手-牡羊- 蟹:2006年03月22日(75)
射手-牡羊-獅子:2006年04月06日(75)
射手-牡羊-乙女:2006年04月22日(75)
射手-牡羊-天秤:2006年05月07日(75)
射手-牡羊- 蠍:2006年05月22日(75)
射手-牡羊-射手:2006年06月06日(75)
射手-牡羊-山羊:2006年06月21日(75)
射手-牡羊-水瓶:2006年07月07日(75)
射手-牡羊- 魚:2006年07月22日(75)
射手-牡羊-牡羊:2006年08月06日(75)
射手- 魚 2006年08月(76)~2007年02月(76)
射手- 魚-牡羊:2006年08月21日(76)
射手- 魚-牡牛:2006年09月06日(76)
射手- 魚-双子:2006年09月21日(76)
射手- 魚- 蟹:2006年10月06日(76)
射手- 魚-獅子:2006年10月21日(76)
射手- 魚-乙女:2006年11月05日(76)
射手- 魚-天秤:2006年11月21日(76)
射手- 魚- 蠍:2006年12月06日(76)
射手- 魚-射手:2006年12月21日(76)
射手- 魚-山羊:2007年01月05日(76)
射手- 魚-水瓶:2007年01月21日(76)
射手- 魚- 魚:2007年02月05日(76)
射手-水瓶 2007年02月(76)~2007年08月(76)
射手-水瓶- 魚:2007年02月20日(76)
射手-水瓶-牡羊:2007年03月07日(76)
射手-水瓶-牡牛:2007年03月22日(76)
射手-水瓶-双子:2007年04月07日(76)
射手-水瓶- 蟹:2007年04月22日(76)
射手-水瓶-獅子:2007年05月07日(76)
射手-水瓶-乙女:2007年05月22日(76)
射手-水瓶-天秤:2007年06月07日(76)
射手-水瓶- 蠍:2007年06月22日(76)
射手-水瓶-射手:2007年07月07日(76)
射手-水瓶-山羊:2007年07月22日(76)
射手-水瓶-水瓶:2007年08月06日(76)
射手-山羊 2007年08月(77)~2008年02月(77)
射手-山羊-射手:2007年08月22日(77)
射手-山羊- 蠍:2007年09月06日(77)
射手-山羊-天秤:2007年09月21日(77)
射手-山羊-乙女:2007年10月06日(77)
射手-山羊-獅子:2007年10月21日(77)
射手-山羊- 蟹:2007年11月06日(77)
射手-山羊-双子:2007年11月21日(77)
射手-山羊-牡牛:2007年12月06日(77)
射手-山羊-牡羊:2007年12月21日(77)
射手-山羊- 魚:2008年01月06日(77)
射手-山羊-水瓶:2008年01月21日(77)
射手-山羊-山羊:2008年02月05日(77)
射手-射手 2008年02月(77)~2008年08月(77)
射手-射手- 蠍:2008年02月20日(77)
射手-射手-天秤:2008年03月06日(77)
射手-射手-乙女:2008年03月22日(77)
射手-射手-獅子:2008年04月06日(77)
射手-射手- 蟹:2008年04月21日(77)
射手-射手-双子:2008年05月06日(77)
射手-射手-牡牛:2008年05月22日(77)
射手-射手-牡羊:2008年06月06日(77)
射手-射手- 魚:2008年06月21日(77)
射手-射手-水瓶:2008年07月06日(77)
射手-射手-山羊:2008年07月21日(77)
射手-射手-射手:2008年08月06日(77)
山羊:2008年08月(78)-2009年08月(79)】
山羊-射手 2008年08月(78)~2008年09月(78)
山羊-射手- 蠍:2008年08月21日(78)
山羊-射手-天秤:2008年08月23日(78)
山羊-射手-乙女:2008年08月26日(78)
山羊-射手-獅子:2008年08月28日(78)
山羊-射手- 蟹:2008年08月31日(78)
山羊-射手-双子:2008年09月03日(78)
山羊-射手-牡牛:2008年09月05日(78)
山羊-射手-牡羊:2008年09月08日(78)
山羊-射手- 魚:2008年09月10日(78)
山羊-射手-水瓶:2008年09月13日(78)
山羊-射手-山羊:2008年09月15日(78)
山羊-射手-射手:2008年09月18日(78)
山羊- 蠍 2008年09月(78)~2008年10月(78)
山羊- 蠍-天秤:2008年09月20日(78)
山羊- 蠍-乙女:2008年09月23日(78)
山羊- 蠍-獅子:2008年09月25日(78)
山羊- 蠍- 蟹:2008年09月28日(78)
山羊- 蠍-双子:2008年09月30日(78)
山羊- 蠍-牡牛:2008年10月03日(78)
山羊- 蠍-牡羊:2008年10月06日(78)
山羊- 蠍- 魚:2008年10月08日(78)
山羊- 蠍-水瓶:2008年10月11日(78)
山羊- 蠍-山羊:2008年10月13日(78)
山羊- 蠍-射手:2008年10月16日(78)
山羊- 蠍- 蠍:2008年10月18日(78)
山羊-天秤 2008年10月(78)~2008年11月(78)
山羊-天秤- 蠍:2008年10月21日(78)
山羊-天秤-射手:2008年10月23日(78)
山羊-天秤-山羊:2008年10月26日(78)
山羊-天秤-水瓶:2008年10月28日(78)
山羊-天秤- 魚:2008年10月31日(78)
山羊-天秤-牡羊:2008年11月02日(78)
山羊-天秤-牡牛:2008年11月05日(78)
山羊-天秤-双子:2008年11月08日(78)
山羊-天秤- 蟹:2008年11月10日(78)
山羊-天秤-獅子:2008年11月13日(78)
山羊-天秤-乙女:2008年11月15日(78)
山羊-天秤-天秤:2008年11月18日(78)
山羊-乙女 2008年11月(78)~2008年12月(78)
山羊-乙女-天秤:2008年11月20日(78)
山羊-乙女- 蠍:2008年11月23日(78)
山羊-乙女-射手:2008年11月25日(78)
山羊-乙女-山羊:2008年11月28日(78)
山羊-乙女-水瓶:2008年11月30日(78)
山羊-乙女- 魚:2008年12月03日(78)
山羊-乙女-牡羊:2008年12月05日(78)
山羊-乙女-牡牛:2008年12月08日(78)
山羊-乙女-双子:2008年12月10日(78)
山羊-乙女- 蟹:2008年12月13日(78)
山羊-乙女-獅子:2008年12月16日(78)
山羊-乙女-乙女:2008年12月18日(78)
山羊-獅子 2008年12月(78)~2009年01月(78)
山羊-獅子-乙女:2008年12月21日(78)
山羊-獅子-天秤:2008年12月23日(78)
山羊-獅子- 蠍:2008年12月26日(78)
山羊-獅子-射手:2008年12月28日(78)
山羊-獅子-山羊:2008年12月31日(78)
山羊-獅子-水瓶:2009年01月02日(78)
山羊-獅子- 魚:2009年01月05日(78)
山羊-獅子-牡羊:2009年01月07日(78)
山羊-獅子-牡牛:2009年01月10日(78)
山羊-獅子-双子:2009年01月12日(78)
