Jyotish-ONE 出生情報入力

【太田さんのJyotishチャート】

7

Su 0:30 DK
8牡羊

9牡牛

Ra 8:11
Sa 28:39 AK
10双子

6水瓶

Me 24:21 AmK
D1 Rashi chart

太田さん

2003年3月15日 18時52分0秒
34N46'11 138E02'02
timezone:UTC+9
静岡県掛川市
Me-Ve-Ve (今:Ve-Ve-Ma)
Lahiri -23:53:51
11

JuR 14:46 PK
Mo 19:35 MK
5山羊

Ve 21:21 BK
12獅子

4射手

Ma 12:47 GK
3

Ke 8:11
2天秤

1乙女

Asc 13:19
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

Su
3

Ma
4

Ra
5

6

2
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


18:36:09
~ 19:23:51

7

Asc
Sa
1

8

12

Mo
JuR
Ke
11

Me
10

Ve
9

Su
Ma
4

5

6

7

Sa
Ke
3
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


18:24:14
~ 18:59:59

Ve
8

Mo
2

Ra
9

Asc
1

Me
12

JuR
11

10

10

JuR
11

Mo
Sa
12

Asc
Ke
1

Ma
9
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


18:49:46
~ 19:10:12

Me
2

8

3

Ra
7

Ve
6

5

Su
4

Ra
7

Ve
Ma
8

9

10

6
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


18:45:40
~ 18:59:59

JuR
11

5

12

4

Su
3

Me
Sa
2

Asc
Mo
Ke
1

Su
2

Sa
3

Ma
4

5

Asc
Mo
Ke
1
D12 chart
Dwadasamsa
両親


18:48:03
~ 18:59:59

6

12

Ra
7

JuR
11

Me
10

9

Ve
8

Ve
9

10

11

Ma
12

Mo
8
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


18:51:02
~ 18:59:59

Asc
1

7

Me
2

Su
Ra
Ke
6

JuR
Sa
5

4

3

12

Asc
Me
Ma
1

Mo
Ra
Ke
2

Ve
3

11
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


18:45:40
~ 18:52:49

Sa
4

JuR
10

Su
5

9

8

7

6

Me
11

12

Asc
Sa
1

Ma
JuR
2

10
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


18:48:03
~ 18:54:01

Su
3

Ra
Ke
9

4

Ve
8

7

Mo
6

5

Asc
Mo
JuR
1

2

Su
3

Me
4

12
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


18:45:40
~ 19:23:51

5

Ve
11

6

Ma
10

Sa
9

8

Ra
Ke
7

Ke
5

Su
6

7

8

Me
Sa
4
D60 chart
Shashtyamsa
全て


18:50:26
~ 18:52:49

Ve
9

Ma
3

10

JuR
2

Asc
1

Mo
12

Ra
11
Asc 乙女13:19 1室 速度0:00 Hasta(Mo)
Su 0:30 7室12L DK速度0:59 P.Bhdrapada(Ju)
Mo 19:35 11室11L MK速度13:52 Ashleshā(Me)
Me 水瓶24:21 6室1L 10L AmK速度1:52 P.Bhdrapada(Ju)
Ve 山羊21:21 5室2L 9L BK速度1:11 Shravana(Mo)
Ma 射手12:47 4室3L 8L GK速度0:37 Mula(Ke)
JuR 14:46 11室4L 7L PK速度-0:04逆行 Pushya(Sa)
Sa 牡牛28:39 9室5L 6L AK速度0:02 Mrigashīra(Ma)
Ra 牡牛8:11 9室 速度-0:09 Krittika(Su)
Ke 8:11 3室 速度-0:09 Anuradha(Sa)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Me 1999年06月(-4)-2016年06月(13)】
Me-Ve期 2002年11月(-1)~2005年09月(2)
Me-Ve-Ve:2002年11月11日(-1)
Me-Ve-Su:2003年05月03日(0)
Me-Ve-Mo:2003年06月23日(0)
Me-Ve-Ma:2003年09月17日(0)
Me-Ve-Ra:2003年11月17日(0)
Me-Ve-Ju:2004年04月20日(1)
Me-Ve-Sa:2004年09月05日(1)
Me-Ve-Me:2005年02月16日(1)
Me-Ve-Ke:2005年07月13日(2)
Me-Su期 2005年09月(2)~2006年07月(3)
Me-Su-Su:2005年09月11日(2)
Me-Su-Mo:2005年09月26日(2)
Me-Su-Ma:2005年10月22日(2)
Me-Su-Ra:2005年11月09日(2)
Me-Su-Ju:2005年12月26日(2)
Me-Su-Sa:2006年02月05日(2)
Me-Su-Me:2006年03月27日(3)
Me-Su-Ke:2006年05月10日(3)
Me-Su-Ve:2006年05月28日(3)
Me-Mo期 2006年07月(3)~2007年12月(4)
Me-Mo-Mo:2006年07月18日(3)
Me-Mo-Ma:2006年08月30日(3)
Me-Mo-Ra:2006年09月30日(3)
Me-Mo-Ju:2006年12月16日(3)
Me-Mo-Sa:2007年02月23日(3)
Me-Mo-Me:2007年05月16日(4)
Me-Mo-Ke:2007年07月29日(4)
Me-Mo-Ve:2007年08月28日(4)
Me-Mo-Su:2007年11月22日(4)
Me-Ma期 2007年12月(4)~2008年12月(5)
Me-Ma-Ma:2007年12月18日(4)
Me-Ma-Ra:2008年01月08日(4)
Me-Ma-Ju:2008年03月02日(4)
Me-Ma-Sa:2008年04月20日(5)
Me-Ma-Me:2008年06月16日(5)
Me-Ma-Ke:2008年08月06日(5)
Me-Ma-Ve:2008年08月27日(5)
Me-Ma-Su:2008年10月27日(5)
Me-Ma-Mo:2008年11月14日(5)
Me-Ra期 2008年12月(5)~2011年07月(8)
Me-Ra-Ra:2008年12月14日(5)
Me-Ra-Ju:2009年05月03日(6)
Me-Ra-Sa:2009年09月04日(6)
Me-Ra-Me:2010年01月29日(6)
Me-Ra-Ke:2010年06月10日(7)
Me-Ra-Ve:2010年08月04日(7)
Me-Ra-Su:2011年01月06日(7)
Me-Ra-Mo:2011年02月21日(7)
Me-Ra-Ma:2011年05月10日(8)
Me-Ju期 2011年07月(8)~2013年10月(10)
Me-Ju-Ju:2011年07月03日(8)
Me-Ju-Sa:2011年10月22日(8)
Me-Ju-Me:2012年03月01日(8)
Me-Ju-Ke:2012年06月26日(9)
Me-Ju-Ve:2012年08月13日(9)
Me-Ju-Su:2012年12月29日(9)
Me-Ju-Mo:2013年02月09日(9)
Me-Ju-Ma:2013年04月19日(10)
Me-Ju-Ra:2013年06月06日(10)
Me-Sa期 2013年10月(10)~2016年06月(13)
Me-Sa-Sa:2013年10月08日(10)
Me-Sa-Me:2014年03月13日(10)
Me-Sa-Ke:2014年07月30日(11)
Me-Sa-Ve:2014年09月26日(11)
Me-Sa-Su:2015年03月08日(11)
Me-Sa-Mo:2015年04月27日(12)
Me-Sa-Ma:2015年07月18日(12)
Me-Sa-Ra:2015年09月13日(12)
Me-Sa-Ju:2016年02月07日(12)
Ke 2016年06月(13)-2023年06月(20)】
Ke-Ke期 2016年06月(13)~2016年11月(13)
Ke-Ke-Ke:2016年06月17日(13)
Ke-Ke-Ve:2016年06月26日(13)
Ke-Ke-Su:2016年07月21日(13)
Ke-Ke-Mo:2016年07月28日(13)
Ke-Ke-Ma:2016年08月10日(13)
Ke-Ke-Ra:2016年08月19日(13)
Ke-Ke-Ju:2016年09月10日(13)
Ke-Ke-Sa:2016年09月30日(13)
Ke-Ke-Me:2016年10月23日(13)
Ke-Ve期 2016年11月(13)~2018年01月(14)
Ke-Ve-Ve:2016年11月14日(13)
Ke-Ve-Su:2017年01月24日(13)
Ke-Ve-Mo:2017年02月14日(13)
Ke-Ve-Ma:2017年03月21日(14)
Ke-Ve-Ra:2017年04月15日(14)
Ke-Ve-Ju:2017年06月18日(14)
Ke-Ve-Sa:2017年08月14日(14)
Ke-Ve-Me:2017年10月20日(14)
Ke-Ve-Ke:2017年12月20日(14)
Ke-Su期 2018年01月(14)~2018年05月(15)
Ke-Su-Su:2018年01月14日(14)
Ke-Su-Mo:2018年01月20日(14)
Ke-Su-Ma:2018年01月31日(14)
Ke-Su-Ra:2018年02月07日(14)
Ke-Su-Ju:2018年02月26日(14)
Ke-Su-Sa:2018年03月15日(15)
Ke-Su-Me:2018年04月05日(15)
Ke-Su-Ke:2018年04月23日(15)
Ke-Su-Ve:2018年04月30日(15)
Ke-Mo期 2018年05月(15)~2018年12月(15)
Ke-Mo-Mo:2018年05月22日(15)
Ke-Mo-Ma:2018年06月08日(15)
Ke-Mo-Ra:2018年06月21日(15)
Ke-Mo-Ju:2018年07月23日(15)
Ke-Mo-Sa:2018年08月20日(15)
Ke-Mo-Me:2018年09月23日(15)
Ke-Mo-Ke:2018年10月23日(15)
Ke-Mo-Ve:2018年11月04日(15)
Ke-Mo-Su:2018年12月10日(15)
Ke-Ma期 2018年12月(15)~2019年05月(16)
Ke-Ma-Ma:2018年12月21日(15)
Ke-Ma-Ra:2018年12月29日(15)
Ke-Ma-Ju:2019年01月21日(15)
Ke-Ma-Sa:2019年02月10日(15)
Ke-Ma-Me:2019年03月05日(15)
Ke-Ma-Ke:2019年03月26日(16)
Ke-Ma-Ve:2019年04月04日(16)
Ke-Ma-Su:2019年04月29日(16)
Ke-Ma-Mo:2019年05月06日(16)
Ke-Ra期 2019年05月(16)~2020年06月(17)
Ke-Ra-Ra:2019年05月19日(16)
Ke-Ra-Ju:2019年07月15日(16)
Ke-Ra-Sa:2019年09月04日(16)
Ke-Ra-Me:2019年11月04日(16)
Ke-Ra-Ke:2019年12月28日(16)
Ke-Ra-Ve:2020年01月20日(16)
Ke-Ra-Su:2020年03月24日(17)
Ke-Ra-Mo:2020年04月12日(17)
Ke-Ra-Ma:2020年05月14日(17)
Ke-Ju期 2020年06月(17)~2021年05月(18)
Ke-Ju-Ju:2020年06月05日(17)
Ke-Ju-Sa:2020年07月21日(17)
Ke-Ju-Me:2020年09月13日(17)
Ke-Ju-Ke:2020年10月31日(17)
Ke-Ju-Ve:2020年11月20日(17)
Ke-Ju-Su:2021年01月16日(17)
Ke-Ju-Mo:2021年02月02日(17)
Ke-Ju-Ma:2021年03月02日(17)
Ke-Ju-Ra:2021年03月22日(18)
Ke-Sa期 2021年05月(18)~2022年06月(19)
Ke-Sa-Sa:2021年05月12日(18)
Ke-Sa-Me:2021年07月15日(18)
Ke-Sa-Ke:2021年09月11日(18)
Ke-Sa-Ve:2021年10月04日(18)
Ke-Sa-Su:2021年12月11日(18)
Ke-Sa-Mo:2021年12月31日(18)
Ke-Sa-Ma:2022年02月03日(18)
Ke-Sa-Ra:2022年02月26日(18)
Ke-Sa-Ju:2022年04月28日(19)
Ke-Me期 2022年06月(19)~2023年06月(20)
Ke-Me-Me:2022年06月21日(19)
Ke-Me-Ke:2022年08月11日(19)
Ke-Me-Ve:2022年09月01日(19)
Ke-Me-Su:2022年11月01日(19)
Ke-Me-Mo:2022年11月19日(19)
Ke-Me-Ma:2022年12月19日(19)
Ke-Me-Ra:2023年01月09日(19)
Ke-Me-Ju:2023年03月05日(19)
Ke-Me-Sa:2023年04月22日(20)
Ve 2023年06月(20)-2043年06月(40)】
Ve-Ve期 2023年06月(20)~2026年10月(23)
Ve-Ve-Ve:2023年06月18日(20)
Ve-Ve-Su:2024年01月07日(20)
Ve-Ve-Mo:2024年03月08日(20)
Ve-Ve-Ma:2024年06月17日(21)
Ve-Ve-Ra:2024年08月27日(21)
Ve-Ve-Ju:2025年02月26日(21)
Ve-Ve-Sa:2025年08月07日(22)
Ve-Ve-Me:2026年02月16日(22)
Ve-Ve-Ke:2026年08月08日(23)
Ve-Su期 2026年10月(23)~2027年10月(24)
Ve-Su-Su:2026年10月18日(23)
Ve-Su-Mo:2026年11月05日(23)
Ve-Su-Ma:2026年12月05日(23)
Ve-Su-Ra:2026年12月27日(23)
Ve-Su-Ju:2027年02月19日(23)
Ve-Su-Sa:2027年04月09日(24)
Ve-Su-Me:2027年06月06日(24)
Ve-Su-Ke:2027年07月28日(24)
Ve-Su-Ve:2027年08月18日(24)
Ve-Mo期 2027年10月(24)~2029年06月(26)
Ve-Mo-Mo:2027年10月18日(24)
Ve-Mo-Ma:2027年12月08日(24)
Ve-Mo-Ra:2028年01月12日(24)
Ve-Mo-Ju:2028年04月12日(25)
Ve-Mo-Sa:2028年07月03日(25)
Ve-Mo-Me:2028年10月07日(25)
Ve-Mo-Ke:2029年01月01日(25)
Ve-Mo-Ve:2029年02月06日(25)
Ve-Mo-Su:2029年05月18日(26)
Ve-Ma期 2029年06月(26)~2030年08月(27)
Ve-Ma-Ma:2029年06月18日(26)
Ve-Ma-Ra:2029年07月13日(26)
Ve-Ma-Ju:2029年09月14日(26)
Ve-Ma-Sa:2029年11月10日(26)
Ve-Ma-Me:2030年01月17日(26)
Ve-Ma-Ke:2030年03月18日(27)
Ve-Ma-Ve:2030年04月12日(27)
Ve-Ma-Su:2030年06月22日(27)
Ve-Ma-Mo:2030年07月13日(27)
Ve-Ra期 2030年08月(27)~2033年08月(30)
Ve-Ra-Ra:2030年08月18日(27)
Ve-Ra-Ju:2031年01月29日(27)
Ve-Ra-Sa:2031年06月24日(28)
Ve-Ra-Me:2031年12月15日(28)
Ve-Ra-Ke:2032年05月18日(29)
Ve-Ra-Ve:2032年07月21日(29)
Ve-Ra-Su:2033年01月20日(29)
Ve-Ra-Mo:2033年03月15日(30)
Ve-Ra-Ma:2033年06月15日(30)
Ve-Ju期 2033年08月(30)~2036年04月(33)
Ve-Ju-Ju:2033年08月18日(30)
Ve-Ju-Sa:2033年12月25日(30)
Ve-Ju-Me:2034年05月29日(31)
Ve-Ju-Ke:2034年10月14日(31)
Ve-Ju-Ve:2034年12月09日(31)
Ve-Ju-Su:2035年05月21日(32)
Ve-Ju-Mo:2035年07月08日(32)
Ve-Ju-Ma:2035年09月28日(32)
Ve-Ju-Ra:2035年11月23日(32)
Ve-Sa期 2036年04月(33)~2039年06月(36)
Ve-Sa-Sa:2036年04月18日(33)
Ve-Sa-Me:2036年10月18日(33)
Ve-Sa-Ke:2037年03月31日(34)
Ve-Sa-Ve:2037年06月06日(34)
Ve-Sa-Su:2037年12月16日(34)
Ve-Sa-Mo:2038年02月12日(34)
Ve-Sa-Ma:2038年05月19日(35)
Ve-Sa-Ra:2038年07月25日(35)
Ve-Sa-Ju:2039年01月15日(35)
Ve-Me期 2039年06月(36)~2042年04月(39)
Ve-Me-Me:2039年06月18日(36)
Ve-Me-Ke:2039年11月12日(36)
Ve-Me-Ve:2040年01月11日(36)
Ve-Me-Su:2040年07月02日(37)
Ve-Me-Mo:2040年08月22日(37)
Ve-Me-Ma:2040年11月17日(37)
Ve-Me-Ra:2041年01月16日(37)
Ve-Me-Ju:2041年06月20日(38)
Ve-Me-Sa:2041年11月05日(38)
Ve-Ke期 2042年04月(39)~2043年06月(40)
Ve-Ke-Ke:2042年04月18日(39)
Ve-Ke-Ve:2042年05月13日(39)
Ve-Ke-Su:2042年07月23日(39)
Ve-Ke-Mo:2042年08月13日(39)
Ve-Ke-Ma:2042年09月18日(39)
Ve-Ke-Ra:2042年10月13日(39)
Ve-Ke-Ju:2042年12月16日(39)
Ve-Ke-Sa:2043年02月10日(39)
Ve-Ke-Me:2043年04月19日(40)
Su 2043年06月(40)-2049年06月(46)】
Su-Su期 2043年06月(40)~2043年10月(40)
Su-Su-Su:2043年06月18日(40)
Su-Su-Mo:2043年06月24日(40)
Su-Su-Ma:2043年07月03日(40)
Su-Su-Ra:2043年07月09日(40)
Su-Su-Ju:2043年07月26日(40)
Su-Su-Sa:2043年08月09日(40)
Su-Su-Me:2043年08月27日(40)
Su-Su-Ke:2043年09月11日(40)
Su-Su-Ve:2043年09月17日(40)
Su-Mo期 2043年10月(40)~2044年04月(41)
Su-Mo-Mo:2043年10月06日(40)
Su-Mo-Ma:2043年10月21日(40)
Su-Mo-Ra:2043年11月01日(40)
Su-Mo-Ju:2043年11月28日(40)
Su-Mo-Sa:2043年12月22日(40)
Su-Mo-Me:2044年01月20日(40)
Su-Mo-Ke:2044年02月15日(40)
Su-Mo-Ve:2044年02月26日(40)
Su-Mo-Su:2044年03月27日(41)
Su-Ma期 2044年04月(41)~2044年08月(41)
Su-Ma-Ma:2044年04月05日(41)
Su-Ma-Ra:2044年04月13日(41)
Su-Ma-Ju:2044年05月02日(41)
Su-Ma-Sa:2044年05月19日(41)
Su-Ma-Me:2044年06月08日(41)
Su-Ma-Ke:2044年06月26日(41)
Su-Ma-Ve:2044年07月04日(41)
Su-Ma-Su:2044年07月25日(41)
Su-Ma-Mo:2044年08月01日(41)
Su-Ra期 2044年08月(41)~2045年07月(42)
Su-Ra-Ra:2044年08月11日(41)
Su-Ra-Ju:2044年09月30日(41)
Su-Ra-Sa:2044年11月12日(41)
Su-Ra-Me:2045年01月03日(41)
Su-Ra-Ke:2045年02月19日(41)
Su-Ra-Ve:2045年03月10日(41)
Su-Ra-Su:2045年05月04日(42)
Su-Ra-Mo:2045年05月20日(42)
Su-Ra-Ma:2045年06月17日(42)
Su-Ju期 2045年07月(42)~2046年04月(43)
Su-Ju-Ju:2045年07月06日(42)
Su-Ju-Sa:2045年08月14日(42)
Su-Ju-Me:2045年09月29日(42)
Su-Ju-Ke:2045年11月10日(42)
Su-Ju-Ve:2045年11月27日(42)
Su-Ju-Su:2046年01月14日(42)
Su-Ju-Mo:2046年01月29日(42)
Su-Ju-Ma:2046年02月22日(42)
Su-Ju-Ra:2046年03月11日(42)
Su-Sa期 2046年04月(43)~2047年04月(44)
Su-Sa-Sa:2046年04月24日(43)
Su-Sa-Me:2046年06月18日(43)
Su-Sa-Ke:2046年08月06日(43)
Su-Sa-Ve:2046年08月26日(43)
Su-Sa-Su:2046年10月23日(43)
Su-Sa-Mo:2046年11月10日(43)
Su-Sa-Ma:2046年12月09日(43)
Su-Sa-Ra:2046年12月29日(43)
Su-Sa-Ju:2047年02月19日(43)
Su-Me期 2047年04月(44)~2048年02月(44)
Su-Me-Me:2047年04月06日(44)
Su-Me-Ke:2047年05月20日(44)
Su-Me-Ve:2047年06月07日(44)
Su-Me-Su:2047年07月29日(44)
Su-Me-Mo:2047年08月13日(44)
Su-Me-Ma:2047年09月08日(44)
Su-Me-Ra:2047年09月26日(44)
Su-Me-Ju:2047年11月12日(44)
Su-Me-Sa:2047年12月23日(44)
Su-Ke期 2048年02月(44)~2048年06月(45)
Su-Ke-Ke:2048年02月11日(44)
Su-Ke-Ve:2048年02月18日(44)
Su-Ke-Su:2048年03月10日(44)
Su-Ke-Mo:2048年03月17日(45)
Su-Ke-Ma:2048年03月27日(45)
Su-Ke-Ra:2048年04月04日(45)
Su-Ke-Ju:2048年04月23日(45)
Su-Ke-Sa:2048年05月10日(45)
Su-Ke-Me:2048年05月30日(45)
Su-Ve期 2048年06月(45)~2049年06月(46)
Su-Ve-Ve:2048年06月17日(45)
Su-Ve-Su:2048年08月17日(45)
Su-Ve-Mo:2048年09月05日(45)
Su-Ve-Ma:2048年10月05日(45)
Su-Ve-Ra:2048年10月26日(45)
Su-Ve-Ju:2048年12月20日(45)
Su-Ve-Sa:2049年02月07日(45)
Su-Ve-Me:2049年04月06日(46)
Su-Ve-Ke:2049年05月27日(46)
Mo 2049年06月(46)-2059年06月(56)】
Mo-Mo期 2049年06月(46)~2050年04月(47)
Mo-Mo-Mo:2049年06月18日(46)
Mo-Mo-Ma:2049年07月13日(46)
Mo-Mo-Ra:2049年07月31日(46)
Mo-Mo-Ju:2049年09月14日(46)
Mo-Mo-Sa:2049年10月25日(46)
Mo-Mo-Me:2049年12月12日(46)
Mo-Mo-Ke:2050年01月24日(46)
Mo-Mo-Ve:2050年02月11日(46)
Mo-Mo-Su:2050年04月03日(47)
