Jyotish-ONE 出生情報入力

【政治家55:Golder MeirさんのJyotishチャート】

4

Ma 10:41 MK
5牡羊

MeR 17:39 BK
Su 20:02 AK
6牡牛

Ve 9:05 PK
7双子

Ke 27:52
3水瓶

D1 Rashi chart

政治家55:Golder Meirさん

1898年5月3日 0時0分27秒
50N25'59 30E30'59
timezone:UTC+2.0344444444444445
Kiev,UKRAIN
Su-Me-Me (今:--)
Lahiri -22:26:28
8

2山羊

9獅子

1射手

Asc 16:32
Ra 27:52
12

SaR 18:27 AmK
11天秤

10乙女

Mo 5:16 DK
JuR 8:48 GK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

SaR
12

Asc
1

Ve
2

3

Ke
11
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


23:33:55
~ 00:13:31

Ma
4

10

MeR
Ra
5

Su
9

8

7

Mo
JuR
6

Ke
10

11

SaR
12

Asc
Ma
1

9
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


23:54:23
~ 00:22:35

2

8

Ve
3

JuR
7

6

Su
MeR
5

Mo
Ra
4

Asc
1

Mo
2

JuR
3

Ra
4

12
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


23:45:46
~ 00:02:44

5

Ve
11

Su
MeR
6

Ke
10

Ma
9

8

SaR
7

Ke
11

Ve
12

Asc
1

Mo
2

Ma
10
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


23:54:23
~ 00:06:01

JuR
3

SaR
9

4

8

7

Su
6

MeR
Ra
5

10

11

Ke
12

Asc
SaR
1

9
D12 chart
Dwadasamsa
両親


23:54:23
~ 00:04:06

Ma
2

8

Ve
3

Su
JuR
7

Mo
MeR
Ra
6

5

4

8

JuR
9

Ma
SaR
10

11

Su
Mo
Ra
Ke
7
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


23:54:23
~ 00:01:42

12

MeR
6

Asc
1

Ve
5

4

3

2

MeR
Ma
9

10

Su
11

Ve
12

Ra
Ke
8
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


00:00:15
~ 00:06:01

Asc
1

JuR
7

2

SaR
6

Mo
5

4

3

Ma
7

8

9

Ra
Ke
10

Ve
JuR
6
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


23:59:17
~ 00:04:06

11

5

12

Su
4

Mo
3

MeR
2

Asc
SaR
1

SaR
4

5

6

Su
7

3
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


23:33:55
~ 00:06:01

8

2

9

Asc
MeR
1

12

Ra
Ke
11

Mo
Ve
Ma
JuR
10

MeR
7

8

9

10

JuR
6
D60 chart
Shashtyamsa
全て


00:00:15
~ 00:02:11

Mo
Ra
11

Ke
5

Su
12

Ma
4

Ve
SaR
3

2

Asc
1
Asc 射手16:32 1室 速度0:00 P.Ashadha(Ve)
Su 牡羊20:02 5室9L AK速度0:58 Bharani(Ve) MB0:02
Mo 乙女5:16 10室8L DK速度13:35 U.Phalgunī(Su)
MeR 牡羊17:39 5室7L 10L BK速度-0:39逆行 Bharani(Ve)
Ve 牡牛9:05 6室6L 11L PK速度1:13 Krittika(Su)
Ma 10:41 4室5L 12L MK速度0:46 U.Bhadrapada(Sa)
JuR 乙女8:48 10室1L 4L GK速度-0:05逆行 U.Phalgunī(Su)
SaR 18:27 12室2L 3L AmK速度-0:04逆行 Jyeshtha(Me) MB0:27
Ra 射手27:52 1室 速度-0:08 U.Ashadha(Su)
Ke 双子27:52 7室 速度-0:08 Punarvasu(Ju)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Su 1894年06月(-4)-1900年06月(2)】
Su-Me期 1898年04月(-1)~1899年02月(0)
Su-Me-Me:1898年04月06日(-1)
Su-Me-Ke:1898年05月20日(0)
Su-Me-Ve:1898年06月08日(0)
Su-Me-Su:1898年07月29日(0)
Su-Me-Mo:1898年08月14日(0)
Su-Me-Ma:1898年09月09日(0)
Su-Me-Ra:1898年09月27日(0)
Su-Me-Ju:1898年11月12日(0)
Su-Me-Sa:1898年12月24日(0)
Su-Ke期 1899年02月(0)~1899年06月(1)
Su-Ke-Ke:1899年02月11日(0)
Su-Ke-Ve:1899年02月18日(0)
Su-Ke-Su:1899年03月12日(0)
Su-Ke-Mo:1899年03月18日(0)
Su-Ke-Ma:1899年03月29日(0)
Su-Ke-Ra:1899年04月05日(0)
Su-Ke-Ju:1899年04月24日(0)
Su-Ke-Sa:1899年05月11日(1)
Su-Ke-Me:1899年06月01日(1)
Su-Ve期 1899年06月(1)~1900年06月(2)
Su-Ve-Ve:1899年06月19日(1)
Su-Ve-Su:1899年08月19日(1)
Su-Ve-Mo:1899年09月06日(1)
Su-Ve-Ma:1899年10月06日(1)
Su-Ve-Ra:1899年10月28日(1)
Su-Ve-Ju:1899年12月21日(1)
Su-Ve-Sa:1900年02月08日(1)
Su-Ve-Me:1900年04月07日(1)
Su-Ve-Ke:1900年05月29日(2)
Mo 1900年06月(2)-1910年06月(12)】
Mo-Mo期 1900年06月(2)~1901年04月(2)
Mo-Mo-Mo:1900年06月19日(2)
Mo-Mo-Ma:1900年07月14日(2)
Mo-Mo-Ra:1900年08月01日(2)
Mo-Mo-Ju:1900年09月16日(2)
Mo-Mo-Sa:1900年10月26日(2)
Mo-Mo-Me:1900年12月14日(2)
Mo-Mo-Ke:1901年01月26日(2)
Mo-Mo-Ve:1901年02月12日(2)
Mo-Mo-Su:1901年04月04日(2)
Mo-Ma期 1901年04月(2)~1901年11月(3)
Mo-Ma-Ma:1901年04月19日(2)
Mo-Ma-Ra:1901年05月02日(2)
Mo-Ma-Ju:1901年06月03日(3)
Mo-Ma-Sa:1901年07月01日(3)
Mo-Ma-Me:1901年08月04日(3)
Mo-Ma-Ke:1901年09月03日(3)
Mo-Ma-Ve:1901年09月15日(3)
Mo-Ma-Su:1901年10月21日(3)
Mo-Ma-Mo:1901年11月01日(3)
Mo-Ra期 1901年11月(3)~1903年05月(5)
Mo-Ra-Ra:1901年11月18日(3)
Mo-Ra-Ju:1902年02月09日(3)
Mo-Ra-Sa:1902年04月23日(3)
Mo-Ra-Me:1902年07月18日(4)
Mo-Ra-Ke:1902年10月04日(4)
Mo-Ra-Ve:1902年11月05日(4)
Mo-Ra-Su:1903年02月04日(4)
Mo-Ra-Mo:1903年03月04日(4)
Mo-Ra-Ma:1903年04月18日(4)
Mo-Ju期 1903年05月(5)~1904年09月(6)
Mo-Ju-Ju:1903年05月20日(5)
Mo-Ju-Sa:1903年07月24日(5)
Mo-Ju-Me:1903年10月09日(5)
Mo-Ju-Ke:1903年12月17日(5)
Mo-Ju-Ve:1904年01月15日(5)
Mo-Ju-Su:1904年04月05日(5)
Mo-Ju-Mo:1904年04月29日(5)
Mo-Ju-Ma:1904年06月09日(6)
Mo-Ju-Ra:1904年07月07日(6)
Mo-Sa期 1904年09月(6)~1906年04月(7)
Mo-Sa-Sa:1904年09月18日(6)
Mo-Sa-Me:1904年12月19日(6)
Mo-Sa-Ke:1905年03月11日(6)
Mo-Sa-Ve:1905年04月14日(6)
Mo-Sa-Su:1905年07月19日(7)
Mo-Sa-Mo:1905年08月17日(7)
Mo-Sa-Ma:1905年10月04日(7)
Mo-Sa-Ra:1905年11月07日(7)
Mo-Sa-Ju:1906年02月01日(7)
Mo-Me期 1906年04月(7)~1907年09月(9)
Mo-Me-Me:1906年04月20日(7)
Mo-Me-Ke:1906年07月02日(8)
Mo-Me-Ve:1906年08月01日(8)
Mo-Me-Su:1906年10月26日(8)
Mo-Me-Mo:1906年11月21日(8)
Mo-Me-Ma:1907年01月03日(8)
Mo-Me-Ra:1907年02月02日(8)
Mo-Me-Ju:1907年04月21日(8)
Mo-Me-Sa:1907年06月29日(9)
Mo-Ke期 1907年09月(9)~1908年04月(9)
Mo-Ke-Ke:1907年09月19日(9)
Mo-Ke-Ve:1907年10月01日(9)
Mo-Ke-Su:1907年11月06日(9)
Mo-Ke-Mo:1907年11月17日(9)
Mo-Ke-Ma:1907年12月04日(9)
Mo-Ke-Ra:1907年12月17日(9)
Mo-Ke-Ju:1908年01月18日(9)
Mo-Ke-Sa:1908年02月15日(9)
Mo-Ke-Me:1908年03月20日(9)
Mo-Ve期 1908年04月(9)~1909年12月(11)
Mo-Ve-Ve:1908年04月19日(9)
Mo-Ve-Su:1908年07月30日(10)
Mo-Ve-Mo:1908年08月29日(10)
Mo-Ve-Ma:1908年10月19日(10)
Mo-Ve-Ra:1908年11月23日(10)
Mo-Ve-Ju:1909年02月23日(10)
Mo-Ve-Sa:1909年05月15日(11)
Mo-Ve-Me:1909年08月19日(11)
Mo-Ve-Ke:1909年11月13日(11)
Mo-Su期 1909年12月(11)~1910年06月(12)
Mo-Su-Su:1909年12月19日(11)
Mo-Su-Mo:1909年12月28日(11)
Mo-Su-Ma:1910年01月12日(11)
Mo-Su-Ra:1910年01月23日(11)
Mo-Su-Ju:1910年02月19日(11)
Mo-Su-Sa:1910年03月16日(11)
Mo-Su-Me:1910年04月14日(11)
Mo-Su-Ke:1910年05月09日(12)
Mo-Su-Ve:1910年05月20日(12)
Ma 1910年06月(12)-1917年06月(19)】
Ma-Ma期 1910年06月(12)~1910年11月(12)
Ma-Ma-Ma:1910年06月19日(12)
Ma-Ma-Ra:1910年06月28日(12)
Ma-Ma-Ju:1910年07月21日(12)
Ma-Ma-Sa:1910年08月09日(12)
Ma-Ma-Me:1910年09月02日(12)
Ma-Ma-Ke:1910年09月23日(12)
Ma-Ma-Ve:1910年10月02日(12)
Ma-Ma-Su:1910年10月27日(12)
Ma-Ma-Mo:1910年11月03日(12)
Ma-Ra期 1910年11月(12)~1911年12月(13)
Ma-Ra-Ra:1910年11月16日(12)
Ma-Ra-Ju:1911年01月12日(12)
Ma-Ra-Sa:1911年03月04日(12)
Ma-Ra-Me:1911年05月04日(13)
Ma-Ra-Ke:1911年06月27日(13)
Ma-Ra-Ve:1911年07月20日(13)
Ma-Ra-Su:1911年09月22日(13)
Ma-Ra-Mo:1911年10月11日(13)
Ma-Ra-Ma:1911年11月12日(13)
Ma-Ju期 1911年12月(13)~1912年11月(14)
Ma-Ju-Ju:1911年12月04日(13)
Ma-Ju-Sa:1912年01月19日(13)
Ma-Ju-Me:1912年03月13日(13)
Ma-Ju-Ke:1912年04月30日(13)
Ma-Ju-Ve:1912年05月20日(14)
Ma-Ju-Su:1912年07月16日(14)
Ma-Ju-Mo:1912年08月02日(14)
Ma-Ju-Ma:1912年08月30日(14)
Ma-Ju-Ra:1912年09月19日(14)
Ma-Sa期 1912年11月(14)~1913年12月(15)
Ma-Sa-Sa:1912年11月09日(14)
Ma-Sa-Me:1913年01月12日(14)
Ma-Sa-Ke:1913年03月10日(14)
Ma-Sa-Ve:1913年04月03日(14)
Ma-Sa-Su:1913年06月10日(15)
Ma-Sa-Mo:1913年06月30日(15)
Ma-Sa-Ma:1913年08月03日(15)
Ma-Sa-Ra:1913年08月26日(15)
Ma-Sa-Ju:1913年10月26日(15)
Ma-Me期 1913年12月(15)~1914年12月(16)
Ma-Me-Me:1913年12月19日(15)
Ma-Me-Ke:1914年02月08日(15)
Ma-Me-Ve:1914年03月01日(15)
Ma-Me-Su:1914年05月01日(15)
Ma-Me-Mo:1914年05月19日(16)
Ma-Me-Ma:1914年06月18日(16)
Ma-Me-Ra:1914年07月09日(16)
Ma-Me-Ju:1914年09月01日(16)
Ma-Me-Sa:1914年10月20日(16)
Ma-Ke期 1914年12月(16)~1915年05月(17)
Ma-Ke-Ke:1914年12月16日(16)
Ma-Ke-Ve:1914年12月25日(16)
Ma-Ke-Su:1915年01月19日(16)
Ma-Ke-Mo:1915年01月26日(16)
Ma-Ke-Ma:1915年02月07日(16)
Ma-Ke-Ra:1915年02月16日(16)
Ma-Ke-Ju:1915年03月11日(16)
Ma-Ke-Sa:1915年03月30日(16)
Ma-Ke-Me:1915年04月23日(16)
Ma-Ve期 1915年05月(17)~1916年07月(18)
Ma-Ve-Ve:1915年05月14日(17)
Ma-Ve-Su:1915年07月24日(17)
Ma-Ve-Mo:1915年08月15日(17)
Ma-Ve-Ma:1915年09月19日(17)
Ma-Ve-Ra:1915年10月14日(17)
Ma-Ve-Ju:1915年12月17日(17)
Ma-Ve-Sa:1916年02月12日(17)
Ma-Ve-Me:1916年04月19日(17)
Ma-Ve-Ke:1916年06月18日(18)
Ma-Su期 1916年07月(18)~1916年11月(18)
Ma-Su-Su:1916年07月13日(18)
Ma-Su-Mo:1916年07月20日(18)
Ma-Su-Ma:1916年07月30日(18)
Ma-Su-Ra:1916年08月07日(18)
Ma-Su-Ju:1916年08月26日(18)
Ma-Su-Sa:1916年09月12日(18)
Ma-Su-Me:1916年10月02日(18)
Ma-Su-Ke:1916年10月20日(18)
Ma-Su-Ve:1916年10月28日(18)
Ma-Mo期 1916年11月(18)~1917年06月(19)
Ma-Mo-Mo:1916年11月18日(18)
Ma-Mo-Ma:1916年12月06日(18)
Ma-Mo-Ra:1916年12月18日(18)
Ma-Mo-Ju:1917年01月19日(18)
Ma-Mo-Sa:1917年02月17日(18)
Ma-Mo-Me:1917年03月22日(18)
Ma-Mo-Ke:1917年04月22日(18)
Ma-Mo-Ve:1917年05月04日(19)
Ma-Mo-Su:1917年06月09日(19)
Ra 1917年06月(19)-1935年06月(37)】
Ra-Ra期 1917年06月(19)~1920年03月(21)
Ra-Ra-Ra:1917年06月19日(19)
Ra-Ra-Ju:1917年11月14日(19)
Ra-Ra-Sa:1918年03月26日(19)
Ra-Ra-Me:1918年08月29日(20)
Ra-Ra-Ke:1919年01月15日(20)
Ra-Ra-Ve:1919年03月14日(20)
Ra-Ra-Su:1919年08月25日(21)
Ra-Ra-Mo:1919年10月14日(21)
Ra-Ra-Ma:1920年01月04日(21)
Ra-Ju期 1920年03月(21)~1922年07月(24)
Ra-Ju-Ju:1920年03月01日(21)
Ra-Ju-Sa:1920年06月26日(22)
Ra-Ju-Me:1920年11月12日(22)
Ra-Ju-Ke:1921年03月16日(22)
Ra-Ju-Ve:1921年05月06日(23)
Ra-Ju-Su:1921年09月29日(23)
Ra-Ju-Mo:1921年11月12日(23)
Ra-Ju-Ma:1922年01月24日(23)
Ra-Ju-Ra:1922年03月17日(23)
Ra-Sa期 1922年07月(24)~1925年06月(27)
Ra-Sa-Sa:1922年07月26日(24)
Ra-Sa-Me:1923年01月07日(24)
Ra-Sa-Ke:1923年06月03日(25)
Ra-Sa-Ve:1923年08月03日(25)
Ra-Sa-Su:1924年01月24日(25)
Ra-Sa-Mo:1924年03月16日(25)
Ra-Sa-Ma:1924年06月10日(26)
Ra-Sa-Ra:1924年08月10日(26)
Ra-Sa-Ju:1925年01月13日(26)
Ra-Me期 1925年06月(27)~1927年12月(29)
Ra-Me-Me:1925年06月01日(27)
Ra-Me-Ke:1925年10月11日(27)
Ra-Me-Ve:1925年12月04日(27)
Ra-Me-Su:1926年05月08日(28)
Ra-Me-Mo:1926年06月24日(28)
Ra-Me-Ma:1926年09月10日(28)
Ra-Me-Ra:1926年11月03日(28)
Ra-Me-Ju:1927年03月23日(28)
Ra-Me-Sa:1927年07月25日(29)
Ra-Ke期 1927年12月(29)~1929年01月(30)
Ra-Ke-Ke:1927年12月19日(29)
Ra-Ke-Ve:1928年01月11日(29)
Ra-Ke-Su:1928年03月15日(29)
Ra-Ke-Mo:1928年04月03日(29)
Ra-Ke-Ma:1928年05月05日(30)
Ra-Ke-Ra:1928年05月27日(30)
Ra-Ke-Ju:1928年07月24日(30)
Ra-Ke-Sa:1928年09月13日(30)
Ra-Ke-Me:1928年11月13日(30)
Ra-Ve期 1929年01月(30)~1932年01月(33)
Ra-Ve-Ve:1929年01月06日(30)
Ra-Ve-Su:1929年07月07日(31)
Ra-Ve-Mo:1929年08月31日(31)
Ra-Ve-Ma:1929年12月01日(31)
Ra-Ve-Ra:1930年02月03日(31)
Ra-Ve-Ju:1930年07月17日(32)
Ra-Ve-Sa:1930年12月10日(32)
Ra-Ve-Me:1931年06月01日(33)
Ra-Ve-Ke:1931年11月04日(33)
Ra-Su期 1932年01月(33)~1932年11月(34)
Ra-Su-Su:1932年01月07日(33)
Ra-Su-Mo:1932年01月23日(33)
Ra-Su-Ma:1932年02月19日(33)
Ra-Su-Ra:1932年03月10日(33)
Ra-Su-Ju:1932年04月28日(33)
Ra-Su-Sa:1932年06月11日(34)
Ra-Su-Me:1932年08月02日(34)
Ra-Su-Ke:1932年09月17日(34)
Ra-Su-Ve:1932年10月07日(34)
Ra-Mo期 1932年11月(34)~1934年06月(36)
Ra-Mo-Mo:1932年11月30日(34)
Ra-Mo-Ma:1933年01月15日(34)
Ra-Mo-Ra:1933年02月16日(34)
Ra-Mo-Ju:1933年05月09日(35)
Ra-Mo-Sa:1933年07月21日(35)
Ra-Mo-Me:1933年10月16日(35)
Ra-Mo-Ke:1934年01月02日(35)
Ra-Mo-Ve:1934年02月03日(35)
Ra-Mo-Su:1934年05月05日(36)
Ra-Ma期 1934年06月(36)~1935年06月(37)
Ra-Ma-Ma:1934年06月01日(36)
Ra-Ma-Ra:1934年06月24日(36)
Ra-Ma-Ju:1934年08月20日(36)
Ra-Ma-Sa:1934年10月10日(36)
Ra-Ma-Me:1934年12月10日(36)
Ra-Ma-Ke:1935年02月02日(36)
Ra-Ma-Ve:1935年02月25日(36)
Ra-Ma-Su:1935年04月30日(36)
Ra-Ma-Mo:1935年05月19日(37)
Ju 1935年06月(37)-1951年06月(53)】
Ju-Ju期 1935年06月(37)~1937年08月(39)
Ju-Ju-Ju:1935年06月20日(37)
Ju-Ju-Sa:1935年10月02日(37)
Ju-Ju-Me:1936年02月02日(37)
Ju-Ju-Ke:1936年05月22日(38)
Ju-Ju-Ve:1936年07月07日(38)
Ju-Ju-Su:1936年11月14日(38)
Ju-Ju-Mo:1936年12月23日(38)
Ju-Ju-Ma:1937年02月26日(38)
Ju-Ju-Ra:1937年04月12日(38)
Ju-Sa期 1937年08月(39)~1940年02月(41)
Ju-Sa-Sa:1937年08月07日(39)
Ju-Sa-Me:1937年12月31日(39)
Ju-Sa-Ke:1938年05月12日(40)
Ju-Sa-Ve:1938年07月04日(40)
Ju-Sa-Su:1938年12月06日(40)
Ju-Sa-Mo:1939年01月21日(40)
Ju-Sa-Ma:1939年04月08日(40)
Ju-Sa-Ra:1939年06月01日(41)
Ju-Sa-Ju:1939年10月18日(41)
Ju-Me期 1940年02月(41)~1942年05月(44)
Ju-Me-Me:1940年02月18日(41)
Ju-Me-Ke:1940年06月15日(42)
Ju-Me-Ve:1940年08月02日(42)
Ju-Me-Su:1940年12月18日(42)
Ju-Me-Mo:1941年01月28日(42)
Ju-Me-Ma:1941年04月07日(42)
Ju-Me-Ra:1941年05月25日(43)
Ju-Me-Ju:1941年09月27日(43)
