Jyotish-ONE 出生情報入力

【スポーツ01:Alexander AlekhineさんのJyotishチャート】

4

JuR 25:07 AK
5牡羊

Ra 15:36
6牡牛

7双子

3水瓶

Ma 2:44 GK
Mo 17:16 AmK
D1 Rashi chart

スポーツ01:Alexander Alekhineさん

1892年10月31日 12時0分0秒
55N45'00 37E34'59
timezone:UTC+2.50
Moscow,RU
Ra-Ve-Me (今:--)
Lahiri -22:21:25
8

2山羊

9獅子

1射手

Asc 8:14
12

Me 0:09 DK
11天秤

Ke 15:36
Su 16:05 BK
10乙女

Ve 4:13 PK
Sa 15:10 MK
{{colName}}
{{basics[n-1]['grahaName']}} {{basics[n-1]['houseNum']}}室 {{rashis[basics[n-1]['rashiNum']]}} {{basics[n-1]['degMin']}} {{grahas[basics[n-1]['rulerGrahaNum']]}} {{rashis[basics[n-1]['rulerRashiNum']]}} {{houseNum}}室 {{i>0?',':''}}{{rashis[rashiNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{grahas[grahaNum]}} {{basics[n-1]['grahaName']}} {{calcBenefic(n-1,basics[n-1]['isBenefic'])}}/{{calcFunctionalBenefics(n-1,basics[n-1]['functionalBenefic'])}} {{gender[basics[n-1]['gender']]}} {{elements[basics[n-1]['element']]}} {{quolitiesJp[basics[n-1]['quality']]}} {{purusharthasJp[basics[n-1]['purushartha']]}} {{digBalas[basics[n-1]['digBala']+1]}} {{basics[n-1]['isKendra']?'●':''}} {{basics[n-1]['isTrikona']?'●':''}} {{basics[n-1]['isOwnHouse']?'●':''}}
{{strenghs[basics[n-1]['strengthStr']]}} {{basics[n-1]['deg'+basics[n-1]['strengthStr']]}}
{{basics[n-1]['grahaName']}}

4

5

6

Mo
7

Su
Ma
Ke
3
D3 chart
Drekkana
兄弟姉妹


11:22:15
~ 12:07:29

8

Sa
2

Ra
9

Asc
1

Me
JuR
12

11

Ve
10

Asc
Sa
1

Su
Ke
2

3

4

Ma
12
D4 chart
Chaturthamsa
住居・運


11:56:48
~ 12:27:33

5

11

Mo
6

JuR
10

Me
9

Ra
8

Ve
7

Ve
3

4

Me
5

Mo
Sa
6

Ma
JuR
2
D7 chart
Saptamsa
子供・孫


11:42:27
~ 12:01:26

Ra
7

Asc
Su
Ke
1

8

12

11

10

9

Su
Ke
2

3

4

Ve
5

Asc
Ma
1
D10 chart
Dasamsa
職業・達成


11:50:11
~ 12:03:16

Mo
Me
JuR
6

12

7

11

10

Sa
9

Ra
8

Asc
Ma
Sa
1

Su
Ke
2

3

4

12
D12 chart
Dwadasamsa
両親


11:56:48
~ 12:07:29

5

JuR
11

Mo
6

10

Me
9

Ve
Ra
8

7

12

Asc
1

Mo
2

3

Ve
11
D16 chart
Shodasamsa
乗り物


11:56:48
~ 12:04:51

4

JuR
10

Me
Sa
5

Su
Ra
Ke
9

8

7

Ma
6

3

4

5

Sa
6

Su
Ra
Ke
2
D20 chart
Vimsamsa
霊性・宗教性


11:56:48
~ 12:03:16

7

Asc
Ma
1

8

Me
JuR
12

Mo
11

Ve
10

9

JuR
2

3

4

5

Asc
1
D24 chart
Chaturvimsamsa
教育・知識


11:56:48
~ 12:02:12

Me
Sa
6

12

Su
Ra
Ke
7

11

10

Ve
Ma
9

Mo
8

Sa
2

Ma
3

Me
Ve
4

5

Asc
1
D30 chart
Trimsamsa
困難・試練


11:45:42
~ 12:07:29

6

12

7

Su
Mo
Ra
Ke
11

JuR
10

9

8

Sa
12

Asc
1

Ve
JuR
Ke
2

Su
3

11
D60 chart
Shashtyamsa
全て


11:58:59
~ 12:01:08

Ma
4

10

5

Mo
9

Me
Ra
8

7

6
Asc 射手8:14 1室 速度0:00 Mula(Ke)
Su 天秤16:05 11室9L BK速度1:00 Swāti(Ra) MB0:05
Mo 水瓶17:16 3室8L AmK速度14:01 Shatabhisha(Ra)
Me 0:09 12室7L 10L DK速度1:29 Visakha(Ju)
Ve 乙女4:13 10室6L 11L PK速度1:09 U.Phalgunī(Su)
Ma 水瓶2:44 3室5L 12L GK速度0:31 Dhanishta(Ma)
JuR 25:07 4室1L 4L AK速度-0:08逆行 Revati(Me)
Sa 乙女15:10 10室2L 3L MK速度0:06 Hasta(Mo) MB-0:50
Ra 牡羊15:36 5室 速度0:00逆行 Bharani(Ve)
Ke 天秤15:36 11室 速度0:00逆行 Swāti(Ra)

ヴィムショッタリダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

Ra 1878年07月(-15)-1896年07月(3)】
Ra-Ve期 1890年01月(-3)~1893年01月(0)
Ra-Ve-Ve:1890年01月21日(-3)
Ra-Ve-Su:1890年07月23日(-3)
Ra-Ve-Mo:1890年09月15日(-3)
Ra-Ve-Ma:1890年12月16日(-2)
Ra-Ve-Ra:1891年02月18日(-2)
Ra-Ve-Ju:1891年08月01日(-2)
Ra-Ve-Sa:1891年12月25日(-1)
Ra-Ve-Me:1892年06月15日(-1)
Ra-Ve-Ke:1892年11月18日(0)
Ra-Su期 1893年01月(0)~1893年12月(1)
Ra-Su-Su:1893年01月21日(0)
Ra-Su-Mo:1893年02月06日(0)
Ra-Su-Ma:1893年03月05日(0)
Ra-Su-Ra:1893年03月25日(0)
Ra-Su-Ju:1893年05月13日(0)
Ra-Su-Sa:1893年06月26日(0)
Ra-Su-Me:1893年08月17日(0)
Ra-Su-Ke:1893年10月02日(0)
Ra-Su-Ve:1893年10月22日(0)
Ra-Mo期 1893年12月(1)~1895年06月(2)
Ra-Mo-Mo:1893年12月15日(1)
Ra-Mo-Ma:1894年01月30日(1)
Ra-Mo-Ra:1894年03月03日(1)
Ra-Mo-Ju:1894年05月24日(1)
Ra-Mo-Sa:1894年08月05日(1)
Ra-Mo-Me:1894年10月31日(1)
Ra-Mo-Ke:1895年01月17日(2)
Ra-Mo-Ve:1895年02月18日(2)
Ra-Mo-Su:1895年05月20日(2)
Ra-Ma期 1895年06月(2)~1896年07月(3)
Ra-Ma-Ma:1895年06月16日(2)
Ra-Ma-Ra:1895年07月09日(2)
Ra-Ma-Ju:1895年09月04日(2)
Ra-Ma-Sa:1895年10月25日(2)
Ra-Ma-Me:1895年12月25日(3)
Ra-Ma-Ke:1896年02月17日(3)
Ra-Ma-Ve:1896年03月11日(3)
Ra-Ma-Su:1896年05月14日(3)
Ra-Ma-Mo:1896年06月02日(3)
Ju 1896年07月(3)-1912年07月(19)】
Ju-Ju期 1896年07月(3)~1898年08月(5)
Ju-Ju-Ju:1896年07月04日(3)
Ju-Ju-Sa:1896年10月16日(3)
Ju-Ju-Me:1897年02月16日(4)
Ju-Ju-Ke:1897年06月06日(4)
Ju-Ju-Ve:1897年07月22日(4)
Ju-Ju-Su:1897年11月29日(5)
Ju-Ju-Mo:1898年01月07日(5)
Ju-Ju-Ma:1898年03月13日(5)
Ju-Ju-Ra:1898年04月27日(5)
Ju-Sa期 1898年08月(5)~1901年03月(8)
Ju-Sa-Sa:1898年08月22日(5)
Ju-Sa-Me:1899年01月15日(6)
Ju-Sa-Ke:1899年05月27日(6)
Ju-Sa-Ve:1899年07月20日(6)
Ju-Sa-Su:1899年12月21日(7)
Ju-Sa-Mo:1900年02月05日(7)
Ju-Sa-Ma:1900年04月23日(7)
Ju-Sa-Ra:1900年06月16日(7)
Ju-Sa-Ju:1900年11月02日(8)
Ju-Me期 1901年03月(8)~1903年06月(10)
Ju-Me-Me:1901年03月05日(8)
Ju-Me-Ke:1901年07月01日(8)
Ju-Me-Ve:1901年08月18日(8)
Ju-Me-Su:1902年01月03日(9)
Ju-Me-Mo:1902年02月13日(9)
Ju-Me-Ma:1902年04月23日(9)
Ju-Me-Ra:1902年06月11日(9)
Ju-Me-Ju:1902年10月13日(9)
Ju-Me-Sa:1903年01月31日(10)
Ju-Ke期 1903年06月(10)~1904年05月(11)
Ju-Ke-Ke:1903年06月11日(10)
Ju-Ke-Ve:1903年07月01日(10)
Ju-Ke-Su:1903年08月27日(10)
Ju-Ke-Mo:1903年09月13日(10)
Ju-Ke-Ma:1903年10月11日(10)
Ju-Ke-Ra:1903年10月31日(10)
Ju-Ke-Ju:1903年12月21日(11)
Ju-Ke-Sa:1904年02月05日(11)
Ju-Ke-Me:1904年03月30日(11)
Ju-Ve期 1904年05月(11)~1907年01月(14)
Ju-Ve-Ve:1904年05月17日(11)
Ju-Ve-Su:1904年10月26日(11)
Ju-Ve-Mo:1904年12月14日(12)
Ju-Ve-Ma:1905年03月05日(12)
Ju-Ve-Ra:1905年05月01日(12)
Ju-Ve-Ju:1905年09月24日(12)
Ju-Ve-Sa:1906年02月01日(13)
Ju-Ve-Me:1906年07月05日(13)
Ju-Ve-Ke:1906年11月20日(14)
Ju-Su期 1907年01月(14)~1907年11月(15)
Ju-Su-Su:1907年01月16日(14)
Ju-Su-Mo:1907年01月31日(14)
Ju-Su-Ma:1907年02月24日(14)
Ju-Su-Ra:1907年03月13日(14)
Ju-Su-Ju:1907年04月26日(14)
Ju-Su-Sa:1907年06月04日(14)
Ju-Su-Me:1907年07月20日(14)
Ju-Su-Ke:1907年08月31日(14)
Ju-Su-Ve:1907年09月17日(14)
Ju-Mo期 1907年11月(15)~1909年03月(16)
Ju-Mo-Mo:1907年11月04日(15)
Ju-Mo-Ma:1907年12月15日(15)
Ju-Mo-Ra:1908年01月12日(15)
Ju-Mo-Ju:1908年03月25日(15)
Ju-Mo-Sa:1908年05月29日(15)
Ju-Mo-Me:1908年08月14日(15)
Ju-Mo-Ke:1908年10月22日(15)
Ju-Mo-Ve:1908年11月20日(16)
Ju-Mo-Su:1909年02月09日(16)
Ju-Ma期 1909年03月(16)~1910年02月(17)
Ju-Ma-Ma:1909年03月05日(16)
Ju-Ma-Ra:1909年03月25日(16)
Ju-Ma-Ju:1909年05月15日(16)
Ju-Ma-Sa:1909年06月30日(16)
Ju-Ma-Me:1909年08月23日(16)
Ju-Ma-Ke:1909年10月10日(16)
Ju-Ma-Ve:1909年10月30日(16)
Ju-Ma-Su:1909年12月26日(17)
Ju-Ma-Mo:1910年01月12日(17)
Ju-Ra期 1910年02月(17)~1912年07月(19)
Ju-Ra-Ra:1910年02月09日(17)
Ju-Ra-Ju:1910年06月21日(17)
Ju-Ra-Sa:1910年10月16日(17)
Ju-Ra-Me:1911年03月03日(18)
Ju-Ra-Ke:1911年07月06日(18)
Ju-Ra-Ve:1911年08月26日(18)
Ju-Ra-Su:1912年01月19日(19)
Ju-Ra-Mo:1912年03月03日(19)
Ju-Ra-Ma:1912年05月15日(19)
Sa 1912年07月(19)-1931年07月(38)】
Sa-Sa期 1912年07月(19)~1915年07月(22)
Sa-Sa-Sa:1912年07月05日(19)
Sa-Sa-Me:1912年12月26日(20)
Sa-Sa-Ke:1913年05月30日(20)
Sa-Sa-Ve:1913年08月02日(20)
Sa-Sa-Su:1914年02月02日(21)
Sa-Sa-Mo:1914年03月29日(21)
Sa-Sa-Ma:1914年06月28日(21)
Sa-Sa-Ra:1914年08月31日(21)
Sa-Sa-Ju:1915年02月12日(22)
Sa-Me期 1915年07月(22)~1918年03月(25)
Sa-Me-Me:1915年07月09日(22)
Sa-Me-Ke:1915年11月25日(23)
Sa-Me-Ve:1916年01月21日(23)
Sa-Me-Su:1916年07月03日(23)
Sa-Me-Mo:1916年08月21日(23)
Sa-Me-Ma:1916年11月11日(24)
Sa-Me-Ra:1917年01月07日(24)
Sa-Me-Ju:1917年06月04日(24)
Sa-Me-Sa:1917年10月13日(24)
Sa-Ke期 1918年03月(25)~1919年04月(26)
Sa-Ke-Ke:1918年03月18日(25)
Sa-Ke-Ve:1918年04月10日(25)
Sa-Ke-Su:1918年06月17日(25)
Sa-Ke-Mo:1918年07月07日(25)
Sa-Ke-Ma:1918年08月10日(25)
Sa-Ke-Ra:1918年09月02日(25)
Sa-Ke-Ju:1918年11月02日(26)
Sa-Ke-Sa:1918年12月26日(26)
Sa-Ke-Me:1919年02月28日(26)
Sa-Ve期 1919年04月(26)~1922年06月(29)
Sa-Ve-Ve:1919年04月27日(26)
Sa-Ve-Su:1919年11月05日(27)
Sa-Ve-Mo:1920年01月02日(27)
Sa-Ve-Ma:1920年04月07日(27)
Sa-Ve-Ra:1920年06月14日(27)
Sa-Ve-Ju:1920年12月04日(28)
Sa-Ve-Sa:1921年05月08日(28)
Sa-Ve-Me:1921年11月07日(29)
Sa-Ve-Ke:1922年04月20日(29)
Sa-Su期 1922年06月(29)~1923年06月(30)
Sa-Su-Su:1922年06月26日(29)
Sa-Su-Mo:1922年07月13日(29)
Sa-Su-Ma:1922年08月11日(29)
Sa-Su-Ra:1922年09月01日(29)
Sa-Su-Ju:1922年10月23日(29)
Sa-Su-Sa:1922年12月08日(30)
Sa-Su-Me:1923年02月01日(30)
Sa-Su-Ke:1923年03月22日(30)
Sa-Su-Ve:1923年04月11日(30)
Sa-Mo期 1923年06月(30)~1925年01月(32)
Sa-Mo-Mo:1923年06月08日(30)
Sa-Mo-Ma:1923年07月26日(30)
Sa-Mo-Ra:1923年08月29日(30)
Sa-Mo-Ju:1923年11月24日(31)
Sa-Mo-Sa:1924年02月09日(31)
Sa-Mo-Me:1924年05月10日(31)
Sa-Mo-Ke:1924年07月31日(31)
Sa-Mo-Ve:1924年09月03日(31)
Sa-Mo-Su:1924年12月09日(32)
Sa-Ma期 1925年01月(32)~1926年02月(33)
Sa-Ma-Ma:1925年01月06日(32)
Sa-Ma-Ra:1925年01月30日(32)
Sa-Ma-Ju:1925年04月01日(32)
Sa-Ma-Sa:1925年05月25日(32)
Sa-Ma-Me:1925年07月28日(32)
Sa-Ma-Ke:1925年09月23日(32)
Sa-Ma-Ve:1925年10月17日(32)
Sa-Ma-Su:1925年12月23日(33)
Sa-Ma-Mo:1926年01月13日(33)
Sa-Ra期 1926年02月(33)~1928年12月(36)
Sa-Ra-Ra:1926年02月15日(33)
Sa-Ra-Ju:1926年07月21日(33)
Sa-Ra-Sa:1926年12月07日(34)
Sa-Ra-Me:1927年05月21日(34)
Sa-Ra-Ke:1927年10月15日(34)
Sa-Ra-Ve:1927年12月15日(35)
Sa-Ra-Su:1928年06月06日(35)
Sa-Ra-Mo:1928年07月28日(35)
Sa-Ra-Ma:1928年10月22日(35)
Sa-Ju期 1928年12月(36)~1931年07月(38)
Sa-Ju-Ju:1928年12月22日(36)
Sa-Ju-Sa:1929年04月25日(36)
Sa-Ju-Me:1929年09月18日(36)
Sa-Ju-Ke:1930年01月27日(37)
Sa-Ju-Ve:1930年03月22日(37)
Sa-Ju-Su:1930年08月23日(37)
Sa-Ju-Mo:1930年10月09日(37)
Sa-Ju-Ma:1930年12月25日(38)
Sa-Ju-Ra:1931年02月17日(38)
Me 1931年07月(38)-1948年07月(55)】
Me-Me期 1931年07月(38)~1933年12月(41)
Me-Me-Me:1931年07月06日(38)
Me-Me-Ke:1931年11月07日(39)
Me-Me-Ve:1931年12月28日(39)
Me-Me-Su:1932年05月23日(39)
Me-Me-Mo:1932年07月06日(39)
Me-Me-Ma:1932年09月17日(39)
Me-Me-Ra:1932年11月08日(40)
Me-Me-Ju:1933年03月20日(40)
Me-Me-Sa:1933年07月15日(40)
Me-Ke期 1933年12月(41)~1934年11月(42)
Me-Ke-Ke:1933年12月01日(41)
Me-Ke-Ve:1933年12月22日(41)
Me-Ke-Su:1934年02月21日(41)
Me-Ke-Mo:1934年03月11日(41)
Me-Ke-Ma:1934年04月10日(41)
Me-Ke-Ra:1934年05月01日(41)
Me-Ke-Ju:1934年06月24日(41)
Me-Ke-Sa:1934年08月12日(41)
Me-Ke-Me:1934年10月08日(41)
Me-Ve期 1934年11月(42)~1937年09月(44)
Me-Ve-Ve:1934年11月28日(42)
Me-Ve-Su:1935年05月20日(42)
Me-Ve-Mo:1935年07月11日(42)
Me-Ve-Ma:1935年10月05日(42)
Me-Ve-Ra:1935年12月04日(43)
Me-Ve-Ju:1936年05月07日(43)
Me-Ve-Sa:1936年09月22日(43)
Me-Ve-Me:1937年03月05日(44)
Me-Ve-Ke:1937年07月30日(44)
Me-Su期 1937年09月(44)~1938年08月(45)
Me-Su-Su:1937年09月28日(44)
Me-Su-Mo:1937年10月14日(44)
Me-Su-Ma:1937年11月09日(45)
Me-Su-Ra:1937年11月27日(45)
Me-Su-Ju:1938年01月12日(45)
Me-Su-Sa:1938年02月23日(45)
Me-Su-Me:1938年04月13日(45)
Me-Su-Ke:1938年05月27日(45)
Me-Su-Ve:1938年06月14日(45)
Me-Mo期 1938年08月(45)~1940年01月(47)
Me-Mo-Mo:1938年08月05日(45)
Me-Mo-Ma:1938年09月17日(45)
Me-Mo-Ra:1938年10月17日(45)
Me-Mo-Ju:1939年01月03日(46)
Me-Mo-Sa:1939年03月13日(46)
Me-Mo-Me:1939年06月03日(46)
Me-Mo-Ke:1939年08月15日(46)
Me-Mo-Ve:1939年09月14日(46)
Me-Mo-Su:1939年12月09日(47)
Me-Ma期 1940年01月(47)~1940年12月(48)
Me-Ma-Ma:1940年01月04日(47)
Me-Ma-Ra:1940年01月25日(47)
Me-Ma-Ju:1940年03月20日(47)
Me-Ma-Sa:1940年05月07日(47)
Me-Ma-Me:1940年07月03日(47)
Me-Ma-Ke:1940年08月24日(47)
Me-Ma-Ve:1940年09月14日(47)
Me-Ma-Su:1940年11月13日(48)
Me-Ma-Mo:1940年12月01日(48)
Me-Ra期 1940年12月(48)~1943年07月(50)
Me-Ra-Ra:1940年12月31日(48)
Me-Ra-Ju:1941年05月20日(48)
Me-Ra-Sa:1941年09月21日(48)
Me-Ra-Me:1942年02月16日(49)
Me-Ra-Ke:1942年06月28日(49)
Me-Ra-Ve:1942年08月21日(49)
Me-Ra-Su:1943年01月23日(50)
Me-Ra-Mo:1943年03月11日(50)
Me-Ra-Ma:1943年05月27日(50)
Me-Ju期 1943年07月(50)~1945年10月(52)
Me-Ju-Ju:1943年07月21日(50)
Me-Ju-Sa:1943年11月08日(51)
Me-Ju-Me:1944年03月18日(51)
Me-Ju-Ke:1944年07月13日(51)
Me-Ju-Ve:1944年08月31日(51)
Me-Ju-Su:1945年01月16日(52)
Me-Ju-Mo:1945年02月26日(52)
Me-Ju-Ma:1945年05月06日(52)
Me-Ju-Ra:1945年06月23日(52)
Me-Sa期 1945年10月(52)~1948年07月(55)
Me-Sa-Sa:1945年10月26日(52)
Me-Sa-Me:1946年03月30日(53)
Me-Sa-Ke:1946年08月17日(53)
Me-Sa-Ve:1946年10月13日(53)
Me-Sa-Su:1947年03月26日(54)
Me-Sa-Mo:1947年05月14日(54)
Me-Sa-Ma:1947年08月04日(54)
Me-Sa-Ra:1947年09月30日(54)
Me-Sa-Ju:1948年02月25日(55)
Ke 1948年07月(55)-1955年07月(62)】
Ke-Ke期 1948年07月(55)~1948年12月(56)
Ke-Ke-Ke:1948年07月05日(55)
Ke-Ke-Ve:1948年07月13日(55)
Ke-Ke-Su:1948年08月07日(55)
Ke-Ke-Mo:1948年08月15日(55)
Ke-Ke-Ma:1948年08月27日(55)
Ke-Ke-Ra:1948年09月05日(55)
Ke-Ke-Ju:1948年09月27日(55)
Ke-Ke-Sa:1948年10月17日(55)
Ke-Ke-Me:1948年11月10日(56)
Ke-Ve期 1948年12月(56)~1950年01月(57)
Ke-Ve-Ve:1948年12月01日(56)
Ke-Ve-Su:1949年02月10日(56)
Ke-Ve-Mo:1949年03月03日(56)
Ke-Ve-Ma:1949年04月08日(56)
Ke-Ve-Ra:1949年05月03日(56)
Ke-Ve-Ju:1949年07月06日(56)
Ke-Ve-Sa:1949年08月31日(56)
Ke-Ve-Me:1949年11月07日(57)
Ke-Ve-Ke:1950年01月06日(57)
Ke-Su期 1950年01月(57)~1950年06月(57)
Ke-Su-Su:1950年01月31日(57)
Ke-Su-Mo:1950年02月06日(57)
Ke-Su-Ma:1950年02月17日(57)
Ke-Su-Ra:1950年02月25日(57)
Ke-Su-Ju:1950年03月16日(57)
Ke-Su-Sa:1950年04月02日(57)
Ke-Su-Me:1950年04月22日(57)
Ke-Su-Ke:1950年05月10日(57)
Ke-Su-Ve:1950年05月18日(57)
Ke-Mo期 1950年06月(57)~1951年01月(58)
Ke-Mo-Mo:1950年06月08日(57)
Ke-Mo-Ma:1950年06月26日(57)
Ke-Mo-Ra:1950年07月08日(57)
Ke-Mo-Ju:1950年08月09日(57)
Ke-Mo-Sa:1950年09月06日(57)
Ke-Mo-Me:1950年10月10日(57)
Ke-Mo-Ke:1950年11月09日(58)
Ke-Mo-Ve:1950年11月22日(58)
Ke-Mo-Su:1950年12月27日(58)
Ke-Ma期 1951年01月(58)~1951年06月(58)
Ke-Ma-Ma:1951年01月07日(58)
Ke-Ma-Ra:1951年01月16日(58)
Ke-Ma-Ju:1951年02月07日(58)
Ke-Ma-Sa:1951年02月27日(58)
Ke-Ma-Me:1951年03月22日(58)
Ke-Ma-Ke:1951年04月13日(58)
Ke-Ma-Ve:1951年04月21日(58)
Ke-Ma-Su:1951年05月16日(58)
Ke-Ma-Mo:1951年05月24日(58)
Ke-Ra期 1951年06月(58)~1952年06月(59)
Ke-Ra-Ra:1951年06月05日(58)
Ke-Ra-Ju:1951年08月02日(58)
Ke-Ra-Sa:1951年09月22日(58)
Ke-Ra-Me:1951年11月21日(59)
Ke-Ra-Ke:1952年01月15日(59)
Ke-Ra-Ve:1952年02月06日(59)
Ke-Ra-Su:1952年04月10日(59)
Ke-Ra-Mo:1952年04月29日(59)
Ke-Ra-Ma:1952年05月31日(59)
Ke-Ju期 1952年06月(59)~1953年05月(60)
Ke-Ju-Ju:1952年06月23日(59)
Ke-Ju-Sa:1952年08月07日(59)
Ke-Ju-Me:1952年09月30日(59)
Ke-Ju-Ke:1952年11月17日(60)
Ke-Ju-Ve:1952年12月07日(60)
Ke-Ju-Su:1953年02月02日(60)
Ke-Ju-Mo:1953年02月19日(60)
Ke-Ju-Ma:1953年03月19日(60)
Ke-Ju-Ra:1953年04月08日(60)
Ke-Sa期 1953年05月(60)~1954年07月(61)
Ke-Sa-Sa:1953年05月29日(60)
Ke-Sa-Me:1953年08月02日(60)
Ke-Sa-Ke:1953年09月28日(60)
Ke-Sa-Ve:1953年10月22日(60)
Ke-Sa-Su:1953年12月28日(61)
Ke-Sa-Mo:1954年01月17日(61)
Ke-Sa-Ma:1954年02月20日(61)
Ke-Sa-Ra:1954年03月16日(61)
Ke-Sa-Ju:1954年05月15日(61)
Ke-Me期 1954年07月(61)~1955年07月(62)
Ke-Me-Me:1954年07月08日(61)
Ke-Me-Ke:1954年08月29日(61)
Ke-Me-Ve:1954年09月19日(61)
Ke-Me-Su:1954年11月18日(62)
Ke-Me-Mo:1954年12月06日(62)
Ke-Me-Ma:1955年01月05日(62)
Ke-Me-Ra:1955年01月27日(62)
Ke-Me-Ju:1955年03月22日(62)
Ke-Me-Sa:1955年05月09日(62)
Ve 1955年07月(62)-1975年07月(82)】
Ve-Ve期 1955年07月(62)~1958年11月(66)
Ve-Ve-Ve:1955年07月06日(62)
Ve-Ve-Su:1956年01月24日(63)
Ve-Ve-Mo:1956年03月25日(63)
Ve-Ve-Ma:1956年07月05日(63)
Ve-Ve-Ra:1956年09月14日(63)
Ve-Ve-Ju:1957年03月15日(64)
Ve-Ve-Sa:1957年08月25日(64)
Ve-Ve-Me:1958年03月06日(65)
Ve-Ve-Ke:1958年08月25日(65)
Ve-Su期 1958年11月(66)~1959年11月(67)
Ve-Su-Su:1958年11月04日(66)
Ve-Su-Mo:1958年11月22日(66)
Ve-Su-Ma:1958年12月23日(66)
Ve-Su-Ra:1959年01月13日(66)
Ve-Su-Ju:1959年03月09日(66)
Ve-Su-Sa:1959年04月27日(66)
Ve-Su-Me:1959年06月23日(66)
Ve-Su-Ke:1959年08月14日(66)
Ve-Su-Ve:1959年09月04日(66)
Ve-Mo期 1959年11月(67)~1961年07月(68)
Ve-Mo-Mo:1959年11月04日(67)
Ve-Mo-Ma:1959年12月25日(67)
Ve-Mo-Ra:1960年01月29日(67)
Ve-Mo-Ju:1960年04月30日(67)
Ve-Mo-Sa:1960年07月20日(67)
Ve-Mo-Me:1960年10月24日(67)
Ve-Mo-Ke:1961年01月19日(68)
Ve-Mo-Ve:1961年02月23日(68)
Ve-Mo-Su:1961年06月05日(68)
Ve-Ma期 1961年07月(68)~1962年09月(69)
Ve-Ma-Ma:1961年07月05日(68)
Ve-Ma-Ra:1961年07月30日(68)
Ve-Ma-Ju:1961年10月02日(68)
Ve-Ma-Sa:1961年11月28日(69)
Ve-Ma-Me:1962年02月03日(69)
Ve-Ma-Ke:1962年04月04日(69)
Ve-Ma-Ve:1962年04月29日(69)
Ve-Ma-Su:1962年07月09日(69)
Ve-Ma-Mo:1962年07月31日(69)
Ve-Ra期 1962年09月(69)~1965年09月(72)
Ve-Ra-Ra:1962年09月04日(69)
Ve-Ra-Ju:1963年02月15日(70)
Ve-Ra-Sa:1963年07月12日(70)
Ve-Ra-Me:1964年01月01日(71)
Ve-Ra-Ke:1964年06月04日(71)
Ve-Ra-Ve:1964年08月07日(71)
Ve-Ra-Su:1965年02月06日(72)
Ve-Ra-Mo:1965年04月02日(72)
Ve-Ra-Ma:1965年07月02日(72)
Ve-Ju期 1965年09月(72)~1968年05月(75)
Ve-Ju-Ju:1965年09月04日(72)
Ve-Ju-Sa:1966年01月12日(73)
Ve-Ju-Me:1966年06月15日(73)
Ve-Ju-Ke:1966年10月31日(73)
Ve-Ju-Ve:1966年12月27日(74)
Ve-Ju-Su:1967年06月07日(74)
Ve-Ju-Mo:1967年07月26日(74)
Ve-Ju-Ma:1967年10月15日(74)
Ve-Ju-Ra:1967年12月11日(75)
Ve-Sa期 1968年05月(75)~1971年07月(78)
Ve-Sa-Sa:1968年05月05日(75)
Ve-Sa-Me:1968年11月04日(76)
Ve-Sa-Ke:1969年04月17日(76)
Ve-Sa-Ve:1969年06月23日(76)
Ve-Sa-Su:1970年01月02日(77)
Ve-Sa-Mo:1970年03月01日(77)
Ve-Sa-Ma:1970年06月05日(77)
Ve-Sa-Ra:1970年08月12日(77)
Ve-Sa-Ju:1971年02月01日(78)
Ve-Me期 1971年07月(78)~1974年05月(81)
Ve-Me-Me:1971年07月06日(78)
Ve-Me-Ke:1971年11月29日(79)
Ve-Me-Ve:1972年01月28日(79)
Ve-Me-Su:1972年07月19日(79)
Ve-Me-Mo:1972年09月09日(79)
Ve-Me-Ma:1972年12月04日(80)
Ve-Me-Ra:1973年02月02日(80)
Ve-Me-Ju:1973年07月08日(80)
Ve-Me-Sa:1973年11月23日(81)
Ve-Ke期 1974年05月(81)~1975年07月(82)
Ve-Ke-Ke:1974年05月05日(81)
Ve-Ke-Ve:1974年05月30日(81)
Ve-Ke-Su:1974年08月09日(81)
Ve-Ke-Mo:1974年08月31日(81)
Ve-Ke-Ma:1974年10月05日(81)
Ve-Ke-Ra:1974年10月30日(81)
Ve-Ke-Ju:1975年01月02日(82)
Ve-Ke-Sa:1975年02月28日(82)
Ve-Ke-Me:1975年05月06日(82)
Su 1975年07月(82)-1981年07月(88)】
Su-Su期 1975年07月(82)~1975年10月(82)
Su-Su-Su:1975年07月06日(82)
Su-Su-Mo:1975年07月11日(82)
Su-Su-Ma:1975年07月20日(82)
Su-Su-Ra:1975年07月27日(82)
Su-Su-Ju:1975年08月12日(82)
Su-Su-Sa:1975年08月27日(82)
Su-Su-Me:1975年09月13日(82)
Su-Su-Ke:1975年09月28日(82)
Su-Su-Ve:1975年10月05日(82)
Su-Mo期 1975年10月(82)~1976年04月(83)
Su-Mo-Mo:1975年10月23日(82)
Su-Mo-Ma:1975年11月07日(83)
Su-Mo-Ra:1975年11月18日(83)
Su-Mo-Ju:1975年12月15日(83)
Su-Mo-Sa:1976年01月09日(83)
Su-Mo-Me:1976年02月07日(83)
Su-Mo-Ke:1976年03月03日(83)
Su-Mo-Ve:1976年03月14日(83)
Su-Mo-Su:1976年04月14日(83)
Su-Ma期 1976年04月(83)~1976年08月(83)
Su-Ma-Ma:1976年04月23日(83)
Su-Ma-Ra:1976年04月30日(83)
Su-Ma-Ju:1976年05月19日(83)
Su-Ma-Sa:1976年06月05日(83)
Su-Ma-Me:1976年06月26日(83)
Su-Ma-Ke:1976年07月14日(83)
Su-Ma-Ve:1976年07月21日(83)
Su-Ma-Su:1976年08月11日(83)
Su-Ma-Mo:1976年08月18日(83)
Su-Ra期 1976年08月(83)~1977年07月(84)
Su-Ra-Ra:1976年08月29日(83)
Su-Ra-Ju:1976年10月17日(83)
Su-Ra-Sa:1976年11月30日(84)
Su-Ra-Me:1977年01月21日(84)
Su-Ra-Ke:1977年03月08日(84)
Su-Ra-Ve:1977年03月27日(84)
Su-Ra-Su:1977年05月21日(84)
Su-Ra-Mo:1977年06月07日(84)
Su-Ra-Ma:1977年07月04日(84)
Su-Ju期 1977年07月(84)~1978年05月(85)
Su-Ju-Ju:1977年07月23日(84)
Su-Ju-Sa:1977年08月31日(84)
Su-Ju-Me:1977年10月16日(84)
Su-Ju-Ke:1977年11月27日(85)
Su-Ju-Ve:1977年12月14日(85)
Su-Ju-Su:1978年02月01日(85)
Su-Ju-Mo:1978年02月15日(85)
Su-Ju-Ma:1978年03月12日(85)
Su-Ju-Ra:1978年03月29日(85)
Su-Sa期 1978年05月(85)~1979年04月(86)
Su-Sa-Sa:1978年05月11日(85)
Su-Sa-Me:1978年07月05日(85)
Su-Sa-Ke:1978年08月24日(85)
Su-Sa-Ve:1978年09月13日(85)
Su-Sa-Su:1978年11月10日(86)
Su-Sa-Mo:1978年11月27日(86)
Su-Sa-Ma:1978年12月26日(86)
Su-Sa-Ra:1979年01月15日(86)
Su-Sa-Ju:1979年03月08日(86)
Su-Me期 1979年04月(86)~1980年02月(87)
Su-Me-Me:1979年04月23日(86)
Su-Me-Ke:1979年06月06日(86)
Su-Me-Ve:1979年06月25日(86)
Su-Me-Su:1979年08月15日(86)
Su-Me-Mo:1979年08月31日(86)
Su-Me-Ma:1979年09月26日(86)
Su-Me-Ra:1979年10月14日(86)
Su-Me-Ju:1979年11月29日(87)
Su-Me-Sa:1980年01月10日(87)
Su-Ke期 1980年02月(87)~1980年07月(87)
Su-Ke-Ke:1980年02月28日(87)
Su-Ke-Ve:1980年03月06日(87)
Su-Ke-Su:1980年03月28日(87)
Su-Ke-Mo:1980年04月03日(87)
Su-Ke-Ma:1980年04月14日(87)
Su-Ke-Ra:1980年04月21日(87)
Su-Ke-Ju:1980年05月10日(87)
Su-Ke-Sa:1980年05月27日(87)
Su-Ke-Me:1980年06月17日(87)
Su-Ve期 1980年07月(87)~1981年07月(88)
Su-Ve-Ve:1980年07月05日(87)
Su-Ve-Su:1980年09月04日(87)
Su-Ve-Mo:1980年09月22日(87)
Su-Ve-Ma:1980年10月22日(87)
Su-Ve-Ra:1980年11月13日(88)
Su-Ve-Ju:1981年01月06日(88)
Su-Ve-Sa:1981年02月24日(88)
Su-Ve-Me:1981年04月23日(88)
Su-Ve-Ke:1981年06月14日(88)
Mo 1981年07月(88)-1991年07月(98)】
Mo-Mo期 1981年07月(88)~1982年05月(89)
Mo-Mo-Mo:1981年07月05日(88)
Mo-Mo-Ma:1981年07月30日(88)
Mo-Mo-Ra:1981年08月17日(88)
Mo-Mo-Ju:1981年10月02日(88)
Mo-Mo-Sa:1981年11月11日(89)
Mo-Mo-Me:1981年12月30日(89)
Mo-Mo-Ke:1982年02月11日(89)
Mo-Mo-Ve:1982年02月28日(89)
Mo-Mo-Su:1982年04月20日(89)
Mo-Ma期 1982年05月(89)~1982年12月(90)
Mo-Ma-Ma:1982年05月05日(89)
Mo-Ma-Ra:1982年05月18日(89)
Mo-Ma-Ju:1982年06月19日(89)
Mo-Ma-Sa:1982年07月17日(89)
Mo-Ma-Me:1982年08月20日(89)
Mo-Ma-Ke:1982年09月19日(89)
Mo-Ma-Ve:1982年10月02日(89)
Mo-Ma-Su:1982年11月06日(90)
Mo-Ma-Mo:1982年11月17日(90)
Mo-Ra期 1982年12月(90)~1984年06月(91)
Mo-Ra-Ra:1982年12月04日(90)
Mo-Ra-Ju:1983年02月25日(90)
Mo-Ra-Sa:1983年05月09日(90)
Mo-Ra-Me:1983年08月03日(90)
Mo-Ra-Ke:1983年10月20日(90)
Mo-Ra-Ve:1983年11月21日(91)
Mo-Ra-Su:1984年02月20日(91)
Mo-Ra-Mo:1984年03月19日(91)
Mo-Ra-Ma:1984年05月03日(91)
Mo-Ju期 1984年06月(91)~1985年10月(92)
Mo-Ju-Ju:1984年06月04日(91)
Mo-Ju-Sa:1984年08月08日(91)
Mo-Ju-Me:1984年10月24日(91)
Mo-Ju-Ke:1985年01月01日(92)
Mo-Ju-Ve:1985年01月30日(92)
Mo-Ju-Su:1985年04月21日(92)
Mo-Ju-Mo:1985年05月15日(92)
Mo-Ju-Ma:1985年06月25日(92)
Mo-Ju-Ra:1985年07月23日(92)
Mo-Sa期 1985年10月(92)~1987年05月(94)
Mo-Sa-Sa:1985年10月04日(92)
Mo-Sa-Me:1986年01月04日(93)
Mo-Sa-Ke:1986年03月27日(93)
Mo-Sa-Ve:1986年04月30日(93)
Mo-Sa-Su:1986年08月04日(93)
Mo-Sa-Mo:1986年09月02日(93)
Mo-Sa-Ma:1986年10月20日(93)
Mo-Sa-Ra:1986年11月23日(94)
Mo-Sa-Ju:1987年02月18日(94)
Mo-Me期 1987年05月(94)~1988年10月(95)
Mo-Me-Me:1987年05月06日(94)
Mo-Me-Ke:1987年07月18日(94)
Mo-Me-Ve:1987年08月17日(94)
Mo-Me-Su:1987年11月11日(95)
Mo-Me-Mo:1987年12月07日(95)
Mo-Me-Ma:1988年01月19日(95)
Mo-Me-Ra:1988年02月19日(95)
Mo-Me-Ju:1988年05月06日(95)
Mo-Me-Sa:1988年07月14日(95)
Mo-Ke期 1988年10月(95)~1989年05月(96)
Mo-Ke-Ke:1988年10月04日(95)
Mo-Ke-Ve:1988年10月16日(95)
Mo-Ke-Su:1988年11月21日(96)
Mo-Ke-Mo:1988年12月02日(96)
Mo-Ke-Ma:1988年12月19日(96)
Mo-Ke-Ra:1989年01月01日(96)
Mo-Ke-Ju:1989年02月02日(96)
Mo-Ke-Sa:1989年03月02日(96)
Mo-Ke-Me:1989年04月05日(96)
Mo-Ve期 1989年05月(96)~1991年01月(98)
Mo-Ve-Ve:1989年05月05日(96)
Mo-Ve-Su:1989年08月15日(96)
Mo-Ve-Mo:1989年09月14日(96)
Mo-Ve-Ma:1989年11月04日(97)
Mo-Ve-Ra:1989年12月09日(97)
Mo-Ve-Ju:1990年03月11日(97)
Mo-Ve-Sa:1990年05月31日(97)
Mo-Ve-Me:1990年09月04日(97)
Mo-Ve-Ke:1990年11月29日(98)
Mo-Su期 1991年01月(98)~1991年07月(98)
Mo-Su-Su:1991年01月04日(98)
Mo-Su-Mo:1991年01月13日(98)
Mo-Su-Ma:1991年01月28日(98)
Mo-Su-Ra:1991年02月08日(98)
Mo-Su-Ju:1991年03月07日(98)
Mo-Su-Sa:1991年04月01日(98)
Mo-Su-Me:1991年04月30日(98)
Mo-Su-Ke:1991年05月25日(98)
Mo-Su-Ve:1991年06月05日(98)
Ma 1991年07月(98)-1998年07月(105)】
Ma-Ma期 1991年07月(98)~1991年12月(99)
Ma-Ma-Ma:1991年07月06日(98)
Ma-Ma-Ra:1991年07月14日(98)
Ma-Ma-Ju:1991年08月06日(98)
Ma-Ma-Sa:1991年08月25日(98)
Ma-Ma-Me:1991年09月18日(98)
Ma-Ma-Ke:1991年10月09日(98)
Ma-Ma-Ve:1991年10月18日(98)
Ma-Ma-Su:1991年11月12日(99)
Ma-Ma-Mo:1991年11月19日(99)
Ma-Ra期 1991年12月(99)~1992年12月(100)
Ma-Ra-Ra:1991年12月02日(99)
Ma-Ra-Ju:1992年01月28日(99)
Ma-Ra-Sa:1992年03月19日(99)
Ma-Ra-Me:1992年05月19日(99)
Ma-Ra-Ke:1992年07月12日(99)
Ma-Ra-Ve:1992年08月04日(99)
Ma-Ra-Su:1992年10月07日(99)
Ma-Ra-Mo:1992年10月26日(99)
Ma-Ra-Ma:1992年11月27日(100)
Ma-Ju期 1992年12月(100)~1993年11月(101)
Ma-Ju-Ju:1992年12月19日(100)
Ma-Ju-Sa:1993年02月03日(100)
Ma-Ju-Me:1993年03月29日(100)
Ma-Ju-Ke:1993年05月16日(100)
Ma-Ju-Ve:1993年06月05日(100)
Ma-Ju-Su:1993年08月01日(100)
Ma-Ju-Mo:1993年08月18日(100)
Ma-Ju-Ma:1993年09月15日(100)
Ma-Ju-Ra:1993年10月05日(100)
Ma-Sa期 1993年11月(101)~1995年01月(102)
Ma-Sa-Sa:1993年11月25日(101)
Ma-Sa-Me:1994年01月28日(101)
Ma-Sa-Ke:1994年03月27日(101)
Ma-Sa-Ve:1994年04月19日(101)
Ma-Sa-Su:1994年06月26日(101)
Ma-Sa-Mo:1994年07月16日(101)
Ma-Sa-Ma:1994年08月19日(101)
Ma-Sa-Ra:1994年09月11日(101)
Ma-Sa-Ju:1994年11月11日(102)
Ma-Me期 1995年01月(102)~1996年01月(103)
Ma-Me-Me:1995年01月04日(102)
Ma-Me-Ke:1995年02月24日(102)
Ma-Me-Ve:1995年03月17日(102)
Ma-Me-Su:1995年05月17日(102)
Ma-Me-Mo:1995年06月04日(102)
Ma-Me-Ma:1995年07月04日(102)
Ma-Me-Ra:1995年07月25日(102)
Ma-Me-Ju:1995年09月17日(102)
Ma-Me-Sa:1995年11月05日(103)
Ma-Ke期 1996年01月(103)~1996年05月(103)
Ma-Ke-Ke:1996年01月01日(103)
Ma-Ke-Ve:1996年01月10日(103)
Ma-Ke-Su:1996年02月04日(103)
Ma-Ke-Mo:1996年02月11日(103)
Ma-Ke-Ma:1996年02月24日(103)
Ma-Ke-Ra:1996年03月03日(103)
Ma-Ke-Ju:1996年03月26日(103)
Ma-Ke-Sa:1996年04月14日(103)
Ma-Ke-Me:1996年05月08日(103)
Ma-Ve期 1996年05月(103)~1997年07月(104)
Ma-Ve-Ve:1996年05月29日(103)
Ma-Ve-Su:1996年08月08日(103)
Ma-Ve-Mo:1996年08月30日(103)
Ma-Ve-Ma:1996年10月04日(103)
Ma-Ve-Ra:1996年10月29日(103)
Ma-Ve-Ju:1997年01月01日(104)
Ma-Ve-Sa:1997年02月27日(104)
Ma-Ve-Me:1997年05月05日(104)
Ma-Ve-Ke:1997年07月04日(104)
Ma-Su期 1997年07月(104)~1998年07月(105)
Ma-Su-Su:1997年07月29日(104)
Ma-Su-Mo:1997年08月05日(104)
Ma-Su-Ma:1997年08月15日(104)
Ma-Su-Ra:1997年08月23日(104)
Ma-Su-Ju:1997年09月11日(104)
Ma-Su-Sa:1997年09月28日(104)
Ma-Su-Me:1997年10月18日(104)
Ma-Su-Ke:1997年11月05日(105)
Ma-Su-Ve:1997年11月13日(105)

