Jyotish-ONE 出生情報入力

【政治家01:Jawaharlal NehruさんのJyotishチャート】

9

10牡羊

11牡牛

12双子

Ra 11:26
8水瓶

D1 Rashi chart

政治家01:Jawaharlal Nehruさん

1889年11月14日 23時5分0秒
25N26'59 81E50'59
timezone:UTC+5.5
Allahabad,INDIA
Me-Me-Ra (今:--)
Lahiri -22:18:50
1

Mo 17:52 AK
Asc 22:49
7山羊

2獅子

Sa 10:47 MK
6射手

Ke 11:26
Ju 15:10 BK
5

Su 0:15 DK
4天秤

Ve 7:21 GK
Me 17:08 AmK
3乙女

Ma 9:58 PK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Asc
1

Ju
Ke
2

3

4

Me
12
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


22:52:01
~ 23:37:45

5

11

6

Sa
10

Su
Mo
9

Ve
Ra
8

Ma
7

Ke
12

Asc
Me
1

2

Ju
3

11
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


23:03:30
~ 23:37:45

4

Mo
10

5

Ma
9

Su
Sa
8

Ve
7

Ra
6

Ju
10

11

Su
Mo
Ma
12

Asc
1

Ke
9
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


22:58:35
~ 23:18:13

2

Me
8

Ra
3

7

Ve
6

Sa
5

4

Me
Ke
6

7

Ju
8

9

5
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


22:56:37
~ 23:10:22

Su
10

4

Mo
Ma
11

Ve
3

Sa
2

Asc
1

Ra
12

12

Asc
Me
Ke
1

2

Ju
3

Mo
11
D12 chart
Dwadasamsa
両親


23:03:30
~ 23:14:57

4

10

5

Ve
Ma
Sa
9

Su
8

Ra
7

6

12

Asc
1

Ma
2

Ra
Ke
3

11
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


23:03:30
~ 23:12:05

Ve
4

Mo
Me
Sa
10

Su
Ju
5

9

8

7

6

Mo
Me
Ra
Ke
9

10

11

Ju
12

Ma
8
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


23:03:30
~ 23:10:22

Asc
Sa
1

7

Ve
2

Su
6

5

4

3

3

Sa
4

Ra
Ke
5

6

Ma
2
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


23:03:30
~ 23:09:13

Su
7

Asc
Ve
1

Ju
8

12

11

10

Mo
Me
9

Mo
3

4

Su
5

6

Ve
2
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


22:52:01
~ 23:14:57

7

Asc
1

8

Me
Ju
Sa
Ra
Ke
12

11

10

Ma
9

12

Asc
Ma
Ra
1

Sa
2

Mo
Ju
3

11
D60 chart
Shashtyamsa
全て


23:03:30
~ 23:05:47

4

10

Me
5

Ve
9

Su
8

Ke
7

6
Asc 22:49 1室 速度0:00 Ashleshā(Me) MB0:49
Su 0:15 5室2L DK速度1:00 Visakha(Ju)
Mo 17:52 1室1L AK速度11:54 Ashleshā(Me)
Me 天秤17:08 4室3L 12L AmK速度1:34 Swāti(Ra)
Ve 天秤7:21 4室4L 11L GK速度1:14 Swāti(Ra)
Ma 乙女9:58 3室5L 10L PK速度0:36 U.Phalgunī(Su)
Ju 射手15:10 6室6L 9L BK速度0:11 P.Ashadha(Ve)
Sa 獅子10:47 2室7L 8L MK速度0:03 Maghā(Ke)
Ra 双子11:26 12室 速度0:01逆行 Ardra(Ra) MB-0:34
Ke 射手11:26 6室 速度0:01逆行 Mula(Ke) MB0:26

