Jyotish-ONE 出生情報入力

【政治家05:Hillary ClintonさんのJyotishチャート】

10

Mo 6:04 DK
11牡羊

12牡牛

Ra 0:24
1双子

Asc 6:41
9水瓶

D1 Rashi chart

政治家05:Hillary Clintonさん

1947年10月26日 20時0分0秒
41N51'00 -87W39'00
timezone:UTC-6
Chicago,IL
Sa-Me-Ve (今:Ma-Ra-Mo)
Lahiri -23:07:26
2

Ma 21:08 MK
Sa 28:13 AK
8山羊

3獅子

7射手

6

Ke 0:24
Ju 7:29 GK
5天秤

Su 9:40 PK
Ve 23:43 BK
MeR 28:11 AmK
4乙女

{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Mo
Ma
Sa
10

11

Ra
12

Asc
MeR
Ve
1

9
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


19:31:44
~ 20:14:32

2

8

3

7

Ju
Ke
6

Su
5

4

Mo
10

Sa
11

Ra
12

Asc
1

9
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


19:31:44
~ 20:03:30

MeR
Ve
2

Su
Ma
8

3

7

Ju
Ke
6

5

4

Ve
9

MeR
10

Ma
Ke
11

Ju
12

8
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


19:49:38
~ 20:08:12

Asc
Sa
1

7

2

Su
6

Ra
5

Mo
4

3

8

9

Ve
10

11

7
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


19:56:59
~ 20:10:05

MeR
Ke
12

Su
Mo
Ra
6

Asc
1

Sa
5

4

Ma
3

Ju
2

Ma
8

9

Mo
Ra
10

Sa
11

7
D12 chart
Dwadasamsa
両親


19:52:41
~ 20:03:30

Ve
12

Su
Ju
6

Asc
1

5

Ke
4

3

MeR
2

Asc
Mo
Ma
1

Ve
2

3

4

12
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


19:55:22
~ 20:03:30

MeR
Sa
5

11

Ra
Ke
6

10

Ju
9

8

Su
7

4

Ju
5

6

Ma
7

3
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


19:56:59
~ 20:03:30

Ve
8

2

9

Asc
Mo
Ra
Ke
1

12

Su
MeR
Sa
11

10

Su
3

4

Sa
5

MeR
6

Ve
2
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


19:58:04
~ 20:03:30

Ra
Ke
7

Asc
1

8

Ju
12

Mo
Ma
11

10

9

2

3

Ra
Ke
4

Ve
5

Asc
Su
1
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


19:52:41
~ 20:14:32

6

Ma
12

7

11

Sa
10

MeR
9

Mo
Ju
8

Mo
Sa
9

10

Su
Ra
11

MeR
12

8
D60 chart
Shashtyamsa
全て


19:59:09
~ 20:01:19

Asc
1

Ma
Ju
7

2

6

Ke
5

4

Ve
3
Asc 双子6:41 1室 速度0:00 Ardra(Ra)
Su 天秤9:40 5室3L PK速度0:59 Swāti(Ra)
Mo 6:04 10室2L DK速度12:47 U.Bhadrapada(Sa)
MeR 天秤28:11 5室1L 4L AmK速度-0:12逆行 Visakha(Ju)
Ve 天秤23:43 5室5L 12L BK速度1:14 Visakha(Ju)
Ma 21:08 2室6L 11L MK速度0:30 Ashleshā(Me)
Ju 7:29 6室7L 10L GK速度0:12 Anuradha(Sa)
Sa 28:13 2室8L 9L AK速度0:04 Ashleshā(Me)
Ra 牡牛0:24 12室 速度-0:04 Krittika(Su)
Ke 0:24 6室 速度-0:04 Visakha(Ju)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Sa 1943年12月(-4)-1962年12月(15)】
Sa-Me期 1946年12月(-1)~1949年08月(1)
Sa-Me-Me:1946年12月05日(-1)
Sa-Me-Ke:1947年04月23日(-1)
Sa-Me-Ve:1947年06月20日(-1)
Sa-Me-Su:1947年12月01日(0)
Sa-Me-Mo:1948年01月19日(0)
Sa-Me-Ma:1948年04月10日(0)
Sa-Me-Ra:1948年06月06日(0)
Sa-Me-Ju:1948年10月31日(1)
Sa-Me-Sa:1949年03月12日(1)
Sa-Ke期 1949年08月(1)~1950年09月(2)
Sa-Ke-Ke:1949年08月14日(1)
Sa-Ke-Ve:1949年09月07日(1)
Sa-Ke-Su:1949年11月13日(2)
Sa-Ke-Mo:1949年12月04日(2)
Sa-Ke-Ma:1950年01月06日(2)
Sa-Ke-Ra:1950年01月30日(2)
Sa-Ke-Ju:1950年04月01日(2)
Sa-Ke-Sa:1950年05月25日(2)
Sa-Ke-Me:1950年07月28日(2)
Sa-Ve期 1950年09月(2)~1953年11月(6)
Sa-Ve-Ve:1950年09月23日(2)
Sa-Ve-Su:1951年04月04日(3)
Sa-Ve-Mo:1951年06月01日(3)
Sa-Ve-Ma:1951年09月05日(3)
Sa-Ve-Ra:1951年11月11日(4)
Sa-Ve-Ju:1952年05月03日(4)
Sa-Ve-Sa:1952年10月04日(4)
Sa-Ve-Me:1953年04月05日(5)
Sa-Ve-Ke:1953年09月16日(5)
Sa-Su期 1953年11月(6)~1954年11月(7)
Sa-Su-Su:1953年11月23日(6)
Sa-Su-Mo:1953年12月10日(6)
Sa-Su-Ma:1954年01月08日(6)
Sa-Su-Ra:1954年01月28日(6)
Sa-Su-Ju:1954年03月21日(6)
Sa-Su-Sa:1954年05月06日(6)
Sa-Su-Me:1954年06月30日(6)
Sa-Su-Ke:1954年08月19日(6)
Sa-Su-Ve:1954年09月08日(6)
Sa-Mo期 1954年11月(7)~1956年06月(8)
Sa-Mo-Mo:1954年11月05日(7)
Sa-Mo-Ma:1954年12月23日(7)
Sa-Mo-Ra:1955年01月26日(7)
Sa-Mo-Ju:1955年04月22日(7)
Sa-Mo-Sa:1955年07月08日(7)
Sa-Mo-Me:1955年10月08日(7)
Sa-Mo-Ke:1955年12月29日(8)
Sa-Mo-Ve:1956年02月01日(8)
Sa-Mo-Su:1956年05月07日(8)
Sa-Ma期 1956年06月(8)~1957年07月(9)
Sa-Ma-Ma:1956年06月05日(8)
Sa-Ma-Ra:1956年06月29日(8)
Sa-Ma-Ju:1956年08月28日(8)
Sa-Ma-Sa:1956年10月21日(8)
Sa-Ma-Me:1956年12月24日(9)
Sa-Ma-Ke:1957年02月20日(9)
Sa-Ma-Ve:1957年03月15日(9)
Sa-Ma-Su:1957年05月22日(9)
Sa-Ma-Mo:1957年06月11日(9)
Sa-Ra期 1957年07月(9)~1960年05月(12)
Sa-Ra-Ra:1957年07月15日(9)
Sa-Ra-Ju:1957年12月18日(10)
Sa-Ra-Sa:1958年05月06日(10)
Sa-Ra-Me:1958年10月18日(10)
Sa-Ra-Ke:1959年03月14日(11)
Sa-Ra-Ve:1959年05月14日(11)
Sa-Ra-Su:1959年11月03日(12)
Sa-Ra-Mo:1959年12月25日(12)
Sa-Ra-Ma:1960年03月21日(12)
Sa-Ju期 1960年05月(12)~1962年12月(15)
Sa-Ju-Ju:1960年05月21日(12)
Sa-Ju-Sa:1960年09月21日(12)
Sa-Ju-Me:1961年02月15日(13)
Sa-Ju-Ke:1961年06月26日(13)
Sa-Ju-Ve:1961年08月19日(13)
Sa-Ju-Su:1962年01月20日(14)
Sa-Ju-Mo:1962年03月07日(14)
Sa-Ju-Ma:1962年05月23日(14)
Sa-Ju-Ra:1962年07月16日(14)
Me 1962年12月(15)-1979年12月(32)】
Me-Me期 1962年12月(15)~1965年04月(17)
Me-Me-Me:1962年12月02日(15)
Me-Me-Ke:1963年04月06日(15)
Me-Me-Ve:1963年05月27日(15)
Me-Me-Su:1963年10月21日(15)
Me-Me-Mo:1963年12月04日(16)
Me-Me-Ma:1964年02月15日(16)
Me-Me-Ra:1964年04月06日(16)
Me-Me-Ju:1964年08月16日(16)
Me-Me-Sa:1964年12月11日(17)
Me-Ke期 1965年04月(17)~1966年04月(18)
Me-Ke-Ke:1965年04月30日(17)
Me-Ke-Ve:1965年05月21日(17)
Me-Ke-Su:1965年07月20日(17)
Me-Ke-Mo:1965年08月07日(17)
Me-Ke-Ma:1965年09月06日(17)
Me-Ke-Ra:1965年09月28日(17)
Me-Ke-Ju:1965年11月21日(18)
Me-Ke-Sa:1966年01月08日(18)
Me-Ke-Me:1966年03月07日(18)
Me-Ve期 1966年04月(18)~1969年02月(21)
Me-Ve-Ve:1966年04月27日(18)
Me-Ve-Su:1966年10月16日(18)
Me-Ve-Mo:1966年12月07日(19)
Me-Ve-Ma:1967年03月03日(19)
Me-Ve-Ra:1967年05月03日(19)
Me-Ve-Ju:1967年10月05日(19)
Me-Ve-Sa:1968年02月20日(20)
Me-Ve-Me:1968年08月02日(20)
Me-Ve-Ke:1968年12月26日(21)
Me-Su期 1969年02月(21)~1970年01月(22)
Me-Su-Su:1969年02月25日(21)
Me-Su-Mo:1969年03月12日(21)
Me-Su-Ma:1969年04月07日(21)
Me-Su-Ra:1969年04月25日(21)
Me-Su-Ju:1969年06月11日(21)
Me-Su-Sa:1969年07月22日(21)
Me-Su-Me:1969年09月09日(21)
Me-Su-Ke:1969年10月23日(21)
Me-Su-Ve:1969年11月10日(22)
Me-Mo期 1970年01月(22)~1971年06月(23)
Me-Mo-Mo:1970年01月01日(22)
Me-Mo-Ma:1970年02月13日(22)
Me-Mo-Ra:1970年03月16日(22)
Me-Mo-Ju:1970年06月01日(22)
Me-Mo-Sa:1970年08月09日(22)
Me-Mo-Me:1970年10月30日(23)
Me-Mo-Ke:1971年01月11日(23)
Me-Mo-Ve:1971年02月11日(23)
Me-Mo-Su:1971年05月08日(23)
Me-Ma期 1971年06月(23)~1972年05月(24)
Me-Ma-Ma:1971年06月03日(23)
Me-Ma-Ra:1971年06月24日(23)
Me-Ma-Ju:1971年08月17日(23)
Me-Ma-Sa:1971年10月04日(23)
Me-Ma-Me:1971年12月01日(24)
Me-Ma-Ke:1972年01月21日(24)
Me-Ma-Ve:1972年02月11日(24)
Me-Ma-Su:1972年04月12日(24)
Me-Ma-Mo:1972年04月30日(24)
Me-Ra期 1972年05月(24)~1974年12月(27)
Me-Ra-Ra:1972年05月30日(24)
Me-Ra-Ju:1972年10月17日(24)
Me-Ra-Sa:1973年02月18日(25)
Me-Ra-Me:1973年07月15日(25)
Me-Ra-Ke:1973年11月24日(26)
Me-Ra-Ve:1974年01月18日(26)
Me-Ra-Su:1974年06月22日(26)
Me-Ra-Mo:1974年08月07日(26)
Me-Ra-Ma:1974年10月24日(26)
Me-Ju期 1974年12月(27)~1977年03月(29)
Me-Ju-Ju:1974年12月17日(27)
Me-Ju-Sa:1975年04月07日(27)
Me-Ju-Me:1975年08月16日(27)
Me-Ju-Ke:1975年12月11日(28)
Me-Ju-Ve:1976年01月28日(28)
Me-Ju-Su:1976年06月14日(28)
Me-Ju-Mo:1976年07月26日(28)
Me-Ju-Ma:1976年10月03日(28)
Me-Ju-Ra:1976年11月20日(29)
Me-Sa期 1977年03月(29)~1979年12月(32)
Me-Sa-Sa:1977年03月24日(29)
Me-Sa-Me:1977年08月27日(29)
Me-Sa-Ke:1978年01月13日(30)
Me-Sa-Ve:1978年03月11日(30)
Me-Sa-Su:1978年08月22日(30)
Me-Sa-Mo:1978年10月10日(30)
Me-Sa-Ma:1978年12月31日(31)
Me-Sa-Ra:1979年02月27日(31)
Me-Sa-Ju:1979年07月24日(31)
Ke 1979年12月(32)-1986年12月(39)】
Ke-Ke期 1979年12月(32)~1980年04月(32)
Ke-Ke-Ke:1979年12月02日(32)
Ke-Ke-Ve:1979年12月11日(32)
Ke-Ke-Su:1980年01月05日(32)
Ke-Ke-Mo:1980年01月12日(32)
Ke-Ke-Ma:1980年01月25日(32)
Ke-Ke-Ra:1980年02月02日(32)
Ke-Ke-Ju:1980年02月25日(32)
Ke-Ke-Sa:1980年03月16日(32)
Ke-Ke-Me:1980年04月08日(32)
Ke-Ve期 1980年04月(32)~1981年06月(33)
Ke-Ve-Ve:1980年04月29日(32)
Ke-Ve-Su:1980年07月09日(32)
Ke-Ve-Mo:1980年07月31日(32)
Ke-Ve-Ma:1980年09月04日(32)
Ke-Ve-Ra:1980年09月29日(32)
Ke-Ve-Ju:1980年12月02日(33)
Ke-Ve-Sa:1981年01月28日(33)
Ke-Ve-Me:1981年04月05日(33)
Ke-Ve-Ke:1981年06月05日(33)
Ke-Su期 1981年06月(33)~1981年11月(34)
Ke-Su-Su:1981年06月30日(33)
Ke-Su-Mo:1981年07月06日(33)
Ke-Su-Ma:1981年07月17日(33)
Ke-Su-Ra:1981年07月24日(33)
Ke-Su-Ju:1981年08月12日(33)
Ke-Su-Sa:1981年08月29日(33)
Ke-Su-Me:1981年09月19日(33)
Ke-Su-Ke:1981年10月07日(33)
Ke-Su-Ve:1981年10月14日(33)
Ke-Mo期 1981年11月(34)~1982年06月(34)
Ke-Mo-Mo:1981年11月04日(34)
Ke-Mo-Ma:1981年11月22日(34)
Ke-Mo-Ra:1981年12月05日(34)
Ke-Mo-Ju:1982年01月06日(34)
Ke-Mo-Sa:1982年02月03日(34)
Ke-Mo-Me:1982年03月09日(34)
Ke-Mo-Ke:1982年04月08日(34)
Ke-Mo-Ve:1982年04月20日(34)
Ke-Mo-Su:1982年05月26日(34)
Ke-Ma期 1982年06月(34)~1982年11月(35)
Ke-Ma-Ma:1982年06月05日(34)
Ke-Ma-Ra:1982年06月14日(34)
Ke-Ma-Ju:1982年07月07日(34)
Ke-Ma-Sa:1982年07月26日(34)
Ke-Ma-Me:1982年08月19日(34)
Ke-Ma-Ke:1982年09月09日(34)
Ke-Ma-Ve:1982年09月18日(34)
Ke-Ma-Su:1982年10月13日(34)
Ke-Ma-Mo:1982年10月20日(34)
Ke-Ra期 1982年11月(35)~1983年11月(36)
Ke-Ra-Ra:1982年11月02日(35)
Ke-Ra-Ju:1982年12月29日(35)
Ke-Ra-Sa:1983年02月18日(35)
Ke-Ra-Me:1983年04月20日(35)
Ke-Ra-Ke:1983年06月13日(35)
Ke-Ra-Ve:1983年07月06日(35)
Ke-Ra-Su:1983年09月08日(35)
Ke-Ra-Mo:1983年09月27日(35)
Ke-Ra-Ma:1983年10月29日(36)
Ke-Ju期 1983年11月(36)~1984年10月(37)
Ke-Ju-Ju:1983年11月20日(36)
Ke-Ju-Sa:1984年01月05日(36)
Ke-Ju-Me:1984年02月28日(36)
Ke-Ju-Ke:1984年04月16日(36)
Ke-Ju-Ve:1984年05月06日(36)
Ke-Ju-Su:1984年07月02日(36)
Ke-Ju-Mo:1984年07月19日(36)
Ke-Ju-Ma:1984年08月16日(36)
Ke-Ju-Ra:1984年09月05日(36)
Ke-Sa期 1984年10月(37)~1985年12月(38)
Ke-Sa-Sa:1984年10月26日(37)
Ke-Sa-Me:1984年12月29日(37)
Ke-Sa-Ke:1985年02月24日(37)
Ke-Sa-Ve:1985年03月20日(37)
Ke-Sa-Su:1985年05月27日(37)
Ke-Sa-Mo:1985年06月16日(37)
Ke-Sa-Ma:1985年07月20日(37)
Ke-Sa-Ra:1985年08月12日(37)
Ke-Sa-Ju:1985年10月12日(37)
Ke-Me期 1985年12月(38)~1986年12月(39)
Ke-Me-Me:1985年12月05日(38)
Ke-Me-Ke:1986年01月25日(38)
Ke-Me-Ve:1986年02月15日(38)
Ke-Me-Su:1986年04月17日(38)
Ke-Me-Mo:1986年05月05日(38)
Ke-Me-Ma:1986年06月04日(38)
Ke-Me-Ra:1986年06月25日(38)
Ke-Me-Ju:1986年08月18日(38)
Ke-Me-Sa:1986年10月06日(38)
Ve 1986年12月(39)-2006年12月(59)】
Ve-Ve期 1986年12月(39)~1990年04月(42)
Ve-Ve-Ve:1986年12月02日(39)
Ve-Ve-Su:1987年06月23日(39)
Ve-Ve-Mo:1987年08月23日(39)
Ve-Ve-Ma:1987年12月02日(40)
Ve-Ve-Ra:1988年02月11日(40)
Ve-Ve-Ju:1988年08月12日(40)
Ve-Ve-Sa:1989年01月21日(41)
Ve-Ve-Me:1989年08月02日(41)
Ve-Ve-Ke:1990年01月22日(42)
Ve-Su期 1990年04月(42)~1991年04月(43)
Ve-Su-Su:1990年04月03日(42)
Ve-Su-Mo:1990年04月21日(42)
Ve-Su-Ma:1990年05月21日(42)
Ve-Su-Ra:1990年06月12日(42)
Ve-Su-Ju:1990年08月05日(42)
Ve-Su-Sa:1990年09月23日(42)
Ve-Su-Me:1990年11月20日(43)
Ve-Su-Ke:1991年01月11日(43)
Ve-Su-Ve:1991年02月01日(43)
Ve-Mo期 1991年04月(43)~1992年12月(45)
Ve-Mo-Mo:1991年04月03日(43)
Ve-Mo-Ma:1991年05月24日(43)
Ve-Mo-Ra:1991年06月28日(43)
Ve-Mo-Ju:1991年09月27日(43)
Ve-Mo-Sa:1991年12月18日(44)
Ve-Mo-Me:1992年03月23日(44)
Ve-Mo-Ke:1992年06月17日(44)
Ve-Mo-Ve:1992年07月23日(44)
Ve-Mo-Su:1992年11月01日(45)
Ve-Ma期 1992年12月(45)~1994年02月(46)
Ve-Ma-Ma:1992年12月02日(45)
Ve-Ma-Ra:1992年12月26日(45)
Ve-Ma-Ju:1993年02月28日(45)
Ve-Ma-Sa:1993年04月26日(45)
Ve-Ma-Me:1993年07月03日(45)
Ve-Ma-Ke:1993年09月01日(45)
Ve-Ma-Ve:1993年09月26日(45)
Ve-Ma-Su:1993年12月06日(46)
Ve-Ma-Mo:1993年12月27日(46)
Ve-Ra期 1994年02月(46)~1997年01月(49)
Ve-Ra-Ra:1994年02月01日(46)
Ve-Ra-Ju:1994年07月15日(46)
Ve-Ra-Sa:1994年12月08日(47)
Ve-Ra-Me:1995年05月31日(47)
Ve-Ra-Ke:1995年11月02日(48)
Ve-Ra-Ve:1996年01月05日(48)
Ve-Ra-Su:1996年07月05日(48)
Ve-Ra-Mo:1996年08月29日(48)
Ve-Ra-Ma:1996年11月29日(49)
Ve-Ju期 1997年01月(49)~1999年10月(51)
Ve-Ju-Ju:1997年01月31日(49)
Ve-Ju-Sa:1997年06月10日(49)
Ve-Ju-Me:1997年11月12日(50)
Ve-Ju-Ke:1998年03月29日(50)
Ve-Ju-Ve:1998年05月25日(50)
Ve-Ju-Su:1998年11月04日(51)
Ve-Ju-Mo:1998年12月22日(51)
Ve-Ju-Ma:1999年03月14日(51)
Ve-Ju-Ra:1999年05月09日(51)
Ve-Sa期 1999年10月(51)~2002年12月(55)
Ve-Sa-Sa:1999年10月02日(51)
Ve-Sa-Me:2000年04月03日(52)
Ve-Sa-Ke:2000年09月13日(52)
Ve-Sa-Ve:2000年11月20日(53)
Ve-Sa-Su:2001年06月01日(53)
Ve-Sa-Mo:2001年07月28日(53)
Ve-Sa-Ma:2001年11月02日(54)
Ve-Sa-Ra:2002年01月08日(54)
Ve-Sa-Ju:2002年07月01日(54)
Ve-Me期 2002年12月(55)~2005年10月(57)
Ve-Me-Me:2002年12月02日(55)
Ve-Me-Ke:2003年04月28日(55)
Ve-Me-Ve:2003年06月27日(55)
Ve-Me-Su:2003年12月17日(56)
Ve-Me-Mo:2004年02月06日(56)
Ve-Me-Ma:2004年05月02日(56)
Ve-Me-Ra:2004年07月02日(56)
Ve-Me-Ju:2004年12月04日(57)
Ve-Me-Sa:2005年04月21日(57)
Ve-Ke期 2005年10月(57)~2006年12月(59)
Ve-Ke-Ke:2005年10月02日(57)
Ve-Ke-Ve:2005年10月27日(58)
Ve-Ke-Su:2006年01月06日(58)
Ve-Ke-Mo:2006年01月27日(58)
Ve-Ke-Ma:2006年03月04日(58)
Ve-Ke-Ra:2006年03月28日(58)
Ve-Ke-Ju:2006年05月31日(58)
Ve-Ke-Sa:2006年07月27日(58)
Ve-Ke-Me:2006年10月03日(58)
Su 2006年12月(59)-2012年12月(65)】
Su-Su期 2006年12月(59)~2007年03月(59)
Su-Su-Su:2006年12月02日(59)
Su-Su-Mo:2006年12月08日(59)
Su-Su-Ma:2006年12月17日(59)
Su-Su-Ra:2006年12月23日(59)