山羊-獅子- 蟹:2009年01月15日(78)
山羊-獅子-獅子:2009年01月18日(78)
山羊- 蟹 2009年01月(78)~2009年02月(78)
山羊- 蟹-双子:2009年01月20日(78)
山羊- 蟹-牡牛:2009年01月23日(78)
山羊- 蟹-牡羊:2009年01月25日(78)
山羊- 蟹- 魚:2009年01月28日(78)
山羊- 蟹-水瓶:2009年01月30日(78)
山羊- 蟹-山羊:2009年02月02日(78)
山羊- 蟹-射手:2009年02月04日(78)
山羊- 蟹- 蠍:2009年02月07日(78)
山羊- 蟹-天秤:2009年02月09日(78)
山羊- 蟹-乙女:2009年02月12日(78)
山羊- 蟹-獅子:2009年02月14日(78)
山羊- 蟹- 蟹:2009年02月17日(78)
山羊-双子 2009年02月(78)~2009年03月(78)
山羊-双子-牡牛:2009年02月19日(78)
山羊-双子-牡羊:2009年02月22日(78)
山羊-双子- 魚:2009年02月25日(78)
山羊-双子-水瓶:2009年02月27日(78)
山羊-双子-山羊:2009年03月02日(78)
山羊-双子-射手:2009年03月04日(78)
山羊-双子- 蠍:2009年03月07日(78)
山羊-双子-天秤:2009年03月09日(78)
山羊-双子-乙女:2009年03月12日(78)
山羊-双子-獅子:2009年03月14日(78)
山羊-双子- 蟹:2009年03月17日(78)
山羊-双子-双子:2009年03月19日(78)
山羊-牡牛 2009年03月(78)~2009年04月(78)
山羊-牡牛-牡羊:2009年03月22日(78)
山羊-牡牛- 魚:2009年03月24日(78)
山羊-牡牛-水瓶:2009年03月27日(78)
山羊-牡牛-山羊:2009年03月30日(78)
山羊-牡牛-射手:2009年04月01日(78)
山羊-牡牛- 蠍:2009年04月04日(78)
山羊-牡牛-天秤:2009年04月06日(78)
山羊-牡牛-乙女:2009年04月09日(78)
山羊-牡牛-獅子:2009年04月11日(78)
山羊-牡牛- 蟹:2009年04月14日(78)
山羊-牡牛-双子:2009年04月16日(78)
山羊-牡牛-牡牛:2009年04月19日(78)
山羊-牡羊 2009年04月(78)~2009年05月(78)
山羊-牡羊-牡牛:2009年04月21日(78)
山羊-牡羊-双子:2009年04月24日(78)
山羊-牡羊- 蟹:2009年04月26日(78)
山羊-牡羊-獅子:2009年04月29日(78)
山羊-牡羊-乙女:2009年05月02日(78)
山羊-牡羊-天秤:2009年05月04日(78)
山羊-牡羊- 蠍:2009年05月07日(78)
山羊-牡羊-射手:2009年05月09日(78)
山羊-牡羊-山羊:2009年05月12日(78)
山羊-牡羊-水瓶:2009年05月14日(78)
山羊-牡羊- 魚:2009年05月17日(78)
山羊-牡羊-牡羊:2009年05月19日(78)
山羊- 魚 2009年05月(78)~2009年06月(78)
山羊- 魚-牡羊:2009年05月22日(78)
山羊- 魚-牡牛:2009年05月24日(78)
山羊- 魚-双子:2009年05月27日(78)
山羊- 魚- 蟹:2009年05月29日(78)
山羊- 魚-獅子:2009年06月01日(78)
山羊- 魚-乙女:2009年06月03日(78)
山羊- 魚-天秤:2009年06月06日(78)
山羊- 魚- 蠍:2009年06月09日(78)
山羊- 魚-射手:2009年06月11日(78)
山羊- 魚-山羊:2009年06月14日(78)
山羊- 魚-水瓶:2009年06月16日(78)
山羊- 魚- 魚:2009年06月19日(78)
山羊-水瓶 2009年06月(78)~2009年07月(78)
山羊-水瓶- 魚:2009年06月21日(78)
山羊-水瓶-牡羊:2009年06月24日(78)
山羊-水瓶-牡牛:2009年06月26日(78)
山羊-水瓶-双子:2009年06月29日(78)
山羊-水瓶- 蟹:2009年07月01日(78)
山羊-水瓶-獅子:2009年07月04日(78)
山羊-水瓶-乙女:2009年07月06日(78)
山羊-水瓶-天秤:2009年07月09日(78)
山羊-水瓶- 蠍:2009年07月12日(78)
山羊-水瓶-射手:2009年07月14日(78)
山羊-水瓶-山羊:2009年07月17日(78)
山羊-水瓶-水瓶:2009年07月19日(78)
山羊-山羊 2009年07月(78)~2009年08月(78)
山羊-山羊-射手:2009年07月22日(78)
山羊-山羊- 蠍:2009年07月24日(78)
山羊-山羊-天秤:2009年07月27日(78)
山羊-山羊-乙女:2009年07月29日(78)
山羊-山羊-獅子:2009年08月01日(78)
山羊-山羊- 蟹:2009年08月03日(78)
山羊-山羊-双子:2009年08月06日(78)
山羊-山羊-牡牛:2009年08月08日(78)
山羊-山羊-牡羊:2009年08月11日(78)
山羊-山羊- 魚:2009年08月14日(78)
山羊-山羊-水瓶:2009年08月16日(78)
山羊-山羊-山羊:2009年08月19日(78)
水瓶:2009年08月(79)-2011年08月(81)】
水瓶- 魚 2009年08月(79)~2009年10月(79)
水瓶- 魚-牡羊:2009年08月21日(79)
水瓶- 魚-牡牛:2009年08月26日(79)
水瓶- 魚-双子:2009年08月31日(79)
水瓶- 魚- 蟹:2009年09月05日(79)
水瓶- 魚-獅子:2009年09月10日(79)
水瓶- 魚-乙女:2009年09月15日(79)
水瓶- 魚-天秤:2009年09月21日(79)
水瓶- 魚- 蠍:2009年09月26日(79)
水瓶- 魚-射手:2009年10月01日(79)
水瓶- 魚-山羊:2009年10月06日(79)
水瓶- 魚-水瓶:2009年10月11日(79)
水瓶- 魚- 魚:2009年10月16日(79)
水瓶-牡羊 2009年10月(79)~2009年12月(79)
水瓶-牡羊-牡牛:2009年10月21日(79)
水瓶-牡羊-双子:2009年10月26日(79)
水瓶-牡羊- 蟹:2009年10月31日(79)
水瓶-牡羊-獅子:2009年11月05日(79)
水瓶-牡羊-乙女:2009年11月10日(79)
水瓶-牡羊-天秤:2009年11月15日(79)
水瓶-牡羊- 蠍:2009年11月20日(79)
水瓶-牡羊-射手:2009年11月26日(79)
水瓶-牡羊-山羊:2009年12月01日(79)
水瓶-牡羊-水瓶:2009年12月06日(79)
水瓶-牡羊- 魚:2009年12月11日(79)
水瓶-牡羊-牡羊:2009年12月16日(79)
水瓶-牡牛 2009年12月(79)~2010年02月(79)
水瓶-牡牛-牡羊:2009年12月21日(79)
水瓶-牡牛- 魚:2009年12月26日(79)
水瓶-牡牛-水瓶:2009年12月31日(79)
水瓶-牡牛-山羊:2010年01月05日(79)
