Jyotish-ONE 出生情報入力

【実業家05:Anil AmbaniさんのJyotishチャート】

9

Ke 18:04
10牡羊

Mo 24:38 AK
11牡牛

Su 19:33 BK
Me 20:49 AmK
12双子

8水瓶

D1 Rashi chart

実業家05:Anil Ambaniさん

1959年6月4日 10時35分0秒
18N57'59 72E49'59
timezone:UTC+5.5
Mumbai,INDIA
Ve-Me-Ve (今:Sa-Me-Ra)
Lahiri -23:17:27
1

Ve 3:49 GK
Ma 8:33 PK
Asc 21:04
7山羊

2獅子

6射手

SaR 12:01 MK
5

JuR 1:48 DK
4天秤

3乙女

Ra 18:04
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Asc
1

SaR
2

3

4

12
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


10:30:14
~ 11:14:09

Ve
Ma
Ke
5

Me
Ra
11

6

Mo
10

JuR
9

8

Su
7

SaR
Ra
3

4

5

6

2
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


10:08:03
~ 10:41:17

Ve
7

Asc
Mo
1

8

12

Su
Me
JuR
11

Ma
10

Ke
9

Su
Me
11

12

Asc
JuR
1

2

Ma
SaR
10
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


10:17:35
~ 10:36:33

Ra
3

Ve
Ke
9

4

8

7

6

Mo
5

6

Ve
SaR
7

Ma
Ke
8

9

5
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


10:34:40
~ 10:47:53

Su
Me
JuR
10

4

11

Mo
3

Ra
2

Asc
1

12

Asc
1

SaR
Ra
2

3

4

12
D12 chart
Dwadasamsa
両親


10:30:14
~ 10:41:17

5

Mo
Me
11

Ve
6

Su
10

JuR
9

Ma
Ke
8

7

Asc
1

2

Mo
3

Su
Ve
SaR
4

12
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


10:33:00
~ 10:41:17

Me
5

11

Ma
JuR
6

10

9

8

Ra
Ke
7

10

SaR
11

12

Asc
Ve
1

9
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


10:34:40
~ 10:41:17

2

Su
Me
JuR
8

Mo
Ra
Ke
3

7

6

5

Ma
4

Mo
5

6

SaR
7

8

4
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


10:30:14
~ 10:35:46

9

Ma
3

JuR
10

2

Asc
Me
1

Su
Ve
12

Ra
Ke
11

Su
Ra
Ke
3

4

Ve
JuR
5

Mo
6

2
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


10:30:14
~ 10:52:17

7

Asc
Me
1

8

SaR
12

11

10

Ma
9

Ke
3

4

Mo
5

6

Ve
JuR
2
D60 chart
Shashtyamsa
全て


10:34:40
~ 10:36:52

7

Asc
1

Su
8

Ma
SaR
12

11

Me
10

Ra
9
Asc 21:04 1室 速度0:00 Ashleshā(Me) MB-0:56
Su 牡牛19:33 11室2L BK速度0:57 Rohini(Mo)
Mo 牡羊24:38 10室1L AK速度11:48 Bharani(Ve)
Me 牡牛20:49 11室3L 12L AmK速度2:12 Rohini(Mo)
Ve 3:49 1室4L 11L GK速度1:03 Pushya(Sa)
Ma 8:33 1室5L 10L PK速度0:35 Pushya(Sa)
JuR 1:48 5室6L 9L DK速度-0:07逆行 Visakha(Ju)
SaR 射手12:01 6室7L 8L MK速度-0:04逆行 Mula(Ke)
Ra 乙女18:04 3室 速度-0:07 Hasta(Mo)
Ke 18:04 9室 速度-0:07 Revati(Me)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ve 1942年06月(-17)-1962年06月(3)】
Ve-Me期 1958年06月(-1)~1961年04月(1)
Ve-Me-Me:1958年06月21日(-1)
Ve-Me-Ke:1958年11月15日(-1)
Ve-Me-Ve:1959年01月14日(-1)
Ve-Me-Su:1959年07月05日(0)
Ve-Me-Mo:1959年08月26日(0)
Ve-Me-Ma:1959年11月20日(0)
Ve-Me-Ra:1960年01月20日(0)
Ve-Me-Ju:1960年06月23日(1)
Ve-Me-Sa:1960年11月08日(1)
Ve-Ke期 1961年04月(1)~1962年06月(3)
Ve-Ke-Ke:1961年04月21日(1)
Ve-Ke-Ve:1961年05月16日(1)
Ve-Ke-Su:1961年07月26日(2)
Ve-Ke-Mo:1961年08月16日(2)
Ve-Ke-Ma:1961年09月21日(2)
Ve-Ke-Ra:1961年10月15日(2)
Ve-Ke-Ju:1961年12月18日(2)
Ve-Ke-Sa:1962年02月13日(2)
Ve-Ke-Me:1962年04月22日(2)
Su 1962年06月(3)-1968年06月(9)】
Su-Su期 1962年06月(3)~1962年10月(3)
Su-Su-Su:1962年06月21日(3)
Su-Su-Mo:1962年06月26日(3)
Su-Su-Ma:1962年07月06日(3)
Su-Su-Ra:1962年07月12日(3)
Su-Su-Ju:1962年07月28日(3)
Su-Su-Sa:1962年08月12日(3)
Su-Su-Me:1962年08月29日(3)
Su-Su-Ke:1962年09月14日(3)
Su-Su-Ve:1962年09月20日(3)
Su-Mo期 1962年10月(3)~1963年04月(3)
Su-Mo-Mo:1962年10月09日(3)
Su-Mo-Ma:1962年10月24日(3)
Su-Mo-Ra:1962年11月03日(3)
Su-Mo-Ju:1962年12月01日(3)
Su-Mo-Sa:1962年12月25日(3)
Su-Mo-Me:1963年01月23日(3)
Su-Mo-Ke:1963年02月18日(3)
Su-Mo-Ve:1963年03月01日(3)
Su-Mo-Su:1963年03月31日(3)
Su-Ma期 1963年04月(3)~1963年08月(4)
Su-Ma-Ma:1963年04月09日(3)
Su-Ma-Ra:1963年04月17日(3)
Su-Ma-Ju:1963年05月06日(3)
Su-Ma-Sa:1963年05月23日(3)
Su-Ma-Me:1963年06月12日(4)
Su-Ma-Ke:1963年06月30日(4)
Su-Ma-Ve:1963年07月08日(4)
Su-Ma-Su:1963年07月29日(4)
Su-Ma-Mo:1963年08月04日(4)
Su-Ra期 1963年08月(4)~1964年07月(5)
Su-Ra-Ra:1963年08月15日(4)
Su-Ra-Ju:1963年10月03日(4)
Su-Ra-Sa:1963年11月16日(4)
Su-Ra-Me:1964年01月07日(4)
Su-Ra-Ke:1964年02月23日(4)
Su-Ra-Ve:1964年03月13日(4)
Su-Ra-Su:1964年05月07日(4)
Su-Ra-Mo:1964年05月23日(4)
Su-Ra-Ma:1964年06月20日(5)
Su-Ju期 1964年07月(5)~1965年04月(5)
Su-Ju-Ju:1964年07月09日(5)
Su-Ju-Sa:1964年08月17日(5)
Su-Ju-Me:1964年10月02日(5)
Su-Ju-Ke:1964年11月12日(5)
Su-Ju-Ve:1964年11月29日(5)
Su-Ju-Su:1965年01月17日(5)
Su-Ju-Mo:1965年02月01日(5)
Su-Ju-Ma:1965年02月25日(5)
Su-Ju-Ra:1965年03月14日(5)
Su-Sa期 1965年04月(5)~1966年04月(6)
Su-Sa-Sa:1965年04月27日(5)
Su-Sa-Me:1965年06月21日(6)
Su-Sa-Ke:1965年08月09日(6)
Su-Sa-Ve:1965年08月29日(6)
Su-Sa-Su:1965年10月26日(6)
Su-Sa-Mo:1965年11月12日(6)
Su-Sa-Ma:1965年12月11日(6)
Su-Sa-Ra:1966年01月01日(6)
Su-Sa-Ju:1966年02月22日(6)
Su-Me期 1966年04月(6)~1967年02月(7)
Su-Me-Me:1966年04月09日(6)
Su-Me-Ke:1966年05月23日(6)
Su-Me-Ve:1966年06月10日(7)
Su-Me-Su:1966年08月01日(7)
Su-Me-Mo:1966年08月16日(7)
Su-Me-Ma:1966年09月11日(7)
Su-Me-Ra:1966年09月29日(7)
Su-Me-Ju:1966年11月15日(7)
Su-Me-Sa:1966年12月26日(7)
Su-Ke期 1967年02月(7)~1967年06月(8)
Su-Ke-Ke:1967年02月13日(7)
Su-Ke-Ve:1967年02月21日(7)
Su-Ke-Su:1967年03月14日(7)
Su-Ke-Mo:1967年03月21日(7)
Su-Ke-Ma:1967年03月31日(7)
Su-Ke-Ra:1967年04月08日(7)
Su-Ke-Ju:1967年04月27日(7)
Su-Ke-Sa:1967年05月14日(7)
Su-Ke-Me:1967年06月03日(7)
Su-Ve期 1967年06月(8)~1968年06月(9)
Su-Ve-Ve:1967年06月21日(8)
Su-Ve-Su:1967年08月21日(8)
Su-Ve-Mo:1967年09月08日(8)
Su-Ve-Ma:1967年10月09日(8)
Su-Ve-Ra:1967年10月30日(8)
Su-Ve-Ju:1967年12月24日(8)
Su-Ve-Sa:1968年02月11日(8)
Su-Ve-Me:1968年04月08日(8)
Su-Ve-Ke:1968年05月30日(8)
Mo 1968年06月(9)-1978年06月(19)】
Mo-Mo期 1968年06月(9)~1969年04月(9)
Mo-Mo-Mo:1968年06月20日(9)
Mo-Mo-Ma:1968年07月16日(9)
Mo-Mo-Ra:1968年08月03日(9)
Mo-Mo-Ju:1968年09月17日(9)
Mo-Mo-Sa:1968年10月28日(9)
Mo-Mo-Me:1968年12月15日(9)
Mo-Mo-Ke:1969年01月27日(9)
Mo-Mo-Ve:1969年02月14日(9)
Mo-Mo-Su:1969年04月06日(9)
Mo-Ma期 1969年04月(9)~1969年11月(10)
Mo-Ma-Ma:1969年04月21日(9)
Mo-Ma-Ra:1969年05月03日(9)
Mo-Ma-Ju:1969年06月04日(10)
Mo-Ma-Sa:1969年07月03日(10)
Mo-Ma-Me:1969年08月05日(10)
Mo-Ma-Ke:1969年09月05日(10)
Mo-Ma-Ve:1969年09月17日(10)
Mo-Ma-Su:1969年10月22日(10)
Mo-Ma-Mo:1969年11月02日(10)
Mo-Ra期 1969年11月(10)~1971年05月(11)
Mo-Ra-Ra:1969年11月20日(10)
Mo-Ra-Ju:1970年02月10日(10)
Mo-Ra-Sa:1970年04月24日(10)
Mo-Ra-Me:1970年07月20日(11)
Mo-Ra-Ke:1970年10月05日(11)
Mo-Ra-Ve:1970年11月06日(11)
Mo-Ra-Su:1971年02月06日(11)
Mo-Ra-Mo:1971年03月05日(11)
Mo-Ra-Ma:1971年04月20日(11)
Mo-Ju期 1971年05月(11)~1972年09月(13)
Mo-Ju-Ju:1971年05月22日(11)
Mo-Ju-Sa:1971年07月26日(12)
Mo-Ju-Me:1971年10月11日(12)
Mo-Ju-Ke:1971年12月19日(12)
Mo-Ju-Ve:1972年01月16日(12)
Mo-Ju-Su:1972年04月06日(12)
Mo-Ju-Mo:1972年05月01日(12)
Mo-Ju-Ma:1972年06月10日(13)
Mo-Ju-Ra:1972年07月09日(13)
Mo-Sa期 1972年09月(13)~1974年04月(14)
Mo-Sa-Sa:1972年09月20日(13)
Mo-Sa-Me:1972年12月20日(13)
Mo-Sa-Ke:1973年03月12日(13)
Mo-Sa-Ve:1973年04月15日(13)
Mo-Sa-Su:1973年07月20日(14)
Mo-Sa-Mo:1973年08月18日(14)
Mo-Sa-Ma:1973年10月05日(14)
Mo-Sa-Ra:1973年11月08日(14)
Mo-Sa-Ju:1974年02月03日(14)
Mo-Me期 1974年04月(14)~1975年09月(16)
Mo-Me-Me:1974年04月21日(14)
Mo-Me-Ke:1974年07月03日(15)
Mo-Me-Ve:1974年08月03日(15)
Mo-Me-Su:1974年10月28日(15)
Mo-Me-Mo:1974年11月23日(15)
Mo-Me-Ma:1975年01月05日(15)
Mo-Me-Ra:1975年02月04日(15)
Mo-Me-Ju:1975年04月23日(15)
Mo-Me-Sa:1975年07月01日(16)
Mo-Ke期 1975年09月(16)~1976年04月(16)
Mo-Ke-Ke:1975年09月20日(16)
Mo-Ke-Ve:1975年10月03日(16)
Mo-Ke-Su:1975年11月07日(16)
Mo-Ke-Mo:1975年11月18日(16)
Mo-Ke-Ma:1975年12月06日(16)
Mo-Ke-Ra:1975年12月18日(16)
Mo-Ke-Ju:1976年01月19日(16)
Mo-Ke-Sa:1976年02月17日(16)
Mo-Ke-Me:1976年03月21日(16)
Mo-Ve期 1976年04月(16)~1977年12月(18)
Mo-Ve-Ve:1976年04月21日(16)
Mo-Ve-Su:1976年07月31日(17)
Mo-Ve-Mo:1976年08月30日(17)
Mo-Ve-Ma:1976年10月20日(17)
Mo-Ve-Ra:1976年11月25日(17)
Mo-Ve-Ju:1977年02月24日(17)
Mo-Ve-Sa:1977年05月16日(17)
Mo-Ve-Me:1977年08月21日(18)
Mo-Ve-Ke:1977年11月15日(18)
Mo-Su期 1977年12月(18)~1978年06月(19)
Mo-Su-Su:1977年12月20日(18)
Mo-Su-Mo:1977年12月29日(18)
Mo-Su-Ma:1978年01月14日(18)
Mo-Su-Ra:1978年01月24日(18)
Mo-Su-Ju:1978年02月21日(18)
Mo-Su-Sa:1978年03月17日(18)
Mo-Su-Me:1978年04月15日(18)
Mo-Su-Ke:1978年05月11日(18)
Mo-Su-Ve:1978年05月21日(18)
Ma 1978年06月(19)-1985年06月(26)】
Ma-Ma期 1978年06月(19)~1978年11月(19)
Ma-Ma-Ma:1978年06月21日(19)
Ma-Ma-Ra:1978年06月30日(19)
Ma-Ma-Ju:1978年07月22日(19)
Ma-Ma-Sa:1978年08月11日(19)
Ma-Ma-Me:1978年09月04日(19)
Ma-Ma-Ke:1978年09月25日(19)
Ma-Ma-Ve:1978年10月03日(19)
Ma-Ma-Su:1978年10月28日(19)
Ma-Ma-Mo:1978年11月05日(19)
Ma-Ra期 1978年11月(19)~1979年12月(20)
Ma-Ra-Ra:1978年11月17日(19)
Ma-Ra-Ju:1979年01月14日(19)
Ma-Ra-Sa:1979年03月06日(19)
Ma-Ra-Me:1979年05月05日(19)
Ma-Ra-Ke:1979年06月29日(20)
Ma-Ra-Ve:1979年07月21日(20)
Ma-Ra-Su:1979年09月23日(20)
Ma-Ra-Mo:1979年10月12日(20)
Ma-Ra-Ma:1979年11月13日(20)
Ma-Ju期 1979年12月(20)~1980年11月(21)
Ma-Ju-Ju:1979年12月06日(20)
Ma-Ju-Sa:1980年01月20日(20)
Ma-Ju-Me:1980年03月14日(20)
Ma-Ju-Ke:1980年05月01日(20)
Ma-Ju-Ve:1980年05月21日(20)
Ma-Ju-Su:1980年07月17日(21)
Ma-Ju-Mo:1980年08月03日(21)
Ma-Ju-Ma:1980年08月31日(21)
Ma-Ju-Ra:1980年09月20日(21)
Ma-Sa期 1980年11月(21)~1981年12月(22)
Ma-Sa-Sa:1980年11月10日(21)
Ma-Sa-Me:1981年01月14日(21)
Ma-Sa-Ke:1981年03月12日(21)
Ma-Sa-Ve:1981年04月05日(21)
Ma-Sa-Su:1981年06月11日(22)
Ma-Sa-Mo:1981年07月01日(22)
Ma-Sa-Ma:1981年08月04日(22)
Ma-Sa-Ra:1981年08月28日(22)
Ma-Sa-Ju:1981年10月27日(22)
Ma-Me期 1981年12月(22)~1982年12月(23)
Ma-Me-Me:1981年12月20日(22)
Ma-Me-Ke:1982年02月10日(22)
Ma-Me-Ve:1982年03月03日(22)
Ma-Me-Su:1982年05月02日(22)
Ma-Me-Mo:1982年05月20日(22)
Ma-Me-Ma:1982年06月19日(23)
Ma-Me-Ra:1982年07月11日(23)
Ma-Me-Ju:1982年09月03日(23)
Ma-Me-Sa:1982年10月21日(23)
Ma-Ke期 1982年12月(23)~1983年05月(23)
Ma-Ke-Ke:1982年12月18日(23)
Ma-Ke-Ve:1982年12月26日(23)
Ma-Ke-Su:1983年01月20日(23)
Ma-Ke-Mo:1983年01月28日(23)
Ma-Ke-Ma:1983年02月09日(23)
Ma-Ke-Ra:1983年02月18日(23)
Ma-Ke-Ju:1983年03月12日(23)
Ma-Ke-Sa:1983年04月01日(23)
Ma-Ke-Me:1983年04月25日(23)
Ma-Ve期 1983年05月(23)~1984年07月(25)
Ma-Ve-Ve:1983年05月16日(23)
Ma-Ve-Su:1983年07月26日(24)
Ma-Ve-Mo:1983年08月16日(24)
Ma-Ve-Ma:1983年09月20日(24)
Ma-Ve-Ra:1983年10月15日(24)
Ma-Ve-Ju:1983年12月18日(24)
Ma-Ve-Sa:1984年02月13日(24)
Ma-Ve-Me:1984年04月21日(24)
Ma-Ve-Ke:1984年06月20日(25)
Ma-Su期 1984年07月(25)~1984年11月(25)
Ma-Su-Su:1984年07月15日(25)
Ma-Su-Mo:1984年07月21日(25)
Ma-Su-Ma:1984年08月01日(25)
Ma-Su-Ra:1984年08月08日(25)
Ma-Su-Ju:1984年08月27日(25)
Ma-Su-Sa:1984年09月14日(25)
Ma-Su-Me:1984年10月04日(25)
Ma-Su-Ke:1984年10月22日(25)
Ma-Su-Ve:1984年10月29日(25)
Ma-Mo期 1984年11月(25)~1985年06月(26)
Ma-Mo-Mo:1984年11月20日(25)
Ma-Mo-Ma:1984年12月07日(25)
Ma-Mo-Ra:1984年12月20日(25)
Ma-Mo-Ju:1985年01月21日(25)
Ma-Mo-Sa:1985年02月18日(25)
Ma-Mo-Me:1985年03月24日(25)
Ma-Mo-Ke:1985年04月23日(25)
Ma-Mo-Ve:1985年05月06日(25)
Ma-Mo-Su:1985年06月10日(26)
Ra 1985年06月(26)-2003年06月(44)】
Ra-Ra期 1985年06月(26)~1988年03月(28)
Ra-Ra-Ra:1985年06月21日(26)
Ra-Ra-Ju:1985年11月16日(26)
Ra-Ra-Sa:1986年03月27日(26)
Ra-Ra-Me:1986年08月30日(27)
Ra-Ra-Ke:1987年01月17日(27)
Ra-Ra-Ve:1987年03月15日(27)
Ra-Ra-Su:1987年08月27日(28)
Ra-Ra-Mo:1987年10月15日(28)
Ra-Ra-Ma:1988年01月05日(28)
Ra-Ju期 1988年03月(28)~1990年07月(31)
Ra-Ju-Ju:1988年03月03日(28)
Ra-Ju-Sa:1988年06月28日(29)
Ra-Ju-Me:1988年11月14日(29)
Ra-Ju-Ke:1989年03月18日(29)
Ra-Ju-Ve:1989年05月08日(29)
Ra-Ju-Su:1989年10月01日(30)
Ra-Ju-Mo:1989年11月14日(30)
Ra-Ju-Ma:1990年01月26日(30)
Ra-Ju-Ra:1990年03月18日(30)
Ra-Sa期 1990年07月(31)~1993年06月(33)
Ra-Sa-Sa:1990年07月27日(31)
Ra-Sa-Me:1991年01月08日(31)
Ra-Sa-Ke:1991年06月05日(32)
Ra-Sa-Ve:1991年08月04日(32)
Ra-Sa-Su:1992年01月25日(32)
Ra-Sa-Mo:1992年03月17日(32)
Ra-Sa-Ma:1992年06月12日(33)
Ra-Sa-Ra:1992年08月11日(33)
Ra-Sa-Ju:1993年01月15日(33)
Ra-Me期 1993年06月(33)~1995年12月(36)
Ra-Me-Me:1993年06月02日(33)
Ra-Me-Ke:1993年10月12日(34)
Ra-Me-Ve:1993年12月06日(34)
