Jyotish-ONE 出生情報入力

【政治家29:J.B.PatnailさんのJyotishチャート】

4

5牡羊

6牡牛

7双子

3水瓶

Ke 18:39
D1 Rashi chart

政治家29:J.B.Patnailさん

1923年9月18日 13時30分0秒
20N10'59 85E36'59
timezone:UTC+5.5
Khurda,INDIA
Ke-Me-Su (今:Me-Ve-Su)
Lahiri -22:47:23
8

2山羊

9獅子

Ma 18:12 MK
Ra 18:39
1射手

Mo 12:12 PK
Asc 19:04
12

11天秤

Ju 23:18 AmK
10乙女

Su 1:35 DK
Ve 3:42 GK
MeR 20:46 BK
Sa 26:47 AK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

12

Asc
Mo
1

MeR
Sa
2

Ju
Ke
3

11
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


12:51:34
~ 13:33:51

4

10

5

Ma
Ra
9

8

7

Su
Ve
6

Mo
MeR
10

11

12

Asc
Sa
1

Ma
Ra
9
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


13:12:55
~ 13:44:09

Ju
2

8

Ke
3

7

6

5

Su
Ve
4

Su
Ve
Ju
12

Asc
1

2

Ke
3

Mo
11
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


13:21:57
~ 13:39:45

MeR
4

10

5

Ma
Ra
9

8

7

Sa
6

10

Mo
11

Su
Ju
12

Asc
Ve
1

Ma
Ra
9
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


13:25:32
~ 13:37:59

2

Sa
8

Ke
3

7

MeR
6

5

4

Ma
Ra
9

Mo
10

MeR
11

12

8
D12 chart
Dwadasamsa
両親


13:23:26
~ 13:33:51

Asc
Ju
Sa
1

7

2

6

5

Ve
4

Su
Ke
3

6

Ju
7

Ma
Ra
Ke
8

Mo
9

Sa
5
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


13:28:40
~ 13:36:26

10

Ve
4

11

Su
3

MeR
2

Asc
1

12

8

Mo
9

10

11

7
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


13:25:32
~ 13:31:47

Ju
12

Sa
6

Asc
1

Ma
Ra
Ke
5

4

Ve
3

Su
MeR
2

5

Sa
6

Mo
7

8

Ju
4
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


13:28:40
~ 13:33:51

9

3

Su
10

2

Asc
MeR
1

Ma
Ra
Ke
12

Ve
11

10

11

Su
Ve
12

Asc
Ma
Ju
Ra
Ke
1

9
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


13:25:32
~ 13:54:19

2

MeR
8

3

Mo
7

Sa
6

5

4

Ke
2

Ve
3

4

5

Asc
MeR
Sa
1
D60 chart
Shashtyamsa
全て


13:29:42
~ 13:31:47

6

12

Ma
Ju
7

Su
Mo
11

10

9

Ra
8
Asc 射手19:04 1室 速度0:00 P.Ashadha(Ve)
Su 乙女1:35 10室9L DK速度0:58 U.Phalgunī(Su)
Mo 射手12:12 1室8L PK速度13:38 Mula(Ke) MB-0:48
MeR 乙女20:46 10室7L 10L BK速度-0:14逆行 Hasta(Mo)
Ve 乙女3:42 10室6L 11L GK速度1:14 U.Phalgunī(Su)
Ma 獅子18:12 9室5L 12L MK速度0:38 P.Phalgunī(Ve)
Ju 天秤23:18 11室1L 4L AmK速度0:10 Visakha(Ju)
Sa 乙女26:47 10室2L 3L AK速度0:06 Chitra(Ma)
Ra 獅子18:39 9室 速度0:00逆行 P.Phalgunī(Ve)
Ke 水瓶18:39 3室 速度0:00逆行 Shatabhisha(Ra)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ke 1917年04月(-7)-1924年04月(0)】
Ke-Me期 1923年04月(-1)~1924年04月(0)
Ke-Me-Me:1923年04月23日(-1)
Ke-Me-Ke:1923年06月13日(-1)
Ke-Me-Ve:1923年07月05日(-1)
Ke-Me-Su:1923年09月03日(-1)
Ke-Me-Mo:1923年09月21日(0)
Ke-Me-Ma:1923年10月21日(0)
Ke-Me-Ra:1923年11月11日(0)
Ke-Me-Ju:1924年01月05日(0)
Ke-Me-Sa:1924年02月22日(0)
Ve 1924年04月(0)-1944年04月(20)】
Ve-Ve期 1924年04月(0)~1927年08月(3)
Ve-Ve-Ve:1924年04月19日(0)
Ve-Ve-Su:1924年11月08日(1)
Ve-Ve-Mo:1925年01月08日(1)
Ve-Ve-Ma:1925年04月20日(1)
Ve-Ve-Ra:1925年06月30日(1)
Ve-Ve-Ju:1925年12月29日(2)
Ve-Ve-Sa:1926年06月10日(2)
Ve-Ve-Me:1926年12月19日(3)
Ve-Ve-Ke:1927年06月10日(3)
Ve-Su期 1927年08月(3)~1928年08月(4)
Ve-Su-Su:1927年08月20日(3)
Ve-Su-Mo:1927年09月07日(3)
Ve-Su-Ma:1927年10月08日(4)
Ve-Su-Ra:1927年10月29日(4)
Ve-Su-Ju:1927年12月23日(4)
Ve-Su-Sa:1928年02月09日(4)
Ve-Su-Me:1928年04月07日(4)
Ve-Su-Ke:1928年05月29日(4)
Ve-Su-Ve:1928年06月19日(4)
Ve-Mo期 1928年08月(4)~1930年04月(6)
Ve-Mo-Mo:1928年08月19日(4)
Ve-Mo-Ma:1928年10月09日(5)
Ve-Mo-Ra:1928年11月13日(5)
Ve-Mo-Ju:1929年02月13日(5)
Ve-Mo-Sa:1929年05月05日(5)
Ve-Mo-Me:1929年08月09日(5)
Ve-Mo-Ke:1929年11月03日(6)
Ve-Mo-Ve:1929年12月09日(6)
Ve-Mo-Su:1930年03月20日(6)
Ve-Ma期 1930年04月(6)~1931年06月(7)
Ve-Ma-Ma:1930年04月20日(6)
Ve-Ma-Ra:1930年05月15日(6)
Ve-Ma-Ju:1930年07月18日(6)
Ve-Ma-Sa:1930年09月12日(6)
Ve-Ma-Me:1930年11月19日(7)
Ve-Ma-Ke:1931年01月18日(7)
Ve-Ma-Ve:1931年02月12日(7)
Ve-Ma-Su:1931年04月24日(7)
Ve-Ma-Mo:1931年05月15日(7)
Ve-Ra期 1931年06月(7)~1934年06月(10)
Ve-Ra-Ra:1931年06月20日(7)
Ve-Ra-Ju:1931年12月01日(8)
Ve-Ra-Sa:1932年04月25日(8)
Ve-Ra-Me:1932年10月16日(9)
Ve-Ra-Ke:1933年03月20日(9)
Ve-Ra-Ve:1933年05月23日(9)
Ve-Ra-Su:1933年11月22日(10)
Ve-Ra-Mo:1934年01月15日(10)
Ve-Ra-Ma:1934年04月17日(10)
Ve-Ju期 1934年06月(10)~1937年02月(13)
Ve-Ju-Ju:1934年06月20日(10)
Ve-Ju-Sa:1934年10月28日(11)
Ve-Ju-Me:1935年03月31日(11)
Ve-Ju-Ke:1935年08月16日(11)
Ve-Ju-Ve:1935年10月12日(12)
Ve-Ju-Su:1936年03月22日(12)
Ve-Ju-Mo:1936年05月10日(12)
Ve-Ju-Ma:1936年07月30日(12)
Ve-Ju-Ra:1936年09月25日(13)
Ve-Sa期 1937年02月(13)~1940年04月(16)
Ve-Sa-Sa:1937年02月18日(13)
Ve-Sa-Me:1937年08月20日(13)
Ve-Sa-Ke:1938年01月31日(14)
Ve-Sa-Ve:1938年04月08日(14)
Ve-Sa-Su:1938年10月18日(15)
Ve-Sa-Mo:1938年12月15日(15)
Ve-Sa-Ma:1939年03月21日(15)
Ve-Sa-Ra:1939年05月28日(15)
Ve-Sa-Ju:1939年11月17日(16)
Ve-Me期 1940年04月(16)~1943年02月(19)
Ve-Me-Me:1940年04月19日(16)
Ve-Me-Ke:1940年09月13日(16)
Ve-Me-Ve:1940年11月12日(17)
Ve-Me-Su:1941年05月04日(17)
Ve-Me-Mo:1941年06月25日(17)
Ve-Me-Ma:1941年09月19日(18)
Ve-Me-Ra:1941年11月18日(18)
Ve-Me-Ju:1942年04月22日(18)
Ve-Me-Sa:1942年09月07日(18)
Ve-Ke期 1943年02月(19)~1944年04月(20)
Ve-Ke-Ke:1943年02月18日(19)
Ve-Ke-Ve:1943年03月15日(19)
Ve-Ke-Su:1943年05月25日(19)
Ve-Ke-Mo:1943年06月15日(19)
Ve-Ke-Ma:1943年07月21日(19)
Ve-Ke-Ra:1943年08月15日(19)
Ve-Ke-Ju:1943年10月18日(20)
Ve-Ke-Sa:1943年12月13日(20)
Ve-Ke-Me:1944年02月19日(20)
Su 1944年04月(20)-1950年04月(26)】
Su-Su期 1944年04月(20)~1944年08月(20)
Su-Su-Su:1944年04月19日(20)
Su-Su-Mo:1944年04月25日(20)
Su-Su-Ma:1944年05月04日(20)
Su-Su-Ra:1944年05月10日(20)
Su-Su-Ju:1944年05月27日(20)
Su-Su-Sa:1944年06月10日(20)
Su-Su-Me:1944年06月28日(20)
Su-Su-Ke:1944年07月13日(20)
Su-Su-Ve:1944年07月20日(20)
Su-Mo期 1944年08月(20)~1945年02月(21)
Su-Mo-Mo:1944年08月07日(20)
Su-Mo-Ma:1944年08月22日(20)
Su-Mo-Ra:1944年09月02日(20)
Su-Mo-Ju:1944年09月29日(21)
Su-Mo-Sa:1944年10月24日(21)
Su-Mo-Me:1944年11月21日(21)
Su-Mo-Ke:1944年12月17日(21)
Su-Mo-Ve:1944年12月28日(21)
Su-Mo-Su:1945年01月27日(21)
Su-Ma期 1945年02月(21)~1945年06月(21)
Su-Ma-Ma:1945年02月06日(21)
Su-Ma-Ra:1945年02月13日(21)
Su-Ma-Ju:1945年03月04日(21)
Su-Ma-Sa:1945年03月21日(21)
Su-Ma-Me:1945年04月10日(21)
Su-Ma-Ke:1945年04月29日(21)
Su-Ma-Ve:1945年05月06日(21)
Su-Ma-Su:1945年05月27日(21)
Su-Ma-Mo:1945年06月03日(21)
Su-Ra期 1945年06月(21)~1946年05月(22)
Su-Ra-Ra:1945年06月13日(21)
Su-Ra-Ju:1945年08月02日(21)
Su-Ra-Sa:1945年09月15日(21)
Su-Ra-Me:1945年11月06日(22)
Su-Ra-Ke:1945年12月22日(22)
Su-Ra-Ve:1946年01月10日(22)
Su-Ra-Su:1946年03月06日(22)
Su-Ra-Mo:1946年03月23日(22)
Su-Ra-Ma:1946年04月19日(22)
Su-Ju期 1946年05月(22)~1947年02月(23)
Su-Ju-Ju:1946年05月08日(22)
Su-Ju-Sa:1946年06月16日(22)
Su-Ju-Me:1946年08月01日(22)
Su-Ju-Ke:1946年09月12日(22)
Su-Ju-Ve:1946年09月29日(23)
Su-Ju-Su:1946年11月16日(23)
Su-Ju-Mo:1946年12月01日(23)
Su-Ju-Ma:1946年12月25日(23)
Su-Ju-Ra:1947年01月11日(23)
Su-Sa期 1947年02月(23)~1948年02月(24)
Su-Sa-Sa:1947年02月24日(23)
Su-Sa-Me:1947年04月20日(23)
Su-Sa-Ke:1947年06月08日(23)
Su-Sa-Ve:1947年06月29日(23)
Su-Sa-Su:1947年08月25日(23)
Su-Sa-Mo:1947年09月12日(23)
Su-Sa-Ma:1947年10月11日(24)
Su-Sa-Ra:1947年10月31日(24)
Su-Sa-Ju:1947年12月22日(24)
Su-Me期 1948年02月(24)~1948年12月(25)
Su-Me-Me:1948年02月06日(24)
Su-Me-Ke:1948年03月21日(24)
Su-Me-Ve:1948年04月08日(24)
Su-Me-Su:1948年05月30日(24)
Su-Me-Mo:1948年06月15日(24)
Su-Me-Ma:1948年07月11日(24)
Su-Me-Ra:1948年07月29日(24)
Su-Me-Ju:1948年09月13日(24)
Su-Me-Sa:1948年10月25日(25)
Su-Ke期 1948年12月(25)~1949年04月(25)
Su-Ke-Ke:1948年12月13日(25)
Su-Ke-Ve:1948年12月20日(25)
Su-Ke-Su:1949年01月11日(25)
Su-Ke-Mo:1949年01月17日(25)
Su-Ke-Ma:1949年01月28日(25)
Su-Ke-Ra:1949年02月04日(25)
Su-Ke-Ju:1949年02月23日(25)
Su-Ke-Sa:1949年03月12日(25)
Su-Ke-Me:1949年04月01日(25)
Su-Ve期 1949年04月(25)~1950年04月(26)
Su-Ve-Ve:1949年04月20日(25)
Su-Ve-Su:1949年06月19日(25)
Su-Ve-Mo:1949年07月08日(25)
Su-Ve-Ma:1949年08月07日(25)
Su-Ve-Ra:1949年08月29日(25)
Su-Ve-Ju:1949年10月22日(26)
Su-Ve-Sa:1949年12月10日(26)
Su-Ve-Me:1950年02月06日(26)
Su-Ve-Ke:1950年03月30日(26)
Mo 1950年04月(26)-1960年04月(36)】
Mo-Mo期 1950年04月(26)~1951年02月(27)
Mo-Mo-Mo:1950年04月20日(26)
Mo-Mo-Ma:1950年05月15日(26)
Mo-Mo-Ra:1950年06月02日(26)
Mo-Mo-Ju:1950年07月18日(26)
Mo-Mo-Sa:1950年08月27日(26)
Mo-Mo-Me:1950年10月14日(27)
Mo-Mo-Ke:1950年11月27日(27)
Mo-Mo-Ve:1950年12月14日(27)
Mo-Mo-Su:1951年02月03日(27)
Mo-Ma期 1951年02月(27)~1951年09月(28)
Mo-Ma-Ma:1951年02月18日(27)
Mo-Ma-Ra:1951年03月03日(27)
Mo-Ma-Ju:1951年04月04日(27)
Mo-Ma-Sa:1951年05月02日(27)
Mo-Ma-Me:1951年06月05日(27)
Mo-Ma-Ke:1951年07月05日(27)
Mo-Ma-Ve:1951年07月17日(27)
Mo-Ma-Su:1951年08月22日(27)
Mo-Ma-Mo:1951年09月02日(27)
Mo-Ra期 1951年09月(28)~1953年03月(29)
Mo-Ra-Ra:1951年09月19日(28)
Mo-Ra-Ju:1951年12月10日(28)
Mo-Ra-Sa:1952年02月22日(28)
Mo-Ra-Me:1952年05月18日(28)
Mo-Ra-Ke:1952年08月04日(28)
Mo-Ra-Ve:1952年09月05日(28)
Mo-Ra-Su:1952年12月05日(29)
Mo-Ra-Mo:1953年01月02日(29)
Mo-Ra-Ma:1953年02月16日(29)
Mo-Ju期 1953年03月(29)~1954年07月(30)
Mo-Ju-Ju:1953年03月20日(29)
Mo-Ju-Sa:1953年05月24日(29)
Mo-Ju-Me:1953年08月09日(29)
Mo-Ju-Ke:1953年10月17日(30)
Mo-Ju-Ve:1953年11月15日(30)
Mo-Ju-Su:1954年02月04日(30)
Mo-Ju-Mo:1954年02月28日(30)
Mo-Ju-Ma:1954年04月10日(30)
Mo-Ju-Ra:1954年05月08日(30)
Mo-Sa期 1954年07月(30)~1956年02月(32)
Mo-Sa-Sa:1954年07月20日(30)
Mo-Sa-Me:1954年10月20日(31)
Mo-Sa-Ke:1955年01月10日(31)
Mo-Sa-Ve:1955年02月12日(31)
Mo-Sa-Su:1955年05月20日(31)
Mo-Sa-Mo:1955年06月18日(31)
Mo-Sa-Ma:1955年08月05日(31)
Mo-Sa-Ra:1955年09月08日(31)
Mo-Sa-Ju:1955年12月03日(32)
Mo-Me期 1956年02月(32)~1957年07月(33)
Mo-Me-Me:1956年02月18日(32)
Mo-Me-Ke:1956年05月02日(32)
Mo-Me-Ve:1956年06月01日(32)
Mo-Me-Su:1956年08月26日(32)
Mo-Me-Mo:1956年09月21日(33)
Mo-Me-Ma:1956年11月03日(33)
Mo-Me-Ra:1956年12月03日(33)
Mo-Me-Ju:1957年02月19日(33)
Mo-Me-Sa:1957年04月29日(33)
Mo-Ke期 1957年07月(33)~1958年02月(34)
Mo-Ke-Ke:1957年07月20日(33)
Mo-Ke-Ve:1957年08月01日(33)
Mo-Ke-Su:1957年09月06日(33)
Mo-Ke-Mo:1957年09月16日(33)
Mo-Ke-Ma:1957年10月04日(34)
Mo-Ke-Ra:1957年10月17日(34)
Mo-Ke-Ju:1957年11月18日(34)
Mo-Ke-Sa:1957年12月16日(34)
Mo-Ke-Me:1958年01月19日(34)
Mo-Ve期 1958年02月(34)~1959年10月(36)
Mo-Ve-Ve:1958年02月18日(34)
Mo-Ve-Su:1958年05月30日(34)
Mo-Ve-Mo:1958年06月30日(34)
Mo-Ve-Ma:1958年08月20日(34)
Mo-Ve-Ra:1958年09月24日(35)
Mo-Ve-Ju:1958年12月24日(35)
Mo-Ve-Sa:1959年03月16日(35)
Mo-Ve-Me:1959年06月20日(35)
Mo-Ve-Ke:1959年09月14日(35)
Mo-Su期 1959年10月(36)~1960年04月(36)
Mo-Su-Su:1959年10月20日(36)
Mo-Su-Mo:1959年10月29日(36)
Mo-Su-Ma:1959年11月13日(36)
Mo-Su-Ra:1959年11月24日(36)
Mo-Su-Ju:1959年12月21日(36)
Mo-Su-Sa:1960年01月14日(36)
Mo-Su-Me:1960年02月12日(36)
Mo-Su-Ke:1960年03月09日(36)
Mo-Su-Ve:1960年03月20日(36)
Ma 1960年04月(36)-1967年04月(43)】
Ma-Ma期 1960年04月(36)~1960年09月(36)
Ma-Ma-Ma:1960年04月19日(36)
Ma-Ma-Ra:1960年04月28日(36)
Ma-Ma-Ju:1960年05月20日(36)
Ma-Ma-Sa:1960年06月09日(36)
Ma-Ma-Me:1960年07月03日(36)
Ma-Ma-Ke:1960年07月24日(36)
Ma-Ma-Ve:1960年08月02日(36)
Ma-Ma-Su:1960年08月27日(36)
Ma-Ma-Mo:1960年09月03日(36)
Ma-Ra期 1960年09月(36)~1961年10月(38)
Ma-Ra-Ra:1960年09月15日(36)
Ma-Ra-Ju:1960年11月12日(37)
Ma-Ra-Sa:1961年01月02日(37)
Ma-Ra-Me:1961年03月04日(37)
Ma-Ra-Ke:1961年04月27日(37)
Ma-Ra-Ve:1961年05月20日(37)
Ma-Ra-Su:1961年07月22日(37)
Ma-Ra-Mo:1961年08月11日(37)
Ma-Ra-Ma:1961年09月12日(37)
Ma-Ju期 1961年10月(38)~1962年09月(38)
Ma-Ju-Ju:1961年10月04日(38)
Ma-Ju-Sa:1961年11月18日(38)
Ma-Ju-Me:1962年01月11日(38)
Ma-Ju-Ke:1962年03月01日(38)
Ma-Ju-Ve:1962年03月21日(38)
Ma-Ju-Su:1962年05月16日(38)
Ma-Ju-Mo:1962年06月02日(38)
Ma-Ju-Ma:1962年07月01日(38)
Ma-Ju-Ra:1962年07月21日(38)
Ma-Sa期 1962年09月(38)~1963年10月(40)
Ma-Sa-Sa:1962年09月10日(38)
Ma-Sa-Me:1962年11月13日(39)
Ma-Sa-Ke:1963年01月09日(39)
Ma-Sa-Ve:1963年02月02日(39)
Ma-Sa-Su:1963年04月10日(39)
Ma-Sa-Mo:1963年05月01日(39)
Ma-Sa-Ma:1963年06月03日(39)
