Jyotish-ONE 出生情報入力

【スポーツ19:Vicky RunnerさんのJyotishチャート】

6

MaR 9:02 PK
7牡羊

8牡牛

JuR 12:10 BK
9双子

5水瓶

Ra 20:12
D1 Rashi chart

スポーツ19:Vicky Runnerさん

1988年10月7日 7時30分0秒
28N27'59 77E01'59
timezone:UTC+5.5
Gurgaon,INDIA
Ke-Ju-Su (今:Mo-Me-Sa)
Lahiri -23:42:04
10

4山羊

11獅子

Mo 8:44 GK
Ve 9:13 MK
Ke 20:12
3射手

Sa 3:21 DK
2

1天秤

Asc 5:12
12乙女

Su 20:19 AmK
MeR 29:13 AK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

MaR
6

Ke
7

Su
MeR
8

9

5
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


07:06:04
~ 07:52:05

10

4

Mo
Ve
11

Sa
3

2

Asc
Ra
1

JuR
12

Su
6

7

8

MeR
MaR
9

Ke
5
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


07:06:04
~ 07:40:32

10

4

JuR
Ra
11

Sa
3

Mo
Ve
2

Asc
1

12

5

6

7

Ra
8

4
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


07:25:44
~ 07:45:29

Su
9

JuR
3

10

Sa
Ke
2

Asc
MaR
1

Mo
Ve
12

MeR
11

5

6

JuR
7

8

MeR
MaR
Ke
4
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


07:19:50
~ 07:33:37

9

Sa
3

Ra
10

2

Asc
Su
Ve
1

Mo
12

11

4

Ke
5

Su
6

MaR
7

3
D12 chart
Dwadasamsa
両親


07:29:01
~ 07:40:32

8

Sa
2

MeR
9

Asc
1

Mo
Ve
12

Ra
11

JuR
10

MeR
10

MaR
11

12

Asc
Ra
Ke
1

JuR
9
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


07:23:16
~ 07:31:54

2

Sa
8

3

Mo
Ve
7

6

Su
5

4

MeR
9

10

Mo
11

Ve
12

MaR
8
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


07:26:43
~ 07:33:37

Asc
1

Ra
Ke
7

JuR
2

6

5

Sa
4

Su
3

Ve
4

JuR
5

6

MeR
7

Mo
MaR
3
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


07:29:01
~ 07:34:46

8

2

9

Asc
Ra
Ke
1

Su
12

Sa
11

10

JuR
2

Sa
3

4

Ra
Ke
5

Asc
Mo
Ve
1
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


07:29:01
~ 07:52:05

6

Su
12

7

11

MeR
10

9

MaR
8

8

9

JuR
10

Sa
Ra
11

Ve
7
D60 chart
Shashtyamsa
全て


07:29:01
~ 07:31:19

MeR
12

Su
Mo
6

Asc
1

Ke
5

4

3

MaR
2
Asc 天秤5:12 1室 速度0:00 Chitra(Ma)
Su 乙女20:19 12室11L AmK速度0:59 Hasta(Mo)
Mo 獅子8:44 11室10L GK速度11:46 Maghā(Ke)
MeR 乙女29:13 12室9L 12L AK速度-0:60逆行 Chitra(Ma)
Ve 獅子9:13 11室1L 8L MK速度1:09 Maghā(Ke) MB-0:47
MaR 9:02 6室2L 7L PK速度-0:16逆行 U.Bhadrapada(Sa)
JuR 牡牛12:10 8室3L 6L BK速度-0:03逆行 Rohini(Mo)
Sa 射手3:21 3室4L 5L DK速度0:03 Mula(Ke)
Ra 水瓶20:12 5室 速度0:01逆行 P.Bhdrapada(Ju)
Ke 獅子20:12 11室 速度0:01逆行 P.Phalgunī(Ve) MB-0:48