Ju-Me-Sa:1942年01月15日(43)
Ju-Ke期 1942年05月(44)~1943年05月(44)
Ju-Ke-Ke:1942年05月26日(44)
Ju-Ke-Ve:1942年06月15日(44)
Ju-Ke-Su:1942年08月11日(44)
Ju-Ke-Mo:1942年08月28日(44)
Ju-Ke-Ma:1942年09月25日(44)
Ju-Ke-Ra:1942年10月15日(44)
Ju-Ke-Ju:1942年12月05日(44)
Ju-Ke-Sa:1943年01月20日(44)
Ju-Ke-Me:1943年03月15日(44)
Ju-Ve期 1943年05月(44)~1945年12月(47)
Ju-Ve-Ve:1943年05月02日(44)
Ju-Ve-Su:1943年10月11日(45)
Ju-Ve-Mo:1943年11月29日(45)
Ju-Ve-Ma:1944年02月18日(45)
Ju-Ve-Ra:1944年04月15日(45)
Ju-Ve-Ju:1944年09月08日(46)
Ju-Ve-Sa:1945年01月16日(46)
Ju-Ve-Me:1945年06月19日(47)
Ju-Ve-Ke:1945年11月04日(47)
Ju-Su期 1945年12月(47)~1946年10月(48)
Ju-Su-Su:1945年12月31日(47)
Ju-Su-Mo:1946年01月15日(47)
Ju-Su-Ma:1946年02月08日(47)
Ju-Su-Ra:1946年02月25日(47)
Ju-Su-Ju:1946年04月10日(47)
Ju-Su-Sa:1946年05月19日(48)
Ju-Su-Me:1946年07月04日(48)
Ju-Su-Ke:1946年08月14日(48)
Ju-Su-Ve:1946年09月01日(48)
Ju-Mo期 1946年10月(48)~1948年02月(49)
Ju-Mo-Mo:1946年10月19日(48)
Ju-Mo-Ma:1946年11月29日(48)
Ju-Mo-Ra:1946年12月27日(48)
Ju-Mo-Ju:1947年03月10日(48)
Ju-Mo-Sa:1947年05月14日(49)
Ju-Mo-Me:1947年07月30日(49)
Ju-Mo-Ke:1947年10月07日(49)
Ju-Mo-Ve:1947年11月05日(49)
Ju-Mo-Su:1948年01月25日(49)
Ju-Ma期 1948年02月(49)~1949年01月(50)
Ju-Ma-Ma:1948年02月18日(49)
Ju-Ma-Ra:1948年03月09日(49)
Ju-Ma-Ju:1948年04月29日(49)
Ju-Ma-Sa:1948年06月14日(50)
Ju-Ma-Me:1948年08月07日(50)
Ju-Ma-Ke:1948年09月24日(50)
Ju-Ma-Ve:1948年10月14日(50)
Ju-Ma-Su:1948年12月10日(50)
Ju-Ma-Mo:1948年12月27日(50)
Ju-Ra期 1949年01月(50)~1951年06月(53)
Ju-Ra-Ra:1949年01月24日(50)
Ju-Ra-Ju:1949年06月05日(51)
Ju-Ra-Sa:1949年09月29日(51)
Ju-Ra-Me:1950年02月15日(51)
Ju-Ra-Ke:1950年06月20日(52)
Ju-Ra-Ve:1950年08月10日(52)
Ju-Ra-Su:1951年01月03日(52)
Ju-Ra-Mo:1951年02月16日(52)
Ju-Ra-Ma:1951年04月30日(52)
Sa 1951年06月(53)-1970年06月(72)】
Sa-Sa期 1951年06月(53)~1954年06月(56)
Sa-Sa-Sa:1951年06月20日(53)
Sa-Sa-Me:1951年12月11日(53)
Sa-Sa-Ke:1952年05月14日(54)
Sa-Sa-Ve:1952年07月17日(54)
Sa-Sa-Su:1953年01月17日(54)
Sa-Sa-Mo:1953年03月13日(54)
Sa-Sa-Ma:1953年06月12日(55)
Sa-Sa-Ra:1953年08月15日(55)
Sa-Sa-Ju:1954年01月27日(55)
Sa-Me期 1954年06月(56)~1957年03月(58)
Sa-Me-Me:1954年06月23日(56)
Sa-Me-Ke:1954年11月09日(56)
Sa-Me-Ve:1955年01月05日(56)
Sa-Me-Su:1955年06月18日(57)
Sa-Me-Mo:1955年08月06日(57)
Sa-Me-Ma:1955年10月27日(57)
Sa-Me-Ra:1955年12月23日(57)
Sa-Me-Ju:1956年05月19日(58)
Sa-Me-Sa:1956年09月27日(58)
Sa-Ke期 1957年03月(58)~1958年04月(59)
Sa-Ke-Ke:1957年03月02日(58)
Sa-Ke-Ve:1957年03月25日(58)
Sa-Ke-Su:1957年06月01日(59)
Sa-Ke-Mo:1957年06月21日(59)
Sa-Ke-Ma:1957年07月25日(59)
Sa-Ke-Ra:1957年08月17日(59)
Sa-Ke-Ju:1957年10月17日(59)
Sa-Ke-Sa:1957年12月10日(59)
Sa-Ke-Me:1958年02月12日(59)
Sa-Ve期 1958年04月(59)~1961年06月(63)
Sa-Ve-Ve:1958年04月10日(59)
Sa-Ve-Su:1958年10月20日(60)
Sa-Ve-Mo:1958年12月17日(60)
Sa-Ve-Ma:1959年03月23日(60)
Sa-Ve-Ra:1959年05月30日(61)
Sa-Ve-Ju:1959年11月19日(61)
Sa-Ve-Sa:1960年04月22日(61)
Sa-Ve-Me:1960年10月22日(62)
Sa-Ve-Ke:1961年04月04日(62)
Sa-Su期 1961年06月(63)~1962年05月(64)
Sa-Su-Su:1961年06月10日(63)
Sa-Su-Mo:1961年06月27日(63)
Sa-Su-Ma:1961年07月26日(63)
Sa-Su-Ra:1961年08月16日(63)
Sa-Su-Ju:1961年10月07日(63)
Sa-Su-Sa:1961年11月22日(63)
Sa-Su-Me:1962年01月16日(63)
Sa-Su-Ke:1962年03月06日(63)
Sa-Su-Ve:1962年03月26日(63)
Sa-Mo期 1962年05月(64)~1963年12月(65)
Sa-Mo-Mo:1962年05月23日(64)
Sa-Mo-Ma:1962年07月10日(64)
Sa-Mo-Ra:1962年08月13日(64)
Sa-Mo-Ju:1962年11月08日(64)
Sa-Mo-Sa:1963年01月24日(64)
Sa-Mo-Me:1963年04月25日(64)
Sa-Mo-Ke:1963年07月16日(65)
Sa-Mo-Ve:1963年08月19日(65)
Sa-Mo-Su:1963年11月23日(65)
Sa-Ma期 1963年12月(65)~1965年01月(66)
Sa-Ma-Ma:1963年12月22日(65)
Sa-Ma-Ra:1964年01月15日(65)
Sa-Ma-Ju:1964年03月16日(65)
Sa-Ma-Sa:1964年05月09日(66)
Sa-Ma-Me:1964年07月12日(66)
Sa-Ma-Ke:1964年09月07日(66)
Sa-Ma-Ve:1964年10月01日(66)
Sa-Ma-Su:1964年12月07日(66)
Sa-Ma-Mo:1964年12月27日(66)
Sa-Ra期 1965年01月(66)~1967年12月(69)
Sa-Ra-Ra:1965年01月30日(66)
Sa-Ra-Ju:1965年07月05日(67)
Sa-Ra-Sa:1965年11月21日(67)
Sa-Ra-Me:1966年05月05日(68)
Sa-Ra-Ke:1966年09月29日(68)
Sa-Ra-Ve:1966年11月29日(68)
Sa-Ra-Su:1967年05月22日(69)
Sa-Ra-Mo:1967年07月13日(69)
Sa-Ra-Ma:1967年10月07日(69)
Sa-Ju期 1967年12月(69)~1970年06月(72)
Sa-Ju-Ju:1967年12月07日(69)
Sa-Ju-Sa:1968年04月09日(69)
Sa-Ju-Me:1968年09月02日(70)
Sa-Ju-Ke:1969年01月11日(70)
Sa-Ju-Ve:1969年03月06日(70)
Sa-Ju-Su:1969年08月07日(71)
Sa-Ju-Mo:1969年09月23日(71)
Sa-Ju-Ma:1969年12月09日(71)
Sa-Ju-Ra:1970年02月01日(71)
Me 1970年06月(72)-1987年06月(89)】
Me-Me期 1970年06月(72)~1972年11月(74)
Me-Me-Me:1970年06月19日(72)
Me-Me-Ke:1970年10月22日(72)
Me-Me-Ve:1970年12月12日(72)
Me-Me-Su:1971年05月08日(73)
Me-Me-Mo:1971年06月21日(73)
Me-Me-Ma:1971年09月02日(73)
Me-Me-Ra:1971年10月24日(73)
Me-Me-Ju:1972年03月04日(73)
Me-Me-Sa:1972年06月29日(74)
Me-Ke期 1972年11月(74)~1973年11月(75)
Me-Ke-Ke:1972年11月15日(74)
Me-Ke-Ve:1972年12月06日(74)
Me-Ke-Su:1973年02月05日(74)
Me-Ke-Mo:1973年02月23日(74)
Me-Ke-Ma:1973年03月25日(74)
Me-Ke-Ra:1973年04月15日(74)
Me-Ke-Ju:1973年06月08日(75)
Me-Ke-Sa:1973年07月27日(75)
Me-Ke-Me:1973年09月22日(75)
Me-Ve期 1973年11月(75)~1976年09月(78)
Me-Ve-Ve:1973年11月12日(75)
Me-Ve-Su:1974年05月04日(76)
Me-Ve-Mo:1974年06月25日(76)
Me-Ve-Ma:1974年09月19日(76)
Me-Ve-Ra:1974年11月18日(76)
Me-Ve-Ju:1975年04月22日(76)
Me-Ve-Sa:1975年09月07日(77)
Me-Ve-Me:1976年02月18日(77)
Me-Ve-Ke:1976年07月14日(78)
Me-Su期 1976年09月(78)~1977年07月(79)
Me-Su-Su:1976年09月12日(78)
Me-Su-Mo:1976年09月28日(78)
Me-Su-Ma:1976年10月24日(78)
Me-Su-Ra:1976年11月11日(78)
Me-Su-Ju:1976年12月27日(78)
Me-Su-Sa:1977年02月07日(78)
Me-Su-Me:1977年03月28日(78)
Me-Su-Ke:1977年05月11日(79)
Me-Su-Ve:1977年05月29日(79)
Me-Mo期 1977年07月(79)~1978年12月(80)
Me-Mo-Mo:1977年07月20日(79)
Me-Mo-Ma:1977年09月01日(79)
Me-Mo-Ra:1977年10月01日(79)
Me-Mo-Ju:1977年12月18日(79)
Me-Mo-Sa:1978年02月25日(79)
Me-Mo-Me:1978年05月17日(80)
Me-Mo-Ke:1978年07月30日(80)
Me-Mo-Ve:1978年08月29日(80)
Me-Mo-Su:1978年11月23日(80)
Me-Ma期 1978年12月(80)~1979年12月(81)
Me-Ma-Ma:1978年12月19日(80)
Me-Ma-Ra:1979年01月09日(80)
Me-Ma-Ju:1979年03月05日(80)
Me-Ma-Sa:1979年04月22日(80)
Me-Ma-Me:1979年06月18日(81)
Me-Ma-Ke:1979年08月09日(81)
Me-Ma-Ve:1979年08月30日(81)
Me-Ma-Su:1979年10月29日(81)
Me-Ma-Mo:1979年11月16日(81)
Me-Ra期 1979年12月(81)~1982年07月(84)
Me-Ra-Ra:1979年12月16日(81)
Me-Ra-Ju:1980年05月04日(82)
Me-Ra-Sa:1980年09月05日(82)
Me-Ra-Me:1981年01月31日(82)
Me-Ra-Ke:1981年06月12日(83)
Me-Ra-Ve:1981年08月05日(83)
Me-Ra-Su:1982年01月07日(83)
Me-Ra-Mo:1982年02月23日(83)
Me-Ra-Ma:1982年05月11日(84)
Me-Ju期 1982年07月(84)~1984年10月(86)
Me-Ju-Ju:1982年07月05日(84)
Me-Ju-Sa:1982年10月23日(84)
Me-Ju-Me:1983年03月03日(84)
Me-Ju-Ke:1983年06月28日(85)
Me-Ju-Ve:1983年08月16日(85)
Me-Ju-Su:1984年01月01日(85)
Me-Ju-Mo:1984年02月11日(85)
Me-Ju-Ma:1984年04月20日(85)
Me-Ju-Ra:1984年06月07日(86)
Me-Sa期 1984年10月(86)~1987年06月(89)
Me-Sa-Sa:1984年10月10日(86)
Me-Sa-Me:1985年03月14日(86)
Me-Sa-Ke:1985年08月01日(87)
Me-Sa-Ve:1985年09月27日(87)
Me-Sa-Su:1986年03月10日(87)
Me-Sa-Mo:1986年04月28日(87)
Me-Sa-Ma:1986年07月19日(88)
Me-Sa-Ra:1986年09月14日(88)
Me-Sa-Ju:1987年02月09日(88)
Ke 1987年06月(89)-1994年06月(96)】
Ke-Ke期 1987年06月(89)~1987年11月(89)
Ke-Ke-Ke:1987年06月20日(89)
Ke-Ke-Ve:1987年06月28日(89)
Ke-Ke-Su:1987年07月23日(89)
Ke-Ke-Mo:1987年07月31日(89)
Ke-Ke-Ma:1987年08月12日(89)
Ke-Ke-Ra:1987年08月21日(89)
Ke-Ke-Ju:1987年09月12日(89)
Ke-Ke-Sa:1987年10月02日(89)
Ke-Ke-Me:1987年10月26日(89)
Ke-Ve期 1987年11月(89)~1989年01月(90)
Ke-Ve-Ve:1987年11月16日(89)
Ke-Ve-Su:1988年01月26日(89)
Ke-Ve-Mo:1988年02月16日(89)
Ke-Ve-Ma:1988年03月23日(89)
Ke-Ve-Ra:1988年04月17日(89)
Ke-Ve-Ju:1988年06月19日(90)
Ke-Ve-Sa:1988年08月15日(90)
Ke-Ve-Me:1988年10月22日(90)
Ke-Ve-Ke:1988年12月21日(90)
Ke-Su期 1989年01月(90)~1989年05月(91)
Ke-Su-Su:1989年01月15日(90)
Ke-Su-Mo:1989年01月21日(90)
Ke-Su-Ma:1989年02月01日(90)
Ke-Su-Ra:1989年02月08日(90)
Ke-Su-Ju:1989年02月28日(90)
Ke-Su-Sa:1989年03月17日(90)
Ke-Su-Me:1989年04月06日(90)
Ke-Su-Ke:1989年04月24日(90)
Ke-Su-Ve:1989年05月02日(90)
Ke-Mo期 1989年05月(91)~1989年12月(91)
Ke-Mo-Mo:1989年05月23日(91)
Ke-Mo-Ma:1989年06月10日(91)
Ke-Mo-Ra:1989年06月22日(91)
Ke-Mo-Ju:1989年07月24日(91)
Ke-Mo-Sa:1989年08月21日(91)
Ke-Mo-Me:1989年09月24日(91)
Ke-Mo-Ke:1989年10月24日(91)
Ke-Mo-Ve:1989年11月06日(91)
Ke-Mo-Su:1989年12月11日(91)
Ke-Ma期 1989年12月(91)~1990年05月(92)
Ke-Ma-Ma:1989年12月22日(91)
Ke-Ma-Ra:1989年12月31日(91)
Ke-Ma-Ju:1990年01月22日(91)
Ke-Ma-Sa:1990年02月11日(91)
Ke-Ma-Me:1990年03月06日(91)
Ke-Ma-Ke:1990年03月28日(91)
Ke-Ma-Ve:1990年04月05日(91)
Ke-Ma-Su:1990年04月30日(91)
Ke-Ma-Mo:1990年05月08日(92)
Ke-Ra期 1990年05月(92)~1991年06月(93)
Ke-Ra-Ra:1990年05月20日(92)
Ke-Ra-Ju:1990年07月17日(92)
Ke-Ra-Sa:1990年09月06日(92)
Ke-Ra-Me:1990年11月05日(92)
Ke-Ra-Ke:1990年12月30日(92)
Ke-Ra-Ve:1991年01月21日(92)
Ke-Ra-Su:1991年03月26日(92)
Ke-Ra-Mo:1991年04月14日(92)
Ke-Ra-Ma:1991年05月16日(93)
Ke-Ju期 1991年06月(93)~1992年05月(94)
Ke-Ju-Ju:1991年06月08日(93)
Ke-Ju-Sa:1991年07月23日(93)
Ke-Ju-Me:1991年09月15日(93)
Ke-Ju-Ke:1991年11月02日(93)
Ke-Ju-Ve:1991年11月22日(93)
Ke-Ju-Su:1992年01月18日(93)
Ke-Ju-Mo:1992年02月04日(93)
Ke-Ju-Ma:1992年03月03日(93)
Ke-Ju-Ra:1992年03月23日(93)
Ke-Sa期 1992年05月(94)~1993年06月(95)
Ke-Sa-Sa:1992年05月13日(94)
Ke-Sa-Me:1992年07月17日(94)
Ke-Sa-Ke:1992年09月12日(94)
Ke-Sa-Ve:1992年10月06日(94)
Ke-Sa-Su:1992年12月12日(94)
Ke-Sa-Mo:1993年01月01日(94)
Ke-Sa-Ma:1993年02月04日(94)
Ke-Sa-Ra:1993年02月28日(94)
Ke-Sa-Ju:1993年04月29日(94)
Ke-Me期 1993年06月(95)~1994年06月(96)
Ke-Me-Me:1993年06月22日(95)
Ke-Me-Ke:1993年08月13日(95)
Ke-Me-Ve:1993年09月03日(95)
Ke-Me-Su:1993年11月02日(95)
Ke-Me-Mo:1993年11月20日(95)
Ke-Me-Ma:1993年12月20日(95)
Ke-Me-Ra:1994年01月10日(95)
Ke-Me-Ju:1994年03月06日(95)
Ke-Me-Sa:1994年04月23日(95)
Ve 1994年06月(96)-2014年06月(116)】
Ve-Ve期 1994年06月(96)~1997年10月(99)
Ve-Ve-Ve:1994年06月19日(96)
Ve-Ve-Su:1995年01月08日(96)
Ve-Ve-Mo:1995年03月10日(96)
Ve-Ve-Ma:1995年06月20日(97)
Ve-Ve-Ra:1995年08月30日(97)
Ve-Ve-Ju:1996年02月28日(97)
Ve-Ve-Sa:1996年08月09日(98)
Ve-Ve-Me:1997年02月17日(98)
Ve-Ve-Ke:1997年08月09日(99)
Ve-Su期 1997年10月(99)~1998年10月(100)
Ve-Su-Su:1997年10月19日(99)
Ve-Su-Mo:1997年11月06日(99)
Ve-Su-Ma:1997年12月07日(99)
Ve-Su-Ra:1997年12月28日(99)
Ve-Su-Ju:1998年02月21日(99)
Ve-Su-Sa:1998年04月10日(99)
Ve-Su-Me:1998年06月07日(100)
Ve-Su-Ke:1998年07月29日(100)
Ve-Su-Ve:1998年08月19日(100)
Ve-Mo期 1998年10月(100)~2000年06月(102)
Ve-Mo-Mo:1998年10月19日(100)
Ve-Mo-Ma:1998年12月09日(100)
Ve-Mo-Ra:1999年01月13日(100)
Ve-Mo-Ju:1999年04月15日(100)
Ve-Mo-Sa:1999年07月05日(101)
Ve-Mo-Me:1999年10月09日(101)
Ve-Mo-Ke:2000年01月04日(101)
Ve-Mo-Ve:2000年02月08日(101)
Ve-Mo-Su:2000年05月20日(102)
Ve-Ma期 2000年06月(102)~2001年08月(103)
Ve-Ma-Ma:2000年06月19日(102)
Ve-Ma-Ra:2000年07月14日(102)
Ve-Ma-Ju:2000年09月16日(102)
Ve-Ma-Sa:2000年11月12日(102)
Ve-Ma-Me:2001年01月18日(102)
Ve-Ma-Ke:2001年03月19日(102)
Ve-Ma-Ve:2001年04月13日(102)
Ve-Ma-Su:2001年06月23日(103)
Ve-Ma-Mo:2001年07月15日(103)
Ve-Ra期 2001年08月(103)~2004年08月(106)
Ve-Ra-Ra:2001年08月19日(103)
Ve-Ra-Ju:2002年01月30日(103)
Ve-Ra-Sa:2002年06月26日(104)
Ve-Ra-Me:2002年12月16日(104)
Ve-Ra-Ke:2003年05月20日(105)
Ve-Ra-Ve:2003年07月23日(105)
Ve-Ra-Su:2004年01月22日(105)
Ve-Ra-Mo:2004年03月17日(105)
Ve-Ra-Ma:2004年06月16日(106)
Ve-Ju期 2004年08月(106)~2007年04月(108)
Ve-Ju-Ju:2004年08月19日(106)
Ve-Ju-Sa:2004年12月27日(106)
Ve-Ju-Me:2005年05月30日(107)
Ve-Ju-Ke:2005年10月15日(107)
Ve-Ju-Ve:2005年12月11日(107)
Ve-Ju-Su:2006年05月22日(108)
Ve-Ju-Mo:2006年07月10日(108)
Ve-Ju-Ma:2006年09月29日(108)
Ve-Ju-Ra:2006年11月25日(108)
Ve-Sa期 2007年04月(108)~2010年06月(112)
Ve-Sa-Sa:2007年04月20日(108)
Ve-Sa-Me:2007年10月20日(109)
Ve-Sa-Ke:2008年04月01日(109)
Ve-Sa-Ve:2008年06月07日(110)
Ve-Sa-Su:2008年12月17日(110)
Ve-Sa-Mo:2009年02月13日(110)
Ve-Sa-Ma:2009年05月20日(111)
Ve-Sa-Ra:2009年07月27日(111)
Ve-Sa-Ju:2010年01月16日(111)
Ve-Me期 2010年06月(112)~2014年06月(116)
Ve-Me-Me:2010年06月19日(112)
Ve-Me-Ke:2010年11月13日(112)
Ve-Me-Ve:2011年01月12日(112)
Ve-Me-Su:2011年07月04日(113)
Ve-Me-Mo:2011年08月25日(113)
Ve-Me-Ma:2011年11月19日(113)
Ve-Me-Ra:2012年01月18日(113)
Ve-Me-Ju:2012年06月22日(114)
Ve-Me-Sa:2012年11月06日(114)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