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Me 1888年05月(-2)-1905年05月(15)】
Me-Me期 1888年05月(-2)~1890年09月(0)
Me-Me-Me:1888年05月02日(-2)
Me-Me-Ke:1888年09月03日(-2)
Me-Me-Ve:1888年10月24日(-2)
Me-Me-Su:1889年03月20日(-1)
Me-Me-Mo:1889年05月03日(-1)
Me-Me-Ma:1889年07月15日(-1)
Me-Me-Ra:1889年09月05日(-1)
Me-Me-Ju:1890年01月15日(0)
Me-Me-Sa:1890年05月12日(0)
Me-Ke期 1890年09月(0)~1891年09月(1)
Me-Ke-Ke:1890年09月28日(0)
Me-Ke-Ve:1890年10月19日(0)
Me-Ke-Su:1890年12月19日(1)
Me-Ke-Mo:1891年01月06日(1)
Me-Ke-Ma:1891年02月05日(1)
Me-Ke-Ra:1891年02月26日(1)
Me-Ke-Ju:1891年04月21日(1)
Me-Ke-Sa:1891年06月09日(1)
Me-Ke-Me:1891年08月05日(1)
Me-Ve期 1891年09月(1)~1894年07月(4)
Me-Ve-Ve:1891年09月25日(1)
Me-Ve-Su:1892年03月16日(2)
Me-Ve-Mo:1892年05月07日(2)
Me-Ve-Ma:1892年08月01日(2)
Me-Ve-Ra:1892年09月30日(2)
Me-Ve-Ju:1893年03月04日(3)
Me-Ve-Sa:1893年07月20日(3)
Me-Ve-Me:1893年12月31日(4)
Me-Ve-Ke:1894年05月27日(4)
Me-Su期 1894年07月(4)~1895年06月(5)
Me-Su-Su:1894年07月26日(4)
Me-Su-Mo:1894年08月11日(4)
Me-Su-Ma:1894年09月06日(4)
Me-Su-Ra:1894年09月24日(4)
Me-Su-Ju:1894年11月09日(4)
Me-Su-Sa:1894年12月21日(5)
Me-Su-Me:1895年02月08日(5)
Me-Su-Ke:1895年03月24日(5)
Me-Su-Ve:1895年04月11日(5)
Me-Mo期 1895年06月(5)~1896年10月(6)
Me-Mo-Mo:1895年06月02日(5)
Me-Mo-Ma:1895年07月15日(5)
Me-Mo-Ra:1895年08月14日(5)
Me-Mo-Ju:1895年10月31日(5)
Me-Mo-Sa:1896年01月08日(6)
Me-Mo-Me:1896年03月30日(6)
Me-Mo-Ke:1896年06月11日(6)
Me-Mo-Ve:1896年07月11日(6)
Me-Mo-Su:1896年10月05日(6)
Me-Ma期 1896年10月(6)~1897年10月(7)
Me-Ma-Ma:1896年10月31日(6)
Me-Ma-Ra:1896年11月21日(7)
Me-Ma-Ju:1897年01月15日(7)
Me-Ma-Sa:1897年03月04日(7)
Me-Ma-Me:1897年04月30日(7)
Me-Ma-Ke:1897年06月21日(7)
Me-Ma-Ve:1897年07月12日(7)
Me-Ma-Su:1897年09月10日(7)
Me-Ma-Mo:1897年09月28日(7)
Me-Ra期 1897年10月(7)~1900年05月(10)
Me-Ra-Ra:1897年10月28日(7)
Me-Ra-Ju:1898年03月17日(8)
Me-Ra-Sa:1898年07月19日(8)
Me-Ra-Me:1898年12月14日(9)
Me-Ra-Ke:1899年04月25日(9)
Me-Ra-Ve:1899年06月18日(9)
Me-Ra-Su:1899年11月20日(10)
Me-Ra-Mo:1900年01月06日(10)
Me-Ra-Ma:1900年03月24日(10)
Me-Ju期 1900年05月(10)~1902年08月(12)
Me-Ju-Ju:1900年05月18日(10)
Me-Ju-Sa:1900年09月05日(10)
Me-Ju-Me:1901年01月14日(11)
Me-Ju-Ke:1901年05月11日(11)
Me-Ju-Ve:1901年06月29日(11)
Me-Ju-Su:1901年11月14日(11)
Me-Ju-Mo:1901年12月25日(12)
Me-Ju-Ma:1902年03月04日(12)
Me-Ju-Ra:1902年04月21日(12)
Me-Sa期 1902年08月(12)~1905年05月(15)
Me-Sa-Sa:1902年08月24日(12)
Me-Sa-Me:1903年01月26日(13)
Me-Sa-Ke:1903年06月15日(13)
Me-Sa-Ve:1903年08月11日(13)
Me-Sa-Su:1904年01月22日(14)
Me-Sa-Mo:1904年03月11日(14)
Me-Sa-Ma:1904年06月01日(14)
Me-Sa-Ra:1904年07月28日(14)
Me-Sa-Ju:1904年12月23日(15)
Ke 1905年05月(15)-1912年05月(22)】
Ke-Ke期 1905年05月(15)~1905年09月(15)
Ke-Ke-Ke:1905年05月03日(15)
Ke-Ke-Ve:1905年05月11日(15)
Ke-Ke-Su:1905年06月05日(15)
Ke-Ke-Mo:1905年06月13日(15)
Ke-Ke-Ma:1905年06月25日(15)
Ke-Ke-Ra:1905年07月04日(15)
Ke-Ke-Ju:1905年07月26日(15)
Ke-Ke-Sa:1905年08月15日(15)
Ke-Ke-Me:1905年09月08日(15)
Ke-Ve期 1905年09月(15)~1906年11月(17)
Ke-Ve-Ve:1905年09月29日(15)
Ke-Ve-Su:1905年12月09日(16)
Ke-Ve-Mo:1905年12月30日(16)
Ke-Ve-Ma:1906年02月04日(16)
Ke-Ve-Ra:1906年03月01日(16)
Ke-Ve-Ju:1906年05月04日(16)
Ke-Ve-Sa:1906年06月29日(16)
Ke-Ve-Me:1906年09月05日(16)
Ke-Ve-Ke:1906年11月04日(16)
Ke-Su期 1906年11月(17)~1907年04月(17)
Ke-Su-Su:1906年11月29日(17)
Ke-Su-Mo:1906年12月05日(17)
Ke-Su-Ma:1906年12月16日(17)
Ke-Su-Ra:1906年12月24日(17)
Ke-Su-Ju:1907年01月12日(17)
Ke-Su-Sa:1907年01月29日(17)
Ke-Su-Me:1907年02月18日(17)
Ke-Su-Ke:1907年03月08日(17)
Ke-Su-Ve:1907年03月16日(17)
Ke-Mo期 1907年04月(17)~1907年11月(17)
Ke-Mo-Mo:1907年04月06日(17)
Ke-Mo-Ma:1907年04月24日(17)
Ke-Mo-Ra:1907年05月06日(17)
Ke-Mo-Ju:1907年06月07日(17)
Ke-Mo-Sa:1907年07月05日(17)
Ke-Mo-Me:1907年08月08日(17)
Ke-Mo-Ke:1907年09月07日(17)
Ke-Mo-Ve:1907年09月20日(17)
Ke-Mo-Su:1907年10月25日(17)
Ke-Ma期 1907年11月(17)~1908年04月(18)
Ke-Ma-Ma:1907年11月05日(17)
Ke-Ma-Ra:1907年11月14日(17)
Ke-Ma-Ju:1907年12月06日(18)
Ke-Ma-Sa:1907年12月26日(18)
Ke-Ma-Me:1908年01月19日(18)
Ke-Ma-Ke:1908年02月09日(18)
Ke-Ma-Ve:1908年02月17日(18)
Ke-Ma-Su:1908年03月13日(18)
Ke-Ma-Mo:1908年03月21日(18)
Ke-Ra期 1908年04月(18)~1909年04月(19)
Ke-Ra-Ra:1908年04月02日(18)
Ke-Ra-Ju:1908年05月30日(18)
Ke-Ra-Sa:1908年07月20日(18)
Ke-Ra-Me:1908年09月18日(18)
Ke-Ra-Ke:1908年11月12日(18)
Ke-Ra-Ve:1908年12月04日(19)
Ke-Ra-Su:1909年02月06日(19)
Ke-Ra-Mo:1909年02月25日(19)
Ke-Ra-Ma:1909年03月29日(19)
Ke-Ju期 1909年04月(19)~1910年03月(20)
Ke-Ju-Ju:1909年04月21日(19)
Ke-Ju-Sa:1909年06月05日(19)
Ke-Ju-Me:1909年07月29日(19)
Ke-Ju-Ke:1909年09月15日(19)
Ke-Ju-Ve:1909年10月05日(19)
Ke-Ju-Su:1909年12月01日(20)
Ke-Ju-Mo:1909年12月18日(20)
Ke-Ju-Ma:1910年01月15日(20)
Ke-Ju-Ra:1910年02月04日(20)
Ke-Sa期 1910年03月(20)~1911年05月(21)
Ke-Sa-Sa:1910年03月27日(20)
Ke-Sa-Me:1910年05月31日(20)
Ke-Sa-Ke:1910年07月27日(20)
Ke-Sa-Ve:1910年08月20日(20)
Ke-Sa-Su:1910年10月26日(20)
Ke-Sa-Mo:1910年11月15日(20)
Ke-Sa-Ma:1910年12月19日(21)
Ke-Sa-Ra:1911年01月12日(21)
Ke-Sa-Ju:1911年03月13日(21)
Ke-Me期 1911年05月(21)~1912年05月(22)
Ke-Me-Me:1911年05月06日(21)
Ke-Me-Ke:1911年06月27日(21)
Ke-Me-Ve:1911年07月18日(21)
Ke-Me-Su:1911年09月16日(21)
Ke-Me-Mo:1911年10月04日(21)
Ke-Me-Ma:1911年11月03日(21)
Ke-Me-Ra:1911年11月25日(22)
Ke-Me-Ju:1912年01月18日(22)
Ke-Me-Sa:1912年03月06日(22)
Ve 1912年05月(22)-1932年05月(42)】
Ve-Ve期 1912年05月(22)~1915年09月(25)
Ve-Ve-Ve:1912年05月03日(22)
Ve-Ve-Su:1912年11月21日(23)
Ve-Ve-Mo:1913年01月21日(23)
Ve-Ve-Ma:1913年05月03日(23)
Ve-Ve-Ra:1913年07月13日(23)
Ve-Ve-Ju:1914年01月11日(24)
Ve-Ve-Sa:1914年06月23日(24)
Ve-Ve-Me:1915年01月02日(25)
Ve-Ve-Ke:1915年06月23日(25)
Ve-Su期 1915年09月(25)~1916年09月(26)
Ve-Su-Su:1915年09月02日(25)
Ve-Su-Mo:1915年09月20日(25)
Ve-Su-Ma:1915年10月21日(25)
Ve-Su-Ra:1915年11月11日(25)
Ve-Su-Ju:1916年01月05日(26)
Ve-Su-Sa:1916年02月23日(26)
Ve-Su-Me:1916年04月20日(26)
Ve-Su-Ke:1916年06月11日(26)
Ve-Su-Ve:1916年07月02日(26)
Ve-Mo期 1916年09月(26)~1918年05月(28)
Ve-Mo-Mo:1916年09月01日(26)
Ve-Mo-Ma:1916年10月22日(26)
Ve-Mo-Ra:1916年11月27日(27)
Ve-Mo-Ju:1917年02月26日(27)
Ve-Mo-Sa:1917年05月18日(27)
Ve-Mo-Me:1917年08月22日(27)
Ve-Mo-Ke:1917年11月17日(28)
Ve-Mo-Ve:1917年12月22日(28)
Ve-Mo-Su:1918年04月03日(28)
Ve-Ma期 1918年05月(28)~1919年07月(29)
Ve-Ma-Ma:1918年05月03日(28)
Ve-Ma-Ra:1918年05月28日(28)
Ve-Ma-Ju:1918年07月31日(28)
Ve-Ma-Sa:1918年09月26日(28)
Ve-Ma-Me:1918年12月02日(29)
Ve-Ma-Ke:1919年01月31日(29)
Ve-Ma-Ve:1919年02月25日(29)
Ve-Ma-Su:1919年05月07日(29)
Ve-Ma-Mo:1919年05月29日(29)
Ve-Ra期 1919年07月(29)~1922年07月(32)
Ve-Ra-Ra:1919年07月03日(29)
Ve-Ra-Ju:1919年12月15日(30)
Ve-Ra-Sa:1920年05月09日(30)
Ve-Ra-Me:1920年10月29日(30)
Ve-Ra-Ke:1921年04月02日(31)
Ve-Ra-Ve:1921年06月05日(31)
Ve-Ra-Su:1921年12月05日(32)
Ve-Ra-Mo:1922年01月29日(32)
Ve-Ra-Ma:1922年04月30日(32)
Ve-Ju期 1922年07月(32)~1925年03月(35)
Ve-Ju-Ju:1922年07月03日(32)
Ve-Ju-Sa:1922年11月10日(32)
Ve-Ju-Me:1923年04月13日(33)
Ve-Ju-Ke:1923年08月29日(33)
Ve-Ju-Ve:1923年10月25日(33)
Ve-Ju-Su:1924年04月04日(34)
Ve-Ju-Mo:1924年05月23日(34)
Ve-Ju-Ma:1924年08月12日(34)
Ve-Ju-Ra:1924年10月08日(34)
Ve-Sa期 1925年03月(35)~1928年05月(38)
Ve-Sa-Sa:1925年03月03日(35)
Ve-Sa-Me:1925年09月02日(35)
Ve-Sa-Ke:1926年02月13日(36)
Ve-Sa-Ve:1926年04月21日(36)
Ve-Sa-Su:1926年10月31日(36)
Ve-Sa-Mo:1926年12月28日(37)
Ve-Sa-Ma:1927年04月03日(37)
Ve-Sa-Ra:1927年06月10日(37)
Ve-Sa-Ju:1927年11月30日(38)
Ve-Me期 1928年05月(38)~1931年03月(41)
Ve-Me-Me:1928年05月03日(38)
Ve-Me-Ke:1928年09月26日(38)
Ve-Me-Ve:1928年11月25日(39)
Ve-Me-Su:1929年05月17日(39)
Ve-Me-Mo:1929年07月08日(39)
Ve-Me-Ma:1929年10月02日(39)
Ve-Me-Ra:1929年12月01日(40)
Ve-Me-Ju:1930年05月06日(40)
Ve-Me-Sa:1930年09月21日(40)
Ve-Ke期 1931年03月(41)~1932年05月(42)
Ve-Ke-Ke:1931年03月03日(41)
Ve-Ke-Ve:1931年03月28日(41)
Ve-Ke-Su:1931年06月07日(41)
Ve-Ke-Mo:1931年06月29日(41)
Ve-Ke-Ma:1931年08月03日(41)
Ve-Ke-Ra:1931年08月28日(41)
Ve-Ke-Ju:1931年10月31日(41)
Ve-Ke-Sa:1931年12月27日(42)
Ve-Ke-Me:1932年03月03日(42)
Su 1932年05月(42)-1938年05月(48)】
Su-Su期 1932年05月(42)~1932年08月(42)
Su-Su-Su:1932年05月03日(42)
Su-Su-Mo:1932年05月08日(42)
Su-Su-Ma:1932年05月17日(42)
Su-Su-Ra:1932年05月24日(42)
Su-Su-Ju:1932年06月09日(42)
Su-Su-Sa:1932年06月24日(42)
Su-Su-Me:1932年07月11日(42)
Su-Su-Ke:1932年07月26日(42)
Su-Su-Ve:1932年08月02日(42)
Su-Mo期 1932年08月(42)~1933年02月(43)
Su-Mo-Mo:1932年08月20日(42)
Su-Mo-Ma:1932年09月04日(42)
Su-Mo-Ra:1932年09月15日(42)
Su-Mo-Ju:1932年10月12日(42)
Su-Mo-Sa:1932年11月06日(42)
Su-Mo-Me:1932年12月05日(43)
Su-Mo-Ke:1932年12月30日(43)
Su-Mo-Ve:1933年01月10日(43)
Su-Mo-Su:1933年02月10日(43)
Su-Ma期 1933年02月(43)~1933年06月(43)
Su-Ma-Ma:1933年02月19日(43)
Su-Ma-Ra:1933年02月26日(43)
Su-Ma-Ju:1933年03月17日(43)
Su-Ma-Sa:1933年04月03日(43)
Su-Ma-Me:1933年04月24日(43)
Su-Ma-Ke:1933年05月12日(43)
Su-Ma-Ve:1933年05月19日(43)
Su-Ma-Su:1933年06月10日(43)
Su-Ma-Mo:1933年06月16日(43)
Su-Ra期 1933年06月(43)~1934年05月(44)
Su-Ra-Ra:1933年06月27日(43)
Su-Ra-Ju:1933年08月15日(43)
Su-Ra-Sa:1933年09月28日(43)
Su-Ra-Me:1933年11月19日(44)
Su-Ra-Ke:1934年01月04日(44)
Su-Ra-Ve:1934年01月23日(44)
Su-Ra-Su:1934年03月19日(44)
Su-Ra-Mo:1934年04月05日(44)
Su-Ra-Ma:1934年05月02日(44)
Su-Ju期 1934年05月(44)~1935年03月(45)
Su-Ju-Ju:1934年05月21日(44)
Su-Ju-Sa:1934年06月29日(44)
Su-Ju-Me:1934年08月15日(44)
Su-Ju-Ke:1934年09月25日(44)
Su-Ju-Ve:1934年10月12日(44)
Su-Ju-Su:1934年11月30日(45)
Su-Ju-Mo:1934年12月14日(45)
Su-Ju-Ma:1935年01月08日(45)
Su-Ju-Ra:1935年01月25日(45)
Su-Sa期 1935年03月(45)~1936年02月(46)
Su-Sa-Sa:1935年03月09日(45)
Su-Sa-Me:1935年05月03日(45)
Su-Sa-Ke:1935年06月22日(45)
Su-Sa-Ve:1935年07月12日(45)
Su-Sa-Su:1935年09月08日(45)
Su-Sa-Mo:1935年09月25日(45)
Su-Sa-Ma:1935年10月24日(45)
Su-Sa-Ra:1935年11月13日(45)
Su-Sa-Ju:1936年01月04日(46)
Su-Me期 1936年02月(46)~1936年12月(47)
Su-Me-Me:1936年02月19日(46)
Su-Me-Ke:1936年04月03日(46)
Su-Me-Ve:1936年04月22日(46)
Su-Me-Su:1936年06月12日(46)
Su-Me-Mo:1936年06月28日(46)
Su-Me-Ma:1936年07月24日(46)
Su-Me-Ra:1936年08月11日(46)
Su-Me-Ju:1936年09月26日(46)
Su-Me-Sa:1936年11月07日(46)
Su-Ke期 1936年12月(47)~1937年05月(47)
Su-Ke-Ke:1936年12月26日(47)
Su-Ke-Ve:1937年01月02日(47)
Su-Ke-Su:1937年01月24日(47)
Su-Ke-Mo:1937年01月30日(47)
Su-Ke-Ma:1937年02月10日(47)
Su-Ke-Ra:1937年02月17日(47)
Su-Ke-Ju:1937年03月08日(47)
Su-Ke-Sa:1937年03月25日(47)
Su-Ke-Me:1937年04月15日(47)
Su-Ve期 1937年05月(47)~1938年05月(48)
Su-Ve-Ve:1937年05月03日(47)
Su-Ve-Su:1937年07月03日(47)
Su-Ve-Mo:1937年07月21日(47)
Su-Ve-Ma:1937年08月20日(47)
Su-Ve-Ra:1937年09月11日(47)
Su-Ve-Ju:1937年11月04日(47)
Su-Ve-Sa:1937年12月23日(48)
Su-Ve-Me:1938年02月19日(48)
Su-Ve-Ke:1938年04月12日(48)
Mo 1938年05月(48)-1948年05月(58)】
Mo-Mo期 1938年05月(48)~1939年03月(49)
Mo-Mo-Mo:1938年05月03日(48)
Mo-Mo-Ma:1938年05月28日(48)
Mo-Mo-Ra:1938年06月15日(48)
Mo-Mo-Ju:1938年07月31日(48)
Mo-Mo-Sa:1938年09月09日(48)
Mo-Mo-Me:1938年10月28日(48)
Mo-Mo-Ke:1938年12月10日(49)
Mo-Mo-Ve:1938年12月27日(49)
Mo-Mo-Su:1939年02月16日(49)
Mo-Ma期 1939年03月(49)~1939年10月(49)
Mo-Ma-Ma:1939年03月03日(49)
Mo-Ma-Ra:1939年03月16日(49)
Mo-Ma-Ju:1939年04月17日(49)
Mo-Ma-Sa:1939年05月15日(49)
Mo-Ma-Me:1939年06月18日(49)
Mo-Ma-Ke:1939年07月18日(49)
Mo-Ma-Ve:1939年07月31日(49)
Mo-Ma-Su:1939年09月04日(49)
Mo-Ma-Mo:1939年09月15日(49)
Mo-Ra期 1939年10月(49)~1941年04月(51)
Mo-Ra-Ra:1939年10月02日(49)
Mo-Ra-Ju:1939年12月24日(50)
Mo-Ra-Sa:1940年03月06日(50)
Mo-Ra-Me:1940年05月31日(50)
Mo-Ra-Ke:1940年08月17日(50)
Mo-Ra-Ve:1940年09月18日(50)
Mo-Ra-Su:1940年12月18日(51)
Mo-Ra-Mo:1941年01月15日(51)
Mo-Ra-Ma:1941年03月01日(51)
Mo-Ju期 1941年04月(51)~1942年08月(52)
Mo-Ju-Ju:1941年04月02日(51)
Mo-Ju-Sa:1941年06月06日(51)
Mo-Ju-Me:1941年08月22日(51)
Mo-Ju-Ke:1941年10月30日(51)
Mo-Ju-Ve:1941年11月28日(52)
Mo-Ju-Su:1942年02月17日(52)
Mo-Ju-Mo:1942年03月13日(52)
Mo-Ju-Ma:1942年04月23日(52)
Mo-Ju-Ra:1942年05月21日(52)
Mo-Sa期 1942年08月(52)~1944年03月(54)
Mo-Sa-Sa:1942年08月02日(52)
Mo-Sa-Me:1942年11月02日(52)
Mo-Sa-Ke:1943年01月23日(53)
Mo-Sa-Ve:1943年02月26日(53)
Mo-Sa-Su:1943年06月02日(53)
Mo-Sa-Mo:1943年07月01日(53)
Mo-Sa-Ma:1943年08月18日(53)
Mo-Sa-Ra:1943年09月21日(53)
Mo-Sa-Ju:1943年12月17日(54)
Mo-Me期 1944年03月(54)~1945年08月(55)
Mo-Me-Me:1944年03月03日(54)
Mo-Me-Ke:1944年05月15日(54)
Mo-Me-Ve:1944年06月14日(54)
Mo-Me-Su:1944年09月08日(54)
Mo-Me-Mo:1944年10月04日(54)
Mo-Me-Ma:1944年11月16日(55)
Mo-Me-Ra:1944年12月17日(55)
Mo-Me-Ju:1945年03月04日(55)
Mo-Me-Sa:1945年05月12日(55)
Mo-Ke期 1945年08月(55)~1946年03月(56)
Mo-Ke-Ke:1945年08月02日(55)
Mo-Ke-Ve:1945年08月15日(55)
Mo-Ke-Su:1945年09月19日(55)
Mo-Ke-Mo:1945年09月30日(55)
Mo-Ke-Ma:1945年10月17日(55)
Mo-Ke-Ra:1945年10月30日(55)
Mo-Ke-Ju:1945年12月01日(56)
Mo-Ke-Sa:1945年12月29日(56)
Mo-Ke-Me:1946年02月01日(56)
Mo-Ve期 1946年03月(56)~1947年11月(57)
Mo-Ve-Ve:1946年03月03日(56)
Mo-Ve-Su:1946年06月13日(56)
Mo-Ve-Mo:1946年07月13日(56)
Mo-Ve-Ma:1946年09月02日(56)
Mo-Ve-Ra:1946年10月07日(56)
Mo-Ve-Ju:1947年01月07日(57)
Mo-Ve-Sa:1947年03月29日(57)
Mo-Ve-Me:1947年07月03日(57)
Mo-Ve-Ke:1947年09月27日(57)
Mo-Su期 1947年11月(57)~1948年05月(58)
Mo-Su-Su:1947年11月02日(57)
Mo-Su-Mo:1947年11月11日(57)
Mo-Su-Ma:1947年11月26日(58)
Mo-Su-Ra:1947年12月07日(58)
Mo-Su-Ju:1948年01月03日(58)
Mo-Su-Sa:1948年01月28日(58)
Mo-Su-Me:1948年02月26日(58)
Mo-Su-Ke:1948年03月22日(58)
Mo-Su-Ve:1948年04月02日(58)
Ma 1948年05月(58)-1955年05月(65)】
Ma-Ma期 1948年05月(58)~1948年09月(58)
Ma-Ma-Ma:1948年05月03日(58)
Ma-Ma-Ra:1948年05月11日(58)
Ma-Ma-Ju:1948年06月03日(58)
Ma-Ma-Sa:1948年06月23日(58)
Ma-Ma-Me:1948年07月16日(58)
Ma-Ma-Ke:1948年08月06日(58)
Ma-Ma-Ve:1948年08月15日(58)
Ma-Ma-Su:1948年09月09日(58)
Ma-Ma-Mo:1948年09月16日(58)
Ma-Ra期 1948年09月(58)~1949年10月(59)
Ma-Ra-Ra:1948年09月29日(58)
Ma-Ra-Ju:1948年11月25日(59)
Ma-Ra-Sa:1949年01月15日(59)
Ma-Ra-Me:1949年03月17日(59)
Ma-Ra-Ke:1949年05月10日(59)
Ma-Ra-Ve:1949年06月02日(59)