Su-Su-Ju:2007年01月08日(59)
Su-Su-Sa:2007年01月23日(59)
Su-Su-Me:2007年02月09日(59)
Su-Su-Ke:2007年02月25日(59)
Su-Su-Ve:2007年03月03日(59)
Su-Mo期 2007年03月(59)~2007年09月(59)
Su-Mo-Mo:2007年03月22日(59)
Su-Mo-Ma:2007年04月06日(59)
Su-Mo-Ra:2007年04月16日(59)
Su-Mo-Ju:2007年05月14日(59)
Su-Mo-Sa:2007年06月07日(59)
Su-Mo-Me:2007年07月06日(59)
Su-Mo-Ke:2007年08月01日(59)
Su-Mo-Ve:2007年08月12日(59)
Su-Mo-Su:2007年09月11日(59)
Su-Ma期 2007年09月(59)~2008年01月(60)
Su-Ma-Ma:2007年09月20日(59)
Su-Ma-Ra:2007年09月28日(59)
Su-Ma-Ju:2007年10月17日(59)
Su-Ma-Sa:2007年11月03日(60)
Su-Ma-Me:2007年11月23日(60)
Su-Ma-Ke:2007年12月11日(60)
Su-Ma-Ve:2007年12月19日(60)
Su-Ma-Su:2008年01月09日(60)
Su-Ma-Mo:2008年01月15日(60)
Su-Ra期 2008年01月(60)~2008年12月(61)
Su-Ra-Ra:2008年01月26日(60)
Su-Ra-Ju:2008年03月15日(60)
Su-Ra-Sa:2008年04月28日(60)
Su-Ra-Me:2008年06月19日(60)
Su-Ra-Ke:2008年08月05日(60)
Su-Ra-Ve:2008年08月24日(60)
Su-Ra-Su:2008年10月18日(60)
Su-Ra-Mo:2008年11月03日(61)
Su-Ra-Ma:2008年12月01日(61)
Su-Ju期 2008年12月(61)~2009年10月(61)
Su-Ju-Ju:2008年12月20日(61)
Su-Ju-Sa:2009年01月28日(61)
Su-Ju-Me:2009年03月15日(61)
Su-Ju-Ke:2009年04月25日(61)
Su-Ju-Ve:2009年05月12日(61)
Su-Ju-Su:2009年06月30日(61)
Su-Ju-Mo:2009年07月15日(61)
Su-Ju-Ma:2009年08月08日(61)
Su-Ju-Ra:2009年08月25日(61)
Su-Sa期 2009年10月(61)~2010年09月(62)
Su-Sa-Sa:2009年10月08日(61)
Su-Sa-Me:2009年12月02日(62)
Su-Sa-Ke:2010年01月20日(62)
Su-Sa-Ve:2010年02月09日(62)
Su-Sa-Su:2010年04月08日(62)
Su-Sa-Mo:2010年04月26日(62)
Su-Sa-Ma:2010年05月24日(62)
Su-Sa-Ra:2010年06月14日(62)
Su-Sa-Ju:2010年08月05日(62)
Su-Me期 2010年09月(62)~2011年07月(63)
Su-Me-Me:2010年09月20日(62)
Su-Me-Ke:2010年11月03日(63)
Su-Me-Ve:2010年11月21日(63)
Su-Me-Su:2011年01月12日(63)
Su-Me-Mo:2011年01月27日(63)
Su-Me-Ma:2011年02月22日(63)
Su-Me-Ra:2011年03月12日(63)
Su-Me-Ju:2011年04月28日(63)
Su-Me-Sa:2011年06月08日(63)
Su-Ke期 2011年07月(63)~2011年12月(64)
Su-Ke-Ke:2011年07月27日(63)
Su-Ke-Ve:2011年08月04日(63)
Su-Ke-Su:2011年08月25日(63)
Su-Ke-Mo:2011年09月01日(63)
Su-Ke-Ma:2011年09月11日(63)
Su-Ke-Ra:2011年09月19日(63)
Su-Ke-Ju:2011年10月08日(63)
Su-Ke-Sa:2011年10月25日(63)
Su-Ke-Me:2011年11月14日(64)
Su-Ve期 2011年12月(64)~2012年12月(65)
Su-Ve-Ve:2011年12月02日(64)
Su-Ve-Su:2012年02月01日(64)
Su-Ve-Mo:2012年02月19日(64)
Su-Ve-Ma:2012年03月21日(64)
Su-Ve-Ra:2012年04月11日(64)
Su-Ve-Ju:2012年06月05日(64)
Su-Ve-Sa:2012年07月24日(64)
Su-Ve-Me:2012年09月19日(64)
Su-Ve-Ke:2012年11月10日(65)
Mo 2012年12月(65)-2022年12月(75)】
Mo-Mo期 2012年12月(65)~2013年10月(65)
Mo-Mo-Mo:2012年12月02日(65)
Mo-Mo-Ma:2012年12月27日(65)
Mo-Mo-Ra:2013年01月14日(65)
Mo-Mo-Ju:2013年02月28日(65)
Mo-Mo-Sa:2013年04月10日(65)
Mo-Mo-Me:2013年05月28日(65)
Mo-Mo-Ke:2013年07月10日(65)
Mo-Mo-Ve:2013年07月28日(65)
Mo-Mo-Su:2013年09月17日(65)
Mo-Ma期 2013年10月(65)~2014年05月(66)
Mo-Ma-Ma:2013年10月02日(65)
Mo-Ma-Ra:2013年10月14日(65)
Mo-Ma-Ju:2013年11月15日(66)
Mo-Ma-Sa:2013年12月14日(66)
Mo-Ma-Me:2014年01月16日(66)
Mo-Ma-Ke:2014年02月16日(66)
Mo-Ma-Ve:2014年02月28日(66)
Mo-Ma-Su:2014年04月05日(66)
Mo-Ma-Mo:2014年04月15日(66)
Mo-Ra期 2014年05月(66)~2015年11月(68)
Mo-Ra-Ra:2014年05月03日(66)
Mo-Ra-Ju:2014年07月24日(66)
Mo-Ra-Sa:2014年10月05日(66)
Mo-Ra-Me:2014年12月31日(67)
Mo-Ra-Ke:2015年03月19日(67)
Mo-Ra-Ve:2015年04月20日(67)
Mo-Ra-Su:2015年07月20日(67)
Mo-Ra-Mo:2015年08月16日(67)
Mo-Ra-Ma:2015年10月01日(67)
Mo-Ju期 2015年11月(68)~2017年03月(69)
Mo-Ju-Ju:2015年11月02日(68)
Mo-Ju-Sa:2016年01月06日(68)
Mo-Ju-Me:2016年03月23日(68)
Mo-Ju-Ke:2016年05月31日(68)
Mo-Ju-Ve:2016年06月28日(68)
Mo-Ju-Su:2016年09月17日(68)
Mo-Ju-Mo:2016年10月12日(68)
Mo-Ju-Ma:2016年11月21日(69)
Mo-Ju-Ra:2016年12月20日(69)
Mo-Sa期 2017年03月(69)~2018年10月(70)
Mo-Sa-Sa:2017年03月03日(69)
Mo-Sa-Me:2017年06月02日(69)
Mo-Sa-Ke:2017年08月23日(69)
Mo-Sa-Ve:2017年09月26日(69)
Mo-Sa-Su:2017年12月31日(70)
Mo-Sa-Mo:2018年01月29日(70)
Mo-Sa-Ma:2018年03月19日(70)
Mo-Sa-Ra:2018年04月21日(70)
Mo-Sa-Ju:2018年07月17日(70)
Mo-Me期 2018年10月(70)~2020年03月(72)
Mo-Me-Me:2018年10月02日(70)
Mo-Me-Ke:2018年12月14日(71)
Mo-Me-Ve:2019年01月14日(71)
Mo-Me-Su:2019年04月10日(71)
Mo-Me-Mo:2019年05月06日(71)
Mo-Me-Ma:2019年06月18日(71)
Mo-Me-Ra:2019年07月18日(71)
Mo-Me-Ju:2019年10月04日(71)
Mo-Me-Sa:2019年12月12日(72)
Mo-Ke期 2020年03月(72)~2020年10月(72)
Mo-Ke-Ke:2020年03月03日(72)
Mo-Ke-Ve:2020年03月15日(72)
Mo-Ke-Su:2020年04月20日(72)
Mo-Ke-Mo:2020年04月30日(72)
Mo-Ke-Ma:2020年05月18日(72)
Mo-Ke-Ra:2020年05月30日(72)
Mo-Ke-Ju:2020年07月01日(72)
Mo-Ke-Sa:2020年07月30日(72)
Mo-Ke-Me:2020年09月01日(72)
Mo-Ve期 2020年10月(72)~2022年06月(74)
Mo-Ve-Ve:2020年10月02日(72)
Mo-Ve-Su:2021年01月11日(73)
Mo-Ve-Mo:2021年02月11日(73)
Mo-Ve-Ma:2021年04月02日(73)
Mo-Ve-Ra:2021年05月08日(73)
Mo-Ve-Ju:2021年08月07日(73)
Mo-Ve-Sa:2021年10月27日(74)
Mo-Ve-Me:2022年02月01日(74)
Mo-Ve-Ke:2022年04月28日(74)
Mo-Su期 2022年06月(74)~2022年12月(75)
Mo-Su-Su:2022年06月02日(74)
Mo-Su-Mo:2022年06月12日(74)
Mo-Su-Ma:2022年06月27日(74)
Mo-Su-Ra:2022年07月07日(74)
Mo-Su-Ju:2022年08月04日(74)
Mo-Su-Sa:2022年08月28日(74)
Mo-Su-Me:2022年09月26日(74)
Mo-Su-Ke:2022年10月22日(74)
Mo-Su-Ve:2022年11月02日(75)
Ma 2022年12月(75)-2029年12月(82)】
Ma-Ma期 2022年12月(75)~2023年04月(75)
Ma-Ma-Ma:2022年12月02日(75)
Ma-Ma-Ra:2022年12月11日(75)
Ma-Ma-Ju:2023年01月02日(75)
Ma-Ma-Sa:2023年01月22日(75)
Ma-Ma-Me:2023年02月15日(75)
Ma-Ma-Ke:2023年03月08日(75)
Ma-Ma-Ve:2023年03月16日(75)
Ma-Ma-Su:2023年04月10日(75)
Ma-Ma-Mo:2023年04月18日(75)
Ma-Ra期 2023年04月(75)~2024年05月(76)
Ma-Ra-Ra:2023年04月30日(75)
Ma-Ra-Ju:2023年06月27日(75)
Ma-Ra-Sa:2023年08月17日(75)
Ma-Ra-Me:2023年10月17日(75)
Ma-Ra-Ke:2023年12月10日(76)
Ma-Ra-Ve:2024年01月01日(76)
Ma-Ra-Su:2024年03月05日(76)
Ma-Ra-Mo:2024年03月24日(76)
Ma-Ra-Ma:2024年04月25日(76)
Ma-Ju期 2024年05月(76)~2025年04月(77)
Ma-Ju-Ju:2024年05月18日(76)
Ma-Ju-Sa:2024年07月02日(76)
Ma-Ju-Me:2024年08月25日(76)
Ma-Ju-Ke:2024年10月12日(76)
Ma-Ju-Ve:2024年11月01日(77)
Ma-Ju-Su:2024年12月28日(77)
Ma-Ju-Mo:2025年01月14日(77)
Ma-Ju-Ma:2025年02月12日(77)
Ma-Ju-Ra:2025年03月03日(77)
Ma-Sa期 2025年04月(77)~2026年06月(78)
Ma-Sa-Sa:2025年04月24日(77)
Ma-Sa-Me:2025年06月27日(77)
Ma-Sa-Ke:2025年08月23日(77)
Ma-Sa-Ve:2025年09月16日(77)
Ma-Sa-Su:2025年11月22日(78)
Ma-Sa-Mo:2025年12月12日(78)
Ma-Sa-Ma:2026年01月15日(78)
Ma-Sa-Ra:2026年02月08日(78)
Ma-Sa-Ju:2026年04月09日(78)
Ma-Me期 2026年06月(78)~2027年05月(79)
Ma-Me-Me:2026年06月02日(78)
Ma-Me-Ke:2026年07月24日(78)
Ma-Me-Ve:2026年08月14日(78)
Ma-Me-Su:2026年10月13日(78)
Ma-Me-Mo:2026年10月31日(79)
Ma-Me-Ma:2026年12月01日(79)
Ma-Me-Ra:2026年12月22日(79)
Ma-Me-Ju:2027年02月14日(79)
Ma-Me-Sa:2027年04月03日(79)
Ma-Ke期 2027年05月(79)~2027年10月(80)
Ma-Ke-Ke:2027年05月31日(79)
Ma-Ke-Ve:2027年06月08日(79)
Ma-Ke-Su:2027年07月03日(79)
Ma-Ke-Mo:2027年07月11日(79)
Ma-Ke-Ma:2027年07月23日(79)
Ma-Ke-Ra:2027年08月01日(79)
Ma-Ke-Ju:2027年08月23日(79)
Ma-Ke-Sa:2027年09月12日(79)
Ma-Ke-Me:2027年10月06日(79)
Ma-Ve期 2027年10月(80)~2028年12月(81)
Ma-Ve-Ve:2027年10月27日(80)
Ma-Ve-Su:2028年01月06日(80)
Ma-Ve-Mo:2028年01月27日(80)
Ma-Ve-Ma:2028年03月03日(80)
Ma-Ve-Ra:2028年03月27日(80)
Ma-Ve-Ju:2028年05月30日(80)
Ma-Ve-Sa:2028年07月26日(80)
Ma-Ve-Me:2028年10月02日(80)
Ma-Ve-Ke:2028年12月01日(81)
Ma-Su期 2028年12月(81)~2029年05月(81)
Ma-Su-Su:2028年12月26日(81)
Ma-Su-Mo:2029年01月01日(81)
Ma-Su-Ma:2029年01月12日(81)
Ma-Su-Ra:2029年01月19日(81)
Ma-Su-Ju:2029年02月08日(81)
Ma-Su-Sa:2029年02月25日(81)
Ma-Su-Me:2029年03月17日(81)
Ma-Su-Ke:2029年04月04日(81)
Ma-Su-Ve:2029年04月11日(81)
Ma-Mo期 2029年05月(81)~2029年12月(82)
Ma-Mo-Mo:2029年05月03日(81)
Ma-Mo-Ma:2029年05月20日(81)
Ma-Mo-Ra:2029年06月02日(81)
Ma-Mo-Ju:2029年07月04日(81)
Ma-Mo-Sa:2029年08月01日(81)
Ma-Mo-Me:2029年09月04日(81)
Ma-Mo-Ke:2029年10月04日(81)
Ma-Mo-Ve:2029年10月17日(81)
Ma-Mo-Su:2029年11月21日(82)
Ra 2029年12月(82)-2047年12月(100)】
Ra-Ra期 2029年12月(82)~2032年08月(84)
Ra-Ra-Ra:2029年12月02日(82)
Ra-Ra-Ju:2030年04月29日(82)
Ra-Ra-Sa:2030年09月07日(82)
Ra-Ra-Me:2031年02月10日(83)
Ra-Ra-Ke:2031年06月30日(83)
Ra-Ra-Ve:2031年08月27日(83)
Ra-Ra-Su:2032年02月07日(84)
Ra-Ra-Mo:2032年03月27日(84)
Ra-Ra-Ma:2032年06月17日(84)
Ra-Ju期 2032年08月(84)~2035年01月(87)
Ra-Ju-Ju:2032年08月14日(84)
Ra-Ju-Sa:2032年12月09日(85)
Ra-Ju-Me:2033年04月27日(85)
Ra-Ju-Ke:2033年08月29日(85)
Ra-Ju-Ve:2033年10月19日(85)
Ra-Ju-Su:2034年03月14日(86)
Ra-Ju-Mo:2034年04月27日(86)
Ra-Ju-Ma:2034年07月09日(86)
Ra-Ju-Ra:2034年08月29日(86)
Ra-Sa期 2035年01月(87)~2037年11月(90)
Ra-Sa-Sa:2035年01月08日(87)
Ra-Sa-Me:2035年06月21日(87)
Ra-Sa-Ke:2035年11月16日(88)
Ra-Sa-Ve:2036年01月16日(88)
Ra-Sa-Su:2036年07月07日(88)
Ra-Sa-Mo:2036年08月28日(88)
Ra-Sa-Ma:2036年11月23日(89)
Ra-Sa-Ra:2037年01月23日(89)
Ra-Sa-Ju:2037年06月28日(89)
Ra-Me期 2037年11月(90)~2040年06月(92)
Ra-Me-Me:2037年11月14日(90)
Ra-Me-Ke:2038年03月25日(90)
Ra-Me-Ve:2038年05月19日(90)
Ra-Me-Su:2038年10月21日(90)
Ra-Me-Mo:2038年12月07日(91)
Ra-Me-Ma:2039年02月22日(91)
Ra-Me-Ra:2039年04月18日(91)
Ra-Me-Ju:2039年09月04日(91)
Ra-Me-Sa:2040年01月06日(92)
Ra-Ke期 2040年06月(92)~2041年06月(93)
Ra-Ke-Ke:2040年06月02日(92)
Ra-Ke-Ve:2040年06月24日(92)
Ra-Ke-Su:2040年08月27日(92)
Ra-Ke-Mo:2040年09月15日(92)
Ra-Ke-Ma:2040年10月17日(92)
Ra-Ke-Ra:2040年11月09日(93)
Ra-Ke-Ju:2041年01月05日(93)
Ra-Ke-Sa:2041年02月25日(93)
Ra-Ke-Me:2041年04月27日(93)
Ra-Ve期 2041年06月(93)~2044年06月(96)
Ra-Ve-Ve:2041年06月20日(93)
Ra-Ve-Su:2041年12月20日(94)
Ra-Ve-Mo:2042年02月13日(94)
Ra-Ve-Ma:2042年05月15日(94)
Ra-Ve-Ra:2042年07月18日(94)
Ra-Ve-Ju:2042年12月29日(95)
Ra-Ve-Sa:2043年05月25日(95)
Ra-Ve-Me:2043年11月14日(96)
Ra-Ve-Ke:2044年04月17日(96)
Ra-Su期 2044年06月(96)~2045年05月(97)
Ra-Su-Su:2044年06月20日(96)
Ra-Su-Mo:2044年07月07日(96)
Ra-Su-Ma:2044年08月03日(96)
Ra-Su-Ra:2044年08月22日(96)
Ra-Su-Ju:2044年10月10日(96)
Ra-Su-Sa:2044年11月23日(97)
Ra-Su-Me:2045年01月14日(97)
Ra-Su-Ke:2045年03月02日(97)
Ra-Su-Ve:2045年03月21日(97)
Ra-Mo期 2045年05月(97)~2046年11月(99)
Ra-Mo-Mo:2045年05月15日(97)
Ra-Mo-Ma:2045年06月30日(97)
Ra-Mo-Ra:2045年08月01日(97)
Ra-Mo-Ju:2045年10月22日(97)
Ra-Mo-Sa:2046年01月03日(98)
Ra-Mo-Me:2046年03月31日(98)
Ra-Mo-Ke:2046年06月16日(98)
Ra-Mo-Ve:2046年07月18日(98)
Ra-Mo-Su:2046年10月17日(98)
Ra-Ma期 2046年11月(99)~2047年12月(100)
Ra-Ma-Ma:2046年11月14日(99)
Ra-Ma-Ra:2046年12月06日(99)
Ra-Ma-Ju:2047年02月02日(99)
Ra-Ma-Sa:2047年03月25日(99)
Ra-Ma-Me:2047年05月25日(99)
Ra-Ma-Ke:2047年07月18日(99)
Ra-Ma-Ve:2047年08月09日(99)
Ra-Ma-Su:2047年10月12日(99)
Ra-Ma-Mo:2047年10月31日(100)
Ju 2047年12月(100)-2063年12月(116)】
Ju-Ju期 2047年12月(100)~2050年01月(102)
Ju-Ju-Ju:2047年12月02日(100)
Ju-Ju-Sa:2048年03月15日(100)
Ju-Ju-Me:2048年07月17日(100)
Ju-Ju-Ke:2048年11月04日(101)
Ju-Ju-Ve:2048年12月19日(101)
Ju-Ju-Su:2049年04月28日(101)
Ju-Ju-Mo:2049年06月06日(101)
Ju-Ju-Ma:2049年08月10日(101)
Ju-Ju-Ra:2049年09月25日(101)
Ju-Sa期 2050年01月(102)~2052年08月(104)
Ju-Sa-Sa:2050年01月19日(102)
Ju-Sa-Me:2050年06月15日(102)
Ju-Sa-Ke:2050年10月24日(102)
Ju-Sa-Ve:2050年12月17日(103)
Ju-Sa-Su:2051年05月20日(103)
Ju-Sa-Mo:2051年07月06日(103)
Ju-Sa-Ma:2051年09月21日(103)
Ju-Sa-Ra:2051年11月14日(104)
Ju-Sa-Ju:2052年03月31日(104)
Ju-Me期 2052年08月(104)~2054年11月(107)
Ju-Me-Me:2052年08月02日(104)
Ju-Me-Ke:2052年11月27日(105)
Ju-Me-Ve:2053年01月14日(105)
Ju-Me-Su:2053年06月01日(105)
Ju-Me-Mo:2053年07月13日(105)
Ju-Me-Ma:2053年09月20日(105)
Ju-Me-Ra:2053年11月07日(106)
Ju-Me-Ju:2054年03月11日(106)
Ju-Me-Sa:2054年06月30日(106)
Ju-Ke期 2054年11月(107)~2055年10月(107)
Ju-Ke-Ke:2054年11月08日(107)
Ju-Ke-Ve:2054年11月28日(107)
Ju-Ke-Su:2055年01月23日(107)
Ju-Ke-Mo:2055年02月09日(107)
Ju-Ke-Ma:2055年03月10日(107)
Ju-Ke-Ra:2055年03月30日(107)
Ju-Ke-Ju:2055年05月20日(107)
Ju-Ke-Sa:2055年07月04日(107)
Ju-Ke-Me:2055年08月27日(107)
Ju-Ve期 2055年10月(107)~2058年06月(110)
Ju-Ve-Ve:2055年10月15日(107)
Ju-Ve-Su:2056年03月25日(108)
Ju-Ve-Mo:2056年05月13日(108)
Ju-Ve-Ma:2056年08月02日(108)
Ju-Ve-Ra:2056年09月28日(108)
Ju-Ve-Ju:2057年02月21日(109)
Ju-Ve-Sa:2057年07月01日(109)
Ju-Ve-Me:2057年12月02日(110)
Ju-Ve-Ke:2058年04月19日(110)
Ju-Su期 2058年06月(110)~2059年04月(111)
Ju-Su-Su:2058年06月15日(110)
Ju-Su-Mo:2058年06月29日(110)
Ju-Su-Ma:2058年07月24日(110)
Ju-Su-Ra:2058年08月10日(110)
Ju-Su-Ju:2058年09月22日(110)
Ju-Su-Sa:2058年10月31日(111)
Ju-Su-Me:2058年12月17日(111)
Ju-Su-Ke:2059年01月27日(111)
Ju-Su-Ve:2059年02月13日(111)
Ju-Mo期 2059年04月(111)~2060年08月(112)
Ju-Mo-Mo:2059年04月03日(111)
Ju-Mo-Ma:2059年05月13日(111)
Ju-Mo-Ra:2059年06月11日(111)
Ju-Mo-Ju:2059年08月23日(111)
Ju-Mo-Sa:2059年10月27日(112)
Ju-Mo-Me:2060年01月12日(112)
Ju-Mo-Ke:2060年03月21日(112)
Ju-Mo-Ve:2060年04月18日(112)
Ju-Mo-Su:2060年07月08日(112)
Ju-Ma期 2060年08月(112)~2063年12月(116)
Ju-Ma-Ma:2060年08月02日(112)
Ju-Ma-Ra:2060年08月22日(112)
Ju-Ma-Ju:2060年10月12日(112)
Ju-Ma-Sa:2060年11月26日(113)
Ju-Ma-Me:2061年01月19日(113)
Ju-Ma-Ke:2061年03月09日(113)
Ju-Ma-Ve:2061年03月28日(113)
Ju-Ma-Su:2061年05月24日(113)
Ju-Ma-Mo:2061年06月10日(113)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