射手:1898年05月(0)-1907年05月(9)】
射手- 蠍 1898年05月(0)~1899年01月(0)
射手- 蠍-天秤:1898年05月02日(0)
射手- 蠍-乙女:1898年05月25日(0)
射手- 蠍-獅子:1898年06月17日(0)
射手- 蠍- 蟹:1898年07月10日(0)
射手- 蠍-双子:1898年08月02日(0)
射手- 蠍-牡牛:1898年08月25日(0)
射手- 蠍-牡羊:1898年09月16日(0)
射手- 蠍- 魚:1898年10月09日(0)
射手- 蠍-水瓶:1898年11月01日(0)
射手- 蠍-山羊:1898年11月24日(0)
射手- 蠍-射手:1898年12月17日(0)
射手- 蠍- 蠍:1899年01月09日(0)
射手-天秤 1899年01月(0)~1899年11月(0)
射手-天秤- 蠍:1899年01月31日(0)
射手-天秤-射手:1899年02月23日(0)
射手-天秤-山羊:1899年03月18日(0)
射手-天秤-水瓶:1899年04月10日(0)
射手-天秤- 魚:1899年05月03日(1)
射手-天秤-牡羊:1899年05月25日(1)
射手-天秤-牡牛:1899年06月17日(1)
射手-天秤-双子:1899年07月10日(1)
射手-天秤- 蟹:1899年08月02日(1)
射手-天秤-獅子:1899年08月25日(1)
射手-天秤-乙女:1899年09月17日(1)
射手-天秤-天秤:1899年10月09日(1)
射手-乙女 1899年11月(1)~1900年08月(1)
射手-乙女-天秤:1899年11月01日(1)
射手-乙女- 蠍:1899年11月24日(1)
射手-乙女-射手:1899年12月17日(1)
射手-乙女-山羊:1900年01月09日(1)
射手-乙女-水瓶:1900年02月01日(1)
射手-乙女- 魚:1900年02月23日(1)
射手-乙女-牡羊:1900年03月18日(1)
射手-乙女-牡牛:1900年04月10日(1)
射手-乙女-双子:1900年05月03日(2)
射手-乙女- 蟹:1900年05月26日(2)
射手-乙女-獅子:1900年06月18日(2)
射手-乙女-乙女:1900年07月10日(2)
射手-獅子 1900年08月(2)~1901年05月(2)
射手-獅子-乙女:1900年08月02日(2)
射手-獅子-天秤:1900年08月25日(2)
射手-獅子- 蠍:1900年09月17日(2)
射手-獅子-射手:1900年10月10日(2)
射手-獅子-山羊:1900年11月02日(2)
射手-獅子-水瓶:1900年11月24日(2)
射手-獅子- 魚:1900年12月17日(2)
射手-獅子-牡羊:1901年01月09日(2)
射手-獅子-牡牛:1901年02月01日(2)
射手-獅子-双子:1901年02月24日(2)
射手-獅子- 蟹:1901年03月19日(2)
射手-獅子-獅子:1901年04月10日(2)
射手- 蟹 1901年05月(3)~1902年02月(3)
射手- 蟹-双子:1901年05月03日(3)
射手- 蟹-牡牛:1901年05月26日(3)
射手- 蟹-牡羊:1901年06月18日(3)
射手- 蟹- 魚:1901年07月11日(3)
射手- 蟹-水瓶:1901年08月02日(3)
射手- 蟹-山羊:1901年08月25日(3)
射手- 蟹-射手:1901年09月17日(3)
射手- 蟹- 蠍:1901年10月10日(3)
射手- 蟹-天秤:1901年11月02日(3)
射手- 蟹-乙女:1901年11月25日(3)
射手- 蟹-獅子:1901年12月17日(3)
射手- 蟹- 蟹:1902年01月09日(3)
射手-双子 1902年02月(3)~1902年11月(3)
射手-双子-牡牛:1902年02月01日(3)
射手-双子-牡羊:1902年02月24日(3)
射手-双子- 魚:1902年03月19日(3)
射手-双子-水瓶:1902年04月11日(3)
射手-双子-山羊:1902年05月03日(4)
射手-双子-射手:1902年05月26日(4)
射手-双子- 蠍:1902年06月18日(4)
射手-双子-天秤:1902年07月11日(4)
射手-双子-乙女:1902年08月03日(4)
射手-双子-獅子:1902年08月26日(4)
射手-双子- 蟹:1902年09月17日(4)
射手-双子-双子:1902年10月10日(4)
射手-牡牛 1902年11月(4)~1903年08月(4)
射手-牡牛-牡羊:1902年11月02日(4)
射手-牡牛- 魚:1902年11月25日(4)
射手-牡牛-水瓶:1902年12月18日(4)
射手-牡牛-山羊:1903年01月10日(4)
射手-牡牛-射手:1903年02月01日(4)
射手-牡牛- 蠍:1903年02月24日(4)
射手-牡牛-天秤:1903年03月19日(4)
射手-牡牛-乙女:1903年04月11日(4)
射手-牡牛-獅子:1903年05月04日(5)
射手-牡牛- 蟹:1903年05月26日(5)
射手-牡牛-双子:1903年06月18日(5)
射手-牡牛-牡牛:1903年07月11日(5)
射手-牡羊 1903年08月(5)~1904年05月(5)
射手-牡羊-牡牛:1903年08月03日(5)
射手-牡羊-双子:1903年08月26日(5)
射手-牡羊- 蟹:1903年09月18日(5)
射手-牡羊-獅子:1903年10月10日(5)
射手-牡羊-乙女:1903年11月02日(5)
射手-牡羊-天秤:1903年11月25日(5)
射手-牡羊- 蠍:1903年12月18日(5)
射手-牡羊-射手:1904年01月10日(5)
射手-牡羊-山羊:1904年02月02日(5)
射手-牡羊-水瓶:1904年02月24日(5)
射手-牡羊- 魚:1904年03月18日(5)
射手-牡羊-牡羊:1904年04月10日(5)
射手- 魚 1904年05月(6)~1905年02月(6)
射手- 魚-牡羊:1904年05月03日(6)
射手- 魚-牡牛:1904年05月26日(6)
射手- 魚-双子:1904年06月18日(6)
射手- 魚- 蟹:1904年07月10日(6)
射手- 魚-獅子:1904年08月02日(6)
射手- 魚-乙女:1904年08月25日(6)
射手- 魚-天秤:1904年09月17日(6)
射手- 魚- 蠍:1904年10月10日(6)
射手- 魚-射手:1904年11月02日(6)
射手- 魚-山羊:1904年11月24日(6)
射手- 魚-水瓶:1904年12月17日(6)
射手- 魚- 魚:1905年01月09日(6)
射手-水瓶 1905年02月(6)~1905年11月(6)
射手-水瓶- 魚:1905年02月01日(6)
射手-水瓶-牡羊:1905年02月24日(6)
射手-水瓶-牡牛:1905年03月19日(6)
射手-水瓶-双子:1905年04月10日(6)
射手-水瓶- 蟹:1905年05月03日(7)
射手-水瓶-獅子:1905年05月26日(7)
射手-水瓶-乙女:1905年06月18日(7)
射手-水瓶-天秤:1905年07月11日(7)
射手-水瓶- 蠍:1905年08月02日(7)
射手-水瓶-射手:1905年08月25日(7)
射手-水瓶-山羊:1905年09月17日(7)
射手-水瓶-水瓶:1905年10月10日(7)
射手-山羊 1905年11月(7)~1906年08月(7)
射手-山羊-射手:1905年11月02日(7)
射手-山羊- 蠍:1905年11月25日(7)
射手-山羊-天秤:1905年12月17日(7)
射手-山羊-乙女:1906年01月09日(7)
射手-山羊-獅子:1906年02月01日(7)
射手-山羊- 蟹:1906年02月24日(7)
射手-山羊-双子:1906年03月19日(7)
射手-山羊-牡牛:1906年04月11日(7)
射手-山羊-牡羊:1906年05月03日(8)
射手-山羊- 魚:1906年05月26日(8)
射手-山羊-水瓶:1906年06月18日(8)
射手-山羊-山羊:1906年07月11日(8)
射手-射手 1906年08月(8)~1907年05月(8)
射手-射手- 蠍:1906年08月03日(8)
射手-射手-天秤:1906年08月26日(8)
射手-射手-乙女:1906年09月17日(8)
射手-射手-獅子:1906年10月10日(8)
射手-射手- 蟹:1906年11月02日(8)
射手-射手-双子:1906年11月25日(8)
射手-射手-牡牛:1906年12月18日(8)
射手-射手-牡羊:1907年01月10日(8)
射手-射手- 魚:1907年02月01日(8)
射手-射手-水瓶:1907年02月24日(8)
射手-射手-山羊:1907年03月19日(8)
射手-射手-射手:1907年04月11日(8)
 蠍:1907年05月(9)-1914年05月(16)】
 蠍-天秤 1907年05月(9)~1907年12月(9)
 蠍-天秤- 蠍:1907年05月04日(9)
 蠍-天秤-射手:1907年05月21日(9)
 蠍-天秤-山羊:1907年06月08日(9)
 蠍-天秤-水瓶:1907年06月26日(9)
 蠍-天秤- 魚:1907年07月14日(9)
 蠍-天秤-牡羊:1907年07月31日(9)
 蠍-天秤-牡牛:1907年08月18日(9)
 蠍-天秤-双子:1907年09月05日(9)
 蠍-天秤- 蟹:1907年09月23日(9)
 蠍-天秤-獅子:1907年10月10日(9)
 蠍-天秤-乙女:1907年10月28日(9)
 蠍-天秤-天秤:1907年11月15日(9)
 蠍-乙女 1907年12月(9)~1908年07月(9)
 蠍-乙女-天秤:1907年12月03日(9)
 蠍-乙女- 蠍:1907年12月20日(9)
 蠍-乙女-射手:1908年01月07日(9)
 蠍-乙女-山羊:1908年01月25日(9)
 蠍-乙女-水瓶:1908年02月12日(9)
 蠍-乙女- 魚:1908年03月01日(9)
 蠍-乙女-牡羊:1908年03月18日(9)
 蠍-乙女-牡牛:1908年04月05日(9)
 蠍-乙女-双子:1908年04月23日(9)
 蠍-乙女- 蟹:1908年05月11日(10)
 蠍-乙女-獅子:1908年05月28日(10)
 蠍-乙女-乙女:1908年06月15日(10)
 蠍-獅子 1908年07月(10)~1909年02月(10)
 蠍-獅子-乙女:1908年07月03日(10)
 蠍-獅子-天秤:1908年07月21日(10)
 蠍-獅子- 蠍:1908年08月07日(10)
 蠍-獅子-射手:1908年08月25日(10)
 蠍-獅子-山羊:1908年09月12日(10)
 蠍-獅子-水瓶:1908年09月30日(10)
 蠍-獅子- 魚:1908年10月17日(10)
 蠍-獅子-牡羊:1908年11月04日(10)
 蠍-獅子-牡牛:1908年11月22日(10)
 蠍-獅子-双子:1908年12月10日(10)
 蠍-獅子- 蟹:1908年12月27日(10)
 蠍-獅子-獅子:1909年01月14日(10)
 蠍- 蟹 1909年02月(10)~1909年09月(10)
 蠍- 蟹-双子:1909年02月01日(10)
 蠍- 蟹-牡牛:1909年02月19日(10)
 蠍- 蟹-牡羊:1909年03月08日(10)
 蠍- 蟹- 魚:1909年03月26日(10)
 蠍- 蟹-水瓶:1909年04月13日(10)
 蠍- 蟹-山羊:1909年05月01日(10)
 蠍- 蟹-射手:1909年05月18日(11)
 蠍- 蟹- 蠍:1909年06月05日(11)
 蠍- 蟹-天秤:1909年06月23日(11)
 蠍- 蟹-乙女:1909年07月11日(11)
 蠍- 蟹-獅子:1909年07月28日(11)
 蠍- 蟹- 蟹:1909年08月15日(11)
 蠍-双子 1909年09月(11)~1910年04月(11)
 蠍-双子-牡牛:1909年09月02日(11)
 蠍-双子-牡羊:1909年09月20日(11)
 蠍-双子- 魚:1909年10月07日(11)
 蠍-双子-水瓶:1909年10月25日(11)
 蠍-双子-山羊:1909年11月12日(11)
 蠍-双子-射手:1909年11月30日(11)
 蠍-双子- 蠍:1909年12月17日(11)
 蠍-双子-天秤:1910年01月04日(11)
 蠍-双子-乙女:1910年01月22日(11)
 蠍-双子-獅子:1910年02月09日(11)
 蠍-双子- 蟹:1910年02月26日(11)
 蠍-双子-双子:1910年03月16日(11)
 蠍-牡牛 1910年04月(11)~1910年11月(11)
 蠍-牡牛-牡羊:1910年04月03日(11)
 蠍-牡牛- 魚:1910年04月21日(11)
 蠍-牡牛-水瓶:1910年05月08日(12)
 蠍-牡牛-山羊:1910年05月26日(12)
 蠍-牡牛-射手:1910年06月13日(12)
 蠍-牡牛- 蠍:1910年07月01日(12)
 蠍-牡牛-天秤:1910年07月19日(12)
 蠍-牡牛-乙女:1910年08月05日(12)
 蠍-牡牛-獅子:1910年08月23日(12)
 蠍-牡牛- 蟹:1910年09月10日(12)
 蠍-牡牛-双子:1910年09月28日(12)
 蠍-牡牛-牡牛:1910年10月15日(12)
 蠍-牡羊 1910年11月(12)~1911年06月(12)
 蠍-牡羊-牡牛:1910年11月02日(12)
 蠍-牡羊-双子:1910年11月20日(12)
 蠍-牡羊- 蟹:1910年12月08日(12)
 蠍-牡羊-獅子:1910年12月25日(12)
 蠍-牡羊-乙女:1911年01月12日(12)
 蠍-牡羊-天秤:1911年01月30日(12)
 蠍-牡羊- 蠍:1911年02月17日(12)
 蠍-牡羊-射手:1911年03月06日(12)
 蠍-牡羊-山羊:1911年03月24日(12)
 蠍-牡羊-水瓶:1911年04月11日(12)
 蠍-牡羊- 魚:1911年04月29日(12)
 蠍-牡羊-牡羊:1911年05月16日(13)
 蠍- 魚 1911年06月(13)~1912年01月(13)
 蠍- 魚-牡羊:1911年06月03日(13)
 蠍- 魚-牡牛:1911年06月21日(13)
 蠍- 魚-双子:1911年07月09日(13)
 蠍- 魚- 蟹:1911年07月26日(13)
 蠍- 魚-獅子:1911年08月13日(13)
 蠍- 魚-乙女:1911年08月31日(13)
 蠍- 魚-天秤:1911年09月18日(13)
 蠍- 魚- 蠍:1911年10月05日(13)
 蠍- 魚-射手:1911年10月23日(13)
 蠍- 魚-山羊:1911年11月10日(13)
 蠍- 魚-水瓶:1911年11月28日(13)
 蠍- 魚- 魚:1911年12月15日(13)
 蠍-水瓶 1912年01月(13)~1912年08月(13)
 蠍-水瓶- 魚:1912年01月02日(13)
 蠍-水瓶-牡羊:1912年01月20日(13)
 蠍-水瓶-牡牛:1912年02月07日(13)
 蠍-水瓶-双子:1912年02月24日(13)
 蠍-水瓶- 蟹:1912年03月13日(13)
 蠍-水瓶-獅子:1912年03月31日(13)
 蠍-水瓶-乙女:1912年04月18日(13)
 蠍-水瓶-天秤:1912年05月05日(14)
 蠍-水瓶- 蠍:1912年05月23日(14)
 蠍-水瓶-射手:1912年06月10日(14)
 蠍-水瓶-山羊:1912年06月28日(14)
 蠍-水瓶-水瓶:1912年07月15日(14)
 蠍-山羊 1912年08月(14)~1913年03月(14)
 蠍-山羊-射手:1912年08月02日(14)
 蠍-山羊- 蠍:1912年08月20日(14)
 蠍-山羊-天秤:1912年09月07日(14)
 蠍-山羊-乙女:1912年09月24日(14)
 蠍-山羊-獅子:1912年10月12日(14)
 蠍-山羊- 蟹:1912年10月30日(14)
 蠍-山羊-双子:1912年11月17日(14)
 蠍-山羊-牡牛:1912年12月05日(14)
 蠍-山羊-牡羊:1912年12月22日(14)
 蠍-山羊- 魚:1913年01月09日(14)
 蠍-山羊-水瓶:1913年01月27日(14)
 蠍-山羊-山羊:1913年02月14日(14)
 蠍-射手 1913年03月(14)~1913年10月(14)
 蠍-射手- 蠍:1913年03月03日(14)
 蠍-射手-天秤:1913年03月21日(14)
 蠍-射手-乙女:1913年04月08日(14)
 蠍-射手-獅子:1913年04月26日(14)
 蠍-射手- 蟹:1913年05月13日(15)
 蠍-射手-双子:1913年05月31日(15)
 蠍-射手-牡牛:1913年06月18日(15)
 蠍-射手-牡羊:1913年07月06日(15)
 蠍-射手- 魚:1913年07月23日(15)
 蠍-射手-水瓶:1913年08月10日(15)
 蠍-射手-山羊:1913年08月28日(15)
 蠍-射手-射手:1913年09月15日(15)
 蠍- 蠍 1913年10月(15)~1914年05月(15)
 蠍- 蠍-天秤:1913年10月02日(15)
 蠍- 蠍-乙女:1913年10月20日(15)
 蠍- 蠍-獅子:1913年11月07日(15)
 蠍- 蠍- 蟹:1913年11月25日(15)
 蠍- 蠍-双子:1913年12月12日(15)
 蠍- 蠍-牡牛:1913年12月30日(15)
 蠍- 蠍-牡羊:1914年01月17日(15)
 蠍- 蠍- 魚:1914年02月04日(15)
 蠍- 蠍-水瓶:1914年02月21日(15)
 蠍- 蠍-山羊:1914年03月11日(15)
 蠍- 蠍-射手:1914年03月29日(15)
 蠍- 蠍- 蠍:1914年04月16日(15)
天秤:1914年05月(16)-1921年05月(23)】
天秤- 蠍 1914年05月(16)~1914年12月(16)
天秤- 蠍-天秤:1914年05月03日(16)
天秤- 蠍-乙女:1914年05月21日(16)
天秤- 蠍-獅子:1914年06月08日(16)
天秤- 蠍- 蟹:1914年06月26日(16)
天秤- 蠍-双子:1914年07月13日(16)
天秤- 蠍-牡牛:1914年07月31日(16)
天秤- 蠍-牡羊:1914年08月18日(16)
天秤- 蠍- 魚:1914年09月05日(16)
天秤- 蠍-水瓶:1914年09月22日(16)
天秤- 蠍-山羊:1914年10月10日(16)
天秤- 蠍-射手:1914年10月28日(16)
天秤- 蠍- 蠍:1914年11月15日(16)
天秤-射手 1914年12月(16)~1915年07月(16)
天秤-射手- 蠍:1914年12月02日(16)
天秤-射手-天秤:1914年12月20日(16)
天秤-射手-乙女:1915年01月07日(16)
天秤-射手-獅子:1915年01月25日(16)
天秤-射手- 蟹:1915年02月11日(16)
天秤-射手-双子:1915年03月01日(16)
天秤-射手-牡牛:1915年03月19日(16)
天秤-射手-牡羊:1915年04月06日(16)
天秤-射手- 魚:1915年04月24日(16)
天秤-射手-水瓶:1915年05月11日(17)
天秤-射手-山羊:1915年05月29日(17)
天秤-射手-射手:1915年06月16日(17)
天秤-山羊 1915年07月(17)~1916年02月(17)
天秤-山羊-射手:1915年07月04日(17)
天秤-山羊- 蠍:1915年07月21日(17)
天秤-山羊-天秤:1915年08月08日(17)
天秤-山羊-乙女:1915年08月26日(17)
天秤-山羊-獅子:1915年09月13日(17)
天秤-山羊- 蟹:1915年09月30日(17)
天秤-山羊-双子:1915年10月18日(17)
天秤-山羊-牡牛:1915年11月05日(17)
天秤-山羊-牡羊:1915年11月23日(17)
天秤-山羊- 魚:1915年12月10日(17)
天秤-山羊-水瓶:1915年12月28日(17)
天秤-山羊-山羊:1916年01月15日(17)
天秤-水瓶 1916年02月(17)~1916年09月(17)
天秤-水瓶- 魚:1916年02月02日(17)
天秤-水瓶-牡羊:1916年02月19日(17)
天秤-水瓶-牡牛:1916年03月08日(17)
天秤-水瓶-双子:1916年03月26日(17)
天秤-水瓶- 蟹:1916年04月13日(17)
天秤-水瓶-獅子:1916年04月30日(17)
天秤-水瓶-乙女:1916年05月18日(18)
天秤-水瓶-天秤:1916年06月05日(18)
天秤-水瓶- 蠍:1916年06月23日(18)
天秤-水瓶-射手:1916年07月10日(18)
天秤-水瓶-山羊:1916年07月28日(18)
天秤-水瓶-水瓶:1916年08月15日(18)
天秤- 魚 1916年09月(18)~1917年04月(18)
天秤- 魚-牡羊:1916年09月02日(18)
天秤- 魚-牡牛:1916年09月19日(18)
天秤- 魚-双子:1916年10月07日(18)
天秤- 魚- 蟹:1916年10月25日(18)
天秤- 魚-獅子:1916年11月12日(18)
天秤- 魚-乙女:1916年11月29日(18)
天秤- 魚-天秤:1916年12月17日(18)
天秤- 魚- 蠍:1917年01月04日(18)
天秤- 魚-射手:1917年01月22日(18)
天秤- 魚-山羊:1917年02月08日(18)
天秤- 魚-水瓶:1917年02月26日(18)
天秤- 魚- 魚:1917年03月16日(18)
天秤-牡羊 1917年04月(18)~1917年11月(18)
天秤-牡羊-牡牛:1917年04月03日(18)
天秤-牡羊-双子:1917年04月20日(18)
天秤-牡羊- 蟹:1917年05月08日(19)
天秤-牡羊-獅子:1917年05月26日(19)
天秤-牡羊-乙女:1917年06月13日(19)
天秤-牡羊-天秤:1917年07月01日(19)
天秤-牡羊- 蠍:1917年07月18日(19)
天秤-牡羊-射手:1917年08月05日(19)
天秤-牡羊-山羊:1917年08月23日(19)
天秤-牡羊-水瓶:1917年09月10日(19)
天秤-牡羊- 魚:1917年09月27日(19)
天秤-牡羊-牡羊:1917年10月15日(19)
天秤-牡牛 1917年11月(19)~1918年06月(19)
天秤-牡牛-牡羊:1917年11月02日(19)
天秤-牡牛- 魚:1917年11月20日(19)
天秤-牡牛-水瓶:1917年12月07日(19)
天秤-牡牛-山羊:1917年12月25日(19)
天秤-牡牛-射手:1918年01月12日(19)
天秤-牡牛- 蠍:1918年01月30日(19)
天秤-牡牛-天秤:1918年02月16日(19)
天秤-牡牛-乙女:1918年03月06日(19)
天秤-牡牛-獅子:1918年03月24日(19)
天秤-牡牛- 蟹:1918年04月11日(19)
天秤-牡牛-双子:1918年04月28日(19)
天秤-牡牛-牡牛:1918年05月16日(20)
天秤-双子 1918年06月(20)~1919年01月(20)
天秤-双子-牡牛:1918年06月03日(20)
天秤-双子-牡羊:1918年06月21日(20)
天秤-双子- 魚:1918年07月08日(20)
天秤-双子-水瓶:1918年07月26日(20)
天秤-双子-山羊:1918年08月13日(20)
天秤-双子-射手:1918年08月31日(20)
天秤-双子- 蠍:1918年09月17日(20)
天秤-双子-天秤:1918年10月05日(20)
天秤-双子-乙女:1918年10月23日(20)
天秤-双子-獅子:1918年11月10日(20)
天秤-双子- 蟹:1918年11月27日(20)
天秤-双子-双子:1918年12月15日(20)
天秤- 蟹 1919年01月(20)~1919年08月(20)
天秤- 蟹-双子:1919年01月02日(20)
天秤- 蟹-牡牛:1919年01月20日(20)
天秤- 蟹-牡羊:1919年02月06日(20)
天秤- 蟹- 魚:1919年02月24日(20)
天秤- 蟹-水瓶:1919年03月14日(20)
天秤- 蟹-山羊:1919年04月01日(20)
天秤- 蟹-射手:1919年04月18日(20)