Ma-Sa-Ra:1963年06月27日(39)
Ma-Sa-Ju:1963年08月27日(39)
Ma-Me期 1963年10月(40)~1964年10月(41)
Ma-Me-Me:1963年10月20日(40)
Ma-Me-Ke:1963年12月10日(40)
Ma-Me-Ve:1963年12月31日(40)
Ma-Me-Su:1964年03月01日(40)
Ma-Me-Mo:1964年03月19日(40)
Ma-Me-Ma:1964年04月18日(40)
Ma-Me-Ra:1964年05月09日(40)
Ma-Me-Ju:1964年07月02日(40)
Ma-Me-Sa:1964年08月20日(40)
Ma-Ke期 1964年10月(41)~1965年03月(41)
Ma-Ke-Ke:1964年10月16日(41)
Ma-Ke-Ve:1964年10月25日(41)
Ma-Ke-Su:1964年11月18日(41)
Ma-Ke-Mo:1964年11月26日(41)
Ma-Ke-Ma:1964年12月08日(41)
Ma-Ke-Ra:1964年12月17日(41)
Ma-Ke-Ju:1965年01月08日(41)
Ma-Ke-Sa:1965年01月28日(41)
Ma-Ke-Me:1965年02月21日(41)
Ma-Ve期 1965年03月(41)~1966年05月(42)
Ma-Ve-Ve:1965年03月14日(41)
Ma-Ve-Su:1965年05月24日(41)
Ma-Ve-Mo:1965年06月14日(41)
Ma-Ve-Ma:1965年07月20日(41)
Ma-Ve-Ra:1965年08月14日(41)
Ma-Ve-Ju:1965年10月17日(42)
Ma-Ve-Sa:1965年12月12日(42)
Ma-Ve-Me:1966年02月18日(42)
Ma-Ve-Ke:1966年04月19日(42)
Ma-Su期 1966年05月(42)~1966年09月(43)
Ma-Su-Su:1966年05月14日(42)
Ma-Su-Mo:1966年05月21日(42)
Ma-Su-Ma:1966年05月31日(42)
Ma-Su-Ra:1966年06月08日(42)
Ma-Su-Ju:1966年06月27日(42)
Ma-Su-Sa:1966年07月14日(42)
Ma-Su-Me:1966年08月03日(42)
Ma-Su-Ke:1966年08月21日(42)
Ma-Su-Ve:1966年08月29日(42)
Ma-Mo期 1966年09月(43)~1967年04月(43)
Ma-Mo-Mo:1966年09月19日(43)
Ma-Mo-Ma:1966年10月07日(43)
Ma-Mo-Ra:1966年10月19日(43)
Ma-Mo-Ju:1966年11月20日(43)
Ma-Mo-Sa:1966年12月19日(43)
Ma-Mo-Me:1967年01月21日(43)
Ma-Mo-Ke:1967年02月20日(43)
Ma-Mo-Ve:1967年03月05日(43)
Ma-Mo-Su:1967年04月09日(43)
Ra 1967年04月(43)-1985年04月(61)】
Ra-Ra期 1967年04月(43)~1969年12月(46)
Ra-Ra-Ra:1967年04月20日(43)
Ra-Ra-Ju:1967年09月15日(43)
Ra-Ra-Sa:1968年01月24日(44)
Ra-Ra-Me:1968年06月29日(44)
Ra-Ra-Ke:1968年11月15日(45)
Ra-Ra-Ve:1969年01月12日(45)
Ra-Ra-Su:1969年06月25日(45)
Ra-Ra-Mo:1969年08月14日(45)
Ra-Ra-Ma:1969年11月04日(46)
Ra-Ju期 1969年12月(46)~1972年05月(48)
Ra-Ju-Ju:1969年12月31日(46)
Ra-Ju-Sa:1970年04月27日(46)
Ra-Ju-Me:1970年09月13日(46)
Ra-Ju-Ke:1971年01月15日(47)
Ra-Ju-Ve:1971年03月07日(47)
Ra-Ju-Su:1971年07月31日(47)
Ra-Ju-Mo:1971年09月13日(47)
Ra-Ju-Ma:1971年11月25日(48)
Ra-Ju-Ra:1972年01月15日(48)
Ra-Sa期 1972年05月(48)~1975年04月(51)
Ra-Sa-Sa:1972年05月26日(48)
Ra-Sa-Me:1972年11月07日(49)
Ra-Sa-Ke:1973年04月03日(49)
Ra-Sa-Ve:1973年06月03日(49)
Ra-Sa-Su:1973年11月23日(50)
Ra-Sa-Mo:1974年01月14日(50)
Ra-Sa-Ma:1974年04月11日(50)
Ra-Sa-Ra:1974年06月11日(50)
Ra-Sa-Ju:1974年11月14日(51)
Ra-Me期 1975年04月(51)~1977年10月(54)
Ra-Me-Me:1975年04月02日(51)
Ra-Me-Ke:1975年08月12日(51)
Ra-Me-Ve:1975年10月05日(52)
Ra-Me-Su:1976年03月08日(52)
Ra-Me-Mo:1976年04月24日(52)
Ra-Me-Ma:1976年07月11日(52)
Ra-Me-Ra:1976年09月03日(52)
Ra-Me-Ju:1977年01月21日(53)
Ra-Me-Sa:1977年05月25日(53)
Ra-Ke期 1977年10月(54)~1978年11月(55)
Ra-Ke-Ke:1977年10月19日(54)
Ra-Ke-Ve:1977年11月11日(54)
Ra-Ke-Su:1978年01月13日(54)
Ra-Ke-Mo:1978年02月02日(54)
Ra-Ke-Ma:1978年03月06日(54)
Ra-Ke-Ra:1978年03月28日(54)
Ra-Ke-Ju:1978年05月25日(54)
Ra-Ke-Sa:1978年07月15日(54)
Ra-Ke-Me:1978年09月13日(54)
Ra-Ve期 1978年11月(55)~1981年11月(58)
Ra-Ve-Ve:1978年11月07日(55)
Ra-Ve-Su:1979年05月08日(55)
Ra-Ve-Mo:1979年07月02日(55)
Ra-Ve-Ma:1979年10月01日(56)
Ra-Ve-Ra:1979年12月04日(56)
Ra-Ve-Ju:1980年05月17日(56)
Ra-Ve-Sa:1980年10月10日(57)
Ra-Ve-Me:1981年04月01日(57)
Ra-Ve-Ke:1981年09月04日(57)
Ra-Su期 1981年11月(58)~1982年10月(59)
Ra-Su-Su:1981年11月06日(58)
Ra-Su-Mo:1981年11月23日(58)
Ra-Su-Ma:1981年12月20日(58)
Ra-Su-Ra:1982年01月08日(58)
Ra-Su-Ju:1982年02月27日(58)
Ra-Su-Sa:1982年04月12日(58)
Ra-Su-Me:1982年06月03日(58)
Ra-Su-Ke:1982年07月19日(58)
Ra-Su-Ve:1982年08月07日(58)
Ra-Mo期 1982年10月(59)~1984年04月(60)
Ra-Mo-Mo:1982年10月01日(59)
Ra-Mo-Ma:1982年11月16日(59)
Ra-Mo-Ra:1982年12月18日(59)
Ra-Mo-Ju:1983年03月10日(59)
Ra-Mo-Sa:1983年05月22日(59)
Ra-Mo-Me:1983年08月17日(59)
Ra-Mo-Ke:1983年11月02日(60)
Ra-Mo-Ve:1983年12月04日(60)
Ra-Mo-Su:1984年03月05日(60)
Ra-Ma期 1984年04月(60)~1985年04月(61)
Ra-Ma-Ma:1984年04月01日(60)
Ra-Ma-Ra:1984年04月23日(60)
Ra-Ma-Ju:1984年06月20日(60)
Ra-Ma-Sa:1984年08月10日(60)
Ra-Ma-Me:1984年10月10日(61)
Ra-Ma-Ke:1984年12月03日(61)
Ra-Ma-Ve:1984年12月26日(61)
Ra-Ma-Su:1985年02月27日(61)
Ra-Ma-Mo:1985年03月19日(61)
Ju 1985年04月(61)-2001年04月(77)】
Ju-Ju期 1985年04月(61)~1987年06月(63)
Ju-Ju-Ju:1985年04月20日(61)
Ju-Ju-Sa:1985年08月01日(61)
Ju-Ju-Me:1985年12月03日(62)
Ju-Ju-Ke:1986年03月23日(62)
Ju-Ju-Ve:1986年05月08日(62)
Ju-Ju-Su:1986年09月15日(62)
Ju-Ju-Mo:1986年10月24日(63)
Ju-Ju-Ma:1986年12月27日(63)
Ju-Ju-Ra:1987年02月11日(63)
Ju-Sa期 1987年06月(63)~1989年12月(66)
Ju-Sa-Sa:1987年06月08日(63)
Ju-Sa-Me:1987年11月01日(64)
Ju-Sa-Ke:1988年03月11日(64)
Ju-Sa-Ve:1988年05月04日(64)
Ju-Sa-Su:1988年10月06日(65)
Ju-Sa-Mo:1988年11月21日(65)
Ju-Sa-Ma:1989年02月06日(65)
Ju-Sa-Ra:1989年04月01日(65)
Ju-Sa-Ju:1989年08月18日(65)
Ju-Me期 1989年12月(66)~1992年03月(68)
Ju-Me-Me:1989年12月19日(66)
Ju-Me-Ke:1990年04月15日(66)
Ju-Me-Ve:1990年06月03日(66)
Ju-Me-Su:1990年10月19日(67)
Ju-Me-Mo:1990年11月29日(67)
Ju-Me-Ma:1991年02月06日(67)
Ju-Me-Ra:1991年03月26日(67)
Ju-Me-Ju:1991年07月29日(67)
Ju-Me-Sa:1991年11月16日(68)
Ju-Ke期 1992年03月(68)~1993年03月(69)
Ju-Ke-Ke:1992年03月26日(68)
Ju-Ke-Ve:1992年04月15日(68)
Ju-Ke-Su:1992年06月11日(68)
Ju-Ke-Mo:1992年06月28日(68)
Ju-Ke-Ma:1992年07月26日(68)
Ju-Ke-Ra:1992年08月15日(68)
Ju-Ke-Ju:1992年10月05日(69)
Ju-Ke-Sa:1992年11月20日(69)
Ju-Ke-Me:1993年01月13日(69)
Ju-Ve期 1993年03月(69)~1995年11月(72)
Ju-Ve-Ve:1993年03月02日(69)
Ju-Ve-Su:1993年08月11日(69)
Ju-Ve-Mo:1993年09月29日(70)
Ju-Ve-Ma:1993年12月19日(70)
Ju-Ve-Ra:1994年02月14日(70)
Ju-Ve-Ju:1994年07月10日(70)
Ju-Ve-Sa:1994年11月17日(71)
Ju-Ve-Me:1995年04月20日(71)
Ju-Ve-Ke:1995年09月05日(71)
Ju-Su期 1995年11月(72)~1996年08月(72)
Ju-Su-Su:1995年11月01日(72)
Ju-Su-Mo:1995年11月15日(72)
Ju-Su-Ma:1995年12月10日(72)
Ju-Su-Ra:1995年12月27日(72)
Ju-Su-Ju:1996年02月09日(72)
Ju-Su-Sa:1996年03月19日(72)
Ju-Su-Me:1996年05月04日(72)
Ju-Su-Ke:1996年06月14日(72)
Ju-Su-Ve:1996年07月01日(72)
Ju-Mo期 1996年08月(72)~1997年12月(74)
Ju-Mo-Mo:1996年08月19日(72)
Ju-Mo-Ma:1996年09月29日(73)
Ju-Mo-Ra:1996年10月27日(73)
Ju-Mo-Ju:1997年01月08日(73)
Ju-Mo-Sa:1997年03月14日(73)
Ju-Mo-Me:1997年05月30日(73)
Ju-Mo-Ke:1997年08月07日(73)
Ju-Mo-Ve:1997年09月05日(73)
Ju-Mo-Su:1997年11月25日(74)
Ju-Ma期 1997年12月(74)~1998年11月(75)
Ju-Ma-Ma:1997年12月19日(74)
Ju-Ma-Ra:1998年01月08日(74)
Ju-Ma-Ju:1998年02月28日(74)
Ju-Ma-Sa:1998年04月15日(74)
Ju-Ma-Me:1998年06月08日(74)
Ju-Ma-Ke:1998年07月26日(74)
Ju-Ma-Ve:1998年08月15日(74)
Ju-Ma-Su:1998年10月11日(75)
Ju-Ma-Mo:1998年10月28日(75)
Ju-Ra期 1998年11月(75)~2001年04月(77)
Ju-Ra-Ra:1998年11月25日(75)
Ju-Ra-Ju:1999年04月05日(75)
Ju-Ra-Sa:1999年07月31日(75)
Ju-Ra-Me:1999年12月17日(76)
Ju-Ra-Ke:2000年04月19日(76)
Ju-Ra-Ve:2000年06月09日(76)
Ju-Ra-Su:2000年11月03日(77)
Ju-Ra-Mo:2000年12月16日(77)
Ju-Ra-Ma:2001年02月27日(77)
Sa 2001年04月(77)-2020年04月(96)】
Sa-Sa期 2001年04月(77)~2004年04月(80)
Sa-Sa-Sa:2001年04月20日(77)
Sa-Sa-Me:2001年10月11日(78)
Sa-Sa-Ke:2002年03月15日(78)
Sa-Sa-Ve:2002年05月18日(78)
Sa-Sa-Su:2002年11月17日(79)
Sa-Sa-Mo:2003年01月11日(79)
Sa-Sa-Ma:2003年04月13日(79)
Sa-Sa-Ra:2003年06月16日(79)
Sa-Sa-Ju:2003年11月28日(80)
Sa-Me期 2004年04月(80)~2007年01月(83)
Sa-Me-Me:2004年04月22日(80)
Sa-Me-Ke:2004年09月09日(80)
Sa-Me-Ve:2004年11月05日(81)
Sa-Me-Su:2005年04月18日(81)
Sa-Me-Mo:2005年06月06日(81)
Sa-Me-Ma:2005年08月27日(81)
Sa-Me-Ra:2005年10月23日(82)
Sa-Me-Ju:2006年03月20日(82)
Sa-Me-Sa:2006年07月29日(82)
Sa-Ke期 2007年01月(83)~2008年02月(84)
Sa-Ke-Ke:2007年01月01日(83)
Sa-Ke-Ve:2007年01月24日(83)
Sa-Ke-Su:2007年04月02日(83)
Sa-Ke-Mo:2007年04月22日(83)
Sa-Ke-Ma:2007年05月26日(83)
Sa-Ke-Ra:2007年06月18日(83)
Sa-Ke-Ju:2007年08月18日(83)
Sa-Ke-Sa:2007年10月11日(84)
Sa-Ke-Me:2007年12月14日(84)
Sa-Ve期 2008年02月(84)~2011年04月(87)
Sa-Ve-Ve:2008年02月09日(84)
Sa-Ve-Su:2008年08月20日(84)
Sa-Ve-Mo:2008年10月17日(85)
Sa-Ve-Ma:2009年01月21日(85)
Sa-Ve-Ra:2009年03月30日(85)
Sa-Ve-Ju:2009年09月19日(86)
Sa-Ve-Sa:2010年02月20日(86)
Sa-Ve-Me:2010年08月23日(86)
Sa-Ve-Ke:2011年02月02日(87)
Sa-Su期 2011年04月(87)~2012年03月(88)
Sa-Su-Su:2011年04月11日(87)
Sa-Su-Mo:2011年04月28日(87)
Sa-Su-Ma:2011年05月27日(87)
Sa-Su-Ra:2011年06月16日(87)
Sa-Su-Ju:2011年08月08日(87)
Sa-Su-Sa:2011年09月23日(88)
Sa-Su-Me:2011年11月17日(88)
Sa-Su-Ke:2012年01月05日(88)
Sa-Su-Ve:2012年01月25日(88)
Sa-Mo期 2012年03月(88)~2013年10月(90)
Sa-Mo-Mo:2012年03月23日(88)
Sa-Mo-Ma:2012年05月10日(88)
Sa-Mo-Ra:2012年06月13日(88)
Sa-Mo-Ju:2012年09月08日(88)
Sa-Mo-Sa:2012年11月24日(89)
Sa-Mo-Me:2013年02月23日(89)
Sa-Mo-Ke:2013年05月16日(89)
Sa-Mo-Ve:2013年06月19日(89)
Sa-Mo-Su:2013年09月23日(90)
Sa-Ma期 2013年10月(90)~2014年12月(91)
Sa-Ma-Ma:2013年10月22日(90)
Sa-Ma-Ra:2013年11月15日(90)
Sa-Ma-Ju:2014年01月15日(90)
Sa-Ma-Sa:2014年03月10日(90)
Sa-Ma-Me:2014年05月13日(90)
Sa-Ma-Ke:2014年07月09日(90)
Sa-Ma-Ve:2014年08月02日(90)
Sa-Ma-Su:2014年10月08日(91)
Sa-Ma-Mo:2014年10月28日(91)
Sa-Ra期 2014年12月(91)~2017年10月(94)
Sa-Ra-Ra:2014年12月01日(91)
Sa-Ra-Ju:2015年05月06日(91)
Sa-Ra-Sa:2015年09月22日(92)
Sa-Ra-Me:2016年03月05日(92)
Sa-Ra-Ke:2016年07月30日(92)
Sa-Ra-Ve:2016年09月29日(93)
Sa-Ra-Su:2017年03月22日(93)
Sa-Ra-Mo:2017年05月13日(93)
Sa-Ra-Ma:2017年08月07日(93)
Sa-Ju期 2017年10月(94)~2020年04月(96)
Sa-Ju-Ju:2017年10月07日(94)
Sa-Ju-Sa:2018年02月07日(94)
Sa-Ju-Me:2018年07月04日(94)
Sa-Ju-Ke:2018年11月12日(95)
Sa-Ju-Ve:2019年01月05日(95)
Sa-Ju-Su:2019年06月08日(95)
Sa-Ju-Mo:2019年07月24日(95)
Sa-Ju-Ma:2019年10月10日(96)
Sa-Ju-Ra:2019年12月03日(96)
Me 2020年04月(96)-2037年04月(113)】
Me-Me期 2020年04月(96)~2022年09月(98)
Me-Me-Me:2020年04月19日(96)
Me-Me-Ke:2020年08月22日(96)
Me-Me-Ve:2020年10月12日(97)
Me-Me-Su:2021年03月08日(97)
Me-Me-Mo:2021年04月21日(97)
Me-Me-Ma:2021年07月03日(97)
Me-Me-Ra:2021年08月23日(97)
Me-Me-Ju:2022年01月02日(98)
Me-Me-Sa:2022年04月30日(98)
Me-Ke期 2022年09月(98)~2023年09月(99)
Me-Ke-Ke:2022年09月16日(98)
Me-Ke-Ve:2022年10月07日(99)
Me-Ke-Su:2022年12月06日(99)
Me-Ke-Mo:2022年12月25日(99)
Me-Ke-Ma:2023年01月24日(99)
Me-Ke-Ra:2023年02月14日(99)
Me-Ke-Ju:2023年04月09日(99)
Me-Ke-Sa:2023年05月28日(99)
Me-Ke-Me:2023年07月24日(99)
Me-Ve期 2023年09月(99)~2026年07月(102)
Me-Ve-Ve:2023年09月13日(99)
Me-Ve-Su:2024年03月04日(100)
Me-Ve-Mo:2024年04月24日(100)
Me-Ve-Ma:2024年07月20日(100)
Me-Ve-Ra:2024年09月18日(101)
Me-Ve-Ju:2025年02月20日(101)
Me-Ve-Sa:2025年07月08日(101)
Me-Ve-Me:2025年12月19日(102)
Me-Ve-Ke:2026年05月15日(102)
Me-Su期 2026年07月(102)~2027年05月(103)
Me-Su-Su:2026年07月14日(102)
Me-Su-Mo:2026年07月30日(102)
Me-Su-Ma:2026年08月24日(102)
Me-Su-Ra:2026年09月12日(102)
Me-Su-Ju:2026年10月28日(103)
Me-Su-Sa:2026年12月09日(103)
Me-Su-Me:2027年01月27日(103)
Me-Su-Ke:2027年03月12日(103)
Me-Su-Ve:2027年03月30日(103)
Me-Mo期 2027年05月(103)~2028年10月(105)
Me-Mo-Mo:2027年05月21日(103)
Me-Mo-Ma:2027年07月03日(103)
Me-Mo-Ra:2027年08月02日(103)
Me-Mo-Ju:2027年10月18日(104)
Me-Mo-Sa:2027年12月26日(104)
Me-Mo-Me:2028年03月17日(104)
Me-Mo-Ke:2028年05月30日(104)
Me-Mo-Ve:2028年06月29日(104)
Me-Mo-Su:2028年09月23日(105)
Me-Ma期 2028年10月(105)~2029年10月(106)
Me-Ma-Ma:2028年10月19日(105)
Me-Ma-Ra:2028年11月09日(105)
Me-Ma-Ju:2029年01月02日(105)
Me-Ma-Sa:2029年02月20日(105)
Me-Ma-Me:2029年04月18日(105)
Me-Ma-Ke:2029年06月08日(105)
Me-Ma-Ve:2029年06月30日(105)
Me-Ma-Su:2029年08月29日(105)
Me-Ma-Mo:2029年09月16日(105)
Me-Ra期 2029年10月(106)~2032年05月(108)
Me-Ra-Ra:2029年10月16日(106)
Me-Ra-Ju:2030年03月05日(106)
Me-Ra-Sa:2030年07月07日(106)
Me-Ra-Me:2030年12月02日(107)
Me-Ra-Ke:2031年04月12日(107)
Me-Ra-Ve:2031年06月06日(107)
Me-Ra-Su:2031年11月08日(108)
Me-Ra-Mo:2031年12月25日(108)
Me-Ra-Ma:2032年03月11日(108)
Me-Ju期 2032年05月(108)~2037年04月(113)
Me-Ju-Ju:2032年05月05日(108)
Me-Ju-Sa:2032年08月23日(108)
Me-Ju-Me:2033年01月01日(109)
Me-Ju-Ke:2033年04月28日(109)
Me-Ju-Ve:2033年06月16日(109)
Me-Ju-Su:2033年11月01日(110)
Me-Ju-Mo:2033年12月12日(110)
Me-Ju-Ma:2034年02月19日(110)
Me-Ju-Ra:2034年04月08日(110)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