双子:1947年10月(0)-1951年10月(4)】
双子-牡牛 1947年10月(0)~1948年02月(0)
双子-牡牛-牡羊:1947年10月27日(0)
双子-牡牛- 魚:1947年11月06日(0)
双子-牡牛-水瓶:1947年11月16日(0)
双子-牡牛-山羊:1947年11月26日(0)
双子-牡牛-射手:1947年12月06日(0)
双子-牡牛- 蠍:1947年12月16日(0)
双子-牡牛-天秤:1947年12月26日(0)
双子-牡牛-乙女:1948年01月06日(0)
双子-牡牛-獅子:1948年01月16日(0)
双子-牡牛- 蟹:1948年01月26日(0)
双子-牡牛-双子:1948年02月05日(0)
双子-牡牛-牡牛:1948年02月15日(0)
双子-牡羊 1948年02月(0)~1948年06月(0)
双子-牡羊-牡牛:1948年02月25日(0)
双子-牡羊-双子:1948年03月06日(0)
双子-牡羊- 蟹:1948年03月17日(0)
双子-牡羊-獅子:1948年03月27日(0)
双子-牡羊-乙女:1948年04月06日(0)
双子-牡羊-天秤:1948年04月16日(0)
双子-牡羊- 蠍:1948年04月26日(0)
双子-牡羊-射手:1948年05月06日(0)
双子-牡羊-山羊:1948年05月17日(0)
双子-牡羊-水瓶:1948年05月27日(0)
双子-牡羊- 魚:1948年06月06日(0)
双子-牡羊-牡羊:1948年06月16日(0)
双子- 魚 1948年06月(0)~1948年10月(0)
双子- 魚-牡羊:1948年06月26日(0)
双子- 魚-牡牛:1948年07月06日(0)
双子- 魚-双子:1948年07月16日(0)
双子- 魚- 蟹:1948年07月27日(0)
双子- 魚-獅子:1948年08月06日(0)
双子- 魚-乙女:1948年08月16日(0)
双子- 魚-天秤:1948年08月26日(0)
双子- 魚- 蠍:1948年09月05日(0)
双子- 魚-射手:1948年09月15日(0)
双子- 魚-山羊:1948年09月25日(0)
双子- 魚-水瓶:1948年10月06日(0)
双子- 魚- 魚:1948年10月16日(0)
双子-水瓶 1948年10月(1)~1949年02月(1)
双子-水瓶- 魚:1948年10月26日(1)
双子-水瓶-牡羊:1948年11月05日(1)
双子-水瓶-牡牛:1948年11月15日(1)
双子-水瓶-双子:1948年11月25日(1)
双子-水瓶- 蟹:1948年12月05日(1)
双子-水瓶-獅子:1948年12月16日(1)
双子-水瓶-乙女:1948年12月26日(1)
双子-水瓶-天秤:1949年01月05日(1)
双子-水瓶- 蠍:1949年01月15日(1)
双子-水瓶-射手:1949年01月25日(1)
双子-水瓶-山羊:1949年02月04日(1)
双子-水瓶-水瓶:1949年02月14日(1)
双子-山羊 1949年02月(1)~1949年06月(1)
双子-山羊-射手:1949年02月25日(1)
双子-山羊- 蠍:1949年03月07日(1)
双子-山羊-天秤:1949年03月17日(1)
双子-山羊-乙女:1949年03月27日(1)
双子-山羊-獅子:1949年04月06日(1)
双子-山羊- 蟹:1949年04月16日(1)
双子-山羊-双子:1949年04月27日(1)
双子-山羊-牡牛:1949年05月07日(1)
双子-山羊-牡羊:1949年05月17日(1)
双子-山羊- 魚:1949年05月27日(1)
双子-山羊-水瓶:1949年06月06日(1)
双子-山羊-山羊:1949年06月16日(1)
双子-射手 1949年06月(1)~1949年10月(1)
双子-射手- 蠍:1949年06月26日(1)
双子-射手-天秤:1949年07月07日(1)
双子-射手-乙女:1949年07月17日(1)
双子-射手-獅子:1949年07月27日(1)
双子-射手- 蟹:1949年08月06日(1)
双子-射手-双子:1949年08月16日(1)
双子-射手-牡牛:1949年08月26日(1)
双子-射手-牡羊:1949年09月05日(1)
双子-射手- 魚:1949年09月16日(1)
双子-射手-水瓶:1949年09月26日(1)
双子-射手-山羊:1949年10月06日(1)
双子-射手-射手:1949年10月16日(1)
双子- 蠍 1949年10月(2)~1950年02月(2)
双子- 蠍-天秤:1949年10月26日(2)
双子- 蠍-乙女:1949年11月05日(2)
双子- 蠍-獅子:1949年11月15日(2)
双子- 蠍- 蟹:1949年11月26日(2)
双子- 蠍-双子:1949年12月06日(2)
双子- 蠍-牡牛:1949年12月16日(2)
双子- 蠍-牡羊:1949年12月26日(2)
双子- 蠍- 魚:1950年01月05日(2)
双子- 蠍-水瓶:1950年01月15日(2)
双子- 蠍-山羊:1950年01月25日(2)
双子- 蠍-射手:1950年02月05日(2)
双子- 蠍- 蠍:1950年02月15日(2)
双子-天秤 1950年02月(2)~1950年06月(2)
双子-天秤- 蠍:1950年02月25日(2)
双子-天秤-射手:1950年03月07日(2)
双子-天秤-山羊:1950年03月17日(2)
双子-天秤-水瓶:1950年03月27日(2)
双子-天秤- 魚:1950年04月06日(2)
双子-天秤-牡羊:1950年04月17日(2)
双子-天秤-牡牛:1950年04月27日(2)
双子-天秤-双子:1950年05月07日(2)
双子-天秤- 蟹:1950年05月17日(2)
双子-天秤-獅子:1950年05月27日(2)
双子-天秤-乙女:1950年06月06日(2)
双子-天秤-天秤:1950年06月16日(2)
双子-乙女 1950年06月(2)~1950年10月(2)
双子-乙女-天秤:1950年06月27日(2)
双子-乙女- 蠍:1950年07月07日(2)
双子-乙女-射手:1950年07月17日(2)
双子-乙女-山羊:1950年07月27日(2)
双子-乙女-水瓶:1950年08月06日(2)
双子-乙女- 魚:1950年08月16日(2)
双子-乙女-牡羊:1950年08月27日(2)
双子-乙女-牡牛:1950年09月06日(2)
双子-乙女-双子:1950年09月16日(2)
双子-乙女- 蟹:1950年09月26日(2)
双子-乙女-獅子:1950年10月06日(2)
双子-乙女-乙女:1950年10月16日(2)
双子-獅子 1950年10月(3)~1951年02月(3)
双子-獅子-乙女:1950年10月26日(3)
双子-獅子-天秤:1950年11月05日(3)
双子-獅子- 蠍:1950年11月16日(3)
双子-獅子-射手:1950年11月26日(3)
双子-獅子-山羊:1950年12月06日(3)
双子-獅子-水瓶:1950年12月16日(3)
双子-獅子- 魚:1950年12月26日(3)
双子-獅子-牡羊:1951年01月05日(3)
双子-獅子-牡牛:1951年01月16日(3)
双子-獅子-双子:1951年01月26日(3)
双子-獅子- 蟹:1951年02月05日(3)
双子-獅子-獅子:1951年02月15日(3)
双子- 蟹 1951年02月(3)~1951年06月(3)
双子- 蟹-双子:1951年02月25日(3)
双子- 蟹-牡牛:1951年03月07日(3)
双子- 蟹-牡羊:1951年03月17日(3)
双子- 蟹- 魚:1951年03月28日(3)
双子- 蟹-水瓶:1951年04月07日(3)
双子- 蟹-山羊:1951年04月17日(3)
双子- 蟹-射手:1951年04月27日(3)
双子- 蟹- 蠍:1951年05月07日(3)
双子- 蟹-天秤:1951年05月17日(3)
双子- 蟹-乙女:1951年05月27日(3)
双子- 蟹-獅子:1951年06月07日(3)
双子- 蟹- 蟹:1951年06月17日(3)
双子-双子 1951年06月(3)~1951年10月(3)
双子-双子-牡牛:1951年06月27日(3)
双子-双子-牡羊:1951年07月07日(3)
双子-双子- 魚:1951年07月17日(3)
双子-双子-水瓶:1951年07月27日(3)
双子-双子-山羊:1951年08月06日(3)
双子-双子-射手:1951年08月17日(3)
双子-双子- 蠍:1951年08月27日(3)
双子-双子-天秤:1951年09月06日(3)
双子-双子-乙女:1951年09月16日(3)
双子-双子-獅子:1951年09月26日(3)
双子-双子- 蟹:1951年10月06日(3)
双子-双子-双子:1951年10月16日(3)
牡牛:1951年10月(4)-1956年10月(9)】
牡牛-牡羊 1951年10月(4)~1952年03月(4)
牡牛-牡羊-牡牛:1951年10月27日(4)
牡牛-牡羊-双子:1951年11月08日(4)
牡牛-牡羊- 蟹:1951年11月21日(4)
牡牛-牡羊-獅子:1951年12月04日(4)
牡牛-牡羊-乙女:1951年12月16日(4)
牡牛-牡羊-天秤:1951年12月29日(4)
牡牛-牡羊- 蠍:1952年01月11日(4)
牡牛-牡羊-射手:1952年01月23日(4)
牡牛-牡羊-山羊:1952年02月05日(4)
牡牛-牡羊-水瓶:1952年02月18日(4)
牡牛-牡羊- 魚:1952年03月01日(4)
牡牛-牡羊-牡羊:1952年03月14日(4)
牡牛- 魚 1952年03月(4)~1952年08月(4)
牡牛- 魚-牡羊:1952年03月27日(4)
牡牛- 魚-牡牛:1952年04月08日(4)
牡牛- 魚-双子:1952年04月21日(4)
牡牛- 魚- 蟹:1952年05月04日(4)
牡牛- 魚-獅子:1952年05月17日(4)
牡牛- 魚-乙女:1952年05月29日(4)
牡牛- 魚-天秤:1952年06月11日(4)
牡牛- 魚- 蠍:1952年06月24日(4)
牡牛- 魚-射手:1952年07月06日(4)
牡牛- 魚-山羊:1952年07月19日(4)
牡牛- 魚-水瓶:1952年08月01日(4)
牡牛- 魚- 魚:1952年08月13日(4)
牡牛-水瓶 1952年08月(4)~1953年01月(4)
牡牛-水瓶- 魚:1952年08月26日(4)
牡牛-水瓶-牡羊:1952年09月08日(4)
牡牛-水瓶-牡牛:1952年09月20日(4)
牡牛-水瓶-双子:1952年10月03日(4)
牡牛-水瓶- 蟹:1952年10月16日(4)
牡牛-水瓶-獅子:1952年10月28日(5)
牡牛-水瓶-乙女:1952年11月10日(5)
牡牛-水瓶-天秤:1952年11月23日(5)
牡牛-水瓶- 蠍:1952年12月05日(5)
牡牛-水瓶-射手:1952年12月18日(5)
牡牛-水瓶-山羊:1952年12月31日(5)
牡牛-水瓶-水瓶:1953年01月12日(5)
牡牛-山羊 1953年01月(5)~1953年06月(5)
牡牛-山羊-射手:1953年01月25日(5)
牡牛-山羊- 蠍:1953年02月07日(5)
牡牛-山羊-天秤:1953年02月20日(5)
牡牛-山羊-乙女:1953年03月04日(5)
牡牛-山羊-獅子:1953年03月17日(5)
牡牛-山羊- 蟹:1953年03月30日(5)
牡牛-山羊-双子:1953年04月11日(5)
牡牛-山羊-牡牛:1953年04月24日(5)
牡牛-山羊-牡羊:1953年05月07日(5)
牡牛-山羊- 魚:1953年05月19日(5)
牡牛-山羊-水瓶:1953年06月01日(5)
牡牛-山羊-山羊:1953年06月14日(5)
牡牛-射手 1953年06月(5)~1953年11月(5)
牡牛-射手- 蠍:1953年06月26日(5)
牡牛-射手-天秤:1953年07月09日(5)
牡牛-射手-乙女:1953年07月22日(5)
牡牛-射手-獅子:1953年08月03日(5)
牡牛-射手- 蟹:1953年08月16日(5)
牡牛-射手-双子:1953年08月29日(5)
牡牛-射手-牡牛:1953年09月10日(5)
牡牛-射手-牡羊:1953年09月23日(5)
牡牛-射手- 魚:1953年10月06日(5)
牡牛-射手-水瓶:1953年10月18日(5)
牡牛-射手-山羊:1953年10月31日(6)
牡牛-射手-射手:1953年11月13日(6)
牡牛- 蠍 1953年11月(6)~1954年04月(6)
牡牛- 蠍-天秤:1953年11月26日(6)
牡牛- 蠍-乙女:1953年12月08日(6)
牡牛- 蠍-獅子:1953年12月21日(6)
牡牛- 蠍- 蟹:1954年01月03日(6)
牡牛- 蠍-双子:1954年01月15日(6)
牡牛- 蠍-牡牛:1954年01月28日(6)
牡牛- 蠍-牡羊:1954年02月10日(6)
牡牛- 蠍- 魚:1954年02月22日(6)
牡牛- 蠍-水瓶:1954年03月07日(6)
牡牛- 蠍-山羊:1954年03月20日(6)
牡牛- 蠍-射手:1954年04月01日(6)
牡牛- 蠍- 蠍:1954年04月14日(6)
牡牛-天秤 1954年04月(6)~1954年09月(6)
牡牛-天秤- 蠍:1954年04月27日(6)
牡牛-天秤-射手:1954年05月09日(6)
牡牛-天秤-山羊:1954年05月22日(6)
牡牛-天秤-水瓶:1954年06月04日(6)
牡牛-天秤- 魚:1954年06月16日(6)
牡牛-天秤-牡羊:1954年06月29日(6)
牡牛-天秤-牡牛:1954年07月12日(6)
牡牛-天秤-双子:1954年07月24日(6)
牡牛-天秤- 蟹:1954年08月06日(6)
牡牛-天秤-獅子:1954年08月19日(6)
牡牛-天秤-乙女:1954年09月01日(6)
牡牛-天秤-天秤:1954年09月13日(6)
牡牛-乙女 1954年09月(6)~1955年02月(6)
牡牛-乙女-天秤:1954年09月26日(6)
牡牛-乙女- 蠍:1954年10月09日(6)
牡牛-乙女-射手:1954年10月21日(6)
牡牛-乙女-山羊:1954年11月03日(7)
牡牛-乙女-水瓶:1954年11月16日(7)
牡牛-乙女- 魚:1954年11月28日(7)
牡牛-乙女-牡羊:1954年12月11日(7)
牡牛-乙女-牡牛:1954年12月24日(7)
牡牛-乙女-双子:1955年01月05日(7)
牡牛-乙女- 蟹:1955年01月18日(7)
牡牛-乙女-獅子:1955年01月31日(7)
牡牛-乙女-乙女:1955年02月12日(7)
牡牛-獅子 1955年02月(7)~1955年07月(7)
牡牛-獅子-乙女:1955年02月25日(7)
牡牛-獅子-天秤:1955年03月10日(7)
牡牛-獅子- 蠍:1955年03月22日(7)
牡牛-獅子-射手:1955年04月04日(7)
牡牛-獅子-山羊:1955年04月17日(7)
牡牛-獅子-水瓶:1955年04月29日(7)
牡牛-獅子- 魚:1955年05月12日(7)
牡牛-獅子-牡羊:1955年05月25日(7)
牡牛-獅子-牡牛:1955年06月07日(7)
牡牛-獅子-双子:1955年06月19日(7)
牡牛-獅子- 蟹:1955年07月02日(7)
牡牛-獅子-獅子:1955年07月15日(7)
牡牛- 蟹 1955年07月(7)~1955年12月(7)
牡牛- 蟹-双子:1955年07月27日(7)
牡牛- 蟹-牡牛:1955年08月09日(7)
牡牛- 蟹-牡羊:1955年08月22日(7)
牡牛- 蟹- 魚:1955年09月03日(7)
牡牛- 蟹-水瓶:1955年09月16日(7)
牡牛- 蟹-山羊:1955年09月29日(7)
牡牛- 蟹-射手:1955年10月11日(7)
牡牛- 蟹- 蠍:1955年10月24日(7)
牡牛- 蟹-天秤:1955年11月06日(8)
牡牛- 蟹-乙女:1955年11月18日(8)
牡牛- 蟹-獅子:1955年12月01日(8)
牡牛- 蟹- 蟹:1955年12月14日(8)
牡牛-双子 1955年12月(8)~1956年05月(8)
牡牛-双子-牡牛:1955年12月26日(8)
牡牛-双子-牡羊:1956年01月08日(8)
牡牛-双子- 魚:1956年01月21日(8)
牡牛-双子-水瓶:1956年02月03日(8)
牡牛-双子-山羊:1956年02月15日(8)
牡牛-双子-射手:1956年02月28日(8)
牡牛-双子- 蠍:1956年03月12日(8)
牡牛-双子-天秤:1956年03月24日(8)
牡牛-双子-乙女:1956年04月06日(8)
牡牛-双子-獅子:1956年04月19日(8)
牡牛-双子- 蟹:1956年05月01日(8)
牡牛-双子-双子:1956年05月14日(8)
牡牛-牡牛 1956年05月(8)~1956年10月(8)
牡牛-牡牛-牡羊:1956年05月27日(8)
牡牛-牡牛- 魚:1956年06月08日(8)
牡牛-牡牛-水瓶:1956年06月21日(8)
牡牛-牡牛-山羊:1956年07月04日(8)
牡牛-牡牛-射手:1956年07月16日(8)
牡牛-牡牛- 蠍:1956年07月29日(8)
牡牛-牡牛-天秤:1956年08月11日(8)
牡牛-牡牛-乙女:1956年08月23日(8)
牡牛-牡牛-獅子:1956年09月05日(8)
牡牛-牡牛- 蟹:1956年09月18日(8)
牡牛-牡牛-双子:1956年09月30日(8)
牡牛-牡牛-牡牛:1956年10月13日(8)
牡羊:1956年10月(9)-1959年10月(12)】
牡羊-牡牛 1956年10月(9)~1957年01月(9)
牡羊-牡牛-牡羊:1956年10月26日(9)
牡羊-牡牛- 魚:1956年11月02日(9)
牡羊-牡牛-水瓶:1956年11月10日(9)
牡羊-牡牛-山羊:1956年11月18日(9)
牡羊-牡牛-射手:1956年11月25日(9)
牡羊-牡牛- 蠍:1956年12月03日(9)
牡羊-牡牛-天秤:1956年12月10日(9)
牡羊-牡牛-乙女:1956年12月18日(9)
牡羊-牡牛-獅子:1956年12月26日(9)
牡羊-牡牛- 蟹:1957年01月02日(9)
牡羊-牡牛-双子:1957年01月10日(9)
牡羊-牡牛-牡牛:1957年01月18日(9)
牡羊-双子 1957年01月(9)~1957年04月(9)
牡羊-双子-牡牛:1957年01月25日(9)
牡羊-双子-牡羊:1957年02月02日(9)
牡羊-双子- 魚:1957年02月09日(9)
牡羊-双子-水瓶:1957年02月17日(9)
牡羊-双子-山羊:1957年02月25日(9)
牡羊-双子-射手:1957年03月04日(9)
牡羊-双子- 蠍:1957年03月12日(9)
牡羊-双子-天秤:1957年03月19日(9)
牡羊-双子-乙女:1957年03月27日(9)
牡羊-双子-獅子:1957年04月04日(9)
牡羊-双子- 蟹:1957年04月11日(9)
牡羊-双子-双子:1957年04月19日(9)
牡羊- 蟹 1957年04月(9)~1957年07月(9)
牡羊- 蟹-双子:1957年04月26日(9)
牡羊- 蟹-牡牛:1957年05月04日(9)
牡羊- 蟹-牡羊:1957年05月12日(9)
牡羊- 蟹- 魚:1957年05月19日(9)
牡羊- 蟹-水瓶:1957年05月27日(9)
牡羊- 蟹-山羊:1957年06月04日(9)
牡羊- 蟹-射手:1957年06月11日(9)
牡羊- 蟹- 蠍:1957年06月19日(9)
牡羊- 蟹-天秤:1957年06月26日(9)
牡羊- 蟹-乙女:1957年07月04日(9)
牡羊- 蟹-獅子:1957年07月12日(9)
牡羊- 蟹- 蟹:1957年07月19日(9)
牡羊-獅子 1957年07月(9)~1957年10月(9)
牡羊-獅子-乙女:1957年07月27日(9)
牡羊-獅子-天秤:1957年08月03日(9)
牡羊-獅子- 蠍:1957年08月11日(9)
牡羊-獅子-射手:1957年08月19日(9)
牡羊-獅子-山羊:1957年08月26日(9)
牡羊-獅子-水瓶:1957年09月03日(9)
牡羊-獅子- 魚:1957年09月10日(9)
牡羊-獅子-牡羊:1957年09月18日(9)
牡羊-獅子-牡牛:1957年09月26日(9)
牡羊-獅子-双子:1957年10月03日(9)
牡羊-獅子- 蟹:1957年10月11日(9)
牡羊-獅子-獅子:1957年10月18日(9)
牡羊-乙女 1957年10月(10)~1958年01月(10)
牡羊-乙女-天秤:1957年10月26日(10)
牡羊-乙女- 蠍:1957年11月03日(10)
牡羊-乙女-射手:1957年11月10日(10)
牡羊-乙女-山羊:1957年11月18日(10)
牡羊-乙女-水瓶:1957年11月26日(10)
牡羊-乙女- 魚:1957年12月03日(10)
牡羊-乙女-牡羊:1957年12月11日(10)
牡羊-乙女-牡牛:1957年12月18日(10)
牡羊-乙女-双子:1957年12月26日(10)
牡羊-乙女- 蟹:1958年01月03日(10)
牡羊-乙女-獅子:1958年01月10日(10)
牡羊-乙女-乙女:1958年01月18日(10)
牡羊-天秤 1958年01月(10)~1958年04月(10)
牡羊-天秤- 蠍:1958年01月25日(10)
牡羊-天秤-射手:1958年02月02日(10)
牡羊-天秤-山羊:1958年02月10日(10)
牡羊-天秤-水瓶:1958年02月17日(10)
牡羊-天秤- 魚:1958年02月25日(10)
牡羊-天秤-牡羊:1958年03月04日(10)
牡羊-天秤-牡牛:1958年03月12日(10)
牡羊-天秤-双子:1958年03月20日(10)
牡羊-天秤- 蟹:1958年03月27日(10)
牡羊-天秤-獅子:1958年04月04日(10)
牡羊-天秤-乙女:1958年04月11日(10)
牡羊-天秤-天秤:1958年04月19日(10)
牡羊- 蠍 1958年04月(10)~1958年07月(10)
牡羊- 蠍-天秤:1958年04月27日(10)
牡羊- 蠍-乙女:1958年05月04日(10)
牡羊- 蠍-獅子:1958年05月12日(10)
牡羊- 蠍- 蟹:1958年05月20日(10)
牡羊- 蠍-双子:1958年05月27日(10)
牡羊- 蠍-牡牛:1958年06月04日(10)
牡羊- 蠍-牡羊:1958年06月11日(10)
牡羊- 蠍- 魚:1958年06月19日(10)
牡羊- 蠍-水瓶:1958年06月27日(10)
牡羊- 蠍-山羊:1958年07月04日(10)
牡羊- 蠍-射手:1958年07月12日(10)
牡羊- 蠍- 蠍:1958年07月19日(10)
牡羊-射手 1958年07月(10)~1958年10月(10)
牡羊-射手- 蠍:1958年07月27日(10)
牡羊-射手-天秤:1958年08月04日(10)
牡羊-射手-乙女:1958年08月11日(10)
牡羊-射手-獅子:1958年08月19日(10)
牡羊-射手- 蟹:1958年08月26日(10)
牡羊-射手-双子:1958年09月03日(10)
牡羊-射手-牡牛:1958年09月11日(10)
牡羊-射手-牡羊:1958年09月18日(10)
牡羊-射手- 魚:1958年09月26日(10)
牡羊-射手-水瓶:1958年10月04日(10)
牡羊-射手-山羊:1958年10月11日(10)
牡羊-射手-射手:1958年10月19日(10)
牡羊-山羊 1958年10月(11)~1959年01月(11)
牡羊-山羊-射手:1958年10月26日(11)
牡羊-山羊- 蠍:1958年11月03日(11)
牡羊-山羊-天秤:1958年11月11日(11)
牡羊-山羊-乙女:1958年11月18日(11)
牡羊-山羊-獅子:1958年11月26日(11)
牡羊-山羊- 蟹:1958年12月03日(11)
牡羊-山羊-双子:1958年12月11日(11)
牡羊-山羊-牡牛:1958年12月19日(11)
牡羊-山羊-牡羊:1958年12月26日(11)
牡羊-山羊- 魚:1959年01月03日(11)
牡羊-山羊-水瓶:1959年01月10日(11)
牡羊-山羊-山羊:1959年01月18日(11)