チャラダシャー

ダシャー行をクリックすると、一段階下のダシャー表示がon/offされます。
タイトルをクリックするとレベル2ダシャー表示がon/offされます。

射手:1892年10月(0)-1895年11月(3)】
射手- 蠍 1892年10月(0)~1893年01月(0)
射手- 蠍-天秤:1892年10月31日(0)
射手- 蠍-乙女:1892年11月08日(0)
射手- 蠍-獅子:1892年11月15日(0)
射手- 蠍- 蟹:1892年11月23日(0)
射手- 蠍-双子:1892年11月30日(0)
射手- 蠍-牡牛:1892年12月08日(0)
射手- 蠍-牡羊:1892年12月16日(0)
射手- 蠍- 魚:1892年12月23日(0)
射手- 蠍-水瓶:1892年12月31日(0)
射手- 蠍-山羊:1893年01月07日(0)
射手- 蠍-射手:1893年01月15日(0)
射手- 蠍- 蠍:1893年01月23日(0)
射手-天秤 1893年01月(0)~1893年05月(0)
射手-天秤- 蠍:1893年01月30日(0)
射手-天秤-射手:1893年02月07日(0)
射手-天秤-山羊:1893年02月14日(0)
射手-天秤-水瓶:1893年02月22日(0)
射手-天秤- 魚:1893年03月02日(0)
射手-天秤-牡羊:1893年03月09日(0)
射手-天秤-牡牛:1893年03月17日(0)
射手-天秤-双子:1893年03月24日(0)
射手-天秤- 蟹:1893年04月01日(0)
射手-天秤-獅子:1893年04月09日(0)
射手-天秤-乙女:1893年04月16日(0)
射手-天秤-天秤:1893年04月24日(0)
射手-乙女 1893年05月(0)~1893年08月(0)
射手-乙女-天秤:1893年05月02日(0)
射手-乙女- 蠍:1893年05月09日(0)
射手-乙女-射手:1893年05月17日(0)
射手-乙女-山羊:1893年05月24日(0)
射手-乙女-水瓶:1893年06月01日(0)
射手-乙女- 魚:1893年06月09日(0)
射手-乙女-牡羊:1893年06月16日(0)
射手-乙女-牡牛:1893年06月24日(0)
射手-乙女-双子:1893年07月01日(0)
射手-乙女- 蟹:1893年07月09日(0)
射手-乙女-獅子:1893年07月17日(0)
射手-乙女-乙女:1893年07月24日(0)
射手-獅子 1893年08月(0)~1893年10月(0)
射手-獅子-乙女:1893年08月01日(0)
射手-獅子-天秤:1893年08月08日(0)
射手-獅子- 蠍:1893年08月16日(0)
射手-獅子-射手:1893年08月24日(0)
射手-獅子-山羊:1893年08月31日(0)
射手-獅子-水瓶:1893年09月08日(0)
射手-獅子- 魚:1893年09月15日(0)
射手-獅子-牡羊:1893年09月23日(0)
射手-獅子-牡牛:1893年10月01日(0)
射手-獅子-双子:1893年10月08日(0)
射手-獅子- 蟹:1893年10月16日(0)
射手-獅子-獅子:1893年10月24日(0)
射手- 蟹 1893年10月(1)~1894年01月(1)
射手- 蟹-双子:1893年10月31日(1)
射手- 蟹-牡牛:1893年11月08日(1)
射手- 蟹-牡羊:1893年11月15日(1)
射手- 蟹- 魚:1893年11月23日(1)
射手- 蟹-水瓶:1893年12月01日(1)
射手- 蟹-山羊:1893年12月08日(1)
射手- 蟹-射手:1893年12月16日(1)
射手- 蟹- 蠍:1893年12月23日(1)
射手- 蟹-天秤:1893年12月31日(1)
射手- 蟹-乙女:1894年01月08日(1)
射手- 蟹-獅子:1894年01月15日(1)
射手- 蟹- 蟹:1894年01月23日(1)
射手-双子 1894年01月(1)~1894年05月(1)
射手-双子-牡牛:1894年01月30日(1)
射手-双子-牡羊:1894年02月07日(1)
射手-双子- 魚:1894年02月15日(1)
射手-双子-水瓶:1894年02月22日(1)
射手-双子-山羊:1894年03月02日(1)
射手-双子-射手:1894年03月10日(1)
射手-双子- 蠍:1894年03月17日(1)
射手-双子-天秤:1894年03月25日(1)
射手-双子-乙女:1894年04月01日(1)
射手-双子-獅子:1894年04月09日(1)
射手-双子- 蟹:1894年04月17日(1)
射手-双子-双子:1894年04月24日(1)
射手-牡牛 1894年05月(1)~1894年08月(1)
射手-牡牛-牡羊:1894年05月02日(1)
射手-牡牛- 魚:1894年05月09日(1)
射手-牡牛-水瓶:1894年05月17日(1)
射手-牡牛-山羊:1894年05月25日(1)
射手-牡牛-射手:1894年06月01日(1)
射手-牡牛- 蠍:1894年06月09日(1)
射手-牡牛-天秤:1894年06月16日(1)
射手-牡牛-乙女:1894年06月24日(1)
射手-牡牛-獅子:1894年07月02日(1)
射手-牡牛- 蟹:1894年07月09日(1)
射手-牡牛-双子:1894年07月17日(1)
射手-牡牛-牡牛:1894年07月24日(1)
射手-牡羊 1894年08月(1)~1894年10月(1)
射手-牡羊-牡牛:1894年08月01日(1)
射手-牡羊-双子:1894年08月09日(1)
射手-牡羊- 蟹:1894年08月16日(1)
射手-牡羊-獅子:1894年08月24日(1)
射手-牡羊-乙女:1894年09月01日(1)
射手-牡羊-天秤:1894年09月08日(1)
射手-牡羊- 蠍:1894年09月16日(1)
射手-牡羊-射手:1894年09月23日(1)
射手-牡羊-山羊:1894年10月01日(1)
射手-牡羊-水瓶:1894年10月09日(1)
射手-牡羊- 魚:1894年10月16日(1)
射手-牡羊-牡羊:1894年10月24日(1)
射手- 魚 1894年10月(2)~1895年01月(2)
射手- 魚-牡羊:1894年10月31日(2)
射手- 魚-牡牛:1894年11月08日(2)
射手- 魚-双子:1894年11月16日(2)
射手- 魚- 蟹:1894年11月23日(2)
射手- 魚-獅子:1894年12月01日(2)
射手- 魚-乙女:1894年12月08日(2)
射手- 魚-天秤:1894年12月16日(2)
射手- 魚- 蠍:1894年12月24日(2)
射手- 魚-射手:1894年12月31日(2)
射手- 魚-山羊:1895年01月08日(2)
射手- 魚-水瓶:1895年01月15日(2)
射手- 魚- 魚:1895年01月23日(2)
射手-水瓶 1895年01月(2)~1895年05月(2)
射手-水瓶- 魚:1895年01月31日(2)
射手-水瓶-牡羊:1895年02月07日(2)
射手-水瓶-牡牛:1895年02月15日(2)
射手-水瓶-双子:1895年02月23日(2)
射手-水瓶- 蟹:1895年03月02日(2)
射手-水瓶-獅子:1895年03月10日(2)
射手-水瓶-乙女:1895年03月17日(2)
射手-水瓶-天秤:1895年03月25日(2)
射手-水瓶- 蠍:1895年04月02日(2)
射手-水瓶-射手:1895年04月09日(2)
射手-水瓶-山羊:1895年04月17日(2)
射手-水瓶-水瓶:1895年04月24日(2)
射手-山羊 1895年05月(2)~1895年08月(2)
射手-山羊-射手:1895年05月02日(2)
射手-山羊- 蠍:1895年05月10日(2)
射手-山羊-天秤:1895年05月17日(2)
射手-山羊-乙女:1895年05月25日(2)
射手-山羊-獅子:1895年06月01日(2)
射手-山羊- 蟹:1895年06月09日(2)
射手-山羊-双子:1895年06月17日(2)
射手-山羊-牡牛:1895年06月24日(2)
射手-山羊-牡羊:1895年07月02日(2)
射手-山羊- 魚:1895年07月10日(2)
射手-山羊-水瓶:1895年07月17日(2)
射手-山羊-山羊:1895年07月25日(2)
射手-射手 1895年08月(2)~1895年11月(2)
射手-射手- 蠍:1895年08月01日(2)
射手-射手-天秤:1895年08月09日(2)
射手-射手-乙女:1895年08月17日(2)
射手-射手-獅子:1895年08月24日(2)
射手-射手- 蟹:1895年09月01日(2)
射手-射手-双子:1895年09月08日(2)
射手-射手-牡牛:1895年09月16日(2)
射手-射手-牡羊:1895年09月24日(2)
射手-射手- 魚:1895年10月01日(2)
射手-射手-水瓶:1895年10月09日(2)
射手-射手-山羊:1895年10月16日(2)
射手-射手-射手:1895年10月24日(2)
 蠍:1895年11月(3)-1906年11月(14)】
 蠍-天秤 1895年11月(3)~1896年09月(3)
 蠍-天秤- 蠍:1895年11月01日(3)
 蠍-天秤-射手:1895年11月29日(3)
 蠍-天秤-山羊:1895年12月26日(3)
 蠍-天秤-水瓶:1896年01月23日(3)
 蠍-天秤- 魚:1896年02月20日(3)
 蠍-天秤-牡羊:1896年03月19日(3)
 蠍-天秤-牡牛:1896年04月16日(3)
 蠍-天秤-双子:1896年05月14日(3)
 蠍-天秤- 蟹:1896年06月11日(3)
 蠍-天秤-獅子:1896年07月09日(3)
 蠍-天秤-乙女:1896年08月06日(3)
 蠍-天秤-天秤:1896年09月03日(3)
 蠍-乙女 1896年09月(3)~1897年08月(3)
 蠍-乙女-天秤:1896年09月30日(3)
 蠍-乙女- 蠍:1896年10月28日(3)
 蠍-乙女-射手:1896年11月25日(4)
 蠍-乙女-山羊:1896年12月23日(4)
 蠍-乙女-水瓶:1897年01月20日(4)
 蠍-乙女- 魚:1897年02月17日(4)
 蠍-乙女-牡羊:1897年03月17日(4)
 蠍-乙女-牡牛:1897年04月14日(4)
 蠍-乙女-双子:1897年05月12日(4)
 蠍-乙女- 蟹:1897年06月09日(4)
 蠍-乙女-獅子:1897年07月06日(4)
 蠍-乙女-乙女:1897年08月03日(4)
 蠍-獅子 1897年08月(4)~1898年08月(4)
 蠍-獅子-乙女:1897年08月31日(4)
 蠍-獅子-天秤:1897年09月28日(4)
 蠍-獅子- 蠍:1897年10月26日(4)
 蠍-獅子-射手:1897年11月23日(5)
 蠍-獅子-山羊:1897年12月21日(5)
 蠍-獅子-水瓶:1898年01月18日(5)
 蠍-獅子- 魚:1898年02月15日(5)
 蠍-獅子-牡羊:1898年03月15日(5)
 蠍-獅子-牡牛:1898年04月11日(5)
 蠍-獅子-双子:1898年05月09日(5)
 蠍-獅子- 蟹:1898年06月06日(5)
 蠍-獅子-獅子:1898年07月04日(5)
 蠍- 蟹 1898年08月(5)~1899年07月(5)
 蠍- 蟹-双子:1898年08月01日(5)
 蠍- 蟹-牡牛:1898年08月29日(5)
 蠍- 蟹-牡羊:1898年09月26日(5)
 蠍- 蟹- 魚:1898年10月24日(5)
 蠍- 蟹-水瓶:1898年11月21日(6)
 蠍- 蟹-山羊:1898年12月19日(6)
 蠍- 蟹-射手:1899年01月15日(6)
 蠍- 蟹- 蠍:1899年02月12日(6)
 蠍- 蟹-天秤:1899年03月12日(6)
 蠍- 蟹-乙女:1899年04月09日(6)
 蠍- 蟹-獅子:1899年05月07日(6)
 蠍- 蟹- 蟹:1899年06月04日(6)
 蠍-双子 1899年07月(6)~1900年06月(6)
 蠍-双子-牡牛:1899年07月02日(6)
 蠍-双子-牡羊:1899年07月30日(6)
 蠍-双子- 魚:1899年08月27日(6)
 蠍-双子-水瓶:1899年09月24日(6)
 蠍-双子-山羊:1899年10月22日(6)
 蠍-双子-射手:1899年11月18日(7)
 蠍-双子- 蠍:1899年12月16日(7)
 蠍-双子-天秤:1900年01月13日(7)
 蠍-双子-乙女:1900年02月10日(7)
 蠍-双子-獅子:1900年03月10日(7)
 蠍-双子- 蟹:1900年04月07日(7)
 蠍-双子-双子:1900年05月05日(7)
 蠍-牡牛 1900年06月(7)~1901年05月(7)
 蠍-牡牛-牡羊:1900年06月02日(7)
 蠍-牡牛- 魚:1900年06月30日(7)
 蠍-牡牛-水瓶:1900年07月28日(7)
 蠍-牡牛-山羊:1900年08月24日(7)
 蠍-牡牛-射手:1900年09月21日(7)
 蠍-牡牛- 蠍:1900年10月19日(7)
 蠍-牡牛-天秤:1900年11月16日(8)
 蠍-牡牛-乙女:1900年12月14日(8)
 蠍-牡牛-獅子:1901年01月11日(8)
 蠍-牡牛- 蟹:1901年02月08日(8)
 蠍-牡牛-双子:1901年03月08日(8)
 蠍-牡牛-牡牛:1901年04月05日(8)
 蠍-牡羊 1901年05月(8)~1902年04月(8)
 蠍-牡羊-牡牛:1901年05月03日(8)
 蠍-牡羊-双子:1901年05月30日(8)
 蠍-牡羊- 蟹:1901年06月27日(8)
 蠍-牡羊-獅子:1901年07月25日(8)
 蠍-牡羊-乙女:1901年08月22日(8)
 蠍-牡羊-天秤:1901年09月19日(8)
 蠍-牡羊- 蠍:1901年10月17日(8)
 蠍-牡羊-射手:1901年11月14日(9)
 蠍-牡羊-山羊:1901年12月12日(9)
 蠍-牡羊-水瓶:1902年01月09日(9)
 蠍-牡羊- 魚:1902年02月06日(9)
 蠍-牡羊-牡羊:1902年03月05日(9)
 蠍- 魚 1902年04月(9)~1903年03月(9)
 蠍- 魚-牡羊:1902年04月02日(9)
 蠍- 魚-牡牛:1902年04月30日(9)
 蠍- 魚-双子:1902年05月28日(9)
 蠍- 魚- 蟹:1902年06月25日(9)
 蠍- 魚-獅子:1902年07月23日(9)
 蠍- 魚-乙女:1902年08月20日(9)
 蠍- 魚-天秤:1902年09月17日(9)
 蠍- 魚- 蠍:1902年10月15日(9)
 蠍- 魚-射手:1902年11月12日(10)
 蠍- 魚-山羊:1902年12月09日(10)
 蠍- 魚-水瓶:1903年01月06日(10)
 蠍- 魚- 魚:1903年02月03日(10)
 蠍-水瓶 1903年03月(10)~1904年02月(10)
 蠍-水瓶- 魚:1903年03月03日(10)
 蠍-水瓶-牡羊:1903年03月31日(10)
 蠍-水瓶-牡牛:1903年04月28日(10)
 蠍-水瓶-双子:1903年05月26日(10)
 蠍-水瓶- 蟹:1903年06月23日(10)
 蠍-水瓶-獅子:1903年07月21日(10)
 蠍-水瓶-乙女:1903年08月18日(10)
 蠍-水瓶-天秤:1903年09月14日(10)
 蠍-水瓶- 蠍:1903年10月12日(10)
 蠍-水瓶-射手:1903年11月09日(11)
 蠍-水瓶-山羊:1903年12月07日(11)
 蠍-水瓶-水瓶:1904年01月04日(11)
 蠍-山羊 1904年02月(11)~1905年01月(11)
 蠍-山羊-射手:1904年02月01日(11)
 蠍-山羊- 蠍:1904年02月29日(11)
 蠍-山羊-天秤:1904年03月28日(11)
 蠍-山羊-乙女:1904年04月25日(11)
 蠍-山羊-獅子:1904年05月23日(11)
 蠍-山羊- 蟹:1904年06月19日(11)
 蠍-山羊-双子:1904年07月17日(11)
 蠍-山羊-牡牛:1904年08月14日(11)
 蠍-山羊-牡羊:1904年09月11日(11)
 蠍-山羊- 魚:1904年10月09日(11)
 蠍-山羊-水瓶:1904年11月06日(12)
 蠍-山羊-山羊:1904年12月04日(12)
 蠍-射手 1905年01月(12)~1905年12月(12)
 蠍-射手- 蠍:1905年01月01日(12)
 蠍-射手-天秤:1905年01月29日(12)
 蠍-射手-乙女:1905年02月26日(12)
 蠍-射手-獅子:1905年03月25日(12)
 蠍-射手- 蟹:1905年04月22日(12)
 蠍-射手-双子:1905年05月20日(12)
 蠍-射手-牡牛:1905年06月17日(12)
 蠍-射手-牡羊:1905年07月15日(12)
 蠍-射手- 魚:1905年08月12日(12)
 蠍-射手-水瓶:1905年09月09日(12)
 蠍-射手-山羊:1905年10月07日(12)
 蠍-射手-射手:1905年11月04日(13)
 蠍- 蠍 1905年12月(13)~1906年11月(13)
 蠍- 蠍-天秤:1905年12月02日(13)
 蠍- 蠍-乙女:1905年12月29日(13)
 蠍- 蠍-獅子:1906年01月26日(13)
 蠍- 蠍- 蟹:1906年02月23日(13)
 蠍- 蠍-双子:1906年03月23日(13)
 蠍- 蠍-牡牛:1906年04月20日(13)
 蠍- 蠍-牡羊:1906年05月18日(13)
 蠍- 蠍- 魚:1906年06月15日(13)
 蠍- 蠍-水瓶:1906年07月13日(13)
 蠍- 蠍-山羊:1906年08月10日(13)
 蠍- 蠍-射手:1906年09月07日(13)
 蠍- 蠍- 蠍:1906年10月04日(13)
天秤:1906年11月(14)-1917年11月(25)】
天秤- 蠍 1906年11月(14)~1907年10月(14)
天秤- 蠍-天秤:1906年11月01日(14)
天秤- 蠍-乙女:1906年11月29日(14)
天秤- 蠍-獅子:1906年12月27日(14)
天秤- 蠍- 蟹:1907年01月24日(14)
天秤- 蠍-双子:1907年02月21日(14)
天秤- 蠍-牡牛:1907年03月21日(14)
天秤- 蠍-牡羊:1907年04月18日(14)
天秤- 蠍- 魚:1907年05月16日(14)
天秤- 蠍-水瓶:1907年06月13日(14)
天秤- 蠍-山羊:1907年07月11日(14)
天秤- 蠍-射手:1907年08月07日(14)
天秤- 蠍- 蠍:1907年09月04日(14)
天秤-射手 1907年10月(14)~1908年09月(14)
天秤-射手- 蠍:1907年10月02日(14)
天秤-射手-天秤:1907年10月30日(14)
天秤-射手-乙女:1907年11月27日(15)
天秤-射手-獅子:1907年12月25日(15)
天秤-射手- 蟹:1908年01月22日(15)
天秤-射手-双子:1908年02月19日(15)
天秤-射手-牡牛:1908年03月18日(15)
天秤-射手-牡羊:1908年04月15日(15)
天秤-射手- 魚:1908年05月12日(15)
天秤-射手-水瓶:1908年06月09日(15)
天秤-射手-山羊:1908年07月07日(15)
天秤-射手-射手:1908年08月04日(15)
天秤-山羊 1908年09月(15)~1909年08月(15)
天秤-山羊-射手:1908年09月01日(15)
天秤-山羊- 蠍:1908年09月29日(15)
天秤-山羊-天秤:1908年10月27日(15)
天秤-山羊-乙女:1908年11月24日(16)
天秤-山羊-獅子:1908年12月22日(16)
天秤-山羊- 蟹:1909年01月19日(16)
天秤-山羊-双子:1909年02月15日(16)
天秤-山羊-牡牛:1909年03月15日(16)
天秤-山羊-牡羊:1909年04月12日(16)
天秤-山羊- 魚:1909年05月10日(16)
天秤-山羊-水瓶:1909年06月07日(16)
天秤-山羊-山羊:1909年07月05日(16)
天秤-水瓶 1909年08月(16)~1910年07月(16)
天秤-水瓶- 魚:1909年08月02日(16)
天秤-水瓶-牡羊:1909年08月30日(16)
天秤-水瓶-牡牛:1909年09月27日(16)
天秤-水瓶-双子:1909年10月25日(16)
天秤-水瓶- 蟹:1909年11月21日(17)
天秤-水瓶-獅子:1909年12月19日(17)
天秤-水瓶-乙女:1910年01月16日(17)
天秤-水瓶-天秤:1910年02月13日(17)
天秤-水瓶- 蠍:1910年03月13日(17)
天秤-水瓶-射手:1910年04月10日(17)
天秤-水瓶-山羊:1910年05月08日(17)
天秤-水瓶-水瓶:1910年06月05日(17)
天秤- 魚 1910年07月(17)~1911年06月(17)
天秤- 魚-牡羊:1910年07月03日(17)
天秤- 魚-牡牛:1910年07月31日(17)
天秤- 魚-双子:1910年08月27日(17)
天秤- 魚- 蟹:1910年09月24日(17)
天秤- 魚-獅子:1910年10月22日(17)
天秤- 魚-乙女:1910年11月19日(18)
天秤- 魚-天秤:1910年12月17日(18)
天秤- 魚- 蠍:1911年01月14日(18)
天秤- 魚-射手:1911年02月11日(18)
天秤- 魚-山羊:1911年03月11日(18)
天秤- 魚-水瓶:1911年04月08日(18)
天秤- 魚- 魚:1911年05月06日(18)
天秤-牡羊 1911年06月(18)~1912年05月(18)
天秤-牡羊-牡牛:1911年06月02日(18)
天秤-牡羊-双子:1911年06月30日(18)
天秤-牡羊- 蟹:1911年07月28日(18)
天秤-牡羊-獅子:1911年08月25日(18)
天秤-牡羊-乙女:1911年09月22日(18)
天秤-牡羊-天秤:1911年10月20日(18)
天秤-牡羊- 蠍:1911年11月17日(19)
天秤-牡羊-射手:1911年12月15日(19)
天秤-牡羊-山羊:1912年01月12日(19)
天秤-牡羊-水瓶:1912年02月09日(19)
天秤-牡羊- 魚:1912年03月07日(19)
天秤-牡羊-牡羊:1912年04月04日(19)
天秤-牡牛 1912年05月(19)~1913年04月(19)
天秤-牡牛-牡羊:1912年05月02日(19)
天秤-牡牛- 魚:1912年05月30日(19)
天秤-牡牛-水瓶:1912年06月27日(19)
天秤-牡牛-山羊:1912年07月25日(19)
天秤-牡牛-射手:1912年08月22日(19)
天秤-牡牛- 蠍:1912年09月19日(19)
天秤-牡牛-天秤:1912年10月17日(19)
天秤-牡牛-乙女:1912年11月14日(20)
天秤-牡牛-獅子:1912年12月11日(20)
天秤-牡牛- 蟹:1913年01月08日(20)
天秤-牡牛-双子:1913年02月05日(20)
天秤-牡牛-牡牛:1913年03月05日(20)
天秤-双子 1913年04月(20)~1914年03月(20)
天秤-双子-牡牛:1913年04月02日(20)
天秤-双子-牡羊:1913年04月30日(20)
天秤-双子- 魚:1913年05月28日(20)
天秤-双子-水瓶:1913年06月25日(20)
天秤-双子-山羊:1913年07月23日(20)
天秤-双子-射手:1913年08月20日(20)
天秤-双子- 蠍:1913年09月16日(20)
天秤-双子-天秤:1913年10月14日(20)
天秤-双子-乙女:1913年11月11日(21)
天秤-双子-獅子:1913年12月09日(21)
天秤-双子- 蟹:1914年01月06日(21)
天秤-双子-双子:1914年02月03日(21)
天秤- 蟹 1914年03月(21)~1915年02月(21)
天秤- 蟹-双子:1914年03月03日(21)
天秤- 蟹-牡牛:1914年03月31日(21)
天秤- 蟹-牡羊:1914年04月28日(21)
天秤- 蟹- 魚:1914年05月26日(21)
天秤- 蟹-水瓶:1914年06月23日(21)
天秤- 蟹-山羊:1914年07月20日(21)
天秤- 蟹-射手:1914年08月17日(21)
