Jyotish-ONE 出生情報入力

【日本建国図さんのJyotishチャート】

4

Me 19:01 AmK
Ve 29:40 AK
5牡羊

Ju 6:44 GK
Su 15:00 PK
6牡牛

7双子

Mo 5:31 DK
3水瓶

Ra 4:27
D1 Rashi chart

日本建国図さん

1952年4月28日 22時34分0秒
35N40'27 139E45'04
timezone:UTC+9
東京都
Ma-Su-Ve (今:Ke-Su-Mo)
Lahiri -23:11:36
8

2山羊

9獅子

Ke 4:27
1射手

Asc 8:15
12

11天秤

MaR 18:20 BK
10乙女

SaR 16:27 MK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

4

Ju
5

6

Mo
7

MaR
Ra
3
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


21:57:31
~ 22:41:28

Me
8

SaR
2

Su
Ke
9

Asc
1

Ve
12

11

10

Asc
SaR
1

MaR
Ju
2

3

Mo
4

Ra
12
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


22:30:43
~ 23:02:23

5

11

Ke
6

Ve
10

9

Su
8

Me
7

Ve
Ra
3

4

Ju
5

SaR
6

MaR
2
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


22:16:40
~ 22:35:21

Su
Mo
7

Asc
Me
1

8

12

11

10

Ke
9

Ra
2

MaR
3

Me
4

Ju
5

Asc
1
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


22:24:12
~ 22:37:11

Mo
6

12

Ve
7

11

10

SaR
9

Su
Ke
8

Asc
SaR
Ra
1

2

MaR
3

Ju
4

Ve
12
D12 chart
Dwadasamsa
両親


22:30:43
~ 22:41:28

5

11

Mo
6

10

9

Su
Me
8

Ke
7

Ve
12

Asc
1

2

3

Mo
11
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


22:30:43
~ 22:38:48

Ju
4

MaR
10

SaR
5

Su
9

8

Me
Ra
Ke
7

6

Ve
3

MaR
4

5

SaR
6

Su
Ra
Ke
2
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


22:30:43
~ 22:37:11

7

Asc
1

Me
Ju
8

12

Mo
11

10

9

2

3

4

Ve
5

Asc
1
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


22:30:43
~ 22:36:07

6

Ju
12

Su
SaR
7

Mo
11

Ra
Ke
10

Me
MaR
9

8

Me
SaR
2

Ra
Ke
3

4

MaR
5

Asc
Mo
Ju
1
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


22:19:49
~ 22:41:28

6

12

7

Su
11

Ve
10

9

8

12

Asc
Ke
1

Mo
Me
Ju
SaR
2

3

Ve
11
D60 chart
Shashtyamsa
全て


22:32:53
~ 22:35:02

4

10

5

9

8

Su
MaR
Ra
7

6
Asc 射手8:15 1室 速度0:00 Mula(Ke)
Su 牡羊15:00 5室9L PK速度0:58 Bharani(Ve)
Mo 双子5:31 7室8L DK速度12:14 Mrigashīra(Ma)
Me 19:01 4室7L 10L AmK速度0:42 Revati(Me)
Ve 29:40 4室6L 11L AK速度1:13 Revati(Me)
MaR 天秤18:20 11室5L 12L BK速度-0:22逆行 Swāti(Ra)
Ju 牡羊6:44 5室1L 4L GK速度0:14 Ashwini(Ke)
SaR 乙女16:27 10室2L 3L MK速度-0:04逆行 Hasta(Mo) MB0:27
Ra 水瓶4:27 3室 速度-0:08 Dhanishta(Ma)
Ke 獅子4:27 9室 速度-0:08 Maghā(Ke)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ma 1945年12月(-7)-1952年12月(0)】
Ma-Su期 1951年12月(-1)~1952年05月(0)
Ma-Su-Su:1951年12月29日(-1)
Ma-Su-Mo:1952年01月05日(-1)
Ma-Su-Ma:1952年01月15日(-1)
Ma-Su-Ra:1952年01月23日(-1)
Ma-Su-Ju:1952年02月11日(-1)
Ma-Su-Sa:1952年02月28日(-1)
Ma-Su-Me:1952年03月19日(-1)
Ma-Su-Ke:1952年04月06日(-1)
Ma-Su-Ve:1952年04月14日(-1)
Ma-Mo期 1952年05月(0)~1952年12月(0)
Ma-Mo-Mo:1952年05月05日(0)
Ma-Mo-Ma:1952年05月23日(0)
Ma-Mo-Ra:1952年06月04日(0)
Ma-Mo-Ju:1952年07月06日(0)
Ma-Mo-Sa:1952年08月04日(0)
Ma-Mo-Me:1952年09月06日(0)
Ma-Mo-Ke:1952年10月06日(0)
Ma-Mo-Ve:1952年10月19日(0)
Ma-Mo-Su:1952年11月23日(0)
Ra 1952年12月(0)-1970年12月(18)】
Ra-Ra期 1952年12月(0)~1955年08月(3)
Ra-Ra-Ra:1952年12月04日(0)
Ra-Ra-Ju:1953年05月01日(1)
Ra-Ra-Sa:1953年09月09日(1)
Ra-Ra-Me:1954年02月13日(1)
Ra-Ra-Ke:1954年07月02日(2)
Ra-Ra-Ve:1954年08月29日(2)
Ra-Ra-Su:1955年02月09日(2)
Ra-Ra-Mo:1955年03月30日(2)
Ra-Ra-Ma:1955年06月21日(3)
Ra-Ju期 1955年08月(3)~1958年01月(5)
Ra-Ju-Ju:1955年08月17日(3)
Ra-Ju-Sa:1955年12月12日(3)
Ra-Ju-Me:1956年04月29日(4)
Ra-Ju-Ke:1956年08月31日(4)
Ra-Ju-Ve:1956年10月21日(4)
Ra-Ju-Su:1957年03月16日(4)
Ra-Ju-Mo:1957年04月29日(5)
Ra-Ju-Ma:1957年07月11日(5)
Ra-Ju-Ra:1957年08月31日(5)
Ra-Sa期 1958年01月(5)~1960年11月(8)
Ra-Sa-Sa:1958年01月10日(5)
Ra-Sa-Me:1958年06月24日(6)
Ra-Sa-Ke:1958年11月18日(6)
Ra-Sa-Ve:1959年01月18日(6)
Ra-Sa-Su:1959年07月10日(7)
Ra-Sa-Mo:1959年08月31日(7)
Ra-Sa-Ma:1959年11月26日(7)
Ra-Sa-Ra:1960年01月26日(7)
Ra-Sa-Ju:1960年06月30日(8)
Ra-Me期 1960年11月(8)~1963年06月(11)
Ra-Me-Me:1960年11月16日(8)
Ra-Me-Ke:1961年03月28日(8)
Ra-Me-Ve:1961年05月21日(9)
Ra-Me-Su:1961年10月23日(9)
Ra-Me-Mo:1961年12月09日(9)
Ra-Me-Ma:1962年02月24日(9)
Ra-Me-Ra:1962年04月20日(9)
Ra-Me-Ju:1962年09月07日(10)
Ra-Me-Sa:1963年01月09日(10)
Ra-Ke期 1963年06月(11)~1964年06月(12)
Ra-Ke-Ke:1963年06月05日(11)
Ra-Ke-Ve:1963年06月28日(11)
Ra-Ke-Su:1963年08月30日(11)
Ra-Ke-Mo:1963年09月19日(11)
Ra-Ke-Ma:1963年10月21日(11)
Ra-Ke-Ra:1963年11月12日(11)
Ra-Ke-Ju:1964年01月08日(11)
Ra-Ke-Sa:1964年02月29日(11)
Ra-Ke-Me:1964年04月29日(12)
Ra-Ve期 1964年06月(12)~1967年06月(15)
Ra-Ve-Ve:1964年06月23日(12)
Ra-Ve-Su:1964年12月22日(12)
Ra-Ve-Mo:1965年02月15日(12)
Ra-Ve-Ma:1965年05月17日(13)
Ra-Ve-Ra:1965年07月20日(13)
Ra-Ve-Ju:1966年01月01日(13)
Ra-Ve-Sa:1966年05月27日(14)
Ra-Ve-Me:1966年11月16日(14)
Ra-Ve-Ke:1967年04月20日(14)
Ra-Su期 1967年06月(15)~1968年05月(16)
Ra-Su-Su:1967年06月23日(15)
Ra-Su-Mo:1967年07月10日(15)
Ra-Su-Ma:1967年08月06日(15)
Ra-Su-Ra:1967年08月25日(15)
Ra-Su-Ju:1967年10月14日(15)
Ra-Su-Sa:1967年11月27日(15)
Ra-Su-Me:1968年01月18日(15)
Ra-Su-Ke:1968年03月04日(15)
Ra-Su-Ve:1968年03月23日(15)
Ra-Mo期 1968年05月(16)~1969年11月(17)
Ra-Mo-Mo:1968年05月17日(16)
Ra-Mo-Ma:1968年07月02日(16)
Ra-Mo-Ra:1968年08月03日(16)
Ra-Mo-Ju:1968年10月24日(16)
Ra-Mo-Sa:1969年01月05日(16)
Ra-Mo-Me:1969年04月02日(16)
Ra-Mo-Ke:1969年06月18日(17)
Ra-Mo-Ve:1969年07月20日(17)
Ra-Mo-Su:1969年10月20日(17)
Ra-Ma期 1969年11月(17)~1970年12月(18)
Ra-Ma-Ma:1969年11月16日(17)
Ra-Ma-Ra:1969年12月08日(17)
Ra-Ma-Ju:1970年02月04日(17)
Ra-Ma-Sa:1970年03月27日(17)
Ra-Ma-Me:1970年05月27日(18)
Ra-Ma-Ke:1970年07月20日(18)
Ra-Ma-Ve:1970年08月11日(18)
Ra-Ma-Su:1970年10月14日(18)
Ra-Ma-Mo:1970年11月03日(18)
Ju 1970年12月(18)-1986年12月(34)】
Ju-Ju期 1970年12月(18)~1973年01月(20)
Ju-Ju-Ju:1970年12月05日(18)
Ju-Ju-Sa:1971年03月18日(18)
Ju-Ju-Me:1971年07月20日(19)
Ju-Ju-Ke:1971年11月07日(19)
Ju-Ju-Ve:1971年12月23日(19)
Ju-Ju-Su:1972年05月01日(20)
Ju-Ju-Mo:1972年06月08日(20)
Ju-Ju-Ma:1972年08月12日(20)
Ju-Ju-Ra:1972年09月27日(20)
Ju-Sa期 1973年01月(20)~1975年08月(23)
Ju-Sa-Sa:1973年01月22日(20)
Ju-Sa-Me:1973年06月17日(21)
Ju-Sa-Ke:1973年10月26日(21)
Ju-Sa-Ve:1973年12月19日(21)
Ju-Sa-Su:1974年05月23日(22)
Ju-Sa-Mo:1974年07月08日(22)
Ju-Sa-Ma:1974年09月23日(22)
Ju-Sa-Ra:1974年11月16日(22)
Ju-Sa-Ju:1975年04月04日(22)
Ju-Me期 1975年08月(23)~1977年11月(25)
Ju-Me-Me:1975年08月05日(23)
Ju-Me-Ke:1975年11月30日(23)
Ju-Me-Ve:1976年01月18日(23)
Ju-Me-Su:1976年06月04日(24)
Ju-Me-Mo:1976年07月15日(24)
Ju-Me-Ma:1976年09月22日(24)
Ju-Me-Ra:1976年11月09日(24)
Ju-Me-Ju:1977年03月13日(24)
Ju-Me-Sa:1977年07月02日(25)
Ju-Ke期 1977年11月(25)~1978年10月(26)
Ju-Ke-Ke:1977年11月10日(25)
Ju-Ke-Ve:1977年11月30日(25)
Ju-Ke-Su:1978年01月26日(25)
Ju-Ke-Mo:1978年02月12日(25)
Ju-Ke-Ma:1978年03月12日(25)
Ju-Ke-Ra:1978年04月01日(25)
Ju-Ke-Ju:1978年05月22日(26)
Ju-Ke-Sa:1978年07月07日(26)
Ju-Ke-Me:1978年08月30日(26)
Ju-Ve期 1978年10月(26)~1981年06月(29)
Ju-Ve-Ve:1978年10月17日(26)
Ju-Ve-Su:1979年03月28日(26)
Ju-Ve-Mo:1979年05月16日(27)
Ju-Ve-Ma:1979年08月05日(27)
Ju-Ve-Ra:1979年10月01日(27)
Ju-Ve-Ju:1980年02月24日(27)
Ju-Ve-Sa:1980年07月03日(28)
Ju-Ve-Me:1980年12月04日(28)
Ju-Ve-Ke:1981年04月21日(28)
Ju-Su期 1981年06月(29)~1982年04月(29)
Ju-Su-Su:1981年06月17日(29)
Ju-Su-Mo:1981年07月01日(29)
Ju-Su-Ma:1981年07月26日(29)
Ju-Su-Ra:1981年08月12日(29)
Ju-Su-Ju:1981年09月25日(29)
Ju-Su-Sa:1981年11月03日(29)
Ju-Su-Me:1981年12月19日(29)
Ju-Su-Ke:1982年01月29日(29)
Ju-Su-Ve:1982年02月15日(29)
Ju-Mo期 1982年04月(29)~1983年08月(31)
Ju-Mo-Mo:1982年04月05日(29)
Ju-Mo-Ma:1982年05月16日(30)
Ju-Mo-Ra:1982年06月13日(30)
Ju-Mo-Ju:1982年08月25日(30)
Ju-Mo-Sa:1982年10月29日(30)
Ju-Mo-Me:1983年01月14日(30)
Ju-Mo-Ke:1983年03月24日(30)
Ju-Mo-Ve:1983年04月22日(30)
Ju-Mo-Su:1983年07月12日(31)
Ju-Ma期 1983年08月(31)~1984年07月(32)
Ju-Ma-Ma:1983年08月05日(31)
Ju-Ma-Ra:1983年08月25日(31)
Ju-Ma-Ju:1983年10月15日(31)
Ju-Ma-Sa:1983年11月30日(31)
Ju-Ma-Me:1984年01月22日(31)
Ju-Ma-Ke:1984年03月11日(31)
Ju-Ma-Ve:1984年03月31日(31)
Ju-Ma-Su:1984年05月26日(32)
Ju-Ma-Mo:1984年06月13日(32)
Ju-Ra期 1984年07月(32)~1986年12月(34)
Ju-Ra-Ra:1984年07月11日(32)
Ju-Ra-Ju:1984年11月19日(32)
Ju-Ra-Sa:1985年03月16日(32)
Ju-Ra-Me:1985年08月02日(33)
Ju-Ra-Ke:1985年12月04日(33)
Ju-Ra-Ve:1986年01月24日(33)
Ju-Ra-Su:1986年06月20日(34)
Ju-Ra-Mo:1986年08月02日(34)
Ju-Ra-Ma:1986年10月14日(34)
Sa 1986年12月(34)-2005年12月(53)】
Sa-Sa期 1986年12月(34)~1989年12月(37)
Sa-Sa-Sa:1986年12月05日(34)
Sa-Sa-Me:1987年05月28日(35)
Sa-Sa-Ke:1987年10月30日(35)
Sa-Sa-Ve:1988年01月02日(35)
Sa-Sa-Su:1988年07月03日(36)
Sa-Sa-Mo:1988年08月27日(36)
Sa-Sa-Ma:1988年11月27日(36)
Sa-Sa-Ra:1989年01月30日(36)
Sa-Sa-Ju:1989年07月14日(37)
Sa-Me期 1989年12月(37)~1992年08月(40)
Sa-Me-Me:1989年12月07日(37)
Sa-Me-Ke:1990年04月26日(37)
Sa-Me-Ve:1990年06月22日(38)
Sa-Me-Su:1990年12月03日(38)
Sa-Me-Mo:1991年01月21日(38)
Sa-Me-Ma:1991年04月13日(38)
Sa-Me-Ra:1991年06月09日(39)
Sa-Me-Ju:1991年11月04日(39)
Sa-Me-Sa:1992年03月14日(39)
Sa-Ke期 1992年08月(40)~1993年09月(41)
Sa-Ke-Ke:1992年08月16日(40)
Sa-Ke-Ve:1992年09月09日(40)
Sa-Ke-Su:1992年11月16日(40)
Sa-Ke-Mo:1992年12月06日(40)
Sa-Ke-Ma:1993年01月09日(40)
Sa-Ke-Ra:1993年02月01日(40)
Sa-Ke-Ju:1993年04月03日(40)
Sa-Ke-Sa:1993年05月27日(41)
Sa-Ke-Me:1993年07月30日(41)
Sa-Ve期 1993年09月(41)~1996年11月(44)
Sa-Ve-Ve:1993年09月25日(41)
Sa-Ve-Su:1994年04月06日(41)
Sa-Ve-Mo:1994年06月03日(42)
Sa-Ve-Ma:1994年09月07日(42)
Sa-Ve-Ra:1994年11月14日(42)
Sa-Ve-Ju:1995年05月06日(43)
Sa-Ve-Sa:1995年10月07日(43)
Sa-Ve-Me:1996年04月08日(43)
Sa-Ve-Ke:1996年09月18日(44)
Sa-Su期 1996年11月(44)~1997年11月(45)
Sa-Su-Su:1996年11月25日(44)
Sa-Su-Mo:1996年12月12日(44)
Sa-Su-Ma:1997年01月10日(44)
Sa-Su-Ra:1997年01月30日(44)
Sa-Su-Ju:1997年03月23日(44)
Sa-Su-Sa:1997年05月09日(45)
Sa-Su-Me:1997年07月03日(45)
Sa-Su-Ke:1997年08月21日(45)
Sa-Su-Ve:1997年09月10日(45)
Sa-Mo期 1997年11月(45)~1999年06月(47)
Sa-Mo-Mo:1997年11月07日(45)
Sa-Mo-Ma:1997年12月25日(45)
Sa-Mo-Ra:1998年01月28日(45)
Sa-Mo-Ju:1998年04月25日(45)
Sa-Mo-Sa:1998年07月11日(46)
Sa-Mo-Me:1998年10月10日(46)
Sa-Mo-Ke:1998年12月31日(46)
Sa-Mo-Ve:1999年02月03日(46)
Sa-Mo-Su:1999年05月10日(47)
Sa-Ma期 1999年06月(47)~2000年07月(48)
Sa-Ma-Ma:1999年06月08日(47)
Sa-Ma-Ra:1999年07月02日(47)
Sa-Ma-Ju:1999年09月01日(47)
Sa-Ma-Sa:1999年10月25日(47)
Sa-Ma-Me:1999年12月28日(47)
Sa-Ma-Ke:2000年02月23日(47)
Sa-Ma-Ve:2000年03月18日(47)
Sa-Ma-Su:2000年05月24日(48)
Sa-Ma-Mo:2000年06月13日(48)
Sa-Ra期 2000年07月(48)~2003年05月(51)
Sa-Ra-Ra:2000年07月17日(48)
Sa-Ra-Ju:2000年12月20日(48)
Sa-Ra-Sa:2001年05月08日(49)
Sa-Ra-Me:2001年10月20日(49)
Sa-Ra-Ke:2002年03月16日(49)
Sa-Ra-Ve:2002年05月16日(50)
Sa-Ra-Su:2002年11月05日(50)
Sa-Ra-Mo:2002年12月28日(50)
Sa-Ra-Ma:2003年03月24日(50)
Sa-Ju期 2003年05月(51)~2005年12月(53)
Sa-Ju-Ju:2003年05月24日(51)
Sa-Ju-Sa:2003年09月24日(51)
Sa-Ju-Me:2004年02月18日(51)
Sa-Ju-Ke:2004年06月28日(52)
Sa-Ju-Ve:2004年08月21日(52)
Sa-Ju-Su:2005年01月22日(52)
Sa-Ju-Mo:2005年03月09日(52)
Sa-Ju-Ma:2005年05月26日(53)
Sa-Ju-Ra:2005年07月18日(53)
Me 2005年12月(53)-2022年12月(70)】
Me-Me期 2005年12月(53)~2008年05月(56)
Me-Me-Me:2005年12月04日(53)
Me-Me-Ke:2006年04月08日(53)
Me-Me-Ve:2006年05月29日(54)
Me-Me-Su:2006年10月23日(54)
Me-Me-Mo:2006年12月06日(54)
Me-Me-Ma:2007年02月17日(54)
Me-Me-Ra:2007年04月09日(54)
Me-Me-Ju:2007年08月19日(55)
Me-Me-Sa:2007年12月15日(55)
Me-Ke期 2008年05月(56)~2009年04月(57)
Me-Ke-Ke:2008年05月02日(56)
Me-Ke-Ve:2008年05月23日(56)
Me-Ke-Su:2008年07月22日(56)
Me-Ke-Mo:2008年08月10日(56)
Me-Ke-Ma:2008年09月09日(56)
Me-Ke-Ra:2008年09月30日(56)
Me-Ke-Ju:2008年11月23日(56)
Me-Ke-Sa:2009年01月10日(56)
Me-Ke-Me:2009年03月09日(56)
Me-Ve期 2009年04月(57)~2012年02月(59)
Me-Ve-Ve:2009年04月29日(57)
Me-Ve-Su:2009年10月19日(57)
Me-Ve-Mo:2009年12月09日(57)
Me-Ve-Ma:2010年03月06日(57)
Me-Ve-Ra:2010年05月05日(58)
Me-Ve-Ju:2010年10月07日(58)
Me-Ve-Sa:2011年02月22日(58)
Me-Ve-Me:2011年08月05日(59)
Me-Ve-Ke:2011年12月30日(59)
Me-Su期 2012年02月(59)~2013年01月(60)
Me-Su-Su:2012年02月28日(59)
Me-Su-Mo:2012年03月15日(59)
Me-Su-Ma:2012年04月09日(59)
Me-Su-Ra:2012年04月28日(59)
Me-Su-Ju:2012年06月13日(60)