牡羊-水瓶 1959年01月(11)~1959年04月(11)
牡羊-水瓶- 魚:1959年01月26日(11)
牡羊-水瓶-牡羊:1959年02月02日(11)
牡羊-水瓶-牡牛:1959年02月10日(11)
牡羊-水瓶-双子:1959年02月17日(11)
牡羊-水瓶- 蟹:1959年02月25日(11)
牡羊-水瓶-獅子:1959年03月05日(11)
牡羊-水瓶-乙女:1959年03月12日(11)
牡羊-水瓶-天秤:1959年03月20日(11)
牡羊-水瓶- 蠍:1959年03月28日(11)
牡羊-水瓶-射手:1959年04月04日(11)
牡羊-水瓶-山羊:1959年04月12日(11)
牡羊-水瓶-水瓶:1959年04月19日(11)
牡羊- 魚 1959年04月(11)~1959年07月(11)
牡羊- 魚-牡羊:1959年04月27日(11)
牡羊- 魚-牡牛:1959年05月05日(11)
牡羊- 魚-双子:1959年05月12日(11)
牡羊- 魚- 蟹:1959年05月20日(11)
牡羊- 魚-獅子:1959年05月27日(11)
牡羊- 魚-乙女:1959年06月04日(11)
牡羊- 魚-天秤:1959年06月12日(11)
牡羊- 魚- 蠍:1959年06月19日(11)
牡羊- 魚-射手:1959年06月27日(11)
牡羊- 魚-山羊:1959年07月04日(11)
牡羊- 魚-水瓶:1959年07月12日(11)
牡羊- 魚- 魚:1959年07月20日(11)
牡羊-牡羊 1959年07月(11)~1959年10月(11)
牡羊-牡羊-牡牛:1959年07月27日(11)
牡羊-牡羊-双子:1959年08月04日(11)
牡羊-牡羊- 蟹:1959年08月11日(11)
牡羊-牡羊-獅子:1959年08月19日(11)
牡羊-牡羊-乙女:1959年08月27日(11)
牡羊-牡羊-天秤:1959年09月03日(11)
牡羊-牡羊- 蠍:1959年09月11日(11)
牡羊-牡羊-射手:1959年09月19日(11)
牡羊-牡羊-山羊:1959年09月26日(11)
牡羊-牡羊-水瓶:1959年10月04日(11)
牡羊-牡羊- 魚:1959年10月11日(11)
牡羊-牡羊-牡羊:1959年10月19日(11)
 魚:1959年10月(12)-1963年10月(16)】
 魚-牡羊 1959年10月(12)~1960年02月(12)
 魚-牡羊-牡牛:1959年10月27日(12)
 魚-牡羊-双子:1959年11月06日(12)
 魚-牡羊- 蟹:1959年11月16日(12)
 魚-牡羊-獅子:1959年11月26日(12)
 魚-牡羊-乙女:1959年12月06日(12)
 魚-牡羊-天秤:1959年12月16日(12)
 魚-牡羊- 蠍:1959年12月26日(12)
 魚-牡羊-射手:1960年01月06日(12)
 魚-牡羊-山羊:1960年01月16日(12)
 魚-牡羊-水瓶:1960年01月26日(12)
 魚-牡羊- 魚:1960年02月05日(12)
 魚-牡羊-牡羊:1960年02月15日(12)
 魚-牡牛 1960年02月(12)~1960年06月(12)
 魚-牡牛-牡羊:1960年02月25日(12)
 魚-牡牛- 魚:1960年03月06日(12)
 魚-牡牛-水瓶:1960年03月17日(12)
 魚-牡牛-山羊:1960年03月27日(12)
 魚-牡牛-射手:1960年04月06日(12)
 魚-牡牛- 蠍:1960年04月16日(12)
 魚-牡牛-天秤:1960年04月26日(12)
 魚-牡牛-乙女:1960年05月06日(12)
 魚-牡牛-獅子:1960年05月17日(12)
 魚-牡牛- 蟹:1960年05月27日(12)
 魚-牡牛-双子:1960年06月06日(12)
 魚-牡牛-牡牛:1960年06月16日(12)
 魚-双子 1960年06月(12)~1960年10月(12)
 魚-双子-牡牛:1960年06月26日(12)
 魚-双子-牡羊:1960年07月06日(12)
 魚-双子- 魚:1960年07月16日(12)
 魚-双子-水瓶:1960年07月27日(12)
 魚-双子-山羊:1960年08月06日(12)
 魚-双子-射手:1960年08月16日(12)
 魚-双子- 蠍:1960年08月26日(12)
 魚-双子-天秤:1960年09月05日(12)
 魚-双子-乙女:1960年09月15日(12)
 魚-双子-獅子:1960年09月25日(12)
 魚-双子- 蟹:1960年10月06日(12)
 魚-双子-双子:1960年10月16日(12)
 魚- 蟹 1960年10月(13)~1961年02月(13)
 魚- 蟹-双子:1960年10月26日(13)
 魚- 蟹-牡牛:1960年11月05日(13)
 魚- 蟹-牡羊:1960年11月15日(13)
 魚- 蟹- 魚:1960年11月25日(13)
 魚- 蟹-水瓶:1960年12月05日(13)
 魚- 蟹-山羊:1960年12月16日(13)
 魚- 蟹-射手:1960年12月26日(13)
 魚- 蟹- 蠍:1961年01月05日(13)
 魚- 蟹-天秤:1961年01月15日(13)
 魚- 蟹-乙女:1961年01月25日(13)
 魚- 蟹-獅子:1961年02月04日(13)
 魚- 蟹- 蟹:1961年02月14日(13)
 魚-獅子 1961年02月(13)~1961年06月(13)
 魚-獅子-乙女:1961年02月25日(13)
 魚-獅子-天秤:1961年03月07日(13)
 魚-獅子- 蠍:1961年03月17日(13)
 魚-獅子-射手:1961年03月27日(13)
 魚-獅子-山羊:1961年04月06日(13)
 魚-獅子-水瓶:1961年04月16日(13)
 魚-獅子- 魚:1961年04月26日(13)
 魚-獅子-牡羊:1961年05月07日(13)
 魚-獅子-牡牛:1961年05月17日(13)
 魚-獅子-双子:1961年05月27日(13)
 魚-獅子- 蟹:1961年06月06日(13)
 魚-獅子-獅子:1961年06月16日(13)
 魚-乙女 1961年06月(13)~1961年10月(13)
 魚-乙女-天秤:1961年06月26日(13)
 魚-乙女- 蠍:1961年07月06日(13)
 魚-乙女-射手:1961年07月17日(13)
 魚-乙女-山羊:1961年07月27日(13)
 魚-乙女-水瓶:1961年08月06日(13)
 魚-乙女- 魚:1961年08月16日(13)
 魚-乙女-牡羊:1961年08月26日(13)
 魚-乙女-牡牛:1961年09月05日(13)
 魚-乙女-双子:1961年09月16日(13)
 魚-乙女- 蟹:1961年09月26日(13)
 魚-乙女-獅子:1961年10月06日(13)
 魚-乙女-乙女:1961年10月16日(13)
 魚-天秤 1961年10月(14)~1962年02月(14)
 魚-天秤- 蠍:1961年10月26日(14)
 魚-天秤-射手:1961年11月05日(14)
 魚-天秤-山羊:1961年11月15日(14)
 魚-天秤-水瓶:1961年11月26日(14)
 魚-天秤- 魚:1961年12月06日(14)
 魚-天秤-牡羊:1961年12月16日(14)
 魚-天秤-牡牛:1961年12月26日(14)
 魚-天秤-双子:1962年01月05日(14)
 魚-天秤- 蟹:1962年01月15日(14)
 魚-天秤-獅子:1962年01月25日(14)
 魚-天秤-乙女:1962年02月05日(14)
 魚-天秤-天秤:1962年02月15日(14)
 魚- 蠍 1962年02月(14)~1962年06月(14)
 魚- 蠍-天秤:1962年02月25日(14)
 魚- 蠍-乙女:1962年03月07日(14)
 魚- 蠍-獅子:1962年03月17日(14)
 魚- 蠍- 蟹:1962年03月27日(14)
 魚- 蠍-双子:1962年04月06日(14)
 魚- 蠍-牡牛:1962年04月17日(14)
 魚- 蠍-牡羊:1962年04月27日(14)
 魚- 蠍- 魚:1962年05月07日(14)
 魚- 蠍-水瓶:1962年05月17日(14)
 魚- 蠍-山羊:1962年05月27日(14)
 魚- 蠍-射手:1962年06月06日(14)
 魚- 蠍- 蠍:1962年06月16日(14)
 魚-射手 1962年06月(14)~1962年10月(14)
 魚-射手- 蠍:1962年06月27日(14)
 魚-射手-天秤:1962年07月07日(14)
 魚-射手-乙女:1962年07月17日(14)
 魚-射手-獅子:1962年07月27日(14)
 魚-射手- 蟹:1962年08月06日(14)
 魚-射手-双子:1962年08月16日(14)
 魚-射手-牡牛:1962年08月26日(14)
 魚-射手-牡羊:1962年09月06日(14)
 魚-射手- 魚:1962年09月16日(14)
 魚-射手-水瓶:1962年09月26日(14)
 魚-射手-山羊:1962年10月06日(14)
 魚-射手-射手:1962年10月16日(14)
 魚-山羊 1962年10月(15)~1963年02月(15)
 魚-山羊-射手:1962年10月26日(15)
 魚-山羊- 蠍:1962年11月05日(15)
 魚-山羊-天秤:1962年11月16日(15)
 魚-山羊-乙女:1962年11月26日(15)
 魚-山羊-獅子:1962年12月06日(15)
 魚-山羊- 蟹:1962年12月16日(15)
 魚-山羊-双子:1962年12月26日(15)
 魚-山羊-牡牛:1963年01月05日(15)
 魚-山羊-牡羊:1963年01月16日(15)
 魚-山羊- 魚:1963年01月26日(15)
 魚-山羊-水瓶:1963年02月05日(15)
 魚-山羊-山羊:1963年02月15日(15)
 魚-水瓶 1963年02月(15)~1963年06月(15)
 魚-水瓶- 魚:1963年02月25日(15)
 魚-水瓶-牡羊:1963年03月07日(15)
 魚-水瓶-牡牛:1963年03月17日(15)
 魚-水瓶-双子:1963年03月28日(15)
 魚-水瓶- 蟹:1963年04月07日(15)
 魚-水瓶-獅子:1963年04月17日(15)
 魚-水瓶-乙女:1963年04月27日(15)
 魚-水瓶-天秤:1963年05月07日(15)
 魚-水瓶- 蠍:1963年05月17日(15)
 魚-水瓶-射手:1963年05月27日(15)
 魚-水瓶-山羊:1963年06月07日(15)
 魚-水瓶-水瓶:1963年06月17日(15)
 魚- 魚 1963年06月(15)~1963年10月(15)
 魚- 魚-牡羊:1963年06月27日(15)
 魚- 魚-牡牛:1963年07月07日(15)
 魚- 魚-双子:1963年07月17日(15)
 魚- 魚- 蟹:1963年07月27日(15)
 魚- 魚-獅子:1963年08月06日(15)
 魚- 魚-乙女:1963年08月17日(15)
 魚- 魚-天秤:1963年08月27日(15)
 魚- 魚- 蠍:1963年09月06日(15)
 魚- 魚-射手:1963年09月16日(15)
 魚- 魚-山羊:1963年09月26日(15)
 魚- 魚-水瓶:1963年10月06日(15)
 魚- 魚- 魚:1963年10月16日(15)
水瓶:1963年10月(16)-1970年10月(23)】
水瓶- 魚 1963年10月(16)~1964年05月(16)
水瓶- 魚-牡羊:1963年10月27日(16)
水瓶- 魚-牡牛:1963年11月13日(16)
水瓶- 魚-双子:1963年12月01日(16)
水瓶- 魚- 蟹:1963年12月19日(16)
水瓶- 魚-獅子:1964年01月06日(16)
水瓶- 魚-乙女:1964年01月23日(16)
水瓶- 魚-天秤:1964年02月10日(16)
水瓶- 魚- 蠍:1964年02月28日(16)
水瓶- 魚-射手:1964年03月17日(16)
水瓶- 魚-山羊:1964年04月03日(16)
水瓶- 魚-水瓶:1964年04月21日(16)
水瓶- 魚- 魚:1964年05月09日(16)
水瓶-牡羊 1964年05月(16)~1964年12月(16)
水瓶-牡羊-牡牛:1964年05月27日(16)
水瓶-牡羊-双子:1964年06月13日(16)
水瓶-牡羊- 蟹:1964年07月01日(16)
水瓶-牡羊-獅子:1964年07月19日(16)
水瓶-牡羊-乙女:1964年08月06日(16)
水瓶-牡羊-天秤:1964年08月23日(16)
水瓶-牡羊- 蠍:1964年09月10日(16)
水瓶-牡羊-射手:1964年09月28日(16)
水瓶-牡羊-山羊:1964年10月16日(16)
水瓶-牡羊-水瓶:1964年11月02日(17)
水瓶-牡羊- 魚:1964年11月20日(17)
水瓶-牡羊-牡羊:1964年12月08日(17)
水瓶-牡牛 1964年12月(17)~1965年07月(17)
水瓶-牡牛-牡羊:1964年12月26日(17)
水瓶-牡牛- 魚:1965年01月12日(17)
水瓶-牡牛-水瓶:1965年01月30日(17)
水瓶-牡牛-山羊:1965年02月17日(17)
水瓶-牡牛-射手:1965年03月07日(17)
水瓶-牡牛- 蠍:1965年03月24日(17)
水瓶-牡牛-天秤:1965年04月11日(17)
水瓶-牡牛-乙女:1965年04月29日(17)
水瓶-牡牛-獅子:1965年05月17日(17)
水瓶-牡牛- 蟹:1965年06月04日(17)
水瓶-牡牛-双子:1965年06月21日(17)
水瓶-牡牛-牡牛:1965年07月09日(17)
水瓶-双子 1965年07月(17)~1966年02月(17)
水瓶-双子-牡牛:1965年07月27日(17)
水瓶-双子-牡羊:1965年08月14日(17)
水瓶-双子- 魚:1965年08月31日(17)
水瓶-双子-水瓶:1965年09月18日(17)
水瓶-双子-山羊:1965年10月06日(17)
水瓶-双子-射手:1965年10月24日(17)
水瓶-双子- 蠍:1965年11月10日(18)
水瓶-双子-天秤:1965年11月28日(18)
水瓶-双子-乙女:1965年12月16日(18)
水瓶-双子-獅子:1966年01月03日(18)
水瓶-双子- 蟹:1966年01月20日(18)
水瓶-双子-双子:1966年02月07日(18)
水瓶- 蟹 1966年02月(18)~1966年09月(18)
水瓶- 蟹-双子:1966年02月25日(18)
水瓶- 蟹-牡牛:1966年03月15日(18)
水瓶- 蟹-牡羊:1966年04月01日(18)
水瓶- 蟹- 魚:1966年04月19日(18)
水瓶- 蟹-水瓶:1966年05月07日(18)
水瓶- 蟹-山羊:1966年05月25日(18)
水瓶- 蟹-射手:1966年06月11日(18)
水瓶- 蟹- 蠍:1966年06月29日(18)
水瓶- 蟹-天秤:1966年07月17日(18)
水瓶- 蟹-乙女:1966年08月04日(18)
水瓶- 蟹-獅子:1966年08月21日(18)
水瓶- 蟹- 蟹:1966年09月08日(18)
水瓶-獅子 1966年09月(18)~1967年04月(18)
水瓶-獅子-乙女:1966年09月26日(18)
水瓶-獅子-天秤:1966年10月14日(18)
水瓶-獅子- 蠍:1966年10月31日(19)
水瓶-獅子-射手:1966年11月18日(19)
水瓶-獅子-山羊:1966年12月06日(19)
水瓶-獅子-水瓶:1966年12月24日(19)
水瓶-獅子- 魚:1967年01月10日(19)
水瓶-獅子-牡羊:1967年01月28日(19)
水瓶-獅子-牡牛:1967年02月15日(19)
水瓶-獅子-双子:1967年03月05日(19)
水瓶-獅子- 蟹:1967年03月22日(19)
水瓶-獅子-獅子:1967年04月09日(19)
水瓶-乙女 1967年04月(19)~1967年11月(19)
水瓶-乙女-天秤:1967年04月27日(19)
水瓶-乙女- 蠍:1967年05月15日(19)
水瓶-乙女-射手:1967年06月01日(19)
水瓶-乙女-山羊:1967年06月19日(19)
水瓶-乙女-水瓶:1967年07月07日(19)
水瓶-乙女- 魚:1967年07月25日(19)
水瓶-乙女-牡羊:1967年08月11日(19)
水瓶-乙女-牡牛:1967年08月29日(19)
水瓶-乙女-双子:1967年09月16日(19)
水瓶-乙女- 蟹:1967年10月04日(19)
水瓶-乙女-獅子:1967年10月22日(19)
水瓶-乙女-乙女:1967年11月08日(20)
水瓶-天秤 1967年11月(20)~1968年06月(20)
水瓶-天秤- 蠍:1967年11月26日(20)
水瓶-天秤-射手:1967年12月14日(20)
水瓶-天秤-山羊:1968年01月01日(20)
水瓶-天秤-水瓶:1968年01月18日(20)
水瓶-天秤- 魚:1968年02月05日(20)
水瓶-天秤-牡羊:1968年02月23日(20)
水瓶-天秤-牡牛:1968年03月12日(20)
水瓶-天秤-双子:1968年03月29日(20)
水瓶-天秤- 蟹:1968年04月16日(20)
水瓶-天秤-獅子:1968年05月04日(20)
水瓶-天秤-乙女:1968年05月22日(20)
水瓶-天秤-天秤:1968年06月08日(20)
水瓶- 蠍 1968年06月(20)~1969年01月(20)
水瓶- 蠍-天秤:1968年06月26日(20)
水瓶- 蠍-乙女:1968年07月14日(20)
水瓶- 蠍-獅子:1968年08月01日(20)
水瓶- 蠍- 蟹:1968年08月18日(20)
水瓶- 蠍-双子:1968年09月05日(20)
水瓶- 蠍-牡牛:1968年09月23日(20)
水瓶- 蠍-牡羊:1968年10月11日(20)
水瓶- 蠍- 魚:1968年10月28日(21)
水瓶- 蠍-水瓶:1968年11月15日(21)
水瓶- 蠍-山羊:1968年12月03日(21)
水瓶- 蠍-射手:1968年12月21日(21)
水瓶- 蠍- 蠍:1969年01月07日(21)
水瓶-射手 1969年01月(21)~1969年08月(21)
水瓶-射手- 蠍:1969年01月25日(21)
水瓶-射手-天秤:1969年02月12日(21)
水瓶-射手-乙女:1969年03月02日(21)
水瓶-射手-獅子:1969年03月19日(21)
水瓶-射手- 蟹:1969年04月06日(21)
水瓶-射手-双子:1969年04月24日(21)
水瓶-射手-牡牛:1969年05月12日(21)
水瓶-射手-牡羊:1969年05月29日(21)
水瓶-射手- 魚:1969年06月16日(21)
水瓶-射手-水瓶:1969年07月04日(21)
水瓶-射手-山羊:1969年07月22日(21)
水瓶-射手-射手:1969年08月08日(21)
水瓶-山羊 1969年08月(21)~1970年03月(21)
水瓶-山羊-射手:1969年08月26日(21)
水瓶-山羊- 蠍:1969年09月13日(21)
水瓶-山羊-天秤:1969年10月01日(21)
水瓶-山羊-乙女:1969年10月18日(21)
水瓶-山羊-獅子:1969年11月05日(22)
水瓶-山羊- 蟹:1969年11月23日(22)
水瓶-山羊-双子:1969年12月11日(22)
水瓶-山羊-牡牛:1969年12月28日(22)
水瓶-山羊-牡羊:1970年01月15日(22)
水瓶-山羊- 魚:1970年02月02日(22)
水瓶-山羊-水瓶:1970年02月20日(22)
水瓶-山羊-山羊:1970年03月10日(22)
水瓶-水瓶 1970年03月(22)~1970年10月(22)
水瓶-水瓶- 魚:1970年03月27日(22)
水瓶-水瓶-牡羊:1970年04月14日(22)
水瓶-水瓶-牡牛:1970年05月02日(22)
水瓶-水瓶-双子:1970年05月20日(22)
水瓶-水瓶- 蟹:1970年06月06日(22)
水瓶-水瓶-獅子:1970年06月24日(22)
水瓶-水瓶-乙女:1970年07月12日(22)
水瓶-水瓶-天秤:1970年07月30日(22)
水瓶-水瓶- 蠍:1970年08月16日(22)
水瓶-水瓶-射手:1970年09月03日(22)
水瓶-水瓶-山羊:1970年09月21日(22)
水瓶-水瓶-水瓶:1970年10月09日(22)
山羊:1970年10月(23)-1976年10月(29)】
山羊-射手 1970年10月(23)~1971年04月(23)
山羊-射手- 蠍:1970年10月26日(23)
山羊-射手-天秤:1970年11月11日(23)
山羊-射手-乙女:1970年11月26日(23)
山羊-射手-獅子:1970年12月11日(23)
山羊-射手- 蟹:1970年12月26日(23)
山羊-射手-双子:1971年01月10日(23)
山羊-射手-牡牛:1971年01月26日(23)
山羊-射手-牡羊:1971年02月10日(23)
山羊-射手- 魚:1971年02月25日(23)
山羊-射手-水瓶:1971年03月12日(23)
山羊-射手-山羊:1971年03月28日(23)
山羊-射手-射手:1971年04月12日(23)
山羊- 蠍 1971年04月(23)~1971年10月(23)
山羊- 蠍-天秤:1971年04月27日(23)
山羊- 蠍-乙女:1971年05月12日(23)
山羊- 蠍-獅子:1971年05月27日(23)
山羊- 蠍- 蟹:1971年06月12日(23)
山羊- 蠍-双子:1971年06月27日(23)
山羊- 蠍-牡牛:1971年07月12日(23)
山羊- 蠍-牡羊:1971年07月27日(23)
山羊- 蠍- 魚:1971年08月11日(23)
山羊- 蠍-水瓶:1971年08月27日(23)
山羊- 蠍-山羊:1971年09月11日(23)
山羊- 蠍-射手:1971年09月26日(23)
山羊- 蠍- 蠍:1971年10月11日(23)
山羊-天秤 1971年10月(24)~1972年04月(24)
山羊-天秤- 蠍:1971年10月27日(24)
山羊-天秤-射手:1971年11月11日(24)
山羊-天秤-山羊:1971年11月26日(24)
山羊-天秤-水瓶:1971年12月11日(24)
山羊-天秤- 魚:1971年12月26日(24)
山羊-天秤-牡羊:1972年01月11日(24)
山羊-天秤-牡牛:1972年01月26日(24)
山羊-天秤-双子:1972年02月10日(24)
山羊-天秤- 蟹:1972年02月25日(24)
山羊-天秤-獅子:1972年03月12日(24)
山羊-天秤-乙女:1972年03月27日(24)
山羊-天秤-天秤:1972年04月11日(24)
山羊-乙女 1972年04月(24)~1972年10月(24)
山羊-乙女-天秤:1972年04月26日(24)
山羊-乙女- 蠍:1972年05月11日(24)
山羊-乙女-射手:1972年05月27日(24)
山羊-乙女-山羊:1972年06月11日(24)
山羊-乙女-水瓶:1972年06月26日(24)
山羊-乙女- 魚:1972年07月11日(24)
山羊-乙女-牡羊:1972年07月27日(24)
山羊-乙女-牡牛:1972年08月11日(24)
山羊-乙女-双子:1972年08月26日(24)
山羊-乙女- 蟹:1972年09月10日(24)
山羊-乙女-獅子:1972年09月25日(24)
山羊-乙女-乙女:1972年10月11日(24)
山羊-獅子 1972年10月(25)~1973年04月(25)
山羊-獅子-乙女:1972年10月26日(25)
山羊-獅子-天秤:1972年11月10日(25)
山羊-獅子- 蠍:1972年11月25日(25)
山羊-獅子-射手:1972年12月10日(25)
山羊-獅子-山羊:1972年12月26日(25)
山羊-獅子-水瓶:1973年01月10日(25)
山羊-獅子- 魚:1973年01月25日(25)
山羊-獅子-牡羊:1973年02月09日(25)
山羊-獅子-牡牛:1973年02月25日(25)