天秤- 蟹- 蠍:1914年09月14日(21)
天秤- 蟹-天秤:1914年10月12日(21)
天秤- 蟹-乙女:1914年11月09日(22)
天秤- 蟹-獅子:1914年12月07日(22)
天秤- 蟹- 蟹:1915年01月04日(22)
天秤-獅子 1915年02月(22)~1916年01月(22)
天秤-獅子-乙女:1915年02月01日(22)
天秤-獅子-天秤:1915年03月01日(22)
天秤-獅子- 蠍:1915年03月29日(22)
天秤-獅子-射手:1915年04月25日(22)
天秤-獅子-山羊:1915年05月23日(22)
天秤-獅子-水瓶:1915年06月20日(22)
天秤-獅子- 魚:1915年07月18日(22)
天秤-獅子-牡羊:1915年08月15日(22)
天秤-獅子-牡牛:1915年09月12日(22)
天秤-獅子-双子:1915年10月10日(22)
天秤-獅子- 蟹:1915年11月07日(23)
天秤-獅子-獅子:1915年12月05日(23)
天秤-乙女 1916年01月(23)~1916年12月(23)
天秤-乙女-天秤:1916年01月02日(23)
天秤-乙女- 蠍:1916年01月29日(23)
天秤-乙女-射手:1916年02月26日(23)
天秤-乙女-山羊:1916年03月25日(23)
天秤-乙女-水瓶:1916年04月22日(23)
天秤-乙女- 魚:1916年05月20日(23)
天秤-乙女-牡羊:1916年06月17日(23)
天秤-乙女-牡牛:1916年07月15日(23)
天秤-乙女-双子:1916年08月12日(23)
天秤-乙女- 蟹:1916年09月09日(23)
天秤-乙女-獅子:1916年10月07日(23)
天秤-乙女-乙女:1916年11月03日(24)
天秤-天秤 1916年12月(24)~1917年11月(24)
天秤-天秤- 蠍:1916年12月01日(24)
天秤-天秤-射手:1916年12月29日(24)
天秤-天秤-山羊:1917年01月26日(24)
天秤-天秤-水瓶:1917年02月23日(24)
天秤-天秤- 魚:1917年03月23日(24)
天秤-天秤-牡羊:1917年04月20日(24)
天秤-天秤-牡牛:1917年05月18日(24)
天秤-天秤-双子:1917年06月15日(24)
天秤-天秤- 蟹:1917年07月13日(24)
天秤-天秤-獅子:1917年08月09日(24)
天秤-天秤-乙女:1917年09月06日(24)
天秤-天秤-天秤:1917年10月04日(24)
乙女:1917年11月(25)-1927年11月(35)】
乙女-天秤 1917年11月(25)~1918年09月(25)
乙女-天秤- 蠍:1917年11月01日(25)
乙女-天秤-射手:1917年11月27日(25)
乙女-天秤-山羊:1917年12月22日(25)
乙女-天秤-水瓶:1918年01月16日(25)
乙女-天秤- 魚:1918年02月11日(25)
乙女-天秤-牡羊:1918年03月08日(25)
乙女-天秤-牡牛:1918年04月02日(25)
乙女-天秤-双子:1918年04月28日(25)
乙女-天秤- 蟹:1918年05月23日(25)
乙女-天秤-獅子:1918年06月17日(25)
乙女-天秤-乙女:1918年07月13日(25)
乙女-天秤-天秤:1918年08月07日(25)
乙女- 蠍 1918年09月(25)~1919年07月(25)
乙女- 蠍-天秤:1918年09月02日(25)
乙女- 蠍-乙女:1918年09月27日(25)
乙女- 蠍-獅子:1918年10月22日(25)
乙女- 蠍- 蟹:1918年11月17日(26)
乙女- 蠍-双子:1918年12月12日(26)
乙女- 蠍-牡牛:1919年01月06日(26)
乙女- 蠍-牡羊:1919年02月01日(26)
乙女- 蠍- 魚:1919年02月26日(26)
乙女- 蠍-水瓶:1919年03月23日(26)
乙女- 蠍-山羊:1919年04月18日(26)
乙女- 蠍-射手:1919年05月13日(26)
乙女- 蠍- 蠍:1919年06月08日(26)
乙女-射手 1919年07月(26)~1920年05月(26)
乙女-射手- 蠍:1919年07月03日(26)
乙女-射手-天秤:1919年07月28日(26)
乙女-射手-乙女:1919年08月23日(26)
乙女-射手-獅子:1919年09月17日(26)
乙女-射手- 蟹:1919年10月12日(26)
乙女-射手-双子:1919年11月07日(27)
乙女-射手-牡牛:1919年12月02日(27)
乙女-射手-牡羊:1919年12月27日(27)
乙女-射手- 魚:1920年01月22日(27)
乙女-射手-水瓶:1920年02月16日(27)
乙女-射手-山羊:1920年03月13日(27)
乙女-射手-射手:1920年04月07日(27)
乙女-山羊 1920年05月(27)~1921年03月(27)
乙女-山羊-射手:1920年05月02日(27)
乙女-山羊- 蠍:1920年05月28日(27)
乙女-山羊-天秤:1920年06月22日(27)
乙女-山羊-乙女:1920年07月17日(27)
乙女-山羊-獅子:1920年08月12日(27)
乙女-山羊- 蟹:1920年09月06日(27)
乙女-山羊-双子:1920年10月01日(27)
乙女-山羊-牡牛:1920年10月27日(27)
乙女-山羊-牡羊:1920年11月21日(28)
乙女-山羊- 魚:1920年12月17日(28)
乙女-山羊-水瓶:1921年01月11日(28)
乙女-山羊-山羊:1921年02月05日(28)
乙女-水瓶 1921年03月(28)~1922年01月(28)
乙女-水瓶- 魚:1921年03月03日(28)
乙女-水瓶-牡羊:1921年03月28日(28)
乙女-水瓶-牡牛:1921年04月22日(28)
乙女-水瓶-双子:1921年05月18日(28)
乙女-水瓶- 蟹:1921年06月12日(28)
乙女-水瓶-獅子:1921年07月07日(28)
乙女-水瓶-乙女:1921年08月02日(28)
乙女-水瓶-天秤:1921年08月27日(28)
乙女-水瓶- 蠍:1921年09月22日(28)
乙女-水瓶-射手:1921年10月17日(28)
乙女-水瓶-山羊:1921年11月11日(29)
乙女-水瓶-水瓶:1921年12月07日(29)
乙女- 魚 1922年01月(29)~1922年11月(29)
乙女- 魚-牡羊:1922年01月01日(29)
乙女- 魚-牡牛:1922年01月26日(29)
乙女- 魚-双子:1922年02月21日(29)
乙女- 魚- 蟹:1922年03月18日(29)
乙女- 魚-獅子:1922年04月12日(29)
乙女- 魚-乙女:1922年05月08日(29)
乙女- 魚-天秤:1922年06月02日(29)
乙女- 魚- 蠍:1922年06月28日(29)
乙女- 魚-射手:1922年07月23日(29)
乙女- 魚-山羊:1922年08月17日(29)
乙女- 魚-水瓶:1922年09月12日(29)
乙女- 魚- 魚:1922年10月07日(29)
乙女-牡羊 1922年11月(30)~1923年09月(30)
乙女-牡羊-牡牛:1922年11月01日(30)
乙女-牡羊-双子:1922年11月27日(30)
乙女-牡羊- 蟹:1922年12月22日(30)
乙女-牡羊-獅子:1923年01月16日(30)
乙女-牡羊-乙女:1923年02月11日(30)
乙女-牡羊-天秤:1923年03月08日(30)
乙女-牡羊- 蠍:1923年04月03日(30)
乙女-牡羊-射手:1923年04月28日(30)
乙女-牡羊-山羊:1923年05月23日(30)
乙女-牡羊-水瓶:1923年06月18日(30)
乙女-牡羊- 魚:1923年07月13日(30)
乙女-牡羊-牡羊:1923年08月07日(30)
乙女-牡牛 1923年09月(30)~1924年07月(30)
乙女-牡牛-牡羊:1923年09月02日(30)
乙女-牡牛- 魚:1923年09月27日(30)
乙女-牡牛-水瓶:1923年10月23日(30)
乙女-牡牛-山羊:1923年11月17日(31)
乙女-牡牛-射手:1923年12月12日(31)
乙女-牡牛- 蠍:1924年01月07日(31)
乙女-牡牛-天秤:1924年02月01日(31)
乙女-牡牛-乙女:1924年02月26日(31)
乙女-牡牛-獅子:1924年03月23日(31)
乙女-牡牛- 蟹:1924年04月17日(31)
乙女-牡牛-双子:1924年05月12日(31)
乙女-牡牛-牡牛:1924年06月07日(31)
乙女-双子 1924年07月(31)~1925年05月(31)
乙女-双子-牡牛:1924年07月02日(31)
乙女-双子-牡羊:1924年07月28日(31)
乙女-双子- 魚:1924年08月22日(31)
乙女-双子-水瓶:1924年09月16日(31)
乙女-双子-山羊:1924年10月12日(31)
乙女-双子-射手:1924年11月06日(32)
乙女-双子- 蠍:1924年12月01日(32)
乙女-双子-天秤:1924年12月27日(32)
乙女-双子-乙女:1925年01月21日(32)
乙女-双子-獅子:1925年02月15日(32)
乙女-双子- 蟹:1925年03月13日(32)
乙女-双子-双子:1925年04月07日(32)
乙女- 蟹 1925年05月(32)~1926年03月(32)
乙女- 蟹-双子:1925年05月03日(32)
乙女- 蟹-牡牛:1925年05月28日(32)
乙女- 蟹-牡羊:1925年06月22日(32)
乙女- 蟹- 魚:1925年07月18日(32)
乙女- 蟹-水瓶:1925年08月12日(32)
乙女- 蟹-山羊:1925年09月06日(32)
乙女- 蟹-射手:1925年10月02日(32)
乙女- 蟹- 蠍:1925年10月27日(32)
乙女- 蟹-天秤:1925年11月21日(33)
乙女- 蟹-乙女:1925年12月17日(33)
乙女- 蟹-獅子:1926年01月11日(33)
乙女- 蟹- 蟹:1926年02月06日(33)
乙女-獅子 1926年03月(33)~1927年01月(33)
乙女-獅子-乙女:1926年03月03日(33)
乙女-獅子-天秤:1926年03月28日(33)
乙女-獅子- 蠍:1926年04月23日(33)
乙女-獅子-射手:1926年05月18日(33)
乙女-獅子-山羊:1926年06月12日(33)
乙女-獅子-水瓶:1926年07月08日(33)
乙女-獅子- 魚:1926年08月02日(33)
乙女-獅子-牡羊:1926年08月27日(33)
乙女-獅子-牡牛:1926年09月22日(33)
乙女-獅子-双子:1926年10月17日(33)
乙女-獅子- 蟹:1926年11月12日(34)
乙女-獅子-獅子:1926年12月07日(34)
乙女-乙女 1927年01月(34)~1927年11月(34)
乙女-乙女-天秤:1927年01月01日(34)
乙女-乙女- 蠍:1927年01月27日(34)
乙女-乙女-射手:1927年02月21日(34)
乙女-乙女-山羊:1927年03月18日(34)
乙女-乙女-水瓶:1927年04月13日(34)
乙女-乙女- 魚:1927年05月08日(34)
乙女-乙女-牡羊:1927年06月02日(34)
乙女-乙女-牡牛:1927年06月28日(34)
乙女-乙女-双子:1927年07月23日(34)
乙女-乙女- 蟹:1927年08月18日(34)
乙女-乙女-獅子:1927年09月12日(34)
乙女-乙女-乙女:1927年10月07日(34)
獅子:1927年11月(35)-1937年11月(45)】
獅子-乙女 1927年11月(35)~1928年09月(35)
獅子-乙女-天秤:1927年11月02日(35)
獅子-乙女- 蠍:1927年11月27日(35)
獅子-乙女-射手:1927年12月22日(35)
獅子-乙女-山羊:1928年01月17日(35)
獅子-乙女-水瓶:1928年02月11日(35)
獅子-乙女- 魚:1928年03月07日(35)
獅子-乙女-牡羊:1928年04月02日(35)
獅子-乙女-牡牛:1928年04月27日(35)
獅子-乙女-双子:1928年05月23日(35)
獅子-乙女- 蟹:1928年06月17日(35)
獅子-乙女-獅子:1928年07月12日(35)
獅子-乙女-乙女:1928年08月07日(35)
獅子-天秤 1928年09月(35)~1929年07月(35)
獅子-天秤- 蠍:1928年09月01日(35)
獅子-天秤-射手:1928年09月26日(35)
獅子-天秤-山羊:1928年10月22日(35)
獅子-天秤-水瓶:1928年11月16日(36)
獅子-天秤- 魚:1928年12月11日(36)
獅子-天秤-牡羊:1929年01月06日(36)
獅子-天秤-牡牛:1929年01月31日(36)
獅子-天秤-双子:1929年02月26日(36)
獅子-天秤- 蟹:1929年03月23日(36)
獅子-天秤-獅子:1929年04月17日(36)
獅子-天秤-乙女:1929年05月13日(36)
獅子-天秤-天秤:1929年06月07日(36)
獅子- 蠍 1929年07月(36)~1930年05月(36)
獅子- 蠍-天秤:1929年07月02日(36)
獅子- 蠍-乙女:1929年07月28日(36)
獅子- 蠍-獅子:1929年08月22日(36)
獅子- 蠍- 蟹:1929年09月16日(36)
獅子- 蠍-双子:1929年10月12日(36)
獅子- 蠍-牡牛:1929年11月06日(37)
獅子- 蠍-牡羊:1929年12月02日(37)
獅子- 蠍- 魚:1929年12月27日(37)
獅子- 蠍-水瓶:1930年01月21日(37)
獅子- 蠍-山羊:1930年02月16日(37)
獅子- 蠍-射手:1930年03月13日(37)
獅子- 蠍- 蠍:1930年04月07日(37)
獅子-射手 1930年05月(37)~1931年03月(37)
獅子-射手- 蠍:1930年05月03日(37)
獅子-射手-天秤:1930年05月28日(37)
獅子-射手-乙女:1930年06月23日(37)
獅子-射手-獅子:1930年07月18日(37)
獅子-射手- 蟹:1930年08月12日(37)
獅子-射手-双子:1930年09月07日(37)
獅子-射手-牡牛:1930年10月02日(37)
獅子-射手-牡羊:1930年10月27日(37)
獅子-射手- 魚:1930年11月22日(38)
獅子-射手-水瓶:1930年12月17日(38)
獅子-射手-山羊:1931年01月11日(38)
獅子-射手-射手:1931年02月06日(38)
獅子-山羊 1931年03月(38)~1932年01月(38)
獅子-山羊-射手:1931年03月03日(38)
獅子-山羊- 蠍:1931年03月29日(38)
獅子-山羊-天秤:1931年04月23日(38)
獅子-山羊-乙女:1931年05月18日(38)
獅子-山羊-獅子:1931年06月13日(38)
獅子-山羊- 蟹:1931年07月08日(38)
獅子-山羊-双子:1931年08月02日(38)
獅子-山羊-牡牛:1931年08月28日(38)
獅子-山羊-牡羊:1931年09月22日(38)
獅子-山羊- 魚:1931年10月17日(38)
獅子-山羊-水瓶:1931年11月12日(39)
獅子-山羊-山羊:1931年12月07日(39)
獅子-水瓶 1932年01月(39)~1932年11月(39)
獅子-水瓶- 魚:1932年01月02日(39)
獅子-水瓶-牡羊:1932年01月27日(39)
獅子-水瓶-牡牛:1932年02月21日(39)
獅子-水瓶-双子:1932年03月18日(39)
獅子-水瓶- 蟹:1932年04月12日(39)
獅子-水瓶-獅子:1932年05月07日(39)
獅子-水瓶-乙女:1932年06月02日(39)
獅子-水瓶-天秤:1932年06月27日(39)
獅子-水瓶- 蠍:1932年07月22日(39)
獅子-水瓶-射手:1932年08月17日(39)
獅子-水瓶-山羊:1932年09月11日(39)
獅子-水瓶-水瓶:1932年10月07日(39)
獅子- 魚 1932年11月(40)~1933年09月(40)
獅子- 魚-牡羊:1932年11月01日(40)
獅子- 魚-牡牛:1932年11月26日(40)
獅子- 魚-双子:1932年12月22日(40)
獅子- 魚- 蟹:1933年01月16日(40)
獅子- 魚-獅子:1933年02月10日(40)
獅子- 魚-乙女:1933年03月08日(40)
獅子- 魚-天秤:1933年04月02日(40)
獅子- 魚- 蠍:1933年04月27日(40)
獅子- 魚-射手:1933年05月23日(40)
獅子- 魚-山羊:1933年06月17日(40)
獅子- 魚-水瓶:1933年07月13日(40)
獅子- 魚- 魚:1933年08月07日(40)
獅子-牡羊 1933年09月(40)~1934年07月(40)
獅子-牡羊-牡牛:1933年09月01日(40)
獅子-牡羊-双子:1933年09月27日(40)
獅子-牡羊- 蟹:1933年10月22日(40)
獅子-牡羊-獅子:1933年11月16日(41)
獅子-牡羊-乙女:1933年12月12日(41)
獅子-牡羊-天秤:1934年01月06日(41)
獅子-牡羊- 蠍:1934年01月31日(41)
獅子-牡羊-射手:1934年02月26日(41)
獅子-牡羊-山羊:1934年03月23日(41)
獅子-牡羊-水瓶:1934年04月18日(41)
獅子-牡羊- 魚:1934年05月13日(41)
獅子-牡羊-牡羊:1934年06月07日(41)
獅子-牡牛 1934年07月(41)~1935年05月(41)
獅子-牡牛-牡羊:1934年07月03日(41)
獅子-牡牛- 魚:1934年07月28日(41)
獅子-牡牛-水瓶:1934年08月22日(41)
獅子-牡牛-山羊:1934年09月17日(41)
獅子-牡牛-射手:1934年10月12日(41)
獅子-牡牛- 蠍:1934年11月06日(42)
獅子-牡牛-天秤:1934年12月02日(42)
獅子-牡牛-乙女:1934年12月27日(42)
獅子-牡牛-獅子:1935年01月22日(42)
獅子-牡牛- 蟹:1935年02月16日(42)
獅子-牡牛-双子:1935年03月13日(42)
獅子-牡牛-牡牛:1935年04月08日(42)
獅子-双子 1935年05月(42)~1936年03月(42)
獅子-双子-牡牛:1935年05月03日(42)
獅子-双子-牡羊:1935年05月28日(42)
獅子-双子- 魚:1935年06月23日(42)
獅子-双子-水瓶:1935年07月18日(42)
獅子-双子-山羊:1935年08月12日(42)
獅子-双子-射手:1935年09月07日(42)
獅子-双子- 蠍:1935年10月02日(42)
獅子-双子-天秤:1935年10月28日(42)
獅子-双子-乙女:1935年11月22日(43)
獅子-双子-獅子:1935年12月17日(43)
獅子-双子- 蟹:1936年01月12日(43)
獅子-双子-双子:1936年02月06日(43)
獅子- 蟹 1936年03月(43)~1937年01月(43)
獅子- 蟹-双子:1936年03月02日(43)
獅子- 蟹-牡牛:1936年03月28日(43)
獅子- 蟹-牡羊:1936年04月22日(43)
獅子- 蟹- 魚:1936年05月17日(43)
獅子- 蟹-水瓶:1936年06月12日(43)
獅子- 蟹-山羊:1936年07月07日(43)
獅子- 蟹-射手:1936年08月02日(43)
獅子- 蟹- 蠍:1936年08月27日(43)
獅子- 蟹-天秤:1936年09月21日(43)
獅子- 蟹-乙女:1936年10月17日(43)
獅子- 蟹-獅子:1936年11月11日(44)
獅子- 蟹- 蟹:1936年12月06日(44)
獅子-獅子 1937年01月(44)~1937年11月(44)
獅子-獅子-乙女:1937年01月01日(44)
獅子-獅子-天秤:1937年01月26日(44)
獅子-獅子- 蠍:1937年02月21日(44)
獅子-獅子-射手:1937年03月18日(44)
獅子-獅子-山羊:1937年04月12日(44)
獅子-獅子-水瓶:1937年05月08日(44)
獅子-獅子- 魚:1937年06月02日(44)
獅子-獅子-牡羊:1937年06月27日(44)
獅子-獅子-牡牛:1937年07月23日(44)
獅子-獅子-双子:1937年08月17日(44)
獅子-獅子- 蟹:1937年09月11日(44)
獅子-獅子-獅子:1937年10月07日(44)
 蟹:1937年11月(45)-1942年11月(50)】
 蟹-双子 1937年11月(45)~1938年04月(45)
 蟹-双子-牡牛:1937年11月01日(45)
 蟹-双子-牡羊:1937年11月14日(45)
 蟹-双子- 魚:1937年11月27日(45)
 蟹-双子-水瓶:1937年12月09日(45)
 蟹-双子-山羊:1937年12月22日(45)
 蟹-双子-射手:1938年01月04日(45)
 蟹-双子- 蠍:1938年01月16日(45)
 蟹-双子-天秤:1938年01月29日(45)
 蟹-双子-乙女:1938年02月11日(45)
 蟹-双子-獅子:1938年02月23日(45)
 蟹-双子- 蟹:1938年03月08日(45)
 蟹-双子-双子:1938年03月21日(45)
 蟹-牡牛 1938年04月(45)~1938年09月(45)
 蟹-牡牛-牡羊:1938年04月02日(45)
 蟹-牡牛- 魚:1938年04月15日(45)
 蟹-牡牛-水瓶:1938年04月28日(45)
 蟹-牡牛-山羊:1938年05月10日(45)
 蟹-牡牛-射手:1938年05月23日(45)
 蟹-牡牛- 蠍:1938年06月05日(45)
 蟹-牡牛-天秤:1938年06月17日(45)
 蟹-牡牛-乙女:1938年06月30日(45)
 蟹-牡牛-獅子:1938年07月13日(45)
 蟹-牡牛- 蟹:1938年07月25日(45)
 蟹-牡牛-双子:1938年08月07日(45)
 蟹-牡牛-牡牛:1938年08月20日(45)
 蟹-牡羊 1938年09月(45)~1939年02月(45)
 蟹-牡羊-牡牛:1938年09月02日(45)
 蟹-牡羊-双子:1938年09月14日(45)
 蟹-牡羊- 蟹:1938年09月27日(45)
 蟹-牡羊-獅子:1938年10月10日(45)
 蟹-牡羊-乙女:1938年10月22日(45)
 蟹-牡羊-天秤:1938年11月04日(46)
 蟹-牡羊- 蠍:1938年11月17日(46)
 蟹-牡羊-射手:1938年11月29日(46)
 蟹-牡羊-山羊:1938年12月12日(46)
 蟹-牡羊-水瓶:1938年12月25日(46)
 蟹-牡羊- 魚:1939年01月06日(46)
 蟹-牡羊-牡羊:1939年01月19日(46)
 蟹- 魚 1939年02月(46)~1939年07月(46)
 蟹- 魚-牡羊:1939年02月01日(46)
 蟹- 魚-牡牛:1939年02月13日(46)
 蟹- 魚-双子:1939年02月26日(46)
 蟹- 魚- 蟹:1939年03月11日(46)
 蟹- 魚-獅子:1939年03月23日(46)
 蟹- 魚-乙女:1939年04月05日(46)
 蟹- 魚-天秤:1939年04月18日(46)
 蟹- 魚- 蠍:1939年04月30日(46)
 蟹- 魚-射手:1939年05月13日(46)
 蟹- 魚-山羊:1939年05月26日(46)
 蟹- 魚-水瓶:1939年06月08日(46)
 蟹- 魚- 魚:1939年06月20日(46)
 蟹-水瓶 1939年07月(46)~1939年12月(46)
 蟹-水瓶- 魚:1939年07月03日(46)
 蟹-水瓶-牡羊:1939年07月16日(46)
 蟹-水瓶-牡牛:1939年07月28日(46)
 蟹-水瓶-双子:1939年08月10日(46)
 蟹-水瓶- 蟹:1939年08月23日(46)
 蟹-水瓶-獅子:1939年09月04日(46)
 蟹-水瓶-乙女:1939年09月17日(46)
 蟹-水瓶-天秤:1939年09月30日(46)