天秤- 蟹- 蠍:1919年05月06日(21)
天秤- 蟹-天秤:1919年05月24日(21)
天秤- 蟹-乙女:1919年06月11日(21)
天秤- 蟹-獅子:1919年06月28日(21)
天秤- 蟹- 蟹:1919年07月16日(21)
天秤-獅子 1919年08月(21)~1920年03月(21)
天秤-獅子-乙女:1919年08月03日(21)
天秤-獅子-天秤:1919年08月21日(21)
天秤-獅子- 蠍:1919年09月07日(21)
天秤-獅子-射手:1919年09月25日(21)
天秤-獅子-山羊:1919年10月13日(21)
天秤-獅子-水瓶:1919年10月31日(21)
天秤-獅子- 魚:1919年11月18日(21)
天秤-獅子-牡羊:1919年12月05日(21)
天秤-獅子-牡牛:1919年12月23日(21)
天秤-獅子-双子:1920年01月10日(21)
天秤-獅子- 蟹:1920年01月28日(21)
天秤-獅子-獅子:1920年02月14日(21)
天秤-乙女 1920年03月(21)~1920年10月(21)
天秤-乙女-天秤:1920年03月03日(21)
天秤-乙女- 蠍:1920年03月21日(21)
天秤-乙女-射手:1920年04月08日(21)
天秤-乙女-山羊:1920年04月25日(21)
天秤-乙女-水瓶:1920年05月13日(22)
天秤-乙女- 魚:1920年05月31日(22)
天秤-乙女-牡羊:1920年06月18日(22)
天秤-乙女-牡牛:1920年07月05日(22)
天秤-乙女-双子:1920年07月23日(22)
天秤-乙女- 蟹:1920年08月10日(22)
天秤-乙女-獅子:1920年08月28日(22)
天秤-乙女-乙女:1920年09月14日(22)
天秤-天秤 1920年10月(22)~1921年05月(22)
天秤-天秤- 蠍:1920年10月02日(22)
天秤-天秤-射手:1920年10月20日(22)
天秤-天秤-山羊:1920年11月07日(22)
天秤-天秤-水瓶:1920年11月24日(22)
天秤-天秤- 魚:1920年12月12日(22)
天秤-天秤-牡羊:1920年12月30日(22)
天秤-天秤-牡牛:1921年01月17日(22)
天秤-天秤-双子:1921年02月03日(22)
天秤-天秤- 蟹:1921年02月21日(22)
天秤-天秤-獅子:1921年03月11日(22)
天秤-天秤-乙女:1921年03月29日(22)
天秤-天秤-天秤:1921年04月15日(22)
乙女:1921年05月(23)-1926年05月(28)】
乙女-天秤 1921年05月(23)~1921年10月(23)
乙女-天秤- 蠍:1921年05月03日(23)
乙女-天秤-射手:1921年05月16日(23)
乙女-天秤-山羊:1921年05月29日(23)
乙女-天秤-水瓶:1921年06月10日(23)
乙女-天秤- 魚:1921年06月23日(23)
乙女-天秤-牡羊:1921年07月06日(23)
乙女-天秤-牡牛:1921年07月18日(23)
乙女-天秤-双子:1921年07月31日(23)
乙女-天秤- 蟹:1921年08月13日(23)
乙女-天秤-獅子:1921年08月25日(23)
乙女-天秤-乙女:1921年09月07日(23)
乙女-天秤-天秤:1921年09月20日(23)
乙女- 蠍 1921年10月(23)~1922年03月(23)
乙女- 蠍-天秤:1921年10月02日(23)
乙女- 蠍-乙女:1921年10月15日(23)
乙女- 蠍-獅子:1921年10月28日(23)
乙女- 蠍- 蟹:1921年11月09日(23)
乙女- 蠍-双子:1921年11月22日(23)
乙女- 蠍-牡牛:1921年12月05日(23)
乙女- 蠍-牡羊:1921年12月17日(23)
乙女- 蠍- 魚:1921年12月30日(23)
乙女- 蠍-水瓶:1922年01月12日(23)
乙女- 蠍-山羊:1922年01月24日(23)
乙女- 蠍-射手:1922年02月06日(23)
乙女- 蠍- 蠍:1922年02月19日(23)
乙女-射手 1922年03月(23)~1922年08月(23)
乙女-射手- 蠍:1922年03月04日(23)
乙女-射手-天秤:1922年03月16日(23)
乙女-射手-乙女:1922年03月29日(23)
乙女-射手-獅子:1922年04月11日(23)
乙女-射手- 蟹:1922年04月23日(23)
乙女-射手-双子:1922年05月06日(24)
乙女-射手-牡牛:1922年05月19日(24)
乙女-射手-牡羊:1922年05月31日(24)
乙女-射手- 魚:1922年06月13日(24)
乙女-射手-水瓶:1922年06月26日(24)
乙女-射手-山羊:1922年07月08日(24)
乙女-射手-射手:1922年07月21日(24)
乙女-山羊 1922年08月(24)~1923年01月(24)
乙女-山羊-射手:1922年08月03日(24)
乙女-山羊- 蠍:1922年08月15日(24)
乙女-山羊-天秤:1922年08月28日(24)
乙女-山羊-乙女:1922年09月10日(24)
乙女-山羊-獅子:1922年09月22日(24)
乙女-山羊- 蟹:1922年10月05日(24)
乙女-山羊-双子:1922年10月18日(24)
乙女-山羊-牡牛:1922年10月31日(24)
乙女-山羊-牡羊:1922年11月12日(24)
乙女-山羊- 魚:1922年11月25日(24)
乙女-山羊-水瓶:1922年12月08日(24)
乙女-山羊-山羊:1922年12月20日(24)
乙女-水瓶 1923年01月(24)~1923年06月(24)
乙女-水瓶- 魚:1923年01月02日(24)
乙女-水瓶-牡羊:1923年01月15日(24)
乙女-水瓶-牡牛:1923年01月27日(24)
乙女-水瓶-双子:1923年02月09日(24)
乙女-水瓶- 蟹:1923年02月22日(24)
乙女-水瓶-獅子:1923年03月06日(24)
乙女-水瓶-乙女:1923年03月19日(24)
乙女-水瓶-天秤:1923年04月01日(24)
乙女-水瓶- 蠍:1923年04月13日(24)
乙女-水瓶-射手:1923年04月26日(24)
乙女-水瓶-山羊:1923年05月09日(25)
乙女-水瓶-水瓶:1923年05月21日(25)
乙女- 魚 1923年06月(25)~1923年11月(25)
乙女- 魚-牡羊:1923年06月03日(25)
乙女- 魚-牡牛:1923年06月16日(25)
乙女- 魚-双子:1923年06月28日(25)
乙女- 魚- 蟹:1923年07月11日(25)
乙女- 魚-獅子:1923年07月24日(25)
乙女- 魚-乙女:1923年08月06日(25)
乙女- 魚-天秤:1923年08月18日(25)
乙女- 魚- 蠍:1923年08月31日(25)
乙女- 魚-射手:1923年09月13日(25)
乙女- 魚-山羊:1923年09月25日(25)
乙女- 魚-水瓶:1923年10月08日(25)
乙女- 魚- 魚:1923年10月21日(25)
乙女-牡羊 1923年11月(25)~1924年04月(25)
乙女-牡羊-牡牛:1923年11月02日(25)
乙女-牡羊-双子:1923年11月15日(25)
乙女-牡羊- 蟹:1923年11月28日(25)
乙女-牡羊-獅子:1923年12月10日(25)
乙女-牡羊-乙女:1923年12月23日(25)
乙女-牡羊-天秤:1924年01月05日(25)
乙女-牡羊- 蠍:1924年01月17日(25)
乙女-牡羊-射手:1924年01月30日(25)
乙女-牡羊-山羊:1924年02月12日(25)
乙女-牡羊-水瓶:1924年02月24日(25)
乙女-牡羊- 魚:1924年03月08日(25)
乙女-牡羊-牡羊:1924年03月21日(25)
乙女-牡牛 1924年04月(25)~1924年09月(25)
乙女-牡牛-牡羊:1924年04月02日(25)
乙女-牡牛- 魚:1924年04月15日(25)
乙女-牡牛-水瓶:1924年04月28日(25)
乙女-牡牛-山羊:1924年05月11日(26)
乙女-牡牛-射手:1924年05月23日(26)
乙女-牡牛- 蠍:1924年06月05日(26)
乙女-牡牛-天秤:1924年06月18日(26)
乙女-牡牛-乙女:1924年06月30日(26)
乙女-牡牛-獅子:1924年07月13日(26)
乙女-牡牛- 蟹:1924年07月26日(26)
乙女-牡牛-双子:1924年08月07日(26)
乙女-牡牛-牡牛:1924年08月20日(26)
乙女-双子 1924年09月(26)~1925年02月(26)
乙女-双子-牡牛:1924年09月02日(26)
乙女-双子-牡羊:1924年09月14日(26)
乙女-双子- 魚:1924年09月27日(26)
乙女-双子-水瓶:1924年10月10日(26)
乙女-双子-山羊:1924年10月22日(26)
乙女-双子-射手:1924年11月04日(26)
乙女-双子- 蠍:1924年11月17日(26)
乙女-双子-天秤:1924年11月29日(26)
乙女-双子-乙女:1924年12月12日(26)
乙女-双子-獅子:1924年12月25日(26)
乙女-双子- 蟹:1925年01月06日(26)
乙女-双子-双子:1925年01月19日(26)
乙女- 蟹 1925年02月(26)~1925年07月(26)
乙女- 蟹-双子:1925年02月01日(26)
乙女- 蟹-牡牛:1925年02月14日(26)
乙女- 蟹-牡羊:1925年02月26日(26)
乙女- 蟹- 魚:1925年03月11日(26)
乙女- 蟹-水瓶:1925年03月24日(26)
乙女- 蟹-山羊:1925年04月05日(26)
乙女- 蟹-射手:1925年04月18日(26)
乙女- 蟹- 蠍:1925年05月01日(26)
乙女- 蟹-天秤:1925年05月13日(27)
乙女- 蟹-乙女:1925年05月26日(27)
乙女- 蟹-獅子:1925年06月08日(27)
乙女- 蟹- 蟹:1925年06月20日(27)
乙女-獅子 1925年07月(27)~1925年12月(27)
乙女-獅子-乙女:1925年07月03日(27)
乙女-獅子-天秤:1925年07月16日(27)
乙女-獅子- 蠍:1925年07月28日(27)
乙女-獅子-射手:1925年08月10日(27)
乙女-獅子-山羊:1925年08月23日(27)
乙女-獅子-水瓶:1925年09月04日(27)
乙女-獅子- 魚:1925年09月17日(27)
乙女-獅子-牡羊:1925年09月30日(27)
乙女-獅子-牡牛:1925年10月12日(27)
乙女-獅子-双子:1925年10月25日(27)
乙女-獅子- 蟹:1925年11月07日(27)
乙女-獅子-獅子:1925年11月20日(27)
乙女-乙女 1925年12月(27)~1926年05月(27)
乙女-乙女-天秤:1925年12月02日(27)
乙女-乙女- 蠍:1925年12月15日(27)
乙女-乙女-射手:1925年12月28日(27)
乙女-乙女-山羊:1926年01月09日(27)
乙女-乙女-水瓶:1926年01月22日(27)
乙女-乙女- 魚:1926年02月04日(27)
乙女-乙女-牡羊:1926年02月16日(27)
乙女-乙女-牡牛:1926年03月01日(27)
乙女-乙女-双子:1926年03月14日(27)
乙女-乙女- 蟹:1926年03月26日(27)
乙女-乙女-獅子:1926年04月08日(27)
乙女-乙女-乙女:1926年04月21日(27)
獅子:1926年05月(28)-1930年05月(32)】
獅子-乙女 1926年05月(28)~1926年09月(28)
獅子-乙女-天秤:1926年05月03日(28)
獅子-乙女- 蠍:1926年05月14日(28)
獅子-乙女-射手:1926年05月24日(28)
獅子-乙女-山羊:1926年06月03日(28)
獅子-乙女-水瓶:1926年06月13日(28)
獅子-乙女- 魚:1926年06月23日(28)
獅子-乙女-牡羊:1926年07月03日(28)
獅子-乙女-牡牛:1926年07月13日(28)
獅子-乙女-双子:1926年07月24日(28)
獅子-乙女- 蟹:1926年08月03日(28)
獅子-乙女-獅子:1926年08月13日(28)
獅子-乙女-乙女:1926年08月23日(28)
獅子-天秤 1926年09月(28)~1927年01月(28)
獅子-天秤- 蠍:1926年09月02日(28)
獅子-天秤-射手:1926年09月12日(28)
獅子-天秤-山羊:1926年09月22日(28)
獅子-天秤-水瓶:1926年10月03日(28)
獅子-天秤- 魚:1926年10月13日(28)
獅子-天秤-牡羊:1926年10月23日(28)
獅子-天秤-牡牛:1926年11月02日(28)
獅子-天秤-双子:1926年11月12日(28)
獅子-天秤- 蟹:1926年11月22日(28)
獅子-天秤-獅子:1926年12月02日(28)
獅子-天秤-乙女:1926年12月13日(28)
獅子-天秤-天秤:1926年12月23日(28)
獅子- 蠍 1927年01月(28)~1927年05月(28)
獅子- 蠍-天秤:1927年01月02日(28)
獅子- 蠍-乙女:1927年01月12日(28)
獅子- 蠍-獅子:1927年01月22日(28)
獅子- 蠍- 蟹:1927年02月01日(28)
獅子- 蠍-双子:1927年02月11日(28)
獅子- 蠍-牡牛:1927年02月22日(28)
獅子- 蠍-牡羊:1927年03月04日(28)
獅子- 蠍- 魚:1927年03月14日(28)
獅子- 蠍-水瓶:1927年03月24日(28)
獅子- 蠍-山羊:1927年04月03日(28)
獅子- 蠍-射手:1927年04月13日(28)
獅子- 蠍- 蠍:1927年04月24日(28)
獅子-射手 1927年05月(29)~1927年09月(29)
獅子-射手- 蠍:1927年05月04日(29)
獅子-射手-天秤:1927年05月14日(29)
獅子-射手-乙女:1927年05月24日(29)
獅子-射手-獅子:1927年06月03日(29)
獅子-射手- 蟹:1927年06月13日(29)
獅子-射手-双子:1927年06月23日(29)
獅子-射手-牡牛:1927年07月04日(29)
獅子-射手-牡羊:1927年07月14日(29)
獅子-射手- 魚:1927年07月24日(29)
獅子-射手-水瓶:1927年08月03日(29)
獅子-射手-山羊:1927年08月13日(29)
獅子-射手-射手:1927年08月23日(29)
獅子-山羊 1927年09月(29)~1928年01月(29)
獅子-山羊-射手:1927年09月02日(29)
獅子-山羊- 蠍:1927年09月13日(29)
獅子-山羊-天秤:1927年09月23日(29)
獅子-山羊-乙女:1927年10月03日(29)
獅子-山羊-獅子:1927年10月13日(29)
獅子-山羊- 蟹:1927年10月23日(29)
獅子-山羊-双子:1927年11月02日(29)
獅子-山羊-牡牛:1927年11月12日(29)
獅子-山羊-牡羊:1927年11月23日(29)
獅子-山羊- 魚:1927年12月03日(29)
獅子-山羊-水瓶:1927年12月13日(29)
獅子-山羊-山羊:1927年12月23日(29)
獅子-水瓶 1928年01月(29)~1928年05月(29)
獅子-水瓶- 魚:1928年01月02日(29)
獅子-水瓶-牡羊:1928年01月12日(29)
獅子-水瓶-牡牛:1928年01月22日(29)
獅子-水瓶-双子:1928年02月02日(29)
獅子-水瓶- 蟹:1928年02月12日(29)
獅子-水瓶-獅子:1928年02月22日(29)
獅子-水瓶-乙女:1928年03月03日(29)
獅子-水瓶-天秤:1928年03月13日(29)
獅子-水瓶- 蠍:1928年03月23日(29)
獅子-水瓶-射手:1928年04月02日(29)
獅子-水瓶-山羊:1928年04月13日(29)
獅子-水瓶-水瓶:1928年04月23日(29)
獅子- 魚 1928年05月(30)~1928年09月(30)
獅子- 魚-牡羊:1928年05月03日(30)
獅子- 魚-牡牛:1928年05月13日(30)
獅子- 魚-双子:1928年05月23日(30)
獅子- 魚- 蟹:1928年06月02日(30)
獅子- 魚-獅子:1928年06月12日(30)
獅子- 魚-乙女:1928年06月23日(30)
獅子- 魚-天秤:1928年07月03日(30)
獅子- 魚- 蠍:1928年07月13日(30)
獅子- 魚-射手:1928年07月23日(30)
獅子- 魚-山羊:1928年08月02日(30)
獅子- 魚-水瓶:1928年08月12日(30)
獅子- 魚- 魚:1928年08月23日(30)
獅子-牡羊 1928年09月(30)~1929年01月(30)
獅子-牡羊-牡牛:1928年09月02日(30)
獅子-牡羊-双子:1928年09月12日(30)
獅子-牡羊- 蟹:1928年09月22日(30)
獅子-牡羊-獅子:1928年10月02日(30)
獅子-牡羊-乙女:1928年10月12日(30)
獅子-牡羊-天秤:1928年10月22日(30)
獅子-牡羊- 蠍:1928年11月02日(30)
獅子-牡羊-射手:1928年11月12日(30)
獅子-牡羊-山羊:1928年11月22日(30)
獅子-牡羊-水瓶:1928年12月02日(30)
獅子-牡羊- 魚:1928年12月12日(30)
獅子-牡羊-牡羊:1928年12月22日(30)
獅子-牡牛 1929年01月(30)~1929年05月(30)
獅子-牡牛-牡羊:1929年01月01日(30)
獅子-牡牛- 魚:1929年01月12日(30)
獅子-牡牛-水瓶:1929年01月22日(30)
獅子-牡牛-山羊:1929年02月01日(30)
獅子-牡牛-射手:1929年02月11日(30)
獅子-牡牛- 蠍:1929年02月21日(30)
獅子-牡牛-天秤:1929年03月03日(30)
獅子-牡牛-乙女:1929年03月13日(30)
獅子-牡牛-獅子:1929年03月24日(30)
獅子-牡牛- 蟹:1929年04月03日(30)
獅子-牡牛-双子:1929年04月13日(30)
獅子-牡牛-牡牛:1929年04月23日(30)
獅子-双子 1929年05月(31)~1929年09月(31)
獅子-双子-牡牛:1929年05月03日(31)
獅子-双子-牡羊:1929年05月13日(31)
獅子-双子- 魚:1929年05月23日(31)
獅子-双子-水瓶:1929年06月03日(31)
獅子-双子-山羊:1929年06月13日(31)
獅子-双子-射手:1929年06月23日(31)
獅子-双子- 蠍:1929年07月03日(31)
獅子-双子-天秤:1929年07月13日(31)
獅子-双子-乙女:1929年07月23日(31)
獅子-双子-獅子:1929年08月02日(31)
獅子-双子- 蟹:1929年08月13日(31)
獅子-双子-双子:1929年08月23日(31)
獅子- 蟹 1929年09月(31)~1930年01月(31)
獅子- 蟹-双子:1929年09月02日(31)
獅子- 蟹-牡牛:1929年09月12日(31)
獅子- 蟹-牡羊:1929年09月22日(31)
獅子- 蟹- 魚:1929年10月02日(31)
獅子- 蟹-水瓶:1929年10月12日(31)
獅子- 蟹-山羊:1929年10月23日(31)
獅子- 蟹-射手:1929年11月02日(31)
獅子- 蟹- 蠍:1929年11月12日(31)
獅子- 蟹-天秤:1929年11月22日(31)
獅子- 蟹-乙女:1929年12月02日(31)
獅子- 蟹-獅子:1929年12月12日(31)
獅子- 蟹- 蟹:1929年12月23日(31)
獅子-獅子 1930年01月(31)~1930年05月(31)
獅子-獅子-乙女:1930年01月02日(31)
獅子-獅子-天秤:1930年01月12日(31)
獅子-獅子- 蠍:1930年01月22日(31)
獅子-獅子-射手:1930年02月01日(31)
獅子-獅子-山羊:1930年02月11日(31)
獅子-獅子-水瓶:1930年02月21日(31)
獅子-獅子- 魚:1930年03月04日(31)
獅子-獅子-牡羊:1930年03月14日(31)
獅子-獅子-牡牛:1930年03月24日(31)
獅子-獅子-双子:1930年04月03日(31)
獅子-獅子- 蟹:1930年04月13日(31)
獅子-獅子-獅子:1930年04月23日(31)
 蟹:1930年05月(32)-1940年05月(42)】
 蟹-双子 1930年05月(32)~1931年03月(32)
 蟹-双子-牡牛:1930年05月03日(32)
 蟹-双子-牡羊:1930年05月29日(32)
 蟹-双子- 魚:1930年06月23日(32)
 蟹-双子-水瓶:1930年07月19日(32)
 蟹-双子-山羊:1930年08月13日(32)
 蟹-双子-射手:1930年09月07日(32)
 蟹-双子- 蠍:1930年10月03日(32)
 蟹-双子-天秤:1930年10月28日(32)
 蟹-双子-乙女:1930年11月22日(32)
 蟹-双子-獅子:1930年12月18日(32)
 蟹-双子- 蟹:1931年01月12日(32)
 蟹-双子-双子:1931年02月06日(32)
 蟹-牡牛 1931年03月(32)~1932年01月(32)
 蟹-牡牛-牡羊:1931年03月04日(32)
 蟹-牡牛- 魚:1931年03月29日(32)
 蟹-牡牛-水瓶:1931年04月24日(32)
 蟹-牡牛-山羊:1931年05月19日(33)
 蟹-牡牛-射手:1931年06月13日(33)
 蟹-牡牛- 蠍:1931年07月09日(33)
 蟹-牡牛-天秤:1931年08月03日(33)
 蟹-牡牛-乙女:1931年08月28日(33)
 蟹-牡牛-獅子:1931年09月23日(33)
 蟹-牡牛- 蟹:1931年10月18日(33)
 蟹-牡牛-双子:1931年11月12日(33)
 蟹-牡牛-牡牛:1931年12月08日(33)
 蟹-牡羊 1932年01月(33)~1932年11月(33)
 蟹-牡羊-牡牛:1932年01月02日(33)
 蟹-牡羊-双子:1932年01月28日(33)
 蟹-牡羊- 蟹:1932年02月22日(33)
 蟹-牡羊-獅子:1932年03月18日(33)
 蟹-牡羊-乙女:1932年04月13日(33)
 蟹-牡羊-天秤:1932年05月08日(34)
 蟹-牡羊- 蠍:1932年06月02日(34)
 蟹-牡羊-射手:1932年06月28日(34)
 蟹-牡羊-山羊:1932年07月23日(34)
 蟹-牡羊-水瓶:1932年08月17日(34)
 蟹-牡羊- 魚:1932年09月12日(34)
 蟹-牡羊-牡羊:1932年10月07日(34)
 蟹- 魚 1932年11月(34)~1933年09月(34)
 蟹- 魚-牡羊:1932年11月02日(34)
 蟹- 魚-牡牛:1932年11月27日(34)
 蟹- 魚-双子:1932年12月22日(34)
 蟹- 魚- 蟹:1933年01月17日(34)
 蟹- 魚-獅子:1933年02月11日(34)
 蟹- 魚-乙女:1933年03月08日(34)
 蟹- 魚-天秤:1933年04月03日(34)
 蟹- 魚- 蠍:1933年04月28日(34)
 蟹- 魚-射手:1933年05月23日(35)
 蟹- 魚-山羊:1933年06月18日(35)
 蟹- 魚-水瓶:1933年07月13日(35)
 蟹- 魚- 魚:1933年08月08日(35)
 蟹-水瓶 1933年09月(35)~1934年07月(35)
 蟹-水瓶- 魚:1933年09月02日(35)
 蟹-水瓶-牡羊:1933年09月27日(35)
 蟹-水瓶-牡牛:1933年10月23日(35)
 蟹-水瓶-双子:1933年11月17日(35)
 蟹-水瓶- 蟹:1933年12月12日(35)
 蟹-水瓶-獅子:1934年01月07日(35)
 蟹-水瓶-乙女:1934年02月01日(35)
 蟹-水瓶-天秤:1934年02月26日(35)