Mo-Ma期 2050年04月(47)~2050年11月(47)
Mo-Ma-Ma:2050年04月18日(47)
Mo-Ma-Ra:2050年04月30日(47)
Mo-Ma-Ju:2050年06月01日(47)
Mo-Ma-Sa:2050年06月30日(47)
Mo-Ma-Me:2050年08月03日(47)
Mo-Ma-Ke:2050年09月02日(47)
Mo-Ma-Ve:2050年09月14日(47)
Mo-Ma-Su:2050年10月20日(47)
Mo-Ma-Mo:2050年10月30日(47)
Mo-Ra期 2050年11月(47)~2052年05月(49)
Mo-Ra-Ra:2050年11月17日(47)
Mo-Ra-Ju:2051年02月07日(47)
Mo-Ra-Sa:2051年04月21日(48)
Mo-Ra-Me:2051年07月17日(48)
Mo-Ra-Ke:2051年10月03日(48)
Mo-Ra-Ve:2051年11月04日(48)
Mo-Ra-Su:2052年02月03日(48)
Mo-Ra-Mo:2052年03月01日(48)
Mo-Ra-Ma:2052年04月16日(49)
Mo-Ju期 2052年05月(49)~2053年09月(50)
Mo-Ju-Ju:2052年05月18日(49)
Mo-Ju-Sa:2052年07月22日(49)
Mo-Ju-Me:2052年10月07日(49)
Mo-Ju-Ke:2052年12月15日(49)
Mo-Ju-Ve:2053年01月12日(49)
Mo-Ju-Su:2053年04月04日(50)
Mo-Ju-Mo:2053年04月28日(50)
Mo-Ju-Ma:2053年06月08日(50)
Mo-Ju-Ra:2053年07月06日(50)
Mo-Sa期 2053年09月(50)~2055年04月(52)
Mo-Sa-Sa:2053年09月17日(50)
Mo-Sa-Me:2053年12月18日(50)
Mo-Sa-Ke:2054年03月09日(50)
Mo-Sa-Ve:2054年04月12日(51)
Mo-Sa-Su:2054年07月18日(51)
Mo-Sa-Mo:2054年08月16日(51)
Mo-Sa-Ma:2054年10月03日(51)
Mo-Sa-Ra:2054年11月05日(51)
Mo-Sa-Ju:2055年01月31日(51)
Mo-Me期 2055年04月(52)~2056年09月(53)
Mo-Me-Me:2055年04月18日(52)
Mo-Me-Ke:2055年07月01日(52)
Mo-Me-Ve:2055年07月31日(52)
Mo-Me-Su:2055年10月25日(52)
Mo-Me-Mo:2055年11月20日(52)
Mo-Me-Ma:2056年01月02日(52)
Mo-Me-Ra:2056年02月01日(52)
Mo-Me-Ju:2056年04月19日(53)
Mo-Me-Sa:2056年06月27日(53)
Mo-Ke期 2056年09月(53)~2057年04月(54)
Mo-Ke-Ke:2056年09月17日(53)
Mo-Ke-Ve:2056年09月29日(53)
Mo-Ke-Su:2056年11月04日(53)
Mo-Ke-Mo:2056年11月14日(53)
Mo-Ke-Ma:2056年12月02日(53)
Mo-Ke-Ra:2056年12月15日(53)
Mo-Ke-Ju:2057年01月15日(53)
Mo-Ke-Sa:2057年02月13日(53)
Mo-Ke-Me:2057年03月19日(54)
Mo-Ve期 2057年04月(54)~2058年12月(55)
Mo-Ve-Ve:2057年04月18日(54)
Mo-Ve-Su:2057年07月28日(54)
Mo-Ve-Mo:2057年08月28日(54)
Mo-Ve-Ma:2057年10月17日(54)
Mo-Ve-Ra:2057年11月22日(54)
Mo-Ve-Ju:2058年02月21日(54)
Mo-Ve-Sa:2058年05月13日(55)
Mo-Ve-Me:2058年08月18日(55)
Mo-Ve-Ke:2058年11月12日(55)
Mo-Su期 2058年12月(55)~2059年06月(56)
Mo-Su-Su:2058年12月18日(55)
Mo-Su-Mo:2058年12月27日(55)
Mo-Su-Ma:2059年01月11日(55)
Mo-Su-Ra:2059年01月22日(55)
Mo-Su-Ju:2059年02月18日(55)
Mo-Su-Sa:2059年03月14日(55)
Mo-Su-Me:2059年04月12日(56)
Mo-Su-Ke:2059年05月08日(56)
Mo-Su-Ve:2059年05月19日(56)
Ma 2059年06月(56)-2066年06月(63)】
Ma-Ma期 2059年06月(56)~2059年11月(56)
Ma-Ma-Ma:2059年06月18日(56)
Ma-Ma-Ra:2059年06月27日(56)
Ma-Ma-Ju:2059年07月19日(56)
Ma-Ma-Sa:2059年08月08日(56)
Ma-Ma-Me:2059年09月01日(56)
Ma-Ma-Ke:2059年09月22日(56)
Ma-Ma-Ve:2059年10月01日(56)
Ma-Ma-Su:2059年10月25日(56)
Ma-Ma-Mo:2059年11月02日(56)
Ma-Ra期 2059年11月(56)~2060年12月(57)
Ma-Ra-Ra:2059年11月14日(56)
Ma-Ra-Ju:2060年01月11日(56)
Ma-Ra-Sa:2060年03月02日(56)
Ma-Ra-Me:2060年05月02日(57)
Ma-Ra-Ke:2060年06月25日(57)
Ma-Ra-Ve:2060年07月17日(57)
Ma-Ra-Su:2060年09月19日(57)
Ma-Ra-Mo:2060年10月09日(57)
Ma-Ra-Ma:2060年11月09日(57)
Ma-Ju期 2060年12月(57)~2061年11月(58)
Ma-Ju-Ju:2060年12月02日(57)
Ma-Ju-Sa:2061年01月16日(57)
Ma-Ju-Me:2061年03月11日(57)
Ma-Ju-Ke:2061年04月29日(58)
Ma-Ju-Ve:2061年05月18日(58)
Ma-Ju-Su:2061年07月14日(58)
Ma-Ju-Mo:2061年07月31日(58)
Ma-Ju-Ma:2061年08月29日(58)
Ma-Ju-Ra:2061年09月18日(58)
Ma-Sa期 2061年11月(58)~2062年12月(59)
Ma-Sa-Sa:2061年11月08日(58)
Ma-Sa-Me:2062年01月11日(58)
Ma-Sa-Ke:2062年03月09日(58)
Ma-Sa-Ve:2062年04月02日(59)
Ma-Sa-Su:2062年06月08日(59)
Ma-Sa-Mo:2062年06月29日(59)
Ma-Sa-Ma:2062年08月01日(59)
Ma-Sa-Ra:2062年08月25日(59)
Ma-Sa-Ju:2062年10月25日(59)
Ma-Me期 2062年12月(59)~2063年12月(60)
Ma-Me-Me:2062年12月18日(59)
Ma-Me-Ke:2063年02月07日(59)
Ma-Me-Ve:2063年02月28日(59)
Ma-Me-Su:2063年04月29日(60)
Ma-Me-Mo:2063年05月17日(60)
Ma-Me-Ma:2063年06月17日(60)
Ma-Me-Ra:2063年07月08日(60)
Ma-Me-Ju:2063年08月31日(60)
Ma-Me-Sa:2063年10月18日(60)
Ma-Ke期 2063年12月(60)~2064年05月(61)
Ma-Ke-Ke:2063年12月15日(60)
Ma-Ke-Ve:2063年12月23日(60)
Ma-Ke-Su:2064年01月17日(60)
Ma-Ke-Mo:2064年01月25日(60)
Ma-Ke-Ma:2064年02月06日(60)
Ma-Ke-Ra:2064年02月15日(60)
Ma-Ke-Ju:2064年03月08日(60)
Ma-Ke-Sa:2064年03月28日(61)
Ma-Ke-Me:2064年04月21日(61)
Ma-Ve期 2064年05月(61)~2065年07月(62)
Ma-Ve-Ve:2064年05月12日(61)
Ma-Ve-Su:2064年07月22日(61)
Ma-Ve-Mo:2064年08月12日(61)
Ma-Ve-Ma:2064年09月17日(61)
Ma-Ve-Ra:2064年10月12日(61)
Ma-Ve-Ju:2064年12月15日(61)
Ma-Ve-Sa:2065年02月09日(61)
Ma-Ve-Me:2065年04月18日(62)
Ma-Ve-Ke:2065年06月17日(62)
Ma-Su期 2065年07月(62)~2065年11月(62)
Ma-Su-Su:2065年07月12日(62)
Ma-Su-Mo:2065年07月18日(62)
Ma-Su-Ma:2065年07月29日(62)
Ma-Su-Ra:2065年08月06日(62)
Ma-Su-Ju:2065年08月25日(62)
Ma-Su-Sa:2065年09月11日(62)
Ma-Su-Me:2065年10月01日(62)
Ma-Su-Ke:2065年10月19日(62)
Ma-Su-Ve:2065年10月27日(62)
Ma-Mo期 2065年11月(62)~2066年06月(63)
Ma-Mo-Mo:2065年11月17日(62)
Ma-Mo-Ma:2065年12月05日(62)
Ma-Mo-Ra:2065年12月17日(62)
Ma-Mo-Ju:2066年01月18日(62)
Ma-Mo-Sa:2066年02月15日(62)
Ma-Mo-Me:2066年03月21日(63)
Ma-Mo-Ke:2066年04月20日(63)
Ma-Mo-Ve:2066年05月03日(63)
Ma-Mo-Su:2066年06月07日(63)
Ra 2066年06月(63)-2084年06月(81)】
Ra-Ra期 2066年06月(63)~2069年02月(65)
Ra-Ra-Ra:2066年06月18日(63)
Ra-Ra-Ju:2066年11月13日(63)
Ra-Ra-Sa:2067年03月24日(64)
Ra-Ra-Me:2067年08月27日(64)
Ra-Ra-Ke:2068年01月14日(64)
Ra-Ra-Ve:2068年03月12日(64)
Ra-Ra-Su:2068年08月23日(65)
Ra-Ra-Mo:2068年10月11日(65)
Ra-Ra-Ma:2069年01月02日(65)
Ra-Ju期 2069年02月(65)~2071年07月(68)
Ra-Ju-Ju:2069年02月28日(65)
Ra-Ju-Sa:2069年06月25日(66)
Ra-Ju-Me:2069年11月11日(66)
Ra-Ju-Ke:2070年03月15日(67)
Ra-Ju-Ve:2070年05月05日(67)
Ra-Ju-Su:2070年09月28日(67)
Ra-Ju-Mo:2070年11月11日(67)
Ra-Ju-Ma:2071年01月23日(67)
Ra-Ju-Ra:2071年03月15日(68)
Ra-Sa期 2071年07月(68)~2074年05月(71)
Ra-Sa-Sa:2071年07月25日(68)
Ra-Sa-Me:2072年01月06日(68)
Ra-Sa-Ke:2072年06月01日(69)
Ra-Sa-Ve:2072年08月01日(69)
Ra-Sa-Su:2073年01月21日(69)
Ra-Sa-Mo:2073年03月14日(69)
Ra-Sa-Ma:2073年06月09日(70)
Ra-Sa-Ra:2073年08月09日(70)
Ra-Sa-Ju:2074年01月12日(70)
Ra-Me期 2074年05月(71)~2076年12月(73)
Ra-Me-Me:2074年05月31日(71)
Ra-Me-Ke:2074年10月10日(71)
Ra-Me-Ve:2074年12月03日(71)
Ra-Me-Su:2075年05月07日(72)
Ra-Me-Mo:2075年06月23日(72)
Ra-Me-Ma:2075年09月08日(72)
Ra-Me-Ra:2075年11月02日(72)
Ra-Me-Ju:2076年03月20日(73)
Ra-Me-Sa:2076年07月23日(73)
Ra-Ke期 2076年12月(73)~2078年01月(74)
Ra-Ke-Ke:2076年12月17日(73)
Ra-Ke-Ve:2077年01月08日(73)
Ra-Ke-Su:2077年03月13日(73)
Ra-Ke-Mo:2077年04月02日(74)
Ra-Ke-Ma:2077年05月03日(74)
Ra-Ke-Ra:2077年05月26日(74)
Ra-Ke-Ju:2077年07月22日(74)
Ra-Ke-Sa:2077年09月12日(74)
Ra-Ke-Me:2077年11月11日(74)
Ra-Ve期 2078年01月(74)~2081年01月(77)
Ra-Ve-Ve:2078年01月05日(74)
Ra-Ve-Su:2078年07月06日(75)
Ra-Ve-Mo:2078年08月30日(75)
Ra-Ve-Ma:2078年11月29日(75)
Ra-Ve-Ra:2079年02月01日(75)
Ra-Ve-Ju:2079年07月16日(76)
Ra-Ve-Sa:2079年12月09日(76)
Ra-Ve-Me:2080年05月30日(77)
Ra-Ve-Ke:2080年11月01日(77)
Ra-Su期 2081年01月(77)~2081年11月(78)
Ra-Su-Su:2081年01月04日(77)
Ra-Su-Mo:2081年01月21日(77)
Ra-Su-Ma:2081年02月17日(77)
Ra-Su-Ra:2081年03月08日(77)
Ra-Su-Ju:2081年04月27日(78)
Ra-Su-Sa:2081年06月09日(78)
Ra-Su-Me:2081年08月01日(78)
Ra-Su-Ke:2081年09月16日(78)
Ra-Su-Ve:2081年10月05日(78)
Ra-Mo期 2081年11月(78)~2083年05月(80)
Ra-Mo-Mo:2081年11月29日(78)
Ra-Mo-Ma:2082年01月14日(78)
Ra-Mo-Ra:2082年02月15日(78)
Ra-Mo-Ju:2082年05月08日(79)
Ra-Mo-Sa:2082年07月20日(79)
Ra-Mo-Me:2082年10月15日(79)
Ra-Mo-Ke:2082年12月31日(79)
Ra-Mo-Ve:2083年02月01日(79)
Ra-Mo-Su:2083年05月04日(80)
Ra-Ma期 2083年05月(80)~2084年06月(81)
Ra-Ma-Ma:2083年05月31日(80)
Ra-Ma-Ra:2083年06月22日(80)
Ra-Ma-Ju:2083年08月19日(80)
Ra-Ma-Sa:2083年10月09日(80)
Ra-Ma-Me:2083年12月09日(80)
Ra-Ma-Ke:2084年02月01日(80)
Ra-Ma-Ve:2084年02月23日(80)
Ra-Ma-Su:2084年04月27日(81)
Ra-Ma-Mo:2084年05月16日(81)
Ju 2084年06月(81)-2100年06月(97)】
Ju-Ju期 2084年06月(81)~2086年08月(83)
Ju-Ju-Ju:2084年06月17日(81)
Ju-Ju-Sa:2084年09月29日(81)
Ju-Ju-Me:2085年01月31日(81)
Ju-Ju-Ke:2085年05月21日(82)
Ju-Ju-Ve:2085年07月06日(82)
Ju-Ju-Su:2085年11月12日(82)
Ju-Ju-Mo:2085年12月21日(82)
Ju-Ju-Ma:2086年02月24日(82)
Ju-Ju-Ra:2086年04月11日(83)
Ju-Sa期 2086年08月(83)~2089年02月(85)
Ju-Sa-Sa:2086年08月06日(83)
Ju-Sa-Me:2086年12月30日(83)
Ju-Sa-Ke:2087年05月10日(84)
Ju-Sa-Ve:2087年07月03日(84)
Ju-Sa-Su:2087年12月04日(84)
Ju-Sa-Mo:2088年01月20日(84)
Ju-Sa-Ma:2088年04月06日(85)
Ju-Sa-Ra:2088年05月30日(85)
Ju-Sa-Ju:2088年10月16日(85)
Ju-Me期 2089年02月(85)~2091年05月(88)
Ju-Me-Me:2089年02月16日(85)
Ju-Me-Ke:2089年06月13日(86)
Ju-Me-Ve:2089年08月01日(86)
Ju-Me-Su:2089年12月17日(86)
Ju-Me-Mo:2090年01月27日(86)
Ju-Me-Ma:2090年04月06日(87)
Ju-Me-Ra:2090年05月24日(87)
Ju-Me-Ju:2090年09月25日(87)
Ju-Me-Sa:2091年01月14日(87)
Ju-Ke期 2091年05月(88)~2092年04月(89)
Ju-Ke-Ke:2091年05月25日(88)
Ju-Ke-Ve:2091年06月14日(88)
Ju-Ke-Su:2091年08月10日(88)
Ju-Ke-Mo:2091年08月27日(88)
Ju-Ke-Ma:2091年09月24日(88)
Ju-Ke-Ra:2091年10月14日(88)
Ju-Ke-Ju:2091年12月04日(88)
Ju-Ke-Sa:2092年01月18日(88)
Ju-Ke-Me:2092年03月12日(88)
Ju-Ve期 2092年04月(89)~2094年12月(91)
Ju-Ve-Ve:2092年04月30日(89)
Ju-Ve-Su:2092年10月09日(89)
Ju-Ve-Mo:2092年11月27日(89)
Ju-Ve-Ma:2093年02月16日(89)
Ju-Ve-Ra:2093年04月14日(90)
Ju-Ve-Ju:2093年09月07日(90)
Ju-Ve-Sa:2094年01月15日(90)
Ju-Ve-Me:2094年06月18日(91)
Ju-Ve-Ke:2094年11月03日(91)
Ju-Su期 2094年12月(91)~2095年10月(92)
Ju-Su-Su:2094年12月30日(91)
Ju-Su-Mo:2095年01月13日(91)
Ju-Su-Ma:2095年02月07日(91)
Ju-Su-Ra:2095年02月24日(91)
Ju-Su-Ju:2095年04月09日(92)
Ju-Su-Sa:2095年05月18日(92)
Ju-Su-Me:2095年07月03日(92)
Ju-Su-Ke:2095年08月13日(92)
Ju-Su-Ve:2095年08月30日(92)
Ju-Mo期 2095年10月(92)~2097年02月(93)
Ju-Mo-Mo:2095年10月18日(92)
Ju-Mo-Ma:2095年11月28日(92)
Ju-Mo-Ra:2095年12月26日(92)
Ju-Mo-Ju:2096年03月08日(92)
Ju-Mo-Sa:2096年05月12日(93)
Ju-Mo-Me:2096年07月28日(93)
Ju-Mo-Ke:2096年10月05日(93)
Ju-Mo-Ve:2096年11月02日(93)
Ju-Mo-Su:2097年01月23日(93)
Ju-Ma期 2097年02月(93)~2098年01月(94)
Ju-Ma-Ma:2097年02月16日(93)
Ju-Ma-Ra:2097年03月08日(93)
Ju-Ma-Ju:2097年04月28日(94)
Ju-Ma-Sa:2097年06月12日(94)
Ju-Ma-Me:2097年08月05日(94)
Ju-Ma-Ke:2097年09月23日(94)
Ju-Ma-Ve:2097年10月13日(94)
Ju-Ma-Su:2097年12月08日(94)
Ju-Ma-Mo:2097年12月25日(94)
Ju-Ra期 2098年01月(94)~2100年06月(97)
Ju-Ra-Ra:2098年01月23日(94)
Ju-Ra-Ju:2098年06月03日(95)
Ju-Ra-Sa:2098年09月28日(95)
Ju-Ra-Me:2099年02月14日(95)
Ju-Ra-Ke:2099年06月18日(96)
Ju-Ra-Ve:2099年08月08日(96)
Ju-Ra-Su:2100年01月01日(96)
Ju-Ra-Mo:2100年02月14日(96)
Ju-Ra-Ma:2100年04月28日(97)
Sa 2100年06月(97)-2119年06月(116)】
Sa-Sa期 2100年06月(97)~2103年06月(100)
Sa-Sa-Sa:2100年06月18日(97)
Sa-Sa-Me:2100年12月09日(97)
Sa-Sa-Ke:2101年05月14日(98)
Sa-Sa-Ve:2101年07月17日(98)
Sa-Sa-Su:2102年01月16日(98)
Sa-Sa-Mo:2102年03月12日(98)
Sa-Sa-Ma:2102年06月12日(99)
Sa-Sa-Ra:2102年08月15日(99)
Sa-Sa-Ju:2103年01月27日(99)
Sa-Me期 2103年06月(100)~2106年03月(102)
Sa-Me-Me:2103年06月22日(100)
Sa-Me-Ke:2103年11月09日(100)
Sa-Me-Ve:2104年01月05日(100)
Sa-Me-Su:2104年06月17日(101)
Sa-Me-Mo:2104年08月05日(101)
Sa-Me-Ma:2104年10月26日(101)
Sa-Me-Ra:2104年12月22日(101)
Sa-Me-Ju:2105年05月19日(102)
Sa-Me-Sa:2105年09月27日(102)
Sa-Ke期 2106年03月(102)~2107年04月(104)
Sa-Ke-Ke:2106年03月01日(102)
Sa-Ke-Ve:2106年03月25日(103)
Sa-Ke-Su:2106年05月31日(103)
Sa-Ke-Mo:2106年06月21日(103)
Sa-Ke-Ma:2106年07月24日(103)
Sa-Ke-Ra:2106年08月17日(103)
Sa-Ke-Ju:2106年10月17日(103)
Sa-Ke-Sa:2106年12月10日(103)
Sa-Ke-Me:2107年02月12日(103)
Sa-Ve期 2107年04月(104)~2110年06月(107)
Sa-Ve-Ve:2107年04月10日(104)
Sa-Ve-Su:2107年10月20日(104)
Sa-Ve-Mo:2107年12月17日(104)
Sa-Ve-Ma:2108年03月22日(105)
Sa-Ve-Ra:2108年05月29日(105)
Sa-Ve-Ju:2108年11月18日(105)
Sa-Ve-Sa:2109年04月21日(106)
Sa-Ve-Me:2109年10月21日(106)
Sa-Ve-Ke:2110年04月03日(107)
Sa-Su期 2110年06月(107)~2111年05月(108)
Sa-Su-Su:2110年06月10日(107)
Sa-Su-Mo:2110年06月27日(107)
Sa-Su-Ma:2110年07月26日(107)
Sa-Su-Ra:2110年08月15日(107)
Sa-Su-Ju:2110年10月06日(107)
Sa-Su-Sa:2110年11月22日(107)
Sa-Su-Me:2111年01月16日(107)
Sa-Su-Ke:2111年03月06日(107)
Sa-Su-Ve:2111年03月26日(108)
Sa-Mo期 2111年05月(108)~2112年12月(109)
Sa-Mo-Mo:2111年05月23日(108)
Sa-Mo-Ma:2111年07月10日(108)
Sa-Mo-Ra:2111年08月13日(108)
Sa-Mo-Ju:2111年11月07日(108)
Sa-Mo-Sa:2112年01月24日(108)
Sa-Mo-Me:2112年04月24日(109)
Sa-Mo-Ke:2112年07月15日(109)
Sa-Mo-Ve:2112年08月18日(109)
Sa-Mo-Su:2112年11月22日(109)
Sa-Ma期 2112年12月(109)~2114年01月(110)
Sa-Ma-Ma:2112年12月21日(109)
Sa-Ma-Ra:2113年01月14日(109)
Sa-Ma-Ju:2113年03月15日(110)
Sa-Ma-Sa:2113年05月08日(110)
Sa-Ma-Me:2113年07月12日(110)
Sa-Ma-Ke:2113年09月07日(110)
Sa-Ma-Ve:2113年09月30日(110)
Sa-Ma-Su:2113年12月07日(110)
Sa-Ma-Mo:2113年12月27日(110)
Sa-Ra期 2114年01月(110)~2119年06月(116)
Sa-Ra-Ra:2114年01月30日(110)
Sa-Ra-Ju:2114年07月05日(111)
Sa-Ra-Sa:2114年11月21日(111)
Sa-Ra-Me:2115年05月05日(112)
Sa-Ra-Ke:2115年09月29日(112)
Sa-Ra-Ve:2115年11月29日(112)
Sa-Ra-Su:2116年05月20日(113)
Sa-Ra-Mo:2116年07月11日(113)
Sa-Ra-Ma:2116年10月06日(113)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