 蟹-水瓶- 蠍:1939年10月12日(46)
 蟹-水瓶-射手:1939年10月25日(46)
 蟹-水瓶-山羊:1939年11月07日(47)
 蟹-水瓶-水瓶:1939年11月19日(47)
 蟹-山羊 1939年12月(47)~1940年05月(47)
 蟹-山羊-射手:1939年12月02日(47)
 蟹-山羊- 蠍:1939年12月15日(47)
 蟹-山羊-天秤:1939年12月27日(47)
 蟹-山羊-乙女:1940年01月09日(47)
 蟹-山羊-獅子:1940年01月22日(47)
 蟹-山羊- 蟹:1940年02月03日(47)
 蟹-山羊-双子:1940年02月16日(47)
 蟹-山羊-牡牛:1940年02月29日(47)
 蟹-山羊-牡羊:1940年03月13日(47)
 蟹-山羊- 魚:1940年03月25日(47)
 蟹-山羊-水瓶:1940年04月07日(47)
 蟹-山羊-山羊:1940年04月20日(47)
 蟹-射手 1940年05月(47)~1940年10月(47)
 蟹-射手- 蠍:1940年05月02日(47)
 蟹-射手-天秤:1940年05月15日(47)
 蟹-射手-乙女:1940年05月28日(47)
 蟹-射手-獅子:1940年06月09日(47)
 蟹-射手- 蟹:1940年06月22日(47)
 蟹-射手-双子:1940年07月05日(47)
 蟹-射手-牡牛:1940年07月17日(47)
 蟹-射手-牡羊:1940年07月30日(47)
 蟹-射手- 魚:1940年08月12日(47)
 蟹-射手-水瓶:1940年08月24日(47)
 蟹-射手-山羊:1940年09月06日(47)
 蟹-射手-射手:1940年09月19日(47)
 蟹- 蠍 1940年10月(47)~1941年03月(47)
 蟹- 蠍-天秤:1940年10月01日(47)
 蟹- 蠍-乙女:1940年10月14日(47)
 蟹- 蠍-獅子:1940年10月27日(47)
 蟹- 蠍- 蟹:1940年11月09日(48)
 蟹- 蠍-双子:1940年11月21日(48)
 蟹- 蠍-牡牛:1940年12月04日(48)
 蟹- 蠍-牡羊:1940年12月17日(48)
 蟹- 蠍- 魚:1940年12月29日(48)
 蟹- 蠍-水瓶:1941年01月11日(48)
 蟹- 蠍-山羊:1941年01月24日(48)
 蟹- 蠍-射手:1941年02月05日(48)
 蟹- 蠍- 蠍:1941年02月18日(48)
 蟹-天秤 1941年03月(48)~1941年08月(48)
 蟹-天秤- 蠍:1941年03月03日(48)
 蟹-天秤-射手:1941年03月15日(48)
 蟹-天秤-山羊:1941年03月28日(48)
 蟹-天秤-水瓶:1941年04月10日(48)
 蟹-天秤- 魚:1941年04月22日(48)
 蟹-天秤-牡羊:1941年05月05日(48)
 蟹-天秤-牡牛:1941年05月18日(48)
 蟹-天秤-双子:1941年05月30日(48)
 蟹-天秤- 蟹:1941年06月12日(48)
 蟹-天秤-獅子:1941年06月25日(48)
 蟹-天秤-乙女:1941年07月07日(48)
 蟹-天秤-天秤:1941年07月20日(48)
 蟹-乙女 1941年08月(48)~1942年01月(48)
 蟹-乙女-天秤:1941年08月02日(48)
 蟹-乙女- 蠍:1941年08月15日(48)
 蟹-乙女-射手:1941年08月27日(48)
 蟹-乙女-山羊:1941年09月09日(48)
 蟹-乙女-水瓶:1941年09月22日(48)
 蟹-乙女- 魚:1941年10月04日(48)
 蟹-乙女-牡羊:1941年10月17日(48)
 蟹-乙女-牡牛:1941年10月30日(48)
 蟹-乙女-双子:1941年11月11日(49)
 蟹-乙女- 蟹:1941年11月24日(49)
 蟹-乙女-獅子:1941年12月07日(49)
 蟹-乙女-乙女:1941年12月19日(49)
 蟹-獅子 1942年01月(49)~1942年06月(49)
 蟹-獅子-乙女:1942年01月01日(49)
 蟹-獅子-天秤:1942年01月14日(49)
 蟹-獅子- 蠍:1942年01月26日(49)
 蟹-獅子-射手:1942年02月08日(49)
 蟹-獅子-山羊:1942年02月21日(49)
 蟹-獅子-水瓶:1942年03月05日(49)
 蟹-獅子- 魚:1942年03月18日(49)
 蟹-獅子-牡羊:1942年03月31日(49)
 蟹-獅子-牡牛:1942年04月12日(49)
 蟹-獅子-双子:1942年04月25日(49)
 蟹-獅子- 蟹:1942年05月08日(49)
 蟹-獅子-獅子:1942年05月21日(49)
 蟹- 蟹 1942年06月(49)~1942年11月(49)
 蟹- 蟹-双子:1942年06月02日(49)
 蟹- 蟹-牡牛:1942年06月15日(49)
 蟹- 蟹-牡羊:1942年06月28日(49)
 蟹- 蟹- 魚:1942年07月10日(49)
 蟹- 蟹-水瓶:1942年07月23日(49)
 蟹- 蟹-山羊:1942年08月05日(49)
 蟹- 蟹-射手:1942年08月17日(49)
 蟹- 蟹- 蠍:1942年08月30日(49)
 蟹- 蟹-天秤:1942年09月12日(49)
 蟹- 蟹-乙女:1942年09月24日(49)
 蟹- 蟹-獅子:1942年10月07日(49)
 蟹- 蟹- 蟹:1942年10月20日(49)
双子:1942年11月(50)-1947年11月(55)】
双子-牡牛 1942年11月(50)~1943年04月(50)
双子-牡牛-牡羊:1942年11月01日(50)
双子-牡牛- 魚:1942年11月14日(50)
双子-牡牛-水瓶:1942年11月27日(50)
双子-牡牛-山羊:1942年12月09日(50)
双子-牡牛-射手:1942年12月22日(50)
双子-牡牛- 蠍:1943年01月04日(50)
双子-牡牛-天秤:1943年01月16日(50)
双子-牡牛-乙女:1943年01月29日(50)
双子-牡牛-獅子:1943年02月11日(50)
双子-牡牛- 蟹:1943年02月24日(50)
双子-牡牛-双子:1943年03月08日(50)
双子-牡牛-牡牛:1943年03月21日(50)
双子-牡羊 1943年04月(50)~1943年09月(50)
双子-牡羊-牡牛:1943年04月03日(50)
双子-牡羊-双子:1943年04月15日(50)
双子-牡羊- 蟹:1943年04月28日(50)
双子-牡羊-獅子:1943年05月11日(50)
双子-牡羊-乙女:1943年05月23日(50)
双子-牡羊-天秤:1943年06月05日(50)
双子-牡羊- 蠍:1943年06月18日(50)
双子-牡羊-射手:1943年06月30日(50)
双子-牡羊-山羊:1943年07月13日(50)
双子-牡羊-水瓶:1943年07月26日(50)
双子-牡羊- 魚:1943年08月07日(50)
双子-牡羊-牡羊:1943年08月20日(50)
双子- 魚 1943年09月(50)~1944年02月(50)
双子- 魚-牡羊:1943年09月02日(50)
双子- 魚-牡牛:1943年09月14日(50)
双子- 魚-双子:1943年09月27日(50)
双子- 魚- 蟹:1943年10月10日(50)
双子- 魚-獅子:1943年10月23日(50)
双子- 魚-乙女:1943年11月04日(51)
双子- 魚-天秤:1943年11月17日(51)
双子- 魚- 蠍:1943年11月30日(51)
双子- 魚-射手:1943年12月12日(51)
双子- 魚-山羊:1943年12月25日(51)
双子- 魚-水瓶:1944年01月07日(51)
双子- 魚- 魚:1944年01月19日(51)
双子-水瓶 1944年02月(51)~1944年07月(51)
双子-水瓶- 魚:1944年02月01日(51)
双子-水瓶-牡羊:1944年02月14日(51)
双子-水瓶-牡牛:1944年02月26日(51)
双子-水瓶-双子:1944年03月10日(51)
双子-水瓶- 蟹:1944年03月23日(51)
双子-水瓶-獅子:1944年04月04日(51)
双子-水瓶-乙女:1944年04月17日(51)
双子-水瓶-天秤:1944年04月30日(51)
双子-水瓶- 蠍:1944年05月12日(51)
双子-水瓶-射手:1944年05月25日(51)
双子-水瓶-山羊:1944年06月07日(51)
双子-水瓶-水瓶:1944年06月19日(51)
双子-山羊 1944年07月(51)~1944年12月(51)
双子-山羊-射手:1944年07月02日(51)
双子-山羊- 蠍:1944年07月15日(51)
双子-山羊-天秤:1944年07月28日(51)
双子-山羊-乙女:1944年08月09日(51)
双子-山羊-獅子:1944年08月22日(51)
双子-山羊- 蟹:1944年09月04日(51)
双子-山羊-双子:1944年09月16日(51)
双子-山羊-牡牛:1944年09月29日(51)
双子-山羊-牡羊:1944年10月12日(51)
双子-山羊- 魚:1944年10月24日(51)
双子-山羊-水瓶:1944年11月06日(52)
双子-山羊-山羊:1944年11月19日(52)
双子-射手 1944年12月(52)~1945年05月(52)
双子-射手- 蠍:1944年12月01日(52)
双子-射手-天秤:1944年12月14日(52)
双子-射手-乙女:1944年12月27日(52)
双子-射手-獅子:1945年01月08日(52)
双子-射手- 蟹:1945年01月21日(52)
双子-射手-双子:1945年02月03日(52)
双子-射手-牡牛:1945年02月15日(52)
双子-射手-牡羊:1945年02月28日(52)
双子-射手- 魚:1945年03月13日(52)
双子-射手-水瓶:1945年03月25日(52)
双子-射手-山羊:1945年04月07日(52)
双子-射手-射手:1945年04月20日(52)
双子- 蠍 1945年05月(52)~1945年10月(52)
双子- 蠍-天秤:1945年05月03日(52)
双子- 蠍-乙女:1945年05月15日(52)
双子- 蠍-獅子:1945年05月28日(52)
双子- 蠍- 蟹:1945年06月10日(52)
双子- 蠍-双子:1945年06月22日(52)
双子- 蠍-牡牛:1945年07月05日(52)
双子- 蠍-牡羊:1945年07月18日(52)
双子- 蠍- 魚:1945年07月30日(52)
双子- 蠍-水瓶:1945年08月12日(52)
双子- 蠍-山羊:1945年08月25日(52)
双子- 蠍-射手:1945年09月06日(52)
双子- 蠍- 蠍:1945年09月19日(52)
双子-天秤 1945年10月(52)~1946年03月(52)
双子-天秤- 蠍:1945年10月02日(52)
双子-天秤-射手:1945年10月14日(52)
双子-天秤-山羊:1945年10月27日(52)
双子-天秤-水瓶:1945年11月09日(53)
双子-天秤- 魚:1945年11月21日(53)
双子-天秤-牡羊:1945年12月04日(53)
双子-天秤-牡牛:1945年12月17日(53)
双子-天秤-双子:1945年12月29日(53)
双子-天秤- 蟹:1946年01月11日(53)
双子-天秤-獅子:1946年01月24日(53)
双子-天秤-乙女:1946年02月06日(53)
双子-天秤-天秤:1946年02月18日(53)
双子-乙女 1946年03月(53)~1946年08月(53)
双子-乙女-天秤:1946年03月03日(53)
双子-乙女- 蠍:1946年03月16日(53)
双子-乙女-射手:1946年03月28日(53)
双子-乙女-山羊:1946年04月10日(53)
双子-乙女-水瓶:1946年04月23日(53)
双子-乙女- 魚:1946年05月05日(53)
双子-乙女-牡羊:1946年05月18日(53)
双子-乙女-牡牛:1946年05月31日(53)
双子-乙女-双子:1946年06月12日(53)
双子-乙女- 蟹:1946年06月25日(53)
双子-乙女-獅子:1946年07月08日(53)
双子-乙女-乙女:1946年07月20日(53)
双子-獅子 1946年08月(53)~1947年01月(53)
双子-獅子-乙女:1946年08月02日(53)
双子-獅子-天秤:1946年08月15日(53)
双子-獅子- 蠍:1946年08月27日(53)
双子-獅子-射手:1946年09月09日(53)
双子-獅子-山羊:1946年09月22日(53)
双子-獅子-水瓶:1946年10月04日(53)
双子-獅子- 魚:1946年10月17日(53)
双子-獅子-牡羊:1946年10月30日(53)
双子-獅子-牡牛:1946年11月12日(54)
双子-獅子-双子:1946年11月24日(54)
双子-獅子- 蟹:1946年12月07日(54)
双子-獅子-獅子:1946年12月20日(54)
双子- 蟹 1947年01月(54)~1947年06月(54)
双子- 蟹-双子:1947年01月01日(54)
双子- 蟹-牡牛:1947年01月14日(54)
双子- 蟹-牡羊:1947年01月27日(54)
双子- 蟹- 魚:1947年02月08日(54)
双子- 蟹-水瓶:1947年02月21日(54)
双子- 蟹-山羊:1947年03月06日(54)
双子- 蟹-射手:1947年03月18日(54)
双子- 蟹- 蠍:1947年03月31日(54)
双子- 蟹-天秤:1947年04月13日(54)
双子- 蟹-乙女:1947年04月25日(54)
双子- 蟹-獅子:1947年05月08日(54)
双子- 蟹- 蟹:1947年05月21日(54)
双子-双子 1947年06月(54)~1947年11月(54)
双子-双子-牡牛:1947年06月02日(54)
双子-双子-牡羊:1947年06月15日(54)
双子-双子- 魚:1947年06月28日(54)
双子-双子-水瓶:1947年07月11日(54)
双子-双子-山羊:1947年07月23日(54)
双子-双子-射手:1947年08月05日(54)
双子-双子- 蠍:1947年08月18日(54)
双子-双子-天秤:1947年08月30日(54)
双子-双子-乙女:1947年09月12日(54)
双子-双子-獅子:1947年09月25日(54)
双子-双子- 蟹:1947年10月07日(54)
双子-双子-双子:1947年10月20日(54)
牡牛:1947年11月(55)-1951年11月(59)】
牡牛-牡羊 1947年11月(55)~1948年03月(55)
牡牛-牡羊-牡牛:1947年11月02日(55)
牡牛-牡羊-双子:1947年11月12日(55)
牡牛-牡羊- 蟹:1947年11月22日(55)
牡牛-牡羊-獅子:1947年12月02日(55)
牡牛-牡羊-乙女:1947年12月12日(55)
牡牛-牡羊-天秤:1947年12月22日(55)
牡牛-牡羊- 蠍:1948年01月02日(55)
牡牛-牡羊-射手:1948年01月12日(55)
牡牛-牡羊-山羊:1948年01月22日(55)
牡牛-牡羊-水瓶:1948年02月01日(55)
牡牛-牡羊- 魚:1948年02月11日(55)
牡牛-牡羊-牡羊:1948年02月21日(55)
牡牛- 魚 1948年03月(55)~1948年07月(55)
牡牛- 魚-牡羊:1948年03月02日(55)
牡牛- 魚-牡牛:1948年03月13日(55)
牡牛- 魚-双子:1948年03月23日(55)
牡牛- 魚- 蟹:1948年04月02日(55)
牡牛- 魚-獅子:1948年04月12日(55)
牡牛- 魚-乙女:1948年04月22日(55)
牡牛- 魚-天秤:1948年05月02日(55)
牡牛- 魚- 蠍:1948年05月12日(55)
牡牛- 魚-射手:1948年05月23日(55)
牡牛- 魚-山羊:1948年06月02日(55)
牡牛- 魚-水瓶:1948年06月12日(55)
牡牛- 魚- 魚:1948年06月22日(55)
牡牛-水瓶 1948年07月(55)~1948年11月(55)
牡牛-水瓶- 魚:1948年07月02日(55)
牡牛-水瓶-牡羊:1948年07月12日(55)
牡牛-水瓶-牡牛:1948年07月22日(55)
牡牛-水瓶-双子:1948年08月02日(55)
牡牛-水瓶- 蟹:1948年08月12日(55)
牡牛-水瓶-獅子:1948年08月22日(55)
牡牛-水瓶-乙女:1948年09月01日(55)
牡牛-水瓶-天秤:1948年09月11日(55)
牡牛-水瓶- 蠍:1948年09月21日(55)
牡牛-水瓶-射手:1948年10月01日(55)
牡牛-水瓶-山羊:1948年10月12日(55)
牡牛-水瓶-水瓶:1948年10月22日(55)
牡牛-山羊 1948年11月(56)~1949年03月(56)
牡牛-山羊-射手:1948年11月01日(56)
牡牛-山羊- 蠍:1948年11月11日(56)
牡牛-山羊-天秤:1948年11月21日(56)
牡牛-山羊-乙女:1948年12月01日(56)
牡牛-山羊-獅子:1948年12月11日(56)
牡牛-山羊- 蟹:1948年12月22日(56)
牡牛-山羊-双子:1949年01月01日(56)
牡牛-山羊-牡牛:1949年01月11日(56)
牡牛-山羊-牡羊:1949年01月21日(56)
牡牛-山羊- 魚:1949年01月31日(56)
牡牛-山羊-水瓶:1949年02月10日(56)
牡牛-山羊-山羊:1949年02月21日(56)
牡牛-射手 1949年03月(56)~1949年07月(56)
牡牛-射手- 蠍:1949年03月03日(56)
牡牛-射手-天秤:1949年03月13日(56)
牡牛-射手-乙女:1949年03月23日(56)
牡牛-射手-獅子:1949年04月02日(56)
牡牛-射手- 蟹:1949年04月12日(56)
牡牛-射手-双子:1949年04月22日(56)
牡牛-射手-牡牛:1949年05月03日(56)
牡牛-射手-牡羊:1949年05月13日(56)
牡牛-射手- 魚:1949年05月23日(56)
牡牛-射手-水瓶:1949年06月02日(56)
牡牛-射手-山羊:1949年06月12日(56)
牡牛-射手-射手:1949年06月22日(56)
牡牛- 蠍 1949年07月(56)~1949年11月(56)
牡牛- 蠍-天秤:1949年07月02日(56)
牡牛- 蠍-乙女:1949年07月13日(56)
牡牛- 蠍-獅子:1949年07月23日(56)
牡牛- 蠍- 蟹:1949年08月02日(56)
牡牛- 蠍-双子:1949年08月12日(56)
牡牛- 蠍-牡牛:1949年08月22日(56)
牡牛- 蠍-牡羊:1949年09月01日(56)
牡牛- 蠍- 魚:1949年09月11日(56)
牡牛- 蠍-水瓶:1949年09月22日(56)
牡牛- 蠍-山羊:1949年10月02日(56)
牡牛- 蠍-射手:1949年10月12日(56)
牡牛- 蠍- 蠍:1949年10月22日(56)
牡牛-天秤 1949年11月(57)~1950年03月(57)
牡牛-天秤- 蠍:1949年11月01日(57)
牡牛-天秤-射手:1949年11月11日(57)
牡牛-天秤-山羊:1949年11月21日(57)
牡牛-天秤-水瓶:1949年12月02日(57)
牡牛-天秤- 魚:1949年12月12日(57)
牡牛-天秤-牡羊:1949年12月22日(57)
牡牛-天秤-牡牛:1950年01月01日(57)
牡牛-天秤-双子:1950年01月11日(57)
牡牛-天秤- 蟹:1950年01月21日(57)
牡牛-天秤-獅子:1950年01月31日(57)
牡牛-天秤-乙女:1950年02月11日(57)
牡牛-天秤-天秤:1950年02月21日(57)
牡牛-乙女 1950年03月(57)~1950年07月(57)
牡牛-乙女-天秤:1950年03月03日(57)
牡牛-乙女- 蠍:1950年03月13日(57)
牡牛-乙女-射手:1950年03月23日(57)
牡牛-乙女-山羊:1950年04月02日(57)
牡牛-乙女-水瓶:1950年04月12日(57)
牡牛-乙女- 魚:1950年04月23日(57)
牡牛-乙女-牡羊:1950年05月03日(57)
牡牛-乙女-牡牛:1950年05月13日(57)
牡牛-乙女-双子:1950年05月23日(57)
牡牛-乙女- 蟹:1950年06月02日(57)
牡牛-乙女-獅子:1950年06月12日(57)
牡牛-乙女-乙女:1950年06月23日(57)
牡牛-獅子 1950年07月(57)~1950年11月(57)
牡牛-獅子-乙女:1950年07月03日(57)
牡牛-獅子-天秤:1950年07月13日(57)
牡牛-獅子- 蠍:1950年07月23日(57)
牡牛-獅子-射手:1950年08月02日(57)
牡牛-獅子-山羊:1950年08月12日(57)
牡牛-獅子-水瓶:1950年08月22日(57)
牡牛-獅子- 魚:1950年09月02日(57)
牡牛-獅子-牡羊:1950年09月12日(57)
牡牛-獅子-牡牛:1950年09月22日(57)
牡牛-獅子-双子:1950年10月02日(57)
牡牛-獅子- 蟹:1950年10月12日(57)
牡牛-獅子-獅子:1950年10月22日(57)
牡牛- 蟹 1950年11月(58)~1951年03月(58)
牡牛- 蟹-双子:1950年11月01日(58)
牡牛- 蟹-牡牛:1950年11月12日(58)
牡牛- 蟹-牡羊:1950年11月22日(58)
牡牛- 蟹- 魚:1950年12月02日(58)
牡牛- 蟹-水瓶:1950年12月12日(58)
牡牛- 蟹-山羊:1950年12月22日(58)
牡牛- 蟹-射手:1951年01月01日(58)
牡牛- 蟹- 蠍:1951年01月11日(58)
牡牛- 蟹-天秤:1951年01月22日(58)
牡牛- 蟹-乙女:1951年02月01日(58)
牡牛- 蟹-獅子:1951年02月11日(58)
牡牛- 蟹- 蟹:1951年02月21日(58)
牡牛-双子 1951年03月(58)~1951年07月(58)
牡牛-双子-牡牛:1951年03月03日(58)
牡牛-双子-牡羊:1951年03月13日(58)
牡牛-双子- 魚:1951年03月23日(58)
牡牛-双子-水瓶:1951年04月03日(58)
牡牛-双子-山羊:1951年04月13日(58)
牡牛-双子-射手:1951年04月23日(58)
牡牛-双子- 蠍:1951年05月03日(58)
牡牛-双子-天秤:1951年05月13日(58)
牡牛-双子-乙女:1951年05月23日(58)
牡牛-双子-獅子:1951年06月03日(58)
牡牛-双子- 蟹:1951年06月13日(58)
牡牛-双子-双子:1951年06月23日(58)
牡牛-牡牛 1951年07月(58)~1951年11月(58)
牡牛-牡牛-牡羊:1951年07月03日(58)
牡牛-牡牛- 魚:1951年07月13日(58)
牡牛-牡牛-水瓶:1951年07月23日(58)
牡牛-牡牛-山羊:1951年08月02日(58)
牡牛-牡牛-射手:1951年08月13日(58)
牡牛-牡牛- 蠍:1951年08月23日(58)
牡牛-牡牛-天秤:1951年09月02日(58)
牡牛-牡牛-乙女:1951年09月12日(58)
牡牛-牡牛-獅子:1951年09月22日(58)
牡牛-牡牛- 蟹:1951年10月02日(58)
牡牛-牡牛-双子:1951年10月12日(58)
牡牛-牡牛-牡牛:1951年10月23日(58)
牡羊:1951年11月(59)-1961年11月(69)】
牡羊-牡牛 1951年11月(59)~1952年09月(59)
牡羊-牡牛-牡羊:1951年11月02日(59)
牡羊-牡牛- 魚:1951年11月27日(59)
牡羊-牡牛-水瓶:1951年12月22日(59)
牡羊-牡牛-山羊:1952年01月17日(59)
牡羊-牡牛-射手:1952年02月11日(59)
牡羊-牡牛- 蠍:1952年03月07日(59)
牡羊-牡牛-天秤:1952年04月02日(59)
牡羊-牡牛-乙女:1952年04月27日(59)
牡羊-牡牛-獅子:1952年05月23日(59)