射手:1923年09月(0)-1933年09月(10)】
射手- 蠍 1923年09月(0)~1924年07月(0)
射手- 蠍-天秤:1923年09月18日(0)
射手- 蠍-乙女:1923年10月13日(0)
射手- 蠍-獅子:1923年11月08日(0)
射手- 蠍- 蟹:1923年12月03日(0)
射手- 蠍-双子:1923年12月28日(0)
射手- 蠍-牡牛:1924年01月23日(0)
射手- 蠍-牡羊:1924年02月17日(0)
射手- 蠍- 魚:1924年03月13日(0)
射手- 蠍-水瓶:1924年04月08日(0)
射手- 蠍-山羊:1924年05月03日(0)
射手- 蠍-射手:1924年05月28日(0)
射手- 蠍- 蠍:1924年06月23日(0)
射手-天秤 1924年07月(0)~1925年05月(0)
射手-天秤- 蠍:1924年07月18日(0)
射手-天秤-射手:1924年08月13日(0)
射手-天秤-山羊:1924年09月07日(0)
射手-天秤-水瓶:1924年10月02日(1)
射手-天秤- 魚:1924年10月28日(1)
射手-天秤-牡羊:1924年11月22日(1)
射手-天秤-牡牛:1924年12月17日(1)
射手-天秤-双子:1925年01月12日(1)
射手-天秤- 蟹:1925年02月06日(1)
射手-天秤-獅子:1925年03月03日(1)
射手-天秤-乙女:1925年03月29日(1)
射手-天秤-天秤:1925年04月23日(1)
射手-乙女 1925年05月(1)~1926年03月(1)
射手-乙女-天秤:1925年05月19日(1)
射手-乙女- 蠍:1925年06月13日(1)
射手-乙女-射手:1925年07月08日(1)
射手-乙女-山羊:1925年08月03日(1)
射手-乙女-水瓶:1925年08月28日(1)
射手-乙女- 魚:1925年09月22日(2)
射手-乙女-牡羊:1925年10月18日(2)
射手-乙女-牡牛:1925年11月12日(2)
射手-乙女-双子:1925年12月08日(2)
射手-乙女- 蟹:1926年01月02日(2)
射手-乙女-獅子:1926年01月27日(2)
射手-乙女-乙女:1926年02月22日(2)
射手-獅子 1926年03月(2)~1927年01月(2)
射手-獅子-乙女:1926年03月19日(2)
射手-獅子-天秤:1926年04月13日(2)
射手-獅子- 蠍:1926年05月09日(2)
射手-獅子-射手:1926年06月03日(2)
射手-獅子-山羊:1926年06月28日(2)
射手-獅子-水瓶:1926年07月24日(2)
射手-獅子- 魚:1926年08月18日(2)
射手-獅子-牡羊:1926年09月13日(2)
射手-獅子-牡牛:1926年10月08日(3)
射手-獅子-双子:1926年11月02日(3)
射手-獅子- 蟹:1926年11月28日(3)
射手-獅子-獅子:1926年12月23日(3)
射手- 蟹 1927年01月(3)~1927年11月(3)
射手- 蟹-双子:1927年01月17日(3)
射手- 蟹-牡牛:1927年02月12日(3)
射手- 蟹-牡羊:1927年03月09日(3)
射手- 蟹- 魚:1927年04月03日(3)
射手- 蟹-水瓶:1927年04月29日(3)
射手- 蟹-山羊:1927年05月24日(3)
射手- 蟹-射手:1927年06月19日(3)
射手- 蟹- 蠍:1927年07月14日(3)
射手- 蟹-天秤:1927年08月08日(3)
射手- 蟹-乙女:1927年09月03日(3)
射手- 蟹-獅子:1927年09月28日(4)
射手- 蟹- 蟹:1927年10月23日(4)
射手-双子 1927年11月(4)~1928年09月(4)
射手-双子-牡牛:1927年11月18日(4)
射手-双子-牡羊:1927年12月13日(4)
射手-双子- 魚:1928年01月07日(4)
射手-双子-水瓶:1928年02月02日(4)
射手-双子-山羊:1928年02月27日(4)
射手-双子-射手:1928年03月24日(4)
射手-双子- 蠍:1928年04月18日(4)
射手-双子-天秤:1928年05月13日(4)
射手-双子-乙女:1928年06月08日(4)
射手-双子-獅子:1928年07月03日(4)
射手-双子- 蟹:1928年07月28日(4)
射手-双子-双子:1928年08月23日(4)
射手-牡牛 1928年09月(5)~1929年07月(5)
射手-牡牛-牡羊:1928年09月17日(5)
射手-牡牛- 魚:1928年10月12日(5)
射手-牡牛-水瓶:1928年11月07日(5)
射手-牡牛-山羊:1928年12月02日(5)
射手-牡牛-射手:1928年12月28日(5)
射手-牡牛- 蠍:1929年01月22日(5)
射手-牡牛-天秤:1929年02月16日(5)
射手-牡牛-乙女:1929年03月14日(5)
射手-牡牛-獅子:1929年04月08日(5)
射手-牡牛- 蟹:1929年05月03日(5)
射手-牡牛-双子:1929年05月29日(5)
射手-牡牛-牡牛:1929年06月23日(5)
射手-牡羊 1929年07月(5)~1930年05月(5)
射手-牡羊-牡牛:1929年07月18日(5)
射手-牡羊-双子:1929年08月13日(5)
射手-牡羊- 蟹:1929年09月07日(5)
射手-牡羊-獅子:1929年10月03日(6)
射手-牡羊-乙女:1929年10月28日(6)
射手-牡羊-天秤:1929年11月22日(6)
射手-牡羊- 蠍:1929年12月18日(6)
射手-牡羊-射手:1930年01月12日(6)
射手-牡羊-山羊:1930年02月06日(6)
射手-牡羊-水瓶:1930年03月04日(6)
射手-牡羊- 魚:1930年03月29日(6)
射手-牡羊-牡羊:1930年04月23日(6)
射手- 魚 1930年05月(6)~1931年03月(6)
射手- 魚-牡羊:1930年05月19日(6)
射手- 魚-牡牛:1930年06月13日(6)
射手- 魚-双子:1930年07月09日(6)
射手- 魚- 蟹:1930年08月03日(6)
射手- 魚-獅子:1930年08月28日(6)
射手- 魚-乙女:1930年09月23日(7)
射手- 魚-天秤:1930年10月18日(7)
射手- 魚- 蠍:1930年11月12日(7)
射手- 魚-射手:1930年12月08日(7)
射手- 魚-山羊:1931年01月02日(7)
射手- 魚-水瓶:1931年01月27日(7)
射手- 魚- 魚:1931年02月22日(7)
射手-水瓶 1931年03月(7)~1932年01月(7)
射手-水瓶- 魚:1931年03月19日(7)
射手-水瓶-牡羊:1931年04月14日(7)
射手-水瓶-牡牛:1931年05月09日(7)
射手-水瓶-双子:1931年06月03日(7)
射手-水瓶- 蟹:1931年06月29日(7)
射手-水瓶-獅子:1931年07月24日(7)
射手-水瓶-乙女:1931年08月18日(7)
射手-水瓶-天秤:1931年09月13日(7)
射手-水瓶- 蠍:1931年10月08日(8)
射手-水瓶-射手:1931年11月02日(8)
射手-水瓶-山羊:1931年11月28日(8)
射手-水瓶-水瓶:1931年12月23日(8)
射手-山羊 1932年01月(8)~1932年11月(8)
射手-山羊-射手:1932年01月18日(8)
射手-山羊- 蠍:1932年02月12日(8)
射手-山羊-天秤:1932年03月08日(8)
射手-山羊-乙女:1932年04月03日(8)
射手-山羊-獅子:1932年04月28日(8)
射手-山羊- 蟹:1932年05月23日(8)
射手-山羊-双子:1932年06月18日(8)
射手-山羊-牡牛:1932年07月13日(8)
射手-山羊-牡羊:1932年08月08日(8)
射手-山羊- 魚:1932年09月02日(8)
射手-山羊-水瓶:1932年09月27日(9)
射手-山羊-山羊:1932年10月23日(9)
射手-射手 1932年11月(9)~1933年09月(9)
射手-射手- 蠍:1932年11月17日(9)
射手-射手-天秤:1932年12月12日(9)
射手-射手-乙女:1933年01月07日(9)
射手-射手-獅子:1933年02月01日(9)
射手-射手- 蟹:1933年02月26日(9)
射手-射手-双子:1933年03月24日(9)
射手-射手-牡牛:1933年04月18日(9)
射手-射手-牡羊:1933年05月14日(9)
射手-射手- 魚:1933年06月08日(9)
射手-射手-水瓶:1933年07月03日(9)
射手-射手-山羊:1933年07月29日(9)
射手-射手-射手:1933年08月23日(9)
 蠍:1933年09月(10)-1942年09月(19)】
 蠍-天秤 1933年09月(10)~1934年06月(10)
 蠍-天秤- 蠍:1933年09月17日(10)
 蠍-天秤-射手:1933年10月10日(10)
 蠍-天秤-山羊:1933年11月02日(10)
 蠍-天秤-水瓶:1933年11月25日(10)
 蠍-天秤- 魚:1933年12月18日(10)
 蠍-天秤-牡羊:1934年01月09日(10)
 蠍-天秤-牡牛:1934年02月01日(10)
 蠍-天秤-双子:1934年02月24日(10)
 蠍-天秤- 蟹:1934年03月19日(10)
 蠍-天秤-獅子:1934年04月11日(10)
 蠍-天秤-乙女:1934年05月04日(10)
 蠍-天秤-天秤:1934年05月26日(10)
 蠍-乙女 1934年06月(10)~1935年03月(10)
 蠍-乙女-天秤:1934年06月18日(10)
 蠍-乙女- 蠍:1934年07月11日(10)
 蠍-乙女-射手:1934年08月03日(10)
 蠍-乙女-山羊:1934年08月26日(10)
 蠍-乙女-水瓶:1934年09月18日(11)
 蠍-乙女- 魚:1934年10月10日(11)
 蠍-乙女-牡羊:1934年11月02日(11)
 蠍-乙女-牡牛:1934年11月25日(11)
 蠍-乙女-双子:1934年12月18日(11)
 蠍-乙女- 蟹:1935年01月10日(11)
 蠍-乙女-獅子:1935年02月02日(11)
 蠍-乙女-乙女:1935年02月24日(11)
 蠍-獅子 1935年03月(11)~1935年12月(11)
 蠍-獅子-乙女:1935年03月19日(11)
 蠍-獅子-天秤:1935年04月11日(11)
 蠍-獅子- 蠍:1935年05月04日(11)
 蠍-獅子-射手:1935年05月27日(11)
 蠍-獅子-山羊:1935年06月19日(11)
 蠍-獅子-水瓶:1935年07月11日(11)
 蠍-獅子- 魚:1935年08月03日(11)
 蠍-獅子-牡羊:1935年08月26日(11)
 蠍-獅子-牡牛:1935年09月18日(12)
 蠍-獅子-双子:1935年10月11日(12)
 蠍-獅子- 蟹:1935年11月02日(12)
 蠍-獅子-獅子:1935年11月25日(12)
 蠍- 蟹 1935年12月(12)~1936年09月(12)
 蠍- 蟹-双子:1935年12月18日(12)
 蠍- 蟹-牡牛:1936年01月10日(12)
 蠍- 蟹-牡羊:1936年02月02日(12)
 蠍- 蟹- 魚:1936年02月25日(12)
 蠍- 蟹-水瓶:1936年03月18日(12)
 蠍- 蟹-山羊:1936年04月10日(12)
 蠍- 蟹-射手:1936年05月03日(12)
 蠍- 蟹- 蠍:1936年05月26日(12)
 蠍- 蟹-天秤:1936年06月18日(12)
 蠍- 蟹-乙女:1936年07月11日(12)
 蠍- 蟹-獅子:1936年08月02日(12)
 蠍- 蟹- 蟹:1936年08月25日(12)
 蠍-双子 1936年09月(13)~1937年06月(13)
 蠍-双子-牡牛:1936年09月17日(13)
 蠍-双子-牡羊:1936年10月10日(13)
 蠍-双子- 魚:1936年11月02日(13)
 蠍-双子-水瓶:1936年11月25日(13)
 蠍-双子-山羊:1936年12月17日(13)
 蠍-双子-射手:1937年01月09日(13)
 蠍-双子- 蠍:1937年02月01日(13)
 蠍-双子-天秤:1937年02月24日(13)
 蠍-双子-乙女:1937年03月19日(13)
 蠍-双子-獅子:1937年04月11日(13)
 蠍-双子- 蟹:1937年05月03日(13)
 蠍-双子-双子:1937年05月26日(13)
 蠍-牡牛 1937年06月(13)~1938年03月(13)
 蠍-牡牛-牡羊:1937年06月18日(13)
 蠍-牡牛- 魚:1937年07月11日(13)
 蠍-牡牛-水瓶:1937年08月03日(13)
 蠍-牡牛-山羊:1937年08月26日(13)
 蠍-牡牛-射手:1937年09月17日(14)
 蠍-牡牛- 蠍:1937年10月10日(14)
 蠍-牡牛-天秤:1937年11月02日(14)
 蠍-牡牛-乙女:1937年11月25日(14)
 蠍-牡牛-獅子:1937年12月18日(14)
 蠍-牡牛- 蟹:1938年01月09日(14)
 蠍-牡牛-双子:1938年02月01日(14)
 蠍-牡牛-牡牛:1938年02月24日(14)
 蠍-牡羊 1938年03月(14)~1938年12月(14)
 蠍-牡羊-牡牛:1938年03月19日(14)
 蠍-牡羊-双子:1938年04月11日(14)
 蠍-牡羊- 蟹:1938年05月04日(14)
 蠍-牡羊-獅子:1938年05月26日(14)
 蠍-牡羊-乙女:1938年06月18日(14)
 蠍-牡羊-天秤:1938年07月11日(14)
 蠍-牡羊- 蠍:1938年08月03日(14)
 蠍-牡羊-射手:1938年08月26日(14)
 蠍-牡羊-山羊:1938年09月18日(15)
 蠍-牡羊-水瓶:1938年10月10日(15)
 蠍-牡羊- 魚:1938年11月02日(15)
 蠍-牡羊-牡羊:1938年11月25日(15)
 蠍- 魚 1938年12月(15)~1939年09月(15)
 蠍- 魚-牡羊:1938年12月18日(15)
 蠍- 魚-牡牛:1939年01月10日(15)
 蠍- 魚-双子:1939年02月02日(15)
 蠍- 魚- 蟹:1939年02月24日(15)
 蠍- 魚-獅子:1939年03月19日(15)
 蠍- 魚-乙女:1939年04月11日(15)
 蠍- 魚-天秤:1939年05月04日(15)
 蠍- 魚- 蠍:1939年05月27日(15)
 蠍- 魚-射手:1939年06月19日(15)
 蠍- 魚-山羊:1939年07月11日(15)
 蠍- 魚-水瓶:1939年08月03日(15)
 蠍- 魚- 魚:1939年08月26日(15)
 蠍-水瓶 1939年09月(16)~1940年06月(16)
 蠍-水瓶- 魚:1939年09月18日(16)
 蠍-水瓶-牡羊:1939年10月11日(16)
 蠍-水瓶-牡牛:1939年11月02日(16)
 蠍-水瓶-双子:1939年11月25日(16)
 蠍-水瓶- 蟹:1939年12月18日(16)
 蠍-水瓶-獅子:1940年01月10日(16)
 蠍-水瓶-乙女:1940年02月02日(16)
 蠍-水瓶-天秤:1940年02月25日(16)
 蠍-水瓶- 蠍:1940年03月18日(16)
 蠍-水瓶-射手:1940年04月10日(16)
 蠍-水瓶-山羊:1940年05月03日(16)
 蠍-水瓶-水瓶:1940年05月26日(16)
 蠍-山羊 1940年06月(16)~1941年03月(16)
 蠍-山羊-射手:1940年06月18日(16)
 蠍-山羊- 蠍:1940年07月11日(16)
 蠍-山羊-天秤:1940年08月02日(16)
 蠍-山羊-乙女:1940年08月25日(16)
 蠍-山羊-獅子:1940年09月17日(17)
 蠍-山羊- 蟹:1940年10月10日(17)
 蠍-山羊-双子:1940年11月02日(17)
 蠍-山羊-牡牛:1940年11月25日(17)
 蠍-山羊-牡羊:1940年12月17日(17)
 蠍-山羊- 魚:1941年01月09日(17)
 蠍-山羊-水瓶:1941年02月01日(17)
 蠍-山羊-山羊:1941年02月24日(17)
 蠍-射手 1941年03月(17)~1941年12月(17)
 蠍-射手- 蠍:1941年03月19日(17)
 蠍-射手-天秤:1941年04月11日(17)
 蠍-射手-乙女:1941年05月03日(17)
 蠍-射手-獅子:1941年05月26日(17)
 蠍-射手- 蟹:1941年06月18日(17)
 蠍-射手-双子:1941年07月11日(17)
 蠍-射手-牡牛:1941年08月03日(17)
 蠍-射手-牡羊:1941年08月26日(17)
 蠍-射手- 魚:1941年09月17日(18)
 蠍-射手-水瓶:1941年10月10日(18)
 蠍-射手-山羊:1941年11月02日(18)
 蠍-射手-射手:1941年11月25日(18)
 蠍- 蠍 1941年12月(18)~1942年09月(18)
 蠍- 蠍-天秤:1941年12月18日(18)
 蠍- 蠍-乙女:1942年01月09日(18)
 蠍- 蠍-獅子:1942年02月01日(18)
 蠍- 蠍- 蟹:1942年02月24日(18)
 蠍- 蠍-双子:1942年03月19日(18)
 蠍- 蠍-牡牛:1942年04月11日(18)
 蠍- 蠍-牡羊:1942年05月04日(18)
 蠍- 蠍- 魚:1942年05月26日(18)
 蠍- 蠍-水瓶:1942年06月18日(18)
 蠍- 蠍-山羊:1942年07月11日(18)
 蠍- 蠍-射手:1942年08月03日(18)
 蠍- 蠍- 蠍:1942年08月26日(18)
天秤:1942年09月(19)-1953年09月(30)】
天秤- 蠍 1942年09月(19)~1943年08月(19)
天秤- 蠍-天秤:1942年09月18日(19)
天秤- 蠍-乙女:1942年10月15日(19)
天秤- 蠍-獅子:1942年11月12日(19)
天秤- 蠍- 蟹:1942年12月10日(19)
天秤- 蠍-双子:1943年01月07日(19)
天秤- 蠍-牡牛:1943年02月04日(19)
天秤- 蠍-牡羊:1943年03月04日(19)
天秤- 蠍- 魚:1943年04月01日(19)
天秤- 蠍-水瓶:1943年04月29日(19)
天秤- 蠍-山羊:1943年05月27日(19)
天秤- 蠍-射手:1943年06月24日(19)
天秤- 蠍- 蠍:1943年07月21日(19)
天秤-射手 1943年08月(19)~1944年07月(19)
天秤-射手- 蠍:1943年08月18日(19)
天秤-射手-天秤:1943年09月15日(19)
天秤-射手-乙女:1943年10月13日(20)
天秤-射手-獅子:1943年11月10日(20)
天秤-射手- 蟹:1943年12月08日(20)
天秤-射手-双子:1944年01月05日(20)
天秤-射手-牡牛:1944年02月02日(20)
天秤-射手-牡羊:1944年03月01日(20)
天秤-射手- 魚:1944年03月29日(20)
天秤-射手-水瓶:1944年04月26日(20)
天秤-射手-山羊:1944年05月23日(20)
天秤-射手-射手:1944年06月20日(20)
天秤-山羊 1944年07月(20)~1945年06月(20)
天秤-山羊-射手:1944年07月18日(20)
天秤-山羊- 蠍:1944年08月15日(20)
天秤-山羊-天秤:1944年09月12日(20)
天秤-山羊-乙女:1944年10月10日(21)
天秤-山羊-獅子:1944年11月07日(21)
天秤-山羊- 蟹:1944年12月05日(21)
天秤-山羊-双子:1945年01月02日(21)
天秤-山羊-牡牛:1945年01月30日(21)
天秤-山羊-牡羊:1945年02月26日(21)
天秤-山羊- 魚:1945年03月26日(21)
天秤-山羊-水瓶:1945年04月23日(21)
天秤-山羊-山羊:1945年05月21日(21)
天秤-水瓶 1945年06月(21)~1946年05月(21)
天秤-水瓶- 魚:1945年06月18日(21)
天秤-水瓶-牡羊:1945年07月16日(21)
天秤-水瓶-牡牛:1945年08月13日(21)
天秤-水瓶-双子:1945年09月10日(21)
天秤-水瓶- 蟹:1945年10月08日(22)
天秤-水瓶-獅子:1945年11月05日(22)
天秤-水瓶-乙女:1945年12月02日(22)
天秤-水瓶-天秤:1945年12月30日(22)
天秤-水瓶- 蠍:1946年01月27日(22)
天秤-水瓶-射手:1946年02月24日(22)
天秤-水瓶-山羊:1946年03月24日(22)
天秤-水瓶-水瓶:1946年04月21日(22)
天秤- 魚 1946年05月(22)~1947年04月(22)
天秤- 魚-牡羊:1946年05月19日(22)
天秤- 魚-牡牛:1946年06月16日(22)
天秤- 魚-双子:1946年07月14日(22)
天秤- 魚- 蟹:1946年08月11日(22)
天秤- 魚-獅子:1946年09月07日(22)
天秤- 魚-乙女:1946年10月05日(23)
天秤- 魚-天秤:1946年11月02日(23)
天秤- 魚- 蠍:1946年11月30日(23)
天秤- 魚-射手:1946年12月28日(23)
天秤- 魚-山羊:1947年01月25日(23)
天秤- 魚-水瓶:1947年02月22日(23)
天秤- 魚- 魚:1947年03月22日(23)
天秤-牡羊 1947年04月(23)~1948年03月(23)
天秤-牡羊-牡牛:1947年04月19日(23)
天秤-牡羊-双子:1947年05月17日(23)
天秤-牡羊- 蟹:1947年06月13日(23)
天秤-牡羊-獅子:1947年07月11日(23)
天秤-牡羊-乙女:1947年08月08日(23)
天秤-牡羊-天秤:1947年09月05日(23)
天秤-牡羊- 蠍:1947年10月03日(24)
天秤-牡羊-射手:1947年10月31日(24)
天秤-牡羊-山羊:1947年11月28日(24)
天秤-牡羊-水瓶:1947年12月26日(24)
天秤-牡羊- 魚:1948年01月23日(24)
天秤-牡羊-牡羊:1948年02月20日(24)
天秤-牡牛 1948年03月(24)~1949年02月(24)
天秤-牡牛-牡羊:1948年03月18日(24)
天秤-牡牛- 魚:1948年04月15日(24)
天秤-牡牛-水瓶:1948年05月13日(24)
天秤-牡牛-山羊:1948年06月10日(24)
天秤-牡牛-射手:1948年07月08日(24)
天秤-牡牛- 蠍:1948年08月05日(24)
天秤-牡牛-天秤:1948年09月02日(24)
天秤-牡牛-乙女:1948年09月30日(25)
天秤-牡牛-獅子:1948年10月28日(25)
天秤-牡牛- 蟹:1948年11月25日(25)
天秤-牡牛-双子:1948年12月22日(25)
天秤-牡牛-牡牛:1949年01月19日(25)
天秤-双子 1949年02月(25)~1950年01月(25)
天秤-双子-牡牛:1949年02月16日(25)
天秤-双子-牡羊:1949年03月16日(25)
天秤-双子- 魚:1949年04月13日(25)
天秤-双子-水瓶:1949年05月11日(25)
天秤-双子-山羊:1949年06月08日(25)
天秤-双子-射手:1949年07月06日(25)
天秤-双子- 蠍:1949年08月03日(25)
天秤-双子-天秤:1949年08月31日(25)
天秤-双子-乙女:1949年09月27日(26)
天秤-双子-獅子:1949年10月25日(26)
天秤-双子- 蟹:1949年11月22日(26)
天秤-双子-双子:1949年12月20日(26)
天秤- 蟹 1950年01月(26)~1950年12月(26)
天秤- 蟹-双子:1950年01月17日(26)
天秤- 蟹-牡牛:1950年02月14日(26)
天秤- 蟹-牡羊:1950年03月14日(26)
天秤- 蟹- 魚:1950年04月11日(26)
天秤- 蟹-水瓶:1950年05月09日(26)
天秤- 蟹-山羊:1950年06月06日(26)
天秤- 蟹-射手:1950年07月04日(26)