乙女:2003年03月(0)-2010年03月(7)】
乙女-天秤 2003年03月(0)~2003年10月(0)
乙女-天秤- 蠍:2003年03月15日(0)
乙女-天秤-射手:2003年04月02日(0)
乙女-天秤-山羊:2003年04月19日(0)
乙女-天秤-水瓶:2003年05月07日(0)
乙女-天秤- 魚:2003年05月25日(0)
乙女-天秤-牡羊:2003年06月12日(0)
乙女-天秤-牡牛:2003年06月29日(0)
乙女-天秤-双子:2003年07月17日(0)
乙女-天秤- 蟹:2003年08月04日(0)
乙女-天秤-獅子:2003年08月22日(0)
乙女-天秤-乙女:2003年09月08日(0)
乙女-天秤-天秤:2003年09月26日(0)
乙女- 蠍 2003年10月(0)~2004年05月(0)
乙女- 蠍-天秤:2003年10月14日(0)
乙女- 蠍-乙女:2003年11月01日(0)
乙女- 蠍-獅子:2003年11月18日(0)
乙女- 蠍- 蟹:2003年12月06日(0)
乙女- 蠍-双子:2003年12月24日(0)
乙女- 蠍-牡牛:2004年01月11日(0)
乙女- 蠍-牡羊:2004年01月29日(0)
乙女- 蠍- 魚:2004年02月15日(0)
乙女- 蠍-水瓶:2004年03月04日(0)
乙女- 蠍-山羊:2004年03月22日(1)
乙女- 蠍-射手:2004年04月09日(1)
乙女- 蠍- 蠍:2004年04月26日(1)
乙女-射手 2004年05月(1)~2004年12月(1)
乙女-射手- 蠍:2004年05月14日(1)
乙女-射手-天秤:2004年06月01日(1)
乙女-射手-乙女:2004年06月19日(1)
乙女-射手-獅子:2004年07月06日(1)
乙女-射手- 蟹:2004年07月24日(1)
乙女-射手-双子:2004年08月11日(1)
乙女-射手-牡牛:2004年08月29日(1)
乙女-射手-牡羊:2004年09月15日(1)
乙女-射手- 魚:2004年10月03日(1)
乙女-射手-水瓶:2004年10月21日(1)
乙女-射手-山羊:2004年11月08日(1)
乙女-射手-射手:2004年11月25日(1)
乙女-山羊 2004年12月(1)~2005年07月(1)
乙女-山羊-射手:2004年12月13日(1)
乙女-山羊- 蠍:2004年12月31日(1)
乙女-山羊-天秤:2005年01月18日(1)
乙女-山羊-乙女:2005年02月04日(1)
乙女-山羊-獅子:2005年02月22日(1)
乙女-山羊- 蟹:2005年03月12日(1)
乙女-山羊-双子:2005年03月30日(2)
乙女-山羊-牡牛:2005年04月16日(2)
乙女-山羊-牡羊:2005年05月04日(2)
乙女-山羊- 魚:2005年05月22日(2)
乙女-山羊-水瓶:2005年06月09日(2)
乙女-山羊-山羊:2005年06月26日(2)
乙女-水瓶 2005年07月(2)~2006年02月(2)
乙女-水瓶- 魚:2005年07月14日(2)
乙女-水瓶-牡羊:2005年08月01日(2)
乙女-水瓶-牡牛:2005年08月19日(2)
乙女-水瓶-双子:2005年09月05日(2)
乙女-水瓶- 蟹:2005年09月23日(2)
乙女-水瓶-獅子:2005年10月11日(2)
乙女-水瓶-乙女:2005年10月29日(2)
乙女-水瓶-天秤:2005年11月15日(2)
乙女-水瓶- 蠍:2005年12月03日(2)
乙女-水瓶-射手:2005年12月21日(2)
乙女-水瓶-山羊:2006年01月08日(2)
乙女-水瓶-水瓶:2006年01月25日(2)
乙女- 魚 2006年02月(2)~2006年09月(2)
乙女- 魚-牡羊:2006年02月12日(2)
乙女- 魚-牡牛:2006年03月02日(2)
乙女- 魚-双子:2006年03月20日(3)
乙女- 魚- 蟹:2006年04月06日(3)
乙女- 魚-獅子:2006年04月24日(3)
乙女- 魚-乙女:2006年05月12日(3)
乙女- 魚-天秤:2006年05月30日(3)
乙女- 魚- 蠍:2006年06月17日(3)
乙女- 魚-射手:2006年07月04日(3)
乙女- 魚-山羊:2006年07月22日(3)
乙女- 魚-水瓶:2006年08月09日(3)
乙女- 魚- 魚:2006年08月27日(3)
乙女-牡羊 2006年09月(3)~2007年04月(3)
乙女-牡羊-牡牛:2006年09月13日(3)
乙女-牡羊-双子:2006年10月01日(3)
乙女-牡羊- 蟹:2006年10月19日(3)
乙女-牡羊-獅子:2006年11月06日(3)
乙女-牡羊-乙女:2006年11月23日(3)
乙女-牡羊-天秤:2006年12月11日(3)
乙女-牡羊- 蠍:2006年12月29日(3)
乙女-牡羊-射手:2007年01月16日(3)
乙女-牡羊-山羊:2007年02月02日(3)
乙女-牡羊-水瓶:2007年02月20日(3)
乙女-牡羊- 魚:2007年03月10日(3)
乙女-牡羊-牡羊:2007年03月28日(4)
乙女-牡牛 2007年04月(4)~2007年11月(4)
乙女-牡牛-牡羊:2007年04月14日(4)
乙女-牡牛- 魚:2007年05月02日(4)
乙女-牡牛-水瓶:2007年05月20日(4)
乙女-牡牛-山羊:2007年06月07日(4)
乙女-牡牛-射手:2007年06月24日(4)
乙女-牡牛- 蠍:2007年07月12日(4)
乙女-牡牛-天秤:2007年07月30日(4)
乙女-牡牛-乙女:2007年08月17日(4)
乙女-牡牛-獅子:2007年09月03日(4)
乙女-牡牛- 蟹:2007年09月21日(4)
乙女-牡牛-双子:2007年10月09日(4)
乙女-牡牛-牡牛:2007年10月27日(4)
乙女-双子 2007年11月(4)~2008年06月(4)
乙女-双子-牡牛:2007年11月13日(4)
乙女-双子-牡羊:2007年12月01日(4)
乙女-双子- 魚:2007年12月19日(4)
乙女-双子-水瓶:2008年01月06日(4)
乙女-双子-山羊:2008年01月23日(4)
乙女-双子-射手:2008年02月10日(4)
乙女-双子- 蠍:2008年02月28日(4)
乙女-双子-天秤:2008年03月17日(5)
乙女-双子-乙女:2008年04月03日(5)
乙女-双子-獅子:2008年04月21日(5)
乙女-双子- 蟹:2008年05月09日(5)
乙女-双子-双子:2008年05月27日(5)
乙女- 蟹 2008年06月(5)~2009年01月(5)
乙女- 蟹-双子:2008年06月13日(5)
乙女- 蟹-牡牛:2008年07月01日(5)
乙女- 蟹-牡羊:2008年07月19日(5)
乙女- 蟹- 魚:2008年08月06日(5)
乙女- 蟹-水瓶:2008年08月23日(5)
乙女- 蟹-山羊:2008年09月10日(5)
乙女- 蟹-射手:2008年09月28日(5)
乙女- 蟹- 蠍:2008年10月16日(5)
乙女- 蟹-天秤:2008年11月03日(5)
乙女- 蟹-乙女:2008年11月20日(5)
乙女- 蟹-獅子:2008年12月08日(5)
乙女- 蟹- 蟹:2008年12月26日(5)
乙女-獅子 2009年01月(5)~2009年08月(5)
乙女-獅子-乙女:2009年01月13日(5)
乙女-獅子-天秤:2009年01月30日(5)
乙女-獅子- 蠍:2009年02月17日(5)
乙女-獅子-射手:2009年03月07日(5)
乙女-獅子-山羊:2009年03月25日(6)
乙女-獅子-水瓶:2009年04月11日(6)
乙女-獅子- 魚:2009年04月29日(6)
乙女-獅子-牡羊:2009年05月17日(6)
乙女-獅子-牡牛:2009年06月04日(6)
乙女-獅子-双子:2009年06月21日(6)
乙女-獅子- 蟹:2009年07月09日(6)
乙女-獅子-獅子:2009年07月27日(6)
乙女-乙女 2009年08月(6)~2010年03月(6)
乙女-乙女-天秤:2009年08月14日(6)
乙女-乙女- 蠍:2009年08月31日(6)
乙女-乙女-射手:2009年09月18日(6)
乙女-乙女-山羊:2009年10月06日(6)
乙女-乙女-水瓶:2009年10月24日(6)
乙女-乙女- 魚:2009年11月10日(6)
乙女-乙女-牡羊:2009年11月28日(6)
乙女-乙女-牡牛:2009年12月16日(6)
乙女-乙女-双子:2010年01月03日(6)
乙女-乙女- 蟹:2010年01月20日(6)
乙女-乙女-獅子:2010年02月07日(6)
乙女-乙女-乙女:2010年02月25日(6)
天秤:2010年03月(7)-2013年03月(10)】
天秤- 蠍 2010年03月(7)~2010年06月(7)
天秤- 蠍-天秤:2010年03月15日(7)
天秤- 蠍-乙女:2010年03月22日(7)
天秤- 蠍-獅子:2010年03月30日(7)
天秤- 蠍- 蟹:2010年04月06日(7)
天秤- 蠍-双子:2010年04月14日(7)
天秤- 蠍-牡牛:2010年04月22日(7)
天秤- 蠍-牡羊:2010年04月29日(7)
天秤- 蠍- 魚:2010年05月07日(7)
天秤- 蠍-水瓶:2010年05月15日(7)
天秤- 蠍-山羊:2010年05月22日(7)
天秤- 蠍-射手:2010年05月30日(7)
天秤- 蠍- 蠍:2010年06月06日(7)
天秤-射手 2010年06月(7)~2010年09月(7)
天秤-射手- 蠍:2010年06月14日(7)
天秤-射手-天秤:2010年06月22日(7)
天秤-射手-乙女:2010年06月29日(7)
天秤-射手-獅子:2010年07月07日(7)
天秤-射手- 蟹:2010年07月14日(7)
天秤-射手-双子:2010年07月22日(7)
天秤-射手-牡牛:2010年07月30日(7)
天秤-射手-牡羊:2010年08月06日(7)
天秤-射手- 魚:2010年08月14日(7)
天秤-射手-水瓶:2010年08月21日(7)
天秤-射手-山羊:2010年08月29日(7)
天秤-射手-射手:2010年09月06日(7)
天秤-山羊 2010年09月(7)~2010年12月(7)
天秤-山羊-射手:2010年09月13日(7)
天秤-山羊- 蠍:2010年09月21日(7)
天秤-山羊-天秤:2010年09月29日(7)
天秤-山羊-乙女:2010年10月06日(7)
天秤-山羊-獅子:2010年10月14日(7)
天秤-山羊- 蟹:2010年10月21日(7)
天秤-山羊-双子:2010年10月29日(7)
天秤-山羊-牡牛:2010年11月06日(7)
天秤-山羊-牡羊:2010年11月13日(7)
天秤-山羊- 魚:2010年11月21日(7)
天秤-山羊-水瓶:2010年11月28日(7)
天秤-山羊-山羊:2010年12月06日(7)
天秤-水瓶 2010年12月(7)~2011年03月(7)
天秤-水瓶- 魚:2010年12月14日(7)
天秤-水瓶-牡羊:2010年12月21日(7)
天秤-水瓶-牡牛:2010年12月29日(7)
天秤-水瓶-双子:2011年01月05日(7)
天秤-水瓶- 蟹:2011年01月13日(7)
天秤-水瓶-獅子:2011年01月21日(7)
天秤-水瓶-乙女:2011年01月28日(7)
天秤-水瓶-天秤:2011年02月05日(7)
天秤-水瓶- 蠍:2011年02月12日(7)
天秤-水瓶-射手:2011年02月20日(7)
天秤-水瓶-山羊:2011年02月28日(7)
天秤-水瓶-水瓶:2011年03月07日(7)
天秤- 魚 2011年03月(8)~2011年06月(8)
天秤- 魚-牡羊:2011年03月15日(8)
天秤- 魚-牡牛:2011年03月23日(8)
天秤- 魚-双子:2011年03月30日(8)
天秤- 魚- 蟹:2011年04月07日(8)
天秤- 魚-獅子:2011年04月14日(8)
天秤- 魚-乙女:2011年04月22日(8)
天秤- 魚-天秤:2011年04月30日(8)
天秤- 魚- 蠍:2011年05月07日(8)
天秤- 魚-射手:2011年05月15日(8)
天秤- 魚-山羊:2011年05月22日(8)
天秤- 魚-水瓶:2011年05月30日(8)
天秤- 魚- 魚:2011年06月07日(8)
天秤-牡羊 2011年06月(8)~2011年09月(8)
天秤-牡羊-牡牛:2011年06月14日(8)
天秤-牡羊-双子:2011年06月22日(8)
天秤-牡羊- 蟹:2011年06月29日(8)
天秤-牡羊-獅子:2011年07月07日(8)
天秤-牡羊-乙女:2011年07月15日(8)
天秤-牡羊-天秤:2011年07月22日(8)
天秤-牡羊- 蠍:2011年07月30日(8)
天秤-牡羊-射手:2011年08月06日(8)
天秤-牡羊-山羊:2011年08月14日(8)
天秤-牡羊-水瓶:2011年08月22日(8)
天秤-牡羊- 魚:2011年08月29日(8)
天秤-牡羊-牡羊:2011年09月06日(8)
天秤-牡牛 2011年09月(8)~2011年12月(8)
天秤-牡牛-牡羊:2011年09月14日(8)
天秤-牡牛- 魚:2011年09月21日(8)
天秤-牡牛-水瓶:2011年09月29日(8)
天秤-牡牛-山羊:2011年10月06日(8)
天秤-牡牛-射手:2011年10月14日(8)
天秤-牡牛- 蠍:2011年10月22日(8)
天秤-牡牛-天秤:2011年10月29日(8)
天秤-牡牛-乙女:2011年11月06日(8)
天秤-牡牛-獅子:2011年11月13日(8)
天秤-牡牛- 蟹:2011年11月21日(8)
天秤-牡牛-双子:2011年11月29日(8)
天秤-牡牛-牡牛:2011年12月06日(8)
天秤-双子 2011年12月(8)~2012年03月(8)
天秤-双子-牡牛:2011年12月14日(8)
天秤-双子-牡羊:2011年12月21日(8)
天秤-双子- 魚:2011年12月29日(8)
天秤-双子-水瓶:2012年01月06日(8)
天秤-双子-山羊:2012年01月13日(8)
天秤-双子-射手:2012年01月21日(8)
天秤-双子- 蠍:2012年01月29日(8)
天秤-双子-天秤:2012年02月05日(8)
天秤-双子-乙女:2012年02月13日(8)
天秤-双子-獅子:2012年02月20日(8)
天秤-双子- 蟹:2012年02月28日(8)
天秤-双子-双子:2012年03月07日(8)
天秤- 蟹 2012年03月(9)~2012年06月(9)
天秤- 蟹-双子:2012年03月14日(9)
天秤- 蟹-牡牛:2012年03月22日(9)
天秤- 蟹-牡羊:2012年03月29日(9)
天秤- 蟹- 魚:2012年04月06日(9)
天秤- 蟹-水瓶:2012年04月14日(9)
天秤- 蟹-山羊:2012年04月21日(9)
天秤- 蟹-射手:2012年04月29日(9)
天秤- 蟹- 蠍:2012年05月06日(9)
天秤- 蟹-天秤:2012年05月14日(9)
天秤- 蟹-乙女:2012年05月22日(9)
天秤- 蟹-獅子:2012年05月29日(9)
天秤- 蟹- 蟹:2012年06月06日(9)
天秤-獅子 2012年06月(9)~2012年09月(9)
天秤-獅子-乙女:2012年06月13日(9)
天秤-獅子-天秤:2012年06月21日(9)
天秤-獅子- 蠍:2012年06月29日(9)
天秤-獅子-射手:2012年07月06日(9)
天秤-獅子-山羊:2012年07月14日(9)
天秤-獅子-水瓶:2012年07月22日(9)
天秤-獅子- 魚:2012年07月29日(9)
天秤-獅子-牡羊:2012年08月06日(9)
天秤-獅子-牡牛:2012年08月13日(9)
天秤-獅子-双子:2012年08月21日(9)
天秤-獅子- 蟹:2012年08月29日(9)
天秤-獅子-獅子:2012年09月05日(9)
天秤-乙女 2012年09月(9)~2012年12月(9)
天秤-乙女-天秤:2012年09月13日(9)
天秤-乙女- 蠍:2012年09月20日(9)
天秤-乙女-射手:2012年09月28日(9)
天秤-乙女-山羊:2012年10月06日(9)
天秤-乙女-水瓶:2012年10月13日(9)
天秤-乙女- 魚:2012年10月21日(9)
天秤-乙女-牡羊:2012年10月28日(9)
天秤-乙女-牡牛:2012年11月05日(9)
天秤-乙女-双子:2012年11月13日(9)
天秤-乙女- 蟹:2012年11月20日(9)
天秤-乙女-獅子:2012年11月28日(9)
天秤-乙女-乙女:2012年12月05日(9)
天秤-天秤 2012年12月(9)~2013年03月(9)
天秤-天秤- 蠍:2012年12月13日(9)
天秤-天秤-射手:2012年12月21日(9)
天秤-天秤-山羊:2012年12月28日(9)
天秤-天秤-水瓶:2013年01月05日(9)
天秤-天秤- 魚:2013年01月13日(9)
天秤-天秤-牡羊:2013年01月20日(9)
天秤-天秤-牡牛:2013年01月28日(9)
天秤-天秤-双子:2013年02月04日(9)
天秤-天秤- 蟹:2013年02月12日(9)
天秤-天秤-獅子:2013年02月20日(9)
天秤-天秤-乙女:2013年02月27日(9)
天秤-天秤-天秤:2013年03月07日(9)
 蠍:2013年03月(10)-2014年03月(11)】
 蠍-天秤 2013年03月(10)~2013年04月(10)
 蠍-天秤- 蠍:2013年03月14日(10)
 蠍-天秤-射手:2013年03月17日(10)
 蠍-天秤-山羊:2013年03月19日(10)
 蠍-天秤-水瓶:2013年03月22日(10)
 蠍-天秤- 魚:2013年03月25日(10)
 蠍-天秤-牡羊:2013年03月27日(10)
 蠍-天秤-牡牛:2013年03月30日(10)
 蠍-天秤-双子:2013年04月01日(10)
 蠍-天秤- 蟹:2013年04月04日(10)
 蠍-天秤-獅子:2013年04月06日(10)
 蠍-天秤-乙女:2013年04月09日(10)
 蠍-天秤-天秤:2013年04月11日(10)
 蠍-乙女 2013年04月(10)~2013年05月(10)
 蠍-乙女-天秤:2013年04月14日(10)
 蠍-乙女- 蠍:2013年04月16日(10)
 蠍-乙女-射手:2013年04月19日(10)
 蠍-乙女-山羊:2013年04月21日(10)
 蠍-乙女-水瓶:2013年04月24日(10)
 蠍-乙女- 魚:2013年04月27日(10)
 蠍-乙女-牡羊:2013年04月29日(10)
 蠍-乙女-牡牛:2013年05月02日(10)
 蠍-乙女-双子:2013年05月04日(10)
 蠍-乙女- 蟹:2013年05月07日(10)
 蠍-乙女-獅子:2013年05月09日(10)
 蠍-乙女-乙女:2013年05月12日(10)
 蠍-獅子 2013年05月(10)~2013年06月(10)
 蠍-獅子-乙女:2013年05月14日(10)
 蠍-獅子-天秤:2013年05月17日(10)
 蠍-獅子- 蠍:2013年05月19日(10)
 蠍-獅子-射手:2013年05月22日(10)
 蠍-獅子-山羊:2013年05月24日(10)
 蠍-獅子-水瓶:2013年05月27日(10)
 蠍-獅子- 魚:2013年05月30日(10)
 蠍-獅子-牡羊:2013年06月01日(10)
 蠍-獅子-牡牛:2013年06月04日(10)
 蠍-獅子-双子:2013年06月06日(10)
 蠍-獅子- 蟹:2013年06月09日(10)
 蠍-獅子-獅子:2013年06月11日(10)
 蠍- 蟹 2013年06月(10)~2013年07月(10)
 蠍- 蟹-双子:2013年06月14日(10)
 蠍- 蟹-牡牛:2013年06月16日(10)
 蠍- 蟹-牡羊:2013年06月19日(10)
 蠍- 蟹- 魚:2013年06月21日(10)
 蠍- 蟹-水瓶:2013年06月24日(10)
 蠍- 蟹-山羊:2013年06月26日(10)
 蠍- 蟹-射手:2013年06月29日(10)
 蠍- 蟹- 蠍:2013年07月01日(10)
 蠍- 蟹-天秤:2013年07月04日(10)
 蠍- 蟹-乙女:2013年07月07日(10)
 蠍- 蟹-獅子:2013年07月09日(10)
 蠍- 蟹- 蟹:2013年07月12日(10)
 蠍-双子 2013年07月(10)~2013年08月(10)
 蠍-双子-牡牛:2013年07月14日(10)
 蠍-双子-牡羊:2013年07月17日(10)
 蠍-双子- 魚:2013年07月19日(10)
 蠍-双子-水瓶:2013年07月22日(10)
 蠍-双子-山羊:2013年07月24日(10)
 蠍-双子-射手:2013年07月27日(10)
 蠍-双子- 蠍:2013年07月29日(10)
 蠍-双子-天秤:2013年08月01日(10)
 蠍-双子-乙女:2013年08月03日(10)
 蠍-双子-獅子:2013年08月06日(10)
 蠍-双子- 蟹:2013年08月09日(10)
 蠍-双子-双子:2013年08月11日(10)
 蠍-牡牛 2013年08月(10)~2013年09月(10)
 蠍-牡牛-牡羊:2013年08月14日(10)
 蠍-牡牛- 魚:2013年08月16日(10)
 蠍-牡牛-水瓶:2013年08月19日(10)
 蠍-牡牛-山羊:2013年08月21日(10)
 蠍-牡牛-射手:2013年08月24日(10)
 蠍-牡牛- 蠍:2013年08月26日(10)
 蠍-牡牛-天秤:2013年08月29日(10)
 蠍-牡牛-乙女:2013年08月31日(10)
 蠍-牡牛-獅子:2013年09月03日(10)
 蠍-牡牛- 蟹:2013年09月05日(10)
 蠍-牡牛-双子:2013年09月08日(10)
 蠍-牡牛-牡牛:2013年09月10日(10)
 蠍-牡羊 2013年09月(10)~2013年10月(10)
 蠍-牡羊-牡牛:2013年09月13日(10)
 蠍-牡羊-双子:2013年09月16日(10)
 蠍-牡羊- 蟹:2013年09月18日(10)
 蠍-牡羊-獅子:2013年09月21日(10)
 蠍-牡羊-乙女:2013年09月23日(10)
 蠍-牡羊-天秤:2013年09月26日(10)
 蠍-牡羊- 蠍:2013年09月28日(10)
 蠍-牡羊-射手:2013年10月01日(10)
 蠍-牡羊-山羊:2013年10月03日(10)
 蠍-牡羊-水瓶:2013年10月06日(10)
 蠍-牡羊- 魚:2013年10月08日(10)
 蠍-牡羊-牡羊:2013年10月11日(10)
 蠍- 魚 2013年10月(10)~2013年11月(10)
 蠍- 魚-牡羊:2013年10月13日(10)
 蠍- 魚-牡牛:2013年10月16日(10)
 蠍- 魚-双子:2013年10月19日(10)
 蠍- 魚- 蟹:2013年10月21日(10)
 蠍- 魚-獅子:2013年10月24日(10)
 蠍- 魚-乙女:2013年10月26日(10)
 蠍- 魚-天秤:2013年10月29日(10)
 蠍- 魚- 蠍:2013年10月31日(10)
 蠍- 魚-射手:2013年11月03日(10)
 蠍- 魚-山羊:2013年11月05日(10)
 蠍- 魚-水瓶:2013年11月08日(10)
 蠍- 魚- 魚:2013年11月10日(10)
 蠍-水瓶 2013年11月(10)~2013年12月(10)
 蠍-水瓶- 魚:2013年11月13日(10)
 蠍-水瓶-牡羊:2013年11月15日(10)
 蠍-水瓶-牡牛:2013年11月18日(10)
 蠍-水瓶-双子:2013年11月21日(10)
 蠍-水瓶- 蟹:2013年11月23日(10)
 蠍-水瓶-獅子:2013年11月26日(10)
 蠍-水瓶-乙女:2013年11月28日(10)
 蠍-水瓶-天秤:2013年12月01日(10)
 蠍-水瓶- 蠍:2013年12月03日(10)
 蠍-水瓶-射手:2013年12月06日(10)