牡羊-牡牛- 蟹:1952年06月17日(59)
牡羊-牡牛-双子:1952年07月12日(59)
牡羊-牡牛-牡牛:1952年08月07日(59)
牡羊-双子 1952年09月(59)~1953年07月(59)
牡羊-双子-牡牛:1952年09月01日(59)
牡羊-双子-牡羊:1952年09月26日(59)
牡羊-双子- 魚:1952年10月22日(59)
牡羊-双子-水瓶:1952年11月16日(60)
牡羊-双子-山羊:1952年12月11日(60)
牡羊-双子-射手:1953年01月06日(60)
牡羊-双子- 蠍:1953年01月31日(60)
牡羊-双子-天秤:1953年02月26日(60)
牡羊-双子-乙女:1953年03月23日(60)
牡羊-双子-獅子:1953年04月17日(60)
牡羊-双子- 蟹:1953年05月13日(60)
牡羊-双子-双子:1953年06月07日(60)
牡羊- 蟹 1953年07月(60)~1954年05月(60)
牡羊- 蟹-双子:1953年07月02日(60)
牡羊- 蟹-牡牛:1953年07月28日(60)
牡羊- 蟹-牡羊:1953年08月22日(60)
牡羊- 蟹- 魚:1953年09月16日(60)
牡羊- 蟹-水瓶:1953年10月12日(60)
牡羊- 蟹-山羊:1953年11月06日(61)
牡羊- 蟹-射手:1953年12月02日(61)
牡羊- 蟹- 蠍:1953年12月27日(61)
牡羊- 蟹-天秤:1954年01月21日(61)
牡羊- 蟹-乙女:1954年02月16日(61)
牡羊- 蟹-獅子:1954年03月13日(61)
牡羊- 蟹- 蟹:1954年04月07日(61)
牡羊-獅子 1954年05月(61)~1955年03月(61)
牡羊-獅子-乙女:1954年05月03日(61)
牡羊-獅子-天秤:1954年05月28日(61)
牡羊-獅子- 蠍:1954年06月23日(61)
牡羊-獅子-射手:1954年07月18日(61)
牡羊-獅子-山羊:1954年08月12日(61)
牡羊-獅子-水瓶:1954年09月07日(61)
牡羊-獅子- 魚:1954年10月02日(61)
牡羊-獅子-牡羊:1954年10月27日(61)
牡羊-獅子-牡牛:1954年11月22日(62)
牡羊-獅子-双子:1954年12月17日(62)
牡羊-獅子- 蟹:1955年01月11日(62)
牡羊-獅子-獅子:1955年02月06日(62)
牡羊-乙女 1955年03月(62)~1956年01月(62)
牡羊-乙女-天秤:1955年03月03日(62)
牡羊-乙女- 蠍:1955年03月29日(62)
牡羊-乙女-射手:1955年04月23日(62)
牡羊-乙女-山羊:1955年05月18日(62)
牡羊-乙女-水瓶:1955年06月13日(62)
牡羊-乙女- 魚:1955年07月08日(62)
牡羊-乙女-牡羊:1955年08月02日(62)
牡羊-乙女-牡牛:1955年08月28日(62)
牡羊-乙女-双子:1955年09月22日(62)
牡羊-乙女- 蟹:1955年10月17日(62)
牡羊-乙女-獅子:1955年11月12日(63)
牡羊-乙女-乙女:1955年12月07日(63)
牡羊-天秤 1956年01月(63)~1956年11月(63)
牡羊-天秤- 蠍:1956年01月02日(63)
牡羊-天秤-射手:1956年01月27日(63)
牡羊-天秤-山羊:1956年02月21日(63)
牡羊-天秤-水瓶:1956年03月18日(63)
牡羊-天秤- 魚:1956年04月12日(63)
牡羊-天秤-牡羊:1956年05月07日(63)
牡羊-天秤-牡牛:1956年06月02日(63)
牡羊-天秤-双子:1956年06月27日(63)
牡羊-天秤- 蟹:1956年07月22日(63)
牡羊-天秤-獅子:1956年08月17日(63)
牡羊-天秤-乙女:1956年09月11日(63)
牡羊-天秤-天秤:1956年10月07日(63)
牡羊- 蠍 1956年11月(64)~1957年09月(64)
牡羊- 蠍-天秤:1956年11月01日(64)
牡羊- 蠍-乙女:1956年11月26日(64)
牡羊- 蠍-獅子:1956年12月22日(64)
牡羊- 蠍- 蟹:1957年01月16日(64)
牡羊- 蠍-双子:1957年02月10日(64)
牡羊- 蠍-牡牛:1957年03月08日(64)
牡羊- 蠍-牡羊:1957年04月02日(64)
牡羊- 蠍- 魚:1957年04月27日(64)
牡羊- 蠍-水瓶:1957年05月23日(64)
牡羊- 蠍-山羊:1957年06月17日(64)
牡羊- 蠍-射手:1957年07月13日(64)
牡羊- 蠍- 蠍:1957年08月07日(64)
牡羊-射手 1957年09月(64)~1958年07月(64)
牡羊-射手- 蠍:1957年09月01日(64)
牡羊-射手-天秤:1957年09月27日(64)
牡羊-射手-乙女:1957年10月22日(64)
牡羊-射手-獅子:1957年11月16日(65)
牡羊-射手- 蟹:1957年12月12日(65)
牡羊-射手-双子:1958年01月06日(65)
牡羊-射手-牡牛:1958年01月31日(65)
牡羊-射手-牡羊:1958年02月26日(65)
牡羊-射手- 魚:1958年03月23日(65)
牡羊-射手-水瓶:1958年04月18日(65)
牡羊-射手-山羊:1958年05月13日(65)
牡羊-射手-射手:1958年06月07日(65)
牡羊-山羊 1958年07月(65)~1959年05月(65)
牡羊-山羊-射手:1958年07月03日(65)
牡羊-山羊- 蠍:1958年07月28日(65)
牡羊-山羊-天秤:1958年08月22日(65)
牡羊-山羊-乙女:1958年09月17日(65)
牡羊-山羊-獅子:1958年10月12日(65)
牡羊-山羊- 蟹:1958年11月06日(66)
牡羊-山羊-双子:1958年12月02日(66)
牡羊-山羊-牡牛:1958年12月27日(66)
牡羊-山羊-牡羊:1959年01月22日(66)
牡羊-山羊- 魚:1959年02月16日(66)
牡羊-山羊-水瓶:1959年03月13日(66)
牡羊-山羊-山羊:1959年04月08日(66)
牡羊-水瓶 1959年05月(66)~1960年03月(66)
牡羊-水瓶- 魚:1959年05月03日(66)
牡羊-水瓶-牡羊:1959年05月28日(66)
牡羊-水瓶-牡牛:1959年06月23日(66)
牡羊-水瓶-双子:1959年07月18日(66)
牡羊-水瓶- 蟹:1959年08月12日(66)
牡羊-水瓶-獅子:1959年09月07日(66)
牡羊-水瓶-乙女:1959年10月02日(66)
牡羊-水瓶-天秤:1959年10月28日(66)
牡羊-水瓶- 蠍:1959年11月22日(67)
牡羊-水瓶-射手:1959年12月17日(67)
牡羊-水瓶-山羊:1960年01月12日(67)
牡羊-水瓶-水瓶:1960年02月06日(67)
牡羊- 魚 1960年03月(67)~1961年01月(67)
牡羊- 魚-牡羊:1960年03月02日(67)
牡羊- 魚-牡牛:1960年03月28日(67)
牡羊- 魚-双子:1960年04月22日(67)
牡羊- 魚- 蟹:1960年05月17日(67)
牡羊- 魚-獅子:1960年06月12日(67)
牡羊- 魚-乙女:1960年07月07日(67)
牡羊- 魚-天秤:1960年08月02日(67)
牡羊- 魚- 蠍:1960年08月27日(67)
牡羊- 魚-射手:1960年09月21日(67)
牡羊- 魚-山羊:1960年10月17日(67)
牡羊- 魚-水瓶:1960年11月11日(68)
牡羊- 魚- 魚:1960年12月06日(68)
牡羊-牡羊 1961年01月(68)~1961年11月(68)
牡羊-牡羊-牡牛:1961年01月01日(68)
牡羊-牡羊-双子:1961年01月26日(68)
牡羊-牡羊- 蟹:1961年02月21日(68)
牡羊-牡羊-獅子:1961年03月18日(68)
牡羊-牡羊-乙女:1961年04月12日(68)
牡羊-牡羊-天秤:1961年05月08日(68)
牡羊-牡羊- 蠍:1961年06月02日(68)
牡羊-牡羊-射手:1961年06月27日(68)
牡羊-牡羊-山羊:1961年07月23日(68)
牡羊-牡羊-水瓶:1961年08月17日(68)
牡羊-牡羊- 魚:1961年09月11日(68)
牡羊-牡羊-牡羊:1961年10月07日(68)
 魚:1961年11月(69)-1973年11月(81)】
 魚-牡羊 1961年11月(69)~1962年11月(69)
 魚-牡羊-牡牛:1961年11月01日(69)
 魚-牡羊-双子:1961年12月02日(69)
 魚-牡羊- 蟹:1962年01月01日(69)
 魚-牡羊-獅子:1962年01月31日(69)
 魚-牡羊-乙女:1962年03月03日(69)
 魚-牡羊-天秤:1962年04月02日(69)
 魚-牡羊- 蠍:1962年05月03日(69)
 魚-牡羊-射手:1962年06月02日(69)
 魚-牡羊-山羊:1962年07月03日(69)
 魚-牡羊-水瓶:1962年08月02日(69)
 魚-牡羊- 魚:1962年09月02日(69)
 魚-牡羊-牡羊:1962年10月02日(69)
 魚-牡牛 1962年11月(70)~1963年11月(70)
 魚-牡牛-牡羊:1962年11月01日(70)
 魚-牡牛- 魚:1962年12月02日(70)
 魚-牡牛-水瓶:1963年01月01日(70)
 魚-牡牛-山羊:1963年02月01日(70)
 魚-牡牛-射手:1963年03月03日(70)
 魚-牡牛- 蠍:1963年04月03日(70)
 魚-牡牛-天秤:1963年05月03日(70)
 魚-牡牛-乙女:1963年06月02日(70)
 魚-牡牛-獅子:1963年07月03日(70)
 魚-牡牛- 蟹:1963年08月02日(70)
 魚-牡牛-双子:1963年09月02日(70)
 魚-牡牛-牡牛:1963年10月02日(70)
 魚-双子 1963年11月(71)~1964年11月(71)
 魚-双子-牡牛:1963年11月02日(71)
 魚-双子-牡羊:1963年12月02日(71)
 魚-双子- 魚:1964年01月02日(71)
 魚-双子-水瓶:1964年02月01日(71)
 魚-双子-山羊:1964年03月02日(71)
 魚-双子-射手:1964年04月02日(71)
 魚-双子- 蠍:1964年05月02日(71)
 魚-双子-天秤:1964年06月02日(71)
 魚-双子-乙女:1964年07月02日(71)
 魚-双子-獅子:1964年08月02日(71)
 魚-双子- 蟹:1964年09月01日(71)
 魚-双子-双子:1964年10月01日(71)
 魚- 蟹 1964年11月(72)~1965年11月(72)
 魚- 蟹-双子:1964年11月01日(72)
 魚- 蟹-牡牛:1964年12月01日(72)
 魚- 蟹-牡羊:1965年01月01日(72)
 魚- 蟹- 魚:1965年01月31日(72)
 魚- 蟹-水瓶:1965年03月03日(72)
 魚- 蟹-山羊:1965年04月02日(72)
 魚- 蟹-射手:1965年05月03日(72)
 魚- 蟹- 蠍:1965年06月02日(72)
 魚- 蟹-天秤:1965年07月02日(72)
 魚- 蟹-乙女:1965年08月02日(72)
 魚- 蟹-獅子:1965年09月01日(72)
 魚- 蟹- 蟹:1965年10月02日(72)
 魚-獅子 1965年11月(73)~1966年11月(73)
 魚-獅子-乙女:1965年11月01日(73)
 魚-獅子-天秤:1965年12月02日(73)
 魚-獅子- 蠍:1966年01月01日(73)
 魚-獅子-射手:1966年01月31日(73)
 魚-獅子-山羊:1966年03月03日(73)
 魚-獅子-水瓶:1966年04月02日(73)
 魚-獅子- 魚:1966年05月03日(73)
 魚-獅子-牡羊:1966年06月02日(73)
 魚-獅子-牡牛:1966年07月03日(73)
 魚-獅子-双子:1966年08月02日(73)
 魚-獅子- 蟹:1966年09月02日(73)
 魚-獅子-獅子:1966年10月02日(73)
 魚-乙女 1966年11月(74)~1967年11月(74)
 魚-乙女-天秤:1966年11月01日(74)
 魚-乙女- 蠍:1966年12月02日(74)
 魚-乙女-射手:1967年01月01日(74)
 魚-乙女-山羊:1967年02月01日(74)
 魚-乙女-水瓶:1967年03月03日(74)
 魚-乙女- 魚:1967年04月03日(74)
 魚-乙女-牡羊:1967年05月03日(74)
 魚-乙女-牡牛:1967年06月02日(74)
 魚-乙女-双子:1967年07月03日(74)
 魚-乙女- 蟹:1967年08月02日(74)
 魚-乙女-獅子:1967年09月02日(74)
 魚-乙女-乙女:1967年10月02日(74)
 魚-天秤 1967年11月(75)~1968年11月(75)
 魚-天秤- 蠍:1967年11月02日(75)
 魚-天秤-射手:1967年12月02日(75)
 魚-天秤-山羊:1968年01月02日(75)
 魚-天秤-水瓶:1968年02月01日(75)
 魚-天秤- 魚:1968年03月02日(75)
 魚-天秤-牡羊:1968年04月02日(75)
 魚-天秤-牡牛:1968年05月02日(75)
 魚-天秤-双子:1968年06月02日(75)
 魚-天秤- 蟹:1968年07月02日(75)
 魚-天秤-獅子:1968年08月02日(75)
 魚-天秤-乙女:1968年09月01日(75)
 魚-天秤-天秤:1968年10月01日(75)
 魚- 蠍 1968年11月(76)~1969年11月(76)
 魚- 蠍-天秤:1968年11月01日(76)
 魚- 蠍-乙女:1968年12月01日(76)
 魚- 蠍-獅子:1969年01月01日(76)
 魚- 蠍- 蟹:1969年01月31日(76)
 魚- 蠍-双子:1969年03月03日(76)
 魚- 蠍-牡牛:1969年04月02日(76)
 魚- 蠍-牡羊:1969年05月03日(76)
 魚- 蠍- 魚:1969年06月02日(76)
 魚- 蠍-水瓶:1969年07月02日(76)
 魚- 蠍-山羊:1969年08月02日(76)
 魚- 蠍-射手:1969年09月01日(76)
 魚- 蠍- 蠍:1969年10月02日(76)
 魚-射手 1969年11月(77)~1970年11月(77)
 魚-射手- 蠍:1969年11月01日(77)
 魚-射手-天秤:1969年12月02日(77)
 魚-射手-乙女:1970年01月01日(77)
 魚-射手-獅子:1970年01月31日(77)
 魚-射手- 蟹:1970年03月03日(77)
 魚-射手-双子:1970年04月02日(77)
 魚-射手-牡牛:1970年05月03日(77)
 魚-射手-牡羊:1970年06月02日(77)
 魚-射手- 魚:1970年07月03日(77)
 魚-射手-水瓶:1970年08月02日(77)
 魚-射手-山羊:1970年09月02日(77)
 魚-射手-射手:1970年10月02日(77)
 魚-山羊 1970年11月(78)~1971年11月(78)
 魚-山羊-射手:1970年11月01日(78)
 魚-山羊- 蠍:1970年12月02日(78)
 魚-山羊-天秤:1971年01月01日(78)
 魚-山羊-乙女:1971年02月01日(78)
 魚-山羊-獅子:1971年03月03日(78)
 魚-山羊- 蟹:1971年04月03日(78)
 魚-山羊-双子:1971年05月03日(78)
 魚-山羊-牡牛:1971年06月02日(78)
 魚-山羊-牡羊:1971年07月03日(78)
 魚-山羊- 魚:1971年08月02日(78)
 魚-山羊-水瓶:1971年09月02日(78)
 魚-山羊-山羊:1971年10月02日(78)
 魚-水瓶 1971年11月(79)~1972年11月(79)
 魚-水瓶- 魚:1971年11月02日(79)
 魚-水瓶-牡羊:1971年12月02日(79)
 魚-水瓶-牡牛:1972年01月02日(79)
 魚-水瓶-双子:1972年02月01日(79)
 魚-水瓶- 蟹:1972年03月02日(79)
 魚-水瓶-獅子:1972年04月02日(79)
 魚-水瓶-乙女:1972年05月02日(79)
 魚-水瓶-天秤:1972年06月02日(79)
 魚-水瓶- 蠍:1972年07月02日(79)
 魚-水瓶-射手:1972年08月02日(79)
 魚-水瓶-山羊:1972年09月01日(79)
 魚-水瓶-水瓶:1972年10月01日(79)
 魚- 魚 1972年11月(80)~1973年11月(80)
 魚- 魚-牡羊:1972年11月01日(80)
 魚- 魚-牡牛:1972年12月01日(80)
 魚- 魚-双子:1973年01月01日(80)
 魚- 魚- 蟹:1973年01月31日(80)
 魚- 魚-獅子:1973年03月03日(80)
 魚- 魚-乙女:1973年04月02日(80)
 魚- 魚-天秤:1973年05月03日(80)
 魚- 魚- 蠍:1973年06月02日(80)
 魚- 魚-射手:1973年07月02日(80)
 魚- 魚-山羊:1973年08月02日(80)
 魚- 魚-水瓶:1973年09月01日(80)
 魚- 魚- 魚:1973年10月02日(80)
水瓶:1973年11月(81)-1978年11月(86)】
水瓶- 魚 1973年11月(81)~1974年04月(81)
水瓶- 魚-牡羊:1973年11月01日(81)
水瓶- 魚-牡牛:1973年11月14日(81)
水瓶- 魚-双子:1973年11月27日(81)
水瓶- 魚- 蟹:1973年12月09日(81)
水瓶- 魚-獅子:1973年12月22日(81)
水瓶- 魚-乙女:1974年01月04日(81)
水瓶- 魚-天秤:1974年01月16日(81)
水瓶- 魚- 蠍:1974年01月29日(81)
水瓶- 魚-射手:1974年02月11日(81)
水瓶- 魚-山羊:1974年02月23日(81)
水瓶- 魚-水瓶:1974年03月08日(81)
水瓶- 魚- 魚:1974年03月21日(81)
水瓶-牡羊 1974年04月(81)~1974年09月(81)
水瓶-牡羊-牡牛:1974年04月02日(81)
水瓶-牡羊-双子:1974年04月15日(81)
水瓶-牡羊- 蟹:1974年04月28日(81)
水瓶-牡羊-獅子:1974年05月10日(81)
水瓶-牡羊-乙女:1974年05月23日(81)
水瓶-牡羊-天秤:1974年06月05日(81)
水瓶-牡羊- 蠍:1974年06月17日(81)
水瓶-牡羊-射手:1974年06月30日(81)
水瓶-牡羊-山羊:1974年07月13日(81)
水瓶-牡羊-水瓶:1974年07月25日(81)
水瓶-牡羊- 魚:1974年08月07日(81)
水瓶-牡羊-牡羊:1974年08月20日(81)
水瓶-牡牛 1974年09月(81)~1975年02月(81)
水瓶-牡牛-牡羊:1974年09月02日(81)
水瓶-牡牛- 魚:1974年09月14日(81)
水瓶-牡牛-水瓶:1974年09月27日(81)
水瓶-牡牛-山羊:1974年10月10日(81)
水瓶-牡牛-射手:1974年10月22日(81)
水瓶-牡牛- 蠍:1974年11月04日(82)
水瓶-牡牛-天秤:1974年11月17日(82)
水瓶-牡牛-乙女:1974年11月29日(82)
水瓶-牡牛-獅子:1974年12月12日(82)
水瓶-牡牛- 蟹:1974年12月25日(82)
水瓶-牡牛-双子:1975年01月06日(82)
水瓶-牡牛-牡牛:1975年01月19日(82)
水瓶-双子 1975年02月(82)~1975年07月(82)
水瓶-双子-牡牛:1975年02月01日(82)
水瓶-双子-牡羊:1975年02月13日(82)
水瓶-双子- 魚:1975年02月26日(82)
水瓶-双子-水瓶:1975年03月11日(82)
水瓶-双子-山羊:1975年03月23日(82)
水瓶-双子-射手:1975年04月05日(82)
水瓶-双子- 蠍:1975年04月18日(82)
水瓶-双子-天秤:1975年04月30日(82)
水瓶-双子-乙女:1975年05月13日(82)
水瓶-双子-獅子:1975年05月26日(82)
水瓶-双子- 蟹:1975年06月08日(82)
水瓶-双子-双子:1975年06月20日(82)
水瓶- 蟹 1975年07月(82)~1975年12月(82)
水瓶- 蟹-双子:1975年07月03日(82)
水瓶- 蟹-牡牛:1975年07月16日(82)
水瓶- 蟹-牡羊:1975年07月28日(82)
水瓶- 蟹- 魚:1975年08月10日(82)
水瓶- 蟹-水瓶:1975年08月23日(82)
水瓶- 蟹-山羊:1975年09月04日(82)
水瓶- 蟹-射手:1975年09月17日(82)
水瓶- 蟹- 蠍:1975年09月30日(82)
水瓶- 蟹-天秤:1975年10月12日(82)
水瓶- 蟹-乙女:1975年10月25日(82)
水瓶- 蟹-獅子:1975年11月07日(83)
水瓶- 蟹- 蟹:1975年11月19日(83)
水瓶-獅子 1975年12月(83)~1976年05月(83)
水瓶-獅子-乙女:1975年12月02日(83)
水瓶-獅子-天秤:1975年12月15日(83)
水瓶-獅子- 蠍:1975年12月27日(83)
水瓶-獅子-射手:1976年01月09日(83)
水瓶-獅子-山羊:1976年01月22日(83)
水瓶-獅子-水瓶:1976年02月03日(83)
水瓶-獅子- 魚:1976年02月16日(83)
水瓶-獅子-牡羊:1976年02月29日(83)
水瓶-獅子-牡牛:1976年03月13日(83)
水瓶-獅子-双子:1976年03月25日(83)
水瓶-獅子- 蟹:1976年04月07日(83)
水瓶-獅子-獅子:1976年04月20日(83)
水瓶-乙女 1976年05月(83)~1976年10月(83)
水瓶-乙女-天秤:1976年05月02日(83)
水瓶-乙女- 蠍:1976年05月15日(83)
水瓶-乙女-射手:1976年05月28日(83)
水瓶-乙女-山羊:1976年06月09日(83)
水瓶-乙女-水瓶:1976年06月22日(83)
水瓶-乙女- 魚:1976年07月05日(83)
水瓶-乙女-牡羊:1976年07月17日(83)
水瓶-乙女-牡牛:1976年07月30日(83)
水瓶-乙女-双子:1976年08月12日(83)
水瓶-乙女- 蟹:1976年08月24日(83)
水瓶-乙女-獅子:1976年09月06日(83)
水瓶-乙女-乙女:1976年09月19日(83)
水瓶-天秤 1976年10月(83)~1977年03月(83)
水瓶-天秤- 蠍:1976年10月01日(83)
水瓶-天秤-射手:1976年10月14日(83)
水瓶-天秤-山羊:1976年10月27日(83)
水瓶-天秤-水瓶:1976年11月09日(84)
水瓶-天秤- 魚:1976年11月21日(84)
水瓶-天秤-牡羊:1976年12月04日(84)
水瓶-天秤-牡牛:1976年12月17日(84)
水瓶-天秤-双子:1976年12月29日(84)
水瓶-天秤- 蟹:1977年01月11日(84)
水瓶-天秤-獅子:1977年01月24日(84)
水瓶-天秤-乙女:1977年02月05日(84)
水瓶-天秤-天秤:1977年02月18日(84)
水瓶- 蠍 1977年03月(84)~1977年08月(84)
水瓶- 蠍-天秤:1977年03月03日(84)
水瓶- 蠍-乙女:1977年03月15日(84)
水瓶- 蠍-獅子:1977年03月28日(84)
水瓶- 蠍- 蟹:1977年04月10日(84)
水瓶- 蠍-双子:1977年04月22日(84)
水瓶- 蠍-牡牛:1977年05月05日(84)
水瓶- 蠍-牡羊:1977年05月18日(84)
水瓶- 蠍- 魚:1977年05月30日(84)
水瓶- 蠍-水瓶:1977年06月12日(84)
水瓶- 蠍-山羊:1977年06月25日(84)
水瓶- 蠍-射手:1977年07月07日(84)