水瓶-牡牛-射手:2010年01月10日(79)
水瓶-牡牛- 蠍:2010年01月15日(79)
水瓶-牡牛-天秤:2010年01月20日(79)
水瓶-牡牛-乙女:2010年01月25日(79)
水瓶-牡牛-獅子:2010年01月30日(79)
水瓶-牡牛- 蟹:2010年02月05日(79)
水瓶-牡牛-双子:2010年02月10日(79)
水瓶-牡牛-牡牛:2010年02月15日(79)
水瓶-双子 2010年02月(79)~2010年04月(79)
水瓶-双子-牡牛:2010年02月20日(79)
水瓶-双子-牡羊:2010年02月25日(79)
水瓶-双子- 魚:2010年03月02日(79)
水瓶-双子-水瓶:2010年03月07日(79)
水瓶-双子-山羊:2010年03月12日(79)
水瓶-双子-射手:2010年03月17日(79)
水瓶-双子- 蠍:2010年03月22日(79)
水瓶-双子-天秤:2010年03月27日(79)
水瓶-双子-乙女:2010年04月01日(79)
水瓶-双子-獅子:2010年04月06日(79)
水瓶-双子- 蟹:2010年04月11日(79)
水瓶-双子-双子:2010年04月17日(79)
水瓶- 蟹 2010年04月(79)~2010年06月(79)
水瓶- 蟹-双子:2010年04月22日(79)
水瓶- 蟹-牡牛:2010年04月27日(79)
水瓶- 蟹-牡羊:2010年05月02日(79)
水瓶- 蟹- 魚:2010年05月07日(79)
水瓶- 蟹-水瓶:2010年05月12日(79)
水瓶- 蟹-山羊:2010年05月17日(79)
水瓶- 蟹-射手:2010年05月22日(79)
水瓶- 蟹- 蠍:2010年05月27日(79)
水瓶- 蟹-天秤:2010年06月01日(79)
水瓶- 蟹-乙女:2010年06月06日(79)
水瓶- 蟹-獅子:2010年06月11日(79)
水瓶- 蟹- 蟹:2010年06月16日(79)
水瓶-獅子 2010年06月(79)~2010年08月(79)
水瓶-獅子-乙女:2010年06月21日(79)
水瓶-獅子-天秤:2010年06月27日(79)
水瓶-獅子- 蠍:2010年07月02日(79)
水瓶-獅子-射手:2010年07月07日(79)
水瓶-獅子-山羊:2010年07月12日(79)
水瓶-獅子-水瓶:2010年07月17日(79)
水瓶-獅子- 魚:2010年07月22日(79)
水瓶-獅子-牡羊:2010年07月27日(79)
水瓶-獅子-牡牛:2010年08月01日(79)
水瓶-獅子-双子:2010年08月06日(79)
水瓶-獅子- 蟹:2010年08月11日(79)
水瓶-獅子-獅子:2010年08月16日(79)
水瓶-乙女 2010年08月(80)~2010年10月(80)
水瓶-乙女-天秤:2010年08月21日(80)
水瓶-乙女- 蠍:2010年08月26日(80)
水瓶-乙女-射手:2010年09月01日(80)
水瓶-乙女-山羊:2010年09月06日(80)
水瓶-乙女-水瓶:2010年09月11日(80)
水瓶-乙女- 魚:2010年09月16日(80)
水瓶-乙女-牡羊:2010年09月21日(80)
水瓶-乙女-牡牛:2010年09月26日(80)
水瓶-乙女-双子:2010年10月01日(80)
水瓶-乙女- 蟹:2010年10月06日(80)
水瓶-乙女-獅子:2010年10月11日(80)
水瓶-乙女-乙女:2010年10月16日(80)
水瓶-天秤 2010年10月(80)~2010年12月(80)
水瓶-天秤- 蠍:2010年10月21日(80)
水瓶-天秤-射手:2010年10月26日(80)
水瓶-天秤-山羊:2010年10月31日(80)
水瓶-天秤-水瓶:2010年11月05日(80)
水瓶-天秤- 魚:2010年11月11日(80)
水瓶-天秤-牡羊:2010年11月16日(80)
水瓶-天秤-牡牛:2010年11月21日(80)
水瓶-天秤-双子:2010年11月26日(80)
水瓶-天秤- 蟹:2010年12月01日(80)
水瓶-天秤-獅子:2010年12月06日(80)
水瓶-天秤-乙女:2010年12月11日(80)
水瓶-天秤-天秤:2010年12月16日(80)
水瓶- 蠍 2010年12月(80)~2011年02月(80)
水瓶- 蠍-天秤:2010年12月21日(80)
水瓶- 蠍-乙女:2010年12月26日(80)
水瓶- 蠍-獅子:2010年12月31日(80)
水瓶- 蠍- 蟹:2011年01月05日(80)
水瓶- 蠍-双子:2011年01月10日(80)
水瓶- 蠍-牡牛:2011年01月15日(80)
水瓶- 蠍-牡羊:2011年01月21日(80)
水瓶- 蠍- 魚:2011年01月26日(80)
水瓶- 蠍-水瓶:2011年01月31日(80)
水瓶- 蠍-山羊:2011年02月05日(80)
水瓶- 蠍-射手:2011年02月10日(80)
水瓶- 蠍- 蠍:2011年02月15日(80)
水瓶-射手 2011年02月(80)~2011年04月(80)
水瓶-射手- 蠍:2011年02月20日(80)
水瓶-射手-天秤:2011年02月25日(80)
水瓶-射手-乙女:2011年03月02日(80)
水瓶-射手-獅子:2011年03月07日(80)
水瓶-射手- 蟹:2011年03月12日(80)
水瓶-射手-双子:2011年03月17日(80)
水瓶-射手-牡牛:2011年03月22日(80)
水瓶-射手-牡羊:2011年03月28日(80)
水瓶-射手- 魚:2011年04月02日(80)
水瓶-射手-水瓶:2011年04月07日(80)
水瓶-射手-山羊:2011年04月12日(80)
水瓶-射手-射手:2011年04月17日(80)
水瓶-山羊 2011年04月(80)~2011年06月(80)
水瓶-山羊-射手:2011年04月22日(80)
水瓶-山羊- 蠍:2011年04月27日(80)
水瓶-山羊-天秤:2011年05月02日(80)
水瓶-山羊-乙女:2011年05月07日(80)
水瓶-山羊-獅子:2011年05月12日(80)
水瓶-山羊- 蟹:2011年05月17日(80)
水瓶-山羊-双子:2011年05月22日(80)
水瓶-山羊-牡牛:2011年05月27日(80)
水瓶-山羊-牡羊:2011年06月01日(80)
水瓶-山羊- 魚:2011年06月07日(80)
水瓶-山羊-水瓶:2011年06月12日(80)
水瓶-山羊-山羊:2011年06月17日(80)
水瓶-水瓶 2011年06月(80)~2011年08月(80)
水瓶-水瓶- 魚:2011年06月22日(80)
水瓶-水瓶-牡羊:2011年06月27日(80)
水瓶-水瓶-牡牛:2011年07月02日(80)
水瓶-水瓶-双子:2011年07月07日(80)
水瓶-水瓶- 蟹:2011年07月12日(80)
水瓶-水瓶-獅子:2011年07月17日(80)
水瓶-水瓶-乙女:2011年07月22日(80)
水瓶-水瓶-天秤:2011年07月27日(80)
水瓶-水瓶- 蠍:2011年08月01日(80)
水瓶-水瓶-射手:2011年08月06日(80)
水瓶-水瓶-山羊:2011年08月11日(80)
水瓶-水瓶-水瓶:2011年08月17日(80)