 蠍-水瓶-山羊:2013年12月08日(10)
 蠍-水瓶-水瓶:2013年12月11日(10)
 蠍-山羊 2013年12月(10)~2014年01月(10)
 蠍-山羊-射手:2013年12月13日(10)
 蠍-山羊- 蠍:2013年12月16日(10)
 蠍-山羊-天秤:2013年12月18日(10)
 蠍-山羊-乙女:2013年12月21日(10)
 蠍-山羊-獅子:2013年12月23日(10)
 蠍-山羊- 蟹:2013年12月26日(10)
 蠍-山羊-双子:2013年12月29日(10)
 蠍-山羊-牡牛:2013年12月31日(10)
 蠍-山羊-牡羊:2014年01月03日(10)
 蠍-山羊- 魚:2014年01月05日(10)
 蠍-山羊-水瓶:2014年01月08日(10)
 蠍-山羊-山羊:2014年01月10日(10)
 蠍-射手 2014年01月(10)~2014年02月(10)
 蠍-射手- 蠍:2014年01月13日(10)
 蠍-射手-天秤:2014年01月15日(10)
 蠍-射手-乙女:2014年01月18日(10)
 蠍-射手-獅子:2014年01月20日(10)
 蠍-射手- 蟹:2014年01月23日(10)
 蠍-射手-双子:2014年01月25日(10)
 蠍-射手-牡牛:2014年01月28日(10)
 蠍-射手-牡羊:2014年01月31日(10)
 蠍-射手- 魚:2014年02月02日(10)
 蠍-射手-水瓶:2014年02月05日(10)
 蠍-射手-山羊:2014年02月07日(10)
 蠍-射手-射手:2014年02月10日(10)
 蠍- 蠍 2014年02月(10)~2014年03月(10)
 蠍- 蠍-天秤:2014年02月12日(10)
 蠍- 蠍-乙女:2014年02月15日(10)
 蠍- 蠍-獅子:2014年02月17日(10)
 蠍- 蠍- 蟹:2014年02月20日(10)
 蠍- 蠍-双子:2014年02月22日(10)
 蠍- 蠍-牡牛:2014年02月25日(10)
 蠍- 蠍-牡羊:2014年02月27日(10)
 蠍- 蠍- 魚:2014年03月02日(10)
 蠍- 蠍-水瓶:2014年03月05日(10)
 蠍- 蠍-山羊:2014年03月07日(10)
 蠍- 蠍-射手:2014年03月10日(10)
 蠍- 蠍- 蠍:2014年03月12日(10)
射手:2014年03月(11)-2021年03月(18)】
射手- 蠍 2014年03月(11)~2014年10月(11)
射手- 蠍-天秤:2014年03月15日(11)
射手- 蠍-乙女:2014年04月01日(11)
射手- 蠍-獅子:2014年04月19日(11)
射手- 蠍- 蟹:2014年05月07日(11)
射手- 蠍-双子:2014年05月25日(11)
射手- 蠍-牡牛:2014年06月11日(11)
射手- 蠍-牡羊:2014年06月29日(11)
射手- 蠍- 魚:2014年07月17日(11)
射手- 蠍-水瓶:2014年08月04日(11)
射手- 蠍-山羊:2014年08月21日(11)
射手- 蠍-射手:2014年09月08日(11)
射手- 蠍- 蠍:2014年09月26日(11)
射手-天秤 2014年10月(11)~2015年05月(11)
射手-天秤- 蠍:2014年10月14日(11)
射手-天秤-射手:2014年10月31日(11)
射手-天秤-山羊:2014年11月18日(11)
射手-天秤-水瓶:2014年12月06日(11)
射手-天秤- 魚:2014年12月24日(11)
射手-天秤-牡羊:2015年01月10日(11)
射手-天秤-牡牛:2015年01月28日(11)
射手-天秤-双子:2015年02月15日(11)
射手-天秤- 蟹:2015年03月05日(11)
射手-天秤-獅子:2015年03月23日(12)
射手-天秤-乙女:2015年04月09日(12)
射手-天秤-天秤:2015年04月27日(12)
射手-乙女 2015年05月(12)~2015年12月(12)
射手-乙女-天秤:2015年05月15日(12)
射手-乙女- 蠍:2015年06月02日(12)
射手-乙女-射手:2015年06月19日(12)
射手-乙女-山羊:2015年07月07日(12)
射手-乙女-水瓶:2015年07月25日(12)
射手-乙女- 魚:2015年08月12日(12)
射手-乙女-牡羊:2015年08月29日(12)
射手-乙女-牡牛:2015年09月16日(12)
射手-乙女-双子:2015年10月04日(12)
射手-乙女- 蟹:2015年10月22日(12)
射手-乙女-獅子:2015年11月08日(12)
射手-乙女-乙女:2015年11月26日(12)
射手-獅子 2015年12月(12)~2016年07月(12)
射手-獅子-乙女:2015年12月14日(12)
射手-獅子-天秤:2016年01月01日(12)
射手-獅子- 蠍:2016年01月18日(12)
射手-獅子-射手:2016年02月05日(12)
射手-獅子-山羊:2016年02月23日(12)
射手-獅子-水瓶:2016年03月12日(12)
射手-獅子- 魚:2016年03月29日(13)
射手-獅子-牡羊:2016年04月16日(13)
射手-獅子-牡牛:2016年05月04日(13)
射手-獅子-双子:2016年05月22日(13)
射手-獅子- 蟹:2016年06月08日(13)
射手-獅子-獅子:2016年06月26日(13)
射手- 蟹 2016年07月(13)~2017年02月(13)
射手- 蟹-双子:2016年07月14日(13)
射手- 蟹-牡牛:2016年08月01日(13)
射手- 蟹-牡羊:2016年08月18日(13)
射手- 蟹- 魚:2016年09月05日(13)
射手- 蟹-水瓶:2016年09月23日(13)
射手- 蟹-山羊:2016年10月11日(13)
射手- 蟹-射手:2016年10月28日(13)
射手- 蟹- 蠍:2016年11月15日(13)
射手- 蟹-天秤:2016年12月03日(13)
射手- 蟹-乙女:2016年12月21日(13)
射手- 蟹-獅子:2017年01月07日(13)
射手- 蟹- 蟹:2017年01月25日(13)
射手-双子 2017年02月(13)~2017年09月(13)
射手-双子-牡牛:2017年02月12日(13)
射手-双子-牡羊:2017年03月02日(13)
射手-双子- 魚:2017年03月19日(14)
射手-双子-水瓶:2017年04月06日(14)
射手-双子-山羊:2017年04月24日(14)
射手-双子-射手:2017年05月12日(14)
射手-双子- 蠍:2017年05月30日(14)
射手-双子-天秤:2017年06月16日(14)
射手-双子-乙女:2017年07月04日(14)
射手-双子-獅子:2017年07月22日(14)
射手-双子- 蟹:2017年08月09日(14)
射手-双子-双子:2017年08月26日(14)
射手-牡牛 2017年09月(14)~2018年04月(14)
射手-牡牛-牡羊:2017年09月13日(14)
射手-牡牛- 魚:2017年10月01日(14)
射手-牡牛-水瓶:2017年10月19日(14)
射手-牡牛-山羊:2017年11月05日(14)
射手-牡牛-射手:2017年11月23日(14)
射手-牡牛- 蠍:2017年12月11日(14)
射手-牡牛-天秤:2017年12月29日(14)
射手-牡牛-乙女:2018年01月15日(14)
射手-牡牛-獅子:2018年02月02日(14)
射手-牡牛- 蟹:2018年02月20日(14)
射手-牡牛-双子:2018年03月10日(14)
射手-牡牛-牡牛:2018年03月27日(15)
射手-牡羊 2018年04月(15)~2018年11月(15)
射手-牡羊-牡牛:2018年04月14日(15)
射手-牡羊-双子:2018年05月02日(15)
射手-牡羊- 蟹:2018年05月20日(15)
射手-牡羊-獅子:2018年06月06日(15)
射手-牡羊-乙女:2018年06月24日(15)
射手-牡羊-天秤:2018年07月12日(15)
射手-牡羊- 蠍:2018年07月30日(15)
射手-牡羊-射手:2018年08月16日(15)
射手-牡羊-山羊:2018年09月03日(15)
射手-牡羊-水瓶:2018年09月21日(15)
射手-牡羊- 魚:2018年10月09日(15)
射手-牡羊-牡羊:2018年10月26日(15)
射手- 魚 2018年11月(15)~2019年06月(15)
射手- 魚-牡羊:2018年11月13日(15)
射手- 魚-牡牛:2018年12月01日(15)
射手- 魚-双子:2018年12月19日(15)
射手- 魚- 蟹:2019年01月05日(15)
射手- 魚-獅子:2019年01月23日(15)
射手- 魚-乙女:2019年02月10日(15)
射手- 魚-天秤:2019年02月28日(15)
射手- 魚- 蠍:2019年03月17日(16)
射手- 魚-射手:2019年04月04日(16)
射手- 魚-山羊:2019年04月22日(16)
射手- 魚-水瓶:2019年05月10日(16)
射手- 魚- 魚:2019年05月27日(16)
射手-水瓶 2019年06月(16)~2020年01月(16)
射手-水瓶- 魚:2019年06月14日(16)
射手-水瓶-牡羊:2019年07月02日(16)
射手-水瓶-牡牛:2019年07月20日(16)
射手-水瓶-双子:2019年08月06日(16)
射手-水瓶- 蟹:2019年08月24日(16)
射手-水瓶-獅子:2019年09月11日(16)
射手-水瓶-乙女:2019年09月29日(16)
射手-水瓶-天秤:2019年10月17日(16)
射手-水瓶- 蠍:2019年11月03日(16)
射手-水瓶-射手:2019年11月21日(16)
射手-水瓶-山羊:2019年12月09日(16)
射手-水瓶-水瓶:2019年12月27日(16)
射手-山羊 2020年01月(16)~2020年08月(16)
射手-山羊-射手:2020年01月13日(16)
射手-山羊- 蠍:2020年01月31日(16)
射手-山羊-天秤:2020年02月18日(16)
射手-山羊-乙女:2020年03月07日(16)
射手-山羊-獅子:2020年03月24日(17)
射手-山羊- 蟹:2020年04月11日(17)
射手-山羊-双子:2020年04月29日(17)
射手-山羊-牡牛:2020年05月17日(17)
射手-山羊-牡羊:2020年06月03日(17)
射手-山羊- 魚:2020年06月21日(17)
射手-山羊-水瓶:2020年07月09日(17)
射手-山羊-山羊:2020年07月27日(17)
射手-射手 2020年08月(17)~2021年03月(17)
射手-射手- 蠍:2020年08月13日(17)
射手-射手-天秤:2020年08月31日(17)
射手-射手-乙女:2020年09月18日(17)
射手-射手-獅子:2020年10月06日(17)
射手-射手- 蟹:2020年10月23日(17)
射手-射手-双子:2020年11月10日(17)
射手-射手-牡牛:2020年11月28日(17)
射手-射手-牡羊:2020年12月16日(17)
射手-射手- 魚:2021年01月02日(17)
射手-射手-水瓶:2021年01月20日(17)
射手-射手-山羊:2021年02月07日(17)
射手-射手-射手:2021年02月25日(17)
山羊:2021年03月(18)-2029年03月(26)】
山羊-射手 2021年03月(18)~2021年11月(18)
山羊-射手- 蠍:2021年03月14日(18)
山羊-射手-天秤:2021年04月04日(18)
山羊-射手-乙女:2021年04月24日(18)
山羊-射手-獅子:2021年05月14日(18)
山羊-射手- 蟹:2021年06月04日(18)
山羊-射手-双子:2021年06月24日(18)
山羊-射手-牡牛:2021年07月14日(18)
山羊-射手-牡羊:2021年08月03日(18)
山羊-射手- 魚:2021年08月24日(18)
山羊-射手-水瓶:2021年09月13日(18)
山羊-射手-山羊:2021年10月03日(18)
山羊-射手-射手:2021年10月24日(18)
山羊- 蠍 2021年11月(18)~2022年07月(18)
山羊- 蠍-天秤:2021年11月13日(18)
山羊- 蠍-乙女:2021年12月03日(18)
山羊- 蠍-獅子:2021年12月23日(18)
山羊- 蠍- 蟹:2022年01月13日(18)
山羊- 蠍-双子:2022年02月02日(18)
山羊- 蠍-牡牛:2022年02月22日(18)
山羊- 蠍-牡羊:2022年03月15日(19)
山羊- 蠍- 魚:2022年04月04日(19)
山羊- 蠍-水瓶:2022年04月24日(19)
山羊- 蠍-山羊:2022年05月15日(19)
山羊- 蠍-射手:2022年06月04日(19)
山羊- 蠍- 蠍:2022年06月24日(19)
山羊-天秤 2022年07月(19)~2023年03月(19)
山羊-天秤- 蠍:2022年07月14日(19)
山羊-天秤-射手:2022年08月04日(19)
山羊-天秤-山羊:2022年08月24日(19)
山羊-天秤-水瓶:2022年09月13日(19)
山羊-天秤- 魚:2022年10月04日(19)
山羊-天秤-牡羊:2022年10月24日(19)
山羊-天秤-牡牛:2022年11月13日(19)
山羊-天秤-双子:2022年12月03日(19)
山羊-天秤- 蟹:2022年12月24日(19)
山羊-天秤-獅子:2023年01月13日(19)
山羊-天秤-乙女:2023年02月02日(19)
山羊-天秤-天秤:2023年02月23日(19)
山羊-乙女 2023年03月(20)~2023年11月(20)
山羊-乙女-天秤:2023年03月15日(20)
山羊-乙女- 蠍:2023年04月04日(20)
山羊-乙女-射手:2023年04月24日(20)
山羊-乙女-山羊:2023年05月15日(20)
山羊-乙女-水瓶:2023年06月04日(20)
山羊-乙女- 魚:2023年06月24日(20)
山羊-乙女-牡羊:2023年07月15日(20)
山羊-乙女-牡牛:2023年08月04日(20)
山羊-乙女-双子:2023年08月24日(20)
山羊-乙女- 蟹:2023年09月14日(20)
山羊-乙女-獅子:2023年10月04日(20)
山羊-乙女-乙女:2023年10月24日(20)
山羊-獅子 2023年11月(20)~2024年07月(20)
山羊-獅子-乙女:2023年11月13日(20)
山羊-獅子-天秤:2023年12月04日(20)
山羊-獅子- 蠍:2023年12月24日(20)
山羊-獅子-射手:2024年01月13日(20)
山羊-獅子-山羊:2024年02月03日(20)
山羊-獅子-水瓶:2024年02月23日(20)
山羊-獅子- 魚:2024年03月14日(21)
山羊-獅子-牡羊:2024年04月03日(21)
山羊-獅子-牡牛:2024年04月24日(21)
山羊-獅子-双子:2024年05月14日(21)
山羊-獅子- 蟹:2024年06月03日(21)
山羊-獅子-獅子:2024年06月24日(21)
山羊- 蟹 2024年07月(21)~2025年03月(21)
山羊- 蟹-双子:2024年07月14日(21)
山羊- 蟹-牡牛:2024年08月03日(21)
山羊- 蟹-牡羊:2024年08月23日(21)
山羊- 蟹- 魚:2024年09月13日(21)
山羊- 蟹-水瓶:2024年10月03日(21)
山羊- 蟹-山羊:2024年10月23日(21)
山羊- 蟹-射手:2024年11月13日(21)
山羊- 蟹- 蠍:2024年12月03日(21)
山羊- 蟹-天秤:2024年12月23日(21)
山羊- 蟹-乙女:2025年01月13日(21)
山羊- 蟹-獅子:2025年02月02日(21)
山羊- 蟹- 蟹:2025年02月22日(21)
山羊-双子 2025年03月(22)~2025年11月(22)
山羊-双子-牡牛:2025年03月14日(22)
山羊-双子-牡羊:2025年04月04日(22)
山羊-双子- 魚:2025年04月24日(22)
山羊-双子-水瓶:2025年05月14日(22)
山羊-双子-山羊:2025年06月04日(22)
山羊-双子-射手:2025年06月24日(22)
山羊-双子- 蠍:2025年07月14日(22)
山羊-双子-天秤:2025年08月03日(22)
山羊-双子-乙女:2025年08月24日(22)
山羊-双子-獅子:2025年09月13日(22)
山羊-双子- 蟹:2025年10月03日(22)
山羊-双子-双子:2025年10月24日(22)
山羊-牡牛 2025年11月(22)~2026年07月(22)
山羊-牡牛-牡羊:2025年11月13日(22)
山羊-牡牛- 魚:2025年12月03日(22)
山羊-牡牛-水瓶:2025年12月23日(22)
山羊-牡牛-山羊:2026年01月13日(22)
山羊-牡牛-射手:2026年02月02日(22)
山羊-牡牛- 蠍:2026年02月22日(22)
山羊-牡牛-天秤:2026年03月15日(23)
山羊-牡牛-乙女:2026年04月04日(23)
山羊-牡牛-獅子:2026年04月24日(23)
山羊-牡牛- 蟹:2026年05月15日(23)
山羊-牡牛-双子:2026年06月04日(23)
山羊-牡牛-牡牛:2026年06月24日(23)
山羊-牡羊 2026年07月(23)~2027年03月(23)
山羊-牡羊-牡牛:2026年07月14日(23)
山羊-牡羊-双子:2026年08月04日(23)
山羊-牡羊- 蟹:2026年08月24日(23)
山羊-牡羊-獅子:2026年09月13日(23)
山羊-牡羊-乙女:2026年10月04日(23)
山羊-牡羊-天秤:2026年10月24日(23)
山羊-牡羊- 蠍:2026年11月13日(23)
山羊-牡羊-射手:2026年12月03日(23)
山羊-牡羊-山羊:2026年12月24日(23)
山羊-牡羊-水瓶:2027年01月13日(23)
山羊-牡羊- 魚:2027年02月02日(23)
山羊-牡羊-牡羊:2027年02月23日(23)
山羊- 魚 2027年03月(24)~2027年11月(24)
山羊- 魚-牡羊:2027年03月15日(24)
山羊- 魚-牡牛:2027年04月04日(24)
山羊- 魚-双子:2027年04月24日(24)
山羊- 魚- 蟹:2027年05月15日(24)
山羊- 魚-獅子:2027年06月04日(24)
山羊- 魚-乙女:2027年06月24日(24)
山羊- 魚-天秤:2027年07月15日(24)
山羊- 魚- 蠍:2027年08月04日(24)
山羊- 魚-射手:2027年08月24日(24)
山羊- 魚-山羊:2027年09月14日(24)
山羊- 魚-水瓶:2027年10月04日(24)
山羊- 魚- 魚:2027年10月24日(24)
山羊-水瓶 2027年11月(24)~2028年07月(24)
山羊-水瓶- 魚:2027年11月13日(24)
山羊-水瓶-牡羊:2027年12月04日(24)
山羊-水瓶-牡牛:2027年12月24日(24)
山羊-水瓶-双子:2028年01月13日(24)
山羊-水瓶- 蟹:2028年02月03日(24)
山羊-水瓶-獅子:2028年02月23日(24)
山羊-水瓶-乙女:2028年03月14日(25)
山羊-水瓶-天秤:2028年04月03日(25)
山羊-水瓶- 蠍:2028年04月24日(25)
山羊-水瓶-射手:2028年05月14日(25)
山羊-水瓶-山羊:2028年06月03日(25)
山羊-水瓶-水瓶:2028年06月24日(25)
山羊-山羊 2028年07月(25)~2029年03月(25)
山羊-山羊-射手:2028年07月14日(25)
山羊-山羊- 蠍:2028年08月03日(25)
山羊-山羊-天秤:2028年08月23日(25)
山羊-山羊-乙女:2028年09月13日(25)
山羊-山羊-獅子:2028年10月03日(25)
山羊-山羊- 蟹:2028年10月23日(25)
山羊-山羊-双子:2028年11月13日(25)
山羊-山羊-牡牛:2028年12月03日(25)
山羊-山羊-牡羊:2028年12月23日(25)
山羊-山羊- 魚:2029年01月13日(25)
山羊-山羊-水瓶:2029年02月02日(25)
山羊-山羊-山羊:2029年02月22日(25)
水瓶:2029年03月(26)-2038年03月(35)】
水瓶- 魚 2029年03月(26)~2029年12月(26)
水瓶- 魚-牡羊:2029年03月14日(26)
水瓶- 魚-牡牛:2029年04月06日(26)
水瓶- 魚-双子:2029年04月29日(26)
水瓶- 魚- 蟹:2029年05月22日(26)
水瓶- 魚-獅子:2029年06月14日(26)
水瓶- 魚-乙女:2029年07月07日(26)
水瓶- 魚-天秤:2029年07月29日(26)
水瓶- 魚- 蠍:2029年08月21日(26)
水瓶- 魚-射手:2029年09月13日(26)
水瓶- 魚-山羊:2029年10月06日(26)
水瓶- 魚-水瓶:2029年10月29日(26)
水瓶- 魚- 魚:2029年11月21日(26)
水瓶-牡羊 2029年12月(26)~2030年09月(26)
水瓶-牡羊-牡牛:2029年12月13日(26)
水瓶-牡羊-双子:2030年01月05日(26)
水瓶-牡羊- 蟹:2030年01月28日(26)
水瓶-牡羊-獅子:2030年02月20日(26)
水瓶-牡羊-乙女:2030年03月15日(27)
水瓶-牡羊-天秤:2030年04月06日(27)
水瓶-牡羊- 蠍:2030年04月29日(27)
水瓶-牡羊-射手:2030年05月22日(27)
水瓶-牡羊-山羊:2030年06月14日(27)
水瓶-牡羊-水瓶:2030年07月07日(27)
水瓶-牡羊- 魚:2030年07月30日(27)
水瓶-牡羊-牡羊:2030年08月21日(27)
水瓶-牡牛 2030年09月(27)~2031年06月(27)
水瓶-牡牛-牡羊:2030年09月13日(27)
水瓶-牡牛- 魚:2030年10月06日(27)
水瓶-牡牛-水瓶:2030年10月29日(27)
水瓶-牡牛-山羊:2030年11月21日(27)
水瓶-牡牛-射手:2030年12月14日(27)
水瓶-牡牛- 蠍:2031年01月05日(27)
水瓶-牡牛-天秤:2031年01月28日(27)
水瓶-牡牛-乙女:2031年02月20日(27)
水瓶-牡牛-獅子:2031年03月15日(28)
水瓶-牡牛- 蟹:2031年04月07日(28)
水瓶-牡牛-双子:2031年04月30日(28)
水瓶-牡牛-牡牛:2031年05月22日(28)
水瓶-双子 2031年06月(28)~2032年03月(28)
水瓶-双子-牡牛:2031年06月14日(28)
水瓶-双子-牡羊:2031年07月07日(28)
水瓶-双子- 魚:2031年07月30日(28)
水瓶-双子-水瓶:2031年08月22日(28)
水瓶-双子-山羊:2031年09月14日(28)
水瓶-双子-射手:2031年10月06日(28)
水瓶-双子- 蠍:2031年10月29日(28)
水瓶-双子-天秤:2031年11月21日(28)
水瓶-双子-乙女:2031年12月14日(28)
水瓶-双子-獅子:2032年01月06日(28)
水瓶-双子- 蟹:2032年01月29日(28)
水瓶-双子-双子:2032年02月20日(28)
水瓶- 蟹 2032年03月(29)~2032年12月(29)
水瓶- 蟹-双子:2032年03月14日(29)
水瓶- 蟹-牡牛:2032年04月06日(29)
水瓶- 蟹-牡羊:2032年04月29日(29)
水瓶- 蟹- 魚:2032年05月22日(29)
水瓶- 蟹-水瓶:2032年06月13日(29)
水瓶- 蟹-山羊:2032年07月06日(29)
水瓶- 蟹-射手:2032年07月29日(29)