Ma-Ra-Su:1949年08月05日(59)
Ma-Ra-Mo:1949年08月24日(59)
Ma-Ra-Ma:1949年09月25日(59)
Ma-Ju期 1949年10月(59)~1950年09月(60)
Ma-Ju-Ju:1949年10月17日(59)
Ma-Ju-Sa:1949年12月02日(60)
Ma-Ju-Me:1950年01月25日(60)
Ma-Ju-Ke:1950年03月14日(60)
Ma-Ju-Ve:1950年04月03日(60)
Ma-Ju-Su:1950年05月30日(60)
Ma-Ju-Mo:1950年06月16日(60)
Ma-Ju-Ma:1950年07月14日(60)
Ma-Ju-Ra:1950年08月03日(60)
Ma-Sa期 1950年09月(60)~1951年11月(61)
Ma-Sa-Sa:1950年09月23日(60)
Ma-Sa-Me:1950年11月26日(61)
Ma-Sa-Ke:1951年01月23日(61)
Ma-Sa-Ve:1951年02月15日(61)
Ma-Sa-Su:1951年04月24日(61)
Ma-Sa-Mo:1951年05月14日(61)
Ma-Sa-Ma:1951年06月17日(61)
Ma-Sa-Ra:1951年07月10日(61)
Ma-Sa-Ju:1951年09月09日(61)
Ma-Me期 1951年11月(61)~1952年10月(62)
Ma-Me-Me:1951年11月02日(61)
Ma-Me-Ke:1951年12月23日(62)
Ma-Me-Ve:1952年01月13日(62)
Ma-Me-Su:1952年03月14日(62)
Ma-Me-Mo:1952年04月01日(62)
Ma-Me-Ma:1952年05月01日(62)
Ma-Me-Ra:1952年05月22日(62)
Ma-Me-Ju:1952年07月15日(62)
Ma-Me-Sa:1952年09月02日(62)
Ma-Ke期 1952年10月(62)~1953年03月(63)
Ma-Ke-Ke:1952年10月29日(62)
Ma-Ke-Ve:1952年11月07日(62)
Ma-Ke-Su:1952年12月02日(63)
Ma-Ke-Mo:1952年12月09日(63)
Ma-Ke-Ma:1952年12月22日(63)
Ma-Ke-Ra:1952年12月30日(63)
Ma-Ke-Ju:1953年01月22日(63)
Ma-Ke-Sa:1953年02月10日(63)
Ma-Ke-Me:1953年03月06日(63)
Ma-Ve期 1953年03月(63)~1954年05月(64)
Ma-Ve-Ve:1953年03月27日(63)
Ma-Ve-Su:1953年06月06日(63)
Ma-Ve-Mo:1953年06月28日(63)
Ma-Ve-Ma:1953年08月02日(63)
Ma-Ve-Ra:1953年08月27日(63)
Ma-Ve-Ju:1953年10月30日(63)
Ma-Ve-Sa:1953年12月26日(64)
Ma-Ve-Me:1954年03月03日(64)
Ma-Ve-Ke:1954年05月03日(64)
Ma-Su期 1954年05月(64)~1954年10月(64)
Ma-Su-Su:1954年05月27日(64)
Ma-Su-Mo:1954年06月03日(64)
Ma-Su-Ma:1954年06月13日(64)
Ma-Su-Ra:1954年06月21日(64)
Ma-Su-Ju:1954年07月10日(64)
Ma-Su-Sa:1954年07月27日(64)
Ma-Su-Me:1954年08月16日(64)
Ma-Su-Ke:1954年09月03日(64)
Ma-Su-Ve:1954年09月11日(64)
Ma-Mo期 1954年10月(64)~1955年05月(65)
Ma-Mo-Mo:1954年10月02日(64)
Ma-Mo-Ma:1954年10月20日(64)
Ma-Mo-Ra:1954年11月01日(64)
Ma-Mo-Ju:1954年12月03日(65)
Ma-Mo-Sa:1955年01月01日(65)
Ma-Mo-Me:1955年02月03日(65)
Ma-Mo-Ke:1955年03月06日(65)
Ma-Mo-Ve:1955年03月18日(65)
Ma-Mo-Su:1955年04月23日(65)
Ra 1955年05月(65)-1973年05月(83)】
Ra-Ra期 1955年05月(65)~1958年01月(68)
Ra-Ra-Ra:1955年05月03日(65)
Ra-Ra-Ju:1955年09月28日(65)
Ra-Ra-Sa:1956年02月07日(66)
Ra-Ra-Me:1956年07月12日(66)
Ra-Ra-Ke:1956年11月29日(67)
Ra-Ra-Ve:1957年01月25日(67)
Ra-Ra-Su:1957年07月08日(67)
Ra-Ra-Mo:1957年08月27日(67)
Ra-Ra-Ma:1957年11月17日(68)
Ra-Ju期 1958年01月(68)~1960年06月(70)
Ra-Ju-Ju:1958年01月13日(68)
Ra-Ju-Sa:1958年05月10日(68)
Ra-Ju-Me:1958年09月26日(68)
Ra-Ju-Ke:1959年01月28日(69)
Ra-Ju-Ve:1959年03月20日(69)
Ra-Ju-Su:1959年08月14日(69)
Ra-Ju-Mo:1959年09月26日(69)
Ra-Ju-Ma:1959年12月08日(70)
Ra-Ju-Ra:1960年01月29日(70)
Ra-Sa期 1960年06月(70)~1963年04月(73)
Ra-Sa-Sa:1960年06月08日(70)
Ra-Sa-Me:1960年11月20日(71)
Ra-Sa-Ke:1961年04月16日(71)
Ra-Sa-Ve:1961年06月16日(71)
Ra-Sa-Su:1961年12月07日(72)
Ra-Sa-Mo:1962年01月28日(72)
Ra-Sa-Ma:1962年04月24日(72)
Ra-Sa-Ra:1962年06月24日(72)
Ra-Sa-Ju:1962年11月27日(73)
Ra-Me期 1963年04月(73)~1965年11月(75)
Ra-Me-Me:1963年04月15日(73)
Ra-Me-Ke:1963年08月25日(73)
Ra-Me-Ve:1963年10月18日(73)
Ra-Me-Su:1964年03月22日(74)
Ra-Me-Mo:1964年05月07日(74)
Ra-Me-Ma:1964年07月24日(74)
Ra-Me-Ra:1964年09月16日(74)
Ra-Me-Ju:1965年02月03日(75)
Ra-Me-Sa:1965年06月07日(75)
Ra-Ke期 1965年11月(75)~1966年11月(77)
Ra-Ke-Ke:1965年11月01日(75)
Ra-Ke-Ve:1965年11月24日(76)
Ra-Ke-Su:1966年01月27日(76)
Ra-Ke-Mo:1966年02月15日(76)
Ra-Ke-Ma:1966年03月19日(76)
Ra-Ke-Ra:1966年04月10日(76)
Ra-Ke-Ju:1966年06月07日(76)
Ra-Ke-Sa:1966年07月28日(76)
Ra-Ke-Me:1966年09月27日(76)
Ra-Ve期 1966年11月(77)~1969年11月(80)
Ra-Ve-Ve:1966年11月20日(77)
Ra-Ve-Su:1967年05月22日(77)
Ra-Ve-Mo:1967年07月15日(77)
Ra-Ve-Ma:1967年10月15日(77)
Ra-Ve-Ra:1967年12月18日(78)
Ra-Ve-Ju:1968年05月30日(78)
Ra-Ve-Sa:1968年10月23日(78)
Ra-Ve-Me:1969年04月15日(79)
Ra-Ve-Ke:1969年09月17日(79)
Ra-Su期 1969年11月(80)~1970年10月(80)
Ra-Su-Su:1969年11月20日(80)
Ra-Su-Mo:1969年12月06日(80)
Ra-Su-Ma:1970年01月02日(80)
Ra-Su-Ra:1970年01月22日(80)
Ra-Su-Ju:1970年03月12日(80)
Ra-Su-Sa:1970年04月25日(80)
Ra-Su-Me:1970年06月16日(80)
Ra-Su-Ke:1970年08月01日(80)
Ra-Su-Ve:1970年08月21日(80)
Ra-Mo期 1970年10月(80)~1972年04月(82)
Ra-Mo-Mo:1970年10月14日(80)
Ra-Mo-Ma:1970年11月29日(81)
Ra-Mo-Ra:1970年12月31日(81)
Ra-Mo-Ju:1971年03月23日(81)
Ra-Mo-Sa:1971年06月04日(81)
Ra-Mo-Me:1971年08月30日(81)
Ra-Mo-Ke:1971年11月16日(81)
Ra-Mo-Ve:1971年12月18日(82)
Ra-Mo-Su:1972年03月18日(82)
Ra-Ma期 1972年04月(82)~1973年05月(83)
Ra-Ma-Ma:1972年04月14日(82)
Ra-Ma-Ra:1972年05月07日(82)
Ra-Ma-Ju:1972年07月03日(82)
Ra-Ma-Sa:1972年08月23日(82)
Ra-Ma-Me:1972年10月23日(82)
Ra-Ma-Ke:1972年12月16日(83)
Ra-Ma-Ve:1973年01月08日(83)
Ra-Ma-Su:1973年03月13日(83)
Ra-Ma-Mo:1973年04月01日(83)
Ju 1973年05月(83)-1989年05月(99)】
Ju-Ju期 1973年05月(83)~1975年06月(85)
Ju-Ju-Ju:1973年05月03日(83)
Ju-Ju-Sa:1973年08月15日(83)
Ju-Ju-Me:1973年12月16日(84)
Ju-Ju-Ke:1974年04月05日(84)
Ju-Ju-Ve:1974年05月21日(84)
Ju-Ju-Su:1974年09月28日(84)
Ju-Ju-Mo:1974年11月06日(84)
Ju-Ju-Ma:1975年01月10日(85)
Ju-Ju-Ra:1975年02月24日(85)
Ju-Sa期 1975年06月(85)~1978年01月(88)
Ju-Sa-Sa:1975年06月21日(85)
Ju-Sa-Me:1975年11月14日(85)
Ju-Sa-Ke:1976年03月25日(86)
Ju-Sa-Ve:1976年05月18日(86)
Ju-Sa-Su:1976年10月19日(86)
Ju-Sa-Mo:1976年12月04日(87)
Ju-Sa-Ma:1977年02月19日(87)
Ju-Sa-Ra:1977年04月14日(87)
Ju-Sa-Ju:1977年08月31日(87)
Ju-Me期 1978年01月(88)~1980年04月(90)
Ju-Me-Me:1978年01月01日(88)
Ju-Me-Ke:1978年04月29日(88)
Ju-Me-Ve:1978年06月16日(88)
Ju-Me-Su:1978年11月01日(88)
Ju-Me-Mo:1978年12月12日(89)
Ju-Me-Ma:1979年02月19日(89)
Ju-Me-Ra:1979年04月09日(89)
Ju-Me-Ju:1979年08月11日(89)
Ju-Me-Sa:1979年11月29日(90)
Ju-Ke期 1980年04月(90)~1981年03月(91)
Ju-Ke-Ke:1980年04月08日(90)
Ju-Ke-Ve:1980年04月28日(90)
Ju-Ke-Su:1980年06月24日(90)
Ju-Ke-Mo:1980年07月11日(90)
Ju-Ke-Ma:1980年08月08日(90)
Ju-Ke-Ra:1980年08月28日(90)
Ju-Ke-Ju:1980年10月18日(90)
Ju-Ke-Sa:1980年12月03日(91)
Ju-Ke-Me:1981年01月26日(91)
Ju-Ve期 1981年03月(91)~1983年11月(93)
Ju-Ve-Ve:1981年03月15日(91)
Ju-Ve-Su:1981年08月24日(91)
Ju-Ve-Mo:1981年10月12日(91)
Ju-Ve-Ma:1982年01月01日(92)
Ju-Ve-Ra:1982年02月27日(92)
Ju-Ve-Ju:1982年07月23日(92)
Ju-Ve-Sa:1982年11月30日(93)
Ju-Ve-Me:1983年05月03日(93)
Ju-Ve-Ke:1983年09月18日(93)
Ju-Su期 1983年11月(93)~1984年09月(94)
Ju-Su-Su:1983年11月14日(93)
Ju-Su-Mo:1983年11月29日(94)
Ju-Su-Ma:1983年12月23日(94)
Ju-Su-Ra:1984年01月09日(94)
Ju-Su-Ju:1984年02月22日(94)
Ju-Su-Sa:1984年04月01日(94)
Ju-Su-Me:1984年05月17日(94)
Ju-Su-Ke:1984年06月28日(94)
Ju-Su-Ve:1984年07月15日(94)
Ju-Mo期 1984年09月(94)~1986年01月(96)
Ju-Mo-Mo:1984年09月01日(94)
Ju-Mo-Ma:1984年10月12日(94)
Ju-Mo-Ra:1984年11月09日(94)
Ju-Mo-Ju:1985年01月21日(95)
Ju-Mo-Sa:1985年03月27日(95)
Ju-Mo-Me:1985年06月12日(95)
Ju-Mo-Ke:1985年08月20日(95)
Ju-Mo-Ve:1985年09月18日(95)
Ju-Mo-Su:1985年12月08日(96)
Ju-Ma期 1986年01月(96)~1986年12月(97)
Ju-Ma-Ma:1986年01月01日(96)
Ju-Ma-Ra:1986年01月21日(96)
Ju-Ma-Ju:1986年03月13日(96)
Ju-Ma-Sa:1986年04月28日(96)
Ju-Ma-Me:1986年06月21日(96)
Ju-Ma-Ke:1986年08月08日(96)
Ju-Ma-Ve:1986年08月28日(96)
Ju-Ma-Su:1986年10月24日(96)
Ju-Ma-Mo:1986年11月10日(96)
Ju-Ra期 1986年12月(97)~1989年05月(99)
Ju-Ra-Ra:1986年12月08日(97)
Ju-Ra-Ju:1987年04月19日(97)
Ju-Ra-Sa:1987年08月14日(97)
Ju-Ra-Me:1987年12月30日(98)
Ju-Ra-Ke:1988年05月03日(98)
Ju-Ra-Ve:1988年06月23日(98)
Ju-Ra-Su:1988年11月16日(99)
Ju-Ra-Mo:1988年12月30日(99)
Ju-Ra-Ma:1989年03月13日(99)
Sa 1989年05月(99)-2008年05月(118)】
Sa-Sa期 1989年05月(99)~1992年05月(102)
Sa-Sa-Sa:1989年05月03日(99)
Sa-Sa-Me:1989年10月24日(99)
Sa-Sa-Ke:1990年03月28日(100)
Sa-Sa-Ve:1990年06月01日(100)
Sa-Sa-Su:1990年12月01日(101)
Sa-Sa-Mo:1991年01月25日(101)
Sa-Sa-Ma:1991年04月26日(101)
Sa-Sa-Ra:1991年06月29日(101)
Sa-Sa-Ju:1991年12月11日(102)
Sa-Me期 1992年05月(102)~1995年01月(105)
Sa-Me-Me:1992年05月06日(102)
Sa-Me-Ke:1992年09月22日(102)
Sa-Me-Ve:1992年11月18日(103)
Sa-Me-Su:1993年05月01日(103)
Sa-Me-Mo:1993年06月19日(103)
Sa-Me-Ma:1993年09月09日(103)
Sa-Me-Ra:1993年11月05日(103)
Sa-Me-Ju:1994年04月02日(104)
Sa-Me-Sa:1994年08月11日(104)
Sa-Ke期 1995年01月(105)~1996年02月(106)
Sa-Ke-Ke:1995年01月14日(105)
Sa-Ke-Ve:1995年02月06日(105)
Sa-Ke-Su:1995年04月15日(105)
Sa-Ke-Mo:1995年05月05日(105)
Sa-Ke-Ma:1995年06月08日(105)
Sa-Ke-Ra:1995年07月01日(105)
Sa-Ke-Ju:1995年08月31日(105)
Sa-Ke-Sa:1995年10月24日(105)
Sa-Ke-Me:1995年12月27日(106)
Sa-Ve期 1996年02月(106)~1999年04月(109)
Sa-Ve-Ve:1996年02月23日(106)
Sa-Ve-Su:1996年09月02日(106)
Sa-Ve-Mo:1996年10月30日(106)
Sa-Ve-Ma:1997年02月03日(107)
Sa-Ve-Ra:1997年04月12日(107)
Sa-Ve-Ju:1997年10月02日(107)
Sa-Ve-Sa:1998年03月06日(108)
Sa-Ve-Me:1998年09月05日(108)
Sa-Ve-Ke:1999年02月16日(109)
Sa-Su期 1999年04月(109)~2000年04月(110)
Sa-Su-Su:1999年04月24日(109)
Sa-Su-Mo:1999年05月11日(109)
Sa-Su-Ma:1999年06月09日(109)
Sa-Su-Ra:1999年06月30日(109)
Sa-Su-Ju:1999年08月21日(109)
Sa-Su-Sa:1999年10月06日(109)
Sa-Su-Me:1999年11月30日(110)
Sa-Su-Ke:2000年01月18日(110)
Sa-Su-Ve:2000年02月07日(110)
Sa-Mo期 2000年04月(110)~2001年11月(111)
Sa-Mo-Mo:2000年04月05日(110)
Sa-Mo-Ma:2000年05月23日(110)
Sa-Mo-Ra:2000年06月26日(110)
Sa-Mo-Ju:2000年09月21日(110)
Sa-Mo-Sa:2000年12月07日(111)
Sa-Mo-Me:2001年03月08日(111)
Sa-Mo-Ke:2001年05月29日(111)
Sa-Mo-Ve:2001年07月02日(111)
Sa-Mo-Su:2001年10月07日(111)
Sa-Ma期 2001年11月(111)~2002年12月(113)
Sa-Ma-Ma:2001年11月04日(111)
Sa-Ma-Ra:2001年11月28日(112)
Sa-Ma-Ju:2002年01月28日(112)
Sa-Ma-Sa:2002年03月23日(112)
Sa-Ma-Me:2002年05月26日(112)
Sa-Ma-Ke:2002年07月22日(112)
Sa-Ma-Ve:2002年08月15日(112)
Sa-Ma-Su:2002年10月21日(112)
Sa-Ma-Mo:2002年11月11日(112)
Sa-Ra期 2002年12月(113)~2008年05月(118)
Sa-Ra-Ra:2002年12月14日(113)
Sa-Ra-Ju:2003年05月19日(113)
Sa-Ra-Sa:2003年10月05日(113)
Sa-Ra-Me:2004年03月18日(114)
Sa-Ra-Ke:2004年08月12日(114)
Sa-Ra-Ve:2004年10月12日(114)
Sa-Ra-Su:2005年04月04日(115)
Sa-Ra-Mo:2005年05月26日(115)
Sa-Ra-Ma:2005年08月20日(115)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 蟹:1889年11月(0)-1901年11月(12)】
 蟹-双子 1889年11月(0)~1890年11月(0)
 蟹-双子-牡牛:1889年11月14日(0)
 蟹-双子-牡羊:1889年12月15日(0)
 蟹-双子- 魚:1890年01月14日(0)
 蟹-双子-水瓶:1890年02月14日(0)
 蟹-双子-山羊:1890年03月16日(0)
 蟹-双子-射手:1890年04月15日(0)
 蟹-双子- 蠍:1890年05月16日(0)
 蟹-双子-天秤:1890年06月15日(0)
 蟹-双子-乙女:1890年07月16日(0)
 蟹-双子-獅子:1890年08月15日(0)
 蟹-双子- 蟹:1890年09月15日(0)
 蟹-双子-双子:1890年10月15日(0)
 蟹-牡牛 1890年11月(1)~1891年11月(1)
 蟹-牡牛-牡羊:1890年11月14日(1)
 蟹-牡牛- 魚:1890年12月15日(1)
 蟹-牡牛-水瓶:1891年01月14日(1)
 蟹-牡牛-山羊:1891年02月14日(1)
 蟹-牡牛-射手:1891年03月16日(1)
 蟹-牡牛- 蠍:1891年04月16日(1)
 蟹-牡牛-天秤:1891年05月16日(1)
 蟹-牡牛-乙女:1891年06月16日(1)
 蟹-牡牛-獅子:1891年07月16日(1)
 蟹-牡牛- 蟹:1891年08月15日(1)
 蟹-牡牛-双子:1891年09月15日(1)
 蟹-牡牛-牡牛:1891年10月15日(1)
 蟹-牡羊 1891年11月(2)~1892年11月(2)
 蟹-牡羊-牡牛:1891年11月15日(2)
 蟹-牡羊-双子:1891年12月15日(2)
 蟹-牡羊- 蟹:1892年01月15日(2)
 蟹-牡羊-獅子:1892年02月14日(2)
 蟹-牡羊-乙女:1892年03月15日(2)
 蟹-牡羊-天秤:1892年04月15日(2)
 蟹-牡羊- 蠍:1892年05月15日(2)
 蟹-牡羊-射手:1892年06月15日(2)
 蟹-牡羊-山羊:1892年07月15日(2)
 蟹-牡羊-水瓶:1892年08月15日(2)
 蟹-牡羊- 魚:1892年09月14日(2)
 蟹-牡羊-牡羊:1892年10月15日(2)
 蟹- 魚 1892年11月(3)~1893年11月(3)
 蟹- 魚-牡羊:1892年11月14日(3)
 蟹- 魚-牡牛:1892年12月14日(3)
 蟹- 魚-双子:1893年01月14日(3)
 蟹- 魚- 蟹:1893年02月13日(3)
 蟹- 魚-獅子:1893年03月16日(3)
 蟹- 魚-乙女:1893年04月15日(3)
 蟹- 魚-天秤:1893年05月16日(3)
 蟹- 魚- 蠍:1893年06月15日(3)
 蟹- 魚-射手:1893年07月15日(3)
 蟹- 魚-山羊:1893年08月15日(3)
 蟹- 魚-水瓶:1893年09月14日(3)
 蟹- 魚- 魚:1893年10月15日(3)
 蟹-水瓶 1893年11月(4)~1894年11月(4)
 蟹-水瓶- 魚:1893年11月14日(4)
 蟹-水瓶-牡羊:1893年12月15日(4)
 蟹-水瓶-牡牛:1894年01月14日(4)
 蟹-水瓶-双子:1894年02月14日(4)
 蟹-水瓶- 蟹:1894年03月16日(4)
 蟹-水瓶-獅子:1894年04月15日(4)
 蟹-水瓶-乙女:1894年05月16日(4)
 蟹-水瓶-天秤:1894年06月15日(4)
 蟹-水瓶- 蠍:1894年07月16日(4)
 蟹-水瓶-射手:1894年08月15日(4)
 蟹-水瓶-山羊:1894年09月15日(4)
 蟹-水瓶-水瓶:1894年10月15日(4)
 蟹-山羊 1894年11月(5)~1895年11月(5)
 蟹-山羊-射手:1894年11月14日(5)
 蟹-山羊- 蠍:1894年12月15日(5)
 蟹-山羊-天秤:1895年01月14日(5)
 蟹-山羊-乙女:1895年02月14日(5)
 蟹-山羊-獅子:1895年03月16日(5)
 蟹-山羊- 蟹:1895年04月16日(5)
 蟹-山羊-双子:1895年05月16日(5)
 蟹-山羊-牡牛:1895年06月16日(5)
 蟹-山羊-牡羊:1895年07月16日(5)
 蟹-山羊- 魚:1895年08月15日(5)
 蟹-山羊-水瓶:1895年09月15日(5)
 蟹-山羊-山羊:1895年10月15日(5)
 蟹-射手 1895年11月(6)~1896年11月(6)
 蟹-射手- 蠍:1895年11月15日(6)
 蟹-射手-天秤:1895年12月15日(6)
 蟹-射手-乙女:1896年01月15日(6)
 蟹-射手-獅子:1896年02月14日(6)
 蟹-射手- 蟹:1896年03月15日(6)
 蟹-射手-双子:1896年04月15日(6)
 蟹-射手-牡牛:1896年05月15日(6)
 蟹-射手-牡羊:1896年06月15日(6)
 蟹-射手- 魚:1896年07月15日(6)
 蟹-射手-水瓶:1896年08月15日(6)
 蟹-射手-山羊:1896年09月14日(6)
 蟹-射手-射手:1896年10月15日(6)
 蟹- 蠍 1896年11月(7)~1897年11月(7)
 蟹- 蠍-天秤:1896年11月14日(7)
 蟹- 蠍-乙女:1896年12月14日(7)
 蟹- 蠍-獅子:1897年01月14日(7)
 蟹- 蠍- 蟹:1897年02月13日(7)
 蟹- 蠍-双子:1897年03月16日(7)
 蟹- 蠍-牡牛:1897年04月15日(7)
 蟹- 蠍-牡羊:1897年05月16日(7)
 蟹- 蠍- 魚:1897年06月15日(7)
 蟹- 蠍-水瓶:1897年07月15日(7)
 蟹- 蠍-山羊:1897年08月15日(7)
 蟹- 蠍-射手:1897年09月14日(7)
 蟹- 蠍- 蠍:1897年10月15日(7)
 蟹-天秤 1897年11月(8)~1898年11月(8)
 蟹-天秤- 蠍:1897年11月14日(8)
 蟹-天秤-射手:1897年12月15日(8)
 蟹-天秤-山羊:1898年01月14日(8)
 蟹-天秤-水瓶:1898年02月14日(8)
 蟹-天秤- 魚:1898年03月16日(8)
 蟹-天秤-牡羊:1898年04月15日(8)
 蟹-天秤-牡牛:1898年05月16日(8)
 蟹-天秤-双子:1898年06月15日(8)
 蟹-天秤- 蟹:1898年07月16日(8)
 蟹-天秤-獅子:1898年08月15日(8)
 蟹-天秤-乙女:1898年09月15日(8)
 蟹-天秤-天秤:1898年10月15日(8)
 蟹-乙女 1898年11月(9)~1899年11月(9)
 蟹-乙女-天秤:1898年11月14日(9)
 蟹-乙女- 蠍:1898年12月15日(9)
 蟹-乙女-射手:1899年01月14日(9)
 蟹-乙女-山羊:1899年02月14日(9)
 蟹-乙女-水瓶:1899年03月16日(9)
 蟹-乙女- 魚:1899年04月16日(9)
 蟹-乙女-牡羊:1899年05月16日(9)
 蟹-乙女-牡牛:1899年06月16日(9)
 蟹-乙女-双子:1899年07月16日(9)
 蟹-乙女- 蟹:1899年08月15日(9)
 蟹-乙女-獅子:1899年09月15日(9)
 蟹-乙女-乙女:1899年10月15日(9)
 蟹-獅子 1899年11月(10)~1900年11月(10)
 蟹-獅子-乙女:1899年11月15日(10)
 蟹-獅子-天秤:1899年12月15日(10)
 蟹-獅子- 蠍:1900年01月15日(10)
 蟹-獅子-射手:1900年02月14日(10)
 蟹-獅子-山羊:1900年03月16日(10)
 蟹-獅子-水瓶:1900年04月16日(10)
 蟹-獅子- 魚:1900年05月16日(10)