Ra-Me-Su:1994年05月10日(34)
Ra-Me-Mo:1994年06月25日(35)
Ra-Me-Ma:1994年09月11日(35)
Ra-Me-Ra:1994年11月04日(35)
Ra-Me-Ju:1995年03月24日(35)
Ra-Me-Sa:1995年07月26日(36)
Ra-Ke期 1995年12月(36)~1997年01月(37)
Ra-Ke-Ke:1995年12月21日(36)
Ra-Ke-Ve:1996年01月12日(36)
Ra-Ke-Su:1996年03月16日(36)
Ra-Ke-Mo:1996年04月04日(36)
Ra-Ke-Ma:1996年05月06日(36)
Ra-Ke-Ra:1996年05月29日(36)
Ra-Ke-Ju:1996年07月25日(37)
Ra-Ke-Sa:1996年09月14日(37)
Ra-Ke-Me:1996年11月14日(37)
Ra-Ve期 1997年01月(37)~2000年01月(40)
Ra-Ve-Ve:1997年01月07日(37)
Ra-Ve-Su:1997年07月09日(38)
Ra-Ve-Mo:1997年09月02日(38)
Ra-Ve-Ma:1997年12月02日(38)
Ra-Ve-Ra:1998年02月04日(38)
Ra-Ve-Ju:1998年07月18日(39)
Ra-Ve-Sa:1998年12月11日(39)
Ra-Ve-Me:1999年06月03日(39)
Ra-Ve-Ke:1999年11月05日(40)
Ra-Su期 2000年01月(40)~2000年12月(41)
Ra-Su-Su:2000年01月08日(40)
Ra-Su-Mo:2000年01月25日(40)
Ra-Su-Ma:2000年02月21日(40)
Ra-Su-Ra:2000年03月11日(40)
Ra-Su-Ju:2000年04月29日(40)
Ra-Su-Sa:2000年06月12日(41)
Ra-Su-Me:2000年08月03日(41)
Ra-Su-Ke:2000年09月19日(41)
Ra-Su-Ve:2000年10月08日(41)
Ra-Mo期 2000年12月(41)~2002年06月(42)
Ra-Mo-Mo:2000年12月02日(41)
Ra-Mo-Ma:2001年01月16日(41)
Ra-Mo-Ra:2001年02月17日(41)
Ra-Mo-Ju:2001年05月11日(41)
Ra-Mo-Sa:2001年07月23日(42)
Ra-Mo-Me:2001年10月17日(42)
Ra-Mo-Ke:2002年01月03日(42)
Ra-Mo-Ve:2002年02月04日(42)
Ra-Mo-Su:2002年05月06日(42)
Ra-Ma期 2002年06月(42)~2003年06月(44)
Ra-Ma-Ma:2002年06月03日(42)
Ra-Ma-Ra:2002年06月25日(43)
Ra-Ma-Ju:2002年08月22日(43)
Ra-Ma-Sa:2002年10月12日(43)
Ra-Ma-Me:2002年12月11日(43)
Ra-Ma-Ke:2003年02月04日(43)
Ra-Ma-Ve:2003年02月26日(43)
Ra-Ma-Su:2003年05月01日(43)
Ra-Ma-Mo:2003年05月20日(43)
Ju 2003年06月(44)-2019年06月(60)】
Ju-Ju期 2003年06月(44)~2005年08月(46)
Ju-Ju-Ju:2003年06月21日(44)
Ju-Ju-Sa:2003年10月03日(44)
Ju-Ju-Me:2004年02月03日(44)
Ju-Ju-Ke:2004年05月24日(44)
Ju-Ju-Ve:2004年07月08日(45)
Ju-Ju-Su:2004年11月15日(45)
Ju-Ju-Mo:2004年12月24日(45)
Ju-Ju-Ma:2005年02月27日(45)
Ju-Ju-Ra:2005年04月14日(45)
Ju-Sa期 2005年08月(46)~2008年02月(48)
Ju-Sa-Sa:2005年08月08日(46)
Ju-Sa-Me:2006年01月02日(46)
Ju-Sa-Ke:2006年05月13日(46)
Ju-Sa-Ve:2006年07月06日(47)
Ju-Sa-Su:2006年12月07日(47)
Ju-Sa-Mo:2007年01月22日(47)
Ju-Sa-Ma:2007年04月10日(47)
Ju-Sa-Ra:2007年06月03日(47)
Ju-Sa-Ju:2007年10月19日(48)
Ju-Me期 2008年02月(48)~2010年05月(50)
Ju-Me-Me:2008年02月20日(48)
Ju-Me-Ke:2008年06月16日(49)
Ju-Me-Ve:2008年08月03日(49)
Ju-Me-Su:2008年12月19日(49)
Ju-Me-Mo:2009年01月30日(49)
Ju-Me-Ma:2009年04月09日(49)
Ju-Me-Ra:2009年05月27日(49)
Ju-Me-Ju:2009年09月28日(50)
Ju-Me-Sa:2010年01月16日(50)
Ju-Ke期 2010年05月(50)~2011年05月(51)
Ju-Ke-Ke:2010年05月28日(50)
Ju-Ke-Ve:2010年06月16日(51)
Ju-Ke-Su:2010年08月12日(51)
Ju-Ke-Mo:2010年08月29日(51)
Ju-Ke-Ma:2010年09月27日(51)
Ju-Ke-Ra:2010年10月17日(51)
Ju-Ke-Ju:2010年12月07日(51)
Ju-Ke-Sa:2011年01月21日(51)
Ju-Ke-Me:2011年03月16日(51)
Ju-Ve期 2011年05月(51)~2014年01月(54)
Ju-Ve-Ve:2011年05月03日(51)
Ju-Ve-Su:2011年10月13日(52)
Ju-Ve-Mo:2011年12月01日(52)
Ju-Ve-Ma:2012年02月20日(52)
Ju-Ve-Ra:2012年04月17日(52)
Ju-Ve-Ju:2012年09月10日(53)
Ju-Ve-Sa:2013年01月17日(53)
Ju-Ve-Me:2013年06月21日(54)
Ju-Ve-Ke:2013年11月06日(54)
Ju-Su期 2014年01月(54)~2014年10月(55)
Ju-Su-Su:2014年01月01日(54)
Ju-Su-Mo:2014年01月16日(54)
Ju-Su-Ma:2014年02月09日(54)
Ju-Su-Ra:2014年02月26日(54)
Ju-Su-Ju:2014年04月11日(54)
Ju-Su-Sa:2014年05月20日(54)
Ju-Su-Me:2014年07月06日(55)
Ju-Su-Ke:2014年08月16日(55)
Ju-Su-Ve:2014年09月02日(55)
Ju-Mo期 2014年10月(55)~2016年02月(56)
Ju-Mo-Mo:2014年10月21日(55)
Ju-Mo-Ma:2014年11月30日(55)
Ju-Mo-Ra:2014年12月29日(55)
Ju-Mo-Ju:2015年03月12日(55)
Ju-Mo-Sa:2015年05月16日(55)
Ju-Mo-Me:2015年08月01日(56)
Ju-Mo-Ke:2015年10月09日(56)
Ju-Mo-Ve:2015年11月06日(56)
Ju-Mo-Su:2016年01月26日(56)
Ju-Ma期 2016年02月(56)~2017年01月(57)
Ju-Ma-Ma:2016年02月20日(56)
Ju-Ma-Ra:2016年03月11日(56)
Ju-Ma-Ju:2016年05月01日(56)
Ju-Ma-Sa:2016年06月15日(57)
Ju-Ma-Me:2016年08月08日(57)
Ju-Ma-Ke:2016年09月25日(57)
Ju-Ma-Ve:2016年10月15日(57)
Ju-Ma-Su:2016年12月11日(57)
Ju-Ma-Mo:2016年12月28日(57)
Ju-Ra期 2017年01月(57)~2019年06月(60)
Ju-Ra-Ra:2017年01月26日(57)
Ju-Ra-Ju:2017年06月06日(58)
Ju-Ra-Sa:2017年10月01日(58)
Ju-Ra-Me:2018年02月17日(58)
Ju-Ra-Ke:2018年06月21日(59)
Ju-Ra-Ve:2018年08月11日(59)
Ju-Ra-Su:2019年01月04日(59)
Ju-Ra-Mo:2019年02月17日(59)
Ju-Ra-Ma:2019年05月01日(59)
Sa 2019年06月(60)-2038年06月(79)】
Sa-Sa期 2019年06月(60)~2022年06月(63)
Sa-Sa-Sa:2019年06月21日(60)
Sa-Sa-Me:2019年12月12日(60)
Sa-Sa-Ke:2020年05月16日(60)
Sa-Sa-Ve:2020年07月19日(61)
Sa-Sa-Su:2021年01月18日(61)
Sa-Sa-Mo:2021年03月14日(61)
Sa-Sa-Ma:2021年06月14日(62)
Sa-Sa-Ra:2021年08月17日(62)
Sa-Sa-Ju:2022年01月28日(62)
Sa-Me期 2022年06月(63)~2025年03月(65)
Sa-Me-Me:2022年06月24日(63)
Sa-Me-Ke:2022年11月10日(63)
Sa-Me-Ve:2023年01月07日(63)
Sa-Me-Su:2023年06月19日(64)
Sa-Me-Mo:2023年08月08日(64)
Sa-Me-Ma:2023年10月29日(64)
Sa-Me-Ra:2023年12月25日(64)
Sa-Me-Ju:2024年05月20日(64)
Sa-Me-Sa:2024年09月28日(65)
Sa-Ke期 2025年03月(65)~2026年04月(66)
Sa-Ke-Ke:2025年03月03日(65)
Sa-Ke-Ve:2025年03月27日(65)
Sa-Ke-Su:2025年06月02日(65)
Sa-Ke-Mo:2025年06月22日(66)
Sa-Ke-Ma:2025年07月26日(66)
Sa-Ke-Ra:2025年08月19日(66)
Sa-Ke-Ju:2025年10月19日(66)
Sa-Ke-Sa:2025年12月11日(66)
Sa-Ke-Me:2026年02月14日(66)
Sa-Ve期 2026年04月(66)~2029年06月(70)
Sa-Ve-Ve:2026年04月12日(66)
Sa-Ve-Su:2026年10月22日(67)
Sa-Ve-Mo:2026年12月19日(67)
Sa-Ve-Ma:2027年03月25日(67)
Sa-Ve-Ra:2027年05月31日(67)
Sa-Ve-Ju:2027年11月21日(68)
Sa-Ve-Sa:2028年04月23日(68)
Sa-Ve-Me:2028年10月23日(69)
Sa-Ve-Ke:2029年04月05日(69)
Sa-Su期 2029年06月(70)~2030年05月(70)
Sa-Su-Su:2029年06月12日(70)
Sa-Su-Mo:2029年06月29日(70)
Sa-Su-Ma:2029年07月28日(70)
Sa-Su-Ra:2029年08月17日(70)
Sa-Su-Ju:2029年10月08日(70)
Sa-Su-Sa:2029年11月23日(70)
Sa-Su-Me:2030年01月17日(70)
Sa-Su-Ke:2030年03月07日(70)
Sa-Su-Ve:2030年03月28日(70)
Sa-Mo期 2030年05月(70)~2031年12月(72)
Sa-Mo-Mo:2030年05月25日(70)
Sa-Mo-Ma:2030年07月12日(71)
Sa-Mo-Ra:2030年08月14日(71)
Sa-Mo-Ju:2030年11月09日(71)
Sa-Mo-Sa:2031年01月25日(71)
Sa-Mo-Me:2031年04月27日(71)
Sa-Mo-Ke:2031年07月18日(72)
Sa-Mo-Ve:2031年08月21日(72)
Sa-Mo-Su:2031年11月25日(72)
Sa-Ma期 2031年12月(72)~2033年02月(73)
Sa-Ma-Ma:2031年12月24日(72)
Sa-Ma-Ra:2032年01月16日(72)
Sa-Ma-Ju:2032年03月17日(72)
Sa-Ma-Sa:2032年05月10日(72)
Sa-Ma-Me:2032年07月13日(73)
Sa-Ma-Ke:2032年09月09日(73)
Sa-Ma-Ve:2032年10月02日(73)
Sa-Ma-Su:2032年12月09日(73)
Sa-Ma-Mo:2032年12月29日(73)
Sa-Ra期 2033年02月(73)~2035年12月(76)
Sa-Ra-Ra:2033年02月01日(73)
Sa-Ra-Ju:2033年07月07日(74)
Sa-Ra-Sa:2033年11月23日(74)
Sa-Ra-Me:2034年05月06日(74)
Sa-Ra-Ke:2034年10月01日(75)
Sa-Ra-Ve:2034年12月01日(75)
Sa-Ra-Su:2035年05月23日(75)
Sa-Ra-Mo:2035年07月14日(76)
Sa-Ra-Ma:2035年10月09日(76)
Sa-Ju期 2035年12月(76)~2038年06月(79)
Sa-Ju-Ju:2035年12月09日(76)
Sa-Ju-Sa:2036年04月10日(76)
Sa-Ju-Me:2036年09月04日(77)
Sa-Ju-Ke:2037年01月13日(77)
Sa-Ju-Ve:2037年03月08日(77)
Sa-Ju-Su:2037年08月09日(78)
Sa-Ju-Mo:2037年09月24日(78)
Sa-Ju-Ma:2037年12月10日(78)
Sa-Ju-Ra:2038年02月02日(78)
Me 2038年06月(79)-2055年06月(96)】
Me-Me期 2038年06月(79)~2040年11月(81)
Me-Me-Me:2038年06月21日(79)
Me-Me-Ke:2038年10月24日(79)
Me-Me-Ve:2038年12月14日(79)
Me-Me-Su:2039年05月09日(79)
Me-Me-Mo:2039年06月22日(80)
Me-Me-Ma:2039年09月04日(80)
Me-Me-Ra:2039年10月25日(80)
Me-Me-Ju:2040年03月05日(80)
Me-Me-Sa:2040年06月30日(81)
Me-Ke期 2040年11月(81)~2041年11月(82)
Me-Ke-Ke:2040年11月17日(81)
Me-Ke-Ve:2040年12月08日(81)
Me-Ke-Su:2041年02月06日(81)
Me-Ke-Mo:2041年02月24日(81)
Me-Ke-Ma:2041年03月26日(81)
Me-Ke-Ra:2041年04月16日(81)
Me-Ke-Ju:2041年06月10日(82)
Me-Ke-Sa:2041年07月28日(82)
Me-Ke-Me:2041年09月23日(82)
Me-Ve期 2041年11月(82)~2044年09月(85)
Me-Ve-Ve:2041年11月14日(82)
Me-Ve-Su:2042年05月05日(82)
Me-Ve-Mo:2042年06月26日(83)
Me-Ve-Ma:2042年09月20日(83)
Me-Ve-Ra:2042年11月20日(83)
Me-Ve-Ju:2043年04月24日(83)
Me-Ve-Sa:2043年09月09日(84)
Me-Ve-Me:2044年02月20日(84)
Me-Ve-Ke:2044年07月15日(85)
Me-Su期 2044年09月(85)~2045年07月(86)
Me-Su-Su:2044年09月14日(85)
Me-Su-Mo:2044年09月29日(85)
Me-Su-Ma:2044年10月25日(85)
Me-Su-Ra:2044年11月12日(85)
Me-Su-Ju:2044年12月29日(85)
Me-Su-Sa:2045年02月08日(85)
Me-Su-Me:2045年03月29日(85)
Me-Su-Ke:2045年05月12日(85)
Me-Su-Ve:2045年05月30日(85)
Me-Mo期 2045年07月(86)~2046年12月(87)
Me-Mo-Mo:2045年07月21日(86)
Me-Mo-Ma:2045年09月02日(86)
Me-Mo-Ra:2045年10月02日(86)
Me-Mo-Ju:2045年12月19日(86)
Me-Mo-Sa:2046年02月26日(86)
Me-Mo-Me:2046年05月19日(86)
Me-Mo-Ke:2046年07月31日(87)
Me-Mo-Ve:2046年08月30日(87)
Me-Mo-Su:2046年11月25日(87)
Me-Ma期 2046年12月(87)~2047年12月(88)
Me-Ma-Ma:2046年12月21日(87)
Me-Ma-Ra:2047年01月11日(87)
Me-Ma-Ju:2047年03月06日(87)
Me-Ma-Sa:2047年04月23日(87)
Me-Ma-Me:2047年06月20日(88)
Me-Ma-Ke:2047年08月10日(88)
Me-Ma-Ve:2047年08月31日(88)
Me-Ma-Su:2047年10月30日(88)
Me-Ma-Mo:2047年11月18日(88)
Me-Ra期 2047年12月(88)~2050年07月(91)
Me-Ra-Ra:2047年12月18日(88)
Me-Ra-Ju:2048年05月05日(88)
Me-Ra-Sa:2048年09月07日(89)
Me-Ra-Me:2049年02月01日(89)
Me-Ra-Ke:2049年06月13日(90)
Me-Ra-Ve:2049年08月06日(90)
Me-Ra-Su:2050年01月09日(90)
Me-Ra-Mo:2050年02月24日(90)
Me-Ra-Ma:2050年05月13日(90)
Me-Ju期 2050年07月(91)~2052年10月(93)
Me-Ju-Ju:2050年07月06日(91)
Me-Ju-Sa:2050年10月25日(91)
Me-Ju-Me:2051年03月05日(91)
Me-Ju-Ke:2051年06月30日(92)
Me-Ju-Ve:2051年08月17日(92)
Me-Ju-Su:2052年01月02日(92)
Me-Ju-Mo:2052年02月13日(92)
Me-Ju-Ma:2052年04月22日(92)
Me-Ju-Ra:2052年06月09日(93)
Me-Sa期 2052年10月(93)~2055年06月(96)
Me-Sa-Sa:2052年10月11日(93)
Me-Sa-Me:2053年03月16日(93)
Me-Sa-Ke:2053年08月02日(94)
Me-Sa-Ve:2053年09月28日(94)
Me-Sa-Su:2054年03月11日(94)
Me-Sa-Mo:2054年04月29日(94)
Me-Sa-Ma:2054年07月20日(95)
Me-Sa-Ra:2054年09月16日(95)
Me-Sa-Ju:2055年02月10日(95)
Ke 2055年06月(96)-2062年06月(103)】
Ke-Ke期 2055年06月(96)~2055年11月(96)
Ke-Ke-Ke:2055年06月21日(96)
Ke-Ke-Ve:2055年06月30日(96)
Ke-Ke-Su:2055年07月25日(96)
Ke-Ke-Mo:2055年08月01日(96)
Ke-Ke-Ma:2055年08月14日(96)
Ke-Ke-Ra:2055年08月22日(96)
Ke-Ke-Ju:2055年09月14日(96)
Ke-Ke-Sa:2055年10月04日(96)
Ke-Ke-Me:2055年10月27日(96)
Ke-Ve期 2055年11月(96)~2057年01月(97)
Ke-Ve-Ve:2055年11月17日(96)
Ke-Ve-Su:2056年01月27日(96)
Ke-Ve-Mo:2056年02月18日(96)
Ke-Ve-Ma:2056年03月24日(96)
Ke-Ve-Ra:2056年04月18日(96)
Ke-Ve-Ju:2056年06月21日(97)
Ke-Ve-Sa:2056年08月17日(97)
Ke-Ve-Me:2056年10月23日(97)
Ke-Ve-Ke:2056年12月23日(97)
Ke-Su期 2057年01月(97)~2057年05月(97)
Ke-Su-Su:2057年01月16日(97)
Ke-Su-Mo:2057年01月23日(97)
Ke-Su-Ma:2057年02月02日(97)
Ke-Su-Ra:2057年02月10日(97)
Ke-Su-Ju:2057年03月01日(97)
Ke-Su-Sa:2057年03月18日(97)
Ke-Su-Me:2057年04月07日(97)
Ke-Su-Ke:2057年04月26日(97)
Ke-Su-Ve:2057年05月03日(97)
Ke-Mo期 2057年05月(97)~2057年12月(98)
Ke-Mo-Mo:2057年05月24日(97)
Ke-Mo-Ma:2057年06月11日(98)
Ke-Mo-Ra:2057年06月23日(98)
Ke-Mo-Ju:2057年07月25日(98)
Ke-Mo-Sa:2057年08月23日(98)
Ke-Mo-Me:2057年09月26日(98)
Ke-Mo-Ke:2057年10月26日(98)
Ke-Mo-Ve:2057年11月07日(98)
Ke-Mo-Su:2057年12月13日(98)
Ke-Ma期 2057年12月(98)~2058年05月(98)
Ke-Ma-Ma:2057年12月23日(98)
Ke-Ma-Ra:2058年01月01日(98)
Ke-Ma-Ju:2058年01月23日(98)
Ke-Ma-Sa:2058年02月12日(98)
Ke-Ma-Me:2058年03月08日(98)
Ke-Ma-Ke:2058年03月29日(98)
Ke-Ma-Ve:2058年04月07日(98)
Ke-Ma-Su:2058年05月02日(98)
Ke-Ma-Mo:2058年05月09日(98)
Ke-Ra期 2058年05月(98)~2059年06月(100)
Ke-Ra-Ra:2058年05月21日(98)
Ke-Ra-Ju:2058年07月18日(99)
Ke-Ra-Sa:2058年09月07日(99)
Ke-Ra-Me:2058年11月07日(99)
Ke-Ra-Ke:2058年12月31日(99)
Ke-Ra-Ve:2059年01月23日(99)
Ke-Ra-Su:2059年03月28日(99)
Ke-Ra-Mo:2059年04月16日(99)
Ke-Ra-Ma:2059年05月18日(99)
Ke-Ju期 2059年06月(100)~2060年05月(100)
Ke-Ju-Ju:2059年06月09日(100)
Ke-Ju-Sa:2059年07月24日(100)
Ke-Ju-Me:2059年09月16日(100)
Ke-Ju-Ke:2059年11月04日(100)
Ke-Ju-Ve:2059年11月24日(100)
Ke-Ju-Su:2060年01月19日(100)
Ke-Ju-Mo:2060年02月05日(100)
Ke-Ju-Ma:2060年03月05日(100)
Ke-Ju-Ra:2060年03月25日(100)
Ke-Sa期 2060年05月(100)~2062年06月(103)
Ke-Sa-Sa:2060年05月15日(100)
Ke-Sa-Me:2060年07月18日(101)
Ke-Sa-Ke:2060年09月13日(101)
Ke-Sa-Ve:2060年10月07日(101)
Ke-Sa-Su:2060年12月13日(101)
Ke-Sa-Mo:2061年01月03日(101)
Ke-Sa-Ma:2061年02月05日(101)
Ke-Sa-Ra:2061年03月01日(101)
Ke-Sa-Ju:2061年05月01日(101)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