天秤- 蟹- 蠍:1950年07月31日(26)
天秤- 蟹-天秤:1950年08月28日(26)
天秤- 蟹-乙女:1950年09月25日(27)
天秤- 蟹-獅子:1950年10月23日(27)
天秤- 蟹- 蟹:1950年11月20日(27)
天秤-獅子 1950年12月(27)~1951年11月(27)
天秤-獅子-乙女:1950年12月18日(27)
天秤-獅子-天秤:1951年01月15日(27)
天秤-獅子- 蠍:1951年02月12日(27)
天秤-獅子-射手:1951年03月12日(27)
天秤-獅子-山羊:1951年04月09日(27)
天秤-獅子-水瓶:1951年05月06日(27)
天秤-獅子- 魚:1951年06月03日(27)
天秤-獅子-牡羊:1951年07月01日(27)
天秤-獅子-牡牛:1951年07月29日(27)
天秤-獅子-双子:1951年08月26日(27)
天秤-獅子- 蟹:1951年09月23日(28)
天秤-獅子-獅子:1951年10月21日(28)
天秤-乙女 1951年11月(28)~1952年10月(28)
天秤-乙女-天秤:1951年11月18日(28)
天秤-乙女- 蠍:1951年12月16日(28)
天秤-乙女-射手:1952年01月13日(28)
天秤-乙女-山羊:1952年02月09日(28)
天秤-乙女-水瓶:1952年03月08日(28)
天秤-乙女- 魚:1952年04月05日(28)
天秤-乙女-牡羊:1952年05月03日(28)
天秤-乙女-牡牛:1952年05月31日(28)
天秤-乙女-双子:1952年06月28日(28)
天秤-乙女- 蟹:1952年07月26日(28)
天秤-乙女-獅子:1952年08月23日(28)
天秤-乙女-乙女:1952年09月20日(29)
天秤-天秤 1952年10月(29)~1953年09月(29)
天秤-天秤- 蠍:1952年10月18日(29)
天秤-天秤-射手:1952年11月14日(29)
天秤-天秤-山羊:1952年12月12日(29)
天秤-天秤-水瓶:1953年01月09日(29)
天秤-天秤- 魚:1953年02月06日(29)
天秤-天秤-牡羊:1953年03月06日(29)
天秤-天秤-牡牛:1953年04月03日(29)
天秤-天秤-双子:1953年05月01日(29)
天秤-天秤- 蟹:1953年05月29日(29)
天秤-天秤-獅子:1953年06月26日(29)
天秤-天秤-乙女:1953年07月24日(29)
天秤-天秤-天秤:1953年08月20日(29)
乙女:1953年09月(30)-1965年09月(42)】
乙女-天秤 1953年09月(30)~1954年09月(30)
乙女-天秤- 蠍:1953年09月17日(30)
乙女-天秤-射手:1953年10月18日(30)
乙女-天秤-山羊:1953年11月17日(30)
乙女-天秤-水瓶:1953年12月18日(30)
乙女-天秤- 魚:1954年01月17日(30)
乙女-天秤-牡羊:1954年02月17日(30)
乙女-天秤-牡牛:1954年03月19日(30)
乙女-天秤-双子:1954年04月18日(30)
乙女-天秤- 蟹:1954年05月19日(30)
乙女-天秤-獅子:1954年06月18日(30)
乙女-天秤-乙女:1954年07月19日(30)
乙女-天秤-天秤:1954年08月18日(30)
乙女- 蠍 1954年09月(31)~1955年09月(31)
乙女- 蠍-天秤:1954年09月18日(31)
乙女- 蠍-乙女:1954年10月18日(31)
乙女- 蠍-獅子:1954年11月17日(31)
乙女- 蠍- 蟹:1954年12月18日(31)
乙女- 蠍-双子:1955年01月17日(31)
乙女- 蠍-牡牛:1955年02月17日(31)
乙女- 蠍-牡羊:1955年03月19日(31)
乙女- 蠍- 魚:1955年04月19日(31)
乙女- 蠍-水瓶:1955年05月19日(31)
乙女- 蠍-山羊:1955年06月19日(31)
乙女- 蠍-射手:1955年07月19日(31)
乙女- 蠍- 蠍:1955年08月18日(31)
乙女-射手 1955年09月(32)~1956年09月(32)
乙女-射手- 蠍:1955年09月18日(32)
乙女-射手-天秤:1955年10月18日(32)
乙女-射手-乙女:1955年11月18日(32)
乙女-射手-獅子:1955年12月18日(32)
乙女-射手- 蟹:1956年01月18日(32)
乙女-射手-双子:1956年02月17日(32)
乙女-射手-牡牛:1956年03月18日(32)
乙女-射手-牡羊:1956年04月18日(32)
乙女-射手- 魚:1956年05月18日(32)
乙女-射手-水瓶:1956年06月18日(32)
乙女-射手-山羊:1956年07月18日(32)
乙女-射手-射手:1956年08月18日(32)
乙女-山羊 1956年09月(33)~1957年09月(33)
乙女-山羊-射手:1956年09月17日(33)
乙女-山羊- 蠍:1956年10月18日(33)
乙女-山羊-天秤:1956年11月17日(33)
乙女-山羊-乙女:1956年12月17日(33)
乙女-山羊-獅子:1957年01月17日(33)
乙女-山羊- 蟹:1957年02月16日(33)
乙女-山羊-双子:1957年03月19日(33)
乙女-山羊-牡牛:1957年04月18日(33)
乙女-山羊-牡羊:1957年05月19日(33)
乙女-山羊- 魚:1957年06月18日(33)
乙女-山羊-水瓶:1957年07月18日(33)
乙女-山羊-山羊:1957年08月18日(33)
乙女-水瓶 1957年09月(34)~1958年09月(34)
乙女-水瓶- 魚:1957年09月17日(34)
乙女-水瓶-牡羊:1957年10月18日(34)
乙女-水瓶-牡牛:1957年11月17日(34)
乙女-水瓶-双子:1957年12月18日(34)
乙女-水瓶- 蟹:1958年01月17日(34)
乙女-水瓶-獅子:1958年02月17日(34)
乙女-水瓶-乙女:1958年03月19日(34)
乙女-水瓶-天秤:1958年04月18日(34)
乙女-水瓶- 蠍:1958年05月19日(34)
乙女-水瓶-射手:1958年06月18日(34)
乙女-水瓶-山羊:1958年07月19日(34)
乙女-水瓶-水瓶:1958年08月18日(34)
乙女- 魚 1958年09月(35)~1959年09月(35)
乙女- 魚-牡羊:1958年09月18日(35)
乙女- 魚-牡牛:1958年10月18日(35)
乙女- 魚-双子:1958年11月17日(35)
乙女- 魚- 蟹:1958年12月18日(35)
乙女- 魚-獅子:1959年01月17日(35)
乙女- 魚-乙女:1959年02月17日(35)
乙女- 魚-天秤:1959年03月19日(35)
乙女- 魚- 蠍:1959年04月19日(35)
乙女- 魚-射手:1959年05月19日(35)
乙女- 魚-山羊:1959年06月19日(35)
乙女- 魚-水瓶:1959年07月19日(35)
乙女- 魚- 魚:1959年08月18日(35)
乙女-牡羊 1959年09月(36)~1960年09月(36)
乙女-牡羊-牡牛:1959年09月18日(36)
乙女-牡羊-双子:1959年10月18日(36)
乙女-牡羊- 蟹:1959年11月18日(36)
乙女-牡羊-獅子:1959年12月18日(36)
乙女-牡羊-乙女:1960年01月18日(36)
乙女-牡羊-天秤:1960年02月17日(36)
乙女-牡羊- 蠍:1960年03月18日(36)
乙女-牡羊-射手:1960年04月18日(36)
乙女-牡羊-山羊:1960年05月18日(36)
乙女-牡羊-水瓶:1960年06月18日(36)
乙女-牡羊- 魚:1960年07月18日(36)
乙女-牡羊-牡羊:1960年08月18日(36)
乙女-牡牛 1960年09月(37)~1961年09月(37)
乙女-牡牛-牡羊:1960年09月17日(37)
乙女-牡牛- 魚:1960年10月18日(37)
乙女-牡牛-水瓶:1960年11月17日(37)
乙女-牡牛-山羊:1960年12月17日(37)
乙女-牡牛-射手:1961年01月17日(37)
乙女-牡牛- 蠍:1961年02月16日(37)
乙女-牡牛-天秤:1961年03月19日(37)
乙女-牡牛-乙女:1961年04月18日(37)
乙女-牡牛-獅子:1961年05月19日(37)
乙女-牡牛- 蟹:1961年06月18日(37)
乙女-牡牛-双子:1961年07月18日(37)
乙女-牡牛-牡牛:1961年08月18日(37)
乙女-双子 1961年09月(38)~1962年09月(38)
乙女-双子-牡牛:1961年09月17日(38)
乙女-双子-牡羊:1961年10月18日(38)
乙女-双子- 魚:1961年11月17日(38)
乙女-双子-水瓶:1961年12月18日(38)
乙女-双子-山羊:1962年01月17日(38)
乙女-双子-射手:1962年02月17日(38)
乙女-双子- 蠍:1962年03月19日(38)
乙女-双子-天秤:1962年04月18日(38)
乙女-双子-乙女:1962年05月19日(38)
乙女-双子-獅子:1962年06月18日(38)
乙女-双子- 蟹:1962年07月19日(38)
乙女-双子-双子:1962年08月18日(38)
乙女- 蟹 1962年09月(39)~1963年09月(39)
乙女- 蟹-双子:1962年09月18日(39)
乙女- 蟹-牡牛:1962年10月18日(39)
乙女- 蟹-牡羊:1962年11月17日(39)
乙女- 蟹- 魚:1962年12月18日(39)
乙女- 蟹-水瓶:1963年01月17日(39)
乙女- 蟹-山羊:1963年02月17日(39)
乙女- 蟹-射手:1963年03月19日(39)
乙女- 蟹- 蠍:1963年04月19日(39)
乙女- 蟹-天秤:1963年05月19日(39)
乙女- 蟹-乙女:1963年06月19日(39)
乙女- 蟹-獅子:1963年07月19日(39)
乙女- 蟹- 蟹:1963年08月18日(39)
乙女-獅子 1963年09月(40)~1964年09月(40)
乙女-獅子-乙女:1963年09月18日(40)
乙女-獅子-天秤:1963年10月18日(40)
乙女-獅子- 蠍:1963年11月18日(40)
乙女-獅子-射手:1963年12月18日(40)
乙女-獅子-山羊:1964年01月18日(40)
乙女-獅子-水瓶:1964年02月17日(40)
乙女-獅子- 魚:1964年03月18日(40)
乙女-獅子-牡羊:1964年04月18日(40)
乙女-獅子-牡牛:1964年05月18日(40)
乙女-獅子-双子:1964年06月18日(40)
乙女-獅子- 蟹:1964年07月18日(40)
乙女-獅子-獅子:1964年08月18日(40)
乙女-乙女 1964年09月(41)~1965年09月(41)
乙女-乙女-天秤:1964年09月17日(41)
乙女-乙女- 蠍:1964年10月18日(41)
乙女-乙女-射手:1964年11月17日(41)
乙女-乙女-山羊:1964年12月17日(41)
乙女-乙女-水瓶:1965年01月17日(41)
乙女-乙女- 魚:1965年02月16日(41)
乙女-乙女-牡羊:1965年03月19日(41)
乙女-乙女-牡牛:1965年04月18日(41)
乙女-乙女-双子:1965年05月19日(41)
乙女-乙女- 蟹:1965年06月18日(41)
乙女-乙女-獅子:1965年07月18日(41)
乙女-乙女-乙女:1965年08月18日(41)
獅子:1965年09月(42)-1976年09月(53)】
獅子-乙女 1965年09月(42)~1966年08月(42)
獅子-乙女-天秤:1965年09月17日(42)
獅子-乙女- 蠍:1965年10月15日(42)
獅子-乙女-射手:1965年11月12日(42)
獅子-乙女-山羊:1965年12月10日(42)
獅子-乙女-水瓶:1966年01月07日(42)
獅子-乙女- 魚:1966年02月04日(42)
獅子-乙女-牡羊:1966年03月04日(42)
獅子-乙女-牡牛:1966年04月01日(42)
獅子-乙女-双子:1966年04月29日(42)
獅子-乙女- 蟹:1966年05月26日(42)
獅子-乙女-獅子:1966年06月23日(42)
獅子-乙女-乙女:1966年07月21日(42)
獅子-天秤 1966年08月(42)~1967年07月(42)
獅子-天秤- 蠍:1966年08月18日(42)
獅子-天秤-射手:1966年09月15日(42)
獅子-天秤-山羊:1966年10月13日(43)
獅子-天秤-水瓶:1966年11月10日(43)
獅子-天秤- 魚:1966年12月08日(43)
獅子-天秤-牡羊:1967年01月05日(43)
獅子-天秤-牡牛:1967年02月02日(43)
獅子-天秤-双子:1967年03月01日(43)
獅子-天秤- 蟹:1967年03月29日(43)
獅子-天秤-獅子:1967年04月26日(43)
獅子-天秤-乙女:1967年05月24日(43)
獅子-天秤-天秤:1967年06月21日(43)
獅子- 蠍 1967年07月(43)~1968年06月(43)
獅子- 蠍-天秤:1967年07月19日(43)
獅子- 蠍-乙女:1967年08月16日(43)
獅子- 蠍-獅子:1967年09月13日(43)
獅子- 蠍- 蟹:1967年10月11日(44)
獅子- 蠍-双子:1967年11月08日(44)
獅子- 蠍-牡牛:1967年12月05日(44)
獅子- 蠍-牡羊:1968年01月02日(44)
獅子- 蠍- 魚:1968年01月30日(44)
獅子- 蠍-水瓶:1968年02月27日(44)
獅子- 蠍-山羊:1968年03月26日(44)
獅子- 蠍-射手:1968年04月23日(44)
獅子- 蠍- 蠍:1968年05月21日(44)
獅子-射手 1968年06月(44)~1969年05月(44)
獅子-射手- 蠍:1968年06月18日(44)
獅子-射手-天秤:1968年07月16日(44)
獅子-射手-乙女:1968年08月13日(44)
獅子-射手-獅子:1968年09月09日(44)
獅子-射手- 蟹:1968年10月07日(45)
獅子-射手-双子:1968年11月04日(45)
獅子-射手-牡牛:1968年12月02日(45)
獅子-射手-牡羊:1968年12月30日(45)
獅子-射手- 魚:1969年01月27日(45)
獅子-射手-水瓶:1969年02月24日(45)
獅子-射手-山羊:1969年03月24日(45)
獅子-射手-射手:1969年04月21日(45)
獅子-山羊 1969年05月(45)~1970年04月(45)
獅子-山羊-射手:1969年05月19日(45)
獅子-山羊- 蠍:1969年06月15日(45)
獅子-山羊-天秤:1969年07月13日(45)
獅子-山羊-乙女:1969年08月10日(45)
獅子-山羊-獅子:1969年09月07日(45)
獅子-山羊- 蟹:1969年10月05日(46)
獅子-山羊-双子:1969年11月02日(46)
獅子-山羊-牡牛:1969年11月30日(46)
獅子-山羊-牡羊:1969年12月28日(46)
獅子-山羊- 魚:1970年01月25日(46)
獅子-山羊-水瓶:1970年02月22日(46)
獅子-山羊-山羊:1970年03月21日(46)
獅子-水瓶 1970年04月(46)~1971年03月(46)
獅子-水瓶- 魚:1970年04月18日(46)
獅子-水瓶-牡羊:1970年05月16日(46)
獅子-水瓶-牡牛:1970年06月13日(46)
獅子-水瓶-双子:1970年07月11日(46)
獅子-水瓶- 蟹:1970年08月08日(46)
獅子-水瓶-獅子:1970年09月05日(46)
獅子-水瓶-乙女:1970年10月03日(47)
獅子-水瓶-天秤:1970年10月31日(47)
獅子-水瓶- 蠍:1970年11月28日(47)
獅子-水瓶-射手:1970年12月26日(47)
獅子-水瓶-山羊:1971年01月22日(47)
獅子-水瓶-水瓶:1971年02月19日(47)
獅子- 魚 1971年03月(47)~1972年02月(47)
獅子- 魚-牡羊:1971年03月19日(47)
獅子- 魚-牡牛:1971年04月16日(47)
獅子- 魚-双子:1971年05月14日(47)
獅子- 魚- 蟹:1971年06月11日(47)
獅子- 魚-獅子:1971年07月09日(47)
獅子- 魚-乙女:1971年08月06日(47)
獅子- 魚-天秤:1971年09月03日(47)
獅子- 魚- 蠍:1971年10月01日(48)
獅子- 魚-射手:1971年10月28日(48)
獅子- 魚-山羊:1971年11月25日(48)
獅子- 魚-水瓶:1971年12月23日(48)
獅子- 魚- 魚:1972年01月20日(48)
獅子-牡羊 1972年02月(48)~1973年01月(48)
獅子-牡羊-牡牛:1972年02月17日(48)
獅子-牡羊-双子:1972年03月16日(48)
獅子-牡羊- 蟹:1972年04月13日(48)
獅子-牡羊-獅子:1972年05月11日(48)
獅子-牡羊-乙女:1972年06月08日(48)
獅子-牡羊-天秤:1972年07月06日(48)
獅子-牡羊- 蠍:1972年08月02日(48)
獅子-牡羊-射手:1972年08月30日(48)
獅子-牡羊-山羊:1972年09月27日(49)
獅子-牡羊-水瓶:1972年10月25日(49)
獅子-牡羊- 魚:1972年11月22日(49)
獅子-牡羊-牡羊:1972年12月20日(49)
獅子-牡牛 1973年01月(49)~1973年12月(49)
獅子-牡牛-牡羊:1973年01月17日(49)
獅子-牡牛- 魚:1973年02月14日(49)
獅子-牡牛-水瓶:1973年03月14日(49)
獅子-牡牛-山羊:1973年04月11日(49)
獅子-牡牛-射手:1973年05月08日(49)
獅子-牡牛- 蠍:1973年06月05日(49)
獅子-牡牛-天秤:1973年07月03日(49)
獅子-牡牛-乙女:1973年07月31日(49)
獅子-牡牛-獅子:1973年08月28日(49)
獅子-牡牛- 蟹:1973年09月25日(50)
獅子-牡牛-双子:1973年10月23日(50)
獅子-牡牛-牡牛:1973年11月20日(50)
獅子-双子 1973年12月(50)~1974年11月(50)
獅子-双子-牡牛:1973年12月18日(50)
獅子-双子-牡羊:1974年01月15日(50)
獅子-双子- 魚:1974年02月11日(50)
獅子-双子-水瓶:1974年03月11日(50)
獅子-双子-山羊:1974年04月08日(50)
獅子-双子-射手:1974年05月06日(50)
獅子-双子- 蠍:1974年06月03日(50)
獅子-双子-天秤:1974年07月01日(50)
獅子-双子-乙女:1974年07月29日(50)
獅子-双子-獅子:1974年08月26日(50)
獅子-双子- 蟹:1974年09月23日(51)
獅子-双子-双子:1974年10月21日(51)
獅子- 蟹 1974年11月(51)~1975年10月(51)
獅子- 蟹-双子:1974年11月17日(51)
獅子- 蟹-牡牛:1974年12月15日(51)
獅子- 蟹-牡羊:1975年01月12日(51)
獅子- 蟹- 魚:1975年02月09日(51)
獅子- 蟹-水瓶:1975年03月09日(51)
獅子- 蟹-山羊:1975年04月06日(51)
獅子- 蟹-射手:1975年05月04日(51)
獅子- 蟹- 蠍:1975年06月01日(51)
獅子- 蟹-天秤:1975年06月29日(51)
獅子- 蟹-乙女:1975年07月27日(51)
獅子- 蟹-獅子:1975年08月23日(51)
獅子- 蟹- 蟹:1975年09月20日(52)
獅子-獅子 1975年10月(52)~1976年09月(52)
獅子-獅子-乙女:1975年10月18日(52)
獅子-獅子-天秤:1975年11月15日(52)
獅子-獅子- 蠍:1975年12月13日(52)
獅子-獅子-射手:1976年01月10日(52)
獅子-獅子-山羊:1976年02月07日(52)
獅子-獅子-水瓶:1976年03月06日(52)
獅子-獅子- 魚:1976年04月03日(52)
獅子-獅子-牡羊:1976年05月01日(52)
獅子-獅子-牡牛:1976年05月28日(52)
獅子-獅子-双子:1976年06月25日(52)
獅子-獅子- 蟹:1976年07月23日(52)
獅子-獅子-獅子:1976年08月20日(52)
 蟹:1976年09月(53)-1983年09月(60)】
 蟹-双子 1976年09月(53)~1977年04月(53)
 蟹-双子-牡牛:1976年09月17日(53)
 蟹-双子-牡羊:1976年10月05日(53)
 蟹-双子- 魚:1976年10月23日(53)
 蟹-双子-水瓶:1976年11月09日(53)
 蟹-双子-山羊:1976年11月27日(53)
 蟹-双子-射手:1976年12月15日(53)
 蟹-双子- 蠍:1977年01月02日(53)
 蟹-双子-天秤:1977年01月19日(53)
 蟹-双子-乙女:1977年02月06日(53)
 蟹-双子-獅子:1977年02月24日(53)
 蟹-双子- 蟹:1977年03月14日(53)
 蟹-双子-双子:1977年03月31日(53)
 蟹-牡牛 1977年04月(53)~1977年11月(53)
 蟹-牡牛-牡羊:1977年04月18日(53)
 蟹-牡牛- 魚:1977年05月06日(53)
 蟹-牡牛-水瓶:1977年05月24日(53)
 蟹-牡牛-山羊:1977年06月10日(53)
 蟹-牡牛-射手:1977年06月28日(53)
 蟹-牡牛- 蠍:1977年07月16日(53)
 蟹-牡牛-天秤:1977年08月03日(53)
 蟹-牡牛-乙女:1977年08月20日(53)
 蟹-牡牛-獅子:1977年09月07日(53)
 蟹-牡牛- 蟹:1977年09月25日(54)
 蟹-牡牛-双子:1977年10月13日(54)
 蟹-牡牛-牡牛:1977年10月30日(54)
 蟹-牡羊 1977年11月(54)~1978年06月(54)
 蟹-牡羊-牡牛:1977年11月17日(54)
 蟹-牡羊-双子:1977年12月05日(54)
 蟹-牡羊- 蟹:1977年12月23日(54)
 蟹-牡羊-獅子:1978年01月09日(54)
 蟹-牡羊-乙女:1978年01月27日(54)
 蟹-牡羊-天秤:1978年02月14日(54)
 蟹-牡羊- 蠍:1978年03月04日(54)
 蟹-牡羊-射手:1978年03月21日(54)
 蟹-牡羊-山羊:1978年04月08日(54)
 蟹-牡羊-水瓶:1978年04月26日(54)
 蟹-牡羊- 魚:1978年05月14日(54)
 蟹-牡羊-牡羊:1978年06月01日(54)
 蟹- 魚 1978年06月(54)~1979年01月(54)
 蟹- 魚-牡羊:1978年06月18日(54)
 蟹- 魚-牡牛:1978年07月06日(54)
 蟹- 魚-双子:1978年07月24日(54)
 蟹- 魚- 蟹:1978年08月11日(54)
 蟹- 魚-獅子:1978年08月28日(54)
 蟹- 魚-乙女:1978年09月15日(54)
 蟹- 魚-天秤:1978年10月03日(55)
 蟹- 魚- 蠍:1978年10月21日(55)
 蟹- 魚-射手:1978年11月07日(55)
 蟹- 魚-山羊:1978年11月25日(55)
 蟹- 魚-水瓶:1978年12月13日(55)
 蟹- 魚- 魚:1978年12月31日(55)
 蟹-水瓶 1979年01月(55)~1979年08月(55)
 蟹-水瓶- 魚:1979年01月17日(55)
 蟹-水瓶-牡羊:1979年02月04日(55)
 蟹-水瓶-牡牛:1979年02月22日(55)
 蟹-水瓶-双子:1979年03月12日(55)
 蟹-水瓶- 蟹:1979年03月29日(55)
 蟹-水瓶-獅子:1979年04月16日(55)
 蟹-水瓶-乙女:1979年05月04日(55)
 蟹-水瓶-天秤:1979年05月22日(55)