水瓶- 蟹- 蠍:2032年08月21日(29)
水瓶- 蟹-天秤:2032年09月13日(29)
水瓶- 蟹-乙女:2032年10月06日(29)
水瓶- 蟹-獅子:2032年10月28日(29)
水瓶- 蟹- 蟹:2032年11月20日(29)
水瓶-獅子 2032年12月(29)~2033年09月(29)
水瓶-獅子-乙女:2032年12月13日(29)
水瓶-獅子-天秤:2033年01月05日(29)
水瓶-獅子- 蠍:2033年01月28日(29)
水瓶-獅子-射手:2033年02月20日(29)
水瓶-獅子-山羊:2033年03月14日(30)
水瓶-獅子-水瓶:2033年04月06日(30)
水瓶-獅子- 魚:2033年04月29日(30)
水瓶-獅子-牡羊:2033年05月22日(30)
水瓶-獅子-牡牛:2033年06月14日(30)
水瓶-獅子-双子:2033年07月07日(30)
水瓶-獅子- 蟹:2033年07月29日(30)
水瓶-獅子-獅子:2033年08月21日(30)
水瓶-乙女 2033年09月(30)~2034年06月(30)
水瓶-乙女-天秤:2033年09月13日(30)
水瓶-乙女- 蠍:2033年10月06日(30)
水瓶-乙女-射手:2033年10月29日(30)
水瓶-乙女-山羊:2033年11月21日(30)
水瓶-乙女-水瓶:2033年12月13日(30)
水瓶-乙女- 魚:2034年01月05日(30)
水瓶-乙女-牡羊:2034年01月28日(30)
水瓶-乙女-牡牛:2034年02月20日(30)
水瓶-乙女-双子:2034年03月15日(31)
水瓶-乙女- 蟹:2034年04月06日(31)
水瓶-乙女-獅子:2034年04月29日(31)
水瓶-乙女-乙女:2034年05月22日(31)
水瓶-天秤 2034年06月(31)~2035年03月(31)
水瓶-天秤- 蠍:2034年06月14日(31)
水瓶-天秤-射手:2034年07月07日(31)
水瓶-天秤-山羊:2034年07月30日(31)
水瓶-天秤-水瓶:2034年08月21日(31)
水瓶-天秤- 魚:2034年09月13日(31)
水瓶-天秤-牡羊:2034年10月06日(31)
水瓶-天秤-牡牛:2034年10月29日(31)
水瓶-天秤-双子:2034年11月21日(31)
水瓶-天秤- 蟹:2034年12月14日(31)
水瓶-天秤-獅子:2035年01月05日(31)
水瓶-天秤-乙女:2035年01月28日(31)
水瓶-天秤-天秤:2035年02月20日(31)
水瓶- 蠍 2035年03月(32)~2035年12月(32)
水瓶- 蠍-天秤:2035年03月15日(32)
水瓶- 蠍-乙女:2035年04月07日(32)
水瓶- 蠍-獅子:2035年04月30日(32)
水瓶- 蠍- 蟹:2035年05月22日(32)
水瓶- 蠍-双子:2035年06月14日(32)
水瓶- 蠍-牡牛:2035年07月07日(32)
水瓶- 蠍-牡羊:2035年07月30日(32)
水瓶- 蠍- 魚:2035年08月22日(32)
水瓶- 蠍-水瓶:2035年09月14日(32)
水瓶- 蠍-山羊:2035年10月06日(32)
水瓶- 蠍-射手:2035年10月29日(32)
水瓶- 蠍- 蠍:2035年11月21日(32)
水瓶-射手 2035年12月(32)~2036年09月(32)
水瓶-射手- 蠍:2035年12月14日(32)
水瓶-射手-天秤:2036年01月06日(32)
水瓶-射手-乙女:2036年01月29日(32)
水瓶-射手-獅子:2036年02月20日(32)
水瓶-射手- 蟹:2036年03月14日(33)
水瓶-射手-双子:2036年04月06日(33)
水瓶-射手-牡牛:2036年04月29日(33)
水瓶-射手-牡羊:2036年05月22日(33)
水瓶-射手- 魚:2036年06月13日(33)
水瓶-射手-水瓶:2036年07月06日(33)
水瓶-射手-山羊:2036年07月29日(33)
水瓶-射手-射手:2036年08月21日(33)
水瓶-山羊 2036年09月(33)~2037年06月(33)
水瓶-山羊-射手:2036年09月13日(33)
水瓶-山羊- 蠍:2036年10月06日(33)
水瓶-山羊-天秤:2036年10月28日(33)
水瓶-山羊-乙女:2036年11月20日(33)
水瓶-山羊-獅子:2036年12月13日(33)
水瓶-山羊- 蟹:2037年01月05日(33)
水瓶-山羊-双子:2037年01月28日(33)
水瓶-山羊-牡牛:2037年02月20日(33)
水瓶-山羊-牡羊:2037年03月14日(34)
水瓶-山羊- 魚:2037年04月06日(34)
水瓶-山羊-水瓶:2037年04月29日(34)
水瓶-山羊-山羊:2037年05月22日(34)
水瓶-水瓶 2037年06月(34)~2038年03月(34)
水瓶-水瓶- 魚:2037年06月14日(34)
水瓶-水瓶-牡羊:2037年07月07日(34)
水瓶-水瓶-牡牛:2037年07月29日(34)
水瓶-水瓶-双子:2037年08月21日(34)
水瓶-水瓶- 蟹:2037年09月13日(34)
水瓶-水瓶-獅子:2037年10月06日(34)
水瓶-水瓶-乙女:2037年10月29日(34)
水瓶-水瓶-天秤:2037年11月21日(34)
水瓶-水瓶- 蠍:2037年12月13日(34)
水瓶-水瓶-射手:2038年01月05日(34)
水瓶-水瓶-山羊:2038年01月28日(34)
水瓶-水瓶-水瓶:2038年02月20日(34)
 魚:2038年03月(35)-2046年03月(43)】
 魚-牡羊 2038年03月(35)~2038年11月(35)
 魚-牡羊-牡牛:2038年03月15日(35)
 魚-牡羊-双子:2038年04月04日(35)
 魚-牡羊- 蟹:2038年04月24日(35)
 魚-牡羊-獅子:2038年05月15日(35)
 魚-牡羊-乙女:2038年06月04日(35)
 魚-牡羊-天秤:2038年06月24日(35)
 魚-牡羊- 蠍:2038年07月14日(35)
 魚-牡羊-射手:2038年08月04日(35)
 魚-牡羊-山羊:2038年08月24日(35)
 魚-牡羊-水瓶:2038年09月13日(35)
 魚-牡羊- 魚:2038年10月04日(35)
 魚-牡羊-牡羊:2038年10月24日(35)
 魚-牡牛 2038年11月(35)~2039年07月(35)
 魚-牡牛-牡羊:2038年11月13日(35)
 魚-牡牛- 魚:2038年12月03日(35)
 魚-牡牛-水瓶:2038年12月24日(35)
 魚-牡牛-山羊:2039年01月13日(35)
 魚-牡牛-射手:2039年02月02日(35)
 魚-牡牛- 蠍:2039年02月23日(35)
 魚-牡牛-天秤:2039年03月15日(36)
 魚-牡牛-乙女:2039年04月04日(36)
 魚-牡牛-獅子:2039年04月24日(36)
 魚-牡牛- 蟹:2039年05月15日(36)
 魚-牡牛-双子:2039年06月04日(36)
 魚-牡牛-牡牛:2039年06月24日(36)
 魚-双子 2039年07月(36)~2040年03月(36)
 魚-双子-牡牛:2039年07月15日(36)
 魚-双子-牡羊:2039年08月04日(36)
 魚-双子- 魚:2039年08月24日(36)
 魚-双子-水瓶:2039年09月14日(36)
 魚-双子-山羊:2039年10月04日(36)
 魚-双子-射手:2039年10月24日(36)
 魚-双子- 蠍:2039年11月13日(36)
 魚-双子-天秤:2039年12月04日(36)
 魚-双子-乙女:2039年12月24日(36)
 魚-双子-獅子:2040年01月13日(36)
 魚-双子- 蟹:2040年02月03日(36)
 魚-双子-双子:2040年02月23日(36)
 魚- 蟹 2040年03月(37)~2040年11月(37)
 魚- 蟹-双子:2040年03月14日(37)
 魚- 蟹-牡牛:2040年04月03日(37)
 魚- 蟹-牡羊:2040年04月24日(37)
 魚- 蟹- 魚:2040年05月14日(37)
 魚- 蟹-水瓶:2040年06月03日(37)
 魚- 蟹-山羊:2040年06月24日(37)
 魚- 蟹-射手:2040年07月14日(37)
 魚- 蟹- 蠍:2040年08月03日(37)
 魚- 蟹-天秤:2040年08月23日(37)
 魚- 蟹-乙女:2040年09月13日(37)
 魚- 蟹-獅子:2040年10月03日(37)
 魚- 蟹- 蟹:2040年10月23日(37)
 魚-獅子 2040年11月(37)~2041年07月(37)
 魚-獅子-乙女:2040年11月13日(37)
 魚-獅子-天秤:2040年12月03日(37)
 魚-獅子- 蠍:2040年12月23日(37)
 魚-獅子-射手:2041年01月13日(37)
 魚-獅子-山羊:2041年02月02日(37)
 魚-獅子-水瓶:2041年02月22日(37)
 魚-獅子- 魚:2041年03月14日(38)
 魚-獅子-牡羊:2041年04月04日(38)
 魚-獅子-牡牛:2041年04月24日(38)
 魚-獅子-双子:2041年05月14日(38)
 魚-獅子- 蟹:2041年06月04日(38)
 魚-獅子-獅子:2041年06月24日(38)
 魚-乙女 2041年07月(38)~2042年03月(38)
 魚-乙女-天秤:2041年07月14日(38)
 魚-乙女- 蠍:2041年08月03日(38)
 魚-乙女-射手:2041年08月24日(38)
 魚-乙女-山羊:2041年09月13日(38)
 魚-乙女-水瓶:2041年10月03日(38)
 魚-乙女- 魚:2041年10月24日(38)
 魚-乙女-牡羊:2041年11月13日(38)
 魚-乙女-牡牛:2041年12月03日(38)
 魚-乙女-双子:2041年12月23日(38)
 魚-乙女- 蟹:2042年01月13日(38)
 魚-乙女-獅子:2042年02月02日(38)
 魚-乙女-乙女:2042年02月22日(38)
 魚-天秤 2042年03月(39)~2042年11月(39)
 魚-天秤- 蠍:2042年03月15日(39)
 魚-天秤-射手:2042年04月04日(39)
 魚-天秤-山羊:2042年04月24日(39)
 魚-天秤-水瓶:2042年05月15日(39)
 魚-天秤- 魚:2042年06月04日(39)
 魚-天秤-牡羊:2042年06月24日(39)
 魚-天秤-牡牛:2042年07月14日(39)
 魚-天秤-双子:2042年08月04日(39)
 魚-天秤- 蟹:2042年08月24日(39)
 魚-天秤-獅子:2042年09月13日(39)
 魚-天秤-乙女:2042年10月04日(39)
 魚-天秤-天秤:2042年10月24日(39)
 魚- 蠍 2042年11月(39)~2043年07月(39)
 魚- 蠍-天秤:2042年11月13日(39)
 魚- 蠍-乙女:2042年12月03日(39)
 魚- 蠍-獅子:2042年12月24日(39)
 魚- 蠍- 蟹:2043年01月13日(39)
 魚- 蠍-双子:2043年02月02日(39)
 魚- 蠍-牡牛:2043年02月23日(39)
 魚- 蠍-牡羊:2043年03月15日(40)
 魚- 蠍- 魚:2043年04月04日(40)
 魚- 蠍-水瓶:2043年04月24日(40)
 魚- 蠍-山羊:2043年05月15日(40)
 魚- 蠍-射手:2043年06月04日(40)
 魚- 蠍- 蠍:2043年06月24日(40)
 魚-射手 2043年07月(40)~2044年03月(40)
 魚-射手- 蠍:2043年07月15日(40)
 魚-射手-天秤:2043年08月04日(40)
 魚-射手-乙女:2043年08月24日(40)
 魚-射手-獅子:2043年09月14日(40)
 魚-射手- 蟹:2043年10月04日(40)
 魚-射手-双子:2043年10月24日(40)
 魚-射手-牡牛:2043年11月13日(40)
 魚-射手-牡羊:2043年12月04日(40)
 魚-射手- 魚:2043年12月24日(40)
 魚-射手-水瓶:2044年01月13日(40)
 魚-射手-山羊:2044年02月03日(40)
 魚-射手-射手:2044年02月23日(40)
 魚-山羊 2044年03月(41)~2044年11月(41)
 魚-山羊-射手:2044年03月14日(41)
 魚-山羊- 蠍:2044年04月03日(41)
 魚-山羊-天秤:2044年04月24日(41)
 魚-山羊-乙女:2044年05月14日(41)
 魚-山羊-獅子:2044年06月03日(41)
 魚-山羊- 蟹:2044年06月24日(41)
 魚-山羊-双子:2044年07月14日(41)
 魚-山羊-牡牛:2044年08月03日(41)
 魚-山羊-牡羊:2044年08月23日(41)
 魚-山羊- 魚:2044年09月13日(41)
 魚-山羊-水瓶:2044年10月03日(41)
 魚-山羊-山羊:2044年10月23日(41)
 魚-水瓶 2044年11月(41)~2045年07月(41)
 魚-水瓶- 魚:2044年11月13日(41)
 魚-水瓶-牡羊:2044年12月03日(41)
 魚-水瓶-牡牛:2044年12月23日(41)
 魚-水瓶-双子:2045年01月13日(41)
 魚-水瓶- 蟹:2045年02月02日(41)
 魚-水瓶-獅子:2045年02月22日(41)
 魚-水瓶-乙女:2045年03月14日(42)
 魚-水瓶-天秤:2045年04月04日(42)
 魚-水瓶- 蠍:2045年04月24日(42)
 魚-水瓶-射手:2045年05月14日(42)
 魚-水瓶-山羊:2045年06月04日(42)
 魚-水瓶-水瓶:2045年06月24日(42)
 魚- 魚 2045年07月(42)~2046年03月(42)
 魚- 魚-牡羊:2045年07月14日(42)
 魚- 魚-牡牛:2045年08月03日(42)
 魚- 魚-双子:2045年08月24日(42)
 魚- 魚- 蟹:2045年09月13日(42)
 魚- 魚-獅子:2045年10月03日(42)
 魚- 魚-乙女:2045年10月24日(42)
 魚- 魚-天秤:2045年11月13日(42)
 魚- 魚- 蠍:2045年12月03日(42)
 魚- 魚-射手:2045年12月23日(42)
 魚- 魚-山羊:2046年01月13日(42)
 魚- 魚-水瓶:2046年02月02日(42)
 魚- 魚- 魚:2046年02月22日(42)
牡羊:2046年03月(43)-2054年03月(51)】
牡羊-牡牛 2046年03月(43)~2046年11月(43)
牡羊-牡牛-牡羊:2046年03月15日(43)
牡羊-牡牛- 魚:2046年04月04日(43)
牡羊-牡牛-水瓶:2046年04月24日(43)
牡羊-牡牛-山羊:2046年05月15日(43)
牡羊-牡牛-射手:2046年06月04日(43)
牡羊-牡牛- 蠍:2046年06月24日(43)
牡羊-牡牛-天秤:2046年07月14日(43)
牡羊-牡牛-乙女:2046年08月04日(43)
牡羊-牡牛-獅子:2046年08月24日(43)
牡羊-牡牛- 蟹:2046年09月13日(43)
牡羊-牡牛-双子:2046年10月04日(43)
牡羊-牡牛-牡牛:2046年10月24日(43)
牡羊-双子 2046年11月(43)~2047年07月(43)
牡羊-双子-牡牛:2046年11月13日(43)
牡羊-双子-牡羊:2046年12月03日(43)
牡羊-双子- 魚:2046年12月24日(43)
牡羊-双子-水瓶:2047年01月13日(43)
牡羊-双子-山羊:2047年02月02日(43)
牡羊-双子-射手:2047年02月23日(43)
牡羊-双子- 蠍:2047年03月15日(44)
牡羊-双子-天秤:2047年04月04日(44)
牡羊-双子-乙女:2047年04月24日(44)
牡羊-双子-獅子:2047年05月15日(44)
牡羊-双子- 蟹:2047年06月04日(44)
牡羊-双子-双子:2047年06月24日(44)
牡羊- 蟹 2047年07月(44)~2048年03月(44)
牡羊- 蟹-双子:2047年07月15日(44)
牡羊- 蟹-牡牛:2047年08月04日(44)
牡羊- 蟹-牡羊:2047年08月24日(44)
牡羊- 蟹- 魚:2047年09月14日(44)
牡羊- 蟹-水瓶:2047年10月04日(44)
牡羊- 蟹-山羊:2047年10月24日(44)
牡羊- 蟹-射手:2047年11月13日(44)
牡羊- 蟹- 蠍:2047年12月04日(44)
牡羊- 蟹-天秤:2047年12月24日(44)
牡羊- 蟹-乙女:2048年01月13日(44)
牡羊- 蟹-獅子:2048年02月03日(44)
牡羊- 蟹- 蟹:2048年02月23日(44)
牡羊-獅子 2048年03月(45)~2048年11月(45)
牡羊-獅子-乙女:2048年03月14日(45)
牡羊-獅子-天秤:2048年04月03日(45)
牡羊-獅子- 蠍:2048年04月24日(45)
牡羊-獅子-射手:2048年05月14日(45)
牡羊-獅子-山羊:2048年06月03日(45)
牡羊-獅子-水瓶:2048年06月24日(45)
牡羊-獅子- 魚:2048年07月14日(45)
牡羊-獅子-牡羊:2048年08月03日(45)
牡羊-獅子-牡牛:2048年08月23日(45)
牡羊-獅子-双子:2048年09月13日(45)
牡羊-獅子- 蟹:2048年10月03日(45)
牡羊-獅子-獅子:2048年10月23日(45)
牡羊-乙女 2048年11月(45)~2049年07月(45)
牡羊-乙女-天秤:2048年11月13日(45)
牡羊-乙女- 蠍:2048年12月03日(45)
牡羊-乙女-射手:2048年12月23日(45)
牡羊-乙女-山羊:2049年01月13日(45)
牡羊-乙女-水瓶:2049年02月02日(45)
牡羊-乙女- 魚:2049年02月22日(45)
牡羊-乙女-牡羊:2049年03月14日(46)
牡羊-乙女-牡牛:2049年04月04日(46)
牡羊-乙女-双子:2049年04月24日(46)
牡羊-乙女- 蟹:2049年05月14日(46)
牡羊-乙女-獅子:2049年06月04日(46)
牡羊-乙女-乙女:2049年06月24日(46)
牡羊-天秤 2049年07月(46)~2050年03月(46)
牡羊-天秤- 蠍:2049年07月14日(46)
牡羊-天秤-射手:2049年08月03日(46)
牡羊-天秤-山羊:2049年08月24日(46)
牡羊-天秤-水瓶:2049年09月13日(46)
牡羊-天秤- 魚:2049年10月03日(46)
牡羊-天秤-牡羊:2049年10月24日(46)
牡羊-天秤-牡牛:2049年11月13日(46)
牡羊-天秤-双子:2049年12月03日(46)
牡羊-天秤- 蟹:2049年12月23日(46)
牡羊-天秤-獅子:2050年01月13日(46)
牡羊-天秤-乙女:2050年02月02日(46)
牡羊-天秤-天秤:2050年02月22日(46)
牡羊- 蠍 2050年03月(47)~2050年11月(47)
牡羊- 蠍-天秤:2050年03月15日(47)
牡羊- 蠍-乙女:2050年04月04日(47)
牡羊- 蠍-獅子:2050年04月24日(47)
牡羊- 蠍- 蟹:2050年05月15日(47)
牡羊- 蠍-双子:2050年06月04日(47)
牡羊- 蠍-牡牛:2050年06月24日(47)
牡羊- 蠍-牡羊:2050年07月14日(47)
牡羊- 蠍- 魚:2050年08月04日(47)
牡羊- 蠍-水瓶:2050年08月24日(47)
牡羊- 蠍-山羊:2050年09月13日(47)
牡羊- 蠍-射手:2050年10月04日(47)
牡羊- 蠍- 蠍:2050年10月24日(47)
牡羊-射手 2050年11月(47)~2051年07月(47)
牡羊-射手- 蠍:2050年11月13日(47)
牡羊-射手-天秤:2050年12月03日(47)
牡羊-射手-乙女:2050年12月24日(47)
牡羊-射手-獅子:2051年01月13日(47)
牡羊-射手- 蟹:2051年02月02日(47)
牡羊-射手-双子:2051年02月23日(47)
牡羊-射手-牡牛:2051年03月15日(48)
牡羊-射手-牡羊:2051年04月04日(48)
牡羊-射手- 魚:2051年04月24日(48)
牡羊-射手-水瓶:2051年05月15日(48)
牡羊-射手-山羊:2051年06月04日(48)
牡羊-射手-射手:2051年06月24日(48)
牡羊-山羊 2051年07月(48)~2052年03月(48)
牡羊-山羊-射手:2051年07月15日(48)
牡羊-山羊- 蠍:2051年08月04日(48)
牡羊-山羊-天秤:2051年08月24日(48)
牡羊-山羊-乙女:2051年09月14日(48)
牡羊-山羊-獅子:2051年10月04日(48)
牡羊-山羊- 蟹:2051年10月24日(48)
牡羊-山羊-双子:2051年11月13日(48)
牡羊-山羊-牡牛:2051年12月04日(48)
牡羊-山羊-牡羊:2051年12月24日(48)
牡羊-山羊- 魚:2052年01月13日(48)
牡羊-山羊-水瓶:2052年02月03日(48)
牡羊-山羊-山羊:2052年02月23日(48)
牡羊-水瓶 2052年03月(49)~2052年11月(49)
牡羊-水瓶- 魚:2052年03月14日(49)
牡羊-水瓶-牡羊:2052年04月03日(49)
牡羊-水瓶-牡牛:2052年04月24日(49)
牡羊-水瓶-双子:2052年05月14日(49)
牡羊-水瓶- 蟹:2052年06月03日(49)
牡羊-水瓶-獅子:2052年06月24日(49)
牡羊-水瓶-乙女:2052年07月14日(49)
牡羊-水瓶-天秤:2052年08月03日(49)
牡羊-水瓶- 蠍:2052年08月23日(49)
牡羊-水瓶-射手:2052年09月13日(49)
牡羊-水瓶-山羊:2052年10月03日(49)
牡羊-水瓶-水瓶:2052年10月23日(49)
牡羊- 魚 2052年11月(49)~2053年07月(49)
牡羊- 魚-牡羊:2052年11月13日(49)
牡羊- 魚-牡牛:2052年12月03日(49)
牡羊- 魚-双子:2052年12月23日(49)
牡羊- 魚- 蟹:2053年01月13日(49)
牡羊- 魚-獅子:2053年02月02日(49)
牡羊- 魚-乙女:2053年02月22日(49)
牡羊- 魚-天秤:2053年03月14日(50)
牡羊- 魚- 蠍:2053年04月04日(50)
牡羊- 魚-射手:2053年04月24日(50)
牡羊- 魚-山羊:2053年05月14日(50)
牡羊- 魚-水瓶:2053年06月04日(50)
牡羊- 魚- 魚:2053年06月24日(50)
牡羊-牡羊 2053年07月(50)~2054年03月(50)
牡羊-牡羊-牡牛:2053年07月14日(50)
牡羊-牡羊-双子:2053年08月03日(50)
牡羊-牡羊- 蟹:2053年08月24日(50)
牡羊-牡羊-獅子:2053年09月13日(50)
牡羊-牡羊-乙女:2053年10月03日(50)
牡羊-牡羊-天秤:2053年10月24日(50)
牡羊-牡羊- 蠍:2053年11月13日(50)
牡羊-牡羊-射手:2053年12月03日(50)
牡羊-牡羊-山羊:2053年12月23日(50)
牡羊-牡羊-水瓶:2054年01月13日(50)
牡羊-牡羊- 魚:2054年02月02日(50)
牡羊-牡羊-牡羊:2054年02月22日(50)
牡牛:2054年03月(51)-2062年03月(59)】
牡牛-牡羊 2054年03月(51)~2054年11月(51)
牡牛-牡羊-牡牛:2054年03月15日(51)
牡牛-牡羊-双子:2054年04月04日(51)
牡牛-牡羊- 蟹:2054年04月24日(51)
牡牛-牡羊-獅子:2054年05月15日(51)
牡牛-牡羊-乙女:2054年06月04日(51)