 魚:2011年08月(81)-2020年08月(90)】
 魚-牡羊 2011年08月(81)~2012年05月(81)
 魚-牡羊-牡牛:2011年08月22日(81)
 魚-牡羊-双子:2011年09月13日(81)
 魚-牡羊- 蟹:2011年10月06日(81)
 魚-牡羊-獅子:2011年10月29日(81)
 魚-牡羊-乙女:2011年11月21日(81)
 魚-牡羊-天秤:2011年12月14日(81)
 魚-牡羊- 蠍:2012年01月06日(81)
 魚-牡羊-射手:2012年01月28日(81)
 魚-牡羊-山羊:2012年02月20日(81)
 魚-牡羊-水瓶:2012年03月14日(81)
 魚-牡羊- 魚:2012年04月06日(81)
 魚-牡羊-牡羊:2012年04月29日(81)
 魚-牡牛 2012年05月(81)~2013年02月(81)
 魚-牡牛-牡羊:2012年05月22日(81)
 魚-牡牛- 魚:2012年06月13日(81)
 魚-牡牛-水瓶:2012年07月06日(81)
 魚-牡牛-山羊:2012年07月29日(81)
 魚-牡牛-射手:2012年08月21日(82)
 魚-牡牛- 蠍:2012年09月13日(82)
 魚-牡牛-天秤:2012年10月06日(82)
 魚-牡牛-乙女:2012年10月28日(82)
 魚-牡牛-獅子:2012年11月20日(82)
 魚-牡牛- 蟹:2012年12月13日(82)
 魚-牡牛-双子:2013年01月05日(82)
 魚-牡牛-牡牛:2013年01月28日(82)
 魚-双子 2013年02月(82)~2013年11月(82)
 魚-双子-牡牛:2013年02月19日(82)
 魚-双子-牡羊:2013年03月14日(82)
 魚-双子- 魚:2013年04月06日(82)
 魚-双子-水瓶:2013年04月29日(82)
 魚-双子-山羊:2013年05月22日(82)
 魚-双子-射手:2013年06月14日(82)
 魚-双子- 蠍:2013年07月06日(82)
 魚-双子-天秤:2013年07月29日(82)
 魚-双子-乙女:2013年08月21日(83)
 魚-双子-獅子:2013年09月13日(83)
 魚-双子- 蟹:2013年10月06日(83)
 魚-双子-双子:2013年10月29日(83)
 魚- 蟹 2013年11月(83)~2014年08月(83)
 魚- 蟹-双子:2013年11月20日(83)
 魚- 蟹-牡牛:2013年12月13日(83)
 魚- 蟹-牡羊:2014年01月05日(83)
 魚- 蟹- 魚:2014年01月28日(83)
 魚- 蟹-水瓶:2014年02月20日(83)
 魚- 蟹-山羊:2014年03月15日(83)
 魚- 蟹-射手:2014年04月06日(83)
 魚- 蟹- 蠍:2014年04月29日(83)
 魚- 蟹-天秤:2014年05月22日(83)
 魚- 蟹-乙女:2014年06月14日(83)
 魚- 蟹-獅子:2014年07月07日(83)
 魚- 蟹- 蟹:2014年07月30日(83)
 魚-獅子 2014年08月(84)~2015年05月(84)
 魚-獅子-乙女:2014年08月21日(84)
 魚-獅子-天秤:2014年09月13日(84)
 魚-獅子- 蠍:2014年10月06日(84)
 魚-獅子-射手:2014年10月29日(84)
 魚-獅子-山羊:2014年11月21日(84)
 魚-獅子-水瓶:2014年12月14日(84)
 魚-獅子- 魚:2015年01月05日(84)
 魚-獅子-牡羊:2015年01月28日(84)
 魚-獅子-牡牛:2015年02月20日(84)
 魚-獅子-双子:2015年03月15日(84)
 魚-獅子- 蟹:2015年04月07日(84)
 魚-獅子-獅子:2015年04月29日(84)
 魚-乙女 2015年05月(84)~2016年02月(84)
 魚-乙女-天秤:2015年05月22日(84)
 魚-乙女- 蠍:2015年06月14日(84)
 魚-乙女-射手:2015年07月07日(84)
 魚-乙女-山羊:2015年07月30日(84)
 魚-乙女-水瓶:2015年08月22日(85)
 魚-乙女- 魚:2015年09月13日(85)
 魚-乙女-牡羊:2015年10月06日(85)
 魚-乙女-牡牛:2015年10月29日(85)
 魚-乙女-双子:2015年11月21日(85)
 魚-乙女- 蟹:2015年12月14日(85)
 魚-乙女-獅子:2016年01月06日(85)
 魚-乙女-乙女:2016年01月28日(85)
 魚-天秤 2016年02月(85)~2016年11月(85)
 魚-天秤- 蠍:2016年02月20日(85)
 魚-天秤-射手:2016年03月14日(85)
 魚-天秤-山羊:2016年04月06日(85)
 魚-天秤-水瓶:2016年04月29日(85)
 魚-天秤- 魚:2016年05月22日(85)
 魚-天秤-牡羊:2016年06月13日(85)
 魚-天秤-牡牛:2016年07月06日(85)
 魚-天秤-双子:2016年07月29日(85)
 魚-天秤- 蟹:2016年08月21日(86)
 魚-天秤-獅子:2016年09月13日(86)
 魚-天秤-乙女:2016年10月06日(86)
 魚-天秤-天秤:2016年10月28日(86)
 魚- 蠍 2016年11月(86)~2017年08月(86)
 魚- 蠍-天秤:2016年11月20日(86)
 魚- 蠍-乙女:2016年12月13日(86)
 魚- 蠍-獅子:2017年01月05日(86)
 魚- 蠍- 蟹:2017年01月28日(86)
 魚- 蠍-双子:2017年02月19日(86)
 魚- 蠍-牡牛:2017年03月14日(86)
 魚- 蠍-牡羊:2017年04月06日(86)
 魚- 蠍- 魚:2017年04月29日(86)
 魚- 蠍-水瓶:2017年05月22日(86)
 魚- 蠍-山羊:2017年06月14日(86)
 魚- 蠍-射手:2017年07月06日(86)
 魚- 蠍- 蠍:2017年07月29日(86)
 魚-射手 2017年08月(87)~2018年05月(87)
 魚-射手- 蠍:2017年08月21日(87)
 魚-射手-天秤:2017年09月13日(87)
 魚-射手-乙女:2017年10月06日(87)
 魚-射手-獅子:2017年10月29日(87)
 魚-射手- 蟹:2017年11月20日(87)
 魚-射手-双子:2017年12月13日(87)
 魚-射手-牡牛:2018年01月05日(87)
 魚-射手-牡羊:2018年01月28日(87)
 魚-射手- 魚:2018年02月20日(87)
 魚-射手-水瓶:2018年03月15日(87)
 魚-射手-山羊:2018年04月06日(87)
 魚-射手-射手:2018年04月29日(87)
 魚-山羊 2018年05月(87)~2019年02月(87)
 魚-山羊-射手:2018年05月22日(87)
 魚-山羊- 蠍:2018年06月14日(87)
 魚-山羊-天秤:2018年07月07日(87)
 魚-山羊-乙女:2018年07月30日(87)
 魚-山羊-獅子:2018年08月21日(88)
 魚-山羊- 蟹:2018年09月13日(88)
 魚-山羊-双子:2018年10月06日(88)