 蟹-水瓶- 蠍:1979年06月08日(55)
 蟹-水瓶-射手:1979年06月26日(55)
 蟹-水瓶-山羊:1979年07月14日(55)
 蟹-水瓶-水瓶:1979年08月01日(55)
 蟹-山羊 1979年08月(55)~1980年03月(55)
 蟹-山羊-射手:1979年08月18日(55)
 蟹-山羊- 蠍:1979年09月05日(55)
 蟹-山羊-天秤:1979年09月23日(56)
 蟹-山羊-乙女:1979年10月11日(56)
 蟹-山羊-獅子:1979年10月28日(56)
 蟹-山羊- 蟹:1979年11月15日(56)
 蟹-山羊-双子:1979年12月03日(56)
 蟹-山羊-牡牛:1979年12月21日(56)
 蟹-山羊-牡羊:1980年01月07日(56)
 蟹-山羊- 魚:1980年01月25日(56)
 蟹-山羊-水瓶:1980年02月12日(56)
 蟹-山羊-山羊:1980年03月01日(56)
 蟹-射手 1980年03月(56)~1980年10月(56)
 蟹-射手- 蠍:1980年03月18日(56)
 蟹-射手-天秤:1980年04月05日(56)
 蟹-射手-乙女:1980年04月23日(56)
 蟹-射手-獅子:1980年05月11日(56)
 蟹-射手- 蟹:1980年05月28日(56)
 蟹-射手-双子:1980年06月15日(56)
 蟹-射手-牡牛:1980年07月03日(56)
 蟹-射手-牡羊:1980年07月21日(56)
 蟹-射手- 魚:1980年08月08日(56)
 蟹-射手-水瓶:1980年08月25日(56)
 蟹-射手-山羊:1980年09月12日(56)
 蟹-射手-射手:1980年09月30日(57)
 蟹- 蠍 1980年10月(57)~1981年05月(57)
 蟹- 蠍-天秤:1980年10月18日(57)
 蟹- 蠍-乙女:1980年11月04日(57)
 蟹- 蠍-獅子:1980年11月22日(57)
 蟹- 蠍- 蟹:1980年12月10日(57)
 蟹- 蠍-双子:1980年12月28日(57)
 蟹- 蠍-牡牛:1981年01月14日(57)
 蟹- 蠍-牡羊:1981年02月01日(57)
 蟹- 蠍- 魚:1981年02月19日(57)
 蟹- 蠍-水瓶:1981年03月09日(57)
 蟹- 蠍-山羊:1981年03月26日(57)
 蟹- 蠍-射手:1981年04月13日(57)
 蟹- 蠍- 蠍:1981年05月01日(57)
 蟹-天秤 1981年05月(57)~1981年12月(57)
 蟹-天秤- 蠍:1981年05月19日(57)
 蟹-天秤-射手:1981年06月05日(57)
 蟹-天秤-山羊:1981年06月23日(57)
 蟹-天秤-水瓶:1981年07月11日(57)
 蟹-天秤- 魚:1981年07月29日(57)
 蟹-天秤-牡羊:1981年08月15日(57)
 蟹-天秤-牡牛:1981年09月02日(57)
 蟹-天秤-双子:1981年09月20日(58)
 蟹-天秤- 蟹:1981年10月08日(58)
 蟹-天秤-獅子:1981年10月25日(58)
 蟹-天秤-乙女:1981年11月12日(58)
 蟹-天秤-天秤:1981年11月30日(58)
 蟹-乙女 1981年12月(58)~1982年07月(58)
 蟹-乙女-天秤:1981年12月18日(58)
 蟹-乙女- 蠍:1982年01月04日(58)
 蟹-乙女-射手:1982年01月22日(58)
 蟹-乙女-山羊:1982年02月09日(58)
 蟹-乙女-水瓶:1982年02月27日(58)
 蟹-乙女- 魚:1982年03月16日(58)
 蟹-乙女-牡羊:1982年04月03日(58)
 蟹-乙女-牡牛:1982年04月21日(58)
 蟹-乙女-双子:1982年05月09日(58)
 蟹-乙女- 蟹:1982年05月26日(58)
 蟹-乙女-獅子:1982年06月13日(58)
 蟹-乙女-乙女:1982年07月01日(58)
 蟹-獅子 1982年07月(58)~1983年02月(58)
 蟹-獅子-乙女:1982年07月19日(58)
 蟹-獅子-天秤:1982年08月05日(58)
 蟹-獅子- 蠍:1982年08月23日(58)
 蟹-獅子-射手:1982年09月10日(58)
 蟹-獅子-山羊:1982年09月28日(59)
 蟹-獅子-水瓶:1982年10月15日(59)
 蟹-獅子- 魚:1982年11月02日(59)
 蟹-獅子-牡羊:1982年11月20日(59)
 蟹-獅子-牡牛:1982年12月08日(59)
 蟹-獅子-双子:1982年12月26日(59)
 蟹-獅子- 蟹:1983年01月12日(59)
 蟹-獅子-獅子:1983年01月30日(59)
 蟹- 蟹 1983年02月(59)~1983年09月(59)
 蟹- 蟹-双子:1983年02月17日(59)
 蟹- 蟹-牡牛:1983年03月07日(59)
 蟹- 蟹-牡羊:1983年03月24日(59)
 蟹- 蟹- 魚:1983年04月11日(59)
 蟹- 蟹-水瓶:1983年04月29日(59)
 蟹- 蟹-山羊:1983年05月17日(59)
 蟹- 蟹-射手:1983年06月03日(59)
 蟹- 蟹- 蠍:1983年06月21日(59)
 蟹- 蟹-天秤:1983年07月09日(59)
 蟹- 蟹-乙女:1983年07月27日(59)
 蟹- 蟹-獅子:1983年08月13日(59)
 蟹- 蟹- 蟹:1983年08月31日(59)
双子:1983年09月(60)-1986年09月(63)】
双子-牡牛 1983年09月(60)~1983年12月(60)
双子-牡牛-牡羊:1983年09月18日(60)
双子-牡牛- 魚:1983年09月25日(60)
双子-牡牛-水瓶:1983年10月03日(60)
双子-牡牛-山羊:1983年10月11日(60)
双子-牡牛-射手:1983年10月18日(60)
双子-牡牛- 蠍:1983年10月26日(60)
双子-牡牛-天秤:1983年11月02日(60)
双子-牡牛-乙女:1983年11月10日(60)
双子-牡牛-獅子:1983年11月18日(60)
双子-牡牛- 蟹:1983年11月25日(60)
双子-牡牛-双子:1983年12月03日(60)
双子-牡牛-牡牛:1983年12月11日(60)
双子-牡羊 1983年12月(60)~1984年03月(60)
双子-牡羊-牡牛:1983年12月18日(60)
双子-牡羊-双子:1983年12月26日(60)
双子-牡羊- 蟹:1984年01月02日(60)
双子-牡羊-獅子:1984年01月10日(60)
双子-牡羊-乙女:1984年01月18日(60)
双子-牡羊-天秤:1984年01月25日(60)
双子-牡羊- 蠍:1984年02月02日(60)
双子-牡羊-射手:1984年02月09日(60)
双子-牡羊-山羊:1984年02月17日(60)
双子-牡羊-水瓶:1984年02月25日(60)
双子-牡羊- 魚:1984年03月03日(60)
双子-牡羊-牡羊:1984年03月11日(60)
双子- 魚 1984年03月(60)~1984年06月(60)
双子- 魚-牡羊:1984年03月18日(60)
双子- 魚-牡牛:1984年03月26日(60)
双子- 魚-双子:1984年04月03日(60)
双子- 魚- 蟹:1984年04月10日(60)
双子- 魚-獅子:1984年04月18日(60)
双子- 魚-乙女:1984年04月26日(60)
双子- 魚-天秤:1984年05月03日(60)
双子- 魚- 蠍:1984年05月11日(60)
双子- 魚-射手:1984年05月18日(60)
双子- 魚-山羊:1984年05月26日(60)
双子- 魚-水瓶:1984年06月03日(60)
双子- 魚- 魚:1984年06月10日(60)
双子-水瓶 1984年06月(60)~1984年09月(60)
双子-水瓶- 魚:1984年06月18日(60)
双子-水瓶-牡羊:1984年06月25日(60)
双子-水瓶-牡牛:1984年07月03日(60)
双子-水瓶-双子:1984年07月11日(60)
双子-水瓶- 蟹:1984年07月18日(60)
双子-水瓶-獅子:1984年07月26日(60)
双子-水瓶-乙女:1984年08月02日(60)
双子-水瓶-天秤:1984年08月10日(60)
双子-水瓶- 蠍:1984年08月18日(60)
双子-水瓶-射手:1984年08月25日(60)
双子-水瓶-山羊:1984年09月02日(60)
双子-水瓶-水瓶:1984年09月09日(60)
双子-山羊 1984年09月(61)~1984年12月(61)
双子-山羊-射手:1984年09月17日(61)
双子-山羊- 蠍:1984年09月25日(61)
双子-山羊-天秤:1984年10月02日(61)
双子-山羊-乙女:1984年10月10日(61)
双子-山羊-獅子:1984年10月18日(61)
双子-山羊- 蟹:1984年10月25日(61)
双子-山羊-双子:1984年11月02日(61)
双子-山羊-牡牛:1984年11月09日(61)
双子-山羊-牡羊:1984年11月17日(61)
双子-山羊- 魚:1984年11月25日(61)
双子-山羊-水瓶:1984年12月02日(61)
双子-山羊-山羊:1984年12月10日(61)
双子-射手 1984年12月(61)~1985年03月(61)
双子-射手- 蠍:1984年12月17日(61)
双子-射手-天秤:1984年12月25日(61)
双子-射手-乙女:1985年01月02日(61)
双子-射手-獅子:1985年01月09日(61)
双子-射手- 蟹:1985年01月17日(61)
双子-射手-双子:1985年01月24日(61)
双子-射手-牡牛:1985年02月01日(61)
双子-射手-牡羊:1985年02月09日(61)
双子-射手- 魚:1985年02月16日(61)
双子-射手-水瓶:1985年02月24日(61)
双子-射手-山羊:1985年03月03日(61)
双子-射手-射手:1985年03月11日(61)
双子- 蠍 1985年03月(61)~1985年06月(61)
双子- 蠍-天秤:1985年03月19日(61)
双子- 蠍-乙女:1985年03月26日(61)
双子- 蠍-獅子:1985年04月03日(61)
双子- 蠍- 蟹:1985年04月11日(61)
双子- 蠍-双子:1985年04月18日(61)
双子- 蠍-牡牛:1985年04月26日(61)
双子- 蠍-牡羊:1985年05月03日(61)
双子- 蠍- 魚:1985年05月11日(61)
双子- 蠍-水瓶:1985年05月19日(61)
双子- 蠍-山羊:1985年05月26日(61)
双子- 蠍-射手:1985年06月03日(61)
双子- 蠍- 蠍:1985年06月10日(61)
双子-天秤 1985年06月(61)~1985年09月(61)
双子-天秤- 蠍:1985年06月18日(61)
双子-天秤-射手:1985年06月26日(61)
双子-天秤-山羊:1985年07月03日(61)
双子-天秤-水瓶:1985年07月11日(61)
双子-天秤- 魚:1985年07月18日(61)
双子-天秤-牡羊:1985年07月26日(61)
双子-天秤-牡牛:1985年08月03日(61)
双子-天秤-双子:1985年08月10日(61)
双子-天秤- 蟹:1985年08月18日(61)
双子-天秤-獅子:1985年08月26日(61)
双子-天秤-乙女:1985年09月02日(61)
双子-天秤-天秤:1985年09月10日(61)
双子-乙女 1985年09月(62)~1985年12月(62)
双子-乙女-天秤:1985年09月17日(62)
双子-乙女- 蠍:1985年09月25日(62)
双子-乙女-射手:1985年10月03日(62)
双子-乙女-山羊:1985年10月10日(62)
双子-乙女-水瓶:1985年10月18日(62)
双子-乙女- 魚:1985年10月25日(62)
双子-乙女-牡羊:1985年11月02日(62)
双子-乙女-牡牛:1985年11月10日(62)
双子-乙女-双子:1985年11月17日(62)
双子-乙女- 蟹:1985年11月25日(62)
双子-乙女-獅子:1985年12月02日(62)
双子-乙女-乙女:1985年12月10日(62)
双子-獅子 1985年12月(62)~1986年03月(62)
双子-獅子-乙女:1985年12月18日(62)
双子-獅子-天秤:1985年12月25日(62)
双子-獅子- 蠍:1986年01月02日(62)
双子-獅子-射手:1986年01月09日(62)
双子-獅子-山羊:1986年01月17日(62)
双子-獅子-水瓶:1986年01月25日(62)
双子-獅子- 魚:1986年02月01日(62)
双子-獅子-牡羊:1986年02月09日(62)
双子-獅子-牡牛:1986年02月17日(62)
双子-獅子-双子:1986年02月24日(62)
双子-獅子- 蟹:1986年03月04日(62)
双子-獅子-獅子:1986年03月11日(62)
双子- 蟹 1986年03月(62)~1986年06月(62)
双子- 蟹-双子:1986年03月19日(62)
双子- 蟹-牡牛:1986年03月27日(62)
双子- 蟹-牡羊:1986年04月03日(62)
双子- 蟹- 魚:1986年04月11日(62)
双子- 蟹-水瓶:1986年04月18日(62)
双子- 蟹-山羊:1986年04月26日(62)
双子- 蟹-射手:1986年05月04日(62)
双子- 蟹- 蠍:1986年05月11日(62)
双子- 蟹-天秤:1986年05月19日(62)
双子- 蟹-乙女:1986年05月26日(62)
双子- 蟹-獅子:1986年06月03日(62)
双子- 蟹- 蟹:1986年06月11日(62)
双子-双子 1986年06月(62)~1986年09月(62)
双子-双子-牡牛:1986年06月18日(62)
双子-双子-牡羊:1986年06月26日(62)
双子-双子- 魚:1986年07月03日(62)
双子-双子-水瓶:1986年07月11日(62)
双子-双子-山羊:1986年07月19日(62)
双子-双子-射手:1986年07月26日(62)
双子-双子- 蠍:1986年08月03日(62)
双子-双子-天秤:1986年08月11日(62)
双子-双子-乙女:1986年08月18日(62)
双子-双子-獅子:1986年08月26日(62)
双子-双子- 蟹:1986年09月02日(62)
双子-双子-双子:1986年09月10日(62)
牡牛:1986年09月(63)-1990年09月(67)】
牡牛-牡羊 1986年09月(63)~1987年01月(63)
牡牛-牡羊-牡牛:1986年09月18日(63)
牡牛-牡羊-双子:1986年09月28日(63)
牡牛-牡羊- 蟹:1986年10月08日(63)
牡牛-牡羊-獅子:1986年10月18日(63)
牡牛-牡羊-乙女:1986年10月28日(63)
牡牛-牡羊-天秤:1986年11月07日(63)
牡牛-牡羊- 蠍:1986年11月17日(63)
牡牛-牡羊-射手:1986年11月28日(63)
牡牛-牡羊-山羊:1986年12月08日(63)
牡牛-牡羊-水瓶:1986年12月18日(63)
牡牛-牡羊- 魚:1986年12月28日(63)
牡牛-牡羊-牡羊:1987年01月07日(63)
牡牛- 魚 1987年01月(63)~1987年05月(63)
牡牛- 魚-牡羊:1987年01月17日(63)
牡牛- 魚-牡牛:1987年01月27日(63)
牡牛- 魚-双子:1987年02月07日(63)
牡牛- 魚- 蟹:1987年02月17日(63)
牡牛- 魚-獅子:1987年02月27日(63)
牡牛- 魚-乙女:1987年03月09日(63)
牡牛- 魚-天秤:1987年03月19日(63)
牡牛- 魚- 蠍:1987年03月29日(63)
牡牛- 魚-射手:1987年04月09日(63)
牡牛- 魚-山羊:1987年04月19日(63)
牡牛- 魚-水瓶:1987年04月29日(63)
牡牛- 魚- 魚:1987年05月09日(63)
牡牛-水瓶 1987年05月(63)~1987年09月(63)
牡牛-水瓶- 魚:1987年05月19日(63)
牡牛-水瓶-牡羊:1987年05月29日(63)
牡牛-水瓶-牡牛:1987年06月08日(63)
牡牛-水瓶-双子:1987年06月19日(63)
牡牛-水瓶- 蟹:1987年06月29日(63)
牡牛-水瓶-獅子:1987年07月09日(63)
牡牛-水瓶-乙女:1987年07月19日(63)
牡牛-水瓶-天秤:1987年07月29日(63)
牡牛-水瓶- 蠍:1987年08月08日(63)
牡牛-水瓶-射手:1987年08月18日(63)
牡牛-水瓶-山羊:1987年08月29日(63)
牡牛-水瓶-水瓶:1987年09月08日(63)
牡牛-山羊 1987年09月(64)~1988年01月(64)
牡牛-山羊-射手:1987年09月18日(64)
牡牛-山羊- 蠍:1987年09月28日(64)
牡牛-山羊-天秤:1987年10月08日(64)
牡牛-山羊-乙女:1987年10月18日(64)
牡牛-山羊-獅子:1987年10月28日(64)
牡牛-山羊- 蟹:1987年11月08日(64)
牡牛-山羊-双子:1987年11月18日(64)
牡牛-山羊-牡牛:1987年11月28日(64)
牡牛-山羊-牡羊:1987年12月08日(64)
牡牛-山羊- 魚:1987年12月18日(64)
牡牛-山羊-水瓶:1987年12月28日(64)
牡牛-山羊-山羊:1988年01月07日(64)
牡牛-射手 1988年01月(64)~1988年05月(64)
牡牛-射手- 蠍:1988年01月18日(64)
牡牛-射手-天秤:1988年01月28日(64)
牡牛-射手-乙女:1988年02月07日(64)
牡牛-射手-獅子:1988年02月17日(64)
牡牛-射手- 蟹:1988年02月27日(64)
牡牛-射手-双子:1988年03月08日(64)
牡牛-射手-牡牛:1988年03月18日(64)
牡牛-射手-牡羊:1988年03月29日(64)
牡牛-射手- 魚:1988年04月08日(64)
牡牛-射手-水瓶:1988年04月18日(64)
牡牛-射手-山羊:1988年04月28日(64)
牡牛-射手-射手:1988年05月08日(64)
牡牛- 蠍 1988年05月(64)~1988年09月(64)
牡牛- 蠍-天秤:1988年05月18日(64)
牡牛- 蠍-乙女:1988年05月28日(64)
牡牛- 蠍-獅子:1988年06月08日(64)
牡牛- 蠍- 蟹:1988年06月18日(64)
牡牛- 蠍-双子:1988年06月28日(64)
牡牛- 蠍-牡牛:1988年07月08日(64)
牡牛- 蠍-牡羊:1988年07月18日(64)
牡牛- 蠍- 魚:1988年07月28日(64)
牡牛- 蠍-水瓶:1988年08月08日(64)
牡牛- 蠍-山羊:1988年08月18日(64)
牡牛- 蠍-射手:1988年08月28日(64)
牡牛- 蠍- 蠍:1988年09月07日(64)
牡牛-天秤 1988年09月(65)~1989年01月(65)
牡牛-天秤- 蠍:1988年09月17日(65)
牡牛-天秤-射手:1988年09月27日(65)
牡牛-天秤-山羊:1988年10月07日(65)
牡牛-天秤-水瓶:1988年10月18日(65)
牡牛-天秤- 魚:1988年10月28日(65)
牡牛-天秤-牡羊:1988年11月07日(65)
牡牛-天秤-牡牛:1988年11月17日(65)
牡牛-天秤-双子:1988年11月27日(65)
牡牛-天秤- 蟹:1988年12月07日(65)
牡牛-天秤-獅子:1988年12月17日(65)
牡牛-天秤-乙女:1988年12月28日(65)
牡牛-天秤-天秤:1989年01月07日(65)
牡牛-乙女 1989年01月(65)~1989年05月(65)
牡牛-乙女-天秤:1989年01月17日(65)
牡牛-乙女- 蠍:1989年01月27日(65)
牡牛-乙女-射手:1989年02月06日(65)
牡牛-乙女-山羊:1989年02月16日(65)
牡牛-乙女-水瓶:1989年02月26日(65)
牡牛-乙女- 魚:1989年03月09日(65)
牡牛-乙女-牡羊:1989年03月19日(65)
牡牛-乙女-牡牛:1989年03月29日(65)
牡牛-乙女-双子:1989年04月08日(65)
牡牛-乙女- 蟹:1989年04月18日(65)
牡牛-乙女-獅子:1989年04月28日(65)
牡牛-乙女-乙女:1989年05月08日(65)
牡牛-獅子 1989年05月(65)~1989年09月(65)
牡牛-獅子-乙女:1989年05月19日(65)
牡牛-獅子-天秤:1989年05月29日(65)
牡牛-獅子- 蠍:1989年06月08日(65)
牡牛-獅子-射手:1989年06月18日(65)
牡牛-獅子-山羊:1989年06月28日(65)
牡牛-獅子-水瓶:1989年07月08日(65)
牡牛-獅子- 魚:1989年07月18日(65)
牡牛-獅子-牡羊:1989年07月29日(65)
牡牛-獅子-牡牛:1989年08月08日(65)
牡牛-獅子-双子:1989年08月18日(65)
牡牛-獅子- 蟹:1989年08月28日(65)
牡牛-獅子-獅子:1989年09月07日(65)
牡牛- 蟹 1989年09月(66)~1990年01月(66)
牡牛- 蟹-双子:1989年09月17日(66)
牡牛- 蟹-牡牛:1989年09月27日(66)
牡牛- 蟹-牡羊:1989年10月08日(66)
牡牛- 蟹- 魚:1989年10月18日(66)
牡牛- 蟹-水瓶:1989年10月28日(66)
牡牛- 蟹-山羊:1989年11月07日(66)
牡牛- 蟹-射手:1989年11月17日(66)
牡牛- 蟹- 蠍:1989年11月27日(66)
牡牛- 蟹-天秤:1989年12月08日(66)
牡牛- 蟹-乙女:1989年12月18日(66)
牡牛- 蟹-獅子:1989年12月28日(66)
牡牛- 蟹- 蟹:1990年01月07日(66)
牡牛-双子 1990年01月(66)~1990年05月(66)
牡牛-双子-牡牛:1990年01月17日(66)
牡牛-双子-牡羊:1990年01月27日(66)
牡牛-双子- 魚:1990年02月06日(66)
牡牛-双子-水瓶:1990年02月17日(66)
牡牛-双子-山羊:1990年02月27日(66)
牡牛-双子-射手:1990年03月09日(66)
牡牛-双子- 蠍:1990年03月19日(66)
牡牛-双子-天秤:1990年03月29日(66)
牡牛-双子-乙女:1990年04月08日(66)
牡牛-双子-獅子:1990年04月18日(66)
牡牛-双子- 蟹:1990年04月29日(66)
牡牛-双子-双子:1990年05月09日(66)
牡牛-牡牛 1990年05月(66)~1990年09月(66)
牡牛-牡牛-牡羊:1990年05月19日(66)
牡牛-牡牛- 魚:1990年05月29日(66)
牡牛-牡牛-水瓶:1990年06月08日(66)
牡牛-牡牛-山羊:1990年06月18日(66)
牡牛-牡牛-射手:1990年06月28日(66)
牡牛-牡牛- 蠍:1990年07月09日(66)
牡牛-牡牛-天秤:1990年07月19日(66)
牡牛-牡牛-乙女:1990年07月29日(66)
牡牛-牡牛-獅子:1990年08月08日(66)
牡牛-牡牛- 蟹:1990年08月18日(66)
牡牛-牡牛-双子:1990年08月28日(66)
牡牛-牡牛-牡牛:1990年09月07日(66)
牡羊:1990年09月(67)-1994年09月(71)】
牡羊-牡牛 1990年09月(67)~1991年01月(67)
牡羊-牡牛-牡羊:1990年09月18日(67)
牡羊-牡牛- 魚:1990年09月28日(67)
牡羊-牡牛-水瓶:1990年10月08日(67)
牡羊-牡牛-山羊:1990年10月18日(67)
牡羊-牡牛-射手:1990年10月28日(67)
牡羊-牡牛- 蠍:1990年11月07日(67)
牡羊-牡牛-天秤:1990年11月17日(67)
牡羊-牡牛-乙女:1990年11月28日(67)
牡羊-牡牛-獅子:1990年12月08日(67)