山羊-獅子-双子:1973年03月12日(25)
山羊-獅子- 蟹:1973年03月27日(25)
山羊-獅子-獅子:1973年04月11日(25)
山羊- 蟹 1973年04月(25)~1973年10月(25)
山羊- 蟹-双子:1973年04月26日(25)
山羊- 蟹-牡牛:1973年05月12日(25)
山羊- 蟹-牡羊:1973年05月27日(25)
山羊- 蟹- 魚:1973年06月11日(25)
山羊- 蟹-水瓶:1973年06月26日(25)
山羊- 蟹-山羊:1973年07月12日(25)
山羊- 蟹-射手:1973年07月27日(25)
山羊- 蟹- 蠍:1973年08月11日(25)
山羊- 蟹-天秤:1973年08月26日(25)
山羊- 蟹-乙女:1973年09月10日(25)
山羊- 蟹-獅子:1973年09月26日(25)
山羊- 蟹- 蟹:1973年10月11日(25)
山羊-双子 1973年10月(26)~1974年04月(26)
山羊-双子-牡牛:1973年10月26日(26)
山羊-双子-牡羊:1973年11月10日(26)
山羊-双子- 魚:1973年11月26日(26)
山羊-双子-水瓶:1973年12月11日(26)
山羊-双子-山羊:1973年12月26日(26)
山羊-双子-射手:1974年01月10日(26)
山羊-双子- 蠍:1974年01月25日(26)
山羊-双子-天秤:1974年02月10日(26)
山羊-双子-乙女:1974年02月25日(26)
山羊-双子-獅子:1974年03月12日(26)
山羊-双子- 蟹:1974年03月27日(26)
山羊-双子-双子:1974年04月11日(26)
山羊-牡牛 1974年04月(26)~1974年10月(26)
山羊-牡牛-牡羊:1974年04月27日(26)
山羊-牡牛- 魚:1974年05月12日(26)
山羊-牡牛-水瓶:1974年05月27日(26)
山羊-牡牛-山羊:1974年06月11日(26)
山羊-牡牛-射手:1974年06月27日(26)
山羊-牡牛- 蠍:1974年07月12日(26)
山羊-牡牛-天秤:1974年07月27日(26)
山羊-牡牛-乙女:1974年08月11日(26)
山羊-牡牛-獅子:1974年08月26日(26)
山羊-牡牛- 蟹:1974年09月11日(26)
山羊-牡牛-双子:1974年09月26日(26)
山羊-牡牛-牡牛:1974年10月11日(26)
山羊-牡羊 1974年10月(27)~1975年04月(27)
山羊-牡羊-牡牛:1974年10月26日(27)
山羊-牡羊-双子:1974年11月11日(27)
山羊-牡羊- 蟹:1974年11月26日(27)
山羊-牡羊-獅子:1974年12月11日(27)
山羊-牡羊-乙女:1974年12月26日(27)
山羊-牡羊-天秤:1975年01月10日(27)
山羊-牡羊- 蠍:1975年01月26日(27)
山羊-牡羊-射手:1975年02月10日(27)
山羊-牡羊-山羊:1975年02月25日(27)
山羊-牡羊-水瓶:1975年03月12日(27)
山羊-牡羊- 魚:1975年03月28日(27)
山羊-牡羊-牡羊:1975年04月12日(27)
山羊- 魚 1975年04月(27)~1975年10月(27)
山羊- 魚-牡羊:1975年04月27日(27)
山羊- 魚-牡牛:1975年05月12日(27)
山羊- 魚-双子:1975年05月27日(27)
山羊- 魚- 蟹:1975年06月12日(27)
山羊- 魚-獅子:1975年06月27日(27)
山羊- 魚-乙女:1975年07月12日(27)
山羊- 魚-天秤:1975年07月27日(27)
山羊- 魚- 蠍:1975年08月11日(27)
山羊- 魚-射手:1975年08月27日(27)
山羊- 魚-山羊:1975年09月11日(27)
山羊- 魚-水瓶:1975年09月26日(27)
山羊- 魚- 魚:1975年10月11日(27)
山羊-水瓶 1975年10月(28)~1976年04月(28)
山羊-水瓶- 魚:1975年10月27日(28)
山羊-水瓶-牡羊:1975年11月11日(28)
山羊-水瓶-牡牛:1975年11月26日(28)
山羊-水瓶-双子:1975年12月11日(28)
山羊-水瓶- 蟹:1975年12月26日(28)
山羊-水瓶-獅子:1976年01月11日(28)
山羊-水瓶-乙女:1976年01月26日(28)
山羊-水瓶-天秤:1976年02月10日(28)
山羊-水瓶- 蠍:1976年02月25日(28)
山羊-水瓶-射手:1976年03月12日(28)
山羊-水瓶-山羊:1976年03月27日(28)
山羊-水瓶-水瓶:1976年04月11日(28)
山羊-山羊 1976年04月(28)~1976年10月(28)
山羊-山羊-射手:1976年04月26日(28)
山羊-山羊- 蠍:1976年05月11日(28)
山羊-山羊-天秤:1976年05月27日(28)
山羊-山羊-乙女:1976年06月11日(28)
山羊-山羊-獅子:1976年06月26日(28)
山羊-山羊- 蟹:1976年07月11日(28)
山羊-山羊-双子:1976年07月27日(28)
山羊-山羊-牡牛:1976年08月11日(28)
山羊-山羊-牡羊:1976年08月26日(28)
山羊-山羊- 魚:1976年09月10日(28)
山羊-山羊-水瓶:1976年09月25日(28)
山羊-山羊-山羊:1976年10月11日(28)
射手:1976年10月(29)-1987年10月(40)】
射手- 蠍 1976年10月(29)~1977年09月(29)
射手- 蠍-天秤:1976年10月26日(29)
射手- 蠍-乙女:1976年11月23日(29)
射手- 蠍-獅子:1976年12月21日(29)
射手- 蠍- 蟹:1977年01月18日(29)
射手- 蠍-双子:1977年02月14日(29)
射手- 蠍-牡牛:1977年03月14日(29)
射手- 蠍-牡羊:1977年04月11日(29)
射手- 蠍- 魚:1977年05月09日(29)
射手- 蠍-水瓶:1977年06月06日(29)
射手- 蠍-山羊:1977年07月04日(29)
射手- 蠍-射手:1977年08月01日(29)
射手- 蠍- 蠍:1977年08月29日(29)
射手-天秤 1977年09月(29)~1978年08月(29)
射手-天秤- 蠍:1977年09月26日(29)
射手-天秤-射手:1977年10月24日(29)
射手-天秤-山羊:1977年11月20日(30)
射手-天秤-水瓶:1977年12月18日(30)
射手-天秤- 魚:1978年01月15日(30)
射手-天秤-牡羊:1978年02月12日(30)
射手-天秤-牡牛:1978年03月12日(30)
射手-天秤-双子:1978年04月09日(30)
射手-天秤- 蟹:1978年05月07日(30)
射手-天秤-獅子:1978年06月04日(30)
射手-天秤-乙女:1978年07月02日(30)
射手-天秤-天秤:1978年07月30日(30)
射手-乙女 1978年08月(30)~1979年07月(30)
射手-乙女-天秤:1978年08月26日(30)
射手-乙女- 蠍:1978年09月23日(30)
射手-乙女-射手:1978年10月21日(30)
射手-乙女-山羊:1978年11月18日(31)
射手-乙女-水瓶:1978年12月16日(31)
射手-乙女- 魚:1979年01月13日(31)
射手-乙女-牡羊:1979年02月10日(31)
射手-乙女-牡牛:1979年03月10日(31)
射手-乙女-双子:1979年04月07日(31)
射手-乙女- 蟹:1979年05月05日(31)
射手-乙女-獅子:1979年06月01日(31)
射手-乙女-乙女:1979年06月29日(31)
射手-獅子 1979年07月(31)~1980年06月(31)
射手-獅子-乙女:1979年07月27日(31)
射手-獅子-天秤:1979年08月24日(31)
射手-獅子- 蠍:1979年09月21日(31)
射手-獅子-射手:1979年10月19日(31)
射手-獅子-山羊:1979年11月16日(32)
射手-獅子-水瓶:1979年12月14日(32)
射手-獅子- 魚:1980年01月11日(32)
射手-獅子-牡羊:1980年02月08日(32)
射手-獅子-牡牛:1980年03月06日(32)
射手-獅子-双子:1980年04月03日(32)
射手-獅子- 蟹:1980年05月01日(32)
射手-獅子-獅子:1980年05月29日(32)
射手- 蟹 1980年06月(32)~1981年05月(32)
射手- 蟹-双子:1980年06月26日(32)
射手- 蟹-牡牛:1980年07月24日(32)
射手- 蟹-牡羊:1980年08月21日(32)
射手- 蟹- 魚:1980年09月18日(32)
射手- 蟹-水瓶:1980年10月16日(32)
射手- 蟹-山羊:1980年11月13日(33)
射手- 蟹-射手:1980年12月10日(33)
射手- 蟹- 蠍:1981年01月07日(33)
射手- 蟹-天秤:1981年02月04日(33)
射手- 蟹-乙女:1981年03月04日(33)
射手- 蟹-獅子:1981年04月01日(33)
射手- 蟹- 蟹:1981年04月29日(33)
射手-双子 1981年05月(33)~1982年04月(33)
射手-双子-牡牛:1981年05月27日(33)
射手-双子-牡羊:1981年06月24日(33)
射手-双子- 魚:1981年07月22日(33)
射手-双子-水瓶:1981年08月19日(33)
射手-双子-山羊:1981年09月16日(33)
射手-双子-射手:1981年10月13日(33)
射手-双子- 蠍:1981年11月10日(34)
射手-双子-天秤:1981年12月08日(34)
射手-双子-乙女:1982年01月05日(34)
射手-双子-獅子:1982年02月02日(34)
射手-双子- 蟹:1982年03月02日(34)
射手-双子-双子:1982年03月30日(34)
射手-牡牛 1982年04月(34)~1983年03月(34)
射手-牡牛-牡羊:1982年04月27日(34)
射手-牡牛- 魚:1982年05月25日(34)
射手-牡牛-水瓶:1982年06月22日(34)
射手-牡牛-山羊:1982年07月19日(34)
射手-牡牛-射手:1982年08月16日(34)
射手-牡牛- 蠍:1982年09月13日(34)
射手-牡牛-天秤:1982年10月11日(34)
射手-牡牛-乙女:1982年11月08日(35)
射手-牡牛-獅子:1982年12月06日(35)
射手-牡牛- 蟹:1983年01月03日(35)
射手-牡牛-双子:1983年01月31日(35)
射手-牡牛-牡牛:1983年02月28日(35)
射手-牡羊 1983年03月(35)~1984年02月(35)
射手-牡羊-牡牛:1983年03月28日(35)
射手-牡羊-双子:1983年04月24日(35)
射手-牡羊- 蟹:1983年05月22日(35)
射手-牡羊-獅子:1983年06月19日(35)
射手-牡羊-乙女:1983年07月17日(35)
射手-牡羊-天秤:1983年08月14日(35)
射手-牡羊- 蠍:1983年09月11日(35)
射手-牡羊-射手:1983年10月09日(35)
射手-牡羊-山羊:1983年11月06日(36)
射手-牡羊-水瓶:1983年12月04日(36)
射手-牡羊- 魚:1984年01月01日(36)
射手-牡羊-牡羊:1984年01月28日(36)
射手- 魚 1984年02月(36)~1985年01月(36)
射手- 魚-牡羊:1984年02月25日(36)
射手- 魚-牡牛:1984年03月24日(36)
射手- 魚-双子:1984年04月21日(36)
射手- 魚- 蟹:1984年05月19日(36)
射手- 魚-獅子:1984年06月16日(36)
射手- 魚-乙女:1984年07月14日(36)
射手- 魚-天秤:1984年08月11日(36)
射手- 魚- 蠍:1984年09月08日(36)
射手- 魚-射手:1984年10月06日(36)
射手- 魚-山羊:1984年11月02日(37)
射手- 魚-水瓶:1984年11月30日(37)
射手- 魚- 魚:1984年12月28日(37)
射手-水瓶 1985年01月(37)~1985年12月(37)
射手-水瓶- 魚:1985年01月25日(37)
射手-水瓶-牡羊:1985年02月22日(37)
射手-水瓶-牡牛:1985年03月22日(37)
射手-水瓶-双子:1985年04月19日(37)
射手-水瓶- 蟹:1985年05月17日(37)
射手-水瓶-獅子:1985年06月14日(37)
射手-水瓶-乙女:1985年07月12日(37)
射手-水瓶-天秤:1985年08月08日(37)
射手-水瓶- 蠍:1985年09月05日(37)
射手-水瓶-射手:1985年10月03日(37)
射手-水瓶-山羊:1985年10月31日(38)
射手-水瓶-水瓶:1985年11月28日(38)
射手-山羊 1985年12月(38)~1986年11月(38)
射手-山羊-射手:1985年12月26日(38)
射手-山羊- 蠍:1986年01月23日(38)
射手-山羊-天秤:1986年02月20日(38)
射手-山羊-乙女:1986年03月20日(38)
射手-山羊-獅子:1986年04月17日(38)
射手-山羊- 蟹:1986年05月14日(38)
射手-山羊-双子:1986年06月11日(38)
射手-山羊-牡牛:1986年07月09日(38)
射手-山羊-牡羊:1986年08月06日(38)
射手-山羊- 魚:1986年09月03日(38)
射手-山羊-水瓶:1986年10月01日(38)
射手-山羊-山羊:1986年10月29日(39)
射手-射手 1986年11月(39)~1987年10月(39)
射手-射手- 蠍:1986年11月26日(39)
射手-射手-天秤:1986年12月24日(39)
射手-射手-乙女:1987年01月21日(39)
射手-射手-獅子:1987年02月17日(39)
射手-射手- 蟹:1987年03月17日(39)
射手-射手-双子:1987年04月14日(39)
射手-射手-牡牛:1987年05月12日(39)
射手-射手-牡羊:1987年06月09日(39)
射手-射手- 魚:1987年07月07日(39)
射手-射手-水瓶:1987年08月04日(39)
射手-射手-山羊:1987年09月01日(39)
射手-射手-射手:1987年09月29日(39)
 蠍:1987年10月(40)-1995年10月(48)】
 蠍-天秤 1987年10月(40)~1988年06月(40)
 蠍-天秤- 蠍:1987年10月27日(40)
 蠍-天秤-射手:1987年11月16日(40)
 蠍-天秤-山羊:1987年12月06日(40)
 蠍-天秤-水瓶:1987年12月26日(40)
 蠍-天秤- 魚:1988年01月16日(40)
 蠍-天秤-牡羊:1988年02月05日(40)
 蠍-天秤-牡牛:1988年02月25日(40)
 蠍-天秤-双子:1988年03月17日(40)
 蠍-天秤- 蟹:1988年04月06日(40)
 蠍-天秤-獅子:1988年04月26日(40)
 蠍-天秤-乙女:1988年05月17日(40)
 蠍-天秤-天秤:1988年06月06日(40)
 蠍-乙女 1988年06月(40)~1989年02月(40)
 蠍-乙女-天秤:1988年06月26日(40)
 蠍-乙女- 蠍:1988年07月16日(40)
 蠍-乙女-射手:1988年08月06日(40)
 蠍-乙女-山羊:1988年08月26日(40)
 蠍-乙女-水瓶:1988年09月15日(40)
 蠍-乙女- 魚:1988年10月06日(40)
 蠍-乙女-牡羊:1988年10月26日(41)
 蠍-乙女-牡牛:1988年11月15日(41)
 蠍-乙女-双子:1988年12月05日(41)
 蠍-乙女- 蟹:1988年12月26日(41)
 蠍-乙女-獅子:1989年01月15日(41)
 蠍-乙女-乙女:1989年02月04日(41)
 蠍-獅子 1989年02月(41)~1989年10月(41)
 蠍-獅子-乙女:1989年02月25日(41)
 蠍-獅子-天秤:1989年03月17日(41)
 蠍-獅子- 蠍:1989年04月06日(41)
 蠍-獅子-射手:1989年04月26日(41)
 蠍-獅子-山羊:1989年05月17日(41)
 蠍-獅子-水瓶:1989年06月06日(41)
 蠍-獅子- 魚:1989年06月26日(41)
 蠍-獅子-牡羊:1989年07月17日(41)
 蠍-獅子-牡牛:1989年08月06日(41)
 蠍-獅子-双子:1989年08月26日(41)
 蠍-獅子- 蟹:1989年09月16日(41)
 蠍-獅子-獅子:1989年10月06日(41)
 蠍- 蟹 1989年10月(42)~1990年06月(42)
 蠍- 蟹-双子:1989年10月26日(42)
 蠍- 蟹-牡牛:1989年11月15日(42)
 蠍- 蟹-牡羊:1989年12月06日(42)
 蠍- 蟹- 魚:1989年12月26日(42)
 蠍- 蟹-水瓶:1990年01月15日(42)
 蠍- 蟹-山羊:1990年02月05日(42)
 蠍- 蟹-射手:1990年02月25日(42)
 蠍- 蟹- 蠍:1990年03月17日(42)
 蠍- 蟹-天秤:1990年04月06日(42)
 蠍- 蟹-乙女:1990年04月27日(42)
 蠍- 蟹-獅子:1990年05月17日(42)
 蠍- 蟹- 蟹:1990年06月06日(42)
 蠍-双子 1990年06月(42)~1991年02月(42)
 蠍-双子-牡牛:1990年06月27日(42)
 蠍-双子-牡羊:1990年07月17日(42)
 蠍-双子- 魚:1990年08月06日(42)
 蠍-双子-水瓶:1990年08月26日(42)
 蠍-双子-山羊:1990年09月16日(42)
 蠍-双子-射手:1990年10月06日(42)
 蠍-双子- 蠍:1990年10月26日(43)
 蠍-双子-天秤:1990年11月16日(43)
 蠍-双子-乙女:1990年12月06日(43)
 蠍-双子-獅子:1990年12月26日(43)
 蠍-双子- 蟹:1991年01月16日(43)
 蠍-双子-双子:1991年02月05日(43)
 蠍-牡牛 1991年02月(43)~1991年10月(43)
 蠍-牡牛-牡羊:1991年02月25日(43)
 蠍-牡牛- 魚:1991年03月17日(43)
 蠍-牡牛-水瓶:1991年04月07日(43)
 蠍-牡牛-山羊:1991年04月27日(43)
 蠍-牡牛-射手:1991年05月17日(43)
 蠍-牡牛- 蠍:1991年06月07日(43)
 蠍-牡牛-天秤:1991年06月27日(43)
 蠍-牡牛-乙女:1991年07月17日(43)
 蠍-牡牛-獅子:1991年08月06日(43)
 蠍-牡牛- 蟹:1991年08月27日(43)
 蠍-牡牛-双子:1991年09月16日(43)
 蠍-牡牛-牡牛:1991年10月06日(43)
 蠍-牡羊 1991年10月(44)~1992年06月(44)
 蠍-牡羊-牡牛:1991年10月27日(44)
 蠍-牡羊-双子:1991年11月16日(44)
 蠍-牡羊- 蟹:1991年12月06日(44)
 蠍-牡羊-獅子:1991年12月26日(44)
 蠍-牡羊-乙女:1992年01月16日(44)
 蠍-牡羊-天秤:1992年02月05日(44)
 蠍-牡羊- 蠍:1992年02月25日(44)
 蠍-牡羊-射手:1992年03月17日(44)
 蠍-牡羊-山羊:1992年04月06日(44)
 蠍-牡羊-水瓶:1992年04月26日(44)
 蠍-牡羊- 魚:1992年05月17日(44)
 蠍-牡羊-牡羊:1992年06月06日(44)
 蠍- 魚 1992年06月(44)~1993年02月(44)
 蠍- 魚-牡羊:1992年06月26日(44)
 蠍- 魚-牡牛:1992年07月16日(44)
 蠍- 魚-双子:1992年08月06日(44)
 蠍- 魚- 蟹:1992年08月26日(44)
 蠍- 魚-獅子:1992年09月15日(44)
 蠍- 魚-乙女:1992年10月06日(44)
 蠍- 魚-天秤:1992年10月26日(45)
 蠍- 魚- 蠍:1992年11月15日(45)
 蠍- 魚-射手:1992年12月05日(45)
 蠍- 魚-山羊:1992年12月26日(45)
 蠍- 魚-水瓶:1993年01月15日(45)
 蠍- 魚- 魚:1993年02月04日(45)
 蠍-水瓶 1993年02月(45)~1993年10月(45)
 蠍-水瓶- 魚:1993年02月25日(45)
 蠍-水瓶-牡羊:1993年03月17日(45)
 蠍-水瓶-牡牛:1993年04月06日(45)
 蠍-水瓶-双子:1993年04月26日(45)
 蠍-水瓶- 蟹:1993年05月17日(45)
 蠍-水瓶-獅子:1993年06月06日(45)
 蠍-水瓶-乙女:1993年06月26日(45)
 蠍-水瓶-天秤:1993年07月17日(45)
 蠍-水瓶- 蠍:1993年08月06日(45)
 蠍-水瓶-射手:1993年08月26日(45)
 蠍-水瓶-山羊:1993年09月16日(45)
 蠍-水瓶-水瓶:1993年10月06日(45)
 蠍-山羊 1993年10月(46)~1994年06月(46)
 蠍-山羊-射手:1993年10月26日(46)
 蠍-山羊- 蠍:1993年11月15日(46)
 蠍-山羊-天秤:1993年12月06日(46)
 蠍-山羊-乙女:1993年12月26日(46)
 蠍-山羊-獅子:1994年01月15日(46)
 蠍-山羊- 蟹:1994年02月05日(46)
 蠍-山羊-双子:1994年02月25日(46)
 蠍-山羊-牡牛:1994年03月17日(46)
 蠍-山羊-牡羊:1994年04月06日(46)
 蠍-山羊- 魚:1994年04月27日(46)
 蠍-山羊-水瓶:1994年05月17日(46)
 蠍-山羊-山羊:1994年06月06日(46)
 蠍-射手 1994年06月(46)~1995年02月(46)
 蠍-射手- 蠍:1994年06月27日(46)
 蠍-射手-天秤:1994年07月17日(46)
 蠍-射手-乙女:1994年08月06日(46)
 蠍-射手-獅子:1994年08月26日(46)
 蠍-射手- 蟹:1994年09月16日(46)
 蠍-射手-双子:1994年10月06日(46)
 蠍-射手-牡牛:1994年10月26日(47)
 蠍-射手-牡羊:1994年11月16日(47)
 蠍-射手- 魚:1994年12月06日(47)
 蠍-射手-水瓶:1994年12月26日(47)
 蠍-射手-山羊:1995年01月16日(47)
 蠍-射手-射手:1995年02月05日(47)
 蠍- 蠍 1995年02月(47)~1995年10月(47)
 蠍- 蠍-天秤:1995年02月25日(47)
 蠍- 蠍-乙女:1995年03月17日(47)
 蠍- 蠍-獅子:1995年04月07日(47)
 蠍- 蠍- 蟹:1995年04月27日(47)
 蠍- 蠍-双子:1995年05月17日(47)
 蠍- 蠍-牡牛:1995年06月07日(47)
 蠍- 蠍-牡羊:1995年06月27日(47)
 蠍- 蠍- 魚:1995年07月17日(47)
 蠍- 蠍-水瓶:1995年08月06日(47)
 蠍- 蠍-山羊:1995年08月27日(47)
 蠍- 蠍-射手:1995年09月16日(47)
 蠍- 蠍- 蠍:1995年10月06日(47)
天秤:1995年10月(48)-2007年10月(60)】
天秤- 蠍 1995年10月(48)~1996年10月(48)
天秤- 蠍-天秤:1995年10月27日(48)
天秤- 蠍-乙女:1995年11月26日(48)
天秤- 蠍-獅子:1995年12月26日(48)
天秤- 蠍- 蟹:1996年01月26日(48)
天秤- 蠍-双子:1996年02月25日(48)
天秤- 蠍-牡牛:1996年03月27日(48)