 魚-山羊-牡牛:2018年10月29日(88)
 魚-山羊-牡羊:2018年11月21日(88)
 魚-山羊- 魚:2018年12月14日(88)
 魚-山羊-水瓶:2019年01月05日(88)
 魚-山羊-山羊:2019年01月28日(88)
 魚-水瓶 2019年02月(88)~2019年11月(88)
 魚-水瓶- 魚:2019年02月20日(88)
 魚-水瓶-牡羊:2019年03月15日(88)
 魚-水瓶-牡牛:2019年04月07日(88)
 魚-水瓶-双子:2019年04月29日(88)
 魚-水瓶- 蟹:2019年05月22日(88)
 魚-水瓶-獅子:2019年06月14日(88)
 魚-水瓶-乙女:2019年07月07日(88)
 魚-水瓶-天秤:2019年07月30日(88)
 魚-水瓶- 蠍:2019年08月22日(89)
 魚-水瓶-射手:2019年09月13日(89)
 魚-水瓶-山羊:2019年10月06日(89)
 魚-水瓶-水瓶:2019年10月29日(89)
 魚- 魚 2019年11月(89)~2020年08月(89)
 魚- 魚-牡羊:2019年11月21日(89)
 魚- 魚-牡牛:2019年12月14日(89)
 魚- 魚-双子:2020年01月06日(89)
 魚- 魚- 蟹:2020年01月28日(89)
 魚- 魚-獅子:2020年02月20日(89)
 魚- 魚-乙女:2020年03月14日(89)
 魚- 魚-天秤:2020年04月06日(89)
 魚- 魚- 蠍:2020年04月29日(89)
 魚- 魚-射手:2020年05月22日(89)
 魚- 魚-山羊:2020年06月13日(89)
 魚- 魚-水瓶:2020年07月06日(89)
 魚- 魚- 魚:2020年07月29日(89)
牡羊:2020年08月(90)-2022年08月(92)】
牡羊-牡牛 2020年08月(90)~2020年10月(90)
牡羊-牡牛-牡羊:2020年08月21日(90)
牡羊-牡牛- 魚:2020年08月26日(90)
牡羊-牡牛-水瓶:2020年08月31日(90)
牡羊-牡牛-山羊:2020年09月05日(90)
牡羊-牡牛-射手:2020年09月10日(90)
牡羊-牡牛- 蠍:2020年09月15日(90)
牡羊-牡牛-天秤:2020年09月20日(90)
牡羊-牡牛-乙女:2020年09月25日(90)
牡羊-牡牛-獅子:2020年09月30日(90)
牡羊-牡牛- 蟹:2020年10月06日(90)
牡羊-牡牛-双子:2020年10月11日(90)
牡羊-牡牛-牡牛:2020年10月16日(90)
牡羊-双子 2020年10月(90)~2020年12月(90)
牡羊-双子-牡牛:2020年10月21日(90)
牡羊-双子-牡羊:2020年10月26日(90)
牡羊-双子- 魚:2020年10月31日(90)
牡羊-双子-水瓶:2020年11月05日(90)
牡羊-双子-山羊:2020年11月10日(90)
牡羊-双子-射手:2020年11月15日(90)
牡羊-双子- 蠍:2020年11月20日(90)
牡羊-双子-天秤:2020年11月25日(90)
牡羊-双子-乙女:2020年11月30日(90)
牡羊-双子-獅子:2020年12月05日(90)
牡羊-双子- 蟹:2020年12月10日(90)
牡羊-双子-双子:2020年12月16日(90)
牡羊- 蟹 2020年12月(90)~2021年02月(90)
牡羊- 蟹-双子:2020年12月21日(90)
牡羊- 蟹-牡牛:2020年12月26日(90)
牡羊- 蟹-牡羊:2020年12月31日(90)
牡羊- 蟹- 魚:2021年01月05日(90)
牡羊- 蟹-水瓶:2021年01月10日(90)
牡羊- 蟹-山羊:2021年01月15日(90)
牡羊- 蟹-射手:2021年01月20日(90)
牡羊- 蟹- 蠍:2021年01月25日(90)
牡羊- 蟹-天秤:2021年01月30日(90)
牡羊- 蟹-乙女:2021年02月04日(90)
牡羊- 蟹-獅子:2021年02月09日(90)
牡羊- 蟹- 蟹:2021年02月14日(90)
牡羊-獅子 2021年02月(90)~2021年04月(90)
牡羊-獅子-乙女:2021年02月19日(90)
牡羊-獅子-天秤:2021年02月25日(90)
牡羊-獅子- 蠍:2021年03月02日(90)
牡羊-獅子-射手:2021年03月07日(90)
牡羊-獅子-山羊:2021年03月12日(90)
牡羊-獅子-水瓶:2021年03月17日(90)
牡羊-獅子- 魚:2021年03月22日(90)
牡羊-獅子-牡羊:2021年03月27日(90)
牡羊-獅子-牡牛:2021年04月01日(90)
牡羊-獅子-双子:2021年04月06日(90)
牡羊-獅子- 蟹:2021年04月11日(90)
牡羊-獅子-獅子:2021年04月16日(90)
牡羊-乙女 2021年04月(90)~2021年06月(90)
牡羊-乙女-天秤:2021年04月21日(90)
牡羊-乙女- 蠍:2021年04月26日(90)
牡羊-乙女-射手:2021年05月02日(90)
牡羊-乙女-山羊:2021年05月07日(90)
牡羊-乙女-水瓶:2021年05月12日(90)
牡羊-乙女- 魚:2021年05月17日(90)
牡羊-乙女-牡羊:2021年05月22日(90)
牡羊-乙女-牡牛:2021年05月27日(90)
牡羊-乙女-双子:2021年06月01日(90)
牡羊-乙女- 蟹:2021年06月06日(90)
牡羊-乙女-獅子:2021年06月11日(90)
牡羊-乙女-乙女:2021年06月16日(90)
牡羊-天秤 2021年06月(90)~2021年08月(90)
牡羊-天秤- 蠍:2021年06月21日(90)
牡羊-天秤-射手:2021年06月26日(90)
牡羊-天秤-山羊:2021年07月01日(90)
牡羊-天秤-水瓶:2021年07月06日(90)
牡羊-天秤- 魚:2021年07月12日(90)
牡羊-天秤-牡羊:2021年07月17日(90)
牡羊-天秤-牡牛:2021年07月22日(90)
牡羊-天秤-双子:2021年07月27日(90)
牡羊-天秤- 蟹:2021年08月01日(90)
牡羊-天秤-獅子:2021年08月06日(90)
牡羊-天秤-乙女:2021年08月11日(90)
牡羊-天秤-天秤:2021年08月16日(90)
牡羊- 蠍 2021年08月(91)~2021年10月(91)
牡羊- 蠍-天秤:2021年08月21日(91)
牡羊- 蠍-乙女:2021年08月26日(91)
牡羊- 蠍-獅子:2021年08月31日(91)
牡羊- 蠍- 蟹:2021年09月05日(91)
牡羊- 蠍-双子:2021年09月10日(91)
牡羊- 蠍-牡牛:2021年09月15日(91)
牡羊- 蠍-牡羊:2021年09月21日(91)
牡羊- 蠍- 魚:2021年09月26日(91)
牡羊- 蠍-水瓶:2021年10月01日(91)
牡羊- 蠍-山羊:2021年10月06日(91)
牡羊- 蠍-射手:2021年10月11日(91)
牡羊- 蠍- 蠍:2021年10月16日(91)
牡羊-射手 2021年10月(91)~2021年12月(91)
牡羊-射手- 蠍:2021年10月21日(91)