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ke 1984年03月(-5)-1991年03月(2)】
Ke-Ju期 1988年02月(-1)~1989年01月(0)
Ke-Ju-Ju:1988年02月22日(-1)
Ke-Ju-Sa:1988年04月07日(-1)
Ke-Ju-Me:1988年05月31日(-1)
Ke-Ju-Ke:1988年07月19日(-1)
Ke-Ju-Ve:1988年08月08日(-1)
Ke-Ju-Su:1988年10月03日(-1)
Ke-Ju-Mo:1988年10月21日(0)
Ke-Ju-Ma:1988年11月18日(0)
Ke-Ju-Ra:1988年12月08日(0)
Ke-Sa期 1989年01月(0)~1990年03月(1)
Ke-Sa-Sa:1989年01月28日(0)
Ke-Sa-Me:1989年04月02日(0)
Ke-Sa-Ke:1989年05月29日(0)
Ke-Sa-Ve:1989年06月22日(0)
Ke-Sa-Su:1989年08月28日(0)
Ke-Sa-Mo:1989年09月18日(0)
Ke-Sa-Ma:1989年10月21日(1)
Ke-Sa-Ra:1989年11月14日(1)
Ke-Sa-Ju:1990年01月14日(1)
Ke-Me期 1990年03月(1)~1991年03月(2)
Ke-Me-Me:1990年03月09日(1)
Ke-Me-Ke:1990年04月29日(1)
Ke-Me-Ve:1990年05月20日(1)
Ke-Me-Su:1990年07月20日(1)
Ke-Me-Mo:1990年08月07日(1)
Ke-Me-Ma:1990年09月06日(1)
Ke-Me-Ra:1990年09月27日(1)
Ke-Me-Ju:1990年11月20日(2)
Ke-Me-Sa:1991年01月08日(2)
Ve 1991年03月(2)-2011年03月(22)】
Ve-Ve期 1991年03月(2)~1994年07月(5)
Ve-Ve-Ve:1991年03月06日(2)
Ve-Ve-Su:1991年09月25日(2)
Ve-Ve-Mo:1991年11月25日(3)
Ve-Ve-Ma:1992年03月05日(3)
Ve-Ve-Ra:1992年05月15日(3)
Ve-Ve-Ju:1992年11月14日(4)
Ve-Ve-Sa:1993年04月25日(4)
Ve-Ve-Me:1993年11月04日(5)
Ve-Ve-Ke:1994年04月25日(5)
Ve-Su期 1994年07月(5)~1995年07月(6)
Ve-Su-Su:1994年07月05日(5)
Ve-Su-Mo:1994年07月24日(5)
Ve-Su-Ma:1994年08月23日(5)
Ve-Su-Ra:1994年09月13日(5)
Ve-Su-Ju:1994年11月07日(6)
Ve-Su-Sa:1994年12月26日(6)
Ve-Su-Me:1995年02月22日(6)
Ve-Su-Ke:1995年04月15日(6)
Ve-Su-Ve:1995年05月06日(6)
Ve-Mo期 1995年07月(6)~1997年03月(8)
Ve-Mo-Mo:1995年07月06日(6)
Ve-Mo-Ma:1995年08月25日(6)
Ve-Mo-Ra:1995年09月30日(6)
Ve-Mo-Ju:1995年12月30日(7)
Ve-Mo-Sa:1996年03月20日(7)
Ve-Mo-Me:1996年06月25日(7)
Ve-Mo-Ke:1996年09月19日(7)
Ve-Mo-Ve:1996年10月25日(8)
Ve-Mo-Su:1997年02月03日(8)
Ve-Ma期 1997年03月(8)~1998年05月(9)
Ve-Ma-Ma:1997年03月05日(8)
Ve-Ma-Ra:1997年03月30日(8)
Ve-Ma-Ju:1997年06月02日(8)
Ve-Ma-Sa:1997年07月29日(8)
Ve-Ma-Me:1997年10月05日(8)
Ve-Ma-Ke:1997年12月04日(9)
Ve-Ma-Ve:1997年12月29日(9)
Ve-Ma-Su:1998年03月10日(9)
Ve-Ma-Mo:1998年03月31日(9)
Ve-Ra期 1998年05月(9)~2001年05月(12)
Ve-Ra-Ra:1998年05月06日(9)
Ve-Ra-Ju:1998年10月17日(10)
Ve-Ra-Sa:1999年03月12日(10)
Ve-Ra-Me:1999年09月02日(10)
Ve-Ra-Ke:2000年02月04日(11)
Ve-Ra-Ve:2000年04月08日(11)
Ve-Ra-Su:2000年10月07日(12)
Ve-Ra-Mo:2000年12月01日(12)
Ve-Ra-Ma:2001年03月02日(12)
Ve-Ju期 2001年05月(12)~2004年01月(15)
Ve-Ju-Ju:2001年05月05日(12)
Ve-Ju-Sa:2001年09月12日(12)
Ve-Ju-Me:2002年02月13日(13)
Ve-Ju-Ke:2002年07月01日(13)
Ve-Ju-Ve:2002年08月27日(13)
Ve-Ju-Su:2003年02月06日(14)
Ve-Ju-Mo:2003年03月26日(14)
Ve-Ju-Ma:2003年06月15日(14)
Ve-Ju-Ra:2003年08月11日(14)
Ve-Sa期 2004年01月(15)~2007年03月(18)
Ve-Sa-Sa:2004年01月04日(15)
Ve-Sa-Me:2004年07月05日(15)
Ve-Sa-Ke:2004年12月16日(16)
Ve-Sa-Ve:2005年02月22日(16)
Ve-Sa-Su:2005年09月03日(16)
Ve-Sa-Mo:2005年10月30日(17)
Ve-Sa-Ma:2006年02月04日(17)
Ve-Sa-Ra:2006年04月12日(17)
Ve-Sa-Ju:2006年10月03日(17)
Ve-Me期 2007年03月(18)~2010年01月(21)
Ve-Me-Me:2007年03月06日(18)
Ve-Me-Ke:2007年07月31日(18)
Ve-Me-Ve:2007年09月29日(18)
Ve-Me-Su:2008年03月19日(19)
Ve-Me-Mo:2008年05月10日(19)
Ve-Me-Ma:2008年08月04日(19)
Ve-Me-Ra:2008年10月04日(19)
Ve-Me-Ju:2009年03月08日(20)
Ve-Me-Sa:2009年07月24日(20)
Ve-Ke期 2010年01月(21)~2011年03月(22)
Ve-Ke-Ke:2010年01月04日(21)
Ve-Ke-Ve:2010年01月29日(21)
Ve-Ke-Su:2010年04月10日(21)
Ve-Ke-Mo:2010年05月01日(21)
Ve-Ke-Ma:2010年06月06日(21)
Ve-Ke-Ra:2010年06月30日(21)
Ve-Ke-Ju:2010年09月02日(21)
Ve-Ke-Sa:2010年10月29日(22)
Ve-Ke-Me:2011年01月05日(22)
Su 2011年03月(22)-2017年03月(28)】
Su-Su期 2011年03月(22)~2011年06月(22)
Su-Su-Su:2011年03月06日(22)
Su-Su-Mo:2011年03月11日(22)
Su-Su-Ma:2011年03月21日(22)
Su-Su-Ra:2011年03月27日(22)
Su-Su-Ju:2011年04月12日(22)
Su-Su-Sa:2011年04月27日(22)
Su-Su-Me:2011年05月14日(22)
Su-Su-Ke:2011年05月30日(22)
Su-Su-Ve:2011年06月05日(22)
Su-Mo期 2011年06月(22)~2011年12月(23)
Su-Mo-Mo:2011年06月24日(22)
Su-Mo-Ma:2011年07月09日(22)
Su-Mo-Ra:2011年07月19日(22)
Su-Mo-Ju:2011年08月16日(22)
Su-Mo-Sa:2011年09月09日(22)
Su-Mo-Me:2011年10月08日(23)
Su-Mo-Ke:2011年11月03日(23)
Su-Mo-Ve:2011年11月14日(23)
Su-Mo-Su:2011年12月14日(23)
Su-Ma期 2011年12月(23)~2012年04月(23)
Su-Ma-Ma:2011年12月23日(23)
Su-Ma-Ra:2011年12月31日(23)
Su-Ma-Ju:2012年01月19日(23)
Su-Ma-Sa:2012年02月05日(23)
Su-Ma-Me:2012年02月25日(23)
Su-Ma-Ke:2012年03月14日(23)
Su-Ma-Ve:2012年03月22日(23)
Su-Ma-Su:2012年04月12日(23)
Su-Ma-Mo:2012年04月18日(23)
Su-Ra期 2012年04月(23)~2013年03月(24)
Su-Ra-Ra:2012年04月29日(23)
Su-Ra-Ju:2012年06月17日(23)
Su-Ra-Sa:2012年07月31日(23)
Su-Ra-Me:2012年09月21日(23)
Su-Ra-Ke:2012年11月07日(24)
Su-Ra-Ve:2012年11月26日(24)
Su-Ra-Su:2013年01月20日(24)
Su-Ra-Mo:2013年02月05日(24)
Su-Ra-Ma:2013年03月05日(24)
Su-Ju期 2013年03月(24)~2014年01月(25)
Su-Ju-Ju:2013年03月24日(24)
Su-Ju-Sa:2013年05月02日(24)
Su-Ju-Me:2013年06月17日(24)
Su-Ju-Ke:2013年07月28日(24)
Su-Ju-Ve:2013年08月14日(24)
Su-Ju-Su:2013年10月02日(24)
Su-Ju-Mo:2013年10月17日(25)
Su-Ju-Ma:2013年11月10日(25)
Su-Ju-Ra:2013年11月27日(25)
Su-Sa期 2014年01月(25)~2014年12月(26)
Su-Sa-Sa:2014年01月10日(25)
Su-Sa-Me:2014年03月06日(25)
Su-Sa-Ke:2014年04月24日(25)
Su-Sa-Ve:2014年05月14日(25)
Su-Sa-Su:2014年07月11日(25)
Su-Sa-Mo:2014年07月28日(25)
Su-Sa-Ma:2014年08月26日(25)
Su-Sa-Ra:2014年09月16日(25)
Su-Sa-Ju:2014年11月07日(26)
Su-Me期 2014年12月(26)~2015年10月(27)
Su-Me-Me:2014年12月23日(26)
Su-Me-Ke:2015年02月05日(26)
Su-Me-Ve:2015年02月23日(26)
Su-Me-Su:2015年04月16日(26)
Su-Me-Mo:2015年05月01日(26)
Su-Me-Ma:2015年05月27日(26)
Su-Me-Ra:2015年06月14日(26)
Su-Me-Ju:2015年07月31日(26)
Su-Me-Sa:2015年09月10日(26)
Su-Ke期 2015年10月(27)~2016年03月(27)
Su-Ke-Ke:2015年10月29日(27)
Su-Ke-Ve:2015年11月06日(27)
Su-Ke-Su:2015年11月27日(27)
Su-Ke-Mo:2015年12月04日(27)
Su-Ke-Ma:2015年12月14日(27)
Su-Ke-Ra:2015年12月22日(27)
Su-Ke-Ju:2016年01月10日(27)
Su-Ke-Sa:2016年01月27日(27)
Su-Ke-Me:2016年02月16日(27)
Su-Ve期 2016年03月(27)~2017年03月(28)
Su-Ve-Ve:2016年03月05日(27)
Su-Ve-Su:2016年05月05日(27)
Su-Ve-Mo:2016年05月23日(27)
Su-Ve-Ma:2016年06月23日(27)
Su-Ve-Ra:2016年07月14日(27)
Su-Ve-Ju:2016年09月07日(27)
Su-Ve-Sa:2016年10月26日(28)
Su-Ve-Me:2016年12月22日(28)
Su-Ve-Ke:2017年02月12日(28)
Mo 2017年03月(28)-2027年03月(38)】
Mo-Mo期 2017年03月(28)~2018年01月(29)
Mo-Mo-Mo:2017年03月05日(28)
Mo-Mo-Ma:2017年03月31日(28)
Mo-Mo-Ra:2017年04月18日(28)
Mo-Mo-Ju:2017年06月02日(28)
Mo-Mo-Sa:2017年07月13日(28)
Mo-Mo-Me:2017年08月30日(28)
Mo-Mo-Ke:2017年10月12日(29)
Mo-Mo-Ve:2017年10月30日(29)
Mo-Mo-Su:2017年12月20日(29)
Mo-Ma期 2018年01月(29)~2018年08月(29)
Mo-Ma-Ma:2018年01月04日(29)
Mo-Ma-Ra:2018年01月16日(29)
Mo-Ma-Ju:2018年02月17日(29)
Mo-Ma-Sa:2018年03月18日(29)
Mo-Ma-Me:2018年04月20日(29)
Mo-Ma-Ke:2018年05月21日(29)
Mo-Ma-Ve:2018年06月02日(29)
Mo-Ma-Su:2018年07月07日(29)
Mo-Ma-Mo:2018年07月18日(29)
Mo-Ra期 2018年08月(29)~2020年02月(31)
Mo-Ra-Ra:2018年08月05日(29)
Mo-Ra-Ju:2018年10月26日(30)
Mo-Ra-Sa:2019年01月07日(30)
Mo-Ra-Me:2019年04月04日(30)
Mo-Ra-Ke:2019年06月20日(30)
Mo-Ra-Ve:2019年07月22日(30)
Mo-Ra-Su:2019年10月22日(31)
Mo-Ra-Mo:2019年11月18日(31)
Mo-Ra-Ma:2020年01月03日(31)
Mo-Ju期 2020年02月(31)~2021年06月(32)
Mo-Ju-Ju:2020年02月04日(31)
Mo-Ju-Sa:2020年04月09日(31)
Mo-Ju-Me:2020年06月25日(31)
Mo-Ju-Ke:2020年09月02日(31)
Mo-Ju-Ve:2020年09月30日(31)
Mo-Ju-Su:2020年12月20日(32)
Mo-Ju-Mo:2021年01月14日(32)
Mo-Ju-Ma:2021年02月23日(32)
Mo-Ju-Ra:2021年03月24日(32)
Mo-Sa期 2021年06月(32)~2023年01月(34)
Mo-Sa-Sa:2021年06月05日(32)
Mo-Sa-Me:2021年09月04日(32)
Mo-Sa-Ke:2021年11月25日(33)
Mo-Sa-Ve:2021年12月29日(33)
Mo-Sa-Su:2022年04月04日(33)
Mo-Sa-Mo:2022年05月03日(33)
Mo-Sa-Ma:2022年06月20日(33)
Mo-Sa-Ra:2022年07月24日(33)
Mo-Sa-Ju:2022年10月19日(34)
Mo-Me期 2023年01月(34)~2024年06月(35)
Mo-Me-Me:2023年01月04日(34)
Mo-Me-Ke:2023年03月18日(34)
Mo-Me-Ve:2023年04月18日(34)
Mo-Me-Su:2023年07月13日(34)
Mo-Me-Mo:2023年08月08日(34)
Mo-Me-Ma:2023年09月20日(34)
Mo-Me-Ra:2023年10月20日(35)
Mo-Me-Ju:2024年01月06日(35)
Mo-Me-Sa:2024年03月15日(35)
Mo-Ke期 2024年06月(35)~2025年01月(36)
Mo-Ke-Ke:2024年06月05日(35)
Mo-Ke-Ve:2024年06月17日(35)
Mo-Ke-Su:2024年07月22日(35)
Mo-Ke-Mo:2024年08月02日(35)
Mo-Ke-Ma:2024年08月20日(35)
Mo-Ke-Ra:2024年09月01日(35)
Mo-Ke-Ju:2024年10月03日(35)
Mo-Ke-Sa:2024年11月01日(36)
Mo-Ke-Me:2024年12月04日(36)
Mo-Ve期 2025年01月(36)~2026年09月(37)
Mo-Ve-Ve:2025年01月04日(36)
Mo-Ve-Su:2025年04月15日(36)
Mo-Ve-Mo:2025年05月15日(36)
Mo-Ve-Ma:2025年07月05日(36)
Mo-Ve-Ra:2025年08月10日(36)
Mo-Ve-Ju:2025年11月09日(37)
Mo-Ve-Sa:2026年01月29日(37)
Mo-Ve-Me:2026年05月06日(37)
Mo-Ve-Ke:2026年07月31日(37)
Mo-Su期 2026年09月(37)~2027年03月(38)
Mo-Su-Su:2026年09月04日(37)
Mo-Su-Mo:2026年09月13日(37)
Mo-Su-Ma:2026年09月29日(37)
Mo-Su-Ra:2026年10月09日(38)
Mo-Su-Ju:2026年11月06日(38)
Mo-Su-Sa:2026年11月30日(38)
Mo-Su-Me:2026年12月29日(38)
Mo-Su-Ke:2027年01月24日(38)
Mo-Su-Ve:2027年02月04日(38)
Ma 2027年03月(38)-2034年03月(45)】
Ma-Ma期 2027年03月(38)~2027年08月(38)
Ma-Ma-Ma:2027年03月06日(38)
Ma-Ma-Ra:2027年03月15日(38)
Ma-Ma-Ju:2027年04月06日(38)
Ma-Ma-Sa:2027年04月26日(38)
Ma-Ma-Me:2027年05月20日(38)
Ma-Ma-Ke:2027年06月10日(38)
Ma-Ma-Ve:2027年06月18日(38)
Ma-Ma-Su:2027年07月13日(38)
Ma-Ma-Mo:2027年07月21日(38)
Ma-Ra期 2027年08月(38)~2028年08月(39)
Ma-Ra-Ra:2027年08月02日(38)
Ma-Ra-Ju:2027年09月29日(38)
Ma-Ra-Sa:2027年11月19日(39)
Ma-Ra-Me:2028年01月18日(39)
Ma-Ra-Ke:2028年03月13日(39)
Ma-Ra-Ve:2028年04月04日(39)
Ma-Ra-Su:2028年06月07日(39)
Ma-Ra-Mo:2028年06月26日(39)
Ma-Ra-Ma:2028年07月28日(39)
Ma-Ju期 2028年08月(39)~2029年07月(40)
Ma-Ju-Ju:2028年08月20日(39)
Ma-Ju-Sa:2028年10月04日(39)
Ma-Ju-Me:2028年11月27日(40)
Ma-Ju-Ke:2029年01月14日(40)
Ma-Ju-Ve:2029年02月03日(40)
Ma-Ju-Su:2029年04月01日(40)
Ma-Ju-Mo:2029年04月18日(40)
Ma-Ju-Ma:2029年05月16日(40)
Ma-Ju-Ra:2029年06月05日(40)
Ma-Sa期 2029年07月(40)~2030年09月(41)
Ma-Sa-Sa:2029年07月27日(40)
Ma-Sa-Me:2029年09月29日(40)
Ma-Sa-Ke:2029年11月25日(41)
Ma-Sa-Ve:2029年12月19日(41)
Ma-Sa-Su:2030年02月24日(41)
Ma-Sa-Mo:2030年03月16日(41)
Ma-Sa-Ma:2030年04月19日(41)
Ma-Sa-Ra:2030年05月13日(41)
Ma-Sa-Ju:2030年07月12日(41)
Ma-Me期 2030年09月(41)~2031年09月(42)
Ma-Me-Me:2030年09月04日(41)
Ma-Me-Ke:2030年10月26日(42)
Ma-Me-Ve:2030年11月16日(42)
Ma-Me-Su:2031年01月15日(42)
Ma-Me-Mo:2031年02月02日(42)
Ma-Me-Ma:2031年03月04日(42)
Ma-Me-Ra:2031年03月26日(42)
Ma-Me-Ju:2031年05月19日(42)
Ma-Me-Sa:2031年07月06日(42)
Ma-Ke期 2031年09月(42)~2032年01月(43)
Ma-Ke-Ke:2031年09月02日(42)
Ma-Ke-Ve:2031年09月10日(42)
Ma-Ke-Su:2031年10月05日(42)
Ma-Ke-Mo:2031年10月13日(43)
Ma-Ke-Ma:2031年10月25日(43)
Ma-Ke-Ra:2031年11月03日(43)
Ma-Ke-Ju:2031年11月25日(43)
Ma-Ke-Sa:2031年12月15日(43)
Ma-Ke-Me:2032年01月08日(43)
Ma-Ve期 2032年01月(43)~2033年03月(44)
Ma-Ve-Ve:2032年01月29日(43)
Ma-Ve-Su:2032年04月09日(43)
Ma-Ve-Mo:2032年04月30日(43)
Ma-Ve-Ma:2032年06月05日(43)
Ma-Ve-Ra:2032年06月29日(43)
Ma-Ve-Ju:2032年09月01日(43)
Ma-Ve-Sa:2032年10月28日(44)
Ma-Ve-Me:2033年01月04日(44)
Ma-Ve-Ke:2033年03月05日(44)
Ma-Su期 2033年03月(44)~2033年08月(44)
Ma-Su-Su:2033年03月30日(44)
Ma-Su-Mo:2033年04月05日(44)
Ma-Su-Ma:2033年04月16日(44)
Ma-Su-Ra:2033年04月23日(44)
Ma-Su-Ju:2033年05月12日(44)
Ma-Su-Sa:2033年05月30日(44)
Ma-Su-Me:2033年06月19日(44)
Ma-Su-Ke:2033年07月07日(44)
Ma-Su-Ve:2033年07月14日(44)
Ma-Mo期 2033年08月(44)~2034年03月(45)
Ma-Mo-Mo:2033年08月05日(44)
Ma-Mo-Ma:2033年08月22日(44)
Ma-Mo-Ra:2033年09月04日(44)
Ma-Mo-Ju:2033年10月06日(44)
Ma-Mo-Sa:2033年11月03日(45)
Ma-Mo-Me:2033年12月07日(45)
Ma-Mo-Ke:2034年01月06日(45)
Ma-Mo-Ve:2034年01月19日(45)
Ma-Mo-Su:2034年02月23日(45)
Ra 2034年03月(45)-2052年03月(63)】
Ra-Ra期 2034年03月(45)~2036年11月(48)
Ra-Ra-Ra:2034年03月06日(45)
Ra-Ra-Ju:2034年08月01日(45)
Ra-Ra-Sa:2034年12月10日(46)
Ra-Ra-Me:2035年05月15日(46)
Ra-Ra-Ke:2035年10月02日(46)
Ra-Ra-Ve:2035年11月29日(47)
Ra-Ra-Su:2036年05月11日(47)
Ra-Ra-Mo:2036年06月29日(47)
Ra-Ra-Ma:2036年09月19日(47)
Ra-Ju期 2036年11月(48)~2039年04月(50)
Ra-Ju-Ju:2036年11月16日(48)
Ra-Ju-Sa:2037年03月13日(48)
Ra-Ju-Me:2037年07月30日(48)
Ra-Ju-Ke:2037年12月01日(49)
Ra-Ju-Ve:2038年01月21日(49)
Ra-Ju-Su:2038年06月16日(49)
Ra-Ju-Mo:2038年07月30日(49)
Ra-Ju-Ma:2038年10月11日(50)
Ra-Ju-Ra:2038年12月01日(50)
Ra-Sa期 2039年04月(50)~2042年02月(53)
Ra-Sa-Sa:2039年04月11日(50)
Ra-Sa-Me:2039年09月23日(50)
Ra-Sa-Ke:2040年02月18日(51)
Ra-Sa-Ve:2040年04月18日(51)
Ra-Sa-Su:2040年10月09日(52)
Ra-Sa-Mo:2040年11月30日(52)
Ra-Sa-Ma:2041年02月25日(52)
Ra-Sa-Ra:2041年04月27日(52)
Ra-Sa-Ju:2041年09月30日(52)
Ra-Me期 2042年02月(53)~2044年09月(55)
Ra-Me-Me:2042年02月15日(53)
Ra-Me-Ke:2042年06月27日(53)
Ra-Me-Ve:2042年08月21日(53)
Ra-Me-Su:2043年01月23日(54)
Ra-Me-Mo:2043年03月11日(54)
Ra-Me-Ma:2043年05月27日(54)
Ra-Me-Ra:2043年07月20日(54)
Ra-Me-Ju:2043年12月07日(55)
Ra-Me-Sa:2044年04月09日(55)
Ra-Ke期 2044年09月(55)~2045年09月(56)
Ra-Ke-Ke:2044年09月04日(55)
Ra-Ke-Ve:2044年09月26日(55)
Ra-Ke-Su:2044年11月29日(56)
Ra-Ke-Mo:2044年12月18日(56)
Ra-Ke-Ma:2045年01月19日(56)
Ra-Ke-Ra:2045年02月11日(56)
Ra-Ke-Ju:2045年04月09日(56)
Ra-Ke-Sa:2045年05月30日(56)
Ra-Ke-Me:2045年07月30日(56)
Ra-Ve期 2045年09月(56)~2048年09月(59)
Ra-Ve-Ve:2045年09月22日(56)
Ra-Ve-Su:2046年03月24日(57)
Ra-Ve-Mo:2046年05月18日(57)
Ra-Ve-Ma:2046年08月17日(57)
Ra-Ve-Ra:2046年10月20日(58)
Ra-Ve-Ju:2047年04月02日(58)
Ra-Ve-Sa:2047年08月26日(58)
Ra-Ve-Me:2048年02月16日(59)
Ra-Ve-Ke:2048年07月20日(59)
Ra-Su期 2048年09月(59)~2049年08月(60)
Ra-Su-Su:2048年09月22日(59)
Ra-Su-Mo:2048年10月09日(60)
Ra-Su-Ma:2048年11月05日(60)
Ra-Su-Ra:2048年11月24日(60)
Ra-Su-Ju:2049年01月12日(60)
Ra-Su-Sa:2049年02月25日(60)
Ra-Su-Me:2049年04月18日(60)
Ra-Su-Ke:2049年06月04日(60)
Ra-Su-Ve:2049年06月23日(60)
Ra-Mo期 2049年08月(60)~2051年02月(62)
Ra-Mo-Mo:2049年08月17日(60)
Ra-Mo-Ma:2049年10月01日(60)
Ra-Mo-Ra:2049年11月02日(61)
Ra-Mo-Ju:2050年01月24日(61)
Ra-Mo-Sa:2050年04月07日(61)
Ra-Mo-Me:2050年07月02日(61)
Ra-Mo-Ke:2050年09月18日(61)
Ra-Mo-Ve:2050年10月20日(62)
Ra-Mo-Su:2051年01月19日(62)
Ra-Ma期 2051年02月(62)~2052年03月(63)
Ra-Ma-Ma:2051年02月16日(62)
Ra-Ma-Ra:2051年03月10日(62)
Ra-Ma-Ju:2051年05月07日(62)
Ra-Ma-Sa:2051年06月27日(62)
Ra-Ma-Me:2051年08月26日(62)
Ra-Ma-Ke:2051年10月20日(63)
Ra-Ma-Ve:2051年11月11日(63)
Ra-Ma-Su:2052年01月14日(63)
Ra-Ma-Mo:2052年02月02日(63)
Ju 2052年03月(63)-2068年03月(79)】
Ju-Ju期 2052年03月(63)~2054年04月(65)
Ju-Ju-Ju:2052年03月05日(63)
Ju-Ju-Sa:2052年06月17日(63)
Ju-Ju-Me:2052年10月18日(64)
Ju-Ju-Ke:2053年02月06日(64)
Ju-Ju-Ve:2053年03月23日(64)
Ju-Ju-Su:2053年07月31日(64)
Ju-Ju-Mo:2053年09月08日(64)
Ju-Ju-Ma:2053年11月12日(65)
Ju-Ju-Ra:2053年12月28日(65)
Ju-Sa期 2054年04月(65)~2056年11月(68)
Ju-Sa-Sa:2054年04月23日(65)
Ju-Sa-Me:2054年09月17日(65)
Ju-Sa-Ke:2055年01月26日(66)
Ju-Sa-Ve:2055年03月21日(66)
Ju-Sa-Su:2055年08月22日(66)
Ju-Sa-Mo:2055年10月07日(67)
Ju-Sa-Ma:2055年12月24日(67)
Ju-Sa-Ra:2056年02月16日(67)
Ju-Sa-Ju:2056年07月03日(67)
Ju-Me期 2056年11月(68)~2059年02月(70)
Ju-Me-Me:2056年11月04日(68)
Ju-Me-Ke:2057年03月01日(68)
Ju-Me-Ve:2057年04月18日(68)
Ju-Me-Su:2057年09月03日(68)
Ju-Me-Mo:2057年10月15日(69)
Ju-Me-Ma:2057年12月23日(69)
Ju-Me-Ra:2058年02月09日(69)
Ju-Me-Ju:2058年06月13日(69)
Ju-Me-Sa:2058年10月02日(69)
Ju-Ke期 2059年02月(70)~2060年01月(71)
Ju-Ke-Ke:2059年02月10日(70)
Ju-Ke-Ve:2059年03月01日(70)
Ju-Ke-Su:2059年04月27日(70)
Ju-Ke-Mo:2059年05月14日(70)
Ju-Ke-Ma:2059年06月12日(70)
Ju-Ke-Ra:2059年07月02日(70)
Ju-Ke-Ju:2059年08月22日(70)
Ju-Ke-Sa:2059年10月06日(70)
Ju-Ke-Me:2059年11月29日(71)
Ju-Ve期 2060年01月(71)~2062年09月(73)
Ju-Ve-Ve:2060年01月17日(71)
Ju-Ve-Su:2060年06月27日(71)
Ju-Ve-Mo:2060年08月15日(71)
Ju-Ve-Ma:2060年11月04日(72)
Ju-Ve-Ra:2060年12月31日(72)
Ju-Ve-Ju:2061年05月26日(72)
Ju-Ve-Sa:2061年10月02日(72)
Ju-Ve-Me:2062年03月06日(73)
Ju-Ve-Ke:2062年07月22日(73)
Ju-Su期 2062年09月(73)~2063年07月(74)
Ju-Su-Su:2062年09月17日(73)
Ju-Su-Mo:2062年10月01日(73)
Ju-Su-Ma:2062年10月25日(74)
Ju-Su-Ra:2062年11月12日(74)
Ju-Su-Ju:2062年12月25日(74)
Ju-Su-Sa:2063年02月02日(74)
Ju-Su-Me:2063年03月21日(74)
Ju-Su-Ke:2063年05月01日(74)
Ju-Su-Ve:2063年05月18日(74)
Ju-Mo期 2063年07月(74)~2064年11月(76)
Ju-Mo-Mo:2063年07月06日(74)
Ju-Mo-Ma:2063年08月15日(74)
Ju-Mo-Ra:2063年09月13日(74)
Ju-Mo-Ju:2063年11月25日(75)
Ju-Mo-Sa:2064年01月29日(75)
Ju-Mo-Me:2064年04月15日(75)
Ju-Mo-Ke:2064年06月23日(75)
Ju-Mo-Ve:2064年07月21日(75)
Ju-Mo-Su:2064年10月10日(76)
Ju-Ma期 2064年11月(76)~2065年10月(77)
Ju-Ma-Ma:2064年11月04日(76)
Ju-Ma-Ra:2064年11月24日(76)
Ju-Ma-Ju:2065年01月14日(76)
Ju-Ma-Sa:2065年02月28日(76)
Ju-Ma-Me:2065年04月23日(76)
Ju-Ma-Ke:2065年06月10日(76)
Ju-Ma-Ve:2065年06月30日(76)
Ju-Ma-Su:2065年08月26日(76)
Ju-Ma-Mo:2065年09月12日(76)
Ju-Ra期 2065年10月(77)~2068年03月(79)
Ju-Ra-Ra:2065年10月11日(77)
Ju-Ra-Ju:2066年02月19日(77)
Ju-Ra-Sa:2066年06月16日(77)
Ju-Ra-Me:2066年11月02日(78)
Ju-Ra-Ke:2067年03月06日(78)
Ju-Ra-Ve:2067年04月26日(78)
Ju-Ra-Su:2067年09月19日(78)
Ju-Ra-Mo:2067年11月02日(79)
Ju-Ra-Ma:2068年01月14日(79)
Sa 2068年03月(79)-2087年03月(98)】
Sa-Sa期 2068年03月(79)~2071年03月(82)
Sa-Sa-Sa:2068年03月05日(79)
Sa-Sa-Me:2068年08月26日(79)
Sa-Sa-Ke:2069年01月29日(80)
Sa-Sa-Ve:2069年04月03日(80)
Sa-Sa-Su:2069年10月03日(80)
Sa-Sa-Mo:2069年11月27日(81)
Sa-Sa-Ma:2070年02月27日(81)
Sa-Sa-Ra:2070年05月02日(81)
Sa-Sa-Ju:2070年10月13日(82)
Sa-Me期 2071年03月(82)~2073年11月(85)
Sa-Me-Me:2071年03月09日(82)
Sa-Me-Ke:2071年07月26日(82)
Sa-Me-Ve:2071年09月22日(82)
Sa-Me-Su:2072年03月03日(83)
Sa-Me-Mo:2072年04月22日(83)
Sa-Me-Ma:2072年07月13日(83)
Sa-Me-Ra:2072年09月08日(83)
Sa-Me-Ju:2073年02月02日(84)
Sa-Me-Sa:2073年06月13日(84)
Sa-Ke期 2073年11月(85)~2074年12月(86)
Sa-Ke-Ke:2073年11月16日(85)
Sa-Ke-Ve:2073年12月10日(85)
Sa-Ke-Su:2074年02月15日(85)
Sa-Ke-Mo:2074年03月07日(85)
Sa-Ke-Ma:2074年04月10日(85)
Sa-Ke-Ra:2074年05月04日(85)
Sa-Ke-Ju:2074年07月04日(85)
Sa-Ke-Sa:2074年08月27日(85)
Sa-Ke-Me:2074年10月30日(86)
Sa-Ve期 2074年12月(86)~2078年02月(89)
Sa-Ve-Ve:2074年12月26日(86)
Sa-Ve-Su:2075年07月07日(86)
Sa-Ve-Mo:2075年09月03日(86)
Sa-Ve-Ma:2075年12月08日(87)
Sa-Ve-Ra:2076年02月13日(87)
Sa-Ve-Ju:2076年08月05日(87)
Sa-Ve-Sa:2077年01月06日(88)
Sa-Ve-Me:2077年07月08日(88)
Sa-Ve-Ke:2077年12月19日(89)
Sa-Su期 2078年02月(89)~2079年02月(90)
Sa-Su-Su:2078年02月25日(89)
Sa-Su-Mo:2078年03月14日(89)
Sa-Su-Ma:2078年04月12日(89)
Sa-Su-Ra:2078年05月02日(89)
Sa-Su-Ju:2078年06月23日(89)
Sa-Su-Sa:2078年08月08日(89)
Sa-Su-Me:2078年10月02日(89)
Sa-Su-Ke:2078年11月20日(90)
Sa-Su-Ve:2078年12月11日(90)
Sa-Mo期 2079年02月(90)~2080年09月(91)
Sa-Mo-Mo:2079年02月07日(90)
Sa-Mo-Ma:2079年03月27日(90)
Sa-Mo-Ra:2079年04月29日(90)
Sa-Mo-Ju:2079年07月25日(90)
Sa-Mo-Sa:2079年10月10日(91)
Sa-Mo-Me:2080年01月10日(91)
Sa-Mo-Ke:2080年04月01日(91)
Sa-Mo-Ve:2080年05月05日(91)
Sa-Mo-Su:2080年08月09日(91)
Sa-Ma期 2080年09月(91)~2081年10月(93)
Sa-Ma-Ma:2080年09月07日(91)
Sa-Ma-Ra:2080年09月30日(91)
Sa-Ma-Ju:2080年11月30日(92)
Sa-Ma-Sa:2081年01月23日(92)
Sa-Ma-Me:2081年03月28日(92)
Sa-Ma-Ke:2081年05月25日(92)
Sa-Ma-Ve:2081年06月17日(92)
Sa-Ma-Su:2081年08月24日(92)
Sa-Ma-Mo:2081年09月13日(92)
Sa-Ra期 2081年10月(93)~2084年08月(95)
Sa-Ra-Ra:2081年10月17日(93)
Sa-Ra-Ju:2082年03月22日(93)
Sa-Ra-Sa:2082年08月08日(93)
Sa-Ra-Me:2083年01月19日(94)
Sa-Ra-Ke:2083年06月16日(94)
Sa-Ra-Ve:2083年08月16日(94)
Sa-Ra-Su:2084年02月05日(95)
Sa-Ra-Mo:2084年03月28日(95)
Sa-Ra-Ma:2084年06月23日(95)
Sa-Ju期 2084年08月(95)~2087年03月(98)
Sa-Ju-Ju:2084年08月23日(95)
Sa-Ju-Sa:2084年12月24日(96)
Sa-Ju-Me:2085年05月20日(96)
Sa-Ju-Ke:2085年09月28日(96)
Sa-Ju-Ve:2085年11月21日(97)
Sa-Ju-Su:2086年04月24日(97)
Sa-Ju-Mo:2086年06月09日(97)
Sa-Ju-Ma:2086年08月25日(97)
Sa-Ju-Ra:2086年10月18日(98)
Me 2087年03月(98)-2104年03月(115)】
Me-Me期 2087年03月(98)~2089年08月(100)
Me-Me-Me:2087年03月06日(98)
Me-Me-Ke:2087年07月09日(98)
Me-Me-Ve:2087年08月29日(98)
Me-Me-Su:2088年01月22日(99)
Me-Me-Mo:2088年03月06日(99)
Me-Me-Ma:2088年05月19日(99)
Me-Me-Ra:2088年07月09日(99)
Me-Me-Ju:2088年11月18日(100)
Me-Me-Sa:2089年03月15日(100)
Me-Ke期 2089年08月(100)~2090年07月(101)
Me-Ke-Ke:2089年08月02日(100)
Me-Ke-Ve:2089年08月23日(100)
Me-Ke-Su:2089年10月22日(101)
Me-Ke-Mo:2089年11月09日(101)
Me-Ke-Ma:2089年12月09日(101)
Me-Ke-Ra:2089年12月31日(101)
Me-Ke-Ju:2090年02月23日(101)
Me-Ke-Sa:2090年04月12日(101)
Me-Ke-Me:2090年06月08日(101)
Me-Ve期 2090年07月(101)~2093年05月(104)
Me-Ve-Ve:2090年07月30日(101)
Me-Ve-Su:2091年01月18日(102)
Me-Ve-Mo:2091年03月11日(102)
Me-Ve-Ma:2091年06月05日(102)
Me-Ve-Ra:2091年08月05日(102)
Me-Ve-Ju:2092年01月07日(103)
Me-Ve-Sa:2092年05月24日(103)
Me-Ve-Me:2092年11月04日(104)
Me-Ve-Ke:2093年03月30日(104)
Me-Su期 2093年05月(104)~2094年04月(105)
Me-Su-Su:2093年05月30日(104)
Me-Su-Mo:2093年06月14日(104)
Me-Su-Ma:2093年07月10日(104)
Me-Su-Ra:2093年07月28日(104)
Me-Su-Ju:2093年09月13日(104)
Me-Su-Sa:2093年10月24日(105)
Me-Su-Me:2093年12月12日(105)
Me-Su-Ke:2094年01月25日(105)
Me-Su-Ve:2094年02月12日(105)
Me-Mo期 2094年04月(105)~2095年09月(106)
Me-Mo-Mo:2094年04月05日(105)
Me-Mo-Ma:2094年05月18日(105)
Me-Mo-Ra:2094年06月17日(105)
Me-Mo-Ju:2094年09月03日(105)
Me-Mo-Sa:2094年11月11日(106)
Me-Mo-Me:2095年02月01日(106)
Me-Mo-Ke:2095年04月15日(106)
Me-Mo-Ve:2095年05月15日(106)
Me-Mo-Su:2095年08月10日(106)
Me-Ma期 2095年09月(106)~2096年09月(107)
Me-Ma-Ma:2095年09月05日(106)
Me-Ma-Ra:2095年09月26日(106)
Me-Ma-Ju:2095年11月19日(107)
Me-Ma-Sa:2096年01月06日(107)
Me-Ma-Me:2096年03月04日(107)
Me-Ma-Ke:2096年04月24日(107)
Me-Ma-Ve:2096年05月15日(107)
Me-Ma-Su:2096年07月14日(107)
Me-Ma-Mo:2096年08月02日(107)
Me-Ra期 2096年09月(107)~2099年03月(110)
Me-Ra-Ra:2096年09月01日(107)
Me-Ra-Ju:2097年01月19日(108)
Me-Ra-Sa:2097年05月23日(108)
Me-Ra-Me:2097年10月17日(109)
Me-Ra-Ke:2098年02月26日(109)
Me-Ra-Ve:2098年04月21日(109)
Me-Ra-Su:2098年09月24日(109)
Me-Ra-Mo:2098年11月09日(110)
Me-Ra-Ma:2099年01月26日(110)
Me-Ju期 2099年03月(110)~2104年03月(115)
Me-Ju-Ju:2099年03月21日(110)
Me-Ju-Sa:2099年07月10日(110)
Me-Ju-Me:2099年11月18日(111)
Me-Ju-Ke:2100年03月15日(111)
Me-Ju-Ve:2100年05月02日(111)
Me-Ju-Su:2100年09月17日(111)
Me-Ju-Mo:2100年10月29日(112)
Me-Ju-Ma:2101年01月06日(112)
Me-Ju-Ra:2101年02月23日(112)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