牡牛-牡羊-天秤:2054年06月24日(51)
牡牛-牡羊- 蠍:2054年07月14日(51)
牡牛-牡羊-射手:2054年08月04日(51)
牡牛-牡羊-山羊:2054年08月24日(51)
牡牛-牡羊-水瓶:2054年09月13日(51)
牡牛-牡羊- 魚:2054年10月04日(51)
牡牛-牡羊-牡羊:2054年10月24日(51)
牡牛- 魚 2054年11月(51)~2055年07月(51)
牡牛- 魚-牡羊:2054年11月13日(51)
牡牛- 魚-牡牛:2054年12月03日(51)
牡牛- 魚-双子:2054年12月24日(51)
牡牛- 魚- 蟹:2055年01月13日(51)
牡牛- 魚-獅子:2055年02月02日(51)
牡牛- 魚-乙女:2055年02月23日(51)
牡牛- 魚-天秤:2055年03月15日(52)
牡牛- 魚- 蠍:2055年04月04日(52)
牡牛- 魚-射手:2055年04月24日(52)
牡牛- 魚-山羊:2055年05月15日(52)
牡牛- 魚-水瓶:2055年06月04日(52)
牡牛- 魚- 魚:2055年06月24日(52)
牡牛-水瓶 2055年07月(52)~2056年03月(52)
牡牛-水瓶- 魚:2055年07月15日(52)
牡牛-水瓶-牡羊:2055年08月04日(52)
牡牛-水瓶-牡牛:2055年08月24日(52)
牡牛-水瓶-双子:2055年09月14日(52)
牡牛-水瓶- 蟹:2055年10月04日(52)
牡牛-水瓶-獅子:2055年10月24日(52)
牡牛-水瓶-乙女:2055年11月13日(52)
牡牛-水瓶-天秤:2055年12月04日(52)
牡牛-水瓶- 蠍:2055年12月24日(52)
牡牛-水瓶-射手:2056年01月13日(52)
牡牛-水瓶-山羊:2056年02月03日(52)
牡牛-水瓶-水瓶:2056年02月23日(52)
牡牛-山羊 2056年03月(53)~2056年11月(53)
牡牛-山羊-射手:2056年03月14日(53)
牡牛-山羊- 蠍:2056年04月03日(53)
牡牛-山羊-天秤:2056年04月24日(53)
牡牛-山羊-乙女:2056年05月14日(53)
牡牛-山羊-獅子:2056年06月03日(53)
牡牛-山羊- 蟹:2056年06月24日(53)
牡牛-山羊-双子:2056年07月14日(53)
牡牛-山羊-牡牛:2056年08月03日(53)
牡牛-山羊-牡羊:2056年08月23日(53)
牡牛-山羊- 魚:2056年09月13日(53)
牡牛-山羊-水瓶:2056年10月03日(53)
牡牛-山羊-山羊:2056年10月23日(53)
牡牛-射手 2056年11月(53)~2057年07月(53)
牡牛-射手- 蠍:2056年11月13日(53)
牡牛-射手-天秤:2056年12月03日(53)
牡牛-射手-乙女:2056年12月23日(53)
牡牛-射手-獅子:2057年01月13日(53)
牡牛-射手- 蟹:2057年02月02日(53)
牡牛-射手-双子:2057年02月22日(53)
牡牛-射手-牡牛:2057年03月14日(54)
牡牛-射手-牡羊:2057年04月04日(54)
牡牛-射手- 魚:2057年04月24日(54)
牡牛-射手-水瓶:2057年05月14日(54)
牡牛-射手-山羊:2057年06月04日(54)
牡牛-射手-射手:2057年06月24日(54)
牡牛- 蠍 2057年07月(54)~2058年03月(54)
牡牛- 蠍-天秤:2057年07月14日(54)
牡牛- 蠍-乙女:2057年08月03日(54)
牡牛- 蠍-獅子:2057年08月24日(54)
牡牛- 蠍- 蟹:2057年09月13日(54)
牡牛- 蠍-双子:2057年10月03日(54)
牡牛- 蠍-牡牛:2057年10月24日(54)
牡牛- 蠍-牡羊:2057年11月13日(54)
牡牛- 蠍- 魚:2057年12月03日(54)
牡牛- 蠍-水瓶:2057年12月23日(54)
牡牛- 蠍-山羊:2058年01月13日(54)
牡牛- 蠍-射手:2058年02月02日(54)
牡牛- 蠍- 蠍:2058年02月22日(54)
牡牛-天秤 2058年03月(55)~2058年11月(55)
牡牛-天秤- 蠍:2058年03月15日(55)
牡牛-天秤-射手:2058年04月04日(55)
牡牛-天秤-山羊:2058年04月24日(55)
牡牛-天秤-水瓶:2058年05月15日(55)
牡牛-天秤- 魚:2058年06月04日(55)
牡牛-天秤-牡羊:2058年06月24日(55)
牡牛-天秤-牡牛:2058年07月14日(55)
牡牛-天秤-双子:2058年08月04日(55)
牡牛-天秤- 蟹:2058年08月24日(55)
牡牛-天秤-獅子:2058年09月13日(55)
牡牛-天秤-乙女:2058年10月04日(55)
牡牛-天秤-天秤:2058年10月24日(55)
牡牛-乙女 2058年11月(55)~2059年07月(55)
牡牛-乙女-天秤:2058年11月13日(55)
牡牛-乙女- 蠍:2058年12月03日(55)
牡牛-乙女-射手:2058年12月24日(55)
牡牛-乙女-山羊:2059年01月13日(55)
牡牛-乙女-水瓶:2059年02月02日(55)
牡牛-乙女- 魚:2059年02月23日(55)
牡牛-乙女-牡羊:2059年03月15日(56)
牡牛-乙女-牡牛:2059年04月04日(56)
牡牛-乙女-双子:2059年04月24日(56)
牡牛-乙女- 蟹:2059年05月15日(56)
牡牛-乙女-獅子:2059年06月04日(56)
牡牛-乙女-乙女:2059年06月24日(56)
牡牛-獅子 2059年07月(56)~2060年03月(56)
牡牛-獅子-乙女:2059年07月15日(56)
牡牛-獅子-天秤:2059年08月04日(56)
牡牛-獅子- 蠍:2059年08月24日(56)
牡牛-獅子-射手:2059年09月14日(56)
牡牛-獅子-山羊:2059年10月04日(56)
牡牛-獅子-水瓶:2059年10月24日(56)
牡牛-獅子- 魚:2059年11月13日(56)
牡牛-獅子-牡羊:2059年12月04日(56)
牡牛-獅子-牡牛:2059年12月24日(56)
牡牛-獅子-双子:2060年01月13日(56)
牡牛-獅子- 蟹:2060年02月03日(56)
牡牛-獅子-獅子:2060年02月23日(56)
牡牛- 蟹 2060年03月(57)~2060年11月(57)
牡牛- 蟹-双子:2060年03月14日(57)
牡牛- 蟹-牡牛:2060年04月03日(57)
牡牛- 蟹-牡羊:2060年04月24日(57)
牡牛- 蟹- 魚:2060年05月14日(57)
牡牛- 蟹-水瓶:2060年06月03日(57)
牡牛- 蟹-山羊:2060年06月24日(57)
牡牛- 蟹-射手:2060年07月14日(57)
牡牛- 蟹- 蠍:2060年08月03日(57)
牡牛- 蟹-天秤:2060年08月23日(57)
牡牛- 蟹-乙女:2060年09月13日(57)
牡牛- 蟹-獅子:2060年10月03日(57)
牡牛- 蟹- 蟹:2060年10月23日(57)
牡牛-双子 2060年11月(57)~2061年07月(57)
牡牛-双子-牡牛:2060年11月13日(57)
牡牛-双子-牡羊:2060年12月03日(57)
牡牛-双子- 魚:2060年12月23日(57)
牡牛-双子-水瓶:2061年01月13日(57)
牡牛-双子-山羊:2061年02月02日(57)
牡牛-双子-射手:2061年02月22日(57)
牡牛-双子- 蠍:2061年03月14日(58)
牡牛-双子-天秤:2061年04月04日(58)
牡牛-双子-乙女:2061年04月24日(58)
牡牛-双子-獅子:2061年05月14日(58)
牡牛-双子- 蟹:2061年06月04日(58)
牡牛-双子-双子:2061年06月24日(58)
牡牛-牡牛 2061年07月(58)~2062年03月(58)
牡牛-牡牛-牡羊:2061年07月14日(58)
牡牛-牡牛- 魚:2061年08月03日(58)
牡牛-牡牛-水瓶:2061年08月24日(58)
牡牛-牡牛-山羊:2061年09月13日(58)
牡牛-牡牛-射手:2061年10月03日(58)
牡牛-牡牛- 蠍:2061年10月24日(58)
牡牛-牡牛-天秤:2061年11月13日(58)
牡牛-牡牛-乙女:2061年12月03日(58)
牡牛-牡牛-獅子:2061年12月23日(58)
牡牛-牡牛- 蟹:2062年01月13日(58)
牡牛-牡牛-双子:2062年02月02日(58)
牡牛-牡牛-牡牛:2062年02月22日(58)
双子:2062年03月(59)-2070年03月(67)】
双子-牡牛 2062年03月(59)~2062年11月(59)
双子-牡牛-牡羊:2062年03月15日(59)
双子-牡牛- 魚:2062年04月04日(59)
双子-牡牛-水瓶:2062年04月24日(59)
双子-牡牛-山羊:2062年05月15日(59)
双子-牡牛-射手:2062年06月04日(59)
双子-牡牛- 蠍:2062年06月24日(59)
双子-牡牛-天秤:2062年07月14日(59)
双子-牡牛-乙女:2062年08月04日(59)
双子-牡牛-獅子:2062年08月24日(59)
双子-牡牛- 蟹:2062年09月13日(59)
双子-牡牛-双子:2062年10月04日(59)
双子-牡牛-牡牛:2062年10月24日(59)
双子-牡羊 2062年11月(59)~2063年07月(59)
双子-牡羊-牡牛:2062年11月13日(59)
双子-牡羊-双子:2062年12月03日(59)
双子-牡羊- 蟹:2062年12月24日(59)
双子-牡羊-獅子:2063年01月13日(59)
双子-牡羊-乙女:2063年02月02日(59)
双子-牡羊-天秤:2063年02月23日(59)
双子-牡羊- 蠍:2063年03月15日(60)
双子-牡羊-射手:2063年04月04日(60)
双子-牡羊-山羊:2063年04月24日(60)
双子-牡羊-水瓶:2063年05月15日(60)
双子-牡羊- 魚:2063年06月04日(60)
双子-牡羊-牡羊:2063年06月24日(60)
双子- 魚 2063年07月(60)~2064年03月(60)
双子- 魚-牡羊:2063年07月15日(60)
双子- 魚-牡牛:2063年08月04日(60)
双子- 魚-双子:2063年08月24日(60)
双子- 魚- 蟹:2063年09月14日(60)
双子- 魚-獅子:2063年10月04日(60)
双子- 魚-乙女:2063年10月24日(60)
双子- 魚-天秤:2063年11月13日(60)
双子- 魚- 蠍:2063年12月04日(60)
双子- 魚-射手:2063年12月24日(60)
双子- 魚-山羊:2064年01月13日(60)
双子- 魚-水瓶:2064年02月03日(60)
双子- 魚- 魚:2064年02月23日(60)
双子-水瓶 2064年03月(61)~2064年11月(61)
双子-水瓶- 魚:2064年03月14日(61)
双子-水瓶-牡羊:2064年04月03日(61)
双子-水瓶-牡牛:2064年04月24日(61)
双子-水瓶-双子:2064年05月14日(61)
双子-水瓶- 蟹:2064年06月03日(61)
双子-水瓶-獅子:2064年06月24日(61)
双子-水瓶-乙女:2064年07月14日(61)
双子-水瓶-天秤:2064年08月03日(61)
双子-水瓶- 蠍:2064年08月23日(61)
双子-水瓶-射手:2064年09月13日(61)
双子-水瓶-山羊:2064年10月03日(61)
双子-水瓶-水瓶:2064年10月23日(61)
双子-山羊 2064年11月(61)~2065年07月(61)
双子-山羊-射手:2064年11月13日(61)
双子-山羊- 蠍:2064年12月03日(61)
双子-山羊-天秤:2064年12月23日(61)
双子-山羊-乙女:2065年01月13日(61)
双子-山羊-獅子:2065年02月02日(61)
双子-山羊- 蟹:2065年02月22日(61)
双子-山羊-双子:2065年03月14日(62)
双子-山羊-牡牛:2065年04月04日(62)
双子-山羊-牡羊:2065年04月24日(62)
双子-山羊- 魚:2065年05月14日(62)
双子-山羊-水瓶:2065年06月04日(62)
双子-山羊-山羊:2065年06月24日(62)
双子-射手 2065年07月(62)~2066年03月(62)
双子-射手- 蠍:2065年07月14日(62)
双子-射手-天秤:2065年08月03日(62)
双子-射手-乙女:2065年08月24日(62)
双子-射手-獅子:2065年09月13日(62)
双子-射手- 蟹:2065年10月03日(62)
双子-射手-双子:2065年10月24日(62)
双子-射手-牡牛:2065年11月13日(62)
双子-射手-牡羊:2065年12月03日(62)
双子-射手- 魚:2065年12月23日(62)
双子-射手-水瓶:2066年01月13日(62)
双子-射手-山羊:2066年02月02日(62)
双子-射手-射手:2066年02月22日(62)
双子- 蠍 2066年03月(63)~2066年11月(63)
双子- 蠍-天秤:2066年03月15日(63)
双子- 蠍-乙女:2066年04月04日(63)
双子- 蠍-獅子:2066年04月24日(63)
双子- 蠍- 蟹:2066年05月15日(63)
双子- 蠍-双子:2066年06月04日(63)
双子- 蠍-牡牛:2066年06月24日(63)
双子- 蠍-牡羊:2066年07月14日(63)
双子- 蠍- 魚:2066年08月04日(63)
双子- 蠍-水瓶:2066年08月24日(63)
双子- 蠍-山羊:2066年09月13日(63)
双子- 蠍-射手:2066年10月04日(63)
双子- 蠍- 蠍:2066年10月24日(63)
双子-天秤 2066年11月(63)~2067年07月(63)
双子-天秤- 蠍:2066年11月13日(63)
双子-天秤-射手:2066年12月03日(63)
双子-天秤-山羊:2066年12月24日(63)
双子-天秤-水瓶:2067年01月13日(63)
双子-天秤- 魚:2067年02月02日(63)
双子-天秤-牡羊:2067年02月23日(63)
双子-天秤-牡牛:2067年03月15日(64)
双子-天秤-双子:2067年04月04日(64)
双子-天秤- 蟹:2067年04月24日(64)
双子-天秤-獅子:2067年05月15日(64)
双子-天秤-乙女:2067年06月04日(64)
双子-天秤-天秤:2067年06月24日(64)
双子-乙女 2067年07月(64)~2068年03月(64)
双子-乙女-天秤:2067年07月15日(64)
双子-乙女- 蠍:2067年08月04日(64)
双子-乙女-射手:2067年08月24日(64)
双子-乙女-山羊:2067年09月14日(64)
双子-乙女-水瓶:2067年10月04日(64)
双子-乙女- 魚:2067年10月24日(64)
双子-乙女-牡羊:2067年11月13日(64)
双子-乙女-牡牛:2067年12月04日(64)
双子-乙女-双子:2067年12月24日(64)
双子-乙女- 蟹:2068年01月13日(64)
双子-乙女-獅子:2068年02月03日(64)
双子-乙女-乙女:2068年02月23日(64)
双子-獅子 2068年03月(65)~2068年11月(65)
双子-獅子-乙女:2068年03月14日(65)
双子-獅子-天秤:2068年04月03日(65)
双子-獅子- 蠍:2068年04月24日(65)
双子-獅子-射手:2068年05月14日(65)
双子-獅子-山羊:2068年06月03日(65)
双子-獅子-水瓶:2068年06月24日(65)
双子-獅子- 魚:2068年07月14日(65)
双子-獅子-牡羊:2068年08月03日(65)
双子-獅子-牡牛:2068年08月23日(65)
双子-獅子-双子:2068年09月13日(65)
双子-獅子- 蟹:2068年10月03日(65)
双子-獅子-獅子:2068年10月23日(65)
双子- 蟹 2068年11月(65)~2069年07月(65)
双子- 蟹-双子:2068年11月13日(65)
双子- 蟹-牡牛:2068年12月03日(65)
双子- 蟹-牡羊:2068年12月23日(65)
双子- 蟹- 魚:2069年01月13日(65)
双子- 蟹-水瓶:2069年02月02日(65)
双子- 蟹-山羊:2069年02月22日(65)
双子- 蟹-射手:2069年03月14日(66)
双子- 蟹- 蠍:2069年04月04日(66)
双子- 蟹-天秤:2069年04月24日(66)
双子- 蟹-乙女:2069年05月14日(66)
双子- 蟹-獅子:2069年06月04日(66)
双子- 蟹- 蟹:2069年06月24日(66)
双子-双子 2069年07月(66)~2070年03月(66)
双子-双子-牡牛:2069年07月14日(66)
双子-双子-牡羊:2069年08月03日(66)
双子-双子- 魚:2069年08月24日(66)
双子-双子-水瓶:2069年09月13日(66)
双子-双子-山羊:2069年10月03日(66)
双子-双子-射手:2069年10月24日(66)
双子-双子- 蠍:2069年11月13日(66)
双子-双子-天秤:2069年12月03日(66)
双子-双子-乙女:2069年12月23日(66)
双子-双子-獅子:2070年01月13日(66)
双子-双子- 蟹:2070年02月02日(66)
双子-双子-双子:2070年02月22日(66)
 蟹:2070年03月(67)-2082年03月(79)】
 蟹-双子 2070年03月(67)~2071年03月(67)
 蟹-双子-牡牛:2070年03月15日(67)
 蟹-双子-牡羊:2070年04月14日(67)
 蟹-双子- 魚:2070年05月15日(67)
 蟹-双子-水瓶:2070年06月14日(67)
 蟹-双子-山羊:2070年07月14日(67)
 蟹-双子-射手:2070年08月14日(67)
 蟹-双子- 蠍:2070年09月13日(67)
 蟹-双子-天秤:2070年10月14日(67)
 蟹-双子-乙女:2070年11月13日(67)
 蟹-双子-獅子:2070年12月14日(67)
 蟹-双子- 蟹:2071年01月13日(67)
 蟹-双子-双子:2071年02月12日(67)
 蟹-牡牛 2071年03月(68)~2072年03月(68)
 蟹-牡牛-牡羊:2071年03月15日(68)
 蟹-牡牛- 魚:2071年04月14日(68)
 蟹-牡牛-水瓶:2071年05月15日(68)
 蟹-牡牛-山羊:2071年06月14日(68)
 蟹-牡牛-射手:2071年07月15日(68)
 蟹-牡牛- 蠍:2071年08月14日(68)
 蟹-牡牛-天秤:2071年09月14日(68)
 蟹-牡牛-乙女:2071年10月14日(68)
 蟹-牡牛-獅子:2071年11月13日(68)
 蟹-牡牛- 蟹:2071年12月14日(68)
 蟹-牡牛-双子:2072年01月13日(68)
 蟹-牡牛-牡牛:2072年02月13日(68)
 蟹-牡羊 2072年03月(69)~2073年03月(69)
 蟹-牡羊-牡牛:2072年03月14日(69)
 蟹-牡羊-双子:2072年04月14日(69)
 蟹-牡羊- 蟹:2072年05月14日(69)
 蟹-牡羊-獅子:2072年06月13日(69)
 蟹-牡羊-乙女:2072年07月14日(69)
 蟹-牡羊-天秤:2072年08月13日(69)
 蟹-牡羊- 蠍:2072年09月13日(69)
 蟹-牡羊-射手:2072年10月13日(69)
 蟹-牡羊-山羊:2072年11月13日(69)
 蟹-牡羊-水瓶:2072年12月13日(69)
 蟹-牡羊- 魚:2073年01月13日(69)
 蟹-牡羊-牡羊:2073年02月12日(69)
 蟹- 魚 2073年03月(70)~2074年03月(70)
 蟹- 魚-牡羊:2073年03月14日(70)
 蟹- 魚-牡牛:2073年04月14日(70)
 蟹- 魚-双子:2073年05月14日(70)
 蟹- 魚- 蟹:2073年06月14日(70)
 蟹- 魚-獅子:2073年07月14日(70)
 蟹- 魚-乙女:2073年08月14日(70)
 蟹- 魚-天秤:2073年09月13日(70)
 蟹- 魚- 蠍:2073年10月13日(70)
 蟹- 魚-射手:2073年11月13日(70)
 蟹- 魚-山羊:2073年12月13日(70)
 蟹- 魚-水瓶:2074年01月13日(70)
 蟹- 魚- 魚:2074年02月12日(70)
 蟹-水瓶 2074年03月(71)~2075年03月(71)
 蟹-水瓶- 魚:2074年03月15日(71)
 蟹-水瓶-牡羊:2074年04月14日(71)
 蟹-水瓶-牡牛:2074年05月15日(71)
 蟹-水瓶-双子:2074年06月14日(71)
 蟹-水瓶- 蟹:2074年07月14日(71)
 蟹-水瓶-獅子:2074年08月14日(71)
 蟹-水瓶-乙女:2074年09月13日(71)
 蟹-水瓶-天秤:2074年10月14日(71)
 蟹-水瓶- 蠍:2074年11月13日(71)
 蟹-水瓶-射手:2074年12月14日(71)
 蟹-水瓶-山羊:2075年01月13日(71)
 蟹-水瓶-水瓶:2075年02月12日(71)
 蟹-山羊 2075年03月(72)~2076年03月(72)
 蟹-山羊-射手:2075年03月15日(72)
 蟹-山羊- 蠍:2075年04月14日(72)
 蟹-山羊-天秤:2075年05月15日(72)
 蟹-山羊-乙女:2075年06月14日(72)
 蟹-山羊-獅子:2075年07月15日(72)
 蟹-山羊- 蟹:2075年08月14日(72)
 蟹-山羊-双子:2075年09月14日(72)
 蟹-山羊-牡牛:2075年10月14日(72)
 蟹-山羊-牡羊:2075年11月13日(72)
 蟹-山羊- 魚:2075年12月14日(72)
 蟹-山羊-水瓶:2076年01月13日(72)
 蟹-山羊-山羊:2076年02月13日(72)
 蟹-射手 2076年03月(73)~2077年03月(73)
 蟹-射手- 蠍:2076年03月14日(73)
 蟹-射手-天秤:2076年04月14日(73)
 蟹-射手-乙女:2076年05月14日(73)
 蟹-射手-獅子:2076年06月13日(73)
 蟹-射手- 蟹:2076年07月14日(73)
 蟹-射手-双子:2076年08月13日(73)
 蟹-射手-牡牛:2076年09月13日(73)
 蟹-射手-牡羊:2076年10月13日(73)
 蟹-射手- 魚:2076年11月13日(73)
 蟹-射手-水瓶:2076年12月13日(73)
 蟹-射手-山羊:2077年01月13日(73)
 蟹-射手-射手:2077年02月12日(73)
 蟹- 蠍 2077年03月(74)~2078年03月(74)
 蟹- 蠍-天秤:2077年03月14日(74)
 蟹- 蠍-乙女:2077年04月14日(74)
 蟹- 蠍-獅子:2077年05月14日(74)
 蟹- 蠍- 蟹:2077年06月14日(74)
 蟹- 蠍-双子:2077年07月14日(74)
 蟹- 蠍-牡牛:2077年08月14日(74)
 蟹- 蠍-牡羊:2077年09月13日(74)
 蟹- 蠍- 魚:2077年10月13日(74)
 蟹- 蠍-水瓶:2077年11月13日(74)
 蟹- 蠍-山羊:2077年12月13日(74)
 蟹- 蠍-射手:2078年01月13日(74)
 蟹- 蠍- 蠍:2078年02月12日(74)
 蟹-天秤 2078年03月(75)~2079年03月(75)
 蟹-天秤- 蠍:2078年03月15日(75)
 蟹-天秤-射手:2078年04月14日(75)
 蟹-天秤-山羊:2078年05月15日(75)
 蟹-天秤-水瓶:2078年06月14日(75)