Me-Su-Sa:2012年07月24日(60)
Me-Su-Me:2012年09月12日(60)
Me-Su-Ke:2012年10月26日(60)
Me-Su-Ve:2012年11月13日(60)
Me-Mo期 2013年01月(60)~2014年06月(62)
Me-Mo-Mo:2013年01月03日(60)
Me-Mo-Ma:2013年02月16日(60)
Me-Mo-Ra:2013年03月18日(60)
Me-Mo-Ju:2013年06月03日(61)
Me-Mo-Sa:2013年08月11日(61)
Me-Mo-Me:2013年11月01日(61)
Me-Mo-Ke:2014年01月14日(61)
Me-Mo-Ve:2014年02月13日(61)
Me-Mo-Su:2014年05月10日(62)
Me-Ma期 2014年06月(62)~2015年06月(63)
Me-Ma-Ma:2014年06月05日(62)
Me-Ma-Ra:2014年06月26日(62)
Me-Ma-Ju:2014年08月19日(62)
Me-Ma-Sa:2014年10月07日(62)
Me-Ma-Me:2014年12月03日(62)
Me-Ma-Ke:2015年01月23日(62)
Me-Ma-Ve:2015年02月13日(62)
Me-Ma-Su:2015年04月15日(62)
Me-Ma-Mo:2015年05月03日(63)
Me-Ra期 2015年06月(63)~2017年12月(65)
Me-Ra-Ra:2015年06月02日(63)
Me-Ra-Ju:2015年10月20日(63)
Me-Ra-Sa:2016年02月21日(63)
Me-Ra-Me:2016年07月17日(64)
Me-Ra-Ke:2016年11月26日(64)
Me-Ra-Ve:2017年01月20日(64)
Me-Ra-Su:2017年06月24日(65)
Me-Ra-Mo:2017年08月10日(65)
Me-Ra-Ma:2017年10月26日(65)
Me-Ju期 2017年12月(65)~2020年03月(67)
Me-Ju-Ju:2017年12月19日(65)
Me-Ju-Sa:2018年04月09日(65)
Me-Ju-Me:2018年08月18日(66)
Me-Ju-Ke:2018年12月13日(66)
Me-Ju-Ve:2019年01月31日(66)
Me-Ju-Su:2019年06月18日(67)
Me-Ju-Mo:2019年07月29日(67)
Me-Ju-Ma:2019年10月06日(67)
Me-Ju-Ra:2019年11月23日(67)
Me-Sa期 2020年03月(67)~2022年12月(70)
Me-Sa-Sa:2020年03月26日(67)
Me-Sa-Me:2020年08月29日(68)
Me-Sa-Ke:2021年01月15日(68)
Me-Sa-Ve:2021年03月14日(68)
Me-Sa-Su:2021年08月25日(69)
Me-Sa-Mo:2021年10月13日(69)
Me-Sa-Ma:2022年01月03日(69)
Me-Sa-Ra:2022年03月01日(69)
Me-Sa-Ju:2022年07月26日(70)
Ke 2022年12月(70)-2029年12月(77)】
Ke-Ke期 2022年12月(70)~2023年05月(71)
Ke-Ke-Ke:2022年12月05日(70)
Ke-Ke-Ve:2022年12月13日(70)
Ke-Ke-Su:2023年01月07日(70)
Ke-Ke-Mo:2023年01月15日(70)
Ke-Ke-Ma:2023年01月27日(70)
Ke-Ke-Ra:2023年02月05日(70)
Ke-Ke-Ju:2023年02月27日(70)
Ke-Ke-Sa:2023年03月19日(70)
Ke-Ke-Me:2023年04月12日(70)
Ke-Ve期 2023年05月(71)~2024年07月(72)
Ke-Ve-Ve:2023年05月03日(71)
Ke-Ve-Su:2023年07月13日(71)
Ke-Ve-Mo:2023年08月03日(71)
Ke-Ve-Ma:2023年09月08日(71)
Ke-Ve-Ra:2023年10月02日(71)
Ke-Ve-Ju:2023年12月05日(71)
Ke-Ve-Sa:2024年01月31日(71)
Ke-Ve-Me:2024年04月08日(71)
Ke-Ve-Ke:2024年06月07日(72)
Ke-Su期 2024年07月(72)~2024年11月(72)
Ke-Su-Su:2024年07月02日(72)
Ke-Su-Mo:2024年07月08日(72)
Ke-Su-Ma:2024年07月19日(72)
Ke-Su-Ra:2024年07月26日(72)
Ke-Su-Ju:2024年08月14日(72)
Ke-Su-Sa:2024年09月01日(72)
Ke-Su-Me:2024年09月21日(72)
Ke-Su-Ke:2024年10月09日(72)
Ke-Su-Ve:2024年10月16日(72)
Ke-Mo期 2024年11月(72)~2025年06月(73)
Ke-Mo-Mo:2024年11月07日(72)
Ke-Mo-Ma:2024年11月24日(72)
Ke-Mo-Ra:2024年12月07日(72)
Ke-Mo-Ju:2025年01月08日(72)
Ke-Mo-Sa:2025年02月05日(72)
Ke-Mo-Me:2025年03月11日(72)
Ke-Mo-Ke:2025年04月10日(72)
Ke-Mo-Ve:2025年04月23日(72)
Ke-Mo-Su:2025年05月28日(73)
Ke-Ma期 2025年06月(73)~2025年11月(73)
Ke-Ma-Ma:2025年06月08日(73)
Ke-Ma-Ra:2025年06月16日(73)
Ke-Ma-Ju:2025年07月09日(73)
Ke-Ma-Sa:2025年07月29日(73)
Ke-Ma-Me:2025年08月21日(73)
Ke-Ma-Ke:2025年09月11日(73)
Ke-Ma-Ve:2025年09月20日(73)
Ke-Ma-Su:2025年10月15日(73)
Ke-Ma-Mo:2025年10月22日(73)
Ke-Ra期 2025年11月(73)~2026年11月(74)
Ke-Ra-Ra:2025年11月04日(73)
Ke-Ra-Ju:2025年12月31日(73)
Ke-Ra-Sa:2026年02月21日(73)
Ke-Ra-Me:2026年04月22日(73)
Ke-Ra-Ke:2026年06月16日(74)
Ke-Ra-Ve:2026年07月08日(74)
Ke-Ra-Su:2026年09月10日(74)
Ke-Ra-Mo:2026年09月29日(74)
Ke-Ra-Ma:2026年10月31日(74)
Ke-Ju期 2026年11月(74)~2027年10月(75)
Ke-Ju-Ju:2026年11月22日(74)
Ke-Ju-Sa:2027年01月07日(74)
Ke-Ju-Me:2027年03月02日(74)
Ke-Ju-Ke:2027年04月19日(74)
Ke-Ju-Ve:2027年05月09日(75)
Ke-Ju-Su:2027年07月05日(75)
Ke-Ju-Mo:2027年07月22日(75)
Ke-Ju-Ma:2027年08月19日(75)
Ke-Ju-Ra:2027年09月08日(75)
Ke-Sa期 2027年10月(75)~2028年12月(76)
Ke-Sa-Sa:2027年10月29日(75)
Ke-Sa-Me:2028年01月01日(75)
Ke-Sa-Ke:2028年02月28日(75)
Ke-Sa-Ve:2028年03月22日(75)
Ke-Sa-Su:2028年05月29日(76)
Ke-Sa-Mo:2028年06月18日(76)
Ke-Sa-Ma:2028年07月22日(76)
Ke-Sa-Ra:2028年08月14日(76)
Ke-Sa-Ju:2028年10月14日(76)
Ke-Me期 2028年12月(76)~2029年12月(77)
Ke-Me-Me:2028年12月07日(76)
Ke-Me-Ke:2029年01月27日(76)
Ke-Me-Ve:2029年02月18日(76)
Ke-Me-Su:2029年04月19日(76)
Ke-Me-Mo:2029年05月07日(77)
Ke-Me-Ma:2029年06月06日(77)
Ke-Me-Ra:2029年06月27日(77)
Ke-Me-Ju:2029年08月21日(77)
Ke-Me-Sa:2029年10月08日(77)
Ve 2029年12月(77)-2049年12月(97)】
Ve-Ve期 2029年12月(77)~2033年04月(80)
Ve-Ve-Ve:2029年12月04日(77)
Ve-Ve-Su:2030年06月25日(78)
Ve-Ve-Mo:2030年08月25日(78)
Ve-Ve-Ma:2030年12月05日(78)
Ve-Ve-Ra:2031年02月14日(78)
Ve-Ve-Ju:2031年08月15日(79)
Ve-Ve-Sa:2032年01月25日(79)
Ve-Ve-Me:2032年08月04日(80)
Ve-Ve-Ke:2033年01月24日(80)
Ve-Su期 2033年04月(80)~2034年04月(81)
Ve-Su-Su:2033年04月05日(80)
Ve-Su-Mo:2033年04月23日(80)
Ve-Su-Ma:2033年05月23日(81)
Ve-Su-Ra:2033年06月14日(81)
Ve-Su-Ju:2033年08月08日(81)
Ve-Su-Sa:2033年09月25日(81)
Ve-Su-Me:2033年11月22日(81)
Ve-Su-Ke:2034年01月13日(81)
Ve-Su-Ve:2034年02月03日(81)
Ve-Mo期 2034年04月(81)~2035年12月(83)
Ve-Mo-Mo:2034年04月05日(81)
Ve-Mo-Ma:2034年05月26日(82)
Ve-Mo-Ra:2034年06月30日(82)
Ve-Mo-Ju:2034年09月30日(82)
Ve-Mo-Sa:2034年12月20日(82)
Ve-Mo-Me:2035年03月26日(82)
Ve-Mo-Ke:2035年06月20日(83)
Ve-Mo-Ve:2035年07月26日(83)
Ve-Mo-Su:2035年11月04日(83)
Ve-Ma期 2035年12月(83)~2037年02月(84)
Ve-Ma-Ma:2035年12月05日(83)
Ve-Ma-Ra:2035年12月30日(83)
Ve-Ma-Ju:2036年03月03日(83)
Ve-Ma-Sa:2036年04月28日(84)
Ve-Ma-Me:2036年07月05日(84)
Ve-Ma-Ke:2036年09月03日(84)
Ve-Ma-Ve:2036年09月28日(84)
Ve-Ma-Su:2036年12月08日(84)
Ve-Ma-Mo:2036年12月29日(84)
Ve-Ra期 2037年02月(84)~2040年02月(87)
Ve-Ra-Ra:2037年02月03日(84)
Ve-Ra-Ju:2037年07月17日(85)
Ve-Ra-Sa:2037年12月10日(85)
Ve-Ra-Me:2038年06月02日(86)
Ve-Ra-Ke:2038年11月04日(86)
Ve-Ra-Ve:2039年01月07日(86)
Ve-Ra-Su:2039年07月09日(87)
Ve-Ra-Mo:2039年09月01日(87)
Ve-Ra-Ma:2039年12月02日(87)
Ve-Ju期 2040年02月(87)~2042年10月(90)
Ve-Ju-Ju:2040年02月04日(87)
Ve-Ju-Sa:2040年06月13日(88)
Ve-Ju-Me:2040年11月14日(88)
Ve-Ju-Ke:2041年04月01日(88)
Ve-Ju-Ve:2041年05月28日(89)
Ve-Ju-Su:2041年11月06日(89)
Ve-Ju-Mo:2041年12月25日(89)
Ve-Ju-Ma:2042年03月16日(89)
Ve-Ju-Ra:2042年05月12日(90)
Ve-Sa期 2042年10月(90)~2045年12月(93)
Ve-Sa-Sa:2042年10月05日(90)
Ve-Sa-Me:2043年04月06日(90)
Ve-Sa-Ke:2043年09月17日(91)
Ve-Sa-Ve:2043年11月23日(91)
Ve-Sa-Su:2044年06月03日(92)
Ve-Sa-Mo:2044年07月31日(92)
Ve-Sa-Ma:2044年11月04日(92)
Ve-Sa-Ra:2045年01月11日(92)
Ve-Sa-Ju:2045年07月03日(93)
Ve-Me期 2045年12月(93)~2048年10月(96)
Ve-Me-Me:2045年12月04日(93)
Ve-Me-Ke:2046年04月30日(94)
Ve-Me-Ve:2046年06月29日(94)
Ve-Me-Su:2046年12月19日(94)
Ve-Me-Mo:2047年02月08日(94)
Ve-Me-Ma:2047年05月06日(95)
Ve-Me-Ra:2047年07月05日(95)
Ve-Me-Ju:2047年12月07日(95)
Ve-Me-Sa:2048年04月23日(95)
Ve-Ke期 2048年10月(96)~2049年12月(97)
Ve-Ke-Ke:2048年10月04日(96)
Ve-Ke-Ve:2048年10月29日(96)
Ve-Ke-Su:2049年01月08日(96)
Ve-Ke-Mo:2049年01月29日(96)
Ve-Ke-Ma:2049年03月06日(96)
Ve-Ke-Ra:2049年03月31日(96)
Ve-Ke-Ju:2049年06月03日(97)
Ve-Ke-Sa:2049年07月29日(97)
Ve-Ke-Me:2049年10月05日(97)
Su 2049年12月(97)-2055年12月(103)】
Su-Su期 2049年12月(97)~2050年03月(97)
Su-Su-Su:2049年12月04日(97)
Su-Su-Mo:2049年12月10日(97)
Su-Su-Ma:2049年12月19日(97)
Su-Su-Ra:2049年12月25日(97)
Su-Su-Ju:2050年01月11日(97)
Su-Su-Sa:2050年01月25日(97)
Su-Su-Me:2050年02月12日(97)
Su-Su-Ke:2050年02月27日(97)
Su-Su-Ve:2050年03月06日(97)
Su-Mo期 2050年03月(97)~2050年09月(98)
Su-Mo-Mo:2050年03月24日(97)
Su-Mo-Ma:2050年04月08日(97)
Su-Mo-Ra:2050年04月19日(97)
Su-Mo-Ju:2050年05月16日(98)
Su-Mo-Sa:2050年06月09日(98)
Su-Mo-Me:2050年07月08日(98)
Su-Mo-Ke:2050年08月03日(98)
Su-Mo-Ve:2050年08月14日(98)
Su-Mo-Su:2050年09月13日(98)
Su-Ma期 2050年09月(98)~2051年01月(98)
Su-Ma-Ma:2050年09月22日(98)
Su-Ma-Ra:2050年09月30日(98)
Su-Ma-Ju:2050年10月19日(98)
Su-Ma-Sa:2050年11月05日(98)
Su-Ma-Me:2050年11月25日(98)
Su-Ma-Ke:2050年12月14日(98)
Su-Ma-Ve:2050年12月21日(98)
Su-Ma-Su:2051年01月11日(98)
Su-Ma-Mo:2051年01月18日(98)
Su-Ra期 2051年01月(98)~2051年12月(99)
Su-Ra-Ra:2051年01月28日(98)
Su-Ra-Ju:2051年03月19日(98)
Su-Ra-Sa:2051年05月01日(99)
Su-Ra-Me:2051年06月23日(99)
Su-Ra-Ke:2051年08月08日(99)
Su-Ra-Ve:2051年08月27日(99)
Su-Ra-Su:2051年10月21日(99)
Su-Ra-Mo:2051年11月06日(99)
Su-Ra-Ma:2051年12月04日(99)
Su-Ju期 2051年12月(99)~2052年10月(100)
Su-Ju-Ju:2051年12月23日(99)
Su-Ju-Sa:2052年01月31日(99)
Su-Ju-Me:2052年03月17日(99)
Su-Ju-Ke:2052年04月28日(99)
Su-Ju-Ve:2052年05月15日(100)
Su-Ju-Su:2052年07月02日(100)
Su-Ju-Mo:2052年07月17日(100)
Su-Ju-Ma:2052年08月10日(100)
Su-Ju-Ra:2052年08月27日(100)
Su-Sa期 2052年10月(100)~2053年09月(101)
Su-Sa-Sa:2052年10月10日(100)
Su-Sa-Me:2052年12月04日(100)
Su-Sa-Ke:2053年01月22日(100)
Su-Sa-Ve:2053年02月12日(100)
Su-Sa-Su:2053年04月10日(100)
Su-Sa-Mo:2053年04月28日(100)
Su-Sa-Ma:2053年05月27日(101)
Su-Sa-Ra:2053年06月16日(101)
Su-Sa-Ju:2053年08月07日(101)
Su-Me期 2053年09月(101)~2054年07月(102)
Su-Me-Me:2053年09月22日(101)
Su-Me-Ke:2053年11月05日(101)
Su-Me-Ve:2053年11月23日(101)
Su-Me-Su:2054年01月14日(101)
Su-Me-Mo:2054年01月30日(101)
Su-Me-Ma:2054年02月24日(101)
Su-Me-Ra:2054年03月15日(101)
Su-Me-Ju:2054年04月30日(102)
Su-Me-Sa:2054年06月11日(102)
Su-Ke期 2054年07月(102)~2054年12月(102)
Su-Ke-Ke:2054年07月30日(102)
Su-Ke-Ve:2054年08月06日(102)
Su-Ke-Su:2054年08月27日(102)
Su-Ke-Mo:2054年09月03日(102)
Su-Ke-Ma:2054年09月14日(102)
Su-Ke-Ra:2054年09月21日(102)
Su-Ke-Ju:2054年10月10日(102)
Su-Ke-Sa:2054年10月27日(102)
Su-Ke-Me:2054年11月16日(102)
Su-Ve期 2054年12月(102)~2055年12月(103)
Su-Ve-Ve:2054年12月05日(102)
Su-Ve-Su:2055年02月03日(102)
Su-Ve-Mo:2055年02月22日(102)
Su-Ve-Ma:2055年03月24日(102)
Su-Ve-Ra:2055年04月14日(102)
Su-Ve-Ju:2055年06月08日(103)
Su-Ve-Sa:2055年07月27日(103)
Su-Ve-Me:2055年09月23日(103)
Su-Ve-Ke:2055年11月13日(103)
Mo 2055年12月(103)-2065年12月(113)】
Mo-Mo期 2055年12月(103)~2056年10月(104)
Mo-Mo-Mo:2055年12月05日(103)
Mo-Mo-Ma:2055年12月30日(103)
Mo-Mo-Ra:2056年01月17日(103)
Mo-Mo-Ju:2056年03月03日(103)
Mo-Mo-Sa:2056年04月12日(103)
Mo-Mo-Me:2056年05月30日(104)
Mo-Mo-Ke:2056年07月12日(104)
Mo-Mo-Ve:2056年07月30日(104)
Mo-Mo-Su:2056年09月19日(104)
Mo-Ma期 2056年10月(104)~2057年05月(105)
Mo-Ma-Ma:2056年10月04日(104)
Mo-Ma-Ra:2056年10月17日(104)
Mo-Ma-Ju:2056年11月18日(104)
Mo-Ma-Sa:2056年12月16日(104)
Mo-Ma-Me:2057年01月19日(104)
Mo-Ma-Ke:2057年02月18日(104)
Mo-Ma-Ve:2057年03月02日(104)
Mo-Ma-Su:2057年04月07日(104)
Mo-Ma-Mo:2057年04月17日(104)
Mo-Ra期 2057年05月(105)~2058年11月(106)
Mo-Ra-Ra:2057年05月05日(105)
Mo-Ra-Ju:2057年07月26日(105)
Mo-Ra-Sa:2057年10月07日(105)
Mo-Ra-Me:2058年01月02日(105)
Mo-Ra-Ke:2058年03月21日(105)
Mo-Ra-Ve:2058年04月22日(105)
Mo-Ra-Su:2058年07月22日(106)
Mo-Ra-Mo:2058年08月18日(106)
Mo-Ra-Ma:2058年10月03日(106)
Mo-Ju期 2058年11月(106)~2060年03月(107)
Mo-Ju-Ju:2058年11月04日(106)
Mo-Ju-Sa:2059年01月08日(106)
Mo-Ju-Me:2059年03月26日(106)
Mo-Ju-Ke:2059年06月03日(107)
Mo-Ju-Ve:2059年07月02日(107)
Mo-Ju-Su:2059年09月21日(107)
Mo-Ju-Mo:2059年10月15日(107)
Mo-Ju-Ma:2059年11月25日(107)
Mo-Ju-Ra:2059年12月23日(107)
Mo-Sa期 2060年03月(107)~2061年10月(109)
Mo-Sa-Sa:2060年03月05日(107)
Mo-Sa-Me:2060年06月05日(108)
Mo-Sa-Ke:2060年08月26日(108)
Mo-Sa-Ve:2060年09月28日(108)
Mo-Sa-Su:2061年01月03日(108)
Mo-Sa-Mo:2061年02月01日(108)
Mo-Sa-Ma:2061年03月21日(108)
Mo-Sa-Ra:2061年04月24日(108)
Mo-Sa-Ju:2061年07月19日(109)
Mo-Me期 2061年10月(109)~2063年03月(110)
Mo-Me-Me:2061年10月04日(109)
Mo-Me-Ke:2061年12月17日(109)
Mo-Me-Ve:2062年01月16日(109)
Mo-Me-Su:2062年04月12日(109)
Mo-Me-Mo:2062年05月08日(110)
Mo-Me-Ma:2062年06月20日(110)
Mo-Me-Ra:2062年07月20日(110)
Mo-Me-Ju:2062年10月06日(110)
Mo-Me-Sa:2062年12月14日(110)
Mo-Ke期 2063年03月(110)~2063年10月(111)
Mo-Ke-Ke:2063年03月06日(110)
Mo-Ke-Ve:2063年03月18日(110)
Mo-Ke-Su:2063年04月23日(110)
Mo-Ke-Mo:2063年05月03日(111)
Mo-Ke-Ma:2063年05月21日(111)
Mo-Ke-Ra:2063年06月03日(111)
Mo-Ke-Ju:2063年07月05日(111)
Mo-Ke-Sa:2063年08月02日(111)
Mo-Ke-Me:2063年09月05日(111)
Mo-Ve期 2063年10月(111)~2065年12月(113)
Mo-Ve-Ve:2063年10月05日(111)
Mo-Ve-Su:2064年01月14日(111)
Mo-Ve-Mo:2064年02月14日(111)
Mo-Ve-Ma:2064年04月05日(111)
Mo-Ve-Ra:2064年05月10日(112)
Mo-Ve-Ju:2064年08月09日(112)
Mo-Ve-Sa:2064年10月30日(112)
Mo-Ve-Me:2065年02月03日(112)
Mo-Ve-Ke:2065年04月30日(113)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