天秤:1988年10月(0)-1998年10月(10)】
天秤- 蠍 1988年10月(0)~1989年08月(0)
天秤- 蠍-天秤:1988年10月07日(0)
天秤- 蠍-乙女:1988年11月01日(0)
天秤- 蠍-獅子:1988年11月26日(0)
天秤- 蠍- 蟹:1988年12月22日(0)
天秤- 蠍-双子:1989年01月16日(0)
天秤- 蠍-牡牛:1989年02月10日(0)
天秤- 蠍-牡羊:1989年03月08日(0)
天秤- 蠍- 魚:1989年04月02日(0)
天秤- 蠍-水瓶:1989年04月28日(0)
天秤- 蠍-山羊:1989年05月23日(0)
天秤- 蠍-射手:1989年06月17日(0)
天秤- 蠍- 蠍:1989年07月13日(0)
天秤-射手 1989年08月(0)~1990年06月(0)
天秤-射手- 蠍:1989年08月07日(0)
天秤-射手-天秤:1989年09月01日(0)
天秤-射手-乙女:1989年09月27日(0)
天秤-射手-獅子:1989年10月22日(1)
天秤-射手- 蟹:1989年11月16日(1)
天秤-射手-双子:1989年12月12日(1)
天秤-射手-牡牛:1990年01月06日(1)
天秤-射手-牡羊:1990年02月01日(1)
天秤-射手- 魚:1990年02月26日(1)
天秤-射手-水瓶:1990年03月23日(1)
天秤-射手-山羊:1990年04月18日(1)
天秤-射手-射手:1990年05月13日(1)
天秤-山羊 1990年06月(1)~1991年04月(1)
天秤-山羊-射手:1990年06月07日(1)
天秤-山羊- 蠍:1990年07月03日(1)
天秤-山羊-天秤:1990年07月28日(1)
天秤-山羊-乙女:1990年08月22日(1)
天秤-山羊-獅子:1990年09月17日(1)
天秤-山羊- 蟹:1990年10月12日(2)
天秤-山羊-双子:1990年11月07日(2)
天秤-山羊-牡牛:1990年12月02日(2)
天秤-山羊-牡羊:1990年12月27日(2)
天秤-山羊- 魚:1991年01月22日(2)
天秤-山羊-水瓶:1991年02月16日(2)
天秤-山羊-山羊:1991年03月13日(2)
天秤-水瓶 1991年04月(2)~1992年02月(2)
天秤-水瓶- 魚:1991年04月08日(2)
天秤-水瓶-牡羊:1991年05月03日(2)
天秤-水瓶-牡牛:1991年05月28日(2)
天秤-水瓶-双子:1991年06月23日(2)
天秤-水瓶- 蟹:1991年07月18日(2)
天秤-水瓶-獅子:1991年08月13日(2)
天秤-水瓶-乙女:1991年09月07日(2)
天秤-水瓶-天秤:1991年10月02日(2)
天秤-水瓶- 蠍:1991年10月28日(3)
天秤-水瓶-射手:1991年11月22日(3)
天秤-水瓶-山羊:1991年12月17日(3)
天秤-水瓶-水瓶:1992年01月12日(3)
天秤- 魚 1992年02月(3)~1992年12月(3)
天秤- 魚-牡羊:1992年02月06日(3)
天秤- 魚-牡牛:1992年03月02日(3)
天秤- 魚-双子:1992年03月28日(3)
天秤- 魚- 蟹:1992年04月22日(3)
天秤- 魚-獅子:1992年05月18日(3)
天秤- 魚-乙女:1992年06月12日(3)
天秤- 魚-天秤:1992年07月07日(3)
天秤- 魚- 蠍:1992年08月02日(3)
天秤- 魚-射手:1992年08月27日(3)
天秤- 魚-山羊:1992年09月21日(3)
天秤- 魚-水瓶:1992年10月17日(4)
天秤- 魚- 魚:1992年11月11日(4)
天秤-牡羊 1992年12月(4)~1993年10月(4)
天秤-牡羊-牡牛:1992年12月06日(4)
天秤-牡羊-双子:1993年01月01日(4)
天秤-牡羊- 蟹:1993年01月26日(4)
天秤-牡羊-獅子:1993年02月21日(4)
天秤-牡羊-乙女:1993年03月18日(4)
天秤-牡羊-天秤:1993年04月12日(4)
天秤-牡羊- 蠍:1993年05月08日(4)
天秤-牡羊-射手:1993年06月02日(4)
天秤-牡羊-山羊:1993年06月27日(4)
天秤-牡羊-水瓶:1993年07月23日(4)
天秤-牡羊- 魚:1993年08月17日(4)
天秤-牡羊-牡羊:1993年09月11日(4)
天秤-牡牛 1993年10月(5)~1994年08月(5)
天秤-牡牛-牡羊:1993年10月07日(5)
天秤-牡牛- 魚:1993年11月01日(5)
天秤-牡牛-水瓶:1993年11月27日(5)
天秤-牡牛-山羊:1993年12月22日(5)
天秤-牡牛-射手:1994年01月16日(5)
天秤-牡牛- 蠍:1994年02月11日(5)
天秤-牡牛-天秤:1994年03月08日(5)
天秤-牡牛-乙女:1994年04月02日(5)
天秤-牡牛-獅子:1994年04月28日(5)
天秤-牡牛- 蟹:1994年05月23日(5)
天秤-牡牛-双子:1994年06月17日(5)
天秤-牡牛-牡牛:1994年07月13日(5)
天秤-双子 1994年08月(5)~1995年06月(5)
天秤-双子-牡牛:1994年08月07日(5)
天秤-双子-牡羊:1994年09月02日(5)
天秤-双子- 魚:1994年09月27日(5)
天秤-双子-水瓶:1994年10月22日(6)
天秤-双子-山羊:1994年11月17日(6)
天秤-双子-射手:1994年12月12日(6)
天秤-双子- 蠍:1995年01月06日(6)
天秤-双子-天秤:1995年02月01日(6)
天秤-双子-乙女:1995年02月26日(6)
天秤-双子-獅子:1995年03月23日(6)
天秤-双子- 蟹:1995年04月18日(6)
天秤-双子-双子:1995年05月13日(6)
天秤- 蟹 1995年06月(6)~1996年04月(6)
天秤- 蟹-双子:1995年06月08日(6)
天秤- 蟹-牡牛:1995年07月03日(6)
天秤- 蟹-牡羊:1995年07月28日(6)
天秤- 蟹- 魚:1995年08月23日(6)
天秤- 蟹-水瓶:1995年09月17日(6)
天秤- 蟹-山羊:1995年10月12日(7)
天秤- 蟹-射手:1995年11月07日(7)
天秤- 蟹- 蠍:1995年12月02日(7)
天秤- 蟹-天秤:1995年12月28日(7)
天秤- 蟹-乙女:1996年01月22日(7)
天秤- 蟹-獅子:1996年02月16日(7)
天秤- 蟹- 蟹:1996年03月13日(7)
天秤-獅子 1996年04月(7)~1997年02月(7)
天秤-獅子-乙女:1996年04月07日(7)
天秤-獅子-天秤:1996年05月02日(7)
天秤-獅子- 蠍:1996年05月28日(7)
天秤-獅子-射手:1996年06月22日(7)
天秤-獅子-山羊:1996年07月17日(7)
天秤-獅子-水瓶:1996年08月12日(7)
天秤-獅子- 魚:1996年09月06日(7)
天秤-獅子-牡羊:1996年10月02日(7)
天秤-獅子-牡牛:1996年10月27日(8)
天秤-獅子-双子:1996年11月21日(8)
天秤-獅子- 蟹:1996年12月17日(8)
天秤-獅子-獅子:1997年01月11日(8)
天秤-乙女 1997年02月(8)~1997年12月(8)
天秤-乙女-天秤:1997年02月05日(8)
天秤-乙女- 蠍:1997年03月03日(8)
天秤-乙女-射手:1997年03月28日(8)
天秤-乙女-山羊:1997年04月22日(8)
天秤-乙女-水瓶:1997年05月18日(8)
天秤-乙女- 魚:1997年06月12日(8)
天秤-乙女-牡羊:1997年07月08日(8)
天秤-乙女-牡牛:1997年08月02日(8)
天秤-乙女-双子:1997年08月27日(8)
天秤-乙女- 蟹:1997年09月22日(8)
天秤-乙女-獅子:1997年10月17日(9)
天秤-乙女-乙女:1997年11月11日(9)
天秤-天秤 1997年12月(9)~1998年10月(9)
天秤-天秤- 蠍:1997年12月07日(9)
天秤-天秤-射手:1998年01月01日(9)
天秤-天秤-山羊:1998年01月26日(9)
天秤-天秤-水瓶:1998年02月21日(9)
天秤-天秤- 魚:1998年03月18日(9)
天秤-天秤-牡羊:1998年04月13日(9)
天秤-天秤-牡牛:1998年05月08日(9)
天秤-天秤-双子:1998年06月02日(9)
天秤-天秤- 蟹:1998年06月28日(9)
天秤-天秤-獅子:1998年07月23日(9)
天秤-天秤-乙女:1998年08月17日(9)
天秤-天秤-天秤:1998年09月12日(9)
 蠍:1998年10月(10)-2007年10月(19)】
 蠍-天秤 1998年10月(10)~1999年07月(10)
 蠍-天秤- 蠍:1998年10月07日(10)
 蠍-天秤-射手:1998年10月30日(10)
 蠍-天秤-山羊:1998年11月22日(10)
 蠍-天秤-水瓶:1998年12月15日(10)
 蠍-天秤- 魚:1999年01月06日(10)
 蠍-天秤-牡羊:1999年01月29日(10)
 蠍-天秤-牡牛:1999年02月21日(10)
 蠍-天秤-双子:1999年03月16日(10)
 蠍-天秤- 蟹:1999年04月08日(10)
 蠍-天秤-獅子:1999年05月01日(10)
 蠍-天秤-乙女:1999年05月23日(10)
 蠍-天秤-天秤:1999年06月15日(10)
 蠍-乙女 1999年07月(10)~2000年04月(10)
 蠍-乙女-天秤:1999年07月08日(10)
 蠍-乙女- 蠍:1999年07月31日(10)
 蠍-乙女-射手:1999年08月23日(10)
 蠍-乙女-山羊:1999年09月15日(10)
 蠍-乙女-水瓶:1999年10月07日(11)
 蠍-乙女- 魚:1999年10月30日(11)
 蠍-乙女-牡羊:1999年11月22日(11)
 蠍-乙女-牡牛:1999年12月15日(11)
 蠍-乙女-双子:2000年01月07日(11)
 蠍-乙女- 蟹:2000年01月29日(11)
 蠍-乙女-獅子:2000年02月21日(11)
 蠍-乙女-乙女:2000年03月15日(11)
 蠍-獅子 2000年04月(11)~2001年01月(11)
 蠍-獅子-乙女:2000年04月07日(11)
 蠍-獅子-天秤:2000年04月30日(11)
 蠍-獅子- 蠍:2000年05月23日(11)
 蠍-獅子-射手:2000年06月14日(11)
 蠍-獅子-山羊:2000年07月07日(11)
 蠍-獅子-水瓶:2000年07月30日(11)
 蠍-獅子- 魚:2000年08月22日(11)
 蠍-獅子-牡羊:2000年09月14日(11)
 蠍-獅子-牡牛:2000年10月07日(12)
 蠍-獅子-双子:2000年10月29日(12)
 蠍-獅子- 蟹:2000年11月21日(12)
 蠍-獅子-獅子:2000年12月14日(12)
 蠍- 蟹 2001年01月(12)~2001年10月(12)
 蠍- 蟹-双子:2001年01月06日(12)
 蠍- 蟹-牡牛:2001年01月29日(12)
 蠍- 蟹-牡羊:2001年02月21日(12)
 蠍- 蟹- 魚:2001年03月15日(12)
 蠍- 蟹-水瓶:2001年04月07日(12)
 蠍- 蟹-山羊:2001年04月30日(12)
 蠍- 蟹-射手:2001年05月23日(12)
 蠍- 蟹- 蠍:2001年06月15日(12)
 蠍- 蟹-天秤:2001年07月08日(12)
 蠍- 蟹-乙女:2001年07月30日(12)
 蠍- 蟹-獅子:2001年08月22日(12)
 蠍- 蟹- 蟹:2001年09月14日(12)
 蠍-双子 2001年10月(13)~2002年07月(13)
 蠍-双子-牡牛:2001年10月07日(13)
 蠍-双子-牡羊:2001年10月30日(13)
 蠍-双子- 魚:2001年11月21日(13)
 蠍-双子-水瓶:2001年12月14日(13)
 蠍-双子-山羊:2002年01月06日(13)
 蠍-双子-射手:2002年01月29日(13)
 蠍-双子- 蠍:2002年02月21日(13)
 蠍-双子-天秤:2002年03月16日(13)
 蠍-双子-乙女:2002年04月07日(13)
 蠍-双子-獅子:2002年04月30日(13)
 蠍-双子- 蟹:2002年05月23日(13)
 蠍-双子-双子:2002年06月15日(13)
 蠍-牡牛 2002年07月(13)~2003年04月(13)
 蠍-牡牛-牡羊:2002年07月08日(13)
 蠍-牡牛- 魚:2002年07月31日(13)
 蠍-牡牛-水瓶:2002年08月22日(13)
 蠍-牡牛-山羊:2002年09月14日(13)
 蠍-牡牛-射手:2002年10月07日(14)
 蠍-牡牛- 蠍:2002年10月30日(14)
 蠍-牡牛-天秤:2002年11月22日(14)
 蠍-牡牛-乙女:2002年12月15日(14)
 蠍-牡牛-獅子:2003年01月06日(14)
 蠍-牡牛- 蟹:2003年01月29日(14)
 蠍-牡牛-双子:2003年02月21日(14)
 蠍-牡牛-牡牛:2003年03月16日(14)
 蠍-牡羊 2003年04月(14)~2004年01月(14)
 蠍-牡羊-牡牛:2003年04月08日(14)
 蠍-牡羊-双子:2003年05月01日(14)
 蠍-牡羊- 蟹:2003年05月23日(14)
 蠍-牡羊-獅子:2003年06月15日(14)
 蠍-牡羊-乙女:2003年07月08日(14)
 蠍-牡羊-天秤:2003年07月31日(14)
 蠍-牡羊- 蠍:2003年08月23日(14)
 蠍-牡羊-射手:2003年09月15日(14)
 蠍-牡羊-山羊:2003年10月07日(15)
 蠍-牡羊-水瓶:2003年10月30日(15)
 蠍-牡羊- 魚:2003年11月22日(15)
 蠍-牡羊-牡羊:2003年12月15日(15)
 蠍- 魚 2004年01月(15)~2004年10月(15)
 蠍- 魚-牡羊:2004年01月07日(15)
 蠍- 魚-牡牛:2004年01月29日(15)
 蠍- 魚-双子:2004年02月21日(15)
 蠍- 魚- 蟹:2004年03月15日(15)
 蠍- 魚-獅子:2004年04月07日(15)
 蠍- 魚-乙女:2004年04月30日(15)
 蠍- 魚-天秤:2004年05月23日(15)
 蠍- 魚- 蠍:2004年06月14日(15)
 蠍- 魚-射手:2004年07月07日(15)
 蠍- 魚-山羊:2004年07月30日(15)
 蠍- 魚-水瓶:2004年08月22日(15)
 蠍- 魚- 魚:2004年09月14日(15)
 蠍-水瓶 2004年10月(16)~2005年07月(16)
 蠍-水瓶- 魚:2004年10月07日(16)
 蠍-水瓶-牡羊:2004年10月29日(16)
 蠍-水瓶-牡牛:2004年11月21日(16)
 蠍-水瓶-双子:2004年12月14日(16)
 蠍-水瓶- 蟹:2005年01月06日(16)
 蠍-水瓶-獅子:2005年01月29日(16)
 蠍-水瓶-乙女:2005年02月21日(16)
 蠍-水瓶-天秤:2005年03月15日(16)
 蠍-水瓶- 蠍:2005年04月07日(16)
 蠍-水瓶-射手:2005年04月30日(16)
 蠍-水瓶-山羊:2005年05月23日(16)
 蠍-水瓶-水瓶:2005年06月15日(16)
 蠍-山羊 2005年07月(16)~2006年04月(16)
 蠍-山羊-射手:2005年07月08日(16)
 蠍-山羊- 蠍:2005年07月30日(16)
 蠍-山羊-天秤:2005年08月22日(16)
 蠍-山羊-乙女:2005年09月14日(16)
 蠍-山羊-獅子:2005年10月07日(17)
 蠍-山羊- 蟹:2005年10月30日(17)
 蠍-山羊-双子:2005年11月21日(17)
 蠍-山羊-牡牛:2005年12月14日(17)
 蠍-山羊-牡羊:2006年01月06日(17)
 蠍-山羊- 魚:2006年01月29日(17)
 蠍-山羊-水瓶:2006年02月21日(17)
 蠍-山羊-山羊:2006年03月16日(17)
 蠍-射手 2006年04月(17)~2007年01月(17)
 蠍-射手- 蠍:2006年04月07日(17)
 蠍-射手-天秤:2006年04月30日(17)
 蠍-射手-乙女:2006年05月23日(17)
 蠍-射手-獅子:2006年06月15日(17)
 蠍-射手- 蟹:2006年07月08日(17)
 蠍-射手-双子:2006年07月31日(17)
 蠍-射手-牡牛:2006年08月22日(17)
 蠍-射手-牡羊:2006年09月14日(17)
 蠍-射手- 魚:2006年10月07日(18)
 蠍-射手-水瓶:2006年10月30日(18)
 蠍-射手-山羊:2006年11月22日(18)
 蠍-射手-射手:2006年12月15日(18)
 蠍- 蠍 2007年01月(18)~2007年10月(18)
 蠍- 蠍-天秤:2007年01月06日(18)
 蠍- 蠍-乙女:2007年01月29日(18)
 蠍- 蠍-獅子:2007年02月21日(18)
 蠍- 蠍- 蟹:2007年03月16日(18)
 蠍- 蠍-双子:2007年04月08日(18)
 蠍- 蠍-牡牛:2007年05月01日(18)
 蠍- 蠍-牡羊:2007年05月23日(18)
 蠍- 蠍- 魚:2007年06月15日(18)
 蠍- 蠍-水瓶:2007年07月08日(18)
 蠍- 蠍-山羊:2007年07月31日(18)
 蠍- 蠍-射手:2007年08月23日(18)
 蠍- 蠍- 蠍:2007年09月15日(18)
射手:2007年10月(19)-2012年10月(24)】
射手- 蠍 2007年10月(19)~2008年03月(19)
射手- 蠍-天秤:2007年10月07日(19)
射手- 蠍-乙女:2007年10月20日(19)
射手- 蠍-獅子:2007年11月02日(19)
射手- 蠍- 蟹:2007年11月14日(19)
射手- 蠍-双子:2007年11月27日(19)
射手- 蠍-牡牛:2007年12月10日(19)
射手- 蠍-牡羊:2007年12月22日(19)
射手- 蠍- 魚:2008年01月04日(19)
射手- 蠍-水瓶:2008年01月17日(19)
射手- 蠍-山羊:2008年01月29日(19)
射手- 蠍-射手:2008年02月11日(19)
射手- 蠍- 蠍:2008年02月24日(19)
射手-天秤 2008年03月(19)~2008年08月(19)
射手-天秤- 蠍:2008年03月08日(19)
射手-天秤-射手:2008年03月20日(19)
射手-天秤-山羊:2008年04月02日(19)
射手-天秤-水瓶:2008年04月15日(19)
射手-天秤- 魚:2008年04月27日(19)
射手-天秤-牡羊:2008年05月10日(19)
射手-天秤-牡牛:2008年05月23日(19)
射手-天秤-双子:2008年06月04日(19)
射手-天秤- 蟹:2008年06月17日(19)
射手-天秤-獅子:2008年06月30日(19)
射手-天秤-乙女:2008年07月12日(19)
射手-天秤-天秤:2008年07月25日(19)
射手-乙女 2008年08月(19)~2009年01月(19)
射手-乙女-天秤:2008年08月07日(19)
射手-乙女- 蠍:2008年08月19日(19)
射手-乙女-射手:2008年09月01日(19)
射手-乙女-山羊:2008年09月14日(19)
射手-乙女-水瓶:2008年09月26日(19)
射手-乙女- 魚:2008年10月09日(20)
射手-乙女-牡羊:2008年10月22日(20)
射手-乙女-牡牛:2008年11月03日(20)
射手-乙女-双子:2008年11月16日(20)
射手-乙女- 蟹:2008年11月29日(20)
射手-乙女-獅子:2008年12月12日(20)
射手-乙女-乙女:2008年12月24日(20)
射手-獅子 2009年01月(20)~2009年06月(20)
射手-獅子-乙女:2009年01月06日(20)
射手-獅子-天秤:2009年01月19日(20)
射手-獅子- 蠍:2009年01月31日(20)
射手-獅子-射手:2009年02月13日(20)
射手-獅子-山羊:2009年02月26日(20)
射手-獅子-水瓶:2009年03月10日(20)
射手-獅子- 魚:2009年03月23日(20)
射手-獅子-牡羊:2009年04月05日(20)
射手-獅子-牡牛:2009年04月17日(20)
射手-獅子-双子:2009年04月30日(20)
射手-獅子- 蟹:2009年05月13日(20)
射手-獅子-獅子:2009年05月25日(20)
射手- 蟹 2009年06月(20)~2009年11月(20)
射手- 蟹-双子:2009年06月07日(20)
射手- 蟹-牡牛:2009年06月20日(20)
射手- 蟹-牡羊:2009年07月02日(20)
射手- 蟹- 魚:2009年07月15日(20)
射手- 蟹-水瓶:2009年07月28日(20)
射手- 蟹-山羊:2009年08月09日(20)
射手- 蟹-射手:2009年08月22日(20)
射手- 蟹- 蠍:2009年09月04日(20)
射手- 蟹-天秤:2009年09月17日(20)
射手- 蟹-乙女:2009年09月29日(20)
射手- 蟹-獅子:2009年10月12日(21)
射手- 蟹- 蟹:2009年10月25日(21)
射手-双子 2009年11月(21)~2010年04月(21)
射手-双子-牡牛:2009年11月06日(21)
射手-双子-牡羊:2009年11月19日(21)
射手-双子- 魚:2009年12月02日(21)
射手-双子-水瓶:2009年12月14日(21)
射手-双子-山羊:2009年12月27日(21)
射手-双子-射手:2010年01月09日(21)
射手-双子- 蠍:2010年01月21日(21)
射手-双子-天秤:2010年02月03日(21)
射手-双子-乙女:2010年02月16日(21)
射手-双子-獅子:2010年02月28日(21)
射手-双子- 蟹:2010年03月13日(21)
射手-双子-双子:2010年03月26日(21)
射手-牡牛 2010年04月(21)~2010年09月(21)
射手-牡牛-牡羊:2010年04月07日(21)
射手-牡牛- 魚:2010年04月20日(21)
射手-牡牛-水瓶:2010年05月03日(21)
射手-牡牛-山羊:2010年05月16日(21)
射手-牡牛-射手:2010年05月28日(21)
射手-牡牛- 蠍:2010年06月10日(21)
射手-牡牛-天秤:2010年06月23日(21)
射手-牡牛-乙女:2010年07月05日(21)
射手-牡牛-獅子:2010年07月18日(21)
射手-牡牛- 蟹:2010年07月31日(21)
射手-牡牛-双子:2010年08月12日(21)
射手-牡牛-牡牛:2010年08月25日(21)
射手-牡羊 2010年09月(21)~2011年02月(21)
射手-牡羊-牡牛:2010年09月07日(21)
射手-牡羊-双子:2010年09月19日(21)
射手-牡羊- 蟹:2010年10月02日(21)
射手-牡羊-獅子:2010年10月15日(22)
射手-牡羊-乙女:2010年10月27日(22)
射手-牡羊-天秤:2010年11月09日(22)
射手-牡羊- 蠍:2010年11月22日(22)
射手-牡羊-射手:2010年12月04日(22)
射手-牡羊-山羊:2010年12月17日(22)
射手-牡羊-水瓶:2010年12月30日(22)
射手-牡羊- 魚:2011年01月11日(22)
射手-牡羊-牡羊:2011年01月24日(22)
射手- 魚 2011年02月(22)~2011年07月(22)
射手- 魚-牡羊:2011年02月06日(22)
射手- 魚-牡牛:2011年02月19日(22)
射手- 魚-双子:2011年03月03日(22)
射手- 魚- 蟹:2011年03月16日(22)
射手- 魚-獅子:2011年03月29日(22)
射手- 魚-乙女:2011年04月10日(22)
射手- 魚-天秤:2011年04月23日(22)