 蟹-水瓶- 蠍:1934年03月24日(35)
 蟹-水瓶-射手:1934年04月18日(35)
 蟹-水瓶-山羊:1934年05月14日(36)
 蟹-水瓶-水瓶:1934年06月08日(36)
 蟹-山羊 1934年07月(36)~1935年05月(36)
 蟹-山羊-射手:1934年07月03日(36)
 蟹-山羊- 蠍:1934年07月29日(36)
 蟹-山羊-天秤:1934年08月23日(36)
 蟹-山羊-乙女:1934年09月17日(36)
 蟹-山羊-獅子:1934年10月13日(36)
 蟹-山羊- 蟹:1934年11月07日(36)
 蟹-山羊-双子:1934年12月02日(36)
 蟹-山羊-牡牛:1934年12月28日(36)
 蟹-山羊-牡羊:1935年01月22日(36)
 蟹-山羊- 魚:1935年02月17日(36)
 蟹-山羊-水瓶:1935年03月14日(36)
 蟹-山羊-山羊:1935年04月08日(36)
 蟹-射手 1935年05月(37)~1936年03月(37)
 蟹-射手- 蠍:1935年05月04日(37)
 蟹-射手-天秤:1935年05月29日(37)
 蟹-射手-乙女:1935年06月23日(37)
 蟹-射手-獅子:1935年07月19日(37)
 蟹-射手- 蟹:1935年08月13日(37)
 蟹-射手-双子:1935年09月07日(37)
 蟹-射手-牡牛:1935年10月03日(37)
 蟹-射手-牡羊:1935年10月28日(37)
 蟹-射手- 魚:1935年11月23日(37)
 蟹-射手-水瓶:1935年12月18日(37)
 蟹-射手-山羊:1936年01月12日(37)
 蟹-射手-射手:1936年02月07日(37)
 蟹- 蠍 1936年03月(37)~1937年01月(37)
 蟹- 蠍-天秤:1936年03月03日(37)
 蟹- 蠍-乙女:1936年03月28日(37)
 蟹- 蠍-獅子:1936年04月23日(37)
 蟹- 蠍- 蟹:1936年05月18日(38)
 蟹- 蠍-双子:1936年06月12日(38)
 蟹- 蠍-牡牛:1936年07月08日(38)
 蟹- 蠍-牡羊:1936年08月02日(38)
 蟹- 蠍- 魚:1936年08月28日(38)
 蟹- 蠍-水瓶:1936年09月22日(38)
 蟹- 蠍-山羊:1936年10月17日(38)
 蟹- 蠍-射手:1936年11月12日(38)
 蟹- 蠍- 蠍:1936年12月07日(38)
 蟹-天秤 1937年01月(38)~1937年11月(38)
 蟹-天秤- 蠍:1937年01月01日(38)
 蟹-天秤-射手:1937年01月27日(38)
 蟹-天秤-山羊:1937年02月21日(38)
 蟹-天秤-水瓶:1937年03月19日(38)
 蟹-天秤- 魚:1937年04月13日(38)
 蟹-天秤-牡羊:1937年05月08日(39)
 蟹-天秤-牡牛:1937年06月03日(39)
 蟹-天秤-双子:1937年06月28日(39)
 蟹-天秤- 蟹:1937年07月23日(39)
 蟹-天秤-獅子:1937年08月18日(39)
 蟹-天秤-乙女:1937年09月12日(39)
 蟹-天秤-天秤:1937年10月07日(39)
 蟹-乙女 1937年11月(39)~1938年09月(39)
 蟹-乙女-天秤:1937年11月02日(39)
 蟹-乙女- 蠍:1937年11月27日(39)
 蟹-乙女-射手:1937年12月23日(39)
 蟹-乙女-山羊:1938年01月17日(39)
 蟹-乙女-水瓶:1938年02月11日(39)
 蟹-乙女- 魚:1938年03月09日(39)
 蟹-乙女-牡羊:1938年04月03日(39)
 蟹-乙女-牡牛:1938年04月28日(39)
 蟹-乙女-双子:1938年05月24日(40)
 蟹-乙女- 蟹:1938年06月18日(40)
 蟹-乙女-獅子:1938年07月13日(40)
 蟹-乙女-乙女:1938年08月08日(40)
 蟹-獅子 1938年09月(40)~1939年07月(40)
 蟹-獅子-乙女:1938年09月02日(40)
 蟹-獅子-天秤:1938年09月28日(40)
 蟹-獅子- 蠍:1938年10月23日(40)
 蟹-獅子-射手:1938年11月17日(40)
 蟹-獅子-山羊:1938年12月13日(40)
 蟹-獅子-水瓶:1939年01月07日(40)
 蟹-獅子- 魚:1939年02月01日(40)
 蟹-獅子-牡羊:1939年02月27日(40)
 蟹-獅子-牡牛:1939年03月24日(40)
 蟹-獅子-双子:1939年04月18日(40)
 蟹-獅子- 蟹:1939年05月14日(41)
 蟹-獅子-獅子:1939年06月08日(41)
 蟹- 蟹 1939年07月(41)~1940年05月(41)
 蟹- 蟹-双子:1939年07月04日(41)
 蟹- 蟹-牡牛:1939年07月29日(41)
 蟹- 蟹-牡羊:1939年08月23日(41)
 蟹- 蟹- 魚:1939年09月18日(41)
 蟹- 蟹-水瓶:1939年10月13日(41)
 蟹- 蟹-山羊:1939年11月07日(41)
 蟹- 蟹-射手:1939年12月03日(41)
 蟹- 蟹- 蠍:1939年12月28日(41)
 蟹- 蟹-天秤:1940年01月22日(41)
 蟹- 蟹-乙女:1940年02月17日(41)
 蟹- 蟹-獅子:1940年03月13日(41)
 蟹- 蟹- 蟹:1940年04月08日(41)
双子:1940年05月(42)-1950年05月(52)】
双子-牡牛 1940年05月(42)~1941年03月(42)
双子-牡牛-牡羊:1940年05月03日(42)
双子-牡牛- 魚:1940年05月28日(42)
双子-牡牛-水瓶:1940年06月23日(42)
双子-牡牛-山羊:1940年07月18日(42)
双子-牡牛-射手:1940年08月12日(42)
双子-牡牛- 蠍:1940年09月07日(42)
双子-牡牛-天秤:1940年10月02日(42)
双子-牡牛-乙女:1940年10月27日(42)
双子-牡牛-獅子:1940年11月22日(42)
双子-牡牛- 蟹:1940年12月17日(42)
双子-牡牛-双子:1941年01月12日(42)
双子-牡牛-牡牛:1941年02月06日(42)
双子-牡羊 1941年03月(42)~1942年01月(42)
双子-牡羊-牡牛:1941年03月03日(42)
双子-牡羊-双子:1941年03月29日(42)
双子-牡羊- 蟹:1941年04月23日(42)
双子-牡羊-獅子:1941年05月18日(43)
双子-牡羊-乙女:1941年06月13日(43)
双子-牡羊-天秤:1941年07月08日(43)
双子-牡羊- 蠍:1941年08月02日(43)
双子-牡羊-射手:1941年08月28日(43)
双子-牡羊-山羊:1941年09月22日(43)
双子-牡羊-水瓶:1941年10月18日(43)
双子-牡羊- 魚:1941年11月12日(43)
双子-牡羊-牡羊:1941年12月07日(43)
双子- 魚 1942年01月(43)~1942年11月(43)
双子- 魚-牡羊:1942年01月02日(43)
双子- 魚-牡牛:1942年01月27日(43)
双子- 魚-双子:1942年02月21日(43)
双子- 魚- 蟹:1942年03月19日(43)
双子- 魚-獅子:1942年04月13日(43)
双子- 魚-乙女:1942年05月08日(44)
双子- 魚-天秤:1942年06月03日(44)
双子- 魚- 蠍:1942年06月28日(44)
双子- 魚-射手:1942年07月24日(44)
双子- 魚-山羊:1942年08月18日(44)
双子- 魚-水瓶:1942年09月12日(44)
双子- 魚- 魚:1942年10月08日(44)
双子-水瓶 1942年11月(44)~1943年09月(44)
双子-水瓶- 魚:1942年11月02日(44)
双子-水瓶-牡羊:1942年11月27日(44)
双子-水瓶-牡牛:1942年12月23日(44)
双子-水瓶-双子:1943年01月17日(44)
双子-水瓶- 蟹:1943年02月11日(44)
双子-水瓶-獅子:1943年03月09日(44)
双子-水瓶-乙女:1943年04月03日(44)
双子-水瓶-天秤:1943年04月29日(44)
双子-水瓶- 蠍:1943年05月24日(45)
双子-水瓶-射手:1943年06月18日(45)
双子-水瓶-山羊:1943年07月14日(45)
双子-水瓶-水瓶:1943年08月08日(45)
双子-山羊 1943年09月(45)~1944年07月(45)
双子-山羊-射手:1943年09月02日(45)
双子-山羊- 蠍:1943年09月28日(45)
双子-山羊-天秤:1943年10月23日(45)
双子-山羊-乙女:1943年11月18日(45)
双子-山羊-獅子:1943年12月13日(45)
双子-山羊- 蟹:1944年01月07日(45)
双子-山羊-双子:1944年02月02日(45)
双子-山羊-牡牛:1944年02月27日(45)
双子-山羊-牡羊:1944年03月23日(45)
双子-山羊- 魚:1944年04月18日(45)
双子-山羊-水瓶:1944年05月13日(46)
双子-山羊-山羊:1944年06月07日(46)
双子-射手 1944年07月(46)~1945年05月(46)
双子-射手- 蠍:1944年07月03日(46)
双子-射手-天秤:1944年07月28日(46)
双子-射手-乙女:1944年08月23日(46)
双子-射手-獅子:1944年09月17日(46)
双子-射手- 蟹:1944年10月12日(46)
双子-射手-双子:1944年11月07日(46)
双子-射手-牡牛:1944年12月02日(46)
双子-射手-牡羊:1944年12月27日(46)
双子-射手- 魚:1945年01月22日(46)
双子-射手-水瓶:1945年02月16日(46)
双子-射手-山羊:1945年03月13日(46)
双子-射手-射手:1945年04月08日(46)
双子- 蠍 1945年05月(47)~1946年03月(47)
双子- 蠍-天秤:1945年05月03日(47)
双子- 蠍-乙女:1945年05月29日(47)
双子- 蠍-獅子:1945年06月23日(47)
双子- 蠍- 蟹:1945年07月18日(47)
双子- 蠍-双子:1945年08月13日(47)
双子- 蠍-牡牛:1945年09月07日(47)
双子- 蠍-牡羊:1945年10月02日(47)
双子- 蠍- 魚:1945年10月28日(47)
双子- 蠍-水瓶:1945年11月22日(47)
双子- 蠍-山羊:1945年12月17日(47)
双子- 蠍-射手:1946年01月12日(47)
双子- 蠍- 蠍:1946年02月06日(47)
双子-天秤 1946年03月(47)~1947年01月(47)
双子-天秤- 蠍:1946年03月04日(47)
双子-天秤-射手:1946年03月29日(47)
双子-天秤-山羊:1946年04月23日(47)
双子-天秤-水瓶:1946年05月19日(48)
双子-天秤- 魚:1946年06月13日(48)
双子-天秤-牡羊:1946年07月08日(48)
双子-天秤-牡牛:1946年08月03日(48)
双子-天秤-双子:1946年08月28日(48)
双子-天秤- 蟹:1946年09月22日(48)
双子-天秤-獅子:1946年10月18日(48)
双子-天秤-乙女:1946年11月12日(48)
双子-天秤-天秤:1946年12月08日(48)
双子-乙女 1947年01月(48)~1947年11月(48)
双子-乙女-天秤:1947年01月02日(48)
双子-乙女- 蠍:1947年01月27日(48)
双子-乙女-射手:1947年02月22日(48)
双子-乙女-山羊:1947年03月19日(48)
双子-乙女-水瓶:1947年04月13日(48)
双子-乙女- 魚:1947年05月09日(49)
双子-乙女-牡羊:1947年06月03日(49)
双子-乙女-牡牛:1947年06月28日(49)
双子-乙女-双子:1947年07月24日(49)
双子-乙女- 蟹:1947年08月18日(49)
双子-乙女-獅子:1947年09月13日(49)
双子-乙女-乙女:1947年10月08日(49)
双子-獅子 1947年11月(49)~1948年09月(49)
双子-獅子-乙女:1947年11月02日(49)
双子-獅子-天秤:1947年11月28日(49)
双子-獅子- 蠍:1947年12月23日(49)
双子-獅子-射手:1948年01月17日(49)
双子-獅子-山羊:1948年02月12日(49)
双子-獅子-水瓶:1948年03月08日(49)
双子-獅子- 魚:1948年04月02日(49)
双子-獅子-牡羊:1948年04月28日(49)
双子-獅子-牡牛:1948年05月23日(50)
双子-獅子-双子:1948年06月18日(50)
双子-獅子- 蟹:1948年07月13日(50)
双子-獅子-獅子:1948年08月07日(50)
双子- 蟹 1948年09月(50)~1949年07月(50)
双子- 蟹-双子:1948年09月02日(50)
双子- 蟹-牡牛:1948年09月27日(50)
双子- 蟹-牡羊:1948年10月22日(50)
双子- 蟹- 魚:1948年11月17日(50)
双子- 蟹-水瓶:1948年12月12日(50)
双子- 蟹-山羊:1949年01月06日(50)
双子- 蟹-射手:1949年02月01日(50)
双子- 蟹- 蠍:1949年02月26日(50)
双子- 蟹-天秤:1949年03月24日(50)
双子- 蟹-乙女:1949年04月18日(50)
双子- 蟹-獅子:1949年05月13日(51)
双子- 蟹- 蟹:1949年06月08日(51)
双子-双子 1949年07月(51)~1950年05月(51)
双子-双子-牡牛:1949年07月03日(51)
双子-双子-牡羊:1949年07月28日(51)
双子-双子- 魚:1949年08月23日(51)
双子-双子-水瓶:1949年09月17日(51)
双子-双子-山羊:1949年10月12日(51)
双子-双子-射手:1949年11月07日(51)
双子-双子- 蠍:1949年12月02日(51)
双子-双子-天秤:1949年12月28日(51)
双子-双子-乙女:1950年01月22日(51)
双子-双子-獅子:1950年02月16日(51)
双子-双子- 蟹:1950年03月14日(51)
双子-双子-双子:1950年04月08日(51)
牡牛:1950年05月(52)-1962年05月(64)】
牡牛-牡羊 1950年05月(52)~1951年05月(52)
牡牛-牡羊-牡牛:1950年05月03日(52)
牡牛-牡羊-双子:1950年06月03日(52)
牡牛-牡羊- 蟹:1950年07月03日(52)
牡牛-牡羊-獅子:1950年08月03日(52)
牡牛-牡羊-乙女:1950年09月02日(52)
牡牛-牡羊-天秤:1950年10月03日(52)
牡牛-牡羊- 蠍:1950年11月02日(52)
牡牛-牡羊-射手:1950年12月02日(52)
牡牛-牡羊-山羊:1951年01月02日(52)
牡牛-牡羊-水瓶:1951年02月01日(52)
牡牛-牡羊- 魚:1951年03月04日(52)
牡牛-牡羊-牡羊:1951年04月03日(52)
牡牛- 魚 1951年05月(53)~1952年05月(53)
牡牛- 魚-牡羊:1951年05月04日(53)
牡牛- 魚-牡牛:1951年06月03日(53)
牡牛- 魚-双子:1951年07月04日(53)
牡牛- 魚- 蟹:1951年08月03日(53)
牡牛- 魚-獅子:1951年09月02日(53)
牡牛- 魚-乙女:1951年10月03日(53)
牡牛- 魚-天秤:1951年11月02日(53)
牡牛- 魚- 蠍:1951年12月03日(53)
牡牛- 魚-射手:1952年01月02日(53)
牡牛- 魚-山羊:1952年02月02日(53)
牡牛- 魚-水瓶:1952年03月03日(53)
牡牛- 魚- 魚:1952年04月02日(53)
牡牛-水瓶 1952年05月(54)~1953年05月(54)
牡牛-水瓶- 魚:1952年05月03日(54)
牡牛-水瓶-牡羊:1952年06月02日(54)
牡牛-水瓶-牡牛:1952年07月03日(54)
牡牛-水瓶-双子:1952年08月02日(54)
牡牛-水瓶- 蟹:1952年09月02日(54)
牡牛-水瓶-獅子:1952年10月02日(54)
牡牛-水瓶-乙女:1952年11月02日(54)
牡牛-水瓶-天秤:1952年12月02日(54)
牡牛-水瓶- 蠍:1953年01月01日(54)
牡牛-水瓶-射手:1953年02月01日(54)
牡牛-水瓶-山羊:1953年03月03日(54)
牡牛-水瓶-水瓶:1953年04月03日(54)
牡牛-山羊 1953年05月(55)~1954年05月(55)
牡牛-山羊-射手:1953年05月03日(55)
牡牛-山羊- 蠍:1953年06月03日(55)
牡牛-山羊-天秤:1953年07月03日(55)
牡牛-山羊-乙女:1953年08月02日(55)
牡牛-山羊-獅子:1953年09月02日(55)
牡牛-山羊- 蟹:1953年10月02日(55)
牡牛-山羊-双子:1953年11月02日(55)
牡牛-山羊-牡牛:1953年12月02日(55)
牡牛-山羊-牡羊:1954年01月02日(55)
牡牛-山羊- 魚:1954年02月01日(55)
牡牛-山羊-水瓶:1954年03月04日(55)
牡牛-山羊-山羊:1954年04月03日(55)
牡牛-射手 1954年05月(56)~1955年05月(56)
牡牛-射手- 蠍:1954年05月03日(56)
牡牛-射手-天秤:1954年06月03日(56)
牡牛-射手-乙女:1954年07月03日(56)
牡牛-射手-獅子:1954年08月03日(56)
牡牛-射手- 蟹:1954年09月02日(56)
牡牛-射手-双子:1954年10月03日(56)
牡牛-射手-牡牛:1954年11月02日(56)
牡牛-射手-牡羊:1954年12月02日(56)
牡牛-射手- 魚:1955年01月02日(56)
牡牛-射手-水瓶:1955年02月01日(56)
牡牛-射手-山羊:1955年03月04日(56)
牡牛-射手-射手:1955年04月03日(56)
牡牛- 蠍 1955年05月(57)~1956年05月(57)
牡牛- 蠍-天秤:1955年05月04日(57)
牡牛- 蠍-乙女:1955年06月03日(57)
牡牛- 蠍-獅子:1955年07月04日(57)
牡牛- 蠍- 蟹:1955年08月03日(57)
牡牛- 蠍-双子:1955年09月02日(57)
牡牛- 蠍-牡牛:1955年10月03日(57)
牡牛- 蠍-牡羊:1955年11月02日(57)
牡牛- 蠍- 魚:1955年12月03日(57)
牡牛- 蠍-水瓶:1956年01月02日(57)
牡牛- 蠍-山羊:1956年02月02日(57)
牡牛- 蠍-射手:1956年03月03日(57)
牡牛- 蠍- 蠍:1956年04月02日(57)
牡牛-天秤 1956年05月(58)~1957年05月(58)
牡牛-天秤- 蠍:1956年05月03日(58)
牡牛-天秤-射手:1956年06月02日(58)
牡牛-天秤-山羊:1956年07月03日(58)
牡牛-天秤-水瓶:1956年08月02日(58)
牡牛-天秤- 魚:1956年09月02日(58)
牡牛-天秤-牡羊:1956年10月02日(58)
牡牛-天秤-牡牛:1956年11月02日(58)
牡牛-天秤-双子:1956年12月02日(58)
牡牛-天秤- 蟹:1957年01月01日(58)
牡牛-天秤-獅子:1957年02月01日(58)
牡牛-天秤-乙女:1957年03月03日(58)
牡牛-天秤-天秤:1957年04月03日(58)
牡牛-乙女 1957年05月(59)~1958年05月(59)
牡牛-乙女-天秤:1957年05月03日(59)
牡牛-乙女- 蠍:1957年06月03日(59)
牡牛-乙女-射手:1957年07月03日(59)
牡牛-乙女-山羊:1957年08月02日(59)
牡牛-乙女-水瓶:1957年09月02日(59)
牡牛-乙女- 魚:1957年10月02日(59)
牡牛-乙女-牡羊:1957年11月02日(59)
牡牛-乙女-牡牛:1957年12月02日(59)
牡牛-乙女-双子:1958年01月02日(59)
牡牛-乙女- 蟹:1958年02月01日(59)
牡牛-乙女-獅子:1958年03月04日(59)
牡牛-乙女-乙女:1958年04月03日(59)
牡牛-獅子 1958年05月(60)~1959年05月(60)
牡牛-獅子-乙女:1958年05月03日(60)
牡牛-獅子-天秤:1958年06月03日(60)
牡牛-獅子- 蠍:1958年07月03日(60)
牡牛-獅子-射手:1958年08月03日(60)
牡牛-獅子-山羊:1958年09月02日(60)
牡牛-獅子-水瓶:1958年10月03日(60)
牡牛-獅子- 魚:1958年11月02日(60)
牡牛-獅子-牡羊:1958年12月02日(60)
牡牛-獅子-牡牛:1959年01月02日(60)
牡牛-獅子-双子:1959年02月01日(60)
牡牛-獅子- 蟹:1959年03月04日(60)
牡牛-獅子-獅子:1959年04月03日(60)
牡牛- 蟹 1959年05月(61)~1960年05月(61)
牡牛- 蟹-双子:1959年05月04日(61)
牡牛- 蟹-牡牛:1959年06月03日(61)
牡牛- 蟹-牡羊:1959年07月04日(61)
牡牛- 蟹- 魚:1959年08月03日(61)
牡牛- 蟹-水瓶:1959年09月02日(61)
牡牛- 蟹-山羊:1959年10月03日(61)
牡牛- 蟹-射手:1959年11月02日(61)
牡牛- 蟹- 蠍:1959年12月03日(61)
牡牛- 蟹-天秤:1960年01月02日(61)
牡牛- 蟹-乙女:1960年02月02日(61)
牡牛- 蟹-獅子:1960年03月03日(61)
牡牛- 蟹- 蟹:1960年04月02日(61)
牡牛-双子 1960年05月(62)~1961年05月(62)
牡牛-双子-牡牛:1960年05月03日(62)
牡牛-双子-牡羊:1960年06月02日(62)
牡牛-双子- 魚:1960年07月03日(62)
牡牛-双子-水瓶:1960年08月02日(62)
牡牛-双子-山羊:1960年09月02日(62)
牡牛-双子-射手:1960年10月02日(62)
牡牛-双子- 蠍:1960年11月02日(62)
牡牛-双子-天秤:1960年12月02日(62)
牡牛-双子-乙女:1961年01月01日(62)
牡牛-双子-獅子:1961年02月01日(62)
牡牛-双子- 蟹:1961年03月03日(62)
牡牛-双子-双子:1961年04月03日(62)
牡牛-牡牛 1961年05月(63)~1962年05月(63)
牡牛-牡牛-牡羊:1961年05月03日(63)
牡牛-牡牛- 魚:1961年06月03日(63)
牡牛-牡牛-水瓶:1961年07月03日(63)
牡牛-牡牛-山羊:1961年08月02日(63)
牡牛-牡牛-射手:1961年09月02日(63)
牡牛-牡牛- 蠍:1961年10月02日(63)
牡牛-牡牛-天秤:1961年11月02日(63)
牡牛-牡牛-乙女:1961年12月02日(63)
牡牛-牡牛-獅子:1962年01月02日(63)
牡牛-牡牛- 蟹:1962年02月01日(63)
牡牛-牡牛-双子:1962年03月04日(63)
牡牛-牡牛-牡牛:1962年04月03日(63)
牡羊:1962年05月(64)-1973年05月(75)】
牡羊-牡牛 1962年05月(64)~1963年04月(64)
牡羊-牡牛-牡羊:1962年05月03日(64)
牡羊-牡牛- 魚:1962年05月31日(64)
牡羊-牡牛-水瓶:1962年06月28日(64)
牡羊-牡牛-山羊:1962年07月26日(64)
牡羊-牡牛-射手:1962年08月23日(64)
牡羊-牡牛- 蠍:1962年09月20日(64)
牡羊-牡牛-天秤:1962年10月18日(64)
牡羊-牡牛-乙女:1962年11月15日(64)