 蟹-獅子-牡羊:1900年06月16日(10)
 蟹-獅子-牡牛:1900年07月16日(10)
 蟹-獅子-双子:1900年08月16日(10)
 蟹-獅子- 蟹:1900年09月15日(10)
 蟹-獅子-獅子:1900年10月16日(10)
 蟹- 蟹 1900年11月(11)~1901年11月(11)
 蟹- 蟹-双子:1900年11月15日(11)
 蟹- 蟹-牡牛:1900年12月15日(11)
 蟹- 蟹-牡羊:1901年01月15日(11)
 蟹- 蟹- 魚:1901年02月14日(11)
 蟹- 蟹-水瓶:1901年03月17日(11)
 蟹- 蟹-山羊:1901年04月16日(11)
 蟹- 蟹-射手:1901年05月17日(11)
 蟹- 蟹- 蠍:1901年06月16日(11)
 蟹- 蟹-天秤:1901年07月16日(11)
 蟹- 蟹-乙女:1901年08月16日(11)
 蟹- 蟹-獅子:1901年09月15日(11)
 蟹- 蟹- 蟹:1901年10月16日(11)
双子:1901年11月(12)-1905年11月(16)】
双子-牡牛 1901年11月(12)~1902年03月(12)
双子-牡牛-牡羊:1901年11月15日(12)
双子-牡牛- 魚:1901年11月25日(12)
双子-牡牛-水瓶:1901年12月06日(12)
双子-牡牛-山羊:1901年12月16日(12)
双子-牡牛-射手:1901年12月26日(12)
双子-牡牛- 蠍:1902年01月05日(12)
双子-牡牛-天秤:1902年01月15日(12)
双子-牡牛-乙女:1902年01月25日(12)
双子-牡牛-獅子:1902年02月04日(12)
双子-牡牛- 蟹:1902年02月15日(12)
双子-牡牛-双子:1902年02月25日(12)
双子-牡牛-牡牛:1902年03月07日(12)
双子-牡羊 1902年03月(12)~1902年07月(12)
双子-牡羊-牡牛:1902年03月17日(12)
双子-牡羊-双子:1902年03月27日(12)
双子-牡羊- 蟹:1902年04月06日(12)
双子-牡羊-獅子:1902年04月16日(12)
双子-牡羊-乙女:1902年04月27日(12)
双子-牡羊-天秤:1902年05月07日(12)
双子-牡羊- 蠍:1902年05月17日(12)
双子-牡羊-射手:1902年05月27日(12)
双子-牡羊-山羊:1902年06月06日(12)
双子-牡羊-水瓶:1902年06月16日(12)
双子-牡羊- 魚:1902年06月26日(12)
双子-牡羊-牡羊:1902年07月07日(12)
双子- 魚 1902年07月(12)~1902年11月(12)
双子- 魚-牡羊:1902年07月17日(12)
双子- 魚-牡牛:1902年07月27日(12)
双子- 魚-双子:1902年08月06日(12)
双子- 魚- 蟹:1902年08月16日(12)
双子- 魚-獅子:1902年08月26日(12)
双子- 魚-乙女:1902年09月05日(12)
双子- 魚-天秤:1902年09月16日(12)
双子- 魚- 蠍:1902年09月26日(12)
双子- 魚-射手:1902年10月06日(12)
双子- 魚-山羊:1902年10月16日(12)
双子- 魚-水瓶:1902年10月26日(12)
双子- 魚- 魚:1902年11月05日(12)
双子-水瓶 1902年11月(13)~1903年03月(13)
双子-水瓶- 魚:1902年11月15日(13)
双子-水瓶-牡羊:1902年11月26日(13)
双子-水瓶-牡牛:1902年12月06日(13)
双子-水瓶-双子:1902年12月16日(13)
双子-水瓶- 蟹:1902年12月26日(13)
双子-水瓶-獅子:1903年01月05日(13)
双子-水瓶-乙女:1903年01月15日(13)
双子-水瓶-天秤:1903年01月26日(13)
双子-水瓶- 蠍:1903年02月05日(13)
双子-水瓶-射手:1903年02月15日(13)
双子-水瓶-山羊:1903年02月25日(13)
双子-水瓶-水瓶:1903年03月07日(13)
双子-山羊 1903年03月(13)~1903年07月(13)
双子-山羊-射手:1903年03月17日(13)
双子-山羊- 蠍:1903年03月27日(13)
双子-山羊-天秤:1903年04月07日(13)
双子-山羊-乙女:1903年04月17日(13)
双子-山羊-獅子:1903年04月27日(13)
双子-山羊- 蟹:1903年05月07日(13)
双子-山羊-双子:1903年05月17日(13)
双子-山羊-牡牛:1903年05月27日(13)
双子-山羊-牡羊:1903年06月06日(13)
双子-山羊- 魚:1903年06月17日(13)
双子-山羊-水瓶:1903年06月27日(13)
双子-山羊-山羊:1903年07月07日(13)
双子-射手 1903年07月(13)~1903年11月(13)
双子-射手- 蠍:1903年07月17日(13)
双子-射手-天秤:1903年07月27日(13)
双子-射手-乙女:1903年08月06日(13)
双子-射手-獅子:1903年08月16日(13)
双子-射手- 蟹:1903年08月27日(13)
双子-射手-双子:1903年09月06日(13)
双子-射手-牡牛:1903年09月16日(13)
双子-射手-牡羊:1903年09月26日(13)
双子-射手- 魚:1903年10月06日(13)
双子-射手-水瓶:1903年10月16日(13)
双子-射手-山羊:1903年10月26日(13)
双子-射手-射手:1903年11月06日(13)
双子- 蠍 1903年11月(14)~1904年03月(14)
双子- 蠍-天秤:1903年11月16日(14)
双子- 蠍-乙女:1903年11月26日(14)
双子- 蠍-獅子:1903年12月06日(14)
双子- 蠍- 蟹:1903年12月16日(14)
双子- 蠍-双子:1903年12月26日(14)
双子- 蠍-牡牛:1904年01月05日(14)
双子- 蠍-牡羊:1904年01月16日(14)
双子- 蠍- 魚:1904年01月26日(14)
双子- 蠍-水瓶:1904年02月05日(14)
双子- 蠍-山羊:1904年02月15日(14)
双子- 蠍-射手:1904年02月25日(14)
双子- 蠍- 蠍:1904年03月06日(14)
双子-天秤 1904年03月(14)~1904年07月(14)
双子-天秤- 蠍:1904年03月16日(14)
双子-天秤-射手:1904年03月27日(14)
双子-天秤-山羊:1904年04月06日(14)
双子-天秤-水瓶:1904年04月16日(14)
双子-天秤- 魚:1904年04月26日(14)
双子-天秤-牡羊:1904年05月06日(14)
双子-天秤-牡牛:1904年05月16日(14)
双子-天秤-双子:1904年05月27日(14)
双子-天秤- 蟹:1904年06月06日(14)
双子-天秤-獅子:1904年06月16日(14)
双子-天秤-乙女:1904年06月26日(14)
双子-天秤-天秤:1904年07月06日(14)
双子-乙女 1904年07月(14)~1904年11月(14)
双子-乙女-天秤:1904年07月16日(14)
双子-乙女- 蠍:1904年07月26日(14)
双子-乙女-射手:1904年08月06日(14)
双子-乙女-山羊:1904年08月16日(14)
双子-乙女-水瓶:1904年08月26日(14)
双子-乙女- 魚:1904年09月05日(14)
双子-乙女-牡羊:1904年09月15日(14)
双子-乙女-牡牛:1904年09月25日(14)
双子-乙女-双子:1904年10月05日(14)
双子-乙女- 蟹:1904年10月16日(14)
双子-乙女-獅子:1904年10月26日(14)
双子-乙女-乙女:1904年11月05日(14)
双子-獅子 1904年11月(15)~1905年03月(15)
双子-獅子-乙女:1904年11月15日(15)
双子-獅子-天秤:1904年11月25日(15)
双子-獅子- 蠍:1904年12月05日(15)
双子-獅子-射手:1904年12月15日(15)
双子-獅子-山羊:1904年12月26日(15)
双子-獅子-水瓶:1905年01月05日(15)
双子-獅子- 魚:1905年01月15日(15)
双子-獅子-牡羊:1905年01月25日(15)
双子-獅子-牡牛:1905年02月04日(15)
双子-獅子-双子:1905年02月14日(15)
双子-獅子- 蟹:1905年02月24日(15)
双子-獅子-獅子:1905年03月07日(15)
双子- 蟹 1905年03月(15)~1905年07月(15)
双子- 蟹-双子:1905年03月17日(15)
双子- 蟹-牡牛:1905年03月27日(15)
双子- 蟹-牡羊:1905年04月06日(15)
双子- 蟹- 魚:1905年04月16日(15)
双子- 蟹-水瓶:1905年04月26日(15)
双子- 蟹-山羊:1905年05月06日(15)
双子- 蟹-射手:1905年05月17日(15)
双子- 蟹- 蠍:1905年05月27日(15)
双子- 蟹-天秤:1905年06月06日(15)
双子- 蟹-乙女:1905年06月16日(15)
双子- 蟹-獅子:1905年06月26日(15)
双子- 蟹- 蟹:1905年07月06日(15)
双子-双子 1905年07月(15)~1905年11月(15)
双子-双子-牡牛:1905年07月16日(15)
双子-双子-牡羊:1905年07月27日(15)
双子-双子- 魚:1905年08月06日(15)
双子-双子-水瓶:1905年08月16日(15)
双子-双子-山羊:1905年08月26日(15)
双子-双子-射手:1905年09月05日(15)
双子-双子- 蠍:1905年09月15日(15)
双子-双子-天秤:1905年09月26日(15)
双子-双子-乙女:1905年10月06日(15)
双子-双子-獅子:1905年10月16日(15)
双子-双子- 蟹:1905年10月26日(15)
双子-双子-双子:1905年11月05日(15)
牡牛:1905年11月(16)-1910年11月(21)】
牡牛-牡羊 1905年11月(16)~1906年04月(16)
牡牛-牡羊-牡牛:1905年11月15日(16)
牡牛-牡羊-双子:1905年11月28日(16)
牡牛-牡羊- 蟹:1905年12月11日(16)
牡牛-牡羊-獅子:1905年12月23日(16)
牡牛-牡羊-乙女:1906年01月05日(16)
牡牛-牡羊-天秤:1906年01月18日(16)
牡牛-牡羊- 蠍:1906年01月30日(16)
牡牛-牡羊-射手:1906年02月12日(16)
牡牛-牡羊-山羊:1906年02月25日(16)
牡牛-牡羊-水瓶:1906年03月09日(16)
牡牛-牡羊- 魚:1906年03月22日(16)
牡牛-牡羊-牡羊:1906年04月04日(16)
牡牛- 魚 1906年04月(16)~1906年09月(16)
牡牛- 魚-牡羊:1906年04月16日(16)
牡牛- 魚-牡牛:1906年04月29日(16)
牡牛- 魚-双子:1906年05月12日(16)
牡牛- 魚- 蟹:1906年05月24日(16)
牡牛- 魚-獅子:1906年06月06日(16)
牡牛- 魚-乙女:1906年06月19日(16)
牡牛- 魚-天秤:1906年07月02日(16)
牡牛- 魚- 蠍:1906年07月14日(16)
牡牛- 魚-射手:1906年07月27日(16)
牡牛- 魚-山羊:1906年08月09日(16)
牡牛- 魚-水瓶:1906年08月21日(16)
牡牛- 魚- 魚:1906年09月03日(16)
牡牛-水瓶 1906年09月(16)~1907年02月(16)
牡牛-水瓶- 魚:1906年09月16日(16)
牡牛-水瓶-牡羊:1906年09月28日(16)
牡牛-水瓶-牡牛:1906年10月11日(16)
牡牛-水瓶-双子:1906年10月24日(16)
牡牛-水瓶- 蟹:1906年11月05日(16)
牡牛-水瓶-獅子:1906年11月18日(17)
牡牛-水瓶-乙女:1906年12月01日(17)
牡牛-水瓶-天秤:1906年12月13日(17)
牡牛-水瓶- 蠍:1906年12月26日(17)
牡牛-水瓶-射手:1907年01月08日(17)
牡牛-水瓶-山羊:1907年01月20日(17)
牡牛-水瓶-水瓶:1907年02月02日(17)
牡牛-山羊 1907年02月(17)~1907年07月(17)
牡牛-山羊-射手:1907年02月15日(17)
牡牛-山羊- 蠍:1907年02月27日(17)
牡牛-山羊-天秤:1907年03月12日(17)
牡牛-山羊-乙女:1907年03月25日(17)
牡牛-山羊-獅子:1907年04月07日(17)
牡牛-山羊- 蟹:1907年04月19日(17)
牡牛-山羊-双子:1907年05月02日(17)
牡牛-山羊-牡牛:1907年05月15日(17)
牡牛-山羊-牡羊:1907年05月27日(17)
牡牛-山羊- 魚:1907年06月09日(17)
牡牛-山羊-水瓶:1907年06月22日(17)
牡牛-山羊-山羊:1907年07月04日(17)
牡牛-射手 1907年07月(17)~1907年12月(17)
牡牛-射手- 蠍:1907年07月17日(17)
牡牛-射手-天秤:1907年07月30日(17)
牡牛-射手-乙女:1907年08月11日(17)
牡牛-射手-獅子:1907年08月24日(17)
牡牛-射手- 蟹:1907年09月06日(17)
牡牛-射手-双子:1907年09月18日(17)
牡牛-射手-牡牛:1907年10月01日(17)
牡牛-射手-牡羊:1907年10月14日(17)
牡牛-射手- 魚:1907年10月26日(17)
牡牛-射手-水瓶:1907年11月08日(17)
牡牛-射手-山羊:1907年11月21日(18)
牡牛-射手-射手:1907年12月03日(18)
牡牛- 蠍 1907年12月(18)~1908年05月(18)
牡牛- 蠍-天秤:1907年12月16日(18)
牡牛- 蠍-乙女:1907年12月29日(18)
牡牛- 蠍-獅子:1908年01月11日(18)
牡牛- 蠍- 蟹:1908年01月23日(18)
牡牛- 蠍-双子:1908年02月05日(18)
牡牛- 蠍-牡牛:1908年02月18日(18)
牡牛- 蠍-牡羊:1908年03月01日(18)
牡牛- 蠍- 魚:1908年03月14日(18)
牡牛- 蠍-水瓶:1908年03月27日(18)
牡牛- 蠍-山羊:1908年04月08日(18)
牡牛- 蠍-射手:1908年04月21日(18)
牡牛- 蠍- 蠍:1908年05月04日(18)
牡牛-天秤 1908年05月(18)~1908年10月(18)
牡牛-天秤- 蠍:1908年05月16日(18)
牡牛-天秤-射手:1908年05月29日(18)
牡牛-天秤-山羊:1908年06月11日(18)
牡牛-天秤-水瓶:1908年06月23日(18)
牡牛-天秤- 魚:1908年07月06日(18)
牡牛-天秤-牡羊:1908年07月19日(18)
牡牛-天秤-牡牛:1908年07月31日(18)
牡牛-天秤-双子:1908年08月13日(18)
牡牛-天秤- 蟹:1908年08月26日(18)
牡牛-天秤-獅子:1908年09月07日(18)
牡牛-天秤-乙女:1908年09月20日(18)
牡牛-天秤-天秤:1908年10月03日(18)
牡牛-乙女 1908年10月(18)~1909年03月(18)
牡牛-乙女-天秤:1908年10月16日(18)
牡牛-乙女- 蠍:1908年10月28日(18)
牡牛-乙女-射手:1908年11月10日(18)
牡牛-乙女-山羊:1908年11月23日(19)
牡牛-乙女-水瓶:1908年12月05日(19)
牡牛-乙女- 魚:1908年12月18日(19)
牡牛-乙女-牡羊:1908年12月31日(19)
牡牛-乙女-牡牛:1909年01月12日(19)
牡牛-乙女-双子:1909年01月25日(19)
牡牛-乙女- 蟹:1909年02月07日(19)
牡牛-乙女-獅子:1909年02月19日(19)
牡牛-乙女-乙女:1909年03月04日(19)
牡牛-獅子 1909年03月(19)~1909年08月(19)
牡牛-獅子-乙女:1909年03月17日(19)
牡牛-獅子-天秤:1909年03月29日(19)
牡牛-獅子- 蠍:1909年04月11日(19)
牡牛-獅子-射手:1909年04月24日(19)
牡牛-獅子-山羊:1909年05月06日(19)
牡牛-獅子-水瓶:1909年05月19日(19)
牡牛-獅子- 魚:1909年06月01日(19)
牡牛-獅子-牡羊:1909年06月14日(19)
牡牛-獅子-牡牛:1909年06月26日(19)
牡牛-獅子-双子:1909年07月09日(19)
牡牛-獅子- 蟹:1909年07月22日(19)
牡牛-獅子-獅子:1909年08月03日(19)
牡牛- 蟹 1909年08月(19)~1910年01月(19)
牡牛- 蟹-双子:1909年08月16日(19)
牡牛- 蟹-牡牛:1909年08月29日(19)
牡牛- 蟹-牡羊:1909年09月10日(19)
牡牛- 蟹- 魚:1909年09月23日(19)
牡牛- 蟹-水瓶:1909年10月06日(19)
牡牛- 蟹-山羊:1909年10月18日(19)
牡牛- 蟹-射手:1909年10月31日(19)
牡牛- 蟹- 蠍:1909年11月13日(19)
牡牛- 蟹-天秤:1909年11月25日(20)
牡牛- 蟹-乙女:1909年12月08日(20)
牡牛- 蟹-獅子:1909年12月21日(20)
牡牛- 蟹- 蟹:1910年01月02日(20)
牡牛-双子 1910年01月(20)~1910年06月(20)
牡牛-双子-牡牛:1910年01月15日(20)
牡牛-双子-牡羊:1910年01月28日(20)
牡牛-双子- 魚:1910年02月09日(20)
牡牛-双子-水瓶:1910年02月22日(20)
牡牛-双子-山羊:1910年03月07日(20)
牡牛-双子-射手:1910年03月20日(20)
牡牛-双子- 蠍:1910年04月01日(20)
牡牛-双子-天秤:1910年04月14日(20)
牡牛-双子-乙女:1910年04月27日(20)
牡牛-双子-獅子:1910年05月09日(20)
牡牛-双子- 蟹:1910年05月22日(20)
牡牛-双子-双子:1910年06月04日(20)
牡牛-牡牛 1910年06月(20)~1910年11月(20)
牡牛-牡牛-牡羊:1910年06月16日(20)
牡牛-牡牛- 魚:1910年06月29日(20)
牡牛-牡牛-水瓶:1910年07月12日(20)
牡牛-牡牛-山羊:1910年07月24日(20)
牡牛-牡牛-射手:1910年08月06日(20)
牡牛-牡牛- 蠍:1910年08月19日(20)
牡牛-牡牛-天秤:1910年08月31日(20)
牡牛-牡牛-乙女:1910年09月13日(20)
牡牛-牡牛-獅子:1910年09月26日(20)
牡牛-牡牛- 蟹:1910年10月08日(20)
牡牛-牡牛-双子:1910年10月21日(20)
牡牛-牡牛-牡牛:1910年11月03日(20)
牡羊:1910年11月(21)-1915年11月(26)】
牡羊-牡牛 1910年11月(21)~1911年04月(21)
牡羊-牡牛-牡羊:1910年11月15日(21)
牡羊-牡牛- 魚:1910年11月28日(21)
牡羊-牡牛-水瓶:1910年12月11日(21)
牡羊-牡牛-山羊:1910年12月24日(21)
牡羊-牡牛-射手:1911年01月05日(21)
牡羊-牡牛- 蠍:1911年01月18日(21)
牡羊-牡牛-天秤:1911年01月31日(21)
牡羊-牡牛-乙女:1911年02月12日(21)
牡羊-牡牛-獅子:1911年02月25日(21)
牡羊-牡牛- 蟹:1911年03月10日(21)
牡羊-牡牛-双子:1911年03月22日(21)
牡羊-牡牛-牡牛:1911年04月04日(21)
牡羊-双子 1911年04月(21)~1911年09月(21)
牡羊-双子-牡牛:1911年04月17日(21)
牡羊-双子-牡羊:1911年04月29日(21)
牡羊-双子- 魚:1911年05月12日(21)
牡羊-双子-水瓶:1911年05月25日(21)
牡羊-双子-山羊:1911年06月06日(21)
牡羊-双子-射手:1911年06月19日(21)
牡羊-双子- 蠍:1911年07月02日(21)
牡羊-双子-天秤:1911年07月14日(21)
牡羊-双子-乙女:1911年07月27日(21)
牡羊-双子-獅子:1911年08月09日(21)
牡羊-双子- 蟹:1911年08月21日(21)
牡羊-双子-双子:1911年09月03日(21)
牡羊- 蟹 1911年09月(21)~1912年02月(21)
牡羊- 蟹-双子:1911年09月16日(21)
牡羊- 蟹-牡牛:1911年09月29日(21)
牡羊- 蟹-牡羊:1911年10月11日(21)
牡羊- 蟹- 魚:1911年10月24日(21)
牡羊- 蟹-水瓶:1911年11月06日(21)
牡羊- 蟹-山羊:1911年11月18日(22)
牡羊- 蟹-射手:1911年12月01日(22)
牡羊- 蟹- 蠍:1911年12月14日(22)
牡羊- 蟹-天秤:1911年12月26日(22)
牡羊- 蟹-乙女:1912年01月08日(22)
牡羊- 蟹-獅子:1912年01月21日(22)
牡羊- 蟹- 蟹:1912年02月02日(22)
牡羊-獅子 1912年02月(22)~1912年07月(22)
牡羊-獅子-乙女:1912年02月15日(22)
牡羊-獅子-天秤:1912年02月28日(22)
牡羊-獅子- 蠍:1912年03月11日(22)
牡羊-獅子-射手:1912年03月24日(22)
牡羊-獅子-山羊:1912年04月06日(22)
牡羊-獅子-水瓶:1912年04月18日(22)
牡羊-獅子- 魚:1912年05月01日(22)
牡羊-獅子-牡羊:1912年05月14日(22)
牡羊-獅子-牡牛:1912年05月27日(22)
牡羊-獅子-双子:1912年06月08日(22)
牡羊-獅子- 蟹:1912年06月21日(22)
牡羊-獅子-獅子:1912年07月04日(22)
牡羊-乙女 1912年07月(22)~1912年12月(22)
牡羊-乙女-天秤:1912年07月16日(22)
牡羊-乙女- 蠍:1912年07月29日(22)
牡羊-乙女-射手:1912年08月11日(22)
牡羊-乙女-山羊:1912年08月23日(22)
牡羊-乙女-水瓶:1912年09月05日(22)
牡羊-乙女- 魚:1912年09月18日(22)
牡羊-乙女-牡羊:1912年09月30日(22)
牡羊-乙女-牡牛:1912年10月13日(22)
牡羊-乙女-双子:1912年10月26日(22)
牡羊-乙女- 蟹:1912年11月07日(22)
牡羊-乙女-獅子:1912年11月20日(23)
牡羊-乙女-乙女:1912年12月03日(23)
牡羊-天秤 1912年12月(23)~1913年05月(23)
牡羊-天秤- 蠍:1912年12月15日(23)
牡羊-天秤-射手:1912年12月28日(23)
牡羊-天秤-山羊:1913年01月10日(23)
牡羊-天秤-水瓶:1913年01月22日(23)
牡羊-天秤- 魚:1913年02月04日(23)
牡羊-天秤-牡羊:1913年02月17日(23)
牡羊-天秤-牡牛:1913年03月02日(23)
牡羊-天秤-双子:1913年03月14日(23)
牡羊-天秤- 蟹:1913年03月27日(23)
牡羊-天秤-獅子:1913年04月09日(23)
牡羊-天秤-乙女:1913年04月21日(23)
牡羊-天秤-天秤:1913年05月04日(23)
牡羊- 蠍 1913年05月(23)~1913年10月(23)
牡羊- 蠍-天秤:1913年05月17日(23)
牡羊- 蠍-乙女:1913年05月29日(23)
牡羊- 蠍-獅子:1913年06月11日(23)
牡羊- 蠍- 蟹:1913年06月24日(23)
牡羊- 蠍-双子:1913年07月06日(23)
牡羊- 蠍-牡牛:1913年07月19日(23)
牡羊- 蠍-牡羊:1913年08月01日(23)
牡羊- 蠍- 魚:1913年08月13日(23)
牡羊- 蠍-水瓶:1913年08月26日(23)
牡羊- 蠍-山羊:1913年09月08日(23)
牡羊- 蠍-射手:1913年09月20日(23)
牡羊- 蠍- 蠍:1913年10月03日(23)
牡羊-射手 1913年10月(23)~1914年03月(23)
牡羊-射手- 蠍:1913年10月16日(23)
牡羊-射手-天秤:1913年10月28日(23)
牡羊-射手-乙女:1913年11月10日(23)
牡羊-射手-獅子:1913年11月23日(24)
牡羊-射手- 蟹:1913年12月06日(24)
牡羊-射手-双子:1913年12月18日(24)
牡羊-射手-牡牛:1913年12月31日(24)
牡羊-射手-牡羊:1914年01月13日(24)
牡羊-射手- 魚:1914年01月25日(24)
牡羊-射手-水瓶:1914年02月07日(24)
牡羊-射手-山羊:1914年02月20日(24)
牡羊-射手-射手:1914年03月04日(24)
牡羊-山羊 1914年03月(24)~1914年08月(24)
牡羊-山羊-射手:1914年03月17日(24)
牡羊-山羊- 蠍:1914年03月30日(24)
牡羊-山羊-天秤:1914年04月11日(24)
牡羊-山羊-乙女:1914年04月24日(24)
牡羊-山羊-獅子:1914年05月07日(24)
牡羊-山羊- 蟹:1914年05月19日(24)
牡羊-山羊-双子:1914年06月01日(24)
牡羊-山羊-牡牛:1914年06月14日(24)
牡羊-山羊-牡羊:1914年06月26日(24)
牡羊-山羊- 魚:1914年07月09日(24)
牡羊-山羊-水瓶:1914年07月22日(24)
牡羊-山羊-山羊:1914年08月03日(24)
牡羊-水瓶 1914年08月(24)~1915年01月(24)
牡羊-水瓶- 魚:1914年08月16日(24)
牡羊-水瓶-牡羊:1914年08月29日(24)
牡羊-水瓶-牡牛:1914年09月11日(24)
牡羊-水瓶-双子:1914年09月23日(24)
牡羊-水瓶- 蟹:1914年10月06日(24)
牡羊-水瓶-獅子:1914年10月19日(24)
牡羊-水瓶-乙女:1914年10月31日(24)
牡羊-水瓶-天秤:1914年11月13日(24)
牡羊-水瓶- 蠍:1914年11月26日(25)
牡羊-水瓶-射手:1914年12月08日(25)
牡羊-水瓶-山羊:1914年12月21日(25)
牡羊-水瓶-水瓶:1915年01月03日(25)
牡羊- 魚 1915年01月(25)~1915年06月(25)
牡羊- 魚-牡羊:1915年01月15日(25)
牡羊- 魚-牡牛:1915年01月28日(25)
牡羊- 魚-双子:1915年02月10日(25)
牡羊- 魚- 蟹:1915年02月22日(25)
牡羊- 魚-獅子:1915年03月07日(25)
牡羊- 魚-乙女:1915年03月20日(25)
牡羊- 魚-天秤:1915年04月01日(25)
牡羊- 魚- 蠍:1915年04月14日(25)
牡羊- 魚-射手:1915年04月27日(25)
牡羊- 魚-山羊:1915年05月09日(25)
牡羊- 魚-水瓶:1915年05月22日(25)
牡羊- 魚- 魚:1915年06月04日(25)
牡羊-牡羊 1915年06月(25)~1915年11月(25)
牡羊-牡羊-牡牛:1915年06月17日(25)