射手- 魚- 蠍:2011年05月06日(22)
射手- 魚-射手:2011年05月18日(22)
射手- 魚-山羊:2011年05月31日(22)
射手- 魚-水瓶:2011年06月13日(22)
射手- 魚- 魚:2011年06月25日(22)
射手-水瓶 2011年07月(22)~2011年12月(22)
射手-水瓶- 魚:2011年07月08日(22)
射手-水瓶-牡羊:2011年07月21日(22)
射手-水瓶-牡牛:2011年08月02日(22)
射手-水瓶-双子:2011年08月15日(22)
射手-水瓶- 蟹:2011年08月28日(22)
射手-水瓶-獅子:2011年09月09日(22)
射手-水瓶-乙女:2011年09月22日(22)
射手-水瓶-天秤:2011年10月05日(22)
射手-水瓶- 蠍:2011年10月17日(23)
射手-水瓶-射手:2011年10月30日(23)
射手-水瓶-山羊:2011年11月12日(23)
射手-水瓶-水瓶:2011年11月25日(23)
射手-山羊 2011年12月(23)~2012年05月(23)
射手-山羊-射手:2011年12月07日(23)
射手-山羊- 蠍:2011年12月20日(23)
射手-山羊-天秤:2012年01月02日(23)
射手-山羊-乙女:2012年01月14日(23)
射手-山羊-獅子:2012年01月27日(23)
射手-山羊- 蟹:2012年02月09日(23)
射手-山羊-双子:2012年02月21日(23)
射手-山羊-牡牛:2012年03月05日(23)
射手-山羊-牡羊:2012年03月18日(23)
射手-山羊- 魚:2012年03月30日(23)
射手-山羊-水瓶:2012年04月12日(23)
射手-山羊-山羊:2012年04月25日(23)
射手-射手 2012年05月(23)~2012年10月(23)
射手-射手- 蠍:2012年05月07日(23)
射手-射手-天秤:2012年05月20日(23)
射手-射手-乙女:2012年06月02日(23)
射手-射手-獅子:2012年06月14日(23)
射手-射手- 蟹:2012年06月27日(23)
射手-射手-双子:2012年07月10日(23)
射手-射手-牡牛:2012年07月22日(23)
射手-射手-牡羊:2012年08月04日(23)
射手-射手- 魚:2012年08月17日(23)
射手-射手-水瓶:2012年08月30日(23)
射手-射手-山羊:2012年09月11日(23)
射手-射手-射手:2012年09月24日(23)
山羊:2012年10月(24)-2013年10月(25)】
山羊-射手 2012年10月(24)~2012年11月(24)
山羊-射手- 蠍:2012年10月07日(24)
山羊-射手-天秤:2012年10月09日(24)
山羊-射手-乙女:2012年10月12日(24)
山羊-射手-獅子:2012年10月14日(24)
山羊-射手- 蟹:2012年10月17日(24)
山羊-射手-双子:2012年10月19日(24)
山羊-射手-牡牛:2012年10月22日(24)
山羊-射手-牡羊:2012年10月24日(24)
山羊-射手- 魚:2012年10月27日(24)
山羊-射手-水瓶:2012年10月29日(24)
山羊-射手-山羊:2012年11月01日(24)
山羊-射手-射手:2012年11月03日(24)
山羊- 蠍 2012年11月(24)~2012年12月(24)
山羊- 蠍-天秤:2012年11月06日(24)
山羊- 蠍-乙女:2012年11月09日(24)
山羊- 蠍-獅子:2012年11月11日(24)
山羊- 蠍- 蟹:2012年11月14日(24)
山羊- 蠍-双子:2012年11月16日(24)
山羊- 蠍-牡牛:2012年11月19日(24)
山羊- 蠍-牡羊:2012年11月21日(24)
山羊- 蠍- 魚:2012年11月24日(24)
山羊- 蠍-水瓶:2012年11月26日(24)
山羊- 蠍-山羊:2012年11月29日(24)
山羊- 蠍-射手:2012年12月01日(24)
山羊- 蠍- 蠍:2012年12月04日(24)
山羊-天秤 2012年12月(24)~2013年01月(24)
山羊-天秤- 蠍:2012年12月06日(24)
山羊-天秤-射手:2012年12月09日(24)
山羊-天秤-山羊:2012年12月12日(24)
山羊-天秤-水瓶:2012年12月14日(24)
山羊-天秤- 魚:2012年12月17日(24)
山羊-天秤-牡羊:2012年12月19日(24)
山羊-天秤-牡牛:2012年12月22日(24)
山羊-天秤-双子:2012年12月24日(24)
山羊-天秤- 蟹:2012年12月27日(24)
山羊-天秤-獅子:2012年12月29日(24)
山羊-天秤-乙女:2013年01月01日(24)
山羊-天秤-天秤:2013年01月03日(24)
山羊-乙女 2013年01月(24)~2013年02月(24)
山羊-乙女-天秤:2013年01月06日(24)
山羊-乙女- 蠍:2013年01月08日(24)
山羊-乙女-射手:2013年01月11日(24)
山羊-乙女-山羊:2013年01月14日(24)
山羊-乙女-水瓶:2013年01月16日(24)
山羊-乙女- 魚:2013年01月19日(24)
山羊-乙女-牡羊:2013年01月21日(24)
山羊-乙女-牡牛:2013年01月24日(24)
山羊-乙女-双子:2013年01月26日(24)
山羊-乙女- 蟹:2013年01月29日(24)
山羊-乙女-獅子:2013年01月31日(24)
山羊-乙女-乙女:2013年02月03日(24)
山羊-獅子 2013年02月(24)~2013年03月(24)
山羊-獅子-乙女:2013年02月05日(24)
山羊-獅子-天秤:2013年02月08日(24)
山羊-獅子- 蠍:2013年02月10日(24)
山羊-獅子-射手:2013年02月13日(24)
山羊-獅子-山羊:2013年02月15日(24)
山羊-獅子-水瓶:2013年02月18日(24)
山羊-獅子- 魚:2013年02月21日(24)
山羊-獅子-牡羊:2013年02月23日(24)
山羊-獅子-牡牛:2013年02月26日(24)
山羊-獅子-双子:2013年02月28日(24)
山羊-獅子- 蟹:2013年03月03日(24)
山羊-獅子-獅子:2013年03月05日(24)
山羊- 蟹 2013年03月(24)~2013年04月(24)
山羊- 蟹-双子:2013年03月08日(24)
山羊- 蟹-牡牛:2013年03月10日(24)
山羊- 蟹-牡羊:2013年03月13日(24)
山羊- 蟹- 魚:2013年03月15日(24)
山羊- 蟹-水瓶:2013年03月18日(24)
山羊- 蟹-山羊:2013年03月20日(24)
山羊- 蟹-射手:2013年03月23日(24)
山羊- 蟹- 蠍:2013年03月26日(24)
山羊- 蟹-天秤:2013年03月28日(24)
山羊- 蟹-乙女:2013年03月31日(24)
山羊- 蟹-獅子:2013年04月02日(24)
山羊- 蟹- 蟹:2013年04月05日(24)
山羊-双子 2013年04月(24)~2013年05月(24)
山羊-双子-牡牛:2013年04月07日(24)
山羊-双子-牡羊:2013年04月10日(24)
山羊-双子- 魚:2013年04月12日(24)
山羊-双子-水瓶:2013年04月15日(24)
山羊-双子-山羊:2013年04月17日(24)
山羊-双子-射手:2013年04月20日(24)
山羊-双子- 蠍:2013年04月22日(24)
山羊-双子-天秤:2013年04月25日(24)
山羊-双子-乙女:2013年04月28日(24)
山羊-双子-獅子:2013年04月30日(24)
山羊-双子- 蟹:2013年05月03日(24)
山羊-双子-双子:2013年05月05日(24)
山羊-牡牛 2013年05月(24)~2013年06月(24)
山羊-牡牛-牡羊:2013年05月08日(24)
山羊-牡牛- 魚:2013年05月10日(24)
山羊-牡牛-水瓶:2013年05月13日(24)
山羊-牡牛-山羊:2013年05月15日(24)
山羊-牡牛-射手:2013年05月18日(24)
山羊-牡牛- 蠍:2013年05月20日(24)
山羊-牡牛-天秤:2013年05月23日(24)
山羊-牡牛-乙女:2013年05月25日(24)
山羊-牡牛-獅子:2013年05月28日(24)
山羊-牡牛- 蟹:2013年05月30日(24)
山羊-牡牛-双子:2013年06月02日(24)
山羊-牡牛-牡牛:2013年06月05日(24)
山羊-牡羊 2013年06月(24)~2013年07月(24)
山羊-牡羊-牡牛:2013年06月07日(24)
山羊-牡羊-双子:2013年06月10日(24)
山羊-牡羊- 蟹:2013年06月12日(24)
山羊-牡羊-獅子:2013年06月15日(24)
山羊-牡羊-乙女:2013年06月17日(24)
山羊-牡羊-天秤:2013年06月20日(24)
山羊-牡羊- 蠍:2013年06月22日(24)
山羊-牡羊-射手:2013年06月25日(24)
山羊-牡羊-山羊:2013年06月27日(24)
山羊-牡羊-水瓶:2013年06月30日(24)
山羊-牡羊- 魚:2013年07月02日(24)
山羊-牡羊-牡羊:2013年07月05日(24)
山羊- 魚 2013年07月(24)~2013年08月(24)
山羊- 魚-牡羊:2013年07月08日(24)
山羊- 魚-牡牛:2013年07月10日(24)
山羊- 魚-双子:2013年07月13日(24)
山羊- 魚- 蟹:2013年07月15日(24)
山羊- 魚-獅子:2013年07月18日(24)
山羊- 魚-乙女:2013年07月20日(24)
山羊- 魚-天秤:2013年07月23日(24)
山羊- 魚- 蠍:2013年07月25日(24)
山羊- 魚-射手:2013年07月28日(24)
山羊- 魚-山羊:2013年07月30日(24)
山羊- 魚-水瓶:2013年08月02日(24)
山羊- 魚- 魚:2013年08月04日(24)
山羊-水瓶 2013年08月(24)~2013年09月(24)
山羊-水瓶- 魚:2013年08月07日(24)
山羊-水瓶-牡羊:2013年08月09日(24)
山羊-水瓶-牡牛:2013年08月12日(24)
山羊-水瓶-双子:2013年08月15日(24)
山羊-水瓶- 蟹:2013年08月17日(24)
山羊-水瓶-獅子:2013年08月20日(24)
山羊-水瓶-乙女:2013年08月22日(24)
山羊-水瓶-天秤:2013年08月25日(24)
山羊-水瓶- 蠍:2013年08月27日(24)
山羊-水瓶-射手:2013年08月30日(24)
山羊-水瓶-山羊:2013年09月01日(24)
山羊-水瓶-水瓶:2013年09月04日(24)
山羊-山羊 2013年09月(24)~2013年10月(24)
山羊-山羊-射手:2013年09月06日(24)
山羊-山羊- 蠍:2013年09月09日(24)
山羊-山羊-天秤:2013年09月11日(24)
山羊-山羊-乙女:2013年09月14日(24)
山羊-山羊-獅子:2013年09月17日(24)
山羊-山羊- 蟹:2013年09月19日(24)
山羊-山羊-双子:2013年09月22日(24)
山羊-山羊-牡牛:2013年09月24日(24)
山羊-山羊-牡羊:2013年09月27日(24)
山羊-山羊- 魚:2013年09月29日(24)
山羊-山羊-水瓶:2013年10月02日(24)
山羊-山羊-山羊:2013年10月04日(24)
水瓶:2013年10月(25)-2015年10月(27)】
水瓶- 魚 2013年10月(25)~2013年12月(25)
水瓶- 魚-牡羊:2013年10月07日(25)
水瓶- 魚-牡牛:2013年10月12日(25)
水瓶- 魚-双子:2013年10月17日(25)
水瓶- 魚- 蟹:2013年10月22日(25)
水瓶- 魚-獅子:2013年10月27日(25)
水瓶- 魚-乙女:2013年11月01日(25)
水瓶- 魚-天秤:2013年11月06日(25)
水瓶- 魚- 蠍:2013年11月11日(25)
水瓶- 魚-射手:2013年11月16日(25)
水瓶- 魚-山羊:2013年11月21日(25)
水瓶- 魚-水瓶:2013年11月27日(25)
水瓶- 魚- 魚:2013年12月02日(25)
水瓶-牡羊 2013年12月(25)~2014年02月(25)
水瓶-牡羊-牡牛:2013年12月07日(25)
水瓶-牡羊-双子:2013年12月12日(25)
水瓶-牡羊- 蟹:2013年12月17日(25)
水瓶-牡羊-獅子:2013年12月22日(25)
水瓶-牡羊-乙女:2013年12月27日(25)
水瓶-牡羊-天秤:2014年01月01日(25)
水瓶-牡羊- 蠍:2014年01月06日(25)
水瓶-牡羊-射手:2014年01月11日(25)
水瓶-牡羊-山羊:2014年01月16日(25)
水瓶-牡羊-水瓶:2014年01月21日(25)
水瓶-牡羊- 魚:2014年01月26日(25)
水瓶-牡羊-牡羊:2014年02月01日(25)
水瓶-牡牛 2014年02月(25)~2014年04月(25)
水瓶-牡牛-牡羊:2014年02月06日(25)
水瓶-牡牛- 魚:2014年02月11日(25)
水瓶-牡牛-水瓶:2014年02月16日(25)
水瓶-牡牛-山羊:2014年02月21日(25)
水瓶-牡牛-射手:2014年02月26日(25)
水瓶-牡牛- 蠍:2014年03月03日(25)
水瓶-牡牛-天秤:2014年03月08日(25)
水瓶-牡牛-乙女:2014年03月13日(25)
水瓶-牡牛-獅子:2014年03月18日(25)
水瓶-牡牛- 蟹:2014年03月23日(25)
水瓶-牡牛-双子:2014年03月28日(25)
水瓶-牡牛-牡牛:2014年04月02日(25)
水瓶-双子 2014年04月(25)~2014年06月(25)
水瓶-双子-牡牛:2014年04月07日(25)
水瓶-双子-牡羊:2014年04月13日(25)
水瓶-双子- 魚:2014年04月18日(25)
水瓶-双子-水瓶:2014年04月23日(25)
水瓶-双子-山羊:2014年04月28日(25)
水瓶-双子-射手:2014年05月03日(25)
水瓶-双子- 蠍:2014年05月08日(25)
水瓶-双子-天秤:2014年05月13日(25)
水瓶-双子-乙女:2014年05月18日(25)
水瓶-双子-獅子:2014年05月23日(25)
水瓶-双子- 蟹:2014年05月28日(25)
水瓶-双子-双子:2014年06月02日(25)
水瓶- 蟹 2014年06月(25)~2014年08月(25)
水瓶- 蟹-双子:2014年06月07日(25)
水瓶- 蟹-牡牛:2014年06月12日(25)
水瓶- 蟹-牡羊:2014年06月17日(25)
水瓶- 蟹- 魚:2014年06月23日(25)
水瓶- 蟹-水瓶:2014年06月28日(25)
水瓶- 蟹-山羊:2014年07月03日(25)
水瓶- 蟹-射手:2014年07月08日(25)
水瓶- 蟹- 蠍:2014年07月13日(25)
水瓶- 蟹-天秤:2014年07月18日(25)
水瓶- 蟹-乙女:2014年07月23日(25)
水瓶- 蟹-獅子:2014年07月28日(25)
水瓶- 蟹- 蟹:2014年08月02日(25)
水瓶-獅子 2014年08月(25)~2014年10月(25)
水瓶-獅子-乙女:2014年08月07日(25)
水瓶-獅子-天秤:2014年08月12日(25)
水瓶-獅子- 蠍:2014年08月17日(25)
水瓶-獅子-射手:2014年08月22日(25)
水瓶-獅子-山羊:2014年08月28日(25)
水瓶-獅子-水瓶:2014年09月02日(25)
水瓶-獅子- 魚:2014年09月07日(25)
水瓶-獅子-牡羊:2014年09月12日(25)
水瓶-獅子-牡牛:2014年09月17日(25)
水瓶-獅子-双子:2014年09月22日(25)
水瓶-獅子- 蟹:2014年09月27日(25)
水瓶-獅子-獅子:2014年10月02日(25)
水瓶-乙女 2014年10月(26)~2014年12月(26)
水瓶-乙女-天秤:2014年10月07日(26)
水瓶-乙女- 蠍:2014年10月12日(26)
水瓶-乙女-射手:2014年10月17日(26)
水瓶-乙女-山羊:2014年10月22日(26)
水瓶-乙女-水瓶:2014年10月27日(26)
水瓶-乙女- 魚:2014年11月01日(26)
水瓶-乙女-牡羊:2014年11月07日(26)
水瓶-乙女-牡牛:2014年11月12日(26)
水瓶-乙女-双子:2014年11月17日(26)
水瓶-乙女- 蟹:2014年11月22日(26)
水瓶-乙女-獅子:2014年11月27日(26)
水瓶-乙女-乙女:2014年12月02日(26)
水瓶-天秤 2014年12月(26)~2015年02月(26)
水瓶-天秤- 蠍:2014年12月07日(26)
水瓶-天秤-射手:2014年12月12日(26)
水瓶-天秤-山羊:2014年12月17日(26)
水瓶-天秤-水瓶:2014年12月22日(26)
水瓶-天秤- 魚:2014年12月27日(26)
水瓶-天秤-牡羊:2015年01月01日(26)
水瓶-天秤-牡牛:2015年01月06日(26)
水瓶-天秤-双子:2015年01月11日(26)
水瓶-天秤- 蟹:2015年01月17日(26)
水瓶-天秤-獅子:2015年01月22日(26)
水瓶-天秤-乙女:2015年01月27日(26)
水瓶-天秤-天秤:2015年02月01日(26)
水瓶- 蠍 2015年02月(26)~2015年04月(26)
水瓶- 蠍-天秤:2015年02月06日(26)
水瓶- 蠍-乙女:2015年02月11日(26)
水瓶- 蠍-獅子:2015年02月16日(26)
水瓶- 蠍- 蟹:2015年02月21日(26)
水瓶- 蠍-双子:2015年02月26日(26)
水瓶- 蠍-牡牛:2015年03月03日(26)
水瓶- 蠍-牡羊:2015年03月08日(26)
水瓶- 蠍- 魚:2015年03月13日(26)
水瓶- 蠍-水瓶:2015年03月18日(26)
水瓶- 蠍-山羊:2015年03月23日(26)
水瓶- 蠍-射手:2015年03月29日(26)
水瓶- 蠍- 蠍:2015年04月03日(26)
水瓶-射手 2015年04月(26)~2015年06月(26)
水瓶-射手- 蠍:2015年04月08日(26)
水瓶-射手-天秤:2015年04月13日(26)
水瓶-射手-乙女:2015年04月18日(26)
水瓶-射手-獅子:2015年04月23日(26)
水瓶-射手- 蟹:2015年04月28日(26)
水瓶-射手-双子:2015年05月03日(26)
水瓶-射手-牡牛:2015年05月08日(26)
水瓶-射手-牡羊:2015年05月13日(26)
水瓶-射手- 魚:2015年05月18日(26)
水瓶-射手-水瓶:2015年05月23日(26)
水瓶-射手-山羊:2015年05月28日(26)
水瓶-射手-射手:2015年06月03日(26)
水瓶-山羊 2015年06月(26)~2015年08月(26)
水瓶-山羊-射手:2015年06月08日(26)
水瓶-山羊- 蠍:2015年06月13日(26)
水瓶-山羊-天秤:2015年06月18日(26)
水瓶-山羊-乙女:2015年06月23日(26)
水瓶-山羊-獅子:2015年06月28日(26)
水瓶-山羊- 蟹:2015年07月03日(26)
水瓶-山羊-双子:2015年07月08日(26)
水瓶-山羊-牡牛:2015年07月13日(26)
水瓶-山羊-牡羊:2015年07月18日(26)
水瓶-山羊- 魚:2015年07月23日(26)
水瓶-山羊-水瓶:2015年07月28日(26)
水瓶-山羊-山羊:2015年08月02日(26)
水瓶-水瓶 2015年08月(26)~2015年10月(26)
水瓶-水瓶- 魚:2015年08月07日(26)
水瓶-水瓶-牡羊:2015年08月13日(26)
水瓶-水瓶-牡牛:2015年08月18日(26)
水瓶-水瓶-双子:2015年08月23日(26)
水瓶-水瓶- 蟹:2015年08月28日(26)
水瓶-水瓶-獅子:2015年09月02日(26)
水瓶-水瓶-乙女:2015年09月07日(26)
水瓶-水瓶-天秤:2015年09月12日(26)
水瓶-水瓶- 蠍:2015年09月17日(26)
水瓶-水瓶-射手:2015年09月22日(26)
水瓶-水瓶-山羊:2015年09月27日(26)
水瓶-水瓶-水瓶:2015年10月02日(26)
 魚:2015年10月(27)-2025年10月(37)】
 魚-牡羊 2015年10月(27)~2016年08月(27)
 魚-牡羊-牡牛:2015年10月07日(27)
 魚-牡羊-双子:2015年11月02日(27)
 魚-牡羊- 蟹:2015年11月27日(27)
 魚-牡羊-獅子:2015年12月22日(27)
 魚-牡羊-乙女:2016年01月17日(27)
 魚-牡羊-天秤:2016年02月11日(27)
 魚-牡羊- 蠍:2016年03月08日(27)
 魚-牡羊-射手:2016年04月02日(27)
 魚-牡羊-山羊:2016年04月27日(27)
 魚-牡羊-水瓶:2016年05月23日(27)
 魚-牡羊- 魚:2016年06月17日(27)
 魚-牡羊-牡羊:2016年07月12日(27)
 魚-牡牛 2016年08月(27)~2017年06月(27)
 魚-牡牛-牡羊:2016年08月07日(27)
 魚-牡牛- 魚:2016年09月01日(27)
 魚-牡牛-水瓶:2016年09月26日(27)
 魚-牡牛-山羊:2016年10月22日(28)
 魚-牡牛-射手:2016年11月16日(28)
 魚-牡牛- 蠍:2016年12月12日(28)
 魚-牡牛-天秤:2017年01月06日(28)
 魚-牡牛-乙女:2017年01月31日(28)
 魚-牡牛-獅子:2017年02月26日(28)
 魚-牡牛- 蟹:2017年03月23日(28)
 魚-牡牛-双子:2017年04月17日(28)
 魚-牡牛-牡牛:2017年05月13日(28)
 魚-双子 2017年06月(28)~2018年04月(28)
 魚-双子-牡牛:2017年06月07日(28)
 魚-双子-牡羊:2017年07月02日(28)
 魚-双子- 魚:2017年07月28日(28)
 魚-双子-水瓶:2017年08月22日(28)
 魚-双子-山羊:2017年09月17日(28)
 魚-双子-射手:2017年10月12日(29)
 魚-双子- 蠍:2017年11月06日(29)
 魚-双子-天秤:2017年12月02日(29)
 魚-双子-乙女:2017年12月27日(29)
 魚-双子-獅子:2018年01月21日(29)
 魚-双子- 蟹:2018年02月16日(29)
 魚-双子-双子:2018年03月13日(29)
 魚- 蟹 2018年04月(29)~2019年02月(29)
 魚- 蟹-双子:2018年04月07日(29)
 魚- 蟹-牡牛:2018年05月03日(29)
 魚- 蟹-牡羊:2018年05月28日(29)
 魚- 蟹- 魚:2018年06月23日(29)
 魚- 蟹-水瓶:2018年07月18日(29)
 魚- 蟹-山羊:2018年08月12日(29)
 魚- 蟹-射手:2018年09月07日(29)
 魚- 蟹- 蠍:2018年10月02日(29)
 魚- 蟹-天秤:2018年10月27日(30)
 魚- 蟹-乙女:2018年11月22日(30)
 魚- 蟹-獅子:2018年12月17日(30)
 魚- 蟹- 蟹:2019年01月11日(30)
 魚-獅子 2019年02月(30)~2019年12月(30)
 魚-獅子-乙女:2019年02月06日(30)
 魚-獅子-天秤:2019年03月03日(30)
 魚-獅子- 蠍:2019年03月29日(30)
 魚-獅子-射手:2019年04月23日(30)
 魚-獅子-山羊:2019年05月18日(30)
 魚-獅子-水瓶:2019年06月13日(30)
 魚-獅子- 魚:2019年07月08日(30)
 魚-獅子-牡羊:2019年08月02日(30)
 魚-獅子-牡牛:2019年08月28日(30)