天秤- 蠍-牡羊:1996年04月26日(48)
天秤- 蠍- 魚:1996年05月27日(48)
天秤- 蠍-水瓶:1996年06月26日(48)
天秤- 蠍-山羊:1996年07月27日(48)
天秤- 蠍-射手:1996年08月26日(48)
天秤- 蠍- 蠍:1996年09月25日(48)
天秤-射手 1996年10月(49)~1997年10月(49)
天秤-射手- 蠍:1996年10月26日(49)
天秤-射手-天秤:1996年11月25日(49)
天秤-射手-乙女:1996年12月26日(49)
天秤-射手-獅子:1997年01月25日(49)
天秤-射手- 蟹:1997年02月25日(49)
天秤-射手-双子:1997年03月27日(49)
天秤-射手-牡牛:1997年04月26日(49)
天秤-射手-牡羊:1997年05月27日(49)
天秤-射手- 魚:1997年06月26日(49)
天秤-射手-水瓶:1997年07月27日(49)
天秤-射手-山羊:1997年08月26日(49)
天秤-射手-射手:1997年09月26日(49)
天秤-山羊 1997年10月(50)~1998年10月(50)
天秤-山羊-射手:1997年10月26日(50)
天秤-山羊- 蠍:1997年11月26日(50)
天秤-山羊-天秤:1997年12月26日(50)
天秤-山羊-乙女:1998年01月25日(50)
天秤-山羊-獅子:1998年02月25日(50)
天秤-山羊- 蟹:1998年03月27日(50)
天秤-山羊-双子:1998年04月27日(50)
天秤-山羊-牡牛:1998年05月27日(50)
天秤-山羊-牡羊:1998年06月27日(50)
天秤-山羊- 魚:1998年07月27日(50)
天秤-山羊-水瓶:1998年08月26日(50)
天秤-山羊-山羊:1998年09月26日(50)
天秤-水瓶 1998年10月(51)~1999年10月(51)
天秤-水瓶- 魚:1998年10月26日(51)
天秤-水瓶-牡羊:1998年11月26日(51)
天秤-水瓶-牡牛:1998年12月26日(51)
天秤-水瓶-双子:1999年01月26日(51)
天秤-水瓶- 蟹:1999年02月25日(51)
天秤-水瓶-獅子:1999年03月28日(51)
天秤-水瓶-乙女:1999年04月27日(51)
天秤-水瓶-天秤:1999年05月27日(51)
天秤-水瓶- 蠍:1999年06月27日(51)
天秤-水瓶-射手:1999年07月27日(51)
天秤-水瓶-山羊:1999年08月27日(51)
天秤-水瓶-水瓶:1999年09月26日(51)
天秤- 魚 1999年10月(52)~2000年10月(52)
天秤- 魚-牡羊:1999年10月27日(52)
天秤- 魚-牡牛:1999年11月26日(52)
天秤- 魚-双子:1999年12月26日(52)
天秤- 魚- 蟹:2000年01月26日(52)
天秤- 魚-獅子:2000年02月25日(52)
天秤- 魚-乙女:2000年03月27日(52)
天秤- 魚-天秤:2000年04月26日(52)
天秤- 魚- 蠍:2000年05月27日(52)
天秤- 魚-射手:2000年06月26日(52)
天秤- 魚-山羊:2000年07月27日(52)
天秤- 魚-水瓶:2000年08月26日(52)
天秤- 魚- 魚:2000年09月25日(52)
天秤-牡羊 2000年10月(53)~2001年10月(53)
天秤-牡羊-牡牛:2000年10月26日(53)
天秤-牡羊-双子:2000年11月25日(53)
天秤-牡羊- 蟹:2000年12月26日(53)
天秤-牡羊-獅子:2001年01月25日(53)
天秤-牡羊-乙女:2001年02月25日(53)
天秤-牡羊-天秤:2001年03月27日(53)
天秤-牡羊- 蠍:2001年04月26日(53)
天秤-牡羊-射手:2001年05月27日(53)
天秤-牡羊-山羊:2001年06月26日(53)
天秤-牡羊-水瓶:2001年07月27日(53)
天秤-牡羊- 魚:2001年08月26日(53)
天秤-牡羊-牡羊:2001年09月26日(53)
天秤-牡牛 2001年10月(54)~2002年10月(54)
天秤-牡牛-牡羊:2001年10月26日(54)
天秤-牡牛- 魚:2001年11月26日(54)
天秤-牡牛-水瓶:2001年12月26日(54)
天秤-牡牛-山羊:2002年01月25日(54)
天秤-牡牛-射手:2002年02月25日(54)
天秤-牡牛- 蠍:2002年03月27日(54)
天秤-牡牛-天秤:2002年04月27日(54)
天秤-牡牛-乙女:2002年05月27日(54)
天秤-牡牛-獅子:2002年06月27日(54)
天秤-牡牛- 蟹:2002年07月27日(54)
天秤-牡牛-双子:2002年08月26日(54)
天秤-牡牛-牡牛:2002年09月26日(54)
天秤-双子 2002年10月(55)~2003年10月(55)
天秤-双子-牡牛:2002年10月26日(55)
天秤-双子-牡羊:2002年11月26日(55)
天秤-双子- 魚:2002年12月26日(55)
天秤-双子-水瓶:2003年01月26日(55)
天秤-双子-山羊:2003年02月25日(55)
天秤-双子-射手:2003年03月28日(55)
天秤-双子- 蠍:2003年04月27日(55)
天秤-双子-天秤:2003年05月27日(55)
天秤-双子-乙女:2003年06月27日(55)
天秤-双子-獅子:2003年07月27日(55)
天秤-双子- 蟹:2003年08月27日(55)
天秤-双子-双子:2003年09月26日(55)
天秤- 蟹 2003年10月(56)~2004年10月(56)
天秤- 蟹-双子:2003年10月27日(56)
天秤- 蟹-牡牛:2003年11月26日(56)
天秤- 蟹-牡羊:2003年12月26日(56)
天秤- 蟹- 魚:2004年01月26日(56)
天秤- 蟹-水瓶:2004年02月25日(56)
天秤- 蟹-山羊:2004年03月27日(56)
天秤- 蟹-射手:2004年04月26日(56)
天秤- 蟹- 蠍:2004年05月27日(56)
天秤- 蟹-天秤:2004年06月26日(56)
天秤- 蟹-乙女:2004年07月27日(56)
天秤- 蟹-獅子:2004年08月26日(56)
天秤- 蟹- 蟹:2004年09月25日(56)
天秤-獅子 2004年10月(57)~2005年10月(57)
天秤-獅子-乙女:2004年10月26日(57)
天秤-獅子-天秤:2004年11月25日(57)
天秤-獅子- 蠍:2004年12月26日(57)
天秤-獅子-射手:2005年01月25日(57)
天秤-獅子-山羊:2005年02月25日(57)
天秤-獅子-水瓶:2005年03月27日(57)
天秤-獅子- 魚:2005年04月26日(57)
天秤-獅子-牡羊:2005年05月27日(57)
天秤-獅子-牡牛:2005年06月26日(57)
天秤-獅子-双子:2005年07月27日(57)
天秤-獅子- 蟹:2005年08月26日(57)
天秤-獅子-獅子:2005年09月26日(57)
天秤-乙女 2005年10月(58)~2006年10月(58)
天秤-乙女-天秤:2005年10月26日(58)
天秤-乙女- 蠍:2005年11月26日(58)
天秤-乙女-射手:2005年12月26日(58)
天秤-乙女-山羊:2006年01月25日(58)
天秤-乙女-水瓶:2006年02月25日(58)
天秤-乙女- 魚:2006年03月27日(58)
天秤-乙女-牡羊:2006年04月27日(58)
天秤-乙女-牡牛:2006年05月27日(58)
天秤-乙女-双子:2006年06月27日(58)
天秤-乙女- 蟹:2006年07月27日(58)
天秤-乙女-獅子:2006年08月26日(58)
天秤-乙女-乙女:2006年09月26日(58)
天秤-天秤 2006年10月(59)~2007年10月(59)
天秤-天秤- 蠍:2006年10月26日(59)
天秤-天秤-射手:2006年11月26日(59)
天秤-天秤-山羊:2006年12月26日(59)
天秤-天秤-水瓶:2007年01月26日(59)
天秤-天秤- 魚:2007年02月25日(59)
天秤-天秤-牡羊:2007年03月28日(59)
天秤-天秤-牡牛:2007年04月27日(59)
天秤-天秤-双子:2007年05月27日(59)
天秤-天秤- 蟹:2007年06月27日(59)
天秤-天秤-獅子:2007年07月27日(59)
天秤-天秤-乙女:2007年08月27日(59)
天秤-天秤-天秤:2007年09月26日(59)
乙女:2007年10月(60)-2018年10月(71)】
乙女-天秤 2007年10月(60)~2008年09月(60)
乙女-天秤- 蠍:2007年10月27日(60)
乙女-天秤-射手:2007年11月23日(60)
乙女-天秤-山羊:2007年12月21日(60)
乙女-天秤-水瓶:2008年01月18日(60)
乙女-天秤- 魚:2008年02月15日(60)
乙女-天秤-牡羊:2008年03月14日(60)
乙女-天秤-牡牛:2008年04月11日(60)
乙女-天秤-双子:2008年05月09日(60)
乙女-天秤- 蟹:2008年06月06日(60)
乙女-天秤-獅子:2008年07月04日(60)
乙女-天秤-乙女:2008年08月01日(60)
乙女-天秤-天秤:2008年08月28日(60)
乙女- 蠍 2008年09月(60)~2009年08月(60)
乙女- 蠍-天秤:2008年09月25日(60)
乙女- 蠍-乙女:2008年10月23日(60)
乙女- 蠍-獅子:2008年11月20日(61)
乙女- 蠍- 蟹:2008年12月18日(61)
乙女- 蠍-双子:2009年01月15日(61)
乙女- 蠍-牡牛:2009年02月12日(61)
乙女- 蠍-牡羊:2009年03月12日(61)
乙女- 蠍- 魚:2009年04月09日(61)
乙女- 蠍-水瓶:2009年05月07日(61)
乙女- 蠍-山羊:2009年06月04日(61)
乙女- 蠍-射手:2009年07月01日(61)
乙女- 蠍- 蠍:2009年07月29日(61)
乙女-射手 2009年08月(61)~2010年07月(61)
乙女-射手- 蠍:2009年08月26日(61)
乙女-射手-天秤:2009年09月23日(61)
乙女-射手-乙女:2009年10月21日(61)
乙女-射手-獅子:2009年11月18日(62)
乙女-射手- 蟹:2009年12月16日(62)
乙女-射手-双子:2010年01月13日(62)
乙女-射手-牡牛:2010年02月10日(62)
乙女-射手-牡羊:2010年03月10日(62)
乙女-射手- 魚:2010年04月06日(62)
乙女-射手-水瓶:2010年05月04日(62)
乙女-射手-山羊:2010年06月01日(62)
乙女-射手-射手:2010年06月29日(62)
乙女-山羊 2010年07月(62)~2011年06月(62)
乙女-山羊-射手:2010年07月27日(62)
乙女-山羊- 蠍:2010年08月24日(62)
乙女-山羊-天秤:2010年09月21日(62)
乙女-山羊-乙女:2010年10月19日(62)
乙女-山羊-獅子:2010年11月16日(63)
乙女-山羊- 蟹:2010年12月14日(63)
乙女-山羊-双子:2011年01月10日(63)
乙女-山羊-牡牛:2011年02月07日(63)
乙女-山羊-牡羊:2011年03月07日(63)
乙女-山羊- 魚:2011年04月04日(63)
乙女-山羊-水瓶:2011年05月02日(63)
乙女-山羊-山羊:2011年05月30日(63)
乙女-水瓶 2011年06月(63)~2012年05月(63)
乙女-水瓶- 魚:2011年06月27日(63)
乙女-水瓶-牡羊:2011年07月25日(63)
乙女-水瓶-牡牛:2011年08月22日(63)
乙女-水瓶-双子:2011年09月19日(63)
乙女-水瓶- 蟹:2011年10月16日(63)
乙女-水瓶-獅子:2011年11月13日(64)
乙女-水瓶-乙女:2011年12月11日(64)
乙女-水瓶-天秤:2012年01月08日(64)
乙女-水瓶- 蠍:2012年02月05日(64)
乙女-水瓶-射手:2012年03月04日(64)
乙女-水瓶-山羊:2012年04月01日(64)
乙女-水瓶-水瓶:2012年04月29日(64)
乙女- 魚 2012年05月(64)~2013年04月(64)
乙女- 魚-牡羊:2012年05月27日(64)
乙女- 魚-牡牛:2012年06月24日(64)
乙女- 魚-双子:2012年07月21日(64)
乙女- 魚- 蟹:2012年08月18日(64)
乙女- 魚-獅子:2012年09月15日(64)
乙女- 魚-乙女:2012年10月13日(64)
乙女- 魚-天秤:2012年11月10日(65)
乙女- 魚- 蠍:2012年12月08日(65)
乙女- 魚-射手:2013年01月05日(65)
乙女- 魚-山羊:2013年02月02日(65)
乙女- 魚-水瓶:2013年03月02日(65)
乙女- 魚- 魚:2013年03月30日(65)
乙女-牡羊 2013年04月(65)~2014年03月(65)
乙女-牡羊-牡牛:2013年04月26日(65)
乙女-牡羊-双子:2013年05月24日(65)
乙女-牡羊- 蟹:2013年06月21日(65)
乙女-牡羊-獅子:2013年07月19日(65)
乙女-牡羊-乙女:2013年08月16日(65)
乙女-牡羊-天秤:2013年09月13日(65)
乙女-牡羊- 蠍:2013年10月11日(65)
乙女-牡羊-射手:2013年11月08日(66)
乙女-牡羊-山羊:2013年12月06日(66)
乙女-牡羊-水瓶:2014年01月03日(66)
乙女-牡羊- 魚:2014年01月30日(66)
乙女-牡羊-牡羊:2014年02月27日(66)
乙女-牡牛 2014年03月(66)~2015年02月(66)
乙女-牡牛-牡羊:2014年03月27日(66)
乙女-牡牛- 魚:2014年04月24日(66)
乙女-牡牛-水瓶:2014年05月22日(66)
乙女-牡牛-山羊:2014年06月19日(66)
乙女-牡牛-射手:2014年07月17日(66)
乙女-牡牛- 蠍:2014年08月14日(66)
乙女-牡牛-天秤:2014年09月11日(66)
乙女-牡牛-乙女:2014年10月09日(66)
乙女-牡牛-獅子:2014年11月05日(67)
乙女-牡牛- 蟹:2014年12月03日(67)
乙女-牡牛-双子:2014年12月31日(67)
乙女-牡牛-牡牛:2015年01月28日(67)
乙女-双子 2015年02月(67)~2016年01月(67)
乙女-双子-牡牛:2015年02月25日(67)
乙女-双子-牡羊:2015年03月25日(67)
乙女-双子- 魚:2015年04月22日(67)
乙女-双子-水瓶:2015年05月20日(67)
乙女-双子-山羊:2015年06月17日(67)
乙女-双子-射手:2015年07月15日(67)
乙女-双子- 蠍:2015年08月11日(67)
乙女-双子-天秤:2015年09月08日(67)
乙女-双子-乙女:2015年10月06日(67)
乙女-双子-獅子:2015年11月03日(68)
乙女-双子- 蟹:2015年12月01日(68)
乙女-双子-双子:2015年12月29日(68)
乙女- 蟹 2016年01月(68)~2016年12月(68)
乙女- 蟹-双子:2016年01月26日(68)
乙女- 蟹-牡牛:2016年02月23日(68)
乙女- 蟹-牡羊:2016年03月22日(68)
乙女- 蟹- 魚:2016年04月19日(68)
乙女- 蟹-水瓶:2016年05月17日(68)
乙女- 蟹-山羊:2016年06月13日(68)
乙女- 蟹-射手:2016年07月11日(68)
乙女- 蟹- 蠍:2016年08月08日(68)
乙女- 蟹-天秤:2016年09月05日(68)
乙女- 蟹-乙女:2016年10月03日(68)
乙女- 蟹-獅子:2016年10月31日(69)
乙女- 蟹- 蟹:2016年11月28日(69)
乙女-獅子 2016年12月(69)~2017年11月(69)
乙女-獅子-乙女:2016年12月26日(69)
乙女-獅子-天秤:2017年01月23日(69)
乙女-獅子- 蠍:2017年02月20日(69)
乙女-獅子-射手:2017年03月19日(69)
乙女-獅子-山羊:2017年04月16日(69)
乙女-獅子-水瓶:2017年05月14日(69)
乙女-獅子- 魚:2017年06月11日(69)
乙女-獅子-牡羊:2017年07月09日(69)
乙女-獅子-牡牛:2017年08月06日(69)
乙女-獅子-双子:2017年09月03日(69)
乙女-獅子- 蟹:2017年10月01日(69)
乙女-獅子-獅子:2017年10月29日(70)
乙女-乙女 2017年11月(70)~2018年10月(70)
乙女-乙女-天秤:2017年11月26日(70)
乙女-乙女- 蠍:2017年12月23日(70)
乙女-乙女-射手:2018年01月20日(70)
乙女-乙女-山羊:2018年02月17日(70)
乙女-乙女-水瓶:2018年03月17日(70)
乙女-乙女- 魚:2018年04月14日(70)
乙女-乙女-牡羊:2018年05月12日(70)
乙女-乙女-牡牛:2018年06月09日(70)
乙女-乙女-双子:2018年07月07日(70)
乙女-乙女- 蟹:2018年08月04日(70)
乙女-乙女-獅子:2018年09月01日(70)
乙女-乙女-乙女:2018年09月28日(70)
獅子:2018年10月(71)-2028年10月(81)】
獅子-乙女 2018年10月(71)~2019年08月(71)
獅子-乙女-天秤:2018年10月26日(71)
獅子-乙女- 蠍:2018年11月21日(71)
獅子-乙女-射手:2018年12月16日(71)
獅子-乙女-山羊:2019年01月10日(71)
獅子-乙女-水瓶:2019年02月05日(71)
獅子-乙女- 魚:2019年03月02日(71)
獅子-乙女-牡羊:2019年03月28日(71)
獅子-乙女-牡牛:2019年04月22日(71)
獅子-乙女-双子:2019年05月17日(71)
獅子-乙女- 蟹:2019年06月12日(71)
獅子-乙女-獅子:2019年07月07日(71)
獅子-乙女-乙女:2019年08月01日(71)
獅子-天秤 2019年08月(71)~2020年06月(71)
獅子-天秤- 蠍:2019年08月27日(71)
獅子-天秤-射手:2019年09月21日(71)
獅子-天秤-山羊:2019年10月16日(71)
獅子-天秤-水瓶:2019年11月11日(72)
獅子-天秤- 魚:2019年12月06日(72)
獅子-天秤-牡羊:2020年01月01日(72)
獅子-天秤-牡牛:2020年01月26日(72)
獅子-天秤-双子:2020年02月20日(72)
獅子-天秤- 蟹:2020年03月17日(72)
獅子-天秤-獅子:2020年04月11日(72)
獅子-天秤-乙女:2020年05月06日(72)
獅子-天秤-天秤:2020年06月01日(72)
獅子- 蠍 2020年06月(72)~2021年04月(72)
獅子- 蠍-天秤:2020年06月26日(72)
獅子- 蠍-乙女:2020年07月21日(72)
獅子- 蠍-獅子:2020年08月16日(72)
獅子- 蠍- 蟹:2020年09月10日(72)
獅子- 蠍-双子:2020年10月06日(72)
獅子- 蠍-牡牛:2020年10月31日(73)
獅子- 蠍-牡羊:2020年11月25日(73)
獅子- 蠍- 魚:2020年12月21日(73)
獅子- 蠍-水瓶:2021年01月15日(73)
獅子- 蠍-山羊:2021年02月09日(73)
獅子- 蠍-射手:2021年03月07日(73)
獅子- 蠍- 蠍:2021年04月01日(73)
獅子-射手 2021年04月(73)~2022年02月(73)
獅子-射手- 蠍:2021年04月26日(73)
獅子-射手-天秤:2021年05月22日(73)
獅子-射手-乙女:2021年06月16日(73)
獅子-射手-獅子:2021年07月12日(73)
獅子-射手- 蟹:2021年08月06日(73)
獅子-射手-双子:2021年08月31日(73)
獅子-射手-牡牛:2021年09月26日(73)
獅子-射手-牡羊:2021年10月21日(73)
獅子-射手- 魚:2021年11月15日(74)
獅子-射手-水瓶:2021年12月11日(74)
獅子-射手-山羊:2022年01月05日(74)
獅子-射手-射手:2022年01月30日(74)
獅子-山羊 2022年02月(74)~2022年12月(74)
獅子-山羊-射手:2022年02月25日(74)
獅子-山羊- 蠍:2022年03月22日(74)
獅子-山羊-天秤:2022年04月17日(74)
獅子-山羊-乙女:2022年05月12日(74)
獅子-山羊-獅子:2022年06月06日(74)
獅子-山羊- 蟹:2022年07月02日(74)
獅子-山羊-双子:2022年07月27日(74)
獅子-山羊-牡牛:2022年08月21日(74)
獅子-山羊-牡羊:2022年09月16日(74)
獅子-山羊- 魚:2022年10月11日(74)
獅子-山羊-水瓶:2022年11月05日(75)
獅子-山羊-山羊:2022年12月01日(75)
獅子-水瓶 2022年12月(75)~2023年10月(75)
獅子-水瓶- 魚:2022年12月26日(75)
獅子-水瓶-牡羊:2023年01月21日(75)
獅子-水瓶-牡牛:2023年02月15日(75)
獅子-水瓶-双子:2023年03月12日(75)
獅子-水瓶- 蟹:2023年04月07日(75)
獅子-水瓶-獅子:2023年05月02日(75)
獅子-水瓶-乙女:2023年05月27日(75)
獅子-水瓶-天秤:2023年06月22日(75)
獅子-水瓶- 蠍:2023年07月17日(75)
獅子-水瓶-射手:2023年08月11日(75)
獅子-水瓶-山羊:2023年09月06日(75)
獅子-水瓶-水瓶:2023年10月01日(75)
獅子- 魚 2023年10月(76)~2024年08月(76)
獅子- 魚-牡羊:2023年10月27日(76)
獅子- 魚-牡牛:2023年11月21日(76)
獅子- 魚-双子:2023年12月16日(76)
獅子- 魚- 蟹:2024年01月11日(76)
獅子- 魚-獅子:2024年02月05日(76)
獅子- 魚-乙女:2024年03月01日(76)
獅子- 魚-天秤:2024年03月27日(76)
獅子- 魚- 蠍:2024年04月21日(76)
獅子- 魚-射手:2024年05月17日(76)
獅子- 魚-山羊:2024年06月11日(76)
獅子- 魚-水瓶:2024年07月06日(76)
獅子- 魚- 魚:2024年08月01日(76)
獅子-牡羊 2024年08月(76)~2025年06月(76)
獅子-牡羊-牡牛:2024年08月26日(76)
獅子-牡羊-双子:2024年09月20日(76)
獅子-牡羊- 蟹:2024年10月16日(76)
獅子-牡羊-獅子:2024年11月10日(77)
獅子-牡羊-乙女:2024年12月05日(77)
獅子-牡羊-天秤:2024年12月31日(77)
獅子-牡羊- 蠍:2025年01月25日(77)
獅子-牡羊-射手:2025年02月20日(77)
獅子-牡羊-山羊:2025年03月17日(77)
獅子-牡羊-水瓶:2025年04月11日(77)
獅子-牡羊- 魚:2025年05月07日(77)
獅子-牡羊-牡羊:2025年06月01日(77)
獅子-牡牛 2025年06月(77)~2026年04月(77)
獅子-牡牛-牡羊:2025年06月26日(77)
獅子-牡牛- 魚:2025年07月22日(77)
獅子-牡牛-水瓶:2025年08月16日(77)
獅子-牡牛-山羊:2025年09月10日(77)