射手:1952年04月(0)-1956年04月(4)】
射手- 蠍 1952年04月(0)~1952年08月(0)
射手- 蠍-天秤:1952年04月28日(0)
射手- 蠍-乙女:1952年05月08日(0)
射手- 蠍-獅子:1952年05月18日(0)
射手- 蠍- 蟹:1952年05月29日(0)
射手- 蠍-双子:1952年06月08日(0)
射手- 蠍-牡牛:1952年06月18日(0)
射手- 蠍-牡羊:1952年06月28日(0)
射手- 蠍- 魚:1952年07月08日(0)
射手- 蠍-水瓶:1952年07月18日(0)
射手- 蠍-山羊:1952年07月28日(0)
射手- 蠍-射手:1952年08月08日(0)
射手- 蠍- 蠍:1952年08月18日(0)
射手-天秤 1952年08月(0)~1952年12月(0)
射手-天秤- 蠍:1952年08月28日(0)
射手-天秤-射手:1952年09月07日(0)
射手-天秤-山羊:1952年09月17日(0)
射手-天秤-水瓶:1952年09月27日(0)
射手-天秤- 魚:1952年10月07日(0)
射手-天秤-牡羊:1952年10月18日(0)
射手-天秤-牡牛:1952年10月28日(0)
射手-天秤-双子:1952年11月07日(0)
射手-天秤- 蟹:1952年11月17日(0)
射手-天秤-獅子:1952年11月27日(0)
射手-天秤-乙女:1952年12月07日(0)
射手-天秤-天秤:1952年12月17日(0)
射手-乙女 1952年12月(0)~1953年04月(0)
射手-乙女-天秤:1952年12月28日(0)
射手-乙女- 蠍:1953年01月07日(0)
射手-乙女-射手:1953年01月17日(0)
射手-乙女-山羊:1953年01月27日(0)
射手-乙女-水瓶:1953年02月06日(0)
射手-乙女- 魚:1953年02月16日(0)
射手-乙女-牡羊:1953年02月26日(0)
射手-乙女-牡牛:1953年03月09日(0)
射手-乙女-双子:1953年03月19日(0)
射手-乙女- 蟹:1953年03月29日(0)
射手-乙女-獅子:1953年04月08日(0)
射手-乙女-乙女:1953年04月18日(0)
射手-獅子 1953年04月(1)~1953年08月(1)
射手-獅子-乙女:1953年04月28日(1)
射手-獅子-天秤:1953年05月08日(1)
射手-獅子- 蠍:1953年05月19日(1)
射手-獅子-射手:1953年05月29日(1)
射手-獅子-山羊:1953年06月08日(1)
射手-獅子-水瓶:1953年06月18日(1)
射手-獅子- 魚:1953年06月28日(1)
射手-獅子-牡羊:1953年07月08日(1)
射手-獅子-牡牛:1953年07月18日(1)
射手-獅子-双子:1953年07月29日(1)
射手-獅子- 蟹:1953年08月08日(1)
射手-獅子-獅子:1953年08月18日(1)
射手- 蟹 1953年08月(1)~1953年12月(1)
射手- 蟹-双子:1953年08月28日(1)
射手- 蟹-牡牛:1953年09月07日(1)
射手- 蟹-牡羊:1953年09月17日(1)
射手- 蟹- 魚:1953年09月28日(1)
射手- 蟹-水瓶:1953年10月08日(1)
射手- 蟹-山羊:1953年10月18日(1)
射手- 蟹-射手:1953年10月28日(1)
射手- 蟹- 蠍:1953年11月07日(1)
射手- 蟹-天秤:1953年11月17日(1)
射手- 蟹-乙女:1953年11月27日(1)
射手- 蟹-獅子:1953年12月08日(1)
射手- 蟹- 蟹:1953年12月18日(1)
射手-双子 1953年12月(1)~1954年04月(1)
射手-双子-牡牛:1953年12月28日(1)
射手-双子-牡羊:1954年01月07日(1)
射手-双子- 魚:1954年01月17日(1)
射手-双子-水瓶:1954年01月27日(1)
射手-双子-山羊:1954年02月06日(1)
射手-双子-射手:1954年02月17日(1)
射手-双子- 蠍:1954年02月27日(1)
射手-双子-天秤:1954年03月09日(1)
射手-双子-乙女:1954年03月19日(1)
射手-双子-獅子:1954年03月29日(1)
射手-双子- 蟹:1954年04月08日(1)
射手-双子-双子:1954年04月18日(1)
射手-牡牛 1954年04月(2)~1954年08月(2)
射手-牡牛-牡羊:1954年04月29日(2)
射手-牡牛- 魚:1954年05月09日(2)
射手-牡牛-水瓶:1954年05月19日(2)
射手-牡牛-山羊:1954年05月29日(2)
射手-牡牛-射手:1954年06月08日(2)
射手-牡牛- 蠍:1954年06月18日(2)
射手-牡牛-天秤:1954年06月28日(2)
射手-牡牛-乙女:1954年07月09日(2)
射手-牡牛-獅子:1954年07月19日(2)
射手-牡牛- 蟹:1954年07月29日(2)
射手-牡牛-双子:1954年08月08日(2)
射手-牡牛-牡牛:1954年08月18日(2)
射手-牡羊 1954年08月(2)~1954年12月(2)
射手-牡羊-牡牛:1954年08月28日(2)
射手-牡羊-双子:1954年09月07日(2)
射手-牡羊- 蟹:1954年09月18日(2)
射手-牡羊-獅子:1954年09月28日(2)
射手-牡羊-乙女:1954年10月08日(2)
射手-牡羊-天秤:1954年10月18日(2)
射手-牡羊- 蠍:1954年10月28日(2)
射手-牡羊-射手:1954年11月07日(2)
射手-牡羊-山羊:1954年11月17日(2)
射手-牡羊-水瓶:1954年11月28日(2)
射手-牡羊- 魚:1954年12月08日(2)
射手-牡羊-牡羊:1954年12月18日(2)
射手- 魚 1954年12月(2)~1955年04月(2)
射手- 魚-牡羊:1954年12月28日(2)
射手- 魚-牡牛:1955年01月07日(2)
射手- 魚-双子:1955年01月17日(2)
射手- 魚- 蟹:1955年01月28日(2)
射手- 魚-獅子:1955年02月07日(2)
射手- 魚-乙女:1955年02月17日(2)
射手- 魚-天秤:1955年02月27日(2)
射手- 魚- 蠍:1955年03月09日(2)
射手- 魚-射手:1955年03月19日(2)
射手- 魚-山羊:1955年03月29日(2)
射手- 魚-水瓶:1955年04月09日(2)
射手- 魚- 魚:1955年04月19日(2)
射手-水瓶 1955年04月(3)~1955年08月(3)
射手-水瓶- 魚:1955年04月29日(3)
射手-水瓶-牡羊:1955年05月09日(3)
射手-水瓶-牡牛:1955年05月19日(3)
射手-水瓶-双子:1955年05月29日(3)
射手-水瓶- 蟹:1955年06月08日(3)
射手-水瓶-獅子:1955年06月19日(3)
射手-水瓶-乙女:1955年06月29日(3)
射手-水瓶-天秤:1955年07月09日(3)
射手-水瓶- 蠍:1955年07月19日(3)
射手-水瓶-射手:1955年07月29日(3)
射手-水瓶-山羊:1955年08月08日(3)
射手-水瓶-水瓶:1955年08月18日(3)
射手-山羊 1955年08月(3)~1955年12月(3)
射手-山羊-射手:1955年08月29日(3)
射手-山羊- 蠍:1955年09月08日(3)
射手-山羊-天秤:1955年09月18日(3)
射手-山羊-乙女:1955年09月28日(3)
射手-山羊-獅子:1955年10月08日(3)
射手-山羊- 蟹:1955年10月18日(3)
射手-山羊-双子:1955年10月28日(3)
射手-山羊-牡牛:1955年11月08日(3)
射手-山羊-牡羊:1955年11月18日(3)
射手-山羊- 魚:1955年11月28日(3)
射手-山羊-水瓶:1955年12月08日(3)
射手-山羊-山羊:1955年12月18日(3)
射手-射手 1955年12月(3)~1956年04月(3)
射手-射手- 蠍:1955年12月28日(3)
射手-射手-天秤:1956年01月07日(3)
射手-射手-乙女:1956年01月18日(3)
射手-射手-獅子:1956年01月28日(3)
射手-射手- 蟹:1956年02月07日(3)
射手-射手-双子:1956年02月17日(3)
射手-射手-牡牛:1956年02月27日(3)
射手-射手-牡羊:1956年03月08日(3)
射手-射手- 魚:1956年03月18日(3)
射手-射手-水瓶:1956年03月29日(3)
射手-射手-山羊:1956年04月08日(3)
射手-射手-射手:1956年04月18日(3)
 蠍:1956年04月(4)-1967年04月(15)】
 蠍-天秤 1956年04月(4)~1957年03月(4)
 蠍-天秤- 蠍:1956年04月28日(4)
 蠍-天秤-射手:1956年05月26日(4)
 蠍-天秤-山羊:1956年06月23日(4)
 蠍-天秤-水瓶:1956年07月21日(4)
 蠍-天秤- 魚:1956年08月18日(4)
 蠍-天秤-牡羊:1956年09月15日(4)
 蠍-天秤-牡牛:1956年10月12日(4)
 蠍-天秤-双子:1956年11月09日(4)
 蠍-天秤- 蟹:1956年12月07日(4)
 蠍-天秤-獅子:1957年01月04日(4)
 蠍-天秤-乙女:1957年02月01日(4)
 蠍-天秤-天秤:1957年03月01日(4)
 蠍-乙女 1957年03月(4)~1958年02月(4)
 蠍-乙女-天秤:1957年03月29日(4)
 蠍-乙女- 蠍:1957年04月26日(4)
 蠍-乙女-射手:1957年05月24日(5)
 蠍-乙女-山羊:1957年06月21日(5)
 蠍-乙女-水瓶:1957年07月18日(5)
 蠍-乙女- 魚:1957年08月15日(5)
 蠍-乙女-牡羊:1957年09月12日(5)
 蠍-乙女-牡牛:1957年10月10日(5)
 蠍-乙女-双子:1957年11月07日(5)
 蠍-乙女- 蟹:1957年12月05日(5)
 蠍-乙女-獅子:1958年01月02日(5)
 蠍-乙女-乙女:1958年01月30日(5)
 蠍-獅子 1958年02月(5)~1959年01月(5)
 蠍-獅子-乙女:1958年02月27日(5)
 蠍-獅子-天秤:1958年03月27日(5)
 蠍-獅子- 蠍:1958年04月23日(5)
 蠍-獅子-射手:1958年05月21日(6)
 蠍-獅子-山羊:1958年06月18日(6)
 蠍-獅子-水瓶:1958年07月16日(6)
 蠍-獅子- 魚:1958年08月13日(6)
 蠍-獅子-牡羊:1958年09月10日(6)
 蠍-獅子-牡牛:1958年10月08日(6)
 蠍-獅子-双子:1958年11月05日(6)
 蠍-獅子- 蟹:1958年12月03日(6)
 蠍-獅子-獅子:1958年12月31日(6)
 蠍- 蟹 1959年01月(6)~1959年12月(6)
 蠍- 蟹-双子:1959年01月28日(6)
 蠍- 蟹-牡牛:1959年02月24日(6)
 蠍- 蟹-牡羊:1959年03月24日(6)
 蠍- 蟹- 魚:1959年04月21日(6)
 蠍- 蟹-水瓶:1959年05月19日(7)
 蠍- 蟹-山羊:1959年06月16日(7)
 蠍- 蟹-射手:1959年07月14日(7)
 蠍- 蟹- 蠍:1959年08月11日(7)
 蠍- 蟹-天秤:1959年09月08日(7)
 蠍- 蟹-乙女:1959年10月06日(7)
 蠍- 蟹-獅子:1959年11月03日(7)
 蠍- 蟹- 蟹:1959年11月30日(7)
 蠍-双子 1959年12月(7)~1960年11月(7)
 蠍-双子-牡牛:1959年12月28日(7)
 蠍-双子-牡羊:1960年01月25日(7)
 蠍-双子- 魚:1960年02月22日(7)
 蠍-双子-水瓶:1960年03月21日(7)
 蠍-双子-山羊:1960年04月18日(7)
 蠍-双子-射手:1960年05月16日(8)
 蠍-双子- 蠍:1960年06月13日(8)
 蠍-双子-天秤:1960年07月11日(8)
 蠍-双子-乙女:1960年08月08日(8)
 蠍-双子-獅子:1960年09月04日(8)
 蠍-双子- 蟹:1960年10月02日(8)
 蠍-双子-双子:1960年10月30日(8)
 蠍-牡牛 1960年11月(8)~1961年10月(8)
 蠍-牡牛-牡羊:1960年11月27日(8)
 蠍-牡牛- 魚:1960年12月25日(8)
 蠍-牡牛-水瓶:1961年01月22日(8)
 蠍-牡牛-山羊:1961年02月19日(8)
 蠍-牡牛-射手:1961年03月19日(8)
 蠍-牡牛- 蠍:1961年04月16日(8)
 蠍-牡牛-天秤:1961年05月14日(9)
 蠍-牡牛-乙女:1961年06月10日(9)
 蠍-牡牛-獅子:1961年07月08日(9)
 蠍-牡牛- 蟹:1961年08月05日(9)
 蠍-牡牛-双子:1961年09月02日(9)
 蠍-牡牛-牡牛:1961年09月30日(9)
 蠍-牡羊 1961年10月(9)~1962年09月(9)
 蠍-牡羊-牡牛:1961年10月28日(9)
 蠍-牡羊-双子:1961年11月25日(9)
 蠍-牡羊- 蟹:1961年12月23日(9)
 蠍-牡羊-獅子:1962年01月20日(9)
 蠍-牡羊-乙女:1962年02月17日(9)
 蠍-牡羊-天秤:1962年03月16日(9)
 蠍-牡羊- 蠍:1962年04月13日(9)
 蠍-牡羊-射手:1962年05月11日(10)
 蠍-牡羊-山羊:1962年06月08日(10)
 蠍-牡羊-水瓶:1962年07月06日(10)
 蠍-牡羊- 魚:1962年08月03日(10)
 蠍-牡羊-牡羊:1962年08月31日(10)
 蠍- 魚 1962年09月(10)~1963年08月(10)
 蠍- 魚-牡羊:1962年09月28日(10)
 蠍- 魚-牡牛:1962年10月26日(10)
 蠍- 魚-双子:1962年11月23日(10)
 蠍- 魚- 蟹:1962年12月20日(10)
 蠍- 魚-獅子:1963年01月17日(10)
 蠍- 魚-乙女:1963年02月14日(10)
 蠍- 魚-天秤:1963年03月14日(10)
 蠍- 魚- 蠍:1963年04月11日(10)
 蠍- 魚-射手:1963年05月09日(11)
 蠍- 魚-山羊:1963年06月06日(11)
 蠍- 魚-水瓶:1963年07月04日(11)
 蠍- 魚- 魚:1963年08月01日(11)
 蠍-水瓶 1963年08月(11)~1964年07月(11)
 蠍-水瓶- 魚:1963年08月29日(11)
 蠍-水瓶-牡羊:1963年09月25日(11)
 蠍-水瓶-牡牛:1963年10月23日(11)
 蠍-水瓶-双子:1963年11月20日(11)
 蠍-水瓶- 蟹:1963年12月18日(11)
 蠍-水瓶-獅子:1964年01月15日(11)
 蠍-水瓶-乙女:1964年02月12日(11)
 蠍-水瓶-天秤:1964年03月11日(11)
 蠍-水瓶- 蠍:1964年04月08日(11)
 蠍-水瓶-射手:1964年05月06日(12)
 蠍-水瓶-山羊:1964年06月03日(12)
 蠍-水瓶-水瓶:1964年06月30日(12)
 蠍-山羊 1964年07月(12)~1965年06月(12)
 蠍-山羊-射手:1964年07月28日(12)
 蠍-山羊- 蠍:1964年08月25日(12)
 蠍-山羊-天秤:1964年09月22日(12)
 蠍-山羊-乙女:1964年10月20日(12)
 蠍-山羊-獅子:1964年11月17日(12)
 蠍-山羊- 蟹:1964年12月15日(12)
 蠍-山羊-双子:1965年01月12日(12)
 蠍-山羊-牡牛:1965年02月09日(12)
 蠍-山羊-牡羊:1965年03月09日(12)
 蠍-山羊- 魚:1965年04月05日(12)
 蠍-山羊-水瓶:1965年05月03日(13)
 蠍-山羊-山羊:1965年05月31日(13)
 蠍-射手 1965年06月(13)~1966年05月(13)
 蠍-射手- 蠍:1965年06月28日(13)
 蠍-射手-天秤:1965年07月26日(13)
 蠍-射手-乙女:1965年08月23日(13)
 蠍-射手-獅子:1965年09月20日(13)
 蠍-射手- 蟹:1965年10月18日(13)
 蠍-射手-双子:1965年11月15日(13)
 蠍-射手-牡牛:1965年12月13日(13)
 蠍-射手-牡羊:1966年01月09日(13)
 蠍-射手- 魚:1966年02月06日(13)
 蠍-射手-水瓶:1966年03月06日(13)
 蠍-射手-山羊:1966年04月03日(13)
 蠍-射手-射手:1966年05月01日(14)
 蠍- 蠍 1966年05月(14)~1967年04月(14)
 蠍- 蠍-天秤:1966年05月29日(14)
 蠍- 蠍-乙女:1966年06月26日(14)
 蠍- 蠍-獅子:1966年07月24日(14)
 蠍- 蠍- 蟹:1966年08月21日(14)
 蠍- 蠍-双子:1966年09月18日(14)
 蠍- 蠍-牡牛:1966年10月16日(14)
 蠍- 蠍-牡羊:1966年11月12日(14)
 蠍- 蠍- 魚:1966年12月10日(14)
 蠍- 蠍-水瓶:1967年01月07日(14)
 蠍- 蠍-山羊:1967年02月04日(14)
 蠍- 蠍-射手:1967年03月04日(14)
 蠍- 蠍- 蠍:1967年04月01日(14)
天秤:1967年04月(15)-1972年04月(20)】
天秤- 蠍 1967年04月(15)~1967年09月(15)
天秤- 蠍-天秤:1967年04月29日(15)
天秤- 蠍-乙女:1967年05月11日(15)
天秤- 蠍-獅子:1967年05月24日(15)
天秤- 蠍- 蟹:1967年06月06日(15)
天秤- 蠍-双子:1967年06月19日(15)
天秤- 蠍-牡牛:1967年07月01日(15)
天秤- 蠍-牡羊:1967年07月14日(15)
天秤- 蠍- 魚:1967年07月27日(15)
天秤- 蠍-水瓶:1967年08月08日(15)
天秤- 蠍-山羊:1967年08月21日(15)
天秤- 蠍-射手:1967年09月03日(15)
天秤- 蠍- 蠍:1967年09月15日(15)
天秤-射手 1967年09月(15)~1968年02月(15)
天秤-射手- 蠍:1967年09月28日(15)
天秤-射手-天秤:1967年10月11日(15)
天秤-射手-乙女:1967年10月23日(15)
天秤-射手-獅子:1967年11月05日(15)
天秤-射手- 蟹:1967年11月18日(15)
天秤-射手-双子:1967年11月30日(15)
天秤-射手-牡牛:1967年12月13日(15)
天秤-射手-牡羊:1967年12月26日(15)
天秤-射手- 魚:1968年01月07日(15)
天秤-射手-水瓶:1968年01月20日(15)
天秤-射手-山羊:1968年02月02日(15)
天秤-射手-射手:1968年02月15日(15)
天秤-山羊 1968年02月(15)~1968年07月(15)
天秤-山羊-射手:1968年02月27日(15)
天秤-山羊- 蠍:1968年03月11日(15)
天秤-山羊-天秤:1968年03月24日(15)
天秤-山羊-乙女:1968年04月05日(15)
天秤-山羊-獅子:1968年04月18日(15)
天秤-山羊- 蟹:1968年05月01日(16)
天秤-山羊-双子:1968年05月13日(16)
天秤-山羊-牡牛:1968年05月26日(16)
天秤-山羊-牡羊:1968年06月08日(16)
天秤-山羊- 魚:1968年06月20日(16)
天秤-山羊-水瓶:1968年07月03日(16)
天秤-山羊-山羊:1968年07月16日(16)
天秤-水瓶 1968年07月(16)~1968年12月(16)
天秤-水瓶- 魚:1968年07月28日(16)
天秤-水瓶-牡羊:1968年08月10日(16)
天秤-水瓶-牡牛:1968年08月23日(16)
天秤-水瓶-双子:1968年09月04日(16)
天秤-水瓶- 蟹:1968年09月17日(16)
天秤-水瓶-獅子:1968年09月30日(16)
天秤-水瓶-乙女:1968年10月12日(16)
天秤-水瓶-天秤:1968年10月25日(16)
天秤-水瓶- 蠍:1968年11月07日(16)
天秤-水瓶-射手:1968年11月20日(16)
天秤-水瓶-山羊:1968年12月02日(16)
天秤-水瓶-水瓶:1968年12月15日(16)
天秤- 魚 1968年12月(16)~1969年05月(16)
天秤- 魚-牡羊:1968年12月28日(16)
天秤- 魚-牡牛:1969年01月09日(16)
天秤- 魚-双子:1969年01月22日(16)
天秤- 魚- 蟹:1969年02月04日(16)
天秤- 魚-獅子:1969年02月16日(16)
天秤- 魚-乙女:1969年03月01日(16)
天秤- 魚-天秤:1969年03月14日(16)
天秤- 魚- 蠍:1969年03月26日(16)
天秤- 魚-射手:1969年04月08日(16)
天秤- 魚-山羊:1969年04月21日(16)
天秤- 魚-水瓶:1969年05月03日(17)
天秤- 魚- 魚:1969年05月16日(17)
天秤-牡羊 1969年05月(17)~1969年10月(17)
天秤-牡羊-牡牛:1969年05月29日(17)
天秤-牡羊-双子:1969年06月10日(17)
天秤-牡羊- 蟹:1969年06月23日(17)
天秤-牡羊-獅子:1969年07月06日(17)
天秤-牡羊-乙女:1969年07月18日(17)
天秤-牡羊-天秤:1969年07月31日(17)
天秤-牡羊- 蠍:1969年08月13日(17)
天秤-牡羊-射手:1969年08月26日(17)
天秤-牡羊-山羊:1969年09月07日(17)
天秤-牡羊-水瓶:1969年09月20日(17)
天秤-牡羊- 魚:1969年10月03日(17)
天秤-牡羊-牡羊:1969年10月15日(17)
天秤-牡牛 1969年10月(17)~1970年03月(17)
天秤-牡牛-牡羊:1969年10月28日(17)
天秤-牡牛- 魚:1969年11月10日(17)
天秤-牡牛-水瓶:1969年11月22日(17)
天秤-牡牛-山羊:1969年12月05日(17)
天秤-牡牛-射手:1969年12月18日(17)
天秤-牡牛- 蠍:1969年12月30日(17)
天秤-牡牛-天秤:1970年01月12日(17)
天秤-牡牛-乙女:1970年01月25日(17)
天秤-牡牛-獅子:1970年02月06日(17)
天秤-牡牛- 蟹:1970年02月19日(17)
天秤-牡牛-双子:1970年03月04日(17)
天秤-牡牛-牡牛:1970年03月16日(17)
天秤-双子 1970年03月(17)~1970年08月(17)
天秤-双子-牡牛:1970年03月29日(17)
天秤-双子-牡羊:1970年04月11日(17)
天秤-双子- 魚:1970年04月23日(17)
天秤-双子-水瓶:1970年05月06日(18)
天秤-双子-山羊:1970年05月19日(18)
天秤-双子-射手:1970年06月01日(18)
天秤-双子- 蠍:1970年06月13日(18)
天秤-双子-天秤:1970年06月26日(18)
天秤-双子-乙女:1970年07月09日(18)
天秤-双子-獅子:1970年07月21日(18)
天秤-双子- 蟹:1970年08月03日(18)
天秤-双子-双子:1970年08月16日(18)
天秤- 蟹 1970年08月(18)~1971年01月(18)
天秤- 蟹-双子:1970年08月28日(18)
天秤- 蟹-牡牛:1970年09月10日(18)
天秤- 蟹-牡羊:1970年09月23日(18)
天秤- 蟹- 魚:1970年10月05日(18)
天秤- 蟹-水瓶:1970年10月18日(18)
天秤- 蟹-山羊:1970年10月31日(18)
天秤- 蟹-射手:1970年11月12日(18)