牡羊-牡牛-獅子:1962年12月13日(64)
牡羊-牡牛- 蟹:1963年01月10日(64)
牡羊-牡牛-双子:1963年02月06日(64)
牡羊-牡牛-牡牛:1963年03月06日(64)
牡羊-双子 1963年04月(64)~1964年03月(64)
牡羊-双子-牡牛:1963年04月03日(64)
牡羊-双子-牡羊:1963年05月01日(64)
牡羊-双子- 魚:1963年05月29日(65)
牡羊-双子-水瓶:1963年06月26日(65)
牡羊-双子-山羊:1963年07月24日(65)
牡羊-双子-射手:1963年08月21日(65)
牡羊-双子- 蠍:1963年09月18日(65)
牡羊-双子-天秤:1963年10月16日(65)
牡羊-双子-乙女:1963年11月12日(65)
牡羊-双子-獅子:1963年12月10日(65)
牡羊-双子- 蟹:1964年01月07日(65)
牡羊-双子-双子:1964年02月04日(65)
牡羊- 蟹 1964年03月(65)~1965年02月(65)
牡羊- 蟹-双子:1964年03月03日(65)
牡羊- 蟹-牡牛:1964年03月31日(65)
牡羊- 蟹-牡羊:1964年04月28日(65)
牡羊- 蟹- 魚:1964年05月26日(66)
牡羊- 蟹-水瓶:1964年06月23日(66)
牡羊- 蟹-山羊:1964年07月21日(66)
牡羊- 蟹-射手:1964年08月17日(66)
牡羊- 蟹- 蠍:1964年09月14日(66)
牡羊- 蟹-天秤:1964年10月12日(66)
牡羊- 蟹-乙女:1964年11月09日(66)
牡羊- 蟹-獅子:1964年12月07日(66)
牡羊- 蟹- 蟹:1965年01月04日(66)
牡羊-獅子 1965年02月(66)~1966年01月(66)
牡羊-獅子-乙女:1965年02月01日(66)
牡羊-獅子-天秤:1965年03月01日(66)
牡羊-獅子- 蠍:1965年03月29日(66)
牡羊-獅子-射手:1965年04月26日(66)
牡羊-獅子-山羊:1965年05月23日(67)
牡羊-獅子-水瓶:1965年06月20日(67)
牡羊-獅子- 魚:1965年07月18日(67)
牡羊-獅子-牡羊:1965年08月15日(67)
牡羊-獅子-牡牛:1965年09月12日(67)
牡羊-獅子-双子:1965年10月10日(67)
牡羊-獅子- 蟹:1965年11月07日(67)
牡羊-獅子-獅子:1965年12月05日(67)
牡羊-乙女 1966年01月(67)~1966年12月(67)
牡羊-乙女-天秤:1966年01月02日(67)
牡羊-乙女- 蠍:1966年01月30日(67)
牡羊-乙女-射手:1966年02月26日(67)
牡羊-乙女-山羊:1966年03月26日(67)
牡羊-乙女-水瓶:1966年04月23日(67)
牡羊-乙女- 魚:1966年05月21日(68)
牡羊-乙女-牡羊:1966年06月18日(68)
牡羊-乙女-牡牛:1966年07月16日(68)
牡羊-乙女-双子:1966年08月13日(68)
牡羊-乙女- 蟹:1966年09月10日(68)
牡羊-乙女-獅子:1966年10月08日(68)
牡羊-乙女-乙女:1966年11月05日(68)
牡羊-天秤 1966年12月(68)~1967年11月(68)
牡羊-天秤- 蠍:1966年12月02日(68)
牡羊-天秤-射手:1966年12月30日(68)
牡羊-天秤-山羊:1967年01月27日(68)
牡羊-天秤-水瓶:1967年02月24日(68)
牡羊-天秤- 魚:1967年03月24日(68)
牡羊-天秤-牡羊:1967年04月21日(68)
牡羊-天秤-牡牛:1967年05月19日(69)
牡羊-天秤-双子:1967年06月16日(69)
牡羊-天秤- 蟹:1967年07月14日(69)
牡羊-天秤-獅子:1967年08月11日(69)
牡羊-天秤-乙女:1967年09月07日(69)
牡羊-天秤-天秤:1967年10月05日(69)
牡羊- 蠍 1967年11月(69)~1968年10月(69)
牡羊- 蠍-天秤:1967年11月02日(69)
牡羊- 蠍-乙女:1967年11月30日(69)
牡羊- 蠍-獅子:1967年12月28日(69)
牡羊- 蠍- 蟹:1968年01月25日(69)
牡羊- 蠍-双子:1968年02月22日(69)
牡羊- 蠍-牡牛:1968年03月21日(69)
牡羊- 蠍-牡羊:1968年04月18日(69)
牡羊- 蠍- 魚:1968年05月16日(70)
牡羊- 蠍-水瓶:1968年06月12日(70)
牡羊- 蠍-山羊:1968年07月10日(70)
牡羊- 蠍-射手:1968年08月07日(70)
牡羊- 蠍- 蠍:1968年09月04日(70)
牡羊-射手 1968年10月(70)~1969年09月(70)
牡羊-射手- 蠍:1968年10月02日(70)
牡羊-射手-天秤:1968年10月30日(70)
牡羊-射手-乙女:1968年11月27日(70)
牡羊-射手-獅子:1968年12月25日(70)
牡羊-射手- 蟹:1969年01月22日(70)
牡羊-射手-双子:1969年02月19日(70)
牡羊-射手-牡牛:1969年03月19日(70)
牡羊-射手-牡羊:1969年04月15日(70)
牡羊-射手- 魚:1969年05月13日(71)
牡羊-射手-水瓶:1969年06月10日(71)
牡羊-射手-山羊:1969年07月08日(71)
牡羊-射手-射手:1969年08月05日(71)
牡羊-山羊 1969年09月(71)~1970年08月(71)
牡羊-山羊-射手:1969年09月02日(71)
牡羊-山羊- 蠍:1969年09月30日(71)
牡羊-山羊-天秤:1969年10月28日(71)
牡羊-山羊-乙女:1969年11月25日(71)
牡羊-山羊-獅子:1969年12月23日(71)
牡羊-山羊- 蟹:1970年01月19日(71)
牡羊-山羊-双子:1970年02月16日(71)
牡羊-山羊-牡牛:1970年03月16日(71)
牡羊-山羊-牡羊:1970年04月13日(71)
牡羊-山羊- 魚:1970年05月11日(72)
牡羊-山羊-水瓶:1970年06月08日(72)
牡羊-山羊-山羊:1970年07月06日(72)
牡羊-水瓶 1970年08月(72)~1971年07月(72)
牡羊-水瓶- 魚:1970年08月03日(72)
牡羊-水瓶-牡羊:1970年08月31日(72)
牡羊-水瓶-牡牛:1970年09月28日(72)
牡羊-水瓶-双子:1970年10月25日(72)
牡羊-水瓶- 蟹:1970年11月22日(72)
牡羊-水瓶-獅子:1970年12月20日(72)
牡羊-水瓶-乙女:1971年01月17日(72)
牡羊-水瓶-天秤:1971年02月14日(72)
牡羊-水瓶- 蠍:1971年03月14日(72)
牡羊-水瓶-射手:1971年04月11日(72)
牡羊-水瓶-山羊:1971年05月09日(73)
牡羊-水瓶-水瓶:1971年06月06日(73)
牡羊- 魚 1971年07月(73)~1972年06月(73)
牡羊- 魚-牡羊:1971年07月04日(73)
牡羊- 魚-牡牛:1971年07月31日(73)
牡羊- 魚-双子:1971年08月28日(73)
牡羊- 魚- 蟹:1971年09月25日(73)
牡羊- 魚-獅子:1971年10月23日(73)
牡羊- 魚-乙女:1971年11月20日(73)
牡羊- 魚-天秤:1971年12月18日(73)
牡羊- 魚- 蠍:1972年01月15日(73)
牡羊- 魚-射手:1972年02月12日(73)
牡羊- 魚-山羊:1972年03月11日(73)
牡羊- 魚-水瓶:1972年04月08日(73)
牡羊- 魚- 魚:1972年05月05日(74)
牡羊-牡羊 1972年06月(74)~1973年05月(74)
牡羊-牡羊-牡牛:1972年06月02日(74)
牡羊-牡羊-双子:1972年06月30日(74)
牡羊-牡羊- 蟹:1972年07月28日(74)
牡羊-牡羊-獅子:1972年08月25日(74)
牡羊-牡羊-乙女:1972年09月22日(74)
牡羊-牡羊-天秤:1972年10月20日(74)
牡羊-牡羊- 蠍:1972年11月17日(74)
牡羊-牡羊-射手:1972年12月15日(74)
牡羊-牡羊-山羊:1973年01月12日(74)
牡羊-牡羊-水瓶:1973年02月08日(74)
牡羊-牡羊- 魚:1973年03月08日(74)
牡羊-牡羊-牡羊:1973年04月05日(74)
 魚:1973年05月(75)-1979年05月(81)】
 魚-牡羊 1973年05月(75)~1973年11月(75)
 魚-牡羊-牡牛:1973年05月03日(75)
 魚-牡羊-双子:1973年05月18日(75)
 魚-牡羊- 蟹:1973年06月03日(75)
 魚-牡羊-獅子:1973年06月18日(75)
 魚-牡羊-乙女:1973年07月03日(75)
 魚-牡羊-天秤:1973年07月18日(75)
 魚-牡羊- 蠍:1973年08月02日(75)
 魚-牡羊-射手:1973年08月18日(75)
 魚-牡羊-山羊:1973年09月02日(75)
 魚-牡羊-水瓶:1973年09月17日(75)
 魚-牡羊- 魚:1973年10月02日(75)
 魚-牡羊-牡羊:1973年10月18日(75)
 魚-牡牛 1973年11月(75)~1974年05月(75)
 魚-牡牛-牡羊:1973年11月02日(75)
 魚-牡牛- 魚:1973年11月17日(75)
 魚-牡牛-水瓶:1973年12月02日(75)
 魚-牡牛-山羊:1973年12月17日(75)
 魚-牡牛-射手:1974年01月02日(75)
 魚-牡牛- 蠍:1974年01月17日(75)
 魚-牡牛-天秤:1974年02月01日(75)
 魚-牡牛-乙女:1974年02月16日(75)
 魚-牡牛-獅子:1974年03月04日(75)
 魚-牡牛- 蟹:1974年03月19日(75)
 魚-牡牛-双子:1974年04月03日(75)
 魚-牡牛-牡牛:1974年04月18日(75)
 魚-双子 1974年05月(76)~1974年11月(76)
 魚-双子-牡牛:1974年05月03日(76)
 魚-双子-牡羊:1974年05月19日(76)
 魚-双子- 魚:1974年06月03日(76)
 魚-双子-水瓶:1974年06月18日(76)
 魚-双子-山羊:1974年07月03日(76)
 魚-双子-射手:1974年07月19日(76)
 魚-双子- 蠍:1974年08月03日(76)
 魚-双子-天秤:1974年08月18日(76)
 魚-双子-乙女:1974年09月02日(76)
 魚-双子-獅子:1974年09月17日(76)
 魚-双子- 蟹:1974年10月03日(76)
 魚-双子-双子:1974年10月18日(76)
 魚- 蟹 1974年11月(76)~1975年05月(76)
 魚- 蟹-双子:1974年11月02日(76)
 魚- 蟹-牡牛:1974年11月17日(76)
 魚- 蟹-牡羊:1974年12月02日(76)
 魚- 蟹- 魚:1974年12月18日(76)
 魚- 蟹-水瓶:1975年01月02日(76)
 魚- 蟹-山羊:1975年01月17日(76)
 魚- 蟹-射手:1975年02月01日(76)
 魚- 蟹- 蠍:1975年02月17日(76)
 魚- 蟹-天秤:1975年03月04日(76)
 魚- 蟹-乙女:1975年03月19日(76)
 魚- 蟹-獅子:1975年04月03日(76)
 魚- 蟹- 蟹:1975年04月18日(76)
 魚-獅子 1975年05月(77)~1975年11月(77)
 魚-獅子-乙女:1975年05月04日(77)
 魚-獅子-天秤:1975年05月19日(77)
 魚-獅子- 蠍:1975年06月03日(77)
 魚-獅子-射手:1975年06月18日(77)
 魚-獅子-山羊:1975年07月04日(77)
 魚-獅子-水瓶:1975年07月19日(77)
 魚-獅子- 魚:1975年08月03日(77)
 魚-獅子-牡羊:1975年08月18日(77)
 魚-獅子-牡牛:1975年09月02日(77)
 魚-獅子-双子:1975年09月18日(77)
 魚-獅子- 蟹:1975年10月03日(77)
 魚-獅子-獅子:1975年10月18日(77)
 魚-乙女 1975年11月(77)~1976年05月(77)
 魚-乙女-天秤:1975年11月02日(77)
 魚-乙女- 蠍:1975年11月18日(77)
 魚-乙女-射手:1975年12月03日(77)
 魚-乙女-山羊:1975年12月18日(77)
 魚-乙女-水瓶:1976年01月02日(77)
 魚-乙女- 魚:1976年01月17日(77)
 魚-乙女-牡羊:1976年02月02日(77)
 魚-乙女-牡牛:1976年02月17日(77)
 魚-乙女-双子:1976年03月03日(77)
 魚-乙女- 蟹:1976年03月18日(77)
 魚-乙女-獅子:1976年04月02日(77)
 魚-乙女-乙女:1976年04月18日(77)
 魚-天秤 1976年05月(78)~1976年11月(78)
 魚-天秤- 蠍:1976年05月03日(78)
 魚-天秤-射手:1976年05月18日(78)
 魚-天秤-山羊:1976年06月02日(78)
 魚-天秤-水瓶:1976年06月18日(78)
 魚-天秤- 魚:1976年07月03日(78)
 魚-天秤-牡羊:1976年07月18日(78)
 魚-天秤-牡牛:1976年08月02日(78)
 魚-天秤-双子:1976年08月17日(78)
 魚-天秤- 蟹:1976年09月02日(78)
 魚-天秤-獅子:1976年09月17日(78)
 魚-天秤-乙女:1976年10月02日(78)
 魚-天秤-天秤:1976年10月17日(78)
 魚- 蠍 1976年11月(78)~1977年05月(78)
 魚- 蠍-天秤:1976年11月02日(78)
 魚- 蠍-乙女:1976年11月17日(78)
 魚- 蠍-獅子:1976年12月02日(78)
 魚- 蠍- 蟹:1976年12月17日(78)
 魚- 蠍-双子:1977年01月01日(78)
 魚- 蠍-牡牛:1977年01月17日(78)
 魚- 蠍-牡羊:1977年02月01日(78)
 魚- 蠍- 魚:1977年02月16日(78)
 魚- 蠍-水瓶:1977年03月03日(78)
 魚- 蠍-山羊:1977年03月19日(78)
 魚- 蠍-射手:1977年04月03日(78)
 魚- 蠍- 蠍:1977年04月18日(78)
 魚-射手 1977年05月(79)~1977年11月(79)
 魚-射手- 蠍:1977年05月03日(79)
 魚-射手-天秤:1977年05月18日(79)
 魚-射手-乙女:1977年06月03日(79)
 魚-射手-獅子:1977年06月18日(79)
 魚-射手- 蟹:1977年07月03日(79)
 魚-射手-双子:1977年07月18日(79)
 魚-射手-牡牛:1977年08月02日(79)
 魚-射手-牡羊:1977年08月18日(79)
 魚-射手- 魚:1977年09月02日(79)
 魚-射手-水瓶:1977年09月17日(79)
 魚-射手-山羊:1977年10月02日(79)
 魚-射手-射手:1977年10月18日(79)
 魚-山羊 1977年11月(79)~1978年05月(79)
 魚-山羊-射手:1977年11月02日(79)
 魚-山羊- 蠍:1977年11月17日(79)
 魚-山羊-天秤:1977年12月02日(79)
 魚-山羊-乙女:1977年12月17日(79)
 魚-山羊-獅子:1978年01月02日(79)
 魚-山羊- 蟹:1978年01月17日(79)
 魚-山羊-双子:1978年02月01日(79)
 魚-山羊-牡牛:1978年02月16日(79)
 魚-山羊-牡羊:1978年03月04日(79)
 魚-山羊- 魚:1978年03月19日(79)
 魚-山羊-水瓶:1978年04月03日(79)
 魚-山羊-山羊:1978年04月18日(79)
 魚-水瓶 1978年05月(80)~1978年11月(80)
 魚-水瓶- 魚:1978年05月03日(80)
 魚-水瓶-牡羊:1978年05月19日(80)
 魚-水瓶-牡牛:1978年06月03日(80)
 魚-水瓶-双子:1978年06月18日(80)
 魚-水瓶- 蟹:1978年07月03日(80)
 魚-水瓶-獅子:1978年07月19日(80)
 魚-水瓶-乙女:1978年08月03日(80)
 魚-水瓶-天秤:1978年08月18日(80)
 魚-水瓶- 蠍:1978年09月02日(80)
 魚-水瓶-射手:1978年09月17日(80)
 魚-水瓶-山羊:1978年10月03日(80)
 魚-水瓶-水瓶:1978年10月18日(80)
 魚- 魚 1978年11月(80)~1979年05月(80)
 魚- 魚-牡羊:1978年11月02日(80)
 魚- 魚-牡牛:1978年11月17日(80)
 魚- 魚-双子:1978年12月02日(80)
 魚- 魚- 蟹:1978年12月18日(80)
 魚- 魚-獅子:1979年01月02日(80)
 魚- 魚-乙女:1979年01月17日(80)
 魚- 魚-天秤:1979年02月01日(80)
 魚- 魚- 蠍:1979年02月17日(80)
 魚- 魚-射手:1979年03月04日(80)
 魚- 魚-山羊:1979年03月19日(80)
 魚- 魚-水瓶:1979年04月03日(80)
 魚- 魚- 魚:1979年04月18日(80)
水瓶:1979年05月(81)-1981年05月(83)】
水瓶- 魚 1979年05月(81)~1979年07月(81)
水瓶- 魚-牡羊:1979年05月04日(81)
水瓶- 魚-牡牛:1979年05月09日(81)
水瓶- 魚-双子:1979年05月14日(81)
水瓶- 魚- 蟹:1979年05月19日(81)
水瓶- 魚-獅子:1979年05月24日(81)
水瓶- 魚-乙女:1979年05月29日(81)
水瓶- 魚-天秤:1979年06月03日(81)
水瓶- 魚- 蠍:1979年06月08日(81)
水瓶- 魚-射手:1979年06月13日(81)
水瓶- 魚-山羊:1979年06月18日(81)
水瓶- 魚-水瓶:1979年06月23日(81)
水瓶- 魚- 魚:1979年06月28日(81)
水瓶-牡羊 1979年07月(81)~1979年09月(81)
水瓶-牡羊-牡牛:1979年07月04日(81)
水瓶-牡羊-双子:1979年07月09日(81)
水瓶-牡羊- 蟹:1979年07月14日(81)
水瓶-牡羊-獅子:1979年07月19日(81)
水瓶-牡羊-乙女:1979年07月24日(81)
水瓶-牡羊-天秤:1979年07月29日(81)
水瓶-牡羊- 蠍:1979年08月03日(81)
水瓶-牡羊-射手:1979年08月08日(81)
水瓶-牡羊-山羊:1979年08月13日(81)
水瓶-牡羊-水瓶:1979年08月18日(81)
水瓶-牡羊- 魚:1979年08月23日(81)
水瓶-牡羊-牡羊:1979年08月28日(81)
水瓶-牡牛 1979年09月(81)~1979年11月(81)
水瓶-牡牛-牡羊:1979年09月02日(81)
水瓶-牡牛- 魚:1979年09月07日(81)
水瓶-牡牛-水瓶:1979年09月13日(81)
水瓶-牡牛-山羊:1979年09月18日(81)
水瓶-牡牛-射手:1979年09月23日(81)
水瓶-牡牛- 蠍:1979年09月28日(81)
水瓶-牡牛-天秤:1979年10月03日(81)
水瓶-牡牛-乙女:1979年10月08日(81)
水瓶-牡牛-獅子:1979年10月13日(81)
水瓶-牡牛- 蟹:1979年10月18日(81)
水瓶-牡牛-双子:1979年10月23日(81)
水瓶-牡牛-牡牛:1979年10月28日(81)
水瓶-双子 1979年11月(81)~1980年01月(81)
水瓶-双子-牡牛:1979年11月02日(81)
水瓶-双子-牡羊:1979年11月07日(81)
水瓶-双子- 魚:1979年11月12日(81)
水瓶-双子-水瓶:1979年11月18日(81)
水瓶-双子-山羊:1979年11月23日(81)
水瓶-双子-射手:1979年11月28日(81)
水瓶-双子- 蠍:1979年12月03日(81)
水瓶-双子-天秤:1979年12月08日(81)
水瓶-双子-乙女:1979年12月13日(81)
水瓶-双子-獅子:1979年12月18日(81)
水瓶-双子- 蟹:1979年12月23日(81)
水瓶-双子-双子:1979年12月28日(81)
水瓶- 蟹 1980年01月(81)~1980年03月(81)
水瓶- 蟹-双子:1980年01月02日(81)
水瓶- 蟹-牡牛:1980年01月07日(81)
水瓶- 蟹-牡羊:1980年01月12日(81)
水瓶- 蟹- 魚:1980年01月17日(81)
水瓶- 蟹-水瓶:1980年01月22日(81)
水瓶- 蟹-山羊:1980年01月28日(81)
水瓶- 蟹-射手:1980年02月02日(81)
水瓶- 蟹- 蠍:1980年02月07日(81)
水瓶- 蟹-天秤:1980年02月12日(81)
水瓶- 蟹-乙女:1980年02月17日(81)
水瓶- 蟹-獅子:1980年02月22日(81)
水瓶- 蟹- 蟹:1980年02月27日(81)
水瓶-獅子 1980年03月(81)~1980年05月(81)
水瓶-獅子-乙女:1980年03月03日(81)
水瓶-獅子-天秤:1980年03月08日(81)
水瓶-獅子- 蠍:1980年03月13日(81)
水瓶-獅子-射手:1980年03月18日(81)
水瓶-獅子-山羊:1980年03月23日(81)
水瓶-獅子-水瓶:1980年03月28日(81)
水瓶-獅子- 魚:1980年04月02日(81)
水瓶-獅子-牡羊:1980年04月08日(81)
水瓶-獅子-牡牛:1980年04月13日(81)
水瓶-獅子-双子:1980年04月18日(81)
水瓶-獅子- 蟹:1980年04月23日(81)
水瓶-獅子-獅子:1980年04月28日(81)
水瓶-乙女 1980年05月(82)~1980年07月(82)
水瓶-乙女-天秤:1980年05月03日(82)
水瓶-乙女- 蠍:1980年05月08日(82)
水瓶-乙女-射手:1980年05月13日(82)
水瓶-乙女-山羊:1980年05月18日(82)
水瓶-乙女-水瓶:1980年05月23日(82)
水瓶-乙女- 魚:1980年05月28日(82)
水瓶-乙女-牡羊:1980年06月02日(82)
水瓶-乙女-牡牛:1980年06月07日(82)
水瓶-乙女-双子:1980年06月12日(82)
水瓶-乙女- 蟹:1980年06月18日(82)
水瓶-乙女-獅子:1980年06月23日(82)
水瓶-乙女-乙女:1980年06月28日(82)
水瓶-天秤 1980年07月(82)~1980年09月(82)
水瓶-天秤- 蠍:1980年07月03日(82)
水瓶-天秤-射手:1980年07月08日(82)
水瓶-天秤-山羊:1980年07月13日(82)
水瓶-天秤-水瓶:1980年07月18日(82)
水瓶-天秤- 魚:1980年07月23日(82)
水瓶-天秤-牡羊:1980年07月28日(82)
水瓶-天秤-牡牛:1980年08月02日(82)
水瓶-天秤-双子:1980年08月07日(82)
水瓶-天秤- 蟹:1980年08月12日(82)
水瓶-天秤-獅子:1980年08月17日(82)
水瓶-天秤-乙女:1980年08月23日(82)
水瓶-天秤-天秤:1980年08月28日(82)
水瓶- 蠍 1980年09月(82)~1980年11月(82)
水瓶- 蠍-天秤:1980年09月02日(82)
水瓶- 蠍-乙女:1980年09月07日(82)
水瓶- 蠍-獅子:1980年09月12日(82)
水瓶- 蠍- 蟹:1980年09月17日(82)
水瓶- 蠍-双子:1980年09月22日(82)
水瓶- 蠍-牡牛:1980年09月27日(82)
水瓶- 蠍-牡羊:1980年10月02日(82)
水瓶- 蠍- 魚:1980年10月07日(82)
水瓶- 蠍-水瓶:1980年10月12日(82)
水瓶- 蠍-山羊:1980年10月17日(82)