 蟹:1959年06月(0)-1962年06月(3)】
 蟹-双子 1959年06月(0)~1959年09月(0)
 蟹-双子-牡牛:1959年06月04日(0)
 蟹-双子-牡羊:1959年06月11日(0)
 蟹-双子- 魚:1959年06月19日(0)
 蟹-双子-水瓶:1959年06月27日(0)
 蟹-双子-山羊:1959年07月04日(0)
 蟹-双子-射手:1959年07月12日(0)
 蟹-双子- 蠍:1959年07月19日(0)
 蟹-双子-天秤:1959年07月27日(0)
 蟹-双子-乙女:1959年08月04日(0)
 蟹-双子-獅子:1959年08月11日(0)
 蟹-双子- 蟹:1959年08月19日(0)
 蟹-双子-双子:1959年08月26日(0)
 蟹-牡牛 1959年09月(0)~1959年12月(0)
 蟹-牡牛-牡羊:1959年09月03日(0)
 蟹-牡牛- 魚:1959年09月11日(0)
 蟹-牡牛-水瓶:1959年09月18日(0)
 蟹-牡牛-山羊:1959年09月26日(0)
 蟹-牡牛-射手:1959年10月03日(0)
 蟹-牡牛- 蠍:1959年10月11日(0)
 蟹-牡牛-天秤:1959年10月19日(0)
 蟹-牡牛-乙女:1959年10月26日(0)
 蟹-牡牛-獅子:1959年11月03日(0)
 蟹-牡牛- 蟹:1959年11月11日(0)
 蟹-牡牛-双子:1959年11月18日(0)
 蟹-牡牛-牡牛:1959年11月26日(0)
 蟹-牡羊 1959年12月(0)~1960年03月(0)
 蟹-牡羊-牡牛:1959年12月03日(0)
 蟹-牡羊-双子:1959年12月11日(0)
 蟹-牡羊- 蟹:1959年12月19日(0)
 蟹-牡羊-獅子:1959年12月26日(0)
 蟹-牡羊-乙女:1960年01月03日(0)
 蟹-牡羊-天秤:1960年01月10日(0)
 蟹-牡羊- 蠍:1960年01月18日(0)
 蟹-牡羊-射手:1960年01月26日(0)
 蟹-牡羊-山羊:1960年02月02日(0)
 蟹-牡羊-水瓶:1960年02月10日(0)
 蟹-牡羊- 魚:1960年02月17日(0)
 蟹-牡羊-牡羊:1960年02月25日(0)
 蟹- 魚 1960年03月(0)~1960年06月(0)
 蟹- 魚-牡羊:1960年03月04日(0)
 蟹- 魚-牡牛:1960年03月11日(0)
 蟹- 魚-双子:1960年03月19日(0)
 蟹- 魚- 蟹:1960年03月26日(0)
 蟹- 魚-獅子:1960年04月03日(0)
 蟹- 魚-乙女:1960年04月11日(0)
 蟹- 魚-天秤:1960年04月18日(0)
 蟹- 魚- 蠍:1960年04月26日(0)
 蟹- 魚-射手:1960年05月04日(0)
 蟹- 魚-山羊:1960年05月11日(0)
 蟹- 魚-水瓶:1960年05月19日(0)
 蟹- 魚- 魚:1960年05月26日(0)
 蟹-水瓶 1960年06月(1)~1960年09月(1)
 蟹-水瓶- 魚:1960年06月03日(1)
 蟹-水瓶-牡羊:1960年06月11日(1)
 蟹-水瓶-牡牛:1960年06月18日(1)
 蟹-水瓶-双子:1960年06月26日(1)
 蟹-水瓶- 蟹:1960年07月03日(1)
 蟹-水瓶-獅子:1960年07月11日(1)
 蟹-水瓶-乙女:1960年07月19日(1)
 蟹-水瓶-天秤:1960年07月26日(1)
 蟹-水瓶- 蠍:1960年08月03日(1)
 蟹-水瓶-射手:1960年08月10日(1)
 蟹-水瓶-山羊:1960年08月18日(1)
 蟹-水瓶-水瓶:1960年08月26日(1)
 蟹-山羊 1960年09月(1)~1960年12月(1)
 蟹-山羊-射手:1960年09月02日(1)
 蟹-山羊- 蠍:1960年09月10日(1)
 蟹-山羊-天秤:1960年09月17日(1)
 蟹-山羊-乙女:1960年09月25日(1)
 蟹-山羊-獅子:1960年10月03日(1)
 蟹-山羊- 蟹:1960年10月10日(1)
 蟹-山羊-双子:1960年10月18日(1)
 蟹-山羊-牡牛:1960年10月26日(1)
 蟹-山羊-牡羊:1960年11月02日(1)
 蟹-山羊- 魚:1960年11月10日(1)
 蟹-山羊-水瓶:1960年11月17日(1)
 蟹-山羊-山羊:1960年11月25日(1)
 蟹-射手 1960年12月(1)~1961年03月(1)
 蟹-射手- 蠍:1960年12月03日(1)
 蟹-射手-天秤:1960年12月10日(1)
 蟹-射手-乙女:1960年12月18日(1)
 蟹-射手-獅子:1960年12月25日(1)
 蟹-射手- 蟹:1961年01月02日(1)
 蟹-射手-双子:1961年01月10日(1)
 蟹-射手-牡牛:1961年01月17日(1)
 蟹-射手-牡羊:1961年01月25日(1)
 蟹-射手- 魚:1961年02月01日(1)
 蟹-射手-水瓶:1961年02月09日(1)
 蟹-射手-山羊:1961年02月17日(1)
 蟹-射手-射手:1961年02月24日(1)
 蟹- 蠍 1961年03月(1)~1961年06月(1)
 蟹- 蠍-天秤:1961年03月04日(1)
 蟹- 蠍-乙女:1961年03月12日(1)
 蟹- 蠍-獅子:1961年03月19日(1)
 蟹- 蠍- 蟹:1961年03月27日(1)
 蟹- 蠍-双子:1961年04月03日(1)
 蟹- 蠍-牡牛:1961年04月11日(1)
 蟹- 蠍-牡羊:1961年04月19日(1)
 蟹- 蠍- 魚:1961年04月26日(1)
 蟹- 蠍-水瓶:1961年05月04日(1)
 蟹- 蠍-山羊:1961年05月11日(1)
 蟹- 蠍-射手:1961年05月19日(1)
 蟹- 蠍- 蠍:1961年05月27日(1)
 蟹-天秤 1961年06月(2)~1961年09月(2)
 蟹-天秤- 蠍:1961年06月03日(2)
 蟹-天秤-射手:1961年06月11日(2)
 蟹-天秤-山羊:1961年06月18日(2)
 蟹-天秤-水瓶:1961年06月26日(2)
 蟹-天秤- 魚:1961年07月04日(2)
 蟹-天秤-牡羊:1961年07月11日(2)
 蟹-天秤-牡牛:1961年07月19日(2)
 蟹-天秤-双子:1961年07月26日(2)
 蟹-天秤- 蟹:1961年08月03日(2)
 蟹-天秤-獅子:1961年08月11日(2)
 蟹-天秤-乙女:1961年08月18日(2)
 蟹-天秤-天秤:1961年08月26日(2)
 蟹-乙女 1961年09月(2)~1961年12月(2)
 蟹-乙女-天秤:1961年09月03日(2)
 蟹-乙女- 蠍:1961年09月10日(2)
 蟹-乙女-射手:1961年09月18日(2)
 蟹-乙女-山羊:1961年09月25日(2)
 蟹-乙女-水瓶:1961年10月03日(2)
 蟹-乙女- 魚:1961年10月11日(2)
 蟹-乙女-牡羊:1961年10月18日(2)
 蟹-乙女-牡牛:1961年10月26日(2)
 蟹-乙女-双子:1961年11月02日(2)
 蟹-乙女- 蟹:1961年11月10日(2)
 蟹-乙女-獅子:1961年11月18日(2)
 蟹-乙女-乙女:1961年11月25日(2)
 蟹-獅子 1961年12月(2)~1962年03月(2)
 蟹-獅子-乙女:1961年12月03日(2)
 蟹-獅子-天秤:1961年12月10日(2)
 蟹-獅子- 蠍:1961年12月18日(2)
 蟹-獅子-射手:1961年12月26日(2)
 蟹-獅子-山羊:1962年01月02日(2)
 蟹-獅子-水瓶:1962年01月10日(2)
 蟹-獅子- 魚:1962年01月17日(2)
 蟹-獅子-牡羊:1962年01月25日(2)
 蟹-獅子-牡牛:1962年02月02日(2)
 蟹-獅子-双子:1962年02月09日(2)
 蟹-獅子- 蟹:1962年02月17日(2)
 蟹-獅子-獅子:1962年02月25日(2)
 蟹- 蟹 1962年03月(2)~1962年06月(2)
 蟹- 蟹-双子:1962年03月04日(2)
 蟹- 蟹-牡牛:1962年03月12日(2)
 蟹- 蟹-牡羊:1962年03月19日(2)
 蟹- 蟹- 魚:1962年03月27日(2)
 蟹- 蟹-水瓶:1962年04月04日(2)
 蟹- 蟹-山羊:1962年04月11日(2)
 蟹- 蟹-射手:1962年04月19日(2)
 蟹- 蟹- 蠍:1962年04月26日(2)
 蟹- 蟹-天秤:1962年05月04日(2)
 蟹- 蟹-乙女:1962年05月12日(2)
 蟹- 蟹-獅子:1962年05月19日(2)
 蟹- 蟹- 蟹:1962年05月27日(2)
双子:1962年06月(3)-1973年06月(14)】
双子-牡牛 1962年06月(3)~1963年05月(3)
双子-牡牛-牡羊:1962年06月03日(3)
双子-牡牛- 魚:1962年07月01日(3)
双子-牡牛-水瓶:1962年07月29日(3)
双子-牡牛-山羊:1962年08月26日(3)
双子-牡牛-射手:1962年09月23日(3)
双子-牡牛- 蠍:1962年10月21日(3)
双子-牡牛-天秤:1962年11月18日(3)
双子-牡牛-乙女:1962年12月16日(3)
双子-牡牛-獅子:1963年01月13日(3)
双子-牡牛- 蟹:1963年02月10日(3)
双子-牡牛-双子:1963年03月09日(3)
双子-牡牛-牡牛:1963年04月06日(3)
双子-牡羊 1963年05月(3)~1964年04月(3)
双子-牡羊-牡牛:1963年05月04日(3)
双子-牡羊-双子:1963年06月01日(3)
双子-牡羊- 蟹:1963年06月29日(4)
双子-牡羊-獅子:1963年07月27日(4)
双子-牡羊-乙女:1963年08月24日(4)
双子-牡羊-天秤:1963年09月21日(4)
双子-牡羊- 蠍:1963年10月19日(4)
双子-牡羊-射手:1963年11月16日(4)
双子-牡羊-山羊:1963年12月13日(4)
双子-牡羊-水瓶:1964年01月10日(4)
双子-牡羊- 魚:1964年02月07日(4)
双子-牡羊-牡羊:1964年03月06日(4)
双子- 魚 1964年04月(4)~1965年03月(4)
双子- 魚-牡羊:1964年04月03日(4)
双子- 魚-牡牛:1964年05月01日(4)
双子- 魚-双子:1964年05月29日(4)
双子- 魚- 蟹:1964年06月26日(5)
双子- 魚-獅子:1964年07月24日(5)
双子- 魚-乙女:1964年08月21日(5)
双子- 魚-天秤:1964年09月17日(5)
双子- 魚- 蠍:1964年10月15日(5)
双子- 魚-射手:1964年11月12日(5)
双子- 魚-山羊:1964年12月10日(5)
双子- 魚-水瓶:1965年01月07日(5)
双子- 魚- 魚:1965年02月04日(5)
双子-水瓶 1965年03月(5)~1966年02月(5)
双子-水瓶- 魚:1965年03月04日(5)
双子-水瓶-牡羊:1965年04月01日(5)
双子-水瓶-牡牛:1965年04月29日(5)
双子-水瓶-双子:1965年05月27日(5)
双子-水瓶- 蟹:1965年06月24日(6)
双子-水瓶-獅子:1965年07月21日(6)
双子-水瓶-乙女:1965年08月18日(6)
双子-水瓶-天秤:1965年09月15日(6)
双子-水瓶- 蠍:1965年10月13日(6)
双子-水瓶-射手:1965年11月10日(6)
双子-水瓶-山羊:1965年12月08日(6)
双子-水瓶-水瓶:1966年01月05日(6)
双子-山羊 1966年02月(6)~1967年01月(6)
双子-山羊-射手:1966年02月02日(6)
双子-山羊- 蠍:1966年03月02日(6)
双子-山羊-天秤:1966年03月30日(6)
双子-山羊-乙女:1966年04月26日(6)
双子-山羊-獅子:1966年05月24日(6)
双子-山羊- 蟹:1966年06月21日(7)
双子-山羊-双子:1966年07月19日(7)
双子-山羊-牡牛:1966年08月16日(7)
双子-山羊-牡羊:1966年09月13日(7)
双子-山羊- 魚:1966年10月11日(7)
双子-山羊-水瓶:1966年11月08日(7)
双子-山羊-山羊:1966年12月06日(7)
双子-射手 1967年01月(7)~1967年12月(7)
双子-射手- 蠍:1967年01月03日(7)
双子-射手-天秤:1967年01月30日(7)
双子-射手-乙女:1967年02月27日(7)
双子-射手-獅子:1967年03月27日(7)
双子-射手- 蟹:1967年04月24日(7)
双子-射手-双子:1967年05月22日(7)
双子-射手-牡牛:1967年06月19日(8)
双子-射手-牡羊:1967年07月17日(8)
双子-射手- 魚:1967年08月14日(8)
双子-射手-水瓶:1967年09月11日(8)
双子-射手-山羊:1967年10月09日(8)
双子-射手-射手:1967年11月05日(8)
双子- 蠍 1967年12月(8)~1968年11月(8)
双子- 蠍-天秤:1967年12月03日(8)
双子- 蠍-乙女:1967年12月31日(8)
双子- 蠍-獅子:1968年01月28日(8)
双子- 蠍- 蟹:1968年02月25日(8)
双子- 蠍-双子:1968年03月24日(8)
双子- 蠍-牡牛:1968年04月21日(8)
双子- 蠍-牡羊:1968年05月19日(8)
双子- 蠍- 魚:1968年06月16日(9)
双子- 蠍-水瓶:1968年07月14日(9)
双子- 蠍-山羊:1968年08月10日(9)
双子- 蠍-射手:1968年09月07日(9)
双子- 蠍- 蠍:1968年10月05日(9)
双子-天秤 1968年11月(9)~1969年10月(9)
双子-天秤- 蠍:1968年11月02日(9)
双子-天秤-射手:1968年11月30日(9)
双子-天秤-山羊:1968年12月28日(9)
双子-天秤-水瓶:1969年01月25日(9)
双子-天秤- 魚:1969年02月22日(9)
双子-天秤-牡羊:1969年03月22日(9)
双子-天秤-牡牛:1969年04月19日(9)
双子-天秤-双子:1969年05月16日(9)
双子-天秤- 蟹:1969年06月13日(10)
双子-天秤-獅子:1969年07月11日(10)
双子-天秤-乙女:1969年08月08日(10)
双子-天秤-天秤:1969年09月05日(10)
双子-乙女 1969年10月(10)~1970年09月(10)
双子-乙女-天秤:1969年10月03日(10)
双子-乙女- 蠍:1969年10月31日(10)
双子-乙女-射手:1969年11月28日(10)
双子-乙女-山羊:1969年12月26日(10)
双子-乙女-水瓶:1970年01月23日(10)
双子-乙女- 魚:1970年02月19日(10)
双子-乙女-牡羊:1970年03月19日(10)
双子-乙女-牡牛:1970年04月16日(10)
双子-乙女-双子:1970年05月14日(10)
双子-乙女- 蟹:1970年06月11日(11)
双子-乙女-獅子:1970年07月09日(11)
双子-乙女-乙女:1970年08月06日(11)
双子-獅子 1970年09月(11)~1971年08月(11)
双子-獅子-乙女:1970年09月03日(11)
双子-獅子-天秤:1970年10月01日(11)
双子-獅子- 蠍:1970年10月29日(11)
双子-獅子-射手:1970年11月25日(11)
双子-獅子-山羊:1970年12月23日(11)
双子-獅子-水瓶:1971年01月20日(11)
双子-獅子- 魚:1971年02月17日(11)
双子-獅子-牡羊:1971年03月17日(11)
双子-獅子-牡牛:1971年04月14日(11)
双子-獅子-双子:1971年05月12日(11)
双子-獅子- 蟹:1971年06月09日(12)
双子-獅子-獅子:1971年07月07日(12)
双子- 蟹 1971年08月(12)~1972年07月(12)
双子- 蟹-双子:1971年08月04日(12)
双子- 蟹-牡牛:1971年08月31日(12)
双子- 蟹-牡羊:1971年09月28日(12)
双子- 蟹- 魚:1971年10月26日(12)
双子- 蟹-水瓶:1971年11月23日(12)
双子- 蟹-山羊:1971年12月21日(12)
双子- 蟹-射手:1972年01月18日(12)
双子- 蟹- 蠍:1972年02月15日(12)
双子- 蟹-天秤:1972年03月14日(12)
双子- 蟹-乙女:1972年04月11日(12)
双子- 蟹-獅子:1972年05月09日(12)
双子- 蟹- 蟹:1972年06月05日(13)
双子-双子 1972年07月(13)~1973年06月(13)
双子-双子-牡牛:1972年07月03日(13)
双子-双子-牡羊:1972年07月31日(13)
双子-双子- 魚:1972年08月28日(13)
双子-双子-水瓶:1972年09月25日(13)
双子-双子-山羊:1972年10月23日(13)
双子-双子-射手:1972年11月20日(13)
双子-双子- 蠍:1972年12月18日(13)
双子-双子-天秤:1973年01月15日(13)
双子-双子-乙女:1973年02月12日(13)
双子-双子-獅子:1973年03月12日(13)
双子-双子- 蟹:1973年04月08日(13)
双子-双子-双子:1973年05月06日(13)
牡牛:1973年06月(14)-1975年06月(16)】
牡牛-牡羊 1973年06月(14)~1973年08月(14)
牡牛-牡羊-牡牛:1973年06月03日(14)
牡牛-牡羊-双子:1973年06月08日(14)
牡牛-牡羊- 蟹:1973年06月13日(14)
牡牛-牡羊-獅子:1973年06月18日(14)
牡牛-牡羊-乙女:1973年06月24日(14)
牡牛-牡羊-天秤:1973年06月29日(14)
牡牛-牡羊- 蠍:1973年07月04日(14)
牡牛-牡羊-射手:1973年07月09日(14)
牡牛-牡羊-山羊:1973年07月14日(14)
牡牛-牡羊-水瓶:1973年07月19日(14)
牡牛-牡羊- 魚:1973年07月24日(14)
牡牛-牡羊-牡羊:1973年07月29日(14)
牡牛- 魚 1973年08月(14)~1973年10月(14)
牡牛- 魚-牡羊:1973年08月03日(14)
牡牛- 魚-牡牛:1973年08月08日(14)
牡牛- 魚-双子:1973年08月13日(14)
牡牛- 魚- 蟹:1973年08月18日(14)
牡牛- 魚-獅子:1973年08月23日(14)
牡牛- 魚-乙女:1973年08月28日(14)
牡牛- 魚-天秤:1973年09月03日(14)
牡牛- 魚- 蠍:1973年09月08日(14)
牡牛- 魚-射手:1973年09月13日(14)
牡牛- 魚-山羊:1973年09月18日(14)
牡牛- 魚-水瓶:1973年09月23日(14)
牡牛- 魚- 魚:1973年09月28日(14)
牡牛-水瓶 1973年10月(14)~1973年12月(14)
牡牛-水瓶- 魚:1973年10月03日(14)
牡牛-水瓶-牡羊:1973年10月08日(14)
牡牛-水瓶-牡牛:1973年10月13日(14)
牡牛-水瓶-双子:1973年10月18日(14)
牡牛-水瓶- 蟹:1973年10月23日(14)
牡牛-水瓶-獅子:1973年10月28日(14)
牡牛-水瓶-乙女:1973年11月02日(14)
牡牛-水瓶-天秤:1973年11月07日(14)
牡牛-水瓶- 蠍:1973年11月13日(14)
牡牛-水瓶-射手:1973年11月18日(14)
牡牛-水瓶-山羊:1973年11月23日(14)
牡牛-水瓶-水瓶:1973年11月28日(14)
牡牛-山羊 1973年12月(14)~1974年02月(14)
牡牛-山羊-射手:1973年12月03日(14)
牡牛-山羊- 蠍:1973年12月08日(14)
牡牛-山羊-天秤:1973年12月13日(14)
牡牛-山羊-乙女:1973年12月18日(14)
牡牛-山羊-獅子:1973年12月23日(14)
牡牛-山羊- 蟹:1973年12月28日(14)
牡牛-山羊-双子:1974年01月02日(14)
牡牛-山羊-牡牛:1974年01月07日(14)
牡牛-山羊-牡羊:1974年01月12日(14)
牡牛-山羊- 魚:1974年01月17日(14)
牡牛-山羊-水瓶:1974年01月23日(14)
牡牛-山羊-山羊:1974年01月28日(14)
牡牛-射手 1974年02月(14)~1974年04月(14)
牡牛-射手- 蠍:1974年02月02日(14)
牡牛-射手-天秤:1974年02月07日(14)
牡牛-射手-乙女:1974年02月12日(14)
牡牛-射手-獅子:1974年02月17日(14)
牡牛-射手- 蟹:1974年02月22日(14)
牡牛-射手-双子:1974年02月27日(14)
牡牛-射手-牡牛:1974年03月04日(14)
牡牛-射手-牡羊:1974年03月09日(14)
牡牛-射手- 魚:1974年03月14日(14)
牡牛-射手-水瓶:1974年03月19日(14)
牡牛-射手-山羊:1974年03月24日(14)
牡牛-射手-射手:1974年03月30日(14)
牡牛- 蠍 1974年04月(14)~1974年06月(14)
牡牛- 蠍-天秤:1974年04月04日(14)
牡牛- 蠍-乙女:1974年04月09日(14)
牡牛- 蠍-獅子:1974年04月14日(14)
牡牛- 蠍- 蟹:1974年04月19日(14)
牡牛- 蠍-双子:1974年04月24日(14)
牡牛- 蠍-牡牛:1974年04月29日(14)
牡牛- 蠍-牡羊:1974年05月04日(14)
牡牛- 蠍- 魚:1974年05月09日(14)
牡牛- 蠍-水瓶:1974年05月14日(14)
牡牛- 蠍-山羊:1974年05月19日(14)
牡牛- 蠍-射手:1974年05月24日(14)
牡牛- 蠍- 蠍:1974年05月29日(14)
牡牛-天秤 1974年06月(15)~1974年08月(15)
牡牛-天秤- 蠍:1974年06月03日(15)
牡牛-天秤-射手:1974年06月09日(15)
牡牛-天秤-山羊:1974年06月14日(15)
牡牛-天秤-水瓶:1974年06月19日(15)
牡牛-天秤- 魚:1974年06月24日(15)
牡牛-天秤-牡羊:1974年06月29日(15)
牡牛-天秤-牡牛:1974年07月04日(15)
牡牛-天秤-双子:1974年07月09日(15)
牡牛-天秤- 蟹:1974年07月14日(15)
牡牛-天秤-獅子:1974年07月19日(15)
牡牛-天秤-乙女:1974年07月24日(15)
牡牛-天秤-天秤:1974年07月29日(15)
牡牛-乙女 1974年08月(15)~1974年10月(15)
牡牛-乙女-天秤:1974年08月03日(15)
牡牛-乙女- 蠍:1974年08月08日(15)
牡牛-乙女-射手:1974年08月13日(15)
牡牛-乙女-山羊:1974年08月19日(15)
牡牛-乙女-水瓶:1974年08月24日(15)
牡牛-乙女- 魚:1974年08月29日(15)
牡牛-乙女-牡羊:1974年09月03日(15)
牡牛-乙女-牡牛:1974年09月08日(15)
牡牛-乙女-双子:1974年09月13日(15)
牡牛-乙女- 蟹:1974年09月18日(15)
牡牛-乙女-獅子:1974年09月23日(15)
牡牛-乙女-乙女:1974年09月28日(15)
牡牛-獅子 1974年10月(15)~1974年12月(15)
牡牛-獅子-乙女:1974年10月03日(15)
牡牛-獅子-天秤:1974年10月08日(15)
牡牛-獅子- 蠍:1974年10月13日(15)
牡牛-獅子-射手:1974年10月18日(15)
牡牛-獅子-山羊:1974年10月24日(15)
牡牛-獅子-水瓶:1974年10月29日(15)
牡牛-獅子- 魚:1974年11月03日(15)
牡牛-獅子-牡羊:1974年11月08日(15)