天秤- 蟹- 蠍:1970年11月25日(18)
天秤- 蟹-天秤:1970年12月08日(18)
天秤- 蟹-乙女:1970年12月20日(18)
天秤- 蟹-獅子:1971年01月02日(18)
天秤- 蟹- 蟹:1971年01月15日(18)
天秤-獅子 1971年01月(18)~1971年06月(18)
天秤-獅子-乙女:1971年01月28日(18)
天秤-獅子-天秤:1971年02月09日(18)
天秤-獅子- 蠍:1971年02月22日(18)
天秤-獅子-射手:1971年03月07日(18)
天秤-獅子-山羊:1971年03月19日(18)
天秤-獅子-水瓶:1971年04月01日(18)
天秤-獅子- 魚:1971年04月14日(18)
天秤-獅子-牡羊:1971年04月26日(18)
天秤-獅子-牡牛:1971年05月09日(19)
天秤-獅子-双子:1971年05月22日(19)
天秤-獅子- 蟹:1971年06月03日(19)
天秤-獅子-獅子:1971年06月16日(19)
天秤-乙女 1971年06月(19)~1971年11月(19)
天秤-乙女-天秤:1971年06月29日(19)
天秤-乙女- 蠍:1971年07月11日(19)
天秤-乙女-射手:1971年07月24日(19)
天秤-乙女-山羊:1971年08月06日(19)
天秤-乙女-水瓶:1971年08月18日(19)
天秤-乙女- 魚:1971年08月31日(19)
天秤-乙女-牡羊:1971年09月13日(19)
天秤-乙女-牡牛:1971年09月25日(19)
天秤-乙女-双子:1971年10月08日(19)
天秤-乙女- 蟹:1971年10月21日(19)
天秤-乙女-獅子:1971年11月03日(19)
天秤-乙女-乙女:1971年11月15日(19)
天秤-天秤 1971年11月(19)~1972年04月(19)
天秤-天秤- 蠍:1971年11月28日(19)
天秤-天秤-射手:1971年12月11日(19)
天秤-天秤-山羊:1971年12月23日(19)
天秤-天秤-水瓶:1972年01月05日(19)
天秤-天秤- 魚:1972年01月18日(19)
天秤-天秤-牡羊:1972年01月30日(19)
天秤-天秤-牡牛:1972年02月12日(19)
天秤-天秤-双子:1972年02月25日(19)
天秤-天秤- 蟹:1972年03月08日(19)
天秤-天秤-獅子:1972年03月21日(19)
天秤-天秤-乙女:1972年04月03日(19)
天秤-天秤-天秤:1972年04月15日(19)
乙女:1972年04月(20)-1978年04月(26)】
乙女-天秤 1972年04月(20)~1972年10月(20)
乙女-天秤- 蠍:1972年04月28日(20)
乙女-天秤-射手:1972年05月13日(20)
乙女-天秤-山羊:1972年05月29日(20)
乙女-天秤-水瓶:1972年06月13日(20)
乙女-天秤- 魚:1972年06月28日(20)
乙女-天秤-牡羊:1972年07月13日(20)
乙女-天秤-牡牛:1972年07月28日(20)
乙女-天秤-双子:1972年08月13日(20)
乙女-天秤- 蟹:1972年08月28日(20)
乙女-天秤-獅子:1972年09月12日(20)
乙女-天秤-乙女:1972年09月27日(20)
乙女-天秤-天秤:1972年10月12日(20)
乙女- 蠍 1972年10月(20)~1973年04月(20)
乙女- 蠍-天秤:1972年10月28日(20)
乙女- 蠍-乙女:1972年11月12日(20)
乙女- 蠍-獅子:1972年11月27日(20)
乙女- 蠍- 蟹:1972年12月12日(20)
乙女- 蠍-双子:1972年12月28日(20)
乙女- 蠍-牡牛:1973年01月12日(20)
乙女- 蠍-牡羊:1973年01月27日(20)
乙女- 蠍- 魚:1973年02月11日(20)
乙女- 蠍-水瓶:1973年02月26日(20)
乙女- 蠍-山羊:1973年03月14日(20)
乙女- 蠍-射手:1973年03月29日(20)
乙女- 蠍- 蠍:1973年04月13日(20)
乙女-射手 1973年04月(21)~1973年10月(21)
乙女-射手- 蠍:1973年04月28日(21)
乙女-射手-天秤:1973年05月14日(21)
乙女-射手-乙女:1973年05月29日(21)
乙女-射手-獅子:1973年06月13日(21)
乙女-射手- 蟹:1973年06月28日(21)
乙女-射手-双子:1973年07月13日(21)
乙女-射手-牡牛:1973年07月29日(21)
乙女-射手-牡羊:1973年08月13日(21)
乙女-射手- 魚:1973年08月28日(21)
乙女-射手-水瓶:1973年09月12日(21)
乙女-射手-山羊:1973年09月28日(21)
乙女-射手-射手:1973年10月13日(21)
乙女-山羊 1973年10月(21)~1974年04月(21)
乙女-山羊-射手:1973年10月28日(21)
乙女-山羊- 蠍:1973年11月12日(21)
乙女-山羊-天秤:1973年11月27日(21)
乙女-山羊-乙女:1973年12月13日(21)
乙女-山羊-獅子:1973年12月28日(21)
乙女-山羊- 蟹:1974年01月12日(21)
乙女-山羊-双子:1974年01月27日(21)
乙女-山羊-牡牛:1974年02月11日(21)
乙女-山羊-牡羊:1974年02月27日(21)
乙女-山羊- 魚:1974年03月14日(21)
乙女-山羊-水瓶:1974年03月29日(21)
乙女-山羊-山羊:1974年04月13日(21)
乙女-水瓶 1974年04月(22)~1974年10月(22)
乙女-水瓶- 魚:1974年04月29日(22)
乙女-水瓶-牡羊:1974年05月14日(22)
乙女-水瓶-牡牛:1974年05月29日(22)
乙女-水瓶-双子:1974年06月13日(22)
乙女-水瓶- 蟹:1974年06月28日(22)
乙女-水瓶-獅子:1974年07月14日(22)
乙女-水瓶-乙女:1974年07月29日(22)
乙女-水瓶-天秤:1974年08月13日(22)
乙女-水瓶- 蠍:1974年08月28日(22)
乙女-水瓶-射手:1974年09月13日(22)
乙女-水瓶-山羊:1974年09月28日(22)
乙女-水瓶-水瓶:1974年10月13日(22)
乙女- 魚 1974年10月(22)~1975年04月(22)
乙女- 魚-牡羊:1974年10月28日(22)
乙女- 魚-牡牛:1974年11月12日(22)
乙女- 魚-双子:1974年11月28日(22)
乙女- 魚- 蟹:1974年12月13日(22)
乙女- 魚-獅子:1974年12月28日(22)
乙女- 魚-乙女:1975年01月12日(22)
乙女- 魚-天秤:1975年01月28日(22)
乙女- 魚- 蠍:1975年02月12日(22)
乙女- 魚-射手:1975年02月27日(22)
乙女- 魚-山羊:1975年03月14日(22)
乙女- 魚-水瓶:1975年03月29日(22)
乙女- 魚- 魚:1975年04月14日(22)
乙女-牡羊 1975年04月(23)~1975年10月(23)
乙女-牡羊-牡牛:1975年04月29日(23)
乙女-牡羊-双子:1975年05月14日(23)
乙女-牡羊- 蟹:1975年05月29日(23)
乙女-牡羊-獅子:1975年06月13日(23)
乙女-牡羊-乙女:1975年06月29日(23)
乙女-牡羊-天秤:1975年07月14日(23)
乙女-牡羊- 蠍:1975年07月29日(23)
乙女-牡羊-射手:1975年08月13日(23)
乙女-牡羊-山羊:1975年08月29日(23)
乙女-牡羊-水瓶:1975年09月13日(23)
乙女-牡羊- 魚:1975年09月28日(23)
乙女-牡羊-牡羊:1975年10月13日(23)
乙女-牡牛 1975年10月(23)~1976年04月(23)
乙女-牡牛-牡羊:1975年10月28日(23)
乙女-牡牛- 魚:1975年11月13日(23)
乙女-牡牛-水瓶:1975年11月28日(23)
乙女-牡牛-山羊:1975年12月13日(23)
乙女-牡牛-射手:1975年12月28日(23)
乙女-牡牛- 蠍:1976年01月13日(23)
乙女-牡牛-天秤:1976年01月28日(23)
乙女-牡牛-乙女:1976年02月12日(23)
乙女-牡牛-獅子:1976年02月27日(23)
乙女-牡牛- 蟹:1976年03月13日(23)
乙女-牡牛-双子:1976年03月29日(23)
乙女-牡牛-牡牛:1976年04月13日(23)
乙女-双子 1976年04月(24)~1976年10月(24)
乙女-双子-牡牛:1976年04月28日(24)
乙女-双子-牡羊:1976年05月13日(24)
乙女-双子- 魚:1976年05月29日(24)
乙女-双子-水瓶:1976年06月13日(24)
乙女-双子-山羊:1976年06月28日(24)
乙女-双子-射手:1976年07月13日(24)
乙女-双子- 蠍:1976年07月28日(24)
乙女-双子-天秤:1976年08月13日(24)
乙女-双子-乙女:1976年08月28日(24)
乙女-双子-獅子:1976年09月12日(24)
乙女-双子- 蟹:1976年09月27日(24)
乙女-双子-双子:1976年10月12日(24)
乙女- 蟹 1976年10月(24)~1977年04月(24)
乙女- 蟹-双子:1976年10月28日(24)
乙女- 蟹-牡牛:1976年11月12日(24)
乙女- 蟹-牡羊:1976年11月27日(24)
乙女- 蟹- 魚:1976年12月12日(24)
乙女- 蟹-水瓶:1976年12月28日(24)
乙女- 蟹-山羊:1977年01月12日(24)
乙女- 蟹-射手:1977年01月27日(24)
乙女- 蟹- 蠍:1977年02月11日(24)
乙女- 蟹-天秤:1977年02月26日(24)
乙女- 蟹-乙女:1977年03月14日(24)
乙女- 蟹-獅子:1977年03月29日(24)
乙女- 蟹- 蟹:1977年04月13日(24)
乙女-獅子 1977年04月(25)~1977年10月(25)
乙女-獅子-乙女:1977年04月28日(25)
乙女-獅子-天秤:1977年05月14日(25)
乙女-獅子- 蠍:1977年05月29日(25)
乙女-獅子-射手:1977年06月13日(25)
乙女-獅子-山羊:1977年06月28日(25)
乙女-獅子-水瓶:1977年07月13日(25)
乙女-獅子- 魚:1977年07月29日(25)
乙女-獅子-牡羊:1977年08月13日(25)
乙女-獅子-牡牛:1977年08月28日(25)
乙女-獅子-双子:1977年09月12日(25)
乙女-獅子- 蟹:1977年09月28日(25)
乙女-獅子-獅子:1977年10月13日(25)
乙女-乙女 1977年10月(25)~1978年04月(25)
乙女-乙女-天秤:1977年10月28日(25)
乙女-乙女- 蠍:1977年11月12日(25)
乙女-乙女-射手:1977年11月27日(25)
乙女-乙女-山羊:1977年12月13日(25)
乙女-乙女-水瓶:1977年12月28日(25)
乙女-乙女- 魚:1978年01月12日(25)
乙女-乙女-牡羊:1978年01月27日(25)
乙女-乙女-牡牛:1978年02月11日(25)
乙女-乙女-双子:1978年02月27日(25)
乙女-乙女- 蟹:1978年03月14日(25)
乙女-乙女-獅子:1978年03月29日(25)
乙女-乙女-乙女:1978年04月13日(25)
獅子:1978年04月(26)-1982年04月(30)】
獅子-乙女 1978年04月(26)~1978年08月(26)
獅子-乙女-天秤:1978年04月29日(26)
獅子-乙女- 蠍:1978年05月09日(26)
獅子-乙女-射手:1978年05月19日(26)
獅子-乙女-山羊:1978年05月29日(26)
獅子-乙女-水瓶:1978年06月08日(26)
獅子-乙女- 魚:1978年06月18日(26)
獅子-乙女-牡羊:1978年06月28日(26)
獅子-乙女-牡牛:1978年07月09日(26)
獅子-乙女-双子:1978年07月19日(26)
獅子-乙女- 蟹:1978年07月29日(26)
獅子-乙女-獅子:1978年08月08日(26)
獅子-乙女-乙女:1978年08月18日(26)
獅子-天秤 1978年08月(26)~1978年12月(26)
獅子-天秤- 蠍:1978年08月28日(26)
獅子-天秤-射手:1978年09月07日(26)
獅子-天秤-山羊:1978年09月18日(26)
獅子-天秤-水瓶:1978年09月28日(26)
獅子-天秤- 魚:1978年10月08日(26)
獅子-天秤-牡羊:1978年10月18日(26)
獅子-天秤-牡牛:1978年10月28日(26)
獅子-天秤-双子:1978年11月07日(26)
獅子-天秤- 蟹:1978年11月17日(26)
獅子-天秤-獅子:1978年11月28日(26)
獅子-天秤-乙女:1978年12月08日(26)
獅子-天秤-天秤:1978年12月18日(26)
獅子- 蠍 1978年12月(26)~1979年04月(26)
獅子- 蠍-天秤:1978年12月28日(26)
獅子- 蠍-乙女:1979年01月07日(26)
獅子- 蠍-獅子:1979年01月17日(26)
獅子- 蠍- 蟹:1979年01月28日(26)
獅子- 蠍-双子:1979年02月07日(26)
獅子- 蠍-牡牛:1979年02月17日(26)
獅子- 蠍-牡羊:1979年02月27日(26)
獅子- 蠍- 魚:1979年03月09日(26)
獅子- 蠍-水瓶:1979年03月19日(26)
獅子- 蠍-山羊:1979年03月29日(26)
獅子- 蠍-射手:1979年04月09日(26)
獅子- 蠍- 蠍:1979年04月19日(26)
獅子-射手 1979年04月(27)~1979年08月(27)
獅子-射手- 蠍:1979年04月29日(27)
獅子-射手-天秤:1979年05月09日(27)
獅子-射手-乙女:1979年05月19日(27)
獅子-射手-獅子:1979年05月29日(27)
獅子-射手- 蟹:1979年06月08日(27)
獅子-射手-双子:1979年06月19日(27)
獅子-射手-牡牛:1979年06月29日(27)
獅子-射手-牡羊:1979年07月09日(27)
獅子-射手- 魚:1979年07月19日(27)
獅子-射手-水瓶:1979年07月29日(27)
獅子-射手-山羊:1979年08月08日(27)
獅子-射手-射手:1979年08月18日(27)
獅子-山羊 1979年08月(27)~1979年12月(27)
獅子-山羊-射手:1979年08月29日(27)
獅子-山羊- 蠍:1979年09月08日(27)
獅子-山羊-天秤:1979年09月18日(27)
獅子-山羊-乙女:1979年09月28日(27)
獅子-山羊-獅子:1979年10月08日(27)
獅子-山羊- 蟹:1979年10月18日(27)
獅子-山羊-双子:1979年10月28日(27)
獅子-山羊-牡牛:1979年11月08日(27)
獅子-山羊-牡羊:1979年11月18日(27)
獅子-山羊- 魚:1979年11月28日(27)
獅子-山羊-水瓶:1979年12月08日(27)
獅子-山羊-山羊:1979年12月18日(27)
獅子-水瓶 1979年12月(27)~1980年04月(27)
獅子-水瓶- 魚:1979年12月28日(27)
獅子-水瓶-牡羊:1980年01月07日(27)
獅子-水瓶-牡牛:1980年01月18日(27)
獅子-水瓶-双子:1980年01月28日(27)
獅子-水瓶- 蟹:1980年02月07日(27)
獅子-水瓶-獅子:1980年02月17日(27)
獅子-水瓶-乙女:1980年02月27日(27)
獅子-水瓶-天秤:1980年03月08日(27)
獅子-水瓶- 蠍:1980年03月18日(27)
獅子-水瓶-射手:1980年03月29日(27)
獅子-水瓶-山羊:1980年04月08日(27)
獅子-水瓶-水瓶:1980年04月18日(27)
獅子- 魚 1980年04月(28)~1980年08月(28)
獅子- 魚-牡羊:1980年04月28日(28)
獅子- 魚-牡牛:1980年05月08日(28)
獅子- 魚-双子:1980年05月18日(28)
獅子- 魚- 蟹:1980年05月29日(28)
獅子- 魚-獅子:1980年06月08日(28)
獅子- 魚-乙女:1980年06月18日(28)
獅子- 魚-天秤:1980年06月28日(28)
獅子- 魚- 蠍:1980年07月08日(28)
獅子- 魚-射手:1980年07月18日(28)
獅子- 魚-山羊:1980年07月28日(28)
獅子- 魚-水瓶:1980年08月08日(28)
獅子- 魚- 魚:1980年08月18日(28)
獅子-牡羊 1980年08月(28)~1980年12月(28)
獅子-牡羊-牡牛:1980年08月28日(28)
獅子-牡羊-双子:1980年09月07日(28)
獅子-牡羊- 蟹:1980年09月17日(28)
獅子-牡羊-獅子:1980年09月27日(28)
獅子-牡羊-乙女:1980年10月07日(28)
獅子-牡羊-天秤:1980年10月18日(28)
獅子-牡羊- 蠍:1980年10月28日(28)
獅子-牡羊-射手:1980年11月07日(28)
獅子-牡羊-山羊:1980年11月17日(28)
獅子-牡羊-水瓶:1980年11月27日(28)
獅子-牡羊- 魚:1980年12月07日(28)
獅子-牡羊-牡羊:1980年12月17日(28)
獅子-牡牛 1980年12月(28)~1981年04月(28)
獅子-牡牛-牡羊:1980年12月28日(28)
獅子-牡牛- 魚:1981年01月07日(28)
獅子-牡牛-水瓶:1981年01月17日(28)
獅子-牡牛-山羊:1981年01月27日(28)
獅子-牡牛-射手:1981年02月06日(28)
獅子-牡牛- 蠍:1981年02月16日(28)
獅子-牡牛-天秤:1981年02月26日(28)
獅子-牡牛-乙女:1981年03月09日(28)
獅子-牡牛-獅子:1981年03月19日(28)
獅子-牡牛- 蟹:1981年03月29日(28)
獅子-牡牛-双子:1981年04月08日(28)
獅子-牡牛-牡牛:1981年04月18日(28)
獅子-双子 1981年04月(29)~1981年08月(29)
獅子-双子-牡牛:1981年04月28日(29)
獅子-双子-牡羊:1981年05月08日(29)
獅子-双子- 魚:1981年05月19日(29)
獅子-双子-水瓶:1981年05月29日(29)
獅子-双子-山羊:1981年06月08日(29)
獅子-双子-射手:1981年06月18日(29)
獅子-双子- 蠍:1981年06月28日(29)
獅子-双子-天秤:1981年07月08日(29)
獅子-双子-乙女:1981年07月18日(29)
獅子-双子-獅子:1981年07月29日(29)
獅子-双子- 蟹:1981年08月08日(29)
獅子-双子-双子:1981年08月18日(29)
獅子- 蟹 1981年08月(29)~1981年12月(29)
獅子- 蟹-双子:1981年08月28日(29)
獅子- 蟹-牡牛:1981年09月07日(29)
獅子- 蟹-牡羊:1981年09月17日(29)
獅子- 蟹- 魚:1981年09月28日(29)
獅子- 蟹-水瓶:1981年10月08日(29)
獅子- 蟹-山羊:1981年10月18日(29)
獅子- 蟹-射手:1981年10月28日(29)
獅子- 蟹- 蠍:1981年11月07日(29)
獅子- 蟹-天秤:1981年11月17日(29)
獅子- 蟹-乙女:1981年11月27日(29)
獅子- 蟹-獅子:1981年12月08日(29)
獅子- 蟹- 蟹:1981年12月18日(29)
獅子-獅子 1981年12月(29)~1982年04月(29)
獅子-獅子-乙女:1981年12月28日(29)
獅子-獅子-天秤:1982年01月07日(29)
獅子-獅子- 蠍:1982年01月17日(29)
獅子-獅子-射手:1982年01月27日(29)
獅子-獅子-山羊:1982年02月06日(29)
獅子-獅子-水瓶:1982年02月17日(29)
獅子-獅子- 魚:1982年02月27日(29)
獅子-獅子-牡羊:1982年03月09日(29)
獅子-獅子-牡牛:1982年03月19日(29)
獅子-獅子-双子:1982年03月29日(29)
獅子-獅子- 蟹:1982年04月08日(29)
獅子-獅子-獅子:1982年04月18日(29)
 蟹:1982年04月(30)-1983年04月(31)】
 蟹-双子 1982年04月(30)~1982年05月(30)
 蟹-双子-牡牛:1982年04月29日(30)
 蟹-双子-牡羊:1982年05月01日(30)
 蟹-双子- 魚:1982年05月04日(30)
 蟹-双子-水瓶:1982年05月06日(30)
 蟹-双子-山羊:1982年05月09日(30)
 蟹-双子-射手:1982年05月11日(30)
 蟹-双子- 蠍:1982年05月14日(30)
 蟹-双子-天秤:1982年05月16日(30)
 蟹-双子-乙女:1982年05月19日(30)
 蟹-双子-獅子:1982年05月21日(30)
 蟹-双子- 蟹:1982年05月24日(30)
 蟹-双子-双子:1982年05月26日(30)
 蟹-牡牛 1982年05月(30)~1982年06月(30)
 蟹-牡牛-牡羊:1982年05月29日(30)
 蟹-牡牛- 魚:1982年06月01日(30)
 蟹-牡牛-水瓶:1982年06月03日(30)
 蟹-牡牛-山羊:1982年06月06日(30)
 蟹-牡牛-射手:1982年06月08日(30)
 蟹-牡牛- 蠍:1982年06月11日(30)
 蟹-牡牛-天秤:1982年06月13日(30)
 蟹-牡牛-乙女:1982年06月16日(30)
 蟹-牡牛-獅子:1982年06月18日(30)
 蟹-牡牛- 蟹:1982年06月21日(30)
 蟹-牡牛-双子:1982年06月23日(30)
 蟹-牡牛-牡牛:1982年06月26日(30)
 蟹-牡羊 1982年06月(30)~1982年07月(30)
 蟹-牡羊-牡牛:1982年06月28日(30)
 蟹-牡羊-双子:1982年07月01日(30)
 蟹-牡羊- 蟹:1982年07月04日(30)
 蟹-牡羊-獅子:1982年07月06日(30)
 蟹-牡羊-乙女:1982年07月09日(30)
 蟹-牡羊-天秤:1982年07月11日(30)
 蟹-牡羊- 蠍:1982年07月14日(30)
 蟹-牡羊-射手:1982年07月16日(30)
 蟹-牡羊-山羊:1982年07月19日(30)
 蟹-牡羊-水瓶:1982年07月21日(30)
 蟹-牡羊- 魚:1982年07月24日(30)
 蟹-牡羊-牡羊:1982年07月26日(30)
 蟹- 魚 1982年07月(30)~1982年08月(30)
 蟹- 魚-牡羊:1982年07月29日(30)
 蟹- 魚-牡牛:1982年07月31日(30)
 蟹- 魚-双子:1982年08月03日(30)
 蟹- 魚- 蟹:1982年08月05日(30)
 蟹- 魚-獅子:1982年08月08日(30)
 蟹- 魚-乙女:1982年08月11日(30)
 蟹- 魚-天秤:1982年08月13日(30)
 蟹- 魚- 蠍:1982年08月16日(30)
 蟹- 魚-射手:1982年08月18日(30)
 蟹- 魚-山羊:1982年08月21日(30)
 蟹- 魚-水瓶:1982年08月23日(30)
 蟹- 魚- 魚:1982年08月26日(30)
 蟹-水瓶 1982年08月(30)~1982年09月(30)
 蟹-水瓶- 魚:1982年08月28日(30)
 蟹-水瓶-牡羊:1982年08月31日(30)
 蟹-水瓶-牡牛:1982年09月02日(30)
 蟹-水瓶-双子:1982年09月05日(30)
 蟹-水瓶- 蟹:1982年09月07日(30)
 蟹-水瓶-獅子:1982年09月10日(30)