水瓶- 蠍- 蠍:1977年07月20日(84)
水瓶-射手 1977年08月(84)~1978年01月(84)
水瓶-射手- 蠍:1977年08月02日(84)
水瓶-射手-天秤:1977年08月15日(84)
水瓶-射手-乙女:1977年08月27日(84)
水瓶-射手-獅子:1977年09月09日(84)
水瓶-射手- 蟹:1977年09月22日(84)
水瓶-射手-双子:1977年10月04日(84)
水瓶-射手-牡牛:1977年10月17日(84)
水瓶-射手-牡羊:1977年10月30日(84)
水瓶-射手- 魚:1977年11月11日(85)
水瓶-射手-水瓶:1977年11月24日(85)
水瓶-射手-山羊:1977年12月07日(85)
水瓶-射手-射手:1977年12月19日(85)
水瓶-山羊 1978年01月(85)~1978年06月(85)
水瓶-山羊-射手:1978年01月01日(85)
水瓶-山羊- 蠍:1978年01月14日(85)
水瓶-山羊-天秤:1978年01月26日(85)
水瓶-山羊-乙女:1978年02月08日(85)
水瓶-山羊-獅子:1978年02月21日(85)
水瓶-山羊- 蟹:1978年03月05日(85)
水瓶-山羊-双子:1978年03月18日(85)
水瓶-山羊-牡牛:1978年03月31日(85)
水瓶-山羊-牡羊:1978年04月12日(85)
水瓶-山羊- 魚:1978年04月25日(85)
水瓶-山羊-水瓶:1978年05月08日(85)
水瓶-山羊-山羊:1978年05月21日(85)
水瓶-水瓶 1978年06月(85)~1978年11月(85)
水瓶-水瓶- 魚:1978年06月02日(85)
水瓶-水瓶-牡羊:1978年06月15日(85)
水瓶-水瓶-牡牛:1978年06月28日(85)
水瓶-水瓶-双子:1978年07月10日(85)
水瓶-水瓶- 蟹:1978年07月23日(85)
水瓶-水瓶-獅子:1978年08月05日(85)
水瓶-水瓶-乙女:1978年08月17日(85)
水瓶-水瓶-天秤:1978年08月30日(85)
水瓶-水瓶- 蠍:1978年09月12日(85)
水瓶-水瓶-射手:1978年09月24日(85)
水瓶-水瓶-山羊:1978年10月07日(85)
水瓶-水瓶-水瓶:1978年10月20日(85)
山羊:1978年11月(86)-1982年11月(90)】
山羊-射手 1978年11月(86)~1979年03月(86)
山羊-射手- 蠍:1978年11月01日(86)
山羊-射手-天秤:1978年11月12日(86)
山羊-射手-乙女:1978年11月22日(86)
山羊-射手-獅子:1978年12月02日(86)
山羊-射手- 蟹:1978年12月12日(86)
山羊-射手-双子:1978年12月22日(86)
山羊-射手-牡牛:1979年01月01日(86)
山羊-射手-牡羊:1979年01月11日(86)
山羊-射手- 魚:1979年01月22日(86)
山羊-射手-水瓶:1979年02月01日(86)
山羊-射手-山羊:1979年02月11日(86)
山羊-射手-射手:1979年02月21日(86)
山羊- 蠍 1979年03月(86)~1979年07月(86)
山羊- 蠍-天秤:1979年03月03日(86)
山羊- 蠍-乙女:1979年03月13日(86)
山羊- 蠍-獅子:1979年03月23日(86)
山羊- 蠍- 蟹:1979年04月03日(86)
山羊- 蠍-双子:1979年04月13日(86)
山羊- 蠍-牡牛:1979年04月23日(86)
山羊- 蠍-牡羊:1979年05月03日(86)
山羊- 蠍- 魚:1979年05月13日(86)
山羊- 蠍-水瓶:1979年05月23日(86)
山羊- 蠍-山羊:1979年06月02日(86)
山羊- 蠍-射手:1979年06月13日(86)
山羊- 蠍- 蠍:1979年06月23日(86)
山羊-天秤 1979年07月(86)~1979年11月(86)
山羊-天秤- 蠍:1979年07月03日(86)
山羊-天秤-射手:1979年07月13日(86)
山羊-天秤-山羊:1979年07月23日(86)
山羊-天秤-水瓶:1979年08月02日(86)
山羊-天秤- 魚:1979年08月12日(86)
山羊-天秤-牡羊:1979年08月23日(86)
山羊-天秤-牡牛:1979年09月02日(86)
山羊-天秤-双子:1979年09月12日(86)
山羊-天秤- 蟹:1979年09月22日(86)
山羊-天秤-獅子:1979年10月02日(86)
山羊-天秤-乙女:1979年10月12日(86)
山羊-天秤-天秤:1979年10月23日(86)
山羊-乙女 1979年11月(87)~1980年03月(87)
山羊-乙女-天秤:1979年11月02日(87)
山羊-乙女- 蠍:1979年11月12日(87)
山羊-乙女-射手:1979年11月22日(87)
山羊-乙女-山羊:1979年12月02日(87)
山羊-乙女-水瓶:1979年12月12日(87)
山羊-乙女- 魚:1979年12月22日(87)
山羊-乙女-牡羊:1980年01月02日(87)
山羊-乙女-牡牛:1980年01月12日(87)
山羊-乙女-双子:1980年01月22日(87)
山羊-乙女- 蟹:1980年02月01日(87)
山羊-乙女-獅子:1980年02月11日(87)
山羊-乙女-乙女:1980年02月21日(87)
山羊-獅子 1980年03月(87)~1980年07月(87)
山羊-獅子-乙女:1980年03月02日(87)
山羊-獅子-天秤:1980年03月13日(87)
山羊-獅子- 蠍:1980年03月23日(87)
山羊-獅子-射手:1980年04月02日(87)
山羊-獅子-山羊:1980年04月12日(87)
山羊-獅子-水瓶:1980年04月22日(87)
山羊-獅子- 魚:1980年05月02日(87)
山羊-獅子-牡羊:1980年05月12日(87)
山羊-獅子-牡牛:1980年05月23日(87)
山羊-獅子-双子:1980年06月02日(87)
山羊-獅子- 蟹:1980年06月12日(87)
山羊-獅子-獅子:1980年06月22日(87)
山羊- 蟹 1980年07月(87)~1980年11月(87)
山羊- 蟹-双子:1980年07月02日(87)
山羊- 蟹-牡牛:1980年07月12日(87)
山羊- 蟹-牡羊:1980年07月22日(87)
山羊- 蟹- 魚:1980年08月02日(87)
山羊- 蟹-水瓶:1980年08月12日(87)
山羊- 蟹-山羊:1980年08月22日(87)
山羊- 蟹-射手:1980年09月01日(87)
山羊- 蟹- 蠍:1980年09月11日(87)
山羊- 蟹-天秤:1980年09月21日(87)
山羊- 蟹-乙女:1980年10月01日(87)
山羊- 蟹-獅子:1980年10月12日(87)
山羊- 蟹- 蟹:1980年10月22日(87)
山羊-双子 1980年11月(88)~1981年03月(88)
山羊-双子-牡牛:1980年11月01日(88)
山羊-双子-牡羊:1980年11月11日(88)
山羊-双子- 魚:1980年11月21日(88)
山羊-双子-水瓶:1980年12月01日(88)
山羊-双子-山羊:1980年12月11日(88)
山羊-双子-射手:1980年12月22日(88)
山羊-双子- 蠍:1981年01月01日(88)
山羊-双子-天秤:1981年01月11日(88)
山羊-双子-乙女:1981年01月21日(88)
山羊-双子-獅子:1981年01月31日(88)
山羊-双子- 蟹:1981年02月10日(88)
山羊-双子-双子:1981年02月21日(88)
山羊-牡牛 1981年03月(88)~1981年07月(88)
山羊-牡牛-牡羊:1981年03月03日(88)
山羊-牡牛- 魚:1981年03月13日(88)
山羊-牡牛-水瓶:1981年03月23日(88)
山羊-牡牛-山羊:1981年04月02日(88)
山羊-牡牛-射手:1981年04月12日(88)
山羊-牡牛- 蠍:1981年04月22日(88)
山羊-牡牛-天秤:1981年05月03日(88)
山羊-牡牛-乙女:1981年05月13日(88)
山羊-牡牛-獅子:1981年05月23日(88)
山羊-牡牛- 蟹:1981年06月02日(88)
山羊-牡牛-双子:1981年06月12日(88)
山羊-牡牛-牡牛:1981年06月22日(88)
山羊-牡羊 1981年07月(88)~1981年11月(88)
山羊-牡羊-牡牛:1981年07月02日(88)
山羊-牡羊-双子:1981年07月13日(88)
山羊-牡羊- 蟹:1981年07月23日(88)
山羊-牡羊-獅子:1981年08月02日(88)
山羊-牡羊-乙女:1981年08月12日(88)
山羊-牡羊-天秤:1981年08月22日(88)
山羊-牡羊- 蠍:1981年09月01日(88)
山羊-牡羊-射手:1981年09月11日(88)
山羊-牡羊-山羊:1981年09月22日(88)
山羊-牡羊-水瓶:1981年10月02日(88)
山羊-牡羊- 魚:1981年10月12日(88)
山羊-牡羊-牡羊:1981年10月22日(88)
山羊- 魚 1981年11月(89)~1982年03月(89)
山羊- 魚-牡羊:1981年11月01日(89)
山羊- 魚-牡牛:1981年11月11日(89)
山羊- 魚-双子:1981年11月21日(89)
山羊- 魚- 蟹:1981年12月02日(89)
山羊- 魚-獅子:1981年12月12日(89)
山羊- 魚-乙女:1981年12月22日(89)
山羊- 魚-天秤:1982年01月01日(89)
山羊- 魚- 蠍:1982年01月11日(89)
山羊- 魚-射手:1982年01月21日(89)
山羊- 魚-山羊:1982年01月31日(89)
山羊- 魚-水瓶:1982年02月11日(89)
山羊- 魚- 魚:1982年02月21日(89)
山羊-水瓶 1982年03月(89)~1982年07月(89)
山羊-水瓶- 魚:1982年03月03日(89)
山羊-水瓶-牡羊:1982年03月13日(89)
山羊-水瓶-牡牛:1982年03月23日(89)
山羊-水瓶-双子:1982年04月02日(89)
山羊-水瓶- 蟹:1982年04月12日(89)
山羊-水瓶-獅子:1982年04月23日(89)
山羊-水瓶-乙女:1982年05月03日(89)
山羊-水瓶-天秤:1982年05月13日(89)
山羊-水瓶- 蠍:1982年05月23日(89)
山羊-水瓶-射手:1982年06月02日(89)
山羊-水瓶-山羊:1982年06月12日(89)
山羊-水瓶-水瓶:1982年06月23日(89)
山羊-山羊 1982年07月(89)~1982年11月(89)
山羊-山羊-射手:1982年07月03日(89)
山羊-山羊- 蠍:1982年07月13日(89)
山羊-山羊-天秤:1982年07月23日(89)
山羊-山羊-乙女:1982年08月02日(89)
山羊-山羊-獅子:1982年08月12日(89)
山羊-山羊- 蟹:1982年08月22日(89)
山羊-山羊-双子:1982年09月02日(89)
山羊-山羊-牡牛:1982年09月12日(89)
山羊-山羊-牡羊:1982年09月22日(89)
山羊-山羊- 魚:1982年10月02日(89)
山羊-山羊-水瓶:1982年10月12日(89)
山羊-山羊-山羊:1982年10月22日(89)
射手:1982年11月(90)-1985年11月(93)】
射手- 蠍 1982年11月(90)~1983年02月(90)
射手- 蠍-天秤:1982年11月01日(90)
射手- 蠍-乙女:1982年11月09日(90)
射手- 蠍-獅子:1982年11月17日(90)
射手- 蠍- 蟹:1982年11月24日(90)
射手- 蠍-双子:1982年12月02日(90)
射手- 蠍-牡牛:1982年12月09日(90)
射手- 蠍-牡羊:1982年12月17日(90)
射手- 蠍- 魚:1982年12月25日(90)
射手- 蠍-水瓶:1983年01月01日(90)
射手- 蠍-山羊:1983年01月09日(90)
射手- 蠍-射手:1983年01月16日(90)
射手- 蠍- 蠍:1983年01月24日(90)
射手-天秤 1983年02月(90)~1983年05月(90)
射手-天秤- 蠍:1983年02月01日(90)
射手-天秤-射手:1983年02月08日(90)
射手-天秤-山羊:1983年02月16日(90)
射手-天秤-水瓶:1983年02月24日(90)
射手-天秤- 魚:1983年03月03日(90)
射手-天秤-牡羊:1983年03月11日(90)
射手-天秤-牡牛:1983年03月18日(90)
射手-天秤-双子:1983年03月26日(90)
射手-天秤- 蟹:1983年04月03日(90)
射手-天秤-獅子:1983年04月10日(90)
射手-天秤-乙女:1983年04月18日(90)
射手-天秤-天秤:1983年04月25日(90)
射手-乙女 1983年05月(90)~1983年08月(90)
射手-乙女-天秤:1983年05月03日(90)
射手-乙女- 蠍:1983年05月11日(90)
射手-乙女-射手:1983年05月18日(90)
射手-乙女-山羊:1983年05月26日(90)
射手-乙女-水瓶:1983年06月02日(90)
射手-乙女- 魚:1983年06月10日(90)
射手-乙女-牡羊:1983年06月18日(90)
射手-乙女-牡牛:1983年06月25日(90)
射手-乙女-双子:1983年07月03日(90)
射手-乙女- 蟹:1983年07月11日(90)
射手-乙女-獅子:1983年07月18日(90)
射手-乙女-乙女:1983年07月26日(90)
射手-獅子 1983年08月(90)~1983年11月(90)
射手-獅子-乙女:1983年08月02日(90)
射手-獅子-天秤:1983年08月10日(90)
射手-獅子- 蠍:1983年08月18日(90)
射手-獅子-射手:1983年08月25日(90)
射手-獅子-山羊:1983年09月02日(90)
射手-獅子-水瓶:1983年09月09日(90)
射手-獅子- 魚:1983年09月17日(90)
射手-獅子-牡羊:1983年09月25日(90)
射手-獅子-牡牛:1983年10月02日(90)
射手-獅子-双子:1983年10月10日(90)
射手-獅子- 蟹:1983年10月17日(90)
射手-獅子-獅子:1983年10月25日(90)
射手- 蟹 1983年11月(91)~1984年02月(91)
射手- 蟹-双子:1983年11月02日(91)
射手- 蟹-牡牛:1983年11月09日(91)
射手- 蟹-牡羊:1983年11月17日(91)
射手- 蟹- 魚:1983年11月24日(91)
射手- 蟹-水瓶:1983年12月02日(91)
射手- 蟹-山羊:1983年12月10日(91)
射手- 蟹-射手:1983年12月17日(91)
射手- 蟹- 蠍:1983年12月25日(91)
射手- 蟹-天秤:1984年01月02日(91)
射手- 蟹-乙女:1984年01月09日(91)
射手- 蟹-獅子:1984年01月17日(91)
射手- 蟹- 蟹:1984年01月24日(91)
射手-双子 1984年02月(91)~1984年05月(91)
射手-双子-牡牛:1984年02月01日(91)
射手-双子-牡羊:1984年02月09日(91)
射手-双子- 魚:1984年02月16日(91)
射手-双子-水瓶:1984年02月24日(91)
射手-双子-山羊:1984年03月02日(91)
射手-双子-射手:1984年03月10日(91)
射手-双子- 蠍:1984年03月18日(91)
射手-双子-天秤:1984年03月25日(91)
射手-双子-乙女:1984年04月02日(91)
射手-双子-獅子:1984年04月09日(91)
射手-双子- 蟹:1984年04月17日(91)
射手-双子-双子:1984年04月25日(91)
射手-牡牛 1984年05月(91)~1984年08月(91)
射手-牡牛-牡羊:1984年05月02日(91)
射手-牡牛- 魚:1984年05月10日(91)
射手-牡牛-水瓶:1984年05月17日(91)
射手-牡牛-山羊:1984年05月25日(91)
射手-牡牛-射手:1984年06月02日(91)
射手-牡牛- 蠍:1984年06月09日(91)
射手-牡牛-天秤:1984年06月17日(91)
射手-牡牛-乙女:1984年06月25日(91)
射手-牡牛-獅子:1984年07月02日(91)
射手-牡牛- 蟹:1984年07月10日(91)
射手-牡牛-双子:1984年07月17日(91)
射手-牡牛-牡牛:1984年07月25日(91)
射手-牡羊 1984年08月(91)~1984年11月(91)
射手-牡羊-牡牛:1984年08月02日(91)
射手-牡羊-双子:1984年08月09日(91)
射手-牡羊- 蟹:1984年08月17日(91)
射手-牡羊-獅子:1984年08月24日(91)
射手-牡羊-乙女:1984年09月01日(91)
射手-牡羊-天秤:1984年09月09日(91)
射手-牡羊- 蠍:1984年09月16日(91)
射手-牡羊-射手:1984年09月24日(91)
射手-牡羊-山羊:1984年10月01日(91)
射手-牡羊-水瓶:1984年10月09日(91)
射手-牡羊- 魚:1984年10月17日(91)
射手-牡羊-牡羊:1984年10月24日(91)
射手- 魚 1984年11月(92)~1985年01月(92)
射手- 魚-牡羊:1984年11月01日(92)
射手- 魚-牡牛:1984年11月09日(92)
射手- 魚-双子:1984年11月16日(92)
射手- 魚- 蟹:1984年11月24日(92)
射手- 魚-獅子:1984年12月01日(92)
射手- 魚-乙女:1984年12月09日(92)
射手- 魚-天秤:1984年12月17日(92)
射手- 魚- 蠍:1984年12月24日(92)
射手- 魚-射手:1985年01月01日(92)
射手- 魚-山羊:1985年01月08日(92)
射手- 魚-水瓶:1985年01月16日(92)
射手- 魚- 魚:1985年01月24日(92)
射手-水瓶 1985年01月(92)~1985年05月(92)
射手-水瓶- 魚:1985年01月31日(92)
射手-水瓶-牡羊:1985年02月08日(92)
射手-水瓶-牡牛:1985年02月15日(92)
射手-水瓶-双子:1985年02月23日(92)
射手-水瓶- 蟹:1985年03月03日(92)
射手-水瓶-獅子:1985年03月10日(92)
射手-水瓶-乙女:1985年03月18日(92)
射手-水瓶-天秤:1985年03月25日(92)
射手-水瓶- 蠍:1985年04月02日(92)
射手-水瓶-射手:1985年04月10日(92)
射手-水瓶-山羊:1985年04月17日(92)
射手-水瓶-水瓶:1985年04月25日(92)
射手-山羊 1985年05月(92)~1985年08月(92)
射手-山羊-射手:1985年05月03日(92)
射手-山羊- 蠍:1985年05月10日(92)
射手-山羊-天秤:1985年05月18日(92)
射手-山羊-乙女:1985年05月25日(92)
射手-山羊-獅子:1985年06月02日(92)
射手-山羊- 蟹:1985年06月10日(92)
射手-山羊-双子:1985年06月17日(92)
射手-山羊-牡牛:1985年06月25日(92)
射手-山羊-牡羊:1985年07月02日(92)
射手-山羊- 魚:1985年07月10日(92)
射手-山羊-水瓶:1985年07月18日(92)
射手-山羊-山羊:1985年07月25日(92)
射手-射手 1985年08月(92)~1985年11月(92)
射手-射手- 蠍:1985年08月02日(92)
射手-射手-天秤:1985年08月09日(92)
射手-射手-乙女:1985年08月17日(92)
射手-射手-獅子:1985年08月25日(92)
射手-射手- 蟹:1985年09月01日(92)
射手-射手-双子:1985年09月09日(92)
射手-射手-牡牛:1985年09月16日(92)
射手-射手-牡羊:1985年09月24日(92)
射手-射手- 魚:1985年10月02日(92)
射手-射手-水瓶:1985年10月09日(92)
射手-射手-山羊:1985年10月17日(92)
射手-射手-射手:1985年10月25日(92)
 蠍:1985年11月(93)-1996年11月(104)】
 蠍-天秤 1985年11月(93)~1986年10月(93)
 蠍-天秤- 蠍:1985年11月01日(93)
 蠍-天秤-射手:1985年11月29日(93)
 蠍-天秤-山羊:1985年12月27日(93)
 蠍-天秤-水瓶:1986年01月24日(93)
 蠍-天秤- 魚:1986年02月21日(93)
 蠍-天秤-牡羊:1986年03月21日(93)
 蠍-天秤-牡牛:1986年04月18日(93)
 蠍-天秤-双子:1986年05月15日(93)
 蠍-天秤- 蟹:1986年06月12日(93)
 蠍-天秤-獅子:1986年07月10日(93)
 蠍-天秤-乙女:1986年08月07日(93)
 蠍-天秤-天秤:1986年09月04日(93)
 蠍-乙女 1986年10月(93)~1987年09月(93)
 蠍-乙女-天秤:1986年10月02日(93)
 蠍-乙女- 蠍:1986年10月30日(93)
 蠍-乙女-射手:1986年11月27日(94)
 蠍-乙女-山羊:1986年12月25日(94)
 蠍-乙女-水瓶:1987年01月22日(94)
 蠍-乙女- 魚:1987年02月18日(94)
 蠍-乙女-牡羊:1987年03月18日(94)
 蠍-乙女-牡牛:1987年04月15日(94)
 蠍-乙女-双子:1987年05月13日(94)
 蠍-乙女- 蟹:1987年06月10日(94)
 蠍-乙女-獅子:1987年07月08日(94)
 蠍-乙女-乙女:1987年08月05日(94)
 蠍-獅子 1987年09月(94)~1988年08月(94)
 蠍-獅子-乙女:1987年09月02日(94)
 蠍-獅子-天秤:1987年09月30日(94)
 蠍-獅子- 蠍:1987年10月28日(94)
 蠍-獅子-射手:1987年11月24日(95)
 蠍-獅子-山羊:1987年12月22日(95)
 蠍-獅子-水瓶:1988年01月19日(95)
 蠍-獅子- 魚:1988年02月16日(95)
 蠍-獅子-牡羊:1988年03月15日(95)
 蠍-獅子-牡牛:1988年04月12日(95)
 蠍-獅子-双子:1988年05月10日(95)
 蠍-獅子- 蟹:1988年06月07日(95)
 蠍-獅子-獅子:1988年07月05日(95)
 蠍- 蟹 1988年08月(95)~1989年07月(95)
 蠍- 蟹-双子:1988年08月02日(95)
 蠍- 蟹-牡牛:1988年08月29日(95)
 蠍- 蟹-牡羊:1988年09月26日(95)
 蠍- 蟹- 魚:1988年10月24日(95)
 蠍- 蟹-水瓶:1988年11月21日(96)
 蠍- 蟹-山羊:1988年12月19日(96)
 蠍- 蟹-射手:1989年01月16日(96)
 蠍- 蟹- 蠍:1989年02月13日(96)
 蠍- 蟹-天秤:1989年03月13日(96)
 蠍- 蟹-乙女:1989年04月10日(96)
 蠍- 蟹-獅子:1989年05月08日(96)
 蠍- 蟹- 蟹:1989年06月04日(96)
 蠍-双子 1989年07月(96)~1990年06月(96)
 蠍-双子-牡牛:1989年07月02日(96)
 蠍-双子-牡羊:1989年07月30日(96)
 蠍-双子- 魚:1989年08月27日(96)
 蠍-双子-水瓶:1989年09月24日(96)
 蠍-双子-山羊:1989年10月22日(96)
 蠍-双子-射手:1989年11月19日(97)
 蠍-双子- 蠍:1989年12月17日(97)
 蠍-双子-天秤:1990年01月14日(97)
 蠍-双子-乙女:1990年02月11日(97)
 蠍-双子-獅子:1990年03月11日(97)
 蠍-双子- 蟹:1990年04月07日(97)
 蠍-双子-双子:1990年05月05日(97)