水瓶- 蠍-射手:1980年10月22日(82)
水瓶- 蠍- 蠍:1980年10月27日(82)
水瓶-射手 1980年11月(82)~1981年01月(82)
水瓶-射手- 蠍:1980年11月02日(82)
水瓶-射手-天秤:1980年11月07日(82)
水瓶-射手-乙女:1980年11月12日(82)
水瓶-射手-獅子:1980年11月17日(82)
水瓶-射手- 蟹:1980年11月22日(82)
水瓶-射手-双子:1980年11月27日(82)
水瓶-射手-牡牛:1980年12月02日(82)
水瓶-射手-牡羊:1980年12月07日(82)
水瓶-射手- 魚:1980年12月12日(82)
水瓶-射手-水瓶:1980年12月17日(82)
水瓶-射手-山羊:1980年12月22日(82)
水瓶-射手-射手:1980年12月27日(82)
水瓶-山羊 1981年01月(82)~1981年03月(82)
水瓶-山羊-射手:1981年01月01日(82)
水瓶-山羊- 蠍:1981年01月06日(82)
水瓶-山羊-天秤:1981年01月12日(82)
水瓶-山羊-乙女:1981年01月17日(82)
水瓶-山羊-獅子:1981年01月22日(82)
水瓶-山羊- 蟹:1981年01月27日(82)
水瓶-山羊-双子:1981年02月01日(82)
水瓶-山羊-牡牛:1981年02月06日(82)
水瓶-山羊-牡羊:1981年02月11日(82)
水瓶-山羊- 魚:1981年02月16日(82)
水瓶-山羊-水瓶:1981年02月21日(82)
水瓶-山羊-山羊:1981年02月26日(82)
水瓶-水瓶 1981年03月(82)~1981年05月(82)
水瓶-水瓶- 魚:1981年03月03日(82)
水瓶-水瓶-牡羊:1981年03月08日(82)
水瓶-水瓶-牡牛:1981年03月13日(82)
水瓶-水瓶-双子:1981年03月19日(82)
水瓶-水瓶- 蟹:1981年03月24日(82)
水瓶-水瓶-獅子:1981年03月29日(82)
水瓶-水瓶-乙女:1981年04月03日(82)
水瓶-水瓶-天秤:1981年04月08日(82)
水瓶-水瓶- 蠍:1981年04月13日(82)
水瓶-水瓶-射手:1981年04月18日(82)
水瓶-水瓶-山羊:1981年04月23日(82)
水瓶-水瓶-水瓶:1981年04月28日(82)
山羊:1981年05月(83)-1983年05月(85)】
山羊-射手 1981年05月(83)~1981年07月(83)
山羊-射手- 蠍:1981年05月03日(83)
山羊-射手-天秤:1981年05月08日(83)
山羊-射手-乙女:1981年05月13日(83)
山羊-射手-獅子:1981年05月18日(83)
山羊-射手- 蟹:1981年05月23日(83)
山羊-射手-双子:1981年05月29日(83)
山羊-射手-牡牛:1981年06月03日(83)
山羊-射手-牡羊:1981年06月08日(83)
山羊-射手- 魚:1981年06月13日(83)
山羊-射手-水瓶:1981年06月18日(83)
山羊-射手-山羊:1981年06月23日(83)
山羊-射手-射手:1981年06月28日(83)
山羊- 蠍 1981年07月(83)~1981年09月(83)
山羊- 蠍-天秤:1981年07月03日(83)
山羊- 蠍-乙女:1981年07月08日(83)
山羊- 蠍-獅子:1981年07月13日(83)
山羊- 蠍- 蟹:1981年07月18日(83)
山羊- 蠍-双子:1981年07月23日(83)
山羊- 蠍-牡牛:1981年07月28日(83)
山羊- 蠍-牡羊:1981年08月02日(83)
山羊- 蠍- 魚:1981年08月08日(83)
山羊- 蠍-水瓶:1981年08月13日(83)
山羊- 蠍-山羊:1981年08月18日(83)
山羊- 蠍-射手:1981年08月23日(83)
山羊- 蠍- 蠍:1981年08月28日(83)
山羊-天秤 1981年09月(83)~1981年11月(83)
山羊-天秤- 蠍:1981年09月02日(83)
山羊-天秤-射手:1981年09月07日(83)
山羊-天秤-山羊:1981年09月12日(83)
山羊-天秤-水瓶:1981年09月17日(83)
山羊-天秤- 魚:1981年09月22日(83)
山羊-天秤-牡羊:1981年09月27日(83)
山羊-天秤-牡牛:1981年10月02日(83)
山羊-天秤-双子:1981年10月07日(83)
山羊-天秤- 蟹:1981年10月12日(83)
山羊-天秤-獅子:1981年10月18日(83)
山羊-天秤-乙女:1981年10月23日(83)
山羊-天秤-天秤:1981年10月28日(83)
山羊-乙女 1981年11月(83)~1982年01月(83)
山羊-乙女-天秤:1981年11月02日(83)
山羊-乙女- 蠍:1981年11月07日(83)
山羊-乙女-射手:1981年11月12日(83)
山羊-乙女-山羊:1981年11月17日(83)
山羊-乙女-水瓶:1981年11月22日(83)
山羊-乙女- 魚:1981年11月27日(83)
山羊-乙女-牡羊:1981年12月02日(83)
山羊-乙女-牡牛:1981年12月07日(83)
山羊-乙女-双子:1981年12月12日(83)
山羊-乙女- 蟹:1981年12月17日(83)
山羊-乙女-獅子:1981年12月23日(83)
山羊-乙女-乙女:1981年12月28日(83)
山羊-獅子 1982年01月(83)~1982年03月(83)
山羊-獅子-乙女:1982年01月02日(83)
山羊-獅子-天秤:1982年01月07日(83)
山羊-獅子- 蠍:1982年01月12日(83)
山羊-獅子-射手:1982年01月17日(83)
山羊-獅子-山羊:1982年01月22日(83)
山羊-獅子-水瓶:1982年01月27日(83)
山羊-獅子- 魚:1982年02月01日(83)
山羊-獅子-牡羊:1982年02月06日(83)
山羊-獅子-牡牛:1982年02月11日(83)
山羊-獅子-双子:1982年02月16日(83)
山羊-獅子- 蟹:1982年02月21日(83)
山羊-獅子-獅子:1982年02月26日(83)
山羊- 蟹 1982年03月(83)~1982年05月(83)
山羊- 蟹-双子:1982年03月04日(83)
山羊- 蟹-牡牛:1982年03月09日(83)
山羊- 蟹-牡羊:1982年03月14日(83)
山羊- 蟹- 魚:1982年03月19日(83)
山羊- 蟹-水瓶:1982年03月24日(83)
山羊- 蟹-山羊:1982年03月29日(83)
山羊- 蟹-射手:1982年04月03日(83)
山羊- 蟹- 蠍:1982年04月08日(83)
山羊- 蟹-天秤:1982年04月13日(83)
山羊- 蟹-乙女:1982年04月18日(83)
山羊- 蟹-獅子:1982年04月23日(83)
山羊- 蟹- 蟹:1982年04月28日(83)
山羊-双子 1982年05月(84)~1982年07月(84)
山羊-双子-牡牛:1982年05月03日(84)
山羊-双子-牡羊:1982年05月08日(84)
山羊-双子- 魚:1982年05月14日(84)
山羊-双子-水瓶:1982年05月19日(84)
山羊-双子-山羊:1982年05月24日(84)
山羊-双子-射手:1982年05月29日(84)
山羊-双子- 蠍:1982年06月03日(84)
山羊-双子-天秤:1982年06月08日(84)
山羊-双子-乙女:1982年06月13日(84)
山羊-双子-獅子:1982年06月18日(84)
山羊-双子- 蟹:1982年06月23日(84)
山羊-双子-双子:1982年06月28日(84)
山羊-牡牛 1982年07月(84)~1982年09月(84)
山羊-牡牛-牡羊:1982年07月03日(84)
山羊-牡牛- 魚:1982年07月08日(84)
山羊-牡牛-水瓶:1982年07月13日(84)
山羊-牡牛-山羊:1982年07月19日(84)
山羊-牡牛-射手:1982年07月24日(84)
山羊-牡牛- 蠍:1982年07月29日(84)
山羊-牡牛-天秤:1982年08月03日(84)
山羊-牡牛-乙女:1982年08月08日(84)
山羊-牡牛-獅子:1982年08月13日(84)
山羊-牡牛- 蟹:1982年08月18日(84)
山羊-牡牛-双子:1982年08月23日(84)
山羊-牡牛-牡牛:1982年08月28日(84)
山羊-牡羊 1982年09月(84)~1982年11月(84)
山羊-牡羊-牡牛:1982年09月02日(84)
山羊-牡羊-双子:1982年09月07日(84)
山羊-牡羊- 蟹:1982年09月12日(84)
山羊-牡羊-獅子:1982年09月17日(84)
山羊-牡羊-乙女:1982年09月22日(84)
山羊-牡羊-天秤:1982年09月28日(84)
山羊-牡羊- 蠍:1982年10月03日(84)
山羊-牡羊-射手:1982年10月08日(84)
山羊-牡羊-山羊:1982年10月13日(84)
山羊-牡羊-水瓶:1982年10月18日(84)
山羊-牡羊- 魚:1982年10月23日(84)
山羊-牡羊-牡羊:1982年10月28日(84)
山羊- 魚 1982年11月(84)~1983年01月(84)
山羊- 魚-牡羊:1982年11月02日(84)
山羊- 魚-牡牛:1982年11月07日(84)
山羊- 魚-双子:1982年11月12日(84)
山羊- 魚- 蟹:1982年11月17日(84)
山羊- 魚-獅子:1982年11月22日(84)
山羊- 魚-乙女:1982年11月27日(84)
山羊- 魚-天秤:1982年12月02日(84)
山羊- 魚- 蠍:1982年12月08日(84)
山羊- 魚-射手:1982年12月13日(84)
山羊- 魚-山羊:1982年12月18日(84)
山羊- 魚-水瓶:1982年12月23日(84)
山羊- 魚- 魚:1982年12月28日(84)
山羊-水瓶 1983年01月(84)~1983年03月(84)
山羊-水瓶- 魚:1983年01月02日(84)
山羊-水瓶-牡羊:1983年01月07日(84)
山羊-水瓶-牡牛:1983年01月12日(84)
山羊-水瓶-双子:1983年01月17日(84)
山羊-水瓶- 蟹:1983年01月22日(84)
山羊-水瓶-獅子:1983年01月27日(84)
山羊-水瓶-乙女:1983年02月01日(84)
山羊-水瓶-天秤:1983年02月06日(84)
山羊-水瓶- 蠍:1983年02月11日(84)
山羊-水瓶-射手:1983年02月17日(84)
山羊-水瓶-山羊:1983年02月22日(84)
山羊-水瓶-水瓶:1983年02月27日(84)
山羊-山羊 1983年03月(84)~1983年05月(84)
山羊-山羊-射手:1983年03月04日(84)
山羊-山羊- 蠍:1983年03月09日(84)
山羊-山羊-天秤:1983年03月14日(84)
山羊-山羊-乙女:1983年03月19日(84)
山羊-山羊-獅子:1983年03月24日(84)
山羊-山羊- 蟹:1983年03月29日(84)
山羊-山羊-双子:1983年04月03日(84)
山羊-山羊-牡牛:1983年04月08日(84)
山羊-山羊-牡羊:1983年04月13日(84)
山羊-山羊- 魚:1983年04月18日(84)
山羊-山羊-水瓶:1983年04月24日(84)
山羊-山羊-山羊:1983年04月29日(84)
射手:1983年05月(85)-1992年05月(94)】
射手- 蠍 1983年05月(85)~1984年02月(85)
射手- 蠍-天秤:1983年05月04日(85)
射手- 蠍-乙女:1983年05月26日(85)
射手- 蠍-獅子:1983年06月18日(85)
射手- 蠍- 蟹:1983年07月11日(85)
射手- 蠍-双子:1983年08月03日(85)
射手- 蠍-牡牛:1983年08月26日(85)
射手- 蠍-牡羊:1983年09月18日(85)
射手- 蠍- 魚:1983年10月10日(85)
射手- 蠍-水瓶:1983年11月02日(85)
射手- 蠍-山羊:1983年11月25日(85)
射手- 蠍-射手:1983年12月18日(85)
射手- 蠍- 蠍:1984年01月10日(85)
射手-天秤 1984年02月(85)~1984年11月(85)
射手-天秤- 蠍:1984年02月02日(85)
射手-天秤-射手:1984年02月24日(85)
射手-天秤-山羊:1984年03月18日(85)
射手-天秤-水瓶:1984年04月10日(85)
射手-天秤- 魚:1984年05月03日(86)
射手-天秤-牡羊:1984年05月26日(86)
射手-天秤-牡牛:1984年06月18日(86)
射手-天秤-双子:1984年07月10日(86)
射手-天秤- 蟹:1984年08月02日(86)
射手-天秤-獅子:1984年08月25日(86)
射手-天秤-乙女:1984年09月17日(86)
射手-天秤-天秤:1984年10月10日(86)
射手-乙女 1984年11月(86)~1985年08月(86)
射手-乙女-天秤:1984年11月02日(86)
射手-乙女- 蠍:1984年11月24日(86)
射手-乙女-射手:1984年12月17日(86)
射手-乙女-山羊:1985年01月09日(86)
射手-乙女-水瓶:1985年02月01日(86)
射手-乙女- 魚:1985年02月24日(86)
射手-乙女-牡羊:1985年03月19日(86)
射手-乙女-牡牛:1985年04月10日(86)
射手-乙女-双子:1985年05月03日(87)
射手-乙女- 蟹:1985年05月26日(87)
射手-乙女-獅子:1985年06月18日(87)
射手-乙女-乙女:1985年07月11日(87)
射手-獅子 1985年08月(87)~1986年05月(87)
射手-獅子-乙女:1985年08月02日(87)
射手-獅子-天秤:1985年08月25日(87)
射手-獅子- 蠍:1985年09月17日(87)
射手-獅子-射手:1985年10月10日(87)
射手-獅子-山羊:1985年11月02日(87)
射手-獅子-水瓶:1985年11月25日(87)
射手-獅子- 魚:1985年12月17日(87)
射手-獅子-牡羊:1986年01月09日(87)
射手-獅子-牡牛:1986年02月01日(87)
射手-獅子-双子:1986年02月24日(87)
射手-獅子- 蟹:1986年03月19日(87)
射手-獅子-獅子:1986年04月11日(87)
射手- 蟹 1986年05月(88)~1987年02月(88)
射手- 蟹-双子:1986年05月03日(88)
射手- 蟹-牡牛:1986年05月26日(88)
射手- 蟹-牡羊:1986年06月18日(88)
射手- 蟹- 魚:1986年07月11日(88)
射手- 蟹-水瓶:1986年08月03日(88)
射手- 蟹-山羊:1986年08月26日(88)
射手- 蟹-射手:1986年09月17日(88)
射手- 蟹- 蠍:1986年10月10日(88)
射手- 蟹-天秤:1986年11月02日(88)
射手- 蟹-乙女:1986年11月25日(88)
射手- 蟹-獅子:1986年12月18日(88)
射手- 蟹- 蟹:1987年01月10日(88)
射手-双子 1987年02月(88)~1987年11月(88)
射手-双子-牡牛:1987年02月01日(88)
射手-双子-牡羊:1987年02月24日(88)
射手-双子- 魚:1987年03月19日(88)
射手-双子-水瓶:1987年04月11日(88)
射手-双子-山羊:1987年05月04日(89)
射手-双子-射手:1987年05月26日(89)
射手-双子- 蠍:1987年06月18日(89)
射手-双子-天秤:1987年07月11日(89)
射手-双子-乙女:1987年08月03日(89)
射手-双子-獅子:1987年08月26日(89)
射手-双子- 蟹:1987年09月18日(89)
射手-双子-双子:1987年10月10日(89)
射手-牡牛 1987年11月(89)~1988年08月(89)
射手-牡牛-牡羊:1987年11月02日(89)
射手-牡牛- 魚:1987年11月25日(89)
射手-牡牛-水瓶:1987年12月18日(89)
射手-牡牛-山羊:1988年01月10日(89)
射手-牡牛-射手:1988年02月02日(89)
射手-牡牛- 蠍:1988年02月24日(89)
射手-牡牛-天秤:1988年03月18日(89)
射手-牡牛-乙女:1988年04月10日(89)
射手-牡牛-獅子:1988年05月03日(90)
射手-牡牛- 蟹:1988年05月26日(90)
射手-牡牛-双子:1988年06月18日(90)
射手-牡牛-牡牛:1988年07月10日(90)
射手-牡羊 1988年08月(90)~1989年05月(90)
射手-牡羊-牡牛:1988年08月02日(90)
射手-牡羊-双子:1988年08月25日(90)
射手-牡羊- 蟹:1988年09月17日(90)
射手-牡羊-獅子:1988年10月10日(90)
射手-牡羊-乙女:1988年11月02日(90)
射手-牡羊-天秤:1988年11月24日(90)
射手-牡羊- 蠍:1988年12月17日(90)
射手-牡羊-射手:1989年01月09日(90)
射手-牡羊-山羊:1989年02月01日(90)
射手-牡羊-水瓶:1989年02月24日(90)
射手-牡羊- 魚:1989年03月19日(90)
射手-牡羊-牡羊:1989年04月10日(90)
射手- 魚 1989年05月(91)~1990年02月(91)
射手- 魚-牡羊:1989年05月03日(91)
射手- 魚-牡牛:1989年05月26日(91)
射手- 魚-双子:1989年06月18日(91)
射手- 魚- 蟹:1989年07月11日(91)
射手- 魚-獅子:1989年08月02日(91)
射手- 魚-乙女:1989年08月25日(91)
射手- 魚-天秤:1989年09月17日(91)
射手- 魚- 蠍:1989年10月10日(91)
射手- 魚-射手:1989年11月02日(91)
射手- 魚-山羊:1989年11月25日(91)
射手- 魚-水瓶:1989年12月17日(91)
射手- 魚- 魚:1990年01月09日(91)
射手-水瓶 1990年02月(91)~1990年11月(91)
射手-水瓶- 魚:1990年02月01日(91)
射手-水瓶-牡羊:1990年02月24日(91)
射手-水瓶-牡牛:1990年03月19日(91)
射手-水瓶-双子:1990年04月11日(91)
射手-水瓶- 蟹:1990年05月03日(92)
射手-水瓶-獅子:1990年05月26日(92)
射手-水瓶-乙女:1990年06月18日(92)
射手-水瓶-天秤:1990年07月11日(92)
射手-水瓶- 蠍:1990年08月03日(92)
射手-水瓶-射手:1990年08月26日(92)
射手-水瓶-山羊:1990年09月17日(92)
射手-水瓶-水瓶:1990年10月10日(92)
射手-山羊 1990年11月(92)~1991年08月(92)
射手-山羊-射手:1990年11月02日(92)
射手-山羊- 蠍:1990年11月25日(92)
射手-山羊-天秤:1990年12月18日(92)
射手-山羊-乙女:1991年01月10日(92)
射手-山羊-獅子:1991年02月01日(92)
射手-山羊- 蟹:1991年02月24日(92)
射手-山羊-双子:1991年03月19日(92)
射手-山羊-牡牛:1991年04月11日(92)
射手-山羊-牡羊:1991年05月04日(93)
射手-山羊- 魚:1991年05月26日(93)
射手-山羊-水瓶:1991年06月18日(93)
射手-山羊-山羊:1991年07月11日(93)
射手-射手 1991年08月(93)~1992年05月(93)
射手-射手- 蠍:1991年08月03日(93)
射手-射手-天秤:1991年08月26日(93)
射手-射手-乙女:1991年09月18日(93)
射手-射手-獅子:1991年10月10日(93)
射手-射手- 蟹:1991年11月02日(93)
射手-射手-双子:1991年11月25日(93)
射手-射手-牡牛:1991年12月18日(93)
射手-射手-牡羊:1992年01月10日(93)
射手-射手- 魚:1992年02月02日(93)
射手-射手-水瓶:1992年02月24日(93)
射手-射手-山羊:1992年03月18日(93)
射手-射手-射手:1992年04月10日(93)
 蠍:1992年05月(94)-1999年05月(101)】
 蠍-天秤 1992年05月(94)~1992年12月(94)
 蠍-天秤- 蠍:1992年05月03日(94)
 蠍-天秤-射手:1992年05月21日(94)
 蠍-天秤-山羊:1992年06月07日(94)
 蠍-天秤-水瓶:1992年06月25日(94)
 蠍-天秤- 魚:1992年07月13日(94)
 蠍-天秤-牡羊:1992年07月31日(94)
 蠍-天秤-牡牛:1992年08月17日(94)
 蠍-天秤-双子:1992年09月04日(94)
 蠍-天秤- 蟹:1992年09月22日(94)
 蠍-天秤-獅子:1992年10月10日(94)
 蠍-天秤-乙女:1992年10月27日(94)
 蠍-天秤-天秤:1992年11月14日(94)
 蠍-乙女 1992年12月(94)~1993年07月(94)
 蠍-乙女-天秤:1992年12月02日(94)
 蠍-乙女- 蠍:1992年12月20日(94)
 蠍-乙女-射手:1993年01月06日(94)
 蠍-乙女-山羊:1993年01月24日(94)
 蠍-乙女-水瓶:1993年02月11日(94)
 蠍-乙女- 魚:1993年03月01日(94)
 蠍-乙女-牡羊:1993年03月19日(94)
 蠍-乙女-牡牛:1993年04月05日(94)
 蠍-乙女-双子:1993年04月23日(94)
 蠍-乙女- 蟹:1993年05月11日(95)
 蠍-乙女-獅子:1993年05月29日(95)
 蠍-乙女-乙女:1993年06月15日(95)
 蠍-獅子 1993年07月(95)~1994年02月(95)
 蠍-獅子-乙女:1993年07月03日(95)
 蠍-獅子-天秤:1993年07月21日(95)
 蠍-獅子- 蠍:1993年08月08日(95)
 蠍-獅子-射手:1993年08月25日(95)
 蠍-獅子-山羊:1993年09月12日(95)
 蠍-獅子-水瓶:1993年09月30日(95)
 蠍-獅子- 魚:1993年10月18日(95)
 蠍-獅子-牡羊:1993年11月04日(95)
 蠍-獅子-牡牛:1993年11月22日(95)
 蠍-獅子-双子:1993年12月10日(95)
 蠍-獅子- 蟹:1993年12月28日(95)
 蠍-獅子-獅子:1994年01月14日(95)
 蠍- 蟹 1994年02月(95)~1994年09月(95)
 蠍- 蟹-双子:1994年02月01日(95)
 蠍- 蟹-牡牛:1994年02月19日(95)
 蠍- 蟹-牡羊:1994年03月09日(95)
 蠍- 蟹- 魚:1994年03月26日(95)
 蠍- 蟹-水瓶:1994年04月13日(95)
 蠍- 蟹-山羊:1994年05月01日(95)
 蠍- 蟹-射手:1994年05月19日(96)
 蠍- 蟹- 蠍:1994年06月05日(96)
 蠍- 蟹-天秤:1994年06月23日(96)
 蠍- 蟹-乙女:1994年07月11日(96)
 蠍- 蟹-獅子:1994年07月29日(96)
 蠍- 蟹- 蟹:1994年08月15日(96)
 蠍-双子 1994年09月(96)~1995年04月(96)
 蠍-双子-牡牛:1994年09月02日(96)
 蠍-双子-牡羊:1994年09月20日(96)
 蠍-双子- 魚:1994年10月08日(96)
 蠍-双子-水瓶:1994年10月25日(96)
 蠍-双子-山羊:1994年11月12日(96)
 蠍-双子-射手:1994年11月30日(96)
 蠍-双子- 蠍:1994年12月18日(96)
 蠍-双子-天秤:1995年01月04日(96)
 蠍-双子-乙女:1995年01月22日(96)
 蠍-双子-獅子:1995年02月09日(96)
 蠍-双子- 蟹:1995年02月27日(96)