 蟹-水瓶-乙女:1982年09月13日(30)
 蟹-水瓶-天秤:1982年09月15日(30)
 蟹-水瓶- 蠍:1982年09月18日(30)
 蟹-水瓶-射手:1982年09月20日(30)
 蟹-水瓶-山羊:1982年09月23日(30)
 蟹-水瓶-水瓶:1982年09月25日(30)
 蟹-山羊 1982年09月(30)~1982年10月(30)
 蟹-山羊-射手:1982年09月28日(30)
 蟹-山羊- 蠍:1982年09月30日(30)
 蟹-山羊-天秤:1982年10月03日(30)
 蟹-山羊-乙女:1982年10月05日(30)
 蟹-山羊-獅子:1982年10月08日(30)
 蟹-山羊- 蟹:1982年10月10日(30)
 蟹-山羊-双子:1982年10月13日(30)
 蟹-山羊-牡牛:1982年10月16日(30)
 蟹-山羊-牡羊:1982年10月18日(30)
 蟹-山羊- 魚:1982年10月21日(30)
 蟹-山羊-水瓶:1982年10月23日(30)
 蟹-山羊-山羊:1982年10月26日(30)
 蟹-射手 1982年10月(30)~1982年11月(30)
 蟹-射手- 蠍:1982年10月28日(30)
 蟹-射手-天秤:1982年10月31日(30)
 蟹-射手-乙女:1982年11月02日(30)
 蟹-射手-獅子:1982年11月05日(30)
 蟹-射手- 蟹:1982年11月07日(30)
 蟹-射手-双子:1982年11月10日(30)
 蟹-射手-牡牛:1982年11月12日(30)
 蟹-射手-牡羊:1982年11月15日(30)
 蟹-射手- 魚:1982年11月17日(30)
 蟹-射手-水瓶:1982年11月20日(30)
 蟹-射手-山羊:1982年11月23日(30)
 蟹-射手-射手:1982年11月25日(30)
 蟹- 蠍 1982年11月(30)~1982年12月(30)
 蟹- 蠍-天秤:1982年11月28日(30)
 蟹- 蠍-乙女:1982年11月30日(30)
 蟹- 蠍-獅子:1982年12月03日(30)
 蟹- 蠍- 蟹:1982年12月05日(30)
 蟹- 蠍-双子:1982年12月08日(30)
 蟹- 蠍-牡牛:1982年12月10日(30)
 蟹- 蠍-牡羊:1982年12月13日(30)
 蟹- 蠍- 魚:1982年12月15日(30)
 蟹- 蠍-水瓶:1982年12月18日(30)
 蟹- 蠍-山羊:1982年12月20日(30)
 蟹- 蠍-射手:1982年12月23日(30)
 蟹- 蠍- 蠍:1982年12月26日(30)
 蟹-天秤 1982年12月(30)~1983年01月(30)
 蟹-天秤- 蠍:1982年12月28日(30)
 蟹-天秤-射手:1982年12月31日(30)
 蟹-天秤-山羊:1983年01月02日(30)
 蟹-天秤-水瓶:1983年01月05日(30)
 蟹-天秤- 魚:1983年01月07日(30)
 蟹-天秤-牡羊:1983年01月10日(30)
 蟹-天秤-牡牛:1983年01月12日(30)
 蟹-天秤-双子:1983年01月15日(30)
 蟹-天秤- 蟹:1983年01月17日(30)
 蟹-天秤-獅子:1983年01月20日(30)
 蟹-天秤-乙女:1983年01月22日(30)
 蟹-天秤-天秤:1983年01月25日(30)
 蟹-乙女 1983年01月(30)~1983年02月(30)
 蟹-乙女-天秤:1983年01月28日(30)
 蟹-乙女- 蠍:1983年01月30日(30)
 蟹-乙女-射手:1983年02月02日(30)
 蟹-乙女-山羊:1983年02月04日(30)
 蟹-乙女-水瓶:1983年02月07日(30)
 蟹-乙女- 魚:1983年02月09日(30)
 蟹-乙女-牡羊:1983年02月12日(30)
 蟹-乙女-牡牛:1983年02月14日(30)
 蟹-乙女-双子:1983年02月17日(30)
 蟹-乙女- 蟹:1983年02月19日(30)
 蟹-乙女-獅子:1983年02月22日(30)
 蟹-乙女-乙女:1983年02月24日(30)
 蟹-獅子 1983年02月(30)~1983年03月(30)
 蟹-獅子-乙女:1983年02月27日(30)
 蟹-獅子-天秤:1983年03月01日(30)
 蟹-獅子- 蠍:1983年03月04日(30)
 蟹-獅子-射手:1983年03月07日(30)
 蟹-獅子-山羊:1983年03月09日(30)
 蟹-獅子-水瓶:1983年03月12日(30)
 蟹-獅子- 魚:1983年03月14日(30)
 蟹-獅子-牡羊:1983年03月17日(30)
 蟹-獅子-牡牛:1983年03月19日(30)
 蟹-獅子-双子:1983年03月22日(30)
 蟹-獅子- 蟹:1983年03月24日(30)
 蟹-獅子-獅子:1983年03月27日(30)
 蟹- 蟹 1983年03月(30)~1983年04月(30)
 蟹- 蟹-双子:1983年03月29日(30)
 蟹- 蟹-牡牛:1983年04月01日(30)
 蟹- 蟹-牡羊:1983年04月03日(30)
 蟹- 蟹- 魚:1983年04月06日(30)
 蟹- 蟹-水瓶:1983年04月09日(30)
 蟹- 蟹-山羊:1983年04月11日(30)
 蟹- 蟹-射手:1983年04月14日(30)
 蟹- 蟹- 蠍:1983年04月16日(30)
 蟹- 蟹-天秤:1983年04月19日(30)
 蟹- 蟹-乙女:1983年04月21日(30)
 蟹- 蟹-獅子:1983年04月24日(30)
 蟹- 蟹- 蟹:1983年04月26日(30)
双子:1983年04月(31)-1992年04月(40)】
双子-牡牛 1983年04月(31)~1984年01月(31)
双子-牡牛-牡羊:1983年04月29日(31)
双子-牡牛- 魚:1983年05月22日(31)
双子-牡牛-水瓶:1983年06月13日(31)
双子-牡牛-山羊:1983年07月06日(31)
双子-牡牛-射手:1983年07月29日(31)
双子-牡牛- 蠍:1983年08月21日(31)
双子-牡牛-天秤:1983年09月13日(31)
双子-牡牛-乙女:1983年10月06日(31)
双子-牡牛-獅子:1983年10月28日(31)
双子-牡牛- 蟹:1983年11月20日(31)
双子-牡牛-双子:1983年12月13日(31)
双子-牡牛-牡牛:1984年01月05日(31)
双子-牡羊 1984年01月(31)~1984年10月(31)
双子-牡羊-牡牛:1984年01月28日(31)
双子-牡羊-双子:1984年02月20日(31)
双子-牡羊- 蟹:1984年03月13日(31)
双子-牡羊-獅子:1984年04月05日(31)
双子-牡羊-乙女:1984年04月28日(32)
双子-牡羊-天秤:1984年05月21日(32)
双子-牡羊- 蠍:1984年06月13日(32)
双子-牡羊-射手:1984年07月06日(32)
双子-牡羊-山羊:1984年07月28日(32)
双子-牡羊-水瓶:1984年08月20日(32)
双子-牡羊- 魚:1984年09月12日(32)
双子-牡羊-牡羊:1984年10月05日(32)
双子- 魚 1984年10月(32)~1985年07月(32)
双子- 魚-牡羊:1984年10月28日(32)
双子- 魚-牡牛:1984年11月20日(32)
双子- 魚-双子:1984年12月12日(32)
双子- 魚- 蟹:1985年01月04日(32)
双子- 魚-獅子:1985年01月27日(32)
双子- 魚-乙女:1985年02月19日(32)
双子- 魚-天秤:1985年03月14日(32)
双子- 魚- 蠍:1985年04月05日(32)
双子- 魚-射手:1985年04月28日(33)
双子- 魚-山羊:1985年05月21日(33)
双子- 魚-水瓶:1985年06月13日(33)
双子- 魚- 魚:1985年07月06日(33)
双子-水瓶 1985年07月(33)~1986年04月(33)
双子-水瓶- 魚:1985年07月29日(33)
双子-水瓶-牡羊:1985年08月20日(33)
双子-水瓶-牡牛:1985年09月12日(33)
双子-水瓶-双子:1985年10月05日(33)
双子-水瓶- 蟹:1985年10月28日(33)
双子-水瓶-獅子:1985年11月20日(33)
双子-水瓶-乙女:1985年12月13日(33)
双子-水瓶-天秤:1986年01月04日(33)
双子-水瓶- 蠍:1986年01月27日(33)
双子-水瓶-射手:1986年02月19日(33)
双子-水瓶-山羊:1986年03月14日(33)
双子-水瓶-水瓶:1986年04月06日(33)
双子-山羊 1986年04月(34)~1987年01月(34)
双子-山羊-射手:1986年04月29日(34)
双子-山羊- 蠍:1986年05月21日(34)
双子-山羊-天秤:1986年06月13日(34)
双子-山羊-乙女:1986年07月06日(34)
双子-山羊-獅子:1986年07月29日(34)
双子-山羊- 蟹:1986年08月21日(34)
双子-山羊-双子:1986年09月13日(34)
双子-山羊-牡牛:1986年10月05日(34)
双子-山羊-牡羊:1986年10月28日(34)
双子-山羊- 魚:1986年11月20日(34)
双子-山羊-水瓶:1986年12月13日(34)
双子-山羊-山羊:1987年01月05日(34)
双子-射手 1987年01月(34)~1987年10月(34)
双子-射手- 蠍:1987年01月28日(34)
双子-射手-天秤:1987年02月19日(34)
双子-射手-乙女:1987年03月14日(34)
双子-射手-獅子:1987年04月06日(34)
双子-射手- 蟹:1987年04月29日(35)
双子-射手-双子:1987年05月22日(35)
双子-射手-牡牛:1987年06月13日(35)
双子-射手-牡羊:1987年07月06日(35)
双子-射手- 魚:1987年07月29日(35)
双子-射手-水瓶:1987年08月21日(35)
双子-射手-山羊:1987年09月13日(35)
双子-射手-射手:1987年10月06日(35)
双子- 蠍 1987年10月(35)~1988年07月(35)
双子- 蠍-天秤:1987年10月28日(35)
双子- 蠍-乙女:1987年11月20日(35)
双子- 蠍-獅子:1987年12月13日(35)
双子- 蠍- 蟹:1988年01月05日(35)
双子- 蠍-双子:1988年01月28日(35)
双子- 蠍-牡牛:1988年02月20日(35)
双子- 蠍-牡羊:1988年03月13日(35)
双子- 蠍- 魚:1988年04月05日(35)
双子- 蠍-水瓶:1988年04月28日(36)
双子- 蠍-山羊:1988年05月21日(36)
双子- 蠍-射手:1988年06月13日(36)
双子- 蠍- 蠍:1988年07月06日(36)
双子-天秤 1988年07月(36)~1989年04月(36)
双子-天秤- 蠍:1988年07月28日(36)
双子-天秤-射手:1988年08月20日(36)
双子-天秤-山羊:1988年09月12日(36)
双子-天秤-水瓶:1988年10月05日(36)
双子-天秤- 魚:1988年10月28日(36)
双子-天秤-牡羊:1988年11月20日(36)
双子-天秤-牡牛:1988年12月12日(36)
双子-天秤-双子:1989年01月04日(36)
双子-天秤- 蟹:1989年01月27日(36)
双子-天秤-獅子:1989年02月19日(36)
双子-天秤-乙女:1989年03月14日(36)
双子-天秤-天秤:1989年04月05日(36)
双子-乙女 1989年04月(37)~1990年01月(37)
双子-乙女-天秤:1989年04月28日(37)
双子-乙女- 蠍:1989年05月21日(37)
双子-乙女-射手:1989年06月13日(37)
双子-乙女-山羊:1989年07月06日(37)
双子-乙女-水瓶:1989年07月29日(37)
双子-乙女- 魚:1989年08月20日(37)
双子-乙女-牡羊:1989年09月12日(37)
双子-乙女-牡牛:1989年10月05日(37)
双子-乙女-双子:1989年10月28日(37)
双子-乙女- 蟹:1989年11月20日(37)
双子-乙女-獅子:1989年12月13日(37)
双子-乙女-乙女:1990年01月04日(37)
双子-獅子 1990年01月(37)~1990年10月(37)
双子-獅子-乙女:1990年01月27日(37)
双子-獅子-天秤:1990年02月19日(37)
双子-獅子- 蠍:1990年03月14日(37)
双子-獅子-射手:1990年04月06日(37)
双子-獅子-山羊:1990年04月29日(38)
双子-獅子-水瓶:1990年05月21日(38)
双子-獅子- 魚:1990年06月13日(38)
双子-獅子-牡羊:1990年07月06日(38)
双子-獅子-牡牛:1990年07月29日(38)
双子-獅子-双子:1990年08月21日(38)
双子-獅子- 蟹:1990年09月13日(38)
双子-獅子-獅子:1990年10月05日(38)
双子- 蟹 1990年10月(38)~1991年07月(38)
双子- 蟹-双子:1990年10月28日(38)
双子- 蟹-牡牛:1990年11月20日(38)
双子- 蟹-牡羊:1990年12月13日(38)
双子- 蟹- 魚:1991年01月05日(38)
双子- 蟹-水瓶:1991年01月28日(38)
双子- 蟹-山羊:1991年02月19日(38)
双子- 蟹-射手:1991年03月14日(38)
双子- 蟹- 蠍:1991年04月06日(38)
双子- 蟹-天秤:1991年04月29日(39)
双子- 蟹-乙女:1991年05月22日(39)
双子- 蟹-獅子:1991年06月13日(39)
双子- 蟹- 蟹:1991年07月06日(39)
双子-双子 1991年07月(39)~1992年04月(39)
双子-双子-牡牛:1991年07月29日(39)
双子-双子-牡羊:1991年08月21日(39)
双子-双子- 魚:1991年09月13日(39)
双子-双子-水瓶:1991年10月06日(39)
双子-双子-山羊:1991年10月28日(39)
双子-双子-射手:1991年11月20日(39)
双子-双子- 蠍:1991年12月13日(39)
双子-双子-天秤:1992年01月05日(39)
双子-双子-乙女:1992年01月28日(39)
双子-双子-獅子:1992年02月20日(39)
双子-双子- 蟹:1992年03月13日(39)
双子-双子-双子:1992年04月05日(39)
牡牛:1992年04月(40)-2002年04月(50)】
牡牛-牡羊 1992年04月(40)~1993年02月(40)
牡牛-牡羊-牡牛:1992年04月28日(40)
牡牛-牡羊-双子:1992年05月23日(40)
牡牛-牡羊- 蟹:1992年06月18日(40)
牡牛-牡羊-獅子:1992年07月13日(40)
牡牛-牡羊-乙女:1992年08月08日(40)
牡牛-牡羊-天秤:1992年09月02日(40)
牡牛-牡羊- 蠍:1992年09月27日(40)
牡牛-牡羊-射手:1992年10月23日(40)
牡牛-牡羊-山羊:1992年11月17日(40)
牡牛-牡羊-水瓶:1992年12月12日(40)
牡牛-牡羊- 魚:1993年01月07日(40)
牡牛-牡羊-牡羊:1993年02月01日(40)
牡牛- 魚 1993年02月(40)~1993年12月(40)
牡牛- 魚-牡羊:1993年02月26日(40)
牡牛- 魚-牡牛:1993年03月24日(40)
牡牛- 魚-双子:1993年04月18日(40)
牡牛- 魚- 蟹:1993年05月14日(41)
牡牛- 魚-獅子:1993年06月08日(41)
牡牛- 魚-乙女:1993年07月03日(41)
牡牛- 魚-天秤:1993年07月29日(41)
牡牛- 魚- 蠍:1993年08月23日(41)
牡牛- 魚-射手:1993年09月17日(41)
牡牛- 魚-山羊:1993年10月13日(41)
牡牛- 魚-水瓶:1993年11月07日(41)
牡牛- 魚- 魚:1993年12月02日(41)
牡牛-水瓶 1993年12月(41)~1994年10月(41)
牡牛-水瓶- 魚:1993年12月28日(41)
牡牛-水瓶-牡羊:1994年01月22日(41)
牡牛-水瓶-牡牛:1994年02月17日(41)
牡牛-水瓶-双子:1994年03月14日(41)
牡牛-水瓶- 蟹:1994年04月08日(41)
牡牛-水瓶-獅子:1994年05月04日(42)
牡牛-水瓶-乙女:1994年05月29日(42)
牡牛-水瓶-天秤:1994年06月23日(42)
牡牛-水瓶- 蠍:1994年07月19日(42)
牡牛-水瓶-射手:1994年08月13日(42)
牡牛-水瓶-山羊:1994年09月07日(42)
牡牛-水瓶-水瓶:1994年10月03日(42)
牡牛-山羊 1994年10月(42)~1995年08月(42)
牡牛-山羊-射手:1994年10月28日(42)
牡牛-山羊- 蠍:1994年11月23日(42)
牡牛-山羊-天秤:1994年12月18日(42)
牡牛-山羊-乙女:1995年01月12日(42)
牡牛-山羊-獅子:1995年02月07日(42)
牡牛-山羊- 蟹:1995年03月04日(42)
牡牛-山羊-双子:1995年03月29日(42)
牡牛-山羊-牡牛:1995年04月24日(42)
牡牛-山羊-牡羊:1995年05月19日(43)
牡牛-山羊- 魚:1995年06月13日(43)
牡牛-山羊-水瓶:1995年07月09日(43)
牡牛-山羊-山羊:1995年08月03日(43)
牡牛-射手 1995年08月(43)~1996年06月(43)
牡牛-射手- 蠍:1995年08月29日(43)
牡牛-射手-天秤:1995年09月23日(43)
牡牛-射手-乙女:1995年10月18日(43)
牡牛-射手-獅子:1995年11月13日(43)
牡牛-射手- 蟹:1995年12月08日(43)
牡牛-射手-双子:1996年01月02日(43)
牡牛-射手-牡牛:1996年01月28日(43)
牡牛-射手-牡羊:1996年02月22日(43)
牡牛-射手- 魚:1996年03月18日(43)
牡牛-射手-水瓶:1996年04月13日(43)
牡牛-射手-山羊:1996年05月08日(44)
牡牛-射手-射手:1996年06月03日(44)
牡牛- 蠍 1996年06月(44)~1997年04月(44)
牡牛- 蠍-天秤:1996年06月28日(44)
牡牛- 蠍-乙女:1996年07月23日(44)
牡牛- 蠍-獅子:1996年08月18日(44)
牡牛- 蠍- 蟹:1996年09月12日(44)
牡牛- 蠍-双子:1996年10月07日(44)
牡牛- 蠍-牡牛:1996年11月02日(44)
牡牛- 蠍-牡羊:1996年11月27日(44)
牡牛- 蠍- 魚:1996年12月22日(44)
牡牛- 蠍-水瓶:1997年01月17日(44)
牡牛- 蠍-山羊:1997年02月11日(44)
牡牛- 蠍-射手:1997年03月09日(44)
牡牛- 蠍- 蠍:1997年04月03日(44)
牡牛-天秤 1997年04月(45)~1998年02月(45)
牡牛-天秤- 蠍:1997年04月28日(45)
牡牛-天秤-射手:1997年05月24日(45)
牡牛-天秤-山羊:1997年06月18日(45)
牡牛-天秤-水瓶:1997年07月13日(45)
牡牛-天秤- 魚:1997年08月08日(45)
牡牛-天秤-牡羊:1997年09月02日(45)
牡牛-天秤-牡牛:1997年09月28日(45)
牡牛-天秤-双子:1997年10月23日(45)
牡牛-天秤- 蟹:1997年11月17日(45)
牡牛-天秤-獅子:1997年12月13日(45)
牡牛-天秤-乙女:1998年01月07日(45)
牡牛-天秤-天秤:1998年02月01日(45)
牡牛-乙女 1998年02月(45)~1998年12月(45)
牡牛-乙女-天秤:1998年02月27日(45)
牡牛-乙女- 蠍:1998年03月24日(45)
牡牛-乙女-射手:1998年04月18日(45)
牡牛-乙女-山羊:1998年05月14日(46)
牡牛-乙女-水瓶:1998年06月08日(46)
牡牛-乙女- 魚:1998年07月04日(46)
牡牛-乙女-牡羊:1998年07月29日(46)
牡牛-乙女-牡牛:1998年08月23日(46)
牡牛-乙女-双子:1998年09月18日(46)
牡牛-乙女- 蟹:1998年10月13日(46)
牡牛-乙女-獅子:1998年11月07日(46)
牡牛-乙女-乙女:1998年12月03日(46)
牡牛-獅子 1998年12月(46)~1999年10月(46)
牡牛-獅子-乙女:1998年12月28日(46)
牡牛-獅子-天秤:1999年01月22日(46)
牡牛-獅子- 蠍:1999年02月17日(46)
牡牛-獅子-射手:1999年03月14日(46)
牡牛-獅子-山羊:1999年04月09日(46)
牡牛-獅子-水瓶:1999年05月04日(47)
牡牛-獅子- 魚:1999年05月29日(47)
牡牛-獅子-牡羊:1999年06月24日(47)
牡牛-獅子-牡牛:1999年07月19日(47)
牡牛-獅子-双子:1999年08月13日(47)
牡牛-獅子- 蟹:1999年09月08日(47)
牡牛-獅子-獅子:1999年10月03日(47)
牡牛- 蟹 1999年10月(47)~2000年08月(47)
牡牛- 蟹-双子:1999年10月28日(47)
牡牛- 蟹-牡牛:1999年11月23日(47)
牡牛- 蟹-牡羊:1999年12月18日(47)
牡牛- 蟹- 魚:2000年01月13日(47)
牡牛- 蟹-水瓶:2000年02月07日(47)
牡牛- 蟹-山羊:2000年03月03日(47)
牡牛- 蟹-射手:2000年03月29日(47)
牡牛- 蟹- 蠍:2000年04月23日(47)
牡牛- 蟹-天秤:2000年05月18日(48)
牡牛- 蟹-乙女:2000年06月13日(48)
牡牛- 蟹-獅子:2000年07月08日(48)
牡牛- 蟹- 蟹:2000年08月02日(48)
牡牛-双子 2000年08月(48)~2001年06月(48)
牡牛-双子-牡牛:2000年08月28日(48)
牡牛-双子-牡羊:2000年09月22日(48)
牡牛-双子- 魚:2000年10月18日(48)
牡牛-双子-水瓶:2000年11月12日(48)
牡牛-双子-山羊:2000年12月07日(48)
牡牛-双子-射手:2001年01月02日(48)
牡牛-双子- 蠍:2001年01月27日(48)
牡牛-双子-天秤:2001年02月21日(48)
牡牛-双子-乙女:2001年03月19日(48)
牡牛-双子-獅子:2001年04月13日(48)
牡牛-双子- 蟹:2001年05月08日(49)
牡牛-双子-双子:2001年06月03日(49)
牡牛-牡牛 2001年06月(49)~2002年04月(49)
牡牛-牡牛-牡羊:2001年06月28日(49)
牡牛-牡牛- 魚:2001年07月24日(49)
牡牛-牡牛-水瓶:2001年08月18日(49)
牡牛-牡牛-山羊:2001年09月12日(49)
牡牛-牡牛-射手:2001年10月08日(49)
牡牛-牡牛- 蠍:2001年11月02日(49)
牡牛-牡牛-天秤:2001年11月27日(49)
牡牛-牡牛-乙女:2001年12月23日(49)
牡牛-牡牛-獅子:2002年01月17日(49)
牡牛-牡牛- 蟹:2002年02月11日(49)
牡牛-牡牛-双子:2002年03月09日(49)
牡牛-牡牛-牡牛:2002年04月03日(49)
牡羊:2002年04月(50)-2008年04月(56)】
牡羊-牡牛 2002年04月(50)~2002年10月(50)
牡羊-牡牛-牡羊:2002年04月29日(50)
牡羊-牡牛- 魚:2002年05月14日(50)
牡羊-牡牛-水瓶:2002年05月29日(50)
牡羊-牡牛-山羊:2002年06月13日(50)