牡羊-牡牛- 蟹:1990年12月18日(67)
牡羊-牡牛-双子:1990年12月28日(67)
牡羊-牡牛-牡牛:1991年01月07日(67)
牡羊-双子 1991年01月(67)~1991年05月(67)
牡羊-双子-牡牛:1991年01月17日(67)
牡羊-双子-牡羊:1991年01月27日(67)
牡羊-双子- 魚:1991年02月07日(67)
牡羊-双子-水瓶:1991年02月17日(67)
牡羊-双子-山羊:1991年02月27日(67)
牡羊-双子-射手:1991年03月09日(67)
牡羊-双子- 蠍:1991年03月19日(67)
牡羊-双子-天秤:1991年03月29日(67)
牡羊-双子-乙女:1991年04月09日(67)
牡羊-双子-獅子:1991年04月19日(67)
牡羊-双子- 蟹:1991年04月29日(67)
牡羊-双子-双子:1991年05月09日(67)
牡羊- 蟹 1991年05月(67)~1991年09月(67)
牡羊- 蟹-双子:1991年05月19日(67)
牡羊- 蟹-牡牛:1991年05月29日(67)
牡羊- 蟹-牡羊:1991年06月08日(67)
牡羊- 蟹- 魚:1991年06月19日(67)
牡羊- 蟹-水瓶:1991年06月29日(67)
牡羊- 蟹-山羊:1991年07月09日(67)
牡羊- 蟹-射手:1991年07月19日(67)
牡羊- 蟹- 蠍:1991年07月29日(67)
牡羊- 蟹-天秤:1991年08月08日(67)
牡羊- 蟹-乙女:1991年08月18日(67)
牡羊- 蟹-獅子:1991年08月29日(67)
牡羊- 蟹- 蟹:1991年09月08日(67)
牡羊-獅子 1991年09月(68)~1992年01月(68)
牡羊-獅子-乙女:1991年09月18日(68)
牡羊-獅子-天秤:1991年09月28日(68)
牡羊-獅子- 蠍:1991年10月08日(68)
牡羊-獅子-射手:1991年10月18日(68)
牡羊-獅子-山羊:1991年10月28日(68)
牡羊-獅子-水瓶:1991年11月08日(68)
牡羊-獅子- 魚:1991年11月18日(68)
牡羊-獅子-牡羊:1991年11月28日(68)
牡羊-獅子-牡牛:1991年12月08日(68)
牡羊-獅子-双子:1991年12月18日(68)
牡羊-獅子- 蟹:1991年12月28日(68)
牡羊-獅子-獅子:1992年01月07日(68)
牡羊-乙女 1992年01月(68)~1992年05月(68)
牡羊-乙女-天秤:1992年01月18日(68)
牡羊-乙女- 蠍:1992年01月28日(68)
牡羊-乙女-射手:1992年02月07日(68)
牡羊-乙女-山羊:1992年02月17日(68)
牡羊-乙女-水瓶:1992年02月27日(68)
牡羊-乙女- 魚:1992年03月08日(68)
牡羊-乙女-牡羊:1992年03月18日(68)
牡羊-乙女-牡牛:1992年03月29日(68)
牡羊-乙女-双子:1992年04月08日(68)
牡羊-乙女- 蟹:1992年04月18日(68)
牡羊-乙女-獅子:1992年04月28日(68)
牡羊-乙女-乙女:1992年05月08日(68)
牡羊-天秤 1992年05月(68)~1992年09月(68)
牡羊-天秤- 蠍:1992年05月18日(68)
牡羊-天秤-射手:1992年05月28日(68)
牡羊-天秤-山羊:1992年06月08日(68)
牡羊-天秤-水瓶:1992年06月18日(68)
牡羊-天秤- 魚:1992年06月28日(68)
牡羊-天秤-牡羊:1992年07月08日(68)
牡羊-天秤-牡牛:1992年07月18日(68)
牡羊-天秤-双子:1992年07月28日(68)
牡羊-天秤- 蟹:1992年08月08日(68)
牡羊-天秤-獅子:1992年08月18日(68)
牡羊-天秤-乙女:1992年08月28日(68)
牡羊-天秤-天秤:1992年09月07日(68)
牡羊- 蠍 1992年09月(69)~1993年01月(69)
牡羊- 蠍-天秤:1992年09月17日(69)
牡羊- 蠍-乙女:1992年09月27日(69)
牡羊- 蠍-獅子:1992年10月07日(69)
牡羊- 蠍- 蟹:1992年10月18日(69)
牡羊- 蠍-双子:1992年10月28日(69)
牡羊- 蠍-牡牛:1992年11月07日(69)
牡羊- 蠍-牡羊:1992年11月17日(69)
牡羊- 蠍- 魚:1992年11月27日(69)
牡羊- 蠍-水瓶:1992年12月07日(69)
牡羊- 蠍-山羊:1992年12月17日(69)
牡羊- 蠍-射手:1992年12月28日(69)
牡羊- 蠍- 蠍:1993年01月07日(69)
牡羊-射手 1993年01月(69)~1993年05月(69)
牡羊-射手- 蠍:1993年01月17日(69)
牡羊-射手-天秤:1993年01月27日(69)
牡羊-射手-乙女:1993年02月06日(69)
牡羊-射手-獅子:1993年02月16日(69)
牡羊-射手- 蟹:1993年02月26日(69)
牡羊-射手-双子:1993年03月09日(69)
牡羊-射手-牡牛:1993年03月19日(69)
牡羊-射手-牡羊:1993年03月29日(69)
牡羊-射手- 魚:1993年04月08日(69)
牡羊-射手-水瓶:1993年04月18日(69)
牡羊-射手-山羊:1993年04月28日(69)
牡羊-射手-射手:1993年05月08日(69)
牡羊-山羊 1993年05月(69)~1993年09月(69)
牡羊-山羊-射手:1993年05月19日(69)
牡羊-山羊- 蠍:1993年05月29日(69)
牡羊-山羊-天秤:1993年06月08日(69)
牡羊-山羊-乙女:1993年06月18日(69)
牡羊-山羊-獅子:1993年06月28日(69)
牡羊-山羊- 蟹:1993年07月08日(69)
牡羊-山羊-双子:1993年07月18日(69)
牡羊-山羊-牡牛:1993年07月29日(69)
牡羊-山羊-牡羊:1993年08月08日(69)
牡羊-山羊- 魚:1993年08月18日(69)
牡羊-山羊-水瓶:1993年08月28日(69)
牡羊-山羊-山羊:1993年09月07日(69)
牡羊-水瓶 1993年09月(70)~1994年01月(70)
牡羊-水瓶- 魚:1993年09月17日(70)
牡羊-水瓶-牡羊:1993年09月27日(70)
牡羊-水瓶-牡牛:1993年10月08日(70)
牡羊-水瓶-双子:1993年10月18日(70)
牡羊-水瓶- 蟹:1993年10月28日(70)
牡羊-水瓶-獅子:1993年11月07日(70)
牡羊-水瓶-乙女:1993年11月17日(70)
牡羊-水瓶-天秤:1993年11月27日(70)
牡羊-水瓶- 蠍:1993年12月08日(70)
牡羊-水瓶-射手:1993年12月18日(70)
牡羊-水瓶-山羊:1993年12月28日(70)
牡羊-水瓶-水瓶:1994年01月07日(70)
牡羊- 魚 1994年01月(70)~1994年05月(70)
牡羊- 魚-牡羊:1994年01月17日(70)
牡羊- 魚-牡牛:1994年01月27日(70)
牡羊- 魚-双子:1994年02月06日(70)
牡羊- 魚- 蟹:1994年02月17日(70)
牡羊- 魚-獅子:1994年02月27日(70)
牡羊- 魚-乙女:1994年03月09日(70)
牡羊- 魚-天秤:1994年03月19日(70)
牡羊- 魚- 蠍:1994年03月29日(70)
牡羊- 魚-射手:1994年04月08日(70)
牡羊- 魚-山羊:1994年04月18日(70)
牡羊- 魚-水瓶:1994年04月29日(70)
牡羊- 魚- 魚:1994年05月09日(70)
牡羊-牡羊 1994年05月(70)~1994年09月(70)
牡羊-牡羊-牡牛:1994年05月19日(70)
牡羊-牡羊-双子:1994年05月29日(70)
牡羊-牡羊- 蟹:1994年06月08日(70)
牡羊-牡羊-獅子:1994年06月18日(70)
牡羊-牡羊-乙女:1994年06月28日(70)
牡羊-牡羊-天秤:1994年07月09日(70)
牡羊-牡羊- 蠍:1994年07月19日(70)
牡羊-牡羊-射手:1994年07月29日(70)
牡羊-牡羊-山羊:1994年08月08日(70)
牡羊-牡羊-水瓶:1994年08月18日(70)
牡羊-牡羊- 魚:1994年08月28日(70)
牡羊-牡羊-牡羊:1994年09月07日(70)
 魚:1994年09月(71)-1999年09月(76)】
 魚-牡羊 1994年09月(71)~1995年02月(71)
 魚-牡羊-牡牛:1994年09月18日(71)
 魚-牡羊-双子:1994年09月30日(71)
 魚-牡羊- 蟹:1994年10月13日(71)
 魚-牡羊-獅子:1994年10月26日(71)
 魚-牡羊-乙女:1994年11月07日(71)
 魚-牡羊-天秤:1994年11月20日(71)
 魚-牡羊- 蠍:1994年12月03日(71)
 魚-牡羊-射手:1994年12月15日(71)
 魚-牡羊-山羊:1994年12月28日(71)
 魚-牡羊-水瓶:1995年01月10日(71)
 魚-牡羊- 魚:1995年01月22日(71)
 魚-牡羊-牡羊:1995年02月04日(71)
 魚-牡牛 1995年02月(71)~1995年07月(71)
 魚-牡牛-牡羊:1995年02月17日(71)
 魚-牡牛- 魚:1995年03月01日(71)
 魚-牡牛-水瓶:1995年03月14日(71)
 魚-牡牛-山羊:1995年03月27日(71)
 魚-牡牛-射手:1995年04月09日(71)
 魚-牡牛- 蠍:1995年04月21日(71)
 魚-牡牛-天秤:1995年05月04日(71)
 魚-牡牛-乙女:1995年05月17日(71)
 魚-牡牛-獅子:1995年05月29日(71)
 魚-牡牛- 蟹:1995年06月11日(71)
 魚-牡牛-双子:1995年06月24日(71)
 魚-牡牛-牡牛:1995年07月06日(71)
 魚-双子 1995年07月(71)~1995年12月(71)
 魚-双子-牡牛:1995年07月19日(71)
 魚-双子-牡羊:1995年08月01日(71)
 魚-双子- 魚:1995年08月13日(71)
 魚-双子-水瓶:1995年08月26日(71)
 魚-双子-山羊:1995年09月08日(71)
 魚-双子-射手:1995年09月20日(72)
 魚-双子- 蠍:1995年10月03日(72)
 魚-双子-天秤:1995年10月16日(72)
 魚-双子-乙女:1995年10月28日(72)
 魚-双子-獅子:1995年11月10日(72)
 魚-双子- 蟹:1995年11月23日(72)
 魚-双子-双子:1995年12月05日(72)
 魚- 蟹 1995年12月(72)~1996年05月(72)
 魚- 蟹-双子:1995年12月18日(72)
 魚- 蟹-牡牛:1995年12月31日(72)
 魚- 蟹-牡羊:1996年01月13日(72)
 魚- 蟹- 魚:1996年01月25日(72)
 魚- 蟹-水瓶:1996年02月07日(72)
 魚- 蟹-山羊:1996年02月20日(72)
 魚- 蟹-射手:1996年03月03日(72)
 魚- 蟹- 蠍:1996年03月16日(72)
 魚- 蟹-天秤:1996年03月29日(72)
 魚- 蟹-乙女:1996年04月10日(72)
 魚- 蟹-獅子:1996年04月23日(72)
 魚- 蟹- 蟹:1996年05月06日(72)
 魚-獅子 1996年05月(72)~1996年10月(72)
 魚-獅子-乙女:1996年05月18日(72)
 魚-獅子-天秤:1996年05月31日(72)
 魚-獅子- 蠍:1996年06月13日(72)
 魚-獅子-射手:1996年06月25日(72)
 魚-獅子-山羊:1996年07月08日(72)
 魚-獅子-水瓶:1996年07月21日(72)
 魚-獅子- 魚:1996年08月02日(72)
 魚-獅子-牡羊:1996年08月15日(72)
 魚-獅子-牡牛:1996年08月28日(72)
 魚-獅子-双子:1996年09月09日(72)
 魚-獅子- 蟹:1996年09月22日(73)
 魚-獅子-獅子:1996年10月05日(73)
 魚-乙女 1996年10月(73)~1997年03月(73)
 魚-乙女-天秤:1996年10月18日(73)
 魚-乙女- 蠍:1996年10月30日(73)
 魚-乙女-射手:1996年11月12日(73)
 魚-乙女-山羊:1996年11月25日(73)
 魚-乙女-水瓶:1996年12月07日(73)
 魚-乙女- 魚:1996年12月20日(73)
 魚-乙女-牡羊:1997年01月02日(73)
 魚-乙女-牡牛:1997年01月14日(73)
 魚-乙女-双子:1997年01月27日(73)
 魚-乙女- 蟹:1997年02月09日(73)
 魚-乙女-獅子:1997年02月21日(73)
 魚-乙女-乙女:1997年03月06日(73)
 魚-天秤 1997年03月(73)~1997年08月(73)
 魚-天秤- 蠍:1997年03月19日(73)
 魚-天秤-射手:1997年03月31日(73)
 魚-天秤-山羊:1997年04月13日(73)
 魚-天秤-水瓶:1997年04月26日(73)
 魚-天秤- 魚:1997年05月08日(73)
 魚-天秤-牡羊:1997年05月21日(73)
 魚-天秤-牡牛:1997年06月03日(73)
 魚-天秤-双子:1997年06月15日(73)
 魚-天秤- 蟹:1997年06月28日(73)
 魚-天秤-獅子:1997年07月11日(73)
 魚-天秤-乙女:1997年07月24日(73)
 魚-天秤-天秤:1997年08月05日(73)
 魚- 蠍 1997年08月(73)~1998年01月(73)
 魚- 蠍-天秤:1997年08月18日(73)
 魚- 蠍-乙女:1997年08月31日(73)
 魚- 蠍-獅子:1997年09月12日(73)
 魚- 蠍- 蟹:1997年09月25日(74)
 魚- 蠍-双子:1997年10月08日(74)
 魚- 蠍-牡牛:1997年10月20日(74)
 魚- 蠍-牡羊:1997年11月02日(74)
 魚- 蠍- 魚:1997年11月15日(74)
 魚- 蠍-水瓶:1997年11月27日(74)
 魚- 蠍-山羊:1997年12月10日(74)
 魚- 蠍-射手:1997年12月23日(74)
 魚- 蠍- 蠍:1998年01月04日(74)
 魚-射手 1998年01月(74)~1998年06月(74)
 魚-射手- 蠍:1998年01月17日(74)
 魚-射手-天秤:1998年01月30日(74)
 魚-射手-乙女:1998年02月11日(74)
 魚-射手-獅子:1998年02月24日(74)
 魚-射手- 蟹:1998年03月09日(74)
 魚-射手-双子:1998年03月21日(74)
 魚-射手-牡牛:1998年04月03日(74)
 魚-射手-牡羊:1998年04月16日(74)
 魚-射手- 魚:1998年04月29日(74)
 魚-射手-水瓶:1998年05月11日(74)
 魚-射手-山羊:1998年05月24日(74)
 魚-射手-射手:1998年06月06日(74)
 魚-山羊 1998年06月(74)~1998年11月(74)
 魚-山羊-射手:1998年06月18日(74)
 魚-山羊- 蠍:1998年07月01日(74)
 魚-山羊-天秤:1998年07月14日(74)
 魚-山羊-乙女:1998年07月26日(74)
 魚-山羊-獅子:1998年08月08日(74)
 魚-山羊- 蟹:1998年08月21日(74)
 魚-山羊-双子:1998年09月02日(74)
 魚-山羊-牡牛:1998年09月15日(74)
 魚-山羊-牡羊:1998年09月28日(75)
 魚-山羊- 魚:1998年10月10日(75)
 魚-山羊-水瓶:1998年10月23日(75)
 魚-山羊-山羊:1998年11月05日(75)
 魚-水瓶 1998年11月(75)~1999年04月(75)
 魚-水瓶- 魚:1998年11月17日(75)
 魚-水瓶-牡羊:1998年11月30日(75)
 魚-水瓶-牡牛:1998年12月13日(75)
 魚-水瓶-双子:1998年12月26日(75)
 魚-水瓶- 蟹:1999年01月07日(75)
 魚-水瓶-獅子:1999年01月20日(75)
 魚-水瓶-乙女:1999年02月02日(75)
 魚-水瓶-天秤:1999年02月14日(75)
 魚-水瓶- 蠍:1999年02月27日(75)
 魚-水瓶-射手:1999年03月12日(75)
 魚-水瓶-山羊:1999年03月24日(75)
 魚-水瓶-水瓶:1999年04月06日(75)
 魚- 魚 1999年04月(75)~1999年09月(75)
 魚- 魚-牡羊:1999年04月19日(75)
 魚- 魚-牡牛:1999年05月01日(75)
 魚- 魚-双子:1999年05月14日(75)
 魚- 魚- 蟹:1999年05月27日(75)
 魚- 魚-獅子:1999年06月08日(75)
 魚- 魚-乙女:1999年06月21日(75)
 魚- 魚-天秤:1999年07月04日(75)
 魚- 魚- 蠍:1999年07月16日(75)
 魚- 魚-射手:1999年07月29日(75)
 魚- 魚-山羊:1999年08月11日(75)
 魚- 魚-水瓶:1999年08月23日(75)
 魚- 魚- 魚:1999年09月05日(75)
水瓶:1999年09月(76)-2004年09月(81)】
水瓶- 魚 1999年09月(76)~2000年02月(76)
水瓶- 魚-牡羊:1999年09月18日(76)
水瓶- 魚-牡牛:1999年10月01日(76)
水瓶- 魚-双子:1999年10月13日(76)
水瓶- 魚- 蟹:1999年10月26日(76)
水瓶- 魚-獅子:1999年11月08日(76)
水瓶- 魚-乙女:1999年11月20日(76)
水瓶- 魚-天秤:1999年12月03日(76)
水瓶- 魚- 蠍:1999年12月16日(76)
水瓶- 魚-射手:1999年12月28日(76)
水瓶- 魚-山羊:2000年01月10日(76)
水瓶- 魚-水瓶:2000年01月23日(76)
水瓶- 魚- 魚:2000年02月04日(76)
水瓶-牡羊 2000年02月(76)~2000年07月(76)
水瓶-牡羊-牡牛:2000年02月17日(76)
水瓶-牡羊-双子:2000年03月01日(76)
水瓶-牡羊- 蟹:2000年03月13日(76)
水瓶-牡羊-獅子:2000年03月26日(76)
水瓶-牡羊-乙女:2000年04月08日(76)
水瓶-牡羊-天秤:2000年04月20日(76)
水瓶-牡羊- 蠍:2000年05月03日(76)
水瓶-牡羊-射手:2000年05月16日(76)
水瓶-牡羊-山羊:2000年05月28日(76)
水瓶-牡羊-水瓶:2000年06月10日(76)
水瓶-牡羊- 魚:2000年06月23日(76)
水瓶-牡羊-牡羊:2000年07月06日(76)
水瓶-牡牛 2000年07月(76)~2000年12月(76)
水瓶-牡牛-牡羊:2000年07月18日(76)
水瓶-牡牛- 魚:2000年07月31日(76)
水瓶-牡牛-水瓶:2000年08月13日(76)
水瓶-牡牛-山羊:2000年08月25日(76)
水瓶-牡牛-射手:2000年09月07日(76)
水瓶-牡牛- 蠍:2000年09月20日(77)
水瓶-牡牛-天秤:2000年10月02日(77)
水瓶-牡牛-乙女:2000年10月15日(77)
水瓶-牡牛-獅子:2000年10月28日(77)
水瓶-牡牛- 蟹:2000年11月09日(77)
水瓶-牡牛-双子:2000年11月22日(77)
水瓶-牡牛-牡牛:2000年12月05日(77)
水瓶-双子 2000年12月(77)~2001年05月(77)
水瓶-双子-牡牛:2000年12月17日(77)
水瓶-双子-牡羊:2000年12月30日(77)
水瓶-双子- 魚:2001年01月12日(77)
水瓶-双子-水瓶:2001年01月24日(77)
水瓶-双子-山羊:2001年02月06日(77)
水瓶-双子-射手:2001年02月19日(77)
水瓶-双子- 蠍:2001年03月03日(77)
水瓶-双子-天秤:2001年03月16日(77)
水瓶-双子-乙女:2001年03月29日(77)
水瓶-双子-獅子:2001年04月11日(77)
水瓶-双子- 蟹:2001年04月23日(77)
水瓶-双子-双子:2001年05月06日(77)
水瓶- 蟹 2001年05月(77)~2001年10月(77)
水瓶- 蟹-双子:2001年05月19日(77)
水瓶- 蟹-牡牛:2001年05月31日(77)
水瓶- 蟹-牡羊:2001年06月13日(77)
水瓶- 蟹- 魚:2001年06月26日(77)
水瓶- 蟹-水瓶:2001年07月08日(77)
水瓶- 蟹-山羊:2001年07月21日(77)
水瓶- 蟹-射手:2001年08月03日(77)
水瓶- 蟹- 蠍:2001年08月15日(77)
水瓶- 蟹-天秤:2001年08月28日(77)
水瓶- 蟹-乙女:2001年09月10日(77)
水瓶- 蟹-獅子:2001年09月22日(78)
水瓶- 蟹- 蟹:2001年10月05日(78)
水瓶-獅子 2001年10月(78)~2002年03月(78)
水瓶-獅子-乙女:2001年10月18日(78)
水瓶-獅子-天秤:2001年10月30日(78)
水瓶-獅子- 蠍:2001年11月12日(78)
水瓶-獅子-射手:2001年11月25日(78)
水瓶-獅子-山羊:2001年12月08日(78)
水瓶-獅子-水瓶:2001年12月20日(78)
水瓶-獅子- 魚:2002年01月02日(78)
水瓶-獅子-牡羊:2002年01月15日(78)
水瓶-獅子-牡牛:2002年01月27日(78)
水瓶-獅子-双子:2002年02月09日(78)
水瓶-獅子- 蟹:2002年02月22日(78)
水瓶-獅子-獅子:2002年03月06日(78)
水瓶-乙女 2002年03月(78)~2002年08月(78)
水瓶-乙女-天秤:2002年03月19日(78)
水瓶-乙女- 蠍:2002年04月01日(78)
水瓶-乙女-射手:2002年04月13日(78)
水瓶-乙女-山羊:2002年04月26日(78)
水瓶-乙女-水瓶:2002年05月09日(78)
水瓶-乙女- 魚:2002年05月21日(78)
水瓶-乙女-牡羊:2002年06月03日(78)
水瓶-乙女-牡牛:2002年06月16日(78)
水瓶-乙女-双子:2002年06月28日(78)
水瓶-乙女- 蟹:2002年07月11日(78)
水瓶-乙女-獅子:2002年07月24日(78)
水瓶-乙女-乙女:2002年08月05日(78)
水瓶-天秤 2002年08月(78)~2003年01月(78)
水瓶-天秤- 蠍:2002年08月18日(78)
水瓶-天秤-射手:2002年08月31日(78)
水瓶-天秤-山羊:2002年09月13日(78)
水瓶-天秤-水瓶:2002年09月25日(79)
水瓶-天秤- 魚:2002年10月08日(79)
水瓶-天秤-牡羊:2002年10月21日(79)
水瓶-天秤-牡牛:2002年11月02日(79)
水瓶-天秤-双子:2002年11月15日(79)
水瓶-天秤- 蟹:2002年11月28日(79)
水瓶-天秤-獅子:2002年12月10日(79)
水瓶-天秤-乙女:2002年12月23日(79)
水瓶-天秤-天秤:2003年01月05日(79)
水瓶- 蠍 2003年01月(79)~2003年06月(79)
水瓶- 蠍-天秤:2003年01月17日(79)
水瓶- 蠍-乙女:2003年01月30日(79)
水瓶- 蠍-獅子:2003年02月12日(79)
水瓶- 蠍- 蟹:2003年02月24日(79)
水瓶- 蠍-双子:2003年03月09日(79)
水瓶- 蠍-牡牛:2003年03月22日(79)
水瓶- 蠍-牡羊:2003年04月03日(79)
水瓶- 蠍- 魚:2003年04月16日(79)
水瓶- 蠍-水瓶:2003年04月29日(79)
水瓶- 蠍-山羊:2003年05月11日(79)
水瓶- 蠍-射手:2003年05月24日(79)