牡牛-獅子-牡牛:1974年11月13日(15)
牡牛-獅子-双子:1974年11月18日(15)
牡牛-獅子- 蟹:1974年11月23日(15)
牡牛-獅子-獅子:1974年11月28日(15)
牡牛- 蟹 1974年12月(15)~1975年02月(15)
牡牛- 蟹-双子:1974年12月03日(15)
牡牛- 蟹-牡牛:1974年12月08日(15)
牡牛- 蟹-牡羊:1974年12月13日(15)
牡牛- 蟹- 魚:1974年12月18日(15)
牡牛- 蟹-水瓶:1974年12月23日(15)
牡牛- 蟹-山羊:1974年12月28日(15)
牡牛- 蟹-射手:1975年01月03日(15)
牡牛- 蟹- 蠍:1975年01月08日(15)
牡牛- 蟹-天秤:1975年01月13日(15)
牡牛- 蟹-乙女:1975年01月18日(15)
牡牛- 蟹-獅子:1975年01月23日(15)
牡牛- 蟹- 蟹:1975年01月28日(15)
牡牛-双子 1975年02月(15)~1975年04月(15)
牡牛-双子-牡牛:1975年02月02日(15)
牡牛-双子-牡羊:1975年02月07日(15)
牡牛-双子- 魚:1975年02月12日(15)
牡牛-双子-水瓶:1975年02月17日(15)
牡牛-双子-山羊:1975年02月22日(15)
牡牛-双子-射手:1975年02月27日(15)
牡牛-双子- 蠍:1975年03月04日(15)
牡牛-双子-天秤:1975年03月09日(15)
牡牛-双子-乙女:1975年03月15日(15)
牡牛-双子-獅子:1975年03月20日(15)
牡牛-双子- 蟹:1975年03月25日(15)
牡牛-双子-双子:1975年03月30日(15)
牡牛-牡牛 1975年04月(15)~1975年06月(15)
牡牛-牡牛-牡羊:1975年04月04日(15)
牡牛-牡牛- 魚:1975年04月09日(15)
牡牛-牡牛-水瓶:1975年04月14日(15)
牡牛-牡牛-山羊:1975年04月19日(15)
牡牛-牡牛-射手:1975年04月24日(15)
牡牛-牡牛- 蠍:1975年04月29日(15)
牡牛-牡牛-天秤:1975年05月04日(15)
牡牛-牡牛-乙女:1975年05月09日(15)
牡牛-牡牛-獅子:1975年05月14日(15)
牡牛-牡牛- 蟹:1975年05月19日(15)
牡牛-牡牛-双子:1975年05月25日(15)
牡牛-牡牛-牡牛:1975年05月30日(15)
牡羊:1975年06月(16)-1978年06月(19)】
牡羊-牡牛 1975年06月(16)~1975年09月(16)
牡羊-牡牛-牡羊:1975年06月04日(16)
牡羊-牡牛- 魚:1975年06月11日(16)
牡羊-牡牛-水瓶:1975年06月19日(16)
牡羊-牡牛-山羊:1975年06月27日(16)
牡羊-牡牛-射手:1975年07月04日(16)
牡羊-牡牛- 蠍:1975年07月12日(16)
牡羊-牡牛-天秤:1975年07月19日(16)
牡羊-牡牛-乙女:1975年07月27日(16)
牡羊-牡牛-獅子:1975年08月04日(16)
牡羊-牡牛- 蟹:1975年08月11日(16)
牡羊-牡牛-双子:1975年08月19日(16)
牡羊-牡牛-牡牛:1975年08月26日(16)
牡羊-双子 1975年09月(16)~1975年12月(16)
牡羊-双子-牡牛:1975年09月03日(16)
牡羊-双子-牡羊:1975年09月11日(16)
牡羊-双子- 魚:1975年09月18日(16)
牡羊-双子-水瓶:1975年09月26日(16)
牡羊-双子-山羊:1975年10月03日(16)
牡羊-双子-射手:1975年10月11日(16)
牡羊-双子- 蠍:1975年10月19日(16)
牡羊-双子-天秤:1975年10月26日(16)
牡羊-双子-乙女:1975年11月03日(16)
牡羊-双子-獅子:1975年11月11日(16)
牡羊-双子- 蟹:1975年11月18日(16)
牡羊-双子-双子:1975年11月26日(16)
牡羊- 蟹 1975年12月(16)~1976年03月(16)
牡羊- 蟹-双子:1975年12月03日(16)
牡羊- 蟹-牡牛:1975年12月11日(16)
牡羊- 蟹-牡羊:1975年12月19日(16)
牡羊- 蟹- 魚:1975年12月26日(16)
牡羊- 蟹-水瓶:1976年01月03日(16)
牡羊- 蟹-山羊:1976年01月10日(16)
牡羊- 蟹-射手:1976年01月18日(16)
牡羊- 蟹- 蠍:1976年01月26日(16)
牡羊- 蟹-天秤:1976年02月02日(16)
牡羊- 蟹-乙女:1976年02月10日(16)
牡羊- 蟹-獅子:1976年02月17日(16)
牡羊- 蟹- 蟹:1976年02月25日(16)
牡羊-獅子 1976年03月(16)~1976年06月(16)
牡羊-獅子-乙女:1976年03月04日(16)
牡羊-獅子-天秤:1976年03月11日(16)
牡羊-獅子- 蠍:1976年03月19日(16)
牡羊-獅子-射手:1976年03月26日(16)
牡羊-獅子-山羊:1976年04月03日(16)
牡羊-獅子-水瓶:1976年04月11日(16)
牡羊-獅子- 魚:1976年04月18日(16)
牡羊-獅子-牡羊:1976年04月26日(16)
牡羊-獅子-牡牛:1976年05月04日(16)
牡羊-獅子-双子:1976年05月11日(16)
牡羊-獅子- 蟹:1976年05月19日(16)
牡羊-獅子-獅子:1976年05月26日(16)
牡羊-乙女 1976年06月(17)~1976年09月(17)
牡羊-乙女-天秤:1976年06月03日(17)
牡羊-乙女- 蠍:1976年06月11日(17)
牡羊-乙女-射手:1976年06月18日(17)
牡羊-乙女-山羊:1976年06月26日(17)
牡羊-乙女-水瓶:1976年07月03日(17)
牡羊-乙女- 魚:1976年07月11日(17)
牡羊-乙女-牡羊:1976年07月19日(17)
牡羊-乙女-牡牛:1976年07月26日(17)
牡羊-乙女-双子:1976年08月03日(17)
牡羊-乙女- 蟹:1976年08月10日(17)
牡羊-乙女-獅子:1976年08月18日(17)
牡羊-乙女-乙女:1976年08月26日(17)
牡羊-天秤 1976年09月(17)~1976年12月(17)
牡羊-天秤- 蠍:1976年09月02日(17)
牡羊-天秤-射手:1976年09月10日(17)
牡羊-天秤-山羊:1976年09月17日(17)
牡羊-天秤-水瓶:1976年09月25日(17)
牡羊-天秤- 魚:1976年10月03日(17)
牡羊-天秤-牡羊:1976年10月10日(17)
牡羊-天秤-牡牛:1976年10月18日(17)
牡羊-天秤-双子:1976年10月26日(17)
牡羊-天秤- 蟹:1976年11月02日(17)
牡羊-天秤-獅子:1976年11月10日(17)
牡羊-天秤-乙女:1976年11月17日(17)
牡羊-天秤-天秤:1976年11月25日(17)
牡羊- 蠍 1976年12月(17)~1977年03月(17)
牡羊- 蠍-天秤:1976年12月03日(17)
牡羊- 蠍-乙女:1976年12月10日(17)
牡羊- 蠍-獅子:1976年12月18日(17)
牡羊- 蠍- 蟹:1976年12月25日(17)
牡羊- 蠍-双子:1977年01月02日(17)
牡羊- 蠍-牡牛:1977年01月10日(17)
牡羊- 蠍-牡羊:1977年01月17日(17)
牡羊- 蠍- 魚:1977年01月25日(17)
牡羊- 蠍-水瓶:1977年02月01日(17)
牡羊- 蠍-山羊:1977年02月09日(17)
牡羊- 蠍-射手:1977年02月17日(17)
牡羊- 蠍- 蠍:1977年02月24日(17)
牡羊-射手 1977年03月(17)~1977年06月(17)
牡羊-射手- 蠍:1977年03月04日(17)
牡羊-射手-天秤:1977年03月12日(17)
牡羊-射手-乙女:1977年03月19日(17)
牡羊-射手-獅子:1977年03月27日(17)
牡羊-射手- 蟹:1977年04月03日(17)
牡羊-射手-双子:1977年04月11日(17)
牡羊-射手-牡牛:1977年04月19日(17)
牡羊-射手-牡羊:1977年04月26日(17)
牡羊-射手- 魚:1977年05月04日(17)
牡羊-射手-水瓶:1977年05月11日(17)
牡羊-射手-山羊:1977年05月19日(17)
牡羊-射手-射手:1977年05月27日(17)
牡羊-山羊 1977年06月(18)~1977年09月(18)
牡羊-山羊-射手:1977年06月03日(18)
牡羊-山羊- 蠍:1977年06月11日(18)
牡羊-山羊-天秤:1977年06月18日(18)
牡羊-山羊-乙女:1977年06月26日(18)
牡羊-山羊-獅子:1977年07月04日(18)
牡羊-山羊- 蟹:1977年07月11日(18)
牡羊-山羊-双子:1977年07月19日(18)
牡羊-山羊-牡牛:1977年07月26日(18)
牡羊-山羊-牡羊:1977年08月03日(18)
牡羊-山羊- 魚:1977年08月11日(18)
牡羊-山羊-水瓶:1977年08月18日(18)
牡羊-山羊-山羊:1977年08月26日(18)
牡羊-水瓶 1977年09月(18)~1977年12月(18)
牡羊-水瓶- 魚:1977年09月03日(18)
牡羊-水瓶-牡羊:1977年09月10日(18)
牡羊-水瓶-牡牛:1977年09月18日(18)
牡羊-水瓶-双子:1977年09月25日(18)
牡羊-水瓶- 蟹:1977年10月03日(18)
牡羊-水瓶-獅子:1977年10月11日(18)
牡羊-水瓶-乙女:1977年10月18日(18)
牡羊-水瓶-天秤:1977年10月26日(18)
牡羊-水瓶- 蠍:1977年11月02日(18)
牡羊-水瓶-射手:1977年11月10日(18)
牡羊-水瓶-山羊:1977年11月18日(18)
牡羊-水瓶-水瓶:1977年11月25日(18)
牡羊- 魚 1977年12月(18)~1978年03月(18)
牡羊- 魚-牡羊:1977年12月03日(18)
牡羊- 魚-牡牛:1977年12月10日(18)
牡羊- 魚-双子:1977年12月18日(18)
牡羊- 魚- 蟹:1977年12月26日(18)
牡羊- 魚-獅子:1978年01月02日(18)
牡羊- 魚-乙女:1978年01月10日(18)
牡羊- 魚-天秤:1978年01月17日(18)
牡羊- 魚- 蠍:1978年01月25日(18)
牡羊- 魚-射手:1978年02月02日(18)
牡羊- 魚-山羊:1978年02月09日(18)
牡羊- 魚-水瓶:1978年02月17日(18)
牡羊- 魚- 魚:1978年02月25日(18)
牡羊-牡羊 1978年03月(18)~1978年06月(18)
牡羊-牡羊-牡牛:1978年03月04日(18)
牡羊-牡羊-双子:1978年03月12日(18)
牡羊-牡羊- 蟹:1978年03月19日(18)
牡羊-牡羊-獅子:1978年03月27日(18)
牡羊-牡羊-乙女:1978年04月04日(18)
牡羊-牡羊-天秤:1978年04月11日(18)
牡羊-牡羊- 蠍:1978年04月19日(18)
牡羊-牡羊-射手:1978年04月26日(18)
牡羊-牡羊-山羊:1978年05月04日(18)
牡羊-牡羊-水瓶:1978年05月12日(18)
牡羊-牡羊- 魚:1978年05月19日(18)
牡羊-牡羊-牡羊:1978年05月27日(18)
 魚:1978年06月(19)-1982年06月(23)】
 魚-牡羊 1978年06月(19)~1978年10月(19)
 魚-牡羊-牡牛:1978年06月03日(19)
 魚-牡羊-双子:1978年06月14日(19)
 魚-牡羊- 蟹:1978年06月24日(19)
 魚-牡羊-獅子:1978年07月04日(19)
 魚-牡羊-乙女:1978年07月14日(19)
 魚-牡羊-天秤:1978年07月24日(19)
 魚-牡羊- 蠍:1978年08月03日(19)
 魚-牡羊-射手:1978年08月13日(19)
 魚-牡羊-山羊:1978年08月24日(19)
 魚-牡羊-水瓶:1978年09月03日(19)
 魚-牡羊- 魚:1978年09月13日(19)
 魚-牡羊-牡羊:1978年09月23日(19)
 魚-牡牛 1978年10月(19)~1979年02月(19)
 魚-牡牛-牡羊:1978年10月03日(19)
 魚-牡牛- 魚:1978年10月13日(19)
 魚-牡牛-水瓶:1978年10月24日(19)
 魚-牡牛-山羊:1978年11月03日(19)
 魚-牡牛-射手:1978年11月13日(19)
 魚-牡牛- 蠍:1978年11月23日(19)
 魚-牡牛-天秤:1978年12月03日(19)
 魚-牡牛-乙女:1978年12月13日(19)
 魚-牡牛-獅子:1978年12月23日(19)
 魚-牡牛- 蟹:1979年01月03日(19)
 魚-牡牛-双子:1979年01月13日(19)
 魚-牡牛-牡牛:1979年01月23日(19)
 魚-双子 1979年02月(19)~1979年06月(19)
 魚-双子-牡牛:1979年02月02日(19)
 魚-双子-牡羊:1979年02月12日(19)
 魚-双子- 魚:1979年02月22日(19)
 魚-双子-水瓶:1979年03月04日(19)
 魚-双子-山羊:1979年03月15日(19)
 魚-双子-射手:1979年03月25日(19)
 魚-双子- 蠍:1979年04月04日(19)
 魚-双子-天秤:1979年04月14日(19)
 魚-双子-乙女:1979年04月24日(19)
 魚-双子-獅子:1979年05月04日(19)
 魚-双子- 蟹:1979年05月14日(19)
 魚-双子-双子:1979年05月25日(19)
 魚- 蟹 1979年06月(20)~1979年10月(20)
 魚- 蟹-双子:1979年06月04日(20)
 魚- 蟹-牡牛:1979年06月14日(20)
 魚- 蟹-牡羊:1979年06月24日(20)
 魚- 蟹- 魚:1979年07月04日(20)
 魚- 蟹-水瓶:1979年07月14日(20)
 魚- 蟹-山羊:1979年07月24日(20)
 魚- 蟹-射手:1979年08月04日(20)
 魚- 蟹- 蠍:1979年08月14日(20)
 魚- 蟹-天秤:1979年08月24日(20)
 魚- 蟹-乙女:1979年09月03日(20)
 魚- 蟹-獅子:1979年09月13日(20)
 魚- 蟹- 蟹:1979年09月23日(20)
 魚-獅子 1979年10月(20)~1980年02月(20)
 魚-獅子-乙女:1979年10月03日(20)
 魚-獅子-天秤:1979年10月14日(20)
 魚-獅子- 蠍:1979年10月24日(20)
 魚-獅子-射手:1979年11月03日(20)
 魚-獅子-山羊:1979年11月13日(20)
 魚-獅子-水瓶:1979年11月23日(20)
 魚-獅子- 魚:1979年12月03日(20)
 魚-獅子-牡羊:1979年12月13日(20)
 魚-獅子-牡牛:1979年12月24日(20)
 魚-獅子-双子:1980年01月03日(20)
 魚-獅子- 蟹:1980年01月13日(20)
 魚-獅子-獅子:1980年01月23日(20)
 魚-乙女 1980年02月(20)~1980年06月(20)
 魚-乙女-天秤:1980年02月02日(20)
 魚-乙女- 蠍:1980年02月12日(20)
 魚-乙女-射手:1980年02月23日(20)
 魚-乙女-山羊:1980年03月04日(20)
 魚-乙女-水瓶:1980年03月14日(20)
 魚-乙女- 魚:1980年03月24日(20)
 魚-乙女-牡羊:1980年04月03日(20)
 魚-乙女-牡牛:1980年04月13日(20)
 魚-乙女-双子:1980年04月23日(20)
 魚-乙女- 蟹:1980年05月04日(20)
 魚-乙女-獅子:1980年05月14日(20)
 魚-乙女-乙女:1980年05月24日(20)
 魚-天秤 1980年06月(21)~1980年10月(21)
 魚-天秤- 蠍:1980年06月03日(21)
 魚-天秤-射手:1980年06月13日(21)
 魚-天秤-山羊:1980年06月23日(21)
 魚-天秤-水瓶:1980年07月03日(21)
 魚-天秤- 魚:1980年07月14日(21)
 魚-天秤-牡羊:1980年07月24日(21)
 魚-天秤-牡牛:1980年08月03日(21)
 魚-天秤-双子:1980年08月13日(21)
 魚-天秤- 蟹:1980年08月23日(21)
 魚-天秤-獅子:1980年09月02日(21)
 魚-天秤-乙女:1980年09月12日(21)
 魚-天秤-天秤:1980年09月23日(21)
 魚- 蠍 1980年10月(21)~1981年02月(21)
 魚- 蠍-天秤:1980年10月03日(21)
 魚- 蠍-乙女:1980年10月13日(21)
 魚- 蠍-獅子:1980年10月23日(21)
 魚- 蠍- 蟹:1980年11月02日(21)
 魚- 蠍-双子:1980年11月12日(21)
 魚- 蠍-牡牛:1980年11月22日(21)
 魚- 蠍-牡羊:1980年12月03日(21)
 魚- 蠍- 魚:1980年12月13日(21)
 魚- 蠍-水瓶:1980年12月23日(21)
 魚- 蠍-山羊:1981年01月02日(21)
 魚- 蠍-射手:1981年01月12日(21)
 魚- 蠍- 蠍:1981年01月22日(21)
 魚-射手 1981年02月(21)~1981年06月(21)
 魚-射手- 蠍:1981年02月01日(21)
 魚-射手-天秤:1981年02月12日(21)
 魚-射手-乙女:1981年02月22日(21)
 魚-射手-獅子:1981年03月04日(21)
 魚-射手- 蟹:1981年03月14日(21)
 魚-射手-双子:1981年03月24日(21)
 魚-射手-牡牛:1981年04月03日(21)
 魚-射手-牡羊:1981年04月13日(21)
 魚-射手- 魚:1981年04月24日(21)
 魚-射手-水瓶:1981年05月04日(21)
 魚-射手-山羊:1981年05月14日(21)
 魚-射手-射手:1981年05月24日(21)
 魚-山羊 1981年06月(22)~1981年10月(22)
 魚-山羊-射手:1981年06月03日(22)
 魚-山羊- 蠍:1981年06月13日(22)
 魚-山羊-天秤:1981年06月24日(22)
 魚-山羊-乙女:1981年07月04日(22)
 魚-山羊-獅子:1981年07月14日(22)
 魚-山羊- 蟹:1981年07月24日(22)
 魚-山羊-双子:1981年08月03日(22)
 魚-山羊-牡牛:1981年08月13日(22)
 魚-山羊-牡羊:1981年08月23日(22)
 魚-山羊- 魚:1981年09月03日(22)
 魚-山羊-水瓶:1981年09月13日(22)
 魚-山羊-山羊:1981年09月23日(22)
 魚-水瓶 1981年10月(22)~1982年02月(22)
 魚-水瓶- 魚:1981年10月03日(22)
 魚-水瓶-牡羊:1981年10月13日(22)
 魚-水瓶-牡牛:1981年10月23日(22)
 魚-水瓶-双子:1981年11月02日(22)
 魚-水瓶- 蟹:1981年11月13日(22)
 魚-水瓶-獅子:1981年11月23日(22)
 魚-水瓶-乙女:1981年12月03日(22)
 魚-水瓶-天秤:1981年12月13日(22)
 魚-水瓶- 蠍:1981年12月23日(22)
 魚-水瓶-射手:1982年01月02日(22)
 魚-水瓶-山羊:1982年01月12日(22)
 魚-水瓶-水瓶:1982年01月23日(22)
 魚- 魚 1982年02月(22)~1982年06月(22)
 魚- 魚-牡羊:1982年02月02日(22)
 魚- 魚-牡牛:1982年02月12日(22)
 魚- 魚-双子:1982年02月22日(22)
 魚- 魚- 蟹:1982年03月04日(22)
 魚- 魚-獅子:1982年03月14日(22)
 魚- 魚-乙女:1982年03月24日(22)
 魚- 魚-天秤:1982年04月04日(22)
 魚- 魚- 蠍:1982年04月14日(22)
 魚- 魚-射手:1982年04月24日(22)
 魚- 魚-山羊:1982年05月04日(22)
 魚- 魚-水瓶:1982年05月14日(22)
 魚- 魚- 魚:1982年05月24日(22)
水瓶:1982年06月(23)-1987年06月(28)】
水瓶- 魚 1982年06月(23)~1982年11月(23)
水瓶- 魚-牡羊:1982年06月03日(23)
水瓶- 魚-牡牛:1982年06月16日(23)
水瓶- 魚-双子:1982年06月29日(23)
水瓶- 魚- 蟹:1982年07月12日(23)
水瓶- 魚-獅子:1982年07月24日(23)
水瓶- 魚-乙女:1982年08月06日(23)
水瓶- 魚-天秤:1982年08月19日(23)
水瓶- 魚- 蠍:1982年08月31日(23)
水瓶- 魚-射手:1982年09月13日(23)
水瓶- 魚-山羊:1982年09月26日(23)
水瓶- 魚-水瓶:1982年10月08日(23)
水瓶- 魚- 魚:1982年10月21日(23)
水瓶-牡羊 1982年11月(23)~1983年04月(23)
水瓶-牡羊-牡牛:1982年11月03日(23)
水瓶-牡羊-双子:1982年11月15日(23)
水瓶-牡羊- 蟹:1982年11月28日(23)
水瓶-牡羊-獅子:1982年12月11日(23)
水瓶-牡羊-乙女:1982年12月23日(23)
水瓶-牡羊-天秤:1983年01月05日(23)
水瓶-牡羊- 蠍:1983年01月18日(23)
水瓶-牡羊-射手:1983年01月30日(23)
水瓶-牡羊-山羊:1983年02月12日(23)
水瓶-牡羊-水瓶:1983年02月25日(23)
水瓶-牡羊- 魚:1983年03月09日(23)
水瓶-牡羊-牡羊:1983年03月22日(23)
水瓶-牡牛 1983年04月(23)~1983年09月(23)
水瓶-牡牛-牡羊:1983年04月04日(23)
水瓶-牡牛- 魚:1983年04月17日(23)
水瓶-牡牛-水瓶:1983年04月29日(23)
水瓶-牡牛-山羊:1983年05月12日(23)
水瓶-牡牛-射手:1983年05月25日(23)
水瓶-牡牛- 蠍:1983年06月06日(24)
水瓶-牡牛-天秤:1983年06月19日(24)
水瓶-牡牛-乙女:1983年07月02日(24)
水瓶-牡牛-獅子:1983年07月14日(24)
水瓶-牡牛- 蟹:1983年07月27日(24)
水瓶-牡牛-双子:1983年08月09日(24)
水瓶-牡牛-牡牛:1983年08月21日(24)
水瓶-双子 1983年09月(24)~1984年02月(24)
水瓶-双子-牡牛:1983年09月03日(24)
水瓶-双子-牡羊:1983年09月16日(24)
水瓶-双子- 魚:1983年09月28日(24)
水瓶-双子-水瓶:1983年10月11日(24)
水瓶-双子-山羊:1983年10月24日(24)
水瓶-双子-射手:1983年11月05日(24)
水瓶-双子- 蠍:1983年11月18日(24)
水瓶-双子-天秤:1983年12月01日(24)
水瓶-双子-乙女:1983年12月13日(24)
水瓶-双子-獅子:1983年12月26日(24)
水瓶-双子- 蟹:1984年01月08日(24)
水瓶-双子-双子:1984年01月21日(24)
水瓶- 蟹 1984年02月(24)~1984年07月(24)
水瓶- 蟹-双子:1984年02月02日(24)
水瓶- 蟹-牡牛:1984年02月15日(24)
水瓶- 蟹-牡羊:1984年02月28日(24)
水瓶- 蟹- 魚:1984年03月11日(24)
水瓶- 蟹-水瓶:1984年03月24日(24)