牡羊-射手-天秤:2021年10月26日(91)
牡羊-射手-乙女:2021年10月31日(91)
牡羊-射手-獅子:2021年11月05日(91)
牡羊-射手- 蟹:2021年11月10日(91)
牡羊-射手-双子:2021年11月15日(91)
牡羊-射手-牡牛:2021年11月20日(91)
牡羊-射手-牡羊:2021年11月26日(91)
牡羊-射手- 魚:2021年12月01日(91)
牡羊-射手-水瓶:2021年12月06日(91)
牡羊-射手-山羊:2021年12月11日(91)
牡羊-射手-射手:2021年12月16日(91)
牡羊-山羊 2021年12月(91)~2022年02月(91)
牡羊-山羊-射手:2021年12月21日(91)
牡羊-山羊- 蠍:2021年12月26日(91)
牡羊-山羊-天秤:2021年12月31日(91)
牡羊-山羊-乙女:2022年01月05日(91)
牡羊-山羊-獅子:2022年01月10日(91)
牡羊-山羊- 蟹:2022年01月15日(91)
牡羊-山羊-双子:2022年01月20日(91)
牡羊-山羊-牡牛:2022年01月25日(91)
牡羊-山羊-牡羊:2022年01月30日(91)
牡羊-山羊- 魚:2022年02月05日(91)
牡羊-山羊-水瓶:2022年02月10日(91)
牡羊-山羊-山羊:2022年02月15日(91)
牡羊-水瓶 2022年02月(91)~2022年04月(91)
牡羊-水瓶- 魚:2022年02月20日(91)
牡羊-水瓶-牡羊:2022年02月25日(91)
牡羊-水瓶-牡牛:2022年03月02日(91)
牡羊-水瓶-双子:2022年03月07日(91)
牡羊-水瓶- 蟹:2022年03月12日(91)
牡羊-水瓶-獅子:2022年03月17日(91)
牡羊-水瓶-乙女:2022年03月22日(91)
牡羊-水瓶-天秤:2022年03月27日(91)
牡羊-水瓶- 蠍:2022年04月01日(91)
牡羊-水瓶-射手:2022年04月06日(91)
牡羊-水瓶-山羊:2022年04月11日(91)
牡羊-水瓶-水瓶:2022年04月17日(91)
牡羊- 魚 2022年04月(91)~2022年06月(91)
牡羊- 魚-牡羊:2022年04月22日(91)
牡羊- 魚-牡牛:2022年04月27日(91)
牡羊- 魚-双子:2022年05月02日(91)
牡羊- 魚- 蟹:2022年05月07日(91)
牡羊- 魚-獅子:2022年05月12日(91)
牡羊- 魚-乙女:2022年05月17日(91)
牡羊- 魚-天秤:2022年05月22日(91)
牡羊- 魚- 蠍:2022年05月27日(91)
牡羊- 魚-射手:2022年06月01日(91)
牡羊- 魚-山羊:2022年06月06日(91)
牡羊- 魚-水瓶:2022年06月11日(91)
牡羊- 魚- 魚:2022年06月16日(91)
牡羊-牡羊 2022年06月(91)~2022年08月(91)
牡羊-牡羊-牡牛:2022年06月21日(91)
牡羊-牡羊-双子:2022年06月27日(91)
牡羊-牡羊- 蟹:2022年07月02日(91)
牡羊-牡羊-獅子:2022年07月07日(91)
牡羊-牡羊-乙女:2022年07月12日(91)
牡羊-牡羊-天秤:2022年07月17日(91)
牡羊-牡羊- 蠍:2022年07月22日(91)
牡羊-牡羊-射手:2022年07月27日(91)
牡羊-牡羊-山羊:2022年08月01日(91)
牡羊-牡羊-水瓶:2022年08月06日(91)
牡羊-牡羊- 魚:2022年08月11日(91)
牡羊-牡羊-牡羊:2022年08月16日(91)
牡牛:2022年08月(92)-2026年08月(96)】
牡牛-牡羊 2022年08月(92)~2022年12月(92)
牡牛-牡羊-牡牛:2022年08月21日(92)
牡牛-牡羊-双子:2022年09月01日(92)
牡牛-牡羊- 蟹:2022年09月11日(92)
牡牛-牡羊-獅子:2022年09月21日(92)
牡牛-牡羊-乙女:2022年10月01日(92)
牡牛-牡羊-天秤:2022年10月11日(92)
牡牛-牡羊- 蠍:2022年10月21日(92)
牡牛-牡羊-射手:2022年10月31日(92)
牡牛-牡羊-山羊:2022年11月11日(92)
牡牛-牡羊-水瓶:2022年11月21日(92)
牡牛-牡羊- 魚:2022年12月01日(92)
牡牛-牡羊-牡羊:2022年12月11日(92)
牡牛- 魚 2022年12月(92)~2023年04月(92)
牡牛- 魚-牡羊:2022年12月21日(92)
牡牛- 魚-牡牛:2022年12月31日(92)
牡牛- 魚-双子:2023年01月10日(92)
牡牛- 魚- 蟹:2023年01月21日(92)
牡牛- 魚-獅子:2023年01月31日(92)
牡牛- 魚-乙女:2023年02月10日(92)
牡牛- 魚-天秤:2023年02月20日(92)
牡牛- 魚- 蠍:2023年03月02日(92)
牡牛- 魚-射手:2023年03月12日(92)
牡牛- 魚-山羊:2023年03月22日(92)
牡牛- 魚-水瓶:2023年04月02日(92)
牡牛- 魚- 魚:2023年04月12日(92)
牡牛-水瓶 2023年04月(92)~2023年08月(92)
牡牛-水瓶- 魚:2023年04月22日(92)
牡牛-水瓶-牡羊:2023年05月02日(92)
牡牛-水瓶-牡牛:2023年05月12日(92)
牡牛-水瓶-双子:2023年05月22日(92)
牡牛-水瓶- 蟹:2023年06月01日(92)
牡牛-水瓶-獅子:2023年06月12日(92)
牡牛-水瓶-乙女:2023年06月22日(92)
牡牛-水瓶-天秤:2023年07月02日(92)
牡牛-水瓶- 蠍:2023年07月12日(92)
牡牛-水瓶-射手:2023年07月22日(92)
牡牛-水瓶-山羊:2023年08月01日(92)
牡牛-水瓶-水瓶:2023年08月11日(92)
牡牛-山羊 2023年08月(93)~2023年12月(93)
牡牛-山羊-射手:2023年08月22日(93)
牡牛-山羊- 蠍:2023年09月01日(93)
牡牛-山羊-天秤:2023年09月11日(93)
牡牛-山羊-乙女:2023年09月21日(93)
牡牛-山羊-獅子:2023年10月01日(93)
牡牛-山羊- 蟹:2023年10月11日(93)
牡牛-山羊-双子:2023年10月21日(93)
牡牛-山羊-牡牛:2023年11月01日(93)
牡牛-山羊-牡羊:2023年11月11日(93)
牡牛-山羊- 魚:2023年11月21日(93)
牡牛-山羊-水瓶:2023年12月01日(93)
牡牛-山羊-山羊:2023年12月11日(93)
牡牛-射手 2023年12月(93)~2024年04月(93)
牡牛-射手- 蠍:2023年12月21日(93)
牡牛-射手-天秤:2024年01月01日(93)
牡牛-射手-乙女:2024年01月11日(93)
牡牛-射手-獅子:2024年01月21日(93)
牡牛-射手- 蟹:2024年01月31日(93)
牡牛-射手-双子:2024年02月10日(93)
牡牛-射手-牡牛:2024年02月20日(93)
牡牛-射手-牡羊:2024年03月01日(93)
牡牛-射手- 魚:2024年03月12日(93)