獅子-牡牛-射手:2025年10月06日(77)
獅子-牡牛- 蠍:2025年10月31日(78)
獅子-牡牛-天秤:2025年11月26日(78)
獅子-牡牛-乙女:2025年12月21日(78)
獅子-牡牛-獅子:2026年01月15日(78)
獅子-牡牛- 蟹:2026年02月10日(78)
獅子-牡牛-双子:2026年03月07日(78)
獅子-牡牛-牡牛:2026年04月01日(78)
獅子-双子 2026年04月(78)~2027年02月(78)
獅子-双子-牡牛:2026年04月27日(78)
獅子-双子-牡羊:2026年05月22日(78)
獅子-双子- 魚:2026年06月16日(78)
獅子-双子-水瓶:2026年07月12日(78)
獅子-双子-山羊:2026年08月06日(78)
獅子-双子-射手:2026年09月01日(78)
獅子-双子- 蠍:2026年09月26日(78)
獅子-双子-天秤:2026年10月21日(78)
獅子-双子-乙女:2026年11月16日(79)
獅子-双子-獅子:2026年12月11日(79)
獅子-双子- 蟹:2027年01月05日(79)
獅子-双子-双子:2027年01月31日(79)
獅子- 蟹 2027年02月(79)~2027年12月(79)
獅子- 蟹-双子:2027年02月25日(79)
獅子- 蟹-牡牛:2027年03月22日(79)
獅子- 蟹-牡羊:2027年04月17日(79)
獅子- 蟹- 魚:2027年05月12日(79)
獅子- 蟹-水瓶:2027年06月07日(79)
獅子- 蟹-山羊:2027年07月02日(79)
獅子- 蟹-射手:2027年07月27日(79)
獅子- 蟹- 蠍:2027年08月22日(79)
獅子- 蟹-天秤:2027年09月16日(79)
獅子- 蟹-乙女:2027年10月11日(79)
獅子- 蟹-獅子:2027年11月06日(80)
獅子- 蟹- 蟹:2027年12月01日(80)
獅子-獅子 2027年12月(80)~2028年10月(80)
獅子-獅子-乙女:2027年12月26日(80)
獅子-獅子-天秤:2028年01月21日(80)
獅子-獅子- 蠍:2028年02月15日(80)
獅子-獅子-射手:2028年03月12日(80)
獅子-獅子-山羊:2028年04月06日(80)
獅子-獅子-水瓶:2028年05月01日(80)
獅子-獅子- 魚:2028年05月27日(80)
獅子-獅子-牡羊:2028年06月21日(80)
獅子-獅子-牡牛:2028年07月16日(80)
獅子-獅子-双子:2028年08月11日(80)
獅子-獅子- 蟹:2028年09月05日(80)
獅子-獅子-獅子:2028年09月30日(80)
 蟹:2028年10月(81)-2032年10月(85)】
 蟹-双子 2028年10月(81)~2029年02月(81)
 蟹-双子-牡牛:2028年10月26日(81)
 蟹-双子-牡羊:2028年11月05日(81)
 蟹-双子- 魚:2028年11月15日(81)
 蟹-双子-水瓶:2028年11月25日(81)
 蟹-双子-山羊:2028年12月05日(81)
 蟹-双子-射手:2028年12月16日(81)
 蟹-双子- 蠍:2028年12月26日(81)
 蟹-双子-天秤:2029年01月05日(81)
 蟹-双子-乙女:2029年01月15日(81)
 蟹-双子-獅子:2029年01月25日(81)
 蟹-双子- 蟹:2029年02月04日(81)
 蟹-双子-双子:2029年02月14日(81)
 蟹-牡牛 2029年02月(81)~2029年06月(81)
 蟹-牡牛-牡羊:2029年02月25日(81)
 蟹-牡牛- 魚:2029年03月07日(81)
 蟹-牡牛-水瓶:2029年03月17日(81)
 蟹-牡牛-山羊:2029年03月27日(81)
 蟹-牡牛-射手:2029年04月06日(81)
 蟹-牡牛- 蠍:2029年04月16日(81)
 蟹-牡牛-天秤:2029年04月26日(81)
 蟹-牡牛-乙女:2029年05月07日(81)
 蟹-牡牛-獅子:2029年05月17日(81)
 蟹-牡牛- 蟹:2029年05月27日(81)
 蟹-牡牛-双子:2029年06月06日(81)
 蟹-牡牛-牡牛:2029年06月16日(81)
 蟹-牡羊 2029年06月(81)~2029年10月(81)
 蟹-牡羊-牡牛:2029年06月26日(81)
 蟹-牡羊-双子:2029年07月06日(81)
 蟹-牡羊- 蟹:2029年07月17日(81)
 蟹-牡羊-獅子:2029年07月27日(81)
 蟹-牡羊-乙女:2029年08月06日(81)
 蟹-牡羊-天秤:2029年08月16日(81)
 蟹-牡羊- 蠍:2029年08月26日(81)
 蟹-牡羊-射手:2029年09月05日(81)
 蟹-牡羊-山羊:2029年09月16日(81)
 蟹-牡羊-水瓶:2029年09月26日(81)
 蟹-牡羊- 魚:2029年10月06日(81)
 蟹-牡羊-牡羊:2029年10月16日(81)
 蟹- 魚 2029年10月(82)~2030年02月(82)
 蟹- 魚-牡羊:2029年10月26日(82)
 蟹- 魚-牡牛:2029年11月05日(82)
 蟹- 魚-双子:2029年11月15日(82)
 蟹- 魚- 蟹:2029年11月26日(82)
 蟹- 魚-獅子:2029年12月06日(82)
 蟹- 魚-乙女:2029年12月16日(82)
 蟹- 魚-天秤:2029年12月26日(82)
 蟹- 魚- 蠍:2030年01月05日(82)
 蟹- 魚-射手:2030年01月15日(82)
 蟹- 魚-山羊:2030年01月25日(82)
 蟹- 魚-水瓶:2030年02月05日(82)
 蟹- 魚- 魚:2030年02月15日(82)
 蟹-水瓶 2030年02月(82)~2030年06月(82)
 蟹-水瓶- 魚:2030年02月25日(82)
 蟹-水瓶-牡羊:2030年03月07日(82)
 蟹-水瓶-牡牛:2030年03月17日(82)
 蟹-水瓶-双子:2030年03月27日(82)
 蟹-水瓶- 蟹:2030年04月06日(82)
 蟹-水瓶-獅子:2030年04月17日(82)
 蟹-水瓶-乙女:2030年04月27日(82)
 蟹-水瓶-天秤:2030年05月07日(82)
 蟹-水瓶- 蠍:2030年05月17日(82)
 蟹-水瓶-射手:2030年05月27日(82)
 蟹-水瓶-山羊:2030年06月06日(82)
 蟹-水瓶-水瓶:2030年06月16日(82)
 蟹-山羊 2030年06月(82)~2030年10月(82)
 蟹-山羊-射手:2030年06月27日(82)
 蟹-山羊- 蠍:2030年07月07日(82)
 蟹-山羊-天秤:2030年07月17日(82)
 蟹-山羊-乙女:2030年07月27日(82)
 蟹-山羊-獅子:2030年08月06日(82)
 蟹-山羊- 蟹:2030年08月16日(82)
 蟹-山羊-双子:2030年08月26日(82)
 蟹-山羊-牡牛:2030年09月06日(82)
 蟹-山羊-牡羊:2030年09月16日(82)
 蟹-山羊- 魚:2030年09月26日(82)
 蟹-山羊-水瓶:2030年10月06日(82)
 蟹-山羊-山羊:2030年10月16日(82)
 蟹-射手 2030年10月(83)~2031年02月(83)
 蟹-射手- 蠍:2030年10月26日(83)
 蟹-射手-天秤:2030年11月05日(83)
 蟹-射手-乙女:2030年11月16日(83)
 蟹-射手-獅子:2030年11月26日(83)
 蟹-射手- 蟹:2030年12月06日(83)
 蟹-射手-双子:2030年12月16日(83)
 蟹-射手-牡牛:2030年12月26日(83)
 蟹-射手-牡羊:2031年01月05日(83)
 蟹-射手- 魚:2031年01月16日(83)
 蟹-射手-水瓶:2031年01月26日(83)
 蟹-射手-山羊:2031年02月05日(83)
 蟹-射手-射手:2031年02月15日(83)
 蟹- 蠍 2031年02月(83)~2031年06月(83)
 蟹- 蠍-天秤:2031年02月25日(83)
 蟹- 蠍-乙女:2031年03月07日(83)
 蟹- 蠍-獅子:2031年03月17日(83)
 蟹- 蠍- 蟹:2031年03月28日(83)
 蟹- 蠍-双子:2031年04月07日(83)
 蟹- 蠍-牡牛:2031年04月17日(83)
 蟹- 蠍-牡羊:2031年04月27日(83)
 蟹- 蠍- 魚:2031年05月07日(83)
 蟹- 蠍-水瓶:2031年05月17日(83)
 蟹- 蠍-山羊:2031年05月27日(83)
 蟹- 蠍-射手:2031年06月07日(83)
 蟹- 蠍- 蠍:2031年06月17日(83)
 蟹-天秤 2031年06月(83)~2031年10月(83)
 蟹-天秤- 蠍:2031年06月27日(83)
 蟹-天秤-射手:2031年07月07日(83)
 蟹-天秤-山羊:2031年07月17日(83)
 蟹-天秤-水瓶:2031年07月27日(83)
 蟹-天秤- 魚:2031年08月06日(83)
 蟹-天秤-牡羊:2031年08月17日(83)
 蟹-天秤-牡牛:2031年08月27日(83)
 蟹-天秤-双子:2031年09月06日(83)
 蟹-天秤- 蟹:2031年09月16日(83)
 蟹-天秤-獅子:2031年09月26日(83)
 蟹-天秤-乙女:2031年10月06日(83)
 蟹-天秤-天秤:2031年10月16日(83)
 蟹-乙女 2031年10月(84)~2032年02月(84)
 蟹-乙女-天秤:2031年10月27日(84)
 蟹-乙女- 蠍:2031年11月06日(84)
 蟹-乙女-射手:2031年11月16日(84)
 蟹-乙女-山羊:2031年11月26日(84)
 蟹-乙女-水瓶:2031年12月06日(84)
 蟹-乙女- 魚:2031年12月16日(84)
 蟹-乙女-牡羊:2031年12月26日(84)
 蟹-乙女-牡牛:2032年01月06日(84)
 蟹-乙女-双子:2032年01月16日(84)
 蟹-乙女- 蟹:2032年01月26日(84)
 蟹-乙女-獅子:2032年02月05日(84)
 蟹-乙女-乙女:2032年02月15日(84)
 蟹-獅子 2032年02月(84)~2032年06月(84)
 蟹-獅子-乙女:2032年02月25日(84)
 蟹-獅子-天秤:2032年03月06日(84)
 蟹-獅子- 蠍:2032年03月17日(84)
 蟹-獅子-射手:2032年03月27日(84)
 蟹-獅子-山羊:2032年04月06日(84)
 蟹-獅子-水瓶:2032年04月16日(84)
 蟹-獅子- 魚:2032年04月26日(84)
 蟹-獅子-牡羊:2032年05月06日(84)
 蟹-獅子-牡牛:2032年05月17日(84)
 蟹-獅子-双子:2032年05月27日(84)
 蟹-獅子- 蟹:2032年06月06日(84)
 蟹-獅子-獅子:2032年06月16日(84)
 蟹- 蟹 2032年06月(84)~2032年10月(84)
 蟹- 蟹-双子:2032年06月26日(84)
 蟹- 蟹-牡牛:2032年07月06日(84)
 蟹- 蟹-牡羊:2032年07月16日(84)
 蟹- 蟹- 魚:2032年07月27日(84)
 蟹- 蟹-水瓶:2032年08月06日(84)
 蟹- 蟹-山羊:2032年08月16日(84)
 蟹- 蟹-射手:2032年08月26日(84)
 蟹- 蟹- 蠍:2032年09月05日(84)
 蟹- 蟹-天秤:2032年09月15日(84)
 蟹- 蟹-乙女:2032年09月25日(84)
 蟹- 蟹-獅子:2032年10月06日(84)
 蟹- 蟹- 蟹:2032年10月16日(84)
双子:2032年10月(85)-2036年10月(89)】
双子-牡牛 2032年10月(85)~2033年02月(85)
双子-牡牛-牡羊:2032年10月26日(85)
双子-牡牛- 魚:2032年11月05日(85)
双子-牡牛-水瓶:2032年11月15日(85)
双子-牡牛-山羊:2032年11月25日(85)
双子-牡牛-射手:2032年12月05日(85)
双子-牡牛- 蠍:2032年12月16日(85)
双子-牡牛-天秤:2032年12月26日(85)
双子-牡牛-乙女:2033年01月05日(85)
双子-牡牛-獅子:2033年01月15日(85)
双子-牡牛- 蟹:2033年01月25日(85)
双子-牡牛-双子:2033年02月04日(85)
双子-牡牛-牡牛:2033年02月14日(85)
双子-牡羊 2033年02月(85)~2033年06月(85)
双子-牡羊-牡牛:2033年02月25日(85)
双子-牡羊-双子:2033年03月07日(85)
双子-牡羊- 蟹:2033年03月17日(85)
双子-牡羊-獅子:2033年03月27日(85)
双子-牡羊-乙女:2033年04月06日(85)
双子-牡羊-天秤:2033年04月16日(85)
双子-牡羊- 蠍:2033年04月26日(85)
双子-牡羊-射手:2033年05月07日(85)
双子-牡羊-山羊:2033年05月17日(85)
双子-牡羊-水瓶:2033年05月27日(85)
双子-牡羊- 魚:2033年06月06日(85)
双子-牡羊-牡羊:2033年06月16日(85)
双子- 魚 2033年06月(85)~2033年10月(85)
双子- 魚-牡羊:2033年06月26日(85)
双子- 魚-牡牛:2033年07月06日(85)
双子- 魚-双子:2033年07月17日(85)
双子- 魚- 蟹:2033年07月27日(85)
双子- 魚-獅子:2033年08月06日(85)
双子- 魚-乙女:2033年08月16日(85)
双子- 魚-天秤:2033年08月26日(85)
双子- 魚- 蠍:2033年09月05日(85)
双子- 魚-射手:2033年09月16日(85)
双子- 魚-山羊:2033年09月26日(85)
双子- 魚-水瓶:2033年10月06日(85)
双子- 魚- 魚:2033年10月16日(85)
双子-水瓶 2033年10月(86)~2034年02月(86)
双子-水瓶- 魚:2033年10月26日(86)
双子-水瓶-牡羊:2033年11月05日(86)
双子-水瓶-牡牛:2033年11月15日(86)
双子-水瓶-双子:2033年11月26日(86)
双子-水瓶- 蟹:2033年12月06日(86)
双子-水瓶-獅子:2033年12月16日(86)
双子-水瓶-乙女:2033年12月26日(86)
双子-水瓶-天秤:2034年01月05日(86)
双子-水瓶- 蠍:2034年01月15日(86)
双子-水瓶-射手:2034年01月25日(86)
双子-水瓶-山羊:2034年02月05日(86)
双子-水瓶-水瓶:2034年02月15日(86)
双子-山羊 2034年02月(86)~2034年06月(86)
双子-山羊-射手:2034年02月25日(86)
双子-山羊- 蠍:2034年03月07日(86)
双子-山羊-天秤:2034年03月17日(86)
双子-山羊-乙女:2034年03月27日(86)
双子-山羊-獅子:2034年04月06日(86)
双子-山羊- 蟹:2034年04月17日(86)
双子-山羊-双子:2034年04月27日(86)
双子-山羊-牡牛:2034年05月07日(86)
双子-山羊-牡羊:2034年05月17日(86)
双子-山羊- 魚:2034年05月27日(86)
双子-山羊-水瓶:2034年06月06日(86)
双子-山羊-山羊:2034年06月16日(86)
双子-射手 2034年06月(86)~2034年10月(86)
双子-射手- 蠍:2034年06月27日(86)
双子-射手-天秤:2034年07月07日(86)
双子-射手-乙女:2034年07月17日(86)
双子-射手-獅子:2034年07月27日(86)
双子-射手- 蟹:2034年08月06日(86)
双子-射手-双子:2034年08月16日(86)
双子-射手-牡牛:2034年08月26日(86)
双子-射手-牡羊:2034年09月06日(86)
双子-射手- 魚:2034年09月16日(86)
双子-射手-水瓶:2034年09月26日(86)
双子-射手-山羊:2034年10月06日(86)
双子-射手-射手:2034年10月16日(86)
双子- 蠍 2034年10月(87)~2035年02月(87)
双子- 蠍-天秤:2034年10月26日(87)
双子- 蠍-乙女:2034年11月05日(87)
双子- 蠍-獅子:2034年11月16日(87)
双子- 蠍- 蟹:2034年11月26日(87)
双子- 蠍-双子:2034年12月06日(87)
双子- 蠍-牡牛:2034年12月16日(87)
双子- 蠍-牡羊:2034年12月26日(87)
双子- 蠍- 魚:2035年01月05日(87)
双子- 蠍-水瓶:2035年01月16日(87)
双子- 蠍-山羊:2035年01月26日(87)
双子- 蠍-射手:2035年02月05日(87)
双子- 蠍- 蠍:2035年02月15日(87)
双子-天秤 2035年02月(87)~2035年06月(87)
双子-天秤- 蠍:2035年02月25日(87)
双子-天秤-射手:2035年03月07日(87)
双子-天秤-山羊:2035年03月17日(87)
双子-天秤-水瓶:2035年03月28日(87)
双子-天秤- 魚:2035年04月07日(87)
双子-天秤-牡羊:2035年04月17日(87)
双子-天秤-牡牛:2035年04月27日(87)
双子-天秤-双子:2035年05月07日(87)
双子-天秤- 蟹:2035年05月17日(87)
双子-天秤-獅子:2035年05月27日(87)
双子-天秤-乙女:2035年06月07日(87)
双子-天秤-天秤:2035年06月17日(87)
双子-乙女 2035年06月(87)~2035年10月(87)
双子-乙女-天秤:2035年06月27日(87)
双子-乙女- 蠍:2035年07月07日(87)
双子-乙女-射手:2035年07月17日(87)
双子-乙女-山羊:2035年07月27日(87)
双子-乙女-水瓶:2035年08月06日(87)
双子-乙女- 魚:2035年08月17日(87)
双子-乙女-牡羊:2035年08月27日(87)
双子-乙女-牡牛:2035年09月06日(87)
双子-乙女-双子:2035年09月16日(87)
双子-乙女- 蟹:2035年09月26日(87)
双子-乙女-獅子:2035年10月06日(87)
双子-乙女-乙女:2035年10月16日(87)
双子-獅子 2035年10月(88)~2036年02月(88)
双子-獅子-乙女:2035年10月27日(88)
双子-獅子-天秤:2035年11月06日(88)
双子-獅子- 蠍:2035年11月16日(88)
双子-獅子-射手:2035年11月26日(88)
双子-獅子-山羊:2035年12月06日(88)
双子-獅子-水瓶:2035年12月16日(88)
双子-獅子- 魚:2035年12月26日(88)
双子-獅子-牡羊:2036年01月06日(88)
双子-獅子-牡牛:2036年01月16日(88)
双子-獅子-双子:2036年01月26日(88)
双子-獅子- 蟹:2036年02月05日(88)
双子-獅子-獅子:2036年02月15日(88)
双子- 蟹 2036年02月(88)~2036年06月(88)
双子- 蟹-双子:2036年02月25日(88)
双子- 蟹-牡牛:2036年03月06日(88)
双子- 蟹-牡羊:2036年03月17日(88)
双子- 蟹- 魚:2036年03月27日(88)
双子- 蟹-水瓶:2036年04月06日(88)
双子- 蟹-山羊:2036年04月16日(88)
双子- 蟹-射手:2036年04月26日(88)
双子- 蟹- 蠍:2036年05月06日(88)
双子- 蟹-天秤:2036年05月17日(88)
双子- 蟹-乙女:2036年05月27日(88)
双子- 蟹-獅子:2036年06月06日(88)
双子- 蟹- 蟹:2036年06月16日(88)
双子-双子 2036年06月(88)~2036年10月(88)
双子-双子-牡牛:2036年06月26日(88)
双子-双子-牡羊:2036年07月06日(88)
双子-双子- 魚:2036年07月16日(88)
双子-双子-水瓶:2036年07月27日(88)
双子-双子-山羊:2036年08月06日(88)
双子-双子-射手:2036年08月16日(88)
双子-双子- 蠍:2036年08月26日(88)
双子-双子-天秤:2036年09月05日(88)
双子-双子-乙女:2036年09月15日(88)
双子-双子-獅子:2036年09月25日(88)
双子-双子- 蟹:2036年10月06日(88)
双子-双子-双子:2036年10月16日(88)
牡牛:2036年10月(89)-2041年10月(94)】
牡牛-牡羊 2036年10月(89)~2037年03月(89)
牡牛-牡羊-牡牛:2036年10月26日(89)
牡牛-牡羊-双子:2036年11月08日(89)
牡牛-牡羊- 蟹:2036年11月20日(89)
牡牛-牡羊-獅子:2036年12月03日(89)
牡牛-牡羊-乙女:2036年12月16日(89)
牡牛-牡羊-天秤:2036年12月28日(89)
牡牛-牡羊- 蠍:2037年01月10日(89)
牡牛-牡羊-射手:2037年01月23日(89)
牡牛-牡羊-山羊:2037年02月04日(89)
牡牛-牡羊-水瓶:2037年02月17日(89)
牡牛-牡羊- 魚:2037年03月02日(89)
牡牛-牡羊-牡羊:2037年03月14日(89)
牡牛- 魚 2037年03月(89)~2037年08月(89)
牡牛- 魚-牡羊:2037年03月27日(89)
牡牛- 魚-牡牛:2037年04月09日(89)
牡牛- 魚-双子:2037年04月21日(89)
牡牛- 魚- 蟹:2037年05月04日(89)
牡牛- 魚-獅子:2037年05月17日(89)
牡牛- 魚-乙女:2037年05月29日(89)
牡牛- 魚-天秤:2037年06月11日(89)
牡牛- 魚- 蠍:2037年06月24日(89)
牡牛- 魚-射手:2037年07月06日(89)
牡牛- 魚-山羊:2037年07月19日(89)
牡牛- 魚-水瓶:2037年08月01日(89)
牡牛- 魚- 魚:2037年08月14日(89)
牡牛-水瓶 2037年08月(89)~2038年01月(89)
牡牛-水瓶- 魚:2037年08月26日(89)
牡牛-水瓶-牡羊:2037年09月08日(89)
牡牛-水瓶-牡牛:2037年09月21日(89)
牡牛-水瓶-双子:2037年10月03日(89)
牡牛-水瓶- 蟹:2037年10月16日(89)
牡牛-水瓶-獅子:2037年10月29日(90)
牡牛-水瓶-乙女:2037年11月10日(90)
牡牛-水瓶-天秤:2037年11月23日(90)
牡牛-水瓶- 蠍:2037年12月06日(90)
牡牛-水瓶-射手:2037年12月18日(90)
牡牛-水瓶-山羊:2037年12月31日(90)
牡牛-水瓶-水瓶:2038年01月13日(90)
牡牛-山羊 2038年01月(90)~2038年06月(90)
牡牛-山羊-射手:2038年01月25日(90)
牡牛-山羊- 蠍:2038年02月07日(90)
牡牛-山羊-天秤:2038年02月20日(90)
牡牛-山羊-乙女:2038年03月04日(90)
牡牛-山羊-獅子:2038年03月17日(90)
牡牛-山羊- 蟹:2038年03月30日(90)
牡牛-山羊-双子:2038年04月11日(90)
牡牛-山羊-牡牛:2038年04月24日(90)
牡牛-山羊-牡羊:2038年05月07日(90)
牡牛-山羊- 魚:2038年05月20日(90)
牡牛-山羊-水瓶:2038年06月01日(90)
牡牛-山羊-山羊:2038年06月14日(90)
牡牛-射手 2038年06月(90)~2038年11月(90)
牡牛-射手- 蠍:2038年06月27日(90)
牡牛-射手-天秤:2038年07月09日(90)