水瓶- 蟹-山羊:1984年04月06日(24)
水瓶- 蟹-射手:1984年04月18日(24)
水瓶- 蟹- 蠍:1984年05月01日(24)
水瓶- 蟹-天秤:1984年05月14日(24)
水瓶- 蟹-乙女:1984年05月26日(24)
水瓶- 蟹-獅子:1984年06月08日(25)
水瓶- 蟹- 蟹:1984年06月21日(25)
水瓶-獅子 1984年07月(25)~1984年12月(25)
水瓶-獅子-乙女:1984年07月03日(25)
水瓶-獅子-天秤:1984年07月16日(25)
水瓶-獅子- 蠍:1984年07月29日(25)
水瓶-獅子-射手:1984年08月10日(25)
水瓶-獅子-山羊:1984年08月23日(25)
水瓶-獅子-水瓶:1984年09月05日(25)
水瓶-獅子- 魚:1984年09月17日(25)
水瓶-獅子-牡羊:1984年09月30日(25)
水瓶-獅子-牡牛:1984年10月13日(25)
水瓶-獅子-双子:1984年10月26日(25)
水瓶-獅子- 蟹:1984年11月07日(25)
水瓶-獅子-獅子:1984年11月20日(25)
水瓶-乙女 1984年12月(25)~1985年05月(25)
水瓶-乙女-天秤:1984年12月03日(25)
水瓶-乙女- 蠍:1984年12月15日(25)
水瓶-乙女-射手:1984年12月28日(25)
水瓶-乙女-山羊:1985年01月10日(25)
水瓶-乙女-水瓶:1985年01月22日(25)
水瓶-乙女- 魚:1985年02月04日(25)
水瓶-乙女-牡羊:1985年02月17日(25)
水瓶-乙女-牡牛:1985年03月01日(25)
水瓶-乙女-双子:1985年03月14日(25)
水瓶-乙女- 蟹:1985年03月27日(25)
水瓶-乙女-獅子:1985年04月08日(25)
水瓶-乙女-乙女:1985年04月21日(25)
水瓶-天秤 1985年05月(25)~1985年10月(25)
水瓶-天秤- 蠍:1985年05月04日(25)
水瓶-天秤-射手:1985年05月16日(25)
水瓶-天秤-山羊:1985年05月29日(25)
水瓶-天秤-水瓶:1985年06月11日(26)
水瓶-天秤- 魚:1985年06月24日(26)
水瓶-天秤-牡羊:1985年07月06日(26)
水瓶-天秤-牡牛:1985年07月19日(26)
水瓶-天秤-双子:1985年08月01日(26)
水瓶-天秤- 蟹:1985年08月13日(26)
水瓶-天秤-獅子:1985年08月26日(26)
水瓶-天秤-乙女:1985年09月08日(26)
水瓶-天秤-天秤:1985年09月20日(26)
水瓶- 蠍 1985年10月(26)~1986年03月(26)
水瓶- 蠍-天秤:1985年10月03日(26)
水瓶- 蠍-乙女:1985年10月16日(26)
水瓶- 蠍-獅子:1985年10月28日(26)
水瓶- 蠍- 蟹:1985年11月10日(26)
水瓶- 蠍-双子:1985年11月23日(26)
水瓶- 蠍-牡牛:1985年12月05日(26)
水瓶- 蠍-牡羊:1985年12月18日(26)
水瓶- 蠍- 魚:1985年12月31日(26)
水瓶- 蠍-水瓶:1986年01月12日(26)
水瓶- 蠍-山羊:1986年01月25日(26)
水瓶- 蠍-射手:1986年02月07日(26)
水瓶- 蠍- 蠍:1986年02月19日(26)
水瓶-射手 1986年03月(26)~1986年08月(26)
水瓶-射手- 蠍:1986年03月04日(26)
水瓶-射手-天秤:1986年03月17日(26)
水瓶-射手-乙女:1986年03月30日(26)
水瓶-射手-獅子:1986年04月11日(26)
水瓶-射手- 蟹:1986年04月24日(26)
水瓶-射手-双子:1986年05月07日(26)
水瓶-射手-牡牛:1986年05月19日(26)
水瓶-射手-牡羊:1986年06月01日(26)
水瓶-射手- 魚:1986年06月14日(27)
水瓶-射手-水瓶:1986年06月26日(27)
水瓶-射手-山羊:1986年07月09日(27)
水瓶-射手-射手:1986年07月22日(27)
水瓶-山羊 1986年08月(27)~1987年01月(27)
水瓶-山羊-射手:1986年08月03日(27)
水瓶-山羊- 蠍:1986年08月16日(27)
水瓶-山羊-天秤:1986年08月29日(27)
水瓶-山羊-乙女:1986年09月10日(27)
水瓶-山羊-獅子:1986年09月23日(27)
水瓶-山羊- 蟹:1986年10月06日(27)
水瓶-山羊-双子:1986年10月18日(27)
水瓶-山羊-牡牛:1986年10月31日(27)
水瓶-山羊-牡羊:1986年11月13日(27)
水瓶-山羊- 魚:1986年11月25日(27)
水瓶-山羊-水瓶:1986年12月08日(27)
水瓶-山羊-山羊:1986年12月21日(27)
水瓶-水瓶 1987年01月(27)~1987年06月(27)
水瓶-水瓶- 魚:1987年01月03日(27)
水瓶-水瓶-牡羊:1987年01月15日(27)
水瓶-水瓶-牡牛:1987年01月28日(27)
水瓶-水瓶-双子:1987年02月10日(27)
水瓶-水瓶- 蟹:1987年02月22日(27)
水瓶-水瓶-獅子:1987年03月07日(27)
水瓶-水瓶-乙女:1987年03月20日(27)
水瓶-水瓶-天秤:1987年04月01日(27)
水瓶-水瓶- 蠍:1987年04月14日(27)
水瓶-水瓶-射手:1987年04月27日(27)
水瓶-水瓶-山羊:1987年05月09日(27)
水瓶-水瓶-水瓶:1987年05月22日(27)
山羊:1987年06月(28)-1988年06月(29)】
山羊-射手 1987年06月(28)~1987年07月(28)
山羊-射手- 蠍:1987年06月04日(28)
山羊-射手-天秤:1987年06月06日(28)
山羊-射手-乙女:1987年06月09日(28)
山羊-射手-獅子:1987年06月11日(28)
山羊-射手- 蟹:1987年06月14日(28)
山羊-射手-双子:1987年06月16日(28)
山羊-射手-牡牛:1987年06月19日(28)
山羊-射手-牡羊:1987年06月21日(28)
山羊-射手- 魚:1987年06月24日(28)
山羊-射手-水瓶:1987年06月27日(28)
山羊-射手-山羊:1987年06月29日(28)
山羊-射手-射手:1987年07月02日(28)
山羊- 蠍 1987年07月(28)~1987年08月(28)
山羊- 蠍-天秤:1987年07月04日(28)
山羊- 蠍-乙女:1987年07月07日(28)
山羊- 蠍-獅子:1987年07月09日(28)
山羊- 蠍- 蟹:1987年07月12日(28)
山羊- 蠍-双子:1987年07月14日(28)
山羊- 蠍-牡牛:1987年07月17日(28)
山羊- 蠍-牡羊:1987年07月19日(28)
山羊- 蠍- 魚:1987年07月22日(28)
山羊- 蠍-水瓶:1987年07月24日(28)
山羊- 蠍-山羊:1987年07月27日(28)
山羊- 蠍-射手:1987年07月30日(28)
山羊- 蠍- 蠍:1987年08月01日(28)
山羊-天秤 1987年08月(28)~1987年09月(28)
山羊-天秤- 蠍:1987年08月04日(28)
山羊-天秤-射手:1987年08月06日(28)
山羊-天秤-山羊:1987年08月09日(28)
山羊-天秤-水瓶:1987年08月11日(28)
山羊-天秤- 魚:1987年08月14日(28)
山羊-天秤-牡羊:1987年08月16日(28)
山羊-天秤-牡牛:1987年08月19日(28)
山羊-天秤-双子:1987年08月21日(28)
山羊-天秤- 蟹:1987年08月24日(28)
山羊-天秤-獅子:1987年08月26日(28)
山羊-天秤-乙女:1987年08月29日(28)
山羊-天秤-天秤:1987年08月31日(28)
山羊-乙女 1987年09月(28)~1987年10月(28)
山羊-乙女-天秤:1987年09月03日(28)
山羊-乙女- 蠍:1987年09月06日(28)
山羊-乙女-射手:1987年09月08日(28)
山羊-乙女-山羊:1987年09月11日(28)
山羊-乙女-水瓶:1987年09月13日(28)
山羊-乙女- 魚:1987年09月16日(28)
山羊-乙女-牡羊:1987年09月18日(28)
山羊-乙女-牡牛:1987年09月21日(28)
山羊-乙女-双子:1987年09月23日(28)
山羊-乙女- 蟹:1987年09月26日(28)
山羊-乙女-獅子:1987年09月28日(28)
山羊-乙女-乙女:1987年10月01日(28)
山羊-獅子 1987年10月(28)~1987年11月(28)
山羊-獅子-乙女:1987年10月03日(28)
山羊-獅子-天秤:1987年10月06日(28)
山羊-獅子- 蠍:1987年10月09日(28)
山羊-獅子-射手:1987年10月11日(28)
山羊-獅子-山羊:1987年10月14日(28)
山羊-獅子-水瓶:1987年10月16日(28)
山羊-獅子- 魚:1987年10月19日(28)
山羊-獅子-牡羊:1987年10月21日(28)
山羊-獅子-牡牛:1987年10月24日(28)
山羊-獅子-双子:1987年10月26日(28)
山羊-獅子- 蟹:1987年10月29日(28)
山羊-獅子-獅子:1987年10月31日(28)
山羊- 蟹 1987年11月(28)~1987年12月(28)
山羊- 蟹-双子:1987年11月03日(28)
山羊- 蟹-牡牛:1987年11月05日(28)
山羊- 蟹-牡羊:1987年11月08日(28)
山羊- 蟹- 魚:1987年11月11日(28)
山羊- 蟹-水瓶:1987年11月13日(28)
山羊- 蟹-山羊:1987年11月16日(28)
山羊- 蟹-射手:1987年11月18日(28)
山羊- 蟹- 蠍:1987年11月21日(28)
山羊- 蟹-天秤:1987年11月23日(28)
山羊- 蟹-乙女:1987年11月26日(28)
山羊- 蟹-獅子:1987年11月28日(28)
山羊- 蟹- 蟹:1987年12月01日(28)
山羊-双子 1987年12月(28)~1988年01月(28)
山羊-双子-牡牛:1987年12月03日(28)
山羊-双子-牡羊:1987年12月06日(28)
山羊-双子- 魚:1987年12月08日(28)
山羊-双子-水瓶:1987年12月11日(28)
山羊-双子-山羊:1987年12月13日(28)
山羊-双子-射手:1987年12月16日(28)
山羊-双子- 蠍:1987年12月19日(28)
山羊-双子-天秤:1987年12月21日(28)
山羊-双子-乙女:1987年12月24日(28)
山羊-双子-獅子:1987年12月26日(28)
山羊-双子- 蟹:1987年12月29日(28)
山羊-双子-双子:1987年12月31日(28)
山羊-牡牛 1988年01月(28)~1988年02月(28)
山羊-牡牛-牡羊:1988年01月03日(28)
山羊-牡牛- 魚:1988年01月05日(28)
山羊-牡牛-水瓶:1988年01月08日(28)
山羊-牡牛-山羊:1988年01月10日(28)
山羊-牡牛-射手:1988年01月13日(28)
山羊-牡牛- 蠍:1988年01月15日(28)
山羊-牡牛-天秤:1988年01月18日(28)
山羊-牡牛-乙女:1988年01月21日(28)
山羊-牡牛-獅子:1988年01月23日(28)
山羊-牡牛- 蟹:1988年01月26日(28)
山羊-牡牛-双子:1988年01月28日(28)
山羊-牡牛-牡牛:1988年01月31日(28)
山羊-牡羊 1988年02月(28)~1988年03月(28)
山羊-牡羊-牡牛:1988年02月02日(28)
山羊-牡羊-双子:1988年02月05日(28)
山羊-牡羊- 蟹:1988年02月07日(28)
山羊-牡羊-獅子:1988年02月10日(28)
山羊-牡羊-乙女:1988年02月12日(28)
山羊-牡羊-天秤:1988年02月15日(28)
山羊-牡羊- 蠍:1988年02月17日(28)
山羊-牡羊-射手:1988年02月20日(28)
山羊-牡羊-山羊:1988年02月23日(28)
山羊-牡羊-水瓶:1988年02月25日(28)
山羊-牡羊- 魚:1988年02月28日(28)
山羊-牡羊-牡羊:1988年03月01日(28)
山羊- 魚 1988年03月(28)~1988年04月(28)
山羊- 魚-牡羊:1988年03月04日(28)
山羊- 魚-牡牛:1988年03月06日(28)
山羊- 魚-双子:1988年03月09日(28)
山羊- 魚- 蟹:1988年03月11日(28)
山羊- 魚-獅子:1988年03月14日(28)
山羊- 魚-乙女:1988年03月16日(28)
山羊- 魚-天秤:1988年03月19日(28)
山羊- 魚- 蠍:1988年03月21日(28)
山羊- 魚-射手:1988年03月24日(28)
山羊- 魚-山羊:1988年03月26日(28)
山羊- 魚-水瓶:1988年03月29日(28)
山羊- 魚- 魚:1988年04月01日(28)
山羊-水瓶 1988年04月(28)~1988年05月(28)
山羊-水瓶- 魚:1988年04月03日(28)
山羊-水瓶-牡羊:1988年04月06日(28)
山羊-水瓶-牡牛:1988年04月08日(28)
山羊-水瓶-双子:1988年04月11日(28)
山羊-水瓶- 蟹:1988年04月13日(28)
山羊-水瓶-獅子:1988年04月16日(28)
山羊-水瓶-乙女:1988年04月18日(28)
山羊-水瓶-天秤:1988年04月21日(28)
山羊-水瓶- 蠍:1988年04月23日(28)
山羊-水瓶-射手:1988年04月26日(28)
山羊-水瓶-山羊:1988年04月28日(28)
山羊-水瓶-水瓶:1988年05月01日(28)
山羊-山羊 1988年05月(28)~1988年06月(28)
山羊-山羊-射手:1988年05月04日(28)
山羊-山羊- 蠍:1988年05月06日(28)
山羊-山羊-天秤:1988年05月09日(28)
山羊-山羊-乙女:1988年05月11日(28)
山羊-山羊-獅子:1988年05月14日(28)
山羊-山羊- 蟹:1988年05月16日(28)
山羊-山羊-双子:1988年05月19日(28)
山羊-山羊-牡牛:1988年05月21日(28)
山羊-山羊-牡羊:1988年05月24日(28)
山羊-山羊- 魚:1988年05月26日(28)
山羊-山羊-水瓶:1988年05月29日(28)
山羊-山羊-山羊:1988年05月31日(28)
射手:1988年06月(29)-1999年06月(40)】
射手- 蠍 1988年06月(29)~1989年05月(29)
射手- 蠍-天秤:1988年06月03日(29)
射手- 蠍-乙女:1988年07月01日(29)
射手- 蠍-獅子:1988年07月29日(29)
射手- 蠍- 蟹:1988年08月26日(29)
射手- 蠍-双子:1988年09月23日(29)
射手- 蠍-牡牛:1988年10月20日(29)
射手- 蠍-牡羊:1988年11月17日(29)
射手- 蠍- 魚:1988年12月15日(29)
射手- 蠍-水瓶:1989年01月12日(29)
射手- 蠍-山羊:1989年02月09日(29)
射手- 蠍-射手:1989年03月09日(29)
射手- 蠍- 蠍:1989年04月06日(29)
射手-天秤 1989年05月(29)~1990年04月(29)
射手-天秤- 蠍:1989年05月04日(29)
射手-天秤-射手:1989年06月01日(29)
射手-天秤-山羊:1989年06月29日(30)
射手-天秤-水瓶:1989年07月26日(30)
射手-天秤- 魚:1989年08月23日(30)
射手-天秤-牡羊:1989年09月20日(30)
射手-天秤-牡牛:1989年10月18日(30)
射手-天秤-双子:1989年11月15日(30)
射手-天秤- 蟹:1989年12月13日(30)
射手-天秤-獅子:1990年01月10日(30)
射手-天秤-乙女:1990年02月07日(30)
射手-天秤-天秤:1990年03月07日(30)
射手-乙女 1990年04月(30)~1991年03月(30)
射手-乙女-天秤:1990年04月04日(30)
射手-乙女- 蠍:1990年05月01日(30)
射手-乙女-射手:1990年05月29日(30)
射手-乙女-山羊:1990年06月26日(31)
射手-乙女-水瓶:1990年07月24日(31)
射手-乙女- 魚:1990年08月21日(31)
射手-乙女-牡羊:1990年09月18日(31)
射手-乙女-牡牛:1990年10月16日(31)
射手-乙女-双子:1990年11月13日(31)
射手-乙女- 蟹:1990年12月11日(31)
射手-乙女-獅子:1991年01月08日(31)
射手-乙女-乙女:1991年02月04日(31)
射手-獅子 1991年03月(31)~1992年02月(31)
射手-獅子-乙女:1991年03月04日(31)
射手-獅子-天秤:1991年04月01日(31)
射手-獅子- 蠍:1991年04月29日(31)
射手-獅子-射手:1991年05月27日(31)
射手-獅子-山羊:1991年06月24日(32)
射手-獅子-水瓶:1991年07月22日(32)
射手-獅子- 魚:1991年08月19日(32)
射手-獅子-牡羊:1991年09月16日(32)
射手-獅子-牡牛:1991年10月14日(32)
射手-獅子-双子:1991年11月11日(32)
射手-獅子- 蟹:1991年12月08日(32)
射手-獅子-獅子:1992年01月05日(32)
射手- 蟹 1992年02月(32)~1993年01月(32)
射手- 蟹-双子:1992年02月02日(32)
射手- 蟹-牡牛:1992年03月01日(32)
射手- 蟹-牡羊:1992年03月29日(32)
射手- 蟹- 魚:1992年04月26日(32)
射手- 蟹-水瓶:1992年05月24日(32)
射手- 蟹-山羊:1992年06月21日(33)
射手- 蟹-射手:1992年07月19日(33)
射手- 蟹- 蠍:1992年08月16日(33)
射手- 蟹-天秤:1992年09月12日(33)
射手- 蟹-乙女:1992年10月10日(33)
射手- 蟹-獅子:1992年11月07日(33)
射手- 蟹- 蟹:1992年12月05日(33)
射手-双子 1993年01月(33)~1993年12月(33)
射手-双子-牡牛:1993年01月02日(33)
射手-双子-牡羊:1993年01月30日(33)
射手-双子- 魚:1993年02月27日(33)
射手-双子-水瓶:1993年03月27日(33)
射手-双子-山羊:1993年04月24日(33)
射手-双子-射手:1993年05月22日(33)
射手-双子- 蠍:1993年06月18日(34)
射手-双子-天秤:1993年07月16日(34)
射手-双子-乙女:1993年08月13日(34)
射手-双子-獅子:1993年09月10日(34)
射手-双子- 蟹:1993年10月08日(34)
射手-双子-双子:1993年11月05日(34)
射手-牡牛 1993年12月(34)~1994年11月(34)
射手-牡牛-牡羊:1993年12月03日(34)
射手-牡牛- 魚:1993年12月31日(34)
射手-牡牛-水瓶:1994年01月28日(34)
射手-牡牛-山羊:1994年02月25日(34)
射手-牡牛-射手:1994年03月24日(34)
射手-牡牛- 蠍:1994年04月21日(34)
射手-牡牛-天秤:1994年05月19日(34)
射手-牡牛-乙女:1994年06月16日(35)
射手-牡牛-獅子:1994年07月14日(35)
射手-牡牛- 蟹:1994年08月11日(35)
射手-牡牛-双子:1994年09月08日(35)
射手-牡牛-牡牛:1994年10月06日(35)
射手-牡羊 1994年11月(35)~1995年10月(35)
射手-牡羊-牡牛:1994年11月03日(35)
射手-牡羊-双子:1994年12月01日(35)
射手-牡羊- 蟹:1994年12月28日(35)
射手-牡羊-獅子:1995年01月25日(35)
射手-牡羊-乙女:1995年02月22日(35)
射手-牡羊-天秤:1995年03月22日(35)
射手-牡羊- 蠍:1995年04月19日(35)
射手-牡羊-射手:1995年05月17日(35)
射手-牡羊-山羊:1995年06月14日(36)
射手-牡羊-水瓶:1995年07月12日(36)
射手-牡羊- 魚:1995年08月09日(36)
射手-牡羊-牡羊:1995年09月06日(36)
射手- 魚 1995年10月(36)~1996年09月(36)
射手- 魚-牡羊:1995年10月03日(36)
射手- 魚-牡牛:1995年10月31日(36)
射手- 魚-双子:1995年11月28日(36)
射手- 魚- 蟹:1995年12月26日(36)
射手- 魚-獅子:1996年01月23日(36)
射手- 魚-乙女:1996年02月20日(36)
射手- 魚-天秤:1996年03月19日(36)
射手- 魚- 蠍:1996年04月16日(36)
射手- 魚-射手:1996年05月14日(36)
射手- 魚-山羊:1996年06月11日(37)
射手- 魚-水瓶:1996年07月08日(37)
射手- 魚- 魚:1996年08月05日(37)
射手-水瓶 1996年09月(37)~1997年08月(37)
射手-水瓶- 魚:1996年09月02日(37)
射手-水瓶-牡羊:1996年09月30日(37)
射手-水瓶-牡牛:1996年10月28日(37)
射手-水瓶-双子:1996年11月25日(37)
射手-水瓶- 蟹:1996年12月23日(37)
射手-水瓶-獅子:1997年01月20日(37)
射手-水瓶-乙女:1997年02月17日(37)
射手-水瓶-天秤:1997年03月17日(37)
射手-水瓶- 蠍:1997年04月13日(37)
射手-水瓶-射手:1997年05月11日(37)
射手-水瓶-山羊:1997年06月08日(38)
射手-水瓶-水瓶:1997年07月06日(38)
射手-山羊 1997年08月(38)~1998年07月(38)
射手-山羊-射手:1997年08月03日(38)
射手-山羊- 蠍:1997年08月31日(38)
射手-山羊-天秤:1997年09月28日(38)
射手-山羊-乙女:1997年10月26日(38)
射手-山羊-獅子:1997年11月23日(38)
射手-山羊- 蟹:1997年12月21日(38)
射手-山羊-双子:1998年01月17日(38)
射手-山羊-牡牛:1998年02月14日(38)
射手-山羊-牡羊:1998年03月14日(38)
射手-山羊- 魚:1998年04月11日(38)
射手-山羊-水瓶:1998年05月09日(38)
射手-山羊-山羊:1998年06月06日(39)
射手-射手 1998年07月(39)~1999年06月(39)
射手-射手- 蠍:1998年07月04日(39)
射手-射手-天秤:1998年08月01日(39)
射手-射手-乙女:1998年08月29日(39)
射手-射手-獅子:1998年09月26日(39)
射手-射手- 蟹:1998年10月24日(39)
射手-射手-双子:1998年11月20日(39)
射手-射手-牡牛:1998年12月18日(39)
射手-射手-牡羊:1999年01月15日(39)
射手-射手- 魚:1999年02月12日(39)
射手-射手-水瓶:1999年03月12日(39)
射手-射手-山羊:1999年04月09日(39)
射手-射手-射手:1999年05月07日(39)
 蠍:1999年06月(40)-2007年06月(48)】
 蠍-天秤 1999年06月(40)~2000年02月(40)
 蠍-天秤- 蠍:1999年06月04日(40)
 蠍-天秤-射手:1999年06月24日(40)
 蠍-天秤-山羊:1999年07月14日(40)