 蟹-天秤- 魚:2078年07月14日(75)
 蟹-天秤-牡羊:2078年08月14日(75)
 蟹-天秤-牡牛:2078年09月13日(75)
 蟹-天秤-双子:2078年10月14日(75)
 蟹-天秤- 蟹:2078年11月13日(75)
 蟹-天秤-獅子:2078年12月14日(75)
 蟹-天秤-乙女:2079年01月13日(75)
 蟹-天秤-天秤:2079年02月12日(75)
 蟹-乙女 2079年03月(76)~2080年03月(76)
 蟹-乙女-天秤:2079年03月15日(76)
 蟹-乙女- 蠍:2079年04月14日(76)
 蟹-乙女-射手:2079年05月15日(76)
 蟹-乙女-山羊:2079年06月14日(76)
 蟹-乙女-水瓶:2079年07月15日(76)
 蟹-乙女- 魚:2079年08月14日(76)
 蟹-乙女-牡羊:2079年09月14日(76)
 蟹-乙女-牡牛:2079年10月14日(76)
 蟹-乙女-双子:2079年11月13日(76)
 蟹-乙女- 蟹:2079年12月14日(76)
 蟹-乙女-獅子:2080年01月13日(76)
 蟹-乙女-乙女:2080年02月13日(76)
 蟹-獅子 2080年03月(77)~2081年03月(77)
 蟹-獅子-乙女:2080年03月14日(77)
 蟹-獅子-天秤:2080年04月14日(77)
 蟹-獅子- 蠍:2080年05月14日(77)
 蟹-獅子-射手:2080年06月13日(77)
 蟹-獅子-山羊:2080年07月14日(77)
 蟹-獅子-水瓶:2080年08月13日(77)
 蟹-獅子- 魚:2080年09月13日(77)
 蟹-獅子-牡羊:2080年10月13日(77)
 蟹-獅子-牡牛:2080年11月13日(77)
 蟹-獅子-双子:2080年12月13日(77)
 蟹-獅子- 蟹:2081年01月13日(77)
 蟹-獅子-獅子:2081年02月12日(77)
 蟹- 蟹 2081年03月(78)~2082年03月(78)
 蟹- 蟹-双子:2081年03月14日(78)
 蟹- 蟹-牡牛:2081年04月14日(78)
 蟹- 蟹-牡羊:2081年05月14日(78)
 蟹- 蟹- 魚:2081年06月14日(78)
 蟹- 蟹-水瓶:2081年07月14日(78)
 蟹- 蟹-山羊:2081年08月14日(78)
 蟹- 蟹-射手:2081年09月13日(78)
 蟹- 蟹- 蠍:2081年10月13日(78)
 蟹- 蟹-天秤:2081年11月13日(78)
 蟹- 蟹-乙女:2081年12月13日(78)
 蟹- 蟹-獅子:2082年01月13日(78)
 蟹- 蟹- 蟹:2082年02月12日(78)
獅子:2082年03月(79)-2087年03月(84)】
獅子-乙女 2082年03月(79)~2082年08月(79)
獅子-乙女-天秤:2082年03月15日(79)
獅子-乙女- 蠍:2082年03月27日(79)
獅子-乙女-射手:2082年04月09日(79)
獅子-乙女-山羊:2082年04月22日(79)
獅子-乙女-水瓶:2082年05月04日(79)
獅子-乙女- 魚:2082年05月17日(79)
獅子-乙女-牡羊:2082年05月30日(79)
獅子-乙女-牡牛:2082年06月11日(79)
獅子-乙女-双子:2082年06月24日(79)
獅子-乙女- 蟹:2082年07月07日(79)
獅子-乙女-獅子:2082年07月19日(79)
獅子-乙女-乙女:2082年08月01日(79)
獅子-天秤 2082年08月(79)~2083年01月(79)
獅子-天秤- 蠍:2082年08月14日(79)
獅子-天秤-射手:2082年08月27日(79)
獅子-天秤-山羊:2082年09月08日(79)
獅子-天秤-水瓶:2082年09月21日(79)
獅子-天秤- 魚:2082年10月04日(79)
獅子-天秤-牡羊:2082年10月16日(79)
獅子-天秤-牡牛:2082年10月29日(79)
獅子-天秤-双子:2082年11月11日(79)
獅子-天秤- 蟹:2082年11月23日(79)
獅子-天秤-獅子:2082年12月06日(79)
獅子-天秤-乙女:2082年12月19日(79)
獅子-天秤-天秤:2082年12月31日(79)
獅子- 蠍 2083年01月(79)~2083年06月(79)
獅子- 蠍-天秤:2083年01月13日(79)
獅子- 蠍-乙女:2083年01月26日(79)
獅子- 蠍-獅子:2083年02月07日(79)
獅子- 蠍- 蟹:2083年02月20日(79)
獅子- 蠍-双子:2083年03月05日(79)
獅子- 蠍-牡牛:2083年03月17日(80)
獅子- 蠍-牡羊:2083年03月30日(80)
獅子- 蠍- 魚:2083年04月12日(80)
獅子- 蠍-水瓶:2083年04月24日(80)
獅子- 蠍-山羊:2083年05月07日(80)
獅子- 蠍-射手:2083年05月20日(80)
獅子- 蠍- 蠍:2083年06月02日(80)
獅子-射手 2083年06月(80)~2083年11月(80)
獅子-射手- 蠍:2083年06月14日(80)
獅子-射手-天秤:2083年06月27日(80)
獅子-射手-乙女:2083年07月10日(80)
獅子-射手-獅子:2083年07月22日(80)
獅子-射手- 蟹:2083年08月04日(80)
獅子-射手-双子:2083年08月17日(80)
獅子-射手-牡牛:2083年08月29日(80)
獅子-射手-牡羊:2083年09月11日(80)
獅子-射手- 魚:2083年09月24日(80)
獅子-射手-水瓶:2083年10月06日(80)
獅子-射手-山羊:2083年10月19日(80)
獅子-射手-射手:2083年11月01日(80)
獅子-山羊 2083年11月(80)~2084年04月(80)
獅子-山羊-射手:2083年11月13日(80)
獅子-山羊- 蠍:2083年11月26日(80)
獅子-山羊-天秤:2083年12月09日(80)
獅子-山羊-乙女:2083年12月21日(80)
獅子-山羊-獅子:2084年01月03日(80)
獅子-山羊- 蟹:2084年01月16日(80)
獅子-山羊-双子:2084年01月29日(80)
獅子-山羊-牡牛:2084年02月10日(80)
獅子-山羊-牡羊:2084年02月23日(80)
獅子-山羊- 魚:2084年03月07日(80)
獅子-山羊-水瓶:2084年03月19日(81)
獅子-山羊-山羊:2084年04月01日(81)
獅子-水瓶 2084年04月(81)~2084年09月(81)
獅子-水瓶- 魚:2084年04月14日(81)
獅子-水瓶-牡羊:2084年04月26日(81)
獅子-水瓶-牡牛:2084年05月09日(81)
獅子-水瓶-双子:2084年05月22日(81)
獅子-水瓶- 蟹:2084年06月03日(81)
獅子-水瓶-獅子:2084年06月16日(81)
獅子-水瓶-乙女:2084年06月29日(81)
獅子-水瓶-天秤:2084年07月11日(81)
獅子-水瓶- 蠍:2084年07月24日(81)
獅子-水瓶-射手:2084年08月06日(81)
獅子-水瓶-山羊:2084年08月18日(81)
獅子-水瓶-水瓶:2084年08月31日(81)
獅子- 魚 2084年09月(81)~2085年02月(81)
獅子- 魚-牡羊:2084年09月13日(81)
獅子- 魚-牡牛:2084年09月25日(81)
獅子- 魚-双子:2084年10月08日(81)
獅子- 魚- 蟹:2084年10月21日(81)
獅子- 魚-獅子:2084年11月03日(81)
獅子- 魚-乙女:2084年11月15日(81)
獅子- 魚-天秤:2084年11月28日(81)
獅子- 魚- 蠍:2084年12月11日(81)
獅子- 魚-射手:2084年12月23日(81)
獅子- 魚-山羊:2085年01月05日(81)
獅子- 魚-水瓶:2085年01月18日(81)
獅子- 魚- 魚:2085年01月30日(81)
獅子-牡羊 2085年02月(81)~2085年07月(81)
獅子-牡羊-牡牛:2085年02月12日(81)
獅子-牡羊-双子:2085年02月25日(81)
獅子-牡羊- 蟹:2085年03月09日(81)
獅子-牡羊-獅子:2085年03月22日(82)
獅子-牡羊-乙女:2085年04月04日(82)
獅子-牡羊-天秤:2085年04月16日(82)
獅子-牡羊- 蠍:2085年04月29日(82)
獅子-牡羊-射手:2085年05月12日(82)
獅子-牡羊-山羊:2085年05月24日(82)
獅子-牡羊-水瓶:2085年06月06日(82)
獅子-牡羊- 魚:2085年06月19日(82)
獅子-牡羊-牡羊:2085年07月01日(82)
獅子-牡牛 2085年07月(82)~2085年12月(82)
獅子-牡牛-牡羊:2085年07月14日(82)
獅子-牡牛- 魚:2085年07月27日(82)
獅子-牡牛-水瓶:2085年08月09日(82)
獅子-牡牛-山羊:2085年08月21日(82)
獅子-牡牛-射手:2085年09月03日(82)
獅子-牡牛- 蠍:2085年09月16日(82)
獅子-牡牛-天秤:2085年09月28日(82)
獅子-牡牛-乙女:2085年10月11日(82)
獅子-牡牛-獅子:2085年10月24日(82)
獅子-牡牛- 蟹:2085年11月05日(82)
獅子-牡牛-双子:2085年11月18日(82)
獅子-牡牛-牡牛:2085年12月01日(82)
獅子-双子 2085年12月(82)~2086年05月(82)
獅子-双子-牡牛:2085年12月13日(82)
獅子-双子-牡羊:2085年12月26日(82)
獅子-双子- 魚:2086年01月08日(82)
獅子-双子-水瓶:2086年01月20日(82)
獅子-双子-山羊:2086年02月02日(82)
獅子-双子-射手:2086年02月15日(82)
獅子-双子- 蠍:2086年02月27日(82)
獅子-双子-天秤:2086年03月12日(82)
獅子-双子-乙女:2086年03月25日(83)
獅子-双子-獅子:2086年04月06日(83)
獅子-双子- 蟹:2086年04月19日(83)
獅子-双子-双子:2086年05月02日(83)
獅子- 蟹 2086年05月(83)~2086年10月(83)
獅子- 蟹-双子:2086年05月15日(83)
獅子- 蟹-牡牛:2086年05月27日(83)
獅子- 蟹-牡羊:2086年06月09日(83)
獅子- 蟹- 魚:2086年06月22日(83)
獅子- 蟹-水瓶:2086年07月04日(83)
獅子- 蟹-山羊:2086年07月17日(83)
獅子- 蟹-射手:2086年07月30日(83)
獅子- 蟹- 蠍:2086年08月11日(83)
獅子- 蟹-天秤:2086年08月24日(83)
獅子- 蟹-乙女:2086年09月06日(83)
獅子- 蟹-獅子:2086年09月18日(83)
獅子- 蟹- 蟹:2086年10月01日(83)
獅子-獅子 2086年10月(83)~2087年03月(83)
獅子-獅子-乙女:2086年10月14日(83)
獅子-獅子-天秤:2086年10月26日(83)
獅子-獅子- 蠍:2086年11月08日(83)
獅子-獅子-射手:2086年11月21日(83)
獅子-獅子-山羊:2086年12月03日(83)
獅子-獅子-水瓶:2086年12月16日(83)
獅子-獅子- 魚:2086年12月29日(83)
獅子-獅子-牡羊:2087年01月10日(83)
獅子-獅子-牡牛:2087年01月23日(83)
獅子-獅子-双子:2087年02月05日(83)
獅子-獅子- 蟹:2087年02月18日(83)
獅子-獅子-獅子:2087年03月02日(83)
乙女:2087年03月(84)-2094年03月(91)】
乙女-天秤 2087年03月(84)~2087年10月(84)
乙女-天秤- 蠍:2087年03月15日(84)
乙女-天秤-射手:2087年04月02日(84)
乙女-天秤-山羊:2087年04月19日(84)
乙女-天秤-水瓶:2087年05月07日(84)
乙女-天秤- 魚:2087年05月25日(84)
乙女-天秤-牡羊:2087年06月12日(84)
乙女-天秤-牡牛:2087年06月29日(84)
乙女-天秤-双子:2087年07月17日(84)
乙女-天秤- 蟹:2087年08月04日(84)
乙女-天秤-獅子:2087年08月22日(84)
乙女-天秤-乙女:2087年09月08日(84)
乙女-天秤-天秤:2087年09月26日(84)
乙女- 蠍 2087年10月(84)~2088年05月(84)
乙女- 蠍-天秤:2087年10月14日(84)
乙女- 蠍-乙女:2087年11月01日(84)
乙女- 蠍-獅子:2087年11月18日(84)
乙女- 蠍- 蟹:2087年12月06日(84)
乙女- 蠍-双子:2087年12月24日(84)
乙女- 蠍-牡牛:2088年01月11日(84)
乙女- 蠍-牡羊:2088年01月29日(84)
乙女- 蠍- 魚:2088年02月15日(84)
乙女- 蠍-水瓶:2088年03月04日(84)
乙女- 蠍-山羊:2088年03月22日(85)
乙女- 蠍-射手:2088年04月09日(85)
乙女- 蠍- 蠍:2088年04月26日(85)
乙女-射手 2088年05月(85)~2088年12月(85)
乙女-射手- 蠍:2088年05月14日(85)
乙女-射手-天秤:2088年06月01日(85)
乙女-射手-乙女:2088年06月19日(85)
乙女-射手-獅子:2088年07月06日(85)
乙女-射手- 蟹:2088年07月24日(85)
乙女-射手-双子:2088年08月11日(85)
乙女-射手-牡牛:2088年08月29日(85)
乙女-射手-牡羊:2088年09月15日(85)
乙女-射手- 魚:2088年10月03日(85)
乙女-射手-水瓶:2088年10月21日(85)
乙女-射手-山羊:2088年11月08日(85)
乙女-射手-射手:2088年11月25日(85)
乙女-山羊 2088年12月(85)~2089年07月(85)
乙女-山羊-射手:2088年12月13日(85)
乙女-山羊- 蠍:2088年12月31日(85)
乙女-山羊-天秤:2089年01月18日(85)
乙女-山羊-乙女:2089年02月04日(85)
乙女-山羊-獅子:2089年02月22日(85)
乙女-山羊- 蟹:2089年03月12日(85)
乙女-山羊-双子:2089年03月30日(86)
乙女-山羊-牡牛:2089年04月16日(86)
乙女-山羊-牡羊:2089年05月04日(86)
乙女-山羊- 魚:2089年05月22日(86)
乙女-山羊-水瓶:2089年06月09日(86)
乙女-山羊-山羊:2089年06月26日(86)
乙女-水瓶 2089年07月(86)~2090年02月(86)
乙女-水瓶- 魚:2089年07月14日(86)
乙女-水瓶-牡羊:2089年08月01日(86)
乙女-水瓶-牡牛:2089年08月19日(86)
乙女-水瓶-双子:2089年09月05日(86)
乙女-水瓶- 蟹:2089年09月23日(86)
乙女-水瓶-獅子:2089年10月11日(86)
乙女-水瓶-乙女:2089年10月29日(86)
乙女-水瓶-天秤:2089年11月15日(86)
乙女-水瓶- 蠍:2089年12月03日(86)
乙女-水瓶-射手:2089年12月21日(86)
乙女-水瓶-山羊:2090年01月08日(86)
乙女-水瓶-水瓶:2090年01月25日(86)
乙女- 魚 2090年02月(86)~2090年09月(86)
乙女- 魚-牡羊:2090年02月12日(86)
乙女- 魚-牡牛:2090年03月02日(86)
乙女- 魚-双子:2090年03月20日(87)
乙女- 魚- 蟹:2090年04月06日(87)
乙女- 魚-獅子:2090年04月24日(87)
乙女- 魚-乙女:2090年05月12日(87)
乙女- 魚-天秤:2090年05月30日(87)
乙女- 魚- 蠍:2090年06月17日(87)
乙女- 魚-射手:2090年07月04日(87)
乙女- 魚-山羊:2090年07月22日(87)
乙女- 魚-水瓶:2090年08月09日(87)
乙女- 魚- 魚:2090年08月27日(87)
乙女-牡羊 2090年09月(87)~2091年04月(87)
乙女-牡羊-牡牛:2090年09月13日(87)
乙女-牡羊-双子:2090年10月01日(87)
乙女-牡羊- 蟹:2090年10月19日(87)
乙女-牡羊-獅子:2090年11月06日(87)
乙女-牡羊-乙女:2090年11月23日(87)
乙女-牡羊-天秤:2090年12月11日(87)
乙女-牡羊- 蠍:2090年12月29日(87)
乙女-牡羊-射手:2091年01月16日(87)
乙女-牡羊-山羊:2091年02月02日(87)
乙女-牡羊-水瓶:2091年02月20日(87)
乙女-牡羊- 魚:2091年03月10日(87)
乙女-牡羊-牡羊:2091年03月28日(88)
乙女-牡牛 2091年04月(88)~2091年11月(88)
乙女-牡牛-牡羊:2091年04月14日(88)
乙女-牡牛- 魚:2091年05月02日(88)
乙女-牡牛-水瓶:2091年05月20日(88)
乙女-牡牛-山羊:2091年06月07日(88)
乙女-牡牛-射手:2091年06月24日(88)
乙女-牡牛- 蠍:2091年07月12日(88)
乙女-牡牛-天秤:2091年07月30日(88)
乙女-牡牛-乙女:2091年08月17日(88)
乙女-牡牛-獅子:2091年09月03日(88)
乙女-牡牛- 蟹:2091年09月21日(88)
乙女-牡牛-双子:2091年10月09日(88)
乙女-牡牛-牡牛:2091年10月27日(88)
乙女-双子 2091年11月(88)~2092年06月(88)
乙女-双子-牡牛:2091年11月13日(88)
乙女-双子-牡羊:2091年12月01日(88)
乙女-双子- 魚:2091年12月19日(88)
乙女-双子-水瓶:2092年01月06日(88)
乙女-双子-山羊:2092年01月23日(88)
乙女-双子-射手:2092年02月10日(88)
乙女-双子- 蠍:2092年02月28日(88)
乙女-双子-天秤:2092年03月17日(89)
乙女-双子-乙女:2092年04月03日(89)
乙女-双子-獅子:2092年04月21日(89)
乙女-双子- 蟹:2092年05月09日(89)
乙女-双子-双子:2092年05月27日(89)
乙女- 蟹 2092年06月(89)~2093年01月(89)
乙女- 蟹-双子:2092年06月13日(89)
乙女- 蟹-牡牛:2092年07月01日(89)
乙女- 蟹-牡羊:2092年07月19日(89)
乙女- 蟹- 魚:2092年08月06日(89)
乙女- 蟹-水瓶:2092年08月23日(89)
乙女- 蟹-山羊:2092年09月10日(89)
乙女- 蟹-射手:2092年09月28日(89)
乙女- 蟹- 蠍:2092年10月16日(89)
乙女- 蟹-天秤:2092年11月03日(89)
乙女- 蟹-乙女:2092年11月20日(89)
乙女- 蟹-獅子:2092年12月08日(89)
乙女- 蟹- 蟹:2092年12月26日(89)
乙女-獅子 2093年01月(89)~2093年08月(89)
乙女-獅子-乙女:2093年01月13日(89)
乙女-獅子-天秤:2093年01月30日(89)
乙女-獅子- 蠍:2093年02月17日(89)
乙女-獅子-射手:2093年03月07日(89)
乙女-獅子-山羊:2093年03月25日(90)
乙女-獅子-水瓶:2093年04月11日(90)
乙女-獅子- 魚:2093年04月29日(90)
乙女-獅子-牡羊:2093年05月17日(90)
乙女-獅子-牡牛:2093年06月04日(90)
乙女-獅子-双子:2093年06月21日(90)
乙女-獅子- 蟹:2093年07月09日(90)
乙女-獅子-獅子:2093年07月27日(90)
乙女-乙女 2093年08月(90)~2094年03月(90)
乙女-乙女-天秤:2093年08月14日(90)
乙女-乙女- 蠍:2093年08月31日(90)
乙女-乙女-射手:2093年09月18日(90)
乙女-乙女-山羊:2093年10月06日(90)
乙女-乙女-水瓶:2093年10月24日(90)
乙女-乙女- 魚:2093年11月10日(90)
乙女-乙女-牡羊:2093年11月28日(90)
乙女-乙女-牡牛:2093年12月16日(90)
乙女-乙女-双子:2094年01月03日(90)
乙女-乙女- 蟹:2094年01月20日(90)
乙女-乙女-獅子:2094年02月07日(90)
乙女-乙女-乙女:2094年02月25日(90)
天秤:2094年03月(91)-2097年03月(94)】
天秤- 蠍 2094年03月(91)~2094年06月(91)
天秤- 蠍-天秤:2094年03月15日(91)
天秤- 蠍-乙女:2094年03月22日(91)
天秤- 蠍-獅子:2094年03月30日(91)
天秤- 蠍- 蟹:2094年04月06日(91)
天秤- 蠍-双子:2094年04月14日(91)
天秤- 蠍-牡牛:2094年04月22日(91)
天秤- 蠍-牡羊:2094年04月29日(91)
天秤- 蠍- 魚:2094年05月07日(91)
天秤- 蠍-水瓶:2094年05月15日(91)
天秤- 蠍-山羊:2094年05月22日(91)
天秤- 蠍-射手:2094年05月30日(91)
天秤- 蠍- 蠍:2094年06月06日(91)
天秤-射手 2094年06月(91)~2094年09月(91)
天秤-射手- 蠍:2094年06月14日(91)
天秤-射手-天秤:2094年06月22日(91)
天秤-射手-乙女:2094年06月29日(91)
天秤-射手-獅子:2094年07月07日(91)
天秤-射手- 蟹:2094年07月14日(91)
天秤-射手-双子:2094年07月22日(91)
天秤-射手-牡牛:2094年07月30日(91)
天秤-射手-牡羊:2094年08月06日(91)
天秤-射手- 魚:2094年08月14日(91)
天秤-射手-水瓶:2094年08月21日(91)
天秤-射手-山羊:2094年08月29日(91)
天秤-射手-射手:2094年09月06日(91)
天秤-山羊 2094年09月(91)~2094年12月(91)
天秤-山羊-射手:2094年09月13日(91)
天秤-山羊- 蠍:2094年09月21日(91)
天秤-山羊-天秤:2094年09月29日(91)
天秤-山羊-乙女:2094年10月06日(91)
天秤-山羊-獅子:2094年10月14日(91)
天秤-山羊- 蟹:2094年10月21日(91)
天秤-山羊-双子:2094年10月29日(91)
天秤-山羊-牡牛:2094年11月06日(91)
天秤-山羊-牡羊:2094年11月13日(91)
天秤-山羊- 魚:2094年11月21日(91)
天秤-山羊-水瓶:2094年11月28日(91)
天秤-山羊-山羊:2094年12月06日(91)
天秤-水瓶 2094年12月(91)~2095年03月(91)
天秤-水瓶- 魚:2094年12月14日(91)
天秤-水瓶-牡羊:2094年12月21日(91)
天秤-水瓶-牡牛:2094年12月29日(91)
天秤-水瓶-双子:2095年01月05日(91)
天秤-水瓶- 蟹:2095年01月13日(91)
天秤-水瓶-獅子:2095年01月21日(91)
天秤-水瓶-乙女:2095年01月28日(91)
天秤-水瓶-天秤:2095年02月05日(91)
天秤-水瓶- 蠍:2095年02月12日(91)
天秤-水瓶-射手:2095年02月20日(91)
天秤-水瓶-山羊:2095年02月28日(91)
天秤-水瓶-水瓶:2095年03月07日(91)
天秤- 魚 2095年03月(92)~2095年06月(92)
天秤- 魚-牡羊:2095年03月15日(92)