牡羊-牡羊-双子:1915年06月29日(25)
牡羊-牡羊- 蟹:1915年07月12日(25)
牡羊-牡羊-獅子:1915年07月25日(25)
牡羊-牡羊-乙女:1915年08月06日(25)
牡羊-牡羊-天秤:1915年08月19日(25)
牡羊-牡羊- 蠍:1915年09月01日(25)
牡羊-牡羊-射手:1915年09月13日(25)
牡羊-牡羊-山羊:1915年09月26日(25)
牡羊-牡羊-水瓶:1915年10月09日(25)
牡羊-牡羊- 魚:1915年10月21日(25)
牡羊-牡羊-牡羊:1915年11月03日(25)
 魚:1915年11月(26)-1918年11月(29)】
 魚-牡羊 1915年11月(26)~1916年02月(26)
 魚-牡羊-牡牛:1915年11月16日(26)
 魚-牡羊-双子:1915年11月23日(26)
 魚-牡羊- 蟹:1915年12月01日(26)
 魚-牡羊-獅子:1915年12月09日(26)
 魚-牡羊-乙女:1915年12月16日(26)
 魚-牡羊-天秤:1915年12月24日(26)
 魚-牡羊- 蠍:1915年12月31日(26)
 魚-牡羊-射手:1916年01月08日(26)
 魚-牡羊-山羊:1916年01月16日(26)
 魚-牡羊-水瓶:1916年01月23日(26)
 魚-牡羊- 魚:1916年01月31日(26)
 魚-牡羊-牡羊:1916年02月07日(26)
 魚-牡牛 1916年02月(26)~1916年05月(26)
 魚-牡牛-牡羊:1916年02月15日(26)
 魚-牡牛- 魚:1916年02月23日(26)
 魚-牡牛-水瓶:1916年03月01日(26)
 魚-牡牛-山羊:1916年03月09日(26)
 魚-牡牛-射手:1916年03月16日(26)
 魚-牡牛- 蠍:1916年03月24日(26)
 魚-牡牛-天秤:1916年04月01日(26)
 魚-牡牛-乙女:1916年04月08日(26)
 魚-牡牛-獅子:1916年04月16日(26)
 魚-牡牛- 蟹:1916年04月24日(26)
 魚-牡牛-双子:1916年05月01日(26)
 魚-牡牛-牡牛:1916年05月09日(26)
 魚-双子 1916年05月(26)~1916年08月(26)
 魚-双子-牡牛:1916年05月16日(26)
 魚-双子-牡羊:1916年05月24日(26)
 魚-双子- 魚:1916年06月01日(26)
 魚-双子-水瓶:1916年06月08日(26)
 魚-双子-山羊:1916年06月16日(26)
 魚-双子-射手:1916年06月23日(26)
 魚-双子- 蠍:1916年07月01日(26)
 魚-双子-天秤:1916年07月09日(26)
 魚-双子-乙女:1916年07月16日(26)
 魚-双子-獅子:1916年07月24日(26)
 魚-双子- 蟹:1916年07月31日(26)
 魚-双子-双子:1916年08月08日(26)
 魚- 蟹 1916年08月(26)~1916年11月(26)
 魚- 蟹-双子:1916年08月16日(26)
 魚- 蟹-牡牛:1916年08月23日(26)
 魚- 蟹-牡羊:1916年08月31日(26)
 魚- 蟹- 魚:1916年09月07日(26)
 魚- 蟹-水瓶:1916年09月15日(26)
 魚- 蟹-山羊:1916年09月23日(26)
 魚- 蟹-射手:1916年09月30日(26)
 魚- 蟹- 蠍:1916年10月08日(26)
 魚- 蟹-天秤:1916年10月16日(26)
 魚- 蟹-乙女:1916年10月23日(26)
 魚- 蟹-獅子:1916年10月31日(26)
 魚- 蟹- 蟹:1916年11月07日(26)
 魚-獅子 1916年11月(27)~1917年02月(27)
 魚-獅子-乙女:1916年11月15日(27)
 魚-獅子-天秤:1916年11月23日(27)
 魚-獅子- 蠍:1916年11月30日(27)
 魚-獅子-射手:1916年12月08日(27)
 魚-獅子-山羊:1916年12月15日(27)
 魚-獅子-水瓶:1916年12月23日(27)
 魚-獅子- 魚:1916年12月31日(27)
 魚-獅子-牡羊:1917年01月07日(27)
 魚-獅子-牡牛:1917年01月15日(27)
 魚-獅子-双子:1917年01月22日(27)
 魚-獅子- 蟹:1917年01月30日(27)
 魚-獅子-獅子:1917年02月07日(27)
 魚-乙女 1917年02月(27)~1917年05月(27)
 魚-乙女-天秤:1917年02月14日(27)
 魚-乙女- 蠍:1917年02月22日(27)
 魚-乙女-射手:1917年03月02日(27)
 魚-乙女-山羊:1917年03月09日(27)
 魚-乙女-水瓶:1917年03月17日(27)
 魚-乙女- 魚:1917年03月24日(27)
 魚-乙女-牡羊:1917年04月01日(27)
 魚-乙女-牡牛:1917年04月09日(27)
 魚-乙女-双子:1917年04月16日(27)
 魚-乙女- 蟹:1917年04月24日(27)
 魚-乙女-獅子:1917年05月01日(27)
 魚-乙女-乙女:1917年05月09日(27)
 魚-天秤 1917年05月(27)~1917年08月(27)
 魚-天秤- 蠍:1917年05月17日(27)
 魚-天秤-射手:1917年05月24日(27)
 魚-天秤-山羊:1917年06月01日(27)
 魚-天秤-水瓶:1917年06月08日(27)
 魚-天秤- 魚:1917年06月16日(27)
 魚-天秤-牡羊:1917年06月24日(27)
 魚-天秤-牡牛:1917年07月01日(27)
 魚-天秤-双子:1917年07月09日(27)
 魚-天秤- 蟹:1917年07月16日(27)
 魚-天秤-獅子:1917年07月24日(27)
 魚-天秤-乙女:1917年08月01日(27)
 魚-天秤-天秤:1917年08月08日(27)
 魚- 蠍 1917年08月(27)~1917年11月(27)
 魚- 蠍-天秤:1917年08月16日(27)
 魚- 蠍-乙女:1917年08月24日(27)
 魚- 蠍-獅子:1917年08月31日(27)
 魚- 蠍- 蟹:1917年09月08日(27)
 魚- 蠍-双子:1917年09月15日(27)
 魚- 蠍-牡牛:1917年09月23日(27)
 魚- 蠍-牡羊:1917年10月01日(27)
 魚- 蠍- 魚:1917年10月08日(27)
 魚- 蠍-水瓶:1917年10月16日(27)
 魚- 蠍-山羊:1917年10月23日(27)
 魚- 蠍-射手:1917年10月31日(27)
 魚- 蠍- 蠍:1917年11月08日(27)
 魚-射手 1917年11月(28)~1918年02月(28)
 魚-射手- 蠍:1917年11月15日(28)
 魚-射手-天秤:1917年11月23日(28)
 魚-射手-乙女:1917年11月30日(28)
 魚-射手-獅子:1917年12月08日(28)
 魚-射手- 蟹:1917年12月16日(28)
 魚-射手-双子:1917年12月23日(28)
 魚-射手-牡牛:1917年12月31日(28)
 魚-射手-牡羊:1918年01月07日(28)
 魚-射手- 魚:1918年01月15日(28)
 魚-射手-水瓶:1918年01月23日(28)
 魚-射手-山羊:1918年01月30日(28)
 魚-射手-射手:1918年02月07日(28)
 魚-山羊 1918年02月(28)~1918年05月(28)
 魚-山羊-射手:1918年02月15日(28)
 魚-山羊- 蠍:1918年02月22日(28)
 魚-山羊-天秤:1918年03月02日(28)
 魚-山羊-乙女:1918年03月09日(28)
 魚-山羊-獅子:1918年03月17日(28)
 魚-山羊- 蟹:1918年03月25日(28)
 魚-山羊-双子:1918年04月01日(28)
 魚-山羊-牡牛:1918年04月09日(28)
 魚-山羊-牡羊:1918年04月16日(28)
 魚-山羊- 魚:1918年04月24日(28)
 魚-山羊-水瓶:1918年05月02日(28)
 魚-山羊-山羊:1918年05月09日(28)
 魚-水瓶 1918年05月(28)~1918年08月(28)
 魚-水瓶- 魚:1918年05月17日(28)
 魚-水瓶-牡羊:1918年05月24日(28)
 魚-水瓶-牡牛:1918年06月01日(28)
 魚-水瓶-双子:1918年06月09日(28)
 魚-水瓶- 蟹:1918年06月16日(28)
 魚-水瓶-獅子:1918年06月24日(28)
 魚-水瓶-乙女:1918年07月02日(28)
 魚-水瓶-天秤:1918年07月09日(28)
 魚-水瓶- 蠍:1918年07月17日(28)
 魚-水瓶-射手:1918年07月24日(28)
 魚-水瓶-山羊:1918年08月01日(28)
 魚-水瓶-水瓶:1918年08月09日(28)
 魚- 魚 1918年08月(28)~1918年11月(28)
 魚- 魚-牡羊:1918年08月16日(28)
 魚- 魚-牡牛:1918年08月24日(28)
 魚- 魚-双子:1918年08月31日(28)
 魚- 魚- 蟹:1918年09月08日(28)
 魚- 魚-獅子:1918年09月16日(28)
 魚- 魚-乙女:1918年09月23日(28)
 魚- 魚-天秤:1918年10月01日(28)
 魚- 魚- 蠍:1918年10月08日(28)
 魚- 魚-射手:1918年10月16日(28)
 魚- 魚-山羊:1918年10月24日(28)
 魚- 魚-水瓶:1918年10月31日(28)
 魚- 魚- 魚:1918年11月08日(28)
水瓶:1918年11月(29)-1926年11月(37)】
水瓶- 魚 1918年11月(29)~1919年07月(29)
水瓶- 魚-牡羊:1918年11月15日(29)
水瓶- 魚-牡牛:1918年12月06日(29)
水瓶- 魚-双子:1918年12月26日(29)
水瓶- 魚- 蟹:1919年01月15日(29)
水瓶- 魚-獅子:1919年02月05日(29)
水瓶- 魚-乙女:1919年02月25日(29)
水瓶- 魚-天秤:1919年03月17日(29)
水瓶- 魚- 蠍:1919年04月07日(29)
水瓶- 魚-射手:1919年04月27日(29)
水瓶- 魚-山羊:1919年05月17日(29)
水瓶- 魚-水瓶:1919年06月06日(29)
水瓶- 魚- 魚:1919年06月27日(29)
水瓶-牡羊 1919年07月(29)~1920年03月(29)
水瓶-牡羊-牡牛:1919年07月17日(29)
水瓶-牡羊-双子:1919年08月06日(29)
水瓶-牡羊- 蟹:1919年08月27日(29)
水瓶-牡羊-獅子:1919年09月16日(29)
水瓶-牡羊-乙女:1919年10月06日(29)
水瓶-牡羊-天秤:1919年10月26日(29)
水瓶-牡羊- 蠍:1919年11月16日(30)
水瓶-牡羊-射手:1919年12月06日(30)
水瓶-牡羊-山羊:1919年12月26日(30)
水瓶-牡羊-水瓶:1920年01月16日(30)
水瓶-牡羊- 魚:1920年02月05日(30)
水瓶-牡羊-牡羊:1920年02月25日(30)
水瓶-牡牛 1920年03月(30)~1920年11月(30)
水瓶-牡牛-牡羊:1920年03月16日(30)
水瓶-牡牛- 魚:1920年04月06日(30)
水瓶-牡牛-水瓶:1920年04月26日(30)
水瓶-牡牛-山羊:1920年05月16日(30)
水瓶-牡牛-射手:1920年06月06日(30)
水瓶-牡牛- 蠍:1920年06月26日(30)
水瓶-牡牛-天秤:1920年07月16日(30)
水瓶-牡牛-乙女:1920年08月06日(30)
水瓶-牡牛-獅子:1920年08月26日(30)
水瓶-牡牛- 蟹:1920年09月15日(30)
水瓶-牡牛-双子:1920年10月05日(30)
水瓶-牡牛-牡牛:1920年10月26日(30)
水瓶-双子 1920年11月(31)~1921年07月(31)
水瓶-双子-牡牛:1920年11月15日(31)
水瓶-双子-牡羊:1920年12月05日(31)
水瓶-双子- 魚:1920年12月26日(31)
水瓶-双子-水瓶:1921年01月15日(31)
水瓶-双子-山羊:1921年02月04日(31)
水瓶-双子-射手:1921年02月24日(31)
水瓶-双子- 蠍:1921年03月17日(31)
水瓶-双子-天秤:1921年04月06日(31)
水瓶-双子-乙女:1921年04月26日(31)
水瓶-双子-獅子:1921年05月17日(31)
水瓶-双子- 蟹:1921年06月06日(31)
水瓶-双子-双子:1921年06月26日(31)
水瓶- 蟹 1921年07月(31)~1922年03月(31)
水瓶- 蟹-双子:1921年07月16日(31)
水瓶- 蟹-牡牛:1921年08月06日(31)
水瓶- 蟹-牡羊:1921年08月26日(31)
水瓶- 蟹- 魚:1921年09月15日(31)
水瓶- 蟹-水瓶:1921年10月06日(31)
水瓶- 蟹-山羊:1921年10月26日(31)
水瓶- 蟹-射手:1921年11月15日(32)
水瓶- 蟹- 蠍:1921年12月06日(32)
水瓶- 蟹-天秤:1921年12月26日(32)
水瓶- 蟹-乙女:1922年01月15日(32)
水瓶- 蟹-獅子:1922年02月04日(32)
水瓶- 蟹- 蟹:1922年02月25日(32)
水瓶-獅子 1922年03月(32)~1922年11月(32)
水瓶-獅子-乙女:1922年03月17日(32)
水瓶-獅子-天秤:1922年04月06日(32)
水瓶-獅子- 蠍:1922年04月27日(32)
水瓶-獅子-射手:1922年05月17日(32)
水瓶-獅子-山羊:1922年06月06日(32)
水瓶-獅子-水瓶:1922年06月26日(32)
水瓶-獅子- 魚:1922年07月17日(32)
水瓶-獅子-牡羊:1922年08月06日(32)
水瓶-獅子-牡牛:1922年08月26日(32)
水瓶-獅子-双子:1922年09月16日(32)
水瓶-獅子- 蟹:1922年10月06日(32)
水瓶-獅子-獅子:1922年10月26日(32)
水瓶-乙女 1922年11月(33)~1923年07月(33)
水瓶-乙女-天秤:1922年11月15日(33)
水瓶-乙女- 蠍:1922年12月06日(33)
水瓶-乙女-射手:1922年12月26日(33)
水瓶-乙女-山羊:1923年01月15日(33)
水瓶-乙女-水瓶:1923年02月05日(33)
水瓶-乙女- 魚:1923年02月25日(33)
水瓶-乙女-牡羊:1923年03月17日(33)
水瓶-乙女-牡牛:1923年04月07日(33)
水瓶-乙女-双子:1923年04月27日(33)
水瓶-乙女- 蟹:1923年05月17日(33)
水瓶-乙女-獅子:1923年06月06日(33)
水瓶-乙女-乙女:1923年06月27日(33)
水瓶-天秤 1923年07月(33)~1924年03月(33)
水瓶-天秤- 蠍:1923年07月17日(33)
水瓶-天秤-射手:1923年08月06日(33)
水瓶-天秤-山羊:1923年08月27日(33)
水瓶-天秤-水瓶:1923年09月16日(33)
水瓶-天秤- 魚:1923年10月06日(33)
水瓶-天秤-牡羊:1923年10月26日(33)
水瓶-天秤-牡牛:1923年11月16日(34)
水瓶-天秤-双子:1923年12月06日(34)
水瓶-天秤- 蟹:1923年12月26日(34)
水瓶-天秤-獅子:1924年01月16日(34)
水瓶-天秤-乙女:1924年02月05日(34)
水瓶-天秤-天秤:1924年02月25日(34)
水瓶- 蠍 1924年03月(34)~1924年11月(34)
水瓶- 蠍-天秤:1924年03月16日(34)
水瓶- 蠍-乙女:1924年04月06日(34)
水瓶- 蠍-獅子:1924年04月26日(34)
水瓶- 蠍- 蟹:1924年05月16日(34)
水瓶- 蠍-双子:1924年06月06日(34)
水瓶- 蠍-牡牛:1924年06月26日(34)
水瓶- 蠍-牡羊:1924年07月16日(34)
水瓶- 蠍- 魚:1924年08月06日(34)
水瓶- 蠍-水瓶:1924年08月26日(34)
水瓶- 蠍-山羊:1924年09月15日(34)
水瓶- 蠍-射手:1924年10月05日(34)
水瓶- 蠍- 蠍:1924年10月26日(34)
水瓶-射手 1924年11月(35)~1925年07月(35)
水瓶-射手- 蠍:1924年11月15日(35)
水瓶-射手-天秤:1924年12月05日(35)
水瓶-射手-乙女:1924年12月26日(35)
水瓶-射手-獅子:1925年01月15日(35)
水瓶-射手- 蟹:1925年02月04日(35)
水瓶-射手-双子:1925年02月24日(35)
水瓶-射手-牡牛:1925年03月17日(35)
水瓶-射手-牡羊:1925年04月06日(35)
水瓶-射手- 魚:1925年04月26日(35)
水瓶-射手-水瓶:1925年05月17日(35)
水瓶-射手-山羊:1925年06月06日(35)
水瓶-射手-射手:1925年06月26日(35)
水瓶-山羊 1925年07月(35)~1926年03月(35)
水瓶-山羊-射手:1925年07月16日(35)
水瓶-山羊- 蠍:1925年08月06日(35)
水瓶-山羊-天秤:1925年08月26日(35)
水瓶-山羊-乙女:1925年09月15日(35)
水瓶-山羊-獅子:1925年10月06日(35)
水瓶-山羊- 蟹:1925年10月26日(35)
水瓶-山羊-双子:1925年11月15日(36)
水瓶-山羊-牡牛:1925年12月06日(36)
水瓶-山羊-牡羊:1925年12月26日(36)
水瓶-山羊- 魚:1926年01月15日(36)
水瓶-山羊-水瓶:1926年02月04日(36)
水瓶-山羊-山羊:1926年02月25日(36)
水瓶-水瓶 1926年03月(36)~1926年11月(36)
水瓶-水瓶- 魚:1926年03月17日(36)
水瓶-水瓶-牡羊:1926年04月06日(36)
水瓶-水瓶-牡牛:1926年04月27日(36)
水瓶-水瓶-双子:1926年05月17日(36)
水瓶-水瓶- 蟹:1926年06月06日(36)
水瓶-水瓶-獅子:1926年06月26日(36)
水瓶-水瓶-乙女:1926年07月17日(36)
水瓶-水瓶-天秤:1926年08月06日(36)
水瓶-水瓶- 蠍:1926年08月26日(36)
水瓶-水瓶-射手:1926年09月16日(36)
水瓶-水瓶-山羊:1926年10月06日(36)
水瓶-水瓶-水瓶:1926年10月26日(36)
山羊:1926年11月(37)-1931年11月(42)】
山羊-射手 1926年11月(37)~1927年04月(37)
山羊-射手- 蠍:1926年11月15日(37)
山羊-射手-天秤:1926年11月28日(37)
山羊-射手-乙女:1926年12月11日(37)
山羊-射手-獅子:1926年12月24日(37)
山羊-射手- 蟹:1927年01月05日(37)
山羊-射手-双子:1927年01月18日(37)
山羊-射手-牡牛:1927年01月31日(37)
山羊-射手-牡羊:1927年02月12日(37)
山羊-射手- 魚:1927年02月25日(37)
山羊-射手-水瓶:1927年03月10日(37)
山羊-射手-山羊:1927年03月22日(37)
山羊-射手-射手:1927年04月04日(37)
山羊- 蠍 1927年04月(37)~1927年09月(37)
山羊- 蠍-天秤:1927年04月17日(37)
山羊- 蠍-乙女:1927年04月29日(37)
山羊- 蠍-獅子:1927年05月12日(37)
山羊- 蠍- 蟹:1927年05月25日(37)
山羊- 蠍-双子:1927年06月06日(37)
山羊- 蠍-牡牛:1927年06月19日(37)
山羊- 蠍-牡羊:1927年07月02日(37)
山羊- 蠍- 魚:1927年07月14日(37)
山羊- 蠍-水瓶:1927年07月27日(37)
山羊- 蠍-山羊:1927年08月09日(37)
山羊- 蠍-射手:1927年08月21日(37)
山羊- 蠍- 蠍:1927年09月03日(37)
山羊-天秤 1927年09月(37)~1928年02月(37)
山羊-天秤- 蠍:1927年09月16日(37)
山羊-天秤-射手:1927年09月29日(37)
山羊-天秤-山羊:1927年10月11日(37)
山羊-天秤-水瓶:1927年10月24日(37)
山羊-天秤- 魚:1927年11月06日(37)
山羊-天秤-牡羊:1927年11月18日(38)
山羊-天秤-牡牛:1927年12月01日(38)
山羊-天秤-双子:1927年12月14日(38)
山羊-天秤- 蟹:1927年12月26日(38)
山羊-天秤-獅子:1928年01月08日(38)
山羊-天秤-乙女:1928年01月21日(38)
山羊-天秤-天秤:1928年02月02日(38)
山羊-乙女 1928年02月(38)~1928年07月(38)
山羊-乙女-天秤:1928年02月15日(38)
山羊-乙女- 蠍:1928年02月28日(38)
山羊-乙女-射手:1928年03月11日(38)
山羊-乙女-山羊:1928年03月24日(38)
山羊-乙女-水瓶:1928年04月06日(38)
山羊-乙女- 魚:1928年04月18日(38)
山羊-乙女-牡羊:1928年05月01日(38)
山羊-乙女-牡牛:1928年05月14日(38)
山羊-乙女-双子:1928年05月27日(38)
山羊-乙女- 蟹:1928年06月08日(38)
山羊-乙女-獅子:1928年06月21日(38)
山羊-乙女-乙女:1928年07月04日(38)
山羊-獅子 1928年07月(38)~1928年12月(38)
山羊-獅子-乙女:1928年07月16日(38)
山羊-獅子-天秤:1928年07月29日(38)
山羊-獅子- 蠍:1928年08月11日(38)
山羊-獅子-射手:1928年08月23日(38)
山羊-獅子-山羊:1928年09月05日(38)
山羊-獅子-水瓶:1928年09月18日(38)
山羊-獅子- 魚:1928年09月30日(38)
山羊-獅子-牡羊:1928年10月13日(38)
山羊-獅子-牡牛:1928年10月26日(38)
山羊-獅子-双子:1928年11月07日(38)
山羊-獅子- 蟹:1928年11月20日(39)
山羊-獅子-獅子:1928年12月03日(39)
山羊- 蟹 1928年12月(39)~1929年05月(39)
山羊- 蟹-双子:1928年12月15日(39)
山羊- 蟹-牡牛:1928年12月28日(39)
山羊- 蟹-牡羊:1929年01月10日(39)
山羊- 蟹- 魚:1929年01月22日(39)
山羊- 蟹-水瓶:1929年02月04日(39)
山羊- 蟹-山羊:1929年02月17日(39)
山羊- 蟹-射手:1929年03月02日(39)
山羊- 蟹- 蠍:1929年03月14日(39)
山羊- 蟹-天秤:1929年03月27日(39)
山羊- 蟹-乙女:1929年04月09日(39)
山羊- 蟹-獅子:1929年04月21日(39)
山羊- 蟹- 蟹:1929年05月04日(39)
山羊-双子 1929年05月(39)~1929年10月(39)
山羊-双子-牡牛:1929年05月17日(39)
山羊-双子-牡羊:1929年05月29日(39)
山羊-双子- 魚:1929年06月11日(39)
山羊-双子-水瓶:1929年06月24日(39)
山羊-双子-山羊:1929年07月06日(39)
山羊-双子-射手:1929年07月19日(39)
山羊-双子- 蠍:1929年08月01日(39)
山羊-双子-天秤:1929年08月13日(39)
山羊-双子-乙女:1929年08月26日(39)
山羊-双子-獅子:1929年09月08日(39)
山羊-双子- 蟹:1929年09月20日(39)
山羊-双子-双子:1929年10月03日(39)
山羊-牡牛 1929年10月(39)~1930年03月(39)
山羊-牡牛-牡羊:1929年10月16日(39)
山羊-牡牛- 魚:1929年10月28日(39)
山羊-牡牛-水瓶:1929年11月10日(39)
山羊-牡牛-山羊:1929年11月23日(40)
山羊-牡牛-射手:1929年12月06日(40)
山羊-牡牛- 蠍:1929年12月18日(40)
山羊-牡牛-天秤:1929年12月31日(40)
山羊-牡牛-乙女:1930年01月13日(40)
山羊-牡牛-獅子:1930年01月25日(40)
山羊-牡牛- 蟹:1930年02月07日(40)
山羊-牡牛-双子:1930年02月20日(40)
山羊-牡牛-牡牛:1930年03月04日(40)
山羊-牡羊 1930年03月(40)~1930年08月(40)
山羊-牡羊-牡牛:1930年03月17日(40)
山羊-牡羊-双子:1930年03月30日(40)
山羊-牡羊- 蟹:1930年04月11日(40)
山羊-牡羊-獅子:1930年04月24日(40)
山羊-牡羊-乙女:1930年05月07日(40)
山羊-牡羊-天秤:1930年05月19日(40)
山羊-牡羊- 蠍:1930年06月01日(40)
山羊-牡羊-射手:1930年06月14日(40)
山羊-牡羊-山羊:1930年06月26日(40)
山羊-牡羊-水瓶:1930年07月09日(40)
山羊-牡羊- 魚:1930年07月22日(40)
山羊-牡羊-牡羊:1930年08月03日(40)
山羊- 魚 1930年08月(40)~1931年01月(40)
山羊- 魚-牡羊:1930年08月16日(40)
山羊- 魚-牡牛:1930年08月29日(40)
山羊- 魚-双子:1930年09月11日(40)
山羊- 魚- 蟹:1930年09月23日(40)
山羊- 魚-獅子:1930年10月06日(40)
山羊- 魚-乙女:1930年10月19日(40)
山羊- 魚-天秤:1930年10月31日(40)
山羊- 魚- 蠍:1930年11月13日(40)
山羊- 魚-射手:1930年11月26日(41)
山羊- 魚-山羊:1930年12月08日(41)
山羊- 魚-水瓶:1930年12月21日(41)
山羊- 魚- 魚:1931年01月03日(41)
山羊-水瓶 1931年01月(41)~1931年06月(41)
山羊-水瓶- 魚:1931年01月15日(41)
山羊-水瓶-牡羊:1931年01月28日(41)
山羊-水瓶-牡牛:1931年02月10日(41)
山羊-水瓶-双子:1931年02月22日(41)
山羊-水瓶- 蟹:1931年03月07日(41)
山羊-水瓶-獅子:1931年03月20日(41)
山羊-水瓶-乙女:1931年04月01日(41)
山羊-水瓶-天秤:1931年04月14日(41)
山羊-水瓶- 蠍:1931年04月27日(41)
山羊-水瓶-射手:1931年05月09日(41)
山羊-水瓶-山羊:1931年05月22日(41)
山羊-水瓶-水瓶:1931年06月04日(41)
山羊-山羊 1931年06月(41)~1931年11月(41)
山羊-山羊-射手:1931年06月17日(41)
山羊-山羊- 蠍:1931年06月29日(41)
山羊-山羊-天秤:1931年07月12日(41)
山羊-山羊-乙女:1931年07月25日(41)
山羊-山羊-獅子:1931年08月06日(41)
山羊-山羊- 蟹:1931年08月19日(41)
山羊-山羊-双子:1931年09月01日(41)
山羊-山羊-牡牛:1931年09月13日(41)