牡羊-牡牛-射手:2002年06月28日(50)
牡羊-牡牛- 蠍:2002年07月14日(50)
牡羊-牡牛-天秤:2002年07月29日(50)
牡羊-牡牛-乙女:2002年08月13日(50)
牡羊-牡牛-獅子:2002年08月28日(50)
牡羊-牡牛- 蟹:2002年09月13日(50)
牡羊-牡牛-双子:2002年09月28日(50)
牡羊-牡牛-牡牛:2002年10月13日(50)
牡羊-双子 2002年10月(50)~2003年04月(50)
牡羊-双子-牡牛:2002年10月28日(50)
牡羊-双子-牡羊:2002年11月12日(50)
牡羊-双子- 魚:2002年11月28日(50)
牡羊-双子-水瓶:2002年12月13日(50)
牡羊-双子-山羊:2002年12月28日(50)
牡羊-双子-射手:2003年01月12日(50)
牡羊-双子- 蠍:2003年01月28日(50)
牡羊-双子-天秤:2003年02月12日(50)
牡羊-双子-乙女:2003年02月27日(50)
牡羊-双子-獅子:2003年03月14日(50)
牡羊-双子- 蟹:2003年03月29日(50)
牡羊-双子-双子:2003年04月14日(50)
牡羊- 蟹 2003年04月(51)~2003年10月(51)
牡羊- 蟹-双子:2003年04月29日(51)
牡羊- 蟹-牡牛:2003年05月14日(51)
牡羊- 蟹-牡羊:2003年05月29日(51)
牡羊- 蟹- 魚:2003年06月13日(51)
牡羊- 蟹-水瓶:2003年06月29日(51)
牡羊- 蟹-山羊:2003年07月14日(51)
牡羊- 蟹-射手:2003年07月29日(51)
牡羊- 蟹- 蠍:2003年08月13日(51)
牡羊- 蟹-天秤:2003年08月29日(51)
牡羊- 蟹-乙女:2003年09月13日(51)
牡羊- 蟹-獅子:2003年09月28日(51)
牡羊- 蟹- 蟹:2003年10月13日(51)
牡羊-獅子 2003年10月(51)~2004年04月(51)
牡羊-獅子-乙女:2003年10月28日(51)
牡羊-獅子-天秤:2003年11月13日(51)
牡羊-獅子- 蠍:2003年11月28日(51)
牡羊-獅子-射手:2003年12月13日(51)
牡羊-獅子-山羊:2003年12月28日(51)
牡羊-獅子-水瓶:2004年01月13日(51)
牡羊-獅子- 魚:2004年01月28日(51)
牡羊-獅子-牡羊:2004年02月12日(51)
牡羊-獅子-牡牛:2004年02月27日(51)
牡羊-獅子-双子:2004年03月13日(51)
牡羊-獅子- 蟹:2004年03月29日(51)
牡羊-獅子-獅子:2004年04月13日(51)
牡羊-乙女 2004年04月(52)~2004年10月(52)
牡羊-乙女-天秤:2004年04月28日(52)
牡羊-乙女- 蠍:2004年05月13日(52)
牡羊-乙女-射手:2004年05月29日(52)
牡羊-乙女-山羊:2004年06月13日(52)
牡羊-乙女-水瓶:2004年06月28日(52)
牡羊-乙女- 魚:2004年07月13日(52)
牡羊-乙女-牡羊:2004年07月28日(52)
牡羊-乙女-牡牛:2004年08月13日(52)
牡羊-乙女-双子:2004年08月28日(52)
牡羊-乙女- 蟹:2004年09月12日(52)
牡羊-乙女-獅子:2004年09月27日(52)
牡羊-乙女-乙女:2004年10月12日(52)
牡羊-天秤 2004年10月(52)~2005年04月(52)
牡羊-天秤- 蠍:2004年10月28日(52)
牡羊-天秤-射手:2004年11月12日(52)
牡羊-天秤-山羊:2004年11月27日(52)
牡羊-天秤-水瓶:2004年12月12日(52)
牡羊-天秤- 魚:2004年12月28日(52)
牡羊-天秤-牡羊:2005年01月12日(52)
牡羊-天秤-牡牛:2005年01月27日(52)
牡羊-天秤-双子:2005年02月11日(52)
牡羊-天秤- 蟹:2005年02月26日(52)
牡羊-天秤-獅子:2005年03月14日(52)
牡羊-天秤-乙女:2005年03月29日(52)
牡羊-天秤-天秤:2005年04月13日(52)
牡羊- 蠍 2005年04月(53)~2005年10月(53)
牡羊- 蠍-天秤:2005年04月28日(53)
牡羊- 蠍-乙女:2005年05月14日(53)
牡羊- 蠍-獅子:2005年05月29日(53)
牡羊- 蠍- 蟹:2005年06月13日(53)
牡羊- 蠍-双子:2005年06月28日(53)
牡羊- 蠍-牡牛:2005年07月13日(53)
牡羊- 蠍-牡羊:2005年07月29日(53)
牡羊- 蠍- 魚:2005年08月13日(53)
牡羊- 蠍-水瓶:2005年08月28日(53)
牡羊- 蠍-山羊:2005年09月12日(53)
牡羊- 蠍-射手:2005年09月28日(53)
牡羊- 蠍- 蠍:2005年10月13日(53)
牡羊-射手 2005年10月(53)~2006年04月(53)
牡羊-射手- 蠍:2005年10月28日(53)
牡羊-射手-天秤:2005年11月12日(53)
牡羊-射手-乙女:2005年11月27日(53)
牡羊-射手-獅子:2005年12月13日(53)
牡羊-射手- 蟹:2005年12月28日(53)
牡羊-射手-双子:2006年01月12日(53)
牡羊-射手-牡牛:2006年01月27日(53)
牡羊-射手-牡羊:2006年02月11日(53)
牡羊-射手- 魚:2006年02月27日(53)
牡羊-射手-水瓶:2006年03月14日(53)
牡羊-射手-山羊:2006年03月29日(53)
牡羊-射手-射手:2006年04月13日(53)
牡羊-山羊 2006年04月(54)~2006年10月(54)
牡羊-山羊-射手:2006年04月29日(54)
牡羊-山羊- 蠍:2006年05月14日(54)
牡羊-山羊-天秤:2006年05月29日(54)
牡羊-山羊-乙女:2006年06月13日(54)
牡羊-山羊-獅子:2006年06月28日(54)
牡羊-山羊- 蟹:2006年07月14日(54)
牡羊-山羊-双子:2006年07月29日(54)
牡羊-山羊-牡牛:2006年08月13日(54)
牡羊-山羊-牡羊:2006年08月28日(54)
牡羊-山羊- 魚:2006年09月13日(54)
牡羊-山羊-水瓶:2006年09月28日(54)
牡羊-山羊-山羊:2006年10月13日(54)
牡羊-水瓶 2006年10月(54)~2007年04月(54)
牡羊-水瓶- 魚:2006年10月28日(54)
牡羊-水瓶-牡羊:2006年11月12日(54)
牡羊-水瓶-牡牛:2006年11月28日(54)
牡羊-水瓶-双子:2006年12月13日(54)
牡羊-水瓶- 蟹:2006年12月28日(54)
牡羊-水瓶-獅子:2007年01月12日(54)
牡羊-水瓶-乙女:2007年01月28日(54)
牡羊-水瓶-天秤:2007年02月12日(54)
牡羊-水瓶- 蠍:2007年02月27日(54)
牡羊-水瓶-射手:2007年03月14日(54)
牡羊-水瓶-山羊:2007年03月29日(54)
牡羊-水瓶-水瓶:2007年04月14日(54)
牡羊- 魚 2007年04月(55)~2007年10月(55)
牡羊- 魚-牡羊:2007年04月29日(55)
牡羊- 魚-牡牛:2007年05月14日(55)
牡羊- 魚-双子:2007年05月29日(55)
牡羊- 魚- 蟹:2007年06月13日(55)
牡羊- 魚-獅子:2007年06月29日(55)
牡羊- 魚-乙女:2007年07月14日(55)
牡羊- 魚-天秤:2007年07月29日(55)
牡羊- 魚- 蠍:2007年08月13日(55)
牡羊- 魚-射手:2007年08月29日(55)
牡羊- 魚-山羊:2007年09月13日(55)
牡羊- 魚-水瓶:2007年09月28日(55)
牡羊- 魚- 魚:2007年10月13日(55)
牡羊-牡羊 2007年10月(55)~2008年04月(55)
牡羊-牡羊-牡牛:2007年10月28日(55)
牡羊-牡羊-双子:2007年11月13日(55)
牡羊-牡羊- 蟹:2007年11月28日(55)
牡羊-牡羊-獅子:2007年12月13日(55)
牡羊-牡羊-乙女:2007年12月28日(55)
牡羊-牡羊-天秤:2008年01月13日(55)
牡羊-牡羊- 蠍:2008年01月28日(55)
牡羊-牡羊-射手:2008年02月12日(55)
牡羊-牡羊-山羊:2008年02月27日(55)
牡羊-牡羊-水瓶:2008年03月13日(55)
牡羊-牡羊- 魚:2008年03月29日(55)
牡羊-牡羊-牡羊:2008年04月13日(55)
 魚:2008年04月(56)-2019年04月(67)】
 魚-牡羊 2008年04月(56)~2009年03月(56)
 魚-牡羊-牡牛:2008年04月28日(56)
 魚-牡羊-双子:2008年05月26日(56)
 魚-牡羊- 蟹:2008年06月23日(56)
 魚-牡羊-獅子:2008年07月21日(56)
 魚-牡羊-乙女:2008年08月18日(56)
 魚-牡羊-天秤:2008年09月15日(56)
 魚-牡羊- 蠍:2008年10月12日(56)
 魚-牡羊-射手:2008年11月09日(56)
 魚-牡羊-山羊:2008年12月07日(56)
 魚-牡羊-水瓶:2009年01月04日(56)
 魚-牡羊- 魚:2009年02月01日(56)
 魚-牡羊-牡羊:2009年03月01日(56)
 魚-牡牛 2009年03月(56)~2010年02月(56)
 魚-牡牛-牡羊:2009年03月29日(56)
 魚-牡牛- 魚:2009年04月26日(56)
 魚-牡牛-水瓶:2009年05月24日(57)
 魚-牡牛-山羊:2009年06月21日(57)
 魚-牡牛-射手:2009年07月18日(57)
 魚-牡牛- 蠍:2009年08月15日(57)
 魚-牡牛-天秤:2009年09月12日(57)
 魚-牡牛-乙女:2009年10月10日(57)
 魚-牡牛-獅子:2009年11月07日(57)
 魚-牡牛- 蟹:2009年12月05日(57)
 魚-牡牛-双子:2010年01月02日(57)
 魚-牡牛-牡牛:2010年01月30日(57)
 魚-双子 2010年02月(57)~2011年01月(57)
 魚-双子-牡牛:2010年02月27日(57)
 魚-双子-牡羊:2010年03月27日(57)
 魚-双子- 魚:2010年04月23日(57)
 魚-双子-水瓶:2010年05月21日(58)
 魚-双子-山羊:2010年06月18日(58)
 魚-双子-射手:2010年07月16日(58)
 魚-双子- 蠍:2010年08月13日(58)
 魚-双子-天秤:2010年09月10日(58)
 魚-双子-乙女:2010年10月08日(58)
 魚-双子-獅子:2010年11月05日(58)
 魚-双子- 蟹:2010年12月03日(58)
 魚-双子-双子:2010年12月31日(58)
 魚- 蟹 2011年01月(58)~2011年12月(58)
 魚- 蟹-双子:2011年01月28日(58)
 魚- 蟹-牡牛:2011年02月24日(58)
 魚- 蟹-牡羊:2011年03月24日(58)
 魚- 蟹- 魚:2011年04月21日(58)
 魚- 蟹-水瓶:2011年05月19日(59)
 魚- 蟹-山羊:2011年06月16日(59)
 魚- 蟹-射手:2011年07月14日(59)
 魚- 蟹- 蠍:2011年08月11日(59)
 魚- 蟹-天秤:2011年09月08日(59)
 魚- 蟹-乙女:2011年10月06日(59)
 魚- 蟹-獅子:2011年11月03日(59)
 魚- 蟹- 蟹:2011年11月30日(59)
 魚-獅子 2011年12月(59)~2012年11月(59)
 魚-獅子-乙女:2011年12月28日(59)
 魚-獅子-天秤:2012年01月25日(59)
 魚-獅子- 蠍:2012年02月22日(59)
 魚-獅子-射手:2012年03月21日(59)
 魚-獅子-山羊:2012年04月18日(59)
 魚-獅子-水瓶:2012年05月16日(60)
 魚-獅子- 魚:2012年06月13日(60)
 魚-獅子-牡羊:2012年07月11日(60)
 魚-獅子-牡牛:2012年08月08日(60)
 魚-獅子-双子:2012年09月04日(60)
 魚-獅子- 蟹:2012年10月02日(60)
 魚-獅子-獅子:2012年10月30日(60)
 魚-乙女 2012年11月(60)~2013年10月(60)
 魚-乙女-天秤:2012年11月27日(60)
 魚-乙女- 蠍:2012年12月25日(60)
 魚-乙女-射手:2013年01月22日(60)
 魚-乙女-山羊:2013年02月19日(60)
 魚-乙女-水瓶:2013年03月19日(60)
 魚-乙女- 魚:2013年04月16日(60)
 魚-乙女-牡羊:2013年05月14日(61)
 魚-乙女-牡牛:2013年06月10日(61)
 魚-乙女-双子:2013年07月08日(61)
 魚-乙女- 蟹:2013年08月05日(61)
 魚-乙女-獅子:2013年09月02日(61)
 魚-乙女-乙女:2013年09月30日(61)
 魚-天秤 2013年10月(61)~2014年09月(61)
 魚-天秤- 蠍:2013年10月28日(61)
 魚-天秤-射手:2013年11月25日(61)
 魚-天秤-山羊:2013年12月23日(61)
 魚-天秤-水瓶:2014年01月20日(61)
 魚-天秤- 魚:2014年02月17日(61)
 魚-天秤-牡羊:2014年03月16日(61)
 魚-天秤-牡牛:2014年04月13日(61)
 魚-天秤-双子:2014年05月11日(62)
 魚-天秤- 蟹:2014年06月08日(62)
 魚-天秤-獅子:2014年07月06日(62)
 魚-天秤-乙女:2014年08月03日(62)
 魚-天秤-天秤:2014年08月31日(62)
 魚- 蠍 2014年09月(62)~2015年08月(62)
 魚- 蠍-天秤:2014年09月28日(62)
 魚- 蠍-乙女:2014年10月26日(62)
 魚- 蠍-獅子:2014年11月23日(62)
 魚- 蠍- 蟹:2014年12月20日(62)
 魚- 蠍-双子:2015年01月17日(62)
 魚- 蠍-牡牛:2015年02月14日(62)
 魚- 蠍-牡羊:2015年03月14日(62)
 魚- 蠍- 魚:2015年04月11日(62)
 魚- 蠍-水瓶:2015年05月09日(63)
 魚- 蠍-山羊:2015年06月06日(63)
 魚- 蠍-射手:2015年07月04日(63)
 魚- 蠍- 蠍:2015年08月01日(63)
 魚-射手 2015年08月(63)~2016年07月(63)
 魚-射手- 蠍:2015年08月29日(63)
 魚-射手-天秤:2015年09月25日(63)
 魚-射手-乙女:2015年10月23日(63)
 魚-射手-獅子:2015年11月20日(63)
 魚-射手- 蟹:2015年12月18日(63)
 魚-射手-双子:2016年01月15日(63)
 魚-射手-牡牛:2016年02月12日(63)
 魚-射手-牡羊:2016年03月11日(63)
 魚-射手- 魚:2016年04月08日(63)
 魚-射手-水瓶:2016年05月06日(64)
 魚-射手-山羊:2016年06月03日(64)
 魚-射手-射手:2016年06月30日(64)
 魚-山羊 2016年07月(64)~2017年06月(64)
 魚-山羊-射手:2016年07月28日(64)
 魚-山羊- 蠍:2016年08月25日(64)
 魚-山羊-天秤:2016年09月22日(64)
 魚-山羊-乙女:2016年10月20日(64)
 魚-山羊-獅子:2016年11月17日(64)
 魚-山羊- 蟹:2016年12月15日(64)
 魚-山羊-双子:2017年01月12日(64)
 魚-山羊-牡牛:2017年02月09日(64)
 魚-山羊-牡羊:2017年03月09日(64)
 魚-山羊- 魚:2017年04月05日(64)
 魚-山羊-水瓶:2017年05月03日(65)
 魚-山羊-山羊:2017年05月31日(65)
 魚-水瓶 2017年06月(65)~2018年05月(65)
 魚-水瓶- 魚:2017年06月28日(65)
 魚-水瓶-牡羊:2017年07月26日(65)
 魚-水瓶-牡牛:2017年08月23日(65)
 魚-水瓶-双子:2017年09月20日(65)
 魚-水瓶- 蟹:2017年10月18日(65)
 魚-水瓶-獅子:2017年11月15日(65)
 魚-水瓶-乙女:2017年12月13日(65)
 魚-水瓶-天秤:2018年01月09日(65)
 魚-水瓶- 蠍:2018年02月06日(65)
 魚-水瓶-射手:2018年03月06日(65)
 魚-水瓶-山羊:2018年04月03日(65)
 魚-水瓶-水瓶:2018年05月01日(66)
 魚- 魚 2018年05月(66)~2019年04月(66)
 魚- 魚-牡羊:2018年05月29日(66)
 魚- 魚-牡牛:2018年06月26日(66)
 魚- 魚-双子:2018年07月24日(66)
 魚- 魚- 蟹:2018年08月21日(66)
 魚- 魚-獅子:2018年09月18日(66)
 魚- 魚-乙女:2018年10月16日(66)
 魚- 魚-天秤:2018年11月12日(66)
 魚- 魚- 蠍:2018年12月10日(66)
 魚- 魚-射手:2019年01月07日(66)
 魚- 魚-山羊:2019年02月04日(66)
 魚- 魚-水瓶:2019年03月04日(66)
 魚- 魚- 魚:2019年04月01日(66)
水瓶:2019年04月(67)-2024年04月(72)】
水瓶- 魚 2019年04月(67)~2019年09月(67)
水瓶- 魚-牡羊:2019年04月29日(67)
水瓶- 魚-牡牛:2019年05月11日(67)
水瓶- 魚-双子:2019年05月24日(67)
水瓶- 魚- 蟹:2019年06月06日(67)
水瓶- 魚-獅子:2019年06月19日(67)
水瓶- 魚-乙女:2019年07月01日(67)
水瓶- 魚-天秤:2019年07月14日(67)
水瓶- 魚- 蠍:2019年07月27日(67)
水瓶- 魚-射手:2019年08月08日(67)
水瓶- 魚-山羊:2019年08月21日(67)
水瓶- 魚-水瓶:2019年09月03日(67)
水瓶- 魚- 魚:2019年09月15日(67)
水瓶-牡羊 2019年09月(67)~2020年02月(67)
水瓶-牡羊-牡牛:2019年09月28日(67)
水瓶-牡羊-双子:2019年10月11日(67)
水瓶-牡羊- 蟹:2019年10月23日(67)
水瓶-牡羊-獅子:2019年11月05日(67)
水瓶-牡羊-乙女:2019年11月18日(67)
水瓶-牡羊-天秤:2019年11月30日(67)
水瓶-牡羊- 蠍:2019年12月13日(67)
水瓶-牡羊-射手:2019年12月26日(67)
水瓶-牡羊-山羊:2020年01月07日(67)
水瓶-牡羊-水瓶:2020年01月20日(67)
水瓶-牡羊- 魚:2020年02月02日(67)
水瓶-牡羊-牡羊:2020年02月15日(67)
水瓶-牡牛 2020年02月(67)~2020年07月(67)
水瓶-牡牛-牡羊:2020年02月27日(67)
水瓶-牡牛- 魚:2020年03月11日(67)
水瓶-牡牛-水瓶:2020年03月24日(67)
水瓶-牡牛-山羊:2020年04月05日(67)
水瓶-牡牛-射手:2020年04月18日(67)
水瓶-牡牛- 蠍:2020年05月01日(68)
水瓶-牡牛-天秤:2020年05月13日(68)
水瓶-牡牛-乙女:2020年05月26日(68)
水瓶-牡牛-獅子:2020年06月08日(68)
水瓶-牡牛- 蟹:2020年06月20日(68)
水瓶-牡牛-双子:2020年07月03日(68)
水瓶-牡牛-牡牛:2020年07月16日(68)
水瓶-双子 2020年07月(68)~2020年12月(68)
水瓶-双子-牡牛:2020年07月28日(68)
水瓶-双子-牡羊:2020年08月10日(68)
水瓶-双子- 魚:2020年08月23日(68)
水瓶-双子-水瓶:2020年09月04日(68)
水瓶-双子-山羊:2020年09月17日(68)
水瓶-双子-射手:2020年09月30日(68)
水瓶-双子- 蠍:2020年10月12日(68)
水瓶-双子-天秤:2020年10月25日(68)
水瓶-双子-乙女:2020年11月07日(68)
水瓶-双子-獅子:2020年11月20日(68)
水瓶-双子- 蟹:2020年12月02日(68)
水瓶-双子-双子:2020年12月15日(68)
水瓶- 蟹 2020年12月(68)~2021年05月(68)
水瓶- 蟹-双子:2020年12月28日(68)
水瓶- 蟹-牡牛:2021年01月09日(68)
水瓶- 蟹-牡羊:2021年01月22日(68)
水瓶- 蟹- 魚:2021年02月04日(68)
水瓶- 蟹-水瓶:2021年02月16日(68)
水瓶- 蟹-山羊:2021年03月01日(68)
水瓶- 蟹-射手:2021年03月14日(68)
水瓶- 蟹- 蠍:2021年03月26日(68)
水瓶- 蟹-天秤:2021年04月08日(68)
水瓶- 蟹-乙女:2021年04月21日(68)
水瓶- 蟹-獅子:2021年05月03日(69)
水瓶- 蟹- 蟹:2021年05月16日(69)
水瓶-獅子 2021年05月(69)~2021年10月(69)
水瓶-獅子-乙女:2021年05月29日(69)
水瓶-獅子-天秤:2021年06月10日(69)
水瓶-獅子- 蠍:2021年06月23日(69)
水瓶-獅子-射手:2021年07月06日(69)
水瓶-獅子-山羊:2021年07月18日(69)
水瓶-獅子-水瓶:2021年07月31日(69)
水瓶-獅子- 魚:2021年08月13日(69)
水瓶-獅子-牡羊:2021年08月26日(69)
水瓶-獅子-牡牛:2021年09月07日(69)
水瓶-獅子-双子:2021年09月20日(69)
水瓶-獅子- 蟹:2021年10月03日(69)
水瓶-獅子-獅子:2021年10月15日(69)
水瓶-乙女 2021年10月(69)~2022年03月(69)
水瓶-乙女-天秤:2021年10月28日(69)
水瓶-乙女- 蠍:2021年11月10日(69)
水瓶-乙女-射手:2021年11月22日(69)
水瓶-乙女-山羊:2021年12月05日(69)
水瓶-乙女-水瓶:2021年12月18日(69)
水瓶-乙女- 魚:2021年12月30日(69)
水瓶-乙女-牡羊:2022年01月12日(69)
水瓶-乙女-牡牛:2022年01月25日(69)
水瓶-乙女-双子:2022年02月06日(69)
水瓶-乙女- 蟹:2022年02月19日(69)
水瓶-乙女-獅子:2022年03月04日(69)
水瓶-乙女-乙女:2022年03月16日(69)
水瓶-天秤 2022年03月(69)~2022年08月(69)
水瓶-天秤- 蠍:2022年03月29日(69)
水瓶-天秤-射手:2022年04月11日(69)
水瓶-天秤-山羊:2022年04月23日(69)
水瓶-天秤-水瓶:2022年05月06日(70)
水瓶-天秤- 魚:2022年05月19日(70)
水瓶-天秤-牡羊:2022年06月01日(70)
水瓶-天秤-牡牛:2022年06月13日(70)
水瓶-天秤-双子:2022年06月26日(70)
水瓶-天秤- 蟹:2022年07月09日(70)
水瓶-天秤-獅子:2022年07月21日(70)
水瓶-天秤-乙女:2022年08月03日(70)
水瓶-天秤-天秤:2022年08月16日(70)
水瓶- 蠍 2022年08月(70)~2023年01月(70)
水瓶- 蠍-天秤:2022年08月28日(70)
水瓶- 蠍-乙女:2022年09月10日(70)
水瓶- 蠍-獅子:2022年09月23日(70)