牡牛-射手-乙女:2038年07月22日(90)
牡牛-射手-獅子:2038年08月04日(90)
牡牛-射手- 蟹:2038年08月16日(90)
牡牛-射手-双子:2038年08月29日(90)
牡牛-射手-牡牛:2038年09月11日(90)
牡牛-射手-牡羊:2038年09月23日(90)
牡牛-射手- 魚:2038年10月06日(90)
牡牛-射手-水瓶:2038年10月19日(90)
牡牛-射手-山羊:2038年10月31日(91)
牡牛-射手-射手:2038年11月13日(91)
牡牛- 蠍 2038年11月(91)~2039年04月(91)
牡牛- 蠍-天秤:2038年11月26日(91)
牡牛- 蠍-乙女:2038年12月08日(91)
牡牛- 蠍-獅子:2038年12月21日(91)
牡牛- 蠍- 蟹:2039年01月03日(91)
牡牛- 蠍-双子:2039年01月16日(91)
牡牛- 蠍-牡牛:2039年01月28日(91)
牡牛- 蠍-牡羊:2039年02月10日(91)
牡牛- 蠍- 魚:2039年02月23日(91)
牡牛- 蠍-水瓶:2039年03月07日(91)
牡牛- 蠍-山羊:2039年03月20日(91)
牡牛- 蠍-射手:2039年04月02日(91)
牡牛- 蠍- 蠍:2039年04月14日(91)
牡牛-天秤 2039年04月(91)~2039年09月(91)
牡牛-天秤- 蠍:2039年04月27日(91)
牡牛-天秤-射手:2039年05月10日(91)
牡牛-天秤-山羊:2039年05月22日(91)
牡牛-天秤-水瓶:2039年06月04日(91)
牡牛-天秤- 魚:2039年06月17日(91)
牡牛-天秤-牡羊:2039年06月29日(91)
牡牛-天秤-牡牛:2039年07月12日(91)
牡牛-天秤-双子:2039年07月25日(91)
牡牛-天秤- 蟹:2039年08月06日(91)
牡牛-天秤-獅子:2039年08月19日(91)
牡牛-天秤-乙女:2039年09月01日(91)
牡牛-天秤-天秤:2039年09月13日(91)
牡牛-乙女 2039年09月(91)~2040年02月(91)
牡牛-乙女-天秤:2039年09月26日(91)
牡牛-乙女- 蠍:2039年10月09日(91)
牡牛-乙女-射手:2039年10月22日(91)
牡牛-乙女-山羊:2039年11月03日(92)
牡牛-乙女-水瓶:2039年11月16日(92)
牡牛-乙女- 魚:2039年11月29日(92)
牡牛-乙女-牡羊:2039年12月11日(92)
牡牛-乙女-牡牛:2039年12月24日(92)
牡牛-乙女-双子:2040年01月06日(92)
牡牛-乙女- 蟹:2040年01月18日(92)
牡牛-乙女-獅子:2040年01月31日(92)
牡牛-乙女-乙女:2040年02月13日(92)
牡牛-獅子 2040年02月(92)~2040年07月(92)
牡牛-獅子-乙女:2040年02月25日(92)
牡牛-獅子-天秤:2040年03月09日(92)
牡牛-獅子- 蠍:2040年03月22日(92)
牡牛-獅子-射手:2040年04月03日(92)
牡牛-獅子-山羊:2040年04月16日(92)
牡牛-獅子-水瓶:2040年04月29日(92)
牡牛-獅子- 魚:2040年05月11日(92)
牡牛-獅子-牡羊:2040年05月24日(92)
牡牛-獅子-牡牛:2040年06月06日(92)
牡牛-獅子-双子:2040年06月18日(92)
牡牛-獅子- 蟹:2040年07月01日(92)
牡牛-獅子-獅子:2040年07月14日(92)
牡牛- 蟹 2040年07月(92)~2040年12月(92)
牡牛- 蟹-双子:2040年07月27日(92)
牡牛- 蟹-牡牛:2040年08月08日(92)
牡牛- 蟹-牡羊:2040年08月21日(92)
牡牛- 蟹- 魚:2040年09月03日(92)
牡牛- 蟹-水瓶:2040年09月15日(92)
牡牛- 蟹-山羊:2040年09月28日(92)
牡牛- 蟹-射手:2040年10月11日(92)
牡牛- 蟹- 蠍:2040年10月23日(92)
牡牛- 蟹-天秤:2040年11月05日(93)
牡牛- 蟹-乙女:2040年11月18日(93)
牡牛- 蟹-獅子:2040年11月30日(93)
牡牛- 蟹- 蟹:2040年12月13日(93)
牡牛-双子 2040年12月(93)~2041年05月(93)
牡牛-双子-牡牛:2040年12月26日(93)
牡牛-双子-牡羊:2041年01月07日(93)
牡牛-双子- 魚:2041年01月20日(93)
牡牛-双子-水瓶:2041年02月02日(93)
牡牛-双子-山羊:2041年02月14日(93)
牡牛-双子-射手:2041年02月27日(93)
牡牛-双子- 蠍:2041年03月12日(93)
牡牛-双子-天秤:2041年03月24日(93)
牡牛-双子-乙女:2041年04月06日(93)
牡牛-双子-獅子:2041年04月19日(93)
牡牛-双子- 蟹:2041年05月02日(93)
牡牛-双子-双子:2041年05月14日(93)
牡牛-牡牛 2041年05月(93)~2041年10月(93)
牡牛-牡牛-牡羊:2041年05月27日(93)
牡牛-牡牛- 魚:2041年06月09日(93)
牡牛-牡牛-水瓶:2041年06月21日(93)
牡牛-牡牛-山羊:2041年07月04日(93)
牡牛-牡牛-射手:2041年07月17日(93)
牡牛-牡牛- 蠍:2041年07月29日(93)
牡牛-牡牛-天秤:2041年08月11日(93)
牡牛-牡牛-乙女:2041年08月24日(93)
牡牛-牡牛-獅子:2041年09月05日(93)
牡牛-牡牛- 蟹:2041年09月18日(93)
牡牛-牡牛-双子:2041年10月01日(93)
牡牛-牡牛-牡牛:2041年10月13日(93)
牡羊:2041年10月(94)-2044年10月(97)】
牡羊-牡牛 2041年10月(94)~2042年01月(94)
牡羊-牡牛-牡羊:2041年10月26日(94)
牡羊-牡牛- 魚:2041年11月03日(94)
牡羊-牡牛-水瓶:2041年11月10日(94)
牡羊-牡牛-山羊:2041年11月18日(94)
牡羊-牡牛-射手:2041年11月26日(94)
牡羊-牡牛- 蠍:2041年12月03日(94)
牡羊-牡牛-天秤:2041年12月11日(94)
牡羊-牡牛-乙女:2041年12月18日(94)
牡羊-牡牛-獅子:2041年12月26日(94)
牡羊-牡牛- 蟹:2042年01月03日(94)
牡羊-牡牛-双子:2042年01月10日(94)
牡羊-牡牛-牡牛:2042年01月18日(94)
牡羊-双子 2042年01月(94)~2042年04月(94)
牡羊-双子-牡牛:2042年01月25日(94)
牡羊-双子-牡羊:2042年02月02日(94)
牡羊-双子- 魚:2042年02月10日(94)
牡羊-双子-水瓶:2042年02月17日(94)
牡羊-双子-山羊:2042年02月25日(94)
牡羊-双子-射手:2042年03月04日(94)
牡羊-双子- 蠍:2042年03月12日(94)
牡羊-双子-天秤:2042年03月20日(94)
牡羊-双子-乙女:2042年03月27日(94)
牡羊-双子-獅子:2042年04月04日(94)
牡羊-双子- 蟹:2042年04月11日(94)
牡羊-双子-双子:2042年04月19日(94)
牡羊- 蟹 2042年04月(94)~2042年07月(94)
牡羊- 蟹-双子:2042年04月27日(94)
牡羊- 蟹-牡牛:2042年05月04日(94)
牡羊- 蟹-牡羊:2042年05月12日(94)
牡羊- 蟹- 魚:2042年05月20日(94)
牡羊- 蟹-水瓶:2042年05月27日(94)
牡羊- 蟹-山羊:2042年06月04日(94)
牡羊- 蟹-射手:2042年06月11日(94)
牡羊- 蟹- 蠍:2042年06月19日(94)
牡羊- 蟹-天秤:2042年06月27日(94)
牡羊- 蟹-乙女:2042年07月04日(94)
牡羊- 蟹-獅子:2042年07月12日(94)
牡羊- 蟹- 蟹:2042年07月19日(94)
牡羊-獅子 2042年07月(94)~2042年10月(94)
牡羊-獅子-乙女:2042年07月27日(94)
牡羊-獅子-天秤:2042年08月04日(94)
牡羊-獅子- 蠍:2042年08月11日(94)
牡羊-獅子-射手:2042年08月19日(94)
牡羊-獅子-山羊:2042年08月26日(94)
牡羊-獅子-水瓶:2042年09月03日(94)
牡羊-獅子- 魚:2042年09月11日(94)
牡羊-獅子-牡羊:2042年09月18日(94)
牡羊-獅子-牡牛:2042年09月26日(94)
牡羊-獅子-双子:2042年10月04日(94)
牡羊-獅子- 蟹:2042年10月11日(94)
牡羊-獅子-獅子:2042年10月19日(94)
牡羊-乙女 2042年10月(95)~2043年01月(95)
牡羊-乙女-天秤:2042年10月26日(95)
牡羊-乙女- 蠍:2042年11月03日(95)
牡羊-乙女-射手:2042年11月11日(95)
牡羊-乙女-山羊:2042年11月18日(95)
牡羊-乙女-水瓶:2042年11月26日(95)
牡羊-乙女- 魚:2042年12月03日(95)
牡羊-乙女-牡羊:2042年12月11日(95)
牡羊-乙女-牡牛:2042年12月19日(95)
牡羊-乙女-双子:2042年12月26日(95)
牡羊-乙女- 蟹:2043年01月03日(95)
牡羊-乙女-獅子:2043年01月10日(95)
牡羊-乙女-乙女:2043年01月18日(95)
牡羊-天秤 2043年01月(95)~2043年04月(95)
牡羊-天秤- 蠍:2043年01月26日(95)
牡羊-天秤-射手:2043年02月02日(95)
牡羊-天秤-山羊:2043年02月10日(95)
牡羊-天秤-水瓶:2043年02月17日(95)
牡羊-天秤- 魚:2043年02月25日(95)
牡羊-天秤-牡羊:2043年03月05日(95)
牡羊-天秤-牡牛:2043年03月12日(95)
牡羊-天秤-双子:2043年03月20日(95)
牡羊-天秤- 蟹:2043年03月28日(95)
牡羊-天秤-獅子:2043年04月04日(95)
牡羊-天秤-乙女:2043年04月12日(95)
牡羊-天秤-天秤:2043年04月19日(95)
牡羊- 蠍 2043年04月(95)~2043年07月(95)
牡羊- 蠍-天秤:2043年04月27日(95)
牡羊- 蠍-乙女:2043年05月05日(95)
牡羊- 蠍-獅子:2043年05月12日(95)
牡羊- 蠍- 蟹:2043年05月20日(95)
牡羊- 蠍-双子:2043年05月27日(95)
牡羊- 蠍-牡牛:2043年06月04日(95)
牡羊- 蠍-牡羊:2043年06月12日(95)
牡羊- 蠍- 魚:2043年06月19日(95)
牡羊- 蠍-水瓶:2043年06月27日(95)
牡羊- 蠍-山羊:2043年07月04日(95)
牡羊- 蠍-射手:2043年07月12日(95)
牡羊- 蠍- 蠍:2043年07月20日(95)
牡羊-射手 2043年07月(95)~2043年10月(95)
牡羊-射手- 蠍:2043年07月27日(95)
牡羊-射手-天秤:2043年08月04日(95)
牡羊-射手-乙女:2043年08月11日(95)
牡羊-射手-獅子:2043年08月19日(95)
牡羊-射手- 蟹:2043年08月27日(95)
牡羊-射手-双子:2043年09月03日(95)
牡羊-射手-牡牛:2043年09月11日(95)
牡羊-射手-牡羊:2043年09月19日(95)
牡羊-射手- 魚:2043年09月26日(95)
牡羊-射手-水瓶:2043年10月04日(95)
牡羊-射手-山羊:2043年10月11日(95)
牡羊-射手-射手:2043年10月19日(95)
牡羊-山羊 2043年10月(96)~2044年01月(96)
牡羊-山羊-射手:2043年10月27日(96)
牡羊-山羊- 蠍:2043年11月03日(96)
牡羊-山羊-天秤:2043年11月11日(96)
牡羊-山羊-乙女:2043年11月18日(96)
牡羊-山羊-獅子:2043年11月26日(96)
牡羊-山羊- 蟹:2043年12月04日(96)
牡羊-山羊-双子:2043年12月11日(96)
牡羊-山羊-牡牛:2043年12月19日(96)
牡羊-山羊-牡羊:2043年12月26日(96)
牡羊-山羊- 魚:2044年01月03日(96)
牡羊-山羊-水瓶:2044年01月11日(96)
牡羊-山羊-山羊:2044年01月18日(96)
牡羊-水瓶 2044年01月(96)~2044年04月(96)
牡羊-水瓶- 魚:2044年01月26日(96)
牡羊-水瓶-牡羊:2044年02月03日(96)
牡羊-水瓶-牡牛:2044年02月10日(96)
牡羊-水瓶-双子:2044年02月18日(96)
牡羊-水瓶- 蟹:2044年02月25日(96)
牡羊-水瓶-獅子:2044年03月04日(96)
牡羊-水瓶-乙女:2044年03月12日(96)
牡羊-水瓶-天秤:2044年03月19日(96)
牡羊-水瓶- 蠍:2044年03月27日(96)
牡羊-水瓶-射手:2044年04月03日(96)
牡羊-水瓶-山羊:2044年04月11日(96)
牡羊-水瓶-水瓶:2044年04月19日(96)
牡羊- 魚 2044年04月(96)~2044年07月(96)
牡羊- 魚-牡羊:2044年04月26日(96)
牡羊- 魚-牡牛:2044年05月04日(96)
牡羊- 魚-双子:2044年05月11日(96)
牡羊- 魚- 蟹:2044年05月19日(96)
牡羊- 魚-獅子:2044年05月27日(96)
牡羊- 魚-乙女:2044年06月03日(96)
牡羊- 魚-天秤:2044年06月11日(96)
牡羊- 魚- 蠍:2044年06月18日(96)
牡羊- 魚-射手:2044年06月26日(96)
牡羊- 魚-山羊:2044年07月04日(96)
牡羊- 魚-水瓶:2044年07月11日(96)
牡羊- 魚- 魚:2044年07月19日(96)
牡羊-牡羊 2044年07月(96)~2044年10月(96)
牡羊-牡羊-牡牛:2044年07月27日(96)
牡羊-牡羊-双子:2044年08月03日(96)
牡羊-牡羊- 蟹:2044年08月11日(96)
牡羊-牡羊-獅子:2044年08月18日(96)
牡羊-牡羊-乙女:2044年08月26日(96)
牡羊-牡羊-天秤:2044年09月03日(96)
牡羊-牡羊- 蠍:2044年09月10日(96)
牡羊-牡羊-射手:2044年09月18日(96)
牡羊-牡羊-山羊:2044年09月25日(96)
牡羊-牡羊-水瓶:2044年10月03日(96)
牡羊-牡羊- 魚:2044年10月11日(96)
牡羊-牡羊-牡羊:2044年10月18日(96)
 魚:2044年10月(97)-2048年10月(101)】
 魚-牡羊 2044年10月(97)~2045年02月(97)
 魚-牡羊-牡牛:2044年10月26日(97)
 魚-牡羊-双子:2044年11月05日(97)
 魚-牡羊- 蟹:2044年11月15日(97)
 魚-牡羊-獅子:2044年11月25日(97)
 魚-牡羊-乙女:2044年12月05日(97)
 魚-牡羊-天秤:2044年12月16日(97)
 魚-牡羊- 蠍:2044年12月26日(97)
 魚-牡羊-射手:2045年01月05日(97)
 魚-牡羊-山羊:2045年01月15日(97)
 魚-牡羊-水瓶:2045年01月25日(97)
 魚-牡羊- 魚:2045年02月04日(97)
 魚-牡羊-牡羊:2045年02月14日(97)
 魚-牡牛 2045年02月(97)~2045年06月(97)
 魚-牡牛-牡羊:2045年02月25日(97)
 魚-牡牛- 魚:2045年03月07日(97)
 魚-牡牛-水瓶:2045年03月17日(97)
 魚-牡牛-山羊:2045年03月27日(97)
 魚-牡牛-射手:2045年04月06日(97)
 魚-牡牛- 蠍:2045年04月16日(97)
 魚-牡牛-天秤:2045年04月26日(97)
 魚-牡牛-乙女:2045年05月07日(97)
 魚-牡牛-獅子:2045年05月17日(97)
 魚-牡牛- 蟹:2045年05月27日(97)
 魚-牡牛-双子:2045年06月06日(97)
 魚-牡牛-牡牛:2045年06月16日(97)
 魚-双子 2045年06月(97)~2045年10月(97)
 魚-双子-牡牛:2045年06月26日(97)
 魚-双子-牡羊:2045年07月06日(97)
 魚-双子- 魚:2045年07月17日(97)
 魚-双子-水瓶:2045年07月27日(97)
 魚-双子-山羊:2045年08月06日(97)
 魚-双子-射手:2045年08月16日(97)
 魚-双子- 蠍:2045年08月26日(97)
 魚-双子-天秤:2045年09月05日(97)
 魚-双子-乙女:2045年09月16日(97)
 魚-双子-獅子:2045年09月26日(97)
 魚-双子- 蟹:2045年10月06日(97)
 魚-双子-双子:2045年10月16日(97)
 魚- 蟹 2045年10月(98)~2046年02月(98)
 魚- 蟹-双子:2045年10月26日(98)
 魚- 蟹-牡牛:2045年11月05日(98)
 魚- 蟹-牡羊:2045年11月15日(98)
 魚- 蟹- 魚:2045年11月26日(98)
 魚- 蟹-水瓶:2045年12月06日(98)
 魚- 蟹-山羊:2045年12月16日(98)
 魚- 蟹-射手:2045年12月26日(98)
 魚- 蟹- 蠍:2046年01月05日(98)
 魚- 蟹-天秤:2046年01月15日(98)
 魚- 蟹-乙女:2046年01月25日(98)
 魚- 蟹-獅子:2046年02月05日(98)
 魚- 蟹- 蟹:2046年02月15日(98)
 魚-獅子 2046年02月(98)~2046年06月(98)
 魚-獅子-乙女:2046年02月25日(98)
 魚-獅子-天秤:2046年03月07日(98)
 魚-獅子- 蠍:2046年03月17日(98)
 魚-獅子-射手:2046年03月27日(98)
 魚-獅子-山羊:2046年04月06日(98)
 魚-獅子-水瓶:2046年04月17日(98)
 魚-獅子- 魚:2046年04月27日(98)
 魚-獅子-牡羊:2046年05月07日(98)
 魚-獅子-牡牛:2046年05月17日(98)
 魚-獅子-双子:2046年05月27日(98)
 魚-獅子- 蟹:2046年06月06日(98)
 魚-獅子-獅子:2046年06月16日(98)
 魚-乙女 2046年06月(98)~2046年10月(98)
 魚-乙女-天秤:2046年06月27日(98)
 魚-乙女- 蠍:2046年07月07日(98)
 魚-乙女-射手:2046年07月17日(98)
 魚-乙女-山羊:2046年07月27日(98)
 魚-乙女-水瓶:2046年08月06日(98)
 魚-乙女- 魚:2046年08月16日(98)
 魚-乙女-牡羊:2046年08月26日(98)
 魚-乙女-牡牛:2046年09月06日(98)
 魚-乙女-双子:2046年09月16日(98)
 魚-乙女- 蟹:2046年09月26日(98)
 魚-乙女-獅子:2046年10月06日(98)
 魚-乙女-乙女:2046年10月16日(98)
 魚-天秤 2046年10月(99)~2047年02月(99)
 魚-天秤- 蠍:2046年10月26日(99)
 魚-天秤-射手:2046年11月05日(99)
 魚-天秤-山羊:2046年11月16日(99)
 魚-天秤-水瓶:2046年11月26日(99)
 魚-天秤- 魚:2046年12月06日(99)
 魚-天秤-牡羊:2046年12月16日(99)
 魚-天秤-牡牛:2046年12月26日(99)
 魚-天秤-双子:2047年01月05日(99)
 魚-天秤- 蟹:2047年01月16日(99)
 魚-天秤-獅子:2047年01月26日(99)
 魚-天秤-乙女:2047年02月05日(99)
 魚-天秤-天秤:2047年02月15日(99)
 魚- 蠍 2047年02月(99)~2047年06月(99)
 魚- 蠍-天秤:2047年02月25日(99)
 魚- 蠍-乙女:2047年03月07日(99)
 魚- 蠍-獅子:2047年03月17日(99)
 魚- 蠍- 蟹:2047年03月28日(99)
 魚- 蠍-双子:2047年04月07日(99)
 魚- 蠍-牡牛:2047年04月17日(99)
 魚- 蠍-牡羊:2047年04月27日(99)
 魚- 蠍- 魚:2047年05月07日(99)
 魚- 蠍-水瓶:2047年05月17日(99)
 魚- 蠍-山羊:2047年05月27日(99)
 魚- 蠍-射手:2047年06月07日(99)
 魚- 蠍- 蠍:2047年06月17日(99)
 魚-射手 2047年06月(99)~2047年10月(99)
 魚-射手- 蠍:2047年06月27日(99)
 魚-射手-天秤:2047年07月07日(99)
 魚-射手-乙女:2047年07月17日(99)
 魚-射手-獅子:2047年07月27日(99)
 魚-射手- 蟹:2047年08月06日(99)
 魚-射手-双子:2047年08月17日(99)
 魚-射手-牡牛:2047年08月27日(99)
 魚-射手-牡羊:2047年09月06日(99)
 魚-射手- 魚:2047年09月16日(99)
 魚-射手-水瓶:2047年09月26日(99)
 魚-射手-山羊:2047年10月06日(99)
 魚-射手-射手:2047年10月16日(99)
 魚-山羊 2047年10月(100)~2048年02月(100)
 魚-山羊-射手:2047年10月27日(100)
 魚-山羊- 蠍:2047年11月06日(100)
 魚-山羊-天秤:2047年11月16日(100)
 魚-山羊-乙女:2047年11月26日(100)
 魚-山羊-獅子:2047年12月06日(100)
 魚-山羊- 蟹:2047年12月16日(100)
 魚-山羊-双子:2047年12月26日(100)
 魚-山羊-牡牛:2048年01月06日(100)
 魚-山羊-牡羊:2048年01月16日(100)
 魚-山羊- 魚:2048年01月26日(100)
 魚-山羊-水瓶:2048年02月05日(100)
 魚-山羊-山羊:2048年02月15日(100)
 魚-水瓶 2048年02月(100)~2048年06月(100)
 魚-水瓶- 魚:2048年02月25日(100)
 魚-水瓶-牡羊:2048年03月06日(100)
 魚-水瓶-牡牛:2048年03月17日(100)
 魚-水瓶-双子:2048年03月27日(100)
 魚-水瓶- 蟹:2048年04月06日(100)
 魚-水瓶-獅子:2048年04月16日(100)
 魚-水瓶-乙女:2048年04月26日(100)
 魚-水瓶-天秤:2048年05月06日(100)
 魚-水瓶- 蠍:2048年05月17日(100)
 魚-水瓶-射手:2048年05月27日(100)
 魚-水瓶-山羊:2048年06月06日(100)
 魚-水瓶-水瓶:2048年06月16日(100)
 魚- 魚 2048年06月(100)~
 魚- 魚-牡羊:2048年06月26日(100)
 魚- 魚-牡牛:2048年07月06日(100)
 魚- 魚-双子:2048年07月16日(100)
 魚- 魚- 蟹:2048年07月27日(100)
 魚- 魚-獅子:2048年08月06日(100)
 魚- 魚-乙女:2048年08月16日(100)
 魚- 魚-天秤:2048年08月26日(100)
 魚- 魚- 蠍:2048年09月05日(100)
 魚- 魚-射手:2048年09月15日(100)
 魚- 魚-山羊:2048年09月25日(100)
 魚- 魚-水瓶:2048年10月06日(100)
 魚- 魚- 魚:2048年10月16日(100)