水瓶- 蠍- 蠍:2003年06月06日(79)
水瓶-射手 2003年06月(79)~2003年11月(79)
水瓶-射手- 蠍:2003年06月19日(79)
水瓶-射手-天秤:2003年07月01日(79)
水瓶-射手-乙女:2003年07月14日(79)
水瓶-射手-獅子:2003年07月27日(79)
水瓶-射手- 蟹:2003年08月08日(79)
水瓶-射手-双子:2003年08月21日(79)
水瓶-射手-牡牛:2003年09月03日(79)
水瓶-射手-牡羊:2003年09月15日(79)
水瓶-射手- 魚:2003年09月28日(80)
水瓶-射手-水瓶:2003年10月11日(80)
水瓶-射手-山羊:2003年10月23日(80)
水瓶-射手-射手:2003年11月05日(80)
水瓶-山羊 2003年11月(80)~2004年04月(80)
水瓶-山羊-射手:2003年11月18日(80)
水瓶-山羊- 蠍:2003年11月30日(80)
水瓶-山羊-天秤:2003年12月13日(80)
水瓶-山羊-乙女:2003年12月26日(80)
水瓶-山羊-獅子:2004年01月07日(80)
水瓶-山羊- 蟹:2004年01月20日(80)
水瓶-山羊-双子:2004年02月02日(80)
水瓶-山羊-牡牛:2004年02月14日(80)
水瓶-山羊-牡羊:2004年02月27日(80)
水瓶-山羊- 魚:2004年03月11日(80)
水瓶-山羊-水瓶:2004年03月24日(80)
水瓶-山羊-山羊:2004年04月05日(80)
水瓶-水瓶 2004年04月(80)~2004年09月(80)
水瓶-水瓶- 魚:2004年04月18日(80)
水瓶-水瓶-牡羊:2004年05月01日(80)
水瓶-水瓶-牡牛:2004年05月13日(80)
水瓶-水瓶-双子:2004年05月26日(80)
水瓶-水瓶- 蟹:2004年06月08日(80)
水瓶-水瓶-獅子:2004年06月20日(80)
水瓶-水瓶-乙女:2004年07月03日(80)
水瓶-水瓶-天秤:2004年07月16日(80)
水瓶-水瓶- 蠍:2004年07月28日(80)
水瓶-水瓶-射手:2004年08月10日(80)
水瓶-水瓶-山羊:2004年08月23日(80)
水瓶-水瓶-水瓶:2004年09月04日(80)
山羊:2004年09月(81)-2008年09月(85)】
山羊-射手 2004年09月(81)~2005年01月(81)
山羊-射手- 蠍:2004年09月17日(81)
山羊-射手-天秤:2004年09月27日(81)
山羊-射手-乙女:2004年10月07日(81)
山羊-射手-獅子:2004年10月18日(81)
山羊-射手- 蟹:2004年10月28日(81)
山羊-射手-双子:2004年11月07日(81)
山羊-射手-牡牛:2004年11月17日(81)
山羊-射手-牡羊:2004年11月27日(81)
山羊-射手- 魚:2004年12月07日(81)
山羊-射手-水瓶:2004年12月17日(81)
山羊-射手-山羊:2004年12月28日(81)
山羊-射手-射手:2005年01月07日(81)
山羊- 蠍 2005年01月(81)~2005年05月(81)
山羊- 蠍-天秤:2005年01月17日(81)
山羊- 蠍-乙女:2005年01月27日(81)
山羊- 蠍-獅子:2005年02月06日(81)
山羊- 蠍- 蟹:2005年02月16日(81)
山羊- 蠍-双子:2005年02月26日(81)
山羊- 蠍-牡牛:2005年03月09日(81)
山羊- 蠍-牡羊:2005年03月19日(81)
山羊- 蠍- 魚:2005年03月29日(81)
山羊- 蠍-水瓶:2005年04月08日(81)
山羊- 蠍-山羊:2005年04月18日(81)
山羊- 蠍-射手:2005年04月28日(81)
山羊- 蠍- 蠍:2005年05月08日(81)
山羊-天秤 2005年05月(81)~2005年09月(81)
山羊-天秤- 蠍:2005年05月19日(81)
山羊-天秤-射手:2005年05月29日(81)
山羊-天秤-山羊:2005年06月08日(81)
山羊-天秤-水瓶:2005年06月18日(81)
山羊-天秤- 魚:2005年06月28日(81)
山羊-天秤-牡羊:2005年07月08日(81)
山羊-天秤-牡牛:2005年07月18日(81)
山羊-天秤-双子:2005年07月29日(81)
山羊-天秤- 蟹:2005年08月08日(81)
山羊-天秤-獅子:2005年08月18日(81)
山羊-天秤-乙女:2005年08月28日(81)
山羊-天秤-天秤:2005年09月07日(81)
山羊-乙女 2005年09月(82)~2006年01月(82)
山羊-乙女-天秤:2005年09月17日(82)
山羊-乙女- 蠍:2005年09月27日(82)
山羊-乙女-射手:2005年10月08日(82)
山羊-乙女-山羊:2005年10月18日(82)
山羊-乙女-水瓶:2005年10月28日(82)
山羊-乙女- 魚:2005年11月07日(82)
山羊-乙女-牡羊:2005年11月17日(82)
山羊-乙女-牡牛:2005年11月27日(82)
山羊-乙女-双子:2005年12月08日(82)
山羊-乙女- 蟹:2005年12月18日(82)
山羊-乙女-獅子:2005年12月28日(82)
山羊-乙女-乙女:2006年01月07日(82)
山羊-獅子 2006年01月(82)~2006年05月(82)
山羊-獅子-乙女:2006年01月17日(82)
山羊-獅子-天秤:2006年01月27日(82)
山羊-獅子- 蠍:2006年02月06日(82)
山羊-獅子-射手:2006年02月17日(82)
山羊-獅子-山羊:2006年02月27日(82)
山羊-獅子-水瓶:2006年03月09日(82)
山羊-獅子- 魚:2006年03月19日(82)
山羊-獅子-牡羊:2006年03月29日(82)
山羊-獅子-牡牛:2006年04月08日(82)
山羊-獅子-双子:2006年04月18日(82)
山羊-獅子- 蟹:2006年04月29日(82)
山羊-獅子-獅子:2006年05月09日(82)
山羊- 蟹 2006年05月(82)~2006年09月(82)
山羊- 蟹-双子:2006年05月19日(82)
山羊- 蟹-牡牛:2006年05月29日(82)
山羊- 蟹-牡羊:2006年06月08日(82)
山羊- 蟹- 魚:2006年06月18日(82)
山羊- 蟹-水瓶:2006年06月28日(82)
山羊- 蟹-山羊:2006年07月09日(82)
山羊- 蟹-射手:2006年07月19日(82)
山羊- 蟹- 蠍:2006年07月29日(82)
山羊- 蟹-天秤:2006年08月08日(82)
山羊- 蟹-乙女:2006年08月18日(82)
山羊- 蟹-獅子:2006年08月28日(82)
山羊- 蟹- 蟹:2006年09月07日(82)
山羊-双子 2006年09月(83)~2007年01月(83)
山羊-双子-牡牛:2006年09月18日(83)
山羊-双子-牡羊:2006年09月28日(83)
山羊-双子- 魚:2006年10月08日(83)
山羊-双子-水瓶:2006年10月18日(83)
山羊-双子-山羊:2006年10月28日(83)
山羊-双子-射手:2006年11月07日(83)
山羊-双子- 蠍:2006年11月17日(83)
山羊-双子-天秤:2006年11月28日(83)
山羊-双子-乙女:2006年12月08日(83)
山羊-双子-獅子:2006年12月18日(83)
山羊-双子- 蟹:2006年12月28日(83)
山羊-双子-双子:2007年01月07日(83)
山羊-牡牛 2007年01月(83)~2007年05月(83)
山羊-牡牛-牡羊:2007年01月17日(83)
山羊-牡牛- 魚:2007年01月27日(83)
山羊-牡牛-水瓶:2007年02月07日(83)
山羊-牡牛-山羊:2007年02月17日(83)
山羊-牡牛-射手:2007年02月27日(83)
山羊-牡牛- 蠍:2007年03月09日(83)
山羊-牡牛-天秤:2007年03月19日(83)
山羊-牡牛-乙女:2007年03月29日(83)
山羊-牡牛-獅子:2007年04月09日(83)
山羊-牡牛- 蟹:2007年04月19日(83)
山羊-牡牛-双子:2007年04月29日(83)
山羊-牡牛-牡牛:2007年05月09日(83)
山羊-牡羊 2007年05月(83)~2007年09月(83)
山羊-牡羊-牡牛:2007年05月19日(83)
山羊-牡羊-双子:2007年05月29日(83)
山羊-牡羊- 蟹:2007年06月08日(83)
山羊-牡羊-獅子:2007年06月19日(83)
山羊-牡羊-乙女:2007年06月29日(83)
山羊-牡羊-天秤:2007年07月09日(83)
山羊-牡羊- 蠍:2007年07月19日(83)
山羊-牡羊-射手:2007年07月29日(83)
山羊-牡羊-山羊:2007年08月08日(83)
山羊-牡羊-水瓶:2007年08月18日(83)
山羊-牡羊- 魚:2007年08月29日(83)
山羊-牡羊-牡羊:2007年09月08日(83)
山羊- 魚 2007年09月(84)~2008年01月(84)
山羊- 魚-牡羊:2007年09月18日(84)
山羊- 魚-牡牛:2007年09月28日(84)
山羊- 魚-双子:2007年10月08日(84)
山羊- 魚- 蟹:2007年10月18日(84)
山羊- 魚-獅子:2007年10月28日(84)
山羊- 魚-乙女:2007年11月08日(84)
山羊- 魚-天秤:2007年11月18日(84)
山羊- 魚- 蠍:2007年11月28日(84)
山羊- 魚-射手:2007年12月08日(84)
山羊- 魚-山羊:2007年12月18日(84)
山羊- 魚-水瓶:2007年12月28日(84)
山羊- 魚- 魚:2008年01月07日(84)
山羊-水瓶 2008年01月(84)~2008年05月(84)
山羊-水瓶- 魚:2008年01月18日(84)
山羊-水瓶-牡羊:2008年01月28日(84)
山羊-水瓶-牡牛:2008年02月07日(84)
山羊-水瓶-双子:2008年02月17日(84)
山羊-水瓶- 蟹:2008年02月27日(84)
山羊-水瓶-獅子:2008年03月08日(84)
山羊-水瓶-乙女:2008年03月18日(84)
山羊-水瓶-天秤:2008年03月29日(84)
山羊-水瓶- 蠍:2008年04月08日(84)
山羊-水瓶-射手:2008年04月18日(84)
山羊-水瓶-山羊:2008年04月28日(84)
山羊-水瓶-水瓶:2008年05月08日(84)
山羊-山羊 2008年05月(84)~2008年09月(84)
山羊-山羊-射手:2008年05月18日(84)
山羊-山羊- 蠍:2008年05月28日(84)
山羊-山羊-天秤:2008年06月08日(84)
山羊-山羊-乙女:2008年06月18日(84)
山羊-山羊-獅子:2008年06月28日(84)
山羊-山羊- 蟹:2008年07月08日(84)
山羊-山羊-双子:2008年07月18日(84)
山羊-山羊-牡牛:2008年07月28日(84)
山羊-山羊-牡羊:2008年08月08日(84)
山羊-山羊- 魚:2008年08月18日(84)
山羊-山羊-水瓶:2008年08月28日(84)
山羊-山羊-山羊:2008年09月07日(84)
射手:2008年09月(85)-2018年09月(95)】
射手- 蠍 2008年09月(85)~2009年07月(85)
射手- 蠍-天秤:2008年09月17日(85)
射手- 蠍-乙女:2008年10月12日(85)
射手- 蠍-獅子:2008年11月07日(85)
射手- 蠍- 蟹:2008年12月02日(85)
射手- 蠍-双子:2008年12月28日(85)
射手- 蠍-牡牛:2009年01月22日(85)
射手- 蠍-牡羊:2009年02月16日(85)
射手- 蠍- 魚:2009年03月14日(85)
射手- 蠍-水瓶:2009年04月08日(85)
射手- 蠍-山羊:2009年05月03日(85)
射手- 蠍-射手:2009年05月29日(85)
射手- 蠍- 蠍:2009年06月23日(85)
射手-天秤 2009年07月(85)~2010年05月(85)
射手-天秤- 蠍:2009年07月18日(85)
射手-天秤-射手:2009年08月13日(85)
射手-天秤-山羊:2009年09月07日(85)
射手-天秤-水瓶:2009年10月03日(86)
射手-天秤- 魚:2009年10月28日(86)
射手-天秤-牡羊:2009年11月22日(86)
射手-天秤-牡牛:2009年12月18日(86)
射手-天秤-双子:2010年01月12日(86)
射手-天秤- 蟹:2010年02月06日(86)
射手-天秤-獅子:2010年03月04日(86)
射手-天秤-乙女:2010年03月29日(86)
射手-天秤-天秤:2010年04月23日(86)
射手-乙女 2010年05月(86)~2011年03月(86)
射手-乙女-天秤:2010年05月19日(86)
射手-乙女- 蠍:2010年06月13日(86)
射手-乙女-射手:2010年07月09日(86)
射手-乙女-山羊:2010年08月03日(86)
射手-乙女-水瓶:2010年08月28日(86)
射手-乙女- 魚:2010年09月23日(87)
射手-乙女-牡羊:2010年10月18日(87)
射手-乙女-牡牛:2010年11月12日(87)
射手-乙女-双子:2010年12月08日(87)
射手-乙女- 蟹:2011年01月02日(87)
射手-乙女-獅子:2011年01月27日(87)
射手-乙女-乙女:2011年02月22日(87)
射手-獅子 2011年03月(87)~2012年01月(87)
射手-獅子-乙女:2011年03月19日(87)
射手-獅子-天秤:2011年04月14日(87)
射手-獅子- 蠍:2011年05月09日(87)
射手-獅子-射手:2011年06月03日(87)
射手-獅子-山羊:2011年06月29日(87)
射手-獅子-水瓶:2011年07月24日(87)
射手-獅子- 魚:2011年08月18日(87)
射手-獅子-牡羊:2011年09月13日(87)
射手-獅子-牡牛:2011年10月08日(88)
射手-獅子-双子:2011年11月02日(88)
射手-獅子- 蟹:2011年11月28日(88)
射手-獅子-獅子:2011年12月23日(88)
射手- 蟹 2012年01月(88)~2012年11月(88)
射手- 蟹-双子:2012年01月18日(88)
射手- 蟹-牡牛:2012年02月12日(88)
射手- 蟹-牡羊:2012年03月08日(88)
射手- 蟹- 魚:2012年04月03日(88)
射手- 蟹-水瓶:2012年04月28日(88)
射手- 蟹-山羊:2012年05月23日(88)
射手- 蟹-射手:2012年06月18日(88)
射手- 蟹- 蠍:2012年07月13日(88)
射手- 蟹-天秤:2012年08月08日(88)
射手- 蟹-乙女:2012年09月02日(88)
射手- 蟹-獅子:2012年09月27日(89)
射手- 蟹- 蟹:2012年10月23日(89)
射手-双子 2012年11月(89)~2013年09月(89)
射手-双子-牡牛:2012年11月17日(89)
射手-双子-牡羊:2012年12月12日(89)
射手-双子- 魚:2013年01月07日(89)
射手-双子-水瓶:2013年02月01日(89)
射手-双子-山羊:2013年02月26日(89)
射手-双子-射手:2013年03月24日(89)
射手-双子- 蠍:2013年04月18日(89)
射手-双子-天秤:2013年05月14日(89)
射手-双子-乙女:2013年06月08日(89)
射手-双子-獅子:2013年07月03日(89)
射手-双子- 蟹:2013年07月29日(89)
射手-双子-双子:2013年08月23日(89)
射手-牡牛 2013年09月(90)~2014年07月(90)
射手-牡牛-牡羊:2013年09月17日(90)
射手-牡牛- 魚:2013年10月13日(90)
射手-牡牛-水瓶:2013年11月07日(90)
射手-牡牛-山羊:2013年12月02日(90)
射手-牡牛-射手:2013年12月28日(90)
射手-牡牛- 蠍:2014年01月22日(90)
射手-牡牛-天秤:2014年02月17日(90)
射手-牡牛-乙女:2014年03月14日(90)
射手-牡牛-獅子:2014年04月08日(90)
射手-牡牛- 蟹:2014年05月04日(90)
射手-牡牛-双子:2014年05月29日(90)
射手-牡牛-牡牛:2014年06月23日(90)
射手-牡羊 2014年07月(90)~2015年05月(90)
射手-牡羊-牡牛:2014年07月19日(90)
射手-牡羊-双子:2014年08月13日(90)
射手-牡羊- 蟹:2014年09月07日(90)
射手-牡羊-獅子:2014年10月03日(91)
射手-牡羊-乙女:2014年10月28日(91)
射手-牡羊-天秤:2014年11月23日(91)
射手-牡羊- 蠍:2014年12月18日(91)
射手-牡羊-射手:2015年01月12日(91)
射手-牡羊-山羊:2015年02月07日(91)
射手-牡羊-水瓶:2015年03月04日(91)
射手-牡羊- 魚:2015年03月29日(91)
射手-牡羊-牡羊:2015年04月24日(91)
射手- 魚 2015年05月(91)~2016年03月(91)
射手- 魚-牡羊:2015年05月19日(91)
射手- 魚-牡牛:2015年06月13日(91)
射手- 魚-双子:2015年07月09日(91)
射手- 魚- 蟹:2015年08月03日(91)
射手- 魚-獅子:2015年08月29日(91)
射手- 魚-乙女:2015年09月23日(92)
射手- 魚-天秤:2015年10月18日(92)
射手- 魚- 蠍:2015年11月13日(92)
射手- 魚-射手:2015年12月08日(92)
射手- 魚-山羊:2016年01月02日(92)
射手- 魚-水瓶:2016年01月28日(92)
射手- 魚- 魚:2016年02月22日(92)
射手-水瓶 2016年03月(92)~2017年01月(92)
射手-水瓶- 魚:2016年03月18日(92)
射手-水瓶-牡羊:2016年04月13日(92)
射手-水瓶-牡牛:2016年05月08日(92)
射手-水瓶-双子:2016年06月03日(92)
射手-水瓶- 蟹:2016年06月28日(92)
射手-水瓶-獅子:2016年07月23日(92)
射手-水瓶-乙女:2016年08月18日(92)
射手-水瓶-天秤:2016年09月12日(92)
射手-水瓶- 蠍:2016年10月07日(93)
射手-水瓶-射手:2016年11月02日(93)
射手-水瓶-山羊:2016年11月27日(93)
射手-水瓶-水瓶:2016年12月22日(93)
射手-山羊 2017年01月(93)~2017年11月(93)
射手-山羊-射手:2017年01月17日(93)
射手-山羊- 蠍:2017年02月11日(93)
射手-山羊-天秤:2017年03月09日(93)
射手-山羊-乙女:2017年04月03日(93)
射手-山羊-獅子:2017年04月28日(93)
射手-山羊- 蟹:2017年05月24日(93)
射手-山羊-双子:2017年06月18日(93)
射手-山羊-牡牛:2017年07月13日(93)
射手-山羊-牡羊:2017年08月08日(93)
射手-山羊- 魚:2017年09月02日(93)
射手-山羊-水瓶:2017年09月27日(94)
射手-山羊-山羊:2017年10月23日(94)
射手-射手 2017年11月(94)~2018年09月(94)
射手-射手- 蠍:2017年11月17日(94)
射手-射手-天秤:2017年12月13日(94)
射手-射手-乙女:2018年01月07日(94)
射手-射手-獅子:2018年02月01日(94)
射手-射手- 蟹:2018年02月27日(94)
射手-射手-双子:2018年03月24日(94)
射手-射手-牡牛:2018年04月18日(94)
射手-射手-牡羊:2018年05月14日(94)
射手-射手- 魚:2018年06月08日(94)
射手-射手-水瓶:2018年07月03日(94)
射手-射手-山羊:2018年07月29日(94)
射手-射手-射手:2018年08月23日(94)
 蠍:2018年09月(95)-2027年09月(104)】
 蠍-天秤 2018年09月(95)~2019年06月(95)
 蠍-天秤- 蠍:2018年09月18日(95)
 蠍-天秤-射手:2018年10月10日(95)
 蠍-天秤-山羊:2018年11月02日(95)
 蠍-天秤-水瓶:2018年11月25日(95)
 蠍-天秤- 魚:2018年12月18日(95)
 蠍-天秤-牡羊:2019年01月10日(95)
 蠍-天秤-牡牛:2019年02月02日(95)
 蠍-天秤-双子:2019年02月24日(95)
 蠍-天秤- 蟹:2019年03月19日(95)
 蠍-天秤-獅子:2019年04月11日(95)
 蠍-天秤-乙女:2019年05月04日(95)
 蠍-天秤-天秤:2019年05月27日(95)
 蠍-乙女 2019年06月(95)~2020年03月(95)
 蠍-乙女-天秤:2019年06月19日(95)
 蠍-乙女- 蠍:2019年07月11日(95)
 蠍-乙女-射手:2019年08月03日(95)
 蠍-乙女-山羊:2019年08月26日(95)
 蠍-乙女-水瓶:2019年09月18日(96)
 蠍-乙女- 魚:2019年10月11日(96)
 蠍-乙女-牡羊:2019年11月02日(96)
 蠍-乙女-牡牛:2019年11月25日(96)
 蠍-乙女-双子:2019年12月18日(96)
 蠍-乙女- 蟹:2020年01月10日(96)
 蠍-乙女-獅子:2020年02月02日(96)
 蠍-乙女-乙女:2020年02月25日(96)
 蠍-獅子 2020年03月(96)~2020年12月(96)
 蠍-獅子-乙女:2020年03月18日(96)
 蠍-獅子-天秤:2020年04月10日(96)
 蠍-獅子- 蠍:2020年05月03日(96)
 蠍-獅子-射手:2020年05月26日(96)
 蠍-獅子-山羊:2020年06月18日(96)
 蠍-獅子-水瓶:2020年07月11日(96)
 蠍-獅子- 魚:2020年08月02日(96)
 蠍-獅子-牡羊:2020年08月25日(96)
 蠍-獅子-牡牛:2020年09月17日(97)
 蠍-獅子-双子:2020年10月10日(97)
 蠍-獅子- 蟹:2020年11月02日(97)
 蠍-獅子-獅子:2020年11月25日(97)
 蠍- 蟹 2020年12月(97)~2021年09月(97)
 蠍- 蟹-双子:2020年12月17日(97)
 蠍- 蟹-牡牛:2021年01月09日(97)
 蠍- 蟹-牡羊:2021年02月01日(97)
 蠍- 蟹- 魚:2021年02月24日(97)
 蠍- 蟹-水瓶:2021年03月19日(97)
 蠍- 蟹-山羊:2021年04月11日(97)
 蠍- 蟹-射手:2021年05月03日(97)
 蠍- 蟹- 蠍:2021年05月26日(97)
 蠍- 蟹-天秤:2021年06月18日(97)
 蠍- 蟹-乙女:2021年07月11日(97)
 蠍- 蟹-獅子:2021年08月03日(97)
 蠍- 蟹- 蟹:2021年08月26日(97)
 蠍-双子 2021年09月(98)~2022年06月(98)
 蠍-双子-牡牛:2021年09月17日(98)
 蠍-双子-牡羊:2021年10月10日(98)
 蠍-双子- 魚:2021年11月02日(98)
 蠍-双子-水瓶:2021年11月25日(98)
 蠍-双子-山羊:2021年12月18日(98)
 蠍-双子-射手:2022年01月09日(98)
 蠍-双子- 蠍:2022年02月01日(98)
 蠍-双子-天秤:2022年02月24日(98)
 蠍-双子-乙女:2022年03月19日(98)
 蠍-双子-獅子:2022年04月11日(98)
 蠍-双子- 蟹:2022年05月04日(98)
 蠍-双子-双子:2022年05月26日(98)