 蠍-天秤-水瓶:1999年08月04日(40)
 蠍-天秤- 魚:1999年08月24日(40)
 蠍-天秤-牡羊:1999年09月13日(40)
 蠍-天秤-牡牛:1999年10月03日(40)
 蠍-天秤-双子:1999年10月24日(40)
 蠍-天秤- 蟹:1999年11月13日(40)
 蠍-天秤-獅子:1999年12月03日(40)
 蠍-天秤-乙女:1999年12月24日(40)
 蠍-天秤-天秤:2000年01月13日(40)
 蠍-乙女 2000年02月(40)~2000年10月(40)
 蠍-乙女-天秤:2000年02月02日(40)
 蠍-乙女- 蠍:2000年02月23日(40)
 蠍-乙女-射手:2000年03月14日(40)
 蠍-乙女-山羊:2000年04月03日(40)
 蠍-乙女-水瓶:2000年04月23日(40)
 蠍-乙女- 魚:2000年05月14日(40)
 蠍-乙女-牡羊:2000年06月03日(41)
 蠍-乙女-牡牛:2000年06月23日(41)
 蠍-乙女-双子:2000年07月14日(41)
 蠍-乙女- 蟹:2000年08月03日(41)
 蠍-乙女-獅子:2000年08月23日(41)
 蠍-乙女-乙女:2000年09月12日(41)
 蠍-獅子 2000年10月(41)~2001年06月(41)
 蠍-獅子-乙女:2000年10月03日(41)
 蠍-獅子-天秤:2000年10月23日(41)
 蠍-獅子- 蠍:2000年11月12日(41)
 蠍-獅子-射手:2000年12月03日(41)
 蠍-獅子-山羊:2000年12月23日(41)
 蠍-獅子-水瓶:2001年01月12日(41)
 蠍-獅子- 魚:2001年02月01日(41)
 蠍-獅子-牡羊:2001年02月22日(41)
 蠍-獅子-牡牛:2001年03月14日(41)
 蠍-獅子-双子:2001年04月03日(41)
 蠍-獅子- 蟹:2001年04月24日(41)
 蠍-獅子-獅子:2001年05月14日(41)
 蠍- 蟹 2001年06月(42)~2002年02月(42)
 蠍- 蟹-双子:2001年06月03日(42)
 蠍- 蟹-牡牛:2001年06月24日(42)
 蠍- 蟹-牡羊:2001年07月14日(42)
 蠍- 蟹- 魚:2001年08月03日(42)
 蠍- 蟹-水瓶:2001年08月23日(42)
 蠍- 蟹-山羊:2001年09月13日(42)
 蠍- 蟹-射手:2001年10月03日(42)
 蠍- 蟹- 蠍:2001年10月23日(42)
 蠍- 蟹-天秤:2001年11月13日(42)
 蠍- 蟹-乙女:2001年12月03日(42)
 蠍- 蟹-獅子:2001年12月23日(42)
 蠍- 蟹- 蟹:2002年01月12日(42)
 蠍-双子 2002年02月(42)~2002年10月(42)
 蠍-双子-牡牛:2002年02月02日(42)
 蠍-双子-牡羊:2002年02月22日(42)
 蠍-双子- 魚:2002年03月14日(42)
 蠍-双子-水瓶:2002年04月04日(42)
 蠍-双子-山羊:2002年04月24日(42)
 蠍-双子-射手:2002年05月14日(42)
 蠍-双子- 蠍:2002年06月03日(43)
 蠍-双子-天秤:2002年06月24日(43)
 蠍-双子-乙女:2002年07月14日(43)
 蠍-双子-獅子:2002年08月03日(43)
 蠍-双子- 蟹:2002年08月24日(43)
 蠍-双子-双子:2002年09月13日(43)
 蠍-牡牛 2002年10月(43)~2003年06月(43)
 蠍-牡牛-牡羊:2002年10月03日(43)
 蠍-牡牛- 魚:2002年10月24日(43)
 蠍-牡牛-水瓶:2002年11月13日(43)
 蠍-牡牛-山羊:2002年12月03日(43)
 蠍-牡牛-射手:2002年12月23日(43)
 蠍-牡牛- 蠍:2003年01月13日(43)
 蠍-牡牛-天秤:2003年02月02日(43)
 蠍-牡牛-乙女:2003年02月22日(43)
 蠍-牡牛-獅子:2003年03月15日(43)
 蠍-牡牛- 蟹:2003年04月04日(43)
 蠍-牡牛-双子:2003年04月24日(43)
 蠍-牡牛-牡牛:2003年05月14日(43)
 蠍-牡羊 2003年06月(44)~2004年02月(44)
 蠍-牡羊-牡牛:2003年06月04日(44)
 蠍-牡羊-双子:2003年06月24日(44)
 蠍-牡羊- 蟹:2003年07月14日(44)
 蠍-牡羊-獅子:2003年08月04日(44)
 蠍-牡羊-乙女:2003年08月24日(44)
 蠍-牡羊-天秤:2003年09月13日(44)
 蠍-牡羊- 蠍:2003年10月03日(44)
 蠍-牡羊-射手:2003年10月24日(44)
 蠍-牡羊-山羊:2003年11月13日(44)
 蠍-牡羊-水瓶:2003年12月03日(44)
 蠍-牡羊- 魚:2003年12月24日(44)
 蠍-牡羊-牡羊:2004年01月13日(44)
 蠍- 魚 2004年02月(44)~2004年10月(44)
 蠍- 魚-牡羊:2004年02月02日(44)
 蠍- 魚-牡牛:2004年02月23日(44)
 蠍- 魚-双子:2004年03月14日(44)
 蠍- 魚- 蟹:2004年04月03日(44)
 蠍- 魚-獅子:2004年04月23日(44)
 蠍- 魚-乙女:2004年05月14日(44)
 蠍- 魚-天秤:2004年06月03日(45)
 蠍- 魚- 蠍:2004年06月23日(45)
 蠍- 魚-射手:2004年07月14日(45)
 蠍- 魚-山羊:2004年08月03日(45)
 蠍- 魚-水瓶:2004年08月23日(45)
 蠍- 魚- 魚:2004年09月12日(45)
 蠍-水瓶 2004年10月(45)~2005年06月(45)
 蠍-水瓶- 魚:2004年10月03日(45)
 蠍-水瓶-牡羊:2004年10月23日(45)
 蠍-水瓶-牡牛:2004年11月12日(45)
 蠍-水瓶-双子:2004年12月03日(45)
 蠍-水瓶- 蟹:2004年12月23日(45)
 蠍-水瓶-獅子:2005年01月12日(45)
 蠍-水瓶-乙女:2005年02月01日(45)
 蠍-水瓶-天秤:2005年02月22日(45)
 蠍-水瓶- 蠍:2005年03月14日(45)
 蠍-水瓶-射手:2005年04月03日(45)
 蠍-水瓶-山羊:2005年04月24日(45)
 蠍-水瓶-水瓶:2005年05月14日(45)
 蠍-山羊 2005年06月(46)~2006年02月(46)
 蠍-山羊-射手:2005年06月03日(46)
 蠍-山羊- 蠍:2005年06月24日(46)
 蠍-山羊-天秤:2005年07月14日(46)
 蠍-山羊-乙女:2005年08月03日(46)
 蠍-山羊-獅子:2005年08月23日(46)
 蠍-山羊- 蟹:2005年09月13日(46)
 蠍-山羊-双子:2005年10月03日(46)
 蠍-山羊-牡牛:2005年10月23日(46)
 蠍-山羊-牡羊:2005年11月13日(46)
 蠍-山羊- 魚:2005年12月03日(46)
 蠍-山羊-水瓶:2005年12月23日(46)
 蠍-山羊-山羊:2006年01月12日(46)
 蠍-射手 2006年02月(46)~2006年10月(46)
 蠍-射手- 蠍:2006年02月02日(46)
 蠍-射手-天秤:2006年02月22日(46)
 蠍-射手-乙女:2006年03月14日(46)
 蠍-射手-獅子:2006年04月04日(46)
 蠍-射手- 蟹:2006年04月24日(46)
 蠍-射手-双子:2006年05月14日(46)
 蠍-射手-牡牛:2006年06月03日(47)
 蠍-射手-牡羊:2006年06月24日(47)
 蠍-射手- 魚:2006年07月14日(47)
 蠍-射手-水瓶:2006年08月03日(47)
 蠍-射手-山羊:2006年08月24日(47)
 蠍-射手-射手:2006年09月13日(47)
 蠍- 蠍 2006年10月(47)~2007年06月(47)
 蠍- 蠍-天秤:2006年10月03日(47)
 蠍- 蠍-乙女:2006年10月24日(47)
 蠍- 蠍-獅子:2006年11月13日(47)
 蠍- 蠍- 蟹:2006年12月03日(47)
 蠍- 蠍-双子:2006年12月23日(47)
 蠍- 蠍-牡牛:2007年01月13日(47)
 蠍- 蠍-牡羊:2007年02月02日(47)
 蠍- 蠍- 魚:2007年02月22日(47)
 蠍- 蠍-水瓶:2007年03月15日(47)
 蠍- 蠍-山羊:2007年04月04日(47)
 蠍- 蠍-射手:2007年04月24日(47)
 蠍- 蠍- 蠍:2007年05月14日(47)
天秤:2007年06月(48)-2016年06月(57)】
天秤- 蠍 2007年06月(48)~2008年03月(48)
天秤- 蠍-天秤:2007年06月04日(48)
天秤- 蠍-乙女:2007年06月27日(48)
天秤- 蠍-獅子:2007年07月19日(48)
天秤- 蠍- 蟹:2007年08月11日(48)
天秤- 蠍-双子:2007年09月03日(48)
天秤- 蠍-牡牛:2007年09月26日(48)
天秤- 蠍-牡羊:2007年10月19日(48)
天秤- 蠍- 魚:2007年11月11日(48)
天秤- 蠍-水瓶:2007年12月03日(48)
天秤- 蠍-山羊:2007年12月26日(48)
天秤- 蠍-射手:2008年01月18日(48)
天秤- 蠍- 蠍:2008年02月10日(48)
天秤-射手 2008年03月(48)~2008年12月(48)
天秤-射手- 蠍:2008年03月04日(48)
天秤-射手-天秤:2008年03月26日(48)
天秤-射手-乙女:2008年04月18日(48)
天秤-射手-獅子:2008年05月11日(48)
天秤-射手- 蟹:2008年06月03日(49)
天秤-射手-双子:2008年06月26日(49)
天秤-射手-牡牛:2008年07月19日(49)
天秤-射手-牡羊:2008年08月10日(49)
天秤-射手- 魚:2008年09月02日(49)
天秤-射手-水瓶:2008年09月25日(49)
天秤-射手-山羊:2008年10月18日(49)
天秤-射手-射手:2008年11月10日(49)
天秤-山羊 2008年12月(49)~2009年09月(49)
天秤-山羊-射手:2008年12月03日(49)
天秤-山羊- 蠍:2008年12月25日(49)
天秤-山羊-天秤:2009年01月17日(49)
天秤-山羊-乙女:2009年02月09日(49)
天秤-山羊-獅子:2009年03月04日(49)
天秤-山羊- 蟹:2009年03月27日(49)
天秤-山羊-双子:2009年04月19日(49)
天秤-山羊-牡牛:2009年05月11日(49)
天秤-山羊-牡羊:2009年06月03日(50)
天秤-山羊- 魚:2009年06月26日(50)
天秤-山羊-水瓶:2009年07月19日(50)
天秤-山羊-山羊:2009年08月11日(50)
天秤-水瓶 2009年09月(50)~2010年06月(50)
天秤-水瓶- 魚:2009年09月03日(50)
天秤-水瓶-牡羊:2009年09月25日(50)
天秤-水瓶-牡牛:2009年10月18日(50)
天秤-水瓶-双子:2009年11月10日(50)
天秤-水瓶- 蟹:2009年12月03日(50)
天秤-水瓶-獅子:2009年12月26日(50)
天秤-水瓶-乙女:2010年01月17日(50)
天秤-水瓶-天秤:2010年02月09日(50)
天秤-水瓶- 蠍:2010年03月04日(50)
天秤-水瓶-射手:2010年03月27日(50)
天秤-水瓶-山羊:2010年04月19日(50)
天秤-水瓶-水瓶:2010年05月12日(50)
天秤- 魚 2010年06月(51)~2011年03月(51)
天秤- 魚-牡羊:2010年06月03日(51)
天秤- 魚-牡牛:2010年06月26日(51)
天秤- 魚-双子:2010年07月19日(51)
天秤- 魚- 蟹:2010年08月11日(51)
天秤- 魚-獅子:2010年09月03日(51)
天秤- 魚-乙女:2010年09月26日(51)
天秤- 魚-天秤:2010年10月18日(51)
天秤- 魚- 蠍:2010年11月10日(51)
天秤- 魚-射手:2010年12月03日(51)
天秤- 魚-山羊:2010年12月26日(51)
天秤- 魚-水瓶:2011年01月18日(51)
天秤- 魚- 魚:2011年02月10日(51)
天秤-牡羊 2011年03月(51)~2011年12月(51)
天秤-牡羊-牡牛:2011年03月04日(51)
天秤-牡羊-双子:2011年03月27日(51)
天秤-牡羊- 蟹:2011年04月19日(51)
天秤-牡羊-獅子:2011年05月12日(51)
天秤-牡羊-乙女:2011年06月04日(52)
天秤-牡羊-天秤:2011年06月27日(52)
天秤-牡羊- 蠍:2011年07月19日(52)
天秤-牡羊-射手:2011年08月11日(52)
天秤-牡羊-山羊:2011年09月03日(52)
天秤-牡羊-水瓶:2011年09月26日(52)
天秤-牡羊- 魚:2011年10月19日(52)
天秤-牡羊-牡羊:2011年11月11日(52)
天秤-牡牛 2011年12月(52)~2012年09月(52)
天秤-牡牛-牡羊:2011年12月03日(52)
天秤-牡牛- 魚:2011年12月26日(52)
天秤-牡牛-水瓶:2012年01月18日(52)
天秤-牡牛-山羊:2012年02月10日(52)
天秤-牡牛-射手:2012年03月04日(52)
天秤-牡牛- 蠍:2012年03月26日(52)
天秤-牡牛-天秤:2012年04月18日(52)
天秤-牡牛-乙女:2012年05月11日(52)
天秤-牡牛-獅子:2012年06月03日(53)
天秤-牡牛- 蟹:2012年06月26日(53)
天秤-牡牛-双子:2012年07月19日(53)
天秤-牡牛-牡牛:2012年08月10日(53)
天秤-双子 2012年09月(53)~2013年06月(53)
天秤-双子-牡牛:2012年09月02日(53)
天秤-双子-牡羊:2012年09月25日(53)
天秤-双子- 魚:2012年10月18日(53)
天秤-双子-水瓶:2012年11月10日(53)
天秤-双子-山羊:2012年12月03日(53)
天秤-双子-射手:2012年12月25日(53)
天秤-双子- 蠍:2013年01月17日(53)
天秤-双子-天秤:2013年02月09日(53)
天秤-双子-乙女:2013年03月04日(53)
天秤-双子-獅子:2013年03月27日(53)
天秤-双子- 蟹:2013年04月19日(53)
天秤-双子-双子:2013年05月11日(53)
天秤- 蟹 2013年06月(54)~2014年03月(54)
天秤- 蟹-双子:2013年06月03日(54)
天秤- 蟹-牡牛:2013年06月26日(54)
天秤- 蟹-牡羊:2013年07月19日(54)
天秤- 蟹- 魚:2013年08月11日(54)
天秤- 蟹-水瓶:2013年09月03日(54)
天秤- 蟹-山羊:2013年09月25日(54)
天秤- 蟹-射手:2013年10月18日(54)
天秤- 蟹- 蠍:2013年11月10日(54)
天秤- 蟹-天秤:2013年12月03日(54)
天秤- 蟹-乙女:2013年12月26日(54)
天秤- 蟹-獅子:2014年01月17日(54)
天秤- 蟹- 蟹:2014年02月09日(54)
天秤-獅子 2014年03月(54)~2014年12月(54)
天秤-獅子-乙女:2014年03月04日(54)
天秤-獅子-天秤:2014年03月27日(54)
天秤-獅子- 蠍:2014年04月19日(54)
天秤-獅子-射手:2014年05月12日(54)
天秤-獅子-山羊:2014年06月03日(55)
天秤-獅子-水瓶:2014年06月26日(55)
天秤-獅子- 魚:2014年07月19日(55)
天秤-獅子-牡羊:2014年08月11日(55)
天秤-獅子-牡牛:2014年09月03日(55)
天秤-獅子-双子:2014年09月26日(55)
天秤-獅子- 蟹:2014年10月18日(55)
天秤-獅子-獅子:2014年11月10日(55)
天秤-乙女 2014年12月(55)~2015年09月(55)
天秤-乙女-天秤:2014年12月03日(55)
天秤-乙女- 蠍:2014年12月26日(55)
天秤-乙女-射手:2015年01月18日(55)
天秤-乙女-山羊:2015年02月10日(55)
天秤-乙女-水瓶:2015年03月04日(55)
天秤-乙女- 魚:2015年03月27日(55)
天秤-乙女-牡羊:2015年04月19日(55)
天秤-乙女-牡牛:2015年05月12日(55)
天秤-乙女-双子:2015年06月04日(56)
天秤-乙女- 蟹:2015年06月27日(56)
天秤-乙女-獅子:2015年07月19日(56)
天秤-乙女-乙女:2015年08月11日(56)
天秤-天秤 2015年09月(56)~2016年06月(56)
天秤-天秤- 蠍:2015年09月03日(56)
天秤-天秤-射手:2015年09月26日(56)
天秤-天秤-山羊:2015年10月19日(56)
天秤-天秤-水瓶:2015年11月11日(56)
天秤-天秤- 魚:2015年12月03日(56)
天秤-天秤-牡羊:2015年12月26日(56)
天秤-天秤-牡牛:2016年01月18日(56)
天秤-天秤-双子:2016年02月10日(56)
天秤-天秤- 蟹:2016年03月04日(56)
天秤-天秤-獅子:2016年03月26日(56)
天秤-天秤-乙女:2016年04月18日(56)
天秤-天秤-天秤:2016年05月11日(56)
乙女:2016年06月(57)-2020年06月(61)】
乙女-天秤 2016年06月(57)~2016年10月(57)
乙女-天秤- 蠍:2016年06月03日(57)
乙女-天秤-射手:2016年06月13日(57)
乙女-天秤-山羊:2016年06月23日(57)
乙女-天秤-水瓶:2016年07月03日(57)
乙女-天秤- 魚:2016年07月14日(57)
乙女-天秤-牡羊:2016年07月24日(57)
乙女-天秤-牡牛:2016年08月03日(57)
乙女-天秤-双子:2016年08月13日(57)
乙女-天秤- 蟹:2016年08月23日(57)
乙女-天秤-獅子:2016年09月02日(57)
乙女-天秤-乙女:2016年09月12日(57)
乙女-天秤-天秤:2016年09月23日(57)
乙女- 蠍 2016年10月(57)~2017年02月(57)
乙女- 蠍-天秤:2016年10月03日(57)
乙女- 蠍-乙女:2016年10月13日(57)
乙女- 蠍-獅子:2016年10月23日(57)
乙女- 蠍- 蟹:2016年11月02日(57)
乙女- 蠍-双子:2016年11月12日(57)
乙女- 蠍-牡牛:2016年11月22日(57)
乙女- 蠍-牡羊:2016年12月03日(57)
乙女- 蠍- 魚:2016年12月13日(57)
乙女- 蠍-水瓶:2016年12月23日(57)
乙女- 蠍-山羊:2017年01月02日(57)
乙女- 蠍-射手:2017年01月12日(57)
乙女- 蠍- 蠍:2017年01月22日(57)
乙女-射手 2017年02月(57)~2017年06月(57)
乙女-射手- 蠍:2017年02月01日(57)
乙女-射手-天秤:2017年02月12日(57)
乙女-射手-乙女:2017年02月22日(57)
乙女-射手-獅子:2017年03月04日(57)
乙女-射手- 蟹:2017年03月14日(57)
乙女-射手-双子:2017年03月24日(57)
乙女-射手-牡牛:2017年04月03日(57)
乙女-射手-牡羊:2017年04月13日(57)
乙女-射手- 魚:2017年04月24日(57)
乙女-射手-水瓶:2017年05月04日(57)
乙女-射手-山羊:2017年05月14日(57)
乙女-射手-射手:2017年05月24日(57)
乙女-山羊 2017年06月(58)~2017年10月(58)
乙女-山羊-射手:2017年06月03日(58)
乙女-山羊- 蠍:2017年06月13日(58)
乙女-山羊-天秤:2017年06月24日(58)
乙女-山羊-乙女:2017年07月04日(58)
乙女-山羊-獅子:2017年07月14日(58)
乙女-山羊- 蟹:2017年07月24日(58)
乙女-山羊-双子:2017年08月03日(58)
乙女-山羊-牡牛:2017年08月13日(58)
乙女-山羊-牡羊:2017年08月23日(58)
乙女-山羊- 魚:2017年09月03日(58)
乙女-山羊-水瓶:2017年09月13日(58)
乙女-山羊-山羊:2017年09月23日(58)
乙女-水瓶 2017年10月(58)~2018年02月(58)
乙女-水瓶- 魚:2017年10月03日(58)
乙女-水瓶-牡羊:2017年10月13日(58)
乙女-水瓶-牡牛:2017年10月23日(58)
乙女-水瓶-双子:2017年11月02日(58)
乙女-水瓶- 蟹:2017年11月13日(58)
乙女-水瓶-獅子:2017年11月23日(58)
乙女-水瓶-乙女:2017年12月03日(58)
乙女-水瓶-天秤:2017年12月13日(58)
乙女-水瓶- 蠍:2017年12月23日(58)
乙女-水瓶-射手:2018年01月02日(58)
乙女-水瓶-山羊:2018年01月12日(58)
乙女-水瓶-水瓶:2018年01月23日(58)
乙女- 魚 2018年02月(58)~2018年06月(58)
乙女- 魚-牡羊:2018年02月02日(58)
乙女- 魚-牡牛:2018年02月12日(58)
乙女- 魚-双子:2018年02月22日(58)
乙女- 魚- 蟹:2018年03月04日(58)
乙女- 魚-獅子:2018年03月14日(58)
乙女- 魚-乙女:2018年03月24日(58)
乙女- 魚-天秤:2018年04月04日(58)
乙女- 魚- 蠍:2018年04月14日(58)
乙女- 魚-射手:2018年04月24日(58)
乙女- 魚-山羊:2018年05月04日(58)
乙女- 魚-水瓶:2018年05月14日(58)
乙女- 魚- 魚:2018年05月24日(58)
乙女-牡羊 2018年06月(59)~2018年10月(59)
乙女-牡羊-牡牛:2018年06月03日(59)
乙女-牡羊-双子:2018年06月14日(59)
乙女-牡羊- 蟹:2018年06月24日(59)
乙女-牡羊-獅子:2018年07月04日(59)
乙女-牡羊-乙女:2018年07月14日(59)
乙女-牡羊-天秤:2018年07月24日(59)
乙女-牡羊- 蠍:2018年08月03日(59)
乙女-牡羊-射手:2018年08月13日(59)
乙女-牡羊-山羊:2018年08月24日(59)
乙女-牡羊-水瓶:2018年09月03日(59)
乙女-牡羊- 魚:2018年09月13日(59)
乙女-牡羊-牡羊:2018年09月23日(59)
乙女-牡牛 2018年10月(59)~2019年02月(59)
乙女-牡牛-牡羊:2018年10月03日(59)
乙女-牡牛- 魚:2018年10月13日(59)
乙女-牡牛-水瓶:2018年10月24日(59)
乙女-牡牛-山羊:2018年11月03日(59)
乙女-牡牛-射手:2018年11月13日(59)
乙女-牡牛- 蠍:2018年11月23日(59)
乙女-牡牛-天秤:2018年12月03日(59)
乙女-牡牛-乙女:2018年12月13日(59)
乙女-牡牛-獅子:2018年12月23日(59)
乙女-牡牛- 蟹:2019年01月03日(59)
乙女-牡牛-双子:2019年01月13日(59)
乙女-牡牛-牡牛:2019年01月23日(59)
乙女-双子 2019年02月(59)~2019年06月(59)
乙女-双子-牡牛:2019年02月02日(59)
乙女-双子-牡羊:2019年02月12日(59)