牡牛-射手-水瓶:2024年03月22日(93)
牡牛-射手-山羊:2024年04月01日(93)
牡牛-射手-射手:2024年04月11日(93)
牡牛- 蠍 2024年04月(93)~2024年08月(93)
牡牛- 蠍-天秤:2024年04月21日(93)
牡牛- 蠍-乙女:2024年05月01日(93)
牡牛- 蠍-獅子:2024年05月11日(93)
牡牛- 蠍- 蟹:2024年05月22日(93)
牡牛- 蠍-双子:2024年06月01日(93)
牡牛- 蠍-牡牛:2024年06月11日(93)
牡牛- 蠍-牡羊:2024年06月21日(93)
牡牛- 蠍- 魚:2024年07月01日(93)
牡牛- 蠍-水瓶:2024年07月11日(93)
牡牛- 蠍-山羊:2024年07月21日(93)
牡牛- 蠍-射手:2024年08月01日(93)
牡牛- 蠍- 蠍:2024年08月11日(93)
牡牛-天秤 2024年08月(94)~2024年12月(94)
牡牛-天秤- 蠍:2024年08月21日(94)
牡牛-天秤-射手:2024年08月31日(94)
牡牛-天秤-山羊:2024年09月10日(94)
牡牛-天秤-水瓶:2024年09月20日(94)
牡牛-天秤- 魚:2024年09月30日(94)
牡牛-天秤-牡羊:2024年10月11日(94)
牡牛-天秤-牡牛:2024年10月21日(94)
牡牛-天秤-双子:2024年10月31日(94)
牡牛-天秤- 蟹:2024年11月10日(94)
牡牛-天秤-獅子:2024年11月20日(94)
牡牛-天秤-乙女:2024年11月30日(94)
牡牛-天秤-天秤:2024年12月10日(94)
牡牛-乙女 2024年12月(94)~2025年04月(94)
牡牛-乙女-天秤:2024年12月21日(94)
牡牛-乙女- 蠍:2024年12月31日(94)
牡牛-乙女-射手:2025年01月10日(94)
牡牛-乙女-山羊:2025年01月20日(94)
牡牛-乙女-水瓶:2025年01月30日(94)
牡牛-乙女- 魚:2025年02月09日(94)
牡牛-乙女-牡羊:2025年02月19日(94)
牡牛-乙女-牡牛:2025年03月02日(94)
牡牛-乙女-双子:2025年03月12日(94)
牡牛-乙女- 蟹:2025年03月22日(94)
牡牛-乙女-獅子:2025年04月01日(94)
牡牛-乙女-乙女:2025年04月11日(94)
牡牛-獅子 2025年04月(94)~2025年08月(94)
牡牛-獅子-乙女:2025年04月21日(94)
牡牛-獅子-天秤:2025年05月02日(94)
牡牛-獅子- 蠍:2025年05月12日(94)
牡牛-獅子-射手:2025年05月22日(94)
牡牛-獅子-山羊:2025年06月01日(94)
牡牛-獅子-水瓶:2025年06月11日(94)
牡牛-獅子- 魚:2025年06月21日(94)
牡牛-獅子-牡羊:2025年07月01日(94)
牡牛-獅子-牡牛:2025年07月12日(94)
牡牛-獅子-双子:2025年07月22日(94)
牡牛-獅子- 蟹:2025年08月01日(94)
牡牛-獅子-獅子:2025年08月11日(94)
牡牛- 蟹 2025年08月(95)~2025年12月(95)
牡牛- 蟹-双子:2025年08月21日(95)
牡牛- 蟹-牡牛:2025年08月31日(95)
牡牛- 蟹-牡羊:2025年09月10日(95)
牡牛- 蟹- 魚:2025年09月21日(95)
牡牛- 蟹-水瓶:2025年10月01日(95)
牡牛- 蟹-山羊:2025年10月11日(95)
牡牛- 蟹-射手:2025年10月21日(95)
牡牛- 蟹- 蠍:2025年10月31日(95)
牡牛- 蟹-天秤:2025年11月10日(95)
牡牛- 蟹-乙女:2025年11月20日(95)
牡牛- 蟹-獅子:2025年12月01日(95)
牡牛- 蟹- 蟹:2025年12月11日(95)
牡牛-双子 2025年12月(95)~2026年04月(95)
牡牛-双子-牡牛:2025年12月21日(95)
牡牛-双子-牡羊:2025年12月31日(95)
牡牛-双子- 魚:2026年01月10日(95)
牡牛-双子-水瓶:2026年01月20日(95)
牡牛-双子-山羊:2026年01月30日(95)
牡牛-双子-射手:2026年02月10日(95)
牡牛-双子- 蠍:2026年02月20日(95)
牡牛-双子-天秤:2026年03月02日(95)
牡牛-双子-乙女:2026年03月12日(95)
牡牛-双子-獅子:2026年03月22日(95)
牡牛-双子- 蟹:2026年04月01日(95)
牡牛-双子-双子:2026年04月11日(95)
牡牛-牡牛 2026年04月(95)~2026年08月(95)
牡牛-牡牛-牡羊:2026年04月22日(95)
牡牛-牡牛- 魚:2026年05月02日(95)
牡牛-牡牛-水瓶:2026年05月12日(95)
牡牛-牡牛-山羊:2026年05月22日(95)
牡牛-牡牛-射手:2026年06月01日(95)
牡牛-牡牛- 蠍:2026年06月11日(95)
牡牛-牡牛-天秤:2026年06月21日(95)
牡牛-牡牛-乙女:2026年07月02日(95)
牡牛-牡牛-獅子:2026年07月12日(95)
牡牛-牡牛- 蟹:2026年07月22日(95)
牡牛-牡牛-双子:2026年08月01日(95)
牡牛-牡牛-牡牛:2026年08月11日(95)
双子:2026年08月(96)-2029年08月(99)】
双子-牡牛 2026年08月(96)~2026年11月(96)
双子-牡牛-牡羊:2026年08月21日(96)
双子-牡牛- 魚:2026年08月29日(96)
双子-牡牛-水瓶:2026年09月06日(96)
双子-牡牛-山羊:2026年09月13日(96)
双子-牡牛-射手:2026年09月21日(96)
双子-牡牛- 蠍:2026年09月28日(96)
双子-牡牛-天秤:2026年10月06日(96)
双子-牡牛-乙女:2026年10月14日(96)
双子-牡牛-獅子:2026年10月21日(96)
双子-牡牛- 蟹:2026年10月29日(96)
双子-牡牛-双子:2026年11月05日(96)
双子-牡牛-牡牛:2026年11月13日(96)
双子-牡羊 2026年11月(96)~2027年02月(96)
双子-牡羊-牡牛:2026年11月21日(96)
双子-牡羊-双子:2026年11月28日(96)
双子-牡羊- 蟹:2026年12月06日(96)
双子-牡羊-獅子:2026年12月14日(96)
双子-牡羊-乙女:2026年12月21日(96)
双子-牡羊-天秤:2026年12月29日(96)
双子-牡羊- 蠍:2027年01月05日(96)
双子-牡羊-射手:2027年01月13日(96)
双子-牡羊-山羊:2027年01月21日(96)
双子-牡羊-水瓶:2027年01月28日(96)
双子-牡羊- 魚:2027年02月05日(96)
双子-牡羊-牡羊:2027年02月12日(96)
双子- 魚 2027年02月(96)~2027年05月(96)
双子- 魚-牡羊:2027年02月20日(96)
双子- 魚-牡牛:2027年02月28日(96)
双子- 魚-双子:2027年03月07日(96)