 魚-獅子-双子:2019年09月22日(30)
 魚-獅子- 蟹:2019年10月17日(31)
 魚-獅子-獅子:2019年11月12日(31)
 魚-乙女 2019年12月(31)~2020年10月(31)
 魚-乙女-天秤:2019年12月07日(31)
 魚-乙女- 蠍:2020年01月02日(31)
 魚-乙女-射手:2020年01月27日(31)
 魚-乙女-山羊:2020年02月21日(31)
 魚-乙女-水瓶:2020年03月18日(31)
 魚-乙女- 魚:2020年04月12日(31)
 魚-乙女-牡羊:2020年05月07日(31)
 魚-乙女-牡牛:2020年06月02日(31)
 魚-乙女-双子:2020年06月27日(31)
 魚-乙女- 蟹:2020年07月22日(31)
 魚-乙女-獅子:2020年08月17日(31)
 魚-乙女-乙女:2020年09月11日(31)
 魚-天秤 2020年10月(32)~2021年08月(32)
 魚-天秤- 蠍:2020年10月07日(32)
 魚-天秤-射手:2020年11月01日(32)
 魚-天秤-山羊:2020年11月26日(32)
 魚-天秤-水瓶:2020年12月22日(32)
 魚-天秤- 魚:2021年01月16日(32)
 魚-天秤-牡羊:2021年02月10日(32)
 魚-天秤-牡牛:2021年03月08日(32)
 魚-天秤-双子:2021年04月02日(32)
 魚-天秤- 蟹:2021年04月28日(32)
 魚-天秤-獅子:2021年05月23日(32)
 魚-天秤-乙女:2021年06月17日(32)
 魚-天秤-天秤:2021年07月13日(32)
 魚- 蠍 2021年08月(32)~2022年06月(32)
 魚- 蠍-天秤:2021年08月07日(32)
 魚- 蠍-乙女:2021年09月01日(32)
 魚- 蠍-獅子:2021年09月27日(32)
 魚- 蠍- 蟹:2021年10月22日(33)
 魚- 蠍-双子:2021年11月16日(33)
 魚- 蠍-牡牛:2021年12月12日(33)
 魚- 蠍-牡羊:2022年01月06日(33)
 魚- 蠍- 魚:2022年02月01日(33)
 魚- 蠍-水瓶:2022年02月26日(33)
 魚- 蠍-山羊:2022年03月23日(33)
 魚- 蠍-射手:2022年04月18日(33)
 魚- 蠍- 蠍:2022年05月13日(33)
 魚-射手 2022年06月(33)~2023年04月(33)
 魚-射手- 蠍:2022年06月07日(33)
 魚-射手-天秤:2022年07月03日(33)
 魚-射手-乙女:2022年07月28日(33)
 魚-射手-獅子:2022年08月22日(33)
 魚-射手- 蟹:2022年09月17日(33)
 魚-射手-双子:2022年10月12日(34)
 魚-射手-牡牛:2022年11月07日(34)
 魚-射手-牡羊:2022年12月02日(34)
 魚-射手- 魚:2022年12月27日(34)
 魚-射手-水瓶:2023年01月22日(34)
 魚-射手-山羊:2023年02月16日(34)
 魚-射手-射手:2023年03月13日(34)
 魚-山羊 2023年04月(34)~2024年02月(34)
 魚-山羊-射手:2023年04月08日(34)
 魚-山羊- 蠍:2023年05月03日(34)
 魚-山羊-天秤:2023年05月28日(34)
 魚-山羊-乙女:2023年06月23日(34)
 魚-山羊-獅子:2023年07月18日(34)
 魚-山羊- 蟹:2023年08月13日(34)
 魚-山羊-双子:2023年09月07日(34)
 魚-山羊-牡牛:2023年10月02日(34)
 魚-山羊-牡羊:2023年10月28日(35)
 魚-山羊- 魚:2023年11月22日(35)
 魚-山羊-水瓶:2023年12月17日(35)
 魚-山羊-山羊:2024年01月12日(35)
 魚-水瓶 2024年02月(35)~2024年12月(35)
 魚-水瓶- 魚:2024年02月06日(35)
 魚-水瓶-牡羊:2024年03月02日(35)
 魚-水瓶-牡牛:2024年03月28日(35)
 魚-水瓶-双子:2024年04月22日(35)
 魚-水瓶- 蟹:2024年05月18日(35)
 魚-水瓶-獅子:2024年06月12日(35)
 魚-水瓶-乙女:2024年07月07日(35)
 魚-水瓶-天秤:2024年08月02日(35)
 魚-水瓶- 蠍:2024年08月27日(35)
 魚-水瓶-射手:2024年09月21日(35)
 魚-水瓶-山羊:2024年10月17日(36)
 魚-水瓶-水瓶:2024年11月11日(36)
 魚- 魚 2024年12月(36)~2025年10月(36)
 魚- 魚-牡羊:2024年12月06日(36)
 魚- 魚-牡牛:2025年01月01日(36)
 魚- 魚-双子:2025年01月26日(36)
 魚- 魚- 蟹:2025年02月21日(36)
 魚- 魚-獅子:2025年03月18日(36)
 魚- 魚-乙女:2025年04月12日(36)
 魚- 魚-天秤:2025年05月08日(36)
 魚- 魚- 蠍:2025年06月02日(36)
 魚- 魚-射手:2025年06月27日(36)
 魚- 魚-山羊:2025年07月23日(36)
 魚- 魚-水瓶:2025年08月17日(36)
 魚- 魚- 魚:2025年09月11日(36)
牡羊:2025年10月(37)-2036年10月(48)】
牡羊-牡牛 2025年10月(37)~2026年09月(37)
牡羊-牡牛-牡羊:2025年10月07日(37)
牡羊-牡牛- 魚:2025年11月04日(37)
牡羊-牡牛-水瓶:2025年12月02日(37)
牡羊-牡牛-山羊:2025年12月30日(37)
牡羊-牡牛-射手:2026年01月26日(37)
牡羊-牡牛- 蠍:2026年02月23日(37)
牡羊-牡牛-天秤:2026年03月23日(37)
牡羊-牡牛-乙女:2026年04月20日(37)
牡羊-牡牛-獅子:2026年05月18日(37)
牡羊-牡牛- 蟹:2026年06月15日(37)
牡羊-牡牛-双子:2026年07月13日(37)
牡羊-牡牛-牡牛:2026年08月10日(37)
牡羊-双子 2026年09月(37)~2027年08月(37)
牡羊-双子-牡牛:2026年09月07日(37)
牡羊-双子-牡羊:2026年10月05日(37)
牡羊-双子- 魚:2026年11月01日(38)
牡羊-双子-水瓶:2026年11月29日(38)
牡羊-双子-山羊:2026年12月27日(38)
牡羊-双子-射手:2027年01月24日(38)
牡羊-双子- 蠍:2027年02月21日(38)
牡羊-双子-天秤:2027年03月21日(38)
牡羊-双子-乙女:2027年04月18日(38)
牡羊-双子-獅子:2027年05月16日(38)
牡羊-双子- 蟹:2027年06月13日(38)
牡羊-双子-双子:2027年07月11日(38)
牡羊- 蟹 2027年08月(38)~2028年07月(38)
牡羊- 蟹-双子:2027年08月07日(38)
牡羊- 蟹-牡牛:2027年09月04日(38)
牡羊- 蟹-牡羊:2027年10月02日(38)
牡羊- 蟹- 魚:2027年10月30日(39)
牡羊- 蟹-水瓶:2027年11月27日(39)
牡羊- 蟹-山羊:2027年12月25日(39)
牡羊- 蟹-射手:2028年01月22日(39)
牡羊- 蟹- 蠍:2028年02月19日(39)
牡羊- 蟹-天秤:2028年03月18日(39)
牡羊- 蟹-乙女:2028年04月15日(39)
牡羊- 蟹-獅子:2028年05月12日(39)
牡羊- 蟹- 蟹:2028年06月09日(39)
牡羊-獅子 2028年07月(39)~2029年06月(39)
牡羊-獅子-乙女:2028年07月07日(39)
牡羊-獅子-天秤:2028年08月04日(39)
牡羊-獅子- 蠍:2028年09月01日(39)
牡羊-獅子-射手:2028年09月29日(39)
牡羊-獅子-山羊:2028年10月27日(40)
牡羊-獅子-水瓶:2028年11月24日(40)
牡羊-獅子- 魚:2028年12月22日(40)
牡羊-獅子-牡羊:2029年01月19日(40)
牡羊-獅子-牡牛:2029年02月15日(40)
牡羊-獅子-双子:2029年03月15日(40)
牡羊-獅子- 蟹:2029年04月12日(40)
牡羊-獅子-獅子:2029年05月10日(40)
牡羊-乙女 2029年06月(40)~2030年05月(40)
牡羊-乙女-天秤:2029年06月07日(40)
牡羊-乙女- 蠍:2029年07月05日(40)
牡羊-乙女-射手:2029年08月02日(40)
牡羊-乙女-山羊:2029年08月30日(40)
牡羊-乙女-水瓶:2029年09月27日(40)
牡羊-乙女- 魚:2029年10月25日(41)
牡羊-乙女-牡羊:2029年11月21日(41)
牡羊-乙女-牡牛:2029年12月19日(41)
牡羊-乙女-双子:2030年01月16日(41)
牡羊-乙女- 蟹:2030年02月13日(41)
牡羊-乙女-獅子:2030年03月13日(41)
牡羊-乙女-乙女:2030年04月10日(41)
牡羊-天秤 2030年05月(41)~2031年04月(41)
牡羊-天秤- 蠍:2030年05月08日(41)
牡羊-天秤-射手:2030年06月05日(41)
牡羊-天秤-山羊:2030年07月03日(41)
牡羊-天秤-水瓶:2030年07月31日(41)
牡羊-天秤- 魚:2030年08月28日(41)
牡羊-天秤-牡羊:2030年09月24日(41)
牡羊-天秤-牡牛:2030年10月22日(42)
牡羊-天秤-双子:2030年11月19日(42)
牡羊-天秤- 蟹:2030年12月17日(42)
牡羊-天秤-獅子:2031年01月14日(42)
牡羊-天秤-乙女:2031年02月11日(42)
牡羊-天秤-天秤:2031年03月11日(42)
牡羊- 蠍 2031年04月(42)~2032年03月(42)
牡羊- 蠍-天秤:2031年04月08日(42)
牡羊- 蠍-乙女:2031年05月06日(42)
牡羊- 蠍-獅子:2031年06月03日(42)
牡羊- 蠍- 蟹:2031年06月30日(42)
牡羊- 蠍-双子:2031年07月28日(42)
牡羊- 蠍-牡牛:2031年08月25日(42)
牡羊- 蠍-牡羊:2031年09月22日(42)
牡羊- 蠍- 魚:2031年10月20日(43)
牡羊- 蠍-水瓶:2031年11月17日(43)
牡羊- 蠍-山羊:2031年12月15日(43)
牡羊- 蠍-射手:2032年01月12日(43)
牡羊- 蠍- 蠍:2032年02月09日(43)
牡羊-射手 2032年03月(43)~2033年02月(43)
牡羊-射手- 蠍:2032年03月08日(43)
牡羊-射手-天秤:2032年04月04日(43)
牡羊-射手-乙女:2032年05月02日(43)
牡羊-射手-獅子:2032年05月30日(43)
牡羊-射手- 蟹:2032年06月27日(43)
牡羊-射手-双子:2032年07月25日(43)
牡羊-射手-牡牛:2032年08月22日(43)
牡羊-射手-牡羊:2032年09月19日(43)
牡羊-射手- 魚:2032年10月17日(44)
牡羊-射手-水瓶:2032年11月14日(44)
牡羊-射手-山羊:2032年12月12日(44)
牡羊-射手-射手:2033年01月08日(44)
牡羊-山羊 2033年02月(44)~2034年01月(44)
牡羊-山羊-射手:2033年02月05日(44)
牡羊-山羊- 蠍:2033年03月05日(44)
牡羊-山羊-天秤:2033年04月02日(44)
牡羊-山羊-乙女:2033年04月30日(44)
牡羊-山羊-獅子:2033年05月28日(44)
牡羊-山羊- 蟹:2033年06月25日(44)
牡羊-山羊-双子:2033年07月23日(44)
牡羊-山羊-牡牛:2033年08月20日(44)
牡羊-山羊-牡羊:2033年09月17日(44)
牡羊-山羊- 魚:2033年10月14日(45)
牡羊-山羊-水瓶:2033年11月11日(45)
牡羊-山羊-山羊:2033年12月09日(45)
牡羊-水瓶 2034年01月(45)~2034年12月(45)
牡羊-水瓶- 魚:2034年01月06日(45)
牡羊-水瓶-牡羊:2034年02月03日(45)
牡羊-水瓶-牡牛:2034年03月03日(45)
牡羊-水瓶-双子:2034年03月31日(45)
牡羊-水瓶- 蟹:2034年04月28日(45)
牡羊-水瓶-獅子:2034年05月26日(45)
牡羊-水瓶-乙女:2034年06月23日(45)
牡羊-水瓶-天秤:2034年07月20日(45)
牡羊-水瓶- 蠍:2034年08月17日(45)
牡羊-水瓶-射手:2034年09月14日(45)
牡羊-水瓶-山羊:2034年10月12日(46)
牡羊-水瓶-水瓶:2034年11月09日(46)
牡羊- 魚 2034年12月(46)~2035年11月(46)
牡羊- 魚-牡羊:2034年12月07日(46)
牡羊- 魚-牡牛:2035年01月04日(46)
牡羊- 魚-双子:2035年02月01日(46)
牡羊- 魚- 蟹:2035年03月01日(46)
牡羊- 魚-獅子:2035年03月29日(46)
牡羊- 魚-乙女:2035年04月25日(46)
牡羊- 魚-天秤:2035年05月23日(46)
牡羊- 魚- 蠍:2035年06月20日(46)
牡羊- 魚-射手:2035年07月18日(46)
牡羊- 魚-山羊:2035年08月15日(46)
牡羊- 魚-水瓶:2035年09月12日(46)
牡羊- 魚- 魚:2035年10月10日(47)
牡羊-牡羊 2035年11月(47)~2036年10月(47)
牡羊-牡羊-牡牛:2035年11月07日(47)
牡羊-牡羊-双子:2035年12月05日(47)
牡羊-牡羊- 蟹:2036年01月02日(47)
牡羊-牡羊-獅子:2036年01月29日(47)
牡羊-牡羊-乙女:2036年02月26日(47)
牡羊-牡羊-天秤:2036年03月25日(47)
牡羊-牡羊- 蠍:2036年04月22日(47)
牡羊-牡羊-射手:2036年05月20日(47)
牡羊-牡羊-山羊:2036年06月17日(47)
牡羊-牡羊-水瓶:2036年07月15日(47)
牡羊-牡羊- 魚:2036年08月12日(47)
牡羊-牡羊-牡羊:2036年09月09日(47)
牡牛:2036年10月(48)-2039年10月(51)】
牡牛-牡羊 2036年10月(48)~2037年01月(48)
牡牛-牡羊-牡牛:2036年10月07日(48)
牡牛-牡羊-双子:2036年10月14日(48)
牡牛-牡羊- 蟹:2036年10月22日(48)
牡牛-牡羊-獅子:2036年10月29日(48)
牡牛-牡羊-乙女:2036年11月06日(48)
牡牛-牡羊-天秤:2036年11月14日(48)
牡牛-牡羊- 蠍:2036年11月21日(48)
牡牛-牡羊-射手:2036年11月29日(48)
牡牛-牡羊-山羊:2036年12月06日(48)
牡牛-牡羊-水瓶:2036年12月14日(48)
牡牛-牡羊- 魚:2036年12月22日(48)
牡牛-牡羊-牡羊:2036年12月29日(48)
牡牛- 魚 2037年01月(48)~2037年04月(48)
牡牛- 魚-牡羊:2037年01月06日(48)
牡牛- 魚-牡牛:2037年01月14日(48)
牡牛- 魚-双子:2037年01月21日(48)
牡牛- 魚- 蟹:2037年01月29日(48)
牡牛- 魚-獅子:2037年02月05日(48)
牡牛- 魚-乙女:2037年02月13日(48)
牡牛- 魚-天秤:2037年02月21日(48)
牡牛- 魚- 蠍:2037年02月28日(48)
牡牛- 魚-射手:2037年03月08日(48)
牡牛- 魚-山羊:2037年03月15日(48)
牡牛- 魚-水瓶:2037年03月23日(48)
牡牛- 魚- 魚:2037年03月31日(48)
牡牛-水瓶 2037年04月(48)~2037年07月(48)
牡牛-水瓶- 魚:2037年04月07日(48)
牡牛-水瓶-牡羊:2037年04月15日(48)
牡牛-水瓶-牡牛:2037年04月22日(48)
牡牛-水瓶-双子:2037年04月30日(48)
牡牛-水瓶- 蟹:2037年05月08日(48)
牡牛-水瓶-獅子:2037年05月15日(48)
牡牛-水瓶-乙女:2037年05月23日(48)
牡牛-水瓶-天秤:2037年05月30日(48)
牡牛-水瓶- 蠍:2037年06月07日(48)
牡牛-水瓶-射手:2037年06月15日(48)
牡牛-水瓶-山羊:2037年06月22日(48)
牡牛-水瓶-水瓶:2037年06月30日(48)
牡牛-山羊 2037年07月(48)~2037年10月(48)
牡牛-山羊-射手:2037年07月08日(48)
牡牛-山羊- 蠍:2037年07月15日(48)
牡牛-山羊-天秤:2037年07月23日(48)
牡牛-山羊-乙女:2037年07月30日(48)
牡牛-山羊-獅子:2037年08月07日(48)
牡牛-山羊- 蟹:2037年08月15日(48)
牡牛-山羊-双子:2037年08月22日(48)
牡牛-山羊-牡牛:2037年08月30日(48)
牡牛-山羊-牡羊:2037年09月06日(48)
牡牛-山羊- 魚:2037年09月14日(48)
牡牛-山羊-水瓶:2037年09月22日(48)
牡牛-山羊-山羊:2037年09月29日(48)
牡牛-射手 2037年10月(49)~2038年01月(49)
牡牛-射手- 蠍:2037年10月07日(49)
牡牛-射手-天秤:2037年10月14日(49)
牡牛-射手-乙女:2037年10月22日(49)
牡牛-射手-獅子:2037年10月30日(49)
牡牛-射手- 蟹:2037年11月06日(49)
牡牛-射手-双子:2037年11月14日(49)
牡牛-射手-牡牛:2037年11月21日(49)
牡牛-射手-牡羊:2037年11月29日(49)
牡牛-射手- 魚:2037年12月07日(49)
牡牛-射手-水瓶:2037年12月14日(49)
牡牛-射手-山羊:2037年12月22日(49)
牡牛-射手-射手:2037年12月30日(49)
牡牛- 蠍 2038年01月(49)~2038年04月(49)
牡牛- 蠍-天秤:2038年01月06日(49)
牡牛- 蠍-乙女:2038年01月14日(49)
牡牛- 蠍-獅子:2038年01月21日(49)
牡牛- 蠍- 蟹:2038年01月29日(49)
牡牛- 蠍-双子:2038年02月06日(49)
牡牛- 蠍-牡牛:2038年02月13日(49)
牡牛- 蠍-牡羊:2038年02月21日(49)
牡牛- 蠍- 魚:2038年02月28日(49)
牡牛- 蠍-水瓶:2038年03月08日(49)
牡牛- 蠍-山羊:2038年03月16日(49)
牡牛- 蠍-射手:2038年03月23日(49)
牡牛- 蠍- 蠍:2038年03月31日(49)
牡牛-天秤 2038年04月(49)~2038年07月(49)
牡牛-天秤- 蠍:2038年04月07日(49)
牡牛-天秤-射手:2038年04月15日(49)
牡牛-天秤-山羊:2038年04月23日(49)
牡牛-天秤-水瓶:2038年04月30日(49)
牡牛-天秤- 魚:2038年05月08日(49)
牡牛-天秤-牡羊:2038年05月16日(49)
牡牛-天秤-牡牛:2038年05月23日(49)
牡牛-天秤-双子:2038年05月31日(49)
牡牛-天秤- 蟹:2038年06月07日(49)
牡牛-天秤-獅子:2038年06月15日(49)
牡牛-天秤-乙女:2038年06月23日(49)
牡牛-天秤-天秤:2038年06月30日(49)
牡牛-乙女 2038年07月(49)~2038年10月(49)
牡牛-乙女-天秤:2038年07月08日(49)
牡牛-乙女- 蠍:2038年07月15日(49)
牡牛-乙女-射手:2038年07月23日(49)
牡牛-乙女-山羊:2038年07月31日(49)
牡牛-乙女-水瓶:2038年08月07日(49)
牡牛-乙女- 魚:2038年08月15日(49)
牡牛-乙女-牡羊:2038年08月22日(49)
牡牛-乙女-牡牛:2038年08月30日(49)
牡牛-乙女-双子:2038年09月07日(49)
牡牛-乙女- 蟹:2038年09月14日(49)
牡牛-乙女-獅子:2038年09月22日(49)
牡牛-乙女-乙女:2038年09月29日(49)
牡牛-獅子 2038年10月(50)~2039年01月(50)
牡牛-獅子-乙女:2038年10月07日(50)
牡牛-獅子-天秤:2038年10月15日(50)
牡牛-獅子- 蠍:2038年10月22日(50)
牡牛-獅子-射手:2038年10月30日(50)
牡牛-獅子-山羊:2038年11月07日(50)
牡牛-獅子-水瓶:2038年11月14日(50)
牡牛-獅子- 魚:2038年11月22日(50)
牡牛-獅子-牡羊:2038年11月29日(50)
牡牛-獅子-牡牛:2038年12月07日(50)
牡牛-獅子-双子:2038年12月15日(50)
牡牛-獅子- 蟹:2038年12月22日(50)
牡牛-獅子-獅子:2038年12月30日(50)
牡牛- 蟹 2039年01月(50)~2039年04月(50)
牡牛- 蟹-双子:2039年01月06日(50)
牡牛- 蟹-牡牛:2039年01月14日(50)
牡牛- 蟹-牡羊:2039年01月22日(50)
牡牛- 蟹- 魚:2039年01月29日(50)
牡牛- 蟹-水瓶:2039年02月06日(50)
牡牛- 蟹-山羊:2039年02月13日(50)
牡牛- 蟹-射手:2039年02月21日(50)
牡牛- 蟹- 蠍:2039年03月01日(50)
牡牛- 蟹-天秤:2039年03月08日(50)
牡牛- 蟹-乙女:2039年03月16日(50)
牡牛- 蟹-獅子:2039年03月23日(50)
牡牛- 蟹- 蟹:2039年03月31日(50)
牡牛-双子 2039年04月(50)~2039年07月(50)
牡牛-双子-牡牛:2039年04月08日(50)
牡牛-双子-牡羊:2039年04月15日(50)
牡牛-双子- 魚:2039年04月23日(50)
牡牛-双子-水瓶:2039年05月01日(50)
牡牛-双子-山羊:2039年05月08日(50)
牡牛-双子-射手:2039年05月16日(50)
牡牛-双子- 蠍:2039年05月23日(50)
牡牛-双子-天秤:2039年05月31日(50)
牡牛-双子-乙女:2039年06月08日(50)
牡牛-双子-獅子:2039年06月15日(50)
牡牛-双子- 蟹:2039年06月23日(50)
牡牛-双子-双子:2039年06月30日(50)
牡牛-牡牛 2039年07月(50)~2039年10月(50)
牡牛-牡牛-牡羊:2039年07月08日(50)
牡牛-牡牛- 魚:2039年07月16日(50)
牡牛-牡牛-水瓶:2039年07月23日(50)
牡牛-牡牛-山羊:2039年07月31日(50)
牡牛-牡牛-射手:2039年08月07日(50)
牡牛-牡牛- 蠍:2039年08月15日(50)
牡牛-牡牛-天秤:2039年08月23日(50)
牡牛-牡牛-乙女:2039年08月30日(50)
牡牛-牡牛-獅子:2039年09月07日(50)
牡牛-牡牛- 蟹:2039年09月15日(50)
牡牛-牡牛-双子:2039年09月22日(50)
牡牛-牡牛-牡牛:2039年09月30日(50)
双子:2039年10月(51)-2042年10月(54)】
双子-牡牛 2039年10月(51)~2040年01月(51)
双子-牡牛-牡羊:2039年10月07日(51)
双子-牡牛- 魚:2039年10月15日(51)
双子-牡牛-水瓶:2039年10月23日(51)
双子-牡牛-山羊:2039年10月30日(51)
双子-牡牛-射手:2039年11月07日(51)
双子-牡牛- 蠍:2039年11月14日(51)
双子-牡牛-天秤:2039年11月22日(51)
双子-牡牛-乙女:2039年11月30日(51)
双子-牡牛-獅子:2039年12月07日(51)
双子-牡牛- 蟹:2039年12月15日(51)