 蠍-牡牛 2022年06月(98)~2023年03月(98)
 蠍-牡牛-牡羊:2022年06月18日(98)
 蠍-牡牛- 魚:2022年07月11日(98)
 蠍-牡牛-水瓶:2022年08月03日(98)
 蠍-牡牛-山羊:2022年08月26日(98)
 蠍-牡牛-射手:2022年09月18日(99)
 蠍-牡牛- 蠍:2022年10月10日(99)
 蠍-牡牛-天秤:2022年11月02日(99)
 蠍-牡牛-乙女:2022年11月25日(99)
 蠍-牡牛-獅子:2022年12月18日(99)
 蠍-牡牛- 蟹:2023年01月10日(99)
 蠍-牡牛-双子:2023年02月02日(99)
 蠍-牡牛-牡牛:2023年02月24日(99)
 蠍-牡羊 2023年03月(99)~2023年12月(99)
 蠍-牡羊-牡牛:2023年03月19日(99)
 蠍-牡羊-双子:2023年04月11日(99)
 蠍-牡羊- 蟹:2023年05月04日(99)
 蠍-牡羊-獅子:2023年05月27日(99)
 蠍-牡羊-乙女:2023年06月19日(99)
 蠍-牡羊-天秤:2023年07月11日(99)
 蠍-牡羊- 蠍:2023年08月03日(99)
 蠍-牡羊-射手:2023年08月26日(99)
 蠍-牡羊-山羊:2023年09月18日(100)
 蠍-牡羊-水瓶:2023年10月11日(100)
 蠍-牡羊- 魚:2023年11月02日(100)
 蠍-牡羊-牡羊:2023年11月25日(100)
 蠍- 魚 2023年12月(100)~2024年09月(100)
 蠍- 魚-牡羊:2023年12月18日(100)
 蠍- 魚-牡牛:2024年01月10日(100)
 蠍- 魚-双子:2024年02月02日(100)
 蠍- 魚- 蟹:2024年02月25日(100)
 蠍- 魚-獅子:2024年03月18日(100)
 蠍- 魚-乙女:2024年04月10日(100)
 蠍- 魚-天秤:2024年05月03日(100)
 蠍- 魚- 蠍:2024年05月26日(100)
 蠍- 魚-射手:2024年06月18日(100)
 蠍- 魚-山羊:2024年07月11日(100)
 蠍- 魚-水瓶:2024年08月02日(100)
 蠍- 魚- 魚:2024年08月25日(100)
 蠍-水瓶 2024年09月(101)~2025年06月(101)
 蠍-水瓶- 魚:2024年09月17日(101)
 蠍-水瓶-牡羊:2024年10月10日(101)
 蠍-水瓶-牡牛:2024年11月02日(101)
 蠍-水瓶-双子:2024年11月25日(101)
 蠍-水瓶- 蟹:2024年12月17日(101)
 蠍-水瓶-獅子:2025年01月09日(101)
 蠍-水瓶-乙女:2025年02月01日(101)
 蠍-水瓶-天秤:2025年02月24日(101)
 蠍-水瓶- 蠍:2025年03月19日(101)
 蠍-水瓶-射手:2025年04月11日(101)
 蠍-水瓶-山羊:2025年05月03日(101)
 蠍-水瓶-水瓶:2025年05月26日(101)
 蠍-山羊 2025年06月(101)~2026年03月(101)
 蠍-山羊-射手:2025年06月18日(101)
 蠍-山羊- 蠍:2025年07月11日(101)
 蠍-山羊-天秤:2025年08月03日(101)
 蠍-山羊-乙女:2025年08月26日(101)
 蠍-山羊-獅子:2025年09月17日(102)
 蠍-山羊- 蟹:2025年10月10日(102)
 蠍-山羊-双子:2025年11月02日(102)
 蠍-山羊-牡牛:2025年11月25日(102)
 蠍-山羊-牡羊:2025年12月18日(102)
 蠍-山羊- 魚:2026年01月09日(102)
 蠍-山羊-水瓶:2026年02月01日(102)
 蠍-山羊-山羊:2026年02月24日(102)
 蠍-射手 2026年03月(102)~2026年12月(102)
 蠍-射手- 蠍:2026年03月19日(102)
 蠍-射手-天秤:2026年04月11日(102)
 蠍-射手-乙女:2026年05月04日(102)
 蠍-射手-獅子:2026年05月26日(102)
 蠍-射手- 蟹:2026年06月18日(102)
 蠍-射手-双子:2026年07月11日(102)
 蠍-射手-牡牛:2026年08月03日(102)
 蠍-射手-牡羊:2026年08月26日(102)
 蠍-射手- 魚:2026年09月18日(103)
 蠍-射手-水瓶:2026年10月10日(103)
 蠍-射手-山羊:2026年11月02日(103)
 蠍-射手-射手:2026年11月25日(103)
 蠍- 蠍 2026年12月(103)~2027年09月(103)
 蠍- 蠍-天秤:2026年12月18日(103)
 蠍- 蠍-乙女:2027年01月10日(103)
 蠍- 蠍-獅子:2027年02月02日(103)
 蠍- 蠍- 蟹:2027年02月24日(103)
 蠍- 蠍-双子:2027年03月19日(103)
 蠍- 蠍-牡牛:2027年04月11日(103)
 蠍- 蠍-牡羊:2027年05月04日(103)
 蠍- 蠍- 魚:2027年05月27日(103)
 蠍- 蠍-水瓶:2027年06月19日(103)
 蠍- 蠍-山羊:2027年07月11日(103)
 蠍- 蠍-射手:2027年08月03日(103)
 蠍- 蠍- 蠍:2027年08月26日(103)
天秤:2027年09月(104)-2038年09月(115)】
天秤- 蠍 2027年09月(104)~2028年08月(104)
天秤- 蠍-天秤:2027年09月18日(104)
天秤- 蠍-乙女:2027年10月16日(104)
天秤- 蠍-獅子:2027年11月13日(104)
天秤- 蠍- 蟹:2027年12月11日(104)
天秤- 蠍-双子:2028年01月07日(104)
天秤- 蠍-牡牛:2028年02月04日(104)
天秤- 蠍-牡羊:2028年03月03日(104)
天秤- 蠍- 魚:2028年03月31日(104)
天秤- 蠍-水瓶:2028年04月28日(104)
天秤- 蠍-山羊:2028年05月26日(104)
天秤- 蠍-射手:2028年06月23日(104)
天秤- 蠍- 蠍:2028年07月21日(104)
天秤-射手 2028年08月(104)~2029年07月(104)
天秤-射手- 蠍:2028年08月18日(104)
天秤-射手-天秤:2028年09月15日(104)
天秤-射手-乙女:2028年10月12日(105)
天秤-射手-獅子:2028年11月09日(105)
天秤-射手- 蟹:2028年12月07日(105)
天秤-射手-双子:2029年01月04日(105)
天秤-射手-牡牛:2029年02月01日(105)
天秤-射手-牡羊:2029年03月01日(105)
天秤-射手- 魚:2029年03月29日(105)
天秤-射手-水瓶:2029年04月26日(105)
天秤-射手-山羊:2029年05月24日(105)
天秤-射手-射手:2029年06月21日(105)
天秤-山羊 2029年07月(105)~2030年06月(105)
天秤-山羊-射手:2029年07月18日(105)
天秤-山羊- 蠍:2029年08月15日(105)
天秤-山羊-天秤:2029年09月12日(105)
天秤-山羊-乙女:2029年10月10日(106)
天秤-山羊-獅子:2029年11月07日(106)
天秤-山羊- 蟹:2029年12月05日(106)
天秤-山羊-双子:2030年01月02日(106)
天秤-山羊-牡牛:2030年01月30日(106)
天秤-山羊-牡羊:2030年02月27日(106)
天秤-山羊- 魚:2030年03月27日(106)
天秤-山羊-水瓶:2030年04月23日(106)
天秤-山羊-山羊:2030年05月21日(106)
天秤-水瓶 2030年06月(106)~2031年05月(106)
天秤-水瓶- 魚:2030年06月18日(106)
天秤-水瓶-牡羊:2030年07月16日(106)
天秤-水瓶-牡牛:2030年08月13日(106)
天秤-水瓶-双子:2030年09月10日(106)
天秤-水瓶- 蟹:2030年10月08日(107)
天秤-水瓶-獅子:2030年11月05日(107)
天秤-水瓶-乙女:2030年12月03日(107)
天秤-水瓶-天秤:2030年12月31日(107)
天秤-水瓶- 蠍:2031年01月27日(107)
天秤-水瓶-射手:2031年02月24日(107)
天秤-水瓶-山羊:2031年03月24日(107)
天秤-水瓶-水瓶:2031年04月21日(107)
天秤- 魚 2031年05月(107)~2032年04月(107)
天秤- 魚-牡羊:2031年05月19日(107)
天秤- 魚-牡牛:2031年06月16日(107)
天秤- 魚-双子:2031年07月14日(107)
天秤- 魚- 蟹:2031年08月11日(107)
天秤- 魚-獅子:2031年09月08日(107)
天秤- 魚-乙女:2031年10月06日(108)
天秤- 魚-天秤:2031年11月02日(108)
天秤- 魚- 蠍:2031年11月30日(108)
天秤- 魚-射手:2031年12月28日(108)
天秤- 魚-山羊:2032年01月25日(108)
天秤- 魚-水瓶:2032年02月22日(108)
天秤- 魚- 魚:2032年03月21日(108)
天秤-牡羊 2032年04月(108)~2033年03月(108)
天秤-牡羊-牡牛:2032年04月18日(108)
天秤-牡羊-双子:2032年05月16日(108)
天秤-牡羊- 蟹:2032年06月13日(108)
天秤-牡羊-獅子:2032年07月11日(108)
天秤-牡羊-乙女:2032年08月08日(108)
天秤-牡羊-天秤:2032年09月04日(108)
天秤-牡羊- 蠍:2032年10月02日(109)
天秤-牡羊-射手:2032年10月30日(109)
天秤-牡羊-山羊:2032年11月27日(109)
天秤-牡羊-水瓶:2032年12月25日(109)
天秤-牡羊- 魚:2033年01月22日(109)
天秤-牡羊-牡羊:2033年02月19日(109)
天秤-牡牛 2033年03月(109)~2034年02月(109)
天秤-牡牛-牡羊:2033年03月19日(109)
天秤-牡牛- 魚:2033年04月16日(109)
天秤-牡牛-水瓶:2033年05月14日(109)
天秤-牡牛-山羊:2033年06月10日(109)
天秤-牡牛-射手:2033年07月08日(109)
天秤-牡牛- 蠍:2033年08月05日(109)
天秤-牡牛-天秤:2033年09月02日(109)
天秤-牡牛-乙女:2033年09月30日(110)
天秤-牡牛-獅子:2033年10月28日(110)
天秤-牡牛- 蟹:2033年11月25日(110)
天秤-牡牛-双子:2033年12月23日(110)
天秤-牡牛-牡牛:2034年01月20日(110)
天秤-双子 2034年02月(110)~2035年01月(110)
天秤-双子-牡牛:2034年02月17日(110)
天秤-双子-牡羊:2034年03月16日(110)
天秤-双子- 魚:2034年04月13日(110)
天秤-双子-水瓶:2034年05月11日(110)
天秤-双子-山羊:2034年06月08日(110)
天秤-双子-射手:2034年07月06日(110)
天秤-双子- 蠍:2034年08月03日(110)
天秤-双子-天秤:2034年08月31日(110)
天秤-双子-乙女:2034年09月28日(111)
天秤-双子-獅子:2034年10月26日(111)
天秤-双子- 蟹:2034年11月23日(111)
天秤-双子-双子:2034年12月20日(111)
天秤- 蟹 2035年01月(111)~2035年12月(111)
天秤- 蟹-双子:2035年01月17日(111)
天秤- 蟹-牡牛:2035年02月14日(111)
天秤- 蟹-牡羊:2035年03月14日(111)
天秤- 蟹- 魚:2035年04月11日(111)
天秤- 蟹-水瓶:2035年05月09日(111)
天秤- 蟹-山羊:2035年06月06日(111)
天秤- 蟹-射手:2035年07月04日(111)
天秤- 蟹- 蠍:2035年08月01日(111)
天秤- 蟹-天秤:2035年08月29日(111)
天秤- 蟹-乙女:2035年09月25日(112)
天秤- 蟹-獅子:2035年10月23日(112)
天秤- 蟹- 蟹:2035年11月20日(112)
天秤-獅子 2035年12月(112)~2036年11月(112)
天秤-獅子-乙女:2035年12月18日(112)
天秤-獅子-天秤:2036年01月15日(112)
天秤-獅子- 蠍:2036年02月12日(112)
天秤-獅子-射手:2036年03月11日(112)
天秤-獅子-山羊:2036年04月08日(112)
天秤-獅子-水瓶:2036年05月06日(112)
天秤-獅子- 魚:2036年06月03日(112)
天秤-獅子-牡羊:2036年06月30日(112)
天秤-獅子-牡牛:2036年07月28日(112)
天秤-獅子-双子:2036年08月25日(112)
天秤-獅子- 蟹:2036年09月22日(113)
天秤-獅子-獅子:2036年10月20日(113)
天秤-乙女 2036年11月(113)~2037年10月(113)
天秤-乙女-天秤:2036年11月17日(113)
天秤-乙女- 蠍:2036年12月15日(113)
天秤-乙女-射手:2037年01月12日(113)
天秤-乙女-山羊:2037年02月09日(113)
天秤-乙女-水瓶:2037年03月09日(113)
天秤-乙女- 魚:2037年04月05日(113)
天秤-乙女-牡羊:2037年05月03日(113)
天秤-乙女-牡牛:2037年05月31日(113)
天秤-乙女-双子:2037年06月28日(113)
天秤-乙女- 蟹:2037年07月26日(113)
天秤-乙女-獅子:2037年08月23日(113)
天秤-乙女-乙女:2037年09月20日(114)
天秤-天秤 2037年10月(114)~2038年09月(114)
天秤-天秤- 蠍:2037年10月18日(114)
天秤-天秤-射手:2037年11月15日(114)
天秤-天秤-山羊:2037年12月13日(114)
天秤-天秤-水瓶:2038年01月09日(114)
天秤-天秤- 魚:2038年02月06日(114)
天秤-天秤-牡羊:2038年03月06日(114)
天秤-天秤-牡牛:2038年04月03日(114)
天秤-天秤-双子:2038年05月01日(114)
天秤-天秤- 蟹:2038年05月29日(114)
天秤-天秤-獅子:2038年06月26日(114)
天秤-天秤-乙女:2038年07月24日(114)
天秤-天秤-天秤:2038年08月21日(114)
乙女:2038年09月(115)-2050年09月(127)】
乙女-天秤 2038年09月(115)~2039年09月(115)
乙女-天秤- 蠍:2038年09月18日(115)
乙女-天秤-射手:2038年10月18日(115)
乙女-天秤-山羊:2038年11月17日(115)
乙女-天秤-水瓶:2038年12月18日(115)
乙女-天秤- 魚:2039年01月17日(115)
乙女-天秤-牡羊:2039年02月17日(115)
乙女-天秤-牡牛:2039年03月19日(115)
乙女-天秤-双子:2039年04月19日(115)
乙女-天秤- 蟹:2039年05月19日(115)
乙女-天秤-獅子:2039年06月19日(115)
乙女-天秤-乙女:2039年07月19日(115)
乙女-天秤-天秤:2039年08月18日(115)
乙女- 蠍 2039年09月(116)~2040年09月(116)
乙女- 蠍-天秤:2039年09月18日(116)
乙女- 蠍-乙女:2039年10月18日(116)
乙女- 蠍-獅子:2039年11月18日(116)
乙女- 蠍- 蟹:2039年12月18日(116)
乙女- 蠍-双子:2040年01月18日(116)
乙女- 蠍-牡牛:2040年02月17日(116)
乙女- 蠍-牡羊:2040年03月18日(116)
乙女- 蠍- 魚:2040年04月18日(116)
乙女- 蠍-水瓶:2040年05月18日(116)
乙女- 蠍-山羊:2040年06月18日(116)
乙女- 蠍-射手:2040年07月18日(116)
乙女- 蠍- 蠍:2040年08月18日(116)
乙女-射手 2040年09月(117)~2041年09月(117)
乙女-射手- 蠍:2040年09月17日(117)
乙女-射手-天秤:2040年10月18日(117)
乙女-射手-乙女:2040年11月17日(117)
乙女-射手-獅子:2040年12月17日(117)
乙女-射手- 蟹:2041年01月17日(117)
乙女-射手-双子:2041年02月16日(117)
乙女-射手-牡牛:2041年03月19日(117)
乙女-射手-牡羊:2041年04月18日(117)
乙女-射手- 魚:2041年05月19日(117)
乙女-射手-水瓶:2041年06月18日(117)
乙女-射手-山羊:2041年07月18日(117)
乙女-射手-射手:2041年08月18日(117)
乙女-山羊 2041年09月(118)~2042年09月(118)
乙女-山羊-射手:2041年09月17日(118)
乙女-山羊- 蠍:2041年10月18日(118)
乙女-山羊-天秤:2041年11月17日(118)
乙女-山羊-乙女:2041年12月18日(118)
乙女-山羊-獅子:2042年01月17日(118)
乙女-山羊- 蟹:2042年02月17日(118)
乙女-山羊-双子:2042年03月19日(118)
乙女-山羊-牡牛:2042年04月18日(118)
乙女-山羊-牡羊:2042年05月19日(118)
乙女-山羊- 魚:2042年06月18日(118)
乙女-山羊-水瓶:2042年07月19日(118)
乙女-山羊-山羊:2042年08月18日(118)
乙女-水瓶 2042年09月(119)~2043年09月(119)
乙女-水瓶- 魚:2042年09月18日(119)
乙女-水瓶-牡羊:2042年10月18日(119)
乙女-水瓶-牡牛:2042年11月17日(119)
乙女-水瓶-双子:2042年12月18日(119)
乙女-水瓶- 蟹:2043年01月17日(119)
乙女-水瓶-獅子:2043年02月17日(119)
乙女-水瓶-乙女:2043年03月19日(119)
乙女-水瓶-天秤:2043年04月19日(119)
乙女-水瓶- 蠍:2043年05月19日(119)
乙女-水瓶-射手:2043年06月19日(119)
乙女-水瓶-山羊:2043年07月19日(119)
乙女-水瓶-水瓶:2043年08月18日(119)
乙女- 魚 2043年09月(120)~2044年09月(120)
乙女- 魚-牡羊:2043年09月18日(120)
乙女- 魚-牡牛:2043年10月18日(120)
乙女- 魚-双子:2043年11月18日(120)
乙女- 魚- 蟹:2043年12月18日(120)
乙女- 魚-獅子:2044年01月18日(120)
乙女- 魚-乙女:2044年02月17日(120)
乙女- 魚-天秤:2044年03月18日(120)
乙女- 魚- 蠍:2044年04月18日(120)
乙女- 魚-射手:2044年05月18日(120)
乙女- 魚-山羊:2044年06月18日(120)
乙女- 魚-水瓶:2044年07月18日(120)
乙女- 魚- 魚:2044年08月18日(120)
乙女-牡羊 2044年09月(121)~2045年09月(121)
乙女-牡羊-牡牛:2044年09月17日(121)
乙女-牡羊-双子:2044年10月18日(121)
乙女-牡羊- 蟹:2044年11月17日(121)
乙女-牡羊-獅子:2044年12月17日(121)
乙女-牡羊-乙女:2045年01月17日(121)
乙女-牡羊-天秤:2045年02月16日(121)
乙女-牡羊- 蠍:2045年03月19日(121)
乙女-牡羊-射手:2045年04月18日(121)
乙女-牡羊-山羊:2045年05月19日(121)
乙女-牡羊-水瓶:2045年06月18日(121)
乙女-牡羊- 魚:2045年07月18日(121)
乙女-牡羊-牡羊:2045年08月18日(121)
乙女-牡牛 2045年09月(122)~2046年09月(122)
乙女-牡牛-牡羊:2045年09月17日(122)
乙女-牡牛- 魚:2045年10月18日(122)
乙女-牡牛-水瓶:2045年11月17日(122)
乙女-牡牛-山羊:2045年12月18日(122)
乙女-牡牛-射手:2046年01月17日(122)
乙女-牡牛- 蠍:2046年02月17日(122)
乙女-牡牛-天秤:2046年03月19日(122)
乙女-牡牛-乙女:2046年04月18日(122)
乙女-牡牛-獅子:2046年05月19日(122)
乙女-牡牛- 蟹:2046年06月18日(122)
乙女-牡牛-双子:2046年07月19日(122)
乙女-牡牛-牡牛:2046年08月18日(122)
乙女-双子 2046年09月(123)~2047年09月(123)
乙女-双子-牡牛:2046年09月18日(123)
乙女-双子-牡羊:2046年10月18日(123)
乙女-双子- 魚:2046年11月17日(123)
乙女-双子-水瓶:2046年12月18日(123)
乙女-双子-山羊:2047年01月17日(123)
乙女-双子-射手:2047年02月17日(123)
乙女-双子- 蠍:2047年03月19日(123)
乙女-双子-天秤:2047年04月19日(123)
乙女-双子-乙女:2047年05月19日(123)
乙女-双子-獅子:2047年06月19日(123)
乙女-双子- 蟹:2047年07月19日(123)
乙女-双子-双子:2047年08月18日(123)
乙女- 蟹 2047年09月(124)~2048年09月(124)
乙女- 蟹-双子:2047年09月18日(124)
乙女- 蟹-牡牛:2047年10月18日(124)
乙女- 蟹-牡羊:2047年11月18日(124)
乙女- 蟹- 魚:2047年12月18日(124)
乙女- 蟹-水瓶:2048年01月18日(124)
乙女- 蟹-山羊:2048年02月17日(124)
乙女- 蟹-射手:2048年03月18日(124)
乙女- 蟹- 蠍:2048年04月18日(124)
乙女- 蟹-天秤:2048年05月18日(124)
乙女- 蟹-乙女:2048年06月18日(124)
乙女- 蟹-獅子:2048年07月18日(124)
乙女- 蟹- 蟹:2048年08月18日(124)
乙女-獅子 2048年09月(125)~2049年09月(125)
乙女-獅子-乙女:2048年09月17日(125)
乙女-獅子-天秤:2048年10月18日(125)
乙女-獅子- 蠍:2048年11月17日(125)
乙女-獅子-射手:2048年12月17日(125)
乙女-獅子-山羊:2049年01月17日(125)
乙女-獅子-水瓶:2049年02月16日(125)
乙女-獅子- 魚:2049年03月19日(125)
乙女-獅子-牡羊:2049年04月18日(125)
乙女-獅子-牡牛:2049年05月19日(125)
乙女-獅子-双子:2049年06月18日(125)
乙女-獅子- 蟹:2049年07月18日(125)
乙女-獅子-獅子:2049年08月18日(125)
乙女-乙女 2049年09月(126)~
乙女-乙女-天秤:2049年09月17日(126)
乙女-乙女- 蠍:2049年10月18日(126)
乙女-乙女-射手:2049年11月17日(126)
乙女-乙女-山羊:2049年12月18日(126)
乙女-乙女-水瓶:2050年01月17日(126)
乙女-乙女- 魚:2050年02月17日(126)
乙女-乙女-牡羊:2050年03月19日(126)
乙女-乙女-牡牛:2050年04月18日(126)
乙女-乙女-双子:2050年05月19日(126)
乙女-乙女- 蟹:2050年06月18日(126)
乙女-乙女-獅子:2050年07月19日(126)
乙女-乙女-乙女:2050年08月18日(126)