双子- 魚- 蟹:2027年03月15日(96)
双子- 魚-獅子:2027年03月22日(96)
双子- 魚-乙女:2027年03月30日(96)
双子- 魚-天秤:2027年04月07日(96)
双子- 魚- 蠍:2027年04月14日(96)
双子- 魚-射手:2027年04月22日(96)
双子- 魚-山羊:2027年04月29日(96)
双子- 魚-水瓶:2027年05月07日(96)
双子- 魚- 魚:2027年05月15日(96)
双子-水瓶 2027年05月(96)~2027年08月(96)
双子-水瓶- 魚:2027年05月22日(96)
双子-水瓶-牡羊:2027年05月30日(96)
双子-水瓶-牡牛:2027年06月07日(96)
双子-水瓶-双子:2027年06月14日(96)
双子-水瓶- 蟹:2027年06月22日(96)
双子-水瓶-獅子:2027年06月29日(96)
双子-水瓶-乙女:2027年07月07日(96)
双子-水瓶-天秤:2027年07月15日(96)
双子-水瓶- 蠍:2027年07月22日(96)
双子-水瓶-射手:2027年07月30日(96)
双子-水瓶-山羊:2027年08月06日(96)
双子-水瓶-水瓶:2027年08月14日(96)
双子-山羊 2027年08月(97)~2027年11月(97)
双子-山羊-射手:2027年08月22日(97)
双子-山羊- 蠍:2027年08月29日(97)
双子-山羊-天秤:2027年09月06日(97)
双子-山羊-乙女:2027年09月13日(97)
双子-山羊-獅子:2027年09月21日(97)
双子-山羊- 蟹:2027年09月29日(97)
双子-山羊-双子:2027年10月06日(97)
双子-山羊-牡牛:2027年10月14日(97)
双子-山羊-牡羊:2027年10月21日(97)
双子-山羊- 魚:2027年10月29日(97)
双子-山羊-水瓶:2027年11月06日(97)
双子-山羊-山羊:2027年11月13日(97)
双子-射手 2027年11月(97)~2028年02月(97)
双子-射手- 蠍:2027年11月21日(97)
双子-射手-天秤:2027年11月29日(97)
双子-射手-乙女:2027年12月06日(97)
双子-射手-獅子:2027年12月14日(97)
双子-射手- 蟹:2027年12月21日(97)
双子-射手-双子:2027年12月29日(97)
双子-射手-牡牛:2028年01月06日(97)
双子-射手-牡羊:2028年01月13日(97)
双子-射手- 魚:2028年01月21日(97)
双子-射手-水瓶:2028年01月28日(97)
双子-射手-山羊:2028年02月05日(97)
双子-射手-射手:2028年02月13日(97)
双子- 蠍 2028年02月(97)~2028年05月(97)
双子- 蠍-天秤:2028年02月20日(97)
双子- 蠍-乙女:2028年02月28日(97)
双子- 蠍-獅子:2028年03月06日(97)
双子- 蠍- 蟹:2028年03月14日(97)
双子- 蠍-双子:2028年03月22日(97)
双子- 蠍-牡牛:2028年03月29日(97)
双子- 蠍-牡羊:2028年04月06日(97)
双子- 蠍- 魚:2028年04月14日(97)
双子- 蠍-水瓶:2028年04月21日(97)
双子- 蠍-山羊:2028年04月29日(97)
双子- 蠍-射手:2028年05月06日(97)
双子- 蠍- 蠍:2028年05月14日(97)
双子-天秤 2028年05月(97)~2028年08月(97)
双子-天秤- 蠍:2028年05月22日(97)
双子-天秤-射手:2028年05月29日(97)
双子-天秤-山羊:2028年06月06日(97)
双子-天秤-水瓶:2028年06月13日(97)
双子-天秤- 魚:2028年06月21日(97)
双子-天秤-牡羊:2028年06月29日(97)
双子-天秤-牡牛:2028年07月06日(97)
双子-天秤-双子:2028年07月14日(97)
双子-天秤- 蟹:2028年07月21日(97)
双子-天秤-獅子:2028年07月29日(97)
双子-天秤-乙女:2028年08月06日(97)
双子-天秤-天秤:2028年08月13日(97)
双子-乙女 2028年08月(98)~2028年11月(98)
双子-乙女-天秤:2028年08月21日(98)
双子-乙女- 蠍:2028年08月28日(98)
双子-乙女-射手:2028年09月05日(98)
双子-乙女-山羊:2028年09月13日(98)
双子-乙女-水瓶:2028年09月20日(98)
双子-乙女- 魚:2028年09月28日(98)
双子-乙女-牡羊:2028年10月06日(98)
双子-乙女-牡牛:2028年10月13日(98)
双子-乙女-双子:2028年10月21日(98)
双子-乙女- 蟹:2028年10月28日(98)
双子-乙女-獅子:2028年11月05日(98)
双子-乙女-乙女:2028年11月13日(98)
双子-獅子 2028年11月(98)~2029年02月(98)
双子-獅子-乙女:2028年11月20日(98)
双子-獅子-天秤:2028年11月28日(98)
双子-獅子- 蠍:2028年12月05日(98)
双子-獅子-射手:2028年12月13日(98)
双子-獅子-山羊:2028年12月21日(98)
双子-獅子-水瓶:2028年12月28日(98)
双子-獅子- 魚:2029年01月05日(98)
双子-獅子-牡羊:2029年01月12日(98)
双子-獅子-牡牛:2029年01月20日(98)
双子-獅子-双子:2029年01月28日(98)
双子-獅子- 蟹:2029年02月04日(98)
双子-獅子-獅子:2029年02月12日(98)
双子- 蟹 2029年02月(98)~2029年05月(98)
双子- 蟹-双子:2029年02月19日(98)
双子- 蟹-牡牛:2029年02月27日(98)
双子- 蟹-牡羊:2029年03月07日(98)
双子- 蟹- 魚:2029年03月14日(98)
双子- 蟹-水瓶:2029年03月22日(98)
双子- 蟹-山羊:2029年03月30日(98)
双子- 蟹-射手:2029年04月06日(98)
双子- 蟹- 蠍:2029年04月14日(98)
双子- 蟹-天秤:2029年04月21日(98)
双子- 蟹-乙女:2029年04月29日(98)
双子- 蟹-獅子:2029年05月07日(98)
双子- 蟹- 蟹:2029年05月14日(98)
双子-双子 2029年05月(98)~
双子-双子-牡牛:2029年05月22日(98)
双子-双子-牡羊:2029年05月29日(98)
双子-双子- 魚:2029年06月06日(98)
双子-双子-水瓶:2029年06月14日(98)
双子-双子-山羊:2029年06月21日(98)
双子-双子-射手:2029年06月29日(98)
双子-双子- 蠍:2029年07月06日(98)
双子-双子-天秤:2029年07月14日(98)
双子-双子-乙女:2029年07月22日(98)
双子-双子-獅子:2029年07月29日(98)
双子-双子- 蟹:2029年08月06日(98)
双子-双子-双子:2029年08月14日(98)