乙女-双子- 魚:2019年02月22日(59)
乙女-双子-水瓶:2019年03月04日(59)
乙女-双子-山羊:2019年03月15日(59)
乙女-双子-射手:2019年03月25日(59)
乙女-双子- 蠍:2019年04月04日(59)
乙女-双子-天秤:2019年04月14日(59)
乙女-双子-乙女:2019年04月24日(59)
乙女-双子-獅子:2019年05月04日(59)
乙女-双子- 蟹:2019年05月14日(59)
乙女-双子-双子:2019年05月25日(59)
乙女- 蟹 2019年06月(60)~2019年10月(60)
乙女- 蟹-双子:2019年06月04日(60)
乙女- 蟹-牡牛:2019年06月14日(60)
乙女- 蟹-牡羊:2019年06月24日(60)
乙女- 蟹- 魚:2019年07月04日(60)
乙女- 蟹-水瓶:2019年07月14日(60)
乙女- 蟹-山羊:2019年07月24日(60)
乙女- 蟹-射手:2019年08月04日(60)
乙女- 蟹- 蠍:2019年08月14日(60)
乙女- 蟹-天秤:2019年08月24日(60)
乙女- 蟹-乙女:2019年09月03日(60)
乙女- 蟹-獅子:2019年09月13日(60)
乙女- 蟹- 蟹:2019年09月23日(60)
乙女-獅子 2019年10月(60)~2020年02月(60)
乙女-獅子-乙女:2019年10月03日(60)
乙女-獅子-天秤:2019年10月14日(60)
乙女-獅子- 蠍:2019年10月24日(60)
乙女-獅子-射手:2019年11月03日(60)
乙女-獅子-山羊:2019年11月13日(60)
乙女-獅子-水瓶:2019年11月23日(60)
乙女-獅子- 魚:2019年12月03日(60)
乙女-獅子-牡羊:2019年12月13日(60)
乙女-獅子-牡牛:2019年12月24日(60)
乙女-獅子-双子:2020年01月03日(60)
乙女-獅子- 蟹:2020年01月13日(60)
乙女-獅子-獅子:2020年01月23日(60)
乙女-乙女 2020年02月(60)~2020年06月(60)
乙女-乙女-天秤:2020年02月02日(60)
乙女-乙女- 蠍:2020年02月12日(60)
乙女-乙女-射手:2020年02月23日(60)
乙女-乙女-山羊:2020年03月04日(60)
乙女-乙女-水瓶:2020年03月14日(60)
乙女-乙女- 魚:2020年03月24日(60)
乙女-乙女-牡羊:2020年04月03日(60)
乙女-乙女-牡牛:2020年04月13日(60)
乙女-乙女-双子:2020年04月23日(60)
乙女-乙女- 蟹:2020年05月04日(60)
乙女-乙女-獅子:2020年05月14日(60)
乙女-乙女-乙女:2020年05月24日(60)
獅子:2020年06月(61)-2023年06月(64)】
獅子-乙女 2020年06月(61)~2020年09月(61)
獅子-乙女-天秤:2020年06月03日(61)
獅子-乙女- 蠍:2020年06月11日(61)
獅子-乙女-射手:2020年06月18日(61)
獅子-乙女-山羊:2020年06月26日(61)
獅子-乙女-水瓶:2020年07月03日(61)
獅子-乙女- 魚:2020年07月11日(61)
獅子-乙女-牡羊:2020年07月19日(61)
獅子-乙女-牡牛:2020年07月26日(61)
獅子-乙女-双子:2020年08月03日(61)
獅子-乙女- 蟹:2020年08月10日(61)
獅子-乙女-獅子:2020年08月18日(61)
獅子-乙女-乙女:2020年08月26日(61)
獅子-天秤 2020年09月(61)~2020年12月(61)
獅子-天秤- 蠍:2020年09月02日(61)
獅子-天秤-射手:2020年09月10日(61)
獅子-天秤-山羊:2020年09月17日(61)
獅子-天秤-水瓶:2020年09月25日(61)
獅子-天秤- 魚:2020年10月03日(61)
獅子-天秤-牡羊:2020年10月10日(61)
獅子-天秤-牡牛:2020年10月18日(61)
獅子-天秤-双子:2020年10月26日(61)
獅子-天秤- 蟹:2020年11月02日(61)
獅子-天秤-獅子:2020年11月10日(61)
獅子-天秤-乙女:2020年11月17日(61)
獅子-天秤-天秤:2020年11月25日(61)
獅子- 蠍 2020年12月(61)~2021年03月(61)
獅子- 蠍-天秤:2020年12月03日(61)
獅子- 蠍-乙女:2020年12月10日(61)
獅子- 蠍-獅子:2020年12月18日(61)
獅子- 蠍- 蟹:2020年12月25日(61)
獅子- 蠍-双子:2021年01月02日(61)
獅子- 蠍-牡牛:2021年01月10日(61)
獅子- 蠍-牡羊:2021年01月17日(61)
獅子- 蠍- 魚:2021年01月25日(61)
獅子- 蠍-水瓶:2021年02月01日(61)
獅子- 蠍-山羊:2021年02月09日(61)
獅子- 蠍-射手:2021年02月17日(61)
獅子- 蠍- 蠍:2021年02月24日(61)
獅子-射手 2021年03月(61)~2021年06月(61)
獅子-射手- 蠍:2021年03月04日(61)
獅子-射手-天秤:2021年03月12日(61)
獅子-射手-乙女:2021年03月19日(61)
獅子-射手-獅子:2021年03月27日(61)
獅子-射手- 蟹:2021年04月03日(61)
獅子-射手-双子:2021年04月11日(61)
獅子-射手-牡牛:2021年04月19日(61)
獅子-射手-牡羊:2021年04月26日(61)
獅子-射手- 魚:2021年05月04日(61)
獅子-射手-水瓶:2021年05月11日(61)
獅子-射手-山羊:2021年05月19日(61)
獅子-射手-射手:2021年05月27日(61)
獅子-山羊 2021年06月(62)~2021年09月(62)
獅子-山羊-射手:2021年06月03日(62)
獅子-山羊- 蠍:2021年06月11日(62)
獅子-山羊-天秤:2021年06月18日(62)
獅子-山羊-乙女:2021年06月26日(62)
獅子-山羊-獅子:2021年07月04日(62)
獅子-山羊- 蟹:2021年07月11日(62)
獅子-山羊-双子:2021年07月19日(62)
獅子-山羊-牡牛:2021年07月26日(62)
獅子-山羊-牡羊:2021年08月03日(62)
獅子-山羊- 魚:2021年08月11日(62)
獅子-山羊-水瓶:2021年08月18日(62)
獅子-山羊-山羊:2021年08月26日(62)
獅子-水瓶 2021年09月(62)~2021年12月(62)
獅子-水瓶- 魚:2021年09月03日(62)
獅子-水瓶-牡羊:2021年09月10日(62)
獅子-水瓶-牡牛:2021年09月18日(62)
獅子-水瓶-双子:2021年09月25日(62)
獅子-水瓶- 蟹:2021年10月03日(62)
獅子-水瓶-獅子:2021年10月11日(62)
獅子-水瓶-乙女:2021年10月18日(62)
獅子-水瓶-天秤:2021年10月26日(62)
獅子-水瓶- 蠍:2021年11月02日(62)
獅子-水瓶-射手:2021年11月10日(62)
獅子-水瓶-山羊:2021年11月18日(62)
獅子-水瓶-水瓶:2021年11月25日(62)
獅子- 魚 2021年12月(62)~2022年03月(62)
獅子- 魚-牡羊:2021年12月03日(62)
獅子- 魚-牡牛:2021年12月10日(62)
獅子- 魚-双子:2021年12月18日(62)
獅子- 魚- 蟹:2021年12月26日(62)
獅子- 魚-獅子:2022年01月02日(62)
獅子- 魚-乙女:2022年01月10日(62)
獅子- 魚-天秤:2022年01月17日(62)
獅子- 魚- 蠍:2022年01月25日(62)
獅子- 魚-射手:2022年02月02日(62)
獅子- 魚-山羊:2022年02月09日(62)
獅子- 魚-水瓶:2022年02月17日(62)
獅子- 魚- 魚:2022年02月25日(62)
獅子-牡羊 2022年03月(62)~2022年06月(62)
獅子-牡羊-牡牛:2022年03月04日(62)
獅子-牡羊-双子:2022年03月12日(62)
獅子-牡羊- 蟹:2022年03月19日(62)
獅子-牡羊-獅子:2022年03月27日(62)
獅子-牡羊-乙女:2022年04月04日(62)
獅子-牡羊-天秤:2022年04月11日(62)
獅子-牡羊- 蠍:2022年04月19日(62)
獅子-牡羊-射手:2022年04月26日(62)
獅子-牡羊-山羊:2022年05月04日(62)
獅子-牡羊-水瓶:2022年05月12日(62)
獅子-牡羊- 魚:2022年05月19日(62)
獅子-牡羊-牡羊:2022年05月27日(62)
獅子-牡牛 2022年06月(63)~2022年09月(63)
獅子-牡牛-牡羊:2022年06月03日(63)
獅子-牡牛- 魚:2022年06月11日(63)
獅子-牡牛-水瓶:2022年06月19日(63)
獅子-牡牛-山羊:2022年06月26日(63)
獅子-牡牛-射手:2022年07月04日(63)
獅子-牡牛- 蠍:2022年07月12日(63)
獅子-牡牛-天秤:2022年07月19日(63)
獅子-牡牛-乙女:2022年07月27日(63)
獅子-牡牛-獅子:2022年08月03日(63)
獅子-牡牛- 蟹:2022年08月11日(63)
獅子-牡牛-双子:2022年08月19日(63)
獅子-牡牛-牡牛:2022年08月26日(63)
獅子-双子 2022年09月(63)~2022年12月(63)
獅子-双子-牡牛:2022年09月03日(63)
獅子-双子-牡羊:2022年09月10日(63)
獅子-双子- 魚:2022年09月18日(63)
獅子-双子-水瓶:2022年09月26日(63)
獅子-双子-山羊:2022年10月03日(63)
獅子-双子-射手:2022年10月11日(63)
獅子-双子- 蠍:2022年10月18日(63)
獅子-双子-天秤:2022年10月26日(63)
獅子-双子-乙女:2022年11月03日(63)
獅子-双子-獅子:2022年11月10日(63)
獅子-双子- 蟹:2022年11月18日(63)
獅子-双子-双子:2022年11月25日(63)
獅子- 蟹 2022年12月(63)~2023年03月(63)
獅子- 蟹-双子:2022年12月03日(63)
獅子- 蟹-牡牛:2022年12月11日(63)
獅子- 蟹-牡羊:2022年12月18日(63)
獅子- 蟹- 魚:2022年12月26日(63)
獅子- 蟹-水瓶:2023年01月03日(63)
獅子- 蟹-山羊:2023年01月10日(63)
獅子- 蟹-射手:2023年01月18日(63)
獅子- 蟹- 蠍:2023年01月25日(63)
獅子- 蟹-天秤:2023年02月02日(63)
獅子- 蟹-乙女:2023年02月10日(63)
獅子- 蟹-獅子:2023年02月17日(63)
獅子- 蟹- 蟹:2023年02月25日(63)
獅子-獅子 2023年03月(63)~2023年06月(63)
獅子-獅子-乙女:2023年03月04日(63)
獅子-獅子-天秤:2023年03月12日(63)
獅子-獅子- 蠍:2023年03月20日(63)
獅子-獅子-射手:2023年03月27日(63)
獅子-獅子-山羊:2023年04月04日(63)
獅子-獅子-水瓶:2023年04月11日(63)
獅子-獅子- 魚:2023年04月19日(63)
獅子-獅子-牡羊:2023年04月27日(63)
獅子-獅子-牡牛:2023年05月04日(63)
獅子-獅子-双子:2023年05月12日(63)
獅子-獅子- 蟹:2023年05月19日(63)
獅子-獅子-獅子:2023年05月27日(63)
 蟹:2023年06月(64)-2026年06月(67)】
 蟹-双子 2023年06月(64)~2023年09月(64)
 蟹-双子-牡牛:2023年06月04日(64)
 蟹-双子-牡羊:2023年06月11日(64)
 蟹-双子- 魚:2023年06月19日(64)
 蟹-双子-水瓶:2023年06月27日(64)
 蟹-双子-山羊:2023年07月04日(64)
 蟹-双子-射手:2023年07月12日(64)
 蟹-双子- 蠍:2023年07月19日(64)
 蟹-双子-天秤:2023年07月27日(64)
 蟹-双子-乙女:2023年08月04日(64)
 蟹-双子-獅子:2023年08月11日(64)
 蟹-双子- 蟹:2023年08月19日(64)
 蟹-双子-双子:2023年08月26日(64)
 蟹-牡牛 2023年09月(64)~2023年12月(64)
 蟹-牡牛-牡羊:2023年09月03日(64)
 蟹-牡牛- 魚:2023年09月11日(64)
 蟹-牡牛-水瓶:2023年09月18日(64)
 蟹-牡牛-山羊:2023年09月26日(64)
 蟹-牡牛-射手:2023年10月03日(64)
 蟹-牡牛- 蠍:2023年10月11日(64)
 蟹-牡牛-天秤:2023年10月19日(64)
 蟹-牡牛-乙女:2023年10月26日(64)
 蟹-牡牛-獅子:2023年11月03日(64)
 蟹-牡牛- 蟹:2023年11月11日(64)
 蟹-牡牛-双子:2023年11月18日(64)
 蟹-牡牛-牡牛:2023年11月26日(64)
 蟹-牡羊 2023年12月(64)~2024年03月(64)
 蟹-牡羊-牡牛:2023年12月03日(64)
 蟹-牡羊-双子:2023年12月11日(64)
 蟹-牡羊- 蟹:2023年12月19日(64)
 蟹-牡羊-獅子:2023年12月26日(64)
 蟹-牡羊-乙女:2024年01月03日(64)
 蟹-牡羊-天秤:2024年01月10日(64)
 蟹-牡羊- 蠍:2024年01月18日(64)
 蟹-牡羊-射手:2024年01月26日(64)
 蟹-牡羊-山羊:2024年02月02日(64)
 蟹-牡羊-水瓶:2024年02月10日(64)
 蟹-牡羊- 魚:2024年02月17日(64)
 蟹-牡羊-牡羊:2024年02月25日(64)
 蟹- 魚 2024年03月(64)~2024年06月(64)
 蟹- 魚-牡羊:2024年03月04日(64)
 蟹- 魚-牡牛:2024年03月11日(64)
 蟹- 魚-双子:2024年03月19日(64)
 蟹- 魚- 蟹:2024年03月26日(64)
 蟹- 魚-獅子:2024年04月03日(64)
 蟹- 魚-乙女:2024年04月11日(64)
 蟹- 魚-天秤:2024年04月18日(64)
 蟹- 魚- 蠍:2024年04月26日(64)
 蟹- 魚-射手:2024年05月04日(64)
 蟹- 魚-山羊:2024年05月11日(64)
 蟹- 魚-水瓶:2024年05月19日(64)
 蟹- 魚- 魚:2024年05月26日(64)
 蟹-水瓶 2024年06月(65)~2024年09月(65)
 蟹-水瓶- 魚:2024年06月03日(65)
 蟹-水瓶-牡羊:2024年06月11日(65)
 蟹-水瓶-牡牛:2024年06月18日(65)
 蟹-水瓶-双子:2024年06月26日(65)
 蟹-水瓶- 蟹:2024年07月03日(65)
 蟹-水瓶-獅子:2024年07月11日(65)
 蟹-水瓶-乙女:2024年07月19日(65)
 蟹-水瓶-天秤:2024年07月26日(65)
 蟹-水瓶- 蠍:2024年08月03日(65)
 蟹-水瓶-射手:2024年08月10日(65)
 蟹-水瓶-山羊:2024年08月18日(65)
 蟹-水瓶-水瓶:2024年08月26日(65)
 蟹-山羊 2024年09月(65)~2024年12月(65)
 蟹-山羊-射手:2024年09月02日(65)
 蟹-山羊- 蠍:2024年09月10日(65)
 蟹-山羊-天秤:2024年09月17日(65)
 蟹-山羊-乙女:2024年09月25日(65)
 蟹-山羊-獅子:2024年10月03日(65)
 蟹-山羊- 蟹:2024年10月10日(65)
 蟹-山羊-双子:2024年10月18日(65)
 蟹-山羊-牡牛:2024年10月26日(65)
 蟹-山羊-牡羊:2024年11月02日(65)
 蟹-山羊- 魚:2024年11月10日(65)
 蟹-山羊-水瓶:2024年11月17日(65)
 蟹-山羊-山羊:2024年11月25日(65)
 蟹-射手 2024年12月(65)~2025年03月(65)
 蟹-射手- 蠍:2024年12月03日(65)
 蟹-射手-天秤:2024年12月10日(65)
 蟹-射手-乙女:2024年12月18日(65)
 蟹-射手-獅子:2024年12月25日(65)
 蟹-射手- 蟹:2025年01月02日(65)
 蟹-射手-双子:2025年01月10日(65)
 蟹-射手-牡牛:2025年01月17日(65)
 蟹-射手-牡羊:2025年01月25日(65)
 蟹-射手- 魚:2025年02月01日(65)
 蟹-射手-水瓶:2025年02月09日(65)
 蟹-射手-山羊:2025年02月17日(65)
 蟹-射手-射手:2025年02月24日(65)
 蟹- 蠍 2025年03月(65)~2025年06月(65)
 蟹- 蠍-天秤:2025年03月04日(65)
 蟹- 蠍-乙女:2025年03月12日(65)
 蟹- 蠍-獅子:2025年03月19日(65)
 蟹- 蠍- 蟹:2025年03月27日(65)
 蟹- 蠍-双子:2025年04月03日(65)
 蟹- 蠍-牡牛:2025年04月11日(65)
 蟹- 蠍-牡羊:2025年04月19日(65)
 蟹- 蠍- 魚:2025年04月26日(65)
 蟹- 蠍-水瓶:2025年05月04日(65)
 蟹- 蠍-山羊:2025年05月11日(65)
 蟹- 蠍-射手:2025年05月19日(65)
 蟹- 蠍- 蠍:2025年05月27日(65)
 蟹-天秤 2025年06月(66)~2025年09月(66)
 蟹-天秤- 蠍:2025年06月03日(66)
 蟹-天秤-射手:2025年06月11日(66)
 蟹-天秤-山羊:2025年06月18日(66)
 蟹-天秤-水瓶:2025年06月26日(66)
 蟹-天秤- 魚:2025年07月04日(66)
 蟹-天秤-牡羊:2025年07月11日(66)
 蟹-天秤-牡牛:2025年07月19日(66)
 蟹-天秤-双子:2025年07月26日(66)
 蟹-天秤- 蟹:2025年08月03日(66)
 蟹-天秤-獅子:2025年08月11日(66)
 蟹-天秤-乙女:2025年08月18日(66)
 蟹-天秤-天秤:2025年08月26日(66)
 蟹-乙女 2025年09月(66)~2025年12月(66)
 蟹-乙女-天秤:2025年09月03日(66)
 蟹-乙女- 蠍:2025年09月10日(66)
 蟹-乙女-射手:2025年09月18日(66)
 蟹-乙女-山羊:2025年09月25日(66)
 蟹-乙女-水瓶:2025年10月03日(66)
 蟹-乙女- 魚:2025年10月11日(66)
 蟹-乙女-牡羊:2025年10月18日(66)
 蟹-乙女-牡牛:2025年10月26日(66)
 蟹-乙女-双子:2025年11月02日(66)
 蟹-乙女- 蟹:2025年11月10日(66)
 蟹-乙女-獅子:2025年11月18日(66)
 蟹-乙女-乙女:2025年11月25日(66)
 蟹-獅子 2025年12月(66)~2026年03月(66)
 蟹-獅子-乙女:2025年12月03日(66)
 蟹-獅子-天秤:2025年12月10日(66)
 蟹-獅子- 蠍:2025年12月18日(66)
 蟹-獅子-射手:2025年12月26日(66)
 蟹-獅子-山羊:2026年01月02日(66)
 蟹-獅子-水瓶:2026年01月10日(66)
 蟹-獅子- 魚:2026年01月17日(66)
 蟹-獅子-牡羊:2026年01月25日(66)
 蟹-獅子-牡牛:2026年02月02日(66)
 蟹-獅子-双子:2026年02月09日(66)
 蟹-獅子- 蟹:2026年02月17日(66)
 蟹-獅子-獅子:2026年02月25日(66)
 蟹- 蟹 2026年03月(66)~2026年06月(66)
 蟹- 蟹-双子:2026年03月04日(66)
 蟹- 蟹-牡牛:2026年03月12日(66)
 蟹- 蟹-牡羊:2026年03月19日(66)
 蟹- 蟹- 魚:2026年03月27日(66)
 蟹- 蟹-水瓶:2026年04月04日(66)
 蟹- 蟹-山羊:2026年04月11日(66)
 蟹- 蟹-射手:2026年04月19日(66)
 蟹- 蟹- 蠍:2026年04月26日(66)
 蟹- 蟹-天秤:2026年05月04日(66)
 蟹- 蟹-乙女:2026年05月12日(66)
 蟹- 蟹-獅子:2026年05月19日(66)
 蟹- 蟹- 蟹:2026年05月27日(66)
双子:2026年06月(67)-2037年06月(78)】
双子-牡牛 2026年06月(67)~2027年05月(67)
双子-牡牛-牡羊:2026年06月03日(67)
双子-牡牛- 魚:2026年07月01日(67)
双子-牡牛-水瓶:2026年07月29日(67)
双子-牡牛-山羊:2026年08月26日(67)
双子-牡牛-射手:2026年09月23日(67)
双子-牡牛- 蠍:2026年10月21日(67)
双子-牡牛-天秤:2026年11月18日(67)
双子-牡牛-乙女:2026年12月16日(67)
双子-牡牛-獅子:2027年01月13日(67)
双子-牡牛- 蟹:2027年02月10日(67)
双子-牡牛-双子:2027年03月09日(67)
双子-牡牛-牡牛:2027年04月06日(67)
双子-牡羊 2027年05月(67)~2028年04月(67)
双子-牡羊-牡牛:2027年05月04日(67)
双子-牡羊-双子:2027年06月01日(67)
双子-牡羊- 蟹:2027年06月29日(68)
双子-牡羊-獅子:2027年07月27日(68)
双子-牡羊-乙女:2027年08月24日(68)
双子-牡羊-天秤:2027年09月21日(68)
双子-牡羊- 蠍:2027年10月19日(68)
双子-牡羊-射手:2027年11月16日(68)
双子-牡羊-山羊:2027年12月13日(68)
双子-牡羊-水瓶:2028年01月10日(68)
双子-牡羊- 魚:2028年02月07日(68)
双子-牡羊-牡羊:2028年03月06日(68)
双子- 魚 2028年04月(68)~2029年03月(68)
双子- 魚-牡羊:2028年04月03日(68)
双子- 魚-牡牛:2028年05月01日(68)
双子- 魚-双子:2028年05月29日(68)
双子- 魚- 蟹:2028年06月26日(69)
双子- 魚-獅子:2028年07月24日(69)
双子- 魚-乙女:2028年08月21日(69)
双子- 魚-天秤:2028年09月17日(69)
双子- 魚- 蠍:2028年10月15日(69)
双子- 魚-射手:2028年11月12日(69)
双子- 魚-山羊:2028年12月10日(69)
双子- 魚-水瓶:2029年01月07日(69)
双子- 魚- 魚:2029年02月04日(69)
双子-水瓶 2029年03月(69)~2030年02月(69)
双子-水瓶- 魚:2029年03月04日(69)
双子-水瓶-牡羊:2029年04月01日(69)
双子-水瓶-牡牛:2029年04月29日(69)
双子-水瓶-双子:2029年05月27日(69)
双子-水瓶- 蟹:2029年06月24日(70)
双子-水瓶-獅子:2029年07月21日(70)
双子-水瓶-乙女:2029年08月18日(70)
双子-水瓶-天秤:2029年09月15日(70)
双子-水瓶- 蠍:2029年10月13日(70)
双子-水瓶-射手:2029年11月10日(70)
双子-水瓶-山羊:2029年12月08日(70)
双子-水瓶-水瓶:2030年01月05日(70)