山羊-山羊-牡羊:1931年09月26日(41)
山羊-山羊- 魚:1931年10月09日(41)
山羊-山羊-水瓶:1931年10月21日(41)
山羊-山羊-山羊:1931年11月03日(41)
射手:1931年11月(42)-1943年11月(54)】
射手- 蠍 1931年11月(42)~1932年11月(42)
射手- 蠍-天秤:1931年11月16日(42)
射手- 蠍-乙女:1931年12月16日(42)
射手- 蠍-獅子:1932年01月16日(42)
射手- 蠍- 蟹:1932年02月15日(42)
射手- 蠍-双子:1932年03月16日(42)
射手- 蠍-牡牛:1932年04月16日(42)
射手- 蠍-牡羊:1932年05月16日(42)
射手- 蠍- 魚:1932年06月16日(42)
射手- 蠍-水瓶:1932年07月16日(42)
射手- 蠍-山羊:1932年08月16日(42)
射手- 蠍-射手:1932年09月15日(42)
射手- 蠍- 蠍:1932年10月16日(42)
射手-天秤 1932年11月(43)~1933年11月(43)
射手-天秤- 蠍:1932年11月15日(43)
射手-天秤-射手:1932年12月15日(43)
射手-天秤-山羊:1933年01月15日(43)
射手-天秤-水瓶:1933年02月14日(43)
射手-天秤- 魚:1933年03月17日(43)
射手-天秤-牡羊:1933年04月16日(43)
射手-天秤-牡牛:1933年05月17日(43)
射手-天秤-双子:1933年06月16日(43)
射手-天秤- 蟹:1933年07月16日(43)
射手-天秤-獅子:1933年08月16日(43)
射手-天秤-乙女:1933年09月15日(43)
射手-天秤-天秤:1933年10月16日(43)
射手-乙女 1933年11月(44)~1934年11月(44)
射手-乙女-天秤:1933年11月15日(44)
射手-乙女- 蠍:1933年12月16日(44)
射手-乙女-射手:1934年01月15日(44)
射手-乙女-山羊:1934年02月15日(44)
射手-乙女-水瓶:1934年03月17日(44)
射手-乙女- 魚:1934年04月16日(44)
射手-乙女-牡羊:1934年05月17日(44)
射手-乙女-牡牛:1934年06月16日(44)
射手-乙女-双子:1934年07月17日(44)
射手-乙女- 蟹:1934年08月16日(44)
射手-乙女-獅子:1934年09月16日(44)
射手-乙女-乙女:1934年10月16日(44)
射手-獅子 1934年11月(45)~1935年11月(45)
射手-獅子-乙女:1934年11月15日(45)
射手-獅子-天秤:1934年12月16日(45)
射手-獅子- 蠍:1935年01月15日(45)
射手-獅子-射手:1935年02月15日(45)
射手-獅子-山羊:1935年03月17日(45)
射手-獅子-水瓶:1935年04月17日(45)
射手-獅子- 魚:1935年05月17日(45)
射手-獅子-牡羊:1935年06月17日(45)
射手-獅子-牡牛:1935年07月17日(45)
射手-獅子-双子:1935年08月16日(45)
射手-獅子- 蟹:1935年09月16日(45)
射手-獅子-獅子:1935年10月16日(45)
射手- 蟹 1935年11月(46)~1936年11月(46)
射手- 蟹-双子:1935年11月16日(46)
射手- 蟹-牡牛:1935年12月16日(46)
射手- 蟹-牡羊:1936年01月16日(46)
射手- 蟹- 魚:1936年02月15日(46)
射手- 蟹-水瓶:1936年03月16日(46)
射手- 蟹-山羊:1936年04月16日(46)
射手- 蟹-射手:1936年05月16日(46)
射手- 蟹- 蠍:1936年06月16日(46)
射手- 蟹-天秤:1936年07月16日(46)
射手- 蟹-乙女:1936年08月16日(46)
射手- 蟹-獅子:1936年09月15日(46)
射手- 蟹- 蟹:1936年10月16日(46)
射手-双子 1936年11月(47)~1937年11月(47)
射手-双子-牡牛:1936年11月15日(47)
射手-双子-牡羊:1936年12月15日(47)
射手-双子- 魚:1937年01月15日(47)
射手-双子-水瓶:1937年02月14日(47)
射手-双子-山羊:1937年03月17日(47)
射手-双子-射手:1937年04月16日(47)
射手-双子- 蠍:1937年05月17日(47)
射手-双子-天秤:1937年06月16日(47)
射手-双子-乙女:1937年07月16日(47)
射手-双子-獅子:1937年08月16日(47)
射手-双子- 蟹:1937年09月15日(47)
射手-双子-双子:1937年10月16日(47)
射手-牡牛 1937年11月(48)~1938年11月(48)
射手-牡牛-牡羊:1937年11月15日(48)
射手-牡牛- 魚:1937年12月16日(48)
射手-牡牛-水瓶:1938年01月15日(48)
射手-牡牛-山羊:1938年02月15日(48)
射手-牡牛-射手:1938年03月17日(48)
射手-牡牛- 蠍:1938年04月16日(48)
射手-牡牛-天秤:1938年05月17日(48)
射手-牡牛-乙女:1938年06月16日(48)
射手-牡牛-獅子:1938年07月17日(48)
射手-牡牛- 蟹:1938年08月16日(48)
射手-牡牛-双子:1938年09月16日(48)
射手-牡牛-牡牛:1938年10月16日(48)
射手-牡羊 1938年11月(49)~1939年11月(49)
射手-牡羊-牡牛:1938年11月15日(49)
射手-牡羊-双子:1938年12月16日(49)
射手-牡羊- 蟹:1939年01月15日(49)
射手-牡羊-獅子:1939年02月15日(49)
射手-牡羊-乙女:1939年03月17日(49)
射手-牡羊-天秤:1939年04月17日(49)
射手-牡羊- 蠍:1939年05月17日(49)
射手-牡羊-射手:1939年06月17日(49)
射手-牡羊-山羊:1939年07月17日(49)
射手-牡羊-水瓶:1939年08月16日(49)
射手-牡羊- 魚:1939年09月16日(49)
射手-牡羊-牡羊:1939年10月16日(49)
射手- 魚 1939年11月(50)~1940年11月(50)
射手- 魚-牡羊:1939年11月16日(50)
射手- 魚-牡牛:1939年12月16日(50)
射手- 魚-双子:1940年01月16日(50)
射手- 魚- 蟹:1940年02月15日(50)
射手- 魚-獅子:1940年03月16日(50)
射手- 魚-乙女:1940年04月16日(50)
射手- 魚-天秤:1940年05月16日(50)
射手- 魚- 蠍:1940年06月16日(50)
射手- 魚-射手:1940年07月16日(50)
射手- 魚-山羊:1940年08月16日(50)
射手- 魚-水瓶:1940年09月15日(50)
射手- 魚- 魚:1940年10月16日(50)
射手-水瓶 1940年11月(51)~1941年11月(51)
射手-水瓶- 魚:1940年11月15日(51)
射手-水瓶-牡羊:1940年12月15日(51)
射手-水瓶-牡牛:1941年01月15日(51)
射手-水瓶-双子:1941年02月14日(51)
射手-水瓶- 蟹:1941年03月17日(51)
射手-水瓶-獅子:1941年04月16日(51)
射手-水瓶-乙女:1941年05月17日(51)
射手-水瓶-天秤:1941年06月16日(51)
射手-水瓶- 蠍:1941年07月16日(51)
射手-水瓶-射手:1941年08月16日(51)
射手-水瓶-山羊:1941年09月15日(51)
射手-水瓶-水瓶:1941年10月16日(51)
射手-山羊 1941年11月(52)~1942年11月(52)
射手-山羊-射手:1941年11月15日(52)
射手-山羊- 蠍:1941年12月16日(52)
射手-山羊-天秤:1942年01月15日(52)
射手-山羊-乙女:1942年02月15日(52)
射手-山羊-獅子:1942年03月17日(52)
射手-山羊- 蟹:1942年04月16日(52)
射手-山羊-双子:1942年05月17日(52)
射手-山羊-牡牛:1942年06月16日(52)
射手-山羊-牡羊:1942年07月17日(52)
射手-山羊- 魚:1942年08月16日(52)
射手-山羊-水瓶:1942年09月16日(52)
射手-山羊-山羊:1942年10月16日(52)
射手-射手 1942年11月(53)~1943年11月(53)
射手-射手- 蠍:1942年11月15日(53)
射手-射手-天秤:1942年12月16日(53)
射手-射手-乙女:1943年01月15日(53)
射手-射手-獅子:1943年02月15日(53)
射手-射手- 蟹:1943年03月17日(53)
射手-射手-双子:1943年04月17日(53)
射手-射手-牡牛:1943年05月17日(53)
射手-射手-牡羊:1943年06月17日(53)
射手-射手- 魚:1943年07月17日(53)
射手-射手-水瓶:1943年08月16日(53)
射手-射手-山羊:1943年09月16日(53)
射手-射手-射手:1943年10月16日(53)
 蠍:1943年11月(54)-1944年11月(55)】
 蠍-天秤 1943年11月(54)~1943年12月(54)
 蠍-天秤- 蠍:1943年11月16日(54)
 蠍-天秤-射手:1943年11月18日(54)
 蠍-天秤-山羊:1943年11月21日(54)
 蠍-天秤-水瓶:1943年11月23日(54)
 蠍-天秤- 魚:1943年11月26日(54)
 蠍-天秤-牡羊:1943年11月28日(54)
 蠍-天秤-牡牛:1943年12月01日(54)
 蠍-天秤-双子:1943年12月03日(54)
 蠍-天秤- 蟹:1943年12月06日(54)
 蠍-天秤-獅子:1943年12月09日(54)
 蠍-天秤-乙女:1943年12月11日(54)
 蠍-天秤-天秤:1943年12月14日(54)
 蠍-乙女 1943年12月(54)~1944年01月(54)
 蠍-乙女-天秤:1943年12月16日(54)
 蠍-乙女- 蠍:1943年12月19日(54)
 蠍-乙女-射手:1943年12月21日(54)
 蠍-乙女-山羊:1943年12月24日(54)
 蠍-乙女-水瓶:1943年12月26日(54)
 蠍-乙女- 魚:1943年12月29日(54)
 蠍-乙女-牡羊:1943年12月31日(54)
 蠍-乙女-牡牛:1944年01月03日(54)
 蠍-乙女-双子:1944年01月05日(54)
 蠍-乙女- 蟹:1944年01月08日(54)
 蠍-乙女-獅子:1944年01月11日(54)
 蠍-乙女-乙女:1944年01月13日(54)
 蠍-獅子 1944年01月(54)~1944年02月(54)
 蠍-獅子-乙女:1944年01月16日(54)
 蠍-獅子-天秤:1944年01月18日(54)
 蠍-獅子- 蠍:1944年01月21日(54)
 蠍-獅子-射手:1944年01月23日(54)
 蠍-獅子-山羊:1944年01月26日(54)
 蠍-獅子-水瓶:1944年01月28日(54)
 蠍-獅子- 魚:1944年01月31日(54)
 蠍-獅子-牡羊:1944年02月02日(54)
 蠍-獅子-牡牛:1944年02月05日(54)
 蠍-獅子-双子:1944年02月07日(54)
 蠍-獅子- 蟹:1944年02月10日(54)
 蠍-獅子-獅子:1944年02月13日(54)
 蠍- 蟹 1944年02月(54)~1944年03月(54)
 蠍- 蟹-双子:1944年02月15日(54)
 蠍- 蟹-牡牛:1944年02月18日(54)
 蠍- 蟹-牡羊:1944年02月20日(54)
 蠍- 蟹- 魚:1944年02月23日(54)
 蠍- 蟹-水瓶:1944年02月25日(54)
 蠍- 蟹-山羊:1944年02月28日(54)
 蠍- 蟹-射手:1944年03月01日(54)
 蠍- 蟹- 蠍:1944年03月04日(54)
 蠍- 蟹-天秤:1944年03月06日(54)
 蠍- 蟹-乙女:1944年03月09日(54)
 蠍- 蟹-獅子:1944年03月11日(54)
 蠍- 蟹- 蟹:1944年03月14日(54)
 蠍-双子 1944年03月(54)~1944年04月(54)
 蠍-双子-牡牛:1944年03月16日(54)
 蠍-双子-牡羊:1944年03月19日(54)
 蠍-双子- 魚:1944年03月22日(54)
 蠍-双子-水瓶:1944年03月24日(54)
 蠍-双子-山羊:1944年03月27日(54)
 蠍-双子-射手:1944年03月29日(54)
 蠍-双子- 蠍:1944年04月01日(54)
 蠍-双子-天秤:1944年04月03日(54)
 蠍-双子-乙女:1944年04月06日(54)
 蠍-双子-獅子:1944年04月08日(54)
 蠍-双子- 蟹:1944年04月11日(54)
 蠍-双子-双子:1944年04月13日(54)
 蠍-牡牛 1944年04月(54)~1944年05月(54)
 蠍-牡牛-牡羊:1944年04月16日(54)
 蠍-牡牛- 魚:1944年04月18日(54)
 蠍-牡牛-水瓶:1944年04月21日(54)
 蠍-牡牛-山羊:1944年04月24日(54)
 蠍-牡牛-射手:1944年04月26日(54)
 蠍-牡牛- 蠍:1944年04月29日(54)
 蠍-牡牛-天秤:1944年05月01日(54)
 蠍-牡牛-乙女:1944年05月04日(54)
 蠍-牡牛-獅子:1944年05月06日(54)
 蠍-牡牛- 蟹:1944年05月09日(54)
 蠍-牡牛-双子:1944年05月11日(54)
 蠍-牡牛-牡牛:1944年05月14日(54)
 蠍-牡羊 1944年05月(54)~1944年06月(54)
 蠍-牡羊-牡牛:1944年05月16日(54)
 蠍-牡羊-双子:1944年05月19日(54)
 蠍-牡羊- 蟹:1944年05月21日(54)
 蠍-牡羊-獅子:1944年05月24日(54)
 蠍-牡羊-乙女:1944年05月27日(54)
 蠍-牡羊-天秤:1944年05月29日(54)
 蠍-牡羊- 蠍:1944年06月01日(54)
 蠍-牡羊-射手:1944年06月03日(54)
 蠍-牡羊-山羊:1944年06月06日(54)
 蠍-牡羊-水瓶:1944年06月08日(54)
 蠍-牡羊- 魚:1944年06月11日(54)
 蠍-牡羊-牡羊:1944年06月13日(54)
 蠍- 魚 1944年06月(54)~1944年07月(54)
 蠍- 魚-牡羊:1944年06月16日(54)
 蠍- 魚-牡牛:1944年06月18日(54)
 蠍- 魚-双子:1944年06月21日(54)
 蠍- 魚- 蟹:1944年06月23日(54)
 蠍- 魚-獅子:1944年06月26日(54)
 蠍- 魚-乙女:1944年06月28日(54)
 蠍- 魚-天秤:1944年07月01日(54)
 蠍- 魚- 蠍:1944年07月04日(54)
 蠍- 魚-射手:1944年07月06日(54)
 蠍- 魚-山羊:1944年07月09日(54)
 蠍- 魚-水瓶:1944年07月11日(54)
 蠍- 魚- 魚:1944年07月14日(54)
 蠍-水瓶 1944年07月(54)~1944年08月(54)
 蠍-水瓶- 魚:1944年07月16日(54)
 蠍-水瓶-牡羊:1944年07月19日(54)
 蠍-水瓶-牡牛:1944年07月21日(54)
 蠍-水瓶-双子:1944年07月24日(54)
 蠍-水瓶- 蟹:1944年07月26日(54)
 蠍-水瓶-獅子:1944年07月29日(54)
 蠍-水瓶-乙女:1944年07月31日(54)
 蠍-水瓶-天秤:1944年08月03日(54)
 蠍-水瓶- 蠍:1944年08月06日(54)
 蠍-水瓶-射手:1944年08月08日(54)
 蠍-水瓶-山羊:1944年08月11日(54)
 蠍-水瓶-水瓶:1944年08月13日(54)
 蠍-山羊 1944年08月(54)~1944年09月(54)
 蠍-山羊-射手:1944年08月16日(54)
 蠍-山羊- 蠍:1944年08月18日(54)
 蠍-山羊-天秤:1944年08月21日(54)
 蠍-山羊-乙女:1944年08月23日(54)
 蠍-山羊-獅子:1944年08月26日(54)
 蠍-山羊- 蟹:1944年08月28日(54)
 蠍-山羊-双子:1944年08月31日(54)
 蠍-山羊-牡牛:1944年09月02日(54)
 蠍-山羊-牡羊:1944年09月05日(54)
 蠍-山羊- 魚:1944年09月07日(54)
 蠍-山羊-水瓶:1944年09月10日(54)
 蠍-山羊-山羊:1944年09月13日(54)
 蠍-射手 1944年09月(54)~1944年10月(54)
 蠍-射手- 蠍:1944年09月15日(54)
 蠍-射手-天秤:1944年09月18日(54)
 蠍-射手-乙女:1944年09月20日(54)
 蠍-射手-獅子:1944年09月23日(54)
 蠍-射手- 蟹:1944年09月25日(54)
 蠍-射手-双子:1944年09月28日(54)
 蠍-射手-牡牛:1944年09月30日(54)
 蠍-射手-牡羊:1944年10月03日(54)
 蠍-射手- 魚:1944年10月05日(54)
 蠍-射手-水瓶:1944年10月08日(54)
 蠍-射手-山羊:1944年10月10日(54)
 蠍-射手-射手:1944年10月13日(54)
 蠍- 蠍 1944年10月(54)~1944年11月(54)
 蠍- 蠍-天秤:1944年10月16日(54)
 蠍- 蠍-乙女:1944年10月18日(54)
 蠍- 蠍-獅子:1944年10月21日(54)
 蠍- 蠍- 蟹:1944年10月23日(54)
 蠍- 蠍-双子:1944年10月26日(54)
 蠍- 蠍-牡牛:1944年10月28日(54)
 蠍- 蠍-牡羊:1944年10月31日(54)
 蠍- 蠍- 魚:1944年11月02日(54)
 蠍- 蠍-水瓶:1944年11月05日(54)
 蠍- 蠍-山羊:1944年11月07日(54)
 蠍- 蠍-射手:1944年11月10日(54)
 蠍- 蠍- 蠍:1944年11月12日(54)
天秤:1944年11月(55)-1956年11月(67)】
天秤- 蠍 1944年11月(55)~1945年11月(55)
天秤- 蠍-天秤:1944年11月15日(55)
天秤- 蠍-乙女:1944年12月15日(55)
天秤- 蠍-獅子:1945年01月15日(55)
天秤- 蠍- 蟹:1945年02月14日(55)
天秤- 蠍-双子:1945年03月17日(55)
天秤- 蠍-牡牛:1945年04月16日(55)
天秤- 蠍-牡羊:1945年05月17日(55)
天秤- 蠍- 魚:1945年06月16日(55)
天秤- 蠍-水瓶:1945年07月16日(55)
天秤- 蠍-山羊:1945年08月16日(55)
天秤- 蠍-射手:1945年09月15日(55)
天秤- 蠍- 蠍:1945年10月16日(55)
天秤-射手 1945年11月(56)~1946年11月(56)
天秤-射手- 蠍:1945年11月15日(56)
天秤-射手-天秤:1945年12月16日(56)
天秤-射手-乙女:1946年01月15日(56)
天秤-射手-獅子:1946年02月15日(56)
天秤-射手- 蟹:1946年03月17日(56)
天秤-射手-双子:1946年04月16日(56)
天秤-射手-牡牛:1946年05月17日(56)
天秤-射手-牡羊:1946年06月16日(56)
天秤-射手- 魚:1946年07月17日(56)
天秤-射手-水瓶:1946年08月16日(56)
天秤-射手-山羊:1946年09月16日(56)
天秤-射手-射手:1946年10月16日(56)
天秤-山羊 1946年11月(57)~1947年11月(57)
天秤-山羊-射手:1946年11月15日(57)
天秤-山羊- 蠍:1946年12月16日(57)
天秤-山羊-天秤:1947年01月15日(57)
天秤-山羊-乙女:1947年02月15日(57)
天秤-山羊-獅子:1947年03月17日(57)
天秤-山羊- 蟹:1947年04月17日(57)
天秤-山羊-双子:1947年05月17日(57)
天秤-山羊-牡牛:1947年06月17日(57)
天秤-山羊-牡羊:1947年07月17日(57)
天秤-山羊- 魚:1947年08月16日(57)
天秤-山羊-水瓶:1947年09月16日(57)
天秤-山羊-山羊:1947年10月16日(57)
天秤-水瓶 1947年11月(58)~1948年11月(58)
天秤-水瓶- 魚:1947年11月16日(58)
天秤-水瓶-牡羊:1947年12月16日(58)
天秤-水瓶-牡牛:1948年01月16日(58)
天秤-水瓶-双子:1948年02月15日(58)
天秤-水瓶- 蟹:1948年03月16日(58)
天秤-水瓶-獅子:1948年04月16日(58)
天秤-水瓶-乙女:1948年05月16日(58)
天秤-水瓶-天秤:1948年06月16日(58)
天秤-水瓶- 蠍:1948年07月16日(58)
天秤-水瓶-射手:1948年08月16日(58)
天秤-水瓶-山羊:1948年09月15日(58)
天秤-水瓶-水瓶:1948年10月16日(58)
天秤- 魚 1948年11月(59)~1949年11月(59)
天秤- 魚-牡羊:1948年11月15日(59)
天秤- 魚-牡牛:1948年12月15日(59)
天秤- 魚-双子:1949年01月15日(59)
天秤- 魚- 蟹:1949年02月14日(59)
天秤- 魚-獅子:1949年03月17日(59)
天秤- 魚-乙女:1949年04月16日(59)
天秤- 魚-天秤:1949年05月17日(59)
天秤- 魚- 蠍:1949年06月16日(59)
天秤- 魚-射手:1949年07月17日(59)
天秤- 魚-山羊:1949年08月16日(59)
天秤- 魚-水瓶:1949年09月15日(59)
天秤- 魚- 魚:1949年10月16日(59)
天秤-牡羊 1949年11月(60)~1950年11月(60)
天秤-牡羊-牡牛:1949年11月15日(60)
天秤-牡羊-双子:1949年12月16日(60)
天秤-牡羊- 蟹:1950年01月15日(60)
天秤-牡羊-獅子:1950年02月15日(60)
天秤-牡羊-乙女:1950年03月17日(60)
天秤-牡羊-天秤:1950年04月16日(60)
天秤-牡羊- 蠍:1950年05月17日(60)
天秤-牡羊-射手:1950年06月16日(60)
天秤-牡羊-山羊:1950年07月17日(60)
天秤-牡羊-水瓶:1950年08月16日(60)
天秤-牡羊- 魚:1950年09月16日(60)
天秤-牡羊-牡羊:1950年10月16日(60)
天秤-牡牛 1950年11月(61)~1951年11月(61)
天秤-牡牛-牡羊:1950年11月15日(61)
天秤-牡牛- 魚:1950年12月16日(61)
天秤-牡牛-水瓶:1951年01月15日(61)
天秤-牡牛-山羊:1951年02月15日(61)
天秤-牡牛-射手:1951年03月17日(61)
天秤-牡牛- 蠍:1951年04月17日(61)
天秤-牡牛-天秤:1951年05月17日(61)
天秤-牡牛-乙女:1951年06月17日(61)
天秤-牡牛-獅子:1951年07月17日(61)
天秤-牡牛- 蟹:1951年08月16日(61)
天秤-牡牛-双子:1951年09月16日(61)
天秤-牡牛-牡牛:1951年10月16日(61)
天秤-双子 1951年11月(62)~1952年11月(62)
天秤-双子-牡牛:1951年11月16日(62)
天秤-双子-牡羊:1951年12月16日(62)
天秤-双子- 魚:1952年01月16日(62)
天秤-双子-水瓶:1952年02月15日(62)
天秤-双子-山羊:1952年03月16日(62)
天秤-双子-射手:1952年04月16日(62)
天秤-双子- 蠍:1952年05月16日(62)
天秤-双子-天秤:1952年06月16日(62)
天秤-双子-乙女:1952年07月16日(62)
天秤-双子-獅子:1952年08月16日(62)
天秤-双子- 蟹:1952年09月15日(62)
天秤-双子-双子:1952年10月16日(62)
天秤- 蟹 1952年11月(63)~1953年11月(63)
天秤- 蟹-双子:1952年11月15日(63)
天秤- 蟹-牡牛:1952年12月15日(63)
天秤- 蟹-牡羊:1953年01月15日(63)
天秤- 蟹- 魚:1953年02月14日(63)
天秤- 蟹-水瓶:1953年03月17日(63)
天秤- 蟹-山羊:1953年04月16日(63)
天秤- 蟹-射手:1953年05月17日(63)
天秤- 蟹- 蠍:1953年06月16日(63)
天秤- 蟹-天秤:1953年07月16日(63)
天秤- 蟹-乙女:1953年08月16日(63)
天秤- 蟹-獅子:1953年09月15日(63)
天秤- 蟹- 蟹:1953年10月16日(63)
天秤-獅子 1953年11月(64)~1954年11月(64)
天秤-獅子-乙女:1953年11月15日(64)
天秤-獅子-天秤:1953年12月16日(64)
天秤-獅子- 蠍:1954年01月15日(64)
天秤-獅子-射手:1954年02月15日(64)
天秤-獅子-山羊:1954年03月17日(64)
天秤-獅子-水瓶:1954年04月16日(64)
天秤-獅子- 魚:1954年05月17日(64)
天秤-獅子-牡羊:1954年06月16日(64)
天秤-獅子-牡牛:1954年07月17日(64)
天秤-獅子-双子:1954年08月16日(64)
天秤-獅子- 蟹:1954年09月16日(64)
天秤-獅子-獅子:1954年10月16日(64)
天秤-乙女 1954年11月(65)~1955年11月(65)
天秤-乙女-天秤:1954年11月15日(65)
天秤-乙女- 蠍:1954年12月16日(65)
天秤-乙女-射手:1955年01月15日(65)
天秤-乙女-山羊:1955年02月15日(65)
天秤-乙女-水瓶:1955年03月17日(65)
天秤-乙女- 魚:1955年04月17日(65)
天秤-乙女-牡羊:1955年05月17日(65)
天秤-乙女-牡牛:1955年06月17日(65)
天秤-乙女-双子:1955年07月17日(65)
天秤-乙女- 蟹:1955年08月16日(65)
天秤-乙女-獅子:1955年09月16日(65)
天秤-乙女-乙女:1955年10月16日(65)
天秤-天秤 1955年11月(66)~1956年11月(66)
天秤-天秤- 蠍:1955年11月16日(66)
天秤-天秤-射手:1955年12月16日(66)
天秤-天秤-山羊:1956年01月16日(66)
天秤-天秤-水瓶:1956年02月15日(66)
天秤-天秤- 魚:1956年03月16日(66)
天秤-天秤-牡羊:1956年04月16日(66)
天秤-天秤-牡牛:1956年05月16日(66)
天秤-天秤-双子:1956年06月16日(66)
天秤-天秤- 蟹:1956年07月16日(66)
天秤-天秤-獅子:1956年08月16日(66)
天秤-天秤-乙女:1956年09月15日(66)
天秤-天秤-天秤:1956年10月16日(66)
乙女:1956年11月(67)-1967年11月(78)】
乙女-天秤 1956年11月(67)~1957年10月(67)
乙女-天秤- 蠍:1956年11月15日(67)