水瓶- 蠍- 蟹:2022年10月05日(70)
水瓶- 蠍-双子:2022年10月18日(70)
水瓶- 蠍-牡牛:2022年10月31日(70)
水瓶- 蠍-牡羊:2022年11月12日(70)
水瓶- 蠍- 魚:2022年11月25日(70)
水瓶- 蠍-水瓶:2022年12月08日(70)
水瓶- 蠍-山羊:2022年12月20日(70)
水瓶- 蠍-射手:2023年01月02日(70)
水瓶- 蠍- 蠍:2023年01月15日(70)
水瓶-射手 2023年01月(70)~2023年06月(70)
水瓶-射手- 蠍:2023年01月28日(70)
水瓶-射手-天秤:2023年02月09日(70)
水瓶-射手-乙女:2023年02月22日(70)
水瓶-射手-獅子:2023年03月07日(70)
水瓶-射手- 蟹:2023年03月19日(70)
水瓶-射手-双子:2023年04月01日(70)
水瓶-射手-牡牛:2023年04月14日(70)
水瓶-射手-牡羊:2023年04月26日(70)
水瓶-射手- 魚:2023年05月09日(71)
水瓶-射手-水瓶:2023年05月22日(71)
水瓶-射手-山羊:2023年06月03日(71)
水瓶-射手-射手:2023年06月16日(71)
水瓶-山羊 2023年06月(71)~2023年11月(71)
水瓶-山羊-射手:2023年06月29日(71)
水瓶-山羊- 蠍:2023年07月11日(71)
水瓶-山羊-天秤:2023年07月24日(71)
水瓶-山羊-乙女:2023年08月06日(71)
水瓶-山羊-獅子:2023年08月18日(71)
水瓶-山羊- 蟹:2023年08月31日(71)
水瓶-山羊-双子:2023年09月13日(71)
水瓶-山羊-牡牛:2023年09月25日(71)
水瓶-山羊-牡羊:2023年10月08日(71)
水瓶-山羊- 魚:2023年10月21日(71)
水瓶-山羊-水瓶:2023年11月03日(71)
水瓶-山羊-山羊:2023年11月15日(71)
水瓶-水瓶 2023年11月(71)~2024年04月(71)
水瓶-水瓶- 魚:2023年11月28日(71)
水瓶-水瓶-牡羊:2023年12月11日(71)
水瓶-水瓶-牡牛:2023年12月23日(71)
水瓶-水瓶-双子:2024年01月05日(71)
水瓶-水瓶- 蟹:2024年01月18日(71)
水瓶-水瓶-獅子:2024年01月30日(71)
水瓶-水瓶-乙女:2024年02月12日(71)
水瓶-水瓶-天秤:2024年02月25日(71)
水瓶-水瓶- 蠍:2024年03月08日(71)
水瓶-水瓶-射手:2024年03月21日(71)
水瓶-水瓶-山羊:2024年04月03日(71)
水瓶-水瓶-水瓶:2024年04月15日(71)
山羊:2024年04月(72)-2028年04月(76)】
山羊-射手 2024年04月(72)~2024年08月(72)
山羊-射手- 蠍:2024年04月28日(72)
山羊-射手-天秤:2024年05月08日(72)
山羊-射手-乙女:2024年05月18日(72)
山羊-射手-獅子:2024年05月29日(72)
山羊-射手- 蟹:2024年06月08日(72)
山羊-射手-双子:2024年06月18日(72)
山羊-射手-牡牛:2024年06月28日(72)
山羊-射手-牡羊:2024年07月08日(72)
山羊-射手- 魚:2024年07月18日(72)
山羊-射手-水瓶:2024年07月28日(72)
山羊-射手-山羊:2024年08月08日(72)
山羊-射手-射手:2024年08月18日(72)
山羊- 蠍 2024年08月(72)~2024年12月(72)
山羊- 蠍-天秤:2024年08月28日(72)
山羊- 蠍-乙女:2024年09月07日(72)
山羊- 蠍-獅子:2024年09月17日(72)
山羊- 蠍- 蟹:2024年09月27日(72)
山羊- 蠍-双子:2024年10月07日(72)
山羊- 蠍-牡牛:2024年10月18日(72)
山羊- 蠍-牡羊:2024年10月28日(72)
山羊- 蠍- 魚:2024年11月07日(72)
山羊- 蠍-水瓶:2024年11月17日(72)
山羊- 蠍-山羊:2024年11月27日(72)
山羊- 蠍-射手:2024年12月07日(72)
山羊- 蠍- 蠍:2024年12月17日(72)
山羊-天秤 2024年12月(72)~2025年04月(72)
山羊-天秤- 蠍:2024年12月28日(72)
山羊-天秤-射手:2025年01月07日(72)
山羊-天秤-山羊:2025年01月17日(72)
山羊-天秤-水瓶:2025年01月27日(72)
山羊-天秤- 魚:2025年02月06日(72)
山羊-天秤-牡羊:2025年02月16日(72)
山羊-天秤-牡牛:2025年02月26日(72)
山羊-天秤-双子:2025年03月09日(72)
山羊-天秤- 蟹:2025年03月19日(72)
山羊-天秤-獅子:2025年03月29日(72)
山羊-天秤-乙女:2025年04月08日(72)
山羊-天秤-天秤:2025年04月18日(72)
山羊-乙女 2025年04月(73)~2025年08月(73)
山羊-乙女-天秤:2025年04月28日(73)
山羊-乙女- 蠍:2025年05月08日(73)
山羊-乙女-射手:2025年05月19日(73)
山羊-乙女-山羊:2025年05月29日(73)
山羊-乙女-水瓶:2025年06月08日(73)
山羊-乙女- 魚:2025年06月18日(73)
山羊-乙女-牡羊:2025年06月28日(73)
山羊-乙女-牡牛:2025年07月08日(73)
山羊-乙女-双子:2025年07月18日(73)
山羊-乙女- 蟹:2025年07月29日(73)
山羊-乙女-獅子:2025年08月08日(73)
山羊-乙女-乙女:2025年08月18日(73)
山羊-獅子 2025年08月(73)~2025年12月(73)
山羊-獅子-乙女:2025年08月28日(73)
山羊-獅子-天秤:2025年09月07日(73)
山羊-獅子- 蠍:2025年09月17日(73)
山羊-獅子-射手:2025年09月28日(73)
山羊-獅子-山羊:2025年10月08日(73)
山羊-獅子-水瓶:2025年10月18日(73)
山羊-獅子- 魚:2025年10月28日(73)
山羊-獅子-牡羊:2025年11月07日(73)
山羊-獅子-牡牛:2025年11月17日(73)
山羊-獅子-双子:2025年11月27日(73)
山羊-獅子- 蟹:2025年12月08日(73)
山羊-獅子-獅子:2025年12月18日(73)
山羊- 蟹 2025年12月(73)~2026年04月(73)
山羊- 蟹-双子:2025年12月28日(73)
山羊- 蟹-牡牛:2026年01月07日(73)
山羊- 蟹-牡羊:2026年01月17日(73)
山羊- 蟹- 魚:2026年01月27日(73)
山羊- 蟹-水瓶:2026年02月06日(73)
山羊- 蟹-山羊:2026年02月17日(73)
山羊- 蟹-射手:2026年02月27日(73)
山羊- 蟹- 蠍:2026年03月09日(73)
山羊- 蟹-天秤:2026年03月19日(73)
山羊- 蟹-乙女:2026年03月29日(73)
山羊- 蟹-獅子:2026年04月08日(73)
山羊- 蟹- 蟹:2026年04月18日(73)
山羊-双子 2026年04月(74)~2026年08月(74)
山羊-双子-牡牛:2026年04月29日(74)
山羊-双子-牡羊:2026年05月09日(74)
山羊-双子- 魚:2026年05月19日(74)
山羊-双子-水瓶:2026年05月29日(74)
山羊-双子-山羊:2026年06月08日(74)
山羊-双子-射手:2026年06月18日(74)
山羊-双子- 蠍:2026年06月28日(74)
山羊-双子-天秤:2026年07月09日(74)
山羊-双子-乙女:2026年07月19日(74)
山羊-双子-獅子:2026年07月29日(74)
山羊-双子- 蟹:2026年08月08日(74)
山羊-双子-双子:2026年08月18日(74)
山羊-牡牛 2026年08月(74)~2026年12月(74)
山羊-牡牛-牡羊:2026年08月28日(74)
山羊-牡牛- 魚:2026年09月07日(74)
山羊-牡牛-水瓶:2026年09月18日(74)
山羊-牡牛-山羊:2026年09月28日(74)
山羊-牡牛-射手:2026年10月08日(74)
山羊-牡牛- 蠍:2026年10月18日(74)
山羊-牡牛-天秤:2026年10月28日(74)
山羊-牡牛-乙女:2026年11月07日(74)
山羊-牡牛-獅子:2026年11月17日(74)
山羊-牡牛- 蟹:2026年11月28日(74)
山羊-牡牛-双子:2026年12月08日(74)
山羊-牡牛-牡牛:2026年12月18日(74)
山羊-牡羊 2026年12月(74)~2027年04月(74)
山羊-牡羊-牡牛:2026年12月28日(74)
山羊-牡羊-双子:2027年01月07日(74)
山羊-牡羊- 蟹:2027年01月17日(74)
山羊-牡羊-獅子:2027年01月28日(74)
山羊-牡羊-乙女:2027年02月07日(74)
山羊-牡羊-天秤:2027年02月17日(74)
山羊-牡羊- 蠍:2027年02月27日(74)
山羊-牡羊-射手:2027年03月09日(74)
山羊-牡羊-山羊:2027年03月19日(74)
山羊-牡羊-水瓶:2027年03月29日(74)
山羊-牡羊- 魚:2027年04月09日(74)
山羊-牡羊-牡羊:2027年04月19日(74)
山羊- 魚 2027年04月(75)~2027年08月(75)
山羊- 魚-牡羊:2027年04月29日(75)
山羊- 魚-牡牛:2027年05月09日(75)
山羊- 魚-双子:2027年05月19日(75)
山羊- 魚- 蟹:2027年05月29日(75)
山羊- 魚-獅子:2027年06月08日(75)
山羊- 魚-乙女:2027年06月19日(75)
山羊- 魚-天秤:2027年06月29日(75)
山羊- 魚- 蠍:2027年07月09日(75)
山羊- 魚-射手:2027年07月19日(75)
山羊- 魚-山羊:2027年07月29日(75)
山羊- 魚-水瓶:2027年08月08日(75)
山羊- 魚- 魚:2027年08月18日(75)
山羊-水瓶 2027年08月(75)~2027年12月(75)
山羊-水瓶- 魚:2027年08月29日(75)
山羊-水瓶-牡羊:2027年09月08日(75)
山羊-水瓶-牡牛:2027年09月18日(75)
山羊-水瓶-双子:2027年09月28日(75)
山羊-水瓶- 蟹:2027年10月08日(75)
山羊-水瓶-獅子:2027年10月18日(75)
山羊-水瓶-乙女:2027年10月28日(75)
山羊-水瓶-天秤:2027年11月08日(75)
山羊-水瓶- 蠍:2027年11月18日(75)
山羊-水瓶-射手:2027年11月28日(75)
山羊-水瓶-山羊:2027年12月08日(75)
山羊-水瓶-水瓶:2027年12月18日(75)
山羊-山羊 2027年12月(75)~2028年04月(75)
山羊-山羊-射手:2027年12月28日(75)
山羊-山羊- 蠍:2028年01月07日(75)
山羊-山羊-天秤:2028年01月18日(75)
山羊-山羊-乙女:2028年01月28日(75)
山羊-山羊-獅子:2028年02月07日(75)
山羊-山羊- 蟹:2028年02月17日(75)
山羊-山羊-双子:2028年02月27日(75)
山羊-山羊-牡牛:2028年03月08日(75)
山羊-山羊-牡羊:2028年03月18日(75)
山羊-山羊- 魚:2028年03月29日(75)
山羊-山羊-水瓶:2028年04月08日(75)
山羊-山羊-山羊:2028年04月18日(75)
射手:2028年04月(76)-2032年04月(80)】
射手- 蠍 2028年04月(76)~2028年08月(76)
射手- 蠍-天秤:2028年04月28日(76)
射手- 蠍-乙女:2028年05月08日(76)
射手- 蠍-獅子:2028年05月18日(76)
射手- 蠍- 蟹:2028年05月29日(76)
射手- 蠍-双子:2028年06月08日(76)
射手- 蠍-牡牛:2028年06月18日(76)
射手- 蠍-牡羊:2028年06月28日(76)
射手- 蠍- 魚:2028年07月08日(76)
射手- 蠍-水瓶:2028年07月18日(76)
射手- 蠍-山羊:2028年07月28日(76)
射手- 蠍-射手:2028年08月08日(76)
射手- 蠍- 蠍:2028年08月18日(76)
射手-天秤 2028年08月(76)~2028年12月(76)
射手-天秤- 蠍:2028年08月28日(76)
射手-天秤-射手:2028年09月07日(76)
射手-天秤-山羊:2028年09月17日(76)
射手-天秤-水瓶:2028年09月27日(76)
射手-天秤- 魚:2028年10月07日(76)
射手-天秤-牡羊:2028年10月18日(76)
射手-天秤-牡牛:2028年10月28日(76)
射手-天秤-双子:2028年11月07日(76)
射手-天秤- 蟹:2028年11月17日(76)
射手-天秤-獅子:2028年11月27日(76)
射手-天秤-乙女:2028年12月07日(76)
射手-天秤-天秤:2028年12月17日(76)
射手-乙女 2028年12月(76)~2029年04月(76)
射手-乙女-天秤:2028年12月28日(76)
射手-乙女- 蠍:2029年01月07日(76)
射手-乙女-射手:2029年01月17日(76)
射手-乙女-山羊:2029年01月27日(76)
射手-乙女-水瓶:2029年02月06日(76)
射手-乙女- 魚:2029年02月16日(76)
射手-乙女-牡羊:2029年02月26日(76)
射手-乙女-牡牛:2029年03月09日(76)
射手-乙女-双子:2029年03月19日(76)
射手-乙女- 蟹:2029年03月29日(76)
射手-乙女-獅子:2029年04月08日(76)
射手-乙女-乙女:2029年04月18日(76)
射手-獅子 2029年04月(77)~2029年08月(77)
射手-獅子-乙女:2029年04月28日(77)
射手-獅子-天秤:2029年05月08日(77)
射手-獅子- 蠍:2029年05月19日(77)
射手-獅子-射手:2029年05月29日(77)
射手-獅子-山羊:2029年06月08日(77)
射手-獅子-水瓶:2029年06月18日(77)
射手-獅子- 魚:2029年06月28日(77)
射手-獅子-牡羊:2029年07月08日(77)
射手-獅子-牡牛:2029年07月18日(77)
射手-獅子-双子:2029年07月29日(77)
射手-獅子- 蟹:2029年08月08日(77)
射手-獅子-獅子:2029年08月18日(77)
射手- 蟹 2029年08月(77)~2029年12月(77)
射手- 蟹-双子:2029年08月28日(77)
射手- 蟹-牡牛:2029年09月07日(77)
射手- 蟹-牡羊:2029年09月17日(77)
射手- 蟹- 魚:2029年09月28日(77)
射手- 蟹-水瓶:2029年10月08日(77)
射手- 蟹-山羊:2029年10月18日(77)
射手- 蟹-射手:2029年10月28日(77)
射手- 蟹- 蠍:2029年11月07日(77)
射手- 蟹-天秤:2029年11月17日(77)
射手- 蟹-乙女:2029年11月27日(77)
射手- 蟹-獅子:2029年12月08日(77)
射手- 蟹- 蟹:2029年12月18日(77)
射手-双子 2029年12月(77)~2030年04月(77)
射手-双子-牡牛:2029年12月28日(77)
射手-双子-牡羊:2030年01月07日(77)
射手-双子- 魚:2030年01月17日(77)
射手-双子-水瓶:2030年01月27日(77)
射手-双子-山羊:2030年02月06日(77)
射手-双子-射手:2030年02月17日(77)
射手-双子- 蠍:2030年02月27日(77)
射手-双子-天秤:2030年03月09日(77)
射手-双子-乙女:2030年03月19日(77)
射手-双子-獅子:2030年03月29日(77)
射手-双子- 蟹:2030年04月08日(77)
射手-双子-双子:2030年04月18日(77)
射手-牡牛 2030年04月(78)~2030年08月(78)
射手-牡牛-牡羊:2030年04月29日(78)
射手-牡牛- 魚:2030年05月09日(78)
射手-牡牛-水瓶:2030年05月19日(78)
射手-牡牛-山羊:2030年05月29日(78)
射手-牡牛-射手:2030年06月08日(78)
射手-牡牛- 蠍:2030年06月18日(78)
射手-牡牛-天秤:2030年06月28日(78)
射手-牡牛-乙女:2030年07月09日(78)
射手-牡牛-獅子:2030年07月19日(78)
射手-牡牛- 蟹:2030年07月29日(78)
射手-牡牛-双子:2030年08月08日(78)
射手-牡牛-牡牛:2030年08月18日(78)
射手-牡羊 2030年08月(78)~2030年12月(78)
射手-牡羊-牡牛:2030年08月28日(78)
射手-牡羊-双子:2030年09月07日(78)
射手-牡羊- 蟹:2030年09月18日(78)
射手-牡羊-獅子:2030年09月28日(78)
射手-牡羊-乙女:2030年10月08日(78)
射手-牡羊-天秤:2030年10月18日(78)
射手-牡羊- 蠍:2030年10月28日(78)
射手-牡羊-射手:2030年11月07日(78)
射手-牡羊-山羊:2030年11月17日(78)
射手-牡羊-水瓶:2030年11月28日(78)
射手-牡羊- 魚:2030年12月08日(78)
射手-牡羊-牡羊:2030年12月18日(78)
射手- 魚 2030年12月(78)~2031年04月(78)
射手- 魚-牡羊:2030年12月28日(78)
射手- 魚-牡牛:2031年01月07日(78)
射手- 魚-双子:2031年01月17日(78)
射手- 魚- 蟹:2031年01月28日(78)
射手- 魚-獅子:2031年02月07日(78)
射手- 魚-乙女:2031年02月17日(78)
射手- 魚-天秤:2031年02月27日(78)
射手- 魚- 蠍:2031年03月09日(78)
射手- 魚-射手:2031年03月19日(78)
射手- 魚-山羊:2031年03月29日(78)
射手- 魚-水瓶:2031年04月09日(78)
射手- 魚- 魚:2031年04月19日(78)
射手-水瓶 2031年04月(79)~2031年08月(79)
射手-水瓶- 魚:2031年04月29日(79)
射手-水瓶-牡羊:2031年05月09日(79)
射手-水瓶-牡牛:2031年05月19日(79)
射手-水瓶-双子:2031年05月29日(79)
射手-水瓶- 蟹:2031年06月08日(79)
射手-水瓶-獅子:2031年06月19日(79)
射手-水瓶-乙女:2031年06月29日(79)
射手-水瓶-天秤:2031年07月09日(79)
射手-水瓶- 蠍:2031年07月19日(79)
射手-水瓶-射手:2031年07月29日(79)
射手-水瓶-山羊:2031年08月08日(79)
射手-水瓶-水瓶:2031年08月18日(79)
射手-山羊 2031年08月(79)~2031年12月(79)
射手-山羊-射手:2031年08月29日(79)
射手-山羊- 蠍:2031年09月08日(79)
射手-山羊-天秤:2031年09月18日(79)
射手-山羊-乙女:2031年09月28日(79)
射手-山羊-獅子:2031年10月08日(79)
射手-山羊- 蟹:2031年10月18日(79)
射手-山羊-双子:2031年10月28日(79)
射手-山羊-牡牛:2031年11月08日(79)
射手-山羊-牡羊:2031年11月18日(79)
射手-山羊- 魚:2031年11月28日(79)
射手-山羊-水瓶:2031年12月08日(79)
射手-山羊-山羊:2031年12月18日(79)
射手-射手 2031年12月(79)~2032年04月(79)
射手-射手- 蠍:2031年12月28日(79)
射手-射手-天秤:2032年01月07日(79)
射手-射手-乙女:2032年01月18日(79)
射手-射手-獅子:2032年01月28日(79)
射手-射手- 蟹:2032年02月07日(79)
射手-射手-双子:2032年02月17日(79)
射手-射手-牡牛:2032年02月27日(79)
射手-射手-牡羊:2032年03月08日(79)
射手-射手- 魚:2032年03月18日(79)
射手-射手-水瓶:2032年03月29日(79)
射手-射手-山羊:2032年04月08日(79)
射手-射手-射手:2032年04月18日(79)
 蠍:2032年04月(80)-2043年04月(91)】
 蠍-天秤 2032年04月(80)~2033年03月(80)
 蠍-天秤- 蠍:2032年04月28日(80)
 蠍-天秤-射手:2032年05月26日(80)
 蠍-天秤-山羊:2032年06月23日(80)
 蠍-天秤-水瓶:2032年07月21日(80)
 蠍-天秤- 魚:2032年08月18日(80)
 蠍-天秤-牡羊:2032年09月15日(80)
 蠍-天秤-牡牛:2032年10月12日(80)
 蠍-天秤-双子:2032年11月09日(80)
 蠍-天秤- 蟹:2032年12月07日(80)
 蠍-天秤-獅子:2033年01月04日(80)
 蠍-天秤-乙女:2033年02月01日(80)
 蠍-天秤-天秤:2033年03月01日(80)
 蠍-乙女 2033年03月(80)~2034年02月(80)
 蠍-乙女-天秤:2033年03月29日(80)
 蠍-乙女- 蠍:2033年04月26日(80)
 蠍-乙女-射手:2033年05月24日(81)
 蠍-乙女-山羊:2033年06月21日(81)
 蠍-乙女-水瓶:2033年07月18日(81)
 蠍-乙女- 魚:2033年08月15日(81)
 蠍-乙女-牡羊:2033年09月12日(81)
 蠍-乙女-牡牛:2033年10月10日(81)
 蠍-乙女-双子:2033年11月07日(81)
 蠍-乙女- 蟹:2033年12月05日(81)
 蠍-乙女-獅子:2034年01月02日(81)
 蠍-乙女-乙女:2034年01月30日(81)
 蠍-獅子 2034年02月(81)~2035年01月(81)
 蠍-獅子-乙女:2034年02月27日(81)
 蠍-獅子-天秤:2034年03月27日(81)
 蠍-獅子- 蠍:2034年04月23日(81)
 蠍-獅子-射手:2034年05月21日(82)
 蠍-獅子-山羊:2034年06月18日(82)
 蠍-獅子-水瓶:2034年07月16日(82)
 蠍-獅子- 魚:2034年08月13日(82)
 蠍-獅子-牡羊:2034年09月10日(82)
 蠍-獅子-牡牛:2034年10月08日(82)
 蠍-獅子-双子:2034年11月05日(82)
 蠍-獅子- 蟹:2034年12月03日(82)
 蠍-獅子-獅子:2034年12月31日(82)
 蠍- 蟹 2035年01月(82)~2035年12月(82)
 蠍- 蟹-双子:2035年01月28日(82)
 蠍- 蟹-牡牛:2035年02月24日(82)
 蠍- 蟹-牡羊:2035年03月24日(82)
 蠍- 蟹- 魚:2035年04月21日(82)
 蠍- 蟹-水瓶:2035年05月19日(83)
 蠍- 蟹-山羊:2035年06月16日(83)
 蠍- 蟹-射手:2035年07月14日(83)
 蠍- 蟹- 蠍:2035年08月11日(83)
 蠍- 蟹-天秤:2035年09月08日(83)
 蠍- 蟹-乙女:2035年10月06日(83)
 蠍- 蟹-獅子:2035年11月03日(83)
 蠍- 蟹- 蟹:2035年11月30日(83)
 蠍-双子 2035年12月(83)~2036年11月(83)
 蠍-双子-牡牛:2035年12月28日(83)