双子-牡牛-双子:2039年12月22日(51)
双子-牡牛-牡牛:2039年12月30日(51)
双子-牡羊 2040年01月(51)~2040年04月(51)
双子-牡羊-牡牛:2040年01月07日(51)
双子-牡羊-双子:2040年01月14日(51)
双子-牡羊- 蟹:2040年01月22日(51)
双子-牡羊-獅子:2040年01月29日(51)
双子-牡羊-乙女:2040年02月06日(51)
双子-牡羊-天秤:2040年02月14日(51)
双子-牡羊- 蠍:2040年02月21日(51)
双子-牡羊-射手:2040年02月29日(51)
双子-牡羊-山羊:2040年03月08日(51)
双子-牡羊-水瓶:2040年03月15日(51)
双子-牡羊- 魚:2040年03月23日(51)
双子-牡羊-牡羊:2040年03月30日(51)
双子- 魚 2040年04月(51)~2040年07月(51)
双子- 魚-牡羊:2040年04月07日(51)
双子- 魚-牡牛:2040年04月15日(51)
双子- 魚-双子:2040年04月22日(51)
双子- 魚- 蟹:2040年04月30日(51)
双子- 魚-獅子:2040年05月07日(51)
双子- 魚-乙女:2040年05月15日(51)
双子- 魚-天秤:2040年05月23日(51)
双子- 魚- 蠍:2040年05月30日(51)
双子- 魚-射手:2040年06月07日(51)
双子- 魚-山羊:2040年06月14日(51)
双子- 魚-水瓶:2040年06月22日(51)
双子- 魚- 魚:2040年06月30日(51)
双子-水瓶 2040年07月(51)~2040年10月(51)
双子-水瓶- 魚:2040年07月07日(51)
双子-水瓶-牡羊:2040年07月15日(51)
双子-水瓶-牡牛:2040年07月22日(51)
双子-水瓶-双子:2040年07月30日(51)
双子-水瓶- 蟹:2040年08月07日(51)
双子-水瓶-獅子:2040年08月14日(51)
双子-水瓶-乙女:2040年08月22日(51)
双子-水瓶-天秤:2040年08月30日(51)
双子-水瓶- 蠍:2040年09月06日(51)
双子-水瓶-射手:2040年09月14日(51)
双子-水瓶-山羊:2040年09月21日(51)
双子-水瓶-水瓶:2040年09月29日(51)
双子-山羊 2040年10月(52)~2041年01月(52)
双子-山羊-射手:2040年10月07日(52)
双子-山羊- 蠍:2040年10月14日(52)
双子-山羊-天秤:2040年10月22日(52)
双子-山羊-乙女:2040年10月29日(52)
双子-山羊-獅子:2040年11月06日(52)
双子-山羊- 蟹:2040年11月14日(52)
双子-山羊-双子:2040年11月21日(52)
双子-山羊-牡牛:2040年11月29日(52)
双子-山羊-牡羊:2040年12月06日(52)
双子-山羊- 魚:2040年12月14日(52)
双子-山羊-水瓶:2040年12月22日(52)
双子-山羊-山羊:2040年12月29日(52)
双子-射手 2041年01月(52)~2041年04月(52)
双子-射手- 蠍:2041年01月06日(52)
双子-射手-天秤:2041年01月14日(52)
双子-射手-乙女:2041年01月21日(52)
双子-射手-獅子:2041年01月29日(52)
双子-射手- 蟹:2041年02月05日(52)
双子-射手-双子:2041年02月13日(52)
双子-射手-牡牛:2041年02月21日(52)
双子-射手-牡羊:2041年02月28日(52)
双子-射手- 魚:2041年03月08日(52)
双子-射手-水瓶:2041年03月15日(52)
双子-射手-山羊:2041年03月23日(52)
双子-射手-射手:2041年03月31日(52)
双子- 蠍 2041年04月(52)~2041年07月(52)
双子- 蠍-天秤:2041年04月07日(52)
双子- 蠍-乙女:2041年04月15日(52)
双子- 蠍-獅子:2041年04月22日(52)
双子- 蠍- 蟹:2041年04月30日(52)
双子- 蠍-双子:2041年05月08日(52)
双子- 蠍-牡牛:2041年05月15日(52)
双子- 蠍-牡羊:2041年05月23日(52)
双子- 蠍- 魚:2041年05月30日(52)
双子- 蠍-水瓶:2041年06月07日(52)
双子- 蠍-山羊:2041年06月15日(52)
双子- 蠍-射手:2041年06月22日(52)
双子- 蠍- 蠍:2041年06月30日(52)
双子-天秤 2041年07月(52)~2041年10月(52)
双子-天秤- 蠍:2041年07月08日(52)
双子-天秤-射手:2041年07月15日(52)
双子-天秤-山羊:2041年07月23日(52)
双子-天秤-水瓶:2041年07月30日(52)
双子-天秤- 魚:2041年08月07日(52)
双子-天秤-牡羊:2041年08月15日(52)
双子-天秤-牡牛:2041年08月22日(52)
双子-天秤-双子:2041年08月30日(52)
双子-天秤- 蟹:2041年09月06日(52)
双子-天秤-獅子:2041年09月14日(52)
双子-天秤-乙女:2041年09月22日(52)
双子-天秤-天秤:2041年09月29日(52)
双子-乙女 2041年10月(53)~2042年01月(53)
双子-乙女-天秤:2041年10月07日(53)
双子-乙女- 蠍:2041年10月14日(53)
双子-乙女-射手:2041年10月22日(53)
双子-乙女-山羊:2041年10月30日(53)
双子-乙女-水瓶:2041年11月06日(53)
双子-乙女- 魚:2041年11月14日(53)
双子-乙女-牡羊:2041年11月21日(53)
双子-乙女-牡牛:2041年11月29日(53)
双子-乙女-双子:2041年12月07日(53)
双子-乙女- 蟹:2041年12月14日(53)
双子-乙女-獅子:2041年12月22日(53)
双子-乙女-乙女:2041年12月30日(53)
双子-獅子 2042年01月(53)~2042年04月(53)
双子-獅子-乙女:2042年01月06日(53)
双子-獅子-天秤:2042年01月14日(53)
双子-獅子- 蠍:2042年01月21日(53)
双子-獅子-射手:2042年01月29日(53)
双子-獅子-山羊:2042年02月06日(53)
双子-獅子-水瓶:2042年02月13日(53)
双子-獅子- 魚:2042年02月21日(53)
双子-獅子-牡羊:2042年02月28日(53)
双子-獅子-牡牛:2042年03月08日(53)
双子-獅子-双子:2042年03月16日(53)
双子-獅子- 蟹:2042年03月23日(53)
双子-獅子-獅子:2042年03月31日(53)
双子- 蟹 2042年04月(53)~2042年07月(53)
双子- 蟹-双子:2042年04月07日(53)
双子- 蟹-牡牛:2042年04月15日(53)
双子- 蟹-牡羊:2042年04月23日(53)
双子- 蟹- 魚:2042年04月30日(53)
双子- 蟹-水瓶:2042年05月08日(53)
双子- 蟹-山羊:2042年05月16日(53)
双子- 蟹-射手:2042年05月23日(53)
双子- 蟹- 蠍:2042年05月31日(53)
双子- 蟹-天秤:2042年06月07日(53)
双子- 蟹-乙女:2042年06月15日(53)
双子- 蟹-獅子:2042年06月23日(53)
双子- 蟹- 蟹:2042年06月30日(53)
双子-双子 2042年07月(53)~2042年10月(53)
双子-双子-牡牛:2042年07月08日(53)
双子-双子-牡羊:2042年07月15日(53)
双子-双子- 魚:2042年07月23日(53)
双子-双子-水瓶:2042年07月31日(53)
双子-双子-山羊:2042年08月07日(53)
双子-双子-射手:2042年08月15日(53)
双子-双子- 蠍:2042年08月22日(53)
双子-双子-天秤:2042年08月30日(53)
双子-双子-乙女:2042年09月07日(53)
双子-双子-獅子:2042年09月14日(53)
双子-双子- 蟹:2042年09月22日(53)
双子-双子-双子:2042年09月29日(53)
 蟹:2042年10月(54)-2053年10月(65)】
 蟹-双子 2042年10月(54)~2043年09月(54)
 蟹-双子-牡牛:2042年10月07日(54)
 蟹-双子-牡羊:2042年11月04日(54)
 蟹-双子- 魚:2042年12月02日(54)
 蟹-双子-水瓶:2042年12月30日(54)
 蟹-双子-山羊:2043年01月27日(54)
 蟹-双子-射手:2043年02月24日(54)
 蟹-双子- 蠍:2043年03月23日(54)
 蟹-双子-天秤:2043年04月20日(54)
 蟹-双子-乙女:2043年05月18日(54)
 蟹-双子-獅子:2043年06月15日(54)
 蟹-双子- 蟹:2043年07月13日(54)
 蟹-双子-双子:2043年08月10日(54)
 蟹-牡牛 2043年09月(54)~2044年08月(54)
 蟹-牡牛-牡羊:2043年09月07日(54)
 蟹-牡牛- 魚:2043年10月05日(54)
 蟹-牡牛-水瓶:2043年11月02日(55)
 蟹-牡牛-山羊:2043年11月30日(55)
 蟹-牡牛-射手:2043年12月28日(55)
 蟹-牡牛- 蠍:2044年01月24日(55)
 蟹-牡牛-天秤:2044年02月21日(55)
 蟹-牡牛-乙女:2044年03月20日(55)
 蟹-牡牛-獅子:2044年04月17日(55)
 蟹-牡牛- 蟹:2044年05月15日(55)
 蟹-牡牛-双子:2044年06月12日(55)
 蟹-牡牛-牡牛:2044年07月10日(55)
 蟹-牡羊 2044年08月(55)~2045年07月(55)
 蟹-牡羊-牡牛:2044年08月07日(55)
 蟹-牡羊-双子:2044年09月04日(55)
 蟹-牡羊- 蟹:2044年10月02日(55)
 蟹-牡羊-獅子:2044年10月29日(56)
 蟹-牡羊-乙女:2044年11月26日(56)
 蟹-牡羊-天秤:2044年12月24日(56)
 蟹-牡羊- 蠍:2045年01月21日(56)
 蟹-牡羊-射手:2045年02月18日(56)
 蟹-牡羊-山羊:2045年03月18日(56)
 蟹-牡羊-水瓶:2045年04月15日(56)
 蟹-牡羊- 魚:2045年05月13日(56)
 蟹-牡羊-牡羊:2045年06月10日(56)
 蟹- 魚 2045年07月(56)~2046年06月(56)
 蟹- 魚-牡羊:2045年07月08日(56)
 蟹- 魚-牡牛:2045年08月04日(56)
 蟹- 魚-双子:2045年09月01日(56)
 蟹- 魚- 蟹:2045年09月29日(56)
 蟹- 魚-獅子:2045年10月27日(57)
 蟹- 魚-乙女:2045年11月24日(57)
 蟹- 魚-天秤:2045年12月22日(57)
 蟹- 魚- 蠍:2046年01月19日(57)
 蟹- 魚-射手:2046年02月16日(57)
 蟹- 魚-山羊:2046年03月16日(57)
 蟹- 魚-水瓶:2046年04月13日(57)
 蟹- 魚- 魚:2046年05月10日(57)
 蟹-水瓶 2046年06月(57)~2047年05月(57)
 蟹-水瓶- 魚:2046年06月07日(57)
 蟹-水瓶-牡羊:2046年07月05日(57)
 蟹-水瓶-牡牛:2046年08月02日(57)
 蟹-水瓶-双子:2046年08月30日(57)
 蟹-水瓶- 蟹:2046年09月27日(57)
 蟹-水瓶-獅子:2046年10月25日(58)
 蟹-水瓶-乙女:2046年11月22日(58)
 蟹-水瓶-天秤:2046年12月20日(58)
 蟹-水瓶- 蠍:2047年01月17日(58)
 蟹-水瓶-射手:2047年02月13日(58)
 蟹-水瓶-山羊:2047年03月13日(58)
 蟹-水瓶-水瓶:2047年04月10日(58)
 蟹-山羊 2047年05月(58)~2048年04月(58)
 蟹-山羊-射手:2047年05月08日(58)
 蟹-山羊- 蠍:2047年06月05日(58)
 蟹-山羊-天秤:2047年07月03日(58)
 蟹-山羊-乙女:2047年07月31日(58)
 蟹-山羊-獅子:2047年08月28日(58)
 蟹-山羊- 蟹:2047年09月25日(58)
 蟹-山羊-双子:2047年10月23日(59)
 蟹-山羊-牡牛:2047年11月19日(59)
 蟹-山羊-牡羊:2047年12月17日(59)
 蟹-山羊- 魚:2048年01月14日(59)
 蟹-山羊-水瓶:2048年02月11日(59)
 蟹-山羊-山羊:2048年03月10日(59)
 蟹-射手 2048年04月(59)~2049年03月(59)
 蟹-射手- 蠍:2048年04月07日(59)
 蟹-射手-天秤:2048年05月05日(59)
 蟹-射手-乙女:2048年06月02日(59)
 蟹-射手-獅子:2048年06月30日(59)
 蟹-射手- 蟹:2048年07月28日(59)
 蟹-射手-双子:2048年08月24日(59)
 蟹-射手-牡牛:2048年09月21日(59)
 蟹-射手-牡羊:2048年10月19日(60)
 蟹-射手- 魚:2048年11月16日(60)
 蟹-射手-水瓶:2048年12月14日(60)
 蟹-射手-山羊:2049年01月11日(60)
 蟹-射手-射手:2049年02月08日(60)
 蟹- 蠍 2049年03月(60)~2050年02月(60)
 蟹- 蠍-天秤:2049年03月08日(60)
 蟹- 蠍-乙女:2049年04月05日(60)
 蟹- 蠍-獅子:2049年05月03日(60)
 蟹- 蠍- 蟹:2049年05月30日(60)
 蟹- 蠍-双子:2049年06月27日(60)
 蟹- 蠍-牡牛:2049年07月25日(60)
 蟹- 蠍-牡羊:2049年08月22日(60)
 蟹- 蠍- 魚:2049年09月19日(60)
 蟹- 蠍-水瓶:2049年10月17日(61)
 蟹- 蠍-山羊:2049年11月14日(61)
 蟹- 蠍-射手:2049年12月12日(61)
 蟹- 蠍- 蠍:2050年01月09日(61)
 蟹-天秤 2050年02月(61)~2051年01月(61)
 蟹-天秤- 蠍:2050年02月06日(61)
 蟹-天秤-射手:2050年03月05日(61)
 蟹-天秤-山羊:2050年04月02日(61)
 蟹-天秤-水瓶:2050年04月30日(61)
 蟹-天秤- 魚:2050年05月28日(61)
 蟹-天秤-牡羊:2050年06月25日(61)
 蟹-天秤-牡牛:2050年07月23日(61)
 蟹-天秤-双子:2050年08月20日(61)
 蟹-天秤- 蟹:2050年09月17日(61)
 蟹-天秤-獅子:2050年10月15日(62)
 蟹-天秤-乙女:2050年11月12日(62)
 蟹-天秤-天秤:2050年12月09日(62)
 蟹-乙女 2051年01月(62)~2051年12月(62)
 蟹-乙女-天秤:2051年01月06日(62)
 蟹-乙女- 蠍:2051年02月03日(62)
 蟹-乙女-射手:2051年03月03日(62)
 蟹-乙女-山羊:2051年03月31日(62)
 蟹-乙女-水瓶:2051年04月28日(62)
 蟹-乙女- 魚:2051年05月26日(62)
 蟹-乙女-牡羊:2051年06月23日(62)
 蟹-乙女-牡牛:2051年07月21日(62)
 蟹-乙女-双子:2051年08月18日(62)
 蟹-乙女- 蟹:2051年09月15日(62)
 蟹-乙女-獅子:2051年10月12日(63)
 蟹-乙女-乙女:2051年11月09日(63)
 蟹-獅子 2051年12月(63)~2052年11月(63)
 蟹-獅子-乙女:2051年12月07日(63)
 蟹-獅子-天秤:2052年01月04日(63)
 蟹-獅子- 蠍:2052年02月01日(63)
 蟹-獅子-射手:2052年02月29日(63)
 蟹-獅子-山羊:2052年03月28日(63)
 蟹-獅子-水瓶:2052年04月25日(63)
 蟹-獅子- 魚:2052年05月23日(63)
 蟹-獅子-牡羊:2052年06月20日(63)
 蟹-獅子-牡牛:2052年07月17日(63)
 蟹-獅子-双子:2052年08月14日(63)
 蟹-獅子- 蟹:2052年09月11日(63)
 蟹-獅子-獅子:2052年10月09日(64)
 蟹- 蟹 2052年11月(64)~2053年10月(64)
 蟹- 蟹-双子:2052年11月06日(64)
 蟹- 蟹-牡牛:2052年12月04日(64)
 蟹- 蟹-牡羊:2053年01月01日(64)
 蟹- 蟹- 魚:2053年01月29日(64)
 蟹- 蟹-水瓶:2053年02月26日(64)
 蟹- 蟹-山羊:2053年03月26日(64)
 蟹- 蟹-射手:2053年04月22日(64)
 蟹- 蟹- 蠍:2053年05月20日(64)
 蟹- 蟹-天秤:2053年06月17日(64)
 蟹- 蟹-乙女:2053年07月15日(64)
 蟹- 蟹-獅子:2053年08月12日(64)
 蟹- 蟹- 蟹:2053年09月09日(64)
獅子:2053年10月(65)-2064年10月(76)】
獅子-乙女 2053年10月(65)~2054年09月(65)
獅子-乙女-天秤:2053年10月07日(65)
獅子-乙女- 蠍:2053年11月04日(65)
獅子-乙女-射手:2053年12月02日(65)
獅子-乙女-山羊:2053年12月30日(65)
獅子-乙女-水瓶:2054年01月26日(65)
獅子-乙女- 魚:2054年02月23日(65)
獅子-乙女-牡羊:2054年03月23日(65)
獅子-乙女-牡牛:2054年04月20日(65)
獅子-乙女-双子:2054年05月18日(65)
獅子-乙女- 蟹:2054年06月15日(65)
獅子-乙女-獅子:2054年07月13日(65)
獅子-乙女-乙女:2054年08月10日(65)
獅子-天秤 2054年09月(65)~2055年08月(65)
獅子-天秤- 蠍:2054年09月07日(65)
獅子-天秤-射手:2054年10月05日(65)
獅子-天秤-山羊:2054年11月01日(66)
獅子-天秤-水瓶:2054年11月29日(66)
獅子-天秤- 魚:2054年12月27日(66)
獅子-天秤-牡羊:2055年01月24日(66)
獅子-天秤-牡牛:2055年02月21日(66)
獅子-天秤-双子:2055年03月21日(66)
獅子-天秤- 蟹:2055年04月18日(66)
獅子-天秤-獅子:2055年05月16日(66)
獅子-天秤-乙女:2055年06月13日(66)
獅子-天秤-天秤:2055年07月11日(66)
獅子- 蠍 2055年08月(66)~2056年07月(66)
獅子- 蠍-天秤:2055年08月07日(66)
獅子- 蠍-乙女:2055年09月04日(66)
獅子- 蠍-獅子:2055年10月02日(66)
獅子- 蠍- 蟹:2055年10月30日(67)
獅子- 蠍-双子:2055年11月27日(67)
獅子- 蠍-牡牛:2055年12月25日(67)
獅子- 蠍-牡羊:2056年01月22日(67)
獅子- 蠍- 魚:2056年02月19日(67)
獅子- 蠍-水瓶:2056年03月18日(67)
獅子- 蠍-山羊:2056年04月15日(67)
獅子- 蠍-射手:2056年05月12日(67)
獅子- 蠍- 蠍:2056年06月09日(67)
獅子-射手 2056年07月(67)~2057年06月(67)
獅子-射手- 蠍:2056年07月07日(67)
獅子-射手-天秤:2056年08月04日(67)
獅子-射手-乙女:2056年09月01日(67)
獅子-射手-獅子:2056年09月29日(67)
獅子-射手- 蟹:2056年10月27日(68)
獅子-射手-双子:2056年11月24日(68)
獅子-射手-牡牛:2056年12月22日(68)
獅子-射手-牡羊:2057年01月19日(68)
獅子-射手- 魚:2057年02月15日(68)
獅子-射手-水瓶:2057年03月15日(68)
獅子-射手-山羊:2057年04月12日(68)
獅子-射手-射手:2057年05月10日(68)
獅子-山羊 2057年06月(68)~2058年05月(68)
獅子-山羊-射手:2057年06月07日(68)
獅子-山羊- 蠍:2057年07月05日(68)
獅子-山羊-天秤:2057年08月02日(68)
獅子-山羊-乙女:2057年08月30日(68)
獅子-山羊-獅子:2057年09月27日(68)
獅子-山羊- 蟹:2057年10月25日(69)
獅子-山羊-双子:2057年11月21日(69)
獅子-山羊-牡牛:2057年12月19日(69)
獅子-山羊-牡羊:2058年01月16日(69)
獅子-山羊- 魚:2058年02月13日(69)
獅子-山羊-水瓶:2058年03月13日(69)
獅子-山羊-山羊:2058年04月10日(69)
獅子-水瓶 2058年05月(69)~2059年04月(69)
獅子-水瓶- 魚:2058年05月08日(69)
獅子-水瓶-牡羊:2058年06月05日(69)
獅子-水瓶-牡牛:2058年07月03日(69)
獅子-水瓶-双子:2058年07月31日(69)
獅子-水瓶- 蟹:2058年08月28日(69)
獅子-水瓶-獅子:2058年09月24日(69)
獅子-水瓶-乙女:2058年10月22日(70)
獅子-水瓶-天秤:2058年11月19日(70)
獅子-水瓶- 蠍:2058年12月17日(70)
獅子-水瓶-射手:2059年01月14日(70)
獅子-水瓶-山羊:2059年02月11日(70)
獅子-水瓶-水瓶:2059年03月11日(70)
獅子- 魚 2059年04月(70)~2060年03月(70)
獅子- 魚-牡羊:2059年04月08日(70)
獅子- 魚-牡牛:2059年05月06日(70)
獅子- 魚-双子:2059年06月03日(70)
獅子- 魚- 蟹:2059年06月30日(70)
獅子- 魚-獅子:2059年07月28日(70)
獅子- 魚-乙女:2059年08月25日(70)
獅子- 魚-天秤:2059年09月22日(70)
獅子- 魚- 蠍:2059年10月20日(71)
獅子- 魚-射手:2059年11月17日(71)
獅子- 魚-山羊:2059年12月15日(71)
獅子- 魚-水瓶:2060年01月12日(71)
獅子- 魚- 魚:2060年02月09日(71)
獅子-牡羊 2060年03月(71)~2061年02月(71)
獅子-牡羊-牡牛:2060年03月08日(71)
獅子-牡羊-双子:2060年04月04日(71)
獅子-牡羊- 蟹:2060年05月02日(71)
獅子-牡羊-獅子:2060年05月30日(71)
獅子-牡羊-乙女:2060年06月27日(71)
獅子-牡羊-天秤:2060年07月25日(71)
獅子-牡羊- 蠍:2060年08月22日(71)
獅子-牡羊-射手:2060年09月19日(71)
獅子-牡羊-山羊:2060年10月17日(72)
獅子-牡羊-水瓶:2060年11月14日(72)
獅子-牡羊- 魚:2060年12月12日(72)
獅子-牡羊-牡羊:2061年01月08日(72)
獅子-牡牛 2061年02月(72)~2062年01月(72)
獅子-牡牛-牡羊:2061年02月05日(72)
獅子-牡牛- 魚:2061年03月05日(72)
獅子-牡牛-水瓶:2061年04月02日(72)
獅子-牡牛-山羊:2061年04月30日(72)
獅子-牡牛-射手:2061年05月28日(72)
獅子-牡牛- 蠍:2061年06月25日(72)
獅子-牡牛-天秤:2061年07月23日(72)
獅子-牡牛-乙女:2061年08月20日(72)
獅子-牡牛-獅子:2061年09月17日(72)
獅子-牡牛- 蟹:2061年10月14日(73)
獅子-牡牛-双子:2061年11月11日(73)
獅子-牡牛-牡牛:2061年12月09日(73)
獅子-双子 2062年01月(73)~2062年12月(73)