乙女-天秤-射手:1956年12月13日(67)
乙女-天秤-山羊:1957年01月10日(67)
乙女-天秤-水瓶:1957年02月07日(67)
乙女-天秤- 魚:1957年03月07日(67)
乙女-天秤-牡羊:1957年04月03日(67)
乙女-天秤-牡牛:1957年05月01日(67)
乙女-天秤-双子:1957年05月29日(67)
乙女-天秤- 蟹:1957年06月26日(67)
乙女-天秤-獅子:1957年07月24日(67)
乙女-天秤-乙女:1957年08月21日(67)
乙女-天秤-天秤:1957年09月18日(67)
乙女- 蠍 1957年10月(67)~1958年09月(67)
乙女- 蠍-天秤:1957年10月16日(67)
乙女- 蠍-乙女:1957年11月13日(67)
乙女- 蠍-獅子:1957年12月11日(68)
乙女- 蠍- 蟹:1958年01月07日(68)
乙女- 蠍-双子:1958年02月04日(68)
乙女- 蠍-牡牛:1958年03月04日(68)
乙女- 蠍-牡羊:1958年04月01日(68)
乙女- 蠍- 魚:1958年04月29日(68)
乙女- 蠍-水瓶:1958年05月27日(68)
乙女- 蠍-山羊:1958年06月24日(68)
乙女- 蠍-射手:1958年07月22日(68)
乙女- 蠍- 蠍:1958年08月19日(68)
乙女-射手 1958年09月(68)~1959年08月(68)
乙女-射手- 蠍:1958年09月16日(68)
乙女-射手-天秤:1958年10月14日(68)
乙女-射手-乙女:1958年11月10日(68)
乙女-射手-獅子:1958年12月08日(69)
乙女-射手- 蟹:1959年01月05日(69)
乙女-射手-双子:1959年02月02日(69)
乙女-射手-牡牛:1959年03月02日(69)
乙女-射手-牡羊:1959年03月30日(69)
乙女-射手- 魚:1959年04月27日(69)
乙女-射手-水瓶:1959年05月25日(69)
乙女-射手-山羊:1959年06月22日(69)
乙女-射手-射手:1959年07月20日(69)
乙女-山羊 1959年08月(69)~1960年07月(69)
乙女-山羊-射手:1959年08月16日(69)
乙女-山羊- 蠍:1959年09月13日(69)
乙女-山羊-天秤:1959年10月11日(69)
乙女-山羊-乙女:1959年11月08日(69)
乙女-山羊-獅子:1959年12月06日(70)
乙女-山羊- 蟹:1960年01月03日(70)
乙女-山羊-双子:1960年01月31日(70)
乙女-山羊-牡牛:1960年02月28日(70)
乙女-山羊-牡羊:1960年03月27日(70)
乙女-山羊- 魚:1960年04月24日(70)
乙女-山羊-水瓶:1960年05月21日(70)
乙女-山羊-山羊:1960年06月18日(70)
乙女-水瓶 1960年07月(70)~1961年06月(70)
乙女-水瓶- 魚:1960年07月16日(70)
乙女-水瓶-牡羊:1960年08月13日(70)
乙女-水瓶-牡牛:1960年09月10日(70)
乙女-水瓶-双子:1960年10月08日(70)
乙女-水瓶- 蟹:1960年11月05日(70)
乙女-水瓶-獅子:1960年12月03日(71)
乙女-水瓶-乙女:1960年12月31日(71)
乙女-水瓶-天秤:1961年01月28日(71)
乙女-水瓶- 蠍:1961年02月24日(71)
乙女-水瓶-射手:1961年03月24日(71)
乙女-水瓶-山羊:1961年04月21日(71)
乙女-水瓶-水瓶:1961年05月19日(71)
乙女- 魚 1961年06月(71)~1962年05月(71)
乙女- 魚-牡羊:1961年06月16日(71)
乙女- 魚-牡牛:1961年07月14日(71)
乙女- 魚-双子:1961年08月11日(71)
乙女- 魚- 蟹:1961年09月08日(71)
乙女- 魚-獅子:1961年10月06日(71)
乙女- 魚-乙女:1961年11月03日(71)
乙女- 魚-天秤:1961年11月30日(72)
乙女- 魚- 蠍:1961年12月28日(72)
乙女- 魚-射手:1962年01月25日(72)
乙女- 魚-山羊:1962年02月22日(72)
乙女- 魚-水瓶:1962年03月22日(72)
乙女- 魚- 魚:1962年04月19日(72)
乙女-牡羊 1962年05月(72)~1963年04月(72)
乙女-牡羊-牡牛:1962年05月17日(72)
乙女-牡羊-双子:1962年06月14日(72)
乙女-牡羊- 蟹:1962年07月12日(72)
乙女-牡羊-獅子:1962年08月09日(72)
乙女-牡羊-乙女:1962年09月05日(72)
乙女-牡羊-天秤:1962年10月03日(72)
乙女-牡羊- 蠍:1962年10月31日(72)
乙女-牡羊-射手:1962年11月28日(73)
乙女-牡羊-山羊:1962年12月26日(73)
乙女-牡羊-水瓶:1963年01月23日(73)
乙女-牡羊- 魚:1963年02月20日(73)
乙女-牡羊-牡羊:1963年03月20日(73)
乙女-牡牛 1963年04月(73)~1964年03月(73)
乙女-牡牛-牡羊:1963年04月17日(73)
乙女-牡牛- 魚:1963年05月15日(73)
乙女-牡牛-水瓶:1963年06月11日(73)
乙女-牡牛-山羊:1963年07月09日(73)
乙女-牡牛-射手:1963年08月06日(73)
乙女-牡牛- 蠍:1963年09月03日(73)
乙女-牡牛-天秤:1963年10月01日(73)
乙女-牡牛-乙女:1963年10月29日(73)
乙女-牡牛-獅子:1963年11月26日(74)
乙女-牡牛- 蟹:1963年12月24日(74)
乙女-牡牛-双子:1964年01月21日(74)
乙女-牡牛-牡牛:1964年02月18日(74)
乙女-双子 1964年03月(74)~1965年02月(74)
乙女-双子-牡牛:1964年03月16日(74)
乙女-双子-牡羊:1964年04月13日(74)
乙女-双子- 魚:1964年05月11日(74)
乙女-双子-水瓶:1964年06月08日(74)
乙女-双子-山羊:1964年07月06日(74)
乙女-双子-射手:1964年08月03日(74)
乙女-双子- 蠍:1964年08月31日(74)
乙女-双子-天秤:1964年09月28日(74)
乙女-双子-乙女:1964年10月26日(74)
乙女-双子-獅子:1964年11月23日(75)
乙女-双子- 蟹:1964年12月20日(75)
乙女-双子-双子:1965年01月17日(75)
乙女- 蟹 1965年02月(75)~1966年01月(75)
乙女- 蟹-双子:1965年02月14日(75)
乙女- 蟹-牡牛:1965年03月14日(75)
乙女- 蟹-牡羊:1965年04月11日(75)
乙女- 蟹- 魚:1965年05月09日(75)
乙女- 蟹-水瓶:1965年06月06日(75)
乙女- 蟹-山羊:1965年07月04日(75)
乙女- 蟹-射手:1965年08月01日(75)
乙女- 蟹- 蠍:1965年08月29日(75)
乙女- 蟹-天秤:1965年09月26日(75)
乙女- 蟹-乙女:1965年10月23日(75)
乙女- 蟹-獅子:1965年11月20日(76)
乙女- 蟹- 蟹:1965年12月18日(76)
乙女-獅子 1966年01月(76)~1966年12月(76)
乙女-獅子-乙女:1966年01月15日(76)
乙女-獅子-天秤:1966年02月12日(76)
乙女-獅子- 蠍:1966年03月12日(76)
乙女-獅子-射手:1966年04月09日(76)
乙女-獅子-山羊:1966年05月07日(76)
乙女-獅子-水瓶:1966年06月04日(76)
乙女-獅子- 魚:1966年07月02日(76)
乙女-獅子-牡羊:1966年07月29日(76)
乙女-獅子-牡牛:1966年08月26日(76)
乙女-獅子-双子:1966年09月23日(76)
乙女-獅子- 蟹:1966年10月21日(76)
乙女-獅子-獅子:1966年11月18日(77)
乙女-乙女 1966年12月(77)~1967年11月(77)
乙女-乙女-天秤:1966年12月16日(77)
乙女-乙女- 蠍:1967年01月13日(77)
乙女-乙女-射手:1967年02月10日(77)
乙女-乙女-山羊:1967年03月10日(77)
乙女-乙女-水瓶:1967年04月07日(77)
乙女-乙女- 魚:1967年05月04日(77)
乙女-乙女-牡羊:1967年06月01日(77)
乙女-乙女-牡牛:1967年06月29日(77)
乙女-乙女-双子:1967年07月27日(77)
乙女-乙女- 蟹:1967年08月24日(77)
乙女-乙女-獅子:1967年09月21日(77)
乙女-乙女-乙女:1967年10月19日(77)
獅子:1967年11月(78)-1976年11月(87)】
獅子-乙女 1967年11月(78)~1968年08月(78)
獅子-乙女-天秤:1967年11月16日(78)
獅子-乙女- 蠍:1967年12月09日(78)
獅子-乙女-射手:1967年12月31日(78)
獅子-乙女-山羊:1968年01月23日(78)
獅子-乙女-水瓶:1968年02月15日(78)
獅子-乙女- 魚:1968年03月09日(78)
獅子-乙女-牡羊:1968年04月01日(78)
獅子-乙女-牡牛:1968年04月24日(78)
獅子-乙女-双子:1968年05月16日(78)
獅子-乙女- 蟹:1968年06月08日(78)
獅子-乙女-獅子:1968年07月01日(78)
獅子-乙女-乙女:1968年07月24日(78)
獅子-天秤 1968年08月(78)~1969年05月(78)
獅子-天秤- 蠍:1968年08月16日(78)
獅子-天秤-射手:1968年09月07日(78)
獅子-天秤-山羊:1968年09月30日(78)
獅子-天秤-水瓶:1968年10月23日(78)
獅子-天秤- 魚:1968年11月15日(79)
獅子-天秤-牡羊:1968年12月08日(79)
獅子-天秤-牡牛:1968年12月31日(79)
獅子-天秤-双子:1969年01月22日(79)
獅子-天秤- 蟹:1969年02月14日(79)
獅子-天秤-獅子:1969年03月09日(79)
獅子-天秤-乙女:1969年04月01日(79)
獅子-天秤-天秤:1969年04月24日(79)
獅子- 蠍 1969年05月(79)~1970年02月(79)
獅子- 蠍-天秤:1969年05月17日(79)
獅子- 蠍-乙女:1969年06月08日(79)
獅子- 蠍-獅子:1969年07月01日(79)
獅子- 蠍- 蟹:1969年07月24日(79)
獅子- 蠍-双子:1969年08月16日(79)
獅子- 蠍-牡牛:1969年09月08日(79)
獅子- 蠍-牡羊:1969年10月01日(79)
獅子- 蠍- 魚:1969年10月23日(79)
獅子- 蠍-水瓶:1969年11月15日(80)
獅子- 蠍-山羊:1969年12月08日(80)
獅子- 蠍-射手:1969年12月31日(80)
獅子- 蠍- 蠍:1970年01月23日(80)
獅子-射手 1970年02月(80)~1970年11月(80)
獅子-射手- 蠍:1970年02月15日(80)
獅子-射手-天秤:1970年03月09日(80)
獅子-射手-乙女:1970年04月01日(80)
獅子-射手-獅子:1970年04月24日(80)
獅子-射手- 蟹:1970年05月17日(80)
獅子-射手-双子:1970年06月09日(80)
獅子-射手-牡牛:1970年07月02日(80)
獅子-射手-牡羊:1970年07月24日(80)
獅子-射手- 魚:1970年08月16日(80)
獅子-射手-水瓶:1970年09月08日(80)
獅子-射手-山羊:1970年10月01日(80)
獅子-射手-射手:1970年10月24日(80)
獅子-山羊 1970年11月(81)~1971年08月(81)
獅子-山羊-射手:1970年11月15日(81)
獅子-山羊- 蠍:1970年12月08日(81)
獅子-山羊-天秤:1970年12月31日(81)
獅子-山羊-乙女:1971年01月23日(81)
獅子-山羊-獅子:1971年02月15日(81)
獅子-山羊- 蟹:1971年03月10日(81)
獅子-山羊-双子:1971年04月01日(81)
獅子-山羊-牡牛:1971年04月24日(81)
獅子-山羊-牡羊:1971年05月17日(81)
獅子-山羊- 魚:1971年06月09日(81)
獅子-山羊-水瓶:1971年07月02日(81)
獅子-山羊-山羊:1971年07月25日(81)
獅子-水瓶 1971年08月(81)~1972年05月(81)
獅子-水瓶- 魚:1971年08月16日(81)
獅子-水瓶-牡羊:1971年09月08日(81)
獅子-水瓶-牡牛:1971年10月01日(81)
獅子-水瓶-双子:1971年10月24日(81)
獅子-水瓶- 蟹:1971年11月16日(82)
獅子-水瓶-獅子:1971年12月09日(82)
獅子-水瓶-乙女:1971年12月31日(82)
獅子-水瓶-天秤:1972年01月23日(82)
獅子-水瓶- 蠍:1972年02月15日(82)
獅子-水瓶-射手:1972年03月09日(82)
獅子-水瓶-山羊:1972年04月01日(82)
獅子-水瓶-水瓶:1972年04月24日(82)
獅子- 魚 1972年05月(82)~1973年02月(82)
獅子- 魚-牡羊:1972年05月16日(82)
獅子- 魚-牡牛:1972年06月08日(82)
獅子- 魚-双子:1972年07月01日(82)
獅子- 魚- 蟹:1972年07月24日(82)
獅子- 魚-獅子:1972年08月16日(82)
獅子- 魚-乙女:1972年09月07日(82)
獅子- 魚-天秤:1972年09月30日(82)
獅子- 魚- 蠍:1972年10月23日(82)
獅子- 魚-射手:1972年11月15日(83)
獅子- 魚-山羊:1972年12月08日(83)
獅子- 魚-水瓶:1972年12月31日(83)
獅子- 魚- 魚:1973年01月22日(83)
獅子-牡羊 1973年02月(83)~1973年11月(83)
獅子-牡羊-牡牛:1973年02月14日(83)
獅子-牡羊-双子:1973年03月09日(83)
獅子-牡羊- 蟹:1973年04月01日(83)
獅子-牡羊-獅子:1973年04月24日(83)
獅子-牡羊-乙女:1973年05月17日(83)
獅子-牡羊-天秤:1973年06月08日(83)
獅子-牡羊- 蠍:1973年07月01日(83)
獅子-牡羊-射手:1973年07月24日(83)
獅子-牡羊-山羊:1973年08月16日(83)
獅子-牡羊-水瓶:1973年09月08日(83)
獅子-牡羊- 魚:1973年10月01日(83)
獅子-牡羊-牡羊:1973年10月23日(83)
獅子-牡牛 1973年11月(84)~1974年08月(84)
獅子-牡牛-牡羊:1973年11月15日(84)
獅子-牡牛- 魚:1973年12月08日(84)
獅子-牡牛-水瓶:1973年12月31日(84)
獅子-牡牛-山羊:1974年01月23日(84)
獅子-牡牛-射手:1974年02月15日(84)
獅子-牡牛- 蠍:1974年03月09日(84)
獅子-牡牛-天秤:1974年04月01日(84)
獅子-牡牛-乙女:1974年04月24日(84)
獅子-牡牛-獅子:1974年05月17日(84)
獅子-牡牛- 蟹:1974年06月09日(84)
獅子-牡牛-双子:1974年07月02日(84)
獅子-牡牛-牡牛:1974年07月24日(84)
獅子-双子 1974年08月(84)~1975年05月(84)
獅子-双子-牡牛:1974年08月16日(84)
獅子-双子-牡羊:1974年09月08日(84)
獅子-双子- 魚:1974年10月01日(84)
獅子-双子-水瓶:1974年10月24日(84)
獅子-双子-山羊:1974年11月15日(85)
獅子-双子-射手:1974年12月08日(85)
獅子-双子- 蠍:1974年12月31日(85)
獅子-双子-天秤:1975年01月23日(85)
獅子-双子-乙女:1975年02月15日(85)
獅子-双子-獅子:1975年03月10日(85)
獅子-双子- 蟹:1975年04月01日(85)
獅子-双子-双子:1975年04月24日(85)
獅子- 蟹 1975年05月(85)~1976年02月(85)
獅子- 蟹-双子:1975年05月17日(85)
獅子- 蟹-牡牛:1975年06月09日(85)
獅子- 蟹-牡羊:1975年07月02日(85)
獅子- 蟹- 魚:1975年07月25日(85)
獅子- 蟹-水瓶:1975年08月16日(85)
獅子- 蟹-山羊:1975年09月08日(85)
獅子- 蟹-射手:1975年10月01日(85)
獅子- 蟹- 蠍:1975年10月24日(85)
獅子- 蟹-天秤:1975年11月16日(86)
獅子- 蟹-乙女:1975年12月09日(86)
獅子- 蟹-獅子:1975年12月31日(86)
獅子- 蟹- 蟹:1976年01月23日(86)
獅子-獅子 1976年02月(86)~1976年11月(86)
獅子-獅子-乙女:1976年02月15日(86)
獅子-獅子-天秤:1976年03月09日(86)
獅子-獅子- 蠍:1976年04月01日(86)
獅子-獅子-射手:1976年04月24日(86)
獅子-獅子-山羊:1976年05月16日(86)
獅子-獅子-水瓶:1976年06月08日(86)
獅子-獅子- 魚:1976年07月01日(86)
獅子-獅子-牡羊:1976年07月24日(86)
獅子-獅子-牡牛:1976年08月16日(86)
獅子-獅子-双子:1976年09月07日(86)
獅子-獅子- 蟹:1976年09月30日(86)
獅子-獅子-獅子:1976年10月23日(86)
 蟹:1976年11月(87)-1988年11月(99)】
 蟹-双子 1976年11月(87)~1977年11月(87)
 蟹-双子-牡牛:1976年11月15日(87)
 蟹-双子-牡羊:1976年12月15日(87)
 蟹-双子- 魚:1977年01月15日(87)
 蟹-双子-水瓶:1977年02月14日(87)
 蟹-双子-山羊:1977年03月17日(87)
 蟹-双子-射手:1977年04月16日(87)
 蟹-双子- 蠍:1977年05月17日(87)
 蟹-双子-天秤:1977年06月16日(87)
 蟹-双子-乙女:1977年07月16日(87)
 蟹-双子-獅子:1977年08月16日(87)
 蟹-双子- 蟹:1977年09月15日(87)
 蟹-双子-双子:1977年10月16日(87)
 蟹-牡牛 1977年11月(88)~1978年11月(88)
 蟹-牡牛-牡羊:1977年11月15日(88)
 蟹-牡牛- 魚:1977年12月16日(88)
 蟹-牡牛-水瓶:1978年01月15日(88)
 蟹-牡牛-山羊:1978年02月15日(88)
 蟹-牡牛-射手:1978年03月17日(88)
 蟹-牡牛- 蠍:1978年04月16日(88)
 蟹-牡牛-天秤:1978年05月17日(88)
 蟹-牡牛-乙女:1978年06月16日(88)
 蟹-牡牛-獅子:1978年07月17日(88)
 蟹-牡牛- 蟹:1978年08月16日(88)
 蟹-牡牛-双子:1978年09月16日(88)
 蟹-牡牛-牡牛:1978年10月16日(88)
 蟹-牡羊 1978年11月(89)~1979年11月(89)
 蟹-牡羊-牡牛:1978年11月15日(89)
 蟹-牡羊-双子:1978年12月16日(89)
 蟹-牡羊- 蟹:1979年01月15日(89)
 蟹-牡羊-獅子:1979年02月15日(89)
 蟹-牡羊-乙女:1979年03月17日(89)
 蟹-牡羊-天秤:1979年04月17日(89)
 蟹-牡羊- 蠍:1979年05月17日(89)
 蟹-牡羊-射手:1979年06月17日(89)
 蟹-牡羊-山羊:1979年07月17日(89)
 蟹-牡羊-水瓶:1979年08月16日(89)
 蟹-牡羊- 魚:1979年09月16日(89)
 蟹-牡羊-牡羊:1979年10月16日(89)
 蟹- 魚 1979年11月(90)~1980年11月(90)
 蟹- 魚-牡羊:1979年11月16日(90)
 蟹- 魚-牡牛:1979年12月16日(90)
 蟹- 魚-双子:1980年01月16日(90)
 蟹- 魚- 蟹:1980年02月15日(90)
 蟹- 魚-獅子:1980年03月16日(90)
 蟹- 魚-乙女:1980年04月16日(90)
 蟹- 魚-天秤:1980年05月16日(90)
 蟹- 魚- 蠍:1980年06月16日(90)
 蟹- 魚-射手:1980年07月16日(90)
 蟹- 魚-山羊:1980年08月16日(90)
 蟹- 魚-水瓶:1980年09月15日(90)
 蟹- 魚- 魚:1980年10月16日(90)
 蟹-水瓶 1980年11月(91)~1981年11月(91)
 蟹-水瓶- 魚:1980年11月15日(91)
 蟹-水瓶-牡羊:1980年12月15日(91)
 蟹-水瓶-牡牛:1981年01月15日(91)
 蟹-水瓶-双子:1981年02月14日(91)
 蟹-水瓶- 蟹:1981年03月17日(91)
 蟹-水瓶-獅子:1981年04月16日(91)
 蟹-水瓶-乙女:1981年05月17日(91)
 蟹-水瓶-天秤:1981年06月16日(91)
 蟹-水瓶- 蠍:1981年07月16日(91)
 蟹-水瓶-射手:1981年08月16日(91)
 蟹-水瓶-山羊:1981年09月15日(91)
 蟹-水瓶-水瓶:1981年10月16日(91)
 蟹-山羊 1981年11月(92)~1982年11月(92)
 蟹-山羊-射手:1981年11月15日(92)
 蟹-山羊- 蠍:1981年12月16日(92)
 蟹-山羊-天秤:1982年01月15日(92)
 蟹-山羊-乙女:1982年02月15日(92)
 蟹-山羊-獅子:1982年03月17日(92)
 蟹-山羊- 蟹:1982年04月16日(92)
 蟹-山羊-双子:1982年05月17日(92)
 蟹-山羊-牡牛:1982年06月16日(92)
 蟹-山羊-牡羊:1982年07月17日(92)
 蟹-山羊- 魚:1982年08月16日(92)
 蟹-山羊-水瓶:1982年09月16日(92)
 蟹-山羊-山羊:1982年10月16日(92)
 蟹-射手 1982年11月(93)~1983年11月(93)
 蟹-射手- 蠍:1982年11月15日(93)
 蟹-射手-天秤:1982年12月16日(93)
 蟹-射手-乙女:1983年01月15日(93)
 蟹-射手-獅子:1983年02月15日(93)
 蟹-射手- 蟹:1983年03月17日(93)
 蟹-射手-双子:1983年04月17日(93)
 蟹-射手-牡牛:1983年05月17日(93)
 蟹-射手-牡羊:1983年06月17日(93)
 蟹-射手- 魚:1983年07月17日(93)
 蟹-射手-水瓶:1983年08月16日(93)
 蟹-射手-山羊:1983年09月16日(93)
 蟹-射手-射手:1983年10月16日(93)
 蟹- 蠍 1983年11月(94)~1984年11月(94)
 蟹- 蠍-天秤:1983年11月16日(94)
 蟹- 蠍-乙女:1983年12月16日(94)
 蟹- 蠍-獅子:1984年01月16日(94)
 蟹- 蠍- 蟹:1984年02月15日(94)
 蟹- 蠍-双子:1984年03月16日(94)
 蟹- 蠍-牡牛:1984年04月16日(94)
 蟹- 蠍-牡羊:1984年05月16日(94)
 蟹- 蠍- 魚:1984年06月16日(94)
 蟹- 蠍-水瓶:1984年07月16日(94)
 蟹- 蠍-山羊:1984年08月16日(94)
 蟹- 蠍-射手:1984年09月15日(94)
 蟹- 蠍- 蠍:1984年10月16日(94)
 蟹-天秤 1984年11月(95)~1985年11月(95)
 蟹-天秤- 蠍:1984年11月15日(95)
 蟹-天秤-射手:1984年12月15日(95)
 蟹-天秤-山羊:1985年01月15日(95)
 蟹-天秤-水瓶:1985年02月14日(95)
 蟹-天秤- 魚:1985年03月17日(95)
 蟹-天秤-牡羊:1985年04月16日(95)
 蟹-天秤-牡牛:1985年05月17日(95)
 蟹-天秤-双子:1985年06月16日(95)
 蟹-天秤- 蟹:1985年07月16日(95)
 蟹-天秤-獅子:1985年08月16日(95)
 蟹-天秤-乙女:1985年09月15日(95)
 蟹-天秤-天秤:1985年10月16日(95)
 蟹-乙女 1985年11月(96)~1986年11月(96)
 蟹-乙女-天秤:1985年11月15日(96)
 蟹-乙女- 蠍:1985年12月16日(96)
 蟹-乙女-射手:1986年01月15日(96)
 蟹-乙女-山羊:1986年02月15日(96)
 蟹-乙女-水瓶:1986年03月17日(96)
 蟹-乙女- 魚:1986年04月16日(96)
 蟹-乙女-牡羊:1986年05月17日(96)
 蟹-乙女-牡牛:1986年06月16日(96)
 蟹-乙女-双子:1986年07月17日(96)
 蟹-乙女- 蟹:1986年08月16日(96)
 蟹-乙女-獅子:1986年09月16日(96)
 蟹-乙女-乙女:1986年10月16日(96)
 蟹-獅子 1986年11月(97)~1987年11月(97)
 蟹-獅子-乙女:1986年11月15日(97)
 蟹-獅子-天秤:1986年12月16日(97)
 蟹-獅子- 蠍:1987年01月15日(97)
 蟹-獅子-射手:1987年02月15日(97)
 蟹-獅子-山羊:1987年03月17日(97)
 蟹-獅子-水瓶:1987年04月17日(97)
 蟹-獅子- 魚:1987年05月17日(97)
 蟹-獅子-牡羊:1987年06月17日(97)
 蟹-獅子-牡牛:1987年07月17日(97)
 蟹-獅子-双子:1987年08月16日(97)
 蟹-獅子- 蟹:1987年09月16日(97)
 蟹-獅子-獅子:1987年10月16日(97)
 蟹- 蟹 1987年11月(98)~1988年11月(98)
 蟹- 蟹-双子:1987年11月16日(98)
 蟹- 蟹-牡牛:1987年12月16日(98)
 蟹- 蟹-牡羊:1988年01月16日(98)
 蟹- 蟹- 魚:1988年02月15日(98)
 蟹- 蟹-水瓶:1988年03月16日(98)
 蟹- 蟹-山羊:1988年04月16日(98)
 蟹- 蟹-射手:1988年05月16日(98)
 蟹- 蟹- 蠍:1988年06月16日(98)
 蟹- 蟹-天秤:1988年07月16日(98)
 蟹- 蟹-乙女:1988年08月16日(98)
 蟹- 蟹-獅子:1988年09月15日(98)
 蟹- 蟹- 蟹:1988年10月16日(98)
双子:1988年11月(99)-1992年11月(103)】
双子-牡牛 1988年11月(99)~1989年03月(99)
双子-牡牛-牡羊:1988年11月15日(99)
双子-牡牛- 魚:1988年11月25日(99)
双子-牡牛-水瓶:1988年12月05日(99)
双子-牡牛-山羊:1988年12月15日(99)
双子-牡牛-射手:1988年12月26日(99)
双子-牡牛- 蠍:1989年01月05日(99)
双子-牡牛-天秤:1989年01月15日(99)
双子-牡牛-乙女:1989年01月25日(99)