 蠍-双子-牡羊:2036年01月25日(83)
 蠍-双子- 魚:2036年02月22日(83)
 蠍-双子-水瓶:2036年03月21日(83)
 蠍-双子-山羊:2036年04月18日(83)
 蠍-双子-射手:2036年05月16日(84)
 蠍-双子- 蠍:2036年06月13日(84)
 蠍-双子-天秤:2036年07月11日(84)
 蠍-双子-乙女:2036年08月08日(84)
 蠍-双子-獅子:2036年09月04日(84)
 蠍-双子- 蟹:2036年10月02日(84)
 蠍-双子-双子:2036年10月30日(84)
 蠍-牡牛 2036年11月(84)~2037年10月(84)
 蠍-牡牛-牡羊:2036年11月27日(84)
 蠍-牡牛- 魚:2036年12月25日(84)
 蠍-牡牛-水瓶:2037年01月22日(84)
 蠍-牡牛-山羊:2037年02月19日(84)
 蠍-牡牛-射手:2037年03月19日(84)
 蠍-牡牛- 蠍:2037年04月16日(84)
 蠍-牡牛-天秤:2037年05月14日(85)
 蠍-牡牛-乙女:2037年06月10日(85)
 蠍-牡牛-獅子:2037年07月08日(85)
 蠍-牡牛- 蟹:2037年08月05日(85)
 蠍-牡牛-双子:2037年09月02日(85)
 蠍-牡牛-牡牛:2037年09月30日(85)
 蠍-牡羊 2037年10月(85)~2038年09月(85)
 蠍-牡羊-牡牛:2037年10月28日(85)
 蠍-牡羊-双子:2037年11月25日(85)
 蠍-牡羊- 蟹:2037年12月23日(85)
 蠍-牡羊-獅子:2038年01月20日(85)
 蠍-牡羊-乙女:2038年02月17日(85)
 蠍-牡羊-天秤:2038年03月16日(85)
 蠍-牡羊- 蠍:2038年04月13日(85)
 蠍-牡羊-射手:2038年05月11日(86)
 蠍-牡羊-山羊:2038年06月08日(86)
 蠍-牡羊-水瓶:2038年07月06日(86)
 蠍-牡羊- 魚:2038年08月03日(86)
 蠍-牡羊-牡羊:2038年08月31日(86)
 蠍- 魚 2038年09月(86)~2039年08月(86)
 蠍- 魚-牡羊:2038年09月28日(86)
 蠍- 魚-牡牛:2038年10月26日(86)
 蠍- 魚-双子:2038年11月23日(86)
 蠍- 魚- 蟹:2038年12月20日(86)
 蠍- 魚-獅子:2039年01月17日(86)
 蠍- 魚-乙女:2039年02月14日(86)
 蠍- 魚-天秤:2039年03月14日(86)
 蠍- 魚- 蠍:2039年04月11日(86)
 蠍- 魚-射手:2039年05月09日(87)
 蠍- 魚-山羊:2039年06月06日(87)
 蠍- 魚-水瓶:2039年07月04日(87)
 蠍- 魚- 魚:2039年08月01日(87)
 蠍-水瓶 2039年08月(87)~2040年07月(87)
 蠍-水瓶- 魚:2039年08月29日(87)
 蠍-水瓶-牡羊:2039年09月25日(87)
 蠍-水瓶-牡牛:2039年10月23日(87)
 蠍-水瓶-双子:2039年11月20日(87)
 蠍-水瓶- 蟹:2039年12月18日(87)
 蠍-水瓶-獅子:2040年01月15日(87)
 蠍-水瓶-乙女:2040年02月12日(87)
 蠍-水瓶-天秤:2040年03月11日(87)
 蠍-水瓶- 蠍:2040年04月08日(87)
 蠍-水瓶-射手:2040年05月06日(88)
 蠍-水瓶-山羊:2040年06月03日(88)
 蠍-水瓶-水瓶:2040年06月30日(88)
 蠍-山羊 2040年07月(88)~2041年06月(88)
 蠍-山羊-射手:2040年07月28日(88)
 蠍-山羊- 蠍:2040年08月25日(88)
 蠍-山羊-天秤:2040年09月22日(88)
 蠍-山羊-乙女:2040年10月20日(88)
 蠍-山羊-獅子:2040年11月17日(88)
 蠍-山羊- 蟹:2040年12月15日(88)
 蠍-山羊-双子:2041年01月12日(88)
 蠍-山羊-牡牛:2041年02月09日(88)
 蠍-山羊-牡羊:2041年03月09日(88)
 蠍-山羊- 魚:2041年04月05日(88)
 蠍-山羊-水瓶:2041年05月03日(89)
 蠍-山羊-山羊:2041年05月31日(89)
 蠍-射手 2041年06月(89)~2042年05月(89)
 蠍-射手- 蠍:2041年06月28日(89)
 蠍-射手-天秤:2041年07月26日(89)
 蠍-射手-乙女:2041年08月23日(89)
 蠍-射手-獅子:2041年09月20日(89)
 蠍-射手- 蟹:2041年10月18日(89)
 蠍-射手-双子:2041年11月15日(89)
 蠍-射手-牡牛:2041年12月13日(89)
 蠍-射手-牡羊:2042年01月09日(89)
 蠍-射手- 魚:2042年02月06日(89)
 蠍-射手-水瓶:2042年03月06日(89)
 蠍-射手-山羊:2042年04月03日(89)
 蠍-射手-射手:2042年05月01日(90)
 蠍- 蠍 2042年05月(90)~2043年04月(90)
 蠍- 蠍-天秤:2042年05月29日(90)
 蠍- 蠍-乙女:2042年06月26日(90)
 蠍- 蠍-獅子:2042年07月24日(90)
 蠍- 蠍- 蟹:2042年08月21日(90)
 蠍- 蠍-双子:2042年09月18日(90)
 蠍- 蠍-牡牛:2042年10月16日(90)
 蠍- 蠍-牡羊:2042年11月12日(90)
 蠍- 蠍- 魚:2042年12月10日(90)
 蠍- 蠍-水瓶:2043年01月07日(90)
 蠍- 蠍-山羊:2043年02月04日(90)
 蠍- 蠍-射手:2043年03月04日(90)
 蠍- 蠍- 蠍:2043年04月01日(90)
天秤:2043年04月(91)-2048年04月(96)】
天秤- 蠍 2043年04月(91)~2043年09月(91)
天秤- 蠍-天秤:2043年04月29日(91)
天秤- 蠍-乙女:2043年05月11日(91)
天秤- 蠍-獅子:2043年05月24日(91)
天秤- 蠍- 蟹:2043年06月06日(91)
天秤- 蠍-双子:2043年06月19日(91)
天秤- 蠍-牡牛:2043年07月01日(91)
天秤- 蠍-牡羊:2043年07月14日(91)
天秤- 蠍- 魚:2043年07月27日(91)
天秤- 蠍-水瓶:2043年08月08日(91)
天秤- 蠍-山羊:2043年08月21日(91)
天秤- 蠍-射手:2043年09月03日(91)
天秤- 蠍- 蠍:2043年09月15日(91)
天秤-射手 2043年09月(91)~2044年02月(91)
天秤-射手- 蠍:2043年09月28日(91)
天秤-射手-天秤:2043年10月11日(91)
天秤-射手-乙女:2043年10月23日(91)
天秤-射手-獅子:2043年11月05日(91)
天秤-射手- 蟹:2043年11月18日(91)
天秤-射手-双子:2043年11月30日(91)
天秤-射手-牡牛:2043年12月13日(91)
天秤-射手-牡羊:2043年12月26日(91)
天秤-射手- 魚:2044年01月07日(91)
天秤-射手-水瓶:2044年01月20日(91)
天秤-射手-山羊:2044年02月02日(91)
天秤-射手-射手:2044年02月15日(91)
天秤-山羊 2044年02月(91)~2044年07月(91)
天秤-山羊-射手:2044年02月27日(91)
天秤-山羊- 蠍:2044年03月11日(91)
天秤-山羊-天秤:2044年03月24日(91)
天秤-山羊-乙女:2044年04月05日(91)
天秤-山羊-獅子:2044年04月18日(91)
天秤-山羊- 蟹:2044年05月01日(92)
天秤-山羊-双子:2044年05月13日(92)
天秤-山羊-牡牛:2044年05月26日(92)
天秤-山羊-牡羊:2044年06月08日(92)
天秤-山羊- 魚:2044年06月20日(92)
天秤-山羊-水瓶:2044年07月03日(92)
天秤-山羊-山羊:2044年07月16日(92)
天秤-水瓶 2044年07月(92)~2044年12月(92)
天秤-水瓶- 魚:2044年07月28日(92)
天秤-水瓶-牡羊:2044年08月10日(92)
天秤-水瓶-牡牛:2044年08月23日(92)
天秤-水瓶-双子:2044年09月04日(92)
天秤-水瓶- 蟹:2044年09月17日(92)
天秤-水瓶-獅子:2044年09月30日(92)
天秤-水瓶-乙女:2044年10月12日(92)
天秤-水瓶-天秤:2044年10月25日(92)
天秤-水瓶- 蠍:2044年11月07日(92)
天秤-水瓶-射手:2044年11月20日(92)
天秤-水瓶-山羊:2044年12月02日(92)
天秤-水瓶-水瓶:2044年12月15日(92)
天秤- 魚 2044年12月(92)~2045年05月(92)
天秤- 魚-牡羊:2044年12月28日(92)
天秤- 魚-牡牛:2045年01月09日(92)
天秤- 魚-双子:2045年01月22日(92)
天秤- 魚- 蟹:2045年02月04日(92)
天秤- 魚-獅子:2045年02月16日(92)
天秤- 魚-乙女:2045年03月01日(92)
天秤- 魚-天秤:2045年03月14日(92)
天秤- 魚- 蠍:2045年03月26日(92)
天秤- 魚-射手:2045年04月08日(92)
天秤- 魚-山羊:2045年04月21日(92)
天秤- 魚-水瓶:2045年05月03日(93)
天秤- 魚- 魚:2045年05月16日(93)
天秤-牡羊 2045年05月(93)~2045年10月(93)
天秤-牡羊-牡牛:2045年05月29日(93)
天秤-牡羊-双子:2045年06月10日(93)
天秤-牡羊- 蟹:2045年06月23日(93)
天秤-牡羊-獅子:2045年07月06日(93)
天秤-牡羊-乙女:2045年07月18日(93)
天秤-牡羊-天秤:2045年07月31日(93)
天秤-牡羊- 蠍:2045年08月13日(93)
天秤-牡羊-射手:2045年08月26日(93)
天秤-牡羊-山羊:2045年09月07日(93)
天秤-牡羊-水瓶:2045年09月20日(93)
天秤-牡羊- 魚:2045年10月03日(93)
天秤-牡羊-牡羊:2045年10月15日(93)
天秤-牡牛 2045年10月(93)~2046年03月(93)
天秤-牡牛-牡羊:2045年10月28日(93)
天秤-牡牛- 魚:2045年11月10日(93)
天秤-牡牛-水瓶:2045年11月22日(93)
天秤-牡牛-山羊:2045年12月05日(93)
天秤-牡牛-射手:2045年12月18日(93)
天秤-牡牛- 蠍:2045年12月30日(93)
天秤-牡牛-天秤:2046年01月12日(93)
天秤-牡牛-乙女:2046年01月25日(93)
天秤-牡牛-獅子:2046年02月06日(93)
天秤-牡牛- 蟹:2046年02月19日(93)
天秤-牡牛-双子:2046年03月04日(93)
天秤-牡牛-牡牛:2046年03月16日(93)
天秤-双子 2046年03月(93)~2046年08月(93)
天秤-双子-牡牛:2046年03月29日(93)
天秤-双子-牡羊:2046年04月11日(93)
天秤-双子- 魚:2046年04月23日(93)
天秤-双子-水瓶:2046年05月06日(94)
天秤-双子-山羊:2046年05月19日(94)
天秤-双子-射手:2046年06月01日(94)
天秤-双子- 蠍:2046年06月13日(94)
天秤-双子-天秤:2046年06月26日(94)
天秤-双子-乙女:2046年07月09日(94)
天秤-双子-獅子:2046年07月21日(94)
天秤-双子- 蟹:2046年08月03日(94)
天秤-双子-双子:2046年08月16日(94)
天秤- 蟹 2046年08月(94)~2047年01月(94)
天秤- 蟹-双子:2046年08月28日(94)
天秤- 蟹-牡牛:2046年09月10日(94)
天秤- 蟹-牡羊:2046年09月23日(94)
天秤- 蟹- 魚:2046年10月05日(94)
天秤- 蟹-水瓶:2046年10月18日(94)
天秤- 蟹-山羊:2046年10月31日(94)
天秤- 蟹-射手:2046年11月12日(94)
天秤- 蟹- 蠍:2046年11月25日(94)
天秤- 蟹-天秤:2046年12月08日(94)
天秤- 蟹-乙女:2046年12月20日(94)
天秤- 蟹-獅子:2047年01月02日(94)
天秤- 蟹- 蟹:2047年01月15日(94)
天秤-獅子 2047年01月(94)~2047年06月(94)
天秤-獅子-乙女:2047年01月28日(94)
天秤-獅子-天秤:2047年02月09日(94)
天秤-獅子- 蠍:2047年02月22日(94)
天秤-獅子-射手:2047年03月07日(94)
天秤-獅子-山羊:2047年03月19日(94)
天秤-獅子-水瓶:2047年04月01日(94)
天秤-獅子- 魚:2047年04月14日(94)
天秤-獅子-牡羊:2047年04月26日(94)
天秤-獅子-牡牛:2047年05月09日(95)
天秤-獅子-双子:2047年05月22日(95)
天秤-獅子- 蟹:2047年06月03日(95)
天秤-獅子-獅子:2047年06月16日(95)
天秤-乙女 2047年06月(95)~2047年11月(95)
天秤-乙女-天秤:2047年06月29日(95)
天秤-乙女- 蠍:2047年07月11日(95)
天秤-乙女-射手:2047年07月24日(95)
天秤-乙女-山羊:2047年08月06日(95)
天秤-乙女-水瓶:2047年08月18日(95)
天秤-乙女- 魚:2047年08月31日(95)
天秤-乙女-牡羊:2047年09月13日(95)
天秤-乙女-牡牛:2047年09月25日(95)
天秤-乙女-双子:2047年10月08日(95)
天秤-乙女- 蟹:2047年10月21日(95)
天秤-乙女-獅子:2047年11月03日(95)
天秤-乙女-乙女:2047年11月15日(95)
天秤-天秤 2047年11月(95)~2048年04月(95)
天秤-天秤- 蠍:2047年11月28日(95)
天秤-天秤-射手:2047年12月11日(95)
天秤-天秤-山羊:2047年12月23日(95)
天秤-天秤-水瓶:2048年01月05日(95)
天秤-天秤- 魚:2048年01月18日(95)
天秤-天秤-牡羊:2048年01月30日(95)
天秤-天秤-牡牛:2048年02月12日(95)
天秤-天秤-双子:2048年02月25日(95)
天秤-天秤- 蟹:2048年03月08日(95)
天秤-天秤-獅子:2048年03月21日(95)
天秤-天秤-乙女:2048年04月03日(95)
天秤-天秤-天秤:2048年04月15日(95)
乙女:2048年04月(96)-2054年04月(102)】
乙女-天秤 2048年04月(96)~2048年10月(96)
乙女-天秤- 蠍:2048年04月28日(96)
乙女-天秤-射手:2048年05月13日(96)
乙女-天秤-山羊:2048年05月29日(96)
乙女-天秤-水瓶:2048年06月13日(96)
乙女-天秤- 魚:2048年06月28日(96)
乙女-天秤-牡羊:2048年07月13日(96)
乙女-天秤-牡牛:2048年07月28日(96)
乙女-天秤-双子:2048年08月13日(96)
乙女-天秤- 蟹:2048年08月28日(96)
乙女-天秤-獅子:2048年09月12日(96)
乙女-天秤-乙女:2048年09月27日(96)
乙女-天秤-天秤:2048年10月12日(96)
乙女- 蠍 2048年10月(96)~2049年04月(96)
乙女- 蠍-天秤:2048年10月28日(96)
乙女- 蠍-乙女:2048年11月12日(96)
乙女- 蠍-獅子:2048年11月27日(96)
乙女- 蠍- 蟹:2048年12月12日(96)
乙女- 蠍-双子:2048年12月28日(96)
乙女- 蠍-牡牛:2049年01月12日(96)
乙女- 蠍-牡羊:2049年01月27日(96)
乙女- 蠍- 魚:2049年02月11日(96)
乙女- 蠍-水瓶:2049年02月26日(96)
乙女- 蠍-山羊:2049年03月14日(96)
乙女- 蠍-射手:2049年03月29日(96)
乙女- 蠍- 蠍:2049年04月13日(96)
乙女-射手 2049年04月(97)~2049年10月(97)
乙女-射手- 蠍:2049年04月28日(97)
乙女-射手-天秤:2049年05月14日(97)
乙女-射手-乙女:2049年05月29日(97)
乙女-射手-獅子:2049年06月13日(97)
乙女-射手- 蟹:2049年06月28日(97)
乙女-射手-双子:2049年07月13日(97)
乙女-射手-牡牛:2049年07月29日(97)
乙女-射手-牡羊:2049年08月13日(97)
乙女-射手- 魚:2049年08月28日(97)
乙女-射手-水瓶:2049年09月12日(97)
乙女-射手-山羊:2049年09月28日(97)
乙女-射手-射手:2049年10月13日(97)
乙女-山羊 2049年10月(97)~2050年04月(97)
乙女-山羊-射手:2049年10月28日(97)
乙女-山羊- 蠍:2049年11月12日(97)
乙女-山羊-天秤:2049年11月27日(97)
乙女-山羊-乙女:2049年12月13日(97)
乙女-山羊-獅子:2049年12月28日(97)
乙女-山羊- 蟹:2050年01月12日(97)
乙女-山羊-双子:2050年01月27日(97)
乙女-山羊-牡牛:2050年02月11日(97)
乙女-山羊-牡羊:2050年02月27日(97)
乙女-山羊- 魚:2050年03月14日(97)
乙女-山羊-水瓶:2050年03月29日(97)
乙女-山羊-山羊:2050年04月13日(97)
乙女-水瓶 2050年04月(98)~2050年10月(98)
乙女-水瓶- 魚:2050年04月29日(98)
乙女-水瓶-牡羊:2050年05月14日(98)
乙女-水瓶-牡牛:2050年05月29日(98)
乙女-水瓶-双子:2050年06月13日(98)
乙女-水瓶- 蟹:2050年06月28日(98)
乙女-水瓶-獅子:2050年07月14日(98)
乙女-水瓶-乙女:2050年07月29日(98)
乙女-水瓶-天秤:2050年08月13日(98)
乙女-水瓶- 蠍:2050年08月28日(98)
乙女-水瓶-射手:2050年09月13日(98)
乙女-水瓶-山羊:2050年09月28日(98)
乙女-水瓶-水瓶:2050年10月13日(98)
乙女- 魚 2050年10月(98)~2051年04月(98)
乙女- 魚-牡羊:2050年10月28日(98)
乙女- 魚-牡牛:2050年11月12日(98)
乙女- 魚-双子:2050年11月28日(98)
乙女- 魚- 蟹:2050年12月13日(98)
乙女- 魚-獅子:2050年12月28日(98)
乙女- 魚-乙女:2051年01月12日(98)
乙女- 魚-天秤:2051年01月28日(98)
乙女- 魚- 蠍:2051年02月12日(98)
乙女- 魚-射手:2051年02月27日(98)
乙女- 魚-山羊:2051年03月14日(98)
乙女- 魚-水瓶:2051年03月29日(98)
乙女- 魚- 魚:2051年04月14日(98)
乙女-牡羊 2051年04月(99)~2051年10月(99)
乙女-牡羊-牡牛:2051年04月29日(99)
乙女-牡羊-双子:2051年05月14日(99)
乙女-牡羊- 蟹:2051年05月29日(99)
乙女-牡羊-獅子:2051年06月13日(99)
乙女-牡羊-乙女:2051年06月29日(99)
乙女-牡羊-天秤:2051年07月14日(99)
乙女-牡羊- 蠍:2051年07月29日(99)
乙女-牡羊-射手:2051年08月13日(99)
乙女-牡羊-山羊:2051年08月29日(99)
乙女-牡羊-水瓶:2051年09月13日(99)
乙女-牡羊- 魚:2051年09月28日(99)
乙女-牡羊-牡羊:2051年10月13日(99)
乙女-牡牛 2051年10月(99)~2052年04月(99)
乙女-牡牛-牡羊:2051年10月28日(99)
乙女-牡牛- 魚:2051年11月13日(99)
乙女-牡牛-水瓶:2051年11月28日(99)
乙女-牡牛-山羊:2051年12月13日(99)
乙女-牡牛-射手:2051年12月28日(99)
乙女-牡牛- 蠍:2052年01月13日(99)
乙女-牡牛-天秤:2052年01月28日(99)
乙女-牡牛-乙女:2052年02月12日(99)
乙女-牡牛-獅子:2052年02月27日(99)
乙女-牡牛- 蟹:2052年03月13日(99)
乙女-牡牛-双子:2052年03月29日(99)
乙女-牡牛-牡牛:2052年04月13日(99)
乙女-双子 2052年04月(100)~2052年10月(100)
乙女-双子-牡牛:2052年04月28日(100)
乙女-双子-牡羊:2052年05月13日(100)
乙女-双子- 魚:2052年05月29日(100)
乙女-双子-水瓶:2052年06月13日(100)
乙女-双子-山羊:2052年06月28日(100)
乙女-双子-射手:2052年07月13日(100)
乙女-双子- 蠍:2052年07月28日(100)
乙女-双子-天秤:2052年08月13日(100)
乙女-双子-乙女:2052年08月28日(100)
乙女-双子-獅子:2052年09月12日(100)
乙女-双子- 蟹:2052年09月27日(100)
乙女-双子-双子:2052年10月12日(100)
乙女- 蟹 2052年10月(100)~2053年04月(100)
乙女- 蟹-双子:2052年10月28日(100)
乙女- 蟹-牡牛:2052年11月12日(100)
乙女- 蟹-牡羊:2052年11月27日(100)
乙女- 蟹- 魚:2052年12月12日(100)
乙女- 蟹-水瓶:2052年12月28日(100)
乙女- 蟹-山羊:2053年01月12日(100)
乙女- 蟹-射手:2053年01月27日(100)
乙女- 蟹- 蠍:2053年02月11日(100)
乙女- 蟹-天秤:2053年02月26日(100)
乙女- 蟹-乙女:2053年03月14日(100)
乙女- 蟹-獅子:2053年03月29日(100)
乙女- 蟹- 蟹:2053年04月13日(100)
乙女-獅子 2053年04月(101)~2053年10月(101)
乙女-獅子-乙女:2053年04月28日(101)
乙女-獅子-天秤:2053年05月14日(101)
乙女-獅子- 蠍:2053年05月29日(101)
乙女-獅子-射手:2053年06月13日(101)
乙女-獅子-山羊:2053年06月28日(101)
乙女-獅子-水瓶:2053年07月13日(101)
乙女-獅子- 魚:2053年07月29日(101)
乙女-獅子-牡羊:2053年08月13日(101)
乙女-獅子-牡牛:2053年08月28日(101)
乙女-獅子-双子:2053年09月12日(101)
乙女-獅子- 蟹:2053年09月28日(101)
乙女-獅子-獅子:2053年10月13日(101)
乙女-乙女 2053年10月(101)~
乙女-乙女-天秤:2053年10月28日(101)
乙女-乙女- 蠍:2053年11月12日(101)
乙女-乙女-射手:2053年11月27日(101)
乙女-乙女-山羊:2053年12月13日(101)
乙女-乙女-水瓶:2053年12月28日(101)
乙女-乙女- 魚:2054年01月12日(101)
乙女-乙女-牡羊:2054年01月27日(101)
乙女-乙女-牡牛:2054年02月11日(101)
乙女-乙女-双子:2054年02月27日(101)
乙女-乙女- 蟹:2054年03月14日(101)
乙女-乙女-獅子:2054年03月29日(101)
乙女-乙女-乙女:2054年04月13日(101)