獅子-双子-牡牛:2062年01月06日(73)
獅子-双子-牡羊:2062年02月03日(73)
獅子-双子- 魚:2062年03月03日(73)
獅子-双子-水瓶:2062年03月31日(73)
獅子-双子-山羊:2062年04月28日(73)
獅子-双子-射手:2062年05月26日(73)
獅子-双子- 蠍:2062年06月23日(73)
獅子-双子-天秤:2062年07月20日(73)
獅子-双子-乙女:2062年08月17日(73)
獅子-双子-獅子:2062年09月14日(73)
獅子-双子- 蟹:2062年10月12日(74)
獅子-双子-双子:2062年11月09日(74)
獅子- 蟹 2062年12月(74)~2063年11月(74)
獅子- 蟹-双子:2062年12月07日(74)
獅子- 蟹-牡牛:2063年01月04日(74)
獅子- 蟹-牡羊:2063年02月01日(74)
獅子- 蟹- 魚:2063年03月01日(74)
獅子- 蟹-水瓶:2063年03月29日(74)
獅子- 蟹-山羊:2063年04月25日(74)
獅子- 蟹-射手:2063年05月23日(74)
獅子- 蟹- 蠍:2063年06月20日(74)
獅子- 蟹-天秤:2063年07月18日(74)
獅子- 蟹-乙女:2063年08月15日(74)
獅子- 蟹-獅子:2063年09月12日(74)
獅子- 蟹- 蟹:2063年10月10日(75)
獅子-獅子 2063年11月(75)~2064年10月(75)
獅子-獅子-乙女:2063年11月07日(75)
獅子-獅子-天秤:2063年12月05日(75)
獅子-獅子- 蠍:2064年01月02日(75)
獅子-獅子-射手:2064年01月29日(75)
獅子-獅子-山羊:2064年02月26日(75)
獅子-獅子-水瓶:2064年03月25日(75)
獅子-獅子- 魚:2064年04月22日(75)
獅子-獅子-牡羊:2064年05月20日(75)
獅子-獅子-牡牛:2064年06月17日(75)
獅子-獅子-双子:2064年07月15日(75)
獅子-獅子- 蟹:2064年08月12日(75)
獅子-獅子-獅子:2064年09月09日(75)
乙女:2064年10月(76)-2076年10月(88)】
乙女-天秤 2064年10月(76)~2065年10月(76)
乙女-天秤- 蠍:2064年10月07日(76)
乙女-天秤-射手:2064年11月06日(76)
乙女-天秤-山羊:2064年12月06日(76)
乙女-天秤-水瓶:2065年01月06日(76)
乙女-天秤- 魚:2065年02月05日(76)
乙女-天秤-牡羊:2065年03月08日(76)
乙女-天秤-牡牛:2065年04月07日(76)
乙女-天秤-双子:2065年05月08日(76)
乙女-天秤- 蟹:2065年06月07日(76)
乙女-天秤-獅子:2065年07月08日(76)
乙女-天秤-乙女:2065年08月07日(76)
乙女-天秤-天秤:2065年09月06日(76)
乙女- 蠍 2065年10月(77)~2066年10月(77)
乙女- 蠍-天秤:2065年10月07日(77)
乙女- 蠍-乙女:2065年11月06日(77)
乙女- 蠍-獅子:2065年12月07日(77)
乙女- 蠍- 蟹:2066年01月06日(77)
乙女- 蠍-双子:2066年02月06日(77)
乙女- 蠍-牡牛:2066年03月08日(77)
乙女- 蠍-牡羊:2066年04月07日(77)
乙女- 蠍- 魚:2066年05月08日(77)
乙女- 蠍-水瓶:2066年06月07日(77)
乙女- 蠍-山羊:2066年07月08日(77)
乙女- 蠍-射手:2066年08月07日(77)
乙女- 蠍- 蠍:2066年09月07日(77)
乙女-射手 2066年10月(78)~2067年10月(78)
乙女-射手- 蠍:2066年10月07日(78)
乙女-射手-天秤:2066年11月07日(78)
乙女-射手-乙女:2066年12月07日(78)
乙女-射手-獅子:2067年01月06日(78)
乙女-射手- 蟹:2067年02月06日(78)
乙女-射手-双子:2067年03月08日(78)
乙女-射手-牡牛:2067年04月08日(78)
乙女-射手-牡羊:2067年05月08日(78)
乙女-射手- 魚:2067年06月08日(78)
乙女-射手-水瓶:2067年07月08日(78)
乙女-射手-山羊:2067年08月07日(78)
乙女-射手-射手:2067年09月07日(78)
乙女-山羊 2067年10月(79)~2068年10月(79)
乙女-山羊-射手:2067年10月07日(79)
乙女-山羊- 蠍:2067年11月07日(79)
乙女-山羊-天秤:2067年12月07日(79)
乙女-山羊-乙女:2068年01月07日(79)
乙女-山羊-獅子:2068年02月06日(79)
乙女-山羊- 蟹:2068年03月08日(79)
乙女-山羊-双子:2068年04月07日(79)
乙女-山羊-牡牛:2068年05月07日(79)
乙女-山羊-牡羊:2068年06月07日(79)
乙女-山羊- 魚:2068年07月07日(79)
乙女-山羊-水瓶:2068年08月07日(79)
乙女-山羊-山羊:2068年09月06日(79)
乙女-水瓶 2068年10月(80)~2069年10月(80)
乙女-水瓶- 魚:2068年10月07日(80)
乙女-水瓶-牡羊:2068年11月06日(80)
乙女-水瓶-牡牛:2068年12月06日(80)
乙女-水瓶-双子:2069年01月06日(80)
乙女-水瓶- 蟹:2069年02月05日(80)
乙女-水瓶-獅子:2069年03月08日(80)
乙女-水瓶-乙女:2069年04月07日(80)
乙女-水瓶-天秤:2069年05月08日(80)
乙女-水瓶- 蠍:2069年06月07日(80)
乙女-水瓶-射手:2069年07月08日(80)
乙女-水瓶-山羊:2069年08月07日(80)
乙女-水瓶-水瓶:2069年09月06日(80)
乙女- 魚 2069年10月(81)~2070年10月(81)
乙女- 魚-牡羊:2069年10月07日(81)
乙女- 魚-牡牛:2069年11月06日(81)
乙女- 魚-双子:2069年12月07日(81)
乙女- 魚- 蟹:2070年01月06日(81)
乙女- 魚-獅子:2070年02月06日(81)
乙女- 魚-乙女:2070年03月08日(81)
乙女- 魚-天秤:2070年04月07日(81)
乙女- 魚- 蠍:2070年05月08日(81)
乙女- 魚-射手:2070年06月07日(81)
乙女- 魚-山羊:2070年07月08日(81)
乙女- 魚-水瓶:2070年08月07日(81)
乙女- 魚- 魚:2070年09月07日(81)
乙女-牡羊 2070年10月(82)~2071年10月(82)
乙女-牡羊-牡牛:2070年10月07日(82)
乙女-牡羊-双子:2070年11月07日(82)
乙女-牡羊- 蟹:2070年12月07日(82)
乙女-牡羊-獅子:2071年01月06日(82)
乙女-牡羊-乙女:2071年02月06日(82)
乙女-牡羊-天秤:2071年03月08日(82)
乙女-牡羊- 蠍:2071年04月08日(82)
乙女-牡羊-射手:2071年05月08日(82)
乙女-牡羊-山羊:2071年06月08日(82)
乙女-牡羊-水瓶:2071年07月08日(82)
乙女-牡羊- 魚:2071年08月07日(82)
乙女-牡羊-牡羊:2071年09月07日(82)
乙女-牡牛 2071年10月(83)~2072年10月(83)
乙女-牡牛-牡羊:2071年10月07日(83)
乙女-牡牛- 魚:2071年11月07日(83)
乙女-牡牛-水瓶:2071年12月07日(83)
乙女-牡牛-山羊:2072年01月07日(83)
乙女-牡牛-射手:2072年02月06日(83)
乙女-牡牛- 蠍:2072年03月08日(83)
乙女-牡牛-天秤:2072年04月07日(83)
乙女-牡牛-乙女:2072年05月07日(83)
乙女-牡牛-獅子:2072年06月07日(83)
乙女-牡牛- 蟹:2072年07月07日(83)
乙女-牡牛-双子:2072年08月07日(83)
乙女-牡牛-牡牛:2072年09月06日(83)
乙女-双子 2072年10月(84)~2073年10月(84)
乙女-双子-牡牛:2072年10月07日(84)
乙女-双子-牡羊:2072年11月06日(84)
乙女-双子- 魚:2072年12月06日(84)
乙女-双子-水瓶:2073年01月06日(84)
乙女-双子-山羊:2073年02月05日(84)
乙女-双子-射手:2073年03月08日(84)
乙女-双子- 蠍:2073年04月07日(84)
乙女-双子-天秤:2073年05月08日(84)
乙女-双子-乙女:2073年06月07日(84)
乙女-双子-獅子:2073年07月08日(84)
乙女-双子- 蟹:2073年08月07日(84)
乙女-双子-双子:2073年09月06日(84)
乙女- 蟹 2073年10月(85)~2074年10月(85)
乙女- 蟹-双子:2073年10月07日(85)
乙女- 蟹-牡牛:2073年11月06日(85)
乙女- 蟹-牡羊:2073年12月07日(85)
乙女- 蟹- 魚:2074年01月06日(85)
乙女- 蟹-水瓶:2074年02月06日(85)
乙女- 蟹-山羊:2074年03月08日(85)
乙女- 蟹-射手:2074年04月07日(85)
乙女- 蟹- 蠍:2074年05月08日(85)
乙女- 蟹-天秤:2074年06月07日(85)
乙女- 蟹-乙女:2074年07月08日(85)
乙女- 蟹-獅子:2074年08月07日(85)
乙女- 蟹- 蟹:2074年09月07日(85)
乙女-獅子 2074年10月(86)~2075年10月(86)
乙女-獅子-乙女:2074年10月07日(86)
乙女-獅子-天秤:2074年11月07日(86)
乙女-獅子- 蠍:2074年12月07日(86)
乙女-獅子-射手:2075年01月06日(86)
乙女-獅子-山羊:2075年02月06日(86)
乙女-獅子-水瓶:2075年03月08日(86)
乙女-獅子- 魚:2075年04月08日(86)
乙女-獅子-牡羊:2075年05月08日(86)
乙女-獅子-牡牛:2075年06月08日(86)
乙女-獅子-双子:2075年07月08日(86)
乙女-獅子- 蟹:2075年08月07日(86)
乙女-獅子-獅子:2075年09月07日(86)
乙女-乙女 2075年10月(87)~2076年10月(87)
乙女-乙女-天秤:2075年10月07日(87)
乙女-乙女- 蠍:2075年11月07日(87)
乙女-乙女-射手:2075年12月07日(87)
乙女-乙女-山羊:2076年01月07日(87)
乙女-乙女-水瓶:2076年02月06日(87)
乙女-乙女- 魚:2076年03月08日(87)
乙女-乙女-牡羊:2076年04月07日(87)
乙女-乙女-牡牛:2076年05月07日(87)
乙女-乙女-双子:2076年06月07日(87)
乙女-乙女- 蟹:2076年07月07日(87)
乙女-乙女-獅子:2076年08月07日(87)
乙女-乙女-乙女:2076年09月06日(87)
天秤:2076年10月(88)-2086年10月(98)】
天秤- 蠍 2076年10月(88)~2077年08月(88)
天秤- 蠍-天秤:2076年10月07日(88)
天秤- 蠍-乙女:2076年11月01日(88)
天秤- 蠍-獅子:2076年11月26日(88)
天秤- 蠍- 蟹:2076年12月22日(88)
天秤- 蠍-双子:2077年01月16日(88)
天秤- 蠍-牡牛:2077年02月10日(88)
天秤- 蠍-牡羊:2077年03月08日(88)
天秤- 蠍- 魚:2077年04月02日(88)
天秤- 蠍-水瓶:2077年04月28日(88)
天秤- 蠍-山羊:2077年05月23日(88)
天秤- 蠍-射手:2077年06月17日(88)
天秤- 蠍- 蠍:2077年07月13日(88)
天秤-射手 2077年08月(88)~2078年06月(88)
天秤-射手- 蠍:2077年08月07日(88)
天秤-射手-天秤:2077年09月01日(88)
天秤-射手-乙女:2077年09月27日(88)
天秤-射手-獅子:2077年10月22日(89)
天秤-射手- 蟹:2077年11月16日(89)
天秤-射手-双子:2077年12月12日(89)
天秤-射手-牡牛:2078年01月06日(89)
天秤-射手-牡羊:2078年02月01日(89)
天秤-射手- 魚:2078年02月26日(89)
天秤-射手-水瓶:2078年03月23日(89)
天秤-射手-山羊:2078年04月18日(89)
天秤-射手-射手:2078年05月13日(89)
天秤-山羊 2078年06月(89)~2079年04月(89)
天秤-山羊-射手:2078年06月07日(89)
天秤-山羊- 蠍:2078年07月03日(89)
天秤-山羊-天秤:2078年07月28日(89)
天秤-山羊-乙女:2078年08月22日(89)
天秤-山羊-獅子:2078年09月17日(89)
天秤-山羊- 蟹:2078年10月12日(90)
天秤-山羊-双子:2078年11月07日(90)
天秤-山羊-牡牛:2078年12月02日(90)
天秤-山羊-牡羊:2078年12月27日(90)
天秤-山羊- 魚:2079年01月22日(90)
天秤-山羊-水瓶:2079年02月16日(90)
天秤-山羊-山羊:2079年03月13日(90)
天秤-水瓶 2079年04月(90)~2080年02月(90)
天秤-水瓶- 魚:2079年04月08日(90)
天秤-水瓶-牡羊:2079年05月03日(90)
天秤-水瓶-牡牛:2079年05月28日(90)
天秤-水瓶-双子:2079年06月23日(90)
天秤-水瓶- 蟹:2079年07月18日(90)
天秤-水瓶-獅子:2079年08月13日(90)
天秤-水瓶-乙女:2079年09月07日(90)
天秤-水瓶-天秤:2079年10月02日(90)
天秤-水瓶- 蠍:2079年10月28日(91)
天秤-水瓶-射手:2079年11月22日(91)
天秤-水瓶-山羊:2079年12月17日(91)
天秤-水瓶-水瓶:2080年01月12日(91)
天秤- 魚 2080年02月(91)~2080年12月(91)
天秤- 魚-牡羊:2080年02月06日(91)
天秤- 魚-牡牛:2080年03月02日(91)
天秤- 魚-双子:2080年03月28日(91)
天秤- 魚- 蟹:2080年04月22日(91)
天秤- 魚-獅子:2080年05月18日(91)
天秤- 魚-乙女:2080年06月12日(91)
天秤- 魚-天秤:2080年07月07日(91)
天秤- 魚- 蠍:2080年08月02日(91)
天秤- 魚-射手:2080年08月27日(91)
天秤- 魚-山羊:2080年09月21日(91)
天秤- 魚-水瓶:2080年10月17日(92)
天秤- 魚- 魚:2080年11月11日(92)
天秤-牡羊 2080年12月(92)~2081年10月(92)
天秤-牡羊-牡牛:2080年12月06日(92)
天秤-牡羊-双子:2081年01月01日(92)
天秤-牡羊- 蟹:2081年01月26日(92)
天秤-牡羊-獅子:2081年02月21日(92)
天秤-牡羊-乙女:2081年03月18日(92)
天秤-牡羊-天秤:2081年04月12日(92)
天秤-牡羊- 蠍:2081年05月08日(92)
天秤-牡羊-射手:2081年06月02日(92)
天秤-牡羊-山羊:2081年06月27日(92)
天秤-牡羊-水瓶:2081年07月23日(92)
天秤-牡羊- 魚:2081年08月17日(92)
天秤-牡羊-牡羊:2081年09月11日(92)
天秤-牡牛 2081年10月(93)~2082年08月(93)
天秤-牡牛-牡羊:2081年10月07日(93)
天秤-牡牛- 魚:2081年11月01日(93)
天秤-牡牛-水瓶:2081年11月27日(93)
天秤-牡牛-山羊:2081年12月22日(93)
天秤-牡牛-射手:2082年01月16日(93)
天秤-牡牛- 蠍:2082年02月11日(93)
天秤-牡牛-天秤:2082年03月08日(93)
天秤-牡牛-乙女:2082年04月02日(93)
天秤-牡牛-獅子:2082年04月28日(93)
天秤-牡牛- 蟹:2082年05月23日(93)
天秤-牡牛-双子:2082年06月17日(93)
天秤-牡牛-牡牛:2082年07月13日(93)
天秤-双子 2082年08月(93)~2083年06月(93)
天秤-双子-牡牛:2082年08月07日(93)
天秤-双子-牡羊:2082年09月02日(93)
天秤-双子- 魚:2082年09月27日(93)
天秤-双子-水瓶:2082年10月22日(94)
天秤-双子-山羊:2082年11月17日(94)
天秤-双子-射手:2082年12月12日(94)
天秤-双子- 蠍:2083年01月06日(94)
天秤-双子-天秤:2083年02月01日(94)
天秤-双子-乙女:2083年02月26日(94)
天秤-双子-獅子:2083年03月23日(94)
天秤-双子- 蟹:2083年04月18日(94)
天秤-双子-双子:2083年05月13日(94)
天秤- 蟹 2083年06月(94)~2084年04月(94)
天秤- 蟹-双子:2083年06月08日(94)
天秤- 蟹-牡牛:2083年07月03日(94)
天秤- 蟹-牡羊:2083年07月28日(94)
天秤- 蟹- 魚:2083年08月23日(94)
天秤- 蟹-水瓶:2083年09月17日(94)
天秤- 蟹-山羊:2083年10月12日(95)
天秤- 蟹-射手:2083年11月07日(95)
天秤- 蟹- 蠍:2083年12月02日(95)
天秤- 蟹-天秤:2083年12月28日(95)
天秤- 蟹-乙女:2084年01月22日(95)
天秤- 蟹-獅子:2084年02月16日(95)
天秤- 蟹- 蟹:2084年03月13日(95)
天秤-獅子 2084年04月(95)~2085年02月(95)
天秤-獅子-乙女:2084年04月07日(95)
天秤-獅子-天秤:2084年05月02日(95)
天秤-獅子- 蠍:2084年05月28日(95)
天秤-獅子-射手:2084年06月22日(95)
天秤-獅子-山羊:2084年07月17日(95)
天秤-獅子-水瓶:2084年08月12日(95)
天秤-獅子- 魚:2084年09月06日(95)
天秤-獅子-牡羊:2084年10月02日(95)
天秤-獅子-牡牛:2084年10月27日(96)
天秤-獅子-双子:2084年11月21日(96)
天秤-獅子- 蟹:2084年12月17日(96)
天秤-獅子-獅子:2085年01月11日(96)
天秤-乙女 2085年02月(96)~2085年12月(96)
天秤-乙女-天秤:2085年02月05日(96)
天秤-乙女- 蠍:2085年03月03日(96)
天秤-乙女-射手:2085年03月28日(96)
天秤-乙女-山羊:2085年04月22日(96)
天秤-乙女-水瓶:2085年05月18日(96)
天秤-乙女- 魚:2085年06月12日(96)
天秤-乙女-牡羊:2085年07月08日(96)
天秤-乙女-牡牛:2085年08月02日(96)
天秤-乙女-双子:2085年08月27日(96)
天秤-乙女- 蟹:2085年09月22日(96)
天秤-乙女-獅子:2085年10月17日(97)
天秤-乙女-乙女:2085年11月11日(97)
天秤-天秤 2085年12月(97)~2086年10月(97)
天秤-天秤- 蠍:2085年12月07日(97)
天秤-天秤-射手:2086年01月01日(97)
天秤-天秤-山羊:2086年01月26日(97)
天秤-天秤-水瓶:2086年02月21日(97)
天秤-天秤- 魚:2086年03月18日(97)
天秤-天秤-牡羊:2086年04月13日(97)
天秤-天秤-牡牛:2086年05月08日(97)
天秤-天秤-双子:2086年06月02日(97)
天秤-天秤- 蟹:2086年06月28日(97)
天秤-天秤-獅子:2086年07月23日(97)
天秤-天秤-乙女:2086年08月17日(97)
天秤-天秤-天秤:2086年09月12日(97)
 蠍:2086年10月(98)-2095年10月(107)】
 蠍-天秤 2086年10月(98)~2087年07月(98)
 蠍-天秤- 蠍:2086年10月07日(98)
 蠍-天秤-射手:2086年10月30日(98)
 蠍-天秤-山羊:2086年11月22日(98)
 蠍-天秤-水瓶:2086年12月15日(98)
 蠍-天秤- 魚:2087年01月06日(98)
 蠍-天秤-牡羊:2087年01月29日(98)
 蠍-天秤-牡牛:2087年02月21日(98)
 蠍-天秤-双子:2087年03月16日(98)
 蠍-天秤- 蟹:2087年04月08日(98)
 蠍-天秤-獅子:2087年05月01日(98)
 蠍-天秤-乙女:2087年05月23日(98)
 蠍-天秤-天秤:2087年06月15日(98)
 蠍-乙女 2087年07月(98)~2088年04月(98)
 蠍-乙女-天秤:2087年07月08日(98)
 蠍-乙女- 蠍:2087年07月31日(98)
 蠍-乙女-射手:2087年08月23日(98)
 蠍-乙女-山羊:2087年09月15日(98)
 蠍-乙女-水瓶:2087年10月07日(99)
 蠍-乙女- 魚:2087年10月30日(99)
 蠍-乙女-牡羊:2087年11月22日(99)
 蠍-乙女-牡牛:2087年12月15日(99)
 蠍-乙女-双子:2088年01月07日(99)
 蠍-乙女- 蟹:2088年01月29日(99)
 蠍-乙女-獅子:2088年02月21日(99)
 蠍-乙女-乙女:2088年03月15日(99)
 蠍-獅子 2088年04月(99)~2089年01月(99)
 蠍-獅子-乙女:2088年04月07日(99)
 蠍-獅子-天秤:2088年04月30日(99)
 蠍-獅子- 蠍:2088年05月23日(99)
 蠍-獅子-射手:2088年06月14日(99)
 蠍-獅子-山羊:2088年07月07日(99)
 蠍-獅子-水瓶:2088年07月30日(99)
 蠍-獅子- 魚:2088年08月22日(99)
 蠍-獅子-牡羊:2088年09月14日(99)
 蠍-獅子-牡牛:2088年10月07日(100)
 蠍-獅子-双子:2088年10月29日(100)
 蠍-獅子- 蟹:2088年11月21日(100)
 蠍-獅子-獅子:2088年12月14日(100)
 蠍- 蟹 2089年01月(100)~2089年10月(100)
 蠍- 蟹-双子:2089年01月06日(100)
 蠍- 蟹-牡牛:2089年01月29日(100)
 蠍- 蟹-牡羊:2089年02月21日(100)
 蠍- 蟹- 魚:2089年03月15日(100)
 蠍- 蟹-水瓶:2089年04月07日(100)
 蠍- 蟹-山羊:2089年04月30日(100)
 蠍- 蟹-射手:2089年05月23日(100)
 蠍- 蟹- 蠍:2089年06月15日(100)
 蠍- 蟹-天秤:2089年07月08日(100)
 蠍- 蟹-乙女:2089年07月30日(100)
 蠍- 蟹-獅子:2089年08月22日(100)
 蠍- 蟹- 蟹:2089年09月14日(100)
 蠍-双子 2089年10月(101)~2090年07月(101)
 蠍-双子-牡牛:2089年10月07日(101)
 蠍-双子-牡羊:2089年10月30日(101)
 蠍-双子- 魚:2089年11月21日(101)
 蠍-双子-水瓶:2089年12月14日(101)
 蠍-双子-山羊:2090年01月06日(101)
 蠍-双子-射手:2090年01月29日(101)
 蠍-双子- 蠍:2090年02月21日(101)
 蠍-双子-天秤:2090年03月16日(101)
 蠍-双子-乙女:2090年04月07日(101)
 蠍-双子-獅子:2090年04月30日(101)
 蠍-双子- 蟹:2090年05月23日(101)
 蠍-双子-双子:2090年06月15日(101)
 蠍-牡牛 2090年07月(101)~2091年04月(101)