双子-牡牛-獅子:1989年02月04日(99)
双子-牡牛- 蟹:1989年02月14日(99)
双子-牡牛-双子:1989年02月24日(99)
双子-牡牛-牡牛:1989年03月07日(99)
双子-牡羊 1989年03月(99)~1989年07月(99)
双子-牡羊-牡牛:1989年03月17日(99)
双子-牡羊-双子:1989年03月27日(99)
双子-牡羊- 蟹:1989年04月06日(99)
双子-牡羊-獅子:1989年04月16日(99)
双子-牡羊-乙女:1989年04月26日(99)
双子-牡羊-天秤:1989年05月06日(99)
双子-牡羊- 蠍:1989年05月17日(99)
双子-牡羊-射手:1989年05月27日(99)
双子-牡羊-山羊:1989年06月06日(99)
双子-牡羊-水瓶:1989年06月16日(99)
双子-牡羊- 魚:1989年06月26日(99)
双子-牡羊-牡羊:1989年07月06日(99)
双子- 魚 1989年07月(99)~1989年11月(99)
双子- 魚-牡羊:1989年07月16日(99)
双子- 魚-牡牛:1989年07月27日(99)
双子- 魚-双子:1989年08月06日(99)
双子- 魚- 蟹:1989年08月16日(99)
双子- 魚-獅子:1989年08月26日(99)
双子- 魚-乙女:1989年09月05日(99)
双子- 魚-天秤:1989年09月15日(99)
双子- 魚- 蠍:1989年09月26日(99)
双子- 魚-射手:1989年10月06日(99)
双子- 魚-山羊:1989年10月16日(99)
双子- 魚-水瓶:1989年10月26日(99)
双子- 魚- 魚:1989年11月05日(99)
双子-水瓶 1989年11月(100)~1990年03月(100)
双子-水瓶- 魚:1989年11月15日(100)
双子-水瓶-牡羊:1989年11月25日(100)
双子-水瓶-牡牛:1989年12月06日(100)
双子-水瓶-双子:1989年12月16日(100)
双子-水瓶- 蟹:1989年12月26日(100)
双子-水瓶-獅子:1990年01月05日(100)
双子-水瓶-乙女:1990年01月15日(100)
双子-水瓶-天秤:1990年01月25日(100)
双子-水瓶- 蠍:1990年02月04日(100)
双子-水瓶-射手:1990年02月15日(100)
双子-水瓶-山羊:1990年02月25日(100)
双子-水瓶-水瓶:1990年03月07日(100)
双子-山羊 1990年03月(100)~1990年07月(100)
双子-山羊-射手:1990年03月17日(100)
双子-山羊- 蠍:1990年03月27日(100)
双子-山羊-天秤:1990年04月06日(100)
双子-山羊-乙女:1990年04月16日(100)
双子-山羊-獅子:1990年04月27日(100)
双子-山羊- 蟹:1990年05月07日(100)
双子-山羊-双子:1990年05月17日(100)
双子-山羊-牡牛:1990年05月27日(100)
双子-山羊-牡羊:1990年06月06日(100)
双子-山羊- 魚:1990年06月16日(100)
双子-山羊-水瓶:1990年06月26日(100)
双子-山羊-山羊:1990年07月07日(100)
双子-射手 1990年07月(100)~1990年11月(100)
双子-射手- 蠍:1990年07月17日(100)
双子-射手-天秤:1990年07月27日(100)
双子-射手-乙女:1990年08月06日(100)
双子-射手-獅子:1990年08月16日(100)
双子-射手- 蟹:1990年08月26日(100)
双子-射手-双子:1990年09月05日(100)
双子-射手-牡牛:1990年09月16日(100)
双子-射手-牡羊:1990年09月26日(100)
双子-射手- 魚:1990年10月06日(100)
双子-射手-水瓶:1990年10月16日(100)
双子-射手-山羊:1990年10月26日(100)
双子-射手-射手:1990年11月05日(100)
双子- 蠍 1990年11月(101)~1991年03月(101)
双子- 蠍-天秤:1990年11月15日(101)
双子- 蠍-乙女:1990年11月26日(101)
双子- 蠍-獅子:1990年12月06日(101)
双子- 蠍- 蟹:1990年12月16日(101)
双子- 蠍-双子:1990年12月26日(101)
双子- 蠍-牡牛:1991年01月05日(101)
双子- 蠍-牡羊:1991年01月15日(101)
双子- 蠍- 魚:1991年01月26日(101)
双子- 蠍-水瓶:1991年02月05日(101)
双子- 蠍-山羊:1991年02月15日(101)
双子- 蠍-射手:1991年02月25日(101)
双子- 蠍- 蠍:1991年03月07日(101)
双子-天秤 1991年03月(101)~1991年07月(101)
双子-天秤- 蠍:1991年03月17日(101)
双子-天秤-射手:1991年03月27日(101)
双子-天秤-山羊:1991年04月07日(101)
双子-天秤-水瓶:1991年04月17日(101)
双子-天秤- 魚:1991年04月27日(101)
双子-天秤-牡羊:1991年05月07日(101)
双子-天秤-牡牛:1991年05月17日(101)
双子-天秤-双子:1991年05月27日(101)
双子-天秤- 蟹:1991年06月06日(101)
双子-天秤-獅子:1991年06月17日(101)
双子-天秤-乙女:1991年06月27日(101)
双子-天秤-天秤:1991年07月07日(101)
双子-乙女 1991年07月(101)~1991年11月(101)
双子-乙女-天秤:1991年07月17日(101)
双子-乙女- 蠍:1991年07月27日(101)
双子-乙女-射手:1991年08月06日(101)
双子-乙女-山羊:1991年08月16日(101)
双子-乙女-水瓶:1991年08月27日(101)
双子-乙女- 魚:1991年09月06日(101)
双子-乙女-牡羊:1991年09月16日(101)
双子-乙女-牡牛:1991年09月26日(101)
双子-乙女-双子:1991年10月06日(101)
双子-乙女- 蟹:1991年10月16日(101)
双子-乙女-獅子:1991年10月26日(101)
双子-乙女-乙女:1991年11月06日(101)
双子-獅子 1991年11月(102)~1992年03月(102)
双子-獅子-乙女:1991年11月16日(102)
双子-獅子-天秤:1991年11月26日(102)
双子-獅子- 蠍:1991年12月06日(102)
双子-獅子-射手:1991年12月16日(102)
双子-獅子-山羊:1991年12月26日(102)
双子-獅子-水瓶:1992年01月05日(102)
双子-獅子- 魚:1992年01月16日(102)
双子-獅子-牡羊:1992年01月26日(102)
双子-獅子-牡牛:1992年02月05日(102)
双子-獅子-双子:1992年02月15日(102)
双子-獅子- 蟹:1992年02月25日(102)
双子-獅子-獅子:1992年03月06日(102)
双子- 蟹 1992年03月(102)~1992年07月(102)
双子- 蟹-双子:1992年03月16日(102)
双子- 蟹-牡牛:1992年03月27日(102)
双子- 蟹-牡羊:1992年04月06日(102)
双子- 蟹- 魚:1992年04月16日(102)
双子- 蟹-水瓶:1992年04月26日(102)
双子- 蟹-山羊:1992年05月06日(102)
双子- 蟹-射手:1992年05月16日(102)
双子- 蟹- 蠍:1992年05月27日(102)
双子- 蟹-天秤:1992年06月06日(102)
双子- 蟹-乙女:1992年06月16日(102)
双子- 蟹-獅子:1992年06月26日(102)
双子- 蟹- 蟹:1992年07月06日(102)
双子-双子 1992年07月(102)~1992年11月(102)
双子-双子-牡牛:1992年07月16日(102)
双子-双子-牡羊:1992年07月26日(102)
双子-双子- 魚:1992年08月06日(102)
双子-双子-水瓶:1992年08月16日(102)
双子-双子-山羊:1992年08月26日(102)
双子-双子-射手:1992年09月05日(102)
双子-双子- 蠍:1992年09月15日(102)
双子-双子-天秤:1992年09月25日(102)
双子-双子-乙女:1992年10月05日(102)
双子-双子-獅子:1992年10月16日(102)
双子-双子- 蟹:1992年10月26日(102)
双子-双子-双子:1992年11月05日(102)
牡牛:1992年11月(103)-1997年11月(108)】
牡牛-牡羊 1992年11月(103)~1993年04月(103)
牡牛-牡羊-牡牛:1992年11月15日(103)
牡牛-牡羊-双子:1992年11月28日(103)
牡牛-牡羊- 蟹:1992年12月10日(103)
牡牛-牡羊-獅子:1992年12月23日(103)
牡牛-牡羊-乙女:1993年01月05日(103)
牡牛-牡羊-天秤:1993年01月17日(103)
牡牛-牡羊- 蠍:1993年01月30日(103)
牡牛-牡羊-射手:1993年02月12日(103)
牡牛-牡羊-山羊:1993年02月24日(103)
牡牛-牡羊-水瓶:1993年03月09日(103)
牡牛-牡羊- 魚:1993年03月22日(103)
牡牛-牡羊-牡羊:1993年04月03日(103)
牡牛- 魚 1993年04月(103)~1993年09月(103)
牡牛- 魚-牡羊:1993年04月16日(103)
牡牛- 魚-牡牛:1993年04月29日(103)
牡牛- 魚-双子:1993年05月12日(103)
牡牛- 魚- 蟹:1993年05月24日(103)
牡牛- 魚-獅子:1993年06月06日(103)
牡牛- 魚-乙女:1993年06月19日(103)
牡牛- 魚-天秤:1993年07月01日(103)
牡牛- 魚- 蠍:1993年07月14日(103)
牡牛- 魚-射手:1993年07月27日(103)
牡牛- 魚-山羊:1993年08月08日(103)
牡牛- 魚-水瓶:1993年08月21日(103)
牡牛- 魚- 魚:1993年09月03日(103)
牡牛-水瓶 1993年09月(103)~1994年02月(103)
牡牛-水瓶- 魚:1993年09月15日(103)
牡牛-水瓶-牡羊:1993年09月28日(103)
牡牛-水瓶-牡牛:1993年10月11日(103)
牡牛-水瓶-双子:1993年10月23日(103)
牡牛-水瓶- 蟹:1993年11月05日(103)
牡牛-水瓶-獅子:1993年11月18日(104)
牡牛-水瓶-乙女:1993年11月30日(104)
牡牛-水瓶-天秤:1993年12月13日(104)
牡牛-水瓶- 蠍:1993年12月26日(104)
牡牛-水瓶-射手:1994年01月07日(104)
牡牛-水瓶-山羊:1994年01月20日(104)
牡牛-水瓶-水瓶:1994年02月02日(104)
牡牛-山羊 1994年02月(104)~1994年07月(104)
牡牛-山羊-射手:1994年02月15日(104)
牡牛-山羊- 蠍:1994年02月27日(104)
牡牛-山羊-天秤:1994年03月12日(104)
牡牛-山羊-乙女:1994年03月25日(104)
牡牛-山羊-獅子:1994年04月06日(104)
牡牛-山羊- 蟹:1994年04月19日(104)
牡牛-山羊-双子:1994年05月02日(104)
牡牛-山羊-牡牛:1994年05月14日(104)
牡牛-山羊-牡羊:1994年05月27日(104)
牡牛-山羊- 魚:1994年06月09日(104)
牡牛-山羊-水瓶:1994年06月21日(104)
牡牛-山羊-山羊:1994年07月04日(104)
牡牛-射手 1994年07月(104)~1994年12月(104)
牡牛-射手- 蠍:1994年07月17日(104)
牡牛-射手-天秤:1994年07月29日(104)
牡牛-射手-乙女:1994年08月11日(104)
牡牛-射手-獅子:1994年08月24日(104)
牡牛-射手- 蟹:1994年09月05日(104)
牡牛-射手-双子:1994年09月18日(104)
牡牛-射手-牡牛:1994年10月01日(104)
牡牛-射手-牡羊:1994年10月14日(104)
牡牛-射手- 魚:1994年10月26日(104)
牡牛-射手-水瓶:1994年11月08日(104)
牡牛-射手-山羊:1994年11月21日(105)
牡牛-射手-射手:1994年12月03日(105)
牡牛- 蠍 1994年12月(105)~1995年05月(105)
牡牛- 蠍-天秤:1994年12月16日(105)
牡牛- 蠍-乙女:1994年12月29日(105)
牡牛- 蠍-獅子:1995年01月10日(105)
牡牛- 蠍- 蟹:1995年01月23日(105)
牡牛- 蠍-双子:1995年02月05日(105)
牡牛- 蠍-牡牛:1995年02月17日(105)
牡牛- 蠍-牡羊:1995年03月02日(105)
牡牛- 蠍- 魚:1995年03月15日(105)
牡牛- 蠍-水瓶:1995年03月27日(105)
牡牛- 蠍-山羊:1995年04月09日(105)
牡牛- 蠍-射手:1995年04月22日(105)
牡牛- 蠍- 蠍:1995年05月04日(105)
牡牛-天秤 1995年05月(105)~1995年10月(105)
牡牛-天秤- 蠍:1995年05月17日(105)
牡牛-天秤-射手:1995年05月30日(105)
牡牛-天秤-山羊:1995年06月11日(105)
牡牛-天秤-水瓶:1995年06月24日(105)
牡牛-天秤- 魚:1995年07月07日(105)
牡牛-天秤-牡羊:1995年07月20日(105)
牡牛-天秤-牡牛:1995年08月01日(105)
牡牛-天秤-双子:1995年08月14日(105)
牡牛-天秤- 蟹:1995年08月27日(105)
牡牛-天秤-獅子:1995年09月08日(105)
牡牛-天秤-乙女:1995年09月21日(105)
牡牛-天秤-天秤:1995年10月04日(105)
牡牛-乙女 1995年10月(105)~1996年03月(105)
牡牛-乙女-天秤:1995年10月16日(105)
牡牛-乙女- 蠍:1995年10月29日(105)
牡牛-乙女-射手:1995年11月11日(105)
牡牛-乙女-山羊:1995年11月23日(106)
牡牛-乙女-水瓶:1995年12月06日(106)
牡牛-乙女- 魚:1995年12月19日(106)
牡牛-乙女-牡羊:1995年12月31日(106)
牡牛-乙女-牡牛:1996年01月13日(106)
牡牛-乙女-双子:1996年01月26日(106)
牡牛-乙女- 蟹:1996年02月07日(106)
牡牛-乙女-獅子:1996年02月20日(106)
牡牛-乙女-乙女:1996年03月04日(106)
牡牛-獅子 1996年03月(106)~1996年08月(106)
牡牛-獅子-乙女:1996年03月16日(106)
牡牛-獅子-天秤:1996年03月29日(106)
牡牛-獅子- 蠍:1996年04月11日(106)
牡牛-獅子-射手:1996年04月24日(106)
牡牛-獅子-山羊:1996年05月06日(106)
牡牛-獅子-水瓶:1996年05月19日(106)
牡牛-獅子- 魚:1996年06月01日(106)
牡牛-獅子-牡羊:1996年06月13日(106)
牡牛-獅子-牡牛:1996年06月26日(106)
牡牛-獅子-双子:1996年07月09日(106)
牡牛-獅子- 蟹:1996年07月21日(106)
牡牛-獅子-獅子:1996年08月03日(106)
牡牛- 蟹 1996年08月(106)~1997年01月(106)
牡牛- 蟹-双子:1996年08月16日(106)
牡牛- 蟹-牡牛:1996年08月28日(106)
牡牛- 蟹-牡羊:1996年09月10日(106)
牡牛- 蟹- 魚:1996年09月23日(106)
牡牛- 蟹-水瓶:1996年10月05日(106)
牡牛- 蟹-山羊:1996年10月18日(106)
牡牛- 蟹-射手:1996年10月31日(106)
牡牛- 蟹- 蠍:1996年11月12日(106)
牡牛- 蟹-天秤:1996年11月25日(107)
牡牛- 蟹-乙女:1996年12月08日(107)
牡牛- 蟹-獅子:1996年12月20日(107)
牡牛- 蟹- 蟹:1997年01月02日(107)
牡牛-双子 1997年01月(107)~1997年06月(107)
牡牛-双子-牡牛:1997年01月15日(107)
牡牛-双子-牡羊:1997年01月28日(107)
牡牛-双子- 魚:1997年02月09日(107)
牡牛-双子-水瓶:1997年02月22日(107)
牡牛-双子-山羊:1997年03月07日(107)
牡牛-双子-射手:1997年03月19日(107)
牡牛-双子- 蠍:1997年04月01日(107)
牡牛-双子-天秤:1997年04月14日(107)
牡牛-双子-乙女:1997年04月26日(107)
牡牛-双子-獅子:1997年05月09日(107)
牡牛-双子- 蟹:1997年05月22日(107)
牡牛-双子-双子:1997年06月03日(107)
牡牛-牡牛 1997年06月(107)~1997年11月(107)
牡牛-牡牛-牡羊:1997年06月16日(107)
牡牛-牡牛- 魚:1997年06月29日(107)
牡牛-牡牛-水瓶:1997年07月11日(107)
牡牛-牡牛-山羊:1997年07月24日(107)
牡牛-牡牛-射手:1997年08月06日(107)
牡牛-牡牛- 蠍:1997年08月18日(107)
牡牛-牡牛-天秤:1997年08月31日(107)
牡牛-牡牛-乙女:1997年09月13日(107)
牡牛-牡牛-獅子:1997年09月26日(107)
牡牛-牡牛- 蟹:1997年10月08日(107)
牡牛-牡牛-双子:1997年10月21日(107)
牡牛-牡牛-牡牛:1997年11月03日(107)
牡羊:1997年11月(108)-2002年11月(113)】
牡羊-牡牛 1997年11月(108)~1998年04月(108)
牡羊-牡牛-牡羊:1997年11月15日(108)
牡羊-牡牛- 魚:1997年11月28日(108)
牡羊-牡牛-水瓶:1997年12月11日(108)
牡羊-牡牛-山羊:1997年12月23日(108)
牡羊-牡牛-射手:1998年01月05日(108)
牡羊-牡牛- 蠍:1998年01月18日(108)
牡羊-牡牛-天秤:1998年01月30日(108)
牡羊-牡牛-乙女:1998年02月12日(108)
牡羊-牡牛-獅子:1998年02月25日(108)
牡羊-牡牛- 蟹:1998年03月09日(108)
牡羊-牡牛-双子:1998年03月22日(108)
牡羊-牡牛-牡牛:1998年04月04日(108)
牡羊-双子 1998年04月(108)~1998年09月(108)
牡羊-双子-牡牛:1998年04月16日(108)
牡羊-双子-牡羊:1998年04月29日(108)
牡羊-双子- 魚:1998年05月12日(108)
牡羊-双子-水瓶:1998年05月24日(108)
牡羊-双子-山羊:1998年06月06日(108)
牡羊-双子-射手:1998年06月19日(108)
牡羊-双子- 蠍:1998年07月02日(108)
牡羊-双子-天秤:1998年07月14日(108)
牡羊-双子-乙女:1998年07月27日(108)
牡羊-双子-獅子:1998年08月09日(108)
牡羊-双子- 蟹:1998年08月21日(108)
牡羊-双子-双子:1998年09月03日(108)
牡羊- 蟹 1998年09月(108)~1999年02月(108)
牡羊- 蟹-双子:1998年09月16日(108)
牡羊- 蟹-牡牛:1998年09月28日(108)
牡羊- 蟹-牡羊:1998年10月11日(108)
牡羊- 蟹- 魚:1998年10月24日(108)
牡羊- 蟹-水瓶:1998年11月05日(108)
牡羊- 蟹-山羊:1998年11月18日(109)
牡羊- 蟹-射手:1998年12月01日(109)
牡羊- 蟹- 蠍:1998年12月13日(109)
牡羊- 蟹-天秤:1998年12月26日(109)
牡羊- 蟹-乙女:1999年01月08日(109)
牡羊- 蟹-獅子:1999年01月20日(109)
牡羊- 蟹- 蟹:1999年02月02日(109)
牡羊-獅子 1999年02月(109)~1999年07月(109)
牡羊-獅子-乙女:1999年02月15日(109)
牡羊-獅子-天秤:1999年02月27日(109)
牡羊-獅子- 蠍:1999年03月12日(109)
牡羊-獅子-射手:1999年03月25日(109)
牡羊-獅子-山羊:1999年04月07日(109)
牡羊-獅子-水瓶:1999年04月19日(109)
牡羊-獅子- 魚:1999年05月02日(109)
牡羊-獅子-牡羊:1999年05月15日(109)
牡羊-獅子-牡牛:1999年05月27日(109)
牡羊-獅子-双子:1999年06月09日(109)
牡羊-獅子- 蟹:1999年06月22日(109)
牡羊-獅子-獅子:1999年07月04日(109)
牡羊-乙女 1999年07月(109)~1999年12月(109)
牡羊-乙女-天秤:1999年07月17日(109)
牡羊-乙女- 蠍:1999年07月30日(109)
牡羊-乙女-射手:1999年08月11日(109)
牡羊-乙女-山羊:1999年08月24日(109)
牡羊-乙女-水瓶:1999年09月06日(109)
牡羊-乙女- 魚:1999年09月18日(109)
牡羊-乙女-牡羊:1999年10月01日(109)
牡羊-乙女-牡牛:1999年10月14日(109)
牡羊-乙女-双子:1999年10月26日(109)
牡羊-乙女- 蟹:1999年11月08日(109)
牡羊-乙女-獅子:1999年11月21日(110)
牡羊-乙女-乙女:1999年12月03日(110)
牡羊-天秤 1999年12月(110)~2000年05月(110)
牡羊-天秤- 蠍:1999年12月16日(110)
牡羊-天秤-射手:1999年12月29日(110)
牡羊-天秤-山羊:2000年01月11日(110)
牡羊-天秤-水瓶:2000年01月23日(110)
牡羊-天秤- 魚:2000年02月05日(110)
牡羊-天秤-牡羊:2000年02月18日(110)
牡羊-天秤-牡牛:2000年03月01日(110)
牡羊-天秤-双子:2000年03月14日(110)
牡羊-天秤- 蟹:2000年03月27日(110)
牡羊-天秤-獅子:2000年04月08日(110)
牡羊-天秤-乙女:2000年04月21日(110)
牡羊-天秤-天秤:2000年05月04日(110)
牡羊- 蠍 2000年05月(110)~2000年10月(110)
牡羊- 蠍-天秤:2000年05月16日(110)
牡羊- 蠍-乙女:2000年05月29日(110)
牡羊- 蠍-獅子:2000年06月11日(110)
牡羊- 蠍- 蟹:2000年06月23日(110)
牡羊- 蠍-双子:2000年07月06日(110)
牡羊- 蠍-牡牛:2000年07月19日(110)
牡羊- 蠍-牡羊:2000年07月31日(110)
牡羊- 蠍- 魚:2000年08月13日(110)
牡羊- 蠍-水瓶:2000年08月26日(110)
牡羊- 蠍-山羊:2000年09月07日(110)
牡羊- 蠍-射手:2000年09月20日(110)
牡羊- 蠍- 蠍:2000年10月03日(110)
牡羊-射手 2000年10月(110)~2001年03月(110)
牡羊-射手- 蠍:2000年10月16日(110)
牡羊-射手-天秤:2000年10月28日(110)
牡羊-射手-乙女:2000年11月10日(110)
牡羊-射手-獅子:2000年11月23日(111)
牡羊-射手- 蟹:2000年12月05日(111)
牡羊-射手-双子:2000年12月18日(111)
牡羊-射手-牡牛:2000年12月31日(111)
牡羊-射手-牡羊:2001年01月12日(111)
牡羊-射手- 魚:2001年01月25日(111)
牡羊-射手-水瓶:2001年02月07日(111)
牡羊-射手-山羊:2001年02月19日(111)
牡羊-射手-射手:2001年03月04日(111)
牡羊-山羊 2001年03月(111)~2001年08月(111)
牡羊-山羊-射手:2001年03月17日(111)
牡羊-山羊- 蠍:2001年03月29日(111)
牡羊-山羊-天秤:2001年04月11日(111)
牡羊-山羊-乙女:2001年04月24日(111)
牡羊-山羊-獅子:2001年05月06日(111)
牡羊-山羊- 蟹:2001年05月19日(111)
牡羊-山羊-双子:2001年06月01日(111)
牡羊-山羊-牡牛:2001年06月14日(111)
牡羊-山羊-牡羊:2001年06月26日(111)
牡羊-山羊- 魚:2001年07月09日(111)
牡羊-山羊-水瓶:2001年07月22日(111)
牡羊-山羊-山羊:2001年08月03日(111)
牡羊-水瓶 2001年08月(111)~2002年01月(111)
牡羊-水瓶- 魚:2001年08月16日(111)
牡羊-水瓶-牡羊:2001年08月29日(111)
牡羊-水瓶-牡牛:2001年09月10日(111)
牡羊-水瓶-双子:2001年09月23日(111)
牡羊-水瓶- 蟹:2001年10月06日(111)
牡羊-水瓶-獅子:2001年10月18日(111)
牡羊-水瓶-乙女:2001年10月31日(111)
牡羊-水瓶-天秤:2001年11月13日(111)
牡羊-水瓶- 蠍:2001年11月25日(112)
牡羊-水瓶-射手:2001年12月08日(112)
牡羊-水瓶-山羊:2001年12月21日(112)
牡羊-水瓶-水瓶:2002年01月02日(112)
牡羊- 魚 2002年01月(112)~2002年06月(112)
牡羊- 魚-牡羊:2002年01月15日(112)
牡羊- 魚-牡牛:2002年01月28日(112)
牡羊- 魚-双子:2002年02月09日(112)
牡羊- 魚- 蟹:2002年02月22日(112)
牡羊- 魚-獅子:2002年03月07日(112)
牡羊- 魚-乙女:2002年03月20日(112)
牡羊- 魚-天秤:2002年04月01日(112)
牡羊- 魚- 蠍:2002年04月14日(112)
牡羊- 魚-射手:2002年04月27日(112)
牡羊- 魚-山羊:2002年05月09日(112)
牡羊- 魚-水瓶:2002年05月22日(112)
牡羊- 魚- 魚:2002年06月04日(112)
牡羊-牡羊 2002年06月(112)~
牡羊-牡羊-牡牛:2002年06月16日(112)
牡羊-牡羊-双子:2002年06月29日(112)
牡羊-牡羊- 蟹:2002年07月12日(112)
牡羊-牡羊-獅子:2002年07月24日(112)
牡羊-牡羊-乙女:2002年08月06日(112)
牡羊-牡羊-天秤:2002年08月19日(112)
牡羊-牡羊- 蠍:2002年08月31日(112)
牡羊-牡羊-射手:2002年09月13日(112)
牡羊-牡羊-山羊:2002年09月26日(112)
牡羊-牡羊-水瓶:2002年10月08日(112)
牡羊-牡羊- 魚:2002年10月21日(112)
牡羊-牡羊-牡羊:2002年11月03日(112)