天秤- 魚-牡牛:2095年03月23日(92)
天秤- 魚-双子:2095年03月30日(92)
天秤- 魚- 蟹:2095年04月07日(92)
天秤- 魚-獅子:2095年04月14日(92)
天秤- 魚-乙女:2095年04月22日(92)
天秤- 魚-天秤:2095年04月30日(92)
天秤- 魚- 蠍:2095年05月07日(92)
天秤- 魚-射手:2095年05月15日(92)
天秤- 魚-山羊:2095年05月22日(92)
天秤- 魚-水瓶:2095年05月30日(92)
天秤- 魚- 魚:2095年06月07日(92)
天秤-牡羊 2095年06月(92)~2095年09月(92)
天秤-牡羊-牡牛:2095年06月14日(92)
天秤-牡羊-双子:2095年06月22日(92)
天秤-牡羊- 蟹:2095年06月29日(92)
天秤-牡羊-獅子:2095年07月07日(92)
天秤-牡羊-乙女:2095年07月15日(92)
天秤-牡羊-天秤:2095年07月22日(92)
天秤-牡羊- 蠍:2095年07月30日(92)
天秤-牡羊-射手:2095年08月06日(92)
天秤-牡羊-山羊:2095年08月14日(92)
天秤-牡羊-水瓶:2095年08月22日(92)
天秤-牡羊- 魚:2095年08月29日(92)
天秤-牡羊-牡羊:2095年09月06日(92)
天秤-牡牛 2095年09月(92)~2095年12月(92)
天秤-牡牛-牡羊:2095年09月14日(92)
天秤-牡牛- 魚:2095年09月21日(92)
天秤-牡牛-水瓶:2095年09月29日(92)
天秤-牡牛-山羊:2095年10月06日(92)
天秤-牡牛-射手:2095年10月14日(92)
天秤-牡牛- 蠍:2095年10月22日(92)
天秤-牡牛-天秤:2095年10月29日(92)
天秤-牡牛-乙女:2095年11月06日(92)
天秤-牡牛-獅子:2095年11月13日(92)
天秤-牡牛- 蟹:2095年11月21日(92)
天秤-牡牛-双子:2095年11月29日(92)
天秤-牡牛-牡牛:2095年12月06日(92)
天秤-双子 2095年12月(92)~2096年03月(92)
天秤-双子-牡牛:2095年12月14日(92)
天秤-双子-牡羊:2095年12月21日(92)
天秤-双子- 魚:2095年12月29日(92)
天秤-双子-水瓶:2096年01月06日(92)
天秤-双子-山羊:2096年01月13日(92)
天秤-双子-射手:2096年01月21日(92)
天秤-双子- 蠍:2096年01月29日(92)
天秤-双子-天秤:2096年02月05日(92)
天秤-双子-乙女:2096年02月13日(92)
天秤-双子-獅子:2096年02月20日(92)
天秤-双子- 蟹:2096年02月28日(92)
天秤-双子-双子:2096年03月07日(92)
天秤- 蟹 2096年03月(93)~2096年06月(93)
天秤- 蟹-双子:2096年03月14日(93)
天秤- 蟹-牡牛:2096年03月22日(93)
天秤- 蟹-牡羊:2096年03月29日(93)
天秤- 蟹- 魚:2096年04月06日(93)
天秤- 蟹-水瓶:2096年04月14日(93)
天秤- 蟹-山羊:2096年04月21日(93)
天秤- 蟹-射手:2096年04月29日(93)
天秤- 蟹- 蠍:2096年05月06日(93)
天秤- 蟹-天秤:2096年05月14日(93)
天秤- 蟹-乙女:2096年05月22日(93)
天秤- 蟹-獅子:2096年05月29日(93)
天秤- 蟹- 蟹:2096年06月06日(93)
天秤-獅子 2096年06月(93)~2096年09月(93)
天秤-獅子-乙女:2096年06月13日(93)
天秤-獅子-天秤:2096年06月21日(93)
天秤-獅子- 蠍:2096年06月29日(93)
天秤-獅子-射手:2096年07月06日(93)
天秤-獅子-山羊:2096年07月14日(93)
天秤-獅子-水瓶:2096年07月22日(93)
天秤-獅子- 魚:2096年07月29日(93)
天秤-獅子-牡羊:2096年08月06日(93)
天秤-獅子-牡牛:2096年08月13日(93)
天秤-獅子-双子:2096年08月21日(93)
天秤-獅子- 蟹:2096年08月29日(93)
天秤-獅子-獅子:2096年09月05日(93)
天秤-乙女 2096年09月(93)~2096年12月(93)
天秤-乙女-天秤:2096年09月13日(93)
天秤-乙女- 蠍:2096年09月20日(93)
天秤-乙女-射手:2096年09月28日(93)
天秤-乙女-山羊:2096年10月06日(93)
天秤-乙女-水瓶:2096年10月13日(93)
天秤-乙女- 魚:2096年10月21日(93)
天秤-乙女-牡羊:2096年10月28日(93)
天秤-乙女-牡牛:2096年11月05日(93)
天秤-乙女-双子:2096年11月13日(93)
天秤-乙女- 蟹:2096年11月20日(93)
天秤-乙女-獅子:2096年11月28日(93)
天秤-乙女-乙女:2096年12月05日(93)
天秤-天秤 2096年12月(93)~2097年03月(93)
天秤-天秤- 蠍:2096年12月13日(93)
天秤-天秤-射手:2096年12月21日(93)
天秤-天秤-山羊:2096年12月28日(93)
天秤-天秤-水瓶:2097年01月05日(93)
天秤-天秤- 魚:2097年01月13日(93)
天秤-天秤-牡羊:2097年01月20日(93)
天秤-天秤-牡牛:2097年01月28日(93)
天秤-天秤-双子:2097年02月04日(93)
天秤-天秤- 蟹:2097年02月12日(93)
天秤-天秤-獅子:2097年02月20日(93)
天秤-天秤-乙女:2097年02月27日(93)
天秤-天秤-天秤:2097年03月07日(93)
 蠍:2097年03月(94)-2098年03月(95)】
 蠍-天秤 2097年03月(94)~2097年04月(94)
 蠍-天秤- 蠍:2097年03月14日(94)
 蠍-天秤-射手:2097年03月17日(94)
 蠍-天秤-山羊:2097年03月19日(94)
 蠍-天秤-水瓶:2097年03月22日(94)
 蠍-天秤- 魚:2097年03月25日(94)
 蠍-天秤-牡羊:2097年03月27日(94)
 蠍-天秤-牡牛:2097年03月30日(94)
 蠍-天秤-双子:2097年04月01日(94)
 蠍-天秤- 蟹:2097年04月04日(94)
 蠍-天秤-獅子:2097年04月06日(94)
 蠍-天秤-乙女:2097年04月09日(94)
 蠍-天秤-天秤:2097年04月11日(94)
 蠍-乙女 2097年04月(94)~2097年05月(94)
 蠍-乙女-天秤:2097年04月14日(94)
 蠍-乙女- 蠍:2097年04月16日(94)
 蠍-乙女-射手:2097年04月19日(94)
 蠍-乙女-山羊:2097年04月21日(94)
 蠍-乙女-水瓶:2097年04月24日(94)
 蠍-乙女- 魚:2097年04月27日(94)
 蠍-乙女-牡羊:2097年04月29日(94)
 蠍-乙女-牡牛:2097年05月02日(94)
 蠍-乙女-双子:2097年05月04日(94)
 蠍-乙女- 蟹:2097年05月07日(94)
 蠍-乙女-獅子:2097年05月09日(94)
 蠍-乙女-乙女:2097年05月12日(94)
 蠍-獅子 2097年05月(94)~2097年06月(94)
 蠍-獅子-乙女:2097年05月14日(94)
 蠍-獅子-天秤:2097年05月17日(94)
 蠍-獅子- 蠍:2097年05月19日(94)
 蠍-獅子-射手:2097年05月22日(94)
 蠍-獅子-山羊:2097年05月24日(94)
 蠍-獅子-水瓶:2097年05月27日(94)
 蠍-獅子- 魚:2097年05月30日(94)
 蠍-獅子-牡羊:2097年06月01日(94)
 蠍-獅子-牡牛:2097年06月04日(94)
 蠍-獅子-双子:2097年06月06日(94)
 蠍-獅子- 蟹:2097年06月09日(94)
 蠍-獅子-獅子:2097年06月11日(94)
 蠍- 蟹 2097年06月(94)~2097年07月(94)
 蠍- 蟹-双子:2097年06月14日(94)
 蠍- 蟹-牡牛:2097年06月16日(94)
 蠍- 蟹-牡羊:2097年06月19日(94)
 蠍- 蟹- 魚:2097年06月21日(94)
 蠍- 蟹-水瓶:2097年06月24日(94)
 蠍- 蟹-山羊:2097年06月26日(94)
 蠍- 蟹-射手:2097年06月29日(94)
 蠍- 蟹- 蠍:2097年07月01日(94)
 蠍- 蟹-天秤:2097年07月04日(94)
 蠍- 蟹-乙女:2097年07月07日(94)
 蠍- 蟹-獅子:2097年07月09日(94)
 蠍- 蟹- 蟹:2097年07月12日(94)
 蠍-双子 2097年07月(94)~2097年08月(94)
 蠍-双子-牡牛:2097年07月14日(94)
 蠍-双子-牡羊:2097年07月17日(94)
 蠍-双子- 魚:2097年07月19日(94)
 蠍-双子-水瓶:2097年07月22日(94)
 蠍-双子-山羊:2097年07月24日(94)
 蠍-双子-射手:2097年07月27日(94)
 蠍-双子- 蠍:2097年07月29日(94)
 蠍-双子-天秤:2097年08月01日(94)
 蠍-双子-乙女:2097年08月03日(94)
 蠍-双子-獅子:2097年08月06日(94)
 蠍-双子- 蟹:2097年08月09日(94)
 蠍-双子-双子:2097年08月11日(94)
 蠍-牡牛 2097年08月(94)~2097年09月(94)
 蠍-牡牛-牡羊:2097年08月14日(94)
 蠍-牡牛- 魚:2097年08月16日(94)
 蠍-牡牛-水瓶:2097年08月19日(94)
 蠍-牡牛-山羊:2097年08月21日(94)
 蠍-牡牛-射手:2097年08月24日(94)
 蠍-牡牛- 蠍:2097年08月26日(94)
 蠍-牡牛-天秤:2097年08月29日(94)
 蠍-牡牛-乙女:2097年08月31日(94)
 蠍-牡牛-獅子:2097年09月03日(94)
 蠍-牡牛- 蟹:2097年09月05日(94)
 蠍-牡牛-双子:2097年09月08日(94)
 蠍-牡牛-牡牛:2097年09月10日(94)
 蠍-牡羊 2097年09月(94)~2097年10月(94)
 蠍-牡羊-牡牛:2097年09月13日(94)
 蠍-牡羊-双子:2097年09月16日(94)
 蠍-牡羊- 蟹:2097年09月18日(94)
 蠍-牡羊-獅子:2097年09月21日(94)
 蠍-牡羊-乙女:2097年09月23日(94)
 蠍-牡羊-天秤:2097年09月26日(94)
 蠍-牡羊- 蠍:2097年09月28日(94)
 蠍-牡羊-射手:2097年10月01日(94)
 蠍-牡羊-山羊:2097年10月03日(94)
 蠍-牡羊-水瓶:2097年10月06日(94)
 蠍-牡羊- 魚:2097年10月08日(94)
 蠍-牡羊-牡羊:2097年10月11日(94)
 蠍- 魚 2097年10月(94)~2097年11月(94)
 蠍- 魚-牡羊:2097年10月13日(94)
 蠍- 魚-牡牛:2097年10月16日(94)
 蠍- 魚-双子:2097年10月19日(94)
 蠍- 魚- 蟹:2097年10月21日(94)
 蠍- 魚-獅子:2097年10月24日(94)
 蠍- 魚-乙女:2097年10月26日(94)
 蠍- 魚-天秤:2097年10月29日(94)
 蠍- 魚- 蠍:2097年10月31日(94)
 蠍- 魚-射手:2097年11月03日(94)
 蠍- 魚-山羊:2097年11月05日(94)
 蠍- 魚-水瓶:2097年11月08日(94)
 蠍- 魚- 魚:2097年11月10日(94)
 蠍-水瓶 2097年11月(94)~2097年12月(94)
 蠍-水瓶- 魚:2097年11月13日(94)
 蠍-水瓶-牡羊:2097年11月15日(94)
 蠍-水瓶-牡牛:2097年11月18日(94)
 蠍-水瓶-双子:2097年11月21日(94)
 蠍-水瓶- 蟹:2097年11月23日(94)
 蠍-水瓶-獅子:2097年11月26日(94)
 蠍-水瓶-乙女:2097年11月28日(94)
 蠍-水瓶-天秤:2097年12月01日(94)
 蠍-水瓶- 蠍:2097年12月03日(94)
 蠍-水瓶-射手:2097年12月06日(94)
 蠍-水瓶-山羊:2097年12月08日(94)
 蠍-水瓶-水瓶:2097年12月11日(94)
 蠍-山羊 2097年12月(94)~2098年01月(94)
 蠍-山羊-射手:2097年12月13日(94)
 蠍-山羊- 蠍:2097年12月16日(94)
 蠍-山羊-天秤:2097年12月18日(94)
 蠍-山羊-乙女:2097年12月21日(94)
 蠍-山羊-獅子:2097年12月23日(94)
 蠍-山羊- 蟹:2097年12月26日(94)
 蠍-山羊-双子:2097年12月29日(94)
 蠍-山羊-牡牛:2097年12月31日(94)
 蠍-山羊-牡羊:2098年01月03日(94)
 蠍-山羊- 魚:2098年01月05日(94)
 蠍-山羊-水瓶:2098年01月08日(94)
 蠍-山羊-山羊:2098年01月10日(94)
 蠍-射手 2098年01月(94)~2098年02月(94)
 蠍-射手- 蠍:2098年01月13日(94)
 蠍-射手-天秤:2098年01月15日(94)
 蠍-射手-乙女:2098年01月18日(94)
 蠍-射手-獅子:2098年01月20日(94)
 蠍-射手- 蟹:2098年01月23日(94)
 蠍-射手-双子:2098年01月25日(94)
 蠍-射手-牡牛:2098年01月28日(94)
 蠍-射手-牡羊:2098年01月31日(94)
 蠍-射手- 魚:2098年02月02日(94)
 蠍-射手-水瓶:2098年02月05日(94)
 蠍-射手-山羊:2098年02月07日(94)
 蠍-射手-射手:2098年02月10日(94)
 蠍- 蠍 2098年02月(94)~2098年03月(94)
 蠍- 蠍-天秤:2098年02月12日(94)
 蠍- 蠍-乙女:2098年02月15日(94)
 蠍- 蠍-獅子:2098年02月17日(94)
 蠍- 蠍- 蟹:2098年02月20日(94)
 蠍- 蠍-双子:2098年02月22日(94)
 蠍- 蠍-牡牛:2098年02月25日(94)
 蠍- 蠍-牡羊:2098年02月27日(94)
 蠍- 蠍- 魚:2098年03月02日(94)
 蠍- 蠍-水瓶:2098年03月05日(94)
 蠍- 蠍-山羊:2098年03月07日(94)
 蠍- 蠍-射手:2098年03月10日(94)
 蠍- 蠍- 蠍:2098年03月12日(94)
射手:2098年03月(95)-2105年03月(102)】
射手- 蠍 2098年03月(95)~2098年10月(95)
射手- 蠍-天秤:2098年03月15日(95)
射手- 蠍-乙女:2098年04月01日(95)
射手- 蠍-獅子:2098年04月19日(95)
射手- 蠍- 蟹:2098年05月07日(95)
射手- 蠍-双子:2098年05月25日(95)
射手- 蠍-牡牛:2098年06月11日(95)
射手- 蠍-牡羊:2098年06月29日(95)
射手- 蠍- 魚:2098年07月17日(95)
射手- 蠍-水瓶:2098年08月04日(95)
射手- 蠍-山羊:2098年08月21日(95)
射手- 蠍-射手:2098年09月08日(95)
射手- 蠍- 蠍:2098年09月26日(95)
射手-天秤 2098年10月(95)~2099年05月(95)
射手-天秤- 蠍:2098年10月14日(95)
射手-天秤-射手:2098年10月31日(95)
射手-天秤-山羊:2098年11月18日(95)
射手-天秤-水瓶:2098年12月06日(95)
射手-天秤- 魚:2098年12月24日(95)
射手-天秤-牡羊:2099年01月10日(95)
射手-天秤-牡牛:2099年01月28日(95)
射手-天秤-双子:2099年02月15日(95)
射手-天秤- 蟹:2099年03月05日(95)
射手-天秤-獅子:2099年03月23日(96)
射手-天秤-乙女:2099年04月09日(96)
射手-天秤-天秤:2099年04月27日(96)
射手-乙女 2099年05月(96)~2099年12月(96)
射手-乙女-天秤:2099年05月15日(96)
射手-乙女- 蠍:2099年06月02日(96)
射手-乙女-射手:2099年06月19日(96)
射手-乙女-山羊:2099年07月07日(96)
射手-乙女-水瓶:2099年07月25日(96)
射手-乙女- 魚:2099年08月12日(96)
射手-乙女-牡羊:2099年08月29日(96)
射手-乙女-牡牛:2099年09月16日(96)
射手-乙女-双子:2099年10月04日(96)
射手-乙女- 蟹:2099年10月22日(96)
射手-乙女-獅子:2099年11月08日(96)
射手-乙女-乙女:2099年11月26日(96)
射手-獅子 2099年12月(96)~2100年07月(96)
射手-獅子-乙女:2099年12月14日(96)
射手-獅子-天秤:2100年01月01日(96)
射手-獅子- 蠍:2100年01月18日(96)
射手-獅子-射手:2100年02月05日(96)
射手-獅子-山羊:2100年02月23日(96)
射手-獅子-水瓶:2100年03月13日(96)
射手-獅子- 魚:2100年03月30日(97)
射手-獅子-牡羊:2100年04月17日(97)
射手-獅子-牡牛:2100年05月05日(97)
射手-獅子-双子:2100年05月23日(97)
射手-獅子- 蟹:2100年06月09日(97)
射手-獅子-獅子:2100年06月27日(97)
射手- 蟹 2100年07月(97)~2101年02月(97)
射手- 蟹-双子:2100年07月15日(97)
射手- 蟹-牡牛:2100年08月02日(97)
射手- 蟹-牡羊:2100年08月19日(97)
射手- 蟹- 魚:2100年09月06日(97)
射手- 蟹-水瓶:2100年09月24日(97)
射手- 蟹-山羊:2100年10月12日(97)
射手- 蟹-射手:2100年10月29日(97)
射手- 蟹- 蠍:2100年11月16日(97)
射手- 蟹-天秤:2100年12月04日(97)
射手- 蟹-乙女:2100年12月22日(97)
射手- 蟹-獅子:2101年01月08日(97)
射手- 蟹- 蟹:2101年01月26日(97)
射手-双子 2101年02月(97)~2101年09月(97)
射手-双子-牡牛:2101年02月13日(97)
射手-双子-牡羊:2101年03月03日(97)
射手-双子- 魚:2101年03月20日(98)
射手-双子-水瓶:2101年04月07日(98)
射手-双子-山羊:2101年04月25日(98)
射手-双子-射手:2101年05月13日(98)
射手-双子- 蠍:2101年05月31日(98)
射手-双子-天秤:2101年06月17日(98)
射手-双子-乙女:2101年07月05日(98)
射手-双子-獅子:2101年07月23日(98)
射手-双子- 蟹:2101年08月10日(98)
射手-双子-双子:2101年08月27日(98)
射手-牡牛 2101年09月(98)~2102年04月(98)
射手-牡牛-牡羊:2101年09月14日(98)
射手-牡牛- 魚:2101年10月02日(98)
射手-牡牛-水瓶:2101年10月20日(98)
射手-牡牛-山羊:2101年11月06日(98)
射手-牡牛-射手:2101年11月24日(98)
射手-牡牛- 蠍:2101年12月12日(98)
射手-牡牛-天秤:2101年12月30日(98)
射手-牡牛-乙女:2102年01月16日(98)
射手-牡牛-獅子:2102年02月03日(98)
射手-牡牛- 蟹:2102年02月21日(98)
射手-牡牛-双子:2102年03月11日(98)
射手-牡牛-牡牛:2102年03月28日(99)
射手-牡羊 2102年04月(99)~2102年11月(99)
射手-牡羊-牡牛:2102年04月15日(99)
射手-牡羊-双子:2102年05月03日(99)
射手-牡羊- 蟹:2102年05月21日(99)
射手-牡羊-獅子:2102年06月07日(99)
射手-牡羊-乙女:2102年06月25日(99)
射手-牡羊-天秤:2102年07月13日(99)
射手-牡羊- 蠍:2102年07月31日(99)
射手-牡羊-射手:2102年08月17日(99)
射手-牡羊-山羊:2102年09月04日(99)
射手-牡羊-水瓶:2102年09月22日(99)
射手-牡羊- 魚:2102年10月10日(99)
射手-牡羊-牡羊:2102年10月27日(99)
射手- 魚 2102年11月(99)~2103年06月(99)
射手- 魚-牡羊:2102年11月14日(99)
射手- 魚-牡牛:2102年12月02日(99)
射手- 魚-双子:2102年12月20日(99)
射手- 魚- 蟹:2103年01月06日(99)
射手- 魚-獅子:2103年01月24日(99)
射手- 魚-乙女:2103年02月11日(99)
射手- 魚-天秤:2103年03月01日(99)
射手- 魚- 蠍:2103年03月18日(100)
射手- 魚-射手:2103年04月05日(100)
射手- 魚-山羊:2103年04月23日(100)
射手- 魚-水瓶:2103年05月11日(100)
射手- 魚- 魚:2103年05月28日(100)
射手-水瓶 2103年06月(100)~2104年01月(100)
射手-水瓶- 魚:2103年06月15日(100)
射手-水瓶-牡羊:2103年07月03日(100)
射手-水瓶-牡牛:2103年07月21日(100)
射手-水瓶-双子:2103年08月07日(100)
射手-水瓶- 蟹:2103年08月25日(100)
射手-水瓶-獅子:2103年09月12日(100)
射手-水瓶-乙女:2103年09月30日(100)
射手-水瓶-天秤:2103年10月18日(100)
射手-水瓶- 蠍:2103年11月04日(100)
射手-水瓶-射手:2103年11月22日(100)
射手-水瓶-山羊:2103年12月10日(100)
射手-水瓶-水瓶:2103年12月28日(100)
射手-山羊 2104年01月(100)~2104年08月(100)
射手-山羊-射手:2104年01月14日(100)
射手-山羊- 蠍:2104年02月01日(100)
射手-山羊-天秤:2104年02月19日(100)
射手-山羊-乙女:2104年03月08日(100)
射手-山羊-獅子:2104年03月25日(101)
射手-山羊- 蟹:2104年04月12日(101)
射手-山羊-双子:2104年04月30日(101)
射手-山羊-牡牛:2104年05月18日(101)
射手-山羊-牡羊:2104年06月04日(101)
射手-山羊- 魚:2104年06月22日(101)
射手-山羊-水瓶:2104年07月10日(101)
射手-山羊-山羊:2104年07月28日(101)
射手-射手 2104年08月(101)~
射手-射手- 蠍:2104年08月14日(101)
射手-射手-天秤:2104年09月01日(101)
射手-射手-乙女:2104年09月19日(101)
射手-射手-獅子:2104年10月07日(101)
射手-射手- 蟹:2104年10月24日(101)
射手-射手-双子:2104年11月11日(101)
射手-射手-牡牛:2104年11月29日(101)
射手-射手-牡羊:2104年12月17日(101)
射手-射手- 魚:2105年01月03日(101)
射手-射手-水瓶:2105年01月21日(101)
射手-射手-山羊:2105年02月08日(101)
射手-射手-射手:2105年02月26日(101)