双子-山羊 2030年02月(70)~2031年01月(70)
双子-山羊-射手:2030年02月02日(70)
双子-山羊- 蠍:2030年03月02日(70)
双子-山羊-天秤:2030年03月30日(70)
双子-山羊-乙女:2030年04月26日(70)
双子-山羊-獅子:2030年05月24日(70)
双子-山羊- 蟹:2030年06月21日(71)
双子-山羊-双子:2030年07月19日(71)
双子-山羊-牡牛:2030年08月16日(71)
双子-山羊-牡羊:2030年09月13日(71)
双子-山羊- 魚:2030年10月11日(71)
双子-山羊-水瓶:2030年11月08日(71)
双子-山羊-山羊:2030年12月06日(71)
双子-射手 2031年01月(71)~2031年12月(71)
双子-射手- 蠍:2031年01月03日(71)
双子-射手-天秤:2031年01月30日(71)
双子-射手-乙女:2031年02月27日(71)
双子-射手-獅子:2031年03月27日(71)
双子-射手- 蟹:2031年04月24日(71)
双子-射手-双子:2031年05月22日(71)
双子-射手-牡牛:2031年06月19日(72)
双子-射手-牡羊:2031年07月17日(72)
双子-射手- 魚:2031年08月14日(72)
双子-射手-水瓶:2031年09月11日(72)
双子-射手-山羊:2031年10月09日(72)
双子-射手-射手:2031年11月05日(72)
双子- 蠍 2031年12月(72)~2032年11月(72)
双子- 蠍-天秤:2031年12月03日(72)
双子- 蠍-乙女:2031年12月31日(72)
双子- 蠍-獅子:2032年01月28日(72)
双子- 蠍- 蟹:2032年02月25日(72)
双子- 蠍-双子:2032年03月24日(72)
双子- 蠍-牡牛:2032年04月21日(72)
双子- 蠍-牡羊:2032年05月19日(72)
双子- 蠍- 魚:2032年06月16日(73)
双子- 蠍-水瓶:2032年07月14日(73)
双子- 蠍-山羊:2032年08月10日(73)
双子- 蠍-射手:2032年09月07日(73)
双子- 蠍- 蠍:2032年10月05日(73)
双子-天秤 2032年11月(73)~2033年10月(73)
双子-天秤- 蠍:2032年11月02日(73)
双子-天秤-射手:2032年11月30日(73)
双子-天秤-山羊:2032年12月28日(73)
双子-天秤-水瓶:2033年01月25日(73)
双子-天秤- 魚:2033年02月22日(73)
双子-天秤-牡羊:2033年03月22日(73)
双子-天秤-牡牛:2033年04月19日(73)
双子-天秤-双子:2033年05月16日(73)
双子-天秤- 蟹:2033年06月13日(74)
双子-天秤-獅子:2033年07月11日(74)
双子-天秤-乙女:2033年08月08日(74)
双子-天秤-天秤:2033年09月05日(74)
双子-乙女 2033年10月(74)~2034年09月(74)
双子-乙女-天秤:2033年10月03日(74)
双子-乙女- 蠍:2033年10月31日(74)
双子-乙女-射手:2033年11月28日(74)
双子-乙女-山羊:2033年12月26日(74)
双子-乙女-水瓶:2034年01月23日(74)
双子-乙女- 魚:2034年02月19日(74)
双子-乙女-牡羊:2034年03月19日(74)
双子-乙女-牡牛:2034年04月16日(74)
双子-乙女-双子:2034年05月14日(74)
双子-乙女- 蟹:2034年06月11日(75)
双子-乙女-獅子:2034年07月09日(75)
双子-乙女-乙女:2034年08月06日(75)
双子-獅子 2034年09月(75)~2035年08月(75)
双子-獅子-乙女:2034年09月03日(75)
双子-獅子-天秤:2034年10月01日(75)
双子-獅子- 蠍:2034年10月29日(75)
双子-獅子-射手:2034年11月25日(75)
双子-獅子-山羊:2034年12月23日(75)
双子-獅子-水瓶:2035年01月20日(75)
双子-獅子- 魚:2035年02月17日(75)
双子-獅子-牡羊:2035年03月17日(75)
双子-獅子-牡牛:2035年04月14日(75)
双子-獅子-双子:2035年05月12日(75)
双子-獅子- 蟹:2035年06月09日(76)
双子-獅子-獅子:2035年07月07日(76)
双子- 蟹 2035年08月(76)~2036年07月(76)
双子- 蟹-双子:2035年08月04日(76)
双子- 蟹-牡牛:2035年08月31日(76)
双子- 蟹-牡羊:2035年09月28日(76)
双子- 蟹- 魚:2035年10月26日(76)
双子- 蟹-水瓶:2035年11月23日(76)
双子- 蟹-山羊:2035年12月21日(76)
双子- 蟹-射手:2036年01月18日(76)
双子- 蟹- 蠍:2036年02月15日(76)
双子- 蟹-天秤:2036年03月14日(76)
双子- 蟹-乙女:2036年04月11日(76)
双子- 蟹-獅子:2036年05月09日(76)
双子- 蟹- 蟹:2036年06月05日(77)
双子-双子 2036年07月(77)~2037年06月(77)
双子-双子-牡牛:2036年07月03日(77)
双子-双子-牡羊:2036年07月31日(77)
双子-双子- 魚:2036年08月28日(77)
双子-双子-水瓶:2036年09月25日(77)
双子-双子-山羊:2036年10月23日(77)
双子-双子-射手:2036年11月20日(77)
双子-双子- 蠍:2036年12月18日(77)
双子-双子-天秤:2037年01月15日(77)
双子-双子-乙女:2037年02月12日(77)
双子-双子-獅子:2037年03月12日(77)
双子-双子- 蟹:2037年04月08日(77)
双子-双子-双子:2037年05月06日(77)
牡牛:2037年06月(78)-2039年06月(80)】
牡牛-牡羊 2037年06月(78)~2037年08月(78)
牡牛-牡羊-牡牛:2037年06月03日(78)
牡牛-牡羊-双子:2037年06月08日(78)
牡牛-牡羊- 蟹:2037年06月13日(78)
牡牛-牡羊-獅子:2037年06月18日(78)
牡牛-牡羊-乙女:2037年06月24日(78)
牡牛-牡羊-天秤:2037年06月29日(78)
牡牛-牡羊- 蠍:2037年07月04日(78)
牡牛-牡羊-射手:2037年07月09日(78)
牡牛-牡羊-山羊:2037年07月14日(78)
牡牛-牡羊-水瓶:2037年07月19日(78)
牡牛-牡羊- 魚:2037年07月24日(78)
牡牛-牡羊-牡羊:2037年07月29日(78)
牡牛- 魚 2037年08月(78)~2037年10月(78)
牡牛- 魚-牡羊:2037年08月03日(78)
牡牛- 魚-牡牛:2037年08月08日(78)
牡牛- 魚-双子:2037年08月13日(78)
牡牛- 魚- 蟹:2037年08月18日(78)
牡牛- 魚-獅子:2037年08月23日(78)
牡牛- 魚-乙女:2037年08月28日(78)
牡牛- 魚-天秤:2037年09月03日(78)
牡牛- 魚- 蠍:2037年09月08日(78)
牡牛- 魚-射手:2037年09月13日(78)
牡牛- 魚-山羊:2037年09月18日(78)
牡牛- 魚-水瓶:2037年09月23日(78)
牡牛- 魚- 魚:2037年09月28日(78)
牡牛-水瓶 2037年10月(78)~2037年12月(78)
牡牛-水瓶- 魚:2037年10月03日(78)
牡牛-水瓶-牡羊:2037年10月08日(78)
牡牛-水瓶-牡牛:2037年10月13日(78)
牡牛-水瓶-双子:2037年10月18日(78)
牡牛-水瓶- 蟹:2037年10月23日(78)
牡牛-水瓶-獅子:2037年10月28日(78)
牡牛-水瓶-乙女:2037年11月02日(78)
牡牛-水瓶-天秤:2037年11月07日(78)
牡牛-水瓶- 蠍:2037年11月13日(78)
牡牛-水瓶-射手:2037年11月18日(78)
牡牛-水瓶-山羊:2037年11月23日(78)
牡牛-水瓶-水瓶:2037年11月28日(78)
牡牛-山羊 2037年12月(78)~2038年02月(78)
牡牛-山羊-射手:2037年12月03日(78)
牡牛-山羊- 蠍:2037年12月08日(78)
牡牛-山羊-天秤:2037年12月13日(78)
牡牛-山羊-乙女:2037年12月18日(78)
牡牛-山羊-獅子:2037年12月23日(78)
牡牛-山羊- 蟹:2037年12月28日(78)
牡牛-山羊-双子:2038年01月02日(78)
牡牛-山羊-牡牛:2038年01月07日(78)
牡牛-山羊-牡羊:2038年01月12日(78)
牡牛-山羊- 魚:2038年01月17日(78)
牡牛-山羊-水瓶:2038年01月23日(78)
牡牛-山羊-山羊:2038年01月28日(78)
牡牛-射手 2038年02月(78)~2038年04月(78)
牡牛-射手- 蠍:2038年02月02日(78)
牡牛-射手-天秤:2038年02月07日(78)
牡牛-射手-乙女:2038年02月12日(78)
牡牛-射手-獅子:2038年02月17日(78)
牡牛-射手- 蟹:2038年02月22日(78)
牡牛-射手-双子:2038年02月27日(78)
牡牛-射手-牡牛:2038年03月04日(78)
牡牛-射手-牡羊:2038年03月09日(78)
牡牛-射手- 魚:2038年03月14日(78)
牡牛-射手-水瓶:2038年03月19日(78)
牡牛-射手-山羊:2038年03月24日(78)
牡牛-射手-射手:2038年03月30日(78)
牡牛- 蠍 2038年04月(78)~2038年06月(78)
牡牛- 蠍-天秤:2038年04月04日(78)
牡牛- 蠍-乙女:2038年04月09日(78)
牡牛- 蠍-獅子:2038年04月14日(78)
牡牛- 蠍- 蟹:2038年04月19日(78)
牡牛- 蠍-双子:2038年04月24日(78)
牡牛- 蠍-牡牛:2038年04月29日(78)
牡牛- 蠍-牡羊:2038年05月04日(78)
牡牛- 蠍- 魚:2038年05月09日(78)
牡牛- 蠍-水瓶:2038年05月14日(78)
牡牛- 蠍-山羊:2038年05月19日(78)
牡牛- 蠍-射手:2038年05月24日(78)
牡牛- 蠍- 蠍:2038年05月29日(78)
牡牛-天秤 2038年06月(79)~2038年08月(79)
牡牛-天秤- 蠍:2038年06月03日(79)
牡牛-天秤-射手:2038年06月09日(79)
牡牛-天秤-山羊:2038年06月14日(79)
牡牛-天秤-水瓶:2038年06月19日(79)
牡牛-天秤- 魚:2038年06月24日(79)
牡牛-天秤-牡羊:2038年06月29日(79)
牡牛-天秤-牡牛:2038年07月04日(79)
牡牛-天秤-双子:2038年07月09日(79)
牡牛-天秤- 蟹:2038年07月14日(79)
牡牛-天秤-獅子:2038年07月19日(79)
牡牛-天秤-乙女:2038年07月24日(79)
牡牛-天秤-天秤:2038年07月29日(79)
牡牛-乙女 2038年08月(79)~2038年10月(79)
牡牛-乙女-天秤:2038年08月03日(79)
牡牛-乙女- 蠍:2038年08月08日(79)
牡牛-乙女-射手:2038年08月13日(79)
牡牛-乙女-山羊:2038年08月19日(79)
牡牛-乙女-水瓶:2038年08月24日(79)
牡牛-乙女- 魚:2038年08月29日(79)
牡牛-乙女-牡羊:2038年09月03日(79)
牡牛-乙女-牡牛:2038年09月08日(79)
牡牛-乙女-双子:2038年09月13日(79)
牡牛-乙女- 蟹:2038年09月18日(79)
牡牛-乙女-獅子:2038年09月23日(79)
牡牛-乙女-乙女:2038年09月28日(79)
牡牛-獅子 2038年10月(79)~2038年12月(79)
牡牛-獅子-乙女:2038年10月03日(79)
牡牛-獅子-天秤:2038年10月08日(79)
牡牛-獅子- 蠍:2038年10月13日(79)
牡牛-獅子-射手:2038年10月18日(79)
牡牛-獅子-山羊:2038年10月24日(79)
牡牛-獅子-水瓶:2038年10月29日(79)
牡牛-獅子- 魚:2038年11月03日(79)
牡牛-獅子-牡羊:2038年11月08日(79)
牡牛-獅子-牡牛:2038年11月13日(79)
牡牛-獅子-双子:2038年11月18日(79)
牡牛-獅子- 蟹:2038年11月23日(79)
牡牛-獅子-獅子:2038年11月28日(79)
牡牛- 蟹 2038年12月(79)~2039年02月(79)
牡牛- 蟹-双子:2038年12月03日(79)
牡牛- 蟹-牡牛:2038年12月08日(79)
牡牛- 蟹-牡羊:2038年12月13日(79)
牡牛- 蟹- 魚:2038年12月18日(79)
牡牛- 蟹-水瓶:2038年12月23日(79)
牡牛- 蟹-山羊:2038年12月28日(79)
牡牛- 蟹-射手:2039年01月03日(79)
牡牛- 蟹- 蠍:2039年01月08日(79)
牡牛- 蟹-天秤:2039年01月13日(79)
牡牛- 蟹-乙女:2039年01月18日(79)
牡牛- 蟹-獅子:2039年01月23日(79)
牡牛- 蟹- 蟹:2039年01月28日(79)
牡牛-双子 2039年02月(79)~2039年04月(79)
牡牛-双子-牡牛:2039年02月02日(79)
牡牛-双子-牡羊:2039年02月07日(79)
牡牛-双子- 魚:2039年02月12日(79)
牡牛-双子-水瓶:2039年02月17日(79)
牡牛-双子-山羊:2039年02月22日(79)
牡牛-双子-射手:2039年02月27日(79)
牡牛-双子- 蠍:2039年03月04日(79)
牡牛-双子-天秤:2039年03月09日(79)
牡牛-双子-乙女:2039年03月15日(79)
牡牛-双子-獅子:2039年03月20日(79)
牡牛-双子- 蟹:2039年03月25日(79)
牡牛-双子-双子:2039年03月30日(79)
牡牛-牡牛 2039年04月(79)~2039年06月(79)
牡牛-牡牛-牡羊:2039年04月04日(79)
牡牛-牡牛- 魚:2039年04月09日(79)
牡牛-牡牛-水瓶:2039年04月14日(79)
牡牛-牡牛-山羊:2039年04月19日(79)
牡牛-牡牛-射手:2039年04月24日(79)
牡牛-牡牛- 蠍:2039年04月29日(79)
牡牛-牡牛-天秤:2039年05月04日(79)
牡牛-牡牛-乙女:2039年05月09日(79)
牡牛-牡牛-獅子:2039年05月14日(79)
牡牛-牡牛- 蟹:2039年05月19日(79)
牡牛-牡牛-双子:2039年05月25日(79)
牡牛-牡牛-牡牛:2039年05月30日(79)
牡羊:2039年06月(80)-2042年06月(83)】
牡羊-牡牛 2039年06月(80)~2039年09月(80)
牡羊-牡牛-牡羊:2039年06月04日(80)
牡羊-牡牛- 魚:2039年06月11日(80)
牡羊-牡牛-水瓶:2039年06月19日(80)
牡羊-牡牛-山羊:2039年06月27日(80)
牡羊-牡牛-射手:2039年07月04日(80)
牡羊-牡牛- 蠍:2039年07月12日(80)
牡羊-牡牛-天秤:2039年07月19日(80)
牡羊-牡牛-乙女:2039年07月27日(80)
牡羊-牡牛-獅子:2039年08月04日(80)
牡羊-牡牛- 蟹:2039年08月11日(80)
牡羊-牡牛-双子:2039年08月19日(80)
牡羊-牡牛-牡牛:2039年08月26日(80)
牡羊-双子 2039年09月(80)~2039年12月(80)
牡羊-双子-牡牛:2039年09月03日(80)
牡羊-双子-牡羊:2039年09月11日(80)
牡羊-双子- 魚:2039年09月18日(80)
牡羊-双子-水瓶:2039年09月26日(80)
牡羊-双子-山羊:2039年10月03日(80)
牡羊-双子-射手:2039年10月11日(80)
牡羊-双子- 蠍:2039年10月19日(80)
牡羊-双子-天秤:2039年10月26日(80)
牡羊-双子-乙女:2039年11月03日(80)
牡羊-双子-獅子:2039年11月11日(80)
牡羊-双子- 蟹:2039年11月18日(80)
牡羊-双子-双子:2039年11月26日(80)
牡羊- 蟹 2039年12月(80)~2040年03月(80)
牡羊- 蟹-双子:2039年12月03日(80)
牡羊- 蟹-牡牛:2039年12月11日(80)
牡羊- 蟹-牡羊:2039年12月19日(80)
牡羊- 蟹- 魚:2039年12月26日(80)
牡羊- 蟹-水瓶:2040年01月03日(80)
牡羊- 蟹-山羊:2040年01月10日(80)
牡羊- 蟹-射手:2040年01月18日(80)
牡羊- 蟹- 蠍:2040年01月26日(80)
牡羊- 蟹-天秤:2040年02月02日(80)
牡羊- 蟹-乙女:2040年02月10日(80)
牡羊- 蟹-獅子:2040年02月17日(80)
牡羊- 蟹- 蟹:2040年02月25日(80)
牡羊-獅子 2040年03月(80)~2040年06月(80)
牡羊-獅子-乙女:2040年03月04日(80)
牡羊-獅子-天秤:2040年03月11日(80)
牡羊-獅子- 蠍:2040年03月19日(80)
牡羊-獅子-射手:2040年03月26日(80)
牡羊-獅子-山羊:2040年04月03日(80)
牡羊-獅子-水瓶:2040年04月11日(80)
牡羊-獅子- 魚:2040年04月18日(80)
牡羊-獅子-牡羊:2040年04月26日(80)
牡羊-獅子-牡牛:2040年05月04日(80)
牡羊-獅子-双子:2040年05月11日(80)
牡羊-獅子- 蟹:2040年05月19日(80)
牡羊-獅子-獅子:2040年05月26日(80)
牡羊-乙女 2040年06月(81)~2040年09月(81)
牡羊-乙女-天秤:2040年06月03日(81)
牡羊-乙女- 蠍:2040年06月11日(81)
牡羊-乙女-射手:2040年06月18日(81)
牡羊-乙女-山羊:2040年06月26日(81)
牡羊-乙女-水瓶:2040年07月03日(81)
牡羊-乙女- 魚:2040年07月11日(81)
牡羊-乙女-牡羊:2040年07月19日(81)
牡羊-乙女-牡牛:2040年07月26日(81)
牡羊-乙女-双子:2040年08月03日(81)
牡羊-乙女- 蟹:2040年08月10日(81)
牡羊-乙女-獅子:2040年08月18日(81)
牡羊-乙女-乙女:2040年08月26日(81)
牡羊-天秤 2040年09月(81)~2040年12月(81)
牡羊-天秤- 蠍:2040年09月02日(81)
牡羊-天秤-射手:2040年09月10日(81)
牡羊-天秤-山羊:2040年09月17日(81)
牡羊-天秤-水瓶:2040年09月25日(81)
牡羊-天秤- 魚:2040年10月03日(81)
牡羊-天秤-牡羊:2040年10月10日(81)
牡羊-天秤-牡牛:2040年10月18日(81)
牡羊-天秤-双子:2040年10月26日(81)
牡羊-天秤- 蟹:2040年11月02日(81)
牡羊-天秤-獅子:2040年11月10日(81)
牡羊-天秤-乙女:2040年11月17日(81)
牡羊-天秤-天秤:2040年11月25日(81)
牡羊- 蠍 2040年12月(81)~2041年03月(81)
牡羊- 蠍-天秤:2040年12月03日(81)
牡羊- 蠍-乙女:2040年12月10日(81)
牡羊- 蠍-獅子:2040年12月18日(81)
牡羊- 蠍- 蟹:2040年12月25日(81)
牡羊- 蠍-双子:2041年01月02日(81)
牡羊- 蠍-牡牛:2041年01月10日(81)
牡羊- 蠍-牡羊:2041年01月17日(81)
牡羊- 蠍- 魚:2041年01月25日(81)
牡羊- 蠍-水瓶:2041年02月01日(81)
牡羊- 蠍-山羊:2041年02月09日(81)
牡羊- 蠍-射手:2041年02月17日(81)
牡羊- 蠍- 蠍:2041年02月24日(81)
牡羊-射手 2041年03月(81)~2041年06月(81)
牡羊-射手- 蠍:2041年03月04日(81)
牡羊-射手-天秤:2041年03月12日(81)
牡羊-射手-乙女:2041年03月19日(81)
牡羊-射手-獅子:2041年03月27日(81)
牡羊-射手- 蟹:2041年04月03日(81)
牡羊-射手-双子:2041年04月11日(81)
牡羊-射手-牡牛:2041年04月19日(81)
牡羊-射手-牡羊:2041年04月26日(81)
牡羊-射手- 魚:2041年05月04日(81)
牡羊-射手-水瓶:2041年05月11日(81)
牡羊-射手-山羊:2041年05月19日(81)
牡羊-射手-射手:2041年05月27日(81)
牡羊-山羊 2041年06月(82)~2041年09月(82)
牡羊-山羊-射手:2041年06月03日(82)
牡羊-山羊- 蠍:2041年06月11日(82)
牡羊-山羊-天秤:2041年06月18日(82)
牡羊-山羊-乙女:2041年06月26日(82)
牡羊-山羊-獅子:2041年07月04日(82)
牡羊-山羊- 蟹:2041年07月11日(82)
牡羊-山羊-双子:2041年07月19日(82)
牡羊-山羊-牡牛:2041年07月26日(82)
牡羊-山羊-牡羊:2041年08月03日(82)
牡羊-山羊- 魚:2041年08月11日(82)
牡羊-山羊-水瓶:2041年08月18日(82)
牡羊-山羊-山羊:2041年08月26日(82)
牡羊-水瓶 2041年09月(82)~2041年12月(82)
牡羊-水瓶- 魚:2041年09月03日(82)
牡羊-水瓶-牡羊:2041年09月10日(82)
牡羊-水瓶-牡牛:2041年09月18日(82)
牡羊-水瓶-双子:2041年09月25日(82)
牡羊-水瓶- 蟹:2041年10月03日(82)
牡羊-水瓶-獅子:2041年10月11日(82)
牡羊-水瓶-乙女:2041年10月18日(82)
牡羊-水瓶-天秤:2041年10月26日(82)
牡羊-水瓶- 蠍:2041年11月02日(82)
牡羊-水瓶-射手:2041年11月10日(82)
牡羊-水瓶-山羊:2041年11月18日(82)
牡羊-水瓶-水瓶:2041年11月25日(82)
牡羊- 魚 2041年12月(82)~2042年03月(82)
牡羊- 魚-牡羊:2041年12月03日(82)
牡羊- 魚-牡牛:2041年12月10日(82)
牡羊- 魚-双子:2041年12月18日(82)
牡羊- 魚- 蟹:2041年12月26日(82)
牡羊- 魚-獅子:2042年01月02日(82)
牡羊- 魚-乙女:2042年01月10日(82)
牡羊- 魚-天秤:2042年01月17日(82)
牡羊- 魚- 蠍:2042年01月25日(82)
牡羊- 魚-射手:2042年02月02日(82)
牡羊- 魚-山羊:2042年02月09日(82)
牡羊- 魚-水瓶:2042年02月17日(82)
牡羊- 魚- 魚:2042年02月25日(82)
牡羊-牡羊 2042年03月(82)~
牡羊-牡羊-牡牛:2042年03月04日(82)
牡羊-牡羊-双子:2042年03月12日(82)
牡羊-牡羊- 蟹:2042年03月19日(82)
牡羊-牡羊-獅子:2042年03月27日(82)
牡羊-牡羊-乙女:2042年04月04日(82)
牡羊-牡羊-天秤:2042年04月11日(82)
牡羊-牡羊- 蠍:2042年04月19日(82)
牡羊-牡羊-射手:2042年04月26日(82)
牡羊-牡羊-山羊:2042年05月04日(82)
牡羊-牡羊-水瓶:2042年05月12日(82)
牡羊-牡羊- 魚:2042年05月19日(82)
牡羊-牡羊-牡羊:2042年05月27日(82)