 蠍-双子-双子:1995年03月16日(96)
 蠍-牡牛 1995年04月(96)~1995年11月(96)
 蠍-牡牛-牡羊:1995年04月03日(96)
 蠍-牡牛- 魚:1995年04月21日(96)
 蠍-牡牛-水瓶:1995年05月09日(97)
 蠍-牡牛-山羊:1995年05月26日(97)
 蠍-牡牛-射手:1995年06月13日(97)
 蠍-牡牛- 蠍:1995年07月01日(97)
 蠍-牡牛-天秤:1995年07月19日(97)
 蠍-牡牛-乙女:1995年08月06日(97)
 蠍-牡牛-獅子:1995年08月23日(97)
 蠍-牡牛- 蟹:1995年09月10日(97)
 蠍-牡牛-双子:1995年09月28日(97)
 蠍-牡牛-牡牛:1995年10月16日(97)
 蠍-牡羊 1995年11月(97)~1996年06月(97)
 蠍-牡羊-牡牛:1995年11月02日(97)
 蠍-牡羊-双子:1995年11月20日(97)
 蠍-牡羊- 蟹:1995年12月08日(97)
 蠍-牡羊-獅子:1995年12月26日(97)
 蠍-牡羊-乙女:1996年01月12日(97)
 蠍-牡羊-天秤:1996年01月30日(97)
 蠍-牡羊- 蠍:1996年02月17日(97)
 蠍-牡羊-射手:1996年03月06日(97)
 蠍-牡羊-山羊:1996年03月23日(97)
 蠍-牡羊-水瓶:1996年04月10日(97)
 蠍-牡羊- 魚:1996年04月28日(97)
 蠍-牡羊-牡羊:1996年05月16日(98)
 蠍- 魚 1996年06月(98)~1997年01月(98)
 蠍- 魚-牡羊:1996年06月02日(98)
 蠍- 魚-牡牛:1996年06月20日(98)
 蠍- 魚-双子:1996年07月08日(98)
 蠍- 魚- 蟹:1996年07月26日(98)
 蠍- 魚-獅子:1996年08月12日(98)
 蠍- 魚-乙女:1996年08月30日(98)
 蠍- 魚-天秤:1996年09月17日(98)
 蠍- 魚- 蠍:1996年10月05日(98)
 蠍- 魚-射手:1996年10月22日(98)
 蠍- 魚-山羊:1996年11月09日(98)
 蠍- 魚-水瓶:1996年11月27日(98)
 蠍- 魚- 魚:1996年12月15日(98)
 蠍-水瓶 1997年01月(98)~1997年08月(98)
 蠍-水瓶- 魚:1997年01月01日(98)
 蠍-水瓶-牡羊:1997年01月19日(98)
 蠍-水瓶-牡牛:1997年02月06日(98)
 蠍-水瓶-双子:1997年02月24日(98)
 蠍-水瓶- 蟹:1997年03月13日(98)
 蠍-水瓶-獅子:1997年03月31日(98)
 蠍-水瓶-乙女:1997年04月18日(98)
 蠍-水瓶-天秤:1997年05月06日(99)
 蠍-水瓶- 蠍:1997年05月23日(99)
 蠍-水瓶-射手:1997年06月10日(99)
 蠍-水瓶-山羊:1997年06月28日(99)
 蠍-水瓶-水瓶:1997年07月16日(99)
 蠍-山羊 1997年08月(99)~1998年03月(99)
 蠍-山羊-射手:1997年08月02日(99)
 蠍-山羊- 蠍:1997年08月20日(99)
 蠍-山羊-天秤:1997年09月07日(99)
 蠍-山羊-乙女:1997年09月25日(99)
 蠍-山羊-獅子:1997年10月12日(99)
 蠍-山羊- 蟹:1997年10月30日(99)
 蠍-山羊-双子:1997年11月17日(99)
 蠍-山羊-牡牛:1997年12月05日(99)
 蠍-山羊-牡羊:1997年12月23日(99)
 蠍-山羊- 魚:1998年01月09日(99)
 蠍-山羊-水瓶:1998年01月27日(99)
 蠍-山羊-山羊:1998年02月14日(99)
 蠍-射手 1998年03月(99)~1998年10月(99)
 蠍-射手- 蠍:1998年03月04日(99)
 蠍-射手-天秤:1998年03月21日(99)
 蠍-射手-乙女:1998年04月08日(99)
 蠍-射手-獅子:1998年04月26日(99)
 蠍-射手- 蟹:1998年05月14日(100)
 蠍-射手-双子:1998年05月31日(100)
 蠍-射手-牡牛:1998年06月18日(100)
 蠍-射手-牡羊:1998年07月06日(100)
 蠍-射手- 魚:1998年07月24日(100)
 蠍-射手-水瓶:1998年08月10日(100)
 蠍-射手-山羊:1998年08月28日(100)
 蠍-射手-射手:1998年09月15日(100)
 蠍- 蠍 1998年10月(100)~1999年05月(100)
 蠍- 蠍-天秤:1998年10月03日(100)
 蠍- 蠍-乙女:1998年10月20日(100)
 蠍- 蠍-獅子:1998年11月07日(100)
 蠍- 蠍- 蟹:1998年11月25日(100)
 蠍- 蠍-双子:1998年12月13日(100)
 蠍- 蠍-牡牛:1998年12月30日(100)
 蠍- 蠍-牡羊:1999年01月17日(100)
 蠍- 蠍- 魚:1999年02月04日(100)
 蠍- 蠍-水瓶:1999年02月22日(100)
 蠍- 蠍-山羊:1999年03月11日(100)
 蠍- 蠍-射手:1999年03月29日(100)
 蠍- 蠍- 蠍:1999年04月16日(100)
天秤:1999年05月(101)-2006年05月(108)】
天秤- 蠍 1999年05月(101)~1999年12月(101)
天秤- 蠍-天秤:1999年05月04日(101)
天秤- 蠍-乙女:1999年05月21日(101)
天秤- 蠍-獅子:1999年06月08日(101)
天秤- 蠍- 蟹:1999年06月26日(101)
天秤- 蠍-双子:1999年07月14日(101)
天秤- 蠍-牡牛:1999年07月31日(101)
天秤- 蠍-牡羊:1999年08月18日(101)
天秤- 蠍- 魚:1999年09月05日(101)
天秤- 蠍-水瓶:1999年09月23日(101)
天秤- 蠍-山羊:1999年10月10日(101)
天秤- 蠍-射手:1999年10月28日(101)
天秤- 蠍- 蠍:1999年11月15日(101)
天秤-射手 1999年12月(101)~2000年07月(101)
天秤-射手- 蠍:1999年12月03日(101)
天秤-射手-天秤:1999年12月20日(101)
天秤-射手-乙女:2000年01月07日(101)
天秤-射手-獅子:2000年01月25日(101)
天秤-射手- 蟹:2000年02月12日(101)
天秤-射手-双子:2000年03月01日(101)
天秤-射手-牡牛:2000年03月18日(101)
天秤-射手-牡羊:2000年04月05日(101)
天秤-射手- 魚:2000年04月23日(101)
天秤-射手-水瓶:2000年05月11日(102)
天秤-射手-山羊:2000年05月28日(102)
天秤-射手-射手:2000年06月15日(102)
天秤-山羊 2000年07月(102)~2001年02月(102)
天秤-山羊-射手:2000年07月03日(102)
天秤-山羊- 蠍:2000年07月21日(102)
天秤-山羊-天秤:2000年08月07日(102)
天秤-山羊-乙女:2000年08月25日(102)
天秤-山羊-獅子:2000年09月12日(102)
天秤-山羊- 蟹:2000年09月30日(102)
天秤-山羊-双子:2000年10月17日(102)
天秤-山羊-牡牛:2000年11月04日(102)
天秤-山羊-牡羊:2000年11月22日(102)
天秤-山羊- 魚:2000年12月10日(102)
天秤-山羊-水瓶:2000年12月27日(102)
天秤-山羊-山羊:2001年01月14日(102)
天秤-水瓶 2001年02月(102)~2001年09月(102)
天秤-水瓶- 魚:2001年02月01日(102)
天秤-水瓶-牡羊:2001年02月19日(102)
天秤-水瓶-牡牛:2001年03月08日(102)
天秤-水瓶-双子:2001年03月26日(102)
天秤-水瓶- 蟹:2001年04月13日(102)
天秤-水瓶-獅子:2001年05月01日(102)
天秤-水瓶-乙女:2001年05月18日(103)
天秤-水瓶-天秤:2001年06月05日(103)
天秤-水瓶- 蠍:2001年06月23日(103)
天秤-水瓶-射手:2001年07月11日(103)
天秤-水瓶-山羊:2001年07月28日(103)
天秤-水瓶-水瓶:2001年08月15日(103)
天秤- 魚 2001年09月(103)~2002年04月(103)
天秤- 魚-牡羊:2001年09月02日(103)
天秤- 魚-牡牛:2001年09月20日(103)
天秤- 魚-双子:2001年10月07日(103)
天秤- 魚- 蟹:2001年10月25日(103)
天秤- 魚-獅子:2001年11月12日(103)
天秤- 魚-乙女:2001年11月30日(103)
天秤- 魚-天秤:2001年12月17日(103)
天秤- 魚- 蠍:2002年01月04日(103)
天秤- 魚-射手:2002年01月22日(103)
天秤- 魚-山羊:2002年02月09日(103)
天秤- 魚-水瓶:2002年02月26日(103)
天秤- 魚- 魚:2002年03月16日(103)
天秤-牡羊 2002年04月(103)~2002年11月(103)
天秤-牡羊-牡牛:2002年04月03日(103)
天秤-牡羊-双子:2002年04月21日(103)
天秤-牡羊- 蟹:2002年05月08日(104)
天秤-牡羊-獅子:2002年05月26日(104)
天秤-牡羊-乙女:2002年06月13日(104)
天秤-牡羊-天秤:2002年07月01日(104)
天秤-牡羊- 蠍:2002年07月19日(104)
天秤-牡羊-射手:2002年08月05日(104)
天秤-牡羊-山羊:2002年08月23日(104)
天秤-牡羊-水瓶:2002年09月10日(104)
天秤-牡羊- 魚:2002年09月28日(104)
天秤-牡羊-牡羊:2002年10月15日(104)
天秤-牡牛 2002年11月(104)~2003年06月(104)
天秤-牡牛-牡羊:2002年11月02日(104)
天秤-牡牛- 魚:2002年11月20日(104)
天秤-牡牛-水瓶:2002年12月08日(104)
天秤-牡牛-山羊:2002年12月25日(104)
天秤-牡牛-射手:2003年01月12日(104)
天秤-牡牛- 蠍:2003年01月30日(104)
天秤-牡牛-天秤:2003年02月17日(104)
天秤-牡牛-乙女:2003年03月06日(104)
天秤-牡牛-獅子:2003年03月24日(104)
天秤-牡牛- 蟹:2003年04月11日(104)
天秤-牡牛-双子:2003年04月29日(104)
天秤-牡牛-牡牛:2003年05月16日(105)
天秤-双子 2003年06月(105)~2004年01月(105)
天秤-双子-牡牛:2003年06月03日(105)
天秤-双子-牡羊:2003年06月21日(105)
天秤-双子- 魚:2003年07月09日(105)
天秤-双子-水瓶:2003年07月26日(105)
天秤-双子-山羊:2003年08月13日(105)
天秤-双子-射手:2003年08月31日(105)
天秤-双子- 蠍:2003年09月18日(105)
天秤-双子-天秤:2003年10月05日(105)
天秤-双子-乙女:2003年10月23日(105)
天秤-双子-獅子:2003年11月10日(105)
天秤-双子- 蟹:2003年11月28日(105)
天秤-双子-双子:2003年12月15日(105)
天秤- 蟹 2004年01月(105)~2004年08月(105)
天秤- 蟹-双子:2004年01月02日(105)
天秤- 蟹-牡牛:2004年01月20日(105)
天秤- 蟹-牡羊:2004年02月07日(105)
天秤- 蟹- 魚:2004年02月24日(105)
天秤- 蟹-水瓶:2004年03月13日(105)
天秤- 蟹-山羊:2004年03月31日(105)
天秤- 蟹-射手:2004年04月18日(105)
天秤- 蟹- 蠍:2004年05月05日(106)
天秤- 蟹-天秤:2004年05月23日(106)
天秤- 蟹-乙女:2004年06月10日(106)
天秤- 蟹-獅子:2004年06月28日(106)
天秤- 蟹- 蟹:2004年07月15日(106)
天秤-獅子 2004年08月(106)~2005年03月(106)
天秤-獅子-乙女:2004年08月02日(106)
天秤-獅子-天秤:2004年08月20日(106)
天秤-獅子- 蠍:2004年09月07日(106)
天秤-獅子-射手:2004年09月24日(106)
天秤-獅子-山羊:2004年10月12日(106)
天秤-獅子-水瓶:2004年10月30日(106)
天秤-獅子- 魚:2004年11月17日(106)
天秤-獅子-牡羊:2004年12月05日(106)
天秤-獅子-牡牛:2004年12月22日(106)
天秤-獅子-双子:2005年01月09日(106)
天秤-獅子- 蟹:2005年01月27日(106)
天秤-獅子-獅子:2005年02月14日(106)
天秤-乙女 2005年03月(106)~2005年10月(106)
天秤-乙女-天秤:2005年03月03日(106)
天秤-乙女- 蠍:2005年03月21日(106)
天秤-乙女-射手:2005年04月08日(106)
天秤-乙女-山羊:2005年04月26日(106)
天秤-乙女-水瓶:2005年05月13日(107)
天秤-乙女- 魚:2005年05月31日(107)
天秤-乙女-牡羊:2005年06月18日(107)
天秤-乙女-牡牛:2005年07月06日(107)
天秤-乙女-双子:2005年07月23日(107)
天秤-乙女- 蟹:2005年08月10日(107)
天秤-乙女-獅子:2005年08月28日(107)
天秤-乙女-乙女:2005年09月15日(107)
天秤-天秤 2005年10月(107)~2006年05月(107)
天秤-天秤- 蠍:2005年10月02日(107)
天秤-天秤-射手:2005年10月20日(107)
天秤-天秤-山羊:2005年11月07日(107)
天秤-天秤-水瓶:2005年11月25日(107)
天秤-天秤- 魚:2005年12月12日(107)
天秤-天秤-牡羊:2005年12月30日(107)
天秤-天秤-牡牛:2006年01月17日(107)
天秤-天秤-双子:2006年02月04日(107)
天秤-天秤- 蟹:2006年02月21日(107)
天秤-天秤-獅子:2006年03月11日(107)
天秤-天秤-乙女:2006年03月29日(107)
天秤-天秤-天秤:2006年04月16日(107)
乙女:2006年05月(108)-2011年05月(113)】
乙女-天秤 2006年05月(108)~2006年10月(108)
乙女-天秤- 蠍:2006年05月03日(108)
乙女-天秤-射手:2006年05月16日(108)
乙女-天秤-山羊:2006年05月29日(108)
乙女-天秤-水瓶:2006年06月10日(108)
乙女-天秤- 魚:2006年06月23日(108)
乙女-天秤-牡羊:2006年07月06日(108)
乙女-天秤-牡牛:2006年07月19日(108)
乙女-天秤-双子:2006年07月31日(108)
乙女-天秤- 蟹:2006年08月13日(108)
乙女-天秤-獅子:2006年08月26日(108)
乙女-天秤-乙女:2006年09月07日(108)
乙女-天秤-天秤:2006年09月20日(108)
乙女- 蠍 2006年10月(108)~2007年03月(108)
乙女- 蠍-天秤:2006年10月03日(108)
乙女- 蠍-乙女:2006年10月15日(108)
乙女- 蠍-獅子:2006年10月28日(108)
乙女- 蠍- 蟹:2006年11月10日(108)
乙女- 蠍-双子:2006年11月22日(108)
乙女- 蠍-牡牛:2006年12月05日(108)
乙女- 蠍-牡羊:2006年12月18日(108)
乙女- 蠍- 魚:2006年12月30日(108)
乙女- 蠍-水瓶:2007年01月12日(108)
乙女- 蠍-山羊:2007年01月25日(108)
乙女- 蠍-射手:2007年02月06日(108)
乙女- 蠍- 蠍:2007年02月19日(108)
乙女-射手 2007年03月(108)~2007年08月(108)
乙女-射手- 蠍:2007年03月04日(108)
乙女-射手-天秤:2007年03月16日(108)
乙女-射手-乙女:2007年03月29日(108)
乙女-射手-獅子:2007年04月11日(108)
乙女-射手- 蟹:2007年04月24日(108)
乙女-射手-双子:2007年05月06日(109)
乙女-射手-牡牛:2007年05月19日(109)
乙女-射手-牡羊:2007年06月01日(109)
乙女-射手- 魚:2007年06月13日(109)
乙女-射手-水瓶:2007年06月26日(109)
乙女-射手-山羊:2007年07月09日(109)
乙女-射手-射手:2007年07月21日(109)
乙女-山羊 2007年08月(109)~2008年01月(109)
乙女-山羊-射手:2007年08月03日(109)
乙女-山羊- 蠍:2007年08月16日(109)
乙女-山羊-天秤:2007年08月28日(109)
乙女-山羊-乙女:2007年09月10日(109)
乙女-山羊-獅子:2007年09月23日(109)
乙女-山羊- 蟹:2007年10月05日(109)
乙女-山羊-双子:2007年10月18日(109)
乙女-山羊-牡牛:2007年10月31日(109)
乙女-山羊-牡羊:2007年11月12日(109)
乙女-山羊- 魚:2007年11月25日(109)
乙女-山羊-水瓶:2007年12月08日(109)
乙女-山羊-山羊:2007年12月20日(109)
乙女-水瓶 2008年01月(109)~2008年06月(109)
乙女-水瓶- 魚:2008年01月02日(109)
乙女-水瓶-牡羊:2008年01月15日(109)
乙女-水瓶-牡牛:2008年01月28日(109)
乙女-水瓶-双子:2008年02月09日(109)
乙女-水瓶- 蟹:2008年02月22日(109)
乙女-水瓶-獅子:2008年03月06日(109)
乙女-水瓶-乙女:2008年03月18日(109)
乙女-水瓶-天秤:2008年03月31日(109)
乙女-水瓶- 蠍:2008年04月13日(109)
乙女-水瓶-射手:2008年04月25日(109)
乙女-水瓶-山羊:2008年05月08日(110)
乙女-水瓶-水瓶:2008年05月21日(110)
乙女- 魚 2008年06月(110)~2008年11月(110)
乙女- 魚-牡羊:2008年06月02日(110)
乙女- 魚-牡牛:2008年06月15日(110)
乙女- 魚-双子:2008年06月28日(110)
乙女- 魚- 蟹:2008年07月10日(110)
乙女- 魚-獅子:2008年07月23日(110)
乙女- 魚-乙女:2008年08月05日(110)
乙女- 魚-天秤:2008年08月17日(110)
乙女- 魚- 蠍:2008年08月30日(110)
乙女- 魚-射手:2008年09月12日(110)
乙女- 魚-山羊:2008年09月24日(110)
乙女- 魚-水瓶:2008年10月07日(110)
乙女- 魚- 魚:2008年10月20日(110)
乙女-牡羊 2008年11月(110)~2009年04月(110)
乙女-牡羊-牡牛:2008年11月02日(110)
乙女-牡羊-双子:2008年11月14日(110)
乙女-牡羊- 蟹:2008年11月27日(110)
乙女-牡羊-獅子:2008年12月10日(110)
乙女-牡羊-乙女:2008年12月22日(110)
乙女-牡羊-天秤:2009年01月04日(110)
乙女-牡羊- 蠍:2009年01月17日(110)
乙女-牡羊-射手:2009年01月29日(110)
乙女-牡羊-山羊:2009年02月11日(110)
乙女-牡羊-水瓶:2009年02月24日(110)
乙女-牡羊- 魚:2009年03月08日(110)
乙女-牡羊-牡羊:2009年03月21日(110)
乙女-牡牛 2009年04月(110)~2009年09月(110)
乙女-牡牛-牡羊:2009年04月03日(110)
乙女-牡牛- 魚:2009年04月15日(110)
乙女-牡牛-水瓶:2009年04月28日(110)
乙女-牡牛-山羊:2009年05月11日(111)
乙女-牡牛-射手:2009年05月23日(111)
乙女-牡牛- 蠍:2009年06月05日(111)
乙女-牡牛-天秤:2009年06月18日(111)
乙女-牡牛-乙女:2009年07月01日(111)
乙女-牡牛-獅子:2009年07月13日(111)
乙女-牡牛- 蟹:2009年07月26日(111)
乙女-牡牛-双子:2009年08月08日(111)
乙女-牡牛-牡牛:2009年08月20日(111)
乙女-双子 2009年09月(111)~2010年02月(111)
乙女-双子-牡牛:2009年09月02日(111)
乙女-双子-牡羊:2009年09月15日(111)
乙女-双子- 魚:2009年09月27日(111)
乙女-双子-水瓶:2009年10月10日(111)
乙女-双子-山羊:2009年10月23日(111)
乙女-双子-射手:2009年11月04日(111)
乙女-双子- 蠍:2009年11月17日(111)
乙女-双子-天秤:2009年11月30日(111)
乙女-双子-乙女:2009年12月12日(111)
乙女-双子-獅子:2009年12月25日(111)
乙女-双子- 蟹:2010年01月07日(111)
乙女-双子-双子:2010年01月19日(111)
乙女- 蟹 2010年02月(111)~2010年07月(111)
乙女- 蟹-双子:2010年02月01日(111)
乙女- 蟹-牡牛:2010年02月14日(111)
乙女- 蟹-牡羊:2010年02月26日(111)
乙女- 蟹- 魚:2010年03月11日(111)
乙女- 蟹-水瓶:2010年03月24日(111)
乙女- 蟹-山羊:2010年04月06日(111)
乙女- 蟹-射手:2010年04月18日(111)
乙女- 蟹- 蠍:2010年05月01日(111)
乙女- 蟹-天秤:2010年05月14日(112)
乙女- 蟹-乙女:2010年05月26日(112)
乙女- 蟹-獅子:2010年06月08日(112)
乙女- 蟹- 蟹:2010年06月21日(112)
乙女-獅子 2010年07月(112)~2010年12月(112)
乙女-獅子-乙女:2010年07月03日(112)
乙女-獅子-天秤:2010年07月16日(112)
乙女-獅子- 蠍:2010年07月29日(112)
乙女-獅子-射手:2010年08月10日(112)
乙女-獅子-山羊:2010年08月23日(112)
乙女-獅子-水瓶:2010年09月05日(112)
乙女-獅子- 魚:2010年09月17日(112)
乙女-獅子-牡羊:2010年09月30日(112)
乙女-獅子-牡牛:2010年10月13日(112)
乙女-獅子-双子:2010年10月25日(112)
乙女-獅子- 蟹:2010年11月07日(112)
乙女-獅子-獅子:2010年11月20日(112)
乙女-乙女 2010年12月(112)~
乙女-乙女-天秤:2010年12月02日(112)
乙女-乙女- 蠍:2010年12月15日(112)
乙女-乙女-射手:2010年12月28日(112)
乙女-乙女-山羊:2011年01月10日(112)
乙女-乙女-水瓶:2011年01月22日(112)
乙女-乙女- 魚:2011年02月04日(112)
乙女-乙女-牡羊:2011年02月17日(112)
乙女-乙女-牡牛:2011年03月01日(112)
乙女-乙女-双子:2011年03月14日(112)
乙女-乙女- 蟹:2011年03月27日(112)
乙女-乙女-獅子:2011年04月08日(112)
乙女-乙女-乙女:2011年04月21日(112)