 蠍-牡牛-牡羊:2090年07月08日(101)
 蠍-牡牛- 魚:2090年07月31日(101)
 蠍-牡牛-水瓶:2090年08月22日(101)
 蠍-牡牛-山羊:2090年09月14日(101)
 蠍-牡牛-射手:2090年10月07日(102)
 蠍-牡牛- 蠍:2090年10月30日(102)
 蠍-牡牛-天秤:2090年11月22日(102)
 蠍-牡牛-乙女:2090年12月15日(102)
 蠍-牡牛-獅子:2091年01月06日(102)
 蠍-牡牛- 蟹:2091年01月29日(102)
 蠍-牡牛-双子:2091年02月21日(102)
 蠍-牡牛-牡牛:2091年03月16日(102)
 蠍-牡羊 2091年04月(102)~2092年01月(102)
 蠍-牡羊-牡牛:2091年04月08日(102)
 蠍-牡羊-双子:2091年05月01日(102)
 蠍-牡羊- 蟹:2091年05月23日(102)
 蠍-牡羊-獅子:2091年06月15日(102)
 蠍-牡羊-乙女:2091年07月08日(102)
 蠍-牡羊-天秤:2091年07月31日(102)
 蠍-牡羊- 蠍:2091年08月23日(102)
 蠍-牡羊-射手:2091年09月15日(102)
 蠍-牡羊-山羊:2091年10月07日(103)
 蠍-牡羊-水瓶:2091年10月30日(103)
 蠍-牡羊- 魚:2091年11月22日(103)
 蠍-牡羊-牡羊:2091年12月15日(103)
 蠍- 魚 2092年01月(103)~2092年10月(103)
 蠍- 魚-牡羊:2092年01月07日(103)
 蠍- 魚-牡牛:2092年01月29日(103)
 蠍- 魚-双子:2092年02月21日(103)
 蠍- 魚- 蟹:2092年03月15日(103)
 蠍- 魚-獅子:2092年04月07日(103)
 蠍- 魚-乙女:2092年04月30日(103)
 蠍- 魚-天秤:2092年05月23日(103)
 蠍- 魚- 蠍:2092年06月14日(103)
 蠍- 魚-射手:2092年07月07日(103)
 蠍- 魚-山羊:2092年07月30日(103)
 蠍- 魚-水瓶:2092年08月22日(103)
 蠍- 魚- 魚:2092年09月14日(103)
 蠍-水瓶 2092年10月(104)~2093年07月(104)
 蠍-水瓶- 魚:2092年10月07日(104)
 蠍-水瓶-牡羊:2092年10月29日(104)
 蠍-水瓶-牡牛:2092年11月21日(104)
 蠍-水瓶-双子:2092年12月14日(104)
 蠍-水瓶- 蟹:2093年01月06日(104)
 蠍-水瓶-獅子:2093年01月29日(104)
 蠍-水瓶-乙女:2093年02月21日(104)
 蠍-水瓶-天秤:2093年03月15日(104)
 蠍-水瓶- 蠍:2093年04月07日(104)
 蠍-水瓶-射手:2093年04月30日(104)
 蠍-水瓶-山羊:2093年05月23日(104)
 蠍-水瓶-水瓶:2093年06月15日(104)
 蠍-山羊 2093年07月(104)~2094年04月(104)
 蠍-山羊-射手:2093年07月08日(104)
 蠍-山羊- 蠍:2093年07月30日(104)
 蠍-山羊-天秤:2093年08月22日(104)
 蠍-山羊-乙女:2093年09月14日(104)
 蠍-山羊-獅子:2093年10月07日(105)
 蠍-山羊- 蟹:2093年10月30日(105)
 蠍-山羊-双子:2093年11月21日(105)
 蠍-山羊-牡牛:2093年12月14日(105)
 蠍-山羊-牡羊:2094年01月06日(105)
 蠍-山羊- 魚:2094年01月29日(105)
 蠍-山羊-水瓶:2094年02月21日(105)
 蠍-山羊-山羊:2094年03月16日(105)
 蠍-射手 2094年04月(105)~2095年01月(105)
 蠍-射手- 蠍:2094年04月07日(105)
 蠍-射手-天秤:2094年04月30日(105)
 蠍-射手-乙女:2094年05月23日(105)
 蠍-射手-獅子:2094年06月15日(105)
 蠍-射手- 蟹:2094年07月08日(105)
 蠍-射手-双子:2094年07月31日(105)
 蠍-射手-牡牛:2094年08月22日(105)
 蠍-射手-牡羊:2094年09月14日(105)
 蠍-射手- 魚:2094年10月07日(106)
 蠍-射手-水瓶:2094年10月30日(106)
 蠍-射手-山羊:2094年11月22日(106)
 蠍-射手-射手:2094年12月15日(106)
 蠍- 蠍 2095年01月(106)~2095年10月(106)
 蠍- 蠍-天秤:2095年01月06日(106)
 蠍- 蠍-乙女:2095年01月29日(106)
 蠍- 蠍-獅子:2095年02月21日(106)
 蠍- 蠍- 蟹:2095年03月16日(106)
 蠍- 蠍-双子:2095年04月08日(106)
 蠍- 蠍-牡牛:2095年05月01日(106)
 蠍- 蠍-牡羊:2095年05月23日(106)
 蠍- 蠍- 魚:2095年06月15日(106)
 蠍- 蠍-水瓶:2095年07月08日(106)
 蠍- 蠍-山羊:2095年07月31日(106)
 蠍- 蠍-射手:2095年08月23日(106)
 蠍- 蠍- 蠍:2095年09月15日(106)
射手:2095年10月(107)-2100年10月(112)】
射手- 蠍 2095年10月(107)~2096年03月(107)
射手- 蠍-天秤:2095年10月07日(107)
射手- 蠍-乙女:2095年10月20日(107)
射手- 蠍-獅子:2095年11月02日(107)
射手- 蠍- 蟹:2095年11月14日(107)
射手- 蠍-双子:2095年11月27日(107)
射手- 蠍-牡牛:2095年12月10日(107)
射手- 蠍-牡羊:2095年12月22日(107)
射手- 蠍- 魚:2096年01月04日(107)
射手- 蠍-水瓶:2096年01月17日(107)
射手- 蠍-山羊:2096年01月29日(107)
射手- 蠍-射手:2096年02月11日(107)
射手- 蠍- 蠍:2096年02月24日(107)
射手-天秤 2096年03月(107)~2096年08月(107)
射手-天秤- 蠍:2096年03月08日(107)
射手-天秤-射手:2096年03月20日(107)
射手-天秤-山羊:2096年04月02日(107)
射手-天秤-水瓶:2096年04月15日(107)
射手-天秤- 魚:2096年04月27日(107)
射手-天秤-牡羊:2096年05月10日(107)
射手-天秤-牡牛:2096年05月23日(107)
射手-天秤-双子:2096年06月04日(107)
射手-天秤- 蟹:2096年06月17日(107)
射手-天秤-獅子:2096年06月30日(107)
射手-天秤-乙女:2096年07月12日(107)
射手-天秤-天秤:2096年07月25日(107)
射手-乙女 2096年08月(107)~2097年01月(107)
射手-乙女-天秤:2096年08月07日(107)
射手-乙女- 蠍:2096年08月19日(107)
射手-乙女-射手:2096年09月01日(107)
射手-乙女-山羊:2096年09月14日(107)
射手-乙女-水瓶:2096年09月26日(107)
射手-乙女- 魚:2096年10月09日(108)
射手-乙女-牡羊:2096年10月22日(108)
射手-乙女-牡牛:2096年11月03日(108)
射手-乙女-双子:2096年11月16日(108)
射手-乙女- 蟹:2096年11月29日(108)
射手-乙女-獅子:2096年12月12日(108)
射手-乙女-乙女:2096年12月24日(108)
射手-獅子 2097年01月(108)~2097年06月(108)
射手-獅子-乙女:2097年01月06日(108)
射手-獅子-天秤:2097年01月19日(108)
射手-獅子- 蠍:2097年01月31日(108)
射手-獅子-射手:2097年02月13日(108)
射手-獅子-山羊:2097年02月26日(108)
射手-獅子-水瓶:2097年03月10日(108)
射手-獅子- 魚:2097年03月23日(108)
射手-獅子-牡羊:2097年04月05日(108)
射手-獅子-牡牛:2097年04月17日(108)
射手-獅子-双子:2097年04月30日(108)
射手-獅子- 蟹:2097年05月13日(108)
射手-獅子-獅子:2097年05月25日(108)
射手- 蟹 2097年06月(108)~2097年11月(108)
射手- 蟹-双子:2097年06月07日(108)
射手- 蟹-牡牛:2097年06月20日(108)
射手- 蟹-牡羊:2097年07月02日(108)
射手- 蟹- 魚:2097年07月15日(108)
射手- 蟹-水瓶:2097年07月28日(108)
射手- 蟹-山羊:2097年08月09日(108)
射手- 蟹-射手:2097年08月22日(108)
射手- 蟹- 蠍:2097年09月04日(108)
射手- 蟹-天秤:2097年09月17日(108)
射手- 蟹-乙女:2097年09月29日(108)
射手- 蟹-獅子:2097年10月12日(109)
射手- 蟹- 蟹:2097年10月25日(109)
射手-双子 2097年11月(109)~2098年04月(109)
射手-双子-牡牛:2097年11月06日(109)
射手-双子-牡羊:2097年11月19日(109)
射手-双子- 魚:2097年12月02日(109)
射手-双子-水瓶:2097年12月14日(109)
射手-双子-山羊:2097年12月27日(109)
射手-双子-射手:2098年01月09日(109)
射手-双子- 蠍:2098年01月21日(109)
射手-双子-天秤:2098年02月03日(109)
射手-双子-乙女:2098年02月16日(109)
射手-双子-獅子:2098年02月28日(109)
射手-双子- 蟹:2098年03月13日(109)
射手-双子-双子:2098年03月26日(109)
射手-牡牛 2098年04月(109)~2098年09月(109)
射手-牡牛-牡羊:2098年04月07日(109)
射手-牡牛- 魚:2098年04月20日(109)
射手-牡牛-水瓶:2098年05月03日(109)
射手-牡牛-山羊:2098年05月16日(109)
射手-牡牛-射手:2098年05月28日(109)
射手-牡牛- 蠍:2098年06月10日(109)
射手-牡牛-天秤:2098年06月23日(109)
射手-牡牛-乙女:2098年07月05日(109)
射手-牡牛-獅子:2098年07月18日(109)
射手-牡牛- 蟹:2098年07月31日(109)
射手-牡牛-双子:2098年08月12日(109)
射手-牡牛-牡牛:2098年08月25日(109)
射手-牡羊 2098年09月(109)~2099年02月(109)
射手-牡羊-牡牛:2098年09月07日(109)
射手-牡羊-双子:2098年09月19日(109)
射手-牡羊- 蟹:2098年10月02日(109)
射手-牡羊-獅子:2098年10月15日(110)
射手-牡羊-乙女:2098年10月27日(110)
射手-牡羊-天秤:2098年11月09日(110)
射手-牡羊- 蠍:2098年11月22日(110)
射手-牡羊-射手:2098年12月04日(110)
射手-牡羊-山羊:2098年12月17日(110)
射手-牡羊-水瓶:2098年12月30日(110)
射手-牡羊- 魚:2099年01月11日(110)
射手-牡羊-牡羊:2099年01月24日(110)
射手- 魚 2099年02月(110)~2099年07月(110)
射手- 魚-牡羊:2099年02月06日(110)
射手- 魚-牡牛:2099年02月19日(110)
射手- 魚-双子:2099年03月03日(110)
射手- 魚- 蟹:2099年03月16日(110)
射手- 魚-獅子:2099年03月29日(110)
射手- 魚-乙女:2099年04月10日(110)
射手- 魚-天秤:2099年04月23日(110)
射手- 魚- 蠍:2099年05月06日(110)
射手- 魚-射手:2099年05月18日(110)
射手- 魚-山羊:2099年05月31日(110)
射手- 魚-水瓶:2099年06月13日(110)
射手- 魚- 魚:2099年06月25日(110)
射手-水瓶 2099年07月(110)~2099年12月(110)
射手-水瓶- 魚:2099年07月08日(110)
射手-水瓶-牡羊:2099年07月21日(110)
射手-水瓶-牡牛:2099年08月02日(110)
射手-水瓶-双子:2099年08月15日(110)
射手-水瓶- 蟹:2099年08月28日(110)
射手-水瓶-獅子:2099年09月09日(110)
射手-水瓶-乙女:2099年09月22日(110)
射手-水瓶-天秤:2099年10月05日(110)
射手-水瓶- 蠍:2099年10月17日(111)
射手-水瓶-射手:2099年10月30日(111)
射手-水瓶-山羊:2099年11月12日(111)
射手-水瓶-水瓶:2099年11月25日(111)
射手-山羊 2099年12月(111)~2100年05月(111)
射手-山羊-射手:2099年12月07日(111)
射手-山羊- 蠍:2099年12月20日(111)
射手-山羊-天秤:2100年01月02日(111)
射手-山羊-乙女:2100年01月14日(111)
射手-山羊-獅子:2100年01月27日(111)
射手-山羊- 蟹:2100年02月09日(111)
射手-山羊-双子:2100年02月21日(111)
射手-山羊-牡牛:2100年03月06日(111)
射手-山羊-牡羊:2100年03月19日(111)
射手-山羊- 魚:2100年03月31日(111)
射手-山羊-水瓶:2100年04月13日(111)
射手-山羊-山羊:2100年04月26日(111)
射手-射手 2100年05月(111)~2100年10月(111)
射手-射手- 蠍:2100年05月08日(111)
射手-射手-天秤:2100年05月21日(111)
射手-射手-乙女:2100年06月03日(111)
射手-射手-獅子:2100年06月15日(111)
射手-射手- 蟹:2100年06月28日(111)
射手-射手-双子:2100年07月11日(111)
射手-射手-牡牛:2100年07月23日(111)
射手-射手-牡羊:2100年08月05日(111)
射手-射手- 魚:2100年08月18日(111)
射手-射手-水瓶:2100年08月31日(111)
射手-射手-山羊:2100年09月12日(111)
射手-射手-射手:2100年09月25日(111)
山羊:2100年10月(112)-2101年10月(113)】
山羊-射手 2100年10月(112)~2100年11月(112)
山羊-射手- 蠍:2100年10月08日(112)
山羊-射手-天秤:2100年10月10日(112)
山羊-射手-乙女:2100年10月13日(112)
山羊-射手-獅子:2100年10月15日(112)
山羊-射手- 蟹:2100年10月18日(112)
山羊-射手-双子:2100年10月20日(112)
山羊-射手-牡牛:2100年10月23日(112)
山羊-射手-牡羊:2100年10月25日(112)
山羊-射手- 魚:2100年10月28日(112)
山羊-射手-水瓶:2100年10月30日(112)
山羊-射手-山羊:2100年11月02日(112)
山羊-射手-射手:2100年11月04日(112)
山羊- 蠍 2100年11月(112)~2100年12月(112)
山羊- 蠍-天秤:2100年11月07日(112)
山羊- 蠍-乙女:2100年11月10日(112)
山羊- 蠍-獅子:2100年11月12日(112)
山羊- 蠍- 蟹:2100年11月15日(112)
山羊- 蠍-双子:2100年11月17日(112)
山羊- 蠍-牡牛:2100年11月20日(112)
山羊- 蠍-牡羊:2100年11月22日(112)
山羊- 蠍- 魚:2100年11月25日(112)
山羊- 蠍-水瓶:2100年11月27日(112)
山羊- 蠍-山羊:2100年11月30日(112)
山羊- 蠍-射手:2100年12月02日(112)
山羊- 蠍- 蠍:2100年12月05日(112)
山羊-天秤 2100年12月(112)~2101年01月(112)
山羊-天秤- 蠍:2100年12月07日(112)
山羊-天秤-射手:2100年12月10日(112)
山羊-天秤-山羊:2100年12月13日(112)
山羊-天秤-水瓶:2100年12月15日(112)
山羊-天秤- 魚:2100年12月18日(112)
山羊-天秤-牡羊:2100年12月20日(112)
山羊-天秤-牡牛:2100年12月23日(112)
山羊-天秤-双子:2100年12月25日(112)
山羊-天秤- 蟹:2100年12月28日(112)
山羊-天秤-獅子:2100年12月30日(112)
山羊-天秤-乙女:2101年01月02日(112)
山羊-天秤-天秤:2101年01月04日(112)
山羊-乙女 2101年01月(112)~2101年02月(112)
山羊-乙女-天秤:2101年01月07日(112)
山羊-乙女- 蠍:2101年01月09日(112)
山羊-乙女-射手:2101年01月12日(112)
山羊-乙女-山羊:2101年01月15日(112)
山羊-乙女-水瓶:2101年01月17日(112)
山羊-乙女- 魚:2101年01月20日(112)
山羊-乙女-牡羊:2101年01月22日(112)
山羊-乙女-牡牛:2101年01月25日(112)
山羊-乙女-双子:2101年01月27日(112)
山羊-乙女- 蟹:2101年01月30日(112)
山羊-乙女-獅子:2101年02月01日(112)
山羊-乙女-乙女:2101年02月04日(112)
山羊-獅子 2101年02月(112)~2101年03月(112)
山羊-獅子-乙女:2101年02月06日(112)
山羊-獅子-天秤:2101年02月09日(112)
山羊-獅子- 蠍:2101年02月11日(112)
山羊-獅子-射手:2101年02月14日(112)
山羊-獅子-山羊:2101年02月16日(112)
山羊-獅子-水瓶:2101年02月19日(112)
山羊-獅子- 魚:2101年02月22日(112)
山羊-獅子-牡羊:2101年02月24日(112)
山羊-獅子-牡牛:2101年02月27日(112)
山羊-獅子-双子:2101年03月01日(112)
山羊-獅子- 蟹:2101年03月04日(112)
山羊-獅子-獅子:2101年03月06日(112)
山羊- 蟹 2101年03月(112)~2101年04月(112)
山羊- 蟹-双子:2101年03月09日(112)
山羊- 蟹-牡牛:2101年03月11日(112)
山羊- 蟹-牡羊:2101年03月14日(112)
山羊- 蟹- 魚:2101年03月16日(112)
山羊- 蟹-水瓶:2101年03月19日(112)
山羊- 蟹-山羊:2101年03月21日(112)
山羊- 蟹-射手:2101年03月24日(112)
山羊- 蟹- 蠍:2101年03月27日(112)
山羊- 蟹-天秤:2101年03月29日(112)
山羊- 蟹-乙女:2101年04月01日(112)
山羊- 蟹-獅子:2101年04月03日(112)
山羊- 蟹- 蟹:2101年04月06日(112)
山羊-双子 2101年04月(112)~2101年05月(112)
山羊-双子-牡牛:2101年04月08日(112)
山羊-双子-牡羊:2101年04月11日(112)
山羊-双子- 魚:2101年04月13日(112)
山羊-双子-水瓶:2101年04月16日(112)
山羊-双子-山羊:2101年04月18日(112)
山羊-双子-射手:2101年04月21日(112)
山羊-双子- 蠍:2101年04月23日(112)
山羊-双子-天秤:2101年04月26日(112)
山羊-双子-乙女:2101年04月29日(112)
山羊-双子-獅子:2101年05月01日(112)
山羊-双子- 蟹:2101年05月04日(112)
山羊-双子-双子:2101年05月06日(112)
山羊-牡牛 2101年05月(112)~2101年06月(112)
山羊-牡牛-牡羊:2101年05月09日(112)
山羊-牡牛- 魚:2101年05月11日(112)
山羊-牡牛-水瓶:2101年05月14日(112)
山羊-牡牛-山羊:2101年05月16日(112)
山羊-牡牛-射手:2101年05月19日(112)
山羊-牡牛- 蠍:2101年05月21日(112)
山羊-牡牛-天秤:2101年05月24日(112)
山羊-牡牛-乙女:2101年05月26日(112)
山羊-牡牛-獅子:2101年05月29日(112)
山羊-牡牛- 蟹:2101年05月31日(112)
山羊-牡牛-双子:2101年06月03日(112)
山羊-牡牛-牡牛:2101年06月06日(112)
山羊-牡羊 2101年06月(112)~2101年07月(112)
山羊-牡羊-牡牛:2101年06月08日(112)
山羊-牡羊-双子:2101年06月11日(112)
山羊-牡羊- 蟹:2101年06月13日(112)
山羊-牡羊-獅子:2101年06月16日(112)
山羊-牡羊-乙女:2101年06月18日(112)
山羊-牡羊-天秤:2101年06月21日(112)
山羊-牡羊- 蠍:2101年06月23日(112)
山羊-牡羊-射手:2101年06月26日(112)
山羊-牡羊-山羊:2101年06月28日(112)
山羊-牡羊-水瓶:2101年07月01日(112)
山羊-牡羊- 魚:2101年07月03日(112)
山羊-牡羊-牡羊:2101年07月06日(112)
山羊- 魚 2101年07月(112)~2101年08月(112)
山羊- 魚-牡羊:2101年07月09日(112)
山羊- 魚-牡牛:2101年07月11日(112)
山羊- 魚-双子:2101年07月14日(112)
山羊- 魚- 蟹:2101年07月16日(112)
山羊- 魚-獅子:2101年07月19日(112)
山羊- 魚-乙女:2101年07月21日(112)
山羊- 魚-天秤:2101年07月24日(112)
山羊- 魚- 蠍:2101年07月26日(112)
山羊- 魚-射手:2101年07月29日(112)
山羊- 魚-山羊:2101年07月31日(112)
山羊- 魚-水瓶:2101年08月03日(112)
山羊- 魚- 魚:2101年08月05日(112)
山羊-水瓶 2101年08月(112)~2101年09月(112)
山羊-水瓶- 魚:2101年08月08日(112)
山羊-水瓶-牡羊:2101年08月10日(112)
山羊-水瓶-牡牛:2101年08月13日(112)
山羊-水瓶-双子:2101年08月16日(112)
山羊-水瓶- 蟹:2101年08月18日(112)
山羊-水瓶-獅子:2101年08月21日(112)
山羊-水瓶-乙女:2101年08月23日(112)
山羊-水瓶-天秤:2101年08月26日(112)
山羊-水瓶- 蠍:2101年08月28日(112)
山羊-水瓶-射手:2101年08月31日(112)
山羊-水瓶-山羊:2101年09月02日(112)
山羊-水瓶-水瓶:2101年09月05日(112)
山羊-山羊 2101年09月(112)~
山羊-山羊-射手:2101年09月07日(112)
山羊-山羊- 蠍:2101年09月10日(112)
山羊-山羊-天秤:2101年09月12日(112)
山羊-山羊-乙女:2101年09月15日(112)
山羊-山羊-獅子:2101年09月18日(112)
山羊-山羊- 蟹:2101年09月20日(112)
山羊-山羊-双子:2101年09月23日(112)
山羊-山羊-牡牛:2101年09月25日(112)
山羊-山羊-牡羊:2101年09月28日(112)
山羊-山羊- 魚:2101年09月30日(112)
山羊-山羊-水瓶:2101年10月03日(112)
山羊-山羊-山羊:2101年10月05日(112)