 蠍-牡牛 1990年06月(97)~1991年05月(97)
 蠍-牡牛-牡羊:1990年06月02日(97)
 蠍-牡牛- 魚:1990年06月30日(97)
 蠍-牡牛-水瓶:1990年07月28日(97)
 蠍-牡牛-山羊:1990年08月25日(97)
 蠍-牡牛-射手:1990年09月22日(97)
 蠍-牡牛- 蠍:1990年10月20日(97)
 蠍-牡牛-天秤:1990年11月17日(98)
 蠍-牡牛-乙女:1990年12月15日(98)
 蠍-牡牛-獅子:1991年01月11日(98)
 蠍-牡牛- 蟹:1991年02月08日(98)
 蠍-牡牛-双子:1991年03月08日(98)
 蠍-牡牛-牡牛:1991年04月05日(98)
 蠍-牡羊 1991年05月(98)~1992年04月(98)
 蠍-牡羊-牡牛:1991年05月03日(98)
 蠍-牡羊-双子:1991年05月31日(98)
 蠍-牡羊- 蟹:1991年06月28日(98)
 蠍-牡羊-獅子:1991年07月26日(98)
 蠍-牡羊-乙女:1991年08月23日(98)
 蠍-牡羊-天秤:1991年09月20日(98)
 蠍-牡羊- 蠍:1991年10月17日(98)
 蠍-牡羊-射手:1991年11月14日(99)
 蠍-牡羊-山羊:1991年12月12日(99)
 蠍-牡羊-水瓶:1992年01月09日(99)
 蠍-牡羊- 魚:1992年02月06日(99)
 蠍-牡羊-牡羊:1992年03月05日(99)
 蠍- 魚 1992年04月(99)~1993年03月(99)
 蠍- 魚-牡羊:1992年04月02日(99)
 蠍- 魚-牡牛:1992年04月30日(99)
 蠍- 魚-双子:1992年05月28日(99)
 蠍- 魚- 蟹:1992年06月25日(99)
 蠍- 魚-獅子:1992年07月22日(99)
 蠍- 魚-乙女:1992年08月19日(99)
 蠍- 魚-天秤:1992年09月16日(99)
 蠍- 魚- 蠍:1992年10月14日(99)
 蠍- 魚-射手:1992年11月11日(100)
 蠍- 魚-山羊:1992年12月09日(100)
 蠍- 魚-水瓶:1993年01月06日(100)
 蠍- 魚- 魚:1993年02月03日(100)
 蠍-水瓶 1993年03月(100)~1994年01月(100)
 蠍-水瓶- 魚:1993年03月03日(100)
 蠍-水瓶-牡羊:1993年03月31日(100)
 蠍-水瓶-牡牛:1993年04月27日(100)
 蠍-水瓶-双子:1993年05月25日(100)
 蠍-水瓶- 蟹:1993年06月22日(100)
 蠍-水瓶-獅子:1993年07月20日(100)
 蠍-水瓶-乙女:1993年08月17日(100)
 蠍-水瓶-天秤:1993年09月14日(100)
 蠍-水瓶- 蠍:1993年10月12日(100)
 蠍-水瓶-射手:1993年11月09日(101)
 蠍-水瓶-山羊:1993年12月07日(101)
 蠍-水瓶-水瓶:1994年01月04日(101)
 蠍-山羊 1994年01月(101)~1995年01月(101)
 蠍-山羊-射手:1994年01月31日(101)
 蠍-山羊- 蠍:1994年02月28日(101)
 蠍-山羊-天秤:1994年03月28日(101)
 蠍-山羊-乙女:1994年04月25日(101)
 蠍-山羊-獅子:1994年05月23日(101)
 蠍-山羊- 蟹:1994年06月20日(101)
 蠍-山羊-双子:1994年07月18日(101)
 蠍-山羊-牡牛:1994年08月15日(101)
 蠍-山羊-牡羊:1994年09月12日(101)
 蠍-山羊- 魚:1994年10月10日(101)
 蠍-山羊-水瓶:1994年11月06日(102)
 蠍-山羊-山羊:1994年12月04日(102)
 蠍-射手 1995年01月(102)~1995年12月(102)
 蠍-射手- 蠍:1995年01月01日(102)
 蠍-射手-天秤:1995年01月29日(102)
 蠍-射手-乙女:1995年02月26日(102)
 蠍-射手-獅子:1995年03月26日(102)
 蠍-射手- 蟹:1995年04月23日(102)
 蠍-射手-双子:1995年05月21日(102)
 蠍-射手-牡牛:1995年06月18日(102)
 蠍-射手-牡羊:1995年07月16日(102)
 蠍-射手- 魚:1995年08月12日(102)
 蠍-射手-水瓶:1995年09月09日(102)
 蠍-射手-山羊:1995年10月07日(102)
 蠍-射手-射手:1995年11月04日(103)
 蠍- 蠍 1995年12月(103)~1996年11月(103)
 蠍- 蠍-天秤:1995年12月02日(103)
 蠍- 蠍-乙女:1995年12月30日(103)
 蠍- 蠍-獅子:1996年01月27日(103)
 蠍- 蠍- 蟹:1996年02月24日(103)
 蠍- 蠍-双子:1996年03月23日(103)
 蠍- 蠍-牡牛:1996年04月20日(103)
 蠍- 蠍-牡羊:1996年05月17日(103)
 蠍- 蠍- 魚:1996年06月14日(103)
 蠍- 蠍-水瓶:1996年07月12日(103)
 蠍- 蠍-山羊:1996年08月09日(103)
 蠍- 蠍-射手:1996年09月06日(103)
 蠍- 蠍- 蠍:1996年10月04日(103)
天秤:1996年11月(104)-2007年11月(115)】
天秤- 蠍 1996年11月(104)~1997年10月(104)
天秤- 蠍-天秤:1996年11月01日(104)
天秤- 蠍-乙女:1996年11月29日(104)
天秤- 蠍-獅子:1996年12月27日(104)
天秤- 蠍- 蟹:1997年01月24日(104)
天秤- 蠍-双子:1997年02月21日(104)
天秤- 蠍-牡牛:1997年03月20日(104)
天秤- 蠍-牡羊:1997年04月17日(104)
天秤- 蠍- 魚:1997年05月15日(104)
天秤- 蠍-水瓶:1997年06月12日(104)
天秤- 蠍-山羊:1997年07月10日(104)
天秤- 蠍-射手:1997年08月07日(104)
天秤- 蠍- 蠍:1997年09月04日(104)
天秤-射手 1997年10月(104)~1998年09月(104)
天秤-射手- 蠍:1997年10月02日(104)
天秤-射手-天秤:1997年10月30日(104)
天秤-射手-乙女:1997年11月27日(105)
天秤-射手-獅子:1997年12月24日(105)
天秤-射手- 蟹:1998年01月21日(105)
天秤-射手-双子:1998年02月18日(105)
天秤-射手-牡牛:1998年03月18日(105)
天秤-射手-牡羊:1998年04月15日(105)
天秤-射手- 魚:1998年05月13日(105)
天秤-射手-水瓶:1998年06月10日(105)
天秤-射手-山羊:1998年07月08日(105)
天秤-射手-射手:1998年08月05日(105)
天秤-山羊 1998年09月(105)~1999年08月(105)
天秤-山羊-射手:1998年09月02日(105)
天秤-山羊- 蠍:1998年09月29日(105)
天秤-山羊-天秤:1998年10月27日(105)
天秤-山羊-乙女:1998年11月24日(106)
天秤-山羊-獅子:1998年12月22日(106)
天秤-山羊- 蟹:1999年01月19日(106)
天秤-山羊-双子:1999年02月16日(106)
天秤-山羊-牡牛:1999年03月16日(106)
天秤-山羊-牡羊:1999年04月13日(106)
天秤-山羊- 魚:1999年05月11日(106)
天秤-山羊-水瓶:1999年06月08日(106)
天秤-山羊-山羊:1999年07月05日(106)
天秤-水瓶 1999年08月(106)~2000年07月(106)
天秤-水瓶- 魚:1999年08月02日(106)
天秤-水瓶-牡羊:1999年08月30日(106)
天秤-水瓶-牡牛:1999年09月27日(106)
天秤-水瓶-双子:1999年10月25日(106)
天秤-水瓶- 蟹:1999年11月22日(107)
天秤-水瓶-獅子:1999年12月20日(107)
天秤-水瓶-乙女:2000年01月17日(107)
天秤-水瓶-天秤:2000年02月14日(107)
天秤-水瓶- 蠍:2000年03月13日(107)
天秤-水瓶-射手:2000年04月09日(107)
天秤-水瓶-山羊:2000年05月07日(107)
天秤-水瓶-水瓶:2000年06月04日(107)
天秤- 魚 2000年07月(107)~2001年06月(107)
天秤- 魚-牡羊:2000年07月02日(107)
天秤- 魚-牡牛:2000年07月30日(107)
天秤- 魚-双子:2000年08月27日(107)
天秤- 魚- 蟹:2000年09月24日(107)
天秤- 魚-獅子:2000年10月22日(107)
天秤- 魚-乙女:2000年11月19日(108)
天秤- 魚-天秤:2000年12月17日(108)
天秤- 魚- 蠍:2001年01月13日(108)
天秤- 魚-射手:2001年02月10日(108)
天秤- 魚-山羊:2001年03月10日(108)
天秤- 魚-水瓶:2001年04月07日(108)
天秤- 魚- 魚:2001年05月05日(108)
天秤-牡羊 2001年06月(108)~2002年05月(108)
天秤-牡羊-牡牛:2001年06月02日(108)
天秤-牡羊-双子:2001年06月30日(108)
天秤-牡羊- 蟹:2001年07月28日(108)
天秤-牡羊-獅子:2001年08月25日(108)
天秤-牡羊-乙女:2001年09月22日(108)
天秤-牡羊-天秤:2001年10月19日(108)
天秤-牡羊- 蠍:2001年11月16日(109)
天秤-牡羊-射手:2001年12月14日(109)
天秤-牡羊-山羊:2002年01月11日(109)
天秤-牡羊-水瓶:2002年02月08日(109)
天秤-牡羊- 魚:2002年03月08日(109)
天秤-牡羊-牡羊:2002年04月05日(109)
天秤-牡牛 2002年05月(109)~2003年04月(109)
天秤-牡牛-牡羊:2002年05月03日(109)
天秤-牡牛- 魚:2002年05月31日(109)
天秤-牡牛-水瓶:2002年06月28日(109)
天秤-牡牛-山羊:2002年07月25日(109)
天秤-牡牛-射手:2002年08月22日(109)
天秤-牡牛- 蠍:2002年09月19日(109)
天秤-牡牛-天秤:2002年10月17日(109)
天秤-牡牛-乙女:2002年11月14日(110)
天秤-牡牛-獅子:2002年12月12日(110)
天秤-牡牛- 蟹:2003年01月09日(110)
天秤-牡牛-双子:2003年02月06日(110)
天秤-牡牛-牡牛:2003年03月06日(110)
天秤-双子 2003年04月(110)~2004年03月(110)
天秤-双子-牡牛:2003年04月03日(110)
天秤-双子-牡羊:2003年04月30日(110)
天秤-双子- 魚:2003年05月28日(110)
天秤-双子-水瓶:2003年06月25日(110)
天秤-双子-山羊:2003年07月23日(110)
天秤-双子-射手:2003年08月20日(110)
天秤-双子- 蠍:2003年09月17日(110)
天秤-双子-天秤:2003年10月15日(110)
天秤-双子-乙女:2003年11月12日(111)
天秤-双子-獅子:2003年12月10日(111)
天秤-双子- 蟹:2004年01月07日(111)
天秤-双子-双子:2004年02月03日(111)
天秤- 蟹 2004年03月(111)~2005年01月(111)
天秤- 蟹-双子:2004年03月02日(111)
天秤- 蟹-牡牛:2004年03月30日(111)
天秤- 蟹-牡羊:2004年04月27日(111)
天秤- 蟹- 魚:2004年05月25日(111)
天秤- 蟹-水瓶:2004年06月22日(111)
天秤- 蟹-山羊:2004年07月20日(111)
天秤- 蟹-射手:2004年08月17日(111)
天秤- 蟹- 蠍:2004年09月14日(111)
天秤- 蟹-天秤:2004年10月12日(111)
天秤- 蟹-乙女:2004年11月09日(112)
天秤- 蟹-獅子:2004年12月06日(112)
天秤- 蟹- 蟹:2005年01月03日(112)
天秤-獅子 2005年01月(112)~2006年01月(112)
天秤-獅子-乙女:2005年01月31日(112)
天秤-獅子-天秤:2005年02月28日(112)
天秤-獅子- 蠍:2005年03月28日(112)
天秤-獅子-射手:2005年04月25日(112)
天秤-獅子-山羊:2005年05月23日(112)
天秤-獅子-水瓶:2005年06月20日(112)
天秤-獅子- 魚:2005年07月18日(112)
天秤-獅子-牡羊:2005年08月15日(112)
天秤-獅子-牡牛:2005年09月11日(112)
天秤-獅子-双子:2005年10月09日(112)
天秤-獅子- 蟹:2005年11月06日(113)
天秤-獅子-獅子:2005年12月04日(113)
天秤-乙女 2006年01月(113)~2006年12月(113)
天秤-乙女-天秤:2006年01月01日(113)
天秤-乙女- 蠍:2006年01月29日(113)
天秤-乙女-射手:2006年02月26日(113)
天秤-乙女-山羊:2006年03月26日(113)
天秤-乙女-水瓶:2006年04月23日(113)
天秤-乙女- 魚:2006年05月21日(113)
天秤-乙女-牡羊:2006年06月17日(113)
天秤-乙女-牡牛:2006年07月15日(113)
天秤-乙女-双子:2006年08月12日(113)
天秤-乙女- 蟹:2006年09月09日(113)
天秤-乙女-獅子:2006年10月07日(113)
天秤-乙女-乙女:2006年11月04日(114)
天秤-天秤 2006年12月(114)~2007年11月(114)
天秤-天秤- 蠍:2006年12月02日(114)
天秤-天秤-射手:2006年12月30日(114)
天秤-天秤-山羊:2007年01月27日(114)
天秤-天秤-水瓶:2007年02月24日(114)
天秤-天秤- 魚:2007年03月23日(114)
天秤-天秤-牡羊:2007年04月20日(114)
天秤-天秤-牡牛:2007年05月18日(114)
天秤-天秤-双子:2007年06月15日(114)
天秤-天秤- 蟹:2007年07月13日(114)
天秤-天秤-獅子:2007年08月10日(114)
天秤-天秤-乙女:2007年09月07日(114)
天秤-天秤-天秤:2007年10月05日(114)
乙女:2007年11月(115)-2017年11月(125)】
乙女-天秤 2007年11月(115)~2008年09月(115)
乙女-天秤- 蠍:2007年11月02日(115)
乙女-天秤-射手:2007年11月27日(115)
乙女-天秤-山羊:2007年12月22日(115)
乙女-天秤-水瓶:2008年01月17日(115)
乙女-天秤- 魚:2008年02月11日(115)
乙女-天秤-牡羊:2008年03月07日(115)
乙女-天秤-牡牛:2008年04月02日(115)
乙女-天秤-双子:2008年04月27日(115)
乙女-天秤- 蟹:2008年05月23日(115)
乙女-天秤-獅子:2008年06月17日(115)
乙女-天秤-乙女:2008年07月12日(115)
乙女-天秤-天秤:2008年08月07日(115)
乙女- 蠍 2008年09月(115)~2009年07月(115)
乙女- 蠍-天秤:2008年09月01日(115)
乙女- 蠍-乙女:2008年09月26日(115)
乙女- 蠍-獅子:2008年10月22日(115)
乙女- 蠍- 蟹:2008年11月16日(116)
乙女- 蠍-双子:2008年12月11日(116)
乙女- 蠍-牡牛:2009年01月06日(116)
乙女- 蠍-牡羊:2009年01月31日(116)
乙女- 蠍- 魚:2009年02月26日(116)
乙女- 蠍-水瓶:2009年03月23日(116)
乙女- 蠍-山羊:2009年04月17日(116)
乙女- 蠍-射手:2009年05月13日(116)
乙女- 蠍- 蠍:2009年06月07日(116)
乙女-射手 2009年07月(116)~2010年05月(116)
乙女-射手- 蠍:2009年07月02日(116)
乙女-射手-天秤:2009年07月28日(116)
乙女-射手-乙女:2009年08月22日(116)
乙女-射手-獅子:2009年09月16日(116)
乙女-射手- 蟹:2009年10月12日(116)
乙女-射手-双子:2009年11月06日(117)
乙女-射手-牡牛:2009年12月02日(117)
乙女-射手-牡羊:2009年12月27日(117)
乙女-射手- 魚:2010年01月21日(117)
乙女-射手-水瓶:2010年02月16日(117)
乙女-射手-山羊:2010年03月13日(117)
乙女-射手-射手:2010年04月07日(117)
乙女-山羊 2010年05月(117)~2011年03月(117)
乙女-山羊-射手:2010年05月03日(117)
乙女-山羊- 蠍:2010年05月28日(117)
乙女-山羊-天秤:2010年06月23日(117)
乙女-山羊-乙女:2010年07月18日(117)
乙女-山羊-獅子:2010年08月12日(117)
乙女-山羊- 蟹:2010年09月07日(117)
乙女-山羊-双子:2010年10月02日(117)
乙女-山羊-牡牛:2010年10月27日(117)
乙女-山羊-牡羊:2010年11月22日(118)
乙女-山羊- 魚:2010年12月17日(118)
乙女-山羊-水瓶:2011年01月11日(118)
乙女-山羊-山羊:2011年02月06日(118)
乙女-水瓶 2011年03月(118)~2012年01月(118)
乙女-水瓶- 魚:2011年03月03日(118)
乙女-水瓶-牡羊:2011年03月29日(118)
乙女-水瓶-牡牛:2011年04月23日(118)
乙女-水瓶-双子:2011年05月18日(118)
乙女-水瓶- 蟹:2011年06月13日(118)
乙女-水瓶-獅子:2011年07月08日(118)
乙女-水瓶-乙女:2011年08月02日(118)
乙女-水瓶-天秤:2011年08月28日(118)
乙女-水瓶- 蠍:2011年09月22日(118)
乙女-水瓶-射手:2011年10月17日(118)
乙女-水瓶-山羊:2011年11月12日(119)
乙女-水瓶-水瓶:2011年12月07日(119)
乙女- 魚 2012年01月(119)~2012年11月(119)
乙女- 魚-牡羊:2012年01月02日(119)
乙女- 魚-牡牛:2012年01月27日(119)
乙女- 魚-双子:2012年02月21日(119)
乙女- 魚- 蟹:2012年03月18日(119)
乙女- 魚-獅子:2012年04月12日(119)
乙女- 魚-乙女:2012年05月07日(119)
乙女- 魚-天秤:2012年06月02日(119)
乙女- 魚- 蠍:2012年06月27日(119)
乙女- 魚-射手:2012年07月22日(119)
乙女- 魚-山羊:2012年08月17日(119)
乙女- 魚-水瓶:2012年09月11日(119)
乙女- 魚- 魚:2012年10月07日(119)
乙女-牡羊 2012年11月(120)~2013年09月(120)
乙女-牡羊-牡牛:2012年11月01日(120)
乙女-牡羊-双子:2012年11月26日(120)
乙女-牡羊- 蟹:2012年12月22日(120)
乙女-牡羊-獅子:2013年01月16日(120)
乙女-牡羊-乙女:2013年02月10日(120)
乙女-牡羊-天秤:2013年03月08日(120)
乙女-牡羊- 蠍:2013年04月02日(120)
乙女-牡羊-射手:2013年04月27日(120)
乙女-牡羊-山羊:2013年05月23日(120)
乙女-牡羊-水瓶:2013年06月17日(120)
乙女-牡羊- 魚:2013年07月13日(120)
乙女-牡羊-牡羊:2013年08月07日(120)
乙女-牡牛 2013年09月(120)~2014年07月(120)
乙女-牡牛-牡羊:2013年09月01日(120)
乙女-牡牛- 魚:2013年09月27日(120)
乙女-牡牛-水瓶:2013年10月22日(120)
乙女-牡牛-山羊:2013年11月16日(121)
乙女-牡牛-射手:2013年12月12日(121)
乙女-牡牛- 蠍:2014年01月06日(121)
乙女-牡牛-天秤:2014年01月31日(121)
乙女-牡牛-乙女:2014年02月26日(121)
乙女-牡牛-獅子:2014年03月23日(121)
乙女-牡牛- 蟹:2014年04月18日(121)
乙女-牡牛-双子:2014年05月13日(121)
乙女-牡牛-牡牛:2014年06月07日(121)
乙女-双子 2014年07月(121)~2015年05月(121)
乙女-双子-牡牛:2014年07月03日(121)
乙女-双子-牡羊:2014年07月28日(121)
乙女-双子- 魚:2014年08月22日(121)
乙女-双子-水瓶:2014年09月17日(121)
乙女-双子-山羊:2014年10月12日(121)
乙女-双子-射手:2014年11月06日(122)
乙女-双子- 蠍:2014年12月02日(122)
乙女-双子-天秤:2014年12月27日(122)
乙女-双子-乙女:2015年01月22日(122)
乙女-双子-獅子:2015年02月16日(122)
乙女-双子- 蟹:2015年03月13日(122)
乙女-双子-双子:2015年04月08日(122)
乙女- 蟹 2015年05月(122)~2016年03月(122)
乙女- 蟹-双子:2015年05月03日(122)
乙女- 蟹-牡牛:2015年05月28日(122)
乙女- 蟹-牡羊:2015年06月23日(122)
乙女- 蟹- 魚:2015年07月18日(122)
乙女- 蟹-水瓶:2015年08月12日(122)
乙女- 蟹-山羊:2015年09月07日(122)
乙女- 蟹-射手:2015年10月02日(122)
乙女- 蟹- 蠍:2015年10月28日(122)
乙女- 蟹-天秤:2015年11月22日(123)
乙女- 蟹-乙女:2015年12月17日(123)
乙女- 蟹-獅子:2016年01月12日(123)
乙女- 蟹- 蟹:2016年02月06日(123)
乙女-獅子 2016年03月(123)~2017年01月(123)
乙女-獅子-乙女:2016年03月02日(123)
乙女-獅子-天秤:2016年03月28日(123)
乙女-獅子- 蠍:2016年04月22日(123)
乙女-獅子-射手:2016年05月17日(123)
乙女-獅子-山羊:2016年06月12日(123)
乙女-獅子-水瓶:2016年07月07日(123)
乙女-獅子- 魚:2016年08月02日(123)
乙女-獅子-牡羊:2016年08月27日(123)
乙女-獅子-牡牛:2016年09月21日(123)
乙女-獅子-双子:2016年10月17日(123)
乙女-獅子- 蟹:2016年11月11日(124)
乙女-獅子-獅子:2016年12月06日(124)
乙女-乙女 2017年01月(124)~
乙女-乙女-天秤:2017年01月01日(124)
乙女-乙女- 蠍:2017年01月26日(124)
乙女-乙女-射手:2017年02月21日(124)
乙女-乙女-山羊:2017年03月18日(124)
乙女-乙女-水瓶:2017年04月12日(124)
乙女-乙女- 魚:2017年05月08日(124)
乙女-乙女-牡羊:2017年06月02日(124)
乙女-乙女-牡牛:2017年06月27日(124)
乙女-乙女-双子:2017年07月23日(124)
乙女-乙女- 蟹:2017年08月17日(124)
乙女-乙女-獅子:2017年09月11日(124)
乙女-乙女-乙女:2017年10月07日(124)